PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH SEBAGAI MODEL NEGARA ISLAM Rujukan : Sejarah dan Kebudayaan Islam, Prof Dr Ahmad

Shalaby, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1988 dan Fiqh al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah, Haji Abdul Hadi Awang, DPF, 1992, Jilid 1 & 2 Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam. Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah. Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’ ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Di zaman khulafa’ ar-Rashidin inilah dakwah Islamiyyah terus berkembnag, Umat Islam dapat menundukkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Dua Pahlawan Lagenda iaitu Hercules di Rom dan Rustam di Parsi dapat ditundukkan oleh umat Islam dengan pimpinan pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid al-Walid, Amru al-As, Abu Ubaidah al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Pusat pemerintahan Islam kemudiannya berpindah dari Madinah ke tempat-tempat yang lain di zaman Kerajaan Umaiyyah, Abasiyyah dan sebagainya sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyyah. Runtuhnya Empayar Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 bermakna runtuhnya

Daulah Islamiyyah di dalam dunia ini. Umat Islam sudah tidak dinaungi lagi maka rentetan dari itu satu persatu Negara umat Islam dijajah oleh kuasa Barat Selepas itu Regim Zionis mengambil kesempatan menakluki bumi Palestin di mana terletaknya Baitul Maqdis atau al-Quds, kekalahan yang amat memalukan cuma dalam tempoh enam hari bumi al-Quds ditakluki. Ini kerana umat Islam sudah mengabaikan ajaran Islam. Walaupun umat Islam adalah manusia teramai sehingga mencapai angka berbilion tetapi ia bagaikan buih di lautan, apabila datang arus dan ombak mereka akan dihanyutkan, berpecah-belah dengan berbagai karenah dan ragam masing-masing.

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

DAN KONSTITUSI MADINAH
Oleh Bukhori Abdul Shomad[1]

I. PENDAHULUAN Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat didalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.[2] Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.[3] Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik.[4] Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dekumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.

II. PEMBAHASAN A. Hijrah Ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya: “Meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.” Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada tiga macam.[5] Pertama, Hijrah dari (meninggalkan) semua perbuatan yang terlarang oleh Allah swt, ini wajib hukumnya. Nabi saw bersabda:

[8] Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi (mata-mata). Sesungguhnya Allah pada sisi-Nya pahala yang besar. Hijrah (berpindah) dari Negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. lebih besar derajatnya disisi Allah. hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua. (HR. Di Gua Tsur Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah. Seorang Algojo diutus untuk mengepung rumah Nabi Saw dengan instruksi yang mereka bawah yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. Seperti Rosulullah saw bersabda: (20) ‫الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند ال وأولئك هم الفائزون‬ ‫يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم‬ (22) ‫)12( خالدين فيها أبدا إن ال عنده أجر عظيم‬ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. hijrah (mengasingkan) diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. Bukhori) Kedua.[6] Rasulullah SAW.[10] Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah di rumah. tempat Rasulullah bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. Dan mereka itulah orangorang yang mendapat kemenangan. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur dan bermalam disana selama tiga malam. Sebelumnya Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama diperjalanan. (At-Taubah:20-22) Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum Muslimin Makkah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. sehingga kaum Muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri.(‫المهاجر من هجر ما نهى ال عنه. Ketiga. mereka mendapatkan Gua Tsur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaan-Nya dan surga-surga. maka Rasululllah SAW meminta para shahabatshahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yatsrib. Bahkan.[7] Sebelum berangkat Rasulullah membisikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadhramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. Hanya saja dalam meninggalkan Makkah kaum Muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka. serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Makkah kepadanya. seorang shahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang . bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman-Madinah dan mereka memeriksa Gua Tsur. mereka kekal didalamnya. yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi SAW. Akan tetapi. mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang abadi.[9] Sebelum berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh Kafir Quraisy. )رواه البخارى‬ Artinya: Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya. bermusyawarahlah mereka (kafir Quraisy) di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW.

ketiganya adalah Tuhan.خلوا سبيلها فإنها مامورة‬ Biarkanlah unta ini berlalu karena ia mendapat petunjuk Mendengar sabda Nabi.[12] Di halaman rumah ini. Rasulullah bersabda: ‫هذا إن شاء ال المنزل‬ “Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak”. dan Abu Bakar mengetahui orang kafir Quraisy telah tiba di Gua tsur hendak mencari dan membunuh mereka berdua maka Muhammad SAW.[14] Ketika perjalanan beliau sampai di Wadi Ranuna dan ketika itu waktu Shalat Jum’at telah tiba beliau turun dari ontanya untuk mengerjakan shalat Jum’at di kampung Bani Amr bin Aus. Bani ‘Ady. Rasulullah bersabda: ‫. kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua.memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir saya melihat ada dua ekor burung dara hutan dilubang itu jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana.[11] Setelah Muhammad Saw. Sewaktu berlansung perjanjian al-Aqabah pada tahun 621 M di dalam wilayah Mina. unta beliau berhenti. Begitu juga sampai ke Bani Harits. Dua orang bernama Zayyad bin Lubaid dan Farwah bin ‘Amr menghadap. tibalah di Bani Sa’idah menghadaplah Saad bin ‘Ubadah dan Mudzir bin ‘Amr dan meminta seperti itu juga. Setibanya di Madinah. dua orang. lalu Nabi meneruskan perjalanannya sesampainya di kampung Bani Bayadlah. sehingga mereka disebut al-Anshar. makin sungguh-sungguh berdoa.‫ل تحزن إن ال معنا‬ Artinya: Jangan bersidih hati Allah bersama kita. pada tanggal 12 Rabiul Awwal. untuk mengeringkan Kurma.‫يا ابا بكر، ما ظنك بإثنين ال ثالثها‬ ‍ Abu Bakar. bagian terbesar dari kedua suku itu telah memeluk agama Islam pada satu tahun menjelang hijriah. rasul membangun Masjid dan merupakan masjid yang pertama. Nabi menjawab yang serupa. semua diam. Sesampai di kampung Bani Malik an-Najjar. sudikah kiranya tuan singgah di tempat kediaman kita di sini untuk sementara waktu”.. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah SAW kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita.. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. yang mengelu-elukan Nabi dan menyambut dengan iringan “Drum bend” serta syairsyair pujian Thala’al Badru ‘alaina dst[13]. Setelah situasi aman Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Madinah sesampainya di Quba. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbidik di telinganya: . Rasulullah SAW berkata: . dan Abu Bakar juga makin ketakutan. bernama “Itban bin Malik dan ‘Abbas bin ‘Ubbad datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah. yaitu: para penolong sedangkan kaum Mukmin Makkah disebut Muhajirin artinya: Para pengungsi. kedua suku inilah yang memberikan jaminan keselamatan Nabi Muhammad. Lantas Rasulullah meneruskan perjalanan. Penduduk Madinah kota terdiri dai dua suku besar yaitu suku besar Khazraj dan suku besar Aus. serta berkata seperti tersebut tadi. sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail anak Yatim ‘Amrr bin ‘Ammarah di bawah pemeliharaan Mu’adz bin Fara. sebuah desa yang jaraknya sekitar limaakilometer dari Yatsrib Nabi beristirahat beberapa hari lamanya.[15] Seusai shalat Jum’at. Rasulullah disambut kaum Anshar. Lalu Rasulullah berdoa sampai empat kali yaitu: ‫رب أنزلننى منزل مباركا وأنت خير المنزلين‬ . tepat di depan rumahnya Abu Ayyub (Khalid bin Zaid alNajjar). Nabipun besabda seperti tadi. Mereka bersumpah setia untuk menampung kaum mukmin Makkah (Muhajirin).

dan bisa membahayakan masa depannya. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur. diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi . 2. hijrah besar bersifat rohani atau bathin.[16] Maka. Dalam konteks hijrah kecil kita mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Rasulullah menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. 4.[19] Karena dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail bukan dari Bani Israil. maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. Rasulullah mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang bersal dari Makkah. Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Pada malam itu juga. binggung dan asing. yang dipimpin oleh Saad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. politik. kedengkian mereka timbul.Artinya: Ya Tuhan! Mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman”. Melalui hijrah. B. 3. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. yaitu:[20] 1. Setiap orang Anshar bersahabat dengan satu orang Muhajirin. yaitu sembilan tokoh dari suku besar Khazraj dan 3 tokoh dari suku besar Aus.[17]Dari sini. Akan tetapi.[18] Sesudah perselisihan dari kaum Musyrikin Makkah dapat dihindarkan dengan hijrah. Mereka terdiri dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir dan Nani Qainuqa’. Negara madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir atau hijrah kecil. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsipprinsip keadilan. ekonomi dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. Rasululalh SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Ayyub. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. sehingga para pendatang dari Makkah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi. 5. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. yang sesungguhnya bersifat universal. sekarang Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi Yatsrib. masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami. menempati kedudukan al-Nuqabak (pembesar pengawal). Halangan dan rintangan dalam Rasulullah berdakwah selalu saja ada bahkan sampai sekarangpun di mana ada kebenaran di situ ada kebatilan.

dan . Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan nabi. melainkan juga pemimpin pemerintahan. Bertentangga baik 4. Menurut Ibnu Khaldun. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masingmasing. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Politik mulai tampak sejak Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 M. 3. kaum Muhajirin dan Yahudi. membela mereka yang teraniaya 6. Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah. Dengan demikian. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangsa).[22] Maka. peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib (Madinah) merupakan peristiwa bersejarah permulaan bedirinya pranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah. yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[26] 1. Kesepakatan contract social inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan. Rasulullah segera mengambil inisiaitf menetapkan Piagam Politik (Piagam Madinah). undang-undang dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari Syari’at masyarakat seperti aturan-aturan politik.Konstitusi yang disepakati semua pihak.[25] Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. aturan agama dan etika. hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara Gereja dan dunia (The Church and The World). Di salah satu sisi.[23] Perjanjian dengan komunitas Yahudi. agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. Saling menasehati. yang dilihat dari aspek agama tediri kaum Anshar. golongan dan agama. 5. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya.[24] Menurut Harun Nasution. kekeluargaan. Sadar akan hal ini. hubungan antar kelompok. kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras. Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama. Semua pemeluk Islam. kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (The Relegious and The Seculer). yang katakanlah dapat disebut sebagai contract social pertama di dalam sejarah umat manusia. sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Di Madinah. melainkan juga sebagai kepala Negara. tetapi merupakan satu komunitas. termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. Nabi bukan saja pemimpin keagamaan. adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. Seperti yang telah kita ketahui. yang kemudian merupakan foundasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. perdata. 2. meskipun berasal dari banyak suku.[21] Kita lihat dalam sejarah Hijrah merupakan dasar dari terbentuknya Negara Madinah (kota berbudaya). Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. keturunan.

Contoh: semua hakim yang ada dipecat. sekaligus pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal. Adapun menurut Rasyid Ridha tahapan-tahapan menuju gagasan negara Islam: 1. Prisni Kesejahteraan 8. Prinsip ketaatan rakyat. yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam. Menghormati kebebasan beragama. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas.[30] Dan menjunjung tinggi HAM. suatu perwujudan dari gagasan besar berupa prinsip kehidupan nasional Arabia. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah. dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah. sejarah hak-hak asasi manusia barulah tumbuh dan . Rasulullah sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut. Tapi kalau sistem yang kuat dan disepakati untuk dijalankan maka siapapun yang memimpin tidak ada masalah karena ia tunduk pada hukum yang berlaku. Muhammad Thahir Azhari mengemukakan konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (negara hukum) bukan teokrasi. H. Nampaknya. diganti dengan hakim yang baru dan bekerja pada sistem yang sama.[28] Dari dua konsep yang berbeda di atas pemakalah agaknya tertarik kepada konsep Muhammad Thahir Azhari yang mengemukakan Konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (Negara Hukum) bukan Teograsi (Negara Ketuhanan) seperti konsep Rasyid Ridha. Dr. 2. dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitasi kekhalifahan (kesulitan mencari orang yang tepat menjadi khalifah dan tempat yang tepat menjadi ibu kotanya). Ini berarti Rasulullah adalah menjadi pemimpin keagamaan dan juga pemimpin Pemerintahan (Kepala Negara). Walaupun menurut penyelidikan Ilmu pengetahuan. Yusril Ihza Mahendra SH. [29] Karena konsep Nomokrasi penekanannya pada hukum (konstitusi) dalam hal ini tentunya yang kita kehendaki hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Beliau mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:[27] 1. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan Agama dan Politik Rasulullah berhasil menciptakan satu bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan. 4. Negara Teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan bukan atas kontrak sosial dan bukan pada rasio (akal) sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu’tazilah.7. Prinsip keadilan. Nabi Muhammad SAW dapat menepatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengamininya sebagai pemimpin masyarakat. perubahan yang diinginkan tidak pernah terjadi orang-orang baru tidak akan berdaya mereka akan tergilas oleh sistem yang ada. Prinsip Perdamaian 7. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 5. saya ingin membangun sistem bernegara yang kuat yang dalam hal ini Negara bukan tunduk kepada orang melainkan kepada sistem meskipun antara orang dan sistem mempunyai hubungan timbal balik dan sulit dipisahkan. dengan demikian. 2. Prinsip Persamaan. Merujuk ke Piagam Madinah. Jadi di sini sistem yagn harus ditegakkan dan kuat. Sebagaimana dilontarkan Prof. secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. dan beliau mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. Prinsip peradilan bebas 6. 3.

Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya. suatu tempat berair di Hijaz. Sehingga Negara Madinah menjadi negara berperadaban meskipun masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan setelah itu.. Al-Baqarah 178 tentang Qishash. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Pusat pembinaan pemerintahan politik dan tempat musyawarah yang menyangkut masalah situasi damai dan perang. Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq. belgia tahun 1881. Nabi memercepat proses pembangunan unuk pusat pemerinahan dan keagamaan. serta ketidakperduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits ke Wadi Rebigh. Maka setelah delapan bulan berada di Madinah.[31] Di Indonesia UUD 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2. dan akhirnya diikuti PBB melalui Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Penutup Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da’wahnya di Madinah walaupun secara kwantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi. kemudian diikuti Perancis tahun 1791.berkembang pada masa John Locke dan Rowseau (tokoh hukum alam). Kemudian menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897. Di Madinah Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). tentu Nabi secara bertahap menyusun strategi yang dapat mengantarkan kepada adanya satu kesatuan politik yang mapan pada sebuah negara yang baru bediri. mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Hahal bin Hisyam antara kedua pasukan tidak terjadi kontak senjata. Fathanah. beliau membangun masjid yang dapat digunakan secara ganda. Setelah 12 bulan nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa di sana beliau mengadakan persekutuan dengan Bani Damrah Sebulan setelah itu beliau memimpin 200 orang kaum muslimin ke Buwath. III. Mereka bertemu 200 orang pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan tetapi tidak terjadi perang. Merekalah yang memberikan inspirasi kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan di dalam konstitusinya. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. [33] Dengan eksistensi Nabi yang begitu cepat menjadi pemimpin legal dan diikuti oleh masyarakat. atas jasa Thomas Jeferson. Untuk pertama kali dengan resmi dipakai dalam Declaration of Indefedence (Amerika) tahun 1776.[32] padahal kalau mereka mau jujur justru mereka itu diilhami oleh alQur’an (14 abad yang lalu) dan Piagam Madinah (abad 6 M) Lihat QS.[34]. Beliau tidak bersifat . Al-Hijr 23 dan Al-Qaaf: 43 tentang hak hidup. Tabligh. Kemerdekaan dan keamanan pribadi. Amanah. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia. dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutusekutunya dari Bani Damrah. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Pada tahap permulaan. pasal 29 dan pasal 31. nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ke daerah Isa di tepi laut merah. pasal 28. bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim.

Jakarta: Bulan Bintang. Jakarta: PT. Harun. I Chalil. dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra. Sou’yb. Hamid. Pustaka Litera Antar Nusa. Soekarna dkk. Cet. Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. DAFTAR PUSTAKA Arnold. Reaksi Politik Sunni dan Syiah. T. T. Islam di Tinjau dari berbagai Aspek. 1997 As-siqa. 1990 Wafi. 1985 Yatim. Jakarta: Logos. PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Antropologi Yang Dibina Oleh Bapak Tatiqul Mujib SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN . 1998. Islam dan Tata Negara. Muhammad Thahir. 1985.otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan (Aqidah). Pemikiran. Jakarta: UI Press. Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. Mushthafa. Global Publika. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats al-‘Araby.II.I. Bandung: Pustaka. Sejarah Umat Islam. Kelengkapan Tarekh Nabi Muhammad. W. 1987 Enayat. Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan. Ali Abdul Wahid. Juz II Azhary. Konsep Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT. The Preiching of Islam. 1996 Kawiyan (Ed). Gagasan. jilid. Jakarta: UI Press. 2000 HAMKA. Ahmad. SAW.th. Karya. Jilid I. Jakarta: Media Dakwah. 1995 Syazali. Moenawar. 1980 Dalizar. Jakarta: Grifiti Pers. Jakarta. Jakarta: UI Press. Badri. Joesoef. Piagam Madinah dan UUD 1945.dkk. 1988 Haikal. 1992. 1979 Sukardja. Mustafa. Muhammad Husen. Jilid. Sejarah Khulafa al-Rasydin. Lahore: Ashraf Printing Press . 2000 Nasution. Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah SAW. Jakarta: Pustaka al-Husna. Sejarah Peradaban Islam.1979 As-siba’I. Raja Grafindo Persada. Jakarta: Bulan Bintang. Sejarah Hidup Muhammad. Munawir. Jakarta: Bulan Bintang. Negara Hukum Jakarta: Bulan Bintang. Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam.

Karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan dan akan diterima dengan hati terbuka. Mei 2009 Penulis BAB I PENDAHULUAN A. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW serta pada pengikutnya sampai akhir zaman. puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pembentukan Negara Madinah Dalam Perspektif Budaya.… Pamekasna. semoga makala ini bermanfaat. Akhirnya kepada-Nya jualah kami mohon taufik dan hidayah-Nya. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Latar Belakang Masalah . Amien .(STAIN) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MEI 2009 KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada Bapak Fatiqul Mujib selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Antropologi.

B. mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. Sementara itu penduduk Yatsrib sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Bagaimana sejarah pembentukan negara Madinah? 3. Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Apa saja isi pokok-pokok pikiran piagam (konstitusi) Madinah? C. puncak permusuhan antara keduanya ditandai dengan pertempuran Bu’ats tahun 617 M. bangsa arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari arab selatan yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya bendungan Ma’arib. Nabi istirahat beberapa hari lamanya dan beliau membangun sebuah masjid. inilah masjid pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. ketika tiba di Quba. Sejak hijrahnya Nabi itu. Bagaimana sejarah tentang Madinah serta nama Madinah sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? 2. nama Yatsrib itu diganti menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) atau disebut juga Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) karena dari sanalah sinar islam memancar keseluruh dunia. tak lama kemudian Ali menggabungkan diri kepada Nabi setelah urusan di Makkah selesai. Karena tidak adanya seorang pemimpin di arab semua penduduk hanya memikirkan kepentingan suku masing-masing. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. dan diantara kedua suku ini terjadi peperangan yang berulang kali.Madinah adalah kota yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW bernama Yatsrib dan terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku arab dan suku yahudi. sebagai penghormatan terhadap Nabi. Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. Tujuan Penulisan Makalah . akhirnya waktu yang mereka tunggu itu tiba. lima tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi dan rombongannya datang dan penduduk Yatsrib mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Yatsrib. Langkah-langkah apa yang digunakan Nabi di Madinah? 4.

Dar al-abrar. disingkat menjadi al-madinah atau madinah). Sayyidah albuldan.1. dan di sebelah timur serta barat dengan gurun pasir (Harah). Madinah ar-rasul (kota rasul). Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat islam. Daerah ini juga memiliki ose-ose yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan sayur-mayur dan buahbuahan seperti kurma. Karena itu penduduknya mayoritas hidup dari bercocok tanam disamping berdagang dan berternak. Bait rasul Allah. Madinah berada di sebuah lembah yang subur. Tujuannya agar dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah BAB II PEMBAHASAN A. Tayyibah. Al-asimah. Dar As-salam. Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-madinah al-Munawwarah. Al-mubasakah. Al-mukhtarah. kota itu menjadi pusat dakwah. di sebelah utara dengan bukit uhud dan sur. Sejarah dan Nama-Nama Madinah Madinah terletak di daerah Hedzjaz bagian dari semenanjung arab yang terletak diantara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. pisang dan lain-lain. Terletak 275 Km dari laut merah. dan Dar alharam. Kota ini mempunyai banyak nama antara lain Madinah an-nabi (kota nabi. Qaryah al-ansar. Tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan negara Madinah 4. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah Madinah serta nama-namanya 2. Dari kota itulah islam memancar keseluruh penjuru semenanjung arab dan kemudian keseluruh dunia. Makkah dan Madinah sendiri. pusat pengajaran dan pemerintahan islam. Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Ta’if. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Al-khulafa ar-rasyidin (empat khalifah pengganti Nabi). Dar al-Akhyar. di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit air. Dar as-sunnah. jeruk. Dar al-iman. . Madinah (Al-madinah Al-munawwarah) adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan arab saudi sekarang. Taba. Apabila hujan turun lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah pembentukan negara Madinah 3.

B. Beliau juga bersabda “ jangan bersusah payah akan perjalanan kecuali ketiga masjid. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang paling utama bagi umat islam setelah Masjidil haram di makkah dan Masjidil Aqsa di Yerussalem. yang ada adalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan sukusukunya masing-masing. masjidil haram. Semula daerah itu ditempati oleh suku Amaliqah (Baidah. Penduduk Yatsrib. Pembentukan Negara Mandinah Penduduk Yatsrib sebelum islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. Keutamaannya dinyatakan oleh Rasullullah SAW “shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk. Mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat akibatnya diantara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan. dan benteng pertahanan agar mereka terhidar dari gangguan orang badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib. yaitu bangsa arab dan bangsa yahudi. Secara bertahap kota itu menjadi berkembang dan menjadi kota penting kedua setelah Makkah di tanah Hedzjaz setalah kehadiran orang yahudi.Di kota ini terletak masjid “Nabawi” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan . kecuali di masjidil haram. bahkan peperangan. sebelum kelahiran islam terdiri dari dua suku bangsa. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan arab semakin tajam. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian ditempati oleh suku-suku arab lainnya. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. dan diubah namannya menjadi Madinah al-munawwarah sejak Nabi Muhammad dan orangorang muslim makkah (Muhajirin) hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September 622. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nama kota itu adalah Yatsrib. masjidku ini dan masjidil aqsa “ berdasarkan hadits – hadits tersbut kota Madinah selalu dikunjungi oleh umat islam yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah sebagai amal sunnah. Orang yahudi membangun permukiman pasa.

sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. Menjelang wafatnya Nabi SAW wilayah kekuasaan negara Islam ini mencakup hampir . Karena penduduknya (kaum Anshari) bersedia menerima Nabi dan para pengikutnya dan di kota itu Nabi medirikan masjid nabawi. Hijrah tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan agama islam. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi). Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW. Siasat ini berhasil dengan baik. kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya dan tak lama setelah hijrah. dan setelah di Makkah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. dan melakukan baiat kepada Nabi di Aqabah (baiat aqabah pertama). Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yatsrib. Pada musim haji berikutnya 622. akibat dari permusuhan mereka.intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. Setelah kedua suku berdamai dan suku khazraj pergi ke Makkah. Tahun 621sebanyak 10 orang suku khazraj dan 2 orang suku aus menemui Nabi SAW menyatakan dirinya masuk islam. Setelah Nabi hijrah ke Yatstrib. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu’as pada tahun 618 seusai perang baik kaum aus maupun khazraj menyadari. dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. Pertemuan diadakan di aqabah dan pada waktu itulah terjadi baiat aqabah kedua. Dengan demikian madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negara. Nabi menyusun konstitusi madinah. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib baik yang suku islam maupun yang belum mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. sehingga mereka berdamai. Beberapa bulan kemudian Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Makkah hijrah ke Yatsrib sejak itu nama Yatsrib diganti al-madinah al-munawwarah. Beliau memperkanalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk islam.

Nabi bersama semua elemen . Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam. 3. antara muhajirin dan ansar. persaudaraan sesama muslim. Setelah itu Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah.seluruh wilayah Arabia dan Madinah merupakan ibu kotanya. ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat diantaranya terdapat tiga dasar yaitu: 1. akan menutup munculnya ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh umat islam. langkah awal yang ditempuh Rasullullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan anshar. sementara itu agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. Selain tiga dasar di atas. Ukhuwah islamiyah. selain tempat sholat. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama diantara mereka. antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. 2. Dalam konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sisem yang mengantisipasi masa depan. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang yahudi. Pembagunan masjid. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keratakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj. C. Dengan cara ini. juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan orang islam Mekah dan Madinah berdasarkan ikatan akidah ukhuwah islamiyah dan pebentukan umat itu diartikan sebagai proklamasi terbentuknya negara islam dengan piagam madinah. Di Madinah. Dalam rangka mempekokoh masyarakat dan negara baru itu. islam makin bertambah kuat. Langkah-langkah Taktis di Madinah Dengan terbentuknya negara Madinah.

semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah (Mi’tsaq Al-Madinah).pendudukk Madinah berhasil membentuk structur religio politics atau ”Negara Madinah”. Mukaddimahnya berbunyi ”dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim piagam ini adalah otentik. Piagam ini mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang yang bukan muslim pada pihak lain. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Yakni sebuah kebebasan menghormati keaneka ragaman agam dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib. diantaranya mengakui kebebasan beragama. Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sumber utamanya tercatat dalam ”Sirah An-Nabi” karya ibnu hisyam. Piagam ini memuat hak-hak golongan minoritas. Dikeluarkan pada tahun pertam nabi hijrah ke Yatsrib. Piagam Madinah (Konstitusi) dan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung. Perjanjian politik ini kemudian ditulis dalam sebuah dokumen yang menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. dalam suatu masyarakat yang majemuk. Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomudasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Untuk mengatur roda pemerintahan. Jadi bertepatan dengan tahun 22 M dua tahun sebelum terjadi perang badar. D. Pemberlakuan konstitusi menjadi salah satu bukti dari kapabilitas Rasulullah sebagai seorang legisaltor. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkah bahwa negara islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah. yang kemudian menjadi Al-madinah Al-munawwarah kota yang bermandikan cahaya. disamping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan .

22. (pasal 13. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Negara mengakui dan melindung kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim.kaum muslimin yang berasal dari suku quraisy dan yatsrib dan orang-orang yang mengikuti. 1. 43) . Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapa pun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. dan 21) 3. Sedangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dapat diringkas antara lain terdapat sebelas isi sebagai berikut. dan berjuang bersama mereka”. budaya. baik ditinjau dari asal keturunan. dan 23) 2. demikian juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. (pasal 25. (pasal 14. Tali pengikat sesam muslim adalah persaudaraan agama atau ukhuwah islamiyah (pasal 15) diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas sesama muslim yang tinggi. (pasal 34. (pasal 17. 37 dan 41). 23. terutama kaum yahudi. Masyarakt pendukung piagam ini yang semula terpecah-pecah dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. 19. Tali pengikat yang mempersatukan mereka adalah ideologi politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama. siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. dan 33) 4. 40 dan 46) 7. (pasa 2. (pasal 11) 5. (pasal 16) bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. Hukum adat (kebiasaan pada masa silam) dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukank. 36. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. maupun agama yang dianutnya. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. (pasal 24. 6. Hukum harus ditegakkan. mempersatukan diri. 10) 8. wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. muslim dan bukan muslim.

bermusuhan. (pasal 12) 11. namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. Nama negara Madinah sebelum Nabi hijrah adalah yatsrib yang penduduk disana terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Arab dan Yahudi. (pasal 47) BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan negara Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah agar masyarakat atau penduduk di Yatsrib baik yang arab maupun non arab bisa berdamai. agama maupun . bahkan sampai terjadi peperangan antar keduanya. Pengakuan atas hak milik individu. (pasal 45) 10. Hak semua orang harus dihormati. Semula daerah itu ditempati oleh suku-suku Arab lain dimana secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua setelah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi sangat menguasai bidang politik dan ekonomi Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib dikenal dengan suku Aus dan suku Khajraj yang keduanya saling bersaing. Dari sejarah itu.9. menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan. Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk negara Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah). Perdamian adalah tujuan utama. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar.

DAFTAR PUSTAKA 1. 2001 Van Hoeve. hlm. dkk. Hlm.. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural. Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan. 195-196 . 101 Ibid. B. 2001) hlm. 1996). Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Jakarta : raja garfido persada.. 200). kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. 81 Badri yatim. 2007 3. Saran-saran Orang bijak mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”.dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. Zubaedi. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim. Ichtiar Baru. Van Hoeve. 101 .hlm. Sejarah peradaban islam.. 200 2. dkk. Badri. Ichtiar Baru. cita-cita bersama. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna pembuatan makalah selanjutnya. Ensiklopedi Islam (Jakarta.102 Ibid. (Jakarta : logos. Sejarah peradaban islam. Islam dan Benturan Antara Peradaban. Tidak ada sesuatupun dijagad raya ini yang sempurna. Yahudi. 103 Soekama karya. Yatim. Sehingga kami dapat membenahi sedikit demi sedikit kesalahan maupun kekurangan tersebut. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Karya. Jogjakarta. Soekama. (Jakarta : raja garfido persada.. Ensiklopedi Islam Jakarta. Hlm. dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan. Ar-Ruzz Media. Jakarta : logos. 1996 4. Begitu pula dengan penyajian makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.

. Ensiklopedi mini. Di Madinah al-Munawwarah. 196-197 Soekama. dan apa perlu lagi berjauhan dari tanah air sendiri. Golongan yang berhijrah ke Habsyah ini tidak lama berada di sana hanyalah tiga bulan sahaja. Ar-Ruzz Media. 320 Zubaedi. Sehinggalah baginda sndiri berhijrah untuk bersama-sama umat Islam pada bulan Rabiul Awal (12hb) baginda sampai ke Madinah al-Munawwarah. Di sana terdapat golongan-golongan Yahudi dan Musyrikin dari orang-orang Arab sendiri. hlm. Ensiklopedi mini. kemudian baginda Rasulullah memberi kemudahan dan kelonggaran supaya dakwah Islam kepada umum dilakukan secara terbuka.. Terbentuknya Negara Islam Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. baginda bertemu semula dengan semua para sahabat dari kalangan alMuhajirin dan alAnsar. 195196 Soekama. (Jogjakarta. 2007).Zubaedi. 07 January 2007 Pembentukan Negara Islam Dakwah Islam bermula dengan cara rahsia ataupun secara sulit. Lantaran itu umat Islam dipulau dan dimusuhi dengan berbagai-bagai bentuk dan cara yang menyakitkan perasaan dan tubuh badan penganut Islam. . Maka mereka mulalah berhijrah semula secara beransur-ansur sehingga sampailah bilangannya sebanyak lebih kurang 100 orang lelaki dan perempuan. Lantaran itu Rasulullah membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 selepas Baginda diangkat menjadi Rasul iaitu pada tahun (615M). hlm. Hijrah ke Madinah al-Munawwarah Baginda Rasulullah memberi izin kepada para sahabat supaya berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke &ndash. Islam dan Benturan Antara Peradaban. 13 dari kerasulan Nabi Muhammad. maka barulah terbentuknya sebuah negara Islam yang bebas untuk mereka mendiami di dalam negara sendiri... Maka para sahabat mula berseludup hijrah ke Madinah secara kumpulan yang sedikit-sedikit dan ada secara individu. Oleh itu kebanyakan orang Islam mula memikirkan untuk berhijrah kali kedua ke Habsyah. di situ berlakulah permusuhan sengit antara Baginda Rasulullah dengan golongan musyrikin Quraish. hlm. hlm. Islam dan Benturan. Tetapi berita ini adalah palsu semata-mata kerana orang Quraish belum lagi beriman hanyalah bilangan yang sedikit sahaja yang beriman. 322-324 PRINSIP-PRINSIP NEGARA ISLAM Contributed by DR MUHAMMAD HAJI DAUD Sunday. kemudian mereka kembali semula ke Mekah kerana mereka mendapat berita angin bertiup bahawa orang Quraish telah pun beriman dan memeluk Islam.

Dialah &ndash. Dan firmanNya lagi yang bermaksud: &ldquo. 2007.Menyediakan berbagai agensi aturan untuk melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia 4.awwun Dhiddu Al-Udwan iaitu tolong menolong menentang musuh dan permusuhan Ketiga : Al-Nasr Li al-Mazlum iaitu memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi Keempat : Al-Nush wa al-Nasihah iaitu saling nasihat menasihati dan sama-sama menunjuk ajar Kelima : Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan iaitu menghormati kebebasan akidah.my Powered by Joomla! Generated: 19 September.Orang-orang Yahudi.. Ini adalah jelas sebagaimana tercatat di dalam mithaq al-hukum atau perlembaggan yang digubal oleh baginda selepas hijrah ke Madinah. al-'Adalah . al-Wathaniyun Baginda memberi kebebasan kepada semua agama kebebasan yang sepenuhnya untuk mendiri serta melaksanakan ajaran agama masing-masing. iaitu (benar) &ndash. 2. 1.Menyebar ilmu pengetahuan 5. ibadat. kebenaran sama ertinya dengan Islam seperti firmanNya yang bermaksud: &ldquo.Adakah kamu mahukan hukum-hukum jahiliah.Menegakkan hukum-hukum Allah. menghantar dan menerima duta-duta asing Ciri-ciri negara Islam ialah antaranya: 1.Umat Islam terasa sangat bertuah kerana system Islam yang diperkenalkan oleh Baginda adalah sebaikbaik system bagi kehidupan manusia. Perlembagaan Madinah ini mengandungi sebanyak 47 ceraian. Al-Quran melerakkan al-Haq &ndash. berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith dan mestilah dihapuskan undangundang jahiliah sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud: &ldquo. maka umat Islam adalah menjadi rakyat di dalam negara Islam walaupun berbeza bangsa dan keturunan mereka. walau apa jua perbezaan di dalam beragama.Kebenaran yang menjadi tunggak kepada menegakkan Islam yang sangat penting. Masyarakat Majmuk Di Madinah al-Munawwarah Di Madinah al-Munawwarah pada masa itu terdapat tiga golongan agama yang terbesar. benar pada hal kamu mengetahuinya&rdquo. Allah yang mengutuskan RasulNya dengan hidayah dan ugama yang haq &ndash.Menjaga keamanan dan keselamatan 3.Janganlah kamu selindungkan yang haq &ndash. 05:48 2.Menyusun atau system pertahanan 2. dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang haq &ndash. siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukumannya kepada orang-orang yang yakin. Keadilan &ndash.Membuat hubungan diplomasi &ndash. Kegiatan Negara Islam Di antara kegiatan Negara Islam (di Madinah ialah): 1. Baginda Rasulullah telah menggubal sebuah perlembagaan bagi negara Islam yang baru dibentuknya itu berdasarkan kepada: Pertama : Husnu al-Jiwar iaitu hormat-menghormati jiran atau antara satu negara dengan lainnya Kedua : Al-Ta&rsquo.Membuat dan mengadakan perjanjian dengan negara asing 7.. benar supaya mengatasi ke atas agama-agama yang lain seluruhnya&rdquo. al-Yahudiyun 3.&rdquo.org. al-Muslimun :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.Memungut hasil negara (di Baitulmal) 6. Di dalam perlembagaan ini telah diletakkan asas bagi negara Islam.Penyembah berhala.Orang-orang Islam.pas.

Ketaatan &ndash. warna kulit dan sebagainya.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. berpangkat.org. :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http:// Jelaskan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Nabi Muhammad s.Keadilan dari segi hukum b. manusia berhak memikirkannya sebagai menghadapi perkembangan semasa serta menggunakan kebijaksanaan akal di dalam segala urusan.ah Taat kepada Allah secara mutlak dan juga ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya sebagaimana sabda nabi.w. Persamaan &ndash. 2007. maksudnya: Tidak harus taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat terhadap Allah (al-Khaliq) Abu Bakar pernah menegaskan di dalam ucapan dasarnya selepas dipilih menjadi khalifah dengan katanya yang bermaksud: Taatlah kepada aku selagi aku taatkan Allah dan RasulNya maka bila aku derhakakan Allah dan RasulNya maka jangan kamu taatkan lagi kepada aku. Al-Musawah Semua manusia adalah sama di hadapan syariat Allah dalam negara Islam tanpa dibezakan antara yang kaya.Keadilan adalah sifat terpuji dan ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang menjadi neraca Allah dalam alam ciptaanNya.a.Keadilan dari segi kehakiman c. Diutuskan pada Rasul dan diwahyukan syariat. dalam mengendalikan urusan duniawi yang mesti ditegakkan dengan agama.Keadilan menentukan haq dan tanggungjawab terhadap masyarakat :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www. firmanNya yang bermaksud: &ldquo. al-Ta&rsquo.Pengenalan : . Al-Syura Permesyuaratan. Ke Arah Pembentukan Negara Islam di Madinah.kebebasan menganut agama b.Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan&rdquo.ruf nahi mungkar oleh semua pihak tanpa perbezaan di antara pemimpin dan rakyat Pemimpin hendaklah sentiasa memberi perhatian kepada rakyatnya sejauh manakah rakyatnya taat kepada ajaran Islam dan sebaliknya. 05:48 Kebebasan (al-Hurriyyah) Yakni memberi hak kebebasan kepada rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kepada perlembagaan negara seperti: a. Keadilan berpecah kepada beberapa pecahan: a.kebebasan menasihati kepada semua pihak seperti amar ma&rsquo. A.pas.. miskin.

Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah sukusuku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Muahahjirin dengan Muhajirin. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Konsep negara. memonopolikan kegiatan ekonomi.a.w.w. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. Pembinaan Masjid : • • Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. Isi : 1. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Nabi Muhammad s. iii.w.a. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali.a. Pembentukan Ummah : • Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab. Jadi. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.• • • • Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Ansar dengan Ansar. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. hidup mewah dan menguasai pentadbiran. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari . ii. Muhajirin dengan Ansar • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. B.a. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s.w. telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah.

Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah.segi sosial dan ekonomi. Byzantine. 5. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : • Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masingmasing. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.a. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. 4. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa.a. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.w. 3. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam .Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. 6. Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : • Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Mewujudkan Piagam Madinah : • Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. dan Parsi. Mengadakan Hubungan Luar : • Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir.w. Nabi Muhammad s. 7. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah : • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang.

Kesimpulan : Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan.. TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PIAGAM MADINAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD • TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 2000 ) LinkWithin • • • Posted by Cikgu Rashman at 5/04/2009 01:22:00 PM Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. antara lgkah yg diambil oleh RASULULLAH utk membntuk ngara madinah adalah dgn mendirikan msjid bg tujuan penyebaran agama islam & penyebaran ilmu pengetahuan. C. masyarakat islam di madinah terdiri drpd kaum ansar & muhajirin.di sini penyebaran agama islam dilakukan secara terang2an.piagam ini adalah bertujuan utk mengukuhkan perpaduan antara sesama umat islam dgn kaum bkn islam.bidang perniagaan. 6 May 2009 22:26 . langkah lain adalah dgn menyusun senula ekonomi madinah. negara madinah mempunyai penduduk yg terdiri drpd kaum mihajirin dan ansar serta kaum yahudi. mempertahankan kesucian agama islam $ mempertahankan madinah dr serangan musuh. penubuhan madinah yg berdasarkan wahyu $ oerundangan tlh membentuk madinah sebuah negara yg aman & makmur...semangat assabiyah tlh digantikan dgn semangat ummah yg berteraskan agama islam. lgkh yg kedua adalah melalui pembentukan ummah. kesimpulannya.. selain itu.. tentera islam tlh diwujudkan bertujuan utk mengukuhkan pertahanan negara madinah.penduduk madinah jg tlh mengiktiraf RASULULLAH sbg ketua ngra. aman dan makmur. SOALAN LATIHAN 1 comments: RoHiMaH hJ mOhD NoRdIn ( 6AS) said.. Anda mungkin juga meminati: Kepentingan Piagam Madinah. seterusnya adalah dgn pembentukan piagam madinah..Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula. Negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang adil.RASULULLAH tlh mggalakkan umatnya untuk bergiat dlm aktiviti perniagaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful