Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?

ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru

i. Kumpulan mana yang banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?

ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak? ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

i. Minta murid membentuk:

a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

i. Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama banyak?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan banyak. bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

a. Bincangkan dengan rakan: . Kenapa kamu katakan objek itu lebih. . Kenapa kamu katakan objek

itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 1 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

.3. Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ .

Lembaran Kerja 2 B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak. .

Kenapa kamu katakan sama banyak? .Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan lebih? 2.

Lembaran Kerja 3 c. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan. Contoh: banyak sedikit 1.. .

Sama banyak .banyak sedikit 2.

sedikit banyak .3 sedikit banyak 4.

5. Sama banyak .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (d) Menamakan angka. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

b. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. e. c. d. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. i. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas.a. Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? . Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. (Bilangannya tidak lebih daripada 10).

com/flash/images/gula-gula.com/flash/images/gula-gula.i. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i.com/flash/images/gula-gula.jpg http://bahasajepun.jpg . Berapakah kumpulan yang ditunjukkan? C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0229389.wmf http://bahasajepun.jpg http://bahasajepun.

biji saga. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan? . Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli. f. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan. ii. i. g. Tunjukkan beberapa keping kad. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. kacang tanah atau benda lain yang sesuai.i.

Imaginasi Penjanaan idea . Ini nombor apa? 2.i.

Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. ii. b.Sintesis idea a. Berapakah bilangan kereta yang . Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. i. Lihat lampiran A i. ii. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan.

terdapat pada kad gambar kamu? ii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? http://farm3.static.jpg 14 15 .com/2162/2195498228_78e1690aae. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii.flickr.

. Apakah nombor ini? ii. 3. Perkembangan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka. Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu. i. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan.c.

Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. ii. iii. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Kad A Kad B b.Menilai a. Kumpulan. Rakan. Kelas. .

i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii. Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii. . Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? i.

Ratus ( bilangan 1) http://1. Tindakan Pelaksanaan a.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.4. Sa (bilangan 10) ii.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. b. Puluh (bilangan 10) iii.com/_1YIik-A_5b4/R17ZDciPpkI/AAAAAAAAAIs/1yngfAt8F5c/s320/3 00px-YosriBuahbuahan.bp. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas.blogspot.jpg . i.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.

C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg .jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.

Edarkan Lembaran Kerja 4. e. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standa rd pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. . Bincangkan hasil kerja murid. d. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid.Amalan Berterusan c. pensel warna. minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas.

yakin diri. bertanggungjawab. berdisiplin. tolong-menolong.Nilai dan sikap: Kerjasama. .

LAMPIRAN A .

.

jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.jpg http://media2.paultan.http://media2.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.paultan.jpg http://media2.jpg C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.jpg http://media2.paultan.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.wmf .

wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf .C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. 4. 2. 3. B. 2. Tuliskan nombor dalam angka 1.. Lima belas Dua puluh . Lembaran Kerja 4 A.

4. Tujuh puluh lima Tiga puluh dua .3.

5. Sepuluh Lapan puluh tiga C. lebih daripada atau kurang daripada 1. 6. 2. . 3. Bandingkan dan tulis di dalam petak kosong.

4. .

(c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . gambar. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. menentukan nilai nombor hingga 100. (d) menyusun kumpulan objek. kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Persediaan . (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar.

Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. . . i. Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? . . Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan. i. Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan.Pemerhatian dan Analisis a.

ii. Berapakah bilangan ikatan ini? iii. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? .

Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. ii. c. juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut.b. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: . Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya. Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: i.

. Contohnya 20. iii. d. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i. ii.

Berapakah bilangan objek tersebut? Sebutkan nilai nombor ini. Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang .

.ditunjukkan.

ii. i. Edarkan lembaran kerja 5. Edarkan Lembaran kerja 6. ii. e. ii. Bimbing murid membilang objek. Bincangkan hasil kerja murid. f. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada lebih daripada daripada . ii. Edarkan Lembaran Kerja 7.Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. Bincangkan hasil kerja murid. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. i. i. Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun. Edarkan Lembaran Kerja 8. atau kurang i. Contoh : .

i. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor.i. Susun gambar mengikut tertib menaik. Nyatakan sama ada lebih daripada atau kurang daripada i. i. ii. Nyatakan nombor di antara dua nombor. . Susun gambar mengikut tertib menurun.

. mana lebih daripada. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan . dan kurang daripada. iv. Menyebut nombor pada kad tersebut. b. Imaginasi Penjanaan Idea a. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i. iii. Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun.2. ii. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang . Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya.

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada lebih daripada atau " 47 45 .

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3. Perkembangan Penambahbaikan .dipegang oleh rakan.

Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. b. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun.Menilai a. Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas. Ulang aktiviti a (i). Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. . iii. Contoh: i. ii. (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100.

Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. 4. Contoh: i. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. iv. iii. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. ii. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. .i. Sebutkan nombor ini.

i. Sebutkan satu nombor. 34 38 35 37 33 39 36 28 .

(iii). Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Ulang aktiviti a (i). . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8. (ii). (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.b.

.

14 . 52 2. 1.Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan.

36 .3.

. 44 34 1.Lembaran Kerja 6 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

27 54 2. .

74 63 3. 29 .

90 89 .92 4.

.5.

Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 27 25 26 28 .

B. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun. 72 71 73 70 .

.

55 . 53 2.Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 36 34 1.

65 67 3. 100 . 88 86 4.

.98 5.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. 7. 9 satu demi satu. 3. b. 8. pasir dan tanah liat. i. 1. 5. Tunjukkan kad imbasan angka 0. 4. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor.a. . Minta murid menyebut apa yang dilihat. 2. 6.

Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 .ii. iv. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. Apakah nombor yang kamu lihat? iii. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul. v.

c. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah. . Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. Agihkan murid kepada dua kumpulan. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah. b. a. 2.

Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. ii. d. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. iii. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. .c. 0 hingga 10 0 Sifar i.

.

1 Satu 2 dua 3 tiga 4 empat 5 lima 6 enam 7 tujuh 8 lapan 9 sembilan 10 sepuluh .

53. 22. 21. 31. 62. 14 24 34 44 54 64 74 84 94 .30 . 33. 71. 12. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11. 92. 73.40 .20 .80 . 32. 91. 61.e. 93. 42. 13.60 . 23. 82. 83.50 .90 100 16 Enam belas 24 dua puluh empat 37 . 43. 51.70 . 41. 63. 52. 72. 81.

tiga puluh tujuh 48 empat puluh lapan 51 lima puluh satu 63 enam puluh tiga 72 tujuh puluh dua 85 lapan puluh lima 90 sembilan puluh 100 satu ratus .

i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. iii. Paparkan kepada murid . Perkembangan Penambahbaikan a. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. 2. ii.

beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? .

Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi. .Menilai b.

Nyatakan bilangan kereta tersebut. iv. . iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan.ii.

Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. i. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. Nyatakan bilangan buah tersebut. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. iv. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. iv. iii. .i. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. iii. Nyatakan bilangan telur tersebut.

7 : tujuh ________ : _______________ ________ : ______________ .

Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Tindakan . iv. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii.i. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka. 3. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan.

Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. Edarkan lembaran kerja 7. 8 dan 10 kepada setiap murid.Pelaksanaan Amalan berterusan a. Selesaikan tugasan yang diberi. a. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan. b. Aktiviti Tambahan. i. Bincangkan hasil kerja murid. .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.i. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. 10 dan Lembaran Kerja 11. ________ : ______________ ________ : _______________ . 4.

.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya.Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. contoh: Tujuh .

.

. 1 _________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3. Tuliskan nombor dalam perkataan.Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C.

_________________________________________________ 4. _________________________________________________ 6. . _________________________________________________ 5.

_________________________________________________ 7. _________________________________________________ 99 62 93 55 74 89 56 .

Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B. Padankan gambar dengan nombor. 13 42 38 tiga belas empat puluh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

* * * * * * * * * * * * * * * * * empat puluh dua 40 tiga puluh lapan .

.

Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. . Tajuk: Nombor Bulat hingga 100. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan operasi. Persediaan Pemerhatian dan analisis. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1.

b. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang. .a.

6. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.3.9.4.2.6.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.5. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1.2.8.5.4. a.i.1 .9.7.3. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis. 10.8.7.

membilang satu-satu 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii. membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 . Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i.c.

. Perkukuhkan aktiviti (i). dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. (iii). Lima-lima. . Satu-satu. Bincangkan dengan murid. Sepuluh-sepuluh. . membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. i. . ii. (ii).iv. Dua-dua.

.

Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. b. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan. Imaginasi Penjanaan Idea a. Susun kad mengikut tertib menaik. . Bincangkan aktiviti dengan murid: i. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? i. c.2. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii.

ii. Perkembangan Penambahbaikan . 3. Susun kad mengikut tertib menurun.

b. Susun nombor secara turutan menaik . Kad-kad nombor bilang satu-satu. Susun nombor secara turutan menurun.a. i. . Bahagikan murid kepada empat kumpulan. Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam.

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid. 1 0 1 5 5 5 5 2 8 1 9 1 4 6 5 6 3 3 10 5 7 1 4 4 7 7 7 Stesen iii Stesen ii .

Stesen iv Stesen i 12 15 11 9 13 14 10 17 16 .

.

Menilai

ii. kad nombor bilang dua-dua

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

40

32

34

30

26

28

22

24

20

36

45

50

40

70

85

65

55

80

75

60

40 20

60 10

50

30

90 100

70

80

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang:

. Satu-satu. . Dua-dua. . Lima-lima. . Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

6

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1

2

4

1.

13

15

16

2.

1. 2. 2

3. 4 4.

8

3. 2.

5. 4

8

16

4.

5.

20

35

40

80

100

6.

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

10

8

6

1.

19

17

15

2.

6. 20

7. 18 8.

12

3.

9. 16

8

4

4.

35

25

15

5.

100

70

60

6.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) (b) (c) (d) Satu-satu Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. c. ii. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. iii. Minta murid menyatakan apa yang dilihat. b. Cerita apa yang .i. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 12 i. 5 hingga 10. 11 hingga 20.

2. Murid membilang pensel secara satu-satu. . 3.kamu lihat pada tangan cikgu? ii. 4 iii. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. 1.

36. 24. 66. 20. 33. 35. v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 70. . 37. vi. 2. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. 62. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. 64. 22. 30. 39. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea i. 44. 26. b. 28. Bincangkan dengan guru.iv. 68. 43 c. 31.

Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 53. 56. 70. 33. 16. 35. 73. 75. 90. d. 60. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 90. 76 . 56. 26. 80. 23. 45. 50. 61. 46. 30. 66. 46. Secara lima-lima 0 5 10 15 20 Bincangkan. 6. 36. 100 . 85. 83 . 50. 95. 100 . b. 65. 63. 76 c. 71. 80.a. 60 . Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 51. 55. 43. 40. 40. 70. 66.

Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: i. Lihat garis nombor ini. . Cuba kamu ceritakan.ii.

Murid menolak nilai secara lisan. Bincangkan.ii. . iii. Berapa nilai bagi setiap langkau? iv.

35. 72. Secara sepuluh-sepuluh 90. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 78. 60. 5 Bincangkan.a. 60. 10. 28 Perkembangan Penambahbaikan . 55. 50 . 88. 52. 40. Secara lima-lima 45. 85. 12 . d. 80. 87. 42. 90. 35 . 68. 57 c. 30. 70. 22. 75. 25. 40. 60. 20. 62. 100. 62. 32. 95. 65. 45. 70. 38. 80. 70. 70. 80. 77. 90. 82. b. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 48. 72. 50 Bincangkan. 15. 58. 50. 65 . 67.

Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. Sepuluh-sepuluh. i. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: ii. Lima-lima c.Menilai Aktiviti luar bilik darjah. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Bincangkan hasil kerja yang kamu . i. Dua-dua b.

lakukan? 1 5 4 3 2 .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. a. Selesaikan tugasan yang diberi. . Bincangkan hasil kerja murid. b. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab. .

.

1. 3 5 7 11 3. 1 2 4 5 2. 15 20 25 35 4. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. . 27 57 67 5.Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D.

16 18 20 22 .

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun.

1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

sa puluh ratus

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya

BFT 2211

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

Puluh sa

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. Sebutkan nombornya?

i. M urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

sa puluh ratus sa puluh ratus

d. Tegaskan

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

Contoh :

i. 27

i. A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4? ii. A pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

nilai digit: 20 nilai tempat: puluh

nilai digit: 4 nilai tempat: sa 24 56 40 83 27 Sa Pu

Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. ii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Edarkan lembaran kerja 16. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16. Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. . b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.Tindakan a.

.

. F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH..Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E....JPG UTK SOALAN\CAP..JPG SOALAN\CAP.JPG UTK SOALAN\CAP.gif 3. G:\Modul Matematik Back G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To To Basic\9 GAMBAR Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT MT UTK SOALAN\CAP..JPG SOALAN\CAP. 1..JPG SOALAN\CAP.JPG 2..JPG SOALAN\CAP.jpg ...jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH...JPG * G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Back Back Back Back Back To To To To To Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR MT MT MT MT MT UTK UTK UTK UTK UTK SOALAN\CAP... C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.gif F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.JPG UTK SOALAN\CAP...JPG UTK SOALAN\CAP...JPG UTK SOALAN\CAP...

jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA. Sa Pu Sa Pu 5. .jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg 4.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.

1 8 sa puluh .Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. Nilai tempat Nilia digit 1. 9 4 sa puluh 4 9 81 2.

7 1 sa puluh 17 3. 0 6 6 0 sa . 25 5 2 sa puluh 4.

puluh 5. .

38 = ___________ 2. 92 = __________ . 49 = _________ ___________ _________ 3. 66 =____________ 6. 70 = ____________ 4. 1. 10 = _________ ___________ _________ 5.Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan.

___________ _________ .

Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada . Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

a. Isikan bekas A dengan guli. Minta murid buat pemerhatian. dan besar).sederhana. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil. .

ii. Ada berapa biji guli di dalam bekas A? iii. Bekas mana yang paling banyak? . Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv.

bekas A bekas B bekas C .

Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Berapa jumlah guli yang ada? ii. Mengapa? 2. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Imaginasi Penjanaan Idea .b. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii.

Sintesis Idea a. iii. Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? . Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan i. Bekas yang sama digunakan.

.3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti.

Murid menggunakan perkataan lebih daripada.b. berdasarkan gambar yang berlainan i. dan kurang dariapa. Edarkan lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 kepada . ii. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Kenapa? 4.

Nilai dan sikap 1.png . Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti. Selesaikan tugasan yang diedarkan.hi. Bincangkan hasil kerja murid i. b.murid. Percaya pada diri sendiri 2.png Skoda_Car. Memupuk sifat ingin tahu 3. Berdikari SchoolBus.svg.

Kelas : Tandakan ( / ) yang mana lebih banyak. 1.Lembaran Kerja 19 Nama : . ..

.2.

png baloon. 52 15 .png 4.png red.jpg green.jpg yellow.png yellow.png red. green.png yellow.Tandakan ( / ) pada yang kurang baloon.png green.png red.png baloon.jpg 3.

7 13 .5.

. (lebih daripada . ( lebih daripada . kurang daripada) 23 18 2. Kelas : Gariskan jawapan yang betul. kurang daripada) 50 . 7 5 1.Lembaran Kerja 20 Nama : .

(lebih daripada . kurang daripada) 32 52 5 . kurang daripada) 90 80 6 . (lebih daripada . (lebih daripada . (lebih daripada . kurang daripada) 59 62 4.55 3. kurang .

.

(b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas.a. b. i. A B C c. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. Apa yang kamu lihat? .

A atau B? v. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? iii. B atau C? . Siapa yang paling dekat dengan A. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv.ii. Siapa yang paling dekat dengan C.

Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5.d. Gunakan dekak-dekak. . Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas. Contoh: e.

Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru? . Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g.f. i. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10.

i. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan. Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor ii. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30? 10 9 8 . i.

7 6 5 4 3 2 1 0 + + + + + + + + + + .

Bawa murid keluar dari bilik darjah . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Contoh: Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10 2. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i.h.

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan. . tiang. tingkap bangunan dan anak tangga Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan i. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga.ii.kereta guru.

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 + + + + + + + + + + .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh: Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain. .

58 hampir kepada_______ . Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid. 55 hampir kepada_______ iii. . 10 1 . 3 . 51 hampir kepada _______ ii. Contoh: Lembaran Kerja 21 Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. .i.

ii. 20 14 . Selesaikan tugasan yang diberi + + + + + + + + + + 52 50 51 53 54 . . . Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A i.

55 56 57 58 59 60 5 5 8 17 22 15 .

Nilai dan Sikap .A B b. Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 20 30 60 50 40 34 15 28 61 48 .

.

18 30 3. 25 . 29 40 4. 34 . 4 . 49 60 .Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 12 . 44 . 2 . 31 . 41 . 34 . 9 20 2. 27 . 10 1. 14 . 23 . 15 . 46 . 6 . 38 50 5.

58 70 7. 63 . 89 100 10. 73 . 65 . 92 . 97 . 66 . 87 . 83 . 85 . 69 80 8. 95 . 71 . 75 . 94 . 54 . 51 . 78 90 9.6. 55 .

Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 50 30 40 60 20 61 28 48 34 15 .

_____ 70 10 40 90 3.______ . _____. _______ . ______ . ______ 4. _____ 2. 1. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.B. _____.

Murid membuat pemerhatian terhadap .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii.

. Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. b.

. Bincangkan pemahaman kamu.i. Apa yang kamu lihat? Bincangkan. Perhatikan objek-objek tersebut. . Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii. i. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii.

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2 50 52 54 56 58 60 .c. Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: d.

Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. i. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? . Guru membimbing murid. Berpandukan gambar. ii. corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola. iv.10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i.

i. Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. 20 30 40 50 . ii. Bincangkan dengan rakan.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. b. petak seratus(Saiz A4). Setiap kumpulan dibekalkan: i. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

Contoh: . Kad soalan.81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii.

Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 .

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 .

Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan.87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i. .

Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31.Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza. .

Contoh kad soalan: Perkembangan Penambahbaikan .

Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan. . Guru menekankan konsep pola yang digunakan.Menilai a.

Apakah pola yang digunakan? iii. i. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? . guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii. Bagi jawapan yang kurang tepat.ii.

iv. a) b) c) . Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6. Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13. Semak dan bincangkan. Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55.

Lembaran Kerja 24. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. d. b. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 . c. Edarkan Lembaran Kerja 23. Bincangkan hasil kerja murid. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23. Selesaikan tugasan yang diberikan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Lembaran Kerja 24.10 iii. . Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. .

2. . Padankan mengikut pola. 1. 3.Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A. 4.

Lima-lima Sepuluhsepuluh 50 49 47 48 Satu-satu Dua-dua .

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat. 1) 2) 3) 4) 46 48 52 66 63 .Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B.

64 .

1. . 3. 4. 2. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C.

.5.

Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah. 1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua .Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D.

3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh .

Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. iii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Menyebut jumlah nombor. ii.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

a.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. Bincang dalam kumpulan. Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Tunjukkan sejumlah gula-gula.bmp .

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. b. i.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii. Tunjukkan dua kumpulan pensel. Ceritakan apa yang dapat kamu lihat.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.bmp i. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? .

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Imaginasi Penjanaan Idea .gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.

Contoh: . bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. Gunakan 8 blok. Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5 + 4 = 9 b. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4. Menggunakan blok berwarna biru dan kuning.Sintesis Idea Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. c.

Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi.8 = 3 + 5 8 = 4 + 4 8 = 2 + 6 i. . Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru i.

.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.d. Gunakan beberapa blok warna. . bentukkan pasangannya supaya menjadi 8. Contoh: 8 = 12 8 = 10 8 = 15 4 2 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp + = Contoh 2: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp .jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.Perkembangan Penambahbaikan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif = + i.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g + = Contoh 3: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. .gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 8 2 6 12

7 11

Contoh 4:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp

- =

Contoh 5:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g

- - =

Contoh 6:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif

= -

Tindakan

Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 10 2 8 5

9

11

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a) C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g

Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

8

4 + =

b) C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif

13 7 = +

c)

10

+ =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 4\image1_017.jp Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

5

- =

b. c. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif

6

7

- = - =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 + 2 6 = 0 + 6 = 3 + 3 = 5 + 1 = 1 + 5

= ______________

= ______________ 9

1. = ______________

= ________________

= ________________

= ______________

= ______________ 7

2. = ______________

= ________________

= ________________

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 2 = 9 = 3 = 5 = 6

2

7 1 2 4

= ______________

= ______________ 4

1. = ______________

= ________________

= ______________ = ________________ = ________________ .= ________________ = ______________ = ______________ 3 2.

2 Mengenal simbol. ii. Menggunakan simbol tambah. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar. tolak dan sama dengan. Memperkenalkan simbol bagi tambah. iii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. Persediaan .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.jpg b. i. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji. Tunjukkan dua kumpulan buah oren. Contoh: i.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. ii. Ceritakan apa yang cikgu .jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.Pemerhatian dan Analisis a.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.

lakukan. .

supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah.. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah. . c.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Minta murid mengantikan perkataan bubuh. dan semua. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di persediaan. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. Contoh: b.

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap Perkembangan Penambahbaikan .

.Menilai a. b. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. 5 + 2 = 7 c. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah. dan sama dengan. Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan.

oren biji dua bubuh oren biji lima oren tujuh biji semua .

b.d. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. a. . Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain. Edarkan lembaran kerja 31 dan Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tamb ah. .

.

3. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola.Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. 4. . 2. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli. 1. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola.

5. . Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji.Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji. Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji.

1. 3 _____ 1 ______ 2 9.Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 4 ______ 2 ______ 6 3. 9 ______ 6 ______ 3 2. 1 ______ 1 ______ 2 . 5 _____ 1 ______ 6 8. 0 _____ 3 ______ 3 10. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 2 _____ 3 ______ 5 7. 8 ______ 0 ______ 8 4.

5 ______ 2 ______ 3 6.5. 8 ______ 4 _______ 4 . 7 _____ 0 ______ 7 12. 5 _____ 1 ______ 4 11.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tunjukkan kad imbasan .

Contoh 1. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. .bergambar. b. Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut.

Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii. Berapakah jumlah bola kesemuanya? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? .i.

.

i. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii.Contoh 2. b. Berapakah bilangan baldi .

pada kad kedua? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Menilai . Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv.

Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.a. . Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b.

Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? . . Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii.i.

.

.

Perkembangan . Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? .iii.

b. .Penambahbaikan Menilai a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas.

4. 6. 2. Berapakah hasil tambah 8 + 5. Nyatakan fakta asas tambah 1. 7 + 4. 5. 7. 8 dan 9. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii.i. 6 + 6. 3. iii. .

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 12 = 6 6 + 11 = 4 .

7 + 13 = 5 8 + .

Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? .c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. iii. 4. Nyatakan fakta asas tambah. Fakta asas tambah d. 6. 8 dan 9. 2. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan. 1. iv. 3. 5. 7.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada . Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. i. Selesaikan tugasan yang diberi. b.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34.

kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 6 + 6 7 + 5 8 + 7 9 + 6 9 + 2 8 + 1 7 + 9 6 + 8 5 + 7 4 + 6 3 + 6 2 + 5 1 + 4 7 + 7 5 + 5 .

.

Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar. + = .Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 1.

+ = + = .

3. 4. .+ = 2.

.

Nyatakan fakta asas tambah. 4 8 + = 6 9 + = 7 3 + = 2 5 + = 8 1 .Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A.

+ = 7 3 + = 4 9 + = 5 8 + = 1. 4. 3. . 2.

6. 8. .5. 7.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tunjukkan kad imbasan .

Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.bergambar. . c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. Contoh 1. b.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah jumlah bola yang tinggal? iv. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii. Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii.i.

.

Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii. i.Contoh 2. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? . Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. b.

Berapakah jumlah baldi tinggal? iv.iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak. .

Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah buah yang tinggal? . Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i.i.

.

Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? . .i.

Perkukuhkan kemahiran murid .i. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

16 . 17 . Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 9. Berapakah hasil tolak 18 . Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii.9.8. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan i. .9. iii. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. b.dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua nombor. c.

18 17 16 15 14 11 9 = 8 = 9 = 6 = 7 = 9 = .

b. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. i. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya.

.Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

= 2. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar. . 1.Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A.

= .= 3.

= .4.

Nyatakan fakta asas tolak.Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 7 16 = 2. 8 17 = . = 8 15 1.

9 18 = 5. 3 11 = 6. 6 12 = 4.3. 2 .

. 5 9 = 8.10 = 7.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

1 . Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. 2 . b. .a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul.

i. Berapakah biji bola dalam bakul? ii. . Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan.

Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1 d. . Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya.c.

1 . Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. Ulangi dengan soalan baru seperti: . Ulang dengan nombor-nombor yang lain i. 2 . 2 iii.e. 3 . 1 . 2 . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Apakah nombor yang diwakili? Imaginasi . v. iv.

Bina ayat matematik i. 1 . Bimbing. 1 . 2 .Penjanaan Idea Sintesis Idea a. b. 0 1 . 2 .murid mereka situasi dari ayat matematik. 1 . a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 5. Menunjukkan kad ayat matematik. c. 3 . Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus.

2 3 4 5 6 7 8 9 naik 2 naik 1 = 4 + 7 3 .

1. iv. ii. 1 . . 2. 1 . 5. 2. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 3 . 3. 1 . 2 .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. v. iii. 3 .

. 4 (naik 3. 4 11 . 2 .1 . tambah 1 jadi 4) 2 . 3 = 14 21 .

. 33 Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman.12 .

.

Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan. i. Bincangkan hasil kerja murid. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. .b. Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. b.

Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. . Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.

.

Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. a) 2 b) bead . Tambah dengan menggunakan Abakus.

c) d) e) .

f) .

Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 .

+ 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 .

+ 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = .

3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = .

8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = .

KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = .Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C.

4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = .

9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 .

= 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 .

= 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 = .

KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = .Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D.

4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = .

9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + .

15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + .

26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = .

GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = .Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E.

4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = .

9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + .

26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + .

26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 = .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. .3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2.

Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain. .Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b.

i. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas . Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal yang ada? iii.

MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] C:\Documents and Settings\acer.IE5\KBYFNP79\MC900297833[1].ACER-B7E67FCA93\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.wmf .

c. } Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii. = . Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. i.

iii. 8 . Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : . 6 5 = 2 = 1 = . 7 .

Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus i.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) 4 4 6 9 7 1 2 1 3 2 = = = = = .

f) 8 3 = 3 = 2 1 5 6 1 .

Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: . ii. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.b. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

4 3 = iii. 8 5 = v. 6 1 = iv. 3 2 = ii. 9 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 13 = 15 .i.

89 62 = 27 99 79 = 20 .

Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental. b.b. Bincangkan hasil kerja murid. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. .

Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan.i. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut. Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan. .

.

. . 3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2. .Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . Tolak dengan menggunakan Abakus. . 2 2 2 2 2 9 22 2 2 1.

2 2 2 2 2 . . . 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 4.7 22 2 2 2 2 2 2 2 3. . .

. . . 22 27 22 2 2 7.17 22 2 2 5. . . . . 8 2 29 22 2 2 6.

1) 2 . 2 = . 1 = 3) 4 . Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a.Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1 = 2) 3 .

3 = 5) 3 . 1 = 6) 4 .4) 4 . 5 . 1 = 7) 6 . 1 = 8) 7 .

= 9) 8 . 5 = b. 1) 18 . 2 = . 3 = 10) 6 .

2) 12 . 2 = 3) 15 . . 31 = 6) 61 . 5 = 4) 32 . 12 = 5) 46 .

11 = 7) 72 . 15 = 10) 89 . 23 = . 22 = 9) 48 . 21 = 8) 24 .

.

KOMBINASI 5 a) 1) 5 . 1 = 2) 5 . 2 = .Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. 2 = 3) 6 .

. 3 = 7) 5 .4) 5 . 3 = 6) 7 . 4 = 8) 6 . 3 = 5) 6 .

2 = .4 = 9) 7 . 4 = b) 1) 15 . 4 = 10) 8 .

4 = 3) 17 . 14 = 6) 36 . 14 = 5) 28 .2) 16 . . 13 = 4) 27 .

34 = 9) 47 . 23 = 10) 66 .12 = 7) 36 . 22 = 8) 38 . 42 = .

.

Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. 9 = 2) 12 . KOMBINASI 10 a) 1) 11 . 5 = . 8 = 3) 13 .

5 = 5) 15 . 8 = 8) 18 . . 7 = 7) 17 .4) 14 . 6 = 6) 16 .

9 = b) 1) 96 .9 = 9) 17 . 17 = 2) 42 . 13 . 9 = 10) 21 .

38 = 6) 64 . 45 = 7) 72 .= 3) 85 . 13 = 5) 47 . 16 = 4) 32 .

28 = 8) 54 . 25 = 9) 45 .. 58 = 10) 51 . 29 = .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. ii. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. Murid A diberi belon hijau. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. murid B diberi belon biru.a. Murid membina ayat matematik berdasarkan . b.

Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? . Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapakah bilangan semua belon? iv.i. Berapa bilangan belon pada murid B? vi.

Go Go Go Go Go Go Go Go Go to to to to to to to to to fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize image image image image image image image image image .

Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. guli dan lain-lain. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru .situasi di atas. Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. epal.

b. i. Berapa ekor kesemuanya? . Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? ii. Ada berapa ekor burung yang datang? iii. ii.i. Membina ayat matematik: c. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi.

Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan. Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? . Tunjukkan kad gambar kepada murid. Contoh 1 addition i. Perkembangan a.iv.

.

my-rummy.com/_ylt=A0S020rHpQVMWlkAA1ajzbkF/SIG=12j5erq2o/EXP=1275524935 /**http%3a/www. Murid mereka cerita berdasarkan gambar .com/images/Understandimg%2520Addition_1.jpg b. c.yahoo. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan.Contoh 2 http://rds.

Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja . Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. i. b. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Jawab soalan yang diberikan. ii.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.46 dan Lembaran Kerja 47. . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

3 + 4 = 7 ------- . Jumlah pensel ada ______ batang. 1.Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. Tambah _____ batang lagi. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Masukkan _____ ekor ikan lagi. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. Masuk _____ ekor ayam lagi. 2. Ada _____ ekor ayam semuanya. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. 3.

Go to fullsize image Go to fullsize image Go to fullsize image C:\Documents and Settings\dell\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I E5\NVRMQ11M\MC900038516[1]. Illustration Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of View Image View Image View Image View Image View Image of Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration ______ + _____ = ________ 2.wmf ______ + _____ = ________ . 1.Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

.

penghasilkan separuh atau setengah . Tunjukkan sebiji epal b. dan suku dengan menggunakan bahan konkrit. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas 1. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah . gambar dan lipatan kertas. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. separuh.Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. Persediaan a.

c. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii. Apakah bentuk buah epal ini? iv. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? . Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Kamu suka makan epal ? ii.

Pizza perasa apa yang muridmurid suka? .

Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. i. Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan suku atau satu perempat 2. Imaginasi Penjanaan Idea .d.

Contoh : b.Sintesis Idea a. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan suku Contoh : . Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan setengah atau separuh dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam.

Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan suku dari bahagian itu? . Ada berapa bahagian yang kamu dapat. ii.i.

Murid membuat lipatan kertas menunjukkan setengah atau separuh daripada pelbagai bentuk. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. .3.

Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah. c. .b. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai suku dari pelbagai bentuk.

jam. Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan suku bahagian bentuk itu ? . papan kenyataan dan lain-lain.Contoh Papan hitam. kad.

.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.4. Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

.

d. d. c. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a. . Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . b. b. 2. C. a.Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1.

1. . 3. 4. 2.Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ X A. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh.

5. .

4. 2.B. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. X 1. D . 3.

E .5.

Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1. . 2.C. 3.

4. .

.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan . (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

b. Ambil sampul ini dan buka.meletakkan di atas meja. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara. Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? 2. i. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. cuba .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai Guru mengedarkan lembaran kerja 50 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya dalam kumpulan. 3. 4. Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja 51 untuk murid menampal wang .cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.

Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja. .yang telah diwarnakan .

. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. mewarna dan menampal wang dengan tepat. menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih.

.

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ .

.

Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas .Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F.

.

pemadam. pensel. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan gula-gula. buku tulis.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. dan lain-lain kepada murid .

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi. Menanyakan harga bagi barangan tersebut 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai .Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? 2.

murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan. Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan . Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang . Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan. 4.Dengan menggunakan contoh wang. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Edarkan lembaran kerja 52.

.

Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul. Nilai dan Sikap Bekerjasama. jimat cermat dan teliti . bermakna murid dapat menguasai kemahiran.

.

Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen .Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.

90 sen .

(iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan abakus kepada murid. . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.

Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? 2. Namakan bahagian-bahagian abakus. 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan bahagianbahagian abakus.

10 sen. 50 sen. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1. Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik.a. RM 2. Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. RM 5 dan RM 10 . RM2. b.

.

. RM 3. 60 sen. 10 sen. RM 5.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. 40 sen.. RM 10 di abakus besar. 70 sen. 50 sen. RM 4. 20 sen. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1. 80 sen dan 90 sen di abakus besar. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. 30 sen. RM 2. Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul.

.Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 Mewakili nilai 5 tiang manik bawah bingkai palang pemisah manik atas 1 manik mewakili nilai 1 .

.

Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.Pergerakan Manik Hanya ibu jari. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. . Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah.

.

A. Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 20 sen .

4) 30 sen .

5) 40 sen B. RM 1 . Perwakilan nilai wang 1.

2. RM 2 .

50 5) RM 4.15 .4) RM 3.

6) RM 10 .

.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (iv) Menukar wang . a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa. Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 2. dengan duit syiling yang sama nilainya? Perkembangan .Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja.

Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. Lantik ketua kumpulan . Murid ini bertugas sebagai juruwang. c. b. d. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan. .Penambahbaikan Menilaia a. Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang.

Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja. .

e. Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja . murid telah dapat menguasai kemahiran. Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil. Nilai dan Sikap .

menghormati pandangan orang lain dan teliti. .Bekerjasama.

Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang. 80 sen 35 sen 90 sen .

70 sen 65 sen .

2 Murid dibimbing untuk. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis . (b) ringgit hingga RM10.Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4. (i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Tambah melibatkan wang.

a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer. Nyatakan jumlah wang kertas. Nyatakan jumlah duit syiling. iii. i. Berapakah beza duit syiling dan . ii.

wang kertas? .

Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang.b. c. i. ii. .

Edarkan contoh duit syiling. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? d. . e. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. Bagaimanakah kamu tahu? i. iii. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. Berapakah jumlah duit mereka? iv.iii. ii. f.

vii. vi. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan.v. Ambil 2 keping syiling 50 sen. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. . 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. 5 keping syiling 20 sen.

Pelajar B Pelajar A Pelajar B Pelajar A 60 sen + 30 sen .

i. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. viii. . Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. Ambil 1 keping wang kertas RM10. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix.g. h. Mengedarkan contoh duit kertas. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. x.

Imaginasi Penjanaan idea a. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi . c. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Gunakan kad arahan dan wang contoh. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan.

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. iv. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v. iii. Bincangkan. RM5 + RM4= Beli 2 batang pensel . Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. i.memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

Perkembangan Penambahbaika n Menilai a. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = . Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. d. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. b.

Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii.i. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. .

Jawapan : 75 (7 di rumah puluh.i. naik 5 di rumah sa) ii. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. Bincangkan hasil kerja murid. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh. 5 di rumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. . b. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56 kepada setiap murid.

Selesaikan tugasan yang diberi.i. .

. berjimat cermat dan berkerjasama.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan.

.

(Gunakan gambar wang di lampiran C) 1. 60 sen + 30 sen = 5. 50 sen + 50 sen = 4. 50 sen + 30 sen = 2.Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. 35 sen + 20 sen = 3. 20 sen + 25 sen = .

15 sen + 5 sen = .6.

4 RM 9 . R M 4 RM 5 2. 1.Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. RM 9 3.

RM 9 .5.

RM2 + RM3 = _____________ 10. RM6 + RM1 = _____________ 8. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. 1. RM1 + RM9 = _____________ 9. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ . 20 sen + 65 sen = _____________ 5.Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. 10 sen + 45 sen = _____________ 6. RM5 + RM3 = _____________ 7. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. 75 sen + 10 sen = _____________ 2.

.

Lampiran C L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1f L137EX1f L137EX1h L137EX1h L137EX1i L137EX1h L137EX1h L137EX1h L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1g .

.

.

(b) ringgit hingga RM10. (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Persediaan Pemerhatian dan analisis .2 Murid dibimbing untuk. Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.

Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan. Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat? iii. b. Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling. Berapakah jumlah wang semuanya? ii.a. Berapakah beza nilai duit syiling dan . i.

Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Bagaimana kamu tahu? . Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu.wang kertas? i. Ambil dua keping duit syiling. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. ii. iii. iv.

Ambil dua keping wang kertas. ii. Bagaimana kamu tahu? d. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. f. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. e. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. . Mengedarkan contoh duit syiling. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v.c. iv. iii. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas. Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i.

h. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen. i.. i. 5 keping duit syiling 20 sen. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Mengedarkan contoh wang kertas.g. . Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini.

10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. ii. Ambil 1 keping wang kertas RM10. vi. iv. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 v. Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis. . iii. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis.

40 sen .70 sen .

Gunakan kad arahan dan wang contoh. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya.Imaginasi Penjanaan idea a. b. .

Bincangkan. ii. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Berapakah jumlah wang yang perlu . Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. i.i. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu dibayar ? iii. c.

kamu bayar? iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.RM4 = Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel . RM9 .

b. d.45 sen = . Murid membeli barangan yang disenaraikan. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c.Perkembangan Pelaksanaan Menilai a. Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen . Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan.

Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Berapakah lebihnya wang kamu? . Berapakah jenis barang yang dapat dibeli? iii. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v.i.

Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). vii. iii. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. Tunjukkan dalam bentuk operasi.vi. . i. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. naik 5 manik atas di rumah puluh) ii. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah.

.

b. i. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.iii. Pentaksiran . Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. . berjimat cermat dan berkerjasama.Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

.

Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1g 1. . = L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1i . = L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1h 2.

= L137EX1f L137EX1g L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g . .3. = 4. L137EX1g .

Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih .

kuantan\cd gambar\MAKANAN\AISKER~1.50 sen RM5 F:\cemerlangan D.BMP RM1 50 sen .kuantan\cd gambar\KENDERAA\KAPAL_~2.BMP F:\cemerlangan D.

kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PEMBAR~1.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PENSEL01.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\PERMAINA\BOLA02.kuantan\cd gambar\KENDERAA\HELIKO~1.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\BUKUTU~1.BMP .BMP RM3 RM6 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AIR_KOT~.BMP 30 sen F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\MI01.F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\KEK04.BMP 30 sen RM1 F:\cemerlangan D.BM 70 sen F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.

85 sen 15 sen = _____ 5. RM 8 . RM 9 6.2 0 sen . 9 5 sen 5. 100 sen 50 sen = ____ Tolakkan.RM 2 Selesaikan. 1. 70 sen . RM6 RM4 = ________ 4.20 sen = ________ 2. 1.RM 3 4.2 0 sen . RM3 RM1 = ________ 3.3 0 sen .RM 2 . 45 sen 10 sen= . 1. RM10 RM3 = ________ 6. 5 5 sen 2. RM 1 0 . 6 0 sen 3.Nama : _______________________ Lembaran kerja 59 Tahun : _______________________ Selesaikan.

RM 7 RM 1= 3.2. RM 5 RM 5 = .

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menyatakan waktu dalam sehari . Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan.a. Apa yang kamu lihat dalam gambar? . i.

Gambar 2 iv. vi. xiii. v. xiv. xii. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. xi.ii. x. viii. . ix. vii.

.

xx. Bincangkan. xxiii. . Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari Gambar 3 xv. Gambar 4 xxii. xvi. xix.b. xxiv. xxi. xviii. xvii.

Bangun pagi ii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Makan v. .Bila kamu . Menonton Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad masa yang ditunjukkan. Belajar vi. Bermain iv. Rehat iii. i.

Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: 5.00 malam 6.00 pagi 12.00 tengahari h 9.30 pagi .00 petang 10.

Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: ii. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai i. Murid memadan dengan kad masa.

.

00 petang 7.00 tengahari h 10.00 pagi 10.00 petang 12.00 malam 12.00 malam 3.5.00 tengah malam .00 malam 4.00 pagi 6.30 pagi 9.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. Selesaikan tugasan yang diberi. . Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60.Tindakan a. Bincangkan hasil kerja murid. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. i.

.

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Tengahari Malam 3.Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Bila? 1. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Awal pagi . Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Petang 2.

4. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Malam .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) .

a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari i. Pagi Tengahari Petang Malam 2.

a. Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: . Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.

Belajar Bangun pagi Sarapan Mandi .

Perkembangan Penambahbaikan .

15 BM 9.15 10.45 12.15 BI 12.15 12.15 11.Menilai Masa Subjek 7.45 10.45 PJ 8.15 8.45 Muzik 11.15 MT 10.15 Rehat 10.15 Agama Islam Masa Subjek .15 9.

30 Makan Tengahari 2.00 Menonton 5. Pukul berapakah waktu rehat? iii.30 Kerja sekolah 4.00 Bermain 6. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir? .30 Makan Malam 8. Apakah subjek yang pertama? ii.30 Menonton 10.1.00 Tidur i.30 Mandi 7. Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? iv.

d.i.30 malam? iv. Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah? Tindakan c. Apakah rancangan tv pada pukul 8. Adakah pukul 5. ii. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. Bilakah masa tidur? ii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Rehat . Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.00 petang sesuai untuk bermain? iii.

Bermain Solat Pendidikan Jasmani .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. .

.

Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 3 . 4 5 7 8 1 2 6 .

.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan . Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Semalam hari apa ? iii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: . Esok hari apa ? iv.menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul i. 2. Hari ini hari apa ? ii. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv.b. i. Hari apa ada subjek PJ ? Selasa slaesa .

Rabu ubar .

Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? . Apakah hari sebelum hari Isnin? ii. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi. Apakah rancangan tv? v.Perkembangan Penambahbaikan Menilai Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. i. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang . Selesaikan tugasan yang diberi.

.penting.

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A Susun hari persekolahan dengan betul Khamis Jumaat Selasa Isnin Rabu .

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan .

C Susun hari dalam seminggu dengan betul Selasa Isnin Ahad Jumaat Khamis Rabu Sabtu 1. 5. 2. . 4. 3.

7.6. .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun .

a. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan) 2. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun. Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun? ii. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . i.

. Murid menyatakan peristiwa i.c. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Mei Oktober Ogos September dan seterusnya.

Hari Guru Hari Raya Puasa Sukan Sekolah .

Murid menyatakan nama bulan dalam setahun . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.3.

.

Bulan apakah bulan kedua iii. Bulan apakah bulan kelapan ix. Bulan apakah bulan kesebelas xii. Bulan apakah bulan kesepuluh xi. Bulan apakah bulan kesembilan x. Bulan apakah bulan kelima vi. Bulan apakah bulan pertama ii. Bulan apakah bulan kedua belas . Bulan apakah bulan ketiga iv. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan keenam vii. Bulan apakah bulan ketujuh viii.i.

Hari Kebangsaan Hari Jadi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember .

. Selesaikan tugasan yang diberi. i. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. b. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid.

.

.

.Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1. 2.

4. .3.

6. .5.

7. 8. .

.9.

. 11.10.

.12.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan analisis .2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\setengah.jpg Bidang: Sukatan dan geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: 5.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2_wall_clock 1. mengenal pasti dan menyatakan satu perempat setengah dan berdasarkan muka jam.

Menyatakan waktu setengah pada muka jam.a. b. Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi. .

Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. iii.i. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? . ii. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan.

.

Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam. iv.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum seteng ah. .j pg c. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum suku. Satu perempat jam sama dengan suku jam d.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\suku.

Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang. . dan bincangkanapa yang dapatkamulihat? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. b.i. Lihatmuka jam. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid.

Tunjukkan gambar aktiviti murid gambar .

i.j pg Murid menampal gambar aktiviti harian meraka. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\belikantin.

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .

jpg Penambahbaikan Menilai a.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\5. .C:\Documents tgh.jpg C:\Documents C:\Documents Perkembangan and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\11s and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\9st and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\2. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku.jpg C:\Documents gh.

. ii. Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid. Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.i.

Bincangkan hasil kerja murid. . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.b. Nilai dan Sikap Bertanggung jawab. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64. Selesaikan tugasan yang diberi. i.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My gh.jpg Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\6. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\12s Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\10s Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\12.C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\4st Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\9.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.

Lukiskan jarum jam. 11 suku 1 setengah 3 suku 7 suku .2.

5 setengah 8 setengah .

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam10. Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog.jp g C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah. jpg Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.

Murid menyebut waktu dalam setengah jam . Murid menyebut waktu dalam jam b.a.

c. Menulis waktu dalam jam i. Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru . Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu.

.

jpg c. Menulis waktu dalam setengah jam 3. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\5setengah. and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam1.C:\Documents C:\Documents g C:\Documents jpg C:\Documents g C:\Documents C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam6.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah.

Sebutkan. .

00 pukul lima setengah 5.Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.30 . Pukul enam 6.

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam5.jpg .

Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam . Perkembangan Penambahbaikan Menilai i.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.jpg 3.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\7st gh.

b. Bincangkan hasil kerja murid.iii. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid. i. Selesaikan tugasan yang .

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jp g .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam12.diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\6st gh.

.NilaidanSikap Bertanggung jawab.

.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. Tuliswaktupada jam dibawah.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam10.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam6.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam9.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. .jpg Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam11.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.

30 10.30 3.2.30 .30 4.30 12. Lukisjarum jam 1.30 6.

.

ses.gstatic.gstatic.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.jpg http://t1. Persediaan .jpg Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Panjang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai.usm.gstatic.http://t3. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.usm.vikingvendor.com/ii mg/ss/eraser.com/ii mg/ss/eraser.gstatic.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.ses.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.jpg http://t1.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.jpg http://t3.vikingvendor.

Apa yang dapat kamu lihat ? ii. kemudian letakkan di atas meja. Contoh 1: i. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? .Pemerhatian dan Analisis a.

iii. iv. Bincangkan hasil pemerhatian. Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel? .

Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini? ii.http://t3.gstatic.com/ii mg/ss/eraser.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.ses.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel. Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza i.gstatic.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.usm.jpg 2.vikingvendor.jpg http://t1. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama .

b. .panjang dengan pensel? iii. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu? 3. Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? iv. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur.

i. Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel? . Contoh: Buku teks. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. buku latihan dan kotak pensel.c. Ukur panjang objek menggunakan pemadam. Setiap kumpulan diberikan 3 objek.

Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu. 1 2 3 . Gunakan 3 objek yang diberi.ii.

d. Panjang ke pendek. a. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Rekodkan hasil jawapan dalam jadual. Mengapa jawapan kamu berbeza? v. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. iii. 4. Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. b. Pendek ke panjang b. iv. Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur.

2.a. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. Pentaksiran a. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. c. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan. . b. b. Bincangkan hasil kerja murid. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. Nilai dan Sikap 1. Selesaikan tugasan yang diberi. i.

.

com/yah oo_site_admin/assets/images/Front_Cover_003.gstatic.http://t3.jpg http://t3.fotopages.com/images?q=tbn:c3dvLyDMLhUTgM:http://2. Buku teks .jpg Lembaran Kerja 66 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan. Buku latihan 2. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1.com/images?q=tbn:Bq5Dkv6sEnio6M:http://coachsmithsmath.225123337_std.srv.gstatic.com/2/1 7394644/jawi.

.

chinatraderonline. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. Kotak pensel Berdasarkan Jadual di atas. ___________________ .c om/Files/Gifts-and-Crafts/Bag/Pencil-bag/pencil-box-19491936871. ________________ 4. ___________________ . ________________ .http://t3. Objek paling panjang ialah _____________________ 2. _________________. Objek paling pendek ialah ______________________ 3.jpg 3.com/images?q=tbn:dhNT0IcRcA7T3M:http://www. _________________. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang.gstatic. 1. jawab soalan di bawah.

.

Panjang sudu sama dengan . 5. klip kertas. Objek paling panjang ialah . 8 6 4 5 5 4 Panjang sudip sama dengan . dengan garpu.See full size image Lembaran Kerja 67 Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar. klip kertas. Sudip . klip kertas. pilih dan warnakan jawapan yang betul. 7. daripada garpu. Panjang garpu sama dengan . Sudu . 1. 2. 4. Sudu . 3. daripada sudip. 6. lebih panjang lebih pendek lebih panjang lebih pendek sudip sudu sama panjang .

lebih pendek .

Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. iii. Persediaan Pemerhatian dan analisis . ii.Bidang: Sukatan dan Goemetri Tajuk: Timbangan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

i. Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen.

Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian Kotak pensel Kapur Pensel warna Duit syiling 20 sen

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

i. Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?

iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

i. Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini?

ii. Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan?

iii. Bincangkan bersama rakan.

i. Apakah yang kamu rasa ?

ii. Terangkan pendapat kamu itu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM image2_012 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.

Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat:

i. Meletakkan dua objek yang sama berat

ii. Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat .

ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat.

iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih berat?

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Tindakan

Pelaksanaan

Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u83tgR75-miz3M http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Pengorek Buku Rampaian 2. Buku Teks Pensil 3. Gunting Klip Kertas .

1.http://t2.com/images?q=tbn:IS8CnqmMTrPFjM Gariskan jawapan yang betul. Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong 2.gstatic. .

Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam. Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola. 4. Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal. 3. .

.

com/images?q=tbn:X8UBxtbNYsXrCM http://t1.bp.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://2.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.gstatic.jpg Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat.gstatic.jpg http://2.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t1.bp. Sebuah buku teks Sebiji strawberi .blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.gstatic.gstatic.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://t1.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.blogspot.gstatic.http://t0.

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis Sepasang kasut Seekor gajah .

.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Isipadu Cecair Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

b.a. . Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja.

. Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan. Adakah botol-botol itu sama saiz? iii. Berapa bilangan botol semuanya? ii.i.

v.http://t2. Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja. cawan dan sebagainya.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM iv.gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM http://t2. . Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas.gstatic.

iii. Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? iv. Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan. v.ii. .

i. . Gunakan gambar-gambar tangki air. Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii.2. bekas air panas dan botol minyak pelincir. Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. tong. Apakah kegunaannya? Bincangkan.

. Bawa murid melihat tangki air sekolah.c. Bawa murid keluar dari bilik darjah. i.

Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .i. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Apa gunanya? iii. Apakah nama nya? ii. Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan.

bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? . Jika anda ingin menyimpan air. Apakah gambar yang kamu lihat? ii.i. Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii.

. Edarkan lembaran kerja 69.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Bincangkan hasil kerja murid. i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. .Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

.

com/images?q=tbn:AO1xgYKBGOTqCM::wb3.http://t3.itrademarket.gstatic. 2.gstatic.Tandakan / pada bekas yang lebih besar 1.gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________ A.com/images?q=tbn:ipaPVpJAbr_4PM http://t1.jpg&t=1&h=266&w=190&usg=__P5HlDAwayZ-Y1x02OwNx6vzwiwk= http://t2. .com/pdimage/ 56/1371556_tb-969. .

3 .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi . silinder dan sfera. Persediaan Pemerhatian dan analisis a. kon.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: RuangG Standard Kandungan: 9. Menamakan bentuk kuboid.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. kubus. piramid tapak segiempat sama.

Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid c. i. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a). Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini? .yang diletakkan di atas meja. b.

kon.sfera dan silinder. i.. sfera. . Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka. Bentuk ini dinamakan kuboid ii Ini bentuk kubus.ii.piramid tapak segiempat sama.

Bentuk kan murid kepada . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.2. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.

.beberapa kumpulan. c. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan .

Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang.i. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya. ii. iii. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah .

1. piramid . kon 6. kuboid 3. sfera 4. kubus 2. silinder 5.

139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2f 139EX2f 139EX2f 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2c 139EX2e 3. . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan.

i.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah . Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. b. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. iii. Namakan bentuk-bentuk itu. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii. . i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Nilai dan Sikap Bekerjasama .

Sfera Kuboid 4. Kubus Silinder 2 3. Suaikan bentuk bentuk di bawah 1.139EX2a 139EX2f 139EX2b 139EX2d 139EX2c Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. .

6.Kon 5. Piramid tapak segiempat sama .

permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap kumpulan dan minta kumpulan mengira . Memperihalkan permukaan .1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D). Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Minta murid menyentuh bucu.sisi.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: 9. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3.

b. bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid .bilangan bucu. Tunjukkan sisi. silinder. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus? iii. c.tepi dan juga permukaan. Ada berapa bucu bagi kubus? ii. kon dan sfera. Berapa permukaan bagi kubus? . i. kuboid.

Bucu Permukaan sisi .

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan.2. Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu . Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea a.

.Bilangan sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid Lengkapkan jadual yang diberi.

3. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

b.permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. i. Nyatakan bentuk yang ditunjukkan. ii. Nyatakan bilangan . Minta murid mengingat kembali bucu.

(a) bucu (b) permukaan (c) tepi .

b. i. Bincangkan hasil kerja murid. . Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran .

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.

EPAL04 LIMAU MANGGA01 139EX2a 139EX2d 139EX2c 139EX2b mbaran Kerja 71 Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah TEPI PERMUKAAN BUCU 1 2 4 3 5 6 .

.

segitiga dan bulatan. segiempat tepat. . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan Dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan.

iii. Namakan benda yang telah dipaparkan? ii.i. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Nyatakan sifat benda tersebut. Mengapa? 2. Imaginasi Penjanaan Idea .

Bandingkan hasil kerja dengan .Sintesis Idea a. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Segiempat Sama i.

rakan. . Bincang.

Segi tiga .ii. Segiempat tepat iii.

3. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bincang.ii. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Perkembangan . iii.

Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam. . Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah: i.Penambahbaikan Menilai a.

Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini.ii. .

Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan .ii.

Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan iv. . Sebut bersama-sama Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.iii. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba. Bincangkan hasil kerja murid. Bulatan Segitiga Segiempat sama Segiempat tepat . Selesaikan tugasan yang diberi. i.

.

Segitiga Segiempat sama . Bulatan 3. Segiempat tepat 2. 1.Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Padankan dengan jawapan yang sesuai.

4. .

3. Bulatan Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga 1. 2. .Lembaran kerja 73 B. Namakan bentuk-bentuk di bawah.

.4.

Murid membuat pemerhatian . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. sisi.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus. bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

terhadap gambar basikal yang ditunjukkan b. iii. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. Lihat gambar basikal ini. Apakah bentuk roda basikal itu? . i. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ? ii.

b. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini.2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula.(segi empat tepat dan bulatan) i. ii. Mengapa? .

iii. ( segi tiga ) . Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula.

Bahagikan murid kepada kumpulan. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. sisi / garis lurus bucu . Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D.iv. c. Apakah yang akan berlaku? Mengapa? 3. b.

segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu i. Namakan bentuk-bentuk .

yang telah diberikan itu tadi. . ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu.

ii. . Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan .sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing.

a. b. . Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja murid.

.

2.Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut. sisi . 1. 3.

bucu lengkungan garis lurus .

Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung . Lengkapkan jadual di bawah.lembaran kerja 75 B.

.

.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan . Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

ii. d. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. . Apakah bentuk yang seterusnya. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii. c. Adakan soal-jawab dengan murid-murid.hitam. i. b.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. . Imaginasi a.2. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D .

.

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. d. . Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. e.c. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. f.

Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. Bina pola anda sendiri . Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. ii. Perkembangan Pelaksanaan Menilai . 3.i.

Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukbentuk 2D. i. .a. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut. Lihat gambar ini.

.

Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. c. d.b. . Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Selesaikan tugasan yang diberi. Tindakan a.ii. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap . Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri. Bincangkan hasil kerja murid. b.

.Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

1. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai. . 3.Lembaran Kerja 76 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 2.

4. 5. .

Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan. BENTUK 2D BILANGAN .Lembaran Kerja 77 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.

.

.

Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL . Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah.PENASIHAT Haji Ali bin Ab. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah.

Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Kuala Terengganu . Paka. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar.Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Jertih. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka. Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong. Mohd Jupiter bin Md. Bachok.

Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii .

.

izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman .Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab. Kota Bharu Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Nor.

Pasir Panjang. Kota Bharu Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln.Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang. Tanah Merah Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot. Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu . Kuala Terengganu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga.

Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu . Kuala Terengganu Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud.Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam.

Norziah bte Md. Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan. Kluang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Norasyikin bte Jamhari . Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad.

Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas. Pontian .

Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon. Felda Air Tawar. Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Norsyahilah bte Abd. Batu Berendam .2 Bukit Beruang Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya. Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Hafizah bte Md.

Tg Sedili Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari. Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng. Merlimau Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St.Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai. Mersing Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor. Muar Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian . Melaka Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang. Felda Nitar 1.

8 Paya Rumput. Pontian Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12. Masai Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam.Pontian PANEL PEMURNIAN MODUL Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting. Batu Pahat Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi. Melaka . Melaka Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera.

Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur . Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful