FRIEDRICH FROEBEL (1782-1852

)
seorang tokoh pendidkan Jerman banyak habiskan masa hayatnya menbentuk system pendidikan awal kanak- kanak. Belajar daripada Pestalozzi dan bekerja dengannya. Bentuk kurikulum dan kaedah pengajaran awal kanak- kanak. Digelar “father of kindergatden”. Membuka sebuah sekolah (1837)( dikenali dengan taman kanak-kanak) hasil daripada hubungan rapatnya dengan Pestalozzi dan bacaan hasilhasil kerja Rousseau untuk praktikkan idea- ideanya. Sekolah ini dinamakan “kindergarten”. Kinder bermaksud kanak- kanak, garten bermaksud garden of children.

PANDANGAN FROEBEL TERHADAP KINDERGARTEN. 1. Dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak- kanak. 2. tidak dilengkapi kerusi dan meja atau keadaan yang sempit sehingga menyusahkan perjalanan aktiviti. 3. perlu dipenuhi dengan pemandangan, buniy- bunyian dan objek- objek untuk kanak- kanak yang mempunyai bentuk- bentuk yang mudah, saiz dan warna. 4. ia merupakan institusi yang membolehkan kanak- kanak bergaul dengan rakan sebaya tanpa kawalan ibu bapa dan guru. 5. suasana di kindergarten hendaklah dapat mengawal kanak- kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat dan bahaya alam semula jadi. 6. di kindergarten, perkembangan mental, fizikal dan social kanak- kanak hendaklah dipupuk. 7. Kindergarten merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanakkanak. 8. pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak- kanak. i. Berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak- kanak. ii. Kanak- kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. iii. Kanak- kanak hendaklah dianggap kanak- kanak dan mereka perlu diberi kebebasan.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. i. Menekankan kaedah bermain dan belajar melalui membuat. - Bermain adalah asas untuk kanak- kanak mempelajari sesuatu. - Bermain itu kehidupan dan bermain itu satu tahap yang tertinggi dalam perkembangan kanak- kanak.

mencantumkan titik. iii. mengukur. memotong. .Iaitu bahan. Juga prinsip yang menyatakan bahawa semua pendidikan bermula dengan persepsi deria dan objek boleh guna untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran.kerja yang dilakukan oleh kanak. semua kerja. Mempelajari lagu atau puisi di samping melakukan pekerjaan yang dikenali sebagai permainan fingerplay. menimbulkan rasa ingin tahu dan merancang motivasi untuk belajar bagi kanak. ii. menampal dan melipat kertas. . .Bahan. . Froebel menerima prinsip yang dikemukakan oleh Pestalozzi mengenai penggunaan alat/ objek dalam pengajaran. kubus. bulatan dan garisan.bahan bagi membentuk pelbagai kemahiran seperti menjahit menenun. menyusun manik.Bentuk.Membantu kanak.- Oleh itu. . Membentuk urutan aktiviti yang dinamakan pekerjaan.Froebel percaya tentang kepentingan membangkitkan.bahan dalam bentuk yang terdapat di alam semula jadi.kanak belajar membilang.Kanak. Gift atau bahan. segi tiga. . .kanak meneroka dan memahami hubungan dengan alam semesta. silinder. membeza dan membanding sesuatu mengikut arahan guru.bentuk seperti sfera. mengekalkan minat dan perhatian. membuat model.kanak menggerakkan tangan atau badan sambil menyanyikan lagu.kanak perlu mempunyai ciri.bahan ini membantu kanak. iv.ciri main. segi empat tepat.kanak semasa proses pembelajaran.

PANDANGAN MONTESSORI.kanak semasa bekerja. Beliau akhirnya mendapati kaedah pengajaran yang digunakan dapat diaplikasikan kepada kanak.kanak yang tidak mengalami kecacatan mental. . . Tidak ramai yang percaya pada kepentingan pengalaman sekolah untuk kanak.CIRI PENDIDIKAN MONTESSORI.kanak perlu terlibat dalam aktiviti yang dapat memberi peluang kepada mereka mengendalikan bahan.kanak menguasai kemahiran yang dibina daripada pengalaman pertama.kanak dilatih supaya menghormati tugas dan tidak mengganggu setiap kanak.Guru dan kanak. Pembelajaran yang difikirkan sesuai adalah dengan menggunakan motivasi melalui rangsangan yang menyakitkan atau keperluan biologi.kanak meniru reality dengan cara memerhatikan mengikuti demonstrasi. Pengalaman kanak. . Guru sebagai pembimbing.bahan bagi menyelesaikan tugas sebenar. . Bentuk kaedah pendidikan menggunakan namanya sendiri dan nama itu berterusan sehingga kini di sekolah. Timbul minat dalam pendidikan apabila mengendalikan kanak.Berdasarkan pada idea bahawa kanak. .sekolah seluruh dunia. CIRI.kanak.Kanak. Kehendak guru bagi mengekalkan kawalan dan arahan dalam kelas. ii.Menyediakan persekitaran yang membimbing kanak. i.kanak cacat.MARIA MONTESSORI (1870-1952) wanita pertama di Itali yang menjadi doctor perubatan dan peroleh ijazah kedoktoran berkaitan antropologi.kanak. Kebanyakan pendidik percaya pada kecerdasan yang tetap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful