PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM MADINAH SEBAGAI MODEL NEGARA ISLAM Rujukan : Sejarah dan Kebudayaan Islam, Prof Dr Ahmad

Shalaby, Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura,1988 dan Fiqh al-Harakah dari Sirah Nabawiyyah, Haji Abdul Hadi Awang, DPF, 1992, Jilid 1 & 2 Penghijrahan Rasulullah s.a.w. dan para sahabat ke Madinah bukanlah semata-mata untuk mendapatkan sahabat setia dari kalangan Ansar dan melepaskan diri dari penindasan Musyirikin di Makkah tetapi umat Islam mempunyai kewajipan yang lebih besar iaitu menegakkan Negara Islam. Seandainya tugas menegakkan Negara Islam tidak ada di dalam ajaran Islam, umat Islam tidak perlu berhijrah. Ajaran Islam bukan sekadar mengajar penganutnya melakukan syi’ar ibadah tanpa mengira siapa yang memerintah dan bentuk Negara yang menaungi mereka. Pemimpin Musyirikin Makkah pernah menawarkan Rasulullah s.a.w. sebagai Raja dan Pemerintah tetapi ditolak oleh baginda atas arahan Allah SWT kerana tidak ada tolak ansur dengan Jahiliyyah terutamanya dalam hal yang menyentuh aqidah. Negara Islam yang ditegakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah telah menyatakan Islamnya secara terbuka dan menyampaikan risalah Islam ke seluruh dunia. Peristiharan itu dinyatakan kepada rakyatnya yang majmuk sama ada Islam atau bukan Islam. Rakyat Islam mempunyai kewajipan untuk menegakan Negara Islam dan rakyat bukan Islam yang terdiri dari kaum Arab dan Yahudi mempunyai kewajipan mentaati Negara Islam tanpa paksaan dan diberi hak yang sewajarnya sebagai warganegara Islam Madinah. Di dalam Piagam Madinah telah dinyatakan secara jelas setiap permaslahan yang timbul hendaklah dirujuk kepada al-Quran kemudian hadith Rasulullah s.a.w. Inilah prinsip yang terpancar dari dua kalimah syahadah dalam konteks Negara Islam iaitu meletakkan Allah sebagai Tuhan yang mempunyai kuasa hakimiyyah dan Rasulullah s.a.w. sebagai contoh pelaksana yang mesti diakui secara mutlak kerana baginda adalah utusan Allah SWT yang dijamin ma’sumnya. Negara Islam tidak berkuasa mengadakan hukum yang lain dari hukum yang diizinkan oleh Allah SWT. Rasulullah s.a.w. sendiri telah bertindak sebagai ketua Negara Islam Madinah memandangkan jawatan itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Negara Islam. Pimpinan sesudah Rasulullah s.a.w. iaitu khulafa’ ar-Rashidin iaitu Abu Bakar r.a., Umar al-Khattab r.a., Usman ibn Affan r.a. dan Ali bin Abu Talib r.a. juga meneruskan amanah kepimpinan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Di zaman khulafa’ ar-Rashidin inilah dakwah Islamiyyah terus berkembnag, Umat Islam dapat menundukkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Dua Pahlawan Lagenda iaitu Hercules di Rom dan Rustam di Parsi dapat ditundukkan oleh umat Islam dengan pimpinan pahlawan-pahlawan Islam seperti Khalid al-Walid, Amru al-As, Abu Ubaidah al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah dan sebagainya. Pusat pemerintahan Islam kemudiannya berpindah dari Madinah ke tempat-tempat yang lain di zaman Kerajaan Umaiyyah, Abasiyyah dan sebagainya sehinggalah kepada kerajaan Uthmaniyyah. Runtuhnya Empayar Uthmaniyyah di Turki pada tahun 1928 bermakna runtuhnya

Daulah Islamiyyah di dalam dunia ini. Umat Islam sudah tidak dinaungi lagi maka rentetan dari itu satu persatu Negara umat Islam dijajah oleh kuasa Barat Selepas itu Regim Zionis mengambil kesempatan menakluki bumi Palestin di mana terletaknya Baitul Maqdis atau al-Quds, kekalahan yang amat memalukan cuma dalam tempoh enam hari bumi al-Quds ditakluki. Ini kerana umat Islam sudah mengabaikan ajaran Islam. Walaupun umat Islam adalah manusia teramai sehingga mencapai angka berbilion tetapi ia bagaikan buih di lautan, apabila datang arus dan ombak mereka akan dihanyutkan, berpecah-belah dengan berbagai karenah dan ragam masing-masing.

PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH

DAN KONSTITUSI MADINAH
Oleh Bukhori Abdul Shomad[1]

I. PENDAHULUAN Berbicara tentang Pembentukan Negara Madinah dan Konstitusi Madinah, maka tidak dapat dipisahkan dengan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Karena hijrah adalah suatu fakta sejarah masa lalu yang tidak dapat dipungkiri dan dapat dijadikan khazanah pemikiran Islam masa kini, serta merupakan tonggak sejarah umat muslimin berdirinya negara Madinah, Konstitusi Madinah yang universal dan diterima oleh semua golongan dan lapisan masyarakat didalamnya mengatur pola hidup bersama antar kaum muslim di satu pihak dengan orang non muslim pada pihak lain.[2] Muhammad saw dapat menempatkan diri sebagai pemimpin Madinah ditengah-tengah komunitas lain, Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan agama, sosial, budaya dan politik. Muhammad mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi ditengah keanekaragaman komunitas.[3] Antara kaum Muhajirin, kaum Anshor dengan orang Yahudi membuat suatu perjanjian tertulis yang berisi pengakuan atas agama-agama mereka dan harta-harta mereka dengan syarat-syarat timbal balik.[4] Maka dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah suatu “Dekumen Politik” yang pertama berisi HAM dan Toleransi beragama yang patut dikagumi sepanjang sejarah. Berangkat dari sekilas keterangan di atas maka makalah ini akan merekonstruksi kembali lahirnya Piagam Madinah yang merupakan tonggak sejarah berdirinya Negera Madinah.

II. PEMBAHASAN A. Hijrah Ke Madinah Hijrah berasal dari bahasa Arab yang artinya: “Meninggalkan suatu perbuatan atau menjauhkan diri dari pergaulan atau berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain.” Adapun hijrah menurut syariat Islam itu ada tiga macam.[5] Pertama, Hijrah dari (meninggalkan) semua perbuatan yang terlarang oleh Allah swt, ini wajib hukumnya. Nabi saw bersabda:

serta dimintanya supaya mengembalikan seluruh harta titipan penduduk Makkah kepadanya. Bukhori) Kedua. tempat Rasulullah bersembunyi di dalamnya bersama Abu Bakar. Beliau berangkat menelusuri jalan Madinah-Yaman hingga sampai di Gua Tsur dan bermalam disana selama tiga malam. (At-Taubah:20-22) Terjadinya hijrah ke Madinah berawal dari ketidakamanan kaum Muslimin Makkah dari tindasan dan ancaman kaum kafir Quraisy. seorang shahabat berkata kepada rekannya bahwa ada sarang laba-laba di tempat itu yang .[9] Sebelum berangkat Rasulullah bersama Abu Bakar sudah diketahui oleh Kafir Quraisy.[7] Sebelum berangkat Rasulullah membisikan kepada Ali bin Abi Thalib supaya memakai mantelnya yang hijau dari Hadhramaut dan supaya berbaring di tempat tidurnya. (HR. Sebelumnya Aisyah dan Asma binti Abu Bakar telah menyiapkan bekal-bekal perjalanan Rasulullah selama diperjalanan. Ketiga. )رواه البخارى‬ Artinya: Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dari padanya. lebih besar derajatnya disisi Allah. mereka mendapatkan Gua Tsur tertutup oleh sarang burung dan jaring laba-laba. hanya Ali bin Abi Thalib dan keluarga Abu Bakar yang tahu keberangkatan beliau berdua. mereka memperoleh didalamnya kesenangan yang abadi.(‫المهاجر من هجر ما نهى ال عنه. Seperti Rosulullah saw bersabda: (20) ‫الذين ءامنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل ال بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند ال وأولئك هم الفائزون‬ ‫يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم‬ (22) ‫)12( خالدين فيها أبدا إن ال عنده أجر عظيم‬ Artinya: Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dijalan Allah dengan harta dan jiwa mereka.[6] Rasulullah SAW. Di Gua Tsur Abu Bakar dan Rasulullah SAW minum air susu kambing dari pengembara Amir bin Fuhairah. mereka kekal didalamnya. Bahkan.[10] Ternyata mereka tidak mendapatkan Rasulullah di rumah.[8] Setiap malam mereka ditemani Abdullah bin Abu Bakar yang bertindak sebagai pengamat situasi dan pemberi informasi (mata-mata). Hanya saja dalam meninggalkan Makkah kaum Muslimin hendaknya berpencar-pencar supaya tidak menimbulkan kepanikan kaum Quraisy terhadap mereka. dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awwal tahun kelima puluh tiga dari kelahiran Nabi SAW. Dan mereka itulah orangorang yang mendapat kemenangan. yang didapatkan mereka hanya Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi. Seorang Algojo diutus untuk mengepung rumah Nabi Saw dengan instruksi yang mereka bawah yaitu keluarkan Muhammad dari rumahnya dan langsung penggal tengkuknya dengan pedangmu. bermusyawarahlah mereka (kafir Quraisy) di Dar al-Nadwah untuk merumuskan cara yang akan diambil untuk membunuh Rasulullah SAW. maka Rasululllah SAW meminta para shahabatshahabatnya supaya menyusul kaum Anshar ke Yatsrib. bertambah marahlah mereka dan segera mengejar Rasulullah dengan menelusuri jalan Yaman-Madinah dan mereka memeriksa Gua Tsur. Tuhan menggembirakan mereka dengan rahmat dan keridhaan-Nya dan surga-surga. Hijrah (berpindah) dari Negeri atau daerah orang kafir atau musyrik ke negeri atau daerah orang muslim. sehingga kaum Muslimin sudah tidak dapat merasakan kenyamanan di negeri sendiri. hijrah (mengasingkan) diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau orang-orang kafir yang memfitnahkan orang-orang yang kelak memeluk Islam. Sesungguhnya Allah pada sisi-Nya pahala yang besar.

[12] Di halaman rumah ini. untuk mengeringkan Kurma.[14] Ketika perjalanan beliau sampai di Wadi Ranuna dan ketika itu waktu Shalat Jum’at telah tiba beliau turun dari ontanya untuk mengerjakan shalat Jum’at di kampung Bani Amr bin Aus. sehingga mereka disebut al-Anshar. dan Abu Bakar juga makin ketakutan. tibalah di Bani Sa’idah menghadaplah Saad bin ‘Ubadah dan Mudzir bin ‘Amr dan meminta seperti itu juga. yang mengelu-elukan Nabi dan menyambut dengan iringan “Drum bend” serta syairsyair pujian Thala’al Badru ‘alaina dst[13].. Lalu Rasulullah berdoa sampai empat kali yaitu: ‫رب أنزلننى منزل مباركا وأنت خير المنزلين‬ . Rasulullah disambut kaum Anshar. Sesampai di kampung Bani Malik an-Najjar. yaitu: para penolong sedangkan kaum Mukmin Makkah disebut Muhajirin artinya: Para pengungsi. Dia menginap di rumah Kalsum bin Hindun. Rasulullah SAW berkata: . Abu Bakar berbisik kepada Rasulullah SAW kalau mereka ada yang menengok ke bawah pasti akan melihat kita. Begitu juga sampai ke Bani Harits. bagian terbesar dari kedua suku itu telah memeluk agama Islam pada satu tahun menjelang hijriah. semua diam. bernama “Itban bin Malik dan ‘Abbas bin ‘Ubbad datang kepada Rasulullah seraya berkata: “Ya Rasulullah. sedangkan tempat itu masih dipakai oleh Sahal dan Suhail anak Yatim ‘Amrr bin ‘Ammarah di bawah pemeliharaan Mu’adz bin Fara. lalu Nabi meneruskan perjalanannya sesampainya di kampung Bani Bayadlah. Rasulullah bersabda: ‫. Penduduk Madinah kota terdiri dai dua suku besar yaitu suku besar Khazraj dan suku besar Aus.memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir saya melihat ada dua ekor burung dara hutan dilubang itu jadi saya mengetahui tidak ada orang di sana.خلوا سبيلها فإنها مامورة‬ Biarkanlah unta ini berlalu karena ia mendapat petunjuk Mendengar sabda Nabi.. Bani ‘Ady. Rasulullah bersabda: ‫هذا إن شاء ال المنزل‬ “Inilah tempat kediaman jika Allah berkehendak”. Setelah situasi aman Rasulullah SAW meneruskan perjalanan ke Madinah sesampainya di Quba.[11] Setelah Muhammad Saw. Dua orang bernama Zayyad bin Lubaid dan Farwah bin ‘Amr menghadap. Lantas Rasulullah meneruskan perjalanan. kedua suku inilah yang memberikan jaminan keselamatan Nabi Muhammad. rasul membangun Masjid dan merupakan masjid yang pertama. pada tanggal 12 Rabiul Awwal. tepat di depan rumahnya Abu Ayyub (Khalid bin Zaid alNajjar). makin sungguh-sungguh berdoa. Setibanya di Madinah. dan Abu Bakar mengetahui orang kafir Quraisy telah tiba di Gua tsur hendak mencari dan membunuh mereka berdua maka Muhammad SAW.[15] Seusai shalat Jum’at.‫يا ابا بكر، ما ظنك بإثنين ال ثالثها‬ ‍ Abu Bakar. Sewaktu berlansung perjanjian al-Aqabah pada tahun 621 M di dalam wilayah Mina. unta beliau berhenti. Ia merapatkan diri kepada kawannya itu dan Muhammad berbidik di telinganya: . Mereka bersumpah setia untuk menampung kaum mukmin Makkah (Muhajirin). Nabipun besabda seperti tadi. kalau kau menduga bahwa kita hanya berdua. ketiganya adalah Tuhan. Nabi menjawab yang serupa. sebuah desa yang jaraknya sekitar limaakilometer dari Yatsrib Nabi beristirahat beberapa hari lamanya. dua orang.‫ل تحزن إن ال معنا‬ Artinya: Jangan bersidih hati Allah bersama kita. serta berkata seperti tersebut tadi. sudikah kiranya tuan singgah di tempat kediaman kita di sini untuk sementara waktu”.

ekonomi dan budaya dari awal pembentukan suatu masyarakat Islam. 4. kedengkian mereka timbul. sehingga para pendatang dari Makkah karena agamanya itu tidaklah merasa sepi. Dalam konteks hijrah kecil kita mendapat pengetahuan aspek-aspek sosial. diperlukan suatu peraturan atau undang-undang atau dalam bentuk yang lebih tinggi . Rasulullah mulai meningkatkan persaudaraan yang sangat erat antara sahabat-sahabatnya yang di Madinah dengan yang bersal dari Makkah. 2. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Muhammad berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Nabi Muhammad menyerahkan persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Menurut Ahmad Syalabi ada lima faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan Islam. yang sudah ratusan tahun berdiam di sana. sekarang Rasulullah berhadapan dengan kaum Yahudi Yatsrib. Mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. dan bisa membahayakan masa depannya. binggung dan asing. suatu masyarakat yang ditata berdasarkan prinsipprinsip keadilan. Akan tetapi. yang sesungguhnya bersifat universal. maka hijrah merupakan suatu jalan yang tak terhindari. Mereka terdiri dari Bani Quraizhah dan Bani Nadhir dan Nani Qainuqa’. hijrah besar bersifat rohani atau bathin. Taklid kepada nenek moyang adalah kebiasaan yang berurat berakar pada bangsa Arab.[19] Karena dilatarbelakangi oleh alasan bahwa Rasulullah berasal dari Bani Ismail bukan dari Bani Israil. Setiap orang Anshar bersahabat dengan satu orang Muhajirin. Rasululalh SAW turun dari untanya untuk berdiam di rumah Abu Ayyub. Pemahat dan penjual patung menganggap dan memandang Islam sebagai penghalang rezeki. B.[17]Dari sini.[16] Maka. yaitu sembilan tokoh dari suku besar Khazraj dan 3 tokoh dari suku besar Aus. 5. Rasulullah menunjuk 12 tokoh dari kedua suku besar itu.Artinya: Ya Tuhan! Mudah-mudahan Engkau menempatkan daku pada tempat kediaman yang diberkahi dan Engkaulah sebaik-baik yang memberikan tempat kediaman”. politik. yaitu:[20] 1. menempati kedudukan al-Nuqabak (pembesar pengawal). masyarakat Islam mempersiapkan diri bagi tegaknya suatu lingkungan yang islami. Lingkungan yang islami tidak selalu berarti suatu masyarakat yang hanya terdiri dari orang-orang Islam. yang dipimpin oleh Saad ibn Ubadah dari suku Khazraj. Dalam suatu sistem yang dengan serius mengancam prinsip-prinsip Islam. Halangan dan rintangan dalam Rasulullah berdakwah selalu saja ada bahkan sampai sekarangpun di mana ada kebenaran di situ ada kebatilan. 3. Pada malam itu juga. Melalui hijrah. para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Hal ini tidak disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy.[18] Sesudah perselisihan dari kaum Musyrikin Makkah dapat dihindarkan dengan hijrah. Untuk tegaknya suatu sistem yang teratur. Negara madinah dan Konstitusi Madinah (Piagam Madinah) Peristiwa-peristiwa bersejarah yang berkenaan dengan hijrah Rasulullah dan para sahabat yang kita pelajari dalam sejarah merupakan petunjuk tentang hijrah lahir atau hijrah kecil.

hubungan antar kelompok. kecuali menyangkut masalah yang berhubungan dengan kelompok lain. kewajiban mempertahankan kesatuan hidup dengan membangun tatanan hidup bersama yang mantap dan riil dengan mengikutsertakan semua golongan sekalipun berbeda ras. yang dilihat dari aspek agama tediri kaum Anshar. Menurut Ibnu Khaldun. Piagam Madinah tersebut mengandung aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah. 5.[25] Sistem pemerintahan Negara Madinah secara keseluruhan dengan konstitusinya menganut paham Desentralisasi. undang-undang dan disiplin-disiplin yang stabil dan melekat sehingga menjadi bagian dari Syari’at masyarakat seperti aturan-aturan politik. Saling menasehati. yang kemudian merupakan foundasi suatu sistem pemerintahan Islam yang lebih luas. sampai kepada tingkat yang paling besar sekalipun. termasuk kepada persoalan politik dan ketatanegaraan. Masalah tersebut ditangani oleh Rasulullah. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik karena ajaran Islam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia dari yang sekecil-kecilnya. Masalah intern kelompok diselesaikan oleh kelompok masingmasing. 3. Hubungan antara anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas yang lain didasarkan atas prinsip-prinsip.[22] Maka.[23] Perjanjian dengan komunitas Yahudi. agar terbentuk kesatuan hidup di antara seluruh penghuninya. melainkan juga pemimpin pemerintahan. Di Madinah. 2.[21] Kita lihat dalam sejarah Hijrah merupakan dasar dari terbentuknya Negara Madinah (kota berbudaya). dan . perdata. Dengan pluralitas komposisi masyarakat ternyata tidak luput dari pengamatan nabi. kaum Muhajirin dan Yahudi. keturunan.[24] Menurut Harun Nasution. Sadar akan hal ini. melainkan juga sebagai kepala Negara. hal ini berbeda dari agama Kristen yang memisahkan antara Gereja dan dunia (The Church and The World). Kesatuan hidup ini dipimpin oleh Muhammad SAW sendiri. yang katakanlah dapat disebut sebagai contract social pertama di dalam sejarah umat manusia. meskipun berasal dari banyak suku. adalah untuk membina kesatuan hidup berbagai golongan warga Madinah. aturan agama dan etika. kekeluargaan. Munawir Syazali menyimpulkan prinsip dasar Piagam ini sebagai berikut:[26] 1. Seperti yang telah kita ketahui. Politik mulai tampak sejak Muhammad SAW hijrah ke Madinah tahun 622 M. golongan dan agama. dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama dan dunia (The Relegious and The Seculer). peristiwa hijrah Nabi ke Yatsrib (Madinah) merupakan peristiwa bersejarah permulaan bedirinya pranata sosial dan politik dalam sejarah perkembangan Islam. tetapi merupakan satu komunitas. pluralitas masyarakat dapat menimbulkan konflik yang pada gilirannya akan mengancam integritas persatuan dan kesatuan (mengancam integrasi bangsa). Bertentangga baik 4. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. Semua pemeluk Islam. yang semuanya dijalani oleh masyarakat dan direalisasikan dalam tindakan. Di salah satu sisi. Kesepakatan contract social inilah yang menjadi dokumen konstitusi bagi lahirnya negara yang berdaulat. gejala-gejala sosial itu tampak dalam aturan-aturan. membela mereka yang teraniaya 6.Konstitusi yang disepakati semua pihak. Nabi bukan saja pemimpin keagamaan. Dengan demikian. Dalam Piagam tersebut dirumuskan kebebasan beragama. Masyarakat Madinah yang multi etnis dengan keyakinan agama yang beragam. di Madinah Nabi Muhammad bukan hanya mengemban tugas-tugas keagamaan sebagai Rasulullah. Rasulullah segera mengambil inisiaitf menetapkan Piagam Politik (Piagam Madinah).

7. Prisni Kesejahteraan 8. Nabi Muhammad SAW dapat menepatkan diri sebagai pemimpin Madinah di tengah-tengah berbagai suku yang mengamininya sebagai pemimpin masyarakat. Ini berarti Rasulullah adalah menjadi pemimpin keagamaan dan juga pemimpin Pemerintahan (Kepala Negara).[30] Dan menjunjung tinggi HAM. saya ingin membangun sistem bernegara yang kuat yang dalam hal ini Negara bukan tunduk kepada orang melainkan kepada sistem meskipun antara orang dan sistem mempunyai hubungan timbal balik dan sulit dipisahkan. Prinsip keadilan. yang dicetuskan oleh Rasulullah merupakan konsep yang ideal untuk sebuah negara dalam Islam. Sebagaimana dilontarkan Prof. Jadi di sini sistem yagn harus ditegakkan dan kuat. Dr. dengan demikian. Yusril Ihza Mahendra SH. secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan dan beberapa suku. Beliau mengemukakan negara hukum (nomokrasi) Islam memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:[27] 1. Prinsip peradilan bebas 6. dan beliau mampu menjadikan Islam sebagai agama yang menghasilkan rekonsiliasi. [29] Karena konsep Nomokrasi penekanannya pada hukum (konstitusi) dalam hal ini tentunya yang kita kehendaki hukum yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Adapun menurut Rasyid Ridha tahapan-tahapan menuju gagasan negara Islam: 1. Prinsip Perdamaian 7. diganti dengan hakim yang baru dan bekerja pada sistem yang sama. sekaligus pencetus konsep HAM pertama di dunia secara yuridis formal. Tapi kalau sistem yang kuat dan disepakati untuk dijalankan maka siapapun yang memimpin tidak ada masalah karena ia tunduk pada hukum yang berlaku. Menghormati kebebasan beragama. sejarah hak-hak asasi manusia barulah tumbuh dan . dapat dikatakan bahwa konsep Piagam Madinah. Melihat keterangan-keterangan dari Munawir Syazali di atas. Islam ditanamkan oleh beliau sebagai satu kesatuan Agama dan Politik Rasulullah berhasil menciptakan satu bangsa di bawah satu naungan kepemimpinan. Nampaknya. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah. H. 2. Prinsip ketaatan rakyat. Merujuk ke Piagam Madinah. 2. Memeriksa semua kesulitan praktis yang menghambat rahabilitasi kekhalifahan (kesulitan mencari orang yang tepat menjadi khalifah dan tempat yang tepat menjadi ibu kotanya). suatu perwujudan dari gagasan besar berupa prinsip kehidupan nasional Arabia. Prinsip Persamaan. perubahan yang diinginkan tidak pernah terjadi orang-orang baru tidak akan berdaya mereka akan tergilas oleh sistem yang ada. 4.[28] Dari dua konsep yang berbeda di atas pemakalah agaknya tertarik kepada konsep Muhammad Thahir Azhari yang mengemukakan Konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (Negara Hukum) bukan Teograsi (Negara Ketuhanan) seperti konsep Rasyid Ridha. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap HAM 5. Rasulullah sangat mengetahui tentang keadaan dan politik setiap kelompok tersebut. dan itu merupakan undang-undang yang pertama ditulis di dunia. Walaupun menurut penyelidikan Ilmu pengetahuan. 3. Negara Teokrasi yang berdasarkan atas hukum Tuhan bukan atas kontrak sosial dan bukan pada rasio (akal) sebagaimana yang dinyatakan kaum Mu’tazilah. Contoh: semua hakim yang ada dipecat. Muhammad Thahir Azhari mengemukakan konsep Negara dalam Islam Nomokrasi (negara hukum) bukan teokrasi.

[34].[32] padahal kalau mereka mau jujur justru mereka itu diilhami oleh alQur’an (14 abad yang lalu) dan Piagam Madinah (abad 6 M) Lihat QS. Kemudian menjadi Konstitusi Negara Amerika tahun 1897. Di sini beliau berhasil meletakkan kondisi awal bagi terbentuknya dan teraturnya sebuah negara. Nabi memercepat proses pembangunan unuk pusat pemerinahan dan keagamaan. tentu Nabi secara bertahap menyusun strategi yang dapat mengantarkan kepada adanya satu kesatuan politik yang mapan pada sebuah negara yang baru bediri. beliau membangun masjid yang dapat digunakan secara ganda. dua bulan kemudian ke daerah Usyayrah di wilayah Yanbu beliau mengadakan perjanjian perdamaian dengan Bani Mudlij dan sekutusekutunya dari Bani Damrah. Tabligh. [33] Dengan eksistensi Nabi yang begitu cepat menjadi pemimpin legal dan diikuti oleh masyarakat. Bersifat toleransi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.[31] Di Indonesia UUD 45 baru ada di 4 pasal dari 37 pasal yaitu pasal 27 ayat 1 dan 2. Pada tahap permulaan. belgia tahun 1881. pasal 28. Al-Baqarah 178 tentang Qishash. pasal 29 dan pasal 31. mereka bertemu 300 orang pasukan Quraisy di bawah pimpinan Abu Hahal bin Hisyam antara kedua pasukan tidak terjadi kontak senjata. Kemerdekaan dan keamanan pribadi. kemudian diikuti Perancis tahun 1791. Amanah. Merekalah yang memberikan inspirasi kepada revolusi negara-negara besar untuk mencantumkan di dalam konstitusinya. Beliau tidak bersifat . Setelah 12 bulan nabi Muhammad memimpin rombongan menuju Abwa di sana beliau mengadakan persekutuan dengan Bani Damrah Sebulan setelah itu beliau memimpin 200 orang kaum muslimin ke Buwath. Kemudian Nabi mengirim 60 orang dipimpin Ubaidah bin Al-Harits ke Wadi Rebigh. Beliau dapat meletakkan konstitusi universal dan menghargai hak-hak asasi manusia. suatu tempat berair di Hijaz. III. Maka setelah delapan bulan berada di Madinah. Untuk pertama kali dengan resmi dipakai dalam Declaration of Indefedence (Amerika) tahun 1776. nabi Muhammad mengirim pasukan berjumlah 30 orang dipimpin pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib ke daerah Isa di tepi laut merah. bahkan menjalin kerja sama kontrak sosial dengan komunitas non muslim. Al-Hijr 23 dan Al-Qaaf: 43 tentang hak hidup.berkembang pada masa John Locke dan Rowseau (tokoh hukum alam).. Terletak pada kepribadiannya yang dikenal Shiddiq. Keberhasilan Nabi Muhammad saw. Sehingga Negara Madinah menjadi negara berperadaban meskipun masih banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan setelah itu. Di Madinah Muhammad tidak hanya menjadi pemimpin keagamaan tetapi juga pemimpin pemerintahan (negara). serta ketidakperduliannya dengan kepentingan materi dan ambisi pribadi. Fathanah. Muhammad SAW dapat menerima kehadiran pemeluk agama lain dibawah pemerintahannya. Penutup Nabi Muhammad saw telah berhasil menyampaikan misi da’wahnya di Madinah walaupun secara kwantitas jumlah pemeluk Islam Madinah belum banyak tetapi secara kualitas dapat dibanggakan dan mempunyai melitansi yang tinggi. Pusat pembinaan pemerintahan politik dan tempat musyawarah yang menyangkut masalah situasi damai dan perang. dan akhirnya diikuti PBB melalui Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember 1948. atas jasa Thomas Jeferson. Mereka bertemu 200 orang pasukan Quraisy dipimpin Abu Sufyan tetapi tidak terjadi perang.

Sirah An-Nabawiyah li Ibni Hisyam. Sou’yb. Sejarah Khulafa al-Rasydin. Muhammad Husen. Islam di Tinjau dari berbagai Aspek. Reaksi Politik Sunni dan Syiah. I Chalil. Moenawar. Jakarta: Logos. Juz II Azhary. Jakarta: PT. 1987 Enayat. Harun. Kelengkapan Tarekh Nabi Muhammad. SAW. 1980 Dalizar. 1995 Syazali. Jakarta: Grifiti Pers. Jakarta: Media Dakwah.th. Badri.otoriter menentukan kebijakan selalu menerapkan prinsip-prinsip musyawarah dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat tanpa merugikan pihak lain dan tidak merubah sendi-sendi keyakinan (Aqidah). Jakarta: Bulan Bintang. Beirut: Dar Ihya’ At-Turats al-‘Araby. Raja Grafindo Persada. Pustaka Litera Antar Nusa.I. jilid. Hamid. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1979 Sukardja. Soekarna dkk. Sari Sejarah Perjuangan Rasulullah SAW. Jakarta: UI Press. 2000 HAMKA. Cet. Jakarta: UI Press. Ibnu Khaldun Riwayat dan Karyanya. 1988 Haikal. Jakarta: UI Press. 1997 As-siqa. Islam dan Tata Negara. Jakarta: Bulan Bintang. 1992. Ahmad. Mushthafa. Piagam Madinah dan UUD 1945. Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam. 1996 Kawiyan (Ed).II. Sejarah Umat Islam. 1985 Yatim. T. Karya. W. Sejarah Peradaban Islam. Negara Hukum Jakarta: Bulan Bintang. Jilid I. Jilid. Ali Abdul Wahid. Sejarah Hidup Muhammad. T. Muhammad Thahir.1979 As-siba’I. Gagasan. Membangun Indonesia Yang Demokratis dan Berkeadilan. Jakarta. Global Publika. Konsep Al-Quran Tentang Hak Asasi Manusia. Bandung: Pustaka. The Preiching of Islam. DAFTAR PUSTAKA Arnold. 1985. Pemikiran. 2000 Nasution. Jakarta: PT. Joesoef. Lahore: Ashraf Printing Press . Mustafa. 1998. PEMBENTUKAN NEGARA MADINAH DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MAKALAH Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Antropologi Yang Dibina Oleh Bapak Tatiqul Mujib SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PAMEKASAN . Munawir. 1990 Wafi. dan Sikap Politik Yusril Ihza Mahendra. Jakarta: Bulan Bintang.dkk.

Mei 2009 Penulis BAB I PENDAHULUAN A. Amien . Dan kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini masih banyak kekurangannya. Pada kesempatan ini kami pergunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini khususnya kepada Bapak Fatiqul Mujib selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Antropologi. Karena itu saran dan kritik dari para pembaca sangat kami harapkan dan akan diterima dengan hati terbuka. puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pembentukan Negara Madinah Dalam Perspektif Budaya. Latar Belakang Masalah .(STAIN) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MEI 2009 KATA PENGANTAR Alhamdulillah. semoga makala ini bermanfaat. Akhirnya kepada-Nya jualah kami mohon taufik dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar muhammad SAW serta pada pengikutnya sampai akhir zaman.… Pamekasna.

B. Arab pendatang inilah yang terkemuka di kalangan arab Yatsrib dan dikenal dengan suku Aus dan suku Khazraj. Dalam perjalanan ke Yatsrib Nabi ditemani oleh Abu Bakar. Nabi dan rombongannya datang dan penduduk Yatsrib mengelu-elukan kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. akhirnya waktu yang mereka tunggu itu tiba. Apa saja isi pokok-pokok pikiran piagam (konstitusi) Madinah? C. dan diantara kedua suku ini terjadi peperangan yang berulang kali. Bagaimana sejarah pembentukan negara Madinah? 3. Rumusan Masalah Dalam rumusan masalah ini akan dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1. Nabi istirahat beberapa hari lamanya dan beliau membangun sebuah masjid. Bagaimana sejarah tentang Madinah serta nama Madinah sebelum dan sesudah hijrahnya Nabi Muhammad SAW? 2. puncak permusuhan antara keduanya ditandai dengan pertempuran Bu’ats tahun 617 M.Madinah adalah kota yang sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW bernama Yatsrib dan terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku arab dan suku yahudi. sebuah desa yang jaraknya sekitar lima kilometer dari Yatsrib. tak lama kemudian Ali menggabungkan diri kepada Nabi setelah urusan di Makkah selesai. ketika tiba di Quba. mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat. Langkah-langkah apa yang digunakan Nabi di Madinah? 4. lima tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. bangsa arab yang tinggal di Yatsrib terdiri dari penduduk setempat dan pendatang dari arab selatan yang pindah ke Yatsrib karena pecahnya bendungan Ma’arib. Sejak hijrahnya Nabi itu. sebagai penghormatan terhadap Nabi. inilah masjid pertama dibangun Nabi sebagai pusat peribadatan. Tujuan Penulisan Makalah . nama Yatsrib itu diganti menjadi Madinatun Nabi (kota Nabi) atau disebut juga Madinatul Munawwarah (kota yang bercahaya) karena dari sanalah sinar islam memancar keseluruh dunia. Sementara itu penduduk Yatsrib sangat menunggu-nunggu kedatangan Nabi. Karena tidak adanya seorang pemimpin di arab semua penduduk hanya memikirkan kepentingan suku masing-masing.

Kota ini mempunyai banyak nama antara lain Madinah an-nabi (kota nabi. Dar al-abrar. Di daerah ini terdapat tiga kota utama yaitu Ta’if. Sejarah dan Nama-Nama Madinah Madinah terletak di daerah Hedzjaz bagian dari semenanjung arab yang terletak diantara dataran tinggi Nejd dan daerah pantai Tihamah. Daerah ini juga memiliki ose-ose yang dapat dipergunakan untuk lahan pertanian yang dapat menghasilkan sayur-mayur dan buahbuahan seperti kurma.1. Qaryah al-ansar. Taba. . Dar as-sunnah. Madinah ar-rasul (kota rasul). Dar As-salam. jeruk. di sebelah selatan kota itu berbatasan dengan bukit air. Madinah (Al-madinah Al-munawwarah) adalah sebuah kota dalam wilayah kekuasaan pemerintah kerajaan arab saudi sekarang. pisang dan lain-lain. Dar al-Akhyar. Dar al-iman. kota itu menjadi pusat dakwah. pusat pengajaran dan pemerintahan islam. dan di sebelah timur serta barat dengan gurun pasir (Harah). Terletak 275 Km dari laut merah. Apabila hujan turun lembah itu menjadi tempat pertemuan aliran-aliran air yang berasal dari selatan dan Harrah sebelah timur. Bait rasul Allah. disingkat menjadi al-madinah atau madinah). Al-mukhtarah. Makkah dan Madinah sendiri. Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah Madinah serta nama-namanya 2. Tujuannya agar dapat mengetahui pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah BAB II PEMBAHASAN A. Dari kota itulah islam memancar keseluruh penjuru semenanjung arab dan kemudian keseluruh dunia. Pada zaman Nabi Muhammad Saw dan Al-khulafa ar-rasyidin (empat khalifah pengganti Nabi). Tujuannya agar dapat mengetahui sejarah pembentukan negara Madinah 3. di sebelah utara dengan bukit uhud dan sur. Al-mubasakah. Karena itu penduduknya mayoritas hidup dari bercocok tanam disamping berdagang dan berternak. Akan tetapi kota ini lebih dikenal dengan Al-madinah al-Munawwarah. Madinah berada di sebuah lembah yang subur. Tayyibah. Al-asimah. Sayyidah albuldan. Kota itu dikenal sebagai tanah suci kedua umat islam. dan Dar alharam. Tujuannya agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam pembentukan negara Madinah 4.

yang ada adalah pemimpin-pemimpin suku yang memikirkan kepentingan sukusukunya masing-masing. bahkan peperangan. B. Di Yatsrib tidak pernah ada seorang pemimpin dan suatu pemerintahan atas semua penduduk. dan benteng pertahanan agar mereka terhidar dari gangguan orang badui yang hidup sebagai nomad di sekitar Yatsrib. Orang yahudi membangun permukiman pasa. Mereka saling bersaing dan berperang untuk menanamkan pengaruh di masyarakat akibatnya diantara suku-suku yang ada itu dapat terjadi permusuhan. masjidku ini dan masjidil aqsa “ berdasarkan hadits – hadits tersbut kota Madinah selalu dikunjungi oleh umat islam yang melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah sebagai amal sunnah. masjidil haram. Masjid itu merupakan salah satu masjid yang paling utama bagi umat islam setelah Masjidil haram di makkah dan Masjidil Aqsa di Yerussalem. kecuali di masjidil haram. kaum yahudi melakukan siasat memecah belah dengan melakukan . yaitu bangsa arab dan bangsa yahudi. Keutamaannya dinyatakan oleh Rasullullah SAW “shalat di masjidku ini lebih baik dari seribu salat di masjid yang lain. Penduduk Yatsrib. Secara bertahap kota itu menjadi berkembang dan menjadi kota penting kedua setelah Makkah di tanah Hedzjaz setalah kehadiran orang yahudi. Semula daerah itu ditempati oleh suku Amaliqah (Baidah. Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah nama kota itu adalah Yatsrib. sebelum kelahiran islam terdiri dari dua suku bangsa. Beliau juga bersabda “ jangan bersusah payah akan perjalanan kecuali ketiga masjid. Karena kegiatan dagang di Yatsrib dikuasai atau berada di bawah kekuasaan yahudi. bangsa arab yang sudah punah) dan kemudian ditempati oleh suku-suku arab lainnya.Di kota ini terletak masjid “Nabawi” yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi tempat makam beliau dan para sahabatnya. Pembentukan Negara Mandinah Penduduk Yatsrib sebelum islam terdiri dari dua suku bangsa yaitu arab dan yahudi yang keduanya ini saling bermusuhan. dan diubah namannya menjadi Madinah al-munawwarah sejak Nabi Muhammad dan orangorang muslim makkah (Muhajirin) hijrah ke Madinah pada tanggal 22 September 622. Waktu permusuhan dan kebencian antara kaum yahudi dan arab semakin tajam.

sehingga mereka berdamai. Setibanya di Yatsrib meraka bercerita kepada penduduk tentang Nabi Muhammad SAW. dan melakukan baiat kepada Nabi di Aqabah (baiat aqabah pertama). Setelah Nabi hijrah ke Yatstrib. Pada musim haji berikutnya 622. dan agama yang dibawanya serta mengajak mereka masuk islam. dan setelah di Makkah Nabi Muhammad SAW menemui rombongan mereka pada sebuah kemah. Beberapa bulan kemudian Nabi SAW bersama orang-orang mukmin Makkah hijrah ke Yatsrib sejak itu nama Yatsrib diganti al-madinah al-munawwarah. sebanyak 73 orang rombongan haji dari Yatsrib baik yang suku islam maupun yang belum mendatangi Nabi SAW untuk mengajak beliau hijrah ke Yatsrib. dan mereka merebut kembali posisi kuat terutama dibidang ekonomi. Pertemuan diadakan di aqabah dan pada waktu itulah terjadi baiat aqabah kedua. Nabi menyusun konstitusi madinah. Tahun 621sebanyak 10 orang suku khazraj dan 2 orang suku aus menemui Nabi SAW menyatakan dirinya masuk islam. Klimaks dari permusuhan dua suku tersebut adalah perang Bu’as pada tahun 618 seusai perang baik kaum aus maupun khazraj menyadari. Dengan demikian madinah berubah menjadi negara dengan Nabi sebagai kepala negara. Bahkan siasat yahudi itu mendorong suku khazraj bersekutu dengan bani qainuqah (yahudi). Karena penduduknya (kaum Anshari) bersedia menerima Nabi dan para pengikutnya dan di kota itu Nabi medirikan masjid nabawi. Menjelang wafatnya Nabi SAW wilayah kekuasaan negara Islam ini mencakup hampir . akibat dari permusuhan mereka. Sejak itu nama Nabi dan Islam menjadi bahan pembicaraan masyarakat arab di Yatsrib. Beliau memperkanalkan islam dan mengajak mereka agar bertauhid kepada Allah SWT karena sebelumnya mereka telah mendengar ajaran taurat dari kaum yahudi dan mereka tidak merasa asing lagi dengan ajaran Nabi maka mereka menyatakan masuk islam dan berjanji akan mengajak penduduk Yastrib masuk islam. Setelah kedua suku berdamai dan suku khazraj pergi ke Makkah.intrik dan menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara suku Aus dan Khazraj. Hijrah tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Madinah sehubungan dengan pengembangan agama islam. sedangkan suku aus bersekutu dengan bani quraizah dan bani nadir. kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah telah mengubah segalanya dan tak lama setelah hijrah. Siasat ini berhasil dengan baik.

seluruh wilayah Arabia dan Madinah merupakan ibu kotanya. C. Langkah ini dilakukan sejak awal untuk menghindari terulangnya konflik lama diantara mereka. Dalam rangka mempekokoh masyarakat dan negara baru itu. Di Madinah. Ukhuwah islamiyah. ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat diantaranya terdapat tiga dasar yaitu: 1. antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar. 3. Rasulullah membuat konvensi dengan orang-orang yahudi. Dalam konteks ini tampak kepiawaian Nabi dalam membangun sebuah sisem yang mengantisipasi masa depan. Selain tiga dasar di atas. akan menutup munculnya ancaman yang akan merusak persatuan dan kesatuan dalam tubuh umat islam. Langkah-langkah Taktis di Madinah Dengan terbentuknya negara Madinah. Hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama islam. 2. Setelah itu Rasulullah juga berupaya menyatukan visi para pengikut Nabi dalam rangka pembentukan sistem politik baru dan mempersekutukan seluruh masyarakat Madinah. Nabi bersama semua elemen . sementara itu agar bangunan kerukunan menjadi lebih kuat. antara muhajirin dan ansar. juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin. langkah awal yang ditempuh Rasullullah setelah resmi mengendalikan Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan mempersaudarakan orang muhajirin dan anshar. Selanjutnya Nabi mempersaudarakan orang islam Mekah dan Madinah berdasarkan ikatan akidah ukhuwah islamiyah dan pebentukan umat itu diartikan sebagai proklamasi terbentuknya negara islam dengan piagam madinah. persaudaraan sesama muslim. selain tempat sholat. Dengan cara ini. Langkah politik ini sangat tepat untuk meredam efek keratakan sosial yang ditimbulkan oleh berbagai manuver orang-orang yahudi dan orang-orang munafik (hipokrif) yang berupaya menyulut api permusuhan antara Aus dan Khazraj. Pembagunan masjid. islam makin bertambah kuat.

menurut penelitian sarjana muslim maupun bukan muslim piagam ini adalah otentik. diantaranya mengakui kebebasan beragama. Piagam ini memuat hak-hak golongan minoritas. Pemberlakuan konstitusi menjadi salah satu bukti dari kapabilitas Rasulullah sebagai seorang legisaltor. Negara yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam konstitusi itu ditemukan kaidah-kaidah umum yang mampu mengakomudasi berbagai hak dan kewajiban para warga. Piagam Madinah (Konstitusi) dan Pokok-pokok Pikiran yang terkandung. disamping pengetahuannya yang memadai tentang berbagai aspek kehidupan sosial. Untuk mengatur roda pemerintahan. Dikeluarkan pada tahun pertam nabi hijrah ke Yatsrib.pendudukk Madinah berhasil membentuk structur religio politics atau ”Negara Madinah”. Sumber utamanya tercatat dalam ”Sirah An-Nabi” karya ibnu hisyam. Ini adalah dokumen dari Muhammad SAW yang mengatur hubungan antar orang-orang beriman dan . D. semua elemen masyarakat Madinah secara bersama menandatangani sebuah dokumen yang menggariskan ketentuan hidup bersama yang kemudian lebih dikenal sebagai konstitusi atau Piagam Madinah (Mi’tsaq Al-Madinah). Jadi bertepatan dengan tahun 22 M dua tahun sebelum terjadi perang badar. Pokok-pokok pikiran yang ada dalam piagam Madinah. Yakni sebuah kebebasan menghormati keaneka ragaman agam dan menjamin para pemeluknya untuk menjalankan agamanya. Setelah beliau hijrah dari Makkah ke Yatsrib. Piagam ini setelah diteliti secara cermat dan dikelompokkan berdasarkan tema-temanya yang utama terdiri atas 47 pasal. Perjanjian politik ini kemudian ditulis dalam sebuah dokumen yang menurut para ahli merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. dalam suatu masyarakat yang majemuk. Mukaddimahnya berbunyi ”dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Penulisan konstitusi dalam waktu yang tidak begitu lama setelah hijrah menunjukkah bahwa negara islam sesungguhnya telah dirancang sebelum hijrah. yang kemudian menjadi Al-madinah Al-munawwarah kota yang bermandikan cahaya. Piagam ini mengatur pola hidup bersama antara kaum muslimin di satu pihak dengan orang-orang yang bukan muslim pada pihak lain. Konstitusi Madinah merupakan konstitusi yang mendasari berdirinya negara Madinah.

dan 21) 3. Masyarakt pendukung piagam ini yang semula terpecah-pecah dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori. Sedangkan pokok-pokok pikiran yang terkandung dapat diringkas antara lain terdapat sebelas isi sebagai berikut. maupun agama yang dianutnya. (pasal 11) 5. dan 23) 2. (pasal 34. (pasa 2. 19.kaum muslimin yang berasal dari suku quraisy dan yatsrib dan orang-orang yang mengikuti. Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. muslim dan bukan muslim. 10) 8. demikian juga tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. apalagi berpihak kepada orang yang melakukan kejahatan. Hukum adat (kebiasaan pada masa silam) dengan berpedoman kepada keadilan dan kebenaran tetap diberlakukank. (pasal 25. wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara buruk. budaya. 43) . Hukum harus ditegakkan. mempersatukan diri. (pasal 13. dan 33) 4. (pasal 14. (pasal 17. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat. 40 dan 46) 7. (pasal 24. Tali pengikat sesam muslim adalah persaudaraan agama atau ukhuwah islamiyah (pasal 15) diantara mereka harus tertanam rasa solidaritas sesama muslim yang tinggi. 36. 6. 1. Tali pengikat yang mempersatukan mereka adalah ideologi politik dalam rangka mencapai cita-cita bersama. Negara mengakui dan melindung kebebasan menjalankan ibadah bagi orang-orang yang bukan muslim. siapa pun tidak boleh melindungi kejahatan. baik ditinjau dari asal keturunan. 22. dan berjuang bersama mereka”. 23. 37 dan 41). terutama kaum yahudi. (pasal 16) bahkan orang yang lemah harus dilindungi dan dibantu. Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk. Demi tegaknya keadilan dan kebenaran siapa pun pelaku kejahatan tanpa pandang bulu harus dihukum.

bermusuhan. Dari sejarah itu. bahkan sampai terjadi peperangan antar keduanya. Langkah-langkah yang dilakukan Rasulullah untuk membentuk masyarakat Madinah adalah membangun kesatuan internal dengan cara mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Anshar. Pengakuan atas hak milik individu.9. Hak semua orang harus dihormati. Kesimpulan Dari uraian pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan negara Madinah Rasulullah melakukan langkah-langkah agar masyarakat atau penduduk di Yatsrib baik yang arab maupun non arab bisa berdamai. Kemudian Rasulullah setelah dapat membentuk negara Madinah dan untuk mengatur permerintahan semua elemen masyarakat Madinah yaitu membuat dokumen ketentuan hidup bersama yang ditandatangani oleh Nabi yang dikenal dengan konstitusi (Madinah). Nama negara Madinah sebelum Nabi hijrah adalah yatsrib yang penduduk disana terdiri dari dua suku bangsa yaitu suku bangsa Arab dan Yahudi. (pasal 12) 11. Perdamian adalah tujuan utama. (pasal 47) BAB III PENUTUP A. Semula daerah itu ditempati oleh suku-suku Arab lain dimana secara bertahap daerah itu berkembang menjadi kota penting kedua setelah kota Mekah di tanah Hedzjaz setelah kehadiran orang Yahudi dan orang Yahudi sangat menguasai bidang politik dan ekonomi Bangsa Arab yang tinggal di Yatsrib dikenal dengan suku Aus dan suku Khajraj yang keduanya saling bersaing. namun dalam mengusahakan perdamaian tidak boleh mengorbankan keadilan dan kebenaran. (pasal 45) 10. menunjukkan bahwa betapa kuatnya jalinan kohesitas di antara elemen masyarakat Madinah yang majemuk baik ditinjau dari segi keturunan. agama maupun .

Mereka menjadi bangunan sosial yang harmonis lantaran didasari sikap saling menghargai diantara berbagai elemen masyarakat yang plural. dkk. 1996). Ar-Ruzz Media. Van Hoeve. cita-cita bersama. Sejarah peradaban islam. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Jakarta : raja garfido persada. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan-masukan yang berupa kritik maupun saran yang bersifat membangun guna pembuatan makalah selanjutnya. Jogjakarta. Ichtiar Baru. Badri. dan Arab non Muslim mampu diikat oleh tali kepentingan. Hlm. Soekama. Yahudi. Saran-saran Orang bijak mengatakan bahwa “tak ada gading yang tak retak”. Ensiklopedi Islam (Jakarta. Karya.. Islam dan Benturan Antara Peradaban. 200). 101 . hlm. 103 Soekama karya.. DAFTAR PUSTAKA 1. 81 Badri yatim. dkk. Jakarta : logos. (Jakarta : raja garfido persada. Sejarah peradaban islam. Yatim. 2001) hlm. Hlm.. Ensiklopedi mini sejarah dan kebudayaan islam. Mereka juga menunjukkan satu kata dan perbuatan dalam menaati konstitusi yang telah mereka rumuskan.dari segi budaya selama kepemimpinan Rasulullah. Sehingga kami dapat membenahi sedikit demi sedikit kesalahan maupun kekurangan tersebut. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Zubaedi. 1996 4. kewajiban menaati kontrak sosial yang dibuat bersama. B. Ensiklopedi Islam Jakarta.. Ichtiar Baru. (Jakarta : logos.102 Ibid. Begitu pula dengan penyajian makalah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. 195-196 .hlm. 2001 Van Hoeve. 200 2. Tidak ada sesuatupun dijagad raya ini yang sempurna. 101 Ibid. 2007 3. Keanekaragaman sosial yang tercermin dengan komposisi warga yang terdiri dari Arab Muslim.

maka barulah terbentuknya sebuah negara Islam yang bebas untuk mereka mendiami di dalam negara sendiri. 322-324 PRINSIP-PRINSIP NEGARA ISLAM Contributed by DR MUHAMMAD HAJI DAUD Sunday. Sehinggalah baginda sndiri berhijrah untuk bersama-sama umat Islam pada bulan Rabiul Awal (12hb) baginda sampai ke Madinah al-Munawwarah.. (Jogjakarta. 196-197 Soekama. Maka mereka mulalah berhijrah semula secara beransur-ansur sehingga sampailah bilangannya sebanyak lebih kurang 100 orang lelaki dan perempuan. 320 Zubaedi. Oleh itu kebanyakan orang Islam mula memikirkan untuk berhijrah kali kedua ke Habsyah. Lantaran itu umat Islam dipulau dan dimusuhi dengan berbagai-bagai bentuk dan cara yang menyakitkan perasaan dan tubuh badan penganut Islam. hlm. Di Madinah al-Munawwarah. kemudian baginda Rasulullah memberi kemudahan dan kelonggaran supaya dakwah Islam kepada umum dilakukan secara terbuka. Lantaran itu Rasulullah membenarkan umat Islam berhijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 selepas Baginda diangkat menjadi Rasul iaitu pada tahun (615M). hlm.. 13 dari kerasulan Nabi Muhammad. Ensiklopedi mini. Di sana terdapat golongan-golongan Yahudi dan Musyrikin dari orang-orang Arab sendiri. Tetapi berita ini adalah palsu semata-mata kerana orang Quraish belum lagi beriman hanyalah bilangan yang sedikit sahaja yang beriman.Zubaedi. Ensiklopedi mini. 2007). Terbentuknya Negara Islam Selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah. hlm. Islam dan Benturan Antara Peradaban. . di situ berlakulah permusuhan sengit antara Baginda Rasulullah dengan golongan musyrikin Quraish. Hijrah ke Madinah al-Munawwarah Baginda Rasulullah memberi izin kepada para sahabat supaya berhijrah ke Madinah al-Munawwarah pada akhir bulan Zulhijjah tahun ke &ndash. Ar-Ruzz Media. dan apa perlu lagi berjauhan dari tanah air sendiri. Maka para sahabat mula berseludup hijrah ke Madinah secara kumpulan yang sedikit-sedikit dan ada secara individu. 195196 Soekama.. Islam dan Benturan. kemudian mereka kembali semula ke Mekah kerana mereka mendapat berita angin bertiup bahawa orang Quraish telah pun beriman dan memeluk Islam. hlm. 07 January 2007 Pembentukan Negara Islam Dakwah Islam bermula dengan cara rahsia ataupun secara sulit.. Golongan yang berhijrah ke Habsyah ini tidak lama berada di sana hanyalah tiga bulan sahaja. baginda bertemu semula dengan semua para sahabat dari kalangan alMuhajirin dan alAnsar.

. 2007.Membuat dan mengadakan perjanjian dengan negara asing 7.Menyediakan berbagai agensi aturan untuk melaksanakan keadilan kepada seluruh manusia 4.Dialah &ndash.Menyusun atau system pertahanan 2. Perlembagaan Madinah ini mengandungi sebanyak 47 ceraian.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. Keadilan &ndash. dengan yang batil dan kamu sembunyikan yang haq &ndash.Menegakkan hukum-hukum Allah. siapakah yang lebih baik daripada Allah dari segi hukumannya kepada orang-orang yang yakin. Allah yang mengutuskan RasulNya dengan hidayah dan ugama yang haq &ndash. berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadith dan mestilah dihapuskan undangundang jahiliah sebagaimana firman Allah swt yang bermaksud: &ldquo. 2. al-Yahudiyun 3.org.. Al-Quran melerakkan al-Haq &ndash. kebenaran sama ertinya dengan Islam seperti firmanNya yang bermaksud: &ldquo. ibadat.pas. benar supaya mengatasi ke atas agama-agama yang lain seluruhnya&rdquo.Kebenaran yang menjadi tunggak kepada menegakkan Islam yang sangat penting. menghantar dan menerima duta-duta asing Ciri-ciri negara Islam ialah antaranya: 1. al-'Adalah . Ini adalah jelas sebagaimana tercatat di dalam mithaq al-hukum atau perlembaggan yang digubal oleh baginda selepas hijrah ke Madinah. Baginda Rasulullah telah menggubal sebuah perlembagaan bagi negara Islam yang baru dibentuknya itu berdasarkan kepada: Pertama : Husnu al-Jiwar iaitu hormat-menghormati jiran atau antara satu negara dengan lainnya Kedua : Al-Ta&rsquo. Di dalam perlembagaan ini telah diletakkan asas bagi negara Islam.Orang-orang Islam.Janganlah kamu selindungkan yang haq &ndash. walau apa jua perbezaan di dalam beragama. Dan firmanNya lagi yang bermaksud: &ldquo.&rdquo.Menyebar ilmu pengetahuan 5.awwun Dhiddu Al-Udwan iaitu tolong menolong menentang musuh dan permusuhan Ketiga : Al-Nasr Li al-Mazlum iaitu memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi Keempat : Al-Nush wa al-Nasihah iaitu saling nasihat menasihati dan sama-sama menunjuk ajar Kelima : Ihtiram Hurriyyat al-Akidah wa Hurriyyat al-Ibadah Mahma Tabayat al-Adyan iaitu menghormati kebebasan akidah.Membuat hubungan diplomasi &ndash.Penyembah berhala.Orang-orang Yahudi. al-Wathaniyun Baginda memberi kebebasan kepada semua agama kebebasan yang sepenuhnya untuk mendiri serta melaksanakan ajaran agama masing-masing. 1. benar pada hal kamu mengetahuinya&rdquo.Menjaga keamanan dan keselamatan 3.Adakah kamu mahukan hukum-hukum jahiliah. maka umat Islam adalah menjadi rakyat di dalam negara Islam walaupun berbeza bangsa dan keturunan mereka. 05:48 2. Kegiatan Negara Islam Di antara kegiatan Negara Islam (di Madinah ialah): 1. Masyarakat Majmuk Di Madinah al-Munawwarah Di Madinah al-Munawwarah pada masa itu terdapat tiga golongan agama yang terbesar.Umat Islam terasa sangat bertuah kerana system Islam yang diperkenalkan oleh Baginda adalah sebaikbaik system bagi kehidupan manusia. al-Muslimun :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www.Memungut hasil negara (di Baitulmal) 6. iaitu (benar) &ndash.

Al-Musawah Semua manusia adalah sama di hadapan syariat Allah dalam negara Islam tanpa dibezakan antara yang kaya. Ke Arah Pembentukan Negara Islam di Madinah. firmanNya yang bermaksud: &ldquo. berpangkat.Keadilan dari segi kehakiman c.ruf nahi mungkar oleh semua pihak tanpa perbezaan di antara pemimpin dan rakyat Pemimpin hendaklah sentiasa memberi perhatian kepada rakyatnya sejauh manakah rakyatnya taat kepada ajaran Islam dan sebaliknya. Persamaan &ndash.w.my Powered by Joomla! Generated: 19 September. warna kulit dan sebagainya. 05:48 Kebebasan (al-Hurriyyah) Yakni memberi hak kebebasan kepada rakyat mengikut naluri manusia serta berdasarkan kepada perlembagaan negara seperti: a. manusia berhak memikirkannya sebagai menghadapi perkembangan semasa serta menggunakan kebijaksanaan akal di dalam segala urusan. Ketaatan &ndash. 2007.kebebasan menasihati kepada semua pihak seperti amar ma&rsquo. A. Al-Syura Permesyuaratan. :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http:// Jelaskan Langkah-langkah Yang Diambil Oleh Nabi Muhammad s.Keadilan adalah sifat terpuji dan ialah salah satu daripada nama-nama Allah yang menjadi neraca Allah dalam alam ciptaanNya.a.Keadilan dari segi hukum b.Pengenalan : . Diutuskan pada Rasul dan diwahyukan syariat. Keadilan berpecah kepada beberapa pecahan: a.kebebasan menganut agama b.org.Sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan&rdquo. dalam mengendalikan urusan duniawi yang mesti ditegakkan dengan agama..ah Taat kepada Allah secara mutlak dan juga ketaatan kepada pemimpin selagi pemimpin itu taatkan Allah dan RasulNya sebagaimana sabda nabi. maksudnya: Tidak harus taat kepada makhluk di dalam perkara maksiat terhadap Allah (al-Khaliq) Abu Bakar pernah menegaskan di dalam ucapan dasarnya selepas dipilih menjadi khalifah dengan katanya yang bermaksud: Taatlah kepada aku selagi aku taatkan Allah dan RasulNya maka bila aku derhakakan Allah dan RasulNya maka jangan kamu taatkan lagi kepada aku.Keadilan menentukan haq dan tanggungjawab terhadap masyarakat :: PARTI ISLAM SEMALAYSIA (PAS) http://www. al-Ta&rsquo.pas. miskin.

kegiatan dakwah dapat dilakukan secara terbuka. Pembentukan Ummah : • Nabi Muhammad adalah seorang negarawan. hidup mewah dan menguasai pentadbiran.a. Pembinaan Masjid : • • Peristiwa hijrah telah menyebabkan penyebaran agama Islam semakin meluas terutamanya dengan terbinanya Masjid Quba dan Masjid Madinah yang menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam. Muahahjirin dengan Muhajirin. Latarbelakang Nabi Muhammad Sebelum Hijrah. B. Hijrah dari Mekah ke Madinah oleh Nabi Muhammad s. Kaum Ansar di Madinah menyambut Muhajirin dari Mekah dan buat pertama kali.a. Dari segi agama dan kepercayaan kaum Yahudi memelihara kesucian agama Yahudi dan orang-orang Arab menyembah berhala seperti orang Quraisy di Mekah. Sebelum agama Islam tersebar ke Madinah sukusuku Arab sentiasa berselisih faham sesama mereka.w. Jadi.a. Ansar dengan Ansar. ke Madinah agama Islam tersebar di Madinah menerusi orang-orang Muslim (kaum Ansar) yang menyertai dalam Perjanjian Aqabah I dan Aqabah II. ii. iii.a. Setelah tiba ke Madinah Nabi Muhammad s. pemikiran mereka lebih terbuka kepada usaha dakwah Nabi Muhammad saw dan lebih bersedia memeluk agama Islam yang dibawanya. Golongan Yahudi memandang rendah orang-orang Arab.w.w.w. Muhajirin dengan Ansar • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. Masyarakatnya terdiri daripada suku-suku Arab terutamanya Aus dan Khazraj serta orang-orang Yahudi. Kaum Ansar banyak berkorban untuk mengembangkan agama Islam.• • • • Negara kota Madinah terletak kira-kira 320 km ke utara Mekah. Konsep negara. merupakan titik permulaan negara Islam di Madinah. Isi : 1. Nabi Muhammad s. mempersaudarakan kaum Ansar dengan kaum Muhajirin : i. Namun begitu orang Arab Madinah lebih mengerti tentang ketuhanan dan kenabian berbanding dengan orang Arab Mekah oleh kerana mereka lebih terdedah kepada agama Yahudi. Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari . memonopolikan kegiatan ekonomi. Sebagai langkah pertama terhadap penyatuan masyarakat Islam di Madinah. telah membina masjidmasjid yang bukan sahaja menjadi tempat ibadat dan penyebaran agama Islam tetapi juga digunakan untuk menyebarkan pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam 2. Walaupun sebelum ketibaan Nabi Muhammad s.

Kaum Yahudi diberikan kebebasan mengamalkan ibadat mengikut agama mereka selama mereka mematuhi undang-undang Islam dan peraturan yang diterima umum. Baginda merupakan seorang panglima tentera dan ahli strategi dalam bidang ketenteraan. 7.segi sosial dan ekonomi. Menyusun semula struktur ekonomi Madinah : • Penyatuan masyarakat yang berlaku telah mewujudkan semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang.a. Konsep musyawarah terbayang dalam hubungan politik antarabangsa. Nabi menggalakkan umat Islam bergiat dalam .w. dan Parsi. Penduduk Madinah juga mengiktirafkan Nabi Muhammad s. 5. Nabi Muhammad s. Keselamatan penduduk Madinah terjamin dan mereka bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh. 3.Golongan Muhajirin bergiat dalam bidang pertanian. tidak menunjukkan permusuhannya terhadap kaum Yahudi tetapi terus mengadakan perundingannya dengan mereka. Hanya setelah perundingan gagal barulah mereka disingkirkan secara terhormat dari Madinah. Dalam hubungan dengan kaum Yahudi semasa Perang Badar. Dengan pengiktirafan itu Nabi telah menjadi pemimpin yang berwibawa dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara Islam Madinah.w. Baginda juga menjalankan musyawarah semasa mewujudkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin serta antara Aus dan Khazraj. Mewujudkan Piagam Madinah : • Baginda seterusnya mewujudkan sebuah piagam untuk dijadikan panduan untuk membentukkan sebuah negara Islam yang berdaulat. Piagam Madinah bukan sahaja membentukkan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin tetapi juga perpaduan antara orang Islam dengan orang bukan Islam terutamanya orang Yahudi. Dalam mempertahankan kedaulatan negara Islam Madinah. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.a. 6. Mengadakan Hubungan Luar : • Baginda adalah seorang diplomat yang mengambil inisiatif untuk menghantar perwakilan ke luar seperti Mesir. Mewujudkan Tentera Islam di Madinah : • Baginda juga adalah seorang pemimpin tentera Islam yang menyertai beberapa ekspedisi ketenteraan untuk mempertahankan kesucian agama Islam daripada ancaman dan serangan musuh. Byzantine. Orang Islam dan bukan Islam dapat hidup secara aman damai dan bebas menjalankan aktiviti masingmasing. sebagai pemimpin agama dan ketua negara. 4. Mengasaskan Pentadbiran Negara Melalui Cara Musyawarah : • Baginda berjaya mengasaskan sistem musyawarah dalam segala hal-hal politik.

TAMADUN ISLAM : TEMA 2 – PIAGAM MADINAH CIRI-CIRI MASYARAKAT ARAB JAHILIYAH VS MASYARAKAT ISLAM ZAMAN NABI MUHAMMAD • TEMA 2 : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN ( STPM 2000 ) LinkWithin • • • Posted by Cikgu Rashman at 5/04/2009 01:22:00 PM Labels: NOTA TAMADUN ISLAM TEMA 2. tentera islam tlh diwujudkan bertujuan utk mengukuhkan pertahanan negara madinah.RASULULLAH tlh mggalakkan umatnya untuk bergiat dlm aktiviti perniagaan.semangat assabiyah tlh digantikan dgn semangat ummah yg berteraskan agama islam..piagam ini adalah bertujuan utk mengukuhkan perpaduan antara sesama umat islam dgn kaum bkn islam. Anda mungkin juga meminati: Kepentingan Piagam Madinah.. SOALAN LATIHAN 1 comments: RoHiMaH hJ mOhD NoRdIn ( 6AS) said. aman dan makmur.Umat Islam menguasai semula kawasan subur dan oasis daripada penguasaan orang Yahudi dengan cara membelinya semula.bidang perniagaan. Kesimpulan : Pembentukan Negara Islam Madinah berasaskan kepada wahyu dan perundangan... selain itu. lgkh yg kedua adalah melalui pembentukan ummah.. C. antara lgkah yg diambil oleh RASULULLAH utk membntuk ngara madinah adalah dgn mendirikan msjid bg tujuan penyebaran agama islam & penyebaran ilmu pengetahuan. mempertahankan kesucian agama islam $ mempertahankan madinah dr serangan musuh.di sini penyebaran agama islam dilakukan secara terang2an. 6 May 2009 22:26 . kesimpulannya. Negara Islam Madinah menjadi sebuah negara yang adil.. seterusnya adalah dgn pembentukan piagam madinah.. masyarakat islam di madinah terdiri drpd kaum ansar & muhajirin. penubuhan madinah yg berdasarkan wahyu $ oerundangan tlh membentuk madinah sebuah negara yg aman & makmur. langkah lain adalah dgn menyusun senula ekonomi madinah.penduduk madinah jg tlh mengiktiraf RASULULLAH sbg ketua ngra. negara madinah mempunyai penduduk yg terdiri drpd kaum mihajirin dan ansar serta kaum yahudi.