POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU·ADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

AA101 ISLAMIC EDUCATION

GEJALA MURTAD DAN KEBEBASAN BERAGAMA

CLASS/GROUP SESSION LECTURE NAMA NUR AZAM BIN ISYAK MUHAMAD ZUKHAIRY BIN ZULKPLI AMAR ASYRAF BIN MOKHTAR MUHAMAD HAZWAN BIN AZIS

DET 1A JULY 2010 MOHD SAAD BIN MOHD SAID NO.PENDAFTARAN 03DET 10F1031 03DET10F1045 03DET10F1030 03DET10F1034

ISI KANDUNGAN

TAJUK PENDAHULUAN ISI DAN HURAIAN LAMPIRAN KESIMPULAN RUJUKAN

BIL MUKA SURAT

Penglibatan sesetengah kelompok bukan Islam yang tampil membela dan memperjuangkan hak-hak golongan yang murtad ini atas dasar kebebasan asasi secara jelas member isyarat bahawa kedudukan Islam da n masyarakat muslim kini semakin tercabar. gejala ini sememangnya adalah sesuatu yang serius dan perlu diberikan perhatian. . Orang-orang Islam yang murtad adalah dianggap telah melakukan satu jenayah yang besar terhadap agama dan umat Islam. Meskipun tidak ada statistik yang tepat mengenai jumlah sebenar orang-orang Islam yang murtad di Malaysia. Melalui saluran perundangan.PENDAHULUAN MURTAD Gejala murtad merupakan antara isu yang disifatkan sebagai sangat sensitif kepada masyarakat muslim khasnya di Negara ini. golongan ini cuba memanfaatkan ruang dan peluang yang ada. Gejala ini jika tidak ditangani dengan sewajarnya akan pasti membawa kepada berbagai implikasi negatif kepada perkembangan Islam dan keharmonian masyarakat muslim di Malaysia. namun berdasarkan kes-kes yang dilaporkan oleh media massa dan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. meskipun tindakan mereka itu dilihat sebagai mencampuri urusan agama Islam dan hal ehwal masyarakat muslim.

. Selain itu perlembagaan juga menyebut bahawa kebebasan agama tidak boleh digunakan untuk menyalahi undang-undang awam mengenai ketenteraman awam. kesihatan awam atau akhlak. Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa kebebasan ini tertakluk kepada undang-undang yang diluluskan bagi mengawal atau menyekat pengembangan agama yang lain daripada Islam di kalangan umat Islam. Namun di negara kita kebebasan beragama ini boleh disekat melalui undang-undang.KEBEBASAN BERAGAMA Ajaran Islam menjelaskan bahawa hak kebebasan agama dimaksudkan disini adalah Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam.

Perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah itu ialah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan mengenai atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggapkan mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya kerana dia orang Islam seperti perkara-perkara mengenai rukun Islam. Seksyen 23 (1). Murtad juga disebut dengan perkataan irtidad atau Riddah. 1997 : 5576). Manakala dari segi istilah syarak murtad ialah memutuskan Islam atau kembali daripada Islam kepada kufur selepas menganutinya dan seterusnya menganuti manamana agama atau mana-mana pegangan akidah (al-Zuhaili. maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat. rukun Iman dan perkara-perkara halal dan haram. 1997 : 5576). mereka kekal di dalamnya (selama-lamanya) (al-Baqarah. Dalil-dalil larangan Murtad Murtad adalah seburuk-buruk kekufuran. dengan sukarela dan dengan pengetahuan dan tanpa apa-apa paksaan oleh sesiapa atau oleh keadaan. Maksudnya: Dan sesiapa diantara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam). Negeri Kelantan mentakrifkan irtidad ialah apa-apa perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan oleh seseorang yang mukallaf yang mana perbuatan atau perkataan itu mengikut hukum Syarak adalah menjejaskan atau berlawanan dengan akidah agama islam. 2: 217) : . Dengan syarat perbuatan itu dilakukan atau perkataan itu disebutkan dengan niat. dan mereka itulah ahli neraka. lalu ia mati sedang ia tetap kafir. Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993. dan diantara dalil keburukannya ialah firman Allah SWT. . Seksyen 23 (2) pula menyatakan.ISI DAN HURAIAN Pengertian Murtad Murtad dari segi bahasa bererti kembali daripada sesuatu dan menuju kepada sesuatu yang lain daripadanya (al-Zuhaili.

Pengucapan perkataan yang bertentangan dengan pegangan muslim adalah menyebabkan kekufuran sekalipun dengan tujuan gurau senda seperti seseorang itu berkata kepada orang yang menasihatinya : jikalau kamu masuk ke dalam syurga. puasa. melemparkan kitab-kitab hadis dan tafsir. Menurut ulama. iaitu. Kedua : Melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan khusus bagi orang-orang kafir seperti sujud kepada berhala. mencela Allah. murtad boleh berlaku melalui amalan hati (iktikad). marah atau kerana degil. Walaubagaimanapun hukum ini tertakluk dengan syarat seseorang itu melakukannya dengan sukarela dan bukan dengan paksaan (Mustafa al-Khin. Allah tidak wujud. seperti mengengkari pensyariatan solat duha.Perkara-perkara yang boleh menyebabkan Murtad Secara umumnya. Seseorang yang mengucapkan perkataan seperti.haji. 1996 : . 1996 : 467). tutuplah pintuya supaya aku tak boleh masuk bersama kamu (Mustafa al-Khin. Ketiga : Mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan pegangan hidup seorang muslim samada pengucapan itu dengan iktikad atau degil atau dengan tujuan gurau senda semata-mata seperti mencela agama. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah sama dari segi pengetahuannya di antara golongan ulama dan orang awam. (Mustafa al-Khin. hukum ini dikategorikan sebagai maklum min al-din bi al-dorurah seperti mengengkari kewajipan zakat. makan riba dan sebagainya. mengingkari haramnya berkahwin dengan perempuan yang diceraikan sebelum tamat tempoh eddahnya dan lain-lain lagi (Mustafa al-Khin. mencela salah seorang Nabi dan sebagainya. perkataan dan perbuatan. maka keengkarannya terhadap perkara tersebut tidak menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. melakukan sesuatu yang merupakan ibadah khusus orang-orang kafir atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pegangan seorang muslim seperti melemparkan al-quran dengan sengaja ke tempat yang kotor. Islam tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam tamadun manusia. pemakaian hijab adalah membawa kepada kemunduran. Pertama: Mengingkari hukum yang telah diijmakkan padanya. minum arak. atau hukum yang diijmakkan padanya tetapi tersembunyi pengetahuannya daripada kebanyakan manusia. 1996 : 466) Manakala mengingkari hukum yang tidak diijmakkan padanya. 1996 : 467). dan sebagainya adalah menyebabkan kekufuran samada ianya didorong oleh faktor iktikad. seseorang itu boleh menjadi murtad atau terkeluar daripada Islam dengan salah satu daripada tiga perkara.

maka hendaklah dengan akad dan mahar yang baru. Kedua : Terputus hak pewarisan di antaranya dengan kaum kerabatnya. maka tegahan tersebut tidak dilaksanakan lagi dan dikembalikan harta tersebut kepadanya. Sekiranya orang murtad itu kembali kepada Islam dalam tempoh eddah maka dia boleh bersama semula dengan isterinya tanpa akad yang baru dan tanpa rujuk. Sekiranya dia berterusan murtad sehingga tamat eddah. harta tersebut diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan digunakan untuk memenuhi keperluannya yang daruri. Pertama : Ditegah sepenuhnya dari menggunakan hartanya. dia ingin kembali kepada isterinya.Kesan-kesan ke atas orang yang Murtad Apabila seseorang muslim telah murtad. maka beberapa kesan akan timbul (Mustafa alKhin. . Ketiga : Terpisah dengan isterinya dan akad perkahwinan tersebut tergantung. maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW : Tidak mewarisi orang muslim akan orang kafir. 1996 : 469) iaitu. Sekiranya selepas itu. Sekiranya mati salah seorang kaum keluarganya dan dia masih murtad ketika itu. dan tidak mewarisi orang kafir akan orang muslim. harta tersebut dianggap bukan miliknya sejak permulaan tarikh murtad. maka akad perkahwinan terfasakh bermula tarikh murtadnya. Sehubungan itu. Sekiranya tidak bertaubat. Sekiranya dia kembali kepada Islam.

Ini berdasarkan hadis Nabi SAW : Barangsiapa yang menukar agamanya. Tetapi sekiranya dia tetap ingkar maka dia akan dipenjarakan semula dan begitulah yang akan dilakukan sehinggalah dia mati (Abdul Karim Zaidan. sabda Nabi SAW : Tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah melainkan dengan tiga sebab : membunuh manusia. kerana berkemungkinan seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan kufur kerana syubhah. Ketiga : Wajib dibunuh orang yang murtad itu sekiranya masih berdegil dan enggan bertaubat. Apabila seseorang lelaki atau wanita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. maka bunuhlah dia. hendaklah bertaubat dengan segera dan sekiranya tidak bertubat terus dibunuh (Abdul Karim Zaidan. orang yang telah berkahwin dan melakukan zina dan orang yang meninggalkan agamanya (meninggalkan jamaah) (Mustafa al-Khin. maka hukumhukum berikut adalah terlaksana ke atas mereka. menurut pandangan mazhab Hanafi wanita yang murtad tidak boleh dibunuh tetapi hendaklah dipenjarakan dan diminta bertaubat pada setiap hari. Berdasarkan pandangan mazhab Syafie.Hukuman ke atas orang-orang yang Murtad Hukuman ke atas orang murtad adalah merangkumi lelaki dan wanita tanpa ada perbezaan antara keduanya (Mustafa al-Khin. Sekiranya wanita tersebut bertaubat. Walaubagaimanapun. ataupun kerana kemarahan yang amat sangat. 1996 : 468). maka dia dibebaskan daripada penjara. maka kewajipan pemerintah ketika itu ialah menasihatinya supaya bertaubat dan kembali kepada kebenaran (Mustafa al-Khin. . 1996 : 468). 1996 : 468). 1996 : 468). 1994 : 320) Kedua : Memberikan amaran kepada orang yang murtad tersebut tentang hukuman berat yang akan menimpanya sekiranya dia berterusan dalam kekufurannya itu (Mustafa al-Khin. Pertama : Wajib meminta supaya bertaubat dengan segera. 1994 : 322). 1994 : 315). Walaubagaimanapun menurut pandangan mazhab Hanafi meminta untuk bertaubat hanyalah sekadar sunat dan diberi tempoh untuk bertaubat selama tiga hari (Abdul Karim Zaidan. Dalam hadis yang lain.

Tidak boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya sebelum diminta bertaubat. Mayatnya hendaklah ditanam di satu tempat lain yang jauh dari perkuburan orang Islam. 1996 : 469). 1996 : 469). Walaubagaimanapun. 1996 : 469) Kedua : Meminta orang yang murtad itu bertaubat. Sepakat jumhur ulama mengatakan bahawa kesaksian mestilah dialkukan oleh dua orang lelaki muslim yang adil (Abdul Karim Zaidan 1994 : 324) Kesan Hukuman Bunuh ke atas orang yang Murtad Terdapat beberapa kesan pelaksanaan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad (Mustafa al-Khin. Ketiga : Sabit perbuatan murtad tersebut samada dengan ikrarnya atau dengan kesaksian (Mustafa al-Khin. 1996 : 470) iaitu: Pertama : Haram memandikannya.Syarat-syarat Pelaksanaan Hukuman ke atas Orang yang Murtad Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa orang yang murtad wajib dihukum bunuh dengan segera. hendaklah bagi wali kanak-kanak tersebut memberikan pengajaran kepadanya dan memintanya bertaubat (Mustafa al-Khin. Pertama : Baligh dan berakal. tetapi hendaklah dibunuh dengan segera sekiranya tidak mahu bertaubat (Mustafa al-Khin. Tetapi hukuman murtad tidak boleh dilaksanakan melainkan dengan syarat-syarat berikut . . Ketiga : Tidak boleh mewarisi harta peninggalannya. Kedua : Haram dikebumikan di perkuburan orang Islam. mengkafankannya dan menyembahyangkannya kerana dia telah terkeluar daripada Islam. maka kanak-kanak dan orang gila tidak dianggap murtad kerana mereka tidak dipertanggungjawabkan (tiada taklif).

terdapat hampir 250. termasuk mereka yang memohon untuk menukar nama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain.net) . Manakala 100. Menurut Peguam Zulkifli Nordin.com yang bertarikh 25 Mei 2005. tegas beliau.net) 30 Mei 2007. terdapat lebih kurang 3 000 orang Islam memohon untuk keluar Islam di Wilayah Persekutuan sahaja.000 orang-orang Melayu Islam yang telah mengistiharkan diri mereka masuk Kristian.000 orang lagi sedang membuat permohonan untuk murtad. Julai 1997) Mufti Negeri Perak. Berdasarkan laporan oleh Malaysiakini. Bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100. dan pihak berkuasa tidak boleh berbuat apa-apa kerana ketiadaan undang-undang yang menyekatnya.GEJALA MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM Keseriusan gejala murtad Gejala murtad di Malaysia dikatakan menjadi semakin serius. Berdasarkan Indeks Pencemaran Akidah yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik dan Perangkaan pada tahun 1989 sahaja.000 orang Islam Melayu untuk masuk Kristian (www. Setakat kes Aisyah. 40 fail murtad pernah dikendalikan oleh peguam Zulkifli Nordin (www.000 umat Islam yang murtad di negara ini.harakahdaily. Dato' Seri Haji Harussani Haji Zakaria dilaporkan berkata. Dato¶ Hashim Yahaya dilaporkan berkata. Beliau juga dilaporkan menerima sepucuk surat dari Persatuan Mubaligh Kristian Amerika yang menuduh Pejabat Agama Islam di sini bersifat zalim kerana tidak membenarkan 30. murtad di kalangan orang Melayu kini sudah menjadi suatu ancaman yang perlu diberi perhatian. Kes Aisyah Bukhari bukanlah kes pertama yang murtad di Malaysia. bahkan sebelumnya beratus kes dikatakan timbul tetapi ditutup oleh pihak tertentu. Mufti Wilayah Persekutuan. seramai 4776 orang Melayu memohon untuk menukar nama dari Melayu kepada bukan Melayu atas alasan keluar dari Islam. seramai 50 000 orang remaja Melayu sedang memohon untuk murtad di Lembah Kelang sahaja.harakahdaily. (Utusan Malaysia. Selebihnya.

Dalam kes tersebut . seorang anak yang berusia 16 tahun ke bawah. siapa yang boleh menafikan hak Natrah daripada didedahkan kepada agama Kristian ? Bapanya lebih berhak ke atasnya. dan ramai yang mati syahid dalam pertempuran dengan tentera British (http://forum. mengikut undang-undang Belanda. Tiba-tiba daripada isu agama bertukar bertukar kepada isu jagaan. Walaubagaimanapun. Masyarakat orang Islam di Singapura ketika itu membantah.Kes-kes Murtad a) Kes Natrah Kes ini berlaku dalam tahun 1950. Che Aminah sejak dari kecil lagi. bapanya berhak menentukan kehidupannya. Akhirnya mahkamah membuat keputusan. Secara kesimpulannya bapanya diberi hak dalam menentukan agama anaknya. Natrah telah dikahwinkan ketika berusia 13 tahun dengan Mansor Adabi. Bagaimanapun masyarakat Islam menentang keras. . hanya penjaga yang berhak ke atasnya. Terengganu sehingga berusia 13 tahun. Mahkamah tidak menyebut ibubapa tetapi penjaga. php?f=88&t=1003). sama ada Natrah berhak dikahwinkan dan terus menganut agama Islam ataupun tidak. Akhirnya Natrah diserahkan kembali kepada Che Aminah. Che Aminah diperintahkan oleh mahkamah untuk menyerahkan Natrah kepada Konsul Jeneral Belanda. Isunya dikatakan bermulanya. Natrah telah dipelihara oleh ibu angkatnya. mahkamah mengakui Natrah secara rela tanpa dipaksa oleh sesiapa hendak meneruskan kehidupan sebagai seorang muslim. Setibanya di Singapura. Bapa Natrah telah membuat perancangan sehingga Che Aminah terpaksa pergi ke mahkamah Singapura. selagi tidak mencapai umur 18 tahun ke atas.com/viewtopic.ekpkm. Natrah telah dihantar pulang ke Belanda dan seterusnya dipaksa menjadi Kristian. Kerana takut peristiwa ini berulang. Natrah dibesarkan sebagai seorang Islam dan tinggal di Kemaman. Mahkamah mengatakan pula.

berbangsa Melayu. Berwajah typical Malay. beragama Kristian sepenuhnya sejak tahun 1990. dan Sijil Tukar Agama (Murtad) seperti yang dikehendaki oleh JPN tidak dapat dikeluarkan. Mahkamah Syariah mengguna pakai undang-undang Islam yang tidak membenarkan seseorang Muslim keluar dari Islam (Murtad). . tetapi beliau mempertahankan yang pilihan keluar dari Islam adalah kehendak sendiri dan telah dimaklumkan pada kedua ibu bapa. Azlina mengisytiharkan tidak pernah mempraktikkan Islam sejak lahir. Kuala Lumpur. dan pada tahun 2000 menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan seorang India Kristian. dengan kad pengenalan baru tertera perkataan Agama Islam. mempunyai sijil baptis yang dikeluarkan pada 11 Mei 1998. Ayahnya bernama Jailani bin Shariff dan ibunya bernama Kalthum binti Omar. Mengikut fakta kes. keturunan Jawa dan berumur 42 tahun. keduanya beragama Islam dan mengamalkan carahidup sebagai Muslim. Bekerja di ProQuest di Taipan. Permohonannya tidak dibenarkan oleh JPN disebabkan tidak ada kebenaran dari Mahkamah Syariah yang membenarkan memperakui beliau keluar Islam. Permohonan kedua untuk menukar nama kepada Lina Joy pada 1999 tanpa menyatakan sebab pertukaran kepada agama Kristian telah diluluskan. selepas berkahwin dengan seorang Kristian. Beliau pernah memohon untuk ditukar namanya kepada Azlina Lelani pada tahun 1997 tetapi ditolak disebabkan alasan telah bertukar agama Kristian. Beliau telah beberapa kali dipanggil dan dinasihatkan oleh Majlis Agama berkenaan kemurtadan beliau. tetapi tidak dibenarkan kerana di dalam Kad Pengenalannya masih tertulis beragama Islam walaupun beliau berjaya menukar nama dalam Kad Pengenalan kepada Lina Joy.b) Kes Azlina Jailani @ Lina Joy Nama asalnya ialah Azlina Jailani. Subang Jaya dan menetap di Taman Dato¶ Tan Yeiw Lai. beliau memohon untuk pendaftaran perkahwinan. Beliau berusaha untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengan permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) pada tahun 2000. dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan perkahwinan beliau.

ibubapa serta keluarganya telah berusaha untuk mencarinya dan membawanya pulang ke pangkuan keluarga namun kesemua usaha itu gagal kerana mereka sering diancam oleh keluarga teman lelakinya dan pernah bapa dan adik lelakinya ditahan dalam lokap polis berpunca dari pergaduhan antara kedua-dua belah pihak. Setelah beberapa tahun melarikan diri bersama teman lelakinya. Abd Latif. Oleh kerana itu. beliau telah berkahwin dengan teman lelakinya. beliau telah membuat suatu deklarasi melalui µstatutory declaration¶ bahawa beliau seorang Hindu dan menukar nama kepada Revathi Masoosai tanpa membuat sebarang permohonan di Mahkamah Syariah untuk meninggalkan agama Islam. Permohonan tersebut telah didengar di hadapan Yang Arif Tuan Mohd Radzi Bin Hj. Oleh kerana itu. 04200-0430005 Tahun 2006). kad pengenalan diri beliau masih mencatatkan nama beliau sebagai Siti Fatimah binti Ab Karim dan agama beliau adalah Islam.com dan Jerusalem Post mendakwa bahawa beliau telah dibesarkan oleh neneknya yang beragama hindu sedangkan mengikut maklumat dari ibunya. perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan mengikut mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa kerana perbezaan agama. dalam affidavitnya dan laporan yang diperolehi daripada laman web. merupakan anak kepada pasangan India Muslim. Seterusnya. nenek sebelah ibunya beragama Islam manakala nenek sebelah bapanya pula beragama Kristian. suatu permohonan untuk keluar daripada agama Islam oleh Siti Fatimah Binti Ab Karim telah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka (Kes Mal Bil. Pada 23 Jun 2006. Menurut ibunya. Ibunya telah mendapatkan bantuan Jabatan Agama Islam Melaka untuk mendapatkan anak tersebut memandangkan Siti Fatimah masih seorang yang beragama Islam di sisi undang-undang.c) Kes Siti Fatimah Abdul Karim Siti Fatimah binti Ab Karim. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dengan . Beliau dibesarkan oleh ibubapa beliau mengikut agama Islam dan beliau sendiri mengamalkan ajaran Islam sehinggalah usia 20 tahun apabila beliau melarikan diri bersama teman lelakinya yang beragama Hindu. Suresh a/l Veerappan. Namun begitu. Berdasarkan kenyataan dalam laman web juga pada tahun 2001. Ab Karim Masoosai bin Abdullah dan Zaleha binti Mohd Ali. http://blog.limkitsiang. pada 19 Disember 2005 beliau telah melahirkan seorang anak di Hospital Besar Melaka. pada tahun 2004. seorang Hindu mengikut upacara perkahwinan agama Hindu. hasil daripada perkahwinan tersebut. 29 tahun dilahirkan pada tahun 1978.

juga untuk mengesahkan penyembahan mereka hanyalah kepada Allah SWT. Maka. dalam satu hadis yang bermaksud: Permulaan Islam itu dagang dan akan kembali dagang (di mata manusia) maka beruntunglah kepada orang-orang yang dagang.a. Faktor-faktor berlakunya gejala Murtad 1. Perkara ini mendatangkan kerosakan pada akidah umat Islam tersebut yang tidak lagi dapat membezakan antara kesahihan ajaran yang ada dalam Islam dan kebatilan kebanyakan teori yang digunapakai oleh golongan bukan Islam. ia juga bukanlah sistem yang bersifat kedaerahan yang hanya digunakan oleh sekumpulan generasi manusia tertentu.Kejahilan umat Islam tentang keunggulan peraturan yang terkandung dalam agama Islam Umat Islam tidak menyedari bahawa Islam diturunkan untuk menghapuskan penyembahan manusia terhadap manusia dalam segala bentuk manifestasinya. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s.w. Sistem ini bertujuan untuk mengekalkan kehidupan manusia di dunia agar berlegar di sekitar paksi yang diredhai Allah . Terdapat sebilangan umat Islam yang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. juga bukanlah sistem yang bersifat kaku danyang dipraktikkan dalam satu suasana atau keadaan tertentu. 2. diredhai Allah s. Sistem hidup yang lahir daripada agama Islam bukanlah sistem yang bersifat sejarah iaitu satu sistem yang terbatas pada satu period tertentu. berlakulah perpecahan yang mengakibatkan lahir pemuka-pemuka yang merosakkan Islam. Jauh dari ajaran Islam yang sebenar Umat Islam sendiri merasakan bahawa ajaran yang terkandung dalam Quran sebagai sumber hidup manusia adalah pelik dan tidak realistik mengikut peredaran zaman.kehadiran pemohon dan wakil Majlis Agama Islam Melaka. bahkan tidak dapat membezakan antara sistem yang ada dalam Islam dan yang datang dari Barat sehingga mencampuradukkan kedua-duanya.w.t. malahan ia merupakan satu sistem yang teguh dan utuh. Umat Islam yang bersungguh-sungguh mempertahankan ajaran Islam dan menegakkan syiar adalah menjadi musuh kepada mereka disebabkan kepelikan ajaran yang diamalkan dalam suasana yang menuntut kepada ketamadunan dunia. untuk dipraktikkan dalam seluruh kehidupan manusia di setiap tempat dan masa.

perkara akidah dan agama yang paling asas diabaikan demi mengejar tuntutan bangsa dan negara. Dengan ini. ciri-ciri keagamaan daripada urusan-urusan yang tidak bersangkutan dengan agama seperti pentadbiran awam dan lain-lain serta menganggap perkara keagamaan adalah satu tugas yang dilaksanakan oleh manusia untuk Tuhannya sahaja. Akibatnya. dengan meletakkan kepentingan negaranya di atas segala kepentingan lain. Doktrin ini jika difaham dari pentakrifannya iaitu satu doktrin yang menolak atau memisahkan agama. secara automatik tidak mengiktiraf Rububiyyah Allah SWT yang Maha Pentadbir dan Penguasa seluruh alam. Fahaman ini seterusnya manjadi kaedah politik yang diamalkan di tanah air umat Islam. Lahir idealisme Barat yang menyesatkan dalam pemikiran umat Islam seumpama Sekularisme dan Orientalis Faham sekular dari sudut politiknya telah mula dilaksanakan di Turki selepas penghapusan sistem Khilafah Islamiah Othmaniah pada tahun 1924. . Maka setiap manusia yang berpegang dengan doktrin ini yang menyokong dan mempertahankan keabsahan amalan yang tidak berkait dengan agama dipanggil manusia sekular. Fahaman ini bertitik tolak dari andaian bahawa tumpuan utama bagi ikatan politik adalah terletak kepada bangsa. dapat kita lihat bahawa bahaya fahaman ini adalah merosak seterusnya menanggalkan aqidah umat Islam.3. Mereka yang menganut doktrin ini. Sementara fahaman nasionalisme adalah doktrin yang meletakkan kesetiaan dan ketaatan manusia kepada negara.

tunggulah perubahan yang akan terjadi. Setiausaha Agung European Evangelican Alliance (EEA).4.org/v100/modules. Persidangan ini teah dianjurkan oleh US Presbiterian Global Fellowship. Menurutnya terdapat empat cara yang utama bagi memurtadkan umat Islam (http://www. John Azumah (asalnya seorang Islam dan kemudian memeluk Kristian) telah membentangkan beberapa cara bagi memurtadkan umat Islam dalam satu Persidangan Antarabangsa Bagi Penganut Evangelis di California. Amerika Syarikat pada 20 Ogos 2008. Saat ini ramai missionaries yang bertindak seperti lampu suluh. Seterusnya beliau menambah.pmium. orang Kristian perlu lebih banyak berinteraksi dengan umat Islam dan sehubungan itu beliau menyarankan supaya missionaries pergi ke Negara umat Islam dan pelajarilah bahasa dan budaya mereka. apa yang menggembirakan mereka dan ajaran-ajaran mereka. para missionaries mesti bertindak sebagi ³sinar´ dan bukan sebagi lampu suluh. Pada kesempatan tersebut. Maksudnya jangan terus menggunakan ayat-ayat al-Kitab tetapi bertindaklah dengan menunjukkan bahawa anda menyayangi mereka dan mencintai mereka dan seterusnya mulalah dengan menggunakan ayat al-Kitab. Gordon Showell Rogers menyeru supaya gerakan pemurtadan umat Islam seluruh Eropah diteruskan dan beliau menambah bahawa penghijrahan umat Islam ke benua Eropah adalah merupaan kesempatan yang paling utama bagi menjalankan gerakan pemurtadan ini.com/berita/int/8821143817) iaitu: Strategi pertama : berusaha mengetahui selok belok mengenai ajaran Islam dan masyarakat Islam. Strategi memurtadkan Umat Islam Ketua Gereja Presbiterian yang berasal dari Ghana. php?name=News&file=print&sid=229) ialah : .eramuslim. Selain itu satu kajian telah mendapati bahawa terdapat beberapa strategi yang lain digunakan bagi tujuan memurtadkan umat Islam (http://www. Strategi keempat : Setelah berusaha. jangan paksa mereka pelajari budaya dan bahasa anda. Anda mempunyai keupayaan dan pengetahuan tetapi tunggulah sehingga Ruh al-Kudus datang. Dr. Strategi ketiga : Sentiasa menceritakan pengalaman peribadi bagaimana keyakinan kita terbina terhadap agama yang dianuti kepada orang muslim. Tunjukkan minat untuk mengetahui apa yang menakutkan mereka. Strategi kedua : Bagi menarik minat dan hati orang-orang Islam. Mereka menyuluh terus ke dalam mata orang Islam yang akan menyebabkan mereka melindungi matanya dan mengalihkan pandangan mereka ke arah yang lain.

dan yang perempuan akan mendapat pasangan lelaki) dan telefon bimbit. Ketiga : Memecahbelahkan institusi masjid dan surau. b) Golongan Kristianisasi ini menawarkan ganjaran berupa wang saku kepada remaja yang mahu murtad. bohsia dan sebaginya.harakahdaily. tasawwuf dan sebagainya. malah mereka juga ditawarkan khidmat seks (bagi yang lelaki akan mendapat perempuan. kata Azman dalam satu pengumumannya di surau tersebut barubaru ini.Pertama : Berusaha memikat wanita melayu bagi tujuan perkahwinan. Seremban. mat rempit.net ) iaitu: a) Kumpulan ini menjadikan golongan remaja sebagai sasaran kerana bagi mereka kelompok remaja lebih mudah didekati berbanding golongan dewasa yang lebih kuat pegangan akidahnya. Terdapat juga beberapa strategi yang digunakan oleh kumpulan memurtadkan umat Islam sepertimana yang dijelaskan oleh Pengerusi Jawatankuasa Surau Garden Homes. . Kedua : Berusaha melalaikan umat Islam dengan dadah. Bagi tujuan tersebut wanita itu perlulah terlebih dahulu murtad dari agama Islam. Keempat : Memecahbelahkan masyarakat Islam di antara yang berfahaman Islam fundamental. Azman Basra pada 14 September 2006 (www.

perbuatan murtad dari agama Islam akan menyebabkan golongan muslim yang lemah imannya akan merasa syak dan ragu-ragu tentang kebenaran Islam.Implikasi gejala Murtad terhadap Agama Islam dan Masyarakat Muslim Dr. Kedua : Murtad menghapuskan identiti masyarakat muslim. keluarnya mereka dari Islam adalah bukti bahawa agama Islam itu tidak sesuai. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak lagi mementingkan identiti agama seseorang atau identiti sesuatu ummah. Ini telah dijelaskan melalui kata-kata seorang pemimpin Yahudi : ³berlakonlah seolah-olah kamu beriman di pagi hari dan kemudian keluarlah dari agama tersebut (Islam) pada waktu petangnya supaya golongan muslim berkata dalam hati mereka. telah menukar ketaatannya dan telah mencabut identiti Islam darinya. Ketiga : Murtad akan menyebabkan agama Islam dianggap seperti barang mainan semata-mata. iaitu boleh masuk apabila dikehendaki dan boleh keluar pada bila-bila masa apabila dikehendakinya. antaranya Pertama : Murtad merupakan ancaman utama kepada survival dan kewujudan agama Islam itu sendiri. Ini kerana seorang yang murtad sebenarnya telah masuk ke dalam identiti ummah yang lain. Kesan yang lebih besar akan timbul apabila masyarakat menganggap semua agama adalah sama dari segi identitinya Selain itu. Ini kerana orang yang murtad bukan sekadar dianggap keluar daripada Islam sahaja tetapi dia sebenarnya telah cuba untuk menyerang agama Islam itu. Yusof al-Qardawi dalam tulisannya ³khuturah al-riddah wa muwajahah al-fitnah´ telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa implikasi murtad kepada masyarakat Islam. ini kerana mereka adalah golongan yang telah diturunkan kitab dari langit terlebih dahulu dari kita dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui´ . Senjata ³al-tasykik´ inilah yang sedang digunapakai oleh golongan musuh Islam untuk merosakkan identiti masyarakat muslim dan umat Islam.

LAMPIRAN .

Manakala semasa penggubalan Perlembagaan yang di lakukan oleh Suruhanjaya Reid turut mengambil kira berkaitan dengan agama sebagai salah satu tonggak bagi membentuk perlembagaan negara ini.KEBEBASAN BERAGAMA Perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dijamin di bawah bab mengenai kebebasan asasi. Kedatangan Islam ke negara kita telah lama berlaku sejak zaman dahulu lagi. Kedudukan ini termasuk dalam hak-hak lain di bawah bab mengenai kebebasan asasi di dalam perlembagaan yang tidak boleh digantung atau dinafikan oleh undang-undang yang diluluskan di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Perbincangan berkaitan Agama dan Perlembagaan ini perlu diteliti dari segi sejarahnya. . Mahkamah dan keputusan berkaitan dengannya juga turut mempengaruhi bagaimana penaksiran berkaitan kedudukan Agama Islam dalam Perlembagaan. Setiap kes yang di bawa dan di berikan keputusan oleh mahkamah mempengaruhi pandangan terhadap kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan negara.

LAMPIRAN .

YAA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang dalam keputusannya berhubung kes Siti Fatimah Tan. Sensitiviti masyarakat Muslim kini tidak lagi diperdulikan meskipun ada kumpulan yang cuba membantah dan melakukan penentangan terhadap segala usaha yang cuba dilakukan itu. Ini penting bagi membolehkan kefahaman mengenai asas-asas agama Islam diterapkan kepada anak-anak orang Islam sejak dari usia kecil sehinggalah mereka dewasa. Perkara-perkara yang dianggap sebagai hal-hal dalaman umat Islam seperti isu murtad kini cuba diketengahkan untuk dibincang secara terbuka atas dasar kebebasan asasi. Hakim Othman kesal dan mengkritik MAIPP kerana lalai dengan tanggungjawab mereka dalam menjaga kebajikan mualaf. sebelum mengumumkan keputusan. beliau bimbang akan wujud lebih banyak kes-kes seperti itu. c) Golongan muallaf atau saudara baru yang telah memeluk Islam perlulah diberikan perhatian sama ada dari sudut moral mahupun material. secara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa gejala murtad yang berlaku di Negara ini adalah serius dan perlu diberi perhatian oleh segenap lapisan umat Islam. Oleh itu. MAIPP sepatutnya perlu menyelia dan membimbing golongan yang baru masuk Islam. dalam menangani isu murtad ini.KESIMPULAN MURTAD Berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan. penulis ingin mencadangkan beberapa perkara untuk diambil tindakan oleh segenap lapisan umat Islam di Malaysia. Dan jika ini tidak dilakukan. a) Pendidikan asas agama Islam perlulah diperkasakan dari peringkat pra sekolah hinggalah ke peringkat pengajian Tinggi. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia semakin tercabar dengan kemunculan gerakan-gerakan yang cuba menafikan kedudukan tersebut. . Menurut beliau. Pendekatan dakwah semasa perlu dikemaskini agar sentiasa releven dengan kumpulan sasar (mad¶u) terutamanya bagi menarik golongan muda Islam yang amat terdedah kepada berbagai gejala negatif termasuklah murtad. b) Program-program dakwah kepada masyarakat Islam mestilah terus dipergiat dan dipertingkatkan sejajar dengan bertambahnya cabaran baru yang dihadapi oleh umat Islam masakini.

Agama Islam adalah bersifat terbuka dan universal.KEBEBASAN BERAGAMA Secara kesimpulannya. Sebaliknya untuk semua umat manusia. Oleh itu pendidikan berkaitan Perlembagaan negara perlu ditekankan kepada semua lapisan masyarakat. Dengan cara ini dapat membentuk masyarakat Modul Perlembagaan dan Kenegaraan yang mengetahui hak dan keperluan sebagai warganegara dan juga hak negara terhadap individu yang menjadi warganegaranya. . bukan hanya untuk sesuatu kaum sahaja. kefahaman berkaitan dengan perlembagaan adalah penting. Masyarakat tidak faham apabila mereka tidak mengetahui perkara yang sebenarnya ditafsirkan oleh perlembagaan.

alminbar.com.com/berita/int/8821143817-empat-strategi-pemurtadan-kaumevangelis-terhadap-muslim.com/viewtopic.ekpkm.net/arabic/contemporary/2002/02/article2a. http://www.com/sinar-jun07-kurang.net/malafilmy/3okobat/2.org/v100/modules.asp?offset=125&Id=436 http://www.RUJUKAN http://www.yadim.eramuslim.my/Sosial/SosialFull.php?name=News&file=print&sid=229 .htm.pmium.islamonline.shtml http://forum.html http://www.htm http://www.php?f=88&t=1003 http://al-ulum.amos.