Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?

ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru

i. Kumpulan mana yang banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?

ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak? ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

i. Minta murid membentuk:

a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

i. Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama banyak?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan banyak. bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

a. Bincangkan dengan rakan: . Kenapa kamu katakan objek itu lebih. . Kenapa kamu katakan objek

itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 1 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

. Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4.3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ .

.Lembaran Kerja 2 B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan lebih? 2. Kenapa kamu katakan sama banyak? .

Contoh: banyak sedikit 1. Lembaran Kerja 3 c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.. .

banyak sedikit 2. Sama banyak .

3 sedikit banyak 4. sedikit banyak .

5. Sama banyak .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. (d) Menamakan angka. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.

Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. b. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). c. i. Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira.a. Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? . Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. d. e. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas.

Berapakah kumpulan yang ditunjukkan? C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0229389.wmf http://bahasajepun.com/flash/images/gula-gula. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i.com/flash/images/gula-gula.jpg .jpg http://bahasajepun.jpg http://bahasajepun.i.com/flash/images/gula-gula.

kacang tanah atau benda lain yang sesuai. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. g. f. ii. Tunjukkan beberapa keping kad. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan.i. i.biji saga. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan? .

Imaginasi Penjanaan idea .i. Ini nombor apa? 2.

Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. Berapakah bilangan kereta yang . ii. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. Lihat lampiran A i. b. i. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan. ii.Sintesis idea a.

jpg 14 15 .flickr.static.com/2162/2195498228_78e1690aae. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? http://farm3. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii.terdapat pada kad gambar kamu? ii.

3. . Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka.c. i. Apakah nombor ini? ii. Perkembangan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.

Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Kad A Kad B b. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. iii. Rakan. .Menilai a. Kumpulan. Kelas. ii.

Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii.i. . Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii. Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan.

i.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.blogspot. Sa (bilangan 10) ii. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.bp. Ratus ( bilangan 1) http://1.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.com/_1YIik-A_5b4/R17ZDciPpkI/AAAAAAAAAIs/1yngfAt8F5c/s320/3 00px-YosriBuahbuahan.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg .4.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. b. Puluh (bilangan 10) iii. Tindakan Pelaksanaan a.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.

jpg gambar\images.C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg .jpg gambar\images.jpg gambar\images.

Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.Amalan Berterusan c. Bincangkan hasil kerja murid. d. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standa rd pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Edarkan Lembaran Kerja 4. e. . pensel warna.

yakin diri. tolong-menolong.Nilai dan sikap: Kerjasama. . berdisiplin. bertanggungjawab.

LAMPIRAN A .

.

wmf .paultan.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.jpg http://media2.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.paultan.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.jpg C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.paultan.

wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf .wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

Lembaran Kerja 4 A. 3. Tuliskan nombor dalam angka 1. Lima belas Dua puluh .. 2. 2. B. 4. Kira dan tuliskan nombor yang betul 1.

Tujuh puluh lima Tiga puluh dua .3. 4.

3. Bandingkan dan tulis di dalam petak kosong.5. 6. 2. Sepuluh Lapan puluh tiga C. lebih daripada atau kurang daripada 1. .

.4.

(e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. menentukan nilai nombor hingga 100. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. gambar. kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. (d) menyusun kumpulan objek. (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada . Persediaan . (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar. garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor .

Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? . Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan.Pemerhatian dan Analisis a. . Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. i. . . Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. i.

Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? .ii. Berapakah bilangan ikatan ini? iii.

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: . c.b. juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut. Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya. ii. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: i.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i. Contohnya 20. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor. iii. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus. d. ii. .

Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang .Berapakah bilangan objek tersebut? Sebutkan nilai nombor ini.

ditunjukkan. .

Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja 7. Bimbing murid membilang objek. Edarkan Lembaran kerja 6. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada lebih daripada daripada . Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. i. ii. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. f. ii. Bincangkan hasil kerja murid. Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun. Contoh : . ii. ii.Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. i. atau kurang i. e. Edarkan lembaran kerja 5. Edarkan Lembaran Kerja 8. i.

Susun gambar mengikut tertib menaik. i. . ii.i. Nyatakan sama ada lebih daripada atau kurang daripada i. i. Nyatakan nombor di antara dua nombor. Susun gambar mengikut tertib menurun. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor.

iv.2.. dan kurang daripada. Menyebut nombor pada kad tersebut. mana lebih daripada. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya. Imaginasi Penjanaan Idea a. ii. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan . Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang . b. iii.

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada lebih daripada atau " 47 45 .

3. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Perkembangan Penambahbaikan . Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.dipegang oleh rakan.

. iii. ii. Ulang aktiviti a (i). Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas. (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. b. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun.Menilai a. Contoh: i.

tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. Sebutkan nombor ini. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. iv.i. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. . iii. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. ii. Contoh: i. 4.

34 38 35 37 33 39 36 28 .i. Sebutkan satu nombor.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8. (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat. (iii). Ulang aktiviti a (i). . Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. (ii).b.

.

52 2. 1. 14 .Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan.

36 .3.

44 34 1.Lembaran Kerja 6 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada. .

.27 54 2.

74 63 3. 29 .

90 89 .92 4.

.5.

Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 27 25 26 28 . Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

72 71 73 70 . Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.B.

.

Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 36 34 1. 53 2. 55 .

65 67 3. 88 86 4. 100 .

98 5. .

Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

8. 7. 9 satu demi satu. 5. i. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. 4. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor. 6. Tunjukkan kad imbasan angka 0. 1.a. . pasir dan tanah liat. 2. b. 3. Minta murid menyebut apa yang dilihat.

Apakah nombor yang kamu lihat? iii.ii. iv. v. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 .

Agihkan murid kepada dua kumpulan. b. a. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah. 2.c. . Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah.

ii. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. . Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. i. d. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan.c. 0 hingga 10 0 Sifar i. iii.

.

1 Satu 2 dua 3 tiga 4 empat 5 lima 6 enam 7 tujuh 8 lapan 9 sembilan 10 sepuluh .

71. 41. 81. 23. 32. 12.50 . Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11. 91. 63. 14 24 34 44 54 64 74 84 94 .30 . 51. 92. 53.e.70 . 13. 52.40 . 61. 82. 83. 93. 43.90 100 16 Enam belas 24 dua puluh empat 37 . 42. 62.20 . 73.80 .60 . 33. 22. 21. 31. 72.

tiga puluh tujuh 48 empat puluh lapan 51 lima puluh satu 63 enam puluh tiga 72 tujuh puluh dua 85 lapan puluh lima 90 sembilan puluh 100 satu ratus .

Perkembangan Penambahbaikan a. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. iii.i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. 2. Paparkan kepada murid . ii.

Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? .beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i.

Menilai b. Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. .

Nyatakan bilangan kereta tersebut.ii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. iv. iii. .

. i. iii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan telur tersebut. iii. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. iv. iv. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka.i. Nyatakan bilangan buah tersebut.

7 : tujuh ________ : _______________ ________ : ______________ .

Nyatakan bilangan gula gula tersebut. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. iii. Tindakan . Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka. iv.i. 3.

Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 7. i. Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan. Aktiviti Tambahan. 8 dan 10 kepada setiap murid. . b. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. a.

Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan. ________ : ______________ ________ : _______________ . 4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. 10 dan Lembaran Kerja 11. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.i.

.

contoh: Tujuh .Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya.

.

1 _________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3. .Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. Tuliskan nombor dalam perkataan.

. _________________________________________________ 6. _________________________________________________ 5._________________________________________________ 4.

_________________________________________________ 99 62 93 55 74 89 56 ._________________________________________________ 7.

Padankan gambar dengan nombor.Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B. 13 42 38 tiga belas empat puluh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * * * * * * * * * empat puluh dua 40 tiga puluh lapan .

.

Bidang: Nombor dan operasi. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Persediaan Pemerhatian dan analisis. . Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.

a. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja. . b.

3.8.9.9.5.3.7. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis.5.4. 10.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.2.2. a.6.1 .i.4.7. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.8.6.

membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 .c. membilang satu-satu 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii.

ii. Dua-dua. . dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: . membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. .iv. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Sepuluh-sepuluh. Satu-satu. (ii). . i. . Perkukuhkan aktiviti (i). Bincangkan dengan murid. Lima-lima. (iii).

.

b. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? i. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. c. . Bincangkan aktiviti dengan murid: i. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii. Susun kad mengikut tertib menaik. Imaginasi Penjanaan Idea a. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan.2.

ii. Perkembangan Penambahbaikan . 3. Susun kad mengikut tertib menurun.

Bahagikan murid kepada empat kumpulan. Susun nombor secara turutan menaik . Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam. .a. i. Kad-kad nombor bilang satu-satu. Susun nombor secara turutan menurun. b.

1 0 1 5 5 5 5 2 8 1 9 1 4 6 5 6 3 3 10 5 7 1 4 4 7 7 7 Stesen iii Stesen ii .Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid.

Stesen iv Stesen i 12 15 11 9 13 14 10 17 16 .

.

Menilai

ii. kad nombor bilang dua-dua

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

40

32

34

30

26

28

22

24

20

36

45

50

40

70

85

65

55

80

75

60

40 20

60 10

50

30

90 100

70

80

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang:

. Satu-satu. . Dua-dua. . Lima-lima. . Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

6

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1

2

4

1.

13

15

16

2.

1. 2. 2

3. 4 4.

8

3. 2.

5. 4

8

16

4.

5.

20

35

40

80

100

6.

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

10

8

6

1.

19

17

15

2.

6. 20

7. 18 8.

12

3.

9. 16

8

4

4.

35

25

15

5.

100

70

60

6.

Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) (b) (c) (d) Satu-satu Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.

iii.i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. b. c. 11 hingga 20. ii. Minta murid menyatakan apa yang dilihat. 5 hingga 10. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. Cerita apa yang . Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 12 i.

3. 1. 2. .kamu lihat pada tangan cikgu? ii. 4 iii. Murid membilang pensel secara satu-satu. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor.

Bincangkan dengan guru.iv. 66. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea i. 28. 64. 37. 43 c. 36. 33. 30. 35. . 2. 39. 68. 22. 44. vi. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 31. 62. 70. 20. v. 24. 26. b.

90. 53. d. 35. Secara lima-lima 0 5 10 15 20 Bincangkan. 80. 55. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 40. 70. 66. 70.a. 56. 23. 65. 76 c. 26. 61. 85. 46. 71. 33. 100 . 56. 30. 100 . 76 . Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 16. 60. 75. 40. 6. 43. 73. 45. 66. 63. 60 . 46. 95. b. 90. 83 . 50. 51. 50. 80. 36.

ii. . Cuba kamu ceritakan. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: i. Lihat garis nombor ini.

Murid menolak nilai secara lisan.ii. Bincangkan. . Berapa nilai bagi setiap langkau? iv. iii.

62. 78. 10. 90. 87. 40. 68. 58. 48. 25. 35. 35 . b. 57 c. 67. 77. 72. 88.a. 65. 50. 60. 70. 15. 28 Perkembangan Penambahbaikan . 50 . 90. 75. 42. 50 Bincangkan. 80. 72. 65 . 95. 70. 80. 62. 52. 85. 70. 40. 60. 80. 20. 45. 82. 30. 5 Bincangkan. 55. Secara lima-lima 45. 38. 32. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . d. 100. Secara sepuluh-sepuluh 90. 70. 22. 12 . Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 60.

Menilai Aktiviti luar bilik darjah. i. i. Sepuluh-sepuluh. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: ii. Dua-dua b. Lima-lima c. Bincangkan hasil kerja yang kamu . Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. iii. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a.

lakukan? 1 5 4 3 2 .

Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid. . Bincangkan hasil kerja murid. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15.

.Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab.

.

. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik.Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D. 3 5 7 11 3. 27 57 67 5. 15 20 25 35 4. 1. 1 2 4 5 2.

16 18 20 22 .

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun.

1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

sa puluh ratus

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya

BFT 2211

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

Puluh sa

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. Sebutkan nombornya?

i. M urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

sa puluh ratus sa puluh ratus

d. Tegaskan

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

Contoh :

i. 27

i. A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4? ii. A pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

nilai digit: 20 nilai tempat: puluh

nilai digit: 4 nilai tempat: sa 24 56 40 83 27 Sa Pu

ii. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan a. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 16. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. . b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

.

.JPG 2..JPG UTK SOALAN\CAP.JPG * G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Back Back Back Back Back To To To To To Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR MT MT MT MT MT UTK UTK UTK UTK UTK SOALAN\CAP...JPG SOALAN\CAP.JPG UTK SOALAN\CAP.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH...jpg .gif F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.JPG SOALAN\CAP.Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E..... G:\Modul Matematik Back G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To To Basic\9 GAMBAR Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT MT UTK SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP.JPG SOALAN\CAP... 1.....gif 3.JPG UTK SOALAN\CAP... C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH..JPG SOALAN\CAP. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah. F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.JPG UTK SOALAN\CAP...

Sa Pu Sa Pu 5. .jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg 4.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.

Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. Nilai tempat Nilia digit 1. 9 4 sa puluh 4 9 81 2. 1 8 sa puluh .

0 6 6 0 sa . 25 5 2 sa puluh 4.7 1 sa puluh 17 3.

.puluh 5.

70 = ____________ 4. 38 = ___________ 2. 66 =____________ 6. 92 = __________ .Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan. 49 = _________ ___________ _________ 3. 1. 10 = _________ ___________ _________ 5.

___________ _________ .

6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada . Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil. Minta murid buat pemerhatian. . dan besar).sederhana. Isikan bekas A dengan guli.a.

ii. Bekas mana yang paling banyak? . Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv. Ada berapa biji guli di dalam bekas A? iii.

bekas A bekas B bekas C .

Berapa jumlah guli yang ada? ii. Imaginasi Penjanaan Idea . Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i.b. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Mengapa? 2. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii.

Sintesis Idea a. Bekas yang sama digunakan. iii. Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii. Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan i. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? .

3. Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. .

b. Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Edarkan lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 kepada . ii. berdasarkan gambar yang berlainan i. Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Kenapa? 4. dan kurang dariapa. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Murid menggunakan perkataan lebih daripada.

Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti. Nilai dan sikap 1. Berdikari SchoolBus. Bincangkan hasil kerja murid i.hi. Memupuk sifat ingin tahu 3.murid.png Skoda_Car.svg. b.png . Percaya pada diri sendiri 2. Selesaikan tugasan yang diedarkan.

. Kelas : Tandakan ( / ) yang mana lebih banyak. 1..Lembaran Kerja 19 Nama : .

.2.

png baloon. green.Tandakan ( / ) pada yang kurang baloon.png red.png yellow.png red.png red.png baloon.png green.jpg 3.jpg yellow.png 4.png yellow.jpg green. 52 15 .

5. 7 13 .

7 5 1. kurang daripada) 23 18 2. Kelas : Gariskan jawapan yang betul.Lembaran Kerja 20 Nama : . kurang daripada) 50 .. (lebih daripada . ( lebih daripada .

kurang daripada) 90 80 6 . (lebih daripada .55 3. (lebih daripada . (lebih daripada . kurang daripada) 59 62 4. kurang daripada) 32 52 5 . kurang . (lebih daripada .

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit. (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Apa yang kamu lihat? . i. A B C c.a. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas. b.

Siapa yang paling dekat dengan A.ii. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv. Siapa yang paling dekat dengan C. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? iii. B atau C? . A atau B? v.

d. Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas. Gunakan dekak-dekak. Contoh: e. .

f. i. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru? . Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g.

i. Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor ii.i. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30? 10 9 8 . Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.

7 6 5 4 3 2 1 0 + + + + + + + + + + .

Contoh: Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.h. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Bawa murid keluar dari bilik darjah .

tiang. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang ii. .ii. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.kereta guru. tingkap bangunan dan anak tangga Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan i. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan.

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 + + + + + + + + + + .

. Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh: Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain.Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

i. . Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid. Contoh: Lembaran Kerja 21 Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. 58 hampir kepada_______ . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. 55 hampir kepada_______ iii. . 3 . 10 1 . 51 hampir kepada _______ ii.

ii. 20 14 . Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A i. . . Selesaikan tugasan yang diberi + + + + + + + + + + 52 50 51 53 54 .

55 56 57 58 59 60 5 5 8 17 22 15 .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.A B b. Nilai dan Sikap .

Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 20 30 60 50 40 34 15 28 61 48 .

.

41 .Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 9 20 2. 49 60 . 27 . 44 . 2 . 46 . 14 . 34 . 29 40 4. 38 50 5. 25 . 12 . 10 1. 15 . 4 . 18 30 3. 6 . 34 . 31 . 23 .

71 . 92 .6. 66 . 73 . 55 . 87 . 54 . 75 . 89 100 10. 51 . 69 80 8. 65 . 58 70 7. 95 . 78 90 9. 83 . 97 . 63 . 85 . 94 .

Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. A B 50 30 40 60 20 61 28 48 34 15 .Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B.

______ .B. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. _____ 2. _____. ______ . 1. ______ 4. _____. _______ . _____ 70 10 40 90 3.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. Murid membuat pemerhatian terhadap . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

b. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. .

Perhatikan objek-objek tersebut. . Bincangkan pemahaman kamu. i. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii.i. Apa yang kamu lihat? Bincangkan. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii. .

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2 50 52 54 56 58 60 .c. Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: d.

corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola. i.10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i. Guru membimbing murid. Berpandukan gambar. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? . iv. ii.

i. Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan rakan. ii. 20 30 40 50 .

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. petak seratus(Saiz A4). Setiap kumpulan dibekalkan: i. b. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

Kad soalan. Contoh: .81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii.

Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 .

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 .

. Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan.87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i.

. Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31.Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza.

Contoh kad soalan: Perkembangan Penambahbaikan .

Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan.Menilai a. . Guru menekankan konsep pola yang digunakan.

guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii.ii. Bagi jawapan yang kurang tepat. Apakah pola yang digunakan? iii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? . i.

a) b) c) . Semak dan bincangkan. Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13.iv. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6.

seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 . Bincangkan hasil kerja murid. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid. c. b. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. d. Edarkan Lembaran Kerja 23.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar. Lembaran Kerja 24.

Selesaikan tugasan yang diberikan. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. . Lembaran Kerja 24. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.10 iii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. .

4. 2. 1.Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A. Padankan mengikut pola. . 3.

Lima-lima Sepuluhsepuluh 50 49 47 48 Satu-satu Dua-dua .

Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 1) 2) 3) 4) 46 48 52 66 63 .

64 .

Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C. . 3. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai. 4. 2. 1.

.5.

Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua .Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D.

3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh .

Menyebut jumlah nombor. ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. iii.

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas. Tunjukkan sejumlah gula-gula.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. Bincang dalam kumpulan.a.bmp .

Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Ceritakan apa yang dapat kamu lihat.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Tunjukkan dua kumpulan pensel. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? .bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp i. i.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. b.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Imaginasi Penjanaan Idea .

Menggunakan blok berwarna biru dan kuning. bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5 + 4 = 9 b.Sintesis Idea Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. c. Contoh: . Gunakan 8 blok. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4.

Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi.8 = 3 + 5 8 = 4 + 4 8 = 2 + 6 i. . Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru i.

.

Gunakan beberapa blok warna. . bentukkan pasangannya supaya menjadi 8.d. Contoh: 8 = 12 8 = 10 8 = 15 4 2 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Perkembangan Penambahbaikan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp + = Contoh 2: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp .bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. .jp g + = Contoh 3: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif = + i.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 8 2 6 12

7 11

Contoh 4:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp

- =

Contoh 5:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g

- - =

Contoh 6:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif

= -

Tindakan

Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 10 2 8 5

9

11

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a) C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g

Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

8

4 + =

b) C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif

13 7 = +

c)

10

+ =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 4\image1_017.jp Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

5

- =

b. c. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif

6

7

- = - =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 + 2 6 = 0 + 6 = 3 + 3 = 5 + 1 = 1 + 5

= ______________

= ______________ 9

1. = ______________

= ________________

= ________________

= ______________

= ______________ 7

2. = ______________

= ________________

= ________________

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 2 = 9 = 3 = 5 = 6

2

7 1 2 4

= ______________

= ______________ 4

1. = ______________

= ________________

= ________________ = ______________ = ______________ 3 2. = ______________ = ________________ = ________________ .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. ii. Menggunakan simbol tambah. tolak dan sama dengan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. iii. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar.2 Mengenal simbol. Memperkenalkan simbol bagi tambah.

jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Contoh: i.jpg b. F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji. ii.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi. Tunjukkan dua kumpulan buah oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Ceritakan apa yang cikgu . i. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.Pemerhatian dan Analisis a.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.

.lakukan.

Contoh: b. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di persediaan.. c. dan semua. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah. Minta murid mengantikan perkataan bubuh. .Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah.

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap Perkembangan Penambahbaikan .

Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. .Menilai a. dan sama dengan. b. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. 5 + 2 = 7 c. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah.

oren biji dua bubuh oren biji lima oren tujuh biji semua .

Selesaikan tugasan yang diberi. b. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.d. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain. Edarkan lembaran kerja 31 dan Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid. a. .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan. . PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tamb ah.

.

1. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. 3. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji. 4. 2.Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli.

5. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. . Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.

5 _____ 1 ______ 6 8. 0 _____ 3 ______ 3 10.Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 9 ______ 6 ______ 3 2. 2 _____ 3 ______ 5 7. 1 ______ 1 ______ 2 . 4 ______ 2 ______ 6 3. 3 _____ 1 ______ 2 9. 1. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 8 ______ 0 ______ 8 4.

8 ______ 4 _______ 4 . 7 _____ 0 ______ 7 12.5. 5 ______ 2 ______ 3 6. 5 _____ 1 ______ 4 11.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tunjukkan kad imbasan . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.

c. . Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut.bergambar. b. Contoh 1. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.

i. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii. Berapakah jumlah bola kesemuanya? iv. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii.

.

Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii.Contoh 2. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. b. Berapakah bilangan baldi . i.

pada kad kedua? iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Menilai .

. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b.a. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.

i. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? . .

.

.

iii. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? . Perkembangan .

Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.Penambahbaikan Menilai a. . b. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan.

6 + 6. 2. . 7. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii. iii. 8 dan 9. 5. 3.i. Berapakah hasil tambah 8 + 5. 6. 4. Nyatakan fakta asas tambah 1. 7 + 4.

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 12 = 6 6 + 11 = 4 .

7 + 13 = 5 8 + .

c. Nyatakan fakta asas tambah. 4. 1. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? . iv. 3. 7. 5. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan. 6. 2. iii. Fakta asas tambah d. 8 dan 9. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i.

Selesaikan tugasan yang diberi. b.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada . Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.kemahiran berikutnya. 6 + 6 7 + 5 8 + 7 9 + 6 9 + 2 8 + 1 7 + 9 6 + 8 5 + 7 4 + 6 3 + 6 2 + 5 1 + 4 7 + 7 5 + 5 .

.

Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. + = . 1.

+ = + = .

3.+ = 2. 4. .

.

Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 4 8 + = 6 9 + = 7 3 + = 2 5 + = 8 1 . Nyatakan fakta asas tambah.

2. 3. 4. .+ = 7 3 + = 4 9 + = 5 8 + = 1.

7.5. 8. . 6.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tunjukkan kad imbasan .

b. c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. Contoh 1.bergambar. . Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.

Berapakah jumlah bola yang tinggal? iv.i. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii. Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii.

.

Contoh 2. b. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? . i.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Berapakah jumlah baldi tinggal? iv.iii.

Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. .a. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.

Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i.i. Berapakah jumlah buah yang tinggal? . Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii.

.

Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? .i. .

i. Perkukuhkan kemahiran murid . Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan i.9. Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 9. .dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua nombor. 17 .8. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. iii. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii. 16 . Berapakah hasil tolak 18 .9. b. c.

18 17 16 15 14 11 9 = 8 = 9 = 6 = 7 = 9 = .

Nilai dan Sikap . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid. b. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Selesaikan tugasan yang diberi. i.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. .

.

Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. = 2. . 1.

= .= 3.

4. = .

7 16 = 2.Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. = 8 15 1. 8 17 = . Nyatakan fakta asas tolak.

3. 3 11 = 6. 2 . 9 18 = 5. 6 12 = 4.

5 9 = 8.10 = 7. .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

2 . 1 . b. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul. .a. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul.

i. . Berapakah biji bola dalam bakul? ii. Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan.

c. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya. . Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1 d.

2 . Ulang dengan nombor-nombor yang lain i. 1 . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. iv.e. 1 . Apakah nombor yang diwakili? Imaginasi . Ulangi dengan soalan baru seperti: . 3 . 2 iii. v. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 2 .

Penjanaan Idea Sintesis Idea a.murid mereka situasi dari ayat matematik. Bimbing. c. Bina ayat matematik i. a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 5. 1 . 2 . Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus. 2 . Menunjukkan kad ayat matematik. b. 0 1 . 3 . 1 . 1 .

2 3 4 5 6 7 8 9 naik 2 naik 1 = 4 + 7 3 .

ii. 3. 2.Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. 5. 2 . iv. v. 1. 1 . iii. . 3 . 1 . 2. 1 . Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 3 .

4 11 . 4 (naik 3. 2 . .1 . tambah 1 jadi 4) 2 . 3 = 14 21 .

. 33 Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman.12 .

.

Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. . b. Bincangkan hasil kerja murid. Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. i. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan.b.

. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.

.

Tambah dengan menggunakan Abakus.Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. a) 2 b) bead .

c) d) e) .

f) .

Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 .Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B.

+ 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 .

+ 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = .

3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = .

8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = .

KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = .Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C.

4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = .

9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 .

= 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 .

= 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 = .

KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = .Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D.

4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = .

9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + .

15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + .

26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = .

GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = .Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E.

4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = .

9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + .

26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + .

26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 = .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. .3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja.

Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b. . Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas . Berapa biji epal yang ada? iii.i.

MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] C:\Documents and Settings\acer.IE5\KBYFNP79\MC900297833[1].ACER-B7E67FCA93\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.wmf .

Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. } Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii.c. = . i.

8 .iii. 7 . Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : . 6 5 = 2 = 1 = .

Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) 4 4 6 9 7 1 2 1 3 2 = = = = = . Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus i.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

f) 8 3 = 3 = 2 1 5 6 1 .

ii.b. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: . Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

4 3 = iii. 8 5 = v. 6 1 = iv.i. 3 2 = ii. 9 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 13 = 15 .

89 62 = 27 99 79 = 20 .

Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5.b. . Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental. b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid.

Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. . Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan.i. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut. Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

. . 2 2 2 2 2 9 22 2 2 1.Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . . . Tolak dengan menggunakan Abakus. 3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2.

.7 22 2 2 2 2 2 2 2 3. 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 4. . 2 2 2 2 2 . . .

22 27 22 2 2 7. . . . . . . 8 2 29 22 2 2 6.17 22 2 2 5. .

Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1 = 2) 3 . 1 = 3) 4 . Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1) 2 . 2 = .

4) 4 . 1 = 6) 4 . 3 = 5) 3 . 1 = 7) 6 . 1 = 8) 7 . 5 .

= 9) 8 . 1) 18 . 3 = 10) 6 . 2 = . 5 = b.

2) 12 . . 31 = 6) 61 . 5 = 4) 32 . 12 = 5) 46 . 2 = 3) 15 .

22 = 9) 48 . 15 = 10) 89 . 21 = 8) 24 .11 = 7) 72 . 23 = .

.

Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. 1 = 2) 5 . KOMBINASI 5 a) 1) 5 . 2 = 3) 6 . 2 = .

3 = 5) 6 . 3 = 6) 7 . 4 = 8) 6 . 3 = 7) 5 .4) 5 . .

4 = 10) 8 . 2 = . 4 = b) 1) 15 .4 = 9) 7 .

2) 16 . 14 = 5) 28 . 4 = 3) 17 . 13 = 4) 27 . . 14 = 6) 36 .

12 = 7) 36 . 34 = 9) 47 . 42 = . 22 = 8) 38 . 23 = 10) 66 .

.

9 = 2) 12 . 5 = .Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. 8 = 3) 13 . KOMBINASI 10 a) 1) 11 .

8 = 8) 18 . 5 = 5) 15 . . 6 = 6) 16 . 7 = 7) 17 .4) 14 .

9 = 10) 21 . 17 = 2) 42 . 9 = b) 1) 96 .9 = 9) 17 . 13 .

13 = 5) 47 . 45 = 7) 72 . 16 = 4) 32 .= 3) 85 . 38 = 6) 64 .

58 = 10) 51 . 25 = 9) 45 . 29 = . 28 = 8) 54 ..

Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. ii. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. b. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas.a. murid B diberi belon biru. Murid A diberi belon hijau. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. Murid membina ayat matematik berdasarkan .

Berapakah bilangan semua belon? iv. Berapa bilangan belon pada murid B? vi.i. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? .

Go Go Go Go Go Go Go Go Go to to to to to to to to to fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize image image image image image image image image image .

Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. guli dan lain-lain.situasi di atas. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru . Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. epal.

Membina ayat matematik: c. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? ii.i. ii. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. Ada berapa ekor burung yang datang? iii. i. Berapa ekor kesemuanya? . 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. b. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah.

Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? . Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan.iv. Contoh 1 addition i. Tunjukkan kad gambar kepada murid. Perkembangan a.

.

my-rummy. Murid mereka cerita berdasarkan gambar .jpg b.com/_ylt=A0S020rHpQVMWlkAA1ajzbkF/SIG=12j5erq2o/EXP=1275524935 /**http%3a/www. c. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan.Contoh 2 http://rds.com/images/Understandimg%2520Addition_1.yahoo.

b. Jawab soalan yang diberikan. ii. Bincangkan hasil kerja murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja . Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.

46 dan Lembaran Kerja 47. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. .

5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. Ada _____ ekor ayam semuanya. Jumlah pensel ada ______ batang. 3 + 4 = 7 ------- . 3. Masukkan _____ ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. Tambah _____ batang lagi. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Masuk _____ ekor ayam lagi. 2.Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. 1.

wmf ______ + _____ = ________ . Illustration Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of View Image View Image View Image View Image View Image of Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration ______ + _____ = ________ 2. 1. Go to fullsize image Go to fullsize image Go to fullsize image C:\Documents and Settings\dell\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I E5\NVRMQ11M\MC900038516[1].Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

.

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas 1.Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. penghasilkan separuh atau setengah . Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Tunjukkan sebiji epal b. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah . Persediaan a. dan suku dengan menggunakan bahan konkrit.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. gambar dan lipatan kertas. separuh.

Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i.c. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? . Apakah bentuk buah epal ini? iv. Kamu suka makan epal ? ii. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v.

Pizza perasa apa yang muridmurid suka? .

Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. Imaginasi Penjanaan Idea .d. Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan suku atau satu perempat 2. i.

Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan setengah atau separuh dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan suku Contoh : . Contoh : b.Sintesis Idea a.

ii. Ada berapa bahagian yang kamu dapat. Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan suku dari bahagian itu? .i.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan setengah atau separuh daripada pelbagai bentuk. .3.

b. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai suku dari pelbagai bentuk. . Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. c.

kad. Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan suku bahagian bentuk itu ? .Contoh Papan hitam. jam. papan kenyataan dan lain-lain.

.

4. Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

.

2. b. C.Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. c. a. d. . Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . b. d. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a.

3. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh.Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ X A. 1. 4. . 2.

.5.

3. 4. 2.B. X 1. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. D .

5. E .

Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1. 2. .C. 3.

.4.

.

Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis a.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii.meletakkan di atas meja. b. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara. i. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. cuba . Ambil sampul ini dan buka. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? 2.

cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja 51 untuk murid menampal wang . 3. Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia. Perkembangan Penambahbaikan Menilai Guru mengedarkan lembaran kerja 50 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya dalam kumpulan. 4.

yang telah diwarnakan . . Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. . menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. mewarna dan menampal wang dengan tepat.

.

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ .

.

Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas .Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F.

.

pemadam.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. dan lain-lain kepada murid . Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan gula-gula. pensel.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. buku tulis.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai .Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? 2. Menanyakan harga bagi barangan tersebut 3. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi.

Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan. 4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Edarkan lembaran kerja 52.Dengan menggunakan contoh wang. Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan . Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang . murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan.

.

bermakna murid dapat menguasai kemahiran.Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul. Nilai dan Sikap Bekerjasama. jimat cermat dan teliti .

.

Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan. Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen .

90 sen .

(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan abakus kepada murid. . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai . Namakan bahagian-bahagian abakus.Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan bahagianbahagian abakus.

Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. RM 5 dan RM 10 . Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik.a. 10 sen. b. RM 2. RM2. 50 sen. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1.

.

RM 2. Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul. 80 sen dan 90 sen di abakus besar. 30 sen. 70 sen. RM 4. 10 sen. RM 5. RM 10 di abakus besar.. RM 3. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. 20 sen. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. 50 sen. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. 40 sen. . 60 sen.

.Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 Mewakili nilai 5 tiang manik bawah bingkai palang pemisah manik atas 1 manik mewakili nilai 1 .

.

Pergerakan Manik Hanya ibu jari. . Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah.

.

Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 20 sen .A.

4) 30 sen .

RM 1 .5) 40 sen B. Perwakilan nilai wang 1.

2. RM 2 .

4) RM 3.50 5) RM 4.15 .

6) RM 10 .

.

(iv) Menukar wang .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis . a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

dengan duit syiling yang sama nilainya? Perkembangan . Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 2. Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja.

Penambahbaikan Menilaia a. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. Lantik ketua kumpulan . Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang. d. c. dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan. Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang. Murid ini bertugas sebagai juruwang. . b. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja.

.Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja.

Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. murid telah dapat menguasai kemahiran. Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja .e. Nilai dan Sikap . Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil. Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang.

. menghormati pandangan orang lain dan teliti.Bekerjasama.

Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang. 80 sen 35 sen 90 sen .

70 sen 65 sen .

Tambah melibatkan wang. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk. (b) ringgit hingga RM10. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus.2 Murid dibimbing untuk. (i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Persediaan Pemerhatian dan analisis .Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4.

a. Nyatakan jumlah duit syiling. Berapakah beza duit syiling dan . iii. ii. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer. Nyatakan jumlah wang kertas. i.

wang kertas? .

i. c. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang. ii. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. .b.

Edarkan contoh duit syiling. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. e. . f. ii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. iii. Bagaimanakah kamu tahu? i.iii. Bagaimanakah kamu tahu? d. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang.

v. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. . Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. vii. 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. Ambil 2 keping syiling 50 sen. vi. 5 keping syiling 20 sen.

Pelajar B Pelajar A Pelajar B Pelajar A 60 sen + 30 sen .

Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. viii. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Ambil 1 keping wang kertas RM10. h. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix.g. i. . Mengedarkan contoh duit kertas. x.

Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. c. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi .Imaginasi Penjanaan idea a. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan.

iv. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli.memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Bincangkan. iii. RM5 + RM4= Beli 2 batang pensel . i. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v.

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = . b. d. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. Murid membeli barangan yang disenaraikan.Perkembangan Penambahbaika n Menilai a.

Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v.i. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. .

Jawapan : 75 (7 di rumah puluh. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh. naik 5 di rumah sa) ii. .i. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. b. 5 di rumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi. .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. berjimat cermat dan berkerjasama. . Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56.

.

60 sen + 30 sen = 5. (Gunakan gambar wang di lampiran C) 1. 50 sen + 30 sen = 2. 20 sen + 25 sen = . 50 sen + 50 sen = 4.Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. 35 sen + 20 sen = 3.

6. 15 sen + 5 sen = .

R M 4 RM 5 2. 1.Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. 4 RM 9 . RM 9 3.

5. RM 9 .

75 sen + 10 sen = _____________ 2. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. RM1 + RM9 = _____________ 9. RM2 + RM3 = _____________ 10. RM6 + RM1 = _____________ 8. 1. 10 sen + 45 sen = _____________ 6. RM5 + RM3 = _____________ 7.Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ .

.

Lampiran C L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1f L137EX1f L137EX1h L137EX1h L137EX1i L137EX1h L137EX1h L137EX1h L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1g .

.

.

(b) ringgit hingga RM10. (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.2 Murid dibimbing untuk. Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Berapakah beza nilai duit syiling dan . Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat? iii.a. Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling. i. Berapakah jumlah wang semuanya? ii. b. Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan.

Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu.wang kertas? i. iii. ii. Bagaimana kamu tahu? . Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Ambil dua keping duit syiling. iv.

iii. Ambil dua keping wang kertas. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. iv. Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini.c. Mengedarkan contoh duit syiling. Bagaimana kamu tahu? d. e. f. ii. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. .

. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. h. 5 keping duit syiling 20 sen. i.g. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Mengedarkan contoh wang kertas. i.. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen.

10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen. iii. ii. . iv. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 v. Ambil 1 keping wang kertas RM10. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. vi. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis.

40 sen .70 sen .

Imaginasi Penjanaan idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya. Gunakan kad arahan dan wang contoh. . b.

Berapakah jumlah wang yang perlu .i. ii. i. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. c. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu dibayar ? iii. Bincangkan. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh.

RM9 .kamu bayar? iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.RM4 = Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

b. Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen .Perkembangan Pelaksanaan Menilai a. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. d. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c.45 sen = .

i. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Berapakah jenis barang yang dapat dibeli? iii. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah lebihnya wang kamu? . Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v.

naik 5 manik atas di rumah puluh) ii. Tunjukkan dalam bentuk operasi.vi. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. i. vii. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. . iii.

.

Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran . b.iii. i. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid.

Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. . berjimat cermat dan berkerjasama. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan.

.

= L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1i . . = L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1h 2.Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1g 1.

3. = 4. = L137EX1f L137EX1g L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g . . L137EX1g .

Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih .

50 sen RM5 F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\KENDERAA\KAPAL_~2.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AISKER~1.BMP RM1 50 sen .

BMP F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.BMP 30 sen RM1 F:\cemerlangan D.BM 70 sen F:\cemerlangan D.BMP .kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PENSEL01.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\MI01.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AIR_KOT~.kuantan\cd gambar\MAKANAN\KEK04.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\BUKUTU~1.BMP RM3 RM6 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\PERMAINA\BOLA02.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PEMBAR~1.BMP 30 sen F:\cemerlangan D.F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\KENDERAA\HELIKO~1.

6 0 sen 3. RM6 RM4 = ________ 4. 9 5 sen 5.20 sen = ________ 2. 1. RM 1 0 . RM 8 . 45 sen 10 sen= .Nama : _______________________ Lembaran kerja 59 Tahun : _______________________ Selesaikan. 85 sen 15 sen = _____ 5.2 0 sen . RM 9 6. 1. RM10 RM3 = ________ 6. 70 sen .RM 2 . 5 5 sen 2.3 0 sen . 100 sen 50 sen = ____ Tolakkan. 1.2 0 sen .RM 2 Selesaikan. RM3 RM1 = ________ 3.RM 3 4.

RM 5 RM 5 = . RM 7 RM 1= 3.2.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menyatakan waktu dalam sehari .

Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan. Apa yang kamu lihat dalam gambar? .a. i.

xiv. x. xiii. Gambar 2 iv. v. vi. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. xii. vii. .ii. ix. xi. viii.

.

b. Bincangkan. xxiv. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari Gambar 3 xv. xvii. xviii. xix. xxiii. . xx. xxi. Gambar 4 xxii. xvi.

Rehat iii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Makan v.Bila kamu . Belajar vi. Bangun pagi ii. . Menonton Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. i. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad masa yang ditunjukkan. Bermain iv.

00 tengahari h 9.00 pagi 12.Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: 5.00 petang 10.00 malam 6.30 pagi .

Murid memadan dengan kad masa. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai i. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: ii.

.

00 malam 3.00 petang 12.30 pagi 9.00 petang 7.00 malam 12.00 tengahari h 10.00 pagi 6.00 malam 4.5.00 pagi 10.00 tengah malam .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. i. Bincangkan hasil kerja murid. b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. . Selesaikan tugasan yang diberi.

.

Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Bila? 1. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Awal pagi . Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Tengahari Malam 3. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Petang 2.

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Malam .4.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Pagi Tengahari Petang Malam 2. Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari i.a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: . Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.a.

Belajar Bangun pagi Sarapan Mandi .

Perkembangan Penambahbaikan .

45 Muzik 11.Menilai Masa Subjek 7.15 10.45 12.15 9.15 11.15 BI 12.45 10.15 MT 10.15 12.15 BM 9.45 PJ 8.15 Agama Islam Masa Subjek .15 8.15 Rehat 10.

30 Makan Malam 8.00 Bermain 6.30 Mandi 7.00 Menonton 5.30 Kerja sekolah 4. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir? . Pukul berapakah waktu rehat? iii.00 Tidur i.1.30 Menonton 10. Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? iv.30 Makan Tengahari 2. Apakah subjek yang pertama? ii.

Adakah pukul 5. Selesaikan tugasan yang diberi.30 malam? iv. Rehat .i. ii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.00 petang sesuai untuk bermain? iii. Apakah rancangan tv pada pukul 8. Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah? Tindakan c. Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. d. Bincangkan hasil kerja murid. Bilakah masa tidur? ii.

Bermain Solat Pendidikan Jasmani .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. .

.

Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 3 . 4 5 7 8 1 2 6 .

.

Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

Esok hari apa ? iv. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul i. Semalam hari apa ? iii. 2. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: . Hari ini hari apa ? ii.

Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas.b. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv. Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. i. Hari apa ada subjek PJ ? Selasa slaesa . Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii.

Rabu ubar .

Hari apakah selepas hari Jumaat? iii. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi.Perkembangan Penambahbaikan Menilai Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Apakah hari sebelum hari Isnin? ii. Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Apakah rancangan tv? v. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? .

Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang . Selesaikan tugasan yang diberi. i.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

.penting.

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A Susun hari persekolahan dengan betul Khamis Jumaat Selasa Isnin Rabu .

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan .

. 3. 5.C Susun hari dalam seminggu dengan betul Selasa Isnin Ahad Jumaat Khamis Rabu Sabtu 1. 4. 2.

7. .6.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

a. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun? ii. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan) 2. i.

c. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Mei Oktober Ogos September dan seterusnya. . Murid menyatakan peristiwa i.

Hari Guru Hari Raya Puasa Sukan Sekolah .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid menyatakan nama bulan dalam setahun .3.

.

Bulan apakah bulan kesebelas xii. Bulan apakah bulan ketiga iv. Bulan apakah bulan ketujuh viii. Bulan apakah bulan kesembilan x. Bulan apakah bulan kedua iii. Bulan apakah bulan keenam vii. Bulan apakah bulan kelima vi. Bulan apakah bulan kelapan ix. Bulan apakah bulan kesepuluh xi. Bulan apakah bulan kedua belas .i. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan pertama ii.

Hari Kebangsaan Hari Jadi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember .

Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Selesaikan tugasan yang diberi. i. . Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

.

.

. 2.Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1.

.3. 4.

5. 6. .

7. 8. .

.9.

. 11.10.

12. .

mengenal pasti dan menyatakan satu perempat setengah dan berdasarkan muka jam.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\setengah. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis .2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2_wall_clock 1.jpg Bidang: Sukatan dan geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: 5.

Menyatakan waktu setengah pada muka jam.a. b. . Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi.

i. ii. Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? . iii. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan.

.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum seteng ah.j pg c. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat. Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum suku. . iv. Satu perempat jam sama dengan suku jam d.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\suku.

dan bincangkanapa yang dapatkamulihat? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. b. . Lihatmuka jam. Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid.i.

Tunjukkan gambar aktiviti murid gambar .

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\belikantin. i.j pg Murid menampal gambar aktiviti harian meraka.

.Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

jpg Penambahbaikan Menilai a.jpg C:\Documents C:\Documents Perkembangan and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\11s and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\9st and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\2.jpg C:\Documents gh. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku. .jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\5.C:\Documents tgh.

Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. ii. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid.i. Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam. .

i. . Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64.b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bertanggung jawab.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\6.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\10s Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\12.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My gh.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\12s Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\4st Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\9.

11 suku 1 setengah 3 suku 7 suku . Lukiskan jarum jam.2.

5 setengah 8 setengah .

jpg Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam10. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.jp g C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah.

Murid menyebut waktu dalam jam b.a. Murid menyebut waktu dalam setengah jam .

Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu. Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru .c. Menulis waktu dalam jam i.

.

jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\5setengah.C:\Documents C:\Documents g C:\Documents jpg C:\Documents g C:\Documents C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam6. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam .jpg c.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam1. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Menulis waktu dalam setengah jam 3. and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah.

Sebutkan. .

Pukul enam 6.Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.00 pukul lima setengah 5.30 .

jpg .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam5.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai i.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\7st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg 3. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam .

i. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam Tindakan a. Selesaikan tugasan yang .iii. b. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.diberi. C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jp g .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\6st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam12. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65.

.NilaidanSikap Bertanggung jawab.

.

jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam10.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam6.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.jpg Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam11.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. Tuliswaktupada jam dibawah.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam9.

30 12. Lukisjarum jam 1.30 10.30 3.30 4.2.30 .30 6.

.

com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.gstatic.jpg http://t3.jpg Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Panjang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.gstatic.vikingvendor.jpg http://t1.vikingvendor.jpg http://t1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.com/ii mg/ss/eraser. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.com/ii mg/ss/eraser.gstatic.usm.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.usm. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.http://t3.ses.gstatic.ses.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil. Persediaan .

Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? .Pemerhatian dan Analisis a. kemudian letakkan di atas meja. Contoh 1: i. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. Apa yang dapat kamu lihat ? ii.

iii. Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bincangkan hasil pemerhatian. Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel? . iv.

ses.jpg http://t1. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama .gstatic. Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini? ii. Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza i.com/ii mg/ss/eraser.jpg 2.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.usm. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.gstatic.http://t3.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.vikingvendor. Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.

b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur. Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. .panjang dengan pensel? iii. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? iv. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu? 3.

Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel? . Contoh: Buku teks. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberikan 3 objek.c. Ukur panjang objek menggunakan pemadam. buku latihan dan kotak pensel. i.

Gunakan 3 objek yang diberi. Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu. 1 2 3 .ii.

4. Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. Rekodkan hasil jawapan dalam jadual. Panjang ke pendek. Pendek ke panjang b. a.d. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Mengapa jawapan kamu berbeza? v. b. Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. iv. iii.

Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. i. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran a. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan.a. c. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap 1. b. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. 2. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama. . b.

.

Buku latihan 2.com/yah oo_site_admin/assets/images/Front_Cover_003.fotopages.gstatic.srv. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1.com/images?q=tbn:Bq5Dkv6sEnio6M:http://coachsmithsmath.com/images?q=tbn:c3dvLyDMLhUTgM:http://2. Buku teks .225123337_std.jpg Lembaran Kerja 66 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.gstatic.http://t3.com/2/1 7394644/jawi.jpg http://t3.

.

Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang. ___________________ . jawab soalan di bawah.c om/Files/Gifts-and-Crafts/Bag/Pencil-bag/pencil-box-19491936871.http://t3. _________________. ___________________ .chinatraderonline.com/images?q=tbn:dhNT0IcRcA7T3M:http://www.gstatic. Objek paling pendek ialah ______________________ 3. 1. ________________ . Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. Kotak pensel Berdasarkan Jadual di atas. ________________ 4. _________________.jpg 3. Objek paling panjang ialah _____________________ 2.

.

Sudip . 3. 8 6 4 5 5 4 Panjang sudip sama dengan . Objek paling panjang ialah .See full size image Lembaran Kerja 67 Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar. dengan garpu. klip kertas. daripada garpu. Panjang sudu sama dengan . pilih dan warnakan jawapan yang betul. 2. 5. Sudu . lebih panjang lebih pendek lebih panjang lebih pendek sudip sudu sama panjang . Sudu . daripada sudip. 1. klip kertas. 4. Panjang garpu sama dengan . 6. klip kertas. 7.

lebih pendek .

Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. iii. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. ii. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.Bidang: Sukatan dan Goemetri Tajuk: Timbangan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

i. Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen.

Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian Kotak pensel Kapur Pensel warna Duit syiling 20 sen

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

i. Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?

iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

i. Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini?

ii. Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan?

iii. Bincangkan bersama rakan.

i. Apakah yang kamu rasa ?

ii. Terangkan pendapat kamu itu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM image2_012 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.

Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat:

i. Meletakkan dua objek yang sama berat

ii. Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat .

ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat.

iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih berat?

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Tindakan

Pelaksanaan

Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u83tgR75-miz3M http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Gunting Klip Kertas .Pengorek Buku Rampaian 2. Buku Teks Pensil 3.

1.gstatic. Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong 2.http://t2.com/images?q=tbn:IS8CnqmMTrPFjM Gariskan jawapan yang betul. .

4.Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam. Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal. 3. . Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola.

.

gstatic.http://t0.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t1. Sebuah buku teks Sebiji strawberi .jpg http://2.blogspot.blogspot.gstatic.gstatic.gstatic.bp.bp.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://2.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.com/images?q=tbn:X8UBxtbNYsXrCM http://t1.gstatic.jpg Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://t1.

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis Sepasang kasut Seekor gajah .

.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Isipadu Cecair Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

a. b. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja. Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya. .

Berapa bilangan botol semuanya? ii. Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan. .i. Adakah botol-botol itu sama saiz? iii.

http://t2. . Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja. Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas. v.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM iv. cawan dan sebagainya.gstatic.

ii. v. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? iv. . Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan. Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar. Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. iii.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. i. Apakah kegunaannya? Bincangkan. Gunakan gambar-gambar tangki air. Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii.2. bekas air panas dan botol minyak pelincir. . Imaginasi a. tong.

Bawa murid melihat tangki air sekolah. i. . Bawa murid keluar dari bilik darjah.c.

Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.i. Apakah nama nya? ii. Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan. Apa gunanya? iii.

Apakah gambar yang kamu lihat? ii. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? . Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. Jika anda ingin menyimpan air.i.

Bincangkan hasil kerja murid. b. . Selesaikan tugasan yang diberi. i. Edarkan lembaran kerja 69.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

.

Tandakan / pada bekas yang lebih besar 1.jpg&t=1&h=266&w=190&usg=__P5HlDAwayZ-Y1x02OwNx6vzwiwk= http://t2. .com/images?q=tbn:AO1xgYKBGOTqCM::wb3.gstatic.gstatic.com/pdimage/ 56/1371556_tb-969. 2.itrademarket.com/images?q=tbn:ipaPVpJAbr_4PM http://t1.http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________ A. .

3 .

Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menamakan bentuk kuboid. kubus. piramid tapak segiempat sama.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: RuangG Standard Kandungan: 9. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi . silinder dan sfera. kon.

b. Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid c. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a). Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini? .yang diletakkan di atas meja. i.

sfera dan silinder. sfera. kon. i.. Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka. .piramid tapak segiempat sama. Bentuk ini dinamakan kuboid ii Ini bentuk kubus.ii.

Bentuk kan murid kepada . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.2.

c. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan .beberapa kumpulan. .

ii. iii.i. Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah .

sfera 4. piramid .1. kuboid 3. kubus 2. kon 6. silinder 5.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan. .139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2f 139EX2f 139EX2f 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2c 139EX2e 3.

Selesaikan tugasan yang diberi. iii. Tindakan a.i. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah . b. Namakan bentuk-bentuk itu. .

Nilai dan Sikap Bekerjasama .

. Kubus Silinder 2 3.139EX2a 139EX2f 139EX2b 139EX2d 139EX2c Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Suaikan bentuk bentuk di bawah 1. Sfera Kuboid 4.

Kon 5. Piramid tapak segiempat sama . 6.

1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D).sisi. permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap kumpulan dan minta kumpulan mengira .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: 9. Memperihalkan permukaan . Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3. Minta murid menyentuh bucu.

c. Ada berapa bucu bagi kubus? ii. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid. kon dan sfera. b. bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid . Tunjukkan sisi. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus? iii.bilangan bucu. kuboid.tepi dan juga permukaan. Berapa permukaan bagi kubus? . i. silinder.

Bucu Permukaan sisi .

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan. Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu . Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea a.2.

.Bilangan sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid Lengkapkan jadual yang diberi.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .

i. Minta murid mengingat kembali bucu. ii.b. Nyatakan bentuk yang ditunjukkan.permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. Nyatakan bilangan .

(a) bucu (b) permukaan (c) tepi .

Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran . Selesaikan tugasan yang diberi. i. b. . Bincangkan hasil kerja murid.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.

EPAL04 LIMAU MANGGA01 139EX2a 139EX2d 139EX2c 139EX2b mbaran Kerja 71 Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah TEPI PERMUKAAN BUCU 1 2 4 3 5 6 .

.

.Bidang: Sukatan Dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. segiempat tepat. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan. segitiga dan bulatan.

iii. Mengapa? 2. Imaginasi Penjanaan Idea . Nyatakan sifat benda tersebut.i. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Namakan benda yang telah dipaparkan? ii.

Segiempat Sama i. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i.Sintesis Idea a. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan .

Bincang.rakan. .

ii. Segiempat tepat iii. Segi tiga .

Bincang. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. iii. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. 3. Perkembangan . Bincang.ii. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan.

Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah: i. . Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam.

Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini. .ii.

ii. Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan .

. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Sebut bersama-sama Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.iii. Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan iv.

Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba. Bulatan Segitiga Segiempat sama Segiempat tepat . i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Selesaikan tugasan yang diberi.b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

.

Bulatan 3. 1. Padankan dengan jawapan yang sesuai.Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Segiempat tepat 2. Segitiga Segiempat sama .

4. .

Namakan bentuk-bentuk di bawah.Lembaran kerja 73 B. 2. . 3. Bulatan Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga 1.

4. .

bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. sisi. Murid membuat pemerhatian .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus.

iii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. i. Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ? ii. Lihat gambar basikal ini. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. Apakah bentuk roda basikal itu? .terhadap gambar basikal yang ditunjukkan b.

b. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.2.(segi empat tepat dan bulatan) i. ii. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula. Mengapa? .

Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula.iii. ( segi tiga ) .

b. c. Apakah yang akan berlaku? Mengapa? 3. Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D.iv. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. Bahagikan murid kepada kumpulan. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. sisi / garis lurus bucu .

Namakan bentuk-bentuk .segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu i.

Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu.yang telah diberikan itu tadi. . ii.

Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. .ii.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan .sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan.a. i. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. b. . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

3. 1. sisi .Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut. 2.

bucu lengkungan garis lurus .

Lengkapkan jadual di bawah.lembaran kerja 75 B. Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung .

.

.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii.

b. d. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii.hitam. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan. Apakah bentuk yang seterusnya. ii. i. c. . Adakan soal-jawab dengan murid-murid.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. Imaginasi a. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D . .2.

.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.c. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. d. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. e. f. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. .

i. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. Perkembangan Pelaksanaan Menilai . Bina pola anda sendiri . ii.

Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukbentuk 2D. .a. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut. Lihat gambar ini. i.

.

Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. . c.b. d. Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan.

Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap .ii. Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. b.

.Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

Lembaran Kerja 76 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai. 2. 1. 3.

. 5.4.

Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama. Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan. BENTUK 2D BILANGAN .Lembaran Kerja 77 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B.

.

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL . Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah.PENASIHAT Haji Ali bin Ab.

Kuala Terengganu .Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Paka. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka. Bachok. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong. Mohd Jupiter bin Md. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar. Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Jertih.

Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii .

.

Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab.izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman . Kota Bharu Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Nor.

Kuala Terengganu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga. Pasir Panjang. Kota Bharu Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln. Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu .Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang. Tanah Merah Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot.

Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu .Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam. Kuala Terengganu Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud.

Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad. Kluang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Norasyikin bte Jamhari .Norziah bte Md. Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan.

Pontian .Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas.

Batu Berendam . Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Norsyahilah bte Abd. Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon. Felda Air Tawar.Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Hafizah bte Md.2 Bukit Beruang Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya. Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.

Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng. Muar Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian . Merlimau Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St. Felda Nitar 1.Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai. Melaka Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang. Mersing Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor. Tg Sedili Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari.

8 Paya Rumput. Masai Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam. Batu Pahat Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi. Melaka Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera.Pontian PANEL PEMURNIAN MODUL Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting. Melaka . Pontian Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12.

Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur .Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok.