Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?

ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru

i. Kumpulan mana yang banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?

ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak? ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

i. Minta murid membentuk:

a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

i. Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama banyak?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan banyak. bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

a. Bincangkan dengan rakan: . Kenapa kamu katakan objek itu lebih. . Kenapa kamu katakan objek

itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 1 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4. .3.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ .

. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.Lembaran Kerja 2 B.

Kenapa kamu katakan sama banyak? .Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan lebih? 2.

Contoh: banyak sedikit 1. .. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan. Lembaran Kerja 3 c.

banyak sedikit 2. Sama banyak .

sedikit banyak .3 sedikit banyak 4.

Sama banyak .5.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. (d) Menamakan angka. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

i. b. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. c. Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira.a. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). d. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. e. Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? . Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas.

com/flash/images/gula-gula.jpg http://bahasajepun.jpg http://bahasajepun.wmf http://bahasajepun. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i.com/flash/images/gula-gula.i.com/flash/images/gula-gula.jpg . Berapakah kumpulan yang ditunjukkan? C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0229389.

ii. Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan? . f. Tunjukkan beberapa keping kad. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli.biji saga. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan. kacang tanah atau benda lain yang sesuai. i. g.i.

i. Imaginasi Penjanaan idea . Ini nombor apa? 2.

Berapakah bilangan kereta yang . Lihat lampiran A i. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. ii. ii. i.Sintesis idea a. Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. b. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan.

jpg 14 15 .terdapat pada kad gambar kamu? ii. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? http://farm3.flickr. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii.com/2162/2195498228_78e1690aae.static.

Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka. 3. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. . Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu. Perkembangan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. i.c. Apakah nombor ini? ii.

ii. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Kad A Kad B b. Kelas. Rakan.Menilai a. . Kumpulan. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. iii.

Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? i. . Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii. Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan.i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii.

b. Puluh (bilangan 10) iii. Sa (bilangan 10) ii.jpg .jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. i.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.blogspot. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas.4. Tindakan Pelaksanaan a.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.com/_1YIik-A_5b4/R17ZDciPpkI/AAAAAAAAAIs/1yngfAt8F5c/s320/3 00px-YosriBuahbuahan. Ratus ( bilangan 1) http://1.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.bp.

jpg gambar\images.jpg .jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg gambar\images.

buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas.Amalan Berterusan c. Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid. . Edarkan Lembaran Kerja 4. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. Bincangkan hasil kerja murid. pensel warna. e. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standa rd pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. d.

bertanggungjawab. berdisiplin. yakin diri. . tolong-menolong.Nilai dan sikap: Kerjasama.

LAMPIRAN A .

.

jpg http://media2.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.jpg http://media2.jpg C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.http://media2.jpg http://media2.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.paultan.jpg http://media2.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.wmf .paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.paultan.paultan.jpg http://media2.

wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf .C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

Lembaran Kerja 4 A. 2. 4.. 3. B. Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. Tuliskan nombor dalam angka 1. 2. Lima belas Dua puluh .

Tujuh puluh lima Tiga puluh dua . 4.3.

2. lebih daripada atau kurang daripada 1. Sepuluh Lapan puluh tiga C. 6.5. Bandingkan dan tulis di dalam petak kosong. . 3.

.4.

kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. (d) menyusun kumpulan objek. menentukan nilai nombor hingga 100. (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada . (e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. gambar. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . Persediaan .

Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. . Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. . Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan. Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga. Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan.Pemerhatian dan Analisis a. i. i. . Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? .

ii. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? . Berapakah bilangan ikatan ini? iii.

Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: i. juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut.b. Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya. c. ii. Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: .

iii. d. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor. . Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus. ii. Contohnya 20.0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i.

Berapakah bilangan objek tersebut? Sebutkan nilai nombor ini. Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang .

ditunjukkan. .

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. ii. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja 7. e. Edarkan Lembaran Kerja 8. ii. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada lebih daripada daripada . Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun. Bimbing murid membilang objek. Bincangkan hasil kerja murid. i. Contoh : . ii. f. ii. i. Edarkan lembaran kerja 5. atau kurang i.

. ii. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor. i. Susun gambar mengikut tertib menaik. Susun gambar mengikut tertib menurun. Nyatakan sama ada lebih daripada atau kurang daripada i. i.i. Nyatakan nombor di antara dua nombor.

b. Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. iii. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan .. dan kurang daripada. iv. mana lebih daripada. ii. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i. Imaginasi Penjanaan Idea a. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang . Menyebut nombor pada kad tersebut.2.

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada lebih daripada atau " 47 45 .

3.dipegang oleh rakan. Perkembangan Penambahbaikan . Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Contoh: i.Menilai a. Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100. iii. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. Ulang aktiviti a (i). Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas. . b. ii.

Contoh: i. iii. iv. .i. 4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. ii. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. Sebutkan nombor ini. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28.

Sebutkan satu nombor.i. 34 38 35 37 33 39 36 28 .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. . (iii). (iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.b. Ulang aktiviti a (i). Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8. (ii).

.

1. 52 2.Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan. 14 .

3. 36 .

44 34 1. .Lembaran Kerja 6 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

27 54 2. .

29 .74 63 3.

92 4. 90 89 .

.5.

Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik. 27 25 26 28 .

B. 72 71 73 70 . Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.

.

53 2.Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 36 34 1. 55 .

88 86 4. 100 .65 67 3.

98 5. .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

2. . b. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor. 5. 4. 1.a. 7. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. pasir dan tanah liat. 6. 3. Tunjukkan kad imbasan angka 0. i. 9 satu demi satu. Minta murid menyebut apa yang dilihat. 8.

ii. v. iv. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 . Apakah nombor yang kamu lihat? iii. Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul.

c. b. Agihkan murid kepada dua kumpulan. Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. . a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. 2. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah.

Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan.c. iii. 0 hingga 10 0 Sifar i. . Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. i. ii. d. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.

.

1 Satu 2 dua 3 tiga 4 empat 5 lima 6 enam 7 tujuh 8 lapan 9 sembilan 10 sepuluh .

31. 22.80 . 33.20 . 92. 41. 32.90 100 16 Enam belas 24 dua puluh empat 37 . 21.60 . 12. 14 24 34 44 54 64 74 84 94 .30 .50 . 62.40 . 52. 43. 73. 82. 13. 63. 91. 81. Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11.70 . 23. 83. 61.e. 93. 72. 42. 51. 53. 71.

tiga puluh tujuh 48 empat puluh lapan 51 lima puluh satu 63 enam puluh tiga 72 tujuh puluh dua 85 lapan puluh lima 90 sembilan puluh 100 satu ratus .

Perkembangan Penambahbaikan a. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. 2. iii.i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. Paparkan kepada murid . ii.

Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? .beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i.

Menilai b. . Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.

iv. .ii. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. Nyatakan bilangan kereta tersebut.

Nyatakan bilangan buah tersebut. Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. i. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan. . Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. Nyatakan bilangan telur tersebut. iii. iv. iv. iii. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii.i.

7 : tujuh ________ : _______________ ________ : ______________ .

Nyatakan bilangan gula gula tersebut. iii. Tindakan . Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. 3.i. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan. iv. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka.

Bincangkan hasil kerja murid. Aktiviti Tambahan. 8 dan 10 kepada setiap murid.Pelaksanaan Amalan berterusan a. . i. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. b. a. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 7. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan.

10 dan Lembaran Kerja 11. 4. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.i. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan. ________ : ______________ ________ : _______________ .

.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya.Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. contoh: Tujuh .

.

1 _________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3.Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. . Tuliskan nombor dalam perkataan.

_________________________________________________ 4. . _________________________________________________ 6. _________________________________________________ 5.

_________________________________________________ 99 62 93 55 74 89 56 ._________________________________________________ 7.

Padankan gambar dengan nombor. 13 42 38 tiga belas empat puluh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B.

* * * * * * * * * * * * * * * * * empat puluh dua 40 tiga puluh lapan .

.

Persediaan Pemerhatian dan analisis. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Tajuk: Nombor Bulat hingga 100.Bidang: Nombor dan operasi. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor. . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1.

. b. Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang.a. Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.

5.3. 10.6.2.4. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis.2. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.7.3.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.9. a.i.7.4.8.1 .5.9.8.6. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1.

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i.c. membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 . membilang satu-satu 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii.

membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. (ii). . Bincangkan dengan murid. Sepuluh-sepuluh. (iii). Dua-dua. dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: . Satu-satu. .iv. . . i. Perkukuhkan aktiviti (i). Lima-lima. ii. Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor.

.

Imaginasi Penjanaan Idea a. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii. Susun kad mengikut tertib menaik. b.2. . Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? i. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. Bincangkan aktiviti dengan murid: i. c.

3. Perkembangan Penambahbaikan .ii. Susun kad mengikut tertib menurun.

Bahagikan murid kepada empat kumpulan. Susun nombor secara turutan menaik . . Susun nombor secara turutan menurun. b. Kad-kad nombor bilang satu-satu. i.a. Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam.

1 0 1 5 5 5 5 2 8 1 9 1 4 6 5 6 3 3 10 5 7 1 4 4 7 7 7 Stesen iii Stesen ii .Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid.

Stesen iv Stesen i 12 15 11 9 13 14 10 17 16 .

.

Menilai

ii. kad nombor bilang dua-dua

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

40

32

34

30

26

28

22

24

20

36

45

50

40

70

85

65

55

80

75

60

40 20

60 10

50

30

90 100

70

80

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang:

. Satu-satu. . Dua-dua. . Lima-lima. . Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

6

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1

2

4

1.

13

15

16

2.

1. 2. 2

3. 4 4.

8

3. 2.

5. 4

8

16

4.

5.

20

35

40

80

100

6.

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

10

8

6

1.

19

17

15

2.

6. 20

7. 18 8.

12

3.

9. 16

8

4

4.

35

25

15

5.

100

70

60

6.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) (b) (c) (d) Satu-satu Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. 11 hingga 20. ii. 5 hingga 10. Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 12 i. c. iii. b. Cerita apa yang .i. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. Minta murid menyatakan apa yang dilihat.

3. 1.kamu lihat pada tangan cikgu? ii. 2. 4 iii. Murid membilang pensel secara satu-satu. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. .

vi. 2. 22. 43 c. 68. 26. 30. 64. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea i. 37. 20. v. Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 28. . 24. 70. b. 62. 39.iv. 31. 44. Bincangkan dengan guru. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. 66. 36. 35. 33.

Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 95. 71. 35. 56. 46. 70. 26. 50.a. 46. 61. Secara lima-lima 0 5 10 15 20 Bincangkan. 60. 90. 85. 66. 51. 75. 6. 73. 63. 36. 76 c. 16. 53. 100 . 70. 80. 65. 55. 33. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 23. 40. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 100 . 60 . 45. 56. 30. 50. 40. 43. b. 83 . 90. 66. d. 76 . 80.

. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: i. Lihat garis nombor ini.ii. Cuba kamu ceritakan.

Berapa nilai bagi setiap langkau? iv.ii. . Murid menolak nilai secara lisan. iii. Bincangkan.

87. b. 45. 60. 100. Secara lima-lima 45. 35 . 77. 90. 28 Perkembangan Penambahbaikan . 50. 40. 58. 50 Bincangkan. 80. 80. 35. 40. 22. 80. 55.a. 60. 25. 70. 78. 90. 15. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 20. 95. 42. 5 Bincangkan. 65 . 72. 62. 75. 70. 68. 85. 52. d. 57 c. 30. 12 . 72. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 10. 60. 70. 82. 88. 70. 67. Secara sepuluh-sepuluh 90. 50 . 32. 48. 62. 38. 65.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Dua-dua b. i. Sepuluh-sepuluh. Bincangkan hasil kerja yang kamu .Menilai Aktiviti luar bilik darjah. Lima-lima c. i. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: ii. iii. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun.

lakukan? 1 5 4 3 2 .

Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . b.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid. a.

.Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab.

.

27 57 67 5. 15 20 25 35 4. 1. .Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D. 1 2 4 5 2. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. 3 5 7 11 3.

16 18 20 22 .

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun.

1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

sa puluh ratus

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya

BFT 2211

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

Puluh sa

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. Sebutkan nombornya?

i. M urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

sa puluh ratus sa puluh ratus

d. Tegaskan

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

Contoh :

i. 27

i. A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4? ii. A pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

nilai digit: 20 nilai tempat: puluh

nilai digit: 4 nilai tempat: sa 24 56 40 83 27 Sa Pu

Tindakan a. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. . Selesaikan tugasan yang diberi. ii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16. Edarkan lembaran kerja 16. Bincangkan hasil kerja murid.

.

jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E.... F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.JPG 2. 1.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.....JPG SOALAN\CAP.JPG UTK SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP.jpg ..gif F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2.JPG SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP.JPG SOALAN\CAP...gif 3.. C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah...JPG * G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Back Back Back Back Back To To To To To Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR MT MT MT MT MT UTK UTK UTK UTK UTK SOALAN\CAP.JPG UTK SOALAN\CAP. G:\Modul Matematik Back G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To To Basic\9 GAMBAR Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT MT UTK SOALAN\CAP.......JPG SOALAN\CAP.

C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg 4.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA. .jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA. Sa Pu Sa Pu 5.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.

1 8 sa puluh . 9 4 sa puluh 4 9 81 2. Nilai tempat Nilia digit 1.Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan.

7 1 sa puluh 17 3. 0 6 6 0 sa . 25 5 2 sa puluh 4.

.puluh 5.

Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan. 70 = ____________ 4. 66 =____________ 6. 38 = ___________ 2. 1. 49 = _________ ___________ _________ 3. 92 = __________ . 10 = _________ ___________ _________ 5.

___________ _________ .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada .6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

sederhana. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil. Isikan bekas A dengan guli. dan besar).a. . Minta murid buat pemerhatian.

Bekas mana yang paling banyak? . Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv. Ada berapa biji guli di dalam bekas A? iii.ii.

bekas A bekas B bekas C .

Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Imaginasi Penjanaan Idea . Mengapa? 2. Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz.b. Berapa jumlah guli yang ada? ii.

iii. Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan i.Sintesis Idea a. Bekas yang sama digunakan. Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? .

Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti. . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.3.

berdasarkan gambar yang berlainan i.b. ii. Murid menggunakan perkataan lebih daripada. Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Kenapa? 4. dan kurang dariapa. Edarkan lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 kepada . Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

Berdikari SchoolBus. Memupuk sifat ingin tahu 3. Percaya pada diri sendiri 2. Nilai dan sikap 1.svg.png Skoda_Car. Bincangkan hasil kerja murid i. b. Selesaikan tugasan yang diedarkan.hi. Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti.png .murid.

Kelas : Tandakan ( / ) yang mana lebih banyak. 1. ..Lembaran Kerja 19 Nama : .

.2.

png red.jpg yellow.Tandakan ( / ) pada yang kurang baloon.png yellow.jpg green. 52 15 .png red.png baloon.png 4.png baloon.png red.jpg 3. green.png yellow.png green.

7 13 .5.

Lembaran Kerja 20 Nama : . Kelas : Gariskan jawapan yang betul. ( lebih daripada . kurang daripada) 23 18 2. kurang daripada) 50 .. 7 5 1. (lebih daripada .

kurang daripada) 59 62 4. kurang . kurang daripada) 32 52 5 .55 3. (lebih daripada . kurang daripada) 90 80 6 . (lebih daripada . (lebih daripada . (lebih daripada .

.

Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

b. Apa yang kamu lihat? . A B C c. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri.a. i. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir.

Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? iii. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv. A atau B? v. B atau C? .ii. Siapa yang paling dekat dengan C. Siapa yang paling dekat dengan A.

d. . Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5. Contoh: e. Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas. Gunakan dekak-dekak.

Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru? .f. Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g. i.

i. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30? 10 9 8 . Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor ii. i.

7 6 5 4 3 2 1 0 + + + + + + + + + + .

h. Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Contoh: Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10 2. Bawa murid keluar dari bilik darjah . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i.

kereta guru. tingkap bangunan dan anak tangga Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan i. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang ii. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan.ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga. tiang. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 + + + + + + + + + + .

Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh: Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

10 1 . 51 hampir kepada _______ ii. Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid.i. . Contoh: Lembaran Kerja 21 Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. 3 . 55 hampir kepada_______ iii. . 58 hampir kepada_______ . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

ii. . 20 14 . . Selesaikan tugasan yang diberi + + + + + + + + + + 52 50 51 53 54 . Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A i.

55 56 57 58 59 60 5 5 8 17 22 15 .

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap .A B b. Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.

20 30 60 50 40 34 15 28 61 48 .Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah.

.

10 1. 31 . 14 . 12 . 34 . 38 50 5. 29 40 4. 44 .Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 2 . 15 . 6 . 9 20 2. 4 . 27 . 34 . 41 . 46 . 49 60 . 18 30 3. 25 . 23 .

71 . 73 . 69 80 8. 89 100 10. 94 . 58 70 7. 78 90 9. 66 . 65 .6. 75 . 83 . 63 . 87 . 95 . 85 . 54 . 92 . 51 . 97 . 55 .

Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B.Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. A B 50 30 40 60 20 61 28 48 34 15 .

_______ . _____. _____ 70 10 40 90 3. ______ . _____. ______ 4.B. 1. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi.______ . _____ 2.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi. ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3. Murid membuat pemerhatian terhadap .

bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. . Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian. b.

Bincangkan pemahaman kamu. . Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii. . Perhatikan objek-objek tersebut. i.i. Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. Apa yang kamu lihat? Bincangkan.

Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: d.c. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2 50 52 54 56 58 60 .

Berpandukan gambar. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? . ii. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. i. Guru membimbing murid. iv. corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan.10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i.

ii. 20 30 40 50 .i. Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan rakan.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

Setiap kumpulan dibekalkan: i. petak seratus(Saiz A4). Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .a. b.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii. Kad soalan. Contoh: .

Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 .

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 .

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i. Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan. .

Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza. Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. .

Contoh kad soalan: Perkembangan Penambahbaikan .

Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan.Menilai a. . Guru menekankan konsep pola yang digunakan.

i. guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Bagi jawapan yang kurang tepat.ii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? . Apakah pola yang digunakan? iii. Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii.

Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6. a) b) c) . Semak dan bincangkan. Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55.iv.

b. c. seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 . d. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja 23. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar. Lembaran Kerja 24.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23. Lembaran Kerja 24. Selesaikan tugasan yang diberikan.10 iii. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26.

.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras.

1. . 4. 2. 3. Padankan mengikut pola.Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A.

Lima-lima Sepuluhsepuluh 50 49 47 48 Satu-satu Dua-dua .

1) 2) 3) 4) 46 48 52 66 63 . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B.

64 .

Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C. 2. . 4. 3. 1.

5. .

1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua .Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah.

3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh .

iii.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. ii. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Menyebut jumlah nombor. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Tunjukkan sejumlah gula-gula.bmp . Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. Bincang dalam kumpulan.a.

Tunjukkan dua kumpulan pensel. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? . Ceritakan apa yang dapat kamu lihat. i. b.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp i.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Imaginasi Penjanaan Idea .gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.

Gunakan 8 blok.Sintesis Idea Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. Contoh: . Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4. Menggunakan blok berwarna biru dan kuning. c. bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5 + 4 = 9 b.

Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru i. .8 = 3 + 5 8 = 4 + 4 8 = 2 + 6 i. Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi.

.

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. . Contoh: 8 = 12 8 = 10 8 = 15 4 2 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.d. Gunakan beberapa blok warna. bentukkan pasangannya supaya menjadi 8.

bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.Perkembangan Penambahbaikan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp + = Contoh 2: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp .jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.

.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif = + i.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g + = Contoh 3: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 8 2 6 12

7 11

Contoh 4:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp

- =

Contoh 5:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g

- - =

Contoh 6:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif

= -

Tindakan

Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 10 2 8 5

9

11

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a) C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g

Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

8

4 + =

b) C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif

13 7 = +

c)

10

+ =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 4\image1_017.jp Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

5

- =

b. c. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif

6

7

- = - =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 + 2 6 = 0 + 6 = 3 + 3 = 5 + 1 = 1 + 5

= ______________

= ______________ 9

1. = ______________

= ________________

= ________________

= ______________

= ______________ 7

2. = ______________

= ________________

= ________________

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 2 = 9 = 3 = 5 = 6

2

7 1 2 4

= ______________

= ______________ 4

1. = ______________

= ________________

= ________________ = ______________ = ______________ 3 2. = ______________ = ________________ = ________________ .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. tolak dan sama dengan. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak. Persediaan . iii. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Memperkenalkan simbol bagi tambah. tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar. ii.2 Mengenal simbol. Menggunakan simbol tambah.

jpg b. Contoh: i. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi.Pemerhatian dan Analisis a. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. ii. F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Tunjukkan dua kumpulan buah oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Ceritakan apa yang cikgu . Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji. i.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.

.lakukan.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Contoh: b. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah. supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. Minta murid mengantikan perkataan bubuh. dan semua.. . Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di persediaan. c.

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap Perkembangan Penambahbaikan .

Menilai a. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah. dan sama dengan. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan. Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah. b. . Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren. 5 + 2 = 7 c. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren.

oren biji dua bubuh oren biji lima oren tujuh biji semua .

Bincangkan hasil kerja murid. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.d. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. a. . Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 31 dan Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. b.

PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tamb ah.Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. . simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.

.

2. 1.Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. 3. 4. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. .

Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji. . 5.

8 ______ 0 ______ 8 4. 0 _____ 3 ______ 3 10. 4 ______ 2 ______ 6 3. 1 ______ 1 ______ 2 . 1. 9 ______ 6 ______ 3 2.Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 2 _____ 3 ______ 5 7. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 3 _____ 1 ______ 2 9. 5 _____ 1 ______ 6 8.

5 _____ 1 ______ 4 11. 7 _____ 0 ______ 7 12. 5 ______ 2 ______ 3 6. 8 ______ 4 _______ 4 .5.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tunjukkan kad imbasan .

bergambar. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. c. Contoh 1. . Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut. b.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah jumlah bola kesemuanya? iv. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii.i. Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii.

.

Berapakah bilangan baldi . Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii. i. b. Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.Contoh 2.

Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv.pada kad kedua? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Menilai .

.a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.

. Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii. Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? .i.

.

.

Perkembangan .iii. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? .

Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. b.Penambahbaikan Menilai a. . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan.

Nyatakan fakta asas tambah 1.i. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii. 3. 6 + 6. 7 + 4. . 6. 5. iii. 8 dan 9. 2. 4. 7. Berapakah hasil tambah 8 + 5.

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 12 = 6 6 + 11 = 4 .

7 + 13 = 5 8 + .

iv. 5. 4. 2. iii. 3. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan. 6. 8 dan 9. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? . 7. Fakta asas tambah d. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. 1.c. Nyatakan fakta asas tambah.

Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada .Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34. Selesaikan tugasan yang diberi. i. b.

6 + 6 7 + 5 8 + 7 9 + 6 9 + 2 8 + 1 7 + 9 6 + 8 5 + 7 4 + 6 3 + 6 2 + 5 1 + 4 7 + 7 5 + 5 . Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.kemahiran berikutnya.

.

Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar. 1. + = .

+ = + = .

.+ = 2. 3. 4.

.

Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 4 8 + = 6 9 + = 7 3 + = 2 5 + = 8 1 . Nyatakan fakta asas tambah.

+ = 7 3 + = 4 9 + = 5 8 + = 1. 2. . 3. 4.

8. 7.5. . 6.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tunjukkan kad imbasan .

Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. c. b. Contoh 1. .bergambar.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii. Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii.i. Berapakah jumlah bola yang tinggal? iv.

.

Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii. b.Contoh 2. Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? . i.

Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Berapakah jumlah baldi tinggal? iv.iii.

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. Minta murid menyatakan fakta asas tolak. .

Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i.i. Berapakah jumlah buah yang tinggal? . Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii .

.

i. Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? . .

Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Perkukuhkan kemahiran murid .i.

Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. c. Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 9. iii. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan i. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii.9. b. 17 . 16 .dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua nombor.8.9. . Berapakah hasil tolak 18 .

18 17 16 15 14 11 9 = 8 = 9 = 6 = 7 = 9 = .

i. Nilai dan Sikap . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. b.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi.

.Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar.Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. . 1. = 2.

= .= 3.

= .4.

Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. = 8 15 1. 8 17 = . Nyatakan fakta asas tolak. 7 16 = 2.

6 12 = 4. 3 11 = 6. 9 18 = 5.3. 2 .

5 9 = 8. .10 = 7.

Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Masukkan sebiji bola ke dalam bakul. 1 . Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul.a. . 2 . b.

i. Berapakah biji bola dalam bakul? ii. . Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan.

. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1 d. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya.c.

e. 3 . iv. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 1 . Ulang dengan nombor-nombor yang lain i. 2 iii. 2 . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor. 2 . v. Ulangi dengan soalan baru seperti: . 1 . Apakah nombor yang diwakili? Imaginasi .

b. 2 . 2 . Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus. 1 . Bimbing. 0 1 . 1 . 1 . Menunjukkan kad ayat matematik. Bina ayat matematik i.Penjanaan Idea Sintesis Idea a.murid mereka situasi dari ayat matematik. a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 5. 3 . c.

2 3 4 5 6 7 8 9 naik 2 naik 1 = 4 + 7 3 .

3 . 2. 3 . v. 3. 2. ii. 1 . 1 . 2 . . iv. 5. 1 .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 1. iii.

3 = 14 21 . 4 (naik 3.1 . . tambah 1 jadi 4) 2 . 2 . 4 11 .

12 . 33 Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman. .

.

b. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. i. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. b. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan. . Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya.Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. .

.

Tambah dengan menggunakan Abakus. a) 2 b) bead .Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A.

c) d) e) .

f) .

Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 .Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B.

+ 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 .

+ 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = .

3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = .

8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = .

KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = .Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C.

4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = .

9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 .

= 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 .

= 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 = .

Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D. KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = .

4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = .

9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + .

15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + .

26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = .

GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = .Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E.

4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = .

9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + .

26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + .

26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 = .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja. . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100.

.Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b. Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas .i. Berapa biji epal yang ada? iii.

IE5\KBYFNP79\MC900297833[1].MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] C:\Documents and Settings\acer.wmf .ACER-B7E67FCA93\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.

= . i. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. } Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii.c.

6 5 = 2 = 1 = .iii. 7 . Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : . 8 .

Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) 4 4 6 9 7 1 2 1 3 2 = = = = = . Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus i.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

f) 8 3 = 3 = 2 1 5 6 1 .

b. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. ii. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: .

6 1 = iv. 3 2 = ii. 8 5 = v. 9 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 13 = 15 .i. 4 3 = iii.

89 62 = 27 99 79 = 20 .

b. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental. Bincangkan hasil kerja murid. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. .

Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut.i. .

.

. 3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2.Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . . . . 2 2 2 2 2 9 22 2 2 1. Tolak dengan menggunakan Abakus.

7 22 2 2 2 2 2 2 2 3. 2 2 2 2 2 . . . . 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 4. .

22 27 22 2 2 7. 8 2 29 22 2 2 6. .17 22 2 2 5. . . . . . .

Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 2 = . 1) 2 . Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1 = 3) 4 . 1 = 2) 3 .

1 = 7) 6 . 5 .4) 4 . 1 = 8) 7 . 1 = 6) 4 . 3 = 5) 3 .

2 = . 1) 18 . 3 = 10) 6 .= 9) 8 . 5 = b.

5 = 4) 32 . 31 = 6) 61 . . 12 = 5) 46 .2) 12 . 2 = 3) 15 .

15 = 10) 89 . 21 = 8) 24 .11 = 7) 72 . 22 = 9) 48 . 23 = .

.

1 = 2) 5 . KOMBINASI 5 a) 1) 5 .Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. 2 = . 2 = 3) 6 .

4 = 8) 6 . . 3 = 7) 5 .4) 5 . 3 = 5) 6 . 3 = 6) 7 .

4 = b) 1) 15 . 4 = 10) 8 .4 = 9) 7 . 2 = .

4 = 3) 17 . . 14 = 5) 28 . 14 = 6) 36 . 13 = 4) 27 .2) 16 .

12 = 7) 36 . 22 = 8) 38 . 42 = . 34 = 9) 47 . 23 = 10) 66 .

.

KOMBINASI 10 a) 1) 11 . 5 = .Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. 8 = 3) 13 . 9 = 2) 12 .

4) 14 . 6 = 6) 16 . . 7 = 7) 17 . 8 = 8) 18 . 5 = 5) 15 .

17 = 2) 42 . 13 . 9 = b) 1) 96 . 9 = 10) 21 .9 = 9) 17 .

= 3) 85 . 16 = 4) 32 . 38 = 6) 64 . 13 = 5) 47 . 45 = 7) 72 .

58 = 10) 51 . 29 = . 28 = 8) 54 .. 25 = 9) 45 .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. ii. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru.a. b. Murid A diberi belon hijau. murid B diberi belon biru. Murid membina ayat matematik berdasarkan .

Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? . Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Berapa bilangan belon pada murid B? vi.i. Berapakah bilangan semua belon? iv.

Go Go Go Go Go Go Go Go Go to to to to to to to to to fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize image image image image image image image image image .

situasi di atas. Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. epal. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru . Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. guli dan lain-lain.

Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. Ada berapa ekor burung yang datang? iii. b. ii. Berapa ekor kesemuanya? . 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? ii.i. i. Membina ayat matematik: c.

Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? .iv. Contoh 1 addition i. Tunjukkan kad gambar kepada murid. Perkembangan a. Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan.

.

my-rummy.Contoh 2 http://rds.com/images/Understandimg%2520Addition_1.yahoo. c.jpg b. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan. Murid mereka cerita berdasarkan gambar .com/_ylt=A0S020rHpQVMWlkAA1ajzbkF/SIG=12j5erq2o/EXP=1275524935 /**http%3a/www.

Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. b. i. Jawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja .Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. ii.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.46 dan Lembaran Kerja 47. .

1.Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. 3. Masuk _____ ekor ayam lagi. Jumlah pensel ada ______ batang. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. 3 + 4 = 7 ------- . Masukkan _____ ekor ikan lagi. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Ada _____ ekor ayam semuanya. 2. Tambah _____ batang lagi.

Go to fullsize image Go to fullsize image Go to fullsize image C:\Documents and Settings\dell\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.I E5\NVRMQ11M\MC900038516[1].wmf ______ + _____ = ________ . Illustration Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of View Image View Image View Image View Image View Image of Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration ______ + _____ = ________ 2. 1.Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

.

Persediaan a. dan suku dengan menggunakan bahan konkrit. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah .Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas 1. penghasilkan separuh atau setengah . separuh. gambar dan lipatan kertas.1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Tunjukkan sebiji epal b.

Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? . Apakah bentuk buah epal ini? iv. Kamu suka makan epal ? ii. Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v.c. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii.

Pizza perasa apa yang muridmurid suka? .

d. i. Imaginasi Penjanaan Idea . Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan suku atau satu perempat 2. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar.

Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan setengah atau separuh dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan suku Contoh : .Sintesis Idea a. Contoh : b.

Ada berapa bahagian yang kamu dapat. ii.i. Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan suku dari bahagian itu? .

.3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan setengah atau separuh daripada pelbagai bentuk.

Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah.b. c. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai suku dari pelbagai bentuk. .

Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan suku bahagian bentuk itu ? . papan kenyataan dan lain-lain. kad.Contoh Papan hitam. jam.

.

Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.4. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

.

C. b. a. 2. c. Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . d. .Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. b. d. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a.

2. 3. .Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ X A. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. 1. 4.

5. .

4.B. 2. 3. D . X 1. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku.

5. E .

2. Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1.C. . 3.

.4.

.

Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. Persediaan Pemerhatian dan analisis a.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar.meletakkan di atas meja. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara. cuba . Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii. b. Ambil sampul ini dan buka. i.

cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. Perkembangan Penambahbaikan Menilai Guru mengedarkan lembaran kerja 50 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya dalam kumpulan. 4. 3. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja 51 untuk murid menampal wang . Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia.

Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja. .yang telah diwarnakan .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. . mewarna dan menampal wang dengan tepat. menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.

.

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ .

.

Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F. Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas .

.

buku tulis. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan gula-gula. pemadam.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. dan lain-lain kepada murid . pensel.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi.Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? 2. Menanyakan harga bagi barangan tersebut 3.

Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang . Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan . Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan. murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan. 4.Dengan menggunakan contoh wang. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Edarkan lembaran kerja 52.

.

bermakna murid dapat menguasai kemahiran. jimat cermat dan teliti .Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul. Nilai dan Sikap Bekerjasama.

.

Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan. Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen .

90 sen .

Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan abakus kepada murid. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai .Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? 2. 3. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan bahagianbahagian abakus. Namakan bahagian-bahagian abakus.

b. RM 2. Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. 10 sen. RM 5 dan RM 10 . Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. RM2. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik. 50 sen.a.

.

. RM 3. 40 sen. RM 4. . 80 sen dan 90 sen di abakus besar. 60 sen. RM 5. RM 10 di abakus besar. 50 sen. 30 sen. Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul. 70 sen. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. bermakna murid dapat menguasai kemahiran.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. RM 2. 20 sen. 10 sen.

.Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba.

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 Mewakili nilai 5 tiang manik bawah bingkai palang pemisah manik atas 1 manik mewakili nilai 1 .

.

. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah.Pergerakan Manik Hanya ibu jari. jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah.

.

Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 20 sen .A.

4) 30 sen .

RM 1 . Perwakilan nilai wang 1.5) 40 sen B.

2. RM 2 .

4) RM 3.15 .50 5) RM 4.

6) RM 10 .

.

a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. (iv) Menukar wang . Persediaan Pemerhatian dan analisis .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen.

Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 2.Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja. Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. dengan duit syiling yang sama nilainya? Perkembangan . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.

Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. c. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan.Penambahbaikan Menilaia a. Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang. b. . Lantik ketua kumpulan . Murid ini bertugas sebagai juruwang. d. Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang.

.Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja.

Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang. Nilai dan Sikap . Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang. murid telah dapat menguasai kemahiran. Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja . Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil.e.

.Bekerjasama. menghormati pandangan orang lain dan teliti.

80 sen 35 sen 90 sen .Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.

70 sen 65 sen .

(i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk. Tambah melibatkan wang.Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus. (b) ringgit hingga RM10.2 Murid dibimbing untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.

Berapakah beza duit syiling dan . Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer. Nyatakan jumlah duit syiling.a. iii. Nyatakan jumlah wang kertas. i. ii.

wang kertas? .

Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. ii. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang.b. . c. i.

Bagaimanakah kamu tahu? i. Berapakah jumlah wang mereka? iv. Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang. Berapakah jumlah duit mereka? iv. Bagaimanakah kamu tahu? d. Edarkan contoh duit syiling. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. f. iii. ii.iii. e. . Ambil sekeping wang kertas setiap seorang.

vi.v. 5 keping syiling 20 sen. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. Ambil 2 keping syiling 50 sen. vii. 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. .

Pelajar B Pelajar A Pelajar B Pelajar A 60 sen + 30 sen .

Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. . Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. x. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. Ambil 1 keping wang kertas RM10. viii.g. Mengedarkan contoh duit kertas. h. i.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. c. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan.Imaginasi Penjanaan idea a. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi . Gunakan kad arahan dan wang contoh.

i. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. iii. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v.memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. Bincangkan. RM5 + RM4= Beli 2 batang pensel .

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = .Perkembangan Penambahbaika n Menilai a. d. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. Murid membeli barangan yang disenaraikan. b.

Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii.i. .

5 di rumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.i. Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. Jawapan : 75 (7 di rumah puluh. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh. naik 5 di rumah sa) ii. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56 kepada setiap murid. . b.

. Selesaikan tugasan yang diberi.i.

Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. . berjimat cermat dan berkerjasama. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56.

.

60 sen + 30 sen = 5. (Gunakan gambar wang di lampiran C) 1. 50 sen + 30 sen = 2. 50 sen + 50 sen = 4. 35 sen + 20 sen = 3.Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. 20 sen + 25 sen = .

6. 15 sen + 5 sen = .

Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. 4 RM 9 . RM 9 3. 1. R M 4 RM 5 2.

5. RM 9 .

RM2 + RM3 = _____________ 10. RM6 + RM1 = _____________ 8. 75 sen + 10 sen = _____________ 2.Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. RM5 + RM3 = _____________ 7. RM1 + RM9 = _____________ 9. 40 sen + 50 sen = _____________ 4. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. 10 sen + 45 sen = _____________ 6. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. 1. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ .

.

Lampiran C L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1f L137EX1f L137EX1h L137EX1h L137EX1i L137EX1h L137EX1h L137EX1h L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1g .

.

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1. (b) ringgit hingga RM10.2 Murid dibimbing untuk.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat? iii. b. Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling. Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan. i. Berapakah jumlah wang semuanya? ii. Berapakah beza nilai duit syiling dan .a.

iv. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu.wang kertas? i. iii. Ambil dua keping duit syiling. Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. ii. Bagaimana kamu tahu? .

Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. iv.c. iii. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas. i. Mengedarkan contoh duit syiling. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. ii. f. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. Ambil dua keping wang kertas. e. Bagaimana kamu tahu? d. . Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu.

g. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. h. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. i. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen. i. Mengedarkan contoh wang kertas.. 5 keping duit syiling 20 sen. .

Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. iv. Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis. iii. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 v. ii. vi. . Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. Ambil 1 keping wang kertas RM10. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi.10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen.

70 sen .40 sen .

b. Gunakan kad arahan dan wang contoh.Imaginasi Penjanaan idea a. . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya.

Bincangkan. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu dibayar ? iii. i. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. ii. c.i. Berapakah jumlah wang yang perlu . Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

RM9 .RM4 = Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel . Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.kamu bayar? iv.

Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen . Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. b.Perkembangan Pelaksanaan Menilai a. Murid membeli barangan yang disenaraikan.45 sen = . Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c. d.

i. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah lebihnya wang kamu? . Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jenis barang yang dapat dibeli? iii.

Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ).vi. Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. Tunjukkan dalam bentuk operasi. naik 5 manik atas di rumah puluh) ii. . iii. tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. i. vii. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah.

.

Edarkan lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. b. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran .iii. i. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. berjimat cermat dan berkerjasama. .Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

.

= L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1h 2. = L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1i . .Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1g 1.

L137EX1g .3. = 4. = L137EX1f L137EX1g L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g . .

Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih .

BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AISKER~1.BMP RM1 50 sen .50 sen RM5 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\KENDERAA\KAPAL_~2.

kuantan\cd gambar\KENDERAA\HELIKO~1.kuantan\cd gambar\MAKANAN\KEK04.BMP F:\cemerlangan D.BMP 30 sen F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AIR_KOT~.BMP 30 sen RM1 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\BUKUTU~1.F:\cemerlangan D.BM 70 sen F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PEMBAR~1.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PENSEL01.kuantan\cd gambar\BENDA\PERMAINA\BOLA02.BMP .BMP F:\cemerlangan D.BMP RM3 RM6 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\MI01.

RM 2 Selesaikan.3 0 sen . RM 8 .2 0 sen . RM 1 0 . 6 0 sen 3. 100 sen 50 sen = ____ Tolakkan. RM6 RM4 = ________ 4. 85 sen 15 sen = _____ 5. 1.20 sen = ________ 2. RM10 RM3 = ________ 6.RM 2 . 70 sen .RM 3 4. 45 sen 10 sen= . 1. RM 9 6.Nama : _______________________ Lembaran kerja 59 Tahun : _______________________ Selesaikan. 5 5 sen 2. 9 5 sen 5.2 0 sen . 1. RM3 RM1 = ________ 3.

RM 7 RM 1= 3.2. RM 5 RM 5 = .

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan waktu dalam sehari . Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan. Apa yang kamu lihat dalam gambar? .a. i.

xi. vi. xii. ix. Gambar 2 iv. . v. x. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. xiv.ii. viii. xiii. vii.

.

xvii. Gambar 4 xxii. xxi. xix. Bincangkan. xxiv. xx. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari Gambar 3 xv.b. . xviii. xxiii. xvi.

Belajar vi. i. Rehat iii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.Bila kamu . Menonton Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad masa yang ditunjukkan. Bangun pagi ii. . Bermain iv. Makan v.

00 malam 6.00 pagi 12.Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: 5.00 tengahari h 9.30 pagi .00 petang 10.

. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: ii.Perkembangan Penambahbaikan Menilai i. Murid memadan dengan kad masa.

.

5.00 tengah malam .00 petang 7.00 tengahari h 10.30 pagi 9.00 malam 4.00 malam 3.00 petang 12.00 malam 12.00 pagi 10.00 pagi 6.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60.Tindakan a. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid. i. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. .

.

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Petang 2. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Tengahari Malam 3.Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Bila? 1. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Awal pagi .

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Malam .4.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) .

a. Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari i. Pagi Tengahari Petang Malam 2. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan. Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: .a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.

Belajar Bangun pagi Sarapan Mandi .

Perkembangan Penambahbaikan .

15 9.45 Muzik 11.45 12.45 10.15 11.15 12.15 8.45 PJ 8.Menilai Masa Subjek 7.15 BM 9.15 10.15 BI 12.15 Rehat 10.15 Agama Islam Masa Subjek .15 MT 10.

1. Apakah subjek yang pertama? ii. Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? iv.30 Makan Malam 8.00 Menonton 5.30 Menonton 10. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir? .00 Bermain 6.00 Tidur i.30 Makan Tengahari 2.30 Mandi 7. Pukul berapakah waktu rehat? iii.30 Kerja sekolah 4.

Bilakah masa tidur? ii. Apakah rancangan tv pada pukul 8. Rehat . Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah? Tindakan c.30 malam? iv. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Adakah pukul 5.00 petang sesuai untuk bermain? iii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. ii. Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. d.i.

Bermain Solat Pendidikan Jasmani .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. .

.

Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 3 . 4 5 7 8 1 2 6 .

.

Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

Semalam hari apa ? iii. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar.menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul i. Hari ini hari apa ? ii. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: . Esok hari apa ? iv. 2.

b. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas. Hari apa ada subjek PJ ? Selasa slaesa . i. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii. Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv.

Rabu ubar .

Apakah rancangan tv? v. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? . Ada berapa hari dalam seminggu? iv. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi.Perkembangan Penambahbaikan Menilai Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii. Apakah hari sebelum hari Isnin? ii.

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang . b. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

penting. .

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A Susun hari persekolahan dengan betul Khamis Jumaat Selasa Isnin Rabu .

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan .

C Susun hari dalam seminggu dengan betul Selasa Isnin Ahad Jumaat Khamis Rabu Sabtu 1. 5. . 4. 3. 2.

6. . 7.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun .

a. Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun? ii. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan) 2. Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . i.

c. . Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Mei Oktober Ogos September dan seterusnya. Murid menyatakan peristiwa i.

Hari Guru Hari Raya Puasa Sukan Sekolah .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.3. Murid menyatakan nama bulan dalam setahun .

.

Bulan apakah bulan keenam vii. Bulan apakah bulan kesepuluh xi. Bulan apakah bulan ketiga iv. Bulan apakah bulan pertama ii. Bulan apakah bulan kesebelas xii. Bulan apakah bulan kelima vi.i. Bulan apakah bulan kedua belas . Bulan apakah bulan kelapan ix. Bulan apakah bulan kedua iii. Bulan apakah bulan kesembilan x. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan ketujuh viii.

Hari Kebangsaan Hari Jadi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Bincangkan hasil kerja murid. i.

.

.

Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1. 2. .

4.3. .

6. .5.

7. . 8.

.9.

10. 11. .

12. .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\setengah. Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi 1.jpg Bidang: Sukatan dan geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: 5.2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. mengenal pasti dan menyatakan satu perempat setengah dan berdasarkan muka jam.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2_wall_clock 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

b. . Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi. Menyatakan waktu setengah pada muka jam.a.

Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? .i. iii. ii. Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan.

.

Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam. Satu perempat jam sama dengan suku jam d.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum suku. .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\suku.j pg c.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum seteng ah. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat. iv.

i. . dan bincangkanapa yang dapatkamulihat? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid. Lihatmuka jam. b. Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang.

Tunjukkan gambar aktiviti murid gambar .

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\belikantin. i. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? .j pg Murid menampal gambar aktiviti harian meraka.

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .

C:\Documents tgh.jpg C:\Documents gh.jpg Penambahbaikan Menilai a.jpg C:\Documents C:\Documents Perkembangan and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\11s and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\9st and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\2.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\5. . Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku.

ii. . Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.i. Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Bertanggung jawab. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang diberi. i. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64.b.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\4st Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\9.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\12s Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\6.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\10s Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\12. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My gh.

2. Lukiskan jarum jam. 11 suku 1 setengah 3 suku 7 suku .

5 setengah 8 setengah .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam10.jp g C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. jpg Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Murid menyebut waktu dalam jam b. Murid menyebut waktu dalam setengah jam .a.

Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru . Menulis waktu dalam jam i.c. Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu.

.

jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\5setengah.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam1.jpg c. and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah. Menulis waktu dalam setengah jam 3.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah. Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam .C:\Documents C:\Documents g C:\Documents jpg C:\Documents g C:\Documents C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam6.

.Sebutkan.

00 pukul lima setengah 5.Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.30 . Pukul enam 6.

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam5.jpg .

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\7st gh. Perkembangan Penambahbaikan Menilai i.jpg 3. Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.

i. b.iii. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam Tindakan a. Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang .

diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\6st gh. C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam12.jp g . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya.

.NilaidanSikap Bertanggung jawab.

.

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam9.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam10.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam6.jpg Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam11.C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. . Tuliswaktupada jam dibawah.

30 10. Lukisjarum jam 1.30 12.2.30 4.30 6.30 .30 3.

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.vikingvendor.jpg Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Panjang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.ses. Persediaan .jpg http://t1.vikingvendor.usm.usm.gstatic.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.gstatic. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.jpg http://t1.com/ii mg/ss/eraser.gstatic.ses.jpg http://t3. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.gstatic.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.http://t3.com/ii mg/ss/eraser.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.

Apa yang dapat kamu lihat ? ii. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. Contoh 1: i. Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? .Pemerhatian dan Analisis a. kemudian letakkan di atas meja.

Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel? . Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. Bincangkan hasil pemerhatian.iii. iv.

gstatic.http://t3. Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini? ii.vikingvendor. Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama .usm.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.ses. Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza i.gstatic.jpg http://t1.jpg 2.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.com/ii mg/ss/eraser.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? iv. b.panjang dengan pensel? iii. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu? 3. . Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur.

i. Ukur panjang objek menggunakan pemadam.c. buku latihan dan kotak pensel. Contoh: Buku teks. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberikan 3 objek. Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel? .

Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu. Gunakan 3 objek yang diberi.ii. 1 2 3 .

d. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. iv. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Panjang ke pendek. Pendek ke panjang b. Mengapa jawapan kamu berbeza? v. a. 4. Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur. Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. iii. b. Rekodkan hasil jawapan dalam jadual.

b. . i. 2. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan. Pentaksiran a. c. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. Nilai dan Sikap 1. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. b.a. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. Bincangkan hasil kerja murid. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama.

.

com/yah oo_site_admin/assets/images/Front_Cover_003.com/2/1 7394644/jawi.fotopages.gstatic. Buku latihan 2.com/images?q=tbn:Bq5Dkv6sEnio6M:http://coachsmithsmath.http://t3.gstatic.225123337_std. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1.jpg Lembaran Kerja 66 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.jpg http://t3.com/images?q=tbn:c3dvLyDMLhUTgM:http://2.srv. Buku teks .

.

___________________ .com/images?q=tbn:dhNT0IcRcA7T3M:http://www.http://t3. _________________.gstatic. ________________ .jpg 3. 1. Objek paling pendek ialah ______________________ 3. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek. Objek paling panjang ialah _____________________ 2. _________________. Kotak pensel Berdasarkan Jadual di atas. ___________________ .chinatraderonline.c om/Files/Gifts-and-Crafts/Bag/Pencil-bag/pencil-box-19491936871. ________________ 4. jawab soalan di bawah. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang.

.

daripada sudip. Sudu . klip kertas. Panjang sudu sama dengan . 7. Panjang garpu sama dengan . 3. pilih dan warnakan jawapan yang betul. daripada garpu. klip kertas. Sudu . 4. Objek paling panjang ialah . 5. Sudip . 1. 2. dengan garpu. klip kertas. 8 6 4 5 5 4 Panjang sudip sama dengan .See full size image Lembaran Kerja 67 Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar. 6. lebih panjang lebih pendek lebih panjang lebih pendek sudip sudu sama panjang .

lebih pendek .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. iii. Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai. Persediaan Pemerhatian dan analisis . Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. ii.Bidang: Sukatan dan Goemetri Tajuk: Timbangan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

i. Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen.

Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian Kotak pensel Kapur Pensel warna Duit syiling 20 sen

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

i. Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?

iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

i. Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini?

ii. Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan?

iii. Bincangkan bersama rakan.

i. Apakah yang kamu rasa ?

ii. Terangkan pendapat kamu itu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM image2_012 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.

Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat:

i. Meletakkan dua objek yang sama berat

ii. Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat .

ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat.

iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih berat?

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Tindakan

Pelaksanaan

Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u83tgR75-miz3M http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Buku Teks Pensil 3. Gunting Klip Kertas .Pengorek Buku Rampaian 2.

1. . Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong 2.com/images?q=tbn:IS8CnqmMTrPFjM Gariskan jawapan yang betul.http://t2.gstatic.

4. . Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal. Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola.Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam. 3.

.

blogspot.jpg http://2.bp.blogspot.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://2.http://t0.bp.gstatic.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t1.gstatic.gstatic.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat. Sebuah buku teks Sebiji strawberi .com/images?q=tbn:X8UBxtbNYsXrCM http://t1.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://t1.gstatic.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis Sepasang kasut Seekor gajah .

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Isipadu Cecair Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

a. . Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja. b.

Adakah botol-botol itu sama saiz? iii. Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan. Berapa bilangan botol semuanya? ii.i. .

http://t2.gstatic. Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas.gstatic. Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja. v. .com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM http://t2. cawan dan sebagainya.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM iv.

. Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? iv. Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. v.ii. iii. Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar.

bekas air panas dan botol minyak pelincir.2. i. tong. Gunakan gambar-gambar tangki air. Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii. Apakah kegunaannya? Bincangkan. . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Imaginasi a.

i.c. Bawa murid keluar dari bilik darjah. Bawa murid melihat tangki air sekolah. .

i. Apa gunanya? iii. Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Apakah nama nya? ii. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .

Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. Apakah gambar yang kamu lihat? ii.i. Jika anda ingin menyimpan air. bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? .

Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 69. i. . b.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Selesaikan tugasan yang diberi.

. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69.

.

2.com/images?q=tbn:ipaPVpJAbr_4PM http://t1.com/images?q=tbn:AO1xgYKBGOTqCM::wb3.com/pdimage/ 56/1371556_tb-969.itrademarket.Tandakan / pada bekas yang lebih besar 1. .gstatic.gstatic. .jpg&t=1&h=266&w=190&usg=__P5HlDAwayZ-Y1x02OwNx6vzwiwk= http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________ A.http://t3.

3 .

piramid tapak segiempat sama. kubus. Menamakan bentuk kuboid.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. kon. Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: RuangG Standard Kandungan: 9. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi . silinder dan sfera.

b. Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid c. Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini? .yang diletakkan di atas meja. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a). i.

Bentuk ini dinamakan kuboid ii Ini bentuk kubus.piramid tapak segiempat sama.. Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka.sfera dan silinder. i. kon.ii. sfera. .

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.2. Bentuk kan murid kepada .

c. .beberapa kumpulan. Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan .

Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah . Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya. Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang. iii.i. ii.

silinder 5. sfera 4. kon 6.1. kuboid 3. kubus 2. piramid .

Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan. . Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2f 139EX2f 139EX2f 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2c 139EX2e 3.

Namakan bentuk-bentuk itu. i. . Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid.i. Tindakan a. iii. b. Selesaikan tugasan yang diberi. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah .

Nilai dan Sikap Bekerjasama .

. Sfera Kuboid 4.139EX2a 139EX2f 139EX2b 139EX2d 139EX2c Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Kubus Silinder 2 3. Suaikan bentuk bentuk di bawah 1.

Kon 5. Piramid tapak segiempat sama . 6.

permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap kumpulan dan minta kumpulan mengira .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: 9. dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D). Minta murid menyentuh bucu. Memperihalkan permukaan . Persediaan Pemerhatian dan analisis a.1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.sisi. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3.

bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid . Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid. Berapa permukaan bagi kubus? . b. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus? iii.bilangan bucu.tepi dan juga permukaan. kuboid. Tunjukkan sisi. kon dan sfera. Ada berapa bucu bagi kubus? ii. i. silinder. c.

Bucu Permukaan sisi .

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan. Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu .2. Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea a.

Bilangan sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid Lengkapkan jadual yang diberi. .

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .

permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. ii.b. Nyatakan bilangan . Minta murid mengingat kembali bucu. i. Nyatakan bentuk yang ditunjukkan.

(a) bucu (b) permukaan (c) tepi .

Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid. Pentaksiran . i. . Bincangkan hasil kerja murid. b. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.

EPAL04 LIMAU MANGGA01 139EX2a 139EX2d 139EX2c 139EX2b mbaran Kerja 71 Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah TEPI PERMUKAAN BUCU 1 2 4 3 5 6 .

.

segiempat tepat. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan Dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. . Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan. segitiga dan bulatan.

Mengapa? 2. Imaginasi Penjanaan Idea . Nyatakan sifat benda tersebut. Namakan benda yang telah dipaparkan? ii. Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. iii.i.

Segiempat Sama i. Bandingkan hasil kerja dengan .Sintesis Idea a. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i.

. Bincang.rakan.

ii. Segiempat tepat iii. Segi tiga .

Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. Perkembangan . Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bincang. iii.ii. 3.

Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam. Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah: i. .Penambahbaikan Menilai a.

ii. Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini. .

ii. Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan .

Sebut bersama-sama Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. . Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan iv. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.iii.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bulatan Segitiga Segiempat sama Segiempat tepat . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Bincangkan hasil kerja murid.

.

Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Bulatan 3. 1. Segiempat tepat 2. Segitiga Segiempat sama . Padankan dengan jawapan yang sesuai.

4. .

2. . 3. Namakan bentuk-bentuk di bawah. Bulatan Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga 1.Lembaran kerja 73 B.

4. .

bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Murid membuat pemerhatian . sisi.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus.

Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan.terhadap gambar basikal yang ditunjukkan b. i. Lihat gambar basikal ini. Apakah bentuk roda basikal itu? . iii. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ? ii.

Mengapa? .(segi empat tepat dan bulatan) i. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini.2. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama. b. ii. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula.iii. ( segi tiga ) .

sisi / garis lurus bucu . c. b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.iv. Apakah yang akan berlaku? Mengapa? 3. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. Bahagikan murid kepada kumpulan. Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D.

segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu i. Namakan bentuk-bentuk .

Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu. .yang telah diberikan itu tadi. ii.

ii. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. .

Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan .

Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan.a. b. . Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. i.

.

1.Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 3. 2. sisi . Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut.

bucu lengkungan garis lurus .

Lengkapkan jadual di bawah.lembaran kerja 75 B. Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung .

.

.

Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii. Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Apakah bentuk yang seterusnya. c. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan. Adakan soal-jawab dengan murid-murid. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. .hitam. ii. d. b. Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii. i.

. Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b. Imaginasi a.2.

.

Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri.c. d. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan. e. f. . Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

ii. Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan.i. Bina pola anda sendiri . Perkembangan Pelaksanaan Menilai .

a. . i. Lihat gambar ini. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut. Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukbentuk 2D.

.

b. Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan. d. . c.

Selesaikan tugasan yang diberi. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri. Nilai dan Sikap . b. Tindakan a. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.ii. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

.Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

1. Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai.Lembaran Kerja 76 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 3. . 2.

. 5.4.

Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.Lembaran Kerja 77 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. BENTUK 2D BILANGAN . Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama.

.

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah.PENASIHAT Haji Ali bin Ab. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL . Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah. Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah.

Mohd Jupiter bin Md. Kuala Terengganu . Paka. Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar. Jertih. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka. Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong.Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Bachok.

Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii .

.

Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab. Kota Bharu Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Nor.izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman .

Kota Bharu Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln. Tanah Merah Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot.Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang. Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu . Pasir Panjang. Kuala Terengganu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga.

Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam. Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu . Kuala Terengganu Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud.

Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad. Kluang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Norasyikin bte Jamhari . Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan.Norziah bte Md.

Pontian .Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas.

Batu Berendam .2 Bukit Beruang Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya. Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon. Felda Air Tawar. Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Norsyahilah bte Abd.Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Hafizah bte Md. Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.

Merlimau Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St. Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng. Muar Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian . Mersing Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor. Felda Nitar 1. Tg Sedili Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari. Melaka Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang.Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai.

Melaka .8 Paya Rumput. Melaka Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera.Pontian PANEL PEMURNIAN MODUL Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting. Pontian Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12. Batu Pahat Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi. Masai Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam.

Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur . Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful