SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1.

Menghafal surat – surat pendek secara fasih dan benar. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Kegiatan Pembelajaran 1. Guru membaca semua ayat. 2. Guru mengartikan ayat demi ayat. 3. Pengambilan kesimpulan dari Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah. 4. Guru menceritakan 1 kisah. 5. Murid mengambil kesimpulan. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Latihan Tulislah surat Al menulis ayat ‘Adiyat ayat Surat Al ketiga! ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo : MI. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 1 (Pertama) : 2009 – 2010

1.1.

Membaca surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

• Menghafal Surat
Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

1.2.

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

1. Guru membaca surat – surat pendek secara bersama – sama. 2. Murid membaca perbaris 3. Guru memanggil satu persatu untuk menghafalnya di depan kelas.

• Hafal Surat Al
‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

Hafalan

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah

Hafalkan surat pendek berikut : 1. Al ‘Adiyat 2. Al Insyiraah

Standar Kompetensi : 2. Memahami arti surat – surat pendek Kompetensi Dasar 2.1. Mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Materi Pembelajaran • Surat an – Nashr dan al – Kautsar Kegiatan Pembelajaran Indikator •Faham isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat an – surat an – Nashr Nashr dan al – dan al – Kautsar. Kautsar. Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana

1. Guru membaca semua ayat.
2. Guru mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar perayat dan menulisnya di papan tulis 3. Murid mencatat materi 4. Pengambilan kesimpulan.

2.2. Memahami isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

1. Guru membacakan 1 kisah. 2. Murid mengambil kesimpulan.

• Mengidentifikasi

Tulisan

Essay

kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

Tulislah kandungan surat al – Kautsar !

Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo

CV Sindunata. 1. Guru mengambil contoh hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Guru memperkenalkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Manba’ul Huda Bandung. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. SEI . tajwid (hukum bacaan idhar dan ikhfa’) • Mengerti bacaan bacaan idhar • Mengerti bacaan ikhfa’ 3. Solo Mengetahui. Bacalah surat al Fatihah kemudian tunjukkan yang termasuk hukum bacaan idhar dan ikhfa’! Asbabun Nuzul.2. CV. • Kaidah ilmu 1. Membaca bersama – sama hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’. H. 3. Memahami kaidah ilmu tajwid Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Sebutkan 10 contoh contoh : 1. S. Tim Fokus.IP. Rofik Husen. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. 2. bacaan ikhfa’ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Imam Murjiyo. Departemen Agama RI. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. CV. bacaan idhar 2. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. Standar isi.Si Heni Rohaeni. M. Kepala Sekolah MI.A. Memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Dahlan dan Shaleh KHQ.Standar Kompetensi : 3. Choirul Fata.1. Naladana 3. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. Praktik membaca bacaan ghunnah al Qamariyyah dan al Syamsiyyah • Mengerti cara membaca idhar dan ikhfa’ Praktik Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’.

Murid mengambil kesimpulan. Choirul Fata. Guru membaca hadits tentang niat dan silaturahmi. Tim Fokus. Murid mencatat materi dan menghafal. Hafalkan hadits tentang niat dan silaturahmi dengan artinya! Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. Guru mengartikan hadits tentang niat dan silaturahmi per kata dan menulisnya di papan tulis 3. Mengartikan surat al Lahab. Guru mengartikan surat al Lahab perayat dan menulisnya di papan tulis 3.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4.2. 4. • Hafal dan faham isi kandungan surat al Lahab. 2. Standar isi. 2. 1. Diponegoro Hafalan Menghafal hadits tentang niat dan silaturahmi. CV. Naladana Asbabun Nuzul. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. Guru membacakan 1 kisah. Solo : MI. Lahab ! Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. • Hafal hadits tentang niat dan silaturahmi . 1. • Mampu Lisan menjelaskan isi kandungan surat al Lahab Menjelaskan kandungan surat al – Lahab. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat al surat al Lahab. CV Sindunata. Kompetensi Dasar 4. Dahlan dan Shaleh KHQ. Murid mencatat materi dan menghafal. Guru membaca semua ayat 2. Departemen Agama RI. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. 4. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 2 (Kedua) : 2009 – 2010 • Surat al Lahab. Menjelaskan isi kandungan surat al Lahab secara sederhana. Pengambilan kesimpulan.1. Jelaskan kandungan surat al – Lahab ! • Hadits tentang niat dan silaturahmi. 4. CV. 4. Menerjemahkan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi. Pengambilan kesimpulan. Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1. Imam Murjiyo. Memahami arti surat pendek dan hadits tentang niat dan silaturahmi.3.

4. 4. Cerita Lisan • Mampu menjelaskan hadits tentang niat dan silaturahmi . bentuk lisan tentang hadits hadits tentang niat dan silaturahmi. Guru memberi pertanyaan dalam 2.4. 3. Menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi Jelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi ! . Menjelaskan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi secara sederhana. 5. Murid menjawab pertanyaan Guru Guru menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi. Diskusi. 1.

Standar isi. • Dapat Praktik menerapkan bacaan idgham bighunah. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. idgham bilaghunnah dan iqlab. Materi Pembelajaran • Hukum bacaan idgham bighunah. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. 1.Standar Kompetensi : 5. Guru cek hafalan dan tulisan murid 5. idgham bilaghunnah dan iqlab dengan teman kelompokmu! H. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. idgham bilaghunnah dan iqlab . idgham bilaghunnah dan iqlab 4. dan mad jaiz munfasil Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Buatlah contoh contoh bacaan : • Idgham bighunnah • Idgham bilaghunnah. Murid mengikuti bacaan Guru 5. idgham bilaghunnah dan iqlab Kegiatan Pembelajaran Indikator • Men genal bacaan mad tabi’I .1. idgham bilaghunnah dan iqlab Praktikkanlah bacaan idgham bighunah. Memahami hukum bacaan idgham bighunah. Imam Murjiyo.A. M. idgham bilaghunnah dan iqlab.IP. Solo Mengetahui. Mempraktikan bacaan idgham bighunah. Kompetensi Dasar 5. Guru melafalkan bacaan idgham bighunah. Rofik Husen. Naladana Asbabun Nuzul. Guru menulis bacaan idgham bighunah. Memahami kaidah – kaidah ilmu tajwid. CV Sindunata. Choirul Fata. Murid menulis di buku tulis 3. Departemen Agama RI. Tim Fokus. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. idgham bilaghunnah dan iqlab. • Iqlab Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. S. Dahlan dan Shaleh KHQ. 2. Menerapkan hukum bacaan idgham bighunah. SEI . CV. idgham bilaghunnah dan iqlab.Si Heni Rohaeni. Kepala Sekolah MI. Praktik membaca bacaan idgham bighunah. Manba’ul Huda Bandung. CV. 1.2.mad wajib muttasil.

Azhim. Guru mengartikan asma’ al husna ( al – Mukmin. Murid memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna Tulisan ( al – Mukmin. al.Azhim. al. Bulughil Maram (terjemahan). Memahami kalimah thayyibah ( inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) dan al asma ‘alhusna ( al – Mukmin. Standar isi. alAzhim.Hakam) asma’ al husna ( al – Mukmin. al. Al Qur’an dan Terjemahnya. al. al – adlu dan al . Naladana 1.Azhim. al. Tim Bina Karya guru.Hadii. al. Erlangga Lembar kerja Fokus. Ibnu hajar al asqalani. al. Departemen Agama RI.Hadii.Hadii. al.Hadii. Guru memberi penjelasan kepada siswa.Azhim. asma’ al husna ( al – Mukmin. al – adlu dan al . al – adlu dan al Hakam • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin. Solo. alHadii.Azhim. alHadii.Azhim. al – adlu dan al – Hakam 2. al – adlu dan al – Hakam) Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.Hakam ) .Hadii. al. al – adlu dan al – Hakam) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin. CV Dipenogoro. Murid memperhatikan Thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 1. al – adlu dan al – Hakam • Siswa mengetahui arti asma’ al husna ( al – Mukmin. alHadii. Guru menunjukkan bukti dan contoh 4.2 Mengenalkan Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( al – Mukmin.1. Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Kalimah 1. al. tim Fokus.Hadii. al – adlu dan al .Hakam) • Asma’ Al husna 1.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 1 ( Pertama ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 1. 3. al.Sindunata.Hakam) . Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menumbuhkan keyakinan siswa akan keberadaan Allah • Siswa mengetahui arti (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Siswa mampu mengamalkan Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Menjawab Bacakan pertanyaan kalimah thayyiibah yang (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) Membuat contoh Berikan contoh yang menunjukkan bukti bahwa Allah mempunyai sifat. al. CV. al – adlu dan al . alAzhim. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Guru mengartikan kalimah thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 2. Guru memberi penjelasan 3. alAzhim. CV.

Siswa mengerjakan soal • Siswa menyebutkan kitab – kitab yang diturunkan Allah. Bulughil Maram (terjemahan). Departemen Agama RI. Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4. CV. • Iman kepada kitab – kitab Allah 1. . Beriman kepada kitab -kitab Allah Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Essay Sebutkan kitab – kitab yang telah dirunkan Allah ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.Standar Kompetensi : 2.Sindunata. Naladana 2. CV. Standar isi.1 Mengenal kitab – kitab Allah. Ibnu hajar al asqalani. Solo. 2. Al Qur’an dan Terjemahnya. CV Dipenogoro. tim Fokus. Guru menulis materi dan menjelaskan kitab – kitab yang telah diturunkan Allah. • Siswa mengetahui pengertian beriman kepada kitab – kitab Allah. Siswa mencatat dan memperhatikan guru 3. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Tim Bina Karya guru.

Membiasakan akhlak terpuji .Standar Kompetensi : 3.

4. Departemen Agama RI. Bulughil Maram (terjemahan). Latihan Soal Mengetahui.IP. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . • Memberikan contoh-contoh akhlaq tercela yang terkandung dalam cerita Tsa’labah. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya. Murid-murid memperhatikan 3. Kepala Sekolah MI. Guru bercerita tentang kisah Tsa’labah. S.Si Heni Rohaeni. CV. Murid mencatat.A. Ibnu hajar al asqalani. Solo. 1. Manba’ul Huda Bandung. M. CV. Tim Bina Karya guru. Standar isi. 2. Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Akhlak tercela. 5. H. Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Esay Contoh Instrumen Tulislah akhlaq tercela yang terdapat dalam cerita Tsa’labah ! Alokasi Waktu 2 x 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. tim Fokus.Sindunata. Erlangga Lembar kerja Fokus. Al Qur’an dan Terjemahnya. SEI . CV Dipenogoro. Kegiatan Pembelajaran Indikator •Mampu memahami kisah Tsa’labah.1 Menghindari akhlaq tercela melalui kisah Tsa’labah. • Mampu menunjukkan dampak negatif yang terdapat dalam cerita Tsa’labah. Rofik Husen.Standar Kompetensi : 4. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. Naladana 4.

Latiif). dan al Latiif) 1. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Lisan Penilaian Bentuk Instrumen Menjawab pertanyaan Contoh Instrumen Apakah arti dari (Assalamu’al aikum)? Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. dan al Latiif) • Asma’ Al husna (as . Siswa memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna asma’ al husna (as . CV. Memahami kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) dan al asma ‘al husna ( as .Salaam. dan al . CV. dan al Latiif) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( as .Mukmin. Guru memberi penjelasan kepada siswa. al Mukmin. Guru mengartikan asma’ al husna ( as Salaam.1. Al Qur’an dan Terjemahnya. dan al Latiif)! Bulughil Maram (terjemahan). Departemen Agama RI. al . Tim Bina Karya guru. dan al . dan al . al Mukmin.Salaam. al .Mukmin. al . Naladana 5.Mukmin. 2. Mengenal Allah melalui kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) • kalimah thayyibah 1. dan al .Salaam.Latiif) .2.Mukmin. al . 3. al Mukmin.Mukmin.Sindunata.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 2 ( dua ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 5. CV Dipenogoro. al Mukmin. al . Siswa memperhatikan (Assalamu’alaikum) • Siswa melafalkan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) setiap beretemu dengan sesame muslim.Latiif) . Guru memberi penjelasan 3. al .Salaam.Mukmin.Salaam. dan al . • Siswa mengetahui arti (Assalamu’alaikum) • Siswa mampu mengamalkan 5.Salaam. Guru mengartikan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) 2.Latiif) • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna (as Salaam. tim Fokus. Ibnu hajar al asqalani. dan al Latiif) Hafalkan beserta artinya asma’ al husna ( as . Mengenalka n Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( as Salaam. Standar isi. Hafalan Menghafal asma’ al husna ( as Salaam. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Guru menunjukkan bukti dan contoh 4.Latiif) • Siswa mengetahui arti Asma’ al husna ( as . Solo. Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4.

Erlangga Lembar kerja Fokus. Tim Bina Karya guru. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Essay Contoh Instrumen Sebutkan nama – nama Nabi dan Rasul ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Beriman kepada rasul – rasul Allah. Siswa menyebutkan nama Nabi dan Rasul Allah 4. Solo. CV. Al Qur’an dan Terjemahnya. Siswa memberikan kesimpulan 5. 2. Siswa mengerjakan soal • Siswa mengetahui pengertiaan iman kepada Rasul – Rasul Allah. . 2007 Bina Aqidah dan akhlak . tim Fokus. • Iman kepada rasul – rasul Allah. Naladana 6.Sindunata. Guru menjelaskan Rasul dan Nabi. Guru menjelaskan iman kepada Rasul – Rasul Allah dan memberikan contoh 3. CV. Standar isi. • Siswa mengetahui pengertian Nabi dan rasul. Departemen Agama RI.1 Mengenal Rasul dan Nabi Allah. 1. CV Dipenogoro. • Siswa mengetahui nama – nama Nabi dan Rasul.Standar Kompetensi : 6. Bulughil Maram (terjemahan). Ibnu hajar al asqalani.

•Akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi 1. Tanya jawab tentang akhlaq mulia lima rasul Ulul Azmi. 3. Guru menulis materi nama – nama Rasul Ulul Azmi. Tuliasan Essay Sebutkan nama – nama rasul Ulul Azmi ! 7. Guru bercerita kisah salah satu Rasul Ulul Azmi. Mencintai dan meneladani akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi. • Membiasakan diri untu berakhlaq mulia. 4. • Menunjukkan akhlaq mulia Rasul Ulul Azmi.3. 2. Membiasakan akhlak terpuji • Membiasakan diri untuk berakhlak baik terhadap teman.Standar Kompetensi : 7 . Latihan soal • Mengetahui nama – nama Rasul Ulul Azmi dan kisahnya. .

iri. M. • Memberikan contoh-contoh (khianat. Rofik Husen. SEI . Kepala Sekolah MI. iri. H.Si Heni Rohaeni. 4. dan dengki).A. dan dengki) Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menemukan pengertian (khianat. Departemen Agama RI. Manba’ul Huda Bandung. CV. Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar 8.IP. 5. iri. 3. S. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. Naladana 1. Menghindari sikap khianat. iri. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya Guru bercerita tentang kisah Kelicikan saudara Nabi Yusuf AS. Murid-murid memperhatikkan Latihan Soal Mengetahui. Diskusi tentang 2. dan dengki melalui kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf A.S Materi Pembelajaran • Akhlak tercela (khianat. iri. iri. dan dengki Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Memberikan contoh Contoh Instrumen Berikan contoh sikap iri dan dengki! Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. CV. CV Dipenogoro. Erlangga Lembar kerja Fokus.Sindunata. Solo. Al Qur’an dan Terjemahnya. iri. dan dengki. tim Fokus. pengertian (khianat. dan dengki) • Menunjukkan cirri-ciri (khianat. dan dengki) • Menunjukkan dampak dari sikap khianat.Standar Kompetensi : 8. Standar isi.1. Ibnu Hajar al asqalani. 2007 Bina Aqidah dan akhlak. Bulughil Maram (terjemahan). Tim Bina Karya guru.

dar Al Mashreq Beirut. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan.seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. tentang ‫ملبس‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : – ‫سروال –قميص– جلباب – قلنسوة‬ ‫فستان – ازار‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 1) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا سروال. Firman Hamdani. Abu Luwia. Bercakap. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 1) ‫! )ملبس‬ 1) ‫ • .1. 2. dkk. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. هذه قلنسوة‬ dan pertanyaan – ‫سروال – قميص – جلباب‬ ‫قلنسوة – فستان – ازار‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ 2. Demontrasi • Guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. Kegiatan Pembelajaran 1. Memahami makna kata.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1. Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 1 (Pertama) : 2009 – 2010 ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. idrus Al Kaf. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. kalimat. Standar Isi. • Murid membaca secara bergantian. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Hiwar. Karya Utama. Erlangga. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran : MI. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 1.)ملبس‬Sebutkan bahasa arab • Latihan dari celana ! soal Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. membaca. dan ungkapan tentang 1) Kompetensi Dasar 1. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ ملبس‬dan pola .

. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Insya Muwajjah.kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 3. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. dengan intonasi yang baik dan benar. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.

membaca. Bercakap. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. dar Al Mashreq Beirut. Seperti : Teknis Hafalan dan tulisan. . Memahami makna kata.)ملبس‬Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari kemeja! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Karya Utama. Hiwar. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Standar Isi. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 4. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Qira’ah dengan mufradat tentang ٢ )‫ ) ملبس‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 6. idrus Al Kaf. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 2) ‫! )ملبس‬ 2) ‫ • . هذ ه مظلة‬ ّ dan pertanyaan ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ – ‫جورب – خذاء – سترة‬ – ‫حزام – نعل – رباط – منديل‬ ‫مظلة – صديقي . tentang ٢ )‫ملبس‬ ) dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫جورب – خذاء – سترة – حزام‬ – ‫نعل – رباط – منديل – مظلة‬ ّ ‫صديقي . 2007 Belajar Bahasa Arab 3. Erlangga. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. • Murid membaca secara bergantian. 4. dan ungkapan tentang 2) Kompetensi Dasar 2. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar.Standar Kompetensi : 2. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan.صديقتي‬ ّ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. Insya Muwajjah. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. kalimat. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam.1. Abu Luwia. dkk. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar.صديقتي‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 2) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تل‬ ‫ك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا جورب . Firman Hamdani. Kegiatan Pembelajaran 3. 5. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan.

أبيض‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk ‫اللوان‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ Seperti ‫هذا سروال أسود‬ dan pertanyaan ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫– أسمر – أصفر . ‫ما الوان هذا؟‬ • Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ أللوان‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ • Insya Muwajjah. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. Standar Isi. . •Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. 1.أبيض‬ •Siswa mampu melafalkan bahan qiraah dengan intonasi yang baik dan benar. 6. dan ungkapan tentang ‫اللوان‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 5. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. dan menulis dalam bahasa arab sederhana tentang • Hiwar. Abu Luwia. •Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang ‫اللو‬ tentang ‫الل‬ ‫! ان‬ ‫وان‬ • Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari merah ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. •Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. tentang ‫اللوان‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫أسمر – أصفر . dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Bercakap. dar Al Mashreq Beirut. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator •Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid.Standar Kompetensi : 3. membaca. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. • Murid membaca secara bergantian. idrus Al Kaf. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. Memahami makna kata.1. Karya Utama. Firman Hamdani. dkk. •Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Erlangga. •Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. kalimat.

Rofik Husen.A. H. M. Kepala Sekolah MI. S.IP.Mengetahui.Si Heni Rohaeni. SEI . Manba’ul Huda Bandung. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.

4.. • Murid membaca secara bergantian. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid.. Bercakap.. ‫ال + اسم‬ dan pertanyaan – ‫فصل – حديقة – ملعب‬ – ‫مقصف – مدرسة – ادارة‬ ‫مكتب المدرس – مكتبة . tentang Kegiatan Pembelajaran 7. Karya Utama.معمل‬Pemberian tugas dan struktur kalimat yang mengandung bentuk . Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 2 (Dua) : 2009 – 2010 ‫المكنة فى‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. dkk. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan.؟ هنا / هناك‬ . Abu Luwia.. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. Memahami makna kata. Erlangga. dar Al Mashreq Beirut. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang ‫المكنة فى‬ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.. 2007 Belajar Bahasa Arab 3.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. dan ungkapan tentang ‫المدرسة‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Hiwar.معمل‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan ‫أين . membaca.1. • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab : MI... Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. dan menulis dalam bahasa Arab tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫ال + اسم‬ ‫فصل – حديقة – ملعب – مقصف‬ ‫– مدرسة – ادارة – مكتب‬ Latihan soal ‫المكنة فى ا‬ ‫! المدرسة‬ ‫لمدرسة‬ • Sebutkan bahasa arab dari kelas ! ‫ .. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Firman Hamdani. kalimat. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan..8 المدرس – مكتبة .. idrus Al Kaf. Standar Isi.

• Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Insya Muwajjah.8. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫ال + اسم‬ 9. . intonasi yang baik dan benar.

Firman Hamdani. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan pola kalimat dasar yang meliputi Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 9. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. 10.1. Hiwar. Insya Muwajjah. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat tentang baru tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) • Latihan soal • Sebutkan bahasa arab dari bulan Juni ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. kalimat. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari.Standar Kompetensi : 5. Seperti : • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. Memahami makna kata. 10. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Teknis Hafalan dan tulisan. Kompetensi Dasar 5. dkk. dan ungkapan tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan). Qira’ah dengan mufradat tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dan pola kalimat sederhana yang mengandung 12. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. dar Al Mashreq Beirut. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. • Murid membaca secara bergantian. Abu Luwia. . • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. seperti Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Erlangga. Bercakap. idrus Al Kaf. Karya Utama. Standar Isi. tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan menggunakan mufradat baru seperti dan struktur kalimat yang mengandung bentuk dan pertanyaan 11. membaca.

H. SEI . M.IP.Mengetahui. S. Kepala Sekolah MI.Si Heni Rohaeni. Manba’ul Huda Bandung.A. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. Rofik Husen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful