P. 1
Spa 102

Spa 102

|Views: 1,890|Likes:
Published by Hanim Husaif

More info:

Published by: Hanim Husaif on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

Etika mempunyai sejarah mengikut peringkat-peringkatnya :

a) Etika Para Rasul

Adam a.s mempelopori etika tertua di muka bumi yang

seterusnya disambung oleh para rasul lain. Semua para rasul

membawa risalah tauhid yang sama dan risalah etika iaitu

beribadat kepada Allah Taala dan melakukan kebaikan serta

menjauhi kejahatan di atas muka bumi ini.

b) Etika Hindu

Etika Hindu dari kitab Veda ( 1500 S.M ) mengandungi ajaran

etika di samping dasar ketuhanannya. Ia menggalakkan

penganutnya mematuhi disiplin dengan melaksanakan tuntuan

ajaran agama Hindu dan upacara ibadat kepada tuhan

MZH/NAR/2005

PENDIDIKAN MORAL SPA102 / 1 / 7

mereka. Kedua-duanya dianggap sebagai etika yang mulia.

Sifat-sifat yang dikatakan beretika termasuklah kemerdekaan,

kesihatan, kekayaan dan kebahagiaan.

c) Etika Buddha

Diasaskan sejak 25 abad lagi.

Etika yang diperjuangkan dalam agama

Buddha ialah :

ii. Sengsara, sakit sebagai lazim dalam alam ini.

iii. Kembali ke dunia (reinkarnasi ) disebabkan kotornya roh

dengan nafsu syahwat terdahulu.

iv. Untuk menyelamatkan diri dalam usaha mencapai

nirwana maka hendaklah melepaskan diri dari segala

syahwat.

v. Wajib menjauhi rintangan yang menghalang seseorang

dalam melepaskan nafsu syahwatnya iaitu dengan

memadamkan sekalian keinginan dan kesukaan.

d) Etika Kung Fu Tze

Kung Fu Tze merupakan seorang ahli falsafah cina

yang terkenal pada 551-478 S.M. Beliau telah

mengemukakan beberapa ajaran etika iaitu:

i. Kesempurnaan boleh dicapai oleh orang yang bijaksana.

ii. Kebijaksanaan boleh dicapai melalui berfikir, meneliti dan

belajar mencari kebenaran dan kebaikkan.

iii. Mengasingkan diri beribadat kepada tuhan.

iv. Menghadiri pertemuan dan perbincangan yang berkaitan

dengan ilmu secara terbuka.

v. Memberi kursus dan pendidikan etika kepada

masyarakat.

MZH/NAR/2005

PENDIDIKAN MORAL SPA102 / 1 / 8

vi. Setiap masyarakat mesti melakukan etika yang baik

dalam kehidupan seharian mereka.

e) Etika Greek Kuno

Beberapa ahli falsafah kuno telah membicarakan ajaran etika.

Antara tokoh-tokohnya ialah:

i. Socrates (469-399 S.M) Mengemukakan ajaran etika

dengan menggalakkan setiap manusia itu mengenali diri

sendiri melalui dirinya.

ii. Plato (427-347 S.M) adalah murid kepada Socrates. Beliau

telah menulis sebuah buku yang bertajuk “Republic”.

Beliau menjelaskan cara yang terbaik untuk menjalankan

etika yang baik adalah dengan menjadi diri sebagai

teladan yang baik dan alam ini merupakan alam yang

kekal iaitu akhirat.

iii. Aristotle (394-322 S.M) adalah murid kepada Plato. Beliau

berpendapat tujuan beretika mulia ialah untuk mencapai

kebahagiaan hidup dengan menggunakan segala kekuatan

akal fikiran.

iv. Antistenes (414-370 S.M) mempelopori mazhab Cynics.

Beliau mengatakan bahawa manusia perlu meniru etika

ketuhanan supaya beretika mulia. Masyarakat digalakkan

supaya mengurangkan keperluan diri sendiri, berpuas hati,

suka kepada penderitaan, menolak kelazatan, tidak takut

kepada kemiskinan, tidak takut menerima cercaan

manusia asalkan beretika mulia.

MZH/NAR/2005

PENDIDIKAN MORAL SPA102 / 1 / 9

f) Etika Ulama’ Islam

i. Ibnu Maskawih (963-1030 M)

menjadikan Al-Quran dan Hadis

sebagai

sumber

pembinaan

pemikiran etikanya.

ii. Jiwa dijadikan sebagai pusat kekuasaan dan kekuatan

yang mempunyai daya yang kuat dalam beretika.

iii. Menurut beliau, seseorang individu hanya dapat

mempelajari etika dengan memahami dan melakukan sifat-

sifat yang mulia seperti tolong-menolong, cinta-mencintai

dan sebagainya.

iv. Imam Al Ghazali (1059-1111 M) pula merupakan seorang

ulama feqah dan tasawuf.

v. Falsafah etikanya meliputi kesanggupan meniru sifat-sifat

ketuhanan seperti taqwa, keimanan, sabar, ikhlas, jujur,

zuhud dan segala sifat kesempurnaan Allah S.W.T yang

alim.

vi. Beliau telah menyatakan cara pembentukan etika yang

berkesan iaitu dengan hati yang suci dalam melakukan

sesuatu perkara.

vii. Ikhwan Al Safa ( 983 M ) membahagikan etika kepada dua

iaitu etika yang diwarisi dan etika yang diusahakan dengan

menggunakan ilmu psikologi sebagai asas pembahagian

etika.

viii. Beliau mengutamakan kebenaran berfikir dan dhamir (hati)

perseorangan berdasarkan Al Quran.

MZH/NAR/2005

PENDIDIKAN MORAL SPA102 / 1 / 10

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->