P. 1
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah

Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah

|Views: 3,543|Likes:
Published by pejal L

More info:

Published by: pejal L on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

pdf

text

original

Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah

Oleh: Khairuddin Abdul Rahman Terdapat banyak kajian yang telah dikenal pasti bagaimana guru boleh mewujudkan komunikasi menjadi lebih berkesan di dalam mengurus proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Komunikasi yang berkesan amat diperlukan dalam menjayakan proses pengajaran dan pembalajaran. Ini adalah bertujan untuk mecapat objektif pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan bagi melahirkan pelajar sepertimana objektif yang hendak dicapai oleh guru. Objektif pengajaran dan pembelajaran termasuklah pelajar boleh mengetahui, memahami, dan mengamalkan sesuatu yang telah dipelajari dengan sebaiknya apa yang telah dipelajari di akhir pembelajaran dan utnuk masa hadapan. Diantara cara-cara amalan komunikasi yang boleh membantu guru-guru ikuti bagi mengurus bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah seperti di bincangkan di bawah: 1) Praktikkan gaya kepimpinan demokratik. Guru mesti mempunyai gaya kepimpinan yang baik, tutur kata yang tegas atau penggunaan nada yang betul perlu digunakan pada situasi yang betul amat bertujuan untuk menarik minat dan perhatian pelajar dalam menerima maklumat yang hendak disampaikan, pakaiannya dan cara komunikasi gerak badan atau muka guru memainkan peranan yang penting dalam menunjukkan penegasan yang menjelaskan data yang ingin disampaikan kepada murid supaya lebih mudah difahami dengan jelas. Melahirkan suasana gaya yang betul dalam pengajaran dan pembelajaran agar murid seronok dan terus berminat dalam menerima pengajaran yang disampaikan oleh guru. 2) Galakkan penglibatan murid dengan mengelolakan aktiviti Aktiviti-aktiviti bilik darjah akan mewujudkan interaksi murid dengan murid dan guru dengan muridmurid secara dua hala. Ini akan menjadikan penglibatan murid-murid dalam pengajaran dan pembelajaran akan lebih aktif. 3) Gunakan kaedah berkumpulan sekiranya boleh dilakukan Kaedah berkumpulan adalah ditekankan dalam KBSR kerana interaksi murid dengan murid serta guru dapat diperkembangkan. Ia boleh melahirkan murid-murid mempunyai nilai bekerjasama dalam kumpulan, menghormati pandangan kawan-kawan dan mempunyai kemahiran berfikir sendiri dan boleh menyelesaikan masalah. 4) Banyak menggunakan teknik main peranan, lakunan, dan sesi buzz Teknik ini mewujudkan murid-murid mengambil bahagian yang aktif dalam pengajaran guru. Penglibatan aktif pelajar akan memberi kesan yang nyata dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5) Adakan sesi soal jawap dalam pengajaran Sesi soal jawap membantu murid-murid mengigati kembali apa yang telah dpelajarinya, malah juga meletakkan murid sentiasa memberi perhatian yang tinggi kepada pengajaran dan pembelajaran yang dilakaukan oleh guru. 6) Menggunakan alat gantu mengajar yang berteknologi Menggunakan teknologi tinggi seperti computer, persembahan pengajaran dan pembelajaran menggunakan powor point dan sebagainya lebih memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran di minatai oleh murid-murid kerana ia melibatkan video, audio yang dapat menunjukkan sesuatu maklumat yang disampaikan lebih jelas dengan visualnya. 7) Iktiarkan penyertaan murid Interaksi murid adalah penting dalam pengajaran dam pembelajaran yang dilakukan oleh guru oleh itu guru mestilah berusaha mengiktiarkan penyertaan murid adalah aktif di dalam bilik darjah kerana usaha mengalakkan murid-murid aktif akan menanamkan minat pelajar dan pemerhatian yang lebih terhadap pelajarannya.

strategi pengajaran dan sebagainya. Suasana ini akan memberanikan murid-murid mengeluarkan pendapat masing-masing kerana setiap pendapat yang dikeluarkan tidak terancam dengan kritikan dan tomahan guru dan kawan-kawan. Pengenalan Pembangunan sistem pendidikan negara selepas merdeka adalah hasil daripada program kerajaan untuk melaksanakan pelbagai rancangan dan peraturan yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957 dan Akta Pelajaran 1961. mentertawakan kawan-kawan diatas jawapan yang kurang tepat dan sebagainya. adalah tidak seharusnya guru menyindir murid. Ini mengakibatkan perubahan dalam pelbagai perkara seperti paradigma guru. interaksi sosial menjadi salah satu faktor penting bagi perkembangan skima mental yang baru. Guru seharusnya juga menambah atau menjadikan pendapat murid tersebut sebagai contoh pendapat yang betul dan boleh diterima pakai atau mengolah pendapat murid tersebut itu menjadi lebih jitu jika penadapat tersebut kurang jelas atau samara-samar. buku-buku teks. Dalam proses ini. 9) Memberikan sikongan kepada murid yang mengemukakan pendapat Sekiranya murid mengeluarkan pendapat yang kurang baik seperti yang dikehendaki oleh guru. Dalam pembelajaran. Di sinilah pembelajaran koperatif memainkan . Sebaliknya guru hendaklah memperbetulkan pendapat tersebut atau menyokong pendapat tersebut menjadi lebih jelas untuk diterima pakai oleh murid-murid lain. yang tersingkir dan terasing akan menjejaskan interaksi di dalam bilik darjah. komunikasi PEMBELAJARAN KOPERATIF : PENDEKATAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MATEMATIK MASA KINI 1. banyak perubahan yang berlaku misalnya yang terkini sekali iaitu pelaksanaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam bidang pendidikan.8) Adakan sesi kaunseling dengan murid bermasalah Murid-murid yang pendian dan pemalu. Dengan ini interaksi murid-murid yang bermasalah dengan guru dan murid-murid lain akan bertambah baik. 10) Murid-murid digalakkan memberi pujian kepada rakan-rakan mereka dan menjauhkan diri daripada melakukan perkara sebaliknya seperti menyindir. Malah pendapat yang diberi penghargaan menghasilkan minat pelajar lain untuk mengeluarkan pendapat masing-masing. Perubahan dalam kurikulum memanglah dijangkakan akan berlaku seiring dengan peredaran masa. Diharapkan pelajar tersebut mengubah tingkahlaku dan boleh melibatkan secara aktif di dalam bilik darjah. Posted by KhairuddinAR at 10:56 PM Labels: Bilik Darjah. Guru seharusnya beriktiar membantu murid-murid seperti ini dan merujuk kepada guru kaunseling untuk diatasi permasalahan murid tersebut. Strategi pengajaran yang konvensyenal hendaklah digantikan dengan kaedah pengajaran yang berpusatkan murid serta berorientasikan kepada penggunaan pelbagai sumber dan teknologi yang seiring dengan perkembangan teknologi negara kita.

Dalam pembelajaran koperatif. bertolak-ansur dan bertanggungjawab. Melalui strategi pembelajaran sebegini. peranan guru berubah dari sebagai pemberi maklumat kepada seorang fasilitator. 2. beberapa prinsip asas perlulah dipatuhi. Oleh itu. hormatmenghormati. Kejayaan ahli-ahli kumpulan adalah saling bergantungan antara satu sama lain. pelajar akan mendapat galakan dan rangsangan daripada ahli-ahli kumpulan untuk menyelesaikan masalah matematik walaupun masalah itu sukar.peranannya dalam memberi kebebasan kepada pelajar untuk berfikir secara analitis. semua ahli harus memahami dan menyedari peranan masing-masing. sabar. Prinsip Asas Pembelajaran Koperatif Untuk memenuhi tujuan sebenar pembelajaran koperatif. Pengajaran yang berkesan akan menghasilkan pembelajaran yang diingini. Itulah yang perlu ditekankan kepada para guru di mana pembelajaran yang baik boleh berlaku apabila pelajar melibatkan diri secara aktif. kritis. Oleh itu. kreatif. kejayaan atau kegagalan yang diperolehi akan dikongsi bersama. Teknik-teknik dalam pembelajaran koperatif sangat sesuai diaplikasikan dalam kelas yang ada pelbagai kebolehan kerana ia memupukkan nilai murni dalam diri pelajar seperti saling menghargai. Matlamat pembelajaran koperatif tidak akan tercapai jika penyelesaian suatu masalah hanya dilakukan oleh seorang palajar sahaja. menyokong. $ Saling Bergantungan Positif . Pelajar memiliki semangat bekerjasama untuk mencapai tahap pembelajaran yang maksimum bagi diri sendiri dan juga bagi setiap ahli kumpulannya. Semua pelajar dalam suatu kumpulan berhak memberi pandangan atau saling bertukar ide dalam membuat penyelesaian masalah agar dapat difahami dan diterima oleh semua ahli kumpulan itu. 3. reflektif dan produktif. Apakah Pembelajaran Koperatif ? Pembelajaran koperatif membawa maksud belajar bersama-sama dalam satu kumpulan kecil yang mempunyai matlamat yang sama iaitu ke arah kejayaan.

penglibatan aktif pelajar dapat dipertingkatkan lagi. $ Interaksi Serentak Setiap kumpulan boleh melakukan perbincangan pada masa yang sama iaitu secara serentak. Penilaian perlu dilakukan secara individu untuk menunjukkan individu itu melakukan pembelajaran walaupun berada dalam kumpulan iaitu tidak hanya mengharapkan sumbangan rakan ahli. Di sini pelajar berpeluang untuk menyuarakan pendapat dan mendapat maklumbalas rakan ahli secara terus tanpa sekatan. $ Pemprosesan Kumpulan . $ Tanggungjawab Individu Setiap pelajar dalam kumpulan adalah bertanggungjawab kepada pembelajarannya sendiri dan sumbangan kepada kumpulan. $ Penglibatan Saksama Semua ahli kumpulan mesti melibatkan diri secara saksama dan menerima tugasan secara adil. $ Interaksi Bersemuka Pelajar harus bekerja secara bersemuka untuk menyiapkan tugasan. Ini akan memastikan keaktifan setiap pelajar dalam proses pembelajaran. Boleh dikatakan bahawa kemahiran sosial adalah sama penting dengan kemahiran teknikal untuk memperolehi kejayaan hidup pada zaman ini. semasa meraikan kejayaan dan ketika menjalankan 'post mortem' bagi hasil tugasan yang telah selesai. pembahagian kerja sama rata. pemberian peranan kepada setiap ahli dan perkongsian bahan atau maklumat di kalangan ahlu kumpulan. $ Kemahiran Sosial Ini perlu bagi melicinkan aktiviti-aktiviti proses pembelajaran dan juga kesediaan pelajar untuk menjadi ahli masyarakat yang boleh berkomunikasi.Pelajar perlu saling bergantungan dalam menyiapkan tugasan yang mana ianya boleh tercapai melalui matlamat yang sama. Ini berbeza dengan cara tradisional di mana perbincangan dijalankan secara tersusun. Dengan berlakunya interaksi serentak ini.

berkomunikasi dan mengesan tahap kefahaman mereka. membuat maklumbalas. Selepas itu. kuiz atau perbincangan kumpulan.Setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran tamat. 4. ¶ Jigsaw Setiap kumpulan akan menghantar ahli untuk membentuk kumpulan pakar. Mereka saling membantu di antara satu sama lain melalui tutorial. Motif utama dalam Jigsaw ialah setiap pelajar dalam satu kumpulan akan menjadi pakar dalam topik tertentu dan bertanggungjawab memberi tunjuk ajar kepada rakan sekumpulan tentang apa yang telah mereka pelajari. memfokus. Ahliahli dalam kumpulan pakar akan membincangkan sebahagian bahan akademik (yang telah disediakan oleh guru). merancang serta menjalankan penyiasatan. Ini memerlukan pelajar mengenalpasti suatu topik yang disiasat. Ia melibatkan para pelajar mentafsir. Strategi pembelajaran ini mengintegrasikan interaksi dan komunikasi dalam bilik darjah melalui proses inkuiri akademik. ¶ 'Student Team Achievement Division' (STAD) Pelajar-pelajar berada dalam kumpulan kecil dan menggunakan lembaran kerja untuk menguasai suatu cabang pengetahuan. Di antaranya ialah : ¶ Penyiasatan Berkelompok (Group Investigation) Setiap ahli kumpulan akan melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sekolah untuk mendapatkan maklumat. ¶ 'Team-Accelerated Instruction' (TAI) . Guru dan pelajar akan melihat sejauh mana kejayaan yang dicapai dalam sesi pengajaran dan pembelajaran itu. Guru pula perlu menilai sejauh mana pengajarannya telah berjaya mencapai matlamat pembelajaran yang diingini. semua ahli kumpulan pakar tadi akan kembali ke kumpulan asal masing-masing untuk berkongsi pengetahuan mereka dengan rakan sekumpulan. Semua maklumat yang telah diperolehi akan dianalisis dengan cara terperinci untuk dipersembahkan dalam bentuk yang kreatif dan menarik. pelajar perlu melakukan refleksi secara individu. Jenis Pembelajaran Koperatif Terdapat beberapa jenis strategi yang boleh digunakan dalam pembelajaran koperatif.

Guru perlu memberitahu pelajaran yang berkaitan sama ada dalam bentuk syarahan. Guru seharusnya merancang pengajaran dan pembelajaran agar kemahiran intelek di kalangan pelajar dapat dimanifestasikan dalam pengajaran. Kesepaduan yang diperolehi dari pembelajaran koperatif dapat memenuhi hasrat kerajaan seperti yang tertulis dalam Falsafah Pendidikan Negara. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pelajar yang rendah pencapaian supaya dapat meningkatkan tahap pencapaiannya seiring dengan pelajar lain yang mempunyai pencapaian tinggi. meja pertandingan akan diwakili oleh 2 hingga 4 orang ahli dari setiap pasukan yang sama kebolehan akademik. Perubahan Pendidikan Di Malaysia : Satu Cabaran. Bahan-bahan TAI direka khas untuk program ini yang menggantikan buku teks sepenuhnya. Ibrahim Saad (1990). Pelajar berbincang mengenai bahan yang disampaikan oleh guru. Kemudian pelajar akan bekerja mengikut lembaran kerja yang disampaikan oleh untuk menguasai konsep. Pelajar akan bermain suatu permainan berbentuk pertandingan di dalam bilik darjah. Kesimpulan Strategi pembelajaran koperatif mempunyai manfaat yang besar kepada pembelajaran pelajar. Bagi setiap permainan. Bagi setiap pertandingan. Ianya boleh dijadikan strategi pengajaran alternatif masa kini di mana pelajar memperolehi faedah secara bersepadu dari aspek kognitif. (II). ¶ 'Team Games Tournament' (TGT) Model TGT mengandungi putaran aktiviti pengajaran seperti berikut : (I). Dewan Bahasa dan Pustaka. efektif dan psikomotor. Pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza ditentukan kepada kumpulan yang heterogenus. Kuala Lumpur. 5. demonstrasi atau pertunjukan visual.Ia merupakan pendekatan secara menyeluruh di mana pelajar mempunyai kebebasan bertindak dan guru boleh membentuk kelas matematik heterogeni. Bahan Rujukan : 1. .

The Jigsaw Classroom. 3. Learning Together and Alone : Cooperative.t. seorang guru dengan murid-muridnya atau seumpamanya. Kerelevenan Pembelajaran Koperatif Dalam Kurikulum Sekolah Malaysia. 5. Research and Practise. Oleh kerana pendidikan adalah suatu proses penerimaan dan penyebaran maklumat.)(Ab. Shlomo Sharan (1980). KERTAS KERJA KAJIAN SISTEM PENDIDIKAN KEBANGSAAN ( MTT2353 ) PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU PROSES PENGAJARAN 1. 6. 1992). Prentice Hall. . Dan (ingatlah) Allah maha kaya dan maha penyantun". Di antara ayat-ayat Al Quran yang menjelaskan tentang perkara di atas ialah : "Perkataan yang baik dan perbuatan memaafkan (kesilapan mereka) adalah lebih baik daripada memberi sedekah (pemberian) yang diiringi (dengan perbuatan atau perkataan) menyakitkan hati. Newbury.Johnson. Slavin (1990). media massa. Gan Siowck Lee (1992). Competitive and Individualistic Learning. Pendidikan juga merupakan suatu proses komunikasi dan interaksi di antara manusia dengan persekitarannya seperti sekolah. California Sage Publication. Kertas kerja dalam seminar Matematik.w. Cooperative Learning : Theory. London. Allyn Bacon. Al Quran telah memberi beberapa garis panduan sebagai asas bagi mewujudkan perhubungan atau interaksi yang berkesan di antara seseorang dengan seseorang insan yang lain. Cooperative Learning : Theory and Research. Proses ini berlaku sehingga manusia mencapai keserasian dalam kehidupannya yang perlu berinteraksi dengan individu dan masyarakat serta alam dan dalam keperluan perhubungan beribadah kepada Tuhan (Allah s. David W. Elliot Aronson (1978). Robert E. MPKTBR.Johnson dan Roger T. New Jersey. New York. Englwood Cliff. Ia juga boleh berlaku di antara individu dengan beberapa individu yang lain seperti di antara seorang anak dengan kedua ibu bapa atau keluarganya atau dengan rakan sebaya. sosial dan rohani manusia. maka ilmu dan budaya yang tersebar secara langsung dan tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan fizikal. pekerjaan dan tempat bekerja serta institusi masyarakat lainnya. Rahman Abu Bakar. 4.2. Praeger Publisher. tempat tinggal.0 PENGENALAN Pendidikan adalah suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan perhubungan atau komunikasi dan interaksi di antara individu dengan individu yang lain seperti seorang ibu dengan anaknya atau seorang pengikut dengan ketuanya atau seumpamanya.

Jelas di sini. cara berkomunikasi dan dalam pengurusan konflik. Tan Sri Dr. Dewasa ini kebanyakan majikan mendapati kekurangan keterampilan siswazah merupakan faktor penyebab pihak majikan berhati-hati mengambil mereka bekerja dalam firma swasta. (Rosli Abd. (Al-'Imran : 159) "Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan berbahasalah dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya«. seseorang itu dapat bertukar pendapat dan berkongsi pengalaman dengan individu lain. . Kurang kemahiran berkomunikasi dan konsep kendiri di sekolah boleh menyebabkan pelajar sukar membuat penyesuaian diri dan sukar menyelesaikan masalah. Manakala sifat-sifat keras dan kasar serta kata-kata yang menyakitkan adalah dilarang. menyatakan konsep kendiri ialah suatu faktor penting dalam komunikasi interpersonal.. Rahman. lemah lembut dan percakapan dan bahasa yang baik adalah menjadi asas bagi mewujudkan komunikasi dan interaksi berkesan di antara sesama insan. Rahman. salah satu bidang yang mempunyai pengaruh yang paling kuat ke atas tingkah laku seseorang ialah persepsi diri seseorang atau konsep kendirinya. Keberkesanan berkomunikasi interpersonal berkait rapat dengan persepsi diri. Hamachek (1990). Didapati bahawa kegagalan mereka dalam kemahiran berkomunikasi ini menjadi penyebab wujud masalah dari segi pergaulan.(Al-Baqarah: 263) "Dan kalaulah engkau terpaksa berpaling daripada mereka untuk tidak melayani mereka kerana menuntut Rahmat Tuhan kamu yang kamu mengharapkannya. Ekoran dari faktor ini. 2." (An-Nahl : 125) Petunjuk-petunjuk dari ayat-ayat Al Quran di atas telah menggariskan bahawa hikmah kebijaksanaan. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin berkata. ISU 2 Pembinaan minda merentas kurikulum yang diajar di sekolah rendah dan menengah diperhebatkan lagi dengan pelancaran Program Gerak Gempur Minda 1997 bagi melahirkan pelajar yang berkemahiran berfikir secara lebih kritis dan kreatif. tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". 1997). (Al-Isra' : 28) "Maka rahmat Allah yang menyebabkan kamu berlemah lembut terhadap mereka.0 RASIONAL PEMILIHAN TAJUK ISU 1 Kemahiran berkomunikasi boleh dikuasai melalui proses pembelajaran (Rosli Abd. 1997). Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. berpendapat konsep kendiri dan personaliti sebagai sinonim. maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang baik menyenangkan hati". individu yang mempunyai konsep kendiri positif biasanya dapat berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih baik. Ketua Pengarah Pendidikan. aspek tersebut masih kurang menonjol walaupun ia merupakan matlamat yang perlu ditekankan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Dalam proses komunikasi. Individu yang mempunyai kemahiran berkomunikasi mempunyai peluang lebih baik untuk menyesuaikan dirinya dengan persekitarannya. Brooks dan Emmert (1976). sebilangan besar siswazah gagal dalam temuduga pekerjaan sama ada di sektor awam atau swasta. Melalui interaksi. bekerjasama.

95 % proses pengajaran dan pembelajaran sekarang masih berpusat kepada guru dan hanya 5 % membabitkan interaksi pelajar. Menurut Dewey. Ia berlaku di mana ada masa dan ruang yang ditetapkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran. Pendidikan yang didapati di sekolah merupakan proses dan aktiviti yang bertujuan untuk membawa perubahan kepada seseorang individu.0 INTERAKSI ANTARA GURU DAN MURID DI DALAM BILIK DARJAH 4.0 PERANAN SEKOLAH SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL Mengikut kamus Oxford (1969) menyatakan bahawa sekolah merupakan institusi untuk memberi pendidikan kepada para pelajar. Dalam keadaan persekolahan sekarang ini. Bilik darjah merupakan unit interaksi sosial yang paling berpengaruh di sekolah (Syarifah Alawiah Al-Sagoff.Menurut beliau. 1988). Oleh itu. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan murid-murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. 1988). . 3. Ini adalah kerana guru-guru berinteraksi dengan pelajar secara individu hampir setiap hari. Interaksi sosial pelajar dalam sistem pendidikan formal di sekolah berlaku dalam bilik darjah dan aktiviti ko-kurikulum.1 Kepentingannya Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi. Oleh itu kami telah memilih tajuk ini dengan membincangkan dari beberapa aspek seperti : kepentingan komunikasi bilik darjah ciri-ciri komunikasi guru yang positif dan negatif ciri-ciri komunikasi yang disukai oleh murid ciri komunikasi guru yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan halangan-halangan komunikasi bilik darjah cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi cadangan dari aspek kesedaran dan kesediaan guru. Kelemahan ini tidak sewajarnya berlaku dalam bidang pendidikan yang kegiatan utamanya memerlukan aspek kemahiran berfikir serta pengembangan minda selain penekanan yang diberikan kepadanya di dalam KBSM dan KBSR. 4. khususnya dalam bilik darjah. pendidikan harus berpusatkan kepada pelajar sebagai individu untuk melengkapkan dirinya dengan ciri-ciri insan yang sempurna pada keseluruhannya. Sekolah memberikan pendidikan dan menghasilkan perubahan ke atas diri seseorang pelajar itu. secara umumnya. kebanyakan proses pengajaran dan pembelajaran mencorakkan tingkah laku dan perbendaharaan kata pelajar (Syarifah Alawiah Al-Sagoff. sekolah bukan merupakan institusi setakat untuk menyediakan individu itu bagi sesuatu latihan dan memperolehi pekerjaan tetapi membuat persediaan untuk mereka membangunkan masyarakat. Daripada dua isu yang telah dikemukakan tersebut menunjukkan bahawa usaha ke arah mengutamakan aspek kemahiran dan keupayaan berkomunukasi perlu dipertingkatkan untuk kepentingan pelajar menyesuaikan diri di dalam masyarakat pada masa akan datang.

Oleh itu segala maklum balas yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi secara spontan dan perlu segera. berbincang. Oleh kerana itu. menghampiri dan mendampingi murid. Semasa waktu mengajar. guru berinteraksi dengan murid dengan bercakap. Dalam konteks bilik darjah. malah lebih buruk lagi ialah objektif yang dirancang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan tercapai. guru bukan sahaja perlu kreatif dan inovatif. Anderson dan Brewer's. Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh penerima. seseorang guru bercakap dua pertiga daripada keseluruhan waktu mengajar. mengenakan denda dan sebagainya. tunjuk ajar serta nasihat kepada murid-murid dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan. menyoal soalan-soalan.Dengan komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran. Flanders meletakkan tanggungjawab utama mencorakkan interaksi bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru.("Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes". idea. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan sahaja akan menyebabkan murid-murid menjadi kecewa. tetapi mesti sabar. 1996). Flanders. maka komunikasi secara bertulis telah diamalkan. apabila berhadapan dengan murid-murid.2 Corak Komunikasi dalam bilik darjah Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej. ilmu pengetahuan. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis. 4. saling bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku secara bermakna dan berkesan. Percakapan guru itu secara langsung mempengaruhi murid-murid seperti dalam menyampai. Sebagai seorang guru. maklumat.(Ee Ah Meng. 1994). iaitu jenis dominatif dan intergratif. maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. 1970 (Edward dan Westergate. 1987) dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis Interaksi Flanders) telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran yang berlaku dalam bilik darjah. 1986) dalam kajiannya menunjukkan bahawa terdapat dua jenis tingkah laku guru apabila berinteraksi dengan murid-murid sewaktu mengajar dalam bilik darjah. malah ianya seolah-olah tidak langsung memberi kesempatan untuk merancang dan berfikir. komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. waktu untuk guru berinteraksi dengan murid-murid begitu terhad. Ini bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku secara lisan dan bukan lisan. Guru-guru yang bersifat dominatif menunjukkan ciri-ciri berkomunikasi dengan muridmurid seperti berikut : Menentukan secara terperinci segala gerak geri murid Enggan menerima langsung cadangan dari murid Mengatur aktiviti murid tanpa mengkaji hubungan sesama mereka atau di antara murid dengan persekitaran bilik darjah Suka menengking dan memarahi murid Selalu memberi amaran . serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan membosankan. Ketika guru menulis sesuatu di papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan muridmurid. Dalam situasi berkenaan. memberi isyarat. nyata bahawa kemahiran berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. kekaburan dan salah faham. memberi arahan dan mengkritik. cekap dan optimis dalam menghadapi sesuatu situasi serta cabaran. bijaksana. samada lisan atau bertulis. meneguh dan menegur. memberi penjelasan. 1946 (Dalam Amir Sharifudin. mengarah.

peramah dan sabar sewaktu mengajar Menggalakkan murid-murid menyoal dalam kelas Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran Membenarkan murid-murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas Hamachek (1974) (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. Gunakan "direct" dan "spontaneous communication" iaitu menerangkan dengan jelas apa yang hendak disampaikan oleh guru dan cuba menerima pendapat pelajar terutama di dalam menyelesaikan masalah dan merancang aktiviti. 1994). Wlodkowski mencadangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi yang berkesan antara guru dan murid. Manakala guru-guru yang bersifat intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada pembelajaran murid-murid. Evan.3 Ciri-ciri Interaksi Guru dan Pelajar di dalam Bilik Darjah yang berkesan Motivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap. 4. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas. 1984) (dalam Classroom Life. Dapatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh beberapa orang pengkaji terkemudian seperti Taylor.(Wlodkowski. mesra. Hamachek juga menyebut tentang kajian-kajian lain yang menyatakan guru-guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa. bersikap adil. 1962. 1990) telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa berinteraksi dalam bilik darjah ialah : Baik hati. 1962 dan Hollis. perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran.Gagal menyediakan kemudahan kepada murid Guru-guru yang bersifat intergratif pula mempunyai ciri-ciri tingkahlaku seperti berikut : Sentiasa bersetuju dengan cadangan murid Menerima perbezaan pendapat dari murid Memandu murid melengkapkan jawapan yang kurang sempurna Mengambil bahagian bersama murid-murid di dalam aktiviti bilik darjah Bersimpati dengan masalah murid Memberi kebenaran atau menggalakkan murid-murid mencuba Hasil kajian tersebut telah menunjukkan bahawa guru-guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif terhadap perkembangan dan kemajuan murid. Antaranya ialah : Menggunakan teknik "Supportive communication behavior" untuk membantu interaksi yang bermakna. . 1975 (dalam Noran Fauziah dan Ahmad Mahzan. mempercayai guru yang berkesan mempunyai unsur-unsur "kemanusiaan" iaitu guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh. guru mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan. 1990). peramah dan baik hati. banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar-pelajar mereka.

Sifat ini dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid Pandai menghargai dan memuji murid-murid. hormat menghormati. 1990 (Prof. rancangan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan di semua sekolah rendah di seluruh negara mulai tahun 1983.a. Rancangan KBSR dan KBSM telah digubal dengan menekankan pengajaran yang berpusatkan murid. Bagi mempastikan sesuatu pengajaran pembelajaran itu berhasil dengan baik. pertuturan dan tindakan guru harus mencerminkan perhatian guru dan kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid-murid Menggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa bercakap atau berkomunikasi dengan murid Sentiasa mengulang isi-isi penting Sentiasa bertolak ansur dengan murid-murid dalam memberi maklumat atau pengajaran Sentiasa memberi peluang kepada murid-murid untuk mengemukakan soalan atau maklum balas Hasil daripada kajian-kajian yang dilakukan menunjukkan bahawa pengajaran dan pembelajaran yang bermutu dan berkesan boleh dihasilkan apabila perhubungan atau komunikasi bilik darjah berlaku secara berkesan. penyayang serta suka akan murid-muridnya. antaranya : Guru menggalakkan murid berinteraksi secara teratur sesama murid. sabar dan berdisiplin. Di antara hadis-hadis Rasulullah (Nabi Muhammad s. kasih sayang. beberapa ciri tingkahlaku berkomunikasi dalam interaksi bilik darjah telah disarankan.) yang menegaskan mengenai kesimpulan di atas ialah : . terutama dalam tahun-tahun 1980-an.(Mok Soon Sang. lemah lembut. Perhubungan atau komunikasi boleh berlaku secara berkesan apabila interaksi guru dengan murid atau di antara murid sesama murid terjadi dalam suasana yang ramah mesra. Elakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak beralasan Air muka. diikuti dengan rancangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang mula diperkenalkan di semua sekolah menengah pada tahun 1989.w. Berdasarkan kepada Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).Gunakan struktur matlamat secara menyeluruh untuk memaksimumkan penglibatan pelajar Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami banyak perubahan sejak merdeka. ganjaran atau pengukuhan positif Abdul Hamid Mahmood. 1996). Dr. Penghargaan dan pujian yang diberikan hendaklah ikhlas dan jujur Sentiasa bersikap positif dan bercakap tentang perkara yang baik dan benar.) telah menggariskan beberapa ciri komunikasi guru dan murid yang boleh menghasilkan pengajaran yang berkesan. antara murid dengan guru dan antara murid dengan bahan-bahan Menggalakkan murid-murid memberi pendapat sendiri serta peluang untuk mempertahankan pendapat tersebut mengikut cara dan gaya tersendiri Memberi arahan secara lebih positif Menggunakan penghargaan. antaranya ialah : Mempunyai sifat penyabar.

ragu-ragu. ternyata bahawa saranan-saranan tersebut ada yang terlalu ideal dan sehingga sekarang tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh kerana kekangan infrastruktur dan . terutamanya terhadap faktor dalaman diri atau faktor psikologi yang mendatangkan kesan yang sangat negatif terhadap pembelajaran murid serta juga pengajaran guru. menurut Ab."Sesiapa yang tidak menyayangi kanak-kanak dan tidak menghormati hak orang yang lebih tua maka ia bukan dari golongan kami" (Riwayat Al-Bakhari) "Sesungguhnya Allah menyukai sikap berlemah-lembut dalam semua hal" (Riwayat Al-Bakhari) "Tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu iaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya" (Riwayat Al-Tabrani) 5. Walaubagaimanapun. dinding bilik dan kecacatan tubuh badan Faktor bukan fizikal Seperti peraturan-peraturan yang dilaksanakan dan faktor dalaman diri seseorang atau faktor psikologi seperti rasa takut. kumpulan dan individu dalam bentuk lembaran kerja. Sistem KBSR telah mengemukakan beberapa cadangan sebagai garis panduan bagi mengatasi masalah tersebut.0 MENGATASI HALANGAN BERINTERAKSI Persoalan utama kita ialah bagaimanakah halangan-halangan tersebut dapat diatasi. antaranya ialah : Melalui sistem pengaliran dan pengumpulan murid dengan mengecilkan bilangan murid dalam satu kelas Memperkenalkan kaedah kumpulan mengikut kebolehan Pendekatan individu Menggalakkan penggunaan sumber sebagai media dan aktiviti-aktiviti gerakerja kelas. marah. eksperimen dan sebagainya. malu dan sebagainya serta faktor masa.0 HALANGAN-HALANGAN DALAM INTERAKSI BILIK DARJAH Menurut Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). terdapat juga halangan-halangan yang menyebabkan interaksi bilik darjah tidak dapat dilaksanakan dengan berkesan iaitu : Faktor fizikal Seperti bangunan. 6. Rahman Abu Bakar (1992).

'kamu'. 1994) mendapati permulaan sesuatu sesi pengajaran adalah detik yang paling penting dalam mencorak situasi pembelajaran seterusnya. 1992). Dialog-dialog bilik darjah yang kemas dan teratur. sebutan yang tepat. Sebenarnya permulaan bagi sesuatu sesi pengajaran itu berlaku sebaik-baik sahaja guru mula melangkah masuk ke dalam bilik darjah. 1994). 1984 (classroom Life. Dengan senyuman. Rahman Abu Bakar (1992) faktor-faktor umum yang lain seperti motivasi. Dalam sesuatu sesi pengajaran. 7. dari permulaan hingga penutup. apabila salam atau ucap selamat dilafazkan. Sebagai contoh. yang diselit dengan unsur-unsur berseloroh serta mesra dapat memurnikan lagi suasana interaksi bilik darjah. dengan sendirinya tabir yang menghalang interaksi guru dengan murid mula tersingkap dan seterusnya mencorak situasi perhubungan guru murid dalam proses pengajaran pembelajaran yang selanjutnya. jelas. Guru yang bercakap dengan penuh bertenaga.tenaga guru. Rata-rata kebanyakan sekolah terpaksa menempatkan dalam lingkungan 40 orang murid dalam satu darjah. ketenangan dan penguatan rohaniah yang berkait mesra dengan fitrah insan itu sendiri (Uthman Muhammady.(Ab.(Ab. Rahman. penggunaan sumber. Namun demikian. 1992). saling memberi dan menjawab salam merupakan satu aspek ibadah yang menjadi faktor kepada hubungan kasih sayang. satu perkara yang tidak kurang pentingnya bagi mencapai matlamat yang dibincangkan ialah dari aspek kesedaran dan kesediaan guru sendiri dalam beberapa perkara yang disarankan di bawah : Guru benar-benar mengenali serta faham akan masalah setiap orang murid secara individu Guru benar-benar menguasai kurikulum serta kaedah dan teknik pengajaran Guru sentiasa bermuhasabah untuk menilai pengajaran sendiri secara ikhlas setiap masa . 1992).1997). Kajian oleh Theodore Coladarci (1991) juga menunjukkan bahawa faktor percakapan dan panggilan murid juga memudahkan berlaku jalinan hubungan dan interaksi guru murid dalam bilik darjah. kesefahaman dan kemesraan di antara sesama insan kerana salam adalah doa dan harapan yang dirujuk kepada Allah (swt). 1991) (dalam Rosli Abd. Begitu juga dengan menyebut nama atau singkatan nama atau panggilan khusus yang selalu diucap oleh keluarga dalam berinteraksi dengan murid lebih bermakna daripada penggunaan ungkapan panggilan umum seperti 'awak'. hasil kajian Wlodkowski. seperti pengecilan jumlah murid dalam satu bilik darjah. lebih-lebih lagi apabila disusuli dengan sapaan yang bermakna seperti salam atau ucap selamat. Murid-murid dalam kelas terus memberi perhatian dan mula membuat tanggapan yang tersendiri serta membina sikap tertentu terhadap guru melalui sifat dan perawakan zahir yang diperlihatkan. manakala doa adalah pendidikan.0 CADANGAN DARI ASPEK KESEDARAN DAN KESEDIAAN GURU Apa yang penting kepada kita ialah untuk meroboh halangan tersebut dengan memberi perhatian kepada situasi dalam setiap episod sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. dengan mudah mendapat respon yang positif daripada murid. 1984)(dalam Classroom Life. lebih-lebih lagi apabila diucap dengan tata bahasa yang betul dan tersusun. ketegangan dapat dikendurkan dan kebuntuan dapat diatasi. Rahman Abu Bakar. berintonasi serta suara yang menarik lebih cepat menerima respon daripada murid. Menurut Ab. aktiviti kumpulan dan lain-lain juga merangsang ke arah mewujudkan interaksi dalam pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Rahman Abu Bakar. Rahman Abu Bakar. Di dalam Islam. 'anda' dan sebagainya. (Ab. Guru yang masuk ke kelas dengan penuh ceria dan senyum . (Wlodkowski.

Pendidikan Di Malaysia 1. rakan sebaya dan media massa. Jurnal Dewan Bahasa.Guru sentiasa meluaskan pengetahuan dan kemahiran kendirinya melalui pembacaan.uiuc.. Ee Ah Meng (1996).D. Kesan Latihan Kemahiran Berkomunikasi Terhadap Konsep Kendiri Pelajar Di Sebuah sekolah Menengah. (1996). Rahman (1997). . bengkel dan seumpamanya. _ HYPERLINK http://barco. KL. KL. Pengurusan Bilik darjah: Interaksi Guru-Murid Dalam Bilik darjah.html __http://barco. Terjemahan Dan Huraian Maksud. Rosli Abd. Tan Sri Dr. Abdul Hamid Mahmood (Okt. Mok Soon Sang. seminar. Kertas Kerja Ikhtisas Guru-Guru agama Islam. sekolah. Ini kerana dalam usaha menyesuaikan diri dalam masyarakat. Theodore Coladarci (1991). Kearah Melahirkan Pengajaran Berkesan. Journal of Experimental Education. Ab. 8. DBP.edu/arted/clclife. Classroom Life : Some Dimensions of Parallel Universes. Jurnal Pendidikan Malaysia.uiuc. DBP. Rahman Abu Bakar (1992). Jurnal Dewan Bahasa. peningkatan taraf akedemik dan profesional dengan melanjutkan pelajaran. Guru dan Perguruan. Bhd. Al Quranul Karim. Penerbitan Fajar Bakti Sdn. pelajar dipengaruhi oleh berbagai-bagai egen sosialisasi termasuk keluarga. Utusan Melayu. Untuk mewujudkan suasana interaksi sosial yang baik. University of Maine. KL..art. Edward. Gerak Gempur Minda Lahir Pelajar Kritis. 4 April 1997. A.art. 1994. and Westergate (1987). DBP. Noran Fauziah Yaakob dan Ahmad Mahzan Ayob (1990).html_.. Sekolah sebagai institusi sosial bertanggungjawab mewujudkan interaksi sosial dan pembentukan sikap kepimpinan di kalangan pelajar dengan menekankan keberkesanan interaksi di dalam bilik darjah. mengikuti kursus. Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. Investigating Classroom Talk. Kumpulan Budiman Sdn Bhd.1990). Mohd Amir Sharifudin Hashim (1986). BIBLIOGRAFI Abdullah Yusuf Ali (1991).edu/arted/clclife. KPM: Bahagian Agama Islam. Kuala Lumpur. Komunikasi Berkesan Asas Pendidikan Bermutu. Terjemahan Uthman ElMuhammady. . London and Philadepia: The Falmer Press. Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. DBP.0 KESIMPULAN Maka jelaslah di sini bahawa interaksi antara pelajar dan guru memainkan peranan yang sangat penting di dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menarik. guru dan pelajar perlu mengetahui peranan yang sebenarnya yang perlu dimainkan oleh setiap individu.

.600 pekerjaan yang diwujudkan di negara ini setiap tahun diisi oleh pekerja asing. . . Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. 2008 oleh HermanSamsudeen KUALA LUMPUR 21 Okt (Utusan Malaysia). Murugiah berkata. kebanyakan majikan yang memerlukan tenaga kerja juga dilihat terus menghubungi Kementerian Dalam Negeri (KDN) bagi memohon mendapatkan pekerja asing tanpa membuat sebarang usaha seperti mencari pekerja tempatan di kawasan pedalaman atau membuat sebarang pengiklanan.´ katanya ketika ditemui di lobi Parlimen di sini hari ini Beliau mengulas laporan mengenai hampir 20 peratus tenaga kerja di negara ini terdiri daripada warga asing seperti yang didedahkan dalam Simposium Kebangsaan mengenai Dasar Pekerja Asing di Malaysia anjuran bersama Kementerian Sumber Manusia dan Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO).Jumlah kelulusan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri (KDN) begitu tinggi dan ianya adalah tempat untuk µPerdagangan Manusia¶ yang terbesar dinegara ini.Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing Dikirim pada Oktober 22. Murugiah berkata. Simposium berkenaan juga dimaklumkan bahawa hampir separuh daripada lebih 252. Senator T. Pemudawilayah . majikan juga tidak memberi peluang kepada pekerja tempatan walaupun mereka lebih rajin dan senang diatur untuk melakukan kerja berbanding pekerja asing. ´Kita tidak nampak sebarang usaha majikan untuk mengambil pekerja tempatan dan saya sendiri tidak pernah nampak iklan sama ada di surat khabar dan televisyen untuk mengambil pekerja tempatan. Soalnya mereka malas untuk berbuat demikian kerana kos mengunakan pekerja asing lebih murah dan mereka boleh dikerah bekerja 24 jam walaupun masa musim perayaan. Masalah yang dihadapi oleh segelintir majikan sebenarnya boleh selesai jika mereka menawarkan pakej insentif yang menarik pada pekerja tempat.Masalah kebanjiran tenaga kerja asing di negara ini berpunca daripada sikap sesetengah majikan yang mahu membayar gaji rendah berbanding mengambil pekerja tempatan.

kesemuanya merungut dengan prestasi kerja ³budak melayu´. tokei kedai makan (melayu). berapa ramai yang ditahan.Difailkan dalam: Artikel.Ismail Kontrak sosial perlu jadi kurikulum universiti » 2 Responses to ³Sikap majikan punca kebanjiran pekerja asing´ 1. Hasbullah Pit. Penggunaan bahasa : Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur. pegila kat pusat tahanan sementara semenyih. politik. gerakan badan atau mimik muka. http://dppwp.langkap. yang dilepaskan semasa operasi kerana teknikal (dokumen meragukan takyah tahan pasal susah nak proses dokumentasi) . 2. Isu Ekonomi. Konteks dalam bilik darjah : Guru mengangguk kepala sebagai tanda setuju dengan jawapan pelajar. rasuah. Konteks dalam bilik darjah : Perhubungan di antara orang dengan orang. kajang dll. Komunikasi Verbal Definisi : Komunikasi lisan Berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak. Undang-Undang « Daftar persatuan belia . Komunikasi Non-Verbal Definisi : Semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan Contoh : bunyi. di Oktober 22nd. Keluarga&Masyarakat.. iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk percakapan atau gerak geri. kerja tak seberapa. 2008 pada 11:08 am Kata: statistik tu untuk pekerja yang legal. 2008 pada 4:03 am Kata: Saya tidak setuju dgn murugiah. yang dah tangkap. tu yang ditahan . semalam saya berborak dengan tokei cuci kereta. majikan setel dll. bermula dengan sistem. kuasa. Keratan Akhbar.wordpress. kemanusiaan dan kelemahan penguatkuasaan. Isu Sosial. . yang ilegal bagaimana? jangan kata tak de maklumat la « nampak sangat alasan bodoh. madbi. Gaji nak tinggi. apa citer? kalau nak bersihkan malaya ni dari pekerja ilegal adalah sesuatu yang mustahil dapat dilakukan kerana beberapa faktor besar yang terpaksa dihadapi. kementerian terbabit boleh menyanggah dakwaan ini tetapi pikirkan berapa banyak duit rakyat malaya hangus setahun untuk urusan PATI???? pikirkanlah. di Oktober 22nd.com/2008/10/22/sikap-majikan-punca-kebanjiran-pekerja-asing/ Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima.lengging macap. selalu tak datang.

gerak isyarat dan mimik muka ketika memberi penjelasan Ø Kaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pelajar Gangguan/Halangan Dalam Komunikasi Kebisingan Suasana kelas bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan. Anggapan umum terhadap guru Lazimnya berlaku pada guru baru kerana pelajar menganggap guru baru kurang berpengalaman. Emosi guru atau murid Penumpuan akan terjejas jika emosi guru/ pelajar kurang stabil. Amalan Komunikasi Berkesan Ø Bersikap positif / percaya kepada pelajar Ø Bersifat ramah dan mesra Ø Hormat terhadap pandangan pelajar Ø Ketahui latar belakang pelajar Ø Pendengar yang aktif Ø Tunjuk mimik muka berseri Ø Guna bahasa yang mudah dan difahami Ø Arahan yang jelas dan jitu Ø Bersemangat tinggi dalam pengajaran Ø Galakkan pelajar supaya memberi idea atau pandangan Ø Guna nama pelajar ketika berinteraksi Ø Gunakan gerak fizikal. Komunikasi berkesan amat penting bagi menjamin P&P yang efektif. Masalah Komunikasi Dalam Bilik Darjah . pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkin enggan mendengar penjelasan guru atau guru yang kurang senang dengan sebilangan pelajar dalam sesuatu kelas. Pemikiran tertutup Umpamanya. mungkin akan mengurangkan komunikasi terbuka. maka timbul konflik di antara kedua-dua individu tersebut. Jika maksud penyampai disalah tafsir oleh penerima. Kurang tumpuan Pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.Komunikasi Berkesan Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima.

geocities. Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah Oleh : Puan Norzilah Mazahar GKMP Sains dan Matematik http://www.Kritikan Pelajar akan mendiamkan diri apabila dikritik. Melabel pelajar Pelajar yang dilabel suka mendiamkan diri supaya lebih selamat.com/smjelai/norzila1.html . Mimik muka Mimik muka yang serius atau garang akan menyebabkan pelajar takut untuk bercakap. Kurang perhatian Kurang perhatian daripada guru menyebabkan pelajar tidak berminat untuk bercakap. Memberi arahan Arahan yang memaksa akan menghalang komunikasi dua hala. Aktiviti pembelajaran kurang menarik Minat pelajar untuk belajar akan berkurangan dan cenderung ke arah kebisingan. Kurang persediaan Kekeliruan ketika penyampaian pengajaran menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menerima mesej dengan jelas. Kelajuan Guru yang bercakap laju akan menyebabkan pelajar sukar untuk faham. Ancaman Ancaman boleh menghadkan komunikasi terbuka. Bahasa Guru menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh pelajar. Penyampaian Guru yang sentiasa bercakap akan menghalang komunikasi dua hala.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->