PENDAHULUAN

SISTEM PENENTUDUDUKAN SEJAGAT ( GPS )

Sistem kedudukan sejagat atau Sistem penentududukan sejagat (bahasa Inggeris: Global Positioning System - (GPS)) merujuk kepada sistem yang menentukan kedudukan seseorang melalui rujukan silang dengan satelit yang mengelilingi bumi. Ia merumapakan satu-satunya sistem pandu arah satelit yang berfungsi hari ini. Sekumpulan lebih 24 satelit memancarkan isyarat masa jitu menggunakan radio kepada penerima GPS, yang membolehkan kedudukannya (longitud, latitud dan altitud) dikenal pasti dalam apa jua cuaca, siang dan malam di mana-mana di bumi. GPS telah menjadi kemudahan sejagat yang penting, amat diperlukan untuk pandu arah moden di darat, laut dan udara di serata dunia, selain menjadi alat penting dalam pembuatan peta dan pengukuran tanah. GPS juga memberikan rujukan masa jitu, seperti yang diperlukan dalam telekomunikasi dan sesetengah kajian saintifik, termasuklah kajian mengenai gempa bumi. Pada mulanya GPS direka untuk tujuan ketenteraan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat bagi mengendali sistem pensasaran peluru berpandu semasa Perang Dingin, tetapi kini ia telah digunakan bagi kegunaan awam. Nama rasminya ialah NAVSTAR GPS dan ia dikawal selia dari Kem Tentera Udara Schriever di Colorado. Kos penyelenggaraan sistem ini ialah US$400 juta setahun. GPS mula diaktifkan untuk umum pada 17 Julai 1995. Mulai Ogos 2000, Sistem Penambahan Luas-Kawasan (WAAS) meningkat ketepatan isyarat GPS sehingga 2 untuk penerima GPS yang sesuai. Dengan menggunakan teknik

tertentu seperti Pembezaan GPS (DGPS), kejituan GPS boleh mencapai 1 cm untuk jarak dekat.

Rajah: Segmen Utama GPS

SATELIT

Sistem GPS menggunakan kumpulan sekurang-kurang 24 satelit aktif di orbit bulatan pertengahan. Kumpulan ini mempunyai tiga satelit simpanan, sekiranya ada yang rosak. Setiap satelit mengelilingi Bumi dua kali tepat setiap hari pada altutud 20,200 km. Orbit ini dijajarkan supaya sekurang-kurang empat satelit terletak dalam garis penglihatan (LoS) dari mana-mana tempat di Bumi.

Terdapat empat satelit dalam setiap daripada enam satah orbit. Setiap orbit dicondongkan 55 darjah daripada satah khatulistiwa, dan jarak hamal nod naikan berbeza 60 darjah. Jalan penerbangan satelit ini diukur oleh lima stesen monitor di seluruh dunia (Hawaii, Kwajalein, Pulau Ascension, Diego Garcia, Colorado Springs). Stesen utama Kem Tentera Udara Schriever akan memproses cerapan ini dan menghantar sebarang pengemaskinian melalui stesen di Pulau Ascension, Diego Garcia dan Kwajalein. Kemaskini tersebut menyelaraskan jam atom setiap satelit sehingga 1 mikrosaat, dan juga membetulkan efemeris model orbit dalaman satelit supaya sepadan dengan pemerhatian satelit tersebut dari darat. Setiap satelit berulangkali memancarkan waktu tepat mengikut jam atomnya bersama-sama dengan paket data. Data tersebut mengandungi unsur berorbit kedudukan jitu satelit, mesej status satelit, dan almanak anggaran kedudukan setiap satelit aktif lain. Almanak ini mebolehkan penerima GPS menggunakan data daripada isyarat satelit yang paling kuat untuk mencari satelit lain.

Rajah: Satelit NAVSTAR GPS

PENERIMA Penerima GPS mengira kedudukan sekarangnya (latitud, longitud, altitud) dan masa tepat, menggunakan proses penigasegian. Ini melibatkan pengukuran jarak kepada sekurang-kurangnya empat satelit dengan membandingkan penghantaran isyarat masa berkod (kod PRN) satelit. Penerima mengira orbit setiap satelit berasaskan maklumat yang terdapat dalam isyarat radio, dan mengukur jarak ke setiap satelit, dipanggil julat semu, daripada kelambatan masa isyarat dihantar sehingga diterima. Untuk mengukur kelambatan tersebut, satelit itu berulang kali menghantar jujukan pseudorawak sepanjang 1,023 bit; penerima akan mengira jujukan yang sama daripada satu nombor benih yang diketahui, dan menganjaknya sehingga kedua-dua jujukan sepadan. Setiap satelit menggunakan jujukan yang berlainan, yang membolehkan mereka berkongsi frekuensi radio yang sama, menggunakan capaian pemultipleks pembahagian kod (CDMA), sementara membolehkan penerima mengenal pasti setiap satelit. Apabila kedudukan dan jarak setiap satelit diketahui, penerima sepatutnya secara teori berada di persimpangan empat sfera khayalan, satu disekeliling setiap satelit, dengan jejari bersamaan kelambatan masa antara satelit dan penerima dikali dengan laju isyarat radio. Pada praktiknya, pengiraan GPS adalah lebih runit kerana beberapa sebab. Satu kerumitan ialah penerima GPS tidak mempunyai jam atom, jadi waktu jitu isyarat diterima tidak diketahui. Mujurlah jam penerima yang sederhana itu boleh memberikan perbandingan tepat masa isyarat satelit berbeza. Penerima dapat menentukan dengan tepat bila isyarat diterima dengan melaraskan jam dalamannya (dan oleh itu jejari sfera) supaya semua sfera itu bertembung berhampiran satu titik. Salah satu masalah terbesar ketepatan GPS ialah keadaan atmosfera yang berubah akan menukar kelajuan isyarat GPS semasa melalui ionosfera. Kesan ini dikurangkan jika satelit berada tepat di atas dan bertambah apabila

dimiliki oleh National Marine Electronics Association (NMEA) di AS. Pelbagai teknik penerima. Disebabkan kelambatan ionosfera menjejaskan kelajuan gelombang radio mengikut frekuensi. sukar dibezakan daripada naik turun biasa yang disebabkan oleh lambatan atmosfera. Rajah: Contoh Penerima KEGUNAAN . tanah keras dan lain-lain. Isyarat GPS juga boleh terjejas akibat isu berbilang laluan. telah dimajukan mengurangkan ralat ini. Untuk lambatan berbilang laluan yang lama.mengampiri ufuk. di mana isyarat radio dipantulkan oleh persekitaran . Banyak penerima GPS boleh menghantar data kedudukan ke PC ataupun peranti lain menggunakan protokol NMEA 0183. kerana isyarat satelit harus merambat melalui "ketebalan" ionosfera yang lebih apabila sudut bertambah. satu model matematik dalaman boleh digunakan untuk menganggar dan membetulkan ralat. antena khas boleh digunakan. Kedua-duanya tidak percuma. Namun begitu. Kelambatan ini akan mengurangkan kejituan. Ralat ini lebih sukar disaring kerana ia hanya lambat sedikit daripada isyarat yang diterima terus. dinding ngarai. Apabila kedudukan kasar diketahui. jalur frekuensi kedua (L2) digunakan untuk membantu menghapuskan ralat ini. contohnya "langkauan pengkorelasi sempit".bangunan. terdapat alat sumber terbuka seperti gpsd yang boleh membaca protokol NMEA tanpa melanggar undang-undang hak harta intelektual. Sesetengah penerima tentera dan tujuan-pengukuran yang mahal boleh membandingkan perbezaan antara frekuensi L1 dan L2 untuk mengukur lambatan atmosfera dan membetulkan dengan tepat. Untuk lambatan yang singkat yang dipantul tanah. Yang terbaru ialah NMEA 2000. penerima boleh mengenal isyarat tersebut dan menolaknya.

Sebaliknya. dan juga memperbaiki pemerintahan dan pengawalan tentera melalui kesedaran lokasi yang bertambah. sesetengah penerbangan pula menyepadukan GPS ke dalam sistem hiburan penerbangan. Pada masa kini.Sebagai satu alat yang berfungsi untuk memberikan kedudukan. iii. kecuali ketika mendarat dan berlepas. Penerima GPS murah seringkali diberkaskan dengan PDA. komputer kereta ataupun sistem pengesan kenderaan. iv. iaitu tidak mahu penumpang memetakan jalan penerbangan. GPS telah digunakan di dalam pelbagai bidang diantaranya ialah: i. Pengukuran: Peninjau dan pengukur tanah menggunakan alat GPS yang lebih mahal dan tepat untuk mencari sempadan. dan untuk pembinaan jalan. pesawat dan kapal. Penerima GPS awam mempunyai had secepat mana maklumat mengenai kelajuan dan altitud sesuatu koordinat dikemaskini bagi mengelakkan pihak lain menggunakannya untuk tujuan penyasaran peluru berpandu. sama seperti alat elektronik lain. Sistem ini juga boleh digunakan dalam mesin penuai. kaedah penggunaan GPS diperluaskan lagi di dalam kerja – kerja pengukuran hidrografi. Penerima GPS tangan boleh digunakan oleh pendaki gunung dan pengembara. Pandu arah: GPS digunakan di seluruh dunia sebagai pembantu pandu arah dalam kereta. GPS dalam kapal terbang: Kebanyakan sistem penerbangan membenarkan kegunaan alat GPS biasa dalam penerbangan. Ketenteraan: GPS membolehkan peluru berpandu menepati sasaran. GPS diintergrasikan bersama –sama peralatan pengukuran hidrografi untuk memperolehi data ukuran yang lebih tepat. ii. struktur dan penanda tinjauan.0 PENGENALAN . trak lombong dan lain-lain. 1. Larangan menggunakan GPS biasanya disebabkan oleh isu keselamatan.

Pengukuran batimetri juga dikendalikan serentak dengan penerum gema sisi dan sistem sub bottom untuk menjalankan kajian geofizik bagi mendapat data morfologi dasar laut dan data enapan dasar laut. ukur dalam sungai (sekiranya perubahan data). 2. dan halaju bunyi dalam air. Kedalaman dibetulkan untuk draf bot. Faedah potensi akan diperolehi daripada pencapaian terdahulu dalam pusingan projek daripada pengurangan semasa untuk mengeluarkan “akhir” data penerum untuk satu produk carta . Kedalaman dan tanda masa dikumpul setiap saat disimpan bersama kedudukan yang diperolehi dari GPS. perubahan pasang surut. Pengukur boleh membina satu stesen pangkal GPS jika CORS tempatan terletak terlalu jauh. pengukur dapat mencapai pengukuran tanpa perlu untuk menubuhkan dan memantau secara tradisional keadaan pasang surut dan paras air landasan. Pelarasan ini kemudiannya digunakan untuk mengeluarkan satu bathymetric peta kontur batimetri.0 KEPENTINGAN ALAT PENERIMA GPS DALAM HIDROGRAFI Apabila kawalan GPS dan carta datum sesuai untuk operasi pengukuran. Pengukuran hidrografi dibuat untuk pelbagai jenis kegunaan. Apabila pengukuran dibuat dengan rujukan khas untuk pelayaran ia dinamakan sebagai pengukuran hidrografi.ukur membincangkan tolok pasang surut dan kawalan GPS adalah perlu pada permulaan pengukuran. kecuali ia boleh dijadualkan dan dicapai terdahulu dalam pusingan projek.Pengukuran batimetri ialah pengukuran dan penghuraian ciri-ciri fizikal luar pesisir dan kawasan pantai berdekatannya. Aktiviti pra. GPS digunakan sebagai satu sistem penentududukan utama dan digunakan bersama penerum gema sisi sama ada dari jenis frekuansi berdigit satu atau berganda atau Geoswath Multibeam untuk mengumpul maklumat kedalaman air. Kedalaman mentah yang diperolehi dilaras kepada data pasang surut dan penentukuran parameter dari pengukuran di daratan .

nautika. Proximiti stesen rujukan untuk tujuan berkomputer. “menetapkan” data) Tiga isu berikut adalah berkaitan kepada masalah teknikal ia untuk memperolehi dan menjaga kunci fasa dalam penyelesaian kinematik GPS. Data hidrografi boleh dicapai melalui carta pemandu arah elektronik yang setara dengan keupayaan terbaik pemandu arah marin GPS. Seperti mana-mana teknik pembezaan kedudukan GPS berasaskan satelit. Peningkatan ketepatan bermakna pengukuran hidrografi adalah cara ketepatan bertambah terancang untuk perubahan bagi masa depan. Perlindungan data selepas sesuatu gangguan. Proximiti stesen rujukan untuk tujuan pautan liputan data radio. Masa itu akan jadi dikurangkan kerana pemprosesan dan kegunaan data pasang surut. (seperti. “NOS menemui ketepatan kedudukan pugak GPS yang sesuai itu adalah lazimnya boleh didapati hanya 85%. pasang surut datums. lebih perlu jika timbul syarat-syarat mencarta. Ketepatan mendatar dan menegak (berbanding dengan pasang surut dan draf pengukuran dinamik ) boleh ditingkatkan dalam pengukuran hidrografi. rumusan ketersediaan GPS kinematik bergantung kepada empat isu: • • • • Masa untuk pemasangan pertama. Peneruman akan merujuk secara automatik terhadap carta datum untuk mencartakan data dalam pemerolehan data dan diproses di atas kapal atau semasa operasi memproses sepanjang panatai. dan proses pengezonan pasang surut akan menjadi bergaris arus. Dalam kes OTF. kajian mutakhir oleh NOS telah menunjukkan bahawa syarat kinematik GPS . di mana pancaran dan pembalikan kinematik GPS pengiraan dapat dibandingkan. Bagaimanapun.

THE TURNKEY RTK RECEIEVER  • • •  • • • •  KEGUNAAN Penentududukan berketepatan tinggi Pengukuran maritim Trajektori KELENGKAPAN PIAWAI NAP 001 Atau NAP 002 Antena Geodetik DIAMETER: 143mm BERAT: 0.35 kg KABEL KUASA: Kabel Siri RS232 (x1) Kit Pemasangan Peralatan PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Centimeter LRK (L1/L2) . menggunakan satu kombinasi “pembawa tiga perbezaan”.untuk hidrografi ketersediaan adalah tercapai .0 JENIS ALAT PENERIMA GPS 1. “kod kembar perbezaan”. 3.

• • • Jarak Pengoperasian Sehingga 40 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 30 SAAT KETEPATAN: o KR MOD LAJU (20Hz Mak. Z Mod Real-Time Centimeter KART (RTK L1) • • • Jarak Pengoperasian Sehingga 12 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 10 Minit KETEPATAN: Sama Seperti Mod LRK Mod Real-Time Decimeter EDGPS • • • Jarak Pengoperasian Tiada Had Dalam U-LINK Penerima Radio MASA PENUMPUAN DATA: 2 Minit KETEPATAN: 20 cm + 2 ppm.0 ppm. Z o KA MOD SERENTAK (1Hz Dan 1-s Kependaman) o 5 mm + 0. Dan 5 ms Kependaman) o 10 mm + 0. XY. o 10 mm + 1. SISTEM BERBEZA YANG SESUAI : o WAAS Di North America. o EGNOS Di Eropah Dan MSAS Di Japan • KETEPATAN: 1 – 2 m. XY o 20mm + 1.5 ppm. XY Dan 3 m.0 ppm.5 ppm. Z . XYZ Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • • Perkhidmatan Bergantung Kepada Satelit Yang Digunakan.

RTCM Input RS422. 18 & 19 DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA • • 20 Hz Kadar Output .2. Dan Sebagainya) TRM100 Juga Sesuai Dalam Output VGA MESEJ NMEA 0183: RTCM.Datum Tempatan.3. Input Dalaman.Kependaman < 5 ms (0. Unjuran. Mesej 1. Format Magellan . 5. Model Geoid ANTARAMUKA • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 PORT I / O (1 x RS232.12 x L2 channels (Sagitta-02) KO C/A Dan Fasa L1.16. GPS/GNSS • • • SPEKIFKASI TEKNIKAL 16 x L1 channels . 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 Hingga 115200 AUX port (1xPPS Output. KOD P Dan Fasa L2 Dengan Pemproses Berbilang MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS. 9.005 s) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA :. CMR/CMR+ PESAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ . Numeric RTCM VERSI2.

41 lb) PILIHAN MODUL RADIO TRANMISI Tx 4800 U-Link UHF • • • Tranmisi Pengoperasi Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz.56 x 10.ELEKTRIKAL • • PUNCA KUASA: 9 . FORMAT DATA: LRK (RTK) Dan RTCM JENIS MODULASI: GMSK Pada 4800 bits/s .15 W (Sagitta-01).16 W (Sagitta-02) PERSEKITARAN • • • • • IP 52 Kotak Aluminium SUHU OPERASI: -20 hingga +55°C (antena: -40 to +70°C) SUHU MENYIMPAN: -40 hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (Kejutan) EMI: EN60945.43 x 8.46") BERAT: 2 kg (4.36V DC input PENGGUNAAN ( Pengguna Bergerak ): 7 .Kelas B FCC Bahagian 15 FIZIKAL • •  T x L x P: 65 x 265 x 215 mm (2. 8 .

92 x 10. Modulasi MSK ANTENA dual-band DHM 5000 . Dimensi (T x L x P): 125 x 255 x 40 mm (4.57") . US Dan Sebahagian Negara R & TTE 1999/5/CE SPEKIFIKASI EMI : EN60945 PENERIMA Rx 4812 U-Link UHF (MODUL BINAAN DALAM) • • • • Pengoperasi Penerima Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz.6 Hingga 3. Modulasi BCPSK (Jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz.0 x 1.64 x 5.5W (Termasuk Kebenaran Tempatan) ANTENA CXL-70 3 dB Norm ETS 300-113 – Diluluskan Eropah.T x Diameter: 245 x 135 mm (9.31") PAPAN KEKUNCI DAN PILIHAN SKRIN  TRM100 • • Skrin Dan Terminal Papan Kekunci ¼ VGA. JENIS MODULASI: GMSK 4800 bits/s Atau DQPSK 1200 bits/s (jenis NDS 100 t) ANTENA CXL-70 3 dB PENERIMA Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 MODUL BINAAN DALAM) • • • • Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Penerima Dual-channel Dalam HF Band 1.• • • • • KUASA MEMANCAR: 4W Atau 0. Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Model Penerima.5 MHz.

• Kabel 1m Untuk Sambungan Unit TRM 100 Ke Penerima. 2. 3011 EN A4 GPS COMPASS .

RADAR ARPA DAN JURUMUDI AUTOMATIK CIRI – CIRI UTAMA KEDUDUKAN MASA SEBENAR SUB METER L1 Heading: 0.H. Model Geiod .Datum Tempatan.5 Hingga 1 meter RMS KEJITUAN KELAJUAN : 0.01° KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD GPS : 3 meter RMS KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD DGPS HF : 0.8° RMS Angular resolution: 0. ANGULAR: 25°/sec KETAPAN PITCH DAN ROLL : 0.V.1 knots) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA: . Unjuran.5° RMS accuracy (Pod Antena Piawai) KELAJUAN MAKS.05 m/s (0. KEGUNAAN • • • • •  • • • • • • • • • CARIGALI PEMBINAAN IDROGRAFI LUAR PESISIR : PENGENDALI KAPAL BELABUH ( ANCHOR HANDLING VESSEL A.s RADAR OVERLAY.

•  • • • • • • •  BACKUP KELENGKAPAN PIAWAI 1 x Kalkulator 3011 1 NAP 011 dual antenna 1 x Perkakasan Antena NAP 011 1 x CD-ROM Perisian TRM 100 (Windows 95.005 s) SPEKIFIKASI TEKNIKAL . 2000.Kependaman < 5 ms (0. 98.30 meter 1 x Buku Pengguna PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • PERKHIDMATAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM SATELIT YANG DIGUNAKAN : WAAS Di North America. 2 meter 1 x Kabel Antena RG223 TNC /TNC. Z DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA: •  GPS/GNSS 20 Hz Kadar Output . 3 meter. 2 meter 1 x RS232 DB9 /DB9 . EGNOSDi European MSAS Di Japan • KETEPATAN : 1 Hingga 2 meter. XY. NT. XP) 1 x Kabel Kuasa.

Numeric RTCM Versi 2. Kod P dengan pemproses multi bahagian. GSA. 9. GLL.Penerima L1. OSD. seperti WAAS. RTCM input RS422. GMP. AUX port (1 X PPS output. RMC. GRS. 5. GSA. Dan Sebagainya. 15s in re-acquisition KADAR SEGAR SEMULA : 10 Hz PECUTAN : 4g Kalibrasi Automatik MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS. GST. INPUT Dalaman. 16 parallel channel (12 GPS channels dan lain-lain channel untuk satelit WADGPS. ZDA. HDT. input . Teknologi GYROSKY untuk perolehan dual antena dengan satu kabel. MOB input. VBW. ROT. 3. MASA PEROLEHAN : 80s on start up.) Paparan TRM100 Juga Sesuai Untuk Output VGA 1 x Output Untuk Skrin VGA PROTOKOL: NMEA183 Versi 3. VHW.0 NMEA 183 sentences: GGA. VTG. EGNOS atau MSAS) • • • • • • • Kod C/A code Dan Fasa L1.HDG. 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 hingga115200.2. 16 ANTARAMUKA • • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 x 2 HALA I/O port (1 x RS232. and proprietary sentences • PESANAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ ELEKTRIKAL • PUNCA KUASA: 9 hingga 36V DC. Mesej 1. GSV.

Antena IP66 SUHU OPERASI: o KALKULATOR 3011 : .40°C hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (KEJUTAN) EMI: EN60945.9 kg (4. Kelas B FCC Bahagian 15 .T x Diameter: 245 x 135 mm (9.63 lb) (termasuk pole) PILIHAN MODUL RADIO Penerima Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 built-in module) • • • • • Modul sambutan direka bagi diintegerasikan ke dalam penerima.• PENGGUNAAN KUASA : 7 hingga 15 Watts PERSEKITARAN • • KALIS AIR: Kalkulator IP52.04” x 5.64 x 5.66”) ANTENA: L 560 x T 132 x P 160 mm (22.30 m SUHU PENYIMPANAN: .20°C hingga +55°C o ANTENA 3011: . Dual-channel Dalam HF Band 1.5 MHz.39” x 2. Modulasi BCPSK (jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz. Antena 2.30”) BERAT: Kalkulator 1.40°C hingga +70°C • • • FIZIKAL • • • KALKULATOR: L 264 x T 64 x P 215 mm (10.1 kg (4.19 lb).19” x 6. DHM 5000 dual-band antena .6 Hingga 3. Modulasi MSK.31") KX 15 TNC/TNC Kabel Antena.51” x 8.

3.404 ft) Berbeza • Stesen Pangkal Tempatan . ADU 5 SPEKIFIKASI TEKNIKAL Kejituan Pertama Kedudukan Real-Time Bebas • • CEP: 3 m (9.843 ft) 95%: 5 m (16.

6 m (5.43 in) o 95%: 1.84 ft) Kejituan Halaju 1 (knots) • CEP: 1 m (3.43 in) • Beacon o CEP: 90 cm (35.75 in) o 95%: 90 cm (35.25 ft) • SBAS o CEP: 1 m (3.2° rms o Pitch/Roll : 0.28 ft) o 95%: 3 m (9.06° rms .o CEP: 40 cm (15.28 ft) Masa Untuk Fix 1 • • • • Perolehan Semula 3 sec Mula 11 sec Stabil 35 sec Ketika Sejuk 90 sec < 2 Minit Ketika Sejuk Ke Data Atitud Pertama Kejituan Kedua Atitud Real-Time • 1-meter Antena Separation o Heading : 0.4° rms • 3-meter Antena Separation o Heading : 0.

16 < 6 watt Penggunaan Kuasa 10 Hingga 29 VDC input 2 RS-232 serial ports o -115. Jenis Mesej. 6. 2.04° rms CIRI – CIRI 56 Kod GPS Dan Saluran Pembawa.200 Baud (makimum) PERSEKITARAN DAN FIZIKAL PENERIMA .o Pitch/Roll : 0. 9. Pada Penerima Utama . Penerima Rendah Mempunyai Dua Saluran Tambahan Untuk Perbezaan Isyarat Suar 300-kHz.02° rms o Pitch/Roll : 0.2. • • • • • • Standard NMEA–0183 output 4 antena input 5 Hz Atitude Dan Kadar Terkini Kedudukan Raw data output (Kod & Pembawa) Penanda Acara 1 PPS (5V TTL) o Ketepatan: 200 ns (stand-alone)50 ns (differential) • • • • • Edge Correlator™ multipath Pengurangan Remote Differential RTCM v2. 2 Saluran Mengatur Untuk Mengesan Isyarat SBAS. 3.12° rms • 10-meter Antena Separation o Heading : 0.

30 Dan 60-meter Kabel Antena Kabel Amplifier Sebaris Kit Antena Marin Kit Antena Pesawat Udara TNC/ Adapter Jenis .5 cmHx 19.000 feet) in H x 7.48 cmD(8.000 knots) ALTITUD (mak): 18287 m (60.5 cmWx 9.67 in D) SUHU OPERASI: -40°C to +65°C(-40°F to 149°F) SUHU MENYIMPAN: -55°C to +75°C(-67°F to 167°F) BERAT: 114 gr (0.25 lbs) PERISIAN KALIBRASI DAN PEMASANGAN 2 RS-232 Kabel Antara Muka PERISIAN Evaluate -interface Untuk Pasang Dan Monitoring Pengoperasian Penerima Dan Manual Pemasangan KELENGKAPAN PILIHAN • • • • • 10.125 lbs) DIMENSI: 21.46 in W x 3.• • • • • • ANTENA • • • KELENGKAPAN • • • • SUHU OPERASI: -20°C to +55°C(-4°F to 131°F) SUHU MENYIMPAN : -30°C to +75°C(-22°F to 167°F) BERAT: 1.74 KELAJUAN (mak): 514 m/sec (1.93 kg (4.

Sempadan-sempadan adalah berdasarkan saiz leretan. Penentukuran dilakukan apabila bot berlabuh pada satu lokasi pada satu dasar kedalaman yang seragam. Sebagai contoh.0 PRINSIP PENGUKURAN GPS Dalam persediaan untuk menjalankan pengukuran.• Amplifier Kalis Air Sebaris GPS + Beacon 4. Penentukuran ini dilakukan pada satu kedalaman air iaitu kedalaman min di dalam kawasan pengukuran. . Kedalaman air diperolehi dari satu kutub yang telah ditentukur. julat geometri transponders untuk sistem penonjolan. liputan latar belakang shorelines dibawa masuk ke dalam sistem sebagai leretan DXF . Dengan peralatan menduga. sempadan-sempadan geografi telah ditubuhkan terlebih dahulu. kemudian penentukuran adalah dipersembahkan ke dalam shallow backwaters. kelajuan bunyi disesuaikan sehingga kedalaman air yang diukur terdigit. Baris-baris transek telah dipamerkan sepanjang pengukuran untuk membantu pengendali kapal berlayar mengikut baris-baris sepanjang kerja pengumpulan data dibuat di mana pengumpulan data . alat bunyi dikalibrasi untuk menjelaskan kebolehubahan dalam parameter kualiti air. yang mana ia diperlukan untuk mengira jarak (kedalaman air) berdasarkan masa perjalanan nadi. Sebelum data dikutip dengan pemerum kedalaman. Penyesuaian kelajuan bunyi ini merupakan kebolehubahan dalam parameter kualiti air yang boleh menjejaskan kelajuan bunyi dalam air. Rujukan baris transek dan jarak baris waktu rehat telah ditubuhkan (Rajah 3). jika satu kajian telah dilakukan pada shallow backwaters. Untuk sistem Hypack. dan panjang sungai untuk memudahkan pelarasan untuk air rujukan aras permukaan.

Pengumpulan data dalam laluan garisan backwaters di utara selatan atau timur barat baris-baris pada 61 m waktu rehat. permulaan ukur dan satu garis rujukan perlu dipilih. setiap transek ditubuhkan untuk garisan rujukan dan data tidak diambil selain daripada garisan rujukan. sebagai ditakrifkan oleh Wilcox (1993). jenis saluran jika hulu. . Apabila pengukuran bermula. satu baris di atas.Untuk memulakan pengukuran. Garisan jalan saluran sisi termasuk satu atau lebih larian tepi pantai. garisan laluantersusun dipilih bergantung kepada jenis kawasan akustik. saluran sisi. Apabila struktur-struktur (contohnya. sayap empangan-empangan). dan empat ke lapan baris-baris sepanjang struktur. data adalah dikumpul sepanjang dua atau lebih garis di atas. garisan pada beberapa jarak daripada tepi pantai. sistem pengukuran berautomatik akan memulakan pengumpulan data sepanjang garisan yang telah ditetapkan dengan merekod kedudukan geografikal dan kedalaman air dalam format data komputer. di mana kajian telah dikendalikan. Jarak garisan transek (offset) dan jarak sepanjang garisan transek dipaparkan pada unit paparan untuk panduan operator di bot. dan satu sepanjang garis thalweg. Perakam carta dipusingkan apabila data digital telah diperolehi untuk menjana satu profil salinan keras sounding. dan jenis garisan laluan saluran. Saluran utama. Dalam saluran utama. garisan larian adalah lebih kurang 61 m garis tegak yang kurang tersendiri terhadap aliran. Data ada juga dikumpul sepanjang shorelines di dua atau tiga jarak luar pesisir.6 km. Untuk pemetaan poolwide data dikutip sepanjang garisan offset sama ada terdapat ruang kosong dipilih atau bentuk bebas baris-baris berdasarkan ofset dipamerkan. Untuk transek 1. dan kawasan-kawasan hulu telah ditinjau menggunakan satu kombinasi jenis perbezaan barisbarislaluan (rajah 4). utara selatan dan timur barat garisan diukur pada masa yang ditetapkan pada seluruh kawasan yang telah ditetapkan. Untuk pemetaan poolwide . Garisan pengesan adalah 61 m selain pada aliran garisan perbandingan dan 152 m pada garisan tegak pada kebanyakan garisan aliran. dua atau lebih garis di bawah.

Perakaman carta ini digunakan semasa suntingan untuk menilai potensi kesilapan-kesilapan dalam perakaman digital kedalaman. dan julat titik-titik data biasanya di antara 3 dan 9 m (10 dan 30 kaki). y dan z. Pengukuran kedalaman air secara manual menggunakan satu kutub peneruman yang dikalibrasi di mana pengumpulan bagi mengisi ruang dalam liputan data daripada sumber-sumber lain. Semasa di lapangan satu lokasi offset dipilih dan dilukis pada salinan foto udara (1:15. Bahagian dengan kedalaman kurang daripada batasan kedalaman minimum pendigit adalah terelak. Lokasi-lokasi untuk pengukuran adalah terpilih menggunakan GIS dengan menunjukkan lokasi sebenar data . Data direkod setiap 0. Offset pesisir ke pesisir adalah terpilih untuk menyediakan maklumat yang cukup untuk melukis kontur-kontur. offset adalah berjarak lebih jauh terpisah berbanding pengukuran berautomatik kontur dilukis menggunakan tangan lukisan komputer. Ketumpatan data sepanjang laluan adalah bergantung kepada kelajuan bot.5 s. berpandukan arah transek.Data dikutip di dalam kawasan pengukuran sehingga liputan terhasrat telah diperolehi. Garis nombor bertambah sekiranya setiap satu kali satu baris baru telah dimulakan.33 hingga 1. Jarak ke pesisir di wujud dan titik-titik hujung telah direkodkan. Salinan keras data kedalaman peneruman adalah dilabel dengan nama kajian dan nombor talian dalam bentuk perakaman profil carta data sepanjang garis laluan. seperti yang dinyatakan sebelumnya. data adalah terkumpul oleh perakaman carta sepanjang offset di mana koleksi berautomasi bukan cekap dengan sistem penentududukan berasaskan tanah. seperti yang digambarkan dahulunya.Kandungan fail yang direkod adalah kedudukan geografi dan kedalaman mengandungi satu siri data nilai x. Lazimnya. bergantung kepada sistem dan sela masa beberapa jenis perisian. Penentukuran pemerum kedalaman telah dilakukan setiap hari sebelum pengukuran dilakukan.000 warna asal). Sebagai tambahan kepada pengumpulan data berautomasi. Bot kemudian merentasi offset pada satu kelajuan yang tetap manakala perakam carta beroperasi.

Menggunakan peta-peta lapangan dan unit realtime DGPS.lokasi titik-titik data sebenar dikutip dengan kaedah lain. anak kapal mengemudi ke setiap lokasi terpilih dan memperolehi satu bacaan kedalaman air untuk satu persepuluh dari satu kaki. Rajah 1: Skema Sistem Penentududukan Berasaskan Land Based Rajah 2 : Skema Sistem Penentududukan Berasaskan GPS . Data adalah termasuk dalam sebaran lembaran komputer. Koordinat X dan Y lokasi dipilih dan peta lokasi telah dihasilkan dalam GIS.

Rajah 3: Skema Parameter Yang Digunakan Untuk Pengukuran Rajah 4: Susunan Laluan Pengukuran Mengikut Jenis Kawasan Rajah 5 : Contoh Interpolasi. Data Titik Garisan Henti Untuk Mengekalkan Cerun Saluran Dan Permukaan Interpolasi Dengan Kemasukan Data Garisan Henti .

. Selisih Sistematik  Dinyatakan sebagai ’ bias’ dan boleh dimodelkan dan selisih ini dapat dihapuskan melalui model yang dibuat. Namun kesemua selisih di atas telah ditetapkan supaya tidak melebihi 10 hingga 16 meter.Rajah 7: Contoh Nilai Interpolasi Sepanjang Garisan Henti Berdasarkan Kedalaman 5. Biasan mungkin memberi kesan terhadap pengukuran dan mampu meberi kesan terhadap pengukuran sebenar. . Selisih-selisih yang mungkin wujud di dalam pengukuran GPS / DGPS ialah: i.0 SELISIH Semua gelombang pembawa dan pseudo-range pengukuran GPS di pengaruhi oleh selisih dan biasan.

Selisih dapat diminimakan dengan mengambil langkahSelisih rawak boleh dibahagikan kepada empat punca utama   langkah berjaga semasa cerapan dilakukan. Selisih Rawak Dinyatakan sebagai ’error’ dan tidak dapat dimodelkan.  .  iv.  iaitu : Gelincir Kitar ( ’Cycle Slips’ ) Berbilang Bahagian ( ’Multipath ’) dan kesan imej (’imaging’ )  Pergerakan Pusat Fasa Antena ( ’Phase Centre Antenna Movement’ )  Penentuan Nilai Ambiguiti ( ’Ambiguiti Resolution’ )   iii. Selisih efemeris satelit Selisihnya adalah sangat kecil. Boleh dikategorikan kepada tiga jenis yang utama iaitu : Bias Satelit – Bias orbit dan bias waktu satelit    Bias Cerapan – Kesan troposfera dan ionosfera Bias Stesen koordinat – Bias waktu alat penerima dan bias stesen ii. Selisih hanyutan waktu satelit Selisihnya sangat kecil.

 Selisih ini dapat dihapuskan atau dikurangkan menggunakan teknik bezaan pembetulan yang diaplikasikan dalam penentududukan DGPS.   .  Selective Availability ini sengaja diwujudkan bertujuan mengurangkan kadar ketepatan bagi penentuan kedudukan dalam lingkungan 100 meter. Selisih Selective Availability (SA) Selisihnya ada kalanya kecil dan ada yang besar Selective Availability merujuk kepada selisih dalam data bagi mengurangkan ketepatan penentududukan GPS dengan mengubah efemeris dan maklumat penyiaran (broadcast). Selisih kelambatan troposfera Selisihnya adalah sederhana. penggeletaran kadar jam satelit dan juga epok isyarat.   vi.   vii. v. Selisih kelambatan ionosfera Selisihnya ada kalanya kecil dan ada kalanya besar DGPS mampu untuk menghapuskan kesan ionosfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh. DGPS mampu untuk menghapuskan kesan troposfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh.

Sistem ini umumnya dipraktik untuk penentududukan objek-objek yang bergerak seperti dalam kerja hidrografi. Selisih hanyutan waktu penerima Selisih adalah sangat kecil. Selisih pelbagai laluan Selisihnya yang wujud mungkin sederhana atau besar Tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini. Selisih ini tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini.  x.0 CARA PENGHAPUSAN SELISIH Selisih yang wujud boleh di atasi dengan kaedah perbezaan. Sistem DGPS adalah sistem penentududukan masa hakiki secara pembezaan (differential) yang menggunakan cerapan kod iaitu kod C/A bagi alat penerima satu frekuensi L1. . Kaedah ini adalah bagi tujuan mendapatkan ketepatan yang lebih baik daripada kaedah GPS. DGPS memerlukan sekurang-kurangnya dua penerima untuk membolehkan memberi ketepatan pengukuran yang tinggi.   6.   ix.viii. Selisih gangguan (noise)penerima Selisihnya adalah kecil.

Memandangkan sistem ini adalah dalam masa hakiki maka stesen rujukan (reference station) yang diketahui koordinatnya harus mengirimkan pembetulan julat semu (pseudorange correction) atau pembetulan koordinat ke stesen bergerak (rover station) yang koordinatnya hendak ditentukan secara masa hakiki dengan menggunakan sistem komunikasi. Abidin. 2000). Keempat-empat kaedah ini membolehkan pengguna memilih sama ada kaedah DGPS secara downlink data atau uplink data. Sistem DGPS menawarkan ketepatan yang baik iaitu sekitar 1-5 meter pada masa hakiki (Hasanuddin Z. Dalam kebanyakan kes data pembetulan yang selalu digunakan adalah pembetulan julat semu. Umumnya. Rajah: Kaedah DGPS Bagi Penentuan Kedudukan Pelayaran Terdapat 4 kaedah DGPS yang diguna pakai. Sistem DGPS umumnya terbahagi kepada dua sistem berdasarkan kepada luas kawasan yang diliputi pembetulannya iaitu Local Area DGPS (LADGPS) dan Wide Area DGPS (WADGPS). pengguna perlu memilih set satelit yang terdiri . Format isyarat yang digunakan untuk mengirim pembetulan oleh sistem ini menggunakan format Radio Technical Commission For Maritime Services Special Committee 104 (RTCM SC-104).

Perbezaan ini diambil selepas bias jam penerima dihapuskan. Kaedah ini juga bergantung kepada cara sesuatu pembetulan dilakukan iaitu sama ada pembetulan itu dilakukan pada stesen rujukan atau pada penerima pengguna. Pengiraan perbezaan antara jarak yang dikira dan jarak yang diukur ke satelit dilakukan di stesen rujukan. Pembetulan ini adalah perlu bagi setiap satelit cerapan dan diuplink untuk kegunaan para pengguna. penerima stesen rujukan perlu mengetahui sekurang-kurangnya 4 satelit cerapan mesti diuplink kepada pengguna Data-data yang diuplink dalam kaedah ini ialah : a) Pembetulan julat semu (pseudo range) (semua satelit yang dicerap) b) Kadar perubahan pembetulan julat semu (semua satelit) . maka kadar pertukaran pembetulan (update rate) kepada penerima juga mesti dikira. Kaedah ini memerlukan kedudukan penerima stesen rujukan diketahui. Oleh kerana satelit adalah dalam keadaan dinamik dan SA juga mungkin wujud. dan melakukan pengukuran dari penerima ini dan penerima pengguna kepadasemua satelit yang kelihatan. (Blackwell. Dalam kaedah ini. 1985) Kaedah Pertama Penghantaran Pembetulan Julat Semu Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna.daripada sekurang-kurangnya 4 buah satelit. Jarak yang dikira ke setiap satelit menggunakan maklumat kedudukan satelit yang dinyatakan dalam maklumat efemeris.

∆Y. Tetapi dalam kaedah ini pembetulan data adalah dikira berasaskan koordinat kedudukan penerima rujukan yang diukur dengan pengukuran koordinat melalui cerapan satelit. pembetulan kedudukan boleh diperolehi di atas kapal bagi kerjakerja yang memerlukan ketepatan tinggi atau pemprosesan masa hakiki (real time processing) Kaedah Kedua Penghantaran Data Pembetulan Kedudukan Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna Kaedah ini sama seperti kaedah pertama dimana kedudukan penerima rujukan perlu juga diketahui. selisih koordinat ini ∆X. Data-data yang diuplink dalam kaedah ini adalah seperti di bawah : a) ∆X. dan ∆Z iaitu pembetulan bagi setiap kedudukan dari cerapan yang digunakan oleh pengguna.c) Usia data efemeris yang digunakan oleh penerima stesen rujukan (semua satelit yang dicerap) Kelebihan kaedah ini ialah ia tidak menghadkan bilangan pengguna. . d) Alamat pengguna terlibat. ∆Y. Disamping itu. b) Kadar perubahan dan pembetulan (disebabakan satelit adalah dalam keadaan bergerak) c) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. Secara konsepnya. Pembetulan ini mesti dinyatakan dalam sistem koordinat yang sama dan dalam set satelit yang sama dengan yang digunakan oleh pengguna yang terlibat. dan ∆Z boleh diuplink kepada pengguna yang terlibat untuk pembetulan kedudukannya.

c) Usia efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. Kaedah ini berguna apabila kaedah uplink tidak boleh diperolehi. Kaedah Ketiga Downlink Semua Data Pengukuran Oleh Pengguna Untuk Pemprosesan Di Stesen Daratan. b) Nombor pengenalan satelit. Ia juga sesuai apabila data pembetulan julat semu atau kedudukan tidak diperlukan semasa diatas kapal. e) Masa pengguna f) Kualiti anggaran pengukuran . Data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah data penderia inersia (inertia sensor) yang selalunya diperlukan bagi kapal yang berdinamik tinggi untuk mengekalkan ketepatan. Data-data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah : a) Data pembetulan sekurang-kurangnya empat julat semu dan kadar perubahan pembetulannya. Kaedah ini melibatkan pembetulan bezaan dalam kaedah pengukuran yang berbeza dari kaedah pertama dan kedua. d) Nombor pengenalan penerima pengguna. (untuk proses lepas).Kelebihan kaedah ini ialah data pembetulan kedudukan yang dibetulkan boleh didapati oleh pengguna diatas kapal secara masa hakiki. Kaedah ini menggunakan kapasiti komputer yang berbeza untuk melakukan pemprosesan yang lebih kompleks dan sofistikated daripada yang biasa digunakan.

Keburukan atau kekurangan kaedah ini ialah ia memerlukan bilangan data masalah yang banyak untuk didownlink kepada sistem pemprosesan yang berpengkalan. Oleh itu. Kelebihan kaedah ini ialah tiada uplink data yang diperlukan. Dalam kaedah ini.g) Ujian attitude satelit h) Pecutan i) j) Anggaran altitud dan arah kosin Susulan masa (time lag) yang tepat untuk setiap data yang diukur. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kedudukan (di laut dan di darat ) dengan lebih selaras. kaedah ini digunakan dengan atau tanpa mengetahui kedudukan penerima rujukan. Kaedah Keempat Downlink Data Kedudukan Mentah (Uncorrected) Pengguna Untuk Proses Bezaan Di Darat. penerima rujukan menghasilkan pembetulan julat semu untuk semua satelit iaitu sama seperti kaedah pertama. Kaedah ini mengguna pakai pembetulan bezaan dalam penyelesaian proses lepas (post-processing). Kaedah keempat ini digunakan dalam : . Sebagai tambahan jika pengguna memerlukan data kedudukan di kapal maka uplink juga diperlukan. Data ini adalah diperlukan untuk sistem pemprosesan kedudukan di darat (pengkalan) beserta dengan data downlink untuk setiap pengguna.

Data yang perlu bagi penggunaan kaedah ini ialah : a) Kedudukan pengguna yang belum dibetulkan (uncorrected) b) Nombor pengenalan satelit cerapan yang digunakan.a) Penggunaan yang tidak memerlukan data kedudukan yang dibetulkan untuk dihantar ke kapal pengguna. Tekniknya ialah  Melalui pembetulan kedudukan. Selisih-selisih yang wujud dalam pengukuran kedudukan GPS / DGPS di hapuskan dengan DGPS. c) Semasa jumlah data pengukuran mentah tidak mudah didownlink. ∆Y. Terdapat 2 kaedah atau teknik dalam menentukan pembetulan pada cerapan DGPS atau pengahapusan selisih. Pengguna kaedah ini boleh dilakukan dengan pengguna mendownlink kedudukannya yang tidak benar termasuk nombor satelit yang dicerap. d) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. b) Uplink dan pemprosesan data secara bezaan di kapal tidak boleh didapati. Dengan membuat perbezaan data ini dengan data yang diukur oleh penerima rujukan dari set satelit yang sama maka data pembetulan dapat diperolehi. dan ∆Z dengan menggunakan set satelit yang sama. Keadah keempat ini memerlukan para pengguna untuk mendownlink data kedudukan mentah (uncorrected) dan data satelit cerapan yang digunakan. c) Masa pengukuran data. Penerima rujukan yang mana kedudukannya diketahui dapat mengira pembetulan ∆X.  Melalui pembetulan daripada cerapan julat semu Teknik pertama iaitu melalui pembetulan kedudukan. merupakan teknik yang mudah untuk dilaksanakan di mana ia dilakukan dengan mengetahui .

Kedudukan yang dihitung oleh penerima GPS akan dibandingkan dengan kedudukan sebenar untuk mendapatkan pembetulan kedudukan dalam bentuk ∆X. Ini boleh diperolehi daripada kedudukan rujukan kartesian dan dari kedudukan kartesian setiap satelit. Jarak yang dikira akan dibandingkan dengan jarak yang dicerap oleh alat penerima untuk mendapatkan pembetulannya. dan ∆Z.koordinat pada stesen rujukan. 7.3 m . Teknik yang kedua merupakan teknik yang lebih kompleks dan sering digunakan iaitu dengan menentukan pembetulan julat semu yang diukur pada setiap satelit. stesen rujukan akan mengira jarak sebenar bagi setiap satelit yang dicerap dari titiknya yang diketahui.0 KEBERKESANAN DAN KETEPATAN DATA Kaedah yang biasa digunakan dalam penentuan kedudukan adalah seperti berikut: o Absolute GPS kinematic posistioning : 5 -10 m o DGPS ( menggunakan pseudorange) : 1 . ∆Y. Pembetulan ini dipancarkan kepada penerima pengguna menggunakannya untuk membetulkan julat semu yang dicerap. Kombinasi satelit yang tertentu digunakan untuk menghitung semula kedudukan titik tersebut. Dalam cara ini.

0 KESIMPULAN . Walaubagaimanapun. data pengukuran kedalaman boleh digunakan bagi menyediakan carta nautika dan pelan hidrografi kerana setiap kedudukan titik hanya mempunyai ralat yang kecil. Walaupun proses perolehan peralatan adalah agak tinggi.o Differential GPS kinematic posistioning (off line) : 1-5 cm o Sistem RTK : 1-5 cm Bagi kerja penentuan kedalaman. Oleh itu. kedua-dua kaedah ini mampu memberi ketepatan dari 1 hingga 5 cm. Jika di lihat daripada ketepatan yang diperolehi daripada kaedah ini. kaedah pengukuran menggunakan GPS sesuai digunakan untuk mana-mana kerja hidrografi. Pemilihan kaedah adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pengukuran serta kebolehan penerima. namun hasil kerja yang diperolehi adalah memuaskan dan dapat menjimatkan masa. kaedah yang biasa digunakan adalah DGPS kinematic positioning (off line) dan Sistem RTK. 8.

Dalam hidrografi DGPS. boleh dinyatakan kaedah GPS semakin digemari dan sesuai digunakan dalam kerja-kerja ukur hidrografi. Dari perbezaan tersebut maka. manakala dalam kaedah GPS hanya memerlukan beberapa stesen kawalan sahaja. Bot pengukur diperlukan untuk membawa pengukur kepada stesen kedudukan setiap kali pengukuran dibuat. umumnya kaedah konvensional memerlukan grid kawasan 1000 x 100m manakala kaedah GPS hanya memerlukan grid 50 x 50m. Ukur adalah kurang hidrografi boleh dilakukan dengan mod rawak tanpa perincian julat baris. Satu jumlah stesen rujukan dan BM diperlukan sepanjang proses pengukuran secara konvensional. . Sistem pengumpulan data GPS adalah kompak dan boleh dipasang pada bot-bot kecil. Kelebihan lain ialah keupayaan untuk memperolehi data yang banyak dan berketepatan tinggi. Pengukuran GPS boleh selesai di antara stesen kawalan tanpa memerlukan terabas. Untuk pengumpulan data.Hidrografi konvensional adalah berasaskan teknik biasa ukur tanah dan intensif buruh. pengukuran dibuat dari bot yang bergerak yang mana ini mempercepatkan proses perolehan data dengan ketepatan yang tinggi. Garis pandang yang terlindung di antara bot dan stesen rujukan tidak wujud berbanding dengan kaedah konvensional. Ini bermakna kaedah konvensional kadar keamatan 50 kali berbanding pengukuran daripada GPS.

utm.pdf .9.my/geomatic/cvfull/Tengkuarizal.magellanGPS.fksg.tidesandcurrent.uitm.com o www.my o www.pdf o www.my o www.com o Rtkteamfinal.pro.edu.noaa.0 RUJUKAN o www.pdf o Methods.govpublications.wikipedia.utm.