1.

0 PENGENALAN

Alam Melayu yang banyak mengeluarkan hasil hutan dan rempah-ratus, menjadi tumpuan orang Eropah. Mereka menyedari bahawa untuk memudahkan perniagaan, bahasa anak negeri perlu difahami dan dikuasai. Di samping itu pula orang Eropah sudah mulai ramai yang tinggal di ceruk rantau Nusantara ini kerana berniaga, membuka ladang, atau ditugaskan oleh kerajaan mereka sebagai pegawai. Para mubaligh Kristian turut sama ke Kepulauan Melayu untuk mengajar agama Kristian kepada orang Eropah yang bertugas di sini dan juga kepada orang tempatan. Semua ini memerlukan kemahiran bahasa Melayu. Sejak itu, buku petunjuk sederhana dan kamus bahasa Melayu dianggap penting.

Sebilangan masyarakat kita tahu bahawa pengkaji Barat mempelajari dan mengkaji bahasa Melayu bukanlah bertujuan untuk memartabatkan bahasa Melayu tetapi tujuan utama mereka adalah untuk memudahkan dalam campur tangan mereka bagi setiap aspek masyarakat Melayu. Penguasaan tersebut banyak membawa keuntungan kepada mereka termasuklah menguasai pentadbiran tanah Melayu. Kedatangan mereka ini walaupun tidak diundang tetapi banyak memberi nilai yang positif dalam bahasa Melayu.

2.0 BATASAN KAJIAN Terdapat ramai tokoh-tokoh dari Barat yang telah menjalankan penyelidikan tentang bahasa dan bangsa Melayu. Namun dalam tugasan ini hanya merangkumi kajian yang telah dibuat oleh enam orang tokoh iaitu William Marsden yang telah menulis A Grammar of the Malayan language pada tahun 1812 M, R.J Wilkinson, R.O Winstedt,

1

Thomas Bowrey, W. E. Maxwell dan Hugh Clifford. Tokoh-tokoh ini telah menjadi penyumbang yang besar dalam bidang pengkajian bahasa Melayu.

3.0 LATAR BELAKANG PENGKAJI 3.1 R.J WILKINSON R.J Wilkinson tiba di Tanah Melayu pada tahun 1889 dan bertugas sebagai pegawai pentadbiran kolonial. Beliau telah didorong oleh Sir William Maxwell, gabenor negeri Selangor dan W. Skeat seorang penulis buku tentang ilmu ghaib. R.J Wilkinson telah menjadi setiausaha Strait Branch of the Royal Asiatic Society. Pada masa itu politik wakil-wakil Kerajaan Inggeris bertujuan memerintah dan mendalangi para µRaja¶ tempatan dan menggunakan bahasa Melayu dengan fasih adalah menjadi syarat utama untuk menjayakan pentadbiran. Beliau juga telah terpesona oleh Kamus Melayu-Perancis Abbe Favre dan terkejut akan tahap pengetahuannya. Pada tahun 1895 M, R.J Wilkinson menyusun kamus Inggeris -Melayu. Menurut Harun Aminurrashid, kamus ini sangat berguna dan bersemangat dalam penyiasatan bahasa Melayunya. Tidak lama selepas itu, Wilkinson menyusun Kamus Jawi-Melayu-Inggeris yang diterbitkan pada tahun 1902M. Wilkinson bertugas sebagai nazir sekolah di Jabatan Pelajaran di Negeri-negeri Bersekutu (Selangor, Perak, Pahang, Negeri Sembilan). Beliau telah dilantik menjadi Pengerusi Jawatankuasa Ejaan. Sejak itulah terkenalnya Ejaan Wilkinson, iaitu ejaan yang terdapat di dalam kamus tersebut. Semasa berada di Dinding, Perak, Wilkinson berpeluang memperbaiki seluruh leksikon tentang fauna dan flora. Beliau telah mendapat kehormatan dengan namanya diberikan kepada sejenis tupai (tupai ferruginea Wilkinson). Pada tahun 1903M, beliau telah dilantik menjadi setiausaha Sir Ernest Birch yang memberi kesempatan kepada beliau untuk menerbitkan bukunya Paper on Malay subjects dan
2

Mengikut Sheppard (Winstedt. Beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School dan di New College.menyelesaikan hampir keseluruhan draf kamusnya. Oxford di mana beliau telah menerima satu MA. lebih 10% daripadanya adalah seloka. sastera ataupun bahasa yang merupakan bidang yang diceburinya ketika di Tanah Melayu. Beliau juga telah berkahwin dengan Sarah Castell.O WINSTEDT Richard Olaf Winstedt dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Kota Oxford. Dr. Oleh hal demikian. Ayahnya berasal dari Sweden dan telah menjadi rakyat Britain. mengandungi sejumlah lebih kurang 1. Hooykaas dalam bukunya µPerintis Sastera¶ mengatakan bahawa Pantun Melayu yang dikumpulkan oleh R. England.500 rangkap pantun. C. Weltanschauung atau pandangan hidup orang Melayu boleh juga wujud dalam pantun tersebut. tetapi sering mengalami penyakit beguk dan tidak dapat menyertai sukan.0 R. Mengikut Bastin (1964:1) Winstedt cepat dan rajin membaca. 3 . Oleh itu beliau memilih hidup yang alternatif yang wujud dalam buku dan dunia intelektual. 1969) anak muda ini telah memilih kursus metafizika di Oxford dan pernah mengikuti kursus Undang-undang selama setahun di universiti yang sama. jika dilihat dari suatu sudut beliau tidak mempunyai pengkhususan dalam bidang antropologi.O Winstedt (Malay Literature Series 12).J Wilkinson dan R. 3. Jawatan-jawatan selanjutnya yang dipegang oleh beliau adalah di Sierra Leone pada tahun 1915. daripada sebuah keluarga yang telah lama menetap di Kota Oxford. kemudian di Smyne pada tahun 1922. Tetapi beliau ternyata tertawan dengan karya-karya Robert Luois Stevenson pada akhir tahun ketiga di New College.

Di samping itu beliau dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Penasihat Pejabat Tanah jajahan Mengenai Pendidikan. ini memberinya peluang untuk mempelajari sistem marrilenial. 1936 hingga 1939.bagi Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. dan sebagai anggota FMS Federal council. Sepanjang jawatan sebagai presiden dia juga telah berkhidmat sebagai setiausaha bagi pesuruhjaya tinggi. dan dalam 1916 telah dilantik berkhidmat di Jabatan Pendidikan. Setelah pencen daripada Perkhidmatan Awam Melayu. Dalam 1913 beliau telah dilantik Pegawai Daerah dalam kuala Pilah. Beliau telah meninggal dunia pada 2 Jun 1966. pada tahun 1923. di Raffles College Singapura pada tahun 1921 hingga 1931. Beliau juga turut berkhidmat di British Academy dan menjadi ahli kehormat bagi Southeast Asia Institute. pembaca dan kemudian sebagai Honorary Fellow dalam kajian bahasa Melayu di School Oriental Studies. Royal Batavian Society. 1924 hingga 1931. dan anggota majlis Perundangan Negeri-Negeri Selat. di mana beliau juga berkhidmat sebagai ahli Badan Pentadbiran pada 1939 hingga 1959.J Wilkinson. Pada tahun 1920an. Winstedt akhirnya telah dipindahkan ke Kuala Pilah. Winstedt menerima DLittnya daripada Oxford. Beliau juga berkhidmat sebagai Presiden pertama. 1927 hingga 1931. 4 . Kemudian beliau juga telah dilantik sebagai presiden di Royal Asiatic society pada tahun 1947. dan di Kon Institut Voor TaalLanden Volkenkunde.Winstedt juga telah menduduki peperiksaan Gabungan Perkhidmatan dalam negeri India dan Tanah Jajahan adalah untuk menjadi pegawai kolonial di India. Melalui pengaruh R. beliau telah dilantik sebagai pensyarah. tetapi kerana kecuaiannya telah tersalah membaca soalan peperiksaan menyebabkan markahnya agak rendah dan beliau telah dihantar untuk berkhidmat di Tanah Melayu iaitu di negeri Perak pada tahun 1902 sebagai pegawai pelatih.

Beliau telah dilahirkan pada tahun 1669 di Bristol.3. England dan telah menyertai syarikat Hindia Timur Inggeris ke Asia Tenggara selama 19 tahun dan menghasilkan beberapa karya.E Maxwell telah mempelajari bahasa Melayu selama 16 tahun sewaktu berkhidmat sebagai pegawai British di Pulau Pinang. beliau sentiasa berusaha mewujudkan hubungan baik dengan penduduk di Tanah Melayu. Beliau juga mengkaji tatabahasa Melayu semasa berada di Kepulauan Melayu dan walaupun amat ringkas dalam bahasa Inggeris yang terkandung dalam kamus tersebut. Hasil dari pengalaman beliau bertutur dalam bahasa Melayu dengan penduduk tempatan memberi peluang kepadanya untuk menambah pengetahuan dalam bahasa Melayu. St Phillips. dan kemudiannya diterbitkan oleh µThe Sam London¶ pada tahun 1701.4 WILLIAM EDWARD MAXWELL William Edward Maxwell atau dikenali juga dengan W. Gloucestershire London. Beliau diberi gelaran µSir¶ sewaktu berkhidmat sebagai pegawai British di Tanah Melayu. Kamus itu ditulis ketika dalam perjalanan pulang ke England pada tahun 1688. 3. Melaka dan Perak. Sir W. Selama beliau tinggal di Teluk Benggal dan Kepulauan-kepulauan di Asia Tenggara. Semasa pentadbirannya. 5 . Kamus ini bertajuk A Dictionary of English and Malayo-Malayo and English (1701). beliau telah menghasilkan kamus dwibahasa yang pertama pada lewat kurun ke-17. Kamus ini dicetak oleh The Sam London ketika beliau berumur 32 tahun iaitu daripada 13 tahun barulah kamus beliau dikeluarkan dan merupakan kamus pertama dwibahasa Melayu dihasilkan.E Maxwell merupakan seorang pegawai British yang popular di Tanah Melayu.3 THOMAS BOWREY Thomas Bowrey adalah seorang tokoh yang menghasilkan buku perkamusan Melayu dan buku tatabahasa melayu.

Walau bagaimanapun . setelah lancar bahasa Melayu. Beliau telah memasuki tentera setelah dipilih oleh sepupunya Sir Frederick Weld yang menjadi Gabenor Negeri-Negeri Selat untuk menjadi kadet bagi perkhidmatan di Perak. Selangor dan Sungai Ujung bersama 11 orang kadet-kadet yang lain. Apabila British mencampuri urusan di Pahang. Clifford dihantar sebagai wakil British di Pekan tanpa mempunyai kuasa yang luas. 6 . Tugas yang pertama di British Malaya ialah sebagai Setiausaha kepada Residen Perak Sir Hugh Low.Beliau juga turut membandingkan bahasa Melayu dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa Sanskrit bahasa Arab. bahasa Sumatera dan bahasa-bahasa lain di Nusantara. Oleh itu. Ini telah memberi idea kepadanya untuk menerbitkan buku tatabahasa Bahasa Melayu yang berjudul A Manual of Malay Language. Clifford dipertanggungjawabkan untuk mendesak sultan mewujudkan sistem residen di Pahang. Setelah berada lama dan bergaul dengan masyarakat Melayu. Hugh Clifford telah dilahirkan pada 5 Mac 1866 di Ugbrooke Park Devon. London.5 HUGH CLIFFORD Hugh Clifford atau lebih dikenali di Tanah Melayu sebagai Sir Hugh Clifford telah mengembara ke Tanah melayu pada tahun 1887 iaitu ketika berumur 17 tahun. beliau mula faham dan fasih berbahasa Melayu. telah menjadikan beliau seorang pegawai British yang mahir bertutur dalam bahasa Melayu. Hasil tulisannya telah menjadi sumber rujukan kepada para pelajar. 3. pegawai British yang berkhidmat di Tanah Melayu dan juga pengkaji-pengkaji bahasa. Kesan daripada hubungannya dengan orang Melayu dan usahanya mengkaji tentang pelbagai dialek dalam bahasa Melayu. bahasa Jawa. Clifford telah dilantik menjadi pemungut hasil tanah di Kuala Kangsar pada bulan Mac 1885. beliau telah berminat untuk mengkaji asal usul bahasa Melayu.

dan beberapa buah pulau yang lain.P Rodger. Sumatera. Clifford telah menamatkan tugasnya pada tahun 1929 sebagai Gabenor dan Pesuruhjaya Tinggi Malaya kerana kesihatan tidak mengizinkan beliau memanjangkan khidmatnya. Sulawesi. Di antara pelbagai dialek yang dituturkan di pasar semasa berhubungan. Kalimantan. 4. masyarakatnya memiliki bahasa mereka sendiri tetapi dalam hal perniagaan terutama di bandar pelabuhan. Jawa. Beberapa hal yang penting ialah: (a) Yang dimaksud dengan Kepulauan Melayu itu ialah Semenanjung Tanah Melayu. Farve. (b) Bahasa Melayu itu indah. William Marsden telah menulis A grammar of the Malayan language pada tahun 1812 M. Penyebutannya pula sehingga perkataan pinjaman pun akan mereka selaraskan dengan pengucapan setempat. susunan ayatnya teratur. Clifford yang tidak berapa sihat telah ditugaskan sebagai Superintendent di Ulu Pahang di bawah pengawasan residen Inggeris pertama di Pahang iaitu J. dialek Melayulah yang paling asas dan ia kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu. dan nahunya sederh ana. Banyak perkara yang dibincangkan oleh Marsden dalam pendahuluan bukunya ini. Beliau telah meninggal dunia pada 18 Disember 1941 di saat-saat Tanah Melayu diserang oleh tentera Jepun. Maluku.1 William Marsden Sebelum P. 7 . Pendahuluan buku ini mengandungi 50 halaman.Pada tahun 1895.0 SUMBANGAN DALAM BAHASA MELAYU 4. mereka menggunakan bahasa Melayu. Setiap pulau.

Bahasa Melayu di Sumatera hampir sama dengan bahasa Melayu di Semenanjung dan perbezaan tersebut hanyalah vokal akhir sahaja. namun orang Jawa menggunakan bahasa Melayu untuk tujuan pergaulan. (f) Perkataan Jawi (tulisan) bukanlah berasal daripada perkataan Jawa. Parsi. dan Melayu. (e) Orang di atas angin bermaksud orang Arab manakala orang di bawah angin bermaksud orang Melayu. Jawa. (i) Menolak pendapat yang mengatakan bahawa bahasa Melayu serupa dengan bahasa yang dituturkan di Indo-China dengan alasan bahawa pengkaji tersebut (J.kuningan dan berambut panjang manakala Filipina berkulit agak gelap dan berambut keriting. sungguhpun ada persamaan bahasa Melayu dengan bahasa Tagalog. Orang di bawah angin lebih suka menyembelih kerbau daripada lembu. bukan di Pulau Jawa kerana tidak ada kesan kerajaan ini di sana. Jika seseorang 8 . Bisaya. Sulawesi. dan di beberapa buah pulau yang lain telah lama memiliki abjadnya sendiri sebelum tulisan Arab diperkenalkan.(c) Bahasa Melayu bukan berasal daripada bahasa Jawa. Leyden) tidak menyenaraikan perbendaharaan kata dalam sifatnya yang asal. Jawi (lembu. dan Pampanga tidak dapat dibuat sebagai alasan bahasa orang Melayu berasal dari Filipina kerana orang Melayu berkulit kekuning. (d) Langkapura terletak di antara Palembang dan Jambi. atau pokok jawi-jawi) tetapi membawa maksud campuran tulisan Arab.C. (h) Bangsa Melayu di Sumatera. Perkataan ini dikiaskan daripada anak Jawi yang bermaksud anak campuran. (g) Bahasa Melayu bukan berasal daripada bahasa Sanskrit tetapi bahasa Sanskrit memperkaya bahasa Melayu.

a. Penunjuk. Dialek. Ganti Nama. å dan mencipta enam huruf lagi dengan menambah titik tertentu pada bentuk yang sudah sedia ada. iaitu Ganti Nama Diri. Penghubung. m. l. r. iaitu c. Isi buku ini tidak dibahagikan pada bab melainkan pada beberapa tajuk kecil. u. Golongan Kata. Ini jelas menunjukkan bahawa ejaan Melayu bukan seperti yang mereka katakan tidak tepat atau tidak mempunyai peraturan tertentu. Marsden mengatakan bahawa orang Melayu telah mengambil 28 huruf Arab. (j) Pendengaran pengkaji yang tidak tepat. y. Bilangan. Ð. x. b. Tanda Bacaan Tulisan Jawi. o. q. Sendi. [. Beberapa hal yang menarik dalam isi buku ini ialah. dan Partikel. w. n. u. d. \. i. Sifat. Perbandingan. Nama. j. penyesuaian tersebut jelas tidak memanfaatkan mereka. Bahagian Ayat. iaitu £. Keterangan. e. p. dan Vokal. s. Sendi. z. v. ]. Perbuatan. Untuk siapakah penyesuaian sebutan tersebut dilakukan? Bagi penutur Eropah yang sudah mahirkah? Penutur tempatan yang terpelajar. Marsden memasukkan Adjektif ke dalam kata yang menerangkan Sifat Nama. penyisipan bunyi atau huruf pada ejaan yang asal didapati berlaku. k.pengkaji tidak mempunyai pengetahuan tentang budaya masyarakat yang menuturkan bahasa tersebut lazimnya ia akan menyampaikan sesuatu yang lain daripada yang sebenarnya dan ini akan menyebabkan sesuatu kajian tersebut tidak sempurna. Pengimbuhan. Prosodi. g. f. Dalam bahasa Melayu bentuk perkataan tidak menunjukkan tunggal atau jamak tetapi Bilangan tersebut dinyatakan 9 . Dalam pendahuluan itu juga Marsden banyak menyanggah beberapa pendapat penulis Barat tentang bangsa dan bahasa Melayu yang menurutnya lebih mengutamakan kepentingan pemerintah yang menjajah daripada kebenaran data dan fakta. Penghubung. Binaan Ayat. Marsden telah menggolongkan perkataan bahasa Melayu pada tujuh golongan. Konsonan. Tajuk tersebut di antara lain ialah: Abjad Jawi. h. Seruan. Seruan. Keterangan. p. ]. dan Praksis.

Begitu juga perubahan tersebut berlaku apabila perkataan sebelumnya diakhiri dengan bunyi asal n seperti akan bagi kelompok kata akanangkau. Kata Sendi sangat penting untuk membezakan makna. Perkataan dikau kini jarang digunakan dan kembali mengambil perkataan engkau atau disingkatkan menjadi kau. di atas rumah. di luar rumah. Menurut Marsden. Ordinal. Dengan demikian. dari rumah. Untuk mengelakkan bunyi seperti ini maka perkataan angkau diubah menjadi dikau sehingga lahirlah perkataan darimana dikau dan akan dikau. Kata Bilangan ini pula sangat penting untuk menyatakan sesuatu Nama sama ada tunggal atau jamak. dan Pecahan. beliau mencadangkan agar digunakan Kata Bilangan Kardinal. Dengan demikian. Oleh yang demikian. di bawah rumah. sesuatu Nama akan mudah diketahui sama ada Nama pada Objek atau Nama pada Kata Sendi. kerana dalam bahasa Melayu Nama tunggal dan jamak tidak dicirikan oleh perubahan bentuk. iaitu menggunakan bilangan dan bila perlu dengan penjodoh bilangannya sekali. seperti ke rumah. Perkataan iya atau inya juga mengalami hal yang sama. di rumah.secara khusus. ada selang bunyi di antara 10 . Perkataan angkau berubah apabila perkataan sebelumnya diakhiri dengan bunyi vokal a seperti mana bagi kelompok kata darimana angkau yang akan disebut menjadi darimanangkau. Apabila bunyi akhir perkataan sebelumnya bunyi h seperti suruh bagi kelompok kata suruhiya dan bunyi akhir sebelumnya vokal a seperti mana bagi kelompok kata ke manaiya maka perkataan iya mendapat penambahan d sehingga menjadi diya. dan lain lain. Beliau tidak setuju Kata Bilangan dimasukkan ke dalam golongan Adjektif kerana Kata Bilangan memiliki ciri yang khusus.

mendahului perkataan yang bermula dengan huruf a.mendahului perkataan yang bermula dengan huruf j. atu Dengan demikian. Inilah sebabnya nya dikatakan berasal daripada perkataan dia kerana dia berasal daripada iya dan inya juga berasal daripada iya.dan hasilnya memalu. Perkataan tolong. 11 . m. d. Perkataan palu. h. u. kecuali pada perkataan belajar. iaitu suruh diya atau ke mana diya. Marsden juga mengemukakan Awalan ber-. p.perkataan sebelumnya dan sesudahnya. k suku kata pertama Kata Dasar ini akan mengubahsuai bunyi bagi kelancaran pelafazan apabila digabungkan dengan Awalan. Perkataan diya kini dieja menjadi dia. n. Perkataan kata. Menurut beliau lagi Awalan be. c. Perkataan susu. beliau mengemukakan rumus seperti yang berikut ini: (a) Awalan men. (c) Awalan mem. p. e.dan hasilnya menolong. i. Di samping imbuhan di atas. huruf s gugur dan Awalannya menjadi meny dan hasilnya menyusu. (d) Awalan me. Perkataan iya bagi milik atau kepunyaan biasa disebut niya seperti pada kelompok kata kapala niya atau rambut niya. huruf k gugur dan Awalannya menjadi meng. Awalan beruntuk bertulis dan beljarang berlaku.lebih umum digunakan dalam bahasa lisan. huruf t gugur dan awalannya menjadi men. s. (b) Awalan meng.mendahului perkataan yang bermula dengan huruf b.dan hasilnya mengata. (e) Perkataan yang bermula dengan huruf t. bel-. w. huruf p gugur dan Awalannya menjadi mem. g. o. dan be-.mendahului perkataan yang bermula dengan huruf r. Lama-kelamaan bunyi niya berubah menjadi nya sehingga kelompok kata di atas menjadi kepalanya atau rambutnya. l. Pembinaan Awalan dengan Kata Dasar ditentukan oleh huruf awal sesu Kata Dasar.

tidak ada perubahan perlambangan (huruf) untuk jantina mahupun bilangan. telah. ke-. serta. seraya. Marsden juga menyedari bahawa ada perbezaan di antara bahasa lisan dengan bahasa bertulis. -nya. Di dalam buku ini terlihat bahawa Marsden mengutamakan perbincangan tentang binaan perkataan dan hanya sedikit sahaja binaan ayat. se-. -i.apabila ia diimbuhkan dengan Kata Terbitan yang mendapat Awalan per. Katanya hal ini sangat ketara apabila orang Melayu menjawab soalan yang biasanya dijawab seringkas mungkin. seperti amatus. Contoh: sambil. Beliau memberi kesimpulan bahawa nahu bahasa Melayu tidak serupa dengan nahu bahasa Latin. -an. Dikatakan bahawa Awalan ter. -nya. -tah. Awalan ter. -lah. Marsden berpendapat bahawa binaan ayat dalam bahasa Melayu sederhana atau mudah kerana peraturannya sedikit dan setiap golongan perkataan mempunyai tugasnya masingmasing. tertulis yang beliau samakan dengan imbuhan Latin tus. pem-. per-. teralah.seperti persayang menjadi tepersayang. seperti terpukul. kan-. sudah. hendak. loctus. Imbuhan yang lain ialah: pen-. ia menghasilkan Imbuhan Pasif. Banyak perkataan yang tidak disebut (digugurkan) pada bahasa lisan tetapi maknanya tidak berubah.ini akan berubah menjadi te. -pun. di-.Di dalam buku tersebut. doctus. akan. -kau/kau-. 12 .apabila diimbuhkan pada Perbuatan. -nda. pel-. peng-. yang dimaksudkan dengan Kata Penunjuk itu ialah Penunjuk Kala yang terbahagi tiga. -ku/ku-. -mu. Kala Akan Datang Contoh: mahu. pe-. -kah. iaitu (a) (b) (c) Kala Kala Kini Contoh: Lepas lagi. Semasa pembinaan ayat tidak berlaku perubahan perkataan (pada Kata Perbuatan).

Merupakan kamus dwibahasa yang terawal pada abad ke-20 dengan tiga bahagian iaitu bahagian I.J Wilkinson Seterusnya kita lihat sumbangan R. Perbuatan biasanya diikuti oleh Nama (Objek) atau perkataan lain yang menerangkan Perbuatan atau Nama. 4.Ciri yang umum dalam Ayat Penyata bahasa Melayu menurut Marsden ialah Nama merupakan Subjek kepada Perbuatan yang kedudukannya di hadapan. Beliau juga 13 .2 R. Bagi Ayat Perintah pula Perbuatan mendahului Nama atau Ganti Nama. pengguguran perkataan tertentu boleh berlaku tanpa menjejaskan makna ayat tersebut. II dan III. Kata kemasukan kamus ini ditulis dalam ejaan jawi dengan aturan huruf Rumi serta keterangan data dalam bahasa Inggeris (Abdul Rashid Daing Melebek:176). c) Pengemaskinian A Malay-English Dictionary dalam ejaan Rumi sepenuhnya pada tahun 1959.J Wilkinson yang telah menyusun kamus dwibahasa iaitu A Malay-English Dictionary pada tahun 1901. namun beliau tidak dapat melepaskan nahu bahasa Inggeris dalam mengkaji bahasa Melayu. b) Edisi A Malay-English Dictionary dalam ejaan Rumi dengan tempelan ejaan Jawi pada tahun 1959. Kamus setebal 1300 halaman merupakan karya leksikografi yang paling terperinci tentang bahasa Melayu hingga sekarang. Dalam membina ayat.Walaupun Marsden mengakui bahawa nahu bahasa Melayu tidak serupa dengan nahu bahasa Latin.Wilkinson telah melakukan tiga kali semakan iaitu: a) Edisi A Malay-English Dictionary I-II dalam ejaan Rumi pada tahun 1932. Wilkinson telah mengumpulkan sebanyak 15 ribu frasa dan ungkapan daripada Hikayat Abdullah untuk mendapatkan kosa kata kamus ini. Kamus ini diulang cetak oleh Penerbit Macmillan di London pada tahun 1959.

Kamus ini sehingga sekarang merupakan kamus yang paling lengkap tentang bahasa Melayu abad ke-19. kraftangan kayu. budaya. kraftangan). Semua rujukan ini dimasukkan ke dalam senarai terperinci yang terdapat pada akhir jilid kedua kamusnya. Kekayaan maklumatnya adalah luar biasa. Berikut adalah perbandingan kadar asal perkataan (tidak termasuk rujuk dengan kamusan) kamus yang wujud sekarang. Jumlah kata masukan kamus Wilkinson terdapat sekitar 32 000 perkataan termasuk 17% merupakan rujukan. yang banyak memberi idea dan input untuk menyusun kamus ini. zoologi dan botani. Bahasa Sanskrit 2.telah menggunakan 3 naskhah karya berbentuk hikayat seperti Hikayat Iskandar Dzulkarnain. Wilkinson banyak berbincang dengan ahli leksikografi Belanda seperti Klinkert.5% Bahasa Sumatera 7.5% Bahasa Tamil/Hindi 1. terutama sekali mengenai Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera. Hikayat Koris dan Hikayat Bestamam.4% 14 . Wilkinson tidak hanya menggunakan sumber-sumber sastera sahaja tetapi juga merujuk buku-buku tentang batu permata. Parang Putting dan Putra Jaya Pati serta satu roman panji. Pijnappel dan Von Dewall serta individu berbangsa Melayu bernama Zainal Abedin Haji Ghani. Kandungannya mengandungi istilah berkenaan dengan bidang teknik (pelayaran. Ia adalah dua atau tiga kali ganda jumlah yang ada pada kamus lain. Kamus Wilkinson ini bermutu kerana beliau telah benar-benar mengkaji kesusasteraan Melayu Klasik abad ke-17. bukti-bukti dan banyak contoh berserta rujukan yang terperinci.4% Bahasa Jawa/Batavia 8. teka-teki dan ubi kayu. Kamus ini disertakan dengan lampiran. Tiha cerita rakyat yang digunakan untuk menambahkan kosa kata ialah seperti Sang Samba.

satu kedudukan yang diwarisi secara berturutturut oleh kamus-kamus yang lain. Melayu 6% Bahasa Eropah 3.Bahasa Arab/Parsi 1. Wilkinson telah menyerahkan semua bahan yang belum diterbitkan lagi yang dikumpulkan selama 10 tahun sebelumnya untuk dimasukkan ke dalam kamus ini. kadar perkataan yang berasal dari bahasa Arab adalah lebih tinggi dan kadar perkataan yang berasal dari bahasa Eropah adalah agak rendah. dengan persetujuan penyusunnya sendiri. memperluaskan 15 .5% Terdapat 53% kata masukan lain tanpa diberi bahasa asalnya. Winstedt telah menambahkan beberapa ratus perkataan baharu. Di kalangan bahasa-bahasa Sumatera. bahasa Minangkabau yang mendapat tempat utama. Walsh di Singapura. Semuanya dicetak oleh Kelly. Cetakan pertama pada tahun 1949 dan cetakan kedua pada tahun 1951. Kata masukan tentang zoolog dan i botani merupakan 18% daripada 53% kata masukan tersebut. Berdasarkan perbandingan dengan kamus-kamus yang ada sekarang. kamus ini disusun berdasarkan hasil yang dikumpulkan oleh Wilkinson dalam Kamus Malay -English . Para sarjana menyifatkan kamus ini sebagai kamus bahasa Melayu dwibahasa yang terbesar sebagai ensiklopedia Melayu Klasik (Abdul Rashid Daeng Melebek:178). Kamus dwibahasa Inggeris-Melayu setebal 152 halaman yang disusun oleh Sir Richard Winstedt dari University Of London merupakan edisi ketiga yang dicetak pada tahun 1952.5% Bahasa Cina 1% Lain-lain 2% Bahasa Semenanjung T. terutamanya bahasa Melayu. yang boleh dianggap sebagai perkataan bahasa Nusantara. Menurut pengakuan penyusunnya dalam pendahuluan edisi pertama yang ditulis di Kuala Pilah pada tahun 1913.

C Robinson. H ( a ). S ( i ). Huruf Arab dengan huruf Jawi Melayu digunakan dalam kamus ini. KH ( b ).E Nathan. Oleh yang demikian. Perkataan dialek ditandakan dengan tahi bintang (*) tetapi bagi kaya dialek yang sudah diketahui umum. E. Satu lagi sumbangan Wilkinson adalah Kamus Jawi-Melayu-Inggeris ketika beliau berkhidmat sebagai pegawai Inggeris di Tanah Melayu pada akhir abad ke-19 hingga ke awal abad ke-20. D ( d ). H ( y ). Dalam keluaran edisi yang kedua. kecuali huruf yang baru dicipta dalam Konvensyen Tulisan jawi di Terengganu. GH ( p ). SH ( j ). huruf-huruf yang digunakan oleh Wilkinson sama dengan huruf-huruf jawi yang digunakan sekarang. G ( u ). NG ( p ). terdapat juga U. ia diikuti oleh B ( [ ). 'A ( o ). L ( v ). Banyak penambahan perkataan dan frasa baharu yang diperoleh daripada J. Y ( 16 . Sistem pengejaan yang digunakan ialah sistem pengejaan yang terdapat dalam Kamus Kechil Tuan Wilkinson kecuali ejaan beberapa perkataan kesusasteraan Arab yang didasarkan kepada pengejaan yang lebih saintifik iaitu berdasarkan Kamus Besar Tuan Wilkinson. dan O. K ( u ). S ( k ). DL ( l ). W ( z ).I Humprey. C ( c ).C Hay. DZ ( e ). Ini berlaku kerana alif ( £ ) mewakili semua vokal. Setelah kata masukan alif. Kamus Melayu Tulisan Jawi ini telah disusun oleh Wilkinson dalam tahun 1902 dan diterbitkan pada tahun 1903. T ( \ ). M. F ( q ). Oleh yang demikian. misalnya K bagi negeri Kedah. TL ( n ). di bawah kata masukan A. penyusun kamus telah memperbaiki kesalahan ejaan dan kesalahan lain yang terdapat dalam edisi pertama. huruf Jawi Melayu digunakan sepenuhnya selain huruf-huruf dari aksara bahasa Arab. M ( w ). K ( r ).makna sebanyak mungkin dan memberi takrifan dengan lebih terperinci bagi setiap kata masukan. C Boden Kloss dan H. N ( x ). J. Dengan itu. R ( f ). P ( s ).T ( m ). TH ( ] ). I. kata-kata tersebut ditandai huruf awal negeri berkenaan. Kata-kata sastera ditandai dengan tanda (+). J ( Ð ).

Winstedt juga telah menghasilkan buku tatabahasa melayu yang berjudul Malay Grammar iaitu pada tahun 1913. beliau telah menghasilkan dua buah buku yang berjudul Colloquial (Malay: A simple Grammar with Consorvations) dan sebuah kamus yang dianggap sangat penting dalam perkembangan bahasa Melayu iaitu A Dictionary of Colloquial Malay-English and English Malay pada tahun 1920.3 SUMBANGAN R. Di samping itu.O WINSTEDT Sewaktu bekerja di Kuala Pilah. ular. ³Winstedt adalah cendekiawan British pertama untuk membuat satu kajian yang sistematik mengenai bahasa Melayu untuk tujuan -tujuan bersejarah. beliau juga banyak memasukkan kata-kata bahasa Indonesia. Menurut Jurnal Australian Journal of Politics and History. pada tahun 1958 Winstedt telah menghasilkan An Unabridget English-Malay Dictionary diikuti dengan kamus bahasa Melayu pada tahun 1960. Namun begitu. tidaklah susah kerana kamus ini menyediakan indeks menurut abjad yang kita kenali sekarang ini.Sepintas. Sebenarnya. NY ( ] ). malah mengaplikasikan pendekatan sainstifik dalam tulisannya mengenai Sejarah Melayu´.å ). agak sukar menggunakan kamus ini bagi pengguna sekarang kerana urutan abjadnya yang berbeza. kamus Winstedt ini banyak menunjukkan persamaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kamus Winstedt ini dianggap baik kerana mengandungi banyak maklumat tentang geografi tempatan. Menjelang abad ke-20. 4. 17 . dan pokok berserta nama saintifiknya dalam bahasa Latin. Bahagian akhir kamus ini pula menyediakan nama burung. Dengan kata lain.

Di samping itu.Winstedt juga turut memainkan peranan penting dalam sistem pendidikan orang Melayu khususnya.I.C) telah ditubuhkan pada 1922. Dari segi kerjaya R. Winstedt dan O.T Dussek telah dilantik menjadi penasihat.Beginning: Fables. beliau sangat berminat untuk mendidik orang Melayu. Pejabat Karang Mengarang di bawah nasihat Winstedt telah berjaya menerbitkan 85 buah buku bacaan sekolah di bawah Malay School Series. Romance´. Atas galakan Wilkinson. Order of St.T. Pada tahun 1997. Winstedt telah berjaya menghasilkan esei yang berjudul ³The Literature of Malay Folklore. Kerajaan Malaysia telah menaik tarafkan Maktab Perguruan Sultan Idris kepada Universiti Perguruan Sultan Idris (UPSI). Farcical Tales. Manakala Winstedt pula telah dianugerahkan Order of British Empire. Pada tahap awal penulisannya dalam bidang sastera bermula pada tahun 1907 iaitu lima tahun sejak beliau menetap di Perak. Atas cadangannya Sultan Idris Training College (S. Winstedt juga banyak menghasilkan buku-buku mengenai kesusasteraan Melayu sepanjang perkhidmatannya sebagai pegawai British di Tanah melayu. Antara tahun 1924-1957. George oleh kerajaan British. Inti ceritanya yang didengar berpuluhpuluh zaman telah dihidupkan kembali oleh Winstedt dalam bahasa yang sesuai dengan zaman itu. Selanjutnya pada tahap kedua beliau telah menerbitkan A History of Classical Malay Literature diikuti dengan ³Father Civet´ pada tahun 1908 dan diikuti dengan ³Musang Berjanggut´ setahun selepas itu. Sebagai perkembangan pada tahun 1910. Wan Abdullah Sabary misalnya telah menggolongkan esei ini dalam siri Papers of Malays Subject yang agak khusus ditujukan pada pegawai kolonial Inggeris untuk mengenali Tanah Melayu. Winstedt sendiri telah merumikan ³Hikayat Seri Rama´ dan setahun selepas itu beliau menghasilkan esei yang berjudul ³Awang Sulung 18 .O Winstedt juga telah berkhidmat di Pejabat Karang Mengarang yang telah ditubuhkan di Maktab Perguruan sultan Idris (MPSI) pada tahun 1924. Michael and St.

Manakala pada tahun 1944 pula beliau menghasilkan ³An Undersribed Malay Version of the Ramayana´.Of Malay Romance of Alexander The Great´ diikuti dengan ³The Malay Annals or Sejarah Melayu.A Study of the evolution of Malay magic´ pada tahun 1925. Pada tahun yang sama juga Winstedt juga telah menghasilkan karyanya yang berjudul ³Notes On Malay subjects´. (Malay text of the Tuhfat Al-Nafis) pada tahun 1932. Pada tahun yang sama juga beliau telah menerbitkan karyanya yang berjudul ³A History of Johore´. Diikuti pula pada tahun 1943 dengan karya yang berjudul ³Nature in Malay Literature and Folk Verse´. Pada tahun 1938. Content and Some New MSS. beliau telah menghasilkan karya yang berjudul ³The Date. Pada tahun 1941 pula. beliau menghasilkan karya yang berjudul ³Valentjin copy of The Sejarah Melayu´. Pada tahun 1949.Merah Muda´. Saiva and Sufi. Selain itu.. Sumbangannya dalam bidang bahasa dan sastera amat besar dengan kemunculan ³The Malays:A Cultural History´ pada tahun 1947. seorang penglipur lara keturunan Temusai.(with An Outline of the Malay Annals. Beliau juga turut menghasilkan esei yang berjudul ³Misa Melayu´ pada tahun 1919 dan diikuti dengan ³Shaman.).. Manakala pada tahun 1940. beliau telah menghasilkan ³A Panji Tale From Kelantan´ dan ³Malay Annals Again. iaitu sebuah sastera rakyat yang dituturkan oleh Pawang Ana. Diikuti dengan esei berjudul ³Hikayat Anggun CHe Tunggal´ yang dihasilkan pada 1914. iaitu mengenai salasilah Kerajaan Johor. Sumbangannya dalam bidang sastera tidak terbatas malah pada tahun 1934. beliau menghasilkan karya yang berjudul ³The Panji Tales´ dan ³A Literary Device Common to homer and the East´. dalam bidang kesusasteraan Melayu Winstedt juga menghasilkan karyanya yang berjudul ³A Malay History of Riau and Johore´. Autorship. beliau sekali lagi menghasilkan sebuah tulisan yang berjudul ³A History of Perak´ dan diikuti dengan ³A History of Malaya´.etc. Sumbangannya dalam bahasa Melayu tidak terhenti di sini sahaja. Goa and 19 .

Pada tahun 1961.4 SUMBANGAN THOMAS BOWREY Sumbangan Thomas Bowrey dalam bahasa Melayu adalah amat besar terutamanya di dalam bidang perkamusan.di mana-mana sahaja di kepulauan-kepulauan ini. beliau telah menghasilkan satu lagi tulisannya yang berjudul ³Modern Malay Poetry´. Pada bahagian pendahuluan kamus ini.. hanya untuk perdagangan di kebanyakan tempat di mana bahasa Melayu digunakan. Thomas Bowrey telah menulis bahawa.the King Of Singapore´.´ dan beliau juga menulis bahawa ³. bahasa Melayu telah diterima dan secara umumnya digunakan di semua pelabuhan di kepulauan-kepulauan itu.´ Kamus beliau ini mengandungi senarai-senarai perkataan yang wujud dalam bahasa Inggeris-Melayu dan juga dalam Melayu-Inggeris.. Beliau adalah tokoh pertama yang menghasilkan perkamusan Melayu Inggeris dan telah berkembang dengan pesat penggunaannya sehingga kini.. Kamus beliau telah diterbitkan pada tahun 1701 oleh The Sam London yang bertajuk A Dictionary of English and Malayo-Malayo and English (1701). Sebagai tambahan beliau juga ada memasukkan seperti berikut: a) Penerangan dan peraturan tatabahasa pendek b) Beberapa perkara c) Dialog-dialog d) Syrat-surat dalam bahasa Inggeris dan Melayu Kamus ini menerangkan dua bahagian iaitu: 20 ... 4..´.

iaitu Ejaan Rumi Thomas Bowrey. Ini adalah bertentangan dengan tatabahasa moden pada buku Tatabahasa Dewan (1994). bagi pihak kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia. ia akan melaporkan tentang penerapan ke atas ayat-ayat komplimen. Sebagai penanda pasif.dan bandingkan dengan fungsi-fungsi ayat moden kini yang boleh dijumpai di dalam buku Tatabahasa Dewan (1994). Teori morphological tradisional akan digunakan untuk menerangkan morfologi itu. Sejarah perkembangan bahasa Melayu amatlah membanggakan kita. ia kelihatan seperti mempunyai versi bahasa Melayu berbanding dengan imbuhan pasif pada bahasa Melayu lewat kurun ke-17.dan ber. Pada bahagian morfologi. Sebagai bentuk asas di dalam sintaksis (syntax). persaudaraan dan bentuk-bentuk struktur interrogatif. Sistem ejaan Rumi yang dilaksanakan pada tahun 1972 itu adalah hasil kesepakatan majlis Bahasa Indonesia-Malaysia. Sementara itu.a) Sebahagian aspek-aspek semulajadi dalam morfologi kata kerja Melayu terutamanya yang berkaitan dengan imbuhan pasif dan transitif me. teori µX¶ daripada ³Principle and Parameters of Culicover´ (1997) akan digunakan untuk pembentukan tentang sintatik. Perubahan ejaan kerap berlaku sejak dari tahun 1701. Sistem ini digunakan sehinggalah berlaku perubahan sistem ejaan baharu bahasa Melayu. 21 . Sistem ini menjadi begitu popular di kalangan guru dan murid sekolah sehingga ia terkenal juga sebagai ejaan sekolah.adalah amat hampir dengan imbuhan aktif meng-. b) Penerapan semulajadi ke atas bentuk asas sintetik bahasa Melayu dan perbandingannya dengan yang ada pada masa kini. adalah difahamkan bahawa beberapa fungsi kepada imbuhan ber.

bahasa Melayu mempunyai struktur dan binaan yang sama. Beliau juga menjelaskan bahawa perkataan µsaya¶ dan µawak¶ mempunyai sebutan yang berlainan di daerah atau negeri yang berlainan. Ianya diterbitkan dalam abad yang ke-17. Sebagai contoh.4. Beliau telah menulis tentang pembentukan kata. bahasa bangsawan. Karyanya ini merupakan buku tatabahasa bahasa Melayu moden pertama diterbitkan. Dalam karyanya ini. Selain itu. Beliau juga merumuskan tentang pengaruh bahasa lain di Nusantara yang dibawa ke dalam bahasa Melayu. Beliau juga menyatakan. bahasa Sanskrit. orang Melayu lebih baik dalam aspek pertuturan berbanding aspek penulisan. bahasa dagang dan bahasa campuran atau kacukan. Namun sebutan yang sama hanya dapat didengar di daerah yang sama tetapi sebutan akan berlainan di daerah atau negeri yang berlainan walaupun mempunyai maksud yang sama. Contohnya.5 SUMBANGAN WILLIAM EDWARD MAXWELL Sir William Edward Maxwell telah memberikan sumbangan yang besar dalam perkembangan bahasa Melayu. Maxwell turut mengklasifikasikan bahasa Melayu kepada beberapa bahagian iaitu bahasa dalam. antara karya penulisan bahasa Arab yang diterjemah dalam bahasa Melayu iaitu µKisah 1001 Malam¶. Penulisan dalam bahasa Jawi banyak digunakan pada masa itu. Dai r aspek penulisan pula. beliau menyatakan bahawa. penggolongan kata. dialek Kedah banyak dipengaruhi oleh bahasa Pattani. bahasa Melayu juga banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. bahasa Jawa. pembinaan ayat dan kamus dwi bahasa. Hasil karyanya yang paling popular ialah Buku Tatabahasa Bahasa Melayu iaitu µA Manual of Malay Languages With an Introductary Sketch of the Sanskrit Element in Malay¶. bahasa Sumatera dan bahasa di kepulauan Melayu yang lain. Maxwell menyatakan bahawa penulisan dalam bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. 22 .

Manakala tugas bomoh pula adalah semata-mata untuk penyembuhan penyakit yang menyerang manusia.6 SUMBANGAN HUGH CLIFFORD Hugh Clifford merupakan salah seorang pengkaji barat yang mengkaji bahasa Melayu di pelusuk Nusantara.Buku Tatabahasa µA Manual of Malay Languages¶. Beliau berpendapat bahawa paw ang dirujukkan kepada mereka yang melakukan kerja-kerja magis atau ghaib. 4. Antara hasil kajian beliau ialah dalam bidang penyelidikan asal usul Bahasa Melayu. Kamus dwibahasa yang ditulis ini sangat membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dan bahasa Melayu di kalangan penutur bahasa tersebut. memperoleh ikan atau perkara yang berkaitan dengan alam. Dengan beberapa penemuan yang dikaji oleh beliau telah banyak membantu bahasa Melayu berkembang pesat di seluruh Tanah Melayu. Swettenham (1894) telah menyusun kamus Inggeris-Melayu yang berjudul A Dictionary of 23 . Hugh Clifford terhadap bahasa Melayu ialah beliau dan F. Sumbangan paling besar. khusus untuk mencari bahan galian. Sir Hugh Clifford juga turut memberi takrifan terhadap perkataanperkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu. Walaupun demikian fungsi kedua-duanya itu boleh ditukarganti penggunaannya. Beliau juga telah membandingkan bahasa Melayu kuno dengan bahasa Melayu Klasik dan membuat kesimpulan bahasa kedua-dua bahasa tersebut mempunyai persamaan dari segi cara sebutan dan bentuk ejaan hampir sama. Selain itu. mengenali tumbuh-tumbuhan. hasil karangan Maxwell mengandungi lima bahagian atau bab. Setiap bab di dalam buku ini ditulis dalam susunan yang sempurna pada zamannya.

5. Novel-novel dan cerita-cerita tersebut ditulis berdasarkan pemerhatiannya semasa menjalankan tugas di Tanah Melayu. Contohnya R. Hal ini beliau perlu tanamkan ke dalam hati orang Melayu. 24 . Terdapat perkataan dalam kamus ini yang telah ada ejaan Melayunya tetapi masih dikekalkan ejaan pengaruh Arabnya. iaitu pada tahun 1904.J Wilkinson yang berpegang teguh kepada ejaan pengaruh Arab tahap kedua. Hugh Clifford melibatkan diri dalam bidang masyarakat melayu. Beliau sengaja mengekalkan ejaan pengaruh Arab kedua dan pengaruh Melayu tahap pertama. Hal ini boleh dilihat apabila beliau banyak bergaul dengan masyarakat Melayu di samping menjalankan tugas sebagai Residen British di Pahang.0 KELEMAHAN PARA PENGKAJI BARAT Walaupun begitu besar sumbangan para pengkaji Barat ini. Hugh Clifford juga telah banyak mempelajari budaya dan adat-adat Melayu dan mempraktikkannya dalam kehidupannya. untuk menggambarkan kepada para pengguna kamus bahawa tulisan Jawi yang digunakan untuk bahasa Melayu tidak sesuai kerana banyak yang mengelirukan. Terdapat perkataan yang sama ejaannya tetapi berlainan sebutan dan maknanya. Kamus tersebut telah disusun dari abjad A hingga G setebal 509 halaman. namun mereka juga tidak lari daripada melakukan kelemahan dalam kajian mereka. dan ejaan pengaruh Melayu tahap pertama yang diberi istilah oleh Za¶ba sebagai µejaan tua¶. Selain itu. Timbul kekeliruan dalam kamus ini hingga orang Melayu yang mahir bahasanya pun agak sukar membezakan kata-kata yang diejanya. Langkah yang dibuat oleh Wilkinson yang mengekalkan ejaan Jawi yang asli mempunyai motif yang tertentu.the Malay Languages. supaya mudah orang Melayu menerima tulisan rumi untuk bahasa Melayu yang beliau sedang susun pada masa itu dan diterbitkan setahun selepas terbitnya kamus ini. Seterusnya.

dan usaha ini dipertahankan terus oleh keraninya seorang Melayu yang bernama Daeng Abd. Bukti-bukti yang disebutkan di atas menunjukkan bahawa pengekalan ejaan pengaruh Arab memang sengaja ditonjolkan dengan menggunakan alasan untuk memelihara ³keaslian dan kemurnian´ ejaan Jawi Melayu. embok. embik. Hamid. along Untuk ambik. engut. angut Untuk alang. ontang. aling. anting. unting.O Winstedt dalam tulisan-tulisannya. Boleh dikatakan setiap halaman bukunya yang tebal itu mengandungi kata-kata yang berbentuk homograf. embek. entang. asok Untuk angat. Contoh homograf yang lain: iii) iv) v) vi) vii) Untuk asak. Ada kata yang sama ejaan tetapi mengandungi dua kata yang berbeza sebutan dan makna seperti: i) ii) Untuk asta dan asut Untuk asah dan asuh Terdapat juga kata yang sama ejaan yang mengandungi banyak kata yang berbeza sebutan dan makna. ombak Untuk antang. untong. Terdapat beratus-ratus kata yang sama ejaan untuk beberapa kata yang berlainan sebutan dan makna (homograf). Pada masa yang sama Wilkinson telah ditugaskan untuk menyusun sistem ejaan rumi Melayu. Ejaan yang digunakan oleh Wilkinson yang boleh mengelirukan para pembaca bukunya adalah kerana beliau menggunakan sistem ejaan tua. angit. asik. Beliau tetap terus menggunakan ejaan tua. enteng. along. embak.Usaha Wilkinson ini diteruskan oleh R. elang. Lama-kelamaan mereka akan benci terhadap tulisan sendiri dan berpindah ke tulisan Rumi yang sedang diperluaskan penggunaannya oleh penjajah pada masa itu. 25 . Di sebalik alasan itu ialah supaya orang Melayu akan sentiasa terkeliru dengan sistem Jawi yang ada.

Ejaan Jawi yang mengelirukan ini dipertahankan terus oleh orang Inggeris yang lain termasuk orang melayu yang bekerja di bawah mereka. melainkan hanya versi yang rumi sahaja.Melayu pada tahun 1701 M dengan mengemukakan sedikit peraturan nahu. 26 . bahawa peluangnya dalam hidup ini adalah sesuai dengan cara hidup sekelilingnya. Begitu juga dengan Thomas Bowerey yang menyusun kamus Inggeris . Contoh ayat yang dikemukakan juga banyak yang tidak berterima (tidak gramatis). buku kamus Wilkinson tidak lagi memasukkan versi tulisan Jawinya. Inilah taktik halus yang digunakan oleh orang Barat untuk memisahkan orang Melayu daripada tulisan kesayangannya. melainkan ialah untuk membaiki keadaan bilangan terbesar penduduk dan menjadikan anak Melayu atau petani seorang nelayan atau petani yang lebih cerdik daripada bapanya. iaitu tulisan Jawi. Tujuan kerajaan bukanlah hendak mengadakan segelintir pemuda yang berpendidikan baik. Alasan yang diberikan ialah ejaan Jawinya telah ada pada buku yang telah lama. Satu kenyataan yang cukup jelas menggambarkan niat sebenar kerajaan Inggeris memberi pendidikan kepada orang Melayu ialah kenyataan George Maxwell dalam Annual Report bagi Negeri-negeri Melayu Bersekutu 1920 (Azmah Abdul Manaf:279). banyak yang tidak tahu membaca Jawi. Usaha ini terbukti kejayaannya apabila anak-anak Melayu sekarang termasuk di negeri-negeri yang kuat latar belakang sekolah agama tradisionalnya seperti di Kelantan dan Kedah. menerusi pelajarannya. Apabila sistem ejaan Rumi Melayu telah mula mantap. Winstedt juga begitu kontroversial kerana beberapa sudut pandangannya yang boleh disebut µimperialistik¶ yang diterapkan dalam berbagai-bagai buku karyanya tentang bahasa Melayu. yang mencatat semua perkataan yang diingatinya (daripada bahasa lisan) sehingga berlaku banyak kesalahan ejaan. Ini terbukti daripada kamusnya yang dicetak selepas tahun 1932. sastera dan budaya Melayu. Seperti para pengkaji sebelumnya.Serta menjadikan ia mengerti. tidak juga sebilangan budak yang kurang terdidik. Kamus ini ditulis oleh pedagang yang datang ke Nusantara.

Selain itu. hampir semua buku nahu bertitik tolak daripada falsafah Yunani dan dikembangkan oleh penulis nahu bahasa Inggeris. beberapa orang penulis tempatan telah berusaha menulis nahu yang lebih bersifat Melayu. Oleh itu dapatlah ditegaskan bahawa penjajahan Barat ke Tanah Melayu jika dilihat pada suatu sudut sebenarnya membawa banyak manfaat khususnya dalam pengembangan bahasa Melayu. John Crawford. namun kerana rujukan awal dan pengetahuan nahu yang diterima berasal daripada bahasa asing. maka penyusunan nahunya juga tidak terlepas daripada pengaruh kedua-dua bahasa ini. Walau bagaimanapun. Sementelahan pula. maka pengaruh tersebut masih tidak dapat dilepaskan. Johan Casper Kern dan sebagainya yang mempunyai alasan tersendiri tentang kewujudan bahasa Melayu. Oleh kerana kajian awal bahasa Melayu dilakukan oleh bukan penutur ibunda bahasa Melayu dan bahasa Melayu itu sendiri telah dipengaruhi oleh susuk bahasa Arab dan bahasa Inggeris.6. kedatangan barat juga telah merintis kepada kewujudan pelbagai teori-teori tentang asal usul bahasa Melayu yang menjadi polemik besar di kalangan tokoh-tokoh barat seperti William Marsden.0 KESIMPULAN Daripada huraian di atas dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan bahasa Melayu sudah sejak lama memiliki tradisi nahunya. Wilhelm Von Humbolt. 27 . Pelbagai hasil kajian yang dibuat oleh mereka sebenarnya dapat digunakan untuk mengukur setakat mana kemajuan bangsa Melayu pada ketika itu.

28 .