P. 1
Pendidikan Inklusif

Pendidikan Inklusif

|Views: 615|Likes:
Published by Rifaizal L' Rajeun

More info:

Published by: Rifaizal L' Rajeun on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

Pendidikan Inklusif

Konsep Pendidikan Inklusif 1. Perkataan inklusif berasal daripada Bahasa Inggeris inclusive yang membawa maksud termasuk atau merangkumi semua. 2. Ia boleh diertikan sebagai pendidikan umum, iaitu setiap orang individu, sama ada normal, pintar-cerdas atau cacat, adalah berhak diberi peluang pendidikan umum. Ini adalah termaktub dalam Dasar Pendidikan Negara dan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara yang berbunyi : Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. 3. Pendidikan Inklusif merupakan peluang pendidikan umum yang diberikan kepada semua kanak-kanak Malaysia, termasuk kanak-kanak cacat. Di bawah program Pendidikan Inklusif ini, kanak-kanak cacat khasnya, yang mempunyai potensi belajar, adalah ditempatkan dalam kelas biasa di bawah bimbingan seorang guru resos (guru terlatih khas) yang berkerjasama dengan guruguru biasa. 4. Bagi kanak-kanak cacat yang tidak dapat mengikuti kurikulum biasa pada peringkat permulaan, mereka akan ditempatkan di dalam Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP). 5. Pelajar-pelajar cacat ini mengikuti satu program pendidikan khas yang dirancangkan berdasarkan kebolehan mereka. Selain daripada pelajaran Bahasa Melayu, Matematik dan Bahasa Inggeris, mereka pula diajarkan kemahiran manipulatif seperti berkebun, membasuh, menggosok dan memasak. Konsep

Pendidikan Khas
1. Secara amnya, Pendidikan Khas ialah program pendidikan dirancang khusus untuk kanak-kanak istimewa, iaitu
kanak-kanak cacat dan juga kanak-kanak pintar-cerdas.

2. Secara khususnya, Pendidikan Khas merujuk kepada satu pendekatan, rancangan pendidikan, strategi,
kaedah dan teknik mengajar, untuk Kanak-kanak-Kanak-kanak bukan normal tetapi luar biasa kerana sebab mereka tidak akan sanggup dapat faedah dan pencapaian yang sepatutnya daripada program sekolah biasa.

3. Mengikut Dr. Chua Tee Tee (1982), pendidikan khas ini adalah satu program pendidikan dirancangkan
khas untuk kanak-kanak istimewa, atau luar biasa dari segi intelek, jasmani, sosial atau emosi. Mereka tidak akan dapat mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa, hinggakan mereka tidak berupaya mendapat faedah sepenuhnya daripada program pendidikan sekolah biasa.

4. Kanak-kanak istimewa yang memerlukan pendidikan khas boleh digolongkan dalam 7 kategori seperti
berikut: i. ii. iii. iv. Kanak-kanak kerencatan akal (mentally retarded) Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (learning diasbilities) Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku (behavioral disorders) Kanak-kanak cacat pendengaran dan bermasalah komunikasi

v." 7. 6. v. Untuk mencapai tujuan tersebut.. Menyediakan kemudahan perubatan dan penyelidikan untuk merawat atau memulihkan kecacatan fizikal. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling untuk ibu bapa yang mempunyai kanakkanak cacat supaya mereka dapat bekerjasama dengan pihak sekolah. berupaya memberi sumbangan dan perkhidmatan kepada negara. ii. berdisiplin dan terlatih. Melalui Bimbingan dan Kaunseling untuk pihak yang berkenaan agar mengikis pandangan atau sikap negatif terhadap ketidakupayaan kanak-kanak cacat menjalankan aktiviti pembelajaran di sekolah.. vii. . iii. Program pendidikan khas dilaksanakan dalam institusi khas. Melatih tenaga pengajar untuk melaksanakan program pendidikan khas dengan berkesan... misalnya sekolah kanak-kanak buta dan sekolah kanak-kanak bisu dan pekak.. untuk memastikan bahawa sistem pendidikan itu dapat memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersatupadu. Bekerjasama dengan agensi persendirian atau pertubuhan sukarela untuk membantu mereka dari segi kewangan atau latihan untuk orang cacat. vi. mental atau emosi kanak-kanak cacat. Falsafah ini diselaraskan dengan objektif untuk memastikan bahawa keperluan tenaga rakyat. 8. vi. demi mempertingkatkan peluang menjayakan program pendidikan khas dan mencapai tujuannya dengan berkesan. iv. Menyediakan peluang persekolahan dengan membina sekolah-sekolah khas dan kelas khas bermasalah pembelajaran untuk Kanak-kanak-Kanak-kanak cacat. Menyediakan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling bagi kanak-kanak cacat dengan tujuan meningkatkan konsep kendiri dan membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran hidup yang sebenar. dan. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1986 mengisytiharkan Falsafah Pendidikan Khas yang berbunyi : "Falsafah Pendidikan Khas ialah untuk menyediakan peluang yang sama kepada kanak-kanak khas seperti yang diberi kepada kanak-kanak biasa untuk perkembangan psikososial yang seimbang. Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat istimewa 5. dan seterusnya menjadi rakyat yang berguna. II. Program pendidikan khas diintegrasikan dengan program pendidikan biasa dalam institusi pendidikan yang sama. Kementerian Pendidikan telah menentukan lapan strategi berikut supaya melaksanakan program pendidikan khas bagi kanak-kanak istimewa di negara kita. viii. Melatih kanak-kanak cacat dengan kemahiran dan vokasional yang membolehkan mereka menjadi warganegara yang berguna. program pendidikan khas adalah dilaksanakan mengikut dua model berikut: I. Program Pendidikan Khas ini akan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimum. Berlandaskan kepada kenyataan di atas. i. Di Malaysia. Kanak-kanak cacat penglihatan Kanak-kanak cacat fizikal (psikomotor atau neurosis) vii.

seperti memakai baju. Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecedasan di antara 35-49 biasanya menghadapi masalah menjaga diri sendiri. kanak-kanak tersebut mempunyai kebolehan akal yang normal mengikut umurnya. Dalam kes ini. dan perlukan banyak aktiviti pengukuhan untuk mengekalkan kemahiran. maka umur akal adalah sama dengan umur masanya. IQ)di antara 35 hingga 85. Kanak-kanak ini hanya boleh membaca atau memahami konsep matematik secara formal apabila umur mereka mencapai di antara 9 hingga 12 tahun. tetapi berjaya dalam ujian yang . dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya. dan tidak berupaya belajar lebih dari satu kemahiran secara serentak ataupun konsep yang abstrak. memakai baju dan aktiviti-aktiviti harian yang lain. seorang kanak-kanak yang berumur genap sepuluh tahun boleh menjayakan sesuatu ujian yang dijangkakan. Kanak-Kanak Kerencatan Akal (Mentally Retarded) i. Kanak-kanak cacat yang mempunyai darjah kecerdasan antara 50-70 merupakan kadar kecacatannya ringan atau sederhana. ii. Ciri-ciri kanak-kanak ini boleh diperhatikan seperti berikut: y Kanak-kanak golongan ini boleh dilatih untuk mengurus hal peribadi diri sendiri. Taraf pencapaian akademik bagi kanak-kanak ini adalah di antara setengah hingga tigaperempat daripada taraf pencapaian murid-murid biasa. Sukar bagi mereka belajar konsep yang abstrak. dan cepat lupa apa yang baru dipelajari. Mengikut Terman. memakan. sehingga mereka mencapai umur 16 tahun. Ciri-ciri mereka dapat diperlihatkan seperti berikut: ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Kanak-kanak ini boleh mengikuti pelajaran hingga Darjah 4. Mereka kurang keupayaan untuk berdikari dan memerlukan penjagaan yang rapi. warisan baka keluarga. iv. Kanak-kanak cacat ini adalah digolongkan dalam kumpulan murid yang belajar lambat (slow learners). memakan. Mereka belajar lambat. Mereka hanya boleh belajar satu kemahiran asas dalam satu tempoh masa sahaja. membersihkan badan. Mereka boleh dididik dan dilatih di sekolah. Jika umur kanak-kanak kurang10 tahun. membuang air dan sebagainya. v. Kanak-kanak cacat yang mempunyai darjah kecerdasan di bawah 35 merupakan kecacatan mental yang amat buruk. menjaga kebersihan diri. iii. y Kanak-kanak ini tidak berupaya belajar kecuali dengan cara menghafal. membuang air dan sebagainya. kekurangan zat makanan atau gangguan hormon dan sebagainya. Mereka hanya boleh dilatih mengurus hal peribadi seperti memakai pakaian. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Kerencatan Akal Gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binat dan Terman. Mereka memerlukan bantuan orang normal untuk menolong mereka. Kanak-kanak kerencatan akal adalah kanak-kanak yang mempunyai Darjah Kercedasan (Intelligent Quotient. Ingatan mereka tidak kekal. seperti memakan.Jenis Kanak-Kanak Istimewa 1. boleh disempurnakan oleh kanak-kanak normal yang juga berumur 10 tahun. Mereka tidak boleh mengikuti pelajaran di sekolah biasa. kecederaan. Kanak-kanak dalam kategori ini biasanya menghadapi kerosakan sistem saraf akibat masalah kelahiran. Mereka sukar dididik kerana kekurangan kemahiran untuk belajar apa mata pelajaran pun di sekolah.

kanak-kanak kerencatan akal juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. Ini juga termasuk keadaan-keadaan yang dirujuk sebagai handikap persepsi. atau aktiviti psikomotor. (d) Tidak menunjuk minat dalam pelajaran. iii. dyslexia. sama ada lisan atau tulisan. maka kanak-kanak itu dikatakan mempunyai kebolehan akal lebih tinggi daripada kanak-kanak berumur sama dengannya. sifat introvert. Jika umur kanakkanak itu ialah lebih 10 tahun. membaca. Halangan ini dapat dihuraikan daripada kriteria-kriteria berikut: (a) Percanggahan di antara tingkah laku yang spesifik dengan kebolehan atau pencapaian kanakkanak bermasalah pembelajaran. pemikiran." ii. (b) Lemah pencapaian dalam mata pelajaran Matematik dan Bahasa. Golongan kanak-kanak bermasalah pembelajaran ini biasanya mempunyai konsep kendiri negatif. pertuturan. Defmisi ini adalah diturunkan seperti berikut: " Kanak-kan ak bermasalah pembel ajaran adalah dimanifestikan daripada salah satu atau beberapa proses psikologikal yang melibatkan gangguan tatatertib dalam kefahaman dan penggunaan bahasa lisan atau tulisan. kanak-kanak bermasalah pembelajaran dapat dikenal pasti dengan ciri-ciri yang dirumuskan berikut: (a) Pencapaian akademik keseluruhannya tidak sampai tahap memuaskan. persepsi kognitif.setaraf dengan kanak-kanak berumur 10 tahun. (c) Sering mengantuk dalam kelas. tabiat malas berusaha. . Keadaan gangguan tatatertib tersebut dapat diperlihatkan daripada proses mengingat semula peristiwa lama. (e) Sentiasa menjauhkan diri daripada rakan-rakan sedarjah atau guru. Definisi untuk kanak-kanak bermasalah pembelajaran yang diterima umum adalah definisi digariskan oleh Jawatankuasa Penasihat Kebangsaan Bagi Kanak-Kanak Cacat pada tahun 1986. Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran (Learning Diabilities) i. (f) Hanya berupaya memberi perhatian atau tumpuan singkat terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2. Selain daripada Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan. tetapi memerlukan kaedah mengajar khas untuk membantu mereka belajar. (b) Mereka tidak berupaya mengikuti pelajaran dalam kelas biasa. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran : Satu Rumusan Berdasarkan huraian-huraian di atas. maka dia mempunyai kebolehan akal lebih rendah daripada kanakkanak yang berumur sama dengannya. asphyxia. motivasi rendah. dan kecederaan ringan otaknya. kekurangan minat dan kecederungan dalam kanak-kanak ataupun sering sakit. (c) Kaedah mengajar khas ini bukan digunakan terutamanya untuk mengajar kanak-kanak yang tidak berpeluang belajar. Keadaan kanak-kanak bermasalah pembelajaran khusus dirujuk sebagai halangan psikologikal atau neurologikal terhadap gerakbalas bahasa. mengeja ataupun mengira.

(f) Mudah kehilangan akal dan perasaannya amat sensitif. mudah lupa. tidak suka berkawan. dan dapat prestasi baik dalam Senilukis. pasif. (b) Sifat pengongkongan dalaman : Kanak-kanak yang bersifat pemalu. sensitif. ponteng kelas dan ponteng sekolah. Mereka mungkin menghadapi masalah dalam matematik. hiperkinetik dan hiperagresif. Secara am. (n) Tidak menghargai sahsiah diri sendiri. (d) Tingkah laku antisosial : Kanak-kanak sering bertindak liar dan kerap menimbulkan masalah disiplin sekolah seperti memeras. Mereka tidak berminat belajar. (l) Masalahnya tidak dipedulikan atau tidak dapat dibantu mengatasinya oleh anggota keluarga. Kanak-kanakgolongan ini adalah hiperaktifalau hiperkinetik. 3. tetapi boleh mencapai peringkat lulus dalam Bahasa. (c) Bersifat pemalu dan pendiam. (h) Suka menentang autoriti dan sering melanggar peraturan sekolah. mencuri. (b) Menunjukkan sifat penarik diri dan sering memencilkan diri daripada kumpulan sebaya. (h) Ingatan lemah. (e) Suka mencuri barang orang lain. (i) Tidak berminat belajar dan sering ponteng sekolah. atau tidak membuat kerja rumah langsung. (k) Sering ponteng sekolah. Kanak-kanak kecelaruan tingkah laku boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut: (a) Bersifat hiperaktif.: Mempunyai tingkah laku yang menentang autoriti. (c) Tingkah laku ketidakmatangan : Kanak-kanak yang kurang berupaya menumpukan perhatian dalam pelajaran. (d) Suka membohong dan sentiasa berkhayal. tidak mematuhi peraturan atau undang-undang. (g) Mempunyai nilai kendiri yang amat negatif. kanak-kanak empat kategori seperti berikut: kecelaruan tingkah laku boleh diklasifikasikan kepada (a) Tingkah laku terbias. pendiam. mengugut. dan mudah tersinggung.(g) Sering meniru atau menyalin kerja rumah rakan sedarjah. Mereka sering melakukan tindakan di luar dugaan. (j) Bersifat pediam dan tidak berani bertanya. Kanak-kanak Kecelaruan Tingkah Laku (Behavorial Disorders) i. sering berkhayal dan tidak mengendahkan nilai kendiri sendiri. . kurang bertimbang rasa dan suka menyerang orang. (o) Mereka bukan kanak-kanak lembam yang gagal sama sekali di sekolah. ii. (i) Bersifat pemalu dan introvert. Kemahiran Manipulatif atau mata pelajaran yang lain. (m) Mempunyai konsep kendiri rendah.

(b) Terlalu pasif dan tidak suka bergaul dengan rakan-rakan sebaya. (d) Menghadapi masalah memahami kata orang lain. iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pretutur (prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlinguaf). (d) Matanya kelihatan kemerah-merahan. glaukoma dan juling. 5. (c) Sering mengesat matanya. sering tersekat-sekat atau berulang-ulang. katarak. berbanding dengan kanak-kanak penglihatan normal yang mempunyai kadar kecekapan penglihatan 20/20. (b) Sering membawa buku dekat matanya untuk membaca. myopia. (g) Matanya amat sentitif terhadap cahaya. manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. . Kanak-kanak cacat penglihatan boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut: (a) Kesukaran membaca tulisan dan ilustrasi dalam buku serta dipapan kapur. (f) Sering merasa pening kepala. Kanak-kanak cacat pendengaran boleh dikenal pasti dengan ciri-ciri berikut: (a) Bersifat pendiam. dyslexia dan sebagainya. (g) Sering bergantung membaca pergerakan bibir orang untuk memahami maksud kata. rabun jauh. (f) Persepsinya kurang tepat kerana tidak boleh mendengar sesuatu dengan jelas dan tepat. Punca-punca cacat pendengaran biasanya disebabkan kerosakan gegendang telinga. rabun warna. Kanak-kanak cacat penglihatan tentunya akan menghadapi masalah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. rabun malam. saraf pendengaran ataupun warisan baka. Kanak-Kanak Cacat Penglihatan Kanak-kanak cacat penglihatan adalah kanak-kanak buta atau mempunyai kadar kecekapan penglihatan di antara 20/200 hingga 20/70 selepas pembetulan. Kecacatan penglihatan merupakan kecacatan deria yang buruk sekali. Kanak-kanak cacat pendengaran pretutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. Kanak-kanak cacat penglihatan boleh digolongkan dalam beberapa jenis. Di antara punca-punca cacat penglihatan ialah kesakitan mata. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan. khasnya dalam proses persepsi dan penangkapan konsep dengan tepat. (h) Sering cuba mengelakkan daripada menjawab soalan lisan orang lain kerana kurang pasti tepat apa yang disoal. astigimatisme. terpesong sedikit kedudukan mata hitamnya. (i) Mencondong mukanya ke depan untuk mendengar jelas kata orang. Kanak-Kanak Cacat Pendengaran Dan Bermasalah Komunikasi Kanak-kanak cacat pendengaran sering menghadapi masalah komunikasi dan sukar memperajari sebutan perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. yang biasanya berlaku selepas telah mempunyai pengalaman bercakap. kekurangan zat makanan ataupun kerosakan saraf optik atau menghidap penyakit seperti hypermetropia. (e) Matanya juling. iaitu kanak-kanak rabun dekat. (e) Kurang berupaya menggunakan perkataan-perkataan tepat untuk menerangkan atau menyatakan sesuatu perkara atau idea. pemalu dan tidak suka bertanya. (c) Pertuturan mereka kurang lancar.4.

misalnya mata pelajaran senilukis. (c) Memiliki kebolehan akademik khusus. Punca-punca utama kanak-kanak kecacatan fizikal ialah kekurangan zat makanan atau kecederaan disebabkan kemalangan. drama. dan sebagainya. muzik dan pendidikan jasmani. Kanak-Kanak Pintar-Cerdas Dan Berbakat Secara am. (e) Cekap menyesuaikan diri dari segi sosial (f) Boleh bervisi j auh. penulisan dan sebagainya. kraftangan. sukan. menyebabkan pergerakan leher. Kecacatan fizikal ini akan menjejaskan pencapaian akademik mereka. .cerdas: (a) Mempunyai keupayaan berfikiran kreatif. (c) Kanak-kanak yang berbakat khas dalam senilukis. Chua Tee Tee. tangan atau kakinya hingga menjadi lemah dan kurang berdaya. (b) Memperolehi kebolehan intelek am. 7. iaitu: (a) Kanak-kanak yang mempunyai intelek yang tinggi. (g) Mempunyai bakat memimpin. Mereka juga mempunyai daya ingatan yang tinggi serta berbakat mencipta atau berbakat khas dalam senilukis. Mereka biasanya digolongkan dalam tiga kategori. Menurut Dr. kemahiran kemanipulatif. (b) Kanak-kanak yang mempunyai bakat mencipta. Kecacatan ortopedik mempengaruhi fungsi tulang sendi atau otot. (i) Kerap menulis perkataan-perkataan dengan ejaan lama. pemikiran logik atau kemahiran bertutur. Chua juga mengenal pasti tujuh ciri pelajar pintar. 6. kanak-kanak pintar-cerdas atau berbakat rrierujuk kepada kanak-kanak yang ada Darjah Kecerdasan melebihi 120. pelajar pintar-cerdas ialah kanak-kanak yang menunjukkan potensi atau kebolehannya dengan cemerlang dalam aktiviti intelek seperti pemikiran abstrak. muzik. penulisan. khasnya dalam pelajaran yang bergantung kepada kecekapan anggota-anggota badan. pinggang. drama.(h) Tidak dapat membaca dalam tempoh lama. Kanak-Kanak Cacat Fizikal Kanak-kanak cacat fizikal ialah kanak-kanak yang mempunyai kecacatan ortopedik atau anggotanya. (d) Berbakat dalam satu atau lebih kesenian. muzik. Pergerakan anggota-anggota badan yang kurang cekap atau lancar adalah ciri yang jelas diperlihatkan bagi kanak-kanak cacat fizikal. Dr.

Mempunyai potensi kreativiti dan sensitiviti. Dapat mengukuhkan dan mengekalkan dalam ingatan apa yang dipelajari tanpa banyak latihan berulang-ulangan. Menunjukkan sifat ingin tahu terhadap bidang dan skop yang mendalam dengan kerap kali bertanya serta membaca. menginferensi dan melapor. Menguasai kemahiran pemikiran kognitif dengan cekap. tulisan kurang kemas atau silap mengira kerana kekurangan kesabarannya. Memperolehi perbendaharaan kata yang banyak dengan ditonjolkan dalam pemikiran dan pendapatnya. Mempunyai sifat lucu dan sering nampak riang. Mengetahui dan menaruh minat terhadap banyak perkara dan peristiwa di mana kanak-kanak biasa tidak pernah menyedarinya. Cekap menyiasat.Mengenal Pasti Kanak-Kanak Pintar-Cerdas Dan Berbakat Kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh dikenal pasti berdasarkan ciri-ciri am dan ciri-ciri spesiflk seperti yang dihuraikan berikut: 1. dan membuat assosiasi secara logis. menjadual. jelas dan tepat. mengelasifikasi. serta berupaya memahaminya dengan cepat. Mempunyai keinginan yang kuat untuk menunjukkan kehebatannya. ‡ Sikap acuh tak acuh terhadap kerja yang diberikan oleh guru. mempersepsi perkaitan. Mempunyai sifat ingin tahu yang amat kuat dan ketara. 2. Ciri-ciri spesifik kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat Ciri-ciri spesifik yang dimanifestikan oleh kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat boleh ditinjau daripada dua aspeks. Menunjukkan motivisi yang kuat. Suka membaca bahan-bahan di paras kematangan. tidak boleh menumpukan perhatian dan sering menggangu rakan-rakan di sekelilingnya. Menunjukkan minat terhadap rekaan dan ciptaan yang canggih. (b) Ciri-ciri aspeks negatif ‡ Hiperaktif dan tidak boleh berdiam diri. Berupaya membuat generalisasi. Berminat terhadap asal-usul manusia dan alam persekitarannya. Ciri-ciri am kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi. . ‡ Si lap dalam ejaan. mengumpul. Suka berkawan dengan kanak-kanak dan orang dewasa yang lebih matang daripada kanak-kanak sebaya. iaitu : (a) Ciri-ciri aspeks positif y ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Boleh belajar dengan mudah dan cepat. Mempunyai perasaan afektif yang tinggi.

2. 6. kanak-kanak istimewa juga boleh dikenal pasti melalui pemerhatian atau ujian saringan. cara pemerhatian ini adalah kurang objektif dan kurang jitu. Bagaimanapun. kita boleh gunakan Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan yang disarankan oleh Binet dan Terman. ujian saringan untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa adalah disediakan khas untuk menentukan peringkat percapaian dalam mata pelajaran Bahasa dan Matematik sahaja. selaras dengan objektif-objektif Pendidikan Khas untuk kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat yang disenaraikan berikut oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 1982 : 1. menggunakan masa lapang mengikut minat dan bakat mereka. menjalani kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lebih mencabar. pada masa yang lalu. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Istimewa Melalui Ujian Saringan (Screening Test) 1. 2. kanak-kanak pintar-cerdas dan berbakat adalah diberikan peluang menyertai aktiviti pengayaan semasa aktiviti kumpulan dalam kelas biasa. iaitu kuasa penglihatan. meluaskan lagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Selain daripada Ujian Mengukur Darjah Kecerdasan. memupuk minat untuk belajar sendiri. Kanak-kanak istimewa boleh dikenal pasti dengan cara memerhati ciri-ciri tingkah laku mereka. pendengaran dan psikomotor. 3. dan memajukan kualiti kepimpinan.Tetapi. Di Malaysia. 5. . meminati dan menguasai bacaan luas dengan merujuk kepada pelbagai bahan dan sumber maklumat. Mengenal Pasti Kanak-Kanak Istimewa Melalui Ujian Kecerdasan Untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. ujian saringan ini juga mengukur tahap pengamatan kanak-kanak. 4. melahir atau mengembangkan daya cipta atau kreativiti. Cara yang sah dan boleh dipercayai ialah penggunaan Ujian Kecerdasan (Intelligent Test). Lazimnya.‡ Suka mencari kelemahan dan mengkritik secara terbuka rakan-rakan dan guru-gurunya. dengan mengaitkan umur akal kanak-kanak kepada umur masanya. 7.

kawan. Baca huruf-huruf ini : A. adik. 2. z. m. Y. C. W. 3. 4.Sebahagian Contoh Ujian Saringan Bagi Bahasa Melayu 1. x. c. Sebut perkataan-perkataan ini : saya. 1. T. K. R. N. Baca huruf-huruf ini : a. rumah. emak. Baca ayat dan buat mengikut maksud ayat: (a) Saya buka buku. Isikan hurufdi tempat kosong : a b c k a e f k a . (c) Saya berdiri atas kerusi. (d) Saya menulis di papan kapur. 5. f. (b) Saya tutup pintu.

.

Bagi sekolah yang dapat peluang melaksanakan program Pendidikan Khas kerana diperuntukkan guru pendidikan khas atau guru resos serta kemudahan-kemudahan yang sesuai dan lengkap. berusaha bersama-sama menyediakan inventori untuk mengenal pasti kanak-kanak istimewa. kanak-kanak istimewa pula terpaksa mengikuti pendidikan kurikulum biasa bersama dengan kanakkanak normal. 2. menentukan strategi. kanak-kanak istimewa. Mengikut Program Pendidikan Inklusif. guru biasa hendaklah mengajar secara kolaboratif dan koperatif dengan guru resos. guru biasa akan bekerjasama dengan guru resos itu dengan menjalankan aktiviti pengajaran khas untuk kanak-kanak istimewa mereka. Untuk menjayakan program pendidikan khas.Peranan Guru Resos Dan Guru Biasa : Pengajaran Kanak-Kanak Istimewa Secara Kolaboratif Dan Koperatif 1. sama ada cacat atau pintar-cerdas. . menyediakan alat-alat bantu mengajar. Bagi sekolah yang belum sempat melaksanakan program Pendidikan Khas. Ini bermakna guru biasa hendaklah juga mengajar mereka bersama dengan kanak-kanak normal. 3. guru biasanya gunakan kaedah kumpulan untuk menguruskan aktiviti pemulihan bagi kanak-kanak lambat (slow learners) kerana kecacatan bidang tertentu. Dalam keadaan ini. adalah ditempatkan dalam kelas biasa mengikut umur seperti kanak-kanak normal. dan menguruskan aktiviti pengayaan bagi kanakkanak pintar-cerdas. merancang program pengajaran. serta isi pelajaran dan penilaian. kaedah dan teknik mengajar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->