POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU·ADZAM SHAH BANDAR DARULAMAN, 06000 JITRA, KEDAH

DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING

AA101 ISLAMIC EDUCATION

GEJALA MURTAD DAN KEBEBASAN BERAGAMA

CLASS/GROUP SESSION LECTURE NAMA NUR AZAM BIN ISYAK MUHAMAD ZUKHAIRY BIN ZULKPLI AMAR ASYRAF BIN MOKHTAR MUHAMAD HAZWAN BIN AZIS

DET 1A JULY 2010 MOHD SAAD BIN MOHD SAID NO.PENDAFTARAN 03DET 10F1031 03DET10F1045 03DET10F1030 03DET10F1034

ISI KANDUNGAN

TAJUK PENDAHULUAN ISI DAN HURAIAN LAMPIRAN KESIMPULAN RUJUKAN

BIL MUKA SURAT

Penglibatan sesetengah kelompok bukan Islam yang tampil membela dan memperjuangkan hak-hak golongan yang murtad ini atas dasar kebebasan asasi secara jelas member isyarat bahawa kedudukan Islam da n masyarakat muslim kini semakin tercabar. Melalui saluran perundangan. Meskipun tidak ada statistik yang tepat mengenai jumlah sebenar orang-orang Islam yang murtad di Malaysia. . Orang-orang Islam yang murtad adalah dianggap telah melakukan satu jenayah yang besar terhadap agama dan umat Islam.PENDAHULUAN MURTAD Gejala murtad merupakan antara isu yang disifatkan sebagai sangat sensitif kepada masyarakat muslim khasnya di Negara ini. gejala ini sememangnya adalah sesuatu yang serius dan perlu diberikan perhatian. golongan ini cuba memanfaatkan ruang dan peluang yang ada. Gejala ini jika tidak ditangani dengan sewajarnya akan pasti membawa kepada berbagai implikasi negatif kepada perkembangan Islam dan keharmonian masyarakat muslim di Malaysia. namun berdasarkan kes-kes yang dilaporkan oleh media massa dan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. meskipun tindakan mereka itu dilihat sebagai mencampuri urusan agama Islam dan hal ehwal masyarakat muslim.

KEBEBASAN BERAGAMA Ajaran Islam menjelaskan bahawa hak kebebasan agama dimaksudkan disini adalah Islam tidak memaksa orang bukan Islam menerima Islam. . Perlembagaan dengan jelas menyatakan bahawa kebebasan ini tertakluk kepada undang-undang yang diluluskan bagi mengawal atau menyekat pengembangan agama yang lain daripada Islam di kalangan umat Islam. Namun di negara kita kebebasan beragama ini boleh disekat melalui undang-undang. kesihatan awam atau akhlak. Selain itu perlembagaan juga menyebut bahawa kebebasan agama tidak boleh digunakan untuk menyalahi undang-undang awam mengenai ketenteraman awam.

Seksyen 23 (2) pula menyatakan. . rukun Iman dan perkara-perkara halal dan haram. dan mereka itulah ahli neraka. Dengan syarat perbuatan itu dilakukan atau perkataan itu disebutkan dengan niat. maka orang yang demikian rosak binasalah amal usahanya (yang baik) di dunia dan di akhirat. Perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang menjejaskan akidah itu ialah perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan mengenai atau bersabit dengan perkara-perkara asas yang dianggapkan mesti diketahui dan dipercayai oleh tiap-tiap orang Islam sebagai pengetahuan umumnya kerana dia orang Islam seperti perkara-perkara mengenai rukun Islam. Negeri Kelantan mentakrifkan irtidad ialah apa-apa perbuatan yang dilakukan atau perkataan yang disebutkan oleh seseorang yang mukallaf yang mana perbuatan atau perkataan itu mengikut hukum Syarak adalah menjejaskan atau berlawanan dengan akidah agama islam. dengan sukarela dan dengan pengetahuan dan tanpa apa-apa paksaan oleh sesiapa atau oleh keadaan. dan diantara dalil keburukannya ialah firman Allah SWT. Manakala dari segi istilah syarak murtad ialah memutuskan Islam atau kembali daripada Islam kepada kufur selepas menganutinya dan seterusnya menganuti manamana agama atau mana-mana pegangan akidah (al-Zuhaili. lalu ia mati sedang ia tetap kafir. Seksyen 23 (1). 1997 : 5576). mereka kekal di dalamnya (selama-lamanya) (al-Baqarah. Dalil-dalil larangan Murtad Murtad adalah seburuk-buruk kekufuran. 1997 : 5576).ISI DAN HURAIAN Pengertian Murtad Murtad dari segi bahasa bererti kembali daripada sesuatu dan menuju kepada sesuatu yang lain daripadanya (al-Zuhaili. Enakmen Kanun Jenayah Syariah (II) 1993. 2: 217) : . Maksudnya: Dan sesiapa diantara kamu yang murtad (berpaling tadah) dari agamanya (agama Islam). Murtad juga disebut dengan perkataan irtidad atau Riddah.

atau hukum yang diijmakkan padanya tetapi tersembunyi pengetahuannya daripada kebanyakan manusia. perkataan dan perbuatan. makan riba dan sebagainya. Kedua : Melakukan perbuatan yang merupakan perbuatan khusus bagi orang-orang kafir seperti sujud kepada berhala. 1996 : 466) Manakala mengingkari hukum yang tidak diijmakkan padanya. Walaubagaimanapun hukum ini tertakluk dengan syarat seseorang itu melakukannya dengan sukarela dan bukan dengan paksaan (Mustafa al-Khin. Ketiga : Mengucapkan perkataan yang bertentangan dengan pegangan hidup seorang muslim samada pengucapan itu dengan iktikad atau degil atau dengan tujuan gurau senda semata-mata seperti mencela agama. marah atau kerana degil. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut adalah sama dari segi pengetahuannya di antara golongan ulama dan orang awam. Allah tidak wujud. Seseorang yang mengucapkan perkataan seperti. Pengucapan perkataan yang bertentangan dengan pegangan muslim adalah menyebabkan kekufuran sekalipun dengan tujuan gurau senda seperti seseorang itu berkata kepada orang yang menasihatinya : jikalau kamu masuk ke dalam syurga. seperti mengengkari pensyariatan solat duha. pemakaian hijab adalah membawa kepada kemunduran. 1996 : 467). Menurut ulama. hukum ini dikategorikan sebagai maklum min al-din bi al-dorurah seperti mengengkari kewajipan zakat. puasa. iaitu. Pertama: Mengingkari hukum yang telah diijmakkan padanya. tutuplah pintuya supaya aku tak boleh masuk bersama kamu (Mustafa al-Khin. seseorang itu boleh menjadi murtad atau terkeluar daripada Islam dengan salah satu daripada tiga perkara. minum arak. murtad boleh berlaku melalui amalan hati (iktikad). 1996 : . melemparkan kitab-kitab hadis dan tafsir. mengingkari haramnya berkahwin dengan perempuan yang diceraikan sebelum tamat tempoh eddahnya dan lain-lain lagi (Mustafa al-Khin.haji. mencela salah seorang Nabi dan sebagainya. (Mustafa al-Khin.Perkara-perkara yang boleh menyebabkan Murtad Secara umumnya. melakukan sesuatu yang merupakan ibadah khusus orang-orang kafir atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan pegangan seorang muslim seperti melemparkan al-quran dengan sengaja ke tempat yang kotor. Islam tidak sesuai untuk dilaksanakan dalam tamadun manusia. 1996 : 467). mencela Allah. maka keengkarannya terhadap perkara tersebut tidak menyebabkan seseorang itu menjadi kufur. dan sebagainya adalah menyebabkan kekufuran samada ianya didorong oleh faktor iktikad.

Sekiranya mati salah seorang kaum keluarganya dan dia masih murtad ketika itu. Sekiranya dia kembali kepada Islam. harta tersebut dianggap bukan miliknya sejak permulaan tarikh murtad. Ketiga : Terpisah dengan isterinya dan akad perkahwinan tersebut tergantung. Kedua : Terputus hak pewarisan di antaranya dengan kaum kerabatnya. maka dia tidak dapat mewarisi harta tersebut berdasarkan hadis Nabi SAW : Tidak mewarisi orang muslim akan orang kafir. dia ingin kembali kepada isterinya. maka akad perkahwinan terfasakh bermula tarikh murtadnya. maka beberapa kesan akan timbul (Mustafa alKhin. Sehubungan itu. Sekiranya orang murtad itu kembali kepada Islam dalam tempoh eddah maka dia boleh bersama semula dengan isterinya tanpa akad yang baru dan tanpa rujuk. Sekiranya tidak bertaubat. . maka tegahan tersebut tidak dilaksanakan lagi dan dikembalikan harta tersebut kepadanya. 1996 : 469) iaitu. dan tidak mewarisi orang kafir akan orang muslim. Sekiranya dia berterusan murtad sehingga tamat eddah. Pertama : Ditegah sepenuhnya dari menggunakan hartanya. Sekiranya selepas itu. maka hendaklah dengan akad dan mahar yang baru. harta tersebut diletakkan di bawah pengawasan pemerintah dan digunakan untuk memenuhi keperluannya yang daruri.Kesan-kesan ke atas orang yang Murtad Apabila seseorang muslim telah murtad.

Ini berdasarkan hadis Nabi SAW : Barangsiapa yang menukar agamanya. maka kewajipan pemerintah ketika itu ialah menasihatinya supaya bertaubat dan kembali kepada kebenaran (Mustafa al-Khin. menurut pandangan mazhab Hanafi wanita yang murtad tidak boleh dibunuh tetapi hendaklah dipenjarakan dan diminta bertaubat pada setiap hari. Tetapi sekiranya dia tetap ingkar maka dia akan dipenjarakan semula dan begitulah yang akan dilakukan sehinggalah dia mati (Abdul Karim Zaidan. Apabila seseorang lelaki atau wanita melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kekufuran. hendaklah bertaubat dengan segera dan sekiranya tidak bertubat terus dibunuh (Abdul Karim Zaidan. maka dia dibebaskan daripada penjara. kerana berkemungkinan seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan kufur kerana syubhah. 1996 : 468). 1996 : 468). sabda Nabi SAW : Tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah melainkan dengan tiga sebab : membunuh manusia. maka hukumhukum berikut adalah terlaksana ke atas mereka. 1994 : 315). ataupun kerana kemarahan yang amat sangat. 1996 : 468). Sekiranya wanita tersebut bertaubat. maka bunuhlah dia. 1996 : 468). Berdasarkan pandangan mazhab Syafie. 1994 : 322). Walaubagaimanapun menurut pandangan mazhab Hanafi meminta untuk bertaubat hanyalah sekadar sunat dan diberi tempoh untuk bertaubat selama tiga hari (Abdul Karim Zaidan.Hukuman ke atas orang-orang yang Murtad Hukuman ke atas orang murtad adalah merangkumi lelaki dan wanita tanpa ada perbezaan antara keduanya (Mustafa al-Khin. Dalam hadis yang lain. 1994 : 320) Kedua : Memberikan amaran kepada orang yang murtad tersebut tentang hukuman berat yang akan menimpanya sekiranya dia berterusan dalam kekufurannya itu (Mustafa al-Khin. Walaubagaimanapun. . Ketiga : Wajib dibunuh orang yang murtad itu sekiranya masih berdegil dan enggan bertaubat. orang yang telah berkahwin dan melakukan zina dan orang yang meninggalkan agamanya (meninggalkan jamaah) (Mustafa al-Khin. Pertama : Wajib meminta supaya bertaubat dengan segera.

Tidak boleh menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya sebelum diminta bertaubat. Ketiga : Tidak boleh mewarisi harta peninggalannya. Mayatnya hendaklah ditanam di satu tempat lain yang jauh dari perkuburan orang Islam. Ketiga : Sabit perbuatan murtad tersebut samada dengan ikrarnya atau dengan kesaksian (Mustafa al-Khin. . tetapi hendaklah dibunuh dengan segera sekiranya tidak mahu bertaubat (Mustafa al-Khin. maka kanak-kanak dan orang gila tidak dianggap murtad kerana mereka tidak dipertanggungjawabkan (tiada taklif). 1996 : 469). 1996 : 469).Syarat-syarat Pelaksanaan Hukuman ke atas Orang yang Murtad Sebagaimana yang telah dijelaskan bahawa orang yang murtad wajib dihukum bunuh dengan segera. Sepakat jumhur ulama mengatakan bahawa kesaksian mestilah dialkukan oleh dua orang lelaki muslim yang adil (Abdul Karim Zaidan 1994 : 324) Kesan Hukuman Bunuh ke atas orang yang Murtad Terdapat beberapa kesan pelaksanaan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad (Mustafa al-Khin. mengkafankannya dan menyembahyangkannya kerana dia telah terkeluar daripada Islam. Walaubagaimanapun. 1996 : 470) iaitu: Pertama : Haram memandikannya. 1996 : 469) Kedua : Meminta orang yang murtad itu bertaubat. Kedua : Haram dikebumikan di perkuburan orang Islam. Tetapi hukuman murtad tidak boleh dilaksanakan melainkan dengan syarat-syarat berikut . Pertama : Baligh dan berakal. hendaklah bagi wali kanak-kanak tersebut memberikan pengajaran kepadanya dan memintanya bertaubat (Mustafa al-Khin.

GEJALA MURTAD DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MASYARAKAT MUSLIM Keseriusan gejala murtad Gejala murtad di Malaysia dikatakan menjadi semakin serius.000 orang Islam Melayu untuk masuk Kristian (www. 40 fail murtad pernah dikendalikan oleh peguam Zulkifli Nordin (www. Kes Aisyah Bukhari bukanlah kes pertama yang murtad di Malaysia. seramai 4776 orang Melayu memohon untuk menukar nama dari Melayu kepada bukan Melayu atas alasan keluar dari Islam. termasuk mereka yang memohon untuk menukar nama Islam di dalam kad pengenalan kepada nama fahaman lain.000 umat Islam yang murtad di negara ini. dan pihak berkuasa tidak boleh berbuat apa-apa kerana ketiadaan undang-undang yang menyekatnya. Selebihnya.000 orang-orang Melayu Islam yang telah mengistiharkan diri mereka masuk Kristian. murtad di kalangan orang Melayu kini sudah menjadi suatu ancaman yang perlu diberi perhatian. terdapat lebih kurang 3 000 orang Islam memohon untuk keluar Islam di Wilayah Persekutuan sahaja.harakahdaily. Menurut Peguam Zulkifli Nordin. Manakala 100.harakahdaily. terdapat hampir 250. Setakat kes Aisyah. bahkan sebelumnya beratus kes dikatakan timbul tetapi ditutup oleh pihak tertentu. Julai 1997) Mufti Negeri Perak. Dato' Seri Haji Harussani Haji Zakaria dilaporkan berkata.net) . Mufti Wilayah Persekutuan.net) 30 Mei 2007. seramai 50 000 orang remaja Melayu sedang memohon untuk murtad di Lembah Kelang sahaja. Berdasarkan Indeks Pencemaran Akidah yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik dan Perangkaan pada tahun 1989 sahaja. Bilangan tersebut termasuklah kira-kira 100.000 orang lagi sedang membuat permohonan untuk murtad.com yang bertarikh 25 Mei 2005. Beliau juga dilaporkan menerima sepucuk surat dari Persatuan Mubaligh Kristian Amerika yang menuduh Pejabat Agama Islam di sini bersifat zalim kerana tidak membenarkan 30. tegas beliau. Dato¶ Hashim Yahaya dilaporkan berkata. Berdasarkan laporan oleh Malaysiakini. (Utusan Malaysia.

Natrah telah dihantar pulang ke Belanda dan seterusnya dipaksa menjadi Kristian. siapa yang boleh menafikan hak Natrah daripada didedahkan kepada agama Kristian ? Bapanya lebih berhak ke atasnya. Kerana takut peristiwa ini berulang. Che Aminah diperintahkan oleh mahkamah untuk menyerahkan Natrah kepada Konsul Jeneral Belanda. Walaubagaimanapun. seorang anak yang berusia 16 tahun ke bawah. Tiba-tiba daripada isu agama bertukar bertukar kepada isu jagaan. Bapa Natrah telah membuat perancangan sehingga Che Aminah terpaksa pergi ke mahkamah Singapura. php?f=88&t=1003). Setibanya di Singapura. Che Aminah sejak dari kecil lagi. selagi tidak mencapai umur 18 tahun ke atas. dan ramai yang mati syahid dalam pertempuran dengan tentera British (http://forum. Natrah dibesarkan sebagai seorang Islam dan tinggal di Kemaman. bapanya berhak menentukan kehidupannya. Natrah telah dipelihara oleh ibu angkatnya. Secara kesimpulannya bapanya diberi hak dalam menentukan agama anaknya.com/viewtopic.ekpkm. mahkamah mengakui Natrah secara rela tanpa dipaksa oleh sesiapa hendak meneruskan kehidupan sebagai seorang muslim. Mahkamah tidak menyebut ibubapa tetapi penjaga. Akhirnya mahkamah membuat keputusan. Terengganu sehingga berusia 13 tahun. hanya penjaga yang berhak ke atasnya. . Dalam kes tersebut .Kes-kes Murtad a) Kes Natrah Kes ini berlaku dalam tahun 1950. Isunya dikatakan bermulanya. Akhirnya Natrah diserahkan kembali kepada Che Aminah. Natrah telah dikahwinkan ketika berusia 13 tahun dengan Mansor Adabi. Bagaimanapun masyarakat Islam menentang keras. sama ada Natrah berhak dikahwinkan dan terus menganut agama Islam ataupun tidak. mengikut undang-undang Belanda. Mahkamah mengatakan pula. Masyarakat orang Islam di Singapura ketika itu membantah.

Subang Jaya dan menetap di Taman Dato¶ Tan Yeiw Lai. Azlina mengisytiharkan tidak pernah mempraktikkan Islam sejak lahir. Permohonannya tidak dibenarkan oleh JPN disebabkan tidak ada kebenaran dari Mahkamah Syariah yang membenarkan memperakui beliau keluar Islam. Mahkamah Syariah mengguna pakai undang-undang Islam yang tidak membenarkan seseorang Muslim keluar dari Islam (Murtad). Ayahnya bernama Jailani bin Shariff dan ibunya bernama Kalthum binti Omar. keturunan Jawa dan berumur 42 tahun. . dengan kad pengenalan baru tertera perkataan Agama Islam. Beliau telah beberapa kali dipanggil dan dinasihatkan oleh Majlis Agama berkenaan kemurtadan beliau. mempunyai sijil baptis yang dikeluarkan pada 11 Mei 1998. Beliau berusaha untuk menghilangkan perkataan agama Islam tersebut dengan permohonan kepada Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) pada tahun 2000. Kuala Lumpur. keduanya beragama Islam dan mengamalkan carahidup sebagai Muslim. tetapi tidak dibenarkan kerana di dalam Kad Pengenalannya masih tertulis beragama Islam walaupun beliau berjaya menukar nama dalam Kad Pengenalan kepada Lina Joy. beragama Kristian sepenuhnya sejak tahun 1990. berbangsa Melayu. Bekerja di ProQuest di Taipan. Beliau pernah memohon untuk ditukar namanya kepada Azlina Lelani pada tahun 1997 tetapi ditolak disebabkan alasan telah bertukar agama Kristian. beliau memohon untuk pendaftaran perkahwinan. tetapi beliau mempertahankan yang pilihan keluar dari Islam adalah kehendak sendiri dan telah dimaklumkan pada kedua ibu bapa. dan Sijil Tukar Agama (Murtad) seperti yang dikehendaki oleh JPN tidak dapat dikeluarkan. selepas berkahwin dengan seorang Kristian. Permohonan kedua untuk menukar nama kepada Lina Joy pada 1999 tanpa menyatakan sebab pertukaran kepada agama Kristian telah diluluskan. Berwajah typical Malay. Mengikut fakta kes. dan meminta untuk didaftarkan perkahwinan tersebut untuk mengesahkan perkahwinan beliau.b) Kes Azlina Jailani @ Lina Joy Nama asalnya ialah Azlina Jailani. dan pada tahun 2000 menyatakan hasrat untuk berkahwin dengan seorang India Kristian.

beliau telah berkahwin dengan teman lelakinya. Ibunya telah mendapatkan bantuan Jabatan Agama Islam Melaka untuk mendapatkan anak tersebut memandangkan Siti Fatimah masih seorang yang beragama Islam di sisi undang-undang. 29 tahun dilahirkan pada tahun 1978. Beliau dibesarkan oleh ibubapa beliau mengikut agama Islam dan beliau sendiri mengamalkan ajaran Islam sehinggalah usia 20 tahun apabila beliau melarikan diri bersama teman lelakinya yang beragama Hindu. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dengan . Oleh kerana itu. kad pengenalan diri beliau masih mencatatkan nama beliau sebagai Siti Fatimah binti Ab Karim dan agama beliau adalah Islam. Menurut ibunya. Berdasarkan kenyataan dalam laman web juga pada tahun 2001. Pada 23 Jun 2006. ibubapa serta keluarganya telah berusaha untuk mencarinya dan membawanya pulang ke pangkuan keluarga namun kesemua usaha itu gagal kerana mereka sering diancam oleh keluarga teman lelakinya dan pernah bapa dan adik lelakinya ditahan dalam lokap polis berpunca dari pergaduhan antara kedua-dua belah pihak. 04200-0430005 Tahun 2006). perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan mengikut mana-mana undang-undang yang berkuatkuasa kerana perbezaan agama.limkitsiang. beliau telah membuat suatu deklarasi melalui µstatutory declaration¶ bahawa beliau seorang Hindu dan menukar nama kepada Revathi Masoosai tanpa membuat sebarang permohonan di Mahkamah Syariah untuk meninggalkan agama Islam. Seterusnya. http://blog. seorang Hindu mengikut upacara perkahwinan agama Hindu. suatu permohonan untuk keluar daripada agama Islam oleh Siti Fatimah Binti Ab Karim telah dibuat di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka (Kes Mal Bil.c) Kes Siti Fatimah Abdul Karim Siti Fatimah binti Ab Karim. Permohonan tersebut telah didengar di hadapan Yang Arif Tuan Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif.com dan Jerusalem Post mendakwa bahawa beliau telah dibesarkan oleh neneknya yang beragama hindu sedangkan mengikut maklumat dari ibunya. Oleh kerana itu. dalam affidavitnya dan laporan yang diperolehi daripada laman web. pada 19 Disember 2005 beliau telah melahirkan seorang anak di Hospital Besar Melaka. hasil daripada perkahwinan tersebut. Setelah beberapa tahun melarikan diri bersama teman lelakinya. pada tahun 2004. nenek sebelah ibunya beragama Islam manakala nenek sebelah bapanya pula beragama Kristian. merupakan anak kepada pasangan India Muslim. Namun begitu. Suresh a/l Veerappan. Ab Karim Masoosai bin Abdullah dan Zaleha binti Mohd Ali.

untuk dipraktikkan dalam seluruh kehidupan manusia di setiap tempat dan masa. Terdapat sebilangan umat Islam yang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar.kehadiran pemohon dan wakil Majlis Agama Islam Melaka. Umat Islam yang bersungguh-sungguh mempertahankan ajaran Islam dan menegakkan syiar adalah menjadi musuh kepada mereka disebabkan kepelikan ajaran yang diamalkan dalam suasana yang menuntut kepada ketamadunan dunia. ia juga bukanlah sistem yang bersifat kedaerahan yang hanya digunakan oleh sekumpulan generasi manusia tertentu. Maka. juga untuk mengesahkan penyembahan mereka hanyalah kepada Allah SWT.w. Sistem hidup yang lahir daripada agama Islam bukanlah sistem yang bersifat sejarah iaitu satu sistem yang terbatas pada satu period tertentu. berlakulah perpecahan yang mengakibatkan lahir pemuka-pemuka yang merosakkan Islam. Sungguh benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s. malahan ia merupakan satu sistem yang teguh dan utuh. dalam satu hadis yang bermaksud: Permulaan Islam itu dagang dan akan kembali dagang (di mata manusia) maka beruntunglah kepada orang-orang yang dagang. Jauh dari ajaran Islam yang sebenar Umat Islam sendiri merasakan bahawa ajaran yang terkandung dalam Quran sebagai sumber hidup manusia adalah pelik dan tidak realistik mengikut peredaran zaman.t. 2.w. diredhai Allah s.a. bahkan tidak dapat membezakan antara sistem yang ada dalam Islam dan yang datang dari Barat sehingga mencampuradukkan kedua-duanya. Faktor-faktor berlakunya gejala Murtad 1. juga bukanlah sistem yang bersifat kaku danyang dipraktikkan dalam satu suasana atau keadaan tertentu. Perkara ini mendatangkan kerosakan pada akidah umat Islam tersebut yang tidak lagi dapat membezakan antara kesahihan ajaran yang ada dalam Islam dan kebatilan kebanyakan teori yang digunapakai oleh golongan bukan Islam.Kejahilan umat Islam tentang keunggulan peraturan yang terkandung dalam agama Islam Umat Islam tidak menyedari bahawa Islam diturunkan untuk menghapuskan penyembahan manusia terhadap manusia dalam segala bentuk manifestasinya. Sistem ini bertujuan untuk mengekalkan kehidupan manusia di dunia agar berlegar di sekitar paksi yang diredhai Allah .

dengan meletakkan kepentingan negaranya di atas segala kepentingan lain. Fahaman ini seterusnya manjadi kaedah politik yang diamalkan di tanah air umat Islam. dapat kita lihat bahawa bahaya fahaman ini adalah merosak seterusnya menanggalkan aqidah umat Islam. perkara akidah dan agama yang paling asas diabaikan demi mengejar tuntutan bangsa dan negara.3. Sementara fahaman nasionalisme adalah doktrin yang meletakkan kesetiaan dan ketaatan manusia kepada negara. . Doktrin ini jika difaham dari pentakrifannya iaitu satu doktrin yang menolak atau memisahkan agama. Fahaman ini bertitik tolak dari andaian bahawa tumpuan utama bagi ikatan politik adalah terletak kepada bangsa. ciri-ciri keagamaan daripada urusan-urusan yang tidak bersangkutan dengan agama seperti pentadbiran awam dan lain-lain serta menganggap perkara keagamaan adalah satu tugas yang dilaksanakan oleh manusia untuk Tuhannya sahaja. Dengan ini. Mereka yang menganut doktrin ini. Akibatnya. Lahir idealisme Barat yang menyesatkan dalam pemikiran umat Islam seumpama Sekularisme dan Orientalis Faham sekular dari sudut politiknya telah mula dilaksanakan di Turki selepas penghapusan sistem Khilafah Islamiah Othmaniah pada tahun 1924. secara automatik tidak mengiktiraf Rububiyyah Allah SWT yang Maha Pentadbir dan Penguasa seluruh alam. Maka setiap manusia yang berpegang dengan doktrin ini yang menyokong dan mempertahankan keabsahan amalan yang tidak berkait dengan agama dipanggil manusia sekular.

Maksudnya jangan terus menggunakan ayat-ayat al-Kitab tetapi bertindaklah dengan menunjukkan bahawa anda menyayangi mereka dan mencintai mereka dan seterusnya mulalah dengan menggunakan ayat al-Kitab. Tunjukkan minat untuk mengetahui apa yang menakutkan mereka. Setiausaha Agung European Evangelican Alliance (EEA).eramuslim.org/v100/modules. Seterusnya beliau menambah. Gordon Showell Rogers menyeru supaya gerakan pemurtadan umat Islam seluruh Eropah diteruskan dan beliau menambah bahawa penghijrahan umat Islam ke benua Eropah adalah merupaan kesempatan yang paling utama bagi menjalankan gerakan pemurtadan ini. orang Kristian perlu lebih banyak berinteraksi dengan umat Islam dan sehubungan itu beliau menyarankan supaya missionaries pergi ke Negara umat Islam dan pelajarilah bahasa dan budaya mereka. Strategi memurtadkan Umat Islam Ketua Gereja Presbiterian yang berasal dari Ghana.com/berita/int/8821143817) iaitu: Strategi pertama : berusaha mengetahui selok belok mengenai ajaran Islam dan masyarakat Islam. php?name=News&file=print&sid=229) ialah : . Mereka menyuluh terus ke dalam mata orang Islam yang akan menyebabkan mereka melindungi matanya dan mengalihkan pandangan mereka ke arah yang lain.pmium. Strategi ketiga : Sentiasa menceritakan pengalaman peribadi bagaimana keyakinan kita terbina terhadap agama yang dianuti kepada orang muslim. Anda mempunyai keupayaan dan pengetahuan tetapi tunggulah sehingga Ruh al-Kudus datang. tunggulah perubahan yang akan terjadi.4. Menurutnya terdapat empat cara yang utama bagi memurtadkan umat Islam (http://www. Pada kesempatan tersebut. Amerika Syarikat pada 20 Ogos 2008. Dr. John Azumah (asalnya seorang Islam dan kemudian memeluk Kristian) telah membentangkan beberapa cara bagi memurtadkan umat Islam dalam satu Persidangan Antarabangsa Bagi Penganut Evangelis di California. Saat ini ramai missionaries yang bertindak seperti lampu suluh. jangan paksa mereka pelajari budaya dan bahasa anda. para missionaries mesti bertindak sebagi ³sinar´ dan bukan sebagi lampu suluh. Selain itu satu kajian telah mendapati bahawa terdapat beberapa strategi yang lain digunakan bagi tujuan memurtadkan umat Islam (http://www. apa yang menggembirakan mereka dan ajaran-ajaran mereka. Persidangan ini teah dianjurkan oleh US Presbiterian Global Fellowship. Strategi kedua : Bagi menarik minat dan hati orang-orang Islam. Strategi keempat : Setelah berusaha.

malah mereka juga ditawarkan khidmat seks (bagi yang lelaki akan mendapat perempuan. kata Azman dalam satu pengumumannya di surau tersebut barubaru ini. b) Golongan Kristianisasi ini menawarkan ganjaran berupa wang saku kepada remaja yang mahu murtad. . Ketiga : Memecahbelahkan institusi masjid dan surau. Keempat : Memecahbelahkan masyarakat Islam di antara yang berfahaman Islam fundamental. Azman Basra pada 14 September 2006 (www. tasawwuf dan sebagainya. mat rempit. Bagi tujuan tersebut wanita itu perlulah terlebih dahulu murtad dari agama Islam. dan yang perempuan akan mendapat pasangan lelaki) dan telefon bimbit.Pertama : Berusaha memikat wanita melayu bagi tujuan perkahwinan.harakahdaily.net ) iaitu: a) Kumpulan ini menjadikan golongan remaja sebagai sasaran kerana bagi mereka kelompok remaja lebih mudah didekati berbanding golongan dewasa yang lebih kuat pegangan akidahnya. bohsia dan sebaginya. Seremban. Kedua : Berusaha melalaikan umat Islam dengan dadah. Terdapat juga beberapa strategi yang digunakan oleh kumpulan memurtadkan umat Islam sepertimana yang dijelaskan oleh Pengerusi Jawatankuasa Surau Garden Homes.

iaitu boleh masuk apabila dikehendaki dan boleh keluar pada bila-bila masa apabila dikehendakinya. perbuatan murtad dari agama Islam akan menyebabkan golongan muslim yang lemah imannya akan merasa syak dan ragu-ragu tentang kebenaran Islam. Ketiga : Murtad akan menyebabkan agama Islam dianggap seperti barang mainan semata-mata. Ini kerana seorang yang murtad sebenarnya telah masuk ke dalam identiti ummah yang lain. ini kerana mereka adalah golongan yang telah diturunkan kitab dari langit terlebih dahulu dari kita dan sesungguhnya mereka lebih mengetahui´ . keluarnya mereka dari Islam adalah bukti bahawa agama Islam itu tidak sesuai. Kesan yang lebih besar akan timbul apabila masyarakat menganggap semua agama adalah sama dari segi identitinya Selain itu. Ini akan menyebabkan masyarakat tidak lagi mementingkan identiti agama seseorang atau identiti sesuatu ummah.Implikasi gejala Murtad terhadap Agama Islam dan Masyarakat Muslim Dr. Ini kerana orang yang murtad bukan sekadar dianggap keluar daripada Islam sahaja tetapi dia sebenarnya telah cuba untuk menyerang agama Islam itu. telah menukar ketaatannya dan telah mencabut identiti Islam darinya. Kedua : Murtad menghapuskan identiti masyarakat muslim. Senjata ³al-tasykik´ inilah yang sedang digunapakai oleh golongan musuh Islam untuk merosakkan identiti masyarakat muslim dan umat Islam. Ini telah dijelaskan melalui kata-kata seorang pemimpin Yahudi : ³berlakonlah seolah-olah kamu beriman di pagi hari dan kemudian keluarlah dari agama tersebut (Islam) pada waktu petangnya supaya golongan muslim berkata dalam hati mereka. Yusof al-Qardawi dalam tulisannya ³khuturah al-riddah wa muwajahah al-fitnah´ telah menjelaskan bahawa terdapat beberapa implikasi murtad kepada masyarakat Islam. antaranya Pertama : Murtad merupakan ancaman utama kepada survival dan kewujudan agama Islam itu sendiri.

LAMPIRAN .

Setiap kes yang di bawa dan di berikan keputusan oleh mahkamah mempengaruhi pandangan terhadap kedudukan agama Islam dalam Perlembagaan negara. Kedudukan ini termasuk dalam hak-hak lain di bawah bab mengenai kebebasan asasi di dalam perlembagaan yang tidak boleh digantung atau dinafikan oleh undang-undang yang diluluskan di bawah Perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Kedatangan Islam ke negara kita telah lama berlaku sejak zaman dahulu lagi. Manakala semasa penggubalan Perlembagaan yang di lakukan oleh Suruhanjaya Reid turut mengambil kira berkaitan dengan agama sebagai salah satu tonggak bagi membentuk perlembagaan negara ini. Mahkamah dan keputusan berkaitan dengannya juga turut mempengaruhi bagaimana penaksiran berkaitan kedudukan Agama Islam dalam Perlembagaan.KEBEBASAN BERAGAMA Perlembagaan menyatakan bahawa kebebasan beragama adalah salah satu hak yang dijamin di bawah bab mengenai kebebasan asasi. Perbincangan berkaitan Agama dan Perlembagaan ini perlu diteliti dari segi sejarahnya. .

LAMPIRAN .

Perkara-perkara yang dianggap sebagai hal-hal dalaman umat Islam seperti isu murtad kini cuba diketengahkan untuk dibincang secara terbuka atas dasar kebebasan asasi. c) Golongan muallaf atau saudara baru yang telah memeluk Islam perlulah diberikan perhatian sama ada dari sudut moral mahupun material. b) Program-program dakwah kepada masyarakat Islam mestilah terus dipergiat dan dipertingkatkan sejajar dengan bertambahnya cabaran baru yang dihadapi oleh umat Islam masakini. Oleh itu. Menurut beliau. MAIPP sepatutnya perlu menyelia dan membimbing golongan yang baru masuk Islam. dalam menangani isu murtad ini. penulis ingin mencadangkan beberapa perkara untuk diambil tindakan oleh segenap lapisan umat Islam di Malaysia. sebelum mengumumkan keputusan. a) Pendidikan asas agama Islam perlulah diperkasakan dari peringkat pra sekolah hinggalah ke peringkat pengajian Tinggi. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan seperti yang diperuntukkan dalam perlembagaan Malaysia semakin tercabar dengan kemunculan gerakan-gerakan yang cuba menafikan kedudukan tersebut. Hakim Othman kesal dan mengkritik MAIPP kerana lalai dengan tanggungjawab mereka dalam menjaga kebajikan mualaf. YAA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang dalam keputusannya berhubung kes Siti Fatimah Tan. . Sensitiviti masyarakat Muslim kini tidak lagi diperdulikan meskipun ada kumpulan yang cuba membantah dan melakukan penentangan terhadap segala usaha yang cuba dilakukan itu.KESIMPULAN MURTAD Berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan. secara umumnya dapatlah dirumuskan bahawa gejala murtad yang berlaku di Negara ini adalah serius dan perlu diberi perhatian oleh segenap lapisan umat Islam. Pendekatan dakwah semasa perlu dikemaskini agar sentiasa releven dengan kumpulan sasar (mad¶u) terutamanya bagi menarik golongan muda Islam yang amat terdedah kepada berbagai gejala negatif termasuklah murtad. beliau bimbang akan wujud lebih banyak kes-kes seperti itu. Ini penting bagi membolehkan kefahaman mengenai asas-asas agama Islam diterapkan kepada anak-anak orang Islam sejak dari usia kecil sehinggalah mereka dewasa. Dan jika ini tidak dilakukan.

Agama Islam adalah bersifat terbuka dan universal. Sebaliknya untuk semua umat manusia. .KEBEBASAN BERAGAMA Secara kesimpulannya. Oleh itu pendidikan berkaitan Perlembagaan negara perlu ditekankan kepada semua lapisan masyarakat. bukan hanya untuk sesuatu kaum sahaja. kefahaman berkaitan dengan perlembagaan adalah penting. Dengan cara ini dapat membentuk masyarakat Modul Perlembagaan dan Kenegaraan yang mengetahui hak dan keperluan sebagai warganegara dan juga hak negara terhadap individu yang menjadi warganegaranya. Masyarakat tidak faham apabila mereka tidak mengetahui perkara yang sebenarnya ditafsirkan oleh perlembagaan.

shtml http://forum.net/malafilmy/3okobat/2.asp?offset=125&Id=436 http://www.my/Sosial/SosialFull.ekpkm.amos.htm.html http://www.com/viewtopic.php?name=News&file=print&sid=229 .com/berita/int/8821143817-empat-strategi-pemurtadan-kaumevangelis-terhadap-muslim.org/v100/modules.php?f=88&t=1003 http://al-ulum. http://www.com.alminbar.RUJUKAN http://www.eramuslim.islamonline.yadim.net/arabic/contemporary/2002/02/article2a.com/sinar-jun07-kurang.pmium.htm http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful