KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

aku tertipu oleh topeng .Betapa beda .Amin ya Rabbal µalamin . hanyalah topeng belaka ..Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng...betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi.Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng.Allah .. .. berilah petunjuk-Mu . Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus. Seperti apa gerangan isi hatimu.. ampuni aku . Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu . Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng .Aku telah tertipu .Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu .. segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok.Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh ...Aku tertipu . aku malu Ya Allah...selamatkan aku.

leher dan kulit yang dicelup merah. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi..´ Karena sholat mereka...??? .. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya... keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat.. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. dan sisirnya terbuat dari emas. ´ (HR Ath Thabrani. perhiasannya kekuningan. kulitnya putih berseri...??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate...kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati. pakaiannya berwarna hijau. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.Rasulullah. Mereka (Bidadari) berkata.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga... Inilah kuntum-kuntum bunga. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka..??? Ayo«ada yang tau kenapa. ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami.Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha..kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India. ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat. manakah yang lebih utama. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab. Aku bertanya. Milik Allah-lah bulu mata. ´ Aku bertanya. Beliau menjawab.. tubuh mereka adalah kain sutera.??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya. ³ Ya. sanggulnya mutiara.

??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu...???? Maka«.. Duhai wanita sholehah. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan. . kenapa.E. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah. tidaklah mengapa... . Bukan begitu.. bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku. Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu... .. atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak. Aisyah.. Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik. Lagipula.. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu. .R..??? Hhee. C. cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu. Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah.. Fatimah.U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«...M. itupun tak apa-apa. yang menjadikan Khodijah.. ´ (Al-Baqarah 138).) Tetaplah jadi dirimu.U.???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu... pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah. ³ Shibghah Allah.Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu.??? (Emang sudah punya mujahid. Sungguh kini«. ..??? Ayo«... selera mujahidmu nanti juga berbeda. aku benar-benar CEMBURU . kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu.tanyakan dalam hatimu.B. yang begitu cemburu dan tentu«.

Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat..... .Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik... Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan. inilah kebarokahan Islam untuk semesta..... Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar... Disini kita bisa memahami....... Tidak hanya sampai disana Islam juga.. sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau.... Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik. Dan tidak bisa ditebak.. pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta......... itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu. . Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA. ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA....... memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya........

agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu... Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi. Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri.... atau di sejuknya senja waktu ashar. yang sementara. supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya. .. Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri..... Bukan Karena Cinta yang lain yang semu.!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir...... 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan.. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir..... dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA). cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT... atau di hangatnya waktu dhuha.. melapangkan rezekimu.. Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh.Siapapun dirimu... Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh........ (QS...

padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan. Mawar adalah wanita.puisi.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga.merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang... Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk.menjaga dan membuat seorang wanita mulia.Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini.seperti duri yg jadi penyempurna wanita.sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita.mungkin sebuah perumpamaan fiksi.tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna.semua kisah.utk lelaki yg buruk pula.dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya.mengekang.bukan mawar di tengah taman. .. banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita.tak di petik sembarang orang.

apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda.karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.tumbuhlah di tepi jurang.bukan sembarang tangan...Allahuma Ami ya Allah.bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil.bukan sembarang orang.?? Disaat hidayah Allah berikan. .Jadi silahkan saja pilih..pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.Maka wanita.hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu.hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.bukan sembarang lelaki.setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang.''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.. tapi bagi lelaki pecundang..tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.lalu terserah anda para wanita.

.yg bersabar pada yg tiada.kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya..dari pandangan mata ANJABI. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«.cinta pada hidup yg sederhana...penduduk langit dan bumi.yg tdk bermata kebendaan.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir.di sanjung tinggi. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya. <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya..Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta.

-Memelihara kewajiban terhadap suami. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. Bersikap baik dgn tetangga. -Tidak cemberut di hadapan suami.kebajikan dan takwa. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain. Taat kepada suami. -Tidak membantah suami dlm kebenaran. -Wajib menutup aurat. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA. 2.menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa.kebersihan fisik.. Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami. -Tidak keluar tanpa seijin suami. -Senantiasa memelihara diri. -senantiasa menyenangkan suami. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1.kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya. Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1. . -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran. 2.Taat kepada suaminya.<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri.

Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT.Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya. Secara kuantitas." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan di perkantoran. perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat.Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas. Al-Ahzab: 59). Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. hinaan. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. bahkan siksaan. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya. karena itu mereka tidak diganggu. Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat. di kampus. Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah." (QS. kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya. masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan . Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab.

Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak. bergaul akrab dengan siapa . rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. tidak ketat. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1.hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat. Entah apa artinya. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. 2. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. 3. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu.rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya. Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka. kini muncul istilah jilbab gaul. Harus longgar. sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya. Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita.

Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta." 5. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. kemeja atau kaus ketat. Tidak diberi wewangian atau parfum.saja termasuk dengan lawan jenis. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. Kainnya harus tebal dan tidak tipis. lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya. (HR. tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. Walaupun pakaiannya panjang. misalnya rok ketat. . Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah. pakaian. 4. Abu Dawud. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. maka ia adalah pezina. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. An-Nasai. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. dan celana panjang.

Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. . kemudian membakarnya dengan api naar. asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas.. Ibnu Najah dan Abu Dawud). dan Ahmad). Ibnu Majah. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. ikut merayakan hari raya. dan berpakaian dengan pakaian khas mereka." (HR. baik dalam ibadah. Al-Hakim. tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir.8. Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin.. maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. baik pakaian tersebut mahal." (HR.. baik laki-laki maupun wanita. Abu dawud. Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. 7.Allahuma amin ya Allah.6.

yahoo. akhirnya Matahari ada pemiliknya. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar. saya mendukung klaim saya secara hukum.com. yang berada di pusat Sistem Tata Surya. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia. saya tidak bodoh. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149. Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. edisi "daring" (dalam jaringan). satu bintang jenis G2. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti. mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya. yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September. saya tahu hukum. mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id. "Tak ada penghalang. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun.com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6. Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol. Angeles Duran." tegasnya.000 kilometer. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo.600. alangkah serakahnya manusia." kata Angeles Duran.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. Madrid: Setelah miliaran tahun.html . (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya.news. Galicia.

Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya.. . Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. Allah Swt. perkataaannya dan kecenderungannya. Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. setia. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt.´ (HR. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya. hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt.Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw.´ (QS. Pemahamannya. Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. sederhana. menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Tuhan semesta Alam.an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt. An Nisaa¶ . Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah).. membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: .. sabar.

Aisyah Ra. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra.´ (QS. 33:36) Karenanya. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Rasulullah Saw.. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik. seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. begitupun dengan kedudukan suami.. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. Diantara hak-hak lainnya. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. lebih dalam pertalian darahnya. . lebih dalam kebaikannya. Rasulullah Saw. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. lebih dalam kebenarannya. dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. istri ketujuh dari Rosulullah Saw. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah. dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra.³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Al Ahzab. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan..´ (HR. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka.

berpuasa pada bulan Ramadhan. seperti shalat.´ (HR. menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu. kekuatan dari karakternya. Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. perhatikan bagaimana Nabi Saw. puasa. . menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. Al Bukhari. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku. Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari ....Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb... Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku.. Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku..

basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? . hak asasi.Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi.

**ASTAGHFIRULLAH.. dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin. Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah.. dan al-Baihaqi ..... ya mujibassaa'iliin....** ---^^^---^^^--- Ya Allah... ad-Darimi... ASTAGHFIRULLAH.. al-Hakim.. ASTAGHFIRULLAH..Ketika aku tidak bisa lagi menghamba. wahai Tuhan kami... ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan. Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau.

. Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia.. Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala.? Pengalaman perjalanannya.Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang... di antaranya... harta dan anak sangat besar pengaruhnya. tahta atau kedudukan.....? Ilmunya. Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA. kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui.. Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini.? Umurnya... kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan. 26:88-89) Hari ini. karena itu tidak sedikit orang yang mau .. Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya.. KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna....? Meskipun tahu segala ilmu. ilmu....? Hartanya. harta. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja.. kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki.. kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS.... Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan. Meski rambut sudah memutih. rupa. yaitu: 1. Meskipun memiliki harta sepenuh bumi.

kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita. Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai.. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya. Anak adalah investasi bagi orang tua.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah. Tetapi..Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah. kecantikan dan kekayaan. Bersabda Nabi saw: . tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian. Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. semua itu tidak langgeng.. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI.. Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Meskipun jasad hidup. Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara.´ (HR. Demikian juga dengan HATI yang MATI. Kita tidak ditakar dari kegantengan. 2. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela.

wahai Rasulullah. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN.´ (HR. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya. Itulah HATI NURANI. seraya bersabda. KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN." Beliau bersabda. Bukhari dari Abu Musa ra) 3. HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI. . SIFATNYA adalah KASIH SAYANG." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa." Benar. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita. mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI. " Wahai Wabishah. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN." Wabishah berkata." Jawab langsung saja. Sebelum Wabishah bertanya. Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia. aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini. aku tidak terasa susah. Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus.ada satupun uban di rambut kepalanya. Oleh sebab itu.´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah.´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah. panas.´ . lalu aku memakannya.dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi. tidak jemu.´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia.

beberapa hari saja..atau orang-orang lain.yang kumakan. tak kalah sedih..yang selama ini sengsara karena aku. Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala ..yang kukuras dari sumber yang tak jelas.kawan dekat rekan bisnis..dingin dan sendiri..Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H..aku harus mati !!! Ya Tuhanku.. Aku harus kembalikan.sangat pedih.di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.menunggu keputusan.Sopian Keraton Martapura ...aku pun demikian !Anakku menangis.yang tertindas dalam kuasaku.sejak aku lahiraku tahu.tetapi aku tetap sendiri disini. yang di tubuhnya darahku mengalir.. Tuhanku.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu.. semua harta kotor ini. aamiin Perlahan..Apalagi sekedar tangan kanan.perlahan.yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi..masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan. Istriku menangis.(entah dari mana kekuatan itu datang. setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya).jika kau beri aku satu lagi kesempatan.Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu.. Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar ...Tangan kananku menghibur mereka.Tobat tak lagi dianggap..jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu.tubuhku ditutup tanah.. Menyesal sudah tak mungkin. belahan jiwa pun pergi..untuk berbakti kepada ayah dan ibu ...atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling.Dan demikian aku juga.. Ya .karena ku tahu..Anak.memohon ma'af pada mereka.dan ma'af pun tak bakal didengar. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya . Istri.aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka..aku benar-benar harus sendiri.yang kukumpulkan dengan wajah gembira. belahan hati..tak juga tinggal.semua pergi meninggalkanku. bahkan yang kutelan...menunggu perhitungan .yang selama ini telah merasakan zalimku...

.Rohman..waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu ..sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja .Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya.Ya.karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka. kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua.Ya.tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka.. ... "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi.bersama2 degan mereka .untuk waktu yang tak terbayangkan .untuk berkumpul dengan istri dan anakku.Rohiim. Aku dimakamkan hari ini.Robbal alamiin..untuk sungguh sungguh beramal soleh .dan semua menjadi tak terma'afkan..mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu..maafkan aku ayah dan ibu .. begitu sesal diri ini.Ya..ghofar.Aziz... Astaghfirullah hal adzim.Ya...dan aku harus sendiri.agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya..kesenangan yg pernah kuraih dulu..Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu.sebentar saja.kini tak ada artinya.dan semua menjadi terlambat..

menjawab³Maa ana biqari¶ ³. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya. bahkan beliau mengkhususkan . ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab. sekali-kali tidak. mengisyaratkan bahwa Muhammad saw. ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali. Tiga kali juga Muhammad saw. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. ³Tidak. menceritakan kejadian yang dialaminya. ³Sungguh saya takut terhadap diriku. sangat cemburu dengan Khadijah . bahwa Aisyah istri Rasulullah saw.´ pungkas Muhammad saw. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali. tidak dikurangi sedikit pun. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. namun demikian. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. membantu yang memerlukan. Setelah merasa tenang. meringankan orang yang tidak berpunya. Muhammad saw. perlahan rasa takut mulai menghilang.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran. Muhammad saw. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. takut dan khawatir terhadap dirinya. Demi Allah. karena engkau penyambung silaturahim. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat. selimuti aku. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. ³Selimuti aku. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata.

Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Muhammad saw. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. baru menceritakan apa yang terjadi. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. minta diselimuti. tidak ³betah´ di rumah Khadijah. dan merasa takut kepada mereka. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. Namun. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth. Muhammad saw.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut.´ Muhammad saw. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya.´ Huud:70 . pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu. Seandainya Muhammad saw. Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat. sehingga hilanglah rasa takut darinya. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya. terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya. adalah hal yang wajar. Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang.

Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi. Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun. sejak menjadi pedagang. Karena itu. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. Khadijah tahu. Muhammad saw. Khadijah seorang yang cerdas. sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah. juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. Sekaligus Muhammad saw. Khadijah menjawab dengan mantap. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. orang yang paling dekat dengannya. termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun. berkata. turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). yaitu informasi di . setelah sebelumnya terputus beberapa abad. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. terhadap dirinya.³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad.

sirah As Suhaili dan lain-lain. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. Makanan. berdagang ke Syam. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw. untuk umat ini. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. Jawaban tegas. ³Tidak. di bawah sebuah pohon. Keduanya berkomentar. ketika Khadijah menjawab dengan mantap. sendiri. bahwa Khadijah bersanding dengan . di suasana terik matahari. Atau berteduhnya Muhammad saw.dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. sirah As Suyuthi. dan Muhammad cocok menjadi suaminya. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi. seperti sirah Ibnu Ishaq. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya.yang menemani Muhammad saw.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad. kemana saja ia berjalan dari terik matahari. Dengan ditemani pamannya. sirah Ibnu Hisyam. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw. Muhammad saw. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah. Sejarah sirah mencatat. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. Abu Thalib dan paman-paman yang lain. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. Di akhir lobi. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. melamar Khadijah. Waraqah bin Naufal.

Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. di dalam rumahnya. adalah kebenaran. ³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak. Khadijah ra. Khadijah berkomentar. Ia bukanlah setan. kita melihat sikap bijak ummul mukminin. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw.Muhamamd saw. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. jawab Muhamamd saw. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. Khadijah berkata. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. Demikian. Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini. Allahu a¶lam. Khadijah kembali bertanya. ³Ya´. . ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. Dengan sigap dan penuh cinta. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka.

keteduhan.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.jika dia mempercayakan hidupnya.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.dlm hal ini adalah istrinya.kepadanyalah.karena dirinyalah.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh.dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.ketenangan.memberikan segala cinta.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.kedamaian. ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .perlindungan dan cinta serta sayang.perhatian.menghargai pendapat istrinya.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.

istri.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya.menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.dan agamanya.seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.dan mendidik diri.dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu. .mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA).´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya.Negara.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.

jika kamu beriman kepada Allah. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. tempat tidur. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. Asy. Dan suatu jalan yang buruk. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.´ (HR. selalu kembali kepada suaminya. dan hari akhirat. Di mana jika suaminya marah. 257. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. pakaian. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang.Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang. no.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . dan yang semacamnya. (an-Nuur: 2-3). Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian.Syaikh Al Albani rahimahullah. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. banyak anak.

´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw.a.a. beliau bersabda. bersabda. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. HR Abu Dawud [4690]). apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. ia berkata. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung.´ (Shahih. tidak mensucikan mereka.´ (HR Muslim [107]). tidak akan membunuh anakanaknya. barang siapa yang melakukan yang demikian itu. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat. tidak akan mencuri. bahwasanya Rauslullah saw. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat. Rasulullah saw. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina . Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ³Hai Nabi. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. dan tidak berzina.´ (al-Furqaan: 68-69).(alasan) yang benar. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Rasulullah saw. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya.´ (al-Mumtahanah: 12).a. dan orang miskin yang sombong. tidak akan berzina. ia berkata. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. bersabda. bersabda kepada para sahabatnya. dalam keadaan terhina. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.´ Beliau bersabda. penguasa yang pendusta. ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. tidak melihat kepada mereka.

Al-Bukhari no. Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah.´ (HR. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya.´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan.dengan isteri tetangganya. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. Ahmad 6/456. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya.´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. demikian pula mereka (para suami).´ (Shahih. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. (HR. Abu Dawud no. Menjaga rahasia-rahasia suami. 1417. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. 1026 . 5195 dan Muslim no. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. (HR.

sesudah takwa kepada Allah SWT. kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). Amanah. taat bila diperintah. yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya. Allah SWT berfirman. melegakan bila dilihat. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki). Rasulullah bersabda. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya.´ (HR Ibnu Majah). 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. ridha bila diberi yang sedikit. mempunyai istri yang shalehah. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.´ (HR. karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. ketika suaminya pergi.´ (HR. Rasulullah bersabda. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i. tidak melupakan kebaikannya. Muslim no. yaitu: pertama. Al-Bukhari no. Yaitu. . 29 dan Muslim no. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. selain istri yang shalehah.´(QS Ar Rum [30]: 21). agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya.1436) Melegakan hati suami bila dilihat.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya.

maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah. .1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka.AlTsamin..akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan. y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal. y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain.(HR.dan belum sempat menikah dgn yg lain..Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:.yaitu seorang wanita di dunia ini. y Mereka telah menikah..ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) .(Al-Majmu'. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya. Mereka meninggal sebelum sempat menikah.maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu.Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah. Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal.maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia..karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini.

1281).1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu).? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu. maka ia utk suaminya yg paling terakhir.maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup. Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain. . Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal. ''jika dia belum menikah. ''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya.''(HR. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra.bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga.walaupun sempat menikah berkali-kali. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga.sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya.´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani. adapun jika dia sdh menikah.akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya.kepada istrinya..maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia.Muslim) Maka jika ia telah bersuami.

Ibrahim.(QS.3/23-24) ..karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta.atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah.''(Al-Bab Al-Maftuh.atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan..

Rasullullah SAW berkata.a..istrinya sayidatina fatimah r. dan sehelai rambut Rasullullah SAW.a.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.a...Mangkuk cantik.''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini..ha. Di rumah ali r. Fatimah r.''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .berkata.madu dan sehelai rambut) Abubakar r.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.a.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.a.a.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r.a. Utsman r.orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu. madu.putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik.berkata.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu.Utsman r.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu.''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini. .dan Ali r..a.berkata.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut..berkata.seorang raja itu lebih manis dari madu.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.bertamu kerumah ali r. Baginda Rasullullah SAW.a.Umar r.orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik.'' Umar r.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.a.

.''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat ...dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu.menyerahkan diri..''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu.. Allah SWT berfirman.harta..nikmat sorg-KU lebih manis dari madu.Malaikat jibril AS berkata.

Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik.Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S. kampung serta tempat tinggalnya. "Habis. Babi itu dituntunnya dengan cermat. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Nabi Musa terkejut melihatnya. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. jawab pemuda itu yaitu agama Islam. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. "Aku agama Tauhid". Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar.T Setiap kali dia hendak bermunajat. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. "Wahai tuan hamba". Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa." Kata Nabi Musa.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan .W. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Setelah mendapat jawaban. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?". Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . Itu urusannya dengan Allah. beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. "Ya Allah. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya . "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. "Apa hal ini?. kata pemuda itu. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud . Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu.

" Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. maka Kami angkat doanya. Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur. tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. ." Itulah berkat anak yang soleh. 'Wahai Musa. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. itu juga bukan urusan kita. hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya.s. tambah pemuda itu lagi. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S.hamba lihat tadi. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. aku tetap melaksanakan tugasku.W.". tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya.T. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. sambungnya. Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi.T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S. Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini . inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya . "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat.". Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan.W.

5.golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya. seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan.. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. . Tirmidzi [1633]).´ (HR. dan 7. mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya.´ (HR. 2. 1. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis). seorang pemimpin yang adil. s 3.Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. Bukhari [629] dan Muslim [1031]). 4. ³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya.. seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala. dua orang yang saling mencintai karena Allah. ³Ada tujuh . 6.

³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]. ³Sungguh. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan. Tirmidzi [1639]. ³Wahai Rasulullah.´ (HR.Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. . dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah. suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku. Adapun dua bekas itu adalah. mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´. ³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan.´ (HR.´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]).´ Maka kukatakan kepada beliau. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah.

Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah. µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶. µWahai Aisyah. an-Nisaa¶ : 40). µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶.¶ Aisyah menceritakan.´ (HR.´ (QS. ³Cukup. µDemi Allah.¶ Aisyah berkata. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang. Bukhari [4763] dan Muslim [800]). Aisyah melanjutkan. ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. ³Pada suatu malam.´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶.¶ Maka aku katakan. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya). beliau (nabi) berkata. Maka beliau berkata. ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´. Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda. µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). . µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´. sampai di sini saja. Aisyah mengatakan.Maka beliau menjawab.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata.

³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa.´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis. Kemudian ditanyakan kepadanya. Bilal pun berkata. Maka Nabi pun menjawab.Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis. ³Apa yang membuatmu menangis?´. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. Ali Imran : 190). Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. Maka ditanyakan kepadanya. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. dan ditanyakan kepadanya. ³Apa yang membuatmu menangis?´. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. . Namun. dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka. ³Apa yang membuatmu menangis?!´.´ (HR.dst sampai selesai´ (QS. µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´. µWahai Rasulullah. Maka beliau menjawab. Maka beliau menjawab. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit. Maka beliau menjawab. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya).

´ (lihat QS. lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi. ³Aku teringat akan sebuah dosaku. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. al-Maa¶idah : 74). maka aku pun menangis.Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. dia menjawab.´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya. .

sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan. adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«. jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku. akan semakin menambah keindahannya . tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku. tak ada yang menyangkal bahwa kita. keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya.betapa indahnya wanita Sahabatku. semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita. ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah. mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita.. wanita. bukan pada terbukanya dan.

. ( ) . itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««.. tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah. wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka..Sahabatku. lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku....

Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya. diri ini fakir. Tidak mau sholat «... yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah. Tidak mau sholat . diri ini kecil. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya. yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah.? Apakah dia lebih kaya daripada Allah.? Apakah dia lebih agung dari Allah.? Apakah dia lebih tahu daripada Allah.. diri ini tak tahu arah. Tidak mau sholat «. Tidak mau sholat «. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak. diri ini nista.? Apakah dia bebas dari dosa. yang Maha Tahu atas segala sesuatu. yang memiliki semua yang ada ? . sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.

Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah..? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah. Tidak mau sholat.. dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi.. Tidak mau sholat. Tidak mau sholat ... semuanya sholat Mereka bertasbih. selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah.? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri... diri ini papa. diri ini tak berkuasa. sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya. Tidak mau sholat .´ (QS An Nur : 41) . Tidak mau sholat ...? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah.. bertahmid. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan..? Apakah dia akan aman dari siksa neraka.. diri ini hina... Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya. yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah. yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka.

´Langit yang tujuh. matahari. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah.´ (QS. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? . gu-nung. yang tidak mau menghormat kepada Allah. yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. bintang. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. pohon-pohonan. binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. Dia enggan dan takabur. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. di bumi. yang tidak mau memuji Allah. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. yang tidak mau meminta kepada Allah. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. yang tidak mau mengagungkan Allah. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. bulan. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. yang tidak mau bersyukur kepada Allah. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah.

sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG. (2) menegakkan SHOLAT. karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. (3) menunaikan zakat. dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong.´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu.´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong. .

70) Buraidah -radhiallahu anhu.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. 75 dan Muslim no. ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. 82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403). Al-Bukhari no. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶.´ (HR.´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶). (lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal.´ (HR. Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama.berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam. Muslim no. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama.bersabda: .

sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat. . 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata. barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir. At-Tirmizi no. karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam.´ (HR.´ (HR. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui. Karena itu. Ibnu Majah no." ( QS At Taubah : 5 ). 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan. " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat.³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. At-Tirmizi no.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir. An-Nasai no. 2621.´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 459.

yaitu neraka SAQAR.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman. niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga." (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia.´Jika mereka bertaubat. . maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Allah Ta'ala berfirman. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. mereka berdiri dengan malas. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat. tidak shalat ya masuk neraka." ( Al Mudatsir: 42-43 ).

sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu. Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu. DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan...... bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA.... atau karna ingin dilihat oleh si dia. saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan". karna kata hatimu tak pernah dusta. apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA. Nah.....Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan.. .. Sedangkan DIA.. tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA..... Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA. Pikirkanlah.... maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan.. atau hanya karna ada si dia dalam acara itu. Kalau memang hatimu membenarkan.. tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri. maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku....... tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. manusia biasa yang dho'if... "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah. Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak.. Ketika hal itu terjadi. sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada. "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu. sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan...... Bukan ridhanya. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita... Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati.

jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas .. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«.. Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH . tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH.Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«.. tiada ketakutan« tiada kekalutan«. setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan . seperti keluarga. Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH.dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini.. harta. Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan.

Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«. Berbahagialah orang-orang yang beriman««.dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia.. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« . Hati berdebar..ALLAH« tolonglah hamba ini«.RAHMAT-NYA«. berbahagialah dia« Ohh. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur.. Tanpa membawa apapun jua«. harta.masukkanlah hamba ini ya ALLAH«. seperti keluarga. Berbahagialah orang-orang yang beriman«. Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin.. UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«.

bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri). yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita. Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. Kesibukan mengejar karier. Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada . Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. melemah dan jatuh sakit. ada peran saya yang membuat suami seperti itu. apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Kemudian beliau bertutur. kehilangan orang yang dicintai. 'Benar Mas Agus. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya. orang yang mencintaimu.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita.Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. 'Ini kan gara-gara kamu. Izinkan saya mengajak anda. Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku. perselingkuhan. melayani suami dengan tulus. kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan.' Yang ada. larut mengejar karier. 'Mas Agus. Perceraian. pernghianatan. Teman. tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah. 'Terima kasih Ya Allah. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini. kuat dan hidup lebih sehat. Saya tenggelam dalam pekerjaan. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik.

. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali). Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. alBaqarah : 155 -157). kekurangan harta. kelaparan.diri kita. jiwa dan buah-buahan.

tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. 2/36). wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . Apabila ia memperdengarkan suaranya. kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki. Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. At Tirmidzi. Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. baik secara langsung atau lewat radio dan televisi. (HR. Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu. Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1. demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad.´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. 434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«.

Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya. 422) Demikian pula dalam masalah adzan. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´. Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya.ber-tashbih sebagaimana laki-laki. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki. 1203 dan Muslim no. yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran. 3/491). ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32). (HR.´ (Tafsir Ibnu Katsir. tapi cukup menepukkan tangannya. tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Al Bukhari no. atau yang semisalnya. Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri.´ .

karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. maka bergeser menjadi haram. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka. Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon.Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik. dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya. Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah. maka hal ini diperbolehkan. laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya. atau tujuan lain yang semisalnya. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar). Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah. 1/433-434). 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya .´ (Fatawa Al Mar`ah. namun tanpa sepengetahuan si wanita. sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon. Seperti inilah yang diharamkan. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya. Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut.

apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima.´ (Al-Ahzab: 32) . Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah. Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita. Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan. sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya. maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. antara pemuda dan pemudi. Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya). Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. Pihak lakilaki juga demikian. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang. orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita.Kenyataan yang ada di sekitar kita. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji.sementara belum ada khithbah di antara mereka. sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka.

ia berucap. tanpa alas kaki. : ³Wahai Rasulullah.´ (HR. . Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian. pent. para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab.´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad. ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: .).´ (HR.dan belum dikhitan.. Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan. Al-Bukhari dan Muslim).³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam. ³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata. Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka.Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana..

Jika bertentangan. pasti dia akan mati.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun.³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka.Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya. Ada mungkin yang mengatakan.Ada pula yang keringatnya sampai di paha. . logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan. hal.´ (HR.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya. ´ Jika kita memperhatikan.Akan tetapi. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas. Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal. tanpa makan dan minum. 370) Intinya. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-.´±Rasulullah bersabda. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil.³DemiAllah.Muslim)Jadi. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat. Ada yang lain sampai di pinggang.Bahkan di hari kiamat. tanpa adanya naungan.Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa.tanpa makan dan minuman.Namun sebenarnya dapat kita katakan.tanpa ada naungan. tentu saja bumi akan hangus terbakar.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya.

pada lingkungan masyarakat. Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. ''Wahai orang-orang yang beriman. pada lingkungan keluarga. tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama. kapan saja dan di mana saja.'' (QS Attahrim [66]: 6). orang tua seyogianya selalu mengontrol. Sebab. Allah Azza Wa Jalla berfirman. negara. mengawasi. dan agama. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. Bahkan. Untuk itu. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. Kedua. secara psikologis. Oleh karena itu. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah. dalam konteks yang lebih luas.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa. serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah .

yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara . Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat. Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS.para ulama.. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. yakni negara.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Oleh karenanya. Artinya. maka akan kuat bangsa itu. akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara). .. pendidik. mengerjakan amal yang saleh. para ulama. serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut.'' (QS As-sajdah [32]: 24). Meraka adalah cermin bagi masyarakat. serta cendekiawan.. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya.. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. kaum pendidik. Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya.'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. Allah Azza Wa Jalla berfirman. Ketiga. pada lingkungan yang lebih luas. dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman. jika baik.

. MENIKAH. Apabila belum mampu... seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita. Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS.. BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT. Pencipta kita... Aku mencintaimu karena Allah . saudara-saudara kita.. bahkan anak-anak didik kita kelak . MENIKAH. .. Allah SWT. Namun. Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS. Uhibbukum fillah . Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. Katakanlah Uhibbukum fillah . Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita. maka shaumlah... sahabat-sahabat kita. Berarti itu normal. Naudzubillahimindzalik. Allah SWT. Yang Maha Pemberi Cinta. Ya! Itu normal.Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita. yaitu . Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS.. Kawan . Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya. Lalu .... Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini.

. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. kita sudah pernah berciuman sebelum menikah. Ya. hati... tapi tentunya dihadapan ALLAH. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. 2. . BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat. tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih.. bukan pada manusia. PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA. Seolah dunia milik berdua.. Tak takut lagi dilihat orang. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis. HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT. Hal itu sudah tidak tabu lagi. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia. Karena sungguh. Ya Allah . ketika mereka tahu..heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita. tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. Jauhkan . Hemmm . BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita.BUKAN dengan PACARAN. Seharusnya sih. maka yang ketiganya adalah setan. Bayangkan. yang lain ngontrak! Heuleuh. asal kuat iman. dan anggota tubuh yang lain. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita. tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata.. ya Allah . maka jangan salah. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja.. Faktanya. Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1.

Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q. Sungguh . *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim ... Tak bisa dihindari.. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). kita akan bergelut dengan syetan..S.. saya meninggal? Tak ada yang tahu... Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong .?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup.. ya Allah ... Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT.. TAK ADA GUNA. Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba. Ampuni kami. BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM. ALLAH SWT . LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti. An Nur:26} Selalu ingatlah.."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH . Jika terkadang kami melupakan-Mu .. Tapi.... PENCIPTA KITA . KEMATIAN itu PASTI.. jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya.. Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT.. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). Kawan .. Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu. Mungkin saja setelah menulis NOTE ini. Kawan . Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama .

. kita akan SENDIRI. Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI.S. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI . kita akan saling menuntut satu sama lain. tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain..." (Q. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. Di akhirat nanti.. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam. Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain.. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya. Tak usah malu. tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama.. ISLAM sangat memuliakan manusia. Kita sama-sama berusaha... Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN. Dan suatu jalan yang buruk.kita. langsung sebarkan pada yang lain. ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. Kawan . Ketika ada yang MENGINGATKAN.. berarti mereka SAYANG pada kita. Saling mengingatkan . Sungguh . tapi di AKHIRAT. satu ayat saja. Kawan ... Muhasabah kita bersama . tak usah takut. .. MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita. Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu. perlu dipertanyakan.

takut dijauhi! Tapi. .. Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran. Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH." Ya . berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH. Takut dibenci.. sungguh ..Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH. berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH..

(HR.pasti ia akan menyinari langit & bumi.seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y ...rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau.musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin.....sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga.BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN ....Bidadari surga bismillahirohmanirohim..dg aroma yg harum semerbak.entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi..popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu .materi dunia..sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR. Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia.BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama..tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan.masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis....

tubuh mereka adalah kain sutra.pakain"y berwarna hijau .wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha..puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka .kulit"y putih bersih.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah.berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia.berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? .tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS.seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .perhiasan"y kekuning"an...ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah .manakah yg lebih utama .begitu indah perkataan Rosul .

dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26. Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya. Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada). ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan..banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN...) . Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku". Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) . Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. ia mudah berbuat fasad (kerusakan). Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata.. Allah karuniakan baginya pemahaman agama. Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf. Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya.. Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah. Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah. Allah menguatkannya dengan keyakinan. Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala). Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN.(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN. DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba.

´ (QS.´ (QS. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.´ (QS Al Anfal :29) 2. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan.Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda). jika kamu bertaTAKWA kepada Allah.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. az-Zukhruf:32) . Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK. berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul).1. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.´ 3. maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu. ³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. .´ (HR.." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah.´ (Baqir al-Majlisi. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu. Allah memberikan UJIAN dan COBAAN. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada).³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu. ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK..Bukhari-Muslim) 4.´ (QS. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini. Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya.´ (QS Al-Fah :4) 5. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya.´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Imam as menasihatinya.

Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) . ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN. seraya berkata. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut. Sewaktu beliau tiba di rumahnya. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah. ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu. ³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6.´ (Bihar alAnwar 15 : 56.Bukhari-Muslim) 7.´ (Baqir al-Majlisi. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw.) Atau dalam hadits lainnya. Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR. pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau. ³Engkau heran melihatnya.Bihar al-Anwar 81 : 188 . maka ia jauh dari kasih sayang Allah. Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. Karena itu.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU.

´Hai orang-orang yang beriman. Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya. dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. berJIHAD di jalan Allah.´ (QS Al-Maidah:54) 9. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka." (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Itulah KARUNIA Allah." (QS Al Kahfi : 29) .. yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN.8.dan masuklah ke dalam surgaKu.. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir". Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang. maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR.

Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. Qodirun µalal Kasbi. Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. Mutsaqoful Fikri. Qowiyul Jismi. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Matinul Khuluq. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. . Mujahidun linafsihi. Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. walau sedetikpun. Haritsun µala waqtihi. Shahihul Ibadah. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT.

Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. . Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya.Amin. Naafi¶un Li Ghairihi. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain.Munazhom Fii Su¶unihi.

. Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku.. Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur.. tersempurna.....Meniru laku para ustadz... Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung. tapi karena aku seorang yang masih kotor...... Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku......Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah. Di belahan Bumi manapun kamu berada.Menyentuhmu merupakan ingin diri........ Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.....Kau memang suci.Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu.. tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi.hanya wanita -. tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun. meski hatiku lebih kotor dari lumpur. seluruh jiwa. Karena toh kau hanya manusia .. berkelebat selalu.. dan tertinggi...Bagiku kau bunga....Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan.Ada ingin tapi tak ada henti.... meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh.Untuknya dirimu ada..Jangan pernah kau tatapku penuh... Mungkin kau tak peduli... karena akan membuatku mengingatmu.Membuatku inginkanmu sepenuh hati. karenanya kau tak membutuhkan persamaan.Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku. itu ....Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu...Dan tak lebih dari wanita biasa.Bukan karena aku terlalu indah.... Bagiku dirimu salah satu dari semua itu...Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci.. sesemangat mentari...Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah.. mengenakan pakaian sutra emas.....Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku.

..Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu.......... Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah. jangan ada malu.Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu. mungkin sekarang atau nanti.seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya..... melainkan pada jalan yang kau pilih. tapi itu pilihan-Nya..kata otakku... terukir dalam kitab suci.. seperti dicontohkan ibunda Khadijah..Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu. karena itu adalah hakmu. Tunggu sang lelaki itu menjemputmu. ... yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi.Atau kejar sang lelaki suci itu. Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas.. semua terukir dalam kitab suci. bahkan mungkin tak ada sampai kau mati. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu.Jangan ada ragu.....Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita. tak perlu dipikir lagi. dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah.. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini.

. Lantas. . dan Fatimah ra. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku.hingga Aku pun ingin segera memilikimu..karena Aku peduli pada calon anakanakku. karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku.. . . seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra.hingga Aku pun memilihmu. Pantaskah Aku. Kenapakah Engkau mengagumiku? .karena Aku mencarimu..!! Kenapakah Engkau menikahiku? . Kenapakah Engkau ingin memilikiku? . sungguh aku tak tahu cara mencintaimu..... Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan. mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas.. sebelum kedatanganmu. Kenapakah Engkau mencintaiku? . Suamiku. Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan. Khadijah ra..... Kenapakah Engkau menemukanku? . dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu.akhirnya Aku pun menemukanmu. Entah berapa warta yang telah kudengar.. Kenapakah Engkau membutuhkanku? . Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas.....karena Aku membutuhkanmu. mawardah & warahmah Cintailah DIA............ seseorang itu adalah Engkau.. o0H. luas pemahaman agamanya... Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu. Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas. terselip cintaku untkmu.karena Aku memilihmu. tanpa Cinta-Nya. Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas. Pantaskah Aku. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya.. Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan. Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal.hingga Aku pun mengagumimu... . Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan..hingga akhirnya Aku pun menikahimu.karena Aku menemukanmu... jika kau mencintaiku... Suamiku. 'Aisyah ra..karena Aku mencintaimu. Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan. ...karena Aku mengagumimu..hingga Aku pun membutuhkanmu. ..... seseorang yang baik budi pekertinya. maafkan Aku. Kenapakah Engkau mencariku? .. ... Pantaskah Aku. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu.. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu.. . Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh.Keluarga sakinah. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku.karena Aku ingin memilikimu.hingga Aku pun mencintaimu. Kenapakah Engkau memilihku? ....!!! Pantaskah Aku.

. Tapi bila kau biarkan ia terbang...!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya..... ia ...... akan menghampirimu disaat kau tak menduganya..... Makin kau kejar.. mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu. dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu. seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu.....~ "Cinta ibarat kupu-kupu. Jadi tenang-tenang saja...~ . Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima. jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu.... semakin ia menghindar. ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin..Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku..

Hingga kapan pun. Tiba-tiba. Tak ubahnya seperti guru yang baik. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. mundurkan ajalku sedetik saja.. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. Lalu. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan.Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. bahkan menenteramkan." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia. Padahal. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. lisan tergerak untuk mengatakan. bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian.. membingkai makna hidup. Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. dan ajal sudah di depan mata. menarik. yaitu kematian!" (HR." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara. kematian memberikan banyak pelajaran. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. ketika sutradara mengatakan 'habis'. "Ya Allah. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. usai sudah permainan. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami. sandiwara sudah berakhir.." Tapi sayang. tak akan pernah melekat selamanya. permohonan tinggallah permohonan. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. Silakan . maka kematian adalah akhir segala peran. Dan. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1.

Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita. Dengan sungguh-sungguh. barulah ia tersadar. Ternyata. Tapi. Siapa pun dia. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. Hingga kapan pun. dengan keadaan seperti itu. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Dan akhir itu semua adalah kematian. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. kepemilikan pun kembali kepada Allah. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. wajah yang makin keriput. tenaga yang kian berkurang. Setelah itu. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. Bahwa. Ketika peran usai. Cuma tubuh kecil yang telanjang. Dan. . kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. Lalu. berkembang. Dan pemilik sebenarnya hanya Allah. Lalu. Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. semua hanya peran. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. dan kemudian berakhir. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. segalanya akan berpisah. Semua berawal.Itu pun masih bagus. Pun begitu. Kaya atau miskin. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. Petani itu khawatir. bukan siapa-siapa.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. Cuma kain kafan itu. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Hidup tak jauh dari siklus: awal. Semuanya akan berakhir. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Karena. dan juga akan berakhir. bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran. Dan. hanya hamba Allah. Kecuali.

dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia. Dengan memaknai kematian. inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77.Mungkin. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat." dengan menyebut. .. Termasuk. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat.. "Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah." (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu.

melamar. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu. hak-hak. Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana.Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu.adat. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya. danakibat-akibat tertentu.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu. adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas. bukanlah perkawinan. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara. Karena itu.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. bertunangan) menurut bahasa. yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik). dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. dan syara. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana. Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja. baik menurut adat. syara¶. Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶. dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut. syarat-syarat. maupun undang- .

nasihat saya kepada saudara penanya. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah. Sebab itu. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan.undang. Dan jika kondisi belum memungkinkan.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya. maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama. Menurut ketetapan syara. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan.´ (An Nur: 52) . yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. begitu pula hati manusia. Jika itu sudah dilakukan. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. Karena itu. Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir. zaman itu selaluberubah dan. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah. Kalau demikian keadaannya. mereka itulahorang-orang yang zhalim.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki. Sebab.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu.

...detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh..... Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik . Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh.. Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? ..lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh.Sajak kematian Wahai ruh. Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan .

. sempurna lg. Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga .... Ketika aku dibangkitkan. Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh..... hancur lagi..Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh. Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu... Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku.... Wahai ruh... Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.

Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi........ Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb........ Ya Robb. Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu. Kasihani aku. Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku .menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb. Ampuni segala dosa dan kehilafanku. Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh. Karena akupun tau...Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim.. Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai.. sayangi aku Jangan biarkan aku . ......

tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh . Ayahmu telah memperoleh kemenangan . alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan . Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ .Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh . Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´. Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman. Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw. Alhamdulillah pergilah Nak«. Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW. Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD .jangan kau biarkan Rosulullloh terluka. Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD. lihatlah Wahai kedua anakku . Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh .kata Utusan Rosululloh . Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . dia telah menjadi Syahid. Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir.´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un . kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya. Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah. Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh. Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir. Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang.

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. . paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. karena dunia bukan Surga. Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. dan tuntunan-tuntunan Ilahi. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. detik ini Allah sedang rindu kepadamu. Amiin ya Robbal alamin. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. datang kesulitan dunia. jika kau tidak mampu melihat Allah. permudahlah. Rabbiy beri kami kemudahan. saat akan berdzikir. ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. kami butuh rindu kepada Mu.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. masalah ini dan itu. akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga.

³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya).Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. ya Allah. Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua.´ jawab lelaki itu. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid).´ ungkap Allah. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya. Ia kemudian dipanggil oleh Allah. di yaumil akhir. Seperti yang pertama. dan sungguh kamu telah memperolehnya.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki.´ sambung Allah lagi. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad. Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid. . Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika. ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau. ³Kamu berdusta. Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya. Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. Setelah ia mengenalinya. Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu.´ sergah Allah.

Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya.Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Iapun mengenalinya. wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan. Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau. . Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah." Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka.

Ketika ada motivasi lain. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya. (HR. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Itulah sebabnya. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. sekecil apapun. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita. Tapi di sisi Allah. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. (QS. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya.

Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. Di siang hari yang panas. daripada Secara syar¶i. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. Dalam kenyataannya. Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah. Misalnya. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. makanan.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. seorang lelaki masuk ke mesjid. Ibadahnya sah. Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. akan tetapi kurang afdol. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. Jika niatnya seperti itu.

2. Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini. ya Rasulallah? Riya¶. "kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". akan. Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan .¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´. merasa benci bila diremehkan. Ingatlah. diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. minta didahulukan segala kebutuhannya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll. Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Para sahabat bertanya. Al-Hikam. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh...kebenaran. riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati.´ (QS. dan riya' itu ada 2 macam : 1.

sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk. sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. yg meng-Esakan Allah. hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian. dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku. Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas. sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia".berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. . bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain.

jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. Namun.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10). dan lapang dada. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan. Akibatnya. Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. dan segar. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. kejahatan dan ketakwaan. Semua dianggapnya sama. penyakit hati mulai menjangkiti. membaca Alquran. dan serakah mulai tumbuh. Pada jiwa seperti ini. Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. optimistis dan lapang dada. sehat. Di antaranya dengan berzikir. kesabaran. Iri. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Jiwa manusia laksana air. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya. sehingga jiwa menjadi tenang " . Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. dan shalat. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. dengki. dengan mudah bisa dilihat dan dikenali. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan.MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan.

Di saat kejahatan merebak di masyarakat. hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Ingatlah. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. (QS Ar-Ra'd [13]: 28). Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu.perbuatan) keji dan mungkar.Wallahu 'alam Bishawab .Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oleh karenanya. Juga. membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini. (QS Al-Anfal [8]: 2). dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. mulai dari kita sendiri. Selanjutnya. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim. mari bersihkan jiwa.

Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. Ketika berhadapan dengan Masyitoh. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu. agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. tanpa disadari sisirnya terjatuh. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa). Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam. sebut saja nama ayahku. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh.Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. . Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS.

Ali Imron : 102) .´ (QS. bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam.³Hai orang-orang beriman.

akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama.t.000 tahun). Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s.t.t. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. 7.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1. Barangsiapa membawa hadiah.w. maka Allah s. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1. maka Allah s. Apabila telah lahir anak lalu disusui. 9. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak. 3. .t.t. maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan.t. 4.w. 5. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.t. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. Ketika ditanya kepada Rasulullah s.w.w.t. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit.. 6.w. akan hal tersebut.a. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya. jawab Baginda s.a. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail. 8.w. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki.w. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1.w. maka Allah s..000 kejahatan. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2. dan orang yang takutkan Allah s.w. Allah s.w. maka pahalanya seperti bersedekah).

memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. burung di udara.w. 19.a. puasa bulan Ramadhan. Perempuan apabila sembahyang lima waktu. Aisyah berkata.a. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu. 12. Daripada Aisyah r. maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka.w. 18. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki. "Suaminya". "Ibunya". semua ikan-ikan di laut. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s. 15. malaikat di langit.a. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab. 11. 13. maka jawablah panggilan ibumu dahulu. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s.a. "Aku bertanya kepada Rasulullah s.10.a. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.w. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s..000 lelaki yang soleh. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. 14. 17." .w) di dalam syurga. Wanita yang taat akan suaminya. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. maka baginya syurga. 16.

standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. mandi. dan bermu¶amalah. Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. . Dengan ilmu. Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya. halal dan haram. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. atau bisa melanjutkan bisnis keluarga. atau bisa membuka usaha yang prospektif. Dengan ilmu.Carilah Ilmu Agama. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. shalat dan berzakat. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. Dengan ilmu. dia tahu bagaimana cara berpuasa. wajib dan sunnah. berakhlak. Wahai kaum muslimin. Dengan ilmu. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. memiliki jabatan yang tinggi. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya. sehingga mereka terlihat mulia. beribadah. Dengan ilmu. juga antara yang baik dan buruk. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi. haji. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. dan umrah. dia tahu bagaimana berwudlu. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil.

Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. membayar hutang dan menagihnya.´ (QS. dan menyambung kekerabatan. memberi jaminan. membeli. Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. Tidaklah harta. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama. fitnah. pangkat. Dengan ilmu. gadai. membayar dan menagih hutang. . Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. sewa. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. bagaimana berbakti kepada orang tua. Dengan ilmu juga.Dengan ilmu. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya. Dengan ilmu. dan kerusakan. seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. bagaimana mendermakan hartanya. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.

dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. Wahai saudaraku. Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. walaupun dia tidak cocok. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama. sunnah. Ahmad dari Abu Hurairah. bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain .´ (HR. lalu dia memberikan fatwanya. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah. no. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. -di mana para alim sudah sedikit. Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. ketiga. mengikuti hawa nafsunya. bukan petunjuk. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya. mengeluarkan mereka dari syirik. Terlebih pada zaman sekarang ini. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. Namun. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini. Bagi ahli ilmu. 4867) Wahai saudaraku. orang yang paham dien sudah jarang. mengajarkan ilmu kepada mereka. maka dia pergi kepada orang alim kedua. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. dan ketaatan. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya. Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya. Bacalah.´ (QS. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami. .. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allah Ta¶ala berfirman. Yang telah mengajarkan Al Qur'an. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahai saudaraku. () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat. aamiin . Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu. Dia menciptakan manusia. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Bahkan.´ (QS. Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Mengajarnya pandai berbicara. .bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut. Ya Allah.

dosa-dosa sahabat kami. seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami. Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

T. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga. maka Jibrail A. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut.T.W. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.A." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu.W.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S.T.dikatakan saat nazak orang itu.S. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu.T. Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik.W.S. tangan ini telah mengeluarkan sedekah. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S. Lalu Allah S. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga." Sambung Rasullullah S. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- .tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan.W.T . Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu.W.S." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. " Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. maka dia pun kembali kepada Allah S. maka malaikat Jibrail A. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya.W. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya. akan menebarkan sayap di sebelahkiri.

T." Sebaik saja mendapat perintah AllahS. . Abu Bakar R. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir." Apabila gagal malaikat maut.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus.W.A." Telah bersabda Rasullullah S.W.W.A. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina.W. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS. Orang-orang yang mati syahid.majlis ilmu.T. 7. 3.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1.W. 2. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka. Kemudian AllahS. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu. 5. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad. 6. 4.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1. Maka berkata Abu Bakar R.T." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah.T.

Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati. Orang berpuasa di hari Arafah. 3. Sekian untuk ingatan kita bersama. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Kalau rajin..2. .

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya.. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. yang Qadim dan Awal. Ya Allah. hai dzat yang paling berbelas kasihan. dan para sahabat beliau.. dan para sahabatnya.. keluarganya. keluarganya. Amien . Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Engkau Dzat yang kekal selamanya. Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini.DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita . dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan. By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA . atas anugerahMu yang agung. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. serta para temannya. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam.

Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam.. Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara .

³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung.´ (QS. Mengenal Kiamat .. An-Nur : 52).Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku ...

termasuk Yahudi. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al.is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al.Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula.zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r. Kristian dan Islam. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun.a. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim.asra Yawm al-Tan d Yawm al. berkata: "Saya tanya .

maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s.a. Firman Allah s. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab)..w.w. maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan).w.t.a. menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil.t." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.w.w.a. dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka.kepada Rasullullah s. menjawab: "Sangat besar bulatannya.t. dan ada yang luka terkena bantolan duri." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s. dan bagaikan angin kencang. maka ada yang selamat. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki.w." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan. Allah s. bersabda: "Ketika Allah s. dengan lain Tuhan. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s.a.a. berkata: Rasullullah s.w. yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati . besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi.t.: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. berkata: Rasullullah s.w." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s.w.w. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran). sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri.: "Bagaikan tanduk dari cahaya.t. bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula).w." Saya bertanya: "Ya Rasullullah.a. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat. telah selesai menjadikan langit dan bumi. Kemudian Allah s.w. penentang.a. apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan).a. iaitu mematikan dan membangkitkan.a. dan orang yang kejam.

Mika'il. Malikulmaut. tiba-tiba ia menjerit. (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid." Maka Allah s.t." Kemudian matilah . yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan. Firman Allah s. Mika'il. Engkau yang hidup. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin.a. Jibrail.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi. Mika'il.: " Hai Malaikulmaut. Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah.t. dan kini matilah engkau. kecuali yang dikehendaki oleh Allah.t. sehingga ketika ditanya oleh Allah s. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut.w. berkata: "Kemudian Allah s. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati. Israfil dan juga Hamalatul arsyi. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu.w. kemudian ditiup lagi.w." Firman Allah s.t.w.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s.w. menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s.w. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun.t.w.t." Kemudian Allah s. lebih mengetahui. tibatiba mereka bangun dan melihat. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r. (Yang bererti) Tiap makhlukKu.t. maka ia sendiri. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. berfirman: "Harus mati Jibril. Hamalatul arsyi dan aku. bertanya: "Hai Malaikulmaut. dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian. tinggal malaikat Jibril. yang tidak mati." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Israfil.w. tinggal hambamu yang lemah.

tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?.a.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s.w." Kemudian Allah s.t.t. lalu Allah s. Lalu Allah s.w. membiarkan mereka.t. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s. Mika'il.w.w. maka Allah s. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya. Nabi Muhammad s. kemudian Allah s. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. maka apabila telah berkumpul semua makhluk." Maka hiduplah mereka. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s. maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s.w. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab. menyuruh Israfil meniup sangkakala.a.w. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu. jin." Kemudian Allah s. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu.w. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan. mereka menangis sehingga habis air mat. kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar.t.t. tiba-tiba terdengar . Israfil.t.a. sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar.w. kerana kau pertama yang kuluar dari bumi.w.t.t.w.t. Allah s.w. Abu Hurairah r.t. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut.w. maka Allah s. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s. manusia dan lain-lainnya. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu.w. dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril. maka bumi mengeluarkan mereka. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail. Kemudian Allah s. tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan. menuju kepada Tuhan mereka ." Kemudian Allah s.w.t.w.t.w.t. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi.

Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun.a. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila.a.w. setengahnya dikepung oleh setangahnya." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi. kemudian turun prnduduk langit ketiga. berkata: "Nabi Muhammad s.w. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri.w.a. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat. telah berfirman: "Hai para jin dan manusia. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada.: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan. Ish lauhal . berkata: "Sesungguhnya Allah s. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi. Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat. Kemudian Allah menyuruh jahannam. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun. bersabda: Allah s." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula." Abu Hurairah r.w. kemudian keempat dengan isinya. maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata. dan mereka langsung berbaris." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan.t. aku nasihatkan kepadamu. maka silakan menembusnya." Firman Allah s. kemudian yang ketiga dengan isinya. dan seterusnya sampai langit ketujuh.t. hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu.w. kemudian langit kedua dengan isinya.suara yang keras dari langit.t. kemudian kelima dengan isinya. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s.t.

perak (dinar. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu. sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu.t. berkata: Nabi Muhammad s." Kemudian Allah s. kerana lamanya berhenti." Nabi Muhammad s.t. sebagaimana firman Allah s. Inilah jalan yang lurus. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya." Lalu Allah s.a. Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya. Nafi' dari Ibn Umar r. Dan sembahlah Aku. kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu.: "Ya. memutuskan antara semua hambaNya.w. sampai betis. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan . (Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan.w.t. bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat.a.a.w.t. memutuskan pada semua makhlukNya. lalu Allah s.w. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu.w. oleh sebab kekafiranmu. dirham)." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya. Masuklah kamu kini. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. sampai perut dan ada sampai mulut. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas.yauma bima kuntum takfurun. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha.a. ada yang berpeluh sampai tumit.w. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah.w. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy. tidak minum. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya.

bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s." Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini.w. sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya. berkata: Nabi Muhammad s." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia.w." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat." (penganiyaan). Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan). bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba.w. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat.a." Penyebab matinya hati . meskipun masuk kedalam neraka. (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah. Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu.a." Sepertimana firman Allah s. kasihanilah aku.a. (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. Dan badannya dalam apa ia rosakkan." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat.t." Mu'adz bin Jabal r.kepadanya.w." Maka dipuji oleh isterinya.t.

Kalian membaca Al-Qur'an . tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. 9. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada. Kalian mengenal Allah swt.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu. maka keduanya layak mendapat siksa. "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. 6." Sang tuna netra menggendong si lumpuh.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. dan memetik buah-buahan tersebut. Gendonglah aku. 4. tetapi tidak bersyukur kepadanya. 2. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. 3. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. Kalian nyatakan setan sebagai musuh. tetapi kau tidak lumpuh. karena aku lumpuh. kemudian mereka memakannya." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. 8. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. Kau tidak dapat melihatnya. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. akan mati merana. tetapi tidak mengamalkan isinya. . tetapi tidak memenuhi hak-haknya. tetapi tidak menentangnya. 5. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. Kalian nyatakan neraka itu ada. ketika kamu dalam keadaan melarat. tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. 7. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang. Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri.

Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. di perjalananmu. lepaskan busur panahmu selalu. puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. jika . Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian.10. ia justru tertawa. engkau tinggalkan shalat malam. akan tetapi. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. Begitu pula dirimu. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. Kelalaian telah membunuh hatimu. Jadilah seperti tawon.´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Akan tetapi. kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ). Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya. dimana pun ia dapatkan. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit.sebab. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. maka ia segera mendarat. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu. Saat ini hatimu sedang mati. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan.

kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. berdzikir. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih. Dalam 24 jam hati 70. sedikit sekali yang membahas masalah ini.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. seperti pergunjingan. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. pandangan yang haram dan lain sebagainya. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih. ucapan yang buruk. pengadu dombaan.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur.hari ini tidak tepat sasaran. Tetapi. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain. Ketahuilah wahai saudaraku. bisa jadi besok tepat sasaran." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. Setiap hari ada 70. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal.

³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati. namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya. maka akan nampak nyaman dan hidup. hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku.

tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. Zubair. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. ia seka dengan penuh cinta. Fathimah. Abu Bakr Ash Shiddiq. Di sana. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Kesantunannya. parasnya. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Mush¶ab. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti. ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. ¶Utsman. begitu batin ¶Ali. ´Allah mengujiku rupanya´. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. Karib kecilnya. .. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. Ia bakar perca. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Tapi. Radhiyallaahu ¶Anhu. ibadahnya. Sa¶d ibn Abi Waqqash. Ia bersihkan hati-hati. sungguh memesonanya. kecekatan kerjanya. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. Thalhah. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali.

Abu Bakr sang saudagar. keluarga Yassir. gumam ¶Ali. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr.. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ujian itu rupanya belum berakhir. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. Maka ia hanya . insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu. ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. ¶Umar memang masuk Islam belakangan. Ah.. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial. atau pengorbanan. ¶Abdullah ibn Mas¶ud.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. ¶Umar ibn Al Khaththab. Setelah Abu Bakr mundur. di sisi ayah Fathimah.musuh Allah bertekuk lutut. ´Inilah persaudaraan dan cinta´. Khabbab. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata.Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar.´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ya. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh. Al Faruq. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya. Beberapa waktu berlalu. Bilal. Ia adalah keberanian. Lamaran Abu Bakr ditolak.

atau ibunya berkabung tanpa henti. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. tanyanya tak yakin. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak. menikahi. Maka dengan memberanikan diri. Ya. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi. ´ ´Aku?´. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak.berani berjalan di kelam malam.¶Umar telah berangkat sebelumnya. Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. Atau mempersilakan. ´Ya. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. dia pemuda yang belum siap menikah. kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah. Ia tahu. ´Wahai Quraisy´. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah.. lalu naik ke atas Ka¶bah. Dan ¶Ali ridha. secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. Ia thawaf tujuh kali. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. Menanti dan bersembunyi. ¶Umar jauh lebih layak. anaknya menjadi yatim. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. saudagar Quraisy itu. ¶Ali. . Ia mengambil kesempatan. Itulah keberanian. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. Lamaran ¶Umar juga ditolak. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. sekali lagi sadar. Selebihnya. katanya. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. Usianya telah berkepala dua sekarang. Yang ini pengorbanan.

Sahlan juga. Dan di sini. Yang pertama adalah pengorbanan. Ah. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi. itu menyakitkan.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´.pilihannya. Mungkin tidak sekarang. Itu resiko. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. kata mereka. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. Ia mempersilakan. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. cinta tak pernah meminta untuk menanti. ¶Ali adalah gentleman sejati. Dengan keberanian untuk menikah. Sekarang. Yang kedua adalah keberanian. dan Fathimah. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. begitu nuraninya mengingatkan. Bukan janji-janji dan nantinanti. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. Ah. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. Tapi ia siap ditolak. ´Eh. Seperti ¶Ali.. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Atau mengambil kesempatan. Lamarannya berjawab. Dan ia pun bingung. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr. karena sebelum menikah denganmu. maaf kawan. ´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah. Dengan menggadaikan baju besinya. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. ³Maafkan aku.. Itu hutang. Aku pernah satu kali . ¶Umar. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan.

bab4). mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata. ³Ya. memberkahi kalian berdua. membahagiakan kesungguhan kalian berdua. maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak). karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. .´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183.´ Kemudian Rasulullah saw. dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut.jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata.

sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung.... maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda. So.. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan. Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan... apalagi kepada orang lain di luar sana.. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia.Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN.. dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA. ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN... Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya.. maka cukup amati saja dan beristighfarlah.. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini. jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA. tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda.. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF. Anda adalah Anda. ANDA adalah ANDA yang MERDEKA. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN.... Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN. . Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran..

. PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" . maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya. TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya.. dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI.kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu . menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda. maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil. SEJATINYA.. sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda .. dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH.. Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan...... Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda . Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda. TA'AWUDZ. Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI. karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda. kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH. NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi. Jangan Takut dan Jangan Khawatir.. ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So. EMOSI mah ya Emosi. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya. PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA.. BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri.. tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda.. Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda. .. Anda mah Anda... ... Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah....bukan PIKIRAN Anda.....

. dan jasadku mengikat. jangan izinkan emosiku... Pendengaran.. Yuwaswisu fii shuduurinnaas. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya.Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda... . . PIKIRAN adalah UJIAN. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat. sedangkan PIKIRAN.. Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN. dan Fuad yang menjadi saksi.. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti .. dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini. mencemari. semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN. sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku. insya Allah.Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini. pikiranku.. tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. sebagaimana Penglihatan.sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda.... PERASAAN." Sahabat. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan. "Ya Allah...

namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu.terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.yaitu baik dan buruknya.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan.kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan.mendengarnya.namun yakinlah.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat. Cinta itu tumbuh secara tak terduga.karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu .ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.biarlah perlahan-lahan hatimu. Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya.

!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri.berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.suci.kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya.lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan.adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia..namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya.adalah bagaimana kau bisa Rupa.kehinaan.ketika kau melihat dia dan mencintainya.ataupun Nasabnya.namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.lebih matang.kita seperti layaknya diberi biji utk di ..mengusir rasa dingin dari jiwamu.dan ke arah yg lebih serius. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.ketidak bahagiaan. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya.karena inilah kau bisa menepis kefakiran.harta..lebih dewasa.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.

Semoga bermanfa'at.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa .ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama. ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.dan berjalan kearah yg sama.yaitu menggapai Ridho Allah SWT.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan.kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan.dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.tanam.karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut.terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.dan jg sebaliknya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian.

Tapi engkau tidak pernah memujiNya. Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. engkau tidak pernah mau berlapang dada. Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . Wahai Sahabat. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. Namun sebaliknya. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. Wahai sahabat. Tapi engkau tidak pernah menyadarinya.MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang. Dengan pemberian yang banyak. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Engkau makan dengan lahap rezkiNya. Wahai Sahabat. Dengan pemberian yang sedikit. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu.

Pada manusia engkau takut dimarahi. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Ya Allah. . Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja. Ya Allah. Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas. Lihatlah. Kepada manusia engkau merasa takut. Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. Wahai Sahabat. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah. Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu. Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu. Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu.

Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Mulut yang banyak maksiat ini. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Yang memiliki keinginan setinggi langit. Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Berilah hamba Mu ini ampunan. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. . Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah. Kami pernah melanggar aturan Mu. Ampunilah kami. Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Atau dalam maksiat kepada Mu. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Mata yang banyak maksiat ini. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu. Ya Allah. Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. Mungkin tanpa kami sedari.Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu. Ya Allah. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu.

Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu. Ampunilahku Ya Allah. Tapi dosa-dosa kami terus bertambah. semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa.. Umur kami semakin berkurang setiap hari. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu. Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah. Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung.. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai.Ya Allah... Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa .yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula. Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan .

Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu ..ukhtie..Jadikanlah dia sebagai Hajar. maka keluargamu akan rapuh. bisa karena keturunan dan bisa karena agama.Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri.ingat itu harta....Biarkan mereka menjadi wanita shalilah .Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan .Jika engkau menjadi istri ..Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan. keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka..Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena ..Tidak .Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih.Di bawah bimbingan manusia pilihan. dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth ....Didiklah justru mereka menjadi penentang .Jangan biarkan dia dengan .. ..Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw .. tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah ..ikhwah fiilah.Nikah itu ibadah ..Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah. beralaskan sorban.ikhwah fillah ..Saudaraku .Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu .Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu.Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan . dia sebagai Maryam. wanita utama yang loyal terhadap tugas suami.Jangan kau larang mereka taat kepada Allah .Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng . wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah . tapi juga akherat .. Ibrahim.^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah.Jangan engkau jadikan harta.Dengan cintamu. sakinah dan rahmah akan tercapai.Disayang.ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka . ajaklah dia taat kepada Allah . Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya .nasehat ini untuk semuanya kebaikan.Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia.Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar.Engkau akan mendapatkan kebahagiaan..Nikah itu suci.Untukmu Yang.Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah.Istrimu adalah tanggung jawabmu ..Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu .. tidak marah ketika harus tidur di depan pintu. bisa karena kecantikan. akan mudah hancur.. karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya..Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu .

Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah..Jangan biarkan mereka bermanja-manja .Ajaklah mereka taat kepada Allah .jangan ikhwan..Jadilah engaku ibu yang bijak. ibu yang teduh .Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah .Jangan biarkan mereka bermalas-malas .Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah .engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar.Jangan kau usik suamimu dengan tangismu . agar mereka menjadi anak yang shalih ..ya ukhti .Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu .Mohonlah kepada Allah .Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih ..Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka. yang setia terhadap tugas suami .Jika engkau menjadi ibu ..Mintalah kepada Allah.Jika itu kau lakukan .Anak yang bisa membawa kebahagiaan. yang bisa menjaga kehormatannya ... Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam .Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka . yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi.Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam.Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu .

Al-Baqarah [2]: 286) 4].KENAPA AKU DI UJI ? 1]. Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga. sedang kamu tidak mengetahui. 3]." (QS. padahal ia amat baik bagimu. 2]. Allah mengetahui. Ali Imran [3] : 139)." (QS. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). (QS. padahal ia amat buruk bagimu. sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat. jika kamu orang-orang yang beriman." (QS. Al-Baqarah [2] : 216). al-Baqarah [2]: 214). KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". . dan janganlah (pula) kamu bersedih hati." (QS. serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir". At-Taubah [9] : 111) 7]. 8]. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. tidak ada Tuhan selain Dia. Yusuf [12] : 87). Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. supaya kamu beruntung. At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah..5].! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka." (QS. maka balaslah penghormatan itu . (QS. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku. (QS. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ". kecuali bagi orang-orang yang khusyu." (QS. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan). BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan." (QS. Al-Baqarah [2] : 45) 6]. Ali Imran [3] : 200). Al-Insyirah [94] : 8). APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu." (QS.

...dengan yang lebih baik dari padanya. karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur. (QS." (QS.AMIIIN. Untuk itu. tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.AMIIIN. "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan... dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku)." (QS.untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita. WAQINA AZABANNAAR." AMIIIN. sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH. Meminta serta Berserah Diri... kapan pun dan dengan siapa pun. Mari kita berbenah dan terus berbenah.. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa).. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun. .. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. YA ROBBAL ALAMIIN. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah. Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT". Ibrahim [14] : 7). An-Nisa' [4] : 86). Al-Fatihah [1]: 5).. WAFIL AKHIRATI HASANAH. hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma...

hati. PERASAAN SELEMBUT SUTERA. TEBALKAN DENGAN ILMU. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN. perasaan lelaki akan resah. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia. HIASILAH DENGAN AKHLAK . fikiran. Akan terhibur dan berbahagialah mereka. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. Assalamu'alaikum.Jangankan lelaki biasa. namun Nabi Adam a. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. Apalagi yang tidak ada di syurga. disitulah kuncinya.s. Kenalkan mereka kepada Allah.. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah. Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan.galanya. Itu bukan diskriminasi Tuhan.. AKAL SETIPIS RAMBUTNYA. Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. KUATKAN DENGAN IMAN. zat yang kekal. istri atau puteri. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. Tanpa mereka. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator. HATI SERAPUH KACA. Masih mencari walaupun sudah ada segala. tetap merindukan siti hawa. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 . Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA.

wajah: negarawan. apalagi mengenal lelaki. rusaklah jantung. PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA. iman dan akhlak.Tanpa ilmu. Tidak akan lahir superman tanpa superwoman. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. bahkan mereka pula membengkokkan. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI. dunia akan huru-hara. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI. Bila wanita durhaka. karyawan. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. Bila tulang rusuk patah. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . bahkan anakpun akan kehilangan ibu. suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. hati dan limpa. jinakkan diri dengan Allah. jutawan dan wan-wan lain.

supaya kamu bersyukur´ ( QS. Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt). An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt). Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa. Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya. jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : .

maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini. kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. sedang kamu tidak mengetahui. karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya. padahal ia amat baik bagimu. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam .´ ( QS. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. padahal ia amat buruk bagimu. maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. namun jangan kita meremehkannya. akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Allah mengetahui. Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt). Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa. Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) .

Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya. tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya. Dan tidak pula sebaliknya.³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.´ ( QS. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan. syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu. namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. berfirman : . hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani.

Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. . Amin Allahumma Amiin. Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan.. maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya.(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS.

Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan.Kecuali orang-orang yang bersyukur. Namun heran. mendengar.w. ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya. Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kita mengeluh dan asyik mengeluh. Itulah hakikatnya. Kita mengeluh karena kepanasan. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18). merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran. Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa. panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat. . sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi.Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan.t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan.. sedangkan perut semakin terasa lapar. Allah s. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan. Lantaran itu. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang.

yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut. Mendengar jawaban itu. Amin." (Ibrahim: 7) . selesai melakukan tawaf.Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit). Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan.. (Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit. orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah.. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). "Dan (ingatlah juga). alangkah jahilnya engkau. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini.

tu dikira sebagai BONUS. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. Merekalah ibu. 4. Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. Namun begitu. 3. 5. 6. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan. Kalau cantik. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. Wanita adalah hiasan dunia. isteri. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri. 2. kerana ia akan membuat mereka bangga. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang.9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1.

bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan.Ramah dan mesra . Pendek kata.:: . Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka.:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara.:: .:: . 9. Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan. dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya.Tidak terlalu cemburu .:: .:: . wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil. Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki.Senantiasa memberikan senyuman ikhlas . Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: . Lantas. Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet. tanpa perlu bersuara. Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya. 7.Menutup aurat . Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Biasanya.keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki. Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki.Bersopan satun . . 8.Senantiasa memaniskan wajah .:: .

keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua. . Lantas. cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA. Manakala pada kecacatan. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama.Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri.. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta. Sebelum tidur. Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. Wallahu alam.

menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. 3. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah. akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. samada miskin atau kaya. dan Maimunah r. w. 11. 7. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. : Perempuan itu aurat. 8. w. 13. Bukankah kamu dapat melihatnya. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia. menjawab. 10. w. a. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. a. Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. Sabna Nabi s. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. 6. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak).). ha. ha. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. 5. a. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya. 4. Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli). Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s. 9. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun). Bertanya Ummu Salamah. w. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. a. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. 12. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. . laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya.Nasehat Untuk Wanita 1. 2.

IV. rakan. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah.14. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. w. maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. V. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. II. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat. Aku lihat api neraka.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah.rakan. a. a. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya. Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya. kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. 19.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s. Mengapa wahai Rasulullah s. Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. . a. w. 16. 15. tidak pernah aku lihat seperti hari ini. Rasulullah s. ditanyai. Hazrat Aishah bertanya. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. 18. 17. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. Tidak. Mengapa terjadi demikian. w. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun.? Jawab Rasulullah s. : I. w. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. w. a. III.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki. a.

bersabda. Asma binti Kharizah Fazari r. E. Pesanan Luqman kepada anaknya. Apabila engkau berada di rumah orang lain. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. t. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. 22. t. w. Mengunci pintu. ha.baik fikiran mu. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. . Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. Kalau ia mendekatimu. maka jagalah baik. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. D. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Wahai anakku. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. Mereka itu adalah : a. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. Itulah suami mu. B. w. Ingat kepada Allah s. w. V. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. IV.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. Sepanjang hidupku. F. H. Lupakan budi baik mu pada orang lain. II. Dari Ali bin Abi Talib r. III. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). C. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I. pendengarannya. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. 21. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak.20. a. Orang yang gemuk tapi kurus b. Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. a. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. : Aku dengar Rasulullah s. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar. maka jagailah pandangan mu. matanya dan lain-lain. G. Ingat kepada mati 23.

b. Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. g. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. Berdiri menyambut kedatangannya. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. Rumahtangga dirahmati Allah. m. Ketahuilah. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. Mengekalkan malu pada suaminya. VIII. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. Amalan itu ialah : 1. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. . c. Wajib bagi wanita : a. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga. Tiada khianat ketika tiada suaminya. f. tahmid. Mengikut kata-kata dan suruhannya. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih. n. Minta talak. Selain daripada itu . i. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. Berdiri menghantar pemergiannya. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. l. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. XI. X. d. w. e. k. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. h. VII. j. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. Memuliakan keluarga suaminya. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya.VI. IX. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. 24. Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. t. 2.

Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama). Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami. t. 4. . w. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s. akan redha ke atas kita. Mendidik anak secara agama dan sunnah. Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal. tidur. 6.ahkam dalam ibadat). masuk dan keluar tandas dsb. Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum. membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya. 5. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar.berdoa. Hidup sederhana. Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). beristighfar. Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. berkeadaan suci dan berbau wangi. Berzikir . Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari.amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. 3.

keinginan yang tidak tercapai. pasti akan Allah sampaikan. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti. masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. karena aku sangat mencintainya. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. Dan boleh jadi kamu . Kecewa sekali. Tetapi apa yang memang bukan milik kita. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. meski kita mati-matian mengusahakannya. entah itu rizki. Meski ia nyaris menghampiri kita. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. kita meminta dengan paksa. Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori. mempunyai keinginan. Hidup ini ibarat belantara.. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. ia tidak akan kita bisa miliki. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. Sesuatu yang luput dari genggaman." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. harus bahagia atau harus-harus yang lain. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. jabatan atau kedudukan. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu. kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan. padahal ia amat baik bagi kamu. dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. Maka wahai jiwa yang sedang gundah.

Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu. Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. **Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . padahal ia amat buruk bagi kamu. bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat. tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu.mencintai sesuatu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.

. Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya .DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah.

. Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin. Ya Rabbi Allamin««.sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««.

rutinitas bisnismu. Sejenak saja. ...Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali. Tinggalkan untuk sesaat. Tinggalkan obsesi-obsesimu. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak. Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini. di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama.

Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu. Ketika Allah bertanya kepadamu. (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . Dzat yang telah memberimu nafas. Lengkap dengan isteri. dan beraneka nikmat lainnya. Dzat yang telah memberimu mata. suami dan anak-anak. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. Kapan dan dimana serta bagaimanapun. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. Dzat yang telah memberimu jantung. Duhai Tuhan kami. beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab. segala puji hanya bagi-Mu semata. kaki... tangan.

bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya.lalu bacalah. sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum. Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu. Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu.. betapa indah dan manisnya.... Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali.Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman... (Lihat: Tafsir Al Munir.surat Ar Rahman. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya.. . Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam. Demi Allah. Bukalah . seraya berkata.. Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi... di bawahnya meengalir air yang berlimpah. Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.renungkan.

Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal . Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas. Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan. Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan. Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal.tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak. Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL.

Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal . Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus.akan dituntun oleh WAHYU. Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini. Dengan wahyu. 2. Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1. Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Menceritakannya secara zhahir 3. segala pertanyaan akan terjawab. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah). Mengakui nikmat tersebut secara bathin.

" (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.. baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka itulah orang-orang yang lalai. mereka mempunyai hati. bahkan mereka lebih sesat lagi." (QS Al-A'raf : 179) . Baik Ilman wa amalan. Mereka itu sebagai binatang ternak. dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku). dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah). "Dan (ingatlah juga). tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah).anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini. tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu.

Abdullah berkata. Mendengar ucapan Rasulullah. Tak lama. apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Setelah mendengar itu. Sudah tiga hari disini. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. tetapi sebelum tidur. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Di hari ketiga. Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya. Lelaki itu menjawab. Aku bertengkar dengan ayahku. saat sedang duduk bersama sahabat. itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Ia menenteng terompah di tangan kirinya. Rasulullah berkata. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . aku tidak akan menemuinya tiga hari. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. dengan senang hati. Hari berikutnya. dan kejadian itu kembali terulang. Rasulullah mengulang perkataannya. aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. Sebentar lagi. lalu aku berusaha untuk memaafkannya. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. Ya. . Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Silahkan.

saya hanya beri kalian waktu 20 menit. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. tanpa disadari waktu sudah hilang menua. perbekalan yang mereka miliki habis. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. perjalanan kami masih jauh. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. yaitu kesehatan dan waktu luang". "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. Di tengah perjalanan. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka.Mati masuk Neraka. Pemilik kebun bertanya. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. kami berharap tuan mau bermurah hati. Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan. perbekalan kami sudah habis. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut. Kebunnya begitu luas. Tolonglah kami tuan. tapi dengan syarat. Setelah melihat keadaan mereka. Setelah 20 menit kalian harus keluar.. Wahai . balas mereka. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya. indah dan bersih... Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. wajah sudah keriput.Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda.. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan. Baiklah. Seperti Alkisah. Baiklah tuan. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun. terima kasih atas kebaikan hati tuan. (HR Bukhari). Ia berkata.

Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. Allah SWT. popularitas. lalai. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. dan lain sebagainya. Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. perjalanan kita masih sangat jauh. Hanya saja sangat disayangkan. Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. budak nafsu dan pengikut setan. jabatan tinggi. Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. bersenang-senang. anak-anak yang menawan. perhiasan . istri yang cantik. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. bukan saatnya kita bersantai. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. banyak manusia yang lupa. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini.teman-teman. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. Waktu telah sampai 20 menit. tak terasa sudah mendekati 20 menit. berangan-angan. Waktu terus berjalan. lupa pada akhirat. Mau tidak mau mereka harus keluar. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. suka santai. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. lalai. amal yang berlimpah. sehingga mereka sibuk dengan dunia. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. sehingga sebagian mereka pun tewas. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. kita hanya diberi waktu 20 menit disini.

dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. kuda pilihan. Dalam ayat lain Allah berfirman. adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara . perak. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. harta yang banyak dari jenis emas. maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. bahwasanya Nabi SAW bersabda.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. (QS Al-Hadid[57] : 20). (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. yaitu: wanita. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda. binatang ternak dan sawah ladang. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. anak-anak. Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. Karena. kalau mereka mengetahui. (HR Bukhari). Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak.

3. Ibunya. yaitu : suaminya. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. yaitu : Sholat 5 waktu. Diakherat kelak. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. 6. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. Puasa di bulan Ramadhan. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia. seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. 2.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. 7. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki. 8. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. . lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas. ayahnya. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. 2. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. Wanita wajib taat kepada suaminya. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. 4. anak lelakinya dan saudara lelakinya. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. dan lain-lain. yaitu : Istrinya. Wanita perlu taat kepada suami. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. 9. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. 5. Artinya . 5.

pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA. syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan....... MENGASIHIMU. mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah.dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN.... setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan. saling lengkap-melengkapi..... Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna.... Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu... BAHAGIA dan terus BAHAGIA. itulah PASANGAN. Apa yg utama ialah mencintai ILAHI. itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini. mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati.apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan. Mencari yg sempurna.. kita akan BAHAGIA. dan MENCINTAIMU. cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA..Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU.dgn mencintai ilahi. sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI.....SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN... Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA . dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu..

beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar. tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Akan tetapi. Lain halnya dengan Nabi umat ini." (HR." (HR. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. ." (HR. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat.

(HR. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. namun cobalah lihat keadaan diri beliau .'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku. beliau pasti memberinya. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . bagi yang belum puas dan belum merasa cukup. beliau akan membiarkannya. Beliau akan memakannya bila suka. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat." (HR." (HR. Karena itulah aku segera membagikannya. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita. tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah. Aku bertanya kepada beliau. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam." (HR. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. bila tidak." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari. Seusai shalat. lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk)." (HR. Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku. beliau segera memasuki rumah. masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. yaitu kurma dan air. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu. atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa.

" Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. Aku shalat malam dan juga tidur. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . Jika disajikan roti dan daging. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan. ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. Sebab. beliau akan memakannya. tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. beliau pun memakannya juga. Bila dihidangkan dua jenis makanan. dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Akan tetapi. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik." (Majmu' Fatawa II / 310) . Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah. roti dan daging. maka ia bukan termasuk golongan-ku.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . Barang siapa yang tidak bersyukur. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. Bila dihidangkan buah-buahan. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja. Barangsiapa yang membenci sunnahku. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. beliau akan memakannya. dan setiap yang baik pasti halal. beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya.

Dengan ketaqwaannya. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. "Maka Nabi pun mendoakannya. Wanita hitam itu. keimanannya. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Jika engkau mau. dan jika engkau mau. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya.???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak. Ibnu Abbas berkata padaku. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat. Aku pilih bersabar. engkau bersabar dan bagimu surga.Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. Lalu ia melanjutkan perkataannya. keindahan akhlaqnya. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga.. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh)." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". Wahai saudariku. Sedangkan jantungnya masih berdetak.. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga.. (HR. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut.. Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. amalanamalan shalihnya. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata. Wanita itu menjawab. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. ia berkata. Tatkala penyakit ayan menimpaku. aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu.. auratku terbuka. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah.. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya Ia berkata.

. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. manakah yang lebih utama. pakaiannya berwarna hijau. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. perhiasannya kekuning-kuningan. Karena shalat mereka. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. . Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Maka saudariku.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Wanita itu berkata. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Saya bertanya. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita. janganlah engkau merasa rendah diri. calon penghuni surga. kulitnya putih bersih.. sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ath Thabrani) Subhanallah. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya bertanya. Kami hidup abadi dan tidak mati. ia berkata. Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Subhanallah. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga.. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Cantikkanlah imanmu.. wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. Wahai Rasulullah. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Cantikkanlah hati dan akhlakmu. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. . Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). seperti apapun fisikmu.. seperti apapun rupamu. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. tubuh mereka adalah kain sutra. menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah. wanita dunia. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. (HR. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab. (HR. Mereka berkata.

si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. seperti Sumayyah. lantas si akhwat menjawab. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas.RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. balas memuji akhwat. Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. Sapa sang ikhwan. Balas sang akhwat. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. Subhanallah ukhti. aku tertarik ta aruf sama anti. digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. tanpa perantara. Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis. ana kagum dengan kepribadian anti. sungguh memiriskan hati. Subhanallah. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. yahoo messenger. dan untuk menjaga perasaan masing-masing. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf. Berdasarkan curhat para akhwat. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya. Wa alikumsalam akhi. sangat beruntung . dll. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. tapi serampangan memaknai ta aruf. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. maka berlanjutlah obrolan tersebut. seperti Khaulah binti azwar.

Wahai ikhwan.. hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?.. . Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya.. jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka. mengunjungi benua-benua di dunia. Wahai ikhwan. Lalu tertancaplah rasa.. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. akan mengajak akhwat hidup di planet mars. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam. . biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay. akhwatnya terpedaya. Jagalah hati mereka... jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis.. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis.. silakan saja. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka.. yang belum ada ikatan pernikahan. Ini hanya sekedar nasihat. Owh mengerikan. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia... Ikhwannya membabi buta. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya.luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. Pahamilah. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu. Wahai Ikhwan.. tidak sembarang orang boleh memandangnya. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya.. akhwatnya terpedaya a udzubillah. Wahai Ikhwan. carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam... akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main. Wahai ikhwan. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya. berlebay-lebay di dunia maya. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara. mereka adalah saudaramu. . bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam.. bermekaran di dada dua sejoli tersebut..ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya. Ikhwannya membabi buta.Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas.. .

dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri. biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak. Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. Duhai akhwat. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram.berhiaslah dengan akhlak islami. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat. bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. .. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. waspadalah.. sadarilah. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya. Duhai akhwat. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat. ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam... tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i. Duhai akhwat.. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius. . berhiaslah dengan akhlak islami. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi.Duhai Akhwat..

.Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama.aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia.aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia.Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama. walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli.Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu.. tapi aku lupa.Sekarang....Tidak betul.. Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan.itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu... aku bahagia.Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan. wang ringgit dan pengorbanan. Dia bukan yang terbaik.Dari segi masa..petanda dia bukan milikmu. Kita tidak akan kecewa..Walau diri ini tidak dihargai.. adalah cinta teragung....apa orang akan kata.Dia bukan milikmu.sebagai manusia kita juga harus dihargai. ALLAH juga merancang . Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita.... kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati.DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai. Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita..bukan ingin pujian.kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu.Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina.... ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH. aku masih bertahan. masih ada insan lain yang lebih baik.tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai. Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya.Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit...Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya.........hati kita juga layak mendapat pertimbangan... Kita merancang..... Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA.

Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini.. DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA.t.....TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung...Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik. Jadi walau siapapun "dia"..... Kita tidak akan rasa kecewa..... BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA. BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA.. ... Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita.. SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA.. Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi.. Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA.. "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s... (HR AT .w.. Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia".

Menekan emosimu dan memotong habis selera... ... dalam keadaan apa sekalipun...selera rendah dari jiwamu.... Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram. yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu..Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu..

maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. termasuk hewan. (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. rasa memiliki. (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu. apalagi sesama manusia. yang terpancar dari cahaya iman. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar.Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. . (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN. melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan. al-Bukhari dan Muslim). maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. tumbuhan dan jin. menghargai. (HR. Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. rasa rela berkorban. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. AL-ISLAM . cinta yang tulus. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. (QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. membantu.

Tirmidzi. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. (HR. sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. Sabda beliau. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. semut dan ikan. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat. dalam sanadnya ada kelemahan. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. apalagi dengan manusia. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. 7912).. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat. Bukhari) . Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. (HR. Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. maka perbaguslah penyembelihanmu. maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. firman Allah Subhanahu wa Ta ala. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. (HR. Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain.]. (QS. Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan.Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang. maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. serta semua makhluk di langit dan di bumi. atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. tetapi juga semua makhluk di bumi.

beliau meriwayatkan: -« ». aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya . kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya.Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. . dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. Beriman kepada Allah swt . Bukhari dan Muslim. Rosulullah saw bersabda. aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. (HR. Beliau menjawab. al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. (HR. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda. aku bertanya lagi. Bukhari dan Muslim) . (HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . Bukhari dan Muslim). ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. . Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya.

Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. malaikat penjaga langit kedua berkata. dan perbuatan baiknya yang melimpah. ketika sampai di pintu langit ketiga. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. Akhirnya. Namun. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. dimana didalamnya terdapat sadaqah. Keesokan harinya.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang. Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. puasa. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba. Amal tersebut bercahaya terang. Tuhan . Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. lalu aku duduk dibelakangnya. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. amal tersebut samapi di langit pertama. Tetapi. Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah.

jihad.pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Tetapi. Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. Sebab. Ia juga senantiasa berbuat riya . Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. haji. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. haji. dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). haji. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. dan umrah. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. mereka berhenti dihadapan-Nya. shalat. sesampainya di pintu langit kelima. Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). berdiam diri. Selain itu. dan umrah. Akhirnya. akhlak yang baik. haji. ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. Ketika tiba dilangit keempat. ketika sampai dilangit ke tujuh. malaikat penjaga langit berkata. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. shalat. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah. zakat. Namun malaikat penjaga pintu berkata. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. puasa. sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. shalat. malaikat penjaga pintu berkata. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. puasa. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga. Tetapi. Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. dan berdzikir kepada Allah. Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. Saat itu. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. dan umrah. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh. umrah. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. Ternyata Allah berkata. . ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. puasa.

Hasad (Dengki) 6. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. Ghibah 2. Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut.Sesungguhnya. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1. Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? . serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain. Riya 4. Selanjutnya aku bertanya. Takabur 8. Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5. Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. ia tidak menginginkan Aku. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Tidak ikhlas dalam beramal . Fitnah 3. Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya.

"Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut. dari Syaqiq. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget. agar kita tidak takut mendengarnya. Mereka mengatakan."'Menurut para ulama.' Beliau bersabda. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. ". dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang. 'Mereka mati pada zaman jahiliah. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. Mereka benar.' Beliau bertanya. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab. akan membantahnya." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. Rasulullah datang. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir. Mendadak ada seekor kambing yang . "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'. Kita senantiasa memohon keselamatan.Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah.' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku. Tidak lama kemudian muncul Nabi. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Belian lalu bertanya. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. beliau bersabda. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya. dari Al-A'masy." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata. kemudian aku menganggapnya bohong.. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur. Kalian berdusta. Seandainya kalian tidak saling menguburkan. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. ampunan. dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan. Nabi bersabda. ia akan pingsan. beberapa ekor kambing yang merumput. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. Selama masih di dunia. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit.' Karena tidak percaya mereka.. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur.. Bayangkan. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar.' Sepeninggalan kedua nenek itu. dari Aisyah bahwa ia berkata.. Tidak jauh dari tempat mereka. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. dan hampir saja beliau terjatuh. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar.

Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. apa lagi memahami mereka. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. Mendengar hikayat tersebut."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti.. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. itulah hati dan cintaku. Sepanjang umurku ini. Apalag.a pernah berpesan. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Abul Hakam berkata. dan ingat sabda Nabi. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. Jadi. Bukankah Allah telah menjanjikan . Biarlah aku hanya cantik di matamu. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun..berlari menghampiri kubur tersebut. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku.YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini. Kata ibu. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki.

andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. memimpinku ke arah tujuan yang satu. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Akan tetapi. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Aku pasti berendam airmata darah. kau akan mencintaiku karena-Nya. Itu janji Allah. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. berbagai macam dalil aku kemukakan. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. Permintaanku tidak banyak. Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. Di mana saja aku berada. Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. Aku dengan tegas menolak. Namun setiap kali perasaan itu datang. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. . selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Itu impianku. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. tetapi dia tetap tidak berputus asa. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan.

. Kalau Rasulullah sedikit tidur. kalau kita sedikit sekali dakwah.3 Ali Imran:85.. kalau kita sedikit membaca Qur'an... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang.. . Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja.. kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. Kalau Rasulullah sedikit HARTA. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat. kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban. . ... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu. muda.. kalau kita sedikit-sedikit HARTA. .... Kalau Rasulullah sedikit makan. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW.. . kalau kita sedikit sekali dzikir. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan. kalau kita sedikit sekali shalat. kalau kita sedikit sekali memaafkan.. Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs. kalau kita sedikit sekali tahajud... tua. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha. BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan. kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang. >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah. kalau kita sedikit puasa sunnah. kaya... di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya.... kalau kita sedikit sekali bekerja.... kalau kita sedikit-sedikit makan.. kalau kita sedikit sekali cobaan.. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. miskin. kalau kita sedikit-sedikit tidur. maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi..... kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an... kalau kita sedikit sekali dhuha. Semua ini hanya permainan dunia fana..BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS ... kalau kita sedikit bersedekah.

64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan.Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs.n hikmah & pelajaran baik Qs..16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs... hanyalah menyampaikan dengan terang Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga.3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs.5:92 Kewajiban Rasul Kami... .

Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur. Allah bersabar menanti kita.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. menyambut dengan kehangatan. An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan. di dalam samudera kasih sayang-Nya. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. dan tidak mau menghukum kita.. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna. Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa.. yaitu sakaratul maut. bahkan hingga 70 kali lipat. Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. setiap detik. bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah. namun Allah menunda setiap nafas. seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita. dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: . bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat.

jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. Yang menyiapkan cinta. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal. dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. karena Allah telah mencintainya. betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya.. Wahai Daud. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya. Kita tidak mengetahuinya... karena Allah telah merindukannya. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali). niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku. . dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku.

dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya. sebagai da I ia tidak boleh putus asa. bergaul dengannya --dan juga yang lain-.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini. Jika ia ingin memetik. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain.. Jika --dengan izin Allah-. (HR. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua.Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat.pemuda itu mau menerima ajakan kita. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita.. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. Menurut pengalamannya. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-..3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. Jika sudah habis. dan tinggal yang paling atas. Khalid bin Walid ra. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak. Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai.seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra. buah tersebut tidak akan terpetik. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati. dan yang lainnya.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. dengan peralatan yang ia bawa itu.Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-. 2. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. Rasulullah SAW bersabda. insya Allah. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya. 3.maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek. Kita harus menyadari bahwa kita tidak . ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya. Amr bin Ash ra.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar.Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua.

Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya. itu adalah rahmat dari Allah SWT. sehingga ia akan berprasangka buruk. (QS.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. . ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang. Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. ia akan mengeluarkannya. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. ada yang bersikap angin-anginan. ia memberi sekaligus menerima (give and take). Allah SWT berfirman. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. Setelah menunggu beberap saat. Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. Setiap kali ada roti yang sudah matang. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu. Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. Untuk menghadapi mereka itu. Setelah selang beberapa waktu. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan. Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. jika ada yang mudah . ada pula yang menjauh. diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut. dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. kita tidak boleh putus asa. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT.

yang hidupnya berselimut aib. Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. wahai Yang Maha Mendengar. Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. Allohumma yaa Robbana. Ya Alloh. Marilah kita brdoa . Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. (HR. segelap apapun masa lalu kami. Ya Alloh. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat.!!! :" . keselamatan. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. inilah kami.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya." ( : ) Dari Abu Dzarr. kami ingin hidup kami berubah. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. wahai Yang Maha Pengampun.. dia berkata. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh. Wahai Tuhan kami. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh.Menyambut Tahun Baru 2011 . ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. selamatkan Ibu-Bapak kami. sayangilah mereka seperti . lapangkan kuburnya. jadikan ahli surga -Mu. Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. kini berada di hadapan-Mu. hapuskan Ya Alloh.. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin.

Tolonglah saudara kami yang difitnah. jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. berikan kelapangan Ya Alloh. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. Berikan Ya Alloh. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. mukminin walmukminat. Ya Alloh. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. telah terlalu lama bangsa kami terhina. terimalah haji kami ini Ya Alloh. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. . didzalimi. Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. muliakan akhlaknya. kekuatan dan kemenangan. kuatkan imannya. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. utuhkan kami di Surga-Mu. para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. Ya Alloh. Ya Alloh. berikan keteguhan iman Ya Alloh. para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. Jadikan ahli mulia dunia. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. Utuhkan kami di dunia mulia. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. jadikan hidup kami ahli zuhud. ahli Surga-Mu mulia. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. dihina. jadikan kami ahli shodaqah.

ya robbal 'alamin. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar.kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar. . undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. undang keluarga kami Ya Alloh. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. walhamdulillahirobbil'alamin. ya azizu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. ya ghafar. berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami.

5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. bila diperintah4 akan mentaatinya5. yaitu wanita (istri) yang shalihah. kendaraan yang tidak nyaman. 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. dan tempat tinggal yang sempit. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek. beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. 282) .Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. (HR. 302. ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. Bila engkau pandang menyenangkanmu. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. (HR. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. tempat tinggal yang luas/ lapang. (HR. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Abu Dawud no. istri yang jelek (tidak shalihah). Muslim no. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. 1417. dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. tetangga yang shalih. ( Aunul Ma bud. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. : . 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki.

Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. 1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. (Fathul Bari. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. dan karena agamanya. karena keturunannya. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : . bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut. (HR. 1856. engkau akan beruntung. dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). 10/52) . Ibnu Majah no. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. Al-Bukhari no. berkah mereka.Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. karena kecantikannya. 5090 dan Muslim no. harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. (Fathul Bari. akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. (HR. Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. (Syarah Shahih Muslim. baiknya jalan mereka. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah.

177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. qanitat. (Taisir Al-Karimir Rahman. Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . B. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C. Qanitat: wanita-wanita yang taat D. taibat. Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. muslimat. dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. E. pen. Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian. abidat.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya. selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian.).7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. saihat dari kalangan janda ataupun gadis. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A. yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. hal. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). mukminat.

dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. 18/126-127. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. Ahmad 1/191. 3. Saihat: wanita-wanita yang berpuasa. terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. bersedekah. 6. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta. . Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. atau dari telinga yang hendak mendengar. 4. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. 2. rumah. maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. puasa. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga menjaga anak-anak. 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. (HR. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. ghibah. 5. dan harta suaminya. f. dan selainnya. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid. dari mata yang hendak melihat. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. dan lainnya. menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. puasa sebulan (Ramadhan). Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. namimah. 660.

An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. dan yang semacamnya. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. banyak anak. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). 287) 2. Menjaga rahasia-rahasia suami. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. no. Di mana jika suaminya marah. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. Ahmad 6/456. tempat tidur. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. pakaian. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4. demikian pula mereka (para suami). selalu kembali kepada suaminya. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya.Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: . AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. 257. (HR. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. Penuh kasih sayang. (HR. 3. Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya . ) 5. 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. (HR. 1026) 6. Abu Dawud no. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. 289) 7.Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya . kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. 5195 dan Muslim no. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat . Al-Bukhari no. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. 1417. tidak melupakan kebaikannya. (HR. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. (HR. Al-Bukhari no. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. An-Nasai dalam Isyratun Nisa. (HR. Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. 29 dan Muslim no.

Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka.1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. 18/127) . 5/56) 6. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah. Aunul Ma bud. 7. 1.tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. 1/596. 5194 dan Muslim no. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. 5/56) 5. seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2. amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). Muslim no. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi . bila sampai Nabi menceraikan mereka. (HR. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. Al-Bukhari no. 6/69) 3. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. 5/56) 4. bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. bab Afdhalun Nisa. Kitabun Nikah. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. Muhammad Fuad Abdul Baqi. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. 1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. (HR.

maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu. tetapi tarian kegembiraan hati mu. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. yang kemudian kau ijinkan menguat. dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu. pikiran. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia. Bila kekurangan yang kau rasakan. menajam. dan mengiris permukaan hati mu yang peka. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. untuk sikap. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu. Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. Karena sebetulnya.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu.kekhawatiran mu. karena dengannya . Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. Maka bertindaklah. Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan.Wahai hati yang sedang gelisah. adalah penderitaan yang tidak pernah datang. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan.

karena apa pun keadaan mu sekarang . Engkau berhak untuk bergembira. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu. tidak adil. Hanya dengannya engkau akan disebut bijak.kekhawatiran mu di masa depan. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu. bagi kerugian mu sendiri. Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan. Berdamailah dengan keadaan mu. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. dan membesarkan kekhawatiran. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. dan tidak memuliakan. Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia.kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi. baik tanda yang akan memuliakan mu. Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda. kuat sekali. Alam menciptakan mu kuat.. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. . yang akan menggagalkan mu. Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan.. Bangunlah. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu.

Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. dan apakah engkau akan dicari. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar. Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. dengarkanlah ini. engkau akan ditemukan. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih .adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. Maka . dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. engkau akan dicari. Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu.

Berjanjilah kepada Tuhan mu. Seberapa jauh pun perjalanan mu. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu.. Seberapa jauh pun engkau hilang. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. damaikanlah diri mu. Maka. engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. Bila Tuahanmu mengabulkan. engkau akan menemukan bila engkau mencari. karena engkau adalah hamba-Nya . karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya. Seberapa sulit pun pencarian mu. Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu. kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. Sesungguhnya. .untuk selalu memperbarui iman mu. meskipun apa pun.

Jangan BANGGA bila berbuat DOSA.. Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA. Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN. Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA.." (QS.. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR.. kaum Nabi Luth dsb... kaum Tsamud. kaum Ad... Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya.. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA.. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi. . 29: 40) ! Sahabat .. "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka... BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah. Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu. dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan.. Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA.. Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA.... BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA. Al 'Ankabuut. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka.. Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI.. BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS.." (QS.......EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA... Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA. Thaahaa.

Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI. Al Mukminun : 55-56) . Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI. (QS.. 3. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka.. Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM.. Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA .. (QS. Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA. Sebenarnya mereka tidak sadar. Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN. Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak. dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya.Itu hanyalah keSENANGan sementara. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. (QS. Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata . Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya. 4. Allah masih menjaga keMULIAannya. Allah memberikannya keSEHATan BADAN.. " Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa).Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA.. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA. 2... Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA.... Mereka BEBAS bergerak di DUNIA. dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan..

Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka.. (QS Al-Kahfi :29) . Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah. Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. Dan jika mereka meminta MINUM. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut. (QS.. Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA.. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka.Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR. (QS... tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya... Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK. yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH. (QS.. dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH. Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya. Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA.

Atau bahkan.DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ". Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita. 1.. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Siapa pun!! Pemimpinkah. jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain. Itu pun karena jasa baik orang lain. jauh lebih banyak lagi (dosa kita). Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala.. tokoh yang punya banyak pengikutkah. dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan..Menangislah . Kita pandai . Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa.." (HR." Lalu. Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan.. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2. Saat itulah. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan akan kembali dengan selembar kain putih. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya.. orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya.!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui.

" begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'. meraih surga. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. pasti saya akan masuk surga. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala.karena orang tua menyekolahkan kita. Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia. harta yang pasti akan disita. Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. Lagi-lagi. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat. "Pasti. Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa. pakaian pun tak ada. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. Namun. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. Bahwa. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. Begitulah ketika turun perintah hijrah. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. kita akan melihat pemandangan lain. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin. Jika DIA menghendaki. Siang malam. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan." 4. Begitu pun ketika secara tidak disengaja. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'." 3.

padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka.. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya.. dari ibu dan bapaknya. Orang yang sakit jiwa semakin membludak.pilihan: 'surga atau neraka'. .. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh. "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH. Terus. Kematian di dunia cuma sekali. Menangislah sekarang juga!! Karena. Sementara... Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Menangislah sekarang juga!! Karena. dan selamanya. dari isteri dan anak-anaknya. Semua orang mati." (HR. Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena. Mereka bangga berbuat dosa. Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'.. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu.." (QS. Imam Ghazali pernah memberi nasihat. Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. Selamanya merasakan pedihnya siksa. Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. 'Abasa [80]: 34-37). Bukhari dan Muslim).. justru menangislah karena ketidakmampuan itu". "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. di neraka orang tidak pernah mati. kecuali orang yang berilmu. Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan.

Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. 115.. Dan semua yang beramal sia-sia. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi. sekarang dan yang akan datang. Apakah ia presiden. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. tidak ada Rabb selain DIA. miskin. rakyat jelata. Maka apakah kamu mengira. Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. . kecuali orang yang beramal. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. dan kita harus tabah menerima semuanya. Amerika. Kendati demikian. Barat. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. Ajal masing-masing sudah dibatasi. Timur.Semua yang berilmu tidur. bangsa Asia. wanita maupun pria. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114. dahulu. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. jahil. Kutub Utara dan Selatan. kopral. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Namun. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah.." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. jendral. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. raja. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan. berilmu. Eropa. kaya. Raja yang Sebenarnya. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja.. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). kecuali orang yang beramal dengan ikhlas.

Laki-laki bertanya. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan. Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya. 'Wahai Rabb. seperti disebutkan didalam firman-Nya. Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata. 'Dari istighfar anakmu. "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. diantaranya : 1. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. "Wahai Rasulullah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. dia berkata. hamba itu kemudian berkata. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia. (QS. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. melaksanakan wasiatnya. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya.

(QS. ampunilah dosa-dosanya. muliakanlah tempat kembalinya.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. jika ia meninggalkan harta yang banyak. dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah. salju dan air yang sejuk. 2. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku. dan gantilah rumahnya -di dunia. sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu. Al Baqoroh : 180) . (QS. lapangkan kuburnyak. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. ibu bapakku. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". kasihilah mereka keduanya. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah. saya mendengar Auf bin Malik berkata. (QS. sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. bersihkanlah ia dengan air.dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. lindungilah ia dan maafkanlah ia." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). kasihanilah ia.

kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat". Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya. Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya. . Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata. dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. berbuat baik dan memuliakan mereka. 3. benar". 4.Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. Beliau menjawab: "Ya.

saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah. Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. Wahai Rosululloh. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). (HR. boleh jadi ia menjawab. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya. baik di desa maupun di kota. Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. Mengapa tidak sholat di masjid. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. (Al Baqoroh: 43). bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. Ia menjawab. Rosululloh bersabda. Apakah kamu mendengar adzan? . Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. dan hukum asal perintah adalah wajib. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. Ya . Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah. maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya.Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata. karena sudah ada orang yang melaksanakannya. Ah. Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah.Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat. Perhatikanlah wahai saudaraku. Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. (HR. serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim). lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. kok malah sholat di rumah? . Namun ketika lelaki itu telah beranjak. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh. ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Penuhilah seruan (adzan) itu. Perhatikanlah. jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya. Muslim). itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!. (Al Mughni karya Ibnu Qudamah). Rosululloh telah bersabda. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang. kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya.Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah. semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. adapun bagi kaum wanita.

Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. Ini fitrah kita kan. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. Oleh kerana cinta adalah fitrah. Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul. jiwa dan perasaan. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya. racunnya akan meresap membunuh akal. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata. Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan. Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct.. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . maka tentulah tidak salah merasainya. .Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. nanti terbakar diri. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah.. Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Ya. Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang.

* Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. sempurnalah separuh agamanya. Antaranya. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga. bohsia. buang bayi lagi. Begitulah cinta. Cintailah sesiapa pun. Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja. usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. Sehubungan dengan itu. Oleh itu. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. Jika tidak ada niat untuk berkahwin. tidak ada pendedahan aurat. Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH. dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. bohjan. tidak ada pergaulan bebas. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt. melahirkan keturunan soleh dan solehah. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt. Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal. masam dan memabukkan.Cinta Monyet. puasa dan lain-lain. Cinta jenis ini seburuk namanya . Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya.Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar.zina. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan. cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH. kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan . tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . Lebih dari itu pun banyak berlaku. dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. Buah yang pahit. sumbang mahram. Jika tidak. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!.

cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta. remaja tidak seharusnya mengeluh. tiada surat cinta.atau bahasa remajanya 'bergayut'. tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan. Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan." Cinta apa namanya ini jika tiada dating. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH. kita lihatlah fenomena yang menyedihkan. Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini. Maka.. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi. Yakinlah.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . tiada perbualan telefon maraton. tiada sentuhan tangan. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu.dalam perkara yang melalaikan dan merugikan.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya. Akhirnya pada hari ini. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya.

Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan. Satu ketika yang lain. kegagalan. Sebaliknya. anak yang baru belajar merangkak. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman. Si anak hanya tahu hendak main sahaja. Anak meluahkannya semula. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar. Akal manusia adalah terbatas. Justeru. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. Namun begitu. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. Bila datang perintah. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. pasti ada hikmah di sebaliknya. kami taat. merangkak di tepi tangga. Kekadang. Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. para sahabat akan terus berkata. Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. telah berlakulah janji Allah. Sianak masih berdegil. jika kita ingin menteladani mereka. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. sianak sakit. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. kemiskinan dan sebagainya. Yakinlah. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. itu ubat.Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. puasa. Pahit. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. kesakitan. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak. Misalnya. pasti ada hikmah di sebaliknya. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Siibu menyuapkan ubat. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. Tetapi puas ibu memujuk. Sedangkan ilmu Allah Maha luas. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. tetapi apabila iman mendominasi hati. dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. maka . Dan apabila berlaku satu musibah. Namun contohilah orang beriman. para sahabat akan berkata.

Justeru. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin. jika sekarang aku. kenang-kenangkan bujukan Allah.Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Wallahua lam . Dan jangan bersedih secara keterlaluan. Kedua. menderita oleh musibah itu. (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Namun jangan membantah dengan sombong. kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat). Pertama.

amir.. dengan kekayaan yang ada padanya. Perlu diingatkan. sempitlah pemahaman. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. Perlu ingat. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. Jadi. Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. tidak bercanggah dengan hukum Syara'. salah guna. apatah lagi demi kebaikan jemaah. Yer . maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. maka binasalah badan. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan. dan seumpamanya. tercetuslah perbalahan. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya. punahlah kehidupan. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar. Inilah reality pada hari ini. ketua." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana. . Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. dengan ketinggian status yang dimilikinya. bukannya tunjuk baik. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu.Wallahu a'lam. sehebat mana seseorang itu. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. tak kiralah. 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya. penyelewengan. Kiranya ditinggalkan. ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan. bos. maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut. sesatlah amalan. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'. kekurangan yang ada.. dengan kecerdikan akal yang ada padanya.

kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya. maka ia adalah pewaris para nabi. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan. maka ia adalah hamba kedudukan. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah. Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. . Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya.

ia menghadapinya dengan sekedarnya. Dan jika mendapatkannya. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia. (Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) . Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan.Sungguh mengherankan. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya. Tetapi untuk kematian yang sudah pasti. ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan.

Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Menggerayangi kalbu. iri dan dengki .Taklukkan . Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada. Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri. Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan . Memompa nafsu. Dan benahi hati dari dendam kesumat. Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN. Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik. maka berlindunglahkepada allah..

Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung." ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan. dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan . egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan. Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. membenci sesuatu. jiwa tergoncang dan jiwa labil.. Telah terbebas dari penyakit hati..Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri. Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah. Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba. ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin. Hanya dengan mengingat-NYA . Kita akan mampu menekan hawa nafsu. Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya .. mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut.Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah).

Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki.. Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan.. Hanya dengan melepaskan diri darinya. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. .Seperti camar yang menari diatas awan. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga.. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi. Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya. Jangan seperti debu yang tidak bernilai. Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan. Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga.

Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus. Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya. Kecuali Pintu-Nya. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA . Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita.. Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA.. Atasilah kesulitan-kesulitan itu. Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya.. Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik..

.... Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji.... Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat. Hati kami telah lelah. Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami..Dan tidak ada karunia yang kita harapkan. . Kecuali karuniaNYA YA Allah .. Ya Tuhan kami. Ya Rahman . Besarlah rasa maaf-Mu... Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami. Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai . Ya Rahim. Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang.

>>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi.dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH .kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan.tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam.perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR..mereka menganggap hal biasa.jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam.misalnya.Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab..wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya..dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn ..Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya.bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang .

tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk.namun kini yg terjadi justru sebalik"y.terutama pada mereka yg suka gaul.AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita.dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya .bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR. Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.laki" & wanita harus berbeda.namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram..khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki"..Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y..membeli .laki" laayak'y berambut pendek & rapi.bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.kecuali d dlm rumah.

mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat .rambutnya sebesar punuk unta .sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda.supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis..& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang.muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) ..rambut'y sebesar punuk unta .selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu.ahmad..At-Tabrani.maka tdk akan masuk syurga ((Hr.padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri.MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR.cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.

tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing. Oleh karena itu. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. nanti saja . tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. . ia masih menghirup nafas. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. namun harus dibuktikan pula dengan amalan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. Itu bisa jadi. Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. Alasan. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. yaitu perkataan hati. Ini pemahaman keliru. Oh nanti saja. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. amalan lisan dan amalan anggota badan. Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. Kalau tidak sekarang. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. Perlu diketahui. semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. amalan hati. perkataan lisan. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yang penting kan hatinya. Ini pun nyata terjadi. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan.

setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya. Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri. Mendengar itu.si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku.mukanya terlihat hitam. Bukhari no. 6416).Tak berapa lama kembali ia sakit. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri.sholat.berupa kalam-Mu. Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa.ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku.mnerima doa hambaNya.matanya belalakan dan bibirnya kaku.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'.tahajjud dan ibadah malam mu?'.ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'.kembali ia bermaksiat. Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka.Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus. Namun dasar si pendosa setelah sembuh. Dia Swt pun memberi kesembuhan. Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam. Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa . janganlah menunggu-nunggu waktu sore.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'. Jika engkau berada di waktu pagi.. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya.saya melakukan hal tsb sangat lama.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah. Jika engkau berada di waktu sore. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah.

.. .' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah.. Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya.ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang...tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia.. Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran.' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa.' Amiin ya Robbal alamin.. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah.tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya. Wahai dzat penggenggam langit dan bumi. Firman Allah Swt :'.demi kehormatan al-Qur'an ini. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni.diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah..berikanlah kesembuhan padaku. Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca.ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa.Tidak beda dengan sebelumnya....

namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku. Karena itu. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya." Malaikat maut berkata." Setelah mereka bersepakat. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita. apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu." (QS Ali Imran [3]: 185). lemahnya tubuhmu setelah kekarnya." Jawab malaikat maut. Setelah beberapa lama.Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS." (HR Tirmidzi). kematian yang memutuskan. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. kekayaan yang menyombongkan. setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. Karena itu. mereka kemudian berpisah. Kemudian. "." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. "Lalu. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. Bekal adalah suatu persiapan.Berbekallah. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. Tidaklah terlalu penting kita akan mati. itulah utusanku untuk setiap bani Adam. tua yang melemahkan. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. "Wahai sahabatku. sakit yang memayahkan. dan bungkuknya badan." Jawab malaikat." (QS Al-Baqarah [2]: 197). aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. "Sudah kukirim. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT. "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. yaitu memutihnya rambut... tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. dajjal yang menyesatkan. "Hai orang-orang yang beriman. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. . Oleh karena itu. beri tahu aku. Nabi Ya'kub bertanya." (QS Ali Imran [3]: 102). melemahnya fisik. Wahai Ya'kub. "Jika ajalku telah dekat.

MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu .Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) . Wallahualam bishawab . kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1. melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4. NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . (HR Imam Ahmad). Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah . Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku . melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. Hadis Hasan) 5. Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur. SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2.

membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''.ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa.ketika kandungan mulai membesar.saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu.berjalan.dlm ketakutan.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika.jaga sampai pagi. semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap.tak jarang si ibu menyimpan .tak jarang membahayakan si anak sendiri.duduk. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan.merangkak.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil.buku kehidupannya sebagai seorang ibu.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang. sekaligus kebahagian tersendiri. disambutlah ia dgn suka cita.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak.sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih.berdiri. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan.dan ketika ia mulai marah kepada anaknya. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak.belum lg.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak.begadang. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak. banyak kali. kurang tidur.karena lelah.dlm kekuatiran. kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya.lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.dlm kelelahan.berteriak kencang.karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.tak jarang komplikasi beruntun.

tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti.satu babakan hidup lg sdh berlalu.walaupun dia simpan air matanya.terutama ketika dia sakit.resah galau.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.gelsah.tak henti-hentinya.semakin cerdas.tahun berganti tahun. anakku sembuh.seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.kurang biasa sekolah.tangisan bahgia.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta.semakin mampu berdoa.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.berdiri tegar bagi keluarganya.syukurlah. tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini. dan mmberikan harapan serta kekuatan.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.menjadi dilema tertsendiri.tangisan haru.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya.tangisnya sendiri.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.si anak kecil yg belum lancar bicara. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat .Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.semaakin menceriakan hari-harinya.bercampur senyum manis sumringah.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita.dgn pikiran yg umum.Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.Dalam pergumulan menentukan jodoh.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati.selalu menangis tak kunjung asa.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.

selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu.aku yg telah menghianatinya.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat.. <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya.. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku.Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa..aku yg telah menyakitinya. <<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup.... salam ukhuwah fillah abadan abadaa. <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa. <<Tanpa sebuah kata.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini.aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu. .ikuti patuhilah saja.ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku.jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan. toh itu utk kebaikan kita.<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya...ia memaafkan ku.

dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah. sebagai balasannya.KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu. saat kau berumur 11 tahun.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa. sebagai balasannya.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia.dia memberikanmu bola sebagai balasannya.(Al-Israa: ayat 24). Saat kau berumur 1 tahun.kau menangis sepanjang masa. sebagai balasannya.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah.dia memberimu pensil berwarna.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan. sebagai balasannya. sebagai balasannya.dia menyuapi dan memandikanmu.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih.kau buang piring berisi makanan ke lantai.dia memberimu ES krim sebagai balasannya.kau berteriak''nggak mau. saat kau berumur 6 tahun. saat kau berumur 2 tahun. saat kau berumur 3 tahun.kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu.kau kabur saat dia memanggilmu.!! saat kau berumur 7 tahun.(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan.kau lemparkan bola ke jendela tetangga.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah. saat kau berumur 9 tahun.dia mengantarkan . saat kau berumur 5 tahun.kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. saat kau berumur 4 tahun. sebagai balasannya. saat kau berumur 8 tahun. sebagai balasannya. saat kau berumur 10 tahun.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer. sebagai balasannya.dia mengantarkan kau kemana saja.

kau pakai telepon nonstop semalaman..? sebagai balasannya. sebgai balasannya.dia pulang kerja ingin memelukmu.dia sedang menunggu telepon yg penting.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi. sebagai balasannya. saat kau berumur 14 tahun.dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu.kau tak pernah meneleponnya.dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan. sebagai balasannya. sebagai balasannya.''Darimana saja seharian ini. saat kau berumur 15 tahun.bagaimana .ingin tahu aja urusan orang anak muda. sebagai balasannya.kau jawab. sebagai balasannya.''Aku tidak ingin seperti ibu.dia bertanya. Saat kau berumur 20 tahun. sebagai balasannya.dia menyarankanmu utk memotong rambut.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama.karena sdh waktunya sebagai balasannya.dia ajari kau mengemudi mobilnya. saat kau berumur 12 tahun. sebagai balasannya..kau tunggu sampai dia di keluar rumah.kau minta dia duduk di baris lain. sebagai balasannya.kau katakan dia tdk tahu MODE. Saat kau berumur 17 tahun. Saat kau berumur 24 tahun.kau katakan. Saat kau berumur 18 tahun.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan.!! Saat kau berumur 22 tahun. sebagai balasannya. saat kau berumur 16 tahun.kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.''Ah ibu cerewet amat sich.!! Saat kau berumur 21 tahun.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya. sebagai balasannya. Saat kau berumur 23 tahun.kau mengeluh. saat kau berumur 13 tahun.''Aduuh. Saat kau berumur 19 tahun.kau kunci pintu kamarmu.dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.kau dan teman-temanmu ke bioskop. sebagai balasannya.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu.

.dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga..saya sibuk sekali nggak ada waktu..''Bu. namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya.sekarang jamannya sudah berbeda. sebagai balasannya. Saat kau berumur 30 tahun. sebagai balasannya. Saat kau berumur 25 tahun.karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam...kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km.!! Saat kau berumur 40 tahun.kau katakan padanya....dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu. sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf.kok bertanya seperti itu.dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan... sebagai balasannya. .. sebagai balasannya.''Bu.. Dan hingga suatu hari.'' Saat kau berumur 50 tahun.kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya.ibu ini..kau jawab..dia membantumu biaya pernikahanmu...dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu..

Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam...Kamu dizalimi.Dipandang mulia...............Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka....Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu.Dengan lenggok tubuhmu......Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam.Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya.dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu.. Andai Engkau belum berkahwin..Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia.JANGAN HAWA JANGAN.Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya..Hak kamu dicerobohi..Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan....Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik.Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi.... Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu.Bila sinar islam berkembang...Tiada nilaian di mata adam.WARKAH UNTUK HAWA II Hawa.Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa ..Kamu ditanam hidup hidup....... Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH.Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata.TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu.Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu.. Hawa.. Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat...Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam.........Dengan Ayu wajahmu..Darjat kamu diangkat. Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia....Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi..Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati.... janganlah engkau risau akan jodohmu. Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam...dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH.... Wahai Hawa.... Hawa.Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya..Tetapi hawa.....Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah.wahai hawa?? Wahai Hawa..Ingatlah hawa janji Tuhan kita..

Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki.. Saudariku. Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya... Ingatan yang terakhir. hal ini sangat di sayangkan.. tegar menjalani masa-masa sulit. . dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad.ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN..Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu.Awasilah auratmu.Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga.. wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman. Oleh itu Hawa....Kuatkanlah pendirianmu. Hawa.. Kalaupun harus mengeluh. ia tidak bermanja-manja... Muslimah memang harus lembut.....Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu..KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya..Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu.. juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya... mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama.. Muslimah memang harus santun. tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup..Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH.. aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim.Awasilah pandanganmu..... Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam..dengan segala konsep yang jelas dalam islam.. namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup...Peliharalah akhlakmu.Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu..... Ia adalah wanita lembut. hanya karena masalah hati. Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati..... Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH. sewajarnya saja. Jagalah pandanganmu.. Hawa... justru menguatkan sang suami..matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita... saat suami dalam kegundahan. Jika kita berpikir lebih jernih.Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH.. namun bukan berarti rapuh.tidak dengan cara mendramatisir masalah. tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup.

Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati.Qudus.´ Maka. Muslimah. ³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. namun .´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. Jika karena jodoh tak kunjung tiba. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata. Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran. Dan sang suami pulang berseru.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana.renungi ayatayat-Nya. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim.Jibril datang dengan membawa wahyu. Bukan itu wahai ukhti ku. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah. ingatlah janji-janji-Nya. selimutilah aku. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata.´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya. kalau saja aku masih hidup. ³Selimutilah aku. memikul beban orang yang memerlukan. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka. ³Betul. bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu. salami ayat-ayat cinta-Nya.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus.

KONON. permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda. Sehari tidak bertemu pacar. Kemudian dia menuturkan. itulah alasannya. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Dan yang gemar menabung. Sebuah analogi yang logis. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki. dia memiliki satu orang pekerja. Namun. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was. seperti ada sesuatu yang kurang. Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'. Semakin hari. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya. ketika suatu pekerjaan dihadapi. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. apalagi ketika 'putus'. Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. Atas nama cinta! Yah. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. banyak kejahatan yang ditimbulkan.. dia hanya berkata "yank. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain. Mari mencoba melihat realita. Ketika dia masih berstatus single. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. dan masih banyak lagi. Suatu alasan yang telah menjamur.. Berapa banyak mahasiswa yang rajin.. dan tidak . zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. Insya Allah. Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. namun 10 atau bahkan lebih. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. Seorang pecandu rokok. Kasus petinggi negara Indonesia. wahai para Muslimah yang sekuat baja.keropos iman dan agama di dadanya. Ketika seorang majikan sebuah toko. Hampa dunia terasa. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. seperti yang di konon kan di atas. Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. kita akan bertemu di surge..

Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. anak-anak. (QS. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul. an-Nur: 30). Bukhari & Muslim) . Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. bagaimana pergaulan antara lawan jenis.memberikan ketenangan. Na'udzubillah min dzalik. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Bahagia. ketika seseorang beranjak dewasa. Itulah kesenagan hidup di dunia. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. harta yang banyak dari jenis emas. atau binasa. Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Pacaran itu bak pecandu rokok. Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan. bagaikan meminum air laut. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. lalu bergandengan tangan. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.(HR. (QS. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. kuda pilihan. (QS. perak. Pacaran itu candu. an-Nur: 31) 2. Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran.

Zina mata adalah dengan memandang. Shaad: 82). Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). al-Isra :32). zina lisan adalah dengan berbicara. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. (HR. sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. yang pasti akan mengenainya. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits. Akhirnya. Iblis. aku akan menyesatkan mereka semuanya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. (QS. Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. . Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. Akan tetapi yang perlu kita ingat. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya.3. (HR. (HR. Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Bukhari). bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. Bukhari & Muslim). Kapan saja ia bisa masuk. Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. (QS. Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita.

id) Puisi untukmu.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. (muslim. Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. Duhai Ibu. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. (b) buang-buang pulsa. Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh. miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain. Yang cukup menyedihkan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. Maafkan aku bunda. SMS atau yang lainnya.or. Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis. Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta. terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram.

lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya. .Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah.