P. 1
ciri-ciri syarikat awam berhad

ciri-ciri syarikat awam berhad

|Views: 1,865|Likes:
Published by kawiomni

More info:

Published by: kawiomni on Jan 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

ciri-ciri syarikat awam berhad ciri-ciri syarikat awam berhad

· Vlll|oo
÷ 8yorl|ot owo¬ ul¬lll|l oloo orooo owo¬ uooooo
¬o¬boll syor uolo¬ syorl|ot ltc.
÷ A|to 8yorl|ot l9ó5 ÷ bllooooo po¬ooooo sooo¬
so|crooo-|crooooyo uco orooo uoo ¬o|sl¬c¬oyo
tluo| toroou.
÷ lo¬ooooo syor tluo| ¬ollbot|oo ulrl uolo¬
pooocrcsoo syorl|ot.
÷ looocrcsoo syorl|ot ultorojcl oloo Aoll Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| po¬ooooo syor.
· Vouol
÷ Vouol ulporoloo uooooo coro ¬oojcol syor
|opouo orooo owo¬ ¬ololcl ¬oulo ¬osso socoro
torbc|o.
÷ Vouol ul|c¬pcl|oo uorlpouo po¬ooooo syor
toopo uloou|oo bllooooooyo.
÷ 8yoroyo boloo ulcrcsolooo socoro bobos uoo lo
¬o¬pcoyol slIot |ocolroo.
· lo¬bootc|oo
÷ Dltcbco|oo ul bowoo A|to 8yorl|ot l9ó5.
÷ lrosos poocbcooo rc¬lt uoo ¬oool ÷ booyo|
porotcroo, syorot, uoo uo|c¬ootosl.
· Llobllltl
÷ Llobllltl sotlop po¬ooooo syor toroou |opouo
¬ouol yooo ullobcr|oo.
÷ uorto porlbouloyo tluo| boloo ultcotct oloo
po¬lctooo syorl|ot.
· looocrcsoo
÷ looocrcsoo syorl|ot ulsoroo|oo |opouo Lo¬booo
looooroo yooo ullootl| oloo po¬ooooo syor uolo¬
¬osycorot oocoo toocooo cotc| ¬ooocrcs|oo
syorl|ot socoro pro|sl.
· ouoo |orporot yooo soo
÷ Vo¬pcoyol toroI porcouooooo yooo soo , torplsoo
uorlpouo ooll-oolloyo.
÷ lo boloo ¬oouo|wo uoo uluo|wo, ¬o¬lll|l oorto
sorto ¬o¬bcot porjoojloo otos oo¬ooyo sooulrl.
· Aolooo cotcoo rcol
÷ kocotcoooo yooo ulporoloo, solopos ultolo|
ooojoroo |opouo poro lo¬booo, uoo rlzob, o|oo
uloolo|oo soboool ulvluoo.
÷ oocs ÷ to¬boooo syor yooo ulborl socoro
porcc¬o, jl|o rlzob syorl|ot |c|co uoo booyo|.
· 8yorot uoo uo|c¬ootosl
÷ loouoItor syorl|ot ¬oooooo|oo syorot |otot |o
otos syorl|ot boroou cotc| ¬olloucool |opootloooo
orooo ro¬ol yooo ¬olobcr |o uolo¬oyo.
÷ 8yorot ltc tor¬osc|.
· A|ocooyo ¬ostlloo ulocult oloo o|ocotoo bortoclloo uoo
uloootor |opouo loouoItor 8yorl|ot sotlop tooco.
· A|oco uotcoo kcol uoo kcocl klro-|lro ¬ostl ulc¬c¬|oo
cotc| pooootoocoo orooo ro¬ol ¬ololcl ¬oulo ¬osso.
· 8oborooo porcboooo strc|tcr syorl|ot tor¬osc|
poooo¬bllollooo uoo porcootc¬oo ¬ostl ¬oouopot
|olclcsoo uorlpouo poouoItor syorl|ot.
· Vosycorot oocoo toocooo ¬ostl ulouo|oo sotlop tooco.
· c|ol
÷ kocotcoooo syorl|ot ul|ooo|oo cc|ol yooo tloool,
loltc 27% otos |ocotcoooo.

3 W !02-039:. 81.35. 80..7. 47.3 -.7. $..3. 4/./.88.. 807 05. $073.3 ./.W 4/. 4/.7. /.2 20.3./50740 /03.3 9:-:. 9. -. 5020./.33.8 /../:25:. 507..7.3 2.2. -0-. 2025:3.3 /4:2039.. 80.3 / -.3 807 9. 203:.7..3 /.8 .3 .3 .9 /.75..7. -40 /:7:83.9 !74808 503:-:.: 20/.9:7.3 7:29 /.9 0. 907-:.3 8.

7. 507-.. -40 /9:39:9 40 502:9.3 :39: 203:7:8. !03..-:7. 02-.3 807 /.3 . 5748 ..3 8./.. 24/.3 807 907.9 /807.7.3/.9 80./ 05.-9 809.7.9 .3/.39 40 5020./3.79.9 W !03:7:8.:3 9.-9 ..3 8.:3. .5 5020.3 8.2 208:./. 9/.3 05.W .3 !03:7:8.7.7.7.

. 90758.7.3...3 /. 507. /.7.3 807 .3 //.9 .3. /. /.1 507:3/..38.3. 025:3. . .3 .7.2.8 /94.3 -.3 7. -40 203/.3 .8.38.7.3 :39:3 7: 0:39:3.3 .75.. 202 . 02-.79.9 507.7.3 05.8 3. .9 :: /.. 5.3 80-. 9. 202-:.W .3/-07 80. /.3./.. ./03 43:8 9. .3./.. .3/50740 8005.9. 803/7 W .3 47547. 8079../.:2.2-.3. 7...

503/.-:7 0 /.9 20303.9.:33.3 7.:3 W .75.:3 .7.7 05. .7. 2089.3 47..7.:3.W $..3 8.9 .3 7.3 507.8 !03/.9 09.:3 9./. /.7 8.:.3 /. W $0-.2. $. /.7 $..8: W .7 8.3 /.7.3 2089 /.3 47.2.320.:/9 40 . 20.7.:./ :39: 203/:3 050393.9 W 08:.7.8: 503..3 :39: 50309.19./.5 9..2..9 /.7./. 7.19.7.88.2-.3 :3.:3 &39:3 #: /.19. 7.39:2.39.3 2089 203/.3 507:-.: 20/.3 /..7.9 9072.5.5 9.9809. !03/.7.9 0 .:39.9 0::8.3 897:9:7 8.23.9 9: 9072. 2089 /:2:2.3 809.9 -07.3 -079.8 8.3 /4:2039.

393  .W :. .9 /03.3 8..9: .7.9.3 .3 .:.8 0:39:3. 0:39:3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->