Definisi Subjek Dan Predikat Dalam Bahasa Melayu : Menurut Nik Safiah Karim (2008), subjek ialah konstituen

, sama ada terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang bersifat frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Secara amnya, subjek setiap ayat dalam bahasa Melayu hanyalah terdiri daripada frasa nama. Predikat pula ialah kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Predikat sesuatu ayat tunggal boleh terdiri daripada unsur-unsur Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Adjektif, dan Frasa Sendi Nama. Menurut Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (2009 : 464) pula, subjek merupakan bahagian ayat yang diterangkan manakala predikat pula ialah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Di samping itu, menurut Abdullah Hassan (1993 : 30), subjek bermaksud hal yang hendak diceritakan. Hal ini terdiri daripada orang, benda, tempat atau perkara. Terdapat empat frasa yang boleh menjadi subjek iaitu Kata Nama, Kata Ganti Nama, Kata Kerja dan Kata Sifat yang berfungsi sebagai Kata Nama. Predikat pula ialah bahagian ayat yang menceritakan perihal orang, benda, tempat atau perkara yang dinyatakan dalam subjek. Predikat terdiri daripada empat jenis frasa iaitu, Frasa Nama, Frasa Kerja, Frasa Sifat dan Frasa Sendi Nama. Definisi Subjek Dan Predikat Dalam Bahasa Inggeris : Menurut Noam Chomsky (2004) dalam Subject and predicate in logic and grammar, struktur umum sesuatu ayat dipersembahkan melalui ‘language-trees’ yang terbahagi kepada frasa nama yang dikenali sebagai subjek dan juga predikat. Menurut Dan Kurland (2009) pula, subjek dalam bahasa inggeris merupakan permulaan dalam ayat atau dikenali sebagai kedudukan. Selain itu, subjek juga merupakan topik utama yang dibincangkan dalam ayat tersebut. Manakala predikat pula merupakan perkara yang mengikuti subjek .

Contoh Ayat Yang Menerangkan Subjek Dan Predikat Dalam Bahasa Melayu :
1. Ibu sedang menjahit baju kurung. -

Fungsi (subjek) : Ibu Unsur pengisi : Frasa Nama

- Fungsi (predikat) : sedang menjahit baju kurung Unsur pengisi : Frasa Kerja 2. - Fungsi (subjek) : Rudy Unsur pengisi : Frasa Nama Fungsi (predikat) : bought a present for his girlfriend Unsur pengisi : Frasa Kerja - - 2. Rudy bought a present for his girlfriend. The girl covered her bedroom walls with her photos. Fungsi (subjek) : Baju itu Unsur pengisi : Frasa Nama Fungsi (predikat) : sesuai dengan harganya Unsur pengisi : Frasa Adjektif Contoh ayat yang menerangkan subjek dan predikat dalam bahasa Inggeris : 1. - Fungsi (subjek) : The girl Unsur pengisi : Frasa Nama Fungsi (predikat) : covered her bedroom walls with her photos Unsur pengisi : Frasa Kerja - - . Baju itu sesuai dengan harganya.