PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BENGKEL

PENGENALAN Pengurusan dan pentadbiran bengkel perlu dititik beratkan terutamanya jika berada didalam bengkel kemahiran hidup yang dilengkapi dengan mesin-mesin serta alatan tangan yang berisiko berlakunya kemalangan. Justeru itu, pengurusan dan pentadbiran bengkel ini tidak boleh dipandang ringan agar objektif pembelajaran tercapai. Prinsip-prinsip pengurusan dan pentadbiran bengkel perlu diketahui oleh guru. Terdapat beberapa fasa yang perlu dilalui didalam proses mengurus dan mengendalikan bengkel. Antaranya kawalan guru yang mudah, selamat untuk semua peralatan, pencahayaan yang baik, keperluan psikologi, persekitaran yang selamat dan efisien.

Kawalan guru yang mudah

Efisien

Selamat untuk peralatan

Persekitaran yang selamat

Pencahayaan yang baik

Keperluan psikologi

. MESIN DAN BAHAN YANG PENTING DI DALAM BENGKEL y Reka bentuk bengkel yang dapat meminimumkan kemungkinan kehilangan atau kerosakan. system penyerapan bunyi yang baik dan peralatan yang selamat digunakan. susunan bengkel. MENGHASILKAN SEBUAH BENGKEL YANG EFISIEN y Dapat memaksimumkan produktiviti dan mengurangkan pembaziran tenaga dan masa. y Susunan alatan dan kelengkapan yang dapat membantu menjalani latihan. y Juga dapat melahirkan kesihatan mental yang baik dikalangan pelajar. system pengudaraan yang baik. Mempunyai kemudahan laluan yang cepat ke semua bahagian dalam bengkel. MEWUJUDKAN PENCAHAYAAN YANG BAIK KEPADA PENGGUNA BENGKEL y Pencahayaan yang mencukupi.MEMUDAHKAN KAWALAN GURU DI SEPANJANG MASA y Guru perlu mempunyai penglihatan yang baik. MEMENUHI KEPERLUAN PSIKOLOGI PELAJAR y Perlu dapat menghasilkan persekitaran yang mendorong pembentukan sikap yang baik. penggunaan warna . ruang dan semua faktor yang memberi kesan dari segi penglihatan kepada pengguna bengkel. y Dapat mendengar bunyi peralatan dan mesin yang sedang beroperasi. MEWUJUDKAN PERSEKITARAN YANG SELAMAT DAN SIHAT UNTUK BEKERJA y Kemudahan pencahayaan yang baik. y MEWUJUDKAN KEADAAN YANG SELAMAT KEPADA SEMUA ALATAN.

PROSES PENGURUSAN BENGKEL MENGIKUT FASA Fasa Pertama Mereka bentuk pelan lantai bengkel Fasa Kedua Merancang untuk jangka masa panjang Sediakan kemudahan asas Lakaran pelan Penyusunan ruang untuk peralatan utama Lukisan berskala menggunakan kertas graf Penyusunan perabot Membina model Kedudukan stor Melaksanakan perancangan Laluan keselamatan dan penggunaan warna .

alatan dan bahan Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan kondusif lagi selamat Menghasilkan produk yang lebih berkualiti Mengelakkan daripada berlakunya kemalangan Mengurangkan kos pengeluaran dan pembaziran Menjimatkan masa bekerja Boleh menjadikan kebanggaan guru kerana indah dipandang .TUJUAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN BENGKEL Menggelakkan pembaziran masa dan tenaga serta menjimatkan wang Mewujudkan keselamatan bengkel.