Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah

Oleh: Khairuddin Abdul Rahman Terdapat banyak kajian yang telah dikenal pasti bagaimana guru boleh mewujudkan komunikasi menjadi lebih berkesan di dalam mengurus proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Komunikasi yang berkesan amat diperlukan dalam menjayakan proses pengajaran dan pembalajaran. Ini adalah bertujan untuk mecapat objektif pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan bagi melahirkan pelajar sepertimana objektif yang hendak dicapai oleh guru. Objektif pengajaran dan pembelajaran termasuklah pelajar boleh mengetahui, memahami, dan mengamalkan sesuatu yang telah dipelajari dengan sebaiknya apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran dan utnuk masa hadapan. Diantara cara-cara amalan komunikasi yang boleh membantu guru-guru ikuti bagi mengurus bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti di bincangkan di bawah: 1) Praktikkan gaya kepimpinan demokratik. Guru mesti mempunyai gaya kepimpinan yang baik, tutur kata yang tegas atau penggunaan nada yang betul perlu digunakan pada situasi yang betul amat bertujuan untuk menarik minat dan perhatian pelajar dalam menerima maklumat yang hendak disampaikan, pakaiannya dan cara komunikasi gerak badan atau muka guru memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan penegasan yang menjelaskan data yang ingin disampaikan kepada murid supaya lebih mudah difahami dengan jelas. Melahirkan suasana gaya yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran agar murid seronok dan terus berminat dalam menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. 2) Galakkan penglibatan murid dengan mengelolakan aktiviti Aktiviti-aktiviti bilik darjah akan mewujudkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan muridmurid secara dua hala. Ini akan menjadikan penglibatan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran akan lebih aktif. 3) Gunakan kaedah berkumpulan sekiranya boleh dilakukan Kaedah berkumpulan adalah ditekankan dalam KBSR kerana interaksi murid dengan murid serta guru dapat diperkembangkan. Ia boleh melahirkan murid-murid mempunyai nilai bekerjasama dalam kumpulan, menghormati pandangan kawan-kawan dan mempunyai kemahiran berfikir sendiri dan boleh menyelesaikan masalah. 4) Banyak menggunakan teknik main peranan, lakunan, dan sesi buzz Teknik ini mewujudkan murid-murid mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran guru. Penglibatan aktif pelajar akan memberi kesan yang nyata dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5) Adakan sesi soal jawap dalam pengajaran Sesi soal jawap membantu murid-murid mengigati kembali apa yang telah dpelajarinya, malah juga meletakkan murid sentiasa memberi perhatian yang tinggi kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilakaukan oleh guru. 6) Menggunakan alat gantu mengajar yang berteknologi Menggunakan teknologi tinggi seperti computer, persembahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan powor point dan sebagainya lebih memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di minatai oleh murid-murid kerana ia melibatkan video, audio yang dapat menunjukkan sesuatu maklumat yang disampaikan lebih jelas dengan visualnya. 7) Iktiarkan penyertaan murid Interaksi murid adalah penting dalam pengajaran dam pembelajaran yang dilakukan oleh guru oleh itu guru mestilah berusaha mengiktiarkan penyertaan murid adalah aktif di dalam bilik darjah kerana usaha mengalakkan murid-murid aktif akan menanamkan minat pelajar dan pemerhatian yang lebih terhadap pelajarannya.

8) Adakan sesi kaunseling dengan murid bermasalah Murid-murid yang pendian dan pemalu. adalah tidak seharusnya guru menyindir murid. Guru seharusnya beriktiar membantu murid-murid seperti ini dan merujuk kepada guru kaunseling untuk diatasi permasalahan murid tersebut. Strategi pengajaran yang konvensyenal hendaklah digantikan dengan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid serta berorientasikan kepada penggunaan pelbagai sumber dan teknologi yang seiring dengan perkembangan teknologi negara kita. strategi pengajaran dan sebagainya. 9) Memberikan sikongan kepada murid yang mengemukakan pendapat Sekiranya murid mengeluarkan pendapat yang kurang baik seperti yang dikehendaki oleh guru. Malah pendapat yang diberi penghargaan menghasilkan minat pelajar lain untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Di sinilah pembelajaran koperatif memainkan . Diharapkan pelajar tersebut mengubah tingkahlaku dan boleh melibatkan secara aktif di dalam bilik darjah. Dalam proses ini. Perubahan dalam kurikulum memanglah dijangkakan akan berlaku seiring dengan peredaran masa. buku-buku teks. Posted by KhairuddinAR at 10:56 PM Labels: Bilik Darjah. Guru seharusnya juga menambah atau menjadikan pendapat murid tersebut sebagai contoh pendapat yang betul dan boleh diterima pakai atau mengolah pendapat murid tersebut itu menjadi lebih jitu jika penadapat tersebut kurang jelas atau samara-samar. yang tersingkir dan terasing akan menjejaskan interaksi di dalam bilik darjah. Sebaliknya guru hendaklah memperbetulkan pendapat tersebut atau menyokong pendapat tersebut menjadi lebih jelas untuk diterima pakai oleh murid-murid lain. mentertawakan kawan-kawan diatas jawapan yang kurang tepat dan sebagainya. Dalam pembelajaran. banyak perubahan yang berlaku misalnya yang terkini sekali iaitu pelaksanaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Pengenalan Pembangunan sistem pendidikan negara selepas merdeka adalah hasil daripada program kerajaan untuk melaksanakan pelbagai rancangan dan peraturan yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961. komunikasi PEMBELAJARAN KOPERATIF : PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK MASA KINI 1. Dengan ini interaksi murid-murid yang bermasalah dengan guru dan murid-murid lain akan bertambah baik. interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skima mental yang baru. Suasana ini akan memberanikan murid-murid mengeluarkan pendapat masing-masing kerana setiap pendapat yang dikeluarkan tidak terancam dengan kritikan dan tomahan guru dan kawan-kawan. 10) Murid-murid digalakkan memberi pujian kepada rakan-rakan mereka dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara sebaliknya seperti menyindir. Ini mengakibatkan perubahan dalam pelbagai perkara seperti paradigma guru.

kejayaan atau kegagalan yang diperolehi akan dikongsi bersama. Prinsip Asas Pembelajaran Koperatif Untuk memenuhi tujuan sebenar pembelajaran koperatif. Semua pelajar dalam suatu kumpulan berhak memberi pandangan atau saling bertukar ide dalam membuat penyelesaian masalah agar dapat difahami dan diterima oleh semua ahli kumpulan itu. Matlamat pembelajaran koperatif tidak akan tercapai jika penyelesaian suatu masalah hanya dilakukan oleh seorang palajar sahaja. Oleh itu. 2. kreatif. Melalui strategi pembelajaran sebegini.peranannya dalam memberi kebebasan kepada pelajar untuk berfikir secara analitis. peranan guru berubah dari sebagai pemberi maklumat kepada seorang fasilitator. Itulah yang perlu ditekankan kepada para guru di mana pembelajaran yang baik boleh berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara aktif. Dalam pembelajaran koperatif. pelajar akan mendapat galakan dan rangsangan daripada ahli-ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah matematik walaupun masalah itu sukar. Teknik-teknik dalam pembelajaran koperatif sangat sesuai diaplikasikan dalam kelas yang ada pelbagai kebolehan kerana ia memupukkan nilai murni dalam diri pelajar seperti saling menghargai. bertolak-ansur dan bertanggungjawab. semua ahli harus memahami dan menyedari peranan masing-masing. beberapa prinsip asas perlulah dipatuhi. menyokong. sabar. reflektif dan produktif. $ Saling Bergantungan Positif . 3. Oleh itu. Pengajaran yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran yang diingini. Apakah Pembelajaran Koperatif ? Pembelajaran koperatif membawa maksud belajar bersama-sama dalam satu kumpulan kecil yang mempunyai matlamat yang sama iaitu ke arah kejayaan. Kejayaan ahli-ahli kumpulan adalah saling bergantungan antara satu sama lain. kritis. Pelajar memiliki semangat bekerjasama untuk mencapai tahap pembelajaran yang maksimum bagi diri sendiri dan juga bagi setiap ahli kumpulannya. hormatmenghormati.

$ Tanggungjawab Individu Setiap pelajar dalam kumpulan adalah bertanggungjawab kepada pembelajarannya sendiri dan sumbangan kepada kumpulan. $ Kemahiran Sosial Ini perlu bagi melicinkan aktiviti-aktiviti proses pembelajaran dan juga kesediaan pelajar untuk menjadi ahli masyarakat yang boleh berkomunikasi. Di sini pelajar berpeluang untuk menyuarakan pendapat dan mendapat maklumbalas rakan ahli secara terus tanpa sekatan. Dengan berlakunya interaksi serentak ini. $ Interaksi Bersemuka Pelajar harus bekerja secara bersemuka untuk menyiapkan tugasan. Boleh dikatakan bahawa kemahiran sosial adalah sama penting dengan kemahiran teknikal untuk memperolehi kejayaan hidup pada zaman ini.Pelajar perlu saling bergantungan dalam menyiapkan tugasan yang mana ianya boleh tercapai melalui matlamat yang sama. semasa meraikan kejayaan dan ketika menjalankan 'post mortem' bagi hasil tugasan yang telah selesai. pemberian peranan kepada setiap ahli dan perkongsian bahan atau maklumat di kalangan ahlu kumpulan. Penilaian perlu dilakukan secara individu untuk menunjukkan individu itu melakukan pembelajaran walaupun berada dalam kumpulan iaitu tidak hanya mengharapkan sumbangan rakan ahli. Ini berbeza dengan cara tradisional di mana perbincangan dijalankan secara tersusun. $ Pemprosesan Kumpulan . Ini akan memastikan keaktifan setiap pelajar dalam proses pembelajaran. pembahagian kerja sama rata. $ Interaksi Serentak Setiap kumpulan boleh melakukan perbincangan pada masa yang sama iaitu secara serentak. $ Penglibatan Saksama Semua ahli kumpulan mesti melibatkan diri secara saksama dan menerima tugasan secara adil. penglibatan aktif pelajar dapat dipertingkatkan lagi.

Semua maklumat yang telah diperolehi akan dianalisis dengan cara terperinci untuk dipersembahkan dalam bentuk yang kreatif dan menarik.Setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran tamat. Di antaranya ialah : ¶ Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation) Setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk mendapatkan maklumat. membuat maklumbalas. Guru dan pelajar akan melihat sejauh mana kejayaan yang dicapai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Ini memerlukan pelajar mengenalpasti suatu topik yang disiasat. Jenis Pembelajaran Koperatif Terdapat beberapa jenis strategi yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif. Guru pula perlu menilai sejauh mana pengajarannya telah berjaya mencapai matlamat pembelajaran yang diingini. memfokus. Motif utama dalam Jigsaw ialah setiap pelajar dalam satu kumpulan akan menjadi pakar dalam topik tertentu dan bertanggungjawab memberi tunjuk ajar kepada rakan sekumpulan tentang apa yang telah mereka pelajari. pelajar perlu melakukan refleksi secara individu. merancang serta menjalankan penyiasatan. Strategi pembelajaran ini mengintegrasikan interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah melalui proses inkuiri akademik. Ahliahli dalam kumpulan pakar akan membincangkan sebahagian bahan akademik (yang telah disediakan oleh guru). Mereka saling membantu di antara satu sama lain melalui tutorial. ¶ 'Student Team Achievement Division' (STAD) Pelajar-pelajar berada dalam kumpulan kecil dan menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu cabang pengetahuan. Ia melibatkan para pelajar mentafsir. kuiz atau perbincangan kumpulan. berkomunikasi dan mengesan tahap kefahaman mereka. ¶ 'Team-Accelerated Instruction' (TAI) . Selepas itu. ¶ Jigsaw Setiap kumpulan akan menghantar ahli untuk membentuk kumpulan pakar. 4. semua ahli kumpulan pakar tadi akan kembali ke kumpulan asal masing-masing untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan sekumpulan.

meja pertandingan akan diwakili oleh 2 hingga 4 orang ahli dari setiap pasukan yang sama kebolehan akademik. Guru perlu memberitahu pelajaran yang berkaitan sama ada dalam bentuk syarahan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan pelajar lain yang mempunyai pencapaian tinggi. ¶ 'Team Games Tournament' (TGT) Model TGT mengandungi putaran aktiviti pengajaran seperti berikut : (I).Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai kebebasan bertindak dan guru boleh membentuk kelas matematik heterogeni. Bahan Rujukan : 1. Ibrahim Saad (1990). 5. Kesepaduan yang diperolehi dari pembelajaran koperatif dapat memenuhi hasrat kerajaan seperti yang tertulis dalam Falsafah Pendidikan Negara. . Pelajar berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Kesimpulan Strategi pembelajaran koperatif mempunyai manfaat yang besar kepada pembelajaran pelajar. demonstrasi atau pertunjukan visual. Perubahan Pendidikan Di Malaysia : Satu Cabaran. Pelajar akan bermain suatu permainan berbentuk pertandingan di dalam bilik darjah. Kuala Lumpur. Bagi setiap permainan. Ianya boleh dijadikan strategi pengajaran alternatif masa kini di mana pelajar memperolehi faedah secara bersepadu dari aspek kognitif. Bagi setiap pertandingan. Kemudian pelajar akan bekerja mengikut lembaran kerja yang disampaikan oleh untuk menguasai konsep. efektif dan psikomotor. (II). Guru seharusnya merancang pengajaran dan pembelajaran agar kemahiran intelek di kalangan pelajar dapat dimanifestasikan dalam pengajaran. Bahan-bahan TAI direka khas untuk program ini yang menggantikan buku teks sepenuhnya. Pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza ditentukan kepada kumpulan yang heterogenus.

Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat. Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Shlomo Sharan (1980). tempat tinggal. Praeger Publisher. maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal. sosial dan rohani manusia. The Jigsaw Classroom. Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. 5. California Sage Publication. Kertas kerja dalam seminar Matematik.2. New Jersey. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya. Cooperative Learning : Theory and Research.t. KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353 ) PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN 1. Kerelevenan Pembelajaran Koperatif Dalam Kurikulum Sekolah Malaysia. Cooperative Learning : Theory. 3. Elliot Aronson (1978). Gan Siowck Lee (1992). . 4. Newbury. Competitive and Individualistic Learning. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah. Prentice Hall. Slavin (1990).w. 6. David W. Robert E. Englwood Cliff. 1992).Johnson dan Roger T. Research and Practise. Learning Together and Alone : Cooperative. London. New York. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s. seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya.Johnson. MPKTBR. pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya.)(Ab.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya. Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". Rahman Abu Bakar. Allyn Bacon. media massa.

Ketua Pengarah Pendidikan. individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. 1997). seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. . Melalui interaksi. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan. 2. Rahman. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal. (Rosli Abd. Hamachek (1990). maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. Tan Sri Dr. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. Dalam proses komunikasi. (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya«. lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. Ekoran dari faktor ini. Rahman. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka. sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. 1997). Jelas di sini.. Brooks dan Emmert (1976). tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. bekerjasama." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri.(Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya.

Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar.Menurut beliau. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. khususnya dalam bilik darjah. secara umumnya. Menurut Dewey. Oleh itu. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. 1988).0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. . Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. 3. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. 1988). Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum. 4. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat.

Flanders. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. memberi arahan dan mengkritik. Dalam situasi berkenaan. berbincang. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Semasa waktu mengajar. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. ilmu pengetahuan. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. memberi isyarat. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. Oleh kerana itu. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan muridmurid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran . apabila berhadapan dengan murid-murid. meneguh dan menegur. Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. tetapi mesti sabar. 4. Sebagai seorang guru. samada lisan atau bertulis. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar.(Ee Ah Meng. menyoal soalan-soalan. iaitu jenis dominatif dan intergratif. bijaksana. 1970 (Edward dan Westergate. maklumat. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. 1996). Dalam konteks bilik darjah.Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. menghampiri dan mendampingi murid. mengarah. Anderson dan Brewer's. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. idea. memberi penjelasan. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. mengenakan denda dan sebagainya. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. 1994). kekaburan dan salah faham. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan muridmurid.

peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. 4. peramah dan baik hati. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. 1984) (dalam Classroom Life. 1962 dan Hollis. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. . 1994). Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa.Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. bersikap adil.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap.(Wlodkowski. 1990). perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran. 1962. Evan. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. mesra.

diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. lemah lembut. kasih sayang. hormat menghormati.w.(Mok Soon Sang. Dr. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). sabar dan berdisiplin.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : .) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. terutama dalam tahun-tahun 1980-an. Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan. penyayang serta suka akan murid-muridnya. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar. 1990 (Prof.a.Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. 1996).

ragu-ragu. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. menurut Ab. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. malu dan sebagainya serta faktor masa. 6. Rahman Abu Bakar (1992). ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan . terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). Walaubagaimanapun.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. eksperimen dan sebagainya. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. marah."Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut.

Rahman. 'kamu'. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. hasil kajian Wlodkowski. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Rahman Abu Bakar. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady. Rahman Abu Bakar. sebutan yang tepat. Dengan senyuman. Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. 'anda' dan sebagainya. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). Menurut Ab.(Ab. Namun demikian. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. 1991) (dalam Rosli Abd. 1992). ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. 7. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. Dalam sesuatu sesi pengajaran. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . 1994). dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid.tenaga guru. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. dari permulaan hingga penutup. Rahman Abu Bakar. Sebagai contoh. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. jelas.1997). 1992). penggunaan sumber. saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang.(Ab. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. 1992). (Wlodkowski. 1984)(dalam Classroom Life. 1984 (classroom Life. (Ab. Di dalam Islam. manakala doa adalah pendidikan. Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa .

Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. DBP. _ HYPERLINK http://barco.. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. KPM: Bahagian Agama Islam. Rahman Abu Bakar (1992). DBP. 1994. Guru dan Perguruan. Ee Ah Meng (1996).art. mengikuti kursus. KL. A. Theodore Coladarci (1991). bengkel dan seumpamanya. Kuala Lumpur. Kumpulan Budiman Sdn Bhd. KL. Jurnal Pendidikan Malaysia. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. sekolah. Bhd. Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. DBP.. Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986).Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan. . Jurnal Dewan Bahasa.edu/arted/clclife. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990). and Westergate (1987). Investigating Classroom Talk. Terjemahan Uthman ElMuhammady. Journal of Experimental Education. Abdul Hamid Mahmood (Okt.edu/arted/clclife. peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. Pendidikan Di Malaysia 1. Mok Soon Sang. Rosli Abd. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. seminar. (1996). Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. Jurnal Dewan Bahasa.uiuc. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga.html_. Rahman (1997). Al Quranul Karim. Ab. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah. University of Maine. rakan sebaya dan media massa. Edward. BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991).. London and Philadepia: The Falmer Press. Utusan Melayu. 8.1990).D. guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. DBP. Kuala Lumpur.uiuc. 4 April 1997.art.html __http://barco. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. Pendidikan Di Malaysia. Tan Sri Dr. . KL.

Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri.´ katanya ketika ditemui di lobi Parlimen di sini hari ini Beliau mengulas laporan mengenai hampir 20 peratus tenaga kerja di negara ini terdiri daripada warga asing seperti yang didedahkan dalam Simposium Kebangsaan mengenai Dasar Pekerja Asing di Malaysia anjuran bersama Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).600 pekerjaan yang diwujudkan di negara ini setiap tahun diisi oleh pekerja asing. . Masalah yang dihadapi oleh segelintir majikan sebenarnya boleh selesai jika mereka menawarkan pakej insentif yang menarik pada pekerja tempat. kebanyakan majikan yang memerlukan tenaga kerja juga dilihat terus menghubungi Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi memohon mendapatkan pekerja asing tanpa membuat sebarang usaha seperti mencari pekerja tempatan di kawasan pedalaman atau membuat sebarang pengiklanan.Masalah kebanjiran tenaga kerja asing di negara ini berpunca daripada sikap sesetengah majikan yang mahu membayar gaji rendah berbanding mengambil pekerja tempatan.Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing Dikirim pada Oktober 22. ´Kita tidak nampak sebarang usaha majikan untuk mengambil pekerja tempatan dan saya sendiri tidak pernah nampak iklan sama ada di surat khabar dan televisyen untuk mengambil pekerja tempatan. Pemudawilayah . Simposium berkenaan juga dimaklumkan bahawa hampir separuh daripada lebih 252. Senator T. Murugiah berkata.Jumlah kelulusan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) begitu tinggi dan ianya adalah tempat untuk µPerdagangan Manusia¶ yang terbesar dinegara ini. . Murugiah berkata. Soalnya mereka malas untuk berbuat demikian kerana kos mengunakan pekerja asing lebih murah dan mereka boleh dikerah bekerja 24 jam walaupun masa musim perayaan. majikan juga tidak memberi peluang kepada pekerja tempatan walaupun mereka lebih rajin dan senang diatur untuk melakukan kerja berbanding pekerja asing. . 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia).

Isu Ekonomi. Gaji nak tinggi. gerakan badan atau mimik muka. yang dilepaskan semasa operasi kerana teknikal (dokumen meragukan takyah tahan pasal susah nak proses dokumentasi) . kajang dll. 2008 pada 4:03 am Kata: Saya tidak setuju dgn murugiah. Keluarga&Masyarakat. selalu tak datang. yang ilegal bagaimana? jangan kata tak de maklumat la « nampak sangat alasan bodoh. 2008 pada 11:08 am Kata: statistik tu untuk pekerja yang legal. rasuah. apa citer? kalau nak bersihkan malaya ni dari pekerja ilegal adalah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan kerana beberapa faktor besar yang terpaksa dihadapi. . politik. Konteks dalam bilik darjah : Guru mengangguk kepala sebagai tanda setuju dengan jawapan pelajar. yang dah tangkap. http://dppwp. Konteks dalam bilik darjah : Perhubungan di antara orang dengan orang. iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk percakapan atau gerak geri. pegila kat pusat tahanan sementara semenyih.. Undang-Undang « Daftar persatuan belia . kemanusiaan dan kelemahan penguatkuasaan. Keratan Akhbar. Komunikasi Non-Verbal Definisi : Semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan Contoh : bunyi. Hasbullah Pit. Isu Sosial. di Oktober 22nd. Penggunaan bahasa : Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur.langkap. semalam saya berborak dengan tokei cuci kereta. kerja tak seberapa. tokei kedai makan (melayu). madbi. Komunikasi Verbal Definisi : Komunikasi lisan Berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak. berapa ramai yang ditahan. bermula dengan sistem. tu yang ditahan . di Oktober 22nd.com/2008/10/22/sikap-majikan-punca-kebanjiran-pekerja-asing/ Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. kesemuanya merungut dengan prestasi kerja ³budak melayu´.lengging macap. 2.wordpress. kuasa.Difailkan dalam: Artikel. kementerian terbabit boleh menyanggah dakwaan ini tetapi pikirkan berapa banyak duit rakyat malaya hangus setahun untuk urusan PATI???? pikirkanlah.Ismail Kontrak sosial perlu jadi kurikulum universiti » 2 Responses to ³Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing´ 1. majikan setel dll.

Anggapan umum terhadap guru Lazimnya berlaku pada guru baru kerana pelajar menganggap guru baru kurang berpengalaman. maka timbul konflik di antara kedua-dua individu tersebut. gerak isyarat dan mimik muka ketika memberi penjelasan Ø Kaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pelajar Gangguan/Halangan Dalam Komunikasi Kebisingan Suasana kelas bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan.Komunikasi Berkesan Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Jika maksud penyampai disalah tafsir oleh penerima. pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkin enggan mendengar penjelasan guru atau guru yang kurang senang dengan sebilangan pelajar dalam sesuatu kelas. Pemikiran tertutup Umpamanya. Emosi guru atau murid Penumpuan akan terjejas jika emosi guru/ pelajar kurang stabil. Masalah Komunikasi Dalam Bilik Darjah . mungkin akan mengurangkan komunikasi terbuka. Kurang tumpuan Pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru. Amalan Komunikasi Berkesan Ø Bersikap positif / percaya kepada pelajar Ø Bersifat ramah dan mesra Ø Hormat terhadap pandangan pelajar Ø Ketahui latar belakang pelajar Ø Pendengar yang aktif Ø Tunjuk mimik muka berseri Ø Guna bahasa yang mudah dan difahami Ø Arahan yang jelas dan jitu Ø Bersemangat tinggi dalam pengajaran Ø Galakkan pelajar supaya memberi idea atau pandangan Ø Guna nama pelajar ketika berinteraksi Ø Gunakan gerak fizikal. Komunikasi berkesan amat penting bagi menjamin P&P yang efektif.

Penyampaian Guru yang sentiasa bercakap akan menghalang komunikasi dua hala.geocities. Mimik muka Mimik muka yang serius atau garang akan menyebabkan pelajar takut untuk bercakap.com/smjelai/norzila1.Kritikan Pelajar akan mendiamkan diri apabila dikritik. Ancaman Ancaman boleh menghadkan komunikasi terbuka. Aktiviti pembelajaran kurang menarik Minat pelajar untuk belajar akan berkurangan dan cenderung ke arah kebisingan. Kurang persediaan Kekeliruan ketika penyampaian pengajaran menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menerima mesej dengan jelas. Kelajuan Guru yang bercakap laju akan menyebabkan pelajar sukar untuk faham. Bahasa Guru menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh pelajar.html . Melabel pelajar Pelajar yang dilabel suka mendiamkan diri supaya lebih selamat. Kurang perhatian Kurang perhatian daripada guru menyebabkan pelajar tidak berminat untuk bercakap. Memberi arahan Arahan yang memaksa akan menghalang komunikasi dua hala. Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah Oleh : Puan Norzilah Mazahar GKMP Sains dan Matematik http://www.