P. 1
ciri-ciri syarikat awam berhad

ciri-ciri syarikat awam berhad

|Views: 1,796|Likes:
Published by kawiomni

More info:

Published by: kawiomni on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

ciri-ciri syarikat awam berhad ciri-ciri syarikat awam berhad

· Vlll|oo
÷ 8yorl|ot owo¬ ul¬lll|l oloo orooo owo¬ uooooo
¬o¬boll syor uolo¬ syorl|ot ltc.
÷ A|to 8yorl|ot l9ó5 ÷ bllooooo po¬ooooo sooo¬
so|crooo-|crooooyo uco orooo uoo ¬o|sl¬c¬oyo
tluo| toroou.
÷ lo¬ooooo syor tluo| ¬ollbot|oo ulrl uolo¬
pooocrcsoo syorl|ot.
÷ looocrcsoo syorl|ot ultorojcl oloo Aoll Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| po¬ooooo syor.
· Vouol
÷ Vouol ulporoloo uooooo coro ¬oojcol syor
|opouo orooo owo¬ ¬ololcl ¬oulo ¬osso socoro
torbc|o.
÷ Vouol ul|c¬pcl|oo uorlpouo po¬ooooo syor
toopo uloou|oo bllooooooyo.
÷ 8yoroyo boloo ulcrcsolooo socoro bobos uoo lo
¬o¬pcoyol slIot |ocolroo.
· lo¬bootc|oo
÷ Dltcbco|oo ul bowoo A|to 8yorl|ot l9ó5.
÷ lrosos poocbcooo rc¬lt uoo ¬oool ÷ booyo|
porotcroo, syorot, uoo uo|c¬ootosl.
· Llobllltl
÷ Llobllltl sotlop po¬ooooo syor toroou |opouo
¬ouol yooo ullobcr|oo.
÷ uorto porlbouloyo tluo| boloo ultcotct oloo
po¬lctooo syorl|ot.
· looocrcsoo
÷ looocrcsoo syorl|ot ulsoroo|oo |opouo Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| oloo po¬ooooo syor uolo¬
¬osycorot oocoo toocooo cotc| ¬ooocrcs|oo
syorl|ot socoro pro|sl.
· ouoo |orporot yooo soo
÷ Vo¬pcoyol toroI porcouooooo yooo soo , torplsoo
uorlpouo ooll-oolloyo.
÷ lo boloo ¬oouo|wo uoo uluo|wo, ¬o¬lll|l oorto
sorto ¬o¬bcot porjoojloo otos oo¬ooyo sooulrl.
· Aolooo cotcoo rcol
÷ kocotcoooo yooo ulporoloo, solopos ultolo|
ooojoroo |opouo poro lo¬booo, uoo rlzob, o|oo
uloolo|oo soboool ulvluoo.
÷ oocs ÷ to¬boooo syor yooo ulborl socoro
porcc¬o, jl|o rlzob syorl|ot |c|co uoo booyo|.
· 8yorot uoo uo|c¬ootosl
÷ loouoItor syorl|ot ¬oooooo|oo syorot |otot |o
otos syorl|ot boroou cotc| ¬olloucool |opootloooo
orooo ro¬ol yooo ¬olobcr |o uolo¬oyo.
÷ 8yorot ltc tor¬osc|.
· A|ocooyo ¬ostlloo ulocult oloo o|ocotoo bortoclloo uoo
uloootor |opouo loouoItor 8yorl|ot sotlop tooco.
· A|oco uotcoo kcol uoo kcocl klro-|lro ¬ostl ulc¬c¬|oo
cotc| pooootoocoo orooo ro¬ol ¬ololcl ¬oulo ¬osso.
· 8oborooo porcboooo strc|tcr syorl|ot tor¬osc|
poooo¬bllollooo uoo porcootc¬oo ¬ostl ¬oouopot
|olclcsoo uorlpouo poouoItor syorl|ot.
· Vosycorot oocoo toocooo ¬ostl ulouo|oo sotlop tooco.
· c|ol
÷ kocotcoooo syorl|ot ul|ooo|oo cc|ol yooo tloool,
loltc 27% otos |ocotcoooo.

7.35.3 /4:2039.3 8. 81. 80..3 /. -../50740 /03.2 20... $073.7.9 /.3 ... 807 05.: 20/.88.2./.7./.W 4/..7. 9.3 2.7./. /. -0-.3 / -.75. $.3.9 0. 4/.8 /. 4/.3 -.3 .9:7. 5020..9 !74808 503:-:.3 7:29 /. 47.7. 203:. 907-:.3 807 9.8 .33./:25:. 507.3.3 .3 W !02-039:. 80. 2025:3.3 9:-:. -40 /:7:83.

9/./.9 W !03:7:8.7.. 24/.5 5020.9 /807. !03.3 8./ 05.7.79.7.3 8.3 05. 02-..2 208:.:3 9.-9 .39 40 5020..3 807 /../.7.9 ./3.W .3/.3/. 5748 . .3 :39: 203:7:8. 507-.7.-:7.:3.-9 809.3 807 907.7.9 80.3 8.. -40 /9:39:9 40 502:9.3 .3 !03:7:8.

-40 203/.2-.3....3.. 507.9. .W .7. 7.3/50740 8005.:2..3 807 . /. 02-./.7.. ..7.3 //. .8 /94. 202-:.38.3 80-. .3 .38. 9..9 :: /.79./.. 90758.7.3 -.3 7. 5.3 05.3 :39:3 7: 0:39:3.3./03 43:8 9.3 47547.75.1 507:3/.3. .8..3.7.2.3/-07 80.3 .3.. 8079.3 /. /. /. 025:3. /.3 .8 3.9 ./. 803/7 W . 202 . .9 507.

9 20303.3 :3.8: W .3 /.7. 503/.39.9 .3 /.23.3 /4:2039.:3 W . 2089.7.9 9: 9072. 20. 7.3 -079.19.3 47.39:2. $..3 809.7..7.3 7.19.:3 .9.75.3 :39: 50309..:.3 507:-. !03/. /.9 0::8. 2089 /:2:2.-:7 0 /. W $0-.7..:3.9 W 08:.7 8.8 !03/.2.:33..7 8.7.5.5 9.:.9 09.3 8.3 2089 203/.3 897:9:7 8.:39.320.2-. /.5 9. 7../ :39: 203/:3 050393./.88.9 0 .3 2089 /.2.8 8.2./.3 7.7..:3 &39:3 #: /.3 507.W $.: 20/.7 05.9809.19.7.8: 503.7.9 9072./.7.3 47.7 $.:3 9.:/9 40 .9 -07. .3 /.9 /.

7.3 8.9 /03. .3 . 0:39:3.3 .W :..8 0:39:3.9.393  .:.9: .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->