P. 1
PENGENALAN KEPADA PENGAJARAN MIKRO

PENGENALAN KEPADA PENGAJARAN MIKRO

|Views: 1,451|Likes:
Published by shazat

More info:

Published by: shazat on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

PELAKSANAAN PENGAJARAN MIKRO UNTUK PENSYARAH PKPG IPTAA Residen Inn Cherating, Kuantan, Pahang.

4-7 Nov 2007 4Oleh : Hj Abu Bakar Bin Ismail Jabtan Kajian Sosial IPTAA

Pendahuluan 

Keperluan untuk melahirkan guru yang berkualiti bagi merealisasikan pendidikan bertaraf dunia Tuntutan melengkap pengetahuan dan kemahiran pensyarah selaras dengan peningkatan taraf Maktab kepada IPG IsuIsu-isu keberkesanan latihan praktikum dan kualiti guru permulaan Seni pengajaran The Art of Teaching  

Pengenalan dan Konsep 

Pengajaran mikro telah dipraktikkan secara meluas dalam latihan keguruan di seluruh dunia sejak diperkenalkan di Stanford Universiti oleh Dwight .W. Allen, Robert Bush dan Kim Romney di lewat tahun 1950-an 1950Merupakan satu bentuk simulasi pengajaran yang boleh dilaksanakan untuk latihan guru-guru gurupra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan Pengajaran mikro amat berkesan untuk membantu pelajar/ guru menguasai kemahiran mengajar dalam situasi yang lebih tenang, kurang kompleks, terkawal dengan cara yang sistemetik dan analitikal Dapat membantu pelajar menguasai kemahiran, kaedah mengajar dan dan isi kandungan Lebih berfokus kepada beberapa komponen kemahiran mengajar saperti kemahiran permulaan , penggunaan sumber, kemahiran penyoalan, kemahiran menerang, kemahiran menjalankan aktiviti, dan kemahiran penutup Secara umum pengajaran mikro melibatkan proses pengajaran, mengkaji dan membuat refleksi (teach, review and reflect) Proses pengajaran mikro melibatkan - jangkaan masa antara lima hingga sepuluh minit atau (lebih panjang) - kumpulan pelajar antara 3 hingga 4 orang (boleh berubah) - pelajar sesama pelajar - pelajar dengan murid - dalam bentuk klinik mikro/makro - pengunaan borang kemahiran mikro 

Pengertian ini membawa makna satu situasi pengajaran yang telah dikurangkan skopnya. matapelajaran dipendekkan dan bilangan murid dikecilkan .Pengertian Mengikut Micheel J Wallace pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dipermudahkan. iaitu tugas guru dipermudahkan.

Pengertian Pengajaran mikro boleh diertikan suatu latihan pengajaran untuk mengetahui tahap penguasaan kemahiran mengajar guru pelatih sebelum praktikum atau berlaku pengajaran yang sebenar di sekolah .

.Pengertian Education Encyclopedia Microteaching is a scaled-down. simulated scaledteaching encounter desingned for the training of both presevice or in-service inteachers.

Tujuan pengajaran mikro 1. 2. Dapat mengamalkan teori dan konsep pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari. kekuatan pengajaran yang berfokus. . 3. Memberi peluang kepada guru mempraktik kemahiran mengajar dalam situasi terancang. guru dapat membuat refleksi kelemahan. Membolehkan guru dapat mengusai kemahiran pengajaran dengan cepat melalui pengalaman yang menyeronokkan. 4. Melalui rakaman video.

Dapat memperbaiki kelemahan dan mendapat bimbingan daripada pensyarah penyelia atau rakan sekelas. 7. . 6. Dapat mengurangkan pelbagai masalah yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran.5. Mengurangkan ketegangan dan meningkatkan keyakinan guru untuk menghadapi situasi pengajaran yang sebenar.

pensyarah atau rakan bimbingan Dilaksanakan dalam bilik mikro atau makmal pengajaran Fokus kepada satu kemahiran pengajaran Situasi Pengajaran Mikro Rekod borang Bimbingan (protokol) Pengajaran. mengkaji. Tafsir.Saiz kelas kecil (4-10 orang) (4- Masa pengajaran dipendekan (5 15 minit) Ada penyelia. refleksi dan bimbingan .

Sekiranya sukar untuk mendapat murid sebenar rakannya boleh disemulasi sebagai murid. Ini bertujuan untuk mendapat situasi sebenar wujud semasa pengajaran tersebut. Jadi rakan anda berperanan sebagai murid dalam sesi pengajaran mikro tersebut .Situasi Pengajaran Mikro Murid sebenar atau rakan sebaya Dalam pengajaran mikro murid sebenar diambil untuk berinteraksi dengan guru yang mengajar.

sekolah. lain. papan hitam. .Dilaksanakan dalam bilik mikro atau makmal pengajaran Boleh dilaksanakan dalam bilik mikro pengajaran yang mengandungi kelengkapan secukupnya seperti perakam video. Pengajaran mikro boleh juga dilaksanakan disekolah tetapi pastikan kriteria kriteria lain diambil kira seperti jumlah murid. kelengkapan alatan pengajaran dan mendapat persetujuan daripada pihak pengurusan sekolah. meja dan kerusi untuk murid serta kelengkapan alat tulis lain.

. masa yang diambil tidak perlu 30 atau 60 minit seperti kelas biasa. biasa .Masa pengajaran dipendekkan Oleh kerana tumpuan kepada satu kemahiran pengajaran sahaja. Memadai 5 hingga 15 minit untuk melihat fokus kemahiran yang hendak dilihat dengan lebih terperinci.

Saiz kelas kecil Kelas untuk pengajaran mikro tidak terikat seperti kelas biasa. Minimum 4 hingga 10 murid atau rakanya diperlukan supaya mudah dikawal dan mementau pelaksanaan secara spesifik. .

atau pendapat juga bole h dipe rolehi dari rakanguru yang disemulasi sebagai murid. mendengar dan menganalisa tingkahlaku pengajaran yang berlakukan dalam kelas.Ada penyelia. Maklumbalas kemudian . pensyarah perlu ada bersama dengan guru untuk melihat. murid . mencatat dan memberi perhatian sepenuhnya untuk maklumbalas kemudian. pensyarah atau rakan sebaya Semasa sesi mikro ini. Pensyarah bolehlah kelas . .

barulah dapat digabungjalinkan dengan kemahiran .kemahiran lain. . sebagai contohnya untuk melihat penguasaan guru dalam aspek set induksi. telah dikuasai.Fokus kepada satu kemahiran pengajaran Dalam pengajaran mikro fokus hanya kepada satu kemahiran sahaja pada satu masa. Apabila satu kemahiran induksi.

memberi ulasan kelemahan dan kekuatan yang berlaku semasa pengajaran mikro. Selepas itu barulah mikro. Jadi sebarang bimbingan atau analisa perlu dilakukan sebelum atau selepas pengajaran mikro. pandangan. tersebut. diskusi. atau memberi komen pengajaran kepada guru tersebut.Bimbingan dan Diskusi Semasa pengajaran mikro sedang berlansung. pensyarah memberi bimbingan. pensyarah tidak boleh campurtangan. guru. . motivasi dan tunjuk cara yang lebih baik kepada guru. mikro . Dalam sesi ini pensyarah hendaklah memberi peluang kepada guru pelatih untuk mengeluarkan pendapat.

borang ini mengandungi sub kemahiran mengajar dan petunjuk qualiti untuk ditentukan oleh pensyarah semasa pengajaran berlaku . menganalisa data yang dicatat untuk memberi bimbingan kepada guru pelatih .Rekod Borang Bimbingan Borang ini digunakan untuk pensyarah memerhati perlakuan guru pelatih tentang aspek kemahiran mengajar dan mengisi dalam borang bimbingan ini. bahawa pengajaran mikro ini bukan penilaian markah tetapi ia lebih kepada bimbingan untuk guru pelatih menguasai kemahiran mengajar dengan lebih yakin. pensyarah boleh mentafsir. Dalam yakin. Selepas tamat pengajaran mikro. Perlu ditegaskan ini. berlaku.

Fasa Pengajaran Mikro Konsep Pengajaran mikro Pengajaran berlaku Membuat refleksi Perbincangan Pengajaran semula Persediaan Pengajaran mikro Pelaksanaan pengajaran mikro Pasca Pengajaran mikro Perancangan matapelajaran Penentuan komponen kemahiran Memerhati Mengisi borang bimbingan Merakam vedeo Mainsemula perakam vedeo Perbincangan Tafsir Cadangan Merumus .

Jenis dan Model Terdapat beberapa contoh model pelaksanaan pengajaran mikro dahulu dan kini saperti: Self study group Bmbingan protokol 2+2 Pengajaran rakan sebaya Pengajaran Makro/mikro Pengajaran semula .

Jenis dan Model Self study Group    Merupakan konsep asal pengajaran mikro Pengajaran dijalankan mengikut kumpulan pelatih 3 hingga 5 orang Pelaksanaan melibatkan kemahiran mengajar tertentu dalam kumpulan berkenaan Pelajar bergilir memainkan peranan guru dan murid dalam setiap sesi Kebebasan memilih tempat dan cara pelaksanaan saperti klinik mikro dll Setiap sesi pengajaran akan dibincang sendiri aleh pelajar dengan panduan atau komen penyelia Perbincangan berdasarkan borang bmbingan kemahiran .

Bimbingan protokol 2+2 Melibatkan penggunaan media saperti rakaman video. audio atau borang bimbingan Penglibatan dua orang pelajar sebagai pengulas dan pemberi cadangan selepas sesuatu sesi dilaksanakan Pelajar akan memainkan peranan murid dan guru Tmpuan akan diberi kepada sesuatu kemahiran mengajar yang dipelajari di samping kemahiran lain yang timbul dalam pelaksanaan Boleh melibatkan pelajar atau dengan penyertaan penyelia   .

Pengajaran rakan sebaya Dijalankan dengan pengendalian sepenuhnya oleh rakan sebaya pengulasan dan perbincangan akan dibuat oleh rakan sebaya kesemua cadangan dan ulasan akan dipertimbangkan bgai menggalakan kreativiti pelajar Bimbingan boleh juga melibatkan penyelia di akhir sesi Hasil pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk laporan   .

Pengajaran Semula Pelaksanaan melibatkan pengulangan atau atau pengajaran semula sesuatu kemahiran Dilaksanakan dalam prosedur biasa atau rakaman semula sesuatu sesi pengajaran Pembetulan dibuat bagi setiap komponen yang telah dibincangkan Pelaksanaan boleh dijalankan dalam bentuk klinik Penyertaan pelajar yang sama atau pelajar lain boleh dilaksanakan   .

Pengajran Makro/Mikro Dijalankan dalam sesi yang melibatkan pelajar dan jangka masa yang lebih lama Kemahiran yang pelbgai boleh dijalankan serentak Sesi ini boleh dijalankan dalam situasi sebenar bilik darjah atau dalam bentuik simulasi sesama pelajar Sesi boleh dijalankan dengan cara rakaman atau penggunaan borang bimbingan sahaja  .

Prinsip umum pelaksanaan Sebagai satu sesi latihan membantu pelajar menguasai dan mempraktik kemahiran mengajar yang dipelajari Penekanan perlu ke arah bimbingan bukan kepada kerja kursus atau pengredan Dalam keadaan terkawal dengan kehadiran penuh penyelia  .

rakaman dsbnya Memahami dan menguasai komponen kemahiran mengajar  . Merupakan sesi pengajaran pembelajaran yang memerlukan penyelia menggunakan segala prinsip pedagogi Menggalakan kebebasan dan kreativiti pelajar Penggunaan pelbagai sumber sokongan saperti borang bimbingan.

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Memahami dan menguasai komponen kemahiran mengajar Memahami dan mengusai pelbagai Pendekatan.kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran  . Memahami dan mengusai pelbagai Pendekatan.

Kemahiran Pengajaran Mikro Kemahiran permulaan Kemahiran pelbagai ransangan Kemahiran pengukuhan Kemahiran penyoalan  .

 Kemahiran Menerang Kemahiran menggunakan sumber Kemahiran Intraksi kemahiran melaksanakan aktiviti Kemahiran penutup   .

 Kemahiran menggunakan sumber Kemahiran menjalankan aktiviti Kemahiran penutup  .

Kemahiran Permulaan Pengertian/konsep Menarik perhatian Mewujudkan motivasi mengaitkan Menstruktur .

Kemahiran Pelbagai Ransangan Pengertian /Konsep Pergerakan Pergerakan Anggota Perubahan Deria Perubahan Fokus Deria Bentuk Penglibatan Lisan Murid Bentuk Penglibatan Fizikal Murid .

Kemahiran pengukuhan Lisan negatif Penggunaan Jawapan murid Gerak isyarat positif Gerak isyarat negatif Kemahiran Pengertian Pengukuhan Konsep Dampingan Sentuhan Tiada pengukuhan Lisan positif .

Kemahiran Penyoalan konsep fokas Pembentukan soalan Alih hala soalan Kemahiran penyoalan sebaran Memberi petunjuk .

Aras Penyoalan Ingatan kembali kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian .

Teknik mengemukakan soalan mencungkil penjelasan Persetujuan Contoh .

Kemahiran menerang Konsep Bentuk penerangan Kemahiran menerang Struktur komponen Penggunaan sumber/aktivit i .

Kemahiran penggunaan sumber Konsep Bentuk dan corak Kemahiran interaksi Kesesuaian kreativiti .

Kemahiran interaksi konsep Pengunaan sumber Kemahiran interaksi Penglibatan murid Perubahan interaksi Melalui aktiviti Corak dan bentuk .

Kemahiran pengurusan aktiviti Kesesuaia n Kemahiran Pengurusan aktiviti kretiviti Kaedah dan teknik keberkesana n sumber konsep .

Kemahiran pengurusan kelas Kemahiran Pengurusan kelas Konsep Susunan kerusi meja Penglibatan murid Bentuk aktiviti Pengurusan sumber .

Kemahiran Penutup Konsep Merumus menyimpul Kemahiran penutup Penilaian hasil pembelajaran peneguhan Membuat perkaiatan Pembelajaran brmakna .

Contoh Borang Bimbingan kemahiran Rujuk edaran yang diberi Kemahiran: permulaan/ Set induksi pelbagai ransangan pengukuhan Penggunaan Sumber Penyoalan. BORANG PENG MIKRO . dll.

3. Perancang atau pengelola program Pengajar kemahiran-kemahiran kemahiranPenasihat atau pakar rujuk . 2.Peranan dan tanggungjawab Penyelia Peranan dan tanggungjawab penyelia perlu di lihat dalam konteks sebelum dan selepas Sebelum sesi pengajaran 1.

 Tiga peranan utama penyelia iatu: .Perancang atau pengelola program .Pengajar kemahirankemahirankemahiran .Penasihat atau pakar rujuk .

Perancang atau pengelola program Menentukan matlamat dan hasil pembelajaran Menentukan kemahiran yang akan digunakan Menyediakan borang bimbingan Menyediakan model dan bahan protokol Menyediakan jadual pelaksanaan Masa.1. tempat. persiapan Menetapkan model/sesi   .jaual.

Pengajar Kemahiran-kemahiran Kemahiran    Menerangkan teori dan faedah setiap kemahiran Menterjemahkan teori kepada ciri-ciri praktik ciriMengenalpasti ciri-ciri setiap kemahiran ciriMemberikan contoh kemahiran mempraktik kemahiran dalam pengajaran Membuat penilaian kendiri Memupuk sikap positif terhadap pembelajaran kemahiran Pemilihan faktor pedagogi .2.

Penetapan pendekatan pedagogi Pembelajaran bermakna Turutan Sumber dan bahan pengajaran Perancangan persediaan awal interaktif penilaian .3.

Pakar Rujuk dan penasihat Memberi nasihat dalam persediaan mengajar Memberi nasihat tentang isi. alat dan cara penggunaan Membantu mengatasi nmasalah dan membuat penilaian kendiri  .

mengenalpasti ciri-ciri kemahiran mengajar ciri.menerangkan kaitan teori dengan praktiknya .mengklasifikasikannya dalam borang bimbingan .menggunakan kemahiran secara berkesan . Memainkan peranan sebagai kounselor untuk menentukan kebolehan pelajar .membuat penilaian kendiri .Selepas pengajaran 1.mencadangkan pendekatan alternatif .

Pengendalian Proses Kounseling Dalam konteks pengajaran mikro. konseling melibatkan pproses intraktif antara penyelia dan pelajar Membincang dan membimbing ke arah pencapaian matlamat atau hasil pembelajaran pengajaran mikro Membantu pelajar memahami dan menggunakan segala kemahiran serta menilai prestasi mereka sendiri Membantu pelajar mencadang cara dalam memperkukuhkan kemahiran yang dipelajari  .

tayangan video dan audio Mengeratkan hubungan dengan pelajar Menstruktur perbincangan  .TahapTahap-tahap proses kaunseling pengajaran mikro Menentukan matlamat kounseling Membincang kembali sesi pengajaran. berdasarkan borang bimbingan.

 Memulakan perbincangan Mengawal perbincangan Menentukan kefahaman pelajar Menggalakan penglibatan pelajar Menutup perbincangan   .

Perbincangan Kesesuain dan keperluan dalam pengajaran guruguru-guru PKPG Isu dalam pelaksanaan pengajaran mikro di IPTAA Cadangan penambahbaikan pelaksanaan  .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->