P. 1
AKHLAQUL KARIMAH

AKHLAQUL KARIMAH

|Views: 159|Likes:
Published by NurHadiFianto

More info:

Published by: NurHadiFianto on Jan 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

AKHLAQUL KARIMAH/AKHLAQUL MAHMUDAH

18 Masjid Khadijah Pendidikan Islam & Pluralisme Agama

berdasarkan Mudawamatu Dzikrullah .......
Bismillahirrohamanirrohiim, Allah telah mengangkat derajat seseorang manusia, yang mana mereka itu suka mengendalikan HAWA NAFSU, sehingga Nabi pun memandang orang itu orang-orang yang melakukan "Jihadul Akbar" perang besar, hal ini disabdakan oleh Nabi dikala perang di TabukArtinya: "Marilah kita kembali dari perang kecil menuju perang besar, yaitu perang dengan nafsu yang benar-benar musuhmu, yang selalu terisi didalam dadamu" Adapun maksudnya supaya umat-umat berAkhlaqul Karimah/Budi yang mulia/Akhlaqul Mahmudah/Alhlaq yang terpuji hingga menyingkirkan Akhlaq Madzmumah, ya'ni akhlaq yang tercela dan bina. Orang-orang cerdik pandai berpendapat, terutama Ulama Ulama sufi, sungguh mulia manusia yang selalu boleh mengendalikan hawa nafsunya. Sebab manusia yang demikian benar-benar tangguh, kuat iamnnya,. Ulet menghadapi musuhnya yang jadi penyakit didalam hatinya, dimana Allah swt. Berfirman:

Artinya: Adapun manusia yang diisi penyakitpenyakit batin (hati) ya ni bujukan nafsu, godaan syetan sepertui takabur, iri, dengki, jahat dendam, serakah, memfitnah dsb, Berakibat amal laku yang kotor (yang dapat menimbulkan bencana kepada keluarga dan masyarakat) begitulah memuncak menjadi amal laku yang keji (dapat menimbulkan mala petaka terhadap masyarakat dan Negara) bahkan huru hara kepada seluruh ummat manusia. Mereka itu matinya tergolong orang-orang kafir" Begitulah gambaran yang telah dijelaskan Al Quran Kalam Qodim Allah swt. Yang tidak boleh dirubah dan diragukan lagi. Demikianlah terjadinya peperangan fisik yang membunuh ribuan jiwa, sehingga kehidupan manusia menjadi sengsara, ini dikarnakan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, juga kezaliman kecuranganpun akibat manusia yang dijajah oleh hawa nafsunya atau penyakit hati. Seandainya keadaan penyakit batin (hati) itu dibiarkan berjalan dan berkembang terus, maka pembangunan umat manusia, khususnya pembangunan Bangsa kita pasti akan terganggu bahkan mungkin akan gagal, terutama tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mencapai kesejahteraan hidup yang seimbang antara kemakmuran dazhiriyah dan kebahagiaan batinniyah, alias dengan kata lain sifat pembangunan Negara kita adalah pembangunan yang seimbang antara jasmani dan rohani, antara kehidupan dunia dan akhirat. Tentu saja disamping itupun boleh merembet terhadap para remaja sendiri sebagai calon penerus kita, sehingga bagi mereka merasa hari depannya kabur, kacau, suram, kadang-kadang mereka ingin juga mengatasi

bersih dari sifat-sifat dengki. kenapakah kamu tidak mau memperhatikan. dan telah berurat berakar yang sangat dalam pada jiwanya. bersih dari sifat-sifat dengki. Yang serba lengkap bagi orang-orang yang yakin. : Artinya: “Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan hati begitu juga pandangan perasaannya. Seseorang yang berani bertanggung jawab. . disebabkan orang-orang tuanya. Yang dengan istilah sekarang disebut "WIRASWASTA". berbuat yang menyesatkan yang akibatnya merugikan Bangsa dan Negara. iri hati. itu dikarenakan kuat imannya teguh tauhidnya. baik kepada Allah Khooliqul Alam maupun kepada sesame manusia. Maka daripada itu ia menjadi manusia yang tidak mau menggantangkan dirinya kepada yang lain. Dan iman inilah yang telahy mensucikan jiwa-jiwa para muminin. Di bumi ini ada tanda-tanda. kekejaman. maksiat. yaitu orang yang percaya terhadap diri sendiri yang penuh rasa tanggung jawab atas memanfaatkan segala anugerah Illahi. hingga jadi Yahudi atau Nasrani dan Majusi. Padahal segala anggota dan amal laku yang dianugerahkan Allah swt.: Artinya: "Hadapkanlah dirimu dengan keadaan lurus kepada Agama Allah swt. seperti halnya Nabi kita menjelaskan Artinya: "Setiap manusia yang dilahirkan adalah fitrah suci. Oleh kerana itu kita arahkan dengan ajaran agama yang tepat boleh meluruskan arah batin yang telah rusak itu. Atas kesucian Agama Allah yang telah mewujudkan manusia menurut Fitrah itu". sombong. Akan meminta pertanggung jawabnya: firman Allah swt. bahkan dimana aqal fikiran dan perasaan seseorang bebas dari segala macam khurufat dan tahayal-tahayul (penyakit batin).perasaan yang tidak menyenangkan itu dengan jalan berbahaya dipandang Agama dan Negara. dan dari rintangan godaan syetan. Kerana agama itu merupakan fitrah yang sudah melekat pada manusia semenjak ia dilahirkan. Jadi agama Islam itu (Fitrah) merupakan pedoman Illahi bagi umat manusia untuk membina tentang hidup dan kehidupannya didunia dan diakhirat. Dengan kata lain ayah bunda (pemimpin) itu yang membawa dan memberi contoh baik buruknya sang putra. juga kehendak dan kegiatan tiap pribadi terlepas dari segala belenggu nafsu. dan begitu juga didalam diri kamu sendiri. akan tetapi ayah bundanya (pemimpin) yang mewarnai anak itu. semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya”. sebagaimana firman Allah swt. membanggakan diri. kecuali hanya kepada Allag swt. kezaliman dan lain sebagainya. iri hati. yang serba lengkap bagi kepentingan sesame manusia dan alam sekitarnya. sebagaimana digamabarkan Allah dalam Al Quran surat AdzDzariyat: Artinya: "Kebesaran Allah swt. Iman inilah yang telah mensucikan jiwa-jiwa para muminin.

: Artinya: “Sesungguhnya untuk segala perkara itu ada alat pencucinya. kebajikan dan kemajuan zahir batin serta keadilan yang merata dan juga dapat memberi kenikmatan dan kebahagiaan kepada seseorang sebagai pribadi khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dan disediakan pula resep untuk membersihkannya. tenang.pengampun telah menjadikan obat yang mustajab untuk menyembuhkan penyakit hati itu. pujian sanjungan dan lain-lain. Yang murni. yang dijiwai oleh iman kepada Allah swt. bahwa Allah kasih kepada orang yang berbuat baik. sedangkan pencuci hati itu adalah zikir kepada Allah swt. kekejaman. maupun dalam mengatur masyarakatnya/umatnya. Dan iman ini pulalah yang telah mempertinggi cita-cita manusia sehingga dapat memperbaiki kehidupan yang akan membawa kemakmuran. kemunafikan. maka ia akan mendapat pembalasan yang baik. dimana manusia-manusianya mendapat Inayah dan karunianya. kesombongan yang jadi pokok utama merajalelanya penyakit hati: baik dalam mengatur rumah tangganya." Firman Allah swt.sombong.” Unsur-unsur yang menjadi syarat bagi kemajuan lahir batin dunia dan akhirat hanya boleh didapat dibawah naungan hati yang tenteram.” Jelaslah bahwa sebab dari segala penyakit hati itu adalah Ghaflatun Iallah atau lupa kepada Allah. maksiat. lupa ingatannya kepada Tuhan. Dalam Al Quran surat Al Imran ayat 134 :- Artinya: “Mereka orang-orang beriman yang memberikan harta bendanya (menolong) baik diwaktu lapang maupun diwaktu sempit dan kuat menahan amarah juga suka memaafkan kesalahan orang lain. kedholiman dan lain sebagainya.. boleh mencapai tingkat kesempurnaan lahir batin yang dicitacitakan. kebahagiaan. Jadi hati timan itulah yang kita harus pupuk benar-benar jangan sekali-kali disusupi sikap keragu-raguan. sebab hati dan ingatannya telah ditimbuni melulu oleh yang lain selain Allah. Alhamdulillah bagaimanapun besarnya dosadosa dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh manusia yang hatinya berpenyakit namun Tuhan Maha Pemurah. sebagai Firman Allah swt.:Artinya: “Ingat kepada Allah itu menjadi obat yang mustajab guna menyembuhkan segala penyakit hati”. Dan kami akan sampaikan kepadanya segala sesuatu dengan mudah daripada urusan kami ini. sebagaimana Sabda Nabi Muhammad saw. membanggakan diri. seperti sabda Rasulullah saw.” Firman Allah swt. . lupa hati. kemuliaan. Hati dan ingatannya terisi oleh pamrih lainnya seperti harta kekayaan. pengkat serta jabatan/kedudukan. Dalam surat Al-Khafi :Artinya: “Adapun orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 2 :Artinya: "Kamu orang-orang yang beriman harus menjadi manusia yang saling tolong menolong diatas kebenaran dan ketaqwaan.

akan memutuskan ingatan buruk kita selain kepada Allah. ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu menenteramkan hati.Dengan ingat selalu kepada Allah. bahwa cirri-ciri orang yang beriman itu adalah sebagai berikut :- Artinya: “Mereka yang beriman itu teguh tetap serta tenang hatinya kerana ingat kepada Allah.” Sayyidina Ali r. pertanyaan mengenai praktek zikir.a. Dengan terisi penuhnya hati ingat kepada Allah akan meredakan. yang diberikan penjelasan dengan praktek pula. .? Pertanyaan Sayyidina Ali r. ingatan hanya kepada yang kekal. kepada siapa kita harus mengabdi. Meneliti dari penjelasan Rasulullah atas pertanyaan Sayyidina Ali r. yang pertama dijawab oleh Rasulullah secara umum atau teoritis.mudahnya. Dalam Al Quran Surat Adz Dzuhruf diterangkan demikian:- Artinya: “Barang siapa yang berpaling dari pada Allah.” Begitu besarnya hikmah zikrullah itu terutama dalam membentuk iman dan akhlaqul Karimah. mengurangi. aku akan mengaitkan dia dengan syeitan. terutama kerana hati dan ingatannya dihadapkan kepada TuhanNya. Pertanyaaan yang kedua “Bagaimana agar dapat zikir dawan”. : “Bagaimana cara aku berzikir agar Zikirullah dawam Ya Rasulullah………………. dimana sekarang dikenal dengan THOREQATQOODIRIYYAH WANNAQSYABANDIYYAH) yang sesungguhnya dizaman Sahabat dikenal dengan nama Thoreqat Siddiqiyyah atau Thoreqat Muhamadiyyah. maka syeitanlah yang menyertainya” Diterangkan pula dalam Surat Ar-Rad'u 28. adalah pertanyaan yang lebih khusus. sehingga Sayyidina Ali r. Dan jalan yang paling utama dapat ditempuh oleh hambanya pada sisi Allah.a. menyatakan celah-celah untuk masuknya godaan syetan dan bujukan nafsu. Sebagai berikut :- Yang artinya: “Ya Rasulullah …………tunjukkanlah padaku jalan ayang sependek-pendeknya agar boleh dekat kepada Allah dan jalan yang semudah. maka dengan ingat selalu kepadanya tersingkaplah tabir. Menjawab:“Hendaklah engkau lakukan zikirrullah yang kekal (Mudawamatu Zikirullah). Dzat yang kekal dan tidak tunduk kepada perubahan. adalah untuk dapat zikir dawam harus melalui zikir yang diucapkan (zikir jahar) dan zikir yang ditanam didalam hati dan ingatan (zikir khoffi) agar segala amal laku jasmaniyah rohaniyah kita terhindar dari segala godaan syaitan dan nafsu yang merupakan akhlaq-akhlaq yang buruk dan kemudian menjelmalah akhlaq yang baik. ingatan yang menjjadi tabir pemisah kita dengan Allah. Pribadi yang terombang-ambing kerana hati dan ingatannya terkait pada yang fana yang selalu berubah ini. pernah bertanya kepada Rasulullah saw.a. akan menjadi pribadi yang tenang. apabila hati lupa kepada Allah. Dari sinilah lahir methode zikir (Thoreqat zikir Jahar dan Khaffi.” Rasulullah saw.a. malah akan mengikis habiskan buruknya ingatan kepada hyang lain selain Allah.

hatinya tidak munafik. jangan tergoncangkan. baik kegiatan untuk pembangunan duniawi. rasa insyaf dan menyerah kepada Allah swt. maka akan nampak pengaruh zikir itu pada sikap batin dan akan menjelma dalam amal perbuatan yang baik. waktu duduk maupun waktu berbaring”. Sehingga Allah swt. kerana mantap imannya secara mendalam yang terdorong oleh zikirnya terhadap Allah. jangan ada keraguan sedikitpun. Begitulah pembinaan aqidah/iman seseorang agar kuat dan yakin. menurut firman Allah :- .Quran :- Artinya: “Ketahuilah bahwa ingat kepada Allah itu dapat menenteramkan hati". Mengatakan :Artinya: “Zikirullah itu cirri kuat iman. Jadi aqidah/iman yang mantap kepada Allah harus benar-benar terpelihara. dipertebal keyakinanmu dengan memperbanyak ucapan Laa Ilaaha Illallaah”. trgoyahkan dari segala godaan syeitan dan bujukan nafsu. yang sepi ingpamrih/ lillahi Ta'ala. Maka terwujudlah "Pribadi Mu'min. pribadi Hamba Allah yang berakhlaqul Karimah. MUAMALLAH yaitu beramal bakti yang saleh. yang selalu tidak lupa kepada Allah dalam segala kegiatannya sebagaimana firman Allah :- Artinya: “Orang-orang yang beriman dalam segala amal perbuatannya selalu ingat hatinya kepada Allah. pribadi mu'min yang mengabdikan dirinya hanya kerana "Mahabbah". Apabila hati selalu diisi dengan zikrullah. yang jujur. ingatan ditautkan dengan ingatan kepada Allah. sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Nabi : Artinya: “Diperutuh imanmu. begitupun dalam menyatakan hubungan langsung kepada Allah (Hablumminallah) juga diwaktu Hablumminannas yaitu mewujudkan “Muamalah” beramal bakti terhadap sesame manusia dan alam sekitarnya. yang dapat melebur dari sifat kemunafikan dan merupakan benteng pertahanan dari segala godaan syaitan dan menjadi perisai dari panasnya api neraka”. adalah amal bakti yang akan mendapat hasil berlipat ganda. baik waktu berdiri. maupun kegiatan pembangunan ukhrowi. sebab keyakinan iman itu jadi modal utama yang merupakan tenaga penggerak untuk mengisi dan menderong dalam segala kegiatan manusia.(dari Abu Hurairah riwayat Tabrani). MUAMALAH amal bakti yang selalu tidak lupa kepada Allah. amal laku sebagaimana digariskan dalam perintah Allah dan RasululNya.Dikeranakan adanya satu kesatuan antara zikir yang diucapkan dan zikir yasng diingatkan itu dapat memancarkan kebulatan teqad dan kemantapan iman tauhid. yang ikhlas. Sebagaimana Rasulullah saw. Menandaskan dalam Al.

hanya dengan mengamalkan zikir. Oleh kerana itu manusia tidak dpaat menghindarkan apa yang menjadi kesalahan dan apa yang menjadi kekerasan hati dan begitu pula yang menimbulkan amarah melainkan manusia yang mengharapkan rahmat Allah dan mengamalkan zikir kepadaNya.ajar. melanggengkan ingatan kepada Allah saja yang dapat membentuk pribadi mu'min muslimin muslimat yang mengabdikan dirinya dhohir batin kepada Allah swt.Segala yang memacu pandangannya. sesuai dengan hadist Nabi saw. berjuang serta apapun yang dilakukannya semuanya itu Ilallah. maka tergetar lidahnya mengucapkan: WASYUKURULILLAH . Hati yang sedemekian penuh dengan kalimah Allah. hatinya memuji kebesaran itu terlontar dari lidahnya kata-kata: ALHAMDULILLAH. hatinya memuji akan ni'mat TuhanNya. ingatannya mengharap keridhaan TuhanNya dengan ikhlas. Apabila daang ujian dari Tuhan atas dirinya. Kerana orang mu'min dan muslim yang langgeng (dawan) ingatannya kepada Allah akan merasa dirinya selalu dipimpin oleh Allah. tidak tergoncangkan. tidak terpengaruh oleh kegiatan perdagangannya dan kegiatan jual belinya. tidak ada amal yang dapat melepaskan abdi Allah dari pada kejahatan dan kesalahan di dunia dan akhirat melainkan zikir kepada Allah. hidupnya seluruhnya diabdikan kepada Allah. sebaliknya istiqamah mendirikan sembahyangnya dan membelanjakan harta bendanya dijalan yang baik”. Dan menjadi sebab pula manusia boleh rasa mahabbah kepadaNya." Kesimpulan. "Sesungguhnya zikir itu adalah menjadi sebab wusulnya (sampainya) manusia kepada Allah swt. ingatannya bersyukur memuji Allah. bel. pasti aku akan melimpahkan kehidupan yang baik. Bila terangsang perasaannya. seorang yang tabah dalam menghadapi suasana. berusaha. sesungguhnya tidak ada amal yang menjadikan lebnih cinta kepada Allah. merasa segala amal lakunya selalu dilihat dan diawasi oleh Allah. dan rasa kasih saying kesesama manusia pada umumnya. ditadahnya hal ini dengan ukiran kata: INNA LILLAHI WA INNALILIHI ROOJIUUN. yang akan dibalas lebih dari pada yang diamalkannya baik di dunia maupun diakhirat” Malah seorang laki-laki. Syekh Abdul Qoodir Al-Jaelani Qooddassallahu is sirrohu sebagai berikut. mengingatkan dia akan kebesaran TuhanNya. tidak terhalang ingatannya kepada Allah dalam bekerja. : .Artinya: “Barangsiapa yang beramal laku saleh baik pria maupun wanita sedangkan dia itu yang yakin imannya. Kami kutip ucapan Ulama Tasawuf yang besar. berdagang. maka menjelmalah dia menjadi pribadi makhluk yang dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji. jantungnya berdetak-ditingkah irama kebesaran Allah. menyatakan rasa cinta (mahabbah) kepada Allah khususnya. mengalir dalam ingatannya akan ke AGUNGAN TuhanNya." Dan Rasulullah pun menganjurkan demikian : Yang artinya : "perbanyak oleh kamu sekalian ingat kepada Allah dalam segala amal laku. seperti dinyatakan dalam Al-Quran Artinya: “Laki-laki ialah dia yang ingatannya selalu kepada Allah (zikrullah).

Itulah kesempurnaan akhlaq. Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bangsa dan Negara dapat tercapai. Metode Dakwah Rosul SAW Pengertian metode dakwah Menurut Dr. Kerana ia merupakan pribadi yang mu'min yang berAqidahNya yakin. bagi Bangsa dan Negara sehingga berani bertanggung jawab baik di akhirat dihadapan TuhanNya maupun didunia terhadap sesame mahluk. Abdul Karim Zaidan. serta diridhoi ALLAH SUBHANU WATA'ALA .. menuju masyarkat yang ADIL MAKMUR SEJAHTERA GEMAH RIMAH REPEH RAPIH. sesungguhnya Tuhan melihat kamu".Artinya : "Beribadahlah kamu seakan akan melihat Tuhan mu. Sebagaimana sabda Rosul SAW yang telah berulang kali penulis kemukakan. Mereka yang menerima risalah dan beriman maka ia menjadi seorang muslim dan mu’min. . Metode dakwah adalah suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyampaian (tabligh) dan berusaha melenyapkan gangguan-gangguan yang merintangi. Inilah pribadi manusia yang menyatakan ibadah yang utuh baik dhohirnya maupun batinnya terhadap Allah swt. Hanya dengan pribadi pribadi demikianlah. Di antara manusia ada yang menerima dan beriman kepada Allah. (Riwayat Bukhari). Pribadi yang demikian itu akan membuktikan kebaikan dalam segala amal lakunya. Iman dan Islam mereka terlihat dari pancaran wajah dan perilaku kehidupan mereka. Wabilahit Taufiq Wal Hidayah. yang bersusila. keamanan masyarakat. maka jika kamu tidak melihatnya (Allah). Mudah-mudahan pribadi yang demikian itu memenuhi dan menyebar diseluruh tanah air kita Indonesia yang berdasarkan PANCASILA dan UUD 1945. ketentraman. menjunjung tinggi derajat Bangsa dan Negara. Demikian itulah yang dinamai berAKHLAQUL KARIMAH yang didasarkan atas MUDAWAMATU ZIKRULLAH. Rosul SAW sebagai Suri Tauladan Akhlaqul Karimah Tugas para nabi dan rosul secara umum adalah menyampaikan risalah kepada manusia. kesejahteraan. namun banyak di antara manusia yang mengingkarinya. ((‫))إنما بعست لتمم مكارم الخلق‬ “Sesungguhya aku telah diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur” c. berakhlaq dan bermuamalah selalu bergerak amal laku yang manfaat bagi dirinya. mengharumkan ibu pertiwi. Amin Ya Robbal 'Alamiin.

Syamsuri Siddiq menjelaskan bahwa metode berasal dari bahasa latin: methodos artinya “cara” atau cara bekerja. dipahami.Drs. 5. Memberi peringatan Mengagungkan robb Memberihkan diri dari dosa/ taubat Iklhas Bersabar Sebagaimana tertulis dalam bab “Perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah” Siroh Nabawiyah oleh Syaikh Shofiyyurohman Al Mubarokfury. dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Yang dinamakan metode dakwah ialah cara yang dipakai atauyang digunakan untuk memberikan dakwah. Metode ini penting untuk mengantar kepada tujuan yang akan dicapai. lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah. Salahuddin Sanusi menyebutkan jika kata metode itu berasal dari methodus yang artinya “jalan ke methode yang telah mendapat pengertian yang diteriam oleh umum yaitu cara-cara. (Al Mudatsir: 1-7) .” Adapun metode yang ditempuh Rosul SAW di dalam berdakwah menyampaikan risalahnya secara global ialah: 1. Abdul Kadir Munsyi menjelaskan metode artinya cara untuk menyampaikan sesuatu. 3. 2. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu. 4. lalu menjadi kata majemuk “Methodologi” artinya ilmu cara bekerja. bersabarlah. Jadi methologi dakwah dapat diartikan ilmu cara berdakwah. dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. bangunlah. “Nabi SAW mendapat berbagi macam perintah dalam firman Allah SWT: 4)‫)ياأيها المدثر)1( قم فأنذر)2(وربك فكبر)3( وثيابك فطهر‬ ْ ّ َ َ َ َ ََِ ْ َّ َ َ َّ َ ْ ِ ْ ََ ْ ُ ُ ّّ ُ ْ َ َّ َ ْ ِ ْ َ َ ّ َ َِ ‫والرجز فاهجر)5( ول تمنن تستكثر)6( ولربك فاصبر‬ ُ ِْ َْ َ ْ ُْ َ َ َ ُْْ ََْ ّ َ Artinya: Hai orang yang berkemul (berselimut). diyakini terhadap materi yang disampaikan. Kha. diyakini serta dijalankan. Jadi kesimpulannya metode dakwah adalah cara bagaimana menyampaikan dakwah sehingga sasaran dakwah atau al mad’u mudah dicerna. Metode Dakwah ialah cara-cara penyampaian ajaran Islam kepada individu. Dari beberapa definisi metode dakwah di atas daptlah dicermati bahwa pendapat para ahli tersebut mempunyai kesamaan yaitu metode dakwah merupakan cara yang dipakai dalam menyampaikan dakwah. Adapun Drs. Sementara itu Drs. prosedur atau rentetan gerak usaha tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Logis juga berasal dari bahasa Latin artinya “ilmu”. kelompok ataupun masyarakat supaya ajaran itu cepat dimiliki. di Indonesia sering dibaca metode.

Isti’anah (memohon pertolongan). sehingga ia menjadi sosok ideal di tengah masyarakat manusia. dia tidak merasa telah berbuat dan berkorban. dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hatinya. 4. agar seseorang tidak mengangap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat. agar dioa senantiasa berbuat dan berbuat. agar perbuatan lahir dan batin benar-benar tercapai. penjagaan. Puasa. Isti’adzah (meminta perlindungan). berpengaruh sangat kuat dan nyata. Bertauhid artinya ia mengesakan Allah dalam segala bentuk ibadah. sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa. ejekan dan olok-olok yng bakal dilancarkan orang-orang orang yang menentang. Iman. lebih banyak berusaha dan berkorban. 2. Zakat dan Haji). kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan diutusnya Rosul SAW adalah menjadikan manusia bertauhid. Do’a. agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya akan dibalik total. dengan modal kekuatan dan ketabahan hati. Tawakkal. Raghbah (penuh minat). Inabah (kembali kepada Allah). yang dapat dirinci sbb: 1. Allah Ta’ala berfirman: ((‫))واعبدوا ال ول تشركوا به شيئا‬ ًْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َ َ ّ َ ُ ُْ َ “Artinya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan sesuatu apapun dengan-Nya”. hidayah dan cahaya Nya. tapi karena keridhoan Allah semata. Raja’ (pengharapan). Tujuan mengagungkan rob. Tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. siksaan. Hubungan dakwah Rosul SAW dalam pembentukan akhlaqul karimah Setelah membaca dari awal tulisan ini. Rahbah (cemas). (An-Nisaa: 36) Sementara ibadah adalah segala macam perbuatan yang dicintai Allah SWT meliputi Islam (Syahadat. 3. pemeliharaan. Khauf (takut). lalu melupakannya.Sepintas lalu ini merupakan perintah-perintah sederhana dan remeh. begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran bisa mencapai titik kesempurnaan agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah. bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi.” d. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu. Khusyu’ (tunduk). Istighatsah (meminta pertolongan untuk dimenangkan atau . dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Ihsan. 5. dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan. Khasyyah (takut). Shalat. Namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh. Tujuan pemberian peringatan agar siapapun yang menyalahi keridhoan Allah di dunia ini diberi perngiatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari.

Barangsiapa yang paling bertaqwa maka dialah yang paling baik akhlaqnya. akhlaq bangsa ini bisa diselamatkan hanya jika kita mengikuti pola dakwah generasi generasi awal terdahulu. Al ٍ ِ َ ٍ ُُ َ َ َ ّ َِ Qolam: 04 Realisasi dari semua ini adalah ittiba’ur Rosul SAW. Ini adalah inti dari pada seruan dakwah Rosul SAW. Al Hujuroot: 13) Rasululloh SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukan orang ke syurga. manusia mulia. sebagai mana firman Allah yang ditujukan kepada nabi “Dan sesungguhnya kamu Muhammad SAW: ‫ وإنك لعلى خلق عظيم‬benar-benar berbudi pekerti yang agung. figur akhlaq paling ideal.diselamatkan). kebejadan akhlaq. pilihan sang Rabb pemilik langit dan bumi beserta segala yang ada di antara keduaannya. . Atau dengan kata lain pembinaan akhlaqul karimah adalah tujuan diutusnya Rosul SAW di atas muka ini. Nadzar dan macam-macam ibadah lainnya yang diperintahkan. maka manusia yang paling bertaqwa adalah ia yang paling memiliki kemuliaan akhlaq. Dia. generasi-generasi yang shalih. Walhasil. akan menjadi sesosok figur yang mampu mempertanggung-jawabkan hak dan kewajiban dirinya sendiri kepada Allah. Mengikuti Rosul SAW berarti mengikuti pula seluruh jalan para shahabatnya. yang sulit dicari tandingannya. Mereka adalah generasi-generasi awal Islam yang berhasil merubah kebrobrokan aqidah. dan idola paling mulia di kolong langit ini. Allah SWT berfirman: ْ ُ َ ْ َ ّ َ ْ ِ ْ ُ ‫ِ ّ َ ْ َم‬ ‫إن أكر َكم عند ال أتقاكم‬ ِ “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu” (Qs. Islam yang dibawa oleh Rosul SAW adalah peraturan yang membina akhlaq. sebaik baik suri tauladan bagi umatnya. kekotoran muammalah dan hinanya masa manusia jahiliyah menjadi masyarakat muslim yang berkibar peradabannya denagn aqidah lurus dan akhlaq yang luhur. dalam keluarga dan bahkan dalam tatanan masyarakat yang lebih luas. para manusia yang berakhlaq mulia dan generasi terbaik yang kemudian diikuti oleh para tabiiinya. Sebab figur akhlaq tertinggi adalah dia. Seluruh bentuk ibadah itu kaitannya adalah dengan Allah SWT dan manusia seluruhnya. Maka barang siapa memiliki tauhid yang paling lurus maka dialah yang paling bertaqwa. Karena hanya Islamlah yang akan menuntun manusia dan jin sehingga menjadi makhluk yang mulia dan pantas ditinggikan derajatnya. Dzabh (penyembelihan). maka beliau SAW bersabda. Jika taqwa itu adalah mematuhi perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.” Qs. Maka satu-satunya jalan untuk mengembalikan kemuliaan kaum muslimin adalah dengan meniti jalan yang telah di tempuh oleh para pendahulunya. ((‫“ ))تقوى ال وحسن الخلق‬Bertakwa kepada Allah dan Akhlak yang baik” (Diriwayatkan At Tirmidzi yang menshahihkannya). Insan yang berakhlaq mulia (Akhlaqul Karimah) adalah ia yang memiliki pakaian taqwa. manusia itu.

H. Al Hilay. Solo.S 2002 Kamus Umum Bahasa Indonesia. terutama realita kehidupan keseharian mereka. Ag 2001. Al-Jazairi. Melesatnya era globalisasi dan kemajuan tekhnologi telah membuat manusia tidak mengimbangi dengan percepatan tatanan moral yang semakin tinggi dan luhur. Al Mubarrokfuri. Darul Haq 6. Jakarta. Akhirnya. segala cacat dan kekurangan itu hanyalah ada pada diri manusia. Pustaka Al Kautsar 5. Majalah Risalah. Jakarta. segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. menjadi pelengkap perpustakaan Islam. At Tibyan 8. Jakarta. Dan jalan dakwah Rosul sesunguhnya berada di atas pola tasfiyah (pembersihan dan pemurnian) ummat dari akhlaq jahiliyah berupa kemusryikan. Jakarta. Awal Muharrom 1425 H Referensi: 1. penulis sangat menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penulisan dan pembuatan paper ini. Muhammad 2002 Panduan Kebangkitan Islam. Balai Pustaka 11. dan dikarenakan tiada gading yang retak. Darul Falah 3. Adapun metode dakwah yang tepat pada saat ini adalah pola dakwah yang mengikuti pola Rosul SAW. Antara Garut – Karawang. kembali kepada ajaran tauhid yang bersih dari syirik. Syaikh Muhammad 2002 Tiga Landasan Utama. Daeroby. Jakarta. semakin melesat mundur dengan cepatnya. 2002 Etika Islam Bandung.Berkata Imam Malik dalam kitabnya. Al Mubarrokfuri. Poerwadarminta. Syaikh Muhammad 2002 Kitab Tauhid. Ahmad Drs. kebathilan dan kejahilan. Ashr. Al Utsaimin. lemah dan kebobrokan akhlaq manusia terutama generasi muda di masyarakat kita pada saat ini. semoga risalah kecil ini dapat bermanfaat bagi bagi kita semua. dan menjadi amal sholih bagi penulis kelak. cv. M. Solo. Abu Bakar Jabir 2003 Ensiklopedi Muslim. Abu Usamah Salim ‘Ied 2002 Mengapa Memilih Manhaj Salaf. At Tamimy. Al Muwattho’: ‫“ ل يصلح أمر هذه‬Tidak akan menjadi baik urusan[‫المام مالك‬‫ المة إل بما صلح به أولها‬ummat ini kecuali dengan apa-apa yang telah membuat urusan ummat ini baik pada awal mulanya” Fenomena wahn. Download Al Sofwah 4. Diponegoro . Ya’qub. W. Jakarta. maka hal itu disebabkan karena jauhnya mereka dari cahaya Islam. Dan kaum muslimin sesungguhnya telah kalah dan akan hancur eksistensinya kecuali mereka kembali kepada ajaran Islam. Kesempurnaan Akhlaq. karenanya kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi sidang pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan dan muhasabah bagi penulis di masa yang akan datang. Dr. H. Darul Haq 9. Pustaka Imam Bukhary 2. Bandung 10.J. Namun akhlaq sebaliknya. kemudian di bina dan di tarbiyahnya ummat itu dengan ahkhlaq Islam berupa tauhid. Jakarta. Abdurrohman 1997 Sieroh Nabawiyah. At Tamimy.. kembali mengikuti fitroh mereka. Darul Haq 7. Abdurrohman Tt Sieroh Nabawiyah. Syaikh Ibrohim Isma’il 2003 Manhaj Ibnu Taimiyah Beramar Ma’ruf Nahi Munkar. Harapan penulis. Hamzah.

Drs 2002 Strategi Dakwah dalam membentuk da’i dan khotib professional. Zaidalah.12. . Jakarta. Alwisral Imam. Kalam Mulia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->