KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu . aku malu Ya Allah..Aku tertipu . berilah petunjuk-Mu .. aku tertipu oleh topeng .. Seperti apa gerangan isi hatimu.betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi.Aku telah tertipu .Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng.Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh ... Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng .Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu .. hanyalah topeng belaka . Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus....Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng.Amin ya Rabbal µalamin ...Betapa beda .selamatkan aku. .Allah . ampuni aku . segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok.

tubuh mereka adalah kain sutera. Mereka (Bidadari) berkata. keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat.. Milik Allah-lah bulu mata. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. ´ (HR Ath Thabrani..??? . pakaiannya berwarna hijau.. Inilah kuntum-kuntum bunga. leher dan kulit yang dicelup merah.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga. sanggulnya mutiara.??? Ayo«ada yang tau kenapa.. ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat.´ Karena sholat mereka. kulitnya putih berseri. ³ Ya. ´ Aku bertanya. Beliau menjawab.. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi... manakah yang lebih utama.Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha.. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. perhiasannya kekuningan. dan sisirnya terbuat dari emas.??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate.. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati.Rasulullah. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab... Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali.. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang.. Aku bertanya. ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´...kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan..kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India.

kenapa.U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku.U. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah.???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu.) Tetaplah jadi dirimu.M..Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu. Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah.. Aisyah. ´ (Al-Baqarah 138). Sungguh kini«.??? Hhee.R. ³ Shibghah Allah. yang menjadikan Khodijah. selera mujahidmu nanti juga berbeda. cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu.. pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah. itupun tak apa-apa. Bukan begitu. .tanyakan dalam hatimu... Fatimah.. Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik....??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah.. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu.B. tidaklah mengapa..???? Maka«. . yang begitu cemburu dan tentu«... atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak. aku benar-benar CEMBURU ..E.. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu. . Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu. . Duhai wanita sholehah...??? (Emang sudah punya mujahid.. . Lagipula..??? Ayo«. kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu. C. bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria...

.Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik..... inilah kebarokahan Islam untuk semesta. sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau. Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar.. memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya. Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA... Disini kita bisa memahami.. Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat......... ..... Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik... Tidak hanya sampai disana Islam juga.......... pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta. Dan tidak bisa ditebak.... Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan. ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA... ........ itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu.

.. (QS... Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri...Siapapun dirimu..... Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir.. supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya.. Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri..!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir. Bukan Karena Cinta yang lain yang semu........... Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh. agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu. . atau di hangatnya waktu dhuha. yang sementara. Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi.. dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA). 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan. melapangkan rezekimu... Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh. cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT.......... atau di sejuknya senja waktu ashar.

puisi.menjaga dan membuat seorang wanita mulia.mengekang.mungkin sebuah perumpamaan fiksi.bukan mawar di tengah taman.Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya.merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi.seperti duri yg jadi penyempurna wanita.tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at.sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk. . banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita.tak di petik sembarang orang. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna...utk lelaki yg buruk pula.semua kisah.padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi. Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna.sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan.. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri. Mawar adalah wanita. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya.

karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya. tapi bagi lelaki pecundang..dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.tumbuhlah di tepi jurang.Jadi silahkan saja pilih.lalu terserah anda para wanita...seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil..bukan sembarang tangan.hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.. .Maka wanita. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu.''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.bukan sembarang orang.tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.bukan sembarang lelaki.setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang.apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda.?? Disaat hidayah Allah berikan.Allahuma Ami ya Allah.

di sanjung tinggi. .yg bersabar pada yg tiada.dari pandangan mata ANJABI.. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya.yg tdk bermata kebendaan. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«. <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya.kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya.Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta..penduduk langit dan bumi.cinta pada hidup yg sederhana..dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir..

Bersikap baik dgn tetangga. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya. -Wajib menutup aurat.kebersihan fisik. . Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. -Senantiasa memelihara diri..menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala. Taat kepada suami. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA.<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa. -senantiasa menyenangkan suami. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang. -Tidak cemberut di hadapan suami. -Tidak membantah suami dlm kebenaran. 2. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1. -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran.kebajikan dan takwa. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah.kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami. Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain. -Memelihara kewajiban terhadap suami. 2. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur.Taat kepada suaminya. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah. -Tidak keluar tanpa seijin suami.

Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab. Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan. Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. bahkan siksaan. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Al-Ahzab: 59). kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya." (QS. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat. Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. hinaan. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan . Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. dan di perkantoran. Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah. Secara kuantitas. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. di kampus. masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas. karena itu mereka tidak diganggu. perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat.

rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak.hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. bergaul akrab dengan siapa . Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. 3. Harus longgar. Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah. tidak ketat. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel.rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. 2. Entah apa artinya. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. kini muncul istilah jilbab gaul. sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.

Abu Dawud. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya. (HR. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. kemeja atau kaus ketat. misalnya rok ketat. An-Nasai. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk. pakaian. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta.saja termasuk dengan lawan jenis. dan celana panjang. maka ia adalah pezina. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. 4. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. Walaupun pakaiannya panjang. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias." 5. Tidak diberi wewangian atau parfum. . Kainnya harus tebal dan tidak tipis. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis.

Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. Abu dawud... Al-Hakim. baik dalam ibadah. dan Ahmad). Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra.8. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. ikut merayakan hari raya. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.. kemudian membakarnya dengan api naar. baik laki-laki maupun wanita. Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini. Ibnu Majah. . dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir. niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat." (HR.Allahuma amin ya Allah.6. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. baik pakaian tersebut mahal. 7." (HR. Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Ibnu Najah dan Abu Dawud). yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin. asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas.

com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6.yahoo. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September. mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia. alangkah serakahnya manusia. yang berada di pusat Sistem Tata Surya. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun. saya tahu hukum." kata Angeles Duran. (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya.com. Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari.html . mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar. satu bintang jenis G2.600. akhirnya Matahari ada pemiliknya.news. Galicia. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya. edisi "daring" (dalam jaringan). Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149. yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol. Angeles Duran." tegasnya. saya tidak bodoh. "Tak ada penghalang. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. saya mendukung klaim saya secara hukum. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo. Madrid: Setelah miliaran tahun.000 kilometer. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti.

Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt. Pemahamannya. menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.´ (QS. An Nisaa¶ . (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan.an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam. setia. perkataaannya dan kecenderungannya. sederhana. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt.. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya.´ (HR. Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. sabar.Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw. Allah Swt. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah).. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. . membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: . Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya.. hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt. Tuhan semesta Alam.

lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut... dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya. Rasulullah Saw. lebih dalam kebenarannya. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´. Diantara hak-hak lainnya. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. lebih dalam pertalian darahnya.´ (QS. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya.³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah. dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra. lebih dalam kebaikannya. Aisyah Ra.´ (HR. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan. seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. begitupun dengan kedudukan suami. Al Ahzab. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra.. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. Rasulullah Saw. 33:36) Karenanya. istri ketujuh dari Rosulullah Saw. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. .

menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Al Bukhari.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. puasa. seperti shalat. patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. . bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu.´ (HR. perhatikan bagaimana Nabi Saw. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga. menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. berpuasa pada bulan Ramadhan. kekuatan dari karakternya.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

.Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb... Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari .. Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku. Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku. Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku....

hak asasi. silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi.Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? .

... ad-Darimi... Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau. ASTAGHFIRULLAH..** ---^^^---^^^--- Ya Allah. ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan. ASTAGHFIRULLAH. ya mujibassaa'iliin.. Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah.... **ASTAGHFIRULLAH...Ketika aku tidak bisa lagi menghamba... dan al-Baihaqi . wahai Tuhan kami... dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin.. al-Hakim..

. Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita....? Ilmunya. di antaranya... Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini... Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan...? Pengalaman perjalanannya.. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja. kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki. harta dan anak sangat besar pengaruhnya. ilmu.... karena itu tidak sedikit orang yang mau .Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang..? Umurnya.. harta. Meski rambut sudah memutih.? Hartanya. kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan. rupa.. Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA.? Meskipun tahu segala ilmu.... Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia. KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. tahta atau kedudukan.. kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS.. yaitu: 1. Meskipun memiliki harta sepenuh bumi. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala.. kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui... Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya.. 26:88-89) Hari ini.

Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah. Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara. Meskipun jasad hidup. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya. Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. kecantikan dan kekayaan. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela. Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. semua itu tidak langgeng. tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian. kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita. 2.´ (HR.. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI. Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai. Bersabda Nabi saw: . KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya.. Tetapi.. Kita tidak ditakar dari kegantengan. Anak adalah investasi bagi orang tua. Demikian juga dengan HATI yang MATI.. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah.

. SIFATNYA adalah KASIH SAYANG. KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN." Jawab langsung saja. seraya bersabda. " Wahai Wabishah.´ (HR." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah. Sebelum Wabishah bertanya." Beliau bersabda. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita. mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI. Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA. Itulah HATI NURANI." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan. Bukhari dari Abu Musa ra) 3. wahai Rasulullah. HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI." Wabishah berkata. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa." Benar. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah.dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi.´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah. Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia.´ . bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini. lalu aku memakannya.ada satupun uban di rambut kepalanya. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia. aku tidak terasa susah. Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus. aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. panas. tidak jemu. Oleh sebab itu.´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya.

yang selama ini sengsara karena aku.. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya ...dan ma'af pun tak bakal didengar.yang kumakan.Dan demikian aku juga..Sopian Keraton Martapura .aku harus mati !!! Ya Tuhanku. Aku harus kembalikan..jika kau beri aku satu lagi kesempatan.yang kukuras dari sumber yang tak jelas..Apalagi sekedar tangan kanan. belahan jiwa pun pergi..Anak..atau orang-orang lain... yang di tubuhnya darahku mengalir..menunggu keputusan.aku pun demikian !Anakku menangis.di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan... setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya). Ya .. Istri.memohon ma'af pada mereka.atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling.semua pergi meninggalkanku.aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka.Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H.yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi.Tangan kananku menghibur mereka.(entah dari mana kekuatan itu datang. aamiin Perlahan. semua harta kotor ini.tubuhku ditutup tanah...Tobat tak lagi dianggap.sejak aku lahiraku tahu... bahkan yang kutelan.Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu.tak juga tinggal.....perlahan.sangat pedih.yang kukumpulkan dengan wajah gembira. Istriku menangis.yang selama ini telah merasakan zalimku. Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar . Tuhanku.yang tertindas dalam kuasaku.beberapa hari saja..karena ku tahu..jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu.. Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala .tetapi aku tetap sendiri disini.masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu.aku benar-benar harus sendiri.kawan dekat rekan bisnis.untuk berbakti kepada ayah dan ibu . tak kalah sedih..menunggu perhitungan ... Menyesal sudah tak mungkin.. belahan hati.dingin dan sendiri.

Rohman.untuk sungguh sungguh beramal soleh .ghofar. "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi.Ya...dan semua menjadi tak terma'afkan.untuk berkumpul dengan istri dan anakku.Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu.kini tak ada artinya. Astaghfirullah hal adzim..karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka.Ya.maafkan aku ayah dan ibu ..dan semua menjadi terlambat. begitu sesal diri ini.waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu . Aku dimakamkan hari ini..Aziz.dan aku harus sendiri...tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka.bersama2 degan mereka ..untuk waktu yang tak terbayangkan .Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya.mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu.Ya.. .sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja ...kesenangan yg pernah kuraih dulu....Ya..agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya..sebentar saja..Robbal alamiin.Rohiim. kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua..

bahkan beliau mengkhususkan . meringankan orang yang tidak berpunya. mengisyaratkan bahwa Muhammad saw. menceritakan kejadian yang dialaminya. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. bahwa Aisyah istri Rasulullah saw. selimuti aku. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata. menjawab³Maa ana biqari¶ ³. Muhammad saw.´ pungkas Muhammad saw.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya. sangat cemburu dengan Khadijah . takut dan khawatir terhadap dirinya. sekali-kali tidak. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali. ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu. ³Selimuti aku. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat. ³Sungguh saya takut terhadap diriku. ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. namun demikian. Muhammad saw. Demi Allah. perlahan rasa takut mulai menghilang. karena engkau penyambung silaturahim. tidak dikurangi sedikit pun. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran. Tiga kali juga Muhammad saw. ³Tidak. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. Setelah merasa tenang. membantu yang memerlukan. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali.

Seandainya Muhammad saw. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya. tidak ³betah´ di rumah Khadijah.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya. Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat. terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. Muhammad saw. dan merasa takut kepada mereka. Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. sehingga hilanglah rasa takut darinya.´ Huud:70 .´ Muhammad saw. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth. adalah hal yang wajar. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut. pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu. Muhammad saw. baru menceritakan apa yang terjadi. minta diselimuti. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. Namun.

berkata. sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah.³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Karena itu. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. Sekaligus Muhammad saw. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad. ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun. turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). Khadijah menjawab dengan mantap. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. yaitu informasi di . juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun. terhadap dirinya. Khadijah seorang yang cerdas. Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi. sejak menjadi pedagang. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). orang yang paling dekat dengannya. sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). Muhammad saw. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. setelah sebelumnya terputus beberapa abad. Khadijah tahu.

bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. sendiri. Atau berteduhnya Muhammad saw. seperti sirah Ibnu Ishaq. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw. Sejarah sirah mencatat. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya. ³Tidak. Waraqah bin Naufal. Abu Thalib dan paman-paman yang lain. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. dan Muhammad cocok menjadi suaminya. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw. Keduanya berkomentar. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad. di bawah sebuah pohon. melamar Khadijah. sirah As Suhaili dan lain-lain. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. sirah As Suyuthi. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. sirah Ibnu Hisyam. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. bahwa Khadijah bersanding dengan . Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. Muhammad saw.yang menemani Muhammad saw. Makanan. kemana saja ia berjalan dari terik matahari. di suasana terik matahari. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. Di akhir lobi. Dengan ditemani pamannya.dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah. berdagang ke Syam. ketika Khadijah menjawab dengan mantap. Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. Jawaban tegas. untuk umat ini. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar.

³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak. adalah kebenaran. Allahu a¶lam. Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. Khadijah berkata. Khadijah kembali bertanya. Khadijah ra. Dengan sigap dan penuh cinta. ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. Ia bukanlah setan. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw. Khadijah berkomentar. ³Ya´. Demikian. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. di dalam rumahnya.Muhamamd saw. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. . Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka. jawab Muhamamd saw. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. kita melihat sikap bijak ummul mukminin.

menghargai pendapat istrinya.kepadanyalah.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri. ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.karena dirinyalah.seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.memberikan segala cinta.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.dlm hal ini adalah istrinya.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.perhatian.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.perlindungan dan cinta serta sayang.kedamaian.´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.jika dia mempercayakan hidupnya.keteduhan.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya.ketenangan.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.

Negara.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya. .istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu.istri.dan mendidik diri.seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.dan agamanya.serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA).mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya.

jika kamu beriman kepada Allah. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.Syaikh Al Albani rahimahullah. tempat tidur. Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. dan hari akhirat. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Asy. (an-Nuur: 2-3). Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. dan yang semacamnya. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang. Dan suatu jalan yang buruk. Di mana jika suaminya marah. no. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya.´ (HR. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. 257. pakaian. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. selalu kembali kepada suaminya. banyak anak. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.

dalam keadaan terhina.´ Beliau bersabda. tidak melihat kepada mereka.´ (HR Muslim [107]). ³Hai Nabi. ia berkata. bersabda. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. tidak akan membunuh anakanaknya. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik.´ (Shahih.´ (al-Furqaan: 68-69).´ (al-Mumtahanah: 12). bersabda kepada para sahabatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Rasulullah saw. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. barang siapa yang melakukan yang demikian itu.a. tidak akan mencuri.(alasan) yang benar. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. tidak mensucikan mereka. bahwasanya Rauslullah saw. Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina . niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. ia berkata.a. penguasa yang pendusta. Rasulullah saw. HR Abu Dawud [4690]). (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat. bersabda. dan orang miskin yang sombong. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. beliau bersabda. apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya. tidak akan berzina.´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin.a. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. dan tidak berzina.

´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). (HR. 1417. Al-Bukhari no. 1026 . Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. (HR. Abu Dawud no. Ahmad 6/456.´ (HR. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. demikian pula mereka (para suami). yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk.´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan. 5195 dan Muslim no. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya.dengan isteri tetangganya. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Menjaga rahasia-rahasia suami. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya.´ (Shahih. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah. HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya.

mempunyai istri yang shalehah. agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya.´ (HR. Rasulullah bersabda. Yaitu. melegakan bila dilihat.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. 29 dan Muslim no. selain istri yang shalehah. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya. 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ridha bila diberi yang sedikit. Muslim no. Rasulullah bersabda. ketika suaminya pergi.1436) Melegakan hati suami bila dilihat. tidak melupakan kebaikannya. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. sesudah takwa kepada Allah SWT. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. . karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. ´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki). taat bila diperintah. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. Amanah.´(QS Ar Rum [30]: 21). yaitu: pertama. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya. yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. Allah SWT berfirman.´ (HR. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya.´ (HR Ibnu Majah). Al-Bukhari no.

y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain. Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal..Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:.yaitu seorang wanita di dunia ini.karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah.dan belum sempat menikah dgn yg lain..Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah.(Al-Majmu'. . y Mereka telah menikah...maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu. y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal.ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) . Mereka meninggal sebelum sempat menikah..maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia.(HR.AlTsamin. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah.1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka.akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan.

Muslim) Maka jika ia telah bersuami. ''jika dia belum menikah.1281). Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani. adapun jika dia sdh menikah.sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya.1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu).? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu.maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup.''(HR. Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal.bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga.berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya.maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia.´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.kepada istrinya.. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra. ''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku. .akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya.walaupun sempat menikah berkali-kali.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga. maka ia utk suaminya yg paling terakhir.

(QS.:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah..karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta..atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan.Ibrahim.''(Al-Bab Al-Maftuh.atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.3/23-24) .

''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.a.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.a. .berkata.a.orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu. dan sehelai rambut Rasullullah SAW.ha.berkata.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.'' Umar r.putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik. Rasullullah SAW berkata.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu. Di rumah ali r. Fatimah r.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r.a.a..Mangkuk cantik.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini..''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .a.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan Ali r.madu dan sehelai rambut) Abubakar r. Baginda Rasullullah SAW.a..orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu.seorang raja itu lebih manis dari madu..''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.berkata. Utsman r.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.a.Umar r. madu.istrinya sayidatina fatimah r.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik.Utsman r.a.bertamu kerumah ali r...a.berkata.

.menyerahkan diri. Allah SWT berfirman.nikmat sorg-KU lebih manis dari madu.dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut..Malaikat jibril AS berkata..harta....dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu.dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat .''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu.''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik.

Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. "Aku agama Tauhid". Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan . Babi itu dituntunnya dengan cermat.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga.Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. jawab pemuda itu yaitu agama Islam.T Setiap kali dia hendak bermunajat. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?". kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Itu urusannya dengan Allah. Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang.W. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud . Nabi Musa terkejut melihatnya. "Apa hal ini?. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. kampung serta tempat tinggalnya. "Wahai tuan hamba". Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. "Habis. Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya . Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Setelah mendapat jawaban. kata pemuda itu. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan." Kata Nabi Musa. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. "Ya Allah.

Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini .T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak.W. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. tambah pemuda itu lagi.hamba lihat tadi. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi. Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya . sambungnya." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami. maka Kami angkat doanya." Itulah berkat anak yang soleh. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga.T. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya. aku tetap melaksanakan tugasku. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan.". itu juga bukan urusan kita.s. tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. 'Wahai Musa. . hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat. inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga.W.".

Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis). . s 3. Bukhari [629] dan Muslim [1031]). Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. ³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. seorang pemimpin yang adil. ³Ada tujuh . Tirmidzi [1633]). 6.´ (HR. dan 7.golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. dua orang yang saling mencintai karena Allah. 2. 5. seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan... seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 1.´ (HR. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. 4. mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya.

apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´.´ (HR. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan.´ (HR. suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku. mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]). yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan. Tirmidzi [1639].´ Maka kukatakan kepada beliau. ³Wahai Rasulullah. .´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan. dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah.Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. Adapun dua bekas itu adalah. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´. ³Sungguh. dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah. ³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. ³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka.

Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. . an-Nisaa¶ : 40). µWahai Aisyah. ³Cukup. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´.´ (HR. Bukhari [4763] dan Muslim [800]). Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya). Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan. µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. Maka beliau berkata. µDemi Allah. ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´.¶ Maka aku katakan. sampai di sini saja.¶ Aisyah berkata. Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah.´ (QS. beliau (nabi) berkata. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶. Aisyah mengatakan. ³Pada suatu malam.´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶. µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶.¶ Aisyah menceritakan.Maka beliau menjawab. Aisyah melanjutkan.

dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´. sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka. µWahai Rasulullah. Maka beliau menjawab. ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal].´ (HR. Kemudian ditanyakan kepadanya.dst sampai selesai´ (QS. Ali Imran : 190). Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). Namun. ³Apa yang membuatmu menangis?´. . µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. Maka beliau menjawab. Maka Nabi pun menjawab. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. ³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini. al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit.´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. Maka beliau menjawab. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. ³Apa yang membuatmu menangis?´. ³Apa yang membuatmu menangis?!´. dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Bilal pun berkata. Maka ditanyakan kepadanya. Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. dan ditanyakan kepadanya. sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya).Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis.

Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. ³Aku teringat akan sebuah dosaku.´ (lihat QS. lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi. . dia menjawab. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. maka aku pun menangis. al-Maa¶idah : 74). Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya.´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya.

betapa indahnya wanita Sahabatku. adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«. tak ada yang menyangkal bahwa kita. mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita. bukan pada terbukanya dan. tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku.. jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka. semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita. wanita. akan semakin menambah keindahannya . ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri. keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya. sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan.

( ) . wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka.. tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah.. itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««. lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku.....Sahabatku.

Tidak mau sholat «. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. yang Maha Tahu atas segala sesuatu. yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah. Tidak mau sholat «. yang memiliki semua yang ada ? ...? Apakah dia lebih kaya daripada Allah. Tidak mau sholat «. diri ini kecil.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya.? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah. diri ini tak tahu arah. yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah. diri ini fakir.? Apakah dia bebas dari dosa.? Apakah dia lebih tahu daripada Allah. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya. diri ini nista. Tidak mau sholat «. Tidak mau sholat . sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah.? Apakah dia lebih agung dari Allah..

? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri.. Tidak mau sholat . yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka.? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah..? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah.. sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan..? Apakah dia akan aman dari siksa neraka.. Tidak mau sholat . dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi. Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya.. diri ini hina. Tidak mau sholat ... semuanya sholat Mereka bertasbih..´ (QS An Nur : 41) . Tidak mau sholat. diri ini papa. Tidak mau sholat... bertahmid. yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah..? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah. diri ini tak berkuasa..Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah..

yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. yang tidak mau meminta kepada Allah. matahari. di bumi. binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. bulan. bintang. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui.´Langit yang tujuh. yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Dia enggan dan takabur. gu-nung. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka. yang tidak mau mengagungkan Allah. yang tidak mau memuji Allah. yang tidak mau menghormat kepada Allah. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? .´ (QS. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. pohon-pohonan. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah.

´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu.Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG. sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong. karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (2) menegakkan SHOLAT. (3) menunaikan zakat. .´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong.

(lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal.´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶). Al-Bukhari no. Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama.´ (HR. 75 dan Muslim no. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama. Muslim no.berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. 82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403).´ (HR.bersabda: . ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran. 70) Buraidah -radhiallahu anhu. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶.

2621. 459. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. Karena itu.³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. At-Tirmizi no. An-Nasai no. 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan. sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat. Ibnu Majah no. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui. " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir." ( QS At Taubah : 5 ). . 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata. barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.´ (HR.´ (HR.´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. At-Tirmizi no.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat. karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir.

mereka berdiri dengan malas. yaitu neraka SAQAR. . Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia. maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat." ( Al Mudatsir: 42-43 ). niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. mendirikan shalat dan menunaikan zakat.´Jika mereka bertaubat." (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh. tidak shalat ya masuk neraka. Allah Ta'ala berfirman.

. Sedangkan DIA. "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu. saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan". atau hanya karna ada si dia dalam acara itu. sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada.. DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan.... sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan...... bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA.. Nah..Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan.. Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati. Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu. atau karna ingin dilihat oleh si dia.... Pikirkanlah.. karna kata hatimu tak pernah dusta.... tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA. tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri.. .. sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu.. Bukan ridhanya. maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan. Kalau memang hatimu membenarkan...... Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak....... Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya. manusia biasa yang dho'if.... apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita. maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu.. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA. "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah. Ketika hal itu terjadi. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku...

tiada ketakutan« tiada kekalutan«. Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH .. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas . Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH. tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH. setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan .. harta..Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«. Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan.dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini.. seperti keluarga. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«.

.dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini. berbahagialah dia« Ohh. seperti keluarga. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«. Berbahagialah orang-orang yang beriman«.ALLAH« tolonglah hamba ini«. Berbahagialah orang-orang yang beriman««. harta. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«.. Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«.masukkanlah hamba ini ya ALLAH«.RAHMAT-NYA«. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« . UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang. Tanpa membawa apapun jua«. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur. Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin. Hati berdebar.. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia..

yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Teman. Perceraian. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. 'Terima kasih Ya Allah. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini.' Yang ada. 'Ini kan gara-gara kamu. melemah dan jatuh sakit. pernghianatan. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku. Kemudian beliau bertutur. larut mengejar karier. apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada . Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh. perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita. ada peran saya yang membuat suami seperti itu. Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah. 'Benar Mas Agus. orang yang mencintaimu. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. Saya tenggelam dalam pekerjaan. 'Mas Agus.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita. Kesibukan mengejar karier. kehilangan orang yang dicintai.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya. bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris.Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. Izinkan saya mengajak anda. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah. kuat dan hidup lebih sehat. perselingkuhan. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita. melayani suami dengan tulus. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri). tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya.

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. jiwa dan buah-buahan. kelaparan. kekurangan harta. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali). Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. . alBaqarah : 155 -157).diri kita.

434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. 2/36). Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«. At Tirmidzi. Apabila ia memperdengarkan suaranya. demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431.´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya. (HR. baik secara langsung atau lewat radio dan televisi. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi.

1203 dan Muslim no. 422) Demikian pula dalam masalah adzan. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki.ber-tashbih sebagaimana laki-laki. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´. ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. tapi cukup menepukkan tangannya. yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya. Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32). 3/491). Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya. Al Bukhari no. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran.´ . (HR. atau yang semisalnya. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya.´ (Tafsir Ibnu Katsir. Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio.

Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar). atau tujuan lain yang semisalnya. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik. 1/433-434). 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya . dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah.Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah. Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut. Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon. maka hal ini diperbolehkan. maka bergeser menjadi haram.´ (Fatawa Al Mar`ah. Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya. karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka. Seperti inilah yang diharamkan. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon. Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. namun tanpa sepengetahuan si wanita. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya.

maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang.sementara belum ada khithbah di antara mereka. orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya.´ (Al-Ahzab: 32) . Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya). Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian. Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita. Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah. Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita. Pihak lakilaki juga demikian. antara pemuda dan pemudi.Kenyataan yang ada di sekitar kita. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan.

Al-Bukhari dan Muslim).´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad.´ (HR.dan belum dikhitan.. Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian. ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka.´ (HR. ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: . tanpa alas kaki. pent.Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana.. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam. Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan. para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab. : ³Wahai Rasulullah. . Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti.³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil.). ia berucap. ³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata.

Ada pula yang keringatnya sampai di paha. Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya.tanpa makan dan minuman. .Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki.³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka.´±Rasulullah bersabda. tentu saja bumi akan hangus terbakar. logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal. Ada mungkin yang mengatakan. 370) Intinya.Bahkan di hari kiamat. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. ´ Jika kita memperhatikan. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya.Namun sebenarnya dapat kita katakan. tanpa makan dan minum.Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa. pasti dia akan mati. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas.³DemiAllah. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun. tanpa adanya naungan.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat.´ (HR. Ada yang lain sampai di pinggang. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata.tanpa ada naungan.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal. Jika bertentangan.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya.Akan tetapi. hal. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya.Muslim)Jadi. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya.

Oleh karena itu. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa. ''Wahai orang-orang yang beriman. Sebab. pada lingkungan keluarga. Untuk itu. kapan saja dan di mana saja. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. negara. dan agama. orang tua seyogianya selalu mengontrol. upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. secara psikologis. tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. Kedua. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah.'' (QS Attahrim [66]: 6). pada lingkungan masyarakat. Bahkan. dalam konteks yang lebih luas. Allah Azza Wa Jalla berfirman. mengawasi. Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah .

pendidik. Oleh karenanya. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. kaum pendidik.. dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu.'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. para ulama.. Allah Azza Wa Jalla berfirman. yakni negara. . serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut. pada lingkungan yang lebih luas. Artinya.para ulama. Allah Azza Wa Jalla berfirman. dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS. Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. jika baik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. maka akan kuat bangsa itu. Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. mengerjakan amal yang saleh. serta cendekiawan.. Meraka adalah cermin bagi masyarakat. yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara . akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara). Ketiga.'' (QS As-sajdah [32]: 24)..

. Apabila belum mampu. Yang Maha Pemberi Cinta. Berarti itu normal. Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS. Katakanlah Uhibbukum fillah .. Allah SWT... yaitu .... Uhibbukum fillah . Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini.. Allah SWT. maka shaumlah. .. Pencipta kita. Naudzubillahimindzalik.. Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS. Aku mencintaimu karena Allah . MENIKAH. MENIKAH. seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita. saudara-saudara kita. Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya. sahabat-sahabat kita.Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita. Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS. Lalu . Namun. Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita. Ya! Itu normal. BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT. Kawan ... Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. bahkan anak-anak didik kita kelak ...

kita sudah pernah berciuman sebelum menikah. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis.. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita. tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata. Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING... ketika mereka tahu. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT.. Tak takut lagi dilihat orang. Ya Allah . Seharusnya sih.. Hal itu sudah tidak tabu lagi. Bayangkan. HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. hati. tapi tentunya dihadapan ALLAH. Jauhkan . PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA. maka jangan salah. tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih. Seolah dunia milik berdua. ya Allah .. Karena sungguh. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1. BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat. bukan pada manusia. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita. tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. 2. Ya.. dan anggota tubuh yang lain. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. . yang lain ngontrak! Heuleuh. maka yang ketiganya adalah setan. Hemmm .heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang. BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita.. Faktanya.BUKAN dengan PACARAN. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia. asal kuat iman. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini.

. Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong .. TAK ADA GUNA... jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya.. Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT.?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup.. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).S... Ampuni kami. An Nur:26} Selalu ingatlah... Kawan .. ya Allah . Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q. Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH . Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau. BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM... dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).. Kawan . Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT. *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim . dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). PENCIPTA KITA . Mungkin saja setelah menulis NOTE ini. kita akan bergelut dengan syetan. ALLAH SWT . Jika terkadang kami melupakan-Mu . LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti.. Sungguh ... Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu. saya meninggal? Tak ada yang tahu.... Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama . KEMATIAN itu PASTI. Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba. Tak bisa dihindari. Tapi."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji.

... Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya.kita. . Di akhirat nanti. Ketika ada yang MENGINGATKAN. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI . sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita." (Q. satu ayat saja. ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. perlu dipertanyakan. tapi di AKHIRAT. Tak usah malu. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. langsung sebarkan pada yang lain. Kawan ... tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain. Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu. Kita sama-sama berusaha. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini..S. Muhasabah kita bersama .. berarti mereka SAYANG pada kita... tak usah takut. Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain. Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN. Dan suatu jalan yang buruk.. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI. Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN.. kita akan saling menuntut satu sama lain. Saling mengingatkan . Kawan . Sungguh . MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya. kita akan SENDIRI. ISLAM sangat memuliakan manusia. tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama.

berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH. Takut dibenci. sungguh ..." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH. Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran..Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH. berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita." Ya .. Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH. takut dijauhi! Tapi. .

.. Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia.dg aroma yg harum semerbak.Bidadari surga bismillahirohmanirohim..materi dunia..sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR.BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN .tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan.rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau..(HR..entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi..pasti ia akan menyinari langit & bumi.sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga.BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama.seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y ..popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu ...musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin..masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis......

wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah.berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? ..seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .begitu indah perkataan Rosul .puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka ..yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .kulit"y putih bersih.Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha.berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia..tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS.manakah yg lebih utama .tubuh mereka adalah kain sutra.pakain"y berwarna hijau .ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah .perhiasan"y kekuning"an.

Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) . Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya. DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah. Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan. Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah. Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku". ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN.banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya. Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya. Allah menguatkannya dengan keyakinan.) . Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada). Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala).. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba.. Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah. ia mudah berbuat fasad (kerusakan).. dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26.. Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN.. Allah karuniakan baginya pemahaman agama.(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN.

lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda). sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat.´ (QS. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu.´ (QS Al Anfal :29) 2. jika kamu bertaTAKWA kepada Allah. Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul). az-Zukhruf:32) . Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.´ (QS.Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.1. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian.

maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). ³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana..´ (Baqir al-Majlisi.Bukhari-Muslim) 4. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu. Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. Allah memberikan UJIAN dan COBAAN.³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya.´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah.´ 3.´ (QS.´ (QS Al-Fah :4) 5.. ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini.´ (HR. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada). Imam as menasihatinya. Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR. .

seraya berkata. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya. ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN.Bihar al-Anwar 81 : 188 .Bukhari-Muslim) 7. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. ³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah. Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. ³Engkau heran melihatnya. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah. sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut. ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu.´ (Baqir al-Majlisi. Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh. Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR.´ (Bihar alAnwar 15 : 56. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) . ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6. Sewaktu beliau tiba di rumahnya. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww. maka ia jauh dari kasih sayang Allah. Karena itu. pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau.) Atau dalam hadits lainnya.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari.

" (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR. Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu.. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN.dan masuklah ke dalam surgaKu. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. yang gejolaknya mengepung mereka. berJIHAD di jalan Allah. Itulah KARUNIA Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya..´ (QS Al-Maidah:54) 9. dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir".8. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya. ´Hai orang-orang yang beriman." (QS Al Kahfi : 29) . Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang. Dan jika mereka meminta minum. maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman.

Matinul Khuluq. walau sedetikpun. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Haritsun µala waqtihi. Mutsaqoful Fikri. Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya. Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. Qodirun µalal Kasbi. . Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Qowiyul Jismi. Mujahidun linafsihi. Shahihul Ibadah.

Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik.Amin. Bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. Naafi¶un Li Ghairihi. .Munazhom Fii Su¶unihi.

... Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur.. tersempurna.. berkelebat selalu. sesemangat mentari..Jangan pernah kau tatapku penuh. mengenakan pakaian sutra emas..hanya wanita -.Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu....Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci..Dan tak lebih dari wanita biasa. Bagiku dirimu salah satu dari semua itu. Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku.. seluruh jiwa.....Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah..Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan.... dan tertinggi.Untuknya dirimu ada...Meniru laku para ustadz..Menyentuhmu merupakan ingin diri...... Di belahan Bumi manapun kamu berada..Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku. tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi.......Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah..Ada ingin tapi tak ada henti. Karena toh kau hanya manusia ..Membuatku inginkanmu sepenuh hati. itu ... Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung... Mungkin kau tak peduli. karena akan membuatku mengingatmu.Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku..Bagiku kau bunga.. meski hatiku lebih kotor dari lumpur......Bukan karena aku terlalu indah... karenanya kau tak membutuhkan persamaan. meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh.. tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun.... tapi karena aku seorang yang masih kotor.. Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.Kau memang suci...Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu. Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku........

Atau kejar sang lelaki suci itu. yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu.... mungkin sekarang atau nanti... Tunggu sang lelaki itu menjemputmu..Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu... seperti dicontohkan ibunda Khadijah. .kata otakku.. Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah... dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah.Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita...... melainkan pada jalan yang kau pilih.Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu....... Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas. jangan ada malu. tapi itu pilihan-Nya. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi. bahkan mungkin tak ada sampai kau mati. karena itu adalah hakmu...... terukir dalam kitab suci.seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu.Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu.Jangan ada ragu. tak perlu dipikir lagi. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini. semua terukir dalam kitab suci..

... seseorang itu adalah Engkau....hingga Aku pun membutuhkanmu.. .karena Aku ingin memilikimu. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu.. .. Pantaskah Aku. . 'Aisyah ra... Lantas. seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra.. Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan. Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu.......!!! Pantaskah Aku. Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan. Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh. .hingga Aku pun ingin segera memilikimu..hingga akhirnya Aku pun menikahimu.....karena Aku memilihmu. mawardah & warahmah Cintailah DIA.. dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu...hingga Aku pun memilihmu.. Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan.. Kenapakah Engkau mengagumiku? .karena Aku mengagumimu..Keluarga sakinah.... sebelum kedatanganmu.!! Kenapakah Engkau menikahiku? . Kenapakah Engkau menemukanku? . Suamiku. karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu. dan Fatimah ra.. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya.hingga Aku pun mencintaimu. . o0H..karena Aku mencintaimu... .. terselip cintaku untkmu. Khadijah ra.. Kenapakah Engkau mencariku? ... Suamiku.. Pantaskah Aku. sungguh aku tak tahu cara mencintaimu. Kenapakah Engkau memilihku? ... Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal.. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku. seseorang yang baik budi pekertinya. Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas..akhirnya Aku pun menemukanmu. tanpa Cinta-Nya. jika kau mencintaiku. Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan.. Kenapakah Engkau membutuhkanku? . . Entah berapa warta yang telah kudengar.karena Aku mencarimu....karena Aku peduli pada calon anakanakku..karena Aku membutuhkanmu. maafkan Aku... mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas. Kenapakah Engkau mencintaiku? . luas pemahaman agamanya. Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan. Kenapakah Engkau ingin memilikiku? . Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas..hingga Aku pun mengagumimu.. . Pantaskah Aku...karena Aku menemukanmu. Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas.

.......~ "Cinta ibarat kupu-kupu.. Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima..~ .. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu. Tapi bila kau biarkan ia terbang.....Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku.. semakin ia menghindar.... Jadi tenang-tenang saja. seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik.!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya. dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu..... akan menghampirimu disaat kau tak menduganya.. Makin kau kejar. jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu. mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu...... ia . ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin.

Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. Tak ubahnya seperti guru yang baik. Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. membingkai makna hidup. Silakan . Padahal. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak.. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia. Tiba-tiba. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit. dan ajal sudah di depan mata. mundurkan ajalku sedetik saja. permohonan tinggallah permohonan. Dan. usai sudah permainan.. "Ya Allah.Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. kematian memberikan banyak pelajaran. bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. Hingga kapan pun. ketika sutradara mengatakan 'habis'. bahkan menenteramkan. sandiwara sudah berakhir. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami. yaitu kematian!" (HR. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. maka kematian adalah akhir segala peran. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara.. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka." Tapi sayang. Lalu. Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1. menarik. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. tak akan pernah melekat selamanya. lisan tergerak untuk mengatakan. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan.

peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran. Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. hanya hamba Allah. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Setelah itu. Siapa pun dia. dengan keadaan seperti itu. Petani itu khawatir. Pun begitu. barulah ia tersadar. dan kemudian berakhir. Hidup tak jauh dari siklus: awal. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. Lalu. wajah yang makin keriput. Kecuali. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Tapi. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. Semua berawal. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. bukan siapa-siapa.Itu pun masih bagus. . bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. Cuma tubuh kecil yang telanjang. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. Dan pemilik sebenarnya hanya Allah. berkembang. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. dan juga akan berakhir. Cuma kain kafan itu. Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. kepemilikan pun kembali kepada Allah. Bahwa. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Ternyata. Karena. Dan akhir itu semua adalah kematian. Lalu. semua hanya peran. Ketika peran usai. kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. Hingga kapan pun. Dan. tenaga yang kian berkurang. Dan. Dengan sungguh-sungguh. segalanya akan berpisah. Kaya atau miskin. Semuanya akan berakhir.

Mungkin. inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77. "Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat." dengan menyebut.. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia. Termasuk. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan.. . "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat." (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu. Dengan memaknai kematian.

dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut. dan syara.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya. Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut.Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶. Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka. adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin. bukanlah perkawinan. maupun undang- . sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas. yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. danakibat-akibat tertentu. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. syarat-syarat. kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik). Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara. melamar. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. hak-hak. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu. bertunangan) menurut bahasa.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. baik menurut adat.adat. Karena itu.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. syara¶. dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia.

mereka itulahorang-orang yang zhalim. Sebab itu. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga. nasihat saya kepada saudara penanya. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan. kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya.undang. maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya. zaman itu selaluberubah dan. Sebab. yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. Menurut ketetapan syara. begitu pula hati manusia.´ (An Nur: 52) . Kalau demikian keadaannya. Dan jika kondisi belum memungkinkan. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah. Karena itu. Jika itu sudah dilakukan. Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki.

. Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? ...Sajak kematian Wahai ruh..lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh.. Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik ...detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh.. Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan .. Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh.

... Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu. Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku.Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh.. sempurna lg. Wahai ruh. Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.... Ketika aku dibangkitkan.. hancur lagi.. Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh.. Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga .......

Kasihani aku.. Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb... Ampuni segala dosa dan kehilafanku. Karena akupun tau..... .... Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku ... Ya Robb.Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim.... Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai.. sayangi aku Jangan biarkan aku . Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu.menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb.. Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh... Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi.....

Alhamdulillah pergilah Nak«. Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir. kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya. Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman. Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´. Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw. ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ . Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD .´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un .kata Utusan Rosululloh . Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. dia telah menjadi Syahid. Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah. Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir.Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh . Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . Ayahmu telah memperoleh kemenangan . Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW. alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan . Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh.tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh . dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD.jangan kau biarkan Rosulullloh terluka. Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh . Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang. lihatlah Wahai kedua anakku .

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

dan tuntunan-tuntunan Ilahi.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini. ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. jika kau tidak mampu melihat Allah. masalah ini dan itu. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. Rabbiy beri kami kemudahan. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga. . Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. permudahlah. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. karena dunia bukan Surga. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. Amiin ya Robbal alamin. memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah. Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. saat akan berdzikir. akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu. kami butuh rindu kepada Mu. di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. datang kesulitan dunia. detik ini Allah sedang rindu kepadamu. saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan.

Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid. Setelah ia mengenalinya.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid. di yaumil akhir. ³Kamu berdusta. Seperti yang pertama.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad. ya Allah. Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu. Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya.Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika. Ia kemudian dipanggil oleh Allah. berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau.´ sergah Allah. dan sungguh kamu telah memperolehnya.´ sambung Allah lagi. Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid). . Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya.´ jawab lelaki itu. ³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya). Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka.´ ungkap Allah. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun.

Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau." Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya.Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah. Iapun mengenalinya. .

Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. Ketika ada motivasi lain. Itulah sebabnya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. (QS. Tapi di sisi Allah. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. sekecil apapun. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. (HR. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang.

Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji. Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. Misalnya. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. makanan. Jika niatnya seperti itu. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. Di siang hari yang panas. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. Dalam kenyataannya. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. daripada Secara syar¶i.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. seorang lelaki masuk ke mesjid. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. Ibadahnya sah. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . akan tetapi kurang afdol. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air.

Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis.¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan . riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang.kebenaran. minta didahulukan segala kebutuhannya. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll.. Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. Para sahabat bertanya. Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu. akan. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh. "kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. 2. Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´. Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. Al-Hikam. merasa benci bila diremehkan. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan riya' itu ada 2 macam : 1. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini.´ (QS. Ingatlah. ya Rasulallah? Riya¶.. adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati.

hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk. . sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia". kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian. bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". yg meng-Esakan Allah. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas. dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku.berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain.

membaca Alquran. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. Akibatnya.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10). Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan. penyakit hati mulai menjangkiti. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. dan lapang dada. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. dan shalat. dengki. jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. sehat. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. Di antaranya dengan berzikir. kesabaran. Semua dianggapnya sama. dengan mudah bisa dilihat dan dikenali. dan serakah mulai tumbuh. Pada jiwa seperti ini.MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan. Namun. dan segar. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. Iri. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan. optimistis dan lapang dada. Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. sehingga jiwa menjadi tenang " . Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah. Jiwa manusia laksana air. Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. kejahatan dan ketakwaan.

(QS Ar-Ra'd [13]: 28). Selanjutnya. mulai dari kita sendiri. Di saat kejahatan merebak di masyarakat. Ingatlah. Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya.Wallahu 'alam Bishawab .perbuatan) keji dan mungkar. mari bersihkan jiwa. Juga. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini. (QS Al-Anfal [8]: 2). membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini. hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Oleh karenanya. dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari.Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya).

Ketika berhadapan dengan Masyitoh. Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. sebut saja nama ayahku. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. tanpa disadari sisirnya terjatuh. Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH. Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´.Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH. dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj. Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. . agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa). Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam.

bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya.´ (QS. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. Ali Imron : 102) .³Hai orang-orang beriman.

t.a. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin. 8.w. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10. Allah s. maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak.w. 7. . Apabila telah lahir anak lalu disusui.w. 6. dan orang yang takutkan Allah s. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya. 4.t. Ketika ditanya kepada Rasulullah s. jawab Baginda s. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s.t.w. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.w.w. 3.w.a.t.w.t. maka Allah s.000 tahun).. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1.w. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya.t. maka Allah s. 9. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.t. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1. Barangsiapa membawa hadiah. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. 5.t. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2. maka Allah s. maka pahalanya seperti bersedekah)..000 kejahatan.w.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1. akan hal tersebut.

14. Daripada Aisyah r. 11." . maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. maka baginya syurga. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu. 17. "Suaminya". Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab.a.a. memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya. 19.w. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s. malaikat di langit. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Wanita yang taat akan suaminya. 18. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s. 12. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga.a. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s. puasa bulan Ramadhan..a. maka jawablah panggilan ibumu dahulu.w. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1.w. "Ibunya".10. Aisyah berkata. 15.w) di dalam syurga. 16. burung di udara. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka. "Aku bertanya kepada Rasulullah s. Perempuan apabila sembahyang lima waktu.000 lelaki yang soleh.a. 13. semua ikan-ikan di laut. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki.

juga antara yang baik dan buruk. Dengan ilmu. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. mandi. memiliki jabatan yang tinggi. . Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. halal dan haram. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya. Dengan ilmu. Dengan ilmu. shalat dan berzakat. berakhlak. standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi.Carilah Ilmu Agama. beribadah. dia tahu bagaimana cara berpuasa. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. atau bisa membuka usaha yang prospektif. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. wajib dan sunnah. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. dan bermu¶amalah. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. dia tahu bagaimana berwudlu. Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan. Dengan ilmu. atau bisa melanjutkan bisnis keluarga. haji. sehingga mereka terlihat mulia. dan umrah. Wahai kaum muslimin. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya.

Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.Dengan ilmu. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. memberi jaminan. sewa. gadai. Dengan ilmu. Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. dan kerusakan. . bagaimana berbakti kepada orang tua. dan menyambung kekerabatan. fitnah. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama.´ (QS. pangkat. membayar hutang dan menagihnya. Tidaklah harta. Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. Dengan ilmu. membayar dan menagih hutang. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. membeli. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal. bagaimana mendermakan hartanya. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. Dengan ilmu juga. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya.

ketiga. Wahai saudaraku. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini. maka dia pergi kepada orang alim kedua. Ahmad dari Abu Hurairah. dan ketaatan. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya. pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. Terlebih pada zaman sekarang ini. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim. bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. 4867) Wahai saudaraku. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. Bagi ahli ilmu. walaupun dia tidak cocok. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain . Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. orang yang paham dien sudah jarang. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. -di mana para alim sudah sedikit. mengeluarkan mereka dari syirik. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. bukan petunjuk. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. Namun. dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah.´ (HR. no. mengikuti hawa nafsunya. sunnah. lalu dia memberikan fatwanya. mengajarkan ilmu kepada mereka. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama.

Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. aamiin . . karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu. perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya. Bacalah. () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu. Wahai saudaraku.´ (QS. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.´ (QS. Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu.. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. . Allah Ta¶ala berfirman. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. Ya Allah. sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat.bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut. Mengajarnya pandai berbicara. Yang telah mengajarkan Al Qur'an. Dia menciptakan manusia. Bahkan.

Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami. seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu. dosa-dosa sahabat kami.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

T .T. akan menebarkan sayap di sebelahkiri. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.T. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- . Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini." Sambung Rasullullah S.W. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut. maka malaikat Jibrail A.S. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut.W.T. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. " Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya.W.T.W. Lalu Allah S.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A. tangan ini telah mengeluarkan sedekah. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman.W. maka Jibrail A. maka dia pun kembali kepada Allah S. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik.dikatakan saat nazak orang itu.S. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan.tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan.A. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain.W.S." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga.

4. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad.T.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1. Kemudian AllahS.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki." Sebaik saja mendapat perintah AllahS. 2. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS." Telah bersabda Rasullullah S." Apabila gagal malaikat maut. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin.W. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus. Maka berkata Abu Bakar R." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah.A." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.W.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu. 7. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka. 5. 3. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat. .W.T. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina.W.T.W. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin. 6.T. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu. Abu Bakar R.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.majlis ilmu. Orang-orang yang mati syahid. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga.A.

2. Orang berpuasa di hari Arafah.. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati. Kalau rajin. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Sekian untuk ingatan kita bersama. . 3.

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita . keluarganya. hai dzat yang paling berbelas kasihan. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. keluarganya. Engkau Dzat yang kekal selamanya. serta para temannya. dan para sahabat beliau.. dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan.DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim.. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini. kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya.. dan para sahabatnya. yang Qadim dan Awal. Amien . By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA . Ya Allah. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. atas anugerahMu yang agung. Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW.

Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam. Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara ..

³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung...Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan.´ (QS. An-Nur : 52). Mengenal Kiamat .. Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku .

is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al. berkata: "Saya tanya . termasuk Yahudi. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al.Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula.asra Yawm al-Tan d Yawm al.a.zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim. Kristian dan Islam.

w." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.t.a.w. apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s. bersabda: "Ketika Allah s. dan orang yang kejam. dan ada yang luka terkena bantolan duri. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan)." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan. besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi.w. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki.w." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s.a.w.w.t. penentang.a.kepada Rasullullah s. dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka. maka ada yang selamat.w." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. dengan lain Tuhan. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s. yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati .a. Allah s.t. sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri.. berkata: Rasullullah s. Kemudian Allah s. telah selesai menjadikan langit dan bumi.w.w.a.: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. berkata: Rasullullah s.a. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab).t.t.w. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran). menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil.w. Firman Allah s.a. dan bagaikan angin kencang. menjawab: "Sangat besar bulatannya. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s.a." Saya bertanya: "Ya Rasullullah. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat. iaitu mematikan dan membangkitkan. maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam.w.: "Bagaikan tanduk dari cahaya. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan). bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula).a. maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan.

t. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan. Jibrail. Firman Allah s.t. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati.: " Hai Malaikulmaut.w." Firman Allah s. maka ia sendiri." Kemudian Allah s. yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah.w. Engkau yang hidup.t. kecuali yang dikehendaki oleh Allah. dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian. (Yang bererti) Tiap makhlukKu." Maka Allah s. Israfil. Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s.w. Mika'il.t." Kemudian matilah . yang tidak mati.w.a. lebih mengetahui.w. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin.w.t. Malikulmaut. menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka. sehingga ketika ditanya oleh Allah s.t. berfirman: "Harus mati Jibril. tinggal hambamu yang lemah. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r. tiba-tiba ia menjerit. berkata: "Kemudian Allah s. (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. tinggal malaikat Jibril.t. tibatiba mereka bangun dan melihat. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua. kemudian ditiup lagi.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi.w. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya. Israfil dan juga Hamalatul arsyi.w." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Mika'il. Mika'il. dan kini matilah engkau. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s. Hamalatul arsyi dan aku. bertanya: "Hai Malaikulmaut.

t. Allah s. dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril.w." Maka hiduplah mereka.w.w. Nabi Muhammad s. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. Israfil. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja. Kemudian Allah s. tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka.t. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu. Lalu Allah s. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s. maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s. tiba-tiba terdengar . kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar." Kemudian Allah s.w. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan.t. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya. mereka menangis sehingga habis air mat. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail. maka Allah s.w.w.t. Abu Hurairah r.a. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu.a.w. manusia dan lain-lainnya.t.w. membiarkan mereka.t. lalu Allah s.t. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari. jin. berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar.w. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut.w. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga.t. tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?. maka bumi mengeluarkan mereka. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun.w.t.t.t. maka apabila telah berkumpul semua makhluk. kerana kau pertama yang kuluar dari bumi.t. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. kemudian Allah s." Kemudian Allah s.a.w. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung. menuju kepada Tuhan mereka . sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu." Kemudian Allah s. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab.w. menyuruh Israfil meniup sangkakala.t. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s. Mika'il.w. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu. maka Allah s.w.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat.w.

dan mereka langsung berbaris.: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan.a." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. setengahnya dikepung oleh setangahnya. kemudian langit kedua dengan isinya." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri. hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu.t. berkata: "Nabi Muhammad s. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi.t. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin.w. berkata: "Sesungguhnya Allah s. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat. Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila. bersabda: Allah s. aku nasihatkan kepadamu. telah berfirman: "Hai para jin dan manusia.t. kemudian yang ketiga dengan isinya. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi. kemudian turun prnduduk langit ketiga. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun. kemudian keempat dengan isinya. kemudian kelima dengan isinya. dan seterusnya sampai langit ketujuh. Ish lauhal . maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata.w." Firman Allah s.w." Abu Hurairah r. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim. Kemudian Allah menyuruh jahannam. Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun.a.w.suara yang keras dari langit.w.t. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan.a. maka silakan menembusnya.

: "Ya." Kemudian Allah s. memutuskan pada semua makhlukNya.w. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin." Nabi Muhammad s. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk.a. berkata: Nabi Muhammad s. Dan sembahlah Aku." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan . lalu Allah s. oleh sebab kekafiranmu.w. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu.a. sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata. sebagaimana firman Allah s. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya. sampai betis.t. sampai perut dan ada sampai mulut.a.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha.w. ada yang berpeluh sampai tumit.yauma bima kuntum takfurun." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut. Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah. Inilah jalan yang lurus. Masuklah kamu kini. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit.w.t. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya.t.w. tidak minum. kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas.a. kerana lamanya berhenti. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan. (Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan.w.t." Lalu Allah s. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah. Nafi' dari Ibn Umar r.w. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya. memutuskan antara semua hambaNya. bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat. perak (dinar. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya. dirham).

sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya." Mu'adz bin Jabal r. (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba." (penganiyaan). kasihanilah aku.a. meskipun masuk kedalam neraka. Dan badannya dalam apa ia rosakkan. Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia.a. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau." Penyebab matinya hati .t. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat. meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat." Sepertimana firman Allah s.a." Maka dipuji oleh isterinya." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak." Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s. bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar.w.w. berkata: Nabi Muhammad s. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini.t.w. (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis.kepadanya. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan.w. Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan).

" Sang tuna netra menggendong si lumpuh. . tetapi tidak menentangnya. Gendonglah aku. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. 8. tetapi kau tidak lumpuh. "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. Kalian nyatakan neraka itu ada. karena aku lumpuh. 7. 4. Kalian mengenal Allah swt. 3. tetapi tidak mengamalkan isinya. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. maka keduanya layak mendapat siksa. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. tetapi tidak memenuhi hak-haknya. 9. 2. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya. 6. Kalian membaca Al-Qur'an . tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. kemudian mereka memakannya. Kalian nyatakan setan sebagai musuh."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. dan memetik buah-buahan tersebut. Kau tidak dapat melihatnya." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri. ketika kamu dalam keadaan melarat. tetapi tidak bersyukur kepadanya. tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. 5. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu. akan mati merana.

Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati. lepaskan busur panahmu selalu. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya. Jadilah seperti tawon. ia justru tertawa. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. Saat ini hatimu sedang mati. Begitu pula dirimu. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. Kelalaian telah membunuh hatimu. dimana pun ia dapatkan. engkau tinggalkan shalat malam. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ).´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. di perjalananmu. Akan tetapi. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak.sebab.10. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. jika . puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit. kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. maka ia segera mendarat. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian. akan tetapi.

ucapan yang buruk. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan.hari ini tidak tepat sasaran. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. Ketahuilah wahai saudaraku. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. bisa jadi besok tepat sasaran. kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia. seperti pergunjingan.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. pandangan yang haram dan lain sebagainya. Setiap hari ada 70. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih. berdzikir. pengadu dombaan.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. Tetapi. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu. Dalam 24 jam hati 70. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu. sedikit sekali yang membahas masalah ini.

jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik. Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat.³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) ."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya. maka akan nampak nyaman dan hidup. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah.

Ia bakar perca. para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. kecekatan kerjanya. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. Kesantunannya. Zubair.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. . ¶Utsman. Karib kecilnya. ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. ia seka dengan penuh cinta. Sa¶d ibn Abi Waqqash. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr. ´Allah mengujiku rupanya´. Radhiyallaahu ¶Anhu. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. sungguh memesonanya. Abu Bakr Ash Shiddiq. Tapi.. parasnya. Di sana. mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. Mush¶ab. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Ia bersihkan hati-hati. begitu batin ¶Ali. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali. Fathimah. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. ibadahnya. Thalhah. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya.

keluarga Yassir. Khabbab. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata. Lamaran Abu Bakr ditolak. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. atau pengorbanan. Abu Bakr sang saudagar. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku..Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr. ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. ¶Umar memang masuk Islam belakangan. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam.´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti.. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu. ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah.musuh Allah bertekuk lutut. Setelah Abu Bakr mundur. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. Al Faruq. Beberapa waktu berlalu. di sisi ayah Fathimah. Ia adalah keberanian. ujian itu rupanya belum berakhir. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial. ¶Abdullah ibn Mas¶ud. Ah. Maka ia hanya . Ya. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. gumam ¶Ali. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. Bilal. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. ¶Umar ibn Al Khaththab. ´Inilah persaudaraan dan cinta´. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah.

Dan ¶Ali ridha. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Itulah keberanian. Selebihnya. menikahi. Usianya telah berkepala dua sekarang.berani berjalan di kelam malam. Maka dengan memberanikan diri. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin. Atau mempersilakan. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak. tanyanya tak yakin. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. Ia mengambil kesempatan. ´Ya. dia pemuda yang belum siap menikah. ´Wahai Quraisy´. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. Lamaran ¶Umar juga ditolak. Ia tahu. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. Ya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. katanya. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. anaknya menjadi yatim. lalu naik ke atas Ka¶bah. sekali lagi sadar. ¶Ali.¶Umar telah berangkat sebelumnya. saudagar Quraisy itu. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak. kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. ¶Umar jauh lebih layak. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi. Ia thawaf tujuh kali. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. ´ ´Aku?´. Menanti dan bersembunyi. . Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka.. atau ibunya berkabung tanpa henti. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´. Yang ini pengorbanan.

kata mereka. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. Yang pertama adalah pengorbanan. maaf kawan. dan Fathimah. Ah. Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Itu resiko. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. ´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah. Mungkin tidak sekarang. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Lamarannya berjawab. Dengan keberanian untuk menikah. Dengan menggadaikan baju besinya.. Atau mengambil kesempatan. Sekarang. Ia mempersilakan. itu menyakitkan. ¶Umar.. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah. Bukan janji-janji dan nantinanti. begitu nuraninya mengingatkan. cinta tak pernah meminta untuk menanti. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel. Ah. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. ³Maafkan aku. Tapi ia siap ditolak. ´Eh. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. Yang kedua adalah keberanian. Dan di sini. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan. Itu hutang. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. ¶Ali adalah gentleman sejati. Aku pernah satu kali . Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi. Sahlan juga. karena sebelum menikah denganmu. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. Seperti ¶Ali.pilihannya. Dan ia pun bingung. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya.

bab4). ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata. karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. ³Ya.jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata. . dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. memberkahi kalian berdua. membahagiakan kesungguhan kalian berdua. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut.´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183. maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak).´ Kemudian Rasulullah saw.

Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN.. So. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia.. Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. .Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN.. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan. tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda. ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN... maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda.. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran. Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya.. Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN.. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF.. maka cukup amati saja dan beristighfarlah. Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini... jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA.. apalagi kepada orang lain di luar sana.. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung. sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda. dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA... Anda adalah Anda.. Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan. ANDA adalah ANDA yang MERDEKA..

.... Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda. Jangan Takut dan Jangan Khawatir. Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah. Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda .kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu .bukan PIKIRAN Anda.. dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI. ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So. TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya. Anda mah Anda.. BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri.. kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH... PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" . menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda. maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya.. PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA. dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH. NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi.. . karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda. .. sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda .... EMOSI mah ya Emosi...... SEJATINYA.. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya.. tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda... TA'AWUDZ. Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda.. Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI. maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil.. Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan.

sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti . . dan Fuad yang menjadi saksi.. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan. PERASAAN. "Ya Allah. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat." Sahabat.. Yuwaswisu fii shuduurinnaas. pikiranku.... dan jasadku mengikat..Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda... Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN.... sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku. mencemari. insya Allah...Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini. tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. sedangkan PIKIRAN.. sebagaimana Penglihatan. dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya. Pendengaran. semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN. PIKIRAN adalah UJIAN. jangan izinkan emosiku. ..

yaitu baik dan buruknya.mendengarnya.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan. Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu.ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya.sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian.namun yakinlah.terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya.biarlah perlahan-lahan hatimu.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat. ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti.karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu .namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya. Cinta itu tumbuh secara tak terduga.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya.

kehinaan.!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran.namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.ketidak bahagiaan.lebih matang..kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya.lebih dewasa.namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya.adalah bagaimana kau bisa Rupa. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran.ketika kau melihat dia dan mencintainya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan.mengusir rasa dingin dari jiwamu.adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia.karena inilah kau bisa menepis kefakiran.justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.ataupun Nasabnya.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.kita seperti layaknya diberi biji utk di .lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri.harta.suci.dan ke arah yg lebih serius.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang.

kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan. ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa .dan berjalan kearah yg sama.tanam. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian.terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.dan jg sebaliknya.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya. Semoga bermanfa'at.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa.ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya.karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut.lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.yaitu menggapai Ridho Allah SWT.

MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang. Dengan pemberian yang sedikit. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. Namun sebaliknya. Dengan pemberian yang banyak. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . Tapi engkau tidak pernah memujiNya. Engkau makan dengan lahap rezkiNya. engkau tidak pernah mau berlapang dada. Tapi engkau tidak pernah menyadarinya. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya. Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. Wahai Sahabat. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Wahai Sahabat. KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. Wahai sahabat.

Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah. Ya Allah. Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Ya Allah. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Pada manusia engkau takut dimarahi. Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas. Kepada manusia engkau merasa takut. . Lihatlah. Wahai Sahabat. Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah. Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu.

Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. Atau dalam maksiat kepada Mu. Mata yang banyak maksiat ini. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Mulut yang banyak maksiat ini. Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu. Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah. Kami pernah melanggar aturan Mu. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Ampunilah kami. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. . Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Ya Allah. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Ya Allah. Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. Yang memiliki keinginan setinggi langit.Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Mungkin tanpa kami sedari. Berilah hamba Mu ini ampunan. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu.

Umur kami semakin berkurang setiap hari. Tapi dosa-dosa kami terus bertambah. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu.. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai. Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa . semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa. Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu. Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan .yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula... Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah. Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung.Ya Allah. Ampunilahku Ya Allah..

.Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu .Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan.Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar. ajaklah dia taat kepada Allah ...Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia.. wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah .Nikah itu suci. karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya.Biarkan mereka menjadi wanita shalilah . akan mudah hancur..Di bawah bimbingan manusia pilihan....Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri.Jadikanlah dia sebagai Hajar.Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng . wanita utama yang loyal terhadap tugas suami.Jika engkau menjadi istri . dia sebagai Maryam.Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw ...ukhtie. tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah .Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena .Jangan engkau jadikan harta..Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih.Jangan kau larang mereka taat kepada Allah . Ibrahim..ikhwah fiilah.Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan .Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu .Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu .Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah. . tapi juga akherat . tidak marah ketika harus tidur di depan pintu.Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan .Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu. sakinah dan rahmah akan tercapai. bisa karena keturunan dan bisa karena agama.nasehat ini untuk semuanya kebaikan.Tidak .ingat itu harta.Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah...Nikah itu ibadah ..Istrimu adalah tanggung jawabmu .^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah... dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .Dengan cintamu..Saudaraku . Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya ..Engkau akan mendapatkan kebahagiaan.Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu . beralaskan sorban..Didiklah justru mereka menjadi penentang .ikhwah fillah .Disayang.Untukmu Yang..Jangan biarkan dia dengan . bisa karena kecantikan.Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth ..ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka . maka keluargamu akan rapuh.. keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka.

Jangan biarkan mereka bermanja-manja .Jadilah engaku ibu yang bijak.Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka .Jika engkau menjadi ibu ..ya ukhti .. agar mereka menjadi anak yang shalih .Mintalah kepada Allah. yang setia terhadap tugas suami .Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih .Ajaklah mereka taat kepada Allah .jangan ikhwan..engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar...Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah.Jika itu kau lakukan .Jangan kau usik suamimu dengan tangismu . ibu yang teduh .Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah . Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam . yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi.Mohonlah kepada Allah . yang bisa menjaga kehormatannya .Anak yang bisa membawa kebahagiaan.Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka.Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu .Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam.Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah .Jangan biarkan mereka bermalas-malas ...Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu .

RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). padahal ia amat baik bagimu. padahal ia amat buruk bagimu. KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka." (QS. 2]. sedang kamu tidak mengetahui.KENAPA AKU DI UJI ? 1]. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Al-Baqarah [2] : 216). sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat." (QS. Ali Imran [3] : 139). Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga." (QS." (QS. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan. KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. jika kamu orang-orang yang beriman. Al-Baqarah [2]: 286) 4]. 3]. KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. (QS. al-Baqarah [2]: 214). . Allah mengetahui.

Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Yusuf [12] : 87)." (QS. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. (QS. maka balaslah penghormatan itu . Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir".. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan). At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. Al-Baqarah [2] : 45) 6]. (QS. 8]." (QS. diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. kecuali bagi orang-orang yang khusyu. Al-Insyirah [94] : 8). AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. tidak ada Tuhan selain Dia." (QS." (QS.! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.5]. Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ". supaya kamu beruntung. At-Taubah [9] : 111) 7]. Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku. Ali Imran [3] : 200).

" (QS. (QS. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.. karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur... "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. YA ROBBAL ALAMIIN.." AMIIIN. kapan pun dan dengan siapa pun. hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma... An-Nisa' [4] : 86). sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Untuk itu. Ibrahim [14] : 7).. Meminta serta Berserah Diri..dengan yang lebih baik dari padanya. WAFIL AKHIRATI HASANAH.AMIIIN. Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT". WAQINA AZABANNAAR....untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun. Al-Fatihah [1]: 5).. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur.. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Mari kita berbenah dan terus berbenah. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah. .AMIIIN. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"." (QS.

s. Tanpa mereka.Jangankan lelaki biasa. Masih mencari walaupun sudah ada segala. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka.. Kenalkan mereka kepada Allah. istri atau puteri. namun Nabi Adam a. fikiran. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator. AKAL SETIPIS RAMBUTNYA.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. Itu bukan diskriminasi Tuhan. HIASILAH DENGAN AKHLAK . disitulah kuncinya. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus. PERASAAN SELEMBUT SUTERA. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 ..galanya. Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. perasaan lelaki akan resah. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. Akan terhibur dan berbahagialah mereka. Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA. tetap merindukan siti hawa. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN. Apalagi yang tidak ada di syurga. Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. KUATKAN DENGAN IMAN. Assalamu'alaikum. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu. zat yang kekal. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan. hati. TEBALKAN DENGAN ILMU. HATI SERAPUH KACA. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan.

dunia akan huru-hara. iman dan akhlak. bahkan mereka pula membengkokkan.wajah: negarawan. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. karyawan. Bila tulang rusuk patah. jutawan dan wan-wan lain. suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA. bahkan anakpun akan kehilangan ibu. jinakkan diri dengan Allah. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. rusaklah jantung. Tidak akan lahir superman tanpa superwoman. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. hati dan limpa. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. Bila wanita durhaka. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary. apalagi mengenal lelaki. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI.Tanpa ilmu.

jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS. sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt). supaya kamu bersyukur´ ( QS. Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : . Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa. An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt).

namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini. Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa. namun jangan kita meremehkannya. karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya. Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam . dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) . dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). padahal ia amat baik bagimu.´ ( QS. padahal ia amat buruk bagimu. Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt). akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala. Allah mengetahui. kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. sedang kamu tidak mengetahui.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya.

namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Dan tidak pula sebaliknya. Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya. berfirman : . hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya. tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha.´ ( QS. syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani.³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah.

Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan.. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya. Amin Allahumma Amiin.(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS. Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. . maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar.

Itulah hakikatnya. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan.. Namun heran. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya. Kita mengeluh karena kepanasan.t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18).Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran. Allah s. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang. Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri. Lantaran itu. mendengar. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan.w. Kita mengeluh dan asyik mengeluh.Kecuali orang-orang yang bersyukur. Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi. . sedangkan perut semakin terasa lapar. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari.

." (Ibrahim: 7) . Amin. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit).Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. (Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit.. Mendengar jawaban itu. orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah. yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini. selesai melakukan tawaf. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. "Dan (ingatlah juga). alangkah jahilnya engkau. tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur.

Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. 5. tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. 6. Namun begitu. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Merekalah ibu. isteri. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. 2. supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri.9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1. 4. 3. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. tu dikira sebagai BONUS. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. Wanita adalah hiasan dunia. Kalau cantik. kerana ia akan membuat mereka bangga. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita.

keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki. Lantas. wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil.:: . Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet. Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan.Bersopan satun .Tidak terlalu cemburu . Biasanya. Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki.:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara. .Senantiasa memaniskan wajah .:: . bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan. Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat.Menutup aurat . tanpa perlu bersuara. Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka.:: . Pendek kata. Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki. 7. 9. 8.:: . Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: .Senantiasa memberikan senyuman ikhlas .Ramah dan mesra .:: . dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya.:: . Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya.

Manakala pada kecacatan. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama.. cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA.Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta. Wallahu alam. Sebelum tidur. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini. Lantas. .

Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. 11. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. 5. w. Sabna Nabi s. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak). w. ha. laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. Bertanya Ummu Salamah. 9. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. a. a. 7. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s.Nasehat Untuk Wanita 1. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. w. 12. 3. . akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia. Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli). menjawab. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. w. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. Bukankah kamu dapat melihatnya. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun).). 8. Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. 4. ha. dan Maimunah r. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. 6. a. 2. samada miskin atau kaya. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. : Perempuan itu aurat. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. 10. a. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya. 13.

Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. 17. V. Aku lihat api neraka. ditanyai. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s. Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. a.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. . Tidak. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. : I. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya. w. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. 15. 18. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. Mengapa wahai Rasulullah s. a. tidak pernah aku lihat seperti hari ini. Mengapa terjadi demikian. a. III.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup. Rasulullah s. 19.? Jawab Rasulullah s. Hazrat Aishah bertanya. a. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. w. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. w. a. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. IV. rakan. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya. kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. II. 16.rakan. w.14. w.

ha. t. Lupakan budi baik mu pada orang lain. a. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya. IV. Ingat kepada mati 23. Mereka itu adalah : a. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. E. a. II. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). maka jagalah baik. Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. Asma binti Kharizah Fazari r. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. w.baik fikiran mu. Dari Ali bin Abi Talib r. maka jagailah pandangan mu. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar. . pendengarannya. 21. Sepanjang hidupku. w.20. Mengunci pintu. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. w. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. Wahai anakku. matanya dan lain-lain. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. Kalau ia mendekatimu. t. H. B. F. D. bersabda. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. G. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak. 22. Itulah suami mu. Apabila engkau berada di rumah orang lain. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. V. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. Orang yang gemuk tapi kurus b. : Aku dengar Rasulullah s. Ingat kepada Allah s. C. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Pesanan Luqman kepada anaknya. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. III.

Selain daripada itu . XI. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. Berdiri menyambut kedatangannya. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya. Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga.VI. Tiada khianat ketika tiada suaminya. Minta talak. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. IX. Rumahtangga dirahmati Allah. m. X. Memuliakan keluarga suaminya. b. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. c. Berdiri menghantar pemergiannya. t. k. Ketahuilah. tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. VIII. j. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. d. w. Mengekalkan malu pada suaminya. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. 24. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. . l. Amalan itu ialah : 1. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. Mengikut kata-kata dan suruhannya. Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. g. Wajib bagi wanita : a. tahmid. f. h. i. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. n. 2. VII. e. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih.

masuk dan keluar tandas dsb. Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum. membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar. Hidup sederhana.berdoa. Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. 3. Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. beristighfar. Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. akan redha ke atas kita. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal. Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami. 5. w. 4. . Mendidik anak secara agama dan sunnah.amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama).ahkam dalam ibadat). 6. Berzikir . t. tidur. berkeadaan suci dan berbau wangi. Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal.

padahal ia amat baik bagi kamu. mempunyai keinginan. Meski ia nyaris menghampiri kita. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. Tetapi apa yang memang bukan milik kita. Maka wahai jiwa yang sedang gundah. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. Kecewa sekali. jabatan atau kedudukan. Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. keinginan yang tidak tercapai. ia tidak akan kita bisa miliki. Dan boleh jadi kamu . Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. meski kita mati-matian mengusahakannya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. harus bahagia atau harus-harus yang lain. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. kita meminta dengan paksa. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. Hidup ini ibarat belantara. tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori. Sesuatu yang luput dari genggaman. kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. entah itu rizki. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. karena aku sangat mencintainya. pasti akan Allah sampaikan. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya..

tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu.mencintai sesuatu. **Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. padahal ia amat buruk bagi kamu. bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat.

.DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah. Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya .

Ya Rabbi Allamin««. Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««. .sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin.

Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini. Tinggalkan untuk sesaat. .rutinitas bisnismu. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak. Tinggalkan obsesi-obsesimu..Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali. di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa. Sejenak saja..

Ketika Allah bertanya kepadamu. dan beraneka nikmat lainnya. Duhai Tuhan kami. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . Dzat yang telah memberimu nafas. Dzat yang telah memberimu jantung. Kapan dan dimana serta bagaimanapun. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai..Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. tangan. Dzat yang telah memberimu mata. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu.. (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515. segala puji hanya bagi-Mu semata. beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab. suami dan anak-anak. kaki. Lengkap dengan isteri.

Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu. .. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah.. (Lihat: Tafsir Al Munir. Demi Allah. sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum. Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah... Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu. Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam.surat Ar Rahman...lalu bacalah.. seraya berkata.. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman. bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya. Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri.renungkan.Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran.. betapa indah dan manisnya. di bawahnya meengalir air yang berlimpah.. Bukalah . Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi.

Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan. Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram. Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan. Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal . Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal. Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas.tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak.

Menceritakannya secara zhahir 3. Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal . Mengakui nikmat tersebut secara bathin. Dengan wahyu. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah).akan dituntun oleh WAHYU. Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus. Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1. 2. Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini. segala pertanyaan akan terjawab.

" (QS Al-A'raf : 179) . baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ilman wa amalan. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). "Dan (ingatlah juga)." (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia.. bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah). pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. mereka mempunyai hati. tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Mereka itu sebagai binatang ternak. dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku).anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini.

Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. . itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Di hari ketiga. dan kejadian itu kembali terulang. Ya. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. tetapi sebelum tidur. seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Hari berikutnya. dengan senang hati. Rasulullah berkata. Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Setelah mendengar itu. Tak lama. aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. aku tidak akan menemuinya tiga hari. Sebentar lagi.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan. Mendengar ucapan Rasulullah. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Sudah tiga hari disini. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . Ia menenteng terompah di tangan kirinya. Silahkan. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. Abdullah berkata. Rasulullah mengulang perkataannya. Aku bertengkar dengan ayahku. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. saat sedang duduk bersama sahabat. lalu aku berusaha untuk memaafkannya. Lelaki itu menjawab.

Setelah melihat keadaan mereka. balas mereka. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. terima kasih atas kebaikan hati tuan. Baiklah tuan. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut. Seperti Alkisah.. perbekalan yang mereka miliki habis. Tolonglah kami tuan. saya hanya beri kalian waktu 20 menit. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya. Setelah 20 menit kalian harus keluar. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. perjalanan kami masih jauh. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan. Kebunnya begitu luas. Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. Pemilik kebun bertanya. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka. Baiklah..Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung.. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan. perbekalan kami sudah habis. yaitu kesehatan dan waktu luang". tanpa disadari waktu sudah hilang menua. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. kami berharap tuan mau bermurah hati.Mati masuk Neraka. indah dan bersih. "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya. Ia berkata. wajah sudah keriput. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. (HR Bukhari).. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. Wahai . Di tengah perjalanan. tapi dengan syarat.

Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal.teman-teman. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. sehingga sebagian mereka pun tewas. Mau tidak mau mereka harus keluar. lalai. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. sehingga mereka sibuk dengan dunia. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. banyak manusia yang lupa. lalai. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. kita hanya diberi waktu 20 menit disini. jabatan tinggi. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. amal yang berlimpah. suka santai. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. tak terasa sudah mendekati 20 menit. bukan saatnya kita bersantai. anak-anak yang menawan. Allah SWT. popularitas. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. perhiasan . Waktu terus berjalan. Waktu telah sampai 20 menit. istri yang cantik. Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. bersenang-senang. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. lupa pada akhirat. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. berangan-angan. budak nafsu dan pengikut setan. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. Hanya saja sangat disayangkan. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas. perjalanan kita masih sangat jauh.

kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. harta yang banyak dari jenis emas. (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. Karena. dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. (QS Al-Hadid[57] : 20). Dalam ayat lain Allah berfirman. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat. kalau mereka mengetahui. Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. binatang ternak dan sawah ladang. yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. anak-anak. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. kuda pilihan. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). yaitu: wanita. Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. perak. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. (HR Bukhari). adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara . bahwasanya Nabi SAW bersabda.

4. maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. Ibunya. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. Artinya . dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. Wanita wajib taat kepada suaminya. bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki. 2. anak lelakinya dan saudara lelakinya. yaitu : Sholat 5 waktu. dan lain-lain. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. 2. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. 5. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki. 7. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. yaitu : Istrinya. seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. 6. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. 3. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. ayahnya.. 5. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. yaitu : suaminya. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki. 9. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. . Wanita perlu taat kepada suami. Diakherat kelak. Puasa di bulan Ramadhan. 8. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1.

. cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA. mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah...pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA.SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN. itulah PASANGAN... sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI. MENGASIHIMU. mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati...apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan. saling lengkap-melengkapi. Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu..... setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan. itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini.... BAHAGIA dan terus BAHAGIA.dgn mencintai ilahi. kita akan BAHAGIA..... syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan. Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA . Apa yg utama ialah mencintai ILAHI.. Mencari yg sempurna.... Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna..Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU..dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN.. dan MENCINTAIMU.. dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu..

" (HR. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau." (HR. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa." (HR. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. Akan tetapi. Lain halnya dengan Nabi umat ini. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala. tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan. .

namun cobalah lihat keadaan diri beliau . bila tidak. (HR. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku." (HR." (HR. beliau akan membiarkannya. akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian. bagi yang belum puas dan belum merasa cukup. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah." (HR. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu. Seusai shalat. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ." (HR. yaitu kurma dan air. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki.'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. beliau pasti memberinya. beliau segera memasuki rumah. Beliau akan memakannya bila suka. Karena itulah aku segera membagikannya. Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. Aku bertanya kepada beliau. atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari. lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk). masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa. tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia.

dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Barangsiapa yang membenci sunnahku. maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . Aku shalat malam dan juga tidur. Barang siapa yang tidak bersyukur. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. Bila dihidangkan buah-buahan. Bila dihidangkan dua jenis makanan. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . Jika disajikan roti dan daging. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . beliau pun memakannya juga. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian." Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. maka ia bukan termasuk golongan-ku. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. roti dan daging. beliau akan memakannya. Akan tetapi. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja." (Majmu' Fatawa II / 310) . Sebab. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. dan setiap yang baik pasti halal. ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik. mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. beliau akan memakannya.

Wahai saudariku. keindahan akhlaqnya..Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. engkau bersabar dan bagimu surga. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Wanita itu menjawab. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu. aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Ya Ia berkata. Jika engkau mau. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya. keimanannya. ia berkata. Tatkala penyakit ayan menimpaku. dan jika engkau mau. Ibnu Abbas berkata padaku.. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah. Dengan ketaqwaannya.. amalanamalan shalihnya." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata. Aku pilih bersabar. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat.. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata. Wanita hitam itu. Sedangkan jantungnya masih berdetak.???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak. Yang luasnya seluas langit dan bumi. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab. "Maka Nabi pun mendoakannya. auratku terbuka.. (HR. Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan.. doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Lalu ia melanjutkan perkataannya.

Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. pakaiannya berwarna hijau. . wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. seperti apapun rupamu. janganlah engkau merasa rendah diri. Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). Wanita itu berkata. tubuh mereka adalah kain sutra.. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar.. Ath Thabrani) Subhanallah. (HR. Saya bertanya. Maka saudariku. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Saya bertanya. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. Kami hidup abadi dan tidak mati. Wahai Rasulullah. Subhanallah. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. . Mereka berkata. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. sebagaimana disebutkan dalam hadits. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Cantikkanlah imanmu.. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah. Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. Karena shalat mereka. wanita dunia. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali.. (HR. perhiasannya kekuning-kuningan. manakah yang lebih utama.. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. seperti apapun fisikmu. calon penghuni surga. Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar. Cantikkanlah hati dan akhlakmu. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. ia berkata. kulitnya putih bersih. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -. puasa dan ibadah mereka kepada Allah.

sangat beruntung . Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis. Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. balas memuji akhwat. berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . dll. Sapa sang ikhwan. tapi serampangan memaknai ta aruf. lantas si akhwat menjawab. yahoo messenger. Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. tanpa perantara. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. maka berlanjutlah obrolan tersebut. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. Balas sang akhwat. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf. Wa alikumsalam akhi. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. Subhanallah. Berdasarkan curhat para akhwat. seperti Sumayyah. pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. ana kagum dengan kepribadian anti.RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. aku tertarik ta aruf sama anti. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. sungguh memiriskan hati. dan untuk menjaga perasaan masing-masing. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf. Subhanallah ukhti. seperti Khaulah binti azwar. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas.

yang belum ada ikatan pernikahan. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara. biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay... hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya. tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. . Wahai Ikhwan. Owh mengerikan. . akhwatnya terpedaya a udzubillah. Wahai Ikhwan. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya.Wahai ikhwan.. Ini hanya sekedar nasihat. Pahamilah. mereka adalah saudaramu. carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam. silakan saja. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita.ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti. akhwatnya terpedaya. ...luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka. akan mengajak akhwat hidup di planet mars. Ikhwannya membabi buta. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya.. Lalu tertancaplah rasa. bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam. .. bermekaran di dada dua sejoli tersebut. mengunjungi benua-benua di dunia.. Jagalah hati mereka.... relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis... Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya. tidak sembarang orang boleh memandangnya. Wahai ikhwan. akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?. Ikhwannya membabi buta. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis... jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka. berlebay-lebay di dunia maya. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis.Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.. Wahai ikhwan. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia...

ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. berhiaslah dengan akhlak islami. Duhai akhwat. Duhai akhwat. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat. waspadalah. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat..... Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya. sadarilah.Duhai Akhwat. dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan. Duhai akhwat... Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya.berhiaslah dengan akhlak islami. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah. biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. . .

Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina.. ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH......Tidak betul. Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita... Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan.. Kita merancang...... aku masih bertahan. Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya. adalah cinta teragung.Walau diri ini tidak dihargai. walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli.kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu... Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita.Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit. Kita tidak akan kecewa.. wang ringgit dan pengorbanan...aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia.Dari segi masa..tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai.DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai....Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama.apa orang akan kata. aku bahagia.....itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu.sebagai manusia kita juga harus dihargai.Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama..bukan ingin pujian. Dia bukan yang terbaik.Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan.Dia bukan milikmu. ALLAH juga merancang ..Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu.hati kita juga layak mendapat pertimbangan.. kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati..petanda dia bukan milikmu. Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA.. masih ada insan lain yang lebih baik..Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya....Sekarang.aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia.. tapi aku lupa.

.. SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA. "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s. Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia"..Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik... DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA..w.. Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita.t. . Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi.... Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA. (HR AT .. Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini.... BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA. Kita tidak akan rasa kecewa... BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA....TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung...... Jadi walau siapapun "dia"..

Menekan emosimu dan memotong habis selera.. . dalam keadaan apa sekalipun... yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu.....Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu....selera rendah dari jiwamu. Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram..

Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN. melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . tumbuhan dan jin. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. apalagi sesama manusia. hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. . (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. (HR. (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam. al-Bukhari dan Muslim). Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. rasa rela berkorban. Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. (QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. cinta yang tulus. menghargai. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. AL-ISLAM . termasuk hewan. rasa memiliki. maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. yang terpancar dari cahaya iman. membantu. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia.

Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat. maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. Sabda beliau. Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia. apalagi dengan manusia. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya. (QS. tetapi juga semua makhluk di bumi. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih. maka perbaguslah penyembelihanmu. 7912). Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'. maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. serta semua makhluk di langit dan di bumi. (HR. firman Allah Subhanahu wa Ta ala. sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya.].Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. dalam sanadnya ada kelemahan. (HR. (HR. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Bukhari) . Tirmidzi. atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang. hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan.. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. semut dan ikan. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian.

(HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda. maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda. . Beriman kepada Allah swt . . al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . beliau meriwayatkan: -« ». aku bertanya lagi. (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya .Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. (HR. Bukhari dan Muslim. Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. Bukhari dan Muslim) . Beliau menjawab. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. (HR. Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. (HR. Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya. aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Rosulullah saw bersabda. Bukhari dan Muslim). Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya.

lalu aku duduk dibelakangnya. Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. Tuhan . Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). dan perbuatan baiknya yang melimpah. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. Keesokan harinya. Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. amal tersebut samapi di langit pertama. puasa. ketika sampai di pintu langit ketiga. dimana didalamnya terdapat sadaqah. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah. Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. malaikat penjaga langit kedua berkata. Namun. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. Akhirnya. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Tetapi. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. Amal tersebut bercahaya terang.

akhlak yang baik. puasa. shalat. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. Ia juga senantiasa berbuat riya . . Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Tetapi. malaikat penjaga pintu berkata. shalat. haji. umrah. dan berdzikir kepada Allah. Ternyata Allah berkata. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah. berdiam diri. mereka berhenti dihadapan-Nya. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. puasa. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya. Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. jihad. Namun malaikat penjaga pintu berkata. Saat itu. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. ketika sampai dilangit ke tujuh. Selain itu. Ketika tiba dilangit keempat. zakat. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. dan umrah. sesampainya di pintu langit kelima. dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). puasa. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. shalat.pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. dan umrah. haji. haji. haji. Tetapi. dan umrah. Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Akhirnya. malaikat penjaga langit berkata. Sebab. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga.

Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? . Ghibah 2. Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. Riya 4. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. Selanjutnya aku bertanya. Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. Fitnah 3.Sesungguhnya. Hasad (Dengki) 6. ia tidak menginginkan Aku. serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain. Takabur 8. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5. Tidak ikhlas dalam beramal . Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut. Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1.

"Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur. Rasulullah datang. Belian lalu bertanya.' Beliau bertanya. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan. ampunan. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang.. Mereka mengatakan. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut.' Sepeninggalan kedua nenek itu.Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'."'Menurut para ulama. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget.. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. kemudian aku menganggapnya bohong. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir. dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan. beliau bersabda. 'Mereka mati pada zaman jahiliah. Mereka benar." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. ia akan pingsan.' Beliau bersabda. Tidak lama kemudian muncul Nabi. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata.' Karena tidak percaya mereka. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata. Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. akan membantahnya. ".. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya. dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang. dan hampir saja beliau terjatuh. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. Kalian berdusta. Nabi bersabda. Bayangkan. beberapa ekor kambing yang merumput. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Seandainya kalian tidak saling menguburkan. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. dari Aisyah bahwa ia berkata. dari Syaqiq. agar kita tidak takut mendengarnya. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Kita senantiasa memohon keselamatan. Selama masih di dunia.. Mendadak ada seekor kambing yang . Tidak jauh dari tempat mereka. dari Al-A'masy.' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur.

berlari menghampiri kubur tersebut. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. dan ingat sabda Nabi.. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r. Biarlah aku hanya cantik di matamu. Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu. Jadi. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. apa lagi memahami mereka. Apalag. Kata ibu. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu.. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. itulah hati dan cintaku. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku.a pernah berpesan. Bukankah Allah telah menjanjikan .YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka. Sepanjang umurku ini. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki. Abul Hakam berkata. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu. Mendengar hikayat tersebut.

Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz. Itu janji Allah. selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. Di mana saja aku berada. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Permintaanku tidak banyak. berbagai macam dalil aku kemukakan. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. tetapi dia tetap tidak berputus asa. Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. Akan tetapi. Aku pasti berendam airmata darah. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Aku dengan tegas menolak. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. . Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . Namun setiap kali perasaan itu datang. atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. memimpinku ke arah tujuan yang satu. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. kau akan mencintaiku karena-Nya. Itu impianku. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain.

kalau kita sedikit puasa sunnah. Kalau Rasulullah sedikit tidur. maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. kalau kita sedikit membaca Qur'an. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha. kalau kita sedikit sekali tahajud.... kalau kita sedikit-sedikit HARTA. .. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu. tua. kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. kalau kita sedikit sekali bekerja.3 Ali Imran:85..BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS . Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. kalau kita sedikit sekali dakwah.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.. kalau kita sedikit bersedekah. kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang. kalau kita sedikit sekali cobaan... di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir.... >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau Rasulullah sedikit HARTA.. kalau kita sedikit sekali shalat.. kalau kita sedikit-sedikit tidur.. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW.. kalau kita sedikit sekali memaafkan.. Semua ini hanya permainan dunia fana. miskin. kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an.. .. kalau kita sedikit-sedikit makan. BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban. .... kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan.. kalau kita sedikit sekali dhuha.. Kalau Rasulullah sedikit makan...... Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs. ..... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja.. . kaya..... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat. muda.. kalau kita sedikit sekali dzikir.

64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan..3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs.n hikmah & pelajaran baik Qs. hanyalah menyampaikan dengan terang Qs...5:92 Kewajiban Rasul Kami..42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs.16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs.Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs.. .16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga.

Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan.. seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka. Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur.. dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan. di dalam samudera kasih sayang-Nya. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan. samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar. bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. yaitu sakaratul maut. bahkan hingga 70 kali lipat. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. Allah bersabar menanti kita.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . setiap detik. namun Allah menunda setiap nafas. Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. menyambut dengan kehangatan. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: . bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. dan tidak mau menghukum kita. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi.

niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali).. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal. Wahai Daud. . betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita.. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. karena Allah telah mencintainya. karena Allah telah merindukannya.. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah. mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. Yang menyiapkan cinta. Kita tidak mengetahuinya. dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku. dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya. jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah.

ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya. (HR..Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat. 2. Kita harus menyadari bahwa kita tidak . Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar. dengan peralatan yang ia bawa itu.pemuda itu mau menerima ajakan kita. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek. dan tinggal yang paling atas.. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita. sebagai da I ia tidak boleh putus asa. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua. bergaul dengannya --dan juga yang lain-. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak. Jika ia ingin memetik. Khalid bin Walid ra. dan yang lainnya. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai. Jika --dengan izin Allah-.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah..Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain.3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. 3. buah tersebut tidak akan terpetik. Amr bin Ash ra. Menurut pengalamannya.maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. Rasulullah SAW bersabda. Jika sudah habis.seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra.dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati. insya Allah. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya.Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-.

itu adalah rahmat dari Allah SWT. . Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu. tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. ada yang bersikap angin-anginan. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut. ada pula yang menjauh. Setelah selang beberapa waktu. jika ada yang mudah . sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya. Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. Allah SWT berfirman. kita tidak boleh putus asa. dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. sehingga ia akan berprasangka buruk. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. ia memberi sekaligus menerima (give and take). Untuk menghadapi mereka itu. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. (QS. Setelah menunggu beberap saat. Setiap kali ada roti yang sudah matang. ia akan mengeluarkannya. ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang.

gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. dia berkata. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat.Menyambut Tahun Baru 2011 . inilah kami. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat. kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. yang hidupnya berselimut aib. Ya Alloh. Ya Alloh.. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. keselamatan. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami.. Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. wahai Yang Maha Pengampun. Marilah kita brdoa . segelap apapun masa lalu kami." ( : ) Dari Abu Dzarr. jadikan ahli surga -Mu. Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. hapuskan Ya Alloh. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. sayangilah mereka seperti . kami ingin hidup kami berubah. Allohumma yaa Robbana.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in. selamatkan Ibu-Bapak kami. wahai Yang Maha Mendengar. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh. (HR. lapangkan kuburnya. Wahai Tuhan kami. Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya. kini berada di hadapan-Mu.!!! :" .

jadikan kami ahli shodaqah. telah terlalu lama bangsa kami terhina. para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. . Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. dihina. utuhkan kami di Surga-Mu. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami. jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai. ahli Surga-Mu mulia. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. Jadikan ahli mulia dunia. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. terimalah haji kami ini Ya Alloh. Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. Utuhkan kami di dunia mulia. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. kuatkan imannya. berikan kelapangan Ya Alloh. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat. berikan keteguhan iman Ya Alloh. jadikan hidup kami ahli zuhud. kekuatan dan kemenangan. Tolonglah saudara kami yang difitnah. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. didzalimi. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. Ya Alloh. Berikan Ya Alloh. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. mukminin walmukminat.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. muliakan akhlaknya. Ya Alloh.

kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. ya azizu. jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh. undang keluarga kami Ya Alloh. . Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. ya ghafar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. walhamdulillahirobbil'alamin. undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar. ya robbal 'alamin. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami.

Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Muslim no. 1417. Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. : . yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. yaitu wanita (istri) yang shalihah. dan tempat tinggal yang sempit. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. 302. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek. tetangga yang shalih. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. 282) . kendaraan yang tidak nyaman. Bila engkau pandang menyenangkanmu. (HR. 5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . (HR. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. Abu Dawud no.Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. istri yang jelek (tidak shalihah). 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. bila diperintah4 akan mentaatinya5. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. tempat tinggal yang luas/ lapang. (HR. ( Aunul Ma bud. beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih.

Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. (Fathul Bari. karena kecantikannya. (Fathul Bari. akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. 1856.Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. 5090 dan Muslim no. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). karena keturunannya. Al-Bukhari no. berkah mereka. (HR. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). 1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah. (Syarah Shahih Muslim. baiknya jalan mereka. Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. 10/52) . Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. engkau akan beruntung. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : . harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). Ibnu Majah no. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. (HR. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. dan karena agamanya. bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut.

yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya. qanitat.7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. mukminat. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. E. B.). Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian. selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. hal. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat. taibat. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. pen. Qanitat: wanita-wanita yang taat D. muslimat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian. dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A.177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. saihat dari kalangan janda ataupun gadis. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. (Taisir Al-Karimir Rahman. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). abidat.

dan lainnya. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. . T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. dan selainnya. 18/126-127. Ahmad 1/191. 4. 6. Saihat: wanita-wanita yang berpuasa. maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. (HR. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). Tafsir Ibnu Katsir. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. atau dari telinga yang hendak mendengar. 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. rumah. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta. namimah. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no. menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. bersedekah. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya.Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid. puasa. 5. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. Demikian juga menjaga anak-anak. dan harta suaminya. dari mata yang hendak melihat. ghibah. 660. 3. terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. 2. puasa sebulan (Ramadhan). f.

dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). pakaian. demikian pula mereka (para suami). Di mana jika suaminya marah. selalu kembali kepada suaminya. (HR. AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. dan yang semacamnya. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: . dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. 287) 2. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. banyak anak. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. tempat tidur. (HR. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Menjaga rahasia-rahasia suami. no. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Penuh kasih sayang. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Ahmad 6/456.Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. 3. 257. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya.

289) 7. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Abu Dawud no. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya . 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. Al-Bukhari no. tidak melupakan kebaikannya. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya .Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. 29 dan Muslim no. (HR. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat . (HR. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. (HR. Al-Bukhari no. ) 5. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. 1417. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. 1026) 6. (HR. 5195 dan Muslim no. terkecuali bila suaminya mengizinkan. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. An-Nasai dalam Isyratun Nisa. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.

1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. bila sampai Nabi menceraikan mereka. (HR. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Al-Bukhari no. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. amin. 18/127) . Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1/596. Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah. karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. 5/56) 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi . Aunul Ma bud. bab Afdhalun Nisa. 5194 dan Muslim no. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2.tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. (HR. 7. 5/56) 4. 6/69) 3. Kitabun Nikah. 5/56) 6. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). 1. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. Muslim no.

lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. untuk sikap. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu.kekhawatiran mu. menajam.Wahai hati yang sedang gelisah. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan. yang kemudian kau ijinkan menguat. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. Bila kekurangan yang kau rasakan. tetapi tarian kegembiraan hati mu. adalah penderitaan yang tidak pernah datang. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. Karena sebetulnya. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia. karena dengannya . tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. pikiran. Maka bertindaklah. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu. maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. dan mengiris permukaan hati mu yang peka.

Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia. Bangunlah. Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. baik tanda yang akan memuliakan mu. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu. Alam menciptakan mu kuat. Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. Engkau berhak untuk bergembira. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. tidak adil. Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. yang akan menggagalkan mu. . dan membesarkan kekhawatiran. Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda..kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi. karena apa pun keadaan mu sekarang . Hanya dengannya engkau akan disebut bijak.kekhawatiran mu di masa depan. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. kuat sekali. bagi kerugian mu sendiri. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan. dan tidak memuliakan.. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu. Berdamailah dengan keadaan mu.

Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan. dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. dengarkanlah ini. menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. Maka . Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu.adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan. Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar. engkau akan ditemukan. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar. dan apakah engkau akan dicari. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih . karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. engkau akan dicari.

meskipun apa pun.. Sesungguhnya. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang. Seberapa sulit pun pencarian mu. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya. karena engkau adalah hamba-Nya . . Seberapa jauh pun perjalanan mu. Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu.untuk selalu memperbarui iman mu. Maka. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. Seberapa jauh pun engkau hilang. Bila Tuahanmu mengabulkan. karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu. engkau akan menemukan bila engkau mencari. engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya. damaikanlah diri mu. Berjanjilah kepada Tuhan mu.

" (QS... BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT.." (QS. . BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah. Thaahaa... Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH..... Al 'Ankabuut. Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL.. Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA. Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA.... dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan. kaum Nabi Luth dsb. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya.... BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA. Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN.. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI. dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi.. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS. kaum Tsamud. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA.. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR.. Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. kaum Ad.... Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka.... 29: 40) ! Sahabat .... Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu.EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA. "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka.

Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka.. Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA. (QS. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. Allah masih menjaga keMULIAannya. Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT. Al Mukminun : 55-56) . (QS. Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya. Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM. 2... (QS. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI.Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA. Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata .. Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI. Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA. 3. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa)... Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA. Sebenarnya mereka tidak sadar. 4. dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA.. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA.. Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN. Mereka BEBAS bergerak di DUNIA. dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya. Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka. Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA . Allah memberikannya keSEHATan BADAN...Itu hanyalah keSENANGan sementara.. " Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak.

. maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut. Dan jika mereka meminta MINUM. (QS.. (QS.. Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN.. Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya. Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu... Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH. tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya. Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA.. (QS Al-Kahfi :29) . yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka. Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA. Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah.Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR. (QS. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH..

!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Dan akan kembali dengan selembar kain putih. 1. Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita.. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala.. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan." (HR. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali.. Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Atau bahkan. Itu pun karena jasa baik orang lain.. jauh lebih banyak lagi (dosa kita). Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ".Menangislah . Saat itulah.. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya.. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan. orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya. Siapa pun!! Pemimpinkah. dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan." Lalu.DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. tokoh yang punya banyak pengikutkah. Kita pandai . jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2.

Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia. Begitulah ketika turun perintah hijrah. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. Begitu pun ketika secara tidak disengaja. Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. harta yang pasti akan disita. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. Jika DIA menghendaki. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa." 4. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal." begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu).karena orang tua menyekolahkan kita. Bahwa. "Pasti. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Siang malam. Lagi-lagi. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'. meraih surga." 3. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. pasti saya akan masuk surga. kita akan melihat pemandangan lain. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Namun. Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. pakaian pun tak ada.

. Kematian di dunia cuma sekali. Selamanya merasakan pedihnya siksa. "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH. Terus. 'Abasa [80]: 34-37). Menangislah sekarang juga!! Karena. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. . Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. dari isteri dan anak-anaknya.. "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.. kecuali orang yang berilmu. Sementara. dan selamanya. Bukhari dan Muslim). Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit. Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh. Menangislah sekarang juga!! Karena. Mereka bangga berbuat dosa. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'. dari ibu dan bapaknya. Orang yang sakit jiwa semakin membludak.. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. justru menangislah karena ketidakmampuan itu".." (HR. Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik.. Semua orang mati. Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita. padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan.. Imam Ghazali pernah memberi nasihat. di neraka orang tidak pernah mati." (QS..pilihan: 'surga atau neraka'.

kaya. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah. miskin. rakyat jelata. Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan.. Timur. bangsa Asia. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. Eropa. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. Ajal masing-masing sudah dibatasi. raja. kopral. berilmu. Apakah ia presiden.Semua yang berilmu tidur. kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. sekarang dan yang akan datang. jendral. kalau kamu sesungguhnya mengetahui." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan.. wanita maupun pria. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Barat. Maka apakah kamu mengira. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat. Amerika. Kutub Utara dan Selatan. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. Namun. Kendati demikian. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. dahulu. Raja yang Sebenarnya. 115. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). . jahil. kecuali orang yang beramal.. tidak ada Rabb selain DIA. dan kita harus tabah menerima semuanya. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. Dan semua yang beramal sia-sia. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan.

melaksanakan wasiatnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. 'Wahai Rabb. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. diantaranya : 1." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja. seperti disebutkan didalam firman-Nya. hamba itu kemudian berkata. 'Dari istighfar anakmu.Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. "Wahai Rasulullah. Laki-laki bertanya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. (QS. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia. Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. dia berkata. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata.

2. muliakanlah tempat kembalinya. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah. kasihilah mereka keduanya. Al Baqoroh : 180) . Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). lapangkan kuburnyak.dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. bersihkanlah ia dengan air. lindungilah ia dan maafkanlah ia. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku. Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. kasihanilah ia. ampunilah dosa-dosanya. dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik. salju dan air yang sejuk. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. saya mendengar Auf bin Malik berkata. dan gantilah rumahnya -di dunia. (QS. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. ibu bapakku. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik. sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. (QS. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (QS. jika ia meninggalkan harta yang banyak. sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu.

berbuat baik dan memuliakan mereka. Beliau menjawab: "Ya. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat". Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. 4. benar".Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. 3. Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya. . kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah.

Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata. (HR. kok malah sholat di rumah? . Rosululloh bersabda.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah. semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh. khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. (Al Baqoroh: 43). Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Perhatikanlah. karena sudah ada orang yang melaksanakannya. serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim). kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya. lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang.Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah. baik di desa maupun di kota. Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Wahai Rosululloh. boleh jadi ia menjawab. Ah. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. Namun ketika lelaki itu telah beranjak. Rosululloh telah bersabda. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . adapun bagi kaum wanita. Apakah kamu mendengar adzan? . maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya.Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!. Muslim). Mengapa tidak sholat di masjid. Perhatikanlah wahai saudaraku. Penuhilah seruan (adzan) itu. Ia menjawab. Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah. Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. dan hukum asal perintah adalah wajib. karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah. Ya . Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya.Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat. (HR. apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. (Al Mughni karya Ibnu Qudamah). Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah. saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya.

Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah.. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang.Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. racunnya akan meresap membunuh akal. Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya. jiwa dan perasaan. Ya. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. nanti terbakar diri. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Ini fitrah kita kan. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah. maka tentulah tidak salah merasainya. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Oleh kerana cinta adalah fitrah. Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan.. Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. . Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata. Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia.

Begitulah cinta. kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal. Jika tidak.Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Cinta jenis ini seburuk namanya .zina. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan . Jika tidak ada niat untuk berkahwin. Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar. Oleh itu. Lebih dari itu pun banyak berlaku.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. * Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . Cintailah sesiapa pun. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja.Cinta Monyet. keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt. Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. melahirkan keturunan soleh dan solehah. tidak ada pendedahan aurat. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta. cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH. Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali. bohjan. Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT. buang bayi lagi. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan. dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan. masam dan memabukkan. Buah yang pahit. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. sumbang mahram. usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. Sehubungan dengan itu. Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim. Antaranya. bohsia. sempurnalah separuh agamanya. puasa dan lain-lain. tidak ada pergaulan bebas. tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang.

tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan.atau bahasa remajanya 'bergayut'. Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya. tiada surat cinta.dalam perkara yang melalaikan dan merugikan. tiada sentuhan tangan. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta. cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat. Yakinlah. tiada perbualan telefon maraton. Maka. remaja tidak seharusnya mengeluh. Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . kita lihatlah fenomena yang menyedihkan.. Akhirnya pada hari ini." Cinta apa namanya ini jika tiada dating. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu.

Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. sianak sakit. Bila datang perintah. kemiskinan dan sebagainya. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. Namun begitu. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. Sianak masih berdegil. dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Yakinlah. anak yang baru belajar merangkak. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. Namun contohilah orang beriman. telah berlakulah janji Allah. lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. kesakitan. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. Anak meluahkannya semula. Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. Satu ketika yang lain. para sahabat akan terus berkata. Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. Kekadang. Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. Akal manusia adalah terbatas. Si anak hanya tahu hendak main sahaja. merangkak di tepi tangga. itu ubat. Tetapi puas ibu memujuk. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. Sedangkan ilmu Allah Maha luas. pasti ada hikmah di sebaliknya.Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. Misalnya. Sebaliknya. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. Siibu menyuapkan ubat. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar. Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. Justeru. kegagalan. sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. jika kita ingin menteladani mereka. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. pasti ada hikmah di sebaliknya. para sahabat akan berkata. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman. puasa. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. maka . Dan apabila berlaku satu musibah. kami taat. Pahit. tetapi apabila iman mendominasi hati. kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan.

Wallahua lam . kenang-kenangkan bujukan Allah. Kedua. kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat). oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. jika sekarang aku. Namun jangan membantah dengan sombong. Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. menderita oleh musibah itu. (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. Justeru. Pertama.Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Dan jangan bersedih secara keterlaluan.

dan seumpamanya. Inilah reality pada hari ini. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. kekurangan yang ada. apatah lagi demi kebaikan jemaah. ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. Jadi. ketua. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'. Perlu diingatkan. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan. dengan kekayaan yang ada padanya. sesatlah amalan.. Yer . salah guna. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. Kiranya ditinggalkan. tercetuslah perbalahan.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. bos. punahlah kehidupan. .Wallahu a'lam. maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya. sehebat mana seseorang itu. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya. Perlu ingat. bukannya tunjuk baik. dengan ketinggian status yang dimilikinya. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya.. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu. amir. penyelewengan. maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut. maka binasalah badan. tak kiralah. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. sempitlah pemahaman. tidak bercanggah dengan hukum Syara'. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. dengan kecerdikan akal yang ada padanya.

Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. maka ia adalah hamba kedudukan. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. maka ia adalah pewaris para nabi. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah. . Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan.

ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya. ia menghadapinya dengan sekedarnya. (Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) . Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan.Sungguh mengherankan. Dan jika mendapatkannya. Tetapi untuk kematian yang sudah pasti. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia.

. Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan . maka berlindunglahkepada allah. Memompa nafsu. Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada. Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN. Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri. Dan benahi hati dari dendam kesumat. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. iri dan dengki .Taklukkan . Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Menggerayangi kalbu.

ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin. Kita akan mampu menekan hawa nafsu..Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah). dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan . Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung.Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah." ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan. egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan. mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. membenci sesuatu. Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba. Hanya dengan mengingat-NYA .. jiwa tergoncang dan jiwa labil.. Telah terbebas dari penyakit hati. Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya . "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri.

Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga... . Jangan seperti debu yang tidak bernilai.. Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan. Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri.Seperti camar yang menari diatas awan. Hanya dengan melepaskan diri darinya. Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki. Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi.

Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya... Atasilah kesulitan-kesulitan itu. Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup.. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA .Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus.. Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik. Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA. Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita. Kecuali Pintu-Nya.

Ya Rahman . Kecuali karuniaNYA YA Allah . Ya Tuhan kami..... Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai . Besarlah rasa maaf-Mu.. Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang.. Hati kami telah lelah. Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami.. Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat. Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami.. Ya Rahim... . Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji..Dan tidak ada karunia yang kita harapkan.

mereka menganggap hal biasa.Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya.bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR.dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn . >>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya..wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya.dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH .tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam.kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan.Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab.misalnya.padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang ..jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam...

itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram..laki" & wanita harus berbeda.terutama pada mereka yg suka gaul.Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y.laki" laayak'y berambut pendek & rapi.namun kini yg terjadi justru sebalik"y..AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita.dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya . Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.membeli .wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.kecuali d dlm rumah..tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk.namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah.khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki".bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.

baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri.MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.At-Tabrani.rambutnya sebesar punuk unta .sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda..tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu.rambut'y sebesar punuk unta .maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR.cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis.muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) ..maka tdk akan masuk syurga ((Hr.mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang.ahmad.yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat ..padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.

Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. Kalau tidak sekarang.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. ia masih menghirup nafas. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. Itu bisa jadi. Oleh karena itu. nanti saja . Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Ini pun nyata terjadi. Alasan. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. Perlu diketahui. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. Ini pemahaman keliru. yaitu perkataan hati. Yang penting kan hatinya. Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing. amalan hati. amalan lisan dan amalan anggota badan. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan. Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. . perkataan lisan. namun harus dibuktikan pula dengan amalan. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati. Oh nanti saja.

Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.matanya belalakan dan bibirnya kaku.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'.saya melakukan hal tsb sangat lama.ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'.mukanya terlihat hitam.Tak berapa lama kembali ia sakit.sholat.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya.ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah. Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali.kembali ia bermaksiat.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'. Namun dasar si pendosa setelah sembuh. Jika engkau berada di waktu pagi.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini. Jika engkau berada di waktu sore. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi.Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus. janganlah menunggu-nunggu waktu sore. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya.berupa kalam-Mu.tahajjud dan ibadah malam mu?'.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri. Mendengar itu. Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa .spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya.si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku. 6416)..mnerima doa hambaNya. Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya. Dia Swt pun memberi kesembuhan. Bukhari no. Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa... Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya. Wahai dzat penggenggam langit dan bumi. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya...ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt.berikanlah kesembuhan padaku.' Amiin ya Robbal alamin.. Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia.tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya..' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah.melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran.. Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.demi kehormatan al-Qur'an ini. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah....Tidak beda dengan sebelumnya.. Firman Allah Swt :'..' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa.diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah. . Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

. yaitu memutihnya rambut. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya.Berbekallah. sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. kekayaan yang menyombongkan. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. Setelah beberapa lama. "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. itulah utusanku untuk setiap bani Adam. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya. "Sudah kukirim. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu. Bekal adalah suatu persiapan. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya." (HR Tirmidzi). Tidaklah terlalu penting kita akan mati. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam." (QS Ali Imran [3]: 102)." Jawab malaikat maut. dan bungkuknya badan. Karena itu. tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT. Karena itu.Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. melemahnya fisik. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita. mereka kemudian berpisah. kematian yang memutuskan. dajjal yang menyesatkan. . Wahai Ya'kub. sakit yang memayahkan." (QS Al-Baqarah [2]: 197). ". aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. Nabi Ya'kub bertanya." (QS Ali Imran [3]: 185). Oleh karena itu. setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. Kemudian. tua yang melemahkan. namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku.. "Jika ajalku telah dekat. "Wahai sahabatku. beri tahu aku." Setelah mereka bersepakat. lemahnya tubuhmu setelah kekarnya. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita." Jawab malaikat. "Hai orang-orang yang beriman. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. "Lalu.." Malaikat maut berkata. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya.

Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2. MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) . Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . (HR Imam Ahmad). Wallahualam bishawab . Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah . KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4. Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. Hadis Hasan) 5. kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1.Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur. NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu . engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku .

saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan.tak jarang si ibu menyimpan .sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya.belum lg. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan. kurang tidur.berjalan. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus. membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya. sekaligus kebahagian tersendiri.karena lelah. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya.karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap.berdiri. kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.dlm kelelahan. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat.ketika kandungan mulai membesar.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang.dlm ketakutan. disambutlah ia dgn suka cita.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika.berteriak kencang.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. banyak kali.dlm kekuatiran.merangkak.jaga sampai pagi.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak. semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya.lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.begadang.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak.buku kehidupannya sebagai seorang ibu.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan.tak jarang membahayakan si anak sendiri.tak jarang komplikasi beruntun.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama.ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa.dan ketika ia mulai marah kepada anaknya.duduk. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak.

Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta.semakin mampu berdoa.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir.semaakin menceriakan hari-harinya.tangisan haru.dgn pikiran yg umum.gelsah.Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya.seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu.tangisan bahgia.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.berdiri tegar bagi keluarganya. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat .Dalam pergumulan menentukan jodoh.bercampur senyum manis sumringah. dan mmberikan harapan serta kekuatan.si anak kecil yg belum lancar bicara.menjadi dilema tertsendiri.selalu menangis tak kunjung asa. tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti. anakku sembuh. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.satu babakan hidup lg sdh berlalu.tak henti-hentinya.tangisnya sendiri.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.resah galau.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.kurang biasa sekolah.syukurlah.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya.semakin cerdas. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia.tahun berganti tahun.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.walaupun dia simpan air matanya.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.terutama ketika dia sakit.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita.

<<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat.selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu..aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu.aku yg telah menyakitinya. <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya.<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan. toh itu utk kebaikan kita. <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa..Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa.ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku. ..aku yg telah menghianatinya.jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini.ikuti patuhilah saja. salam ukhuwah fillah abadan abadaa. <<Tanpa sebuah kata.....ia memaafkan ku..

saat kau berumur 11 tahun. sebagai balasannya.dia memberimu pensil berwarna.kau menangis sepanjang masa.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer.dia memberimu ES krim sebagai balasannya. sebagai balasannya.kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu. saat kau berumur 10 tahun. sebagai balasannya. saat kau berumur 2 tahun.(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku.dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.!! saat kau berumur 7 tahun. saat kau berumur 9 tahun.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.kau kabur saat dia memanggilmu. saat kau berumur 8 tahun. saat kau berumur 5 tahun.kau berteriak''nggak mau.dia menyuapi dan memandikanmu. Saat kau berumur 1 tahun.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan.(Al-Israa: ayat 24). sebagai balasannya.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih. saat kau berumur 4 tahun. sebagai balasannya.KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa.dia mengantarkan . sebagai balasannya.kau lemparkan bola ke jendela tetangga.dia memberikanmu bola sebagai balasannya.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah.kau buang piring berisi makanan ke lantai. saat kau berumur 3 tahun.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah. saat kau berumur 6 tahun.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah.dia mengantarkan kau kemana saja.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang.

kau minta dia duduk di baris lain. sebgai balasannya. sebagai balasannya.kau katakan dia tdk tahu MODE.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan.? sebagai balasannya.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama.kau dan teman-temanmu ke bioskop.kau tak pernah meneleponnya. Saat kau berumur 20 tahun.!! Saat kau berumur 21 tahun. saat kau berumur 14 tahun.karena sdh waktunya sebagai balasannya.dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi. Saat kau berumur 17 tahun.ingin tahu aja urusan orang anak muda. sebagai balasannya.bagaimana . Saat kau berumur 24 tahun.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali.dia sedang menunggu telepon yg penting.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya.kau jawab. sebagai balasannya.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa.dia menyarankanmu utk memotong rambut.kau mengeluh.dia ajari kau mengemudi mobilnya. Saat kau berumur 18 tahun.''Ah ibu cerewet amat sich. saat kau berumur 12 tahun. sebagai balasannya. Saat kau berumur 19 tahun. sebagai balasannya..dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu. sebagai balasannya. Saat kau berumur 23 tahun.''Aku tidak ingin seperti ibu..''Darimana saja seharian ini.''Aduuh. saat kau berumur 15 tahun.dia pulang kerja ingin memelukmu.kau tunggu sampai dia di keluar rumah. sebagai balasannya. saat kau berumur 16 tahun.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu.!! Saat kau berumur 22 tahun.dia bertanya. saat kau berumur 13 tahun.kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.kau kunci pintu kamarmu.dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau katakan.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan.kau pakai telepon nonstop semalaman.

'' Saat kau berumur 50 tahun..dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga......sekarang jamannya sudah berbeda.. sebagai balasannya.kau jawab. Saat kau berumur 30 tahun.''Bu.dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu. sebagai balasannya..kau katakan padanya. Saat kau berumur 25 tahun.saya sibuk sekali nggak ada waktu..''Bu. sebagai balasannya.... sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf. namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya.dia membantumu biaya pernikahanmu. sebagai balasannya. Dan hingga suatu hari...ibu ini..kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya.kok bertanya seperti itu. ..karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam.dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan..kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km.dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu.!! Saat kau berumur 40 tahun.

.. janganlah engkau risau akan jodohmu...dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH.Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu.....Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan.........Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa .WARKAH UNTUK HAWA II Hawa....Dipandang mulia... Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat....Kamu ditanam hidup hidup....TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu.Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah. Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia.Darjat kamu diangkat.Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata.Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya...Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya. Wahai Hawa..Tiada nilaian di mata adam.........Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati..Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi............ Hawa. Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam.Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya.Bila sinar islam berkembang.JANGAN HAWA JANGAN...Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam.Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi..Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam.....Tetapi hawa..Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu..wahai hawa?? Wahai Hawa..... Andai Engkau belum berkahwin.. Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu.Kamu dizalimi. Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH.Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik..Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka..Dengan Ayu wajahmu.Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam..Ingatlah hawa janji Tuhan kita...dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu.Dengan lenggok tubuhmu.......Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia.. Hawa...Hak kamu dicerobohi.

.. wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman. Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah. Muslimah memang harus santun.. hal ini sangat di sayangkan... aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim..Kuatkanlah pendirianmu..ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN. Hawa...Awasilah auratmu. sewajarnya saja.. Ia adalah wanita lembut. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH.. Muslimah memang harus lembut.. justru menguatkan sang suami. ia tidak bermanja-manja...Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu.. tegar menjalani masa-masa sulit. Ingatan yang terakhir... saat suami dalam kegundahan. namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup... Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya.Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu.KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya. Oleh itu Hawa.. namun bukan berarti rapuh..tidak dengan cara mendramatisir masalah...Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu. Kalaupun harus mengeluh. Jika kita berpikir lebih jernih.Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki....matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita.... juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya.. tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup...Awasilah pandanganmu. tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup. Hawa.. Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam.....Peliharalah akhlakmu. dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad. ... Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati. mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama.. Jagalah pandanganmu.Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu..dengan segala konsep yang jelas dalam islam.Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH.... Saudariku...Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH.Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga. hanya karena masalah hati..

Muslimah.renungi ayatayat-Nya. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran. namun . ³Selimutilah aku. bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu.´ Maka. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya. ingatlah janji-janji-Nya.´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu. Jika karena jodoh tak kunjung tiba. Bukan itu wahai ukhti ku. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya. ³Betul. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati. selimutilah aku.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. ³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim. salami ayat-ayat cinta-Nya.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata.Qudus.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. kalau saja aku masih hidup.´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. memikul beban orang yang memerlukan. Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau. Dan sang suami pulang berseru.Jibril datang dengan membawa wahyu. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman.

Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. Semakin hari. itulah alasannya. permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya. Sehari tidak bertemu pacar. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Ketika dia masih berstatus single. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya. masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. Insya Allah. Sebuah analogi yang logis. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. Dan yang gemar menabung. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki.. wahai para Muslimah yang sekuat baja. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda.. dan masih banyak lagi. Seorang pecandu rokok. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. Kasus petinggi negara Indonesia. Mari mencoba melihat realita. dan tidak . Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'.. Suatu alasan yang telah menjamur. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. seperti yang di konon kan di atas. zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. Atas nama cinta! Yah. Hampa dunia terasa. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. Namun. KONON. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. dia hanya berkata "yank. dia memiliki satu orang pekerja.keropos iman dan agama di dadanya. Kemudian dia menuturkan. kita akan bertemu di surge. Ketika seorang majikan sebuah toko.. Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. namun 10 atau bahkan lebih. seperti ada sesuatu yang kurang. apalagi ketika 'putus'. ketika suatu pekerjaan dihadapi. banyak kejahatan yang ditimbulkan. Berapa banyak mahasiswa yang rajin. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain.

(QS. bagaimana pergaulan antara lawan jenis. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. Pacaran itu bak pecandu rokok. (QS. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. perak. Itulah kesenagan hidup di dunia. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. an-Nur: 30). Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. anak-anak. lalu bergandengan tangan. Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. an-Nur: 31) 2. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan. Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. kuda pilihan. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Bahagia.(HR. Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. harta yang banyak dari jenis emas. (QS. Pacaran itu candu. Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina. ketika seseorang beranjak dewasa. Bukhari & Muslim) . atau binasa. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.memberikan ketenangan. Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran. bagaikan meminum air laut.

maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. (HR. Kapan saja ia bisa masuk. sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. (HR. (QS. Akhirnya. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . aku akan menyesatkan mereka semuanya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. Shaad: 82). Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. Iblis. sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. (HR. Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Bukhari). Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. al-Isra :32). Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar.3. tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). zina lisan adalah dengan berbicara. yang pasti akan mengenainya. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. Bukhari & Muslim). (QS. Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. . Akan tetapi yang perlu kita ingat. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. Zina mata adalah dengan memandang. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam.

Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan.id) Puisi untukmu. Yang cukup menyedihkan. Duhai Ibu. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis. Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain. terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya. (muslim. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram.or. (b) buang-buang pulsa. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan. Maafkan aku bunda. SMS atau yang lainnya. mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya.

lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya. .Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah.