PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH

PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH SEBAGAI MODEL NEGARA ISLAM Rujukan : Sejarah dan Kebudayaan Islam, Prof Dr Ahmad

Shalaby, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1988 dan Fiqh al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah, Haji Abdul Hadi Awang, DPF, 1992, Jilid 1 & 2 Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam. Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah. Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’ ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Di zaman khulafa’ ar-Rashidin inilah dakwah Islamiyyah terus berkembnag, Umat Islam dapat menundukkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Dua Pahlawan Lagenda iaitu Hercules di Rom dan Rustam di Parsi dapat ditundukkan oleh umat Islam dengan pimpinan pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid al-Walid, Amru al-As, Abu Ubaidah al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Pusat pemerintahan Islam kemudiannya berpindah dari Madinah ke tempat-tempat yang lain di zaman Kerajaan Umaiyyah, Abasiyyah dan sebagainya sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyyah. Runtuhnya Empayar Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 bermakna runtuhnya

Daulah Islamiyyah di dalam dunia ini. Umat Islam sudah tidak dinaungi lagi maka rentetan dari itu satu persatu Negara umat Islam dijajah oleh kuasa Barat Selepas itu Regim Zionis mengambil kesempatan menakluki bumi Palestin di mana terletaknya Baitul Maqdis atau al-Quds, kekalahan yang amat memalukan cuma dalam tempoh enam hari bumi al-Quds ditakluki. Ini kerana umat Islam sudah mengabaikan ajaran Islam. Walaupun umat Islam adalah manusia teramai sehingga mencapai angka berbilion tetapi ia bagaikan buih di lautan, apabila datang arus dan ombak mereka akan dihanyutkan, berpecah-belah dengan berbagai karenah dan ragam masing-masing.

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

DAN KONSTITUSI MADINAH
Oleh Bukhori Abdul Shomad[1]

I. PENDAHULUAN Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat didalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.[2] Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.[3] Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik.[4] Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dekumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.

II. PEMBAHASAN A. Hijrah Ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya: “Meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.” Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada tiga macam.[5] Pertama, Hijrah dari (meninggalkan) semua perbuatan yang terlarang oleh Allah swt, ini wajib hukumnya. Nabi saw bersabda:

dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi SAW. mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang abadi. (HR. Bukhori) Kedua. yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. maka Rasululllah SAW meminta para shahabatshahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yatsrib. seorang shahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang . mereka kekal didalamnya. bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman-Madinah dan mereka memeriksa Gua Tsur. Dan mereka itulah orangorang yang mendapat kemenangan.(‫المهاجر من هجر ما نهى ال عنه. hijrah (mengasingkan) diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. mereka mendapatkan Gua Tsur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba. serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Makkah kepadanya. Di Gua Tsur Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah.[9] Sebelum berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh Kafir Quraisy. hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua.[8] Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi (mata-mata). Sesungguhnya Allah pada sisi-Nya pahala yang besar. Bahkan. Hijrah (berpindah) dari Negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. Seperti Rosulullah saw bersabda: (20) ‫الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند ال وأولئك هم الفائزون‬ ‫يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم‬ (22) ‫)12( خالدين فيها أبدا إن ال عنده أجر عظيم‬ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Seorang Algojo diutus untuk mengepung rumah Nabi Saw dengan instruksi yang mereka bawah yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. bermusyawarahlah mereka (kafir Quraisy) di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur dan bermalam disana selama tiga malam.[6] Rasulullah SAW.[7] Sebelum berangkat Rasulullah membisikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadhramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaan-Nya dan surga-surga. Sebelumnya Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama diperjalanan. Akan tetapi. Hanya saja dalam meninggalkan Makkah kaum Muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka. Ketiga. lebih besar derajatnya disisi Allah.[10] Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah di rumah. sehingga kaum Muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. tempat Rasulullah bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. )رواه البخارى‬ Artinya: Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya. (At-Taubah:20-22) Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum Muslimin Makkah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy.

yaitu: para penolong sedangkan kaum Mukmin Makkah disebut Muhajirin artinya: Para pengungsi.‫ل تحزن إن ال معنا‬ Artinya: Jangan bersidih hati Allah bersama kita. Penduduk Madinah kota terdiri dai dua suku besar yaitu suku besar Khazraj dan suku besar Aus..[12] Di halaman rumah ini. Rasulullah disambut kaum Anshar. Mereka bersumpah setia untuk menampung kaum mukmin Makkah (Muhajirin). Lantas Rasulullah meneruskan perjalanan. makin sungguh-sungguh berdoa.[11] Setelah Muhammad Saw. Rasulullah SAW berkata: . Bani ‘Ady. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. rasul membangun Masjid dan merupakan masjid yang pertama. Dua orang bernama Zayyad bin Lubaid dan Farwah bin ‘Amr menghadap. Setibanya di Madinah. kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua. sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail anak Yatim ‘Amrr bin ‘Ammarah di bawah pemeliharaan Mu’adz bin Fara. ketiganya adalah Tuhan. dan Abu Bakar mengetahui orang kafir Quraisy telah tiba di Gua tsur hendak mencari dan membunuh mereka berdua maka Muhammad SAW. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah SAW kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita. sehingga mereka disebut al-Anshar. Rasulullah bersabda: ‫هذا إن شاء ال المنزل‬ “Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak”. unta beliau berhenti. kedua suku inilah yang memberikan jaminan keselamatan Nabi Muhammad. sebuah desa yang jaraknya sekitar limaakilometer dari Yatsrib Nabi beristirahat beberapa hari lamanya. bagian terbesar dari kedua suku itu telah memeluk agama Islam pada satu tahun menjelang hijriah. dan Abu Bakar juga makin ketakutan. Nabipun besabda seperti tadi. Lalu Rasulullah berdoa sampai empat kali yaitu: ‫رب أنزلننى منزل مباركا وأنت خير المنزلين‬ .memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir saya melihat ada dua ekor burung dara hutan dilubang itu jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana. Rasulullah bersabda: ‫. lalu Nabi meneruskan perjalanannya sesampainya di kampung Bani Bayadlah.. semua diam.خلوا سبيلها فإنها مامورة‬ Biarkanlah unta ini berlalu karena ia mendapat petunjuk Mendengar sabda Nabi. Begitu juga sampai ke Bani Harits. tepat di depan rumahnya Abu Ayyub (Khalid bin Zaid alNajjar). Nabi menjawab yang serupa. yang mengelu-elukan Nabi dan menyambut dengan iringan “Drum bend” serta syairsyair pujian Thala’al Badru ‘alaina dst[13]. untuk mengeringkan Kurma. dua orang.[15] Seusai shalat Jum’at. sudikah kiranya tuan singgah di tempat kediaman kita di sini untuk sementara waktu”. serta berkata seperti tersebut tadi.‫يا ابا بكر، ما ظنك بإثنين ال ثالثها‬ ‍ Abu Bakar. Setelah situasi aman Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Madinah sesampainya di Quba. pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Sewaktu berlansung perjanjian al-Aqabah pada tahun 621 M di dalam wilayah Mina. bernama “Itban bin Malik dan ‘Abbas bin ‘Ubbad datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah. tibalah di Bani Sa’idah menghadaplah Saad bin ‘Ubadah dan Mudzir bin ‘Amr dan meminta seperti itu juga.[14] Ketika perjalanan beliau sampai di Wadi Ranuna dan ketika itu waktu Shalat Jum’at telah tiba beliau turun dari ontanya untuk mengerjakan shalat Jum’at di kampung Bani Amr bin Aus. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbidik di telinganya: . Sesampai di kampung Bani Malik an-Najjar.

Setiap orang Anshar bersahabat dengan satu orang Muhajirin. Melalui hijrah. hijrah besar bersifat rohani atau bathin. 5. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. dan bisa membahayakan masa depannya. Dalam konteks hijrah kecil kita mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial. Pada malam itu juga. Rasululalh SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Ayyub.[18] Sesudah perselisihan dari kaum Musyrikin Makkah dapat dihindarkan dengan hijrah. yaitu sembilan tokoh dari suku besar Khazraj dan 3 tokoh dari suku besar Aus. Akan tetapi.[19] Karena dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail bukan dari Bani Israil.Artinya: Ya Tuhan! Mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman”. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. B. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Mereka terdiri dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir dan Nani Qainuqa’. Halangan dan rintangan dalam Rasulullah berdakwah selalu saja ada bahkan sampai sekarangpun di mana ada kebenaran di situ ada kebatilan.[17]Dari sini. masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami. yang sesungguhnya bersifat universal. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. Rasulullah mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang bersal dari Makkah.[16] Maka. yaitu:[20] 1. suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsipprinsip keadilan. menempati kedudukan al-Nuqabak (pembesar pengawal). Negara madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir atau hijrah kecil. politik. kedengkian mereka timbul. sekarang Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi Yatsrib. sehingga para pendatang dari Makkah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi. Rasulullah menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu. Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. yang dipimpin oleh Saad ibn Ubadah dari suku Khazraj. 4. binggung dan asing. yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. ekonomi dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi . 2. 3.

kekeluargaan. perdata. pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangsa). undang-undang dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari Syari’at masyarakat seperti aturan-aturan politik. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. melainkan juga pemimpin pemerintahan. dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (The Relegious and The Seculer). Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya. membela mereka yang teraniaya 6. 2. Dengan demikian. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masingmasing. meskipun berasal dari banyak suku. termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. tetapi merupakan satu komunitas. Menurut Ibnu Khaldun. 3. Politik mulai tampak sejak Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 M. melainkan juga sebagai kepala Negara. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah.[23] Perjanjian dengan komunitas Yahudi. Semua pemeluk Islam. sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun. yang kemudian merupakan foundasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. Nabi bukan saja pemimpin keagamaan. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Kesepakatan contract social inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan. Di salah satu sisi.[24] Menurut Harun Nasution. Seperti yang telah kita ketahui. hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara Gereja dan dunia (The Church and The World). kaum Muhajirin dan Yahudi. keturunan. Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah. kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. yang katakanlah dapat disebut sebagai contract social pertama di dalam sejarah umat manusia. hubungan antar kelompok. adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. golongan dan agama. kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras.[22] Maka. Di Madinah.Konstitusi yang disepakati semua pihak. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama. Sadar akan hal ini. Rasulullah segera mengambil inisiaitf menetapkan Piagam Politik (Piagam Madinah). Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan nabi. Bertentangga baik 4. peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib (Madinah) merupakan peristiwa bersejarah permulaan bedirinya pranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah. 5.[25] Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. dan .[21] Kita lihat dalam sejarah Hijrah merupakan dasar dari terbentuknya Negara Madinah (kota berbudaya). Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[26] 1. Saling menasehati. yang dilihat dari aspek agama tediri kaum Anshar. aturan agama dan etika. agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya.

Menghormati kebebasan beragama. Muhammad Thahir Azhari mengemukakan konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (negara hukum) bukan teokrasi. dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. Adapun menurut Rasyid Ridha tahapan-tahapan menuju gagasan negara Islam: 1. 2. Walaupun menurut penyelidikan Ilmu pengetahuan. Prinsip ketaatan rakyat. 4. Prinsip Perdamaian 7. perubahan yang diinginkan tidak pernah terjadi orang-orang baru tidak akan berdaya mereka akan tergilas oleh sistem yang ada. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah. suatu perwujudan dari gagasan besar berupa prinsip kehidupan nasional Arabia. 2. Prisni Kesejahteraan 8. Prinsip keadilan. sejarah hak-hak asasi manusia barulah tumbuh dan . dan beliau mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitasi kekhalifahan (kesulitan mencari orang yang tepat menjadi khalifah dan tempat yang tepat menjadi ibu kotanya). Ini berarti Rasulullah adalah menjadi pemimpin keagamaan dan juga pemimpin Pemerintahan (Kepala Negara).7. 3. [29] Karena konsep Nomokrasi penekanannya pada hukum (konstitusi) dalam hal ini tentunya yang kita kehendaki hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 5. sekaligus pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal. Nabi Muhammad SAW dapat menepatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengamininya sebagai pemimpin masyarakat. Nampaknya. Dr. Jadi di sini sistem yagn harus ditegakkan dan kuat. Rasulullah sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas.[28] Dari dua konsep yang berbeda di atas pemakalah agaknya tertarik kepada konsep Muhammad Thahir Azhari yang mengemukakan Konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (Negara Hukum) bukan Teograsi (Negara Ketuhanan) seperti konsep Rasyid Ridha. Tapi kalau sistem yang kuat dan disepakati untuk dijalankan maka siapapun yang memimpin tidak ada masalah karena ia tunduk pada hukum yang berlaku. Contoh: semua hakim yang ada dipecat. Merujuk ke Piagam Madinah. Prinsip Persamaan. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan Agama dan Politik Rasulullah berhasil menciptakan satu bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan. diganti dengan hakim yang baru dan bekerja pada sistem yang sama. Yusril Ihza Mahendra SH. saya ingin membangun sistem bernegara yang kuat yang dalam hal ini Negara bukan tunduk kepada orang melainkan kepada sistem meskipun antara orang dan sistem mempunyai hubungan timbal balik dan sulit dipisahkan. Sebagaimana dilontarkan Prof. yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam. Beliau mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:[27] 1. dengan demikian. Negara Teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan bukan atas kontrak sosial dan bukan pada rasio (akal) sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu’tazilah.[30] Dan menjunjung tinggi HAM. secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah. Prinsip peradilan bebas 6. H.

Merekalah yang memberikan inspirasi kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan di dalam konstitusinya. tentu Nabi secara bertahap menyusun strategi yang dapat mengantarkan kepada adanya satu kesatuan politik yang mapan pada sebuah negara yang baru bediri. beliau membangun masjid yang dapat digunakan secara ganda. Di Madinah Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. suatu tempat berair di Hijaz. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. [33] Dengan eksistensi Nabi yang begitu cepat menjadi pemimpin legal dan diikuti oleh masyarakat. Fathanah. Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq. Nabi memercepat proses pembangunan unuk pusat pemerinahan dan keagamaan.[32] padahal kalau mereka mau jujur justru mereka itu diilhami oleh alQur’an (14 abad yang lalu) dan Piagam Madinah (abad 6 M) Lihat QS. atas jasa Thomas Jeferson. Kemudian menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897. pasal 29 dan pasal 31. pasal 28. kemudian diikuti Perancis tahun 1791. Pusat pembinaan pemerintahan politik dan tempat musyawarah yang menyangkut masalah situasi damai dan perang. mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Hahal bin Hisyam antara kedua pasukan tidak terjadi kontak senjata. Untuk pertama kali dengan resmi dipakai dalam Declaration of Indefedence (Amerika) tahun 1776. Maka setelah delapan bulan berada di Madinah. dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutusekutunya dari Bani Damrah. Kemerdekaan dan keamanan pribadi. Setelah 12 bulan nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa di sana beliau mengadakan persekutuan dengan Bani Damrah Sebulan setelah itu beliau memimpin 200 orang kaum muslimin ke Buwath. dan akhirnya diikuti PBB melalui Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia. belgia tahun 1881. bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim. nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ke daerah Isa di tepi laut merah. Al-Hijr 23 dan Al-Qaaf: 43 tentang hak hidup. Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya. Amanah.berkembang pada masa John Locke dan Rowseau (tokoh hukum alam). Beliau tidak bersifat . serta ketidakperduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi. Penutup Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da’wahnya di Madinah walaupun secara kwantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi. Al-Baqarah 178 tentang Qishash. Keberhasilan Nabi Muhammad saw.[34]. Pada tahap permulaan.[31] Di Indonesia UUD 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2. Tabligh. III. Mereka bertemu 200 orang pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan tetapi tidak terjadi perang. Sehingga Negara Madinah menjadi negara berperadaban meskipun masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan setelah itu. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits ke Wadi Rebigh..

Cet. Karya. Badri. 2000 Nasution. Jilid I. 1992. 1979 Sukardja. 1990 Wafi. Lahore: Ashraf Printing Press . Hamid. 1988 Haikal. T. Sejarah Umat Islam. 1985 Yatim. Muhammad Husen. Sou’yb. Jakarta: UI Press. 1985. W. Raja Grafindo Persada.II. Sejarah Peradaban Islam.th.1979 As-siba’I. SAW. Mustafa. 2000 HAMKA. Jakarta: Bulan Bintang. Ahmad. Islam di Tinjau dari berbagai Aspek. Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan. 1996 Kawiyan (Ed). Reaksi Politik Sunni dan Syiah. Munawir. Jakarta: PT. Jakarta: PT. dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra. 1998. 1980 Dalizar. Jakarta: UI Press. Global Publika. jilid. Jakarta: Bulan Bintang. Moenawar. Jakarta. Jakarta: UI Press. Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. I Chalil. Kelengkapan Tarekh Nabi Muhammad. Ali Abdul Wahid. Sejarah Hidup Muhammad. T. Soekarna dkk. Muhammad Thahir. Jakarta: Pustaka al-Husna. Pemikiran. Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam. Juz II Azhary. Jakarta: Grifiti Pers. Konsep Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia. Negara Hukum Jakarta: Bulan Bintang. Joesoef. Islam dan Tata Negara. Jakarta: Bulan Bintang.otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan (Aqidah). PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Antropologi Yang Dibina Oleh Bapak Tatiqul Mujib SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN . DAFTAR PUSTAKA Arnold. Harun. 1987 Enayat.dkk. Piagam Madinah dan UUD 1945. 1995 Syazali. Pustaka Litera Antar Nusa. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats al-‘Araby. Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah SAW. The Preiching of Islam. Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. Gagasan. Mushthafa. Sejarah Khulafa al-Rasydin. Jilid. Jakarta: Logos. Jakarta: Media Dakwah. 1997 As-siqa.I. Bandung: Pustaka.

Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya.… Pamekasna. Akhirnya kepada-Nya jualah kami mohon taufik dan hidayah-Nya. Pada kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada Bapak Fatiqul Mujib selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Antropologi. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW serta pada pengikutnya sampai akhir zaman. puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pembentukan Negara Madinah Dalam Perspektif Budaya. semoga makala ini bermanfaat. Amien . Mei 2009 Penulis BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah .(STAIN) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MEI 2009 KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan dan akan diterima dengan hati terbuka.

Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. akhirnya waktu yang mereka tunggu itu tiba. mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. ketika tiba di Quba. bangsa arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari arab selatan yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya bendungan Ma’arib. Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Nabi dan rombongannya datang dan penduduk Yatsrib mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Nabi istirahat beberapa hari lamanya dan beliau membangun sebuah masjid. puncak permusuhan antara keduanya ditandai dengan pertempuran Bu’ats tahun 617 M. Langkah-langkah apa yang digunakan Nabi di Madinah? 4. B. Bagaimana sejarah pembentukan negara Madinah? 3. Apa saja isi pokok-pokok pikiran piagam (konstitusi) Madinah? C. Tujuan Penulisan Makalah . nama Yatsrib itu diganti menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) atau disebut juga Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) karena dari sanalah sinar islam memancar keseluruh dunia. tak lama kemudian Ali menggabungkan diri kepada Nabi setelah urusan di Makkah selesai. sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Yatsrib.Madinah adalah kota yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW bernama Yatsrib dan terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku arab dan suku yahudi. Sejak hijrahnya Nabi itu. Sementara itu penduduk Yatsrib sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi. dan diantara kedua suku ini terjadi peperangan yang berulang kali. inilah masjid pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Bagaimana sejarah tentang Madinah serta nama Madinah sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? 2. lima tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. sebagai penghormatan terhadap Nabi. Karena tidak adanya seorang pemimpin di arab semua penduduk hanya memikirkan kepentingan suku masing-masing.

Madinah berada di sebuah lembah yang subur. Dari kota itulah islam memancar keseluruh penjuru semenanjung arab dan kemudian keseluruh dunia. Bait rasul Allah. Karena itu penduduknya mayoritas hidup dari bercocok tanam disamping berdagang dan berternak. Makkah dan Madinah sendiri. pusat pengajaran dan pemerintahan islam. Madinah (Al-madinah Al-munawwarah) adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan arab saudi sekarang. pisang dan lain-lain. di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit air. disingkat menjadi al-madinah atau madinah). Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Ta’if. Dar al-Akhyar. Dar al-abrar. Qaryah al-ansar. Sayyidah albuldan. Dar As-salam. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah Madinah serta nama-namanya 2. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Al-khulafa ar-rasyidin (empat khalifah pengganti Nabi). Kota ini mempunyai banyak nama antara lain Madinah an-nabi (kota nabi. Apabila hujan turun lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Al-asimah. Al-mubasakah. Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat islam.1. Dar as-sunnah. Sejarah dan Nama-Nama Madinah Madinah terletak di daerah Hedzjaz bagian dari semenanjung arab yang terletak diantara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. Tayyibah. . Dar al-iman. Terletak 275 Km dari laut merah. dan di sebelah timur serta barat dengan gurun pasir (Harah). Tujuannya agar dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah BAB II PEMBAHASAN A. Taba. kota itu menjadi pusat dakwah. jeruk. di sebelah utara dengan bukit uhud dan sur. dan Dar alharam. Daerah ini juga memiliki ose-ose yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan sayur-mayur dan buahbuahan seperti kurma. Al-mukhtarah. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah pembentukan negara Madinah 3. Tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan negara Madinah 4. Madinah ar-rasul (kota rasul). Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-madinah al-Munawwarah.

sebelum kelahiran islam terdiri dari dua suku bangsa. Pembentukan Negara Mandinah Penduduk Yatsrib sebelum islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. masjidil haram. Beliau juga bersabda “ jangan bersusah payah akan perjalanan kecuali ketiga masjid. Penduduk Yatsrib. Keutamaannya dinyatakan oleh Rasullullah SAW “shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain. B. kecuali di masjidil haram. kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan . Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan arab semakin tajam. masjidku ini dan masjidil aqsa “ berdasarkan hadits – hadits tersbut kota Madinah selalu dikunjungi oleh umat islam yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah sebagai amal sunnah. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian ditempati oleh suku-suku arab lainnya. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang paling utama bagi umat islam setelah Masjidil haram di makkah dan Masjidil Aqsa di Yerussalem. Secara bertahap kota itu menjadi berkembang dan menjadi kota penting kedua setelah Makkah di tanah Hedzjaz setalah kehadiran orang yahudi.Di kota ini terletak masjid “Nabawi” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. dan diubah namannya menjadi Madinah al-munawwarah sejak Nabi Muhammad dan orangorang muslim makkah (Muhajirin) hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September 622. bahkan peperangan. Semula daerah itu ditempati oleh suku Amaliqah (Baidah. yaitu bangsa arab dan bangsa yahudi. dan benteng pertahanan agar mereka terhidar dari gangguan orang badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib. yang ada adalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan sukusukunya masing-masing. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nama kota itu adalah Yatsrib. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk. Mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat akibatnya diantara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan. Orang yahudi membangun permukiman pasa.

Pada musim haji berikutnya 622. dan setelah di Makkah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Setelah Nabi hijrah ke Yatstrib. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yatsrib. Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW. akibat dari permusuhan mereka. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib baik yang suku islam maupun yang belum mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. Hijrah tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan agama islam. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi). Menjelang wafatnya Nabi SAW wilayah kekuasaan negara Islam ini mencakup hampir . Setelah kedua suku berdamai dan suku khazraj pergi ke Makkah.intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu’as pada tahun 618 seusai perang baik kaum aus maupun khazraj menyadari. Tahun 621sebanyak 10 orang suku khazraj dan 2 orang suku aus menemui Nabi SAW menyatakan dirinya masuk islam. Dengan demikian madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negara. dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. sehingga mereka berdamai. Beliau memperkanalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk islam. Pertemuan diadakan di aqabah dan pada waktu itulah terjadi baiat aqabah kedua. Beberapa bulan kemudian Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Makkah hijrah ke Yatsrib sejak itu nama Yatsrib diganti al-madinah al-munawwarah. Siasat ini berhasil dengan baik. dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. Nabi menyusun konstitusi madinah. dan melakukan baiat kepada Nabi di Aqabah (baiat aqabah pertama). kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya dan tak lama setelah hijrah. Karena penduduknya (kaum Anshari) bersedia menerima Nabi dan para pengikutnya dan di kota itu Nabi medirikan masjid nabawi.

Dalam konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sisem yang mengantisipasi masa depan. Pembagunan masjid. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam. Selain tiga dasar di atas. C. Ukhuwah islamiyah. Langkah-langkah Taktis di Madinah Dengan terbentuknya negara Madinah. juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. akan menutup munculnya ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh umat islam. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan orang islam Mekah dan Madinah berdasarkan ikatan akidah ukhuwah islamiyah dan pebentukan umat itu diartikan sebagai proklamasi terbentuknya negara islam dengan piagam madinah. 3. langkah awal yang ditempuh Rasullullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan anshar. persaudaraan sesama muslim. Dengan cara ini. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang yahudi.seluruh wilayah Arabia dan Madinah merupakan ibu kotanya. selain tempat sholat. Nabi bersama semua elemen . Dalam rangka mempekokoh masyarakat dan negara baru itu. antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama diantara mereka. Di Madinah. Setelah itu Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. islam makin bertambah kuat. sementara itu agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. 2. ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat diantaranya terdapat tiga dasar yaitu: 1. antara muhajirin dan ansar. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keratakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj.

menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim piagam ini adalah otentik. Pemberlakuan konstitusi menjadi salah satu bukti dari kapabilitas Rasulullah sebagai seorang legisaltor. disamping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Jadi bertepatan dengan tahun 22 M dua tahun sebelum terjadi perang badar. semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah (Mi’tsaq Al-Madinah). diantaranya mengakui kebebasan beragama. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Piagam ini mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang yang bukan muslim pada pihak lain. yang kemudian menjadi Al-madinah Al-munawwarah kota yang bermandikan cahaya. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan . Konstitusi Madinah merupakan konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah. Sumber utamanya tercatat dalam ”Sirah An-Nabi” karya ibnu hisyam. D. Piagam Madinah (Konstitusi) dan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung. Dikeluarkan pada tahun pertam nabi hijrah ke Yatsrib. dalam suatu masyarakat yang majemuk. Perjanjian politik ini kemudian ditulis dalam sebuah dokumen yang menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Yakni sebuah kebebasan menghormati keaneka ragaman agam dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkah bahwa negara islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. Mukaddimahnya berbunyi ”dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Piagam ini memuat hak-hak golongan minoritas. Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomudasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah. Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk mengatur roda pemerintahan.pendudukk Madinah berhasil membentuk structur religio politics atau ”Negara Madinah”.

40 dan 46) 7. (pasal 13. dan 23) 2. Tali pengikat yang mempersatukan mereka adalah ideologi politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama. 36. dan 33) 4. 22. (pasal 16) bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. terutama kaum yahudi. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapa pun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum. (pasal 24. maupun agama yang dianutnya. 10) 8. muslim dan bukan muslim. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Hukum adat (kebiasaan pada masa silam) dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukank. mempersatukan diri. Masyarakt pendukung piagam ini yang semula terpecah-pecah dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. 23. 19. 43) . 1. (pasal 11) 5. 37 dan 41). dan berjuang bersama mereka”. Negara mengakui dan melindung kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim. baik ditinjau dari asal keturunan. (pasal 25. dan 21) 3. Sedangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dapat diringkas antara lain terdapat sebelas isi sebagai berikut. demikian juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. (pasal 14.kaum muslimin yang berasal dari suku quraisy dan yatsrib dan orang-orang yang mengikuti. Hukum harus ditegakkan. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. 6. (pasal 17. (pasal 34. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. (pasa 2. budaya. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Tali pengikat sesam muslim adalah persaudaraan agama atau ukhuwah islamiyah (pasal 15) diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas sesama muslim yang tinggi.

Hak semua orang harus dihormati. namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. agama maupun . bahkan sampai terjadi peperangan antar keduanya. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk negara Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah). Dari sejarah itu. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan negara Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah agar masyarakat atau penduduk di Yatsrib baik yang arab maupun non arab bisa berdamai. (pasal 12) 11. (pasal 47) BAB III PENUTUP A. Nama negara Madinah sebelum Nabi hijrah adalah yatsrib yang penduduk disana terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Arab dan Yahudi. Pengakuan atas hak milik individu. bermusuhan. menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan. (pasal 45) 10. Semula daerah itu ditempati oleh suku-suku Arab lain dimana secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua setelah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi sangat menguasai bidang politik dan ekonomi Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib dikenal dengan suku Aus dan suku Khajraj yang keduanya saling bersaing.9. Perdamian adalah tujuan utama.

81 Badri yatim. 103 Soekama karya. DAFTAR PUSTAKA 1. 1996 4.102 Ibid. kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. Karya.. Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural. 200). Van Hoeve. Jakarta : raja garfido persada. Hlm. Ensiklopedi Islam Jakarta. Begitu pula dengan penyajian makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. B. 2001 Van Hoeve.. Sehingga kami dapat membenahi sedikit demi sedikit kesalahan maupun kekurangan tersebut. Sejarah peradaban islam. Badri. Jakarta : logos. 101 Ibid. Zubaedi. dkk. Hlm. 1996). Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Yahudi. Ar-Ruzz Media. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan. 195-196 . Ichtiar Baru. 2001) hlm. 2007 3. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna pembuatan makalah selanjutnya. cita-cita bersama. 101 . Jogjakarta.hlm. hlm. dkk. Tidak ada sesuatupun dijagad raya ini yang sempurna. Ensiklopedi Islam (Jakarta. Soekama. Sejarah peradaban islam.dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. (Jakarta : raja garfido persada.. Islam dan Benturan Antara Peradaban. (Jakarta : logos. Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan. 200 2. Saran-saran Orang bijak mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Yatim. Ichtiar Baru..

322-324 PRINSIP-PRINSIP NEGARA ISLAM Contributed by DR MUHAMMAD HAJI DAUD Sunday. hlm. hlm. 320 Zubaedi. Ensiklopedi mini. Terbentuknya Negara Islam Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. Di sana terdapat golongan-golongan Yahudi dan Musyrikin dari orang-orang Arab sendiri. dan apa perlu lagi berjauhan dari tanah air sendiri. 13 dari kerasulan Nabi Muhammad.. kemudian baginda Rasulullah memberi kemudahan dan kelonggaran supaya dakwah Islam kepada umum dilakukan secara terbuka. . Lantaran itu Rasulullah membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 selepas Baginda diangkat menjadi Rasul iaitu pada tahun (615M). maka barulah terbentuknya sebuah negara Islam yang bebas untuk mereka mendiami di dalam negara sendiri. Maka mereka mulalah berhijrah semula secara beransur-ansur sehingga sampailah bilangannya sebanyak lebih kurang 100 orang lelaki dan perempuan. Ensiklopedi mini. Hijrah ke Madinah al-Munawwarah Baginda Rasulullah memberi izin kepada para sahabat supaya berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke &ndash. Oleh itu kebanyakan orang Islam mula memikirkan untuk berhijrah kali kedua ke Habsyah. Tetapi berita ini adalah palsu semata-mata kerana orang Quraish belum lagi beriman hanyalah bilangan yang sedikit sahaja yang beriman. hlm. di situ berlakulah permusuhan sengit antara Baginda Rasulullah dengan golongan musyrikin Quraish.. 196-197 Soekama. Sehinggalah baginda sndiri berhijrah untuk bersama-sama umat Islam pada bulan Rabiul Awal (12hb) baginda sampai ke Madinah al-Munawwarah. (Jogjakarta.Zubaedi. Ar-Ruzz Media. 07 January 2007 Pembentukan Negara Islam Dakwah Islam bermula dengan cara rahsia ataupun secara sulit.. Maka para sahabat mula berseludup hijrah ke Madinah secara kumpulan yang sedikit-sedikit dan ada secara individu. 195196 Soekama.. Islam dan Benturan. kemudian mereka kembali semula ke Mekah kerana mereka mendapat berita angin bertiup bahawa orang Quraish telah pun beriman dan memeluk Islam. hlm. Islam dan Benturan Antara Peradaban. Golongan yang berhijrah ke Habsyah ini tidak lama berada di sana hanyalah tiga bulan sahaja. baginda bertemu semula dengan semua para sahabat dari kalangan alMuhajirin dan alAnsar. Lantaran itu umat Islam dipulau dan dimusuhi dengan berbagai-bagai bentuk dan cara yang menyakitkan perasaan dan tubuh badan penganut Islam. Di Madinah al-Munawwarah. 2007).

Al-Quran melerakkan al-Haq &ndash.Menegakkan hukum-hukum Allah.Dialah &ndash. 2007. Perlembagaan Madinah ini mengandungi sebanyak 47 ceraian. siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukumannya kepada orang-orang yang yakin. berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith dan mestilah dihapuskan undangundang jahiliah sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud: &ldquo. al-'Adalah . Ini adalah jelas sebagaimana tercatat di dalam mithaq al-hukum atau perlembaggan yang digubal oleh baginda selepas hijrah ke Madinah.Menyediakan berbagai agensi aturan untuk melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia 4.Menyusun atau system pertahanan 2. kebenaran sama ertinya dengan Islam seperti firmanNya yang bermaksud: &ldquo. al-Yahudiyun 3.Umat Islam terasa sangat bertuah kerana system Islam yang diperkenalkan oleh Baginda adalah sebaikbaik system bagi kehidupan manusia. benar supaya mengatasi ke atas agama-agama yang lain seluruhnya&rdquo. 1. 2. ibadat.Memungut hasil negara (di Baitulmal) 6. Dan firmanNya lagi yang bermaksud: &ldquo. Allah yang mengutuskan RasulNya dengan hidayah dan ugama yang haq &ndash. menghantar dan menerima duta-duta asing Ciri-ciri negara Islam ialah antaranya: 1.Orang-orang Islam.org. Keadilan &ndash.Menyebar ilmu pengetahuan 5.awwun Dhiddu Al-Udwan iaitu tolong menolong menentang musuh dan permusuhan Ketiga : Al-Nasr Li al-Mazlum iaitu memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi Keempat : Al-Nush wa al-Nasihah iaitu saling nasihat menasihati dan sama-sama menunjuk ajar Kelima : Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan iaitu menghormati kebebasan akidah.pas. Di dalam perlembagaan ini telah diletakkan asas bagi negara Islam.my Powered by Joomla! Generated: 19 September..Menjaga keamanan dan keselamatan 3.Adakah kamu mahukan hukum-hukum jahiliah. al-Wathaniyun Baginda memberi kebebasan kepada semua agama kebebasan yang sepenuhnya untuk mendiri serta melaksanakan ajaran agama masing-masing.Kebenaran yang menjadi tunggak kepada menegakkan Islam yang sangat penting.Membuat hubungan diplomasi &ndash. dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang haq &ndash.&rdquo. iaitu (benar) &ndash.. maka umat Islam adalah menjadi rakyat di dalam negara Islam walaupun berbeza bangsa dan keturunan mereka.Orang-orang Yahudi. al-Muslimun :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www. 05:48 2. Baginda Rasulullah telah menggubal sebuah perlembagaan bagi negara Islam yang baru dibentuknya itu berdasarkan kepada: Pertama : Husnu al-Jiwar iaitu hormat-menghormati jiran atau antara satu negara dengan lainnya Kedua : Al-Ta&rsquo.Janganlah kamu selindungkan yang haq &ndash.Penyembah berhala. Kegiatan Negara Islam Di antara kegiatan Negara Islam (di Madinah ialah): 1. benar pada hal kamu mengetahuinya&rdquo.Membuat dan mengadakan perjanjian dengan negara asing 7. Masyarakat Majmuk Di Madinah al-Munawwarah Di Madinah al-Munawwarah pada masa itu terdapat tiga golongan agama yang terbesar. walau apa jua perbezaan di dalam beragama.

ruf nahi mungkar oleh semua pihak tanpa perbezaan di antara pemimpin dan rakyat Pemimpin hendaklah sentiasa memberi perhatian kepada rakyatnya sejauh manakah rakyatnya taat kepada ajaran Islam dan sebaliknya. miskin. 05:48 Kebebasan (al-Hurriyyah) Yakni memberi hak kebebasan kepada rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kepada perlembagaan negara seperti: a.pas. Keadilan berpecah kepada beberapa pecahan: a. al-Ta&rsquo. berpangkat. manusia berhak memikirkannya sebagai menghadapi perkembangan semasa serta menggunakan kebijaksanaan akal di dalam segala urusan.org.Keadilan dari segi kehakiman c. Al-Syura Permesyuaratan. Diutuskan pada Rasul dan diwahyukan syariat. 2007. maksudnya: Tidak harus taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat terhadap Allah (al-Khaliq) Abu Bakar pernah menegaskan di dalam ucapan dasarnya selepas dipilih menjadi khalifah dengan katanya yang bermaksud: Taatlah kepada aku selagi aku taatkan Allah dan RasulNya maka bila aku derhakakan Allah dan RasulNya maka jangan kamu taatkan lagi kepada aku. Persamaan &ndash. Ketaatan &ndash. warna kulit dan sebagainya.Keadilan dari segi hukum b. Ke Arah Pembentukan Negara Islam di Madinah.kebebasan menganut agama b.Pengenalan : .w.kebebasan menasihati kepada semua pihak seperti amar ma&rsquo.ah Taat kepada Allah secara mutlak dan juga ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya sebagaimana sabda nabi. :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http:// Jelaskan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Nabi Muhammad s.Keadilan adalah sifat terpuji dan ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang menjadi neraca Allah dalam alam ciptaanNya.Keadilan menentukan haq dan tanggungjawab terhadap masyarakat :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. Al-Musawah Semua manusia adalah sama di hadapan syariat Allah dalam negara Islam tanpa dibezakan antara yang kaya. dalam mengendalikan urusan duniawi yang mesti ditegakkan dengan agama. firmanNya yang bermaksud: &ldquo.a.Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan&rdquo. A..

memonopolikan kegiatan ekonomi. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i.a. Muhajirin dengan Ansar • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah sukusuku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. B. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. iii. Nabi Muhammad s. Konsep negara. Isi : 1. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.a. Ansar dengan Ansar. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari .w.w. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. Pembinaan Masjid : • • Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Muahahjirin dengan Muhajirin. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. ii.a. telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.w. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. Pembentukan Ummah : • Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi.w.• • • • Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah.a. Jadi.

Mengadakan Hubungan Luar : • Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. 5. 7. dan Parsi.a. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. Byzantine. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam . Mewujudkan Piagam Madinah : • Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : • Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. 3. 4. Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : • Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masingmasing.a.w. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s. Nabi Muhammad s. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah : • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. 6. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh.segi sosial dan ekonomi. sebagai pemimpin agama dan ketua negara.w.

piagam ini adalah bertujuan utk mengukuhkan perpaduan antara sesama umat islam dgn kaum bkn islam. langkah lain adalah dgn menyusun senula ekonomi madinah.penduduk madinah jg tlh mengiktiraf RASULULLAH sbg ketua ngra.RASULULLAH tlh mggalakkan umatnya untuk bergiat dlm aktiviti perniagaan.di sini penyebaran agama islam dilakukan secara terang2an. selain itu.. kesimpulannya. masyarakat islam di madinah terdiri drpd kaum ansar & muhajirin.. lgkh yg kedua adalah melalui pembentukan ummah. aman dan makmur.. Kesimpulan : Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan.. SOALAN LATIHAN 1 comments: RoHiMaH hJ mOhD NoRdIn ( 6AS) said. Anda mungkin juga meminati: Kepentingan Piagam Madinah. negara madinah mempunyai penduduk yg terdiri drpd kaum mihajirin dan ansar serta kaum yahudi. TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PIAGAM MADINAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD • TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 2000 ) LinkWithin • • • Posted by Cikgu Rashman at 5/04/2009 01:22:00 PM Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2..bidang perniagaan.semangat assabiyah tlh digantikan dgn semangat ummah yg berteraskan agama islam. tentera islam tlh diwujudkan bertujuan utk mengukuhkan pertahanan negara madinah. antara lgkah yg diambil oleh RASULULLAH utk membntuk ngara madinah adalah dgn mendirikan msjid bg tujuan penyebaran agama islam & penyebaran ilmu pengetahuan.. 6 May 2009 22:26 . penubuhan madinah yg berdasarkan wahyu $ oerundangan tlh membentuk madinah sebuah negara yg aman & makmur.. mempertahankan kesucian agama islam $ mempertahankan madinah dr serangan musuh. C. Negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang adil. seterusnya adalah dgn pembentukan piagam madinah.Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful