Lampiran A1 Contoh Tajuk-Tajuk Kertas Cadangan Perlaksanaan Perkhemahan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Nama Perkhemahan Latar Blakang / Rasional. Matlamat.

Objektif. Tarikh dan Tempat. Sasaran Penyertaan. Ahli Jawatankuasa Induk. Ahli Jawatankuasa Pelaksana. Aktiviti dan Jadual Perkhemahan. Peraturan-Peraturan Perkhemahan. Anggaran Perbelanjaan. Harapan dan Penutup.

1

Tidak dibenarkan membeli makanan dan minuman dari luar semasa perkhemahan. 10. 6.mengenali dan hormat-menghormati antara satu sama lain. 15. 7. Menjaga segala peralatan yang disediakan . 19. tidak dibenarkan berkeliaran di luar khemah masing-masing. berburu dan menangkap binatang tanpa kebenaran semasa perkhemahan. Peserta yang melanggar peraturan keselamatan ini akan dikenakan tindakan oleh Jawatankuasa Keselamatan/Urusetia. 16. 9. selepas jam 12. Tidak dibenarkan keluar dari kawasan perkhemahan kecuali semasa aktiviti rasmi. Tidak dibenarkan berinteraksi dengan orang luar tanpa kebenaran dari pihak penganjur.Lampiran B1 Contoh Peraturan-Peraturan Keselamatan Perkemahan 1. 14. 11. Peserta diwajibkan mengerjakan solat berjemaah di surau pada waktu yang ditetapkan oleh kem komandan. 5. tuan/puan hendaklah menjalinkan silaturahim. Penjagaan diri/peralatan/harta persendirian perlu diberi keutamaan. Peraturan-peraturan lain mengenai keselamatan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa jika difikirkan perlu. Semua peserta diwajibkan menghadirkan diri dan menepati masa dalam setiap program. 2 . 2. Tidak dibenarkan memberi sebarang makanan kepada binatang-binatang. Semasa perkhemahan. 18. 12. 8. Semua pihak yang terlibat dalam perkhemahan dilarang merokok dalam kawasan perkhemahan dan membuang sampah di merata-rata tempat. 4. Hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan tidak boleh memakai selipar atau kain pelikat sama ada ke dewan makan atau keluar daripada kawasan perkhemahan. Setiap peserta.00 tengah malam. Dilarang menebang atau merosakkan pokok-pokok yang terdapat dalam kawasan perkhemahan. Aktiviti penggunaan air dan api perlu dijalankan di bawah penyeliaan/pengawasan dan mendapat kebenaran dari pihak berkenaan. Penggunaan peralatan berbahaya hendaklah di bawah penyeliaan dan pengawasan pihak bertanggungjawab. Lelaki tidak dibenarkan masuk ke kawasan perkhemahan perempuan dan demikian juga sebaliknya tanpa kebenaran. Dilarang merosakkan atau memindahkan peralatan ke tempat lain. 3. kenal. 20. Segala bentuk perjudian dan minuman keras diharamkan sama sekali . Tidak dibenarkan memancing. 17. 13.

... SKBBU2.. : 10..... 81200 Johor Bahru.... Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.30ptg..2 2......5 2..... Kepada Semua Ibu Bapa/Penjaga Pelajar Tahap 2 Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 23/7 : Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan mengadakan Perkhemahan Tahunan sepertimana yang tersebut di atas. : Pelajar Tahap 2. terima kasih.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.... Sukacita dengan hormatnya dimaklumkan bahawa perkara di atas adalah dirujuk 2. ..... Johor Darul Takzim. Tuan / Puan..4 2... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda.6 Tajuk Tarikh Masa Tempat Sasaran : Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003. : 21 Hingga 23 Julai 2003.k 1.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.Lampiran C1 Contoh Surat Pemberitahuan Tentang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.3 2. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.... Sekian untuk makluman tuan. 2.1 2..00pg.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 3 .. 21/7 hingga 4. Butir-butir mengenai perkhemahan tersebut adalah seperti berikut:2.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/05/PPS/2003(11) 20 Jun 2003 Penyertaan : 200 pelajar dan 15 guru. s.. Jalan Padi Mahsuri. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar..

2.. Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam.. s.. Jawatankuasa Pelaksana. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah.. Jawatankuasa Pelaksana Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam. terima kasih.2 2. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru... Jumaat hingga Ahad... 1.. Rujukan Tuan: Rujukan Kami: PPS/10/SU/2003(12) Tarikh : 20 Mei 2003 Bersama-sama ini dilampirkan kertas cadangan perkhemahan untuk makluman dan tindakan tuan.. Sehubungan itu dipohon kebenaran tuan untuk kami mengadakan perkhemahan tersebut pada ketetapan berikut : 2. ( ABDUL SANI BIN JUMAT ) Penolong Kanan Kokurikulum... Guru Besar.k. Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2. 2. Tuan..... Merangkap Setiausaha. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2....1 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan 4 ......Lampiran D1 Contoh Surat Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Kapada Guru Besar Setiausaha.. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. ... Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.. Tarikh Hari Masa Tempat : : : : 21 hingga 23 Julai 2003.4 3. Jalan Padi Mahsuri. Sepenuh masa.... Sekian.3 2. Memohon Kebenaran Mengadakan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003..

Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak sekolah sedia maklum dan tiada halangan untuk tuan mengadakan perkhemahan tahunan tersebut selagi perkara-perkara tersebut di bawah dipatuhi : 2... Mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga murid.. 81200 Johor Bahru. Sekolah Kebangsaan Bandaar Baru Uda 2.... s.. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003.k.....3 Rujukan Tuan: PPS/10/SU/2003(12) Rujukan Kami: SKBBU/5/PS/2003(2) Tarikh : 25 Mei 2003 2... Memastikan langkah-langkah keselamatan dan kebajikan pelajar diutamakan Segala kutipan kewangan telah mendapat kelulusan Jawatankuasa Pelaksana dan persetujuan Ibu Bapa/Penjaga.. Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam 2003.......4 Tiada unsur-unsur paksaan. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Tuan.... Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pelaksana.. 1. Setiausaha. 81200 Johor Bahru.. Sukacitanya perkara di atas adalah dengan hormatnya dirujuk 2.Lampiran E1 Contoh Surat Kelulusan Daripada Guru Besar Bagi Mengadakan Perkhemahan Peringkat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.... Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan 5 ....... Johor Darul Takzim. 2. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2...2 2. Jalan Padi Mahsuri... Sekian.. terima kasih. ...1 2..

Saya juga memberi kebenaran kepada pihak sekolah/pengelola/wakilnya memberi rawatan kecemasan atau pertolongan perubatan kepada anak/anak jagaan saya jika didapati perlu...... Sekian.. K/Pengenalan: Tarikh: 6 . Jalan Padi Mahsuri...... Tarikh : Guru Besar... Tandatangan Nama: No... memberi kebenaran kepada anak/anak jagaan saya mengambil bahagian dalam perkhemahan tersebut di atas. No K/P……………………… Ibu / Bapa / Penjaga kepada …………………………………………………………………… Tahun ………………………….. Kebenaran Untuk Menyertai Aktiviti Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Saya ……………………………………………………………. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 81200 Johor Bahru... terima kasih... kemalangan.. K/Pengenalan: Tarikh: Saksi: ………………………………………... Tuan / Puan. Johor Bahru akan mengambil langkah-langkah keselamatan namun demikian saya mengaku tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang atau mahkamah terhadap pihak atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kehilangan harta........ Pengakuan dibuat oleh: …………………… Tandatangan Nama: No.Telefon: . kecacatan anggota atau sebarang kecederaan lain terhadap anak/anak jagaan saya yang berlaku dalam perjalanan pergi dan balik atau sepanjang perkhemahan tersebut. Johor Darul Takzim.....Lampiran F1 Contoh Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga Nama dan Alamat Ibu Bapa/Penjaga --------------------------------------------------------------------------------------------------No... Sesungguhnya saya mengetahui dan faham bahawa pihak SK Bandar Baru Uda 2...

Johor Darul Takzim. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru..30 petang Padang Kawat SK Bandar Baru Uda 2..... ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.. 81200 Johor Bahru... 2..... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... Johor Darul Takzim... Anggota-anggota yang dicadangkan adalah L/Kpl 1047873 Abu Bakar bin Abu Talib dan Kpl 572137 Abd Khalib bin Abd Hamid 5.... Oleh yang demikian bagi menjayakan Pertandingan Kawat Kaki tersebut dipohon jasa baik tuan untuk memberikan pegawai-pegawai berikut pelepasan dari tugas dari pejabat tuan untuk bertugas sebagai hakim dalam pertandingan tersebut yang akan diadakan pada ketetapan berikut: 3. 2. Sekian. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Fail Perkhemahan 7 ... Ketua Polis Daerah Johor Bahru.... Tuan. . Rujukan Tuan: Rujukan Kami : Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(15) 12 Jun 2003 3...1 3. Permohonan Khidmat Hakim Pertandingan Kawat Kaki Sempena Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Sekolah 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk.... Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru.k 1.. 4.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih..... Sehubungan itu dimaklumkan bahawa pihak kami akan mengadakan Pertandingan Kawat Kaki sebagai satu aktiviti dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003... Jalan Padi Mahsuri..2 3...3 Tarikh Masa Tempat : : : 22 Julai 2003 Mulai 2. Polis Diraja Malaysia. 3..Lampiran G1 Contoh Surat Memohon Khidmat Hakim Pertandingan Sekolah Kebangsan Bandar Baru Uda 2.. s.

Johor Darul Takzim... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 8 ...... s. Jalan Padi Mahsuri... Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan membekalkan bekalan air sepanjang perkhemahan tersebut. Johor Darul Takzim... Permohonan Membekal Bekalan Air Sepanjang Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2002 sepertimana ketetapan berikut. 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(16) 21 Jun 2003 2..... Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Jalan Larkin....4 Tarikh Masa Tempat Penyertaan : : : : 21 hingga 23 Julai 2003 Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2...3 1. 81200 Johor Bahru..... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. 4. 2.k 1. Tuan / Puan.. Tuan Pengurus.2 1..... 1. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar.1 1. Syarikat Air Johor......Lampiran H1 Contoh Surat Permohonan Khidmat Bantuan Daripada Pihak-Pihak Tertentu Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah .. 81200 Johor Bahru.

.Lampiran I1 Contoh Surat Permohonan Meminjam Peralatan...2 1.. 81200 Johor Bahru.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar. Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. Carabinar..4 Khemah 20 buah Tali Karamental Dinamik 100 m Tali Karamental Staqtik 100 m Peralatan Aktiviti ( Topi. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.. 81200 Johor Bahru.. s. Barang-barang tersebut jika diluluskan akan diambil pada 18 Julai 2003 dan akan dipulang pada 25 Julai 2003. 200 pelajar termasuk 15 guru / jurulatih Rujukan Tuan: Rujukan Kami: SKBBU/5/PPS/2003(17) Tarikh : 22 Jun 2003 Oleh yang demikian bagi melicin dan menjayakan perkhemahan tersebut besarlah harapan kami jika pihak tuan dapat meluluskan permohonan meminjam peralatan berikut: 4.4 Tarikh Masa Tempat Penyertaan : : : : 21 hingga 23 Julai 2003 Sepenuh masa Kawasan Padang SK Bandar Baru Uda 2........ 2.... “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah . Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. Jalan Padi Mahsuri. Johor Darul Takzim. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah 9 .. Harnes.k 1.2 4... Pegawai Penjaga Balai Bomba dan Penyelamat... Jalan Larkin. Johor Darul Taksim.. pulley dan snap link ) 5... Memohon Meminjam Peralatan Yang Diperlukan Untuk Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah kami akan mengadakan Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 sepertimana ketetapan berikut: 1...3 1.... Kerjasama serta sokongan daripada pihak tuan amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian..1 1.3 4.1 4. Balai Bomba dan Penyelamat Johor Baharu...

Kerjasama serta sokongan tuan amat dihargai dan didahului dengan ribuan terima kasih.. 81200 Johor Bahru. 1...00 pagi 21/7 hingga 4..... Tuan / Puan... 2. Samion bin Selamat...30 petang 23/7/20 Kawasan Padang SKBBU2 Rujukan Tuan: Rujukan Kami: Tarikh : SKBBU/5/PPS/2003(20) 20 Jun 2003 Bersama ini dilampirkan panduan tugas untuk makluman serta tindakan tuan 4.. ( ALI BIN ABDULLAH ) Guru Besar... Sehubungan itu tuan/puan dengan ini dilantik sebagai __________________________ ____________________________________________________dalam Perkhemahan Tahunan Pasukan Pakaian Seragam Peringkat Sekolah 2003 yang akan diadakan sepertimana ketetapan berikut: Tarikh Masa Tempat : : : 21 hingga 23 Julai 2003... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2. 10 ...... Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2... 10.....k. Pegawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. s.. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.Lampiran J1 Contoh Surat Perlantikan Dalaman Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Uda 2.. ...... Jalan Padi Mahsuri. En. Guru Penasihat Pasukan Pengakap... Johor Darul Takzim.. Surat Pelantikan Perkhemahan Pasukan Pakaian Seragam SKBBU2 2003 Sukacitanya perkara di atas adalah dirujuk dan berkaitan... Sekian. 81200 Johor Bahru.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah... Johor Darul Taksim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful