KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok.. ..Betapa beda . berilah petunjuk-Mu . Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu .Amin ya Rabbal µalamin . ampuni aku . Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng .Aku telah tertipu .. hanyalah topeng belaka ..Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng.Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu .betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi.Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng. aku malu Ya Allah. Seperti apa gerangan isi hatimu..Allah . Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus.Aku tertipu ...Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh .selamatkan aku... aku tertipu oleh topeng ...

tubuh mereka adalah kain sutera.´ Karena sholat mereka..??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate. Milik Allah-lah bulu mata.. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali.kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan. manakah yang lebih utama..kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India. keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat. perhiasannya kekuningan. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali.??? Ayo«ada yang tau kenapa.. ´ Aku bertanya.. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab..??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya. Aku bertanya. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.. Mereka (Bidadari) berkata.. Beliau menjawab.Rasulullah. pakaiannya berwarna hijau.. leher dan kulit yang dicelup merah.. ³ Ya. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. dan sisirnya terbuat dari emas. sanggulnya mutiara. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat.??? .. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami..Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Inilah kuntum-kuntum bunga. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya... ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´. kulitnya putih berseri. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi... ´ (HR Ath Thabrani.

???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu. kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu. . atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu. selera mujahidmu nanti juga berbeda. . bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu. yang menjadikan Khodijah. yang begitu cemburu dan tentu«.tanyakan dalam hatimu...E.??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah.??? (Emang sudah punya mujahid.... pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah. ´ (Al-Baqarah 138). cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu. C.??? Hhee. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan.U. ... aku benar-benar CEMBURU . Duhai wanita sholehah.U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«... Aisyah. itupun tak apa-apa.. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku.M. . Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah. Bukan begitu. Sungguh kini«. Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu..... Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik...... tidaklah mengapa.???? Maka«. ³ Shibghah Allah.. .Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu.B.) Tetaplah jadi dirimu. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu. Fatimah.R. Lagipula.. kenapa.??? Ayo«.

.. . Dan tidak bisa ditebak. ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA. sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau..... Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan.. Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik.. ..... inilah kebarokahan Islam untuk semesta... Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar..... pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta......... itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu........ Tidak hanya sampai disana Islam juga. Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA..Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik.. Disini kita bisa memahami.. memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya....... Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat...

agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu. melapangkan rezekimu. Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri.. Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh.. dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA).... Bukan Karena Cinta yang lain yang semu...... atau di sejuknya senja waktu ashar.. Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi.. ... supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya... Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri. cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT......... Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh... 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan. atau di hangatnya waktu dhuha..Siapapun dirimu.!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir.. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir. (QS....... yang sementara..

Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna.mungkin sebuah perumpamaan fiksi.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita.menjaga dan membuat seorang wanita mulia.mengekang.tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at..Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini.seperti duri yg jadi penyempurna wanita. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang. .padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi.merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya. banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita. Mawar adalah wanita.semua kisah.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga.tak di petik sembarang orang..sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan..padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya.bukan mawar di tengah taman. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna.puisi.utk lelaki yg buruk pula.

Jadi silahkan saja pilih.bukan sembarang orang..hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu.tumbuhlah di tepi jurang..bukan sembarang tangan. tapi bagi lelaki pecundang.. .''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil.Allahuma Ami ya Allah.karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya.pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.Maka wanita..apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.bukan sembarang lelaki.lalu terserah anda para wanita.?? Disaat hidayah Allah berikan.setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang..hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.

.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.yg tdk bermata kebendaan.Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta.. <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan..kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya.cinta pada hidup yg sederhana.yg bersabar pada yg tiada.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«..dari pandangan mata ANJABI.di sanjung tinggi..dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir.penduduk langit dan bumi.

kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang. 2.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa. . Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA. -Tidak keluar tanpa seijin suami.<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri. -Tidak cemberut di hadapan suami.. -Senantiasa memelihara diri. Taat kepada suami. -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran. Bersikap baik dgn tetangga. Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. -Wajib menutup aurat. -Memelihara kewajiban terhadap suami. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur. 2.kebajikan dan takwa. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain. -Tidak membantah suami dlm kebenaran. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya.kebersihan fisik. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami. -senantiasa menyenangkan suami.menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala.Taat kepada suaminya. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah.

perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat. Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. dan di perkantoran. hinaan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah. Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat." (QS. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya. karena itu mereka tidak diganggu. bahkan siksaan. Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan . masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan. Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Secara kuantitas.Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya.Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. Al-Ahzab: 59). kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya. di kampus.

Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka. sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. 3. tidak ketat. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. Harus longgar. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. kini muncul istilah jilbab gaul. Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1. bergaul akrab dengan siapa .hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya. 2. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat.rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat. Entah apa artinya. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah.

tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. Kainnya harus tebal dan tidak tipis. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. dan celana panjang. Abu Dawud. . lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya.saja termasuk dengan lawan jenis. An-Nasai. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. Tidak diberi wewangian atau parfum. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk. pakaian. maka ia adalah pezina. (HR. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah. 4. Walaupun pakaiannya panjang. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. misalnya rok ketat. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis." 5. kemeja atau kaus ketat. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta.

yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. baik pakaian tersebut mahal.." (HR. maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas. ikut merayakan hari raya. kemudian membakarnya dengan api naar. . tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir. baik dalam ibadah. Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini. dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. 7. Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Abu dawud. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin.. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas)..6. dan Ahmad)." (HR. baik laki-laki maupun wanita. Ibnu Najah dan Abu Dawud). Ibnu Majah. Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya. niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Al-Hakim. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra.Allahuma amin ya Allah.8.

com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan. Madrid: Setelah miliaran tahun. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar." kata Angeles Duran. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September. yang berada di pusat Sistem Tata Surya.news. Galicia. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama. "Tak ada penghalang. satu bintang jenis G2. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun." tegasnya. saya tidak bodoh. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya.600. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya.html . yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id.com. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. Angeles Duran. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. akhirnya Matahari ada pemiliknya. saya tahu hukum. Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari. edisi "daring" (dalam jaringan). Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol. alangkah serakahnya manusia.000 kilometer. (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya.yahoo. saya mendukung klaim saya secara hukum. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149.

´ (HR. membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: . menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. setia. Tuhan semesta Alam. Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah).´ (QS. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt. Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya.. Pemahamannya. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. .Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. sederhana. Allah Swt. An Nisaa¶ . semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt. sabar. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. perkataaannya dan kecenderungannya.an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam.. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt. Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah.

dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya.´ (QS. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´.. Al Ahzab. Diantara hak-hak lainnya. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya.´ (HR. 33:36) Karenanya. seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik. istri ketujuh dari Rosulullah Saw.. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. Rasulullah Saw. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra. lebih dalam kebaikannya. .³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. begitupun dengan kedudukan suami.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah. lebih dalam pertalian darahnya. dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. Rasulullah Saw.. Aisyah Ra. lebih dalam kebenarannya.

Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga. bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. puasa. Al Bukhari.´ (HR. menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga. seperti shalat. kekuatan dari karakternya. . menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. perhatikan bagaimana Nabi Saw. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. berpuasa pada bulan Ramadhan.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku.. Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari ..Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb... Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku... Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku..

Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? . silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi. hak asasi.

.. al-Hakim... dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin. ASTAGHFIRULLAH.Ketika aku tidak bisa lagi menghamba. ya mujibassaa'iliin.. ad-Darimi. Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau.. Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah.. wahai Tuhan kami... ASTAGHFIRULLAH... ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan.. **ASTAGHFIRULLAH.....** ---^^^---^^^--- Ya Allah... dan al-Baihaqi .

....... KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. tahta atau kedudukan. Meskipun memiliki harta sepenuh bumi. Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia.? Ilmunya. Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini... di antaranya.. harta dan anak sangat besar pengaruhnya. Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita. kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui.? Umurnya.... yaitu: 1... Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA....? Meskipun tahu segala ilmu.. ilmu. kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS.. 26:88-89) Hari ini. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala.? Pengalaman perjalanannya.. harta.. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja. karena itu tidak sedikit orang yang mau .. kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan.Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang.. Meski rambut sudah memutih.? Hartanya. Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya. rupa... kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki. Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan.

Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara. kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah... semua itu tidak langgeng. KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya.Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela. Demikian juga dengan HATI yang MATI. Meskipun jasad hidup. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah.´ (HR. 2. Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI. Anak adalah investasi bagi orang tua.. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI. Tetapi.. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya. tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian. Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai. Bersabda Nabi saw: . kecantikan dan kekayaan. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian. Kita tidak ditakar dari kegantengan. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita.

HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI." Jawab langsung saja. SIFATNYA adalah KASIH SAYANG." Benar. " Wahai Wabishah." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah." Wabishah berkata. Itulah HATI NURANI. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan. KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN. Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya. ." Beliau bersabda.´ (HR. mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN. Bukhari dari Abu Musa ra) 3. Sebelum Wabishah bertanya. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa. wahai Rasulullah. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita. seraya bersabda.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus.´ .´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah. lalu aku memakannya. aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. aku tidak terasa susah. bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia. panas.´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah.dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi. tidak jemu.ada satupun uban di rambut kepalanya.´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya. Oleh sebab itu. Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia.

(entah dari mana kekuatan itu datang..yang selama ini sengsara karena aku.aku harus mati !!! Ya Tuhanku.yang kukuras dari sumber yang tak jelas. Menyesal sudah tak mungkin.karena ku tahu..Dan demikian aku juga. belahan jiwa pun pergi.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu.aku pun demikian !Anakku menangis.sangat pedih..dingin dan sendiri.yang tertindas dalam kuasaku...Sopian Keraton Martapura .. bahkan yang kutelan..memohon ma'af pada mereka.. Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar . belahan hati...yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi.. aamiin Perlahan.tubuhku ditutup tanah.dan ma'af pun tak bakal didengar...tetapi aku tetap sendiri disini. Tuhanku. tak kalah sedih.. Istriku menangis..beberapa hari saja. Ya .kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan.semua pergi meninggalkanku...sejak aku lahiraku tahu. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya .atau orang-orang lain..atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling.menunggu perhitungan ...masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka.tak juga tinggal.jika kau beri aku satu lagi kesempatan.Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H.Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu. semua harta kotor ini..Tobat tak lagi dianggap.perlahan. Aku harus kembalikan...di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu.Tangan kananku menghibur mereka.menunggu keputusan.. Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala .Anak. setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya)....yang selama ini telah merasakan zalimku.yang kukumpulkan dengan wajah gembira.kawan dekat rekan bisnis..yang kumakan. Istri. yang di tubuhnya darahku mengalir..Apalagi sekedar tangan kanan.untuk berbakti kepada ayah dan ibu .aku benar-benar harus sendiri.

mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu..tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka.Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu.Ya..Ya...agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya.bersama2 degan mereka . "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi.kesenangan yg pernah kuraih dulu.untuk waktu yang tak terbayangkan .dan aku harus sendiri.sebentar saja.Robbal alamiin.kini tak ada artinya.....sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja ..ghofar...Ya. Aku dimakamkan hari ini.dan semua menjadi tak terma'afkan...Rohiim.untuk sungguh sungguh beramal soleh .... Astaghfirullah hal adzim. .Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya.dan semua menjadi terlambat.Ya.karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka..untuk berkumpul dengan istri dan anakku..Rohman.maafkan aku ayah dan ibu . begitu sesal diri ini.waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu . kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua.Aziz.

selimuti aku.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya. sangat cemburu dengan Khadijah . karena engkau penyambung silaturahim. ³Tidak. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu. sekali-kali tidak.´ pungkas Muhammad saw. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´. Setelah merasa tenang. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. perlahan rasa takut mulai menghilang. menceritakan kejadian yang dialaminya. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali. membantu yang memerlukan. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran. Muhammad saw.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. tidak dikurangi sedikit pun. ³Sungguh saya takut terhadap diriku. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata. Muhammad saw. ³Selimuti aku. ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab. takut dan khawatir terhadap dirinya. Demi Allah. bahwa Aisyah istri Rasulullah saw. namun demikian. menjawab³Maa ana biqari¶ ³. bahkan beliau mengkhususkan . Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. meringankan orang yang tidak berpunya. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. mengisyaratkan bahwa Muhammad saw. Tiga kali juga Muhammad saw.

Seandainya Muhammad saw. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang. baru menceritakan apa yang terjadi. Muhammad saw. tidak ³betah´ di rumah Khadijah. Muhammad saw. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. minta diselimuti. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri. pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu. sehingga hilanglah rasa takut darinya. Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat.´ Muhammad saw. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya. Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw. Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. dan merasa takut kepada mereka.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth. terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya. adalah hal yang wajar.´ Huud:70 . Namun. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya.

sejak menjadi pedagang. Khadijah menjawab dengan mantap. juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. Khadijah tahu. Khadijah seorang yang cerdas. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun. karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya.³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. yaitu informasi di . Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). setelah sebelumnya terputus beberapa abad. sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah. orang yang paling dekat dengannya. Muhammad saw. Sekaligus Muhammad saw. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya. berkata. Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi. Karena itu. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw. terhadap dirinya.

sirah Ibnu Hisyam. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. Jawaban tegas. sirah As Suhaili dan lain-lain. bahwa Khadijah bersanding dengan . dan Muhammad cocok menjadi suaminya. Sejarah sirah mencatat. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi. kemana saja ia berjalan dari terik matahari. Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. seperti sirah Ibnu Ishaq.dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. melamar Khadijah. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. ketika Khadijah menjawab dengan mantap. Atau berteduhnya Muhammad saw. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. Abu Thalib dan paman-paman yang lain. Dengan ditemani pamannya.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. untuk umat ini. di suasana terik matahari. ³Tidak. Muhammad saw. berdagang ke Syam. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. Waraqah bin Naufal. Keduanya berkomentar. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya. sirah As Suyuthi. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. sendiri. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw. Makanan. di bawah sebuah pohon. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah.yang menemani Muhammad saw. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. Di akhir lobi.

Dengan sigap dan penuh cinta.Muhamamd saw. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. adalah kebenaran. Ia bukanlah setan. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. Allahu a¶lam. Khadijah berkata. Khadijah berkomentar. ³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. kita melihat sikap bijak ummul mukminin. di dalam rumahnya. ³Ya´. Demikian. Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. jawab Muhamamd saw. Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw. ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. Khadijah ra. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. Khadijah kembali bertanya. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka. .

memberikan segala cinta.karena dirinyalah.keteduhan.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan. ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.kepadanyalah.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.dlm hal ini adalah istrinya.´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.kedamaian.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.perlindungan dan cinta serta sayang.dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.ketenangan.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.menghargai pendapat istrinya.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya.perhatian.jika dia mempercayakan hidupnya.

dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya.dan mendidik diri. .serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.dan agamanya.istri.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA).mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya.Negara.istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu.seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.

Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. pakaian. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. jika kamu beriman kepada Allah. tempat tidur. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. Dan suatu jalan yang buruk. Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.Syaikh Al Albani rahimahullah. 257. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian. dan yang semacamnya. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. Asy.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . Di mana jika suaminya marah. banyak anak. dan hari akhirat. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (an-Nuur: 2-3). selalu kembali kepada suaminya. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.´ (HR. no. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha.

(alasan) yang benar. ia berkata.´ Beliau bersabda. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.´ (al-Mumtahanah: 12). penguasa yang pendusta.´ (al-Furqaan: 68-69). dalam keadaan terhina. bahwasanya Rauslullah saw. dan tidak berzina. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. HR Abu Dawud [4690]). dan orang miskin yang sombong. ³Hai Nabi. beliau bersabda. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. bersabda. ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. Rasulullah saw. apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. tidak akan berzina. tidak akan membunuh anakanaknya. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. tidak akan mencuri. ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat. Rasulullah saw.´ (HR Muslim [107]). tidak mensucikan mereka. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya.a. bersabda.´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw. barang siapa yang melakukan yang demikian itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. tidak melihat kepada mereka. ia berkata.a.a. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. bersabda kepada para sahabatnya. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina .´ (Shahih.

 Menjaga rahasia-rahasia suami.dengan isteri tetangganya. terkecuali bila suaminya mengizinkan. 1026 . Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya.´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan. (HR. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim).´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). 1417. Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah. HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Ahmad 6/456. demikian pula mereka (para suami). ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya.´ (HR. Abu Dawud no. Al-Bukhari no. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. (HR. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´. 5195 dan Muslim no. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya.´ (Shahih. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal.

Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. ´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki). yaitu: pertama. 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. Amanah. 29 dan Muslim no.´(QS Ar Rum [30]: 21). melegakan bila dilihat. ridha bila diberi yang sedikit. agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Allah SWT berfirman. dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. sesudah takwa kepada Allah SWT. yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. Rasulullah bersabda.´ (HR. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. tidak melupakan kebaikannya. taat bila diperintah. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya. ketika suaminya pergi. Al-Bukhari no.1436) Melegakan hati suami bila dilihat. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya. Rasulullah bersabda. selain istri yang shalehah. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. Muslim no. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya. Yaitu. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. mempunyai istri yang shalehah. kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. . tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur.´ (HR Ibnu Majah).´ (HR.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya.

Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah.Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah.karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja...ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) . y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal.akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan.dan belum sempat menikah dgn yg lain.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.yaitu seorang wanita di dunia ini.AlTsamin.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini. Mereka meninggal sebelum sempat menikah.(HR.1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka.. y Mereka telah menikah. .maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga.(Al-Majmu'.maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia. y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain.. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya.maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu.Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah..

maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia.Muslim) Maka jika ia telah bersuami.´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani. ''jika dia belum menikah. maka ia utk suaminya yg paling terakhir.? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu. ''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku.''(HR.kepada istrinya.akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya. .1281)..bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga. adapun jika dia sdh menikah. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra. Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga.maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup.1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu).sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya.walaupun sempat menikah berkali-kali.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge. Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal.

3/23-24) .Ibrahim..''(Al-Bab Al-Maftuh.(QS..:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah.atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan.atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta.

'' Umar r.berkata.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.a.. dan sehelai rambut Rasullullah SAW.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r. Di rumah ali r..dan Ali r.''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .a..a.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu.a. . Utsman r.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.ha.madu dan sehelai rambut) Abubakar r.orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu.istrinya sayidatina fatimah r.a.''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini. Fatimah r..a.berkata.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut.berkata.a. Baginda Rasullullah SAW.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.a.seorang raja itu lebih manis dari madu.Utsman r.. madu.a.a.berkata.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik.''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.Umar r.putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu.bertamu kerumah ali r.Mangkuk cantik.. Rasullullah SAW berkata.

''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik..dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat .harta...dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.menyerahkan diri.Malaikat jibril AS berkata.''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu.. Allah SWT berfirman...nikmat sorg-KU lebih manis dari madu.dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut.

Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Setelah mendapat jawaban. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar." Kata Nabi Musa. "Ya Allah. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?". Itu urusannya dengan Allah. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud . kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Nabi Musa terkejut melihatnya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. kampung serta tempat tinggalnya.T Setiap kali dia hendak bermunajat. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. "Aku agama Tauhid".Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. "Habis. Babi itu dituntunnya dengan cermat. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan . jawab pemuda itu yaitu agama Islam. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya . Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. "Apa hal ini?. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. "Wahai tuan hamba". beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. kata pemuda itu.W.

Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya. tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa.T. Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan. Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini .".hamba lihat tadi." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami.T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S." Itulah berkat anak yang soleh. . inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya . sambungnya.s. tambah pemuda itu lagi.W. maka Kami angkat doanya. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. 'Wahai Musa. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat. itu juga bukan urusan kita. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. aku tetap melaksanakan tugasku. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga.".W. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur. hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S. tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah.

³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya.. dan 7. 5.´ (HR. 2. seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala.Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis). Bukhari [629] dan Muslim [1031]). seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan. .´ (HR. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. s 3. seorang pemimpin yang adil. Tirmidzi [1633]). mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 4.. dua orang yang saling mencintai karena Allah. Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. ³Ada tujuh .golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. 6. 1.

³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´. suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku. mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. ³Sungguh. yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah.Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]). ³Wahai Rasulullah.´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]. . bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah.´ (HR. Adapun dua bekas itu adalah. dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan. Tirmidzi [1639]. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda.´ (HR. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´.´ Maka kukatakan kepada beliau. ³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan.

beliau (nabi) berkata. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang. µDemi Allah.¶ Maka aku katakan. µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda. biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku.¶ Aisyah menceritakan. µWahai Aisyah. .¶ Aisyah berkata. Maka beliau berkata. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´. ³Cukup. ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Bukhari [4763] dan Muslim [800]).´ (HR.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶. Aisyah mengatakan. an-Nisaa¶ : 40). Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah. ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´. sampai di sini saja. Aisyah melanjutkan.´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya).´ (QS. ³Pada suatu malam.Maka beliau menjawab. Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan.

Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. Maka beliau menjawab. ³Apa yang membuatmu menangis?!´. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya). dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit. Kemudian ditanyakan kepadanya. ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. µWahai Rasulullah. ³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini. µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. Maka beliau menjawab. al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis.´ (HR. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. Namun. Bilal pun berkata. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu.Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis. Maka ditanyakan kepadanya. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. dan ditanyakan kepadanya. Ali Imran : 190). ³Apa yang membuatmu menangis?´. Maka Nabi pun menjawab. ³Apa yang membuatmu menangis?´. dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´.dst sampai selesai´ (QS. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka. .´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. Maka beliau menjawab.

Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. dia menjawab. lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi. ³Aku teringat akan sebuah dosaku. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya.´ (lihat QS. . maka aku pun menangis. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. al-Maa¶idah : 74).

jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka.betapa indahnya wanita Sahabatku. semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita. adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«.. ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri. bukan pada terbukanya dan. sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan. tak ada yang menyangkal bahwa kita. wanita. mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita. keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya. tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku. akan semakin menambah keindahannya .

wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka. itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««.. lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku.... tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah. ( ) .Sahabatku...

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. yang memiliki semua yang ada ? . Tidak mau sholat .. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.? Apakah dia lebih tahu daripada Allah. Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih kaya daripada Allah. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. diri ini nista.? Apakah dia lebih agung dari Allah. sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa. Tidak mau sholat «. diri ini kecil. yang Maha Tahu atas segala sesuatu. diri ini tak tahu arah. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya.? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah. Tidak mau sholat «. yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah.. yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah..? Apakah dia bebas dari dosa. diri ini fakir. Tidak mau sholat «.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah.

. diri ini papa.... yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah.. bertahmid.. Tidak mau sholat . yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. semuanya sholat Mereka bertasbih. Tidak mau sholat .´ (QS An Nur : 41) . diri ini tak berkuasa. selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah.. Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya.. Tidak mau sholat . Tidak mau sholat. sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah.. diri ini hina. Tidak mau sholat.... yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka.Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri.. dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi.? Apakah dia akan aman dari siksa neraka..? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah..? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah.

´Langit yang tujuh. bintang. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Dia enggan dan takabur. yang tidak mau meminta kepada Allah. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? . binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka. yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. pohon-pohonan. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. yang tidak mau memuji Allah. bulan. yang tidak mau mengagungkan Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. matahari. gu-nung. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. di bumi. yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. yang tidak mau bersyukur kepada Allah.´ (QS. yang tidak mau menghormat kepada Allah.

´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong. sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong.´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu.Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG. (2) menegakkan SHOLAT. (3) menunaikan zakat. karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. .

´ (HR. 82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403). Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama. 75 dan Muslim no.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. Al-Bukhari no. 70) Buraidah -radhiallahu anhu. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶.bersabda: .´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶). (lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama.´ (HR.berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam. Muslim no.

´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. An-Nasai no. " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir. 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ (HR. 459. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. 2621. sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat.´ (HR. At-Tirmizi no. 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata." ( QS At Taubah : 5 ).³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. Ibnu Majah no. Karena itu. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui. . At-Tirmizi no.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.

´Jika mereka bertaubat. yaitu neraka SAQAR. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. . Dan apabila mereka berdiri untuk sholat. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama." (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh. Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia. tidak shalat ya masuk neraka." ( Al Mudatsir: 42-43 ). mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. mereka berdiri dengan malas.

... Sedangkan DIA. atau karna ingin dilihat oleh si dia... Kalau memang hatimu membenarkan. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita..... Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya... apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA......Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan.. . Ketika hal itu terjadi.... sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada. "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu. karna kata hatimu tak pernah dusta. tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri.. bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA..... Pikirkanlah. Nah.. maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan.... Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu..... Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku. DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan. atau hanya karna ada si dia dalam acara itu. Bukan ridhanya. saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan".. sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan. tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA.... tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati.. sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu. "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah. maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu... manusia biasa yang dho'if. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA.

dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini.Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«.. seperti keluarga. tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH... setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan .. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«. Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH. tiada ketakutan« tiada kekalutan«. Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH . jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas . Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan. harta.

.. UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang. Berbahagialah orang-orang yang beriman««.masukkanlah hamba ini ya ALLAH«.ALLAH« tolonglah hamba ini«. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«.. Berbahagialah orang-orang yang beriman«. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« . Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini. berbahagialah dia« Ohh. harta.RAHMAT-NYA«. Tanpa membawa apapun jua«.. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur. seperti keluarga. Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«. Hati berdebar.

perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. 'Ini kan gara-gara kamu. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. perselingkuhan. Perceraian. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah. larut mengejar karier. kuat dan hidup lebih sehat. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris. melayani suami dengan tulus. melemah dan jatuh sakit. 'Terima kasih Ya Allah. orang yang mencintaimu. Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada . bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. pernghianatan. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah.' Yang ada. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini. Saya tenggelam dalam pekerjaan. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri). 'Mas Agus. Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. Izinkan saya mengajak anda. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita. Kemudian beliau bertutur. apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan. Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh. Teman. 'Benar Mas Agus.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya. kehilangan orang yang dicintai. ada peran saya yang membuat suami seperti itu. tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya. Kesibukan mengejar karier.Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita.

kekurangan harta. . Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. alBaqarah : 155 -157). yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali).diri kita. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. kelaparan. Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. jiwa dan buah-buahan.

demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431. wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. (HR.´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu. kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad. At Tirmidzi. Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. 434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. Apabila ia memperdengarkan suaranya. 2/36). baik secara langsung atau lewat radio dan televisi. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«. Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya.

tapi cukup menepukkan tangannya. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran. 422) Demikian pula dalam masalah adzan. atau yang semisalnya. (HR. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan. tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri.ber-tashbih sebagaimana laki-laki.´ (Tafsir Ibnu Katsir. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32). Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio. Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya. Al Bukhari no. yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´. 1203 dan Muslim no. 3/491). Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya.´ .

maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya. Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik.Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya . karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah. Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. Seperti inilah yang diharamkan. 1/433-434). laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar). Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon. atau tujuan lain yang semisalnya. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya. dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah.´ (Fatawa Al Mar`ah. Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut. Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon. namun tanpa sepengetahuan si wanita. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka. maka hal ini diperbolehkan. Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. maka bergeser menjadi haram.

apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima.´ (Al-Ahzab: 32) . orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan. maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji. Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya). Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita. Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian. Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. antara pemuda dan pemudi.sementara belum ada khithbah di antara mereka. Pihak lakilaki juga demikian.Kenyataan yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya.

tanpa alas kaki.³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil. : ³Wahai Rasulullah... Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti.´ (HR. . Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan.dan belum dikhitan. pent. Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim). ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: . para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab. ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka.).Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian.´ (HR. ia berucap. ³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata.´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad.

Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki. tentu saja bumi akan hangus terbakar. hal. ´ Jika kita memperhatikan.³DemiAllah.Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia.Bahkan di hari kiamat. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya. .Muslim)Jadi.Akan tetapi.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya. Ada mungkin yang mengatakan.tanpa ada naungan. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan. tanpa adanya naungan.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia.´ (HR.Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Jika bertentangan.³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil.´±Rasulullah bersabda.tanpa makan dan minuman. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata.Ada pula yang keringatnya sampai di paha.Namun sebenarnya dapat kita katakan. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya. Ada yang lain sampai di pinggang. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. tanpa makan dan minum. 370) Intinya. pasti dia akan mati.

Allah Azza Wa Jalla berfirman. ''Wahai orang-orang yang beriman.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. pada lingkungan masyarakat. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. dalam konteks yang lebih luas. pada lingkungan keluarga. kapan saja dan di mana saja. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama. Untuk itu. tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . Oleh karena itu. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. orang tua seyogianya selalu mengontrol. dan agama. Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa.'' (QS Attahrim [66]: 6). upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. Bahkan. Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah . mengawasi. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah. Kedua. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. Sebab. kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. negara. secara psikologis.

kaum pendidik. Oleh karenanya. Ketiga.'' (QS As-sajdah [32]: 24).. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat..para ulama. Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. para ulama. pada lingkungan yang lebih luas. maka akan kuat bangsa itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. mengerjakan amal yang saleh. dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS. yakni negara.. dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu.. Allah Azza Wa Jalla berfirman.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya. Artinya. yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara .'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. Meraka adalah cermin bagi masyarakat. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. jika baik. . serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut. serta cendekiawan. pendidik. akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara).

. Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS.. Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya. Katakanlah Uhibbukum fillah ... Yang Maha Pemberi Cinta... Lalu . yaitu . Aku mencintaimu karena Allah .. Apabila belum mampu. MENIKAH. Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. Kawan . bahkan anak-anak didik kita kelak . seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita.. Allah SWT. Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini. sahabat-sahabat kita. Ya! Itu normal. Naudzubillahimindzalik. BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT. maka shaumlah. MENIKAH. Allah SWT. saudara-saudara kita.. Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS... Berarti itu normal. Pencipta kita. Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS.... Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita.Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita. Namun.. Uhibbukum fillah .

. Bayangkan. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT. tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini. bukan pada manusia. PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA. hati.. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja. Jauhkan . Hemmm . Faktanya. BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat.heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang.. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1.. Karena sungguh. ya Allah . yang lain ngontrak! Heuleuh. maka jangan salah.BUKAN dengan PACARAN. Seharusnya sih. Tak takut lagi dilihat orang. Ya Allah . Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. ketika mereka tahu. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita.. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata.. 2.. Seolah dunia milik berdua. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia. Hal itu sudah tidak tabu lagi. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis. asal kuat iman. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING. maka yang ketiganya adalah setan. tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita. Ya. dan anggota tubuh yang lain. tapi tentunya dihadapan ALLAH. HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini. kita sudah pernah berciuman sebelum menikah...

Tapi. ya Allah . Kawan . Ampuni kami... Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM. KEMATIAN itu PASTI. ALLAH SWT ... Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba. Tak bisa dihindari..... Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH .. Sungguh . Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT.. Jika terkadang kami melupakan-Mu . jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya.. LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti..S."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q.. Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau.. Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu.. *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim . TAK ADA GUNA.. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula).?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup. saya meninggal? Tak ada yang tahu... dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mungkin saja setelah menulis NOTE ini. Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT. Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong .. Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama . An Nur:26} Selalu ingatlah. kita akan bergelut dengan syetan. PENCIPTA KITA . Kawan ..

Tak usah malu. Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu.. Kita sama-sama berusaha.. ISLAM sangat memuliakan manusia. satu ayat saja.. Ketika ada yang MENGINGATKAN. Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN. ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN. tak usah takut. Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain. Dan suatu jalan yang buruk. Di akhirat nanti. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam. Kawan . Sungguh .. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama... perlu dipertanyakan. langsung sebarkan pada yang lain. Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya. MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya.S. kita akan SENDIRI. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. kita akan saling menuntut satu sama lain.. tapi di AKHIRAT.." (Q. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI .kita. berarti mereka SAYANG pada kita.. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI. ... Muhasabah kita bersama . Kawan . Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain. Saling mengingatkan ..

takut dijauhi! Tapi. .. berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita. sungguh . Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran.Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH." Ya ." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH. berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH... Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH. Takut dibenci..

masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis.. Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia.dg aroma yg harum semerbak.entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi..materi dunia.BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama.(HR......BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN .seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y .popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu ...tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan.sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga...rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau...Bidadari surga bismillahirohmanirohim.sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR.pasti ia akan menyinari langit & bumi.musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin....

manakah yg lebih utama .berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia.yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .kulit"y putih bersih.perhiasan"y kekuning"an.sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha.tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS.berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? .puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka .ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah .wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.tubuh mereka adalah kain sutra.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah..pakain"y berwarna hijau ..begitu indah perkataan Rosul ..

dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26. Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah. Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. Allah karuniakan baginya pemahaman agama. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan. Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN. Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah.banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya.) . Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya. maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala).. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN. Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya.. Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada). Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba. Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah. Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf.. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku".. ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata.. Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) . Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Allah menguatkannya dengan keyakinan. ia mudah berbuat fasad (kerusakan).(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN.

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat.´ (QS. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat.´ (QS. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda). namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya.Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman. Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu.1.´ (QS Al Anfal :29) 2. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu. az-Zukhruf:32) . berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul). jika kamu bertaTAKWA kepada Allah.

´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada).Bukhari-Muslim) 4. ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.. Allah memberikan UJIAN dan COBAAN.´ (QS Al-Fah :4) 5. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya. maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah. ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK.." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini. ³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya.³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat.´ (Baqir al-Majlisi.´ 3. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu.´ (QS. Imam as menasihatinya.´ (HR. . Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).

Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww. seraya berkata. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut. maka ia jauh dari kasih sayang Allah. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN.Bukhari-Muslim) 7.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari. ³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah. ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU. ³Engkau heran melihatnya. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim. ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah. Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh.Bihar al-Anwar 81 : 188 .) Atau dalam hadits lainnya. sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut. pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) . Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata.´ (Bihar alAnwar 15 : 56. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. Sewaktu beliau tiba di rumahnya.´ (Baqir al-Majlisi. Karena itu. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6.

maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman. ´Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. berJIHAD di jalan Allah..8. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir". barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya.dan masuklah ke dalam surgaKu.. dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya. Itulah KARUNIA Allah. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku." (QS Al Kahfi : 29) .´ (QS Al-Maidah:54) 9. Dan jika mereka meminta minum. Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu." (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya. yang gejolaknya mengepung mereka. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN. Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Matinul Khuluq.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Shahihul Ibadah. Qodirun µalal Kasbi. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Mutsaqoful Fikri. Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. walau sedetikpun. Haritsun µala waqtihi. Mujahidun linafsihi. Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT. Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya. Qowiyul Jismi. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. .

Naafi¶un Li Ghairihi.Amin.Munazhom Fii Su¶unihi. Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. . Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik. Bermanfaat bagi orang lain. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan.

... karenanya kau tak membutuhkan persamaan......Menyentuhmu merupakan ingin diri.....Jangan pernah kau tatapku penuh.........Membuatku inginkanmu sepenuh hati.Meniru laku para ustadz..... Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur...Untuknya dirimu ada.Bukan karena aku terlalu indah. karena akan membuatku mengingatmu.... Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku...Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah. Di belahan Bumi manapun kamu berada..Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan.Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu... meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh. sesemangat mentari. berkelebat selalu... Bagiku dirimu salah satu dari semua itu.Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu...Kau memang suci...Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku. tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun. Mungkin kau tak peduli..... Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku..Dan tak lebih dari wanita biasa.. seluruh jiwa... mengenakan pakaian sutra emas. tersempurna..Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah..Ada ingin tapi tak ada henti.. Karena toh kau hanya manusia ... dan tertinggi.. itu ... tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi... Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.....Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku.. Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung. tapi karena aku seorang yang masih kotor.hanya wanita -.Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci..Bagiku kau bunga. meski hatiku lebih kotor dari lumpur.

.. semua terukir dalam kitab suci. Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah.seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi...... Tunggu sang lelaki itu menjemputmu.Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu.Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita.. terukir dalam kitab suci. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini...Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu. melainkan pada jalan yang kau pilih. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu.. karena itu adalah hakmu.Atau kejar sang lelaki suci itu.. dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah....kata otakku... bahkan mungkin tak ada sampai kau mati. tak perlu dipikir lagi.... Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas.. jangan ada malu...Jangan ada ragu.Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu.. seperti dicontohkan ibunda Khadijah. mungkin sekarang atau nanti. yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu... ... tapi itu pilihan-Nya.

..Keluarga sakinah.....!!! Pantaskah Aku..hingga Aku pun membutuhkanmu. Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan.. .hingga akhirnya Aku pun menikahimu. jika kau mencintaiku. Kenapakah Engkau membutuhkanku? ... ..... Suamiku.karena Aku menemukanmu. Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal. Pantaskah Aku. Pantaskah Aku. sebelum kedatanganmu.. Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu..... Kenapakah Engkau mengagumiku? . sungguh aku tak tahu cara mencintaimu. Suamiku. Lantas. Kenapakah Engkau menemukanku? .. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu.. Kenapakah Engkau ingin memilikiku? . Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas.. .. 'Aisyah ra. ..akhirnya Aku pun menemukanmu..... karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku. seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra.. mawardah & warahmah Cintailah DIA..... terselip cintaku untkmu... Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas. dan Fatimah ra... o0H.hingga Aku pun mengagumimu. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku.. Pantaskah Aku. Kenapakah Engkau memilihku? .karena Aku mengagumimu. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya.hingga Aku pun mencintaimu. seseorang yang baik budi pekertinya. . Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh. maafkan Aku. dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu.. Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan. Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan.. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu.... Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan. ... Khadijah ra.. tanpa Cinta-Nya. Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas...karena Aku ingin memilikimu.. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku. Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan.karena Aku mencintaimu. mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya.!! Kenapakah Engkau menikahiku? .karena Aku mencarimu.hingga Aku pun memilihmu.... luas pemahaman agamanya.karena Aku membutuhkanmu. Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas. Kenapakah Engkau mencintaiku? .. .karena Aku peduli pada calon anakanakku. Entah berapa warta yang telah kudengar. seseorang itu adalah Engkau...karena Aku memilihmu.hingga Aku pun ingin segera memilikimu. Kenapakah Engkau mencariku? . ..

jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu.... dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu......~ "Cinta ibarat kupu-kupu. ia . Makin kau kejar. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu. Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima.........!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya...~ . akan menghampirimu disaat kau tak menduganya... mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu.. seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik.. Tapi bila kau biarkan ia terbang...Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku... ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin. semakin ia menghindar. Jadi tenang-tenang saja...

usai sudah permainan. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit. Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1. permohonan tinggallah permohonan. ketika sutradara mengatakan 'habis'.. dan ajal sudah di depan mata. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. Silakan . Hingga kapan pun. yaitu kematian!" (HR. mundurkan ajalku sedetik saja. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. Tak ubahnya seperti guru yang baik. lisan tergerak untuk mengatakan.. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). maka kematian adalah akhir segala peran. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan. "Ya Allah." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. sandiwara sudah berakhir.. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. menarik. membingkai makna hidup. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak. Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan." Tapi sayang. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Dan. kematian memberikan banyak pelajaran. tak akan pernah melekat selamanya. bahkan menenteramkan. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. Tiba-tiba. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. Padahal. Lalu." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia. Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan.Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan.

Karena. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. kepemilikan pun kembali kepada Allah. Semuanya akan berakhir. Dengan sungguh-sungguh. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. dan juga akan berakhir. dengan keadaan seperti itu. Dan. bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. Bahwa. Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. Semua berawal. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. Lalu. Siapa pun dia. Tapi. tenaga yang kian berkurang. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan.Itu pun masih bagus. semua hanya peran. hanya hamba Allah. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. . Hingga kapan pun. bukan siapa-siapa. berkembang. Kaya atau miskin. Petani itu khawatir. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. Ternyata. peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. Dan. Cuma tubuh kecil yang telanjang. Dan akhir itu semua adalah kematian. barulah ia tersadar. Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita. Cuma kain kafan itu. Pun begitu. Hidup tak jauh dari siklus: awal. Kecuali. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Dan pemilik sebenarnya hanya Allah. Ketika peran usai. segalanya akan berpisah. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Lalu. Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. dan kemudian berakhir. wajah yang makin keriput. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. Setelah itu. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman.

Termasuk." (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu." dengan menyebut. Dengan memaknai kematian. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. "Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah. . dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia... inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan.Mungkin. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat.

adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin. meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara. Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka. bertunangan) menurut bahasa. danakibat-akibat tertentu. syara¶.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶. Karena itu. maupun undang- . baik menurut adat. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja. bukanlah perkawinan. dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut.adat. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. syarat-syarat.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana. Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya. Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut. kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik).Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶. hak-hak. dan syara. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu. sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. melamar. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu.

Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah. Jika itu sudah dilakukan.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. mereka itulahorang-orang yang zhalim. maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga. Kalau demikian keadaannya. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek. Menurut ketetapan syara. nasihat saya kepada saudara penanya. yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama. Dan jika kondisi belum memungkinkan. zaman itu selaluberubah dan. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu. Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. Karena itu. Sebab.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.´ (An Nur: 52) . begitu pula hati manusia. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Sebab itu.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah.undang. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya.

Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan . Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? .Sajak kematian Wahai ruh.. Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik ...lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh.detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh.... Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh....

Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku. sempurna lg...... Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga ...Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh.. Wahai ruh... hancur lagi. Ketika aku dibangkitkan... Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu.. Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.. Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh...

. Kasihani aku. Ampuni segala dosa dan kehilafanku.. Karena akupun tau.. Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu.. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku .. sayangi aku Jangan biarkan aku ...... Ya Robb... Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh.... Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai.. Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai.Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim.menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb.. Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb... ..... Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi.

Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang. Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh . Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw. Ayahmu telah memperoleh kemenangan . Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´. dia telah menjadi Syahid. Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW. Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir. Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah. Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan . Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman.jangan kau biarkan Rosulullloh terluka. Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD . ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ . lihatlah Wahai kedua anakku . dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD. Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir.´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un .Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh . Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh. Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Alhamdulillah pergilah Nak«.tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh .kata Utusan Rosululloh . kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya.

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. karena dunia bukan Surga. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan. . Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga. masalah ini dan itu. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. Amiin ya Robbal alamin.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. saat akan berdzikir. datang kesulitan dunia. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. permudahlah. di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. kami butuh rindu kepada Mu. akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu. detik ini Allah sedang rindu kepadamu. Rabbiy beri kami kemudahan. memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah. dan tuntunan-tuntunan Ilahi. jika kau tidak mampu melihat Allah.

³Kamu berdusta.´ sambung Allah lagi. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid). Setelah ia mengenalinya. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya. Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika. di yaumil akhir.´ ungkap Allah. Ia kemudian dipanggil oleh Allah.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. Seperti yang pertama. dan sungguh kamu telah memperolehnya. ya Allah.´ jawab lelaki itu. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya. Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid. ³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya).Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.´ sergah Allah. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad. ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya. . berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki. Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua. Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu.

wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan. Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya. Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau. Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Iapun mengenalinya. .Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka." Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka.

Tapi di sisi Allah. (HR. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. Itulah sebabnya. sekecil apapun. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang. Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. Ketika ada motivasi lain. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya. Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. (QS. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya.

Ibadahnya sah. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup. Di siang hari yang panas. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. Dalam kenyataannya. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji. daripada Secara syar¶i. Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. makanan. Misalnya. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. akan tetapi kurang afdol. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. Jika niatnya seperti itu. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. seorang lelaki masuk ke mesjid.

"kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll. merasa benci bila diremehkan. Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini.. riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang.kebenaran. Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. akan. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. 2. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan. diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ingatlah. Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis. Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati.¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya.´ (QS. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Para sahabat bertanya. ya Rasulallah? Riya¶. minta didahulukan segala kebutuhannya. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan .. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´. Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu. Al-Hikam. dan riya' itu ada 2 macam : 1.

sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia". hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian.berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas. dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku. sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk. bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain. . yg meng-Esakan Allah.

Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. dan serakah mulai tumbuh. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. kejahatan dan ketakwaan. Pada jiwa seperti ini. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. Jiwa manusia laksana air. Iri. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. sehingga jiwa menjadi tenang " . Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. dengan mudah bisa dilihat dan dikenali.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10). dan segar. jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. optimistis dan lapang dada. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. Akibatnya. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Namun. Semua dianggapnya sama. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya.MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan. sehat. membaca Alquran. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. Di antaranya dengan berzikir. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. dan lapang dada. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. dan shalat. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan. dengki. Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. kesabaran. Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. penyakit hati mulai menjangkiti. Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah.

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah.Wallahu 'alam Bishawab . Ingatlah. mulai dari kita sendiri. (QS Al-Anfal [8]: 2). (QS Ar-Ra'd [13]: 28). Oleh karenanya.perbuatan) keji dan mungkar. membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. Juga. mari bersihkan jiwa. Di saat kejahatan merebak di masyarakat. Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Selanjutnya. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini. Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim.

Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam. Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH. Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. tanpa disadari sisirnya terjatuh. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa). Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. . dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. sebut saja nama ayahku. agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. Ketika berhadapan dengan Masyitoh. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh.Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu.

³Hai orang-orang beriman. bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.´ (QS. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Ali Imron : 102) .

3.w. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10.t.w.w.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1. maka Allah s. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya.t. akan hal tersebut. 4.w.t. dan orang yang takutkan Allah s. . Apabila seseorang perempuan melahirkan anak.w. Allah s.t. 5. 6. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit.w.a..t. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. maka pahalanya seperti bersedekah). mencatatkan baginya setiap hari dengan 1. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya. Barangsiapa membawa hadiah. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.w. jawab Baginda s.w. Ketika ditanya kepada Rasulullah s. maka Allah s.t.. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. 8. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2. Apabila telah lahir anak lalu disusui.a.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1. maka Allah s.w. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan. 7.t.w. 9. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki.t.000 kejahatan. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin.000 tahun).

. puasa bulan Ramadhan. maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s. "Suaminya". Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab. maka jawablah panggilan ibumu dahulu. semua ikan-ikan di laut. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga.w) di dalam syurga.a. 19. 15.w. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki. maka baginya syurga. Aisyah berkata.10. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka. burung di udara. 18. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1. 11.a. 16. Daripada Aisyah r. 13.w.a. 14. 12. "Ibunya". "Aku bertanya kepada Rasulullah s. memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya.a.w. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s. 17. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. malaikat di langit. Wanita yang taat akan suaminya. Perempuan apabila sembahyang lima waktu.a." . Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.000 lelaki yang soleh.

atau bisa melanjutkan bisnis keluarga. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. haji. berakhlak. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. dia tahu bagaimana cara berpuasa. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. shalat dan berzakat. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi. dia tahu bagaimana berwudlu. dan umrah. wajib dan sunnah. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya. halal dan haram. Dengan ilmu. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya. . memiliki jabatan yang tinggi. sehingga mereka terlihat mulia. Wahai kaum muslimin. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. Dengan ilmu. mandi. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. beribadah. Dengan ilmu. atau bisa membuka usaha yang prospektif. Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan.Carilah Ilmu Agama. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. dan bermu¶amalah. juga antara yang baik dan buruk. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. Dengan ilmu. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam. Dengan ilmu. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi.

seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. memberi jaminan. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. Dengan ilmu.Dengan ilmu. fitnah. Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. membayar dan menagih hutang. membeli. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. Dengan ilmu juga. bagaimana mendermakan hartanya. Dengan ilmu. sewa.´ (QS. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya. . dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. membayar hutang dan menagihnya. dan kerusakan. dan menyambung kekerabatan. Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. bagaimana berbakti kepada orang tua. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal. Tidaklah harta. gadai. pangkat.

sunnah. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. Ahmad dari Abu Hurairah. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Namun. pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. bukan petunjuk.´ (HR. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama. lalu dia memberikan fatwanya. ketiga. dan ketaatan. mengikuti hawa nafsunya. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. Bagi ahli ilmu. -di mana para alim sudah sedikit. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. walaupun dia tidak cocok. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain . bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. orang yang paham dien sudah jarang. maka dia pergi kepada orang alim kedua. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. Terlebih pada zaman sekarang ini. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah. Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. mengajarkan ilmu kepada mereka. no. Wahai saudaraku. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. 4867) Wahai saudaraku. Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. mengeluarkan mereka dari syirik.

Yang telah mengajarkan Al Qur'an. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami. Wahai saudaraku. () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat.. Allah Ta¶ala berfirman.´ (QS. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. .bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Mengajarnya pandai berbicara. Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dia menciptakan manusia. Ya Allah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya.´ (QS. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu. Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu. Bahkan. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. . aamiin . Bacalah.

dosa-dosa sahabat kami. asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami. seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga. Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami. Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

" Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki.T.T." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga.S.S.W. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- .W.W.tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik." Sambung Rasullullah S.W.W. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut.S. Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini.A. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya.dikatakan saat nazak orang itu. akan menebarkan sayap di sebelahkiri. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. maka Jibrail A.W. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. maka dia pun kembali kepada Allah S.T. maka malaikat Jibrail A. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S. tangan ini telah mengeluarkan sedekah. Lalu Allah S. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu.T.T . Apabila orang yang beriman itu melihat syurga. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman.

T. Abu Bakar R. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu.T. Maka berkata Abu Bakar R.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS." Telah bersabda Rasullullah S. 7. Kemudian AllahS. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik.majlis ilmu.W." Sebaik saja mendapat perintah AllahS. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka.W." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu. Orang-orang yang mati syahid. 6. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin. 4.T. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. 3. 2. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat." Apabila gagal malaikat maut.W.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina. .W. 5.A.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.W." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.T.A.

Orang berpuasa di hari Arafah..2. Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati. 3. . Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. Kalau rajin. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Sekian untuk ingatan kita bersama.

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

yang Qadim dan Awal. Engkau Dzat yang kekal selamanya. By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA . serta para temannya.. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita . dan para sahabatnya.DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini.. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Amien . dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan. Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. keluarganya. atas anugerahMu yang agung. dan para sahabat beliau. kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya. keluarganya.. hai dzat yang paling berbelas kasihan. Ya Allah.

Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara .Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam..

. Mengenal Kiamat . An-Nur : 52). Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku .. ³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung.´ (QS..Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan.

Kristian dan Islam. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun.a.asra Yawm al-Tan d Yawm al. berkata: "Saya tanya .is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al.zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al. termasuk Yahudi.Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula.

w.t. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. dan orang yang kejam.w.w.w.a. dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.w. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran).a.: "Bagaikan tanduk dari cahaya. Allah s. maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam.a. apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s. dan bagaikan angin kencang." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat.t..w.t. bersabda: "Ketika Allah s. Firman Allah s. besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi." Saya bertanya: "Ya Rasullullah.a.t. bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula).a.a. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s. telah selesai menjadikan langit dan bumi. iaitu mematikan dan membangkitkan. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab).: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s. menjawab: "Sangat besar bulatannya.w.w. maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan.t." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan. menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil. penentang. yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati . berkata: Rasullullah s.kepada Rasullullah s. berkata: Rasullullah s.a.w.w. Kemudian Allah s.a. dan ada yang luka terkena bantolan duri. maka ada yang selamat. sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan).a. dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka.w. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s. dengan lain Tuhan.w. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan).

dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya. Malikulmaut. berkata: "Kemudian Allah s. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin. (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid. Israfil.w.a. Jibrail." Kemudian matilah . menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka.t. maka ia sendiri. kecuali yang dikehendaki oleh Allah. tibatiba mereka bangun dan melihat.t.w. Engkau yang hidup.w. Mika'il. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua. yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Israfil dan juga Hamalatul arsyi. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun. Hamalatul arsyi dan aku. tinggal malaikat Jibril. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut. Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut." Firman Allah s. tiba-tiba ia menjerit.t. dan kini matilah engkau. (Yang bererti) Tiap makhlukKu. Mika'il. sehingga ketika ditanya oleh Allah s. bertanya: "Hai Malaikulmaut. tinggal hambamu yang lemah. yang tidak mati.w." Kemudian Allah s.: " Hai Malaikulmaut. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s.w.t. Mika'il. berfirman: "Harus mati Jibril.t. kemudian ditiup lagi. Firman Allah s. lebih mengetahui.t. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r.w.w. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu." Maka Allah s.w. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi.t.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi.

sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu.w. Mika'il. berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar. menyuruh Israfil meniup sangkakala.w.w. dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril.t. tiba-tiba terdengar . Allah s. maka bumi mengeluarkan mereka.t. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari." Maka hiduplah mereka.w.w. Abu Hurairah r. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s.t.w. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut. Nabi Muhammad s. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya.a. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga.w. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu.t.t. maka Allah s.t. Kemudian Allah s. tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka.w. Lalu Allah s. tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan. mereka menangis sehingga habis air mat. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun. jin.a. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu.a. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s.t." Kemudian Allah s. manusia dan lain-lainnya. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja." Kemudian Allah s.w.t. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan.t.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. Israfil. kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?. membiarkan mereka. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s.w. maka Allah s.w. menuju kepada Tuhan mereka .t. kemudian Allah s.w. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung. kerana kau pertama yang kuluar dari bumi. maka apabila telah berkumpul semua makhluk. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab.w.w.t. lalu Allah s." Kemudian Allah s.t.t.w.w.

" Firman Allah s. kemudian yang ketiga dengan isinya. setengahnya dikepung oleh setangahnya. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat.a. dan mereka langsung berbaris. aku nasihatkan kepadamu.w.suara yang keras dari langit.a.w. kemudian langit kedua dengan isinya. kemudian kelima dengan isinya.t. kemudian keempat dengan isinya. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin.w. telah berfirman: "Hai para jin dan manusia. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun.t." Abu Hurairah r. kemudian turun prnduduk langit ketiga. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika.: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan. bersabda: Allah s." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan. dan seterusnya sampai langit ketujuh." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu. Kemudian Allah menyuruh jahannam." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim.t. berkata: "Sesungguhnya Allah s.w. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada. maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata. Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun. berkata: "Nabi Muhammad s. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat. Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila.w.a. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi. maka silakan menembusnya. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Ish lauhal .t.

(Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut. sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu.w.t. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak. lalu Allah s. perak (dinar.w." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat. dirham). oleh sebab kekafiranmu.w. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu.a. Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan . sampai betis.t. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan." Nabi Muhammad s.w.t.a.w. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan.: "Ya. kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu.a.w. memutuskan antara semua hambaNya. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya. bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat. Nafi' dari Ibn Umar r. berkata: Nabi Muhammad s.t. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah. tidak minum. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha." Lalu Allah s. Masuklah kamu kini.yauma bima kuntum takfurun. Dan sembahlah Aku. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya.w. memutuskan pada semua makhlukNya. ada yang berpeluh sampai tumit.a. sampai perut dan ada sampai mulut. Inilah jalan yang lurus. sebagaimana firman Allah s. kerana lamanya berhenti." Kemudian Allah s.

meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat." Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s." Sepertimana firman Allah s. bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba." Penyebab matinya hati . (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun." Mu'adz bin Jabal r.t. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s. bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah." Maka dipuji oleh isterinya.w.w." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun.a. Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia. sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya. meskipun masuk kedalam neraka." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat. berkata: Nabi Muhammad s. Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan).kepadanya.a.w.w. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba. Dan badannya dalam apa ia rosakkan.t. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum. kasihanilah aku." (penganiyaan). (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat.a.

dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. 9. Kau tidak dapat melihatnya. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. Kalian membaca Al-Qur'an . Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. tetapi tidak bersyukur kepadanya. tetapi tidak menentangnya. Gendonglah aku. "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang. akan mati merana. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada. tetapi kau tidak lumpuh. 5." Sang tuna netra menggendong si lumpuh. Kalian mengenal Allah swt. kemudian mereka memakannya. tetapi tidak mengamalkan isinya. 2.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu. ketika kamu dalam keadaan melarat. Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. Kalian nyatakan neraka itu ada. . 3. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya. 4. dan memetik buah-buahan tersebut. tetapi tidak memenuhi hak-haknya. Kalian nyatakan setan sebagai musuh. 6."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. 8. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. 7. maka keduanya layak mendapat siksa. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. karena aku lumpuh. tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya.

Kelalaian telah membunuh hatimu. di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Akan tetapi. maka ia segera mendarat. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati. Saat ini hatimu sedang mati. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum.10. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. Begitu pula dirimu. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit.sebab. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya. engkau tinggalkan shalat malam. dimana pun ia dapatkan. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. di perjalananmu.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. jika . kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla.´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Jadilah seperti tawon. Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ). puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. akan tetapi. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. lepaskan busur panahmu selalu. ia justru tertawa. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana.

Setiap hari ada 70.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Ketahuilah wahai saudaraku." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan. sedikit sekali yang membahas masalah ini. pengadu dombaan. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala. kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati.hari ini tidak tepat sasaran. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. ucapan yang buruk. seperti pergunjingan. bisa jadi besok tepat sasaran. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. berdzikir.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Tetapi. pandangan yang haram dan lain sebagainya. Dalam 24 jam hati 70. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu.

jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik.³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati. hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. maka akan nampak nyaman dan hidup.

Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Karib kecilnya. Sa¶d ibn Abi Waqqash. mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Tapi. ia seka dengan penuh cinta. ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. ibadahnya. Ia bakar perca. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr. Zubair. tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. Fathimah. ¶Utsman. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. kecekatan kerjanya. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Ia bersihkan hati-hati.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Di sana. Kesantunannya. Mush¶ab. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti. Abu Bakr Ash Shiddiq. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun.. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. sungguh memesonanya. begitu batin ¶Ali. parasnya. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. Thalhah. . para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. Radhiyallaahu ¶Anhu. ´Allah mengujiku rupanya´.

di sisi ayah Fathimah.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. Beberapa waktu berlalu. Ah. ´Inilah persaudaraan dan cinta´. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial. insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ¶Umar ibn Al Khaththab. ¶Umar memang masuk Islam belakangan. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata. Setelah Abu Bakr mundur. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. Khabbab. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam. ¶Abdullah ibn Mas¶ud. Abu Bakr sang saudagar.. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. atau pengorbanan. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa.musuh Allah bertekuk lutut. Lamaran Abu Bakr ditolak. Ya. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. Al Faruq. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. keluarga Yassir. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh.´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Bilal. Ia adalah keberanian.. Maka ia hanya . gumam ¶Ali. ujian itu rupanya belum berakhir. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan.Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr.

secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. sekali lagi sadar.. saudagar Quraisy itu. kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Ia mengambil kesempatan. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. Selebihnya. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. katanya. Menanti dan bersembunyi. Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka. Usianya telah berkepala dua sekarang. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. Yang ini pengorbanan. Atau mempersilakan. dia pemuda yang belum siap menikah. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. Lamaran ¶Umar juga ditolak. Maka dengan memberanikan diri. ¶Ali. Ia tahu. Ya. Dan ¶Ali ridha. ´Ya. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. tanyanya tak yakin. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. . Ia thawaf tujuh kali. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. ¶Umar jauh lebih layak. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. anaknya menjadi yatim. menikahi. ´ ´Aku?´. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah.¶Umar telah berangkat sebelumnya. Itulah keberanian.berani berjalan di kelam malam. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. atau ibunya berkabung tanpa henti. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. ´Wahai Quraisy´. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. lalu naik ke atas Ka¶bah. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak.

Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah. Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. Dengan menggadaikan baju besinya. ³Maafkan aku. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. ´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah.pilihannya. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi. itu menyakitkan. Lamarannya berjawab. Tapi ia siap ditolak. Ah. Mungkin tidak sekarang. Dengan keberanian untuk menikah. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr. Aku pernah satu kali . Yang pertama adalah pengorbanan. Atau mengambil kesempatan. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. Ah. ¶Ali adalah gentleman sejati. begitu nuraninya mengingatkan. maaf kawan. cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mempersilakan. Itu resiko. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. kata mereka. karena sebelum menikah denganmu.. dan Fathimah. Dan ia pun bingung. Sahlan juga. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan. Yang kedua adalah keberanian. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Itu hutang. ´Eh. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. Seperti ¶Ali. ¶Umar. Sekarang. Bukan janji-janji dan nantinanti. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Dan di sini. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan..

bab4). ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata.´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183. memberkahi kalian berdua. karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. membahagiakan kesungguhan kalian berdua. mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. ³Ya. maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak).jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata.´ Kemudian Rasulullah saw. dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut. .

. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF.. maka cukup amati saja dan beristighfarlah. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini. dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA. Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan. tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung. Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN. Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya.....Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran. So. ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN. apalagi kepada orang lain di luar sana..... Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia... ANDA adalah ANDA yang MERDEKA. . maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda. Anda adalah Anda. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan... jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA.. Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN... sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda.

BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri. maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil... dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH... SEJATINYA.. Anda mah Anda. EMOSI mah ya Emosi... Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah..kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu ... tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda.... Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda..bukan PIKIRAN Anda. menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda. Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI. Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda . karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda. TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya... PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" .. Jangan Takut dan Jangan Khawatir. dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI.. kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH. NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi. maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya.. . Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda.... ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So.. Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan.. . TA'AWUDZ.. sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda .. PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA.

Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda. mencemari. Yuwaswisu fii shuduurinnaas.. semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN... PIKIRAN adalah UJIAN. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan. pikiranku.... insya Allah..Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini.. dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini.. dan Fuad yang menjadi saksi. . jangan izinkan emosiku. sedangkan PIKIRAN. PERASAAN. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti .. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya. . Pendengaran." Sahabat. sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku. "Ya Allah.. Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN.... tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. sebagaimana Penglihatan. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat.. dan jasadku mengikat.sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda.

''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya.namun yakinlah.mendengarnya.kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya.sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan.yaitu baik dan buruknya.ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya.terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.biarlah perlahan-lahan hatimu. Cinta itu tumbuh secara tak terduga.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian. Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya.karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu . ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti.

justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.kehinaan.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri.ataupun Nasabnya.lebih matang..berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran.adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.mengusir rasa dingin dari jiwamu.harta. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.suci.dan ke arah yg lebih serius. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya.ketidak bahagiaan.lebih dewasa.karena inilah kau bisa menepis kefakiran.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya.kita seperti layaknya diberi biji utk di .adalah bagaimana kau bisa Rupa.lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan.namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya.ketika kau melihat dia dan mencintainya..!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang.

dan jg sebaliknya.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg.terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian.karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut.dan berjalan kearah yg sama.yaitu menggapai Ridho Allah SWT. Semoga bermanfa'at.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa .lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya.dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya.tanam.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu. ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.

Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . Engkau makan dengan lahap rezkiNya. Dengan pemberian yang banyak. KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Wahai sahabat. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya.MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Dengan pemberian yang sedikit. engkau tidak pernah mau berlapang dada. Namun sebaliknya. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. Tapi engkau tidak pernah menyadarinya. Tapi engkau tidak pernah memujiNya. Wahai Sahabat. Wahai Sahabat. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu.

Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah. Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah. Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. Pada manusia engkau takut dimarahi. Lihatlah. . Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja. Ya Allah. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. Kepada manusia engkau merasa takut. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu. Wahai Sahabat.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. Ya Allah. Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas.

Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Berilah hamba Mu ini ampunan. Atau dalam maksiat kepada Mu. Mungkin tanpa kami sedari. Ya Allah. Mata yang banyak maksiat ini. Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu. . Mulut yang banyak maksiat ini. Ya Allah. Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. Kami pernah melanggar aturan Mu. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah.Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Yang memiliki keinginan setinggi langit. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah kami. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu.

Tapi dosa-dosa kami terus bertambah. Umur kami semakin berkurang setiap hari. Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa . Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung. Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah. Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu... Ampunilahku Ya Allah.. semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa.. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu. Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan .yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula.Ya Allah.

dia sebagai Maryam.. wanita utama yang loyal terhadap tugas suami.Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena ..Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri.Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih.Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu.Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu .Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu ..Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu . wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah .Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan . sakinah dan rahmah akan tercapai..Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia. bisa karena kecantikan.Tidak ...^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah.ingat itu harta..Disayang.ikhwah fiilah... tapi juga akherat . karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya.Jika engkau menjadi istri . maka keluargamu akan rapuh..ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka ..Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw .Jangan engkau jadikan harta.Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar. akan mudah hancur.Nikah itu suci.Dengan cintamu.Nikah itu ibadah . Ibrahim... tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah .Biarkan mereka menjadi wanita shalilah . bisa karena keturunan dan bisa karena agama.Di bawah bimbingan manusia pilihan.Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng .nasehat ini untuk semuanya kebaikan.ukhtie.Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan..Engkau akan mendapatkan kebahagiaan. Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya ...Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah.Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan . ajaklah dia taat kepada Allah .Istrimu adalah tanggung jawabmu .Jadikanlah dia sebagai Hajar. tidak marah ketika harus tidur di depan pintu.. . keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka.Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu .Untukmu Yang.. beralaskan sorban.Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah.. dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .ikhwah fillah .Didiklah justru mereka menjadi penentang ..Saudaraku ...Jangan kau larang mereka taat kepada Allah ..Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth .Jangan biarkan dia dengan .

Jika engkau menjadi ibu .Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih .ya ukhti .engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar..Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah ..Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah .Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka. agar mereka menjadi anak yang shalih .Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah..Mohonlah kepada Allah . ibu yang teduh .Jangan biarkan mereka bermalas-malas .Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu .Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka .jangan ikhwan.Jangan biarkan mereka bermanja-manja ..Mintalah kepada Allah.Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam. yang setia terhadap tugas suami .Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu . yang bisa menjaga kehormatannya . yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi.Jangan kau usik suamimu dengan tangismu .Jadilah engaku ibu yang bijak. Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam ..Ajaklah mereka taat kepada Allah .Jika itu kau lakukan .Anak yang bisa membawa kebahagiaan...

" (QS. padahal ia amat baik bagimu. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). . sedang kamu tidak mengetahui." (QS.KENAPA AKU DI UJI ? 1]. serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. Al-Baqarah [2]: 286) 4]. KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ali Imran [3] : 139). al-Baqarah [2]: 214). RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan. jika kamu orang-orang yang beriman. Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta." (QS. 3]. padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui. KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah [2] : 216)." (QS. 2]. (QS. sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat.

(QS. APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. maka balaslah penghormatan itu ." (QS. AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. Al-Insyirah [94] : 8).! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. kecuali bagi orang-orang yang khusyu. Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan. BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir". Hanya kepada-Nya aku bertawakkal.5]." (QS. Al-Baqarah [2] : 45) 6]. At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Yusuf [12] : 87). At-Taubah [9] : 111) 7]." (QS. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ". tidak ada Tuhan selain Dia. diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. 8]. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan). (QS. supaya kamu beruntung. Ali Imran [3] : 200). Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.." (QS. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah.

WAFIL AKHIRATI HASANAH.. sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH." (QS. "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Mari kita berbenah dan terus berbenah. YA ROBBAL ALAMIIN.AMIIIN...AMIIIN. tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima." (QS. Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT". Meminta serta Berserah Diri. WAQINA AZABANNAAR. (QS.untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita.. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu." AMIIIN. .. hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma. Ibrahim [14] : 7). Untuk itu.. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah. kapan pun dan dengan siapa pun. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku)... An-Nisa' [4] : 86). Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu.. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur.. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun.. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)..dengan yang lebih baik dari padanya. Al-Fatihah [1]: 5).. karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur.

disitulah kuncinya. Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tanpa mereka. istri atau puteri.Jangankan lelaki biasa. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR. Masih mencari walaupun sudah ada segala. HATI SERAPUH KACA. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN. zat yang kekal.. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus.galanya. perasaan lelaki akan resah.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka. Apalagi yang tidak ada di syurga. Assalamu'alaikum. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. tetap merindukan siti hawa.s. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. PERASAAN SELEMBUT SUTERA.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. Akan terhibur dan berbahagialah mereka. KUATKAN DENGAN IMAN. AKAL SETIPIS RAMBUTNYA. namun Nabi Adam a. Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. hati. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. fikiran. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 . HIASILAH DENGAN AKHLAK . Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. Itu bukan diskriminasi Tuhan. Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan. Kenalkan mereka kepada Allah.. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. TEBALKAN DENGAN ILMU.

Bila wanita durhaka. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI. apalagi mengenal lelaki. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary. dunia akan huru-hara. jutawan dan wan-wan lain. PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA. suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. iman dan akhlak. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan.wajah: negarawan. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI. karyawan. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. bahkan mereka pula membengkokkan. jinakkan diri dengan Allah. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. hati dan limpa. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. bahkan anakpun akan kehilangan ibu. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan. Tidak akan lahir superman tanpa superwoman. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . Bila tulang rusuk patah. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. rusaklah jantung.Tanpa ilmu.

dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt). berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. supaya kamu bersyukur´ ( QS. An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt). Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya. jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : .

dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. namun jangan kita meremehkannya. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) . padahal ia amat baik bagimu.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala. Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt). Allah mengetahui. akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. sedang kamu tidak mengetahui. kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini. padahal ia amat buruk bagimu. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam . maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya.´ ( QS. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya. Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita.

syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya. tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. berfirman : . Dan tidak pula sebaliknya.´ ( QS. hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya.³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah.

. maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar. Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. Amin Allahumma Amiin. Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan.(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS.. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya.

Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran.w. sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. sedangkan perut semakin terasa lapar. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan.Kecuali orang-orang yang bersyukur. ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. Itulah hakikatnya. Kita mengeluh dan asyik mengeluh. Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa.. Lantaran itu. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi. mendengar. Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan. Namun heran. Allah s.t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18). Kita mengeluh karena kepanasan. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari. . merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki.

(Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit. alangkah jahilnya engkau. orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku).Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan. "Dan (ingatlah juga).. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur." (Ibrahim: 7) . selesai melakukan tawaf. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Amin. Mendengar jawaban itu.. Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit). yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut.

9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita. kerana ia akan membuat mereka bangga. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. isteri. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. 5. tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. 6. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri. Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. Namun begitu. kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul. tu dikira sebagai BONUS. Wanita adalah hiasan dunia. 2. Kalau cantik. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang. Merekalah ibu. 4. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. 3.

:: . Lantas.:: . dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya. Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: . 7. 9.:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara.:: . tanpa perlu bersuara.keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki.:: .Senantiasa memaniskan wajah . Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet. Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki.:: . Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka.:: .Senantiasa memberikan senyuman ikhlas . wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil. Biasanya. Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan. Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya.Bersopan satun . .Tidak terlalu cemburu . bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan.Menutup aurat . Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki. Pendek kata.Ramah dan mesra . 8.

Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. Wallahu alam. Lantas. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA. keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua. Manakala pada kecacatan. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri. .Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta.. Sebelum tidur.

2. 6. akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. w. . Bukankah kamu dapat melihatnya. Bertanya Ummu Salamah. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya.). Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. 13. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. menjawab. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya. a.Nasehat Untuk Wanita 1. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. ha. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. 4. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. a. samada miskin atau kaya. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. 9. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. w. 5. Sabna Nabi s. 7. w. dan Maimunah r. 3. 10. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia. a. laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. 12. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun). : Perempuan itu aurat. 11. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. a. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak). Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s. w. ha. 8. Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli).

Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. a. a. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. w. 19. 16. 17. Rasulullah s. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga. a.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah. Mengapa terjadi demikian.rakan. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. Tidak. w. Mengapa wahai Rasulullah s. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah. Aku lihat api neraka. IV. . a. V. kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. w. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. 18. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. III. II. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya.? Jawab Rasulullah s. maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. Hazrat Aishah bertanya. ditanyai. rakan. Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. tidak pernah aku lihat seperti hari ini. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup. 15. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat.14. : I. a.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya. w. w.

IV. Dari Ali bin Abi Talib r. Pesanan Luqman kepada anaknya. Lupakan budi baik mu pada orang lain. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. E.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. matanya dan lain-lain. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. Asma binti Kharizah Fazari r. F. III. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. H. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya. Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar. II. maka jagailah pandangan mu. Wahai anakku. Mereka itu adalah : a. Ingat kepada Allah s. t. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. Orang yang gemuk tapi kurus b. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya.baik fikiran mu. Apabila engkau berada di rumah orang lain. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. maka jagalah baik. t. a. D. Ingat kepada mati 23. V. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. Itulah suami mu.20. w. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. a. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. G. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). pendengarannya. Sepanjang hidupku. w. ha. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. Kalau ia mendekatimu. : Aku dengar Rasulullah s. . B. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. bersabda. 22. w. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. 21. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. Mengunci pintu. C.

Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. c. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. e. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. Amalan itu ialah : 1. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. Ketahuilah. h. b. n. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Berdiri menyambut kedatangannya. IX. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. t. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga. Mengikut kata-kata dan suruhannya. i. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. tahmid. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. 2. Memuliakan keluarga suaminya. VII. Tiada khianat ketika tiada suaminya. VIII. j. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. f. l. g. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. 24. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih. Berdiri menghantar pemergiannya. Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. Wajib bagi wanita : a. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. d. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. m. . Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. XI. tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. k. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya. X. Selain daripada itu . Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. Rumahtangga dirahmati Allah. w. Mengekalkan malu pada suaminya. Minta talak.VI.

Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar. Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari. beristighfar. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal. 4. masuk dan keluar tandas dsb. membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya.amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. w. 3. Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. Hidup sederhana. . akan redha ke atas kita. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s. Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum. 6. t. berkeadaan suci dan berbau wangi. Mendidik anak secara agama dan sunnah.ahkam dalam ibadat). Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. Berzikir . Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama). tidur. 5. Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami.berdoa. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal.

dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. mempunyai keinginan. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu. keinginan yang tidak tercapai. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. Tetapi apa yang memang bukan milik kita. padahal ia amat baik bagi kamu.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. jabatan atau kedudukan. meski kita mati-matian mengusahakannya. Sesuatu yang luput dari genggaman. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. kita meminta dengan paksa. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan. Hidup ini ibarat belantara. entah itu rizki. Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. Maka wahai jiwa yang sedang gundah. tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori. Meski ia nyaris menghampiri kita. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. karena aku sangat mencintainya. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. pasti akan Allah sampaikan. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. Kecewa sekali. kenyataan yang tidak sesuai harapan. ia tidak akan kita bisa miliki. Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita. Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. Dan boleh jadi kamu . harus bahagia atau harus-harus yang lain.. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti.

Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. **Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . padahal ia amat buruk bagi kamu.mencintai sesuatu." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu. Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia. tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak. bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat.

Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya ..DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah.

Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««. . Ya Rabbi Allamin««.sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin.

Sejenak saja. Tinggalkan untuk sesaat. Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini..Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak. Tinggalkan obsesi-obsesimu. di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa..rutinitas bisnismu. .

Dzat yang telah memberimu nafas. Dzat yang telah memberimu jantung. dan beraneka nikmat lainnya. tangan. beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab.Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. segala puji hanya bagi-Mu semata. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. Ketika Allah bertanya kepadamu. Duhai Tuhan kami. suami dan anak-anak. kaki. Dzat yang telah memberimu mata. Kapan dan dimana serta bagaimanapun. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai. (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515.. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . Lengkap dengan isteri. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya..

. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya.renungkan. Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu. (Lihat: Tafsir Al Munir. Demi Allah. Bukalah .... sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum. Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri.surat Ar Rahman.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. .. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah.. Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu. bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya. Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam... seraya berkata. Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali. Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi.lalu bacalah. di bawahnya meengalir air yang berlimpah. betapa indah dan manisnya..Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran..

Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal. Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas. Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan. Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal .tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak. Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL. Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram.

2. segala pertanyaan akan terjawab. Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus. Mengakui nikmat tersebut secara bathin. Dengan wahyu. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah). Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1. Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini.akan dituntun oleh WAHYU. Menceritakannya secara zhahir 3. Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal .

dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku). pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah)." (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia.anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini. Baik Ilman wa amalan. baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. mereka mempunyai hati. "Dan (ingatlah juga). bahkan mereka lebih sesat lagi. tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (QS Al-A'raf : 179) . dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah).. Mereka itu sebagai binatang ternak.

aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Sebentar lagi. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim. Setelah mendengar itu. Rasulullah berkata. Rasulullah mengulang perkataannya. . lalu aku berusaha untuk memaafkannya. dengan senang hati. tetapi sebelum tidur. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Di hari ketiga. Ya. Sudah tiga hari disini. Ia menenteng terompah di tangan kirinya. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan. dan kejadian itu kembali terulang.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. saat sedang duduk bersama sahabat. Hari berikutnya. aku tidak akan menemuinya tiga hari. itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. Mendengar ucapan Rasulullah. Abdullah berkata. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya. seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Silahkan. Tak lama. Lelaki itu menjawab. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. Aku bertengkar dengan ayahku.

Tolonglah kami tuan. Setelah melihat keadaan mereka. (HR Bukhari). perjalanan kami masih jauh. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. Baiklah tuan. Setelah 20 menit kalian harus keluar.Mati masuk Neraka. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya. tanpa disadari waktu sudah hilang menua. Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya...Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda. Di tengah perjalanan. perbekalan kami sudah habis. tapi dengan syarat. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang. Wahai . perbekalan yang mereka miliki habis. saya hanya beri kalian waktu 20 menit. wajah sudah keriput. indah dan bersih. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan.. Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. balas mereka.. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. Baiklah. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. Ia berkata. Kebunnya begitu luas. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. kami berharap tuan mau bermurah hati. yaitu kesehatan dan waktu luang". terima kasih atas kebaikan hati tuan. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan. Seperti Alkisah. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. Pemilik kebun bertanya. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun.

Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. popularitas. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. kita hanya diberi waktu 20 menit disini. jabatan tinggi. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. budak nafsu dan pengikut setan. Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. banyak manusia yang lupa. perjalanan kita masih sangat jauh. amal yang berlimpah. Waktu terus berjalan. dan lain sebagainya. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. istri yang cantik. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. lalai. perhiasan . Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. Waktu telah sampai 20 menit. Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas. lalai. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. bersenang-senang. Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. bukan saatnya kita bersantai. anak-anak yang menawan. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal.teman-teman. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. sehingga sebagian mereka pun tewas. Mau tidak mau mereka harus keluar. lupa pada akhirat. suka santai. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. tak terasa sudah mendekati 20 menit. Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. Allah SWT. berangan-angan. sehingga mereka sibuk dengan dunia. Hanya saja sangat disayangkan.

Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. yaitu: wanita. Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. (QS Al-Hadid[57] : 20). (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda. anak-anak. dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. perak. Dalam ayat lain Allah berfirman. yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan. (HR Bukhari). harta yang banyak dari jenis emas. maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara . binatang ternak dan sawah ladang. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. kalau mereka mengetahui. Karena. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. kuda pilihan. Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya.

Diakherat kelak. 2. lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas. ayahnya. Puasa di bulan Ramadhan. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. anak lelakinya dan saudara lelakinya. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. 3.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. Wanita perlu taat kepada suami. Wanita wajib taat kepada suaminya. yaitu : Sholat 5 waktu. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. 6. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. 5. yaitu : suaminya. Ibunya. Artinya . maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. 7. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. 2. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak.. . 9. bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki. dan lain-lain. 8. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. yaitu : Istrinya. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia. 4. Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . 5. dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki.

.. dan MENCINTAIMU... MENGASIHIMU. kita akan BAHAGIA......SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN.pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA. Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA ...Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU. saling lengkap-melengkapi... Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna. dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu.. itulah PASANGAN... cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA.. syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan. itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini. Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu....apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan... Mencari yg sempurna. sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI. BAHAGIA dan terus BAHAGIA. Apa yg utama ialah mencintai ILAHI. mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah. setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan.dgn mencintai ilahi... mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati..dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN...

Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala. beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau." (HR. ." (HR. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar. Akan tetapi." (HR. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Lain halnya dengan Nabi umat ini. tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau.

tidak lama kemudian beliau keluar kembali. atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. yaitu kurma dan air. akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian." (HR." (HR. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah. (HR. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku. namun cobalah lihat keadaan diri beliau . lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk). Beliau akan memakannya bila suka. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam.'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki. beliau akan membiarkannya. Aku bertanya kepada beliau. Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku. masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . Seusai shalat. beliau pasti memberinya. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . beliau segera memasuki rumah. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita. bagi yang belum puas dan belum merasa cukup." (HR." (HR. Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. bila tidak. Karena itulah aku segera membagikannya." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia.

mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja. Bila dihidangkan dua jenis makanan." (Majmu' Fatawa II / 310) . Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. Barang siapa yang tidak bersyukur.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. maka ia bukan termasuk golongan-ku. dan setiap yang baik pasti halal. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. beliau pun memakannya juga. beliau akan memakannya. Jika disajikan roti dan daging. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. Bila dihidangkan buah-buahan. ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Akan tetapi. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah ." Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. beliau akan memakannya. roti dan daging. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan. Sebab. Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah. beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Aku shalat malam dan juga tidur. Barangsiapa yang membenci sunnahku. dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata.." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". (HR.. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ibnu Abbas berkata padaku. dan jika engkau mau. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). Dengan ketaqwaannya. Wahai saudariku. ia berkata. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. Wanita hitam itu. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. auratku terbuka. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga. Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. Wanita itu menjawab. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i. amalanamalan shalihnya. Aku pilih bersabar. keimanannya..???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah. Sedangkan jantungnya masih berdetak. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata. Ya Ia berkata. Jika engkau mau.. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Tatkala penyakit ayan menimpaku. engkau bersabar dan bagimu surga. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan. keindahan akhlaqnya. doakanlah agar auratku tidak tersingkap. aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu. Lalu ia melanjutkan perkataannya.Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat.. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu. "Maka Nabi pun mendoakannya..

. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. tubuh mereka adalah kain sutra. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Subhanallah. manakah yang lebih utama. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. sebagaimana disebutkan dalam hadits. Cantikkanlah imanmu. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. wanita dunia.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. kulitnya putih bersih. pakaiannya berwarna hijau. seperti apapun fisikmu.. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah. Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Wahai Rasulullah.. perhiasannya kekuning-kuningan. Mereka berkata. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. (HR. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar. . Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita. Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Kami hidup abadi dan tidak mati. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. janganlah engkau merasa rendah diri. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. Karena shalat mereka. Saya bertanya. Saya bertanya. Maka saudariku. seperti apapun rupamu. Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap.. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ath Thabrani) Subhanallah.. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas.. ia berkata. Cantikkanlah hati dan akhlakmu. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. (HR. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab. Wanita itu berkata. wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. calon penghuni surga. Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

tapi serampangan memaknai ta aruf. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf. Sapa sang ikhwan. si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. aku tertarik ta aruf sama anti. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis. sangat beruntung . Berdasarkan curhat para akhwat. pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . Wa alikumsalam akhi. dan untuk menjaga perasaan masing-masing. lantas si akhwat menjawab. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. balas memuji akhwat. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya.RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut. Balas sang akhwat. tanpa perantara. berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. maka berlanjutlah obrolan tersebut. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. dll. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. Subhanallah. yahoo messenger. seperti Khaulah binti azwar. Subhanallah ukhti. seperti Sumayyah. ana kagum dengan kepribadian anti. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. sungguh memiriskan hati. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf.

Wahai ikhwan. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu. . Wahai ikhwan. bermekaran di dada dua sejoli tersebut. mengunjungi benua-benua di dunia. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. Pahamilah.. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam. yang belum ada ikatan pernikahan.. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?.. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya.luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan. . tidak sembarang orang boleh memandangnya. carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam.Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. berlebay-lebay di dunia maya. Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya.. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.. silakan saja. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya.. Ini hanya sekedar nasihat. Lalu tertancaplah rasa. Wahai Ikhwan.ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti.. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya. Jagalah hati mereka. .. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya. Wahai Ikhwan.. Owh mengerikan..Wahai ikhwan. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah. Ikhwannya membabi buta. akhwatnya terpedaya a udzubillah. tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis... Ikhwannya membabi buta. ... biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay. akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main... akhwatnya terpedaya. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka. mereka adalah saudaramu. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis.. hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara.. akan mengajak akhwat hidup di planet mars. jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka.

. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya. dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri.. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya.. Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. Duhai akhwat.. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. Duhai akhwat. waspadalah.Duhai Akhwat. tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan. berhiaslah dengan akhlak islami. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i.. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat. Duhai akhwat. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius. . bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah. biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram.berhiaslah dengan akhlak islami. sadarilah. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat. ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam... jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram.

...Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama. wang ringgit dan pengorbanan..DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai..Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu.. tapi aku lupa. walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli. Dia bukan yang terbaik.itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu..Tidak betul. ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH...Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina.... aku bahagia... aku masih bertahan. kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati.Walau diri ini tidak dihargai.hati kita juga layak mendapat pertimbangan. Kita tidak akan kecewa..bukan ingin pujian..petanda dia bukan milikmu.Dia bukan milikmu.. Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita..Dari segi masa. Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita.tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai.. Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA.Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama.. adalah cinta teragung.Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit......aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia.Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya.. Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan. masih ada insan lain yang lebih baik..apa orang akan kata.. ALLAH juga merancang ..kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu.. Kita merancang..Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan.. Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya...sebagai manusia kita juga harus dihargai..aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia...Sekarang.

. Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA...... Kita tidak akan rasa kecewa. Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita... "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s. BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA.TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung. BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA...Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik... DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA... . Jadi walau siapapun "dia". Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi... (HR AT ..t.w...... Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini.. Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia".. SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA..

selera rendah dari jiwamu. Menekan emosimu dan memotong habis selera.. Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram..... yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu.. ..... dalam keadaan apa sekalipun..Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu.

(QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu. melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. membantu. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. yang terpancar dari cahaya iman. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. cinta yang tulus. . Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. apalagi sesama manusia. rasa memiliki.Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. (HR. termasuk hewan. al-Bukhari dan Muslim). (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam. (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN. AL-ISLAM . (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah. menghargai. rasa rela berkorban. maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. tumbuhan dan jin.

Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. Bukhari) . semut dan ikan. firman Allah Subhanahu wa Ta ala. dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'. maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan. apalagi dengan manusia. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. (HR. Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang.Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). maka perbaguslah penyembelihanmu. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. 7912). atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. (HR. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya. dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. dalam sanadnya ada kelemahan. (HR. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). Sabda beliau. tetapi juga semua makhluk di bumi. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.]. Tirmidzi. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat.. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia. (QS. sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. serta semua makhluk di langit dan di bumi.

Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. Beriman kepada Allah swt . Rosulullah saw bersabda. .Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Bukhari dan Muslim) . Beliau menjawab. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. (HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. (HR. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda. kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya . (HR. Bukhari dan Muslim). (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. aku bertanya lagi. aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. Bukhari dan Muslim. Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. (HR. beliau meriwayatkan: -« ». . Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya. maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka.

Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. Namun. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. Amal tersebut bercahaya terang. Tuhan . Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. dan perbuatan baiknya yang melimpah. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. ketika sampai di pintu langit ketiga. Akhirnya. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. malaikat penjaga langit kedua berkata. Tetapi. Keesokan harinya. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. amal tersebut samapi di langit pertama. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. puasa. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. lalu aku duduk dibelakangnya. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. dimana didalamnya terdapat sadaqah.

Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. mereka berhenti dihadapan-Nya. haji. puasa. Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. haji. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Tetapi. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. Namun malaikat penjaga pintu berkata. Tetapi. malaikat penjaga pintu berkata. Akhirnya. akhlak yang baik. puasa. haji. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. Ketika tiba dilangit keempat. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga. haji. sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. puasa. jihad. . Ia juga senantiasa berbuat riya . Ternyata Allah berkata. shalat. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. shalat. sesampainya di pintu langit kelima. dan berdzikir kepada Allah. Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. dan umrah. shalat. ketika sampai dilangit ke tujuh. Selain itu. Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. dan umrah. umrah. ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. dan umrah. berdiam diri. dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh.pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. zakat. Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. malaikat penjaga langit berkata. Sebab. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. Saat itu. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya.

Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut. Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. Selanjutnya aku bertanya. Riya 4. Takabur 8. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Tidak ikhlas dalam beramal . Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. Ghibah 2. ia tidak menginginkan Aku. Hasad (Dengki) 6. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5. Fitnah 3. serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain.Sesungguhnya. Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya. Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? .

"'Menurut para ulama. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. dari Al-A'masy. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya.. Bayangkan. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab.' Beliau bertanya. agar kita tidak takut mendengarnya. Mereka mengatakan. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan. Belian lalu bertanya. Kita senantiasa memohon keselamatan."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata. ampunan. Selama masih di dunia.. Mereka benar. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget. Kalian berdusta.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata. Rasulullah datang. Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. Nabi bersabda. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. 'Mereka mati pada zaman jahiliah. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku. ia akan pingsan. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan. Mendadak ada seekor kambing yang .Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. "Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. dari Syaqiq.. kemudian aku menganggapnya bohong. Seandainya kalian tidak saling menguburkan.' Beliau bersabda.' Sepeninggalan kedua nenek itu. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita.. "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'. beliau bersabda.' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. dan hampir saja beliau terjatuh. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Tidak lama kemudian muncul Nabi. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa. dari Aisyah bahwa ia berkata. dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan. akan membantahnya." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir.' Karena tidak percaya mereka. Tidak jauh dari tempat mereka. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. ". dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang. beberapa ekor kambing yang merumput.

Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Apalag. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka.YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini.berlari menghampiri kubur tersebut. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun. Sepanjang umurku ini. Biarlah aku hanya cantik di matamu. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan . Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. dan ingat sabda Nabi. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu. Jadi.. Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. Kata ibu. itulah hati dan cintaku. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. apa lagi memahami mereka. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan.a pernah berpesan.. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. Abul Hakam berkata. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku. Mendengar hikayat tersebut. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r.

Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan. tetapi dia tetap tidak berputus asa. Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain. Di mana saja aku berada. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. berbagai macam dalil aku kemukakan. atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. Aku dengan tegas menolak. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. Itu janji Allah. Aku pasti berendam airmata darah. . Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. Itu impianku. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . Permintaanku tidak banyak. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. Namun setiap kali perasaan itu datang. memimpinku ke arah tujuan yang satu. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. Akan tetapi. kau akan mencintaiku karena-Nya. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan.

kalau kita sedikit sekali bekerja. kalau kita sedikit-sedikit HARTA.. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau Rasulullah sedikit HARTA.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu.. kalau kita sedikit sekali shalat.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an. kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah. kalau kita sedikit sekali tahajud. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban.. . kalau kita sedikit-sedikit makan. kalau kita sedikit sekali cobaan.... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang.. BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. kalau kita sedikit sekali dzikir.. Kalau Rasulullah sedikit tidur...3 Ali Imran:85. Kalau Rasulullah sedikit makan. kalau kita sedikit membaca Qur'an. ..BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS .. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir.... kalau kita sedikit sekali memaafkan... kalau kita sedikit sekali dakwah.. kalau kita sedikit bersedekah. kalau kita sedikit puasa sunnah. kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan. kaya. ... kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha..... kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan. Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN. kalau kita sedikit-sedikit tidur..... maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW... muda. Semua ini hanya permainan dunia fana... di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya. miskin. tua. . Barangsiapa mencari agama selain agama Islam.... kalau kita sedikit sekali dhuha. .

16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs... hanyalah menyampaikan dengan terang Qs.n hikmah & pelajaran baik Qs..3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami. .64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga.Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs...

Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. menyambut dengan kehangatan. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi. bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. yaitu sakaratul maut. Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar. seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka. namun Allah menunda setiap nafas. bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman.. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan.. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: . An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan. Allah bersabar menanti kita. bahkan hingga 70 kali lipat. dan tidak mau menghukum kita. di dalam samudera kasih sayang-Nya. dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan. setiap detik. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna.

rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya.. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. Yang menyiapkan cinta. dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. . betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya.. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah.. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. Wahai Daud. mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. karena Allah telah merindukannya. dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku. Kita tidak mengetahuinya. karena Allah telah mencintainya. jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali).

bergaul dengannya --dan juga yang lain-... dan tinggal yang paling atas.dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar. Jika --dengan izin Allah-. ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya. buah tersebut tidak akan terpetik.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek.seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua. 2.Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain. sebagai da I ia tidak boleh putus asa. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Kita harus menyadari bahwa kita tidak . Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai. Jika ia ingin memetik. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat. Rasulullah SAW bersabda. (HR. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil.3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati.Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. Menurut pengalamannya. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua.pemuda itu mau menerima ajakan kita.. Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya. dan yang lainnya. dengan peralatan yang ia bawa itu.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini. Khalid bin Walid ra. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan. 3. insya Allah.Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. Jika sudah habis. Amr bin Ash ra.maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah.

itu adalah rahmat dari Allah SWT. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman. ia memberi sekaligus menerima (give and take). Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu. sehingga ia akan berprasangka buruk. (QS. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. jika ada yang mudah . Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan. Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. Setelah menunggu beberap saat. Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. Setiap kali ada roti yang sudah matang. . kita tidak boleh putus asa. disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. ia akan mengeluarkannya. diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. ada yang bersikap angin-anginan. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. Setelah selang beberapa waktu. Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. Untuk menghadapi mereka itu. sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya. ada pula yang menjauh. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut.

Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. kami ingin hidup kami berubah. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh. dia berkata.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in. jadikan ahli surga -Mu.. yang hidupnya berselimut aib. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui.. kini berada di hadapan-Mu. hapuskan Ya Alloh. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat." ( : ) Dari Abu Dzarr. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh.Menyambut Tahun Baru 2011 . segelap apapun masa lalu kami. gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. selamatkan Ibu-Bapak kami. lapangkan kuburnya. inilah kami. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu.!!! :" . Wahai Tuhan kami. Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. (HR. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. keselamatan. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. wahai Yang Maha Pengampun. sayangilah mereka seperti . wahai Yang Maha Mendengar. Marilah kita brdoa . Ya Alloh. Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Ya Alloh. Allohumma yaa Robbana. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh.

para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. Ya Alloh. para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. muliakan akhlaknya. Utuhkan kami di dunia mulia. Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. . Ya Alloh. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. didzalimi. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami. kuatkan imannya. Ya Alloh. jadikan kami ahli shodaqah. Berikan Ya Alloh. Jadikan ahli mulia dunia. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. terimalah haji kami ini Ya Alloh. ahli Surga-Mu mulia. berikan keteguhan iman Ya Alloh. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. dihina. kekuatan dan kemenangan. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. mukminin walmukminat. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. Tolonglah saudara kami yang difitnah. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. jadikan hidup kami ahli zuhud.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat. utuhkan kami di Surga-Mu. karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai. berikan kelapangan Ya Alloh. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. telah terlalu lama bangsa kami terhina.

Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar. . ya robbal 'alamin. berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. ya azizu. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin.kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. ya ghafar. undang keluarga kami Ya Alloh. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. walhamdulillahirobbil'alamin. jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh.

Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. : . tetangga yang shalih. 282) . 302. istri yang jelek (tidak shalihah). (HR.Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih. kendaraan yang tidak nyaman. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. (HR. ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. 5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . bila diperintah4 akan mentaatinya5. ( Aunul Ma bud. dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. 1417. dan tempat tinggal yang sempit. (HR. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek. Abu Dawud no. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. tempat tinggal yang luas/ lapang. Muslim no. Bila engkau pandang menyenangkanmu. 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. yaitu wanita (istri) yang shalihah. beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu.

1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. 1856. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah. (Syarah Shahih Muslim. 5090 dan Muslim no. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). engkau akan beruntung. bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : . 10/52) . Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. baiknya jalan mereka. (Fathul Bari. dan karena agamanya. dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. berkah mereka. (HR. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. karena keturunannya. (HR. karena kecantikannya.Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. Al-Bukhari no. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. (Fathul Bari. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). Ibnu Majah no.

qanitat.177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya. muslimat. yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Taisir Al-Karimir Rahman. Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. Qanitat: wanita-wanita yang taat D.7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat. Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . saihat dari kalangan janda ataupun gadis. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C. mukminat.). pen. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. hal. taibat. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. abidat. E. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. B. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya.

6. terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. rumah. T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir. 2. namimah. dan harta suaminya. 18/126-127. dan selainnya. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dari mata yang hendak melihat. Ahmad 1/191. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. puasa sebulan (Ramadhan). Saihat: wanita-wanita yang berpuasa. dan lainnya. . f. puasa. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. 5. atau dari telinga yang hendak mendengar. bersedekah. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. ghibah. Demikian juga menjaga anak-anak. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no. menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. (HR. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. 4. 660. 3. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta.Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid.

An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. (HR. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Ahmad 6/456. Di mana jika suaminya marah. AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. Penuh kasih sayang. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang.Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. 3. 257. banyak anak. no. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. pakaian. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. tempat tidur. 287) 2. demikian pula mereka (para suami). selalu kembali kepada suaminya. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. Menjaga rahasia-rahasia suami. (HR. dan yang semacamnya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: . 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4.

Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami.Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. 289) 7. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. (HR. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya . 29 dan Muslim no. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. 5195 dan Muslim no. Al-Bukhari no. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. (HR. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. An-Nasai dalam Isyratun Nisa. 1026) 6. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Abu Dawud no. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. terkecuali bila suaminya mengizinkan. (HR. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Al-Bukhari no. (HR. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya . Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. ) 5. 1417. tidak melupakan kebaikannya. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat .

5/56) 4. (HR. 18/127) . Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2. 5/56) 5. 1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. bila sampai Nabi menceraikan mereka. Al-Bukhari no. 7. 1. 1/596. Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6/69) 3. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita. Muslim no. amin. Aunul Ma bud. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). 5/56) 6. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. bab Afdhalun Nisa.tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. 5194 dan Muslim no.1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. (HR. Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka. seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. Kitabun Nikah. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi . bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah.

Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri. tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia. tetapi tarian kegembiraan hati mu. Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan. pikiran. untuk sikap. dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu. Karena sebetulnya. lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. menajam.Wahai hati yang sedang gelisah. Maka bertindaklah. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu. dan mengiris permukaan hati mu yang peka. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. Bila kekurangan yang kau rasakan. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. yang kemudian kau ijinkan menguat. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. karena dengannya .kekhawatiran mu. maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. adalah penderitaan yang tidak pernah datang.

. yang akan menggagalkan mu. Berdamailah dengan keadaan mu. kuat sekali. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan. Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu. tidak adil.kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi.kekhawatiran mu di masa depan. baik tanda yang akan memuliakan mu. Bangunlah. Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu. Hanya dengannya engkau akan disebut bijak. Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. Engkau berhak untuk bergembira. Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. dan tidak memuliakan. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. dan membesarkan kekhawatiran. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu. .. bagi kerugian mu sendiri. karena apa pun keadaan mu sekarang . Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. Alam menciptakan mu kuat.

dan apakah engkau akan dicari. Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu.adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. engkau akan ditemukan. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih . dengarkanlah ini. Maka . engkau akan dicari. Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu. Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar.

kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang. karena engkau adalah hamba-Nya . Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu. karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu.. engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. meskipun apa pun. Bila Tuahanmu mengabulkan. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. Seberapa jauh pun engkau hilang. engkau akan menemukan bila engkau mencari. Maka. Berjanjilah kepada Tuhan mu. Seberapa sulit pun pencarian mu. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya.untuk selalu memperbarui iman mu. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. Sesungguhnya. . damaikanlah diri mu. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu. Seberapa jauh pun perjalanan mu.

kaum Ad. Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN....... Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu. BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA.. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. kaum Tsamud. "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI. Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA.. Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA. Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL. Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya. 29: 40) ! Sahabat ... dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan...... BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT.. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya. kaum Nabi Luth dsb... ... Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh." (QS.. Al 'Ankabuut.... maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR. Thaahaa. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS.. BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah. dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi.. Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA. Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA.. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka.." (QS..EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA.

Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. 3. dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan... Allah memberikannya keSEHATan BADAN.. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa). Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA. " Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA. Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA. Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya.. Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN.. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. Al Mukminun : 55-56) . Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA . Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka.. (QS. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. (QS. (QS. Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT.. 2. Mereka BEBAS bergerak di DUNIA. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA. Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM.. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA.Itu hanyalah keSENANGan sementara.Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA.. Sebenarnya mereka tidak sadar. Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI.. 4. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak. Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya. Allah masih menjaga keMULIAannya. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI.. Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata ..

(QS. (QS. maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut. Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka. Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka. Dan jika mereka meminta MINUM. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH. Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya.. Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas..Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah. dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN. Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA. (QS... Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA... Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka.. Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH. tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK.. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. (QS Al-Kahfi :29) .

Saat itulah. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali.Menangislah .DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu." (HR. Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima.. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Atau bahkan. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kita pandai . jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa." Lalu. Siapa pun!! Pemimpinkah.!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala.. orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya.. Dan akan kembali dengan selembar kain putih. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2. tokoh yang punya banyak pengikutkah. Itu pun karena jasa baik orang lain.. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ". 1. Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita. jauh lebih banyak lagi (dosa kita)... Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya.

Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia. meraih surga. Begitu pun ketika secara tidak disengaja. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin.karena orang tua menyekolahkan kita. kita akan melihat pemandangan lain. Bahwa. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. pasti saya akan masuk surga. pakaian pun tak ada. Namun. "Pasti. Jika DIA menghendaki. Lagi-lagi. semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. Begitulah ketika turun perintah hijrah. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan." begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat." 4. Siang malam. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'." 3. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. harta yang pasti akan disita.

. Menangislah sekarang juga!! Karena. Selamanya merasakan pedihnya siksa. "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. Imam Ghazali pernah memberi nasihat.. kecuali orang yang berilmu. Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. dan selamanya. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita. Sementara.. "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Orang yang sakit jiwa semakin membludak.. "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH.. Kematian di dunia cuma sekali. Semua orang mati. padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Menangislah sekarang juga!! Karena. Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik.. Terus. Mereka bangga berbuat dosa. dari ibu dan bapaknya." (HR. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena. Bukhari dan Muslim). justru menangislah karena ketidakmampuan itu". Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. dari isteri dan anak-anaknya.pilihan: 'surga atau neraka'. 'Abasa [80]: 34-37). Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit.. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh. .." (QS. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia. di neraka orang tidak pernah mati.

Timur. . raja.. Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. Raja yang Sebenarnya. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. kaya. kopral. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah. Kutub Utara dan Selatan." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. bangsa Asia. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan. jendral. tidak ada Rabb selain DIA. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. Maka apakah kamu mengira. Eropa. kalau kamu sesungguhnya mengetahui.. Amerika. Namun. rakyat jelata. dan kita harus tabah menerima semuanya. kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Barat. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. Kendati demikian. dahulu. miskin. wanita maupun pria. Dan semua yang beramal sia-sia. sekarang dan yang akan datang.Semua yang berilmu tidur. 115. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114. Apakah ia presiden. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. jahil.. kecuali orang yang beramal. berilmu. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi. Ajal masing-masing sudah dibatasi. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja).

Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka. hamba itu kemudian berkata. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga.Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. seperti disebutkan didalam firman-Nya. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Laki-laki bertanya. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata. 'Dari istighfar anakmu. "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. 'Wahai Rabb. melaksanakan wasiatnya. dia berkata. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia. "Wahai Rasulullah. diantaranya : 1. (QS. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya.

(ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. salju dan air yang sejuk. (QS. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. (QS. lindungilah ia dan maafkanlah ia. kasihilah mereka keduanya." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. (QS. sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. dan gantilah rumahnya -di dunia. dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik. Al Baqoroh : 180) . Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. ampunilah dosa-dosanya. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). bersihkanlah ia dengan air. lapangkan kuburnyak. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. saya mendengar Auf bin Malik berkata. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. kasihanilah ia. dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah.dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. ibu bapakku. jika ia meninggalkan harta yang banyak. muliakanlah tempat kembalinya. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. 2.

berbuat baik dan memuliakan mereka." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. Beliau menjawab: "Ya. benar". kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata.Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". 3. . Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya. dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat". 4. Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya.

lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. Muslim). Apakah kamu mendengar adzan? . Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya. Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya.Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah.Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah. Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya. karena sudah ada orang yang melaksanakannya. Namun ketika lelaki itu telah beranjak. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Perhatikanlah. (Al Baqoroh: 43). (Al Mughni karya Ibnu Qudamah). Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah. Rosululloh telah bersabda. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). Mengapa tidak sholat di masjid. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya.Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). dan hukum asal perintah adalah wajib. Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. Rosululloh bersabda. Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim). Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. (HR. saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah. boleh jadi ia menjawab. Ya . (HR. ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. baik di desa maupun di kota. kok malah sholat di rumah? . Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. Ah. apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. Ia menjawab. Wahai Rosululloh. seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata. maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. Penuhilah seruan (adzan) itu. karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah. adapun bagi kaum wanita. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). Perhatikanlah wahai saudaraku. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!.

Oleh kerana cinta adalah fitrah. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia. Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya.. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya. . Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya. Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku.. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin. maka tentulah tidak salah merasainya. Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul.Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan. Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja. racunnya akan meresap membunuh akal. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct. Ya. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. Ini fitrah kita kan. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah. nanti terbakar diri. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta. jiwa dan perasaan. Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya.

Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali. tidak ada pergaulan bebas. tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang. cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH.zina. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH. melahirkan keturunan soleh dan solehah. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja.Cinta Monyet. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. Lebih dari itu pun banyak berlaku. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal. cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!. Antaranya. Jika tidak ada niat untuk berkahwin.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. sempurnalah separuh agamanya. Buah yang pahit. Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar. bohjan. keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt. Cintailah sesiapa pun. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta.Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. * Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya. Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. sumbang mahram. Cinta jenis ini seburuk namanya . kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT. Sehubungan dengan itu.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan. buang bayi lagi. Begitulah cinta. masam dan memabukkan. tidak ada pendedahan aurat. puasa dan lain-lain. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga. Jika tidak. Oleh itu. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan . dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya. bohsia. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim.

atau bahasa remajanya 'bergayut'. tiada perbualan telefon maraton. Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya. tiada sentuhan tangan. kita lihatlah fenomena yang menyedihkan. Akhirnya pada hari ini. tiada surat cinta. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu. Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta. Yakinlah. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH." Cinta apa namanya ini jika tiada dating.. cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat. tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. Maka.dalam perkara yang melalaikan dan merugikan. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA. remaja tidak seharusnya mengeluh. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya.

Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. Dan apabila berlaku satu musibah. Akal manusia adalah terbatas. Kekadang. puasa. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. Namun contohilah orang beriman. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. merangkak di tepi tangga. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. itu ubat. lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. Misalnya. Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. Namun begitu. pasti ada hikmah di sebaliknya. kami taat. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. kesakitan. siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. maka . Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. Anak meluahkannya semula. anak yang baru belajar merangkak. Yakinlah. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. Sianak masih berdegil. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. Tetapi puas ibu memujuk. Satu ketika yang lain. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. Siibu menyuapkan ubat. jika kita ingin menteladani mereka. kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan. para sahabat akan berkata. hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak. telah berlakulah janji Allah. Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). Bila datang perintah. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. pasti ada hikmah di sebaliknya. Justeru. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. tetapi apabila iman mendominasi hati. sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. para sahabat akan terus berkata. Sebaliknya. Sedangkan ilmu Allah Maha luas. Pahit. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. kegagalan. Si anak hanya tahu hendak main sahaja. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman.Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. sianak sakit. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. kemiskinan dan sebagainya.

kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat). Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Dan jangan bersedih secara keterlaluan. oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. Namun jangan membantah dengan sombong. (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. menderita oleh musibah itu. kenang-kenangkan bujukan Allah. Wallahua lam . Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin. Kedua. Justeru. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. jika sekarang aku.Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Pertama.

Wallahu a'lam. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana.. Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. penyelewengan. tercetuslah perbalahan. sehebat mana seseorang itu. salah guna. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya. amir. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala. maka binasalah badan. Kiranya ditinggalkan. Jadi. kekurangan yang ada. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan. sempitlah pemahaman. tak kiralah.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. Perlu diingatkan. dengan kecerdikan akal yang ada padanya. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. Yer . sesatlah amalan. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. apatah lagi demi kebaikan jemaah. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. ketua. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. dengan ketinggian status yang dimilikinya. Inilah reality pada hari ini. dengan kekayaan yang ada padanya. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya. punahlah kehidupan. maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya. bos. dan seumpamanya. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. . 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina.. Perlu ingat. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. bukannya tunjuk baik. tidak bercanggah dengan hukum Syara'. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan.

Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu. Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. maka ia adalah pewaris para nabi. . Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya. maka ia adalah hamba kedudukan. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya. kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya.

Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya. ia menghadapinya dengan sekedarnya.Sungguh mengherankan. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia. Dan jika mendapatkannya. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan. ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya. (Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) . Tetapi untuk kematian yang sudah pasti.

Dan benahi hati dari dendam kesumat. Menggerayangi kalbu. Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik. iri dan dengki . Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN. Memompa nafsu. Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan ..Taklukkan . Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri. Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada. maka berlindunglahkepada allah. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan.

jiwa tergoncang dan jiwa labil. "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri.Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain.Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah). Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba.." ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan. Hanya dengan mengingat-NYA . Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya . dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan .. mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung. egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan. Kita akan mampu menekan hawa nafsu. Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah. ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin. Telah terbebas dari penyakit hati.. membenci sesuatu.

. Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi. Jangan seperti debu yang tidak bernilai.Seperti camar yang menari diatas awan. Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki. Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan... Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Hanya dengan melepaskan diri darinya. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga. . Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya. Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan.

Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus.. Kecuali Pintu-Nya. Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA .. Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik.. Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya. Atasilah kesulitan-kesulitan itu. Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya.. Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup.

. Ya Tuhan kami. Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji.. Hati kami telah lelah..... Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami.. . Ya Rahim.. Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat. Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai . Besarlah rasa maaf-Mu. Ya Rahman .Dan tidak ada karunia yang kita harapkan. Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang.. Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami... Kecuali karuniaNYA YA Allah .

misalnya.. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya.Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab.mereka menganggap hal biasa.. >>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi.wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya.Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya.dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH .bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan.jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam.dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn .padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang ...tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam.perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR.

laki" & wanita harus berbeda.AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita.terutama pada mereka yg suka gaul.bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.laki" laayak'y berambut pendek & rapi.tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk.membeli ..Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y.dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya .namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah.khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki".. Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.kecuali d dlm rumah.namun kini yg terjadi justru sebalik"y..bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram.itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR.kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.

maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR.muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) .supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis.sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda.maka tdk akan masuk syurga ((Hr.& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang.MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat .mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.rambut'y sebesar punuk unta .selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .ahmad..tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu..cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri.At-Tabrani.rambutnya sebesar punuk unta ..

perkataan lisan. amalan hati. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. namun harus dibuktikan pula dengan amalan. ia masih menghirup nafas. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. Ini pun nyata terjadi. Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing. Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati. Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. Itu bisa jadi. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan. Ini pemahaman keliru. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Yang penting kan hatinya. tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. nanti saja . Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. Alasan. Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. yaitu perkataan hati. Perlu diketahui. Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. . Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. Oleh karena itu. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. Oh nanti saja. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing. amalan lisan dan amalan anggota badan. Kalau tidak sekarang.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi.

Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa .ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'.. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'.spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa. Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri.setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya. Mendengar itu.Tak berapa lama kembali ia sakit.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa.berupa kalam-Mu.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya. Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya. Jika engkau berada di waktu sore.tahajjud dan ibadah malam mu?'.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri. janganlah menunggu-nunggu waktu sore. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Dia Swt pun memberi kesembuhan.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR. Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku. Bukhari no.ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya. 6416). Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Namun dasar si pendosa setelah sembuh.sholat.saya melakukan hal tsb sangat lama. Jika engkau berada di waktu pagi.matanya belalakan dan bibirnya kaku.kembali ia bermaksiat.Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya.mnerima doa hambaNya.mukanya terlihat hitam.demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.

ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt.Tidak beda dengan sebelumnya.' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah.. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah. Wahai dzat penggenggam langit dan bumi.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran..berikanlah kesembuhan padaku... Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca..tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia.. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..demi kehormatan al-Qur'an ini..diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Swt :'... .' Amiin ya Robbal alamin..ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa. Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya..' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni.tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya.

apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu." Jawab malaikat maut. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. Tidaklah terlalu penting kita akan mati. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati." (QS Ali Imran [3]: 102). sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. Karena itu." (QS Al-Baqarah [2]: 197)." Setelah mereka bersepakat.Berbekallah. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. beri tahu aku. . lemahnya tubuhmu setelah kekarnya. yaitu memutihnya rambut.. Oleh karena itu. kekayaan yang menyombongkan." (QS Ali Imran [3]: 185). bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. "Jika ajalku telah dekat. Kemudian. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya.Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. Karena itu. mereka kemudian berpisah. dajjal yang menyesatkan. "Sudah kukirim. tua yang melemahkan. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT.. itulah utusanku untuk setiap bani Adam. dan bungkuknya badan.. "Hai orang-orang yang beriman. setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. ". "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya." Malaikat maut berkata. kematian yang memutuskan." "Apakah itu?" tanya malaikat maut." (HR Tirmidzi)." Jawab malaikat. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya. Wahai Ya'kub. "Lalu. namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita. Bekal adalah suatu persiapan. Nabi Ya'kub bertanya. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. Setelah beberapa lama. sakit yang memayahkan. "Wahai sahabatku. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita. tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita. aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. melemahnya fisik.

kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1. KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4. JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) . Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku .Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2. Wallahualam bishawab . Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . (HR Imam Ahmad). melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu . Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah . melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). Hadis Hasan) 5. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur.

ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika.dan ketika ia mulai marah kepada anaknya.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak.saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu.begadang.berteriak kencang.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. banyak kali. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak.berdiri.tak jarang si ibu menyimpan . semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya.tak jarang membahayakan si anak sendiri.merangkak.lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak.berjalan. sekaligus kebahagian tersendiri.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan.belum lg. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap.dlm kekuatiran.dlm ketakutan.sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih. kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.jaga sampai pagi.duduk.dlm kelelahan.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan.ketika kandungan mulai membesar. membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya.tak jarang komplikasi beruntun.buku kehidupannya sebagai seorang ibu.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan.karena lelah. disambutlah ia dgn suka cita. kurang tidur.

satu babakan hidup lg sdh berlalu.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.gelsah. tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.tahun berganti tahun.Dalam pergumulan menentukan jodoh.si anak kecil yg belum lancar bicara. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.berdiri tegar bagi keluarganya.bercampur senyum manis sumringah.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.tangisnya sendiri.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.semaakin menceriakan hari-harinya.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati.terutama ketika dia sakit.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu.tak henti-hentinya.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus.semakin cerdas.Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir.dgn pikiran yg umum.tangisan haru.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya.resah galau.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.kurang biasa sekolah.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini.semakin mampu berdoa.syukurlah. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan.menjadi dilema tertsendiri. dan mmberikan harapan serta kekuatan.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia.tangisan bahgia.selalu menangis tak kunjung asa. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat .tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti.walaupun dia simpan air matanya.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya.Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita. anakku sembuh.

aku yg telah menghianatinya.aku yg telah menyakitinya.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini. <<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup. toh itu utk kebaikan kita.jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya.ikuti patuhilah saja... .<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya. salam ukhuwah fillah abadan abadaa.ia memaafkan ku. <<Tanpa sebuah kata.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat.ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku... <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan.Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa... <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa..aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu.. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku.selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu.

saat kau berumur 4 tahun.kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Saat kau berumur 1 tahun. sebagai balasannya.dia mengantarkan kau kemana saja. saat kau berumur 3 tahun. saat kau berumur 10 tahun.(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih.dia memberimu ES krim sebagai balasannya.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang. sebagai balasannya. saat kau berumur 8 tahun.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia. sebagai balasannya. saat kau berumur 9 tahun.kau lemparkan bola ke jendela tetangga.!! saat kau berumur 7 tahun.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa. sebagai balasannya. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah. sebagai balasannya.dia memberimu pensil berwarna.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan.kau menangis sepanjang masa.kau berteriak''nggak mau. saat kau berumur 6 tahun. saat kau berumur 11 tahun. sebagai balasannya.kau kabur saat dia memanggilmu.(Al-Israa: ayat 24). saat kau berumur 2 tahun.dia menyuapi dan memandikanmu.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer.kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu.dia memberikanmu bola sebagai balasannya.kau buang piring berisi makanan ke lantai.dia mengantarkan .KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya. sebagai balasannya. saat kau berumur 5 tahun.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan. sebagai balasannya.

sebagai balasannya.dia sedang menunggu telepon yg penting.''Ah ibu cerewet amat sich. sebagai balasannya. saat kau berumur 13 tahun. sebagai balasannya.kau jawab.dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu.karena sdh waktunya sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau tak pernah meneleponnya.. Saat kau berumur 24 tahun. Saat kau berumur 23 tahun.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa.''Aku tidak ingin seperti ibu.kau mengeluh.''Aduuh. sebagai balasannya.kau pakai telepon nonstop semalaman.dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan.bagaimana . sebgai balasannya..kau minta dia duduk di baris lain.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan. sebagai balasannya.kau tunggu sampai dia di keluar rumah.dia pulang kerja ingin memelukmu.!! Saat kau berumur 22 tahun.''Darimana saja seharian ini.dia menyarankanmu utk memotong rambut. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau dan teman-temanmu ke bioskop. sebagai balasannya.!! Saat kau berumur 21 tahun.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan. saat kau berumur 16 tahun.dia bertanya. Saat kau berumur 17 tahun. saat kau berumur 15 tahun. Saat kau berumur 18 tahun.kau katakan dia tdk tahu MODE. Saat kau berumur 20 tahun. saat kau berumur 12 tahun.kau kunci pintu kamarmu.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi.dia ajari kau mengemudi mobilnya. saat kau berumur 14 tahun.kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.? sebagai balasannya. Saat kau berumur 19 tahun.ingin tahu aja urusan orang anak muda.kau katakan.dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu. sebagai balasannya.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi. sebagai balasannya.

...kok bertanya seperti itu.dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu. .kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya...''Bu.''Bu.kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km.. sebagai balasannya.dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.kau jawab. sebagai balasannya... Saat kau berumur 30 tahun...sekarang jamannya sudah berbeda.ibu ini.'' Saat kau berumur 50 tahun.. sebagai balasannya. Saat kau berumur 25 tahun. sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf..kau katakan padanya. sebagai balasannya.!! Saat kau berumur 40 tahun.dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga.karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam.saya sibuk sekali nggak ada waktu..dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan.. namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya....dia membantumu biaya pernikahanmu. Dan hingga suatu hari.

Tetapi hawa...Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam.Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka.Dengan lenggok tubuhmu.Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia.... Hawa.Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa ...TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu.wahai hawa?? Wahai Hawa... janganlah engkau risau akan jodohmu....Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam....Dipandang mulia.Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi....Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati.......... Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia.. Andai Engkau belum berkahwin. Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat..Kamu dizalimi.dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu. Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam.Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu..Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata........Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya...... Hawa.Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan.. Wahai Hawa.Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah...JANGAN HAWA JANGAN..Kamu ditanam hidup hidup....Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik.Dengan Ayu wajahmu. Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu..Bila sinar islam berkembang..Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi......Tiada nilaian di mata adam.Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya.......Hak kamu dicerobohi....Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam.......Darjat kamu diangkat... Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH.Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu....WARKAH UNTUK HAWA II Hawa..dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH.Ingatlah hawa janji Tuhan kita..Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya.

.... namun bukan berarti rapuh..... Jika kita berpikir lebih jernih.... Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH.. Jagalah pandanganmu... Hawa. saat suami dalam kegundahan. mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama..KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya.Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu...Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki.... Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam... wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman.Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga. Muslimah memang harus lembut. tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup.. aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim. Saudariku.tidak dengan cara mendramatisir masalah..Kuatkanlah pendirianmu. ia tidak bermanja-manja..Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu. hanya karena masalah hati. namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup..Awasilah pandanganmu.Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu.. tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup. hal ini sangat di sayangkan. dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad. Kalaupun harus mengeluh.Peliharalah akhlakmu. Muslimah memang harus santun. sewajarnya saja. Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya.Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu.......Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH.Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH.dengan segala konsep yang jelas dalam islam. Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah.. juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya. Ingatan yang terakhir. tegar menjalani masa-masa sulit.......Awasilah auratmu..matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita. justru menguatkan sang suami. Oleh itu Hawa.ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN... Hawa. Ia adalah wanita lembut......

Muslimah. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu. ingatlah janji-janji-Nya. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya.Jibril datang dengan membawa wahyu. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya.renungi ayatayat-Nya. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan. selimutilah aku. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah. memikul beban orang yang memerlukan. namun .´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya.´ Maka. ³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini. Bukan itu wahai ukhti ku.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman.´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu. salami ayat-ayat cinta-Nya. ³Betul. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran. Dan sang suami pulang berseru. ³Selimutilah aku. kalau saja aku masih hidup.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji.Qudus. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana. Jika karena jodoh tak kunjung tiba.

kita akan bertemu di surge. Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda. seperti yang di konon kan di atas. Semakin hari. Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. Sehari tidak bertemu pacar. Ketika dia masih berstatus single. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was. banyak kejahatan yang ditimbulkan. dia memiliki satu orang pekerja. Mari mencoba melihat realita. Berapa banyak mahasiswa yang rajin. dan tidak . seperti ada sesuatu yang kurang. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. namun 10 atau bahkan lebih. dan masih banyak lagi.. wahai para Muslimah yang sekuat baja.. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak. apalagi ketika 'putus'. itulah alasannya. Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain. Namun. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. Insya Allah. ketika suatu pekerjaan dihadapi. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4. Suatu alasan yang telah menjamur.. Kasus petinggi negara Indonesia. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki. Sebuah analogi yang logis. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. KONON.. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Hampa dunia terasa. Dan yang gemar menabung. Kemudian dia menuturkan. Seorang pecandu rokok. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik.keropos iman dan agama di dadanya. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. Atas nama cinta! Yah. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. dia hanya berkata "yank. Ketika seorang majikan sebuah toko. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan.

Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Pacaran itu bak pecandu rokok. (QS. Itulah kesenagan hidup di dunia. Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1. harta yang banyak dari jenis emas. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina.memberikan ketenangan. Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. Pacaran itu candu. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul. an-Nur: 31) 2. anak-anak. Bahagia. an-Nur: 30). Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran. perak. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. bagaimana pergaulan antara lawan jenis. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. lalu bergandengan tangan. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. ketika seseorang beranjak dewasa. atau binasa. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan.(HR. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. (QS. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. bagaikan meminum air laut. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Bukhari & Muslim) . Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. (QS. kuda pilihan. Na'udzubillah min dzalik.

Shaad: 82). yang pasti akan mengenainya. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . (QS. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. al-Isra :32). sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. Bukhari & Muslim). . maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). Akan tetapi yang perlu kita ingat. Kapan saja ia bisa masuk.3. Zina mata adalah dengan memandang. Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. Bukhari). aku akan menyesatkan mereka semuanya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. zina lisan adalah dengan berbicara. Iblis. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. (HR. Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. (QS. Akhirnya. (HR. Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. (HR. Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits. Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.

or. Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. SMS atau yang lainnya. Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan. Duhai Ibu. (muslim. Yang cukup menyedihkan. miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain. (b) buang-buang pulsa. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.id) Puisi untukmu. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan. mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram. Maafkan aku bunda. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis.

lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya. .Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful