MODUL LATIHAN PEMANTAPAN PEDAGOGI SAINS TAHUN 4 Tema Tajuk Tempoh Objektif Umum Hasil Pembelajaran : Menyiasat Alam

Fizikal : 1. Isipadu : 60 minit : Memahami pengukuran isipadu pepejal : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membandingkan antara kiub dan kuboid dan meneka yang mana lebih besar 2. Menjalankan aktiviti untuk mengesahkan tekaan.

Pendekatan/kaedah dan strategi 1. 2. 3. Istilah 1. 2. 3. 4. Fasa (Masa) Set Induksi ( 5 minit )

: Pendekatan inkuiri penemuan. Mengeksperimen. Perbincangan. : Isipadu Pepejal Kiub kuboid Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru masuk ke dalam kelas dengan membawa dua buah kotak hadiah berbeza dari segi saiz. Catatan BBM: Kubus dan kuboid yang sama isipadu. 1. Kotak hadiah (segiempat sama) 2. Kotak kasut (segiempat tepat)

Isi kandungan Guru membezakan antara kubus dan kuboid. Kiub:  Kotak barang (segi empat sama sisi)

Guru meletakkan kedua-dua hadiah tesebut di atas sebuah meja dan guru menyoal kepada semua murid.

KPS: Kotak A 1. Memerhati. 2. Berkomunikasi.

Tahap Kognitif: 1. 1. Komunikasi KBKK: Lampiran 1 1. Pemahaman Kotak B Pencetusan Idea ( 15 minit ) Membandingkan dua objek (kubus dan kuboid) dan meneka yang mana lebih besar. Membanding dan membeza . Tahap kognitif: 1. Guru mengedarkan lampiran kerja kepada setiap orang murid. Setiap murid dikehendaki mengisikan lembaran kerja tersebut. Pengetahuan 2.Pengetahuan 2.Kuboid  Kotak kasut (segiempat tepat) 1. Lebih besar objek. lebih besar isipadunya. 2. Apakah objek yang dapat kamu perhatikan? Murid menjawab: Ada 2 kotak hadiah iaitu satu besar dan satu kecil. Pemahaman KPS: 1. Aktiviti individu. Cuba kamu teka objek mana yang mempunyai isipadu yang lebih besar? Jangkaan jawapan murid: Kotak A. Kotak B Guru menerangkan tajuk pelajaran hari ini. Nilai murni: Sifat ingin tahu.

2. Memerhati.Penstrukturan Menjalankan aktiviti untuk semula idea mengesahkan kotak yang mana lebih ( 25 minit ) besar isipadunya. Membanding dan membezakan. Nilai murni: Jujur dalam merekod data KBKK 1. Membandingkan dan membezakan. Setiap kumpulan menerima 2 kotak yang berbeza dari segi saiz dan sejumlah kiub yang berukuran 1cm x 1cm x 1cm. Isipadu kotak boleh diukur dengan menggunakan kubus dengan sisi 1 cm. 3. 3. Guru berbincang dengan murid mengenai isipadu: 1. Tahap kognitif 1. Kotak boleh diukur dengan mengisi kubus dengan sisisisi 1 cm. 3. Pengetahuan. . 3. Aplikasi. 2. 4. Setiap kumpulan dikehendaki mengisikan kiub yang telah diberikan untuk mengesahkan bentuk mana yang lebih besar. 2. Mengeksperimen. 2. Menganalisis. Aktiviti: Berkumpulan. 1 cm 1 cm Aplikasi Idea ( 10 minit ) Aktiviti : Perbincangan Setiap kumpulan diminta berbincang dan wakil setiap kumpulan diminta membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. Mengelas. Lebih besar objek. 1. Kefahaman. 2. 2.lebih besar isipadunya. KBKK 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. 3. BBM: 1. Membuat inferens. Kotak mancis Kotak minuman Kotak hadiah Kotak ubat gigi Nilai murni: Bekerjasama KPS 1.

Refleksi (5 minit) Guru mengemukakan soalan kepada murid: 1. Apa yang di maksudkan dengan isipadu? 2. Pengetahuan 2. Kefahaman . Bagaimanakah cara untuk menentukan kotak yang mana lebih besar? KPS: berkomunikasi Tahap kognitif: 1. Apa perbezaan antara kubus dan kuboid? 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful