P. 1
bsumber_muzik_kbsr

bsumber_muzik_kbsr

|Views: 328|Likes:
Published by cikgu F

More info:

Published by: cikgu F on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

lidah dan rahang.1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian.Pengenalan Rekoder 1. bibir. kualiti ton dan intonasi yang baik. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. T EKNIK NYANYIAN 1. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut. Dalam nyanyian.

terletak di tengah kerusi.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. di sisi.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. diletak di atas paha. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri.2. dilonggarkan (rileks). tidak kaku.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. ditarikkan ke belakang sedikit. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. 1. tidak bersandar. Postur Duduk Secara konvensionalnya. selari dengan lantai.Pengenalan Rekoder 1. dinaikkan. 3 .2. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.

Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan.Pengenalan Rekoder 1.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali. Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa. kita akan menarik nafas dengan cepat. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. abdomen dan diafragma.

murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. 5 . Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara. i. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. u). Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. angin.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. keretapi dan siulan. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). c) Mengajuk bunyi siren. e. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. Melalui kaedah ini.Pengenalan Rekoder 1. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. o. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. bibir.

u) berulang-ulang. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya.e. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. 2.o. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa.i. dan menyanyi keseluruhan lagu. 6 . Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik.

pic ‘do’ ialah not C. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic.minor. Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 . pic ‘do’ ialah not D. Misalnya dalam nada C major. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.2. Manakala bagi nada D major.minor.

Pengenalan Rekoder 3. SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .

guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu.3) 9 . penghasilan ton. b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. ekspresi dan lirik lagu. tempo. 4.2. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. pernafasan. 2.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan. bentuk irama. ekspresi dan sistem notasi ). e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. (Rujuk perkara 2. c) Memastikan postur. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. melodi. Ini dilakukan secara baris demi baris. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama.1. 2. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi.

2 atau 4 bar kemudian.Pengenalan Rekoder 5. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni. b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. NOTA TAMBAHAN 5. Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti. .Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari. 10 . .

11 . melodian dan rekoder). b) Guru mengir ingi nyanyian murid. seperti glokenspiel.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari.menyanyi lagu Kumpulan 2 . tone-block.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi.murid.Pengenalan Rekoder 5. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 . c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.

Pengenalan Rekoder 12 .

Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Murid pernah menepuk detik lagu. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu..Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. pita lagu. Elemen Strategi Bahan 13 . 3. 4. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.2 Pengalaman Muzik 2. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama. 6. 5. 2. pemain pita lagu. 1.2.’ tanpa isyarat tangan. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’.

• duduk sambil menguncupkan badan. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming.3 Ekspresi: 1. Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. 14 . radio-kaset. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan.lagu pilihan guru.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.3. Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu. kibod dan carta lagu. lagu.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar. Dinamik kuat ( f ).

Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 4.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman. melodi dan ekspresi. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu.1 Menyanyi : . Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan. kerincing. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. 7. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman. 1. 3. 5. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu.2 Pengalaman Muzik 2. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 . 8.2.irama .melodi . pita lagu dan radio kaset. 2.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama.

so. so. re. 2. do. carta lagu. fa. 16 . do dengan iringan kibod. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. fa.fa. re. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen.2. Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. so. mi. fa. do. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. re. mi. so. do. so. mi. so. 4. re. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. mi. re. mi.1 Menyanyi solfa – la. 3. carta isyarat tangan Curwen. mi.2 Pengalaman Muzik 2. Mengulangkaji solfa dengan pic la. re. 1. kad imbasan solfa. do dengan betul secara berpandu.

6. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. kibod dan carta/ skor lagu.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . 2. dengan bimbingan. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. 1. 3.2. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 5. 2. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan.1 Pengetahuan Teknik 2.1. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu. tempo dan dinamik. tempo. 17 . dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic.Sebutan 2.

4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2.2. so.do 3. 3.1. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.do. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . do 7. re. Latihan menyanyikan ostinato .1 Irama 1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 . tempo dan dinamik. 2. do.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. 2. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2.1 Pengalaman Muzik 2. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. 5.2 Melodi 1.mi. 6. Bertukar aktiviti antara kumpulan. tempo dan dinamik secara berpandu.mi. re. Latihan menyanyikan dron .1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. 1. 4. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Di samping itu. 1 . Oleh yang demikian. disiplin. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. dan rasa tanggung jaw ab. Bagi mencapai tujuan itu. Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik.

Pengenalan Rekoder 1. 1. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul. (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri. ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. 2 . TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik.

Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . tangan kiri.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng.Pengenalan Rekoder 1. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut.

Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut.Pengenalan Rekoder 1.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir. 4 .

4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan. Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan. Pegang tamborin dengan tangan kir i. 5 .Pengenalan Rekoder 1.

Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Paluan Luar Paluan Dalam 6 .Pengenalan Rekoder 1. Apabila diketuk. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.

Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk. (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.Pengenalan Rekoder 1. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 7 . Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya.1. (iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 9 . Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut.

10 .8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. Apabila diketuk. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal. (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir.1. simbal menghasilkan bunyi lanjut. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan.

Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. 11 . (b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ).Pengenalan Rekoder 1. Bagi menghasilkan bunyi. Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod.

10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu. 12 .Pengenalan Rekoder 1. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan. Untuk menghasilkan bunyi. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan.

Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk.1. 13 .11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.

(iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. 2. Alat-alat perkusi yang lain seperti : . kayu tik-tok. PENYENGGARAAN 2. 14 . kerincing . (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam.1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.Pengenalan Rekoder 2.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai.Kastanet. Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas.

Pengenalan Rekoder 15 .

5.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. 1. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. 2. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon. Dengan bimbingan guru.1 Pengetahuan Teknik 2. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. Memperkenal kastanet. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’.1. 3. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. 16 . Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 6. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. Memegang kastanet dengan betul. Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). 2. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. 4. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. 2.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 1.

rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 . 7. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1.1 Pengetahuan Teknik 2. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 3. kad ikon corak irama. 5. 2. 2.Loceng • Kum pulan 3 . 6. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. kerincing. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. loceng. 2.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan. Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. 1. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’.Kastanet • Kum pulan 2 . 4. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan.1. Memegang loceng dengan teknik yang betul.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 1. • Kum pulan 1 . Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet.

Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. 18 .2 Warna ton . 1. kastanet dan kerincing. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. Berjalan jengket ii. kastanet. 1. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’.2. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. 6. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. 2. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. kerincing dan kad imbasan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.2 Melodi 1.

kibod.ta-a 4. skor per kusi.ta ii) Minim .Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5. kad imbasan. dram getar. Bahan 19 . dram tenor. Murid telah mempelajari .2.Kemahiran ber main alat perkusi ringan. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar. dram tenor. 3.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . i) Krocet .2 Per mainan Alat Perkusi 2. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . 1.

Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. kerincing. 1. Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. dram getar. 1. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. alat perkusi. 20 .2. 2. 3. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. 2. tekanan dan tempo. (kastanet. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. kibod dan pita rakaman.Kemahiran ber main alat perkusi.2 Per mainan Alat Perkusi 2. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’.

Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. tambor in.3 Reka Cipta 3. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) . Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. kerincing. 1. ( baris 3 dan 4 ) 4. kad imbasan detik lagu. 21 . kastanet.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. 2. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. ( Tanjung Katong ) 5. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. rakaman lagu. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) .

soprano. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. tenor dan bes. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on. Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. alto. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Antaranya adalah rekoder sopranino. 1 .

1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik.1.1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. 2. Gambarajah 2 2. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan.Pengenalan Rekoder 1. 2 .

b. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. a. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. c. 3 . Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.1.

Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga. 4 . Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh.Pengenalan Rekoder 2. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder.1. terdapat dua lubang kecil. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 . C’.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. G. A.

A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B.Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f). A dan G Latihan 6(b) 2 . cepat dan sederhana.

C' dan D' 3 .Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. G. A.

A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B.

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder. Mengajuk melodi 1 bar.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4. 2. A. rekoder atau vokal. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku.) 1 .REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. A. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. 2. Mengajuk pic 1.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan. A. C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut.1 Guru membunyikan pic B. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B. 2. G. CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. G. G. 1. C' atau D' 1. G. A.

a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4.Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1). Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. 2 . ) dinamik f dan p 4.

3 .Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. Tuliskan kedudukan not pada baluk. 2.

sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 .a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Tandakan penjarian not-not rekoder.3. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat. cepat.

Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G. F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

cepat. Latihan 11 . 7 . Latihan 9: NOT E. . Latihan 12 . . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. . D dan C . b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. D dan C . . .Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. Latihan 10 . sederhana. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F. E.

8 .Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

Latihan Pengukuhan Untuk Not C. D. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . GOOSEY.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G. a) Tempo yang berbeza: lambat.PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. cepat. F# dan E 12 . b) Cara memainkan: legato.

E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D. G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 .Latihan 16: NOT D. F# . E.

Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# dan D 14 . F# dan A Latihan 21: NOT G. F. F# . G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. E.

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 . D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. C#.

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

D’. q h 1. 4. Nilai not 3. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor. 6.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. C’. 13 . Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik. Mur id pernah menyanyi solfa. Dinamik Aktiviti .A . Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. Murid telah mempelajari : 1. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. 4. Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . B . p dan f . diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru.3.3 Per mainan Rekoder 2. 3. 2. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor.

rekoder dan alat perkusi ringan.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. Rakaman lagu. Bahan 14 . • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

7. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. Murid membaca notasi pada skor. 3.3 Per mainan Rekoder 2. Pernah menepuk corak irama. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu. 5. • Kemahiran ber main dan membaca notasi.3. Aktiviti 1. Bahan 15 .menepuk . 2. 2. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . 4.2 Ber main rekoder secara muzikal. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . q q. skor lagu. Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. bar demi bar dan frasa lagu). h h. 6. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. rekoder dan carta penjarian not rekoder. 1. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada .

Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian.bunyi semboyan kapal 5. rekoder dan kibod 16 .1 Pelbagai bunyi. 2.1 Penerokaan 3. MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. hasil gubahan daripada rekoder. 3. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin. Bunyi kicauan burung ii. Persembahan kumpulan secara ensembel. Bunyi semboyan kapal 4.Mengaplikasi KBKK .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.1. 1. Bunyi angin iii.Kreativiti Bahan Pita rakaman . dan Kumpulan C . Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. Elemen Strategi Kontekstual . Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.

1. kosa kata dan istilah muzik. 2. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. menulis. Irama.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut. dan konvensi penulisan muzik. menganalisis dan menilai karya muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik.

Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . 4 dan seterusnya. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar.1 Detik Dalam muzik. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. 3.2 Meter Secara konvensionalnya.1.1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. detik adalah unit denyutan. tempoh masa (duration) dan tempo. 1.1. tekanan. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). 2 dan 3. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4). meter. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.1. kuaver(8) dan sebagainya. 2 . 3 Meter 2 . Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. minim(2). Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ).

Contoh: 1.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. h = 80 .1.1. q . lambat atau sederhana. q. Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. ) mew akili tiga  1. Andante dan Moderato. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. = 60 3 . Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver. Setiap krocet bertitik ( q.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . q.

Inang. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu.1.1. Asli. Semasa menulis corak irama. Sumazau dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 . Waltz. Masri.5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan.

5 .iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni.

1.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet . q. Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.1. Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.

Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1. Melodi berubah apabila pic dan not diubah.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik. menurun atau mendatar. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut.

2. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik).2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti. melompat dan mendatar.2. Dalam muzik KBSR.1.

2.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak. dron dan ostinato.1. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara. kord.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu.2. Contoh : 1. dalam bentuk kaunter melodi. Dalam penulisan skor muzik. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 .

2.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. 1. 1.1. 1. bersemangat dan sebagainya.2. Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.3. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ).6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.3. 1. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan. Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. sedih. frasa dan seksyen.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Dalam skor Iagu.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. ) dan beransur kuat 10 . Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik.

11 .

2. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut.3 Ekspresi 1. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. 4. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut.3. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. 6.kuat 12 . 1. 8. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. 3. p) .1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. 5. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza.Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7.lembut ( f ) . 1. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”.

tamborin. 1. kayu tik-tok dan kastanet. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . 3. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. kayu tik-tok dan kastanet) 6. 4. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.2. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. 5. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. 2. kayu tik-tok dan kastanet. 2.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1.1. (tamborin.3 Corak irama • Rentak – Mac. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri.2 Melodi 1. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. Masri 1.1 Irama 1.

Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. (lambat dan cepat) 4. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut. 1.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 6. 3. lembaran kerja dan kibod. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 1.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . 5. 7. 2.1. 2. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. Murid pernah menepuk detik. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. 8.1 Irama 1. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “.

1. Memperkenal not minim dan nilainya. 1. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 8. Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. tanpa skor. 2. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. Murid membuat latihan menulis not minim. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 3. 4.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. 6.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. 5. 2. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing.4. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.4 Notasi 1. 7. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis.

Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza.3. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . “Geylang Si Paku Geylang”. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. 3.3 Ekspresi 1. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. 4.2 Mud • Riang. dengan betul. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. :Geylang Si Paku Geylang”. sedih. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). 5. 2. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. Perbincangan mengenai suasana riang. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang. sedih dan bersemangat. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. 1. 6.

Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”. 6.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. 5. lembaran ker ja dan kibod. 3. Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. 4 4 1. 1. 4 4 > q q q q - 7. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. Elemen Strategi 17 . (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. 2. rakaman muzik.1. Murid menyanyikan lagu tersebut. 3 4 > q q q 4.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.1 Irama 1. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Murid menyanyikan lagu tersebut.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->