KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

aku malu Ya Allah.. Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng . aku tertipu oleh topeng . Seperti apa gerangan isi hatimu.Allah ..Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh . Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu .Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu .Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng.betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi.Aku tertipu . hanyalah topeng belaka . ampuni aku ..Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng..... Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus...selamatkan aku.Amin ya Rabbal µalamin .Betapa beda . berilah petunjuk-Mu . segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok. .Aku telah tertipu ...

??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. sanggulnya mutiara... tubuh mereka adalah kain sutera. Milik Allah-lah bulu mata.. keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati.Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha.kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. dan sisirnya terbuat dari emas. kulitnya putih berseri. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka.. Beliau menjawab. Mereka (Bidadari) berkata.. perhiasannya kekuningan... Inilah kuntum-kuntum bunga. puasa dan ibadah mereka kepada Allah.. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´.??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi.. pakaiannya berwarna hijau.??? Ayo«ada yang tau kenapa. Aku bertanya.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga... ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat.??? .´ Karena sholat mereka.. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya.Rasulullah.. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.. leher dan kulit yang dicelup merah.. ³ Ya. manakah yang lebih utama.kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami.. ´ (HR Ath Thabrani. ´ Aku bertanya.

U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«..??? Ayo«. Bukan begitu. cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu. ³ Shibghah Allah. aku benar-benar CEMBURU .. itupun tak apa-apa.??? (Emang sudah punya mujahid.M..tanyakan dalam hatimu. Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah. Fatimah. yang begitu cemburu dan tentu«.. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu.U.??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah. .???? Maka«. Sungguh kini«.. Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik.R. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah. ... . Lagipula.???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu. ... Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu. Duhai wanita sholehah. Aisyah. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu..) Tetaplah jadi dirimu... yang menjadikan Khodijah.... ´ (Al-Baqarah 138).. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku.B... pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah. kenapa. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan.Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu. selera mujahidmu nanti juga berbeda. kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu.. tidaklah mengapa.E. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu.. . C. bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria.. atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak.??? Hhee.

. sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau... Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat.. Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik... Tidak hanya sampai disana Islam juga.. . Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan...... Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar.Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik........... Disini kita bisa memahami. ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA......... . Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA.... pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta. memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya... Dan tidak bisa ditebak....... itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu. inilah kebarokahan Islam untuk semesta....

Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh... atau di sejuknya senja waktu ashar..... Bukan Karena Cinta yang lain yang semu.. agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu.. ... Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh. atau di hangatnya waktu dhuha. supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya... Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri. (QS. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir. 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan.... yang sementara.Siapapun dirimu...... Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi.. Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri....!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir..... dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA). melapangkan rezekimu...... cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT...

merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi.mungkin sebuah perumpamaan fiksi. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga. ..Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya..tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at.semua kisah.seperti duri yg jadi penyempurna wanita.bukan mawar di tengah taman.utk lelaki yg buruk pula.puisi.menjaga dan membuat seorang wanita mulia.mengekang.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi.sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita. Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna.tak di petik sembarang orang.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna. banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita. Mawar adalah wanita..dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk.sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu.

setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang.bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya.pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu. .Jadi silahkan saja pilih. tapi bagi lelaki pecundang...tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.bukan sembarang lelaki.Maka wanita.Allahuma Ami ya Allah.apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda.seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.bukan sembarang orang.dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.lalu terserah anda para wanita...bukan sembarang tangan..?? Disaat hidayah Allah berikan.tumbuhlah di tepi jurang.''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.

penduduk langit dan bumi.dari pandangan mata ANJABI...di sanjung tinggi.kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya.yg bersabar pada yg tiada.yg tdk bermata kebendaan. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«.dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir.Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya. .. <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan..cinta pada hidup yg sederhana.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.

-Tidak membantah suami dlm kebenaran.Taat kepada suaminya.kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya. -Memelihara kewajiban terhadap suami. -Tidak keluar tanpa seijin suami. -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran. -Senantiasa memelihara diri. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah. .<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri.. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain. Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA. -Wajib menutup aurat. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang. Bersikap baik dgn tetangga. Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya.kebajikan dan takwa. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. 2. 2.menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala. -Tidak cemberut di hadapan suami. Taat kepada suami. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah.kebersihan fisik. -senantiasa menyenangkan suami.

Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan. bahkan siksaan. hinaan. perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan.Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas. Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat." (QS. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. dan di perkantoran. Secara kuantitas. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Al-Ahzab: 59). Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan . Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. karena itu mereka tidak diganggu. di kampus.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu.Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah. Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab. kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya. Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka. Entah apa artinya.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. kini muncul istilah jilbab gaul.rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya. Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. Harus longgar. tidak ketat. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak. 2. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah. Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. 3. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu. rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1. bergaul akrab dengan siapa .hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat.

saja termasuk dengan lawan jenis. Tidak diberi wewangian atau parfum. misalnya rok ketat. kemeja atau kaus ketat. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. 4. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. pakaian. . Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. An-Nasai. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. (HR. dan celana panjang. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. Walaupun pakaiannya panjang. Kainnya harus tebal dan tidak tipis." 5. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya. Abu Dawud. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. maka ia adalah pezina. tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya.

niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. baik laki-laki maupun wanita. Abu dawud. Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. Al-Hakim." (HR. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas. maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria...8. . dan Ahmad). baik dalam ibadah. Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya." (HR. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir. Ibnu Majah. kemudian membakarnya dengan api naar. baik pakaian tersebut mahal.Allahuma amin ya Allah. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.. Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin. Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini. ikut merayakan hari raya.6. yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. 7. Ibnu Najah dan Abu Dawud).

satu bintang jenis G2. alangkah serakahnya manusia. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. akhirnya Matahari ada pemiliknya. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya. yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. Galicia. (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya. Angeles Duran.yahoo. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149.com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6.news.com. Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol." tegasnya. mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id. edisi "daring" (dalam jaringan).html . saya tidak bodoh. saya mendukung klaim saya secara hukum.600. mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari. Madrid: Setelah miliaran tahun. "Tak ada penghalang.000 kilometer. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar." kata Angeles Duran. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo. yang berada di pusat Sistem Tata Surya.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan. saya tahu hukum.

Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah. membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: .an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam.Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw. . Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt. setia. Pemahamannya.. sabar.. perkataaannya dan kecenderungannya.´ (HR. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. sederhana. Allah Swt. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt.´ (QS. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya. Tuhan semesta Alam. Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya. An Nisaa¶ . hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik.. menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.

. dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan. Rasulullah Saw. lebih dalam kebenarannya. lebih dalam kebaikannya. . lebih dalam pertalian darahnya.´ (HR..³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah.´ (QS. lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. begitupun dengan kedudukan suami. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik. Aisyah Ra. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka. Diantara hak-hak lainnya. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. istri ketujuh dari Rosulullah Saw. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.. Rasulullah Saw. Al Ahzab.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´. 33:36) Karenanya. dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan.

Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. kekuatan dari karakternya. perhatikan bagaimana Nabi Saw. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. . Al Bukhari. puasa. berpuasa pada bulan Ramadhan. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga.´ (HR. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. seperti shalat. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

. Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku....Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb. Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku. Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku.. Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari ...

silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi.Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? . hak asasi.

Ketika aku tidak bisa lagi menghamba... Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah..** ---^^^---^^^--- Ya Allah.. **ASTAGHFIRULLAH. ASTAGHFIRULLAH..... ASTAGHFIRULLAH...... dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin. wahai Tuhan kami. dan al-Baihaqi ... ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan.. al-Hakim. Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau.. ad-Darimi. ya mujibassaa'iliin..

? Umurnya. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala. harta..? Pengalaman perjalanannya. Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini..? Hartanya. kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan.. rupa. kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki. Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA.... tahta atau kedudukan. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja. 26:88-89) Hari ini... KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.? Ilmunya....Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang......... Meskipun memiliki harta sepenuh bumi.. karena itu tidak sedikit orang yang mau . Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia. harta dan anak sangat besar pengaruhnya.. ilmu. Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita... Meski rambut sudah memutih. yaitu: 1..? Meskipun tahu segala ilmu... di antaranya. kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS. Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya. Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan. kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui.

Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI..´ (HR. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah. Bersabda Nabi saw: . Kita tidak ditakar dari kegantengan. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya.. Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara. tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian. semua itu tidak langgeng. Demikian juga dengan HATI yang MATI.. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela. 2.. kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah. KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai. Anak adalah investasi bagi orang tua. Tetapi. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita. Meskipun jasad hidup.Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. kecantikan dan kekayaan.

KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN. Itulah HATI NURANI. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita." Beliau bersabda." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa. Bukhari dari Abu Musa ra) 3.´ (HR. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN. mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab. Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan. Sebelum Wabishah bertanya. . SIFATNYA adalah KASIH SAYANG. HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa." Jawab langsung saja.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI. seraya bersabda. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya. " Wahai Wabishah. wahai Rasulullah." Wabishah berkata." Benar. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua.´ .´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya. lalu aku memakannya.´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia. panas.dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia. bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini. Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus. Oleh sebab itu.ada satupun uban di rambut kepalanya. tidak jemu.´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah. aku tidak terasa susah.

... Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala . Menyesal sudah tak mungkin.di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya..Apalagi sekedar tangan kanan.aku harus mati !!! Ya Tuhanku.masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.yang tertindas dalam kuasaku...Sopian Keraton Martapura .kawan dekat rekan bisnis.Anak. Ya .atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling..memohon ma'af pada mereka.sejak aku lahiraku tahu. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya ..... Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar . Istri. yang di tubuhnya darahku mengalir.yang kukuras dari sumber yang tak jelas.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu...aku pun demikian !Anakku menangis.dan ma'af pun tak bakal didengar.Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H.yang kumakan.yang kukumpulkan dengan wajah gembira... tak kalah sedih..sangat pedih..yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi..untuk berbakti kepada ayah dan ibu .Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu.aku benar-benar harus sendiri.(entah dari mana kekuatan itu datang.tetapi aku tetap sendiri disini. Istriku menangis...tak juga tinggal.atau orang-orang lain.yang selama ini sengsara karena aku.yang selama ini telah merasakan zalimku..menunggu perhitungan .dingin dan sendiri. Aku harus kembalikan...menunggu keputusan. belahan hati..Dan demikian aku juga. bahkan yang kutelan. setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya).jika kau beri aku satu lagi kesempatan.beberapa hari saja. semua harta kotor ini.jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu...aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka. belahan jiwa pun pergi.Tangan kananku menghibur mereka.karena ku tahu.perlahan.... Tuhanku.semua pergi meninggalkanku.Tobat tak lagi dianggap.kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan.tubuhku ditutup tanah. aamiin Perlahan.

.dan aku harus sendiri...Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya.dan semua menjadi terlambat... kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua.kini tak ada artinya.Ya.....bersama2 degan mereka . Astaghfirullah hal adzim. Aku dimakamkan hari ini.Ya..Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu.untuk berkumpul dengan istri dan anakku. "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi..tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka.karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka.. begitu sesal diri ini... ..Ya.untuk waktu yang tak terbayangkan .waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu .kesenangan yg pernah kuraih dulu..Aziz.agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya.Rohman.mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu.maafkan aku ayah dan ibu .Ya..dan semua menjadi tak terma'afkan.Rohiim.sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja .sebentar saja.untuk sungguh sungguh beramal soleh .Robbal alamiin.ghofar..

selimuti aku. namun demikian. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata. Tiga kali juga Muhammad saw. takut dan khawatir terhadap dirinya. sekali-kali tidak.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya. sangat cemburu dengan Khadijah . membantu yang memerlukan. ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab. Muhammad saw. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. perlahan rasa takut mulai menghilang. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. meringankan orang yang tidak berpunya. mengisyaratkan bahwa Muhammad saw. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. karena engkau penyambung silaturahim. tidak dikurangi sedikit pun. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali. ³Tidak. menjawab³Maa ana biqari¶ ³. ³Sungguh saya takut terhadap diriku. bahkan beliau mengkhususkan . ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´.´ pungkas Muhammad saw. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. ³Selimuti aku. Muhammad saw. bahwa Aisyah istri Rasulullah saw. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat. Demi Allah.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran. menceritakan kejadian yang dialaminya. Setelah merasa tenang.

Muhammad saw. adalah hal yang wajar. dan merasa takut kepada mereka. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya. sehingga hilanglah rasa takut darinya. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. Namun. tidak ³betah´ di rumah Khadijah. Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth.´ Huud:70 . Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya. baru menceritakan apa yang terjadi. Seandainya Muhammad saw.´ Muhammad saw.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri. minta diselimuti. terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw. pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu. Muhammad saw.

Muhammad saw. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. sejak menjadi pedagang.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah. Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya. Khadijah menjawab dengan mantap. Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad. Khadijah tahu. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Khadijah seorang yang cerdas. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. orang yang paling dekat dengannya. ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. Sekaligus Muhammad saw. turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya. sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. terhadap dirinya. Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi. Karena itu. berkata. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak).³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. setelah sebelumnya terputus beberapa abad. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw. juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. yaitu informasi di . termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun.

di suasana terik matahari. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. Waraqah bin Naufal. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. di bawah sebuah pohon. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya. seperti sirah Ibnu Ishaq. berdagang ke Syam. Muhammad saw.yang menemani Muhammad saw. ketika Khadijah menjawab dengan mantap. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar. sendiri. Atau berteduhnya Muhammad saw. sirah As Suyuthi. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. melamar Khadijah. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. Dengan ditemani pamannya. kemana saja ia berjalan dari terik matahari.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad. Sejarah sirah mencatat. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi. Jawaban tegas. sirah As Suhaili dan lain-lain. ³Tidak. Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya.dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw. Abu Thalib dan paman-paman yang lain. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. Makanan. Keduanya berkomentar. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. sirah Ibnu Hisyam. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. dan Muhammad cocok menjadi suaminya. Di akhir lobi. untuk umat ini. bahwa Khadijah bersanding dengan . Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah.

Muhamamd saw. Khadijah berkomentar. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. jawab Muhamamd saw. kita melihat sikap bijak ummul mukminin. . Ia bukanlah setan. Khadijah berkata. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka. di dalam rumahnya. Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini. Allahu a¶lam. Demikian. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. ³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak. ³Ya´. Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. Khadijah ra. Dengan sigap dan penuh cinta. Khadijah kembali bertanya. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw. adalah kebenaran.

´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.karena dirinyalah.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri.memberikan segala cinta.perhatian.ketenangan.dlm hal ini adalah istrinya.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.jika dia mempercayakan hidupnya.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .perlindungan dan cinta serta sayang.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.kedamaian.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.keteduhan.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh. ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.menghargai pendapat istrinya.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.kepadanyalah.

´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA).serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.dan agamanya.dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.dan mendidik diri.mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya.istri.istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu.Negara.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya. .seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.

tempat tidur. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. dan hari akhirat. Di mana jika suaminya marah. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian.´ (HR. (an-Nuur: 2-3). jika kamu beriman kepada Allah.Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Asy. Dan suatu jalan yang buruk. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. 257. selalu kembali kepada suaminya.Syaikh Al Albani rahimahullah. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. pakaian. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. no. dan yang semacamnya. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. banyak anak.

tidak akan membunuh anakanaknya. ia berkata. HR Abu Dawud [4690]).a. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. tidak akan berzina.(alasan) yang benar. ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat. dalam keadaan terhina. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw. dan orang miskin yang sombong. Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina . tidak mensucikan mereka. Rasulullah saw. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin.´ (al-Furqaan: 68-69). bersabda kepada para sahabatnya. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. tidak akan mencuri. ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat. bahwasanya Rauslullah saw. penguasa yang pendusta.´ (Shahih. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya).´ (al-Mumtahanah: 12). tidak melihat kepada mereka. beliau bersabda. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. bersabda.´ (HR Muslim [107]). dan tidak berzina. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. bersabda. barang siapa yang melakukan yang demikian itu. apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia.a.´ Beliau bersabda. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. ia berkata. ³Hai Nabi.a. Rasulullah saw.

´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan.dengan isteri tetangganya. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. 5195 dan Muslim no. (HR. demikian pula mereka (para suami).´ (Shahih. Menjaga rahasia-rahasia suami. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya.´ (HR. Abu Dawud no. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya.´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Al-Bukhari no. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. (HR. 1026 . 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Ahmad 6/456. 1417. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´.

´(QS Ar Rum [30]: 21). Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. Yaitu. 29 dan Muslim no. .´ (HR. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya. melegakan bila dilihat. Rasulullah bersabda. dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. tidak melupakan kebaikannya. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. ketika suaminya pergi. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. Rasulullah bersabda. yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. selain istri yang shalehah. mempunyai istri yang shalehah. Al-Bukhari no. kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya.´ (HR.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya. agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. Amanah. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Muslim no. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya.´ (HR Ibnu Majah). taat bila diperintah. sesudah takwa kepada Allah SWT. karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. Allah SWT berfirman. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur.1436) Melegakan hati suami bila dilihat. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ridha bila diberi yang sedikit. yaitu: pertama. ´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki).

(Al-Majmu'..maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini. Mereka meninggal sebelum sempat menikah..dan belum sempat menikah dgn yg lain. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah. y Mereka telah menikah..maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu.karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan. .. y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal.maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga. Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal.(HR. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya.Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:. y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain.1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah..AlTsamin.Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah.yaitu seorang wanita di dunia ini.ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) .

1281).berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya. Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain.bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga. maka ia utk suaminya yg paling terakhir. .. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra. adapun jika dia sdh menikah.''(HR.maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup.maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia. ''jika dia belum menikah. Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge.akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya.Muslim) Maka jika ia telah bersuami.kepada istrinya.1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu). ''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku.walaupun sempat menikah berkali-kali. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga.´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu.sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya.

karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta.atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan.atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.3/23-24) .''(Al-Bab Al-Maftuh.Ibrahim..:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah.(QS..

Umar r.a.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Di rumah ali r.''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.Mangkuk cantik. Baginda Rasullullah SAW.berkata. madu. Fatimah r.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik.putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.madu dan sehelai rambut) Abubakar r. Utsman r.a.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r.berkata.''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .a.'' Umar r.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu.a.orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut.a. ..a....seorang raja itu lebih manis dari madu.''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.istrinya sayidatina fatimah r.a.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu. dan sehelai rambut Rasullullah SAW..Utsman r.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan Ali r.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut.a.berkata.a..orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu.ha.berkata.bertamu kerumah ali r.a. Rasullullah SAW berkata.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.

dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu.''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu. Allah SWT berfirman.dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik.dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat ...harta..menyerahkan diri..Malaikat jibril AS berkata..nikmat sorg-KU lebih manis dari madu..

jawab pemuda itu yaitu agama Islam. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. "Aku agama Tauhid". Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Babi itu dituntunnya dengan cermat. kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. kata pemuda itu. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah.Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S." Kata Nabi Musa. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?". "Habis. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan . Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud .Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. kampung serta tempat tinggalnya. "Apa hal ini?. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Setelah mendapat jawaban. "Ya Allah. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Nabi Musa terkejut melihatnya. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Itu urusannya dengan Allah. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya .T Setiap kali dia hendak bermunajat.W. "Wahai tuan hamba". Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu.

Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi.hamba lihat tadi. sambungnya. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. tambah pemuda itu lagi. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. maka Kami angkat doanya. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat.". Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga. Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita.T. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya. aku tetap melaksanakan tugasku. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini .s. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya .T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga.". tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. . tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi." Itulah berkat anak yang soleh. 'Wahai Musa. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S. inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni.W. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. itu juga bukan urusan kita. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami. Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur.W.

´ (HR. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.. 5.golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. Bukhari [629] dan Muslim [1031]). Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. ³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya. 6. 2. dua orang yang saling mencintai karena Allah. 1. ³Ada tujuh . 4. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis).Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. dan 7. seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala. .´ (HR.. Tirmidzi [1633]). s 3. seorang pemimpin yang adil.

dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. ³Sungguh. ³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Tirmidzi [1639]. apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´.´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan. .´ Maka kukatakan kepada beliau.´ (HR. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´. ³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda.Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah. Adapun dua bekas itu adalah. ³Wahai Rasulullah.´ (HR. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan. yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]). dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah.

Bukhari [4763] dan Muslim [800]). ³Pada suatu malam. µWahai Aisyah. µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. sampai di sini saja.´ (HR. Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah.¶ Aisyah menceritakan. biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya). ³Cukup.Maka beliau menjawab. ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´.¶ Aisyah berkata. Maka beliau berkata. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang.¶ Maka aku katakan. µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata.´ (QS. beliau (nabi) berkata. µDemi Allah. Aisyah melanjutkan. . ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda.´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶. µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶. Aisyah mengatakan. an-Nisaa¶ : 40).

Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. Maka ditanyakan kepadanya. Maka Nabi pun menjawab. Maka beliau menjawab. Ali Imran : 190). al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis. ³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini.´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. Namun. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit. µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. dan ditanyakan kepadanya. sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka. ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya). . Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa.´ (HR. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. ³Apa yang membuatmu menangis?´. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu.dst sampai selesai´ (QS. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. ³Apa yang membuatmu menangis?!´.Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis. Bilal pun berkata. Maka beliau menjawab. Maka beliau menjawab. Kemudian ditanyakan kepadanya. µWahai Rasulullah. ³Apa yang membuatmu menangis?´.

Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi. . al-Maa¶idah : 74). ³Aku teringat akan sebuah dosaku. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun.´ (lihat QS.´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya. dia menjawab. maka aku pun menangis.

mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita. akan semakin menambah keindahannya . keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri. ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku. tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku. bukan pada terbukanya dan.betapa indahnya wanita Sahabatku. semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita. tak ada yang menyangkal bahwa kita. wanita. jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka.. adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«. sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan.

. tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah..Sahabatku.. itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««. ( ) .. wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka... lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku.

? Apakah dia lebih tahu daripada Allah. Tidak mau sholat «..? Apakah dia bebas dari dosa..? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya.? Apakah dia lebih agung dari Allah.? Apakah dia lebih kaya daripada Allah. Tidak mau sholat «. sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.. Tidak mau sholat «. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya. diri ini fakir. diri ini tak tahu arah. yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah. Tidak mau sholat «. yang memiliki semua yang ada ? . yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah. diri ini kecil. Tidak mau sholat . diri ini nista. yang Maha Tahu atas segala sesuatu.

.. bertahmid. Tidak mau sholat. sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. semuanya sholat Mereka bertasbih....? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah. selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah. yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka... Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya.´ (QS An Nur : 41) .? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah.. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah..? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu... yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah. dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi. Tidak mau sholat .. Tidak mau sholat ..Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah. Tidak mau sholat. diri ini papa.. diri ini hina. Tidak mau sholat ..? Apakah dia akan aman dari siksa neraka. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah. diri ini tak berkuasa.

yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. pohon-pohonan. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. Dia enggan dan takabur. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? . gu-nung. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka.´ (QS. bintang. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. di bumi. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. yang tidak mau mengagungkan Allah. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui. bulan. yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. yang tidak mau bersyukur kepada Allah. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. yang tidak mau menghormat kepada Allah.´Langit yang tujuh. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. matahari. yang tidak mau memuji Allah. yang tidak mau meminta kepada Allah.

Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG. sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong. (3) menunaikan zakat. karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu.´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong. . (2) menegakkan SHOLAT.

70) Buraidah -radhiallahu anhu. (lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶. Muslim no. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. 75 dan Muslim no.´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶).´ (HR.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran. 82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403).bersabda: . Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama. Al-Bukhari no.berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam.´ (HR. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama.

karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Karena itu. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan.³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata. Ibnu Majah no. An-Nasai no." ( QS At Taubah : 5 ). 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. At-Tirmizi no.´ (HR. . sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir. " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat.´ (HR.´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir. At-Tirmizi no. 2621. 459. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat.

" ( Al Mudatsir: 42-43 )." (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh. Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia. yaitu neraka SAQAR. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga.´Jika mereka bertaubat. mereka berdiri dengan malas." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat. tidak shalat ya masuk neraka. maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. . Allah Ta'ala berfirman. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. mendirikan shalat dan menunaikan zakat.

sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan... saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan"... . sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada... karna kata hatimu tak pernah dusta... Bukan ridhanya.. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita. DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan. sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu.... maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku.. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA... Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati. Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak.. bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA.. manusia biasa yang dho'if... Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu.. Pikirkanlah. tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. Kalau memang hatimu membenarkan. Sedangkan DIA... Ketika hal itu terjadi. Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya.. maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu. tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA..Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan.. "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu.. "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah. atau karna ingin dilihat oleh si dia.. apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA. atau hanya karna ada si dia dalam acara itu............ Nah... tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri.

Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«.. Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH.. harta. seperti keluarga.. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«.. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas . tiada ketakutan« tiada kekalutan«. Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan. Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH .dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini. setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan . tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH.

.RAHMAT-NYA«. Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin. Tanpa membawa apapun jua«.ALLAH« tolonglah hamba ini«. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«.dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini. Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia. Berbahagialah orang-orang yang beriman««. seperti keluarga. berbahagialah dia« Ohh. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur.. Hati berdebar. harta. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« .. Berbahagialah orang-orang yang beriman«..masukkanlah hamba ini ya ALLAH«. UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang.

' Yang ada. Saya tenggelam dalam pekerjaan. tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita. melemah dan jatuh sakit. Izinkan saya mengajak anda. kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan. melayani suami dengan tulus. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik. 'Mas Agus. ada peran saya yang membuat suami seperti itu.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya. 'Terima kasih Ya Allah. 'Ini kan gara-gara kamu. Kemudian beliau bertutur. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. Perceraian. perselingkuhan. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita. kuat dan hidup lebih sehat. Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah. larut mengejar karier. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku.Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri). Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada . Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. kehilangan orang yang dicintai. pernghianatan. Kesibukan mengejar karier. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris. bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. 'Benar Mas Agus. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini. Teman. orang yang mencintaimu. apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita.

Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. . kekurangan harta. alBaqarah : 155 -157). Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali).diri kita. jiwa dan buah-buahan. kelaparan.

´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi. Apabila ia memperdengarkan suaranya. 2/36). Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1. Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. At Tirmidzi. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431. (HR. kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki. Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. 434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. baik secara langsung atau lewat radio dan televisi. Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«.

Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32). ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´. 422) Demikian pula dalam masalah adzan.´ . tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Al Bukhari no.´ (Tafsir Ibnu Katsir.ber-tashbih sebagaimana laki-laki. Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio. atau yang semisalnya. Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya. 1203 dan Muslim no. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya. Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya. (HR. 3/491). Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran. tapi cukup menepukkan tangannya. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan.

Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. maka bergeser menjadi haram. 1/433-434). maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah. atau tujuan lain yang semisalnya. maka hal ini diperbolehkan. Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya. Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar).´ (Fatawa Al Mar`ah. Seperti inilah yang diharamkan. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. namun tanpa sepengetahuan si wanita. laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya. Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon. sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon. 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya . Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik. dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka.Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah.

antara pemuda dan pemudi. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya. Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka. Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya).´ (Al-Ahzab: 32) . Pihak lakilaki juga demikian. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan.Kenyataan yang ada di sekitar kita. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji. Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita. Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian. maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita. Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah.sementara belum ada khithbah di antara mereka. orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang.

³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata.Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana. Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti. . : ³Wahai Rasulullah. ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka.dan belum dikhitan.³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil. ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: .´ (HR..´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad. Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan.´ (HR. para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian. tanpa alas kaki. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam.).. pent. ia berucap. Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. Al-Bukhari dan Muslim).

³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka.Bahkan di hari kiamat. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita.Ada pula yang keringatnya sampai di paha.³DemiAllah. Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya. logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia.´ (HR. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil. hal.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya.Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa. 370) Intinya. pasti dia akan mati. Ada mungkin yang mengatakan.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya.Muslim)Jadi. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. tanpa makan dan minum. ´ Jika kita memperhatikan.Namun sebenarnya dapat kita katakan. Ada yang lain sampai di pinggang. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan.tanpa ada naungan. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun.´±Rasulullah bersabda.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat. tentu saja bumi akan hangus terbakar. tanpa adanya naungan. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki. Jika bertentangan.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan.Akan tetapi.tanpa makan dan minuman. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal. .Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-.

tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. orang tua seyogianya selalu mengontrol. serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah . Bahkan. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . Untuk itu.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. ''Wahai orang-orang yang beriman.'' (QS Attahrim [66]: 6). Allah Azza Wa Jalla berfirman. Kedua. Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa. kapan saja dan di mana saja. Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. dan agama. yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah. Oleh karena itu. upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. mengawasi. Sebab. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. dalam konteks yang lebih luas. secara psikologis. pada lingkungan masyarakat. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. pada lingkungan keluarga. negara.

Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. yakni negara. Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya. dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS. akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara). serta cendekiawan. Ketiga..'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. para ulama. Oleh karenanya. yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara . serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut. pendidik. kaum pendidik.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. maka akan kuat bangsa itu. Artinya. . dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman. jika baik.. Meraka adalah cermin bagi masyarakat.. Allah Azza Wa Jalla berfirman.'' (QS As-sajdah [32]: 24). pada lingkungan yang lebih luas. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah.. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat. mengerjakan amal yang saleh.para ulama.

Aku mencintaimu karena Allah . seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita...Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita. Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya. Naudzubillahimindzalik.. .. Namun.. MENIKAH... Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. Yang Maha Pemberi Cinta. MENIKAH. Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita. Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini.. sahabat-sahabat kita. saudara-saudara kita. Allah SWT. Apabila belum mampu.. Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS.. Ya! Itu normal.. Pencipta kita. maka shaumlah. Uhibbukum fillah . bahkan anak-anak didik kita kelak . Kawan . Allah SWT. Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS. Katakanlah Uhibbukum fillah . Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS. Lalu .. Berarti itu normal... BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT. yaitu .

.. ya Allah .. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1. bukan pada manusia. BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita.. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia. 2. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING. Bayangkan.. dan anggota tubuh yang lain. Faktanya. PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA. Ya Allah . Hal itu sudah tidak tabu lagi. kita sudah pernah berciuman sebelum menikah. maka jangan salah. Karena sungguh. asal kuat iman. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis. HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini. tapi tentunya dihadapan ALLAH. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. Ya. maka yang ketiganya adalah setan. ketika mereka tahu. Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. Hemmm . tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT. Seolah dunia milik berdua. . yang lain ngontrak! Heuleuh. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita. hati.. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita. Jauhkan .BUKAN dengan PACARAN.. Seharusnya sih. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. Tak takut lagi dilihat orang.. tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata.heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang. tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini. BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat.

Tak bisa dihindari.. Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba.S. *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim .. Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH . jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya.. Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu. LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti.?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup. kita akan bergelut dengan syetan. Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau. ya Allah .... dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). KEMATIAN itu PASTI. Kawan . dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu)... Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT.. BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM.. ALLAH SWT ..... Tapi.. PENCIPTA KITA . Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q. saya meninggal? Tak ada yang tahu.."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.. Jika terkadang kami melupakan-Mu .. Sungguh . TAK ADA GUNA. Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama . Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong . Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT. Mungkin saja setelah menulis NOTE ini.. An Nur:26} Selalu ingatlah.. Kawan . Ampuni kami.

.. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam." (Q. tapi di AKHIRAT. ..kita. Dan suatu jalan yang buruk. langsung sebarkan pada yang lain.. berarti mereka SAYANG pada kita. kita akan SENDIRI. Saling mengingatkan . perlu dipertanyakan. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. kita akan saling menuntut satu sama lain. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita. Kawan . tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain. Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN. Kita sama-sama berusaha. Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN. tak usah takut. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Sungguh . satu ayat saja.. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI . Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI.. ISLAM sangat memuliakan manusia. Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya.. Ketika ada yang MENGINGATKAN. Muhasabah kita bersama . Kawan .. ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain.... tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama. Di akhirat nanti. Tak usah malu. MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya.S..

. sungguh . Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran. Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH.." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH. . Takut dibenci." Ya . berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH. takut dijauhi! Tapi. berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita..Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH..

..sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga.BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama..... Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia.sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR...materi dunia.entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi.seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y .musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin..Bidadari surga bismillahirohmanirohim.popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu ..(HR...masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis.rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau.BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN ....tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan..dg aroma yg harum semerbak.pasti ia akan menyinari langit & bumi.

sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .kulit"y putih bersih.tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS.yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.perhiasan"y kekuning"an.berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia.berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? .ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah .pakain"y berwarna hijau .Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah..tubuh mereka adalah kain sutra.begitu indah perkataan Rosul ..puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka .seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.manakah yg lebih utama ..

Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku".. Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah. dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26. Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN.. Allah karuniakan baginya pemahaman agama. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan. Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba. maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala). Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) .. ia mudah berbuat fasad (kerusakan). Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah..) . Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN.banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya. Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah. Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya. Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. Allah menguatkannya dengan keyakinan. ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya.(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN.. Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf. Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada).

Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu.´ (QS. berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya.´ (QS.1. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. jika kamu bertaTAKWA kepada Allah. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman. namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.´ (QS Al Anfal :29) 2. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul). lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda). Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. az-Zukhruf:32) .

Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu.´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah)." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR..´ (QS.´ (Baqir al-Majlisi. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya.´ (HR. Allah memberikan UJIAN dan COBAAN. . ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK.´ 3. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki.. ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada).´ (QS Al-Fah :4) 5. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya. ³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya. Imam as menasihatinya.Bukhari-Muslim) 4.³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini.

maka ia jauh dari kasih sayang Allah. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) . Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut. ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah. sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut.) Atau dalam hadits lainnya. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww. ³Engkau heran melihatnya. Sewaktu beliau tiba di rumahnya. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. ³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU. Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari. Karena itu.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR.Bihar al-Anwar 81 : 188 . pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau. ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN. seraya berkata. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim.´ (Bihar alAnwar 15 : 56.´ (Baqir al-Majlisi. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya. Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw.Bukhari-Muslim) 7.

Itulah KARUNIA Allah. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir". dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya." (QS Al Kahfi : 29) .. Dan jika mereka meminta minum." (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. ´Hai orang-orang yang beriman.dan masuklah ke dalam surgaKu. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. yang gejolaknya mengepung mereka.8. Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN. maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka.. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN. Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. berJIHAD di jalan Allah. dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela.´ (QS Al-Maidah:54) 9. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya.

walau sedetikpun. . Shahihul Ibadah. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT. Qodirun µalal Kasbi. Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Matinul Khuluq. Qowiyul Jismi. Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Haritsun µala waqtihi. Mujahidun linafsihi. Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. Mutsaqoful Fikri.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya.

Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. Bermanfaat bagi orang lain. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Naafi¶un Li Ghairihi. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain.Munazhom Fii Su¶unihi. .Amin. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik.

... Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.......Ada ingin tapi tak ada henti. meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh. Di belahan Bumi manapun kamu berada...hanya wanita -.Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu...Menyentuhmu merupakan ingin diri. Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung.Bukan karena aku terlalu indah. Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku..Untuknya dirimu ada.Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku...Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan. tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi. tapi karena aku seorang yang masih kotor. Karena toh kau hanya manusia .. itu .. meski hatiku lebih kotor dari lumpur... tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun...Bagiku kau bunga.Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu. mengenakan pakaian sutra emas...Kau memang suci. Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku..Dan tak lebih dari wanita biasa..Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci. tersempurna.....Jangan pernah kau tatapku penuh. berkelebat selalu.. Bagiku dirimu salah satu dari semua itu. Mungkin kau tak peduli. karena akan membuatku mengingatmu. karenanya kau tak membutuhkan persamaan.......Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku....Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah.Meniru laku para ustadz........ sesemangat mentari... Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur...........Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah.. dan tertinggi.Membuatku inginkanmu sepenuh hati.... seluruh jiwa..

. bahkan mungkin tak ada sampai kau mati..Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu. karena itu adalah hakmu. Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas.. tak perlu dipikir lagi.Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu.kata otakku. tapi itu pilihan-Nya. semua terukir dalam kitab suci......Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu.....Atau kejar sang lelaki suci itu. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini. .seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya..Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita... jangan ada malu. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi..... dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah.. seperti dicontohkan ibunda Khadijah. terukir dalam kitab suci.. mungkin sekarang atau nanti. Tunggu sang lelaki itu menjemputmu... Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah.. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu..Jangan ada ragu... melainkan pada jalan yang kau pilih.. yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu.

. Kenapakah Engkau memilihku? . maafkan Aku. dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu....!! Kenapakah Engkau menikahiku? . Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan. Pantaskah Aku. o0H..... luas pemahaman agamanya.karena Aku ingin memilikimu... Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh. Kenapakah Engkau menemukanku? ... seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra.karena Aku mengagumimu. Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu.hingga Aku pun mencintaimu.... mawardah & warahmah Cintailah DIA.hingga Aku pun memilihmu. Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas.hingga Aku pun membutuhkanmu. .. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu..karena Aku peduli pada calon anakanakku.karena Aku menemukanmu.... sungguh aku tak tahu cara mencintaimu.. Kenapakah Engkau mengagumiku? .Keluarga sakinah. jika kau mencintaiku...karena Aku mencintaimu....hingga Aku pun ingin segera memilikimu.. Kenapakah Engkau ingin memilikiku? . sebelum kedatanganmu...karena Aku memilihmu... . mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya.. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya. seseorang yang baik budi pekertinya...... Kenapakah Engkau mencintaiku? . Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan..!!! Pantaskah Aku.. Entah berapa warta yang telah kudengar. tanpa Cinta-Nya. 'Aisyah ra. Pantaskah Aku. Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas. Pantaskah Aku.. ... ... Kenapakah Engkau membutuhkanku? . seseorang itu adalah Engkau.karena Aku membutuhkanmu....hingga akhirnya Aku pun menikahimu.. Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan.hingga Aku pun mengagumimu.akhirnya Aku pun menemukanmu. Lantas. Khadijah ra. . Kenapakah Engkau mencariku? . terselip cintaku untkmu. Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas.. Suamiku.. karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku.karena Aku mencarimu. . Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal.. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku... Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan. Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas. .... Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan. Suamiku. dan Fatimah ra. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu. .

...~ . Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima. Tapi bila kau biarkan ia terbang... semakin ia menghindar... Jadi tenang-tenang saja.. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu.Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku. ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin. Makin kau kejar. mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu..... seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik... akan menghampirimu disaat kau tak menduganya. jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu.... dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu...!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya......~ "Cinta ibarat kupu-kupu. ia .....

Hingga kapan pun. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak. sandiwara sudah berakhir. Tak ubahnya seperti guru yang baik. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan. maka kematian adalah akhir segala peran." Tapi sayang.. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan. membingkai makna hidup. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya.. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1.Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. Silakan . bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. mundurkan ajalku sedetik saja. tak akan pernah melekat selamanya. Tiba-tiba. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. permohonan tinggallah permohonan. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. Dan. lisan tergerak untuk mengatakan. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami.. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. usai sudah permainan. ketika sutradara mengatakan 'habis'. "Ya Allah. dan ajal sudah di depan mata. yaitu kematian!" (HR. Padahal." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. Lalu. bahkan menenteramkan. menarik. kematian memberikan banyak pelajaran.

Dan pemilik sebenarnya hanya Allah. Dan. kepemilikan pun kembali kepada Allah. Lalu. tenaga yang kian berkurang. semua hanya peran.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. segalanya akan berpisah. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. Lalu. Cuma kain kafan itu. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Semua berawal. Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. dengan keadaan seperti itu. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. Semuanya akan berakhir. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan.Itu pun masih bagus. Karena. peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran. Dan akhir itu semua adalah kematian. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. Hidup tak jauh dari siklus: awal. Ternyata. Dan. kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. dan juga akan berakhir. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Bahwa. Ketika peran usai. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. Hingga kapan pun. Setelah itu. wajah yang makin keriput. berkembang. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Cuma tubuh kecil yang telanjang. hanya hamba Allah. Siapa pun dia. Pun begitu. Petani itu khawatir. dan kemudian berakhir. Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita. Tapi. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. . bukan siapa-siapa. Kecuali. Dengan sungguh-sungguh. Kaya atau miskin. barulah ia tersadar. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya.

"Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah. inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77.. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat.Mungkin. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan.. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. Dengan memaknai kematian." (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu. . dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia." dengan menyebut. Termasuk.

kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik).Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu. dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja. baik menurut adat. Karena itu. Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu. melamar. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. hak-hak. Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). syarat-syarat. bukanlah perkawinan. syara¶.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶. Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka. bertunangan) menurut bahasa.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas. meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara.adat. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu. dan syara. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. maupun undang- . Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin. yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut. danakibat-akibat tertentu. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya.

maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga. mereka itulahorang-orang yang zhalim. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jika itu sudah dilakukan. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Sebab itu. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya. zaman itu selaluberubah dan. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. Dan jika kondisi belum memungkinkan. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah.undang.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram. Sebab. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek. maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. Menurut ketetapan syara. Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya. nasihat saya kepada saudara penanya. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu. yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. begitu pula hati manusia. Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir.´ (An Nur: 52) . kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah. Karena itu. Kalau demikian keadaannya. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.

detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh.lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh....Sajak kematian Wahai ruh... Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh... Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan . Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik ... Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? .

Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh. Ketika aku dibangkitkan... Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku.... Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu.Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh. sempurna lg.. Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga ...... hancur lagi... Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.. Wahai ruh...

. Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh. Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb.. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku .. Ya Robb......Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim.. Ampuni segala dosa dan kehilafanku. Karena akupun tau. Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai..... Kasihani aku.. . Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi. sayangi aku Jangan biarkan aku . Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu.......... Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai.menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb.

alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan .jangan kau biarkan Rosulullloh terluka. ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ . Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh . Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh. Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´.Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh . Ayahmu telah memperoleh kemenangan . Alhamdulillah pergilah Nak«. dia telah menjadi Syahid. dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD. Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman. kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya.´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un . Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW. Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang. Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir.kata Utusan Rosululloh .tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh . Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir. Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD . Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw. Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . lihatlah Wahai kedua anakku . Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah.

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

datang kesulitan dunia. paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini. agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. detik ini Allah sedang rindu kepadamu. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. kami butuh rindu kepada Mu. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. Amiin ya Robbal alamin. masalah ini dan itu. . ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. dan tuntunan-tuntunan Ilahi. permudahlah. Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. jika kau tidak mampu melihat Allah. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. karena dunia bukan Surga. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan. saat akan berdzikir. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. Rabbiy beri kami kemudahan.

´ sergah Allah. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya. ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika. berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki.´ jawab lelaki itu. Ia kemudian dipanggil oleh Allah. Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid. di yaumil akhir. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. ³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya). Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. . Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua. Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu. Setelah ia mengenalinya.´ ungkap Allah. Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya.Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Seperti yang pertama. ³Kamu berdusta. ya Allah.´ sambung Allah lagi. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau. Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad. dan sungguh kamu telah memperolehnya. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid).

" Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah. wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan. .Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau. Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Iapun mengenalinya.

Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya. maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. (QS. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Ketika ada motivasi lain. (HR. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi di sisi Allah. sekecil apapun. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. Itulah sebabnya. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi.

daripada Secara syar¶i. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. Ibadahnya sah. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. Misalnya. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. Di siang hari yang panas. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. makanan. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. akan tetapi kurang afdol. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. Dalam kenyataannya. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. Jika niatnya seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. seorang lelaki masuk ke mesjid. Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup.

Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Ingatlah. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan .. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´. merasa benci bila diremehkan. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan. Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu.. "kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh. Para sahabat bertanya. 2.¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati. akan. dan riya' itu ada 2 macam : 1. Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang. Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Al-Hikam. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll. minta didahulukan segala kebutuhannya.kebenaran. ya Rasulallah? Riya¶.´ (QS. Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik).

yg meng-Esakan Allah. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain. dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku. sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk. kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian.berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia". . Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas.

MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan. membaca Alquran. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. Di antaranya dengan berzikir. Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. dan segar. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. Namun. Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. dan shalat. jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10). Iri. sehingga jiwa menjadi tenang " . dan lapang dada. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan. kejahatan dan ketakwaan. dengki. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. Jiwa manusia laksana air. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. dan serakah mulai tumbuh. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. penyakit hati mulai menjangkiti. Semua dianggapnya sama. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Pada jiwa seperti ini. dengan mudah bisa dilihat dan dikenali. optimistis dan lapang dada. Akibatnya. sehat. kesabaran. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan.

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini. dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). Oleh karenanya. (QS Al-Anfal [8]: 2). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Ar-Ra'd [13]: 28).Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Di saat kejahatan merebak di masyarakat. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini. dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Selanjutnya. mari bersihkan jiwa. mulai dari kita sendiri.Wallahu 'alam Bishawab . Ingatlah. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim. Juga.perbuatan) keji dan mungkar. (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari.

Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH. dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam. tanpa disadari sisirnya terjatuh. Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa). Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. sebut saja nama ayahku. Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. . Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj. Ketika berhadapan dengan Masyitoh. Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh.Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh.

³Hai orang-orang beriman. bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam.´ (QS. Ali Imron : 102) .

Ketika ditanya kepada Rasulullah s.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1..t. Apabila telah lahir anak lalu disusui. maka Allah s. 7.t. jawab Baginda s.w.w. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin.t.t. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya. Barangsiapa membawa hadiah. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1. 4. maka Allah s.w.w. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak.000 tahun).t. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. . Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki.w. 3.a. maka Allah s. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.a. maka pahalanya seperti bersedekah). akan hal tersebut. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki.t.t. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit.w.000 kejahatan. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10. 8.w. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya.t.w. maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan. 5.w. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1. dan orang yang takutkan Allah s. 6. Allah s. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. 9.w. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya.. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2.

Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu. Daripada Aisyah r. burung di udara.a. maka baginya syurga.a. 18.w) di dalam syurga.w. Aisyah berkata. 11. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1. 12. semua ikan-ikan di laut. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s. puasa bulan Ramadhan. 15. "Ibunya".. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab. "Suaminya".10. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.w.a. 19. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a. malaikat di langit. Wanita yang taat akan suaminya. maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. 14.000 lelaki yang soleh.a. 13. 17. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.w. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. 16. "Aku bertanya kepada Rasulullah s. Perempuan apabila sembahyang lima waktu." . maka jawablah panggilan ibumu dahulu. memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka.

. dan umrah. Dengan ilmu. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. Dengan ilmu. dia tahu bagaimana berwudlu. shalat dan berzakat. mandi. dan bermu¶amalah. berakhlak. Dengan ilmu. Dengan ilmu. dia tahu bagaimana cara berpuasa. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. atau bisa melanjutkan bisnis keluarga.Carilah Ilmu Agama. beribadah. halal dan haram. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. sehingga mereka terlihat mulia. wajib dan sunnah. Wahai kaum muslimin. Dengan ilmu. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam. atau bisa membuka usaha yang prospektif. Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan. haji. juga antara yang baik dan buruk. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi. memiliki jabatan yang tinggi. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya.

Dengan ilmu. Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. bagaimana berbakti kepada orang tua. fitnah. Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. membayar hutang dan menagihnya. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. bagaimana mendermakan hartanya. gadai. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya. memberi jaminan. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama. Dengan ilmu juga.Dengan ilmu. membeli. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. . Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. pangkat.´ (QS. dan menyambung kekerabatan. sewa. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal. dan kerusakan. Tidaklah harta. Dengan ilmu. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. membayar dan menagih hutang.

-di mana para alim sudah sedikit. walaupun dia tidak cocok. maka dia pergi kepada orang alim kedua. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain . bukan petunjuk. no. lalu dia memberikan fatwanya. 4867) Wahai saudaraku. Ahmad dari Abu Hurairah. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya. Wahai saudaraku. dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Terlebih pada zaman sekarang ini. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini.´ (HR. Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. mengikuti hawa nafsunya. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya. mengeluarkan mereka dari syirik. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. Bagi ahli ilmu.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. dan ketaatan. sunnah. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya. ketiga. Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim. Namun. orang yang paham dien sudah jarang. bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. mengajarkan ilmu kepada mereka.

Allah Ta¶ala berfirman. () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami.. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. Bacalah. karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Mengajarnya pandai berbicara. Bahkan. Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu.´ (QS. Wahai saudaraku. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. aamiin .bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut. . sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dia menciptakan manusia.´ (QS. perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya. . Yang telah mengajarkan Al Qur'an. Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya Allah. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu.

seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga. dosa-dosa sahabat kami. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka. Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan.W. Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. akan menebarkan sayap di sebelahkiri." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu.T. " Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki.T. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya." Sambung Rasullullah S.T. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.S. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu.T .W. tangan ini telah mengeluarkan sedekah.W. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga. maka Jibrail A. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain.tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- .T.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya.W. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S.dikatakan saat nazak orang itu. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik.A.W.S. Lalu Allah S. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman.S. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga.W. maka malaikat Jibrail A. maka dia pun kembali kepada Allah S.

T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.A. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat.W.A.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki. . Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin. Maka berkata Abu Bakar R. Kemudian AllahS." Apabila gagal malaikat maut.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat.W. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu." Sebaik saja mendapat perintah AllahS. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S." Telah bersabda Rasullullah S. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S. Orang-orang yang mati syahid.T.T.T. 4.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1. 3.W. 2. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka.T. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. 5.W. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin. 7.W.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1.majlis ilmu." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah. 6. Abu Bakar R. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu.

Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati. 3. Orang berpuasa di hari Arafah.2. . Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. Kalau rajin. Sekian untuk ingatan kita bersama..

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

yang Qadim dan Awal. Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. dan para sahabat beliau. keluarganya. atas anugerahMu yang agung. Amien . Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan.. serta para temannya. By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA .DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini. dan para sahabatnya. kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya. dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan. Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. hai dzat yang paling berbelas kasihan. Engkau Dzat yang kekal selamanya.. Ya Allah. keluarganya. Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam.. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita .

Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam.. Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara .

Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan... ³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung.. Mengenal Kiamat .´ (QS. Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku . An-Nur : 52).

zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r.a. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al.Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim.asra Yawm al-Tan d Yawm al. termasuk Yahudi.is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al. berkata: "Saya tanya . Kristian dan Islam.

w.a. dengan lain Tuhan. dan orang yang kejam.a. dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s.w." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s. bersabda: "Ketika Allah s.w.a. telah selesai menjadikan langit dan bumi. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan).a.w.a.a.t. penentang." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan.a." Saya bertanya: "Ya Rasullullah. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran). menjawab: "Sangat besar bulatannya. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s. dan bagaikan angin kencang. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. Firman Allah s.w. bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula)." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi.w.w. iaitu mematikan dan membangkitkan. menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat.w. berkata: Rasullullah s.t.w." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r..: "Bagaikan tanduk dari cahaya.a. yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati . dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka.w. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab). maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam. maka ada yang selamat.w.a. dan ada yang luka terkena bantolan duri. berkata: Rasullullah s.: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s. sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri. Kemudian Allah s.t. maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan.kepada Rasullullah s. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan).t. Allah s.t.w.

Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. maka ia sendiri. sehingga ketika ditanya oleh Allah s.w.w.w." Maka Allah s.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan. dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian. Mika'il. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah.a." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu.t. bertanya: "Hai Malaikulmaut. yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah." Kemudian matilah .: " Hai Malaikulmaut. kecuali yang dikehendaki oleh Allah. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut. tiba-tiba ia menjerit. Mika'il.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua. Hamalatul arsyi dan aku.t." Firman Allah s. tibatiba mereka bangun dan melihat. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin. (Yang bererti) Tiap makhlukKu. Israfil. yang tidak mati. Israfil dan juga Hamalatul arsyi. Mika'il.t.w. berfirman: "Harus mati Jibril. tinggal malaikat Jibril. tinggal hambamu yang lemah. (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid.t. Jibrail. dan kini matilah engkau. Engkau yang hidup. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r.w.t. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati.w. Firman Allah s." Kemudian Allah s. menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka. kemudian ditiup lagi.t.w. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya.w. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun. Malikulmaut.t. lebih mengetahui. berkata: "Kemudian Allah s. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi.

maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s. maka apabila telah berkumpul semua makhluk. membiarkan mereka. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan.w.w.a.w.t.w. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu.w. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Allah s. manusia dan lain-lainnya.t. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari. Nabi Muhammad s. tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. kemudian Allah s.t. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja. tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan.t. menuju kepada Tuhan mereka . berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. Lalu Allah s.w.t.t. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?.t.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. mereka menangis sehingga habis air mat.w." Kemudian Allah s.a. maka bumi mengeluarkan mereka.t. jin.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s.t." Kemudian Allah s. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga.w." Maka hiduplah mereka. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s.w. kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar.t.a. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu.w. Kemudian Allah s.t. sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. maka Allah s. menyuruh Israfil meniup sangkakala.w. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun." Kemudian Allah s.w. lalu Allah s. Abu Hurairah r. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung. Mika'il. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi.w.t. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut.w.w. tiba-tiba terdengar . dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril.t. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira.w. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya. kerana kau pertama yang kuluar dari bumi. maka Allah s. Israfil.

kemudian keempat dengan isinya. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika.a." Firman Allah s. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila.w. bersabda: Allah s. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. kemudian langit kedua dengan isinya. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan.suara yang keras dari langit.a. kemudian turun prnduduk langit ketiga.a. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri." Abu Hurairah r. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat.t." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s.t.t. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada. Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan. kemudian kelima dengan isinya. telah berfirman: "Hai para jin dan manusia.w. kemudian yang ketiga dengan isinya. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri. berkata: "Nabi Muhammad s.w. maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata.w.: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan. dan seterusnya sampai langit ketujuh.t. maka silakan menembusnya. Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. Kemudian Allah menyuruh jahannam. setengahnya dikepung oleh setangahnya. dan mereka langsung berbaris. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun. Ish lauhal . hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu. berkata: "Sesungguhnya Allah s. aku nasihatkan kepadamu.w.

w. (Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan. kerana lamanya berhenti. Masuklah kamu kini. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan.t." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu. dirham).w.t." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya.a. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk. berkata: Nabi Muhammad s." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat. Nafi' dari Ibn Umar r.w.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha. tidak minum. Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit. memutuskan antara semua hambaNya. sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan .yauma bima kuntum takfurun. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan." Lalu Allah s. perak (dinar. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak.w. bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat.a. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat.a.w. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya.t. sampai perut dan ada sampai mulut. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy." Nabi Muhammad s. kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu.: "Ya. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya. sebagaimana firman Allah s.w. sampai betis. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah.t. ada yang berpeluh sampai tumit." Kemudian Allah s. Dan sembahlah Aku. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. oleh sebab kekafiranmu. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas. Inilah jalan yang lurus.a. lalu Allah s. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya.w. memutuskan pada semua makhlukNya.

w.a. meskipun masuk kedalam neraka." Penyebab matinya hati .t. Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan). kasihanilah aku." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau." Mu'adz bin Jabal r. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s.w. bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar." Maka dipuji oleh isterinya." (penganiyaan). Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia. (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis. bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba.w. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan. sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu.kepadanya." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun.a.w." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun. berkata: Nabi Muhammad s. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini." Sepertimana firman Allah s.a. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba. meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat.t." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak." Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s. (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. Dan badannya dalam apa ia rosakkan.

Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri. tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. 3. tetapi tidak bersyukur kepadanya. karena aku lumpuh. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. Kalian nyatakan neraka itu ada. "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. 9. 5.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. 7. 8. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang. Gendonglah aku. kemudian mereka memakannya. tetapi kau tidak lumpuh. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. tetapi tidak mengamalkan isinya. Kalian mengenal Allah swt. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. 4. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya. tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. tetapi tidak menentangnya. akan mati merana. maka keduanya layak mendapat siksa." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw. 2."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. dan memetik buah-buahan tersebut. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada." Sang tuna netra menggendong si lumpuh. Kalian membaca Al-Qur'an . . Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. 6. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. Kalian nyatakan setan sebagai musuh. tetapi tidak memenuhi hak-haknya. ketika kamu dalam keadaan melarat. Kau tidak dapat melihatnya.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu.

di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. lepaskan busur panahmu selalu. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ). Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. di perjalananmu. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati.10. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. engkau tinggalkan shalat malam. Jadilah seperti tawon. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. Begitu pula dirimu. maka ia segera mendarat. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada.´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. jika . Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian. Saat ini hatimu sedang mati. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Kelalaian telah membunuh hatimu. dimana pun ia dapatkan. ia justru tertawa. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. Akan tetapi. Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. akan tetapi. maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya.sebab. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu.

Dalam 24 jam hati 70." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan. pengadu dombaan. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. sedikit sekali yang membahas masalah ini. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. ucapan yang buruk. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. Setiap hari ada 70.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. bisa jadi besok tepat sasaran. Ketahuilah wahai saudaraku. seperti pergunjingan. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia. Tetapi. kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. pandangan yang haram dan lain sebagainya. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala.hari ini tidak tepat sasaran. berdzikir. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . Jangan biarkan matamu memandang sesuatu. niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu. karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat.

jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik. hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah. namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. maka akan nampak nyaman dan hidup. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku.³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati.

¶Utsman. para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. ia seka dengan penuh cinta. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. Di sana. Karib kecilnya. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. Zubair.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Sa¶d ibn Abi Waqqash. ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. begitu batin ¶Ali. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Thalhah. Radhiyallaahu ¶Anhu. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. kecekatan kerjanya. sungguh memesonanya. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. ´Allah mengujiku rupanya´. Tapi. ibadahnya. Ia bersihkan hati-hati. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. parasnya. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Kesantunannya. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti. . mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali. Abu Bakr Ash Shiddiq. Mush¶ab. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya.. Ia bakar perca. Fathimah. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah.

´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Maka ia hanya . ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Al Faruq. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. Abu Bakr sang saudagar. Setelah Abu Bakr mundur. Ia adalah keberanian. insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah. ¶Umar memang masuk Islam belakangan. keluarga Yassir. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. ¶Abdullah ibn Mas¶ud. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku. Bilal. Lamaran Abu Bakr ditolak. ¶Umar ibn Al Khaththab.. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu.musuh Allah bertekuk lutut.. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul.Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr. di sisi ayah Fathimah. ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Beberapa waktu berlalu. gumam ¶Ali. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial. Khabbab. Ah. ujian itu rupanya belum berakhir. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya. Ya. atau pengorbanan. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata. ´Inilah persaudaraan dan cinta´.

¶Ali. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. tanyanya tak yakin. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. lalu naik ke atas Ka¶bah.¶Umar telah berangkat sebelumnya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Usianya telah berkepala dua sekarang. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin. Yang ini pengorbanan.. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. ¶Umar jauh lebih layak. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. ´Ya. Ya. kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. ´Wahai Quraisy´. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´. Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. Dan ¶Ali ridha. anaknya menjadi yatim. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. dia pemuda yang belum siap menikah. atau ibunya berkabung tanpa henti. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. menikahi. Selebihnya. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. katanya. Ia mengambil kesempatan. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. Atau mempersilakan. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir. secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Ia thawaf tujuh kali. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. saudagar Quraisy itu. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak.berani berjalan di kelam malam. Itulah keberanian. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. sekali lagi sadar. Ia tahu. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi. Lamaran ¶Umar juga ditolak. . ´ ´Aku?´. Menanti dan bersembunyi. Maka dengan memberanikan diri.

´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. karena sebelum menikah denganmu. Itu resiko. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. Bukan janji-janji dan nantinanti. Sekarang. Seperti ¶Ali. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. Mungkin tidak sekarang. ´Eh.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´. Dengan keberanian untuk menikah. Yang kedua adalah keberanian. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang. ³Maafkan aku. cinta tak pernah meminta untuk menanti. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. ¶Umar. Aku pernah satu kali . Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Ia mempersilakan. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan.pilihannya. Sahlan juga. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. itu menyakitkan. dan Fathimah. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Itu hutang. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi.. Dan di sini. begitu nuraninya mengingatkan.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. Yang pertama adalah pengorbanan. Tapi ia siap ditolak. ¶Ali adalah gentleman sejati. Dan ia pun bingung. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel. Lamarannya berjawab. Ah. Dengan menggadaikan baju besinya. kata mereka. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Ah. Atau mengambil kesempatan. maaf kawan..

maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak). . membahagiakan kesungguhan kalian berdua.´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183. ³Ya. karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. memberkahi kalian berdua.´ Kemudian Rasulullah saw. bab4).jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata. ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata. mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut.

tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda. Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya.. .. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan.. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF.. Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN... jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA.. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran.. Anda adalah Anda. apalagi kepada orang lain di luar sana. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia. Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran.. Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan. Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda. maka cukup amati saja dan beristighfarlah. ANDA adalah ANDA yang MERDEKA.. sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda. ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN.. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. So. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung. dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA..Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN... Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN....

.. EMOSI mah ya Emosi... Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda. TA'AWUDZ.. maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya. Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda . Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI..... NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi... . PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA.. Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah. BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri.. karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda.. PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" . maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil. dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI.. ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So. Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan. SEJATINYA. Jangan Takut dan Jangan Khawatir.. Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda...kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu ... kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH.bukan PIKIRAN Anda. TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya.. menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda.. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya... dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH. . Anda mah Anda. tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda. sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda ...

dan Fuad yang menjadi saksi. sebagaimana Penglihatan. Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN." Sahabat..Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda.. Pendengaran. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti .. Yuwaswisu fii shuduurinnaas. .Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini.. dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini.... semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN. jangan izinkan emosiku. pikiranku..sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda... insya Allah. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya.. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat. PERASAAN... sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku. dan jasadku mengikat. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan. .. mencemari. "Ya Allah.. tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. PIKIRAN adalah UJIAN. sedangkan PIKIRAN.

karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu . Cinta itu tumbuh secara tak terduga.yaitu baik dan buruknya.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat. Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya.biarlah perlahan-lahan hatimu.terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya.sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti.namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya.ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya.mendengarnya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan.namun yakinlah.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa.

namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.karena inilah kau bisa menepis kefakiran.kita seperti layaknya diberi biji utk di .berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang.!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran.lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.suci..adalah bagaimana kau bisa Rupa.harta.mengusir rasa dingin dari jiwamu.dan ke arah yg lebih serius.lebih dewasa.ketika kau melihat dia dan mencintainya.ataupun Nasabnya.justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.lebih matang. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan.ketidak bahagiaan.kehinaan.adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya.kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya.namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya.

terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama.dan jg sebaliknya.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan. Semoga bermanfa'at.yaitu menggapai Ridho Allah SWT.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian. ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan.karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut.dan berjalan kearah yg sama. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu.tanam.ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa .dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya.

Namun sebaliknya. Dengan pemberian yang sedikit. Wahai Sahabat. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu. Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . Dengan pemberian yang banyak. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. Engkau makan dengan lahap rezkiNya. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu.MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. Wahai Sahabat. Wahai sahabat. Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. Tapi engkau tidak pernah memujiNya. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. engkau tidak pernah mau berlapang dada. Tapi engkau tidak pernah menyadarinya.

Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. Wahai Sahabat. Lihatlah. Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu. Ya Allah. Pada manusia engkau takut dimarahi. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu. Kepada manusia engkau merasa takut. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah. Ya Allah. . Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah. Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu.

Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Ampunilah kami. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. Mungkin tanpa kami sedari. Yang memiliki keinginan setinggi langit. Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Atau dalam maksiat kepada Mu. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Mulut yang banyak maksiat ini. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu. Ya Allah. . Ya Allah. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu. Mata yang banyak maksiat ini. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu. Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Berilah hamba Mu ini ampunan. Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Kami pernah melanggar aturan Mu.

Ampunilahku Ya Allah. Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah...yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai.. semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa. Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan . Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu. Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung.Ya Allah. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu. Umur kami semakin berkurang setiap hari.. Tapi dosa-dosa kami terus bertambah. Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa .

beralaskan sorban.ikhwah fiilah.. akan mudah hancur.Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw .Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan. ajaklah dia taat kepada Allah . karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya.Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu ..Saudaraku .Engkau akan mendapatkan kebahagiaan...Dengan cintamu.nasehat ini untuk semuanya kebaikan. dia sebagai Maryam..Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth .ikhwah fillah .Didiklah justru mereka menjadi penentang ..Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah..Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu.Di bawah bimbingan manusia pilihan.Jadikanlah dia sebagai Hajar. bisa karena keturunan dan bisa karena agama.Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu .Untukmu Yang.Jika engkau menjadi istri .ingat itu harta.... maka keluargamu akan rapuh. tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah .Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar.Jangan kau larang mereka taat kepada Allah .Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena ..Tidak .Jangan biarkan dia dengan .Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu .Nikah itu ibadah .Jangan engkau jadikan harta.. keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka... ..Nikah itu suci.Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan ..Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih. tapi juga akherat .Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu . wanita utama yang loyal terhadap tugas suami..Istrimu adalah tanggung jawabmu . Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya .Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia... tidak marah ketika harus tidur di depan pintu. sakinah dan rahmah akan tercapai.Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri.Disayang. dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan .^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah.Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng .ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka . wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah ..Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah. Ibrahim. bisa karena kecantikan.Biarkan mereka menjadi wanita shalilah .ukhtie....

..Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah .Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam.ya ukhti . Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam .Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka.Jadilah engaku ibu yang bijak.Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah .Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu . agar mereka menjadi anak yang shalih .jangan ikhwan.Jika itu kau lakukan .Jangan kau usik suamimu dengan tangismu .Mintalah kepada Allah.Jika engkau menjadi ibu . yang bisa menjaga kehormatannya .Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka ....Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu . yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi.Jangan biarkan mereka bermalas-malas . yang setia terhadap tugas suami .Anak yang bisa membawa kebahagiaan.Jangan biarkan mereka bermanja-manja .Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih .Ajaklah mereka taat kepada Allah ..engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar. ibu yang teduh .Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah..Mohonlah kepada Allah .

" (QS. Allah mengetahui. jika kamu orang-orang yang beriman. . Al-Baqarah [2] : 216). KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga." (QS. sedang kamu tidak mengetahui. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan.KENAPA AKU DI UJI ? 1]. serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat. 2]. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. padahal ia amat buruk bagimu. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. 3]. RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Al-Baqarah [2]: 286) 4]. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. Ali Imran [3] : 139). KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (QS. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya)." (QS. al-Baqarah [2]: 214). padahal ia amat baik bagimu.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir". Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan." (QS. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku. Ali Imran [3] : 200). kecuali bagi orang-orang yang khusyu. At-Taubah [9] : 111) 7]. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. Al-Baqarah [2] : 45) 6].5]. Yusuf [12] : 87). AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. (QS. supaya kamu beruntung. maka balaslah penghormatan itu .. tidak ada Tuhan selain Dia. At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (QS. Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu." (QS. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ". diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. (QS.! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Al-Insyirah [94] : 8)." (QS. 8]. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan). BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin.

. Al-Fatihah [1]: 5).AMIIIN. An-Nisa' [4] : 86). kapan pun dan dengan siapa pun... Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT". maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".. Mari kita berbenah dan terus berbenah.untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita. Meminta serta Berserah Diri.. . karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Ibrahim [14] : 7). dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah.. WAQINA AZABANNAAR.." (QS.. WAFIL AKHIRATI HASANAH." AMIIIN. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). YA ROBBAL ALAMIIN.. tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima. Untuk itu.. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun. "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.AMIIIN.. (QS. sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH..." (QS. hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma.dengan yang lebih baik dari padanya.

zat yang kekal. disitulah kuncinya. Tanpa mereka. Akan terhibur dan berbahagialah mereka. Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. HATI SERAPUH KACA. hati. Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah.Jangankan lelaki biasa. KUATKAN DENGAN IMAN. tetap merindukan siti hawa. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka. Apalagi yang tidak ada di syurga. perasaan lelaki akan resah. TEBALKAN DENGAN ILMU. istri atau puteri. HIASILAH DENGAN AKHLAK .. Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN.s.. Masih mencari walaupun sudah ada segala. Kenalkan mereka kepada Allah. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator.galanya. Assalamu'alaikum. PERASAAN SELEMBUT SUTERA. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 . fikiran. namun Nabi Adam a. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR. Itu bukan diskriminasi Tuhan. Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. AKAL SETIPIS RAMBUTNYA. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia.

Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. jutawan dan wan-wan lain. bahkan mereka pula membengkokkan. dunia akan huru-hara. hati dan limpa. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. jinakkan diri dengan Allah. Bila wanita durhaka. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan. bahkan anakpun akan kehilangan ibu. Bila tulang rusuk patah. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI. PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA.wajah: negarawan. karyawan. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. rusaklah jantung. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. Tidak akan lahir superman tanpa superwoman. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan.Tanpa ilmu. iman dan akhlak. apalagi mengenal lelaki. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary.

jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt). berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS. Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : . dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa. supaya kamu bersyukur´ ( QS. sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt).

kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) . padahal ia amat baik bagimu. akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam . Allah mengetahui. namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini.´ ( QS. karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya. padahal ia amat buruk bagimu. maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala. namun jangan kita meremehkannya. Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. sedang kamu tidak mengetahui. Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt).

Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan.´ ( QS. hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha. berfirman : . Dan tidak pula sebaliknya. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu. tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah.³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya.(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS. Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan. Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar.. Amin Allahumma Amiin. maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar.

Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri. Allah s. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari. merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. Itulah hakikatnya. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi. sedangkan perut semakin terasa lapar. Kita mengeluh karena kepanasan. Kita mengeluh dan asyik mengeluh. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya. mendengar. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah. Namun heran.w.Kecuali orang-orang yang bersyukur. Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan. Lantaran itu.. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan.Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan. panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang. .t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18). Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran.

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Ibrahim: 7) . pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan.. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. (Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit.. orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah. selesai melakukan tawaf. tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. "Dan (ingatlah juga). alangkah jahilnya engkau. yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut. Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit).Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini. Amin. Mendengar jawaban itu.

tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. 5. kerana ia akan membuat mereka bangga. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. 3. 4. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . Wanita adalah hiasan dunia. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul.9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1. Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. Kalau cantik. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. isteri. Namun begitu. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita. tu dikira sebagai BONUS. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. 6. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. Merekalah ibu. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri. supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. 2. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan.

Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet.:: . Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: .Bersopan satun .:: .Senantiasa memberikan senyuman ikhlas .Tidak terlalu cemburu . 7. Biasanya. Lantas.:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara. Pendek kata. 9. Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya. tanpa perlu bersuara.Senantiasa memaniskan wajah . wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil. Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat.Ramah dan mesra . dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya. . Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki.:: . Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki.keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki. Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka.:: . Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan. 8. bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan.:: .:: .Menutup aurat .

Sebelum tidur. Manakala pada kecacatan. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini.. Lantas. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. .Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua. cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta. Wallahu alam. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri.

Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. . 13. 6. ha. 8. 3. 5.Nasehat Untuk Wanita 1. a. 9. Bertanya Ummu Salamah. 11. a. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. a. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina.). Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli). menjawab. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. 7. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. 4. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. w. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak). w. a. w. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah. laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun). Sabna Nabi s. : Perempuan itu aurat. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia. akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. 2. Bukankah kamu dapat melihatnya. dan Maimunah r. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. w. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. 10. Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. samada miskin atau kaya. ha. 12. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s.

Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. w. : I. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. 17.14. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya. Aku lihat api neraka. rakan. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat. a.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. w. a. Mengapa terjadi demikian. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. a. Hazrat Aishah bertanya. 19. III. 18. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya. tidak pernah aku lihat seperti hari ini. IV. a. Rasulullah s. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. II. maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya.? Jawab Rasulullah s. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun. w. ditanyai.rakan. a. w. w. 16. Tidak. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. V. . Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga. Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. Mengapa wahai Rasulullah s. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah. 15.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki.

Sepanjang hidupku. t. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. a. II. F. B. V. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. 21. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. III. Mereka itu adalah : a. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. Mengunci pintu. Apabila engkau berada di rumah orang lain. D. maka jagailah pandangan mu. Lupakan budi baik mu pada orang lain. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I. Dari Ali bin Abi Talib r. matanya dan lain-lain. : Aku dengar Rasulullah s. C. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. ha.baik fikiran mu. bersabda. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. Ingat kepada Allah s. w. . w. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. Kalau ia mendekatimu. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. a. pendengarannya. Itulah suami mu. w. H. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. t. Wahai anakku. IV. maka jagalah baik.20. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. Asma binti Kharizah Fazari r. E. Pesanan Luqman kepada anaknya. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak. Orang yang gemuk tapi kurus b. G. Ingat kepada mati 23. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. 22. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar.

Minta talak. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. t. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. IX. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. Berdiri menyambut kedatangannya. Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. w. tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. VII. k. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. 24. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya. Rumahtangga dirahmati Allah. 2. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. l. e. VIII. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih. c. Selain daripada itu . n. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. Wajib bagi wanita : a. . Amalan itu ialah : 1. tahmid. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. Mengikut kata-kata dan suruhannya. m. j.VI. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. f. g. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga. XI. Berdiri menghantar pemergiannya. d. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. X. h. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. Tiada khianat ketika tiada suaminya. Ketahuilah. Memuliakan keluarga suaminya. Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. Mengekalkan malu pada suaminya. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. i. b.

Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. akan redha ke atas kita. Mendidik anak secara agama dan sunnah. masuk dan keluar tandas dsb. Berzikir . Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. Hidup sederhana. 6. Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. 3. 4. Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari.amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal.ahkam dalam ibadat). Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama). 5. Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. berkeadaan suci dan berbau wangi. . membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya. Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami. w. tidur. t. Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s.berdoa. beristighfar.

Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. meski kita mati-matian mengusahakannya. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti. Tetapi apa yang memang bukan milik kita. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan.. Dan boleh jadi kamu . padahal ia amat baik bagi kamu. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. Maka wahai jiwa yang sedang gundah. entah itu rizki. pasti akan Allah sampaikan. Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. Sesuatu yang luput dari genggaman. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. karena aku sangat mencintainya. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. kita meminta dengan paksa. harus bahagia atau harus-harus yang lain. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. ia tidak akan kita bisa miliki. Meski ia nyaris menghampiri kita. keinginan yang tidak tercapai. tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. kenyataan yang tidak sesuai harapan. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. jabatan atau kedudukan. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. mempunyai keinginan. dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Kecewa sekali. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. Hidup ini ibarat belantara.

tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak.mencintai sesuatu. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu. Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia. **Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. padahal ia amat buruk bagi kamu. Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah.. Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya .

sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin. . Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««. Ya Rabbi Allamin««.

rutinitas bisnismu. Sejenak saja.. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama. Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini. . di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa. Tinggalkan obsesi-obsesimu. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak.Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali. Tinggalkan untuk sesaat..

beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab. Dzat yang telah memberimu jantung. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. tangan. suami dan anak-anak. Kapan dan dimana serta bagaimanapun. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu..Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. segala puji hanya bagi-Mu semata. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya.. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . Dzat yang telah memberimu nafas. Lengkap dengan isteri. (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515. kaki. Dzat yang telah memberimu mata. dan beraneka nikmat lainnya. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. Duhai Tuhan kami. Ketika Allah bertanya kepadamu.

. Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi. Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri..surat Ar Rahman. Bukalah ... Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu. bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya.. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.renungkan.. betapa indah dan manisnya. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya.. Demi Allah. Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman.Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran...lalu bacalah. (Lihat: Tafsir Al Munir. Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu. di bawahnya meengalir air yang berlimpah.. Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam. sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum. seraya berkata. .

Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram. Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal. Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL. Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal . Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan.tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak. Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan.

Menceritakannya secara zhahir 3. Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal . Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1.akan dituntun oleh WAHYU. Mengakui nikmat tersebut secara bathin. Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini. segala pertanyaan akan terjawab. 2. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah). Dengan wahyu. Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus.

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.. pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu. bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah). Baik Ilman wa amalan. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). "Dan (ingatlah juga)." (QS Al-A'raf : 179) . Mereka itu sebagai binatang ternak. dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku).anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini." (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. mereka mempunyai hati.

seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya. lalu aku berusaha untuk memaafkannya. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. Ia menenteng terompah di tangan kirinya. Aku bertengkar dengan ayahku. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Rasulullah berkata. Rasulullah mengulang perkataannya. Sudah tiga hari disini. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim. Tak lama. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. dan kejadian itu kembali terulang. Hari berikutnya. Setelah mendengar itu. aku tidak akan menemuinya tiga hari. Ya. Abdullah berkata. . Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. dengan senang hati. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Lelaki itu menjawab. Silahkan. Di hari ketiga. tetapi sebelum tidur. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. Sebentar lagi. itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. saat sedang duduk bersama sahabat. Mendengar ucapan Rasulullah.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman.

Baiklah tuan. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. Pemilik kebun bertanya. (HR Bukhari).. Ia berkata. Wahai . Kebunnya begitu luas. kami berharap tuan mau bermurah hati. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. Seperti Alkisah. tanpa disadari waktu sudah hilang menua. indah dan bersih. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung.. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. balas mereka. perjalanan kami masih jauh. Baiklah. "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya. wajah sudah keriput. perbekalan kami sudah habis. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut.. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang. saya hanya beri kalian waktu 20 menit. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan. Setelah melihat keadaan mereka. Tolonglah kami tuan.Mati masuk Neraka. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka. Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan. yaitu kesehatan dan waktu luang". terima kasih atas kebaikan hati tuan. Setelah 20 menit kalian harus keluar. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. tapi dengan syarat.. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. perbekalan yang mereka miliki habis. Di tengah perjalanan. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya.Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda. Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan.

sehingga mereka sibuk dengan dunia. Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. suka santai. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. perhiasan . Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. Hanya saja sangat disayangkan. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. dan lain sebagainya. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. budak nafsu dan pengikut setan. Waktu telah sampai 20 menit. Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. lupa pada akhirat. bukan saatnya kita bersantai. Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini. lalai. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. istri yang cantik. perjalanan kita masih sangat jauh. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. berangan-angan. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. tak terasa sudah mendekati 20 menit. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. jabatan tinggi. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. Waktu terus berjalan. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas. sehingga sebagian mereka pun tewas. kita hanya diberi waktu 20 menit disini. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. Allah SWT. lalai. Mau tidak mau mereka harus keluar. Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. amal yang berlimpah. banyak manusia yang lupa. bersenang-senang. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. anak-anak yang menawan.teman-teman. popularitas.

yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. kuda pilihan. kalau mereka mengetahui. dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat. bahwasanya Nabi SAW bersabda. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. (HR Bukhari). (QS Al-Hadid[57] : 20). Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. perak. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. anak-anak. yaitu: wanita. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dalam ayat lain Allah berfirman. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. binatang ternak dan sawah ladang. (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda. Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. harta yang banyak dari jenis emas. Karena. adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara .

Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. . Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. Artinya . Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki. ayahnya. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. yaitu : Istrinya. yaitu : Sholat 5 waktu. dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia. dan lain-lain. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. 5. Ibunya. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. 2. bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki. 4.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. Puasa di bulan Ramadhan. 8. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki.. Wanita perlu taat kepada suami. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. 5. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. yaitu : suaminya. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. Diakherat kelak. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas. 2. 9. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. 3. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki. Wanita wajib taat kepada suaminya. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. 6. 7. seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . anak lelakinya dan saudara lelakinya.

. MENGASIHIMU. dan MENCINTAIMU. Apa yg utama ialah mencintai ILAHI.pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA.. dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu.. syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan. Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA ...... kita akan BAHAGIA. Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna.. Mencari yg sempurna.... BAHAGIA dan terus BAHAGIA....dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN...dgn mencintai ilahi... cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA. mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati.... Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu. mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah.SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN. saling lengkap-melengkapi.. itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini.. sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI.. setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan..apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan. itulah PASANGAN..Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU.

Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani." (HR. tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau." (HR.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan. . Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. Lain halnya dengan Nabi umat ini. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Akan tetapi." (HR.

Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. beliau segera memasuki rumah. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. Karena itulah aku segera membagikannya. bila tidak. tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku." (HR. namun cobalah lihat keadaan diri beliau . beliau akan membiarkannya. Beliau akan memakannya bila suka. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah." (HR. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . bagi yang belum puas dan belum merasa cukup. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku. yaitu kurma dan air. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa. Seusai shalat.'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia. atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Aku bertanya kepada beliau." (HR. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki. masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. beliau pasti memberinya. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk). (HR. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari." (HR. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita.

Akan tetapi. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. roti dan daging. Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah." (Majmu' Fatawa II / 310) . Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. Bila dihidangkan buah-buahan. maka ia bukan termasuk golongan-ku. Bila dihidangkan dua jenis makanan. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. Aku shalat malam dan juga tidur. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya. Barangsiapa yang membenci sunnahku." Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. beliau pun memakannya juga. Sebab. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Barang siapa yang tidak bersyukur.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . beliau akan memakannya. Jika disajikan roti dan daging." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . dan setiap yang baik pasti halal. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik. maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan. beliau akan memakannya.

Aku pilih bersabar. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat. keindahan akhlaqnya. amalanamalan shalihnya. Tatkala penyakit ayan menimpaku. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab.Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i.. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi.. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. auratku terbuka. "Maka Nabi pun mendoakannya. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Ya Ia berkata.. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). (HR. Jika engkau mau. Dengan ketaqwaannya. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan. dan jika engkau mau. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata. Wanita itu menjawab. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya...???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak.. Sedangkan jantungnya masih berdetak. Wahai saudariku. Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. keimanannya. ia berkata. doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Ibnu Abbas berkata padaku." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu. engkau bersabar dan bagimu surga. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Wanita hitam itu. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata.

manakah yang lebih utama.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. Saya bertanya. Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah. tubuh mereka adalah kain sutra. Saya bertanya. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab. Ath Thabrani) Subhanallah. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. ia berkata. sebagaimana disebutkan dalam hadits. janganlah engkau merasa rendah diri. (HR. . Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli.. Subhanallah. seperti apapun rupamu. Cantikkanlah imanmu. Mereka berkata. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. (HR. . puasa dan ibadah mereka kepada Allah. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Wanita itu berkata. perhiasannya kekuning-kuningan. Kecantikan fisik bukanlah segalanya.. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita. Kami hidup abadi dan tidak mati. seperti apapun fisikmu. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -.. Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. pakaiannya berwarna hijau. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Wahai Rasulullah.. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Cantikkanlah hati dan akhlakmu. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. Karena shalat mereka. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. calon penghuni surga. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. kulitnya putih bersih. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. wanita dunia.. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Maka saudariku.

RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. maka berlanjutlah obrolan tersebut. dll. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . Wa alikumsalam akhi. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Sapa sang ikhwan. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. tanpa perantara. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. dan untuk menjaga perasaan masing-masing. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. tapi serampangan memaknai ta aruf. lantas si akhwat menjawab. Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya. Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis. yahoo messenger. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. Berdasarkan curhat para akhwat. Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. seperti Sumayyah. balas memuji akhwat. sungguh memiriskan hati. ana kagum dengan kepribadian anti. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. Subhanallah. sangat beruntung . Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. aku tertarik ta aruf sama anti. Subhanallah ukhti. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut. seperti Khaulah binti azwar. berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf. Balas sang akhwat. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf.

Wahai ikhwan.. akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya. Wahai ikhwan. akhwatnya terpedaya a udzubillah.. mereka adalah saudaramu. yang belum ada ikatan pernikahan. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya.. tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam.Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas.. . carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya. Wahai ikhwan. Jagalah hati mereka. Wahai Ikhwan. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu. biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya... Ikhwannya membabi buta. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka. akhwatnya terpedaya. Lalu tertancaplah rasa. Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?.. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. . Ini hanya sekedar nasihat.. mengunjungi benua-benua di dunia. silakan saja. . jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka.. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. berlebay-lebay di dunia maya. bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan.ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti. akan mengajak akhwat hidup di planet mars.. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita. Pahamilah... Ikhwannya membabi buta. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis. Wahai Ikhwan.... . hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. tidak sembarang orang boleh memandangnya..luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. bermekaran di dada dua sejoli tersebut.. Owh mengerikan. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah..

Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius. Duhai akhwat. biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak.Duhai Akhwat. berhiaslah dengan akhlak islami... waspadalah. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. Duhai akhwat. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya. dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri. sadarilah. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i. Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. .. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi. bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah.. Duhai akhwat. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat.berhiaslah dengan akhlak islami. . ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam.. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya.. tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan.

Dia bukan yang terbaik.itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu.Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama.Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama.bukan ingin pujian..Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan..... ALLAH juga merancang . aku bahagia... Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan..Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu. ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH..Dia bukan milikmu..aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia.hati kita juga layak mendapat pertimbangan.sebagai manusia kita juga harus dihargai.Dari segi masa.Tidak betul.... walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli. Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita. kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati.kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu... adalah cinta teragung. Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA.Walau diri ini tidak dihargai.. Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya.Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya.Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit.. aku masih bertahan..DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai.apa orang akan kata....Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina........ wang ringgit dan pengorbanan...aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia...Sekarang. Kita merancang. Kita tidak akan kecewa. tapi aku lupa...petanda dia bukan milikmu. Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita....tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai. masih ada insan lain yang lebih baik.

BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA.Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik....... Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita. ............ DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA. Kita tidak akan rasa kecewa. "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s.w.. Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini.. BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA. SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA. Jadi walau siapapun "dia".t. Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA.. Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi....TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung.. Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia". (HR AT ..

.. .. Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram. dalam keadaan apa sekalipun...Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu.. yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu....selera rendah dari jiwamu. Menekan emosimu dan memotong habis selera...

menghargai. (QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. apalagi sesama manusia.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN. cinta yang tulus. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. termasuk hewan. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. yang terpancar dari cahaya iman. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu. rasa memiliki. maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan.Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. rasa rela berkorban. hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. tumbuhan dan jin. Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam. (HR. . melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . membantu. AL-ISLAM . Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. al-Bukhari dan Muslim).

Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat. dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan. tetapi juga semua makhluk di bumi. serta semua makhluk di langit dan di bumi. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). maka perbaguslah penyembelihanmu. Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang. Sabda beliau. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). (HR. (QS. Tirmidzi. dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'. Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. Bukhari) . dalam sanadnya ada kelemahan. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk.Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. firman Allah Subhanahu wa Ta ala. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya.. apalagi dengan manusia. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia.]. 7912). sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. semut dan ikan. (HR. (HR. maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

(HR. . (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya . Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. Bukhari dan Muslim) . (HR. aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. beliau meriwayatkan: -« ». Bukhari dan Muslim. dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. (HR.Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Beliau menjawab. aku bertanya lagi. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. . dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . Beriman kepada Allah swt . Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda. Rosulullah saw bersabda. Bukhari dan Muslim). (HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda.

tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. Keesokan harinya.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah. ketika sampai di pintu langit ketiga. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. lalu aku duduk dibelakangnya. Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. puasa. Akhirnya. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. Tuhan . Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Tetapi. malaikat penjaga langit kedua berkata. dan perbuatan baiknya yang melimpah. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. Amal tersebut bercahaya terang. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. dimana didalamnya terdapat sadaqah. amal tersebut samapi di langit pertama. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang. Namun.

mereka berhenti dihadapan-Nya. malaikat penjaga langit berkata. dan umrah. sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. shalat. . dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). Ia juga senantiasa berbuat riya . shalat. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah. Akhirnya. Ketika tiba dilangit keempat. zakat. Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. puasa. malaikat penjaga pintu berkata. Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. akhlak yang baik. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. sesampainya di pintu langit kelima. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh. dan umrah.pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. jihad. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. shalat. dan umrah. puasa. haji. Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. haji. haji. puasa. Ternyata Allah berkata. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika sampai dilangit ke tujuh. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Tetapi. Namun malaikat penjaga pintu berkata. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. Selain itu. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Saat itu. berdiam diri. dan berdzikir kepada Allah. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. haji. umrah. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Sebab. ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. Tetapi.

Riya 4. Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Tidak ikhlas dalam beramal . Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya. Selanjutnya aku bertanya. Hasad (Dengki) 6. Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. Ghibah 2. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1. Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? . Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut. ia tidak menginginkan Aku. Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. Fitnah 3. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain. Takabur 8. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5.Sesungguhnya.

Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Kalian berdusta.Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. dari Al-A'masy. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita. beliau bersabda. Mereka benar. Rasulullah datang. beberapa ekor kambing yang merumput. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir.. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab. Nabi bersabda. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. Seandainya kalian tidak saling menguburkan. "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan. "Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. Kita senantiasa memohon keselamatan. ia akan pingsan. Bayangkan. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. Tidak lama kemudian muncul Nabi. dan hampir saja beliau terjatuh. Mendadak ada seekor kambing yang . Selama masih di dunia. Tidak jauh dari tempat mereka. ".' Beliau bersabda. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya."'Menurut para ulama. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. Belian lalu bertanya. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur.. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya.' Sepeninggalan kedua nenek itu. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat.' Beliau bertanya. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan. 'Mereka mati pada zaman jahiliah.' Karena tidak percaya mereka. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur. dari Syaqiq. akan membantahnya."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget. kemudian aku menganggapnya bohong. agar kita tidak takut mendengarnya. dari Aisyah bahwa ia berkata. ampunan. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang.. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang. Mereka mengatakan.. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut.' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur.

Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu. itulah hati dan cintaku..berlari menghampiri kubur tersebut. Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. Bukankah Allah telah menjanjikan .. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT. apa lagi memahami mereka. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. Mendengar hikayat tersebut. Jadi. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki. Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka. Biarlah aku hanya cantik di matamu. dan ingat sabda Nabi. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu.YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Kata ibu. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Apalag. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku.a pernah berpesan. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. Abul Hakam berkata. Sepanjang umurku ini.

Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. Aku dengan tegas menolak. berbagai macam dalil aku kemukakan. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. tetapi dia tetap tidak berputus asa. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. . Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. Di mana saja aku berada. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. Aku pasti berendam airmata darah. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. Namun setiap kali perasaan itu datang. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. memimpinku ke arah tujuan yang satu. kau akan mencintaiku karena-Nya. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. Permintaanku tidak banyak. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Akan tetapi. atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. Itu janji Allah. Itu impianku.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain. Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa.

. muda. kalau kita sedikit sekali cobaan. kalau kita sedikit membaca Qur'an. >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan.... Barangsiapa mencari agama selain agama Islam.. kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir... kalau kita sedikit sekali bekerja. Semua ini hanya permainan dunia fana... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha.. kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. . kalau kita sedikit puasa sunnah. Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs. BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN. kalau kita sedikit sekali memaafkan.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu... maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya..... . kalau kita sedikit bersedekah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja.... kalau kita sedikit sekali tahajud.3 Ali Imran:85.. miskin. kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat. kaya. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya. kalau kita sedikit-sedikit tidur.... kalau kita sedikit-sedikit HARTA. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. . kalau kita sedikit sekali dhuha. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan. kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang.. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW.....BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS .. kalau kita sedikit-sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit makan.... tua.. Kalau Rasulullah sedikit HARTA.. kalau kita sedikit sekali dakwah.. .. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban.... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an. Kalau Rasulullah sedikit tidur. kalau kita sedikit sekali shalat. kalau kita sedikit sekali dzikir. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang...

n hikmah & pelajaran baik Qs....16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga..3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs.Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs. ..42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs.16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs. hanyalah menyampaikan dengan terang Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami.64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan.

. An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita. samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan. dan tidak mau menghukum kita. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan. menyambut dengan kehangatan. seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna. yaitu sakaratul maut. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. di dalam samudera kasih sayang-Nya. bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. bahkan hingga 70 kali lipat. setiap detik.. namun Allah menunda setiap nafas. Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. Allah bersabar menanti kita. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: .

dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku. karena Allah telah mencintainya. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali).. Yang menyiapkan cinta.. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah. karena Allah telah merindukannya. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah.. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. Kita tidak mengetahuinya. . dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya. jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. Wahai Daud. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal. niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku.

Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah.dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat.. Menurut pengalamannya. Amr bin Ash ra. ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya. insya Allah.Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. Jika ia ingin memetik. bergaul dengannya --dan juga yang lain-.pemuda itu mau menerima ajakan kita. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan. Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar. Jika sudah habis. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua. Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya.seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak. sebagai da I ia tidak boleh putus asa.. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut.Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan.. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. 3. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini. dan yang lainnya.maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut. Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai.Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat. Rasulullah SAW bersabda. dengan peralatan yang ia bawa itu. dan tinggal yang paling atas. Jika --dengan izin Allah-. Khalid bin Walid ra.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah.3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-. buah tersebut tidak akan terpetik. Kita harus menyadari bahwa kita tidak . 2. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati. (HR.

dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. ada pula yang menjauh. disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. sehingga ia akan berprasangka buruk. Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. Setelah menunggu beberap saat. Untuk menghadapi mereka itu. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. Setiap kali ada roti yang sudah matang. Allah SWT berfirman. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. . ia memberi sekaligus menerima (give and take). ia akan mengeluarkannya. ada yang bersikap angin-anginan. kita tidak boleh putus asa. tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut. itu adalah rahmat dari Allah SWT. sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya. (QS. Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. Setelah selang beberapa waktu. Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. jika ada yang mudah . diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu.

Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. selamatkan Ibu-Bapak kami." ( : ) Dari Abu Dzarr. dia berkata. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh. hapuskan Ya Alloh. jadikan ahli surga -Mu. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh. Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. wahai Yang Maha Mendengar. kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. Allohumma yaa Robbana. sayangilah mereka seperti . kami ingin hidup kami berubah.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in.Menyambut Tahun Baru 2011 . Ya Alloh. Marilah kita brdoa ... ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. yang hidupnya berselimut aib. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. lapangkan kuburnya. wahai Yang Maha Pengampun. segelap apapun masa lalu kami.!!! :" . Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat. Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Wahai Tuhan kami. inilah kami. keselamatan. (HR. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. Ya Alloh. kini berada di hadapan-Mu.

karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. telah terlalu lama bangsa kami terhina. jadikan kami ahli shodaqah. para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. . dihina. Tolonglah saudara kami yang difitnah.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai. kekuatan dan kemenangan. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. mukminin walmukminat. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. muliakan akhlaknya. Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. Utuhkan kami di dunia mulia. Berikan Ya Alloh. utuhkan kami di Surga-Mu. Jadikan ahli mulia dunia. didzalimi. jadikan hidup kami ahli zuhud. Ya Alloh. Ya Alloh. Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. terimalah haji kami ini Ya Alloh. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. kuatkan imannya. Ya Alloh. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami. berikan kelapangan Ya Alloh. berikan keteguhan iman Ya Alloh. ahli Surga-Mu mulia. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh.

jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar. ya azizu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. . walhamdulillahirobbil'alamin. ya ghafar. berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. undang keluarga kami Ya Alloh. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin. undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami.kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. ya robbal 'alamin. Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar.

302. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. tetangga yang shalih. dan tempat tinggal yang sempit. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. (HR. (HR. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Bila engkau pandang menyenangkanmu. ( Aunul Ma bud. Muslim no. yaitu wanita (istri) yang shalihah. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Abu Dawud no. 1417. istri yang jelek (tidak shalihah). 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek.Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. 282) . dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih. beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. (HR. bila diperintah4 akan mentaatinya5. tempat tinggal yang luas/ lapang. 5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. : . ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. kendaraan yang tidak nyaman.

akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). engkau akan beruntung. Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. 1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. (HR. (Syarah Shahih Muslim. (Fathul Bari. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. karena kecantikannya. baiknya jalan mereka. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). karena keturunannya.Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. dan karena agamanya. (HR. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : . dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. 5090 dan Muslim no. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah. bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut. (Fathul Bari. 1856. Ibnu Majah no. Al-Bukhari no. berkah mereka. Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. 10/52) .

Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian. (Taisir Al-Karimir Rahman. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C. pen. B. Qanitat: wanita-wanita yang taat D. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A. yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). qanitat. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. mukminat. Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . E. selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. taibat. hal. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat.7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya.). muslimat.177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. abidat. saihat dari kalangan janda ataupun gadis. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya.

660. puasa. namimah. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. dari mata yang hendak melihat. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no. . terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. rumah. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. (HR. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. dan lainnya. dan selainnya. Demikian juga menjaga anak-anak. 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. bersedekah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. Saihat: wanita-wanita yang berpuasa. f. T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta. Ahmad 1/191. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). 6. 18/126-127. 4. dan harta suaminya. 5. puasa sebulan (Ramadhan). maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. ghibah. 2. atau dari telinga yang hendak mendengar. Tafsir Ibnu Katsir. (Al-Jami li Ahkamil Qur an.Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid.

Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. (HR. Ahmad 6/456. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. selalu kembali kepada suaminya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. 257. 3.Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. pakaian. tempat tidur. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. demikian pula mereka (para suami). Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. no. 287) 2. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. dan yang semacamnya. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. banyak anak. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Menjaga rahasia-rahasia suami. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. (HR. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. Penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: . Di mana jika suaminya marah. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab.

ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. tidak melupakan kebaikannya. 1026) 6. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat . An-Nasai dalam Isyratun Nisa.Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. 29 dan Muslim no. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. (HR. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. 1417. Al-Bukhari no. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. 5195 dan Muslim no. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. (HR. (HR. Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. terkecuali bila suaminya mengizinkan. (HR. Abu Dawud no. Al-Bukhari no. ) 5. 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. 289) 7. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya . ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya .

Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun Nikah. Muslim no. Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. 1. bab Afdhalun Nisa. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita.1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. 5/56) 6. 5194 dan Muslim no. 6/69) 3. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah. 5/56) 4. Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). Aunul Ma bud. 1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. Muhammad Fuad Abdul Baqi. (HR. 1/596. 18/127) . 7. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. 5/56) 5. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi . bila sampai Nabi menceraikan mereka.tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. amin. seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). Al-Bukhari no. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. (HR. Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. (Al-Jami li Ahkamil Qur an.

tetapi tarian kegembiraan hati mu.Wahai hati yang sedang gelisah.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri. dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. menajam. karena dengannya . Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu. Maka bertindaklah. lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. untuk sikap. dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. Bila kekurangan yang kau rasakan. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. Karena sebetulnya. tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan.kekhawatiran mu. dan mengiris permukaan hati mu yang peka. pikiran. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu. yang kemudian kau ijinkan menguat. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu. adalah penderitaan yang tidak pernah datang. maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu.

Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. .kekhawatiran mu di masa depan. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu. Engkau berhak untuk bergembira. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. baik tanda yang akan memuliakan mu. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan. yang akan menggagalkan mu. Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia. bagi kerugian mu sendiri. dan membesarkan kekhawatiran. Hanya dengannya engkau akan disebut bijak. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. Berdamailah dengan keadaan mu. Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. Alam menciptakan mu kuat. kuat sekali. Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. karena apa pun keadaan mu sekarang . Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda. Bangunlah..kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi. Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. tidak adil. dan tidak memuliakan.. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu.

Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu. dengarkanlah ini. karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. engkau akan ditemukan. Maka . karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih . Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar. Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. dan apakah engkau akan dicari. dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. engkau akan dicari. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan.adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar.

kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. Berjanjilah kepada Tuhan mu. engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya. Maka. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. karena engkau adalah hamba-Nya . .untuk selalu memperbarui iman mu.. Seberapa sulit pun pencarian mu. karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang. Seberapa jauh pun perjalanan mu. Sesungguhnya. damaikanlah diri mu. engkau akan menemukan bila engkau mencari. Seberapa jauh pun engkau hilang. meskipun apa pun. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu. Bila Tuahanmu mengabulkan. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu.

.. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya...... Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu... dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA...... Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN. "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka. kaum Nabi Luth dsb.. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya.. Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA.. kaum Tsamud. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka." (QS. Al 'Ankabuut. 29: 40) ! Sahabat .. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI. Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA.. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH.." (QS. BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT. Thaahaa.. Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA.. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri... kaum Ad..EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA. Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA. dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA. Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh.. .. BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah... Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR. Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL.

. 2. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN.. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa). Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA . Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak... " Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA.Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka. dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan.. (QS. 3. Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya... (QS. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA. Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI. Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata . Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM.. (QS. Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA. Allah masih menjaga keMULIAannya. Al Mukminun : 55-56) .. Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA.. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA. Allah memberikannya keSEHATan BADAN. Mereka BEBAS bergerak di DUNIA.. Sebenarnya mereka tidak sadar. Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.. 4. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka. dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya.Itu hanyalah keSENANGan sementara.

Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). (QS.. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka.Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR. (QS Al-Kahfi :29) . Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA. Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA. dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN.. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK... Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya. Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH. Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. Dan jika mereka meminta MINUM.. (QS. (QS. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut.. Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA.. Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka.. Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah. Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA.

dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri.Menangislah . jauh lebih banyak lagi (dosa kita). orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Atau bahkan. tokoh yang punya banyak pengikutkah. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya.. Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata." (HR. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan. Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Saat itulah. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ". Itu pun karena jasa baik orang lain.DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Siapa pun!! Pemimpinkah.... Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. 1. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita." Lalu. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2. jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain.. Kita pandai . Dan akan kembali dengan selembar kain putih.!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui.

kita akan melihat pemandangan lain. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. Begitulah ketika turun perintah hijrah. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat. Jika DIA menghendaki. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. Begitu pun ketika secara tidak disengaja. Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa. "Pasti. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga.karena orang tua menyekolahkan kita." 3. Bahwa. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH." 4. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. Siang malam. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. meraih surga. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin. pakaian pun tak ada. pasti saya akan masuk surga. Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia. Lagi-lagi. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'. semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. harta yang pasti akan disita. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'. Namun." begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup.

Imam Ghazali pernah memberi nasihat." (HR. Mereka bangga berbuat dosa.pilihan: 'surga atau neraka'.. "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. dan selamanya. . Menangislah sekarang juga!! Karena... Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. Sementara. di neraka orang tidak pernah mati. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia... padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. 'Abasa [80]: 34-37). Terus. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita.. justru menangislah karena ketidakmampuan itu"." (QS. Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik.. Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit. dari isteri dan anak-anaknya. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena. kecuali orang yang berilmu. Menangislah sekarang juga!! Karena. dari ibu dan bapaknya. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'. Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH. Bukhari dan Muslim). Selamanya merasakan pedihnya siksa.. Kematian di dunia cuma sekali. Semua orang mati. Orang yang sakit jiwa semakin membludak. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh. "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.

. Raja yang Sebenarnya. Kendati demikian. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah. kalau kamu sesungguhnya mengetahui. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. kecuali orang yang beramal." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan. kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. raja. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. Namun. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. Timur. sekarang dan yang akan datang. jahil. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan. Eropa. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114.. 115. dan kita harus tabah menerima semuanya. jendral. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). . Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. dahulu.. Barat. Apakah ia presiden. wanita maupun pria. kopral. tidak ada Rabb selain DIA. miskin. Maka apakah kamu mengira. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. Ajal masing-masing sudah dibatasi.Semua yang berilmu tidur. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat. Dan semua yang beramal sia-sia. rakyat jelata. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan. Kutub Utara dan Selatan. kaya. Amerika. berilmu. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja. bangsa Asia. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi.

dia berkata.Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. seperti disebutkan didalam firman-Nya. melaksanakan wasiatnya. 'Dari istighfar anakmu. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . 'Wahai Rabb. hamba itu kemudian berkata. Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan. Laki-laki bertanya. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka. (QS. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya. diantaranya : 1.

ampunilah dosa-dosanya. (QS. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. Al Baqoroh : 180) ." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. dan gantilah rumahnya -di dunia. lindungilah ia dan maafkanlah ia. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik. ibu bapakku. lapangkan kuburnyak. jika ia meninggalkan harta yang banyak. saya mendengar Auf bin Malik berkata. Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). muliakanlah tempat kembalinya. dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah. (QS. (QS. kasihilah mereka keduanya.dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. bersihkanlah ia dengan air. kasihanilah ia. 2. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku. sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah. salju dan air yang sejuk.

dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat". Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. berbuat baik dan memuliakan mereka. Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya. Beliau menjawab: "Ya. 3. benar". . Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. 4.Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata.

Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). Perhatikanlah wahai saudaraku. semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang. Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh.Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat. Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya. konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. (HR. saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. (HR. Muslim). seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . Rosululloh telah bersabda. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah.Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim). jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. Ia menjawab. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Ah. Mengapa tidak sholat di masjid. Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah. Apakah kamu mendengar adzan? . Ya . kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya. bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. boleh jadi ia menjawab. Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya. karena sudah ada orang yang melaksanakannya. Wahai Rosululloh. adapun bagi kaum wanita. Penuhilah seruan (adzan) itu. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. Namun ketika lelaki itu telah beranjak.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah.Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah. Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. (Al Baqoroh: 43). Rosululloh bersabda. kok malah sholat di rumah? . baik di desa maupun di kota. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). dan hukum asal perintah adalah wajib. (Al Mughni karya Ibnu Qudamah). khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. Perhatikanlah. karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah.

nanti terbakar diri. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah.. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct. Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. maka tentulah tidak salah merasainya. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya.Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan. Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia. jiwa dan perasaan. Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul. Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Ini fitrah kita kan. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. racunnya akan meresap membunuh akal. Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. . Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya.. Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Ya.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Oleh kerana cinta adalah fitrah. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan.

Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH. di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT. dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan. dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. puasa dan lain-lain. tidak ada pendedahan aurat. Lebih dari itu pun banyak berlaku. * Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. tidak ada pergaulan bebas.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. Jika tidak. keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt. cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!. sumbang mahram. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan . tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang.zina. Buah yang pahit. Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. Begitulah cinta. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. Sehubungan dengan itu. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar.Cinta Monyet. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. sempurnalah separuh agamanya. buang bayi lagi. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt. Oleh itu. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta. masam dan memabukkan. bohsia. Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya. Jika tidak ada niat untuk berkahwin.Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal. kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. melahirkan keturunan soleh dan solehah. Cintailah sesiapa pun. Cinta jenis ini seburuk namanya . bohjan. Antaranya. usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH.

tiada surat cinta.dalam perkara yang melalaikan dan merugikan.atau bahasa remajanya 'bergayut'. Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH. tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya. Maka. tiada perbualan telefon maraton. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta. Akhirnya pada hari ini. kita lihatlah fenomena yang menyedihkan. Yakinlah. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi.. remaja tidak seharusnya mengeluh." Cinta apa namanya ini jika tiada dating. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA. cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. tiada sentuhan tangan. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini.

Bila datang perintah. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan. hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. Pahit. Dan apabila berlaku satu musibah. merangkak di tepi tangga. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. Satu ketika yang lain. kegagalan. anak yang baru belajar merangkak. Akal manusia adalah terbatas. Siibu menyuapkan ubat. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. Justeru. tetapi apabila iman mendominasi hati. Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. Sedangkan ilmu Allah Maha luas. Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. Yakinlah. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. kami taat. Namun contohilah orang beriman. Sianak masih berdegil. telah berlakulah janji Allah. Tetapi puas ibu memujuk. siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. Namun begitu. puasa. dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. pasti ada hikmah di sebaliknya. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. para sahabat akan berkata. kesakitan. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. Sebaliknya. sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. pasti ada hikmah di sebaliknya. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar. jika kita ingin menteladani mereka. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. Anak meluahkannya semula. kemiskinan dan sebagainya. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. para sahabat akan terus berkata. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Kekadang. Misalnya. maka .Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. itu ubat. sianak sakit. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. Si anak hanya tahu hendak main sahaja.

Namun jangan membantah dengan sombong. (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. menderita oleh musibah itu. Pertama. Wallahua lam . Dan jangan bersedih secara keterlaluan. Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Kedua.Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Justeru. jika sekarang aku. oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. kenang-kenangkan bujukan Allah. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat). Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin.

. apatah lagi demi kebaikan jemaah. tidak bercanggah dengan hukum Syara'. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. bos.Wallahu a'lam. dengan kecerdikan akal yang ada padanya. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan. maka binasalah badan. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. Perlu ingat. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu.. dan seumpamanya. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar. penyelewengan. Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. dengan kekayaan yang ada padanya. . kekurangan yang ada. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya. bukannya tunjuk baik. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya. amir. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina. punahlah kehidupan. sempitlah pemahaman. Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. tak kiralah. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. tercetuslah perbalahan. maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya. sesatlah amalan. Yer . maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut. Jadi. Inilah reality pada hari ini. dengan ketinggian status yang dimilikinya." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana. sehebat mana seseorang itu. Perlu diingatkan. ketua. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan. Kiranya ditinggalkan. ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. salah guna.

Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya. maka ia adalah pewaris para nabi.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. maka ia adalah hamba kedudukan. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan. Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya. . Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah.

ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya.Sungguh mengherankan. Tetapi untuk kematian yang sudah pasti. Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia. (Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) . ia menghadapinya dengan sekedarnya. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan. Dan jika mendapatkannya.

Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. maka berlindunglahkepada allah. Menggerayangi kalbu. Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri.. Dan benahi hati dari dendam kesumat. Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan . Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN.Taklukkan . Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada. iri dan dengki . Memompa nafsu.

Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya . Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah." ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan.. dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan .Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah). Hanya dengan mengingat-NYA .. Kita akan mampu menekan hawa nafsu.Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. jiwa tergoncang dan jiwa labil. Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung. Telah terbebas dari penyakit hati. egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan. ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin.. "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri. mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. membenci sesuatu. Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba.

. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga. Jangan seperti debu yang tidak bernilai.Seperti camar yang menari diatas awan. Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga. Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya. Hanya dengan melepaskan diri darinya. Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi. . Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri.. Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki..

Kecuali Pintu-Nya. Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya. Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita.Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus.. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA . Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik.. Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup... Atasilah kesulitan-kesulitan itu. Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya.

Dan tidak ada karunia yang kita harapkan.. . Hati kami telah lelah. Kecuali karuniaNYA YA Allah . Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang.. Besarlah rasa maaf-Mu. Ya Tuhan kami.. Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji. Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami..... Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami. Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat..... Ya Rahman . Ya Rahim. Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai .

misalnya.. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya..jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam.kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan..dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH .mereka menganggap hal biasa.tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam. >>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi..dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn .Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab.Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya.bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya.padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang .perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR.

kecuali d dlm rumah.laki" laayak'y berambut pendek & rapi.laki" & wanita harus berbeda.Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram. Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR..namun kini yg terjadi justru sebalik"y..wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita.khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki".bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk.dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya .kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.membeli .namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah..terutama pada mereka yg suka gaul.

baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri.ahmad..rambut'y sebesar punuk unta .supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis.mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu.cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) .maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR.selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.maka tdk akan masuk syurga ((Hr..rambutnya sebesar punuk unta .yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat .& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang..sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda.At-Tabrani.

Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. Ini pemahaman keliru. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. Oh nanti saja. nanti saja . Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. yaitu perkataan hati. . Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Perlu diketahui. Yang penting kan hatinya. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. Ini pun nyata terjadi. Alasan. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. amalan hati. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. amalan lisan dan amalan anggota badan. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan. perkataan lisan. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. ia masih menghirup nafas. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. namun harus dibuktikan pula dengan amalan. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati. Itu bisa jadi. Oleh karena itu. tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Kalau tidak sekarang.

6416).demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik. Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa .Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam. Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri.. Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka.ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku. Dia Swt pun memberi kesembuhan. Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali. janganlah menunggu-nunggu waktu sore.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah.sholat. Mendengar itu.kembali ia bermaksiat.spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.tahajjud dan ibadah malam mu?'. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya.matanya belalakan dan bibirnya kaku.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini. Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah.mnerima doa hambaNya.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya.Tak berapa lama kembali ia sakit. Jika engkau berada di waktu sore. Namun dasar si pendosa setelah sembuh.mukanya terlihat hitam.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'.si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa. Bukhari no. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR.saya melakukan hal tsb sangat lama. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jika engkau berada di waktu pagi.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri.setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'.berupa kalam-Mu.

Wahai dzat penggenggam langit dan bumi.tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia..diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah.tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya. Firman Allah Swt :'.' Amiin ya Robbal alamin. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni..melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran...' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa..Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya..' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..berikanlah kesembuhan padaku. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah. Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya.Tidak beda dengan sebelumnya.demi kehormatan al-Qur'an ini.ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt. Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca.ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...... . Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.

" Jawab malaikat. kematian yang memutuskan. "Sudah kukirim.. . Karena itu. tua yang melemahkan. "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya.Berbekallah. "Wahai sahabatku. beri tahu aku. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita. apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya.Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. sakit yang memayahkan." (HR Tirmidzi). setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. dan bungkuknya badan. namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku. "Lalu. itulah utusanku untuk setiap bani Adam." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. "Jika ajalku telah dekat." Jawab malaikat maut." (QS Ali Imran [3]: 102). Setelah beberapa lama. Oleh karena itu." (QS Al-Baqarah [2]: 197). dajjal yang menyesatkan. yaitu memutihnya rambut. mereka kemudian berpisah. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Karena itu. kekayaan yang menyombongkan. tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. Tidaklah terlalu penting kita akan mati. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wahai Ya'kub. Kemudian. melemahnya fisik." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita.. "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. Nabi Ya'kub bertanya." Setelah mereka bersepakat." (QS Ali Imran [3]: 185).. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. "Hai orang-orang yang beriman. aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. lemahnya tubuhmu setelah kekarnya. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita. "." Malaikat maut berkata. Bekal adalah suatu persiapan.

melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. Hadis Hasan) 5. engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku . (HR Imam Ahmad). Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) . Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . Wallahualam bishawab . maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu . Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4.Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2. melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1. Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah . melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat.

merangkak.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak. sekaligus kebahagian tersendiri.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak.duduk.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang.belum lg. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan.karena lelah.dlm kekuatiran.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak. kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.ketika kandungan mulai membesar. disambutlah ia dgn suka cita.dlm ketakutan.tak jarang si ibu menyimpan .dan ketika ia mulai marah kepada anaknya. banyak kali.tak jarang membahayakan si anak sendiri.jaga sampai pagi. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan.berteriak kencang.tak jarang komplikasi beruntun.ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa.sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''.dlm kelelahan.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan.buku kehidupannya sebagai seorang ibu.berdiri. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama.berjalan.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya. semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya.lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.begadang.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya. kurang tidur.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika.karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya.saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.

walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.satu babakan hidup lg sdh berlalu.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.tangisan haru. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat . tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.tak henti-hentinya.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS.gelsah.tangisan bahgia.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia.Dalam pergumulan menentukan jodoh.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya.tangisnya sendiri.semaakin menceriakan hari-harinya.syukurlah.tahun berganti tahun.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.berdiri tegar bagi keluarganya.tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti.walaupun dia simpan air matanya.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya. anakku sembuh.Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan.si anak kecil yg belum lancar bicara. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.semakin cerdas.selalu menangis tak kunjung asa.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan.bercampur senyum manis sumringah.resah galau.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.terutama ketika dia sakit. dan mmberikan harapan serta kekuatan.kurang biasa sekolah.Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.menjadi dilema tertsendiri.dgn pikiran yg umum.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu.semakin mampu berdoa.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.

salam ukhuwah fillah abadan abadaa..Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa. <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa.. <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya.ia memaafkan ku.aku yg telah menghianatinya. toh itu utk kebaikan kita.selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu.ikuti patuhilah saja.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan..aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu.aku yg telah menyakitinya.. <<Tanpa sebuah kata.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini.<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku.... . <<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat..jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya.ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku.

kau menangis sepanjang masa. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau kabur saat dia memanggilmu.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah. saat kau berumur 5 tahun.dia memberimu pensil berwarna.dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.dia mengantarkan kau kemana saja.(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku. sebagai balasannya. sebagai balasannya.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah. sebagai balasannya.kau berteriak''nggak mau. saat kau berumur 4 tahun. saat kau berumur 6 tahun.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih.dia mengantarkan .kau buang piring berisi makanan ke lantai.dia menyuapi dan memandikanmu. saat kau berumur 3 tahun. saat kau berumur 10 tahun. Saat kau berumur 1 tahun.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer.kau lemparkan bola ke jendela tetangga. saat kau berumur 9 tahun. sebagai balasannya. sebagai balasannya.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan.KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya.(Al-Israa: ayat 24).kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan.dia memberikanmu bola sebagai balasannya.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa.dia memberimu ES krim sebagai balasannya. saat kau berumur 11 tahun. saat kau berumur 2 tahun.kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. saat kau berumur 8 tahun. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.!! saat kau berumur 7 tahun.

!! Saat kau berumur 22 tahun. sebagai balasannya.kau katakan dia tdk tahu MODE. saat kau berumur 13 tahun.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi.kau mengeluh. saat kau berumur 15 tahun. Saat kau berumur 24 tahun.karena sdh waktunya sebagai balasannya.!! Saat kau berumur 21 tahun. Saat kau berumur 20 tahun.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi. sebgai balasannya.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali.dia menyarankanmu utk memotong rambut. Saat kau berumur 23 tahun.. Saat kau berumur 18 tahun.dia pulang kerja ingin memelukmu. sebagai balasannya. saat kau berumur 12 tahun.bagaimana .dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu. sebagai balasannya. saat kau berumur 16 tahun.ingin tahu aja urusan orang anak muda.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu.dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.kau jawab.dia bertanya.dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan.kau katakan.kau tak pernah meneleponnya.kau tunggu sampai dia di keluar rumah.. Saat kau berumur 19 tahun.kau kunci pintu kamarmu.''Aduuh. sebagai balasannya.dia ajari kau mengemudi mobilnya.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan.''Aku tidak ingin seperti ibu. Saat kau berumur 17 tahun. saat kau berumur 14 tahun. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau pakai telepon nonstop semalaman.kau dan teman-temanmu ke bioskop.kau minta dia duduk di baris lain.''Darimana saja seharian ini.''Ah ibu cerewet amat sich.? sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan.dia sedang menunggu telepon yg penting.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama. sebagai balasannya.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya.kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.

'' Saat kau berumur 50 tahun..kau katakan padanya. Saat kau berumur 25 tahun.kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km. Saat kau berumur 30 tahun..''Bu.dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.saya sibuk sekali nggak ada waktu... namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya..kok bertanya seperti itu... sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf.kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya...kau jawab.dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga.''Bu.. .!! Saat kau berumur 40 tahun..sekarang jamannya sudah berbeda..ibu ini. sebagai balasannya. sebagai balasannya..karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam.dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan.. Dan hingga suatu hari..dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu.. sebagai balasannya. sebagai balasannya.dia membantumu biaya pernikahanmu..

Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati... Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam...Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya......dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu..Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya.Dengan Ayu wajahmu.Bila sinar islam berkembang...WARKAH UNTUK HAWA II Hawa.Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka.Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan....Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata..Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu...Kamu ditanam hidup hidup......Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu....Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa .Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah.Dipandang mulia......... Wahai Hawa. Hawa.Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya. Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia.Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia.Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi.Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam..TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu..Tetapi hawa......Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam..Dengan lenggok tubuhmu......Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik.... Hawa... Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu.......Kamu dizalimi.Darjat kamu diangkat....dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH..Ingatlah hawa janji Tuhan kita.Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam. Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH.JANGAN HAWA JANGAN.......Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi...Hak kamu dicerobohi....Tiada nilaian di mata adam. Andai Engkau belum berkahwin.... janganlah engkau risau akan jodohmu.wahai hawa?? Wahai Hawa.. Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat..

.tidak dengan cara mendramatisir masalah. Muslimah memang harus santun.ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN. ia tidak bermanja-manja.....Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu. Hawa..Awasilah auratmu. justru menguatkan sang suami..Peliharalah akhlakmu.. juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya.. Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah.Awasilah pandanganmu..Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga.... Muslimah memang harus lembut. Saudariku..... Ingatan yang terakhir. Ia adalah wanita lembut. Hawa.. Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya. hal ini sangat di sayangkan... Oleh itu Hawa.Kuatkanlah pendirianmu.. tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup.Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki.. dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad. sewajarnya saja...Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH.Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu. . mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama. Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam.dengan segala konsep yang jelas dalam islam.Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu... Jagalah pandanganmu. tegar menjalani masa-masa sulit. Jika kita berpikir lebih jernih..... wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman. Kalaupun harus mengeluh. hanya karena masalah hati.. saat suami dalam kegundahan...Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu...matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita.Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH. Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati.. aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim.KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya... tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup....... namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup.... namun bukan berarti rapuh. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH.

Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. selimutilah aku. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana. bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran.´ Maka.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung.´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya. ³Selimutilah aku. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim. Muslimah. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus. ingatlah janji-janji-Nya.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«. salami ayat-ayat cinta-Nya. memikul beban orang yang memerlukan. namun . Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji.Qudus.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti. Jika karena jodoh tak kunjung tiba. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah.Jibril datang dengan membawa wahyu. Bukan itu wahai ukhti ku. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau.renungi ayatayat-Nya. Dan sang suami pulang berseru.´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata. Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya. kalau saja aku masih hidup. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu. ³Betul. ³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya.

Namun. seperti yang di konon kan di atas. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya. masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. KONON. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. dia memiliki satu orang pekerja. Atas nama cinta! Yah. Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. Kasus petinggi negara Indonesia. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda. Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'. zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. itulah alasannya.. wahai para Muslimah yang sekuat baja. Ketika seorang majikan sebuah toko. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. banyak kejahatan yang ditimbulkan. Hampa dunia terasa. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. namun 10 atau bahkan lebih.. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. ketika suatu pekerjaan dihadapi. Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. dan tidak . permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya.. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Ketika dia masih berstatus single. Mari mencoba melihat realita. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. Suatu alasan yang telah menjamur. apalagi ketika 'putus'. Seorang pecandu rokok. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. seperti ada sesuatu yang kurang. Insya Allah. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. Sehari tidak bertemu pacar. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan.. Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. Kemudian dia menuturkan. Sebuah analogi yang logis. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. kita akan bertemu di surge. dan masih banyak lagi. Semakin hari. Berapa banyak mahasiswa yang rajin. Dan yang gemar menabung. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4.keropos iman dan agama di dadanya. dia hanya berkata "yank.

Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. atau binasa. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. kuda pilihan. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. an-Nur: 31) 2. Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1. Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. (QS.memberikan ketenangan. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. anak-anak. Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran. Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. harta yang banyak dari jenis emas. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan. Pacaran itu bak pecandu rokok. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Bukhari & Muslim) . Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bahagia. perak. (QS. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. Pacaran itu candu. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Itulah kesenagan hidup di dunia. Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. (QS.(HR. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. bagaimana pergaulan antara lawan jenis. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. bagaikan meminum air laut. Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul. an-Nur: 30). Na'udzubillah min dzalik. ketika seseorang beranjak dewasa. Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. lalu bergandengan tangan.

Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. (QS. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . Akan tetapi yang perlu kita ingat. Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar. Zina mata adalah dengan memandang. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. (HR. Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. Shaad: 82). Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits.3. (HR. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Iblis. tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). . zina lisan adalah dengan berbicara. Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. Kapan saja ia bisa masuk. (HR. sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. aku akan menyesatkan mereka semuanya. al-Isra :32). Akhirnya. luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. Bukhari). Bukhari & Muslim). Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. (QS. yang pasti akan mengenainya.

Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta.or. Yang cukup menyedihkan. miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan. (muslim. mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. Maafkan aku bunda. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram.id) Puisi untukmu. terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . SMS atau yang lainnya. Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan. Duhai Ibu. (b) buang-buang pulsa.

.Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah. lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful