PENDAHULUAN

SISTEM PENENTUDUDUKAN SEJAGAT ( GPS )

Sistem kedudukan sejagat atau Sistem penentududukan sejagat (bahasa Inggeris: Global Positioning System - (GPS)) merujuk kepada sistem yang menentukan kedudukan seseorang melalui rujukan silang dengan satelit yang mengelilingi bumi. Ia merumapakan satu-satunya sistem pandu arah satelit yang berfungsi hari ini. Sekumpulan lebih 24 satelit memancarkan isyarat masa jitu menggunakan radio kepada penerima GPS, yang membolehkan kedudukannya (longitud, latitud dan altitud) dikenal pasti dalam apa jua cuaca, siang dan malam di mana-mana di bumi. GPS telah menjadi kemudahan sejagat yang penting, amat diperlukan untuk pandu arah moden di darat, laut dan udara di serata dunia, selain menjadi alat penting dalam pembuatan peta dan pengukuran tanah. GPS juga memberikan rujukan masa jitu, seperti yang diperlukan dalam telekomunikasi dan sesetengah kajian saintifik, termasuklah kajian mengenai gempa bumi. Pada mulanya GPS direka untuk tujuan ketenteraan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat bagi mengendali sistem pensasaran peluru berpandu semasa Perang Dingin, tetapi kini ia telah digunakan bagi kegunaan awam. Nama rasminya ialah NAVSTAR GPS dan ia dikawal selia dari Kem Tentera Udara Schriever di Colorado. Kos penyelenggaraan sistem ini ialah US$400 juta setahun. GPS mula diaktifkan untuk umum pada 17 Julai 1995. Mulai Ogos 2000, Sistem Penambahan Luas-Kawasan (WAAS) meningkat ketepatan isyarat GPS sehingga 2 untuk penerima GPS yang sesuai. Dengan menggunakan teknik

tertentu seperti Pembezaan GPS (DGPS), kejituan GPS boleh mencapai 1 cm untuk jarak dekat.

Rajah: Segmen Utama GPS

SATELIT

Sistem GPS menggunakan kumpulan sekurang-kurang 24 satelit aktif di orbit bulatan pertengahan. Kumpulan ini mempunyai tiga satelit simpanan, sekiranya ada yang rosak. Setiap satelit mengelilingi Bumi dua kali tepat setiap hari pada altutud 20,200 km. Orbit ini dijajarkan supaya sekurang-kurang empat satelit terletak dalam garis penglihatan (LoS) dari mana-mana tempat di Bumi.

Terdapat empat satelit dalam setiap daripada enam satah orbit. Setiap orbit dicondongkan 55 darjah daripada satah khatulistiwa, dan jarak hamal nod naikan berbeza 60 darjah. Jalan penerbangan satelit ini diukur oleh lima stesen monitor di seluruh dunia (Hawaii, Kwajalein, Pulau Ascension, Diego Garcia, Colorado Springs). Stesen utama Kem Tentera Udara Schriever akan memproses cerapan ini dan menghantar sebarang pengemaskinian melalui stesen di Pulau Ascension, Diego Garcia dan Kwajalein. Kemaskini tersebut menyelaraskan jam atom setiap satelit sehingga 1 mikrosaat, dan juga membetulkan efemeris model orbit dalaman satelit supaya sepadan dengan pemerhatian satelit tersebut dari darat. Setiap satelit berulangkali memancarkan waktu tepat mengikut jam atomnya bersama-sama dengan paket data. Data tersebut mengandungi unsur berorbit kedudukan jitu satelit, mesej status satelit, dan almanak anggaran kedudukan setiap satelit aktif lain. Almanak ini mebolehkan penerima GPS menggunakan data daripada isyarat satelit yang paling kuat untuk mencari satelit lain.

Rajah: Satelit NAVSTAR GPS

PENERIMA Penerima GPS mengira kedudukan sekarangnya (latitud, longitud, altitud) dan masa tepat, menggunakan proses penigasegian. Ini melibatkan pengukuran jarak kepada sekurang-kurangnya empat satelit dengan membandingkan penghantaran isyarat masa berkod (kod PRN) satelit. Penerima mengira orbit setiap satelit berasaskan maklumat yang terdapat dalam isyarat radio, dan mengukur jarak ke setiap satelit, dipanggil julat semu, daripada kelambatan masa isyarat dihantar sehingga diterima. Untuk mengukur kelambatan tersebut, satelit itu berulang kali menghantar jujukan pseudorawak sepanjang 1,023 bit; penerima akan mengira jujukan yang sama daripada satu nombor benih yang diketahui, dan menganjaknya sehingga kedua-dua jujukan sepadan. Setiap satelit menggunakan jujukan yang berlainan, yang membolehkan mereka berkongsi frekuensi radio yang sama, menggunakan capaian pemultipleks pembahagian kod (CDMA), sementara membolehkan penerima mengenal pasti setiap satelit. Apabila kedudukan dan jarak setiap satelit diketahui, penerima sepatutnya secara teori berada di persimpangan empat sfera khayalan, satu disekeliling setiap satelit, dengan jejari bersamaan kelambatan masa antara satelit dan penerima dikali dengan laju isyarat radio. Pada praktiknya, pengiraan GPS adalah lebih runit kerana beberapa sebab. Satu kerumitan ialah penerima GPS tidak mempunyai jam atom, jadi waktu jitu isyarat diterima tidak diketahui. Mujurlah jam penerima yang sederhana itu boleh memberikan perbandingan tepat masa isyarat satelit berbeza. Penerima dapat menentukan dengan tepat bila isyarat diterima dengan melaraskan jam dalamannya (dan oleh itu jejari sfera) supaya semua sfera itu bertembung berhampiran satu titik. Salah satu masalah terbesar ketepatan GPS ialah keadaan atmosfera yang berubah akan menukar kelajuan isyarat GPS semasa melalui ionosfera. Kesan ini dikurangkan jika satelit berada tepat di atas dan bertambah apabila

Yang terbaru ialah NMEA 2000. antena khas boleh digunakan.bangunan. Kedua-duanya tidak percuma. Ralat ini lebih sukar disaring kerana ia hanya lambat sedikit daripada isyarat yang diterima terus. Pelbagai teknik penerima. satu model matematik dalaman boleh digunakan untuk menganggar dan membetulkan ralat. di mana isyarat radio dipantulkan oleh persekitaran . Banyak penerima GPS boleh menghantar data kedudukan ke PC ataupun peranti lain menggunakan protokol NMEA 0183. Sesetengah penerima tentera dan tujuan-pengukuran yang mahal boleh membandingkan perbezaan antara frekuensi L1 dan L2 untuk mengukur lambatan atmosfera dan membetulkan dengan tepat. jalur frekuensi kedua (L2) digunakan untuk membantu menghapuskan ralat ini. Isyarat GPS juga boleh terjejas akibat isu berbilang laluan. Rajah: Contoh Penerima KEGUNAAN . contohnya "langkauan pengkorelasi sempit". terdapat alat sumber terbuka seperti gpsd yang boleh membaca protokol NMEA tanpa melanggar undang-undang hak harta intelektual. telah dimajukan mengurangkan ralat ini. dimiliki oleh National Marine Electronics Association (NMEA) di AS. penerima boleh mengenal isyarat tersebut dan menolaknya. Kelambatan ini akan mengurangkan kejituan. tanah keras dan lain-lain. dinding ngarai. Disebabkan kelambatan ionosfera menjejaskan kelajuan gelombang radio mengikut frekuensi. Untuk lambatan yang singkat yang dipantul tanah. Untuk lambatan berbilang laluan yang lama. Apabila kedudukan kasar diketahui. kerana isyarat satelit harus merambat melalui "ketebalan" ionosfera yang lebih apabila sudut bertambah. Namun begitu. sukar dibezakan daripada naik turun biasa yang disebabkan oleh lambatan atmosfera.mengampiri ufuk.

dan untuk pembinaan jalan. pesawat dan kapal. iii. dan juga memperbaiki pemerintahan dan pengawalan tentera melalui kesedaran lokasi yang bertambah. kaedah penggunaan GPS diperluaskan lagi di dalam kerja – kerja pengukuran hidrografi. Pandu arah: GPS digunakan di seluruh dunia sebagai pembantu pandu arah dalam kereta. sesetengah penerbangan pula menyepadukan GPS ke dalam sistem hiburan penerbangan. iv. struktur dan penanda tinjauan. ii. kecuali ketika mendarat dan berlepas. Penerima GPS awam mempunyai had secepat mana maklumat mengenai kelajuan dan altitud sesuatu koordinat dikemaskini bagi mengelakkan pihak lain menggunakannya untuk tujuan penyasaran peluru berpandu. GPS telah digunakan di dalam pelbagai bidang diantaranya ialah: i. Larangan menggunakan GPS biasanya disebabkan oleh isu keselamatan. komputer kereta ataupun sistem pengesan kenderaan. Pada masa kini. 1. Penerima GPS murah seringkali diberkaskan dengan PDA. trak lombong dan lain-lain.Sebagai satu alat yang berfungsi untuk memberikan kedudukan. GPS dalam kapal terbang: Kebanyakan sistem penerbangan membenarkan kegunaan alat GPS biasa dalam penerbangan. Sistem ini juga boleh digunakan dalam mesin penuai. GPS diintergrasikan bersama –sama peralatan pengukuran hidrografi untuk memperolehi data ukuran yang lebih tepat. Pengukuran: Peninjau dan pengukur tanah menggunakan alat GPS yang lebih mahal dan tepat untuk mencari sempadan. Sebaliknya. Ketenteraan: GPS membolehkan peluru berpandu menepati sasaran. Penerima GPS tangan boleh digunakan oleh pendaki gunung dan pengembara. iaitu tidak mahu penumpang memetakan jalan penerbangan.0 PENGENALAN . sama seperti alat elektronik lain.

Apabila pengukuran dibuat dengan rujukan khas untuk pelayaran ia dinamakan sebagai pengukuran hidrografi. ukur dalam sungai (sekiranya perubahan data). GPS digunakan sebagai satu sistem penentududukan utama dan digunakan bersama penerum gema sisi sama ada dari jenis frekuansi berdigit satu atau berganda atau Geoswath Multibeam untuk mengumpul maklumat kedalaman air.Pengukuran batimetri ialah pengukuran dan penghuraian ciri-ciri fizikal luar pesisir dan kawasan pantai berdekatannya. kecuali ia boleh dijadualkan dan dicapai terdahulu dalam pusingan projek. Pelarasan ini kemudiannya digunakan untuk mengeluarkan satu bathymetric peta kontur batimetri. Pengukur boleh membina satu stesen pangkal GPS jika CORS tempatan terletak terlalu jauh. Kedalaman dan tanda masa dikumpul setiap saat disimpan bersama kedudukan yang diperolehi dari GPS. Pengukuran batimetri juga dikendalikan serentak dengan penerum gema sisi dan sistem sub bottom untuk menjalankan kajian geofizik bagi mendapat data morfologi dasar laut dan data enapan dasar laut. Pengukuran hidrografi dibuat untuk pelbagai jenis kegunaan. 2. Kedalaman mentah yang diperolehi dilaras kepada data pasang surut dan penentukuran parameter dari pengukuran di daratan . dan halaju bunyi dalam air. Kedalaman dibetulkan untuk draf bot. Aktiviti pra. Faedah potensi akan diperolehi daripada pencapaian terdahulu dalam pusingan projek daripada pengurangan semasa untuk mengeluarkan “akhir” data penerum untuk satu produk carta . pengukur dapat mencapai pengukuran tanpa perlu untuk menubuhkan dan memantau secara tradisional keadaan pasang surut dan paras air landasan.ukur membincangkan tolok pasang surut dan kawalan GPS adalah perlu pada permulaan pengukuran. perubahan pasang surut.0 KEPENTINGAN ALAT PENERIMA GPS DALAM HIDROGRAFI Apabila kawalan GPS dan carta datum sesuai untuk operasi pengukuran.

Proximiti stesen rujukan untuk tujuan berkomputer. Perlindungan data selepas sesuatu gangguan. Seperti mana-mana teknik pembezaan kedudukan GPS berasaskan satelit. Ketepatan mendatar dan menegak (berbanding dengan pasang surut dan draf pengukuran dinamik ) boleh ditingkatkan dalam pengukuran hidrografi. Proximiti stesen rujukan untuk tujuan pautan liputan data radio. Data hidrografi boleh dicapai melalui carta pemandu arah elektronik yang setara dengan keupayaan terbaik pemandu arah marin GPS. “NOS menemui ketepatan kedudukan pugak GPS yang sesuai itu adalah lazimnya boleh didapati hanya 85%. di mana pancaran dan pembalikan kinematik GPS pengiraan dapat dibandingkan. “menetapkan” data) Tiga isu berikut adalah berkaitan kepada masalah teknikal ia untuk memperolehi dan menjaga kunci fasa dalam penyelesaian kinematik GPS. dan proses pengezonan pasang surut akan menjadi bergaris arus. pasang surut datums. lebih perlu jika timbul syarat-syarat mencarta. Bagaimanapun. Peneruman akan merujuk secara automatik terhadap carta datum untuk mencartakan data dalam pemerolehan data dan diproses di atas kapal atau semasa operasi memproses sepanjang panatai.nautika. rumusan ketersediaan GPS kinematik bergantung kepada empat isu: • • • • Masa untuk pemasangan pertama. (seperti. Peningkatan ketepatan bermakna pengukuran hidrografi adalah cara ketepatan bertambah terancang untuk perubahan bagi masa depan. kajian mutakhir oleh NOS telah menunjukkan bahawa syarat kinematik GPS . Masa itu akan jadi dikurangkan kerana pemprosesan dan kegunaan data pasang surut. Dalam kes OTF.

untuk hidrografi ketersediaan adalah tercapai .0 JENIS ALAT PENERIMA GPS 1. 3.35 kg KABEL KUASA: Kabel Siri RS232 (x1) Kit Pemasangan Peralatan PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Centimeter LRK (L1/L2) . “kod kembar perbezaan”. THE TURNKEY RTK RECEIEVER  • • •  • • • •  KEGUNAAN Penentududukan berketepatan tinggi Pengukuran maritim Trajektori KELENGKAPAN PIAWAI NAP 001 Atau NAP 002 Antena Geodetik DIAMETER: 143mm BERAT: 0. menggunakan satu kombinasi “pembawa tiga perbezaan”.

XY Dan 3 m. Dan 5 ms Kependaman) o 10 mm + 0.5 ppm. o 10 mm + 1. o EGNOS Di Eropah Dan MSAS Di Japan • KETEPATAN: 1 – 2 m. SISTEM BERBEZA YANG SESUAI : o WAAS Di North America.0 ppm.• • • Jarak Pengoperasian Sehingga 40 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 30 SAAT KETEPATAN: o KR MOD LAJU (20Hz Mak. XY. Z Mod Real-Time Centimeter KART (RTK L1) • • • Jarak Pengoperasian Sehingga 12 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 10 Minit KETEPATAN: Sama Seperti Mod LRK Mod Real-Time Decimeter EDGPS • • • Jarak Pengoperasian Tiada Had Dalam U-LINK Penerima Radio MASA PENUMPUAN DATA: 2 Minit KETEPATAN: 20 cm + 2 ppm. Z . XYZ Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • • Perkhidmatan Bergantung Kepada Satelit Yang Digunakan.5 ppm.0 ppm. Z o KA MOD SERENTAK (1Hz Dan 1-s Kependaman) o 5 mm + 0. XY o 20mm + 1.

RTCM Input RS422. Input Dalaman. Mesej 1.16. GPS/GNSS • • • SPEKIFKASI TEKNIKAL 16 x L1 channels . Unjuran. Numeric RTCM VERSI2.Kependaman < 5 ms (0. Dan Sebagainya) TRM100 Juga Sesuai Dalam Output VGA MESEJ NMEA 0183: RTCM. 9. 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 Hingga 115200 AUX port (1xPPS Output. KOD P Dan Fasa L2 Dengan Pemproses Berbilang MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS.3. 5. Format Magellan . Model Geoid ANTARAMUKA • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 PORT I / O (1 x RS232.Datum Tempatan.12 x L2 channels (Sagitta-02) KO C/A Dan Fasa L1.005 s) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA :.2. CMR/CMR+ PESAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ . 18 & 19 DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA • • 20 Hz Kadar Output .

56 x 10.15 W (Sagitta-01).46") BERAT: 2 kg (4.36V DC input PENGGUNAAN ( Pengguna Bergerak ): 7 .41 lb) PILIHAN MODUL RADIO TRANMISI Tx 4800 U-Link UHF • • • Tranmisi Pengoperasi Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz.ELEKTRIKAL • • PUNCA KUASA: 9 .43 x 8. 8 .Kelas B FCC Bahagian 15 FIZIKAL • •  T x L x P: 65 x 265 x 215 mm (2. FORMAT DATA: LRK (RTK) Dan RTCM JENIS MODULASI: GMSK Pada 4800 bits/s .16 W (Sagitta-02) PERSEKITARAN • • • • • IP 52 Kotak Aluminium SUHU OPERASI: -20 hingga +55°C (antena: -40 to +70°C) SUHU MENYIMPAN: -40 hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (Kejutan) EMI: EN60945.

5W (Termasuk Kebenaran Tempatan) ANTENA CXL-70 3 dB Norm ETS 300-113 – Diluluskan Eropah. Modulasi BCPSK (Jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz.92 x 10. US Dan Sebahagian Negara R & TTE 1999/5/CE SPEKIFIKASI EMI : EN60945 PENERIMA Rx 4812 U-Link UHF (MODUL BINAAN DALAM) • • • • Pengoperasi Penerima Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz.6 Hingga 3. Modulasi MSK ANTENA dual-band DHM 5000 .57") . Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Model Penerima.64 x 5.0 x 1. JENIS MODULASI: GMSK 4800 bits/s Atau DQPSK 1200 bits/s (jenis NDS 100 t) ANTENA CXL-70 3 dB PENERIMA Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 MODUL BINAAN DALAM) • • • • Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Penerima Dual-channel Dalam HF Band 1. Dimensi (T x L x P): 125 x 255 x 40 mm (4.T x Diameter: 245 x 135 mm (9.31") PAPAN KEKUNCI DAN PILIHAN SKRIN  TRM100 • • Skrin Dan Terminal Papan Kekunci ¼ VGA.5 MHz.• • • • • KUASA MEMANCAR: 4W Atau 0.

• Kabel 1m Untuk Sambungan Unit TRM 100 Ke Penerima. 2. 3011 EN A4 GPS COMPASS .

5° RMS accuracy (Pod Antena Piawai) KELAJUAN MAKS. RADAR ARPA DAN JURUMUDI AUTOMATIK CIRI – CIRI UTAMA KEDUDUKAN MASA SEBENAR SUB METER L1 Heading: 0. KEGUNAAN • • • • •  • • • • • • • • • CARIGALI PEMBINAAN IDROGRAFI LUAR PESISIR : PENGENDALI KAPAL BELABUH ( ANCHOR HANDLING VESSEL A.5 Hingga 1 meter RMS KEJITUAN KELAJUAN : 0.V. ANGULAR: 25°/sec KETAPAN PITCH DAN ROLL : 0.8° RMS Angular resolution: 0.05 m/s (0.H.01° KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD GPS : 3 meter RMS KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD DGPS HF : 0.1 knots) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA: . Model Geiod .Datum Tempatan. Unjuran.s RADAR OVERLAY.

Kependaman < 5 ms (0. XP) 1 x Kabel Kuasa. EGNOSDi European MSAS Di Japan • KETEPATAN : 1 Hingga 2 meter. 2 meter 1 x Kabel Antena RG223 TNC /TNC. 2 meter 1 x RS232 DB9 /DB9 .•  • • • • • • •  BACKUP KELENGKAPAN PIAWAI 1 x Kalkulator 3011 1 NAP 011 dual antenna 1 x Perkakasan Antena NAP 011 1 x CD-ROM Perisian TRM 100 (Windows 95. NT.005 s) SPEKIFIKASI TEKNIKAL . 98. 2000. Z DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA: •  GPS/GNSS 20 Hz Kadar Output . 3 meter. XY.30 meter 1 x Buku Pengguna PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • PERKHIDMATAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM SATELIT YANG DIGUNAKAN : WAAS Di North America.

3. RMC. input .HDG. 15s in re-acquisition KADAR SEGAR SEMULA : 10 Hz PECUTAN : 4g Kalibrasi Automatik MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS. EGNOS atau MSAS) • • • • • • • Kod C/A code Dan Fasa L1. VTG. and proprietary sentences • PESANAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ ELEKTRIKAL • PUNCA KUASA: 9 hingga 36V DC. Numeric RTCM Versi 2. 16 parallel channel (12 GPS channels dan lain-lain channel untuk satelit WADGPS. Kod P dengan pemproses multi bahagian.) Paparan TRM100 Juga Sesuai Untuk Output VGA 1 x Output Untuk Skrin VGA PROTOKOL: NMEA183 Versi 3. seperti WAAS. MOB input. ZDA. 9. GMP.Penerima L1. GLL. Dan Sebagainya. OSD. VHW. HDT. RTCM input RS422. INPUT Dalaman. 5. VBW.2. 16 ANTARAMUKA • • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 x 2 HALA I/O port (1 x RS232. 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 hingga115200. GSA. AUX port (1 X PPS output. ROT. GSA. GST. Teknologi GYROSKY untuk perolehan dual antena dengan satu kabel. GSV. Mesej 1.0 NMEA 183 sentences: GGA. MASA PEROLEHAN : 80s on start up. GRS.

63 lb) (termasuk pole) PILIHAN MODUL RADIO Penerima Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 built-in module) • • • • • Modul sambutan direka bagi diintegerasikan ke dalam penerima.• PENGGUNAAN KUASA : 7 hingga 15 Watts PERSEKITARAN • • KALIS AIR: Kalkulator IP52.04” x 5.9 kg (4.66”) ANTENA: L 560 x T 132 x P 160 mm (22.40°C hingga +70°C • • • FIZIKAL • • • KALKULATOR: L 264 x T 64 x P 215 mm (10. Kelas B FCC Bahagian 15 .19 lb).19” x 6.5 MHz.T x Diameter: 245 x 135 mm (9.1 kg (4.31") KX 15 TNC/TNC Kabel Antena.6 Hingga 3.51” x 8.64 x 5. Dual-channel Dalam HF Band 1. Antena 2.30 m SUHU PENYIMPANAN: . Modulasi MSK. Antena IP66 SUHU OPERASI: o KALKULATOR 3011 : . DHM 5000 dual-band antena .20°C hingga +55°C o ANTENA 3011: .39” x 2. Modulasi BCPSK (jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz.30”) BERAT: Kalkulator 1.40°C hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (KEJUTAN) EMI: EN60945.

843 ft) 95%: 5 m (16. ADU 5 SPEKIFIKASI TEKNIKAL Kejituan Pertama Kedudukan Real-Time Bebas • • CEP: 3 m (9.404 ft) Berbeza • Stesen Pangkal Tempatan .3.

43 in) • Beacon o CEP: 90 cm (35.o CEP: 40 cm (15.06° rms .6 m (5.75 in) o 95%: 90 cm (35.25 ft) • SBAS o CEP: 1 m (3.4° rms • 3-meter Antena Separation o Heading : 0.28 ft) Masa Untuk Fix 1 • • • • Perolehan Semula 3 sec Mula 11 sec Stabil 35 sec Ketika Sejuk 90 sec < 2 Minit Ketika Sejuk Ke Data Atitud Pertama Kejituan Kedua Atitud Real-Time • 1-meter Antena Separation o Heading : 0.43 in) o 95%: 1.28 ft) o 95%: 3 m (9.2° rms o Pitch/Roll : 0.84 ft) Kejituan Halaju 1 (knots) • CEP: 1 m (3.

• • • • • • Standard NMEA–0183 output 4 antena input 5 Hz Atitude Dan Kadar Terkini Kedudukan Raw data output (Kod & Pembawa) Penanda Acara 1 PPS (5V TTL) o Ketepatan: 200 ns (stand-alone)50 ns (differential) • • • • • Edge Correlator™ multipath Pengurangan Remote Differential RTCM v2. 9.02° rms o Pitch/Roll : 0.200 Baud (makimum) PERSEKITARAN DAN FIZIKAL PENERIMA . 6.12° rms • 10-meter Antena Separation o Heading : 0. Jenis Mesej. 3.2. 2 Saluran Mengatur Untuk Mengesan Isyarat SBAS. Pada Penerima Utama .o Pitch/Roll : 0. 2.04° rms CIRI – CIRI 56 Kod GPS Dan Saluran Pembawa. 16 < 6 watt Penggunaan Kuasa 10 Hingga 29 VDC input 2 RS-232 serial ports o -115. Penerima Rendah Mempunyai Dua Saluran Tambahan Untuk Perbezaan Isyarat Suar 300-kHz.

30 Dan 60-meter Kabel Antena Kabel Amplifier Sebaris Kit Antena Marin Kit Antena Pesawat Udara TNC/ Adapter Jenis .67 in D) SUHU OPERASI: -40°C to +65°C(-40°F to 149°F) SUHU MENYIMPAN: -55°C to +75°C(-67°F to 167°F) BERAT: 114 gr (0.25 lbs) PERISIAN KALIBRASI DAN PEMASANGAN 2 RS-232 Kabel Antara Muka PERISIAN Evaluate -interface Untuk Pasang Dan Monitoring Pengoperasian Penerima Dan Manual Pemasangan KELENGKAPAN PILIHAN • • • • • 10.000 feet) in H x 7.5 cmHx 19.5 cmWx 9.46 in W x 3.000 knots) ALTITUD (mak): 18287 m (60.48 cmD(8.74 KELAJUAN (mak): 514 m/sec (1.• • • • • • ANTENA • • • KELENGKAPAN • • • • SUHU OPERASI: -20°C to +55°C(-4°F to 131°F) SUHU MENYIMPAN : -30°C to +75°C(-22°F to 167°F) BERAT: 1.93 kg (4.125 lbs) DIMENSI: 21.

Rujukan baris transek dan jarak baris waktu rehat telah ditubuhkan (Rajah 3). jika satu kajian telah dilakukan pada shallow backwaters. Sebagai contoh. kemudian penentukuran adalah dipersembahkan ke dalam shallow backwaters. julat geometri transponders untuk sistem penonjolan. Baris-baris transek telah dipamerkan sepanjang pengukuran untuk membantu pengendali kapal berlayar mengikut baris-baris sepanjang kerja pengumpulan data dibuat di mana pengumpulan data . Penentukuran ini dilakukan pada satu kedalaman air iaitu kedalaman min di dalam kawasan pengukuran.0 PRINSIP PENGUKURAN GPS Dalam persediaan untuk menjalankan pengukuran. sempadan-sempadan geografi telah ditubuhkan terlebih dahulu. Untuk sistem Hypack. liputan latar belakang shorelines dibawa masuk ke dalam sistem sebagai leretan DXF . Sempadan-sempadan adalah berdasarkan saiz leretan. dan panjang sungai untuk memudahkan pelarasan untuk air rujukan aras permukaan. Sebelum data dikutip dengan pemerum kedalaman.• Amplifier Kalis Air Sebaris GPS + Beacon 4. . Penyesuaian kelajuan bunyi ini merupakan kebolehubahan dalam parameter kualiti air yang boleh menjejaskan kelajuan bunyi dalam air. alat bunyi dikalibrasi untuk menjelaskan kebolehubahan dalam parameter kualiti air. Penentukuran dilakukan apabila bot berlabuh pada satu lokasi pada satu dasar kedalaman yang seragam. Kedalaman air diperolehi dari satu kutub yang telah ditentukur. Dengan peralatan menduga. kelajuan bunyi disesuaikan sehingga kedalaman air yang diukur terdigit. yang mana ia diperlukan untuk mengira jarak (kedalaman air) berdasarkan masa perjalanan nadi.

Data ada juga dikumpul sepanjang shorelines di dua atau tiga jarak luar pesisir. saluran sisi. Apabila struktur-struktur (contohnya. di mana kajian telah dikendalikan. Untuk pemetaan poolwide . data adalah dikumpul sepanjang dua atau lebih garis di atas. dan kawasan-kawasan hulu telah ditinjau menggunakan satu kombinasi jenis perbezaan barisbarislaluan (rajah 4). garisan laluantersusun dipilih bergantung kepada jenis kawasan akustik. Garisan pengesan adalah 61 m selain pada aliran garisan perbandingan dan 152 m pada garisan tegak pada kebanyakan garisan aliran. permulaan ukur dan satu garis rujukan perlu dipilih. setiap transek ditubuhkan untuk garisan rujukan dan data tidak diambil selain daripada garisan rujukan. Apabila pengukuran bermula. sebagai ditakrifkan oleh Wilcox (1993).6 km. garisan larian adalah lebih kurang 61 m garis tegak yang kurang tersendiri terhadap aliran. jenis saluran jika hulu. dan empat ke lapan baris-baris sepanjang struktur. dan jenis garisan laluan saluran. . dua atau lebih garis di bawah. Untuk pemetaan poolwide data dikutip sepanjang garisan offset sama ada terdapat ruang kosong dipilih atau bentuk bebas baris-baris berdasarkan ofset dipamerkan. garisan pada beberapa jarak daripada tepi pantai. Pengumpulan data dalam laluan garisan backwaters di utara selatan atau timur barat baris-baris pada 61 m waktu rehat. utara selatan dan timur barat garisan diukur pada masa yang ditetapkan pada seluruh kawasan yang telah ditetapkan. satu baris di atas.Untuk memulakan pengukuran. dan satu sepanjang garis thalweg. Perakam carta dipusingkan apabila data digital telah diperolehi untuk menjana satu profil salinan keras sounding. Dalam saluran utama. sayap empangan-empangan). Garisan jalan saluran sisi termasuk satu atau lebih larian tepi pantai. Jarak garisan transek (offset) dan jarak sepanjang garisan transek dipaparkan pada unit paparan untuk panduan operator di bot. Saluran utama. sistem pengukuran berautomatik akan memulakan pengumpulan data sepanjang garisan yang telah ditetapkan dengan merekod kedudukan geografikal dan kedalaman air dalam format data komputer. Untuk transek 1.

Offset pesisir ke pesisir adalah terpilih untuk menyediakan maklumat yang cukup untuk melukis kontur-kontur. Sebagai tambahan kepada pengumpulan data berautomasi.Kandungan fail yang direkod adalah kedudukan geografi dan kedalaman mengandungi satu siri data nilai x. offset adalah berjarak lebih jauh terpisah berbanding pengukuran berautomatik kontur dilukis menggunakan tangan lukisan komputer.33 hingga 1. Lokasi-lokasi untuk pengukuran adalah terpilih menggunakan GIS dengan menunjukkan lokasi sebenar data .Data dikutip di dalam kawasan pengukuran sehingga liputan terhasrat telah diperolehi. Data direkod setiap 0. Penentukuran pemerum kedalaman telah dilakukan setiap hari sebelum pengukuran dilakukan. berpandukan arah transek. data adalah terkumpul oleh perakaman carta sepanjang offset di mana koleksi berautomasi bukan cekap dengan sistem penentududukan berasaskan tanah. Garis nombor bertambah sekiranya setiap satu kali satu baris baru telah dimulakan. y dan z. dan julat titik-titik data biasanya di antara 3 dan 9 m (10 dan 30 kaki). Semasa di lapangan satu lokasi offset dipilih dan dilukis pada salinan foto udara (1:15. Perakaman carta ini digunakan semasa suntingan untuk menilai potensi kesilapan-kesilapan dalam perakaman digital kedalaman. Bahagian dengan kedalaman kurang daripada batasan kedalaman minimum pendigit adalah terelak. Jarak ke pesisir di wujud dan titik-titik hujung telah direkodkan.5 s. seperti yang digambarkan dahulunya. bergantung kepada sistem dan sela masa beberapa jenis perisian. Ketumpatan data sepanjang laluan adalah bergantung kepada kelajuan bot. seperti yang dinyatakan sebelumnya. Lazimnya.000 warna asal). Salinan keras data kedalaman peneruman adalah dilabel dengan nama kajian dan nombor talian dalam bentuk perakaman profil carta data sepanjang garis laluan. Pengukuran kedalaman air secara manual menggunakan satu kutub peneruman yang dikalibrasi di mana pengumpulan bagi mengisi ruang dalam liputan data daripada sumber-sumber lain. Bot kemudian merentasi offset pada satu kelajuan yang tetap manakala perakam carta beroperasi.

lokasi titik-titik data sebenar dikutip dengan kaedah lain. Rajah 1: Skema Sistem Penentududukan Berasaskan Land Based Rajah 2 : Skema Sistem Penentududukan Berasaskan GPS . Menggunakan peta-peta lapangan dan unit realtime DGPS. anak kapal mengemudi ke setiap lokasi terpilih dan memperolehi satu bacaan kedalaman air untuk satu persepuluh dari satu kaki. Data adalah termasuk dalam sebaran lembaran komputer. Koordinat X dan Y lokasi dipilih dan peta lokasi telah dihasilkan dalam GIS.

Rajah 3: Skema Parameter Yang Digunakan Untuk Pengukuran Rajah 4: Susunan Laluan Pengukuran Mengikut Jenis Kawasan Rajah 5 : Contoh Interpolasi. Data Titik Garisan Henti Untuk Mengekalkan Cerun Saluran Dan Permukaan Interpolasi Dengan Kemasukan Data Garisan Henti .

Biasan mungkin memberi kesan terhadap pengukuran dan mampu meberi kesan terhadap pengukuran sebenar.Rajah 7: Contoh Nilai Interpolasi Sepanjang Garisan Henti Berdasarkan Kedalaman 5.. . Namun kesemua selisih di atas telah ditetapkan supaya tidak melebihi 10 hingga 16 meter.0 SELISIH Semua gelombang pembawa dan pseudo-range pengukuran GPS di pengaruhi oleh selisih dan biasan. Selisih Sistematik  Dinyatakan sebagai ’ bias’ dan boleh dimodelkan dan selisih ini dapat dihapuskan melalui model yang dibuat. Selisih-selisih yang mungkin wujud di dalam pengukuran GPS / DGPS ialah: i.

Selisih efemeris satelit Selisihnya adalah sangat kecil. Selisih hanyutan waktu satelit Selisihnya sangat kecil.  iaitu : Gelincir Kitar ( ’Cycle Slips’ ) Berbilang Bahagian ( ’Multipath ’) dan kesan imej (’imaging’ )  Pergerakan Pusat Fasa Antena ( ’Phase Centre Antenna Movement’ )  Penentuan Nilai Ambiguiti ( ’Ambiguiti Resolution’ )   iii. Selisih Rawak Dinyatakan sebagai ’error’ dan tidak dapat dimodelkan. Boleh dikategorikan kepada tiga jenis yang utama iaitu : Bias Satelit – Bias orbit dan bias waktu satelit    Bias Cerapan – Kesan troposfera dan ionosfera Bias Stesen koordinat – Bias waktu alat penerima dan bias stesen ii.  iv.  . Selisih dapat diminimakan dengan mengambil langkahSelisih rawak boleh dibahagikan kepada empat punca utama   langkah berjaga semasa cerapan dilakukan.

penggeletaran kadar jam satelit dan juga epok isyarat.  Selective Availability ini sengaja diwujudkan bertujuan mengurangkan kadar ketepatan bagi penentuan kedudukan dalam lingkungan 100 meter. DGPS mampu untuk menghapuskan kesan troposfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh. Selisih Selective Availability (SA) Selisihnya ada kalanya kecil dan ada yang besar Selective Availability merujuk kepada selisih dalam data bagi mengurangkan ketepatan penentududukan GPS dengan mengubah efemeris dan maklumat penyiaran (broadcast).   vii. Selisih kelambatan troposfera Selisihnya adalah sederhana.   vi. v. Selisih kelambatan ionosfera Selisihnya ada kalanya kecil dan ada kalanya besar DGPS mampu untuk menghapuskan kesan ionosfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh.   . Selisih ini dapat dihapuskan atau dikurangkan menggunakan teknik bezaan pembetulan yang diaplikasikan dalam penentududukan DGPS.

Selisih ini tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini.  x.viii. Sistem DGPS adalah sistem penentududukan masa hakiki secara pembezaan (differential) yang menggunakan cerapan kod iaitu kod C/A bagi alat penerima satu frekuensi L1. Selisih gangguan (noise)penerima Selisihnya adalah kecil. .0 CARA PENGHAPUSAN SELISIH Selisih yang wujud boleh di atasi dengan kaedah perbezaan. Selisih pelbagai laluan Selisihnya yang wujud mungkin sederhana atau besar Tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini. Selisih hanyutan waktu penerima Selisih adalah sangat kecil.   ix. DGPS memerlukan sekurang-kurangnya dua penerima untuk membolehkan memberi ketepatan pengukuran yang tinggi. Kaedah ini adalah bagi tujuan mendapatkan ketepatan yang lebih baik daripada kaedah GPS. Sistem ini umumnya dipraktik untuk penentududukan objek-objek yang bergerak seperti dalam kerja hidrografi.   6.

Keempat-empat kaedah ini membolehkan pengguna memilih sama ada kaedah DGPS secara downlink data atau uplink data. Format isyarat yang digunakan untuk mengirim pembetulan oleh sistem ini menggunakan format Radio Technical Commission For Maritime Services Special Committee 104 (RTCM SC-104). Sistem DGPS menawarkan ketepatan yang baik iaitu sekitar 1-5 meter pada masa hakiki (Hasanuddin Z. 2000). Dalam kebanyakan kes data pembetulan yang selalu digunakan adalah pembetulan julat semu. Abidin. Umumnya.Memandangkan sistem ini adalah dalam masa hakiki maka stesen rujukan (reference station) yang diketahui koordinatnya harus mengirimkan pembetulan julat semu (pseudorange correction) atau pembetulan koordinat ke stesen bergerak (rover station) yang koordinatnya hendak ditentukan secara masa hakiki dengan menggunakan sistem komunikasi. pengguna perlu memilih set satelit yang terdiri . Sistem DGPS umumnya terbahagi kepada dua sistem berdasarkan kepada luas kawasan yang diliputi pembetulannya iaitu Local Area DGPS (LADGPS) dan Wide Area DGPS (WADGPS). Rajah: Kaedah DGPS Bagi Penentuan Kedudukan Pelayaran Terdapat 4 kaedah DGPS yang diguna pakai.

Pengiraan perbezaan antara jarak yang dikira dan jarak yang diukur ke satelit dilakukan di stesen rujukan. Kaedah ini memerlukan kedudukan penerima stesen rujukan diketahui. Pembetulan ini adalah perlu bagi setiap satelit cerapan dan diuplink untuk kegunaan para pengguna. (Blackwell. Perbezaan ini diambil selepas bias jam penerima dihapuskan. maka kadar pertukaran pembetulan (update rate) kepada penerima juga mesti dikira. Jarak yang dikira ke setiap satelit menggunakan maklumat kedudukan satelit yang dinyatakan dalam maklumat efemeris. Oleh kerana satelit adalah dalam keadaan dinamik dan SA juga mungkin wujud. dan melakukan pengukuran dari penerima ini dan penerima pengguna kepadasemua satelit yang kelihatan. 1985) Kaedah Pertama Penghantaran Pembetulan Julat Semu Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna.daripada sekurang-kurangnya 4 buah satelit. penerima stesen rujukan perlu mengetahui sekurang-kurangnya 4 satelit cerapan mesti diuplink kepada pengguna Data-data yang diuplink dalam kaedah ini ialah : a) Pembetulan julat semu (pseudo range) (semua satelit yang dicerap) b) Kadar perubahan pembetulan julat semu (semua satelit) . Dalam kaedah ini. Kaedah ini juga bergantung kepada cara sesuatu pembetulan dilakukan iaitu sama ada pembetulan itu dilakukan pada stesen rujukan atau pada penerima pengguna.

pembetulan kedudukan boleh diperolehi di atas kapal bagi kerjakerja yang memerlukan ketepatan tinggi atau pemprosesan masa hakiki (real time processing) Kaedah Kedua Penghantaran Data Pembetulan Kedudukan Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna Kaedah ini sama seperti kaedah pertama dimana kedudukan penerima rujukan perlu juga diketahui. Pembetulan ini mesti dinyatakan dalam sistem koordinat yang sama dan dalam set satelit yang sama dengan yang digunakan oleh pengguna yang terlibat.c) Usia data efemeris yang digunakan oleh penerima stesen rujukan (semua satelit yang dicerap) Kelebihan kaedah ini ialah ia tidak menghadkan bilangan pengguna. ∆Y. Tetapi dalam kaedah ini pembetulan data adalah dikira berasaskan koordinat kedudukan penerima rujukan yang diukur dengan pengukuran koordinat melalui cerapan satelit. d) Alamat pengguna terlibat. dan ∆Z boleh diuplink kepada pengguna yang terlibat untuk pembetulan kedudukannya. Data-data yang diuplink dalam kaedah ini adalah seperti di bawah : a) ∆X. selisih koordinat ini ∆X. dan ∆Z iaitu pembetulan bagi setiap kedudukan dari cerapan yang digunakan oleh pengguna. Disamping itu. ∆Y. Secara konsepnya. . b) Kadar perubahan dan pembetulan (disebabakan satelit adalah dalam keadaan bergerak) c) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan.

c) Usia efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. Data-data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah : a) Data pembetulan sekurang-kurangnya empat julat semu dan kadar perubahan pembetulannya. b) Nombor pengenalan satelit.Kelebihan kaedah ini ialah data pembetulan kedudukan yang dibetulkan boleh didapati oleh pengguna diatas kapal secara masa hakiki. Ia juga sesuai apabila data pembetulan julat semu atau kedudukan tidak diperlukan semasa diatas kapal. Kaedah ini melibatkan pembetulan bezaan dalam kaedah pengukuran yang berbeza dari kaedah pertama dan kedua. Kaedah Ketiga Downlink Semua Data Pengukuran Oleh Pengguna Untuk Pemprosesan Di Stesen Daratan. (untuk proses lepas). e) Masa pengguna f) Kualiti anggaran pengukuran . Data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah data penderia inersia (inertia sensor) yang selalunya diperlukan bagi kapal yang berdinamik tinggi untuk mengekalkan ketepatan. d) Nombor pengenalan penerima pengguna. Kaedah ini menggunakan kapasiti komputer yang berbeza untuk melakukan pemprosesan yang lebih kompleks dan sofistikated daripada yang biasa digunakan. Kaedah ini berguna apabila kaedah uplink tidak boleh diperolehi.

Oleh itu. Kaedah ini mengguna pakai pembetulan bezaan dalam penyelesaian proses lepas (post-processing). Data ini adalah diperlukan untuk sistem pemprosesan kedudukan di darat (pengkalan) beserta dengan data downlink untuk setiap pengguna. Keburukan atau kekurangan kaedah ini ialah ia memerlukan bilangan data masalah yang banyak untuk didownlink kepada sistem pemprosesan yang berpengkalan. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kedudukan (di laut dan di darat ) dengan lebih selaras. Kaedah keempat ini digunakan dalam : . Sebagai tambahan jika pengguna memerlukan data kedudukan di kapal maka uplink juga diperlukan. kaedah ini digunakan dengan atau tanpa mengetahui kedudukan penerima rujukan. Kaedah Keempat Downlink Data Kedudukan Mentah (Uncorrected) Pengguna Untuk Proses Bezaan Di Darat. Dalam kaedah ini.g) Ujian attitude satelit h) Pecutan i) j) Anggaran altitud dan arah kosin Susulan masa (time lag) yang tepat untuk setiap data yang diukur. penerima rujukan menghasilkan pembetulan julat semu untuk semua satelit iaitu sama seperti kaedah pertama. Kelebihan kaedah ini ialah tiada uplink data yang diperlukan.

Selisih-selisih yang wujud dalam pengukuran kedudukan GPS / DGPS di hapuskan dengan DGPS. Pengguna kaedah ini boleh dilakukan dengan pengguna mendownlink kedudukannya yang tidak benar termasuk nombor satelit yang dicerap. dan ∆Z dengan menggunakan set satelit yang sama. ∆Y.a) Penggunaan yang tidak memerlukan data kedudukan yang dibetulkan untuk dihantar ke kapal pengguna. Penerima rujukan yang mana kedudukannya diketahui dapat mengira pembetulan ∆X.  Melalui pembetulan daripada cerapan julat semu Teknik pertama iaitu melalui pembetulan kedudukan. c) Masa pengukuran data. merupakan teknik yang mudah untuk dilaksanakan di mana ia dilakukan dengan mengetahui . d) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. Terdapat 2 kaedah atau teknik dalam menentukan pembetulan pada cerapan DGPS atau pengahapusan selisih. Tekniknya ialah  Melalui pembetulan kedudukan. c) Semasa jumlah data pengukuran mentah tidak mudah didownlink. Keadah keempat ini memerlukan para pengguna untuk mendownlink data kedudukan mentah (uncorrected) dan data satelit cerapan yang digunakan. Dengan membuat perbezaan data ini dengan data yang diukur oleh penerima rujukan dari set satelit yang sama maka data pembetulan dapat diperolehi. Data yang perlu bagi penggunaan kaedah ini ialah : a) Kedudukan pengguna yang belum dibetulkan (uncorrected) b) Nombor pengenalan satelit cerapan yang digunakan. b) Uplink dan pemprosesan data secara bezaan di kapal tidak boleh didapati.

Pembetulan ini dipancarkan kepada penerima pengguna menggunakannya untuk membetulkan julat semu yang dicerap.0 KEBERKESANAN DAN KETEPATAN DATA Kaedah yang biasa digunakan dalam penentuan kedudukan adalah seperti berikut: o Absolute GPS kinematic posistioning : 5 -10 m o DGPS ( menggunakan pseudorange) : 1 .3 m . dan ∆Z. Ini boleh diperolehi daripada kedudukan rujukan kartesian dan dari kedudukan kartesian setiap satelit.koordinat pada stesen rujukan. 7. Kedudukan yang dihitung oleh penerima GPS akan dibandingkan dengan kedudukan sebenar untuk mendapatkan pembetulan kedudukan dalam bentuk ∆X. ∆Y. Jarak yang dikira akan dibandingkan dengan jarak yang dicerap oleh alat penerima untuk mendapatkan pembetulannya. Teknik yang kedua merupakan teknik yang lebih kompleks dan sering digunakan iaitu dengan menentukan pembetulan julat semu yang diukur pada setiap satelit. Kombinasi satelit yang tertentu digunakan untuk menghitung semula kedudukan titik tersebut. stesen rujukan akan mengira jarak sebenar bagi setiap satelit yang dicerap dari titiknya yang diketahui. Dalam cara ini.

Oleh itu. namun hasil kerja yang diperolehi adalah memuaskan dan dapat menjimatkan masa.0 KESIMPULAN . Pemilihan kaedah adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pengukuran serta kebolehan penerima. kedua-dua kaedah ini mampu memberi ketepatan dari 1 hingga 5 cm.o Differential GPS kinematic posistioning (off line) : 1-5 cm o Sistem RTK : 1-5 cm Bagi kerja penentuan kedalaman. Walaupun proses perolehan peralatan adalah agak tinggi. Walaubagaimanapun. kaedah pengukuran menggunakan GPS sesuai digunakan untuk mana-mana kerja hidrografi. data pengukuran kedalaman boleh digunakan bagi menyediakan carta nautika dan pelan hidrografi kerana setiap kedudukan titik hanya mempunyai ralat yang kecil. kaedah yang biasa digunakan adalah DGPS kinematic positioning (off line) dan Sistem RTK. 8. Jika di lihat daripada ketepatan yang diperolehi daripada kaedah ini.

.Hidrografi konvensional adalah berasaskan teknik biasa ukur tanah dan intensif buruh. Ini bermakna kaedah konvensional kadar keamatan 50 kali berbanding pengukuran daripada GPS. Kelebihan lain ialah keupayaan untuk memperolehi data yang banyak dan berketepatan tinggi. Dalam hidrografi DGPS. Untuk pengumpulan data. manakala dalam kaedah GPS hanya memerlukan beberapa stesen kawalan sahaja. Dari perbezaan tersebut maka. Bot pengukur diperlukan untuk membawa pengukur kepada stesen kedudukan setiap kali pengukuran dibuat. Satu jumlah stesen rujukan dan BM diperlukan sepanjang proses pengukuran secara konvensional. Ukur adalah kurang hidrografi boleh dilakukan dengan mod rawak tanpa perincian julat baris. pengukuran dibuat dari bot yang bergerak yang mana ini mempercepatkan proses perolehan data dengan ketepatan yang tinggi. Garis pandang yang terlindung di antara bot dan stesen rujukan tidak wujud berbanding dengan kaedah konvensional. Pengukuran GPS boleh selesai di antara stesen kawalan tanpa memerlukan terabas. boleh dinyatakan kaedah GPS semakin digemari dan sesuai digunakan dalam kerja-kerja ukur hidrografi. Sistem pengumpulan data GPS adalah kompak dan boleh dipasang pada bot-bot kecil. umumnya kaedah konvensional memerlukan grid kawasan 1000 x 100m manakala kaedah GPS hanya memerlukan grid 50 x 50m.

com o www.pdf .noaa.pdf o Methods.pdf o www.wikipedia.edu.9. utm.fksg.utm.pro.tidesandcurrent.govpublications.com o Rtkteamfinal.0 RUJUKAN o www.my/geomatic/cvfull/Tengkuarizal.magellanGPS.uitm.my o www.my o www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful