PENDAHULUAN

SISTEM PENENTUDUDUKAN SEJAGAT ( GPS )

Sistem kedudukan sejagat atau Sistem penentududukan sejagat (bahasa Inggeris: Global Positioning System - (GPS)) merujuk kepada sistem yang menentukan kedudukan seseorang melalui rujukan silang dengan satelit yang mengelilingi bumi. Ia merumapakan satu-satunya sistem pandu arah satelit yang berfungsi hari ini. Sekumpulan lebih 24 satelit memancarkan isyarat masa jitu menggunakan radio kepada penerima GPS, yang membolehkan kedudukannya (longitud, latitud dan altitud) dikenal pasti dalam apa jua cuaca, siang dan malam di mana-mana di bumi. GPS telah menjadi kemudahan sejagat yang penting, amat diperlukan untuk pandu arah moden di darat, laut dan udara di serata dunia, selain menjadi alat penting dalam pembuatan peta dan pengukuran tanah. GPS juga memberikan rujukan masa jitu, seperti yang diperlukan dalam telekomunikasi dan sesetengah kajian saintifik, termasuklah kajian mengenai gempa bumi. Pada mulanya GPS direka untuk tujuan ketenteraan oleh Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat bagi mengendali sistem pensasaran peluru berpandu semasa Perang Dingin, tetapi kini ia telah digunakan bagi kegunaan awam. Nama rasminya ialah NAVSTAR GPS dan ia dikawal selia dari Kem Tentera Udara Schriever di Colorado. Kos penyelenggaraan sistem ini ialah US$400 juta setahun. GPS mula diaktifkan untuk umum pada 17 Julai 1995. Mulai Ogos 2000, Sistem Penambahan Luas-Kawasan (WAAS) meningkat ketepatan isyarat GPS sehingga 2 untuk penerima GPS yang sesuai. Dengan menggunakan teknik

tertentu seperti Pembezaan GPS (DGPS), kejituan GPS boleh mencapai 1 cm untuk jarak dekat.

Rajah: Segmen Utama GPS

SATELIT

Sistem GPS menggunakan kumpulan sekurang-kurang 24 satelit aktif di orbit bulatan pertengahan. Kumpulan ini mempunyai tiga satelit simpanan, sekiranya ada yang rosak. Setiap satelit mengelilingi Bumi dua kali tepat setiap hari pada altutud 20,200 km. Orbit ini dijajarkan supaya sekurang-kurang empat satelit terletak dalam garis penglihatan (LoS) dari mana-mana tempat di Bumi.

Terdapat empat satelit dalam setiap daripada enam satah orbit. Setiap orbit dicondongkan 55 darjah daripada satah khatulistiwa, dan jarak hamal nod naikan berbeza 60 darjah. Jalan penerbangan satelit ini diukur oleh lima stesen monitor di seluruh dunia (Hawaii, Kwajalein, Pulau Ascension, Diego Garcia, Colorado Springs). Stesen utama Kem Tentera Udara Schriever akan memproses cerapan ini dan menghantar sebarang pengemaskinian melalui stesen di Pulau Ascension, Diego Garcia dan Kwajalein. Kemaskini tersebut menyelaraskan jam atom setiap satelit sehingga 1 mikrosaat, dan juga membetulkan efemeris model orbit dalaman satelit supaya sepadan dengan pemerhatian satelit tersebut dari darat. Setiap satelit berulangkali memancarkan waktu tepat mengikut jam atomnya bersama-sama dengan paket data. Data tersebut mengandungi unsur berorbit kedudukan jitu satelit, mesej status satelit, dan almanak anggaran kedudukan setiap satelit aktif lain. Almanak ini mebolehkan penerima GPS menggunakan data daripada isyarat satelit yang paling kuat untuk mencari satelit lain.

Rajah: Satelit NAVSTAR GPS

PENERIMA Penerima GPS mengira kedudukan sekarangnya (latitud, longitud, altitud) dan masa tepat, menggunakan proses penigasegian. Ini melibatkan pengukuran jarak kepada sekurang-kurangnya empat satelit dengan membandingkan penghantaran isyarat masa berkod (kod PRN) satelit. Penerima mengira orbit setiap satelit berasaskan maklumat yang terdapat dalam isyarat radio, dan mengukur jarak ke setiap satelit, dipanggil julat semu, daripada kelambatan masa isyarat dihantar sehingga diterima. Untuk mengukur kelambatan tersebut, satelit itu berulang kali menghantar jujukan pseudorawak sepanjang 1,023 bit; penerima akan mengira jujukan yang sama daripada satu nombor benih yang diketahui, dan menganjaknya sehingga kedua-dua jujukan sepadan. Setiap satelit menggunakan jujukan yang berlainan, yang membolehkan mereka berkongsi frekuensi radio yang sama, menggunakan capaian pemultipleks pembahagian kod (CDMA), sementara membolehkan penerima mengenal pasti setiap satelit. Apabila kedudukan dan jarak setiap satelit diketahui, penerima sepatutnya secara teori berada di persimpangan empat sfera khayalan, satu disekeliling setiap satelit, dengan jejari bersamaan kelambatan masa antara satelit dan penerima dikali dengan laju isyarat radio. Pada praktiknya, pengiraan GPS adalah lebih runit kerana beberapa sebab. Satu kerumitan ialah penerima GPS tidak mempunyai jam atom, jadi waktu jitu isyarat diterima tidak diketahui. Mujurlah jam penerima yang sederhana itu boleh memberikan perbandingan tepat masa isyarat satelit berbeza. Penerima dapat menentukan dengan tepat bila isyarat diterima dengan melaraskan jam dalamannya (dan oleh itu jejari sfera) supaya semua sfera itu bertembung berhampiran satu titik. Salah satu masalah terbesar ketepatan GPS ialah keadaan atmosfera yang berubah akan menukar kelajuan isyarat GPS semasa melalui ionosfera. Kesan ini dikurangkan jika satelit berada tepat di atas dan bertambah apabila

Untuk lambatan yang singkat yang dipantul tanah. tanah keras dan lain-lain. Kedua-duanya tidak percuma. Disebabkan kelambatan ionosfera menjejaskan kelajuan gelombang radio mengikut frekuensi. penerima boleh mengenal isyarat tersebut dan menolaknya. Namun begitu. Banyak penerima GPS boleh menghantar data kedudukan ke PC ataupun peranti lain menggunakan protokol NMEA 0183. Isyarat GPS juga boleh terjejas akibat isu berbilang laluan. Pelbagai teknik penerima. satu model matematik dalaman boleh digunakan untuk menganggar dan membetulkan ralat. Kelambatan ini akan mengurangkan kejituan. di mana isyarat radio dipantulkan oleh persekitaran . Ralat ini lebih sukar disaring kerana ia hanya lambat sedikit daripada isyarat yang diterima terus. kerana isyarat satelit harus merambat melalui "ketebalan" ionosfera yang lebih apabila sudut bertambah. Rajah: Contoh Penerima KEGUNAAN . Apabila kedudukan kasar diketahui. contohnya "langkauan pengkorelasi sempit".bangunan. dinding ngarai. Sesetengah penerima tentera dan tujuan-pengukuran yang mahal boleh membandingkan perbezaan antara frekuensi L1 dan L2 untuk mengukur lambatan atmosfera dan membetulkan dengan tepat.mengampiri ufuk. Untuk lambatan berbilang laluan yang lama. sukar dibezakan daripada naik turun biasa yang disebabkan oleh lambatan atmosfera. jalur frekuensi kedua (L2) digunakan untuk membantu menghapuskan ralat ini. telah dimajukan mengurangkan ralat ini. dimiliki oleh National Marine Electronics Association (NMEA) di AS. terdapat alat sumber terbuka seperti gpsd yang boleh membaca protokol NMEA tanpa melanggar undang-undang hak harta intelektual. antena khas boleh digunakan. Yang terbaru ialah NMEA 2000.

struktur dan penanda tinjauan. iv. Larangan menggunakan GPS biasanya disebabkan oleh isu keselamatan. kaedah penggunaan GPS diperluaskan lagi di dalam kerja – kerja pengukuran hidrografi. iii. dan juga memperbaiki pemerintahan dan pengawalan tentera melalui kesedaran lokasi yang bertambah. Ketenteraan: GPS membolehkan peluru berpandu menepati sasaran.Sebagai satu alat yang berfungsi untuk memberikan kedudukan. Penerima GPS awam mempunyai had secepat mana maklumat mengenai kelajuan dan altitud sesuatu koordinat dikemaskini bagi mengelakkan pihak lain menggunakannya untuk tujuan penyasaran peluru berpandu. pesawat dan kapal. ii. sama seperti alat elektronik lain. kecuali ketika mendarat dan berlepas.0 PENGENALAN . Pandu arah: GPS digunakan di seluruh dunia sebagai pembantu pandu arah dalam kereta. komputer kereta ataupun sistem pengesan kenderaan. trak lombong dan lain-lain. Sistem ini juga boleh digunakan dalam mesin penuai. GPS dalam kapal terbang: Kebanyakan sistem penerbangan membenarkan kegunaan alat GPS biasa dalam penerbangan. iaitu tidak mahu penumpang memetakan jalan penerbangan. GPS telah digunakan di dalam pelbagai bidang diantaranya ialah: i. Sebaliknya. 1. sesetengah penerbangan pula menyepadukan GPS ke dalam sistem hiburan penerbangan. Pada masa kini. Penerima GPS tangan boleh digunakan oleh pendaki gunung dan pengembara. dan untuk pembinaan jalan. GPS diintergrasikan bersama –sama peralatan pengukuran hidrografi untuk memperolehi data ukuran yang lebih tepat. Penerima GPS murah seringkali diberkaskan dengan PDA. Pengukuran: Peninjau dan pengukur tanah menggunakan alat GPS yang lebih mahal dan tepat untuk mencari sempadan.

GPS digunakan sebagai satu sistem penentududukan utama dan digunakan bersama penerum gema sisi sama ada dari jenis frekuansi berdigit satu atau berganda atau Geoswath Multibeam untuk mengumpul maklumat kedalaman air. kecuali ia boleh dijadualkan dan dicapai terdahulu dalam pusingan projek. Pengukur boleh membina satu stesen pangkal GPS jika CORS tempatan terletak terlalu jauh. dan halaju bunyi dalam air. ukur dalam sungai (sekiranya perubahan data). Pengukuran batimetri juga dikendalikan serentak dengan penerum gema sisi dan sistem sub bottom untuk menjalankan kajian geofizik bagi mendapat data morfologi dasar laut dan data enapan dasar laut. perubahan pasang surut.ukur membincangkan tolok pasang surut dan kawalan GPS adalah perlu pada permulaan pengukuran. Pengukuran hidrografi dibuat untuk pelbagai jenis kegunaan. Kedalaman mentah yang diperolehi dilaras kepada data pasang surut dan penentukuran parameter dari pengukuran di daratan . Faedah potensi akan diperolehi daripada pencapaian terdahulu dalam pusingan projek daripada pengurangan semasa untuk mengeluarkan “akhir” data penerum untuk satu produk carta . Pelarasan ini kemudiannya digunakan untuk mengeluarkan satu bathymetric peta kontur batimetri. Apabila pengukuran dibuat dengan rujukan khas untuk pelayaran ia dinamakan sebagai pengukuran hidrografi. 2.0 KEPENTINGAN ALAT PENERIMA GPS DALAM HIDROGRAFI Apabila kawalan GPS dan carta datum sesuai untuk operasi pengukuran. Kedalaman dan tanda masa dikumpul setiap saat disimpan bersama kedudukan yang diperolehi dari GPS. Kedalaman dibetulkan untuk draf bot. Aktiviti pra.Pengukuran batimetri ialah pengukuran dan penghuraian ciri-ciri fizikal luar pesisir dan kawasan pantai berdekatannya. pengukur dapat mencapai pengukuran tanpa perlu untuk menubuhkan dan memantau secara tradisional keadaan pasang surut dan paras air landasan.

Dalam kes OTF. dan proses pengezonan pasang surut akan menjadi bergaris arus. rumusan ketersediaan GPS kinematik bergantung kepada empat isu: • • • • Masa untuk pemasangan pertama. Peneruman akan merujuk secara automatik terhadap carta datum untuk mencartakan data dalam pemerolehan data dan diproses di atas kapal atau semasa operasi memproses sepanjang panatai. “NOS menemui ketepatan kedudukan pugak GPS yang sesuai itu adalah lazimnya boleh didapati hanya 85%. lebih perlu jika timbul syarat-syarat mencarta. Proximiti stesen rujukan untuk tujuan pautan liputan data radio. Bagaimanapun. “menetapkan” data) Tiga isu berikut adalah berkaitan kepada masalah teknikal ia untuk memperolehi dan menjaga kunci fasa dalam penyelesaian kinematik GPS. Ketepatan mendatar dan menegak (berbanding dengan pasang surut dan draf pengukuran dinamik ) boleh ditingkatkan dalam pengukuran hidrografi. Masa itu akan jadi dikurangkan kerana pemprosesan dan kegunaan data pasang surut. Data hidrografi boleh dicapai melalui carta pemandu arah elektronik yang setara dengan keupayaan terbaik pemandu arah marin GPS. Perlindungan data selepas sesuatu gangguan. kajian mutakhir oleh NOS telah menunjukkan bahawa syarat kinematik GPS . di mana pancaran dan pembalikan kinematik GPS pengiraan dapat dibandingkan. Seperti mana-mana teknik pembezaan kedudukan GPS berasaskan satelit. (seperti. Proximiti stesen rujukan untuk tujuan berkomputer. Peningkatan ketepatan bermakna pengukuran hidrografi adalah cara ketepatan bertambah terancang untuk perubahan bagi masa depan. pasang surut datums.nautika.

untuk hidrografi ketersediaan adalah tercapai .35 kg KABEL KUASA: Kabel Siri RS232 (x1) Kit Pemasangan Peralatan PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Centimeter LRK (L1/L2) . “kod kembar perbezaan”. menggunakan satu kombinasi “pembawa tiga perbezaan”. 3. THE TURNKEY RTK RECEIEVER  • • •  • • • •  KEGUNAAN Penentududukan berketepatan tinggi Pengukuran maritim Trajektori KELENGKAPAN PIAWAI NAP 001 Atau NAP 002 Antena Geodetik DIAMETER: 143mm BERAT: 0.0 JENIS ALAT PENERIMA GPS 1.

Z o KA MOD SERENTAK (1Hz Dan 1-s Kependaman) o 5 mm + 0.0 ppm. Dan 5 ms Kependaman) o 10 mm + 0. XY Dan 3 m.5 ppm. XY o 20mm + 1. SISTEM BERBEZA YANG SESUAI : o WAAS Di North America. Z Mod Real-Time Centimeter KART (RTK L1) • • • Jarak Pengoperasian Sehingga 12 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 10 Minit KETEPATAN: Sama Seperti Mod LRK Mod Real-Time Decimeter EDGPS • • • Jarak Pengoperasian Tiada Had Dalam U-LINK Penerima Radio MASA PENUMPUAN DATA: 2 Minit KETEPATAN: 20 cm + 2 ppm. o EGNOS Di Eropah Dan MSAS Di Japan • KETEPATAN: 1 – 2 m. XY. o 10 mm + 1.5 ppm. XYZ Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • • Perkhidmatan Bergantung Kepada Satelit Yang Digunakan.• • • Jarak Pengoperasian Sehingga 40 km Dengan Inisiasi KINEMATIC OTF MASA INISIASI OTF : 30 SAAT KETEPATAN: o KR MOD LAJU (20Hz Mak.0 ppm. Z .

Unjuran. Dan Sebagainya) TRM100 Juga Sesuai Dalam Output VGA MESEJ NMEA 0183: RTCM.Kependaman < 5 ms (0. Model Geoid ANTARAMUKA • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 PORT I / O (1 x RS232.3. RTCM Input RS422.005 s) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA :. 18 & 19 DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA • • 20 Hz Kadar Output .16. 9. KOD P Dan Fasa L2 Dengan Pemproses Berbilang MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS. 5. 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 Hingga 115200 AUX port (1xPPS Output.12 x L2 channels (Sagitta-02) KO C/A Dan Fasa L1. CMR/CMR+ PESAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ . Format Magellan .2. Mesej 1.Datum Tempatan. GPS/GNSS • • • SPEKIFKASI TEKNIKAL 16 x L1 channels . Numeric RTCM VERSI2. Input Dalaman.

56 x 10.ELEKTRIKAL • • PUNCA KUASA: 9 . FORMAT DATA: LRK (RTK) Dan RTCM JENIS MODULASI: GMSK Pada 4800 bits/s .46") BERAT: 2 kg (4.43 x 8.41 lb) PILIHAN MODUL RADIO TRANMISI Tx 4800 U-Link UHF • • • Tranmisi Pengoperasi Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz. 8 .16 W (Sagitta-02) PERSEKITARAN • • • • • IP 52 Kotak Aluminium SUHU OPERASI: -20 hingga +55°C (antena: -40 to +70°C) SUHU MENYIMPAN: -40 hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (Kejutan) EMI: EN60945.15 W (Sagitta-01).36V DC input PENGGUNAAN ( Pengguna Bergerak ): 7 .Kelas B FCC Bahagian 15 FIZIKAL • •  T x L x P: 65 x 265 x 215 mm (2.

31") PAPAN KEKUNCI DAN PILIHAN SKRIN  TRM100 • • Skrin Dan Terminal Papan Kekunci ¼ VGA.6 Hingga 3. Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Model Penerima.0 x 1.5 MHz.92 x 10. Modulasi BCPSK (Jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz.57") .• • • • • KUASA MEMANCAR: 4W Atau 0.5W (Termasuk Kebenaran Tempatan) ANTENA CXL-70 3 dB Norm ETS 300-113 – Diluluskan Eropah. Modulasi MSK ANTENA dual-band DHM 5000 . Dimensi (T x L x P): 125 x 255 x 40 mm (4. JENIS MODULASI: GMSK 4800 bits/s Atau DQPSK 1200 bits/s (jenis NDS 100 t) ANTENA CXL-70 3 dB PENERIMA Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 MODUL BINAAN DALAM) • • • • Model Direka Untuk Berinteraksi Ke Dalam Penerima Dual-channel Dalam HF Band 1. US Dan Sebahagian Negara R & TTE 1999/5/CE SPEKIFIKASI EMI : EN60945 PENERIMA Rx 4812 U-Link UHF (MODUL BINAAN DALAM) • • • • Pengoperasi Penerima Modul Dalam UHF Band 410 Hingga 470 MHz.64 x 5.T x Diameter: 245 x 135 mm (9.

3011 EN A4 GPS COMPASS . 2.• Kabel 1m Untuk Sambungan Unit TRM 100 Ke Penerima.

RADAR ARPA DAN JURUMUDI AUTOMATIK CIRI – CIRI UTAMA KEDUDUKAN MASA SEBENAR SUB METER L1 Heading: 0. KEGUNAAN • • • • •  • • • • • • • • • CARIGALI PEMBINAAN IDROGRAFI LUAR PESISIR : PENGENDALI KAPAL BELABUH ( ANCHOR HANDLING VESSEL A.s RADAR OVERLAY.5° RMS accuracy (Pod Antena Piawai) KELAJUAN MAKS.5 Hingga 1 meter RMS KEJITUAN KELAJUAN : 0.1 knots) SISTEM KOORDINAT PENGGUNA: .Datum Tempatan.8° RMS Angular resolution: 0.H.01° KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD GPS : 3 meter RMS KEJITUAN KEDUDUKAN DALAM MOD DGPS HF : 0.05 m/s (0. ANGULAR: 25°/sec KETAPAN PITCH DAN ROLL : 0. Unjuran. Model Geiod .V.

2000. Z DATA MENTAH (RAW) • 10 Hz Kadar Output PENGIRAAN DATA: •  GPS/GNSS 20 Hz Kadar Output . 98. 3 meter. XP) 1 x Kabel Kuasa.30 meter 1 x Buku Pengguna PRESTASI FIGURASI 1 Mod Real-Time Metric WAAS/EGNOS • PERKHIDMATAN BERGANTUNG KEPADA SISTEM SATELIT YANG DIGUNAKAN : WAAS Di North America.Kependaman < 5 ms (0. 2 meter 1 x RS232 DB9 /DB9 .•  • • • • • • •  BACKUP KELENGKAPAN PIAWAI 1 x Kalkulator 3011 1 NAP 011 dual antenna 1 x Perkakasan Antena NAP 011 1 x CD-ROM Perisian TRM 100 (Windows 95. EGNOSDi European MSAS Di Japan • KETEPATAN : 1 Hingga 2 meter. 2 meter 1 x Kabel Antena RG223 TNC /TNC. NT.005 s) SPEKIFIKASI TEKNIKAL . XY.

Kod P dengan pemproses multi bahagian. ROT. OSD. MOB input. HDT. 15s in re-acquisition KADAR SEGAR SEMULA : 10 Hz PECUTAN : 4g Kalibrasi Automatik MOD PERBEZAAN: WAAS/EGNOS. 9.HDG. Teknologi GYROSKY untuk perolehan dual antena dengan satu kabel. GLL. seperti WAAS. AUX port (1 X PPS output. VHW. 3. 16 ANTARAMUKA • • • • • • • GPS DAN PENYAMBUNG ANTENA RADIO : Semua TNC 3 x 2 HALA I/O port (1 x RS232.0 NMEA 183 sentences: GGA. GST. RMC. EGNOS atau MSAS) • • • • • • • Kod C/A code Dan Fasa L1. Mesej 1. ZDA.2. Dan Sebagainya. VTG. MASA PEROLEHAN : 80s on start up. VBW. RTCM input RS422. GSA. INPUT Dalaman. and proprietary sentences • PESANAN PENGGUNA MELALUI PERISIAN ConfigPack™ ELEKTRIKAL • PUNCA KUASA: 9 hingga 36V DC. 2 x RS422) Dengan Kadar Baud Dari 1200 hingga115200. GMP. 16 parallel channel (12 GPS channels dan lain-lain channel untuk satelit WADGPS.) Paparan TRM100 Juga Sesuai Untuk Output VGA 1 x Output Untuk Skrin VGA PROTOKOL: NMEA183 Versi 3. Numeric RTCM Versi 2. input . GSA. GSV.Penerima L1. GRS. 5.

31") KX 15 TNC/TNC Kabel Antena. Kelas B FCC Bahagian 15 .1 kg (4.64 x 5. DHM 5000 dual-band antena .T x Diameter: 245 x 135 mm (9.5 MHz.9 kg (4.39” x 2. Dual-channel Dalam HF Band 1.19” x 6.66”) ANTENA: L 560 x T 132 x P 160 mm (22.40°C hingga +70°C • • • FIZIKAL • • • KALKULATOR: L 264 x T 64 x P 215 mm (10. Modulasi BCPSK (jenis NDS 200) Dual-channel Dalam MF Band 270 Hingga 330 kHz.04” x 5.40°C hingga +70°C GEGARAN: EN 60945 & ETS 300 019 (KEJUTAN) EMI: EN60945.30”) BERAT: Kalkulator 1. Antena 2.51” x 8. Modulasi MSK.19 lb).20°C hingga +55°C o ANTENA 3011: .6 Hingga 3.30 m SUHU PENYIMPANAN: .• PENGGUNAAN KUASA : 7 hingga 15 Watts PERSEKITARAN • • KALIS AIR: Kalkulator IP52.63 lb) (termasuk pole) PILIHAN MODUL RADIO Penerima Rx 1635 HM-Link HF/MF (1 built-in module) • • • • • Modul sambutan direka bagi diintegerasikan ke dalam penerima. Antena IP66 SUHU OPERASI: o KALKULATOR 3011 : .

404 ft) Berbeza • Stesen Pangkal Tempatan .843 ft) 95%: 5 m (16. ADU 5 SPEKIFIKASI TEKNIKAL Kejituan Pertama Kedudukan Real-Time Bebas • • CEP: 3 m (9.3.

4° rms • 3-meter Antena Separation o Heading : 0.2° rms o Pitch/Roll : 0.28 ft) Masa Untuk Fix 1 • • • • Perolehan Semula 3 sec Mula 11 sec Stabil 35 sec Ketika Sejuk 90 sec < 2 Minit Ketika Sejuk Ke Data Atitud Pertama Kejituan Kedua Atitud Real-Time • 1-meter Antena Separation o Heading : 0.25 ft) • SBAS o CEP: 1 m (3.06° rms .43 in) o 95%: 1.28 ft) o 95%: 3 m (9.84 ft) Kejituan Halaju 1 (knots) • CEP: 1 m (3.6 m (5.43 in) • Beacon o CEP: 90 cm (35.75 in) o 95%: 90 cm (35.o CEP: 40 cm (15.

Jenis Mesej. • • • • • • Standard NMEA–0183 output 4 antena input 5 Hz Atitude Dan Kadar Terkini Kedudukan Raw data output (Kod & Pembawa) Penanda Acara 1 PPS (5V TTL) o Ketepatan: 200 ns (stand-alone)50 ns (differential) • • • • • Edge Correlator™ multipath Pengurangan Remote Differential RTCM v2. 2 Saluran Mengatur Untuk Mengesan Isyarat SBAS. 3. Penerima Rendah Mempunyai Dua Saluran Tambahan Untuk Perbezaan Isyarat Suar 300-kHz.o Pitch/Roll : 0.02° rms o Pitch/Roll : 0.04° rms CIRI – CIRI 56 Kod GPS Dan Saluran Pembawa. 2. 6. 9.12° rms • 10-meter Antena Separation o Heading : 0. 16 < 6 watt Penggunaan Kuasa 10 Hingga 29 VDC input 2 RS-232 serial ports o -115. Pada Penerima Utama .200 Baud (makimum) PERSEKITARAN DAN FIZIKAL PENERIMA .2.

30 Dan 60-meter Kabel Antena Kabel Amplifier Sebaris Kit Antena Marin Kit Antena Pesawat Udara TNC/ Adapter Jenis .000 feet) in H x 7.93 kg (4.• • • • • • ANTENA • • • KELENGKAPAN • • • • SUHU OPERASI: -20°C to +55°C(-4°F to 131°F) SUHU MENYIMPAN : -30°C to +75°C(-22°F to 167°F) BERAT: 1.5 cmHx 19.46 in W x 3.74 KELAJUAN (mak): 514 m/sec (1.125 lbs) DIMENSI: 21.25 lbs) PERISIAN KALIBRASI DAN PEMASANGAN 2 RS-232 Kabel Antara Muka PERISIAN Evaluate -interface Untuk Pasang Dan Monitoring Pengoperasian Penerima Dan Manual Pemasangan KELENGKAPAN PILIHAN • • • • • 10.48 cmD(8.67 in D) SUHU OPERASI: -40°C to +65°C(-40°F to 149°F) SUHU MENYIMPAN: -55°C to +75°C(-67°F to 167°F) BERAT: 114 gr (0.000 knots) ALTITUD (mak): 18287 m (60.5 cmWx 9.

. Sebagai contoh.• Amplifier Kalis Air Sebaris GPS + Beacon 4. kelajuan bunyi disesuaikan sehingga kedalaman air yang diukur terdigit. Rujukan baris transek dan jarak baris waktu rehat telah ditubuhkan (Rajah 3). Dengan peralatan menduga. kemudian penentukuran adalah dipersembahkan ke dalam shallow backwaters. sempadan-sempadan geografi telah ditubuhkan terlebih dahulu. Kedalaman air diperolehi dari satu kutub yang telah ditentukur. Penentukuran dilakukan apabila bot berlabuh pada satu lokasi pada satu dasar kedalaman yang seragam. Baris-baris transek telah dipamerkan sepanjang pengukuran untuk membantu pengendali kapal berlayar mengikut baris-baris sepanjang kerja pengumpulan data dibuat di mana pengumpulan data . Untuk sistem Hypack. Sempadan-sempadan adalah berdasarkan saiz leretan. Sebelum data dikutip dengan pemerum kedalaman. julat geometri transponders untuk sistem penonjolan. alat bunyi dikalibrasi untuk menjelaskan kebolehubahan dalam parameter kualiti air. yang mana ia diperlukan untuk mengira jarak (kedalaman air) berdasarkan masa perjalanan nadi. Penentukuran ini dilakukan pada satu kedalaman air iaitu kedalaman min di dalam kawasan pengukuran. liputan latar belakang shorelines dibawa masuk ke dalam sistem sebagai leretan DXF . dan panjang sungai untuk memudahkan pelarasan untuk air rujukan aras permukaan. Penyesuaian kelajuan bunyi ini merupakan kebolehubahan dalam parameter kualiti air yang boleh menjejaskan kelajuan bunyi dalam air. jika satu kajian telah dilakukan pada shallow backwaters.0 PRINSIP PENGUKURAN GPS Dalam persediaan untuk menjalankan pengukuran.

Garisan pengesan adalah 61 m selain pada aliran garisan perbandingan dan 152 m pada garisan tegak pada kebanyakan garisan aliran. sebagai ditakrifkan oleh Wilcox (1993). sistem pengukuran berautomatik akan memulakan pengumpulan data sepanjang garisan yang telah ditetapkan dengan merekod kedudukan geografikal dan kedalaman air dalam format data komputer.Untuk memulakan pengukuran. garisan larian adalah lebih kurang 61 m garis tegak yang kurang tersendiri terhadap aliran. Untuk transek 1. dan satu sepanjang garis thalweg. Jarak garisan transek (offset) dan jarak sepanjang garisan transek dipaparkan pada unit paparan untuk panduan operator di bot. saluran sisi. Apabila struktur-struktur (contohnya. satu baris di atas. Saluran utama. Untuk pemetaan poolwide data dikutip sepanjang garisan offset sama ada terdapat ruang kosong dipilih atau bentuk bebas baris-baris berdasarkan ofset dipamerkan. Apabila pengukuran bermula. dua atau lebih garis di bawah. utara selatan dan timur barat garisan diukur pada masa yang ditetapkan pada seluruh kawasan yang telah ditetapkan. garisan pada beberapa jarak daripada tepi pantai. Untuk pemetaan poolwide . Data ada juga dikumpul sepanjang shorelines di dua atau tiga jarak luar pesisir. data adalah dikumpul sepanjang dua atau lebih garis di atas. Pengumpulan data dalam laluan garisan backwaters di utara selatan atau timur barat baris-baris pada 61 m waktu rehat. permulaan ukur dan satu garis rujukan perlu dipilih. Garisan jalan saluran sisi termasuk satu atau lebih larian tepi pantai. dan empat ke lapan baris-baris sepanjang struktur. dan kawasan-kawasan hulu telah ditinjau menggunakan satu kombinasi jenis perbezaan barisbarislaluan (rajah 4). di mana kajian telah dikendalikan.6 km. sayap empangan-empangan). Dalam saluran utama. Perakam carta dipusingkan apabila data digital telah diperolehi untuk menjana satu profil salinan keras sounding. jenis saluran jika hulu. setiap transek ditubuhkan untuk garisan rujukan dan data tidak diambil selain daripada garisan rujukan. garisan laluantersusun dipilih bergantung kepada jenis kawasan akustik. dan jenis garisan laluan saluran. .

Penentukuran pemerum kedalaman telah dilakukan setiap hari sebelum pengukuran dilakukan.000 warna asal). data adalah terkumpul oleh perakaman carta sepanjang offset di mana koleksi berautomasi bukan cekap dengan sistem penentududukan berasaskan tanah. Garis nombor bertambah sekiranya setiap satu kali satu baris baru telah dimulakan. Sebagai tambahan kepada pengumpulan data berautomasi. Lokasi-lokasi untuk pengukuran adalah terpilih menggunakan GIS dengan menunjukkan lokasi sebenar data . Offset pesisir ke pesisir adalah terpilih untuk menyediakan maklumat yang cukup untuk melukis kontur-kontur. Jarak ke pesisir di wujud dan titik-titik hujung telah direkodkan. seperti yang digambarkan dahulunya. bergantung kepada sistem dan sela masa beberapa jenis perisian.5 s. Data direkod setiap 0. Pengukuran kedalaman air secara manual menggunakan satu kutub peneruman yang dikalibrasi di mana pengumpulan bagi mengisi ruang dalam liputan data daripada sumber-sumber lain. y dan z. dan julat titik-titik data biasanya di antara 3 dan 9 m (10 dan 30 kaki). seperti yang dinyatakan sebelumnya.Data dikutip di dalam kawasan pengukuran sehingga liputan terhasrat telah diperolehi. offset adalah berjarak lebih jauh terpisah berbanding pengukuran berautomatik kontur dilukis menggunakan tangan lukisan komputer. Ketumpatan data sepanjang laluan adalah bergantung kepada kelajuan bot. Bahagian dengan kedalaman kurang daripada batasan kedalaman minimum pendigit adalah terelak. Lazimnya. Perakaman carta ini digunakan semasa suntingan untuk menilai potensi kesilapan-kesilapan dalam perakaman digital kedalaman.Kandungan fail yang direkod adalah kedudukan geografi dan kedalaman mengandungi satu siri data nilai x. Semasa di lapangan satu lokasi offset dipilih dan dilukis pada salinan foto udara (1:15. Salinan keras data kedalaman peneruman adalah dilabel dengan nama kajian dan nombor talian dalam bentuk perakaman profil carta data sepanjang garis laluan. berpandukan arah transek. Bot kemudian merentasi offset pada satu kelajuan yang tetap manakala perakam carta beroperasi.33 hingga 1.

Rajah 1: Skema Sistem Penentududukan Berasaskan Land Based Rajah 2 : Skema Sistem Penentududukan Berasaskan GPS . Menggunakan peta-peta lapangan dan unit realtime DGPS. anak kapal mengemudi ke setiap lokasi terpilih dan memperolehi satu bacaan kedalaman air untuk satu persepuluh dari satu kaki. Data adalah termasuk dalam sebaran lembaran komputer.lokasi titik-titik data sebenar dikutip dengan kaedah lain. Koordinat X dan Y lokasi dipilih dan peta lokasi telah dihasilkan dalam GIS.

Data Titik Garisan Henti Untuk Mengekalkan Cerun Saluran Dan Permukaan Interpolasi Dengan Kemasukan Data Garisan Henti .Rajah 3: Skema Parameter Yang Digunakan Untuk Pengukuran Rajah 4: Susunan Laluan Pengukuran Mengikut Jenis Kawasan Rajah 5 : Contoh Interpolasi.

. Biasan mungkin memberi kesan terhadap pengukuran dan mampu meberi kesan terhadap pengukuran sebenar. Selisih-selisih yang mungkin wujud di dalam pengukuran GPS / DGPS ialah: i.Rajah 7: Contoh Nilai Interpolasi Sepanjang Garisan Henti Berdasarkan Kedalaman 5. .0 SELISIH Semua gelombang pembawa dan pseudo-range pengukuran GPS di pengaruhi oleh selisih dan biasan. Namun kesemua selisih di atas telah ditetapkan supaya tidak melebihi 10 hingga 16 meter. Selisih Sistematik  Dinyatakan sebagai ’ bias’ dan boleh dimodelkan dan selisih ini dapat dihapuskan melalui model yang dibuat.

Selisih Rawak Dinyatakan sebagai ’error’ dan tidak dapat dimodelkan. Boleh dikategorikan kepada tiga jenis yang utama iaitu : Bias Satelit – Bias orbit dan bias waktu satelit    Bias Cerapan – Kesan troposfera dan ionosfera Bias Stesen koordinat – Bias waktu alat penerima dan bias stesen ii. Selisih efemeris satelit Selisihnya adalah sangat kecil.  iv.  iaitu : Gelincir Kitar ( ’Cycle Slips’ ) Berbilang Bahagian ( ’Multipath ’) dan kesan imej (’imaging’ )  Pergerakan Pusat Fasa Antena ( ’Phase Centre Antenna Movement’ )  Penentuan Nilai Ambiguiti ( ’Ambiguiti Resolution’ )   iii. Selisih hanyutan waktu satelit Selisihnya sangat kecil. Selisih dapat diminimakan dengan mengambil langkahSelisih rawak boleh dibahagikan kepada empat punca utama   langkah berjaga semasa cerapan dilakukan.  .

DGPS mampu untuk menghapuskan kesan troposfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh. Selisih kelambatan ionosfera Selisihnya ada kalanya kecil dan ada kalanya besar DGPS mampu untuk menghapuskan kesan ionosfera selagi jarak antara stesen rujukan dan stesen penurut tidak terlalu jauh. Selisih kelambatan troposfera Selisihnya adalah sederhana.   vi. Selisih ini dapat dihapuskan atau dikurangkan menggunakan teknik bezaan pembetulan yang diaplikasikan dalam penentududukan DGPS. penggeletaran kadar jam satelit dan juga epok isyarat.   vii.  Selective Availability ini sengaja diwujudkan bertujuan mengurangkan kadar ketepatan bagi penentuan kedudukan dalam lingkungan 100 meter.   . Selisih Selective Availability (SA) Selisihnya ada kalanya kecil dan ada yang besar Selective Availability merujuk kepada selisih dalam data bagi mengurangkan ketepatan penentududukan GPS dengan mengubah efemeris dan maklumat penyiaran (broadcast). v.

. Sistem DGPS adalah sistem penentududukan masa hakiki secara pembezaan (differential) yang menggunakan cerapan kod iaitu kod C/A bagi alat penerima satu frekuensi L1.viii.0 CARA PENGHAPUSAN SELISIH Selisih yang wujud boleh di atasi dengan kaedah perbezaan.  x.   ix. DGPS memerlukan sekurang-kurangnya dua penerima untuk membolehkan memberi ketepatan pengukuran yang tinggi. Selisih gangguan (noise)penerima Selisihnya adalah kecil.   6. Selisih ini tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini. Sistem ini umumnya dipraktik untuk penentududukan objek-objek yang bergerak seperti dalam kerja hidrografi. Selisih pelbagai laluan Selisihnya yang wujud mungkin sederhana atau besar Tidak dapat dihapuskan menggunakan teknik pembezaan pembetulan ini. Selisih hanyutan waktu penerima Selisih adalah sangat kecil. Kaedah ini adalah bagi tujuan mendapatkan ketepatan yang lebih baik daripada kaedah GPS.

Sistem DGPS umumnya terbahagi kepada dua sistem berdasarkan kepada luas kawasan yang diliputi pembetulannya iaitu Local Area DGPS (LADGPS) dan Wide Area DGPS (WADGPS). Dalam kebanyakan kes data pembetulan yang selalu digunakan adalah pembetulan julat semu. Abidin. Rajah: Kaedah DGPS Bagi Penentuan Kedudukan Pelayaran Terdapat 4 kaedah DGPS yang diguna pakai. Sistem DGPS menawarkan ketepatan yang baik iaitu sekitar 1-5 meter pada masa hakiki (Hasanuddin Z. Umumnya.Memandangkan sistem ini adalah dalam masa hakiki maka stesen rujukan (reference station) yang diketahui koordinatnya harus mengirimkan pembetulan julat semu (pseudorange correction) atau pembetulan koordinat ke stesen bergerak (rover station) yang koordinatnya hendak ditentukan secara masa hakiki dengan menggunakan sistem komunikasi. 2000). Keempat-empat kaedah ini membolehkan pengguna memilih sama ada kaedah DGPS secara downlink data atau uplink data. pengguna perlu memilih set satelit yang terdiri . Format isyarat yang digunakan untuk mengirim pembetulan oleh sistem ini menggunakan format Radio Technical Commission For Maritime Services Special Committee 104 (RTCM SC-104).

Oleh kerana satelit adalah dalam keadaan dinamik dan SA juga mungkin wujud. Perbezaan ini diambil selepas bias jam penerima dihapuskan. Pembetulan ini adalah perlu bagi setiap satelit cerapan dan diuplink untuk kegunaan para pengguna. Kaedah ini juga bergantung kepada cara sesuatu pembetulan dilakukan iaitu sama ada pembetulan itu dilakukan pada stesen rujukan atau pada penerima pengguna. Pengiraan perbezaan antara jarak yang dikira dan jarak yang diukur ke satelit dilakukan di stesen rujukan.daripada sekurang-kurangnya 4 buah satelit. Kaedah ini memerlukan kedudukan penerima stesen rujukan diketahui. penerima stesen rujukan perlu mengetahui sekurang-kurangnya 4 satelit cerapan mesti diuplink kepada pengguna Data-data yang diuplink dalam kaedah ini ialah : a) Pembetulan julat semu (pseudo range) (semua satelit yang dicerap) b) Kadar perubahan pembetulan julat semu (semua satelit) . Jarak yang dikira ke setiap satelit menggunakan maklumat kedudukan satelit yang dinyatakan dalam maklumat efemeris. dan melakukan pengukuran dari penerima ini dan penerima pengguna kepadasemua satelit yang kelihatan. Dalam kaedah ini. 1985) Kaedah Pertama Penghantaran Pembetulan Julat Semu Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna. (Blackwell. maka kadar pertukaran pembetulan (update rate) kepada penerima juga mesti dikira.

Pembetulan ini mesti dinyatakan dalam sistem koordinat yang sama dan dalam set satelit yang sama dengan yang digunakan oleh pengguna yang terlibat. pembetulan kedudukan boleh diperolehi di atas kapal bagi kerjakerja yang memerlukan ketepatan tinggi atau pemprosesan masa hakiki (real time processing) Kaedah Kedua Penghantaran Data Pembetulan Kedudukan Secara Uplink Untuk Pemprosesan Di Atas Kapal Pengguna Kaedah ini sama seperti kaedah pertama dimana kedudukan penerima rujukan perlu juga diketahui. . d) Alamat pengguna terlibat. Tetapi dalam kaedah ini pembetulan data adalah dikira berasaskan koordinat kedudukan penerima rujukan yang diukur dengan pengukuran koordinat melalui cerapan satelit. ∆Y. Secara konsepnya. b) Kadar perubahan dan pembetulan (disebabakan satelit adalah dalam keadaan bergerak) c) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan.c) Usia data efemeris yang digunakan oleh penerima stesen rujukan (semua satelit yang dicerap) Kelebihan kaedah ini ialah ia tidak menghadkan bilangan pengguna. dan ∆Z iaitu pembetulan bagi setiap kedudukan dari cerapan yang digunakan oleh pengguna. dan ∆Z boleh diuplink kepada pengguna yang terlibat untuk pembetulan kedudukannya. Disamping itu. ∆Y. selisih koordinat ini ∆X. Data-data yang diuplink dalam kaedah ini adalah seperti di bawah : a) ∆X.

Kelebihan kaedah ini ialah data pembetulan kedudukan yang dibetulkan boleh didapati oleh pengguna diatas kapal secara masa hakiki. Kaedah ini menggunakan kapasiti komputer yang berbeza untuk melakukan pemprosesan yang lebih kompleks dan sofistikated daripada yang biasa digunakan. e) Masa pengguna f) Kualiti anggaran pengukuran . Kaedah ini melibatkan pembetulan bezaan dalam kaedah pengukuran yang berbeza dari kaedah pertama dan kedua. c) Usia efemeris untuk setiap satelit yang digunakan. Kaedah Ketiga Downlink Semua Data Pengukuran Oleh Pengguna Untuk Pemprosesan Di Stesen Daratan. Kaedah ini berguna apabila kaedah uplink tidak boleh diperolehi. (untuk proses lepas). b) Nombor pengenalan satelit. Data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah data penderia inersia (inertia sensor) yang selalunya diperlukan bagi kapal yang berdinamik tinggi untuk mengekalkan ketepatan. d) Nombor pengenalan penerima pengguna. Ia juga sesuai apabila data pembetulan julat semu atau kedudukan tidak diperlukan semasa diatas kapal. Data-data yang didownlink dalam kaedah ini termasuklah : a) Data pembetulan sekurang-kurangnya empat julat semu dan kadar perubahan pembetulannya.

Kaedah ini mengguna pakai pembetulan bezaan dalam penyelesaian proses lepas (post-processing). Oleh itu. Kelebihan kaedah ini ialah tiada uplink data yang diperlukan. penerima rujukan menghasilkan pembetulan julat semu untuk semua satelit iaitu sama seperti kaedah pertama. Data ini adalah diperlukan untuk sistem pemprosesan kedudukan di darat (pengkalan) beserta dengan data downlink untuk setiap pengguna. Kaedah ini dapat menyelesaikan masalah kedudukan (di laut dan di darat ) dengan lebih selaras.g) Ujian attitude satelit h) Pecutan i) j) Anggaran altitud dan arah kosin Susulan masa (time lag) yang tepat untuk setiap data yang diukur. Sebagai tambahan jika pengguna memerlukan data kedudukan di kapal maka uplink juga diperlukan. Kaedah Keempat Downlink Data Kedudukan Mentah (Uncorrected) Pengguna Untuk Proses Bezaan Di Darat. Dalam kaedah ini. Kaedah keempat ini digunakan dalam : . Keburukan atau kekurangan kaedah ini ialah ia memerlukan bilangan data masalah yang banyak untuk didownlink kepada sistem pemprosesan yang berpengkalan. kaedah ini digunakan dengan atau tanpa mengetahui kedudukan penerima rujukan.

Tekniknya ialah  Melalui pembetulan kedudukan. c) Semasa jumlah data pengukuran mentah tidak mudah didownlink. Data yang perlu bagi penggunaan kaedah ini ialah : a) Kedudukan pengguna yang belum dibetulkan (uncorrected) b) Nombor pengenalan satelit cerapan yang digunakan. Selisih-selisih yang wujud dalam pengukuran kedudukan GPS / DGPS di hapuskan dengan DGPS. b) Uplink dan pemprosesan data secara bezaan di kapal tidak boleh didapati. dan ∆Z dengan menggunakan set satelit yang sama. Terdapat 2 kaedah atau teknik dalam menentukan pembetulan pada cerapan DGPS atau pengahapusan selisih. Penerima rujukan yang mana kedudukannya diketahui dapat mengira pembetulan ∆X. d) Usia data efemeris untuk setiap satelit yang digunakan.  Melalui pembetulan daripada cerapan julat semu Teknik pertama iaitu melalui pembetulan kedudukan. merupakan teknik yang mudah untuk dilaksanakan di mana ia dilakukan dengan mengetahui . Dengan membuat perbezaan data ini dengan data yang diukur oleh penerima rujukan dari set satelit yang sama maka data pembetulan dapat diperolehi. Pengguna kaedah ini boleh dilakukan dengan pengguna mendownlink kedudukannya yang tidak benar termasuk nombor satelit yang dicerap. ∆Y.a) Penggunaan yang tidak memerlukan data kedudukan yang dibetulkan untuk dihantar ke kapal pengguna. Keadah keempat ini memerlukan para pengguna untuk mendownlink data kedudukan mentah (uncorrected) dan data satelit cerapan yang digunakan. c) Masa pengukuran data.

3 m . Jarak yang dikira akan dibandingkan dengan jarak yang dicerap oleh alat penerima untuk mendapatkan pembetulannya. Kombinasi satelit yang tertentu digunakan untuk menghitung semula kedudukan titik tersebut.koordinat pada stesen rujukan. ∆Y. Ini boleh diperolehi daripada kedudukan rujukan kartesian dan dari kedudukan kartesian setiap satelit. dan ∆Z. Teknik yang kedua merupakan teknik yang lebih kompleks dan sering digunakan iaitu dengan menentukan pembetulan julat semu yang diukur pada setiap satelit. Pembetulan ini dipancarkan kepada penerima pengguna menggunakannya untuk membetulkan julat semu yang dicerap. 7.0 KEBERKESANAN DAN KETEPATAN DATA Kaedah yang biasa digunakan dalam penentuan kedudukan adalah seperti berikut: o Absolute GPS kinematic posistioning : 5 -10 m o DGPS ( menggunakan pseudorange) : 1 . Dalam cara ini. Kedudukan yang dihitung oleh penerima GPS akan dibandingkan dengan kedudukan sebenar untuk mendapatkan pembetulan kedudukan dalam bentuk ∆X. stesen rujukan akan mengira jarak sebenar bagi setiap satelit yang dicerap dari titiknya yang diketahui.

Oleh itu. kaedah pengukuran menggunakan GPS sesuai digunakan untuk mana-mana kerja hidrografi. namun hasil kerja yang diperolehi adalah memuaskan dan dapat menjimatkan masa. Jika di lihat daripada ketepatan yang diperolehi daripada kaedah ini.0 KESIMPULAN . 8. kedua-dua kaedah ini mampu memberi ketepatan dari 1 hingga 5 cm.o Differential GPS kinematic posistioning (off line) : 1-5 cm o Sistem RTK : 1-5 cm Bagi kerja penentuan kedalaman. data pengukuran kedalaman boleh digunakan bagi menyediakan carta nautika dan pelan hidrografi kerana setiap kedudukan titik hanya mempunyai ralat yang kecil. kaedah yang biasa digunakan adalah DGPS kinematic positioning (off line) dan Sistem RTK. Walaupun proses perolehan peralatan adalah agak tinggi. Pemilihan kaedah adalah bergantung kepada keperluan dan kehendak pengukuran serta kebolehan penerima. Walaubagaimanapun.

Dalam hidrografi DGPS. Pengukuran GPS boleh selesai di antara stesen kawalan tanpa memerlukan terabas.Hidrografi konvensional adalah berasaskan teknik biasa ukur tanah dan intensif buruh. pengukuran dibuat dari bot yang bergerak yang mana ini mempercepatkan proses perolehan data dengan ketepatan yang tinggi. umumnya kaedah konvensional memerlukan grid kawasan 1000 x 100m manakala kaedah GPS hanya memerlukan grid 50 x 50m. Satu jumlah stesen rujukan dan BM diperlukan sepanjang proses pengukuran secara konvensional. Bot pengukur diperlukan untuk membawa pengukur kepada stesen kedudukan setiap kali pengukuran dibuat. manakala dalam kaedah GPS hanya memerlukan beberapa stesen kawalan sahaja. Garis pandang yang terlindung di antara bot dan stesen rujukan tidak wujud berbanding dengan kaedah konvensional. boleh dinyatakan kaedah GPS semakin digemari dan sesuai digunakan dalam kerja-kerja ukur hidrografi. Kelebihan lain ialah keupayaan untuk memperolehi data yang banyak dan berketepatan tinggi. Untuk pengumpulan data. Ukur adalah kurang hidrografi boleh dilakukan dengan mod rawak tanpa perincian julat baris. Dari perbezaan tersebut maka. Sistem pengumpulan data GPS adalah kompak dan boleh dipasang pada bot-bot kecil. Ini bermakna kaedah konvensional kadar keamatan 50 kali berbanding pengukuran daripada GPS. .

utm.wikipedia.pro.fksg.uitm.my/geomatic/cvfull/Tengkuarizal.pdf .my o www.0 RUJUKAN o www.tidesandcurrent.magellanGPS.my o www.com o www.edu. utm.pdf o Methods.com o Rtkteamfinal.noaa.pdf o www.govpublications.9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful