P. 1
Etika Profesional

Etika Profesional

|Views: 3,628|Likes:
Published by oe_5785

More info:

Published by: oe_5785 on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2014

pdf

text

original

Unit 1 ETIKA PROFESSIONAL Bab 1Pertimbangan Moral & Teori Etika 1.

1 Pertimbangan Moral & Teori Etika Pertimbangan Moral - proses dimana gelagat manusia, institusi-institusi atau polisi-polisi dinilai sama ada ia telah menepati atau melanggar piawaian (standard) moral. - idea, kepercayaan atau tuntutan yang bertujuan untuk menjelaskan fakta-fakta atau peristiwaperistiwa berdasarkan hujah-hujah yang betul. - Kajian moral – prinsip-prinsip moral kelakuan individu yang boleh diterima dan kepercayaan peribadi mereka mengenai apa yang di anggap sebagai kelakuan yang betul atau salah. Etika bersifat: • • • Individu - manusia mempunyai etika, manakala organisasi tidak; Kelakuan beretika berbeza-beza di antara individu; Etika adalah relatif, mengikut norma sesebuah masyarakat. Ia bukan sesuatu yang mutlak.

Teori Etika

1.1.1 Maksud Etika

1.1.2 Etika Professional

- Etika professional adalah nilai-nilai moral yang dibentuk oleh sekumpulan manusia yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal prestasi sesuatu kerja atau kegunaan sumber. Faktor-faktor yang instrumental adalah: - Pengaruh keluarga Pengaruh rakan sebaya/setara Pengalaman hidup Nilai dan moral peribadi Faktor situasi

1.1.3 Pembentukan Etika Individu 1.1.4 Empat Pendapat/ Pandangan Etika

i.Utilitarian–Tindakan bermoral adalah yang berkesudahan dengan manfaat/kebaikan terbesar yang boleh dicapai bagi bilangan manusia yang terbanyak (majoriti).

ii. ‘Golden Rule’- Lakukan kepada orang lain sepertimana anda ingin orang lain melakukan kepada anda.

Batasannya :. iii. . Universalisme (Deonto-logical) .Batasannya :. ii. . Individu yang memelihara kepentingan peribadi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh ahli masyarakat.Terlalu banyak interpretasi terhadap apa yang dianggap benar. 1. tanpa memudharatkan atau dengan meminimumkan sebarang kemudharatan kepada pihak lain. Utilitarianisme (Teleo-logical) .iii.Manfaat yang terbanyak bagi bilangan yang terbanyak. maka mereka juga bertanggungjawab untuk membenarkan hak yang sama kepada orang lain (‘Golden Rule’). terbaik atau betul. .3 Lima Teori Etika dan i. .Undang-undang abadi (‘Thomistic/Natural/Eternal Law’) Batasannya . Kesedaran kepentingan kendiri (‘enlightened self-interest’) – Sesuatu tindakan dianggap bermoral apabila ia membenarkan individu atau pemegang-pemegang kepentingan sejumlah manfaat yang maksimum. sama ada di dalam sesebuah budaya. di antara budaya serta pada masa-masa yang berlainan. Hak-hak Kantian -Hak memilih (membenarkan atau tidak -Hak kebersendirian -Hak kebebasan mengikut suara hati -Hak bersuara/menyuarakan pendapat -Hak mengikut proses yang adil/ betul iv. 1. mempunyai kebebasan dan inginkan kebahagiaan. iaitu bagaimana kita harus bergelagat dengan betul.Falsafah normatif adalah kajian mengenai kaedah Relativisme Etika pemikiran dan kelakuan.Mementingkan akibat atau kesudahan sesuatu perkara.Konflik dalam menentukan jumlah manfaat yang terbanyak serta bilangan manusia yang terbanyak.2 Falsafah Normatif & .Relativisme Etika adalah standard-standard moral gelagat yang berbeza-beza di antara kumpulan yang berlainan. Kepentingan golongan minority juga diabaikan.Sekiranya seseorang mempunyai hak untuk terus hidup.

Oleh itu. c.Bergantung sepenuhnya kepada kerjasama dalam sesebuah masyarakat.Definisi kebebasan yang sempit kerana kebebasan dilihat sebagai suatu hak negatif.Tidak mempunyai keutamaan atau tahap-tahap yang berbeza. sumbangan atau keupayaan. keperluan.Institusi atau undang-undang yang mencabuli kebebasan individu akan ditolak walaupun ia dapat memberi kebahagiaan atau faedah kepada pihak lain. Usaha individu diabaikan. iv. usaha. . Adil Pembahagi (‘Distributive Justice’) .Batasannya :. 1.Mementingkan niat seseorang . b.Menganggap orang lain sebagai suatu matlamat yang harus dihargai.Keadilan sebagai satu-satunya nilai utama. . Kebebasan peribadi ..Batasannya :. . iaitu hak supaya tidak diganggu atau disukarkan oleh pihak lain. v.Kebebasan sebagai satu-satunya nilai utama . . Ia tidak lengkap dan tidak memadai untuk menghukumkan sesuatu tindakan sebagai bermoral atau tidak bermoral.4 Kesimpulan a. Setiap teori menyatakan hanya satu aspek/sebahagian daripada kebenaran keseluruhan. Tiada suatu sistem yang berjaya memberi panduan lengkap dalam pembuatan keputusan oleh pihak pengurusan.Batasannya :. kita harus menggunakan kesemua lima sistem dalam usaha mencari penyelesaian yang saksama. Sukar untuk mengamalkannya setiap masa. bukan sebagai alat untuk mencapai matlamat. -Mengagihkan beban dan faedah dalam masyarakat berdasarkan kesamarataan.

1. Akauntabiliti dan meletakkan Liabiliti Moral seseorang? Apakah syarat-syarat yang membolehkan ke kita atas tanggungjawab • akauntabiliti/liabiliti • • Kajian Kes Pengetahuan dan kebebasan – seseorang itu melakukan sesuatu perkara dengan penuh kesedaran. atau sebaliknya mengapa tidak? ii. beserta niat yang sengaja. iii. Kerjasama ‘material’ – bermaksud seseorang itu di suruh melakukan sesuatu yang tidak melanggar hukum moral atau buruk. 2. Kes Kilang Nuklear – Apakah tindakan yang betul dari segi moralnya? Berikan justifikasi. Tanpa unsur paksaan – tidak dipaksa atau diancam untuk melakukannya. Kes Diskriminasi – Adakah terdapat elemen paksaan yang berpunca daripada tekanan budaya? Mengapa.Bab 2 Tanggungjawab Moral dan Tanggungjawab Sosial 2. Penyelesaian Undang-undang Abadi Kebenaran atau kesalahan seseorang boleh dinilai berdasarkan tahap kerjasamanya dalam sesuatu tindakan – sama ada kerjasama secara ‘formal’ atau ‘material’. membenarkan serta menyetujui perkara tersebut. tetapi • . i. • Kerjasama ‘formal’ – sanggup melakukan sesuatu perkara yang jelas salah. kebebasan bertindak. Tidak jahil (‘not ignorant’) – memahami bentuk tindakan yang diambil serta akibatnya.2 Menyelesaikan Kes i. Kes Insurans – Adakah terdapat unsur paksaan? Adakah ‘adjuster’ tersebut mempunyai tanggungjawab moral? Berikan justifikasi.

Era Kemelesetan (1930-1960) . pelanggan.5 Etika dalam Konteks . Penyelesaian Utilitarian . 2.Jalankan suatu analisis kos-faedah – mana yang mendatangkan lebih banyak kebaikan secara keseluruhannya adalah di anggap bermoral dan betul.menyumbang kepada kesudahan/tindakan yang salah.Mewujudkan piawaian formal bagi gelagat etika. .7 Tanggungjawab Sosial Definisi – suatu set tanggungjawab/kewajipan yang harus organisasi pertahankan. 2.Amalan organisasi yang mempengaruhi standard etika pekerja 2. garis panduan bagaimana berurusan dengan pembekal.8 Sejarah Tanggungjawab i.Kod Etika – mengandungi kenyataan nilai-nilai dan piawaian etika sebagai panduan tindakan organisasi. sebar dan amalkan dalam masyarakat di mana mereka beroperasi. ii. kerajaan dan masyarakat mula diperakui.Piawaian (standard) etika peribadi warga organisasi: Organisasi .Pemerhatian terhadap norma dan adat kebiasaan masyarakat untuk menentukan amalan mana yang konsisten dan dapat diterima. . pesaing. sesuatu ii.6 Mengurus Gelagat Etika . dan lain-lain konstituen.Meluluskan undang-undang untuk mengawal amalan perniagaan. Era Keusahawanan (1800s-1930) Sosial . bahawa perniagaan mempunyai peranan kemasyarakatan selain memaksimumkan keuntungan. 2.Pengaruh gelagat/kelakuan tidak beretika yang wujud disekitar organisasi. iii. Penyelesaian Relativisme Budaya . serta faktorfaktor situasi. .Perhubungan penting di antara perniagaan.

Era pergolakan sosial. b.Tindakan baru kerajaan yang menuntut supaya organisasi memainkan peranan aktif dalam mempertingkatkan kesejahteraan umum. keutamaan serta matlamat Negara ..Pengisytiharan 4 hak asasi pengguna oleh J. pekerja dan pelabur.Kuasa dan pengaruh organisasi-organisasi besar serta amalan tidak bertanggungjawab sehingga mengakibatkan kejatuhan pasaran saham pada 1929.Perniagaan tiada/kurang kepakaran untuk mengurus programprogram sosial.Pendapat awam yang lantang terhadap nilai.Penglibatan perniagaan dalam program sosial akan memberi terlalu banyak kuasa kepada perniagaan.Undang-undang diluluskan untuk melindungi pelabur dan perniagaanperniagaan kecil. Kennedy: • Hak menggunakan produk yang selamat • Hak diberitahu mengenai aspek-aspek relevan sesuatu produk • Hak menyampaikan rungutan • Hak memilih apa yang mereka beli 2. kerajaan. ii.Perniagaan memiliki sumber untuk menyelesaikan masalah.Potensi wujudnya konflik kepentingan.Tanggungjawab sosial dapat meningkatkan keuntungan.9 Skop Tanggungjawab i.Perniagaan yang menimbulkan masalah. pergerakan aktivis awam dan bantahan terhadap Perang Vietnam . Hujah-hujah membantah: a. Tanggungjawab Sosial b.Konstituen – pihak yang menerima kesan langsung akibat Sosial syarikat amalan sesuatu organisasi serta mempunyai kepentingan dalam prestasinya.Tujuan perniagaan adalah untuk menjana keuntungan kepada pemiliknya. bukan bertanggungjawab sosial. Persekitaran alam semula jadi iii. iii. d. F.Badan korporat sebagai warga masyarakat c. Kebajikan/kesejahteraan umum masyarakat 2. pembekal. Contohnya. d.10 Hujah-hujah yang Hujah-hujah menyokong: Menyokong atau a. maka mereka Membantah harus membantu menyelesaikannya. pemiutang. . c. Era Sosial (1960s) . . .

14 Pengaruh Organisasi -Organisasi mempengaruhi kerajaan melalui: • Kenalan peribadi . tidak lebih dari itu.12 Kerajaan dan organisasi: Tanggungjawab Sosial Bagaimana kerajaan dapat mempengaruhi -Melalui peraturan langsung.11 Empat Pendekatan/ i. jaminan) (seperti . seperti: • • • • Melindungi alam sekitar Melindungi pengguna Melindungi pekerja Undang-undang sekuriti pemilikan. cagaran.Melalui peraturan tidak langsung. iii. iv. . 2. memantau dan mengawal apa yang dibenarkan atau dilarang. Tanggungjawab Sosial – Lakukan hanya setakat yang dituntut oleh undang-undang. Tahap Organisasi tidak mengakui atau menyembunyikan amalan salah dalam Tanggungjawab Sosial ii.mengarah.2. Sumbangan Sosial – Mencari-cari peluang secara proaktif untuk menyumbang kepada masyarakat. seperti: • Undang-undang percukaian sebagai insentif untuk mempengaruhi arah perbelanjaan organisasi 2. Responsif Sosial – Lakukan perkara-perkara melebihi kehendak undang-undang atau etika.Halangan Sosial– Melakukan seberapa sedikit yang boleh.pergaulan sosial dan ‘networking’ • Melobi – individu/kumpulan cuba pengaruhi pembentukan undang-undang • Jawatankuasa Bertindak Politik – mengumpul dan mengagihkan wang kepada calon politik (di Amerika Syarikat terutamanya) • Bantuan (‘favours’) – guna pengaruh bantuan yang telah diberi untuk dapatkan sokongan.

1 Masalah Etika Sebagai .15 Bagaimana Organisasi Pendekatan formal: Mengurus Tanggung. sesuai dan saksama di antara prestasi ekonomi dengan prestasi sosial. Kesudahan yang berlawanan – setiap alternatif membawa kos dan faedah sosial yang berbeza-beza. Jawab Sosial: negeri. Akibat yang berpanjangan – impak ke atas pihak lain.Etika – mematuhi standard asas gelagat beretika Etika . Akibat yang tidak pasti – akibat setiap alternatif tidak jelas. mana yang tidak harus dilakukan. iii. 3.Garis panduan atau Kod Etika . 2. atau di luar kawalan pihak pengurus. .2 Ciri/sifat Masalah Etika i. dalam Pengurusan sama ada di dalam mahupun di luar organisasi.Suatu dilema kepada pengurus untuk mencapai Masalah Pengurusan keseimbangan (‘balance’) yang betul.Perundangan – mematuhi undang-undang tempatan. persekutuan dan antarabangsa. Implikasi peribadi – alternatif-alternatif mempunyai kos serta faedah yang membri kesan peribadi kepada individu.Audit sosial korporat Bab 3 Sifat/Jenis Etika dalam Perniagaan Moden 3.2.16 Menilai Tanggungjawab Sosial . Pendekatan tidak formal: .Sumbangan filantropik – pemberian wang/hadiah dalam aktiviti dan program amal. iv. Jangkauan Mematuhi .Kepimpinan dan budaya organisasi – membina budaya dan kepimpinan dengan menjelaskan tanggungjawab sosial organisasi supaya dapat diterap oleh warga organisasi Menyokong peniupan wisel – Pekerja mendedahkan salahlaku (yang tidak beretika atau menyalahi undang-undang) dalam organisasi kepada pihak berkuasa awam serta media. Alternatif yang pelbagai – terdapat banyak alternatif dalam memilih penyelesaian yang beretika – mana yang harus dilakukan. v. ii.

Jika tidak. -Analisis etika – sama ada sesuatu keputusan/tindakan diambil secara rasional berdasarkan prinsip konsistensi serta prinsip . pengalihan udara tidak memadai.3 Contoh-Contoh ekonomi yang boleh Masalah Etika Dalam Pengurusan -Perletakan harga – suatu keputusan memberi kesan negatif/mudarat kepada pengguna. rosak atau cacat. tidak selamat dsb. contohnya di antara iklan yang seluruhnya benar. -Promosi produk – tawaran promosi kadangkala mengakibatkan pihak lain terpaksa menanggung kosnya. sebahagian sahaja yang benar atau seluruhnya tidak benar. -Perhubungan pembekal – guna kuasa ekonomi terhadap para pembekal kcil dalam komuniti mereka. -Analisis Perundangan – sama ada sesuatu keputusan/ tindakan telah melanggar mana-mana undang-undang. pencemaran dan pemupusan air/udara/kawasan. -Pencemaran alam sekitar – pembuangan toksik yang tidak selamat.4 Analisis Masalah prestasi ekonomi Etika dalam Pengurusan Untuk mencapai keseimbangan di antara dan prestasi sosial: -Analisis ekonomi – sama ada sesuatu keputusan/tindakan dapat menggunakan sumber yang terhad dengan paling efisien serta efektif. bising. asap dan debu. -Pembuangan pekerja – untuk mengurangkan saiz operasi. kurang cahaya. -Pengiklanan – tahap kebenaran/memperdaya yang berbeza-beza. 3. -Keadaan tempat kerja – ruang kerja yang lembab/tidak selesa. Masyarakat akan mewujudkan undang-undang dan peraturan untuk dipatuhi dan dilayani secara adil.3. -Khidmat pelanggan – kualiti produk yang menurun. undang-undang baru akan digubal bagi menangani keadaan. -Perhubungan komuniti – firma gunakan kuasa ekonomi (contohnya memindahkan operasi) sebagai tekanan untuk mendapatkan kelonggaran/keistimewaan.

pendekatan ekonomi pasaran sektor swasta • Hak memiliki harta persendirian • Keuntungan dibenarkan.kebajikan – supaya ahli masyarakat dapat di layani dengan cara yang paling adil. Amalan etika perniagaan dalam aktiviti perdagangan mereka turut tersebar.5 Etika dalam Islam -Suatu mesej universal (pendekatan holistik) dalam mencapai kesepaduan dengan: • Tuhan • Sesama manusia • Agama -Syari’ah –berasaskan Al-Qur’an. -Ajaran-ajaran amalan ekonomi (Syari’ah dan Hadith): • Bercirikan perusahaan bebas. Undang-undang merupakan: .1 ‘Rule of Law’ -Bermaksud – Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. ‘RULE OF LAW’ DAN REKABENTUK ORGANISASI Bab 4 Etika Pengurusan dan ‘Rule of Law’ 4. tetapi tidak mengatasi tanggungjawab persaudaraan. astronomi dan alat-alat pengukuran saintifik. suatu sistem perundangan yang komprehensif yang mengatur kesemua aspek kemasyarakatan. -Perdagangan dan perniagaan – telah menyebarkan Islam melalui orang-orang muslim Arab yang mahir dalam mengemudi pelayaran. perpaduan dan amal jariah • Hukum halal dan haram. 3. peraturanperaturan yang ditafsirkan berdasarkan fahaman beberapa mazhab. contohnya faedah tetap -Kewajipan kepada Tuhan. membina kapal. dalam: • Berbelanja/bersedekah demi cinta terhadap Tuhan • Menunaikan syarat kontrak dengan sempurna UNIT 2 ETIKA PENGURUSAN.

4 Undang-undang Contoh pilihan moral – Aktiviti pinjaman bank Sebagai Satu . 4. kta tidak boleh melampaui batas undang-undang. dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang.Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik.Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara. atau memberi pinjaman Moral berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika – pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: • Akibat/konsekuen yang berpanjangan • Kesudahan yang tidak pasti • Implikasi kerjaya peribadi . sama ada untuk menghalang tindakan firma atau menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah Kombinasi kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan Penghakiman nya dihadkan oleh undang-undang. .2 Undang-undang .• • Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (‘behaviour’) dalam masyarakat mereka. kita harus mematuhi kehendak majoriti.Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: • Konsisten . 4.Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma. 4.5 Definisi . Sebelum berjaya melakukan sedemikan.satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat. . . Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat.Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi. maka keadaan tersebut harus diterima. kerana ia bermakna bahawa kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti (masyarakat). terutamanya dalam masyarakat demokrasi.

8 Kesimpulan . Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulan-kumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. iii. iv.7 Pembentukan . sosial/politik dan teknologi.‘Rule of Law’ sebagai asas dalam membuat pilihan moral.6 Perhubungan di . 4.Bersifat terkemudian berbanding standard moral. Proses sosial – berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar.Bersifat negatif.Bertindih dengan standard moral antara undang . kepercayaan dan nilai.• • • • - Sejagat (universal) Diterbitkan (published) Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced) Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.1): • Badan perundangan (legislature)– menggubal undang-undang • Peguam dan pembantu-pembantunya– menjelaskan undang-undang • Makhamah dan agensi-agensi perundangan – menterjemah undang-undang • Pasukan polis – menguatkuasakan undang-undang 4. ii. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. Standard moral 4.Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i. Proses individu – berasaskan norma. . maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya. iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang –undang universal? • • • • • Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. manakala standard moral bersifat positif undang dan . Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat. Proses politik – berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. Proses Kumpulan – berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->