41543792-Modul-KSSR-Matematik-Tahun-1-B-Malaysia

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?

ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru

i. Kumpulan mana yang banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?

ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak? ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

i. Minta murid membentuk:

a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

i. Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama banyak?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan banyak. bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

a. Bincangkan dengan rakan: . Kenapa kamu katakan objek itu lebih. . Kenapa kamu katakan objek

itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 1 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4. .3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ .

Lembaran Kerja 2 B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak. .

Kenapa kamu katakan lebih? 2.Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan sama banyak? .

Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.. . Contoh: banyak sedikit 1. Lembaran Kerja 3 c.

Sama banyak .banyak sedikit 2.

sedikit banyak .3 sedikit banyak 4.

Sama banyak .5.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. (d) Menamakan angka. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai.

e.a. c. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. d. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. b. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? . Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. i.

wmf http://bahasajepun.com/flash/images/gula-gula.jpg http://bahasajepun.i.com/flash/images/gula-gula.jpg .com/flash/images/gula-gula. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i. Berapakah kumpulan yang ditunjukkan? C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0229389.jpg http://bahasajepun.

ii. g.biji saga.i. f. i. Tunjukkan beberapa keping kad. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan. kacang tanah atau benda lain yang sesuai. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan? .

i. Ini nombor apa? 2. Imaginasi Penjanaan idea .

Sintesis idea a. Berapakah bilangan kereta yang . Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. i. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan. Lihat lampiran A i. ii. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. ii. b.

com/2162/2195498228_78e1690aae.flickr.terdapat pada kad gambar kamu? ii.static.jpg 14 15 . Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? http://farm3. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii.

Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu. Apakah nombor ini? ii. Perkembangan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. . 3. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka. i.c. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.

ii.Menilai a. . Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. iii. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Kad A Kad B b. Kumpulan. Rakan. Kelas.

i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii. Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii. . Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? i.

Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas. Ratus ( bilangan 1) http://1.jpg .jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Tindakan Pelaksanaan a. b.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Sa (bilangan 10) ii.com/_1YIik-A_5b4/R17ZDciPpkI/AAAAAAAAAIs/1yngfAt8F5c/s320/3 00px-YosriBuahbuahan. i.4.blogspot.bp.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas. Puluh (bilangan 10) iii.

jpg gambar\images.C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg .jpg gambar\images.jpg gambar\images.

minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Bincangkan hasil kerja murid. buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standa rd pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. d. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. e. Edarkan Lembaran Kerja 4. .Amalan Berterusan c. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. pensel warna.

tolong-menolong. . yakin diri. bertanggungjawab.Nilai dan sikap: Kerjasama. berdisiplin.

LAMPIRAN A .

.

jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.wmf .jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.http://media2.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.jpg http://media2.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.paultan.paultan.jpg http://media2.paultan.

wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf .wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. Lima belas Dua puluh .. Tuliskan nombor dalam angka 1. 3. 4. 2. B. 2. Lembaran Kerja 4 A.

4. Tujuh puluh lima Tiga puluh dua .3.

. Sepuluh Lapan puluh tiga C. 3. 2. 6. Bandingkan dan tulis di dalam petak kosong. lebih daripada atau kurang daripada 1.5.

.4.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. menentukan nilai nombor hingga 100. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar. (d) menyusun kumpulan objek. kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. gambar. (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada . garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . Persediaan .

i. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. . Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. i. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? . .Pemerhatian dan Analisis a. . Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan.

Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? . Berapakah bilangan ikatan ini? iii.ii.

Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: i. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: . Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan.b. c. ii. juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut.

Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor. . d.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i. Contohnya 20. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus. iii. ii.

Berapakah bilangan objek tersebut? Sebutkan nilai nombor ini. Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang .

.ditunjukkan.

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. Bincangkan hasil kerja murid. Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun. Edarkan Lembaran Kerja 7. Edarkan lembaran kerja 5. Edarkan Lembaran Kerja 8. Bimbing murid membilang objek. i. ii. f. atau kurang i. Bincangkan hasil kerja murid. ii. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. e. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. i. i. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada lebih daripada daripada . ii. Edarkan Lembaran kerja 6. ii. Contoh : .

Nyatakan sama ada lebih daripada atau kurang daripada i. i. i. Susun gambar mengikut tertib menaik. Susun gambar mengikut tertib menurun.i. . Nyatakan nombor di antara dua nombor. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor. ii.

2. iv. b. iii. Menyebut nombor pada kad tersebut. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i. dan kurang daripada. ii. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang .. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan . Imaginasi Penjanaan Idea a. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya. mana lebih daripada. Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun.

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada lebih daripada atau " 47 45 .

dipegang oleh rakan. Perkembangan Penambahbaikan . 3. Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Ulang aktiviti a (i). Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut.Menilai a. ii. . iii. b. (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. Contoh: i.

tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. Contoh: i. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. iv. 4. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. ii. iii. . Sebutkan nombor ini. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28.i.

34 38 35 37 33 39 36 28 . Sebutkan satu nombor.i.

b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8. (ii). . (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat. Ulang aktiviti a (i). Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. (iii).

.

14 . 52 2. 1.Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan.

3. 36 .

.Lembaran Kerja 6 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada. 44 34 1.

.27 54 2.

74 63 3. 29 .

92 4. 90 89 .

.5.

Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 27 25 26 28 .Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.B. 72 71 73 70 .

.

55 .Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 36 34 1. 53 2.

65 67 3. 88 86 4. 100 .

.98 5.

Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.

5. 2.a. Tunjukkan kad imbasan angka 0. 1. 7. i. . 6. 3. b. pasir dan tanah liat. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor. Minta murid menyebut apa yang dilihat. 9 satu demi satu. 8. 4.

Apakah nombor yang kamu lihat? iii. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. iv. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 . v.ii.

. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. 2. Agihkan murid kepada dua kumpulan. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah. b.c.

d. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. ii. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. iii. i. . Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. 0 hingga 10 0 Sifar i.c. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan.

.

1 Satu 2 dua 3 tiga 4 empat 5 lima 6 enam 7 tujuh 8 lapan 9 sembilan 10 sepuluh .

43. 53.60 .30 . 73.90 100 16 Enam belas 24 dua puluh empat 37 .80 . 61. 21.e. 83. 23. 14 24 34 44 54 64 74 84 94 . 51. 52. 72. 82. 71. 63. 93. 62. 22. 41. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11. 13.40 . 33.70 . 42. 31. 12.50 .20 . 32. 92. 81. 91.

tiga puluh tujuh 48 empat puluh lapan 51 lima puluh satu 63 enam puluh tiga 72 tujuh puluh dua 85 lapan puluh lima 90 sembilan puluh 100 satu ratus .

Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. iii.i. Paparkan kepada murid . 2. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. ii. Perkembangan Penambahbaikan a. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan.

beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? .

Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.Menilai b. .

ii. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. iv. Nyatakan bilangan kereta tersebut. . Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan.

Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. Nyatakan bilangan telur tersebut. iv.i. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. . iii. i. iii. iv. Nyatakan bilangan buah tersebut.

7 : tujuh ________ : _______________ ________ : ______________ .

Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii.i. Tindakan . 3. iv. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka.

8 dan 10 kepada setiap murid. b.Pelaksanaan Amalan berterusan a. a. Selesaikan tugasan yang diberi. Aktiviti Tambahan. Bincangkan hasil kerja murid. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. . i. Edarkan lembaran kerja 7. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan.

4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan.i. ________ : ______________ ________ : _______________ . 10 dan Lembaran Kerja 11.

.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya.Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. contoh: Tujuh .

.

. 1 _________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3.Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. Tuliskan nombor dalam perkataan.

_________________________________________________ 6. ._________________________________________________ 4. _________________________________________________ 5.

_________________________________________________ 99 62 93 55 74 89 56 ._________________________________________________ 7.

Padankan gambar dengan nombor. 13 42 38 tiga belas empat puluh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B.

* * * * * * * * * * * * * * * * * empat puluh dua 40 tiga puluh lapan .

.

Bidang: Nombor dan operasi. . Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Persediaan Pemerhatian dan analisis. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1. Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.

a. . Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. b. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.

a.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.7.8.2.7.3. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1.5. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis.6.i.3. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.5.4. 10.8.2.9.6.1 .9.4.

membilang satu-satu 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i. membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 . membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii.c.

. (iii). . Perkukuhkan aktiviti (i). membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. Sepuluh-sepuluh.iv. Bincangkan dengan murid. Satu-satu. Dua-dua. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. . ii. (ii). i. dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: . Lima-lima. .

.

Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? i. c. Imaginasi Penjanaan Idea a. b. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii. Bincangkan aktiviti dengan murid: i. . Susun kad mengikut tertib menaik. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan.2.

3.ii. Perkembangan Penambahbaikan . Susun kad mengikut tertib menurun.

Kad-kad nombor bilang satu-satu. Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam. . b. i. Susun nombor secara turutan menurun.a. Susun nombor secara turutan menaik . Bahagikan murid kepada empat kumpulan.

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid. 1 0 1 5 5 5 5 2 8 1 9 1 4 6 5 6 3 3 10 5 7 1 4 4 7 7 7 Stesen iii Stesen ii .

Stesen iv Stesen i 12 15 11 9 13 14 10 17 16 .

.

Menilai

ii. kad nombor bilang dua-dua

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

40

32

34

30

26

28

22

24

20

36

45

50

40

70

85

65

55

80

75

60

40 20

60 10

50

30

90 100

70

80

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang:

. Satu-satu. . Dua-dua. . Lima-lima. . Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

6

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1

2

4

1.

13

15

16

2.

1. 2. 2

3. 4 4.

8

3. 2.

5. 4

8

16

4.

5.

20

35

40

80

100

6.

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

10

8

6

1.

19

17

15

2.

6. 20

7. 18 8.

12

3.

9. 16

8

4

4.

35

25

15

5.

100

70

60

6.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) (b) (c) (d) Satu-satu Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 12 i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. c.i. Minta murid menyatakan apa yang dilihat. b. iii. ii. Cerita apa yang . 5 hingga 10. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. 11 hingga 20.

3. 2. Murid membilang pensel secara satu-satu. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor.kamu lihat pada tangan cikgu? ii. 4 iii. 1. .

26. v. 28.iv. 2. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. 22. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 35. 39. 68. 33. 30. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea i. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. 20. 66. 43 c. 62. 31. 24. b. 36. 70. vi. 44. 64. 37. Bincangkan dengan guru. .

100 . 70. 80. 60. 71. Secara lima-lima 0 5 10 15 20 Bincangkan. 90. 53. 95. 16. 6. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 55. 40. 56. 56. d. 61. 83 . 80. 30. 73. 46. 26. 46. 50. 60 . 75. 100 . 70. 51. 85. 76 . 23. 45. 36. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 43. 76 c. 66. 33. 50. 35.a. 63. b. 65. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 66. 90. 40.

. Cuba kamu ceritakan.ii. Lihat garis nombor ini. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: i.

Murid menolak nilai secara lisan. . iii. Berapa nilai bagi setiap langkau? iv.ii. Bincangkan.

40. d. 90. 60. 42. 77. 87. 70. 65 . 50. 72. b. 32. 70. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 58. 12 . 70. 38.a. 40. 72. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 25. 45. 80. 67. 60. 80. 82. 62. 5 Bincangkan. 95. 62. 65. 90. 22. 35. 50 . 60. 30. 55. Secara lima-lima 45. Secara sepuluh-sepuluh 90. 28 Perkembangan Penambahbaikan . 57 c. 85. 50 Bincangkan. 52. 88. 68. 70. 15. 48. 20. 100. 80. 75. 10. 78. 35 .

Dua-dua b. Sepuluh-sepuluh. Bincangkan hasil kerja yang kamu . Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: ii. i. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. i.Menilai Aktiviti luar bilik darjah. Lima-lima c. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

lakukan? 1 5 4 3 2 .

Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. a. . b. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid.

.Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab.

.

1 2 4 5 2. 15 20 25 35 4.Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D. . Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. 27 57 67 5. 3 5 7 11 3. 1.

16 18 20 22 .

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun.

1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

sa puluh ratus

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya

BFT 2211

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

Puluh sa

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. Sebutkan nombornya?

i. M urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

sa puluh ratus sa puluh ratus

d. Tegaskan

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

Contoh :

i. 27

i. A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4? ii. A pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

nilai digit: 20 nilai tempat: puluh

nilai digit: 4 nilai tempat: sa 24 56 40 83 27 Sa Pu

Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 16. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. b.Tindakan a. . Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. ii.

.

jpg .. G:\Modul Matematik Back G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To To Basic\9 GAMBAR Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT MT UTK SOALAN\CAP.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH..JPG SOALAN\CAP.JPG UTK SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP...JPG UTK SOALAN\CAP.JPG SOALAN\CAP..gif F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2...jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH... C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.JPG 2...JPG * G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Back Back Back Back Back To To To To To Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR MT MT MT MT MT UTK UTK UTK UTK UTK SOALAN\CAP.JPG SOALAN\CAP. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E.JPG UTK SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP... F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2....JPG SOALAN\CAP... 1..gif 3..

Sa Pu Sa Pu 5.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg 4.C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH. .

Nilai tempat Nilia digit 1.Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. 1 8 sa puluh . 9 4 sa puluh 4 9 81 2.

7 1 sa puluh 17 3. 25 5 2 sa puluh 4. 0 6 6 0 sa .

.puluh 5.

1. 70 = ____________ 4. 38 = ___________ 2. 92 = __________ . 66 =____________ 6. 49 = _________ ___________ _________ 3. 10 = _________ ___________ _________ 5.Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

___________ _________ .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada .

. Minta murid buat pemerhatian. dan besar). Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil. Isikan bekas A dengan guli.sederhana.a.

ii. Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv. Ada berapa biji guli di dalam bekas A? iii. Bekas mana yang paling banyak? .

bekas A bekas B bekas C .

Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Mengapa? 2. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii.b. Imaginasi Penjanaan Idea . Berapa jumlah guli yang ada? ii.

Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan i. Bekas yang sama digunakan. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? . iii.Sintesis Idea a. Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii.

Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti. . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.3.

Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Kenapa? 4. Edarkan lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 kepada .b. dan kurang dariapa. Murid menggunakan perkataan lebih daripada. ii. berdasarkan gambar yang berlainan i. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

Memupuk sifat ingin tahu 3. Bincangkan hasil kerja murid i.svg. b. Percaya pada diri sendiri 2.murid. Selesaikan tugasan yang diedarkan. Nilai dan sikap 1.hi.png Skoda_Car.png . Berdikari SchoolBus. Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti.

1. .. Kelas : Tandakan ( / ) yang mana lebih banyak.Lembaran Kerja 19 Nama : .

2. .

jpg 3.png yellow.png red.jpg yellow.png red.jpg green.png baloon.Tandakan ( / ) pada yang kurang baloon.png baloon.png yellow.png green.png red.png 4. 52 15 . green.

7 13 .5.

. kurang daripada) 50 . (lebih daripada . Kelas : Gariskan jawapan yang betul. 7 5 1. kurang daripada) 23 18 2.Lembaran Kerja 20 Nama : . ( lebih daripada .

kurang daripada) 59 62 4. (lebih daripada . kurang . kurang daripada) 32 52 5 . (lebih daripada . kurang daripada) 90 80 6 . (lebih daripada . (lebih daripada .55 3.

.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas. b. A B C c. i. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir.a. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. Apa yang kamu lihat? .

B atau C? . Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv. A atau B? v.ii. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? iii. Siapa yang paling dekat dengan A. Siapa yang paling dekat dengan C.

Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5. Contoh: e. .d. Gunakan dekak-dekak. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas.

i. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru? . Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g.f.

i. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30? 10 9 8 . Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor ii. i. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.

7 6 5 4 3 2 1 0 + + + + + + + + + + .

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.h. Bawa murid keluar dari bilik darjah . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i. Contoh: Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10 2. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10.

tiang.ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga.kereta guru. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. tingkap bangunan dan anak tangga Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan i. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan. . Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang ii.

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 + + + + + + + + + + .

Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh: Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

51 hampir kepada _______ ii.i. . 3 . 58 hampir kepada_______ . 55 hampir kepada_______ iii. . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. 10 1 . Contoh: Lembaran Kerja 21 Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid.

Selesaikan tugasan yang diberi + + + + + + + + + + 52 50 51 53 54 . 20 14 . . .ii. Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A i.

55 56 57 58 59 60 5 5 8 17 22 15 .

Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.A B b. Nilai dan Sikap .

20 30 60 50 40 34 15 28 61 48 .Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

.

41 . 18 30 3. 46 . 34 . 9 20 2. 14 . 38 50 5. 25 . 10 1. 6 .Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 44 . 4 . 15 . 31 . 34 . 12 . 49 60 . 2 . 27 . 23 . 29 40 4.

78 90 9. 94 . 85 . 63 . 69 80 8. 83 . 89 100 10. 92 .6. 51 . 87 . 65 . 75 . 54 . 58 70 7. 71 . 55 . 97 . 95 . 73 . 66 .

Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 50 30 40 60 20 61 28 48 34 15 .

_______ . _____ 70 10 40 90 3. _____. 1. _____ 2. ______ 4.______ . _____. ______ . Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.B.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Murid membuat pemerhatian terhadap . Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3. ii. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.

.bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian. b.

Apa yang kamu lihat? Bincangkan. . Perhatikan objek-objek tersebut. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii.i. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. i. Bincangkan pemahaman kamu. .

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2 50 52 54 56 58 60 . Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: d.c.

iv. i. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. Berpandukan gambar. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? . ii. corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola. Guru membimbing murid. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh.10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i.

20 30 40 50 . Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan rakan.i. ii.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . Setiap kumpulan dibekalkan: i. b. petak seratus(Saiz A4). Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan.a.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

Contoh: . Kad soalan.81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii.

Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 .

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 .

Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan.87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i. .

Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31.Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza. .

Contoh kad soalan: Perkembangan Penambahbaikan .

Guru menekankan konsep pola yang digunakan. .Menilai a. Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan.

guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? .ii. i. Bagi jawapan yang kurang tepat. Apakah pola yang digunakan? iii.

a) b) c) .iv. Semak dan bincangkan. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6. Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55.

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. d. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar. Lembaran Kerja 24. Edarkan Lembaran Kerja 23. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. c. b. seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 . Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23. Lembaran Kerja 24. Selesaikan tugasan yang diberikan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.10 iii. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. .

4. Padankan mengikut pola. 2. 1.Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A. . 3.

Lima-lima Sepuluhsepuluh 50 49 47 48 Satu-satu Dua-dua .

Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B. 1) 2) 3) 4) 46 48 52 66 63 . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

64 .

Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai. . 1. 4. 3.Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C. 2.

.5.

Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua .Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D.

3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Menyebut jumlah nombor. ii. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . iii.

Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp . Tunjukkan sejumlah gula-gula. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Bincang dalam kumpulan.a.

i.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? .bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp i. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii. b. Tunjukkan dua kumpulan pensel. Ceritakan apa yang dapat kamu lihat.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Imaginasi Penjanaan Idea .gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.

Gunakan 8 blok. Menggunakan blok berwarna biru dan kuning. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4.Sintesis Idea Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5 + 4 = 9 b. c. bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. Contoh: .

Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi. . Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru i.8 = 3 + 5 8 = 4 + 4 8 = 2 + 6 i.

.

Gunakan beberapa blok warna. bentukkan pasangannya supaya menjadi 8. . Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.d. Contoh: 8 = 12 8 = 10 8 = 15 4 2 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp .bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp + = Contoh 2: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.Perkembangan Penambahbaikan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.

jp g + = Contoh 3: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. .jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif = + i.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 8 2 6 12

7 11

Contoh 4:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp

- =

Contoh 5:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g

- - =

Contoh 6:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif

= -

Tindakan

Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 10 2 8 5

9

11

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a) C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g

Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

8

4 + =

b) C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif

13 7 = +

c)

10

+ =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 4\image1_017.jp Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

5

- =

b. c. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif

6

7

- = - =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 + 2 6 = 0 + 6 = 3 + 3 = 5 + 1 = 1 + 5

= ______________

= ______________ 9

1. = ______________

= ________________

= ________________

= ______________

= ______________ 7

2. = ______________

= ________________

= ________________

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 2 = 9 = 3 = 5 = 6

2

7 1 2 4

= ______________

= ______________ 4

1. = ______________

= ________________

= ________________ = ______________ = ______________ 3 2. = ______________ = ________________ = ________________ .

Persediaan . ii. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar. Memperkenalkan simbol bagi tambah.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. Menggunakan simbol tambah. tolak dan sama dengan. iii. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.2 Mengenal simbol. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

ii. Tunjukkan dua kumpulan buah oren. Ceritakan apa yang cikgu . Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.Pemerhatian dan Analisis a. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg b.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Contoh: i. i. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.

lakukan. .

. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di persediaan. dan semua. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah. Minta murid mengantikan perkataan bubuh.. Contoh: b. supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. c.

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap Perkembangan Penambahbaikan .

5 + 2 = 7 c. dan sama dengan. .Menilai a. Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan. b. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah.

oren biji dua bubuh oren biji lima oren tujuh biji semua .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Selesaikan tugasan yang diberi. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain. . Edarkan lembaran kerja 31 dan Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. a. Bincangkan hasil kerja murid. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. b.d.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tamb ah. simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan. .

.

Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. 2. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. 3. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli.Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1. 4. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. . Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji.

Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji.Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji. . Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji. 5.

Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 0 _____ 3 ______ 3 10. 9 ______ 6 ______ 3 2. 5 _____ 1 ______ 6 8. 3 _____ 1 ______ 2 9.Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 2 _____ 3 ______ 5 7. 1. 8 ______ 0 ______ 8 4. 1 ______ 1 ______ 2 . 4 ______ 2 ______ 6 3.

8 ______ 4 _______ 4 . 7 _____ 0 ______ 7 12. 5 ______ 2 ______ 3 6.5. 5 _____ 1 ______ 4 11.

Tunjukkan kad imbasan .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

Contoh 1. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. c. b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.bergambar. .

i. Berapakah jumlah bola kesemuanya? iv. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii. Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? .

.

Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii. b.Contoh 2. Berapakah bilangan baldi . i.

pada kad kedua? iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Menilai .

Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. . Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.a.

i. . Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? . Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii.

.

.

iii. Perkembangan . Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? .

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan. . Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.Penambahbaikan Menilai a. b.

iii. 6 + 6. 7 + 4.i. 8 dan 9. 7. Berapakah hasil tambah 8 + 5. 2. 4. 3. 6. Nyatakan fakta asas tambah 1. 5. . Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii.

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 12 = 6 6 + 11 = 4 .

7 + 13 = 5 8 + .

Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? . 4. Fakta asas tambah d. 8 dan 9. iv. Nyatakan fakta asas tambah. iii. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. 3. 7. 5. 1. 6. 2.c. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan.

Selesaikan tugasan yang diberi. b.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. i. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34.

kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 6 + 6 7 + 5 8 + 7 9 + 6 9 + 2 8 + 1 7 + 9 6 + 8 5 + 7 4 + 6 3 + 6 2 + 5 1 + 4 7 + 7 5 + 5 .

.

+ = . 1.Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.

+ = + = .

. 3. 4.+ = 2.

.

Nyatakan fakta asas tambah.Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 4 8 + = 6 9 + = 7 3 + = 2 5 + = 8 1 .

2. 4. 3. .+ = 7 3 + = 4 9 + = 5 8 + = 1.

8. 7. . 6.5.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tunjukkan kad imbasan .3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan.bergambar. . Contoh 1. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. b.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah jumlah bola yang tinggal? iv. Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii.i.

.

i. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. b.Contoh 2. Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? .

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Berapakah jumlah baldi tinggal? iv.iii.

Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak.a. .

i. Berapakah jumlah buah yang tinggal? . Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i. Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii.

.

Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? .i. .

i. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Perkukuhkan kemahiran murid .

Berapakah hasil tolak 18 . Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 9. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii.9. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. . 17 .9.dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua nombor. c. b.8. 16 . iii. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan i.

18 17 16 15 14 11 9 = 8 = 9 = 6 = 7 = 9 = .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. i.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Nilai dan Sikap . Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Bincangkan hasil kerja murid.

.Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

= 2. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar. 1. .Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A.

= .= 3.

= .4.

Nyatakan fakta asas tolak. 7 16 = 2. = 8 15 1. 8 17 = .Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A.

9 18 = 5. 3 11 = 6. 2 . 6 12 = 4.3.

5 9 = 8. .10 = 7.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul. 1 . 2 .a. Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. . b.

i. Berapakah biji bola dalam bakul? ii. Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan. .

. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya.c. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1 d.

Ulang dengan nombor-nombor yang lain i. v. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 2 . iv. Ulangi dengan soalan baru seperti: . Apakah nombor yang diwakili? Imaginasi . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. 2 iii. 3 . 2 .e. 1 . 1 .

Bina ayat matematik i. 3 . a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 5. 1 .Penjanaan Idea Sintesis Idea a.murid mereka situasi dari ayat matematik. 2 . 1 . c. 0 1 . Menunjukkan kad ayat matematik. b. 1 . Bimbing. Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus. 2 .

2 3 4 5 6 7 8 9 naik 2 naik 1 = 4 + 7 3 .

iv. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 5. 1 . 1. 3. 2 . 3 . v. 2. 3 .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. ii. 2. iii. . 1 . 1 .

4 11 . 4 (naik 3. tambah 1 jadi 4) 2 . 3 = 14 21 . .1 . 2 .

. 33 Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman.12 .

.

Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. b. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Bincangkan hasil kerja murid. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. i. .b.

Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. . Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.

.

a) 2 b) bead .Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. Tambah dengan menggunakan Abakus.

c) d) e) .

f) .

Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 .

+ 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 .

+ 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = .

3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = .

8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = .

KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = .Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C.

4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = .

9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 .

= 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 .

= 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 = .

KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = .Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D.

4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = .

9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + .

15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + .

26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = .

Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E. GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = .

4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = .

9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + .

26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + .

26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 = .

.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b. . Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

Berapa biji epal yang ada? iii.i. Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas .

ACER-B7E67FCA93\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.wmf .MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] C:\Documents and Settings\acer.IE5\KBYFNP79\MC900297833[1].

= . } Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. i.c.

iii. 8 . Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : . 6 5 = 2 = 1 = . 7 .

Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) 4 4 6 9 7 1 2 1 3 2 = = = = = .Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus i.

f) 8 3 = 3 = 2 1 5 6 1 .

Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: . Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar. ii.b. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

9 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 13 = 15 .i. 6 1 = iv. 3 2 = ii. 8 5 = v. 4 3 = iii.

89 62 = 27 99 79 = 20 .

Bincangkan hasil kerja murid. b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental.b. . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.i. . Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

. . 2 2 2 2 2 9 22 2 2 1. Tolak dengan menggunakan Abakus.Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . 3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2. . .

. .7 22 2 2 2 2 2 2 2 3. 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 4. . . 2 2 2 2 2 .

. . . . 22 27 22 2 2 7. .17 22 2 2 5. . 8 2 29 22 2 2 6. .

Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1 = 3) 4 . 2 = . Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1) 2 . 1 = 2) 3 .

1 = 8) 7 . 1 = 7) 6 . 5 . 1 = 6) 4 .4) 4 . 3 = 5) 3 .

2 = .= 9) 8 . 3 = 10) 6 . 1) 18 . 5 = b.

31 = 6) 61 . . 12 = 5) 46 . 5 = 4) 32 .2) 12 . 2 = 3) 15 .

15 = 10) 89 .11 = 7) 72 . 21 = 8) 24 . 23 = . 22 = 9) 48 .

.

KOMBINASI 5 a) 1) 5 . 2 = . 1 = 2) 5 .Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. 2 = 3) 6 .

3 = 5) 6 .4) 5 . . 3 = 7) 5 . 3 = 6) 7 . 4 = 8) 6 .

4 = b) 1) 15 . 2 = .4 = 9) 7 . 4 = 10) 8 .

2) 16 . 4 = 3) 17 . 14 = 5) 28 . 13 = 4) 27 . . 14 = 6) 36 .

23 = 10) 66 .12 = 7) 36 . 22 = 8) 38 . 34 = 9) 47 . 42 = .

.

8 = 3) 13 . 5 = .Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. 9 = 2) 12 . KOMBINASI 10 a) 1) 11 .

4) 14 . 7 = 7) 17 . 8 = 8) 18 . 6 = 6) 16 . 5 = 5) 15 . .

9 = 10) 21 . 17 = 2) 42 . 13 . 9 = b) 1) 96 .9 = 9) 17 .

45 = 7) 72 . 13 = 5) 47 . 38 = 6) 64 .= 3) 85 . 16 = 4) 32 .

. 28 = 8) 54 . 58 = 10) 51 . 29 = . 25 = 9) 45 .

4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. ii. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Murid membina ayat matematik berdasarkan . Murid A diberi belon hijau. b.a. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. murid B diberi belon biru. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas.

Berapakah bilangan semua belon? iv.i. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? . Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapa bilangan belon pada murid B? vi.

Go Go Go Go Go Go Go Go Go to to to to to to to to to fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize image image image image image image image image image .

guli dan lain-lain. Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. epal. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru .situasi di atas.

Membina ayat matematik: c. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah.i. b. Ada berapa ekor burung yang datang? iii. i. ii. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? ii. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. Berapa ekor kesemuanya? .

Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan.iv. Perkembangan a. Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? . Contoh 1 addition i. Tunjukkan kad gambar kepada murid.

.

Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan.com/images/Understandimg%2520Addition_1. c.com/_ylt=A0S020rHpQVMWlkAA1ajzbkF/SIG=12j5erq2o/EXP=1275524935 /**http%3a/www.Contoh 2 http://rds. Murid mereka cerita berdasarkan gambar .yahoo.my-rummy.jpg b.

i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja . ii.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. b. Jawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.

. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.46 dan Lembaran Kerja 47.

Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. Jumlah pensel ada ______ batang. 2. 3. 3 + 4 = 7 ------- .Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. 1. Masuk _____ ekor ayam lagi. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Masukkan _____ ekor ikan lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Tambah _____ batang lagi.

I E5\NVRMQ11M\MC900038516[1].wmf ______ + _____ = ________ . 1. Illustration Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of View Image View Image View Image View Image View Image of Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration ______ + _____ = ________ 2. Go to fullsize image Go to fullsize image Go to fullsize image C:\Documents and Settings\dell\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

.

Tunjukkan sebiji epal b. Persediaan a. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. dan suku dengan menggunakan bahan konkrit. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas 1. separuh. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah .Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. gambar dan lipatan kertas.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. penghasilkan separuh atau setengah .

Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? . Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Apakah bentuk buah epal ini? iv.c. Kamu suka makan epal ? ii.

Pizza perasa apa yang muridmurid suka? .

d. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. i. Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan suku atau satu perempat 2. Imaginasi Penjanaan Idea .

Sintesis Idea a. Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan setengah atau separuh dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. Contoh : b. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan suku Contoh : .

Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan suku dari bahagian itu? . ii. Ada berapa bahagian yang kamu dapat.i.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.3. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan setengah atau separuh daripada pelbagai bentuk. .

Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. c. . Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai suku dari pelbagai bentuk.b.

jam. papan kenyataan dan lain-lain.Contoh Papan hitam. Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan suku bahagian bentuk itu ? . kad.

.

4. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

.

Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a. d.Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. d. a. 2. b. c. . C. b. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut .

2.Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ X A. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. 4. 3. . 1.

5. .

3. 4. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku.B. D . 2. X 1.

5. E .

. 3. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1.C. 2.

4. .

.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan . (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.

b. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara. Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii. cuba . Ambil sampul ini dan buka. i.meletakkan di atas meja. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? 2.

4. Perkembangan Penambahbaikan Menilai Guru mengedarkan lembaran kerja 50 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya dalam kumpulan.cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja 51 untuk murid menampal wang . 3.

. Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja.yang telah diwarnakan .

mewarna dan menampal wang dengan tepat.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih. . Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.

.

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ .

.

Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F. Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas .

.

dan lain-lain kepada murid . (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. buku tulis. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan gula-gula. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. pemadam.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. pensel.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi.Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? 2. Perkembangan Penambahbaikan Menilai . Menanyakan harga bagi barangan tersebut 3.

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Edarkan lembaran kerja 52. Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan . 4. Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang . Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan.Dengan menggunakan contoh wang. murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan.

.

Nilai dan Sikap Bekerjasama. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. jimat cermat dan teliti .Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul.

.

Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen .Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.

90 sen .

1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan abakus kepada murid.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai .Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan bahagianbahagian abakus. Namakan bahagian-bahagian abakus.

a. RM 5 dan RM 10 . RM 2. Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. 50 sen. 10 sen. Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. RM2. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1. b. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik.

.

70 sen. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. RM 4. 80 sen dan 90 sen di abakus besar.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul. 30 sen. 60 sen. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1. RM 3. RM 10 di abakus besar. RM 2.. 10 sen. 50 sen. RM 5. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. . 40 sen. 20 sen.

.Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 Mewakili nilai 5 tiang manik bawah bingkai palang pemisah manik atas 1 manik mewakili nilai 1 .

.

Pergerakan Manik Hanya ibu jari. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. . Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah.

.

Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 20 sen .A.

4) 30 sen .

5) 40 sen B. RM 1 . Perwakilan nilai wang 1.

2. RM 2 .

4) RM 3.50 5) RM 4.15 .

6) RM 10 .

.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis .1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. (iv) Menukar wang .

dengan duit syiling yang sama nilainya? Perkembangan . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja. Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 2.

d. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang. b. c. dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan.Penambahbaikan Menilaia a. Murid ini bertugas sebagai juruwang. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. Lantik ketua kumpulan . . Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang.

Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja. .

Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja . Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil. Nilai dan Sikap . Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang. murid telah dapat menguasai kemahiran.e.

Bekerjasama. menghormati pandangan orang lain dan teliti. .

Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang. 80 sen 35 sen 90 sen .

70 sen 65 sen .

(b) ringgit hingga RM10.Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.2 Murid dibimbing untuk. (i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Tambah melibatkan wang. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

a. ii. Nyatakan jumlah wang kertas. i. Berapakah beza duit syiling dan . iii. Nyatakan jumlah duit syiling. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer.

wang kertas? .

b. c. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang. ii. Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. . i.

Edarkan contoh duit syiling. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. Bagaimanakah kamu tahu? i. ii. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang. Bagaimanakah kamu tahu? d.iii. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. e. Berapakah jumlah wang mereka? iv. . Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. f. iii.

vii. vi. 5 keping syiling 20 sen.v. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. . Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. Ambil 2 keping syiling 50 sen.

Pelajar B Pelajar A Pelajar B Pelajar A 60 sen + 30 sen .

viii. Ambil 1 keping wang kertas RM10.g. h. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. x. . Mengedarkan contoh duit kertas. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i.

c. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan. Gunakan kad arahan dan wang contoh.Imaginasi Penjanaan idea a. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi .

iii. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v. iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. RM5 + RM4= Beli 2 batang pensel . Bincangkan.memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. i.

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = . d. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan.Perkembangan Penambahbaika n Menilai a. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. b.

. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ).i. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii.

Bincangkan hasil kerja murid. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh.i. 5 di rumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. naik 5 di rumah sa) ii. Jawapan : 75 (7 di rumah puluh. . Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56 kepada setiap murid. b.

Selesaikan tugasan yang diberi.i. .

.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. berjimat cermat dan berkerjasama.

.

(Gunakan gambar wang di lampiran C) 1.Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. 60 sen + 30 sen = 5. 50 sen + 50 sen = 4. 35 sen + 20 sen = 3. 50 sen + 30 sen = 2. 20 sen + 25 sen = .

6. 15 sen + 5 sen = .

1. RM 9 3. 4 RM 9 .Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. R M 4 RM 5 2.

5. RM 9 .

1. 75 sen + 10 sen = _____________ 2. 10 sen + 45 sen = _____________ 6.Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ . RM6 + RM1 = _____________ 8. RM5 + RM3 = _____________ 7. RM1 + RM9 = _____________ 9. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. RM2 + RM3 = _____________ 10.

.

Lampiran C L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1f L137EX1f L137EX1h L137EX1h L137EX1i L137EX1h L137EX1h L137EX1h L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1g .

.

.

Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (b) ringgit hingga RM10. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus.2 Murid dibimbing untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling. i. Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat? iii. Berapakah beza nilai duit syiling dan . Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan.a. b. Berapakah jumlah wang semuanya? ii.

Bagaimana kamu tahu? . Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu.wang kertas? i. iii. Ambil dua keping duit syiling. iv. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. ii.

Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. ii. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas. Mengedarkan contoh duit syiling. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. Bagaimana kamu tahu? d. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. . i. iv. Ambil dua keping wang kertas.c. e. Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. iii. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. f.

5 keping duit syiling 20 sen. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. Mengedarkan contoh wang kertas. . i.. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. h. i.g.

Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. iv. ii. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. vi.10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 v. . Ambil 1 keping wang kertas RM10. iii.

70 sen .40 sen .

. b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya.Imaginasi Penjanaan idea a.

Bincangkan. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Berapakah jumlah wang yang perlu .i. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. c. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu dibayar ? iii. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. ii. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. i.

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.kamu bayar? iv.RM4 = Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel . RM9 .

d. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen . b.Perkembangan Pelaksanaan Menilai a.45 sen = . Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan.

Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah lebihnya wang kamu? . Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv.i. Berapakah jenis barang yang dapat dibeli? iii.

Tunjukkan dalam bentuk operasi. vii. iii.vi. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. . Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. i. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). naik 5 manik atas di rumah puluh) ii.

.

Edarkan lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. i. Pentaksiran .iii.

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. berjimat cermat dan berkerjasama. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. . Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

.

Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1g 1. = L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1h 2. . = L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1i .

L137EX1g . = L137EX1f L137EX1g L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g . . = 4.3.

Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih .

50 sen RM5 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\KENDERAA\KAPAL_~2.BMP F:\cemerlangan D.BMP RM1 50 sen .kuantan\cd gambar\MAKANAN\AISKER~1.

BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PEMBAR~1.BMP 30 sen F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\MI01.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\BUKUTU~1.F:\cemerlangan D.BMP .kuantan\cd gambar\MAKANAN\AIR_KOT~.BM 70 sen F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\PERMAINA\BOLA02.BMP F:\cemerlangan D.BMP RM3 RM6 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PENSEL01.kuantan\cd gambar\KENDERAA\HELIKO~1.BMP 30 sen RM1 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\KEK04.BMP F:\cemerlangan D.

45 sen 10 sen= . 6 0 sen 3. 5 5 sen 2. 100 sen 50 sen = ____ Tolakkan. RM3 RM1 = ________ 3.3 0 sen . RM6 RM4 = ________ 4. 85 sen 15 sen = _____ 5.RM 2 Selesaikan. 70 sen .20 sen = ________ 2.Nama : _______________________ Lembaran kerja 59 Tahun : _______________________ Selesaikan. 9 5 sen 5.RM 2 . RM 8 . RM10 RM3 = ________ 6.2 0 sen .2 0 sen . 1.RM 3 4. 1. RM 9 6. RM 1 0 . 1.

RM 5 RM 5 = . RM 7 RM 1= 3.2.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menyatakan waktu dalam sehari . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Apa yang kamu lihat dalam gambar? .a. Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan. i.

ix. xiii. . xiv. viii.ii. x. xi. vii. vi. v. Gambar 2 iv. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. xii.

.

Bincangkan. xvii. xx. . xxi. xxiv. xix. Gambar 4 xxii. xvi. xxiii.b. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari Gambar 3 xv. xviii.

Bangun pagi ii. Rehat iii. Belajar vi. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.Bila kamu . i. Bermain iv. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad masa yang ditunjukkan. Menonton Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. . Makan v.

00 pagi 12.00 malam 6.30 pagi .Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: 5.00 petang 10.00 tengahari h 9.

Murid memadan dengan kad masa.Perkembangan Penambahbaikan Menilai i. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: ii. .

.

00 tengah malam .5.00 malam 4.00 petang 12.00 malam 3.00 tengahari h 10.30 pagi 9.00 petang 7.00 pagi 10.00 pagi 6.00 malam 12.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60. b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. i.Tindakan a.

.

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Petang 2. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Awal pagi .Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Bila? 1. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Tengahari Malam 3.

4. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Malam .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) .

a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Pagi Tengahari Petang Malam 2. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari i.

Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: .a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan.

Belajar Bangun pagi Sarapan Mandi .

Perkembangan Penambahbaikan .

15 12.45 Muzik 11.45 10.15 10.45 12.15 BI 12.Menilai Masa Subjek 7.15 MT 10.15 Rehat 10.45 PJ 8.15 Agama Islam Masa Subjek .15 BM 9.15 9.15 8.15 11.

Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? iv.00 Tidur i. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir? .30 Kerja sekolah 4.30 Mandi 7.1.00 Bermain 6.30 Makan Malam 8. Pukul berapakah waktu rehat? iii.00 Menonton 5. Apakah subjek yang pertama? ii.30 Makan Tengahari 2.30 Menonton 10.

Bilakah masa tidur? ii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Rehat . Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. Adakah pukul 5. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.30 malam? iv.00 petang sesuai untuk bermain? iii. Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah? Tindakan c. ii. d. Apakah rancangan tv pada pukul 8.i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Bermain Solat Pendidikan Jasmani .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. .

.

4 5 7 8 1 2 6 .Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 3 .

.

Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan . Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian .

Semalam hari apa ? iii. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. Esok hari apa ? iv. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: . Hari ini hari apa ? ii. 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul i.

Hari apa ada subjek PJ ? Selasa slaesa .b. i. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv. Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas.

Rabu ubar .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? . Apakah hari sebelum hari Isnin? ii. Apakah rancangan tv? v. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi.

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. i. b. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Selesaikan tugasan yang diberi.

penting. .

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A Susun hari persekolahan dengan betul Khamis Jumaat Selasa Isnin Rabu .

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan .

5. 4. 2. 3. .C Susun hari dalam seminggu dengan betul Selasa Isnin Ahad Jumaat Khamis Rabu Sabtu 1.

6. 7. .

Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun . Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .a. Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun? ii. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun. i. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan) 2.

Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Mei Oktober Ogos September dan seterusnya. .c. Murid menyatakan peristiwa i.

Hari Guru Hari Raya Puasa Sukan Sekolah .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid menyatakan nama bulan dalam setahun .3.

.

Bulan apakah bulan kedua belas . Bulan apakah bulan kesembilan x. Bulan apakah bulan ketiga iv. Bulan apakah bulan kelapan ix. Bulan apakah bulan kesebelas xii. Bulan apakah bulan kedua iii. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan kesepuluh xi. Bulan apakah bulan pertama ii. Bulan apakah bulan ketujuh viii. Bulan apakah bulan kelima vi.i. Bulan apakah bulan keenam vii.

Hari Kebangsaan Hari Jadi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember .

b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . i.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi.

.

.

Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1. . 2.

3. 4. .

. 6.5.

7. 8. .

9. .

10. . 11.

12. .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. mengenal pasti dan menyatakan satu perempat setengah dan berdasarkan muka jam. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\setengah.2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2_wall_clock 1.jpg Bidang: Sukatan dan geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: 5.

Menyatakan waktu setengah pada muka jam. b. Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi.a. .

Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. iii.i. ii. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? .

.

iv. Satu perempat jam sama dengan suku jam d.j pg c.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum seteng ah. . Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum suku. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\suku.

.i. Lihatmuka jam. Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid. b. dan bincangkanapa yang dapatkamulihat? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

Tunjukkan gambar aktiviti murid gambar .

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\belikantin.j pg Murid menampal gambar aktiviti harian meraka. i.

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .

Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku.jpg C:\Documents gh.jpg Penambahbaikan Menilai a.C:\Documents tgh.jpg C:\Documents C:\Documents Perkembangan and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\11s and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\9st and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\2.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\5. .

Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. . Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid.i. ii.

i. . Nilai dan Sikap Bertanggung jawab. Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64.b.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\12s Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\4st Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\9.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\10s Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\12. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My gh.C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\6. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.

2. Lukiskan jarum jam. 11 suku 1 setengah 3 suku 7 suku .

5 setengah 8 setengah .

jpg Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.jp g C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam10. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.

Murid menyebut waktu dalam jam b. Murid menyebut waktu dalam setengah jam .a.

Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu. Menulis waktu dalam jam i.c. Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru .

.

and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\5setengah.C:\Documents C:\Documents g C:\Documents jpg C:\Documents g C:\Documents C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam6. Menulis waktu dalam setengah jam 3.jpg c.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam1. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

.Sebutkan.

00 pukul lima setengah 5. Pukul enam 6.Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.30 .

jpg .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam5.

jpg 3.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\7st gh. Perkembangan Penambahbaikan Menilai i.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam .

i. Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam Tindakan a.iii. b. Selesaikan tugasan yang .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\6st gh. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam12.jp g .diberi. C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.

NilaidanSikap Bertanggung jawab. .

.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. .jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam9.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam6.C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. Tuliswaktupada jam dibawah.jpg Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam11.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam10.

30 4.2. Lukisjarum jam 1.30 10.30 6.30 .30 3.30 12.

.

my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.com/ii mg/ss/eraser. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.jpg http://t1.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.gstatic.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.gstatic.jpg http://t3.com/ii mg/ss/eraser.usm.jpg http://t1.jpg Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Panjang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. Persediaan .vikingvendor. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.vikingvendor.gstatic.ses.usm.gstatic.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.ses.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.http://t3.

Contoh 1: i. kemudian letakkan di atas meja. Apa yang dapat kamu lihat ? ii.Pemerhatian dan Analisis a. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? .

Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel? .iii. iv. Bincangkan hasil pemerhatian.

my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.http://t3.vikingvendor.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.usm.com/ii mg/ss/eraser.gstatic.ses. Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza i. Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini? ii.jpg 2.gstatic.jpg http://t1. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama . Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.

panjang dengan pensel? iii. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu? 3. . Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. b. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? iv. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur.

Ukur panjang objek menggunakan pemadam. Setiap kumpulan diberikan 3 objek. Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel? . buku latihan dan kotak pensel. Contoh: Buku teks. i.c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

ii. Gunakan 3 objek yang diberi. Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu. 1 2 3 .

Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur. Rekodkan hasil jawapan dalam jadual. b.d. a. Mengapa jawapan kamu berbeza? v. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. 4. Pendek ke panjang b. iv. iii. Panjang ke pendek.

. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama.a. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. i. c. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. Pentaksiran a. b. 2. Selesaikan tugasan yang diberi. Nilai dan Sikap 1. b. Bincangkan hasil kerja murid.

.

gstatic.srv.jpg Lembaran Kerja 66 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.com/images?q=tbn:Bq5Dkv6sEnio6M:http://coachsmithsmath.gstatic.225123337_std.com/images?q=tbn:c3dvLyDMLhUTgM:http://2.http://t3.jpg http://t3. Buku latihan 2.com/2/1 7394644/jawi. Buku teks .com/yah oo_site_admin/assets/images/Front_Cover_003.fotopages. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1.

.

chinatraderonline.gstatic. ________________ 4. ___________________ . Objek paling pendek ialah ______________________ 3. jawab soalan di bawah.c om/Files/Gifts-and-Crafts/Bag/Pencil-bag/pencil-box-19491936871. Objek paling panjang ialah _____________________ 2. ________________ . Kotak pensel Berdasarkan Jadual di atas. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. _________________. 1. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang. ___________________ .com/images?q=tbn:dhNT0IcRcA7T3M:http://www.http://t3. _________________.jpg 3.

.

4. 6. lebih panjang lebih pendek lebih panjang lebih pendek sudip sudu sama panjang . 5. klip kertas. Panjang sudu sama dengan . Objek paling panjang ialah . Panjang garpu sama dengan . Sudu . dengan garpu. daripada sudip. klip kertas. Sudip . 7. 3. klip kertas. 2. pilih dan warnakan jawapan yang betul. Sudu .See full size image Lembaran Kerja 67 Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar. daripada garpu. 8 6 4 5 5 4 Panjang sudip sama dengan . 1.

lebih pendek .

Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. ii. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan analisis .Bidang: Sukatan dan Goemetri Tajuk: Timbangan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan. iii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

i. Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen.

Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian Kotak pensel Kapur Pensel warna Duit syiling 20 sen

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

i. Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?

iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

i. Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini?

ii. Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan?

iii. Bincangkan bersama rakan.

i. Apakah yang kamu rasa ?

ii. Terangkan pendapat kamu itu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM image2_012 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.

Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat:

i. Meletakkan dua objek yang sama berat

ii. Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat .

ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat.

iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih berat?

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Tindakan

Pelaksanaan

Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u83tgR75-miz3M http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Pengorek Buku Rampaian 2. Gunting Klip Kertas . Buku Teks Pensil 3.

com/images?q=tbn:IS8CnqmMTrPFjM Gariskan jawapan yang betul. .http://t2. 1.gstatic. Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong 2.

4.Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam. 3. . Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola. Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal.

.

bp.http://t0.bp.gstatic.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://t1.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t1.com/images?q=tbn:X8UBxtbNYsXrCM http://t1.gstatic.gstatic.gstatic.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu. Sebuah buku teks Sebiji strawberi .blogspot.blogspot.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://2.gstatic.jpg http://2.

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis Sepasang kasut Seekor gajah .

.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Isipadu Cecair Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

.a. Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja. b.

Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan. Adakah botol-botol itu sama saiz? iii. Berapa bilangan botol semuanya? ii. .i.

cawan dan sebagainya.gstatic. Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM http://t2. Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas.gstatic. .com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM iv.http://t2. v.

Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. v. Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan. .ii. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? iv. iii. Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar.

2. tong. Gunakan gambar-gambar tangki air. Imaginasi a. . Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Apakah kegunaannya? Bincangkan. bekas air panas dan botol minyak pelincir. i.

c. Bawa murid melihat tangki air sekolah. i. . Bawa murid keluar dari bilik darjah.

Apa gunanya? iii. Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan. Apakah nama nya? ii.i. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .

Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? .i. Jika anda ingin menyimpan air. Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. Apakah gambar yang kamu lihat? ii.

. Selesaikan tugasan yang diberi. b. Edarkan lembaran kerja 69.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid. i.

. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

.

Tandakan / pada bekas yang lebih besar 1.gstatic.com/pdimage/ 56/1371556_tb-969.gstatic.jpg&t=1&h=266&w=190&usg=__P5HlDAwayZ-Y1x02OwNx6vzwiwk= http://t2.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________ A.itrademarket.com/images?q=tbn:ipaPVpJAbr_4PM http://t1.com/images?q=tbn:AO1xgYKBGOTqCM::wb3. .http://t3.gstatic. . 2.

3 .

kubus. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi . Persediaan Pemerhatian dan analisis a. piramid tapak segiempat sama. kon. silinder dan sfera. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menamakan bentuk kuboid.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: RuangG Standard Kandungan: 9.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

i. b. Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini? . Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a).yang diletakkan di atas meja. Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid c.

Bentuk ini dinamakan kuboid ii Ini bentuk kubus.. Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka. kon. i. . sfera.sfera dan silinder.ii.piramid tapak segiempat sama.

Bentuk kan murid kepada . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.2.

. c. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan .beberapa kumpulan.

Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya.i. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah . iii. ii.

piramid . silinder 5.1. kon 6. sfera 4. kubus 2. kuboid 3.

.139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2f 139EX2f 139EX2f 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2c 139EX2e 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan.

Tindakan a. b.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah .i. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii. iii. Bincangkan hasil kerja murid. i. Namakan bentuk-bentuk itu. . Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.139EX2a 139EX2f 139EX2b 139EX2d 139EX2c Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Suaikan bentuk bentuk di bawah 1. Kubus Silinder 2 3. Sfera Kuboid 4.

Kon 5. Piramid tapak segiempat sama . 6.

dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D). Memperihalkan permukaan . Minta murid menyentuh bucu. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3.sisi.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: 9. permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap kumpulan dan minta kumpulan mengira .1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Persediaan Pemerhatian dan analisis a.

kon dan sfera. c. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid.tepi dan juga permukaan. kuboid. Berapa permukaan bagi kubus? .bilangan bucu. i. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus? iii. silinder. Ada berapa bucu bagi kubus? ii. Tunjukkan sisi. b. bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid .

Bucu Permukaan sisi .

Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea a.2. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan. Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu .

.Bilangan sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid Lengkapkan jadual yang diberi.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .3.

i.b.permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. Nyatakan bilangan . Nyatakan bentuk yang ditunjukkan. ii. Minta murid mengingat kembali bucu.

(a) bucu (b) permukaan (c) tepi .

Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid. .Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Pentaksiran . Selesaikan tugasan yang diberi. i. Bincangkan hasil kerja murid.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.

EPAL04 LIMAU MANGGA01 139EX2a 139EX2d 139EX2c 139EX2b mbaran Kerja 71 Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah TEPI PERMUKAAN BUCU 1 2 4 3 5 6 .

.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Sukatan Dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama. segitiga dan bulatan. . Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. segiempat tepat.

Mengapa? 2. Nyatakan sifat benda tersebut. Namakan benda yang telah dipaparkan? ii. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Imaginasi Penjanaan Idea . iii.i.

Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i. Segiempat Sama i. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan .Sintesis Idea a.

. Bincang.rakan.

Segi tiga . Segiempat tepat iii.ii.

Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. 3. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. Perkembangan . iii.ii.

Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah: i. . Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam.

ii. . Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini.

Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan .ii.

Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan iv. Sebut bersama-sama Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.iii. .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bulatan Segitiga Segiempat sama Segiempat tepat . Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba. Selesaikan tugasan yang diberi. i. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.b.

.

Segitiga Segiempat sama . Padankan dengan jawapan yang sesuai. Bulatan 3. 1. Segiempat tepat 2.Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

4. .

2. Namakan bentuk-bentuk di bawah. Bulatan Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga 1. .Lembaran kerja 73 B. 3.

4. .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Murid membuat pemerhatian .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus. sisi. bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Apakah bentuk roda basikal itu? . Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan. iii.terhadap gambar basikal yang ditunjukkan b. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. i. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ? ii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Lihat gambar basikal ini.

b. Mengapa? . Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama. ii. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula.2.(segi empat tepat dan bulatan) i. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

iii. ( segi tiga ) . Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D. Bahagikan murid kepada kumpulan. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. sisi / garis lurus bucu . c. b. Apakah yang akan berlaku? Mengapa? 3.iv.

segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu i. Namakan bentuk-bentuk .

.yang telah diberikan itu tadi. Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu. ii.

Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. .ii.

sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan. .a. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. i. Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. b.

.

1. 2. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 3. sisi .

bucu lengkungan garis lurus .

lembaran kerja 75 B. Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung . Lengkapkan jadual di bawah.

.

.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan . Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii.

Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan. b. Apakah bentuk yang seterusnya. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam. i. Adakan soal-jawab dengan murid-murid. c.hitam. ii. d. . Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii.

2. . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D . Imaginasi a.

.

. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.c. e. f. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. d.

Bina pola anda sendiri . Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. ii.i. Perkembangan Pelaksanaan Menilai .

a. Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukbentuk 2D. i. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut. . Lihat gambar ini.

.

b. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan. . Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing. c. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. d.

Bincangkan hasil kerja murid.ii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri. Selesaikan tugasan yang diberi. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. b. Nilai dan Sikap . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

. 1. 2. 3. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.Lembaran Kerja 76 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

5.4. .

Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama. BENTUK 2D BILANGAN .Lembaran Kerja 77 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

.

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah. Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah.PENASIHAT Haji Ali bin Ab. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL .

Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong. Jertih. Paka. Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar. Kuala Terengganu . Bachok.Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Mohd Jupiter bin Md.

Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii .

.

izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman . Kota Bharu Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Nor.Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab.

Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu . Tanah Merah Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot.Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang. Pasir Panjang. Kuala Terengganu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga. Kota Bharu Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln.

Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu .Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam. Kuala Terengganu Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud.

Kluang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Norasyikin bte Jamhari .Norziah bte Md. Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad. Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan.

Pontian .Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas.

2 Bukit Beruang Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya. Batu Berendam . Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Hafizah bte Md. Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Norsyahilah bte Abd. Felda Air Tawar. Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon.

Muar Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian .Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai. Melaka Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang. Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng. Merlimau Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St. Felda Nitar 1. Tg Sedili Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari. Mersing Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor.

Pontian PANEL PEMURNIAN MODUL Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting. Melaka Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera. Melaka . Pontian Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12.8 Paya Rumput. Batu Pahat Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi. Masai Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam.

Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur .Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful