P. 1
PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA

PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA

|Views: 600|Likes:
Published by aida294

More info:

Published by: aida294 on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

PERAKAUNAN DAN SIMPAN KIRA.

CIRI-CIRI Takrif

SIMPAN KIRA

PERAKAUNAN

Proses mengenal pasti dan merekod urus niaga perniagaan secara teratur dan tepat mengikut sistem catatan bergu.

Proses mengenal pasti, merekod, mentafsir, menganalisis, melaporkan maklumat kewangan dan merancang serta mengawal kegiatan perniagaan.

Tujuan

a. Bukti urus niaga berlaku b. Mengumpul maklumat c. Membuat keputusan dan perancangan d. Mencatat urus niaga e. Mencatat nama penghutang, pemiutang dan nilai hutang

a. Mengumpulkan maklumat berdasarkan etika yang ditetapkan. b. Menganalisis dan mentafsir maklumat. c. Menyediakan laporan kewangan bagi membantu membuat keputusan.

Subbidang Perakaunan a) Perakaunan Kewangan – suatu proses perakaunan yg berkaitan dgn keputusan perniagaan seperti untung atau rugi dalam suatu tempoh perakaunan. Sebagai rujukan kpd pengguna luar untuk membuat keputusan.

b) Perakaunan Pengurusan – melibatkan proses perancangan, kawalan, membuat keputusan dan pengurusan syarikat. Menyediakan maklumat kpd pengguna dalaman.

c) Audit – aktiviti-aktiviti pemeriksaan dokumen-dokumen perniagaan bagi pengesahan urus niaga yg benar-benar berlaku. Untuk memastikan rekod perakaunan mengikut piawaian dan peraturan perakaunan yg diterima umum.

d) Percukaian – meliputi nasihat percukaian, perancangan cukai dan penyediaan penyata cukai.

Untuk menjadi ahli MICPA. Bertujuan untuk memajukan profesion perakaunan di Malaysia dengan memberi latihan dan peperiksaan. 1. . Berperanan dalam pemprosesan data-data perakaunan.e) Sistem Maklumat Perakaunan – suatu rangkaian prosedur yg berhubungan antara satu maklumat perakaunan dgn maklumat perakaunan yg lain. mempunyai pengalaman bekerja sekurang-kurangnya 3 tahun. BADAN-BADAN PERAKAUNAN DI MALAYSIA a) Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (Malaysian Accounting Standard Board) – MASB • • Ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1977 Lembaga ini mempunyai kuasa tersendiri untuk memaju dan menerbitkan piawaian perakaunan dan laporan kewangan di Malaysia. • Fungsi dan kuasa MASB. 2.  Menerbit piawaian perakaunan baru  Menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada  Menentukan skop dan penggunaan piawaian perakaunan  Melaksanakan tugas sebagai penasihat awam b) Institut Akauntan Awam Bertauliah Malaysia (Malaysian Institute of Certified Publics Accountants) – MICPA • • • Ditubuhkan pada tahun 1965 di bawah Akta Syarikat 1965. Lulus semua bahagian peperiksaan yang dikendalikan.

c) Institut Akauntan Malaysia (Malaysia Institute of Accountants) – MIA • • Ditubuhkan pada tahun 1969 di bawah Akta Akauntan 1967. akauntan berdaftar (RA) dan akauntan berlesen (LA).pelajaran. • Ditubuhkan pada tahun 1996 .  Menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli.  Mengenakan peraturan terhadap amalan profesion perakaunan di Malaysia.  Memberikan latihan. • Ahli-ahli MIA digelar akauntan awam (PA). d) Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) • • Ditubuhkan pada tahun 1986.  Mempromosikan profesionalisme profesion perakaunan di Malaysia. Merupakan badan perakaunan professional yg mendapat pengiktirafan Negara-negara Komanwel. Bertujuan untuk memperkembangkan profesion di Malaysia dan bertindak sebagai pendaftar akauntan. e) The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). • Fungsi dan kuasa MIA. • Bertujuan melahirkan akautan professional yg mahir mengurus dan mentadbir perniagaan. dan peperiksaan melalui institut atau badan lain.

maklumat dalam penyata kewangan boleh difahami oleh pengguna penyata kewangan. CIRI KUALITATIF PENYATA KEWANGAN KEBOLEHFAHAMAN . kod amalan perakaunan dan etika profesion akautan.• Memberikan pendedahan tentang peraturan serta undang-undang yg beraitan dgn amalan perakaunan. • Menekankan peranan penting akautan sbg pakar runding. .

KEBOLEHBANDINGAN .Penyata kewangan mesti dapat dibandingkanmengikut jangka masa untuk mengenal pasti kedudukan kewangan dan pencapaian syarikat. fakta didedahlan dgn bukti dan tidak bersifat berat sebelah.RELEVAN . Maklumat yang lewat diperolehi tidak dapat digunakan sebagai asas dan rujukan semasa membuat keputusan.sesuatu maklumat dapat diperolehi semasa maklumat tersbut diperlukan.Penyata kewangan yg bebasdrp sebarang kesalahan nyata.keupayaan penyata kewangan dalam mempengaruhi keputusan yg diambil oleh pengguna penyata kewangan. KETEPATAN MASA . KEBOLEHPERCAYAAN . .

Pengeposan ke Lejar 6. merekodkan dan meringkaskan maklumat perakaunan. drp mengelaskan. Catatan Penutup . mulai. 1. Dokumen Sumber 2. Penyediaan Imbangan 5. Penyediaan Penyata Kewangan 8. Pelarasan Duga Telaras 4. Buku Catatan Pertama 3.KITARAN PERAKAUNAN Merupakan urutan tatacara perakaunan yg berlaku dalam suatu tempoh perakaunan. Penyediaan Imbangan Duga 7.

Ekuiti Pemilik. LIABILITI SEMASA Tanggungan hutang yang boleh dijelaskan dalam jangka masa pendek iaitu dalam satu tempoh perakaunan atau setahun. Contoh – pinjaman bank. overdraf bank. alatan pejabat ASET BUKAN SEMASA Digunakan untuk menjalankan perniagaan dan bukan untuk tujuan jualan semula. belanja terdahulu. penghutang. belanja terakru. hasil belum diterima. Contoh – pemiutang.KLASIFIKASI AKAUN: Aset. barang atau perkhidmatan. stok akhir. Aset yang tahan lama dan kekal untuk beberapa tempoh perakaunan. Contoh – mesin. Contoh – tunai. LIABILITI BUKAN SEMASA Tanggungan hutang yang perlu dibayar balik dalam tempoh masa yang lebih panjang iaitu lebih daripada satu tahun. Liabiliti. Belanja. hasil terdahulu. perabot. kenderaan. premis. gadai janji . lekapan dan lengkapan. dan Akaun Kontra ASET • Harta bernilai yang dimiliki oleh sesebuah syarikat yang digunakan untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Hasil. LIABILITI • Tanggungan hutang perniagaan kepada pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai. Aset yang boleh bertukar menjadi wang tunai dalam tempoh yang cepat atau digunakan dalam satu tempoh perakaunan. ASET SEMASA Harta yang senang berubah bentuk dan nilai dalam satu tempoh perakaunan.

 EKUITI PEMILIK Pelaburan pemilik dalam perniagaan. Keuntungan akan menambahkan ekuiti pemilik.Ambilan . jumlah modal yang dilaburkan oleh pemilik dalam perniagaan dan untung yang diperolehi daripada aktiviti perniagaan. Tanggungan perniagaan kepada pemilik. Ambilan akan mengurangkan ekuiti pemilik. Kerugian akan mengurangkan ekuti pemilik. Ekuiti Pemilik = Modal awal + Untung Bersih – Ambilan @ Ekuiti pemilik = Modal awal – Rugi bersih .

belanja faedah pinjaman bank. promosi. rugi jualan aset bukan semasa. firma audit – hasil daripada perkhidmatan yang diberi. untung pelupusan aset bukan semasa BELANJA • • Wang yang dibayar atau akan dibayar oleh sesebuah perniagaan. sewa kedai. dividen pelaburan. Contoh. Pendapatan yang diterima secara tidak langsung / tiada berkaitan daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. insurans. kedai jam – hasil diperolehi daripada hasil jualan jam. alat tulis dan sebagainya.HASIL • Pendapatan yang diterima atau yang akan diterima oleh perniagaan pada suatu tarikh daripada aktiviti jualan barang niaga atau perkhidmatan yang diberikan. klinik. kerosakan. kecurian dan sebagainya BELANJA KENDALIAN Belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. Contoh. HASIL BUKAN KENDALIAN HASIL KENDALIAN Pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama sesuatu perniagaan. faedah atas simpanan bank. Kos perkhidmatan atau barangan yang digunakan untuk mendapatkan hasil. BELANJA BUKAN KENDALIAN Belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi urus niaga harian. Contoh. rugi daripada risiko banjir.gaji pekerja. . sewa diterima. Contoh.

AKAUN INDUK Akaun Jualan Akaun Jualan Akaun Belian Akaun Belian Akaun Aset Bukan Semasa Akaun Penghutang Akaun Modal KESAN KPD AKAUN INDUK Mengurangkan jumlah jualan Mengurangkan jumlah jualan Mengurangkan jumlah belian Mengurangkan jumlah belian Mengurangkan nilai aset bukan semasa Mengurangkan nilai penghutang Mengurangkan jumlah modal AKAUN KONTRA Akaun Pulangan Jualan Akaun Diskaun Diberi Akaun Pulangan Belian Akaun Diskaun Diterima Akaun Susut Nilai Terkumpul Akaun Peruntukan Hutang Ragu Akaun Ambilan .AKAUN KONTRA • • Akaun-akaun yg kesannya berlawanan dgn akaun induk. Untuk memperoleh nilai bersih bagi akau-akaun induk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->