KURIKULUM STADARD SEKOLAH RENDAH BAHASA CINA TAHUN 1

‡ ‡ ‡ ‡

1983 ± Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 1993 ± Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) 2003 ± (Semakan) 2011 ± KURIKULUM STADARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)

1

5 3 2 1 1 2 . KOMPONEN BILANGAN WAKTU /MINGGU 1 2 3 4 5 Mengenali Aksara dan Membaca Mendengar dan Bertutur Menulis Pengetahuan Asas Tatabahasa Seni Bahasa Modul p & p disediakan oleh BPK.5 KOMPONEN PENTING BIL.

SEBUTAN DAN MAKSUD sesuatu aksara. ‡ Standard Tahun 1 ± mengenali 560 aksara ( menulis 275 aksara ) ‡ Standard Tahun 2 ± mengenali 500 aksara Mengenali aksara bermakna mengenali BENTUK.1. MENGENALI AKSARA DAN MEMBACA ( 5 Waktu) ‡ KONSEP BARU: mengenali bilangan aksara dengan sebanyak yg. kurangkan menulis. 3 . mampu.

‡ Jika murid dapat mengenali 2400 aksara.Setalah mempelajari 2 tahun. Mengikut kajian: ‡ Jika murid dapat mengenali 1000 aksara. pemahaman teks 90%. pemahaman teks 99%. dengan mengenali 1060 aksara. 4 . murid berupaya menjalankan aktiviti membaca (boleh mengamalkan teknik ³menjangkau halangan´). KSSR : Tahun 1 ± 6. murid mengenali 2500 aksara.

menguasai kemahiran mendengar kemudian memberi respon yang bersesuaian ‡ Keupayaan mendengar memberi kesan positif kepada keupayaan bertutor.2. MENDENGAR DAN BERTUTOR (3 waktu) ‡ Mendengar merupakan input ‡ Melatih murid mendengar dengan teliti. 5 .

Menulis apa yang disebut melalui mulut. 6 . Tulis perkara yang sebenar. Tulis perasaan. ‡ Murid tidak digalakkan membuat ayat.3. MENULIS (2 waktu) ‡ Aktiviti bertutor diikuti dengan aktiviti menulis. ‡ Guru wajib menyediakan kad-board berpetak empat untuk mengajar cara menulis dengan kedudukan urutan yang betul supaya tulisan Cina lebih kemas dan cantik. Tulis apa yang difikir.

Setiap kelas disyorkan mewujudkan sudut membaca dengan buku bacaan. . ‡ Murid yang cepat menyiapkan kerja/tulisan digalakkan membaca. MENULIS (2 waktu)-sambungan ‡ Guru tidak digalakkan menggunakan aktiviti menulis untuk ³mendiamkan´ murid. Setiap hari menulis 2-3 aksara. Satu aksara dicadangkan menulis 2-3 kali sahaja.3.

‡ Tidak dibenarkan mengajar tatabahasa secara berasingan/waktu yang tertentu. ‡ PAT lebih kepada penggunaan/aplikasi daripada teori. Pengetahuan Asas Tatabahasa (PAT) (1 waktu) ‡ Diterapkan semasa P & P mendengar.membaca dan menulis.bertutor.4. 8 .

5. ‡ Murid menggunakan sumber yang diberikan. Seni Bahasa (1 waktu) ‡ Menjadikan p & p bahasa lebih menarik dan menyeronokkan. bereksperimen. praktis.mencuba serta merealisasikan. dengan pengetahuan dan kaedah sedia ada. mengkayakan perasaan. melaksanakan pelbagai aktiviti. mengalami keriangan belajar.penyelesaian masalah seterusnya membina keyakinan diri 9 . ‡ Tujuan aktiviti Seni Bahasa ± pengumpulan pengetahuan.membaca. menjadikan isi pembelajaran perkara kehidupan seharian ‡ Belajar melalui cara menjalankan aktiviti.berfikir.mengcungkir keindahan bahasa.

menulis=80 10 .BAHASA CINA SEKOLAH KEBANGSAAN (BCSK) ‡ 2007 ± 2010 = 5 waktu seminggu di luar waktu persekolahan ‡ KSSR 2011 = 3 waktu dalam waktu persekolahan? ‡ Guru terlatih dibekalkan ‡ 5 komponen sama dengan KSSR SJKC ‡ Mengenali aksara = 204.

TERIMA KASIH 11 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful