KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

Allah . Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus.Amin ya Rabbal µalamin . ..Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng..Aku tertipu . aku tertipu oleh topeng . ampuni aku . Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu .Betapa beda ..betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi...Aku telah tertipu ..Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh . Seperti apa gerangan isi hatimu.Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng..... Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng .Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu . hanyalah topeng belaka .. segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok.selamatkan aku. aku malu Ya Allah. berilah petunjuk-Mu .

Beliau menjawab. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.. ´ (HR Ath Thabrani. manakah yang lebih utama. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali...??? Ayo«ada yang tau kenapa. sanggulnya mutiara.. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi.´ Karena sholat mereka. Mereka (Bidadari) berkata. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati.??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya.... Aku bertanya. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. ´ Aku bertanya.. ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´.. dan sisirnya terbuat dari emas. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat. ³ Ya. kulitnya putih berseri. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya.kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India. Inilah kuntum-kuntum bunga.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga.??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate. Milik Allah-lah bulu mata. puasa dan ibadah mereka kepada Allah.. ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat.kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan.Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha.??? . leher dan kulit yang dicelup merah.Rasulullah. pakaiannya berwarna hijau.... perhiasannya kekuningan. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami. tubuh mereka adalah kain sutera....

. Duhai wanita sholehah.) Tetaplah jadi dirimu. aku benar-benar CEMBURU .R.. selera mujahidmu nanti juga berbeda. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku.??? Hhee... kenapa.. yang menjadikan Khodijah.. itupun tak apa-apa. . ..??? Ayo«. tidaklah mengapa.. C. Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik.. ´ (Al-Baqarah 138).M. atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak. yang begitu cemburu dan tentu«.??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah.tanyakan dalam hatimu.. ³ Shibghah Allah. Sungguh kini«. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu.U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«.E... .???? Maka«. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu..???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu. Aisyah.. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan.. Lagipula. cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu.U.. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu.B.. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah. pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah. Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu.Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu. ... bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria.??? (Emang sudah punya mujahid. kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu. Bukan begitu. .. Fatimah.. Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah.

.... Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik.... Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA. inilah kebarokahan Islam untuk semesta.Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik... ....... pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta........ memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya... Disini kita bisa memahami. Tidak hanya sampai disana Islam juga......... Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar. itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu... ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA.. Dan tidak bisa ditebak. Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat..... Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan. ... sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau....

..... dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA).. (QS.. Bukan Karena Cinta yang lain yang semu.Siapapun dirimu. Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi.. agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu... atau di hangatnya waktu dhuha.... cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT... supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya.. melapangkan rezekimu... Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir.!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir... atau di sejuknya senja waktu ashar. Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh. Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh... Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri... ....... yang sementara.... 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan... Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri.

seperti duri yg jadi penyempurna wanita. Mawar adalah wanita.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna.bukan mawar di tengah taman.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk. Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna.tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at.dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya.. banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita.mengekang.tak di petik sembarang orang.semua kisah.Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini.menjaga dan membuat seorang wanita mulia.padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi..sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita.puisi. .merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.mungkin sebuah perumpamaan fiksi. Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya.sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan.padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi.. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri.utk lelaki yg buruk pula.

..bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil.lalu terserah anda para wanita. .Allahuma Ami ya Allah.tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu. tapi bagi lelaki pecundang.?? Disaat hidayah Allah berikan.apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.Maka wanita.setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang...bukan sembarang tangan.Jadi silahkan saja pilih..bukan sembarang lelaki.karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya.hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.tumbuhlah di tepi jurang.bukan sembarang orang.dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.

.di sanjung tinggi.yg tdk bermata kebendaan. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«.yg bersabar pada yg tiada.cinta pada hidup yg sederhana.dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir.kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya..Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta...dari pandangan mata ANJABI.. <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.penduduk langit dan bumi.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya.

2.kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. -Tidak keluar tanpa seijin suami.menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala. -Senantiasa memelihara diri. Taat kepada suami. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur. -senantiasa menyenangkan suami. -Memelihara kewajiban terhadap suami. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya. -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1. 2. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah. Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA. .kebajikan dan takwa. Bersikap baik dgn tetangga.Taat kepada suaminya.. Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1.kebersihan fisik. -Tidak membantah suami dlm kebenaran. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami. -Wajib menutup aurat. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang.<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri. -Tidak cemberut di hadapan suami.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain.

Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT. kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. di kampus. Secara kuantitas. bahkan siksaan. masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Al-Ahzab: 59). karena itu mereka tidak diganggu. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan. Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab. Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan . Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah. dan di perkantoran. Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah.Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya." (QS. Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan. perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat. Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. hinaan.

rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat. bergaul akrab dengan siapa . 3. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. tidak ketat. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. kini muncul istilah jilbab gaul. Entah apa artinya. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya. Harus longgar. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1. Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka. 2.hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat. sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat. rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya.

Abu Dawud. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk.saja termasuk dengan lawan jenis. Walaupun pakaiannya panjang. 4. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. pakaian. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis. maka ia adalah pezina. kemeja atau kaus ketat." 5. dan celana panjang. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. An-Nasai. Kainnya harus tebal dan tidak tipis. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. misalnya rok ketat. (HR. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. . Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah. tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya. Tidak diberi wewangian atau parfum.

Abu dawud. Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra." (HR. niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat. Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. dan Ahmad). baik laki-laki maupun wanita. ikut merayakan hari raya. Ibnu Najah dan Abu Dawud). maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. . Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Ibnu Majah. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya. asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas... yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria..8." (HR. baik dalam ibadah. Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini. kemudian membakarnya dengan api naar. tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.6. dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin. baik pakaian tersebut mahal. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas).Allahuma amin ya Allah. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. Al-Hakim. 7.

yang berada di pusat Sistem Tata Surya. "Tak ada penghalang. satu bintang jenis G2.news. (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya. Angeles Duran.yahoo. Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun. saya tahu hukum.com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6.600. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September." kata Angeles Duran." tegasnya. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan. akhirnya Matahari ada pemiliknya. alangkah serakahnya manusia. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. saya mendukung klaim saya secara hukum. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia.html . Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari.000 kilometer. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama. Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya. Madrid: Setelah miliaran tahun. mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya. yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. Galicia. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti. saya tidak bodoh. edisi "daring" (dalam jaringan).com.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar.

menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. setia. Tuhan semesta Alam. Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya. sabar. Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah.an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. perkataaannya dan kecenderungannya. Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah).´ (QS.. Allah Swt. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt.´ (HR. sederhana. An Nisaa¶ . semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt. (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. . sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.. Pemahamannya.Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw. membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: . Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab.. hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt.

lebih dalam kebaikannya. lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. . akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´. Rasulullah Saw. 33:36) Karenanya. istri ketujuh dari Rosulullah Saw.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah.´ (QS. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya.³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah. lebih dalam kebenarannya. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan.. dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra. dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya.. lebih dalam pertalian darahnya. Aisyah Ra. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik.´ (HR. begitupun dengan kedudukan suami. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka.. seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan. Al Ahzab. Diantara hak-hak lainnya. Rasulullah Saw.

perhatikan bagaimana Nabi Saw. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu. berpuasa pada bulan Ramadhan. Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga.´ (HR. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. Al Bukhari.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. kekuatan dari karakternya. . patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. puasa. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. seperti shalat.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

. Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku..Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb...... Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari . Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku. Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku.

Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? . hak asasi. silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi.

.. **ASTAGHFIRULLAH.....** ---^^^---^^^--- Ya Allah.. ASTAGHFIRULLAH. al-Hakim.. ad-Darimi. ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan.. Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah.. dan al-Baihaqi .. ASTAGHFIRULLAH.. dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin... ya mujibassaa'iliin. Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau..Ketika aku tidak bisa lagi menghamba... wahai Tuhan kami..

rupa. kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS. Meski rambut sudah memutih. harta. 26:88-89) Hari ini. kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui.? Hartanya.. di antaranya.? Ilmunya. Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya. Meskipun memiliki harta sepenuh bumi. ilmu. Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA. Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini........ Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan. harta dan anak sangat besar pengaruhnya..? Meskipun tahu segala ilmu. kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala. karena itu tidak sedikit orang yang mau ....... Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia.. kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan... yaitu: 1.. KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja.. tahta atau kedudukan.? Umurnya...Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang.... Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita..? Pengalaman perjalanannya.

Meskipun jasad hidup. Demikian juga dengan HATI yang MATI.. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. Bersabda Nabi saw: . Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI.Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah. Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai. semua itu tidak langgeng. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara.´ (HR. kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah.. Tetapi. 2. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian. Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah.. KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya. kecantikan dan kekayaan. tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian.. Kita tidak ditakar dari kegantengan. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita. Anak adalah investasi bagi orang tua.

Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA. SIFATNYA adalah KASIH SAYANG. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa. mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita. KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN.´ (HR." Jawab langsung saja." Benar. HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI. ." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa. Itulah HATI NURANI." Beliau bersabda. wahai Rasulullah. " Wahai Wabishah. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN." Wabishah berkata. Sebelum Wabishah bertanya. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI. seraya bersabda." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah. Bukhari dari Abu Musa ra) 3.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

´ . bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini.´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah. lalu aku memakannya. panas. aku tidak terasa susah.ada satupun uban di rambut kepalanya. aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus. tidak jemu. Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia.dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia.´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya. Oleh sebab itu.´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah.

Dan demikian aku juga.dingin dan sendiri..yang selama ini sengsara karena aku..tetapi aku tetap sendiri disini..memohon ma'af pada mereka..jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu. aamiin Perlahan. Ya ..dan ma'af pun tak bakal didengar.....tubuhku ditutup tanah..tak juga tinggal.(entah dari mana kekuatan itu datang.yang kukumpulkan dengan wajah gembira.yang tertindas dalam kuasaku.Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya .kawan dekat rekan bisnis..masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.Sopian Keraton Martapura .yang kukuras dari sumber yang tak jelas.. Menyesal sudah tak mungkin. Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar ...yang selama ini telah merasakan zalimku.Apalagi sekedar tangan kanan.. Istri.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu. belahan jiwa pun pergi..jika kau beri aku satu lagi kesempatan..perlahan. Tuhanku..beberapa hari saja.di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.sangat pedih.. setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya). tak kalah sedih.aku pun demikian !Anakku menangis. yang di tubuhnya darahku mengalir.semua pergi meninggalkanku.yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi. Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala .atau orang-orang lain.yang kumakan.Anak.kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan....Tangan kananku menghibur mereka.. belahan hati.Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H. bahkan yang kutelan.Tobat tak lagi dianggap.menunggu perhitungan .aku benar-benar harus sendiri. Istriku menangis.aku harus mati !!! Ya Tuhanku...menunggu keputusan..untuk berbakti kepada ayah dan ibu .karena ku tahu. Aku harus kembalikan...sejak aku lahiraku tahu.atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling.aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka.. semua harta kotor ini.

agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya.sebentar saja.ghofar.Rohiim.mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu....Ya.dan semua menjadi tak terma'afkan..Ya.dan aku harus sendiri. begitu sesal diri ini. Astaghfirullah hal adzim.Ya. kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua..tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka. Aku dimakamkan hari ini..bersama2 degan mereka ...untuk sungguh sungguh beramal soleh .Ya.karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka.kesenangan yg pernah kuraih dulu.untuk waktu yang tak terbayangkan .untuk berkumpul dengan istri dan anakku.sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja . "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi..Rohman..kini tak ada artinya. .dan semua menjadi terlambat..Robbal alamiin.Aziz...Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya...maafkan aku ayah dan ibu .waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu ...Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu..

tidak dikurangi sedikit pun. Tiga kali juga Muhammad saw. Demi Allah. bahwa Aisyah istri Rasulullah saw.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab. meringankan orang yang tidak berpunya. karena engkau penyambung silaturahim. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat. Setelah merasa tenang.´ pungkas Muhammad saw. ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata. ³Sungguh saya takut terhadap diriku. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´. menjawab³Maa ana biqari¶ ³. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. Muhammad saw. ³Tidak. perlahan rasa takut mulai menghilang. menceritakan kejadian yang dialaminya. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. takut dan khawatir terhadap dirinya. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. sekali-kali tidak. ³Selimuti aku. selimuti aku. namun demikian. bahkan beliau mengkhususkan . sangat cemburu dengan Khadijah . mengisyaratkan bahwa Muhammad saw. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Muhammad saw. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali. membantu yang memerlukan.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya.

tidak ³betah´ di rumah Khadijah. Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya. Seandainya Muhammad saw. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. dan merasa takut kepada mereka. Muhammad saw. baru menceritakan apa yang terjadi. sehingga hilanglah rasa takut darinya.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri. Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya. terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. Namun. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya. Muhammad saw. minta diselimuti. pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth.´ Muhammad saw.´ Huud:70 . adalah hal yang wajar.

Karena itu. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun. Khadijah seorang yang cerdas. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw. termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad. Muhammad saw. sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. Khadijah tahu. juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya.³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Khadijah menjawab dengan mantap. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. terhadap dirinya.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). setelah sebelumnya terputus beberapa abad. yaitu informasi di . turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya. sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah. Sekaligus Muhammad saw. Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). orang yang paling dekat dengannya. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. sejak menjadi pedagang. karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). berkata.

sirah As Suhaili dan lain-lain. melamar Khadijah. Sejarah sirah mencatat. dan Muhammad cocok menjadi suaminya. sirah As Suyuthi. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw. bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. Makanan. Jawaban tegas. di bawah sebuah pohon.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. seperti sirah Ibnu Ishaq. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. Atau berteduhnya Muhammad saw. Di akhir lobi. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar. Keduanya berkomentar. sirah Ibnu Hisyam. berdagang ke Syam. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw. Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. sendiri. Muhammad saw. Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi. untuk umat ini. ³Tidak. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. ketika Khadijah menjawab dengan mantap. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. Dengan ditemani pamannya.yang menemani Muhammad saw. Waraqah bin Naufal. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. di suasana terik matahari. bahwa Khadijah bersanding dengan .dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. kemana saja ia berjalan dari terik matahari. Abu Thalib dan paman-paman yang lain.

³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak.Muhamamd saw. ³Ya´. jawab Muhamamd saw. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka. . Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. Demikian. ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. di dalam rumahnya. Allahu a¶lam. Ia bukanlah setan. Khadijah berkata. kita melihat sikap bijak ummul mukminin. Dengan sigap dan penuh cinta. Khadijah ra. Khadijah berkomentar. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. adalah kebenaran. Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. Khadijah kembali bertanya. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw. Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini.

 ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.kedamaian.dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.karena dirinyalah.menghargai pendapat istrinya.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.kepadanyalah.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.jika dia mempercayakan hidupnya.ketenangan.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri.keteduhan.perhatian.memberikan segala cinta.perlindungan dan cinta serta sayang.dlm hal ini adalah istrinya.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .

.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.dan agamanya.mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya.menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya.serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.dan mendidik diri.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA).istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu.Negara.istri.

Asy. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. tempat tidur. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya.´ (HR. dan yang semacamnya. Di mana jika suaminya marah. no. Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina.Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang. dan hari akhirat. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . 257. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. pakaian. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. (an-Nuur: 2-3). Dan suatu jalan yang buruk. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. jika kamu beriman kepada Allah. banyak anak.Syaikh Al Albani rahimahullah. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah. selalu kembali kepada suaminya.

dan tidak berzina.(alasan) yang benar.´ (Shahih. beliau bersabda. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. bahwasanya Rauslullah saw. penguasa yang pendusta. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia.a. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya. barang siapa yang melakukan yang demikian itu. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. bersabda kepada para sahabatnya. ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. ia berkata. tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina . maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka.a. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung.´ (al-Furqaan: 68-69). Rasulullah saw. dan orang miskin yang sombong. tidak akan membunuh anakanaknya. Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r.´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw. HR Abu Dawud [4690]). Rasulullah saw. dalam keadaan terhina. bersabda. bersabda. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. ³Hai Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. ia berkata. tidak akan mencuri.´ (al-Mumtahanah: 12).´ Beliau bersabda. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. tidak mensucikan mereka. tidak melihat kepada mereka. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). tidak akan berzina.a. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah.´ (HR Muslim [107]). ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat.

´ (HR. 5195 dan Muslim no.´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. Al-Bukhari no. 1026 . Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya.´ (Shahih. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. Abu Dawud no. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan.dengan isteri tetangganya. Ahmad 6/456. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. 1417. demikian pula mereka (para suami). bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Menjaga rahasia-rahasia suami. (HR.´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan. (HR. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim).

´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki).´ (HR. Allah SWT berfirman. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. selain istri yang shalehah. 29 dan Muslim no. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya.´ (HR.´ (HR Ibnu Majah). Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. Yaitu. Muslim no. 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. Amanah. Rasulullah bersabda. ketika suaminya pergi. sesudah takwa kepada Allah SWT. mempunyai istri yang shalehah. ridha bila diberi yang sedikit.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya.1436) Melegakan hati suami bila dilihat. Rasulullah bersabda. dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. . tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i. agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. taat bila diperintah. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya. tidak melupakan kebaikannya. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. yaitu: pertama. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya. Al-Bukhari no.´(QS Ar Rum [30]: 21). karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. melegakan bila dilihat.

AlTsamin.maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu.maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga.karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja.... y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal..Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah.yaitu seorang wanita di dunia ini. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya. Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal.ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) .(Al-Majmu'. Mereka meninggal sebelum sempat menikah. .Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini.1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka. y Mereka telah menikah.maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia..(HR. y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain.akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan.dan belum sempat menikah dgn yg lain.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.

.''(HR.sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya..´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu).kepada istrinya. adapun jika dia sdh menikah.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge. ''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku. Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal. maka ia utk suaminya yg paling terakhir.maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia.1281).maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup.? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu.walaupun sempat menikah berkali-kali. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra.berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya. Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain.Muslim) Maka jika ia telah bersuami.akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya. ''jika dia belum menikah.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga.

atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan.karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta..atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.Ibrahim..(QS.''(Al-Bab Al-Maftuh.3/23-24) .:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah.

Baginda Rasullullah SAW.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r. .a. Utsman r.Umar r.orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu.a.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik.a..''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini. Fatimah r.berkata.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu... Di rumah ali r.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.istrinya sayidatina fatimah r.a..'' Umar r.a.''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik.Utsman r.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut.seorang raja itu lebih manis dari madu.a.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini. madu.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.bertamu kerumah ali r.dan Ali r. Rasullullah SAW berkata.orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut. dan sehelai rambut Rasullullah SAW..berkata.a.''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu..a.ha.madu dan sehelai rambut) Abubakar r.berkata.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.berkata.Mangkuk cantik.a.a.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.

dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut..''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu.harta.... Allah SWT berfirman.menyerahkan diri.dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat ..dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.nikmat sorg-KU lebih manis dari madu..Malaikat jibril AS berkata.''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik.

Itu urusannya dengan Allah.Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S. "Aku agama Tauhid". Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Babi itu dituntunnya dengan cermat. kampung serta tempat tinggalnya. Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar. Setelah mendapat jawaban. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. "Habis. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya ." Kata Nabi Musa.T Setiap kali dia hendak bermunajat. "Ya Allah. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan . "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. kata pemuda itu. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. "Apa hal ini?. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?".W. Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa. kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud . Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain. Nabi Musa terkejut melihatnya.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga. "Wahai tuan hamba". Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak. jawab pemuda itu yaitu agama Islam. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar.

'Wahai Musa. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. sambungnya.hamba lihat tadi. . Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga.". Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. itu juga bukan urusan kita. Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. tambah pemuda itu lagi. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan.T. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa.s. Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat." Itulah berkat anak yang soleh. Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita.T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S. tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya .W. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak.". aku tetap melaksanakan tugasku. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S. Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini . Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi. Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami. inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. maka Kami angkat doanya. hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya.W.

´ (HR.golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. 1.. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. ³Ada tujuh . Bukhari [629] dan Muslim [1031]). dua orang yang saling mencintai karena Allah. seorang pemimpin yang adil. Tirmidzi [1633]). dan 7. 2. 4.. Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis). s 3.´ (HR. seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. 5. mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya. 6. seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala. . seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan. ³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya.

suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´.´ (HR. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan. ³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah.´ (HR. apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´. Adapun dua bekas itu adalah. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]). ³Wahai Rasulullah. . mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. ³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka.´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan.´ Maka kukatakan kepada beliau.Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah. Tirmidzi [1639]. ³Sungguh. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh].

µDemi Allah. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. beliau (nabi) berkata.¶ Aisyah menceritakan.´ (HR. µWahai Aisyah. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda.Maka beliau menjawab. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶. Maka beliau berkata. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). sampai di sini saja. µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´.´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶. Bukhari [4763] dan Muslim [800]). Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan. . µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶. an-Nisaa¶ : 40). Aisyah mengatakan. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya). ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´.¶ Aisyah berkata. ³Cukup.¶ Maka aku katakan. Aisyah melanjutkan.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. ³Pada suatu malam. Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah.´ (QS. ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku.

Kemudian ditanyakan kepadanya. Maka Nabi pun menjawab. µWahai Rasulullah. µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. .´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. Maka beliau menjawab. Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Maka beliau menjawab. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). ³Apa yang membuatmu menangis?´. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. ³Apa yang membuatmu menangis?´. ³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini. al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis. Bilal pun berkata. dan ditanyakan kepadanya. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi.Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis. Maka ditanyakan kepadanya. Ali Imran : 190). dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit. sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya). sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka.dst sampai selesai´ (QS. Namun. ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´.´ (HR. Maka beliau menjawab. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. ³Apa yang membuatmu menangis?!´.

maka aku pun menangis. lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi.´ (lihat QS. al-Maa¶idah : 74).´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya. dia menjawab. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. ³Aku teringat akan sebuah dosaku.Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. .

adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«. mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita. bukan pada terbukanya dan.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku. tak ada yang menyangkal bahwa kita. tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku. keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya.. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri. sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan. wanita. jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka.betapa indahnya wanita Sahabatku. akan semakin menambah keindahannya . semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita. ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah.

( ) .. tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah. itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««.. lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku....Sahabatku. wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka..

Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih kaya daripada Allah. yang memiliki semua yang ada ? . diri ini nista.. diri ini tak tahu arah. Tidak mau sholat «.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya.? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah. yang Maha Tahu atas segala sesuatu.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah. yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah. yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Tidak mau sholat .. Tidak mau sholat «.? Apakah dia bebas dari dosa. Tidak mau sholat «. diri ini fakir. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya.? Apakah dia lebih agung dari Allah. diri ini kecil.? Apakah dia lebih tahu daripada Allah. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa.. sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak.

Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah...´ (QS An Nur : 41) . Tidak mau sholat . Tidak mau sholat. yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka. Tidak mau sholat . yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah. diri ini tak berkuasa.? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah. diri ini papa...? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri. sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.. semuanya sholat Mereka bertasbih. Tidak mau sholat. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah..? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah.. selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. diri ini hina.? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah. Tidak mau sholat . dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.... Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya.. bertahmid. dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi....? Apakah dia akan aman dari siksa neraka..

Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. bulan. yang tidak mau menghormat kepada Allah. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui. Dia enggan dan takabur. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? . binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. pohon-pohonan. yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. yang tidak mau meminta kepada Allah. yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. bintang. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. yang tidak mau mengagungkan Allah.´ (QS. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. yang tidak mau bersyukur kepada Allah. di bumi. yang tidak mau memuji Allah. matahari. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. gu-nung. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka.´Langit yang tujuh.

(2) menegakkan SHOLAT.´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong. (3) menunaikan zakat. sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah.Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG.´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. . dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong.

(lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama.´ (HR. 70) Buraidah -radhiallahu anhu. 82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403).´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶).berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam. ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama.´ (HR.bersabda: . Al-Bukhari no. Muslim no. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. 75 dan Muslim no. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶.

karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir. An-Nasai no. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan.´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. 2621. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. Karena itu. Ibnu Majah no. 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata.´ (HR. karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. 459.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat.´ (HR. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Tirmizi no. At-Tirmizi no." ( QS At Taubah : 5 ). barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir. sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat.³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. . " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui.

" (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh. tidak shalat ya masuk neraka. Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia. niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga. yaitu neraka SAQAR.´Jika mereka bertaubat. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. mereka berdiri dengan malas. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman. . maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Allah Ta'ala berfirman. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat." ( Al Mudatsir: 42-43 )." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.

manusia biasa yang dho'if.. tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita.. karna kata hatimu tak pernah dusta.. Pikirkanlah...... maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu. Ketika hal itu terjadi.... "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah... Bukan ridhanya.. DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan. Kalau memang hatimu membenarkan.. apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA. Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu.... Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya. sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan.. Sedangkan DIA.. saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan"... Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati..... atau hanya karna ada si dia dalam acara itu.. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA.. tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri... atau karna ingin dilihat oleh si dia. tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA.... "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu.. sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada. . bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA.. Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak..... maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan.Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku. sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu. Nah..

. tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH. setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan . Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH . tiada ketakutan« tiada kekalutan«..dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini. harta.. Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«.. Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas .Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«. seperti keluarga.

Tanpa membawa apapun jua«...dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini.. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«.ALLAH« tolonglah hamba ini«. berbahagialah dia« Ohh. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia.masukkanlah hamba ini ya ALLAH«. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« .RAHMAT-NYA«. Hati berdebar. Berbahagialah orang-orang yang beriman«. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur. seperti keluarga. harta. Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«. UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang.. Berbahagialah orang-orang yang beriman««. Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«.

apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita.' Yang ada. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya. bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku.Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. perselingkuhan. kehilangan orang yang dicintai. yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. 'Mas Agus. melemah dan jatuh sakit. Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. Kemudian beliau bertutur. larut mengejar karier. pernghianatan. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini. Perceraian. Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh. Teman. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita. 'Benar Mas Agus. kuat dan hidup lebih sehat. 'Ini kan gara-gara kamu. Saya tenggelam dalam pekerjaan. Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada . Kesibukan mengejar karier. ada peran saya yang membuat suami seperti itu. 'Terima kasih Ya Allah. melayani suami dengan tulus. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah. Izinkan saya mengajak anda. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik. orang yang mencintaimu. kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri).

alBaqarah : 155 -157). Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. kelaparan. Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan.diri kita. . Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. jiwa dan buah-buahan. yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali). kekurangan harta.

kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki. wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . 434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad. Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1. Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«. (HR. Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya. Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. At Tirmidzi. demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. 2/36). Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. baik secara langsung atau lewat radio dan televisi.´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. Apabila ia memperdengarkan suaranya.

Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32).´ . Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan. Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya. ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. 1203 dan Muslim no. Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri. tapi cukup menepukkan tangannya. 3/491). yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran. 422) Demikian pula dalam masalah adzan. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´.ber-tashbih sebagaimana laki-laki. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki. (HR. atau yang semisalnya. tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya.´ (Tafsir Ibnu Katsir. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. Al Bukhari no.

laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya. Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik. maka bergeser menjadi haram. sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah. Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. Seperti inilah yang diharamkan. Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. atau tujuan lain yang semisalnya. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. maka hal ini diperbolehkan. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar). karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya. namun tanpa sepengetahuan si wanita. Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. 1/433-434). Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut. 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya . maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya.´ (Fatawa Al Mar`ah. Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah.Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya. dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka.

sementara belum ada khithbah di antara mereka. Pihak lakilaki juga demikian.Kenyataan yang ada di sekitar kita. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan. antara pemuda dan pemudi. maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang.´ (Al-Ahzab: 32) . apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima. Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka. orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah. Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji. Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya). sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya.

para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab. : ³Wahai Rasulullah.´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam.. Al-Bukhari dan Muslim). ³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata. pent. Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. tanpa alas kaki.´ (HR. ia berucap. . Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan.). ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka.³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil. ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: . Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti..´ (HR.Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana.dan belum dikhitan.

tanpa ada naungan. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki.Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya. pasti dia akan mati.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat.Namun sebenarnya dapat kita katakan. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya.tanpa makan dan minuman. Ada yang lain sampai di pinggang. 370) Intinya. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya. Jika bertentangan. tanpa adanya naungan.³DemiAllah. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata. tanpa makan dan minum. Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita. hal. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya.´±Rasulullah bersabda. ´ Jika kita memperhatikan. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun.Muslim)Jadi. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya.Ada pula yang keringatnya sampai di paha. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-. tentu saja bumi akan hangus terbakar. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah. Ada mungkin yang mengatakan.´ (HR.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia.³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal.Akan tetapi. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya. .Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa.Bahkan di hari kiamat.

negara. pada lingkungan keluarga. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah. Untuk itu. kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. mengawasi. Allah Azza Wa Jalla berfirman. Sebab. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah . Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. orang tua seyogianya selalu mengontrol. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. secara psikologis. pada lingkungan masyarakat. dan agama. Oleh karena itu. upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. dalam konteks yang lebih luas. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. Kedua. ''Wahai orang-orang yang beriman.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. Bahkan. Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa. kapan saja dan di mana saja.'' (QS Attahrim [66]: 6).

dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS. serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut. para ulama. yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara . Allah Azza Wa Jalla berfirman.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Oleh karenanya.. Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. Ketiga. kaum pendidik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara). Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya. pada lingkungan yang lebih luas. mengerjakan amal yang saleh. yakni negara. jika baik.'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. Artinya. Allah Azza Wa Jalla berfirman. dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu. Meraka adalah cermin bagi masyarakat. Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. pendidik... . Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. serta cendekiawan.'' (QS As-sajdah [32]: 24).para ulama. maka akan kuat bangsa itu..

. Allah SWT. Apabila belum mampu. bahkan anak-anak didik kita kelak . Allah SWT. Lalu . saudara-saudara kita. Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS. seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita.. sahabat-sahabat kita. Pencipta kita. Uhibbukum fillah . Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini.. Berarti itu normal. . Namun. Kawan .. Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS.. MENIKAH. Katakanlah Uhibbukum fillah . Yang Maha Pemberi Cinta... Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya.... Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS. MENIKAH. Ya! Itu normal.. Naudzubillahimindzalik. yaitu . Aku mencintaimu karena Allah .. Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. maka shaumlah. Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita. BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT.Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita...

maka yang ketiganya adalah setan. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia.. tapi tentunya dihadapan ALLAH.heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang. HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini... Jauhkan . tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka.. PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA.. BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat. BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING. tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih.BUKAN dengan PACARAN. Ya Allah . Seharusnya sih. Tak takut lagi dilihat orang. Hal itu sudah tidak tabu lagi. Bayangkan. ketika mereka tahu. Hemmm . . Karena sungguh.. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis. Seolah dunia milik berdua.. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita. maka jangan salah. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja. kita sudah pernah berciuman sebelum menikah. asal kuat iman. Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. bukan pada manusia. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1. Ya. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT. 2. yang lain ngontrak! Heuleuh. dan anggota tubuh yang lain. hati.. Faktanya. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. ya Allah . tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata.

Sungguh ... Kawan . Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba. Ampuni kami. Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). An Nur:26} Selalu ingatlah. Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT..S...... saya meninggal? Tak ada yang tahu. Mungkin saja setelah menulis NOTE ini. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q. kita akan bergelut dengan syetan. Kawan .. Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong . TAK ADA GUNA. Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT. jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya. Jika terkadang kami melupakan-Mu . PENCIPTA KITA . LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti.. ALLAH SWT .. dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Tapi.. *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim . Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH . Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama .. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula).."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji..?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup.... ya Allah .. KEMATIAN itu PASTI. Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu. Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau. BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM.. Tak bisa dihindari.

ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. ISLAM sangat memuliakan manusia.. Di akhirat nanti. kita akan saling menuntut satu sama lain. MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya.kita. Sungguh . kita akan SENDIRI.. Muhasabah kita bersama . tak usah takut.S. tapi di AKHIRAT.. tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain. ..... Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN.. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Saling mengingatkan . berarti mereka SAYANG pada kita. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI. langsung sebarkan pada yang lain. Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya. Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain.. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI . Kawan . Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN. Dan suatu jalan yang buruk. perlu dipertanyakan. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. Kita sama-sama berusaha. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji.. Ketika ada yang MENGINGATKAN." (Q. Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu.. Kawan . Tak usah malu. satu ayat saja.. tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita.

Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran." Ya . Takut dibenci.. berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH.. sungguh ." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH. berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita.Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH... Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH. . takut dijauhi! Tapi.

entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi.rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau..popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu ..seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y .BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN ....(HR..Bidadari surga bismillahirohmanirohim...dg aroma yg harum semerbak.pasti ia akan menyinari langit & bumi.sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR..sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga... Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia..musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin....masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis.tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan.materi dunia.BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama..

sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS..puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka .seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.kulit"y putih bersih.yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .perhiasan"y kekuning"an..berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? .manakah yg lebih utama .pakain"y berwarna hijau .begitu indah perkataan Rosul ..tubuh mereka adalah kain sutra.berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah.Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha.wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah .

maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala). DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah.. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan. Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah. ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Allah menguatkannya dengan keyakinan. dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26. Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata.. Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada)..banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya.. Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN.) . Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) .(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN. Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya. Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya. Allah ilhamkan kepadanya ketaatan.. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku". ia mudah berbuat fasad (kerusakan). Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN. Allah karuniakan baginya pemahaman agama. Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf.

lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda). az-Zukhruf:32) . Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu.Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.1.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.´ (QS. berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya. jika kamu bertaTAKWA kepada Allah.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat.´ (QS. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul).´ (QS Al Anfal :29) 2. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan.

³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya. . ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu.´ (Baqir al-Majlisi. Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini.´ (QS Al-Fah :4) 5. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.´ (HR.. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.Bukhari-Muslim) 4.´ 3. ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK. Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). Imam as menasihatinya." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada)..³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya. Allah memberikan UJIAN dan COBAAN.´ (QS.´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak.

´ (Baqir al-Majlisi.) Atau dalam hadits lainnya. Karena itu. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) .Bihar al-Anwar 81 : 188 . sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. seraya berkata. maka ia jauh dari kasih sayang Allah. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU. ³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari. Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah. Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau.Bukhari-Muslim) 7. ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim.´ (Bihar alAnwar 15 : 56. ³Engkau heran melihatnya. Sewaktu beliau tiba di rumahnya. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6. ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu. Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh. Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya. ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN.

dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela. berJIHAD di jalan Allah. Dan jika mereka meminta minum. ´Hai orang-orang yang beriman. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka.. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Itulah KARUNIA Allah. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya." (QS Al Kahfi : 29) . Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN.8.dan masuklah ke dalam surgaKu. maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku. yang gejolaknya mengepung mereka.´ (QS Al-Maidah:54) 9. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya." (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir". Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya.. Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang.

Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya. Haritsun µala waqtihi. Mutsaqoful Fikri. Shahihul Ibadah. Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. walau sedetikpun. Mujahidun linafsihi. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. . Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. Qodirun µalal Kasbi. Qowiyul Jismi. Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Matinul Khuluq.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. . Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya.Amin.Munazhom Fii Su¶unihi. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Naafi¶un Li Ghairihi. Bermanfaat bagi orang lain.

......Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan. karenanya kau tak membutuhkan persamaan.....Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu.. seluruh jiwa. Di belahan Bumi manapun kamu berada. Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku..Dan tak lebih dari wanita biasa....Untuknya dirimu ada.Membuatku inginkanmu sepenuh hati....Meniru laku para ustadz.Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah.. dan tertinggi.Jangan pernah kau tatapku penuh.... berkelebat selalu...Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku......Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku..... tapi karena aku seorang yang masih kotor. tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun..Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu... Bagiku dirimu salah satu dari semua itu.....Ada ingin tapi tak ada henti.. Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.. itu ... sesemangat mentari. meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh... Karena toh kau hanya manusia .. meski hatiku lebih kotor dari lumpur...Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci... Mungkin kau tak peduli.. Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur.hanya wanita -. Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung.Menyentuhmu merupakan ingin diri.Bukan karena aku terlalu indah. tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi. Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku..Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah.....Kau memang suci.. karena akan membuatku mengingatmu...Bagiku kau bunga..... mengenakan pakaian sutra emas. tersempurna.

. dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah. yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu.. karena itu adalah hakmu.. Tunggu sang lelaki itu menjemputmu.. tak perlu dipikir lagi.. jangan ada malu..Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu.. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu... bahkan mungkin tak ada sampai kau mati. melainkan pada jalan yang kau pilih.. seperti dicontohkan ibunda Khadijah..Jangan ada ragu.Atau kejar sang lelaki suci itu.Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu.Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita. Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah... terukir dalam kitab suci. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini.. mungkin sekarang atau nanti.. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi.seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya. tapi itu pilihan-Nya..kata otakku... ....Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu... Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas...... semua terukir dalam kitab suci.

Lantas..karena Aku membutuhkanmu. Pantaskah Aku..karena Aku mencintaimu. .... 'Aisyah ra.. .. Kenapakah Engkau menemukanku? .. mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya. tanpa Cinta-Nya....hingga Aku pun ingin segera memilikimu. Kenapakah Engkau mencintaiku? ....!! Kenapakah Engkau menikahiku? ..karena Aku peduli pada calon anakanakku.karena Aku mencarimu... Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas.. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku.. Suamiku. seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra. Pantaskah Aku.. . dan Fatimah ra... ..!!! Pantaskah Aku. Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal.hingga akhirnya Aku pun menikahimu.....Keluarga sakinah.karena Aku memilihmu..hingga Aku pun mencintaimu. Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan.akhirnya Aku pun menemukanmu. . Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas.. Kenapakah Engkau membutuhkanku? .. Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan.karena Aku menemukanmu.. mawardah & warahmah Cintailah DIA. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya. sebelum kedatanganmu. Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas. Suamiku..hingga Aku pun memilihmu. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu.... luas pemahaman agamanya.hingga Aku pun mengagumimu. karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku. terselip cintaku untkmu...karena Aku ingin memilikimu... . seseorang yang baik budi pekertinya. . Kenapakah Engkau ingin memilikiku? ..hingga Aku pun membutuhkanmu.. o0H. dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu. Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh. ..karena Aku mengagumimu. Entah berapa warta yang telah kudengar. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu... Khadijah ra. Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu. sungguh aku tak tahu cara mencintaimu. Pantaskah Aku. Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan... Kenapakah Engkau mengagumiku? .. Kenapakah Engkau memilihku? . Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas.... maafkan Aku... Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan.. jika kau mencintaiku.. Kenapakah Engkau mencariku? .. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku. Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan. seseorang itu adalah Engkau..

akan menghampirimu disaat kau tak menduganya. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu..... Makin kau kejar.......~ ...... ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin.Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku.. Jadi tenang-tenang saja. jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu..~ "Cinta ibarat kupu-kupu. ia .. semakin ia menghindar... dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu... mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu..!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya.. seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik. Tapi bila kau biarkan ia terbang. Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima.....

Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1.. usai sudah permainan. sandiwara sudah berakhir.. dan ajal sudah di depan mata. Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia." Tapi sayang. permohonan tinggallah permohonan. Silakan . bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. maka kematian adalah akhir segala peran. Hingga kapan pun. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. Lalu. Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka.Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. tak akan pernah melekat selamanya. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak. "Ya Allah. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami. ketika sutradara mengatakan 'habis'. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. membingkai makna hidup. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya).. Tak ubahnya seperti guru yang baik. mundurkan ajalku sedetik saja. kematian memberikan banyak pelajaran. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. yaitu kematian!" (HR. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Tiba-tiba. menarik. bahkan menenteramkan. Dan. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Padahal." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. lisan tergerak untuk mengatakan.

kepemilikan pun kembali kepada Allah. Semuanya akan berakhir. Lalu. Lalu. Pun begitu. kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. Hidup tak jauh dari siklus: awal. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. Cuma tubuh kecil yang telanjang. Ketika peran usai. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. Dan pemilik sebenarnya hanya Allah. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Cuma kain kafan itu. Bahwa. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. tenaga yang kian berkurang. Siapa pun dia. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. bukan siapa-siapa. Setelah itu. Dan. bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. Petani itu khawatir. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Hingga kapan pun. Dan akhir itu semua adalah kematian. Semua berawal. Dengan sungguh-sungguh.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. Kaya atau miskin. Dan. dan juga akan berakhir. barulah ia tersadar. hanya hamba Allah. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. Karena. Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita. peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran. Ternyata. wajah yang makin keriput. berkembang.Itu pun masih bagus. semua hanya peran. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. . Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. segalanya akan berpisah. dengan keadaan seperti itu. Kecuali. dan kemudian berakhir. Tapi.

. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan.." dengan menyebut. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia. "Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah.. Termasuk. Dengan memaknai kematian." (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat. inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77.Mungkin.

Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka. syarat-syarat. syara¶. Karena itu. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul. adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin. sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. baik menurut adat. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana.Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶. danakibat-akibat tertentu. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu. yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. hak-hak. kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik). sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas. maupun undang- . dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. bertunangan) menurut bahasa.adat. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut. meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara. Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya. dan syara. bukanlah perkawinan. melamar.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu.

Sebab itu. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu. Dan jika kondisi belum memungkinkan. Menurut ketetapan syara. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah. yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. nasihat saya kepada saudara penanya.´ (An Nur: 52) . Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. zaman itu selaluberubah dan. Karena itu. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya. maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram. Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki. Jika itu sudah dilakukan. maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu. Kalau demikian keadaannya. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya. mereka itulahorang-orang yang zhalim. Sebab. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan.undang.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. begitu pula hati manusia.

. Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? .. Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh......Sajak kematian Wahai ruh.lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh...detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh. Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan . Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik .

Wahai ruh.... Ketika aku dibangkitkan. sempurna lg...Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh... Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu..... Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.. hancur lagi... Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga .. Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku.. Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh.

. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku .... Ampuni segala dosa dan kehilafanku.menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb. Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai.Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim. Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu.. Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh.... Ya Robb.... Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb.... Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi.. Kasihani aku... . sayangi aku Jangan biarkan aku .. Karena akupun tau..... Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai..

tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh . Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang. Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . Alhamdulillah pergilah Nak«.kata Utusan Rosululloh . kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya. ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ . Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´. Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir. Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw.´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un . Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW. lihatlah Wahai kedua anakku . Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD . Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah. Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. Ayahmu telah memperoleh kemenangan . alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan . Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh.jangan kau biarkan Rosulullloh terluka.Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh . Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh . dia telah menjadi Syahid. Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir. dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD. Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman.

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu. paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. karena dunia bukan Surga. masalah ini dan itu. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. dan tuntunan-tuntunan Ilahi. ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). detik ini Allah sedang rindu kepadamu. memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan. Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. datang kesulitan dunia. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini. permudahlah. Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. jika kau tidak mampu melihat Allah. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. . saat akan berdzikir. Rabbiy beri kami kemudahan. agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. kami butuh rindu kepada Mu. ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. Amiin ya Robbal alamin.

´ sambung Allah lagi. Ia kemudian dipanggil oleh Allah. . Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya. Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya.´ jawab lelaki itu. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid). Setelah ia mengenalinya. ³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya). Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu.Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid.´ sergah Allah. Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. Seperti yang pertama. dan sungguh kamu telah memperolehnya. Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. ya Allah. di yaumil akhir.´ ungkap Allah. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya. ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki. ³Kamu berdusta.

" Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan.Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau. . Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya. Iapun mengenalinya. Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah.

Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. (QS. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. sekecil apapun. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika ada motivasi lain. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut. Tapi di sisi Allah. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya. Itulah sebabnya. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. (HR. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita.

Ibadahnya sah. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. seorang lelaki masuk ke mesjid. Dalam kenyataannya. Jika niatnya seperti itu. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu. Misalnya. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. akan tetapi kurang afdol. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. Di siang hari yang panas. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. daripada Secara syar¶i. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air. Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. makanan. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah.

Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis. Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´... 2. diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ingatlah.¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Para sahabat bertanya. akan. dan riya' itu ada 2 macam : 1. Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. "kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini. riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh. merasa benci bila diremehkan. adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan. ya Rasulallah? Riya¶.kebenaran. Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Al-Hikam. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun.´ (QS. minta didahulukan segala kebutuhannya. Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan .

Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas. akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian. dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku. yg meng-Esakan Allah. sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia". hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. .berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk.

Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah. Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. sehat. kejahatan dan ketakwaan. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. kesabaran. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. penyakit hati mulai menjangkiti. dengki. dan serakah mulai tumbuh. Semua dianggapnya sama.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10). Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. optimistis dan lapang dada. jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. Iri. membaca Alquran. Pada jiwa seperti ini. Di antaranya dengan berzikir. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. Akibatnya.MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Jiwa manusia laksana air. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. Namun. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. dan segar. dan shalat. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya. sehingga jiwa menjadi tenang " . dengan mudah bisa dilihat dan dikenali. dan lapang dada. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan.

membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini.Wallahu 'alam Bishawab . Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini.Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya.perbuatan) keji dan mungkar. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). Selanjutnya. (QS Al-Anfal [8]: 2). Di saat kejahatan merebak di masyarakat. (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). Oleh karenanya. dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. (QS Ar-Ra'd [13]: 28). mulai dari kita sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Juga. mari bersihkan jiwa. hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim.

sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. . Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. sebut saja nama ayahku. Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu. Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa). Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. Ketika berhadapan dengan Masyitoh. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj.Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. tanpa disadari sisirnya terjatuh. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH.

bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam.³Hai orang-orang beriman.´ (QS. Ali Imron : 102) .

Barangsiapa membawa hadiah. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya. Allah s. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya. 8. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1. 6.w.. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail.t. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1.w. maka pahalanya seperti bersedekah). Apabila seseorang perempuan melahirkan anak. maka Allah s.t. 4. akan hal tersebut.w. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s. maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2.t.w.a.t. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10.t. 5.t. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.a.w. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki. Apabila telah lahir anak lalu disusui. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya.w. 7.t. jawab Baginda s. . Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki. Ketika ditanya kepada Rasulullah s. dan orang yang takutkan Allah s.000 kejahatan.w. maka Allah s.000 tahun). 9.w.w.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1. 3. maka Allah s.. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit.t.w.

13.a. maka baginya syurga. 11. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab. maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. burung di udara. memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya..10." . 16. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. semua ikan-ikan di laut. 18.w. maka jawablah panggilan ibumu dahulu. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka. 14. 17.a. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki. 15. 19. Daripada Aisyah r. malaikat di langit. "Ibunya".a.a.w) di dalam syurga. Wanita yang taat akan suaminya. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1. "Suaminya". Perempuan apabila sembahyang lima waktu. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s.000 lelaki yang soleh.w. puasa bulan Ramadhan. "Aku bertanya kepada Rasulullah s. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s. Aisyah berkata. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu.a. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga.w. 12.

beribadah. atau bisa membuka usaha yang prospektif. mandi. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. Dengan ilmu. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. Dengan ilmu. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. Dengan ilmu. haji. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. shalat dan berzakat. Wahai kaum muslimin. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. memiliki jabatan yang tinggi. Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan. .Carilah Ilmu Agama. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. juga antara yang baik dan buruk. dia tahu bagaimana berwudlu. wajib dan sunnah. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. berakhlak. atau bisa melanjutkan bisnis keluarga. dan bermu¶amalah. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya. Dengan ilmu. Dengan ilmu. dan umrah. dia tahu bagaimana cara berpuasa. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi. sehingga mereka terlihat mulia. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. halal dan haram. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam.

bagaimana mendermakan hartanya.´ (QS. bagaimana berbakti kepada orang tua. Dengan ilmu juga. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. pangkat. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. membayar hutang dan menagihnya. gadai. fitnah. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal.Dengan ilmu. dan kerusakan. Tidaklah harta. . dan menyambung kekerabatan. Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. membeli. Dengan ilmu. dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. membayar dan menagih hutang. sewa. memberi jaminan. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama. Dengan ilmu. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya.

Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. bukan petunjuk. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. -di mana para alim sudah sedikit. ketiga. sunnah. Bagi ahli ilmu. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. 4867) Wahai saudaraku.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. Wahai saudaraku. bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya. mengikuti hawa nafsunya.´ (HR. Namun. mengeluarkan mereka dari syirik. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya. maka dia pergi kepada orang alim kedua. mengajarkan ilmu kepada mereka. Ahmad dari Abu Hurairah. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. no. Terlebih pada zaman sekarang ini. lalu dia memberikan fatwanya. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. orang yang paham dien sudah jarang. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. walaupun dia tidak cocok. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah. dan ketaatan. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain .

Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu.´ (QS. aamiin . Mengajarnya pandai berbicara. Ya Allah.. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu. sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dia menciptakan manusia. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu. . Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. Bahkan.´ (QS. . perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya.bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Allah Ta¶ala berfirman. Wahai saudaraku. karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. Bacalah. Yang telah mengajarkan Al Qur'an. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka. Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami. Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu. dosa-dosa sahabat kami.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- . " Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik.W.dikatakan saat nazak orang itu.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman. tangan ini telah mengeluarkan sedekah.T. maka dia pun kembali kepada Allah S. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. maka Jibrail A. Lalu Allah S.T. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu.W." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu.S.W.W. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.W. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga. maka malaikat Jibrail A. akan menebarkan sayap di sebelahkiri.W. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S.A. Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya.S.S.T. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga.T .T." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan." Sambung Rasullullah S. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut.

A. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir." Telah bersabda Rasullullah S.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga.W. 3. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin.T. 7.T.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1. . 4. 5. maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.T. Abu Bakar R. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang. Orang-orang yang mati syahid. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S.majlis ilmu.W. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat. 2. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah." Apabila gagal malaikat maut. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu.W. 6. Kemudian AllahS. Maka berkata Abu Bakar R.W.W.T.A. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu." Sebaik saja mendapat perintah AllahS. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina.

Orang berpuasa di hari Arafah.. Sekian untuk ingatan kita bersama. 3.2. . Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Kalau rajin.

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

..DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim. dan para sahabatnya. dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan. keluarganya. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita . Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA . Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya.. Ya Allah. serta para temannya. keluarganya. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini. Engkau Dzat yang kekal selamanya. Amien . Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. hai dzat yang paling berbelas kasihan. atas anugerahMu yang agung. Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. dan para sahabat beliau. yang Qadim dan Awal.

. Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara .Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam.

³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung...´ (QS..Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan. Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku . Mengenal Kiamat . An-Nur : 52).

termasuk Yahudi. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al.Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula. Kristian dan Islam. berkata: "Saya tanya .asra Yawm al-Tan d Yawm al.a.zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r.is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim.

dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang.. menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil. maka ada yang selamat. berkata: Rasullullah s. telah selesai menjadikan langit dan bumi.a. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s. berkata: Rasullullah s. dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka. maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan.a.: "Bagaikan tanduk dari cahaya.w. dan orang yang kejam. Firman Allah s. maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam.t. apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s.a.w. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab). bersabda: "Ketika Allah s.w. menjawab: "Sangat besar bulatannya. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan)." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. penentang. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s.: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat.a. dengan lain Tuhan.t.kepada Rasullullah s. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s.t. sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri. Allah s.a.t. iaitu mematikan dan membangkitkan. bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula)." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s.w. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan). Kemudian Allah s.w.a. dan ada yang luka terkena bantolan duri. dan bagaikan angin kencang. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran). yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati .w.a.w.w." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi.w.w.t.a.w.w." Saya bertanya: "Ya Rasullullah.

bertanya: "Hai Malaikulmaut.t. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua. Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s.w. Firman Allah s. berfirman: "Harus mati Jibril. Malikulmaut. tinggal hambamu yang lemah. kecuali yang dikehendaki oleh Allah.t. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya.t. tiba-tiba ia menjerit. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s.: " Hai Malaikulmaut. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. Israfil dan juga Hamalatul arsyi. sehingga ketika ditanya oleh Allah s. Mika'il. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu. berkata: "Kemudian Allah s.t.w. yang tidak mati. (Yang bererti) Tiap makhlukKu. Engkau yang hidup." Kemudian matilah . (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun. dan kini matilah engkau. maka ia sendiri.a. Israfil. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi. Mika'il. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut." Maka Allah s.t.w. lebih mengetahui. menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka. Hamalatul arsyi dan aku. kemudian ditiup lagi.w.w.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi. Jibrail. Mika'il. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin.w.t. dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian.t.w. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r. tibatiba mereka bangun dan melihat. tinggal malaikat Jibril." Firman Allah s." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah.w." Kemudian Allah s.

berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar.t. lalu Allah s.t. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari. jin.t.w.a. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut.w.t. tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan.w.w. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi.t. tiba-tiba terdengar . Allah s." Maka hiduplah mereka.w.t. kemudian Allah s. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s.w. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira. maka bumi mengeluarkan mereka. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s.a.t. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s." Kemudian Allah s. Israfil. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. maka Allah s. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga.w. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. maka Allah s. sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?.w.w.w. dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril. tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka.t.w.t.t. manusia dan lain-lainnya.t. mereka menangis sehingga habis air mat. Nabi Muhammad s.w.a.w. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab. Kemudian Allah s. Abu Hurairah r. kerana kau pertama yang kuluar dari bumi. menyuruh Israfil meniup sangkakala. Mika'il." Kemudian Allah s.w. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s.w." Kemudian Allah s.t. maka apabila telah berkumpul semua makhluk. menuju kepada Tuhan mereka . Lalu Allah s. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan.w. kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun.t. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. membiarkan mereka.

Ish lauhal . telah berfirman: "Hai para jin dan manusia. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun. berkata: "Sesungguhnya Allah s.w.t.w. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim.suara yang keras dari langit. maka silakan menembusnya. kemudian langit kedua dengan isinya.t. maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika. Kemudian Allah menyuruh jahannam. kemudian kelima dengan isinya.t. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan. berkata: "Nabi Muhammad s." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s." Abu Hurairah r. setengahnya dikepung oleh setangahnya. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri." Firman Allah s. hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat. dan mereka langsung berbaris." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.w.w. bersabda: Allah s. dan seterusnya sampai langit ketujuh. kemudian keempat dengan isinya. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi. kemudian turun prnduduk langit ketiga. Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. kemudian yang ketiga dengan isinya.a. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya.t.: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan.a. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila. aku nasihatkan kepadamu.w.a. Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat.

kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. oleh sebab kekafiranmu. sampai perut dan ada sampai mulut. ada yang berpeluh sampai tumit." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya." Lalu Allah s.a. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy.w. memutuskan pada semua makhlukNya.a.t. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin. Nafi' dari Ibn Umar r. bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah.a. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan . tidak minum. perak (dinar. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas." Kemudian Allah s.yauma bima kuntum takfurun. (Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan.w. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya. kerana lamanya berhenti.: "Ya. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit.t.w. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu.t. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu. memutuskan antara semua hambaNya. berkata: Nabi Muhammad s. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk.a.w. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Inilah jalan yang lurus. lalu Allah s.w.w.w. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya. sebagaimana firman Allah s. sampai betis. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya.t. Dan sembahlah Aku. dirham). Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s. Masuklah kamu kini." Nabi Muhammad s. sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata.

" Penyebab matinya hati . sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya. (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba.t. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah.w. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun. meskipun masuk kedalam neraka. (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini.a." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak." Sepertimana firman Allah s.kepadanya." Maka dipuji oleh isterinya.a. kasihanilah aku." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia.a.w. bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar. Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan). Dan badannya dalam apa ia rosakkan." Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu. berkata: Nabi Muhammad s. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini. meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia.w. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun.t. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau." Mu'adz bin Jabal r." (penganiyaan).w. bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba.

6." Sang tuna netra menggendong si lumpuh.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. Kau tidak dapat melihatnya. kemudian mereka memakannya. ketika kamu dalam keadaan melarat. Kalian nyatakan neraka itu ada. tetapi tidak bersyukur kepadanya. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. 7. tetapi kau tidak lumpuh. 9. Kalian mengenal Allah swt. 3. karena aku lumpuh." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. . 4. 5. maka keduanya layak mendapat siksa. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. Kalian nyatakan setan sebagai musuh. Kalian membaca Al-Qur'an . dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. tetapi tidak menentangnya. 8. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada. 2. Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. dan memetik buah-buahan tersebut. Gendonglah aku. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw. tetapi tidak mengamalkan isinya. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. akan mati merana. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya. tetapi tidak memenuhi hak-haknya.

Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian. kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu. lepaskan busur panahmu selalu. Kelalaian telah membunuh hatimu. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla.´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit. Akan tetapi.10. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ). Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. engkau tinggalkan shalat malam. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. Saat ini hatimu sedang mati. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. jika . di perjalananmu. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. maka ia segera mendarat. Begitu pula dirimu. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. dimana pun ia dapatkan. di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. Jadilah seperti tawon. ia justru tertawa.sebab. maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. akan tetapi. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada.

karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. pandangan yang haram dan lain sebagainya. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain. sedikit sekali yang membahas masalah ini.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur. Tetapi.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu. niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Dalam 24 jam hati 70. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram.hari ini tidak tepat sasaran. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan. seperti pergunjingan. pengadu dombaan." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . Setiap hari ada 70. ucapan yang buruk. berdzikir. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt. Ketahuilah wahai saudaraku.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala. bisa jadi besok tepat sasaran.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt.

Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. maka akan nampak nyaman dan hidup.³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah. jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik.

Di sana. mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr.. ¶Utsman. kecekatan kerjanya. Tapi. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. sungguh memesonanya. Karib kecilnya. Zubair. Ia bersihkan hati-hati. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah. ibadahnya. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali. ia seka dengan penuh cinta. . tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. parasnya. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti. Abu Bakr Ash Shiddiq. Mush¶ab. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. ´Allah mengujiku rupanya´. Kesantunannya. Fathimah. begitu batin ¶Ali. Thalhah. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Radhiyallaahu ¶Anhu. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. Ia bakar perca. para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Sa¶d ibn Abi Waqqash.

Ia adalah keberanian. ¶Umar ibn Al Khaththab. Lamaran Abu Bakr ditolak. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. Beberapa waktu berlalu.. ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial.´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Al Faruq.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. keluarga Yassir. insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku. gumam ¶Ali. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. Setelah Abu Bakr mundur. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. ujian itu rupanya belum berakhir. Ah.. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. Abu Bakr sang saudagar. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh. Maka ia hanya .musuh Allah bertekuk lutut. di sisi ayah Fathimah. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata. atau pengorbanan. Bilal. Ya. ¶Abdullah ibn Mas¶ud. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. Khabbab. ´Inilah persaudaraan dan cinta´. ¶Umar memang masuk Islam belakangan.Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu.

¶Umar telah berangkat sebelumnya. Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka. anaknya menjadi yatim. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak. Itulah keberanian. Dan ¶Ali ridha. kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. Lamaran ¶Umar juga ditolak. Ia tahu. Atau mempersilakan. ´Wahai Quraisy´. menikahi. Selebihnya. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. saudagar Quraisy itu. . Menanti dan bersembunyi. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir. dia pemuda yang belum siap menikah. Usianya telah berkepala dua sekarang. katanya. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. ´ ´Aku?´. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. Ia mengambil kesempatan. atau ibunya berkabung tanpa henti. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. sekali lagi sadar. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi.berani berjalan di kelam malam. Ia thawaf tujuh kali. tanyanya tak yakin. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´.. Ya. lalu naik ke atas Ka¶bah. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah. ´Ya. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. ¶Umar jauh lebih layak. Maka dengan memberanikan diri. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. Yang ini pengorbanan. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. ¶Ali. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin.

Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. Atau mengambil kesempatan. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. ´Eh. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Dengan menggadaikan baju besinya. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. itu menyakitkan. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´. Dengan keberanian untuk menikah. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab. Ah. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi. Seperti ¶Ali. Sekarang. Sahlan juga. Ia mempersilakan. maaf kawan. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. dan Fathimah. Bukan janji-janji dan nantinanti. Dan di sini. kata mereka. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel. Tapi ia siap ditolak. karena sebelum menikah denganmu. Itu hutang. Mungkin tidak sekarang. Itu resiko. Lamarannya berjawab.pilihannya. Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Dan ia pun bingung. Ah. Yang pertama adalah pengorbanan. ¶Umar.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. ¶Ali adalah gentleman sejati.. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang. Aku pernah satu kali . begitu nuraninya mengingatkan. ´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah.. ³Maafkan aku. Yang kedua adalah keberanian. cinta tak pernah meminta untuk menanti. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan.

memberkahi kalian berdua.jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut. karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. .´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183. membahagiakan kesungguhan kalian berdua. ³Ya. bab4). ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata. mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak).´ Kemudian Rasulullah saw. dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak.

Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN.... dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA. maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda. So. Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran. apalagi kepada orang lain di luar sana. tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran.. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF. maka cukup amati saja dan beristighfarlah... Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN.. Anda adalah Anda. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan.. ANDA adalah ANDA yang MERDEKA. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia..... ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN. Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. ....Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN. jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA. Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN. sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda.. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya.. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung.

.. maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya.. tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda.. Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah... ... dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH.... NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi. SEJATINYA.. sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda . TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya. PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" ... Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda. . menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda.. maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil. kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH. Anda mah Anda...bukan PIKIRAN Anda.. ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So.. EMOSI mah ya Emosi.. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya.. Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda . Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI. BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri. Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan. PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA. Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda. Jangan Takut dan Jangan Khawatir.. karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda.kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu .. TA'AWUDZ... dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI..

. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat.. . dan jasadku mengikat... dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini. insya Allah... PIKIRAN adalah UJIAN. pikiranku. sedangkan PIKIRAN.sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda.. sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku.. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan. Pendengaran." Sahabat. "Ya Allah.. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti .. Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN. mencemari. semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN.. PERASAAN. sebagaimana Penglihatan.Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini.Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda. Yuwaswisu fii shuduurinnaas. tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya.. jangan izinkan emosiku. dan Fuad yang menjadi saksi.. ...

Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya.terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa.kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya. Cinta itu tumbuh secara tak terduga.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan.biarlah perlahan-lahan hatimu.yaitu baik dan buruknya.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu.namun yakinlah.namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu .sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.mendengarnya.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan.

adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia.ketika kau melihat dia dan mencintainya.kehinaan.ketidak bahagiaan.kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya.namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.suci.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.karena inilah kau bisa menepis kefakiran.dan ke arah yg lebih serius. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.ataupun Nasabnya.namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.lebih dewasa.harta..lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan.kita seperti layaknya diberi biji utk di .!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran.justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran.. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya..adalah bagaimana kau bisa Rupa.lebih matang.mengusir rasa dingin dari jiwamu. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan.

terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut. ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan.lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya.yaitu menggapai Ridho Allah SWT.dan jg sebaliknya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian.kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan. Semoga bermanfa'at.tanam.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu.dan berjalan kearah yg sama. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa .

Tapi engkau tidak pernah menyadarinya. Wahai Sahabat. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Wahai sahabat. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya. Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. engkau tidak pernah mau berlapang dada. Tapi engkau tidak pernah memujiNya.MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. Namun sebaliknya. Engkau makan dengan lahap rezkiNya. Dengan pemberian yang banyak. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu. Wahai Sahabat. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Dengan pemberian yang sedikit. Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan.

Ya Allah. Wahai Sahabat. Lihatlah. Kepada manusia engkau merasa takut. Pada manusia engkau takut dimarahi. Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu. Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Ya Allah. Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas. Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu. . Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja.

Ya Allah. Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu.Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Mungkin tanpa kami sedari. Ya Allah. Atau dalam maksiat kepada Mu. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. Ampunilah kami. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu. Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Berilah hamba Mu ini ampunan. Mata yang banyak maksiat ini. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah. Yang memiliki keinginan setinggi langit. Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. . Mulut yang banyak maksiat ini. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Kami pernah melanggar aturan Mu.

Ya Allah. Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa . Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung.. Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu. Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan . Ampunilahku Ya Allah. Tapi dosa-dosa kami terus bertambah.. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai..yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula.. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu. semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa. Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah. Umur kami semakin berkurang setiap hari.

sakinah dan rahmah akan tercapai. tapi juga akherat ..Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri.. maka keluargamu akan rapuh.nasehat ini untuk semuanya kebaikan.Disayang. Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya .Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah..Jadikanlah dia sebagai Hajar. dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu.. karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya. wanita utama yang loyal terhadap tugas suami. bisa karena kecantikan.ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka .Didiklah justru mereka menjadi penentang .Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar.Nikah itu ibadah .Istrimu adalah tanggung jawabmu ... tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah . bisa karena keturunan dan bisa karena agama.Engkau akan mendapatkan kebahagiaan.. wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah .. tidak marah ketika harus tidur di depan pintu..Jika engkau menjadi istri .ikhwah fiilah.Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu . .Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng .Di bawah bimbingan manusia pilihan..Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan .Saudaraku ..ukhtie.Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia.Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw .Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena . akan mudah hancur.ikhwah fillah ..Jangan biarkan dia dengan . Ibrahim.Untukmu Yang.ingat itu harta.Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah.. beralaskan sorban.Tidak . ajaklah dia taat kepada Allah .Dengan cintamu..Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan.Nikah itu suci..Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan ....Jangan kau larang mereka taat kepada Allah .. keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka..Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih..Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu .^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah.Jangan engkau jadikan harta.Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu . dia sebagai Maryam...Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu .Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth .Biarkan mereka menjadi wanita shalilah .

agar mereka menjadi anak yang shalih .Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah.Jika itu kau lakukan .Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam. yang bisa menjaga kehormatannya ... ibu yang teduh .Ajaklah mereka taat kepada Allah .Mintalah kepada Allah.Jika engkau menjadi ibu .ya ukhti .Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka .Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu .Anak yang bisa membawa kebahagiaan.. yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi.jangan ikhwan.Mohonlah kepada Allah ..Jadilah engaku ibu yang bijak.Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih .Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka..Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah .Jangan kau usik suamimu dengan tangismu .Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu .engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar.. Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam .. yang setia terhadap tugas suami .Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah .Jangan biarkan mereka bermalas-malas .Jangan biarkan mereka bermanja-manja .

RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah." (QS. ." (QS. (QS. jika kamu orang-orang yang beriman. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.KENAPA AKU DI UJI ? 1]. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu." (QS. Al-Baqarah [2] : 216). serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. Ali Imran [3] : 139). padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). sedang kamu tidak mengetahui. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Allah mengetahui." (QS. KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. al-Baqarah [2]: 214). padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan. Al-Baqarah [2]: 286) 4]. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga. padahal ia amat buruk bagimu. KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. 2]. padahal ia amat baik bagimu. 3]. sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat.

Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan. Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu.! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. supaya kamu beruntung. (QS. Yusuf [12] : 87). APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin." (QS. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir". (QS. tidak ada Tuhan selain Dia. maka balaslah penghormatan itu . KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan)." (QS. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. Ali Imran [3] : 200).5]. dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ".. BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku. AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. Al-Baqarah [2] : 45) 6]. 8]." (QS." (QS. At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Al-Insyirah [94] : 8). diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. kecuali bagi orang-orang yang khusyu. At-Taubah [9] : 111) 7].

.. WAQINA AZABANNAAR.AMIIIN. . sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH." AMIIIN. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur.." (QS. Untuk itu... Ibrahim [14] : 7)... "Sesungguhnya jika kamu bersyukur.. An-Nisa' [4] : 86). Mari kita berbenah dan terus berbenah.. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Al-Fatihah [1]: 5).. tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima. Meminta serta Berserah Diri... Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT"..AMIIIN. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu." (QS. WAFIL AKHIRATI HASANAH. kapan pun dan dengan siapa pun. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). YA ROBBAL ALAMIIN.dengan yang lebih baik dari padanya. (QS. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah. Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun. hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma.untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita.

Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. Tanpa mereka. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu.galanya. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah.Jangankan lelaki biasa. zat yang kekal. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN. Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. AKAL SETIPIS RAMBUTNYA. Akan terhibur dan berbahagialah mereka.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. namun Nabi Adam a. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan. Kenalkan mereka kepada Allah. HIASILAH DENGAN AKHLAK . Apalagi yang tidak ada di syurga.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. perasaan lelaki akan resah. tetap merindukan siti hawa. istri atau puteri. Masih mencari walaupun sudah ada segala.. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 . KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. hati. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR. Assalamu'alaikum.s. HATI SERAPUH KACA. KUATKAN DENGAN IMAN. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator. PERASAAN SELEMBUT SUTERA. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan. TEBALKAN DENGAN ILMU. disitulah kuncinya.. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. fikiran. Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia. Itu bukan diskriminasi Tuhan. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka.

rusaklah jantung. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. bahkan mereka pula membengkokkan. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. hati dan limpa. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. Bila tulang rusuk patah. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan. jutawan dan wan-wan lain. Tidak akan lahir superman tanpa superwoman. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . Bila wanita durhaka. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan. dunia akan huru-hara. jinakkan diri dengan Allah. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary. bahkan anakpun akan kehilangan ibu.wajah: negarawan. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. karyawan. apalagi mengenal lelaki.Tanpa ilmu. PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. iman dan akhlak. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI.

sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. supaya kamu bersyukur´ ( QS. jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya. Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS. Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt). Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : . dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt).

Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt). maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. padahal ia amat buruk bagimu. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu. Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa.´ ( QS. jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. Allah mengetahui. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) . Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam . namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. sedang kamu tidak mengetahui. padahal ia amat baik bagimu. kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. namun jangan kita meremehkannya. dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta.

tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu. berfirman : .³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan tidak pula sebaliknya.´ ( QS. syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya.

Amin Allahumma Amiin. maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar.. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya. . Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar. Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan.(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS.

. panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat.w. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri. Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan. Kita mengeluh karena kepanasan. Namun heran.t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Kita mengeluh dan asyik mengeluh. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi. mendengar. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya. . Allah s. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18). ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. sedangkan perut semakin terasa lapar. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan. Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa.Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan. Itulah hakikatnya. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran.Kecuali orang-orang yang bersyukur. Lantaran itu. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan.

tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. alangkah jahilnya engkau. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini. selesai melakukan tawaf. "Dan (ingatlah juga). Amin.Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku)." (Ibrahim: 7) . Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit).. yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut.. orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan. Mendengar jawaban itu. Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. (Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit.

supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. 3. tu dikira sebagai BONUS. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. Kalau cantik. Namun begitu. Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . isteri. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. 5. 6. tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang. kerana ia akan membuat mereka bangga. Merekalah ibu. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. 2. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri. Wanita adalah hiasan dunia. kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam.9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1. 4.

Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya. tanpa perlu bersuara.Tidak terlalu cemburu . Pendek kata.:: . 9. Biasanya.:: . dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya. . 8. wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil.Bersopan satun . bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan.:: .:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara.Senantiasa memaniskan wajah . Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet.Ramah dan mesra .Menutup aurat . Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan. Lantas.Senantiasa memberikan senyuman ikhlas . Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki.:: . Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: . Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki.keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki. 7.:: .:: . Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka.

Sebelum tidur. Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. . Manakala pada kecacatan. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri. keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua.Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. Lantas.. Wallahu alam. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama. cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta.

9. 4. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli). Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah. menjawab. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. . 5. w. a. 12.Nasehat Untuk Wanita 1. Bertanya Ummu Salamah. 3. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis.). Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia. w. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. 11. w. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. Bukankah kamu dapat melihatnya. akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. 7. : Perempuan itu aurat. Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. ha. w. samada miskin atau kaya. 2. a. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. 10. Sabna Nabi s. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun). 8. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. a. a. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. ha. 13. dan Maimunah r. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak). Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. 6. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya.

kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. Tidak. Aku lihat api neraka. ditanyai. Rasulullah s. w. 16. IV. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya.? Jawab Rasulullah s. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya.14. Mengapa terjadi demikian. Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. II. 17. Mengapa wahai Rasulullah s. 18. Hazrat Aishah bertanya. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup.rakan. III. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun. maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki. a. w. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. a. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya. a. w. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api. rakan. a. tidak pernah aku lihat seperti hari ini.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah. V. : I. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. a. w. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. . Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. 19. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. 15. w.

Apabila engkau berada di rumah orang lain. Asma binti Kharizah Fazari r. Itulah suami mu. Wahai anakku. D. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. a. Orang yang gemuk tapi kurus b. maka jagalah baik. matanya dan lain-lain. Sepanjang hidupku. 22. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. II. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I.20.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. maka jagailah pandangan mu. ha. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. III. V. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. IV. Lupakan budi baik mu pada orang lain. Kalau ia mendekatimu. F. Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). : Aku dengar Rasulullah s. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. Pesanan Luqman kepada anaknya. B. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. C. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. w. w. a.baik fikiran mu. G. E. . Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. t. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak. H. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar. Mengunci pintu. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. Dari Ali bin Abi Talib r. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. bersabda. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. Ingat kepada mati 23. w. pendengarannya. Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. Mereka itu adalah : a. t. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. Ingat kepada Allah s. 21. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya.

Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. 24. Ketahuilah. l. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. XI. n. d. VIII. X. Memuliakan keluarga suaminya. Wajib bagi wanita : a. b. c. IX. tahmid. Tiada khianat ketika tiada suaminya. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. t. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. Amalan itu ialah : 1. Selain daripada itu . w. Rumahtangga dirahmati Allah. m. . tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. VII. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. h. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga. Minta talak. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. f. j. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. g. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. k. i. Mengikut kata-kata dan suruhannya. Mengekalkan malu pada suaminya. Berdiri menghantar pemergiannya.VI. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. Berdiri menyambut kedatangannya. 2. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. e. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya.

w. Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). 4. 5. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s. Hidup sederhana. tidur. Mendidik anak secara agama dan sunnah. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar. Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum.amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. beristighfar. 3. Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama). masuk dan keluar tandas dsb. Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari. akan redha ke atas kita. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal. Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami. Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. t. . Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya.ahkam dalam ibadat). berkeadaan suci dan berbau wangi. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal.berdoa. Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. 6. Berzikir .

tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori. Dan boleh jadi kamu . pasti akan Allah sampaikan. Hidup ini ibarat belantara. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. Meski ia nyaris menghampiri kita. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. Sesuatu yang luput dari genggaman. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti. harus bahagia atau harus-harus yang lain. Tetapi apa yang memang bukan milik kita.. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. entah itu rizki. keinginan yang tidak tercapai. padahal ia amat baik bagi kamu. jabatan atau kedudukan. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. Kecewa sekali. ia tidak akan kita bisa miliki. Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. meski kita mati-matian mengusahakannya. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. mempunyai keinginan. kita meminta dengan paksa. Maka wahai jiwa yang sedang gundah. kenyataan yang tidak sesuai harapan. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. karena aku sangat mencintainya.

Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia.mencintai sesuatu. tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak. **Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat. padahal ia amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu.

Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya .DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah..

Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««. Ya Rabbi Allamin««.sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. . Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin.

rutinitas bisnismu. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama. Sejenak saja. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak.. di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa. Tinggalkan obsesi-obsesimu. . Tinggalkan untuk sesaat.Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali.. Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini.

Ketika Allah bertanya kepadamu. Kapan dan dimana serta bagaimanapun. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. Lengkap dengan isteri. dan beraneka nikmat lainnya. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai. Dzat yang telah memberimu jantung. Dzat yang telah memberimu mata. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya. segala puji hanya bagi-Mu semata.. beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab. kaki.Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu. Dzat yang telah memberimu nafas. tangan.. suami dan anak-anak. Duhai Tuhan kami. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515.

bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya. .Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran. Bukalah . sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum.. (Lihat: Tafsir Al Munir. di bawahnya meengalir air yang berlimpah. Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali.renungkan. betapa indah dan manisnya.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.lalu bacalah.... Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri. Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah.. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman. Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi.surat Ar Rahman. seraya berkata... Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu. Demi Allah... Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu..

Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal . Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL.tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak. Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan. Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram. Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal. Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas.

Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini.akan dituntun oleh WAHYU. Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal . segala pertanyaan akan terjawab. Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus. Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah). Menceritakannya secara zhahir 3. Dengan wahyu. Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Mengakui nikmat tersebut secara bathin. 2.

Mereka itulah orang-orang yang lalai. pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah). maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah)." (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia." (QS Al-A'raf : 179) .anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini. Baik Ilman wa amalan.. tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itu sebagai binatang ternak. mereka mempunyai hati. "Dan (ingatlah juga). baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku).

Tak lama. apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. . itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Ia menenteng terompah di tangan kirinya. dan kejadian itu kembali terulang. Abdullah berkata. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim. aku tidak akan menemuinya tiga hari. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. Rasulullah mengulang perkataannya. Rasulullah berkata. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. dengan senang hati. Mendengar ucapan Rasulullah. Ya. Setelah mendengar itu. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan. Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. Hari berikutnya. Aku bertengkar dengan ayahku. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. saat sedang duduk bersama sahabat. lalu aku berusaha untuk memaafkannya. tetapi sebelum tidur. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . Sudah tiga hari disini. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Sebentar lagi. Lelaki itu menjawab. Silahkan. Di hari ketiga.

Setelah 20 menit kalian harus keluar. Seperti Alkisah. indah dan bersih. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan.Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda.. saya hanya beri kalian waktu 20 menit. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. balas mereka. wajah sudah keriput.Mati masuk Neraka. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya. Tolonglah kami tuan. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang.. (HR Bukhari). Di tengah perjalanan.. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. perjalanan kami masih jauh. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. Pemilik kebun bertanya. Ia berkata. yaitu kesehatan dan waktu luang". tapi dengan syarat. perbekalan kami sudah habis. Setelah melihat keadaan mereka. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan. perbekalan yang mereka miliki habis.. tanpa disadari waktu sudah hilang menua. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya. Baiklah. terima kasih atas kebaikan hati tuan. kami berharap tuan mau bermurah hati. "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka. Kebunnya begitu luas. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun. Baiklah tuan. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. Wahai .

Waktu telah sampai 20 menit. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. popularitas. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. sehingga sebagian mereka pun tewas. berangan-angan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. lalai. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. tak terasa sudah mendekati 20 menit. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. lupa pada akhirat. bukan saatnya kita bersantai. perjalanan kita masih sangat jauh. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. Waktu terus berjalan. Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal. anak-anak yang menawan. Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. bersenang-senang. perhiasan . Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. jabatan tinggi. budak nafsu dan pengikut setan. Mau tidak mau mereka harus keluar. amal yang berlimpah. kita hanya diberi waktu 20 menit disini. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. Allah SWT. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. Hanya saja sangat disayangkan. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas.teman-teman. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. istri yang cantik. sehingga mereka sibuk dengan dunia. dan lain sebagainya. banyak manusia yang lupa. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini. lalai. suka santai.

kalau mereka mengetahui. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Karena. Dalam ayat lain Allah berfirman. dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan. adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara . Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat. perak. yaitu: wanita. maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak. (QS Al-Hadid[57] : 20). bahwasanya Nabi SAW bersabda. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. (HR Bukhari). binatang ternak dan sawah ladang. kuda pilihan. yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. anak-anak. harta yang banyak dari jenis emas. Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat.

anak lelakinya dan saudara lelakinya. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. yaitu : Sholat 5 waktu. 6. 4. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. 7. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. Ibunya. Wanita perlu taat kepada suami. yaitu : suaminya. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. Wanita wajib taat kepada suaminya. maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. dan lain-lain. ayahnya. Artinya . dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. 2. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. 5. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. 5. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. 3. 9. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. Diakherat kelak. 8. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki. . seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. 2. yaitu : Istrinya. bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. Puasa di bulan Ramadhan. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia.. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas.

. Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu.... Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna.. Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA ... saling lengkap-melengkapi. Mencari yg sempurna.dgn mencintai ilahi. mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah... sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI. mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati. itulah PASANGAN.dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN. dan MENCINTAIMU. kita akan BAHAGIA... dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu.pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA. itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini. Apa yg utama ialah mencintai ILAHI.. setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan..... BAHAGIA dan terus BAHAGIA.SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN....apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan...Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU. MENGASIHIMU. syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan. cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA.......

tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan Nabi umat ini. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu." (HR. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat." (HR. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan." (HR. ." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta. Akan tetapi. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan.

atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita. yaitu kurma dan air. beliau segera memasuki rumah. tidak lama kemudian beliau keluar kembali. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam. Beliau akan memakannya bila suka. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu." (HR." (HR. Aku bertanya kepada beliau. Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku. masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari. namun cobalah lihat keadaan diri beliau . Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki. Karena itulah aku segera membagikannya. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa. bila tidak. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . beliau pasti memberinya. (HR. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian.'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat." (HR. bagi yang belum puas dan belum merasa cukup. Seusai shalat. beliau akan membiarkannya. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk)." (HR. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah.

roti dan daging. Bila dihidangkan dua jenis makanan. maka ia bukan termasuk golongan-ku. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah . tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik. Bila dihidangkan buah-buahan. Barang siapa yang tidak bersyukur. Akan tetapi. beliau akan memakannya." Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. beliau pun memakannya juga. beliau akan memakannya. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. dan setiap yang baik pasti halal. mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Barangsiapa yang membenci sunnahku. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan. Sebab." (Majmu' Fatawa II / 310) . amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya. Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Jika disajikan roti dan daging. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. Aku shalat malam dan juga tidur. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja.

amalanamalan shalihnya..Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). Aku pilih bersabar. Wahai saudariku. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Tatkala penyakit ayan menimpaku. engkau bersabar dan bagimu surga. Dengan ketaqwaannya. "Maka Nabi pun mendoakannya. ia berkata. Ibnu Abbas berkata padaku. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. keindahan akhlaqnya. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan. dan jika engkau mau.. Wanita itu menjawab. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". Wanita hitam itu.. Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya. (HR. Yang luasnya seluas langit dan bumi.. Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata.???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu. Ya Ia berkata. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu.. auratku terbuka. Sedangkan jantungnya masih berdetak. Jika engkau mau.. Lalu ia melanjutkan perkataannya. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i. Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. keimanannya. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. doakanlah agar auratku tidak tersingkap.

Cantikkanlah hati dan akhlakmu. Mereka berkata. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. janganlah engkau merasa rendah diri.. wanita dunia. menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita. Saya bertanya. (HR. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -. sebagaimana disebutkan dalam hadits. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. Wanita itu berkata. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya.. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali.. seperti apapun fisikmu. Wahai Rasulullah. Maka saudariku. Saya bertanya. Cantikkanlah imanmu. perhiasannya kekuning-kuningan. Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap.. tubuh mereka adalah kain sutra. Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. kulitnya putih bersih. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. calon penghuni surga.. manakah yang lebih utama. Karena shalat mereka. . seperti apapun rupamu. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. . Kami hidup abadi dan tidak mati. (HR. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. pakaiannya berwarna hijau. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab. Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya. Kecantikan fisik bukanlah segalanya. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. Subhanallah. ia berkata. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Ath Thabrani) Subhanallah. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali.

Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. seperti Sumayyah. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. dan untuk menjaga perasaan masing-masing. Wa alikumsalam akhi. Subhanallah ukhti. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. seperti Khaulah binti azwar. lantas si akhwat menjawab. Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis.RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. tanpa perantara. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. sangat beruntung . ana kagum dengan kepribadian anti. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. aku tertarik ta aruf sama anti. digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. maka berlanjutlah obrolan tersebut. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf. balas memuji akhwat. Berdasarkan curhat para akhwat. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf. Sapa sang ikhwan. yahoo messenger. si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. sungguh memiriskan hati. tapi serampangan memaknai ta aruf. Subhanallah. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya. Balas sang akhwat. dll. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut.

yang belum ada ikatan pernikahan.. berlebay-lebay di dunia maya. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam. jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka.. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Jagalah hati mereka. mengunjungi benua-benua di dunia. tidak sembarang orang boleh memandangnya. bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan. Ini hanya sekedar nasihat. Ikhwannya membabi buta. tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam. Ikhwannya membabi buta. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya. .luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. Wahai Ikhwan. ... akhwatnya terpedaya. Wahai ikhwan. Lalu tertancaplah rasa. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh.. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?. carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam.ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti.. Pahamilah. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. silakan saja.. akhwatnya terpedaya a udzubillah. akan mengajak akhwat hidup di planet mars. bermekaran di dada dua sejoli tersebut.. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu.. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis. Wahai ikhwan..Wahai ikhwan.. Wahai Ikhwan.. biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka. . ..Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita. akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main. Owh mengerikan. Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya. mereka adalah saudaramu. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia.... jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis...

Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf... biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak.. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat. . jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram.. .berhiaslah dengan akhlak islami.. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah. Duhai akhwat. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya. ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam. sadarilah. waspadalah. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi.. berhiaslah dengan akhlak islami. Duhai akhwat. tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan.Duhai Akhwat. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. Duhai akhwat.

.aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia.Tidak betul. kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati.Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama. tapi aku lupa.Dari segi masa..apa orang akan kata. Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya.itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu.... masih ada insan lain yang lebih baik..sebagai manusia kita juga harus dihargai. ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH. Dia bukan yang terbaik.. aku bahagia. Kita tidak akan kecewa. Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita. Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan........Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan....hati kita juga layak mendapat pertimbangan. aku masih bertahan.petanda dia bukan milikmu.tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai.......Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina.... wang ringgit dan pengorbanan.. Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita. walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli.DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai.. Kita merancang.kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu. Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA..Walau diri ini tidak dihargai...Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu..aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia.Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit..Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya.Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama.Sekarang..bukan ingin pujian. adalah cinta teragung..Dia bukan milikmu... ALLAH juga merancang .

Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA.. Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi... BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA.. Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini....TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung. Jadi walau siapapun "dia". BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA.. Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita.... Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia".w. DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA.Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik. (HR AT .t... ....... Kita tidak akan rasa kecewa... SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA.. "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s....

..selera rendah dari jiwamu. Menekan emosimu dan memotong habis selera... Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram. dalam keadaan apa sekalipun... yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu.Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu.... ...

menghargai. melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . rasa memiliki. rasa rela berkorban. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam. (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah. (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. (QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. al-Bukhari dan Muslim). Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. AL-ISLAM . (HR. maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. apalagi sesama manusia. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. tumbuhan dan jin. membantu. (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. termasuk hewan. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan. yang terpancar dari cahaya iman. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu. . tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. cinta yang tulus. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN.

Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). Sesungguhnya Allah dan para Malaikat. atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. dalam sanadnya ada kelemahan. (HR. Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang. dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. (HR. 7912). maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. Tirmidzi. Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'. Sabda beliau. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya. Bukhari) . firman Allah Subhanahu wa Ta ala.Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan. maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). (QS.]. apalagi dengan manusia. semut dan ikan. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. serta semua makhluk di langit dan di bumi. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. tetapi juga semua makhluk di bumi.. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. (HR. Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). maka perbaguslah penyembelihanmu. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih.

maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. Bukhari dan Muslim) . Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. (HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda. ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. (HR. . Beriman kepada Allah swt . (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. Rosulullah saw bersabda. (HR. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. Bukhari dan Muslim. . Bukhari dan Muslim). kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya . Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda.Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. beliau meriwayatkan: -« ». dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya. dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. (HR. aku bertanya lagi. Beliau menjawab.

Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. Amal tersebut bercahaya terang. Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. ketika sampai di pintu langit ketiga. amal tersebut samapi di langit pertama. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba. malaikat penjaga langit kedua berkata. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. dan perbuatan baiknya yang melimpah. Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. Tetapi. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. dimana didalamnya terdapat sadaqah. Namun. lalu aku duduk dibelakangnya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Akhirnya. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. puasa. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. Keesokan harinya. Tuhan . Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam.

puasa. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga. jihad. Saat itu. Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. haji. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). Sebab. shalat. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. sesampainya di pintu langit kelima. puasa. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah.pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. ketika sampai dilangit ke tujuh. Ternyata Allah berkata. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. dan umrah. Namun malaikat penjaga pintu berkata. berdiam diri. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. . Tetapi. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. umrah. akhlak yang baik. zakat. Ketika tiba dilangit keempat. puasa. Tetapi. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. malaikat penjaga langit berkata. Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. haji. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. shalat. dan umrah. Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. mereka berhenti dihadapan-Nya. shalat. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). Ia juga senantiasa berbuat riya . Akhirnya. malaikat penjaga pintu berkata. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. dan berdzikir kepada Allah. ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. haji. haji. Selain itu. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh. dan umrah.

Fitnah 3. Hasad (Dengki) 6. Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya. Ghibah 2. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Takabur 8. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5. Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. Selanjutnya aku bertanya.Sesungguhnya. Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1. Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain. ia tidak menginginkan Aku. Riya 4. Tidak ikhlas dalam beramal . Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut. Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? .

Mereka benar. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur. Bayangkan. dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. dari Syaqiq. Seandainya kalian tidak saling menguburkan. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab."'Menurut para ulama. beberapa ekor kambing yang merumput. 'Mereka mati pada zaman jahiliah. dari Aisyah bahwa ia berkata. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya.' Beliau bersabda. akan membantahnya."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. ".' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. Kita senantiasa memohon keselamatan. kemudian aku menganggapnya bohong." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar. Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. ia akan pingsan. Mendadak ada seekor kambing yang . dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan.. dan hampir saja beliau terjatuh.' Beliau bertanya. Kalian berdusta.' Karena tidak percaya mereka. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. Rasulullah datang. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget.' Sepeninggalan kedua nenek itu. "Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. agar kita tidak takut mendengarnya.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir.Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. dari Al-A'masy. "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'. Tidak lama kemudian muncul Nabi." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan... Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Mereka mengatakan. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Belian lalu bertanya. ampunan. Selama masih di dunia. beliau bersabda. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita. Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur. Nabi bersabda. Tidak jauh dari tempat mereka. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut..

Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. Bukankah Allah telah menjanjikan . Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun. Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan.berlari menghampiri kubur tersebut. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu.. Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku.a pernah berpesan. Apalag. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. Mendengar hikayat tersebut. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. dan ingat sabda Nabi. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku. Abul Hakam berkata. Jadi. itulah hati dan cintaku. Biarlah aku hanya cantik di matamu. Sepanjang umurku ini. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata.YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r. Kata ibu.. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku. apa lagi memahami mereka.

Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. Aku pasti berendam airmata darah. Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. kau akan mencintaiku karena-Nya. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Akan tetapi. Aku dengan tegas menolak. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan. Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. . Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. Permintaanku tidak banyak. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. memimpinku ke arah tujuan yang satu. berbagai macam dalil aku kemukakan. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain. Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Di mana saja aku berada. Namun setiap kali perasaan itu datang. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. Itu janji Allah. andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. Itu impianku. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. tetapi dia tetap tidak berputus asa.

.. tua. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN. . Kalau Rasulullah sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha. kalau kita sedikit-sedikit HARTA.. . muda.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat.. kalau kita sedikit sekali shalat.... kalau kita sedikit-sedikit makan. kalau kita sedikit sekali dakwah. kalau kita sedikit-sedikit tidur. kalau kita sedikit sekali dhuha. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja. . Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu.... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud. . kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang.. Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs...BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS . Kalau Rasulullah sedikit HARTA... BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. Kalau Rasulullah sedikit tidur. di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya. kalau kita sedikit sekali cobaan.. kalau kita sedikit membaca Qur'an. kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan.. kaya.3 Ali Imran:85... kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. ....... kalau kita sedikit bersedekah. kalau kita sedikit sekali memaafkan.. Semua ini hanya permainan dunia fana. kalau kita sedikit sekali tahajud... kalau kita sedikit puasa sunnah.. kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. miskin. >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan..... kalau kita sedikit sekali dzikir. maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya.. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang. kalau kita sedikit sekali bekerja. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an..

.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs.. hanyalah menyampaikan dengan terang Qs.n hikmah & pelajaran baik Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga.5:92 Kewajiban Rasul Kami.16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs.3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs...64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan.. .Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs.

dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. namun Allah menunda setiap nafas. Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. di dalam samudera kasih sayang-Nya. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna. dan tidak mau menghukum kita. Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. yaitu sakaratul maut. Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: . Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. Allah bersabar menanti kita. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi.. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. menyambut dengan kehangatan. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. bahkan hingga 70 kali lipat. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka.. An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan. setiap detik. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat. bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah.

. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. Wahai Daud.. Yang menyiapkan cinta. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah.. . karena Allah telah merindukannya. betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya. Kita tidak mengetahuinya. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah. dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku. karena Allah telah mencintainya. jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal. dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali).

Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. (HR. Rasulullah SAW bersabda.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain. buah tersebut tidak akan terpetik. ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya.maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-..dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar. dan tinggal yang paling atas. Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah. Jika ia ingin memetik. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati. Amr bin Ash ra. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini.3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil. sebagai da I ia tidak boleh putus asa.. 2. Khalid bin Walid ra.pemuda itu mau menerima ajakan kita. Jika sudah habis. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. insya Allah. dengan peralatan yang ia bawa itu.. Jika --dengan izin Allah-. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak. Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya. Kita harus menyadari bahwa kita tidak .seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek.Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua. dan yang lainnya. Menurut pengalamannya. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain.Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. 3. bergaul dengannya --dan juga yang lain-.

Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. Setiap kali ada roti yang sudah matang.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. kita tidak boleh putus asa. sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya. ia memberi sekaligus menerima (give and take). kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. itu adalah rahmat dari Allah SWT. ada yang bersikap angin-anginan. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. ia akan mengeluarkannya. tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. Allah SWT berfirman. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. sehingga ia akan berprasangka buruk. jika ada yang mudah . Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang. Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. Setelah selang beberapa waktu. ada pula yang menjauh. tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu. Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan. Untuk menghadapi mereka itu. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. Setelah menunggu beberap saat. (QS. .

Ya Alloh. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. keselamatan. yang hidupnya berselimut aib. Wahai Tuhan kami. (HR. Ya Alloh. Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin. kini berada di hadapan-Mu. Marilah kita brdoa . Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. inilah kami. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh. Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat. lapangkan kuburnya.. wahai Yang Maha Pengampun. Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya.!!! :" . segelap apapun masa lalu kami. kami ingin hidup kami berubah. wahai Yang Maha Mendengar.Menyambut Tahun Baru 2011 . Allohumma yaa Robbana. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh." ( : ) Dari Abu Dzarr. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. selamatkan Ibu-Bapak kami. ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh.. sayangilah mereka seperti . Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. hapuskan Ya Alloh. jadikan ahli surga -Mu. dia berkata.

para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. Ya Alloh. Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. Jadikan ahli mulia dunia. jadikan hidup kami ahli zuhud. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. . para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. telah terlalu lama bangsa kami terhina. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. Tolonglah saudara kami yang difitnah. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. mukminin walmukminat. dihina. Ya Alloh. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. utuhkan kami di Surga-Mu. Berikan Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. kuatkan imannya. didzalimi. jadikan kami ahli shodaqah. Ya Alloh. kekuatan dan kemenangan. berikan keteguhan iman Ya Alloh. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. Utuhkan kami di dunia mulia. berikan kelapangan Ya Alloh. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. ahli Surga-Mu mulia. terimalah haji kami ini Ya Alloh. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. muliakan akhlaknya. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami.

undang keluarga kami Ya Alloh. ya ghafar. ya azizu. ya robbal 'alamin. jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami. Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar. undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. .kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar. berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. walhamdulillahirobbil'alamin.

dan tempat tinggal yang sempit. (HR. 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. Abu Dawud no. (HR. tempat tinggal yang luas/ lapang. 5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . ( Aunul Ma bud. istri yang jelek (tidak shalihah). (HR. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. : . beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. 1417. Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek. tetangga yang shalih. bila diperintah4 akan mentaatinya5. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman. Bila engkau pandang menyenangkanmu.Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. kendaraan yang tidak nyaman. dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih. 302. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. Muslim no. 282) . 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. yaitu wanita (istri) yang shalihah.

Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. dan karena agamanya. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah. berkah mereka. (Syarah Shahih Muslim. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. 5090 dan Muslim no. harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. 1856. engkau akan beruntung. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. baiknya jalan mereka. (HR. (HR. 10/52) . (Fathul Bari. Ibnu Majah no. (Fathul Bari. karena keturunannya. Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. karena kecantikannya. 1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. Al-Bukhari no. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : .

mukminat.177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. (Taisir Al-Karimir Rahman. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. abidat. E. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian. pen. yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. saihat dari kalangan janda ataupun gadis. B. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat. hal.). dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. qanitat. muslimat. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya. Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. taibat.7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Qanitat: wanita-wanita yang taat D. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya.

rumah. puasa. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. Saihat: wanita-wanita yang berpuasa.Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid. 2. atau dari telinga yang hendak mendengar. 4. 6. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. f. namimah. dan selainnya. dari mata yang hendak melihat. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. . 660. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga menjaga anak-anak. puasa sebulan (Ramadhan). menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. 3. T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. (HR. Ahmad 1/191. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). dan lainnya. dan harta suaminya. 18/126-127. 5. bersedekah. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ghibah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no.

Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. Ahmad 6/456. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: . dan yang semacamnya. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. 287) 2. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. tempat tidur. Penuh kasih sayang. (HR. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. (HR. Menjaga rahasia-rahasia suami. no. banyak anak. 257. 3. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4. Di mana jika suaminya marah.Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. demikian pula mereka (para suami). pakaian. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. selalu kembali kepada suaminya.

Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya . Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. An-Nasai dalam Isyratun Nisa. 1026) 6. 1417. Abu Dawud no. (HR. (HR. 5195 dan Muslim no. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya . Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. tidak melupakan kebaikannya. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. 289) 7. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. (HR. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat . yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. (HR. Al-Bukhari no. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. 29 dan Muslim no. ) 5. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. Al-Bukhari no. terkecuali bila suaminya mengizinkan. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya.

Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. bila sampai Nabi menceraikan mereka. 5194 dan Muslim no. 7. (HR. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. Muslim no. Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. 18/127) .tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka. (HR. 5/56) 5. 5/56) 4.1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. amin. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita. 5/56) 6. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. Aunul Ma bud. bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. 6/69) 3. 1. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi . mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah. 1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2. 1/596. Kitabun Nikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. Al-Bukhari no. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. bab Afdhalun Nisa. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). Muhammad Fuad Abdul Baqi.

Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu. yang kemudian kau ijinkan menguat. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. dan mengiris permukaan hati mu yang peka.Wahai hati yang sedang gelisah. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan. karena dengannya . Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan. Bila kekurangan yang kau rasakan. Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu. Karena sebetulnya. dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. untuk sikap. Maka bertindaklah. menajam. pikiran.kekhawatiran mu. adalah penderitaan yang tidak pernah datang. maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. tetapi tarian kegembiraan hati mu. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia.

Bangunlah. Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. dan membesarkan kekhawatiran. Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia. karena apa pun keadaan mu sekarang . Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. tidak adil.. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. . bagi kerugian mu sendiri. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan. dan tidak memuliakan. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. baik tanda yang akan memuliakan mu. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu.kekhawatiran mu di masa depan. Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu.. Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. Berdamailah dengan keadaan mu. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. Hanya dengannya engkau akan disebut bijak. Alam menciptakan mu kuat. Engkau berhak untuk bergembira. Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. kuat sekali. yang akan menggagalkan mu.kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi.

Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. engkau akan ditemukan. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. engkau akan dicari. Maka . menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. dengarkanlah ini. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan. Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih . karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan.adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. dan apakah engkau akan dicari.

damaikanlah diri mu. Seberapa sulit pun pencarian mu.. Seberapa jauh pun engkau hilang. Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu.untuk selalu memperbarui iman mu. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu. engkau akan menemukan bila engkau mencari. Bila Tuahanmu mengabulkan. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. . engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya. Sesungguhnya. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu. karena engkau adalah hamba-Nya . kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. meskipun apa pun. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. Maka. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang. Seberapa jauh pun perjalanan mu. Berjanjilah kepada Tuhan mu.

.. maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR. Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL... Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya. Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA. .." (QS. BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah.. Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu. Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA.....EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA.. Thaahaa. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA.. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH.. kaum Ad.. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka.. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri.. Al 'Ankabuut. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA.. kaum Tsamud.. Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN. Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya.. dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi. Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA.. BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT.... "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka.. kaum Nabi Luth dsb..." (QS.. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI. 29: 40) ! Sahabat ...

Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata . Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. 4. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI. Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA. Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI.. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak.. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka.. Allah memberikannya keSEHATan BADAN.. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN. Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya. (QS. 3. Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT..Itu hanyalah keSENANGan sementara. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Al Mukminun : 55-56) . Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA .... (QS. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka. Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa). dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan. Allah masih menjaga keMULIAannya. Mereka BEBAS bergerak di DUNIA... Sebenarnya mereka tidak sadar. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA. Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA.Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA. (QS. " Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA... dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya. 2.

Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA... Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA. (QS. Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya.. Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah... Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH.. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. (QS Al-Kahfi :29) . Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA. (QS. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut. (QS. yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka... maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK. Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN. tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka.Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR. Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA. Dan jika mereka meminta MINUM.

Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya. dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan.!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Dan akan kembali dengan selembar kain putih. Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita. Siapa pun!! Pemimpinkah. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2. Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ".Menangislah . orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya... Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali... Atau bahkan. Kita pandai .. Itu pun karena jasa baik orang lain." Lalu. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Saat itulah." (HR. jauh lebih banyak lagi (dosa kita). jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain.DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu. 1. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya.. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. tokoh yang punya banyak pengikutkah. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan.

karena orang tua menyekolahkan kita. semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. Bahwa. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'. Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. kita akan melihat pemandangan lain. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Lagi-lagi." 4. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. Begitulah ketika turun perintah hijrah. meraih surga. Jika DIA menghendaki. Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. harta yang pasti akan disita. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. Namun. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. Begitu pun ketika secara tidak disengaja." 3. Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin. para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. "Pasti. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. pakaian pun tak ada. Siang malam. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat." begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. pasti saya akan masuk surga.

Terus.. Menangislah sekarang juga!! Karena. Bukhari dan Muslim). Mereka bangga berbuat dosa. Sementara. Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik. Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia.. . kecuali orang yang berilmu. Kematian di dunia cuma sekali... Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'. Imam Ghazali pernah memberi nasihat.. Menangislah sekarang juga!! Karena. Semua orang mati. di neraka orang tidak pernah mati. dan selamanya." (HR. Orang yang sakit jiwa semakin membludak. Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan. justru menangislah karena ketidakmampuan itu". "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH.. Selamanya merasakan pedihnya siksa.pilihan: 'surga atau neraka'. "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit. 'Abasa [80]: 34-37). "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh.. dari ibu dan bapaknya." (QS. dari isteri dan anak-anaknya. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena.. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita.

Kendati demikian. Timur. kecuali orang yang beramal dengan ikhlas." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. tidak ada Rabb selain DIA. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan. Barat. Ajal masing-masing sudah dibatasi. sekarang dan yang akan datang.Semua yang berilmu tidur. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. kopral. berilmu. Raja yang Sebenarnya. 115.. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. wanita maupun pria. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja. Apakah ia presiden. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi. Kutub Utara dan Selatan. jahil. rakyat jelata. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. dan kita harus tabah menerima semuanya. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114. kaya.. miskin. Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. Maka apakah kamu mengira. Dan semua yang beramal sia-sia. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. . jendral. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat. Namun. Amerika. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan. raja. bangsa Asia. kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. kecuali orang yang beramal. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. Eropa. dahulu..

Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. Laki-laki bertanya. 'Dari istighfar anakmu. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. hamba itu kemudian berkata. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan. diantaranya : 1. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka. dia berkata. seperti disebutkan didalam firman-Nya. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. 'Wahai Rabb. Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. "Wahai Rasulullah. melaksanakan wasiatnya. (QS.

jika ia meninggalkan harta yang banyak. dan gantilah rumahnya -di dunia. Al Baqoroh : 180) . sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. (QS. (QS. saya mendengar Auf bin Malik berkata. lindungilah ia dan maafkanlah ia. salju dan air yang sejuk." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. lapangkan kuburnyak. kasihilah mereka keduanya. kasihanilah ia. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil".dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. 2. sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. (QS.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). muliakanlah tempat kembalinya. bersihkanlah ia dengan air. ampunilah dosa-dosanya. dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah. ibu bapakku.

sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat". . Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya. benar". Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. 4. dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. 3. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". berbuat baik dan memuliakan mereka. kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. Beliau menjawab: "Ya.Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat.

Perhatikanlah wahai saudaraku. dan hukum asal perintah adalah wajib.Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah. Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya. Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. Rosululloh bersabda. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). (Al Mughni karya Ibnu Qudamah). Ah. Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya. adapun bagi kaum wanita. apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. Muslim). kok malah sholat di rumah? . Penuhilah seruan (adzan) itu. Rosululloh telah bersabda. Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. (Al Baqoroh: 43). khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!. boleh jadi ia menjawab.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah. seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata. Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Ia menjawab. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah. Perhatikanlah. serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim). baik di desa maupun di kota. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. (HR. Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh. Mengapa tidak sholat di masjid. semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. Ya . ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah. (HR. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang. Wahai Rosululloh. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya.Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya. karena sudah ada orang yang melaksanakannya. saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. Apakah kamu mendengar adzan? .Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat. lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. Namun ketika lelaki itu telah beranjak.

Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia. Ya. maka tentulah tidak salah merasainya.Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct. Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku. Oleh kerana cinta adalah fitrah. racunnya akan meresap membunuh akal.. Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah. Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. . Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. jiwa dan perasaan. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. nanti terbakar diri. Ini fitrah kita kan. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya. Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja.. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang. Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya.

Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. buang bayi lagi. kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan . keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt.Cinta Monyet. Sehubungan dengan itu. Cintailah sesiapa pun. bohsia. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. tidak ada pergaulan bebas. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. Buah yang pahit. * Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT.Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. Jika tidak. bohjan. Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. Cinta jenis ini seburuk namanya . Lebih dari itu pun banyak berlaku. Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya. Begitulah cinta. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja. puasa dan lain-lain. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan. sempurnalah separuh agamanya. cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!. melahirkan keturunan soleh dan solehah. Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan.zina. Antaranya. Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang. cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. sumbang mahram. tidak ada pendedahan aurat. Oleh itu. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. Jika tidak ada niat untuk berkahwin. masam dan memabukkan. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt.

Yakinlah. tiada perbualan telefon maraton. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan. Akhirnya pada hari ini. remaja tidak seharusnya mengeluh. tiada sentuhan tangan. tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan. Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini. kita lihatlah fenomena yang menyedihkan.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA. Maka. tiada surat cinta.dalam perkara yang melalaikan dan merugikan. cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat.. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya.atau bahasa remajanya 'bergayut'." Cinta apa namanya ini jika tiada dating. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi.

Justeru. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. tetapi apabila iman mendominasi hati. Sebaliknya. Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. Namun begitu. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. kesakitan. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). telah berlakulah janji Allah. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. Siibu menyuapkan ubat. Satu ketika yang lain. Kekadang. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. Dan apabila berlaku satu musibah. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. pasti ada hikmah di sebaliknya. Si anak hanya tahu hendak main sahaja. anak yang baru belajar merangkak. Pahit. itu ubat. kegagalan. pasti ada hikmah di sebaliknya. Namun contohilah orang beriman. para sahabat akan terus berkata. Sianak masih berdegil. Bila datang perintah. maka . dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. jika kita ingin menteladani mereka. hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak. para sahabat akan berkata. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. kemiskinan dan sebagainya. sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. sianak sakit. puasa. Akal manusia adalah terbatas. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar.Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. kami taat. merangkak di tepi tangga. Yakinlah. Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. Misalnya. Tetapi puas ibu memujuk. Anak meluahkannya semula. Sedangkan ilmu Allah Maha luas.

Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Pertama. kenang-kenangkan bujukan Allah. oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat).Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Namun jangan membantah dengan sombong. Dan jangan bersedih secara keterlaluan. Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin. menderita oleh musibah itu. jika sekarang aku. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. Wallahua lam . (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. Justeru. Kedua.

ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. dan seumpamanya. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan. dengan kekayaan yang ada padanya. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu. sempitlah pemahaman. sehebat mana seseorang itu. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. Kiranya ditinggalkan. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala. ketua. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. apatah lagi demi kebaikan jemaah. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya. . Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. punahlah kehidupan. tak kiralah. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. bukannya tunjuk baik. Jadi. Perlu diingatkan. Inilah reality pada hari ini. dengan ketinggian status yang dimilikinya. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. Yer . tidak bercanggah dengan hukum Syara'." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana. bos. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. amir. tercetuslah perbalahan. sesatlah amalan. salah guna. kekurangan yang ada..Wallahu a'lam. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina. maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya.. dengan kecerdikan akal yang ada padanya. Perlu ingat. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. penyelewengan. Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya. maka binasalah badan. maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut.

Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya. . maka ia adalah pewaris para nabi. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya. maka ia adalah hamba kedudukan. kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya.

(Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) .Sungguh mengherankan. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia. ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya. ia menghadapinya dengan sekedarnya. Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya. Dan jika mendapatkannya. Tetapi untuk kematian yang sudah pasti.

. Menggerayangi kalbu. iri dan dengki . Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Memompa nafsu. Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada.Taklukkan . Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan . maka berlindunglahkepada allah. Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN. Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan benahi hati dari dendam kesumat.

" ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan.. "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri.. ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin. Kita akan mampu menekan hawa nafsu.Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah). jiwa tergoncang dan jiwa labil. Telah terbebas dari penyakit hati. Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya . Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung.Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain.. mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba. Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah. dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan . Hanya dengan mengingat-NYA . membenci sesuatu. egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan.

Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga. Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan. Jangan seperti debu yang tidak bernilai.. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya. Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki. Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga.Seperti camar yang menari diatas awan. Hanya dengan melepaskan diri darinya... .

. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya..Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus. Kecuali Pintu-Nya. Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita. Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA . Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya.. Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA. Atasilah kesulitan-kesulitan itu.. Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup.

.. Ya Tuhan kami. Kecuali karuniaNYA YA Allah . Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang. Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami.. Besarlah rasa maaf-Mu.. Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami... Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji.. Ya Rahim.Dan tidak ada karunia yang kita harapkan.. Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat. Ya Rahman . . Hati kami telah lelah.... Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai .

>>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi.Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab.dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH .Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya.mereka menganggap hal biasa.kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan.jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam.bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya..tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam.wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya.misalnya.padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang ..perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR..dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn .

wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.laki" laayak'y berambut pendek & rapi.bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki".AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita.Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y.kecuali d dlm rumah.dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya ..laki" & wanita harus berbeda..namun kini yg terjadi justru sebalik"y.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram.itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR.membeli ..namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah.terutama pada mereka yg suka gaul.tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk. Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.

supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis.padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.rambut'y sebesar punuk unta .maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR.ahmad.MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang.muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) .rambutnya sebesar punuk unta .mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .maka tdk akan masuk syurga ((Hr...At-Tabrani.sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda.baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri..yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat .tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu.

semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. perkataan lisan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. Perlu diketahui. Alasan. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. . Ini pun nyata terjadi. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. yaitu perkataan hati. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. Oh nanti saja. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. Ini pemahaman keliru. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing. Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. namun harus dibuktikan pula dengan amalan.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. amalan lisan dan amalan anggota badan. ia masih menghirup nafas. Yang penting kan hatinya. amalan hati. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. Oleh karena itu. nanti saja . tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Kalau tidak sekarang. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. Itu bisa jadi. Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing.

Dia Swt pun memberi kesembuhan. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR. 6416). Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu..ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya.spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini.demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam. Jika engkau berada di waktu sore. Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa .si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'.sholat.kembali ia bermaksiat.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah.mnerima doa hambaNya.ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'.matanya belalakan dan bibirnya kaku.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.berupa kalam-Mu.tahajjud dan ibadah malam mu?'. Bukhari no.mukanya terlihat hitam.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri. Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri. Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali.saya melakukan hal tsb sangat lama. Mendengar itu. Jika engkau berada di waktu pagi. janganlah menunggu-nunggu waktu sore.Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus.Tak berapa lama kembali ia sakit.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya.setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya. Namun dasar si pendosa setelah sembuh. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.

tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah..melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran.. Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya..demi kehormatan al-Qur'an ini.Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah.' Amiin ya Robbal alamin. Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca.berikanlah kesembuhan padaku..ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt..' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa. Wahai dzat penggenggam langit dan bumi... Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Swt :'.ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa.. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni.tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia.. Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.Tidak beda dengan sebelumnya...tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya.diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah. ..

beri tahu aku." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita. ". namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. Tidaklah terlalu penting kita akan mati. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dajjal yang menyesatkan. dan bungkuknya badan. "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita.. kekayaan yang menyombongkan." (HR Tirmidzi). "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. yaitu memutihnya rambut.. "Wahai sahabatku." Setelah mereka bersepakat. sakit yang memayahkan. setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT. sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya. Wahai Ya'kub. tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan..Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. "Jika ajalku telah dekat. apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu." (QS Al-Baqarah [2]: 197)." Jawab malaikat. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan." (QS Ali Imran [3]: 102). Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya.Berbekallah." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. itulah utusanku untuk setiap bani Adam. Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita. mereka kemudian berpisah. Bekal adalah suatu persiapan. aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. lemahnya tubuhmu setelah kekarnya. Karena itu. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Karena itu. Oleh karena itu." (QS Ali Imran [3]: 185). "Hai orang-orang yang beriman. Nabi Ya'kub bertanya." Malaikat maut berkata. tua yang melemahkan. melemahnya fisik." Jawab malaikat maut. "Sudah kukirim. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. kematian yang memutuskan. "Lalu. dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. Kemudian. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya. Setelah beberapa lama. .

PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2. Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . Hadis Hasan) 5. Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku . Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah . MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4. Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. (HR Imam Ahmad). SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1. maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu . Wallahualam bishawab .Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur. JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) .

lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan.buku kehidupannya sebagai seorang ibu.tak jarang membahayakan si anak sendiri.karena lelah.tak jarang si ibu menyimpan .karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil.belum lg.merangkak. kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.dlm kekuatiran. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang. banyak kali.duduk. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''.berteriak kencang.ketika kandungan mulai membesar.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap. kurang tidur.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama.begadang.ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan.tak jarang komplikasi beruntun.dlm kelelahan.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya.berdiri.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak.dlm ketakutan.berjalan.sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat.jaga sampai pagi. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak.dan ketika ia mulai marah kepada anaknya. disambutlah ia dgn suka cita.saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu. sekaligus kebahagian tersendiri. semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika. membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya.

anakku sembuh.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.dgn pikiran yg umum. dan mmberikan harapan serta kekuatan.walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.walaupun dia simpan air matanya.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat .semakin cerdas.satu babakan hidup lg sdh berlalu.gelsah.berdiri tegar bagi keluarganya.bercampur senyum manis sumringah.selalu menangis tak kunjung asa.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia.Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS. tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.terutama ketika dia sakit.si anak kecil yg belum lancar bicara.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan.seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus.tangisnya sendiri.tangisan bahgia.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.tak henti-hentinya.syukurlah. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.kurang biasa sekolah.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta.semaakin menceriakan hari-harinya.menjadi dilema tertsendiri.tahun berganti tahun.semakin mampu berdoa.Dalam pergumulan menentukan jodoh.resah galau.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.tangisan haru.

. <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya.. . toh itu utk kebaikan kita.ia memaafkan ku.aku yg telah menyakitinya.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini..aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu. <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa.jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya.ikuti patuhilah saja. salam ukhuwah fillah abadan abadaa..<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat.aku yg telah menghianatinya...Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa.selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu..ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku. <<Tanpa sebuah kata. <<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku..

kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan.kau lemparkan bola ke jendela tetangga.!! saat kau berumur 7 tahun.dia mengantarkan .(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah.kau kabur saat dia memanggilmu. saat kau berumur 4 tahun. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer. saat kau berumur 6 tahun. sebagai balasannya.kau berteriak''nggak mau.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah. sebagai balasannya. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan.dia memberikanmu bola sebagai balasannya. saat kau berumur 11 tahun. saat kau berumur 5 tahun.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah.dia memberimu pensil berwarna.dia menyuapi dan memandikanmu. saat kau berumur 10 tahun.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang. sebagai balasannya.(Al-Israa: ayat 24).kau menangis sepanjang masa. saat kau berumur 9 tahun.dia memberimu ES krim sebagai balasannya. saat kau berumur 3 tahun. sebagai balasannya.kau buang piring berisi makanan ke lantai.dia mengajarimu bagaimana cara berjalan.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih.dia mengantarkan kau kemana saja. saat kau berumur 2 tahun. Saat kau berumur 1 tahun. sebagai balasannya. sebagai balasannya.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia. saat kau berumur 8 tahun.KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya.kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

saat kau berumur 13 tahun.''Ah ibu cerewet amat sich..dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan. Saat kau berumur 17 tahun.kau dan teman-temanmu ke bioskop.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi.dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu. saat kau berumur 15 tahun.. saat kau berumur 12 tahun.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan. saat kau berumur 14 tahun.dia sedang menunggu telepon yg penting. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau minta dia duduk di baris lain.karena sdh waktunya sebagai balasannya. sebgai balasannya.? sebagai balasannya.''Aduuh.bagaimana .dia menangis terharu ketika kau lulus SMA.''Darimana saja seharian ini. sebagai balasannya.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali. Saat kau berumur 18 tahun.kau tunggu sampai dia di keluar rumah.dia bertanya.kau mengeluh.kau tak pernah meneleponnya.''Aku tidak ingin seperti ibu. sebagai balasannya.kau pakai telepon nonstop semalaman.kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.!! Saat kau berumur 22 tahun. sebagai balasannya.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya. sebagai balasannya.dia pulang kerja ingin memelukmu.kau katakan dia tdk tahu MODE.!! Saat kau berumur 21 tahun.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan.kau jawab.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa. sebagai balasannya. saat kau berumur 16 tahun. sebagai balasannya. Saat kau berumur 24 tahun. sebagai balasannya.kau kunci pintu kamarmu.dia menyarankanmu utk memotong rambut. sebagai balasannya. Saat kau berumur 20 tahun.kau katakan.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama. Saat kau berumur 19 tahun.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu. Saat kau berumur 23 tahun.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi. sebagai balasannya.dia ajari kau mengemudi mobilnya.ingin tahu aja urusan orang anak muda.

.karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam..saya sibuk sekali nggak ada waktu.''Bu. sebagai balasannya. namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya.dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan.'' Saat kau berumur 50 tahun.kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km.ibu ini.dia membantumu biaya pernikahanmu...... Saat kau berumur 30 tahun.dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu.kau katakan padanya..sekarang jamannya sudah berbeda. sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf.kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya. Dan hingga suatu hari.dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga..!! Saat kau berumur 40 tahun.. sebagai balasannya. sebagai balasannya.. Saat kau berumur 25 tahun.''Bu. sebagai balasannya.kok bertanya seperti itu.....kau jawab. ...

... Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH.Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati..Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka.........Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu........Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam....Dipandang mulia..Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi.....Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu..Dengan Ayu wajahmu.JANGAN HAWA JANGAN.Tiada nilaian di mata adam.... Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu..Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya.TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu..... Hawa. Wahai Hawa..Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah..Hak kamu dicerobohi.Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik...... Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam.Darjat kamu diangkat.WARKAH UNTUK HAWA II Hawa..Kamu ditanam hidup hidup.Ingatlah hawa janji Tuhan kita..Tetapi hawa..Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya.Dengan lenggok tubuhmu.Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam....Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa .Bila sinar islam berkembang..dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH.Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata.Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya...Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam..Kamu dizalimi.......Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi.......dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu. janganlah engkau risau akan jodohmu. Andai Engkau belum berkahwin.. Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat....wahai hawa?? Wahai Hawa. Hawa.. Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia.........Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan.Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia.

... Ingatan yang terakhir... hal ini sangat di sayangkan.Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH..Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu.. Kalaupun harus mengeluh. wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman. Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya.matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita.Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki..... aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim. sewajarnya saja. tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup.Kuatkanlah pendirianmu.Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH. Saudariku... Jika kita berpikir lebih jernih..Awasilah pandanganmu..KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya.Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu. Hawa. dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad. juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya..... . tegar menjalani masa-masa sulit.. namun bukan berarti rapuh... Oleh itu Hawa. Muslimah memang harus lembut.. Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam... Jagalah pandanganmu......Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu...Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu..tidak dengan cara mendramatisir masalah.dengan segala konsep yang jelas dalam islam.... Hawa. namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup.. mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama.. Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH.. hanya karena masalah hati.. saat suami dalam kegundahan.. ia tidak bermanja-manja..Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga. justru menguatkan sang suami.. tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup. Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah..ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN.Awasilah auratmu.Peliharalah akhlakmu.. Ia adalah wanita lembut... Muslimah memang harus santun.

³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini. kalau saja aku masih hidup.´ Maka. Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. Dan sang suami pulang berseru. Muslimah. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah. memikul beban orang yang memerlukan. Jika karena jodoh tak kunjung tiba. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus. Bukan itu wahai ukhti ku. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka.renungi ayatayat-Nya. namun . Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. salami ayat-ayat cinta-Nya. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«. ³Selimutilah aku. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim. ingatlah janji-janji-Nya. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata. ³Betul. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata.´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman.Qudus. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran.´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya. selimutilah aku.Jibril datang dengan membawa wahyu.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan.

Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. Semakin hari. Kasus petinggi negara Indonesia. Dan yang gemar menabung. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. ketika suatu pekerjaan dihadapi. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik. Hampa dunia terasa. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. namun 10 atau bahkan lebih.keropos iman dan agama di dadanya.. apalagi ketika 'putus'. wahai para Muslimah yang sekuat baja. Atas nama cinta! Yah. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. dan tidak . masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. Sebuah analogi yang logis. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki. Suatu alasan yang telah menjamur. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. Mari mencoba melihat realita. zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain. dia hanya berkata "yank. KONON. seperti yang di konon kan di atas. Ketika seorang majikan sebuah toko. Ketika dia masih berstatus single. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. Berapa banyak mahasiswa yang rajin. Sehari tidak bertemu pacar. Namun. Kemudian dia menuturkan. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4. Insya Allah. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. dan masih banyak lagi.. Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya.. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was. dia memiliki satu orang pekerja.. banyak kejahatan yang ditimbulkan. itulah alasannya. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. seperti ada sesuatu yang kurang. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. Seorang pecandu rokok. kita akan bertemu di surge.

perak. (QS. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan. Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. Na'udzubillah min dzalik. Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina. Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. an-Nur: 30).memberikan ketenangan. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. Pacaran itu bak pecandu rokok. Bahagia. (QS. lalu bergandengan tangan. Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. ketika seseorang beranjak dewasa. bagaikan meminum air laut. Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. kuda pilihan. (QS. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. harta yang banyak dari jenis emas. Pacaran itu candu. Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. Bukhari & Muslim) . an-Nur: 31) 2. anak-anak. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul.(HR. Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. Itulah kesenagan hidup di dunia. bagaimana pergaulan antara lawan jenis. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. atau binasa.

Zina mata adalah dengan memandang. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . Akan tetapi yang perlu kita ingat. Bukhari & Muslim). al-Isra :32). bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. yang pasti akan mengenainya.3. aku akan menyesatkan mereka semuanya. Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar. sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. (HR. Kapan saja ia bisa masuk. . luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. (HR. Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits. Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. Shaad: 82). Akhirnya. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. (QS. Iblis. Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. Bukhari). (HR. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. zina lisan adalah dengan berbicara. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS.

Duhai Ibu. Maafkan aku bunda. (b) buang-buang pulsa.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta. SMS atau yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. Yang cukup menyedihkan.or. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan. Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram. (muslim. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain. Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan.id) Puisi untukmu. terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya.

lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya. .Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful