FRIEDRICH FROEBEL (1782-1852

)
seorang tokoh pendidkan Jerman banyak habiskan masa hayatnya menbentuk system pendidikan awal kanak- kanak. Belajar daripada Pestalozzi dan bekerja dengannya. Bentuk kurikulum dan kaedah pengajaran awal kanak- kanak. Digelar “father of kindergatden”. Membuka sebuah sekolah (1837)( dikenali dengan taman kanak-kanak) hasil daripada hubungan rapatnya dengan Pestalozzi dan bacaan hasilhasil kerja Rousseau untuk praktikkan idea- ideanya. Sekolah ini dinamakan “kindergarten”. Kinder bermaksud kanak- kanak, garten bermaksud garden of children.

PANDANGAN FROEBEL TERHADAP KINDERGARTEN. 1. Dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak- kanak. 2. tidak dilengkapi kerusi dan meja atau keadaan yang sempit sehingga menyusahkan perjalanan aktiviti. 3. perlu dipenuhi dengan pemandangan, buniy- bunyian dan objek- objek untuk kanak- kanak yang mempunyai bentuk- bentuk yang mudah, saiz dan warna. 4. ia merupakan institusi yang membolehkan kanak- kanak bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru. 5. suasana di kindergarten hendaklah dapat mengawal kanak- kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semula jadi. 6. di kindergarten, perkembangan mental, fizikal dan social kanak- kanak hendaklah dipupuk. 7. Kindergarten merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak. 8. pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak- kanak. i. Berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak- kanak. ii. Kanak- kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. iii. Kanak- kanak hendaklah dianggap kanak- kanak dan mereka perlu diberi kebebasan.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. i. Menekankan kaedah bermain dan belajar melalui membuat. - Bermain adalah asas untuk kanak- kanak mempelajari sesuatu. - Bermain itu kehidupan dan bermain itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak- kanak.

. Membentuk urutan aktiviti yang dinamakan pekerjaan. mencantumkan titik. segi empat tepat.ciri main. silinder.kanak semasa proses pembelajaran.bentuk seperti sfera. Juga prinsip yang menyatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria dan objek boleh guna untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran. segi tiga. membeza dan membanding sesuatu mengikut arahan guru.bahan bagi membentuk pelbagai kemahiran seperti menjahit menenun. bulatan dan garisan. . iii. membuat model. menampal dan melipat kertas.bahan ini membantu kanak. memotong.kerja yang dilakukan oleh kanak.- Oleh itu. Mempelajari lagu atau puisi di samping melakukan pekerjaan yang dikenali sebagai permainan fingerplay.Iaitu bahan. Froebel menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat/ objek dalam pengajaran.bahan dalam bentuk yang terdapat di alam semula jadi.Bentuk. .kanak meneroka dan memahami hubungan dengan alam semesta. ii. semua kerja. mengekalkan minat dan perhatian. mengukur.kanak perlu mempunyai ciri. . menimbulkan rasa ingin tahu dan merancang motivasi untuk belajar bagi kanak.Froebel percaya tentang kepentingan membangkitkan. . menyusun manik. iv.Kanak. .Bahan.kanak belajar membilang. Gift atau bahan. kubus.kanak menggerakkan tangan atau badan sambil menyanyikan lagu.Membantu kanak. .

bahan bagi menyelesaikan tugas sebenar. Pengalaman kanak. ii.kanak perlu terlibat dalam aktiviti yang dapat memberi peluang kepada mereka mengendalikan bahan.kanak menguasai kemahiran yang dibina daripada pengalaman pertama.Guru dan kanak.sekolah seluruh dunia.kanak meniru reality dengan cara memerhatikan mengikuti demonstrasi. Pembelajaran yang difikirkan sesuai adalah dengan menggunakan motivasi melalui rangsangan yang menyakitkan atau keperluan biologi. Kehendak guru bagi mengekalkan kawalan dan arahan dalam kelas. CIRI. Bentuk kaedah pendidikan menggunakan namanya sendiri dan nama itu berterusan sehingga kini di sekolah. i.kanak. .kanak semasa bekerja. Guru sebagai pembimbing.Kanak.kanak yang tidak mengalami kecacatan mental.Berdasarkan pada idea bahawa kanak. Timbul minat dalam pendidikan apabila mengendalikan kanak.CIRI PENDIDIKAN MONTESSORI. Tidak ramai yang percaya pada kepentingan pengalaman sekolah untuk kanak.kanak cacat.MARIA MONTESSORI (1870-1952) wanita pertama di Itali yang menjadi doctor perubatan dan peroleh ijazah kedoktoran berkaitan antropologi. Beliau akhirnya mendapati kaedah pengajaran yang digunakan dapat diaplikasikan kepada kanak.Menyediakan persekitaran yang membimbing kanak. Kebanyakan pendidik percaya pada kecerdasan yang tetap. .kanak. . . . PANDANGAN MONTESSORI.kanak dilatih supaya menghormati tugas dan tidak mengganggu setiap kanak.