Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyatakan kuantiti secara intuitif.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan kuantiti melalui perbandingan banyak atau sedikit,sama banyak atau tidak sama banyak dan lebih atau kurang secara: (a) Kumpulan yang mempunyai banyak dan sedikit objek, (b) Membanding dua kumpulan secara padanan, (c) Pola yang berlainan dengan menggunakan dua kumpulan objek.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

1. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Murid membuat pemerhatian terhadap dua kumpulan buah rambutan yang diletakkan di atas meja.

i. Lihat kumpulan rambutan mana yang banyak?

ii. Kumpulan rambutan mana yang sedikit?

b. Perkukuhkan aktiviti dengan meminta murid membuat pemerhatian terhadap sejumlah guli yang diberikan(guli mempunyai dua warna iaitu merah dan biru).

c. Minta murid mengasing dan menyusun guli mengikut warna seperti yang ditunjukkan.

Merah Biru

i. Kumpulan mana yang banyak?

ii. Kenapa?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Bawa murid keluar dari bilik darjah dan murid diminta membentuk dua bulatan, satu bulatan kecil dan satu bulatan besar.

b. Minta murid mengutip daun kering dalam masa 30 saat. Murid diminta mengumpul hasil kutipan mengikut kumpulan masing-masing.

i. Bulatan mana yang mempunyai bilangan murid yang banyak?

ii. Kenapa?

i. Kumpulan mana yang mendapat daun yang paling banyak? ii. Kumpulan mana yang mendapat daun sedikit? iii. Mana kamu tahu kumpulan daunnya banyak, dan mana daunnya sedikit?

Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.

3. Perkembangan

Penambahbaikan

Menilai

i. Minta murid membentuk:

a. Kumpulan banyak dan kumpulan sedikit, b. kumpulan sama banyak dan tidak sama banyak, dan c. kumpulan lebih dan kumpulan kurang, berdasarkan objek yang ada di sekeliling murid.

ii. Minta murid menjelaskan bagaimana pembentukan kumpulan i hingga iii dilakukan.

iii. Paparkan kepada murid kad gambar seperti contoh di bawah:

a. Jelaskan bagaimana kamu menghasilkan kumpulan lebih dan kumpulan kurang.

i. Bentuk mana yang paling banyak?

ii. Bentuk mana yang paling sedikit?

iii. Bentuk mana yang sama banyak?

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

i. Edarkan kertas majong dan pen marker kepada setiap kumpulan murid. Minta murid melukiskan gambar bagi menunjukkan kumpulan: a. banyak atau sedikit. b. Sama banyak atau tidak sama banyak. c. Lebih atau kurang.

ii. Edarkan lembaran kerja 1 kepada setiap murid.

iii. Edarkan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

iv. Edarkan Lembaran Kerja 3 kepada setiap murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

a. Nyatakan sebab kamu menyatakan banyak. bagi setiap kumpulan objek secara lisan.

a. Bincangkan dengan rakan: . Kenapa kamu katakan objek itu lebih. . Kenapa kamu katakan objek

itu sama banyak.

a. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 hingga Lembaran Kerja 3.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 1 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tanda (/) pada kumpulan yang lebih banyak.

1.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

2.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________

3. . Kenapa (lisan): ___________________________________________________ 4.

Kenapa (lisan): ___________________________________________________ .

.Lembaran Kerja 2 B. Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan warnakan biru bagi objek yang sama banyak.

Kenapa kamu katakan lebih? 2.Secara lisan: 1. Kenapa kamu katakan sama banyak? .

. Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan objek mengikut arahan. Contoh: banyak sedikit 1. . Lembaran Kerja 3 c.

Sama banyak .banyak sedikit 2.

3 sedikit banyak 4. sedikit banyak .

5. Sama banyak .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama dan menentukan nilai. (c) Membandingkan dua kumpulan objek untuk menentukan kumpulan lebih atau kurang satu hingga sembilan. Menamakan nombor hingga 100: (a) Membilang objek dalam kumpulan (b) Menamakan nombor bagi kumpulan objek sebagai mewakili kuantiti. (d) Menamakan angka. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan gula-gula di dalam sebuah bekas. c.a. (Bilangannya tidak lebih daripada 10). Minta murid membuat pengiraan bilangan gula-gula yang itunjukkan. i. Apakah yang anda dapat lihat di dalam bekas ini? . d. Paparkan dua kumpulan pensel seperti contoh di bawah. Minta Murid menyatakan kuantiti bola kecil yang dikira. Galakkan murid mengeluarkan idea dan menunjukkan cara membilang yang dilakukan. e. Paparkan sebilangan bola kecil dalam bekas. b.

wmf http://bahasajepun.jpg .jpg http://bahasajepun.jpg http://bahasajepun. Berapakah kumpulan yang ditunjukkan? C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0229389.com/flash/images/gula-gula.com/flash/images/gula-gula.i. Berapa bilangan bola kecil yang ada di dalam bekas ini? i.com/flash/images/gula-gula.

Minta murid membuat pemerhatian terhadap bilangan kumpulan pensel warna yang ditunjukkan. Contoh-contoh lain boleh digunakan seperti guli. ii.biji saga. kacang tanah atau benda lain yang sesuai. f.i. Murid membuat perbandingan bilangan pensel warna bagi setiap kumpulan. Tunjukkan beberapa keping kad. Berapakah bilangan pensel warna yang dalam setiap kumpulan? . g. i.

Imaginasi Penjanaan idea .i. Ini nombor apa? 2.

b. Setiap kumpulan diberi sekeping kad gambar. Gunakan contoh-contoh lain yang sesuai bagi mengukuhkan kefahaman murid.Sintesis idea a. ii. Berapakah bilangan kereta yang . Ketua kumpulan diminta menyatakan nilai pada kad gambar yang diterima. Murid dibahagikan kepada lima kumpulan. ii. Lihat lampiran A i. Terangkan konsep perbandingan kuantiti antara dua kumpulan. i.

flickr.jpg 14 15 .terdapat pada kad gambar kamu? ii.com/2162/2195498228_78e1690aae. Berapakah perbezaan antara dua kumpulan ini? http://farm3.static. Kumpulan manakah yang lebih banyak? iii.

Wakilkan nombor ini dengan objek yang berhampiran kamu. Apakah nombor ini? ii. . 3. Perkembangan Membuat penambahbaikan untuk mengembangkan idea. i. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan. Paparkan kad nombor kepada murid dan minta murid wakilkan nombor yang dilihat dengan objek yang ada di sekeliling mereka.c.

. Kumpulan.Menilai a. Rakan. Minta murid mengeluarkan idea bagaimana proses membilang dilakukan pada: i. Paparkan kad imbasan seperti contoh di bawah: Kad A Kad B b. Kelas. iii. ii.

Nyatakan cara membilang yang kamu lakukan. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad A? ii.i. Kad yang manakah mempunyai buahbuahan yang lebih banyak? i. Berapakah bilangan buah-buahan pada kad B? iii. .

Tindakan Pelaksanaan a. b.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Agihkan murid kepada beberapa kumpulan dan edarkan kepada setiap kumpulan blok asas.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Paparkan kad petak seratus yang tercatat nombor 1 hingga 100 di hadapan kelas.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Sa (bilangan 10) ii.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images. Puluh (bilangan 10) iii.4.blogspot.jpg .com/_1YIik-A_5b4/R17ZDciPpkI/AAAAAAAAAIs/1yngfAt8F5c/s320/3 00px-YosriBuahbuahan. Ratus ( bilangan 1) http://1.bp. i.jpg C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.

jpg gambar\images.jpg .jpg gambar\images.C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd C:\Users\skpb\Documents\cd gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.jpg gambar\images.

Minta murid menjawab soalan yang diberikan. Bincangkan hasil kerja yang dilakukan oleh murid. Tunjukkan satu nombor pada kad petak seratus contoh 25. Pentaksiran: Rujuk lembaran kerja dan aktiviti untuk melihat kebolehan murid menguasai standa rd pembelajaran secara langsung atau tidak langsung. Bincangkan hasil kerja murid.Amalan Berterusan c. buku tulis dan bahan lain serta memastikan bilangan barang kepunyaan milik sendiri di dalam kuantiti yang sentiasa mencukupi. e. Minta murid mengetahui bilangan barangan kepunyaan mereka seperti jumlah batang pensel. pensel warna. minta murid wakilkan nilai dengan menggunakan blok asas. Edarkan Lembaran Kerja 4. . d.

yakin diri.Nilai dan sikap: Kerjasama. . tolong-menolong. bertanggungjawab. berdisiplin.

LAMPIRAN A .

.

paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0217698.paultan.jpg http://media2.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.http://media2.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.wmf .jpg http://media2.paultan.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.paultan.paultan.paultan.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.jpg http://media2.jpg http://media2.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.org/w/Perodua_Viva_Elite_1.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf .wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.wmf C:\Program Files\Microsoft Office\MEDIA\CAGCAT10\j0216858.

Lima belas Dua puluh . 2. Lembaran Kerja 4 A. Kira dan tuliskan nombor yang betul 1. B. 2. Tuliskan nombor dalam angka 1. 4. 3..

3. 4. Tujuh puluh lima Tiga puluh dua .

lebih daripada atau kurang daripada 1. 6. 3. Bandingkan dan tulis di dalam petak kosong.5. 2. Sepuluh Lapan puluh tiga C. .

.4.

(e) membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek sebenar. Persediaan . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk : ii. kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan menurun. gambar. (c) membandingkan nilai dua nombor dan menyatakan hubungannya lebih daripada dan kurang daripada . garis nombor dan abakus 4 : 1 (b) memadankan kumpulan objek dengan nombor . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: menama dan menentukan nilai. menentukan nilai nombor hingga 100. (d) menyusun kumpulan objek.

Minta murid membilang bersamasama bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan. i. . Tunjukkan ikatan batang aiskrim yang mengandungi sepuluh batang dalam satu ikatan. . Minta murid membilang jumlah batang ais krim semuanya. Berapakah bilangan batang aiskrim dalam satu ikatan? . Ulang aktiviti dengan menggunakan bilangan jumlah ais krim yang lain. . Tunjukkan dua ikatan batang aiskrim dan tiga batang di luar ikatan.Pemerhatian dan Analisis a. i. Bimbing murid untuk menyebut jumlah batang aiskrim yang ditunjukkan iaitu dua puluh tiga.

ii. Berapakah bilangan ikatan ini? iii. Berapakah bilangan batang aiskrim yang tidak diikat? .

Paparkan kad gambar lain yang menunjukkan bilangan tertentu di antara 40 hingga 100 dan minta murid menyebutkan bilangannya. juga minta murid menceritakan bagaimana ia tahu bilangan nombor tersebut. ii.b. Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: . Paparkan sekeping gambar seperti contoh di bawah: i. Minta murid menyebut nilai nombor berdasarkan gambar objek yang ditunjukkan. c.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i. . d. ii. Tunjukkan abakus 4:1 dan bimbing murid untuk menyebut nombor menggunakan abakus. Contohnya 20. iii. Minta murid menyebut nombor yang dipaparkan pada garis nombor.

Sebutkan nilai nombor berdasarkan abakus yang .Berapakah bilangan objek tersebut? Sebutkan nilai nombor ini.

ditunjukkan. .

Teruskan dengan menunjukkan nilai yang diwakili di abacus bagi nilai 21 hingga 100. Bimbing murid membilang objek. Minta murid menyusun objek dalam tertib menaik. Minta juga murid menyusun objek dalam tertib menurun. ii. Bimbing murid membanding nilai dua nombor dan menyatakan sama ada lebih daripada daripada . ii. Contoh : . e. Edarkan lembaran kerja 5. atau kurang i. Bincangkan hasil kerja murid. i. Edarkan Lembaran Kerja 7. Edarkan Lembaran kerja 6. i. Minta murid membuat perbandingan dua nombor dan menyatakan nombor yang terletak di antaranya. Bincangkan hasil kerja murid. f. ii. ii. Edarkan Lembaran Kerja 8. i.

i. Nyatakan sama ada lebih daripada atau kurang daripada i. Bilang objek dan padankan gambar dengan nombor. . Susun gambar mengikut tertib menurun. ii. i. Nyatakan nombor di antara dua nombor. i. Susun gambar mengikut tertib menaik.

Imaginasi Penjanaan Idea a. Edarkan kad nombor kepada setiap murid dan boleh lakukan antara dengan meminta murid: i.. iii. iv. Menyebut nombor pada kad tersebut. Buat perbandingan antara dua nombor dan minta murid mencari dua perbandingan . Menyusun nombor dengan nombor yang ada pada rakan secara tertib menaik dan tertib menurun. Edarkan sebilangan batang aiskrim yang telah diikat dan minta murid menyatakan nilainya. ii. mana lebih daripada. Cari nombor di antara nombor yang Berapakah jumlah batang aiskrim tersebut? Sebutkan nombor yang dipegang . dan kurang daripada. b.2.

Bandingkan dua nombor dan nyatakan sama ada lebih daripada atau " 47 45 .

Perkembangan Penambahbaikan . 3. Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.dipegang oleh rakan. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Minta murid lain menyusun nombor dalam tertib menurun. Minta murid lain menyusun nombor tersebut dalam tertib menaik. Minta seorang murid menyebut semua nombor tersebut. . Contoh: i.Menilai a. ii. iii. (ii) dan (iii) dengan menggunakan nombor lain dalam lingkungan 100. b. Ulang aktiviti a (i). Letakkan sebilangan kad nombor secara rawak di hadapan kelas.

Minta seorang murid lain menyebut satu nombor kurang daripada 28. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menurun. ii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. iii. Minta seorang murid lain menyebut bermula nombor 28. tiga nombor lain supaya terbentuk rangkaian nombor dalam tertib menaik. iv. 4. Minta seorang murid menyebut satu nombor lebih daripada 28. Minta seorang murid menyebut satu nombor dalam lingkungan 100. Contoh: i. Sebutkan nombor ini. .i.

34 38 35 37 33 39 36 28 . Sebutkan satu nombor.i.

(iv) dengan nombor lain sehingga semua murid dalam kelas terlibat.b. . Ulang aktiviti a (i). Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 5 hingga Lembaran Kerja 8. (ii). (iii).

.

1. 52 2.Lembaran Kerja 5 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Suaikan. 14 .

36 .3.

44 34 1. .Lembaran Kerja 6 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tuliskan kurang daripada atau lebih daripada.

.27 54 2.

29 .74 63 3.

90 89 .92 4.

5. .

Lembaran Kerja 7 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 27 25 26 28 . Susunkan nombor berikut mengikut tertib menaik.

B. 72 71 73 70 . Susunkan nombor berikut mengikut tertib menurun.

.

Lembaran Kerja 8 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Isikan tempat kosong 36 34 1. 53 2. 55 .

88 86 4.65 67 3. 100 .

98 5. .

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menulis nombor hingga 100 dalam: (a) Angka (b) Perkataan Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Menulis nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.

4. 7. i. 5. Tunjukkan kad imbasan angka 0. 9 satu demi satu. Bagaimanakah cara kamu menulis nombor.a. 3. 2. b. Minta murid membentuk angka-angka yang dipaparkan di udara. pasir dan tanah liat. 6. . 8. Minta murid menyebut apa yang dilihat. 1.

ii. Aktiviti menulis nombor yang manakah kamu suka? 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 . Eja nombor-nombor yang kamu lihat dengan betul. Apakah nombor yang kamu lihat? iii. Sebutkan nombor yang saya tunjukkan. v. iv.

Minta kumpulan murid membentuk nombor yang disebut. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Aktiviti luar bilik darjah. Tunjukkan cara menulis angka dengan teknik yang betul. . 2. b.c. Kumpulan yang paling sempurna pembentukan nombornya diberi pujian atau hadiah. a. Agihkan murid kepada dua kumpulan.

Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan. Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. Tekankan juga murid supaya murid boleh menulis nombor dalam perkataan. Teruskan hingga semua angka 0 hingga 9 selesai dibentuk. ii. d. iii. .c. i. 0 hingga 10 0 Sifar i. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka.

.

1 Satu 2 dua 3 tiga 4 empat 5 lima 6 enam 7 tujuh 8 lapan 9 sembilan 10 sepuluh .

Minta murid menulis nombor dalam angka dan perkataan secara rawak di dalam kumpulan bagi 11 hingga 100 11. 61. 91. 22.50 . 42. 12. 41. 92. 32. 63. 14 24 34 44 54 64 74 84 94 . 73. 52. 81.20 . 93. 83. 31. 33. 53.30 . 21. 43.60 . 71. 62.90 100 16 Enam belas 24 dua puluh empat 37 . 13.80 . 23. 72. 51. 82.e.70 .40 .

tiga puluh tujuh 48 empat puluh lapan 51 lima puluh satu 63 enam puluh tiga 72 tujuh puluh dua 85 lapan puluh lima 90 sembilan puluh 100 satu ratus .

Nyatakan nombor yang kamu tulis itu. 2. Perkembangan Penambahbaikan a. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam bentuk angka. iii. ii. Tuliskan nombor yang kamu lihat itu dalam perkataan.i. Paparkan kepada murid .

Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? .beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: i.

. Minta murid menulis nombor dalam bentuk angka dan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.Menilai b.

ii. iii. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam perkataan. Tuliskan bilangan kereta tersebut dalam angka. Nyatakan bilangan kereta tersebut. . iv.

Tuliskan bilangan telur tersebut dalam perkataan. iii. Nyatakan bilangan buah tersebut. iii. i. . Tuliskan bilangan telur tersebut dalam angka. Berapa jumlah buah yang kamu lihat? ii. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam perkataan.i. Berapa jumlah telur yang kamu lihat? ii. Nyatakan bilangan telur tersebut. iv. Tuliskan bilangan buah tersebut dalam angka. iv.

7 : tujuh ________ : _______________ ________ : ______________ .

iii. Nyatakan bilangan gula gula tersebut. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam bentuk angka. Tuliskan bilangan gulagula tersebut dalam perkataan.i. 3. iv. Berapa jumlah gula-gula yang kamu lihat? ii. Tindakan .

i. Selesaikan tugasan yang diberi.Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Edarkan lembaran kerja 7. Bincangkan hasil kerja murid. Masukkan sebilangan objek ke dalam satu bekas. a. Minta seorang murid menyatakan berapakah bilangan objek di dalam bekas dan bilangannya ditulis dalam angka dan perkataan. . Aktiviti Tambahan. 8 dan 10 kepada setiap murid.

________ : ______________ ________ : _______________ . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 9. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 10 dan Lembaran Kerja 11. Berapakah bilangannya? Tuliskan nilainya dalam angka dan perkataan. 4.i.

.

Sambungkan garis-garis putus membentuk nombor dan tuliskan dalam perkataan nombornya. contoh: Tujuh .Lembaran Kerja 9 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C.

.

Lembaran Kerja 10 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ C. . Tuliskan nombor dalam perkataan. 1 _________________________________________________ 2 _________________________________________________ 3.

_________________________________________________ 4. . _________________________________________________ 5. _________________________________________________ 6.

_________________________________________________ 99 62 93 55 74 89 56 ._________________________________________________ 7.

Padankan gambar dengan nombor. 13 42 38 tiga belas empat puluh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .Lembaran Kerja 11 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ B.

* * * * * * * * * * * * * * * * * empat puluh dua 40 tiga puluh lapan .

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan operasi. Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkap sebarang rangkaian nombor. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis. Tajuk: Nombor Bulat hingga 100. . Membilang nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) satu-satu (b) dua-dua (c) lima-lima (d) sepuluh-sepuluh tertib menaik dan menurun dengan menggunakan pelbagai objek dan garis nombor.

Murid membuat pemerhatian terhadap kek cawan yang diletakkan di atas meja.a. b. . Gerakkan kek cawan satu-satu dan bilang.

4.6.10 Bilang kek cawan dari banyak kepada sedikit.1 .2. a. 10.7.6.3.9.8. Apa yang dapat kamu lihat di atas meja? Ceritakan.7.8.i.2.3. Bilang kek cawan satu persatu sampai habis.5.4.5. Ada berapa kek cawan kesemuanya? 1.9.

membilang lima-lima 5 5 5 5 0 5 10 15 20 25 30 35 . Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: i.c. membilang dua-dua 2 2 2 2 0 2 4 6 8 10 iii. membilang satu-satu 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 ii.

(iii). membilang sepuluh-sepuluh 10 10 10 10 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 d. . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor.iv. Perkukuhkan aktiviti (i). . Dua-dua. . . Satu-satu. i. ii. (ii). Sepuluh-sepuluh. Lima-lima. dan (iv) dengan meminta murid membilang nombor dalam lingkungan 100 yang melibatkan membilang: . Bincangkan dengan murid.

.

Imaginasi Penjanaan Idea a. Paparkan kad nombor dan minta murid menyebut nombor yang dipaparkan. Minta murid menyusun nombor mengikut urutan menaik dan menurun. Susun kad mengikut tertib menaik. Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menaik dilakukan? ii. Bincangkan aktiviti dengan murid: i. b.2. . Bagaimana proses menyusun nombor mengikut tertib menurun dilakukan? i. c.

ii. 3. Susun kad mengikut tertib menurun. Perkembangan Penambahbaikan .

Bahagikan murid kepada empat kumpulan. . Sediakan empat stesen yang mewakili kumpulan nombor berikut dalam bentuk pusingan jam.a. i. Kad-kad nombor bilang satu-satu. b. Susun nombor secara turutan menaik . Susun nombor secara turutan menurun.

1 0 1 5 5 5 5 2 8 1 9 1 4 6 5 6 3 3 10 5 7 1 4 4 7 7 7 Stesen iii Stesen ii .Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid.

Stesen iv Stesen i 12 15 11 9 13 14 10 17 16 .

.

Menilai

ii. kad nombor bilang dua-dua

iii. Kad nombor bilang lima-lima.

iii. Kad nombor bilang sepuluhsepuluh

c. Satu kumpulan murid akan berada di satu stesen. i. Setiap kumpulan di minta menyusun kad nombor dalam tertib menaik. ii. Setelah siap tugasan yang dibuat oleh kumpulan, guru akan menyemak sama ada betul atau tidak. iii. Setelah selesai setiap kumpulan menyusun dalam tertib menaik dengan betul. Semua kumpulan akan bergerak mengikut putaran jam hingga setiap kumpulan selesai menjawab dengan betul, keempat-empat stesen.

38

40

32

34

30

26

28

22

24

20

36

45

50

40

70

85

65

55

80

75

60

40 20

60 10

50

30

90 100

70

80

d. Aktiviti boleh diteruskan dengan melakukan aktiviti menyusun nombor dalam tertib menurun.

4. Tindakan

Pelaksanaan

Amalan Berterusan

c. Edarkan Lembaran Kerja 9 dan Lembaran Kerja 10 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.

d. Minta seorang murid menyatakan satu nombor. Contohnya

i. Minta murid lain menyatakan dua nombor selepas nombor ini dan dua nombor sebelum nombor ini. ii. Minta seorang murid lain membilang:

. Satu-satu. . Dua-dua. . Lima-lima. . Sepuluh-sepuluh. Bermula dari nombor yang dinyatakan.

Lengkapkan nombor dalam petak nombor. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja yang diberi. Murid perlu betulkan soalan yang diberi.

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.

6

Lembaran Kerja 12 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menaik.

1

2

4

1.

13

15

16

2.

1. 2. 2

3. 4 4.

8

3. 2.

5. 4

8

16

4.

5.

20

35

40

80

100

6.

Lembaran Kerja13 Nama :__________________________

Kelas:___________

Isi tempat kosong dengan urutan menurun.

10

8

6

1.

19

17

15

2.

6. 20

7. 18 8.

12

3.

9. 16

8

4

4.

35

25

15

5.

100

70

60

6.

Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan sebarang rangkaian nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 100 secara: (a) (b) (c) (d) Satu-satu Dua-dua Lima-lima Sepuluh-sepuluh Tertib menaik dan menurun Masa: 60 minit ( 2 waktu ) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .

Aktiviti diteruskan dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 0 2 4 6 8 10 12 i. ii.i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan pensel yang dipegang oleh guru. 5 hingga 10. 11 hingga 20. Ulang aktiviti (i) dengan meminta murid membilang satu-satu dari: a. iii. 21 hingga 30 dan seterusnya hingga 100. b. Minta murid menyatakan apa yang dilihat. Cerita apa yang . c.

.kamu lihat pada tangan cikgu? ii. 2. Sebutkan nombor secara dua-dua yang terbentuk di atas garis nombor. Murid membilang pensel secara satu-satu. 1. 3. 4 iii.

Teruskan perbincangan dengan menggunakan contoh lain seperti: a. 68. 30. 20. 43 c. 44. vi. 35. 70. 28. Adakan perbincangan dengan murid berkaitan dengan aktiviti membilang ini. 64. 36. Bincangkan dengan guru. .iv. 2. 62. 39. 24. 66. b. 31. v. 26. 33. Paparkan rangkaian nombor secara tertib menaik dengan menggunakan garis nombor. 22. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea i. 37.

b. Secara sepuluh-sepuluh 0 10 20 30 40 Bincangkan. 55. 95. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 80. 85. 61. Secara lima-lima 0 5 10 15 20 Bincangkan. 46. 45. 70.a. 66. 50. 65. 100 . 36. 30. 60. 33. 56. 80. 100 . 6. 63. 51. 40. 71. 75. 43. 56. 35. 66. 73. 50. 90. 53. 46. 76 . 26. 40. 90. 60 . 83 . 76 c. 70. Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . d. 23. 16.

. Cuba kamu ceritakan. Tunjukkan satu rangkaian nombor secara tertib menurun seperti contoh di bawah: i. Lihat garis nombor ini.ii.

Murid menolak nilai secara lisan. iii.ii. . Bincangkan. Berapa nilai bagi setiap langkau? iv.

88. 85. 70. 28 Perkembangan Penambahbaikan .a. 50 Bincangkan. 60. 40. 55. 75. 48. Ulang aktiviti a dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . 80. 60. 65. 70. 70. 68. 32. 80. 67. 52. 30. 50 . 12 . 35. 95. 22. 38. 90. b. 20. 77. 15. 5 Bincangkan. 45. 90. 60. 42. 62. 100. Secara sepuluh-sepuluh 90. d. 87. 10. 50. 80. 70. 35 . 62. 65 . Ulang aktiviti c dengan menggunakan rangkaian nombor lain seperti contoh berikut: . Secara lima-lima 45. 72. 40. 82. 72. 78. 57 c. 58. 25.

Lima-lima c. Minta murid membentuk rangkaian nombor di atas dengan menggunakan daun. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. i.Menilai Aktiviti luar bilik darjah. Ulang aktiviti i dan ii dengan menggunakan rangkaian nombor: a. iii. Bincangkan hasil kerja yang kamu . Sepuluh-sepuluh. Letakkan di atas tanah kad rangkaian nombor seperti berikut: ii. Dua-dua b. i.

lakukan? 1 5 4 3 2 .

b. Bincangkan hasil kerja murid. a.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15. . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Edarkan Lembaran Kerja 14 dan Lembaran Kerja 15 kepada setiap murid.

Nilai dan Sikap Berhati-hati dan bertanggung jawab. .

.

3 5 7 11 3. 15 20 25 35 4. 1 2 4 5 2. . 1. Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menaik. 27 57 67 5.Lembaran Kerja 14 Nama :__________________________ Kelas:__________________ D.

16 18 20 22 .

Lembaran Kerja 15 Nama :__________________________

Kelas:__________________

B Lengkapkan rangkaian nombor lingkungan 100 secara menurun.

1. 6 5 3 2

2. 16 14 12 8

3. 90 85 80 70

4. 100 70 60

5. 83 73 53

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyatakan nilai tempat bagi sebarang nombor hingga 100. ii. Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100. iii. Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

Masa: 60 minit (2 waktu)

Fasa

Cadangan Aktiviti

Cadangan Komunikasi

3. Persediaan

Pemerhatian dan Analisis

a. Bahagikan 15 orang murid kepada 2 kumpulan. Kumpulan 1 : 10 orang Kumpulan 2 : 5 orang

b. Wakilkan nilai murid dengan menggunakan dekak-dekak.

c. Minta murid wakilkan 15 ke dalam ruangan nilai tempat yang disediakan.

i. Berapa orang murid semuanya? ii. Berapa kumpulan yang mempunyai 10 orang murid? iii. Berapa orang dalam kumpulan yang kedua?

i. Berapa nilai yang ditunjukkan oleh blok asas?

sa puluh ratus

d. Ulang aktiviti b dan c dengan nilai nombor yang lain sepeti 74, 85, 68 dan 59.

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

Aktiviti Luar Bilik Darjah (jika bersesuaian)

a. Minta murid menyebut dan mencatatkan dua nombor yang terletak di nilai puluh dan sa, contohnya

BFT 2211

Murid sebut sebelas dan catatkan di buku catatan 11.

b. Minta murid mecatatkan 10 nombor daripada 10 kenderaan yang melalui kawasan persekolahan.

c. Kemudian paparkan kad nilai tempat di atas tanah. Minta seorang murid mencatatkan nombor pertama kenderaan yang diambil dari kenderaan yang lalu di kad nilai tempat dan teruskan aktiviti sehingga semua nombor yang dicatat tadi habis.

Puluh sa

3. Perkembangan

a. Minta murid menunjukkan nombor 24 dengan menggunakan blok asas. Contoh: C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg

b. Kemudian tunjukkan nombornombor lain contohnya 16, 32, 48 juga dengan menggunakan blok asas.

c. Minta murid menunjukkan nombor-nombor yang dibincangkan a dan b bagi nilai tempat dan nilai digit menggunakan dekak-dekak.

d. Murid memindahkan maklumat nombor yang dibincang menggunakan dekak-dekak.

i. Sebutkan nombornya?

i. M urid menyebut nilai tempat, (sa, puluh, ratus)

sa puluh ratus sa puluh ratus

d. Tegaskan

e. Minta murid mengeluarkan abakus masing-masing.

f. Tunjukkan kad imbasan nombor dan meminta murid menyatakan menggunakan abakus. Contoh:

Contoh :

i. 27

i. A pakah nilai tempat bagi digit 2 dan 4? ii. A pakah nilai digit bagi digit 2 dan 4?

i. Gerakkan manik di tiang puluh dahulu. ii. Kemudian,gerakkan manik di tiang sa.

nilai digit: 20 nilai tempat: puluh

nilai digit: 4 nilai tempat: sa 24 56 40 83 27 Sa Pu

b. Bincangkan hasil kerja murid. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 16.Tindakan a. Selesaikan tugasan yang diberi. ii. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18 kepada setiap murid. . Edarkan lembaran kerja 16. Lembaran Kerja 17 dan Lembaran Kerja 18. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

.

..JPG UTK SOALAN\CAP.JPG 2. G:\Modul Matematik Back G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To G:\Modul Matematik Back To To Basic\9 GAMBAR Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT Basic\9 GAMBAR MT MT UTK SOALAN\CAP.gif 3..jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.Lembaran Kerja 16 Nama :__________________________ Kelas:__________________ E.jpg .JPG UTK SOALAN\CAP.JPG SOALAN\CAP...JPG * G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul G:\Modul Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Back Back Back Back Back To To To To To Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 Basic\9 GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR GAMBAR MT MT MT MT MT UTK UTK UTK UTK UTK SOALAN\CAP. C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.....JPG SOALAN\CAP...JPG UTK SOALAN\CAP. F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2. 1.gif F:\GAMBAR MT UTK SOALAN\bekas 2..JPG SOALAN\CAP........JPG UTK SOALAN\CAP..jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH. Tuliskan nombor yang mewakili gambar di bawah.JPG SOALAN\CAP..JPG UTK SOALAN\CAP..

jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.jpg 4.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA. .jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\PULUH. Sa Pu Sa Pu 5.jpg C:\Documents and Settings\user2\Desktop\gambar abm\SA.

Nilai tempat Nilia digit 1.Lembaran Kerja 17 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang diberikan. 9 4 sa puluh 4 9 81 2. 1 8 sa puluh .

25 5 2 sa puluh 4. 0 6 6 0 sa .7 1 sa puluh 17 3.

puluh 5. .

10 = _________ ___________ _________ 5. 1. 66 =____________ 6. 70 = ____________ 4.Lembaran Kerja 18 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Nyatakan nilai digit dan nilai tempat bagi nombor yang digariskan. 38 = ___________ 2. 92 = __________ . 49 = _________ ___________ _________ 3.

___________ _________ .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) Menyatakan kuantiti (b) Menggunakan perkataan lebih daripada dan kurang daripada . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.6 Menganggar Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor Bulat Hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 1.

. Letakkan 3 bekas berlainan saiz (kecil. Minta murid buat pemerhatian.sederhana. Isikan bekas A dengan guli. dan besar).a.

ii. Ada berapa biji guli di dalam bekas A? iii. Cuba teka ada berapa biji guli dalam bekas B dan C iv. Bekas mana yang paling banyak? .

bekas A bekas B bekas C .

Gunakan 2 bekas yang berlainan saiz. Bekas mana banyak isi banyak guli? iii. Sediakan guli dan murid masukkan guli ke dalam bekas yang besar i. Imaginasi Penjanaan Idea . Mengapa? 2. Berapa jumlah guli yang ada? ii.b.

Cuba teka bilangan guli di dalam bekas itu? ii. Berapa banyak bola ping pong yang boleh diisi? . Permainan menekan bilangan objek: Tunjukkan satu bekas penuh berisi gulu Ulang dengan menggunakan objek yang berlainan i. Bekas yang sama digunakan. iii.Sintesis Idea a.

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. .3. Tunjukkan gambar dan buat perbandingan kuantiti.

ii. dan kurang dariapa. Murid menggunakan perkataan lebih daripada. Ada berapa penumpang di dalam sebuah kereta. Edarkan lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 kepada . Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a.b. Mana lebih ramai anatara penumpang kereta dengan bas? Kenapa? 4. berdasarkan gambar yang berlainan i.

png Skoda_Car.png .hi.murid. Memupuk sifat ingin tahu 3. Pentaksiran Penguasaan Standard Pembelajaran berdasarkan penguasaan murid dalam lembaran kerja 19 dan lembaran kerja 20 dan sewaktu murid melakukan aktiviti. Bincangkan hasil kerja murid i. b. Selesaikan tugasan yang diedarkan.svg. Berdikari SchoolBus. Nilai dan sikap 1. Percaya pada diri sendiri 2.

Kelas : Tandakan ( / ) yang mana lebih banyak..Lembaran Kerja 19 Nama : . . 1.

.2.

jpg green.jpg 3.png baloon.png 4.Tandakan ( / ) pada yang kurang baloon.png yellow. green.png green.png yellow.png red.jpg yellow. 52 15 .png red.png baloon.png red.

7 13 .5.

. kurang daripada) 50 .Lembaran Kerja 20 Nama : . Kelas : Gariskan jawapan yang betul. kurang daripada) 23 18 2. (lebih daripada . ( lebih daripada . 7 5 1.

55 3. (lebih daripada . kurang daripada) 59 62 4. kurang daripada) 90 80 6 . (lebih daripada . (lebih daripada . kurang . (lebih daripada . kurang daripada) 32 52 5 .

.

Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. (b) Kad soalan (c) Dekak-dekak (d) Garis nombor. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Membundar nombor bulat kepada puluh terdekat dengan menggunakan: (a) Bahan konkrit.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Membundar nombor bulat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.

a. i. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan murid yang berdiri di hadapan kelas. Apa yang kamu lihat? . A B C c. Murid yand berdiri menyebut nombor masing-masing bermula dari kiri. Minta murid menjawab soalan secara lisan untuk pemahaman konsep dekat atau hampir. b.

Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan B? iv. Siapa yang paling dekat dengan C. Berapa orang yang berada di tengahtengah A dan C? iii. Siapa yang paling dekat dengan A. B atau C? .ii. A atau B? v.

Gunakan dekak-dekak.d. Nota : Guru memberi penjelasan mengenai butang yang berada di tengah-tengah yang mewakili nombor 5. . Ubah kedudukan butang kuning dan mempelbagaikan soalan seperti di atas. Contoh: e.

Menunjukkan garis nombor seperti di bawah: Nota: Guru memberi penjelasan nilai 0 dalam angka g. i. Aktiviti kumpulan ( 5 soalan berkaitan) Contoh soalan pada kad: Nombor 4 lebih dekat kepada 0 atau kepada 10. Butang kuning lebih dekat kepada butang hijau atau butang biru? .f.

i. i. Nombor 28 lebih dekat kepada nombor 20 atau 30? 10 9 8 . Sebutkan nombor yang terbentuk pada garis nombor ii. Perbincangan dengan rakan dengan menggunakan kad yang disediakan.

7 6 5 4 3 2 1 0 + + + + + + + + + + .

Bersoal jawab dengan murid mengenai garis nombor dua digit dan gandaan 10. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: i. Contoh: Nota: Guru boleh pelbagai nombor pada garis nombor sehingga 100 termasuk gandaan 10 2.h. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Bawa murid keluar dari bilik darjah .

Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .ii. Minta murid memerhati bahan konkrit yang berada di dalam satu barisan Contoh: Pokok bunga. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan.kereta guru. tiang. tingkap bangunan dan anak tangga Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan i. Bentukkan kumpulan mengikut bahan konkrit yang hendak dibincang ii.

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 + + + + + + + + + + .

. Paparkan kepada murid satu contoh garis nombor bersama soalan Contoh: Nota: Guru memaparkan beberapa garis nombor lain.Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

3 . Edarkan Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22 kepada setiap murid. 51 hampir kepada _______ ii. .i. . 58 hampir kepada_______ . Contoh: Lembaran Kerja 21 Bulatkan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang digaris i. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. 10 1 . 55 hampir kepada_______ iii.

ii. . 20 14 . Contoh: Lembaran Kerja 22 Padankan nombor dalam kotak B yang hampir dengan kotak A i. Selesaikan tugasan yang diberi + + + + + + + + + + 52 50 51 53 54 . .

55 56 57 58 59 60 5 5 8 17 22 15 .

Nilai dan Sikap . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.A B b. Bincangkan hasil kerja murid Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 21 dan Lembaran Kerja 22.

Terapkan sifat berkerjasama dan bersungguh-sungguh sewaktu melakukan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 20 30 60 50 40 34 15 28 61 48 .

.

4 . 15 .Lembaran Kerja 21 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Gariskan nombor-nombor yang hampir dengan nombor yang berada di dalam bulatan. 31 . 10 1. 2 . 38 50 5. 41 . 49 60 . 25 . 12 . 46 . 34 . 6 . 14 . 27 . 18 30 3. 34 . 23 . 44 . 29 40 4. 9 20 2.

65 . 63 . 73 . 71 . 85 . 97 . 66 . 89 100 10. 78 90 9. 92 . 51 .6. 87 . 95 . 58 70 7. 83 . 75 . 54 . 94 . 55 . 69 80 8.

Padankan nombor dalam kotak A yang hampir dengan nombor dalam kotak B. A B 50 30 40 60 20 61 28 48 34 15 .Lembaran Kerja 22 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

_____ 2. Tuliskan dua nombor yang hampir dengan nombor yang diberi. _____. 1.B.______ . _____. _______ . _____ 70 10 40 90 3. ______ . ______ 4.

ii. Murid membuat pemerhatian terhadap . Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang diberi.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Nombor bulat hingga 100 Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Melengkapkan pola nombor Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Melengkapkan pelbagai pola nombor yang mudah. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3.

Bongkah disusun dengan tingkat-tingkat yang berbeza ketinggian.bilangan bongkah kecil yang diletakkan di atas meja. . b.

Berapa bilangan objek bagi setiap tingkat? iii. Perhatikan objek-objek tersebut. . . i.i. Bincangkan pemahaman kamu. Apa yang kamu lihat? Bincangkan. Apakah yang anda lihat daripada susunan objek ini? ii.

Teruskan aktiviti dengan menunjukkan garis nombor seperti di bawah: 2 2 2 2 2 50 52 54 56 58 60 .c. Paparkan beberapa keping gambar dengan bilangan yang berbeza seperti contoh di bawah: d.

corak nombor yang terhasil disebut sebagai pola.10 10 10 10 10 40 50 60 70 80 90 i. ii. Guru membimbing murid. i. tentukan corak bilangan objek pada setiap gambar? . Berpandukan gambar. Teruskan aktiviti bagi kumpulan lima-lima dan sepuluh-sepuluh. Minta murid menerangkan hasil perbincangan dengan rakan. iv.

i. 20 30 40 50 . ii. Sebutkan corak nombor yang terbentuk di atas garis nombor. Bincangkan dengan rakan.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

b.a. petak seratus(Saiz A4). Setiap kumpulan dibekalkan: i. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berkumpulan mengikut pelbagai aras pengetahuan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 .

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 .

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ii. Contoh: . Kad soalan.

Contoh jawapan: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 .

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 .

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 .

87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 i. . Bagaimana menghasilkan pola lima-lima tersebut? Bincangkan.

Arahan: (K1) Warnakan nombor mengikut pola lima-lima bermula dari nombor 31. .Setiap kumpulan diberikan soalan dengan pola yang berbeza.

Contoh kad soalan: Perkembangan Penambahbaikan .

Paparkan kepada murid kad soalan seperti contoh di bawah: Murid memberi jawapan secara lisan.Menilai a. . Guru menekankan konsep pola yang digunakan.

guru membimbing murid memahami pola pada setiap soalan. Bagaimana kamu dapat mengenalpasti jawapan? ii. Bagaimana anda membuktikan bahawa jawapan yang diberi adalah tepat? .ii. Bagi jawapan yang kurang tepat. i. Apakah pola yang digunakan? iii.

Arahan: (K4) Warnakan nombor mengikut pola limalima bermula dari nombor 13. Semak dan bincangkan.iv. Arahan: (K3) Warnakan nombor mengikut pola sepuluh-sepuluh bermula dari nombor 6. a) b) c) . Arahan: (K2) Warnakan nombor mengikut pola duadua bermula dari nombor 55.

Edarkan Lembaran Kerja 23. d. b. Bincangkan hasil kerja murid. Lakukan aktiviti pemulihan bagi murid yang masih sukar menentukan pola soalan. Lakukan aktiviti pengayaan bagi murid cerdas dengan gabungan pola yang lebih mencabar. seperti contoh di bawah: 1 2 4 5 7 8 . Lembaran Kerja 24. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26 kepada setiap murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. c.

. Lembaran Kerja 25 dan Lembaran Kerja 26. Selesaikan tugasan yang diberikan.10 iii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 23. Lembaran Kerja 24. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama dan cermat terutama sewaktu melakukan aktiviti kumpulan pelbagai aras. .

3. . 4.Lembaran Kerja 23 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ A. 1. Padankan mengikut pola. 2.

Lima-lima Sepuluhsepuluh 50 49 47 48 Satu-satu Dua-dua .

Lembaran Kerja 24 Nama :____________________________________ Kelas:______________________________________ B. 1) 2) 3) 4) 46 48 52 66 63 . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat.

64 .

4. . 3. 2. Isikan tempat kosong dengan bentuk yang sesuai.Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ C. 1.

5. .

1) Pola satu-satu 2) Pola dua-dua .Lembaran Kerja 25 Nama :_____________________________________ Kelas:______________________________________ D. Bina rangkaian nombor antara 1 hingga 100 mengikut pola nombor di bawah.

3) Pola lima-lima 4) Pola sepuluh-sepuluh .

Senaraikan kombinasi dua nombor bagi jumlah nombor yang diberi.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Menyatakan pasangan nombor bagi jumlah nombor yang diberi. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. iii. Menyebut jumlah nombor.1 Mengenal pasti pasangan nombor untuk membentuk satu nombor yang berkaitan. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. ii.

Minta murid membuat pemerhatian gula-gula yang ada di dalam dan di luar bekas. Bincang dalam kumpulan.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.a. kemudian minta murid menerangkan apa yang dilihat. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp . Tunjukkan sejumlah gula-gula.

bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. Tunjukkan dua kumpulan pensel.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula.bmp i. Berapakah bilangan pensel di dalam kumpulan A dan kumpulan B? ii. Ceritakan apa yang dapat kamu lihat. i. Berapakah jumlah pensel dalam kedua-dua kumpulan? . Murid mengira bilangan pensel dalam kumpulan A dan kumpulan B.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gula-gula. b.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Jumlahkan bilangan pensel keduadua kumpulan. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif Imaginasi Penjanaan Idea .gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\gambar cun\pencil-1.

Menggunakan blok berwarna biru dan kuning.Sintesis Idea Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti dalam kumpulan seperti: a. Perjelaskan pasangan nombor bagi 9 ialah 5 dan 4. Contoh: . c. Gunakan 8 blok. bentukkan pasangan nombor yang diwakilinya. Contoh: 5 blok kuning dan 4 blok biru = 9 blok 5 + 4 = 9 b.

8 = 3 + 5 8 = 4 + 4 8 = 2 + 6 i. Nyatakan bilangan blok yang berwarna kuning dan biru i. . Bentukkan pasangan nombor daripada blok yang diberi.

.

Contoh: 8 = 12 8 = 10 8 = 15 4 2 7 Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. bentukkan pasangannya supaya menjadi 8. . Gunakan beberapa blok warna.d.

jp .bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp + = Contoh 2: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.Perkembangan Penambahbaikan Tunjukkan kad gambar seperti di bawah: Contoh 1: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.

gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g + = Contoh 3: C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005. .j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.gif = + i. Nyatakan pasangan nombor bagi setiap gambarajah yang diberi.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 8 2 6 12

7 11

Contoh 4:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\manggis.bmp

- =

Contoh 5:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp

g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.j pg C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 6\image2_005.jp g

- - =

Contoh 6:

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\GrafikAnimasi\Bullet-07.gif

= -

Tindakan

Amalan Berterusan

a. Edarkan Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

a. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 27 hingga Lembaran Kerja 30.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.

PENTING Pastikan aktiviti tambah dan tolak diasingkan. Lakukan aktiviti penambahan sehin gga murid faham, kemudian baru lakukan aktiviti penolakan. 10 2 8 5

9

11

Nilai dan Sikap

Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.

Lembaran Kerja 27 Nama :__________________________

Kelas:__________________

1. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a) C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq g

Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\jagung1.jp

8

4 + =

b) C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gi f C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\animasi\blumingyellowflower.gif

13 7 = +

c)

10

+ =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

2. Isi tempat kosong berpandukan gambarajah yang diberi.

a. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq g C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq C:\Users\Compaq Presario\Desktop\fail mt\GAMBAR BAHAN MATH\Tahun 4\image1_017.jp Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\haiwan\J0095742.GIF

5

- =

b. c. C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif C:\Users\Compaq Presario\Desktop\BORDERS\Animasi\butang\smile.gif

6

7

- = - =

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 + 2 6 = 0 + 6 = 3 + 3 = 5 + 1 = 1 + 5

= ______________

= ______________ 9

1. = ______________

= ________________

= ________________

= ______________

= ______________ 7

2. = ______________

= ________________

= ________________

Lembaran Kerja 29 Nama :__________________________

Kelas:__________________

A. Tuliskan pasangan bagi nombor yang diberi.

Contoh:

= 4 2 = 9 = 3 = 5 = 6

2

7 1 2 4

= ______________

= ______________ 4

1. = ______________

= ________________

= ________________ = ______________ = ______________ 3 2. = ______________ = ________________ = ________________ .

Persediaan . tolak dan sama dengan bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang sebenar. Menggunakan simbol tambah. ii. Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks tambah dan tolak.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.2 Mengenal simbol. Memperkenalkan simbol bagi tambah. iii. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. tolak dan sama dengan.

jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg b. Terima perkataan-perkataan murid yang membawa maksud tambah.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Kemudian masukkan tiga biji oren lagi. Mula-mula masukkan lima biji oren kedalam satu bekas.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. ii. i.Pemerhatian dan Analisis a. Ceritakan apa yang cikgu .jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Tunjukkan dua kumpulan buah oren. Contoh: i. Lima biji oren bubuh lagi dua biji jadi tujuh biji. Lima biji oren masukkan dua biji oren semuanya tujuh biji.jpg F:\GAMBAR BAHAN MATH\gambar abm\oren. Minta murid memerhatikan apa yang dilakukan oleh cikgu.

lakukan. .

. dan semua. . c. supaya ia mengujudkan satu ayat yang membawa maksud tambah. Contoh: b. Ulang aktiviti di persediaan dan imaginasi a dan b. Minta murid mengantikan perkataan bubuh. dengan melakukan aktiviti lain menggunakan objek dan murid membentuk ayat-ayat yang sesuai membawa maksud tambah.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Paparkan kad perkataan kepada murid seperti yang telah dibincangkan di persediaan.

Gantikan perkataan bubuh dan semua dengan perkataan lain supaya ayatnya lengkap Perkembangan Penambahbaikan .

Contoh: Lima biji oren bubuh dua biji oren semua tujuh biji oren.Menilai a. dan sama dengan. . Gantikan perkataan yang membawa maksud tambah dengan perkataan tambah. Paparkan kad perkataan yang membentuk ayat yang membawa maksud tambah. Bimbing murid sehingga kesemua murid memahami perkataan yang membawa maksud tambah dan sama dengan. Lima biji oren tambah dua biji oren sama dengan tujuh biji oren. b. 5 + 2 = 7 c.

oren biji dua bubuh oren biji lima oren tujuh biji semua .

b.d. Bincangkan hasil kerja murid. a. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. . Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 31 dan Lembaran Kerja 32. Edarkan lembaran kerja 31 dan Lembaran Kerja 32 kepada setiap murid. Ulang aktiviti a hingga c dengan menggunakan kad perkataan yang lain.

PENTING Pastikan murid menguasai sepenuhnya perbendaharaan kata yang membawa maksud tamb ah. .Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah. simbolnya sebelum murid penolakan dilakukan.

.

3. Empat biji gula-gula masukkan dua biji lagi jadi enam biji. Tiga biji bola ________ lima biji bola lagi ________lapan biji bola. Dua biji guli __________tiga biji lagi _____________ lima biji guli. Dua biji guli beli tiga biji lagi semuanya lima biji guli. 1. Dua biji cawan campur tiga biji cawan semuanya lima biji. Tiga biji bola bubuh lima biji bola lagi jadi lapan biji bola. Gantikan perkataan bergaris dengan perkataan tambah dan sama dengan. .Lembaran Kerja 31 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 4. 2. Empat biji gula-gula __________ dua biji lagi ________enam biji.

Enam biji gula-gula __________ satu biji ____________ tujuh biji. 5. Enam biji gula-gula tambah satu biji sama dengan tujuh biji. .Dua biji cawan ___________tiga biji cawan ___________lima biji.

3 _____ 1 ______ 2 9. 4 ______ 2 ______ 6 3. 5 _____ 1 ______ 6 8. Tuliskan symbol + dan = di tempat yang sesuai. 2 _____ 3 ______ 5 7. 0 _____ 3 ______ 3 10. 9 ______ 6 ______ 3 2. 1 ______ 1 ______ 2 . 1. 8 ______ 0 ______ 8 4.Lembaran Kerja 32 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

5. 8 ______ 4 _______ 4 . 5 _____ 1 ______ 4 11. 5 ______ 2 ______ 3 6. 7 _____ 0 ______ 7 12.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. Tunjukkan kad imbasan .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (a) Menyatakan secara spontan fakta asas tambah Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

c. b. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut. . Murid menyatakan jumlah bola pada kedua-dua kad tersebut.bergambar. Contoh 1.

i. Berapakah jumlah bola kesemuanya? iv. Berapakah bilangan bola pada kad pertama? ii. Berapakah bilangan bola pada kad kedua? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? .

.

i. b. Berapakah bilangan baldi pada kad pertama? ii. Berapakah bilangan baldi . Murid membuat kombinasi fakta asas tambah melibatkan dua nombor satu digit secara lisan.Contoh 2.

pada kad kedua? iii. Berapakah jumlah baldi kesemuanya? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Menilai .

Minta murid menjelaskan apa yang dilihat pada gambar.a. . Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b.

Berapa jumlah buah yang terdapat pada kad tersebut? . Berapa jumlah kereta yang terdapat pada kad tersebut? ii. .i.

.

.

Perkembangan .iii. Berapa jumlah telur yang terdapat pada kad tersebut? iv Berapa jumlah gula-gula yang terdapat pada kad tersebut? .

Penambahbaikan Menilai a. Murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tambah secara spontan kombinasi dua nombor satu digit pada kad imbasan. . b.

8 dan 9. 6 + 6. 7 + 4.i. Nyatakan fakta asas tambah 1. 6. 2. iii. . 4. 7. 3. 5. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tambah? ii. Berapakah hasil tambah 8 + 5.

1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 12 = 6 6 + 11 = 4 .

7 + 13 = 5 8 + .

Nyatakan fakta asas tambah. iv. 2. 5. 3. 7. Fakta asas tambah d.c. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tambah secara spontan i. 1. Guru melatih tubi murid-murid menyatakan fakta asas tambah secara lisan. Cuba nyatakan fakta asas tambah yang kamu hafal? . 8 dan 9. 4. 6. iii.

i. Selesaikan tugasan yang diberi. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada . Bincangkan hasil kerja murid. b. Edarkan lembaran kerja 33 dan 34 kepada setiap murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 33 dan Lembaran Kerja 34.

kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah. 6 + 6 7 + 5 8 + 7 9 + 6 9 + 2 8 + 1 7 + 9 6 + 8 5 + 7 4 + 6 3 + 6 2 + 5 1 + 4 7 + 7 5 + 5 .

.

1. Nyatakan fakta asas tambah berdasarkan gambar.Lembaran Kerja 33 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. + = .

+ = + = .

+ = 2. 4. . 3.

.

Nyatakan fakta asas tambah. 4 8 + = 6 9 + = 7 3 + = 2 5 + = 8 1 .Lembaran Kerja 34 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A.

4.+ = 7 3 + = 4 9 + = 5 8 + = 1. 2. 3. .

6. 8.5. . 7.

Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (b)Menyatakan secara spontan fakta asas tolak Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tunjukkan kad imbasan .3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100 Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

b. . c. Murid menyatakan jumlah bola yang dikeluarkan. Murid membuat pemerhatian bilangan bola pada kad tersebut.bergambar. Contoh 1.

Berapakah bilangan bola pada mulanya? ii.i. Berapakah bilangan bola yang dikeluarkan? iii. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? . Berapakah jumlah bola yang tinggal? iv.

.

Murid membuat kombinasi fakta asas tolak melibatkan dua nombor satu digit secara lisan. b. i. Berapakah bilangan baldi pada mulanya? ii.Contoh 2. Berapakah bilangan baldi yang dikeluarkan? .

iii. Berapakah jumlah baldi tinggal? iv. Bagaimanakah cara kamu mendapatkan jumlah yang betul? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea .

a. Paparkan kepada murid beberapa keping kad gambar seperti contoh di bawah: b. . Minta murid menyatakan fakta asas tolak.

i. Berapakah jumlah kereta yang tinggal? i. Berapa bilangan kereta yang dikeluarkan? ii. Berapa bilangan buah yang dikeluarkan? Ii . Berapakah jumlah buah yang tinggal? .

.

i. . Berapakah bilangan telur yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah telur yang tinggal? .

Perkukuhkan kemahiran murid .i. Berapakah bilangan gulagula yang dikeluarkan? ii Berapa jumlah gula-gula yang tinggal? Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

c.dengan melakukan aktiviti mengulang fakta asas tolak secara spontan kombinasi dua nombor.8.9. Nyatakan fakta asas tolak hingga 18 9. . 17 .9. Bagaimanakah cara kamu mengira fakta asas tolak? ii. Murid menyatakan fakta asas tolak secara lisan dengan suara yang kuat dan jelas. Tekankan teknik latih tubi fakta asas tolak secara spontan i. Berapakah hasil tolak 18 . 16 . b. iii.

18 17 16 15 14 11 9 = 8 = 9 = 6 = 7 = 9 = .

Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. b. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 35 dan Lembaran Kerja 36. Edarkan lembaran kerja 35 dan 36 kepada setiap murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih kepada kemahiran berikutnya. Selesaikan tugasan yang diberi. i. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap .

.Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

.Lembaran Kerja 35 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. = 2. Nyatakan fakta asas tolak berdasarkan gambar. 1.

= .= 3.

= .4.

7 16 = 2. = 8 15 1. Nyatakan fakta asas tolak.Lembaran Kerja 36 Nama :__________________________ Kelas :__________________________ A. 8 17 = .

3. 3 11 = 6. 2 . 6 12 = 4. 9 18 = 5.

5 9 = 8. .10 = 7.

3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: (e) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak.

Masukkan sebiji bola ke dalam bakul.a. b. Murid membuat pemerhatian terhadap bilangan bola yang diletakkan di dalam bakul. 1 . 2 . .

i. . Berapa biji bola kesemuanya ? Bincangkan. Berapakah biji bola dalam bakul? ii.

c. Menggunakan garis nombor untuk membuat pengiraan tambah: 2 1 d. Menunjukkan pergerakan manik dan murid menyebut nilainya. .

1 . 1 . Apakah nombor yang diwakili? Imaginasi . iv. 2 . Sebutkan nombor yang terbentuk di atas garis nombor.e. 3 . Ulang dengan nombor-nombor yang lain i. v. Berapa langkah dari nombor 4 kepada 6. 2 . 2 iii. Ulangi dengan soalan baru seperti: .

a) 1 b) 1 c) 2 d) 3 e) 2 f) 5. 2 .murid mereka situasi dari ayat matematik. Gunakan ayat matematik yang dibina dan selesaikan dengan abakus. b. Menunjukkan kad ayat matematik. 3 . 1 . Bimbing. Bina ayat matematik i. 0 1 . 1 . 1 . 2 . c.Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

2 3 4 5 6 7 8 9 naik 2 naik 1 = 4 + 7 3 .

1 . iii. 1 . 3 . ii. v. 2 . Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: i. 3. 2. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. 1 . iv. 1. 5. 3 . 2.

2 . 3 = 14 21 . .1 . 4 (naik 3. 4 11 . tambah 1 jadi 4) 2 .

33 Wujudkan soalan untuk merangsangkan murid membina kefahaman. .12 .

.

. Nota : Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tambah juga melibatkan kemahiran kombinasi 5.b. Galakkan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus. kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada Modul Abakus dan Aritmetik Mental Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41 kepada setiap murid. b. i. Bincangkan hasil kerja murid.

Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 37 hingga Lembaran Kerja 41. Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran berikutnya. .

.

Lembaran kerja 37 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ A. Tambah dengan menggunakan Abakus. a) 2 b) bead .

c) d) e) .

f) .

Lembaran Kerja 38 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ B. Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a) 1) 1 + 1 = 2) 2 + 1 = 3) 2 + 2 = 4) 4 .

+ 5 = 5) 3 + 1 = 6) 4 + 5 = 7) 6 + 2 = 8) 7 + 1 = 9) 8 .

+ 1 = 10) 6 + 3 = b) 1) 96 + 2 = 2) 42 + 6 = .

3) 85 + 3 = 4) 32 + 12 = 5) 45 + 53 = 6) 61 + 13 = 7) 72 + 26 = .

8) 24 + 25 = 9) 43 + 55 = 10) 51 + 23 = .

KOMBINASI 5 a) 1) 4 + 1 = 2) 3 + 2 = 3) 4 + 2 = .Lembaran kerja 39 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ C.

4) 2 + 3 = 5) 3 + 3 = 6) 4 + 3 = 7) 1 + 4 = 8) 2 + 4 = .

9) 3 + 4 = 10) 4 + 4 = b) 1) 14 + 1 = 2) 13 + 14 .

= 3) 12 + 13 = 4) 23 + 12 = 5) 21 + 14 = 6) 34 + 11 = 7) 33 + 12 .

= 8) 31 + 14 = 9) 22 + 23 = 10) 11 + 24 = .

Lembaran kerja 40 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ D. KOMBINASI 10 a) 1) 1 + 9 = 2) 2 + 8 = 3) 3 + 7 = .

4) 4 + 6 = 5) 5 + 5 = 6) 6 + 4 = 7) 7 + 3 = 8) 8 + 2 = .

9) 9 + 1 = 10) 11 + 9 = b) 1) 76 + 14 = 2) 42 + 18 = 3) 65 + .

15 = 4) 32 + 18 = 5) 47 + 53 = 6) 64 + 16 = 7) 62 + 28 = 8) 54 + .

26 = 9) 35 + 55 = 10) 51 + 29 = .

GABUNGAN KOMBINASI a) 1) 5 + 6 = 2) 6 + 7 = 3) 7 + 8 = .Lembaran kerja 41 Nama : __________________________ Kelas: ______________________ E.

4) 8 + 6 = 5) 9 + 5 = 6) 17 + 7 = 7) 35 + 8 = 8) 15 + 9 = .

9) 16 + 8 = 10) 27 + 7 = b) 1) 26 + 17 = 2) 46 + 18 = 3) 75 + .

26 = 4) 32 + 38 = 5) 47 + 57 = 6) 67 + 16 = 7) 78 + 26 = 8) 28 + .

26 = 9) 45 + 59 = 10) 55 + 29 = .

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (e) Tambah dan tolak dalam lingkungan fakta asas: a) Menggunakan abakus 4:1 untuk mewakilkan pengiraan tambah dan tolak. Murid membuat pemerhatian bilangan buah epal di atas meja. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.3 Tambah dan tolak dalam lingkungan 100. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a. .Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk: 2.

Sebiji epal dimasukkan ke dalam beg kertas b. . Minta murid melakukan aktiviti yang sama menggunakan pensel atau objek lain.

i. Apa yang kamu lihat di atas meja? ii. Berapa biji epal yang ada? iii. Berapa biji epal dimasukkan ke dalam beg kertas .

IE5\KBYFNP79\MC900297833[1].MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] MC900436911[1] C:\Documents and Settings\acer.wmf .ACER-B7E67FCA93\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.

Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan. i.c. } Naik 3 tolak 1 tinggal 2 ii. = .

6 5 = 2 = 1 = . 7 . Ulangi dengan soalan lain seperti berikut : .iii. 8 .

Tolakkan dengan menggunakan abakus a) b) c) d) e) 4 4 6 9 7 1 2 1 3 2 = = = = = . Perkukuhkan kemahiran abakus dengan melakukan aktiviti seperti berikut : Sebut dan murid mengira menggunakan abakus i.Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.

f) 8 3 = 3 = 2 1 5 6 1 .

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan ? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. Menggunakan abakus untuk membuat pengiraan: .b. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid dibahagikan kepada kumpulan berempat. Setiap kumpulan dibekalkan dengan beberapa keping gambar. ii.

6 1 = iv. 3 2 = ii.i. 9 4 = Contoh pengiraan dua digit :- 28 13 = 15 . 8 5 = v. 4 3 = iii.

89 62 = 27 99 79 = 20 .

kombinasi 10 dan gabungan kombinasi. Bincangkan hasil kerja murid. b. Berikan beberapa soalan lain secara spontan kepada murid dan tunjukkan jawapan di abakus.b. Edarkan Lembaran Kerja 42 hingga kepada setiap murid. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Kemahiran ini boleh diperolehi dengan merujuk kepada modul Abakus dan Aritmetik Mental. Nota: Kemahiran penggunaan abakus bagi operasi tolak juga melibatkan kemahiran kombinasi 5. .

i. . Bincangkan hasil kerja murid dan perlu buat pembetulan serta merta bagi murid yang melakukan kesilapan. Pastikan murid dapat menguasai standard pembelajaran sebelum bergerak ke standard pembelajaran yang berikut. Pentaksiran Edarkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Galakan murid selesaikan soalan secara perbincangan. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di bilik darjah.

.

Lembaran Kerja 42 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. . . 3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2. . . Tolak dengan menggunakan Abakus. . 2 2 2 2 2 9 22 2 2 1.

. 2 2 2 2 2 . . 1 2 2 2 2 6 2 2 2 2 4. .7 22 2 2 2 2 2 2 2 3. .

. . . . 8 2 29 22 2 2 6. .17 22 2 2 5. . 22 27 22 2 2 7. .

1 = 2) 3 . 2 = . Jawab soalan berikut dengan menggunakan abakus? a. 1 = 3) 4 . 1) 2 .Lembaran Kerja 43 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A.

4) 4 . 1 = 7) 6 . 1 = 6) 4 . 3 = 5) 3 . 5 . 1 = 8) 7 .

5 = b. 2 = . 1) 18 . 3 = 10) 6 .= 9) 8 .

2) 12 . 12 = 5) 46 . . 31 = 6) 61 . 2 = 3) 15 . 5 = 4) 32 .

22 = 9) 48 . 21 = 8) 24 . 15 = 10) 89 . 23 = .11 = 7) 72 .

.

Lembaran Kerja 44 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. 2 = . 1 = 2) 5 . KOMBINASI 5 a) 1) 5 . 2 = 3) 6 .

3 = 6) 7 .4) 5 . 3 = 7) 5 . 3 = 5) 6 . . 4 = 8) 6 .

4 = b) 1) 15 . 2 = .4 = 9) 7 . 4 = 10) 8 .

4 = 3) 17 . 14 = 5) 28 . . 13 = 4) 27 .2) 16 . 14 = 6) 36 .

42 = . 34 = 9) 47 . 22 = 8) 38 . 23 = 10) 66 .12 = 7) 36 .

.

Lembaran Kerja 45 Nama :__________________________ Kelas:__________________ C. 5 = . 8 = 3) 13 . 9 = 2) 12 . KOMBINASI 10 a) 1) 11 .

8 = 8) 18 . 7 = 7) 17 . . 6 = 6) 16 . 5 = 5) 15 .4) 14 .

9 = 9) 17 . 9 = 10) 21 . 13 . 9 = b) 1) 96 . 17 = 2) 42 .

13 = 5) 47 . 16 = 4) 32 .= 3) 85 . 45 = 7) 72 . 38 = 6) 64 .

25 = 9) 45 . 29 = . 58 = 10) 51 .. 28 = 8) 54 .

ii. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Tambah dan Tolak Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 2.4 Membina dan menyelesaikan masalah yang melibatkan situasi cerita bagi operasi tambah dan tolak Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Menyelesaikan masalah tambah dan tolak melalui simulasi atau model situasi. Mereka cerita masalah tambah dan tolak dalam lingkungan100. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Murid membuat pemerhatian terhadap belon yang disediakan oleh guru. murid B diberi belon biru. Murid A menyerahkan belon hijau kepada murid B. Murid A diberi belon hijau.a. Dua orang murid diminta ke hadapan kelas. b. Murid membina ayat matematik berdasarkan .

Berapa bilangan belon pada murid B? vi. Berapakah bilangan semua belon yang dipunyai oleh murid B? . Berapa bilangan belon pada murid A? v. Berapa bilangan belon berwarna hijau? ii. Berapa bilangan belon berwarna biru? iii. Berapakah bilangan semua belon? iv.i.

Go Go Go Go Go Go Go Go Go to to to to to to to to to fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize fullsize image image image image image image image image image .

situasi di atas. guli dan lain-lain. Ayat matematik 3 + 5 = 8 Imaginasi Penjanaan idea Sintesis Idea a. Aktiviti di atas boleh dijalankan dengan menggunakan objek yang lain seperti gula-gula. epal. Murid menjalankan aktiviti lakonan mengikut panduan guru .

Ada berapa ekor burung yang sedang makan padi? ii. Bimbing murid mereka cerita dengan situasi lain yang melibatkan operasi tambah.i. 6 orang murid ini diminta melakonkan watak burung sedang makan padi. Membina ayat matematik: c. ii. i. 4 orang murid lagi melakonkan watak burung dan terbang ke dalam kumpulan lain yang sedang makan padi. Berapa ekor kesemuanya? . b. Ada berapa ekor burung yang datang? iii.

Ceritakan apa yang kamu lihat di dalam gambar? . Ceritakan satu situasi berdasarkan ayat matematik yang ditunjukkan. Contoh 1 addition i. Perkembangan a. Tunjukkan kad gambar kepada murid.iv.

.

com/images/Understandimg%2520Addition_1. Membina ayat matematik berdasarkan gambar yang ditunjukkan.com/_ylt=A0S020rHpQVMWlkAA1ajzbkF/SIG=12j5erq2o/EXP=1275524935 /**http%3a/www.my-rummy.yahoo.jpg b.Contoh 2 http://rds. c. Murid mereka cerita berdasarkan gambar .

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja . Bincangkan hasil kerja murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan a. Edarkan Lembaran Kerja 46 dan Lembaran Kerja 47 kepada setiap murid. i. Bincangkan hasil jawapan dengan rakan dalam kumpulan. b. Jawab soalan yang diberikan. ii.

. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti dalam kumpulan.46 dan Lembaran Kerja 47.

2.Lembaran Kerja 46 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Reka cerita berdasarkan ayat matematik yang diberikan. Masukkan _____ ekor ikan lagi. 3 + 4 = 7 ------- . Tambah _____ batang lagi. Ada _____ ekor ayam semuanya. 1. 5 + 4 = 9 _____ekor ayam ada di dalam reban. Jumlah ikan di dalam akuarium ialah ______ 4. 3. 7 + 3 = 10 Ada _____ ekor ikan di dalam akuarium . Jumlah pensel ada ______ batang. 6 + 2 = 8 _____ batang pensel. Masuk _____ ekor ayam lagi.

Go to fullsize image Go to fullsize image Go to fullsize image C:\Documents and Settings\dell\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.wmf ______ + _____ = ________ . Illustration Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of Illustration of View Image View Image View Image View Image View Image of Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration Green Apple Original Vector Illustration Apple Illustration ______ + _____ = ________ 2. 1.I E5\NVRMQ11M\MC900038516[1].Lembaran Kerja 47 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ Bina ayat matematik dan reka cerita berdasarkan gambar yang diberikan.

.

penghasilkan separuh atau setengah .1 Mengenalpasti konsep satu perdua dan satu perempat Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Persediaan a.Bidang : Nombor dan Operasi Tajuk: Pecahan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 3. Murid mengambil epal dan bahagikan kepada dua bahagian yang sama besar. gambar dan lipatan kertas. Tunjukkan sebiji epal b. Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikas 1. dan suku dengan menggunakan bahan konkrit. Mengenalpasti satu perdua dan satu perempat dengan menggunakan perkataan setengah . separuh.

Mengeluarkan sekeping pizza dan menunjukkan kepada murid-murid i. Satu bahagian yang dipotong disebut apa ? .c. Kamu suka makan epal ? ii. Cuba tunjukkan bagaimana kamu potong kek ini supaya menjadi sama besar ? v. Apakah bentuk buah epal ini? iv. Apa jenis epal yang kamu suka ? iii.

Pizza perasa apa yang muridmurid suka? .

i. Murid memotong pizza kepada 4 bahagian yang sama besar. Imaginasi Penjanaan Idea . Sekarang apa terjadi pada pizza itu? Satu bahagian pizza yang dipotong empat tadi dinamakan suku atau satu perempat 2.d.

Sintesis Idea a. Murid melakarkan beberapa bentuk yang boleh dibahagi kepada 4 bahagian yang mana satu bahagian dari empat bahagian itu dinamakan suku Contoh : . Murid membahagi dua bahagian yang sama besar bagi menunjukkan setengah atau separuh dengan menggunakan bentuk yang di lukis di papan hitam. Contoh : b.

i. Ada berapa bahagian yang kamu dapat. ii. Adakah kedua-dua bentuk sama besar atau sama bentuk? Lukiskan bentuk-bentuk lain yang boleh dipecahkan kepada 4 bahagian dan bolehkah kamu warnakan suku dari bahagian itu? .

Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Murid membuat lipatan kertas menunjukkan setengah atau separuh daripada pelbagai bentuk. .3.

Ulang dengan menggunakan objek di bilik darjah.b. Murid membuat lipatan kertas dan mewarnakan nilai suku dari pelbagai bentuk. . c.

Contoh Papan hitam. papan kenyataan dan lain-lain. Bolehkah kamu lukiskan garisan pada lipatan kertas tadi dan warnakan separuh bahagian bentuk itu ? Bolehkah kamu gariskan garisan lipatan pada bentuk itu dan warnakan suku bahagian bentuk itu ? . jam. kad.

.

Nilai dan sikap Ketelitian dan cermat .4. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Murid menjawab soalan di Lembaran Kerja Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.

.

.

Warnakan suku bahagian dari rajah berikut . b.Lembaran Kerja 48 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ 1. d. C. c. Warnakan setengah atau separuh bahagian dari rajah berikut : a. d. . b. a. 2.

Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan separuh. . 4. 1. 3. 2.Lembaran Kerja 49 Nama :______________________________ Tahun:_____________________________________ X A.

5. .

3. 4. 2.B. X 1. Tandakan pada bentuk-bentuk berikut yang menunjukkan suku. D .

5. E .

C. 3. . Tuliskan Separuh dan Suku pada rajah berkenaan 1. 2.

4. .

.

Persediaan Pemerhatian dan analisis a.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (i) mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Minta murid mengeluarkan wang saku yang dibawa dan .

b. Tunjukkan beberapa keping wang negara asing dalam bentuk sebenar atau gambar. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta ketua kumpulan mengambil sampul yang mengandungi pelbagai jenis nilai wang kertas dan duit syiling daripada pelbagai negara. Adakah wang ini laku untuk diniagakan di Malaysia? 2. i. Ambil sampul ini dan buka. cuba .meletakkan di atas meja. Ada berapa jenis nilai wang yang terdapat di atas meja? ii.

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai Guru mengedarkan lembaran kerja 50 pelbagai jenis mata wang untuk murid mewarnakannya dalam kumpulan. 4. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Guru mengedarkan lembaran kerja 51 untuk murid menampal wang .cari mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling. Kamu perlu mewarnakan contoh wang kertas dan duit syiling Malaysia.

Kamu pilih yang betul kemudian tampal dalam lembaran kerja.yang telah diwarnakan . .

menunjukkan keupayaan dan kebolehan murid mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas dan duit syiling.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid memilih. mewarna dan menampal wang dengan tepat. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama dan saling membantu. .

.

Lembaran Kerja 51 Kumpulan :__________________________ .

.

Mengenal pasti wang Malaysia Sila tampal gambar wang Malaysia mengikut kumpulannya Duit Syiling Wang Kertas .Lembaran Kerja 52 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ F.

.

dan lain-lain kepada murid . Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen. pensel.Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang Hingga RM10 Standard Kandungan: 4. buku tulis. (ii) Mewakilkan nilai wang: (a) sen hingga RM1 Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan gula-gula. pemadam.

Menanyakan harga bagi barangan tersebut 3. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan harga untuk barangan yang ditunjukkan tadi.Di manakah kamu melihat benda-benda ini ? Bagaimana cara hendak mendapatkannya? 2. Perkembangan Penambahbaikan Menilai .

Kumpulkan wang mengikut nilai harga setiap jenis barangan. murid menyatukan wang berdasarkan harga barangan. Tindakan Pelaksanaan Amalan Berterusan Edarkan lembaran kerja 52.Dengan menggunakan contoh wang. Kamu perlu menampalkan wang mengikut nilai harga barangan . 4. Murid menampalkan nilai duit syiling mengikut harga barang .

.

Nilai dan Sikap Bekerjasama. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. jimat cermat dan teliti .Pentaksiran Jika murid dapat menampal nilai wang mengikut harga yang ditunjukkan dengan betul.

.

Barang Nilai Wang 80 sen 75 sen 35 sen .Lembaran Kerja 52 Nama:__________________________ Kelas:____________________________ Tampal gambar wang mengikut nilai harga barangan.

90 sen .

. (iii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4 : 1 Masa : 60 minit (2 waktu) Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis Tunjukkan abakus kepada murid.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4.1 Murid dibimbing untuk mengenal pasti ringgit dan sen.

Namakan bahagian-bahagian abakus. 3. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Murid menyatakan bahagianbahagian abakus.Di manakah kamu melihat alat ini? Bagaimana cara menggunakannya? 2. Perkembangan Penambahbaikan Menilai .

RM 2.a. RM 5 dan RM 10 Pastikan nilai perwakilan duit syiling adalah diletakkan selepas titik. b. Murid diperkenalkan dengan perwakilan nilai wang RM 1. 50 sen. RM 5 dan RM 10 . Pastikan nilai perwakilan nilai wang RM 1. Murid diperkenalkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. 10 sen. RM2.

.

40 sen. 20 sen. Tunjukkan perwakilan nilai wang RM 1. RM 2. 10 sen. Tunjukkan perwakilan nilai duit syiling 5 sen. 80 sen dan 90 sen di abakus besar. RM 10 di abakus besar. 70 sen. 30 sen. bermakna murid dapat menguasai kemahiran. 60 sen. RM 4. Pentaksiran Jika murid dapat menentukan nilai wang di abakus dengan betul.. RM 5.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid secara individu menunjukkan kedudukan manik abakus berdasarkan nilai wang yang disebut oleh guru. 50 sen. RM 3. .

Nilai dan Sikap Mendengar arahan dan berani mencuba. .

Lampiran B Bahagian asas abakus 4 : 1 Mewakili nilai 5 tiang manik bawah bingkai palang pemisah manik atas 1 manik mewakili nilai 1 .

.

jari telunjuk dan jari hantu sahaja digunakan untuk menggerakkan manik.Pergerakan Manik Hanya ibu jari. Jari hantu digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati dan juga jauh daripada palang pemisah. Ibu jari digunakan untuk menggerakkan manik bawah menghala ke palang pemisah. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada palang pemisah. .

.

A. Perwakilan nilai wang: 1) 5 sen 2) 10 sen 3) 20 sen .

4) 30 sen .

RM 1 . Perwakilan nilai wang 1.5) 40 sen B.

2. RM 2 .

4) RM 3.15 .50 5) RM 4.

6) RM 10 .

.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti ringgit dan sen. a) Syiling hingga RM1 b) Ringgit hingga 10 Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. Persediaan Pemerhatian dan analisis . (iv) Menukar wang .

dengan duit syiling yang sama nilainya? Perkembangan . Siapa boleh menukarkan wang kertas RM1 atau duit syiling 50 sen pada cikgu. Berapakah harga setiap barangan? Adakah sama harga buku dan pensil ? 2.Murid mengeluarkan sebuah buku latihan dan pensel serta diletakkan di atas meja Letakkan buku dan pensil di atas meja. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea Minta murid keluarkan (wang saku) duit syiling yang dibawa.

c. Pilih 4 orang murid untuk menjadi juruwang. b. d. .Penambahbaikan Menilaia a. Murid dibahagi kepada kumpulan kecil. Murid ini bertugas sebagai juruwang. dan tugas mereka ialah memberi wang yang diperlukan. Ketua kumpulan mengambil lembaran kerja. Lantik ketua kumpulan . Murid berbincang bagi mendapatkan nilai yang sama dari juru wang.

Bincangkan dalam kumpulan untuk mencari nilai wang yang sama nilai di dalam lembaran kerja. .

Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan Murid menyurih nilai wang yang diambil berdasarkan lembaran kerja 53 secara kumpulan Kamu perlu menyurih wang mengikut nilai duit syiling yang diambil. murid telah dapat menguasai kemahiran. Pentaksiran Jika murid dapat menyurih wang mengikut nilai dalam lembaran kerja . Ketua kumpulan dapatkan nilai duit dari juru wang. Murid diberi kebebasan untuk membuat nilaian wang.e. Nilai dan Sikap .

menghormati pandangan orang lain dan teliti.Bekerjasama. .

80 sen 35 sen 90 sen .Lembaran Kerja 53 Kumpulan :__________________________ Kelas:____________________________ Surih wang di dalam ruangan mengikut nilai wang.

70 sen 65 sen .

(i) Tambah : (a) sen hingga RM1. Masa : 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.Bidang : NOMBOR DAN OPERASI Tajuk : WANG HINGGA RM10 Standard Kandungan :4. Tambah melibatkan wang. (ii) Tambah melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk. (b) ringgit hingga RM10.2 Murid dibimbing untuk. Persediaan Pemerhatian dan analisis .

Nyatakan jumlah duit syiling. ii. i. Berapakah beza duit syiling dan .a. Minta murid membuat pemerhatian terhadap jenis-jenis duit yang dipamer. iii. Nyatakan jumlah wang kertas.

wang kertas? .

Ambil sekeping duit syiling setiap seorang. ii. . i.b. Nyatakan nilai duit itu kepada kawan kamu. c. Dua orang murid diminta mengambil sekeping wang kertas setiap orang. Dua orang murid diminta mengambil sekeping duit syiling setiap orang.

Murid berbincang kaedah menyatukan nilai wang. Ambil sekeping wang kertas setiap seorang. Edarkan contoh duit syiling. Bagaimanakah kamu tahu? i. Berapakah jumlah wang mereka? iv.iii. ii. f. Murid menambah duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. . Berapakah jumlah duit mereka? iv. e. Bagaimanakah kamu tahu? d. iii.

vi. Tunjukkan kombinasi wang syiling seperti kad imbasan di papan tulis. vii.v. 10 keping syiling 10 sen dan 20 keping syiling 5 sen. 5 keping syiling 20 sen. Bincangkan kombinasi duit syiling lain yang bersamaan. . Ambil 2 keping syiling 50 sen.

Pelajar B Pelajar A Pelajar B Pelajar A 60 sen + 30 sen .

Murid menambah duit kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. . Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis. Bincangkan kombinasi wang kertas lain yang bersamaan. Murid bincang kombinasi nilai duit yang sama dengan hasil tambah sebelum ini. x.g. viii. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 ix. Mengedarkan contoh duit kertas. Ambil 1 keping wang kertas RM10. h. i.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. c. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan aktiviti jual beli berdasarkan kad arahan.Imaginasi Penjanaan idea a. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi . Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Gunakan kad arahan dan wang contoh.

iv. Bincangkan. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu di bayar ? v. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu aktiviti jual beli. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. iii. Berapakah jumlah wang yang perlu kamu bayar? vi. RM5 + RM4= Beli 2 batang pensel . i.memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan.

Beli sebuah buku dan 2 batang pensel .

Perkembangan Penambahbaika n Menilai a. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. Senaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan jumlah wang yang mereka ada c. b. Minta murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 35 sen + 40 sen = . d.

Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv.i. . Berapakah jumlah barang yang dapat dibeli? iii.

i. . Naik 5 turun 1 pada rumah puluh ( Kawan kecil) iii. 5 di rumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. b. Bincangkan hasil kerja murid. Edarkan lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56 kepada setiap murid. naik 5 di rumah sa) ii. Jawapan : 75 (7 di rumah puluh. Tiga puluh lima ( naik 3 di rumah puluh.

. Selesaikan tugasan yang diberi.i.

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 54 hingga lembaran kerja 56. berjimat cermat dan berkerjasama. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan. . Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

.

20 sen + 25 sen = . (Gunakan gambar wang di lampiran C) 1.Lembaran Kerja 54 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Tampalkan gambar wang mengikut hasil tambah. 50 sen + 50 sen = 4. 50 sen + 30 sen = 2. 35 sen + 20 sen = 3. 60 sen + 30 sen = 5.

15 sen + 5 sen = .6.

4 RM 9 .Lembaran Kerja 55 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Jumlah dan suaikan. RM 9 3. R M 4 RM 5 2. 1.

5. RM 9 .

40 sen + 50 sen = _____________ 4. RM1 + RM9 = _____________ 9. 20 sen + 65 sen = _____________ 5. RM6 + RM1 = _____________ 8. RM3 + RM1 + RM 2 = _____________ . 1. RM2 + RM3 = _____________ 10. 15 sen + 20 sen = _____________ 3. RM5 + RM3 = _____________ 7.Lembaran Kerja 56 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Selesaikan. 75 sen + 10 sen = _____________ 2. 10 sen + 45 sen = _____________ 6.

.

Lampiran C L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1f L137EX1f L137EX1h L137EX1h L137EX1i L137EX1h L137EX1h L137EX1h L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1g .

.

.

2 Murid dibimbing untuk. (iv) Tolak melibatkan wang dengan menggunakan abakus. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Tolak melibatkan wang Standard Pembelajaran: (iii) Murid berupaya untuk: Tolak : (a) sen hingga RM1. Persediaan Pemerhatian dan analisis .Bidang: Nombor dan operasi Tajuk: Wang hingga RM10 Standard Kandungan: 4. (b) ringgit hingga RM10.

Murid membuat pemerhatian terhadap nilai wang yang ditunjukkan. b. Berapakah jumlah wang semuanya? ii. Berapakah beza nilai duit syiling dan .a. i. Apakah nilai wang yang dapat kamu lihat? iii. Seorang murid diminta mengambil dua keping duit syiling.

Berapakah wang dia ada sekarang? (Kemukakan soalan kepada kelas) v. Nyatakan nilai wang itu kepada kawan kamu. Ambil dua keping duit syiling. Berikan sekeping daripada duit syiling itu kepada kawan kamu. iii. Bagaimana kamu tahu? . iv. ii.wang kertas? i.

iv.c. Seorang murid diminta mengambil dua keping wang kertas. Mengedarkan contoh duit syiling. Ambil dua keping wang kertas. Bagaimana kamu tahu? d. e. . f. Berikan sekeping daripada wang itu kepada kawan kamu. Murid menolak duit syiling berpandukan contoh duit yang telah diedarkan. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. iii. Berapakah wang yang dia ada sekarang? v. Sebutkan nilai wang itu kepada kawan kamu. i. ii.

. Ambil 2 keping duit syiling 50 sen. Murid menolak wang kertas berpandukan contoh duit yang telah diedarkan.. Bincangkan kaedah menolak nilai wang yang sama dengan hasil tolak sebelum ini. i. 5 keping duit syiling 20 sen. Mengedarkan contoh wang kertas. i.g. h.

Tunjukkan kombinasi duit syiling seperti kad imbasan di papan tulis. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang syiling yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. 2 keping wang kertas RM5 dan 10 keping wang kertas RM1 v. . iv. iii. ii. vi. Bincangkan dengan kawan kombinasi wang kertas yang lain yang bersamaan dengan hasil tolak tadi. Ambil 1 keping wang kertas RM10. Tunjukkan kombinasi wang kertas seperti kad imbasan di papan tulis.10 keping duit syiling 10 sen dan 20 keping duit syiling 5 sen.

40 sen .70 sen .

b. . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh sebelumnya.Imaginasi Penjanaan idea a. Gunakan kad arahan dan wang contoh.

i. i. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan ii. Bincangkan. Setiap kumpulan perlu mengira wang yang perlu dibayar ? iii. Contoh kad arahan: Wujudkan semangat keusahawanan dan terapkan sikap berkerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Berapakah jumlah wang yang perlu . Bawa murid keluar dari bilik darjah ke kedai sekolah i. Ketua kumpulan ambil satu kad arahan dan wang contoh. ii. Minta murid menggunakan wang contoh melakukan sesi membeli berdasarkan kad arahan. c.

kamu bayar? iv. Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.RM4 = Beli 2 batang pensel Beli sebuah buku dan 2 batang pensel . RM9 .

45 sen = . d. b. Murid membeli barangan yang disenaraikan. Murid menyenaraikan barangan yang boleh dibeli di kedai sekolah dengan kuantiti wang yang mereka ada c. Murid diberi RM1 seorang dan masih dalam kumpulan. Murid mengira menggunakan abakus 4:1 Contoh soalan: 90 sen .Perkembangan Pelaksanaan Menilai a.

Berapakah lebihnya wang kamu? .i. Berapakah jumlah harga barangan itu? iv. Berapakah jumlah wang yang kamu ada? ii. Adakah wang kamu cukup untuk membeli semua barangan yang disenaraikan? v. Berapakah jenis barang yang dapat dibeli? iii.

tolak 5 pada rumah sa tapi tak cukup manik pada manik bawah maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada rumah sa dan turun 1 pada rumah puluh. Tunjukkan dalam bentuk operasi. vii. i. iii. . Tolak 4 di rumah puluh tapi manik bawah tidak cukup maka guna kawan kecil iaitu naik 5 pada manik atas dan naik 1 pada manik bawah. Tunjukkan nilai wang (guna wang contoh ). naik 5 manik atas di rumah puluh) ii. Sembilan puluh lima (naik 4 manik bawah.vi.

.

Edarkan lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59 kepada setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. b. Jawapan : 45 sen ( 4 di rumah puluh dan 5 dirumah sa) Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran . i. Bincangkan hasil kerja murid.iii.

. berjimat cermat dan berkerjasama. Minta murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 57 hingga lembaran kerja 59. Nilai dan Sikap Semangat keusahawanan.

.

Nama : _________________________ Lembaran kerja 57 Tahun : _________________________ Lengkapkan L137EX1g L137EX1i L137EX1g L137EX1g 1. = L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g L137EX1h 2. . = L137EX1f L137EX1h L137EX1f L137EX1g L137EX1i .

. = 4. L137EX1g . = L137EX1f L137EX1g L137EX1g L137EX1g L137EX1h L137EX1g .3.

Lembaran kerja 58 Nama : _______________________ Tahun : _______________________ Berapakah wang lebih? Duit ada Barang beli Duit lebih .

BMP F:\cemerlangan D.50 sen RM5 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AISKER~1.BMP RM1 50 sen .kuantan\cd gambar\KENDERAA\KAPAL_~2.

BMP F:\cemerlangan D.BMP 30 sen F:\cemerlangan D.BMP .BMP RM3 RM6 F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\BUKUTU~1.BMP F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\KENDERAA\HELIKO~1.kuantan\cd gambar\MAKANAN\KEK04.kuantan\cd gambar\MAKANAN\AIR_KOT~.BM 70 sen F:\cemerlangan D.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PEMBAR~1.kuantan\cd gambar\MAKANAN\MI01.kuantan\cd gambar\BENDA\ALAT\BELAJAR\PENSEL01.kuantan\cd gambar\BENDA\PERMAINA\BOLA02.BMP 30 sen RM1 F:\cemerlangan D.F:\cemerlangan D.BMP F:\cemerlangan D.

45 sen 10 sen= . RM6 RM4 = ________ 4.Nama : _______________________ Lembaran kerja 59 Tahun : _______________________ Selesaikan. RM 8 .RM 2 Selesaikan. RM3 RM1 = ________ 3.2 0 sen . 85 sen 15 sen = _____ 5. 1.2 0 sen .3 0 sen . 1. RM10 RM3 = ________ 6. 6 0 sen 3. RM 1 0 . 70 sen .RM 2 . 5 5 sen 2. 100 sen 50 sen = ____ Tolakkan.RM 3 4. 1. 9 5 sen 5.20 sen = ________ 2. RM 9 6.

RM 5 RM 5 = .2. RM 7 RM 1= 3.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menyatakan waktu dalam sehari .Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

i. Apa yang kamu lihat dalam gambar? .a. Murid menyatakan waktu berdasar gambar yang ditunjukkan.

v. vii. viii. vi. xiv. x. xi. xiii. . Gambar 2 iv.ii. Bilakah kamu melihat aktiviti tersebut dilakukan? Gambar 1 iii. xii. ix.

.

. xxiv. xix. xvii. xviii. xx. Gambar 4 xxii. xxi.b. xxiii. xvi. Bincangkan. Murid menyatakan masa aktiviti yang mereka lakukan setiap hari Gambar 3 xv.

i. Menonton Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Makan v. Bermain iv. . Belajar vi. Murid menyatakan aktiviti yang mungkin dilakukan berdasar kad masa yang ditunjukkan. Rehat iii. Bangun pagi ii.Bila kamu . Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.

00 tengahari h 9.00 malam 6.00 pagi 12.30 pagi .00 petang 10.Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: 5.

Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: ii. .Perkembangan Penambahbaikan Menilai i. Murid memadan dengan kad masa.

.

00 malam 4.00 malam 3.00 tengah malam .00 pagi 10.00 malam 12.30 pagi 9.5.00 petang 7.00 petang 12.00 tengahari h 10.00 pagi 6.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . i. b. Edarkan lembaran kerja 60 setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid.Tindakan a. Selesaikan tugasan yang diberi. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 60.

.

Lembaran Kerja 60 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Bila? 1. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Petang 2. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Tengahari Malam 3. Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Awal pagi .

Kenapa? (Nyatakan secara lisan) Pagi Malam .4.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii Menyatakan dalam urutan peristiwa dalam sehari (pada hari persekolahan sahaja) . Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.

Pagi Tengahari Petang Malam 2.a. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Murid menyatakan peristiwa yang berlaku disekeliling mereka setiap hari i. Apa aktiviti yang kamu lakukan setiap hari.

Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.a. Apakah yang kamu lakukan pada masa berikut: . Murid menyatakan aktiviti mengikut urutan yang mungkin dilakukan berdasar kad yang ditunjukkan.

Belajar Bangun pagi Sarapan Mandi .

Perkembangan Penambahbaikan .

15 BI 12.15 MT 10.15 12.15 9.45 10.Menilai Masa Subjek 7.45 12.15 Rehat 10.45 PJ 8.15 BM 9.45 Muzik 11.15 Agama Islam Masa Subjek .15 8.15 11.15 10.

00 Menonton 5. Pukul berapakah waktu rehat? iii.30 Makan Malam 8. Pukul berapakah masa persekolahan berakhir? .00 Tidur i.30 Kerja sekolah 4.00 Bermain 6.30 Mandi 7. Kenapa PJ tidak diajar selepas waktu rehat? iv. Apakah subjek yang pertama? ii.1.30 Makan Tengahari 2.30 Menonton 10.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Rehat . ii. Bilakah masa tidur? ii. Apakah rancangan tv pada pukul 8.00 petang sesuai untuk bermain? iii. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja. Edarkan lembaran kerja 61 setiap murid. Bilakah lagi masa yang sesuai untuk membuat kerja sekolah? Tindakan c. d.30 malam? iv. Selesaikan tugasan yang diberi. Adakah pukul 5. Bincangkan hasil kerja murid.i.

Bermain Solat Pendidikan Jasmani .

.Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting.

.

Lembaran Kerja 61 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Susun gambar di bawah mengikut turutan ( Hari persekolahan ) 9 3 . 4 5 7 8 1 2 6 .

.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii Menamakan hari dalam seminggu mengikut urutan . Minta murid memerhatikan abjad yang dipaparkan dan kemudian . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

Hari ini hari apa ? ii. Esok hari apa ? iv.menyusun semula huruf supaya menjadi nama hari yang betul i. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Nama hari hendaklah ditulis bermula dengan huruf besar. 2. Semalam hari apa ? iii.

b. Minta murid menyusun nama hari persekolahan mengikut urutan dengan berpandukan jadual waktu kelas. i. Berapa hari dalam satu minggu kamu bersekolah ? iv. Apakah hari pertama kamu kesekolah ? ii. Apakah hari terakhir kamu kesekolah ? iii. Hari apa ada subjek PJ ? Selasa slaesa .

Rabu ubar .

Apakah hari sebelum hari Isnin? ii. Hari apakah orang Islam beramai-ramai bersembahyang di masjid? vi.Perkembangan Penambahbaikan Menilai Murid menyusun nama hari mengikut urutan bermula dari Ahad hingga Sabtu i. Hari apakah selepas hari Jumaat? iii. Apakah rancangan tv? v. Hari apakah orang kristian pergi ke gereja? . Ada berapa hari dalam seminggu? iv.

i. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 62. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan hari terutama sewaktu melakukan aktiviti yang . b. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 62 setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

penting. .

Lembaran Kerja 62 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A Susun hari persekolahan dengan betul Khamis Jumaat Selasa Isnin Rabu .

B Namakan hari-hari yang bukan hari persekolahan .

5. 3. 4.C Susun hari dalam seminggu dengan betul Selasa Isnin Ahad Jumaat Khamis Rabu Sabtu 1. 2. .

6. 7. .

Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Masa: 30 minit (1 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menama hari dan bulan dan menerangkan aktiviti sejajar dengan hari persekolahan Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iv Menamakan bulan dalam setahun .

Murid menyatakan peristiwa yang berlaku dalam setahun. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea . Apakah peristiwa yang pernah kamu alami atau kamu lihat dalam setahun? ii. i. Bilakah kamu melihat atau kamu alami peristiwa tersebut? (Nyatakan bulan) 2.a.

.c. Murid menyatakan peristiwa i. Apakah peristiwa yang berlaku pada bulan Mei Oktober Ogos September dan seterusnya.

Hari Guru Hari Raya Puasa Sukan Sekolah .

Murid menyatakan nama bulan dalam setahun .3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.

.

Bulan apakah bulan keenam vii. Bulan apakah bulan ketujuh viii. Bulan apakah bulan ketiga iv. Bulan apakah bulan keempat v. Bulan apakah bulan kelima vi. Bulan apakah bulan kelapan ix. Bulan apakah bulan kesepuluh xi. Bulan apakah bulan kedua belas . Bulan apakah bulan kesembilan x.i. Bulan apakah bulan pertama ii. Bulan apakah bulan kesebelas xii. Bulan apakah bulan kedua iii.

Hari Kebangsaan Hari Jadi Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember .

i. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap Terapkan sifat kepentingan masa terutama sewaktu melakukan aktiviti yang penting. b. Selesaikan tugasan yang diberi. Edarkan lembaran kerja 63 setiap murid.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 63. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. .

.

.

2. .Lembaran Kerja 63 Nama :__________________________ Kelas:__________________ 1.

3. 4. .

5. . 6.

8. .7.

9. .

11. .10.

12. .

Masa:60 minit (2 waktu) Fasa CadanganAktiviti CadanganKomunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan analisis . mengenal pasti dan menyatakan satu perempat setengah dan berdasarkan muka jam.2 Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2_wall_clock 1.jpg Bidang: Sukatan dan geometri Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: 5. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\setengah.

b. Menyatakan waktu setengah pada muka jam.a. Murid membuat pemerhatian terhadap muka jam yang diberi. .

Setengah menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? Bincangkan. Satu perempat menunjukkan jarum panjang berada pada nombor berapa? .i. iii. Pegang dan perhatikan muka jam yang diberi. ii.

.

Satu perempat jam sama dengan suku jam d.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum suku.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jarum seteng ah. Paparkan muka jam menunjukkan setengah dan satu perempat. Menyatakan waktu satu perempat pada muka jam. .j pg c.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\suku. iv.

Tunjukkan gambar aktiviti dan berbincang. Perkukuhkan kemahiran murid dengan berbincang dan bersoaljawab mengenai aktiviti harian murid. Lihatmuka jam. .i. dan bincangkanapa yang dapatkamulihat? Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. b.

Tunjukkan gambar aktiviti murid gambar .

Bincangkan hasil kerja yang kamu lakukan? .C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\belikantin. i.j pg Murid menampal gambar aktiviti harian meraka.

Perbetulkan kesilapan sertamerta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. .

Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan setengah dan satu perempat / suku.jpg Penambahbaikan Menilai a.jpg C:\Documents C:\Documents Perkembangan and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\11s and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\9st and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\2.jpg C:\Documents gh.C:\Documents tgh.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\5. .

Sebutkan aktiviti yang sesuai dilakukan pada masa yang ditunjukkan.i. Edarkan lembaran kerja 64 kepada setiap murid. Nyatakan waktu yang di tunjukkan pada muka jam. ii. . Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a.

Selesaikan tugasan yang diberi. . Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 64. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bertanggung jawab. Bincangkan hasil kerja murid. i.b.

jpg Lembaran Kerja 64 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\6.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\4st Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\9.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\10s Documents\My Pictures\Muka Jam\Suku\12.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh. Tuliskan waktu yang ditunjukkan di bawah.C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My tgh.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\12s Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.

2. Lukiskan jarum jam. 11 suku 1 setengah 3 suku 7 suku .

5 setengah 8 setengah .

jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam10. Persediaan Pemerhatian dan Analisis .jp g C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah. jpg Bidang: Nombor dan Operasi Tajuk: Masa dan Waktu Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menyebut dan menulis waktu. Menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam sahaja dengan menggunakan jam analog. Masa:60 minit (2waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii.

Murid menyebut waktu dalam setengah jam .a. Murid menyebut waktu dalam jam b.

Menulis waktu dalam jam i. Murid menulis waktu yang ditunjukkan oleh guru .c. Pelbagaikan aktiviti dengan menunjukkan pelbagai waktu.

.

Tunjukkan muka jam yang berada pada waktu dalam jam dan setengah jam .jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\12 setengah. and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\2setengah. Menulis waktu dalam setengah jam 3.C:\Documents C:\Documents g C:\Documents jpg C:\Documents g C:\Documents C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\jam6.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\5setengah. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.jpg c.jp and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam1.

Sebutkan. .

30 . Pukul enam 6.Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan.00 pukul lima setengah 5.

C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam5.jpg .

Paparkan kepada murid muka jam yang menunjukkan waktu dalam jam dansetengah jam .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\7st gh. Perkembangan Penambahbaikan Menilai i.jpg 3.

Edarkan lembaran kerja 65 kepada setiap murid.iii. b. Bincangkan hasil kerja murid. Selesaikan tugasan yang . i. Murid menyebut dan menulis waktu dalam jam dan setengah jam Tindakan a.

jp g .jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam12. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak kekemahiran berikutnya. C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\1st gh.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My Documents\My Pictures\Muka Jam\Setengah\6st gh. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 65.diberi.

.NilaidanSikap Bertanggung jawab.

.

jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam9.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam7.jp Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam8.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam10.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg. Tuliswaktupada jam dibawah.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Documents\My Pictures\Muka Jam\48481_nclock Kelas:__________________ 1.C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My g C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam6. .jpg Lembaran Kerja 65 Nama :__________________________ Documents\My Pictures\Muka Jam\Jam\jam11.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.jpg C:\Documents and Settings\PKanan1\My b_lg.

30 .30 3.30 6. Lukisjarum jam 1.2.30 12.30 10.30 4.

.

jpg Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Panjang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk mengukur panjang.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.jpg http://t3.vikingvendor.gstatic. (ii) Membanding dua atau lebih ukuran objek menggunakan unit bukan piawai. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.ses.usm.gstatic.usm.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.gstatic.com/ii mg/ss/eraser.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.jpg http://t1. Persediaan .gstatic.com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Membuat pengukuran objek menggunakan unit bukan piawai.http://t3.vikingvendor. (iii) Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata ukuran panjang dalam konteks.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.ses.com/ii mg/ss/eraser.jpg http://t1.

Contoh 1: i. kemudian letakkan di atas meja. Murid diminta mengeluarkan sebatang pensel dan pemadam. Apa yang dapat kamu lihat ? ii.Pemerhatian dan Analisis a. Ceritakan secara lebih lanjut tentang pensel dan pemadam kamu? .

Bagaimanakah kamu hendak menjadikan pemadam sama panjang dengan pensel? .iii. Bincangkan hasil pemerhatian. Letakkan pemadam selari kedudukannya dengan pensel seperti contoh 1. iv.

Bagaimana anda boleh tahu panjang pensel ini? ii. Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.usm.vikingvendor.com/images?q=tbn:iga__QpM0TnvjM:http://epkhas.gstatic. Murid diminta menganggarkan jumlah pemadam yang diperlukan supaya sama panjang dengan pensel.my/files /imagecache/picture_preview/pictures/09/53/pencil.gstatic.com/ii mg/ss/eraser.http://t3. Guru menerangkan sebab hasil jawapan yang berbeza i.ses.jpg http://t1. Cuba anggarkan berapa banyak pemadam yang diperlukan supaya sama .com/images?q=tbn:XHyRgNcVQnZZnM:http://www.jpg 2.

Murid ditunjukkan cara mengukur objek dengan betul. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai istilah pengukur. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. . b.panjang dengan pensel? iii. Mengapa jawapan kamu berbeza dengan kawan kamu? 3. Mengapakah kamu menggunakan cara tersebut? iv.

Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. i.c. Contoh: Buku teks. buku latihan dan kotak pensel. Mengapa kita perlu mengukur bermula dari hujung pensel? . Ukur panjang objek menggunakan pemadam. Setiap kumpulan diberikan 3 objek.

Ukur dan bandingkan jawapan dengan rakan kamu. Gunakan 3 objek yang diberi. 1 2 3 .ii.

d. Cuba kamu susunkan objek mengikut turutan: a. Rekodkan hasil jawapan dalam jadual. Murid diminta mengukur panjang objek yang sama menggunakan batang mancis sebagai pengukur. iv. iii. Pendek ke panjang b. b. Panjang ke pendek. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan . Pada pendapat kamu objek manakah paling panjang dan paling pendek? vi. 4. a. Mengapa jawapan kamu berbeza? v.

a. Murid boleh menggunakan pengukur yang sama untuk mengukur objek yang berlainan. Nilai dan Sikap 1. Selesaikan tugasan yang diberi. 2. Murid boleh menggunakan pengukur yang berlainan untuk mengukur objek yang sama. b. c. Bincangkan hasil kerja murid. Terapkan sifat bekerjasama ketika melakukan aktiviti kumpulan. i. Pentaksiran a. b. Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 66 dan lembaran kerja 67 murid memahami cara mengukur sesuatu objek dengan teknik yang betul. Edarkan lembaran kerja 66 dan lembaran kerja 67 kepada setiap murid. Murid berani memberikan pendapat melalui aktiviti perbincangan. .

.

com/images?q=tbn:c3dvLyDMLhUTgM:http://2.gstatic.jpg Lembaran Kerja 66 Nama :__________________________ Kelas:__________________ Arahan: Ukur objek berikut menggunakan pemadam dan batang mancis sebagai pengukur dan rekodkan jawapan.225123337_std.http://t3. Buku teks . Buku latihan 2.jpg http://t3.com/2/1 7394644/jawi.fotopages.com/yah oo_site_admin/assets/images/Front_Cover_003. Bil Objek Bilangan pemadam Bilangan batang mancis 1.srv.com/images?q=tbn:Bq5Dkv6sEnio6M:http://coachsmithsmath.gstatic.

.

_________________.c om/Files/Gifts-and-Crafts/Bag/Pencil-bag/pencil-box-19491936871.jpg 3. ________________ 4. Objek paling pendek ialah ______________________ 3. jawab soalan di bawah.http://t3.chinatraderonline. 1. _________________. Susunkan objek mengikut tertib dari panjang ke pendek.com/images?q=tbn:dhNT0IcRcA7T3M:http://www. Susunkan objek mengikut tertib dari pendek ke panjang. ___________________ . ___________________ . ________________ . Objek paling panjang ialah _____________________ 2. Kotak pensel Berdasarkan Jadual di atas.gstatic.

.

klip kertas. 4. 8 6 4 5 5 4 Panjang sudip sama dengan . Panjang garpu sama dengan . daripada garpu. 2. 1.See full size image Lembaran Kerja 67 Nama: ________________________ Kelas: _________________________ Arahan: Berdasarkan gambar. Sudip . pilih dan warnakan jawapan yang betul. 3. dengan garpu. lebih panjang lebih pendek lebih panjang lebih pendek sudip sudu sama panjang . Sudu . 6. klip kertas. 5. klip kertas. 7. Panjang sudu sama dengan . Objek paling panjang ialah . daripada sudip. Sudu .

lebih pendek .

Membuat timbangan objek berkaitan jisim menggunakan unit bukan piawai. Persediaan Pemerhatian dan analisis . ii. iii. Membanding dua atau lebih timbangan objek menggunakan unit bukan piawai.Bidang: Sukatan dan Goemetri Tajuk: Timbangan Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Menggunakan unit relatif untuk timbangan. Mengggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata timbangan dalam konteks. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 2.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap sebiji pengorek yang diletakkan di atas pembaris.

b. Guru meletakkan beberapa klip kertas di kiri pembaris tersebut.

c. Murid membuat pemerhatian 2 rakan yang berbeza saiz.

i. Berdasarkan pemerhatian kamu apakah yang dapat kamu lihat?

ii. Bincangkan bersama rakanrakan anda.

iii. Apa yang kamu lihat sekiranya beberapa klip kertas diletakkan di kiri pembaris.

iv. Berdasarkan pemerhatian, bincangkan bersama rakan apa yang dapat kamu lihat?

2. Imaginasi

Penjanaan Idea

Sintesis Idea

a. Murid diminta menganggarkan berat beberapa objek lain dengan menggunakan pemberat yang sama.

Contoh objek yang dicadangkan: pemadam, pensel dan pen.

Gunakan pemberat yang sesuai seperti guli sekiranya objek yang dianggarkan lebih berat.

b. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. Anggarkan berat tersebut dengan menggunakan pemberat yang berbeza.

Contoh:

Objek Pengukur Berat Buku teks Buku rampaian Kotak pensel Kapur Pensel warna Duit syiling 20 sen

Guru menerangkan mengapa objek tersebut perlu menggunakan pemberat yang sesuai.

c. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil. Setiap kumpulan diberi dua objek berlainan. (contoh 2 biji bola)

i. Bagaimanakah kedudukan objek di atas pembaris itu?

ii. Apakah yang dapat anda lihat sekiranya lebih pemberat ditambah?

iii. Anggarkan berapakah bilangan klip kertas yang digunakan supaya pembaris itu seimbang.

i. Apakah pemberat yang sesuai digunakan untuk objek ini?

ii. Berapakah bilangan pemberat yang diperlukan?

iii. Bincangkan bersama rakan.

i. Apakah yang kamu rasa ?

ii. Terangkan pendapat kamu itu

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b9aRD7yrqC_rXM image2_012 http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:l-6zlFZ9e4wIiM Murid anggarkan berat tersebut dengan menggunakan kedua dua belah tapak tanggan

3. Perkembangan

Pelaksanaan

Menilai

a. Bahagikan murid kepada kumpulan kecil.

Setiap kumpulan diberi pilihan memilih beberapa objek dengan bentuk yang berlainan.

Murid menjalankan aktiviti meletakkan dua objek yang berbeza beratnya di atas pemberat:

i. Meletakkan dua objek yang sama berat

ii. Meletakkan dua objek yang berbeza beratnya

Guru memperkenalkan istilah berat dengan aktiviti aktiviti yang dijalankan sebelum ini. Contoh istilah: Berat, lebih berat, sama berat, kurang berat, lebih berat.

i. Pilih dua objek yang kamu rasa sama berat .

ii. Pilih dua objek yang kamu rasa berbeza berat.

iii. Lihat apa yang berlaku pada pemberat itu.

iv. Objek manakah yang lebih berat?

v. Bincangkan bersama rakan kamu

Tindakan

Pelaksanaan

Amalan berterusan

a. Edarkan lembaran kerja 68 kepada setiap murid.

b. Bincangkan hasil kerja murid.

i. Selesaikan tugasan yang diberi.

Pentaksiran

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 68, murid dapat memahami anggaran berat sesuatu objek dan mengetahui pemberat yang sesuai digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek tersebut.

Nilai dan Sikap

Semaikan sikap bekerjasama semasa menjalankan aktiviti kumpulan.

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://2.bp.blogspot.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.jpg http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:u83tgR75-miz3M http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:GNQq8FGijKDuJM http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M Lembaran Kerja 68

Nama :__________________________

Kelas:__________________

Padankan objek dengan bilangan pemberat yang sesuai.

1.

Gunting Klip Kertas .Pengorek Buku Rampaian 2. Buku Teks Pensil 3.

1. Bekas pensel (lebih berat / lebih ringan)daripada bola ping pong 2. .http://t2.com/images?q=tbn:IS8CnqmMTrPFjM Gariskan jawapan yang betul.gstatic.

Sebiji belon (lebih ringan / lebih berat) daripada sebiji bola. . 3. Sebiji limau (sama berat / lebih ringan) daripada sebiji epal.Klip kertas (lebih berat / lebih ringan)daripada pemadam. 4.

.

gstatic.gstatic.bp.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://t1.jpg http://2.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.com/images?q=tbn:F8A1y_SNENvHXM http://t1. Sebuah buku teks Sebiji strawberi .blogspot.gstatic.blogspot.bp.com/_wLJiM89TEhE/Sfbwqyc2AxI/AAAAAAAAARo/IWVN-6h73pA/s320/b ahasa-melayu.com/images?q=tbn:Sh0ptaBlh-tFJM http://2.jpg Tuliskan nombor di bawah mengikut turutan objek yang lebih ringan kepada yang lebih berat.gstatic.com/images?q=tbn:X8UBxtbNYsXrCM http://t1.com/images?q=tbn:cc9MmNrRlW9z6M http://t1.http://t0.gstatic.

Klip kertas 1 Dua buah buku tulis Sepasang kasut Seekor gajah .

.

Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Isipadu Cecair Standard Kandungan: Menggunakan unit relatif untuk isipadu cecair. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Persediaan Pemerhatian dan Analisis . Menggunakan dan mempelbagaikan perbendaharaan kata isipadu cecair dalam konteks. Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Membandingkan dua atau lebih bekas cecair menggunakan unit bukan piawai.

a. Murid membuat pemerhatian terhadap botol-botol air yang berlainan saiz di atas meja. . b. Menyusun botol-botol mengikut urutan dari besar ke kecil atau sebaliknya.

Berapa bilangan botol semuanya? ii. . Adakah botol-botol itu sama saiz? iii.i. Botol manakah yang dapat mengisi air paling banyak? Kenapa? Bincangkan.

Letakkan sebiji botol dan sebiji cawan di atas meja.http://t2. cawan dan sebagainya. v.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM iv. Teruskan aktiviti dengan menggunakan bekas yang lain seperti gelas. .com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM http://t2.gstatic.gstatic.

Ulang aktiviti dengan membanding dua bekas yang belainan. Bagaimana kita dapat menyukat air tersebut? iv. . Cuba anda susun bekas-bekas itu mengikut urutan dari kecil kepada besar.ii. v. Pada pendapat anda bekas manakah dapat mengisi lebih banyak air. iii.

Apakah kegunaannya? Bincangkan. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b. bekas air panas dan botol minyak pelincir. . Gunakan gambar-gambar tangki air. Imaginasi a.2. tong. Pernahkah anda melihat gambar ini? Di mana? ii. i.

Bawa murid melihat tangki air sekolah. i. .c. Bawa murid keluar dari bilik darjah.

Kenapa ianya sangat besar? Bincangkan. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: . Apakah nama nya? ii. Apa gunanya? iii. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a.i.

Jika anda ingin menyimpan air. Gambar manakah dapat menyimpan air paling sedikit? iv. bekas mana kah yang anda gunakan? Kenapa? .i. Gambar manakah dapat menyimpan air paling banyak? iii. Apakah gambar yang kamu lihat? ii.

i. b. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. . Edarkan lembaran kerja 69. Bincangkan hasil kerja murid.

Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. . Nilai dan Sikap Terapkan sifat berkerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di luar bilik darjah.Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 69.

.

gstatic.com/images?q=tbn:4BjKdqfkwglOgM Lembaran Kerja 69 Nama :_________________________________________ Kelas:__________________ A. .http://t3.itrademarket.Tandakan / pada bekas yang lebih besar 1. 2.jpg&t=1&h=266&w=190&usg=__P5HlDAwayZ-Y1x02OwNx6vzwiwk= http://t2.com/pdimage/ 56/1371556_tb-969.com/images?q=tbn:ipaPVpJAbr_4PM http://t1. .com/images?q=tbn:AO1xgYKBGOTqCM::wb3.gstatic.gstatic.

3 .

Menamakan bentuk kuboid.1 Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: i. kon. Murid membuat pemerhatian terhadap objek tiga dimensi . kubus. Persediaan Pemerhatian dan analisis a.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: RuangG Standard Kandungan: 9. silinder dan sfera. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. piramid tapak segiempat sama.

i. Guru berbincang tentang bentuk objek dan bersoal jawab dengan murid c. Guru mempamerkan bentukbentuk tiga dimensi dan mengaitkannya dengan objek dalam aktiviti (a). Pernahkah kamu melihat bentuk-bentuk ini? .yang diletakkan di atas meja. b.

sfera. i. kon. .piramid tapak segiempat sama.sfera dan silinder. Bentuk ini dinamakan kuboid ii Ini bentuk kubus.ii.. Berikan contoh-contoh objek yang berbentuk kuboid yang pernah murid lihat di persekitaran mereka.

Bentuk kan murid kepada . Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah: b.2.

c.beberapa kumpulan. . Edarkan 6 keping gambar bentuk 3D dan sekeping kad manila yang tercatat nama bentuk-bentuk seperti di bawah kepada setiap kumpulan .

Kumpulan yang dapat melekatkan gambar dengan betul dalam masa yang paling singkat dianggap sebagai pemenang. Bincangkan hasil kerja murid sebagai pengukuhan dan pamerkan hasil kerja murid Kumpulan Lekatkan bentuk-bentuk 3D yang disenaraikan di bawah . ii. iii.i. Setiap ahli kumpulan diminta melekatkan gambar bentuk tiga dimensi mengikut namanya.

1. sfera 4. piramid . silinder 5. kuboid 3. kon 6. kubus 2.

139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2a 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2b 139EX2f 139EX2f 139EX2f 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2d 139EX2c 139EX2e 3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid pelbagai kumpulan objek tiga dimensi seperti contoh di bawah dan lakukan aktiviti lisan. .

. iii. Edarkan lembaran kerja 70 kepada setiap murid. Selesaikan tugasan yang diberi. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 70. i. Bincangkan hasil kerja murid. Tindakan a.i.Nyatakan bilangan bagi setiap bentuk yang terdapat dalam gambar rajah . b. Namakan bentuk-bentuk itu. Ada berapa bentuk yang dapat kamu lihat? ii. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.

Nilai dan Sikap Bekerjasama .

Suaikan bentuk bentuk di bawah 1. Kubus Silinder 2 3. . Sfera Kuboid 4.139EX2a 139EX2f 139EX2b 139EX2d 139EX2c Lembaran Kerja 70 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B.

Kon 5. Piramid tapak segiempat sama . 6.

Memperihalkan permukaan . Persediaan Pemerhatian dan analisis a. Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 3.1 Murid dibimbing untuk: Mengenalpasti bentuk tiga dimensi (3D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: ii. permukaan dan tepi kubus yang diberi kepada setiap kumpulan dan minta kumpulan mengira .sisi. Minta murid menyentuh bucu. dan bucu bagi bentuk tiga dimensi (3D).Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: 9.

Tunjukkan sisi. kon dan sfera. bucu bagi bentuk kubus di atas dan ada perbincangan dengan murid .bilangan bucu. Berapakah bilangan tepi bagi sebuah kubus? iii. Aktiviti yang sama diulang bagi bentuk pyramid. c. b. silinder. Ada berapa bucu bagi kubus? ii. i. kuboid.tepi dan juga permukaan. Berapa permukaan bagi kubus? .

Bucu Permukaan sisi .

Imaginasi Penjanaan Idea Menjana Idea a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti berikut dalam kumpulan: Bekalkan juga bentuk 3D kepada setiap kumpulan.2. Bentuk Bilangan permukaan Bilangan bucu .

Bilangan sisi Kuboid Kubus Kon Silinder Sfera Piramid Lengkapkan jadual yang diberi. .

3. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. Paparkan kepada murid satu persatu kad gambar seperti contoh di bawah: .

ii. Minta murid mengingat kembali bucu.b.permukaan dan tepi setiap bentuk yang ditunjukkan. Nyatakan bilangan . Nyatakan bentuk yang ditunjukkan. i.

(a) bucu (b) permukaan (c) tepi .

Pentaksiran . i. Selesaikan tugasan yang diberi.Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. . Edarkan lembaran kerja 71 kepada semua murid. Bincangkan hasil kerja murid. b.

Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di lembaran kerja 71. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya. Nilai dan Sikap Bekerjasama .

.

EPAL04 LIMAU MANGGA01 139EX2a 139EX2d 139EX2c 139EX2b mbaran Kerja 71 Nama : ___________________________ Tahun : ___________________________ Labelkan bentuk-bentuk di bawah TEPI PERMUKAAN BUCU 1 2 4 3 5 6 .

.

segitiga dan bulatan. segiempat tepat. . Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang dipaparkan. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Sukatan Dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: (i) Menamakan bentuk segiempat sama.

Namakan benda-benda lain yang serupa dengan benda tersebut? iv. Namakan benda yang telah dipaparkan? ii. Nyatakan sifat benda tersebut. Mengapa? 2. Imaginasi Penjanaan Idea .i. iii.

Segiempat Sama i.Sintesis Idea a. Perkukuhkan lagi kemahiran dengan menggunakan gambar bagi bentuk yang lain i. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan .

Bincang. .rakan.

Segi tiga . Segiempat tepat iii.ii.

Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bincang. Lukiskan bentuk di sebelah tetapi saiznya berlainan. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Bincang. Bandingkan hasil kerja dengan rakan. Perkembangan .ii. iii. 3.

Cari perbezaan di antara bentuk-bentuk yang di paparkan di papan hitam. . Paparkan kepada murid satu persatu kad bentuk seperti contoh di bawah: i.Penambahbaikan Menilai a.

ii. Cari pula perbezaan antara dua kad bentuk yang dipaparkan ini. .

Murid memadankan nama bentuk mengikut ciri yang dinyatakan .ii.

Sebut bersama-sama Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan a. Padankan nama-nama bentuk mengikut ciri yang telah dinyatakan iv. .iii. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

i. Bincangkan hasil kerja murid. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberikan sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Bulatan Segitiga Segiempat sama Segiempat tepat .b. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti di dalam bilik darjah dan sifat ingin mencuba. Selesaikan tugasan yang diberi.

.

Padankan dengan jawapan yang sesuai.Lembaran Kerja 72 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Segitiga Segiempat sama . Bulatan 3. 1. Segiempat tepat 2.

.4.

Lembaran kerja 73 B. Namakan bentuk-bentuk di bawah. . 3. 2. Bulatan Segiempat sama Segiempat tepat Segitiga 1.

.4.

Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: Memperihalkan garis lurus. Murid membuat pemerhatian . bucu dan lengkungan bagi bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1. sisi.

terhadap gambar basikal yang ditunjukkan b. Apakah kelainan basikal ini berbanding dengan basikal yang lain? iv. Pernahkah anda melihat basikal seperti ini ? ii. Murid memberi respon kepada soalan yang diajukan. iii. Apakah bentuk roda basikal itu? . Nyatakan ciri-ciri fizikal basikal ini. Lihat gambar basikal ini. i.

Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis Idea a.(segi empat tepat dan bulatan) i. Ulang aktiviti ini dengan menukar gambar basikal menggunakan roda berbentuk 2D yang lain pula. b.2. Tampal gambar roda basikal berbentuk segi empat sama. ii. Bayangkan apakah yang terjadi jika anda menunggang basikal seperti ini. Mengapa? .

iii. Bayangkan pula jika anda menunggang basikal yang mempunyai roda berbentuk ini pula. ( segi tiga ) .

Apakah yang akan berlaku? Mengapa? 3.iv. Minta murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan bagi mengenalpasti ciri-ciri setiap bentuk 2D. sisi / garis lurus bucu . Bahagikan murid kepada kumpulan. Perkembangan Penambahbaikan Menilai a. b. Setiap kumpulan diedarkan lakaran bentuk-bentuk 2D. c.

Namakan bentuk-bentuk .segi tiga 3 sisi 3 garis lurus 3 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat sama 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu sisi / garis lurus bucu segi empat tepat 4 sisi 4 garis lurus 4 bucu i.

ii. .yang telah diberikan itu tadi. Bincangkan bersama rakanrakan anda dan senaraikan setiap ciri-ciri yang ada pada bentuk-bentuk 2D itu.

ii. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. .

Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. Murid membentangkan hasil perbincangan mengikut kumpulan masing-masing. Tindakan Pelaksanaan Amalan berterusan .sisi / garis lengkung bulatan 1 sisi 1 garis lengkung d.

.a. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2. Selesaikan tugasan yang diberi. Nilai dan Sikap Terapkan sifat bekerjasama terutama sewaktu melakukan aktiviti berkumpulan. Bincangkan hasil kerja murid. i. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid.

.

Lembaran kerja 74 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. Labelkan bentuk-bentuk 2D yang berikut. 3. sisi . 1. 2.

bucu lengkungan garis lurus .

Lengkapkan jadual di bawah.lembaran kerja 75 B. Bentuk 2D Bucu Sisi Garis lurus Lengkung .

.

.

Lakarkan bentuk-bentuk 2D mengikut susunan di papan . Menghasilkan corak berasaskan bentuk 2D Masa: 60 minit (2 waktu) Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi 1.Bidang: Sukatan dan Geometri Tajuk: Ruang Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: Mengenal pasti bentuk dua dimensi (2D) Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk: iii. Menyusun bentuk 2D mengikut pola iv. Persediaan Pemerhatian dan Analisis a.

c. i. ii. Adakan soal-jawab dengan murid-murid. d. b. Ulang aktiviti ini dengan menyusun bentuk 2D menggunakan pola yang berlainan.hitam. Bagaimanakah bentuk-bentuk ini disusun? iii. Apakah bentuk yang seterusnya. Murid membuat pemerhatian terhadap bentuk-bentuk yang telah ditunjukkan itu tadi. . Lihat dan sebutkan bentukbentuk yang telah ditunjukkan di papan hitam.

Sediakan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D . Imaginasi a. Perkukuhkan kemahiran murid dengan melakukan aktiviti seperti contoh di bawah ini: b.2. .

.

e. Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Minta murid membentuk-bentuk 2D berikut mengikut pola mereka sendiri. d. . Wakil kumpulan menunjukkan hasil kerja mereka di hadapan kelas.c. Terapkan sikap bekerjasama dan bantu membantu bagi memastikan tugasan yang diberi dapat disempurnakan. f. Edarkan beberapa set lakaran bentuk-bentuk 2D pada setiap kumpulan.

Perkembangan Pelaksanaan Menilai . Perbetulkan kesilapan serta merta yang dilakukan oleh murid sewaktu perbincangan. 3. Bincangkan hasil kerja yang telah kamu lakukan. ii.i. Bina pola anda sendiri .

. Paparkan kepada murid satu contoh gambar yang menggunakan lakaran bentukbentuk 2D. Lihat gambar ini. i. Sebutkan bentuk-bentuk yang ada pada gambar tersebut.a.

.

Edarkan kertas lukisan kepada murid dan minta murid menghasilkan satu corak daripada bentuk 2D mengikut kreativiti masingmasing.b. Murid membuat pemerhatian terhadap gambar yang ditunjukkan dan menyebut bentuk-bentuk 2D yang ada pada gambar itu tadi. Murid mempamerkan hasil idea kreativiti mereka dalam menghasilkan corak daripada bentuk 2D masing-masing di hadapan. . d. c.

Lukiskan satu corak dengan menggunakan bentuk-bentuk 2D mengikut idea anda sendiri. Edarkan lembaran kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 kepada setiap murid. Bincangkan hasil kerja murid. Nilai dan Sikap . Selesaikan tugasan yang diberi. b. Murid perlu betul kesemua soalan yang diberi sebelum bergerak ke kemahiran berikutnya. Tindakan a. Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid menjawab soalan di Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.ii.

.Terapkan sifat bekerjasama semasa menjalankan aktiviti berkumpulan.

2.Lembaran Kerja 76 Nama :__________________________ Kelas:__________________ A. 1. . Lukiskan bentuk-bentuk 2D yang sesuai. 3.

.4. 5.

BENTUK 2D BILANGAN .Lembaran Kerja 77 Nama :__________________________ Kelas:__________________ B. Warnakan bentuk-bentuk 2D yang sama dengan warna yang sama. Tuliskan jumlah bentuk 2D di dalam kotak yang disediakan.

.

.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYUMBANG PEMBANGUNAN MODUL . Ghani AMN Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENGERUSI Aziz bin Saad Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia PENYELARAS Mazlan bin Awi Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Mohd Ali Henipah bin Ali Penolong Pengarah. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Hjh Zurina bte Zainal Abidin Penolong Pengarah.PENASIHAT Haji Ali bin Ab. Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia Ho Sim Min Penolong Pengarah.

Mohamed bin Abu Bakar Sekolah Kebangsaan Wakaf Mempelam Kuala Terengganu. Norhayati Azaini bte Muhammad Sekolah Kebangsaan Paka. Sidek Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor Kemaman. Paka. Mansor bin Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Kebor Besar. Jertih. Kuala Terengganu . Mohd Azmi bin Mat Nor Sekolah Kebangsaan Sungai Dua. Mohd Jupiter bin Md. Hishammudin bin Abdul Rahman Sekolah Kebangsaan Tok Motong. Bachok.

Adira bin Nawi Sekolah Kebangsaan Gual Jedok Tanah Merah Syed Ab Rahaman bin Syed Akil Sekolah Kebangsaan Pulau Gajah Kota Bharu Nazri bin A Rahman Sekolah Kebangsaan Bintang Setiu Ramli bin Yaakop Sekolah Kebangsaan Pusat Kemaman Kemaman Norhusnizah bte Hussin Sekolah Kebangsaan Seri Nilam Kuala Terengganu Sinawati bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Marang Marang Mohd Nasir bin Shafii .

.

Kota Bharu Hasmat bte Zakaria Sekolah Kebangsaan Pusat Jerteh Jerteh Nor.izzah bte Musneh@Musannef Sekolah Kebangsaan Kampung Raja Besut Che Minah bte Mamat Sekolah Kebangsaan Pulai Chondong Kelantan Tuan Aneeda Zariani bte Tuan Sulaiman .Mohd Gulam bin Jamaludin Sekolah Kebangsaan Merbau Kota Bharu Sekolah Kebangsaan Machang 1 Machang Ahmad Kamil bin Mahmood Sabry Sekolah Kebangsaan Labok Machang Mohd Din bin Ismail Sekolah Kebangsaan Ismail Petra 1 Wakaf Mek Zainab.

Sekolah Kebangsaan Bukit Marak Bachok Yang Zarina bte Idris Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Bachok Normala bte Nik Nawi Sekolah Kebangsaan Kemahang 3 Felda Kemahang. Kuala Terengganu Robiah bte Mohd Nor Sekolah Kebangsaan Tok Jiring Kuala Terengganu . Pasir Panjang. Tanah Merah Zabidah bte Ibrahim Sekolah Kebangsaan Zainab (2) Jalan Telipot. Kota Bharu Ayu Salina bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Tengku Bariah Jln. Kuala Terengganu Noorliza bte Abdullah Sekolah Kebangsaan Pusat Chabang Tiga.

Zaidah Wati bte Mohamad Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Kuala Terengganu Manan bin Musa Sekolah Kebangsaan Jerong Marang Mariana bte Mohd Ariffin Sekolah Kebangsaan Tok Nasek Jln Panji Alam. Kuala Terengganu Sharifah Nazira bte Tuan Ibrahim Sekolah Kebangsaan Kelulut Marang Zunaidi bte Che Yusof Sekolah Kebangsaan Pagar Besi Kuala Terengganu Norzie Rohayu bte Jusoh Sekolah Kebangsaan Seri Budiman 2 Jln Sultan Mahmud. Kuala Terengganu Noor Azlin bte Abdul Murad Sekolah Kebangsaan Pusat Kuala Ibai Kuala Terengganu .

Kuala Terengganu Mohd Zaid bin Mamat Sekolah Kebangsaan Bukit Perah Kuala Terengganu Nor Aida bte Muda Sekolah Kebangsaan Batangan Marang Mohd Azwan bin Muda Sekolah Kebangsaan Bukit Payong Marang Suhailah bte Ithnain Sekolah Kebangsaan Seri Intan Taman Intan. Kluang Olly Rozita bte Mohamed Zain Sekolah Kebangsaan Sri Mersing Mersing Norasyikin bte Jamhari . Yusof Sekolah Kebangsaan Gong Kapas Jln Sultan Mohamad.Norziah bte Md.

Sekolah Kebangsaan Parit Selangor Pekan Nanas. Pontian .

Batu Berendam . Karim Sekolah Kebangsaan Senai Senai Jamilah bte Ishak Sekolah Kebangsaan Bukit Beruang Km 7.2 Bukit Beruang Aina Salwa bte Abd Karim Sekolah Kebangsaan Batu Berendam 2 Hang Tuah Jaya. Kota Tinggi Kauthar bte Othman Sekolah Kebangsaan LKTP Ayer Hitam Kluang Khairudin bin Abdul Malik Sekolah Kebangsaan Sagil Kampong Tangkak Norsyahilah bte Abd. Salih Sekolah Kebangsaan Datuk Ismail Saadon. Felda Air Tawar.Normalili bte Idris Sekolah Kebangsaan LKTP Air Tawar 1 Kota Tinggi Hafizah bte Md.

Nyonya bte Abu Samah Sekolah Kebangsaan Pulai Km 16 Kampung Pulai. Merlimau Siti Sulaiha bte Supian Sekolah Kebangsaan Alor Gajah 1 Alor Gajah Norazuin bte Mohd Sahar Sekolah Kebangsaan St. Francis No 55 Jln Chan Koon Cheng. Felda Nitar 1. Muar Norfaizah bte Bachok@Ambok Sekolah Kebangsaan Bandar Pontian . Melaka Ahsari bin Kasdi Sekolah Kebangsaan Sri Setia Jaya Jln Dato Usman Awang. Mersing Zulkurnain bin Abd Samd Sekolah Kebangsaan Panchor. Tg Sedili Rosli bin Ahmad Sekolah Kebangsaan LKTP Nitar 1 Jln Kenari.

Pontian Farizal bin Ahmad Sekolah Kebangsaan Paya Rumput Km12.8 Paya Rumput. Batu Pahat Mohyar bte Sahijan Sekolah Kebangsaan Seri Sekawan Desa Ayer Baloi. Masai Rahemah bte Idris Sekolah Kebangsaan Kota Dalam Ayer Hitam. Melaka .Pontian PANEL PEMURNIAN MODUL Ramlee bin Mohamed Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Taman Rinting. Melaka Aho anak Nyokat Sekolah Kebangsaan Tengkera 1 Jln Tengkera.

Melaka Salleh bin Sawabi Jabatan Pelajaran Negeri Melaka Melaka Abu Samah bin Zainal Abidin Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Hamsani bin Mohd Nor Jabatan Pelajaran Negeri Johor Johor Kumaresan a/l M. Subramaniam SJKT Jalan Fletcher Kuala Lumpur .Nyapon bte Hj Ab Rahman Sekolah Kebangsaan Semabok Km 4 Semabok.