PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH SEBAGAI MODEL NEGARA ISLAM Rujukan : Sejarah dan Kebudayaan Islam, Prof Dr Ahmad

Shalaby, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1988 dan Fiqh al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah, Haji Abdul Hadi Awang, DPF, 1992, Jilid 1 & 2 Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam. Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah. Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’ ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Di zaman khulafa’ ar-Rashidin inilah dakwah Islamiyyah terus berkembnag, Umat Islam dapat menundukkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Dua Pahlawan Lagenda iaitu Hercules di Rom dan Rustam di Parsi dapat ditundukkan oleh umat Islam dengan pimpinan pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid al-Walid, Amru al-As, Abu Ubaidah al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Pusat pemerintahan Islam kemudiannya berpindah dari Madinah ke tempat-tempat yang lain di zaman Kerajaan Umaiyyah, Abasiyyah dan sebagainya sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyyah. Runtuhnya Empayar Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 bermakna runtuhnya

Daulah Islamiyyah di dalam dunia ini. Umat Islam sudah tidak dinaungi lagi maka rentetan dari itu satu persatu Negara umat Islam dijajah oleh kuasa Barat Selepas itu Regim Zionis mengambil kesempatan menakluki bumi Palestin di mana terletaknya Baitul Maqdis atau al-Quds, kekalahan yang amat memalukan cuma dalam tempoh enam hari bumi al-Quds ditakluki. Ini kerana umat Islam sudah mengabaikan ajaran Islam. Walaupun umat Islam adalah manusia teramai sehingga mencapai angka berbilion tetapi ia bagaikan buih di lautan, apabila datang arus dan ombak mereka akan dihanyutkan, berpecah-belah dengan berbagai karenah dan ragam masing-masing.

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

DAN KONSTITUSI MADINAH
Oleh Bukhori Abdul Shomad[1]

I. PENDAHULUAN Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat didalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.[2] Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.[3] Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik.[4] Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dekumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.

II. PEMBAHASAN A. Hijrah Ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya: “Meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.” Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada tiga macam.[5] Pertama, Hijrah dari (meninggalkan) semua perbuatan yang terlarang oleh Allah swt, ini wajib hukumnya. Nabi saw bersabda:

mereka kekal didalamnya. Dan mereka itulah orangorang yang mendapat kemenangan.[10] Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah di rumah. Sesungguhnya Allah pada sisi-Nya pahala yang besar. Sebelumnya Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama diperjalanan. Di Gua Tsur Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah.(‫المهاجر من هجر ما نهى ال عنه. Hanya saja dalam meninggalkan Makkah kaum Muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka.[7] Sebelum berangkat Rasulullah membisikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadhramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. (At-Taubah:20-22) Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum Muslimin Makkah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. sehingga kaum Muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur dan bermalam disana selama tiga malam. seorang shahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang . maka Rasululllah SAW meminta para shahabatshahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yatsrib. bermusyawarahlah mereka (kafir Quraisy) di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW. dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi SAW. Seperti Rosulullah saw bersabda: (20) ‫الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند ال وأولئك هم الفائزون‬ ‫يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم‬ (22) ‫)12( خالدين فيها أبدا إن ال عنده أجر عظيم‬ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.[9] Sebelum berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh Kafir Quraisy. Hijrah (berpindah) dari Negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua. Ketiga. lebih besar derajatnya disisi Allah. yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. mereka mendapatkan Gua Tsur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba.[6] Rasulullah SAW. (HR. bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman-Madinah dan mereka memeriksa Gua Tsur. mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang abadi. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaan-Nya dan surga-surga. Bahkan. hijrah (mengasingkan) diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. )رواه البخارى‬ Artinya: Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya. Seorang Algojo diutus untuk mengepung rumah Nabi Saw dengan instruksi yang mereka bawah yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. tempat Rasulullah bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Makkah kepadanya.[8] Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi (mata-mata). Bukhori) Kedua. Akan tetapi.

sudikah kiranya tuan singgah di tempat kediaman kita di sini untuk sementara waktu”. Sewaktu berlansung perjanjian al-Aqabah pada tahun 621 M di dalam wilayah Mina. rasul membangun Masjid dan merupakan masjid yang pertama. sehingga mereka disebut al-Anshar. bernama “Itban bin Malik dan ‘Abbas bin ‘Ubbad datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah.[15] Seusai shalat Jum’at. Rasulullah SAW berkata: . kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua. Setelah situasi aman Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Madinah sesampainya di Quba. Nabi menjawab yang serupa.[12] Di halaman rumah ini. yang mengelu-elukan Nabi dan menyambut dengan iringan “Drum bend” serta syairsyair pujian Thala’al Badru ‘alaina dst[13]. Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah SAW kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita..memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir saya melihat ada dua ekor burung dara hutan dilubang itu jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana. unta beliau berhenti. Dua orang bernama Zayyad bin Lubaid dan Farwah bin ‘Amr menghadap. pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbidik di telinganya: .[14] Ketika perjalanan beliau sampai di Wadi Ranuna dan ketika itu waktu Shalat Jum’at telah tiba beliau turun dari ontanya untuk mengerjakan shalat Jum’at di kampung Bani Amr bin Aus. Rasulullah bersabda: ‫.. lalu Nabi meneruskan perjalanannya sesampainya di kampung Bani Bayadlah. sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail anak Yatim ‘Amrr bin ‘Ammarah di bawah pemeliharaan Mu’adz bin Fara. kedua suku inilah yang memberikan jaminan keselamatan Nabi Muhammad.‫ل تحزن إن ال معنا‬ Artinya: Jangan bersidih hati Allah bersama kita. Lantas Rasulullah meneruskan perjalanan. tibalah di Bani Sa’idah menghadaplah Saad bin ‘Ubadah dan Mudzir bin ‘Amr dan meminta seperti itu juga.[11] Setelah Muhammad Saw. bagian terbesar dari kedua suku itu telah memeluk agama Islam pada satu tahun menjelang hijriah. serta berkata seperti tersebut tadi. untuk mengeringkan Kurma. dan Abu Bakar mengetahui orang kafir Quraisy telah tiba di Gua tsur hendak mencari dan membunuh mereka berdua maka Muhammad SAW. semua diam. Rasulullah bersabda: ‫هذا إن شاء ال المنزل‬ “Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak”.‫يا ابا بكر، ما ظنك بإثنين ال ثالثها‬ ‍ Abu Bakar. dan Abu Bakar juga makin ketakutan. Mereka bersumpah setia untuk menampung kaum mukmin Makkah (Muhajirin). Setibanya di Madinah.خلوا سبيلها فإنها مامورة‬ Biarkanlah unta ini berlalu karena ia mendapat petunjuk Mendengar sabda Nabi. Begitu juga sampai ke Bani Harits. Penduduk Madinah kota terdiri dai dua suku besar yaitu suku besar Khazraj dan suku besar Aus. Nabipun besabda seperti tadi. tepat di depan rumahnya Abu Ayyub (Khalid bin Zaid alNajjar). Lalu Rasulullah berdoa sampai empat kali yaitu: ‫رب أنزلننى منزل مباركا وأنت خير المنزلين‬ . Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Bani ‘Ady. sebuah desa yang jaraknya sekitar limaakilometer dari Yatsrib Nabi beristirahat beberapa hari lamanya. makin sungguh-sungguh berdoa. Sesampai di kampung Bani Malik an-Najjar. Rasulullah disambut kaum Anshar. dua orang. yaitu: para penolong sedangkan kaum Mukmin Makkah disebut Muhajirin artinya: Para pengungsi. ketiganya adalah Tuhan.

Setiap orang Anshar bersahabat dengan satu orang Muhajirin. Dalam konteks hijrah kecil kita mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial.[19] Karena dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail bukan dari Bani Israil. Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. Mereka terdiri dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir dan Nani Qainuqa’. sekarang Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi Yatsrib. suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsipprinsip keadilan. Halangan dan rintangan dalam Rasulullah berdakwah selalu saja ada bahkan sampai sekarangpun di mana ada kebenaran di situ ada kebatilan. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. 5. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Negara madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir atau hijrah kecil. 3. kedengkian mereka timbul. yang sudah ratusan tahun berdiam di sana.[18] Sesudah perselisihan dari kaum Musyrikin Makkah dapat dihindarkan dengan hijrah.Artinya: Ya Tuhan! Mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman”. menempati kedudukan al-Nuqabak (pembesar pengawal). Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. 4. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. yaitu sembilan tokoh dari suku besar Khazraj dan 3 tokoh dari suku besar Aus. politik. Melalui hijrah. diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi . sehingga para pendatang dari Makkah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi. Rasululalh SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Ayyub. Rasulullah mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang bersal dari Makkah. 2. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. yaitu:[20] 1. ekonomi dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. hijrah besar bersifat rohani atau bathin. yang sesungguhnya bersifat universal. para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. binggung dan asing. maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. B.[16] Maka. Pada malam itu juga. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. yang dipimpin oleh Saad ibn Ubadah dari suku Khazraj. dan bisa membahayakan masa depannya. Akan tetapi. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur. Rasulullah menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu.[17]Dari sini. masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami.

Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan nabi. Menurut Ibnu Khaldun. Saling menasehati. yang katakanlah dapat disebut sebagai contract social pertama di dalam sejarah umat manusia.[21] Kita lihat dalam sejarah Hijrah merupakan dasar dari terbentuknya Negara Madinah (kota berbudaya). Politik mulai tampak sejak Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 M. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip. Di salah satu sisi.Konstitusi yang disepakati semua pihak. Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama. hubungan antar kelompok.[23] Perjanjian dengan komunitas Yahudi. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. Di Madinah. kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras. 3.[25] Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. 5. termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. Semua pemeluk Islam. dan . membela mereka yang teraniaya 6. Seperti yang telah kita ketahui. melainkan juga sebagai kepala Negara. agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. yang dilihat dari aspek agama tediri kaum Anshar. Nabi bukan saja pemimpin keagamaan. sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun. kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya. kekeluargaan. melainkan juga pemimpin pemerintahan. Rasulullah segera mengambil inisiaitf menetapkan Piagam Politik (Piagam Madinah). pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangsa). Sadar akan hal ini. yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. yang kemudian merupakan foundasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. Kesepakatan contract social inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. keturunan. meskipun berasal dari banyak suku. peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib (Madinah) merupakan peristiwa bersejarah permulaan bedirinya pranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. 2. gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah. Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. undang-undang dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari Syari’at masyarakat seperti aturan-aturan politik. aturan agama dan etika. Dengan demikian. kaum Muhajirin dan Yahudi. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama.[24] Menurut Harun Nasution. tetapi merupakan satu komunitas.[22] Maka. perdata. dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (The Relegious and The Seculer). hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara Gereja dan dunia (The Church and The World). Bertentangga baik 4. golongan dan agama. Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[26] 1. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masingmasing. Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah.

sekaligus pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal. 3. diganti dengan hakim yang baru dan bekerja pada sistem yang sama. Nabi Muhammad SAW dapat menepatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengamininya sebagai pemimpin masyarakat. Prinsip peradilan bebas 6. Contoh: semua hakim yang ada dipecat. Negara Teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan bukan atas kontrak sosial dan bukan pada rasio (akal) sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu’tazilah. Jadi di sini sistem yagn harus ditegakkan dan kuat. Merujuk ke Piagam Madinah. Yusril Ihza Mahendra SH. Walaupun menurut penyelidikan Ilmu pengetahuan. sejarah hak-hak asasi manusia barulah tumbuh dan . Menghormati kebebasan beragama. yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam. Prisni Kesejahteraan 8. Prinsip Persamaan. Adapun menurut Rasyid Ridha tahapan-tahapan menuju gagasan negara Islam: 1. Prinsip ketaatan rakyat. saya ingin membangun sistem bernegara yang kuat yang dalam hal ini Negara bukan tunduk kepada orang melainkan kepada sistem meskipun antara orang dan sistem mempunyai hubungan timbal balik dan sulit dipisahkan.[28] Dari dua konsep yang berbeda di atas pemakalah agaknya tertarik kepada konsep Muhammad Thahir Azhari yang mengemukakan Konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (Negara Hukum) bukan Teograsi (Negara Ketuhanan) seperti konsep Rasyid Ridha. Prinsip Perdamaian 7. Sebagaimana dilontarkan Prof. Prinsip keadilan. Muhammad Thahir Azhari mengemukakan konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (negara hukum) bukan teokrasi.[30] Dan menjunjung tinggi HAM. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas. Ini berarti Rasulullah adalah menjadi pemimpin keagamaan dan juga pemimpin Pemerintahan (Kepala Negara). secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. Dr. dan beliau mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. perubahan yang diinginkan tidak pernah terjadi orang-orang baru tidak akan berdaya mereka akan tergilas oleh sistem yang ada. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitasi kekhalifahan (kesulitan mencari orang yang tepat menjadi khalifah dan tempat yang tepat menjadi ibu kotanya). Prinsip kekuasaan sebagai Amanah. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan Agama dan Politik Rasulullah berhasil menciptakan satu bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan. dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah. Rasulullah sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut.7. dengan demikian. 2. [29] Karena konsep Nomokrasi penekanannya pada hukum (konstitusi) dalam hal ini tentunya yang kita kehendaki hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. suatu perwujudan dari gagasan besar berupa prinsip kehidupan nasional Arabia. H. 2. 4. Beliau mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:[27] 1. Nampaknya. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 5. Tapi kalau sistem yang kuat dan disepakati untuk dijalankan maka siapapun yang memimpin tidak ada masalah karena ia tunduk pada hukum yang berlaku.

pasal 29 dan pasal 31. Setelah 12 bulan nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa di sana beliau mengadakan persekutuan dengan Bani Damrah Sebulan setelah itu beliau memimpin 200 orang kaum muslimin ke Buwath. dan akhirnya diikuti PBB melalui Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. Kemerdekaan dan keamanan pribadi. Penutup Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da’wahnya di Madinah walaupun secara kwantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi. atas jasa Thomas Jeferson. Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya. belgia tahun 1881. Beliau tidak bersifat . beliau membangun masjid yang dapat digunakan secara ganda. kemudian diikuti Perancis tahun 1791. suatu tempat berair di Hijaz. Fathanah. mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Hahal bin Hisyam antara kedua pasukan tidak terjadi kontak senjata. Al-Hijr 23 dan Al-Qaaf: 43 tentang hak hidup. Pada tahap permulaan. tentu Nabi secara bertahap menyusun strategi yang dapat mengantarkan kepada adanya satu kesatuan politik yang mapan pada sebuah negara yang baru bediri. Kemudian menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897. [33] Dengan eksistensi Nabi yang begitu cepat menjadi pemimpin legal dan diikuti oleh masyarakat. Amanah.[31] Di Indonesia UUD 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2. pasal 28.berkembang pada masa John Locke dan Rowseau (tokoh hukum alam). Untuk pertama kali dengan resmi dipakai dalam Declaration of Indefedence (Amerika) tahun 1776. bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Al-Baqarah 178 tentang Qishash. nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ke daerah Isa di tepi laut merah. Mereka bertemu 200 orang pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan tetapi tidak terjadi perang. dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutusekutunya dari Bani Damrah. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits ke Wadi Rebigh. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia. Merekalah yang memberikan inspirasi kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan di dalam konstitusinya. serta ketidakperduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi. III. Nabi memercepat proses pembangunan unuk pusat pemerinahan dan keagamaan.[32] padahal kalau mereka mau jujur justru mereka itu diilhami oleh alQur’an (14 abad yang lalu) dan Piagam Madinah (abad 6 M) Lihat QS. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Di Madinah Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq.. Tabligh.[34]. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. Pusat pembinaan pemerintahan politik dan tempat musyawarah yang menyangkut masalah situasi damai dan perang. Maka setelah delapan bulan berada di Madinah. Sehingga Negara Madinah menjadi negara berperadaban meskipun masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan setelah itu.

1980 Dalizar. Moenawar. Jakarta. Sejarah Peradaban Islam. Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan. Raja Grafindo Persada. Islam dan Tata Negara. Badri. Jakarta: PT. Jakarta: UI Press. Mustafa. Bandung: Pustaka. Global Publika. Jakarta: Bulan Bintang. W. PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Antropologi Yang Dibina Oleh Bapak Tatiqul Mujib SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN . 1998. Cet. Jakarta: Pustaka al-Husna. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats al-‘Araby. 1990 Wafi. Jakarta: Media Dakwah. Harun. Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah SAW. Ali Abdul Wahid. Pustaka Litera Antar Nusa. 2000 HAMKA. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta: Grifiti Pers. Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam. Karya. Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. SAW. I Chalil. T.II. Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. 1988 Haikal. Lahore: Ashraf Printing Press . 2000 Nasution. Joesoef. 1995 Syazali. Mushthafa. Munawir. jilid. Jakarta: UI Press. Jilid. 1987 Enayat. Reaksi Politik Sunni dan Syiah. Gagasan. Islam di Tinjau dari berbagai Aspek. Jakarta: Logos. Jakarta: Bulan Bintang. Jakarta: UI Press. 1985 Yatim. Soekarna dkk. Sejarah Khulafa al-Rasydin. Negara Hukum Jakarta: Bulan Bintang. T. Muhammad Husen. The Preiching of Islam. Muhammad Thahir. 1997 As-siqa. Jakarta: Bulan Bintang. Juz II Azhary. Pemikiran. Sejarah Umat Islam. 1985. dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra. Sou’yb. Ahmad. Hamid. Jakarta: PT. Kelengkapan Tarekh Nabi Muhammad. Piagam Madinah dan UUD 1945. Jilid I. DAFTAR PUSTAKA Arnold.dkk.1979 As-siba’I. 1996 Kawiyan (Ed).I.otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan (Aqidah). Konsep Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia. 1979 Sukardja. 1992.th.

Akhirnya kepada-Nya jualah kami mohon taufik dan hidayah-Nya. Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya.… Pamekasna. puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pembentukan Negara Madinah Dalam Perspektif Budaya. semoga makala ini bermanfaat. Mei 2009 Penulis BAB I PENDAHULUAN A. Amien . Latar Belakang Masalah . Karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan dan akan diterima dengan hati terbuka. Pada kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada Bapak Fatiqul Mujib selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Antropologi.(STAIN) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MEI 2009 KATA PENGANTAR Alhamdulillah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW serta pada pengikutnya sampai akhir zaman.

Langkah-langkah apa yang digunakan Nabi di Madinah? 4. bangsa arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari arab selatan yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya bendungan Ma’arib. B. Nabi istirahat beberapa hari lamanya dan beliau membangun sebuah masjid. sebagai penghormatan terhadap Nabi. Bagaimana sejarah tentang Madinah serta nama Madinah sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? 2. Nabi dan rombongannya datang dan penduduk Yatsrib mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Apa saja isi pokok-pokok pikiran piagam (konstitusi) Madinah? C. Tujuan Penulisan Makalah . Sejak hijrahnya Nabi itu. nama Yatsrib itu diganti menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) atau disebut juga Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) karena dari sanalah sinar islam memancar keseluruh dunia.Madinah adalah kota yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW bernama Yatsrib dan terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku arab dan suku yahudi. Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. ketika tiba di Quba. puncak permusuhan antara keduanya ditandai dengan pertempuran Bu’ats tahun 617 M. mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. inilah masjid pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Bagaimana sejarah pembentukan negara Madinah? 3. sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Yatsrib. dan diantara kedua suku ini terjadi peperangan yang berulang kali. Karena tidak adanya seorang pemimpin di arab semua penduduk hanya memikirkan kepentingan suku masing-masing. tak lama kemudian Ali menggabungkan diri kepada Nabi setelah urusan di Makkah selesai. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. lima tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. akhirnya waktu yang mereka tunggu itu tiba. Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sementara itu penduduk Yatsrib sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi.

Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-madinah al-Munawwarah. Apabila hujan turun lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. kota itu menjadi pusat dakwah. Madinah berada di sebuah lembah yang subur. Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat islam. Dar as-sunnah. Sayyidah albuldan. Tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan negara Madinah 4. Terletak 275 Km dari laut merah. Daerah ini juga memiliki ose-ose yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan sayur-mayur dan buahbuahan seperti kurma. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah pembentukan negara Madinah 3. Dar al-abrar. jeruk. di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit air. dan Dar alharam. Qaryah al-ansar. Karena itu penduduknya mayoritas hidup dari bercocok tanam disamping berdagang dan berternak. di sebelah utara dengan bukit uhud dan sur. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Al-khulafa ar-rasyidin (empat khalifah pengganti Nabi). Bait rasul Allah. Kota ini mempunyai banyak nama antara lain Madinah an-nabi (kota nabi. pisang dan lain-lain. Al-asimah. pusat pengajaran dan pemerintahan islam. Dar al-iman. disingkat menjadi al-madinah atau madinah). Madinah (Al-madinah Al-munawwarah) adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan arab saudi sekarang. Taba. Makkah dan Madinah sendiri. . dan di sebelah timur serta barat dengan gurun pasir (Harah). Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah Madinah serta nama-namanya 2. Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Ta’if. Tayyibah.1. Madinah ar-rasul (kota rasul). Dar al-Akhyar. Al-mukhtarah. Tujuannya agar dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah BAB II PEMBAHASAN A. Dar As-salam. Sejarah dan Nama-Nama Madinah Madinah terletak di daerah Hedzjaz bagian dari semenanjung arab yang terletak diantara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. Al-mubasakah. Dari kota itulah islam memancar keseluruh penjuru semenanjung arab dan kemudian keseluruh dunia.

bahkan peperangan. B. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nama kota itu adalah Yatsrib. Beliau juga bersabda “ jangan bersusah payah akan perjalanan kecuali ketiga masjid. kecuali di masjidil haram. masjidil haram. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. masjidku ini dan masjidil aqsa “ berdasarkan hadits – hadits tersbut kota Madinah selalu dikunjungi oleh umat islam yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah sebagai amal sunnah. Keutamaannya dinyatakan oleh Rasullullah SAW “shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk. Pembentukan Negara Mandinah Penduduk Yatsrib sebelum islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan arab semakin tajam. sebelum kelahiran islam terdiri dari dua suku bangsa. Orang yahudi membangun permukiman pasa. Mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat akibatnya diantara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan. Secara bertahap kota itu menjadi berkembang dan menjadi kota penting kedua setelah Makkah di tanah Hedzjaz setalah kehadiran orang yahudi. yang ada adalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan sukusukunya masing-masing. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang paling utama bagi umat islam setelah Masjidil haram di makkah dan Masjidil Aqsa di Yerussalem. kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan . dan diubah namannya menjadi Madinah al-munawwarah sejak Nabi Muhammad dan orangorang muslim makkah (Muhajirin) hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September 622.Di kota ini terletak masjid “Nabawi” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. Penduduk Yatsrib. dan benteng pertahanan agar mereka terhidar dari gangguan orang badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian ditempati oleh suku-suku arab lainnya. Semula daerah itu ditempati oleh suku Amaliqah (Baidah. yaitu bangsa arab dan bangsa yahudi.

dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. Setelah Nabi hijrah ke Yatstrib. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu’as pada tahun 618 seusai perang baik kaum aus maupun khazraj menyadari. Siasat ini berhasil dengan baik. Menjelang wafatnya Nabi SAW wilayah kekuasaan negara Islam ini mencakup hampir . sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. Karena penduduknya (kaum Anshari) bersedia menerima Nabi dan para pengikutnya dan di kota itu Nabi medirikan masjid nabawi. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yatsrib. akibat dari permusuhan mereka. sehingga mereka berdamai. dan setelah di Makkah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib baik yang suku islam maupun yang belum mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. Beliau memperkanalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk islam. Setelah kedua suku berdamai dan suku khazraj pergi ke Makkah. Nabi menyusun konstitusi madinah.intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. Pada musim haji berikutnya 622. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi). dan melakukan baiat kepada Nabi di Aqabah (baiat aqabah pertama). Tahun 621sebanyak 10 orang suku khazraj dan 2 orang suku aus menemui Nabi SAW menyatakan dirinya masuk islam. kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya dan tak lama setelah hijrah. Dengan demikian madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negara. dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. Hijrah tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan agama islam. Pertemuan diadakan di aqabah dan pada waktu itulah terjadi baiat aqabah kedua. Beberapa bulan kemudian Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Makkah hijrah ke Yatsrib sejak itu nama Yatsrib diganti al-madinah al-munawwarah. Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW.

Ukhuwah islamiyah. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama diantara mereka. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang yahudi. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keratakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj. juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. Dalam konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sisem yang mengantisipasi masa depan. akan menutup munculnya ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh umat islam. antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Pembagunan masjid. Nabi bersama semua elemen . Di Madinah. Dalam rangka mempekokoh masyarakat dan negara baru itu. 2. Setelah itu Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. langkah awal yang ditempuh Rasullullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan anshar.seluruh wilayah Arabia dan Madinah merupakan ibu kotanya. persaudaraan sesama muslim. 3. sementara itu agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. Dengan cara ini. Langkah-langkah Taktis di Madinah Dengan terbentuknya negara Madinah. antara muhajirin dan ansar. selain tempat sholat. islam makin bertambah kuat. C. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan orang islam Mekah dan Madinah berdasarkan ikatan akidah ukhuwah islamiyah dan pebentukan umat itu diartikan sebagai proklamasi terbentuknya negara islam dengan piagam madinah. ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat diantaranya terdapat tiga dasar yaitu: 1. Selain tiga dasar di atas.

Piagam Madinah (Konstitusi) dan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung. Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah. Piagam ini mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang yang bukan muslim pada pihak lain. Yakni sebuah kebebasan menghormati keaneka ragaman agam dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomudasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Pemberlakuan konstitusi menjadi salah satu bukti dari kapabilitas Rasulullah sebagai seorang legisaltor. semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah (Mi’tsaq Al-Madinah). Untuk mengatur roda pemerintahan. Piagam ini memuat hak-hak golongan minoritas. yang kemudian menjadi Al-madinah Al-munawwarah kota yang bermandikan cahaya. menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim piagam ini adalah otentik. disamping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial.pendudukk Madinah berhasil membentuk structur religio politics atau ”Negara Madinah”. Dikeluarkan pada tahun pertam nabi hijrah ke Yatsrib. diantaranya mengakui kebebasan beragama. Sumber utamanya tercatat dalam ”Sirah An-Nabi” karya ibnu hisyam. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah. Perjanjian politik ini kemudian ditulis dalam sebuah dokumen yang menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan . Jadi bertepatan dengan tahun 22 M dua tahun sebelum terjadi perang badar. Mukaddimahnya berbunyi ”dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. D. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkah bahwa negara islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib. dalam suatu masyarakat yang majemuk.

(pasal 13. muslim dan bukan muslim. (pasal 17. (pasa 2. (pasal 11) 5. Tali pengikat sesam muslim adalah persaudaraan agama atau ukhuwah islamiyah (pasal 15) diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas sesama muslim yang tinggi. 37 dan 41). Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. 43) . maupun agama yang dianutnya. (pasal 14. dan 23) 2. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapa pun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum. baik ditinjau dari asal keturunan. 1. 22. dan 21) 3. budaya. siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. 23. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. 40 dan 46) 7. mempersatukan diri. dan 33) 4. Hukum adat (kebiasaan pada masa silam) dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukank. Masyarakt pendukung piagam ini yang semula terpecah-pecah dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. (pasal 25. (pasal 16) bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tali pengikat yang mempersatukan mereka adalah ideologi politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama. (pasal 24. 19. Negara mengakui dan melindung kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim. Sedangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dapat diringkas antara lain terdapat sebelas isi sebagai berikut. 6. (pasal 34. apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan.kaum muslimin yang berasal dari suku quraisy dan yatsrib dan orang-orang yang mengikuti. dan berjuang bersama mereka”. demikian juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. terutama kaum yahudi. 36. Hukum harus ditegakkan. 10) 8.

agama maupun . Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk negara Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah). (pasal 45) 10. Dari sejarah itu. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. (pasal 12) 11. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan negara Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah agar masyarakat atau penduduk di Yatsrib baik yang arab maupun non arab bisa berdamai. bermusuhan. bahkan sampai terjadi peperangan antar keduanya. Hak semua orang harus dihormati. Pengakuan atas hak milik individu. Perdamian adalah tujuan utama.9. (pasal 47) BAB III PENUTUP A. Nama negara Madinah sebelum Nabi hijrah adalah yatsrib yang penduduk disana terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Arab dan Yahudi. Semula daerah itu ditempati oleh suku-suku Arab lain dimana secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua setelah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi sangat menguasai bidang politik dan ekonomi Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib dikenal dengan suku Aus dan suku Khajraj yang keduanya saling bersaing. menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan.

Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan.. Sejarah peradaban islam. 200 2. Ensiklopedi Islam Jakarta. 103 Soekama karya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna pembuatan makalah selanjutnya. 101 . 81 Badri yatim. 2001 Van Hoeve. Jakarta : logos. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim. Badri. 1996). 2001) hlm. Jogjakarta. Tidak ada sesuatupun dijagad raya ini yang sempurna. Hlm. Ar-Ruzz Media. Hlm. Yatim. hlm. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Sejarah peradaban islam. Zubaedi. Sehingga kami dapat membenahi sedikit demi sedikit kesalahan maupun kekurangan tersebut. Ichtiar Baru.. dkk. dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan. 1996 4. Jakarta : raja garfido persada. Van Hoeve. Saran-saran Orang bijak mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”. 2007 3. Islam dan Benturan Antara Peradaban. DAFTAR PUSTAKA 1.. dkk. 101 Ibid. Begitu pula dengan penyajian makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. 195-196 . Soekama.102 Ibid. (Jakarta : raja garfido persada. B. 200). (Jakarta : logos. cita-cita bersama. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam.dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural.hlm. Ensiklopedi Islam (Jakarta. Karya. Ichtiar Baru.. kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. Yahudi.

Ar-Ruzz Media.. Islam dan Benturan Antara Peradaban. 320 Zubaedi. Sehinggalah baginda sndiri berhijrah untuk bersama-sama umat Islam pada bulan Rabiul Awal (12hb) baginda sampai ke Madinah al-Munawwarah. hlm. Lantaran itu umat Islam dipulau dan dimusuhi dengan berbagai-bagai bentuk dan cara yang menyakitkan perasaan dan tubuh badan penganut Islam. Hijrah ke Madinah al-Munawwarah Baginda Rasulullah memberi izin kepada para sahabat supaya berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke &ndash. 13 dari kerasulan Nabi Muhammad. Oleh itu kebanyakan orang Islam mula memikirkan untuk berhijrah kali kedua ke Habsyah.. Maka mereka mulalah berhijrah semula secara beransur-ansur sehingga sampailah bilangannya sebanyak lebih kurang 100 orang lelaki dan perempuan. (Jogjakarta. . Islam dan Benturan. maka barulah terbentuknya sebuah negara Islam yang bebas untuk mereka mendiami di dalam negara sendiri. Di Madinah al-Munawwarah. hlm. Terbentuknya Negara Islam Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. hlm. Di sana terdapat golongan-golongan Yahudi dan Musyrikin dari orang-orang Arab sendiri. Tetapi berita ini adalah palsu semata-mata kerana orang Quraish belum lagi beriman hanyalah bilangan yang sedikit sahaja yang beriman. kemudian mereka kembali semula ke Mekah kerana mereka mendapat berita angin bertiup bahawa orang Quraish telah pun beriman dan memeluk Islam.. di situ berlakulah permusuhan sengit antara Baginda Rasulullah dengan golongan musyrikin Quraish. Golongan yang berhijrah ke Habsyah ini tidak lama berada di sana hanyalah tiga bulan sahaja.. 196-197 Soekama. 322-324 PRINSIP-PRINSIP NEGARA ISLAM Contributed by DR MUHAMMAD HAJI DAUD Sunday. Lantaran itu Rasulullah membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 selepas Baginda diangkat menjadi Rasul iaitu pada tahun (615M). Ensiklopedi mini. 07 January 2007 Pembentukan Negara Islam Dakwah Islam bermula dengan cara rahsia ataupun secara sulit. hlm. baginda bertemu semula dengan semua para sahabat dari kalangan alMuhajirin dan alAnsar. 195196 Soekama. dan apa perlu lagi berjauhan dari tanah air sendiri. Ensiklopedi mini. Maka para sahabat mula berseludup hijrah ke Madinah secara kumpulan yang sedikit-sedikit dan ada secara individu. kemudian baginda Rasulullah memberi kemudahan dan kelonggaran supaya dakwah Islam kepada umum dilakukan secara terbuka.Zubaedi. 2007).

maka umat Islam adalah menjadi rakyat di dalam negara Islam walaupun berbeza bangsa dan keturunan mereka. 05:48 2.my Powered by Joomla! Generated: 19 September.Umat Islam terasa sangat bertuah kerana system Islam yang diperkenalkan oleh Baginda adalah sebaikbaik system bagi kehidupan manusia. dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang haq &ndash. iaitu (benar) &ndash.pas. berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith dan mestilah dihapuskan undangundang jahiliah sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud: &ldquo. siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukumannya kepada orang-orang yang yakin. Keadilan &ndash. Baginda Rasulullah telah menggubal sebuah perlembagaan bagi negara Islam yang baru dibentuknya itu berdasarkan kepada: Pertama : Husnu al-Jiwar iaitu hormat-menghormati jiran atau antara satu negara dengan lainnya Kedua : Al-Ta&rsquo. 2007. 1. menghantar dan menerima duta-duta asing Ciri-ciri negara Islam ialah antaranya: 1.Penyembah berhala.Orang-orang Yahudi.Dialah &ndash.Membuat dan mengadakan perjanjian dengan negara asing 7. Masyarakat Majmuk Di Madinah al-Munawwarah Di Madinah al-Munawwarah pada masa itu terdapat tiga golongan agama yang terbesar.Adakah kamu mahukan hukum-hukum jahiliah. al-'Adalah . walau apa jua perbezaan di dalam beragama. benar pada hal kamu mengetahuinya&rdquo. al-Wathaniyun Baginda memberi kebebasan kepada semua agama kebebasan yang sepenuhnya untuk mendiri serta melaksanakan ajaran agama masing-masing.Orang-orang Islam. benar supaya mengatasi ke atas agama-agama yang lain seluruhnya&rdquo.Janganlah kamu selindungkan yang haq &ndash.awwun Dhiddu Al-Udwan iaitu tolong menolong menentang musuh dan permusuhan Ketiga : Al-Nasr Li al-Mazlum iaitu memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi Keempat : Al-Nush wa al-Nasihah iaitu saling nasihat menasihati dan sama-sama menunjuk ajar Kelima : Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan iaitu menghormati kebebasan akidah.&rdquo.Menyediakan berbagai agensi aturan untuk melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia 4.Menegakkan hukum-hukum Allah.Menyebar ilmu pengetahuan 5. kebenaran sama ertinya dengan Islam seperti firmanNya yang bermaksud: &ldquo.Menyusun atau system pertahanan 2. Al-Quran melerakkan al-Haq &ndash. 2.Memungut hasil negara (di Baitulmal) 6.Kebenaran yang menjadi tunggak kepada menegakkan Islam yang sangat penting. al-Muslimun :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.Menjaga keamanan dan keselamatan 3. al-Yahudiyun 3. Allah yang mengutuskan RasulNya dengan hidayah dan ugama yang haq &ndash.. Perlembagaan Madinah ini mengandungi sebanyak 47 ceraian. Di dalam perlembagaan ini telah diletakkan asas bagi negara Islam. Kegiatan Negara Islam Di antara kegiatan Negara Islam (di Madinah ialah): 1.. ibadat.Membuat hubungan diplomasi &ndash. Dan firmanNya lagi yang bermaksud: &ldquo.org. Ini adalah jelas sebagaimana tercatat di dalam mithaq al-hukum atau perlembaggan yang digubal oleh baginda selepas hijrah ke Madinah.

A. Ketaatan &ndash.w.ruf nahi mungkar oleh semua pihak tanpa perbezaan di antara pemimpin dan rakyat Pemimpin hendaklah sentiasa memberi perhatian kepada rakyatnya sejauh manakah rakyatnya taat kepada ajaran Islam dan sebaliknya. al-Ta&rsquo.pas.Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan&rdquo. Al-Syura Permesyuaratan.Keadilan adalah sifat terpuji dan ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang menjadi neraca Allah dalam alam ciptaanNya.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. Keadilan berpecah kepada beberapa pecahan: a. manusia berhak memikirkannya sebagai menghadapi perkembangan semasa serta menggunakan kebijaksanaan akal di dalam segala urusan.Pengenalan : . Al-Musawah Semua manusia adalah sama di hadapan syariat Allah dalam negara Islam tanpa dibezakan antara yang kaya. :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http:// Jelaskan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Nabi Muhammad s.a. maksudnya: Tidak harus taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat terhadap Allah (al-Khaliq) Abu Bakar pernah menegaskan di dalam ucapan dasarnya selepas dipilih menjadi khalifah dengan katanya yang bermaksud: Taatlah kepada aku selagi aku taatkan Allah dan RasulNya maka bila aku derhakakan Allah dan RasulNya maka jangan kamu taatkan lagi kepada aku. dalam mengendalikan urusan duniawi yang mesti ditegakkan dengan agama. miskin. warna kulit dan sebagainya.. 05:48 Kebebasan (al-Hurriyyah) Yakni memberi hak kebebasan kepada rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kepada perlembagaan negara seperti: a.Keadilan dari segi hukum b.org.ah Taat kepada Allah secara mutlak dan juga ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya sebagaimana sabda nabi. Diutuskan pada Rasul dan diwahyukan syariat. 2007. Ke Arah Pembentukan Negara Islam di Madinah.Keadilan dari segi kehakiman c.kebebasan menganut agama b.Keadilan menentukan haq dan tanggungjawab terhadap masyarakat :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.kebebasan menasihati kepada semua pihak seperti amar ma&rsquo. berpangkat. firmanNya yang bermaksud: &ldquo. Persamaan &ndash.

mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. hidup mewah dan menguasai pentadbiran.w. Muahahjirin dengan Muhajirin. telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2.a. Muhajirin dengan Ansar • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah sukusuku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka. Pembinaan Masjid : • • Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam.• • • • Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Nabi Muhammad s.a. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi.w. Isi : 1. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. Pembentukan Ummah : • Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab.a. B. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah.w. Jadi. memonopolikan kegiatan ekonomi.a. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali.w. iii. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Ansar dengan Ansar. ii. Konsep negara. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari . merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah.

Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh.a. 3. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : • Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan.Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. Byzantine.a. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam . Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.w. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. 5. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. 6. Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : • Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masingmasing. 4. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah : • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang. Mengadakan Hubungan Luar : • Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. Mewujudkan Piagam Madinah : • Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. 7. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s.w. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah. dan Parsi.segi sosial dan ekonomi. Nabi Muhammad s. Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum.

piagam ini adalah bertujuan utk mengukuhkan perpaduan antara sesama umat islam dgn kaum bkn islam. Kesimpulan : Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan..bidang perniagaan. 6 May 2009 22:26 . penubuhan madinah yg berdasarkan wahyu $ oerundangan tlh membentuk madinah sebuah negara yg aman & makmur. seterusnya adalah dgn pembentukan piagam madinah.di sini penyebaran agama islam dilakukan secara terang2an. negara madinah mempunyai penduduk yg terdiri drpd kaum mihajirin dan ansar serta kaum yahudi.. Negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang adil.. TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PIAGAM MADINAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD • TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 2000 ) LinkWithin • • • Posted by Cikgu Rashman at 5/04/2009 01:22:00 PM Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. mempertahankan kesucian agama islam $ mempertahankan madinah dr serangan musuh. Anda mungkin juga meminati: Kepentingan Piagam Madinah.. tentera islam tlh diwujudkan bertujuan utk mengukuhkan pertahanan negara madinah..semangat assabiyah tlh digantikan dgn semangat ummah yg berteraskan agama islam.. aman dan makmur. lgkh yg kedua adalah melalui pembentukan ummah. SOALAN LATIHAN 1 comments: RoHiMaH hJ mOhD NoRdIn ( 6AS) said. selain itu.penduduk madinah jg tlh mengiktiraf RASULULLAH sbg ketua ngra. langkah lain adalah dgn menyusun senula ekonomi madinah. C.RASULULLAH tlh mggalakkan umatnya untuk bergiat dlm aktiviti perniagaan.Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula.. masyarakat islam di madinah terdiri drpd kaum ansar & muhajirin. kesimpulannya. antara lgkah yg diambil oleh RASULULLAH utk membntuk ngara madinah adalah dgn mendirikan msjid bg tujuan penyebaran agama islam & penyebaran ilmu pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful