KEMESRAAN«

Kemesraan adalah buah cinta Kemesraan adalah keindahan dalam berumah tangga Kemesraan adalah cara mengekalkan keharmonian rumahtangga Kemesraan adalah pancaran akhlak dan jiwa seseorang Orang yang paling baik agamanya adalah yang terbaik akhlaknya Dan orang yang terbaik akhlaknya adalah yang terbaik kepad isterinya

Dan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam adalah yang terbaik akhaknya sehingga Allah subhanahu wa ta¶ala memujinya: ³Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) «sungguh mempunyai akhlak yang Agung (µazhiim).´ (QS. Al-Qalam : 5)

Rasulullah shalallaahu µalaihi wa sallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna IMANnya adalah yang paling baik AKHLAKnya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik kepada ISTERInya" (HR Tirmidzi)

³ Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik diantara kalian kepada keluargaku ³ ( HR Imam Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu hibban serta dishahihkan oleh Al- Albani )<span> </span>

"Tidaklah memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia, dan tidaklah menghinakan perempuan kecuali orang yang hina." (HR.Ibnu Asakir).

Menurut Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, bercanda dan bermesraan dengan isteri adalah IBADAH dan berpahala: Rasulullah Shollallohu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Dalam kemaluanmu itu ada sedekah." Sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kitamendapat pahala dengan menggauli istri kita?." Rasulullah menjawab, "Bukankah jika kalian menyalurkan nafsu di jalan yang haram akan berdosa? Maka begitu juga sebaliknya, bila disalurkan di jalan yang halal, kalian akan berpahala." (HR. Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam bersabda: ³Segala sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya dzikir (ingat) kepada Allah, maka itu adalah permainan yang melalaikan kecuali empat perkara: berlatih menunggang kuda, mencumbu istrinya dan mengajar (belajar) renang´. (HR Ath- Thabrani dengan sanad jayyid)

Sehingga walaupun beliau seorang pemimpin Negara atau komandan dalam peperangan, tetapi beliau sangat menghormati dan memuliakan wanita. Diantara kemesraan beliau bersama isteri-isterinya adalah sebagai berikut:

Bermain dan bercanda dengan isteri Aisyah radhiyallah µanha mengisahkan: Pada suatu ketika aku ikut bersama Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam dalam sebuah lawatan. Pada waktu itu aku masih seorang gadis yang ramping. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Mereka pun berangkat mendahului kami. Kemudian beliau berkata kepadaku: ³Kemarilah! sekarang kita berlomba lari.´ Aku pun meladeninya dan akhirnya aku dapat mengungguli beliau. Beliau shallallahu µalaihi wasallam hanya diam saja atas keunggulanku tadi. Hingga pada kesempatan lain, ketika aku sudah agak gemuk, aku ikut bersama beliau dalam sebuah lawatan. Beliau shallallahu µalaihi wasallam memerintahkan rombongan agar bergerak terlebih dahulu. Kemudian beliau menantangku berlomba kembali. Dan akhirnya beliau dapat mengungguliku. Beliau tertawa seraya berkata: ³Inilah penebus kekalahan yang lalu!´ (HR. Ahmad)

Membantu menaiki kendaraan Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa ketika Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam kembali dari peperangan Khaibar, beliau menikahi Shafiyyah binti Huyaiy radhiyallahu µanha. Beliau shallallahu µalaihi wasallam mengulurkan tirai di dekat unta yang akan ditunggangi untuk melindungi Shafiyyah radhiyallah µanha dari pandangan orang. Kemudian beliau duduk bertumpu pada lutut di sisi unta tersebut, beliau persilakan Shafiyyah radhiyallah µanha untuk naik ke atas unta dengan bertumpu pada lutut beliau.

Tidur dalam satu selimut bersama isteri walaupun sedang haid.. Dari Atha` bin Yasar: "Sesungguhnya Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan Aisyah radliyallahu µanha biasa mandi bersama dalam satu bejana. Ketika baginda sedang berada

dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Baginda kemudian bertanya, `Mengapa engkau bangkit?' Jawab Aisyah, Kerana saya haid, wahai Rasulullah.'Sabda Rasulullah, 'Kalau begitu, pergilah, lalu berkainlah & dekatlah kembali padaku.' Aku pun masuk, lalu berselimut bersama beliau." (Hadis Riwayat Sa`id bin Manshur).

Memberi wangi-wangian pada aurat Aisyah berkata, "Sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam apabila meminyaki badannya, baginda akan memulai dari auratnya menggunakan nurah (sejenis serbuk pewangi) dan isterinya baginda meminyaki bagian lain tubuh Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam.´ (Hadis Riwayat Ibnu Majah).

Mandi bersama isteri Dari Aisyah r.a. beliau berkata, "Aku biasa mandi bersama Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menggunakan satu bejana. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan kami (ke dlm bejana tesebut)." (Hadis riwayat Abdurrazaq dan Ibnu Abu Syaibah).

Disisir oleh isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata, " Saya biasa menyikat rambut Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam, ketika itu saya sedang haid". (Hadis Riwayat Ahmad).

Meminta isteri meminyaki badan Dari Aisyah r.a, beliau berkata, "Saya meminyaki badan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam pd hari Raya 'Aidil Adha' setelah beliau melakukan jumrah aqabah." (Hadis Riwayat Ibnu 'Asakir).

Minum bergantian pada tempat yang sama Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Saya biasa minum dari cawan yg sama walaupun ketika haid. Nabi mengambil cawan tersebut & meletakkan mulutnya di tempat saya meletakkan mulut, lalu Baginda minum, kemudian saya mengambil cawan tersebut dan lalu menghirup isinya, kemudian Baginda mengambilnya dari saya, lalu Baginda meletakkan mulutnya pada tempat saya letakkan mulut saya, lalu Baginda pun menghirupnya." (Hadis Riwayat Abdurrazaq dan Said bin Manshur).

Membelai isteri "Adalah Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam tidaklah setiap hari melainkan beliau mesti

mengelilingi kami semua (isterinya) seorang demi seorang. Baginda menghampiri dan membelai kami tetapi tidak bersama sehingga Baginda singgah ke tempat isteri yang menjadi giliran Baginda, lalu Baginda bermalam di tempatnya." (Hadis Riwayat Ahmad).

Mencium isteri Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian Baginda bersembahyang & tidak mengulangi wuduknya." ( Hadis Riwayat Abdurrazaq ). Dari Hafshah, puteri Umar r.a, "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w biasa mencium isterinya sekalipun sedang berpuasa." (Hadis Riwayat Ahmad).

Berbaring di pangkuan isteri Dari Aisyah r.a, beliau berkata: "Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa meletakkan kepalanya di pangkuanku walaupun aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Quran." (Hadis Riwayat Abdurrazaq).

Memanggil dengan panggilan mesra Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam biasa memanggil Aisyah dengan beberapa nama panggilan yg di sukainya spt Aisy & Humaira (pipi merah delima).

Menyejukkan kemarahan isteri dengan mesra Nabi shalallahu µalaihi wa sallam biasa memicit hidung Aisyah jika dia marah dan Baginda berkata, "Wahai Uwaisy, bacalah doa: 'Wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosadosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku dan lindungilah diriku dari fitnah yg menyesatkan." (Hadis Riwayat Ibnu Sunni).

Membersihkan titisan darah haid isteri Dari Aisyah r.a, dia berkata."Aku pernah tidur bersama Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam di atas satu tikar ketika aku sedang haid. Apabila darah ku menetes di atas tikar itu, Baginda mencucinya pada bagian yang terkena tetesan darah dan baginda tidak berpindah dari tempat itu, kemudian beliau sembahyang di tempat itu pula, lalu Baginda berbaring kembali di sisiku. Apabila darah ku menetes lagi di atas tikar itu, Baginda mencuci pada bagian yang terkena tetesan darah itu saja dan tidak berpindah dari tempat itu, kemudian baginda pun sembahyang di atas tikar itu.." (Hadis Riwayat Nasai).

Memberikan hadiah Dari Ummu Kaltsum binti Abu Salamsh, ia berkata, "Ketika Nabi shalallahu µalaihi wa sallam menikah dgn Ummu Salamah, Baginda bersabda kepadanya, ´Sesungguhnya aku pernah hendak memberi hadiah kepada Raja Najasyi sebuah pakaian berenda dan beberapa botol minyak kasturi, namun aku mengetahui ternyata Raja Najasyi telah meninggal dunia dan aku menduga hadiah itu akan di kembalikan. Jika hadiah itu memang di kembalikan kepadaku, aku akan memberikanya kepadamu." Dia (Ummu Kaltsum) berkata,"Ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yg di sabdakan Rasulullah shalallahu µalaihi wa sallam dan hadiah tersebut di kembalikan kpd Baginda, lalu Baginda memberikanya kepada masingmasing isterinya satu botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut Baginda berikan kepada Ummu Salamah." (Hadis Riwayat Ahmad)

Segera menemui isteri apabila tergoda Dari Jabir, sesungguhnya Nabi shalallahu µalaihi wa sallam pernah melihat wanita, lalu Baginda masuk ke tempat kediaman Zainab, untuk melepaskan keinginan Baginda kepadanya, lalu keluar & bersabda, "Wanita kalau menghadap, ia menghadap dalam rupa syaithan.......apabila seseorang di antara kamu melihat wanita yang menarik, hendaklah ia mendatangi isterinya karena pada diri isterinya ada hal yang sama dengan yang ada pada wanita itu." (Hadis Riwayat Tirmizi).

Semoga kita bisa mengambil hikmah dan meneladaninya

Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: ³Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah´. (QS Al-Ahzab:21)

Kenali diri anda
Tatkala kudatangi sebuah cermin Tampak sesosok yang sangat lama kukenal dan sangat sering kulihat Namun aneh , sesungguhnya aku belum mengenal siapa yang kulihat Tatkala kutatap wajah , hatiku bertanya .

Apakah wajah ini yang kelak akan bercahaya bersinar indah di surga sana ?Ataukah wajah ini yang kelak akan hangus legam di neraka Jahannam Tatkala kutatap mata, nanar hatiku bertanya ??

Mata inikah yang akan menatap penuh kelezatan dan kerinduan«.Menatap Allah , menatap Rasulullah , menatap kekasih-kekasih Allah kelak ?Ataukah mata ini yang terbeliak , melotot , menganga , terburai menatap Neraka Jahannam«««..Akankah mata penuh maksiat ini akan menyelamatkan ?

Wahai mata , apa gerangan yang kau tatap selama ini ? Tatkala kutatap mulut , apakah mulut ini yang kelak akan mendesah penuh kerinduan .. Mengucap laa ilaaha ilallah saat malaikat maut datang menjemput ?

Ataukah menjadi mulut menganga dengan lidah menjulur , dengan lengking jeritan pilu yang akan mencopot sendi-sendi setiap pendengar. Ataukah mulut ini menjadi pemakan buah zaqum jahannam ..yang getir penghangus , penghancur setiap usus.Apakah gerangan yang engkau ucapkan wahai mulut yang malang ? Berapa banyak dusta yang engkau ucapkan ?

Berapa banyak hati-hati yang remuk dengan pisau kata-katamu yangmengiris tajam .Berapa banyak kata-kata manis semanis madu yang palsu yang engkau ucapkan untuk menipu ? Betapa jarang engkau jujur.Betapa langkanya engkau syahdu memohon agar Tuhan mengampunimu.

Tatkala kutatap tubuhku.Apakah tubuh ini kelak yang akan penuh cahaya «Bersinar , bersukacita , bercengkrama di surga ?Atau tubuh ini yang akan tercabik-cabik hancur mendidih , di dalam lahar membara jahannam , terpasung tanpa ampun , derita yang tak pernah berakhir .Wahai tubuh , berapa banyak maksiat yang engkau lakukan ?Berapa banyak orang-orang yang engkau zalimi dengan tubuhmu ?

Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang engkau tindas dengan kekuatanmu ? Berapa banyak perindu pertolongan yang engkau acuhkan tanpa peduli padahal engkau mampu ?Berapa banyak hak-hak yang engkau rampas ? Ketika kutatap hai tubuh . hanyalah topeng belaka ..Ataukah hatimu seindah penampilanmu Ataukah sebusuk kotoran-kotoranmu . Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu Atau sekotor daki-daki yang melekat di hatimu . Sedangkan aku « hanyalah seonggok sampah busuk yang terbungkus.betapa beda «apa yang tampak di cermin dengan apa yang tersembunyi Betapa beda apa yang tampak di cermin dan apa yang tersembunyi... berilah petunjuk-Mu .Aku tertipu . aku tertipu oleh topeng . aku malu Ya Allah..Allah . Seperti apa gerangan isi hatimu..Betapa yang indah ternyata hanyalah topeng. ampuni aku ..selamatkan aku. ....Aku telah tertipu . segagah ototmu Atau selemah daun-daun yang mudah rontok.Betapa beda .Betapa yang kulihat selama ini hanyalah topeng..Amin ya Rabbal µalamin . Betapa pujian yang terhambur hanyalah memuji topeng ..

Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. ´ Aku bertanya. yang melindungi Rasulullah ke manapun beliau bergerak dalam perang. sanggulnya mutiara. ³ Ya. manakah yang lebih utama... ³ Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidari seperti kelebihan apa yang nampak dari apa yang tidak terlihat. kulitnya putih berseri.kubiarkan bersinar tanpa mentaridan berjalan tanpa rembulan.kedua matanya adalah sihir dan keningnya laksana pedang India.. Beliau menjawab... Aku bertanya. ´ (HR Ath Thabrani...??? ...Karena aku cemburu Kenapa bidadari cemburu kepada wanita sholeha.Rasulullah.??? Ayo«ada yang tau kenapa. Milik Allah-lah bulu mata.. wanita dunia yang sholeha ataukah bidadari yang bermata jeli? ´ Beliau menjawab. ³ Mengapa wanitawanita dunia lebih utama daripada bidadari? ´.??? atau tidakkah kau inginkan seperti Khodijah atas kelembutannya dan keibuannya.´ Karena sholat mereka. keunggulannya yang digambarkan Rosulullah sebagai kelebihan yang tampak atas sesuatu yang tidak terlihat.. dan sisirnya terbuat dari emas. ³ Tidakkah kau ingin seperti Fatimah atas kesungguhannya menjaga kehormatan diri dan suami.. yang harum wanginya melebihi wangi harum kesturi. tubuh mereka adalah kain sutera. perhiasannya kekuningan.. Mereka (Bidadari) berkata. dari Ummu Salamah) Inilah tangkai-tangkai cinderamata untuk para wanita sholeha yang mendamba surga« Inilah mutiara-mutiara yang kemilaunya mempesonakan mata hingga membuat iri para bidadari yang bermata jeli itu dan para lelaki sholeh yang ingin menikahinya.??? atau seperti Nusaibah binti Ka¶ab seorang akhwat yang jago karate... Allah meletakkan cahaya di wajah mereka.??? Karena ternyata Wanita Sholehah lebih mulia dari bidadari surga.. leher dan kulit yang dicelup merah. Inilah kuntum-kuntum bunga. ³ Kami hidup abadi dan tidak mati. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Duhai wanita sholehah kau kan menjadi idaman laki-laki sholeh karena pesonamu diatas pesona bidadari bermata jeli itu« Tak salah sebuah kutipan kata dari `Aidh Al Qarni ³ Ku tanamkan didalamnya mutiara lalu. pakaiannya berwarna hijau.

. Dan Siapakah yang lebih baik celupan warnanya daripada Allah? Dan padaNya sajalah kami beribadah.tanyakan dalam hatimu. .. yang menjadikan Khodijah.. pandangannya tak pernah liar karena hanya menjaga pandangan untuk Rasulullah.??? Ayo«. selera mujahidmu nanti juga berbeda.. Aisyah.E. C..Tapi«bilakah ingin sepeti µAisyah yang suka bermanja dan ceria tentu..R.....U padamu« pada Ukhti Sholehah karena akhlaqmu yang begitu menawan itu Aku Cemburu«. yang begitu cemburu dan tentu«.M. Banyak akhwat yang hanya menginginkan menjadi sosok seperti µAisyah dan Khodijah. Dan menjaganya untuk tetap menjadi mulia di manapun dan kapanpun adalah lebih baik. kau memang bukan bidadari tapi tidakkah kau inginkan agar bidadari cemburu padamu karena akhlaqmu yang begitu menawan hati? Karena aku juga cemburu.B. ´ (Al-Baqarah 138).??? Hhee. Tetaplah itu menjadi ke-khasanmu... aku benar-benar CEMBURU .???? Ukhti«janganlah konyol memaksakan diri menjadi orang lain dengan mengubah karaktermu. . . Duhai wanita sholehah.??? (Emang sudah punya mujahid. Bukan begitu. ... ³ Shibghah Allah. Sungguh sesuatu yang kini membingkaimu (karakter dan akhlaq) adalah sesuatu yang indah yang Allah celupkan warna atasmu. itupun tak apa-apa. Sungguh kini«. karena akhlaq para shahabiyah yang kini telah menawan hatiku« Karena aku begitu cemburu.. bila kau memiliki karakter layaknya Aisyah yang senang bermanja dan ceria.U.) Tetaplah jadi dirimu.??? apa karena dua wanita Istimewa ini yang telah menjadi mujahidah terbaik bagi Rasulullah. Hafsah dan shahabiyah yang lain lebih terjaga oleh rasa melebihi terjaganya seorang gadis dalam pingitan. kenapa. tidaklah mengapa. karena ku inginkan rasa malu itu menjadi penghias akhlaq dan keimananku... Lagipula. Fatimah. cukuplah warna yang menjadi karakter menghiasi pesona akhlaqmu. atau seperti Hafsah yang tetap bisa membentak dan tertawa terbahak.. ..???? Maka«.. Tidakkah kau bangga atas Shibghah Allah atasmu..

.. .. Seorang perempuan lembut bisa jadi mencintai seorang laki-laki kasar....... itu semua SALAH Pernikahan atau Rumah Tangga Tanpa Cinta« hanya tinggal menunggu kapan akan ROBOH-nya bangunan itu... Kerena kelembutan dan kekasaran adalah dua kutub jiwa yang bisa bertemu seperti air dan api: saling tergantung dan saling menggenapkan. Sebagai manusia jiwa kita memiliki tabiat kimiawi yang sangat unik... ... inilah kebarokahan Islam untuk semesta.. pernikahan bisa berlangsung tanpa cinta. Disini kita bisa memahami...... Dan tidak bisa ditebak. Tidak hanya sampai disana Islam juga....... memudahkan semua jalan menuju Pernikahan itu dari Mahar sampai Walimah semua di tata dengan kemampuan Umatnya..... sepasang laki-laki dan wanita bisa melakukan hubungan seks tanpa cinta Atau..Bukan CINTA yang LAIN Jauh sebelum cinta menjelma menjadi pertemuan dua fisik. Jika ada pertemuan fisik yang tidak didahului oleh pertemuan jiwa itu bukanlah CINTA... ia terlebih dahulu bertaut di alam JIWA.. Karena itu lah« Islam hadir sebagai solusi Jika ada dua anak adam saling jatuh Cinta Islam mengatakan dengan tegas« bahwa hanya PERNIKAHAN-lah tempat Cinta itu mekar tumbuh dan bermanfaat..........

. Menikahi wanita itu Karena kita ingin menjaga kesucian dan kehormatan diri..... 30:21) Jadi Hanya lewat pernikahan.. (QS.. cinta yang merupakan ANUGERAH Allah SWT.... atau di sejuknya senja waktu ashar. supaya kamu CENDERUNG dan merasa TENTERAM kepadanya.. dan DIJADIKAN-Nya di antaramu rasa KASIH dan SAYANG (CINTA).....Siapapun dirimu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat TANDA-TANDA bagi kaum yang berfikir....!! Jika Cinta itu telah hadir di alam jiwa maka upayakanlah jalan menuju PERNIKAHAN Maka Mintalah Pada Rabb Kita dalam doa-doa bersampul air mata di dinginnya waktu 1/3 malam terakhir. atau di hangatnya waktu dhuha. Menikahi wanita itu karena kita ingin ibadah meninggikan kalimat-kalimatNYa di muka bumi...... Bukan Karena Cinta yang lain yang semu...... Dalam Al Quran Allah SWT menjelaskan dalam surat yang terkenal: ³Dan di antara TANDA-TANDA KEKUASAAN-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ISTERIISTERI dari jenismu sendiri... melapangkan rezekimu.. yang sementara... . Menikahi Wanita itu Karena kita mencintai Alloh. Disinilah Cinta harus kita posisikan dalam menggapai keridhoan Alloh.. agar Alloh memudah kan semua langkah kita membukakan hati orangtuamu..

menjaga dan membuat seorang wanita mulia.padahal seperti duri pada mawar justru aturan itu yg melindungi. Seorang wanita sempurna seperti setangkai mawar berduri.mungkin sebuah perumpamaan fiksi.semua kisah.sulit jodoh hingga sulit mendapatkan pekerjaan.tapi semoga bisa berhikmah dan bermanfa'at.sedangkan duri pada mawar adalah aturan yg melekat dari Allah bagi seorang wanita. dari orang biasa hingga orang kurang ngajar yg nekat memetik walaupun ada tulisannya''Dilarang Memetik Bunga''walau ada larangannya orang tetap berani memetik toh di bawah tulisan larangan itu hanya tertulis ancaman''Denda sekian puluh ribu rupiah atau kurungan sekian bulan''tapi jika ada di tepi jurang tentu tak semua tangan berani menyentuhnya.tak di petik sembarang orang.dan kesempurnaan mawar adalah pada durinya.seperti duri yg jadi penyempurna wanita.pastinya wanita dgn aturan yg melekat dari Allah pula wanita yg sempurna..puisi.utk lelaki yg buruk pula.padahal justru dgn duri itulah setangkai mawar jadi sempurna terjaga terlindungi. banyak orang mengatakan aturan yg Allah buat utk wanita. . Seorang wanita sempurna seperti mawar berduri di tepi jurang.mengekang.jika mawar ada di tengah taman cenderung semua tangan bisa memetiknya.merusak bahkan mengurangi keindahan kelopak mawar.Jika saya mengisi acara pengajian ibu-ibu atau remaja putri saya sering sampaikan kisah ini.bukan mawar di tengah taman. Mawar adalah wanita. Dan jika mawar berduri adalah mawar sempurna. namun terkadang orang menganggap duri pada mawar menganggu.Mawar di tepi jurang wanita yg baik-baik hanya utk lelaki yg baik-baik wanita yg buruk.syair dari klasik hingga postmodern memberi tajuk''mawar berduri''utk gambaran kesempurnaan bunga...

seorang wanita dgn aturan dan ''Keterasingan''lah yg menarik minat lelaki peradaban.tentu mengambil mawar tak berduri di tengah taman lebih di inginkan.. . tapi bagi lelaki pecundang..tumbuhlah di tepi jurang.Maka wanita.bukan sembarang orang..?? Disaat hidayah Allah berikan.hingga jika pun suatu saat ada seorang lelaki memetikmu.setelah seorang wanita berkata ingin menjadi mawar sempurna di tepi jurang. Dan setelahnya tak ada yg lebih indah dari mawar berduri di tepi jurang bagi seorang lelaki berani.bukan sembarang lelaki.pastilah lelaki yg paling berani berkorban utk mu.''Lebih sedikit resiko''begitu kata mereka yg kalah.karena wanita bukanlah barang murah yg boleh di sentuh seenaknya.hingga tak sembarang tangan lelaki bisa mencolekmu.apakah anda berharap tangan pemberi atau hanya tangan para pecundang yg menyentuh anda.dgn langkah awal menutup sempurna aurat subhanallah jaga kami semua dlm hidayahmu ya Robbi.bukan sembarang tangan.lalu terserah anda para wanita..Allahuma Ami ya Allah.Jadi silahkan saja pilih..bukan barang hiasan yg bisa di petik dgn ancaman kecil.

kehormatan dirinya menjadi mahal nilainya.Andaikan dapat bergelar shalihah <<WANITA YG DI SAYANGI>> Adalah pencipta tuhannya«yg mengalir cinta.cinta pada hidup yg sederhana.yg bersabar pada yg tiada.dari waktu ke waktu«dari hari ke hari«sehingga perjalanan di antara«jasad dan nyawanya berakhir..penduduk langit dan bumi. <<WANITA YG DI KASIHI>> Yg bersyukur dgn apa adanya.yg tdk bermata kebendaan... <<WANITA YG DI IMPIKAN>> Adalah yg mendekatkan.takut dan harap«yg menguasai perjalanan penghidupannya.di sanjung tinggi.hati yg telah jauh kepada Ar-Rahman Ar-Rahim disaat orang lain di lenakan kebendaan.dari pandangan mata ANJABI. <<WANITA YG DI RINDUKAN>> Yg menutup auratnya«.. .

-Memelihara kewajiban terhadap suami. -Sering membantu lelaki dlm perkara kebenaran. -Tidak berkhalwat dgn lelaki lain. -Senantiasa bersedekah baik dlm keadaan susah ataupun senang. Taat kepada suami. -Tidak cemberut di hadapan suami. 2.. Bagaiman taat kepada Allah?? -Mencintai Allah swt dan Rasulullah saw melebihi dari segalasegalanya. -Berbuat baik kepada ibu dan bapa. -Tidak keluar tanpa seijin suami.<<WANITA YG DI SUKAI>> Menjadi dia pada dirinya sendiri. Tidak bermusafir atau bersama dgn lelaki dewasa kecuali ada Mahromnya. -Wajib menutup aurat.Taat kepada suaminya.kebajikan dan takwa. -Menjaga kehormatan diri dan harta suaminya selama suami tiada di rumah.kecantikan hati dan jiwa serta rumah tangganya. -Tidak membantah suami dlm kebenaran. Tidak menerima tamu yg di benci suaminya. Bersikap baik dgn tetangga. -Tidak berhias dan berperangai seperti wanita jahiliah. Berikut ini antara lain perincian dari dua syarat di atas: 1. -Senantiasa memelihara diri. Taat kepada allah Ta¶ala dan Rasul-NYA. . -senantiasa menyenangkan suami.Taat kepada Allah dan Rasul-NYA.menjadi pelita utk putra putrinya yg bakal dilahirkannya utk menyambung perjuangannya di belakang hari« Tidak banyak syarat yg di kenakan oleh islam utk seseorang wanita utk menerima gelar sholehah dan seterusnya menerima pahala syurga yg penuh kenikmatan dari Allah subhanahuwata¶ala. Tidak meninggikan suara melebihi suara suami. 2. Mereka hanya perlu memenuhi 2 syarat yaitu: 1. -Tidak menolak ajakan suami utk tidur.kebersihan fisik.

Firman Allah SWT di atas telah jelas menegaskan tentang kewajiban para muslimah untuk menutup auratnya. Memprihatinkan karena banyak muslimah yang mengenakan jilbab tanpa memperhatikan ." (QS. Dengan SK pemerintah tentang diperbolehkannya memakai jilbab di sekolah cukup membawa angin segar bagi para muslimah untuk tetap menutup aurat ketika bersekolah. Mereka mendapatkan berbagai tekanan baik dari sekolah maupun dari orang tua. karena itu mereka tidak diganggu.Sekali lagi dengan kebesaran Allah itu semua tidak menggoyahkan keeksistensian jilbab dan kini para muslimah semakin banyak yang mengenakan jilbab secara bebas. kita boleh berbangga dengan banyaknya para muslimah yang bersedia menutup auratnya. Bahkan tak jarang ada muslimah yang digeledah karena dituduh membawa racun dibalik jubahnya. Al-Ahzab: 59). Akan tetapi cobaan lain kembali datang mengguncang keberadaan jilbab dengan adanya isu jilbab beracun. di kampus. Semestinya melalui ayat ini tidak ada lagi keraguan-keraguan atau perbedaan pendapat tentang wajibnya memakai jilbab untuk menutup aurat. Seiring dengan berjalannya waktu dan dengan bantuan Allah SWT. dan di perkantoran. Tetapi itu semua tidak menyurutkan langkah para muslimah untuk tetap istiqomah di jalannya bahkan jumlahnya semakin bertambah. Sekarang kita dapat menemukan para muslimah dengan jilbabnya bebas berkiprah di berbagai bidang baik di sekolah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak diantara mereka yang dikeluarkan dari sekolah bahkan diusir dari rumah dan dijauhi oleh keluarganya. Di mana-mana muslimah dicurigai sebagai penyebar racun yang mematikan. perlahan-lahan jilbab mulai dapat diterima di tengah masyarakat.Pakaian wanita muslimah solehah Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu. bahkan siksaan. Bahkan jilbab sudah diterima diberbagai kalangan. hinaan. Harusnya juga tidak ada lagi orang tua atau para pendidik yang melarang anak-anak wanitanya atau para anak didiknya untuk memakai jilbab. anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. masih segar dalam ingatan kita bagaimana para muslimah di awal-awal perjuangannya untuk mengenakan busana muslimah mendapat berbagai tantangan. Secara kuantitas. Di satu sisi ini memang fenomena yang menggembirakan tetapi di sisi lain memprihatinkan.

Maka tidaklah masuk akal bahwa jilbab itu akhirnya berfungsi sebagai hiasan. Harus longgar. Kelihatannya mereka menganggap jilbab seakan-akan model pakaian baru yang sedang trend dan harus diikuti sehingga merekawalaupun kita tidak tahu niat mereka yang sebenarnya.rambu-rambu yang jelas tentang aturan memakai jilbab. Entah apa artinya. Mereka memakai jilbab tetapi pendek atau mengenakan pakaian yang ketat. Ditambah berbagai aksesoris dan riasan membuat busana muslimah berubah fungsi sebagai perhiasan dan menambah kecantikan wanita sehingga wanita yang memakainya dapat menjadi pusat perhatian. Ada juga yang tetap mengenakan rok yang memperlihatkan betis mereka. rambu ini berdasarkan firman Allah SWT yang cuplikan ayatnya terdapat dalam surat An-Nur: 31. kini muncul istilah jilbab gaul. Kecenderungan para muslimah untuk memakai jilbab kini didukung penuh oleh berbagai rumah mode yang lihai melihat pasar sehingga perkembangan modelmodel busana muslimah semakin marak. Berikut ini adalah rambu-rambu atau syarat-syarat jilbab muslimah: 1. mungkin menggambarkan sipemakainya walaupun memakai jilbab tetapi tetap bisa bermodel. yang menyebabkan kaum lelaki melirikkan pandangan kepadanya. menurut ijma' para ulama bagian yang dikecualikan itu adalah wajah dan telapak tangannya. Mereka berlomba-lomba merancang busana muslimah sehingga fungsinya sedikit berubah. sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya. Bukan berfungsi sebagai perhiasan. yaitu:"«««Dan janganlah kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka«. bergaul akrab dengan siapa . tidak ketat. 2. Entah ada semacam mode baru dalam dunia perjilbaban. Ada kaum muslimah yang tidak mengindahkan rambu ini sehingga dia memakai jilbab tetapi lengannya di biarkan terbuka atau telapak kakinya terbuka."Secara umum kandungan ayat ini juga mencakup pakaian biasa jika dihiasi dengan sesuatu.hanya memakai jilbab tanpa mengerti bagaimana aturan jilbab muslimah yang diharuskan oleh syariat.Kini banyak kaum muslimah yang memakai jilbab dengan tidak mengulurkan kain kudungnya untuk menutupi dada mereka tetapi dibentuk sedemikian rupa dengan cara dililitkan di leher sehingga terkadang lehernya terbuka tak tertutup jilbab atau membiarkan bagian rambutnnya terlihat. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Perintah mengenakan jilbab bermaksud untuk menutupi perhiasan wanita. 3.

pakaian. Pakaian model seperti ini tentu saja melanggar aturan jilbab muslimah yang sesuai dengan syariat. Hal ini seperti yang diterangkan oleh Rasulullah saw dalam hadits berikut ini: "Pada akhir umatku nanti akan ada wanita-wanita yang berpakaian namun (hakekatnya) telanjang. bahkan mungkin masih bisa jalan-jalan sore di mal. Abu Dawud. Ini berdasarkan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wewangian bila mereka keluar rumah.saja termasuk dengan lawan jenis. dan jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang tidak sedap. Di atas kepala mereka seperti terdapat bongkol (punuk) onta. (HR. seperti yang tertera dalam hadits berikut ini: Dari Abu Musa Al-Asya'ri bahwasanya ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: "Siapapun perempuan yang memakai wewangian." 5. 4. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. Kainnya harus tebal dan tidak tipis. Indikasi jilbab gaul salah satunya adalah berpakaian ketat. tetap saja dapat menggambarkan lekuk tubuhnya. kemeja atau kaus ketat. maka ia adalah pezina. Tidak diberi wewangian atau parfum. misalnya rok ketat. Jika bahannya tipis artinya sama saja ia tidak menutup auratnya bahkan memancing godaan dan menampakkan perhiasannya. Tentu saja jika busana muslimah berfungsi untuk menutup aurat maka bahannya harus tebal dan tidak tipis. Walaupun pakaiannya panjang. dan At-Tirmidzi) Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka itu adalah kaum wanita yang terkutuk. dan celana panjang. . lalu ia melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya. Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh. An-Nasai.

Abu dawud. baik dalam ibadah. dan berpakaian dengan pakaian khas mereka. Yang berkata: Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa mengenakan pakaian syuhrah (untuk mencari popularitas) di dunia. Al-Hakim.. Semua ini adalah adalah rambu-rambu yang sudah ditetapkan syari'at untuk mengatur bagaimana seorang muslimah berjilbab dan menutup auratnya. baik pakaian tersebut mahal." (HR." (HR.8.Allahuma amin ya Allah. Dalam syari'at islam telah ditetapkan bahwa kaum muslimin. Asy-Syaukani dalam Nailul Authar memberikan definisi tentang libas syuhrah yaitu setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak. . Tentang maraknya berbagai model busana muslimah sekarang ini.6. kemudian membakarnya dengan api naar. 7. ikut merayakan hari raya. Larangan ini berdasarkan hadits berikut: "Berdasarkan hadits Ibnu Umar ra. Bukan Libas syuhrah (pakaian untuk mencari popularitas). maupun pakaian yang bernilai rendah yang dipakai seseorang untuk menampakkan kezuhudannya dan dengan tujuan riya. Masalah ini ditegaskan dalam hadits Rasulullah berikut ini:Dari Abu Hurairah yang berkata: "Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria. bukan berarti kita tidak boleh menyukainya bahkan memakainya. baik laki-laki maupun wanita. Semoga Allah SWT tetap menjaga hati kita agar senantiasa bersikap dan berbuat hanya untuk mencari keridhaan-Nya. Ibnu Najah dan Abu Dawud). yang dipakai oleh seseorang untuk berbangga dengan dunia dan perhiasannya. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. tidak diperbolehkan bertasyabuh (menyerupai) orang-orang kafir. Ibnu Majah. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan kepadanya pada hari kiamat... dan Ahmad). asalkan semuanya tidak melanggar rambu-rambu yang sudah dijelaskan di atas dan yang lebih penting kita harus bisa menjaga hati kita agar busana muslimah yang kita kenakan tidak menyeret kita ke neraka karena niat kita berubah dari ingin menjalankan perintah Allah SWT untuk menutup aurat menjadi riya atau mencari popularitas.

com.html . mohon kiranya jadi pemikiran kita bersama sumber: http://id. "Memang ada kesepakatan internasional yang menyatakan tak ada negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satu planet atau bintang pun. saya tidak bodoh. akhirnya Matahari ada pemiliknya. setelah ia membaca mengenai seorang pria Amerika yang telah mendaftarkan dirinya sebagai pemilik Bulan dan sebagian besar planet di Galaksi Bimasakti. saya mendukung klaim saya secara hukum.Matahari dimiliki oleh manusia Liputan6. itu cuma berlaku buat aku sebagai yang pertama." kata Angeles Duran. Seorang perempuan dari wilayah lembah di Spanyol. Tapi kesepakatan itu tak menyebut-nyebut mengenai perorangan." tegasnya. jika ada gagasan untuk memperoleh penghasilan dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. "Tak ada penghalang. Dokumen yang dikeluarkan oleh kantor notaris tersebut menyatakan Angeles Duran sebagai "pemilik Matahari. satu bintang jenis G2.yahoo. dan dari Bumi berada dalam jarak sekitar 149. mengatakan ia sekarang ingin memberlakukan biaya buat siapa saja yang menggunakan Matahari dan memberi separuh dari hasilnya kepada pemerintah Spanyol serta 20 persen untuk dana pensiun di negeri itu. yang berada di pusat Sistem Tata Surya. Madrid: Setelah miliaran tahun.com/lptn/20101127/twl-perempuan-spanyol-sang-pemilikmatah-deaf2f6. saya tahu hukum. alangkah serakahnya manusia. Saya melakukan itu tapi orang lain juga dapat melakukannya. "Sudah tiba waktunya untuk mulai melakukan tindakan dengan cara yang benar. (Ant/AFP) Masya alloh itulah kepemilikan yang sah menurut hukum tapi apakah sah menurut Islam? apabila kita menjemur pakaian dikenakan biaya. Angeles Duran (49) mengatakan kepada harian El Mundo. edisi "daring" (dalam jaringan).news. Angeles Duran. dan tidak akan mustahil suatu saat udara dibumi ini pun dimiliki manusia air dilaut pun dimiliki manusia. Galicia. bahkan bisa2 pohon yang tumbuh disekitar kita pun dikenakan biaya. yang tinggal di kota kecil Salvaterra do Mino. mengapa kita tak melakukannya" ujarnya. bahwa ia melakukan tindakan tersebut pada September.000 kilometer.600. Jumat (26/11) mengatakan telah mendaftarkan planet itu di notaris setempat sebagai harta bendanya.

sabar.´ (HR.an-Nasa¶I dan Ahmad) Di dalam Islam.. sederhana. peranan seorang istri memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah-tangga dan peranannya yang sangat dibutuhkan menuntutnya untuk memilih kualitas yang baik sehingga bisa menjadi seorang istri yang baik. menjadikan wanita berbeda dengan pria sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Qur¶an: ´Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. membuat perbedaan yang jelas antara peranan laki-laki dan wanita dan tidak diperbolehkan bagi laki-laki atau wanita untuk menanyakan ketentuan peranan yang telah Allah berikan sebagaimana firman Allah: . (karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu. 4:32) Kita dapat melihat dari ayat ini bahwa Allah Swt. Allah Swt.. mempertahankan keutuhan (rumah tangga) dalam waktu susah dan senang serta mengajak untuk senantiasa ada dalam pujian Allah Swt. Tuhan semesta Alam. perkataaannya dan kecenderungannya. semua ditujukan untuk mencapai keridho¶an Allah Swt. . Kualitas seorang istri seharusnya memenuhi sebagaimana yang disenangi oleh pencipta-Nya yang tersurat dalam surat Al-Ahzab. dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Ketika seorang istri membahagiakan suaminya yang pada akhirnya. Bersabda : ´Seluruh dunia ini adalah perhiasan dan perhiasan terbaik di dunia ini adalah wanita yang sholehah.Perhiasan dunia terindah adalah wanita sholehah Sebuah berita gembira datang dari sebuah hadits Rosul bahwa Rosulullah Saw. menjaga kehormatannya tatkala suami tidak ada di rumah. Seorang Wanita Muslimah adalah seorang wanita yang benar (dalam aqidah). Pemahamannya. An Nisaa¶ .. Ketika seorang Wanita Muslimah menikah (menjadi seorang istri) maka dia harus mengerti bahwa dia memiliki peranan yang khusus dan pertanggungjawaban dalam Islam kepada pencipta-Nya. hal itu adalah untuk mendapatkan keridho¶an dari Allah Swt. setia.´ (QS. sehingga dia (seorang istri) berkeinginan untuk mengupayakannya.

seorang istri akan membenarkan Rasulullah dan akan membantu suaminya untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syari¶ah (hukum Islam) dan memastikan suaminya untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajibannya. lebih dalam pertalian darahnya. lebih dalam kebenarannya.. mencintai istri-istrinya karena kesholehan mereka. Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. begitupun dengan kedudukan suami. 33:36) Karenanya. pakaian dan tempat untuk berlindung yang didapatkan dari suaminya. dan aku belum pernah melihat seorang wanita yang lebih terdepan kesholehannya daripada Zainab Ra. Al Ahzab. dia (istri) telah melakukan kepatuhan terhadap pencipta-Nya. . Diantara hak-hak lainnya. Dia (suami) berkewajiban membelanjakan hartanya untuk itu walaupun jika istri memiliki harta sendiri untuk memenuhinya. lebih dalam kedermawanannya dan pengorbanannya dalam hidup serta mempunyai hati yang lebih lembut.´ (QS. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. dia juga harus memenuhi kewajiban terhadap istrinya.³Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah.. pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik. karenanya dia (istri yang telah menunaikan kewajibannya) mendapatkan pahala dari Tuhan-Nya. Muslim) Ini adalah penting untuk dicatat bahwa ketika seorang istri menunaikan kewajiban terhadap suaminya. lebih dalam kebaikannya. Bersabda : ´Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan.´ (HR. itulah yang menyebabkan ia lebih dekat kepada Allah´. suatu kali meriwayatkan tentang kebaikan kualitas Zainab Ra.. istri ketujuh dari Rosulullah Saw. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. seorang istri memiliki hak untuk Nafaqah (diberi nafkah) yang berupa makanan. Aisyah Ra.´Zainab adalah seseorang yang kedudukannya hampir sama kedudukannya denganku dalam pandangan Rasulullah.

. seperti shalat. Al Bukhari. berpuasa pada bulan Ramadhan.´ (HR. maka dia akan masuk surga dengan beberapa pintu yang dia inginkan. perhatikan bagaimana Nabi Saw.Seperti kebesaran Wanita-wanita Muslimah yang telah dicontohkan kepada kita. kekuatan dari karakternya. bersabda : ³Ketika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu. Al Muwatta¶ dan Musnad Imam Ahmad) Wahai Muslimah yang tulus. kebaikan imannya dan kebijaksanaan mereka. menjaga kehormatannya dan mematuhi suaminya. patut kiranya bagi kita untuk mencontohnya dengan cara mempelajari kesuciannya. karena di dalam kedurhakan kepada suami terdapat murka Allah Swt. Abu Nu¶aim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Usaha untuk mencontoh Ummul Mukminin yang telah dijanjikan surga (oleh Allah) dapat menunjuki kita kepada karunia surga. menjadikan sikap ta¶at kepada suami sebagai dari bagian amal perbuatan yang dapat mewajibkan masuk surga. karena itu bersungguh-sungguhlah dalam mematuhinya dan jauhilah sikap durhaka kepadanya. puasa.

Kubalut cinta-mu bersama dengan nya Jika kubertanya pada-MU Siapa dia yang akan menemaniku di jalan-MU Menyusuri kehidupan yang fana Dalam timbunan dosa dan pahala Menekan segala kemauan yang kadang tak terarah Siapa dia yang kelak kupanggil kekasih Yang menentramkan hati dalam qasidah cinta Melambungkan hasrat dalam bingkai malam yang pekat Dan ditemani selimut kerinduan yang menggenapi jiwa Siapa dia yg kelakkan di panggil ayah Ketika bayi2 mungil terlahir di antara tangis dan tawa Diantara senyum kebahagiaan yang memancar Dari hati dan jiwa yang penuh cinta Bilakah ia datang membawa seberkah harapan Tentang ENGKAU yg akan selalu ada di kehidupannya Tentang cinta ENGKAU yg tak pernah tergantikan Tentang Kasih Sayang ENGKAU yg tak pernah hilang Tentang Kemurahan ENGKAU yang tak ada batas-NYA Ya ILAHI JIka dia telah datang padaku Jika ia yg KAU takdirkan untukku Maka tak akan kuperkarakan lagi keberadaannya Takkan kuhitung lagi kepunyaannya Karena ENGKAU telah mencukupkannya Ya Rahman Ya Rahim Ijinkan aku bersamanya dalam takdirMU Biarkan ia menuntunku untuk selalu di jalan-MU .

Jadikan aku seperti apa yang tertulis dalam FirmanNYA Jadikan aku istri sholeha bagimu Jadikan Aku ibu yang benar bagi anak2 kita Agar kelak kau tak akan terganjal dengan urusan-NYA Jadikan aku bidadari di hatimu yg indah Jadikan aku sejarah hidupmu yang penuh dengan cinta CInta yang kau berikan Atas nama cintaNYA Agar aku tau betapa besar cinta yg Alloh berikan kepadaku Karena dia telah takdirkan dirimu untukku...Jangan biarkan cintaku menyengsarakan dia hingga menjauh padaMU Jangan biarkan tanganku menghalangiNYA untuk datang kepadaMU Jangan biarkan keinginanku merusak taat dia padaMU Jangan biarkan langkahku menghentikan langkahnya untuk slalu bertemu denganMU Jangan YA RObb.... Jangan biarkan cintaku menghancurkan cintanya kepada cintamu Kekasihku. Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kau letakkan dirimu? Ketika al-Qur'an hanya dipakai sebagai penghias lemari buku Ketika Firman Tuhan hanya dipajang sebagai kaligrafi hiasan dinding Ketika Sabda Nabi hanya diumbar sebagai penghias kutbah Jum'at Dimana kau letakkan dirimu? Ketika masjid-masjid megah dan indah menjadi panti jompo rumah kosong sepi penghuni Ketika suara adzan hanya didengar sebagai ritual pengeras suara dari masjid lima kali sehari . Aku adalah milikmu setelah kau nyatakan ijab kabulmu Dimana Allah yg telah menjadi saksimu Dimana kuletakkan surga dan neraka di atas bahumu Dimana kuletakkan hati dan jiwaku di kehidupanmu Agar engkau bisa menjagaku dari keburukan nafsu dunia Kekasihku...

Ketika ayat-ayat suci dinyanyikan dari ribuan radio tape tak bernyawa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang miskin hanya berupaya menjaga perutnya tanpa ingat pada PenciptaNya Ketika orang-orang kaya hanya mementingkan bisnis dan kantung-kantung uangnya Ketika para pekerja lebih takut kepada tuannya daripada Tuhannya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika para orang tua peduli dan bangga pada kepintaran anaknya daripada keshalihan mereka Ketika anak-anak menganggap orang tuanya hanya sebagai pelayan dan penyedia kebutuhan hidupnya Ketika jabat tangan hanya simbol basa-basi tanpa makna. hak asasi. silaturahmi fatamorgana Dimana kau letakkan dirimu? Ketika jihad berwujud ledakan bom yang meluluh-lantakkan nurani kemanusiaan Ketika demonstran berteriak demi demokrasi. basa-basi terbakar anarki Ketika semua orang berteriak dan bicara demi kepentingan entah siapa Dimana kau letakkan dirimu? Ketika orang-orang rakus kuasa berebut tahta atas nama rakyat entah yang mana Ketika para pemimpin berkuasa mengangkang tirani kehilangan nurani Ketika orang mempertahankan hak yang bukan haknya Dimana kau letakkan dirimu? Ketika aib dan aurat dipertontonkan menjejali setiap mata dan telinga Ketika hawa nafsu begitu dipuja menjerat hati-hati yang buta Ketika fitnah menggerayang kepala-kepala nanar penuh dusta Dimana kau letakkan dirimu? Ketika tak ada lagi tempat untuk sembunyi Dimana kau letakkan dirimu? Dimana kuletakkan diriku? .

ya mujibassaa'iliin... Sesungguhnya aku berlindung dengan keridha'an-Mu dari kemurkaan-Mu dan dengan keselamatan-Mu dan siksaan-Mu Aku berlindung kepada-Mu dari ancaman-Mu Aku tak membatasi untuk memuji-Mu Engkau adalah sebagaimana yang Engkau sanjungkan kepada diri-Mu sendiri Ya Allah.. ad-Darimi..** ---^^^---^^^--- Ya Allah... Berilah aku petunjuk sebagaimana orang-orang yang Engkau beri petunjuk Berilah aku perlindungan sebagaimana orang-orang yang telah Engkau lindungi Uruslah aku sebagaimana orang-orang yang telah Engkau urus Berilah berkah apa yang Engkau berikan kepadaku Jauhkan aku dari kejelekan apa yang Engkau tetapkan Sesungguhnya Engkau yang menjatuhkan qadha' (ketetapan) dan tidak ada orang yang memberikan hukuman kepada-Mu Sesungguhnya orang yang Engkau cintai tidak akan hina dan orang yang Engkau musuhi tidak akan mulia Maha Suci Engkau.... al-Hakim. dan Engkau Maha Tinggi Amiin ya Rabbal'alaamiin. ASTAGHFIRULLAH.. **ASTAGHFIRULLAH.... ASTAGHFIRULLAH. dan al-Baihaqi .. wahai Tuhan kami..Ketika aku tidak bisa lagi menghamba.. ---^^^---^^^--- Note: Doa bait pertama diriwayatkan oleh Ashabussunan dan Imam Ahmad Do'a bait kedua diriwayatkan oleh Ashabussunan...

... harta.. Ada yang harga dirinya disandarkan dengan keturunan.. 26:88-89) Hari ini... yaitu: 1. harta dan anak sangat besar pengaruhnya. rupa.Harga diri manusia Setiap orang mempunyai harga diri yang menggambarkan nilai seseorang. kita tetap ANAK-ANAK selama kita belum dewasa menyikapi kehidupan. kita tetap saja MISKIN selama hati belum merasa kaya dengan Yang Maha Memiliki. Meski sudah berhasil mendatangi berbagai tempat di penjuru dunia.. tahta atau kedudukan. di antaranya. Meski rambut sudah memutih.? Hartanya.. kita sebenarnya BELUM PERGI KEMANA-MANA kalau ruhaniah kita belum bisa mendatangi hadirat suci Allah Ta¶ala..? Umurnya...... kita tetap saja BODOH selama belum mengenal Yang Maha Mengetahui..? Meskipun tahu segala ilmu. Lalu harga diri seseorang dilihat oleh Allah dari apanya. Meskipun memiliki harta sepenuh bumi..? Ilmunya. KUALITAS HATI menentukan KESELAMATAN di akhirat " Hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna.. Dengan harta orang bisa melakukan apa saja... kecuali orang yang menghadap Allah dengan HATI YANG SELAMAT´ (QS.. Dari sekian banyak alasan mengapa kita harus memperhatikan kehidupan HATI dan JIWA ini. Dan yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah adalah HATI kita.. karena itu tidak sedikit orang yang mau .? Pengalaman perjalanannya. ilmu.. Dan setiap orang menilai dirinya sesuai dengan pemahamannya tentang HARGA buat DIRINYA....

. Sebutir merah delima yang hanya beberapa gram saja dapat melampau harga sapi dan perkutut karena keindahan warnanya. semua itu tidak langgeng.. Keselamatan kita tergantung apa yang selama ini kita himpun dan simpan dalam perbendaharaan HATI. Semua yang SIRNA tidak dapat dijadikan takaran bagi yang sesuatu ABADI. Sabda Nabi saw: ³ Sesungguhnya Allah TIDAK MELIHAT RUPA dan HARTA kalian.. kita tetap saja disebut MAYAT selama HATI tidak DAWAM (KONTINYU) MENGINGAT Allah. Harta akan kita tinggalkan atau meninggalkan kita. Tetapi.melakukan apa saja demi mendapatkan harta. Bersabda Nabi saw: . Kematian akan membuat kita meninggalkan apa pun yang kita miliki dan apa pun yang kita cintai. KUALITAS HATI adalah HARGA seseorang di hadapan Allah swt Seekor sapi ditakar harganya dengan berat dagingnya. Anak adalah investasi bagi orang tua..Muslim dari Abu Hurairah ra) Tidak ada seorang pun yang berselera membeli BANGKAI meskipun dengan harga rendah. 2. Berapa harga kita di hadapan Allah? Daging dan tulang tubuh kita akan habis dimakan tanah. tetapi Ia MELIHAT HATI dan AMAL kalian. Kita tidak ditakar dari kegantengan. Meskipun jasad hidup. Seekor perkutut dapat mengalahkan harga sapi bukan karena beratnya daging tetapi karena keindahan suara. kecantikan dan kekayaan. Demikian juga dengan HATI yang MATI. tidak ada nilainya sama sekali dihadapan Allah Ta¶ala. HATI yang SELAMAT adalah yang terbebas dari SYIRIK dan bersih dari sifat-sifat tercela. kita ditakar dari keadaan HATI dan AMAL-AMAL kita.´ (HR.

mau aku jawab langsung atau engkau utarakan pertanyaanmu terlebih dahulu?" Wabishah menjawab. SIFATNYA adalah KASIH SAYANG. KECENDERUNGANNYA adalah pada KEBENARAN. PERKATAAN hati nurani adalah KEJUJURAN. seraya bersabda. Bila ia BENING dan BERKILAT maka ia akan MENANGKAP Ridho Tuhan. Sebelum Wabishah bertanya. HATI yang BERSIH dapat MEMBEDAKAN kebajikan (al-birr) dan dosa (al-itsm) Setiap orang memiliki CERMIN DI DALAM DIRI. wahai Rasulullah. Hanya sayangnya kita sering MENCAMPAKKAN nurani kita sendiri bahkan MEMBUNUHNYA dengan perilaku-perilaku kita. cermin hati Nabi saw telah menangkap isi hatinya." Jawab langsung saja." Beliau saw merapatkan jari-jarinya dan menempelkannya pada dada Wabishah.³ Perumpamaan orang yang INGAT pada Tuhannya dan yang TIDAK INGAT pada Tuhannya seperti perumpamaan orang HIDUP dan orang MATI. Itulah HATI NURANI." Wabishah berkata. . Ia akan TENANG bila kita berbuat BAIK dan GELISAH bila kita berbuat DOSA. " Wahai Wabishah. Seorang sahabat Nabi saw yang bernama Wabishah ra datang dengan menyimpan pertanyaan di dalam hatinya tentang bagaimanakah cara membedakan antara kebajikan dan dosa." Engkau datang untuk bertanya bagaimana membedakan antara kebajikan dan dosa. Bukhari dari Abu Musa ra) 3. ANJURANNYA adalah KEBAIKAN." Beliau bersabda. Bila ia BERSIH dan SEHAT maka ia akan menjadi JURU BICARA Tuhan di dalam diri kita." Benar.´ (HR.

³ Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU, wahai Wabishah. Sesuatu itu adalah KEBAIKAN bila ia membuat HATI TENTERAM, membuat JIWA TENTERAM, sedangkan DOSA membuat KEGELISAHAN dalam HATI dan KEGONCANGAN dalam DADA.(Mintalah PENDAPAT pada HATIMU dan mintalah PENDAPAT PADA JIWAMU), meskipun orang-orang telah memberikan pendapat mereka kepadamu tentang hal itu.´ ( HR.al-Darimi dari Wabishah ra )

Demikian, semoga kita dapat memlihara hati kita agar bisa mengarungi kehidupan dengan selamat dan selamat mengahadap Allah swt.

Sayangilah orang tuamu
Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling disukai oleh Allah SWT, Beliau menjawab: ³Sholat pada waktunya.´ Kemudian apa lagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Birrul walidain.´ Kemudian apalagi yaa Rasulullah?, Beliau menjawab: ³Jihad fisabilillah.´

Kalau kita mau memperhatikan hadits ini dengan cermat, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah yang pertama adalah sholat pada waktunya, kemudian berbuat baik kepada kedua orangtua, baru kemudian yang terakhir adalah jihad fisabilillah. Oleh karena Birrul Walidain itu lebih baik daripada Jihad fisabilillah, sudah barang tentu pahalanya juga lebih baik. Untuk itu, di bawah ini, saya sajikan dua buah hikayat. Hikayat yang pertama berkisah tentang pahala Jihad fisabilillah dan hikayat yang kedua berkisah tentang pahala Birrul Walidain. Dengan menyajikan dua hikayat ini, diharapkan para sahabatku dapat/bisa memperolah gambaran yang jelas tentang keduanya.Aamiin..

Hikayat 1 tentang pahala Jihad fisabilillah:

Al Yafi¶i pernah bercerita dari Syech Abdul Wahid bin Zaid. Pada suatu hari kami duduk di majlis kami sebagaimana biasanya, kami telah bersiap untuk pergi berperang. Sungguh aku telah memberikan perintah kepada sahabat-sahabat untuk mendengarkan suatu ayat yang akan dibacakan di muka mereka. Ada seorang lelaki yang membacakan ayat di majlis kami. ³Sesungguhnya Allah telah membeli orang-orang mu¶min diri dan harta benda mereka, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga.´

Lantas ada seorang anak yang masih berusia limabelas tahun atau sederajatnya berdiri, padahal ayahnya sudah meninggal dunia, namun ditinggali harta benda yang banyak, lalu berkata: ³Wahai Abdul Wahid bin Zaid, sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta benda orang-orang mu¶min, sebab sesungguhnya mereka akan memeroleh surga?´ Aku berkata: ³Ya wahai anakku yang tercinta.´ Dia berkata kepadaku: ³Aku telah menyaksikan

kepadamu bahwa aku telah menjual diriku dan harta bendaku kepada Allah agar aku memeroleh surga.´ Aku (Abdul Wahid) berkata: ³Sesungguhnya tikaman pedang yang tajam lebih berat daripada itu, sedang kulihat kamu masih kecil. Sesungguhnya aku khawatir bila kamu nanti tidak sabar dan kamu tidak mampu menghadapi resiko peperangan.´ Dia berkata: ³ Wahai Abdul Wahid, aku sudah baiat kepada Allah agar aku mendapatkan surgaNya lantas aku tidak mampu? Aku menyaksikan kepada Allah baiatku ini.´

Abdul Wahid berkata: ³Sesungguhnya kami merasa terkalahkan dengan keimanan yang dimiliki oleh anak semacam ini, lantas kami berkata di dalam hati: ³Seorang anak berakal sedang kami masih kurang berakal.´ Anak tersebut keluar dengan membawa seluruh harta bendanya untuk disumbangkan dalam perjuangan kecuali kuda, senjata dan bekalnya belaka.

Ketika hari yang dijanjikan untuk berangkat perang telah tiba, maka anak itu permulaan orang yang tampak pada kami, lalu berkata: ³Assalamu alaikum wahai Abdul Wahid,´ lalu aku menjawab salamnya dan kukatakan: ³Sungguh akad jual belimu telah beruntung banyak.´ Kemudian kami berjalan menuju medan tempur, sungguhpun demikian ternyata anak itu berpuasa di waktu siang dan malampun melakukan shalat. Dengan hati yang gembira dia melayani kami, memelihara binatang kami dan menjaga kami bila kami tertidur. Lantas sampailah perjalanan kami ke tanah Romawi.

Ketika kami sudah sampai di tanah Romawi, lantas pemuda itu menghadap kepada kami seraya berkata: ³Sungguh rinduku telah lama mencekam kepada Al Aina Al Mardhiyah.´ Lantas beberapa temanku berkata: ³Barangkali pemuda itu tergoda oleh setan atau kemasukan jin atau mungkin akalnya sudah tidak sadar lagi.´ Aku berkata: ³Wahai anakku yang tercinta, apakah maksud Al Aina Al Mardhiyah itu?´ Dia menjawab: Sesungguhnya aku pernah tidak sadar, lantas aku melihat seolah-olah ada orang datang kepadaku, lalu berkata kepadaku: ³Pergilah kamu untuk menjumpai Al Aina Al Mardhiyah, lantas aku diajak berkunjung ke pertamanan yang terdapat sungai yang airnya tidak berubah. Kulihat di tepi sungai itu ada beberapa perempuan yang mengenakan pakaian dan perhiasan yang menarik, sungguh aku sulit melukiskan kecantikan dan daya tarik perhiasan dan pakaiannya.

Ketika mereka melihat aku, langsung mereka berkata: ³Ini suami Al Aina Al Mardhiyah, lalu aku berkata: ³assalamu alaikum, apakah ada di kalangan kamu Al Ana Al Mardhiyah?´ Lalu mereka menjawab: ³Kami hanya sebagai pelayannya, oleh karena itu berjalanlah terus kesana.´

Akupun berjalan menelusuri lorong-lorong di mukaku, lalu aku berjumpa dengan sungai dari susu yang putih bersih, rasanya pun tidak berubah. Di sana terdapat pertamanan yang penuh dengan dekorasi yang memikat hati dan beberapa wanita yang cantik. Ketika aku melihat mereka, akupun tertarik lantaran kecantikannya sulit kulukiskan. Ketika mereka melihat kepadaku, langsung mereka menyambutku dengan hati yang gembira, mereka berkata: ³ Inilah suami Al Aina Al Mardhiyah.´ Aku mengucapkan salam kepada mereka dan bertanya: Apakah diantara kamu ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Mereka menjawab salamku, dan memanggilku dengan kata wahai waliyullah, kami hanya sebagai pembantunya, oleh karena itu berjalanlah terus ke depan. Lantas akupun berjalan ke depan, tahu-tahu aku berjumpa dengan sungai dari khomer dan di tepinya ada beberapa wanita yang menarik. Dengan daya pikat masing-masing wanita itu, akupun lupa terhadap wanita yang sebelumnya. Akupun mengucapkan salam untk mereka, aku bertanya: ³Apakah di kalangan anda ini ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Merakapun menjawab: ³Tidak, kami hanya sebagai pembantunya. Oleh karena itu berjalanlah terus.´ Lalu akupun bertemu dengan sungai dari madu yang jernih, di tepinya terdapat gadis yang cantik jelita membuat aku lupa terhadap gadis sebelumnya, rupanya cahaya dan kemolekan mereka yang lebih memikat hatiku. Lalu akupun mengucapkan salam kepada mereka, aku bertanya: ³Apakah di antara kalian ada Al Aina Al Mardhiyah?´ Lalu mereka berkata: ³Wahai waliyullah, kami sekedar pelayannya. Oleh karena itu berjalanlah terus kedepan.´ Akupun berjalan kedepan, lalu aku berjumpa dengan tenda dari mutiara yang putih bersih, di depan pintunya ada gadis yang mengenakan perhiasan dan pakaian yang sulit dilukiskan keindahannya. Ketika itu dia melihat aku, lalu menyambutku dengan penuh kegembiaraan, lalu memanggil: ³Wahai Al Aina Al Mardhiyah, inlah suamimu telah datang.´

Pemuda itu berkata: ³Lantas aku masuk ke tenda, tahu-tahu dia lagi duduk di atas ranjang dari emas, berhias dengan mutiara dan yaqut. Ketika aku melihatnya, akupun tertarik. Dia berkata: ³Selamat datang wahai wali Allah, sungguh engkau akan datang kepada kami sebentar lagi. Lalu akupun ingin merangkulnya, lantas dia menjawab: ³Tenang saja, kamu masih belum diperbolehkan merangkulku, sebab engkau masih hidup di dunia, kamu akan berbuka pada kami malam ini.´

Pemuda itu berkata: ³Lalu aku bangun, wahai Abdul Wahid sungguh aku tidak tahan lagi hidup di dunia, aku ingin berjumpa dengan Al Aina Al Mardhiyah.´

Abdul Wahid berkata: ³Pemuda itu masih belum memutuskan pembicaraanya, lantas ada pasukan musuh yang menyerang kami. Ternyata pemuda itu tak tahan lagi untuk tinggal diam, lalu dia menyerang ke tengah musuh dan bisa membunuh sembilan orang di antara mereka, dan dia sendiri termasuk korban yang kesepuluh.´

Aku (Abdul Wahid) berjalan-jalan bertemu dengan tubuh pemuda itu yang lagi berlumuran darah segar, dia malah tetawa atas penderitaannya, lalu meninggalah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atas kisah pemuda itu.

Hikayat 2 tentang pahala Birrul Walidain:

Al Yafi¶I pernah bercerita, sesungguhnya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi memberikan wahyu kepada Nabi Sulaiman Bin Dawud AS agar keluar ke tepi laut , di sana engkau akan melihat sesutau yang mengagumkan.

Lantas Nabi Sulaiman AS bersama jin dan manusia keluar, ketika sampai di tepi laut, dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ifrit: ³Hendaklah kamu menyelam ke dasar lauit ini, dan nanti kembalilah dengan membawa sesuatu yang kamu jumpai di dalamnya.´ Si Ifrit pun menyelam dan kembali sececah kemudian. Lalu Ifrit berkata: ³Wahai Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku telah menyelam ke dalam dengan perjalanan yang amat jauh sekitar sekian««« Sungguhpun demikian aku masih belum sampai ke dasarnya dan aku juga tidak melihat sesuatu yang menarik.´

Nabi Sulaiman memerintah kepada Ifrit yang lain: ³Berangkatlah kamu untuk meyelami laut ini dan nanti bawalah sesuatu yang kamu jumpai, meskipun sekedar pengalaman yang telah kamu lihat.´ Sececah kemudian, Ifritpun kembali dan berkata sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ifrit yang pertama tadi, hanya saja Ifrit yang terakhir ini telah menyelam dua kali.

Lantas Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif bin Burkhiya, yaitu menteri Nabi Sulaiman yang telah disebut di dalam Al Qur¶an sebagai orang yang mengerti ilmu kitab. Akhirnya Nabi Sulaiman dibawakan sebuah Kubbah dari kapur putih yang mempunyai empat pintu. Sebuah pintu terbuat dari intan, sebuah pintu yang terbuat dari yaqut, sebuah pintu yang terbuat dari mutiara, dan sebuah pintu yang terbuat dari Zabarzad yang hijau. Seluruh pintu itu terbuka, namun setetes airpun tidak ada yang masuk ke dalamnya, padahal kubbah itu berada di laut yang paling dalam, sekitar perjalan Ifrit yang pertama tiga kali. Lantas kubah itu diletakkan di depan Nabi Sulaiman, tahu-tahu di dalamnya ada seorang pemuda yang berpakaian baik, bersih sedang menjalankan shalat. Nabi Sulaman masuk ke dalamnya dan mengucapkan salam kepadanya, lalu berkata kepada pemuda itu: ³Apakah yang mebuatmu bisa bertempat tinggal di dasar laut ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Wahai Nabi Allah, sesungguhnya ayahku itu seorang yang lumpuh, sedangkan ibuku tuna netra, aku berusaha untuk melayaninya selama tujuh puluh tahun.´

Ketika ibuku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku usia yang panjang untuk datang kepadaMu.´ Begitu juga ketika ayahku akan meninggal dunia, dia berdo¶a: ³Ya Allah berilah anakku kesempatan untuk beribadah kepadaMu di suatu tempat yang sekiranya tidak bisa dilalui oleh setan.´

Lantas aku keluar ke tepi laut ini setelah aku mengebumikan mayat ayah dan ibuku, lantas aku melihat kubbah ini di depanku. Aku masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan di dalamnya. Akhirnya ada malaikat yang datang padaku dan membawanya bersamaku ke dalam laut ini. Lantas Nabi Sulaiman bertanya: ³ Kira-kira kapan kamu sampai ke tepi pantai ini?´ Pemuda itu menjawab: ³Kira-kira pada jaman Nabi Ibrahim Al Kholil.´

Nabi Sulaiman mengingat tentang sejarah Nabi Ibrahim yang bisa diperkirakan dua ribu empat ratus tahun yang silam. Sungguhpun demikian, pemuda itu masih tetap muda tidak

bagaimana Allah mengabulkan do¶a kedua orang tua lelaki ini. aku tidak terasa susah. lalu aku memakannya.ada satupun uban di rambut kepalanya.´ .dingin dan tidur pun aku tidak ada kedinginan lagi. panas. Oleh sebab itu. aku peringatkan kepadamu jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua.´ Nabi Sulaiman berkata kepada Ashif: ³Wahai Ashif kembalikan ke tempatnya. Dengan memakannya aku tidak terasa lapar dan haus.´ Nabi Sulaiman menoleh dan berkata: ³Lihatlah. Nabi Sulaiman bertanya: ³Bagaimanakah makanan dan minumanmu?´ Pemuda itu menjawab: ³Pada tiap hari ada seekor burung hijau yang membawa sesuatu yang kuning di patuknya seperti kepala manusia. tidak jemu. Aku bisa merasakan segala kenikmatan di dunia.´ Lantas Nabi Sulaiman berkata: ³Apakah kamu senang bersama kami?´ Pemuda itu menjawab: ³Kembalikan aku ke tempatku wahai Nabi Allah.

karena ku tahu.Tobat tak lagi dianggap.. Menyesal sudah tak mungkin. tak kalah sedih.atau orang-orang lain.. Ya ...(entah dari mana kekuatan itu datang. belahan jiwa pun pergi. belahan hati..yang kukuras dari sumber yang tak jelas.menunggu perhitungan . setelah sekian lama aku tak lagi dekat dengan-Nya)...Apalagi sekedar tangan kanan..aku bukan siapa-siapa lagi bagi mereka.dan ma'af pun tak bakal didengar.Tangan kananku menghibur mereka.yang selama ini telah aku sakiti hati nyayang selama ini telah aku bohongi.untuk berbakti kepada ayah dan ibu .. Moga ilmu yang beliau ajarkan bisa diamalkan murid2nya ... aamiin Perlahan.yang kukumpulkan dengan wajah gembira...di tempat gelap yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.masih terdengar jelas langkah langkah terakhir merekaaku sendirian.yang selama ini telah merasakan zalimku..yang tertindas dalam kuasaku.sejak aku lahiraku tahu.dingin dan sendiri..jika kau pinjamkan lagi beberapa hari milik-Mu..kawan dekatku berkirim bunga dan ucapan. Moga amal dan ibadah beliau diterima Allah Ta¶ala . Tuhanku.aku pun demikian !Anakku menangis.aku benar-benar harus sendiri...atau beberapa menit saja ! Aku harus berkeliling.jika kau beri aku satu lagi kesempatan.Aku harus tuntaskan janji janji palsu yg sering ku umbar dulu. Istri. Aku harus kembalikan.Sopian Keraton Martapura . Istriku menangis.beberapa hari saja.yang selama ini sengsara karena aku.. Dan sudah di kebumikan hari ini hari jum¶at sesudah sholat ashar ... yang di tubuhnya darahku mengalir.semua pergi meninggalkanku.menunggu keputusan.beri lagi aku beberapa hari milik-Mu..tetapi aku tetap sendiri disini.perlahan.. semua harta kotor ini.tak juga tinggal.aku harus mati !!! Ya Tuhanku.Aku dimakamkan dimana? Kami warga kabupaten martapura Kalimantan selatan lagi berduka cita atas berpulangnya ke rahamtullah guru kami tercinta Guru H. bahkan yang kutelan.sangat pedih.Anak.kawan dekat rekan bisnis....memohon ma'af pada mereka..tubuhku ditutup tanah.yang kumakan..Dan demikian aku juga..

.mengapa tak kusadari betapa besar kasih sayangMu ! beri juga aku waktu. Aku dimakamkan hari ini.karena hari hari telah berlalu tanpa maknapenuh kesia-sia'an belaka.untuk berkumpul dengan istri dan anakku. begitu sesal diri ini.waktu hidup yg hanya sekali ituandai ku bisa putar ulang waktu itu .Irhamnaa Ya arhamarrohimmin !Ya.dan semua menjadi tak terma'afkan.agar kita lebih bijaksana dlm mengarungi bahtera kehidupan yg hanya...Robbal alamiin..untuk sungguh sungguh beramal soleh .kesenangan yg pernah kuraih dulu.Ya.. "[36:54] Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalasi.untuk waktu yang tak terbayangkan ... Astaghfirullah hal adzim..Rohman..Ya.... ..Ya.dan aku harus sendiri.sama sekali mengapa ku sia sia'kan saja .. kecuali dgn apa yg telah kamu kerjakan !" Mudah2an bisa menjadi Renungan buat kita semua.sebentar saja.Aziz.tercinta ! teringat kata kata kasar dan keras yg menyakitkan hati mereka.Ya.Aku sungguh ingin bersujud dihadap-Mu.kini tak ada artinya.dan semua menjadi terlambat.maafkan aku ayah dan ibu ....ghofar.Rohiim..bersama2 degan mereka .

meringankan orang yang tidak berpunya. ³Tidak. Subhanallah! ( ) ³Maka Muhammad segera pulang menemui Khadijah di rumahnya´. Muhammad saw. ³ : ´ Dengan sigap dan mantap Khadijah menjawab. ³Selimuti aku. Kemudian Jibril mendekapnya dengan kuat. menegaskan bahwa beliau tidak bisa membaca. mengisyaratkan bahwa Muhammad saw.Khadijah binti Khuwailid ra mengajarkan tentang CINTA Diriwayatkan dalam sahih Bukhari dengan sanadnya.´ Dengan sigap Khadijah menyelimutinya. yaitu ketika Malaikat Jibril turun menemui Muhammad di gua Hira¶ dan memintanya membaca ´ iqra¶ ´ tiga kali. Peristiwa tiba-tiba itu membuat Muhammad saw. perlahan rasa takut mulai menghilang. tidak dikurangi sedikit pun. Tiga kali juga Muhammad saw. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Demi Allah. Kata ³maa´ merupakan penafian atau pengingkaran bahwa memang beliau tidak sanggup membaca sama sekali. segera pulang menemui Khadijah binti Khuwailid ra seraya berkata. karena engkau penyambung silaturahim. membantu yang memerlukan. ³Sungguh saya takut terhadap diriku.´ pungkas Muhammad saw. menjawab³Maa ana biqari¶ ³. memulyakan tamu dan menolong untuk kebenaran.´ Yang menarik untuk disebut dari periwayatan ini adalah. Muhammad saw. Setelah merasa tenang. bahkan beliau mengkhususkan . sekali-kali tidak. ³betah´ berkeluarga dengan Khadijah. bahwa Aisyah istri Rasulullah saw. Aisyah secara amanah meriwayatkan kisah ini apa adanya. menceritakan kejadian yang dialaminya. selimuti aku. namun demikian. dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah. takut dan khawatir terhadap dirinya. sangat cemburu dengan Khadijah . ummul mukminin menceritakan hadits tentang pemulaan turunnya wahyu.

terkenal sebagai seorang yang selalu menjaga kehormatan dan kepribadian dirinya.´ Huud:70 . Rasa takut yang demikian hebat mampu menghalangi berpikir jernih dan menghambat berinisiatif secara cepat dan tepat. rasa takut dan khawatir yang dialami Muhammad saw. Sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth. Khadijah bersama anak-anaknya -bukan anak Muhammad dari hasil pernikahan dengan Khadijah-. sehingga tidak mungkin beliau meminta diselimuti. Muhammad saw. ( ( ³Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya. baru menceritakan apa yang terjadi. Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka. ketika rasa takut dalam dirinya lenyap dan rasa khawatir yang menyelimuti jiwanya hilang. ³Maka Khadijah langsung menyelimutinya. pasti beliau tidak akan pulang ke rumah Khadijah di saat dirinya dihantui ketakutan seperti itu.´ Huud:74 ( ) Penggunaan huruf ´ fa¶ ´ dalam potongan hadits di atas menunjukkan kesigapan seorang istri.curhat kepadanya atas kejadian yang dialaminya.´ Muhammad saw. Padahal Khadijah ra tidak sendirian di rumahnya. Muhammad saw. kalau bukan karena kondisi yang menimpa dirinya sedemikian hebat. sebagaimana nabi-nabi sebelumnya juga demikian. dan merasa takut kepada mereka. adalah hal yang wajar. minta diselimuti. Seandainya Muhammad saw. tidak ³betah´ di rumah Khadijah. sehingga hilanglah rasa takut darinya. diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) kami tentang kaum Luth. Namun. Malaikat itu berkata: ³Jangan kamu takut. ³Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya.

Turunya permulaan wahyu ini sebagai deklarasi tersambungnya kembali antara langit (risalah Ilahiyah) dengan bumi (tugas penyampaian dan sikap optimisme hidup). sebagaimana yang dipaparkan dalam buku-buku sirah tentang ketakutan Muhammad saw. termasuk perihal yang belum pernah terjadi sekalipun. Permulaan turunnya wahyu merupakan tahapan baru bagi kehidupan Muhammad saw. Khadijah seorang yang cerdas. terhadap dirinya. Sekaligus Muhammad saw. Adz Dzariat:28 Muhammad menceritakan kejadian yang dialaminya setelah beliau benar-benar merasakan ketenangan. yaitu informasi di . Muhammad saw. dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishak). Khadijah menjawab dengan mantap. Pengenalan panjang Khadijah sebelum menikah dengan Muhammad.´ Thaaha:67 ³(Tetapi mereka tidak mau makan). Karena itu. mereka berkata: ³Janganlah kamu takut´. setelah sebelumnya terputus beberapa abad. orang yang paling dekat dengannya. Khadijah tahu. Inilah proses penguatan jiwa Muhammad saw. karena dilatar belakangi pengenalan panjangnya terhadap pribadi Muhammad saw. sebagai seorang manusia untuk menerima risalah Ilahiyah.³Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Muhammad memilih Khadijah sebagai tempat curhat beliau. juga paham bahwa istrinya mampu memberi jalan keluar dari peristiwa yang hadapinya. mengetahu solusi jitu atas apa yang dialami suaminya. bahwa apa yang diceritakan suaminya adalah benar. sejak menjadi pedagang. ³Saya takut terhadap diriku sendiri´ rasa takut terhadap apa yang ia lihat dan di dengar itu bagian dari tipu daya jin atau dukun. karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. turunnya wahyu dengan tiba-tiba menjadikan diri beliau berubah statusnya. Kenapa? Karena Khadijah orang yang paling tahu tentang dirinya. berkata. Tersambungnya kembali jalinan langit dan bumi.

bahwa Khadijah bersanding dengan . ketika Khadijah menjawab dengan mantap. sirah Ibnu Hisyam. Jawaban yang juga tidak diduga Muhammad saw. Proses nikahnya Khadijah dengan Muhammad pun unik. bahwa Muhammad seorang nabi akhir zaman untuk umat ini. sirah As Suhaili dan lain-lain. dan Muhammad cocok menjadi suaminya. bahwa Khadijah ketika itu sebagai seorang pebisnis ulung yang sangat kaya raya. sekali-kali tidak´ adalah berdasarkan data-data panjang yang ia ketahui sebelumnya. Khadijah segera mencarikan informasi kepada tokoh agama.yang menemani Muhammad saw. Dengan ditemani pamannya. Dalam riwayat lain dua malaikat menaungi Muhammad saw.dapat dari pembantunya yang bernama Maisaroh -seorang laki-laki. Jawaban tegas. ³Tidak ada orang yang berteduh di pohon ini kecuali ia adalah seorang nabi. Keduanya berkomentar. Seorang Rahib yang melihat kejadian itu berkomentar. melamar Khadijah. Di akhir lobi. sendiri. Sejarah sirah mencatat. sebagaimana diterangkan dalam kitab asli kami. Kisah ini ditulis di banyak buku sirah. di suasana terik matahari. atau kepada pendeta Buhaira tentang kejadian yang dialami Muhammad saw. wanita itu menawarkan kepada Muhammad. Kenapa tidak? Karena Khadijah yakin bahwa beliau adalah utusan Allah swt. di mana Maisaroh melihat awan dengan mata kepala sendiri berjalan menaungi Muhammad saw. Atau berteduhnya Muhammad saw. untuk umat ini. Muhammad saw. seorang Rasul adalah sebagaimana diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu Ishaq. dimana Khadijah meminta salah seorang wanita Quraisy untuk mempengaruhi Muhammad dengan menceritakan keistimewaan dan kelebihan Khadijah. Waraqah bin Naufal. sirah As Suyuthi. ³Tidak. Abu Thalib dan paman-paman yang lain. seperti sirah Ibnu Ishaq. berdagang ke Syam. Makanan. bahwa Khadijah layak menjadi Istrinya. kemana saja ia berjalan dari terik matahari. di bawah sebuah pohon. maka itu persis tertulis dalam kitab mereka. memancar dari aliran cintanya kepada suaminya. Kisah lain yang menguatkan bahwa Muhammad saw.´ Dan ketika diceritakan ciriciri Muhammad.

Akan tetapi Khadijah mempersembahkan pembelaan dan menyenangkan hati suaminya karena berdasarkan data-data panjang yang ia hadapi selama ini. Demikian. Khadijah yakin dan bersaksi bahwa apa yang dibawa Muhammad saw. Dirinya menjadi dewasa dan matang bersamaan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya. Allahu a¶lam. adalah kebenaran.Muhamamd saw. Khadijah berkata. jawab Muhamamd saw. ia adalah malaikat wahai putra pamanku. di dalam rumahnya. Maka Khadijah masuk kebilik kamarnya dan bersanding dengan Muhammad seraya membuka tutup kepala dan cadar yang dipakainya. ³Apakah engkau melihat Malaikat Jibril? Muhammad menjawab. . Ia bukanlah setan. kita melihat sikap bijak ummul mukminin. Khadijah berkomentar. ³Apakah engkau masih melihatnya? Tidak. Dengan sigap dan penuh cinta. Khadijah ra. ³Ya´. Khadijah tidak sekedar menggembirakan dan membela Muhammad saw. Khadijah menjadi mudah menyelesaikan persoalan bersamaan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Khadijah mendampingi suaminya menghadapi persoalan hidup. berdasarkan dugaan atau kamuflase belaka. Khadijah kembali bertanya.

´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjaga amanah yg diu berikan kepadanya.keteduhan.sabar dgn setiap kesalahan-kesalahan istrinya dan memperlakukan istrinya dgn kelembutan dan penuh maaf saat istri di penuhi dgn emosi dan kemarahan.perhatian.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorangan suami yg mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dgn sifat-sifat yg terpuji.menghargai pendapat istrinya.seorang istri akan mendapatkan apa yg di dambanya.seorang suami bagaikan pemerintah di dlm rumah tangganya.dan istri adalah amanah yg diberikan kepada seorang laki-laki yg menjadi suaminya.ketenangan.keberuntunganlah yg akan di terima seorang istri.memberikan segala cinta.Jadilah suami yang soleh Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Buat seorang wanita.dlm hal ini adalah istrinya.karena dirinyalah.harta yg paling berharga did lm hidup ini adalah seorang suami yg sholeh.dan kasih sayangnya kepada suami yg sholeh.kedamaian.seorang suami yg sholeh akan selalu memperlakukan istrinya dgn sabar.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu bersikap bijaksana di dlm tindakannya. ³Suami yg sholeh adalah seorang yg bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya serta keluarganya baik di dunia ataupun di akhirat kelak.dan jika terjadi perbedaan pendapat dgn istrinya dgn sikap terpuji dan penuh cinta kasih menghargai pendapat sang istri .´ ´Suami yg sholeh adalah suami yg mampu menjadi pemimpin di dlm rumah tangganya.jika dia mempercayakan hidupnya.seorang suami yg sholeh adalah yg mampu memperhatikan hak dan kepentingan rakyatnya di dlm pemerintahan yg di pimpinnya.seorang suami yg sholeh tdk akan member istri dan anak-anaknya kecuali dgn harta yg halal.kepadanyalah.perlindungan dan cinta serta sayang.seorang istri akan merasakan kebahagian did lm hidupnya dan di akhirat kelak.

dan agamanya.Negara.dan anak-anaknya utk menapaki jalan-jalan yg menuju keridhoan Allah.menjadikan ilmu yg di perolehnya itu bermanfa¶at bagi bangsa.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membimbing istri dan anakanaknya di dlm sebuah akidah syariat islam menuju NUURJENNAH(CAHAYA SYURGA). .menguasai ilmu dan mampu mengamalkannya.seorang suami yg sholeh adalah suami yg akan selalu menjaga istri dan anak-anaknya dari api neraka.dan mendidik diri.mampu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yg baik.´ ´Seorang suami yg sholeh akan selalu mampu menjadi teladan terpuji buat istri dan anak-anaknya.istri.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah seorang suami yg mampu membuat dirinya.´ ´Seorang suami yg sholeh adalah suami yg mampu membuat istrinya dan anakanaknya tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yg luar biasa serta menapaki tangga-tangga sukses di dunia dan di akhirat kelak.serta mencari titik temu bersama dlm kerangka yg diperintahkan oleh Allah swt dan menjauhi segala apa yg di larang oleh Allah swt.istrinya dan anak-anaknya mencintai ilmu.

Dan suatu jalan yang buruk. Asy. no. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda : ³Maukah aku beritahukan kepada kalian. tempat tidur.´ (al-Israa¶: 32) ³Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan . maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera.´ (HR.Sifat-sifat istri solehah 12 Sifat istri shalihah bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: Penuh kasih sayang.Syaikh Al Albani rahimahullah. selalu kembali kepada suaminya. banyak anak. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. 287) Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. (an-Nuur: 2-3). dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Di mana jika suaminya marah. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: ³Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. Al Quran : ³Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. Tidak memberikan Kemaluan nya kecuali kepada suaminya. 257. dan yang semacamnya. pakaian. dan hari akhirat. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. ³Dan janganlah kamu mendekati zina. jika kamu beriman kepada Allah. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.

tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik. dan tidak berzina. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan bagi mereka adzab yang pedih: Orang yang berzina. bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah. bersabda. beliau bersabda.´ Masih diriwayatkan darinya dari Nabi saw.(alasan) yang benar. tidak akan membunuh anakanaknya. Jika ia meninggalkan zina maka kembalilah keimanan itu kepadanya. ³Jika seorang hamba berzina maka keluarlah darinya keimanan dan jadilah ia seperti awan mendung. ia berkata.a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah r. dan orang miskin yang sombong. ³Tiga jenis orang yang Allah tidak mengajak berbicara pada hari kiamat.´ (al-Furqaan: 68-69). bahwasanya Rauslullah saw. ³Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya maka ia haram sampai hari kiamat.´ (al-Mumtahanah: 12). ia berkata. ³Tidaklah berzina seorang pezina saat berzina sedang ia dalam keadaan mukmin. niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya). Rasulullah saw. Rasulullah saw. HR Abu Dawud [4690]). tidak akan mencuri. ³Hai Nabi. bersabda kepada para sahabatnya. dalam keadaan terhina. tidak akan berzina.´ (HR Muslim [107]).´ Beliau bersabda. apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. tidak melihat kepada mereka. ³Bagaimana pandangan kalian tentang zina?´ Mereka berkata. maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka.a.a. bersabda. barang siapa yang melakukan yang demikian itu. HADIS : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.´ (Shahih. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu. Diriwayatkan dari al-Miqdad bin al-Aswad r. tidak mensucikan mereka. ³Sekiranya seorang laki-laki berzina dengan sepuluh orang wanita itu lebih ringan daripada ia berzina . penguasa yang pendusta.

Aku (Asma) pun menjawab: ³Demi Allah! Wahai Rasulullah.´) Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). Menjaga rahasia-rahasia suami. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya´. HR Bukhari dalam Adabul Mufrad [103]). sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. terkecuali bila suaminya mengizinkan. 1026 . Abu Dawud no. demikian pula mereka (para suami). Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. (HR. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. Asma¶ bintu Yazid radhiallahu µanha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam. (HR. ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta¶ (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bertanya: ³Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim).´ (HR. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya´. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. 63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. 1417.´ Beliau Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Jangan lagi kalian lakukan.´ (Shahih. Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam bersabda: ³Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. 5195 dan Muslim no. Ahmad 6/456. Al-Bukhari no.dengan isteri tetangganya. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami¶ush Shahih 3/57: ³Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya?´ Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan.

agar kamu dapat memperoleh ketenangan bersamanya. melegakan bila dilihat. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam: ³Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. 907 Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. . yaitu: pertama.´ (HR. ´Bagi seorang mukmin lakilaki. karena Rasulullah Shallallahu µalaihi wa sallam pernah bersabda: ³Diperlihatkan neraka kepadaku. Yaitu. Allah SWT berfirman. ´Ada tiga macam keberuntungan (bagi seorang lelaki). kalau kamu lihat melegakan dan kalau kamu tinggal pergi ia amanah serta menjaga kehormatan dirinya dan hartamu «´ (HR Hakim). Rasulullah bersabda. tidak menolaknya tanpa alasan yang syar¶i.1436) Melegakan hati suami bila dilihat. tidak melupakan kebaikannya.´(QS Ar Rum [30]: 21). yaitu Dia menciptakan pasangan untuk diri kamu dari jenis kamu sendiri. mempunyai istri yang shalehah. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. ketika suaminya pergi.´ Ada yang bertanya kepada beliau: ³Apakah mereka kufur kepada Allah?´ Beliau menjawab: ³Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. ridha bila diberi yang sedikit. selain istri yang shalehah. dan menjaga kehormatan diri dan suaminya. ´Di antara tanda kekuasaan-Nya.´ (HR Ibnu Majah). Muslim no. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: ³Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Al-Bukhari no.´ (HR. Amanah. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. taat bila diperintah. Rasulullah bersabda. istri shalehah mampu memberikan suasana teduh dan ketenangan berpikir dan berperasaan bagi suaminya. maka tidak ada sesuatu yang paling berguna bagi dirinya. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. Sungguh di dalam hati yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah bagi kaum yang berpikir. sesudah takwa kepada Allah SWT. 29 dan Muslim no.

ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Di surga tdk lah ada orang yg membujang(tdk memiliki pasangan) .maka Allah SWT akan menikahkan mereka di surga dgn seorang laki-laki dari penduduk dunia. y Mereka telah menikah.AlTsamin. .1/175)maksudnya akan menikah dgn salah seorang dari mereka. y y Keadaan di atas masing-masing kelak akan mempunyai balasan tersendiri saat mereka di surga sebagai berikut: wanita yg meninggal sebelum sempat menikah. Wanita yg meninggal setelah sempat menikah.Muslim) Syeikh Ibn'utsaimin brkata:''apabila seseorang blm menikah..dan belum sempat menikah dgn yg lain..(HR.karena kenikmatan surga tdk lah hanya utk laki-laki saja.maka sesungguhnya Allah SWT akan menikahkan dgn lakilaki yg ia sukai di surga. Mereka meninggal setelah di ceraikan suaminya.. Mereka meninggal sebelum sempat menikah. y Suaminya meninggal kemudian merekapun di nikahi oleh laki-laki lain.akan tetapi suaminya tidak bersamanya di surga.(Al-Majmu'.Balasan surga bagi wanita Keadaan wanita di dunia ini tidaklah lebih dari:.semoga Allah SWT melindungi kita dari hal ini. Suaminya meninggal dan mereka tetap tidak bersuami baru hingga meninggal..yaitu seorang wanita di dunia ini.. y y Mereka meninggal setelah suaminya meninggal.maka saat di surga ia utk suaminya yg dahulu.akan tetapi semuanya adalah jg utk laki-laki dan wanita trmasuk bentuk kenikmatan(surga)adalah perkawinan.

''jika kamu menikah dgn siapapun sepeninggalku.bagaimana kita mendo'akan utknya dgn do'a seperti itu dan kita mengetahui bahwa suami di dunia akan menjadi suami di surga. Wanita yg suaminya meninggal kemudian tetap tdk menikah setelah kematian suaminya hingga ia pun meninggal..1281). .sesungguhnya wanita saat di surga adalah utk suami terakhirnya di dunia karena itulah Allah SWT pun mengharamkan istri-istri Nabi utk dinikahi oleh orang lain sepeninggalnya. adapun jika dia sdh menikah.1281) Pertanyaan bila ada yg berkata: ''sesungguhnya tersebut dlm do'a jenazah kita membaca: ''Dan gantikanlah(untuknya)suami yg lebih baik dari suaminya (yg terdahulu). ''jika dia belum menikah. Dan berdasarkan perkataan Hudzaifah ra.karena mereka itu kelak akan menjadi istri-istrinya di surge.berdasarkan sabda Rasulullah SAW: ''Wanita adalah utk suami terakhirnya.kepada istrinya. Wanita yg suaminya meninggal dan kemudian menikah dgn laki-laki lain. maka ia akan tetap menjadi istrinya di surga.''(HR.'' (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.´ (silsilah Al-Ahadits Al-shahihah li Al-Albani.maka yg dimaksud dgn suami yg lebih baik adalah yg lebih baik sifat-sifatnya di dunia.walaupun sempat menikah berkali-kali.? Jawaban:adalah seperti yg di sebutkan oleh Syeikh Ibn'Utsaimin yaitu.akan tetapi bila ia belum mempunyai suami dimanakah suaminya.maka yg di maksud adalah suami yg lebih baik dari suami yg di takdirkan utknya jika ia tetap hidup.Muslim) Maka jika ia telah bersuami. maka ia utk suaminya yg paling terakhir.

(QS.:48) Dimana buminya adalah tetap bumi ini akan tetapi diratakan dan langitnya adalah tetap langit ini akan tetapi terbelah.''(Al-Bab Al-Maftuh.atau seperti pada firman Allah SWT: ''(Yaitu)pada hari(ketika)bumi digantikan dgn bumi yg lain dan (demikian pula) langit.karena yg di sebut dgn menggantikan adalah bisa dgn menggantikan orangnya seperti bila kita menukar kambing dgn unta..atau bisa menganti sifat-sifatnya seperti bilamana kita berkata: semoga Allah menggantikan kekufuran orang itu dgn keimanan.3/23-24) .Ibrahim..

.berkata..ha.a.dan Ali r..a.a.''seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik .bertamu kerumah ali r.Mangkuk cantik.dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.dan ketika semangkuk madu itu di hidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu.orang yg menuntut ilmu yg di miliki itu lebih manis dari madu.berkata. Fatimah r.dan mendapatkan seorang wanita yg tak pernah di lihat orang lain kecuali muhrimnya lebih sulit dari meniti sehelai rambut.''kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.'' Umar r.''ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.dengan sahabat-sahabatnya Abu bakar r.Umar r.a.a.berkata.. Utsman r.istrinya sayidatina fatimah r. dan sehelai rambut Rasullullah SAW.a..a.dan berbuat amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.orang yg beriman itu lebih manis dari madu dan pertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut..a.dan beramal dengan ilmu yg di miliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut.''seorang yg mendapatkan taufiq utk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.wanita yg ber-purdah itu lebih manis dari madu.Utsman r.''iman itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik ini.seorang raja itu lebih manis dari madu.berkata.a. Di rumah ali r.. madu.kemudian meminta kesemua sahabatnya utk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut(mangkuk yg cantik. Rasullullah SAW berkata.beramal dengan amal yg baek itu lebih manis dari madu.putri Rasullullah saw menghidangkan utk mereka madu yg di letakkan dlm sebuah mangkuk yg cantik.madu dan sehelai rambut) Abubakar r. Baginda Rasullullah SAW.a.

..dan jalan menuju sorga-KU adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut.nikmat sorg-KU lebih manis dari madu.Malaikat jibril AS berkata.''sorga-KU itu lebih cantik dari mangkuk yg cantik itu.... Allah SWT berfirman.menyerahkan diri.dan memprtahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut.''menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yg cantik..harta. Begitulah kalimat-kalimat indah yg di ucapkan sebagai pelajaran bagi umat .dan waktu utk usaha agama lebih manis dari madu.

"Aku agama Tauhid". Sebentar kemudian dia keluar sambil membawa seekor babi betina yang besar. Setelah mendapat jawaban. Suatu hari Nabi Musa telah bertanya kepada Allah. Setelah memberi salam beliau dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Allah pun menjawab dengan mengatakan nama orang itu. kata pemuda itu. "Wahai tuan hamba". Nabi Musa terkejut melihatnya. mengapa kamu memelihara babi? Kita tidak boleh berbuat begitu. Babi itu dituntunnya dengan cermat. Allah telah menukarkan rupa mereka menjadi babi yang buruk rupanya. Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. Selesai kerjanya barulah dia melayani Nabi Musa.Kisah anak babi Nabi Musa adalah satu-satunya Nabi yang bisa berbicara dengan Allah S. Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus berjalan mengikut tempat yang diberitahu. "Habis. Tuan rumah itu tidak melayani Nabi Musa. "Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu bapa kandungku. Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi dengan membawa pula seekor babi jantan yang lebih besar. Setelah beberapa hari di dalam perjalanan akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat dimaksud . Oleh kerana mereka telah melakukan dosa yang besar. jawab pemuda itu yaitu agama Islam. "Wahai saudara! Apa agama kamu?". Babi itu dibersihkan dan dimandikan dengan baik. Setelah itu babi itu dilap sampai kering serta dipeluk cium kemudian diletakkan ke dalam kurungan . kampung serta tempat tinggalnya. siapakah orang di syurga nanti yang akan berjiran dengan aku?". Aku sebagai anaknya tetap melaksanakan kewajibanku sebagai anak.W.T Setiap kali dia hendak bermunajat. "Ya Allah. kata Nabi Musa berbisik dalam hatinya penuh keheranan. Soal dosa mereka dengan Allah itu soal lain.Nabi Musa sering bertanya dan Allah akan menjawab pada waktu itu juga." Kata Nabi Musa. Itu urusannya dengan Allah. Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina. Dengan pertolongan beberapa orang penduduk di situ. beliau berhasil bertemu dengan orang tersebut. Inilah kelebihannya yang tidak ada pada nabi-nabi lain. Babi itu kemudiannya dimasukkan ke kurungan . Hari-hari aku berbakti kepada kedua ibu bapaku sebagaimana yang tuan . Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk serta cium dengan penuh kasih sayang. "Apa hal ini?. Dia masuk ke dalam kurungan dan melakukan sesuatu di dalamnya . Di atas bukit itulah dia akan berbicara dengan Allah.

Doa anak yang soleh akan membantu kedua ibu bapanya mendapat tempat yang baik di akhirat. tetapi sayang seorang anak pada kedua ibu bapanya ialah dengan doanya supaya kedua ibu bapanya mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. "Setiap hari aku berdoa kepada Allah agar mereka diampuni. maka Kami angkat doanya.".s. Moga bisa diambil hikmah dan manfaat dari kisah ini ." Allah juga berfirman lagi yang bermaksud : "Oleh kerana dia telah berada di maqam anak yang soleh disisi Kami." Itulah berkat anak yang soleh. Tempat kedua ibu bapanya yang Kami sediakan di dalam neraka telah Kami pindahkan ke dalam syurga. .W. Doa anak yang soleh dapat menebus dosa ibu bapa yang akan masuk ke dalam neraka pindah ke syurga. Arti sayang seorang anak kepada ibu dan bapanya bukan melalui pemberian uang . Ini juga hendaklah dengan syarat dia berbakti kepada ibu bapanya. inilah orang yang akan berjiran dengan kamu di Syurga nanti. Ibu bapanya yang sudah buruk dengan rupa babi pun dia berbakti juga.W. Walaupun banyak sekali dosa yang mereka lakukan.hamba lihat tadi. urusan kita ialah menjaga mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kecil hingga dewasa. hasil baktinya yang sangat tinggi kepasa kedua ibu bapanya. Mudah-mudahan ibu bapa kita mendapat tempat yang baik di akhirat kelak. Maka ketika itu juga Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa a. 'Wahai Musa. inilah yang dinanti-nantikan oleh para ibu bapa di alam kubur.T. itu juga bukan urusan kita. Walau bagaimana buruk sekali pun perangai kedua ibu bapa kita itu bukan urusan kita. Oleh itu Kami naikkan maqamnya sebagai anak soleh disisi Kami. urusan kita ialah meminta ampun kepada Allah S. sambungnya. Walaupun hingga ke peringkat rupa ayah dan ibunya seperti babi.T supaya kedua ibu bapa kita diampuni Allah S.". Walaupun rupa mereka sudah menajdi babi. Aku memohon supaya Allah menukarkan wajah mereka menjadi manusia yang sebenarnya . tambah pemuda itu lagi. aku tetap melaksanakan tugasku. tetapi Allah masih belum memakbulkan lagi.

´ (HR. mereka berkumpul dan berpisah karena-Nya. Bukhari [629] dan Muslim [1031]). seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan kerkedudukan dan cantik [untuk berzina] akan tetapi dia mengatakan. µSesungguhnya aku takut kepada Allah¶. s 3.´ (HR. 2.golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan-Nya.Air mata yg membawa rahmat Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. 4.. seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. dua orang yang saling mencintai karena Allah.. 6. seorang yang mengingat Allah di kala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata (menangis). seorang yang bersedekah secara sembunyi-sumbunyi sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tirmidzi [1633]). . seorang pemuda yang tumbuh dalam [ketaatan] beribadah kepada Allah ta¶ala. ³Ada tujuh . 5. 1. dan 7. ³Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah sampai susu [yang telah diperah] bisa masuk kembali ke tempat keluarnya. seorang pemimpin yang adil.

bekas/luka pada tubuh yang terjadi akibat bertempur di jalan Allah dan bekas pada tubuh yang terjadi karena mengerjakan salah satu kewajiban yang diberikan oleh Allah. ³Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah selain dua jenis tetesan air dan dua bekas [pada tubuh]. mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. ³Wahai Rasulullah. .Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam juga bersabda. ³Sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam [jihad] di jalan Allah.´ Maka kukatakan kepada beliau. disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1338]). yaitu tetesan air mata karena perasaan takut kepada Allah. dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang [berjihad] di jalan Allah. ³Bacakanlah al-Qur¶an kepadaku. Ka¶ab bin al-Ahbar rahimahullah mengatakan. ³Sungguh. Tirmidzi [1639].´ (HR. ³Ada dua buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. apakah saya bacakan al-Qur¶an kepada anda sementara al-Qur¶an itu diturunkan kepada anda?´. menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang seribu dinar!´. Adapun dua bekas itu adalah.´ (HR. Nabi shallallahu µalaihi wa sallam bersabda. suatu ketika Nabi shallallahu µalaihi wa sallam berkata kepadaku.´ Ibnu Mas¶ud radhiyallahu¶anhu mengatakan. Tirmidzi [1669] disahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Sahih Sunan at-Tirmidzi [1363]) Abdullah bin Umar radhiyallahu¶anhuma mengatakan.

´ Maka akupun mulai membacakan kepadanya surat an-Nisaa¶.´ Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. . Aisyah mengatakan. ³Kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam?´. ³Lalu bagaimanakah ketika Kami datangkan saksi bagi setiap umat dan Kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Sampai akhirnya ketika aku telah sampai ayat ini (yang artinya). µDemi Allah. Maka beliau berkata. Aisyah melanjutkan. sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan anda. µKemudian beliau terus menangis sampai-sampai tanah [tempat beliau shalat] pun menjadi ikut basah [karena tetesan air mata]!´.´ (HR. suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu¶anha. ³Pada suatu malam. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat anda senang. beliau (nabi) berkata. Dari Ubaidullah bin Umair rahimahullah. Bukhari [4763] dan Muslim [800]). sampai di sini saja.¶ Aisyah menceritakan.´ (QS. an-Nisaa¶ : 40). µBeliau terus menerus menangis sampai-sampai basahlah bagian depan pakaian beliau!¶. ³Sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan adzan shalat (Subuh). Maka µAsiyah pun terdiam lalu mengatakan.¶ Maka aku katakan. µKemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan shalat. µWahai Aisyah.Maka beliau menjawab.¶ Aisyah berkata. µKetika beliau duduk [dalam shalat] maka beliau masih terus menangis sampaisampai jenggotnya pun basah oleh air mata!¶. ³Cukup.

sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya! Yaitu ayat (yang artinya).dst sampai selesai´ (QS. anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa anda yang telah berlalu maupun yang akan datang?!¶. Kemudian ditanyakan kepadanya. Abu Hurairah radhiyallahu¶anhu menangis pada saat sakitnya [menjelang ajal]. Maka ditanyakan kepadanya. Maka Nabi pun menjawab. dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka.´ (HR. Maka beliau pun menangis sampai-sampai air matanya membasahi mimbar! Dan pada hari itu orangorang (yang mendengarkan) pun menangis dengan tangisan yang amat dalam.Ketika dia melihat Rasulullah shallallahu µalaihi wa sallam menangis. ³Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi«. ³Apa yang membuatmu menangis?´. µApakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur?! Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau neraka. . µWahai Rasulullah. al-Hasan al-Bashri rahimahullah pun pernah menangis. Mu¶adz radhiyallahu¶anhu pun suatu ketika pernah menangis tersedu-sedu. Ibnu Hiban [2/386] dan selainnya. Ali Imran : 190). Bilal pun berkata. ³Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak memperdulikanku lagi. ³Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian [yang akan kutinggalkan] ini.´ Abu Musa al-Asya¶ri radhiyallahu¶anhu suatu ketika memberikan khutbah di Bashrah. Disahihkan Syaikh al-Albani dalam Sahih atTarghib [1468] dan ash-Shahihah [68]). ³Karena Allah µazza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. ³Apa yang membuatmu menangis?´. aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui sedangkan bekalku teramat sedikit. Maka beliau menjawab. Maka beliau menjawab. Sedangkan aku tidak tahu akan termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu?´. ³Apa yang membuatmu menangis?!´. dan ditanyakan kepadanya. dan aku tidak tahu akan ke manakah digiring diriku nanti?´. Namun. Maka beliau menjawab. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka.

´ (lihat QS. dia menjawab. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya.Suatu malam al-Hasan al-Bashri rahimahullah terbangun dari tidurnya lalu menangis sampai-sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. al-Maa¶idah : 74).´ Kalau al-Hasan al-Bashri saja menangis sedemikian keras karena satu dosa yang diperbuatnya. wahai saudaraku? Tidakkah dosamu membuatmu menangis dan bertaubat kepada Rabbmu? ³Apakah mereka tidak mau bertaubat kepada Allah dan meminta ampunan kepada-Nya? Sementara Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. ³Aku teringat akan sebuah dosaku. . lalu bagaimanakah lagi dengan orang yang mengingat bahwa jumlah dosanya tidak dapat lagi dihitung dengan jari tangan dan jari kaki? Laa haula wa laa quwwata illa billah! Alangkah jauhnya akhlak kita dibandingkan dengan akhlak para salafush shalih? Beginikah seorang salafi. maka aku pun menangis.

adalah sangat indah cobalah kita menengok cermin betapa sempurna Allah menciptakan kita betapa indah alis yang berbaris di atas mata kita betapa lentiknya bulu mata yang menghiasi mata kita betapa indah mata kita Subhanallah«. sesungguhnya Allah memberikan kita dua keindahan. keindahan batin adalah nikmat Allah yang paling berharga«« keindahan lahir juga merupakan nikmat Allah keindahan lahir terletak pada tersembunyinya. tak ada yang menyangkal bahwa kita. akan semakin menambah keindahannya . jika kita mensyukurinya jika kita bertakwa jika kita menjaganya maka.Mahluk terindah itu bernama wanita sejak dahulu wanita diciptakan sebagai mahluk yang begitu mempesona begitu sempurna begitu menawan begitu indah Sahabatku.betapa indahnya wanita Sahabatku. tentu akan merasa kagum kita akan lebih dicintai Sahabatku. semakin indahlah kita siapapun yang melihat kita.. mulia dan penuh kharisma semakin tertanam sifat-sifat itu dalam ruh kita. keindahan batin dan keindahan lahir keindahan batin akan memancar melalui kesucian diri. bukan pada terbukanya dan. ilmu dan akal pikiran keindahan batin inilah yang akan menghiasi rupa lahir kita keindahan batin inilah yang akan membuat kita indah. wanita.

. wanita adalah sekolah terbaik bagi pendidikan generasi Muslim wanita adalah manusia terbaik yang melahirkan generasi Islam wanita adalah manusia terbaik yang menjadi sumber makna pengorbanan Maka...Sahabatku. lepaskanlah diri kita dari taklid buta terhadap yang lain bebaskanlah diri kita dari nafsu yang menghimpit bebaskanlah diri kita dari penghambaan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketundukan dan kepasrahan selain Allah bebaskanlah diri kita dari ketakutan kepada selain Allah Sahabatku. ( ) ... itulah yang dinamakan wanita terindah wanita tercantik nan jelita Duhai saudariku««. tidakkah engkau ingin menjadi wanita terindah..

Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih terpuji daripada Allah. Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih tahu daripada Allah. diri ini nista.tidak mau solat adalah sifat sombong Sholat adalah perintah Allah untuk menghamba kepada-Nya. Tidak mau sholat «. Sholat adalah ukuran hamba yang beriman dan bertakwa.? Apakah dia lebih agung dari Allah. Sholat adalah perintah Allah untuk bersyukur kepada-Nya. ´Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu ni`mat yang banyak.´ (QS Al Kautsar :1-2) Sholat adalah mengagungkan Allah. yang memiliki semua yang ada ? . diri ini fakir.? Apakah dia bebas dari dosa... yang telah memerintahkan sholat ? Sholat adalah memuji Allah. yang bertasbih dan bertahmid apa yang di langit dan di bumi ? Sholat adalah memohon petunjuk kepada Allah. diri ini kecil. Tidak mau sholat . Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Tidak mau sholat «.? Apakah dia lebih kaya daripada Allah. sehingga tidak butuh ampunan-Nya ? Sholat adalah meminta kepada Allah. diri ini tak tahu arah. yang Maha Tahu atas segala sesuatu.. Sholat adalah memohon ampun kepada Allah atas segala dosa.

Tidak mau sholat ... Tidak mau sholat. diri ini papa..? Apakah dia lebih mulia dari pada Allah. bertahmid. yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...Sholat adalah tunduk dan taat kepada Allah. yang semuanya ada di Tangan-Nya? Sholat adalah ruku¶ dan sujud kepada Allah. diri ini tak berkuasa.. yang kemulian-Nya diakui seluruh makhluk-Nya ? Sholat adalah perlindungan kepada Allah dari api neraka.? Apakah dia lebih terhormat daripada Allah.. semuanya sholat Mereka bertasbih.´ (QS An Nur : 41) ... sujud dan mengangungkan-Nya ´Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah: kepada-Nya berTASBIH apa yang di langit dan di bumi dan (juga) burung dengan mengembangkan sayapnya.? Apakah dia akan aman dari siksa neraka. yang bertasbih apa yang di langit dan di bumi? Sholat adalah bersyukur kepada Allah.... selain pemberian dari Allah ? Sholat adalah penghormatan kepada Allah.? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah.. Tidak mau sholat. Tidak mau sholat . dan penjaganya malaikat-malaikat yang kasar lagi keras ? Dan makhluk Allah yang di langit dan bumi. Tidak mau sholat . Masingmasing telah mengetahui (cara) SHOLAT dan TASBIHnya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.. diri ini hina..? Apakah dia telah mencukupi dirinya sendiri.

Dia enggan dan takabur.´Langit yang tujuh. bahwa kepada Allah berSUJUD apa yang ada di langit. yang tidak mau bersyukur kepada Allah. Dan tak ada suatupun melainkan berTASBIH dengan MEMUJI-Nya. yang tidak mau memohon ampun kepada Allah. karena merasa lebih baik dari Adam Manusia diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Allah Bila dia enggan dan takabur. binatangbinatang yang melata dan seba-gian besar daripada manusia?" (QS Al-Hajj: 18) Hanya sebagian jin dan manusia yang ANGKUH dan SOMBONG yang tidak mau melakukan sholat. yang tidak mau meminta kepada Allah. yang tidak mau menghormat kepada Allah.´ (QS. bintang. yang tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. yang tidak mau memuji Allah. gu-nung. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. yang tidak mau ruku¶ dan sujud kepada Allah. matahari. tetapi kamu sekalian tidak mengerti TASBIH mereka. yang tidak mau berrlindung kepada Allah dari api neraka. pohon-pohonan. apakah dia merasa lebih baik dari Allah ? . di bumi. yang tidak mau memohon petunjuk kepada Allah. yang tidak mau mengagungkan Allah. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam. bulan. Al Isra¶:44) "Apakah kamu tiada mengetahui.

karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.´ (HR Muslim) Hukum orang yang tidak mau sholat: Allah benci dengan orang yang sombong. sebagaimana sabdanya dari Ibnu Umar radhiyallahu µanhuma: ³Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka (1) bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. . dan Rasul diperintahkan untuk memerangi orangorang yang sombong. (2) menegakkan SHOLAT.Firman Allah: ´Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan SOMBONG.´ (QS Al Israa¶ :37) Sabda Rasul : ´Tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. (3) menunaikan zakat.

82) Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authar (1/403). Dimana kata yang pertama (yang memakai µal¶/makrifah) bermakna kekafiran akbar yang mengeluarkan dari agama.´ (HR. 75 dan Muslim no. (lihat Iqtidha` Ash-Shirath AlMustaqim hal. 21) Jabir radhiyallahu µanhu berkata: Saya mendengar Nabi -shallallahu µalaihi wasallambersabda: ³Sungguh yang memisahkan antara seorang laki-laki (baca: muslim) dengan kesyirikan dan kekufuan adalah meninggalkan shalat. sementara kata yang kedua (tanpa µal¶/nakirah) bermakna kafir asghar yang tidak mengeluarkan dari agama. 70) Buraidah -radhiallahu anhu.´ Syaikhul Islam Ibnu Taimiah juga menerangkan perbedaan antara kata µal-kufru¶ (memakai µal¶) dengan kata µkufrun¶ (tanpa µal¶). Al-Bukhari no. Muslim no. ³Hadits ini menunjukkan bahwa meninggalkan shalat termasuk dari perkara yang menyebabkan terjadinya kekafiran.Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haq Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Sementara dalam hadits di atas dia memakai µal¶.´ (HR.berkata: Rasulullah -shallallahu µalaihi wasallam.bersabda: .

" ( QS At Taubah : 5 ). Ibnu Majah no. Karena itu.³Perjanjian antara kami dan mereka (orang kafir) adalah shalat. " Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. 2622) Itulah mengapa dalam peperangan. 459. dan hal ini bisa diketahui secara jelas bahwa aturan orang kafir tidak sama dengan aturan orang Islam. At-Tirmizi no. barang siapa yang tidak melaksanakan perjanjian ini maka dia termasuk golongan orang kafir.´ (HR. .´ (HR.´ Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqaili -rahimahullah. 1069 dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami¶ no. An-Nasai no. 4143) Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin berkata. 2621. maka berilah kebebasan mereka untuk berjalan. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. sebelum mendirikan sholat dan membayar zakat. karena Nabi Muhammad shallallahu µalaihi wa sallam menjadikan shalat sebagai batas pemisah antara orang orang mu¶min dan orang orang kafir. ³Yang dimaksud dengan kekafiran di sini adalah kekafiran yang menyebabkan keluar dari Islam. karenanya barangsiapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. orang yang menyerah dan masuk islam belum diakui.dia berkata: ³Para sahabat Muhammad shallallahu µalaihi wasallam tidak pernah berpendapat mengenai sesuatu dari amal perbuatan yang mana meninggalkannya adalah suatu kekufuran melainkan shalat. At-Tirmizi no.

Mereka bermaksud riya' ( dengan sholat ) dihadapan manusia. niscaya mereka akan mendatangi keduanya (berjamaah di masjid) sekalipun dengan merangkak´ [HR Al-Bukhari dan Muslim] Dan shalat adalah kunci surga. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat." Kami dahulu tidak termasuk orang orang yang mengerjakan shalat. dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali.´ (QS At Taubah : 11) Allah Ta'ala berfirman." ( Al Mudatsir: 42-43 ). ." (An Nisa: 142) Rasulullah bersabda : Sesungguhnya shalat yang paling berat bagi orang munafik adalah shalat Isya¶ dan shalat Subuh.´Jika mereka bertaubat. yaitu neraka SAQAR. yang artinya : " Apakah yang memasukkan kamu kedalam saqar ( neraka ) ?" mereka menjawab. yang artinya : " Sesungguhnya orang orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya. mereka berdiri dengan malas. mendirikan shalat dan menunaikan zakat. tidak shalat ya masuk neraka. maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Allah Ta'ala berfirman.

.. Sebaiknya kita berdiam sejenak untuk merenungi dan bertanya pada hati.. atau hanya karna ada si dia dalam acara itu.. Bahkan kita akan merasakan kecewa yang sangat ketika mengetahui ternyata dia tidak memperdulikan apa yang kita lakukan demi dia itu.. apalagi dalam hal ibadah? Apakah kau pernah mengalami hal yang sama? kau tak perlu mengatakannya padaku.. Sedangkan DIA.Niat karena DIA atau karena dia?? Ketika niatmu dipertanyakan.. saat sebuah ajakan ibadah datang dari orang yang "berkesan". Bukan ridhanya.... tak akan pernah mengecewakan hambaNYA. maka sekali lagi aku sarankan hentikanlah apa yang kau lakukan. ...... DiA pasti akan membalasnya dengan hal yang lebih dari sekedar yang kita harapkan.. bahwa niatmu sebenarnya bukanlah karna DIA... Engkau berkorban ini dan itu untuk melakukan ibadah itu sementara niatnya hanya karna si dia yang mengajak. mulai sekarang mari kita luruskan niat untuk mencari ridhaNYA.. sedangkan apa yang kita dapat darinya? Dengan melakukan semua itu karenanya? Tidak ada... karna kata hatimu tak pernah dusta. tiada kata sia-sia bagiNYA meski sekecil apapun amalan yang dilakukan oleh hambaNYA untukNYA.. apa manfaatnya melakukan itu karna dia? Kau tidak akan mendapatkan imbalan pahala dariNYA karna kau lakukan itu bukan karnaNYA. sebaiknya hentikan apa yang kau lakukan itu! Karena semuanya hanya akan berujung pada kesia-siaan. "Karna DIA atau karna dia????" Pernahkah kau meragukan niatmu dalam melakukan sesuatu? kalo aku pernah.. Ketika hal itu terjadi. Kalau memang hatimu membenarkan. manusia biasa yang dho'if...... Nah. ketika kita mulai meragukan niat pada diri kita. maka rasanya sulit untuk mengatakan tidak pada ajakan itu.. atau karna ingin dilihat oleh si dia. Pikirkanlah. "sebenarnya karna siapa kita lakukan semua ini? Karna DIA atau karna dia?" dengarkanlah dengan seksama suara lembut dari dalam hatimu.... Dan kita pun akan berhenti melakukan ibadah itu karena kecewa dengannya... tapi cukup Jujurlah pada diri sendiri... sampai kau bernar-benar yakin bahwa telah memperbaiki niatmu.....

Berbahagialah dia« seperti yang ALLAH kabarkan lewat firman-Nya« Hati terasa lapang« terasa indah« tiada kesusahan« tiada kegelisahan. setiap kesulitan akan ada jalan kemudahan .Berbahagialah orang yang beriman Yaitu orang-orang yang mengikuti perintah dan menjauhi larangan TUHANnya Orang-orang yang hidupnya berpedoman pada Al-Qur¶an dan As-Sunnah« Orang-orang yang merendahkan hati lewat ruku¶ dan sujudnya pada ALLAH« Orang-orang yang hati dan lisannya basah oleh zikruLLAH« Orang-orang yang hatinya hanya disandarkan pada ILLAHI« Orang-orang yang meneguhkan diri untuk mencintai ALLAH dan mencintai Rasulullah lebih dari apapun di dunia ini«... jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« Yang dengan sekuat tenaga dan daya upaya yang diberikan ALLAH akan mereka jaga dengan sebaik-baiknya sesuai perintah-NYA« sehingga mereka dapat pertanggungjawabkan kelak dihadapan-NYA pada hari dimana tiada tempat berlindung kecuali atas .. seperti keluarga.. tiada ketakutan« tiada kekalutan«.dia merasa semua yang dimiliki di dunia ini. Karena semua urusan telah diserahkan pada-NYA« Orang-orang yang beriman merasa kehidupan ini merupakan ujian dari ALLAH« Ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran« dengan ketabahan« Dengan menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jawaban« Mereka rela hidup dibawah peraturan yang MAHA PENGATUR HIDUP« Mereka merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pada saat dia hadir di dunia ini«telanjang«« Tanpa membawa apapun jua«. tak pernah memandang pendapat manusia« walau dicerca dan dihina« Orang-orang yang meneguhkan hatinya pada keimanan pada ALLAH« Orang-orang yang mensucikan diri« dari kekotoran hati«dari perbuatan sia-sia« dari harta haram« Orang-orang yang menyibukkan diri dengan lautan ilmu ALLAH. Orang-orang yang hatinya yakin dengan PERTOLONGAN ALLLAH . Orang-orang yang setiap perbuatanya iklas karena ALLAH. harta.

. harta. Yang ingin menjadi bagian dari hamba-hamba-MU yang berbahagia itu« Masukkan hamba dalam golongan mereka Ya ALLAH« Golongan orang-orang yang ENGKAU sayangi«ENGKAU beri rahmat«. berbahagialah dia« Ohh. Hamba ingin merasakan manisnya iman seperti yang mereka rasakan atas RAHMAT-MU atas PERTOLONGAN-MU« Amiin Ya Rabbal 'Alamiin. Jiwa tergetar saat menyebut nama-NYA YANG AGUNG« berbahagialah dia. seperti keluarga. Berbahagialah orang-orang yang beriman««. Orang-orang yang lembut hati untuk menerima kebaikan« menerima cahaya keimanan« Tak pernah ada pertentangan dalam hatinya dalam mengamalkan perintah ALLAH« Hatinya selalu tawadu¶««tunduk patuh menjalankan perintah-NYA dan menjauhi semua laranganNYA« Wajahnya selalu berseri dengan senyum yang selalu menghiasi« hatinya jernih« Tiada kesombongan dari lisan ataupun prilakunya« kata-katanya tiada mengandung kesia-siaan« Orang-orang yang matanya selalu basah dengan air mata« air mata ketawadu¶an«..masukkanlah hamba ini ya ALLAH«. Hati berdebar. Orang-orang yang hatinya tak pernah mati« Yang tak pernah lepas dari mengingat ALLAH« Baik pada saat dia tidur... Tanpa membawa apapun jua«.dia merasa semua yg dimiliki di dunia ini. jabatan merupakan amanah dari YANG MAHA MEMILIKI KEHIDUPAN« . Berbahagialah orang-orang yang beriman«.ALLAH« tolonglah hamba ini«.RAHMAT-NYA«. duduk ataupun berdiri«tiada duka cita pada hati dan wajahnya« dia merasa apa yang diciptakan ALLAH tiada yang sia-sia« Semua merupakan sunahNYA«tak pernah berburuk sangka pada ALLAH dan juga pada manusia lainnya« Dia percaya takdir ALLAH merupakan yang terbaik pada setiap mahluk«. UJIAN hrs dihadapi dgn KESABARAN dan KETABAHAN« Dgn menyadari semua perbuatan ada pertanggung-jwbn«Kita rela hidup dibwh peraturan yg MAHA PENGATUR HIDUP« Kita merasa tiada memiliki apapun di dunia ini«seperti pd saat dia hadir di dunia ini«telanjang.

Tidaklah mudah untuk bersyukur ketika ujian dan cobaan itu hadir. perselingkuhan. larut mengejar karier. melemah dan jatuh sakit. Teman. ada peran saya yang membuat suami seperti itu. apa yang harus saya syukuri melihat suami selingkuh?' Saya kemudian menjelaskan kepada beliau kenapa harus bersyukur kepada Allah disetiap kondisi apapun hidup ini adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. seburuk dan semenderita apapun dalam hidup kita.' Yang ada. Pahit dan perih yang kita rasakan bagai hati yang teriris. selama ini saya kurang melayani suami dengan baik. orang yang mencintaimu. Izinkan saya mengajak anda. penyebab penderitaan hidupku!' 'Kenapa engkau lakukan itu kepadaku. Mungkin saja suami saya tidak sepenuhnya bersalah. Sedikit demi sedikit belajar untuk mengevaluasi diri dan belajar untuk menjadi pasangan hidup yang lebih baik. Kemudian beliau bertutur. melayani suami dengan tulus. kuat dan hidup lebih sehat. 'Benar Mas Agus. 'Terima kasih Ya Allah. 'Ini kan gara-gara kamu.' 'Mengapa malang betul nasibku ini?' Saya yakin tidak mudah menyikapi setiap ujian dan cobaan hadir di dalam hidup kita. pernghianatan. ketika cobaan itu datang yang ada kita marah.' Kesadaran ibu tersebut untuk bersyukur dibalik perselingkuhan suaminya ada hikmah yang bisa petiknya. Kesibukan mengejar karier. sepatutnya saya juga bermuhasabah (instropeksi diri). kesal dan mencari siapa yang patut kita salahkan. tenggelam dalam dunianya sendiri menyebabkan lupa terhadap Sang Khaliq dan amanah yang dititipkan yaitu suami serta anak-anaknya. 'Mas Agus. kehilangan orang yang dicintai. Apalagi menyambut dengan riang gembira dengan mengucapkan. bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri akan membuat anda roboh. Bersandar kepada Allah berarti bersyukur atas setiap peristiwa apapun yang terjadi pada .Bersyukurlah Pernah ada ibu yang memprotes saya begini. perhinaan dan semua yang membuat perih hati kita. mengokohkan rumah tangga dengan ketaqwaan kepada Allah membuat rumah tangganya menjadi indah. Perceraian. yakinlah semua itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Saya tenggelam dalam pekerjaan. Engkau telah memberikan kami cobaan dalam hidup ini. Namun bila setiap ujian dan cobaan kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membuat anda kokoh.

Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. jiwa dan buah-buahan.diri kita. kelaparan. Dan berikanlah berita gembira kepada mereka orang2 yang sabar. yaitu orang2 yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan 'Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun' (Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadaNya kami kembali). Mereka itulah orang2 yang mendapatkan petunjuk (QS. kekurangan harta. . alBaqarah : 155 -157).

´ (Al Ahzab: 32) Rasulullah Shallallahu µAlaihi Wasallam juga telah bersabda : ³Wanita itu adalah aurat. Padahal Dia telah memperingatkan: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. Begitu mudahnya wanita tersebut memperdengarkan suaranya yang bak buluh perindu. Tidak hanya wajah dan tubuhnya yang menjadi barang dagangan. At Tirmidzi. Apabila ia memperdengarkan suaranya. baik secara langsung atau lewat radio dan televisi. tanpa ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta¶ala. suaranya pun bisa mendatangkan banyak rupiah Ukhti Muslimah«. 2/36). wanita tidak boleh memperdengarkan suaranya dengan . Ketika mengingatkan imam yang keliru dalam shalatnya. Suara merupakan bagian dari wanita sehingga suara termasuk aurat. 434) Para wanita diwajibkan untuk menjauhi setiap perkara yang dapat mengantarkan kepada fitnah. dishahihkan dengan syarat Muslim oleh Asy Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi`i dalam Ash Shahihul Musnad. maka seharusnya ia menghentikan ucapannya. Oleh karena itu para wanita diperintahkan untuk tidak mengeraskan suaranya ketika bertalbiyah1. apabila ia keluar rumah maka syaitan menghias-hiasinya (membuat indah dalam pandangan laki-laki sehingga ia terfitnah)´. Suara empuk dan tawa canda seorang wanita terlalu sering kita dengarkan di sekitar kita. (HR. Terlebih lagi bila wanita itu berprofesi sebagai penyiar atau MC karena memang termasuk modal utamanya adalah suara yang indah dan merdu. demikian fatwa yang disampaikan Asy Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan dan Asy Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al Jibrin sebagaimana dinukil dalam kitab Fatawa Al Mar¶ah Al Muslimah (1/ 431. kemudian dengan itu terfitnahlah kaum lelaki.Dibalik kelembutan suaramu Banyak wanita di jaman ini yang merelakan dirinya menjadi komoditi.

atau yang semisalnya. ia berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa melembutkan suaranya. 422) Demikian pula dalam masalah adzan. sebagaimana tuntunan Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Ucapan tashbih itu untuk laki-laki sedang tepuk tangan untuk wanita´. yakni tidak seperti suaranya ketika berbicara dengan suaminya.ber-tashbih sebagaimana laki-laki.´ (Tafsir Ibnu Katsir.´ . Al Bukhari no. di mana ia memperdengarkan suaranya kepada laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah seorang laki-laki boleh berbicara dengan wanita melalui pesawat telepon atau secara langsung?´ Asy Syaikh menjawab: ³Apabila seorang wanita bekerja di stasiun radio maka dapat dipastikan ia akan ikhtilath (bercampur baur) dengan kaum lelaki. Maksud penyakit dalam ayat ini adalah syahwat (nafsu/keinginan) berzina yang kadangkadang bertambah kuat dalam hati ketika mendengar suara lembut seorang wanita atau ketika mendengar ucapan sepasang suami istri. tanpa berpanjang kata melebihi keperluan semula. Ketika terpaksa harus berbicara dengan laki-laki dikarenakan ada kebutuhan. (HR. Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah u berkata dalam tafsirnya: ³Makna dari ayat ini (AlAhzab: 32). Yang seperti ini tidak diragukan lagi kemungkaran dan keharamannya. tapi cukup menepukkan tangannya. Dia dibolehkan hanya berbicara seperlunya. Bahkan seringkali ia berdua saja dengan seorang laki-laki di ruang siaran. Suara wanita di radio dan telepon Asy Syaikh Muhammad Shalih Al µUtsaimin rahimahullah pernah ditanya: ³Bolehkah seorang wanita berprofesi sebagai penyiar radio. wanita dilarang melembutkan dan memerdukan suaranya sebagaimana larangan Allah Subhanahu Wa Ta¶ala dalam surat Al-Ahzab di atas. Telah jelas sabda Nabi Shallallahu µAlaihi Wasallam: ³Jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita. tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengumandangkannya lewat menara-menara masjid karena hal itu melazimkan suara yang keras. 3/491). 1203 dan Muslim no.

Ikhtilath yang seperti ini selamanya tidak akan dihalalkan. Walaupun seandainya tidak terjadi yang demikian ini. Syaikh µAbdullah bin µAbdirrahman Al Jibrin menambahkan dalam fatwanya tentang permasalahan ini: ³Wajib bagi wanita untuk bicara seperlunya melalui telepon. maka hal ini diperbolehkan. maka bergeser menjadi haram. atau tujuan lain yang semisalnya. Sedangkan mengajak bicara wanita secara langsung maka tidak menjadi masalah. laki-laki yang mengajaknya bicara ternyata menikmati dan berlezat-lezat dengan suaranya. namun tanpa sepengetahuan si wanita.´ (Fatawa Al Mar`ah. Terlebih lagi seorang wanita yang bekerja sebagai penyiar radio tentunya berusaha untuk menghiasi suaranya agar dapat memikat dan menarik.´ (Fatawa Al Marµah Al Muslimah. atau anak perempuan pamannya dan yang semisal mereka. karena ia dalam keadaan terpaksa dan ada faidah yang didapatkan bagi kedua belah pihak di mana keperluan bisa tersampaikan padahal tempat saling berjauhan dan terjaga dari pembicaraan yang mendalam di luar kebutuhan dan terjaga dari perkara yang menyebabkan bergeloranya syahwat salah satu dari kedua belah pihak. Misalnya wanita yang diajak bicara itu adalah orang yang telah dikenalnya. Namun bila hanya sekedar memberi kabar atau meminta fatwa mengenai suatu permasalahan tertentu. maka haram bagi laki-laki tersebut dan wanita itu tidak boleh melanjutkan pembicaraannya seketika ia menyadarinya. Yang demikian inipun merupakan bencana yang wajib dihindari disebabkan akan timbulnya fitnah. dengan syarat wanita tersebut berhijab dan aman dari fitnah. Yang tidak diperbolehkan adalah berlezat-lezat (menikmati) suara tersebut atau terus-menerus berbincang-bincang dengan wanita karena ingin menikmati suaranya. 1/435) Laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya . Adapun mendengar suara wanita melalui telepon maka hal tersebut tidaklah mengapa dan tidak dilarang untuk berbicara dengan wanita melalui telepon. Seperti inilah yang diharamkan. 1/433-434). sama saja apakah dia yang memulai menelepon atau ia hanya menjawab orang yang menghubunginya lewat telepon. seperti istri saudara laki-lakinya (kakak/adik ipar). Namun yang lebih utama adalah meninggalkan hal tersebut kecuali pada keadaan yang sangat mendesak. Akan tetapi apabila timbul sikap-sikap lunak dan lemah-lembut.

sekedar perkenalan (taµaruf) ±kata mereka. bila seorang laki-laki telah meminang seorang wanita. Pihak lakilaki juga demikian. maka ini perbuatan yang mungkar dan haram. Si wanita memperdengarkan suaranya dengan mendayu-dayu karena menganggap sedang berbincang dengan calon suaminya. orang yang bakal menjadi kekasih hatinya. Contoh yang paling mudah adalah masalah pembicaraan antara keduanya secara langsung ataupun lewat telepon. Dan pembicaraan itu dilakukan untuk saling memberikan pengertian.Kenyataan yang ada di sekitar kita. keduanya menilai hubungan mereka telah teranggap setengah resmi sehingga apa yang sebelumnya tidak diperkenankan sekarang dibolehkan. Tapi sebenarnya bagaimana timbangan syariat dalam permasalahan ini? Asy Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan menjawab:´ Tidak apa-apa seorang laki-laki berbicara lewat telepon dengan wanita yang telah dipinangnya (di-khitbah-nya). sebatas kebutuhan dan tidak ada fitnah di dalamnya. Allah Subhanahu Wa Ta¶ala telah berfirman: ³Maka janganlah kalian merendahkan suara dalam berbicara sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang maµruf. Adapun pembicaraan antara laki-laki dan wanita.´ (Al-Ahzab: 32) . antara pemuda dan pemudi. Namun bila keperluan yang ada disampaikan lewat wali si wanita maka itu lebih baik dan lebih jauh dari fitnah. mengajak kepada fitnah dan menjerumuskan kepada perbuatan keji. apabila memang pinangannya (khitbah) telah diterima. menyapa dengan penuh kelembutan untuk menunjukkan dia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih sayang.sementara belum ada khithbah di antara mereka.

Al-Bukhari dan Muslim) ''Termasuk perkara yang menambah kedahsyatan har itersebut adalah didekatkannya matahari dengan manusia sehingga peluh mereka bercucuran. Al-Bukhari dan Muslim).. Tidak ada seorang pun yang menoleh kepadayang lain karena kegelisahan yang menyelimuti. : ³Wahai Rasulullah. ³Perkaranya terlalu dahsyat dari membuat mereka berkeinginan demikian. pent. . ³ Abu Hurairah radhiyallahuµanhu berkata.³Didekatkan mataharidengan makhluk(manusia) pada harikiamat hingga jarakmatahari dari merekaseukuran mil. Al-Miqdad ibnul Aswadradhiyallahuanhu mengabarkan. para lelaki dan para wanita seluruhnya dikumpulkandalam keadaandemikian berartisebagian mereka akanmelihat aurat sebagianyang lain?´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam menjawab.´ (HR.. ³Akupernah mendengarRasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda: .Akhir dari zaman ''Manusia bangkit dari kubur-kubur mereka dalam keadaan tanpabusana. Semua dicekam ketakutan!Ketika Aisyah radhiyallahu µanha mendengar berita in idari RasulullahShallallahu µalaihi wasallam.´ (HR.´ ±Sulaimbin µAmir (perawi yangmeriwayatkan dari Al-Miqdad.dan belum dikhitan. ³Rasulullah Shallallahuµalaihi wa sallambersabda : ³Manusia berkeringat pada hari kiamat sampai-sampai keringatmereka bercucuran kebumi setinggi 70 hastadan mengekang(menenggelamkan)mereka sampaimencapai telingatelingamereka. tanpa alas kaki.). ia berucap.

.³ Kekuatan manusia ketika hari kiamat berbeda dengan kekuatannya ketika sekarang di dunia.Demikian beberapa penjelasan mengenai cara mendudukkan akal.Bahkan di hari kiamat.´ RasulullahShallallahu µalaihi wasallam memberi isyaratke mulutnya. Mungkin saja jika manusia saat ini berdiam selama 50 hari di bawah terik matahari. ´ (Syarh Al µAqidah Al Wasithiyah.Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk memahami ajaran Al Qur ¶an dan AsSunnah. tanpa adanya naungan. 370) Intinya. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya.Namun manusiaketika hari kiamat memiliki kekuatann yang luar biasa. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya.maka logika kitalah yang patut dipertanyakan. Dan diantara mereka adayang benar-benarditenggelamkan olehkeringatnya. Nabi shallallahu µalaihi wasallam menjelaskan. hal.³DemiAllah. Jika bertentangan.´±Rasulullah bersabda. sangat jauh berbeda dengan keadaan di dunia. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai di mata kaki.´ (HR. ³ Keringat manusia ketika itu sesuai dengan kondisi amalannya.Ada pula yang keringatnya sampai di paha.tanpa ada naungan. Ada yang lain sampai di pinggang. intinya matahari ketika itu akandidekatkan dengan jarak yang begitu dekat. tentu saja bumi akan hangus terbakar.apakah ukuran jarakataukah kayu/alat yangdigunakan untukmencelaki mata.³Maka manusia (padasaat itu) dibanjiri peluh sesuai kadar amalan mereka.Alhamdulillahilladzi bi ni ¶matihi tatimmush sholihaat. juga semoga kita dapat mendudukkan akal sesuai tempatnya.Di antara mereka adayang keringatnya sampai kedua pinggangnya. Ada mungkin yang mengatakan. hadits ini terasa bertentangan dengan logika kita. logika kita tidaklah mungkin bertentangan denganakal.tanpa makan dan minuman. tanpa makan dan minum. Allahumma sholli µala Nabiyyina Muhammad wa µalaalihi wa shohbihi wasallam. ´ Jika kita memperhatikan.Muslim)Jadi. aku tidak tahuapa yang beliau maksudkan dengan mil.mereka akan berdiam selama 50 ribu tahun.Namun sebenarnya dapat kita katakan.Akan tetapi. Diantara mereka ada yang keringatnya sampai kedua lututnya. pasti dia akan mati. Lalu apa yang terjadi jika matahari didekatkan ke kepala dengan jarak yang begitu dekatnya ?! ´Dalam hadits riwayat muslim di atas. ³Saat ini jika matahari didekatkan ke bumidengan jarak satu mil ± padahal suhu matahari begitu tinggi (suhu permukaannya sekitar 6000oC)-.

serta mengarahkan anakanaknya agar selalu mengamalkan akhlaqul karimah . Bahkan. Akhlak juga diibaratkan sebagai air yang jernih dan suci. kemudian buahnya dapat bermanfaat bagi yang memakannya. Akhlak mulia adalah anugerah terindah yang diberikan Allah Azza Wa Jalla kepada para hamba-Nya. pada lingkungan keluarga. ''Wahai orang-orang yang beriman. tentu saja orang tua memiliki peranan penting dalam membangun akhlak anak-anak. jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. yang bertanggung jawab dalam pembinaan akhlak ini adalah . yang bisa menyucikan dan memberi banyak manfaat bagi makhluk hidup. pada lingkungan masyarakat. kapan saja dan di mana saja. akhlak memiliki peranan penting dalam terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Sebab. Kedua. Akhlak menjadi ikon determinan dalam proses kemajuan bangsa. Akhlak menjadi standar kelayakan manusia untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Azza Wa Jalla. dalam konteks yang lebih luas. Ia bak pohon yang tumbuh dan berbuah. negara.'' (QS Attahrim [66]: 6). mengawasi. orang tua seyogianya selalu mengontrol. Untuk itu. Manusia yang berakhlak mulia ibarat mutiara yang bersinar dalam kegelapan. dan agama. orang tua adalah bagian terdekat sekaligus memiliki pengaruh besar dalam diri dan jiwa sang anak. Oleh karena itu. upaya pembinaan akhlak mulia adalah suatu keniscayaan yang harus terus dilakukan. secara psikologis.Pembinaan akhlak Akhlak adalah cermin tingkah laku manusia. Allah Azza Wa Jalla berfirman. Lantas siapa yang bertanggung jawab untuk membina akhlak ini dalam lingkup keluarga dan masyarakat ??? Pertama.

. pada lingkungan yang lebih luas. Artinya. dan jika rusak maka akan hancurlah bangsa itu.'' Wallahi taufiq Wal Hidayah. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. serta cendekiawan. Mereka harus dapat memberikan petunjuk pada masyarakatnya. . Syauqi Beik dalam kata-kata hikmahnya mengungkapkan : ''Sesungguhnya umat dan bangsa itu sangat bergantung pada akhlaknya. dan berkata: "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri ?" (QS. 'Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar.. Ketiga. serta kaum cendekiawan harus sadar akan hal tersebut. Allah Azza Wa Jalla berfirman. Oleh karenanya. jika baik. maka akan kuat bangsa itu. Allah Azza Wa Jalla berfirman.para ulama.Fushshilat:33) Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ila ha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.. mengerjakan amal yang saleh. yang bertanggung jawab atas pembinaan akhlak ini adalah pemerintah atau umara . Meraka adalah cermin bagi masyarakat. akhlak mulia sudah selayaknya terpancar dalam diri seorang pemimpin (umara). pendidik. Seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan bagi rakyatnya.. yakni negara.'' (QS As-sajdah [32]: 24). kaum pendidik. Apa yang mereka lakukan sejatinya akan ditiru dan dipraktikkan oleh masyarakat. para ulama.

Pencipta kita. Apabila belum mampu. Aku mencintaimu karena Allah . Allah SWT. saudara-saudara kita. sahabat-sahabat kita. Lalu .. yaitu . MENIKAH.Mungkinkah ini cinta? Ketika kita mencintai orang tua kita. Uhibbukum fillah . Naudzubillahimindzalik. Allah SWT.. MENIKAH... Berarti itu normal.. Itulah jalan mulia yang Allah berikan pada hamba-Nya yang LEMAH dan TERBATAS.. seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa CINTA itu anugerah terindah yang diberikan Allah pada kita.. Yang Maha Kuasa atas HIDUP dan MATI kita. bahkan anak-anak didik kita kelak ... Kawan . Ternyata punya aturan yang indah untuk mengekspresikan CINTA kita terhadap LAWAN JENIS... . Namun. Jangan sampai "MENCINTAI" sesama jenis. Dan justru kita patut bersyukur ketika diberi perasaan ini. Katakanlah Uhibbukum fillah ... Bagaimana jika CINTA itu hadir terhadap lawan jenis kita? Jangan pernah sesali dan jangan pernah takut ketika kita JATUH CINTA pada LAWAN JENIS. Yang Maha Pemberi Cinta. maka shaumlah.. Ya! Itu normal. BAGAIMANA CARA MENGEKSPRESIKAN CINTA KITA TERHADAP LAWAN JENIS? *Big question! Allah SWT. Yang tak bisa apa-apa tanpa kasih sayang-Nya.

Seharusnya sih. maka jangan salah.. tapi ingat! Setan tidak akan berhenti sampai kita mengikuti mereka. Ya Allah . BERPEGANGAN TANGAN Pegangan tangan sudah tak asing lagi kita lihat. Ya. lebih malu dan takut pada ALLAH SWT. Hemmm . Karena sungguh. Tak takut lagi dilihat orang. kita sudah pernah berciuman sebelum menikah.. yang lain ngontrak! Heuleuh..BUKAN dengan PACARAN. bukan pada manusia.. Naudzubillahimindzalik! Jauhkan kami dari dosa besar ini. Naudzubillahimindzalik! Berciuman dengan yang bukan mahrom kita.. Jauhkan . tapi ketika syetan itu sudah merasuk ke mata. 2. . asal kuat iman. Pegangan saja diharamkan! Bagaimana perasaan kita ketika melihat bahwa istri atau suami kita berciuman dengan orang yang bukan mahromnya? Tentu sakit hati! Marah! Benci! Jijik! Apa perasaan istri atau suami kita. Kita sudah tahu bahwa ketika berdua-duaan dengan lawan jenis. maka yang ketiganya adalah setan. tapi tentunya dihadapan ALLAH. jika suami atau istri kita pernah melakukan dosa besar ini! Zina! Naudzubillahimindzalik! Naudzubillahimindzalik! TAK RELA! HINA! Bukan hanya hina dihadapan manusia. Faktanya. ya Allah . HARAM! Naudzubillahimindzalik! Padahal bisa jadi orang yang menjadi pacar kita saat ini. Seolah dunia milik berdua.. BELUM TENTU jadi YANG HALAL bagi kita. tapi syetan itu cerdik! Kita berdalih. bisa saja terjadi (*maaf) KISSING.heuleuh! Tak malu lagi dilihat orang. hati. PACARAN itu salah satu hal yang MENDEKATI ZINA. Bayangkan. Hal itu sudah tidak tabu lagi.. BERKHALWAT Berdua-duan di tempat sepi. (*maaf) BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI Memang TIDAK semua yang PACARAN pernah melakukan hal ini. ketika mereka tahu. dan anggota tubuh yang lain.. aktifitas PACARAN itu diantaranya: 1. SAKIT!! Naudzubillahimindzalik! 3. Walaupun awalnya hanya ingin mengobrol saja.

KEMATIAN itu PASTI.S.. Bisakah kita mengucap LAA ILLAAHA ILLALLAAH . ya Allah . saya meninggal? Tak ada yang tahu. Mari kita bermuhasabah diri bersama-sama ... jika CINTA kita pada selain-Nya lebih besar daripada CINTA kita pada-Nya.... kita akan bergelut dengan syetan. An Nur:26} Selalu ingatlah. Perjuangan kita yang sebenarnya adalah pada saat SYAKARATUL MAUT. BUKAN aku yang berkata PACARAN itu HARAM."Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji... ALLAH SWT . dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).. *Jadi merinding sendiri Astagfirullahaladziim . Hanya IKHTIAR yang IKHLAS untuk selalu berada di dekat-Nya lah yang akan menolong ... Jika terkadang kami melupakan-Mu . Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).. Sungguh .. Yang Berhak MENGHIDUPKAN dan MEMATIKAN kita kapan saja DIA mau.. Tapi.. Mungkin saja setelah menulis NOTE ini. LAA ILLAAHA ILLALLAAH adalah kalimat yang sangat menentukan kita di akhirat nanti. Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)" {Q... Syetan itu cerdik! Mereka akan terus menggoda manusia sampai hari kiamat tiba. Ampuni kami. PENCIPTA KITA . Berlatih dari sekarang pun untuk mengucapkan kalimat itu.. Bahkan pada saat SYAKARATUL MAUT. TAK ADA GUNA.. Tak bisa dihindari.?!? Tergantung keimanan dan ketakwaan kita pada saat masih hidup.. Kawan . Kawan . dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula).

kita. kita akan SENDIRI. Kita sama-sama berusaha. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji." (Q. ISLAM sangat memuliakan manusia. . satu ayat saja. Ia akan disalahkan! Dituntut! Maka ketika kita tahu. Orang yang sudah tahu tentang suatu hukum Islam. Saling mengingatkan .. Dalam surat CINTA-NYA untuk para MANUSIA. Tergantung apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini.. tak usah takut. tapi di AKHIRAT. Kawan . Dan suatu jalan yang buruk. ALLAH berfirman: " Dan janganlah kamu mendekati zina. Itulah bentuk KASIH SAYANG dan CINTA yang HAKIKI .S..... perlu dipertanyakan. Ketika TIDAK ADA yang MENGINGATKAN.. berarti mereka SAYANG pada kita. Di akhirat nanti.. Muhasabah kita bersama . tidak adakah yang SAYANG dan CINTA pada kita? Di sini kita bisa hidup bersama-sama. Mungkin sendiri dengan SENYUMAN atau TANGISAN. kita akan saling menuntut satu sama lain.. Kawan .. Tak usah malu.. Sungguh . Cara berterima kasih pada ALLAH adalah dengan MENCINTAI-Nya lebih dari yang lain. AL ISRA:32) Itulah SURAT CINTA ALLAH untuk kita. KASIH SAYANG dan CINTA kita pada orang-orang yang kita SAYANGI dan CINTAI. langsung sebarkan pada yang lain. Maka celakah ia! Karena orang-orang yang berada di dekatnya saat hidup akan menuntutnya. MELAKSANAKAN apa yang DIPERINATHKAN-Nya dan MENJAUHI apa yang SUDAH JELAS DILARANG-Nya. Ketika ada yang MENGINGATKAN. tapi dia tidak menyebarkannya pada yang lain..

." "Ketika kita TIDAK MAU diatur oleh HUKUM ALLAH. Takut dibenci. berarti kita MALU Tuhan kita ALLAH. Aku lebih takut DIBENCI dan DIJAUHI ALLAH. sungguh .Teringat perkataan seseorang: "Ketika kita MALU menyampaikan KEBENARAN yang datangnya dari ALLAH.. Terkadang aku takut menyampaikan kebenaran... takut dijauhi! Tapi." Ya . . berarti kita TIDAK MAU ALLAH menjadi Tuhan kita.

rombongan berikut"y adalah yg wajah bercahaya seperti bentang yg berkilau.pasti ia akan menyinari langit & bumi.sehingga kecantikan mereka hanyalah d nikmati oleh suami" mereka d surga..entah dg alasan apa ?kepuasan pribadi.dg aroma yg harum semerbak..Bidadari surga bismillahirohmanirohim.musim panas`tlah berlalu datanglah musim dingin....BUKHORI) kecantikan fisik sabnda Rosul""rombongan yg pertama masuk syurga adalah dg wajah bercahaya bak rembulan d malam purnama.(HR....popularitas yg semua"y berujung pada satu hal HAWA NAFSU padahal nun jauh d surga sana terdapat mahkluk yg belum pernah seorang pun melihat"y dan mereka sangat pemalu ...sunnguh tutup kepala seorang wanita surga itu lebih baik dari pada dunia & seisi"y (HR.masing" orang d antara mereka mempunyai 2 istri d mana sumsum tulang betis"y keliatan dr balik dagiing"y D dlm syurga nanti tidak ada bujangan ataupun gadis.materi dunia..tapi MasyaAllah(geleng")tp itulah kenyataan....seseorang yg munkin dg mudah"y melepas jilbab"y dan mersa enjoy mempertontonkan kecantikan"y . Andai kita kembali membuka kumpulan ayat" dan hadist tentang bidadari syurga Harum"y bidadariRosulullah saw bersabda""sekira"y salah seorang bidadari syurha datang k dunia.BUKHORI) Abu shuaib al_karami menyatakan HUR adalah bentuk jamak dr haura yaitu wanita muda yg cantik jelita dg kulit yg putih bersih da mata yg sangat hitam Sopan &pemalu ALLAH swt menyifati bidadari yg menundukan pandangan" pada tiga tempat d AL"QUR"AN ...

tdk pernah d sentuh manusia sebelum mereka (penghuni" syurga yg menjadi suami mereka) dan tidakmpula oleh jin Maka nikimat RABB_MU manakah yg kamu dustakan ?seakan akan bidadari itu permata yakut dan marjjan (QS.ia berkata ""saya bertanya ""wahai Rosullullah ..manakah yg lebih utama ..tubuh mereka adalah kain sutra.sebuah perkataan yg seharus"y membuat kita wanita dunia menjadi lebih bersemangat &bersungguh untuk menjadi wanita solehah .begitu indah perkataan Rosul .berusaha lebih keras agar menjadi wanita penghuni syurga ??????????? .wanita" dunia atau budadri yg bermata jeli ?? Beliau(Rosul) menjawab ""Wanita" dunia lebih utama dari pada bidadari" yg bermata jeli.sanggul"y mutiara dan sisir"y terbuat dr emas"""" Subhannallah.yaitu d dlm syurga terdapat bidadri" yg sopan menundukan pandangan mereka .kulit"y putih bersih.berusaha menjadi sebaik"y perhiasan dunia.perhiasan"y kekuning"an.Ar_Rahman 56_58) ====================================================== Dr ummu salamah Radhiallahu "anha.pakain"y berwarna hijau .puasa mereka dn ibadah mereka ?!!ALLAH meletakan cahaya d wajah mereka ..seperti kelebihan apa yg tampak dari pada apa yg tidak tampak "" ""karena apa wanita dunia lebih utama dr pada mereka ??? belaiu menjawab ""karna sholat mereka.

Sebaliknya PEMBATASAN RIZKI dan UJIAN dari Allah. Mereka memahami apa yang dibutuhkan di DUNIA sebagai KEBAIKAN. Mereka tidak menganggap KEBAIKAN dari Allah sebagai PEMULIAAN Dan Mereka tidak menganggap KEBURUKAN dari Allah sebagai PENGHINAAN. ´Adapun bila Tuhannya mengUJInya lalu memBATASi RIZKInya maka dia berkata: "Tuhanku mengHINAkanku". Dianggap PENGHINAAN dirinya dan KEBENCIAN dari Allah. Allah serahkan dia pada HAWA NAFSUnya. Sebaliknya jika Allah memBENCI seorang hamba maka Allah jadikan dia menCINTAi HARTA dan Allah MUDAHkan baginya untuk memPEROLEHnya. Allah karuniakan baginya pemahaman agama. Dan mereka memahami apa yang dibutuhkannya di DUNIA sebagai KEBURUKAN. Allah memakaikannya dengan sifat alµafaf.banyak cara Allah menyayangi hamba-Nya. Bagaimanakah cara Allah menCINTAi dan menSAYANGi hamba-Nya ? Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. ia mudah berbuat fasad (kerusakan)... Mereka akan menyikapi KEBAIKAN dan KEBURUKAN adalah UJIAN Allah.(QS Al-Fajr: 15-16) Orang yang memahami DUNIA adalah arena UJIAN. Allah iILHAMkan kepadanya DUNIAnya. Allah ilhamkan kepadanya ketaatan. maka ia mengendarai al-µinaad (keras kepala). Allah cukupkan baginya dengan sifat alkafaf (merasa cukup dengan rezeki yang memadai) .. ´Adapun manusia apabila Tuhannya mengUJInya lalu diMULIAkan-Nya dan diberi-Nya keSENANGan.. Allah menguatkannya dengan keyakinan. Allah biasakan ia dengan qana¶ah (menerima apa yang ada). dan menzhalimi hamba-hamba (Tuhan)´ (Bihar al-Anwar 103 : 26. maka dia berkata: "Tuhanku telah meMULIAkanku". Dianggap PEMULIAAN dirinya dan KASIH SAYANG dari Allah. DIBUKAnya pintu RIZKI dan KESENANGAN dari Allah.) . Kadang manusia tidak memahami bentuk KASIH SAYANG Allah. ´Jika Allah menCINTAi seorang hamba..

namun beruntunglah orang yang mengambil ilham ketaatan dan merugilah orang yang mengambil ilham kemaksiatan. Allah mengILHAMkan kepadanya keTAATan dan selalu meberinya PETUNJUK.´ (QS Al Anfal :29) 2. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. niscaya Allah memberikan RAHMAT (KASIH SAYANG)-Nya kepadamu dua bagian. lalu ia bersegera menyucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan dan ketakwaan sehingga Allah akan selalu memberinya petunjuk dengan NUR (cahaya) dan FURQAN (pembeda).Yunus:107) ³Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. az-Zukhruf:32) . niscaya Dia akan memberikan kepadamu FURQAAN (pembeda) dan menghapuskan segala kesalahankesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa) mu.´ (QS Al-Syams [91] : 8-9) Dan Allah mencintai orang yang terilhami oleh ketaatan dan ketakwaan. ´Hai orang-orang yang beriman (kepada para rasul). berTAKWAlah kepada Allah dan berIMANlah kepada Rasul-Nya. dan menjadikan untukmu NUR (cahaya) yang dengan NUR (cahaya) itu kamu berjalan dengannya dan Dia mengAMPUNi kamu. agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengilhamkan kepada jiwa semua manusia ketaatan dan maksiat. ³Maka Allah ilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan.´ (QS. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Allah membiasakan kepadanya sifat QANA¶AH (ridlo menerima pemberian Allah subhanahu wata¶ala apa adanya) ³Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu.1.´ (QS Al Hadid :28) ´Hai orang-orang yang beriman.´ (QS. dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. jika kamu bertaTAKWA kepada Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Allah memberikan UJIAN dan COBAAN.³Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat. Dan barangsiapa yang dianugrahi al HIKMAH itu.. Bukhari) Rasulullah saww bersabda : ´Jika Allah mencintai seorang hamba maka Allah berikan cobaan baginya. ´Jika engkau merasa beruntung dengan memiliki apa yang mencukupimu. Imam as menasihatinya. Allah akan memberikan SAKINAH dan meneguhkan keIMANanya. Allah memberikannya AL-HIKMAH (kefahaman yang mendalam (FAQIH) dalam ilmu agama) ´ Allah menganugrahkan al HIKMAH (kefahaman yang dalam tentang Al Qur'an dan As Sunnah) kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan jika Allah mencintainya dengan kecintaan yang sangat maka Allah akan mengujinya.Al an¶am 165) Seseorang mengeluh kepada Imam Ja'far al-Shadiq as tentang ketamakannya yang kian hari bertambah.´ (QS Al-Fah :4) 5.´ (HR.Bukhari-Muslim) 4.´ 3. untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. ³Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka ditimpakan ujian padanya. maka engkau akan merasa cukup dengan kebutuhan terkecil dunia ini. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). ia benar-benar telah dianugrahi KARUNIA yang BANYAK.´ (QS." (QS Al Baqarah :269) "Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan maka dijadikannya FAQIH (kefahaman yang mendalam) terhadap ilmu agama" (HR. .´ Para sahabat Nabi bertanya : ´Apakah ujiannya?´ Rasulullah saww menjawab : ³Tidak sedikit pun Allah tinggalkan baginya harta dan anak. ´ Dia-lah yang telah menurunkan keTENANGan (SAKINAH) ke dalam hati orang-orang mu'min supaya keIMANan mereka berTAMBAH di samping keimanan mereka (yang telah ada). Sebaliknya jika engkau tidak merasa puas dengan memiliki kebutuhan-kebutuhan minimum dunia ini. maka seluruh kesenangan duniawi takkan bakal mencukupimu..´ (Baqir al-Majlisi.

³Barangsiapa yang tidak pernah mengalami musibah. Bihar al-Anwar 15 : 1 : 53) 6. maka ia jauh dari kasih sayang Allah. Rasulullah shalallahu wa sallam diundang ke rumah salah seorang muslim. Sewaktu beliau tiba di rumahnya.´ (Baqir al-Majlisi.´ (Bihar alAnwar 15 : 56. ´Seutama-utama ibadah adalah al-µafaf´ (Al-Kulayni. Allah memberikannya sifat al-µAfaf ( sifat menjaga kehormatan diri dari perbuatan-perbuatan hina) Diriwayatkan oleh Imam Ja¶far al-Shadiq as bahwa Imam Ali as berkata. beliau melihat seekor ayam sedang bertelur di sebuah sarang di samping rumah.´ Sesungguhnya Allah CEMBURU.Kanz al-µUmmal hadits ke : 30793) Imam Muhammad al-Baqir as berkata. Allah akan menjaganya dari apa yang diharamkan-Nya Dari Abu Hurairah Ra: Bersabda Rasulullah Saw. sesungguhnya saya selama ini tidak pernah sakit´ Rasulullah segera meninggalkan rumah tersebut. seraya berkata.) Atau dalam hadits lainnya.Bihar al-Anwar 81 : 188 . pemilik rumah tersebut bertanya kepada beliau. ³Engkau heran melihatnya. Imam Ja¶far al-Shadiq as berkata. ya Rasullah? Demi Allah yang telah memilih Anda sebagai Nabi. dan cemburu Allah adalah menCEGAH seseorang mengerjakan apa yang diHARAMkan-Nya" (HR. Al-Kafi 2 : 79) Dan sabda Rasulullah saww.´ (Bihar al-Anwar 15 : 55) Suatu hari. Beliau melihat telor ayam tersebut tidak jatuh. Betapa takjubnya Rasullah saww melihat kejadian tersebut. Karena itu. yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang hina (al-hayya al-muta¶affif)´( Bihar alAnwar 71 : 270) . ´Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang pemalu. ´Sesungguhnya apabila Allah menCINTAi seorang hamba niscaya Dia tenggelamkan hamba tersebut ke dalam COBAAN. dan kalaupun jatuh ternyata tidak pecah. ´Sesungguhnya Allah µAzza wa Jalla menjanjikan UJIAN dan COBAAN kepada seorang mukmin sebagaimana seorang suami menjanjikan kepada isterinya dengan HADIAH yang diRAHASIAkan (disembunyikan)-nya.Bukhari-Muslim) 7.

Allah akan memberikannya KHUSNUL KHOTIMAH "Hai jiwa yang tenang. dan barangsiapa yang INGIN (kafir) biarlah ia kafir". Itulah KARUNIA Allah. niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku.dan masuklah ke dalam surgaKu.. ´Hai orang-orang yang beriman. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhaiNya. bersikap TEGAS terhadap orang-orang KAFIR. maka barangsiapa yang INGIN (berIMAN) hendaklah ia beriman. yang bersikap LEMAH LEMBUT terhadap orang MU¶MIN. Firman Allah : "Dan katakanlah: "KeBENARan itu datangnya dari Tuhanmu.8. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka." (QS Al Fajr: 27-30) Bagaimana Sahabat Hikmah ? Apakah kita menjadi hamba Allah yang diSAYANG atau diBENCI ? Semuanya terserah PILIHAN kita. barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Dan jika mereka meminta minum. dan TIDAK TAKUT kepada CELAan orang yang suka mencela. yang gejolaknya mengepung mereka. Allah memasukkannya kedalam Kaum PILIHAN. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS Al Kahfi : 29) . berJIHAD di jalan Allah. diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya.´ (QS Al-Maidah:54) 9. maka kelak Allah akan menDATANGkan suatu kaum yang Allah menCINTAi mereka dan merekapun menCINTAi-Nya..

Qodirun µalal Kasbi. Mutsaqoful Fikri. . Haritsun µala waqtihi. Mampu berusaha sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Efisien dalam memanfaatkan waktunya sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan. Kuat Fisiknya sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah/titipan dari Alloh SWT. Matinul Khuluq. walau sedetikpun. Shahihul Ibadah.10 karakter muslim/muslimah sejati Kesepuluh karakter itu adalah : Salimul Aqidah. Bersungguh sungguh dalam jiwanya sehingga menjadikannya seseorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. karena waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan dihadapan Alloh SWT. Luas wawasan berfikirnya sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi disekitarnya. Qowiyul Jismi. Mulia Akhlaknya sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan Lil Alamin). Benar Ibadahnya menurut AlQur¶an dan Assunnah serta terjauh dari segala Bid¶ah yang dapat menyesatkannya. Bersih Akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang syirik. Mujahidun linafsihi.

. Dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik dengan cara yang baik. Naafi¶un Li Ghairihi. Bermanfaat bagi orang lain. Tertata dalam urusannya sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya. Mudah-mudahan dengan kesepuluh karakter yang dikemukakan diatas menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikannya dalam diri kita. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain dan Ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain.Munazhom Fii Su¶unihi.Amin. sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan.

seluruh jiwa. Berimbas pada tersusunnya gambarmu dalam tiap dinding khayalku...Beri sepenuh diri pada sang lelaki suci yang dengan sepenuh hati membawamu ke hadapan Tuhanmu.....Dan tak lebih dari wanita biasa. Karena toh kau hanya manusia . tak mampu aku samakanmu dengan bunga terindah sekalipun. tersempurna...Bagiku manusia adalah makhluk yang terindah.. Berdua menghabiskan waktu denganmu bagaikan mimpi tak berujung.hanya wanita -... itu . Mungkin kau tak peduli..Bahkan tak perlu kau lirikkan matamu untuk melihatku. sesemangat mentari.Jangan pernah kau tatapku penuh...Karena sesungguhnya dirimu terlalu suci....Membuatku inginkanmu sepenuh hati.. mengenakan pakaian sutra emas..Sebelum engkau halal bagiku Duhai kamu yang tercipta dari tulang rusukku..Untuknya dirimu ada..Bagiku kau bunga..Jangan pernah kalah dengan mimpi dan inginku karena sucimu kau pertaruhkan..... Bagiku dirimu salah satu dari semua itu..... Jangan pernah biarkan aku menatapmu penuh.... karenanya kau tak membutuhkan persamaan..Kau memang suci.. meski ujung penutupmu pun tak berani kusentuh........Bukan karena aku terlalu indah.Meniru laku para ustadz.Menyentuhmu merupakan ingin diri. Aku biasa memakai topeng keindahan pada wajah burukku..Tapi kau hanya menjadi wanita biasa di hadapanku bila kau kalah.... berkelebat selalu...... dan tertinggi.... meski hatiku lebih kotor dari lumpur. karena akan membuatku mengingatmu...Ada ingin tapi tak ada henti... Kasihanilah dirimu jika harus hadir dalam khayalku yang masih penuh Lumpur..Berarti memenuhi kepalaku dengan inginkanmu.... Di belahan Bumi manapun kamu berada.. tapi masih sangat mungkin kau termanipulasi.. tapi karena aku seorang yang masih kotor.

Tak ada yang lebih baik dari pilihan Allah.....Mungkin kebaikan itu bukan pada lelaki yang terpilih itu. jangan ada malu. tak perlu dipikir lagi..... seperti dicontohkan ibunda Khadijah.Kekasih tempat kita memberi semua cinta dan menerima cinta dalam setiap denyut nadi kita.. tapi itu pilihan-Nya. melainkan pada jalan yang kau pilih... semua terukir dalam kitab suci.. yang kau bangun dengan segala kekhusyu¶an tangis do¶amu. Atau mungkin kebaikan itu terletak pada keikhlasanmu menerima keputusan Sang Kekasih Tertinggi.. Tunggu sang lelaki itu menjemputmu. mungkin sekarang atau nanti.Jangan ada ragu.kata otakku. Mungkin lelaki suci itu menanti di istana kekalmu. bahkan mungkin tak ada sampai kau mati. Mungkin itu berarti dirimu terlalu suci untuk semua lelaki di dunia fana saat ini..Pilihan Allah tak selalu seindah inginmu..... . terukir dalam kitab suci... Bariskan harapanmu pada istikharah sepenuh hati ikhlas. dalam rangkaian khitbah dan akad yang indah.....Atau kejar sang lelaki suci itu... karena itu adalah hakmu.seperti kisah seorang wanita suci di masa lalu yang meminta ke-Islam-an sebagai mahar pernikahannya...Relakan Allah pilihkan lelaki suci untukmu.

Suamiku. karena sinar keimananmu yang menyilaukan mata hatiku..akhirnya Aku pun menemukanmu.Keluarga sakinah. . karena Aku tidak mencari Istri untuk diriku..hingga Aku pun mengagumimu.hingga Aku pun memilihmu. ... Entah berapa sigma perasaan yang telah kupadukan. dan Aku membutuhkanmu karena Aku mencintaimu.karena Aku ingin memilikimu.... .!!! Pantaskah Aku..... Kenapakah Engkau ingin memilikiku? . Aku pernah mencintai seseorang yang tak kutahu dan tak kukenal.. apa hubungannya denganku?!? telah lama Aku berkelana untuk mencari wanita sepertimu. .... 'Aisyah ra.. Pantaskah Aku.. tanpa Cinta-Nya... Kenapakah Engkau mencintaiku? .. Kenapakah Engkau mengagumiku? .karena Aku memilihmu. Kenapakah Engkau menemukanku? . seperti halnya Aku mengagumi sosok Hajar ra.. .. mawardah & warahmah Cintailah DIA. Engkau miliki hingga Engkau nikahi!!! pantas. Aku mencintaimu karena Aku membutuhkanmu.. sebab dalam Kemahaan Cinta-Nya.. ... mencintai dan dicintai Allah dan Rasul-Nya.... Kenapakah Engkau mencariku? .. sungguh aku tak tahu cara mencintaimu.. maafkan Aku.karena Aku mencintaimu. Pantaskah Aku..karena Aku menemukanmu. o0H.karena Aku membutuhkanmu. dan Fatimah ra.... Khadijah ra.. Lantas.. . seseorang yang baik budi pekertinya..karena Aku mencarimu... Suamiku. Kenapakah Engkau memilihku? . Engkau kagumi hingga Engkau pilih!!! pantas.karena Aku mengagumimu...hingga Aku pun mencintaimu. Entah berapa warta yang telah kudengar. Engkau cari hingga Engkau temukan!!! pantas... Entah berapa munajat yang telah kupanjatkan. seseorang itu adalah Engkau.. Entah berapa 'azzam yang telah kukuatkan.karena Aku peduli pada calon anakanakku. sebelum kedatanganmu. tapi Aku mencari Ibu untuk anak-anakku. . Entah berapa probabilitas yang telah kupertimbangkan..!! Kenapakah Engkau menikahiku? . luas pemahaman agamanya....hingga Aku pun ingin segera memilikimu.hingga Aku pun membutuhkanmu... Entah berapa delta waktu yang telah kutempuh. Kenapakah Engkau membutuhkanku? . Engkau cintai hingga Engkau butuhkan!!! pantas. Entah berapa sketsa kehidupan yang telah kusaksikan. mencarimu (yang dulunya) hanya untuk menemukanmu.. Pantaskah Aku... terselip cintaku untkmu... jika kau mencintaiku.hingga akhirnya Aku pun menikahimu.

semakin ia menghindar. Makin kau kejar. Tapi cinta itu hanya istimewa apabila kau berikan pada seseorang yang layak menerima. seperti kepoMpong yg nantinya aKan menjeLma meNjadi kupu ~ kupU yg CaNtik..... ia . Tapi bila kau biarkan ia terbang. Cinta bisa membahagiakanmu tapi sering pula ia menyakiti hatimu.... ~ Alhamdulillahi Rabbil 'Alamiin.. Jadi tenang-tenang saja. jangan ter-buru buru dan pilihlah yang terbaik buatmu.... mulai sekarang Aku baktikan hidup-matiku padamu.~ ...........~ "Cinta ibarat kupu-kupu... dan Aku serahkan jiwa-ragaku hanya untukmu..Engkaulah yang Aku tunggu(hingga Aku lelah dalam penantian) untuk menjadi Imam bagiku dan juga anak-anakku.. akan menghampirimu disaat kau tak menduganya..!! ~ Semuanya kaN indah pada saatnya...

Cukup kematian sebagai nasehat Perbanyaklah mengingat sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan. "Ya Allah.. sandiwara sudah berakhir. ketika sutradara mengatakan 'habis'. kematian memberikan banyak pelajaran. mundurkan ajalku sedetik saja." Tapi sayang. Nilai-nilai pelajaran yang ingin diungkapkan guru kematian begitu banyak. Semua kembali kepada peran yang sebenarnya. maka kematian adalah akhir segala peran. Ketika seorang manusia melalaikan nilai waktu pada hakekatnya ia sedang menggiring dirinya kepada jurang kebinasaan. "Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka. Silakan . Tak ubahnya seperti guru yang baik. "Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azab kepada mereka. menarik. bahkan menenteramkan. Tak seorang pun tahu berapa lama lagi jatah waktu pentasnya di dunia ini akan berakhir. Padahal. usai sudah permainan. Lalu. Sebagus-bagusnya peran yang kita mainkan. Kematian mengingatkan bahwa waktu sangat berhargaTak ada sesuatu pun buat seorang mukmin yang mampu mengingatkan betapa berharganya nilai waktu selain kematian. Apa pun dan siapa pun peran yang telah dimainkan. membingkai makna hidup. sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling (daripadanya). Tirmidzi) Berbahagialah hamba-hamba Allah yang senantiasa bercermin dari kematian. Allah swt berfirman dalam surah Ibrahim ayat 44. permohonan tinggallah permohonan. maka berkatalah orang-orang zalim: 'Ya Tuhan kami. yaitu kematian!" (HR. Tiba-tiba. Akan kugunakan itu untuk bertaubat dan mengejar ketinggalan. Sebagaimana tak seorang pun tahu di mana kematian akan menjemputnya. bahkan mengawasi alur kehidupan agar tak lari menyimpang. tak akan pernah melekat selamanya. lisan tergerak untuk mengatakan. dan ajal sudah di depan mata. beri tangguhlah kami walaupun dalam waktu yang sedikit.." Kematian mengingatkan bahwa kita bukan siapa-siapaKalau kehidupan dunia bisa diumpamakan dengan pentas sandiwara. masih kurang patutkah kita dikatakan orang gila ketika bersikeras akan tetap selamanya menjadi tokoh yang kita perankan. niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Ketika jatah waktu terhamburkan sia-sia. Karena tak ada satu detik pun waktu terlewat melainkan ajal kian mendekat. kematian akan tetap datang tanpa ada perundingan. Allah swt mengingatkan itu dalam surah Al-Anbiya ayat 1. Hingga kapan pun.. Di antaranya adalah apa yang mungkin sering kita rasakan dan lakukan. Dan.

Ketika peran usai. Semuanya akan berakhir. Dan pemisah kenikmatan itu bernama kematian. Karena. Dan. Tapi. Setelah itu. Dan akhir itu semua adalah kematian. semua hanya peran.Itu pun masih bagus. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa dan pergi pun bersama sesuatu yang tak berharga. dan juga akan berakhir. bukan siapa-siapa. Seolah ia ingin menyatakan kepada dunia bahwa tak satu pun yang mampu memisahkan antara dirinya dengan kenikmatan saat ini. wajah yang makin keriput. Semua berawal. berkembang. Seorang petani yang cerdas akan memanfaatkan ladang itu dengan menanam tumbuhan yang berharga. Pun begitu. . Kematian mengingatkan bahwa hidup begitu berhargaSeorang hamba Allah yang mengingat kematian akan senantiasa tersadar bahwa hidup teramat berharga. Hidup tak jauh dari siklus: awal. Kecuali. masih layakkah kita mengatasnamakan kesuksesan diri ketika kita meraih keberhasilan. tenaga yang kian berkurang. kepemilikan pun kembali kepada Allah. Petani itu khawatir. dengan keadaan seperti itu. barulah ia tersadar. peran-peran itu akan dikembalikan kepada sang sutradara untuk dimasukkan kedalam laci-laci peran.kita bangga ketika dapat peran sebagai orang kaya. kehidupan pun berlalu melupakan peran yang pernah kita mainkan. Lalu. Teramat naif kalau ada manusia yang berbangga dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang kaya dan berkuasa selamanya. Kematian mengingatkan bahwa kita tak memiliki apa-apaFikih Islam menggariskan kita bahwa tak ada satu benda pun yang boleh ikut masuk ke liang lahat kecuali kain kafan. Masih patutkah kita membangga-banggakan harta dengan sebutan kepemilikan. Dengan sungguh-sungguh. masihkah kita menyangkal bahwa kita bukan apa-apa. Silakan kita menangis ketika berperan sebagai orang miskin yang menderita. teramat naif kalau ada manusia yang merasa akan terus menderita selamanya. Ketika sapaan kematian mulai datang berupa rambut yang beruban. Bahwa. Lalu. kita terlahir dengan tidak membawa apaapa. segalanya akan berpisah. Ternyata. Dan. ia tidak mendapat apa-apa ketika ladang harus dikembalikan. Siapa pun dia. Cuma tubuh kecil yang telanjang. Penguasa atau rakyat jelata Semuanya akan masuk lubang kubur bersama bungkusan kain kafan. Hingga kapan pun. bangga dan menangis itu bukan untuk selamanya. Cuma kain kafan itu. Kematian mengingatkan bahwa hidup sementaraKejayaan dan kesuksesan kadang menghanyutkan anak manusia kepada sebuah khayalan bahwa ia akan hidup selamanya. Hidup tak ubahnya seperti ladang pinjaman. hanya hamba Allah. Kaya atau miskin. dan kemudian berakhir. Dan pemilik sebenarnya hanya Allah.

" (Dunia adalah ladang buat akhirat) Orang yang mencintai sesuatu takkan melewatkan sedetik pun waktunya untuk mengingat sesuatu itu. "Ad-Dun-ya mazra'atul akhirah. berarti kita sedang menghargai arti kehidupan. dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia." dengan menyebut. "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat.. inilah maksud ungkapan Imam Ghazali ketika menafsirkan surah Al-Qashash ayat 77. ketika kematian menjadi sesuatu yang paling diingat..Mungkin. Termasuk. Dengan memaknai kematian. .

melamar. bertunangan) menurut bahasa.´ (AlBaqarah: 235) Khitbah. Dan khitbah bagaimanapun keadaannya tidak akan dapatmemberikan hak apa-apa kepada si peminang melainkan hanyadapat menghalangi lelaki lain untuk meminangnya. meski bagaimanapun dilakukan berbagai upacara. yaituketika membicarakan wanita yang kematian suami: ³Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita (yangsuaminya telah meninggal dan masih dalam µiddah) itu dengansindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawinimereka) dalam hatimu.adat. kecualisekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma¶ruf(sindiran yang baik). sebagaimanadisebutkan dalam hadits: ³Tidak boleh salah seorang diantara kamu meminang pinangansaudaranya. baik menurut adat. halitu tak lebih hanya untuk menguatkan dan memantapkannyasaja. danakibat-akibat tertentu. Karena itu. dan syari¶at membedakan secarajelas antara kedua istilah tersebut. maka perkawinan itu belum terwujud dan belumterjadi. dan syara.Bolehkan berduaan dengan tunangan? Khitbah (meminang. dan rukun asasi dalam akad ini ialah ijab dan kabul.´ (Muttafaq µalaih) Karena itu. syarat-syarat. sedangkan zawaj (perkawinan)merupakan aqad yang mengikat dan perjanjian yang kuat yangmempunyai batas-batas. Ia hanya merupakanmukadimah (pendahuluan) bagi perkawinan dan pengantar kesana. khitbahtidak lebih dari sekadar mengumumkan keinginan untuk kawindengan wanita tertentu.Ijab dan kabul adalah lafal-lafal (ucapan-ucapan) tertentuyang sudah dikenal dalam adat dan syara¶.Tidak boleh si wanita diajak hidup serumah (rumah tangga)kecuali setelah dilaksanakan akad nikah yang benar menurutsyara¶. Seluruh kitab kamus membedakan antara kata-kata ³khitbah´(melamar) dan ³zawaj´ (kawin). Al Qur¶an telah mengungkapkan kedua perkara tersebut. bukanlah perkawinan. maupun undang- . syara¶. dalam pada itu janganlah kamumengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia. Selama akad nikah ± dengan ijab dan kabul ± ini belumterlaksana. yang penting dan harus diperhatikan di sinibahwa wanita yang telah dipinang atau dilamar tetapmerupakan orang asing (bukan mahram) bagi si pelamarsehingga terselenggara perkawinan (akad nikah) dengannya. Allah mengetahui bahwa kamu akanmenyebut-nyebut mereka. Dan janganlah kamu ber¶azam (bertetaphati) untuk beraqad nikah sebelum habis µiddahnya. adat kebiasaan jugamembedakan antara lelaki yang sudah meminang (bertunangan)dengan yang sudah kawin. hak-hak.

maka bayarlah seperdua dari mahar yangtelah kamu tentukan itu. begitu pula hati manusia. nasihat saya kepada saudara penanya. mana mungkin si peminangakan diperbolehkan berbuat terhadap wanita pinangannyasebagaimana yang diperbolehkan bagi orang yang telahmelakukan akad nikah.Sungguh tidak baik memulai sesuatu dengan melampaui batasyang halal dan melakukan yang haram. kecuali jika isteri-isterimu itumemaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatannikah «´ (Al Baqarah: 237) Adapun jika peminang meninggalkan (menceraikan) wanitapinangannya setelah dipinangnya. jangan gegabah membiarkanmereka yang sudah bertunangan.maka sudah selayaknya ia menjaga hatinya dengan berpegangteguh pada agama dan ketegarannya sebagai laki-laki. Kalau demikian keadaannya. maka semua yang ditanyakantadi diperbolehkanlah. baik selang waktunya itupanjang maupun pendek. Sebab. Sebab itu.´ (An Nur: 52) . maka ia tidak punya kewajiban apa-apakecuali hukuman moral dan adat yang berupa celaan dancacian. Dan jika kondisi belum memungkinkan. Karena itu. sertatakut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya. mereka itulahorang-orang yang zhalim.mengekang nafsunya dan mengendalikannya dengan takwa. berhenti pada batasbatas Allah merupakantindakan lebih tepat dan lebih utama. zaman itu selaluberubah dan. Allah berfirman: ³Jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamumencampuri mereka. hendaklahsegera melaksanakan akad nikah dengan wanita tunangannyaitu. maka merekaadalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Jika itu sudah dilakukan.undang. Sikap gegabah padaawal suatu perkara dapat menimbulkan akibat yang pahit dangetir.´ (Al Baqarah: 229) ³Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya.Wanita tunangannya tetap sebagai orang asing bagi sipeminang (pelamar) yang tidak halal bagi mereka untukberduaan dan bepergian berduaan tanpa disertai salah seorangmahramnya seperti ayahnya atau saudara laki-lakinya. Menurut ketetapan syara. makaia berkewaiiban memberi mahar kepada isterinya separo harga. yang sudah dikenal bahwa lelakiyang telah mengawini seorang wanita lantas meninggalkan(menceraikan) isterinya itu sebelum ia mencampurinya. ³« Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah. Saya nasihatkan pula kepada para bapak dan para wali agarmewaspadai anak-anak perempuannya. padahal sesungguhnya kamu telahmenentukan maharnya.

detik menjelang kematiaanya Apa yang ia rasakan ? Apa yang ia lihat ? Apa yg dia pikirkan saat itu ? Wahai ruh.......Sajak kematian Wahai ruh. Telah kau saksikan seorang hamba meregang nyawa Melepaskan apa yg pernah dia nikmati Meninggalkan apa yg ia cintai Meninggalkan apa yg telah menjadi miliknya Wahai ruh. Kubayangkan keadaanku seperti dia Kubayangkan saat Izrail datang menghampiriku Bagaimana ketika ia mendatangiku Bagaimana ketika ia menarik ruhku Apa dengan cara perlahan .. Aku tak pernah mengetahui apa yg terjadi dengannnya Bagaimana ia mengalami sakaratul maut menjemputnya Bagaimana detik ..lahan? Apa dengan cara yg sangat kasar? Apa yg akan kurasakan wahai ruh? Saat engkau pergi meninggalkan jasadku Wahai ruh.. Ketika kematian menjemputku Ketika aku tinggalkan dunia dgn berbagai macam fitnah Bagaimana dengan orang2 yg mencintai dan kucintai Menangiskah mereka? Atau bahagiakah mereka setelah kepergianku Apa mereka mengingat aku? Atau mereka melupakan aku Apa mereka mengirimkan untukku doa2 indahnya? .

. Dalam keadaan apa aku menghadapNYA? Dengan wajah tertunduk penuh hina? Atau dengan wajah putih berseri Ketika aku digiring berjalan Kemana aku ditempatkan Apa jalanku lurus menuju neraka? Atau jalan lurus menuju surga ketika aku haus dahaga .. Aku tau aku akan sendirian disana Aku tau tak ada yg mau menemaniku dialam sana Tempat yg sangat gelap gulita Tempat dimana akan menjadi pengistirahatanku yang panjang Wahai ruh.. Ketika aku dibangkitkan. Jika amal ku datang menghampiriku Bagaimana bentuk wajahnya Apa dia datang dengan wajah senyum dan berseri? Atau ia datang dengan wajah hitam legam dengan aroma tak sedap Dan Malaikat itu. Apa yg akan dia tanyakan kepadaku? Mampukan aku menjawabnya? Atau pukulan gada yg aku terima Wahai ruh...Atau mereka mengirimku dengan amarah dan cacian Wahai ruh. Apa yg terjadi dgn jasadku? Jika ia memendamku dengan tujuh puluh hasta dan ia bangkitkan aku kembali dan ia akan terus memendam dan membangkitkan ku kembali Hancur sudah badanku...... Wahai ruh.... sempurna lg.. hancur lagi...

...... sayangi aku Jangan biarkan aku .. Karena akupun tau. Karena aku tau Engkau amat mencinta ummatMu.. Ya Robb. Ijinkan Aku bersama orang2 yg ENGKAU cintai.menceburkan diriku sendiri kedalam nerakaMU Ya Robb.. Ijinkan aku mengikuti orang2 yg ENGKAU sayangi........Apa yg aku minum? Dari mata air yang sangat panas? Atau dari telaga yg indah Ketika Aku lapar Apa yg aku makan? Dari buah yg mengandung duri dan panas Yg panasnya menghancurkan daging2 ditubuhku Atau dari sari makanan yg manis Ya Robb Ya Rahman Ya Rahim. Tolong aku dengan SyafaatMu Kasihani aku . ..... Ampuni segala maksiat yg telah menjadi bagian hidupku Ampuni nafsuku yg melebihi batas Ya Rosululluh. Kasihani aku.. Bahwa kita akan bersama orang yg kita cintai.. Ampuni segala dosa dan kehilafanku.. Aku tak sanggup membayangkan keadaanku sendiri Aku tak akan sanggup menanggung siksa yg amat pedih Aku tak sanggup menghadapi siksa kuburMU Aku tak sanggup menyaksikan betapa berat timbangan dosaku Aku tak sanggup meniti titian shirotol mustaqim Aku tak sanggup saat ENGKAU lemparkan tubuhku kedalam nerakaMU Ya Robb.

Nasibah mendengar Teriakan riuh dan gema Takbir µAlloh huakkbar´.kata Utusan Rosululloh . Ditatap wajah istrinya dengan penuh Cinta berangkatlah Sa¶id dan bergabung dengan Rosululloh saw dan Rosulpun menatap Said dengan senyuman. Bawalah Pedang ini dan jangan Pulang sampai kau memperoleh kemenangan´ kata Nasibah memberi semangat suaminya yang akan berperang. Lalu Rosululloh mengutus Sahabat untuk menemui istri Sa¶id dirumah bahwa suaminya telah gugur. kala itu Nasibah bin Ka¶ab sedang berada di rumah dan berkumpul dengan anggota keluarganya.Nasibah bin Ka¶ab Mujahidah Yg Dirindukan Surga Nasibah bin Ka¶ab adalah putra dari Abdulloh bin Kaab yang bergelar Ummu Umaroh .jangan kau biarkan Rosulullloh terluka. Ayahmu telah memperoleh kemenangan . Bangkitlah Amar putra tertua Nasibah bin Kaab . Seketika itu bangkitlah Sa¶id dan menyuruh istrinya mempersiapkan Kuda dan senjata untuk ikut bergabung dengan rosululloh berperang melawan tentara kafir. Berangkatlah Amar bin Said bersama utusan Rosululloh dan menghadap Rosululloh SAW.tapi ibu sedih karena tidak ada yang menggantikan ayahmu untuk berjuang bersama Rosululloh .´ Innalillahi wa inna ilahi roji¶un . dia telah menjadi Syahid. Ketika kaum Muslimin yang dipimpin Rosululloh saw berperang di Bukit UHUD . Wahai ibu biar aku yang menggantikan posisi ayah untuk berjuang bersama Nabi Muhammad saw . lihatlah Wahai kedua anakku . Ibu menangis bukan karena sedih kehilangan Ayahmu Nak«. Rasululloh saw memeluknya dengan haru´ Engkau pemuda islam sejati dan Alloh . Wahai Rosululloh Saya Amar putra Said akan bergabung dengan mu membela agama Alloh. dan Nasibah memberitahu suaminya ³Sa¶id ´ bahwa Rosululloh SAW dan pasukannya sedang bertempur di bukit UHUD. Berangkatlah utusan tersebut untuk menemui Nasibah bin Kaab istri Sa¶id di rumah. alhamdulillah suamiku telah memperoleh kemenangan . ³Assalamualaikum ´ Wahai Nasibah ada Salam dari Rosululloh dan Suamimu Said telah gugur ´ . Dengan gagah Said bertempur dengan pasukan kafir hingga akhirnya Said gugur ditebas pedang oleh tentara kafir. Beliau sosok wanita pertama yang mengangkat senjata berperang bersama Rosululloh Saw dalam perang UHUD yang telah menewaskan ribuan Sahabat ± sahabat Rosululloh saw termasuk keluarga Nasibah bin Ka¶ab yang semuanya gugur ikut berperang mendampingi Rosululloh saw. Alhamdulillah pergilah Nak«.

memberkatimu. Bertempurlah Amar bin Said dengan gagahnya menghalau pasukan kafir. Hingga akhirnya Amar gugur sebagai Syahid. Datanglah utusan kembali menemui Nasibah bin Ka¶ab dan mengabarkan berita gugurnya Amar putra tertua Nasibah. Meneteslah air mata Nasibah mendengar berita tersebut, melihat hal itu Ututsan Rosululloh mencoba menghiburnya . Namun Nasibah dengan Tegar mengatakan ³Aku menangis bukan karena kehilangan putraku Amar , tapi siapa lagi yang aku utus untuk membantu Rosululloh saw berperang, sedangkan putra keduaku Saad masih terlalu remaja untuk ikut berperang melawan pasukan kafir ´ Tiba tiba Saad putra kedua Nasibah bangkit¶ Wahai ibu biar aku masih remaja izinkan aku juga membantu Rosulullloh dan akan aku buktikan bahwa aku mampu berperang seperti Ayah dan kakakku. Mendengar hal itu bukan main senangnya Nasibah bin Kaab, Alhamdulillah berangkatlah nak sampaikan salam ku untuk Rosululloh . Walaupun masih remaja namun kemampuan Saad untuk bertempur sangat luar biasa, banyak pasukan kafir yang tewas ditangan Saad.

Bak singa mengamuk Saad mempora porandakan pertahanan pasukan kafir, hingga akhirnya sebilah anak panah menembus jantungnya dan gugurlah Saad dengan senyum kemenangan. Dan rosulullloh pun kembali mengutus sahabatnya untuk menyampaikan gugurnya Saad kerumah Nasibah . Wahai sahabat Rosul aku sudah tidak punya siapa siapa lagi , hanya tubuh renta ini yang aku miliki maka bawalah aku menemui Rosululoh untuk ikut berperang dengannya dengan lantang Nasibah mengutarakan Niatnya untuk berperang bersama Rosululloh. Menghadaplah Nasibah menemui Rosululloh untuk ikut angkat senjata bersamanya.´ Wahai Nasibah belum waktunya perempuan untuk angkat senjata kata Rosululloh, untuk itu kau Rawatlah para prajurit yang terluka karena pahalanya sama dengan orang yang berperang.

Nasibah turut berjuang bersama pasukan muslimin dalam perang Uhud. Nasibah hanya membawa kantong air untuk memberi minum para pejuang serta perban untuk membalut luka mereka. Namun saat Nasibah melihat kemenangan kaum muslimin yang telah digenggam tiba tiba lepas karena banyak pasukan yang tidak menaati rasullulloh,Pasukan Rasululloh meninggalkan Bukit Uhud dan beberapa mereka mengumpulkan harta rampasan Perang dan Nasibah melihat orang orang meninggalkan rasululloh, maka Nasibahpun pun maju untuk membentengi rasullulloh dari serangan orang- orang kafir kafir. Ia berjuang begitu gigih demi melindungi Rosululloh SAW, dengan sebilah pedang Nasibah ikut berperang melindungi Rosululloh . Orang orang yang tadinya meninggalkan rosululloh tercengang ketika Rosulullloh di serang oleh pasukan kafir. Keadaan semakin kacau

pasukan Rosululloh banyak yang gugur. Tangan Kanan Nasibah putus terhempas pedang kaum Kafir, namun tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang membela agama Alloh. Dengan lengan yang putus Nasibah mencari Rosululloh dan merasa khawatir akan keselamatan Rosululloh dan hatinya galau takut Rosululloh Saw terluka, dan tiba tiba Pedang kaum kafir menebas lehernya robohlah tubuh Nasibah ketanah . dan seketika itu pula langit menjadi Gelap dan mendung . kedua pasukan yang saling bertempur terperangah melihat kejadian tersebut. Rasululloh saw pun bersabda´ Kalian lihat langit tiba tiba mendung? itu adalah bayangan ribuan malaikat yang menyambut kedatangan arwah Nasibah Syahidah yang perkasa´. Subhahanalloh

MENCINTAI DALAM HENING
Duhai gadis, maukah ku beritahukan padamu bagaimana mencintai dengan indah ? Inginkah ku bisikkan bagaimana mencintai dengan syahdu..? Maka dengarlah«!

Gadis, Saat ku jatuh cinta.. Tak akan ku berucap.. Tak akan ku berkata.. Namun ku hanya akan diam..

Saat ku mencintai, takkan pernah ku menyatakan. Tak akan ku menggoreskan.. Yang ku lakukan hanyalah diam..

Aku tahu, cinta adalah fitrah..sebuah anugrah tak terperih.. Karena cinta adalah kehidupan. Karena rasa itu adalah cahaya. Aku tahu, hidup tanpa cinta, bagaikan hidup dalam gelap gulita.. Namun.. Saat rasa itu menyapa, maka hadapi dgn anggun. Karena rasa itu ibarat belenggu pelangi, dengan begitu banyak warna. Cinta terkadang membuatmu bahagia, namun tak jarang membuatmu menderita. Cinta ada kalanya manis bagaikan gula, Namun juga mampu memberi pahit yang sangat getir. Cinta adalah perangkap rasa.. Sekali kau salah berlaku, maka kau akan terkungkung dalam waktu yang lama dalam lingkaran derita.

Kasihku « , Agar kau dapat keluar dari belenggu itu. Dan mampu melaluinya dgn anggun.. Maka mencintailah dalam hening. Dalam diam.. Tak perlu kau lari, tak perlu kau hindari. Namun juga, jangan kau sikapi dgn berlebihan. Jangan kau umbar rasamu.

Jangan kau tumpahkan segala sukamu..

Cobalah merenung sejenak dan fikirkan dgn tenang.. Kita percaya takdir bukan? Kita tahu dengan sangat jelas... Dia, Allah telah mengatur segalanya dengan begitu rapinya? Jadi, apa yang kau risaukan? Biarkan Allah yg mengaturnya, Dan yakinlah di tangan-Nya semua akan baik-baik saja..

Cobalah renungkan... Dia yang kau cinta, belum tentu atau mungkin tak akan pernah menjadi milikmu.. Dia yang kau puja, yang kau ingat saat siang dan yang kau tangisi ketika malam, Akankah dia yang telah Allah takdirkan denganmu?

Kasihku« , kita tak tahu dan tak akan pernah tahu.. Hingga saatnya tiba.. Maka, ku ingatkan padamu, tidakkah kau malu jika smua rasa telah kau umbar... Namun ternyata kelak bukan kau yg dia pilih untuk mendampingi hidupnya? Kasihku«, Karena cinta kita begitu agung untuk di umbar.. Begitu mulia untuk di tampakkan.. Begitu sakral untuk di tumpahkan..

Dan sadarilah gadis, fitrah kita wanita adalah pemalu, Dan kau indah karena sifat malumu.. Lalu, masihkah kau tampak menawan jika rasa malu itu telah di nafikan? Masihkah kau tampak bestari jika malu itu telah kau singkap.. Duhai gadis, jadikan malu sebagai selendangmu.. Maka tawan hatimu sendiri dalam sangkar keimanan.. Dalam jeruji kesetiaan.. Yah.. Kesetiaan padanya yg telah Allah tuliskan namamu dan namanya di Lauhul Mahfuzh.. Jauh sebelum bumi dan langit dicipta..

Maka cintailah dlm hening. Agar jika memang bukan dia yg ditakdirkan untukmu,

Maka cukuplah Allah dan kau yg tahu segala rasamu.. Agar kesucianmu tetap terjaga.. Agar keanggunanmu tetap terbias..

Maka, ku beritahukan padamu, Pegang kendali hatimu..Jangan kau lepaskan. Acuhkan semua godaan yg menghampirimu.. Cinta bukan untuk kau hancurkan, bukan untuk kau musnahkan.. Namun cinta hanya butuh kau kendalikan, hanya cukup kau arahkan..

Gadis... yg kau butuhkan hanya waktu, sabar dan percaya.. Maka, peganglah kendali hatimu, Lalu..Arahkan pd Nya.. Dan cintailah dalam diam.. Dalam hening.. Itu jauh lebih indah..

Jauh lebih suci«

Orang yg terakhir keluar api neraka
Dalam hadits qudsiy riwayat shahih Bukhari :

³Barang siapa yang rindu jumpa dengan Allah, Allah rindu jumpa dengan Nya´

Jika saat ini kau rindu dengan Allah, saat ini Allah sedang rindu kepadamu, makin ingin Kau melihat Allah, makin ingin Allah jumpa denganmu, dan hari-harimu akan di buat semakin indah dan mulia karena engkau adalah hamba di muka bumi yang di rindukan Allah.

Saudara/i ku dikisahkan, orang yang terakhir keluar dari api neraka sudah ratusan ribu, barang kali miliyaran tahun di dalam Neraka ini, Allah berkata ³Orang yang di Neraka itu kulitnya hangus, badan diganti dengan kulitnya yang baru biar merasakan siksaan yang pedih karena menolak cinta Allah, mereka terus diganti dengan kulit yang baru, hangus beberapa detik ganti kulit yang baru dan terus merasakan kepedihan siksa Neraka dan mereka keluar dari Neraka diantara yang terakhir penuh jeritan, penuh derita yang belum pernah di derita oleh makhluk manapun, terus terpanggang dan di goreng dalam api yang demikian dahsyat beribu-ribu tahun bukan satu dua minggu,

Ketika dia dihadapkan kepada Allah, lalu Allah memerintahkan malaikat memandikannya dengan air kehidupan di riwayatkan didalam Shahih Bukhari dimandikan dengan air danau kehidupan dari danau kehidupan, kembali lagi tubuhnya yang sudah hangus dan hancur menjadi baik, di beri pakaian-pakaian surga, lalu menghadap Allah (orang yang terakhir, yang paling lama di siksa) lalu dia dibukakan hijab dan tabir untuk melihat keindahan Allah,

Allah Swt bertanya :

³hamba Ku, berapa lama kau di neraka?´ hamba yang paling lama di Neraka itu menjawab : ³aku tidak pernah ingat masuk Neraka wahai Allah´ Lupa dengan melihat keindahan Allah, lupa dengan miliyaran tahun menjerit, menggelepar, melolong karena kesakitan, lupa dengan sekejap ketika melihat keindahan Mu ya Allah, hilang semua sakitnya, hilang semua ingatan akan pedihnya, karena gembira dan karena indahnya Allah, masihkah jiwamu belum rindu ingin melihat Nya ?

kami butuh rindu kepada Mu. Rasul shallallahu 'alaihi wasallam bersabda :³Dunia di mata Allah tidak melebih dari sebuah sayap nyamuk´ Maka Rabbiy urusan sayap nyamuk selalu mengganggu kami dan rindu kami pada Mu. datang kesulitan dunia. Kau tambah pula dengan halangan-halangan masalah dunia di dunia ini. Pegang diri kita dan bimbing diri kita pada Allah dengan urusan-urusan sayap nyamuk. Amiin ya Robbal alamin. saat kami ingin rindu dan merindukan Mu. biarkan hari-hari kami bercahaya dengan rindu kepada Mu dengan kehidupan yang tenang dan penuh kemudahan. detik ini Allah sedang rindu kepadamu. sekarang Allah melihat kita dan hati kita. permudahlah. urusan dunia ini kami terpenjara untuk melihat keindahan Mu. dan tuntunan-tuntunan Ilahi. paling tidak kami bisa lebih Khusyu merindukan Mu ya Rabb. masalah ini dan itu. ketahuilah Allah melihatmu´ (Shahih Bukhari). agar kami tenang dan tidak terganggu dengan dunia untuk merindukan Mu. Rabbiy beri kami kemudahan. akan Ku tunjukan keindahan Ku´ Wahai Rabbiy Kami tidak mampu menanti waktu yang lama untuk memandang keindahan Mu. memikirkan ini dan itu pada Mu singkirkan seluruh masalah agar kami bisa tenang dan santai dalam dzikir merindukan Mu ya Allah. Rabbi kami tidak butuh dunia dan tidak butuh Surga.³Al Ihsan adalah beribadah seakan kau melihat Allah. betapa senangnya Allah ketika melihat hatimu sedang rindu kepada Nya. di Surga atau di dunia maka jangan tambahkan kesulitan kami dengan hati yang sudah terbakar dengan kerinduan ingin melihat Mu. menyingkirkan segala kesulitan dan kesedihan. saat akan berdzikir. . jika kau tidak mampu melihat Allah. Kenapa minta kemudahan di dunia? Bukankah musibah harus datang di dunia. karena dunia bukan Surga. ³hambaku penasaran ingin melihat keindahan Ku. maka paling tidak beri kami percikan rahasia keindahan Mu dalam kehidupan ini.

Ia juga rajin membaca al-Qur¶an. ³Kamu menuntut ilmu agar dibilang orang pandai dan kamu membaca al-Qur¶an agar dikatakan sebagai qori yang bagus (bacaannya). ³Kamu berperang agar dikatakan pemberani dan sungguh kamu telah mendapatkannya. Ia kemudian dipanggil oleh Allah.Sifat Yang Tercela = RIYA = Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya.´ ³Aku berperang demi (mendapat) ridha-Mu hingga aku gugur di medan jihad. Kemudian Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu lakukan untuk mendapatkannya (mati syahid). Seperti yang pertama.´ jawab lelaki itu. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. mengajarkannya kepada yang lain dan membaca al-Qur¶an demi Engkau. Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke dalam neraka. dan sungguh kamu telah memperolehnya. Setelah ia mengenalinya. yakni seorang lelaki yang tekun menuntut ilmu dan mengajarkannya. ia pun diperlihatkan amal perbuatannya. berlangsung pengadilan terhadap tiga orang laki-laki. ³Kamu berdusta. Ia pun mengakui perbuatannya ketika berperang membela agama hingga akhirnya gugur sebagai syahid.´ jawab lelaki itu ³Kamu berdusta!´ kata Allah berfirman. .´ sergah Allah. Yang pertama kali diadili adalah orang yang gugur sebagai syahid.´ ungkap Allah. Selanjutnya Allah memanggil orang yang kedua. Allah bertanya: ³Apa yang telah kamu perbuat dengannya (menuntut ilmu)?´ ³Saya menuntut ilmu. di yaumil akhir. Kepadanya kemudian diperlihatkan amal perbuatannya. Sulit membedakan ibadah jaman sekarang yang tidak bercampur ria Suatu ketika. ya Allah.´ sambung Allah lagi.

Lalu Allah bertanya: ³Apa yang kamu perbuat terhadap harta bendamu?´ Lelaki itu menjawab: ³Saya tak pernah melewatkan kesempatan menafkahkan harta benda di jalan-Mu dan itu saya perbuat demi Engkau. Dan kamu telah mendapatkan semua yang kamu inginkan. . wahai Tuhanku´ Allah berfirman: ³Kamu berdusta! Kamu tidak melakukan itu semua kecuali dengan pamrih agar kamu dibilang sebagai dermawan. Iapun mengenalinya.Kemudian Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka. Kepadanya diperlihatkan amal perbuatannya. Berikutnya Allah mengadili orang yang ketiga yakni seorang lelaki yang dilapangkan dan dikaruniai Allah kekayaan yang melimpah." Selanjutnya Allah memerintahkan agar orang tersebut diseret dan dilemparkan ke neraka.

Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya. Ketika ada motivasi lain. pasti terdeteksi oleh ke-Mahatahuan-Nya.Niat yang Menentukan Amal baik belum tentu bernilai baik sebelum diketahui niatnya. niat dalam ajaran Islam menempati posisi sentral dan sangat menentukan. tapi Allah saw selalui memonitor gerak hati seseorang. Al-Baqarah: 284) ³ Demikian pula halnya dengan orang kaya yang dermawan. Barangsiapa hijrah karena ingin memperoleh keduniaan atau untuk mengawini seorang wanita. dan sesungguhnya tiap tiap orang memperoleh sesuatu sesuai dengan niatnya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka Allah jualah yang akan memberikan penilain-Nya tersendiri. belum tentu kedermawanannya berkenan di hadapan Allah. tapi juga dari yang tersembunyi yaitu niat atau motivasinya. Orang-orang yang menerima sumbangannya tidak mengetahui niat orang tersebut. maka hijrahnya itu ialah kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sebabnya. Bisa saja manusia memberi gelar pahlawan kepada seseorang yang memiliki keberanian dan tanggung jawab yang besar dalam membela agama dan negaranya. tapi lebih penting lagi adalah niatnya. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niat. Allah berfirman: ³ Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah tidak menilai seseorang dari yang zhahirnya saja. Bukhari dan Muslim) Sabda Rasulullah di atas dilatarbelakangi oleh pengaduan seseorang yang menyampaikan . (HR. Boleh jadi kemurahannya dalam memberi digerakkan oleh niatniat tertentu yang dapat merusak pahala sadaqahnya. Bisa jadi seseorang dihormati karena kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah dan Rasul-Nya. sekecil apapun. Dia menilai tidak sekadar dari lahirnya. Tapi di sisi Allah. seorang ulama baru dianggap bernilai bila ia ikhlas dalam mencari ilmu dan tulus ketika mengajarkan dan menyebarluaskannya. (QS. akan tetapi Allah yang Maha Mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. maka hijrahnya adalah ke arah yang ditujunya tersebut.

makanan. Seseorang yang shalat malam (tahajjud) mungkin saja niatnya murni. banyak sekali perbuatan manusia yang motivasinya campur aduk antara ikhlas dan riya¶. semata-mata ingin bertaqarrub dengan Allah swt. daripada Secara syar¶i. akan tetapi karena Ummu Qais yang hendak dinikahinya mengajukan syarat bahwa ia mau dinikahi jika lelaki itu hijrah ke Madinah. Boleh jadi ia mendapatkan kedua-duanya. Demikian pula halnya dengan orang yang menuntut ilmu. tapi agar kelak dihormati dan disanjung masyarakat sebagai orang yang berilmu. Ia terhindar dari sengatan matahari dan terlepas dari rasa penat. Jika niatnya seperti itu. Misalnya. Di siang hari yang panas. akan tetapi kurang afdol. Pada mulanya lelaki itu ingin tetap tinggal di Makkah. daripada tidak bisa tidur atau karena dia sedang berjaga. Atau agar kelak mendapat pekerjaan yang baik. maka ia akan memperoleh yang diniatkannya. banyak yang niatnya tidak untuk memperoleh ridha Allah. yaitu pahala sekaligus istirahat yang cukup. maka akhirnya sang lelaki itu terpaksa turut hijrah demi kekasihnya. orang yang menunaikan ibadah haji seringkali niatnya tidak semata-mata untuk ibadah. Ibadahnya sah. Akan tetapi siapa tahu niat yang tersembunyi dalam hatinya. pakaian dan oleh-oleh lainnya untuk disebarkan kepada kerabatnya di tanah air. tapi jauh sebelum keberangkatannya mereka sudah membuat rencana untuk membeli perhiasan.bahwa di antara orang-orang yang hijrah ke Madinah menyusul hijrahnya Rasulullah saw ada seseorang yang berhijrah karena ingin mengawini seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Dalam kehidupan sehari-hari ada contoh yang sederhana. Akan tetapi ada pula seseorang yang menjalankan shalat malam karena niat bengong. Al-Qur¶an menandaskan: ³Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al-Qur¶an) dengan (membawa) . Lain halnya jika ia meniatkan untuk i¶tikaf. ibadahnya orang yang disebutkan di atas tetap sah dan tidak batal. pangkat dan jabatan mentereng serta berkuasa di tengah masyarakatnya. tapi kurang sempurna karena beribadah kepada Allah menuntut adanya kemurnian niat (ikhlas) semata-mata karena Allah. Bisa jadi ia masuk ke mesjid dengan niat untuk istirahat. Secara lahiriyah perbuatan itu sangat terpuji. Dalam kenyataannya. seorang lelaki masuk ke mesjid.

Al-Hikam..´ (QS. "kadang-kadang riya' itu masuk kepadamu dari arah yg orang tdk bisa melihat kepdamu". Para sahabat bertanya. suka mendahului di dalam perjuangan atau suatu majelis. (yakni) ketika manusia datang untuk meminta balasan atas amal Pergilah kamu perbuatan yang mereka lakukan.. minta didahulukan segala kebutuhannya. Beliau bersabda: "Sesungguhnya yang saya takuti menimpa atas kamu ialah syirik kecil (syirkul ashghar). Az-Zumar: 2-3) Riya¶ merupakan penyakit hati yang sangat berbahaya. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Riya' jali atau terang : misalnya orang yg beramal di hadapan orang banyak dg maksud agar bisa dilihat mereka shg dia mendapat pujian dan dianggap sebagai orang saleh. bahwasannya Allah pada hari kiamat kelak akan . adapun tanda-tanda riya' khafi antara lain senang di hormati. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar. Ingatlah. Lihat Selengkapnya tetapi penyamaran amalnya itu dimaksudkan agar dirinya mendapat penghormatan. ya Rasulallah? Riya¶. dan riya' itu ada 2 macam : 1. 2. Itulah sebabnya Rasulullah saw sangat khawatir dengan penyakit ini. mengharapkan kemurahan setiap membeli dll. hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). akan. bahkan lebih berbahaya dari demam berdarah atau aids sekalipun. Maka Tuhan berkata kepada mereka : menemui orang-orang yang karena mereka kamu beramal (riya ) di dunia niscaya kamu akan sadar apakah kamu memperoleh balasan kebaikan dari mereka?´. Nabi menjawab: apakah yang dimaksud dengan syirik kecil itu. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata): µKami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Beliau takut ummatnya terjerumus pada penyakit yang beliau sebut sebagai syirik yang tersamar itu.kebenaran. diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib.¶ Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Riya' khafi atau samar : yaitu menyamarkan amal kebaikan dari penglihtan orang lain. riya' adalah penyakit hati yg bisa merusak amal seseorang. merasa benci bila diremehkan.

sebab pahala-pahala kalian telah di penuhi semasa hidup di dunia". dan sy sudah berkali-kali berjuang di dalam menggugurkan riya' dari dalam hatiku. Yusuf bin Husein Ar-Razi berkata : "Sesuatu yg palling mulya di dunia adalah ikhlas. .berfirman kepada orang-orang fakir : "Bukankah kalian telah diberi kemurahan di dalam harga pasar. bukankah hajat kalian telah dipenuhi lebih dahulu?". akan tetapi riya' itu timbul kembali dalam corak yg lain. sesungguhnya tdk ada orang yg bisa selamat dari dua macam riya' itu kecuali orang-orang yg ma'rifat. kemudian di dalam hadist lain disebutkan : "Sekarang tdk ada pahala bagi kalian. hal ini bisa terjadi karena cahaya keyakinan yg telah meresap di dalam hati mereka. bukankah kalian telah dibeerikan ucapan salam terlebih dahulu. sebab mereka ini telah dibersihkan oleh Allah dari kehalusan syirik dan disamarkan penglihatannya dari pandangan mahluk. yg meng-Esakan Allah.

dan shalat. Ia punya prasangka baik (husnuzhan) kepada Allah. Jalan kefasikan dinilainya tidak berdosa jika dilalui. kesabaran. Iri. sedangkan jalan kebaikan dinilainya siasia untuk dilakukan. Adapun jiwa yang dihiasi ketaatan serta amalan saleh akan menjadi lebih bersih. Namun. optimistis dan lapang dada. Jiwa manusia laksana air. penyakit hati mulai menjangkiti. Orang-orang yang berjiwa demikian tidak akan bisa merasakan keikhlasan. ''Dan (demi) jiwa dan penyempurnaannya. dan serakah mulai tumbuh.'' (QS Asy-Syams [91]: 7-10).MEMBERSIHKAN JIWA ~ Allah Azza Wa Jalla mengilhamkan kepada jiwa manusia dua jalan. Akan tetap jernih apabila dirawat dan disucikan. Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk membersihkan jiwa. akan sulit melihat dan mengenali benda yang dimasukkan dalam air yang hitam pekat. dan lapang dada. dengki. dengan mudah bisa dilihat dan dikenali. Semua dianggapnya sama. Cahaya dan petunjuk Ilahi akan tembus meresap dan mengendap dalam relungnya. sehat. jiwa tidak bisa membedakan lagi mana jalan yang diperintahkan dan jalan yang terlarang. Akibatnya. dan segar. Jiwa ini sulit ditembus cahaya dan petunjuk Allah disebabkan pekatnya kotoran dosa. sehingga jiwa menjadi tenang " . Dzikrullah yang dibarengi pengenalan tentang zat Allah (ma'rifatullah) akan mengundang kepasrahan kepada Allah dan syariah-Nya. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu. Pada jiwa seperti ini. membaca Alquran. Jiwa manusia akan menjadi hitam jika kemaksiatan dan perbuatan dosa terus dilakukannya. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. kejahatan dan ketakwaan. Jiwa ini akan lebih mudah membaca dan menyimpulkan setiap isyarat di hadapannya dan ayat alam di sekelilingnya. Apa pun yang dimasukkan ke dalam air jernih. Di antaranya dengan berzikir.

perbuatan) keji dan mungkar. Shalat mengantarkan pelakunya mampu menepis perbuatan keji dan mungkar " Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadatibadat yang lain). Oleh karenanya. dan hatinya bergetar karena rasa takut dan berharap kepada-Nya " Allah Azza Wa Jalla Berfirman : Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. mari bersihkan jiwa. dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya). Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan. Juga. pembersihan jiwa hendaknya dilakukan setiap insan Muslim. (QS Al-Anfal [8]: 2). (QS Al-Ankabut [29]: 45) dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya. yaitu Al Kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. Ingatlah. menjadi pendorong baginya untuk mencintai Zat Yang menurunkan kalam ini.Allah Azza Wa Jalla Berfirman : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. membaca Alquran yang disertai pendalaman kandungannya akan meningkatkan keimanan pembacanya dan menambah kecintaan kepada bacaan mulia ini.Wallahu 'alam Bishawab . Di saat kejahatan merebak di masyarakat. Adapun shalat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Khaliknya. mulai dari kita sendiri. (QS Ar-Ra'd [13]: 28). hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Maka diadukanlah Masyitoh kepada Fir¶aun. Atas izin suaminya Asiah memelihara dan mengasuh Nabi Musa sampai dewasa. agar selamat dari pembantaian raja Fir¶aun. Akhirnya Fir¶aun memerintahkan pengawalnya membuat belangga (sejenis kuali raksasa).Kisah wanita solehah Siti Masyitoh RA Ketika itu Nabi Musa AS yang masih bayi dimasukkan oleh ibunya ke dalam peti dan kemudian dihanyutkan ke sungai Nil. Pada suatu ketika Masyitoh sedang menyisir rambut puteri raja. Akhirnya tulang-tulang Masyitoh dan anak-anaknya dikuburkan di suatu tempat atas permintaan Masyitoh sendiri yang dikabulkan oleh Fir¶aun. Maka Fir¶aun murka dan mengancam akan melemparkan Masyitoh ke dalam minyak mendidih. tanpa disadari sisirnya terjatuh. . Yang membuat peti adalah Hizqil suami Masyitoh. Fir¶aun bertanya ³Siapakah Tuhanmu?´« ³Tuhanku hanyalah ALLAH yang Maha Satu´ jawab Masyitoh tegas. Dan kini tinggal anaknya yang masih bayi. Siti Masyitoh dan bayinya terjun ke dalam minyak mendidih. Dan terdengarlah ucapan itu oleh sang puteri seraya berkata ³Jangan sebut nama itu. kalau tidak aku adukan kepada ayahku´. Akhirnya hilanglah keraguan Masyitoh. Ketika berhadapan dengan Masyitoh. sebut saja nama ayahku. Maka dengan ketentuan Allah peti yang berisi bayi Musa itu ditemukan oleh Siti Asiah isteri Fir¶aun yang sudah beriman kepada Allah secara diam-diam. dan kemudian diisi dengan minyak mendidih. Hingga saat ini kuburan Masyitoh tetap harum semerbak. Maka dengan kehendak ALLAH bayi itu dapat berbicara : ³Sabarlah wahai ibuku. Karena profesinya itu ia sering dipanggil dengan panggilan ³Masyitoh´. Dia senantiasa taat terhadap Kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. sesungguhnya kita dalam pihak yang benar´. Hizqil memiliki isteri solehah dan bekerja sebagai tukang sisir puteri raja Fir¶aun. dengan penuh gembira dan ikhlas karena ALLAH sambil membaca ³Bismillahi Tawakkaltu µalAllah WAllahu Akbar´. Dan tidak ada tuhan selain ALLAH´. Masyitoh menjawab ³Tidak« Tuhanku hanyalah ALLAH. dan Dia Tuhan ayahmu juga´. Namun Masyitoh tetap dalam pendiriannya dengan berkata ³Saya hanya takut kepada ALLAH. Maka dilemparlah Masyitoh beserta anak-anaknya ke dalam minyak itu. Sehingga karena kasihan Masyitohpun ragu. bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menciumnya ketika perjalanan Isro¶ dan Mi¶roj. maka sepontan Masyitoh menyebut nama ALLAH.

´ (QS. dan janganlah mati melainkan dalam keadaan Islam. bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Ali Imron : 102) .³Hai orang-orang beriman.

000 tahun). jawab Baginda s. . maka bagi ibu itu setiap satu tegukan daripada susunya diberi satu kebajikan. maka Allah s. 7.w. Maka barangsiapa yang menyukakan anak perempuan seolah-olah dia memerdekakan anak Nabi Ismail. maka beristighfarlah para malaikat untuknya. 6.w.t. "Ibu lebih penyayang daripada bapa dan doa orang yang penyayang tidak akan sia-sia" 2. 8. maka Allah s. Apabila seseorang perempuan mulai sakit hendak bersalin. darjatnya seumpama orang yang sentiasa menangis kerana takutkan Allah s. Apabila seseorang perempuan melahirkan anak. Allah s. 5. maka pahalanya seperti bersedekah). dan orang yang takutkan Allah s.000 kejahatan.000 kebajikan dan menghapuskan darinya 1.w. Barangsiapa yang menggembirakan anak perempuannya.t. 4.t. Apabila telah lahir anak lalu disusui. maka Allah s. mencatatkan baginya setiap hari dengan 1. Hendaklah mendahulukan anak perempuan daripada anak lelaki.w. mencatatkan baginya pahala orang yang berjihad pada jalan Allah s. Apabila semalaman ibu tidak tidur dan memelihara anaknya yang sakit. keluarlah dia dari dosa-dosa seperti keadaan ibunya melahirkannya.t. 3.w. akan diharamkan api neraka ke atas tubuhnya. 9..t..w. memberinya pahala seperti memerdekakan 70 hamba dengan ikhlas untuk membela agama Allah s.a.w.t.t.w.w. memasukkan dia ke dalam syurga lebih dahulu daripada suaminya (10.t.19 Keistimewaan Wanita dalam Islam 1. Tiap perempuan yang menolong suaminya dalam urusan agama. akan hal tersebut. Ketika ditanya kepada Rasulullah s. Doa perempuan lebih makbul daripada lelaki kerana sifat penyayangnya yang lebih kuat daripada lelaki.w. Barangsiapa membawa hadiah.a. (barang makanan dari pasar ke rumah lalu diberikan kepada keluarganya. Apabila seseorang perempuan mengandung janin dalam rahimnya.

19. Masuklah dari mana-mana pintu yang dia kehendaki dengan tidak dihisab. Perempuan apabila sembahyang lima waktu. puasa bulan Ramadhan. semua ikan-ikan di laut. malaikat di langit. "Ibunya".w. 13. 15. 12. 14. Daripada Aisyah r. maka mereka akan menjadi penghalang baginya daripada api neraka. Wanita yang solehah (baik) itu lebih baik daripada 1. siapakah yang lebih besar haknya terhadap wanita? Jawab Rasulullah s.w) di dalam syurga. Aisyah berkata.w. "Siapa pula berhak terhadap lelaki?" Jawab Rasulullah s. masuklah dia dari pintu syurga mana sahaja yang dikehendaki. memelihara kehormatannya serta taat akan suaminya.a. Apabila memanggil akan engkau dua orang ibubapamu. "Barangsiapa yang diuji dengan sesuatu daripada anak-anak perempuan lalu dia berbuat baik kepada mereka. 18.10. 11. maka baginya syurga.a. Wanita yang tinggal bersama anak-anaknya akan tinggal bersama aku (Nabi s. matahari dan bulan semua beristighfar baginya selama mana dia taat kepada suaminya serta menjaga sembahyang dan puasanya.a.w. "Suaminya". 17.a. Barangsiapa mempunyai tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan atau dua anak perempuan atau dua saudara perempuan lalu dia bersikap ihsan dalam pergaulan dengan mereka dan mendidik mereka dengan penuh rasa takwa serta bertanggungjawab..a. maka jawablah panggilan ibumu dahulu. burung di udara.000 lelaki yang soleh." . "Aku bertanya kepada Rasulullah s. 16. Wanita yang taat berkhidmat kepada suaminya akan tertutup pintu-pintu neraka dan terbuka pintu-pintu syurga. Wanita yang taat akan suaminya. Syurga itu di bawah tapak kaki ibu.

berakhlak. sehingga mereka terlihat mulia. haji. dan bermu¶amalah. Sesungguhnya memahami agama Allah adalah cahaya yang akan menerangi jalan hamba untuk menuju kepada-Nya dalam beraqidah. dan jika beribadah kepada Allah maka ibadahnya tidak di atas ilmu. dia tahu bagaimana berwudlu. Sesungguhnya tidak sama antara orang yang memiliki ilmu dan yang tidak. . Seperti mendapatkan pekerjaan yang mapan. shalat dan berzakat. dia akan mampu membedakan yang hak dan yang batil. atau bisa membuka usaha yang prospektif. Dengan ilmu. standar kemuliaan masyarakat beralih kepada materi. dia akan tahu bagaimana menyembah kepada-Nya. Dengan ilmu. Sehingga untuk mendalami ajaran Islam dikesampingkan karena tidak menjanjikan progress materialis. Dengan ilmu. Siapa yang memiliki dunia lebih banyak dia terlihat lebih mulia. Itulah anggapan dan standar yang kini diterapkan. Dengan ilmu. wajib dan sunnah. mandi. Wahai kaum muslimin.Carilah Ilmu Agama. seorang hamba mengetahui apa yang harus diyakininya tentang Tuhannya. Karena Ilmu Agama Adalah Cahaya Di tengah-tengah zaman materialisme. tidak memahami perintah dan larangan Allah bagi dirinya. memiliki jabatan yang tinggi. atau bisa melanjutkan bisnis keluarga. dia tahu bagaimana cara berpuasa. dan umrah. Salah satu dampak yang nyata adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu terarah kepada materi duniawi. bertakwalah kepada Allah dan perdalamilah agama Allah 'Azza wa Jalla agar kalian bisa beribadah kepada Allah di atas ilmu dan petunjukNya. juga antara yang baik dan buruk. beribadah. Dengan ilmu. Artinya ketika memilih tempat pendidikan yang menjadi orientasi adalah bagaimana bisa mendapatkan kemakmuran duniawi. Siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan dan menjadi baik maka Allah akan menjadikannya paham terhadap aturan Islam. Akibatnya banyak umat Islam yang tidak lagi memahami ajaran agamanya. Akibatnya masyarakat akan melakukan apa saja dan apa saja yang dilakukannya untuk mendapatkan materi sebanyak-banyaknya. halal dan haram.

dia akan tahu hak-haknya sehingga dia bisa menuntut atau melepaskannya. Bacalah firman Allah Ta¶ala: ³Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan menyambung kekerabatan. Dengan ilmu juga. Dengan ilmu dia akan tahu tentang pembagian warisan yang telah Allah tetapkan bagi ahli waris setelah seninggalnya. seseorang akan berjalan dengan benar sesuai petunjuk ketika marak kejahilan. membayar dan menagih hutang. sewa. fitnah. Tidaklah harta.Dengan ilmu. pangkat. Al-Mujadilah: 11) Dan bacalah sabda Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam. dan kerusakan. Dengan ilmu juga dia akan tahu bagaimana memperlakukan temannya dan bagaimana menyikapi musuhnya. membayar hutang dan menagihnya. membeli. bagaimana berbakti kepada orang tua. dia akan memahami kewajibanya sehingga akan menunaikan kepada pemiliknya. bagaimana menikah dan bagaimana bercerai. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berwasiat setelah meninggal. Dengan ilmu seorang µalim (yang berilmu) bisa menunjuki manusia kepada shiratal mustaqim (jalan yang lurus) dan menjelaskan manhaj yang benar. dan kedudukan yang dicari orang lebih mulia dan lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu agama. bagaimana mendermakan hartanya.´ (QS. Sesunggunya Allah merahmati orang yang mudah (pemurah dan toleran) apabila dia menjual. Dengan ilmu dia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan manusia dalam jual beli. Dengan ilmu. seorang muslim akan tahu bagaimana bergaul dengan manusia. . Dengan ilmu. gadai. memberi jaminan.

Karena ada sebagian orang yang meminta fatwa kepada orang alim. Lalu jika dia meminta fatwa dalam satu masalah kepada seorang alim yang lurus dan terpercara. Sehingga dia bisa menyebarkan ilmunya di tengah-tengah yang berkubang dalam kejahilan. bid¶ah dan maksiat menuju tauhid. Namun. 4867) Wahai saudaraku. kemudian setelah dia belajar dan mendengarkan kajian para ulama lain . pasti Allah mudahkan jalannya menuju surga. jika dia meminta fatwa kepada seorang alim lalu dia mengeluarkan fatwanya. hendaknya diambil fatwa tersebut dan tidak boleh menuruti hawa nafsunya dalam masalah ini. walaupun dia tidak cocok.´ (HR. siapa di antara kita yang diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama dan memahaminya maka itu yang lebih baik. maka bertanyalah kepada ulama tentang perkara-perkara pokok dalam Islam yang tidak boleh jahil terhadapnya. sunnah. lalu sang alim memberikan fatwanya yang tidak sesuai dengan selera orang tersebut. Dan mengisi waktu untuk menuntut ilmu berarti mengisi waktu untuk berjihad di jalan Allah. bukan petunjuk. Ahmad dari Abu Hurairah. dan membuka forum tanya jawab dan diskusi sehingga umat mendapatkan banyak faidah dan manfaat darinya. -di mana para alim sudah sedikit. Bagi ahli ilmu. hendaknya dia ikut mendengarkan kajian ilmu dan duduk di majlismajlis ilmu sehingga dia mendapatkan manfaat dan bisa memberikannya kepada yang lain. mengajarkan ilmu kepada mereka. ketiga. Wahai saudaraku. Terlebih pada zaman sekarang ini. orang yang paham dien sudah jarang. sementara pencari dunia sangat banyak dan mayoritas orang berorientasi ke sanamaka perintah untuk mendalami ilmu lebih ditekankan. mengikuti hawa nafsunya. Kemudian bagi siapa yang tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu dan mendengarkan kajian. dan seterusnya sampai dia mendapatkan yang cocok dengan seleranya. no. mengeluarkan mereka dari syirik. namun siapa di antara kita yang tidak bisa fokus mendalami ilmuilmu agama. lalu dia memberikan fatwanya.³Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. dan ketaatan. Dan itu merupakan nikmat yang besar dan pandapatan yang tak ternilai. Orang seperti ini telah mempermainkan agama Allah. hendaknya mereka menyempatkan diri untuk bermajlis dengan manusia. maka dia pergi kepada orang alim kedua.

aamiin . () () () () ³Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. sesungguhnya kami meminta kepada-Mu agar Engkau menganugrahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dia menciptakan manusia. Ya Allah.bahwa fatwa orang alim yang pertama menyalahi Al-Qur¶an dan sunnah maka dia boleh meninggalkan fatwa tersebut.. Al-µAlaq: 1-5) () () () ³(Tuhan) Yang Maha Pemurah. . Mengajarnya pandai berbicara. Yang telah mengajarkan Al Qur'an. dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. menjadikan manfaat dari setiap yang Engkau ajarkan kepada kami. perhatikan ilmu dan berusahalah mendapatkannya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Bahkan. Wahai saudaraku. Allah Ta¶ala berfirman. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. karena ilmu menjadi kunci kebahagiaan di dunia dan akhriat. Bacalah. Semangatlah untuk mencarinya dengan segenap kemampuanmu. dan menambah untuk kami karunia dan ilmu.´ (QS. .´ (QS. wajib baginya meninggalkannya dan mengambil pendapat yang sesuai dengan Al-Qur¶an dan sunnah. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Al-Rahmaan: 1-4) semua ayat ini dan semisalnya menjelaskan tentang keutamaan ilmu.

Guru-guru kami dan juga dosa Ibu Bapak kami. asal kau matikan aku dalam khusnul khotimah Asal kau izinkan aku bertemu dengan Rasululloh Asal kau biarkan aku bercanda dengan para Waliyulloh Ya Allah. Ya Tuhan Kami Hidup dan matiku hanya miikMu.DO'A DAN PERMOHONAN= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat fillah menata hati Ya Allah ya Tuhan kami Jika seandainya aku ditakdirkan menjadi orang kaya yang bergelimang harta tetapi selalu berbuat dosa Aku lebih memilih menjadi miskin papa tetapi selalu menyebarkan pahala Ya Allah Ya Tuhan Kami Jika seandainya aku merasa bahagia diatas penderitaan orang lain Maka aku akan memilih selalu dalam kesedihan yang penting aku tidak pernah merugikan orang lain Ya Allah. ya Allah Jika seandainya mereka masuk neraka hanya karena aku Biarkan aku rela untuk menggantikan posisi mereka berada dalam neraka Asal Kau santuni mereka. jangan sampai ujung api neraka bisa menyentuh kulitnya . dosa-dosa sahabat kami. seluruh jiwa raga ku adalah kepunyaan Mu Jika seandainya hidup ku ini hanya dalam kesia-siaan belaka Aku lebih baik memilih mati saat ini juga. Ya Tuhan kami Jika seandainya perbuatan baikku hanya dapat menyebabkan fitnah belaka Aku lebih memilih berbuat jahat asal Engkau benar-benar meridhloiku Ya Allah Ya Tuhan Kami Ampunilah dosa-dosa kami.

sedikitpun

Karena mereka adalah orang-orang yang aku cintai Karena mereka adalah orang-orang yang telah membesarkanku Karena mereka adalah orang-orang yang telah mengajariku

Kami bukanlah orang besar, hanya Engkaulah Yang maha Besar Kami ini orang yang hina, Ya Allah, Kami juga orang yang rugi Ya Allah Tetapi di alam Akherat kelak. Aku minta kepadaMu, ya Allah, Muliakanlah diri Kami

Angkatlah derazat kami, sehingga kami bisa bercengkrama dengan KekasihMu, ya Allah Wahai, Engkau yang membolak-balikan hati Teguhkanlah pendirian kami, Kuatkanlah iman kami Agar kami tetap memegang teguh agamaMU, ya Allah

Jauhi rasa prasangka buruk diantara kami Agar kami tetap dalam ketenangan, tanpa adanya saling curiga diantara kami Bersihkanlah hati kami, Kosongkanlah jiwa kami Lindungilah kami, keluarga kami, keluarga sahabat-sahabat kami Agar kami tetap istiqomah beribadah hanya untukMU««

SEDEKAH TIAP RUAS TULANG
Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda,

³Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang makruf adalah sedekah, mencegah yang munkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat dhuha.´ (HR Muslim).

Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam mengingatkan segenap umatnya agar senantiasa bergerak dinamis dalam beramal saleh, berlomba-lomba dalam kebaikan, serta mempersembahkan pengabdian terbaik dari jiwa raganya untuk berbagai aktivitas di jalan Allah . Bahkan, digambarkan agar setiap muslim untuk mensyukuri seluruh 360 ruas tulang yang Allah berikan ke dalam tubuh manusia. Caranya, adalah dengan bersedekah untuk setiap ruas tulang yang kita miliki.

Pertama, dengan memperbanyak frekwensi ucapan kalimat thayyibah setiap pagi hari. Seperti ucapan µsubhanallah¶ (Maha Suci Allah), µAlhamdulillah¶ (Segala Puji bagi Allah), µLailaha illallah¶ (Tidak ada Tuhan selain Allah), dan µAllah Akbar¶ (Allah Maha Besar).

Kedua, senantiasa memerintahkan yang baik dan mencegah yang buruk (amar makruf nahi munkar). Allah berfirman; ³Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.´ (QS Ali Imran [3]: 104).

Ketiga, menegakkan shalat Dluha dua rakaat di pagi hari. Sebab, banyak kemuliaan dan manfaat dari shalat Dluha. Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam bersabda; ³Siapa saja yang dapat mengerjakan shalat Dluha dengan langgeng (lapang), maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.´ (HR Tirmidzi).

Bersedekah untuk setiap ruas tulang badan merupakan ungkapan rasa syukur atau terima kasih kepada Allah atas segala karunia, baik berupa kesehatan, rezeki, kesempatan, maupun kesempurnaan tubuh. Maka, alangkah kufurnya bagi setiap orang, bila mereka tak pernah mau bersedekah dengan diri mereka atas nikmat sehat yang diberikan Allah pada setiap ruas tulangnya.

Jika seseorang pandai berterima kasih (dan bersyukur) kepada Allah, maka Sang Pencipta pun akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. ³Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ³Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.´ (QS Ibrahim [14]: 7). Apalagi, pada hari pembalasan (kiamat) nanti, seluruh anggota badan seperti tangan dan kaki, yang dihubungkan dengan ruas-ruas tulang, akan menjadi saksi atas apaapa yang dikatakan dan diperbuat selama hidup di dunia. ³Dan pada hari ini Kami tutup mulut-mulut mereka; lalu berkatalah kepada Kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan´. (QS Yasin [36]: 65). Wa Allahu A¶lam.

GOLONGAN YANG AKAN MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT=
Menyambung dari Dahsyatnya Mahsyar.

Beberapa golongan yg akan mendapatkan naunganNYA,yaitu naungan 'ArsyNYA, adalah sebagaimana yg Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam sebutkan dalam hadist dari Abu Hurairah Rodiallohu'anha. Beliau sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Ada tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dibawah naungan 'ArsyNYA,pada hari yg tidak ad naungan kcuali naungan 'ArsyNYA.

Mereka ialah..1.iman (pemimpin) yg adil.,2.pemuda yg tumbuh dlm peribadahan kepada Rabbnya,3.orang yg hatinya terkait dimasjid.4.orang yg saling mencintai krena Alloh,,berkumpul karenaNYAdan berpisah krenaNYA,5.seorang lelaki yg diajak (berzina) oleh wanita yg berkedudukan lagi cantik,namun ia berkata "sesungguhnya aku takut kepada Alloh"6.orang yg bersedekah namun merahasiakannya. sampai2 tangan kirinya tidak mengetahui apa yg diinfakan oleh tangan kanannya.Dan yg ke 7.Orang yg mengingat Alloh dalam keadaan sendirian hingga berlinang air matanya.(Muttafaqun 'alaih)

Dalam riwayat yg lain, Rosululloh sholallohu 'alaihi wasalam bersabda:"Adam tujuh golongan yg Alloh subhanallohu wata'ala akan menaungi mereka dalam naungan 'ArsyNYA..." HR. Sa'id bin Manshur,dihasankan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar rohimahumulloh dalam Fathul Bari 2/144,juga oleh Al-Albani dalam Al-Irwa'. Maka,riwayat ini menjelaskan bahwa yg dimaksud naunganNYA ialah naungan 'ArsyNYA,bukan naungan Dzat-NYA, karena hal ini tidak sesuai dgn keagungan dan kemuliaan-NYA. Golongan yg lain juga akan mendapatkan naungan ArsyNYA adalah.."Barang siapa yg memberi kelonggaran kpd orang yg sedang kesulitan(membayar hutang) atau membebaskan(hutang tersebut)darinya, niscaya Alloh subhanallohu wata'ala akan menaunginya dalam Arsy-NYA" HR Muslim no 3006.

PESAN ROH KEPADA MANUSIA=
Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam sama ada di langit atau bumi akan mendengarnya kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata : "Wahai orang yang memandikan, aku minta kepadamu kerana Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut". Selepas itu, mayat pula bersuara sambil merayu : "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangnya dengan air yang dingin kerana tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh". Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu :

"Demi Allah, wahai orang yang memandikan jangan engkau menggosok aku dengan kuat sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh" Setelah dimandi dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggilmanggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat serta mengafani kepalanya kerana ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, isteri atau suami buat kali terakhir kerana tidak dapat melihat lagi sampai Hari Kiamat. Sebaik keluar dari rumah lalu ia berpesan :

"Demi Allah, wahai jemaahku, aku telah meniggalkan isteriku menjadi Balu. Maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim dan janganlah kalian Menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya"

Sesudah mayat diletakkan pada pengusung, sekali lagi diserunya kepada jemaah supaya jangan mempercepatkan mayatnya ke kubur selagi belum mendengar suara anak-anak dan sanak saudara buat kali terakhir. Sesudah dibawa dan melangkah sebanyak tiga langkah dari rumah, roh pula berpesan:

"Wahai Kekasihku, wahai saudaraku dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku dan janganlah kamu lalai

ketika ini sebagaimana ia melalaikan aku".

"Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku telah aku kumpulkan untuk warisku dan sedikitpun mereka tidak mahu menanggung kesalahanku" .

"Adapun didunia, Allah menghisab aku, padahal kamu berasa senang dengan keduniaan. Dan mereka juga tidak mahu mendoakan aku".

Ada satu riwayat drp Abi Qalabah mengenai mimpi beliau yang melihat kubur pecah. Lalu mayat-mayat itu keluar dari duduk di tepi kubur masing-masing. Bagaimanapun tidak seorang pun ada tanda-tanda memperolehi nur di muka mereka. Dalam mimpi itu, Abi Qalabah dapat melihat jirannya juga dalam keadaan yang sama. Lalu dia bertanya kepada mayat jirannya mengenai ketiadaan nur itu. Maka mayat itu menjawab: "Sesungguhnya bagi mereka yang memperolehi nur adalah kerana petunjuk drpd anak-anak dan teman-teman. Sebaliknya aku mempunyai anak-anak yang tidak soleh dan tidak pernah mendoakan aku". Setelah mendengar jawapan mayat itu, Abi Qalabah pun terjaga. Pada malam itu juga dia memanggil anak jirannya dan menceritakan apa yang dilihatnya dalam mimpi mengenai bapa mereka. Mendengar keadaan itu, anak-anak jiran itu berjanji di hadapan Abi Qalabah akan mendoa dan bersedekah untuk bapanya. Seterusnya tidak lama selepas itu, Abi Qalabah sekali lagi bermimpi melihat jirannya. Bagaimanapun kali ini jirannya sudah ada nur dimukanya dan kelihatan lebih terang daripada matahari.

Baginda Rasullullah S.A.W berkata :

"Apabila telah sampai ajal seseorang itu maka akan masuklah satu kumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua-dua telapak kakinya sehingga sampai kelutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk menarik roh dari lutut hingga sampai ke perut dan kemudiannya mereka keluar. Datang lagi satu kumpulan malaikat yang lain masuk dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada dan kemudiannya mereka keluar.Dan akhir sekali datang lagi satu kumpulan malaikat masuk dan menarik roh dari dadanya hingga sampai ke kerongkong dan itulah yang

Apabila orang yang beriman itu melihat syurga.dikatakan saat nazak orang itu. maka dia pun kembali kepada Allah S.W.S." Sebaik saja malaikat maut mendapat perintah Allah S.W. akan menebarkan sayap di sebelahkiri. Maka orang yang nazak tu dapat melihat kedudukannya di neraka dan dalam masa itu orang itu tidak lagi melihat orang di sekelilinginya. Ini adalah kerana sangat rindunya pada syurga dan melihat terus pandangannya kepada sayap Jibrail A.T.T." Setelah malaikat maut mendengar penjelasan itu. Maka berkata tangan: ³Tidak ada jalan bagimu untuk mencabut roh orang mukmin dari arah ini. Tapi keluarlah sedekah dari arah tangan orang mukmin itu. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikat maut. Lalu Allah S.T. Ini adalah kerana terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Apabila malaikat maut hendak mencabut roh orang mukmin itu dari arah mulut maka keluarlah zikir dari mulut orang mukmin itu dengan berkata: "Tidak ada jalan bagimu mencabut roh orang ini melalui jalan ini kerana orang ini sentiasa menjadikan lidahnya berzikir kepada Allah S. maka dia akan lupa kepada orang yang berada di sekelilinginya.T .W.´ Dari sebuah hadis bahawa apabila Allah S. maka malaikat Jibrail A.S. "Kalau orang yang nazak itu orang munafik. keluarlah usapan kepala anak-anak yatim dan keluar penulisan ilmu.S. dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh lidah orang mukmin itu. menghendaki seorang mukmin itu dicabut nyawanya maka datanglah malaikat maut.W. " Oleh kerana malaikat maut gagal untuk mencabut roh orang mukmin dari arah tangan maka malaikat maut cuba pula dari arah kaki. kamu cabutlah ruhnya dari arah lain. Malangnya malaikat maut juga gagal melakukan sebab kaki berkata: ³Tidak ada jalan bagimu dari arah ini Kerana kaki ini sentiasa berjalan berulang alik mengerjakan solat dengan berjemaah dan kaki ini juga berjalan menghadiri majlis- .tangan ini mengusap kepala anak-anak yatim dan tangan ini menulis ilmu pengetahuan.T.W. maka Jibrail A. lagi: "Kalau orang yang nazak itu orang yang beriman.A." Sambung Rasullullah S. maka malaikat maut pun cuba mencabut roh orang mukmin dari arah tangan. tangan ini telah mengeluarkan sedekah.W. akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan sehingga orang yang nazak itu dapat melihat kedudukannya di syurga.

T. telah ditanya tentang kemana roh pergi setelah ia keluar dari jasad.W.mereka diseksa berserta jasadnya hingga sampai hari Kiamat.T." Sebaik saja mendapat perintah AllahS.T maka keluarlah roh tersebut dari arah mulut dengan tenang.T. Sebaik saja malaikat maut menghampiri telinga maka telinga pun berkata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini kerana telinga ini sentiasa mendengar bacaan Al-Quran dan zikir. tulis AsmaKu ditelapak tanganmu dan tunjukkan kepada roh orang yang beriman itu. 6. Roh para ulama menuju ke Syurga Firdaus." Telah bersabda Rasullullah S.A.W: Tiga kelompok manusia yang akan dijabat tangannya oleh para malaikat pada hari mereka keluar dari kuburnya:1. 3.W. Abu Bakar R." Setelah gagal maka malaikat maut kembali kepada Allah S. Roh para Nabi dan utusan menuju ke Syurga Adnin. 5.mencabut roh orang mukmin dari arah kaki.T.W. Sebaik saja melihat Asma Allah dan cintanya kepada AllahS. Maka berkata Abu Bakar R." Apabila gagal malaikat maut. maka malaikat maut cuba pula dari arah telinga. 2. 7. Roh para mukmin yang berdosa akan tergantung di udara tidak di bumi dan tidak di langit sampai hari kiamat. Orang-orang yang mati syahid. Roh para shuhada berterbangan seperti burung di syurga mengikut kehendak mereka. Roh anak-anak orang yang beriman akan berada di gunung dari minyak misik. 4." Akhir sekali malaikat maut cuba mencabut orang mukmin dari arah mata tetapi baru saja hendak menghampiri mata maka berkata mata: "Tidak ada jalan bagimu dari arah ini sebab mata ini sentiasa melihat beberapa mushaf dan kitab-kitab dan mata ini sentiasa menangis kerana takutkan Allah. Roh mereka yang berbahagia menuju ke Syurga Illiyyina. . maka malaikat maut menghampiri roh orang itu dan menunjukkan Asma Allah S.W. berfirman yang bermaksud: "Wahai malaikatKu.A: Roh itu menuju ketujuh tempat:1. Roh orang-orang kafir akan berada dalam neraka Sijjin.majlis ilmu. Kemudian AllahS.A.W.

3.2.. Sekian untuk ingatan kita bersama. Tolong sebarkan kisah ini kepada saudara Islam yang lain. Orang berpuasa di hari Arafah. Kalau rajin. Orang-orang yang mengerjakan solat malam dalam bulan ramadhan. . Ilmu yang bermanfaat ialah salah satu amal yang berkekalan bagi orang yang mengajarnya meskipun dia sudah mati.

Fatwa Ulama tentang Ucapan Selamat Tahun Baru Hijriyah
Segala puji bagi Allah, shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba¶du:

Para pembaca yang dirahmati Allah,

Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 1431 Hijriyah dan akan memasuki tahun baru hijriyah 1432, sebagian besar kaum muslimin telah mempersiapkan perayaan untuk tahun baru Islam tersebut, di antaranya dengan bertukar ucapan selamat satu sama lain maka apa kedudukan ucapan selamat tahun baru hijriyah dari sisi syar¶i?

Di bawah ini kami mengutip beberapa fatwa ulama besar dalam seputar tahun baru:

1. Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz rahimahullah Syaikh Bin Baz pernah ditanya:

Kami pada permulaan tahun baru hijriyah, dan sebagian orang saling bertukar ucapan selamat tahun baru hijriyah, mereka mengucapkan: (setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan), maka apa hukum syar¶i terkait ucapan selamat ini?

Syaikh Bin Baz menjawab sbb:

Ucapan selamat tahun baru hijriyah kami tidak mengetahui dasarnya dari para Salafus Shalih, dan saya tidak mengetahui satupun dalil dari sunnah maupun Kitabullah yang menunjukkan pensyariatannya, tetapi siapa saja yang memulaimu dengan ucapan itu maka tidak mengapa kamu menjawabnya seperti itu, jika dia mengatakan: setiap tahun semoga anda dalam kebaikan maka tidak mengapa kamu menjawabnya semoga anda seperti itu kami memohon kepada Allah bagi kami dan bagimu setiap kebaikan atau semacamnya, adapun memulainya maka saya tidak

mengetahui dasarnya.

2. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah

Pertanyaan 1:

Syaikh Utsaimin pernah ditanya mengenai ucapan selamat tahun baru hijriyah dengan pertanyaan sbb:

Syaikh yang mulia, apa hukum mengucapkan selamat tahun baru hijriyah? Dan apa kewajiban kita kepada orang yang mengucapkan selamat tahun baru hijriyah kepada kita? Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu maka jawablah, tapi jangan kamu memulainya. Inilah pendapat yang benar dalam masalah ini. Seandainya seseorang mengucapkan mengucapkan selamat tahun baru kepadamu, maka jawablah: semoga Allah menyampaikan selamat kebaikan untukmu dan menjadikannya tahun kebaikan dan keberkahan.

Tetapi ingat, jangan kamu memulainya karena saya tidak mengetahui adanya riwayat dari para Salafus Shalih bahwa mereka dahulu mengucapkan selamat tahun baru hijriyah. Bahkan para Salaf belum menjadikan bulan Muharram sebagai awal tahun baru kecuali pada masa khilafah Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu. (dikutip dari pertemuan bulanan ke-44 di akhir tahun 1417 H).

Pertanyaan 2:

Syaikh Utsaimin juga pernah ditanya: Syaikh yang mulia, apa pendapat anda mengenai tukar menukar ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah?

Maka Syaikh Utsaimin menjawab sbb:

Aku berpendapat bahwa memulai ucapan selamat pada awal tahun baru hijriyah

tidak mengapa, namun tidak disyariatkan. Artinya, kami tidak menyatakan sunnahnya saling menyampaikan ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Tetapi jika mereka melakukannya tidak mengapa, namun sepatutnya juga apabila dia mengucapkan selamat tahun baru dengan memohon kepada Allah supaya menjadikannya sebagai tahun kebaikan dan keberkahan, lalu orang lain menjawabnya. Inilah pendapat kami dalam masalah ini yang merupakan perkara kebiasaan dan bukan termasuk perkara ibadah.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-93 hari Kamis, 25 bulan Dzulhijjah tahun 1415H). Pertanyaan 3:

Pada kesempatan lainnya, beliau juga pernah ditanya: Apakah boleh mengucapkan selamat awal tahun baru?

Maka beliau menjawab: Ucapan selamat atas kedatangan tahun baru hijriyah tidak ada dasarnya dari perbuatan para Salafus Shalih. Maka kamu jangan memulainya, tetapi jika seseorang mengucapkan selamat kepadamu jawablah, karena ini sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah manusia, meskipun fenomena ini sekarang berkurang, karena sebagian orang sudah memahaminya, alhamdulillah. Padahal sebelumnya mereka saling bertukar kartu ucapan selamat tahun baru hijriyah.

Pertanyaan 4:

Pertanyaan lainnya kepada Syaikh Utsaimin: Apa bunyi ucapan yang saling disampaikan manusia?

Beliau menjawab: yaitu mereka mengucapkan selamat atas datannya tahun baru, dan kami memohon kepada Allah mengampuni yang telah berlalu pada tahun kemarin, dan supaya memberikan pertolongan kepadamu untuk menghadapi masa depan atau semacam itu.

Pertanyaan 5:

Syaikh Utsaimin ditanya: Apakah diucapkan ³Setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan?´

Beliau menjawab: Tidak, setiap tahun semoga kalian dalam kebaikan tidak diucapkan dalam Idul Adha maupun Idul Fitri atau di tahun baru.

(Disampaikan pada pertemuan terbuka ke-202 pada hari Kamis, 6 Muharram tahun 1420H).

3. Syaikh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah Beliau pernah ditanya: Syaikh yang mulia semoga Allah memberikan anda taufik. Kebanyakan manusia saling mengucapan selamat tahun baru hijriyah. Apa hukum ucapan selamat tahun baru hijriyah, misalnya: µSemoga menjadi tahun bahagia,¶ atau ucapan: µSemoga kalian setiap tahun dalam kebaikan.¶ Apakah ucapan ini disyariatkan?

Syaikh menjawab sbb:

´Ini adalah bid¶ah. Ini bid¶ah dan menyerupai ucapan selamat orang-orang Kristen dengan tahun baru Masehi, dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan para Salaf. Selain itu, tahun baru hijriyah adalah istilah para shahabat radhiyallahu anhum untuk penanggalan muamalat saja. Mereka tidak menganggapnya sebagai hari raya dan mereka mengucapkan selamat atasnya karena ini tidak ada dasarnya. Para shahabat menjadikan tahun hijriyah untuk penanggalan muamalat dan mengatur muamalat saja´.

4. Syaikh Abdul Karim Al-Khidhir

Doa kepada sesama muslim dengan doa umum yang lafalnya tidak diyakini sebagai ibadah dalam beberapa peringatan seperti hari-hari raya tidak mengapa, apalagi apabila maksud dari ucapan selamat ini untuk menumbuhkan kasih sayang, menampakkan kegembiraan dan keceriaan pada wajah muslim lain.

Imam Ahmad rahimahullah berkata: ³Aku tidak memulai ucapan selamat, tapi jika seseorang memulai dengan ucapan selamat maka aku suka menjawabnya karena menjawab ucapan selamat itu wajib. Adapun memulai ucapan selamat tidak ada sunnah yang diperintahkan dan juga bukan termasuk perkara yang dilarang.

KESIMPULAN:

1. Dari beberapa fatwa di atas dapat dipahami bahwa sebagian ulama besar membolehkan menjawab ucapan selamat saja tidak untuk memulainya, namun tidak menganggapnya perkara bid¶ah yang besar karena itu adalah adat kebiasaan, bukan diyakini sebagai ibadah yang disyariatkan. 2. Sebaiknya kita menjelaskan kepada umat bahwa hal itu tidak ada dasarnya sehingga mereka tidak berlebih-lebihan dalam ucapan selamat tahun baru hijriyah. Karena hal itu dikhawatirkan bisa terjatuh dalam perkara bid¶ah dan menyerupai kaum Nasrani sebagaimana fatwa Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah.

3. Kita tidak disyariatkan untuk merayakan tahun baru hijriyah seperti perayaan hari raya (ied), karena perayaan sebagai bentuk ibadah dan ibadah sifatnya tauqifiyah. Wallahu a¶lam bis-shawab. [ar/voa-islam.com]

SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H SELAMAT TAHUN BARU 1 MUHARRAM 1432 H ... SEMOGA KITA SELALU DALAM PERLINDUNGAN ALLAH SWT ... Insya Allah pada hari Senin, 6 Desember 2010 ba'da Ashar kita membaca do'a Akhir Tahun, dan ba'da Maghrib do'a Awal Tahun ...

Ini Doanya : Dibaca pada tgl 29 atau 30 Zulhijjah sebanyak 3 kali setelah shalat Ashar :

³Bismillaahir rahmaanir rahiim..

Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. Allahumma maa µamiltu fii haadzihis sanati mimmaa nahaitanii µanhu falam atub minhu walam tardlahu walam tansahuu wahalimta µalayya ba¶da qudratika µalaa µuquubatii wada¶autanii ilattaubati minhu ba¶da juraa'atii µalaa ma¶shiyatika fainnii astaghfiruka faghfirli. Wamaa µamiltu fiihaa mimmaa tardlaa-hu wawa¶adtanii µalaihibits tsawaabi fa as aluka allaahumma yaa kariimu yaa dzal jalaa-li wal ikraami an tataqabbal minnii walaa taqtho'rajaaii minka yaa kariim. Washalallahu µalaa sayyidinaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wasallam´ (3x)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabat beliau. Ya Allah, segala amal yang aku lakukan pada tahun ini (yang telah silam), dari halhal yang Engkau larang kepadaku, lalu aku tidak bertaubat, sedangkan Engkau tidak meridhoinya, dan Engkau tidak melupakannya, dan menyantuni atasku sesudah kekuasaan-Mu atas siksa-siksa padaku. Engkau menyeru aku bertaubat darinya sesudah aku lakukan durhaka pada-Mu. Perkenankanlah Engkau mengampuni aku. Dan segala apa yang aku lakukan di dalamnya dari hal-hal yang Engkau ridhoi, dan Engkau telah menjanjikan pahala kepadaku, maka aku memohon kepada-Mu ya Allah Dzat yang Mulia, hai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, hendaklah Engkau terima dariku, janganlah Engkau memutuskan harapanku dari rahmat-Mu hai Dzat Yang Mulia. Shalawat dan salam, tetapkanlah pada junjungan kami Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya.

atas anugerahMu yang agung. serta para temannya. Amien . Amien «´ (3x) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang. Allahumma antal abadiyyul qadiimul awwalu wa µalaa fadl-likal µazhiimi wajuudikal mu¶awwali wahaadzaa µamun jadiidun qad aqbala nas-alukal µishmatal fiihi minasysyaithaani wa auliyaaihii wa junuudihii wal¶auna µalaa haadzihin nafsil ammaarati bissuui wal ¶isytighaala bimaa yuqarribunii ilaika zulfaa yaa dzaljalaali wal-ikraami yaa arhamar raahimiin. keluarganya. dan para sahabat beliau. hai dzat yang paling berbelas kasihan. kami memohon kepada Engkau penjagaan kuat di dalamnya dari gangguan syaitan dan para kekasihnya. Dan memohon pertolongan atas nafsu amarah yang jelek ini. Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa ash-haabihii wa sallam. hai Dzat yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dan tahun baru ini sungguh telah datang. Semoga rahmat dan keselamatan dicurahkan kepada junjungan dan penghulu kami Nabi Muhammad SAW. Engkau Dzat yang kekal selamanya.DO¶A AWAL TAHUN Dibaca pada tgl 1 Muharram sebanyak 3 kali setelah shalat Magrib : ³Bismillaahir rahmaanir rahiim.. By: Habib Abdurrahman Muhdhor Alhabsyi INILAH KITA . dan pemberian-Mu yang sangat diharapkan. dan sibukkanlah dengan amalan yang dapat mendekatkan aku kepada-Mu secara dekat. Ya Allah.. Semoga rahmat Allah tercurah kepada junjungan kami dan pemimpin kami nabi Muhammad SAW. Moga Allah selalu melindungi dan memelihara kita . Washalallaahu µalaa sayyidinaa wa maulaanaa Muhammadin wa µalaa aalihii wa shahbihii wa salam. keluarganya. yang Qadim dan Awal.. dan para sahabatnya.

Semuanya kita tahu namun tetap kebohongan ada dalam keseharian Kita tahu kehidupan dunia hanya sementara ..Kita tahu mengghibah adalah dosa Namun kita selalu asyik bercerita dengan mereka Mengorek menguping kesalahan orang lain Dosa sendiri seakan terlupa Merasa diri paling sempurna Padahal kita belum tentu lebih baik darinya Semuanya kita tahu namun tetap kita lakukan dengan berbagai cerita Kita tahu berjilbab adalah pelindung diri Penunduk pandangan pelindung perhiasan Namun terkadang kita enggan mengenakan Dengan alasan cuaca panas dan ketinggalan jaman Semuanya kita tahu namun tetap kita enggan menutupinya Kita tahu hukum mengutamakan sholat dan kewajiban Namun terkadang selalu bermalasan dengan berleha leha Mengutamakan obrolah yang isinya hanya sampah belaka Semuanya kita tahu namun tetap kita kerap terlambat Kita tahu hukumnya harta yang didapatkan Kelak ada pertanggung jawaban atas haram dan kehalalan Namun tangan dan pikir tertutupi nafsu keserakahan Hingga segala macam cara dilakukan Yang penting mendapatkan harta dengan jumlah besar Tak peduli ketika orang merugi dari tingkah yang kita lakukan Semuanya kita tahu namun tak peduli menutup mata dan hati Kita tahu berdusta itu ahlak tercela Namun kebohongan terkadang dilakukan Bahkan berkelih terpaksa atau demi melindungi teman Hingga kesalahan menjadi samar Dan kebenaran kian terbungkam.

Keabadian hidup kelak akhirat adanya Namun diri selalu utamakan dunia Hingga akhirat bagai sebuah dongeng belaka Tanpa mempersiapkan bekal kesana Karena waktu terkuras untuk kesenangan nan fana Kita tahu larangan menjadikan kaum kafir untuk sahabat Namun terkadang mereka kita jadikan kawan Dan kaum muslim dijadikan lawan hingga bertikai tiada redam Kita tahu batasan pergaulan dengan pelaku bid'ah Namun atas nama ukhuwah terkadang justru mengikutinya Mencampur adukan kebenaran dan kesalahan.´ (QS.. Entah berapa banyak yang kita tahu dalam kesalahan Namun diri terus melakukan dengan berbagai alasan Ketika menemukan sebuah jalan yang buntu Kita salahkan takdir Tuhan yang menakdirkan demikian ! Kita pandai namun bodoh Mata kita melihat seakan buta Telinga mendengar seakan tuli Tangan kaki mampu bergerak seakan mati Ya Rabb Hamba merasa lemah maka itu berilah kekuatanMu Hamba merasa kotor maka bersihkanlah dengan kesucianMu Hamba merasa berjalan tiada arah dalam kegelapan maka itu terangilah langkahku .. An-Nur : 52). ³Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya maka mereka itulah orang yang beruntung. Mengenal Kiamat ..

Hari Kiamat merupakan hari yang digambarkan sebagai musnahnya seluruh alam dan bumi dan kebangkitan semula.asra Yawm al-Tan d Yawm al.zifa Yawm al-Tagh bun Yawm al-Wa' d Yawm al-A m Hari agung Hari penyaksian Waktu Hari Akhir Hari akhir (agama) Hari keputusan Hari perhitungan Hari pengadilan Hari perpisahan Hari pengumpulan Hari kekekalan Hari Keluar Hari Kebangkitan Hari penyesalan Hari pemanggilan Hari mendekat Hari terbukanya aib Hari kebangkitan al-Yawm al-Masyh d al-Q ri¶a al-Gh syia alkhkha al-Kubr Bencana yang menggetarkan Bencana yang tak tertahankan Bencana yang memilukan Bencana yang melanda al-T mma alqqa Kebenaran besar Peristiwa besar al-W qi'a KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari Aisyah r. termasuk Yahudi.is b Yawm al-Fat Yawm al-Tal q Yawm al-Jam'(i) Yawm al-Khul d Yawm al-Khur j Yawm al-Ba'th Yawm al. berkata: "Saya tanya . Kristian dan Islam. Kiamat berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu yang bermaksud bangkit atau bangun.a. Nama-nama hari kiamat dalam Islam Nama-nama tersebut disebut dalam al-Quran: Rumi (transliterasi) Arab Terjemahan Yawm al-Qiy ma al-S 'a Yawm al-Akh r Yawm al-D n Yawm al-Fa l Yawm al. Ia merupakan satu kepercayaan dalam agama Ibrahim.

Kemudian Allah s.w. dan ada yang terjerumus muka kedalam neraka. maka ada yang selamat.t. bersabda: "Diantara dua kali tiupan sangkakala itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan semula).w." Saya bertanya: "Ya Rasullullah.." Dalam riwayat Ka'ab hanya dua kali tiupan. sedang dikanan kirinya bantolan dan duri-duri. maka timbullah orangorang mati bagaikan timbulnya tanaman (sayur-sayuran).a.w.w.: "Bagaikan tanduk dari cahaya. menjadikan sangkakala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil.w. dan orang yang kejam.a. dan diatas neraka jahannam itu ada jambatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Nafkhatus sa'aq (untuk mematikan) dan Nafkhatul ba'ats (untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan). bersabda: "Ketika Allah s. berkata: Rasullullah s.w. menurunkan hujan air bagaikan mani orang lelaki. maka ia meletakkannya dimulutnya melihat ke Arsy menantikan bilakah ia diperintahkan. ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf) sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri dan ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata "Aku diserahi tiga macam: Orang mempersekutukan Allah s." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r. maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka jahannam. iaitu mematikan dan membangkitkan.a.kepada Rasullullah s. yang berbunyi: "Wa yauma yunfakhu fafazi'a man fissamawati .w.a. Allah s.a. berkata: Rasullullah s.w.t.w. penentang.a. dan ada yang luka terkena bantolan duri. demi Allah yang mengutuskanku sebagai Nabi s. telah selesai menjadikan langit dan bumi.a.t.t. dan bagaikan angin kencang. sedang orang-orang yang berjalan diatasnya ada yang bagaikan kilat. Apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat?" Jawab Rasullullah s. menjawab: "Sangat besar bulatannya. Firman Allah s.w.a.t.w. besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi.w. zalim dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab). apakah shur (sangkakala) itu?" Jawab Rasullullah s.a." Abul-Laits juga telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.: "Adapun ditiga tempat (masa) maka tidak ingat iaitu ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat. dan akan ditiup hingga tiga kali iaitu pertama Nafkhatul faza' (untuk menakutkan)." Saya bertanya lagi: "Bagaimana besarnya?" Rasullullah s. dengan lain Tuhan.

Riwayat Muhammad bin Ka'ab dari seorang dari Abu Hurairah r.t. kecuali yang dikehendaki oleh Allah. bertanya: "Hai Malaikulmaut.t. maka ia sendiri.w. (Yang bermaksud) Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang dilangit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah.w.w. (Surah Azzumar : 68) Mereka yang dikecualikan itu ialah roh orang-orang yang mati syahid. berfirman: "Harus mati Jibril. Israfil. (Yang bererti) Tiap makhlukKu." Maka Allah s." Kemudian matilah . yang tidak mati. Engkau yang hidup. sehingga ketika ditanya oleh Allah s. dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya dan yang meneteki lupa terhadap bayinya.: " Hai Malaikulmaut.t. Mika'il.t. kemudian ditiup lagi. tinggal hambamu yang lemah. berkata: "Kemudian Allah s. tidakkah kau mendengar firmanKu: "kullu nafsin dza'iqatul maut. dan kini matilah engkau." Maka matilah Malaikulmaut diperintah mencabut nyawanya sendiri. Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu. Firman Allah s. menyuruh Malaikatmaut mencabut roh mereka." Firman Allah s. lebih mengetahui." Kemudian Allah s. Malikulmaut.w.t: "Siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Padahal Allah s. Mika'il.t.w.w.t. lalu ia berkata: "Andaikan saya mengetahui bahawa pencabutan roh itu seberat ini nescaya aku akan lebih lunak ketika mencabut roh-roh orang mukmin. Maka keadaan itu berlaku beberapa lama kemudian Allah s. Israfil dan juga Hamalatul arsyi. dan anak-anak segera beruban dan syaitan-syaitan laknatullah berlarian.w. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yandhurun.a. Israfil dan Hamalatul arsyi serta Malaikatmaut. tibatiba mereka bangun dan melihat.w. Mika'il. (Surah Annamel : 87) Dan pada saat itu tergoncangnya bumi.t. menyuruh Israfil meniup sangkakala kedua.waman fil ardhi illa man sya Allah (Yang bermaksud) Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang dilangit dan yang dibumi. Hamalatul arsyi dan aku. yang andaikata waktu itu makhluk lain masih hidup nescaya mereka semua akan mati kerana jeritan Malaikulmaut itu. tiba-tiba ia menjerit. tinggal malaikat Jibril. yang berbunyi: "Wa nufikhafishshuri fasha'iqa man fissamawati waman fil ardhi illa man sya Allah. siapakah yang masih tinggal dari makhlukKu?" Jawab Malaikulmaut: "Engkau Dzat yang hidup yang tidak akan mati. Jibrail. Jawab Malaikatmaut: "Ya Tuhan.

tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan.t.w. menyuruh Israfil meletakkan sangkakala dimulutnya. tidak melihat atau memutuskan keadaan mereka.w.t. menyuruh Israfil meniup sangkakala. sehingga air telah mengenang diatas segala sesuatu setinggi hasta. maka mereka pergi kekubur Nabi Muhammad s." (Yang bermaksud) Siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?. Mika'il." Dalam lain hadis: "Sesungguhnya Allah s. terhadap ummatku?) Jawab Jibril: "Terimalah khabar gembira. manusia dan lain-lainnya.t. bagaimana ummatku? (Apakah yang diperbuat oleh Allah s. berfirman: "Limanil mulkil yaum? Lillahilwahidil qahhar. dan ketika melihat Jibril segera bertanya: "Ya Jibril. mereka keburu-buruan menuju panggilan itu. berfirman kepada dunia yang rendah ini: "Dimanakah raja-raja dan puteraputera raja. menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur-sayuran sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu. lalu Allah s. Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab. kemudian berhenti disuatu tempat selama 70 tahun.a meriwayatkan: "Maka keluarlah mereka dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat. maka apabila telah berkumpul semua makhluk. Kemudian Allah s.t.a.w.a.t." Maka hiduplah mereka. Abu Hurairah r. menyuruh langit menurunkan hujan bagaikan air mani lelaki selama empat puluh hari. maka keluarlah roh-roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi. Nabi Muhammad s." Kemudian Allah s.w.w.t.t. menuju kepada Tuhan mereka ." Kemudian Allah s. membiarkan mereka.w." Kemudian Allah s. maka Allah s. sendiri menjawab: "hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu.t. kemusian mereka dipanggil ke Mahsyar. tiba-tiba terdengar . kerana kau pertama yang kuluar dari bumi.Malaikulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk Allah s.w.t.w. membawa buraq dan perhiasan-perhiasan syurga.w. maka terbuka bumi untuk Baginda Rasulullah s. Lalu Allah s. lalu masuklah roh itu kedalam jasad didalam hidung.w. mereka menangis sehingga habis air mat. dimanakah raksasa-raksasa dan putera-putera raksasa yang makan rezekiKu tetapi menyembah lainKu.w.a.w.w. bersabda: "Saya pertama orang yang keluar dari bumi. dan mengeluarkan darah dan peluh sehingga banjir sampai kemulut. jin. maka Allah s. Allah s.t. maka bumi mengeluarkan mereka. menyuruh (berseru): "Hiduplah hai Israfil dan Hamalatularsyi. jika telah jika telah menghidupkan Malaikat Jibrail.w.w.w. Israfil. kemudian Allah s.t.t. menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan.t.

Dan kamu tidak akan menembusnya kecuali dengan kekuatan. dan mereka langsung berbaris. setengahnya dikepung oleh setangahnya.t. Hadzihi jahannamullati kuntum tu'aduun. sesungguhnya yang tercatat dalam lebaran hanya amalmu sendiri.t. masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi.a. Ish lauhal .: "Ya ma'syaral jinni wal insi inis tatha' tum an tanfudzu min aqtharissamawati wal ardhi fan fudzu la tanfudzuna illa bisulthan. kemudian keenam dengan isinya sehinggalah merupakan tujuh barisan Malaikat. maka keluar daripadanya binatang yang panjang mengkilat gelap lalu berkata-kata. kemudian yang ketiga dengan isinya.a. Walaqad a adholla minkum jibilla katsiera afalam takuni ta'qilun. telah berfirman: "Hai para jin dan manusia. bersabda: Allah s." (Yang bermaksud) "Hai para jin dan manusia jika kamu dapat menembus langit dan bumi. akan menyuruh langit dunia maka terbelah dan mengeluarkan semua Malaikat yang ada didalamnya. Kemudian Allah menyuruh jahannam." Abu Hurairah r. sehingga penduduk jika pergi kemana sahaja mereka mendapati tujuh berisan Malaikat itu seperti mana firman Allah s. kemudian turun prnduduk langit ketiga. Wa ani'buduni hadza shiraatum mustaqim.w. berkata: "Nabi Muhammad s." Kemudian turun ahli langit kedua dan berbaris pula. maka terbuka langit dunia dan turun daripadanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat. lagi: "Wayauma tasyaqqaqussama'u bil ghomami wanuzzilal malaikatu tanzila.a. maka jangan menyalahkan yang lain kecuali dirinya sendiri." Firman Allah s. kemudian keempat dengan isinya. Maka Allah berfirman: "Alam a'had ilaikum ya bani Adama alla ta'budusy syaithana innahu lakum aduwwun mubin.w.w. dan seterusnya sampai langit ketujuh." (Yang bermaksud) "Dan pada hari terbelahnya langit dengan awan. hendaklah mengusapkan : Alhamdulillah dan siapa yang mendapat lain dari itu. kemudian langit kedua dengan isinya. kerana itu siapa yang mendapatkan didalamnya kebaikan.w." Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.t. kemudian kelima dengan isinya.w.t.suara yang keras dari langit. maka turun semuanya dan mengepung bumi dengan apa yang ada dibumi. dan diturunkan para Malaikat dengan seketika. aku nasihatkan kepadamu. maka silakan menembusnya. lalu bertanya: "Apakah ada diantara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hidab?" Dijawab: "Tidak ada. berkata: "Sesungguhnya Allah s.

sesungguhnya ia musuhmu yang nyatanyata.a." Siti Aisyah berkata: "Alangkah malunya. Inilah jalan yang lurus. Dan bila telah melihat Rabbul A'alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu." Lalu Allah s. lalu Allah s. orang-orang pada mengarahkan pandangan kelangit." Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat.a.: "Wa tara kulla ummatin jatsiyatan kullu ummatin tud'a ila kitabiha. maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya. kemudian diperintahkan menjadi tanah semua binatang-binatang itu." Kemudian Allah s. Dan disaat itu orang kafir berkata: "Aduh sekiranya aku menjadi tanah. sambil memukul bahu Aisyah bersabda: "Hai puteri dari putera Abu Quhafah. kerana pada saat itu tidak ada pembayaran dengan mas. lalu keluar prang itu untuk menghadapi Tuhan Rabbul A'alamin. kemudian berdiri para Malaikat mengelilingi arsy. dirham). bersabda: "Manusia akan dibangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat. tidak minum. sampai betis. Dan antara binatang-binatang buas atau ternak. perak (dinar." Nabi Muhammad s. Dan sembahlah Aku.t. tiap ummat dipanggil untuk menerima suratan amalnya. maka diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang dianiaya itu untuk dipikulkan .w.t.a. Dan ia telah menyesatkan ummat-ummat yang banyak dari kamu.w. memutuskan pada semua makhlukNya. memutuskan antara semua hambaNya.w. kemaluanku dapat dilihat setengah pada setengahnya.w.a. kerana lamanya berhenti. kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu. sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat. sampai perut dan ada sampai mulut. Nafi' dari Ibn Umar r. Siti Aisyah berkata: "Laki perempuan berkumpul ya Rasullullah? Jawab Nabi Muhammad s. maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya. berdiri selama empat puluh tahun tidak makan. menyuruh menyeruan nama fulan bin fulan. sebagaimana firman Allah s." (Yang bermaksud) Disini kamu melihat tiap-tiap ummat (orang) bertekuk lutut.t. (Yang bermaksud) Tidak Aku telah berpesan kepadamu: Jangan menyembah syaitan.w. ada yang berpeluh sampai tumit.w. sehingga kambing-kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk.w. berkata: Nabi Muhammad s.yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kamu kini. oleh sebab kekafiranmu. Apakah kamu tidak berakal (berfikir) dan menyedarinya.t.: "Ya. Inilah neraka jahannam yang telah diancamkan (Peringatan) kepadamu.

" Ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad s. An umrihi fima afnaahu wa'an jasadihi fima ablaahu wa'an ilmihi ma amila bihi wa'an maalihi min aina iktasabahu wafima anfaqahu. kini saya berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah.w." (Yang bermaksud) "Dan orang keberatan pikulannya itu jika memanggil lain orang untuk memikulkan sebahagian tidak akan dipikulkan sedikitpun. Dan hertanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan. kalau-kalau saya boleh selamat dari apa yang kau lihat ini." Penyebab matinya hati . meskipun yang dipanggil itu kerabat yang dekat. (Yang bermaksud) Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat: Umurnya digunakan apa sampai habis. kemudian jika selesai semua maka diperintahkan: "Kembali ketempatmu dalam neraka hawiyah (jahannam) kerana pada hari ini tidak ada dhulum. Ikrimah berkata: Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata: "Saya ayahmu ketika didunia.w." Mu'adz bin Jabal r." Sepertimana firman Allah s.a." (penganiyaan).a.t. Dan badannya dalam apa ia rosakkan. meskipun masuk kedalam neraka." Jawab anaknya: "Saya juga takut dari apa yang kau takutkan itu kerana itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun. bersabda: "Laa tazulu qadamaa abdin hatta yus'ala an arba.t.kepadanya. Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau Nabi Rasul melainkan merasa bahawa tidak akan selamat." Lalu pergi kepada isterinya dan berkata kepadanya: "saya dahulu suamimu didunia. lalu berkata: "Saya ini minta kepadamu satu hasanat. Dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah diamalkan). sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNya." Maka anak itu memuji kebaikannya lalu ayah itu berkata: "Hai anak.w.w. berkata: Nabi Muhammad s. kasihanilah aku." Jawab isterinya: "saya juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau. yang berbunyi: "Wain tad'u muts qalatun ila himliha laa yuhmal minhu syai'un walaukaana dza qurba. (Yang bermaksud) Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya kerana lamanya hari itu sehingga ia berdoa: "Ya Tuhan. kalau-kalau saya dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini. kecuali jika mendapat perlindungan Allah s. bersabda yang berbunyi: "Innal kafir layul jamu biaroqihi walau ilaannar.a." Maka dipuji oleh isterinya.

tetapi tidak memenuhi hak-haknya. tetapi tidak mengamalkan isinya. kemudian mereka memakannya. ." Sang tuna netra menggendong si lumpuh. tetapi tidak mengikuti sunahsunahnya."Hati dan jasad adalah seperti seorang tuna netra ( orang buta ) dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. tetapi tidak menentangnya. Sejak bangun tidur kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib ( keburukan ) orang lain dan melupakan aib ( keburukan ) kalian sendiri. Kalian membaca Al-Qur'an . "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini tetapi tidak dapat memetiknya. Bersikap rela terhadap taqdir Allah swt yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. Gendonglah aku. ketika kamu dalam keadaan melarat.´ ( Sayyidina Ali Zainal Abidin Ra ) ³Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu. Kalian nyatakan setan sebagai musuh. akan mati merana. dan memetik buah-buahan tersebut. 7." ( Sayyidina Salman Al-Farisi ) ³Orang yang berhati hasud (dengki) tidak akan meraih kemuliaan dan orang yang suka dendam. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya dan ia menjauhi kamu. tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. Kalian nyatakan surga itu benar-benar ada. 9. tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. Kalian mengenal Allah swt. karena aku lumpuh. Kalian menikmati berbagai karunia Allah swt. Kau tidak dapat melihatnya. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah swt. 8. 2. tetapi kau tidak lumpuh. tetapi tidak bersyukur kepadanya. 4. maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. 5. Kalian mengaku cinta kepada Rasulullah saw. 6. dan penyebab matinya hati kalian adalah sepuluh Hal : 1. Kalian nyatakan neraka itu ada. maka keduanya layak mendapat siksa.´ ( Imam Syafi¶i ) "Doa' kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati. 3. Si lumpuh berkata kepada sang tuna netra. tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. Kalian nyatakan kematian itu pasti datang.

kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya.´ ( Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Ra ) ³Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah SWT dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati. akan tetapi. Jangan tinggalkan majelis hikmah ( majelis ilmu ). maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai. di perjalananmu. Jadilah seperti tawon. jika . ia justru tertawa.sebab.´ ( Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aththas ) "Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah swt adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar seribu dinar. jangan berkata : Apa manfaatnya aku datang ke majelis ilmu. Kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Saat ini hatimu sedang mati. puasa sunah dan berbagai amal shaleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. Telah kujelaskan hakikat permasahan ini kepadamu. Akan tetapi. ( Syekh Ibrahim bin Adham ) ³Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya di potong-potong dengan sebilah pedang. andaikata dirimu masih melakukan banyak maksiat. Begitu pula dirimu.10. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu. lepaskan busur panahmu selalu. karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah. sebab Allah SWT mengetahui di manapun kalian berada. tetapi tidak sedikitpun engkau merasa sakit. kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah swt. tetapi orang yang lalai tidak akan sadar meskipun memperoleh berbagai rencana. kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah 'Azza wa Jalla. Kelalaian telah membunuh hatimu. maka ia segera mendarat. engkau tinggalkan shalat malam. tetapi tidak pernah memetik pelajaran darinya. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. dimana pun ia dapatkan.

Karena itu jangan kau alirkan kotoran ke dalam hatimu. Anggota tubuhmu ini seperti selokan-selokan yang bermuara ke hati. seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah swt yang sejati jika belum membersihkan hatinya!³ ( Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) .hari ini tidak tepat sasaran. sedikit sekali yang membahas masalah ini. kecuali jika pandangan itu menambah ilmu dan hikmahmu. Jangan biarkan matamu memandang sesuatu.000 malaikat yang thawaf mengelilinginya hingga hari kiamat.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) "Ketahuilah bahwa Allah swt akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Sedang hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah swt. Tetapi. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah swt kecuali dari hati yang bersih.´ ( Imam Qutb Al-Arif billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ) ³Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah swt. ucapan yang buruk. Menurut saya Allah swt niscaya akan mendatangkan segala nikmat-Nya di muka dunia." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) "Jika ingin membersihkan air maka akan kau singkirkan segala hal yang dapat mengotorinya.000 bisikan dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. seperti pergunjingan.´ ( Imam Qutb Habib Ahmad bin Hasan Al-Aththas ) ³Hati manusia seperti Baitul Ma¶mur." ( Ibnu 'Atha illah Askandari ) ³Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan. niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. membaca AlQur'an dan menjaga mata dari pandangan yang tidak mendatangkan pahala. pandangan yang kurang disukai agama dan pandangan yang haram. Hati akan bercahaya dengan memakan makanan halal. dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba-Nya yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagibagikan kepada hamba-Nya yang lain. pengadu dombaan. Setiap hari ada 70. berdzikir. Dalam 24 jam hati 70. pandangan yang haram dan lain sebagainya. karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Ketahuilah wahai saudaraku. bisa jadi besok tepat sasaran.

jika dihuni oleh orang yang pandai merawatnya dengan baik. maka akan nampak nyaman dan hidup. maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Dzikir dan ketaatan kepada Allah swt merupakan penghuni hati."Ketahuilah wahai saudara-saudaraku. hati yang ada di dalam ini ( sambil menunjuk ke dada beliau ) seperti rumah.³ (Imam Qutb Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf ) . namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya.

tak memberi mulut-mulut jalang itu kesempatan untuk menimpali. ¶Utsman. Muhammad ibn ¶Abdullah Sang Tepercaya tak layak diperlakukan demikian oleh kaumnya! Maka gadis cilik itu bangkit. Ia bakar perca. Kedudukan di sisi Nabi? Abu Bakr lebih utama. Fathimah menghardik mereka dan seolah waktu berhenti.. ia seka dengan penuh cinta. Di sana. Ia merasa diuji karena merasa apalah ia dibanding Abu Bakr. Lihatlah gadis itu pada suatu hari ketika ayahnya pulang dengan luka memercik darah dan kepala yang dilumur isi perut unta. Tapi. Lihatlah berapa banyak tokoh bangsawan dan saudagar Makkah yang masuk Islam karena sentuhan Abu Bakr. Radhiyallaahu ¶Anhu. ¶Abdurrahman ibn ¶Auf. Lihatlah bagaimana Abu Bakr menjadi kawan perjalanan Nabi dalam hijrah sementara ¶Ali bertugas menggantikan beliau untuk menanti maut di ranjangnya. ibadahnya. Abu Bakr Ash Shiddiq. ´Allah mengujiku rupanya´. Lelaki yang membela Islam dengan harta dan jiwa sejak awal-awal risalah. puteri tersayang dari Sang Nabi yang adalah sepupunya itu. begitu batin ¶Ali. Fathimah. Ia bersihkan hati-hati. Zubair. Kesantunannya. Ini yang tak mungkin dilakukan kanak-kanak kurang pergaulan seperti ¶Ali.Semuanya dilakukan dengan mata gerimis dan hati menangis. Gagah ia berjalan menuju Ka¶bah. Thalhah. sungguh memesonanya. kecekatan kerjanya. Lelaki yang iman dan akhlaqnya tak diragukan. mungkin justru karena ia bukan kerabat dekat Nabi seperti ¶Ali. ia tempelkan ke luka untuk menghentikan darah ayahnya. parasnya. namun keimanan dan pembelaannya pada Allah dan RasulNya tak tertandingi. Sa¶d ibn Abi Waqqash. Fathimah dilamar seorang lelaki yang paling akrab dan paling dekat kedudukannya dengan Sang Nabi. µAli tak tahu apakah rasa itu bisa disebut cinta.Kisah Cinta Sayyidina Ali dgn Sayyidah Fatimah Azzahra Ada rahasia terdalam di hati µAli yang tak dikisahkannya pada siapapun. Mush¶ab. Lihatlah juga bagaimana Abu Bakr berda¶wah. . ia memang tersentak ketika suatu hari mendengar kabar yang mengejutkan. Karib kecilnya. para pemuka Quraisy yang semula saling tertawa membanggakan tindakannya pada Sang Nabi tiba-tiba dicekam diam.

Khabbab. Dan ¶Ali terus menjaga semangatnya untuk mempersiapkan diri. gumam ¶Ali. Maka ia hanya . ¶Ali hanya pemuda miskin dari keluarga miskin. ¶Umar memang masuk Islam belakangan. Lamaran Abu Bakr ditolak. Lalu coba bandingkan bagaimana dia berhijrah dan bagaimana ¶Umar melakukannya. di sisi ayah Fathimah. ´Aku datang bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ¶Abdullah ibn Mas¶ud.Lihatlah berapa banyak budak Muslim yang dibebaskan dan para faqir yang dibela Abu Bakr. Tapi siapa yang menyangsikan ketulusannya? Siapa yang menyangsikan kecerdasannya untuk mengejar pemahaman? Siapa yang menyangsikan semua pembelaan dahsyat yang hanya ¶Umar dan Hamzah yang mampu memberikannya pada kaum muslimin? Dan lebih dari itu. Al Faruq. aku masuk bersama Abu Bakr dan ¶Umar. sekitar 3 tahun setelah ¶Ali dan Abu Bakr.musuh Allah bertekuk lutut. insya Allah lebih bisa membahagiakan Fathimah.. seorang lelaki yang sejak masuk Islamnya membuat kaum Muslimin berani tegak mengangkat muka. Ia adalah keberanian.´ Betapa tinggi kedudukannya di sisi Rasul. Ya. sang pemisah kebenaran dan kebathilan itu juga datang melamar Fathimah. Dan siapa budak yang dibebaskan ¶Ali? Dari sisi finansial. aku keluar bersama Abu Bakr dan ¶Umar. ujian itu rupanya belum berakhir. Ah. Setelah Abu Bakr mundur. atau pengorbanan. ¶Ali mendengar sendiri betapa seringnya Nabi berkata. seorang laki-laki yang membuat syaithan berlari takut dan musuh. keluarga Yassir. ternyata Allah menumbuhkan kembali tunas harap di hatinya yang sempat layu. ¶Ali menyusul sang Nabi dengan sembunyi-sembunyi. datanglah melamar Fathimah seorang laki-laki lain yang gagah dan perkasa. Bilal. ´Inilah persaudaraan dan cinta´. Ia mengambil kesempatan atau mempersilakan. ¶Umar ibn Al Khaththab. dalam kejaran musuh yang frustasi karena tak menemukan beliau Shallallaahu ¶Alaihi wa Sallam. ´Aku mengutamakan Abu Bakr atas diriku.´ Cinta tak pernah meminta untuk menanti. aku mengutamakan kebahagiaan Fathimah atas cintaku. Beberapa waktu berlalu. Abu Bakr sang saudagar..

secara ekonomi tak ada yang menjanjikan pada dirinya. silakan hadang ¶Umar di balik bukit ini!´ ¶Umar adalah lelaki pemberani. Usianya telah berkepala dua sekarang. dia pemuda yang belum siap menikah.¶Umar telah berangkat sebelumnya. Cinta tak pernah meminta untuk menanti. kawan! Semoga Allah menolongmu!´ ¶Ali pun menghadap Sang Nabi. Dan ¶Ali ridha. Ia thawaf tujuh kali. Selebihnya. Menantu macam apa kiranya yang dikehendaki Nabi? Yang seperti ¶Utsman sang miliarderkah yang telah menikahi Ruqayyah binti Rasulillah? Yang seperti Abul ¶Ash ibn Rabi¶kah. Ia mengambil kesempatan. Yang ini pengorbanan.. katanya. tanyanya tak yakin. suami Zainab binti Rasulillah? Ah. ´Mengapa engkau tak mencoba melamar Fathimah? Aku punya firasat. . kalimat teman-teman Ansharnya itu membangunkan lamunan. Hanya ada satu set baju besi di sana ditambah persediaan tepung kasar untuk makannya. Dinilai dari semua segi dalam pandangan orang banyak. Barangsiapa yang ingin isterinya menjanda. lalu naik ke atas Ka¶bah. saudagar Quraisy itu. atau ibunya berkabung tanpa henti. dua menantu Rasulullah itu sungguh membuatnya hilang kepercayaan diri. ¶Umar jauh lebih layak. pemimpin Khazraj yang lincah penuh semangat itu? ´Mengapa bukan engkau yang mencoba kawan?´. ¶Ali. Di antara Muhajirin hanya ¶Abdurrahman ibn ¶Auf yang setara dengan mereka. Menanti dan bersembunyi. Tapi meminta waktu dua atau tiga tahun untuk bersiap-siap? Itu memalukan! Meminta Fathimah menantikannya di batas waktu hingga ia siap? Itu sangat kekanakan. Atau justru Nabi ingin mengambil menantu dari Anshar untuk mengeratkan kekerabatan dengan mereka? Sa¶d ibn Mu¶adzkah. menikahi. ´Hari ini putera Al Khaththab akan berhijrah. ´Ya. sekali lagi sadar. Ia tahu. disampaikannya keinginannya untuk menikahi Fathimah. ´Wahai Quraisy´. Apa yang bisa kuandalkan?´ ´Kami di belakangmu. Ya. di siang hari dia mencari bayangbayang gundukan bukit pasir.berani berjalan di kelam malam. Atau mempersilakan. Maka dengan memberanikan diri. Apalagi menikahi Fathimah binti Rasulillah! Tidak. anaknya menjadi yatim. engkaulah yang ditunggu-tunggu Baginda Nabi. Itulah keberanian. sang pemimpin Aus yang tampan dan elegan itu? Atau Sa¶d ibn ¶Ubaidah. Engkau wahai saudaraku!´ ´Aku hanya pemuda miskin. ´ ´Aku?´. Maka ¶Ali bingung ketika kabar itu meruyak. Lamaran ¶Umar juga ditolak.

Yang pertama adalah pengorbanan. dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa suatu hari (setelah mereka menikah) Fathimah berkata kepada µAli. Dan ia pun bingung. Itu resiko. Sekarang. ³Maafkan aku. Tapi ia siap ditolak.´Engkau pemuda sejati wahai ¶Ali!´. Pemuda yang yakin bahwa Allah Maha Kaya. Dengan keberanian untuk mengorbankan cintanya bagi Abu Bakr. Ia mempersilakan. Maksud kami satu saja sudah cukup dan kau mendapatkan dua! Ahlan saja sudah berarti ya. ¶Ali adalah gentleman sejati. Atau mengambil kesempatan. ¶Umar. mungkin Nabi pun bingung untuk menjawab. ´Ahlan wa sahlan!´ Kata itu meluncur tenang bersama senyum Sang Nabi. Itu hutang. Dengan rumah yang semula ingin disumbangkan ke kawan-kawannya tapi Nabi berkeras agar ia membayar cicilannya. Yang kedua adalah keberanian. karena sebelum menikah denganmu. Dan kejelasan jauh lebih ringan daripada menanggung beban tanya yang tak kunjung berjawab. ´Bagaimana jawab Nabi kawan? Bagaimana lamaranmu?´ ´Entahlah. Tidak heran kalau pemuda Arab memiliki yel. maaf kawan. Dan ternyata tak kurang juga yang dilakukan oleh Putri Sang Nabi. Ah. Apalagi menyimpannya dalam hati sebagai bahtera tanpa pelabuhan. ³Laa fatan illa µAliyyan! Tak ada pemuda kecuali Ali!´ Inilah jalan cinta para pejuang. Ah. Apa maksudnya? Ucapan selamat datang itu sulit untuk bisa dikatakan sebagai isyarat penerimaan atau penolakan.. dan Fathimah.´ ´Apa maksudmu?´ ´Menurut kalian apakah ¶Ahlan wa Sahlan¶ berarti sebuah jawaban!´ ´Dasar tolol! Tolol!´.. Dengan menggadaikan baju besinya. Dengan keberanian untuk menikah. Bukan janji-janji dan nantinanti. Aku pernah satu kali . Pemuda yang siap bertanggungjawab atas cintanya. Mungkin tidak sekarang. Sahlan juga. itu menyakitkan. Dan kau mendapatkan Ahlan wa Sahlan kawan! Dua-duanya berarti ya !´ Dan ¶Ali pun menikahi Fathimah. ´Eh. cinta tak pernah meminta untuk menanti. Lamarannya berjawab. Seperti ¶Ali. begitu nuraninya mengingatkan.pilihannya. kata mereka. Dan di sini. Pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan. Jalan yang mempertemukan cinta dan semua perasaan dengan tanggung jawab.

³Ya. .´ Kemudian Rasulullah saw. mendoakan keduanya: ³Semoga Allah mengumpulkan kesempurnaan kalian berdua. membahagiakan kesungguhan kalian berdua. dan mengeluarkan dari kalian berdua kebajikan yang banyak. memberkahi kalian berdua. dan Ali ridha (menerima) mahar tersebut.jatuh cinta pada seorang pemuda ´ µAli terkejut dan berkata. maka saksikanlah sesungguhnya aku telah menikahkannya dengan maskawin empat ratus Fidhdhah (dalam nilai perak). bab4).´ (kitab Ar-Riyadh An-Nadhrah 2:183. karena pemuda itu adalah Dirimu´ Kemudian Nabi saw bersabda: ³Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah puteri Khadijah dengan Ali bin Abi Thalib. ³kalau begitu mengapa engkau mau manikah denganku? dan Siapakah pemuda itu?´ Sambil tersenyum Fathimah berkata.

. ANDA adalah ANDA yang MERDEKA.. jangan gantungkan diri ANDA kepada PIKIRAN dan PERASAAN ANDA. UJIAN dalam bentuk keSENANGan atau penDERITAan... tapi PIKIRAN & PERASAAN memang bertugas memengaruhi Anda.. Tak perlu stress karena berusaha mengendalikan Si Pikiran.. dari PIKIRAN dan PERASAAN yang MEMPENGARUHI ANDA. So. maka cukup amati saja dan beristighfarlah. Karena ANDA bukanlah yang ANDA PIKIRKAN.. maka jika hadir PIKIRAN yang "Bukan-Bukan" maka tenang saja sebab pelakunya bukanlah Anda.. dan Si Pikiran adalah Si Pikiran. Jika Si Pikiran sedang NEGATIF. . Anda bukanlah PIKIRAN & PERASAAN. ALLAH hadirkan PIKIRAN & PERASAAN kepada Anda sebagai UJIAN. dan HANYA ALLAH tempat ANDA bergantung. Sehingga kita harus LIHAI membedakan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Syaitan dan mana PIKIRAN & PERASAAN dari Tuhan.... Anda adalah Anda...Hakekat Perasaan dan Pikiran => ANDA bukanlah apa yang ANDA PIKIRKAN dan ANDA bukanlah apa yang ANDA RASAKAN.. IBLIS dan Syaitan pun MEMENGARUHI dan MENGGODA manusia melalui PIKIRAN & PERASAAN ini. sebab seringkali justru pikiran yang berhasil mengendalikan Anda.. Itu sebabnya kita butuh KITABULLAH untuk memfilternya. apalagi kepada orang lain di luar sana. Tapi Anda dapat BELAJAR banyak dari apa yang ANDA PIKIRKAN dan apa yang ANDA RASAKAN. dan jika Si Pikiran sedang POSITIF maka SUPPORTlah ia. Anda bertugas sebagai LEADER dan PENGAMAT bagi Si Pikiran... Anda BUKANLAH apa yang Anda PIKIRKAN.

. sehingga Anda GELISAH karena analisa Anda dan bukan GELISAH karena takdir Nya.... maka Anda niscaya selalu diJAGA-Nya..kecuali jika Anda "mengamini" dan "menikmati" Pikiran yang "bukan-bukan" itu . tapi karena Anda SENDIRI yang kok mau-maunya diPENGARUHi oleh PIKIRAN Anda... Anda bukanlah EMOSI yang Anda rasakan. karena takdir itu pasti yang TERBAIK (baca : tercocok) untuk Anda...... NASEHATilah ia sesering mungkin dengan AYAT-AYAT Ilahi. SEJATINYA... Anda mah Anda. PASTI!!! Sehingga lebih baik RASAkan saja keHADIRan Anda bersamaNya di setiap "saat" . EMOSI mah ya Emosi. dan mintalah Allah agar menTENANGkan sang EMOSI. TOLAKlah pikiran yang "bukan-bukan" itu dengan cara MENGABAIKANnya. . Kalau EMOSI sedang menTEROR Anda dan tidak mau diajak berDAMAI. Jangan Takut dan Jangan Khawatir.. Anda berbuat NEGATIF bukanlah karena PIKIRAN Anda ....bukan PIKIRAN Anda. dan BERISTIGHFAR kepada ALLAH. Tidak perlulah PIKIRAN dan PERASAAN Anda.. TA'AWUDZ.. Itu sebabnya kelak ANDA-lah yang berTANGGUNG JAWAB di hadapan Allah. PenJAGAan-Nya sangatlah SEMPURNA.. . ni'mal maula wani'man nashiir" (Artinya : Cukup Allah bagiku sebagai Pelindung dan Penolong dan Allah lah sebaikbaik Pelindung dan Penolong) So.. menganalisa TAKDIR Allah yang belum terjadi atas diri Anda.... sebab takdir-Nya nanti masih BELUM TERJADI pada diri Anda . maka berdo'alah "Hasbunallah wani'mal wakiil. BEBASkan diri Anda dari PIKIRAN Anda sendiri. kalaupun kelak sudah TERJADI dan Anda tidak menyukainya maka TERIMALAH.. Perhatikan EMOSI/PERASAAN Anda.

sehingga jangan serahkan KENDALI kehidupan Anda kepada PIKIRAN dan PERASAAN Anda. PIKIRAN adalah UJIAN... Yuwaswisu fii shuduurinnaas. sehingga Ruh ini tetap bisa menjadi Driver bagi kehidupanku..Kelak PIKIRAN hanya menjadi SAKSI dalam pengHISABan Anda. Pendengaran. PERASAAN..." Sahabat. insya Allah. sebagaimana Penglihatan. mencemari. pikiranku. . dan Fuad yang menjadi saksi. dan orang lain adalah sebagai pembelajaran dan kawan sinergi untuk bersama-sama bertemu Allah di SORGA nanti .. Belajar menCUEKkan PIKIRAN berarti Anda belajar menCUEKkan SYAITHAN.. dan memengaruhi kefitrahan Ruh titipanMu ini. semoga kita terlindungi dari hal menTUHANkan dan mengABDI kepada PIKIRAN dan PERASAAN. ...Tolong jagalah Ruh dari-Mu padaku ini.. "Ya Allah. tempat SYAITHAN memBISIKkan banyak hal. Anda adalah ANDA yang diwakili oleh RUH yang telah dititipkan-Nya.. RUH-lah yang seharusnya menjadi DRIVER/KENDALI dalam kehidupan Anda yang singkat... sedangkan PIKIRAN. jangan izinkan emosiku... dan jasadku mengikat. sebab hanya Allah lah yang berhak diTUHANkan.

kau justru akan berpikir sebelum kau benar-benar yakin bahwa dialah cintamu yg sebenarnya. Namun ketika HATImu membenarkan kau justru akan dibuat kebingungan karenanya.mendengarnya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak pernah sebatas pada penampilan dan kecantikan. setelah kau benar-benar mengenalnya dgn sebenar-benarnya.adakalanya kau akan lebih mencintai sebongkah arang hitam daripada sebutir intan yg berkilauan.tak hanya kelebihan dari orang itu yg kau lihat.adakalanya kau selalu ingin dekat dengannya. Cinta itu tumbuh secara tak terduga.biarlah perlahan-lahan hatimu. ''CINTA KARENA ALLAH'' Adalah ketika kau mengerti.karena sesungguhnya kau sadar bahwa kau membutuhkansebuah kehangatan yg mampu .terkadang kau berpikir bahwa kau LEBIH BAIK mencintai orang tersebut.dan jg sebaliknya kedekatan tanpa ikatan pernikahan seringkali merenggangkan hati kalian.namun ketika HATImu menolaknya kau tak akan mampu berbuat apa-apa.AKU MENCINTAIMU KARENA ALLAH SWT= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat Fillah Rahimakumullah Cinta itu adalah ketika timbul perasaan aneh di sekujur tubuhmu baik ketika kau melihatnya.sungguhpun kau baru boleh mengatakan bahwa.yaitu baik dan buruknya.bahwa jarak yg jauh terkadang justru mampu mendekatkan hati kalian.namun jg MEMAHAMI dan MENERIMA kekurangan ±kekurangan yg dimilikinya.bersama dgn masa yg akan menghapusnya dari pikiranmu.ataupun ketika kau merasakan kehadirannya di dekatnya.namun yakinlah.

namun kau sdh berpikir ke arah pernikahan.kehinaan.!!!kau tidak akan berpikir dan membayangkan apabila kalian sdh pacaran.dan ke arah yg lebih serius.karena inilah kau bisa menepis kefakiran..namun KECANTIKAAN seseorang justru akan tampak ketika kau mencintainya.ketika kau melihat dia dan mencintainya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Terkadang tak tumbuh dgn sendirinya.adalah bagaimana kau bisa ikhlas ketika dia ternyata lebih mencintai orang lain dan bahkan kau pun bisa berdoa agar mereka bisa berbahagia..mengusir rasa dingin dari jiwamu.hal itu akan membuatmu semakin berbedah diri.dan kemudian mengantinya dgn kemulian yg di ridhoi oleh Allah SWT.harta. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan membuatmu berpikir sempit.karena kau sadar bahwa ia jauh lebih kokoh.justru kau akan berpikir lebih jauh ke depan.lebih matang. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidak akan menggiringmu pada jurang kemaksiatan.ataupun Nasabnya.lebih daripada sekedar keindahan yg ternyata membuatmu beku kedinginan.kau menjadi mampu melihat kekurangan-kekurangan dirimu utk kemudian memperbaikinya. ''CINTA KARENA ALLAH'' Itu tidak akan tumbuh dari kecantikaan seseorang.adalah bagaimana kau bisa Rupa.lebih dewasa..berarti dan bermakna di hadapan Allah daripada sekedar pacaran.suci. ''CINTA KARENA ALLAH'' Akan membuatmu merasa tidak perlu memiliki meskipun dalam hatimu kau sangat ingin.ketidak bahagiaan.kita seperti layaknya diberi biji utk di .

karena sebenarnya bukanlah kita yg menumbuhkan perasaan cinta tersebut.yg benar itu datangnya daripada Allah dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri ini jg. ''CINTA KARENA ALLAH'' Tidaklah selalu membutuhkan beragam kesamaan diantara kalian.tanam.lalu ia tergantung pada bagaimana kita merawatnya.namun bagaimana tentang kalian melihat kearah yg sama. Semoga bermanfa'at.ada saat dimana kau terkadang ingin membunuh saja perasaan tersebut namun entah mengapa kau tak berdaya.kalian sadar bahwa kalian tdk akan mampu menghadapi perjalanan tersebut sendirian melainkan kau butuh seseorang utk berjalan di sisimu yg saling membantu saling meringankan.namun Rabb yg maha Pengasih dan maha penyayang lah yg berkehendak atas segala perasaan itu. Salah dan hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana andika al-banjari hamba Allah yg tiada daya dan upaya yg takkan Lepas dari salah dan dosa.dan saling mengarahkan dlm perjalanan menggapai Ridho-NYA.jika kita baik maka baik pula lah perasaan itu.namun yg terpenting adalah kesamaan prinsip dan tujuan.dalam dirimu kaupun ingin agar kau merasa layak utk mencintai dan di cintai olehnya.dan berjalan kearah yg sama.dan jg sebaliknya.terkadang pula bisa jadi ia tumbuh dgn sendirinya.yaitu menggapai Ridho Allah SWT. Salam Ukhuwah Fillah Abadan Abadaa . ''CINTA KARENA ALLAH'' Bukanlah tentang bagaimana kalian saling memandang.

Tapi Allah tutupi kejelekan yang kau perbuat secara terang-terangan. Tapi engkau tidak pernah memujiNya. Kau raup segala apa yang Allah berikan kepadamu. Allah adalah pelindung terbaik untukmu. Dengan pemberian yang sedikit. Tapi engkau hamba terjelek bagiNya. Dengan pemberian yang banyak. Wahai sahabat. Setiap hari Allah datangkan rezki untukmu. Tidak malukah kalian kepada Allah? Wahai Manusia ! . engkau tidak pernah mau berlapang dada. Tapi setiap malam malaikat datang kepadaNya dengan membawa catatan perbuatan jelekmu. Allah kabulkan jika engkau memohon kepadaNya. KebaikanNya tak putus-putus mengalir untukmu. Wahai Sahabat. Tapi engkau tidak segan-segan pula berbuat durjana kepadaNya. Namun sebaliknya. engkau tidak juga pernah merasa kenyang. Setiap hari Allah datangkan rezki kepadamu. Engkau makan dengan lahap rezkiNya. Tapi engkau tidak pernah menyadarinya. catatan kejelekanmu sampai kepadaNya tiada henti. Wahai Sahabat.MUHASABAH DIRI= Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh Sahabat Fillah Menata Hati Hari demi hari usiamu kian berkurang.

Kepada manusia engkau merasa takut. Jangan jadikan hamba hina dihadapan makhluk-Mu. Tapi pada kemurkaan Allah engkau tak peduli. Ibadahku hanya sepercik air Bagaimana mungkin sepercik air ini dapat memadamkan api neraka Mu. betapa banyak kelalaian yang telah kita lakukan selama ini! Ya Allah.Engkau melupakan Allah Tapi engkau ingat pula kepada yang lain. Ya Allah. Wahai Sahabat. Hamba yang hina ini menyedari tiada artinya diri ini di hadapan Mu. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan selama ini. Bersujudlah dan bertaubatlah kepada Allah SWT serta menangislah. Pada manusia engkau takut dimarahi. Tapi hamba ini terus menggantungkan segunung harapan pada Mu. Tapi kepada Allah engkau merasa aman-aman saja. Ya Allah. Lihatlah. Betapa sedar diri ini begitu hina dihadapan-Mu. Tiada Engkau sedikitpun memerlukanku. . Aku hanyalah sebutir pasir di gurun-Mu yang luas Aku hanyalah setetes embun di lautan-Mu yang meluap hingga ke seluruh samudera Aku hanya sepotong rumput di padang-Mu yang memenuhi bumi Aku hanya sebutir kerikil di gunung-Mu yang menjulang menyapa langit Aku hanya selonggok bintang kecil yang redup di samudera langit Mu yang tanpa batas.

Pagiku tak selalu terhias oleh zikir kepada Mu. Begitulah si lemah ini dalam upayanya yang sedikit Janganlah kau cabut nyawaku dalam keadaan lupa pada Mu. Mungkinkah hamba yang hina ini menatap wajahMu Yang Mulia? Ya Allah. Ya Tuhanku tutuplah untuk kami dengan sebaik-baiknya penutupan !!! Ya Allah. Hati yang telah dikotori oleh noda ini. Ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkaulah Sang Maha Pengampun. . Tidak pula kami mampu menanggung akan siksa api neraka Mu. Ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah memberi arti dalam hidupku. Pertemukan kami dalam syurga Mu dalam bingkai kecintaan kepada Mu. Mungkin tanpa kami sedari. Mata yang banyak maksiat ini. dan hapuskanlah dosa-dosa kami. Siangku tak selalu dalam iman yang teguh. Ya Allah. Berilah hamba Mu ini ampunan. Atau dalam maksiat kepada Mu. Ampunilah kami. Yang memiliki keinginan setinggi langit. Malamku tak senantiasa dibasahi airmata taubat. Kami bukanlah hamba Mu yang pantas memasuki syurga firdaus Mu. Berikanlah kejayaan dan mudahkanlah urusan mereka. Kami pernah melanggar aturan Mu.Diri yang tangannya banyak maksiat ini. Mulut yang banyak maksiat ini.

Ampunilahku Ya Allah. semoga Bermanfa'at Salah Dan Hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon ma'afkan Ana Andhika Al-banjari Insaniah Fakir Hamba Allah yg tiada daya dan Upaya yg takkan lepas dari salah dan dosa. Ku akui dosa-dosaku dan memohon ampun kepadaMu...Ya Allah. Adakah pintu taubatku masih terbuka? Ya Allah.. Umur kami semakin berkurang setiap hari. Tapi dosa-dosa kami terus bertambah.yg benar itu datangnya daripada Allah SWT dan yg salah itu datangnya daripada kelemahan diri Ana pula.. Anugerahilah kami ampunan wahai Yang Maha Agung. Hamba Mu yang penuh maksiat ini bersimpuh menghadapMu. Dosa-dosa kami seperti butiran pasir dipantai. Barakallaahu fiykum wa jazzakumullah khoir Salam Ukhuwah Fillah Abadan abadaa . Kerana hanya Engkaulah Sang Pemilik Ampunan .

ukhtie. Ibrahim.... keturunan maupun kecantikan sebagai alasan celaka.. maka keluargamu akan rapuh. bisa karena keturunan dan bisa karena agama.. ajaklah dia taat kepada Allah .Jika engkau menjadi istri .Jadikanlah dia sebagai Hajar.Biarkan mereka menjadi Hajar atau Maryam egomu. tidak marah ketika harus tidur di depan pintu.Disayang.nasehat ini untuk semuanya kebaikan.Jadikanlah ALLAH sebagai landasan Niscaya engkau akan selamat Tidak saja dunia.Semua yang menginginkan Memang nikah itu bisa karena .Lihatlah bagaimana istri Nuh dan Luth ..Jangan engkau disambut istri ketika datang dan dilayani segala menginginkan menjadi raja dalam istanamu kebutuhan ..Jika itu engkau lakukan istanamu akan menjadi neraka bagimu .Nikah itu ibadah . dia sebagai Maryam.ingat itu harta.. tidak akan dapat melihat yang benar dan yang salah .Engkau akan mendapatkan kebahagiaan.Lihatlah bagaimana Allah menegur Nabi -mu tatkala mengharamkan apa yang Allah halalkan hanya karena menuruti kemauan sang istri..Namun dipungkiri bahwa keluarga terbentuk karena cinta jika cinta engkau jadikan sebagai landasan...ya akhie Jangan engkau terlalu menuruti istrimu engkau terlalu cinta kepada istrimu Jika itu engaku lakukan akan celaka .^^^ Untuk mereka yang sudah memiliki arah Untuk mereka yang belum memiliki arah dan untuk mereka yang tidak memiliki arah.Saudaraku .... . tapi juga akherat .Jadikanlah ridho Allah sebagai tujuan Niscaya mawaddah..Jangan engkau jadikan harta.Untukmu Yang. wanita utama yang bisa menjaga kehormatannya wanita utama yang bisa mendampingi sang suami Rasulullah saw menerima tugas risalah .ikhwah fiilah.Dengan cintamu.. dimanja dan dilayani suami Terpenuhi apa yang menjadi Jangan .ikhwah fillah .Nikah itu suci.Tidak . Tegaslah terhadap istrimu kehendaknya .Di bawah bimbingan manusia pilihan.Jangan kau larang mereka taat kepada Allah . wanita utama yang loyal terhadap tugas suami.Jika ini kau lakukan istanamu tidak akan langgeng . karena sang istri tercinta tidak mendengar kedatangannya..Jangan biarkan dia dengan .Tetap tersenyum meski tidak mendapatkan makanan tersaji dihadapannya ketika lapar.Biarkan mereka menjadi wanita shalilah .Istrimu bisa menjadi musuhmu istrimu . sakinah dan rahmah akan tercapai.Jadikan agama sebagai alasan karena semua itu akan menyebabkan .Istrimu adalah tanggung jawabmu ....Engaku tidak akan dapat melihat yang hitam dan yang putih. beralaskan sorban.Jangan kau belenggu mereka dengan Jangan Jangan engkau paksa suamimu menurutimu . akan mudah hancur.Lihatlah manusia ter-agung Rasulullah saw .Jadikan Jadikan dia sebagai Khadijah....Didiklah justru mereka menjadi penentang . bisa karena kecantikan.Menjahit bajunya yang robek Jangan engkau menginginkan menjadi ratu dalam istanamu keinginanmu .

yang setia terhadap tugas suami .Jangan kau usik suamimu dengan rengekanmu .Mintalah kepada Allah..Jangan biarkan mereka bermanja-manja ..Siapkan dirimu untuk menjadi Khadijah.Anak yang bisa membawa kebahagiaan.Ajaklah mereka taat kepada Allah .Jika itu kau lakukan .Jika engkau menjadi ibu .Jika engaku menjadi Bapak Jadilah bapak yang bijak seperti Lukmanul HakimJadilah bapak yang tegas seperti IbrahimJadilah bapak yang kasih seperti Rasulullah saw Ajaklah anak-anakmu mengenal Allah ..Mohonlah kepada Allah .Kecintaannya terhadapmu akan memaksanya menjadi pendurhaka . yang bisa yang bisa mendampingi suami menjalankan misi..Bimbinglah anak-anakmu dengan air susumu ..Jangan biarkan mereka bermalas-malas .ya ukhti .Siapkan dirimu untuk menjadi Maryam. Hamba yang siap menegakkan Risalah Islam .jangan ikhwan. agar mereka menjadi anak yang shalih .Jangan kau usik suamimu dengan tangismu .Siapkan mereka untuk menjadi hamba yang shalih . ibu yang teduh ..Jadilah engaku ibu yang bijak.engkau paksa suamimu melanggar Allah siapkan dirimu untuk menjadi Hajar.Jadikan dia sebagai Yusuf yang berbakatJadikan dia sebagai Ismail yang taatJangan engkau jadikan mereka sebagai Kan an yang durhaka. yang bisa menjaga kehormatannya ..Jadikanlah mereka mujahid Jadikanlah mereka tentara-tentara Allah .

(QS.KENAPA AKU DI UJI ? 1]. . KENAPA AKU DI UJI ? Dalam Surat Al-Ankabut: ³Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman". padahal ia amat buruk bagimu. 2]. sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu." (QS." (QS. al-Baqarah [2]: 214). Allah mengetahui." (QS. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang2 terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh Malapetaka & Kesengsaraan. Al-Baqarah [2]: 286) 4]. serta digoncangkan (dgn bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul & orang2 yg beriman bersamanya: "Bilakah datangnya Pertolongan Allah?" Ingatlah. KENAPA AKU TIDAK MENDAPATKAN APA YANG AKU IDAM-IDAMKAN ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Al-Baqarah [2] : 216). KENAPA UJIAN SEBERAT INI ? Dalam Surat Al-Baqarah: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. padahal ia amat baik bagimu. dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. jika kamu orang-orang yang beriman. RASA FRUSTASI ? Dalam Surat Ali-Imran: "Janganlah kamu bersikap lemah. padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya). Ali Imran [3] : 139). Al-'Ankabut [29] : 2-3) Dalam Surat Al-Baqarah: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk Syurga." (QS. maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. sedang kamu tidak mengetahui. 3]. sesungguhnya Pertolongan Allah itu amat dekat.

Hanya kepada-Nya aku bertawakkal. 8]. Yusuf [12] : 87). supaya kamu beruntung. Dalam Surat Al-Baqarah: "Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. KEPADA SIAPA AKU BERHARAP ? Dalam Surat At-Taubah: "Jika mereka berpaling (dari keimanan).! Dalam Surat Yusuf: "jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.5]. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir"." (QS." (QS." (QS. bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah. kecuali bagi orang-orang yang khusyu. Al-Baqarah [2] : 45) 6]. diri dan harta mereka dengan memberikan Syurga untuk mereka. At-Taubah [9] : 111) 7]. BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA ? Dalam Surat Ali Imran: "Wahai orang-orang yang beriman. AKU TAK DAPAT BERTAHAN LAGI. tidak ada Tuhan selain Dia. (QS. APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI ? Dalam Surat At-Taubah: "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin. Dalam Surat An-Nisa': "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan. (QS. Ali Imran [3] : 200). dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arasy yang agung ". At-Taubah [9] : 129) Dalam Surat Al-Insyirah: "Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. Al-Insyirah [94] : 8)." (QS. maka Katakanlah:" Cukuplah Allah bagiku.. maka balaslah penghormatan itu .

maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".dengan yang lebih baik dari padanya. .untuk mempersembahkan yg Terbaik dalam masa hidup kita. "IYYA KANA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN": "Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku)... karena Sesungguhnya ALLAH SWT akan menambah Nikmat kepada orang beriman yang bersyukur.. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.. Selama Allah SWT menjadi "JUST THE ONE GOAL" Tempat kita Menyembah. Al-Fatihah [1]: 5).. WAFIL AKHIRATI HASANAH.." AMIIIN.. tetapi akan Celakalah orang yang TIDAK BERSYUKUR karena Tunggulah SIKSA dan AZAB yang lebih besar yang akan diterima.. Mari kita berbenah dan terus berbenah." (QS. kapan pun dan dengan siapa pun. Meminta serta Berserah Diri.. Ibrahim [14] : 7). hendaklah Kita semua bersyukur atas Nikmat Allah yang selama ini diberikan tidak hentihentinya dengan cuma-cuma.AMIIIN." (QS. atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Untuk itu... "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Sesungguhnya Allah selalu membuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. (QS.AMIIIN.. YA ROBBAL ALAMIIN.. An-Nisa' [4] : 86). WAQINA AZABANNAAR. Insya Allah Kita semua selalu dalam LINDUNGAN ALLAH SWT dan akan "BAHAGIA DUNIA AKHIRAT". Dengan torehan Kemuliaan dan Semangat pantang menyerah dimana pun. sebagaimana Do'a yang sering terlantun: "RABBANA ATINA FID DUNIA HASANAH.

AKAL SETIPIS RAMBUTNYA. Masih mencari walaupun sudah ada segala. tidak mungkin mampu hendak meluruskan mereka. istri atau puteri. presiden ataupun perdana mentri negara atau women gladiator. NANTI MEREKA SEMAKIN LIAR.Jangankan lelaki biasa. tetap merindukan siti hawa. TEBALKAN DENGAN ILMU. walaupun tidak jadi ratu cantik dunia. disitulah kuncinya. karena rahim wanita yang lembut itulah yang mengandungkan lelaki2 . PERASAAN SELEMBUT SUTERA. Assalamu'alaikum. HIASILAH DENGAN AKHLAK . Sebaliknya disitulah kasih sayang Tuhan. Kenalkan mereka kepada Allah. Itu bukan diskriminasi Tuhan. Nabi pun terasa sunyi tanpa wanita. Kepada wanitalah lelaki memanggil ibu.. HATI SERAPUH KACA. Tanpa mereka. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI.. KUATKAN DENGAN IMAN. NANTI MEREKA SEMAKIN MENDERITA. fikiran. perasaan lelaki akan resah. Yang sementara itu tidak akan menyelesaikan masalah. Didiklah mereka dengan panduan dariNya: JANGAN COBA JINAKKAN MEREKA DENGAN HARTA. tetapi kalau lelaki sendiri yang tidak lurus. karena mereka diciptakan begitu rupa oleh mereka. Suburkanlah karena dari situlah nanti mereka akan nampak penilaian dan keadilan Tuhan. namun Nabi Adam a.JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. Dijadikan mereka dari tulang rusuk yang bengkok untuk diluruskan oleh lelaki. Apalagi yang tidak ada di syurga.s. Bisikkan ke telinga mereka bahwa kelembutan bukan suatu kelemahan. JANGAN HIBURKAN MEREKA DENGAN KECANTIKAN.Tak logis kayu yang bengkok menghasilkan bayang-bayang yang lurus.galanya. hati. Akan terhibur dan berbahagialah mereka. Luruskanlah wanita dengan cara petunjuk Allah. zat yang kekal.

Bila wanita durhaka. Pastikan sebelum memimpin wanita menuju Allah. bahkan mereka pula membengkokkan. Itulah akibatnya apabila wanita tidak kenal Tuhan. suami kehilangan istri dan bapak akan kehilangan puteri. Para lelaki pula jangan hanya mengharap ketaatan tetapi binalah kepemimpinan. LEBIH BANYAK LELAKI YANG DIRUSAKKAN OLEH PEREMPUAN DARIPADA PEREMPUAN YANG DIRUSAKKAN OLEH LELAKI. bahkan anakpun akan kehilangan ibu. apalagi mengenal lelaki. hati dan limpa. dunia akan huru-hara. mereka bukan saja tidak bisa diluruskan. jinakkan diri dengan Allah.Tanpa ilmu. KALAU PRIBADI BELUM LAGI SEPERTI SAYIDINA ALI. jutawan dan wan-wan lain. Mereka tidak akan kenal diri mereka sendiri. niscaya jinaklah segala-galanya dibawah pimpinan kita JANGAN MENGHARAP ISTRI SEPERTI SITI FATIMAH. iman dan akhlak. PIMPINLAH DIRI SENDIRI DAHULU KEPADA-NYA. Bila tulang rusuk patah. sekedar berbagi dan untuk terus saling mengingatkan ^_^ . Tidak akan lahir superman tanpa superwoman.wajah: negarawan. Kini bukan saja banyak boss telah kehilangan secretary. pasti tidak terhibur dan tidak menghiburkan. Wanita yang lupa hakikat kejadiannya. SEBODOH-BODOH PEREMPUAN PUN BISA MENUNDUKKAN SEPANDAI-PANDAI LELAKI. karyawan. rusaklah jantung.

Yang Maha memutuskan segala ketentuan (swt). Allah subhanahu wata¶ala berfirman : (1 85 : ) ³Allah menghendaki kemudahan bagimu. supaya kamu bersyukur´ ( QS. jika mereka berdoa kepada Yang Maha berkuasa atas segala sesuatu (swt). namun jangan terjebak dengan hawa nafsu apabila kita telah berdoa. Al Baqarah : 185 ) Dan Allah berfirman dalam ayat yang lain : . sungguh hanya Dialah (swt) yang paling mampu merubah segala keadaan yang kita kehendaki. yakinlah bahwa Allah pasti memilihkan yang terbaik untuk kita jika kita telah memohon kepadaNya.Rahasia Keluhuran Do'a (Kutipan Tausyiah Habibana Munzir) Allah subhanahu wata'ala. dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. berfirman : (7 : 7 ) ³Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu´ ( QS. An Nahl : 77 ) Kalimat ini membuka rahasia harapan bagi mereka yang mau berharap kepada Yang Maha menentukan segala sesuatu (swt). Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu.

jika engkau berdoa dan berharap kepadaKu niscaya Kuampuni dosadosa kalian tanpa Kupertanyakan lagi. dan pastilah Allah akan memberikan yang lebih baik dari yang kita minta. Jika kita meremehkan dengan berfikir bahwa Allah (swt) pasti mengampuni dosa sehingga timbul dalam fikiran kita untuk tidak perlu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. sebagaimana firman-Nya dalam hadits qudsi: " Wahai keturunan Adam . Allah mengetahui. akan tetapi merupakan penghinaan makhluk terhadap Allah subhanahu wata¶ala. " (HR Musnad Ahmad) Besarnya harapan dan munajat menghapus dosa-dosa kita. namun belum Allah (swt) kabulkan maka barangkali hal itu belum baik untuk kita saat ini. padahal ia amat baik bagimu. sebagaimana firman-Nya: (2 86 : ) . maka ketahuilah bahwa mengampuni dosa adalah sesuatu yang mudah dan remeh bagi Allah subhanahu wata¶ala. sedang kamu tidak mengetahui. kita tidak pula dipaksa lebih dari batas kemampuan. Allah pasti akan member hajatnya dan ditambah lagi pahalanya atau diberi penghapusan dosa sebab dia berdoa. namun jangan kita meremehkannya. Allah tidak pernah memberi sesuatu yang sama seperti yang diminta oleh hamba-Nya.´ ( QS. maka hal yang seperti itu bukanlah merupakan harapan atau prasangka baik terhadap Allah (swt). Tentunya kita tidak dituntut oleh Allah melebihi dari kemampuan kita. Al Baqarah : 216 ) Rahasia keluhuran dari kelembutan ketentuan Ilahi ditunjukkan disini Agar kita memahami apaapa yang telah kita mohonkan kepada Allah (swt). karena jika hal itu terjadi bisa saja Allah (swt) tidak mau mengampuni dosadosanya.(2 16 : ) ³Boleh jadi kamu membenci sesuatu. padahal ia amat buruk bagimu. dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu.

hanya dengan berusaha saja tanpa berdoa kepada Allah. Tidak cukup dengan kita berdoa saja dan tidak mau berusaha. Maka lakukan amal ibadah hingga batas kemampuan kita dengan berusaha dan berdoa selanjutnya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wata¶ala atas ketentuannya. karena hal yang seperti itu seakan-akan kita memerintah Allah untuk menjadi budak kita dan memberikan segala yang kita inginkan.³Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. Al Baqarah : 286 ) Dari ayat ini kita memahami makna kelembutan Ilahi bahwa Allah (swt) tidak akan memaksa lebih dari kemampuan hamba-Nya.´ ( QS. syi¶bul Imaan lilbaihaqi dll) Dan ikutilah doa dengan kesabaran karena Allah subhanahu wata¶ala. Dan tidak pula sebaliknya. karena kita tidak memiliki nafas kita sendiri bagaimana kita merasa tidak butuh lagi berdoa kepada Allah. dan Rasulullah shallallahu µalaihi wasallam bersabda : ³Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdo¶a´ (HR alma¶jamul kabiir littabrani. berfirman : . tetapi jangan sampai jika kita masih mampu melakukan suatu ibadah namun hanya karena terjebak malas atau yang lainnya sehingga kita tidak mau melakukannya. namun Rasulullah shaallallahu µalaihi wasallam memperjelas makna ayat ini dengan sabda beliau shallallahu µalaihi wasallam : ³Bebankan (lakukanlah) amal sesuai kemampuan kalian´ (Shahih Bukhari) Maksudnya bukan berarti memaksakan diri lebih dari kemampuan. Tetapi jika sampai pada batas kemampuan maka Allah tidak memaksakan untuk lebih lagi dari itu.

Semoga Allah Swt menjaga kita dan selalu menuntun kita pada kemudahan.. .(1 53 : ) ³ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar ´ ( QS. Amin Allahumma Amiin. jika hamba yang bersabar sudah memaksakan diri dengan segenap kemampuan untuk bersabar sehingga ia tidak mampu lagi menahan kesabarannya. maka Allah subhanahu wata¶ala akan turut bertindak untuk membantu hamba-Nya yang bersabar. Al Baqarah : 153 ) Allah senantiasa bersama orang yang bersabar.

Kita mengeluh atas sekelumit kekurangan.. Manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Manusia mempunyai keinginan yang tiada batasan. Itulah hakikatnya. Andai dapat ditukar setiap bait keluhan itu kepada uang. pasti terbasmi kemiskinan di muka bumi. mendengar. Namun heran. ada seorang pemuda yang sering berdoa di sisi Baitullah yang maksudnya: "Ya Allah! Masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit" Doa beliau didengar oleh Sayyidina Umar ketika beliau (Umar) sedang melakukan tawaf di Kaabah.t berfirman "Dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Lantaran itu. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Kita mengeluh karena kepanasan. Kita mengeluh atas perkara yang tidak mendatangkan faedah. Di saat kita tenggelam dalam keluhan diri sendiri.w. merasai dan menghayati pemberian Allah yang tiada henti-hentinya. Kita mengeluh tatkala kita ditimbuni dengan pelbagai kesenangan. Kita mengeluh karena makanan kegemaran tidak tersediakan. niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya" (An-Nahl: 18). panca indera kita tidak lagi mampu memainkan peranannya untuk melihat. Allah s. sedangkan perut semakin terasa lapar.Kecuali orang-orang yang bersyukur.Mudahnya mengeluh sukarnya bersyukur Begitu mudah sekali kita kadang melontarkan keluhan. Keluhan demi keluhan keluar dari bibir tanpa disadari. Kita mengeluh dan asyik mengeluh. Kita mengeluh atas suatu hal yang remeh. sedangkan angin semula jadi disediakan tanpa bayaran. . sedangkan kelebihan sebanyak buih dilautan dibiarkan. Memang manusia senantiasa lalaia dan lupa. begitu sukar sekali untuk menyebutkan kalimat Alhamdulillah sebagai tanda kesyukuran seorang hamba kepada khaliqnya.

Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang sedikit ini. alangkah jahilnya engkau. apakah tiada permintaan lain yang boleh engkau mohon kepada Allah?" Pemuda itupun menjawab: "Ya Amirul Mukminin! Aku membaca doa berkenaan karena aku (berasa) takut dengan penjelasan Allah seperti firman-Nya dalam surah al-A'raaf ayat 10 yang bermaksud: "Sesungguhnya Kami (Allah) telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber/jalan) penghidupan. (Tetapi) amat sedikitlah kamu bersyukur" Aku memohon agar Allah memasukkan aku dalam golongan yang sedikit. tatkala Tuhanmu memaklumkan: Sesungguhnya jika kamu bersyukur. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." (Ibrahim: 7) .. pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu. Amin.. Mendengar jawaban itu. dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku). orang ramai lebih alim daripadamu" SubhanaLlah. Sayyidina Umar memanggil pemuda tersebut lalu bertanya: "Kenapakah engkau berdoa sedemikian rupa (Ya Allah! masukkanlah aku dalam golongan yang sedikit). Umar al-Khattab menepuk kepalanya sambil berkata kepada dirinya sendiri: "Wahai Umar. selesai melakukan tawaf. yaitu (lantaran) terlalu sedikit orang yang tahu bersyukur kepada Allah" jelas pemuda tersebut.Umar berasa heran dengan permintaan pemuda tersebut. "Dan (ingatlah juga).

Wanita adalah hiasan dunia. tu dikira sebagai BONUS. 2. Wanita yang mempunyai kecantikan dalaman tidak akan sesekali menjual maruah dirinya hanya untuk mencari nama dan wang. Merekalah ibu. Inilah kecantikan dalaman yang dicari oleh ramai lelaki. Wanita dan kecantikan memang susah nak dipisahkan. Mereka tidak akan sesekali tunduk pada nafsu atau berbuat sesuatu sematamata kerana mahukan harta dan kekayaan. Tidak Mempamer Keseksian Lelaki suka menjamu mata dengan melihat aurat wanita. Berpegang Kepada Agama Wanita yang berpegang kepada agama mempunyai keperibadian yang unggul. 3. supaya lelaki boleh memainkan peranan sebagai pelindung. 6. Pandai Menjaga Kecantikan Lelaki menginginkan wanita yang pandai menjaga kecantikan dirinya. Kalau cantik. Batas-batas syariat yang dipegang dan terpelihara dalam hidupnya mengangkat martabat dirinya sebagai seorang yang layak dikagumi oleh lelaki. Kecantikan Dalaman Wanita yang tulen adalah lemah lembut dalam perwatakannya tetapi mempunyai prinsip dalam hidup. Namun begitu. tetapi seindah hiasan adalah wanita solehah. sifat manja dan keanak-anakan yang melampau tidak sesuai kerana ia akan menampakkan wanita itu seperti kurang matang. isteri. kerana ia akan membuat mereka bangga. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariah Islam. Manja Lelaki suka wanita yang keanak-anakan atau yang ada sifat manja. 5. 4.9 Ciri-Ciri Wanita yang Diidamkan 1. Berakhlaq Mulia Wanita yang berakhlaq mulia dikenali juga sebagai wanita solehah. Memang beruntung mana-mana lelaki yang beristeri dengan wanita sebegini. Lelaki secara fitrahnya memang mahukan wanita yang pandai menjaga kecantikan. namun tidak suka menjadikanya isteri kerana . kekasih dan merupakan tunjang kejayaan suami. Mereka akan kelihatan bertambah cantik jika bijak menguruskan penampilan diri.

Bersopan satun . Mengapa pula? Sebab wanita yang cerewet boleh merimaskan dan mudah menyebabkan lelaki merasa jemu dengannya. Pendek kata. Memahami Lelaki Wanita yang memahami hati lelaki biasanya mempunyai intuisi yang cukup kuat. Inilah 9 ciri-ciri wanita yang menjadi idaman lelaki.Senantiasa memaniskan wajah .:: . 7.:: Menghormati orang lain Baiklah saudari dan saudara. Lelaki mengimpikan wanita yang mampu memahami situasinya dalam keadaan suka dan duka. Lantas. wanita yang cerewet suka mengkritik apa saja yang tidak disenanginya walaupun perkara itu hanyalah perkara kecil.Tidak terlalu cemburu . Semoga apa yang telah dikongsikan dapat memberi manfaat kepada diri anda dan menjadi kayu pengukur dalam keperibadian akhlaq diri saya dan juga anda serta pasangan.:: .Menutup aurat . Ciri-ciri Wanita Sejuk Mata Memandang seperti di bawa ini: .Senantiasa memberikan senyuman ikhlas .Ramah dan mesra . bertindak menghiburkan atau memberi kekuatan. 9.:: .:: . tanpa perlu bersuara. . Sejuk Mata Memandang Wanita yang manis wajahnya dan sejuk dipandang mata akan mendamaikan perasaan seorang lelaki. Biasanya. 8.:: .:: . dia itu sudah dapat membaca riak wajah suaminya. Tidak Cerewet Lelaki suka pada wanita yang tidak cerewet.keindahan diri wanita tu seolah-olah menjadi barang pameran untuk mata semua lelaki.

Sebelum tidur. teruskan memperbaikinya dengan secara beransuran dan fahami bahawa kelemahan itu wujud supaya kita tahu apa kekuatan diri kita. yakni sang KHALIQ yang Maha Pencipta.Jadikan tips yang terakhir ini sebagai rutin harian dalam hidup. . cuba menilai atau memuhasabah diri kita kembali. gunakan kelebihan dan kekuatan yang ada untuk mencipta kecemerlangan dalam diri untuk kebaikan bersama. Wallahu alam. Andai kita mampu mengatasi kelemahan diri sendiri.. Sepertimana Dr Fadhillah Kamsah mendidik jiwa kita agar senantiasa mengamalkan sifat saling memaafi antara satu sama lain pada setiap malam sebelum melelapkan mata dan menikmati alam keindahan bermimpi. Cuba lihat di mana kelebihan dan kekurangan diri kita serta apa yang telah kita capai pada hari ini. keburukan dan kelemahan adalah ciptaan manusia itu sendiri termasuk diri saya yang dhoif di hadapan ALLAH Az Wajalla jua. Manakala pada kecacatan. Lantas. Ingatlah bahawa setiap keindahan dan kesempurnaan itu hanya milik sang penakluk jiwa para hamba-hamba-NYA.

Mana-mana wanita yang bermasam muka menyebabkan tersinggung suaminya. Wanita-wanita yang menggunakan lidahnya untuk menyakiti hati suaminya. menyuruh isteri-isterinya masuk ke dalam. datang seorang sahabat yang buta matanya (Ibnu Maktum) Rasulullah s. 11. w. Wanita yang keluar rumah akan dipesonakan oleh iblis. w. Perempuan yang melabuhkan pakaian dalam keadaan berhias (bukan untuk suami dan mahramnya) adalah seumpama gelap-gelita pada hari Qiamat tiada Nur baginya. ia akan mendapat laknat dan kemurkaan Allah. laknat malaikat juga laknat manusia sekalian. 9. samada miskin atau kaya. 3. Bukankah kamu dapat melihatnya. Sebaik-baik wanita ialah tinggal di rumah. Hendaklah isteri berpuas hati (redha) dengan suaminya yang telah dijodohkan oleh Allah.). Haram bagi wanita melihat lelaki sebagaimana lelaki haram melihat wanitayang halal nikah kecuali dalam urusan menuntut ilmu dan berjual beli). w. Tidak boleh seorang isteri mengerjakan puasa sunat kalau suaminya ada dirumah serta tidak seizinnya dan tidak boleh memasukkan seseorang lelaki ke rumahnya dengan tidak seizin suaminya. Pertama urusan yang ditanyakan pada hari akhirat nanti ialah mengenai solat dan mengenai urusan suaminya (apakah ia menjalankan kewajibannya atau tidak). w. 6. Mana-mana perempuan yang memakai bau-bauan kemudian ia keluar melintasi kaum lelaki ajnabi agar mereka tercium bau harumnya maka dia adalah perempuan zina dan tiap-tiap mata yang memandang itu adalah zina. akan tidurlah wanita itu dalam laknat oleh malaikat ke pagi. 12. 10.Nasehat Untuk Wanita 1. . 7. ha. 8. a. Diriwayatkan bahawa pada suatu hari ketika Rasulullah s. a. dan Maimunah r. ha. 13. 4. Perempuan tidak berhak keluar dari rumahnya melainkan jika terpaksa (kerana sesuatu urusan yang mustahak) dan ia juga tidak berhak melalui jalan lalu lalang melainkan ditepi-tepinya. Ya Rasulullah ? Rasulullah s. 5. Sabna Nabi s. bersama isteri-isterinya (Ummu Salamah r. maka wanita itu dimurkai Allah sehingga ia bermanis muka dan tersenyum mesra pada suaminya. Bertanya Ummu Salamah. menjawab. Apabila memanggil lelaki akan isterinya ke tempat tidur tetapi ditolaknya hingga marahlah suaminya. Bukankah orang itutidak dapat melihat kami. tidak keluar kecuali atas urusan yang mustahak. Apabila lari wanita dari rumah suaminya tidak diterima solatnya sehingga kembali ia dan menghulurkan tangannya kepada suaminya (meminta ampun). : Perempuan itu aurat. 2. a. a. maka apabila ia keluar mendongak syaitan memandang akan dia.

maka akan aku perintahkan semua kaum wanita sujud pada suaminya kerana membesarkan dan memuliakan hak-hak suami mereka. a. Telah aku saksikan kebanyakkan ahli neraka ialah wanita. Mengapa demikian Ya Rasulullah? Jawab Rasulullah s. kerana ada pemandangan yang dahsyat di dalamnya. III. a. w. Tidak. w. tidak pernah aku lihat seperti hari ini. kesakitan dan cubaan seperti kesakitan melahirkan anak. Mengapa terjadi demikian. mendidik anak-anak dan melayani suami serta melakukan kerja-kerja rumah. Tidak harus seseorang manusia sujud kepada manusia dan jika diharuskan. V. Kerana kebanyakan perempuan itu tidak sabar dalam menghadapi kesusahan. mereka ini ialah mereka yang tidak bersyukur akan nikmat suaminya. Tiada memuji (bersyukur) di atas kemurahan Allah yang didatangkan melalui suaminya. sesungguhnya tiap-tiap seorang kamu adalah dalam nikmat suaminya.) Sering mengkufurkan (engkar) terhadap nikmat Allah. II. Rasulullah s. Aku lihat api neraka. IV.rakan. 17. w.) Kurang akal dan kurang ilmu pengetahuannya dalam agama iaitu mereka sering tertipu atau terpengaruh dengan pujuk rayu lelaki. w. Kebanyakkan ahli neraka adalah terdiri dari kaum wanita. 15. ditanyai. Wanita yang menyakiti hati suaminya dengan lidahnya pada hari Qiamat nanti Allah jadikan lidahnya sepanjang 70 hasta kemudian diikat kebelakang tengkoknya. 18. a. a. 19.) Gemar bercakap perkara yang sia-sia yang berdosa. Keadaan wanita 10 kali ganda seorang lelaki di dalam neraka dan 2 kali ganda seorang lelaki di dalam syurga. a. (Contohnya :bercakap mengenai perabot-perabot rumah yang tidak perlu dan mengumpat. rakan.14. (Contohnya :Apabila berlaku sesuatu pertengkaran ada isteri yang berkata sudah 10 tahun kahwin dengan awak tidak ada apa-apapun. 16. Kebanyakkan wanita itu adalah isi neraka dan kayu api. : I.? Jawab Rasulullah s. alam sekeliling dan suasana serta kemewahan lahiriah. Hazrat Aishah bertanya. (Jarang terdapat orang perempuan yang mahu mengucapkan terima kasih di atas pemberian suaminya. . Mengapa wahai Rasulullah s. w. Jika engkau berbuat baik kepadanya seberapa banyak pun dia masih belum rasa berpuas hati dan cukup. adakah kerana mereka berzina atau membunuh anak atau kafir ? Jawab Nabi s. Maka menangislah mereka dan bertanya salah seorang daripada mereka. Wanita mengkufurkan suaminya dan mengkufurkan ehsannya.

Apabila engkau berada di tengah-tengah majlis maka jagalah lidah mu. : Aku dengar Rasulullah s. D. Jangan engkau bebani dia dengan berbagai kesukaran kerana itu akan memungkinkan ia meninggalkan mu. dekatilah ia dan jika ia menjauhi mu maka jauhilah ia dengan baik. Tiga golongan dari umatku akan mengisi nereka jahanam selama 7 kali umur dunia. Pesanan Luqman kepada anaknya. B. Janganlah pula ia mendengar melainkan yang enak dan janganlah ia melihat melainkan yang indah sahaja pada dirimu. a. Keluar rumah kerana belajar ilmu yang bukan ilmu Fardhu Ain. E. F. Sepanjang hidupku. Jadilah engkau sebagai lantai supaya ia dapat menjadi tiangnya. C. Lupakan budi baik mu pada orang lain. G. aku hanya memilih 8 kalimah dari pusaka para Nabi yang lalu iaitu :A. w.baik fikiran mu. Menghalang suami dari bersuka-suka dengan dirinya samada untuk jimak atau menyentuh mana-mana bahagian tubuhnya. Apabila engkau hadir dalam jamuan makan maka jagalah perangai mu. Perkara-perkara yang menjadikan wanita itu derhaka kepada suaminya seperti tersebut di dalam kitab Muhimmah : I. Lupakan semua kesalahan orang lain terhadapmu. t. Orang yang alim tapi jahil * Adapun yang gemuk tapi kurus itu ialah wanita yang sihat tubuh badannya tetapi kurang ibadat. Apabila engkau berada di rumah orang lain. maka jagalah baik. diriwayatkan telah berkata kepada puterinya pada hari perkahwinan anaknya itu. kini engkau akan keluar dari sarang di mana engkau dibesarkan. pendengarannya. Kalau ia mendekatimu. maka jagailah pandangan mu. Dibolehkan keluar untuk belajar ilmu Fardhu Ain jika suaminya tidak mampu mengajar.20. * Orang yang berpakaian tetapi telanjang ialah wanita yang cukup pakaiannya tetapi tidak taat agama. Wahai anakku. * Orang yang alim tapi jahil ialah ulamak yang menghalalkan yang haram kerana kepentingan peribadi. Peliharalah benar-benar suami mu itu akan hidungnya. Apabila engkau sedang solat kepada Allah s. Ingat kepada Allah s. matanya dan lain-lain. H. t. Itulah suami mu. ha. Mereka itu adalah : a. w. III. Engkau akan berpindah ke sebuah rumah dan hamparan yang belum engkau kenali. Mengunci pintu. tidak membenarkan suami masuk ke rumah ketika suami ingin masuk. Ingat kepada mati 23. a. Dari Ali bin Abi Talib r. Asma binti Kharizah Fazari r. IV.Orang yang berpakaian tetapi telanjang c. . Jadilah engkau tanah bagi suami mu (taat perintahnya) dan ia akan menjadi langit bagi mu (tempat bernaung). V. bersabda. Orang yang gemuk tapi kurus b. 21. Keluar rumah tanpa izin suami samada ketika suami ada di rumah atau pun tidak. Enggan berpindah (berhijrah) bersama suaminya. II. w. 22.

d. Bermasam muka ketika berhadapan dengan suami. Hadir bersamanya ketika masuk tidur. 24. keberkatan dalam kehidupan kita dan ketenangan dalam jiwa kita. w. Selawat ke atas Nabi 100X dan beristighfar 100X. Tiada khianat ketika tiada suaminya. Dengan melihat setiap ciptaan Allah kita dapat mengingati Allah s. c.VI. Menyakiti hati suami samada dengan perkataan atau perbuatan. Memandang pemberian suaminya yang kecil sebagai besar dan berharga. Mengekalkan malu pada suaminya. 2. Membenarkan orang lain masuk ke dalam rumah sedangkan ia tidak disukai oleh suaminya. Berdiri menghantar pemergiannya. Minta talak. Memakai bau-bauan yang harum untuk suaminya. tahlil dan takbir ie Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar jika mampu boleh di sambung Wa la hawlawalaquwataillabillahi aliyil azim 100X. X. f. Disamping ituhendaklah kita mengingati Allah dalam apa keadaan kita sekalipun dan dimana kita berada. Ada 6 pesanan untuk kaum wanita dapat diamalkan di dalam kehidupan seharian untuk hidupkan suasana Iman dan Amal di dalam rumahtangga. syurga dan neraka bagi seorang wanita itu bergantung pada redha atau tidaknya suami padanya. k. IX. Hak Al-Quran hendaklah khatam2X setahun. Solat di awal waktu dan galakkan kaum lelaki yang mahram bersolat ditempat di mana azan dilaungkan iaitu di masjid atau di surau. Berpaling atau membelakangi suami ketika bercakap. Meninggalkan tempat tidur tanpa izin. Ketahuilah. g. Merendahkan (menundukkan) mata ketika berpandangan. Istiqamah membaca Al-Quran dan berzikir. tahmid. Jadi lapangkan tiap-tiap hari untuk membacanya. Mengikut kata-kata dan suruhannya. Apabila ada suasana agama dalam kehidupan maka hidayat dan nusrah (pertolongan) dari Allah akan datang. i. XI. Dengar dan diam ketika suami berkata-kata. t. m. j. Wajib bagi wanita : a. Memuliakan keluarga suaminya. e. Membersihkan dan menghilangkan bau mulut untuk suaminya. VII. n. . Rumahtangga dirahmati Allah. VIII. Maka dianjurkan supaya dapat kita melapangkan waktu pagi (lepas subuh) dan petang hari (lepas Asar) untuk mewiridkan kalimah-kalimah tasbih. Berdiri menyambut kedatangannya. 6 pesanan itu adalah amalan nurani. b. h. Berhias ketika hadirnya dan tinggalkan hiasan ketika tiadanya. Selain daripada itu . Amalan itu ialah : 1. l.

3. Jika tidak tahu wajib atasnyauntuk belajar. Berzikir . Mendidik anak secara agama dan sunnah. Duduklah seperti duduknya kita di dalam solat ie menutup aurat. Hidup sederhana. Akhir sekali semoga kita sama-sama dapat mengamalkan 6 pesanan ini dalam rumahtangga kita secara istiqamah dan ikhlas setiap hari. 4. t. Wajib suami untuk mengajar anak dan isteri mengenainya. Jika suami redha ke atas kita maka Allah s. tidur. beristighfar.ahkam dalam ibadat). Istiqamah menghidupkan Takleem dan Taklum (belajar dan mengajar ilmu agama). Menggalakkan suami / mahram yang lelaki untuk usaha atas agama dakwah illallah (mengembangkan agama).amalkanlah doa-doa masnun doa yang diucapkan ketika melakukan sesuatu perbuatan ie masa hendak makan. 6. Secara Baironi : di luar kampung halaman kita dan Maqami : Di dalam qariah kampung halaman kita. w. Semuanya itu menjadi penawar bagi hati dan jiwa yang rusuhdan resah gelisah. Majlis mempelajari agama ini terbahagi kepada dua iaitu : Pertama Majlis berkenaan hadis-hadis mengenai kelebihan beramal. Juga untuk jadi isteri yang beriman dan solehah hendaklah kita taat pada suami. berkeadaan suci dan berbau wangi. 5.berdoa. Ini adalah untuk menimbulkan keghairahan dalam ahli keluarga untuk beramal. membaca Al-Quran dan berselawat adalah amalan-amalan utama yang harus dikekalkan oleh setiap umat islam untuk kesempurnaan Iman dan Islamnya. masuk dan keluar tandas dsb. akan redha ke atas kita. Lapangkanlah masa yang sesuai walau seketika supaya semua ahli keluarga dapat menghidupkan majlis ilmu ini. . Kedua Majlis berkenaan masalah-masalah agama (hukum.

Betapa banyak orang yang sukses tetapi lupa bahwa sejatinya itu semua pemberian Allah hingga membuatnya sombong dan bertindak sewenang-wenang. Dan akhirnya kalau pun Allah memberikannya maka tak selalu itu yang terbaik. keinginan yang tidak tercapai. kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kadang kita tak sadar mendikte Allah tentang jodoh kita. Akhirnya angan ini lelah berandai-andai ria. tidak setiap yang kita mahu bisa tercapai. Bisa jadi Allah tak mengulurkannya tidak dengan kelembutan. Meski ia nyaris menghampiri kita. padahal ia amat baik bagi kamu. kita meminta dengan paksa. Hidup ini ibarat belantara. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berdukacita terhadap apa yang luput dari kamu. pasti akan Allah sampaikan. "Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. harus bahagia atau harus-harus yang lain. ia tidak akan kita bisa miliki. Masih ada kekuatan untuk melangkahkan kaki menuju majlis-majlis ilmu. Sesuatu yang luput dari genggaman. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. karena aku sangat mencintainya. majlis-majlis dzikir yang akan mengantarkan pada ketenteraman jiwa. Padahal hakekat kegagalan adalah tidak terengkuhnya apa yang memang bukan hak kita. Tempat kita mengejar berbagai keinginan. Maka wahai jiwa yang sedang gundah." (al-Hadiid: 22-23) Demikian juga bagi yang sedang galau terhadap jodoh. Begitu juga kegagalan sering tidak dihadapi dengan benar. dengarkan ini dari Allah: "Boleh jadi kamu membenci sesuatu.. Sungguh semua itu telah hadirkan nelangsa yang begitu menggelora dalam jiwa. Padahal dimensi tauhid dari kegagalan adalah tidak tercapainya apa yang memang bukan hak kita. Dan memang manusia diciptakan mempunyai kehendak. mempunyai keinginan. Dan sungguh sangat beruntung andai dalam saat-saat terguncangnya jiwa. dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu.Jangan sesali Apa Yang Bukan Milikmu Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita merasa kecewa. Kecewa sekali. " Seakan kita jadi yang menentukan segalanya. Apa yang memang menjadi jatah kita di dunia. Tetapi tidak setiap yang kita inginkan bisa terbukti. Tetapi apa yang memang bukan milik kita. tapi melemparkannya dengan marah karena niat kita yang terkotori. entah itu rizki. meski kita mati-matian mengusahakannya. bukannya meminta yang terbaik dalam istikharah kita tetapi benar-benar mendikte Allah: "Pokoknya harus dia Ya Allah! Harus dia. Dan boleh jadi kamu . masih ada setitik cahaya dalam kalbu untuk merenungi kebenaran. Dan tidak mudah menyadari bahwa apa yang bukan menjadi hak kita tak perlu kita tangisi. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Banyak orang yang tidak sadar bahwa hidup ini tidak punya satu hukum: harus sukses. jabatan atau kedudukan.

**Dunia adalah tempat meninggal kita BUKAN tempat tinggal kita** . Karena seorang Mu'min tidak hidup untuk dunia. jangan kau hanyut dalam nestapa jiwa berkepanjangan terhadap apa-apa yang luput darimu." (al-Baqarah: 216) Maka setelah ini wahai jiwa. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. bila ada relevansinya dengan harapan kita akan bahagia di akhirat. tetapi menjadikan dunia untuk mencari hidup yang sesungguhnya: hidup di akhirat kelak. padahal ia amat buruk bagi kamu. Setelah ini harus benar-benar dipikirkan bahwa apa-apa yang kita rasa perlu di dunia ini harus benar-benar perlu.mencintai sesuatu.

DO¶A BUAT SUAMIKU TERCINTA Ya Allah.. Kau ampunilah dosa ku yang telah kuperbuat Kau limpahkanlah aku dengan kesabaran yang tiada terbatas Kau berikanlah aku kekuatan mental Kau kurniakanlah aku dengan sifat keredhan Kau peliharalah lidahku dari kata-kata nista Kau kuatkanlah semangatku menempuhi segala cabaran Mu Kau berikanlah aku sifat kasih sesama insan Ya Allah« Sekiranya suamiku ini adalah pilihan Mu di Arash Berilah aku kekuatan dan keyakinan untuk terus bersamanya Sekiranya suamiku ini adalah suami yang akan membimbing tanganku dititianMu Kurniakanlah aku sifat kasih dan redha atas segala perbuatannya Sekiranya suami ku ini adalah bidadara untuk ku di Jannah Mu Limpahkanlah aku dengan sifat tunduk dan tawaduk akan segala perintahnya Sekiranya suami ku ini adalah yang terbaik untukku di Dunia Mu Peliharalah tingkah laku serta kata-kataku dari menyakiti perasaannya Ya Allah«Kau yang Maha Mengetahui apa yangterbaik untukku Kau juga yang Maha Mengampuni segala kesilapan dan keterlanjuranku Sekiranya aku tersilap berbuat keputusanBimbinglah aku ke jalan yang Engkau redhai Sekiranya aku lalai dalam tanggungjawabku Tetapi ya Allah«Sekiranya suami ku ini ditakdirkan bukan untuk diriku seorang Kau tunjukkanlah aku jalan yang terbaik untuk aku harungi segala dugaanMu Sekiranya suami ku tergoda dengan keindahan dunia Mu Limpahkanlah aku kesabaran untuk terus membimbingnya Sekiranya suamiku tunduk terhadap nafsu yang melalaikan Kurniakanlah aku kekuatan Mu untuk aku memperbetulkan keadaanya Sekiranya suamiku menyintai kesesatan Kau pandulah aku untuk menarik dirinya keluar dari terus terlena Sekiranya suami ku ini jodoh yang dirahmati oleh Mu Berilah aku kesabaran untuk menghadapi segala kerenah dan ragamnya .

Ya Rabbi Allamin««.sebagai isteri Kau hukumlah aku didunia tetapi bukan diakhirat Mu Sekiranya aku engkar dan derhaka Berikanlah aku petunjuk kearah rahmatMu Ya Allah«Sesungguhnya aku lemah tanpa petunjukMu Aku buta tanpa bimbingan MuAku cacat tanpa hidayah Mu Aku hina tanpa Rahmat Mu Ya Allah«Kuatkan hati dan semangatku Tabahkan aku menghadapi segala cubaanMu Jadikanlah aku isteri yang disenangi suami Bukakanlah hatiku untuk menghayati agama Mu Bimbinglah aku menjadi isteri Solehah Hanya pada Mu. Aku hanya ingin menjadi isteri yang dirahmati Isteri yang dikasihi Isteri yang solehah Isteri yang sentiasa dihati Amin. . Ya Allah« Ku pohon segala harapan Kerana aku pasrah dengan dugaan Mu Kerana aku sedar hinanya aku Kerana aku insan lemah yang kerap keliru Kerana aku leka dengan keindahan duniaMu Kerana kurang kesabaran ku menghadapi cabaran Mu Kerana pendek akal ku mengharungi ujian Mu Ya Allah Tuhanku««.

Tinggalkan untuk sesaat.Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?´ (QS Ar Rahman :13) Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS Ar Rahman :13) Sahabat Menata Hati Dalam Al Quran surat Ar Rahman (Yang Maha Pengasih) Allah Azza wa Jalla mengulang-ulangi satu pertanyaan penting yang ditujukan untuk bangsa MANUSIA dan JIN sampai 31 kali. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Sahabat Menata Hati Coba renungkan sejenak. Setiap kali Allah mengulangi pertanyaan yang sama.rutinitas bisnismu. . Tinggalkan obsesi-obsesimu.. Sejenak saja.. Untuk bersama menyambut dan menjawab pertanyaan ini. di sela-sela pertanyaan itu Allah menyebutkan ragam nikmat-NYa.

.. Dan karena Dia-lah yang melepaskannya. Karena sesungguhnya Dia-lah yang menggenggam jiwamu. Hadits ini menurut Imam Adz Dzahabi shahih sesuai syarat Imam Bukhari dan . kaki. Dzat yang menghidupkan juga mematikanmu. Fabiayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (Maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) Bagaimanakah kamu menjawabannya ? Jabir bin Abdillah radliyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam ketika membacakan surat Ar Rahman ini kepada para sahabatnya. Ketika Allah bertanya kepadamu. Dzat yang telah memberimu nafas. (Lihat: Al Mustadrak Ala ashshahihain 2/515. Duhai Tuhan kami. suami dan anak-anak. segala puji hanya bagi-Mu semata. dan beraneka nikmat lainnya. Dzat yang telah memberimu jantung. tangan.Pertanyaan yang diulang-ulang oleh Allah. Dzat yang telah memberi tempat tinggal yang asri. tidak ada satu nikmatpun yang kami dustai. Lengkap dengan isteri. beliau bersabda : Mengapa kalian terdiam saja? Sesungguhnya bangsa JIN lebih baik jawabannya ketika aku membaca Fabi ayyi aalaai rabbikumaa tukadzdzibaan ? (maka ni`mat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?) mereka (bangsa jin) menjawab. Dzat yang telah memberimu mata. Kapan dan dimana serta bagaimanapun.

Akan terasa bagimu sentuhan lembut kalam ilahi begitu teduh menyapa nuranimu... sedang di permukaannya buah-buahan yang ranum. Az Zuhail : 27/200) Sahabat Menata Hati Dalam surat Ar Rahman ini Allah bertanya kepada masing-masing diri. Akhirnya Qois bin Ashim Al-Munqariy menyatakan keislamannya.. (Lihat: Tafsir Al Munir. Bacakanlah apa yang telah diwahyuka kepadamu! Lalu Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam membacakan surat Ar Rahman. di bawahnya meengalir air yang berlimpah. dan sesungguhnya Engkau (Muhammad) adalah uttusan Allah.renungkan. Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam pun mengulangi sampai tiga kali. betapa indah dan manisnya. Demi Allah. seraya berkata..Muslim) Sahabat Menata Hati Kalau saat ini Engkau tengah membuka mushaf Al Quran. Qois bin Ashim Al-Munqariy pernah meminta kepada Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam. bertujuan untuk menggugah rasa TAKUTmu Dan salah satu bentuk ancaman bagi para durjana Yang coba-coba berani mengingkari nikmat-nnikmat-Nya... .lalu bacalah. Bukalah . Karena pertanyaan yang berulang-ulang itu.Apakah gerangan yang diucapkan orang ini (maksudnya Rasulullah shalallaahu alaihi wa sallam)? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.surat Ar Rahman.... Qois bin Ashim Al-Munqariy meminta untuk diulangi..

Wahyu pula-lah yang menuturkan kepada kita mana yang halal dan yang haram. Nikmat wahyulah yang mampu menjelaskan manusia dan jin garis-garis besar aturan kehidupan. Nikmat TERBESAR yang diberikan Allah untuk hidup dan kehidupan.tentang bagaimana kita bersikap di hadapan nikmat-Nya yang begitu banyak. Sahabat Menata Hati Berawal dari INDERA kita dapat mengidentifikasi segala hal. untuk manusia dan kemanusiaan adalah nikmat WAHYU (Al Quran). Apa yang tidak dapat diketahui oleh indera akan dijelaskan oleh AKAL. Dengan wahyu perbedaan antara al-Haq dan al-Bathil dapat teridentifikasi dengan jelas. Dan apa yang tidak terjangkau oleh akal .

2. Wahyulah tempat bermuaranya segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang musykil. Yakinlah! Sahabat Menata Hati Seberapa telah kita syukuri nikmat wahyu ini? Ibnu Qayim rahimahullah menjelaskan bahwa SYUKUR memiliki tiga rukun : 1.akan dituntun oleh WAHYU. Ibnu Qayim) Kalau kita ingin mengetahui kadar SYUKUR kita kepada nikmat WAHYU (Al Quran) ini. Menceritakannya secara zhahir 3. Dengan wahyu. Menggunakannya dalam rangka taat kepada Allah (Tazkiyatun Nufus. Mengakui nikmat tersebut secara bathin. maka lihatlah bagaimana kwalitas dan kwantitas interaksi kita kepada Al Quran dan penjelasnya (As Sunnah). segala pertanyaan akan terjawab. Apakah kita sudah memanfaatkan secara maksimal .

tatkala Tuhanmu mema`lumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur. Baik Ilman wa amalan. "Dan (ingatlah juga). dan jika kamu mengingkari (ni`mat-Ku). Mereka itu sebagai binatang ternak." (QS Al-A'raf : 179) .. mereka mempunyai hati." (QS Ibrahim : 7) "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Mereka itulah orang-orang yang lalai. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayatayat Allah). tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah).anugerah Allah yang paling bermanfaat di dunia ini. bahkan mereka lebih sesat lagi. baik sebagai disiplin ILMU atau sebagai AMALAN yang teraktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu.

. seorang laki-laki dari kaum Anshar muncul dengan sisa air wudhu masih menetes dari janggutnya. Mendengar ucapan Rasulullah. Aku memang tidak melakukan amalan-amalan yang istimewa. Aku bertengkar dengan ayahku. Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan Nasa'i juga dalam Ihya Ulumuddin Al Ghazali. Aku hilangkan rasa dengki dan iri terhadap karunia Allah yang diberikan kepada saudaraku. Mengapa Rasul menyebutmu sebagai salah satu calon penghuni surga? . Lelaki itu menjawab. Ya. Ia menenteng terompah di tangan kirinya. saat sedang duduk bersama sahabat. Rasulullah mengulang perkataannya dan orang itu kembali melintas seperti pada kali pertama. Sudah tiga hari disini. Di hari ketiga. dengan senang hati. Sebentar lagi. dan kejadian itu kembali terulang.Lelaki Ahli Sorga Anas bin Malik bercerita. Abdullah bin Amr pun menginap di rumah lelaki itu hingga tiga malam berlalu dan Abdullah belum melihat dari laki-laki itu melakukan amal yang disebut sebagai penghuni surga. lalu aku berusaha untuk memaafkannya. Silahkan. Abdullah berkata. salah satu ahli surga akan muncul di hadapan kalian. Sehingga Abdullah memberanikan diri bertanya. tetapi sebelum tidur. aku tidak melihatmu mengerjakan amal yang membanggakan. Rasulullah berkata. itulah yang menyebabkan engkau disebut sebagai calon penghuni surga. Setelah mendengar itu. apakah engkau berkenan memberiku tempat menginap? lelaki itu menjawab. Hari berikutnya. Rasulullah mengulang perkataannya. aku tidak akan menemuinya tiga hari. Abdullah bin Amr mengikuti lelaki yang dimaksud Rasulullah lalu berkata kepadanya. aku mengingat kesalahan-kesalahan saudaraku seiman. Tak lama. diriwayatkan juga oleh Al Bazzar dan dishahihkan oleh Al Iraqi sesuai syarat penshahihan Bukhari dan Muslim.

perjalanan kami masih jauh. Ada mata air yang mengalirkan air jernih. terima kasih atas kebaikan hati tuan. Sungguh kehidupan singkat didunia yg rugi. balas mereka. Mereka yang berjumlah 20 orang itu memasuki kebun buah-buahan tersebut. sekelompok orang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas dan panas. tapi dengan syarat. Tidak ada satupun dari kami yang masih memiliki uang. Baiklah tuan. Uang kami telah habis untuk membeli perbekalan sebelumnya. Baiklah. Mereka yang sedang memetik buah-buahan berkata kepada teman-teman mereka. saya persilahkan kalian masuk kebun dan memetik apapun dan sebanyak apapun yang kalian inginkan.. Di tengah perjalanan. (HR Bukhari). kami berharap tuan mau bermurah hati. Kepada si pemilik kebun salah seorang dari mereka meminta izin agar dibolehkan memetik buah-buahan yang ada di dalamnya.Mati masuk Neraka. Ia berkata. indah dan bersih. Setelah 20 menit kalian harus keluar. "Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu padanya.. Di perkampungan tempat mereka berhenti terdapat kebun buah-buahan. Ada tempat duduk dinaungi oleh daun-daunan. wajah sudah keriput. tanpa disadari waktu sudah hilang menua. Saat tubuh sehat dan muda belia serta wajah cantik. Sebagian mereka melepas lelah dengan menikmati indahnya kebun. sedangkan amalan sholeh tidak punya dosa menggunung. sebagian lagi tidur untuk melepas penat dibawah pohon. perbekalan kami sudah habis. perbekalan yang mereka miliki habis. manusia merasa menguasai dunia dan lupa akan Allah yg telah memberinya kenikmatan tersebut. sebagian lain bersegera menuju tempat buah-buahan untuk memetiknya..Jangan Tertipu Dengan Kesenangan Sesaat Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasalam bersabda. Seperti Alkisah. Pemilik kebun bertanya. Tolonglah kami tuan. taman-taman indah dan penuh pesona serta segala keindahan yang menggoda pandangan mata. Setelah melihat keadaan mereka.. saya hanya beri kalian waktu 20 menit. Wahai . Saat inilah manusia benar2 tertipu kenikmatan dunia yg menyesatkan. yaitu kesehatan dan waktu luang". Kebunnya begitu luas. Apakah kalian punya uang untuk membelinya? Ia menjawab. akhirnya pemilik kebun merasa kasihan.

istri yang cantik. Mereka bukanlah tipe orang yang pemalas. Allah SWT. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Siang dan malam yang mereka lalui selalu diisi dengan amal kebaikan. perhiasan . Beruntunglah mereka yang telah mengumpulkan banyak bekal. Mereka kehausan dan kelaparan ditengah padang pasir yang luas dan panas. sehingga mereka sibuk dengan dunia. lalai. terlena dan bahkan mengabaikan tujuan ini. Merekarela meninggalkan kesanangan yang sesaat agar dapat meraih kenikmatan yang abadi. bersenang-senang. banyak manusia yang lupa. lupa pada akhirat. kecuali yang digunakan pada jalan Allah dan datang pada Allah dengan hati yang salim. sehingga sebagian mereka pun tewas. Lupa bahwa suatu saat mereka akan keluar dan meninggalkan dunia ini. Hanya saja sangat disayangkan. Pencipta kehidupan dunia ini telah menjelaskan dalam al-Quran tentang hakikat kehidupan dunia. dan merugilah mereka yang menghabiskan waktunya untuk santai dan main-main. Mau tidak mau mereka harus keluar. yaitu mengenal dan mengabdi sepenuhnya pada Allah SWT. tidak akan terlena dengan kesenangan yang sesat dan kesenangan yang menipu. Sedangkan yang masih santai dan main-main belum memetik apa-apa. sehingga mereka hanya bisa mengumpulkan sedikit bekal. berangan-angan. amal yang berlimpah. Waktu telah sampai 20 menit. Kehadiran kita di dunia pada hakikatnya punya tujuan yang mulia. Mereka yang mengetahui dan sadar akan tujuan ini. Yang ketika itu tidak berguna lagi harta yang banyak. Kehidupan yang kita jalani di dunia (lebih kurang) diumpamakan dengan kisah sekelompok orang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir seperti dalam cerita diatas. Mereka yang memetik buah-buahan sudah memenuhi kantongkantong perbekalan. Kematian akan datang tiba-tiba dan memisahkan mereka dengan segala kesenangan yang ada. perjalanan kita masih sangat jauh.teman-teman. Mereka selalu menyibukkan diri dengan beramal untuk bekal di akhirat yang kekal. Ayolah semuanya bergerak dan memetik buah-buahan sesuai yang dibutuhkannya! Sebagian mereka tersadar setelah mendengarkan seruan itu lalu dengan cepat memetik buahbuahan. Sebagian lain tersadar baru 5 menit sebelum batas waktu. Waktu terus berjalan. dan iman yang tidak tercampur dengan Syirik. sehingga mereka menjadi sengsara dalam perjalanan selanjutnya. Sesungguhnya keberadaan kita di dunia hanyalah sesaat. bukan saatnya kita bersantai. Sebagian lagi masih asyik dalam santai dan main-main. popularitas. anak-anak yang menawan. lalai. jabatan tinggi. budak nafsu dan pengikut setan. suka santai. kita hanya diberi waktu 20 menit disini. Setiap saat waktu yang mereka miliki bernilai kebaikan dan pahala. tak terasa sudah mendekati 20 menit. dan lain sebagainya.

Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanya kesenangan yang menipu. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. (QS Al-Hadid[57] : 20). harta yang banyak dari jenis emas. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah ada tempat kembali yang baik ( sorga ). Mari kita berbekal untuk perjalanan yang kekal abadi di akhirat kelak.dan bermegah-megahan diantara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. dalam perjalanan setelah kehidupan dunia nanti setiap orang akan bertanggung jawab untuk keselamatan dirinya. seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Waktu yang kita miliki di dunia ini hanya sesaat. kuda pilihan. Dalam ayat lain Allah berfirman. binatang ternak dan sawah ladang. adapun mereka yang tidak ada bekal maka ia akan sengsara . Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. anak-anak. Hiduplah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang melewati sebuah jalan. maka lihatlah apa yang tersisa (setelah dia mengangkat jarinya itu). Sungguh sangat banyak ayat-ayat al-Quran dan hadist-hadits Rasulullah SAW yang menerangkan hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya akhirat itulah kehidupan sebenarnya. (HR Muslim) Dan sabda beliau kepada Ibnu Umar. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Bagi yang banyak membawa bekal amal soleh ia akan selamat. (QS Ali-Imran[3] : 14) Juga pada ayat lain. Tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirat seperti seseorang memasukkan satu jarinya ke dalam samudra yang luas. yaitu: wanita. bahwasanya Nabi SAW bersabda. (HR Muttafaq `Alaih) Dan juga dari Almustawrid bin Syidad Rasulullah SAW bersabda. perak. (QS Al-Ankabut[29] : 64) Dari Anas ra. kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. yang disana ada kenikmatan yang kekal dan kesengsaraan yang abadi. Maka jadikanlah ia selalu dalam ketaatan. (HR Bukhari). Karena. kalau mereka mengetahui. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan.

9. yaitu : Sholat 5 waktu. yaitu : Istrinya. maka ia akan turut menerima pahala setara seperti pahala orang pergi berjihad di jalan Allah tanpa perlu mengangkat senjata. 5. tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada Ibunya 3 kali lebih utama daripada kepada Bapaknya ? 3. Seorang Wanita boleh memasuki pintu Syurga melalui pintu mana saja yang disukainya cukup dengan 4 Syarat saja. Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak. Masya ALLAH ! demikian sayangnya ALLAH SWT kepada wanita . Puasa di bulan Ramadhan.Mahkluk yg d sayangi ALLAH Banyak wanita yang bilang bahwa susah menjadi wanita. yaitu : suaminya. dan lain-lain.. 8. Benda yang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan ditempat yang teraman dan terbaik. Wanita perlu taat kepada suami. Artinya . Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki. malaikat dan seluruh mahluk Allah dimuka bumi ini. anak lelakinya dan saudara lelakinya. Wanita perlu minta ijin dari suami apabila mau keluar rumah tetapi tidak sebaliknya. Ibunya. sementara suami tak perlu taat pada istrinya. Wanita menerima warisan lebih sedikit dari pada lelaki. 7. Tetapi PERNAHKAH KITA LIHAT KENYATAANNYA ? 1. 5. Anak Perempuannya dan Saudara Perempuannya. Diakherat kelak. dan tahukah jika ia meninggal karena melahirkan adalah syahid dan surga menantinya. ayahnya. seorang lelaki akan dipertanggungjawabkan terhadap 4 wanita. Sudah pasti itulah intan permata bandingannya dengan seorang wanita. 6. 2. tetapi tahukah bahwa harta itu akan menjadi miliknya dan tidak perlu diserahkan kepada suami? Sementara suami apabila menerima warisan ia wajib juga menggunakan hartanya untuk istri dan anak-anaknya ? 4. 2. 3. taat kepada Suaminya dan menjaga Kehormatannya. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki. . bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnya ditanggung oleh 4 orang lelaki. Wanita kurang nyaman dalam beribadat karena adanya masalah haid dan nifas. tetapi tahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala mahluk. 4. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak 6. Talak terletak di tangan suami dan bukan istri. Wanita auratnya lebih susah dijaga dibanding lelaki. Yakinlah bahwa sebagai Zat yang Maha Pencipta sudah pasti ALLAH Maha Tahu akan segala yang diciptakan-Nya sehingga peraturan-Nya adalah yang terbaik bagi manusia. lihat saja aturan-aturan dibawah ini : 1. sementara bagi wanita jika taat kepada suami serta menunaikan tanggung jawabnya kepada ALLAH SWT. Seorang lelaki wajib berjihad di jalan Allah. Wanita wajib taat kepada suaminya.

..... Oleh itu janganlah kita terlalu mengejar KESEMPURNAAN kerana ia bukanlah faktor utama KEBAHAGIAAN yang sempurna.Selamanya Hati Tidak Sempurna Jika kamu telah bertemu dengan seorang INSAN Yang kamu pasti boleh membawa KEBAIKAN kepada dirimu MENYAYANGIMU... itulah PASANGAN.. mutiara bersyukur krana menemui insan yg ikhlas menyayangi dan menyintai diri ini dgn ikhlas setulus hati.. Mengapa kamu berlengah lagi? Cuba MEMBANDINGKANNYA dengan yang lain Terlalu mengejar KESEMPURNAAN Kelak dia akan BERJAUH HATI dan kamu akan KEHILANGANNYA apabila dia menjadi milik orang lain Kamu juga yg akan MENYESAL dan tidak ada gunanya lagi krana dia telah menemui cinta sejatinya yg jauh lebih baik dari kamu... itu lebih BERMAKNA ! kita juga tidak sempurna jadi mengapa harapkan insan yg sempurna sedang hakikatnya tiada insan yg sempurna dalam dunia ini.. setiap yg bernama manusia itu punyai kelemahan.....pasti ALLAH akan temui kamu dgn seseorang yg mencintai-NYA. Hargailah KEKURANGANnya utk MENGGAPAI bahagia dan CINTAIlah dia dgn sgala kekurangannya untuk menggapai RIDONYA . sedangkan jika kita boleh memaafkan KHILAFAN orang yang kita sayangi dan akur dengan KELEMAHANNYA sebagai manusia biasa serta BERSYUKUR dengan apa yang kita sudah MILIKI. syukur diatas segalanya ya ALLAH diatas segala kebahgiaan yg KAU berikan.dan kita juga harus bersama berubah ke arah KEBAIKAN.SEMPURNAKAH DIRI KAMU?? tepuk dada tanyalah IMAN.. dan MENCINTAIMU..dgn mencintai ilahi. Apa yg utama ialah mencintai ILAHI. MENGASIHIMU.. dan ketika itu TIADA LAGI ruang dalam hatinya buat kamu.apa yg pasti mutiara mengharapkan sebuah cinta yg berlandaskan keimanan.... saling lengkap-melengkapi... mengapa tidak kita bersama atasi kelemahan itu dan memberi peluang kepadanya berubah. Mencari yg sempurna. kita akan BAHAGIA.. cinta yg membuat aku dan dia semakin dekat pada-NYA.. BAHAGIA dan terus BAHAGIA..

Sedangkan jenis makanan yang sering mereka makan adalah roti yang terbuat dari gandum. Lain halnya dengan Nabi umat ini." (HR. At-Tirmidzi) Karena sedikitnya jamuan yang tersaji dan banyaknya peserta hidangan. Unta yang penuh dengan muatan tiada henti-hentinya datang kepada beliau. Tidak pernah sekalipun beliau dapat makan sampai kenyang kecuali ketika menjamu para tamu. Akan tetapi. Tahukah kamu makanan dan minuman beliau? Apakah seperti hidangan para raja? Atau lebih mewah dari itu? Ataukah seperti hidangan orang-orang kaya dan bergelimang harta? atau lebih lengkap dan lebih komplit? janganlah terkejut melihat hidangan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang sederhana lagi memprihatinkan. Ibnu Abbas menuturkan sebagai berikut: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarga beliau tidur dalam keadaan lapar selama beberapa malam berturut-turut. At-Tirmidzi) Keadaan seperti itu bukan karena beliau tidak punya atau kekurangan harta." (HR. 'Aisyahradhiyallahu 'anha mengungkapkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang dua hari berturut-turut hingga beliau wafat. Justru harta melimpah ruah berada dalam genggaman beliau dan harta-harta pilihan diusung ke hadapan beliau. Hingga beliau tidur dalam keadaan lapar. tidak ada sesuap makanan pun yang mengganjal perut beliau.Tahukah kalian Makanan dan Minuman Rasulullah ??? Meja makan dan piring silih berganti dipajang di rumah para pembesar kaum dan para penguasa. Mereka tidak mendapatkan hidangan untuk makan malam. Anas bin Malik mengungkapkan kepada kita sebagai berikut: "Rasulullah tidak pernah makan siang dan makan malam dengan daging beserta roti kecuali bila menjamu para tamu. padahal negara beserta rakyatnya di bawah kekuasaan beliau. Beliau dapat kenyang bersama para tamu yang mesti beliau layani." (HR. . beliau tidak dapat makan kenyang kecuali dengan susah payah. Emas dan perak selalu terhampar di hadapan beliau. Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Keluarga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan roti gandum sampai kenyang tiga hari berturut-turut semenjak tiba di kota Madinah sampai beliau wafat." (Muttafaq 'alaih) Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah tidak mendapatkan sesuatu untuk dimakan. Allah Subhanahu wata ala memilih keadaan yang paling benar dan sempurna bagi Nabi-Nya Subhannahu wa Ta'ala.

" (HR. Pernah datang menemui beliau seorang laki-laki. Al-Bukhari) 'Aisyah radhiyallahu 'anha mengisahkan: "Pada suatu hari. Beliau akan memakannya bila suka. akan saya bawakan secara ringkas ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagai berikut: "Adapun mengenai masalah makanan dan pakaian. Bukhari & Muslim) Dari Abu Hurairah radhiallaahu anhu ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam datang menemuiku. Ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah makan hidangan di meja makan hingga beliau wafat. Muslim) Meski dengan kedermawaan dan pemberian yang demikian menakjubkan itu. Anas bin Malik radhiallahu anhu mengungkapkan: "Setiap kali Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dimintai sesuatu karena Islam. Muslim) Kedermawanan yang menakjubkan dan pemberian yang tiada bandingannya hanya dapat dijumpai pada diri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ." (HR. namun cobalah lihat keadaan diri beliau ." (HR. sebaik-baik petunjuk di dalam masalah ini . Seusai shalat.'Uqbah bin Al-Harits berkata: "Pada suatu hari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengimami kami shalat Ashar. (HR. beliau akan membiarkannya." (HR. bila tidak. Muslim) Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan keluarganya pernah selama sebulan atau dua bulan hanya memakan Aswadaan. Aku bertanya kepada beliau. tidak lama kemudian beliau keluar kembali. bagi yang belum puas dan belum merasa cukup. masuklah kamu ke dalam Islam! Sesungguhnya Muhammad selalu memenuhi segala permintaan seakan-akan ia tidak takut jatuh miskin. beliau segera memasuki rumah. atau ada yang bertanya kepada beliau tentang perbuatan beliau itu. beliau juga tidak pernah makan roti yang terbuat dari gandum halus hingga beliau wafat. Lelaki itu kembali menemui kaumnya seraya berseru: "Wahai kaumku. beliau pasti memberinya. Aku tidak ingin emas itu berada di tanganku sampai malam nanti. Karena itulah aku segera membagikannya. Beliau menjawab: "Aku tadi meninggalkan sebatang emas dari harta sedekah di rumah. Beliau bertanya: "Apakah kamu masih menyimpan makanan?" 'Aisyah radhiyallahu 'anha menjawab: "Tidak ada!" Beliau berkata: "Kalau begitu aku berpuasa. lantas beliau memberinya seekor kambing yang digembala di antara dua gunung (kambing yang gemuk). yaitu kurma dan air." (Muttafaq 'alaih) Wahai saudaraku tercinta lagi mulia. Anas bin Malik menuturkannya kepada kita.

Barangsiapa yang membenci sunnahku. Petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah petunjuk yang paling tepat dan lurus. Bila dihidangkan dua jenis makanan. Kondisi mereka berbeda-beda pada saat lapar dan kenyang. Kaum yang mengharamkan perkara yang baik-baik dan mengada-adakan perbuatan bid'ah. dan tidak mencari-cari apa yang tidak tersedia. tidak ada rahbaniyyah di dalam agama Islam. beliau akan memakannya. Ada dua jenis orang yang menyimpang dari petunjuk beliau: Kaum yang berlebih-lebihan. beliau pun memakannya juga. Jika disajikan roti dan daging. maka ia bukan termasuk golongan-ku." Allah telah memerintahkan kita supaya memakan makanan yang baik-baik dan memerintahkan supaya banyak-banyak bersyukur kepada-Nya. Dan termasuk makanan yang baik ialah yang berguna lagi lezat. beliau akan memakannya.adalah petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam . ia tentu termasuk orang yang melampaui batas. Etika beliau terhadap makanan ialah memakan apa yang disajikan bila beliau menyukai-nya. Barang siapa yang tidak bersyukur. dan setiap yang baik pasti halal. Aku juga menikahi wanita dan juga memakan daging. maka ia telah menyia-nyiakan hak Allah . Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan: "Umat manusia memiliki selera yang beraneka ragam dalam hal makanan dan pakaian. Dalam hadits beliau menyebutkan: "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Jika dihidangkan kurma saja atau roti saja. Bila dihidangkan buah-buahan. Keadaan seorang insan juga selalu berubahubah. beliau tidak lantas berkata: "Aku tidak mau menyantap dua jenis makanan!" Beliau tidak pernah menolak makanan yang lezat dan manis. Karena Allah telah menghalalkan seluruh perkara yang baik-baik bagi kita dan mengharamkan seluruh perkara yang jelek. Beliau tidak menolak makanan yang dihidangkan. Aku shalat malam dan juga tidur. Sebab. amal yang terbaik adalah yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wata ala dan yang paling bermanfaat bagi pelakunya. mereka memuaskan nafsu syahwat dan melarikan diri dari kewajiban. Barang siapa yang mengharamkan makanan yang baik-baik." Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan: "Setiap yang halal pasti baik. roti dan daging." (Majmu' Fatawa II / 310) . Akan tetapi. Dan Allah telah mengharamkan seluruh perkara yang memudharat-kan kita serta menghalalkan seluruh perkara yang bermanfaat bagi kita. seperti bid'ah rahbaniyyah yang tidak disyariatkan Allah .

Yaitu yang hanya diperlihatkan kepada suaminya dan orang-orang yang halal baginya." dia adalah wanita yang berkulit hitam ". engkau bersabar dan bagimu surga. Ibnu Abbas berkata padaku. Inilah bukti bahwa kecantikan fisik bukanlah tolak ukur kemuliaan seorang wanita. Bukhari dan Muslim) Betapa rindunya hati ini kepada surga-Nya yang begitu indah.. Jika engkau mau.???????? Apakah karena ia adalah wanita yang cantik jelita dan berparas elok? Ataukah karena ia wanita yang berkulit putih bak batu pualam???? Tidak.. aku akan mendoakanmu agar Allah Menyembuhkanmu. Kecuali kecantikan fisik yang digunakan dalam koridor yang syar i. yang mungkin tidak ada harganya dalam pandangan masyarakat. doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Sedangkan jantungnya masih berdetak. seorang wanita yang buruk rupa di mata manusia pun akan menjelma menjadi secantik bidadari surga. ia berkata. dan jika engkau mau. amalanamalan shalihnya. apakah gerangan amal yang mengantarkannya menjadi seorang wanita penghuni surga.. Maukah aku tunjukkan seorang wanita penghuni surga? Aku menjawab. Wahai saudariku. Tatkala penyakit ayan menimpaku. Akan tetapi ia memiliki kedudukan mulia dihadapan Allah dan Rasul-nya. Yang luasnya seluas langit dan bumi. keimanannya. Ya Ia berkata. keindahan akhlaqnya. tidakkah engkau iri dengan kedudukan mulia yang berhasil diraih wanita itu? Dan tidakkah engkau ingin tahu. Kakinya pun masih menapak di permukaan bumi.. Wanita hitam itu. Aku menderita penyakit ayan (epilepsi) dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). (HR. Betapa besarnya harapan ini untuk menjadi salah satu penghuni surga-Nya. auratku terbuka.Wanita Penghuni Sorga Lebih Cantik Dari Bidadari Sorga Dari Atha bin Abi Rabah. Bahkan ia dipersaksikan sebagai salah seorang penghuni surga di kala nafasnya masih dihembuskan. Dengan ketaqwaannya. Bagaimanakah dengan wanita zaman sekarang yang sibuk memakai kosmetik ini-itu demi . Dan subhanallah! Ada seorang wanita yang berhasil meraih kedudukan mulia tersebut. Kecantikan iman yang terpancar dari hatinyalah yang mengantarkan seorang wanita ke kedudukan yang mulia. Aku pilih bersabar.. Nabi shallallahu alaihi wa sallam berkata. Wanita itu menjawab. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Wanita hitam itulah yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam lalu berkata. Lalu ia melanjutkan perkataannya. "Maka Nabi pun mendoakannya..

Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Betapa indahnya perkataan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Wanita itu berkata. Berusaha dengan lebih keras untuk bisa menjadi wanita penghuni surga. kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Wahai Rasulullah. Cantikkanlah hati dan akhlakmu. Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. sanggulnya mutiara dan sisirnya terbuat dari emas. Saya bertanya. kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Maka saudariku. Inilah salah satu ciri wanita shalihah. Cantikkanlah imanmu. . Ia adalah seorang wanita yang sangat khawatir bila auratnya tersingkap. seperti apapun rupamu. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. tetapi tak khawatir bila iman dan hatinya yang bersih ternoda oleh noda-noda hitam kemaksiatan semoga Allah Memberi mereka petunjuk -. tubuh mereka adalah kain sutra. seperti apapun fisikmu. Kami hidup abadi dan tidak mati. Doakanlah untukku agar Allah Menyembuhkannya. Mereka berkata. manakah yang lebih utama. (HR. . Bagaimana dengan wanita zaman sekarang yang di saat sehat pun dengan rela hati membuka auratnya??? Saudariku. Sebuah perkataan yang seharusnya membuat kita.. Subhanallah. dalam hadits di atas terdapat pula dalil atas keutamaan sabar. Wanita-wanita dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Betapa banyak kecantikan fisik yang justru mengantarkan pemiliknya pada kemudahan dalam bermaksiat. pakaiannya berwarna hijau. Ath Thabrani) Subhanallah. menjadi lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menjadi wanita shalihah.. Karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab.mendapatkan kulit yang putih tetapi enggan memutihkan hatinya? Mereka begitu khawatir akan segala hal yang bisa merusak kecantikkannya. Aku menderita penyakit ayan dan auratku tersingkap (saat penyakitku kambuh). perhiasannya kekuning-kuningan. seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Sesungguhnya wanita-wanita surga memiliki keutamaan yang sedemikian besar. sebagaimana disebutkan dalam hadits. Ia tahu betul akan kewajiban seorang wanita menutup auratnya dan ia berusaha melaksanakannya meski dalam keadaan sakit. ia berkata. kami ridha dan tidak pernah bersungut-sungut sama sekali. wanita dunia. Dan kesabaran merupakan salah satu sebab seseorang masuk ke dalam surga. Saya bertanya. Syukurilah sebagai nikmat Allah yang sangat berharga. kulitnya putih bersih. janganlah engkau merasa rendah diri. Kecantikan fisik bukanlah segalanya.. Yaitu mempunyai sifat malu dan senantiasa berusaha menjaga kehormatannya dengan menutup auratnya... Bukhari dan Muslim) Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berusaha untuk menjadi sebaik-baik perhiasan. calon penghuni surga. (HR. puasa dan ibadah mereka kepada Allah. wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau shallallahu alaihi wa sallam menjawab. Karena shalat mereka.

pelajari dulu serangkaian tata cara ta aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Apakah berakhir sampai di sini? Oh no . Balas sang akhwat. si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon. tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan. Berdasarkan curhat para akhwat. menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak. Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook. lantas si akhwat menjawab. Subhanallah ukhti. sangat beruntung . dan untuk menjaga perasaan masing-masing. rata-rata si ikhwan tertarik pada akhkwat melalui penilaian komentar akhwat. Jangan memaknai kata ta aruf secara sempit. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit. digantilah status mereka berdua sebagai pasutri. Dalam satu minggu bisa ada dua tawaran ta aruf dari ikhwan dunia maya. Itulah kalimat yang sering diadukan oleh para akhwat yang penulis kenal. seperti Khaulah binti azwar. Sapa sang ikhwan.RENUNGAN BUAT IKHWAN-AKHWAT YG BERTA'ARUF DI DUNIA MAYA Ukhti. Jika memakai kata ta aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis. lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta aruf. ana kagum dengan kepribadian anti. Wa alikumsalam akhi. aku tertarik ta aruf sama anti. maka berlanjutlah obrolan tersebut. Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial. seperti Sumayyah. dll. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami. tanpa perantara. sungguh memiriskan hati. pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta aruf. Sang ikhwan pun tidak mau kalah. Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya. tapi serampangan memaknai ta aruf. bla bla bla bla puji ikhwan tersebut. Melihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya. balas memuji akhwat. Subhanallah. berikut ini petikan obrolannya: Assalamualaikum ukhti. langsung berani mengungkapkan kata ta aruf . Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya. yahoo messenger. Kasus ta aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya.

silakan saja. . tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam. Wahai ikhwan. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan? Jagalah izzah muslimah.luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. akhwatnya terpedaya a udzubillah. . akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main.Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya. hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis. Jangan Permainkan Ta aruf! Muslimah itu mutiara. jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis.. bermekaran di dada dua sejoli tersebut. karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita. Jagalah hati mereka. Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis. akhwatnya terpedaya. jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya. berlebay-lebay di dunia maya.. . carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam. tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka.. relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya. tidak sembarang orang boleh memandangnya. akan mengajak akhwat hidup di planet mars. luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia. Lalu tertancaplah rasa. syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini.Wahai ikhwan.ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti. Wahai Ikhwan. Wahai ikhwan. Jika maksud ta arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu.. . Pahamilah...... yang belum ada ikatan pernikahan. Ikhwannya membabi buta.. Wahai Ikhwan.. Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam.. mereka adalah saudaramu. mengunjungi benua-benua di dunia.. tidak sembarang orang boleh menyentuhnya. Owh mengerikan. jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka.... Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya. Ini hanya sekedar nasihat.. Ikhwannya membabi buta. bukan begitu ta aruf yang Rasulullah ajarkan.. hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya. biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay.

.. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya. jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram.. . jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram. jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. Karena ta aruf yang tidak berdasarkan aturan syar i. ta aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam. Jaga Hijabmu! Duhai akhwat. orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya.Duhai Akhwat. waspadalah. Duhai akhwat.. tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan. dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri. sadarilah.berhiaslah dengan akhlak islami.. . biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak. sesungguhnya sama saja si ikhwan meredahkanmu. apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya? Duhai akhwat. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius.. Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. berhiaslah dengan akhlak islami. karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi. bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah. terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka. Duhai akhwat. Duhai akhwat.

Bahagia dengan keruntuhan hubungan dahulu yang ku ingat tiada gantinya. Kita tidak akan kecewa... wang ringgit dan pengorbanan.. Perkongsian akan mengukuhkan sebuah perhubungan..kesalahan sahaja dicari~ ^^" Pernah tak kamu rasa diri kamu tidak dihargai disisi dia? Sedangkan kau sangat menghargai dia sebagai kekasih mu. masih ada insan lain yang lebih baik. Dia bukan yang terbaik.. Aku bahagia bersama insan yang lebih menghargai dan menghormati aku sebagai seorang wanita.....Aku pernah merasa 'dia' yang terbaik dulu..... kita mempunyai hak yang sama untuk dihormati.hati kita juga layak mendapat pertimbangan.Tidak ada alasan untuk mementingkan diri sendiri dalam perhubungan.tapi cukuplah ucapan terima kasih kerana kebanyakan manusia tidak melihat sesuatu dgn mata hati~ pengorbanan tidak dihargai.. aku bahagia. ALLAH juga merancang . Bila mana seseorang itu tidak tercipta untuk kita..itu merupakan tanda awal dia bukan yang terbaik untukmu...Kita juga berkorban dalam perhubungan yang kita bina..petanda dia bukan milikmu....Bercinta merupakan satu hubungan yang dijalinkan atas persetujuan bersama.Dari segi masa.DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU PENGORBANAN TIDAK DIHARGAI^^ Kenapakah pengorbanan kita selalu tak dihargai. ANDAI DIA BUKAN TERCIPTA UNTUKKU Sesungguhnya cinta ALLAH.....sebagai manusia kita juga harus dihargai. adalah cinta teragung. walaupun pengorbananku tidak pernah dipeduli.aku wanita cerewet? Tapi aku juga ada hak untuk bahagia. Kita merancang. Seandainya kita meletakkan segala usaha kita padaNYA.Hubungan sebelah pihak tidak kekal lama.Walau diri ini tidak dihargai..Dia bukan milikmu.apa orang akan kata.Sekarang..Tidak betul...Pernah tak kau rasa dia terlalu berkira melabur dalam hubungan kamu? Sedangkan kita sedikit pun tidak pernah mengungkit.. tapi aku lupa..bukan ingin pujian..Pernah tak kamu rasa pandangan kamu tidak dihormati? Sedangkan kamu sentiasa mengalah dalam menghormati pandangan dan keputusannya.....aku takut untuk mengakui aku tidak bahagia.. aku masih bertahan.

Kerana DIA Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk kita......w.. Kerana ALLAH kasihkan kita dan "dia".. "Dia" yang ditunggu itu bukanlah milik kita Walaupun setelah tiba masanya Kita harus sentiasa ingat"dia" yang ditunggu itu Hanya pinjaman daripada ALLAH s.. Kita tidak akan rasa kecewa.TIRMIDZI) Seekor burung bertenggek di puncak gunung. (HR AT .. ..... BOLEH JADI ENGKAU AKAN MENGASIHINYA PADA SUATU KETIKA.. Jadi walau siapapun "dia".Tetapi rancangannNYA adalah yang terbaik. DAN BENCILAH ORANG YANG ENGKAU BENCI DENGAN SEDERHANA.t. BOLEH JADI ENGKAU AKAN MEMBENCINYA PADA SUATU KETIKA..... Untuk memikul amanah khalifah di muka bumi..... Kita sebagai hamba hendaklah redha Atas segala ketentuanNYA.. SUNNAH CINTAILAH KEKASIHMU DENGAN SEDERHANA... Tanamkan niat untuk ALLAH DAN ISLAM Berpeganglah dengan ini.

.Tasbih gunung dan burung "Mimpi duniawi umpama debu. Menekan emosimu dan memotong habis selera.. dalam keadaan apa sekalipun.. Bawalah ia hanya untuk mengapai yang halal lagi baik dan Hijabkanlah ia dari yang haram... . yang abadi hanyalah cintaMU" KEMALA NASIHAT HASAN AL BANNA Hendaklah engkau menundukkan pandanganmu......selera rendah dari jiwamu..

rasa memiliki. yang terpancar dari cahaya iman. melainkan untuk (menjadi) Rahmah bagi semesta alam . Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Dan apapun bentuk kesewenang-wenangan dan kezhaliman terhadap hewan. hingga akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Islam menghormati hak binatang dan benda-benda. AL-ISLAM . Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. . (QS Al Ahzab : 21) Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. menghargai. (QS Fushshilat [41]: 34-35) Islam yang dibawa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap semua makhluk Allah. membantu. maka tiba-tiba orang yang antara mu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. akan mendapat kecaman dari Allah subhanahu wa ta ala. (Ali Imran:159) Sesungguhnya Egkau (Muhammad saw) benar-benar berada dengan akhlak yang agung. (QS AlAnbiya : 107) Rahmat atau Rahmah artinya adalah kasih sayang. (HR. apalagi sesama manusia. Artinya Islam adalah agama yang membawa Rahmah bagi seluruh alam semesta. maka sudah selayaknya Allah menjadikan Rasulullah memiliki akhlak yang agung: * Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. (QS Al Qalam : 4) Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. tumbuhan dan jin. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik. Misalnya sabda Rasulullah yang menyatakan bahwa ada seorang wanita yang disiksa akibat kematian seekor kucing yang dikurung tanpa diberi makan.mempunyai akar kata AS-SALAAM yang berarti KETENANGAN. rasa rela berkorban. termasuk hewan. al-Bukhari dan Muslim). Karena Rasulullah membawa Rahmah (cinta dan kasih) kepada seluruh alam.Islam Itu INDAH Islam adalah agama Rahmatan lil alamin. KEDAMAIAN dan KETENTRAMAN. cinta yang tulus. Sesuai dengan firman Allah yang artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu.

Sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hamba-Nya yang penyayang. Al Maidah : 32) Bayangkan jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam. Rasulullah menyuruh kita menajamkan pisau yang akan digunakan menyembelih. (HR. serta semua makhluk di langit dan di bumi. dan hendaknya ia menajamkan pisaunya. Islam datang untuk mengangkat derajat umat manusia ke tempat yang tinggi setelah begitu terpuruk pada masa jahiliyah. Islam sangat menghormati jiwa manusia dengan banyak memberikan perhatian terhadapnya. sehingga membunuh satu jiwa manusia tanpa kebenaran adalah sama dengan membunuh manusia seluruhnya. dalam sanadnya ada kelemahan. (QS. hal dimaksudkan agar hewan yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakitnya penyembelihan. sampai semut dalam lubangnya dan ikan (di lautan). Tirmidzi. semut dan ikan. Islam benar-benar mengajarkan kasih sayang. akan tetapi hadits ini dikuatkan oleh hadits lain yang semakna. Orang-orang yang penyayang niscaya akan disayangi pula oleh ar-Rahman (Allah). maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Maka sayangilah yang di atas muka bumi niscaya Yang di atas langit pun akan menyayangi kalian. Ketika kalian menyembelih (hewan ternak). firman Allah Subhanahu wa Ta ala. Sabda beliau. Dari Abu Umamah al-Baahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia. Hadits ini dinyatakan hasan shahih oleh imam at-Tirmidzi dan Syaikh al-Albani rahimahullah dalam Silsilatul ahaditsish shahihah (4/467). maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Islam bahkan sangat menghargai satu nyawa manusia. dinyatakan hasan sahih oleh Tirmidzi dan disahihkan al-Albani) Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda. apalagi dengan manusia. maka perbaguslah penyembelihanmu. 7912). maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. bukan karena orang itu (membunuh) orang lain. dan buatlah hewan sembelihanmu merasa 'nyaman'.. Sesungguhnya Allah dan para Malaikat. benar-benar bershalawat/mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan (ilmu agama) kepada manusia [ HR at-Tirmidzi (no. tetapi juga semua makhluk di bumi. Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil.Dan masih dalam konteks menghormati hak hewan. (HR. bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia.]. Bukhari) . (HR. 2685) dan ath-Thabrani dalam al-Mu jamul kabiir (no. Islam mengajarkan penghormatan kepada semua makhluk. Muslim) Itulah mengapa orang yang mengajarkan Islam akan mendapat sholawat (do a) bukan hanya dari Allah dan para Malaikat.

aku berkata: kamu mengaku bahwa engkau adalah Rasulullah? Rasulullah saw menjawab: iya . Bukhari dan Muslim) . dan barangsiapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maha hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi . (HR Abu Ya la dengan sanan Jayyid) Dari Jubair bin Mut?im ra sesungguhnya Rosulullah saw bersabda. kemudian apa lagi ? beliau menjawab : kemudian menyambung silaturahmi . (HR. . Dari seorang laki-laki dari Khos amm berkata: Saya mendatangi Rasulullah sawsedangkan beliau sedang bersama salah seorang sahabatnya. (HR. Sufyan berkata : yaitu yang memutus hubungan tali silaturahmi. aku bertanya: amalan apa yang paling dicintai Allah swt. beliau meriwayatkan: -« ». dan barangsiapa yang memutuskanku maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. maka dia berkata: Saya memiliki sepuluh orang anak namun saya belum pernah melakukan hal ini kepada seorang pun di antara mereka. Dari Abu Hurairah ra oa berkata. Sesungguhnya barang siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bersabda. al-Aqra bin Habis suatu ketika melihat Nabi shallallahu alaihi wa sallam sedang mencium al-Hasan cucu beliau-. ini lafazh Muslim) Ajaran Islam menganjurkan saling menyayangi dan menjaga hubungan silaturahmi (tali kasih sayang) dan menyambungnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan. Silaturahmi itu tergantung di `Arsy (Singgasana Allah) seraya berkata: Barangsiapa yang menyambungku maka Allah akan menyambung hubungan dengannya. Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang beriman kepada Allah I dan hari akhir maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Bukhari dan Muslim. . Bukhari dan Muslim). Beliau menjawab. aku bertanya lagi. (HR.Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rosulullah saw bersabda. (HR Bukhori dan Muslim) Dari Aisyah ra berkata. Beriman kepada Allah swt .

Mereka meminta Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu.Tamparlah Wajah Pemilik Amalnya Saudaraku. Disetiap langit terdapat satu malaikat yang menjaga pintunya. dimana didalamnya terdapat sadaqah. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sesungguhnya ia beramal karena menginginkan penampilan duniawi belaka. Kemudian aku melihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam menengadah ke langit dan berkata. ketika sampai di pintu langit ketiga. Namun. Malaikat Hafadzah naik ke langit dengan membawa amal shalih seorang hamba. Pada suatu hari aku menghadap Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam. puasa. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membiarkan amal tersebut melewati langit kedua. Kemudian Malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya. Untuk menceritakan sebuah hadits Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam yang dianggap paling penting olehnya. Segala rasa syukur hanyalah dipersembahkan kepada Allah yang telah menciptakan segala sesuatu atas hambaNya. Akhirnya. mari kta memahami nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam berikut ini. tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit itu berkata. Tetapi. Dia adalah Tuhan yang menciptakan tujuh malaikat sebelum langit dan bumi. Keesokan harinya. Malaikat Hafadzah lainnya naik hingga ke langit dengan amal yang tampak indah. Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku untuk mencegah amal setiap hamba yang telah berbuat ghibah melewati pintu langit pertama. amal tersebut samapi di langit pertama. Namun tatkala sampai di pintu langit pertama. dan perbuatan baiknya yang melimpah. Suatu ketika Malaikat Hafadzah datang mebawa amal hamba yang memancarkan cahaya dan bersinar bagaikan matahari. Amal tersebut bercahaya terang. Beliau menyuruhku naik unta bersamanya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Aku adalah pemilik ghibah. Kemudian malaikat Hafadzah memperbanyak amal tersebut dan mensucikannya hingga dapat menembus langit pertama dan kedua. Lalu Mu adz menyampaikan kisah berikut. Nasihat Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam ini dikisahkan oleh Ibnu Mubarak dan Khalid bin Ma dan. Akhirnya para malaikat pun melaknati hamba itu hingga petang. Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah penjaga al-kibr (sifat takabur). Saat itu beliau sedang menunggangi untanya. Tentang amal manusia yang di hisab pada Hari Perhitungan. Tuhan . tiba-tiba malaikat penjaga pintu langit pertama berkata. dan cahayanya itu mampu menembus langit kedua. malaikat penjaga langit kedua berkata. lalu aku duduk dibelakangnya. Kadar keagungan malaikat itu disesuaikan dengan tingkatan langitnya. Sebuah cerita yang disampaikan Rasulullah SAW pada sahabatnya Mu adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu.

pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya melewatiku. seluruh malaikat di tujuh langit tersebut beriringan menyertainya hingga terputuslah semua hijab dalan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. selama ini ia selalu takabur dihadapan manusia saat berkumpul dalam suatu majelis. puasa. akhlak yang baik. Naiklah malaikat Hafadzah lainnya ke langit dengan membawa amal hamba berupa nafkah berlimpah. Ia telah berbuat dengki kepada manusia ketika diberi karunia oleh Allah. dan umrah. malaikat penjaga pintu berkata. Malaikat tersebut berhasil menembus hingga langit ketiga. Saya adalah pemilik sebutan (adz-dzikru) atau sum ah (mencintai kemasyuran) diantara manusia. haji. Malaikat Hafadzah yang lain naik ke langit dengan membawa amal seorang hamba berupa shalat. Suaranya terdengar menggema karena ia senantiasa melaksanakan ibadah puasa. Ketika tiba dilangit keempat. malaikat penjaga pintu langit keempat berkata. haji. hingga sampailah ia pada langit yang keenam. malaikat penjaga langit berkata. Malikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan amal hamba berupa wudhu yang sempurna. Amal itu dapat menembus langit kelima karena diperkaya dengan jihad. haji. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit dengan membawa amal hamba yang diiringi laksana iringan pengantin wanita menuju tempat suaminya. umrah. ia tidak ridha menerima ketetapan Allah. Tetapi. mereka berhenti dihadapan-Nya. Tamparlah wajah pemilik amal dengan amalnya! Sungguh. Saat itu. dan umrah. berdiam diri. Sesungguhnya pemilik amal ini berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh manusia. Sebab. Para malaikat menilai bahwa amal hamba itu merupakan amal shalih yang diikhlaskannya hanya untuk Allah. Akhirnya. shalat. jihad. Selain itu. Namun malaikat penjaga pintu berkata. ketika sampai dilangit ke tujuh. puasa. shalat. Malaikat Hafadzah lainnya naik ke langit demi langit dengan membawa amal hamba yang tampak berkilauan bagai bintang. Ia justru senang bila melihat orang lain tertimpa musibah. dan umrah. zakat. puasa. . Rabb pemeliharaku memerintahkan kepadaku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku hingga menembus langit berikutnya. Berhenti! Tamparlah wajah pemilik amal ini dengan amalnya! Aku adalah malaikat penjaga sifat ujub (takjub pada kondisi diri sendiri). Rabb pemeliharaku memerintahkanku agar tidak membolehkan amalnya melewatiku menuju langit berikutnya. Kalian adalah Malaikat Hafadzah yang menjaga amal hamba-Ku. dan sifat wara (berhati-hati dalam beramal). Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amal tersebut melewatiku menuju langit selanjutnya. Amal tersebut bergemuruh bagaikan guntur dan bersinar laksana kilatan petir. ia tidak memiliki sifat kasih saying terhadap manusia. Ternyata Allah berkata. sesampainya di pintu langit kelima. haji. Tuhan pemeliharaku memintaku supaya tidak membiarkan amalnya menembus pintu langit ini menuju langit selanjutnya. Saya adalah pemilik sifat hasad (dengki). sedangkan Aku sebagai pengawas yang mampu mengamati segala sesuatu hingga yang ada dalam hati. Sebab ia selalu memasukkan unsure ujub di dalam jiwanya ketika melakukan suatu perbuatan. Tetapi. shalat. Ia juga senantiasa berbuat riya . dan berdzikir kepada Allah.

Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda. Semua ini mudah bagimu bila kamu mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirimu sendiri Dari cerita dalam hadits diatas maka dapat disimpulkan ada beberapa perbuatan yang dapat merusak amal dan membuat amal tertolak dan hendaknya kita berlindung kepada Allah darinya: 1. Takabur 8. Laknat-Ku baginya yang telah menipu makhluk lainnya.Sesungguhnya. Cegahlah lidahmu dari ghibah dan fitnah terhadap manusia. Hasad (Dengki) 6. Ghibah 2. Fitnah 3. serta hindarilah mengungkit kebaikanmu dihadapan orang lain. Tidak ikhlas dalam beramal . Ujub (Takjub pada kondisi diri sendiri) 7. ia tidak menginginkan Aku. Senang atas penderitaan orang lain (tidak memiliki sifat kasih sayang diantara manusia) 5. Riya 4. tapi Aku sama sekali tidak tertipu olehnya . Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang ia inginkan dari amalnya tersebut. Bagaimana caranya agar aku selamat dari hal itu ya Rasulullah? . Mendengar cerita Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam itu aku (Mu adz) menangis. Selanjutnya aku bertanya.

"Dua orang nenek Yahudi penduduk Madinah bertamu kepadaku. "Suatu hari kami sedang bersama Nabi di tanah pekarangan milik Bani Najjar. dari Al-A'masy. Itulah kebijaksanaan dan kasih sayang Allah kepada kita.. Sesungguhn para penghuni kubur itu disiksa di kuburnya."' Diriwayatkan oleh Muslim lagi dari Aisyah bahwa ia berkata.. dengan azab yang bisa didengar oleh seluruh binatang.Diceritakan bahwa pada suatu hari ada beberapa orang yang saleh mengubur mayit di sebuah desa bagian timur Isbiliyah. beberapa ekor kambing yang merumput. Saat itu beliau menaiki seekor keledai betina miliknya. kita tidak akan sanggup mendengar azab Allah yang ditimpakan kepadanya di dalam kubur. Ketika aku ceritakan omongan kedua nenek tersebut. Kita senantiasa memohon keselamatan. keledai yang sedang dinaiki Nabi tersebut sampai terperanjat kaget. Tidak jauh dari tempat mereka. Rasulullah datang. dan rahmat kepada Allah Yang Maha Dermawan. dari Aisyah bahwa ia berkata. dan hampir saja beliau terjatuh."'Menurut para ulama. ". Tiba-tiba binatang itu terperanjat kaget dan berhenti di dekat empat sampai enam kubur. Sesudah itu mereka duduk-duduk santai di sebuah tempat. Sesungguhnya para penghuni kubur itu disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Lalu kapan mereka mati?' la menjawab.." Itu baru siksa yang ditimpakan pada orang-orang mukmin. dari Syaqiq.binatangpun mendengar azab kubur Diriwayatkan oleh Muslim dari Zaid bin Tsabit bahwa ia berkata. kemudian aku menganggapnya bohong. Hanya saja makhluk yang berakal seperti jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. niscaya aku akan berdoa kepada Allah agar Dia membuat kalian mendengar siksa kubur seperti yang aku dengar.' Sepeninggalan kedua nenek itu. apalagi dengan siksa yang ditimpakan kepada orang¬ng kafir.' Sejak itu setiap kali selesai shalat aku selalu melihat beliau selalu berdoa memohon perlindungan dari siksa kubur. akan membantahnya. "Seorang wanita Yahudi datang kepadaku lalu ia bercerita tentang siksa kubur. ia akan pingsan.' Beliau bertanya. sesungguhnya mereka disiksa di kuburnya sampai binatang-binatang mendengar suara mereka.' Beliau bersabda. 'Mereka mati pada zaman jahiliah. Seandainya kalian tidak saling menguburkan. Nabi bersabda. karena mendadak ia mendengar suara orang-orang yang sedang disiksa di dalam kubur." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dengan ada sedikit tambahan. Ketika hal itu aku ceritakan kepada beliau. Mereka benar. Apalagi jika sampai jeritan orang di dalam kubur yang sedang disiksa oleh rnalaikat dengan menggunakan palu dari neraka didengar oleh orang yang berada di dekatnya?Rasulullah sendiri pernah menyatakan. Belian lalu bertanya. Bayangkan. ketika mendengar suara halilintar yang menggelegar atau gempa yang dahsyat saja banyak orang yang langsung mati. "Diriwayatkan oleh Hannad ibnus-Sari dalam kitabnya Az-Zuhdu dari Waki'.. Kalian berdusta. Sesungguhnya umat ini akan diuji dalam kuburnya. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya. beliau bersabda. Selama masih di dunia. "Seandainya seseorang mendengar suara mayit yang sedang disiksa. Allah sengaja menyembunyikan hal itu dari kita supaya kita menguburkan mayit. agar kita tidak takut mendengarnya. Mereka mengatakan. Tidak lama kemudian muncul Nabi. Mendadak ada seekor kambing yang .' Karena tidak percaya mereka. Siapa yang tahu penghuni kubur-kubur ini?' Seorang sahabat menjawab Aku. ampunan.

Abul Hakam berkata. aku menutup pintu hatiku dari lelaki manapun karena aku tidak mau membelakangimu. Aku lebih suka berada di rumah karena rumah itu tempat yang terbaik buat sorang perempuan. Kata ibu. Bukanlah aku bersangka buruk terhadap kaummu."' SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT<YANG IKHWAN SILAHKAN MENJEMPUT) =SEBUAH PENANTIAN (KHUSUS AKHWAT. aku juga perlu menjadi perempuan yang baik. kau telah wujud dalam diriku sejak dulu. Aku juga tidak mau menjadi penyebab kejatuhan seorang lelaki yang dikecewakan lantaran terlalu mengharapkan sesuatu yang tidak dapat aku berikan. Apalah gunanya aku menjadi idaman banyak lelaki sedangkan aku hanya bisa menjadi milikmu seorang. la mendekatkan telinganya seolah-olah sedang mendengarkan suara. Bagaimana akan kujawab di hadapan ALLAH kelak andai ditanya? Adakah itu sumbanganku kepada manusia selama hidup di muka bumi? Kalau aku tidak ingin kau memandang perempuan lain. Aku sering merasa tidak selamat dari diperhatikan lelaki.i mencurahkan sesuatu yang hanya aku khususkan buatmu sebelum tiba masanya.. Aku sedaya mungkin melarikan pandanganku dari lelaki ajnabi (asing) karena Sayyidah Aisyah r. Sebaik-baik wanita ialah yang tidak memandang dan tidak dipandang oleh lelaki. Jadi. Bukankah Allah telah menjanjikan . Mendengar hikayat tersebut. itulah hati dan cintaku. membuatku tersadar dari lenaku yang panjang. Sesungguhnya mereka sedang disiksa dengan azab yang bisa didengar oleh binatang. Aku tidak merasa bangga menjadi rebutan lelaki bahkan aku merasa terhina diperlakukan sebegitu seolah-olah aku ini barang yang bisa dimiliki sesuka hati. Aku palingkan wajahku dari lelaki yang asyik memperhatikan diriku atau coba merayuku. Ibu telah mendidikku semenjak kecil agar menjaga maruah dan mahkota diriku karena Allah telah menetapkannya untukmu suatu hari nanti. tetapi lebih baik aku berwaspada karena contoh banyak di depan mata.YANG IKHWAN SILAKAN MENJEMPUT) Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Entah angin apa yang membuai hari ini. Kehadiran sseorang lelaki yang menuntut sesuatu yang kujaga rapi selama ini semata-mata buatmu.berlari menghampiri kubur tersebut. apa lagi memahami mereka. Biarlah aku hanya cantik di matamu. Aku menghalang diriku dari mengenali lelaki manapun karena aku tidak mau mengenal lelaki lain selainmu.a pernah berpesan. Setelah itu ia lari terbirit-birit ke tempatnya semula dan bergabung dengan teman¬annya. membuatku begitu berani mencoretkan sesuatu untuk dirimu yang tidak pernah aku kenali. aku dululah yang perlu menundukkan pandanganku. Sepanjang umurku ini.. Aku harus memperbaiki dan menghias pribadiku karena itulah yang dituntut oleh Allah. tanggungjawab ibu bapak terhadap anak perempuan ialah menjaga dan mendidiknya sehingga seorang lelaki mengambil-alih tanggungjawab itu dari mereka. dan ingat sabda Nabi. Kalau aku ingin lelaki yang baik menjadi suamiku. "Aku tiba-tiba jadi teringat akan kematian. Aku tidak ingin dipandang cantik oleh lelaki. Aku sebenarnya tidak pernah berniat untuk memperkenalkan diriku kepada siapapun. Apalag. Karena itulah aku sekuat kodrat yang lemah ini membatasi pergaulanku dengan bukan mahramku.

Tidak perlu kau memiliki wajah setampan Nabi Yusuf Alaihisalam. Di mana saja aku berada. Akan kukeringkan darah dari lukamu dengan tanganku sendiri. selagi itu jangan dimubazirkan perasaan itu karena kita masih tidak mempunyai hak untuk begitu. Cukuplah engkau menyerahkan seluruh dirimu pada mencari ridha Illahi. juga harta seluas perbendaharaan Nabi Sulaiman Alaihisalam. andainya engkau menyerahkan seluruh cintamu kepadaku. Aku merasa seolah-olah kehidupanku yang tenang ini telah dirampas dariku. Moga cinta itu juga yang akan mempertemukan kita kembali di syurga . Aku bukanlah seorang gadis yang cerewet dalam memilih pasangan hidup. Aku juga berdoa agar Pemilik Segala Rasa Cinta melindungi diriku dari kejahatan. Namun setiap kali perasaan itu datang. Permintaanku tidak banyak. Tetapi aku juga punya keinginan seperti wanita solehah yang lain. Siapalah diriku untuk memilih permata sedangkan aku hanyalah sebutir pasir yang wujud di mana-mana. Aku tahu lelaki yang menggodaku itu bukan dirimu. yang mampu mendebarkan hati juataan gadis untuk membuat aku terpikat. Cukuplah kau mencintai Allah dengan sepenuh hatimu karena dengan mencintai Allah. aku memiliki perasaan untuk menyayangi dan disayangi. berbagai macam dalil aku kemukakan. Itu janji Allah. kau akan mencintaiku karena-Nya. dilamar lelaki yang bakal dinobatkan sebagai ahli syurga. Cinta itu lebih abadi daripada cinta biasa. Aku akan merasa amat bernilai andai dapat menjadi tiang penyangga ataupun sandaran perjuanganmu. Diriku yang memang lemah ini telah diuji oleh Allah saat seorang lelaki ingin berkenalan denganku. mengulurkan tanganku untukmu berpaut sewaktu rebah atau tersungkur di medan yang dijanjikan Allah dengan kemenangan atau syahid itu. Akan tetapi. Aku dengan tegas menolak. Aku pasti berendam airmata darah. Andainya kaulah jodohku yang tertulis di Lauh Mahfuz. Bukan hati yang menjadi labuhan lelaki lain. Allah telah memuliakan seorang lelaki yang bakal menjadi suamiku untuk menerima hati dan perasaanku yang suci. Malah aku yakin pada gerak hatiku yang mengatakan lelaki itu bukan teman hidupku kelak. akal sadarku membuat perhitungan denganmu. Engkau berhak mendapat kasih yang tulen. Aku bertanya-tanya adakah aku berada di tebing kebinasaan ? Aku beristigfar memohon ampunan-Nya. Bahkan aku amat bersyukur pada Illahi kiranya akulah yang ditakdirkan meniup semangat juangmu. Allah pasti akan menanamkan rasa kasih dalam hatiku juga hatimu. setiap kali itulah aku mengingatkan diriku bahwa aku perlu menjaga perasaan itu karena ia semata-mata untukmu. Kau kurasakan seolah-olah wujud bersamaku. atau kekuasaan seluas kerajaan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam. Itu impianku. Aku takut perbuatan-perbuatan seperti itu akan memberi kesan yang tidak baik dalam kehidupan kita kelak. Juga jangan melampaui batas yang telah Allah tetapkan.perempuan yang baik itu untuk lelaki yang baik? Tidak kunafikan sebagai remaja. tetapi dia tetap tidak berputus asa. Kehadirannya membuatku banyak memikirkan tentang dirimu. selagi kita tidak diikat dengan ikatan yang sah. . memimpinku ke arah tujuan yang satu.

kalau kita sedikit sekali memaafkan. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit cobaan.. kalau kita sedikit puasa sunnah... kalau kita sedikit sekali MENYAMPAIKAN Dan. kalau kita sedikit sekali berkorban Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dakwah.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dhuha. tua. Amal apa yang kita bawa menuju kesana???? Apakah bahagia selamanya??? Bersama Rasulullah Muhammad SAW tercinta???? Atau celaka tak terhingga??? Beserta syaithon yang durhaka??? Qs.. maka sekali-kali tidaklah akan diterima daripadanya. Kalau Rasulullah sedikit HARTA... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit shalat. ... miskin.. kalau kita sedikit-sedikit tidur..BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS . Kalau Rasulullah sedikit tidur. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit memaafkan.. muda. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit tahajud.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bekerja.. Kalau Rasulullah sedikit makan. . .. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi... kalau kita sedikit sekali dzikir. . Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berpuasa sunnah. kalau kita sedikit-sedikit HARTA. BEDA RASULULLAH & KITA CUMA TIPIS Kalau Rasulullah sedikit-sedikit bersedekah. kalau kita sedikit sekali dakwah... >_< Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua.. kaya. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berkorban. kalau kita sedikit sekali cobaan.. kalau kita sedikit sekali dhuha... kalau kita sedikit-sedikit makan.. kalau kita sedikit mengajarkan ilmu. kalau kita sedikit sekali tahajud. kalau kita sedikit sekali berjuang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit dzikir... Barangsiapa mencari agama selain agama Islam.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit membaca Qur'an.... Semua ini hanya permainan dunia fana.. kalau kita sedikit membaca Qur'an... kalau kita sedikit sekali bekerja. kalau kita sedikit bersedekah... Kalau Rasulullah sedikit-sedikit baca surat panjang... kalau kita sedikit baca surat panjang Kalau Rasulullah sedikit-sedikit berjuang. di akhirat lah tempat kembali yang sebenarnya....3 Ali Imran:85. Apa lagi eaaa??? Tak banyak kan? Sedikit saja kok perbedaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW. kalau kita sedikit sekali shalat.. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit MENYAMPAIKAN. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit mengajarkan ilmu. .

16:82 Kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan Qs.64:12 Kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan dengan terang Ayo mari menyampaikan.42:48 Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan Qs.n hikmah & pelajaran baik Qs.16:125 Serulah pada jalan Tuhan-mu denga. hanyalah menyampaikan dengan terang Qs..5:92 Kewajiban Rasul Kami.... ..Allah berfirman: Menyampaikan=Wajib (bukan kata saya) Qs.3:20 Kewajibanmu kamu hanyalah menyampaikan Qs.

Allah subhanahu wata'ala berfirman dalam hadits qudsi: .. Allah siap melimpahkan kemuliaan hingga sepuluh kali lebih besar dari kebaikan yang kita perbuat. bahkan hingga 70 kali lipat. Maka apabila telah tiba waktunya (yang ditentukan) bagi mereka. setiap detik. sebagaimana firman-Nya: ( : 61 ) " Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya. Limpahan puji kehadirat Allah Yang Maha Luhur. Allah bersabar menanti kita. seandainya Dia tidak berkasih sayang dan mau menghukum hamba-Nya sebab kesalahan-kesalahan mereka. dan hari demi hari (agar kita bertobat) hingga waktu yang telah Allah tentukan.. dan tidak mau menghukum kita. namun Allah menunda setiap nafas. sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Taujih An Nabiih Limardhaati Baariih karangan guru mulia kita Al Musnid Al Allamah Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. maksudnya Allah berbakti kepada kita adalah mengganjar dan membalas dengan kebaikan. demikian dalam riwayat Shahih Al Bukhari. Allah subhanahu wata'ala menuliskan satu perbuatan dosa hanya dengan balasan satu dosa. samudera segenap ketentuan dan segala kejadian yang lalu dan yang akan datang berada dalam samudera kelembutan-Nya. bahkan dalam riwayat Shahih Muslim bahwa setiap kebaikan akan dilipatgandakan balasannya 10 kali lebih besar hingga 700 kali dan lebih dengan kehendak Allah. bahkan 700 kali lebih besar dari cinta kita kepada Allah. di dalam samudera kasih sayang-Nya. tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukannya" ( QS. maka mereka tiadalah akan tersisa lagi di muka bumi ini. menyambut dengan kehangatan. Yang Maha melimpahkan kebahagiaan sepanjang waktu dan zaman.Allah Menahan Murka-Nya dan Menawarkan KelembutanNya . Sekali kita beribadah dan berbakti kepada Allah maka sepuluh kali Allah subhanahu wata'ala berbakti kepada kita. tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. namun perbuatan baik Allah akan melipatgandakan balasannya dengan 10 kali pahala hingga 700 kali lebih besar. Sungguh Allah subhanahu wata'ala sangat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. sebelum zaman dicipta hingga zaman dicipta dan kemudian sirna. An Nahl: 61) Maka jika Allah mau menghukum manusia karena kesalahan yang mereka lakukan. Allah bersabar untuk menunda siksa-Nya. setiap generasi terlahir dan wafat kesemuanya di dalam pengaturan Sang Maha Tunggal dan Maha Abadi. niscaya tidak akan ditinggalkan-Nya di muka bumi sesuatupun dari makhluk yang melata. yaitu sakaratul maut. berarti cinta kita kepada Allah dibanding dengan cinta Allah kepada kita 10 kali lebih besar cinta Allah kepada kita.

. demikianlah cinta-Ku kepada orang-orang yg berpaling dari Ku (jika mereka ingin kembali). mau kembali kepada jalan keluhuran dan meninggalkan kehinaan untuk mendekat kepada Allah. dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada keridhoan Ku. rindu dan sambutan hangat-Nya untuk mereka yang mau membenahi dirinya. jika mereka mengetahui betapa besarnya rindu Allah kepada mereka. betapa besarnya cinta Allah kepada taubat mereka dan betapa hangatnya sambutan Allah untuk mereka yang mau kembali kepada-Nya. niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepada-Ku. dan cinta-Ku akan taubatnya mereka. jika mereka mengetahui hal itu sungguh mereka akan wafat di saat itu juga untuk menuju kepada Allah karena tidak mampu menahan rindu kepada Allah. Wahai Daud. maka berusahalah dan Allah tidak memaksa lebih dari kemampuan kita. maka bagaimanakah cinta-Ku kepada orang-orang yg datang (mencintai dan menjawab cinta Allah ) kepadaKu? Apabila mereka yang terus berdosa dan berbuat salah memahami betapa rindunya Allah kepada mereka apabila mereka mau kembali kepada kasih sayang dan keridhaan Allah.. Yang menyiapkan cinta. Kita tidak mengetahuinya. . karena Allah telah merindukannya. karena Allah telah mencintainya. namun paling tidak ada sedikit kefahaman di dalam jiwa dan sanubari bahwa ada Sang Maha Abadi Yang menanti kita dengan kebahagiaan yang kekal.. Wahai Daud : Seandainya orang-orang yg berpaling dari-Ku mengetahui kerinduan-Ku atas kembalinya mereka. maka mereka akan meninggalkan segenap dosa dan tenggelam dalam taubat dan kerinduan kepada Allah.

Sesungguhnya sejelek-jelek tempat manusia disisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan (dijauhi) masyarakatnya karena takut dengan kejelekannya. karena mereka lebih dekat dengan dakwah kita. Orang yang seperti ini harus di nomor satukan.. karena biasanya pemuda-pemuda ini mempunyai seseorang yang mereka segani dan hormati. tetapi tidak mau terang-terangan dalam berbuat maksiat karena ia masih menghormati harga dirinya. 2. Jika sudah habis.Tatkala seorang da I melihat beberapa pemuda yang wajah mereka menyiratkan ketaatan-. Khalid bin Walid ra. Namun jika pendekatan ini tidak berhasil. Orang-orang semacam ini menempati urutan kedua.3 karakter manusia Dalam kehidupan ini manusia dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu: 1. ini akan sangat membantu usaha kita untuk mengajak teman-temannya yang lain. maka jika dapat dijangkau buah itu akan dipetik dan kalau tidak.Ada seseorang berdiri dibawah pohon apel yang sedang berbuah lebat.Ada seorang yang pergi ke pantai untuk memancing ikan dengan membawa peralatan pancing. sedang orang lain mencibirnya karena perbuatan dan perangainya yang jelek. buah tersebut tidak akan terpetik. dengan peralatan yang ia bawa itu.Pendekatan itu harus dilakukan dengan lemah lembut. Kita harus menyadari bahwa kita tidak .maka ia berkeinginan untuk berkenalan dan mengajak mereka ke jalan dakwah. dan tinggal yang paling atas. bergaul dengannya --dan juga yang lain-.Bukan berarti seorang da I harus tetap berpegang dan terikat dengan urusan ini. Tetapi pada saat itu ia terkejut karena mendapatkan ikan yang besar.. Jika --dengan izin Allah-. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak Islamiah Ia adalah orang yang rajin beribadah dan rajin ke masjid. sebagai da I ia tidak boleh putus asa.Yang perlu diperhatikan adalah dalam mendekati mereka dibutuhkan langkah yang cermat. Amr bin Ash ra. hanya akan mendapatkan ikan-ikan kecil. karena kadangkala keadaan bisa mengubah pandangannya dalam hal ini dengan izin Allah.seperti yang terjadi pada Umar bin Khathab ra. Jika seorang da I dapat mendekati orang tersebut. Jika ia ingin memetik.. Bukhari dan Muslim)Golongan inilah yang disebut dalam sabda Rasulullah SAW sebagai. (HR.yang pemahamannya terhadap dakwah islamiah lebih mantap. sangat dimungkinkan pemuda-pemuda itu mengikuti dakwah kita. Sejelek-jelek teman bergaul! (HR. sehingga tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan untuk mengajak mereka pun tidak banyak kesulitan.dengan sabar dan penuh kasih sayang tanpa menyinggung permasalahan yang dapat menyebabkan hubungan itu terganggu. insya Allah.pemuda itu mau menerima ajakan kita. dan yang lainnya. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak JahiliahIa adalah orang yang bukan dari golongan yang pertama atau kedua. Rasulullah SAW bersabda. Menurut pengalamannya. 3. Muslim)Orang-orang semacam ini menempati urutan terakhir dalam prioritas dakwah fardiyah. Ia harus mendekati salah satu pemuda --diantara pemuda-pemuda tadi-. ia terlebih dulu memetik buah yang dapat dijangkau dengan tangannya. Manusia yang Berprilaku dengan Akhlak AsasiyahIa adalah orang yang tidak taat beragama. Dialah orang yang tidak peduli terhadap orang lain.

. Allah SWT berfirman. dan bahkan ada yang berlaku tidak baik kepada sang da i. dan bisa jadi ia akan lari dari ajakan itu. Suatu saat ia mendekat dan pada saat yang lain ia menjauh. kita tidak boleh putus asa. Adapun da i yang menghabiskan waktunya hanya untuk satu orang dengan harapan agar orang tersebut mau menerima ajakannya adalah tidak benar. sambil memasukan potonganpotongan roti ke dalamnya.diwajibkan untuk menjadikan mereka semua menerima ajakan kita. Orang tersebut akan merasa bahwa dirinya diajak dengan cara yang sangat berlebihan. Inilah keadaan da I tatkala berdakwah di masyarakat. Untuk menghadapi mereka itu. ada pula yang menjauh. tetapi hanya Allah-lah yang berhak membolak-balikkan hati orang tersebut. Seorang tukang roti berdiri di depan forn (tempat pembakaran roti. Al-Qashsh: 56) Ayat ini menjelaskan bahwa walaupun kita memberikan segenap hati kita untuk mengajak mad u kita. ia mengeluarkan roti yang sudah matang dan membolak-balikan yang belum matang. Hanya Dialah yang berhak memberikan hidayah. sehingga ia akan berprasangka buruk. Ia akan memberi kepada setiap orang sebagaimana seorang dokter yang memberikan obat dengan berlaku sabar. Bisa dipastikan bahwa ada beberapa potong roti yang jatih ke dalam api dan terbakar. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah SWT. ada yang menyambut ajakan tersebut karena malu. ada yang bersikap angin-anginan. ada yang menyambut ajakan tersebut karena perasaan takut. Setiap kali ada roti yang sudah matang. Setelah menunggu beberap saat. diantara mereka sudah ada yang tersinari oleh cahaya iman (inilah roti yang matang). jika ada yang mudah . disertai doa agar Allah membukakan hati mereka. ia memberi sekaligus menerima (give and take). ia akan mengeluarkannya. (QS. itu adalah rahmat dari Allah SWT. namun jika mereka semua menerima ajakan kita. tetapi harus terus berusaha sehingga yang ditunggu-tunggu dapat di petik. Sesungguhnya kamu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki-Nya dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Kaidah yang harus kita perhatikan: Ambillah yang muda dan tinggalkan yang sulit. Setelah selang beberapa waktu.

inilah kami. Allohumma yaa Robbana. yang hidupnya berselimut aib. keberkahan untuk kekasih kami Muhammad Saw dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya.at-Turmudzy : Hadîts Hasan Shahîh) Allohumma Sholli wassalim Wabarik ala sayyidina Muhammad wa 'ala Alihi Washohbihi azma'in. Gantikan segala kebusukan kami menjadi kesucian dalam pandangan-Mu. gantikan Ya Alloh segala kehinaan kami dengan kemuliaan di sisi-Mu. jadikan ahli surga -Mu. kini berada di hadapan-Mu. Marilah kita brdoa . Allohummagfirlana waliwalidina warhamhum kama robbaunna sighoro. gantikan segala kedzaliman kami menjadi hidayah taufik-Mu. Ya Alloh selamatkan dan ampuni orang tua kami Ya Alloh. (HR. selamatkan Ibu-Bapak kami. Jadikan mereka orang yang soleh sampai akhir hayat. kami ingin hidup kami berubah.!!! :" . kami mohon di hari mustajabnya doa ini Ya Alloh. sayangilah mereka seperti . Ya Alloh.Menyambut Tahun Baru 2011 . Wahai Tuhan kami. keselamatan. Ya Alloh. ampuni dan selamatkan Ibu-Bapak kami Ya Alloh. gantikan segala kegelapan dengan cahaya-Mu Ya Alloh. Ampuni sebanyak apapun dosa-dosa yang melumuri tubuh kami. dia berkata. wahai Yang Maha Pengampun. segelap apapun masa lalu kami. Takutlah kepada Allah di manapun kamu berada dan iringilah (balaslah) keburukan dengan kebaikan niscaya dia akan menghapusnya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. beri Hidayah dan Taufik Mu Ya Alloh. diri yang tubuhnya kotor berlumur dosa. Ampuni Ya Alloh sebusuk apapun kehidupan yang pernah kami lalui. lapangkan kuburnya. Apalagi yang dapat kami lakukan Ya Alloh. wahai Yang Maha Mendengar. hapuskan Ya Alloh." ( : ) Dari Abu Dzarr.. kami datang kepada-Mu Ya Alloh. kami telah dzalim terhadap diri-diri kami dan apabila Engkau tidak mengampuni kami niscaya kami akan termasuk orang-orang yang merugi) Wahai Alloh. Rasulullah Shallallâhu 'alaihi Wa Sallam bersabda. (Ya Alloh ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Robbana dzolamna anfusana wa illam taghfirlana watarhamna lanakunanna minal khasirin. (Ya Alloh sampaikanlah sholawat.. jadikan akhir hayatnya Khusnul Khotimah.

jauhkan dari para pemimpin yang Engkau murkai. kuatkan imannya. Tolonglah saudara kami yang difitnah. (Wahai Tuhan Kami Karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang-or ang yang bertaqwa) Ampuni Ya Alloh. Ampuni jikalau kami salah mendidik keluarga dan anak-anak kami Ya Alloh. berikan keteguhan iman Ya Alloh. yang lebih baik dari pada yang kami dapatkan. jadikan kami ahli shodaqah. muslimin walmuslimat al ahyaa' i minhum wal amwat. Ya Alloh tolonglah saudara-saudara kami yang dhuafa. berikan kami rizki yang halal berkah melimpah Ya Alloh. mukminin walmukminat. Utuhkan kami di dunia mulia. berikan kami kemampuan untuk mencukupi. . Tolonglah bangsa kami Ya Alloh. dihina. jadikan hidup kami ahli zuhud. Berikan Ya Alloh. para suami yang pernah mendzalimi istri dan anak-anaknya. ahli Surga-Mu mulia. Ya Alloh. Ya Alloh. khususnya para guru-guru kami Ya Alloh.mereka telah menyayangi kami diwaktu kecil) Ya Alloh selamatkan keluarga kami Ya Alloh. utuhkan kami di Surga-Mu. Ya Alloh selamatkan kaum muslimin walmuslimat. Bangkitkan ummat Mu Ya Alloh. tolonglah saudara-saudara kami yang ada dalam kesempitan. Robbana Hablana min ajwajina wadzuriiyatina kurrata 'ayyun waj'alna lilmutaqiina imama. Allohumaghfirlil mukminin wal mukminaat. didzalimi. (Ya Alloh Ampunilah Dosa orang-orang mukmin dan mukminat muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah wafat) Allohummaj 'alna hajjan mabrura wasa'ian masykura wadzanban maghfura. berikan kelapangan Ya Alloh. Ya Alloh selamatkan anak-anak kami. kekuatan dan kemenangan. para ulama yang menuntun kami mengenal-Mu. muliakan akhlaknya. karuniakan para pemimpin yang Engkau ridhoi. telah terlalu lama bangsa kami terhina. Jadikan ahli mulia dunia. Ya Alloh. Juga ampuni para istri yang telah mengkhianati keluarganya. (Ya Alloh jadikan kami menjadi haji yang mabrur dan sa'i yang diterima dan dosa yang diampuni) Ya Alloh terimalah haji kami ini Ya Alloh. terimalah haji kami ini Ya Alloh.

berikan kesempatan bagi kami Ya Alloh. untuk mempersembahkan yang terbaik dari hidup ini agar bermanfaat bagi orang lain. ya robbal 'alamin. undang sahabat-sahabat kami Ya Alloh. ya ghafar. Robbana attinna fiddunnya hasanah wafilakhirati hasanah waqina 'azzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wasalamun 'alal mursalin.kami belum tentu kembali ke tempat ini Ya Alloh. jadikan tempat ini menjadi saksi di akhirat Ya Alloh. hanya Engkaulah Yang Maha Tahu sisa umur kami. ya azizu. Wa adkhilnal jannata ma'al abrori. Allohumma inna nas aluka ridhoka waljannah wana'udzubika min sakhatika wannar. walhamdulillahirobbil'alamin. (Ya Alloh Kami memohon kepada-Mu ridho dan surga-Mu dan kami berlindung dari keburukan dan siksa neraka) Ya Alloh hanya Engkaulah tempat kembali kami. undang keluarga kami Ya Alloh. undang sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu Ya Alloh. .

istri yang jelek (tidak shalihah). beliau memandang perlunya memberi kabar gembira kepada mereka dengan menganjurkan mereka kepada apa yang lebih baik dan lebih kekal yaitu istri yang shalihah yang cantik (lahir batinnya) karena ia akan selalu bersamamu menemanimu. Engkau dapat bermusyawarah dengannya dalam perkara yang dapat membantumu dan ia akan menjaga rahasiamu. dan tempat tinggal yang sempit. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. ia tunaikan kebutuhanmu bila engkau membutuhkannya. dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Engkau dapat meminta bantuannya dalam keperluan-keperluanmu. Ibnu Hibban dalam Al-Mawarid hal. 282) . Bila engkau pandang menyenangkanmu. (HR. Muslim no. 1467) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu: Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. ) Berkata Al-Qadhi Iyyadh rahimahullah: Tatkala Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menerangkan kepada para sahabatnya bahwa tidak berdosa mereka mengumpulkan harta selama mereka menunaikan zakatnya. (HR. dishahihkan Asy-Syaikh Muqbil dalam Al-Jami ush Shahih. yaitu wanita (istri) yang shalihah. 1417. kendaraan yang tidak nyaman. 302. bila diperintah4 akan mentaatinya5. tetangga yang shalih. Abu Dawud no. ia mentaati perintahmu dan bila engkau meninggalkannya ia akan menjaga hartamu dan memelihara/mengasuh anak-anakmu. Empat perkara termasuk dari kebahagiaan. 3/57 dan Asy-Syaikh Al Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya3. (HR. 5/57) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah pula bersabda: : . dan tunggangan (kendaraan) yang nyaman.Keutamaan wanita shalihah Abdullah bin Amr radhiallahu 'anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan2 dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita shalihah. : . Dan empat perkara yang merupakan kesengsaraan yaitu tetangga yang jelek. ( Aunul Ma bud. tempat tinggal yang luas/ lapang.

dan aman dari mendapatkan kerusakan mereka. 1466) Empat hal tersebut merupakan faktor penyebabdipersuntingnya seorang wanita dan ini merupakan pengabaran berdasarkan kenyataan yang biasa terjadi di tengah manusia. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahih Ibnu Majah no. lisan yang senantiasa berdzikir dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. Al-Bukhari no. dan karena agamanya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: : . Namun dzahir hadits ini menunjukkan boleh menikahi wanita karena salah satu dari empat perkara tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan untuk mendapatkan seorang wanita yang memiliki agama di mana hal ini merupakan puncak keinginannya. 10/52) . baiknya jalan mereka. bukan suatu perintah untuk mengumpulkan perkara-perkara tersebut.Ketika Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Wahai Rasulullah. karena keturunannya. harta apakah yang sebaiknya kita miliki? Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: Hendaklah salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur. (Fathul Bari. demikian kata Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah. 9/164) Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata: ( ). Maka pilihlah olehmu wanita yang punya agama. (Fathul Bari. 9/164) Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata: Dalam hadits ini ada anjuran untuk berteman/ bersahabat dengan orang yang memiliki agama dalam segala sesuatu karena ia akan mengambil manfaat dari akhlak mereka (teman yang baik tersebut). (HR. 1856. karena kecantikannya. (HR. (Syarah Shahih Muslim. akan tetapi memilih wanita karena agamanya lebih utama. Wanita itu dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya. 1505) Cukuplah kemuliaan dan keutamaan bagi wanita shalihah dengan anjuran Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bagi lelaki yang ingin menikah untuk mengutamakannya dari yang selainnya. engkau akan beruntung. Ibnu Majah no. berkah mereka. maknanya: yang sepatutnya bagi seorang yang beragama dan memiliki muruah (adab) untuk menjadikan agama sebagai petunjuk pandangannya dalam segala sesuatu terlebih lagi dalam suatu perkara yang akan tinggal lama bersamanya (istri). 5090 dan Muslim no.

7 mudah-mudahan Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. B. Qanitat: wanita-wanita yang taat D. Taibat: wanita-wanita yang selalu bertaubat dari dosa-dosa mereka. pen. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa di rahimahullah berkata: Tugas seorang istri adalah menunaikan ketaatan kepada Rabbnya dan taat kepada suaminya. selalu kembali kepada perintah (perkara yang ditetapkan) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam walaupun harus meninggalkan apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka. mukminat.). dia menjaga suaminya dengan menjaga dirinya dan harta suaminya. Muslimat: wanita-wanita yang ikhlas (kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala). Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. taibat. E. karena itulah Allah berfirman: Wanita shalihah adalah yang taat. Mukminat: wanita-wanita yang membenarkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala C. hal.177) Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menghadapi permasalahan dengan istri-istrinya sampai beliau bersumpah tidak akan mencampuri mereka selama sebulan. muslimat. tunduk kepada perintah Allah ta ala dan perintah Rasul-Nya. Abidat: wanita-wanita yang banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (dengan mentauhidkannya karena semua yang dimaksud dengan ibadah kepada . abidat.Sifat-sifat Istri Shalihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Wanita (istri) shalihah adalah yang taat lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada dikarenakan Allah telah memelihara mereka. (Taisir Al-Karimir Rahman. (At-Tahrim: 5) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan beberapa sifat istri yang shalihah yaitu: A. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam: Jika sampai Nabi menceraikan kalian. Yakni taat kepada suami mereka bahkan ketika suaminya tidak ada (sedang bepergian. yakni taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. (An-Nisa: 34) Dalam ayat yang mulia di atas disebutkan di antara sifat wanita shalihah adalah taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang ma ruf6 lagi memelihara dirinya ketika suaminya tidak berada di sampingnya. saihat dari kalangan janda ataupun gadis. qanitat.

Tafsir Ibnu Katsir. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh. 661) Dari dalil-dalil yang telah disebutkan di atas. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang laghwi. 4. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada-Nya sehingga lisannya senantiasa dipenuhi istighfar dan dzikir kepada-Nya. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah. rumah. Membenarkan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. dishahihkan Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah dalam Shahihul Jami no. namimah. f. 6. Ahmad 1/191. 660. bersedekah. 3. puasa. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan hak-hak suami sebaikbaiknya. .Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur an adalah tauhid. 5. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. 8/132) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menyatakan: : Apabila seorang wanita shalat lima waktu. atau dari telinga yang hendak mendengar. dapatlah kita simpulkan bahwa sifat istri yang shalihah adalah sebagai berikut: 1. puasa sebulan (Ramadhan). Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempersembahkan ibadah hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 2. terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti shalat. T unduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. ghibah. dan lainnya. menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya. dan harta suaminya. kata Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma). (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Demikian juga menjaga anak-anak. dan selainnya. dari mata yang hendak melihat. Saihat: wanita-wanita yang berpuasa. maka dikatakan kepadanya: Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta. 18/126-127. (HR.

63) menyatakan ada syawahid (pendukung) yang menjadikan hadits ini shahih atau paling sedikit hasan) 4. Silsilah Al-Ahadits Ash Shahihah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : : Maukah aku beritahukan kepada kalian. pakaian. Penuh kasih sayang. 287) 2. no. Melayani suaminya (berkhidmat kepada suami) seperti menyiapkan makan minumnya. Asma bintu Yazid radhiallahu 'anha menceritakan dia pernah berada di sisi Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bertanya: Barangkali ada seorang suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya (saat berhubungan intim). demikian pula mereka (para suami). (HR. selalu kembali kepada suaminya dan mencari maafnya. An-Nasai dalam Isyratun Nisa no. Aku (Asma) pun menjawab: Demi Allah! Wahai Rasulullah. Selalu berpenampilan yang bagus dan menarik di hadapan suaminya sehingga bila suaminya memandang akan menyenangkannya. Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Jangan lagi kalian lakukan. Di mana jika suaminya marah. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: .Sifat istri shalihah lainnya bisa kita rinci berikut ini berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan setelahnya: 1. dan barangkali ada seorang istri yang mengabarkan apa yang diperbuatnya bersama suaminya? Maka mereka semua diam tidak ada yang menjawab. selalu kembali kepada suaminya. tempat tidur. Ketika itu kaum lelaki dan wanita sedang duduk. Asy-Syaikh Al Albani rahimahullah. istri-istri kalian yang menjadi penghuni surga yaitu istri yang penuh kasih sayang. Menjaga rahasia-rahasia suami. kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya seraya berkata: Aku tak dapat tidur sebelum engkau ridha. sesungguhnya mereka (para istri) benar-benar melakukannya. 257. dan yang semacamnya. 3. AsySyaikh Al Albani rahimahullah dalam Adabuz Zafaf (hal. lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan intim antara dia dan suaminya. banyak anak. (HR. karena yang demikian itu seperti syaithan jantan yang bertemu dengan syaitan betina di jalan. Ahmad 6/456.

289) 7. Al-Bukhari no. (HR. terkecuali bila suaminya mengizinkan. Ketika suaminya sedang berada di rumah (tidak bepergian/ safar). ia tidak menyibukkan dirinya dengan melakukan ibadah sunnah yang dapat menghalangi suaminya untuk istimta (bernikmat-nikmat) dengannya seperti puasa. Bersegera memenuhi ajakan suami untuk memenuhi hasratnya. 1417. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah berkata dalam Al-Jami ush Shahih 3/57: Hadits ini shahih di atas syarat Muslim. bila diperintah akan mentaatinya dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya . tidak menolaknya tanpa alasan yang syar i. 907) Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam juga pernah bersabda: Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya padahal dia membutuhkannya. 29 dan Muslim no. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal bagi seorang istri berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada (tidak sedang bepergian) kecuali dengan izinnya . An-Nasai dalam Isyratun Nisa.Maukah aku beritakan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki. Seandainya salah seorang dari kalian berbuat baik kepada seorang di antara mereka (istri) setahun penuh. Al-Bukhari no. karena Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: Diperlihatkan neraka kepadaku. ) 5. tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat . (HR. Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah no. (HR. yaitu istri shalihah yang bila dipandang akan menyenangkannya. karena ia tahu dan takut terhadap berita Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya. Ada yang bertanya kepada beliau: Apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab: Mereka mengkufuri suami dan mengkufuri (tidak mensyukuri) kebaikannya. (HR. dan tidak menjauhi tempat tidur suaminya. tidak melupakan kebaikannya. ternyata aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita yang kufur. kemudian dia melihat darimu sesuatu (yang tidak berkenan baginya) niscaya dia berkata: Aku tidak pernah melihat darimu kebaikan sama sekali. Abu Dawud no. 5195 dan Muslim no. Pandai mensyukuri pemberian dan kebaikan suami. 1026) 6.

karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bukhari no. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui bahwasanya Nabi-Nya tidak akan menceraikan istriistrinya (ummahatul mukminin). 7. Muhammad Fuad Abdul Baqi. 1436) Demikian yang dapat kami sebutkan dari keutamaan dan sifat-sifat istri shalihah. Aunul Ma bud. 1/596. Kitabun Nikah. 5194 dan Muslim no. 18/127) . bab Afdhalun Nisa. niscaya para malaikat melaknatnya sampai ia kembali (ke suaminya). akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada ummahatul mukminin tentang kekuasaan-Nya. 6/69) 3. Dia akan menggantikan untuk beliau istri-istri yang lebih baik daripada mereka dalam rangka menakuti-nakuti mereka. Mengerjakan apa yang diperintahkan dan melayaninya ( Aunul Ma bud. bila sampai Nabi menceraikan mereka. Atau ia belajar agama namun tidak mengamalkannya 2. (HR. seandainya beliau menceraikan mereka di dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menikahkan beliau di akhirat dengan wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. 5/56) 4. Al-Qurthubi rahimahullah berkata: Permasalahan ini dibawa kepada pendapat yang mengatakan bahwa penggantian istri dalam ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Karena keindahan dan kecantikannya secara dzahir atau karena bagusnya akhlaknya secara batin atau karena dia senantiasa menyibukkan dirinya untuk taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Ta liq Sunan Ibnu Majah. 18/126) dan bukan berarti istri-istri beliau tidak baik bahkan mereka adalah sebaik-baik wanita. bukan berarti ada orang yang lebih baik daripada shahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam (Al-Jami li Ahkamil Qur an. Muslim no. amin. Tempat untuk bersenang-senang (Syarah Sunan An-Nasai oleh Al-Imam As-Sindi rahimahullah. Ini merupakan pengabaran tentang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ancaman untuk menakut-nakuti istri-istri Nabi .1436) Apabila seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya. 1. (HR. Dengan perkara syar i atau perkara biasa ( Aunul Ma bud. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada kita agar dapat menjadi wanita yang shalihah.tidurnya lalu si istri menolak (enggan) melainkan yang di langit murka terhadapnya hingga sang suami ridha padanya. (Al-Jami li Ahkamil Qur an. 5/56) 6. 5/56) 5.

dan menangkanlah sari-sari kehidupan dalam diri mu. Bila engkau belum memuliakan diri mu sendiri. Karena sebetulnya. yang kemudian mengalirkan kecerdasan dan ketahanan hati mu ke parit-parit penyia-nyiaan sari kehidupan. apakah yang sedang kau gelisahkan? Ketahuilah bahwa penderitaan yang paling menyiksa mu. menajam. untuk sikap. karena dengannya . dan tindakan mu yang mulia? Bila yang kau nantikan adalah hadiah bagi pemuliaan diri mu.Wahai hati yang sedang gelisah. Bila kekurangan yang kau rasakan. maka kegelisahan itu adalah candu bagi pikiran mu.kemungkinan yang bisa ia capai sebagai pribadi yang mandiri. maka kegelisahan mu adalah ronta dari keinginan hati mu untuk membayar penundaan dan pengabaian dari yang seharusnya sudah kau lakukan. Siapa kah di antara mu yang tidak akan tegang dan gelisah menantikan terbukanya tabir penutup hadiah besar bagi mu. Engkau adalah jiwa yang dilahirkan mulia. Kegelisahan mu akan memotong dan melubangi hati mu. maka semua kegelisahan mu adalah upaya hati mu untuk mengembalikan kemuliaan yang telah menjadi bakat kelahiran mu. mengalahkan nilai dari keberuntungan yang telah ada pada mu. bagaimana mungkin engkau bisa merasa gelisah? Sebetulnya. Janganlah engkau membatasi kebaikan yang akan kau lakukan hanya karena kemungkinan kegagalan. pikiran. adalah penderitaan yang tidak pernah datang. tetapi yang kau ijinkan tumbuh dalam kekhawatiran. yang kemudian kau ijinkan menguat. Maka selamatkanlah kecerdasan mu. bila engkau mengerti kegelisahan adalah mabuknya orang yang sedang berada di depan penawaranpenawaran besar bagi kemungkinan. Kegelisahan yang mencandui mu itu berawal dari serat-serat sarang laba-laba dalam angan-angan mu. Maka bertindaklah. lindungilah kecemerlangan hati dan pikiran mu. tetapi tarian kegembiraan hati mu. apakah yang sedang kau gelisahkan? Bila engkau belum tahu pasti apa yang menggelisahkan mu. maka itu sama sekali bukanlah kegelisahan yang mengerdilkan. dan mengiris permukaan hati mu yang peka.kekhawatiran mu.

Janganlah engkau bertahan berbaring di dalam bayangan dan mengeluhkan kurangnya cahaya di atas kepala mu. karena kebijakan adalah kecerdasan dalam mengutamakan yang baik. Engkau berwenang untuk merajut kegembiraan mu menjadi permadani kebahagiaan mu. dan membesarkan kekhawatiran. agar lebih mungkin bagi mu untuk melihat masa depan yang lebih cerah. dan tidak memuliakan. dan tanda bagi mu untuk mencoba lagi dengan lebih berpikir. Hanya dengannya engkau akan disebut bijak. yang akan menggagalkan mu. Berdamailah dengan keadaan mu. tidak adil.kau seperti berupaya membatalkan sifat Tuhan mu Yang Maha Melindungi. Bangunlah. bagi kerugian mu sendiri. Itu sebabnya kau diperintahkan untuk membaca semua tanda. Engkau berhak untuk bergembira. dan melangkahlah ke luar dan temuilah cahaya dari pengertian-pengerti an baik yang telah mencerahkan saudara-saudara mu bahkan jauh sebelum kelahiran mu. baik tanda yang akan memuliakan mu. Alam menciptakan mu kuat. kuat sekali. Engkau hanya boleh membatasi yang akan kau lakukan bila ia belum jujur. Majulah dan perbaikilah sudut pandang mu. Janganlah kau gunakan kegelisahan yang maya itu untuk menggantikan hak nyata mu untuk berbahagia. menyelesaikan tugas-tugas mu hari ini. tetapi alam tidak menciptakan mu cukup kuat untuk secara sekaligus menggembalakan penyesalan-penyesal an masa lalu mu. Kegelisahan mu lebih menyiksa daripada kekecewaan mu. dan meninggalkan yang seharusnya kau tinggalkan..kekhawatiran mu di masa depan. . Itu sebabnya alam memberi mu kecerdasan untuk mendahulukan yang seharusnya kau dahulukan. Janganlah jadikan kemungkinan kecewa mu sebagai penghambat kerja mu. Ketahuilah bahwa kegelisahan dalam penundaan karena rasa takut akan kekecewaan adalah perasaan yang lebih buruk daripada kekecewaan yang sebenarnya. Janganlah engkau membatalkan yang mungkin bagi mu dengan kegemaran mu mendahulukan kekhawatiran tentang yang hanya akan terjadi bila kau menghindari kebijakan. karena apa pun keadaan mu sekarang ..

Tuhanmu ingin mendengar mu berjanji lagi dengan meminjam kesungguhan dari janji mu yang terakhir. Dan bila engkau telah ikhlas dengan yang benar.adalah keadaan dari mana engkau akan mencapai semua kecemerlangan mu. bahwa engkau tidak akan lupa lagi. menunggu mu agar engkau datang bermanja-manja kepadaNya meminta maaf karena keraguan mu. dan apakah engkau akan dicari. Pencerahan adalah penerimaan yang ikhlas tentang yang benar. Demikian besar kah kesusahan mu sehingga engkau mengecilkan nilai Tuhan mu bagi mu? Tuhan mu Yang Maha Pengasih. maka Tuhan mu adalah dasar dari semua keyakinan mu. Bila Tuhan mu adalah keyakinan mu. karena pencerahan mu adalah penerimaan mu yang ikhlas tentang yang benar. bahwa apa pun yang terjadi adalah untuk kebaikan mu. Bila engkau tidak menemukan jalan keluar dalam kegelisahan mu. maka berpalinglah engkau kepada pengertian yang benar. engkau yang membesarkan akan dibesarkan. engkau akan mampu mendengar keheningan dalam kebisingan. bila engkau menemukan bagi saudara mu yang belum menemukan. Engkau akan membatalkan perjalanan mu mendaki tempat-tempat yang naik. mengembalikan kesadaran mu kedalam kasih sayang Yang Maha Pengasih . Maka . Mintalah dengan penuh harap agar menambah keyakinanmu dan tetaplah utk mencintai-Nya dengan naik dan turun hati mu. bila engkau menolak menggunakan tanah yang rendah sebagai pijakan awal mu. dan engkau akan melihat sinar dalam kegelapan. karena engkau sedang belajar Bila cinta mu kepada kemuliaan membuat mu bimbang dan bertanya apakah engkau akan ditemukan. engkau akan dicari. bila engkau mencarikan bagi saudara mu yang sulit mencari. Engkau yang meninggikan akan ditinggikan. Ini aku katakan kepada mu agar engkau mengingat bahwa keraguan mu tidak boleh mendekati pelemahan keyakinan mu kepada Beliau. engkau akan ditemukan. dengarkanlah ini.

Seberapa jauh pun perjalanan mu. karena engkau adalah hamba-Nya . meskipun apa pun. karena engkau tahu bahwa bila Tuhanmu berkenan tidak ada yang tidak akan Tuhanmu berikan kepada mu. Seberapa sulit pun pencarian mu. Keindahan jiwa mu adalah sumber dari semua kekuatan mu. engkau akan menjaga diri mu bermanja-manja dekat dengan-Nya. engkau akan sampai bila engkau dekat denganNya.. Berjanjilah kepada Tuhan mu. Seberapa jauh pun engkau hilang. kegelisahan mu hanyalah kekuatan mu yang sedang kebingungan. Pulihkanlah jiwa mu kepada keindahan asli mu. bahwa dalam keraguan mu yang akan datang.untuk selalu memperbarui iman mu. engkau akan dicari dan ditemukan bila engkau mencarikan jalan bagi saudara mu yang kehilangan jalan. Katakanlah bahwa engkau telah mengerti bahwa semua upaya dan hasil mu tidak penting bila dalam pencapaiannya engkau menjauh dari-Nya. sambutlah ia dengan penghormatan kepada tamu yang membutuhkan pengertian baik. engkau akan menemukan bila engkau mencari. . Sesungguhnya. Bila Tuahanmu mengabulkan. damaikanlah diri mu. Maka. Maka bila kegelisahan datang lagi kepada mu.

Tetapi mereka TIDAK diHUKUM oleh Allah dengan SEGERA.. Sebagian orang yang tidak berHIKMAH mengatakan Allah tidak ADIL.. akan tetapi MEREKAlah yang mengANIAYA diri mereka sendiri. BANYAK orang yang menSEKUTUkan Allah. Tetapi Ummat Nabi Muhammad (sekarang) diberi TANGGUH. Ummat terdahulu langsung mendapat BALASAN di DUNIA." (QS... dan di antara mereka ada yang Kami BENAMkan ke dalam bumi...... maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya HUJAN BATU kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa dengan SUARA yang KERAS yang mengGUNTUR. Al 'Ankabuut. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA.EMPAT ANUGRAH yang MEMBAWA DERITA bila tdk BERSYUKUR dan BERTAUBAT Anda pasti MELIHAT dan berTANYA. kaum Ad. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. 20: 128) ! "Maka masing-masing (mereka itu) Kami SIKSA disebabkan dosanya.. padahal mereka berJALAN (di bekas-bekas) tempat TINGGAL umat-umat itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berAKAL. kaum Tsamud. Tetapi mereka HIDUP MAKMUR dan BEBAS. Dan banyak orang yang berIMAN dan berTAKWA. Dan Allah masih memberikan keSEHATan BADAN.... "Maka tidaklah menjadi peTUNJUK bagi mereka (kaum musyrikin) berapa banyaknya Kami memBINASAkan umat-umat SEBELUM mereka. dan di antara mereka ada yang Kami TENGGELAMkan..... 29: 40) ! Sahabat .. Tetapi mereka hidup di dalam PENJARA... Mengapa orang-orang yangINGKAR kepada Allah TIDAK diHUKUM Seperti kaum Nabi Nuh. Banyak orang yang SHOLEH berAKHLAQ MULIA. Thaahaa.... BANYAK orang yang TIDAK SHOLAT dan berZAKAT. Dan Allah masih membukakan pintu-pintu RIZKI.. kaum Nabi Luth dsb. Ummat Nabi Muhammad berBEDA dengan ummat Nabi terdahulu. Jadi jangan BANGGA bila berbuat DOSA. .. dan Allah sekali-kali tidak hendak mengANIAYA mereka. BANYAK orang yang INGKAR kepada Allah. Tetapi mereka hanya hidup SEDERHANA dan seADAnya.." (QS... Tetapi mereka HIDUP MEWAH di DUNIA..

" Bila manusia ( umat Muhammad ) berbuat DOSA.. Bila tidak berSYUKUR dan berTAUBAT. Jangan BANGGA bila berbuat DOSA. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya berTAMBAH-TAMBAH DOSA mereka... Ali Imran : 196-197) Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka.. Tetapi Allah membukakannya pintu RIZKI. Bila tidak dimanfaatkan dengan seBENARnya. dan Jahannam itu adalah tempat yang seBURUK-BURUK-buruknya. Bila tidak digunakan untuk keBAIKan dan keTAKWAan. Karena ANUGERAH tersebut bisa membawa DERITA. Al Mukminun : 55-56) ..Dan Allah tidak memperLIHATkan DOSA-DOSA semasa di DUNIA. 4.. bahwa pemberian TANGGUH kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan keSEHATan BADAN.. Mereka BEBAS bergerak di DUNIA. Allah memberikannya keSEHATan BADAN. Dia tidak terhalang untuk mendapatkan RIZKI. Sa'ad bin Hilal Rahimullah pernah berkata . Dan Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA... Sebenarnya mereka tidak sadar. maka Allah TETAP memberikan 4 ANUGERAH kepadanya yaitu : 1. Jadi janganlah SILAU melihat orang yang berBUAT DOSA. 2.. Kami berSEGERA memberikan keBAIKan-keBAIKan kepada mereka? Tidak.Itu hanyalah keSENANGan sementara. (QS. dan bagi mereka ADZAB yang mengHINAkan. (QS. Kemudian tempat tinggal mereka ialah JAHANNAM. (QS. Ali Imran : 178) Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu (berarti bahwa). Allah tidak mengHUKUMnya di DUNIA . Allah masih menjaga keMULIAannya. Allah swt berfirman kepada Nabi Muhammad saw : Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh keBEBASan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.. Dan Allah tidak mengHUKUMnya dengan SEGERA.. 3. Allah tidak akan memperLIHATkan DOSAnya semasa di DUNIA.

Itulah MINUMan yang paling BURUK dan TEMPAT ISTIRAHAT yang PALING JELEK. (QS. Untuk berTAUBAT dan mperBAIKi diri serta berAMAL SHOLEH. Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Padahal orang-orang yang berTAKWA itu lebih MULIA daripada mereka di HARI KIAMAT. Buat orang yang berTAUBAT dan berTAKWA. dan mereka memandang HINA orang-orang yang berIMAN. Al A'raf : 183) Dan sekiranya bukan Karena hendak mengHINDARi manusia menjadi UMAT yang SATU (dalam keKAFIRan). Buat orang yang TETAP berDOSA agar SEMAKIN MERANA di NERAKA. niscaya mereka akan diberi MINUM dengan AIR seperti BESI yang menDIDIH yang mengHANGUSkan muka. Al Baqarah : 212) Dan Allah swt berfirman tentang orang kafir : Dan Aku memberi TANGGUH kepada mereka.Kehidupan DUNIA dijadikan INDAH dalam pandangan orang-orang KAFIR.. MANFAATkanlah 4 ANUGERAH Allah kepada Ummat Nabi Muhammad tersebut. (QS. Dan Allah memberi RIZKI kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.. dan barangsiapa yang ingin (KAFIR) biarlah ia KAFIR". (QS Al-Kahfi :29) . Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang ZHALIM itu NERAKA.... Dan jika mereka meminta MINUM. Karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah KASIH SAYANGnya.. maka barangsiapa yang ingin (berIMAN) hendaklah ia berIMAN. Az Zukhruf : 33) Jadi bila kita telah LALAI dan berBUAT DOSA. yang GEJOLAKnya MENGEPUNG mereka. Dan karena sesungguhnya 4 ANUGERAH tersebut adalah PENANGGUHAN Allah. Sesungguhnya RENCANA-Ku amat TEGUH.. tentulah kami BUATkan bagi orang-orang yang KAFIR kepada Tuhan yang Maha Pemurah LOTENG-LOTENG PERAK bagi RUMAH mereka dan (juga) TANGGA-TANGGA (PERAK) yang mereka menaikinya. (QS..

Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya. Maha Benar ALLAH dengan firman-NYA dalam surah Al-An'am [6] ayat 164: ". Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? 2. Menyadari bahwa diri teramat hina di hadapan yang Maha Agung Di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan ALLAH yang Maha Perkasa.. Bukhari dan Muslim) Indahnya hidup dengan celupan iman. Menyadari bahwa dosa diri tak akan terpikul di pundak orang lain Siapa pun kita. Kita pandai . Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah ALLAH yang tersalur lewat lingkungan. 1. dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain..!!! "Andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Siapa pun!! Pemimpinkah." (HR." Lalu. dan akan diberitakan-NYA kepadamu apa yang kamu perselisihkan.. Atau bahkan. jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain.. Dan akan kembali dengan selembar kain putih. Itu pun karena jasa baik orang lain. tokoh yang punya banyak pengikutkah. seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya.Menangislah . Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. orang kayakah??! Semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya. Saat itulah. niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan.DIA adalah Tuhan bagi segala sesuatu. jauh lebih banyak lagi (dosa kita).. hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat ALLAH yang kita terima. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri. Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata..

Menyadari bahwa adzab ALLAH teramat pedih Apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin ALLAH? Jangankan hak istimewa. Dan itu adalah pilihan yang tak boleh disia-siakan. ALLAH mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. pakaian pun tak ada." 4. Siang malam. Namun. dan ALLAH DIA lah yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. kamulah yang berkehendak kepada ALLAH." 3. Begitu pun ketika secara tidak disengaja. serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: Bilakah datangnya pertolongan ALLAH?' Ingatlah. semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar. Mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal. dengan satu harapan: 'ALLAH pasti akan memberikan balasan yang terbaik'. Seperti itulah ALLAH nyatakan dalam surah Faathir [35] ayat 15 sampai 17: "Hai manusia." begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. Menyadari bahwa surga tak akan termasuki hanya dengan amal yang sedikit Mungkin. meraih surga. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi ALLAH. pernah terangan-angan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau ALLAH akan memasukkan kita kedalam surga. sesungguhnya pertolongan ALLAH itu amat dekat. niscaya DIA musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Jika DIA menghendaki. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah. pasti saya akan masuk surga. Lagi-lagi. ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasulullah. Begitulah ALLAH menggambarkan mereka dalam surah Albaqarah ayat 214: "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele: 'nyawa'. harta yang pasti akan disita. padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Bahwa.karena orang tua menyekolahkan kita. "Pasti. Begitulah ketika turun perintah hijrah. kita akan melihat pemandangan lain. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 . Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi ALLAH titipkan buat kita. para generasi sekaliber sahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. Seperi itulah sunnatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. Kita begitu faqir di hadapan ALLAH Subhaanahu wa ta'ala.

Dan mereka bangga kalau perbuatan maksiat yang mereka lakukan dapat di konsumsi publik. 'Abasa [80]: 34-37). Kematian di dunia cuma sekali. Belum saatnyakah kita menangis di hadapan ALLAH? Atau jangan-jangan. Dosa kita menggunung tinggi dan membuncah bagaikan ombak di lautan. Bukhari dan Muslim). Mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. *********************************** Menagislah sekarang juga!! Karena. Menangislah sekarang juga!! Karena. Orang yang sakit jiwa semakin membludak. . Mereka bangga berbuat dosa. Selamanya merasakan pedihnya siksa. Sementara kita merasa bangga karena telah berbuat amal sholeh. di neraka orang tidak pernah mati. Sementara. hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan ALLAH yang teramat jelas di hadapan kita. kecuali orang yang berilmu. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya." (HR. Terus. Bekal kita untuk hidup di alam baqa sangatlah sedikit. Semua orang mati.... "Jika seorang hamba ALLAH tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan ALLAH. "Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya. Mereka bangga mempertontonkan 'aib'. dan selamanya. Imam Ghazali pernah memberi nasihat. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu." (QS. dari ibu dan bapaknya. padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. dari isteri dan anak-anaknya.. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. "Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya.. Di dua tempat itulah pilihan akhir nasib seorang anak manusia.. justru menangislah karena ketidakmampuan itu".pilihan: 'surga atau neraka'.. Menangislah sekarang juga!! Karena..

. Tetaplah semangat menghadapi kehidupan. Biarlah airmata mengalir sesaat dan kemudian tergantikan dengan semangat." Dengan menangis membuat kita menjadi lebih lega setelah mengalami proses kehidupan. sekarang dan yang akan datang. kecuali orang yang beramal. miskin. Namun. kaya. Timur. kopral. Untuk melanjutkan sebuah cita-cita peradaban dan kemenangan. ALLAH berfirman dalam surah Al-Mu minun (23): 114.. Itulah realitas kehidupan di dunia yang telah ALLAH tetapkan pada semua manusia tanpa terkecuali. Kutub Utara dan Selatan. wanita maupun pria. 115.Semua yang berilmu tidur. bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja). Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan sebab-sebab tersebut dengan binatang-binatang buas yang setiap saat siap menerkamnya. setiap saat mengintai dan siap menerkamnya. dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? Maka Maha Tinggi ALLAH. Persis seperti tergiurnya para penjudi yang setiap saat mengharapkan keberuntungan. Eropa. Dan dengan menangis membuat kita menjadi sadar bahwa semuanya telah terjadi.. manusia sering melupakan ajal (batas jatah hidup di dunia) yang pasti itu. jendral. jahil. Dengan menangis membuat kita menjadi tabah. kendati angan-angannya jauh melebihi ajalnya. Raja yang Sebenarnya. Amerika. Dan semua yang beramal sia-sia. Rabb (yang mempunyai) 'Arsy yang Mulia. 116 : "Kamu tidak tinggal (di bumi) melainkan sebentar saja. berilmu. dahulu. dan kita harus tabah menerima semuanya. Sebab-sebab kematiannyapun beragam. rakyat jelata. Barat. Ajal masing-masing sudah dibatasi. Karena tergiur kepentingan-kepentingan duniawi yang serba tidak pasti dan menipu. tidak ada Rabb selain DIA. Kendati demikian. Apakah ia presiden. kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. kalau kamu sesungguhnya mengetahui. raja. Di jalan yang lurus demi menggapai ridha ALLAH Subhaanahu wa ta'ala. Maka apakah kamu mengira. bangsa Asia..

Bakti dgn Orang Tua Berbakti kepada orang tua menempati posisi yang tinggi didalam islam. Hal itu ditunjukkan dengan perintah berbuat baik kepadanya mengikuti perintah beribadah hanya kepada Allah swt saja. diantaranya : 1. dari mana semua ini? ' maka Allah berfirman. (QS. "Ketika kami sedang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Al Isra : 23) Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya dilakukan ketika dia masih hidup akan tetapi juga setelah dia meninggal dunia. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah 'azza wajalla akan mengangkat derajat seorang hamba yang shalih di surga. Beberapa perbuatan baik yang bisa dilakukan terhadap orang tua yang telah meninggal dunia. "Wahai Rasulullah. Mendoakan dan memintakan ampunan untuk keduanya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As Sa'idi ia berkata. apakah masih ada ruang untuk aku berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal?" beliau menjawab: "Ya. 'Wahai Rabb. Mendoakan dan memohonkan ampunan baginya.'" Diantara bentuk-bentuk doa dan permohonan ampunan tersebut adalah : ROBBIGH FIRLI WA LIWALIDAYYA . seperti disebutkan didalam firman-Nya. hamba itu kemudian berkata. 'Dari istighfar anakmu. melaksanakan wasiatnya. menyambung jalinan silaturahim mereka dan memuliakan teman mereka. dia berkata. tiba-tiba ada seorang laki-laki dari bani Salamah datang kepada beliau. Laki-laki bertanya. Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Meskipun hadits ini lemah namun dalam hal ini bisa diamalkan.

kasihilah mereka keduanya. (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Melaksanakan wasiatnya selama wasiat tersebut tidak memerintahkan kemaksiatan terhadap Allah swt dan tidak bertentangan dengan hukum syariat.Artinya : Tuhanku! ampunilah Aku. sebagana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran." Hingga saya berangan seandainya saya saja yang menjadi mayit itu. Al Baqoroh : 180) . dan pasangan di dunia dengan yang lebih baik.serta gantilah keluarganya -di duniadengan keluarga yang lebih baik. sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". dan saya hafal do'a yang beliau ucapkan: "ALLAHUMMAGHFIR LAHU WARHAMHU WA 'AAFIHI WA'FU 'ANHU WA AKRIM NUZULAHU WA WASSI' MUDKHALAHU WAGHSILHU BILMAA`I WATS TSALJI WAL BARADI WA NAQQIHI MINAL KHATHAAYAA KAMAA NAQQAITATS TSAUBAL ABYADLA MINAD DANASI WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI WA ZAUJAN KHAIRAN MIN ZAUJIHI WA ADKHILHUL JANNATA WA A'IDZHU MIN 'ADZAABIL QABRI AU MIN 'ADZAABIN NAAR (Ya Allah. jika ia meninggalkan harta yang banyak. Nuh : 28) ROBBIRHAMHUMA KAMAA ROBBAYANI SHOGHIRO Artinya : Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku. (QS.dengan rumah yang lebih baik -di akhirat. (QS. apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut. sebagaimana firman Allah swt : Artinya : Diwajibkan atas kamu. saya mendengar Auf bin Malik berkata. bersihkanlah ia dengan air. ibu bapakku. muliakanlah tempat kembalinya. 2. dan gantilah rumahnya -di dunia. Masukkanlah ia ke dalam surga-Mu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa api neraka). lapangkan kuburnyak. Al Isra : 24) Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari dari Jubair bin Nufair ia mendengarnya berkata. kasihanilah ia. Bersihkanlah ia dari segala kesalahan. ampunilah dosa-dosanya. Suatu ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menshalatkan jenazah. lindungilah ia dan maafkanlah ia. salju dan air yang sejuk. Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (QS.

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya kebajikan yang utama ialah apabila seseorang melanjutkan hubungan (silaturrahim) dengan keluarga sahabat baik ayahnya. Bersedekah atas namanya Kaum muslimin telah bersepakat bahwa sedekah mengatasnamakan orang yang sudah meninggal maka hal itu akan sampai kepadanya. berbuat baik dan memuliakan mereka. Apakah dia akan memperoleh pahala jika aku bersedekah untuknya (atas namanya)?". dan aku menduga seandainya dia sempat berbicara dia akan bersedekah. sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhori dari 'Aisyah bahwa ada seorang laki-laki berkata." Didalam hadits ini terdapat keutamaan menghubungkan silaturahim kawan-kawan ayah yang telah meninggal. 4. 3. Apabila diperintah berbuat maksiat maka tidak ada (kewajiban) untuk mendengar dan taat".Imam Bukhori meriwayatkan dari Ibnu 'Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Mendengar dan taat adalah haq (kewajiban) selama tidak diperintah berbuat maksiat. benar". Beliau menjawab: "Ya. kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Ibuku meninggal dunia dengan mendadak. . Menghubungkan tali silaturahim orang tua anda yang telah meninggal serta berbuat baik kepada tema-teman dan kerabatnya.

(Al Mughni karya Ibnu Qudamah). Rosululloh bersabda. bahwa tidak ada orang yang meninggalkan sholat berjama ah kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang yang sakit . semoga Alloh memahamkan kepada kaum muslimin tentang syariat yang mulia ini. konteks kalimat dalam ayat ini adalah perintah. Demi Dzat yang jiwaku yang ada di tangan-Nya. Kemudian Rosululloh memberikan keringanan kepadanya. Penuhilah seruan (adzan) itu. Namun ketika lelaki itu telah beranjak. (HR. Sehingga bila kita tanyakan kepada seseorang. Perhatikanlah wahai saudaraku. saya tidak memiliki penunjuk jalan yang dapat mendampingi saya untuk mendatangi masjid. seorang lelaki buta datang kepada Rosululloh dan berkata.Kenapa tidak sholat jammah Sebagian besar masjid-masjid kaum muslimin saat ini kita lihat kosong dari jama ah. bahwa pendapat yang benar dalam masalah ini ialah sholat berjamaah itu wajib (bagi laki-laki. ingin kiranya aku memerintahkan orang-orang untuk mengumpulkan kayu bakar. itu kan cuma sunnah saja Subhanalloh!!. Apa Hukum Sholat Berjama ah?Ketahuilah. Lalu bagaimana seandainya Ibnu Mas ud hidup di zaman kita sekarang ini. sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid walaupun secara berjama ah). kok malah sholat di rumah? .Hanya Munafik Saja Yang Sengaja Meninggalkan Sholat Jama ah. lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat jama ah. boleh jadi ia menjawab. Sholih bin Ghonim As-Sadlan) . khususnya yang berkaitan dengan hukum sholat berjama ah. (Al Baqoroh: 43). adapun bagi kaum wanita. baik di desa maupun di kota. dan hukum asal perintah adalah wajib. Perhatikanlah. Wahai Rosululloh. Mengapa tidak sholat di masjid. kemudian aku perintahkan mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan adzannya. Muslim). Maka ia meminta keringanan kepada Rosululloh untuk tidak sholat berjama ah dan agar diperbolehkan sholat di rumahnya. kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Inilah pendapat yang disokong oleh dalil dalil yang kuat dan merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi in. Rosululloh memanggilnya lagi dan bertanya. Apakah kamu mendengar adzan? . Ya .Sahabat besar Ibnu Mas ud rodhiyallohu anhu berkata tentang orang-orang yang tidak hadir dalam sholat jama ah: Telah kami saksikan (pada zaman kami). Bukhori)Hadits di atas menunjukkan wajibnya (fardhu ain) sholat berjama ah. maka untuk orang yang normal lebih tidak ada rukhsoh lagi baginya. lalu aku memerintahkan salah seorang untuk menjadi imam. Ah. Rosululloh telah bersabda. Rosululloh tidak mungkin menjatuhkan hukuman semacam ini pada orang yang meninggalkan fardhu kifayah. apa yang akan beliau katakan???(Disarikan oleh Abu Hudzaifah Yusuf dari terjemah kitab Sholatul Jama ah Hukmuha wa Ahkamuha karya Dr. (HR.Perintah Alloh Ta ala Untuk Sholat Berjamaah dan Ancaman Nabi Yang Sangat Keras Bagi Yang Meninggalkannya Dan dirikanlah sholat. Inilah buah dari kekurangfahaman mereka dalam ilmu syariat. Ia menjawab. karena jika sekedar sunnah niscaya beliau tidak sampai mengancam orang yang meninggalkannya dengan membakar rumah. (Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al Asqolani)Diriwayatkan dari Abu Huroiroh. Pemandangan ini hampir merata kita temui di setiap tempat. tunaikanlah zakat dan ruku lah bersama orang-orang yang ruku (dalam keadaan berjamaah). karena sudah ada orang yang melaksanakannya. jika untuk orang buta saja yang tidak memiliki penunjuk jalan itu tidak ada rukhsoh (keringanan) baginya. serta para imam madzhab (Kitabus Sholat karya Ibnul Qoyyim).

Dia juga pencipta peraturan cinta demi menjaga kemurniaannya. Jangan Cemari Cinta Yang Suci Bercinta dan bercouple tu salah ke? Berdosa ke? Selalunya saya akan menjawab tidak berdosa malah dalam Islam boleh. jiwa dan perasaan. nanti terbakar diri. Jiwa manusia memerlukan cinta seperti jasad perlukan makanan. Pengalaman sudah pun mengajar kita bahawa jangan sesekali bermain cinta. Ia adalah fitrah semulajadi (instinct) yang ALLAH SWT kurniakan kepada setiap manusia. Pada ketika itulah cinta dikatakan buta. . Namun ALLAH tidak kurniakan cinta secara polos begitu saja. Ingin bercinta dan dicintai adalah instinct.Terkejut Mahasiswa dan Para pelajar. Jiwa kita secara fitrahnya ingin disayangi dan menyayangi. Ketika itu hati tidak nampak yang lain kecuali apa yang dicintainya. Jangan kita mabuk dengan rindu dan asyik yang membuai dan melenakan. racunnya akan meresap membunuh akal. Peraturan inilah yang kerap dilanggar. Begitulah hubungan cinta hubungan cinta yang terlarang akan membawa banyak implikasi negatif dalam kehidupan. lebih tinggilah risiko kemusnahan yang akan berlaku. Di sinilah selalunya remaja terjebak kepada kesalahan yang terlarang. Salah Ke Bercinta? Hati remaja dan para pelajar selalu berkata.. Sudah banyak tragedi yang berlaku akibat hubungan cinta yg membelakangkan Tuhan! Hubungan cinta jangan dicemari oleh sebarang tindakan menyalahi syariat. Seteguk kita minum dari kendi cinta terlarang. Lebih banyak perlanggaran hukum berlaku. Mengapakah perlu ada peraturan cinta? Jawabnya kerana ALLAH swt mencintai manusia hambaNYA. Cinta terlarang adalah cinta yang menafikan peraturan yang telah ditetapkan oleh ALLAH swt. Maka butalah mata hati dan mata kepala sehingga seseorang aka menjadi hamba kepada sesiapa yang dicintainya.FITRAH YANG MENJADI FITNAH Sahabat Fillah Rahimakumullah. Ketika itulah FITRAH telah menjadi FITNAH. Keinginan tanpa peraturan akan menyebabkan banyak kemusnahan. Jangan kuat tertipu dengan pesona cinta yang dihiasi dengan pelbagai janji dan sumpah setia. kita boleh bercinta dan bercouple dan berpasangan. Selepas kita menjalahi satu proses Ijab dan Qabul. Ini fitrah kita kan. Kita boleh bercinta dan bercouple selepas kita berkahwin.. Allah inginkan keselamatan dan kesejahteraan buat manusia melaksanakan keinginan fitrah semulajadinya. Lupalah diri pada pencipta cinta kerana terlalu asyik dengan cinta yang dikurniakaNya. maka tentulah tidak salah merasainya. Rasa cinta tidak salah tetapi kesalahan selalu berlaku sewaktu menjalin hubungan cinta. Ya. Bagaimanakah pula perasaan kita agaknya jika seseorang itu begitu leka dengan hadiah yang diberikan hingga terlupa bersalaman dan berterima kasih dengan pemberinya? Pohon Cinta Terlarang . Oleh kerana cinta adalah fitrah. apakah salah kami bercinta? Rasa cinta memang tidak salah. Selepas kita mempunyai satu ikatan yang sah. Bila kehendak semulajadi tidak disalurkan atau diisi mengikut peraturan maka akan berlakulah kekalutan dan kemusnahan.

Sabda Rasulullah saw: "Apabila seseorang itu berkahwin. dengan tujuan untuk membina rumahtangga muslim. Racun-racun berbisa yang memusnahkan cinta telah dianggap sebagai baja. Akhirnya pohon cinta terlarang pun berbuah. Semoga dengan perkahwinan itu juga akan dapat menjaga pandangannya. Hukum ALLAH dilanggar bukan dengan rasa bersalah tetapi dengan rasa manis dan megah. Cinta jenis ini seburuk namanya . buang bayi lagi. Antaranya. masam dan memabukkan. Mereka tertipu dengan bayangan watak pasangan masing-masing yang penuh dengan kepura-puraan. Tergamak berdua-duaan di tempat sunyi walaupun sudah peringatkan Nabi bahawa dalam keadaan itu syaitan adalah pihak ketiga. tidak ada pergaulan bebas. Ertinya cinta yang kita berikan kepadanya semata-mata kerana mengharapkan keredhaan ALLAH. usahlah bercinta sekadar untuk bersuka-suka atau kerana ingin mengikut kawan-kawan. Jika tidak ada niat untuk berkahwin. Tangan kekasih dipegang walaupun jelas ALLAH mengharamkan sentuhan antara lelaki dan perempauan yang bukan muhrim. tidak ada pendedahan aurat.Cinta Monyet. ia adalah kuasa tetapi kuasa itu perlukan peraturan dan kawalan. di samping dapat beribadat dan bertaqwa kepada ALLAH SWT. Buayafriend dan gelifriend hanyut dibawa perasaan cinta yang palsu dan menipu. dengan kuasa itu akan berlakulah perlanggaran dan pertembungan. bohjan. Hakikatnya cinta itu adalah cinta terlarang yang akan membawa kemusnahan pada sebelah pihak atau keduaduanya sekali.Ketika itu indahkah cinta? Peraturan cinta bagai tanda-tanda dan lampu isyarat di atas jalan raya. Hubungan cinta jangan sampai terjerumus . cinta sudah pasti bukan kerana ALLAH. sumbang mahram. ALLAH memberikan kita fitrah itu lalu niatkan dengan fitrah itu boleh menghampirkan diri kita kepada ALLAH swt. Cinta Kera dan Sebagainya! Hendaklah dipastikan semasa menjalin hubungan cinta tidak ada hukum ALLAH yang dilanggar. Sehubungan dengan itu. Begitulah cinta. Oleh itu. kehormatan dirinya serta hati dan juga perasaannya supaya sentiasa tunduk dan takut pada ALLAH swt. tetapi pastikan cinta itu dapat memudahkan kita mencintai ALLAH. Buah yang muncul dengan pelbagai jenama yang aneh dan menjijikkan .Allah SWT kerap dipinggirkan dalam hubungan cinta terlarang. Apakah peraturan-peraturan dalam hubungan cinta? Hendaklah cinta kita itu didasarkan kepada cinta ALLAH. * Semoga perkahwinan yang dibina adalah semata-mata kerana ALLAH. puasa dan lain-lain. sempurnalah separuh agamanya. Cintailah sesiapa pun. tidak ada pengabaian perkara asas seperti meninggalkan sembahyang.zina. Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sekadar untuk bersuka-suka. Semuanyanya seolah-olah halal kerana cinta. Jika tidak. Kereta diciptakan dengan kuasa untuk bergerak tetapi pergerakkannya perlu diatur dan dikawal. keluarga yang sanggup memikul amanah & dapat melaksanakan segala hukum dan perintah ALLAH swt. melahirkan keturunan soleh dan solehah. tinggal lagi separuh untuk disempurnakannya" . bohsia. Seolah-olah cinta dan pencipta cinta itu sudah tidak ada kaitan antaranya. Soalnya bagaimana? Iringilah dengan niat untuk berkahwin kerana berkahwin itu lebih memudahkan seorang lelaki atau seorang perempuan menyempurnakan agamanya. cinta antara lelaki dan perempuan mestilah diniatkan untuk ALLAH!. Lebih dari itu pun banyak berlaku. Buah yang pahit.Lebih buruk lagi janganlah ada niat-niat yang jahat dalam bercinta sama ada didorong oleh hasutan nafsu atau bujukan syaitan.

Justeru banyaklah cinta yang gagal disambung di alam perkahwinan dan lebih banyak yang putus tanpa sempat menempuh perkahwinan.Dan cinta itu pasti akan membawa ke gerbang perkahwinan untuk bercinta lagi dengan seribu keindahannya.atau bahasa remajanya 'bergayut'. tiada sentuhan tangan. Maka.Fenomena yang dahsyat dalam sisa-sisa keruntuhan akhlak anak-anak remaja dan pelajar pada hari ini. Cinta suci mampu tumbuh tanpa semua itu. remaja tidak seharusnya mengeluh. tiada perbualan telefon maraton. tanpa kerlingan dan senyuman? Inilah yang saya namakan CINTA JAHILIYAH. Berjayanya musuh Islam menyuntik satu fahaman yang salah tentang Cinta. Suami yang soleh dan isteri yang solehah akan bercinta lagi di syurga-empat pertama yang melahirkan cinta! Ketika itulah FITRAH akan menjadi ANUGERAH! . Yakinlah. Segala peraturanNya buat dengan rasa cinta terhadap hambaNYA." Cinta apa namanya ini jika tiada dating. Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Menyayangi. Bahkan jika diizinkan oleh takdirNya. kita lihatlah fenomena yang menyedihkan. tiada surat cinta. Akhirnya pada hari ini. Putus cinta dan kecewa bercinta yang begitu dominan dalam kehidupan remaja adalah disebabkan racun-racun cinta yang disangka baja ini. cinta itu akan terus bersambung ke alam akhirat. tidak ada keindahan dengan melanggar peraturan Tuhan..dalam perkara yang melalaikan dan merugikan.

Apabila si ibu sayangkan anak-anaknya. orang beriman akan memberi respons yang telah digambarkan oleh Allah menerusi firman-Nya: Hanyasanya ucapan orang beriman apabila diperintahkan melakukan sesuatu ialah kami dengar. Manakala apabila mereka ditimpa musibah mereka akan berkata: Mereka yang apabila ditimpa musibah akan berkata. Sianak masih berdegil. Tetapi puas ibu memujuk. Anak meluahkannya semula. Sedangkan ilmu Allah Maha luas. itu ubat. siibu yang melarang dan menegah sudah nampak bahaya yang bakal berlaku. kami taat dan kami patuh walaupun adakalanya perintah itu sangat sukar dan pahit. bahawa Allah swt inginkan keselamatan dan kebahagiaan buat kita dengan segala perintah dan musibah-Nya. jika engkau sabar dan mencari keredhaan pada saat musibah yang pertama. Kekadang. telah berlakulah janji Allah. pasti ada hikmah di sebaliknya. Yakinlah. para sahabat akan berkata. Mereka beriman dengan apa yang Allah swt tegaskan dalam sebuah hadis Qudsi: Wahai anak Adam. Justeru. Si anak hanya tahu hendak main sahaja. Apabila Nabi saw menyampaikan perintah Allah. Jangkauan fikiran sianak masih cetek dan pendek. Bagi orang-orang yang benar-benar beriman. Begitu apabila Allah menetapkan sesuatu peraturan dan kejadian. apa sahaja yang datang daripada Allah adalah baik walaupun buruk pada pandangan diri mereka sendiri. Satu ketika yang lain. fikiran dan perasaan dipaksa tunduk kepada ketentuan Ilahi. maka . hikmah itu mampu dijangkau oleh fikiran dan adakalanya tidak.Jannah di sebalik musibah Untuk diriku. jika kita ingin menteladani mereka. kegagalan. para sahabat akan terus berkata. kami taat. Dengan iman kita boleh menteramkan hati dengan mengingati Allah. mengapakah masih ramai manusia yang tidak patuh pada perintah dan tidak sabar dengan musibah? Ini semua kerana kurangnya ilmu dan lemahnya iman. Mereka yakin setiap perintah Allah seperti solat. paksalah diri supaya akur dengan setiap perintah dan menerima dengan sabar setiap musibah. Dan mereka juga yakin setiap musibah seperti kematian. Namun begitu. dirimu dan kita semua ini satu pesanan ringkas dariku: Allah lebih kasihkan hamba-Nya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. tetapi apabila iman mendominasi hati. Siibu menyuapkan ubat. lalu siibu memaksa anak meminum ubat itu dengan cara yang lebih keras dan tegas. dia akan mengawal anak-anaknya daripada melakukan sesuatu yang boleh membahayakan walaupun sesuatu yang membahayakan itu sangat disukai oleh si anak. Dia akan menangis jika dihalang Mengapa? Fikiran si anak yang masih kecil tidak boleh menjangkau kebimbangan si ibu. tanpa mengetahui bahayanya bermain di tepi tangga. Dan apabila berlaku satu musibah. sianak sakit. Bila datang perintah. Begitu kita dengan Allah (walaupun sebenarnya nisbahnya terlalu jauh). kami milik Allah kepada-Nyalah kami akan dikembalikan. sabar dan sebagainya itu semuanya bermaksud baik belaka. kesakitan. Pahit. Namun contohilah orang beriman. Sebaliknya. pasti ada hikmah di sebaliknya. Misalnya. puasa. merangkak di tepi tangga. Dengan ilmu kita sedar setiap musibah ada hikmahnya. Akal manusia adalah terbatas. Mereka bukan insan tanpa perasaan dan fikiran. anak yang baru belajar merangkak. kemiskinan dan sebagainya.

menderita oleh musibah itu. Justeru. (HR Ibnu Majah (no: 1597) Tidak salah bersedih dengan musibah. Mudah-mudahan kita mendapat jannah (syurga) di sebalik musibah ini! Amin. oleh terluput dan tercabutnya hikmah di sebalik musibah itu. Wallahua lam . kenang-kenangkan bujukan Allah. Dan jangan bersedih secara keterlaluan. Kedua.Aku tidak meredhai pahalamu selain syurga. Apakah kita tidak yakin lagi Allah Maha Mengasihi dan Maha Mengetahui? Alangkah malangnya sianak yang meluahkan ubat yang disuapkan ibunya Namun lebih malang lagi seorang hamba yang menolak hikmah musibah yang dihadiahkan oleh Tuhannya! Dia akan menderita dua kali. Tidak salah terasa menderita sewaktu mentaati perintah Allah. kau dan kita dilanda musibah cubalah tersenyum (walaupun pedih amat). Namun jangan membantah dengan sombong. Pertama. jika sekarang aku.

kekurangan yang ada. menandakan seseorang itu tidak memiliki sifat 'Salaamatul Sodri' yang akhirnya akan menghilangkan keizzahan dirinya disebabkan sifat ego dan sombongnya itu. bos. Jika apa yang ditegur itu memberi manfaat yang besar. tak kiralah. Perlu ingat. apabila didapati sebarang bentuk kesalahan. dengan kekayaan yang ada padanya. bahkan di sisi Allah memperolehi kerahmatan dan keberkatan. maka Wajib dia kena mendengar dan menerima teguran tersebut. 'Salaamatul Sodri' dalam menerima apa jua kritikan yang membina. maka binasalah badan. Nabi Muhammad SAW pernah menyebut yang mafhumnya. Yer . salah guna. Kadang-kadang apabila cepat melatah dan menjawab. dengan ketinggian status yang dimilikinya.. anggaplah mereka ini kasihkan kamu. tercetuslah perbalahan. apatah lagi demi kebaikan jemaah.. mengikut kepada keadaan semasa dan matlamatnya adalah untuk mencapai kebaikan dan mendapat keredhaan Allah taala. punahlah kehidupan. Ini adalah keperluan asas dalam membina kekuatan pasukan/ jemaah/ organisasi/ kumpulan." Kata-kata di atas merupakan kalam daripada salah seorang daripada ulama' tasawwuf lagi bijaksana. anggaplah mereka ini telah banyak beramal daripada kamu. Inilah antara asas untuk mencapai kemenangan dalam sesuatu jemaah. Jadi. sempitlah pemahaman. tidak bercanggah dengan hukum Syara'. sehebat mana seseorang itu.Wallahu a'lam. dan seumpamanya. . Perlu diingatkan. Setiap orang beriman lagi bertaqwa mestilah memiliki sifat berlapang dada. dengan kecerdikan akal yang ada padanya. ketua. Apabila kau ditergur oleh orang muda dari kamu. sesatlah amalan. Walaupun yang ditegur itu merupakan orang atasan. sesungguhnya orang yang sombong itu adalah orang yang menolak segala kebenaran dan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang yang menegurnya.SALAAMATUL SODRI (SIFAT BERLAPANG DADA) "Apabila kau ditegur tentang kebaikan oleh rakan sebayamu. Inilah reality pada hari ini. Apabila kau ditegur oleh orang yang lebih tua dari kamu. muhasabah yang mementingkan soal masa akan datang. anggaplah itu kata-kata orang yang masih sedikit dosanya berbanding kamu. dengan pengalaman dalam memimpin yang dikuasainya. maka apabila seseorang menegurnya dan menasihatinya. sama sekali tidak boleh ditinggalkan salah satu daripadanya. agar mencapai kejayaan yang cemerlang dan dilihat hebat di mata masyarakat. penyelewengan. amir. Tidaklah boleh mereka cepat melatah dan menjawab balik. mestilah yang ditegur itu menerima dengan hati yang terbuka serta 'Salaamatul Sodri'. Kiranya ditinggalkan. ilmu Tasawwuf dan Feqah hendaklah disekalikan. bukannya tunjuk baik. sifat 'Salaamatul Sodri' ini digunakan apabila berhadapan dengan situasi yang berpihak kepada perkara yang betul dan benar.

Barangsiapa yang tidak tercukupi kefakirannya dengan sedikit harta. Dunia yang terhina dalam lisan Al-Quran dan Al-Sunnah adalah yang menyebabkan seseorang meninggalkan ketaatan atau melakukan maksiat Tidak akan mengerti kedudukan suatu nikmat. . Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak dirinya sendiri sendiri daripada Tuhannya dan temantemannya. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya dan teman-temannya daripada hak dirinya. Kelak akan berada di dalam lingkaran Pembalasan. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak teman-temannya daripada hak Tuhan dan dirinya. Maka mustahil ia akan mendapatkannya dari banyak ilmu. Dunia yang terpuji adalah yang menyampaikan seseorang pada perbuatan yang baik atau menyelamatkan dari perbuatan jelek. kecuali berada pada keadaan yang berlawanan dengan nikmat itu. Maka dia tidak akan merasa cukup dengan harta yang banyak. maka ia adalah hamba yang dekat dengan Tuhannya. maka ia adalah hamba hawa nafsunya. maka ia adalah pewaris para nabi. Kelak akan berada didalam lingkaran Keutamaan. Kecuali mengetahui ada orang lain yang tertimpa musibah seperti dirinya. Barangsiapa yang tidak mendapat manfaat dari sedikit ilmu. Dunia yang diperbolehkan adalah yang tidak menyebabkan seseorang meninggalkan perintah dan menerjang larangannya. maka ia adalah hamba kedudukan. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Keadilan.Diantara Lingkaran Hidup Setiap orang berada didalam salah satu diantara dua lingkaran : RAHMAT dan KEADILAN. Seseorang yang selalu sibuk memenuhi hak Tuhannya daripada hak dirinya dan teman-temannya. Barangsiapa yang berada didalam lingkaran Rahmat. Dan tidak akan terhibur seseorang yang tertimpa musibah.

Dan jika mendapatkannya. ia menghadapinya dengan sekedarnya. (Saduran bebas dari "Membuka Rahasia Ilahi" karya Allamah Sayyid Abdullah Al-Hadad) . Maka dirinya akan terhalang dari suatu keberuntungan.Sungguh mengherankan. Barangsiapa yang terbiasa membatalkan suatu kemauan. Tetapi untuk kematian yang sudah pasti. Ia pun dalam keyakinan akan meninggalkan dan keluar dari dunia. ia dalam keraguan untuk mendapatkan manfaat dari apa yang didapatnya. seseorang yang berjuang mengejar dunia yang belum pasti didapatkannya.

Taklukkan . Sehingga menjadi takut dan was-was dengan KEMISKINAN. Selama itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. !!! ³ DIRI SENDIRI Selama kita masih dibodohi oleh KEINGINAN-KEINGINAN. Menggerayangi kalbu. Sesungguhnya allah maha mendengar dan maha mengetahui (QS AL Araaf (7) :200) Tekan segala keinginan yang kurang bermanfaat. Memompa nafsu. maka berlindunglahkepada allah. Dari perbuatan yang menghinakan menghinakan diri Dari KEBANGGAAN SEMU dengan banyaknya harta Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri Benteng hitam yang paling kokoh adalah nafsu Yang bersemayam di dalam dada ini Taklukkan diri sendiri niscaya akan dapat menaklukkan dunia Perangi hawa nafsu niscaya akan mendapat kemenangan Apabila syetan telah menggerogoti dada. Kita harus mampu menaklukkan diri sendiri. iri dan dengki .. Maka segeralah berlindung kepada Sang Pencipta Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syetan . Dan benahi hati dari dendam kesumat. Perteguh hati dengan perbuatan-perbuatan yang baik.

dan Telah lepas dari ikatan kita dengan syetan ." ( QS Ali Imran : 135) Dengan menaklukkan diri sendiri Kita telah terbebas dari penjara kesengsaraan. Ketuklah pintu Rab-mu ketika marah. Nafsu menjadi dingin dengan melakukan perintah-NYA Mata menjadi sejuk dengan ber tamu kepada-NYA saat malam tiba. Telah terhindar dari jalan yang berlubang Telah menyingkir dari badai yang menggulung.Hilangkan rasa bangga terhadap diri sendiri dan merendahkan orang lain. jiwa tergoncang dan jiwa labil. egoisme dan kecongkakan diri dan berhenti dari kemaksiatan. membenci sesuatu... "Yaitu orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa dan menganiaya diri mereka sendiri. Telah terbebas dari penyakit hati.. Kita akan mampu menekan hawa nafsu.Dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat allah (zikrullah). Dengan bertakwa kepada-NYA Keresahan berubah menjadi kesenangan. ingatlah hanya dengan mengingat allah lah hati menjadi tentram (QS Ar-Ra d (13) : 28) Allah-lah mata air ketentraman batin. Ikhlaskan dan bertawakkallah kepada-Nya . mereka segera ingat Allah dan langsung memohon ampun atas dosa-dosanya dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa tersebut. Hanya dengan mengingat-NYA .

Kesejukan sinarnya melebihi embun pagi diujung daun Lekukan wajahnya kian memancarkan ketenangan Namun dia kokoh melebihi bebatuan.Seperti camar yang menari diatas awan. Dia bagaikan tali tali rantai Yang mengikat tawanan dengan kekuatan besinya... Jangan seperti batu yang terinjak-injak dijalanan. Jadilah keras seperti intan Yang bersemayam di persembunyiannya yang kokoh Yang hanya keluar untuk sang Pemilik-Nya Kemurnian intan selalu terjaga.. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Hanya dengan melepaskan diri darinya. Jangan seperti debu yang tidak bernilai. Jadilah seperti mawar Jangan seperti benalu yang tidak berharga. Ia jauh dari pemangsa Dan berbahagia di lengkung indahnya pelangi. . Hidup kita akan menjadi sentosa Sebab tidak akan ada lagi yang mengikat kita Untuk terbang menuju kebahagiaan hakiki.

Tidak ada jalan lain yang harus kita lewati Selain jalan menuju Rahmat-NYA. Tiada tali yang kuat tuk tempat bergantung Selain tali-NYA .. Atasilah kesulitan-kesulitan itu. Kecuali Pintu-Nya.Jangan sampai cahayamu padam Karena sebuah bola api yang kecil Karena seekor serangga yang haus. Tidak ada pintu yang kita ketuk Saat seluruh pintu manusia tertutup untuk kita. Maka kehidupan itu berada ditengah-tengah bahaya.. Maka kehidupan itu akan penuh dengan kesulitan Janganlah menghindar darinya... Bola api dan serangga bukanlah halangan Untuk tetap melebarkan sayap keindahanmu Jangan sampai kesulitan hidup membuatmu menyerah! Jika ingin hidup. Kesulitan selalu merupakan berkah yang tersembunyi Karena akan mendatangkan yang terbaik.

Ya Rahim.. Ya Rahman .Dan tidak ada karunia yang kita harapkan.. Kecuali karuniaNYA YA Allah ... Ya Allah yang sinar-Mu memenuhi Timur dan Barat. Hati kami telah lelah.. Tenaga kami telah terkuras Airmata telah melelehkan semangat kami. Maafkanlah dosa-dosa kami Hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami Bagi-Mulah segala puja dan puji... Menuju ampunan dan keridloan-Mu Ya Allah sempurnakanlah sinar-Mu Tunjukilah dan bimbinglah kami. Langkah kamipun telah gontai Dan bumi tempat kami berpijakpun telah bergoyang. Besarlah rasa maaf-Mu.. . Terangilah pula kiranya hati kami Dan bersihkan airmata kami dengan kesabaran dan ketenangan Angkatlah Hijab kesulitan yang membuat airmata kami menetes Lupakanlah ingatan kami akan awan hitam yang melekat Dan ringankanlah langkah kami yang gontai .... Ya Tuhan kami.

padahal mencukur alis termasuk tabaruj yg d larang .dan bukankah Allah tdk akan membedakan hambaNYA dr wajahnya tp dg amal ibadahnya hamba itu sendiri dlm mendekatkan diri kpd ALLAH ..jika memang tujuan awal dr bersolek adalh untuk merawat dan menjaga amanah(bagaimanapun tubuh adalh amanah dr Allah)maka itu d perbolehkan asal tidak melampaui dalam tabaruj islam.bukankah kecantikan/ketampanan tidak d bawa mati & kecantikan/ketampanan wajah blm tentu menunjukan kecantikan/ketampanan bathin.tp hakikat harga diri wanita yg sesungguhnya adalah bagaimana cara wanita itu sendiri dlm menjaga kehormatannya dgn menutup aurat & bertingkah laku sesuai syariat islam Mempercantik diri memang tdk d larang dlm islam.misalnya. Tinggi dan rendahnya tingkat harga diri seorang wanita tidak bisa d ukur hanya dgn melihat kecantikan yg terpancar dr wajah nya.Runtuhnya Harga Diri Wanita Kecantikan adalah anugrah yg tidak semua wanita mendapatkan nya...dlm islam sudah jelas menyambung rambut apakah dgn .wanita yg tdk berkerudung akan dgn bangga mengurai rambutnya.Bukhori Muslim) "Tidak boleh bg wanita mengubah ciptaan Allah swtyg ada pada dirinya baek dgn cara menambah/mengurangi dng tujuan menambah kecantikan baek d mata suami/orang laen seperti menghilangkan/mencukur bulu alis >>>>>Memakai rambut palsu Wig adalah bentuk pelanggaran terhadap kewajiban seorang wanita muslimah yg d haruskan memakai jilbab.perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah swt yg mn setiap pelakunya akan d laknat Allah swt seperti yg d peringatkan Rosul "Allah melaknat wanita yg menipiskan(mencukur)alisnya(HR. >>>Mencukur alis Mencukur alis bagi wanita sudah tidak asing lagi.kecantikan pada dasarnya hanyalah sebagai aksesoris hidup yg tidak perlu d lebih2kan/d utamakan.mereka menganggap hal biasa..

Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana menjaga/menambah kemulusan wajah"y.namun tetap terlarang bagi wanita untuk memakai parfum ketika keluar rumah.laki" & wanita harus berbeda.bagaimanapun kecintaan orang tersebut pada wewangian.rambut asli/rambut buatandr benang sutra/dr jenis lainnya adalah haram.AHMAD)) >>>>Berburu alat kecantikan Keinginan slalu mendapat pujian & menjadi pusat perhatian kaum lelaki adalah dilema tersendiri bagi wanita... Allah melaknat laki" yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai laki" (Hr.bukhori)) >>>>>Tampil wangi Menyukai sesuatu yg wangi adalah fitrah manusia.khusus bagi wanita larangan mencukur rambut'y adalah yg menyerupai laki".kebiasaan ini adalah kebiasaan orang yahudi >>>>>>Mencukur Rambut Islam menghendaki dalam hal rambut.itu jg hanya untuk suami"y saja ""Perempuan manapun yg menggunakan parfum kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium wangi"y maka dia seorang pezina ((HR.tidak ada manusia pun yg betah & bertahan dgn sesuatu yg berbau busuk.kecuali d dlm rumah.membeli ..dlm islam itu lazim d sebut Al_wasilah Jadi dalm keadaan terpaksa sekalipun memakai rambut palsu adalah tetap haram hukumnya .namun kini yg terjadi justru sebalik"y.wanita layak nya berambut panjang agar bisa d nikmati oleh suami'y.laki" laayak'y berambut pendek & rapi.terutama pada mereka yg suka gaul.

padahal bau syurga itu tercium sejauh perjalanan yg amat panjang (HR.tapi keuntungan apa yg mereka dapatkan selain dr sanjungan itu ????tidak lain hanyalah kepuasan semu.rambut'y sebesar punuk unta .maka tdk akan masuk syurga ((Hr.yg selalu maksiat dan menarik orang lain untuk berbuat maksiat .mereka tdk akan masuk syurga bahkan tidak akan mencium wangi"y .sementara modal yg d keluarkan adalah harta yg sia"" Sementara d akhirat dia mendapat dosa berlipat ganda.ahmad.rambutnya sebesar punuk unta .& Al-hakim)) ada dua golongan dr ahli neraka yg siksanya belum pernah saya liat sebelumnya >>>>Kaum yg membawa cambuk seperti ekor sapi yg d gunakan memukul orang ((ialah penguasa yg dzalim) >>>>wanita yg berpakaian tp telanjang.supaya bisa tampil PD Memang banyak yg akhir"y tampil modis.At-Tabrani.selain dosa tabaruj jg dosa telah menyeret laki"" pada kemaksiatan Rosul bersabda"'Wanita yg berpakaian tp telanjang yg selalu maksiat & menarik orang lain untuk berbuat kemaksiatan .muslim)) Maka sungguh sebuah kerugian yg besar jika ada wanita yg merelakan kebahagiaan yg hakiki hanya untuk memuaskan pemuja nafsu yg menikmati keindahan tubuh"y (Subhanallahh)) ..MUSLIM) Siapapun wanita yg melepaskan pakain"y ((menampakan auratnya))bukan d rumahnya sendiri.maka ALLAH merobek tirai kehormatannya ((tidak ada penyelamat bagi"y)) (HR..baju/berdandan agar d bilang ""WAAAHH"" dr pd pusing memikirkan urusan akhiratnya hingga mereka menuju dan memburu semua yg d anggap bisa mempercantik diri..cantik keren & dengan julukan "'SEXSY"' banyak pula berdecak kagum bahkan sampai ada yg menggoda"y.

Yang penting kan hatinya. Kalau tidak sekarang. Jadi jadi kewajiban orang yang hendak berjilbab untuk tidak menggunjing. ia masih menghirup nafas. Sebagaimana seseorang yang rajin shalat malam. Imam Asy Syaafi i rahimahullah menyatakan. Jadi tidak cukup iman itu dengan hati. Ini pun nyata terjadi. amalan lisan dan amalan anggota badan. supaya seseorang menunda-nunda amalan kebaikan. Alasan seperti ini pun sering dikemukakan.Kenapa Enggan Berjilbab Berbagai alasan sering dikemukakan oleh para wanita yang masih enggan berjilbab. boleh jadi dia pun punya kebiasaan mencuri. namun harus dibuktikan pula dengan amalan. dosa menggunjing (ghibah) itu adalah dosa tersendiri. tidak pantas seseorang menunda-nunda amalan. bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. perkataan lisan. Coba perhatikan beberapa alasan mereka: Pertama: Yang penting hatinya dulu yang dihijabi. Din dan Islam itu adalah perkataan dan amalan. Bahkan banyak wanita yang berjilbab dan akhlaqnya sungguh mulia. Ini pemahaman keliru. nanti saja . Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. tidak mengapa seseorang tidak memiliki amalan badan sama sekali. Sebagaimana ada kyai pun yang suka menipu. Kedua: Bagaimana jika berjilbab namun masih menggunjing. Inilah pemahaman aliran sesat Murji ah dan sebelumnya adalah Jahmiyah . Itu bisa jadi. Namun tidak semua yang berjilbab punya sifat semacam itu. semacam ini sama saja dengan alasan orang yang malas shalat lantas mengatakan. Lantas kenapa ini jadi alasan untuk enggan berjilbab? Perlu juga diingat bahwa perilaku individu tidak bisa menilai jeleknya orang yang berjilbab secara umum. Oleh karena itu. Inilah alasan orang yang punya pemahaman bahwa yang lebih dipentingkan adalah amalan hati. Alasan. Ketiga: Belum siap mengenakan jilbab. yaitu perkataan hati. lalu kapan lagi? Apa tahun depan? Apa dua tahun lagi? Apa nanti jika sudah pipi keriput dan rambut beruban? Setan dan nafsu jelek biasa memberikan was-was semacam ini. Ingatlah kita belum tentu tahu jika besok shubuh kita masih diberi kehidupan. karena pemahaman yang benar sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama ah. Perlu diketahui. amalan hati. . Dan tidak ada seorang pun yang tahu bahwa satu jam lagi. Oh nanti saja.

Nasehat ini amat bagus bagi kita agar tidak menunda-nunda amalan dan tidak panjang angan-angan.tahajjud dan ibadah malam mu?'. Ia melanjutkan 'Namun saat aku sendiri.si pendosa pun lirih berkata 'wahai sahabatku. Allah Swt pun saat itu juga menyembuhkan sakit si pendosa .mnerima doa hambaNya.matanya belalakan dan bibirnya kaku. janganlah menunggu-nunggu waktu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi.berupa kalam-Mu. Setelah itu sahabatnya mendapatinya sedang terbaring diruang tengah rumahnya. Dia Swt pun memberi kesembuhan. lalu ku minta kepada putri ku mengambil al-Qur'an lalu ku mohon padaNya 'Ya Allah. janganlah menunggu-nunggu waktu sore.Tak berapa lama kembali ia sakit.demi kehormatan apa yang ada di dalam al-Qur'an yang mulia ini.Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memberi nasehat yang amat bagus. Manfaatkan pula masa hidupmu sebelum datang kematianmu (HR. Bukhari no. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu.sholat.namun ku tak putus asa ku tahu Allah Swt Maha baik.ku tutup pintu ku tarik tirai lalu ku nikmati minuman yang memabukkan dan kutunjukan segala kemaksiatan dihadapan Tuhanku.kalimat itu telah terhalang terucapkan oleh ku'.kali ini lebih parah bahkan hampir saja merenggut nyawanya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.berikanlah kesembuhan pada ku dan aku tak kan berbuat dosa lagi selamanya'. Ia pun menjawab 'semua itu palsu belaka.demi kebenaran al-Qur'an yang agung ini.mukanya terlihat hitam.' (QS AnNisa:111) Dikisahkan suatu ketika bertobatlah seorang pendosa dengan perubahan pada dirinya yang mulai selalu beribadah siang dan malam bahkan tak lepas pula tahajjudnya setiap malam.kembali ia bermaksiat.setelah beberapa lama berlangsung terdengarlah kabar oleh sahabatnya bahwa ia sakit kemudian datanglah sahabatnya menjenguk si pendosa di rumahnya. 6416). Saat siuman kembali sahabatnya yang sholeh ini menaganjurkan si pendosa dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' hingga dua kali.saya melakukan hal tsb sangat lama..ku kerjakan bukan karena Allah Swt tapi hanya untuk mengelabui manusia'. maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri.Hingga suatu ketika aku jatuh sakit yang berbahaya.namun seperti biasa ia berdoa dengan al-Qur'an menjadi wasilahnya seraya mengucap 'Ya Allah. Sang Pendosa Allah Swt berfirman :'Barangsiapa yang mengerjakan dosa. Namun dasar si pendosa setelah sembuh.spontan sahabatnya berkata 'Laa haula wala quwwata ila billah_hil aliyyil adzim' seraya bertanya wahai sahabatku dimana puasa.aku meminta Engkau memberi kesembuhan padaku'.Sampai sahabat tsb merasa ngeri melihatnya kemudian membimbingnya dengan kalimat 'Laa ilaha ilallah' seketika itu mata si pendosa menatap merah ke arah sahabatnya kemudian ia pingsan tak sadarkan diri. Mendengar itu. Jika engkau berada di waktu sore.mabuk dan mengerjakan dosa2 lainnya.

. . Tidak lama kemudian dia pun sakit seperti yang disaksikan sahabatnya saat ini dan seperti biasa ia meminta kepada anggota keluarganya tuk mengambilkan al-Qur'an namun apa yang disaksikannya..Tidak beda dengan sebelumnya. tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu..diangkatnya kedua tangannya tinggi2 berdoa 'Ya Allah.' (QS Al Ahzab:5) Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wata'ala dengan mengangkat tangan penuh dosa.berikanlah kesembuhan padaku.. Belum lagi sahabat itu sampai dipintu rumah si pendosa.' Amiin ya Robbal alamin. semoga Allah subhanahu wata'ala melimpahkan kepada kita petunjuk dan menjauhi kita dari perbuatan dosa sehingga wafat dalam husnul khatimah.tidak saya keluar dari rumah si pendosa setelah menjenguknya.melainkan hatiku dan mata ku mendapat banyak pelajaran.tiba-tiba ia mendengar suara tangisan karena si pendosa itu meninggal dunia.. Wahai dzat penggenggam langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya....demi kehormatan al-Qur'an ini...' Tiba-tiba terdengarlah suara tanpa jirim (hatif/wujud) yang berbentuk syair : Engkau bertaubat ketika sakit dan kembali kepada dosa di waktu sehat Sering sekali kesusahanmu berkali-kali kamu dijauhkan dari petaka yang menimpamu Apakah kamu tidak khawatir kematian datang menemuimu Padahal dirimu dalam dosa yang terus kamu lupakan Sahabat itu pun bersaksi demi Allah.. Firman Allah Swt :'. mengharap pengampunan dari Yang Maha mengampuni. Mushaff Mulia itu tak ada tulisannya sedikitpun tuk dibaca.ia pun kembali pada kebiasaannya bermaksiat pada Allah Swt.ia pun sadar bahwa Allah Swt marah padanya namun ia tak putus asa.

Jika ketiga atau salah satunya sudah ada pada diri kita. "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Wahai Ya'kub." (HR Tirmidzi). dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. itu berarti malaikat maut telah mengirimkan utusannya. . sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.. apakah engkau datang untuk berziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Aku datang untuk mencabut nyawamu. mereka kemudian berpisah." Setelah mereka bersepakat. tapi yang terpenting adalah sejauh mana persiapan menghadapi kematian itu. "Sudah kukirim. malaikat maut kembali menemui Nabi Ya'kub. lemahnya tubuhmu setelah kekarnya. dan kiamat yang sangat berat dan menyusahkan. "Lalu. Kemudian. "Baik aku akan memenuhi permintaanmu. Suatu ketika Nabi Ya'kub berkata kepada malaikat maut. Kematian adalah kepastian yang akan dialami oleh setiap manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah SWT. "Hai orang-orang yang beriman. beri tahu aku. "Bersegeralah kamu beramal sebelum datang tujuh perkara: kemiskinan yang memperdaya. Karena itu. "Jika ajalku telah dekat. yaitu memutihnya rambut.Mengenal 3 tanda kematian Dikisahkan bahwa malaikat maut (Izrail) bersahabat dengan Nabi Ya'kub AS. dajjal yang menyesatkan. dan bungkuknya badanmu setelah tegapnya. mana ketiga utusanmu?" tanya Nabi Ya'kub. tanpa persiapan tentu akan kesulitan dalam mengarungi perjalanan yang panjang dan melelahkan. namun aku akan mengirim dua atau tiga utusanku. Tidaklah terlalu penting kita akan mati." Jawab malaikat maut. sakit yang memayahkan." Kisah tersebut mengingatkan tentang tiga tanda kematian yang akan selalu menemui kita.." (QS Al-Baqarah [2]: 197)." "Apakah itu?" tanya malaikat maut. aku tidak hanya akan mengirim satu utusanku. kekayaan yang menyombongkan. Oleh karena itu." Malaikat maut berkata. setiap Muslim hendaknya senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi utusan tersebut. "Aku menginginkan sesuatu yang harus kamu penuhi sebagai tanda persaudaraan kita." (QS Ali Imran [3]: 185). Nabi Ya'kub bertanya.Berbekallah. Rasulullah SAW mengingatkan agar kita bersegera untuk menyiapkan bekal dengan beramal saleh. "Putihnya rambutmu setelah hitamnya. itulah utusanku untuk setiap bani Adam. kematian yang memutuskan. Bekal adalah suatu persiapan. bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. kita berharap agar saat menghadapi kematian dalam keadaan tunduk dan patuh kepada-Nya." Jawab malaikat. dan bungkuknya badan.. Karena itu. tua yang melemahkan. "." (QS Ali Imran [3]: 102). "Wahai sahabatku. Setelah beberapa lama. melemahnya fisik.

kecuali Allah menyediakan baginya Lima perkara yang lain Yaitu : 1. JIKA MEREKA BERHENTI ( DARI KEKAFIRANNYA) . Wallahualam bishawab . Kecuali Allah berfirman pada hari kiamat nanti : Wahai hamba-Ku. KEMUDIAN KALIAN BERTAUBAT NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI DOSA KALIAN ( HR Ibnu Majah) 4. melainkan Allah telah menyediakan baginya pintu taqabbul ( penerimaan shodaqah) . melainkan Dia telah menyediakan pintu Ijabah ( pengabulan doa): BERDOALAH KEPADA-KU NISCAYA AKAN KU KABULKAN DOA KALIAN (QS AL-mukmin (40) :60) 3. Aku haramkan tubuh-mu tersentuh api neraka dan masuklah kedalam surga dari pintu mana yang engkau kehendaki ( Hadis). SUNGGUH JIKA KALIAN BERSYUKUR . MOHONLAH AMPUNAN KEPADA TUHAN KALIAN: SESUNGGUHNYA DIA MAHA PENGAMPUN (QS Nuh (71) : 10 ). Allah tidak memberikan kesempatan untuk bersyukur.Lima Perkara Rasulullah SAW bersabda : Allah tidak akan memberikan Lima perkara kepada seseorang. melainkan Dia telah menyediakan tambahan nikmat. PASTI AKU AKAN MENAMBAHKAN ( NIKMAT) KEPADA KALIAN (QS Ibrahim (14) : 7) 2. engkau telah mengharapkan keridhaan-Ku . Hadis Hasan) 5. Allah tidak memberikan kesempatan untuk bertaubat kecuali DIA telah membukakan pintu Qobul (penerimaan Taubat) . Rasulullah SAW bersabda : Setiap orang akan berada dalam naungan shodaqahnya hingga ia menerima keputusan masalah yang berkaitan dengan manusia lainnya . Al-Anfaal : 38)) DAN SIAPA YANG DAPAT MENGAMPUNI DOSA SELAIN DARIPADA ALLAH ? (QS Ali-Imran : 135)) Allah senantiasa menerima taubat hamba-Nya selama nyawa belum sampai pada ujung tenggorokannya (HR Tirmidzi. NISCAYA ALLAH AKAN MENGAMPUNI MEREKA TENTANG DOSA-DOSA MEREKA YANG SUDAH LALU (QS . Allah tidak memberikan kesempatan untuk berdo a . melainkan Dia telah menyediakan pintu ampunan. maka pada hari ini aku tidak akan menghinakan dirimu . Allah tidak memberikan kesempatan untuk ber-Istighfar. (HR Imam Ahmad). Allah tidak akan memberikan kesempatan untuk bershodaqah . SEKIRANYA KALIAN BERBUAT DOSA SAMPAI DOSA KALIAN SETINGGI LANGIT . Rasulullah SAW juga bersabda : Tiada seorang hamba yang menshodaqahkan sesuatu semata-mata mencari ridha Allah .

tak jarang komplikasi beruntun.jaga sampai pagi.seorang ibu hanya menangis memikirkan kemungkinan-kemungkinan bahwa sang anak harus pergi dari rahimnya. semua yg utk pertama kalinya di catat dl buku hariannya.merangkak.tangisan itu terkadang hadir ketika harus mendidik dan mendisiplinkan sang anak. dan akan merasakan serta menghirup kehidupan dunia dlm asuhannya dan naungan kasihnya.Ketika si anak mulai memasuki balita sampai mereka lebih mengerti mungkin sekitar umur 7-8 tahunan. Ketika dia merasa utk pertama kalinya.begadang.dlm kekuatiran.duduk. Tangisan haru seorang ibu berlanjut ketika sang anak lahir ke dunia dgn selamat.sampai kena maag karena terus-menerus muntah tanpa bisa diisi apapun termasuk air putih. kurang tidur.sering kali dia kemudian menyesali apa yg di lakukan. Banyak kejadian ketika seorang ibu harus berjuang melawan rasa mual yg luar biasa umumnya dalam 3 bulan pertama. disambutlah ia dgn suka cita. sekaligus memiliki PR panjang utk membesarkan anak.lengkaplah sdh dirinya sebagai wanita.berjalan.namun memang sang anak terkadang jg masih belum mengerti dan melakukan apa yg di larang.karena tak sanggup menahan segala tekanan ketika mengasuh anak apalagi jika ibu ini bekerja atau ibu rumah tangga tanpa bantuan dari pembantu atau ''Baby sitter'' terkadang menjadikannya tdk sabaran. bukan hanya memberikan ASI eksklusif dan menemani sang bayi dlm waktu panjang yg terkadang harus di lalui sendirian dlm malam-malam ''sleeplees nights''.dan ketika ia mulai marah kepada anaknya.ada seorang calon bayi yg tumbuh di dalam rahimnya.ketika sang anak bisa mulai menggumamkan ''Mama atau Papa'' selalu di sambut dgn kebahagian luar biasa.berteriak kencang.bangun tengah malam hanya utk mengurusi sang anak.berdiri.TANGISAN SEORANG IBU Tangisan seorang ibu bermula ketika dia mengetahui dirinya hamil.saat itu berpadulah tangisan dan tawa menjadi satu bahagia menjadi seorang ibu. membuat tangis dan tawa memenuhi hari-harinya.tangisan bahagia sekaligus tawa sumringah berpadu menjadi satu. sekaligus kebahagian tersendiri.belum lg.tawa ceria kembali menghiasi ketika sang anak sdh mulai bisa tengkurap.buku kehidupannya sebagai seorang ibu. banyak kali.toksoplasmajg mungkin menggangu dan rentetan penyakit lainnya yg berpotensi menghentikan kehamilan itu seketika.ketika kandungan mulai membesar.dlm ketakutan.karena lelah. belum lg ada resiko keguguran di tengah jalan akibat begitu banyak flek alias pendarahan yg terjadi selama kehamilan. mulai dari kadar gula darah yg meningkat dan mungkin membahayakan sang anak.dlm kelelahan. setelah melewati bulan demi bulan kehamilan yg terkadang lancar dan mulus.tetapi tak jarang pula kehamilan itu di warnai perjuangan utk mempertahankan sang anak.tak jarang si ibu menyimpan . kaki yg bengkak akibat kebanyakan garam dan kemungkinan menyerangnya preeklampsia serta dilanjutkan dgn eklampsia.tak jarang membahayakan si anak sendiri.

seorang ibu jg sering menangis mendoakan anaknya yg belum jg mendapatkan jodoh sementara usia jg sdh beranjak terus. dan mmberikan harapan serta kekuatan.dgn pikiran yg umum.pelan-pelan terlewati dgn segala masalah yg mengiringinya.?tak mungkin jg senyum terus-menerus atau sebaliknya.walaupun dia simpan air matanya.dia menegarkan dirinya utk mengarungi kehidupan ini.tangisan bahgia.gelsah.karena ketidak cocokan lg sehingga harus bercerai atau mungkin salah satu pasangan meninggal terlebih dahulu ibu mana yg bisa tak perduli dgn hal-hal semacam itu.berdiri tegar bagi keluarganya.kurang biasa sekolah.menjadi dilema tertsendiri. Tangisan jg hadir dari dulu ketika si anak lahir.setelah kuliah si anak bekerja dan tak lama lg menikah.yg harus di lakukan hanyalah tetap berharap dan tak berhenti berjalan. pergumulan antara uang dan pas-pas yg terkadang sampai tak cukup utk mengobati dgn keinginan utk menyembuhkan si anak apapun yg terjadi.resah galau.seorang ibu terus mengkhawatirkan anak cucunya selalu terlibat dlm tangisan dan senyuman suka cita.''mending mama yg sakit daripada kamu nak'' begitu kata hati seorang ibu.ketika si anak sakit keras dan mungkin sulit diobati. tangisan ini terkadang menjadi lebih keras.tetap percaya akan keindahan kehidupan yg mungkin terrsembunyi namun selalu ada bagi mereka yg mau mencari dgn teliti dan tanpa henti.semakin mampu berdoa.Dalam pergumulan menentukan jodoh.walaupun tawa ceria jg hadir ketika si anak semakin pintar.bukankah dlm setiap babak kehidupan jg adalah gabungan keduanya. Ketika jeritan terdengar ketika air mata terjatuh terbaring dgn pasrah seorang wanita di kasur putih <<<<Dengan wajah pucat .tahun berganti tahun.bercampur senyum manis sumringah.tak henti-hentinya.tangisnya sendiri.syukurlah.terutama ketika dia sakit.tangisan itu msh jg mengiringi kletika cucu hadir.ketika sakit tak mampu bilang bagian mana yg sakit.satu babakan hidup lg sdh berlalu.berganti ceria ketika si anak sdh mendapatkan jodoh yg sesuai.namun ketika si anak kembali sembuh seperti sedia kala yg ada hanya senyuman bahagia.semakin cerdas.mereka bersama mengarungi bahtera rumah tangga sampai maut memisahkan mereka serta mempersatukan mereka kembali dgn sang Pencipta.selalu menangis tak kunjung asa.Beberapa perkawinan terkadang hancur di tengah perjalanan.dan bersama figur seorang ayah yg jg setia.Tangisan bahagia itu hadir ketika melihat si anak melewati masa-masa sekolahnya.Tnagisan dan tawa mengiringi kesetiaan seorang ibu sampai akhir hayatnya.?dia menangis bersama anaknya utk setiap kejadian memilukan seperti ini.TK-SD-SMP-SMU-UNIVERSITAS.si anak kecil yg belum lancar bicara.selalu berdoa utk anak cucunya agar mereka sehat dan bahagia. anakku sembuh.tangisan haru.semaakin menceriakan hari-harinya.Tangisan dan senyuman itu terus dan terus berjalan.bahwa akan ada hari esok yg lebih baik.anak berpacaran sementara konsentrasi terhadap pelajaran menjadi buyar namun akhirnya bisa di lewati semua dgn baik.

..aku yg telah menyakitinya.aku yg telah menghianatinya. <<<<aku menyesal <<<<aku kesal <<ingin rasanya ku kecup..<<<<Dengan mata yg merah <<<<Ia terus berjuang <<<<walau ajal seorang memanggil <<<<Aliran darah seakan tak terhenti <<<<ketika tangisan terpecah <<<<Ya... .selain dirinya>> jangan pernah menyakiti hati orang tua apalagi ibu. toh itu utk kebaikan kita.dan jgn pernah lebih memilih kekasih kamu daripada ibu kamu sendiri ingat syurga itu ada di telapak kaki ibu dan salah hilaf andai ada kata yg kurang berkenan mohon maafkan.karena perjuangan ketika melahirkan kita itu sangat berat.Ana andika al-banjari hamba allah yg tiada daya dan upayayg takkan lepas dari salah dan dosa.aku lebih memilih ''Dia'' <<<<daripada ibu ku <<<<Tangisan sang ibu <<<<yang dulu melahirkanku <<<<ku dengar kembali <<<<ketika aku lebih memilih kekasihku itu.ia memaafkan ku. <<kini aku sadar tak ada yg sungguh-sungguh menyayangiku.jgn pernah berkata ''Ah'' apalagi melawannya. <<Tapi memang kasih sayangnya tak sebatas mata tak sebatas rasa.. <<<<kini aku telah sendiri >>>>tak lg di timang <<<<tak lg di manja <<<<Tapi masih ku ingat <<<<ketika aku seakan benar <<<<berkata aku lebih cinta ''Dia'' <<<<berpikir ''Dia lah satu-satunya'' <<<<sang kekasih yg paling menyayangi <<<<Ya. <<Tanpa sebuah kata. salam ukhuwah fillah abadan abadaa.itu suara tangisanku <<<<aku yg baru datang ke bumi ini.ikuti patuhilah saja...ingin rasanya ku cium telapak kaki yg suci telapak kaki ibuku.

dia menyuapi dan memandikanmu. saat kau berumur 8 tahun. saat kau berumur 3 tahun.kau memakainya untuk bermain di kubangan lumpur dekat rumah. sebagai balasannya.dia memberikanmu pakaian-pakaian yg mahal dan indah.dia memberimu pensil berwarna. saat kau berumur 2 tahun.dia mengajarimu bagaimana cara berjalan. saat kau berumur 4 tahun. saat kau berumur 11 tahun. sebagai balasannya. saat kau berumur 5 tahun.dia memberikanmu bola sebagai balasannya. sebagai balasannya. saat kau berumur 10 tahun. sebagai balasannya.kau sering bolos dan sama sekali tidak pernah berlatih. sebagai balasannya.dia mengantarkanmu pergi ke sekolah.!! saat kau berumur 7 tahun.dia memasakkan semua makananmu dgn kasih sayang.kau berteriak''nggak mau. saat kau berumur 9 tahun.kau menangis sepanjang masa.KASIH SAYANG SEORANG IBU= ''Dan tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dgn sebaik-baiknya. sebagai balasannya.kau buang piring berisi makanan ke lantai.maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan. sebagai balasannya.''AH''dan janganlah kamu membentuk mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yg mulia.dia memberimu ES krim sebagai balasannya. Saat kau berumur 1 tahun.kau tumpahkan hingga mengotori seluruh bajumu. jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dlm pemeliharaanmu.dia mengantarkan kau kemana saja.dia mengantarkan .kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.kau coret-coret dinding rumah dan meja makan. sebagai balasannya.kau melompat keluar mobil tanpa memberi salam diam seribu bahasa. saat kau berumur 6 tahun.(Al-Israa: ayat 23) ''Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dgn penuh kesayangan dan ucapkanlah ''Wahai tuhanku.dia membayar mahal utk kursus bahasamu dan komputer.kau lemparkan bola ke jendela tetangga.dari kolam renang hingga pesta ulang tahun.kau kabur saat dia memanggilmu.(Al-Israa: ayat 24).

kau ceritakan pada temanmu betapa jeleknya furniture itu.kau jawab.dia membayar biaya utk kempingmu selama sebulan liburan..? sebagai balasannya.kau tunggu sampai dia di keluar rumah.dia menyarankan satu pekerjaan yg bagus untuk karirmu di masa depan.kau dan teman-temanmu ke bioskop. saat kau berumur 13 tahun. sebagai balasannya.kau pakai mobilnya setiap ada kesempatan tanpa peduli kepentingannya. saat kau berumur 15 tahun.''Darimana saja seharian ini. sebagai balasannya.ingin tahu aja urusan orang anak muda. sebagai balasannya.karena sdh waktunya sebagai balasannya. sebagai balasannya. Saat kau berumur 20 tahun.''Aku tidak ingin seperti ibu. Saat kau berumur 24 tahun.!! Saat kau berumur 21 tahun..kau katakan.dia memberikanmu 1 set furniture utk rumah barumu. Saat kau berumur 23 tahun.dia menangis terharu ketika kau lulus SMA. Saat kau berumur 18 tahun.kau tanya dia kapan aku bisa ke bali.kau minta dia duduk di baris lain.dia ajari kau mengemudi mobilnya. sebagai balasannya.kau berpesta dgn temanmu hingga pagi.''Ah ibu cerewet amat sich. saat kau berumur 14 tahun. sebagai balasannya.kau minta di turunkan jauh dari pintu gerbang agar kau tdk malu di depan teman-temanmu.dia membayar biaya kuliahmu dan mengantarkanmu ke kampus pada hari pertama.!! Saat kau berumur 22 tahun.dia sedang menunggu telepon yg penting.dia memelukmu dgn haru saat kau lulus di perguruan tinggi.kau pakai telepon nonstop semalaman. sebagai balasannya. sebagai balasannya.kau kunci pintu kamarmu. sebgai balasannya.dia melarangmu untuk melihat acara TV khusus dewasa.bagaimana . sebagai balasannya. sebagai balasannya. Saat kau berumur 17 tahun.dia bertanya.dia pulang kerja ingin memelukmu.''Aduuh.kau katakan dia tdk tahu MODE.kau tak pernah meneleponnya.dia menyarankanmu utk memotong rambut. saat kau berumur 16 tahun. saat kau berumur 12 tahun.kau mengeluh. Saat kau berumur 19 tahun. sebagai balasannya.dia bertemu dgn tunanganmu dan bertanya tentang rencananya di masa depan.

kau jawab..kau pindah ke kota lain yg jaraknya lebih dari 500 km..kau katakan padanya....kau baca tentang pengaruh negatif orang tua yg menumpang tinggal di rumah anak-anaknya. sebagai balasannya....dia sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu.ibu ini. . sebagai balasannya..kok bertanya seperti itu. Saat kau berumur 30 tahun..'' Saat kau berumur 50 tahun..''Bu.dia meninggal dunia dgn tenang Dan tiba-tiba kau teringat semua yg belum pernah kau lakukan.!! Saat kau berumur 40 tahun. Saat kau berumur 25 tahun.dia menelepon utk memberitahukan pesta ulang tahun salah seorang kerabat keluarga.sekarang jamannya sudah berbeda. sebagai balasannya.dia memberikan beberapa nasehat bagaimana merawat bayimu. namun seorang ibu senantiasa memaafkan anak-anaknya. sebagai manusia kadang kala kita jg tdk bisa lari dari khilaf...''Bu...dia membantumu biaya pernikahanmu...saya sibuk sekali nggak ada waktu. Dan hingga suatu hari.karena mereka datang menghantam HATImu bagaikan palu godam. sebagai balasannya.

... Tangan yang mengayunkan buaian bisa menggoncang dunia.Lelaki yang baik juga tidak menginginkan pertemuan dengan wanita yang bukan muhrimnya kerana dia takut untuk memberi kesempatan kepada syaitan untuk menggodanya.... Wahai Hawa.Bila sinar islam berkembang. Hawa.Lelaki yang warak juga tak mahu bermain cinta kerana dia tahu apa .JANGAN HAWA JANGAN..Wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik..Janganlah menggadaikan maruahmu hanya semata-mata seorang lelaki ajnabi.. Hawa......dan Mendapat tempat disisi ALLAH sehingga tiada sebaik hiasan dunia melainkan WANITA SOLEHAH... Kerana aku khuatir ia mengundang kemurkaan dan kebencian ALLAH....Jangan dimulakan sebuah pertemuan dengan lelaki yang bukan muhrim kerana aku khuatir dari mata turun ke hati..Alat diekploitasikan oleh syaitan dalam menyesatkan Adam...Kemanjaannya serta kemampuannya mengoncang iman mereka....Dipandang mulia..Kamu dizalimi..Lelaki yang soleh tidak memilih wanita melalui keseksiannya..Darjat kamu diangkat..Tapi kini bila rahmat islam menyelubungi alam.Tetapi memberi kegembiraan pada syaitan kerana wanita adalah alat syaitan......Tiada penghormatan walau secebis oleh kaum adam.WARKAH UNTUK HAWA II Hawa. janganlah engkau risau akan jodohmu.TAPI hawa jangan sesekalikau cuba menggoncangkan keimanan lelaki dengan lembut tuturmu... Lelaki yang baik tidak melihat paras rupamu.....Jangan memakai pakaian yang menampakkan susuk tubuhmu hanya untuk menarik perhatian atau bertujuan memikat seorang lelaki Ajnabi. Kenapa engkau tak menghargai nikmat iman cara islam itu?? Kenapa mesti engkau kaku dalam mentaati ajaran-Nya?? Kenapa masih segan mengamalkan isi kandungan-Nya?? Kenapa masih was-was dalam mematuhi perintah-Nya?? Dan Kenapa masih tak mahu menutup aurat...dan dari pertemuan takut lahirnya nafsu kejahatan yang menguasai dirimu...Sedarkah Hawa kau bisa mengoncangkan dunia dengan melahirkan manusia yang hebat yakni anak yang soleh & solehah.wahai hawa?? Wahai Hawa.......... Sedarkah engkau sebelum datangnya sinar islam....Engkau bisa menggegar dunia dengan menjadi isteri yang taat serta memberi dorongan dan sokongon pada suami yang sejati dalam menegakkan islam di mata dunia..Jangan sesekali cuba menarik pehatian kaum adam yang bukan suamimu.Tiada nilaian di mata adam.Hak kamu dicerobohi....Ingatlah hawa janji Tuhan kita..Kamu ditanam hidup hidup.Jangan engkau menhentak hentak kakimu untuk menyatakan kehadiranmu.Tetapi hawa. Andai Engkau belum berkahwin.....Kamu hanyalah sebagai alat memuaskan hawa nafsu semata-mata.Dengan lenggok tubuhmu.............Dengan Ayu wajahmu.Lelaki yang warak tidak menilai wanita melalui keayuaannya..

namun bukan berarti rapuh. tapi sangat tegar menghadapi berbagai cobaan hidup.ADALAH SEBUAH PERKAHWINAN... tentunya Muslimah lebih percaya diri menghadapi segala beban hidup. Hawa. hanya karena masalah hati. Tidak ada satupun agama yang menghargai aurat wanita seperti Islam... Muslimah memang harus lembut..Janganlah sesekali tangan yang mengoncang dunia ini juga mengoncangkan iman lelaki..Awasilah pandanganmu...dengan segala konsep yang jelas dalam islam....... Surat Cinta untuk Muslimah Anugerah Allah yang harus di syukuri adalah mentakdirkan kita sebagai Muslimah.. Tidak pantas menceritakan pada banyak orang dengan terus mengiba agar orang lain mendengarkan keluh kesahnya...tidak dengan cara mendramatisir masalah.matlamat dalam sebuah pertemuan antara lelaki dan wanita. Saudariku.Peliharalah akhlakmu.. hal ini sangat di sayangkan..Biarlah hanya cinta daripada kedua ibu bapamu yang beri hangatan kebahagian buat dirimu... namun bukan berarti lemah di kala mendapat ujian dalam mengarungi hidup. sewajarnya saja.. mari berkaca pada kehidupan srikandi Islam pertama.. dengan tetap menyandarkan beban hidupnya pada Allah Sang Penguasa jagad..KERANA aku sukar menerimanya dan benci setiap kali mendengarnya..Cukuplah sekadar cinta adik beradik serta keluarga yang membahagiakan dirimu.Cukuplah hanya cinta ALLAH yang memenuhi dan menyinari kekosongan jiwamu... Ingatan yang terakhir.Biarlah tangan yang mengayun buaian ini bisa mengoncangkan dunia dalam mencapai keredhaan ALLAH..... . Kalaupun harus mengeluh.Andai ditakdirkan tiada cinta daripada adam untukmu....Awasilah auratmu. Oleh itu Hawa..Cintailah keluargamu kerana kau tak akan jumpa cinta yang bahagia selain daripada cinta keluarga.Kuatkanlah pendirianmu. Jika kita berpikir lebih jernih. tegar menjalani masa-masa sulit.. wanita mulia yang namanya harum sepanjang zaman. ia tidak bermanja-manja. Muslimah memang harus santun... Ia adalah wanita lembut.. justru menguatkan sang suami.... saat suami dalam kegundahan.. aturan dalam menutup aurat yang Allah perintahkan dalam surat Al Ahzab 59 dan surat An Nur 31 telah melindungi wanita dari perlakuan tidak senonoh dari laki-laki zalim. juga menguatkan identitas Muslimah adalah wanita-wanita yang sangat tinggi kemuliaannya di balik hijab syar¶inya.. Hawa.Cintailah kedua ibubapamu kerana engkau akan perolehi keredhaan ALLAH.. Telah sampai sebuah berita kepada penulis tentang Muslimah yang frustasi dan kecewa berat di sebabkan masalah hati... Jagalah pandanganmu. Cintailah ALLAH dikala susah dan senang kerana kau akan perolehi cinta dari insan yang juga menyintai ALLAH.

bergembiralah wahai putra pamanku dan teguhkanlah hatimu. Sesungguhnya engkau telah menyambung silaturahmi. Kalau saja aku masih mendapatkan masa itu.maka tidakkah kamu memahaminya?´ (QS al An¶am: 32) Duhai ukhti. Muslimah.Qudus.´ Bahkan ketika melihat kedatangan Nabi sekonyong-konyong Waraqah berkata.´ Kemudian Waraqah mendekati Nabi dan mencium ubun-ubunnya.Jibril datang dengan membawa wahyu. Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya sungguh aku berharap agar engkau menjadi Nabi bagi umat ini.laki-laki yang keji untuk wanita yang keji. selimutilah aku. Maka tiada ucapan yangg keluar dari mulutnya selain perkataan Qudus. ³Tiada lain kehidupan dunia ini melainkan main-main dan senda gurau belaka.´ Maka. Sekilas tentang pribadi Ibunda Khadijah cukup sebagai teladan buat para Muslimah masa kini. ³Selimutilah aku. memuliakan tamu dan menolong para pelaku kebenaran. apalagi yang harus kita keluhkan? Jika hanya karena patah hati. Demi Allah Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Bukan wanita yang mengajakmu celaka dengan menonjolkan hiasan dunia belak. Teladanmu bukanlah artis yang terkenal karena kecantikannya namun keropos akhlaknya. ³Wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Teladanmu bukan pula tokoh yang menonjol karena kecerdasan otaknya tetapi miskin iman. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan beliau berkata. tiada seorang pun yang membawa sebagaimana yang engkau bawa melainkan pasti ada yg menentangnya. Dan sungguh kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang bertakwa. perempuan mulia di samping Rasulullah itulah teladanmu yang sesungguhnya. namun . Jika karena jodoh tak kunjung tiba. Dan sang suami pulang berseru. Ibunda Khadijah dengan cerdas menghibur beliau. Pasti mereka akan mendustakan dirimu menyakiti dirimu mengusir dirimu dan akan memerangimu. ³Betul. ³Allah akan menjaga kita wahai Abu Qasim. Bukan waktunya lagi hanyut pada kemudahan zaman. Bukan itu wahai ukhti ku.´ kata Waraqah yang meninggal tak lama setelah peristiwa pertemuan itu. ingatlah janji-janji-Nya. memikul beban orang yang memerlukan. Namun hal itu belum cukup bagi seorang istri yg cerdas dan bijaksana.´ Tentramlah hati Rasulullah berkat dukungan ini dan kembalilah ketenangan beliau karena motivasi pembenaran dari sang istri. ³Apakah mereka akan mengusirku?´ Tanya Rasulullah. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik pula«.´ (QS An Nur: 26) Jika masalah dunia yang kau keluhkan. Ibunda Khadijah menemui putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal lalu menceritakan kejadian demi kejadian. Seandainya aku masih menemui hari itu sungguh aku akan menolong dien Allah. ³Demi yang jiwaku ada ditangan-Nya Sesungguhnya engkau adalah seorang Nabi bagi umat ini.renungi ayatayat-Nya. kalau saja aku masih hidup. salami ayat-ayat cinta-Nya. ³Demi yang jiwa Waraqah ada ditangan-Nya jika apa yang engkau ceritakan kepadaku benar maka sungguh telah datang kepadanya Namus Al-Kubra sebagaimana yangg telah datang kepada Musa dan Isa dan Nuh alaihi sallam secara langsung. hingga melupakan sang teladan yang sebenarnya.

Satu bukti bahwa pacaran melemahkan mental. zina anggota DPR bisa dijadikan contoh. Berbeda lagi dengan dua orang yang dimabuk cinta. atau perselingkuhan presiden terdahulu dengan istri orang. permainannya menyebabkan hati menjadi sakit bahkan tidak sedikit yang hatinya mati dibuatnya. Kasus petinggi negara Indonesia. masa sayank tega sih liat aku ngerjain tugas sendirian?" tragis. ketika suatu pekerjaan dihadapi. dia memiliki satu orang pekerja. wahai para Muslimah yang sekuat baja. dan masih banyak lagi. dengan tekad yang bulat dia mampu mengerjakan suatu pekerjaan dengan sendirinya. Ketika dia masih berstatus single. KONON.. Dengan satu orang pekerja yang dia miliki. Jika PACARAN Sudah Menjadi Candu. sangatlah tidak masuk akal dan tidak bisa dibenarkan. dia hanya berkata "yank. Atas nama cinta! Yah. seperti ada sesuatu yang kurang. kita akan bertemu di surge.keropos iman dan agama di dadanya. pemain game atau pembolos ketika sekolah akan bertekuk lutut ketika sang kekasih memintanya untuk menghentikan kebiasaan buruknya. Juga ketika seharusnya remaja dengan jiwa mudanya mampu berkreasi dan memberikan gebrakan besar dalam kehidupan ini. pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. merelakan rupiah demi rupiahnya untuk sebuah candle light dinner. Ketika hati tidak berfungsi sebagai pengontrol akhlak.. menurunkan produktivitas dan mengacaukan agenda. Atas nama cinta dia dibuatnya tidak berkutik. dia mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih maju. seperti yang di konon kan di atas. namun 10 atau bahkan lebih. Pada hakikatnya pacaran hanyalah memindahkan seseorang dari satu lubang ke lubang yang lain. Kemudian dia menuturkan. Hasil yang didapat bukan sekedar 8 power. Namun. hanya satu hal yang dapat mengubah kejiwaan remaja atau pemuda yang sedang bergejolak. Pacaran adalah sebuah aktivitas yang menyiksa batin dan mempermainkan hati. aktivitas dilakukan dengan tanpa ada semangat. Seorang pecandu rokok. Mari mencoba melihat realita. apalagi ketika 'putus'. jika satu orang pekerja memiliki power bernilai 4. Sebuah analogi yang logis. Dan juga menyeret orang yang selamat ke sebuah lubang yang dimurkai Allah. Berapa banyak mahasiswa yang rajin. Kerja sama membuat mereka dapat bekerja lebih bagus. Hampa dunia terasa. usaha yang dia rintis semakin bertambah dan dia mengambil satu orang lagi sebagai pekerja. Insya Allah. Sehari tidak bertemu pacar.. Suatu alasan yang telah menjamur. Dan yang gemar menabung. Namun ketika ada satu orang yang dianggapnya sebagai 'pacar'. dan tidak . banyak kejahatan yang ditimbulkan. itulah alasannya.. Semakin hari. ketika ditambah satu orang yang juga memiliki power bernilai 4. Ketika seorang majikan sebuah toko. rela mengorbankan waktu belajarnya untuk pacaran. Menandakan bahwa pacaran menjadikan hari-hari penuh dengan rasa was-was.

Ini merupakan fitrah (insting) yang diberikan oleh Allah kepada manusia. (QS. perak. an-Nur: 31) 2. anak-anak. kemudian berciuman dan akhirnya banyak yang sampai pada zina. binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Tidak berdua-duaan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Janganlah seorang laki-laki berdua-duaan (kholwat) dengan wanita kecuali bersama mahromnya. Karena hanya ada dua pilihan dalam hidup. Semoga Allah memberikan jalan terbaik untuk dapat kita tempuh dengan penuh kelapangan. Pacaran itu candu. Bukhari & Muslim) . ketika seseorang beranjak dewasa. Berawal dengan merokok menjadikan kebiasaan buruk lain muncul. dengan konsekuensi masingmasing tentunya. harta yang banyak dari jenis emas. Bahagia. (QS. atau binasa. muncullah benih di dalam jiwa untuk mencintai lawan jenisnya. Itulah kesenagan hidup di dunia.memberikan ketenangan. Rayuan Setan Dalam Pacaran Para pembaca yang budiman. Pacaran itu candu! Berawal dengan sekedar chatting. bagaikan meminum air laut. Sebagaimana surga dan neraka yang bebas kita pilih. Ali Imran: 14) Adab Bergaul Antara Lawan Jenis Islam adalah agama yang sempurna. Pacaran itu bak pecandu rokok. (QS. Allah juga berfirman yang artinya: Dan katakalah kepada wanita beriman: Hendaklah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Allah ta ala berfirman yang artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap perkara yang dinginkannya berupa wanita-wanita. Masih banyak efek samping yang dapat ditimbulkan dari pacaran. bagaimana pergaulan antara lawan jenis. an-Nur: 30).(HR. Dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik. kuda pilihan. Na'udzubillah min dzalik. di setiap tegukan memberikan rasa haus yang semakin bertambah. lalu bergandengan tangan. Menundukkan pandangan terhadap lawan jenis Allah berfirman yang artinya: Katakanlah kepada laki-laki beriman: Hendahlah mereka menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Melakukan atau menjauhinya adalah sebuah pilihan. di dalamnya diatur seluk-beluk kehidupan manusia. Di antara adab bergaul antara lawan jenis sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita adalah: 1.

Hal ini karena menyentuh lawan jenis yang bukan mahromnya merupakan salah satu perkara yang diharamkan di dalam Islam. yang pasti akan mengenainya. Iblis berkata: Demi kekuasaan-Mu. luapan cinta yang bergolak dalam hati manusia pun menjadi tidak terkontrol lagi. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Seandainya kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi. Akan tetapi yang perlu kita ingat. setan berhasil menjerat para remaja dalam ikatan maut yang dikenal dengan pacaran . Zina mata adalah dengan memandang. (HR. (QS. Kalaulah kita ibaratkan zina adalah sebuah ruangan yang memiliki banyak pintu yang berlapis-lapis. al-Isra :32). tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita sama sekali meskipun saat membaiat (janji setia kepada pemimpin). Akhirnya. sesugguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Setan pun bergembira atas keberhasilan usahanya. Iblis. maka orang yang berpacaran adalah orang yang telah memiliki semua kuncinya. Termasuk di antara media yang digunakan Iblis untuk menyesatkan manusia adalah wanita. (HR.3. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya Allah menetapkan untuk anak adam bagiannya dari zina. Tidak menyentuh lawan jenis Di dalam sebuah hadits. bahwasanya Iblis telah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan semua manusia. sedangkan jiwa berkeinginan dan berangan-angan. aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bukhari). Waktu tidaklah bisa dirayu untuk bisa kembali sehingga dirinya menjadi sosok yang masih suci dan belum ternodai. Allah telah mengharamkan berbagai aktifitas yang dapat mengantarkan ke dalam perzinaan. (itu) masih lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Shaad: 82). (QS. Kapan saja ia bisa masuk. Aisyah radhiyallahu anha berkata: Demi Allah. Sebagaimana Allah berfirman yang artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sang Penyesat Ulung Tentunya akan sulit bagi Iblis dan bala tentaranya untuk menggelincirkan sebagian orang sampai terjatuh ke dalam jurang pacaran gaya cipika-cipiki atau yang semodel dengan itu. zina lisan adalah dengan berbicara. Bukhari & Muslim). Bukankah saat berpacaran ia tidak lepas dari zina mata dengan bebas memandang? Bukankah dengan pacaran ia sering melembut-lembutkan suara di hadapan pacarnya? Bukankah orang yang berpacaran senantiasa memikirkan dan membayangkan keadaan pacarnya? Maka farjinya pun akan segera mengikutinya. Thabrani dengan sanad hasan) Salah Kaprah Dalam Bercinta Tatkala adab-adab bergaul antara lawan jenis mulai pudar. . Akhirnya penyesalan tinggallah penyesalan. (HR.

Saat orang lain membuat ibunya bangga Memberi limpahkan materi dan harta Mengukir prestasi setinggi angkasa Namun kumasih lemah tak berdaya Tak kuasa memberimu permata Belum bisa membuatmu bahagia Senantiasa sujudku berlinang air mata Mengemis agar Allah memberimu kebaikan. Duhai Ibu. (muslim. Ringkasnya sms-an dengan lawan jenis. Namun nalurimu teramat peka Saat aku lelah mengeluh Diri letih bersimbah peluh Mengejar mimpi yang menjauh Engkau ada dengan mata yang teduh Memotivasi agar imanku tidak runtuh Meski diri ini kerap nakal bersikap acuh Namun kasih sayang di hatimu tetap utuh.id) Puisi untukmu. Aku khilaf melupakan sejarah Enggan memetik ibrah dari kisah Al-Qomah Duhai ibu. Saat jiwaku terkulai dalam luka Merintih atas segala duka dan lara Menjerit merasakan kepedihan raga Meringis pilu di atas pusara bencana Engkau hadir menghibur membawa ceria Yang kau taburkan dengan sukacita Walaupun lisan ini tiada meminta. bukan saudara dan bukan karena kebutuhan mendesak adalah haram dengan beberapa alasan: (a) ini adalah semi berdua-duaan. mungkin cukuplah bagi Iblis untuk bisa tertawa dengan membuat mereka berpacaran lewat telepon. SMS atau yang lainnya.Kalaulah Iblis tidak berhasil merusak agama seseorang dengan menjerumuskan mereka ke dalam gaya pacaran cipika-cipiki. Aku sungguh malu Kepada Ilahi juga terhadapmu Selama ini ku kerap durhaka padamu Tak pernah menyisihkan waktu di sisimu Untuk berbakti dan menghibur hari-harimu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua uantuk menjalankan perintah-Nya serta menjauhi larangan-Nya. Terimalah maaf anakmu Izinkan mencium tanganmu Ku ingin menemani hari-harimu Engkau wanita teragung dalam hidupku Namamu abadi dalam palung sanubariku . Wanita Teragung dalam Hidupku Saat ku tertatih dalam kelemahan Engkau ada dengan segala kesabaran Mengajariku makna selaksa ketabahan Menuntunku tuk melangkah tak tergoyahkan Kau ingin ku selalu tegar dan teguh berjalan Hingga kumampu bangkit dari keterpurukan Kau tuntun aku dengan setulus bimbingan Senyum ceriahmu selalu tersuguhkan. Yang cukup menyedihkan. terkadang gaya pacaran seperti ini dibungkus dengan agama seperti dengan pura-pura bertanya tentang masalah agama kepada lawan jenisnya. dan (c) ini adalah jalan menuju perkara yang haram. Maafkan aku bunda. (b) buang-buang pulsa.or. miss called atau SMS pacarnya untuk bangun shalat tahajud dan lain-lain.

lindungi ibu dari segala mara bahaya Bebaskanlah dia dari gundah gulana di qalbu Lindungi dia dengan kasih dan rahmat-Mu Jauhkanlah dia dari siksa api neraka-Mu Mudahkan dia dalam meniti shirot-Mu Naungilah dia dengan maghfirah-Mu Ridhailah setiap jengkal langkahnya. .Tak akan pupus hingga nyawa tinggalkan ragaku Ya Allah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful