KURSUS KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 1 PERINGKAT DAERAH RAUB 2010.

TARIKH: 08-09 NOV. 2010 08TEMPAT: SMK GALI, RAUB.

BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
1 Membentuk dan Membuat Binaan Topeng Alam Haiwan Topeng Muka Haiwan 60 minit Alatan : Gunting Kad manila, gam, pensel, krayon, benang hitam dan pensel warna. Bahan Bantu Mengajar : Contoh model yang sedia ada, topeng muka kucing,singa dll. EMK : Elemen kreativiti dan inovatif Elemen Keusahawanan Tahun Bidang Aktiviti Tema Tajuk Masa Media Bahan : : : : : : : :

Standard Kandungan: 
  Persepsi dan permahaman bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan karya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.

Standard Pembelajaran: 
3.1 Persepsi Estetik : Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 3.1.1 Unsur Seni 3.1.1.1 Rupa ± organik 3.1.1.2 Bentuk ± 2D 3.1.1.3 Warna ± primer dan sekunder 3.1.1.4 Jalinan ± Jalinan tampak 3.1.2 Prinsip Rekaan 3.1.2.1 Imbangan ± Semetri 3.1.2.2 Harmoni 

3.2 Aplikasi Seni : Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

3.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis jenismedia. 3.2.1.1 Alatan ± Gunting 3.2.1.2 Bahan ± kad manila, pensel, krayon, gam, benang hitam dan pensel warna. 3.2.2

Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan 3.2.2.1 Teknik ± Membentuk 

3.3 Ekspresi Kreatif: Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Memilih dan memanipulasikan bahan secara Kreatif 3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam penghasilan karya 3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual 3.3.1

STANDARD PEMBELAJARAN: 
Persepsi Estetik: Guru meminta murid-murid muridmenyenaraikan contoh-contoh contohhaiwan yang mereka ketahui. Guru meminta murid mengajuk bunyi-bunyi haiwan bunyitersebut.Guru bersama murid menyanyi lagu ³ Bunyi-bunyi BunyiHaiwan´Lagu : Saya itik ........quiq!quiq!quiq! Saya ayam .........kok!kok!kok! Saya burung ......pip!pip!pip! Saya lembu ....moo!moo!moo! Sayakucing....... ....meow!meow!meow! 

Aplikasi Seni: Guru memperkenalkan alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan topeng muka haiwan.Guru menunjuk cara membuat sekeping topeng muka berbentuk muka kucing menggunakan kad manila. 

Ekspresi Kreatif: Murid menghasilkan topeng muka kucing dengan bimbingan guru berdasarkan langkahlangkah-langkah berikut. Langkah 1: Murid diminta melakar muka kucing yang diingini mengikut saiz muka murid. 

Langkah 2: Melukis rupa bentuk kucing pada kad manila seperti lakaran mata, hidung, mulut, telinga dan misai kucing. Mewarna bentuk muka kucing yang telah dilukis dengan padanan warna yang sesuai. Menggunting topeng muka kucing yang telah diwarnakan. 

Langkah 3: Guru menunjuk cara menebuk lubang bahagian mata untuk membentuk sepasang mata kucing. Murid diminta menebuk pada bahagian telinga topeng kucing. Murid dibimbing memasukkan getah gelang pada lubang telinga topeng untuk dilekatkan pada bahagian telinga murid. 

Langkah 4: Membuat kemasan secara kreatif pada topeng kucing dengan melekatkan benang hitam seperti misai kucing. Guru menyemaikan rasa kasih sayang terhadap haiwan, terutama haiwan pemeliharaan, seperti kucing. 

Apresiasi Seni: Murid menyatakan apresiasi mereka terhadap karya yang telah dihasilkan. Murid mempamerkan dan memakai beberapa topeng yag dibuat.Murid menerangkan fungsi karya yang dihasilkan. Guru membuat rumusan tentang hasil yang telah dibuat. Guru bersoal jawab dengan murid tentang elemen keusahawanan.

HASIL SEBENAR:

Hasilan Bersama: 
  
PN. NADZIRAH ISMAIL PN. MAIMUNAH HJ DAUD PN HAMIDAH ISMAIL PN SURIATI BT LOT PUNITHA A/P NADARAJAH SUGANAAH A/P NADASAN (SKPM) (SK MAHMUD) (SK U DONG) (SK TEMAU) (SJKT RAUB) (SJKT L GALI)