P. 1
Etika Profesional

Etika Profesional

|Views: 3,579|Likes:
Published by oe_5785

More info:

Published by: oe_5785 on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak. 1. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan.Batasannya :. Utilitarianisme (Teleo-logical) .Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. .Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup.Batasannya :. .Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . Universalisme (Deonto-logical) . sama ada di dalam sesebuah budaya. . tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. .Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara. ii. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan. Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul. Kepentingan golongan minority juga diabaikan.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak. terbaik atau betul.3 Lima Teori Etika dan i. Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat.iii.2 Falsafah Normatif & . di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’). iii. 1.

Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) .Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. .Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. b. . v. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan. . Sukar untuk mengamalkannya setiap masa.Mementingkan niat seseorang .Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif.Batasannya :. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. c. iv.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai. . kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat.Batasannya :. Oleh itu. Kebebasan peribadi . iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain.4 Kesimpulan a. usaha. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat.. Usaha individu diabaikan. Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain.Batasannya :. keperluan.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . sumbangan atau keupayaan. 1.

Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. i. kebebasan bertindak. atau sebaliknya mengapa tidak? ii. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. beserta niat yang sengaja. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’.1. iii. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. 2. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi.2 Menyelesaikan Kes i. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa. tetapi • .

Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul. Penyelesaian Relativisme Budaya .8 Sejarah Tanggungjawab i.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi . serta faktorfaktor situasi.7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. Penyelesaian Utilitarian .Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. Era Kemelesetan (1930-1960) . . sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. . kerajaan dan masyarakat mula diperakui.Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. 2.6 Mengurus Gelagat Etika .Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah. Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial .5 Etika dalam Konteks . ii.Perhubungan penting di antara perniagaan. 2. pelanggan. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal. .Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2. pesaing.Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. dan lain-lain konstituen. 2. bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. iii.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika. sesuatu ii.

Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. pemiutang. c.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil. F. Era Sosial (1960s) . pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam . Hujah-hujah membantah: a.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai.Badan korporat sebagai warga masyarakat c.9 Skop Tanggungjawab i.Era pergolakan sosial. .Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah. iii. Contohnya. Tanggungjawab Sosial b. d. b.Potensi wujudnya konflik kepentingan. bukan bertanggungjawab sosial.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya. pembekal. ii. d. . Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial.Perniagaan yang menimbulkan masalah.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan. kerajaan.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929. keutamaan serta matlamat Negara .Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.. pekerja dan pelabur. . Persekitaran alam semula jadi iii. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya.

Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat. seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan. cagaran.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung. iii. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan.2. iv.mengarah.14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi . seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika.11 Empat Pendekatan/ i. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii.Melalui peraturan tidak langsung. 2.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh. tidak lebih dari itu. . memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang. jaminan) (seperti .

2.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika . atau di luar kawalan pihak pengurus. iv.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . v. Jawab Sosial: negeri. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain. mana yang tidak harus dilakukan. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza. Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan. . Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. 3. persekutuan dan antarabangsa.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan.2 Ciri/sifat Masalah Etika i.Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. ii. dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi.Garis panduan atau Kod Etika .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media. Pendekatan tidak formal: . Jangkauan Mematuhi . Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu.2.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung.1 Masalah Etika Sebagai .Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul. iii.

tidak selamat dsb. bising. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil. asap dan debu. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. pengalihan udara tidak memadai. 3. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan.3. Jika tidak. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. kurang cahaya. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . rosak atau cacat.

‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. 3. pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an.1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas. Undang-undang merupakan: . peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. membina kapal.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil.

4. sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. . maka keadaan tersebut harus diterima. 4. kita harus mematuhi kehendak majoriti.2 Undang-undang .Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. .Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara. Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. Sebelum berjaya melakukan sedemikan. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat).• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka. atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi .Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang.5 Definisi .4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . terutamanya dalam masyarakat demokrasi.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik. 4.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten .satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat. .Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi.

Proses individu – berasaskan norma. sosial/politik dan teknologi. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral. Standard moral 4. maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. iv. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama. kepercayaan dan nilai. manakala standard moral bersifat positif undang dan . iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4.8 Kesimpulan .Bersifat negatif. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. .7 Pembentukan . Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. 4.6 Perhubungan di .Bersifat terkemudian berbanding standard moral. ii.Bertindih dengan standard moral antara undang .Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4. iii. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->