Faedah-faedah Menyertai Unit Beruniform di Sekolah

³Berilah aku seratus orang tua, aku hanya mampu menggoncang perahu yang tertangkup, sebaliknya berilah aku sepuluh orang pemuda, aku pasti mampu menggoncangkan dunia´. Kata-kata tersebut diungkapkan oleh mantan Perdana Menteri Indonesia, Soekarno. Berdasarkan ungkapan berpuitis tersebut dapat dirangkumkan bahawa µpemuda harapan bangsa, pemudi tiang agama¶. Jika kita perhatikan daripada pelbagai sudut , ekoran daripada ledakan dunia dan bahang kemodenan, modal insan iaitu remaja sering terdedah dengan pelbagai gejala negativ. Ramai beranggapan bahawa remaja yang terlibat dengan gejala sosial dan kurang sihat ini berpokok pangkal daripada keadaan dunia hari ini. Remaja dikatakan mengalami sedikit µkejutan budaya¶. Hal ini jika didiamkan akan menjadi api dalam sekam terhadap negara. Oleh hal yang demikian kerajaan telah mengambil langkah drastik dengan mewujudkan badan-badan beruniform di sekolah. Kewujudan badan-badan beruniform ini merupakan langkah awal yang bijak, yang telah diambil sesuai dengan ungkapan Muhammad Abduh, ³bagi menyelesaikan segala kemusykilan, selidikilah puncanya dan bertindaklah semaksima mungkin´. Terdapat pelbagai faedah yang boleh diperolehi remaja jika mereka melibatkan diri dengan aktiviti badan beruniform. Umpama serampang dua mata, kerajaan memperkenalkan badan beruniform ini bagi mengurangkan isu gejala sosial dan juga memenuhi sukatan aktiviti di sekolah. Banyak faedah yang boleh diperoleh remaja apabila menyertai badan beruniforn. Antaranya ialah kita dapat membina ketahanan mental dan fizikal badan beruniform seperti Kadet Remaja Sekolah, kadet Polis dan Persatuan Puteri Islam sering melakukan aktiviti perkhemahan di hutan atau tempat-tempat rekriasi. Perkhemahan tersebut diisi dengan pelbagai aktiviti yang mencabar minda dan menguji kesabaran.Contohnya, µflying fox¶. Aktiviti tersebut memerlukan kita mempunyai rasa berani yang menebal dalam diri. Keyakinan yang tinggi apabila melakukan aktiviti yang sihat tersebut pasti dapat memberikan kepuasan yang sangat megujakan. Selain itu, aktiviti tersebut turut memerlukan kita untuk mempamerkan riak-riak keseronokan. Justeru, apabila kita melibatkan diri dalm aktiviti beruniform kita bukan sahaja berupaya membina ketahanan mental dan fizikal bahkan kita dapat menghindarkan diri daripada gejala sosial yang kurang sihat dan tidak bermoral. Bagai aur dengan tebing, peribahasa tersebut amat sesuai sekali untuk mengumpamakan kelebihan dan faedah yang dapat diperoleh daripada aktiviti badan beruniform. Hal ni demikian kerana, secara umum dan dasarnya, tujuan penubuhan unit beruniform adalah untuk melahirkan remaja yang memiliki semangat kerjasama dan berdisiplin. Sebagai contoh, apabila kita menyertai ekspedisi dan pekhemahan unit beruniform kita perlu bersama-sama menggembleng tenaga dan mencurahkan keringat daripada tulang empat kerat kita untuk mendirikan khemah dan melibatkan diri dalam aktiviti badan beruniform. Seterusnya, kaedah yang boleh kita dapati daripada aktiviti badan beruniforn ialah kita dapat menambah jumlah kenalan. Biasanya perkhemahan unit beruniform dijalan kan di kawasan lapang atau hutan dan akan disertai oleh pelbagai sekolah. Nah, disitulah kita akan bertemu dengan pelbagai ragam manusia yang datang dari pelbagai pelosok tanah air. Malah, harapan Perdana Menteri Malaysia untuk mencapai µ1 Malaysia¶ dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hal ini demikian kerana peserta unit beruniform tersebut bukan sahaja datang dari pelbagai pelosok tanah air, malah mereka turut datang daripada kalangan individu yang berbeza agama, bangsa, bahasa pertuturan dan warna kulit. Malah, kita turut dapat mengetahui dan mempelajari cara hidup mereka yang pelbagai. Perpaduan kaum dapat dipertingkatkan dan menjadi utuh melalui aktiviti badan beruniform ini.umpama kata pepatah, sambil menyelam minum air.kita bukan sahaja memperoleh stu faedah, malah kita memperoleh pelbagai faedah daripada aktiviti ini Konklusinya sudah terang lagi bersuluh terdapat banyak faedah yang dapat diperoleh jika kita menyertai aktiviti beruniform kita bukan shaja dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan gejala sosial malah dapat m,embina jati diri yang mampan dan ampuh. Kewujudan badan beruniform ini patut dipuji kerana aktiviti ini merupakan usaha murni ke arah melahirkan modal insan yang berkredibiliti dan mantap dari segala aspek. Kita tidak mahu negara gah dengan kemodenan berkelas pertama tertapi masyarakat masih mengamalkan cara berfikir kelas ketiga lantaran ketempangan budaya. Oleh itu tranformasi dan anjakan paradigma penting bagi mengelakkan gejala kegiatan tidak bermoral terus menerajui persada dunia kini. Akhir kalam, sertailah badan beruniform untuk kepentingan bersama.

para pelajar boleh tampil menghulurkan bantuan. Persatuan Bulan Sabit Merah (PBSM) merupakan unit utama di sekolah yang bertindak menyebarkan wadah kesihatan kepada ahli-ahlinya dan umum. Perkara ini sangat berfaedah kerana sekiranya berlaku sebarang kecederaan ketika bergiat lasak. Akhirulkalam. memangkinkan: menyemarakkan/meningkatkan 7. Oleh yang demikian. dominan: pengaruh/kuasa 2. silabus: sukatan pendidikan 6. Langkah ini secara eksplisit menerangkan kokurikulum sebagai simbolikkepada tiket kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) berserta beberapa syarat kelayakan yang lain. kemenjadian: hasil yang positif . Di samping itu. Aktiviti tersebut memerlukan gemblengantenaga yang maksimum daripada ahli-ahli pasukan bagi menghasilkan formasi yang sedap mata memandang. institusi-institusi akademik di Malaysia mula mempromosikan badan-badan beruniform seperti Kadet Pertahanan Awam. Kadet Remaja Sekolah dan Persatuan Pengakap bagi menyusuri arus pendidikan negara. Oleh itu. Selain itu. banyak cabaran yang perlu ditongkah seraya mendambakan kekuatan luaran dan dalaman. para pelajar yang menyertai badan beruniform sering masyhur dengan ketepatan masa dan nilai disiplin yang tinggi. gemblengan: paduan/kerjasama 8. formula ketahanan diri tersebut juga boleh diaplikasikan demi menghadapai rintangan pada masa hadapan. Elakkan daripada tertumpu kepada aset kurikulum sahaja. Jika semangat bersinergi tidak dipahat dalam diri pelajar. 'night-walk' dan 'jungle-trekking' merupakan kaedah awal bagi membuka kotak penerimaan pelajar terhadap kepentingan hal ini kepada diri mereka. tindakan ini dilihat sangat efektif demi memansuhkan kedaifan akal pelajar tentang ilmu kesihatan. simbolik: sebagai simbol/perlambangan 4. sikap bertanggungjawab dan prihatin juga tidak akan wujud. wadah: medium/medan 10. SINONIM 1. Bahkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui penglibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti yang mendesak ketepatan masa yang tinggi seperti kawad kaki.Kementerian Pelajaran Malaysia baru sahaja meningkatkan dominan kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan nasional. penyertaan pelajar dalam unit beruniform berpotensi memangkinkan semangat kerjasama dan pembentukan disiplin mereka. Akhirulkalam: kesimpulannya. ditongkah: ditempuhi 5. konklusinya 11. Maka. para pelajar juga akan diasuh tentang ilmu asas kecemasan. Para pelajar perlu sedar bahawa roda zaman sedang berputar justeru mereka harus mengikuti perkembangan sistem pendidikan untuk faedah diri sendiri. Hal ini sangat penting kerana meningkat usia remaja. Faedah-faedah yang boleh didapati apabila para pelajar menyertai badan beruniform antara lain adalah memapankan ketahanan mental dan fizikal diri. semua pelajar wajib menyertai kegiatan kokurikulum bagi menjamin kemenjadian masa depan. Oleh itu. aktiviti-aktiviti lasak yang sudah termaktub dalam silabus badan beruniform seperti 'flyingfox'. eksplisit: dinyatakan secara terang-terangan 3. masyhur: terkenal 9. Sebagai misalan.