SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1.

Menghafal surat – surat pendek secara fasih dan benar. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Kegiatan Pembelajaran 1. Guru membaca semua ayat. 2. Guru mengartikan ayat demi ayat. 3. Pengambilan kesimpulan dari Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah. 4. Guru menceritakan 1 kisah. 5. Murid mengambil kesimpulan. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Latihan Tulislah surat Al menulis ayat ‘Adiyat ayat Surat Al ketiga! ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo : MI. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 1 (Pertama) : 2009 – 2010

1.1.

Membaca surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

• Menghafal Surat
Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

1.2.

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah secara fasih dan benar.

1. Guru membaca surat – surat pendek secara bersama – sama. 2. Murid membaca perbaris 3. Guru memanggil satu persatu untuk menghafalnya di depan kelas.

• Hafal Surat Al
‘Adiyat dan surat Al Insyiraah.

Hafalan

Menghafal Surat Al ‘Adiyat dan surat Al Insyiraah

Hafalkan surat pendek berikut : 1. Al ‘Adiyat 2. Al Insyiraah

Standar Kompetensi : 2. Memahami arti surat – surat pendek Kompetensi Dasar 2.1. Mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Materi Pembelajaran • Surat an – Nashr dan al – Kautsar Kegiatan Pembelajaran Indikator •Faham isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar. Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat an – surat an – Nashr Nashr dan al – dan al – Kautsar. Kautsar. Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP, Standar isi, 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4, Choirul Fata, Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, CV. Naladana

1. Guru membaca semua ayat.
2. Guru mengartikan surat an – Nashr dan al – Kautsar perayat dan menulisnya di papan tulis 3. Murid mencatat materi 4. Pengambilan kesimpulan.

2.2. Memahami isi kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

1. Guru membacakan 1 kisah. 2. Murid mengambil kesimpulan.

• Mengidentifikasi

Tulisan

Essay

kandungan surat an – Nashr dan al – Kautsar.

Tulislah kandungan surat al – Kautsar !

Asbabun Nuzul, Dahlan dan Shaleh KHQ, CV. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati, Imam Murjiyo, Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4, Tim Fokus, CV Sindunata, Solo

Manba’ul Huda Bandung. CV. Imam Murjiyo. Bacalah surat al Fatihah kemudian tunjukkan yang termasuk hukum bacaan idhar dan ikhfa’! Asbabun Nuzul. 3. 2. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. M. Solo Mengetahui. Kepala Sekolah MI.2. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. bacaan ikhfa’ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’. 1. Memahami kaidah ilmu tajwid Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Sebutkan 10 contoh contoh : 1.1. Choirul Fata. Tim Fokus. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. tajwid (hukum bacaan idhar dan ikhfa’) • Mengerti bacaan bacaan idhar • Mengerti bacaan ikhfa’ 3.Si Heni Rohaeni. Dahlan dan Shaleh KHQ. SEI . CV Sindunata.A. CV. Guru mengambil contoh hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Departemen Agama RI. Memahami hukum bacaan idhar dan ikhfa’. bacaan idhar 2. Standar isi. Membaca bersama – sama hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Guru memperkenalkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’. Rofik Husen. Praktik membaca bacaan ghunnah al Qamariyyah dan al Syamsiyyah • Mengerti cara membaca idhar dan ikhfa’ Praktik Menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa’.IP. H. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. • Kaidah ilmu 1.Standar Kompetensi : 3. Naladana 3. S. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati.

Guru membacakan 1 kisah. Mengartikan surat al Lahab. Guru mengartikan surat al Lahab perayat dan menulisnya di papan tulis 3. Solo : MI. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. 2. CV. Murid mencatat materi dan menghafal. Imam Murjiyo. Jelaskan kandungan surat al – Lahab ! • Hadits tentang niat dan silaturahmi. Menjelaskan isi kandungan surat al Lahab secara sederhana. Guru membaca semua ayat 2. 4. Guru mengartikan hadits tentang niat dan silaturahmi per kata dan menulisnya di papan tulis 3. 1.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4. • Hafal dan faham isi kandungan surat al Lahab. Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 1. Murid mencatat materi dan menghafal. Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. Diponegoro Hafalan Menghafal hadits tentang niat dan silaturahmi. 4. 2. Kompetensi Dasar 4. Standar isi. • Hafal hadits tentang niat dan silaturahmi . CV Sindunata. Departemen Agama RI. Dahlan dan Shaleh KHQ. Lahab ! Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Pengambilan kesimpulan. 4. Pengambilan kesimpulan. Choirul Fata. Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Mengartikan Artikan surat al surat al Lahab. CV. Murid mengambil kesimpulan. Naladana Asbabun Nuzul. Memahami arti surat pendek dan hadits tentang niat dan silaturahmi.2. • Mampu Lisan menjelaskan isi kandungan surat al Lahab Menjelaskan kandungan surat al – Lahab. Guru membaca hadits tentang niat dan silaturahmi. Hafalkan hadits tentang niat dan silaturahmi dengan artinya! Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati.1. Manbaul Huda – Bandung : IV (Empat) : Pendidikan Agama Islam : Qur’an Hadits : 2 (Kedua) : 2009 – 2010 • Surat al Lahab. Tim Fokus.3. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. 1. Menerjemahkan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi. 4.

Menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi Jelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi ! . Murid menjawab pertanyaan Guru Guru menjelaskan kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi.4. bentuk lisan tentang hadits hadits tentang niat dan silaturahmi.4. Diskusi. Cerita Lisan • Mampu menjelaskan hadits tentang niat dan silaturahmi . Menjelaskan isi kandungan hadits tentang niat dan silaturahmi secara sederhana. 3. 5. Guru memberi pertanyaan dalam 2. 4. 1.

1. Kompetensi Dasar 5. Memahami hukum bacaan idgham bighunah. • Iqlab Alokasi Waktu 8 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Praktik membaca bacaan idgham bighunah. Menerapkan hukum bacaan idgham bighunah. Departemen Agama RI. idgham bilaghunnah dan iqlab. • Dapat Praktik menerapkan bacaan idgham bighunah. idgham bilaghunnah dan iqlab 4. Imam Murjiyo. CV. idgham bilaghunnah dan iqlab.2.Si Heni Rohaeni. Dahlan dan Shaleh KHQ. Mempraktikan bacaan idgham bighunah. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.IP. 2. 2007 Cinta Al Qur’an dan Hadits 4. CV. Guru menulis bacaan idgham bighunah. Guru cek hafalan dan tulisan murid 5. Diponegoro Pedoman Praktis Pembelajaran Qiro’ati. dan mad jaiz munfasil Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Membuat Buatlah contoh contoh bacaan : • Idgham bighunnah • Idgham bilaghunnah. 1. idgham bilaghunnah dan iqlab. M. Murid mengikuti bacaan Guru 5. idgham bilaghunnah dan iqlab Praktikkanlah bacaan idgham bighunah. Standar isi. Guru melafalkan bacaan idgham bighunah. S. Naladana Asbabun Nuzul. Tim Fokus. Manba’ul Huda Bandung. SEI .A. Materi Pembelajaran • Hukum bacaan idgham bighunah. idgham bilaghunnah dan iqlab. Solo Mengetahui. Choirul Fata. Murid menulis di buku tulis 3. idgham bilaghunnah dan iqlab dengan teman kelompokmu! H.mad wajib muttasil. idgham bilaghunnah dan iqlab Kegiatan Pembelajaran Indikator • Men genal bacaan mad tabi’I . Rofik Husen.1. Tiga Serangkai Al Qur’an dan Terjemahnya. CV Sindunata.Standar Kompetensi : 5. Kepala Sekolah MI. idgham bilaghunnah dan iqlab . Pendidikan Al Qur’an Raudhatul Mujawiddin Lembar Kerja focus kelas 4. Memahami kaidah – kaidah ilmu tajwid.

Murid memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna Tulisan ( al – Mukmin. Standar isi. Ibnu hajar al asqalani. asma’ al husna ( al – Mukmin.Azhim. alAzhim.Azhim. al – adlu dan al Hakam • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menumbuhkan keyakinan siswa akan keberadaan Allah • Siswa mengetahui arti (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Siswa mampu mengamalkan Teknis Lisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Menjawab Bacakan pertanyaan kalimah thayyiibah yang (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) Membuat contoh Berikan contoh yang menunjukkan bukti bahwa Allah mempunyai sifat. alHadii. al. Naladana 1. Guru mengartikan kalimah thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 2.Hadii. Murid memperhatikan Thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) 1. al – adlu dan al .Azhim. al – adlu dan al .Hadii. al.Hakam) • Asma’ Al husna 1.Azhim. Guru memberi penjelasan 3. al. al. al. Erlangga Lembar kerja Fokus. al – adlu dan al . Guru menunjukkan bukti dan contoh 4. alHadii.Hadii. al – adlu dan al – Hakam) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( al – Mukmin. Guru mengartikan asma’ al husna ( al – Mukmin.Hadii. Departemen Agama RI. al. tim Fokus. Tim Bina Karya guru.Hadii. alAzhim.Hakam ) . Al Qur’an dan Terjemahnya. CV Dipenogoro.Azhim. al – adlu dan al – Hakam 2. Bulughil Maram (terjemahan). alHadii. al.Azhim. CV. al – adlu dan al .1.Hakam) . al. CV. Solo. al. alAzhim. al. al. al – adlu dan al – Hakam • Siswa mengetahui arti asma’ al husna ( al – Mukmin. al – adlu dan al – Hakam) Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 1 ( Pertama ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 1. al.Sindunata.Hakam) asma’ al husna ( al – Mukmin.2 Mengenalkan Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( al – Mukmin. Guru memberi penjelasan kepada siswa.Hadii. 3. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Mengenal Allah melalui kalimat thayyibah (inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) • Kalimah 1. Memahami kalimah thayyibah ( inna lillahi wa inna ilaihi rajiuun) dan al asma ‘alhusna ( al – Mukmin.

Standar isi. • Siswa mengetahui pengertian beriman kepada kitab – kitab Allah. tim Fokus. Beriman kepada kitab -kitab Allah Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen Essay Sebutkan kitab – kitab yang telah dirunkan Allah ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. CV. Siswa mencatat dan memperhatikan guru 3.1 Mengenal kitab – kitab Allah. Tim Bina Karya guru. . Departemen Agama RI. CV. Solo. 2. CV Dipenogoro. Guru menulis materi dan menjelaskan kitab – kitab yang telah diturunkan Allah. Siswa mengerjakan soal • Siswa menyebutkan kitab – kitab yang diturunkan Allah. Naladana 2. • Iman kepada kitab – kitab Allah 1. Ibnu hajar al asqalani. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4. Al Qur’an dan Terjemahnya.Sindunata.Standar Kompetensi : 2. Bulughil Maram (terjemahan).

Standar Kompetensi : 3. Membiasakan akhlak terpuji .

Murid-murid memperhatikan 3. Tim Bina Karya guru. Al Qur’an dan Terjemahnya. Manba’ul Huda Bandung. CV Dipenogoro.Standar Kompetensi : 4. Naladana 4. H. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya. Departemen Agama RI. SEI . Guru bercerita tentang kisah Tsa’labah. Latihan Soal Mengetahui.A. Solo. Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran • Akhlak tercela. Rofik Husen. 5. Erlangga Lembar kerja Fokus.Sindunata. Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Esay Contoh Instrumen Tulislah akhlaq tercela yang terdapat dalam cerita Tsa’labah ! Alokasi Waktu 2 x 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Ibnu hajar al asqalani. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. tim Fokus. S. 4. • Mampu menunjukkan dampak negatif yang terdapat dalam cerita Tsa’labah. 2. • Memberikan contoh-contoh akhlaq tercela yang terkandung dalam cerita Tsa’labah. Kepala Sekolah MI. Standar isi. 2007 Bina Aqidah dan akhlak .1 Menghindari akhlaq tercela melalui kisah Tsa’labah. Bulughil Maram (terjemahan). Murid mencatat.IP.Si Heni Rohaeni. M. Kegiatan Pembelajaran Indikator •Mampu memahami kisah Tsa’labah. 1. CV. CV.

CV. 2007 Bina Aqidah dan akhlak . al . Siswa memperhatikan • Siswa menghafal asma’ alhusna asma’ al husna (as . al Mukmin. dan al Latiif)! Bulughil Maram (terjemahan). Guru menunjukkan bukti dan contoh 4. • Siswa mengetahui arti (Assalamu’alaikum) • Siswa mampu mengamalkan 5.1. al Mukmin.Latiif) • Siswa mengetahui arti Asma’ al husna ( as . al Mukmin. Erlangga Lembar kerja Fokus kelas 4.Salaam. dan al . Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Lisan Penilaian Bentuk Instrumen Menjawab pertanyaan Contoh Instrumen Apakah arti dari (Assalamu’al aikum)? Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. dan al Latiif) Hafalkan beserta artinya asma’ al husna ( as . dan al Latiif) • Asma’ Al husna (as .Salaam.Salaam.2. Guru memberi penjelasan 3. Memahami kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) dan al asma ‘al husna ( as . Ibnu hajar al asqalani. 3.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Ajaran : MI Manbau’ul Huda : IV (Empat) : Agama Islam : Aqidah Akhlaq : 2 ( dua ) : 2009 – 2010 Standar Kompetensi : 5. Guru mengartikan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) 2.Salaam. Solo. Naladana 5. CV Dipenogoro.Mukmin. Standar isi.Latiif) .Mukmin. Guru mengartikan asma’ al husna ( as Salaam. Mengenalka n Allah melalui sifat-sifat Allah yang terkandung dalam asma’ al husna ( as Salaam. al . al . dan al . Tim Bina Karya guru. dan al . Departemen Agama RI. al Mukmin. dan al .Salaam. Guru memberi penjelasan kepada siswa.Latiif).Latiif) . 2. Hafalan Menghafal asma’ al husna ( as Salaam.Mukmin.Salaam. tim Fokus. dan al . al .Mukmin.Mukmin.Latiif) • Siswa mampu menunjukan contoh sederhana bahwa allah bersifat asma’ al husna (as Salaam. al . Mengenal Allah melalui kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) • kalimah thayyibah 1. dan al Latiif) • Mengungkapkan perasaan beriman kepada allah bahwa Allah bersifat asma’ al husna ( as . Siswa memperhatikan (Assalamu’alaikum) • Siswa melafalkan kalimah thayyibah (Assalamu’alaikum) setiap beretemu dengan sesame muslim. al . Al Qur’an dan Terjemahnya.Mukmin. CV. dan al Latiif) 1.Sindunata.

tim Fokus. • Siswa mengetahui pengertian Nabi dan rasul. Solo. CV. Siswa mengerjakan soal • Siswa mengetahui pengertiaan iman kepada Rasul – Rasul Allah. Al Qur’an dan Terjemahnya. Standar isi. Guru menjelaskan Rasul dan Nabi. Siswa menyebutkan nama Nabi dan Rasul Allah 4. Beriman kepada rasul – rasul Allah. • Siswa mengetahui nama – nama Nabi dan Rasul. . 1. Ibnu hajar al asqalani. Bulughil Maram (terjemahan).Standar Kompetensi : 6. 2. Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran Indikator Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Essay Contoh Instrumen Sebutkan nama – nama Nabi dan Rasul ! Alokasi Waktu 2 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP.Sindunata. Erlangga Lembar kerja Fokus. Naladana 6. Guru menjelaskan iman kepada Rasul – Rasul Allah dan memberikan contoh 3. Siswa memberikan kesimpulan 5. CV. • Iman kepada rasul – rasul Allah. Tim Bina Karya guru.1 Mengenal Rasul dan Nabi Allah. Departemen Agama RI. CV Dipenogoro. 2007 Bina Aqidah dan akhlak .

Latihan soal • Mengetahui nama – nama Rasul Ulul Azmi dan kisahnya. Mencintai dan meneladani akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi.Standar Kompetensi : 7 . 2. •Akhlaq mulia lima Rasul Ulul Azmi 1. Tanya jawab tentang akhlaq mulia lima rasul Ulul Azmi. 3. • Membiasakan diri untu berakhlaq mulia. Tuliasan Essay Sebutkan nama – nama rasul Ulul Azmi ! 7. . • Menunjukkan akhlaq mulia Rasul Ulul Azmi. Guru menulis materi nama – nama Rasul Ulul Azmi. Membiasakan akhlak terpuji • Membiasakan diri untuk berakhlak baik terhadap teman.3. 4. Guru bercerita kisah salah satu Rasul Ulul Azmi.

CV. dan dengki melalui kisah kelicikan saudara-saudara Nabi Yusuf A. iri.Si Heni Rohaeni. iri. Manba’ul Huda Bandung. Bulughil Maram (terjemahan). dan dengki Teknis Tulisan Penilaian Bentuk Instrumen Memberikan contoh Contoh Instrumen Berikan contoh sikap iri dan dengki! Alokasi Waktu 3 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. dan dengki). iri. dan dengki) • Menunjukkan dampak dari sikap khianat. Guru menulis materi kemudian menjelaskannya Guru bercerita tentang kisah Kelicikan saudara Nabi Yusuf AS. Standar isi. dan dengki) • Menunjukkan cirri-ciri (khianat. H.IP. 4. 2007 Bina Aqidah dan akhlak. dan dengki) Kegiatan Pembelajaran Indikator • Menemukan pengertian (khianat. Tim Bina Karya guru. iri. Diskusi tentang 2. iri. Erlangga Lembar kerja Fokus.1. • Memberikan contoh-contoh (khianat.A. SEI . 5. Naladana 1. dan dengki. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran. 3. Ibnu Hajar al asqalani.Sindunata. Departemen Agama RI. Menghindari akhlak tercela Kompetensi Dasar 8.Standar Kompetensi : 8. Menghindari sikap khianat. M.S Materi Pembelajaran • Akhlak tercela (khianat. CV. Murid-murid memperhatikkan Latihan Soal Mengetahui. Al Qur’an dan Terjemahnya. S. iri. tim Fokus. CV Dipenogoro. iri. pengertian (khianat. Solo. Kepala Sekolah MI. Rofik Husen.

Hiwar. 2. dkk. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. tentang ‫ملبس‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : – ‫سروال –قميص– جلباب – قلنسوة‬ ‫فستان – ازار‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 1) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا سروال. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ ملبس‬dan pola . Kegiatan Pembelajaran 1. Erlangga. Firman Hamdani. Bercakap.)ملبس‬Sebutkan bahasa arab • Latihan dari celana ! soal Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Standar Isi. Demontrasi • Guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. Karya Utama.SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 1.seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 1 (Pertama) : 2009 – 2010 ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. membaca. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. dan ungkapan tentang 1) Kompetensi Dasar 1. kalimat. • Murid membaca secara bergantian. هذه قلنسوة‬ dan pertanyaan – ‫سروال – قميص – جلباب‬ ‫قلنسوة – فستان – ازار‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ 2. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 1. Abu Luwia. idrus Al Kaf. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 1) ‫! )ملبس‬ 1) ‫ • . dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran : MI. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Memahami makna kata. dar Al Mashreq Beirut.1.

kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 3. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Insya Muwajjah. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. dengan intonasi yang baik dan benar. . • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar.

kalimat. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Memahami makna kata. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Insya Muwajjah. Karya Utama.)ملبس‬Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari kemeja! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. • Murid membaca secara bergantian. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Materi Pembelajaran ‫)ملبس‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab 4. Bercakap. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang 2) ‫! )ملبس‬ 2) ‫ • . . Erlangga.1. dkk. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. membaca. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. dan ungkapan tentang 2) Kompetensi Dasar 2. tentang ٢ )‫ملبس‬ ) dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫جورب – خذاء – سترة – حزام‬ – ‫نعل – رباط – منديل – مظلة‬ ّ ‫صديقي .صديقتي‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk 2) ‫)ملبس‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تل‬ ‫ك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ seperti ‫هذا جورب . هذ ه مظلة‬ ّ dan pertanyaan ‫ماهذا؟ماهذه؟ماذلك؟ماتلك؟‬ – ‫جورب – خذاء – سترة‬ – ‫حزام – نعل – رباط – منديل‬ ‫مظلة – صديقي . idrus Al Kaf. 4. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Qira’ah dengan mufradat tentang ٢ )‫ ) ملبس‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ 6. Seperti : Teknis Hafalan dan tulisan. Abu Luwia. Firman Hamdani. dar Al Mashreq Beirut.صديقتي‬ ّ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. Standar Isi. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. 5. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. Hiwar. 2007 Belajar Bahasa Arab 3.Standar Kompetensi : 2. Kegiatan Pembelajaran 3.

Firman Hamdani. Bercakap. •Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. . dar Al Mashreq Beirut. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid.1. ‫ما الوان هذا؟‬ • Qira’ah dengan mufradat tentang ‫ أللوان‬dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ • Insya Muwajjah.أبيض‬ •Siswa mampu melafalkan bahan qiraah dengan intonasi yang baik dan benar. Standar Isi. tentang ‫اللوان‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti – ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫أسمر – أصفر . Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator •Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. •Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat.Standar Kompetensi : 3. •Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. kalimat. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. Karya Utama. •Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Memahami makna kata. • Murid membaca secara bergantian. dan ungkapan tentang ‫اللوان‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 5. 2007 Belajar Bahasa Arab 3.أبيض‬ dan struktur kalimat yang mengandung bentuk ‫اللوان‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ ‫هذا/هذه/ذلك/تلك+اسم‬ Seperti ‫هذا سروال أسود‬ dan pertanyaan ‫أسود – أحمر – أزرق – أحضر‬ ‫– أسمر – أصفر . dkk. 1. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. idrus Al Kaf. •Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Erlangga. Abu Luwia. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. 6. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. dan menulis dalam bahasa arab sederhana tentang • Hiwar. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang ‫اللو‬ tentang ‫الل‬ ‫! ان‬ ‫وان‬ • Sebutkan • Latihan bahasa arab soal dari merah ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. membaca.

Kepala Sekolah MI. S.Si Heni Rohaeni. M.A. SEI . Rofik Husen.IP. Manba’ul Huda Bandung. H. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.Mengetahui.

‫ال + اسم‬ dan pertanyaan – ‫فصل – حديقة – ملعب‬ – ‫مقصف – مدرسة – ادارة‬ ‫مكتب المدرس – مكتبة . • Murid membaca secara bergantian.. Bercakap. Karya Utama. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat baru tentang tentang ‫المكنة فى‬ Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan.معمل‬ • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan ‫أين .SILABUS Nama Madrasah Kelas Mata Pelajaran Sub Mata Pelajaran Semester Tahun Standar Kompetensi : 4. dan menulis dalam bahasa Arab tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan menggunakan 10 mufradat baru seperti : ‫المكنة فى المدرسة‬ dengan pola kalimat dasar yang meliputi ‫ال + اسم‬ ‫فصل – حديقة – ملعب – مقصف‬ ‫– مدرسة – ادارة – مكتب‬ Latihan soal ‫المكنة فى ا‬ ‫! المدرسة‬ ‫لمدرسة‬ • Sebutkan bahasa arab dari kelas ! ‫ .. • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab : MI. kalimat. dar Al Mashreq Beirut.؟ هنا / هناك‬ .معمل‬Pemberian tugas dan struktur kalimat yang mengandung bentuk . tentang Kegiatan Pembelajaran 7...8 المدرس – مكتبة .1. 4. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. Manbaul Huda – Bandung : III (Tiga) : Pendidikan Agama Islam : Bahasa Arab : 2 (Dua) : 2009 – 2010 ‫المكنة فى‬ Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. idrus Al Kaf. dan ungkapan tentang ‫المدرسة‬ Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Hiwar. Erlangga.. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. Standar Isi.. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. membaca. dkk. Seperti: Teknis Hafalan dan tulisan. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat.... Abu Luwia. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. Firman Hamdani.. Memahami makna kata.

dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. Qira’ah dengan mufradat tentang ‫المكنة فى المدرسة‬ dan pola kalimat sederhana yang mengandung ‫ال + اسم‬ 9. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. . Insya Muwajjah.8. intonasi yang baik dan benar.

1. Al Munjid Fi Al lugah wa Al A’lam. Karya Utama. Kompetensi Dasar 5. 10. tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan menggunakan mufradat baru seperti dan struktur kalimat yang mengandung bentuk dan pertanyaan 11. dan menulis dalam bahasa Arab tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dengan pola kalimat dasar yang meliputi Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 9. Teknis Hafalan dan tulisan. kalimat. Standar Isi. membaca. Seperti : • Siswa mampu melafalkan bahan qira’ah dengan intonasi yang baik dan benar. • Siswa mampu menggunakan mufradat baru dalam percakapan sederhana dengan tepat. Penilaian Bentuk Contoh Instrumen Instrumen • Menghafal • Hafalkan 5 mufradat mufradat tentang baru tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) • Latihan soal • Sebutkan bahasa arab dari bulan Juni ! Alokasi Waktu 4 X 35 menit Sumber / Bahan Alat SNP. Demontrasi • guru menunjukkan materi hiwar terlebih dahulu • Guru membaca materi dengan diikuti murid. Firman Hamdani. dar Al Mashreq Beirut. Hiwar. 2007 Belajar Bahasa Arab 3. • Siswa mampu mengucapkan materi hiwar dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar. seperti Pemberian tugas • Mewarnai huruf • Melengkapi kalimat dengan kata yang tepat • Mewarnai huruf • Menulis kalimat • Muzakarah • Menghafal mufradat jadidah • Bernyanyi berbahasa arab Indikator • Siswa mampu mengucapkan mufradat baru dengan lafal yang baik dan benar. Insya Muwajjah. • Kemudian mempraktekkan secara berpasangan. 10. • Siswa mampu melengkapi kalimat dengan kata yang tepat. Abu Luwia. • Murid membaca secara bergantian.Standar Kompetensi : 5. • Siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar secara berpasangan. Kamus Tiga Bahasa Al Manar. dengan struktur kalimat yang telah dipelajari. Erlangga. . dan ungkapan tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan). Bercakap. idrus Al Kaf. • Siswa mampu menulis mufradat dengan baik dan benar. Qira’ah dengan mufradat tentang Assanatu wa ashuru (tahun dan bulan) dan pola kalimat sederhana yang mengandung 12. • Siswa mampu memcocokkan ungkapan sesuai dengan gambar. dkk. Memahami makna kata.

Mengetahui. S. Manba’ul Huda Bandung. 1 Juli 2009 Guru Mata Pelajaran.A. Kepala Sekolah MI. H. Rofik Husen.Si Heni Rohaeni. SEI .IP. M.