MODUL LATIHAN PEMANTAPAN PEDAGOGI SAINS TAHUN 4 Tema Tajuk Tempoh Objektif Umum Hasil Pembelajaran : Menyiasat Alam

Fizikal : 1. Isipadu : 60 minit : Memahami pengukuran isipadu pepejal : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membandingkan antara kiub dan kuboid dan meneka yang mana lebih besar 2. Menjalankan aktiviti untuk mengesahkan tekaan.

Pendekatan/kaedah dan strategi 1. 2. 3. Istilah 1. 2. 3. 4. Fasa (Masa) Set Induksi ( 5 minit )

: Pendekatan inkuiri penemuan. Mengeksperimen. Perbincangan. : Isipadu Pepejal Kiub kuboid Aktiviti Pengajaran & Pembelajaran Guru masuk ke dalam kelas dengan membawa dua buah kotak hadiah berbeza dari segi saiz. Catatan BBM: Kubus dan kuboid yang sama isipadu. 1. Kotak hadiah (segiempat sama) 2. Kotak kasut (segiempat tepat)

Isi kandungan Guru membezakan antara kubus dan kuboid. Kiub:  Kotak barang (segi empat sama sisi)

Guru meletakkan kedua-dua hadiah tesebut di atas sebuah meja dan guru menyoal kepada semua murid.

KPS: Kotak A 1. Memerhati. 2. Berkomunikasi.

Pengetahuan 2.Kuboid  Kotak kasut (segiempat tepat) 1. 2. Pemahaman KPS: 1. Cuba kamu teka objek mana yang mempunyai isipadu yang lebih besar? Jangkaan jawapan murid: Kotak A.Pengetahuan 2. Membanding dan membeza . Lebih besar objek. Tahap kognitif: 1. Tahap Kognitif: 1. 1. Nilai murni: Sifat ingin tahu. lebih besar isipadunya. Kotak B Guru menerangkan tajuk pelajaran hari ini. Pemahaman Kotak B Pencetusan Idea ( 15 minit ) Membandingkan dua objek (kubus dan kuboid) dan meneka yang mana lebih besar. Setiap murid dikehendaki mengisikan lembaran kerja tersebut. Apakah objek yang dapat kamu perhatikan? Murid menjawab: Ada 2 kotak hadiah iaitu satu besar dan satu kecil. Aktiviti individu. Guru mengedarkan lampiran kerja kepada setiap orang murid. Komunikasi KBKK: Lampiran 1 1.

2. Kotak boleh diukur dengan mengisi kubus dengan sisisisi 1 cm.Penstrukturan Menjalankan aktiviti untuk semula idea mengesahkan kotak yang mana lebih ( 25 minit ) besar isipadunya. Kotak mancis Kotak minuman Kotak hadiah Kotak ubat gigi Nilai murni: Bekerjasama KPS 1. 3.lebih besar isipadunya. Setiap kumpulan dikehendaki mengisikan kiub yang telah diberikan untuk mengesahkan bentuk mana yang lebih besar. Memerhati. 2. Tahap kognitif 1. Guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan. 1 cm 1 cm Aplikasi Idea ( 10 minit ) Aktiviti : Perbincangan Setiap kumpulan diminta berbincang dan wakil setiap kumpulan diminta membentangkan hasil dapatan mereka di hadapan kelas. 2. 3. Pengetahuan. Mengelas. BBM: 1. Membuat inferens. Isipadu kotak boleh diukur dengan menggunakan kubus dengan sisi 1 cm. 3. Membandingkan dan membezakan. Aplikasi. 2. Membanding dan membezakan. 1. Guru berbincang dengan murid mengenai isipadu: 1. Aktiviti: Berkumpulan. Lebih besar objek. 2. Nilai murni: Jujur dalam merekod data KBKK 1. Kefahaman. 4. Menganalisis. . Mengeksperimen. 3. 2. Setiap kumpulan menerima 2 kotak yang berbeza dari segi saiz dan sejumlah kiub yang berukuran 1cm x 1cm x 1cm. 3. KBKK 1.

Kefahaman . Apa yang di maksudkan dengan isipadu? 2. Pengetahuan 2. Apa perbezaan antara kubus dan kuboid? 3. Bagaimanakah cara untuk menentukan kotak yang mana lebih besar? KPS: berkomunikasi Tahap kognitif: 1.Refleksi (5 minit) Guru mengemukakan soalan kepada murid: 1.