FRIEDRICH FROEBEL (1782-1852

)
seorang tokoh pendidkan Jerman banyak habiskan masa hayatnya menbentuk system pendidikan awal kanak- kanak. Belajar daripada Pestalozzi dan bekerja dengannya. Bentuk kurikulum dan kaedah pengajaran awal kanak- kanak. Digelar “father of kindergatden”. Membuka sebuah sekolah (1837)( dikenali dengan taman kanak-kanak) hasil daripada hubungan rapatnya dengan Pestalozzi dan bacaan hasilhasil kerja Rousseau untuk praktikkan idea- ideanya. Sekolah ini dinamakan “kindergarten”. Kinder bermaksud kanak- kanak, garten bermaksud garden of children.

PANDANGAN FROEBEL TERHADAP KINDERGARTEN. 1. Dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak- kanak. 2. tidak dilengkapi kerusi dan meja atau keadaan yang sempit sehingga menyusahkan perjalanan aktiviti. 3. perlu dipenuhi dengan pemandangan, buniy- bunyian dan objek- objek untuk kanak- kanak yang mempunyai bentuk- bentuk yang mudah, saiz dan warna. 4. ia merupakan institusi yang membolehkan kanak- kanak bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru. 5. suasana di kindergarten hendaklah dapat mengawal kanak- kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semula jadi. 6. di kindergarten, perkembangan mental, fizikal dan social kanak- kanak hendaklah dipupuk. 7. Kindergarten merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak. 8. pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak- kanak. i. Berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak- kanak. ii. Kanak- kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. iii. Kanak- kanak hendaklah dianggap kanak- kanak dan mereka perlu diberi kebebasan.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. i. Menekankan kaedah bermain dan belajar melalui membuat. - Bermain adalah asas untuk kanak- kanak mempelajari sesuatu. - Bermain itu kehidupan dan bermain itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak- kanak.

iii.ciri main. .bentuk seperti sfera.bahan dalam bentuk yang terdapat di alam semula jadi. Juga prinsip yang menyatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria dan objek boleh guna untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran.kanak belajar membilang. . kubus. .Froebel percaya tentang kepentingan membangkitkan.Kanak.kerja yang dilakukan oleh kanak. menyusun manik.Iaitu bahan. . Froebel menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat/ objek dalam pengajaran. mencantumkan titik. Gift atau bahan. iv. bulatan dan garisan. menimbulkan rasa ingin tahu dan merancang motivasi untuk belajar bagi kanak.- Oleh itu.bahan ini membantu kanak. Mempelajari lagu atau puisi di samping melakukan pekerjaan yang dikenali sebagai permainan fingerplay. .bahan bagi membentuk pelbagai kemahiran seperti menjahit menenun. . mengekalkan minat dan perhatian.kanak meneroka dan memahami hubungan dengan alam semesta. mengukur.Membantu kanak. semua kerja. membuat model. memotong. . menampal dan melipat kertas.Bentuk. segi empat tepat. silinder.kanak perlu mempunyai ciri.Bahan.kanak semasa proses pembelajaran. membeza dan membanding sesuatu mengikut arahan guru.kanak menggerakkan tangan atau badan sambil menyanyikan lagu. Membentuk urutan aktiviti yang dinamakan pekerjaan. segi tiga. ii.

Kebanyakan pendidik percaya pada kecerdasan yang tetap.kanak yang tidak mengalami kecacatan mental. Pengalaman kanak. Timbul minat dalam pendidikan apabila mengendalikan kanak.MARIA MONTESSORI (1870-1952) wanita pertama di Itali yang menjadi doctor perubatan dan peroleh ijazah kedoktoran berkaitan antropologi.kanak cacat.sekolah seluruh dunia. Pembelajaran yang difikirkan sesuai adalah dengan menggunakan motivasi melalui rangsangan yang menyakitkan atau keperluan biologi. .kanak menguasai kemahiran yang dibina daripada pengalaman pertama. Bentuk kaedah pendidikan menggunakan namanya sendiri dan nama itu berterusan sehingga kini di sekolah.kanak. ii. Tidak ramai yang percaya pada kepentingan pengalaman sekolah untuk kanak. Beliau akhirnya mendapati kaedah pengajaran yang digunakan dapat diaplikasikan kepada kanak. CIRI. .Menyediakan persekitaran yang membimbing kanak. .kanak meniru reality dengan cara memerhatikan mengikuti demonstrasi.kanak dilatih supaya menghormati tugas dan tidak mengganggu setiap kanak.Kanak.kanak. . .CIRI PENDIDIKAN MONTESSORI. Kehendak guru bagi mengekalkan kawalan dan arahan dalam kelas. i.kanak perlu terlibat dalam aktiviti yang dapat memberi peluang kepada mereka mengendalikan bahan.kanak semasa bekerja.bahan bagi menyelesaikan tugas sebenar. PANDANGAN MONTESSORI.Guru dan kanak. Guru sebagai pembimbing.Berdasarkan pada idea bahawa kanak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful