P. 1
Pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif

|Views: 896|Likes:
Published by leongxiaojuan

More info:

Published by: leongxiaojuan on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/24/2013

pdf

text

original

http://sekolah.mmu.edu.my/smkserikota/kelas%20khas.

htm

21/1/2011

PENDAHULUAN
1.1 FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS Mempunyai matlamat yang sama dengan Falsafah Pendidikan Negara, menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan siri dalam masyarakat. 1.2 VISI Menyediakan Perkhidmatan Yang Berkualiti Kepada Murid-Murid Dengan Keperluan Khas Ke Arah Kecemerlangan Hidup Sejajar Dengan Hasrat Falsafah Pendidikan Negara 1.3. MISI Menyediakan Pendidikan Yang Berkualiti Kepada Murid-Murid Dengan Keperluan Khas Untuk Menjadikan Mereka Insan Yang Dapat Berdikari, Berjaya Dalam Hidup Dan Memberikan Sumbangan Bakti Kepada Masyarakat Dan Negara.

2. DIFINASI PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN.
2.1 Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pendidikan. Mendifinasikan Kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut. i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Kebolehan kognitif Tingkahlaku sosial / Perkembangan Sosial Penguasaan bahasa lisan dan pertuturan Penguasaan membaca Kemahiran perkembangan (Developmental skills) Kemahiran Matematik Daya penglihatan Darjah kebolehan pendengaran

SEJARAH PENDIDIKAN KHAS SEKOLAH MENENGAH SERI KOTA.
Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran yang pertama di Melaka peringkat menengah telah dibuka pada 3hb. Januari 1997 di Sek. Men. Seri Kota. Seramai 11 orang

Chin Sit Fun bekalkan pada masa itu murid telah mencapai kepada 16 orang. Perlaksanaan program ini dijalankan dengan cara: 1. Sebuah bilik darjah telah diperuntukkan untuk dijadikan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. Program ini terlaksana kerana keperihatinan pengetua (EN Chong) yang bersetuju menyediakan sebuah kelas untuk Program Pendidikan Khas. 1996) Pendidikan Inklusif menumpukan perhatiannya ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. Pada tahun 1998 pertambahan pelajar telah mencapai kepada 36 orang dan guru yang mengajar untuk Program ini adalah 5 orang. Ujung Pasir (6 orang) dan Sek. Tahar. Keb. Kubu (5 Orang) yang berumur 15 tahun ke atas pada 2Hb. di dalam kelas yang sama dan diajar oleh guru biasa. Pada Ogos 1998. Tahar) dalam bidang pendidikan khas KKBP. Pada mulanya hanya seorang sahaja guru yang terlibat dalam pengendalian program ini iaitu Encik Mohd Mokhtar B. pihak JPM telah memberi bantuan sebanyak RM 40. Program Percantuman. Matlamat selanjutnya supaya pelajar-pelajar berkepeluan khas dapat menyesuaikan diri dari awalawal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam . pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal.(Haji Sabri Salleh. Program ini mendapat perhatian dari Unit Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Melaka (Ketua Unit pada masa itu En Baharudin B. Hj. PERLAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN KHAS BERMASALAH PEMBELAJARAN. Keb. 4.000 untuk mengubahsuai bilik darjah. Matlamatnya ialah memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. Januari 1997. 4. Pengambilan peringkat pertama ini terdiri daripada murid Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Sek. Hj. Tetapi pelajar hanya belajar dalam kelas khas sahaja.murid mendaftar dengan bilangan seorang guru berijazah (Mohd Mokhtar B. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan. Mereka borkongsi mengunakan segala kemuadahan sekolah.2 Program Inklusif Sepenuhnya Pendidikan Inklusif dalam konteks pendidikan khas adalah pendidikan yang diberikan kepada murid-murid dengan keperluan pendidikan khas yang belajar bersama-sama dengan murid-murid normal. Dimana pelajar pendidikan khas akan belajar didalam persekitaran kanak-kanak normal. Dato Borhan) dan persetujuan dari Jabatan Pendidikan Melaka. dan pada bulan Febuari seorang lagi guru telah dihantar oelh Jabatan Pendidikan Negeri iaitu Pn.

2. telah menghasilkan sebuah model tahap perkhidmatan pendidikan khas yang berupaya menampung tujuh pilihan yang berupa satu "Cascade" untuk menempatkan pelajar-pelajar seperti yang dicadangkan. o Merujuk kepada surat KP(BS-PK)8501/PPP-KBP/Jld. Harus diingatkan di sini tidak semestinya semua pelajar berkeperluan khas boleh disealirankan begitu sahaja kerana setiap individu mempunyai kemampuan dan keperluan yang berbeza. Deno (1970). Pengambilan peringkat pertama ini terdiri daripada murid Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran Sek. kelas program Pendidikan Inklusif perlu diwujudkan di kawasan di mana terdapat permintaan pelajar-pelajar Kelas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) o 4. Hj.IV/(4) bertarikh 3 Disember 1991 kepada semua PengarahPendidikan Negeri.1.1 Latar Belakang Pendidikan Inlusif 1. Tahar) dalam bidang pendidikan khas KKBP. 1996) Pendidikan Inklusif bukanlah satu perkara baru di Malaysia. 4.2 Pelajar-pelajar yang telah tamat dari program kelas Khas Bermasalah Pembelajaran (KKBP) di sekolah rendah akan dimasukkan ke dalam kelas khas di sekolah menengah. JLD. Keb. dan istilah inilah yang telah mengelirukan kita semua. Kementerian Pendidikan Malaysia. Seramai 11 orang murid akan mendaftar dengan bilangan seorang guru berijazah (Mohd Mokhtar B.3 Di Melaka Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah akan dibuka pada 3hb.(Mohd Siraj Awang. 1980) Matlamat utama pendidikan inklusif ialah untuk mengsealirankan pelajar-pelajar berkeperluan khas dengan pelajar-pelajar normal di sekolah biasa. 4. Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran yang sudah berumur14 tahun dan tamat di Sekolah Rendah Program Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran boleh meneruskan pelajaran ke peringkat sekolah menengah dan mata pelajaran pra vokasional hendaklah dititikberatkan semasa kanak-kanak berada di peringkat sekolah menengah rendah. y Mereka akan belajar bersama-sama pelajar-pelajar lain yang normal dan mengikuti kurikulum yang bersesuaian dengan kemampuan individu. Pada masa dahulu istilah "Program Percantuman¶ atau µIntegrated¶ telah digunakan. Seri Kota. Sebuah bilik darjah telah diperuntukkan untuk dijadikan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. Januari 1997 di Sek.1. Yang baru hanyalah istilahnya. Untuk itu. Negara Malaysia telahpun mengamalkannya sejak 1962 lagi (Norani. Arahan Jabatan Pendidikan Khas.2. Men.komuniti setempat dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang.2. Ujung Pasir .

Kubu (5 Orang) yang berumur 15 tahun ke atas pada 2Hb. teknik mengajar. Keb. Mereka hanya sekadar kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa.(6 orang) dan Sek. ii.3.1. Akan dapat menyesuaikan diri dari awal-awal lagi dalam semua aspek kemasyarakatan yang terdapat di sekolah dan di dalam komuniti setempat o . Integrasi Sosial Integrasi Akedemik (Kepada yang mempunyai kemajuan) Intergrasi Kemudahan Fizikal Sekolah 4. 4. Januari 1997. bahan. Dengan ini memberi peluang kepada pelajar-pelajar tersebut menerima pengajaran. i. Dengan ini diharapkan pendidikan inklusifkan akan dapat: o o o o o o o Pengongsian kemudahan serta alat-alat dengan sepenuhnya. bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat. Pemberian peluang untuk pelajar-pelajar berkepeluan khas menyesuaikan diri di dalam masyarakat Pengalak kewujudan masyarakat penyayang yang dihasratkan di dalam wawasan.2 Matlamat Pendidikan Spara Inklusif (Integrasi) o Pendidikan spara inklusif menumpukan perhatian ke arah pengsealiran pelajar-pelajar berkeperluan khas di sekolah-sekolah normal. satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini dengan mengambilkira aspek-aspek seperti masa. Program Pendidikan Separa Inklusif (Intergrasi) Program ini dilaksanakan kepada pelajar yang telah mempunyai kebolehan belajar mata pelajaran tertentu yang sama dengan kanak-kanak normal. Pengagihan perkhidmatan yang lebih adil Pengagihan sumber yang lebih meluas.3. 3. dilaksanakan kepada pelajar yang berkeupayaan di Sekolah Menengah Seri Kota adalah berbentuk. Rasional Pendidikan Spara Inklusif (INTERGRASI) Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. iii. Oleh itu. budaya kelas. Peluang berinteraksi yang lebih positif antara pelajar-pelajar berkepeluan khas dengan pelajar-pelajar normal. pembelajaran dan menyertai semua aktiviti-aktiviti yang terdapat di sekolah bersama-sama pelajar normal. Pengurangan masalah tempat bagi pelajar-pelajar yang berkepeluan khas.1.

rohani. o Kurikulum Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang Bermasalah Pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. akhlak. Membolehkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran menyesuaikan diri dalam semua aspek dari awal seperti kemahiran berkomunikasi. 6. bergaul. bakat dan daya kreatif dan intelek. Menempatkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran ini dalam persekitaran yang seakan-akan normal mengikut kesesuaian pendidikan untuknya. memperkembangkan perasaan. Mendapat perhatian dan tanggungjawab ibu bapa dan masyarakat. ingin tahu mengenai diri dan alam sekeliling. perkembangan jasmani. jasmani. mengamalkan nilai-nilai murni serta mengenbangkan potensi. Mengendalikan pengajaran di Kelas KKBP. bakat. nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. Rajah 6 : Strategi Pelaksanaan Guru resos beroperasi sepenuh masa. kehidupan seharian.dengan tujuan menjadikan mereka lebih berupaya. Di antara matapelajaran yang dirasakan boleh diinklusifkan atau diintegrasikan adalah pendidikan seni. STRATEGI PERLAKSANAAN Program inklusif yang dijalankan bukanlah inklusif sepenuhnya tetapi lebih kepada bentuk integrasi. Membuktikan bahawa mereka juga mempunyai kemahiran dan kebolehan yang setanding dengan rakan-rakan yang normal. y y y y y y y Membolehkan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran mendapat tempat yang sama dalam pendidikan. . Oleh itu amat sukar KKBP untuk diinlusifkan dalam matapelajaran Bahasa Malaysia dan Matematik. mampu berdikari dan menjadi anggota masyarakat yang menyumbang. Memberikan kemahiran pravokasional. supaya mendapat kemahiran asas dalam dunia pekerjaan. Kerana kebanyakkan KKBP yang memasuki program ini belum menguasai 3M sepenuhnya. Objektif Penubuhan Kelas Khas Bermasalah Pembelajaran. kegiatan rekreasi. kesihatan dan keselamatan diri. emosi. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek. 5. pendidikan jasmani dan pra vokasional. Mengurangkan kecenderungan melabel dan menyalah label ke atas pelajar-pelajar berkeperluan khas. konsep kendiri.

2. P. BM dan Matematik kepada pelajar yang boleh sahaja. Pravokasional. Semasa guru kelas biasa mengajar guru resos akan berada bersama-sama pelajar KKBP ditempatkan. PJ. Seperti matapelajaran PJ. y 6. Seni. Pelajar-pelajar KKBP mempunyai base sendiri iaitu bilik darjah khas. 1. 5. 7.  Diantara matapelajaran yang akan diajar adalah seperti: Jumlah Jumlah . MATAPELAJARAN  Setiap matapelajaran yang diajar adalah 40 minit mengikut jadual waktu biasa. Membantu guru kelas KKBP dan guru kelas biasa. Bahasa Melaysia dan Matematik. 3. Kemudian mereka dibawa ke bilik resos untuk diberi bimbingan dan pengukuhan. Seni. MT. Pelajar KKBP mengikut jadual kelas biasa dan akan pulang ke Kelas KKBP apabila pelajaran diikuti tamat. Pravokasional. Bahasa Malaysia secara Individu dan mengurukan integrasi dalam pendidikan Seni.Memberi bimbingan untuk Matemati. Guru resos membawa pelajar-pelajar yang boleh telah bersedia untuk diintegrasikan ke kelas biasa untuk pengajaran dan pembelajran dalam kelas biasa. BM. 4.6 Kelas yang dilakukan integrasi adalah kelas yang kecil bilangan saiznya.J. Semua pelajar KKBP terlibat akan mengkuti kurikulum sekolah menengah biasa dengan sedikit pengubahsuaian dari segi isi. Matapelajaran yang dijangkakan boleh di Integrasikan adalah Pravolasional. Bekerjasama dengan guru resos dalam mengintegrasikan murid dalam kelas biasa dan salaing bantu membantu dalam penyediaan RPI.

00 Tengahari.5 setiap kelas. Hitung panjang seorang tenaga pengajar akan dikehendaki mengajar seramai lima hingga tujuh (5-8) murid. Itupun bergantung kepada masalah yang dihadapi oleh murid.1 Waktu Persekolahan iv.12.Waktu Mata Pelajaran Perhimpunan Bahasa Melayu Matematik Pravokasional (Integrasi sepenuhnya) Agama dan Moral Pendidikan Seni (Integrasi sepenuhnya) Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Int penuhnya) Muzik Sosial dan Alam Sekeliling Jumlah 1 5 5 10 3 2 2 1 1 30 Minit 40 280 200 400 120 80 80 40 40 1200  Penyediaan pengajaran secara individu perlu disediakan oleh guru resos dan guru kelas.2 Ratio /Nisbah Guru dan Murid. . ii. 7. Kanak-Kanak akan digalakkan mengikuti aktiviti kokurikulum seperti Pasukkan beruniform ini adalah program intergrasi dengan kanak-kanak normal. 7.3 Peruntukkan Jawatan Guru Resos. Ratio guru adalah 1. Program Itergrasi ini akan dijalankan 5 hari dalam seminggu pada hari Isnin-Jumaat dari jam 8. 7. i.00 Pagi .

xiii. Pelajar yang terdapat di program ini adalah terdiri daripada golongan. viii.iii. x. Jawatan guru tambahan diberi untuk mengganti guru resos dalam kelas biasa.4 Jenis-Jenis Masalah Pembelajaran. vii. 7. Selain daripada pembelajaran dibilik darjah program ini akan juga menyedikan aktiviti untuk kanak-kanak seperti berikut: xi."Slow Learner" Autistik Down. vi. v. Bahan-bantu mengajar boleh diubah suai oleh guru resos dan Jawatankuasa akademik. Jurupulih pertuturan. *semua aktiviti diatas memerlukan pakar dalam bidang masing-masing. Jurupulih cara kerja. iv. Lemah dalam pelajaran . *Mendapatkan kerjasama dari pihak hospital dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Bahan rujukan/peralatan tambahan . Buku Teks mengikut kemampuan tahap KKBP walaupun berada disekolah menengah. Kaunseling ibubapa/murid. s Syndrome Terencat akal ringan. Hyperaktif Cerebral Palsy * Pelajar ini mestilah boleh menguruskan diri seperti makan. berpakaian dan ke tandas sendiri. ix. xii. xiv.6 Kemudahan Asas Untuk Pelajar Khas     Kerusi meja seperti pelajar-pelajar normal. Seorang guru resos dikenalpasti dan ditugaskan untuk tujuan program Pendidikan Inklusif di Sekolah Menengah. 7. xv.5 Aktiviti yang akan dijalankan. Latihan renang.atas kebijaksanaan/ inisiatif pihak sekolah. Jurupulih anggota. 7. .

7. Aktiviti Badan Kebajikan Kelas Khas.7 Peruntukkan Kewangan     Peruntukkan kewangan sebanyak RM 40. Mengadakan perjumpaan sekurang-kurangnya 2 bulan sekali dan juga pada Hari-hari Perayaan. program ini akan menubuhkan Badan Kebajikan Kelas Khas di mana ianya berfungsi di bawah naungan Badan Induk PIBG sekolah dan Guru Besar sebagai penasihat dan Ahli Jawatan Kuasanya terdiri daripada golongan ibubapa dan guru-guru Kelas Khas. Membiayai sumbangan ikhlas untuk membantu menyediakan keperluan-keperluan penting seperti alat bantuan mengajar dan keperluan murid. Jabatan tidak akan memberi peruntukan tambahan kerana program ini adalah sebahagian daripada sekolah biasa. 7. Pengetua sekolah terlibat digalak memohon peruntukan lebih untuk tujuan membeli stationery dan bahan cetak untuk menyediakan alat bantu mengajar khas untuk pelajar-pelajar khas. Di antara tanggungjawab Badan Kebajikan Kelas Khas ini adalah: o o o o o Menentukan kewangan mencukupi. Mendapatkan sumbangan. Program ini juga akan membuat program lawatan sambil belajar ke tempat-tempat yang difikirkan sesuai untuk memberi pendedahan kepada pelajar. Bilik resos . Dan peruntukkan peralatan RM 10. xxv. Peruntukkan perkapita pelajar-pelajar khas perlu dipohon seperti juga pelajar biasa dalam penyediaan ABM. 000 untuk membina bangunan atau pengubahsuaian bangunan. 000.perlu diadakan untuk tujuan sesi bimbingan dan khidmat bantu dan kaunseling. Disediakan Oleh: ( Penyelaras Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran ) . Untuk melaksanakannya.8 Aktiviti Luar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->