LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K

Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan

:Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas : Februari ± November 2010 : Sebelum memulakan dan menamatkan P&P murid-murid bergotong-royong membersihkan dan menceriakan kelas masingmasing.

Hasil 1. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( )

2. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

3. Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah menyediakan perabut yang mencukupi di dalam kelas untuk kegunaan murid pagi dan petang

Disediakan oleh:

Disahkan oleh,

__________________________ (Cik Nurul Fahida Bt Mohd Arif) Setiausaha 3K

________________________ ( Pn. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K

No Keluaran 01

Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009

No Pindaan 00

Tarikh Pindaan 00

Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009

Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Hasil 1. Murid-murid juga diberikan sedikit taklimat ringkas bagaimana menghadapi kebakaran. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. __________________________ (Cik Nurul Fahida Bt Mohd Arif) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Latihan Kebakaran : Mac dan Julai 2010 : Murid-murid dikumpulkan di padang untuk melihat demonstrasi latihan kebakaran yang dijalankan oleh guru-guru SK Pasir Gudang 4. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah bercadang melibatkan kakitangan bomba pada masa akan datang supaya murid-murid mendapat lebih pendedahan menghadapi situasi kebakaran Disediakan oleh: Disahkan oleh.

Disediakan oleh: Disahkan oleh. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah ingin memohon bantuan PIBG bagi menyumbangkan pokok-pokok bunga untuk ditanam di kawasan sekolah. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. __________________________ (Cik Nurul Fahida Bt Mohd Arif) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Gotong-royong : April 2010 :Warga SK Pasir Gudang 4 bekerjasama membersih dan memperindah kawasan sekolah agar suasana sekolah lebih kondusif Hasil 1.

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Gotong-royong Perdana : April 2010 :Warga SK Pasir Gudang 4 dan ibu bapa bekerjasama membersih. memperindah dan memperbaiki kawasan sekolah agar suasana sekolah lebih kondusif. Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah berharap agar lebih ramai ibu bapa melibatkan diri dan bersama-sama memeriahkan lagi gotong-royong perdana. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Disediakan oleh: Disahkan oleh. Hasil 1. __________________________ (Cik Nurul Fahida Bt Mohd Arif) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2.

3. Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah bercadang untuk menyediakan kawasan yang sesuai bagi menjalankan aktiviti yang sangat berguna ini kepada murid-murid. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) Tidak mempunyai kawasan yang sesuai untuk dijalankan penanaman pokok herba. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Hasil 1. __________________________ (Cik Nurul Fahida Bt Mohd Arif) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Dapat dilaksanakan Ya ( ) Tidak ( / ) 2.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Taman Herba : April 2010 :Menanam tumbuhan herba dan memberi pendedahan kepada murid-murid tentang kepentingannya. Disediakan oleh: Disahkan oleh.

Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Hasil 1. __________________________ ( Cik Noor Wahimah Bt Mahat ) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Disediakan oleh: Disahkan oleh. Murid-murid juga membuat senarai semak pemeriksaan nyamuk aedes di rumah mereka. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Cadangan untuk penambahbaikan Pihak sekolah bercadang mengadakan minggu Anti-Denggi dan menjalankan pelbagai program yang lebih menarik untuk memberi kesedaran kepada murid-murid tentang bahaya aedes.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Ceramah Kesihatan : Jun 2010 :Ceramah dan pameran tentang bahaya nyamuk aedes dijalankan oleh Kementerian Kesihatan.

Hasil 1. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Disediakan oleh: Disahkan oleh.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Pertandingan Mewarna : September 2010 :Menjalankan pertandingan mewarna poster Anti-dadah mengikut tahun iaitu tahun 1 hingga tahun 5. __________________________ (Cik Noor Wahimah Bt Mahat ) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Cadangan untuk penambahbaikan Menyediakan lebih banyak hadiah untuk menggalakkan dan menaikkan semangat murid-murid.

__________________________ (Cik Noor Wahimah Bt Mahat ) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Pemantauan Bulanan : Sepanjang Tahun 2010 :Mengadakan pertandingan kebersihan pada setiap minggu bagi memastikan murid-murid menjaga kebersihan kelas masingmasing Hasil 1. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Cadangan untuk penambahbaikan Memberi imbuhan atau penghargaan kepada kelas yang paling banyak memenangi pertandingan kebersihan yang diadakan pada setiap minggu. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Disediakan oleh: Disahkan oleh.

__________________________ (Cik Noor Wahimah Bt Mahat ) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Cadangan untuk penambahbaikan Memberi ceramah ringkas pada setiap perhimpunan pagi bagi memberi kesedaran kepada murid-murid tentang keselamatan diri.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Kempen Sekolah Selamat : Sepanjang Tahun 2010 :Murid-murid diberi peringatan tentang cara-cara menjaga keselamatan diri pada waktu pergi dan pulang dari sekolah. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Disediakan oleh: Disahkan oleh. Hasil 1. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 .

__________________________ (Cik Noor Wahimah Bt Mahat ) Setiausaha 3K ________________________ ( Pn. Hasil 1. Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( ) 2. Adibah Bt Sulaiman ) Penyelaras 3K No Keluaran 01 Tarikh Keluaran 06 JANUARI 2009 No Pindaan 00 Tarikh Pindaan 00 Tarikh Berkuatkuasa 28 APRIL 2009 . Disediakan oleh: Disahkan oleh.LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 3K Tajuk Program Tarikh Pelaksanaan Aktiviti yang dijalankan :Membaikpulih Papan Tanda Keselamatan : Sepanjang Tahun 2010 :Warga SK Pasir Gudang 4 bekerjasama membaikpulih semua papan tanda keselamatan dalam kawasan sekolah dan meletakkan papan tanda di kawasan yang sepatutnya. Ulasan ( Jika tidak dapat dilaksanakan ) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. Cadangan untuk penambahbaikan Memperbanyakkan lagi papan tanda keselamatan di dalam kawasan sekolah bagi memberi peringatan yang jelas kepada murid-murid.