P. 1
SEJARAH_AGAMA_SIKH_1

SEJARAH_AGAMA_SIKH_1

|Views: 4,574|Likes:
Published by Eyda Maya

More info:

Published by: Eyda Maya on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

pdf

text

original

SEJARAH AGAMA SIKH PROF. MADYA DR. KHADIJAH MOHD KHAMBALI @HAMBALI B.

SEJARAH AGAMA SIKH Agama Sikh atau Sikhism adalah agama yang diasaskan oleh seorang Hindu yang berasal dari suku kaum Bedi yang bernama Guru Nanak Dev Ji.34 Ia banyak dianuti oleh orang India terutamanya di Punjab, India sejak abad ke-15 yang lalu. Kini mereka sudah bertaburan di seluruh dunia dan telah membentuk masyarakat mereka di negara-negara seperti Eropah, Amerika dan Kanada. Mereka juga terdapat di negara-negara selatan Asia seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Burma, Indonesia, Pilipina, Iran, Afghanistan dan di negara-negara timur tengah seperti di Dubai dan Oman. 35 Mengenai asal usul perkataan Sikhism, ada beberapa pendapat. Menurut The Encyclopaedia of Sikhism, ia berasal dari bahasa Pali iaitu Sekha yang bermaksud “pelajar”.36 Menurut The Encyclopaedia Britannica, ia juga diambil dari bahasa Pali, tetapi dari perkataan Sikkha yang bermaksud “pengikut”.37 Walaubagaimanapun, menurut Dictionary of Islam, perkataan ini berasal dari perkataan Punjabi iaitu Sikh atau Sikha dan ia juga berasal dari bahasa Sanskrit iaitu Sishya yang bermaksud “penganut” atau ”pengikut”.38 Berasaskan maksud istilah Sikh tersebut, dapat dirumuskan bahawa agama Sikh adalah agama para pengikut atau penganut yang mempelajari dan sekaligus menjalani serta mempraktikan segala bentuk ajaran Guru Nanak sebagai pengasas utama dan Guru-guru agama Sikh yang sepuluh.39
34 35

Khuswant Singh, Hymns of Guru Nanak, India: Sangam Books, Orient Longman Ltd, 1969, hal 1. Tanpa pengarang, Questionnaire on Sikh Religion, Perak: Khalsa Diwan Malaysia, 1999, hal 1. 36 Harbans Singh, The Encyclopaedia of Sikhism, Patiala: Punjabi University, Vol 2, 1995, hal 197. 37 Tanpa pengarang, The New Encyclopaedia Britannica, Chicago: University Chicago, Vol 27, 1993, hal 284. 38 Thomas Partick Hughes, Dictionary of Islam, New Delhi, India: Cosmo Publications, 1982, hal 583. 39 Perkara ini dibahaskan selanjutnya dalam halaman 30 dan seterusnya.

Kalau dilihat kepada sejarah kelahirannya, kepercayaan dan ajaran agama Sikh banyak dipengaruhi oleh ajaran yang dibawa oleh seorang reformis yang bernama Kabir.40 Beliau adalah seorang yang bijak dan telah banyak mempelajari ajaran Islam dan Hindu. Namun, perkara yang paling menarik minat beliau ialah ajaran yang dicetuskan oleh seorang penyair yang bernama Ramanand. Selepas beliau mengkaji ajaran ini, akhirnya Kabir mencipta satu ajaran baru dan kemudiannya beliau menyusun sajak-sajak mengenai ajaran tersebut. Selepas kematian Kabir, segala ajarannya disusun pula oleh para pengikutnya di dalam sebuah buku yang diberi nama Bijak.41 Asas-asas pemikiran dan ajaran Kabir ini telah dijadikan panduan oleh Guru Nanak dalam usaha mencipta agama Sikh. Beliau sering menghabiskan masa lapangnya di dalam hutan untuk bertafakur dan berfikir tentang kehidupan serta kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Kabir. Dalam tempoh berkenaan, Guru Nanak dikatakan telah menerima wahyu dari Tuhan.
42

Selepas bertapa

selama tiga hari di dalam gua, akhirnya Guru Nanak keluar dan menyampaikan ajarannya kepada orang ramai iaitu “Tidak ada Hindu dan tidak ada Muslim”.43
40

Nama penuh beliau adalah Kabir Das dan beliau hidup di abad yang ke-15 yang lalu. Perkataan Kabir yang berasal dari bahasa Arab bermaksud ‘besar’ dan Dasa yang berasal dari bahasa Sanskrit pula bermaksud ‘hamba’. Beliau dianggap seorang sufi dan suci di zaman pertengahan India dahulu dan mempunyai karangan yang paling banyak di dalam Guru Granth Sahib, kitab suci agama Sikh. Lihat The Encyclopaedia of Sikhism, Vol 2, hal 403. 41 H.O.K Rahmat H.S (Dr), Op.cit, hal 309 & 311. Ajaran yang dibawa oleh Kabir ini merupakan ajaran yang diperkenalkan oleh Pergerakan Bhakti. Pergerakan ini merupakan pergerakan yang mementingkan tema cinta antara manusia dan Tuhan dalam karya-karya mereka. Pergerakan ini dipopularkan oleh Ramanuja, seorang Brahmin dari India Selatan dan beliau telah mengembara ke seluruh India pada abad ke-11 untuk mengembangkan ajaran pergerakan tersebut. Pergerakan ini dipopularkan pula di Banares oleh Ramanand iaitu anak murid kepada Ramanuja. Ramanand mempunyai anak murid termasuklah Kabir yang dianggap sebagai seorang Hindu oleh orang Hindu dan sebagai seorang Muslim oleh orang Islam. Ajaran Kabir ini telah mempengaruhi Guru Nanak sehingga ia dijadikan asas dalam pembinaan agama Sikh. Lihat M. Rajantheran, S. Manimaran, Perayaan Orang India, Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, 1994, hal 98. 42 Mahayudin b Hj. Yahaya, Ensiklopedia Sejarah Islam, Bangi: UKM, Jld V, 1989, hal 1420 & 1421. 43 Tanpa pengarang, Al-Mawsa’ah al-Mayassarah fi al-Adyan wa al-Madhahib al-Mu’asirah, Cet 2, Riyad: Al-Nadwah al-Alamiyyah li al-Syabab al-Islamiy, 1979, hal 283.

Agama Sikh diasaskan kepada ajaran Guru Nanak dan sepuluh orang guru. Ini memberi maksud bahawa agama Sikh adalah agama yang menyeru para

penganutnya supaya mempercayai kepada setiap ajaran yang dibawa oleh sepuluh orang guru.
44

Selepas kematian Guru Gobind Singh iaitu guru yang ke

sepuluh, tidak ada lagi guru yang dilantik. Oleh itu, kitab suci agama Sikh iaitu Guru Granth Sahib dan golongan Khalsa telah dianggap sebagai pengganti kepada sepuluh orang guru.45 Dari segi tujuannya pula, agama Sikh telah diperkenalkan oleh Guru Nanak kerana memprotes dasar kuku besi agama Brahman dan sistem kasta serta ajaran Hindu yang melampau. Agama Sikh menekankan masyarakat.46 konsep keadilan sosial dan persaudaraan sejagat serta menghapuskan semangat kepartian dan kefahaman karut yang terdapat dalam

Selepas kematian Guru nanak (1538), segala ajaran Sikh telah diambil alih oleh sembilan orang guru iaitu Guru Angad (1539-1552), Guru Amar Das (15521574), Guru Ram Das (1574-1581), Guru Arjan (1581-1606), Guru Har Gobind (1606-1644), Guru Har Rai (1644-1661), Guru Har Krishnan (1661-1664), Guru Tegh Bahadur (1664-1675) dan Guru Gobind Singh (1675-1708).47
44 45

Joesoef Sou’yb, Agama-Agama Besar Dunia, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983, hal 144. Gobind Singh, The Quintessence of Sikhism, Amritsar: Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, 1958, hal 1. 46 Mahayudin b Hj. Yahaya, Op.cit, hal 1420. 47 Thomas Patrick Hughes, Op.cit, hal 591.

Berdasarkan senarai jangka masa kehidupan guru-guru agama Sikh di atas, jelas menunjukkan bahawa agama Sikh telah berada di bawah pimpinan sepuluh orang guru selama 204 tahun iaitu bermula dari tahun 1504 sehingga 1708. Zaman ini dianggap sebagai zaman kegemilangan agama Sikh kerana orang Sikh dapat hidup dalam suasana persaudaraan dan saling hormat menghormati di antara satu sama lain. 48 Sepanjang pimpinan sembilan orang guru selepas Guru Nanak, agama Sikh banyak terdedah kepada perubahan dan perkembangan. Setiap guru yang

Kirpan.meminpin agama Sikh telah membuat perubahan yang tersendiri sehingga terdapat ajaran-ajaran dalam agama Sikh yang tidak pernah disampaikan oleh pengasasnya iaitu Guru Nanak. 51 Teja Singh. Kemudian ia dikemaskini oleh Guru Gobind Singh dan diberi nama baru iaitu Guru Granth Sahib. Antara pembaharuan yang dilakukan ialah penggunaan perkataan Singh yang bermaksud singa bagi orang lelaki dan Kaur bermaksud puteri bagi yang perempuan dihujung nama mereka masing-masing. membuat pembaharuan yang begitu ketara dalam agama Sikh. Dengan ini Harimandar bermaksud Rumah Tuhan. Kachera dan Kara. Di dalam Sri Harimandar Sahib ini dan semua gurdwara atau rumah . Sri Harimandar Sahib49 yang menjadi tempat ibadat yang terbesar bagi orang Sikh dibina di Amritsar50 oleh Guru Ram Das dan Khlasa yang dianggap sebagai golongan suci dalam agama Sikh telah diperkenalkan oleh Guru Gobind Singh. 50 Amritsar terdiri daripada perkataan ‘Amrit’ yang bermaksud madu dan ‘Sar’ yang bermaksud kolam. maka mereka perlu menghormati ‘the five ‘K’s’ ataupun lima lambang54 iaitu Kes. hal 1-3. The Religion of the Sikh Gurus. Amritsar: The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Amritsar dianggap sebagai kota suci bagi penganut agama Sikh dan di sana terdapat Sri Harimandar Sahib iaitu tempat ibadat agama Sikh yang paling terkenal. t. Kangha. Antaranya ialah Adi Granth yang merupakan kitab suci agama Sikh yang ditulis oleh guru kelima iaitu Guru Arjan. merupakan guru yang bertanggungjawab 48 49 Ibid.53 Untuk membuktikan kesetiaan dan kebenaran mereka terhadap agam Sikh dan juga Khalsa.t.52 Beliau juga telah membentuk sebuah kumpulan penganut setia agama Sikh yang dipanggil Khalsa yang bererti benar.51 Guru yang kesepuluh iaitu Guru Gobind Singh. Perkataan Harimandar terdiri dari dua perkataan iaitu ‘Hari’ yang bermaksud Visnu atau tuhan dan ‘Mandar’ yang bermaksud rumah.

Op. Gurdwara ini mempunyai dua fungsi iaitu tempat untuk membaca kitab suci Guru Granth Sahib dan yang kedua ialah sebagai tempat sembahyang samada secara individu ataupun kumpulan. orang Sikh menjalankan upacara-upacara keagamaan agama mereka. golongan tentera Hindu seperti Rajputs dan Gurkhas juga meletakkan perkataan ini diakhir nama mereka sebagai nama keluarga. kedua-dua perkataan ini diperkenalkan oleh Guru Gobind Singh selepas upacara pahul dijalankan ke atas para penganut Sikh yang bertujuan untuk menguji keberanian dan kesanggupan mereka mempertahankan diri dan agama dari serangan musuh. RIWAYAT HIDUP GURU NANAK Kisah-kisah mengenai kehidupan Guru Nanak banyak tercatat didalam buku riwayat hidup yang dipanggil Janam Sakhis.cit. semua penganut agama Sikh mempunyai perkataan Singh.58 C. hal 166. secara lebih tepatnya ia merujuk kepada bilik yang dikhususkan untuk guru kerana perkataan gurdwara itu sendiri bermaksud bilik guru. hal 29. Perkataan Singh berasal dari bahasa Sanskrit iaitu Simha yang bermaksud Singa. Vol 2. Gurdwara ini dapat dikenali dengan adanya Nishan Sahib atau bendera Khalsa yang berwarna kuning atau biru. 55 Gurdwara adalah nama yang diberikan kepada rumah-rumah sembahyang bagi penganut agama Sikh. 1969. tidak semestinya mereka itu adalah penganut Sikh.57 perayaan mengingati penderitaan Guru Arjan yang bertanggungjawab dalam penyusunan kitab Guru Granth Sahib dan beberapa perayaan yang lain. 53 Major C. Op. Antara perayaan yang utama ialah Hari Baisakhi Mela iaitu perayaan yang disambut pada 13 April setiap tahun untuk mengingati jasa Guru Gobind Singh yang telah menubuhkan golongan Khalsa pada tahun 1699. tetapi lebih kepada hagiografi iaitu buku mengenai riwayat hidup seseorang yang dianggap suci. Mengikut kebanyakan ahli sejarah. hal 146. ia mempunyai perbezaan dengan Singh yang digunakan oleh orang Sikh. Kamunculan buku ini bukanlah atas arahan dan kehendak Guru Nanak.Op. I. tidak ada berhala dan kitab suci Guru Granth Sahib akan dibaca dalam gurdwara55 ini dengan irama dan nada yang merdu dan menarik. Namun. ia tidak dianggap sebagai buku biografi biasa. Di Amritsar ini juga. Selain dari orang Sikh.cit. Ugama Sikh. Selepas upacara tersebut berjaya dijalankan dan terbukti keberanian mereka untuk mempertahankan agama Sikh. 54 Sikh Naujawan Sabha. Begitu juga dengan perkataan Kaur yang telah digunakan oleh wanita Sikh dan golongan wanita tentera Hindu diakhir nama mereka.A. Namun. Namun.ibadat agama Sikh. maka Guru Gobind Singh menganugerahkan kepada mereka gelaran Singh yang bermaksud Singa dan Kaur yang bermaksud puteri atau Singa betina sebagai lambang keberanian dan penghargaan kepada mereka. Lihat The Encyclopaedia of Sikhism. hal 153.cit. Ini kerana. kerana beliau sendiri tidak pernah meminta .56 52 Joesoef Sou’yb. Negeri Sembilan: Chang Litho Press.H Buck.

57 Archer. Guru Nanak merupakan kanak-kanak yang mempunyai pemikiran yang cepat matang. Apabila disentuh dengan tiba-tiba. mati dan tidak layak dianggap sebagai tuhan. 1971. New Delhi: Kapur Printing Press. Op. ada diantara mereka yang berpendapat bahawa Guru Nanak dilahirkan pada 15 Baisakh (April) 1469 dan tarikh inilah yang disepakati oleh kebanyakan ahli sejarah. 58 D. Kelahiran Guru Nanak Para ahli sejarah agama Sikh berselisih pendapat mengenai tarikh lahir sebenar Guru Nanak. Ini kerana berhala itu bertempat.cit. beliau telah mula bertanya mengenai tujuan hidup manusia. Ketika berumur lima tahun. Op. a. 1973. Dalam gurdwara tidak ada berhala keranamenurut konsep ketuhanan dalam agama Sikh.K Rahmat H. History of Sikh Gurus. The Sikhs.pengikutnya atau sesiapa pun menulis mengenai riwayat hidup beliau. Pakistan.65 .61 Semasa kecil.60 Ayah beliau bernama Mehta Kalu dan merupakan seorang penganut agama Hindu dari suku kaum Bedi dan berkasta Kshatriya.cit. hal 21. tidak bertempat dan tidak mati. Tenggara Lahore. Sekiranya berhala dianggap sebagai Tuhan. Byron Evans (Dr).S. Bahkan para pengikut Guru Nanak dan Guru Angad juga tidak pernah berbuat demikian. Tuhan adalah bersifat universal. Ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada 15 Kartik (November) 1469 di Talwandi Rai Bhoi (kini dipanggil Nankara Sahib) di daerah Punjab.O.62 Sejak dari kecil lagi. hal 315. Walaubagaimanapun. New York: Russel and Russel. hal 22. maka ia bertentangan dengan konsep asal ketuhanan yang terdapat dalam agama tersebut. 59 Hari Ram Gupta.63 Beliau telah menunjukkan beberapa ciri keistimewaan yang menyerlahkan kehebatan dan keagungannya. hal. beliau akan terus memuji Tuhan. Guru Nanak telah digambarkan oleh para pemujanya sebagai seorang yang mempunyai personaliti dan pemikiran yang unik.59 56 H. beliau adalah seorang budak yang cantik. mudah tersenyum dan disayangi oleh semua orang.64 Semenjak kecil.(Dr).

Ganda Singh (Prof). 64 Gobind Singh. Pendidikan Dari segi pendidikan pula. hal 19. Op. Singapore: Singapore Sikh Missionary Tract Society. b.t.69 Walaubagaimanapun. Guru Nanak mula belajar metematik melalui ayahnya di Lande Mahajani. Kemudian kakak beliau .60 61 Ibid. Op. Dengan pengetahuan ini. Kemudian beliau belajar membaca dan menulis di Devnagri dengan Brahmin.66 Beliau menunjukkan minat terhadap pelajarannya dan menghabiskan masanya untuk berbincang dengan orang-orang alim dan kadangkadang belajar secara bersendirian.cit. Amritsar: Chief Khalsa Diwan. beliau mendapat pendidikan di sebuah kampung bernama Upadhyaya dalam bidang bahasa Sanskrit dan matematik.cit. Op. Op. 1940. New Delhi: Oxford University Press. perkahwinan tersebut tidak mengubah pendiriannya mengenai soal-soal kehidupan sehingga berlaku pergeseran antara Guru Nanak dengan ayahnya. hal 30.68 Pada tahun 1487 iaitu ketika berumur dua belas tahun.cit. hal 30 68 Ganda Singh (Prof). hal 1. 1963. hal 1. t. The Book of the Ten Masters. hal 31. pendirian beliau masih tidak berubah. 62 Khushwant Singh. Op. pekerjaan ini tidak menarik minat beliau kerana beliau lebih berminat untuk menjadi seorang reformasi atau nabi. hal 37. Namun. membolehkan beliau mendapat pekerjaan di Vaishya Khatti.67 Semasa Guru Nanak berusia tujuh tahun.cit. Walaubagaimanapun. 65 Puran Singh (Prof).cit. Guru Nanak. 63 Ganda Singh (Prof). A History of the Sikh. His Life and Teachings. hal 1. Op.70 66 67 Hari Ram Gupta. 69 Hari Ram Gupta.cit. 70 Ibid Ayahnya telah cuba mendapatkan pekerjaan untuknya sebagai seorang peniaga. hal 1. Vol 1. beliau telah berkahwin dengan Sulakhani dan memperolehi dua orang putera iaitu Sri Chand pada tahun 1491 dan Lakhmidas pada tahun 1496. seterusnya mempelajari bahasa Parsi dan Arab dengan Maulvi. Khushwant Singh.

74 Ibid. terdapat seorang pengubah lagu Muslim bernama Mardana. Suaminya yang bernama Jairam. Pengembaraan Guru Nanak Guru Nanak menganggap dirinya sebagai guru kepada seluruh manusia. Op. Beliau dilahirkan di Talwandi Rai Bhoe Ki. Beliau semakin kerap mengembara untuk menyebarkan ajaran dan agama barunya kepada orang ramai. Beliau juga pernah pergi ke Mekah. bandar kelahiran Guru Nanak pada tahun 1459 iaitu sepuluh tahun sebelum kelahiran Guru Nanak. namun hati beliau sentiasa tidak tenteram dan beliau menghabiskan masa yang terluang dengan menyanyi dan memuji Tuhan.telah membawa beliau tinggal bersamanya di Sultanpur. 73 Ibid. Mardana merupakan pengikut pertama dan juga rakan yang mempunyai minat yang sama dengan Guru Nanak. telah mendapatkan pekerjaan untuk Guru Nanak sebagai seorang akauntan di Daulat Khan Lodis Modikhana. Namun begitu.73 Mereka berdua telah pergi ke bandar-bandar dan menyanyi serta memujimuji Tuhan. Na koi Musalman” yang bermaksud “Tidak ada Hindu dan tidak ada Muslim”. Akhirnya beliau bertapa di dalam sebuah gua dan pada hari yang ketiga. hal 31.75 Pengembaraan beliau telah mengambil . Walaupun beliau telah bekerja di sana dengan jujur.74 71 72 Khushwant Singh. Kemudian gandum dan bijian itu akan dibahagi-bahagikan kepada orang ramai semasa beliau dalam perjalanan pulang. beliau keluar sambil menyampaikan ajarannya iaitu “Na koi Hindu. Keadaan ini berterusan selama tujuh tahun.cit.72 Kerja beliau adalah menyanyi dan memainkan alat muzik dari rumah ke rumah dan dari kampung ke kampung sambil meminta gandum dan bijian dari orang ramai. c.71 Pada masa yang sama di Talwandi. Madinah dan Baghdad bersama Guru Nanak. Bermula dari saat itulah. kegiatan dan aktiviti yang dilakukan bersama Mardana ini masih tidak dapat memberi ketenangan kepada beliau. beliau diberi gelaran sebagai guru yang pertama dalam agama Sikh. hal 39.

Op. hal 41. sebelah Timur dan Selatan India. Beliau juga dikatakan pernah pergi mengerjakan haji di Mekah dan Madinah. 78 Hari Ram Gupta. kerana ajaran-ajaran beliau yang kebanyakannya berbentuk bidalan dan ucapan telah dijelaskan oleh guru-guru selepasnya dan . Guru Nanak telah memberi penekanan kepada lima perkara iaitu Gian (nyanyian untuk Tuhan).77 Sepanjang misi pengembaraannya. hal 148. 77 Khushwant Singh.80 Para pengikut agama Sikh tidak menghadapi sebarang kesukaran untuk memahami ajaran Guru Nanak. 3. hal 1. Ishnaan (Pembersihan tubuh badan dengan mandi pada waktu pagi). d. Hari Ram Gupta.cit. ketika beliau Sikh Naujawan Sabha. hal 34. Sewa (Pertolongan sesama manusia) dan Simran (Pengulangan nama Tuhan secara berterusan da melakukan sembahyang kepada Tuhan). 79 Joesoef Saou’yb.cit. Op. hal 41.cit.cit.79 75 76 Guru Nanak wafat di Kartarpur dalam wilayah Punjab pada 23 September 1539.masa selama dua belas tahun. Sila lihat hal 3 pada nota kaki no. Sri Lanka. Op.cit.78 berumur 70 tahun. Ajaran Guru Nanak Keseluruhan ajaran Guru Nanak menjadi kerangka kepada ajaran agama Sikh. Ulasan terhadap perkara ini telah diterangkan dalam bab 1. Antara tempat yang dilawatinya ialah Barat Daya Punjab. Dan (kebajikan untuk semua). kawasan Pergunungan Himalaya dan Asia Barat. Namun ajaran-ajaran ini mula mengalami perubahan dan disusun secara sistematik oleh sembilan orang guru selepas beliau. Op.76 Guru Nanak juga telah pergi ke Baghdad dan di sini beliau telah menghabiskan masanya bersama orang-orang miskin. Op. Ajaran ini akhirnya disempurnakan oleh guru kesepuluh dan guru yang terakhir iaitu Guru Gobind Singh.

ia tidak mati dan tidak mempunyai anak. tuhan yang satu ini bersifat universal. persaudaraan sesama manusia. hal 32. Guru Nanak menerangkan bahawa Tuhan adalah satu dan berperanan sebagai pencipta. The Heritage of the Golden Temple. Op.cit.83 Walaubagaimanapun. t. tuhan yang disembah oleh orang Hindu. Tuhan yang disembah oleh orang Islam ataupun Vishnu atau Rama. masa dan keadaan. Amritsar: The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Lagipun semua ajaran ini terdapat dalam kitab suci agama Sikh iaitu Guru Granth Sahib yang ditulis oleh Guru Arjan. hal 9. berkuasa melakukan sesuatu tanpa mengira tempat.84 . Ibid. ia juga berkuasa dan pemurah terhadap makhluknya.dipraktikan oleh mereka. Tuhan yang Satu Pokok ajaran yang paling utama dalam agama Sikh ialah konsep Tuhan yang satu.82 80 81 Ganda Singh (Prof). i. penentangan terhadap sistem kasta dan penyembahan kepada benda karut. tidak bertempat dan mempunyai kuasa yang tidak terbatas.t.81 Antara ajaran Guru Nanak yang menjadi panduan dan prinsip kepada para pengikut Sikh ialah Tuhan yang satu. 82 Harbans Singh. Konsep ketuhanan yang dimaksudkan oleh Guru Nanak ini sama ada ditujukan kepada Allah.

The World’s Living Religions. 1964. hal 34. selepas agama Sikh mengalami proses evolusi. Tetapi dari segi ketuhanan. darjat dan kekayaan. kedudukan sosial dan mendapat pelajaran serta hak yang istimewa. Pada peringkat awal. Mencintai Tuhan dalam agama Sikh bermakna mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Nama ini terdapat dalam kitab Guru Granth Sahib di setiap bahagian dan pada ayat pertama kitab suci ini. Oleh kerana kesukaran inilah. Mereka dapat menyayangi Tuhan apabila mereka membuang terlebih dahulu sifat ego dan menyayangi sesama manusia. nama Tuhan Nam telah ditukar kepada nama Wahiguru yang bermaksud seruan terhapad Tuhan dan ia mempunyai makna yang hampir sama dengan perkataan Subhanallah yang terdapat dalam Islam. Namun.85 Nama Tuhan yang paling dimuliakan oleh mereka ialah Sat Nam yang bermaksud “Yang Maha Benar”. nama Tuhan dalam agama Sikh dipanggil Nam. Mereka menamakan tuhan mereka Wahiguru yang bermaksud “Tuhan Yang Menakjubkan”.Agama Sikh mendakwa agama mereka sama dengan agama-agama lain iaitu mempercayai kepada Tuhan yang satu.88 . hal 58. Persamaan sesama manusia Menurut Guru Nanak. Op. tidak ada individu atau golongan yang boleh menikmati kekayaan.87 ii. beliau tidak dapat lari dari mengambil unsur-unsur dari kedua-dua agama tersebut disebabkan masalah yang telah disebutkan diatas. Dalam agama Sikh. tetapi pada hakikatnya ia mempunyai makna yang lebih luas iaitu pemujaan terhadap Tuhan. sifat yang sentiasa beliau kaitkan dengan Tuhan dalam agama Sikh ialah Sat Kartar atau Sat Nam. Beliau juga tidak mengiktiraf golongan paderi atau orang-orang suci dalam agama Sikh. Walaubagaimanapun. Wujudnya pelbagai gambaran mengenai Tuhan adalah kerana manusia itu sendiri tidak mampu untuk menyifat dan menceritakan perihal Tuhan. Ia biasanya diterjemahkan sebagai nama. maka beliau menggunakan pelbagai nama untuk Tuhan sama ada yang digunakan oleh orang Islam mahupun Hindu. 85 Geoffrey Parrinder.86 83 Gurun Nanak merupakan seorang penganut Sikh yang berpegang teguh kepada konsep ketuhanan yang satu dan beliau tidak menerima sebarang kompromi dalam soal ini.cit. Kenyataan Guru Nanak bahawa tidak ada Hindu dan tidak ada Islam adalah untuk menunjukkan bahawa agama Sikh itu adalah agama yang berlainan dengan kedua-dua agama tadi. Beliau percaya bahawa kekuasaan Tuhan tidak dapat dihurai dan dijelaskan. Dalam kehidupan bermasyarakat. para penganutnya disuruh menyayangi Tuhan. kerana Tuhan tidak mempunyai rupa dan bentuk. London: Pan Books Ltd. hal 16.cit. Op. 84 Harbans Singh. 86 Sikh Naujawan Sabha. semua manusia adalah sama tanpa mengira pangkat.

hal 22. segala kepercayaan dan perbuatan yang karut dan sia-sia amat dilarang oleh beliau. perbezaan agama tidak boleh dijadikan alasan untuk menafikan hak persamaan di antara manusia.cit. 89 Gobind Singh. penganut Islam dan Bala yang beragama Hindu dengan layanan yang sama untuk menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan di antara orang Islam dan orang Hindu. iv. hal 5. Guru Nanak melayan dua orang rakan beliau iaitu Mardana. Oleh sebab itulah. Penolakan terhadap kepercayaan karut Menurut Guru Nanak.91 Selain daripada itu. iii. Ibid. Penolakan terhadap sistem kasta . Tubuh badan manusia adalah digunakan untuk beribadat kepada Tuhan. hal 4.92 Oleh itu. kehidupan yang sederhana tanpa kemewahan. Op.Bagi Guru Nank.90 Beliau juga melarang penganutnya menyembah berhala kerana ia adalah perbuatan yang siasia. hukuman yang dibuat oleh seseorang ke atas dirinya sendiri sebagai tanda penyesalan dianggap oleh Guru Nanak sebagai satu perbuatan yang menyiksa tubuh badan. zuhud.89 87 88 Gobind Singh. pengasingan dari masyarakat dan penyiksaan bukanlah cara untuk mendapatkan ilmu dan ia merupakan kepercayaan yang karut.cit. Op.

94 . Agama Sikh tidak mempercayai kepada kasta. Op. Dalam jangka masa ini. Sebelum Guru Arjan Dev Guru-guru sebelum Arjan Dev iaitu Guru Angad (1539-1552). a. kerana agama Sikh berada di bawah pimpinan sepuluh orang guru selama 204 tahun.cit. bukannya bergantung kepada amalan. 93 Ibid. Awang. PERKEMBANGAN AGAMA SIKH Perkembangan agama Sikh cukup menarik untuk dikaji. Guru Nanak memberi penekanan kepada penganut Sikh supaya mereka menjadikan rumah mereka sebagai tempat untuk berbakti kepada orang lain. Mohd Fauzi Hj. hal 66. D. hina.93 90 91 Khushwant Singh. Guru Arjan Dev (1581-1606) dan tahap selepasnya.cit. Ugama-Ugama Dunia. perkambangan agama Sikh dapat dilihat dari dua tahap yang berbeza iaitu tahap sebelum pimpinan Guru yang kelima. Guru Amar Das (1552-1574) dan Guru Ram Das (1574-1581) lebih cenderung untuk mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Nanak dan mereka lebih bertolak ansur terhadap musuh-musuh mereka. pembahagian masyarakat India diasaskan kepada sistem kasta.Di zaman Guru Nanak. kecintaan seseorang kepada Tuhan merupakan kriteria utama untuk menilai sama ada mulia. hal 41. baik atau buruk seseorang itu. kita dapat melihat pembaharuan yang dilakukan oleh setiap guru agama Sikh dan perbezaanya dengan zaman Guru Nanak. Secara umumnya. Op. seseorang itu dianggap mulia dan hina. Kelantan: Pustaka Aman Press. 92 Hari Ram Gupta. sudah tentu terdapat pelbagai perubahan ini. hal 68. 1971. Dalam sistam ini. tinggi dan rendah berdasarkan kelahiran. kerana menurut Guru Nanak. hal 93.

101 sistem yang dipanggil sistem Manji. Aspects of Sikhism. Dengan tepatnya ia menerangkan kecenderungan dan sifat semulajadi Sri Chand. Guru Angad adalah guru yang bertanggungjawab mengumpul sajak-sajak Guru Nanak yang asalnya ditulis dalam bahasa penduduk Lande Mahajani. New Delhi: Army Educational Stores.cit. beliau telah mengubah abjad bahasa Lande dan memberi bentuk yang baru kepada Gurmukhi dalam bahasa Sanskrit. hal 49. Guru Angad telah memberi penekanan terhadap institusi keluarga yang dipanggil Grasth Tharam.103 96 97 Beliau juga telah mencipta sejenis abjad yang dipanggil Gobind Singh Mansukhani. Walaupun Sri Chand adalah seorang yang tidak mempunyai cita-cita yang tinggi. Gurmukhi bermaksud sesuatu yang datang dari mulut para guru. kerana akan berlaku kesilapan ketika membaca dan memahaminya. Op. Selain dari itu. beliau juga telah membuat pembaharuan dengan mengadakan pertandingan gusti.99 Semasa pimpinan Guru Amar Das. hal 189.97 Sepanjang pimpinan Guru Nanak dan Guru Angad. 95 Khushwant Singh. Hopfe. 1991. Religions of the World. Untuk itu.95 94 Lewis M. beliau mengambil langkah Beliau juga telah memperkenalkan satu membina semula identiti yang telah hilang dengan menubuhkan Langgar100 dan memperbaiki ajaran agama Sikh. Untuk mengimbangi kekuatan puak Udasis. sukan dan aktiviti-aktiviti bagi meningkatkan kecergasan para pengikutnya.96 Gurmukhi. Pada masa pimpinan beliau. .Guru Angad yang telah dilantik menjadi guru yang kedua telah melakukan beberapa pembaharuan dalam agama Sikh. 1982. telah berlaku perebutan kuasa di antara beliau dengan anak sulung Guru Nanak yang bernama Sri Chand. hal 136. Bahasa yang digunakan dalam sajak ini adalah bahasa yang kasar dan susah untuk difahami. namun dia menganggap dirinya lebih berhak dari Guru Angad untuk menjadi guru yang kedua. agama Sikh memperolehi keseimbangan dari segi identiti melalui penubuhan Sangat98 dan Pangat. Udasis berasal dari perkataan Udas yang bermaksud seseorang yang menolak dunia. Beliau telah menolak kepimpinan Guru Angad dan menubuhkan satu puak lain bernama Udasis. Guru Angad berpendapat bahawa sajak-sajak Guru Nanak yang ditulis dalam bahasa ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada orang ramai.102 Sistem ini diperkenalkan untuk mengatasi masalah kerenggangan di antara kumpulan Sangat dengan guru. New York: Mac Millan Publishing Company.

Op. Apabila Guru Ram Das mengambil alih pucuk pimpinan agama Sikh. 1991. jantina. Op. penganut Sikh dilatih untuk memberi dan menyediakan makanan percuma sesama mereka berdasarkan persamaan tanpa mengira kedudukan dan pangkat. Semua manusia dari pelbagai kasta. Translator: Abraham. Original Punjabi Book. Lihat Gobind Singh Mansukhani. hal 167. Beliau merupakan orang yang bertanggungjawab menyusun kitab suci agama Sikh iaitu Guru Granth Sahib pada tahun 1604. Aspects of Sikhism. Op.. Ibid. Is adalah satu bentuk perkhidmatan yang juga diperkenalkan oleh Guru Amar Das untuk menghapuskan perbezaan kasta yang wujud dalam agama Hindu. penganut Sikh dikehendaki memberi penerangan mengenai sajak puji-pujian terhadap guru. t. Melalui Langgar ini. kepercayaan dan taraf hidup digalakkan untuk menyertai penubuhan ini. Mereka juga berperanan sebagai perantaraan di antara guru dan kumpulan Sangat.t.105 . beliau telah membina sebuah gurdwara yang besar di Amritsar yang dipanggil Sri Harimandar Sahib pada tahun 1577.98 Sangat merupakan sebuah pertubuhan pemikir agama Sikh yang telah ditubuhkan oleh Guru Nanak. hal 165. Wong. hal.104 b. berlaku satu perubahan terhadap taraf sosial dan kehidupan orang Sikh. 100 Langgar bermaksud dapur awam. Sikh Rehat Maryada. Ia juga bertindak sebagai wakil guru dalam daerah mereka masing-masing. Selain dari itu. 102 Manji bermaksud buaian. 99 Pangat bermaksud kumpulan manusia yang berada di atas garisan. Selepas Guru Arjan mengambil alih pimpinan agama Sikh daripada ayahnya Guru Ram Das pada tahun 1581. Lihat Sikh Rehat Maryada in Korean (A Guide to the Sikh Way of Life). Hoffman & Associates Ltd. Beliau juga telah menyusun semula sistem Manji dan menukar namanya kepada nama baru iaitu Massand. Para pendakwah Sikh menggunakan buaian ini untuk duduk sambil menyampaikan syarahan kepada orang ramai. 101 Teja Singh. Lihat Gobind Singh Mansukhani. hal 137. Tugas Langgar ini ialah memasak makanan dan mengurus dalam soal perkhidmatan.cit. hal 1. Kitab yang mengandungi ajaran keempat-empat guru sebelumnya ini juga merupakan lambang perubahan dalam kehidupan orang Sikh.cit. Pertubuhan ini berpegang kepada prinsip persaudaraan sejagat dan konsep pemujaan kepada Tuhan.cit. Ia diperkenalkan oleh Guru Amas Das dan mempunyai hubungan dengan Langgar dalam urusan memberi makanan kepada orang ramai. Guru Ram Das telah menjadikan jawatan guru sebagai jawatan warisan. Selepas Guru Arjan Dev Zaman selepas Guru Arjan dianggap sebagai zaman perkembangan dan kegemilangan agama Sikh. Langkah-langkah yang diperkenalkan oleh Guru Ram Das ini telah dapat menyatupadukan orang Sikh. Dalam sistem Manji.

Guru Arjan telah menubuhkan satu angkatan tentera bagi memerangi Kerajaan Islam Moghul yang diperintah oleh Sultan Jahangir. Op.cit. Dengan ini. hal viii.108 106 107 Teja Singh. Sebagai contohnya ialah pembunuhan terhadap Guru Tegh Bahadur. Namun.cit. Tambahan pula. tetapi disebabkan kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah Moghul terhadap guru Sikh dan juga penganutnya.cit. Ibid. usaha beliau gagal dan beliau telah ditewaskan oleh Sultan Jahangir. 108 Joseoef Saou’yb. Di bawah pimpinan beliau. Tambahan pula. agama Sikh memperolehi kekuatan dan kekayaan hasil dari aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh orang Sikh. namun Guru Arjan Dev dan Guru-guru selepasnya seolah-olah tidak menghiraukan perkaran tersebut. kedudukan dan agama.103 104 Ibid. kemasyhuran dan perubahan yang diperkenalkan oleh beliau ini telah menimbulkan perasaan irihati dan dengki Empayar Moghul terhadap beliau. beliau mula menjalinkan hubungan politik dengan negeri-negeri lain sama ada di dalam atau luar India. Penganut Sikh digalakkan menggunakan kekerasan terhadap musuh-musuh mereka demi memperjuangkan agama mereka. Op. Penentangan orang Sikh terhadap Kerajaan Islam Moghul bukan kerana perbezaan agama. hal 144.107 Walaupun unsur-unsur ketenteraan dan keganasan tidak disukai oleh Guru Nanak.106 Walaubagaimanapun. Banyak unsur kekerasan dan penentangan telah dibawa masuk ke dalam agama Sikh. agama Sikh seolah-olah telah dibentuk ke arah agama ketenteraan. ayah kepada Guru Gobind Singh. agama Sikh itu sendiri adalah agama yang wujud hasil gabungan di antara Islam dan juga Hindu.cit. Gobind Singh Mansukhani. Op. Bermula dari saat itu. . Op. Beliau cuba memerangi Punjab yang pada masa itu dikuasai oleh Kerajaan Islam Moghul. hal 2. hal 151. 105 Puran Singh. Silap faham ini perlu diperbetulkan kerana agama Sikh adalah agama yang berpegang kepada prinsip persamaan sesama manusia dan prinsip ini dapat dilihat melalui kewujudan Langgar iaitu satu perkhidmatan yang memberi makanan percuma kepada semua manusia berdasarkan persamaan tanpa mengira pangkat.

dakwaan bahawa agama Sikh bermusuhan dengan agama Islam adalah tidak tepat dan perlu kepada pembetulan kerana penentangan dilakukan kepada pemerintah yang zalim, bukannya kepada agama Islam.

Selepas kematian Guru Arjan, usaha penentangan diteruskan oleh guruguru selepasnya terutamanya Guru Hargobind, Guru Har Rai dan Guru Gobind Singh. Guru Har Rai telah menanamkan kepercayaan kepada penganut Sikh bahawa pedang adalah lambang kepimpinan yang suci dan beliau telah menubuhkan satu angkatan tentera untuk menjatuhkan kerajaan Islam Moghul.109 Di akhir pemerintahannya, kediaman Guru Har Rai telah diawasi dan diberi perhatian oleh Empayar Moghul kerana Aurangzeb iaitu pemerintah Moghul ingin mencampuri urusan masyarakat Sikh. Akibatnya, Guru Har Rai membuat penentangan terhadap Empayar Moghul.110 Semasa kepimpinan Guru Gobind Singh, banyak unsur-unsur ketenteraan dan kekerasan telah diperkenalkan dalam agama Sikh. Beliau adalah orang yang bertanggungjawab memulakan upacara pembaptisan di dalam agama Sikh. Upacara ini adalah bertujuan untuk membangkitkan semangat kepahlawanan dan keberanian di dalam dir penganut Sikh untuk menentang musuh mereka. Dari upacara inilah lahirnya golongan Khalsa iaitu satu kumpulan penganut Sikh yang setia dan sanggup berkorban demi mempertahankan agama mereka.111
109 110

Ibid, hal 152. Fauja Singh, Sikhism, Edited by: L.M Joshi, Patiala: Publication Bureau Punjabi University, 1990, hal 30 & 31. 111 Major C.H. Buck, LA, Op.cit, hal 166.

E. CIRI-CIRI AJARAN AGAMA SIKH a. Kitab Secara umumnya, kitab suci agama Sikh dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu kitab yang dianggap sebagai sumber pertama dan sumber kedua. Kitab

yang tergolong dalam sumber pertama ialah Guru Granth Sahib dan Dasam Granth. Manakala kitab yang termasuk dalam sumber kedua ialah Janam Sakhis. i. Guru Granth Sahib Nama asal kitab ini ialah Adi Granth dan ia telah ditulis oleh guru yang kelima iaitu Guru Arjan. Kitab ini kemudiannya dipanggil Guru Granth Sahib apabila Guru Gobind Singh menganugerahkan pangkat guru kepada kitab ini pada tahun 1708.112 Ini adalah kerana menurut Guru Gobind Singh, beliau adalah guru yang terakhir dan selepas beliau tidak ada lagi guru Sikh dari kalangan pengikut agama tersebut. Oleh itu, Guru Granth Sahib akan dianggap sebagai pengganti kepada beliau dan guru-guru sebelumnya.113 Sebelum Guru Granth Sahib dianggap sebagai sebuah kitab suci, kitab ini asalnya adalah sebuah antologi yang dipanggil Mahaan Pothi. Ia ditulis oleh Guru Amar Das dan di dalamnya terdapat karangan-karangan Guru Nanak dan Guru Angad serta karangannya sendiri. Di samping itu, terdapat juga sajak-sajak yang ditulis oleh penyajak seperti Kabir, Namdev, Trilochan, Ravidas, Sain dan Jaidev. Mahaan Pothi ini akhirnya telah digunakan oleh Guru Arjan dalam proses penyusunan kitab Adi Granth dan ditambah di dalamnya karangan Guru Tegh Bahadur oleh anaknya iaitu Guru Gobind Singh.114
112 113

Gobind Singh Mansukhani, Op.cit, hal 91. Sikh Naujawan Sabha, Op.cit, hal 10. 114 Gobind Singh Mansukhani, Op.cit, hal 92.

Kitab yang disusun oleh Guru Arjan telah ditokok tambah oleh Guru Gobind Singh selepas kematiannya.115 Kitab yang ditulis tangan ini dibaca di Sri Harimandar Sahib, iaitu gurdwara terbesar di Amritsar secara terus menerus tanpa berhenti dan akan mengambil masa selama 48 jam untuk menghabiskan bacaannya.116 Di dalam kitab ini terdapat lebuh kurang 6,000 nyanyian dan pujipujian terhadap Tuhan.117

Adi Granth yang asli ditulis oleh Guru Arjan dengan tulisan tangan dan disempurnakan oleh Bhai Gurdas di Sri Harimandar Sahib, Amritsar pada tahun 1604. Salinan yang kedua pula ditulis oleh Bhai Banno dan mengandungi beberapa tambahan puju-pujian. Salinan yang ketiga ditulis oleh Bhai Mani Singh di Damdama pada tahun 1705 dengan mendapat tunjuk ajar dari Guru Gobind Singh sendiri. Salinan ini mengandungi puji-pujian terhadap Tuhan dan karangan-karangan yang dtulis oleh enam guru dan ia dikenali dengan nama Damdame-vali-bir.118

115

Ahmad Abdullah al-Madoosi, Living Religions of the World, Karachi: Begum Aisha Bawany Wakf, 1962, hal 150. 116 D. Byron Evans (Dr), Op.cit, hal. 117 Tanpa pengarang, The New Encyclopedia Britannica, Op.cit, Volume 1, hal 98. 118 Gobind Singh Mansukhani, Op.cit, hal 99.

ii. Dasam Granth Dasam Granth pula merupakan kitab suci yang kedua dalam agama Sikh. Kitab ini lebih dikenali dengan nama Kitab Guru Kesepuluh dan ia mengandungi ajaran-ajaran Guru Gobind Singh yang telah ditulis oleh Bhai Mani Singh selepas kematian beliau. Walaubagaimanapun, kitab ini tidak setaraf dengan kitab Guru Granth Sahib kerana nilai karanganya terlalu tinggi dan ia mengandungi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di gurdwara. Secara umumnya, karangan yang terdapat dalam Dasam Granth terbahagi kepada dua kategori utama.

ia merupakan sumber utama mengenai kehidupan dan ajaran Guru Gobind Singh. Ia ditulis pada akhir abad yang ke enam belas atau sepanjang abad yang ke tujuh belas dan lapan belas. Singha. hal 28.125 yang berjumlah dua belas buah . kegagahan dan juga yang berbentuk cerita. walaubagaimanapun hanya enam buah sahaja yang terkenal iaitu Janam Sakhis of Bhai Bala. terdapat juga kitab lain yang dianggap sebagai sumber rujukan kedua dalam agama Sikh. Mini Encyclopedia of Sikhism. 121 H. Ia menceritakan tentang sejarah lama India.Pertamanya ialah sajak yang digunakan dalam upacara sembahyang dan yang keduanya pula ialah sajak mengenai kegagahan dan keberanian. Puratan Janam Sakhis.122 Kitab yang dimaksudkan ialah kitab Janam Sakhis123 semuanya. Kesemua Janam Sakhis ditulis dalam bahasa Punjabi dengan menggunakan abjad yang dipanggil Gurmukhi. Punjabi dan Parsi pada zaman pertengahan India. Bhai Mani Singh’s Janam Sakhis.S. Keduanya ialah kerana di dalamnya terdapat banyak sajak yang berbentuk kegembiraan. iii. Ibid.120 Dasam Granth ini terdiri dari 17 buah buku yang ditulis dalam empat bahasa iaitu Braj (Sanskrit). Mehman Prakash dan Bhai Gurdass Var I. 1993.124 Kebanyakan penulis Janam Sakhis adalah terdiri dari mereka yang mengkagumi dan memuja Guru Nanak. hal 108. Hindi. hal 113. Sodhi Meharban’s Janam Sakhis. Kepentingan yang ketiga ialah kerana ia merupakan rujukan utama di Brij Bhasha. Sebanyak dua belas Janam Sakhis telah ditulis. cerita rakyat dan kebudayaannya. Janam Sakhis Selain dari Guru Granth Sahib dan Dasam Granth.119 Dasam Granth penting kepada penganut agama Sikh kerana tiga perkara. Arab dan Punjabi.121 119 120 Ibid. Pertama. New Delhi: Hemkunt Press.

Puasa dan haji tidak dianggap sebagai ibadah . Khasam (ketua) dan Data (Maha Pemberi). hal 29. Perkataan ‘Sakhi’ berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘Saksya’ yang bermaksud bukti atau keterangan dan ‘Janam’ pula bermaksud kelahiran atau kehidupan. namun sifat tuhan yang tetap bagi Guru Nanak ialah Sat Kartar yang bermaksud Pencipta Yang Sebenar dan Sat Nam atau Yang Maha Benar. Bagi agama Sikh.126 Asas-asas yang diperkenalkan oleh Guru Nanak ini dijadikan panduan dalam Japji Sahib (sembahyang pagi) dan Mool Mantar atau ayat-ayat suci di permulaan sembahyang.122 123 Hari Ram Gupta.cit. Rab dan Rahim. Penganut Sikh yang sejati ialah mereka yang bukan sahaja mempercayai bahawa tuhan itu satu dan berkuasa. Ibadah/Ritual Ibadah merupakan satu perkara yang tidak dapat dipisahkan dari manamana agama di dunia ini. ibadah yang paling penting ialah Naam Japna iaitu sembahyang. b. hal 21. Op. Govinda. 124 Ibid. hal 29. ajaran agama Sikh adalah berasaskan kepada ajaran Guru Nanak yang berpegang kepada konsep Tuhan yang satu dan perkara ini telah dijelaskan oleh penulis sebelum ini. Akidah dan ketuhanan Dari sudut akidah dan ketuhanan.127 c. Walaupun Tuhan dalam agama Sikh berkongsi dengan namanama yang digunakan oleh agama Hindu dan Islam seperti Ram. Guru Nanak menggunakan pelbagai nama untuk Tuhan iaitu Pita (ayah kepada makhluk). Pritam (penyayang). tetapi juga dapat memimpin dirinya ke jalan yang tidak membahaya dan merosakkan diri sendiri seperti menipu. 125 Ibid. berzina dan sebagainya.

membuka perniagaan dan memulakan hidup baru. Ia juga merupakan peluang untuk bersatu dengan sifat ketuhanan iaitu dengan meminta bantuan melalui nama tuhan yang suci. Ibid. mereka akan melakukannya walaupun dengan ringkas. penulis akan menjelaskan juga perkara ini di bawah nanti kerana ia mempunyai kaitan dengan agama Sikh. Bacaan yang dibacakan dalam Rehras ini ialah sepuluh karangan sajak iaitu lima karangan Guru Nanak.130 128 Ibid. Op. tiga karangan Guru Ram Das dan dua karangan Guru Arjan. Naam Japna (Sembahyang) Naam Japna atau sembahyang merupakan ibadah yang paling utama bagi penganut Sikh. Walaubagaimanapun. hal 184 &185 .129 Rehras yang bermaksud jalan yang betul merupakan Naam Japna yang dilakukan pada waktu petang. Di dalam Japji Sahib atau sembahyang pada waktu pagi.dalam agama Sikh. guru akan memberi penekanan bahawa kehidupan ini merupakan satu peluang yang penting bagi menghalang daripada berlakunya proses pengulangan kelahiran dan kematian. i. 126 127 Khushwant Singh. hal 39. Di akhir Rehras ini. Manakala Naam Japna pada waktu petang dipanggil Rehras dan yang dilakukan pada waktu malam dipanggil Kirtan Sohila.128 Naam Japna yang dilakukan pada waktu pagi dipanggil Japji Sahib. hal 40. Ini bertujuan untuk mengelakkan wujudnya golongan paderi atau orang suci dalam agama Sikh yang menganggap hanya mereka sahaja yang layak mengepalai Naam Japna. Ia boleh dipimpin oleh sesiapa sahaja dan tidak terhad kepada sesiapapun. Sekalipun mereka tidak mempunyai masa untuk melakukan Naam Japna. 38 rangkap sajak dan Salok iaitu sajak yang diucapkan di akhir Japji Sahib. Mereka melakukannya sebelum membuat sesuatu pekerjaan seperti mengembara.cit. ayat-ayat suci dibacakan adalah Mool Mantar.

133 Amarjit Singh Sethi. hal 155.134 131 132 Ibid. 134 Ibid.133 Walaubagaimanapun. New Delhi: Dhewan Printing Works.135 Guru Nanak pernah berkata bahawa haji tidak memberi faedah walaupun sebesar biji sawi.129 130 Ibid. Pada masa Guru Nanak. Op.cit. Oleh sebab itu. hal 114 & 115. puasa dan melawat tempattempat suci juga terdapat dalam agama Sikh. Namun begitu. Comparative Religion.131 Selain dari Naam Japna atau sembahyang. selepas Guru Gobind Singh menjadi guru yang terakhir. beliau tidak membenarkan lagi para penganut Sikh melakukan ibadah puasa melainkan untuk perkara-perkara yang memerlukan puasa seperti perubatan dan sebagainya.132 Walaubagaimanapun. Ini kerana orang yang pergi mengerjakan haji adalah bertujuan untuk melawat dan kebanyakan mereka melakukan dosa ketika berada di tempat-tempat suci. Ia mengandungi lima karangan iaitu tiga karangan Guru Nanak. Walaupun kekotoran di tubuh badan dapat dihilangkan dengan mandi di . puasa dilakukan secara adat sahaja. namun amalan ini tidak dianggap sebagai satu ibadah yang wajib dilakukan. Ia diamalkan oleh orang biasa sebagai satu amalan kerohanian dan untuk tujuan perubatan. Guru Nanak juga tidak melarang penganut Sikh melawat ke tempat-tempat suci. Manakala Kirtan Sohila yang bermaksud nyanyian pujian adalah Naam Japna yang dibuat ketika hendak tidur. Masa ketika tidur bagi orang Sikh merupakan simbolik kepada masa untuk menghadapi kematian dan pada waktu itu mereka tidak boleh melupai Tuhan. Gobind Singh. tiada sebab kita menyiksa tubuh badan kita dengan berlapar ketika berpuasa. satu karangan Guru Ram Das dan satu karangan Guru Arjan. Guru Nanak tidak menggalakkan puasa kerana menurut beliau tubuh badan manusia adalah untuk beribadah kepada tuhan. bagi beliau ibadah haji tidak memberi apa-apa faedah kepada kerohanian dan tidak dapat menghapuskan dosa-dosa yang lepas. 1974. hal 94 Ibid.

139 . ia menjadi tumpuan penganut Sikh dari seluruh dunia untuk menziarahi dan melawatnya. tetapi ia tidak dapat membersih kekotoran yang terdapat dalam pemikiran. hal 242. lambang ini menjadi pegangan dan simbol persaudaraan yang sejati sesama mereka dan persaudaraan ini direalisasikan melalui penubuhan golongan Khalsa. hal 66. hal 154 137 Alan Brown. Oleh itu.136 Kalau dalam Islam kota Mekah dan Madinah dianggap sebagai kota suci. Lebib mudah lagi ia disebut the five k’s atau lima K. Kirpan dan Kangha. LAMBANG-LAMBANG AGAMA SIKH A. Kachera.137 135 136 Hari Ram Gupta. Kirpan (pedang). Festivals in World Religions. Bagi agama Sikh. Amritsar merupakan tempat yang paling suci kerana terdapat perayaanperayaan utama diadakan disini pada setiap tahun.dalam kolam suci. Ia terdiri daripada lima lambang iaitu Kes (rambut). PENGENALAN Ciri-ciri lain yang terdapat dalam agama Sikh ialah lima lambang iaitu Kes. Kachera (seluar labuh) dan Kara (gelang besi). lambang-lambang yang menjadi identiti agama itu dikenali sebagai Panch Kekaar. Longman London and New York.cit. Kangha (sikat). maka dalam agama Sikh pula tempat yang suci bagi mereka ialah Amritsar dan Jabarpur. Op. Kara. 1986. Jenis Lambang-Lambang Dalam Agam Sikh Dalam agama Sikh. Gobind Singh.cit. a. Op. Bagi mereka. Panch Kekaar138 atau lambang-lambang agama merupakan simbol dan pengenalan utama bagi para penganut agama tersebut di seluruh dunia dan ia membezakan orang Sikh dengan orang India yang lain.

138 139 Perkataan ‘Panch’ bermaksud lima dan ‘Kekaar’ pula bermaksud simbol. Ia bukan sahaja menggambarkan kepatuhan mereka kepada ajaran Guru Gobind Singh. A Guide to the World’s Religions. Sehubungan dengan itu. hal 129. Menurut beliau. Surinder Singh di Sri Gurdwara Sahib Kota Bharu pada 28hb Januari. Kachera dan Kangha. perbezaan itu timbul kerana kelima-lima Panch Kekaar itu berasal dari bahasa Punjab. ejaan-ejaan yang tepat dan paling banyak ditulis oleh para pengarang ialah Kes.J: Ptentice Hall. Kangha pula ada yang dieja dengan Kanga. tetapi juga mengandungi kepercayaan bahawa Kes tersebut adalah anugerah dari Tuhan yang menjadi lambang ketinggian beliau sebagai guru Sikh . 1. tanpa ada sangkut paut dengan makna atau simbolik yang tersirat di sebalik perbezaan tersebut. Sesetengah pengarang pula menulis Kirpan dengan Kripan dan Khanda. Ejaan perkataan Kes. 1965. Bradley. kerana ia mempunyai hubungan yang rapat dengan golongan Khalsa yang dianggap suci oleh penganut agama Sikh. Keachera dan Kara berbeza diantara seorang pengarang dengan pengarang yang lain. Kelima-lima lambang ini menjadi kayu pengukur terhadap ketaatan penganut agama Sikh kepada agama mereka. jam 12 tengahari. Sebagai contohnya ialah perkataan kes. Ia merupakan salah satu lambang yang penting dalam agama Sikh dan ia mempunyai maksud yang begitu mendalam dalam kehidupan penganutnya. Kachh dan Kachha. N. loghat dan tulisannya berbeza di antara seorang pengarang dengan pengarang yang lain. Untuk tujuan tersebut. Oleh sebab itu. Akhir sekali perkataan Kara yang dieja dengan Kartha. David G. Walaubagaimanapun. Kara. Perkataan Kachera ada yang dieja dengan Kach. Sepanjang kajian terhadap buku-buku agama Sikh. Kirpan. Kirpan. mereka perlu menghormati kelima-lima Panch Kekaar ini. penulis akan menghuraikan satu persatu lambanglambang tersebut bagi mendapatkan gambaran yang jelas dan terperinci mengenainya. Kangha. englewood City. penulis mendapati perbezaan ejaan ini hanya melibatkan aspek penulisan semata-mata. Kes Kes bermaksud rambut dan bulu yang terdapat di seluruh tubuh badan manusia. Penulis telah menemubual Dr. cara sebutan. Ada pengarang yang mengejanya dengan ejaan Kesh dan Keshes.

Lives of Sikh Gurus and Basic Principles of Sikhism. Joshi. maka ia dianggap sebagai lambang kepatuhan penganut Sikh kepada beliau. Ini bermakna penganut Sikh tidak dibenarkan memotong rambut yang terdapat pada badan.141 140 Ganga Singh Gyani.142 Orang Sikh juga percaya bahawa sebelum mereka menerima ajaran daripada guru-guru mereka. Madya dr. guruguru agama Sikh tidak pernah menuduh pengikut mereka yang memotong dan mengerat rambut serta janggut sebagai orang yang tidak beriman. terlebih dahulu mereka hendaklah mempunyai persamaan dengan bentuk dan jasmani guru-guru mereka. Budhwar: M.145 Walaubagaimanapun. Berdasarkan kepercayaan inilah. Oleh kerana beliau merupakan guru yang bertanggungjawab memperkenalkan Kes secara rasmi dalam agama sikh.144 Oleh sebab itu. menyebabkan kesemua sepuluh orang guru agama Sikh mempunyai rambut dan janggut yang panjang.B.yang terakhir. dengan rambut dan janggut yang panjang akan memudahkan mereka untuk mentaati segala perintah Tuhan.143 Selain daripada itu. 141 Temubual dengan Prof. rambut dan janggut yang panjang juga merupakan salah satu syarat bagi orang Sikh untuk menjadi penganut yang sejati. agama Sikh tidak membenarkan para penganutnya sama ada lelaki atau perempuan memotong rambut dan buku yang terdapat di seluruh tubuh badan mereka dan ia mestilah sentiasa dijaga kebersihannya. mereka yang memotong dan tidak menghormati rambut dan janggut dipanggil ‘Patit’ yang bermaksud ‘Pengkhianat’. hal 2. Harbindar Jeet Singh. Rambut dan janggut yang panjang menjadi simbol bagi orang Sikh untuk membuktikan bahawa mereka adalah penganut yang benar-benar taat kepada agama. 1962.146 . Kes dianggap sebagai lambang kepatuhan penganut Sikh terhadap Guru Gobind Singh kerana beliau adalah guru terakhir yang menyempurnakan ajaran guru-guru sebelumnya.140 Oleh kerana itu. kerana menurut dakwaan guru-guru Sikh. Dnyanavilas Press.

Volume 27. Sikat yang dimaksudkan hendaklah diperbuat daripada kayu dan ia hendaklah sentiasa diletakkan di dalam serban mereka. 145 The New Encyclopedia Britannica.150 . dijaga dan disikat akan menyebabkannya menjadi kusut dan tersimpul.cit. hal 10. Dengan sebab itulah.142 143 Sikh Naujawan Sabha. Op. penganut Sikh akan sentiasa kelihatan kemas dan bersih sepanjang masa.149 Selain dari itu.148 Justeru.cit. Mereka mempercayai bahawa dengan berbuat demikian. menjadi kewajipan kepada penganut Sikh untuk meletakkan Kangha di atas kepala mereka sebagai simbol disiplin dan hidup berperaturan di samping untuk mengelakkan rambut dari menjadi kusut. hal 27 Ibid. 2. hal 287. mereka diharuskan menyisir rambut mereka sekurang-kurangnya dua kali sehari. Kangha Lambang yang kedua dalam agama Sikh ialah Kangha yang bermaksud sikat. dengan adanya sikat. mereka akan dapat mengingati bahawa hati mereka juga mesti sentiasa disisir dan disucikan supaya ia menjadi bersih setiap masa.cit. Op.147 Kangha dan Kes adalah dua lambang yang saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain kerana Kes yang tidak dibasuh. 144 Ibid. 146 Sikh Naujawan Sabha. Sikat perlu dihormati oleh orang Sikh kerana ia mempunyai hubungan yang rapat dengan Kes. Op.

mereka masih memakai Kirpan yang kecil dan disangkut di tubuh mereka dan ada yang meletakkannya di dalam serban yang mereka pakai. penganut Sikh disuruh membawa sekurangkurangnya satu bilah Kirpan yang berukuran kecil di tubuh mereka sebagai simbol penghormatan mereka kepada ilmu pengetahuan. Pedang yang dimaksudkan di sini adalah pedang yang mempunyai dua mata dan ia dipakai oleh orang Sikh di tali pinggang mereka. Bagi Guru Gobind Singh. Oleh sebab itu.147 148 Agus Salim.cit.153 Kirpan akan mempertingkatkan orang Sikh tentang tujuan mereka dilahirkan di dunia ini iaitu untuk mengekalkan keadilan dan menolong orang yang lemah dan tidak berdaya. Harbindar Jeet Singh. Perbandingan Agama. orang Sikh sekarang tidak lagi memakai Kirpan di tali pinggang mereka kerana ia tidak sesuai dengan zaman sekarang. 1971.S.152 Kirpan merupakan simbol kekuataan dan senjata yang amat berharga bagi penganut agama Sikh.cit. Singha. Op. New Delhi: Hemkrunt Press.155 151 Kirpan adalah gabungan dari perktaan ‘Kirpa’ yang bermaksud pengakuan dan ‘an’ yang bermaksud kemuliaan. Surinder Singh. 152 John Clark Archer. The Sikh. Op. Walaubagaimanapun. New York: Princeton University Press. Pemakaian cara tersebut dilakukan oleh orang Sikh terdahulu memandangkan kepentingannya untuk mempertahankan diri mereka dari musuh. Mereka yang memegang dan mempunyai simbol ini menunjukkan mereka adalah seorang penganut Sikh yang setia kepada agama dan mempunyai keimanan yang teguh.cit.S. hal 188. Sikhism: A Complete Introduction.V. Op.154 Kirpan juga melambangkan ilmu pengetahuan. (Dr) Satwant Kaur. 1994. Kirpan Kirpan151 atau pedang merupakan satu lagi lambang yang perlu dihormati oleh penganut agama Sikh. 150 H. 149 Op. Diponegoro.cit. H. 1985. hal 108. 3. 154 Temubual dengan Prof. Madya Dr. Bandung. Di samping itu juga. 153 Sikh Naujawan Sabha. beliau ingin menjadikan Kirpan itu sebagai simbolik kepada kekuasaan Tuhan yang mencipta alam ini serta penyelamat kepada kebenaran. (Dr) Satwant Kaur. hal 196. menunjukkan kesediaan penganut Sikh untuk berkhidmat kepada Tuhan. 155 Ganga Singh Gyani. Menurut Dr. C. Singha. hal 110. . hal 28.

Glimpses of the Divine Masters.159 Kachera yang menjadi lambang bagi agama Sikh merupakan pakaian orang India sejak zaman lampau lagi. Ia merupakan lambang kemurniaan dan kesucian dalam kehidupan berumahtangga atau dalam agama Sikh. Ia bukan sahaja dianggap sebagai senjata untuk mempertahankan diri.157 4. 158 Khushwant Singh. Simbol di sebalik lambang ini ialah seseorang suami atau isteri akan sentisa setia kepada pasangan mereka masing-masing.158 Seluar ini hampir serupa dengan seluar yang dipakai oleh askar dan ia dipotong serta dijahit khas untuk orang Sikh. Tujuan amrit diberi kepada penganut Sikh adalah sebagai syarat untuk menjadi ahli golongan Khalsa.cit. taraf mereka adalah sama dan hubungan persaudaraan dan kasih sayang sesama mereka dapat diwujudkan sebagaimana yang dikehendaki melalui pembentukan golongan Khalsa itu sendiri. bentuk dan fesyen Kachera ini telah berubah akibat dipengaruhi oleh unsur-unsur luaran. Selain dari memberi satu bentuk pakaian kepada para penganut Sikh.160 156 Ranbir Singh. New Delhi: Internasional Traders Corporation. hal 265. hal 109. Dengan ini. Ia juga melambangkan keberanian dan kepahlawanan untuk mempertahankan diri dan agama mereka dari musuh. 160 H. Op. Kachera Kachera bermaksud seluar pendek yang dipakai oleh orang sikh hingga ke lutut. 157 The New Encyclopedia Britannica. Op. hal 109. Walaubagaimanapun.S.cit. Op. tetapi juga sebagai simbol luaran kepada roh dan jiwa yang tidak pernah kalah dan kecewa.156 Dalam upacara pahul atau baptis yang dilakukan oleh Guru Gobind Singh. beliau telah menggunakan Kirpan untuk mengacau amrit yang bercampur dengan madu untuk diberi minum kepada para pengikutnya. Volume 5.Setiap orang Sikh yang membawa Kirpan akan menganggapnya sebagai hadiah daripada Guru Gobind Singh. ia dipanggil Gristi Jiwan. 159 Ganga Singh Gyani.161 Secara umumnya. hal 84. Op. Kachera juga melambangkan jiwa dan mental yang bebas dari pemikiran tradisional. Kachera bolehlah dianggap sebagai sejenis .cit. A History of the Sikhs. Volume 1. Singha (Dr) Satwant Kaur. hal 318. 1965.cit.

terutamanya kanak-kanak membawa masuk mana-mana barang besi ke dalam rumah mereka pada hari Sabtu. mereka akan bertolak sehari lebih awal ataupun sehari selepasnya untuk mengelakkan diri dari sebarang kecelakaan. sudah menjadi satu adat bagi mereka untuk meminta nasihat dan pandangan dari Brahmin apabila mereka ingin melakukan sesuatu kerja yang baik. Dari segi kewujudannya. Harbindar Jeet Singh. Kara Kara juga merupakan simbol yang penting bagi orang Sikh. tetapi ia merupakan satu proses adaptasi yang diambil dari agama Hindu. hari-hari dalam setiap minggu akan diketahui oleh seorang Dewa atau Tuhan yang berlainan dan setiap dewa tersebut mempunyai tugas yang tertentu. Adat ini dalam masyarakat Hindu dipanggil ‘Paintra Rakh Auran’. Mengikut kepercayaan Hindu juga. 163 Sahib Singh (Prof). besi dan biji benih kepada Brahmin pada setiap hari Sabtu. Op.seluar yang dipakai bertujuan untuk menjaga moral sama ada antara suami isteri ataupun antara lelaki dan perempuan. barang tersebut akan membawa bencana kepada mereka. Mereka akan menemui Brahmin untuk mengetahui masa yang sesuai untuk bercucuk tanam atau untuk menentukan masa yang baik untuk sesuatu perjalanan. Sejah dahulu lagi dalam masyarakat orang Hindu di India. Guru Gobind Singh. Temubual dengan Prof. hal 62-63.164 .162 5. Adda Hoshiarpur Jullundur City. Madya Dr. Untuk melembutkan kemarahannya. 1967. Sekiranya sesebuah keluarga. hal 28. Sebagai contohnya ialah Tuhan Saturn yang merupakan tuhan yang bersifat pemarah. orang-orang Hindu digalakkan memberi minyak. Kara bukanlah berasal dari agama Sikh.163 161 162 Sikh Naujawan Sabha. Sekiranya masa perjalanan mereka jatuh kepada hari yang tidak baik. Delhi: Raj Publisher (Regd). Ia bermaksud gelang besi dan ia wajib dipakai oleh setiap orang Sikh sama ada lelaki atau perempuan.cit.

168 Dengan ini. hal 64. . tidak dapat menerima penjelasan Brahmin lalu merampas barang tersebut dan memdakwa bahawa barang itu juga berfaedah kepada mereka. Apabila Brahmin hendak membawa barang ini pulang ke rumahnya. gula dan minyak sapi dalam kuantiti yang sama dan ia digaul di dalam bekas besi. 166 Parshad ialah sejenis manisan yang diberi kepada para penganut Sikh selepas upacara sembahyang di gurdwara.Sewaktu Guru Gobind Singh menjadi guru yang kesepuluh. Brahmin tersebut menjelaskan bahawa barang itu adalah untuk dipersembahkan kepada Tuhan Saturn dan Guru Gobind Singh menyerahkan kepadanya untuk mengelakkan dirinya daripada terkena bala bencana.165 Penganut Sikh yang sentiasa diajar oleh Guru Gobind Singh tentang Tuhan yang satu.cit. minyak dan biji benih kepada Brahmin pada hari Sabtu. Kemudian mereka terus membuat ‘Parshad’166 dan memakannya. kepercayaan ini masih kuat dipegang oleh masyarakat Hindu. Dari situlah penganut Sikh mula memakai gelang besi daripada besi yang dirampas dari Brahmin dan ia dibuat khas oleh tukang besi dari Anandpur. 167 Sahib Singh (Prof). Oleh itu. Ibid. Op. Beliau merasa bangga dengan para pengikutnya dan mengarahkan mereka memakai gelang besi tersebut sebagai memperingati kemenangan mereka melawan kepercayaan tahyul yang wujud dalam masyarakat Hindu. beliau telah mempraktikkan adat ini di Anandpur dengan menyerahkan besi. Ia diperbuat daripada gandum. orang-orang Sikh telah mengekorinya dan bertanya mengenai tujuan barang-barang itu. Peristiwa ini merupakan satu lakonan yang sengaja dibuat oleh Guru Gobind Singh untuk melihat sejauh manakah para pengikutnya berpegang teguh dengan ajaran beliau mengenai kepercayaan terhadap perkara tahyul. hal 64. Kara amat dititikberatkan oleh penganut Sikh yang ingin membuktikan bahawa mereka adalah penganut Sikh yang benar-benar taat.167 164 165 Ibid.

173 Diantara kelima-lima lambang ini. jam 3. membantu orang yang susah dan orang yang memerlukan pertolongan.174 Kara dan Kirpan merupakan dua lambang yang hanya berperanan . Mehander Singh di Universiti Sains Malaysia (USM). mereka akan sentiasa mengingati janji yang mereka buat dengan Tuhan. Madya Dr Harbindar Jeet Singh. menunjukkan mereka adalah orang yang tidak akan tunduk kepada sebarang ancaman dan ugutan. ia akan memperingatkan para penganut Sikh supaya melakukan perkara yang baik dengan tangan mereka seperti bekerja keras. Mereka yang memakai Kara dianggap sebagai individu yang mempunyai sikap toleransi terhadap semua makhluk. 171 Temubual dengan Prof. kerana jika ada yang hendak melakukan kejahatan dengan tangan.Gelang besi yang dipakai itu mestilah diperbuat daripada besi dan hendaklah sentiasa dipakai pada lengan kanan atau kiri bergantung kepada individu itu sendiri pada setiap masa dan ketika.170 Mereka juga percaya bahawa dengan memakai gelang ini. Maksud yang keduanya ialah besi itu sendiri adalah satu benda yang berguna dalam kehidupan manusia. 170 Temubual dengan En. ketika mereka mula-mula dirasmikan menjadi golongan Khalsa.172 Sebab itu. di samping kepercayaan kepada konsep persaudaraan sesama manusia. Sifatnya yang keras. Mereka yang memakai Kara ini akan sentiasa mengawasi diri dari melakukan kejahatan. Dari segi falsafahnya.30 petang. Kara tidak dibuat daripada emas atau perak. Ini membawa maksud kepercayaan mereka kepada sosial masyarakat yang bersifat sejagat. Pertamanya ialah lingkaran gelang besi tersebut menunjukkan bulatan yang tidak mempunyai permulaan dan pengakhiran. Kes berada di tempat yang paling tinggi. mereka akan teringat kepada Kara yang mereka pakai dan seterusnya kepada ajaran agama Sikh itu sendiri. Harbindar Jeet Singh. Madya Dr. Kara ini mempunyai dua maksud dalam kehidupan orang Sikh.171 168 169 Ibid. Kubang Kerian pada 19hb Julai 2000. Temubual dengan Prof.169 Di samping itu.

perlu diketahui bahawa Khalsa177 dan Guru Gobind Singh merupakan dua istilah yang cukup sinonim dan mempunyai pertalian yang cukup rapat dengan kehidupan penganut agama Sikh.cit. tindak tanduk dan pergerakan mereka. Kachera melambangkan pengawalan diri. 174 Ibid.cit.S. hal 108 & 109. manakala kepentingan Kirpan pula adalah sebagai alat pertahanan untuk menegakkan kebenaran terutamanya semasa menghadapi sesuatu kecemasan.176 ii. Op. menurut Dr. Untuk itu. penulis dapat membuat kesimpulan bahawa kewujudan Panch Kekaar dalam agama Sikh amat berkait rapat dengan kehidupan sosial masyarakat Sikh dan ia mempengaruhi pemikiran.cit. beliau menjelaskan bahawa setiap lambang agama Sikh itu mempunyai maksud dan tujuannya yang tersendiri. sedangkan tiga lambang lagi iaitu Kachera dan Kangha pula mempunyai faedah dan kepentingan yang tersendiri dalam kehidupan masyarakat Sikh. Op. Singha (Dr).sebagai simbolik sahaja. Hubungan Lambang-Lambang (Panch Kekaar) Dengan Golongan Khalsa Sebelum penulis menghuraikan tentang hubungan di antara Panch Kekaar dengan golongan Khalsa.175 Daripada huraian terhadap kelima-lima Panch Kekaar di atas. Oleh sebab itu. Satwant Kaur. hal 39. . hal 108. H. di sini terlebih dahulu penulis akan menghuraikan secara ringkas mengenai riwayat hidup Guru Gobind Singh dan peranan beliau dalam kemunculan golongan Khalsa. 172 173 Sahib Singh (Prof). Kes melambangkan kerohanian. S. 175 Sahib Singh (Prof). Op. Kara pula bertujuan untuk menjauhkan diri daripada melakukan perzinaan.C Jain dalam bukunya A Panorama of Sikh Religion & Philosophy. Kangha melambangkan fikiran dan tubuh badan yang bersih. Vol 2. hal 110.

Empayar Moghul merupakan ancaman utama kepada agama Sikh dan juga agama-agama lain. Islam dan beberapa lagi bangsa lain. A Panorama of Sikh Religion & Philosophy.179 Oleh sebab itu. a. 179 Ganga Singh Gyani. beliau telah menjalankan polisi yang menindas orang bukan Islam. Ketika Guru Gobind Singh dilantik menjadi guru kesepuluh menggantikan ayahnya Guru Tegh Bahadur yang telah dibunuh oleh Aurangzeb.C Jain (Dr). Antara pembaharuan yang dilakukan oleh Guru Gobind Singh semasa beliau menjadi guru yang kesepuluh ialah memberi gaji kepada askar-askarnya yang terdiri dari orang Sikh. paluannya adalah untuk mengejutkan pengikut Sikh supaya mengerjakan Japji Sahib atau sembahyang pagi. beliau telah menghabiskan masanya selama 20 tahun di Anandpur bagi melatih para pengikutnya berperang dengan menggunakan senjata. hal 221. Delhi: Bahubali Publications. 1965.182 Beliau 178 Aurangzeb atau nama penuhnya Muhiuddin Muhammad ‘Alamgir Aurangzeb merupakan pemerintah terakhir Empayar Moghul. The Quintessence of Sikhism. Pada waktu pagi. Riwayat hidup Guru Gobind Singh Guru Gobind Singh dilahirkan pada 26 Disember 1666 di sebuah tempat yang bernama Patna. Hindu. Amritsar: Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Guru Gobind Singh juga mempunyai minat yang sama iaitu memburu bersama-sama dengan satu rombongan kecil yang membawa bendera Diraja di hadapan berserta dengan Ranjit Nagara181 (dram) dan kumpulan berkuda yang dilengkapi dengan senjata. Akhirnya Guru Tegh Bahadur telah ditangkap dan dipancung oleh Aurangzeb pada 11 November 1675 di Delhi. Selepas berjaya menaiki takhta kerajaan pada 21 Julai 1658. hal 36. Aurangzeb telah meninggal dunia pada 20 Febuari 1707. hal 91.176 S.cit. Ia dipalu sebanyak dua kali setiap hari iaitu pada waktu pagi dan petang. Pada waktu petang pula.178 beliau baru berumur 9 tahun. Op. 1985. Beliau mendapat pendidikan awal disini dan meneruskan pengajian beliau di Anandpur. 180 Gobind Singh Mansukhani (Prof). ia adalah bertujuan untuk memanggil orang ramai supaya mengerjakan Rehras atau sembahyang . hal 22. Lihat The Encyclopaedia of Sikhism. Guru Sikh yang ketujuh ialah Guru Har Rai telah menentang polisi ini dan usaha ini telah diteruskan oleh guru yang seterusnya iaitu Guru Har Krishnan dan Guru Tegh Bahadur.cit. Op. 181 Ranjit Nagara adalah sebuah dram yang besar yang diletakkan di gurdwara. Pada waktu itu.180 Sepertimana datuknya Guru Har Gobind.

perkataan Khalsa berasal dari perkataan Arab iaitu Khalis yang bermaksud bersih. hal 38. asli dan tulin. Sejarah Penubuhan Khalsa Dari segi bahasa. maka pada 29 Mac 1699. Ibid. Namun sekarang. Setelah beliau merasakan agama Sikh mempunyai tentera yang kuat. beliau mendapati ada sesuatu keajaiban dan keistimewaan yang terdapat dalam istilah ini yang 183 184 Gobind Singh Mansukhani (Prof). akhirnya Guru Gobind Singh wafat di Nander pada bulan Oktober 1708.184 b. hal 23. namun bagi Guru Gobind Singh. Op. maka Guru Gobind Singh telah membina sebuah kilang membuat Kirpan untuk para pengikutnya.183 Oleh kerana beliau adalah seorang peminpin yang mempunyai misi dan keazaman yang tinggi untuk membentuk satu masyarakat penganut Sikh yang kuat dari segi ketenteraan. kota Anandpur telah dikepung oleh tentera Moghul dan beliau sendiri terpaksa melarikan diri bersama pengikut-pengikutnya. keikhlasan dan keselamatan dalam beragama. tentunya berbeza dengan Islam dari segi tujuan dan matlamatnya. telah meletus beberapa peperangan di antara tentera beliau dengan tentera Moghul. Maksud ini memberi satu penekanan terhadap konsep kejujuran. suci.petang. Op. Akhirnya pada tahun 1701. Selepas menjadi guru selama 33 tahun. Ekoran daripada itu.cit. Ranjit Nagara tidak lagi digunakan di gurdwara kerana sudah terdapat alat perhubungan yang lebih canggih seperti telefon. juga banyak mempelajari sajak-sajak Parsi dan seramai 52 orang penyajak telah diupah untuk membantu beliau menterjemahkan sajak-sajak tersebut ke dalam sajak Hindu. hal 43. 182 Ganga Singh Gyani.185 . Walaupun perkataan Khalsa itu adalah istilah Arab yang biasa digunakan oleh orang Islam. beliau telah menubuhkan golongan Khalsa bagi menghadapi serangan yang dilancarkan oleh Empayar Moghul.cit.

190 Anil Chandra Banerjee.. hal 25. hal 286. Volume 27. sejarah penubuhan Khalsa dipanggil “Khande-diPahul” yang bermaksud “Pembaptisan dengan pedang”. Oxford University Press. 1983. 1971. 188 Ibid. kelima-lima mereka ini tidak dibunuh oleh Guru Gobind Singh kerana beliau ingin menguji . 186 Tanpa pengarang. angka lima mempunyai makna yang istimewa kerana ia merujuk kepada negeri Punjab yang bermaksud tanah lima sungai. 1992.cit. Walaupun ramai yang menawarkan diri. Pertama. Namun. Lam. The Religion of the Sikhs. Bagi agama Sikh. Setiap huruf ini pula mempunyai makna yang tersendiri. hubungannya dengan angka lima dan keduanya ia menggambarkan satu pemberian daripada Tuhan. 1976. Setelah mereka semua berkumpul. hal 309. The New Encyclopedia Britannica. The Sikh Gurus and the Sikh Religion.Kalau dilihat dari segi penubuhannya. Gods and Men Myths and Legends from the World’s Religions.189 Peristiwa ini berlaku pada 29 Mac 1699 di sebuah kubu pertahanan yang bernama Keshgarh. Lagipun bahasa Arab adalah salah satu daripada bahasa elite dan Guru Gobind Singh sendiri merupakan seorang sarjana dalam bahasa tersebut dan juga penulisannya. Pertamanya ialah kezaliman Empayar Moghul terhadap orang-orang Sikh yang telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atas dua orang Guru agam Sikh iaitu Guru Arjun (30 Mei 1606) dan Guru Tegh Bahadur (11 November 1675).186 Punca yang kedua ialah kebencian beliau terhadap sistem kasta yang terdapat dalam agama Hindu yang memberi kemuliaan kepada golongan Brahmin berbanding dengan golongan lain. perkataan Khalsa terdiri daripada lima huruf iaitu Kha.190 185 Archer. New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. New York. Ltd.187 Guru Gobind Singh menganggap keuda-dua punca ini adalah krisis kepada penganut agama Sikh yang sering merisaukan beliau. Perkataan Khalsa yang berasal dari bahasa Arab telah dipilih sebagai nama bagi golongan suci dalam agama Sikh kerana ia mempunyai dua keistimewaan. Guru Gobind Singh telah meminta lima nyawa daripada pengikutnya yang bersedia berkorban sebagai bukti kesetiaan mereka kepada agama Sikh. Op. 189 Dorothy Field. hal 192. Sad dan Alif. Beliau telah memanggil semua orang Sikh dari seluruh India untuk menghadiri upacara tersebut. 187 John Bailey.188 Dalam agama Sikh. Dalam penulisan bahasa Arab. terdapat dua punca utama yang mendorong Guru Gobind Singh memperkenalkan Khalsa. hal 139. Delhi: Ess Ess Publications. Alif. The Sikh. hanya lima orang sahaja yang dipilih. Russel and Russel.

hal 114.. 1962. kemenangan adalah milik Tuhan”. Op.O Private Ltd. Op.195 191 John Bailey. 192 Nama lima jenis sembahyang ialah Japji Sahib. 193 Gobind Singh Mansukhani (Prof). Wahguru ji ki fateh” yang bermaksud “Khalsa adalah milik Wahguru. Vol 2. hal 26.cit. Kini.cit. hal 141. Guru Gobind Singh kemudiannya telah memberi minum air tersebut kepada mereka berlima dengan memberi seorang demi seorang lima cedok air dari bekas air yang diperbuat dari besi. Evolution of the Khalsa. Kachera dan Kara197 yang kemudiannya kelima-lima lambang ini menjadi lambang penting dalam agama Sikh.cit.196 Akhir sekali. Chaupey dan Anand Sahib. Kelima-lima mereka ialah Daya Ram. tetapi sebagai wakil Guru Gobind Singh di setiap perjumpaan agama yang penting. Op. Kangha. Jaap Sahib.194 Menurut Indubhusan Banerjee dalam bukunya yang bertajuk Evolution of the Khalsa. 194 Dorothy Field. Mohkan Chand dan Sahib Chand. hal 53. Himmat Rai. 195 Indubhusan Banerjee. Mereka ini bukan dianggap sebagai pahlawan. dalam upacara Akhand Path iaitu upacara pembacaan Guru Granth Sahib dari awal hingga akhir. Guru Gobind Singh menyuruh mereka memakai lima lambang yang dimulai dengan huruf K iaitu Kes. Kelima-lima mereka ini merupakan penganut Sikh yang terpilih untuk menyerahkan nyawa mereka kepada Guru Gobind Singh sebagai bukti kesetiaan mereka kepada beliau dan juga agama Sikh.kesetiaan mereka terhadap agama Sikh. Mukharjee & C. Beliau telah menyuruh mereka menyebut kata-kata “Wahguru ji ka Khalsa.191 Dalam upacara ini. beliau telah menjelaskan bahawa amrit itu bermaksud madu dan ‘Amrit Shakna’ atau meminum madu adalah merupakan syarat bagi seseorang itu untuk diterima masuk ke dalam golongan Khalsa melalui upacara pahul atau baptis. lima orang akan mengetuai perarakan ini sebagai mengenang kelima-lima mereka yang telah dipilih oleh Guru Gobind Singh. Calcutta: A. amrit iaitu air yang bercampur dengan madu telah dikacau oleh Guru Gobind Singh dengan menggunakan pedang yang bermata dua di dalam bekas air besi sambil menyebut Five Banis atau nama jenis sembahyang yang terdapat dalam agama Sikh. Dharam Das. Oleh .193 manisan yang dimasukkan ke dalam air itu melambangkan kasih sayang yang ingin ditanamkan oleh Guru Gobind Singh ke dalam diri setiap pengikutnya. Kirpan.192 Kemudian isteri beliau yang bernama Sahib Devan telah mencampurkan air tersebut dengan manisan atau gula. Sawiye.

197 S. Dharam Das dari bahagian tengah. menurut John Bailey dalam buku Gods and Men Myths and Legends from the World’s Religions dan juga beberapa orang penulis lagi. tetapi biasanya ia digunakan di dalam peperangan. hal 58. 198 Anil Chandra Banerjee. seramai 80.000 orang Sikh hadir ke Keshgarh untuk dibaptiskan oleh Guru Gobind Singh sendiri. hal 58. 199 S. maka upacara ini dapat dijalankan dengan cepat tanpa mengambil masa yang lama. mereka berpendapat bahawa semua 80. walaubagaimanapun. hal 309 & 310. Op. Op. Golongan awal orang Sikh yang terlibat dalam upacara ini kebanyakannya terdiri daripada golongan askar dan kemudiannya diikuti oleh golongan petani dan peniaga. ucapan Sat Sri Akal juga digunakan.C Jain (Dr). Op.cit. Selain dari itu.198 Selepas selesai upacara baptis terhadap Panji Piyare.C Jain (Dr). Mokhan Chand dari bahagian timur.kerena kerelaan dan kesanggupan kelima-lima mereka menyahut cabaran Guru Gobind Singh tanpa bantahan. Manakala mereka yang turut serta. Sahib Chand dari bahagian selatan dan Himmat Rai pula dari bahagian barat. mereka ini telah diberi gelaran ‘Panji Piyare’ yang bermaksud ‘lima orang yang dikasihi’. kerana kelima-lima Panji Piyare ini berasal dari bahagian yang berlainan di India. Daya Ram berasal dari utara.199 196 Kata-kata ini diucapkan oleh orang Sikh apabila mereka bertemu sesama mereka sepertimana ucapan salam yang biasa diucapkan oleh orang Islam. .000 orang pengikut Sikh telah dapat dibaptiskan oleh Guru Gobind Singh. tetapi secara sepenuhnya dipanggil ‘Sahijdharis’ yang bermaksud ‘orang yang hidup dalam keselesaan’. Jumlah penganut Sikh yang begini besar ini dapat dibaptiskan dalam masa yang singkat. Dengan adanya wakil dari setiap bahagian. Kemudian ia diikuti pula oleh beberapa orang lagi pengikut Sikh sehingga dalam masa beberapa hari sahaja.cit. Mereka yang turut serta dalam upacara baptis ini dari awal hingga akhir telah diberi nama oleh Guru Gobind Singh dengan nama ‘Singh’ yang bermaksud ‘lion’ untuk lelaki dan ‘Kaur’ yang bermaksud ‘princess’ bagi perempuan di akhir nama mereka.cit. Guru Gobind Singh telah memberi penghormatan kepada mereka berlima tersebut pula untuk membaptis beliau dengan cara yang sama.

amrit dipraktikkan sebaik sahaja anak-anak mereka mula membesar dan boleh membaca tulisan guru serta dapat memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam agama Sikh. Golongan yang kedua pula iaitu Kesh Dhari Singhs atau golongan pahlawan Sikh adalah golongan yang menerima upacara pahul atau baptis dan bersedia berkhidmat untuk masyarakat. hal 5. 1978. Tuhan yang satu dan meninggalkan penyembahan berhala. amrit dipraktikkan semenjak bayi dilahirkan lagi. Walaubagaimanapun. Mereka ini berpegang teguh dengan Khalsa dan mengamalkan kelima-lima lambang dalam kehidupan mereka. Seseorang itu boleh menjadi golongan Khalsa sekiranya mereka percaya kepada Guru Granth Sahib. mereka tidak memakai mana-mana lambang yang menzahirkan kepercayaan mereka terhadap agama Sikh. Guru Gobind Singh telah melatih golongan Khalsa berorientasikan ketenteraan dan peperangan. Sikh Ceremonies. Jogendra Singh.202 Sebagai seorang pemimpin agama Sikh. Dalam masyarakat Sahij Dharis atau orang awam. Jujhar Singh. Namun gerakan militan ini tidak berjaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Op. Akibatnya ramai pengikutnya terbunuh. Tetapi dalam masyarakat Kesh Dhari Singhs atau golongan pahlawan Sikh. termasuk empat orang anak lelakinya sendiri203 iaitu Ajit Singh. Golongan pertama iaitu Sahij Dhari atau orang awam merupakan golongan yang mengamalkan peraturan agama Sikh dan mereka tidak bersedia untuk menjadi seorang askar. hal 26.Kini.cit. Zorawar Singh dan Fateh Singh. upacara pahul masih lagi diamalkan oleh masyarakat Sikh yang secara umumnya terbahagi kepada dua kategori iaitu Sahij Dhari atau ‘orang awam’ dan Kesh Dhari Singhs yang bermaksud ‘golongan pahlawan Sikh’. Ludhiana: Lahore Book Shop.201 200 201 Dorothy Field.204 .

3. Berkewajipan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan menyebut Nitnem (pujian kepada Tuhan) serta melakukan ibadat harian kepada Tuhan. Tanpa pengarang. Op. The New Encyclopedia Britannica. hal 285. mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh pengasasnya iaitu Guru Gobind Singh. Namun selepas serangan kerajaan Moghul ke atas pengikut Sikh.205 Dengan itu.cit. 204 Gobind Singh Mansukhani (Prof).C Jain (Dr).Selepas kematian Guru Gobind Singh. Wajib beramal dengan kelima-lima lambang atau Panch Kekaar dan mengatur kehidupan mereka selari dengan ajaran guru-guru. Op. 2.206 202 203 Ibid. Antara kewajipan tersebut ialah: 1.cit.cit. Selepas menjadi golongan Khalsa. hal 5-6. Kewajipan Khalsa Setiap penganut Sikh yang telah dibaptiskan untuk menjadi golongan Khalsa. Kumpulan ini telah diletakkan di bawah pentadbiran baru yang dipanggil ‘misl’ yang bermaksud “contoh”. Volume 27. Di bawah pentadbiran ini. Khalsa kembali aktif dan muncul semula dengan kekuatan dan wajah yang baru. 205 Tanpa pengarang. Mereka juga tidak dibenarkan mengikut mana-mana perayaan dan upacara keagamaan yang terdapat dalam agama lain. semua mereka adalah bersaudara dan sudah tidak ada lagi sistem kasta dalam masyarakat. Khalsa mula menjadi lemah. The New Encyclopedia Britannica. hal 41. orang Sikh telah mengadakan kutipan derma dari kampung-kampung dan bandar-bandar bagi membiayai serangan mereka ke atas Empayar Moghul. hal 58.cit. Khalsa menurut agama Sikh merupakan satu gerakan yang dapat membawa mereka ke arah integrasi dan penyatuan umat tanpa mengira bangsa dan kasta. . Op. c. Op. 206 S.

Mesti melatih diri berperang dan bersedia mempertahankan orang-orang yang lemah. Hubungannya dengan lambang-lambang Konsep Khalsa adalah berdasarkan konsep bangsa dan pejuang pilihan yang mengambil berat terhadap undang-undang dan tatacara yang bersifat kesusahan. memotong rambut. Mereka juga harus taat mengerjakan sembahyang atau Naam Japna dan mesti berjuang untuk menegakkan ‘Dharmayudha’ iaitu peperangan untuk menegakkan keadilan. berzina dan merokok.4. 7. Dari nombor lima inilah.207 d. Mereka juga dilarang dari mengikut sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang seperti meminum arak dan minuman yang memabukkan. 6. Berkewajipan membelanjakan satu persepuluh dari pendapatan untuk kepentingan agama. kerana ia merujuk kepada negeri mereka iaitu Punjab yang bermaksud ‘tanah lima sungai’. kematian dan perkahwinan dalam keluarga. merupakan simbol yang mempunyai makna yang istimewa dalam agama Sikh. Keistimewaan nombor lima ini dapat dilihat dari kata-kata Guru Gobind Singh sendiri dalam kitabnya “Di mana terdapat lima. 5. Berkewajipan mengikut semua upacara keagamaan Sikh sama ada yang melibatkan upacara kelahiran. Mereka dilarang mempercayai perkara khurafat. Mesti taat kepada ketua dan negara. Mereka tidak dibenarkan meminum minuman keras. 9. membina tugu atau patung di atas kubur dan berkawan dengan orang yang murtad. 8.208 Nombor lima yang dikaitkan dengan Khalsa. di situlah aku berada”. menghisap rokok dan apa sahaja jenis bahan yang mengkhayal dan memabukkan. .

Op. kemunculan golongan Khalsa adalah hasil dari perasaan tidak puas hati dan dendam Guru Gobind Singh terhadap Kerajaan Moghul. Oleh itu. Dengan perkataan lain. 210 Khushwant Singh. penubuhan golongan Khalsa dengan lima lambangnya telah mengubah status orang Sikh dari imej seekor ‘burung pipit’ (Sparrow) kepada seekor ‘helang’ (Hawk). Op. hal 285. 209 Ibid. Delhi.cit. upacara pahul dalam Khalsa itu sebenarnya adalah simbol kelahiran semula. beliau telah mengarahkan pengikutnya memakai kelima-lima lambang sebagai uniform kepada golongan Khalsa.210 207 208 Gobind Singh Mansukhani (Prof). Guru Gobind Singh sewaktu berumur sembilan tahun lagi telah mengalami tekanan jiwa setelah mendengar ayahnya. Kelima-lima panch Kekaar yang menjadi pakaian rasmi kepada golongan Khalsa mempunyai ikatan yang rapat dengan unsur-unsur psikologi. membuang pegangan sebelumnya dan mengambil pegangan Khalsa sebagai pengganti. Tanpa pengarang.209 Dari segi falsafahnya. Op. Ini bermaksud bahawa mereka telah memulakan hidup baru dengan meninggalkan pekerjaan mereka sebelum ini iaitu sebagai askar. Guru Tegh Bahadur dihukum pancung oleh Kerajaan Moghul di Chandni Chauk. Kepentingan Lambang-Lambang Agama Sikh Upacara pembaptisan penganut Sikh yang ingin menjadi ahli golongan Khalsa telah dijalankan dalam suasana tegang. The New Encyclopedia Britannica. hal 202.211 iii. Volume 27. Begitu juga dengan orang Sikh yang telah disoal dan disiksa oleh Kerajaan Moghul mengalami tekanan yang sama. Keadaan ini tidak memberi ruang kepada Guru Gobind Singh untuk menerangkan kepada pengikutnya tentang .Guru Gobind Singh memperkenalkan lima K yang menjadi lambang-lambang bagi agama Sikh.cit. hal 286. hal 84.cit. Oleh kerana itu.

Ia juga merupakan simbol persaudaraan dan penyatuan di antara orang Sikh dalam satu masyarakat. hal 27. kerana ia merupakan amalan yang biasa diamalkan oleh para pendeta di India sejak zaman berzaman lagi. Op. sehingga semua 80. Lambang merupakan satu cara untuk berdisiplin. walaupun terpaksa menggadaikan nyawa mereka.kepentingan dan tujuan lambang-lambang ini diwajibkan ke atas mereka.212 211 Sardar Singh Rataul. Amritsar: The Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee. Guru Tegh Bahadur.213 Selain dari itu. proses perjalanan upacara tersebut berjalan dengan lancar kerana tidak diganggu oleh mana-mana pihak termasuk Empayar Moghul sendiri.215 Oleh kerana rambut merupakan lambang kependetaan dan kerohanian. hal 86. Namun begitu. lambang-lambang ini menjadi uniform dan satu pengenalan yang mudah bagi orang ramai untuk mengenali orang Sikh. Upacara pahul dilakukan dalam suasana tegang kerana golongan Khalsa telah ditubuhkan dalam suasana Guru Gobind Singh dan pengikutnya masih lagi menaruh perasaan dendam terhadap Empayar Moghul di atas kematian ayahnya. 212 Khushwant Singh.cit. ia tidak menyukarkan bagi mereka untuk memahaminya.000 orang Sikh yang hadir di upacara tersebut dapat dibaptiskan oleh Guru Gobind Singh. Lambang-lambang merupakan kayu pengukur terhadap keteguhan dan kekuatan pegangan penganut Sikh terhadap agama mereka. 1964. maka Guru Gobind Singh melarang pengikutnya memotong rambut supaya . Inilah yang menyebabkan semua Guru Sikh dan pengikutnya mempunyai rambut yang panjang dan ia bukanlah pembaharuan dalam agama Sikh. Seseorang yang menyertai Khalsa akan berasa gembira untuk melaksanakan segala prinsip yang tersirat di sebalik lambang-lambang. kerana dari jauh lagi mereka dapat dibezakan dengan penganut agama lain. Mereka akan merasa bangga menjadi penganut Sikh.214 Kes iaitu rambut dan bulu yang terdapat pada tubuh manusia termasuk janggut merupakan lambang yang memang tidak asing bagi orang Sikh. Walaubagaimanapun. The Khalsa.

cit. Op. 218 Ia berbeza dalam agama Sikh. Lambang yang kedua pula ialah (sikat Kanga). Manakala lambang-lambang yang lain merupakan pelengkap kepada lambang rambut ini. moral dan simbol persediaan mereka untuk menghadapi sebarang kemungkinan. hal 204. . Op. kerana gelang besi ini merupakan peniruan daripada budaya para pejuang agama Hindu yang memakai tangkal dan azimat di pergelangan tangan sebelum mereka pergi berperang. agar golongan Khalsa yang menyikat rambut akan kelihatan seperti Guru Gobind Singh. pemakaian Kara di tangan kanan bergantung kepada Gobind Singh Mansukhani (Prof). Khushwant Singh.cit. Op.cit. hal 204. kesesuaian pemakainya. Ia bertujuan untuk menjadikan rambut kelihatan kemas dan bersih. Dalam sesuatu peperangan. ketangkasan. Ini bebeza dengan tangan kiri kerana ia sudah memegang perisai bagi mempertahankan diri dari tetakan senjata. hal 86. 216 Ibid. biasanya tangan kanan yang memegang senjata akan terdedah kepada tetakan.216 213 214 Gobind Singh Mansukhani (Prof). 215 Ibid. memang sukar untuk dijelaskan maksud dan tujuannya. Kara adalah lambang pertahanan diri dan pengabdian.golongan Khalsa yang ingin diwujudkan itu akan menjadi pejuang yang menggunakan senjata hanya untuk kebenaran sahaja. 217 219 Walaubagaimanapun. sesuai dengan simbolik yang terdapat pada rambut itu sendiri. Ini bermaksud bahawa setiap orang Sikh adalah pengikut kepada guru dan dengan adanya gelang besi ini akan menyebabkan mereka merasa segan untuk melakukan jenayah dan maksiat.217 Walaubagaimanapun. orang Sikh memakai Kara di tangan kanan mereka. hal 86. gelang besi yang dipakai di pergelangan tangan kanan pada asalnya adalah bertujuan untuk mengelakkan tangan daripada dilukai oleh senjata. Untuk tujuan tersebutlah. Manakala Kachera (seluar labuh hingga ke lutut) adalah lambang kepantasan.

semangat keberanian akan memberi satu dorongan kepada mereka untuk mengalahkan musuh. Ibid. hal 86. tetapi juga bersaudara dalam soal peperangan mempertahankan diri dan agama. Ini kerana golongan Khalsa bukan sahaja bersaudara dalam perkara kebenaran. di samping kegunaannya sebagai senjata untuk mempertahankan diri dalam peperangan. Di samping itu. Menurut sejarah agama Sikh. Kes merupakan lambang yang mempunyai maksud dan makna .218 219 Ibid. beliau juga mengukir dua benda yang menjadi kebanggaan orang Sikh iaitu Degh yang bermaksud kawah atau cerek dan Tegh iaitu pedang yang digunakan oleh golongan Khalsa. 222 Sepanjang kajian yang dilakukan. beliau telah mengukir pada duit syiling nama Guru Nanak dan Guru Gobind Singh. Ia melambangkan kuasa dan keberanian. selepas Banda Bahadur berjaya mengalahkan Wazir Khan. 221 Apabila penganut agama Sikh memakai lambang-lambang tersebut ketika berhadapan dengan musuh. Lambang yang terakhir sekalai ialah Kirpan yang bermaksud pedang. pemerintah Moghul pada 24 Mei 1710 dan menjadi pemerintah di Sirhind. mereka kan membuat satu pilihan sahaja iaitu sama ada membuang lambang tersebut dari tubuh mereka atau maju ke hadapan untuk menghadapi musuh. Dengan ini. penulis dapat membuat kesimpulan bahawa kelima-lima lambang tersebut mempunyai hubungan yang erat diantara satu sama lain. 220 Kirpan menjadi lambang kebanggaan bagi penganut Sikh untuk membuktikan bahawa mereka merupakan bangsa yang kuat dan berani. hal 86.

Larangan ini dibuat supaya para penganut Sikh mempunyai persamaan dengan jasmani guru-guru mereka. hal 120. hal 86. Kangha merupakan pelengkap kepada Kes kerana ia memberi kekemasan dan kecantikan kepada Kes.yang begitu mendalam dalam kehidupan penganut Sikh. Kangha pula merupakan lambang atau simbol kebersihan dan kekemasan. Ini menunjukkan bahawa dengan adanya Kangha. . Ini bermaksud bahawa Kes akan memperingatkan mereka supaya melakukan perkara kebaikan sahaja sesuai dengan simbolik yang terdapat di sebalik Kes itu sendiri. Kes akan kelihatan kemas dan secara tidak langsung memperlihatkan kehebatan Kes itu sebagai simbol kerohanian dan juga anugerah dari Tuhan. Manakala akidah kepada Tuhan pula ialah Kes akan memudahkan mereka untuk mentaati segala perintah Tuhan. Kepercayaan mereka kepada Guru Gobind Singh direalisasikan melalui larangan memotong rambut dan janggut yang terdapat pada tubuh badan. mereka kepada Tuhan. penganut Sikh sama ada lelaki dan perempuan akan meletakkan Kangha di dalam serban bagi lelaki dan bagi perempuan pula ia diletakkan di dalam sanggul mereka. Oleh kerana itu. Ia harus dihormati oleh penganut Sikh kerana hubungannya dengan Kes yang sememangnya dianggap anugerah Tuhan. Di samping itu. hal 107. Kes juga dianggap sebagai lambang kependetaan dan juga kerohanian yang mempunyai kaitan dengan tindak tanduk dan perbuatan penganut Sikh. 222 Ibid. 220 221 Ini kerana ia mempunyai kaitan dengan kepercayaan kepada Guru Gobind Singh dan akidah Ibid. Ibid.

keturunan dan agama. mereka yang memegang dan menghormati simbol ini dianggap sebagai penganut Sikh yang setia dan mempunyai keimanan yang teguh. Seterusnya.Manakala Kirpan pula mempunyai perkaitan dengan konsep keadilan yang amat dititikberatkan oleh agama Sikh. Keadilan yang ingin ditegakkan itu merupakan satu suruhan dan ajaran dari Tuhan. Dengan terhalangnya mereka daripada melakukan kejahatan dengan tangan. Apa yang ingin diketengahkan oleh Guru Gobind Singh melalui simbol ini ialah penganut Sikh merupakan penganut agama yang bersedia menegakkan keadilan sejagat tanpa mengira bangsa. Keadilan ini dizahirkan melalui perantaraan Kirpan yang juga dianggap sebagai simbol kekuatan dan senjata untuk menentang musuh. membuktikan bahawa mereka adalah penganut yang taat kepada Tuhan dan juga penganut yang mempunyai sikap toleransi sesama makhluk. Fungsi Kachera adalah untuk menjaga moral dan akhlak terutama pasangan suami isteri daripada melakukan perkara yang boleh merosakkan kerukunan rumahtangga. Manakala Kara pula berfungsi untuk mengawal penganut Sikh dari melakukan kejahatan dengan tangan mereka. Ini kerana. maka Kachera berperanan untuk menjaga mereka daripada melakukannya. Kara yang berada di tangan akan mengingatkan mereka kepada janji yang mereka buat dengan Tuhan iaitu untuk menegakkan keadilan dan berkhidmat kepada Tuhan. Sekiranya ada di antara pasangan yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap pasangannya. . Kachera dan Kara merupakan dua lambang yang berperanan untuk menjaga dan mengawal diri para penganut Sikh dari melakukan perkara yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu.

kerana empat lambang tersebut semuanya diperkenalkan oleh Guru Gobind Singh semasa beliau menjadi guru yang terakhir. Walaupun kelima-lima lambang atau Panch Kekaar ini mempunyai kedudukan dan kepentingan yang sama di antara satu sama lain. namun Kes mempunyai satu kelebihan iaitu ia satu-satunya lambang yang dianggap sebagai anugerah dari Tuhan dan ia memang sedia ada pada tubuh badan manusia. merupakan pengenalan dan simbol kepada orang Sikh serta mempunyai kaitan yang cukup rapat dengan kehidupan mereka.Kelima-lima lambang ini menjadi satu kewajipan kepada setiap penganut agama Sikh sama ada lelaki dan perempuan. Dalam huraian ini. Manakala bagi penganut wanita. mereka diwajibkan meletakkan kain tudung di atas kepala mereka ketika hendak menghadiri upacara sembahyang dan memasuki gurdwara. penulis akan menjelaskan hubungan dan kaitan Panch Kekaar dengan dua perkara iaitu serban dan juga adat resam yang menjadi sebahagian dari kehidupan penganut agama Sikh. . kecuali serban yang memang dikhususkan kepada penganut lelaki sahaja. iv. Kaitan Lambang-Lambang Dengan Serban Dan Adat Resam Lambang-lambang agama sebagaimana yang telah dijelaskan. Kelebihan ini tidak terdapat pada empat lambang yang lain.

Pemakaian Serban Di samping Kes. 225 223 Agus Salim.cit. Dengan memakai serban dan mempunyai rambut serta janggut yang panjang memudahkan pihak musuh mengenali mereka dan ini membahayakan diri mereka. Op. di samping dapat membangkitkan semangat dan perasaan bangga kereka sebagai golongan yang dianggap mulia dalam agama Sikh. Serban atau dalam bahasa Punjab ia dipanggil Dastaar merupakan lambang yang mempunyai hubungan yang rapat dengan lima lambang ini. 188 . Dengan ini. Kachera dan Kara yang dianggap sebagai lima lambang penting dalam agama Sikh. penganut Sikh juga mempunyai satu simbol lain yang lebih istimewa iaitu serban. Pertalian ini mempunyai asasnya. 224 Pemakaian serban dalam agama Sikh dianggap sebagai satu ujian kepada penganutnya bagi mengukur tahap ketaatan dan kepatuhan mereka kepada agama.223 Dengan serban. hanya mereka yang benar-benar taat dan berani sahaja yang mampu memakai serban. Kirpan. hal. Ujian ini pening kerana bukan mudah untuk menjadi seorang penganut yang benar-benar taat kepada agama. kerana hanya penganut Sikh yang benar-benar taat dan berani sahaja yang sanggup memakai lambang-lambang agama mereka dan ketaatan tersebut akan dizahirkan melalui pemakaian serban. Kangha.a. mereka dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih mudah walau di mana mereka berada. Ia juga dapat merapatkan hubungan sesama golongan Khalsa.

hal. 1. Panch Kekaar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan para penganutnya. hal. pertunangan dan adat kematian. hal.cit. hal. Madu ini terlebih dahulu akan dikacau dengan hujung Kirpan yang menjadi salah satu dari Panch Kekaar. Op. Kemudian gelaran Singh bagi kanak-kanak lelaki dan Kaur untuk perempuan akan diletakkan di akhir nama mereka. 41 Agus Salim. 65 228 C. 228 Sekiranya huruf pertama itu bermula dengan H. Adat Resam Dalam agama Sikh. Op. maka nama bayi tersebut kemungkinan Harbindar.Loehlin. Japji Sahib dibacakan dan madu tersebut akan disentuhkan kepada lidah bayi dengan menggunakan hujung Kirpan. 1964.cit.H. Sikh Naujawan Sabha. Op. Op. sebaik sahaja seseorang bayi itu dilahirkan. 188 b.224 225 Sikh Naujawan Sabha.cit. kebaikan dan ketaatan kepadanya apabila ia besar nanti. (Prof).cit. 227 Dalam agama Sikh. 226 Adat ini dilakukan dengan harapan agar amrit tersebut akan memberi keberanian. Semasa menyediakan madu ini.42 . adat yang pertama sekali dilakukan ialah ia dibawa ke gurdwara dan diberi minum setitik madu atau amrit. Adat kelahiran dan menamakan anak (Nam Karan) Dalam masyarakat Sikh. 229 226 227 Gobin Singh Mansukhani. hal. 230. Ini dapat dilihat di dalam beberapa adat yang menggunakan lambang-lambang yang tertentu sebagai satu kemestian ketika melakukannya. Antara adat yang dimaksudkan ialah adat kelahiran. Harjit Hera dan sebagainya. The Sikhs and Their Scriptures. India: The Lucknow Publishing House. nama seseorang bayi itu biasanya diambil dari huruf pertama yang terdapat pada muka surat sebelah kiri bahagian atas kitab Guru Granth Sahib yang dibuka secara rambang. Adat-adat ini akan penulis huraikan di bawah.

Kachera. . orang lelaki dan perempuan akan dikahwinkan apabila mereka sudah cukup dewasa dan mempunyai pemikiran yang matang. Sebelum berkahwin. 2. Adat Kematian (Shabad Kirtan) Orang Sikh mempercayai kepada Hukum Karma atau Tanasukh al-Arwah iaitu mereka yang mati akan menjelma semula dalam bentuk tubuh yang lain. Pada masa ini. hal. Penang: Lopo-Ghar. 231 230 Malkiat Singh Lopo-Dhalliwal and Mukhtiar kaur Rattian-Soudhu. Adat Pertunangan (Anand Karaj) Dalam agama Sikh. Madya Dr. Kurta dan Kachera bagi lelaki. Selepas mayat selesai dimandikan. saudara mara dari pihak perempuan akan dijemput oleh ibubapa lelaki untuk menghadiri majlis tersebut di gurdwara.229 Temubual dengan Prof. biasanya dilakukan majlis pertunangan yang dibuat secara ringkas sahaja kerana pertunangan bukanlah satu perkara yang penting. mayat tersebut akan dipakaikan dengan pakaian yang lengkap dengan lima lambang utama iaitu Serban. Kirpan dan sedikit manisan akan diberikan kepada mereka. Salwar. bahkan agama Sikh sendiri melarang penganutnya berbuat demikian. Dengan ini. 1971. Customs and Traditions in Malaysia. Harbindar Jeet Singh. pakaian mereka dilengkapi dengan Chuni. Dalam majlis pertunangan ini. bapa atau penjaga pengantin perempuan akan memberi sehelai serban dan ‘Sagan’ atau saguhati kepada bakal pengantin lelaki. Di sini juga. mereka tidak menangis dan meratapi kematian seseorang. 125. Manakala bagi mayat perempuan pula. Some Sikh Cultural. Kurti. Selepas itu. 230 3. Kangha yang diletakkan dalam rambut mayat dan Kara yang dipakaikan di pergelangan tangan mayat.

232 Penulis tidak bermaksud untuk menghuraikan dengan panjang lebar mengenai adat-adat dalam agama Sikh. Kebiasaannya. Sikhism Its Ideals and Institutions. Kara. v. 233 232 233 Sikh Naujawan Sabha. Op. Op. Teja Singh. hanya satu kumpulan atau puak sahaja yang dianggap betul dan bertepatan dengan ajaran Sikh yang sebenar. akan wujud keraguan di kalangan para penganutnya terhadap agama merea.cit. adat kematian mempunyai kaitan yang lebih erat dengan Panch Kekaar. 62.cit. Ini dapat dilihat dari segi keseragaman dalam pemakaian Panch Kekaar dan juga penggunaan perkataan . Manakala dalam adat menamakan anak dan adat pertunangan. Keadaan ini akan membawa kepada kemunculan puak-puak tertentu yang berusaha untuk menyesuaikan agama tersebut dengan zaman dan pemikiran mereka. kerana terdapat lima lambang yang telah diamalkan iaitu. Kachera dan Kangha. kewujudan puak-puak atau kumpulankumpulan tertentu merupakan satu perkara yang lumrah. kerana tujuan utama penulis adalah untuk membuktikan bahawa Panch Kekaar memang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat di kalangan orang-orang Sikh. Di antara ketiga-tiga adat. hal. serban. apabila pengasas atau pembawa sesuatu agama itu meninggal dunia. hanya Kirpan sahaja yang digunakan. Dalam agama Sikh. hal. Hubungan Puak-puak Agama Sikh Dengan Lambang-lambang Dan Pandangan Mereka Mengenainya Dalam kebanyakan agama. 61.keluarga kedua belah pihak berunding untuk menetapkan hari yang sesuai untuk mengadakan majlis perkahwinan. Kes.

Namdhari. Jenis-jenis Puak Dalam Agama Sikh dan Pandangan Mereka Terhadap Panch Kekaar 1. pengertian penganut Sikh bermaksud seseorang yang mempercayai kepada satu Tuhan. Mengenai perkara ini. Nota kaki no. Nirankari dan Akalis.Singh dan Kaur234 di akhir nama mereka. terdapat juga beberapa kumpulan dan puak yang menganggap diri mereka sebahagian dari penganut Sikh. Sila rujuk hal. Udasis . 234 235 Maksud perkataan ini telah dijelaskan sebelum ini dalam bab II. menerima apa yang disampailan oleh sepuluh orang guru dan menerima kitab suci Guru Granth Sahib sebagai pengganti kepada sepuluh orang guru. 33. Selain dari itu. 235 Walaubagaimanapun. Antara puak yang dimaksudkan ialah puak Udasis. penulis akan menerangkannya satu persatu dibawah. 14 Temubual dengan Prof. Setiap puak ini mempunyai pendirian dan pandangan mereka yang tersendiri mengenai Panch Kekaar dan agama Sikh. orang Sikh yang tidak mempercayai kepada salah satu atau ketiga-tiga perkara ini. Madya Dr. Ini bermakna. mereka tidak dianggap sebagai penganut agama Sikh yang sejati. walaupun mereka tidak memenuhi ketiga-tiga kriteria di atas. a. Harbindar Jeet Singh.

The New Encyclopedia Britannica. 102 Temubual dengan Prof. 239 Cara sembahyang mereka juga berbeza sedikit dengan Malahan amalan bercampur aduk dengan ajaran agama Hindu. keagamaan mereka banyak Sehingga kini mereka masih mempunyai salsilah keturunan dengan Guru Nanak dan mereka masih menganggap Guru Granth Sahib sebagai kitab suci mereka. Madya Dr. C. (Prof). 70 2. sebaliknya mereka memendekkan rambut dan mencukur janggut mereka. cit.H. hal. 237 Ia muncul pada zaman Guru Amar Das menjadi Puak ini dapat dikenali dengan pakaian mereka yang berwarna kuning di samping mereka membawa bekas air yang dibuat dari buah labu. Mereka merupakan pendakwah Sikh yang bersemangat. cit. 236 guru yang ketiga. hal. Op. cit. cit. Tujuan mereka berpakaian begini adalah untuk mengelakkan diri mereka dari godaan wanita dan keduniaan. hal. Op. Hj. cit. Harbindar Jeet Singh.H. hal.240 sembahyang yang biasa dilakukan loleh golongan Khalsa.Udasis adalah puak yang diasaskan oleh anak sulung Guru Nanak yang bernama Baba Sri Chand. Loehlin. 69 Tanpa Pengarang. Op. 241 236 237 238 239 240 241 Mahayudin b. Loehlin. Op. Yahaya. Namdhari . mereka tidam menyimpan rambut dan janggut sebagaimana yang dianjurkan oleh sepuluh orang guru. Mereka juga masih beramal dengan sistem kasta dalam kegiatan sosial mereka. mereka tidak mengiktiraf Panch Kekaar yang terdapat dalam agama Sikh yang diamalkan oleh golongan Khalsa. Op. 16 C. Volume 12. 1421. Justeru. hal. 238 Walaubagaimanapun. Gobind Singh Mansukhani.

jubah dan kalung yang dibuat dari bulu yang berwarna putih. 245 242 243 244 245 H. 1975. Pritam Singh Gill. Pritam Singh Gill. Mini Encyclopedia of Sikhism.S. hal.H. perbezaan yang ketara di antara mereka dengan Khalsa ialah mereka mempunyai guru-guru mereka yang tersendiri yang berubah-ubah mengikut susunan warisan keluarga. C. Op. kerana mereka memakai serban. 77. Singha. Loehlin. Golongan ini cuba mengembalikan keyakinan penganut Sikh terhadap para guru dan mereka menolak sistem kasta yang terdapat dalam agama Hindu. Nirankari . 70. Op. hal. cit. Op. 244 Mereka juga menolak sebarang amalan agama yang salah yang telah meresap masuk ke dalam agama Sikh. Herritage of Sikh Culture. Bhaini. pemujaan terhadap sesuatu benda dan melarang penganutnya meminum arak. hal. Jullundur City. cit. hal. 53. cit. 3.Namdhari merupakan satu kumpulan penganut Sikh yang diperkenalkan oleh Baba Balak Singh (1799 – 1861) 242 dan digerakkan oleh Baba Ram Singh (1815 – 1885). Walaubagaimanapun. 243 Puak ini dapat dikenali dengan mudah. India: New Academic Publishing Co. 53. Mereka ini masih lagi berpegang kepada Panch Kekaar sebagaimana yang diamalkan oleh golongan Khalsa. perkampungan yang bernama Pusat gerakan mereka ialah di sebuah berdekatan dengan Ludhiana.

cit. Gerakan ini banyak berpusat di Barat Laut daerah Rawalpindi dan juga Kashmir. Mereka menganggap orang Sikh yang terpengaruh dengan Khalsa adalah penganut Sikh yang ortodox dan jumud. hal. Gobind Singh Mansukhani.Nirankari yang diasaskan oleh Baba Dayal Das (1783 -1855) merupakam puak yang mempunyai banyak persaingan dengan puak Namdharis iaitu dari segi pemujaan kepada Tuhan satu yang tidak mempunyai bentuk. Op. Harbindar Jeet Singh. puak ini juga tidak menerima kitab suci Guru Granth Sahib sebagai petunjuk dan guru kerana mereka mempunyai seorang lagi guru mereka yang tersendiri. Nirankari ini lebih dianggap sebagai sebuah kumpulan reformasi yang menentang sebarang percubaan untuk menggabungkan agama Sikh dengan agama Hindu. hal. The New Encyclopedia Britannica. 248 Mereka juga menganggap Tuhan yang disembah itu sebagai roh sahaja dan mereka tidak menyukai upacara-upacara keagamaan. 4. 247 Puak ini tidak bersetuju dengan konsep Khalsa dan Panch Kekaar sebagaimana puak Udasis. Op. Madya Dr. Akalis Akalis pula merupakan puak yang muncul selepas Perang Dunia I yang berperanan untuk membersih dan mengawal makam dan tempat suci dalam agama Sikh daripada gangguan penjajah British yang menjajah India pada masa itu. 249 Mereka menyeru dan mengajak para pengikutnya supaya berpegang dengan tradisi yang dibawa oleh Selain dari itu. 246 Namun begitu. 722 Pritam Singh Gill. guru-guru mereka. cit Temubual dengan Prof. (Prof). mempunyai guruguru yang sentiasa berubah-ubah dan juga penentangan mereka terhadap ajaran agama Hindu. Op. cit. 250 246 247 248 249 250 Ibid. Volume 8. 251 . 59 Tanpa Pengarang.

251 252 C. hanya Namdhari dan Akalis yang lebih mirip kepada golongan Khalsa dan masih beramal dengan Panch Kekaar. 71. puak ini dianggap sebagai teras ingatan mereka kepada Guru Gobind Singh kepada golongan Khalsa. Kesimpulan Sepanjang kajian dalam bab ini. Serban mereka berwarna biru tua dan kuning serta dilingkungi dengan ‘Chakna’ atau piring besi. Mereka juga membawa senjata seperti lembing. Ibid.H. Walaubagaimanapun. 252 Dari keempat-empat puak di atas. bukan sahaja tidak mengamalkan Panch Kekaar dalam kehidupan mereka. cit. hal. kerana warna biru kehitaman yang terdapat pada pakaian mereka melambangkan semasa beliau berjaya melepaskan diri dari tentera Moghul di Macchiwara. penulis dapat membuat kesimpulan bahawa agama Sikh telah mengalami satu proses perkembangan yang cukup lama untuk sampai kepada bentuk dan ajaran yang dianuti oleh para penganut Sikh hari ini. Pada masa itu. Manakala puak Udasis dan Nirankari. Anggota kumpulan ini biasanya memakai jubah biru kehitaman yang labuh sehingga ke bawah buku lali. Op. beliau telah memakai pakaian yang berwarna biru yang biasa dipakai oleh orang Islam yang miskin.Puak ini juga dikenali dengan nama Nihangs dan muncul sebagai kumpulan militan semasa Guru Gobind Singh menjadi guru yang kesepuluh dan ia dipimpin oleh Bhai Man Singh pada tahun 1704 – 1705. pedang dan perisai. bahkan mereka menganggap orang Sikh yang masih berpegang dengan perkara tersebut sebagai puak yang jumud dan ortodox. Walajupun ajaran Guru Nanak menjadi asas dalam agama Sikh. hal. namun . Loehlin. 68 F.

Ia bukan sahaja melambangkan identiti agama Sikh tetapi lebih dari itu ia mempunyai hubungan dengan konsep ketuhanan yang menjadi intipati kepada agama tersebut. Tuhan dan ajaran agama Sikh itu sendiri.pembaharuan dan perubahan yang berlaku sepanjang pimpinan sembilan orang guru. upacara pahul telah Ini kerana ketaatan dalam mengamalkan kelima-lima lambang itu secara tidak langsung memperlihatkan . Dengan ini. Kangha. Di samping itu juga. Kachera dan Kirpan merupakan pakaian rasmi golongan Khalsa dan ia menjadi kayu pengukur kepada ketaatan mereka terhadap guru-guru. Kalau dari sudut akidah yang merupakan elemen yang terpenting dalam sesebuah agama telah ditiru dan diciplak dari Islam. ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Dalam bab ini juga. maka sudah tentu perkara yang sama turut berlaku dalam aspek-aspek yang lain seperti ibadah. telah mengubah kedudukan agama Sikh daripada agama yang hanya tertumpu di Punjab kepada agama yang berkembang ke seluruh dunia. dapat difahami bahawa Panch Kekaar itu berkait rapat dengan golongan Khalsa dan upacara pahul itu sendiri menjadi titik tolak kepada hubungan di antara kedua-dua perkara ini. pantang larang dan sebagainya. penulis dapat membuat rumusan bahawa pengenalan lambang-lambang agama Sikh atau Panch Kekaar sebagai simbol utama penganut Sikh adalah seiring dengan penubuhan golongan Khalsa oleh Guru Gobind Singh pada 26 Mac 1699. Panch Kekaar yang terdiri daripada Kes. Oleh sebab itu. kara. Ini menggambarkan bahawa agama Sikh adalah agama yang tidak mempunyai satu asas yang kukuh dan tidak mempunyai pendirian yang tersendirii. perayaan. dalam ajaran Guru Nanak kita dapati beliau banyak terpengaruh dengan unsur Islam terutamanya dalam konsep akidah dan ketuhanan yang satu serta konsep persamaan sesama manusia.

Mengenai golongan Khalsa pula. penulis dapat membuat kesimpulan bahawa golongan ini mempunyai tiga tujuan asas iaitu untuk membangunkan semangat keberanian dan kepahlawanan. Walaupun satu puak sahaja yang dianggap betul dan bertepatan dengan ajaran Sikh yang sebenar. setiap ahli Khalsa perlu melalui satu upacara baptis atau pahul dan mereka ini bertanggungjawab menunaikan kewajipan yang telah dibebankan ke atas mereka. Seperkara lagi yang perlu dirumuskan di sini ialah mengenai hubungan puak-puak (sects) yang terdapat dalam agama Sikh. namun ia berjaya menyatupadukan orang Sikh di bawah satu penyatuan dan membentuk tali persaudaraan yang cukup erat di antara mereka. Di antara kewajipan tersebut ialah mereka perlu mengamalkan Panch Kekaar dalam kehidupan mereka. namun terdapat beberapa puak yang menganggap mereka juga adalah sebahagian daripada penganut agama Sikh. jelas memperlihatkan betapa eratnya hubungan di antara kedua-dua perkara ini.dilakukan sejak anak-anak mereka masih kecil lagi agi memastikan hubungan ini berterusan. Golongan Khalsa ini telah dilatih oleh Guru Gobind Singh berorientasikan ketenteraan dan peperangan. Selain dari itu. adat pertunangan dan adat kematian. penulis mendapati dalam kehidupan seharian dan adat resam masyarakat Sikh sama ada yang berkaitan dengan adat kelahiran. Kriteria yang paling mudah untuk memastikan sama ada mereka itu adalah puak yang sebenar atau sebaliknya ialah melalui . untuk membalas dendam di atas kematian Guru Arjun dan Gurju Tegh Bahadur yang dihukum bunuh oleh Empayar Moghul dan akhir sekali untuk mengeratkan tali persaudaraan di antara mereka. Untuk tujuan tersebut. Walaupun golongan ini sering menghadapi penentangan dari Kerajaan Moghul.

pemakaian Panch Kekaar dan juga penggunaan perkataan Singh dan Kaur di akhir nama mereka. Hanya orang yang tertentu sahaja yang mampu berbuat demikian. agama Sikh tetap dianggap sebagai agama rekaan dan segala ajarannya tidak menepati kehendak . Namdhari. Rumusan yang terakhir sekali yang menarik perhatian penulis sepanjang kajian dalam bab ini ialah mengenai kemampuan Guru Nanak dan guru-guru selepas beliau mengadaptasikan ajaran Islam dan Hindu sehingga lahirnya agama Sikh ini. Puak-puak yang dimaksudkan itu ialah Udasis. Mereka ini pula mempunyai pandangan yang berbezabeza mengenai golongan Khalsa dan juga Panch Kekaar. Narankari dan Akalis. Tidak semua manusia mempunyai kebolehan untuk menghasilkan satu ajaran baru hasil gabungan dari dua agama dan agama baru ini pula mempunyai pengikutnya yang bertaburan di seluruh dunia. Allah Taala. Walaubagaimanapun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->