P. 1
BAB 1 - PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

BAB 1 - PENGENALAN KEPADA PERAKAUNAN

|Views: 484|Likes:
Published by ayujanah

More info:

Published by: ayujanah on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2012

pdf

text

original

OBJEKTIF
Memahami maksud perakaunan secara umum dan perbezaannya dengan simpan kira serta sedikit latar belakang sejarah kewujudan bidang perakaunan. Mengenalpasti pengguna dalaman dan pengguna luaran maklumat perakaunan. Mengetahui cabang perakaunan. Mengetahui jenis-jenis penyata kewangan. jenisMengenalpasti entiti dan aktiviti perniagaan.

1.1 Definisi Perakaunan Perakaunan merupakan satu proses Mengenalpasti Merekod dan mengkelas Meringkas Melapor Mentafsir .

1.menilai keputusan pengurusan yang lepas. .2 Pengguna Maklumat Perakaunan Pengguna Dalaman Pihak Pengurusan . .membuat keputusan untuk masa depan.

untuk tentukan jumlah cukai yang perlu dibayar ikut keuntungan perniagaan.   Pengguna Luaran Pelabur Sedia Ada . Pihak Bank / Pemiutang . . Lembaga Hasil Dalam Negeri .jumlah dividen yang diterima . .nilai kebolehan perniagaan untuk bayar balik hutang serta faedah atas pinjaman.ketahui sumber kewangan perniagaan.ketahui nilai modal yang dilaburkan. Bakal Pelabur .untuk lihat prestasi perniagaan sebelum membuat keputusan.

 Simpankira Sebahagian daripada perakaunan. menganalisis dan mengkomunikasi maklumatmaklumatmaklumat dari peristiwa ekonomi. dimana ia merupakan proses merekod. . mengelas. mengelas dan meringkas urusniaga dalam nilai wang kepada bentuk penyata kewangan.3 Perbezaan antara Perakaunan dan Simpankira Perakaunan Adalah proses merekod.1. meringkas.

  Perakaunan Pengurusan Pengguna dalaman Laporan adalah secara terperinci berkenaan jabatan. bahagian atau cawangan.4 Cabang Perakaunan   Perakaunan Kewangan Pengguna dalaman dan luaran Laporan ringkas berkenaan dengan firma secara keseluruhan Mengikut standard perakaunan. . Contoh laporan adalah belanjawan dan laporan prestasi.1.

5 Jenis-jenis Milikan JenisPerniagaan Pemilikan Tunggal Dimiliki oleh seorang individu Bersaiz kecil dari segi modal dan operasinya Liabiliti tidak terhad kerana pemilik menanggung semua hutang Perkongsian Mengikut Akta Perkongsian 1966 Mempunyai potensi untuk berkembang dengan mudah Liabiliti tidak terhad dimana pekongsi secara peribadi menanggung semua hutang perkongsian Syarikat Pendaftaran dibuat dengan CCM (Companies Commission of Malaysia) mengikut Akta Syarikat 1965. Liabiliti Terhad dimana pemegang saham tidak menanggung beban hutang syarikat.1. . Terbahagi kepada Syarikat Sendirian Berhad dan Syarikat Awam Berhad. Berpotensi untuk berkemabang kerana saham diterbitkan untuk mendapatkan dana tambahan.

1. Pembarangan Runcit dan Pemborong Perkilangan Kilang Johnson & Johnson. Kilang Nestle . firma guaman dan firma akauntan.6 Jenis-jenis Aktiviti JenisPerniagaan Perkhidmatan Klinik swasta.

7.7.1.1 Penyata Pendapatan 1.7.2 Penyata Ekuiti Pemilik 1.7 Jenis-jenis Penyata JenisKewangan 1.4 Penyata Aliran Tunai .7.3 Kunci Kira-kira Kira1.

Tujuan: Untuk melaporkan kejayaan atau keberuntungan dalam operasi perniagaan syarikat atau firma dalam satu-satu satutempoh perakaunan.7.1. .1 Penyata Pendapatan ItemItem-item yang dimasukkan ialah hasil atau pendapatan kepada perniagaan dan perbelanjaan yang terlibat untuk mendapatkan hasil berkenaan.

760 Jumlah ekuiti pemilik 76.7.000 Pendapatan Tertahan 36. Contoh: Penyata Ekuiti Pemilik Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Ekuiti Pemilik: Modal Saham 40.2 Penyata Ekuiti Pemilik Untuk mengetahui jumlah ekuiti yang dimiliki oleh sesuatu perniagaan.1.760 .

. Didalamnya disenaraikan baki-baki aset.3 Kunci Kira-kira KiraDisediakan untuk melihat kedudukan kewangan sesuatu perniagaan pada satusatusatu tarikh. bakiliabiliti dan ekuiti pemilik.7.1.

pembayaran tunai dan perubahan dalam tunai hasil daripada aktiviti-aktiviti operasi.4 Penyata Aliran Tunai Melaporkan penerimaan tunai.7. . aktivitipelaburan dan pembiayaan sesuatu organisasi untuk suatu tempoh mengikut format tertentu yang boleh menyelaraskan baki awal dan akhir tunai.1.

Penyata Aliran Tunai Bagi Tahun Berakhir 30 Jun 2006 Aliran Tunai dari Aktiviti Operasi: Tunai diterima untuk hasil Tunai dibayar untuk belanja Aliran Tunai dari Aktiviti Pelaburan: Belian aset Jualan aset Aliran Tunai dari Aktiviti Pembiayaan: Terbitan saham Bayaran dividen Pertambahan dalam Tunai Bersih Baki Tunai Awal Baki Tunai Akhir xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx .

8.2 Institut Akauntan Malaysia (MIA) 1.1.8.3 Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (MICPA) .1 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB) 1.8 Badan-badan Perakaunan Malaysia 1.8.

menyediakan dan meluluskan dana untuk pembiayaan operasi.1. Tujuannya untuk memastikan kualiti dan penguatkuasaan standard-standard perakaunan. . mengawasi operasi MASB. standardMempunyai satu badan penasihat yang dikenali sebagai Financial Reporting Foundation (FRF) yang berperanan sebagai penasihat perkara pelaporan kewangan.8.1 Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB)  Dibentuk sebagai sebuah badan autoriti untuk membangunkan dan menerbitkan standard perakaunan bagi Malaysia.

Diberikan kuasa mutlak dalam pengiktirafan kelulusan untuk 10 buah badan perakaunan luar negara dan satu badan perakaunan tempatan (MICPA) serta kesemua ijazah perakaunan dari IPTA. Menjadi badan untuk mengawal selia para akauntan supaya mematuhi peraturan dan etika profesion perakaunan.8. sebaik sahaja Akta Akauntan 1967 dikuatkuasakan.1.2 Institut Akauntan Malaysia (MIA)  Ditubuhkan pada 1967. .

pembangunan dan pengumuman berkaitan dengan perakaunan. pengauditan dan standard-standard standardpelaporan sejak tahun 2002.1.3 INSTITUT AKAUNTAN BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA)  Ditubuhkan pada 1958. Bertanggungjawab melatih akauntanakauntanakauntan bertauliah. .8. Terlibat secara aktif dalam penyelidikan.

SOALAN:  Objektif laporan penyata kewangan adalah menghubungkan maklumat perakaunan kepada penggunan. . Terangkan mengapa setiap satu daripada pengguna tersebut memerlukan maklumat kewangan sesebuah perniagaan. Nyatakan tiga (3) pengguna maklumat perakaunan. Anda dikehendaki kenalpasti dua kumpulan pengguna dan terangkan bagaimana maklumat perakaunan berguna kepada mereka.

Berikan 4 fungsi MIA. .  Nyatakan tiga ciri bagi setiap jenis pemilikan perniagaan Berikan tiga perbezaan di antara perkongsian dengan syarikat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->