P. 1
bsumber_muzik_kbsr

bsumber_muzik_kbsr

|Views: 328|Likes:
Published by cikgu F

More info:

Published by: cikgu F on Jan 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

Kata Pengantar
Dalam struktur Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR), Pendidikan Muzik merupakan mata pelajaran di baw ah bidang perkembangan diri individu. Di samping memperkembang unsur kesenian pada diri murid, sebagai satu mata pelajaran, Pendidikan Muzik memberi ilmu pengetahuan dan membina kemahiran yang berkaitan dengan estetik bunyi. Setelah mengikuti program pembelajaran, murid seharusnya mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang konsep-konsep dan terminologi yang berkaitan dengan muzik. Di samping itu, murid harus berpeluang membina kemahiran menyanyi dan ber main alat muzik supaya unsur seni dalam jiw a mereka dapat berkembang. Oleh yang demikian, pengajaran dan pembelajaran yang berkesan hendaklah menekankan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan kemahiran di samping penerapan nilai-nilai murni. Untuk memastikan perkara ini berlaku, pengajaran dan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Muzik KBSR memerlukan guru-guru yang berkeyakinan melaksanakan tugas mereka. Sebagai usaha untuk membantu guru melaksanakan tugas dengan yakin, Pusat Perkembangan Kurikulum menghasilkan Buku Sumber Pendidikan Muzik KBSR. Adalah diharapkan buku sumber ini dimanfaatkan oleh guru-guru Pendidikan Muzik KBSR, terutama sekali guru-guru bukan opsyen yang diber i tanggung jaw ab mengajar mata pelajaran ini. Kandungan buku ini terdiri daripada fakta tentang elemen muzik, teknik vokal dan instrumental, contoh rancangan mengajar dan skor-skor lagu untuk latihan mur id. Semoga perkara-perkara tersebut dapat membantu guru melaksanakan tugas dengan lebih ber kesan serta menjadi titik per mulaan untuk guru meneroka dan meningkatkan lagi pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Pelbagai pihak telah memberi sumbangan masa, tenaga dan fikiran dalam usaha menyempurnakan buku ini. Pusat Perkembangan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ter ima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Dr. SHARIFAH MAIMUNAH SYED ZIN Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengenalan Rekoder

NYANYIAN

PENGENALAN

Menyanyi merupakan aktiviti teras dalam konteks kurikulum Pendidikan Muzik KBSR, pada peringkat aw al persekolahan. Proses mempelajari sebuah lagu melibatkan pengetahuan dan kemahiran. Dalam menyanyi, lagu merupakan bahan sumber utama yang boleh dihuraikan kepada beberapa bahagian seperti berikut:

a) Aural b) Fizikal c) Verbal d) Daya ingatan muzikal e) Persembahan f) Interaksi sosial g) Komunikasi

-

kemahiran mendengar melalui lagu yang dipelajari. pengaw alan pernafasan dan mekanis ma vokal. kefahaman lirik lagu, pembinaan kosa kata dan penguasaan bahasa. kebolehan mengingat bunyi muzik dan menghasilkannya semula. menghasilkan irama, melodi dan ekspresi dengan peka dan tepat. berkebolehan bekerjasama semasa nyanyian dalam kumpulan. menyatakan maksud rasa dan fikiran melalui nyanyian.

1

1 SEBUTAN Sebutan adalah penting dalam nyanyian. Bentuk mulut bagi bunyi vokal: AH (a) A E (e) OO (u) EE (i) OH (o) 2 . Kejelasan sesuatu sebutan itu bergantung kepada koordinasi di antara organ-organ tersebut. Bunyi konsonan pada aw al dan akhir sesuatu perkataan perlu jelas. Bentuk mulut yang betul akan menghasilkan sebutan. Organ yang terlibat dalam menghasilkan sebutan ialah mulut.Pengenalan Rekoder 1. lidah dan rahang. T EKNIK NYANYIAN 1. kualiti ton dan intonasi yang baik. Sebutan yang baik dapat dihasilkan melalui latihan yang konsisten. bibir. Dalam nyanyian. sebutan bunyi vokal dan konsonan hendaklah jelas.

2. Postur yang baik akan membantu pernafasan dan pengeluaran suara semasa menyanyi.1 Postur Berdiri Secara konvensionalnya. selari dengan lantai. 3 . perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan berdiri adalah seperti ber ikut: Kaki Lutut Badan Dada Bahu Dagu Tangan 1. perkara-perkara yang perlu diberi perhatian ketika menyanyi dalam keadaan duduk adalah seperti berikut: Bahagian badan hingga kepala Belakang badan Punggung Kaki Tangan keadaannya sama seperti postur berdiri. diletak di atas lantai dengan satu kaki ke hadapan sedikit.2 POSTUR Kedudukan badan adalah penting untuk menghasilkan nyanyian yang bermutu. dinaikkan.Pengenalan Rekoder 1.2 berdiri tegak dengan keadaan kaki direnggang sedikit. Postur Duduk Secara konvensionalnya. diletak di atas paha. 1.2. terletak di tengah kerusi. belakang badan serta kepala dalam keadaan lurus. di sisi. tidak kaku. dilonggarkan (rileks). tidak bersandar. ditarikkan ke belakang sedikit.

d) Hiss/Hoo Sambil menar ik nafas secara perlahan. Contoh latihan: hiss hoo ss hoo ss hoo ss hoo hiss hoo 4 . Proses pernafasan melibatkan pengembangan pada rangka rusuk. Terdapat banyak latihan pernafasan yang boleh dijalankan. angkat kedua-dua tangan ke atas secara perlahan dan hembuskan nafas dengan bunyi “hiss”.3 PERNA FASAN Dengan pengurusan pernafasan yang baik. Kemahiran mengaw al pernafasan boleh dibina melalui latihan. Kemudian tarik nafas secara perlahan dan tenang. seseorang dapat menghasilkan ton yang berkualiti. kita akan menarik nafas dengan cepat. b) Bernafas secara cepat Biasanya apabila kita ter kejut. Latihan pernafasan perlu dijalankan semasa aktiviti warm-up atau latihan persediaan. Antaranya adalah seperti berikut:a) Menghembus dan menarik nafas Hembuskan semua udara dari paru-paru sehingga anda terasa anda diperlukan udara. sebutan yang jelas serta nada dan pic yang tepat. Latihan ini boleh menguatkan otot-otot tersebut untuk membantu mengaw al pernafasan. abdomen dan diafragma. c) Pernafasan staccato Latihan ini dilakukan dengan sebutan “ts” secara berulang-ulang sehingga murid dapat merasakan otot-otot di bahagian perut ter libat dalam proses pernafasan. Di samping itu murid dapat menyanyikan frasa yang panjang dengan selesa.Pengenalan Rekoder 1. Ulang perbuatan seperti ini beberapa kali.

keretapi dan siulan.4 PENGHASILA N TON Penghasilan ton dipengaruhi oleh kemahiran penggunaan dan pengaw alan organ vokal ( mulut. c) Mengajuk bunyi siren. e. bibir. Antara contoh-contoh latihan untuk penghasilan ton adalah: a) Glissando vokal dengan sebutan ‘O’ dari pic tinggi ke rendah atau sebaliknya. b) Mulakan dengan sebutan vokal secara lembut dan beransur-ansur kuat. KAEDAH M ENGAJAR LAGU Ada beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar lagu. angin. Kemudian beransur-ansur dilanjutkan hingga ke nilai not yang panjang. 5 . Pastikan bentuk mulut mengikut vokal yang disebut dan keadaan kerongkong terbuka. Latihan untuk menghasilkan ton yang baik adalah seperti berikut: a) Mulakan dengan nyanyian vokal yang asas ( a. Kaedahkaedah yang dimaksudkan adalah bagi pembelajaran secara hafalan (rote learning). o.Pengenalan Rekoder 1. Melalui kaedah ini. murid mempelajari sesebuah lagu secara mengajuk. c) Mulakan dengan nilai not yang pendek. b) Menguap dengan bunyi ‘ ah’. d) Latihan bercakap dan menyanyi seperti contoh berikut: “Hee hee hee ! Apa khabar ?” 2. u). Daya penguasaan lagu bergantung kepada daya ingatan aural (aural memory) murid. i. rahang dan lidah) bagi memanipulasi suara.

2. Langkah-langkah: a) b) c) d) e) f) Memperdengar keseluruhan lagu.2 Kaedah baris demi baris Kaedah ini sesuai untuk lagu yang panjang dan melibatkan pengajaran lagu secara bahagian demi bahagian atau frasa. Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu tanpa iringan muzik. Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik.e.1 Kaedah keseluruhan lagu Sesuai untuk mengajar lagu pendek. kemudiannya diikuti dengan cantuman bahagian-bahagian tadi sehingga akhir.o.i. dan menyanyi keseluruhan lagu.u) berulang-ulang. d) Mengikut guru menyanyi lirik lagu secara keseluruhannya. Langkah-langkah: Pengenalan Rekoder a) Memperdengar lagu secara keseluruhan dengan muziknya. 6 . Mendengar dan mengikut guru menyanyi secara humming baris demi baris. b) Guru menyanyikan lagu secara keseluruhan tanpa iringan muzik. Mengikut guru menyanyi lirik baris demi bar is. e) Murid menyanyi keseluruhan lagu dengan iringan muzik. Mendengar dan mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming. c) Mengikut guru menyanyi keseluruhan lagu secara humming (atau sebutan vokal a.Kaedah yang lazim digunakan untuk mengajar lagu adalah: a) Kaedah keseluruhan lagu b) Kaedah baris demi baris c) Kaedah solfege 2.

Salah satu turutan dalam mempelajari solfa adalah seperti berikut: • • • • • • • • • • sm l s m l s m r l s m r d l s m r d l l s m r d l s l s f m r d t l s f m r d d` t l s f m r d d r m f s l t d` 7 .minor. Kedua-dua sebutan syllable dan isyarat tangan membantu per kembangan inner-hearing sambil melihat notasi muzik.minor. Isyarat tangan dan gaya Kodaly boleh digunakan untuk membantu pengajaran secara solfege.3 Kaedah Solfege dengan isyarat tangan Pengenalan Rekoder Kaedah ini merupakan gabungan pengajaran secara hafalan rote dan bacaan notasi menggunakan syllable ( d r m f s l t d’) digunakan sebagai sebutan pic. Manakala bagi nada D major. pic ‘do’ ialah not C. Kaedah ini digunakan untuk sistem ‘do’ bergerak (movable ‘do’) yang mana pic ‘do’ bergantung kepada nada lagu.2. pic ‘do’ ialah not D. Misalnya dalam nada C major.

SOL FA ISYARAT TANGAN Teknik solfa menggunakan isyarat tangan ber mula dari ‘do’ baw ah yang berada di paras pinggang dan seterusnya menaik sedikit demi sedikit sehingga ‘do’ atas yang terletak di paras kepala. Panduan isyarat tangan adalah seperti gambarajah di baw ah : do re mi Fa So La Ti Do’ 8 .Pengenalan Rekoder 3.

4. pernafasan. 2. ekspresi yang betul sew aktu menyanyi. tempo. (Rujuk perkara 2.3) 9 . 2.Contoh Latihan Solfa Pengenalan Rekoder Langkah-langkah mengajar lagu menggunakan solfa dengan isyarat tangan.2. guru perlulah mengambil kira beberapa perkara seperti berikut: a) Pilihan lagu-lagu yang sesuai dengan julat suara (range) vokal murid. a) Pic dikenalkan dengan isyarat tangan berdasarkan lagu. ekspresi dan sistem notasi ). b) Murid menyanyikan lagu berpandukan isyarat tangan guru. penghasilan ton. bentuk irama. ekspresi dan lirik lagu. d) Mengenal pasti konsep muzik yang ingin difokuskan (contoh: irama. b) Pilihan lagu-lagu yang menarik dari segi mud. c) Memastikan postur. PANDUAN M ENGAJAR NYANYIAN Untuk mengajar kanak-kanak menyanyi.1. melodi. e) Mengenal pasti kaedah mengajar menyanyi yang akan digunakan. Ini dilakukan secara baris demi baris.

Pengenalan Rekoder 5. nyanyian lagu pusingan membantu kefahaman konsep harmoni.1 Lagu Pusingan Lagu pusingan merupakan pengajukan melodi yang dinyanyikan 1 . c) Membahagikan kelas kepada dua kumpulan.Kumpulan 2 menyanyikan lagu yang sama apabila kumpulan 1 selesai menyanyikan *frasa yang pertama. Langkah-langkah mengajar lagu pusingan: a) Menyanyikan melodi lagu dengan betul dan tepat. NOTA TAMBAHAN 5. 2 atau 4 bar kemudian. 10 . b) Mengiringi nyanyian murid dengan alat muzik. . Contoh lagu: Anak Itik Tok Wi Kumpulan 1 Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang ……………………… (hingga akhir lagu) Kumpulan 2 ( rehat ) Anak Itik Tok Wi Mandi Dalam Kolam Sakit Apa Tok Wi Sakit Sendi Tulang …………………… (hingga akhir lagu) * Bergantung kepada kesesuaian lagu sekiranya boleh berlaku pada frasa 2 atau 3. . Aktiviti ini diteruskan secara berulang-ulang hingga guru memberi arahan berhenti.Kumpulan 1 menyanyikan lagu yang dipelajari.

seperti glokenspiel.menyanyi ostinato (Corak irama ostinato ber melodi ini boleh juga dimainkan dengan alat muzik yang bermelodi. 11 . Langkah-langkah mengajar ostinato melodi: a) Murid-mur id menyanyi lagu yang pernah dipelajari. melodian dan rekoder). b) Guru mengir ingi nyanyian murid. tone-block.murid.menyanyi lagu Kumpulan 2 . c) Guru melakukan aktiviti sebutan ostinato ber melodi dan murid mengajuk.Pengenalan Rekoder 5.2 Ostinato Melodi Ostinato ber melodi adalah satu corak irama melodi yang diulang-ulang menjadi bahan har moni untuk mengir ingi sesebuah lagu. d) Guru membahagikan kelas kepada dua kumpulan: Kumpulan 1 .

Pengenalan Rekoder 12 .

Latihan pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan isyarat tangan. Ujian menyanyi pic ‘so’ dan ‘mi’ dengan tepat. pemain pita lagu.2 Pengalaman Muzik 2. Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Carta seni kata lagu ‘Bunyi Alam’. 3..Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 5. Menyanyi lagu yang mengandungi pic ‘so’ dan ‘mi’.’ tanpa isyarat tangan. 4. Menyanyi dengan betul pic ‘so’ dan ‘mi’ secara berpandu. Murid pernah menepuk detik lagu. Latihan pic dengan sebutan ‘Oooo. 1. 6. Latihan menyanyikan dengan tepat pic ‘so’ dan ‘mi’ yang terdapat seperti dalam lagu yang dinyanyikan. pita lagu. Latihan membaca lirik lagu secara sebutan berirama.1 Menyanyi secara Muzikal • Pic – solfa so dan mi Modul Nyanyian Tahun 1 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. 2.2. Elemen Strategi Bahan 13 .

Dinamik kuat ( f ). Mengintepretasi dinamik lagu melalui gerakan. kibod dan carta lagu. 1 2 3 Mendengar lagu-lagu berlainan dinamik secara humming. radio-kaset. • mengangkat tangan tinggi • bangun sambil mendepakan tangan. lagu.lagu pilihan guru.3.1 Dinamik kuat ( f ) lembut ( p ) Memberi respon yang sesuai terhadap dinamik yang terdapat pada lagu yang diperdengar.Modul Nyanyian Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. • duduk sambil menguncupkan badan. Contoh gerakan : Dinamik lembut ( p ) • menggoyangkan kepala dengan lembut. 14 . Murid menyanyi keseluruhan lagu sambil membuat pergerakan bebas mengikut dinamik p dan f Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 4 Elemen Strategi Bahan KBKK • Membanding beza Pita lagu. Berbincang mengenai dinamik lagu yang didengar. Murid pernah mendapat pendedahan tentang ekspresi kuat danlembut dalam pembelajaran yang lalu.3 Ekspresi: 1.

Kemahiran Berfikir • Membuat gambaran mental Belajar Cara Belajar • Mengingat kembali Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik • Verbal linguistik Bahan Penyedut minuman.ekspresi Menyanyikan lagu dengan teknik yang betul mengikut irama. 4. Latihan menepuk irama lagu yang didengar. 1. Latihan menyanyikan lagu mengikut ekspresi yang Ditetapkan dan menyanyikan semula dengan cara yang sama. 7. 2.Modul Nyanyian Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Latihan menyanyi lagu sambil menepuk corak irama lagu. Guru membaca lirik secara berirama dan murid mengajuk. pita lagu dan radio kaset. Murid pernah menyanyi beberapa buah lagu dengan pic yang betul secara berpandu. 3. kerincing.1 Menyanyi : . 5. 8.irama .2 Pengalaman Muzik 2. Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 15 .2. Ujian menyanyi lagu mengikut corak irama melodi dan ekspresi yang ditetapkan.melodi . melodi dan ekspresi. Latihan menyanyi melodi lagu mengikut pic yang ditetapkan. Latihan pernafasan menggunakan penyedut minuman.

so. re. Murid menyanyikan secara solfa melodi mudah menggunakan pic la. mi. 4. re. 16 . Latihan menyanyi berdasarkan skor lagu yang mengandungi pic la. so. fa.2. fa. 3. do. mi. re. re. 2. Mengulangkaji solfa dengan pic la. Latihan solfa dengan isyarat tangan Curwen. do. fa.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. do dengan betul secara berpandu. mi. Murid pernah mempelajari solfa dan membuat latihan pic la. 1. re. so. carta isyarat tangan Curwen. do dengan iringan kibod.2 Pengalaman Muzik 2.fa. so. carta lagu. mi. re. do. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Interpersonal Pemikiran Kritis • Membuat urutan tertib untuk bunyi menaik dan menurun Bahan Pita lagu. mi. kad imbasan solfa.1 Menyanyi solfa – la. so. do Modul Nyanyian Tahun 4 Pengenalan Rekoder Menyanyikan pic la. mi. so.

Sebutan 2. 6. 5. Murid pernah mendengar lagu Malaysia Baru. Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik Konstruktivis me • Mengingat Elemen Strategi Bahan Pita lagu. 3. Membaca lirik lagu secara sebutan yang betul.2. Perdengarkan lagu Malaysia Baru. 2.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi Teknik . tempo dan dinamik. 17 .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 4 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Aktiviti dalam kumpulan-kumpulan kecil: Kum pulan 1 Menyanyi dengan melodi yang betul Kum pulan 2 Membuat gerakan yang sesuai dengan dinamik dalam lagu yang dinyanyikan. Murid membuat latihan pic tinggi dan rendah berdasarkan lagu. tempo. 1. dinamik Modul Nyanyian Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1. Menyanyikan pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. dengan bimbingan.1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi – pic.1. Murid menyanyi lagu Malaysia Baru dengan ekspresi yang betul. 2. kibod dan carta/ skor lagu.1 Pengetahuan Teknik 2. Menyanyikan melodi lagu: • baris demi baris • rangkap demi rangkap 4. Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi.

do 3. Kum pulan 2 Menyanyikan melodi lagu solfa dron – do. Menyanyikan lagu Anak Ayam dengan iringan muzik. KBKK • Membanding beza dan menghubung kait Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Carta lagu dan kad imbasan. Mengenal pasti corak irama ostinato dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 6.1 Menyanyi secara muzikal • Kemahiran menyanyi Modul Nyanyian Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran 1.4 Har moni • Lapisan suara – dron dan ostinato melodi Pengalaman Muzikal 2. Bertukar aktiviti antara kumpulan.4 Corak Irama • Ostinato irama 1. Murid pernah menyanyi solfa do hingga do’. Latihan menyanyikan dron . do 7. Kumpulan menyanyikan ostinato melodi.1. Latihan menyanyikan ostinato . tempo dan dinamik.2. 5.mi. 2.2. 2. Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 18 .1 Pengalaman Muzik 2. 3. tempo dan dinamik secara berpandu. Menyanyikan solfa dan ostinato melodi serentak dengan panduan guru. Mengenal pasti jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dan instrumental dengan betul. so. re.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 6 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Mengulangkaji lagu ‘Anak Ayam’ dengan baik dari segi pic.mi.2 Melodi 1.do. Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. 4. Kum pulan 3 Menyanyikan ostinato melodi . 1.1 Irama 1. re. do : Kum pulan 1 Menyanyikan melodi lagu. do.

Pengenalan Rekoder 19 .

Pengenalan Rekoder 20 .

Pengenalan Rekoder

21

Pengenalan Rekoder

22

Pengenalan Rekoder

23

Pengenalan Rekoder 23 .

Pengenalan Rekoder 24 .

Pengenalan Rekoder 25 .

Pengenalan Rekoder 26 .

Pengenalan Rekoder 27 .

Per mainan alat perkusi adalah mudah dan praktikal untuk mengiringi nyanyian hanya dengan memainkan corak irama yang dipelajari. dan rasa tanggung jaw ab. 1 . disiplin. Murid diasuh untuk mengamalkan teknik yang betul memainkan sesuatu alat perkusi. guru hendaklah memastikan semua murid berpeluang memainkan alat perkusi. Setiap alat perkusi perlu dimainkan mengikut teknik yang betul agar menghasilkan bunyi yang estetik. per mainan alat perkusi juga membantu membina koordinasi gerakan anggota badan mur id. Oleh yang demikian.Pengenalan Rekoder PERKUSI PENGENALAN Per mainan alat perkusi adalah aktiviti yang menar ik dan amat sesuai untuk mur id sekolah rendah. Dalam permainan alat perkusi murid berpeluang meneroka kreativiti mereka. Bagi mencapai tujuan itu. Di samping itu. guru perlu menunjukkan cara memegang dan memainkannya mengikut teknik yang standard agar murid dapat membina biasaan yang baik dari aw al lagi. Seterusnya permainan alat perkusi secara ensembel memupuk semangat kerjasama dan toleransi. Kanak-kanak pada usia ini dapat merasa konsep muzik melalui pengalaman ber main muzik.

ii) Ketuk kastanet dengan hujung jari tangan kanan. Alat ini mempunyai dua bahagian yang diikat dengan tali atau getah. TEKNIK PERMAINAN ALAT PERKUSI Cara yang betul untuk memegang dan memainkan alat-alat perkusi adalah penting bagi menghasilkan bunyi yang estetik. 1. Murid perlu dilatih mengamalkan teknik memainkan alat-alat per kusi yang betul.1 Kastanet (a) Rupa bentuk Kastanet diperbuat daripada kayu atau plastik. 2 . (b) Cara memegang dan memainkan kastanet i) Lazimnya gelung tali atau getah kastanet disarungkan pada jari tengah dan biarkan kastanet terletak di atas tapak tangan kiri.Pengenalan Rekoder 1.

Loceng menghasilkan bunyi apabila ia digoncang.Pengenalan Rekoder 1. Kemudian ketuk kanan yang menggenggam 3 . Bingkai berbentuk gelung diperbuat dar ipada plastik dan loceng-loceng logam kecil diikatkan pada bingkai tersebut.2 Loceng (a) Rupa bentuk Loceng merupakan segugusan loceng kecil yang dipasang pada bingkai. (b) Cara memegang dan memainkan loceng Masukkan empat jari ke dalam gelong loceng dan genggam bahagian yang tidak berloceng. Loceng-loceng ini akan menghasilkan bunyi yang halus dan nyaring apabila digoncang. tangan kiri. Genggam pemegang loceng dengan pergelangan tangan kiri dengan tangan loceng.

4 . (b) Cara memegang dan memainkan tik-tok ( i) Pegang tik-tok dengan tangan kiri dan pengetuknya dengan tangan kanan. (ii) Ketuk tik-tok pada bahagian kiri dan kanannya secara bergilir-gilir.Pengenalan Rekoder 1.3 Tik-Tok (Double-tone Block) (a) Rupa bentuk Tik-tok lazimnya diperbuat daripada kayu. Bunyi yang dihasilkan daripada bahagian kanan tik-tok tidak sama dengan bunyi daripada bahagian kiri. Ia mempunyai pemegang dan sebatang pengetuk. Tik-tok menghasilkan bunyi yang tidak lanjut.

5 . Lazimnya terdapat dua jenis tamborin iaitu tamborin berkulit dan tambor in tanpa kulit. Ketuk tepi tamborin atau kulit tamborin dengan hujung jari tangan kanan.4 Tam borin (a) Rupa bentuk Tamborin merupakan sebuah gelung yang lazimnya diperbuat daripada kayu atau plastik. Di sekelilingnya terdapat ceper-ceper besi kecil yang menghasilkan bunyi apabila digoncang. Tamborin Berkulit (b) Cara memegang dan memainkan tamborin Tambor in Tanpa Kulit Lazimnya tamborin dimainkan dengan dua cara iaitu: i) ii) Pegang tamborin dengan tangan kanan dan goyangkan ke kiri dan ke kanan.Pengenalan Rekoder 1. Pegang tamborin dengan tangan kir i.

Pengenalan Rekoder 1. Paluan Luar Paluan Dalam 6 . Pemegangnya merupakan seutas tali pendek yang diikat pada bucunya. Apabila diketuk. Pastikan tangan yang memegang tali kerincing tidak menyentuh ker incing. ii) Kerincing boleh dimainkan dengan cara mengetuk pada lingkaran segitiganya dengan pengetuk kerincing. Kerincing mempunyai sebatang besi pengetuk. ia menghasilkan bunyi lanjut yang nyaring. (b) Cara memegang dan memainkan kerincing i) Pegang tali kerincing pada talinya sebelah tangan dan pemukulnya di tangan yang sebelah lagi.5 Kerincing (a) Rupa bentuk Kerincing lazimnya diperbuat dar ipada besi dan berbentuk segitiga. Ketukan boleh di sebelah luar kerincing atau dalam kerincing.

Pengenalan Rekoder 1. atau Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 7 . (Untuk posisi di samping sahaja) Genggam kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Sepasang kayu pemukul digunakan untuk memainkannya. Berdiri dengan selesa dan pastikan badan tidak rapat dengan dram. (b) Cara mengendali dan memainkan dram getar i) ii) iii) iv) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Palu per mukaan atas dram kanan dan kiri secara bergilir-gilir. Per mukaan baw ahnya terdapat gegetar yang bergetar apabila diketuk.6 Dram Getar (a) Rupa bentuk Dram getar mempunyai dua per mukaan.

Pengenalan Rekoder (c) Teknik Memegang Kayu Dram (i) Genggaman Tradisional Tangan Kanan (ii) Genggaman Sepadan Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 8 .

(iv) Gunakan pemukul khas (mallet) dan palu permukaan dram sebelah atas. (b) Cara mengendali dan memainkan dram tenor (i) Laraskan ketinggian dram ke paras pinggang. Sepasang pemukul digunakan untuk memainkannya.7 Dram Tenor (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Dram tenor mempunyai dua per mukaan berkulit. Dram tenor tidak mempunyai gegetar. Saiz dram tenor adalah besar sedikit daripada dram getar. ( iii) Pegang kayu pemukul pada had satu pertiga daripada kayu tersebut. Berdiri dengan selesa dan tidak rapat dengan badan dram.1. atau (ii) Sangkutkan dram pada badan menggunakan tali selepang. 9 .

Tali yang diperbuat daripada kulit diikat pada lubang di tengah simbal sebagai pemegang. Apabila diketuk.1. (b) Cara memegang dan memainkan simbal Suspended Cymbal Crash Cymbal (i) Pegang tali simbal dengan tangan kir i dan ketuk bahagian tepi simbal dengan tangan kanan. simbal menghasilkan bunyi lanjut.8 Sim bal (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Simbal lazimnya dibuat daripada tembaga berbentuk leper dengan bahagian tengahnya bercembul. 10 . (ii) Pegang sepasang simbal pada talinya dan buat pukulan layang mengarah ke atas bergilir-gilir. Lazimnya kayu pemukul dram getar atau dram samping digunakan untuk memukul simbal.

(b) Cara memainkan Glokenspiel Letakkan Glokenspiel di atas permukaan yang rata contohnya meja dan ketuk kepingan logam glokenspiel menggunakan sepasang pengetuk (mallet ). Ia disusun seperti piano dan tergolong dalam kumpulan alat perkusi kibod. Bagi menghasilkan bunyi. sepasang pemukul digunakan untuk mengetuknya. Glokenspiel menghasilkan bunyi yang lanjut apabila diketuk.9 Glokenspiel (a) Rupa bentuk Glokenspiel lazimnya diperbuat dar ipada kepingan-kepingan logam yang berpic diatonik.Pengenalan Rekoder 1. 11 .

Pengenalan Rekoder 1. Untuk menghasilkan bunyi. ketuk per mukaan logam pada tone block menggunakan mallet yang ditetapkan.10 Tone Block (a) Rupa bentuk Tone block lazimnya terdiri daripada beberapa blok kayu yang berpic diatonik. (i) (ii) (iii) Dimainkan secara satu set Diceraikan mengikut pic yang diperlukan. (b) Cara memegang dan memainkan tone block Lazimnya alat ini boleh dimainkan dengan dua cara. 12 . Blok kayu ini ter letak di atas kotak yang sesaiz dengannya dan diperbuat daripada plastik ataupun kayu.

1. (b) Cara memegang dan memainkan cowbell Pegang cowbell dengan sebelah tangan di bahagian tertutup dan ketuk badan cowbell menggunakan kayu dram.11 Cowbell (a) Rupa bentuk Pengenalan Rekoder Cowbell adalah sejenis alat yang diperbuat daripada besi yang berbentuk corong empat segi. Kayu dram digunakan bagi mengetuk badan alat ini. 13 . Cowbell menghasilkan bunyi yang tidak lanjut apabila diketuk.

Pengenalan Rekoder 2. (iii) Elakkan mengetuk dram dengan sebarang benda atau kayu yang tajam.Kastanet. (ii) Longgarkan gegetar di baw ah dram setiap kali sebelum disimpan. PENYENGGARAAN 2. (b) Tamborin (i) (ii) Tamborin harus disimpan secara baring dengan bahagian kulit di atas. Murid hendaklah dilatih menyimpan alat per kusi dan alat muzik dengan betul selepas menggunakannya.Simbal dan loceng harus disimpan di dalam bekas yang sesuai. (iv) Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit dram. Alat-alat perkusi yang lain seperti : . Murid hendaklah digalakkan mengamalkan rasa tanggungjaw ab terhadap keselamatan alat perkusi dan alat muzik kerana sebarang kecacatan akan menjejas kualiti bunyi alat-alat berkenaan. Elakkan meletak sebarang benda di atas kulit tamborin. 2. kerincing . kayu tik-tok.2 Penyelenggaraan i) ii) iii) Semua alat perkusi dan alat muzik hendaklah disimpan di dalam sebuah almari khas. 14 .1 Cara Menjaga Alat Perkusi (a) Dram (i) Simpan dram dalam kedudukannya berdiri tegak.

Pengenalan Rekoder 15 .

Latihan memainkan detik menggunakan kastanet. 6. Murid memainkan detik pertama dan ketiga berdasarkan lagu ‘Telefonku’. 2.1. 1. Contoh aktiviti kumpulan: Kum pulan 1 memainkan kastanet mengikut detik pertama dan ketiga dalam lagu ‘Telefonku’. 1.1 Pengetahuan Teknik 2. 3. 4. 16 . Mengulangkaji lagu ‘Telefonku’ dengan iringan muzik sambil menepuk detik. 5. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan (Kumpulan 1 dan 2 bertukar-tukar aktiviti). Memperkenal kastanet. Dengan bimbingan guru. rakaman lagu ‘Telefon Ku’. Murid diberi peluang merasai bentuk fizikal kastanet dan memainkan secara bebas dengan iringan muzik. kastanet dan beberapa alat perkusi ringan lain. Murid pernah menepuk detik mengikut ikon. 2. Murid pernah menyanyi lagu ‘Telefonku’. Memainkan kastanet mengikut teknik yang betul. Kum pulan 2 menyanyikan lagu. murid memegang dan memainkan kastanet dengan teknik yang betul. 2. Per mainan jigsaw telefon dan kastanet. Memegang kastanet dengan betul.2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendalikan • Memainkan 1.Modul Perkusi Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pengenalan Rekoder Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Kontekstual • Mengaplikasikan Keratan gambar telefon.

Murid pernah memegang dan memainkan kastanet. 1. 2 dan 3 bertukar-tukar aktiviti ) 8. Memainkan loceng mengikut teknik yang betul. loceng. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. • Kum pulan 1 .1 Pengetahuan Teknik 2. Latihan memainkan corak irama menggunakan loceng.Menyanyikan lagu ( Kumpulan 1. Mengulangkaji lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’. Memegang loceng dengan teknik yang betul. 6. rakaman lagu ‘Kami Murid Tahun Dua’ Elemen Strategi Bahan 17 .2 Teknik dalam permainan perkusi • Memegang dan mengendali • Memainkan.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.Loceng • Kum pulan 3 . Aktiviti kumpulan: Membahagikan kelas kepada tiga kumpulan. Latihan memegang dan memainkan loceng dengan teknik yang betul. 2. 2. kad ikon corak irama. 4. Guru memperkenalkan loceng serta menunjukkan cara memegang dan memainkannya.1. 3. Modul Perkusi Tahun 2 Pengenalan Rekoder Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti 1.Kastanet • Kum pulan 2 . kerincing. Kontekstual • Mengaplikasi Kastanet. 1. Murid menepuk dua corak irama sambil menyanyi dengan bimbingan guru. 5. Mengulangkaji teknik ber main kastanet dengan lagu di atas. 2. Persembahan nyanyian sambil memainkan alat perkusi. 7.

6. Murid pernah mengendalikan dan memainkan alat perkusi. Murid menyanyikan lagu yang telah dipelajari. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’. Murid membuat gerakan dengan ir ingan muzik berdasarkan corak irama yang diberi: Kastanet – berjalan jengket Kerincing – burung terbang ( dengan iringan muzik ) 5. Kum pulan 1 – memainkan alat per kusi Kum pulan 2 – menyanyikan lagu ‘Ayam dan Musang’ Kum pulan 3 – membuat pergerakan i. Murid menepuk corak irama perkusi pada kad imbasan dengan bimbingan guru. 18 . Kum pulan 2 – memainkan kerincing mengikut nilai not minim. 2. Kelas dibahagikan kepada 2 kumpulan : Kum pulan 1 – menepuk kastanet mengikut nilai not krocet.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pembelajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. kerincing dan kad imbasan. Burung terbang Kecerdasan Pelbagai • Muzik • Kinestetik • Visual Ruang Rakaman lagu ‘Ayam Dan Musang’.2. Kastanet Kerincing q h q q h q } } Elemen Strategi Bahan 3. Membimbing murid menepuk corak irama yang disediakan : a) b) Modul Perkusi Tahun 3 Pengenalan Rekoder q q q q : : h q h q h q h q \ \ 3. 1. 2.Alat perkusi Memberi perbezaan bunyi dua alat perkusi dengan respon yang sesuai. kastanet dan kerincing. Berjalan jengket ii. Kelas dibahagikan kepada tiga kumpulan.2 Warna ton .2 Melodi 1. 1. kastanet.

Bahan 19 . kad imbasan. Murid telah mempelajari . dram tenor. Latihan bermain dram mengikut nilai not yang diberi. Mengulangkaji nilai not krocet dan minim.Mengaplikasi Konstruktivis me • Seronok Dram getar.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Aktivit kumpulan: Kum pulan 1 – Dram getar Kum pulan 2 – Dram tenor Kum pulan 3 – Nyanyian ( Aktiviti berkumpulan bertukar ganti ) Elemen Strategi Kontekstual . Mengulangkaji lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ 2. kibod. 3.2. 1. Murid memainkan dram getar dan dram tenor mengikut detik dengan memberi tekanan pada detik pertama berpandukan skor perkusi: Dram getar – q < h < q h q - q } } Dram tenor – 6.Nilai not krocet ( q ) dan minim ( h ) . skor per kusi. i) Krocet . dram tenor.Kemahiran ber main alat perkusi ringan.Lagu ‘Melaw at Musim Menuai’ Aktiviti 1. Latihan menepuk nilai not krocet dan minim mengikut sebutan irama Perancis.ta ii) Minim . dram getar.ta-a 4.2 Ber main alat perkusi secara muzikal .2 Per mainan Alat Perkusi 2. Modul Perkusi Tahun 4 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Murid memainkan corak irama yang menggunakan nilai not krocet dan minim dengan betul dari segi detik dan tekanan. i) Dram getar – krocet ii) Dram tenor – minim 5.

Mengulangkaji lagu ‘Hidup Berjiran’ dengan iringan muzik.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. 2. dram getar. 2. tekanan dan tempo.2. alat perkusi. Modul Perkusi Tahun 5 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. kerincing. 3. Murid menepuk detik lagu dengan member i tekanan pada detik pertama berpandukan skor lagu.Kemahiran ber main alat perkusi. Murid menepuk detik lagu mengikut tempo : i) cepat ii) lambat 4. 1. dram tenor) Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Konstruktivis me • Seronok Elemen Strategi Bahan Skor lagu. Murid memainkan alat perkusi mengikut detik. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Hidup Berjiran’.2 Ber main alat perkusi secara muzikal . 1. tekanan dan tempo mengiringi lagu ‘Hidup Berjiran’. Murid pernah memainkan alat perkusi berpandukan skor. (kastanet. 20 .2 Per mainan Alat Perkusi 2. kibod dan pita rakaman.

Murid mencipta dua ostinato irama dalam kumpulan mengikut lagu yang ditetapkan.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. ( rangkap 3 dan 4 ) 3. Kontekstual • Mengaplikasi KBKK • Menjana idea Elemen Strategi Bahan Dram tenor.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( rangkap 1 dan 2 ) . Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan memainkan alat perkusi mengikut detik lagu ‘Tanjong Katong’ ( meter 4 ) 4 . ( baris 3 dan 4 ) 4. kastanet. kerincing. kad imbasan detik lagu. ( Tanjung Katong ) 5. 2.Kumpulan A – Memainkan dram tenor dan kastanet ( baris 1 dan 2 ) .Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3. 1.31 Mencipta corak irama • Ostinato irama Modul Perkusi Tahun 6 Pengenalan Rekoder Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Membina dua ostinato irama yang betul notasinya dan sesuai untuk iringan dua buah lagu yang berlainan meter menggunakan nilai not dan tanda rehat yang dipelajari. Murid menepuk detik lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’. Aktiviti 2 diulang mengikut detik lagu ‘Lebah’ ( meter 3 ) 4 . rakaman lagu. Setiap kumpulan perdengarkan ostinato irama yang dicipta dengan irama lagu yang ditetapkan. 21 .3 Reka Cipta 3. tambor in.Kumpulan B – Memainkan tamborin dan kerincing. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Tanjong Katong’ dan ‘Lebah’.

Terdapat pelbagai saiz rekoder untuk peranan yang berlainan.Pengenalan Rekoder REKODER PENGENALAN Rekoder adalah sejenis alat muzik tiupan yang diperbuat daripada kayu atau plastik. soprano. Pada masa yang sama pelajar mengukuhkan kefahaman bahasa muzik melalui pengalaman praktikal. Bahan yang dicadangkan dapat membantu proses pembelajaran bagi mengukuhkan kemahiran dan penguasaan bermain rekoder. alto. 1 . tenor dan bes. Antaranya adalah rekoder sopranino. (Gambarajah 1) Gambarajah 1 Bes Tenor Alto Soprano Sopranino Penggunaan rekoder dalam aktiviti pembelajaran muzik di bilik darjah adalah bertujuan memberi pengalaman muzikal secara hands-on.

1 Postur • Duduk atau berdiri tegak dalam keadaan selesa semasa memegang rekoder. STRUKTUR REKODER Struktur rekoder adalah seperti dalam Gambarajah 2. TEKNIK BERMAIN REKODER Untuk bermain rekoder dengan baik.Pengenalan Rekoder 1.1.1 Teknik Asas Sebelum Meniup Rekoder 2. 2 . 2. Gambarajah 2 2. teknik permainan rekoder yang betul perlu diamalkan.

Imbangan rekoder terletak pada bibir bawah dan ibu jari tangan kanan.• Pegang rekoder dengan kecondongan 45 darjah dari badan. c.2 Cara Memegang Rekoder Cara memegang rekoder yang betul akan memberi keselesaan dan memudahkan pergerakan jari semasa bermain rekoder.1. (Elakkan daripada menundukkan kepala berlebihan atau membongkokkan badan. Tangan kanan memegang bahagian hujung badan rekoder. 3 . a. Pegang rekoder dengan meletakkan jari tangan kiri pada bahagian pangkal.) Pengenalan Rekoder Gambarajah 3(a) Gambarajah 3(b) 2. b.

Jari hantu bernombor 2 menutup lubang rekoder kedua. Jari manis bernombor 6 menutup lubang rekoder keenam. 4 . Jari kelingking bernombor 7 menutup lubang rekoder ketujuh. Lubang-lubang kecil tersebut adalah untuk menghasilkan bunyi syap dan flet. (b) Tangan Kanan Jari telunjuk bernombor 4 menutup lubang rekoder keempat. Jari hantu bernombor 5 menutup lubang rekoder kelima. Pada lubang rekoder bernombor 6 dan 7.3 Penjarian Gambarajah 4 Tangan Kiri 3 2 1 Tangan Kanan 5 4 6 7 0 Sistem Nombor Penjarian Rekoder (a) Tangan Kiri Ibu jari bernombor 0 menutup lubang di bahagian belakang rekoder.1. Jari telunjuk bernombor 1 menutup lubang rekoder pertama. Jari manis bernombor 3 menutup lubang rekoder ketiga.Pengenalan Rekoder 2. terdapat dua lubang kecil.

Pengenalan Rekoder Gambarajah 5 Susunan jari pada lubang rekoder Carta Penjarian Rekoder 5 .

C’. G.REKODER TAHUN 4 Penjarian Not B. A. D’ Pengenalan Rekoder Penjarian not B Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C' Penjarian not D' 1 .

Latihan 1 NOT B Latihan 2 NOT A Latihan 3(a) NOT A dan B Latihan (b) Latihan 4 NOT G Latihan 5(a) NOT B.Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan dengan tempo lambat. A dan G Latihan 6(b) 2 . A dan G Latihan (b) Latihan 6(a) NOT B . cepat dan sederhana. Latihan dengan dinamik lembut(p) dan kuat(f).

A.Pengenalan Rekoder Latihan 7 NOT C' Latihan 8 NOT D' Latihan 9 NOT C' dan D' Latihan 10 NOT B. C' dan D' 3 . G.

Pengenalan Rekoder Aktiviti Pengukuhan: Penjarian Not B. A dan G Lagu 1 MARY HAD A LITTLE LAMB Moderato Lagu Kanak-kanak Lagu 2 LULLABY Lagu Kanak-kanak Andante 4 .

Pengenalan Rekoder Lagu 3 WAU BULAN Lagu Rakyat Andante Lagu 4 HELLO MY KIDS Lagu Rakyat Andante 5 .

Pengenalan Rekoder Lagu 7 BERGEMBIRA Sam Allegro Lagu 8 INANG GEMBIRA Moderato Arifin Razak 7 .

Pengenalan Rekoder Lagu 9 JONG JONG INAI Allegro Lagu Rakyat Lagu 10 DOWN BY THE BAY Swing. Moderato Lagu Rakyat 8 .

CADANGAN AKTIVITI Pengukuhan untuk not B. G. A. (Aktiviti boleh dijalankan dalam bentuk per mainan. G. G. Mengajuk melodi 1 bar. A. C' dan D' Pengenalan Rekoder Untuk penjarian not B.) 1 . C' dan D' boleh dijalankan mengikut aktiviti muzikal berikut. 2.1 Guru membunyikan pic B.2 Murid mengajuk pic yang didengar menggunakan rekoder.REKODER TAHUN 5 PENGUKUHAN PENJARIAN NOT B. C' dan D' sila rujuk gambarajah latihan rekoder Tahun 4.2 Murid memainkan semula melodi yang didengar menggunakan rekoder. G. Mengajuk pic 1. 2. A. 2. rekoder atau vokal. C' atau D' 1. Lagu : Selamat Tinggal Rakanku. A. 1.1 Guru perdengarkan melodi sepanjang 1 bar dengan alat muzik pilihan.

Kedua-dua melodi dan kaunter melodi boleh juga dimainkan oleh murid dengan menggunakan rekoder. 2 .Pengenalan Rekoder Lagu 1 SELAMAT TINGGAL RAKAN KU (GOOD BYE MY FRIEND) Lagu Rakyat German Arahan Tandakan aspek berikut dalam skor lagu 1. a) b) c) frasa 2 bar tempat bernafas (. Memainkan kaunter melodi mengikut skor Lagu 1 4. ) dinamik f dan p 4.1 Guru memainkan sebuah melodi dengan alat muzik pilihan atau rekoder dan murid memainkan kaunter melodi yang diberi( Rujuk skor Lagu 1).

Pengenalan Rekoder Penjarian Not F dan E Penjarian Not F CADANGAN AKTIVITI Penjarian Not E 1. 3 . Tuliskan kedudukan not pada baluk. Murid menamakan not yang terlukis pada baluk. 2.

a) b) c) Dinyanyikan secara solfa dahulu. Pengenalan Rekoder Penjarian not A Penjarian not G Penjarian not C’ CADA NGAN AKTIVITI Penjarian not D’ Latihan 1 hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Tandakan penjarian not-not rekoder.3. sederhana Dimainkan dengan dinamik p dan f 4 . cepat. Dimainkan dalam tempo berbeza: lambat.

F dan E Latihan 6 Latihan 7 5 .Pengenalan Rekoder LATIHAN PENJARIAN Latihan 1: NOT F Latihan 2: NOT E Latihan 3: NOT F dan E Latihan 4 Latihan 5: NOT G.

Pengenalan Rekoder Lagu 2 DAMAI Yusri Hussain PENJARIAN NOT D dan C Penjarian Not D Penjarian Not C 6 .

Latihan 8 hingga 12 boleh dimainkan mengikut cara berikut. Latihan 10 . c) Dimainkan dengan dinamik : p dan f. sederhana. . . D dan C . . D dan C . Pengenalan Rekoder a) Dinyanyikan secara solfa dahulu. cepat. 7 . E. Latihan 9: NOT E. . . Latihan 11 . Latihan 12 . b) Dimainkan dalam tempo yang berbeza: lambat. LATIHAN PENJARIAN Latihan 8: NOT G F.

Lagu 3 Pengenalan Rekoder LA VOLTA Bryd CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi. 8 . Lagu dinyanyikan dalam solfa sebelum dimainkan dengan rekoder.

Pengenalan Rekoder Lagu 4 ETUDE Moderato 9 .

Latihan Pengukuhan Untuk Not C. D. E dan F Latihan 13 Pengenalan Rekoder Latihan 14 Lagu 5 GOOSEY. GANDER Lagu Kanak-kanak 10 . GOOSEY.

Pengenalan Rekoder Lagu 6 THE PHEASANT AND THE BEAR Lagu Kanak-kanak 11 .

PENJARIAN NOT F # Pengenalan Rekoder Penjarian Not F# CADA NGAN AKTIVITI Latihan 15 hingga 17 boleh dimainkan mengikut cara berikut. F# dan E 12 . a) Tempo yang berbeza: lambat. b) Cara memainkan: legato. cepat. Latihan Penjarian Latihan 15: NOT G.

E dan F# Pengenalan Rekoder Latihan 17: NOT D.Latihan 16: NOT D. G dan A Lagu 8 BUNYI ALAM Moderato Hj Abu Hassan 13 . E. F# .

G dan A Pengenalan Rekoder Latihan 19: Staccato dan Legato Latihan 20: Kaw alan Pernafasan Dan Penghasilan Ton NOT G. E. F# dan A Latihan 21: NOT G. F# . F.Latihan 18 dan 19: Penekanan Kepada Staccato Dan Legato Latihan 18: Staccato NOT D. F# dan D 14 .

Pengenalan Rekoder

CADA NGAN AKTIVITI a) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan pada rekoder. b) Lagu dimainkan dengan iringan muzik.

Lagu 9

CANON
Moderato Moritz Hauptmann

15

REKODER TAHUN 6
PENJARIAN NOT G# dan C#

Penjarian Not G#

Penjarian Not C#

Latihan Penjarian CADA NGAN AKTIVITI Legato: Untuk ber main rekoder secara legato, aliran hembusan yang berterusan bersama sebutan ‘du’ yang lembut dan cepat dalam mainan not-not seterusnya adalah diperlukan. Latihan 1hingga 7 boleh dimainkan mengikut cara berikut: (a) (b) (c) tempo yang berbeza: lambat, cepat dan sederhana. cara: legato. dengan ekspresi pilihan: mud dan dinamik.

1

Latihan 1: Not G# dan A

Latihan 2: Not G# , B dan E

Latihan 3: Not G# , B, E, A dan F#

Latihan 4: Not G# dan A

Latihan 5:

Not E, F# , G# , A dan B

Latihan 6:

Not C# dan D

2

D’ dan B CADA NGAN AKTIVITI a) b) Lagu dinyanyikan secara solfa sebelum dimainkan dengan rekoder. C#.Latihan 7: Not A. Lagu dimainkan dengan iringan muzik atau alat perkusi Lagu 1 LAVENDER’S BLUE Lagu Rakyat England 3 .

Lagu 2 AKU BURUNG TIONG Hamid Baharudin 4 .

PENJARIAN NOT E’ DAN F’ Penjarian Not E’ Penjarian Not F’ PENJARIAN NOT G’ DAN F# Penjarian Not G’ Penjarian Not F# 5 .

Lagu 3 AYAM DIDIK Lagu Rakyat 6 .

Lagu 4 BURUNG KAKAK TUA Lagu Rakyat 7 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO. 5 Johannes Brahms 10 .

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

Lagu 5 LARGO Lagu Rakyat 8 .

Lagu 6 WAKTU FAJAR Tradisional 9 .

5 Johannes Brahms 10 .Lagu 7 HUNGARIAN DANCE NO.

Lagu 8 WAU BULAN Lagu Rakyat 11 .

12 .

Mur id pernah menyanyi solfa. diikuti dengan humming oleh murid dengan bimbingan guru. Ujian memainkan 5 not pilihan daripada melodi lagu ‘ Inang Gembira’. (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 5. Memainkan lagu ‘Inang Gembira’ dengan iringan muzik mengikut skor. Memperkenalkan melodi ‘Inang Gembira’.A . C’. Latihan memainkan lagu menggunakan rekoder mengikut dinamik dengan iringan muzik.3. Dinamik Aktiviti . Murid telah mempelajari : 1. Mengulangkaji not dengan menepuk atau memainkan corak irama. 2. 6. p dan f . Nilai not 3. 4. Meter 2 4 3 4 4 4 Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada 2.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik MODUL REKODER TAHUN 4 4 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2.3 Per mainan Rekoder 2. 13 . 4. D’. q h 1. Kumpulan B – meniup rekoder mengikut skor.2 Bermain rekoder secara muzikal • Kemahiran ber main dan membaca notasi Membunyikan lima pic yang dipelajari dengan tepat mengikut notasi menggunakan penjarian yang ditetapkan. 3. B . Pernah memainkan lagu yang mempunyai notasi G . Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – humming not pertama setiap bar dalam kiraan minim.

rekoder dan alat perkusi ringan. Rakaman lagu.Elemen Strategi Kontekstual Kemahiran Berfikir. Bahan 14 . • Mereka cipta – membuat pengubahsuaian.

bar demi bar dan frasa lagu).2 Ber main rekoder secara muzikal. Kenalkan penjarian not F# dan Bb . Humming lagu yang disediakan dengan bimbingan guru. Pernah menepuk corak irama. h h. 3.3 Per mainan Rekoder 2. rekoder dan carta penjarian not rekoder. 7. Kumpulan B – memainkan alat perkusi ringan untuk mengiringi lagu. Murid melakukan beberapa aktiviti yang dicadangkan : . 6. Murid meniup rekoder penjarian not F# dan Bb mengikut skor yang disediakan frasa demi frasa dengan bimbingan guru. Murid memainkan lagu yang disediakan menggunakan rekoder dengan iringan muzik. skor lagu. 2. Elemen Strategi Kecerdasan Pelbagai • Muzikal Kemahiran Belajar • Membaca notasi Alat perkusi.menepuk . 5. Murid membaca notasi pada skor. Bahan 15 .3. Memainkan not-not ber kaitan dengan penjarian yang betul. 1. 4. q q. Aktiviti 1.MATA PELAJARAN Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik Modul Rekoder Tahun 5 5 2 x 30 minit Pengalaman Muzikal 2. Murid telah mempelajari nilai not Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada . Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – meniup rekoder mengikut skor. • Kemahiran ber main dan membaca notasi. 2. mengetuk atau petik jari mengikut corak irama lagu yang disediakan ( keseluruhan lagu.

Bunyi kicauan burung ii.Kreativiti Bahan Pita rakaman .1 Penerokaan 3. Aktiviti kumpulan: Kumpulan A – bunyi kicauan burung Kumpulan B – bunyi angin. 3.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Ekspresi Kreatif 3.1. 1. Perdengarkan pelbagai bunyi alam melalui rakaman atau law atan persekitaran. hasil gubahan daripada rekoder. dan Kumpulan C . Bunyi angin iii.Mengaplikasi KBKK .1 Pelbagai bunyi. 2. Elemen Strategi Kontekstual . MODUL REKODER TAHUN 6 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan. Meneroka tiupan rekoder secara tidak konvensional bagi menghasilkan pelbagai bunyi seperti: i. Murid pernah ber main rekoder mengiringi nyanyian. rekoder dan kibod 16 . Persembahan kumpulan secara ensembel. Bunyi semboyan kapal 4.bunyi semboyan kapal 5. Perbincangan tentang karakter bunyi yang diperdengar.

Bahasa Muzik adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik. Konsep Utam a Konsep Berkaitan Detik Meter Tekanan Tempo Corak irama Tempoh masa (Nilai not) Irama Melodi Pic Skel Frasa Har moni Warna ton Tekstur Bentuk Ekspresi Mud Dinamik 1 . menganalisis dan menilai karya muzik. Irama. melodi dan ekspresi merupakan konsep muzik utama yang dikenal pasti. 2. Pengetahuan dan kefahaman tentang perkara tersebut seterusnya membaw a kepada kemahiran membaca. KONSEP-KONSEP MUZIK 1. konsep-konsep berhubung dengan elemen muzik. 1. menulis.BAHASA MUZIK PENGENALAN Dalam konteks Pendidikan Muzik KBSR. kosa kata dan istilah muzik. dan konvensi penulisan muzik. Konsep-konsep yang berkaitan dengan muzik dapat dihimpunkan di baw ah konsep-konsep utama tersebut.

1 Detik Dalam muzik.2 Meter Secara konvensionalnya. meter. Denyutan yang berulang dan berterusan adalah elemen yang fundamental dan penting dalam seni muzik.1. 4 dan seterusnya. minim(2). Irama terbentuk daripada sesuatu susunan bunyi. 2 . 3 Meter 2 . 2 dan 3.1. kuaver(8) dan sebagainya. 3. 1. Angka di sebelah baw ah pula menyatakan jenis not yang menjadi asas detik berkenaan sama ada not krocet(4).1 IRAMA Irama merangkumi faktor 1. tekanan. Meter diklasifikasikan meter lazim dan meter tak lazim (a) Meter lazim dan 4 4 dikenali sebagai meter lazim. 4 4 Dalam meter lazim duaan 2 . tempoh masa (duration) dan tempo.1. setiap bar mengandungi dua detik krocet ( 4 q ). detik adalah unit denyutan. Pengumpulan tersebut dikenali sebagai pembahagian meter dan dinyatakan dalam skor lagu dalam bentuk tanda masa seperti berikut: 2 4 3 4 4 4 6 8 3 8 2 2 4 2 detik. Jangka masa dari satu detik ke satu detik diukur dengan nilai not muzik seperti dalam carta 1. Setiap detik krocet bersamaan dengan nilai dua kuaver ( q= e e ). Angka di sebelah atas menyatakan bilangan detik dalam satu unit atau bar. detik dihimpukan dalam kumpulan 2. Lazimnya jumlah detik adalah sama banyak dalam setiap bar.

Simbol ( ^ dan > ) digunakan sebagai tanda tekanan pada detik yang berkenaan. h = 80 . Dalam sesuatu bar terdapat dua detik Meter asas yang dinotasikan sebagai kuaver ( Contoh: e e e ). Tempo juga boleh dinyatakan dalam bentuk digit mengikut sukatan metronome dan ditulis seperti berikut: q = 114 . Setiap detik mempunyai 8 persamaan nilai masa tiga kuaver.1.4 Tempo Tempo adalah unsur yang berkaitan dengan kelajuan detik dalam sesebuah lagu. Setiap krocet bertitik ( q.3 Tekanan Semasa menyanyi atau yang lebih daripada memainkan sesuatu corak irama seringkali kuat atau lebih diberi penegasan lain. Sesetengah lagu boleg dicipta dalam tempo cepat. = 60 3 . Contoh: 1. Andante dan Moderato. lambat atau sederhana.(b) Meter Tak Lazim 6 merupakan meter tak lazim duaan. Tempo boleh dinyatakan dengan menggunakan istilah seperti Allegro. q .1. Menguatkan detik tertentu terdapatdetik yang dirasakan lebih detik-detik diertikan sebagai memberi tekanan. q. q. ) mew akili tiga  1.

Corak irama rentak memberi identiti kepada sesebuah lagu sebagai lagu berentak Mac. Contoh : Pengumpulan not mengikut nilai perlu difahami bagi kekeliruan antara meter 6 3 seperti dan . Waltz. Inang. 8 4 ( a ) Corak Irama Rentak Rentak merupakan corak irama tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu. Asli.1. pembahagian meter adalah penting sebagai panduan dan sukatan nilai not dalam setiap bar agas menepati bilangan detik yang ditetapkan mengikut meter yang digunakan. Sumazau dan Joget. Beberapa contoh corak irama rentak tersebut adalah seperti berikut : i) Rentak Mac atau ii) Rentak Waltz 4 .5 Corak Iram a Corak irama terbentuk apabila bunyi dan senyap ( rehat ) disusun menggunakan berlainan nilai masa untuk menjadikan satu corak yang nyata. Semasa menulis corak irama. Masri.1.

iii) Rentak Inang iv) Rentak Masri v) Rentak Zapin vi) Rentak Joget vii) Rentak Sumazau ( b ) Corak Irama Ostinato Satu corak irama yang dinyanyikan atau dimainkan secara instrumental berulang-ulang dalam sesebuah lagu lazimnya sebagai ir ingan dan harmoni. 5 .

Masa senyap ( period of silence ) dilambangkan Carta 1 Nama not Lambang Rehat g Semibrif w h Persamaan Nilai Krocet 4 krocet Minim 2 krocet Krocet Kuaver e q 1 krocet ½ krocet Nilai sesuatu not dapat dipanjangkan dengan meletakkan satu titik di tepi not tersebut.1.1. 6 Persamaan Nilai Krocet 3 Krocet Krocet bertitik 1½ krocet . q. Carta 2 Nama not Minim bertitik Lambang Not Lambang Rehat h.6 Tempoh Masa Dan Nilai Not Panjang atau pendek bunyi dilambangkan dengan not dalam pelbagai bentuk seperti dengan tanda rehat pelbagai bentuk seperti x e q h w Lambang Not . Titik tersebut mew akili separuh daripada not asal.

Susunan pic ini terdiri daripada bunyi panjang atau pendek yang membentuk irama melodi yang berkontur. Carta 3 Not & Tanda Rehat w h q e Perbandingan Nilai Masa 4 bit 2 bit 1 bit 1bit 2 Ikon boleh digunakan untuk mew akili not dan tanda rehat. menurun atau mendatar. Melodi berubah apabila pic dan not diubah. Contoh melodi: Lenggang Kangkung 7 . Contoh: h q boleh diw akili lambang boleh diw akili lambang 1.2 MELODI Melodi adalah turutan pic yang disusun sama ada secara menaik.Per kaitan nilai antara not dan tanda rehat dapat dilihat secara grafik seperti berikut.

1. Dalam muzik KBSR. (i) Pergerakan bertangga (ii) Pergerakan melompat (iii) Pergerakan mendatar 1. hanya dua jenis skel sahaja yang ditegaskan iaitu skel Major dan skel minor (harmonik). melompat dan mendatar.2. (i) Skel Major menaik (ii) Skel minor menaik 8 .1 Pic Pic adalah berkaitan dengan aras sesuatu bunyi sama ada bunyi tinggi atau bunyi rendah.2. Contoh: & Pic rendah q Q Pic tinggi Pic bergerak secara bertangga.2 Skel Skel adalah suatu siri pic yang disusun secara menaik atau menurun mengikut jeda tertentu dan mew ujudkan kesan nada atau tonaliti.

kord.3 Frasa Frasa adalah sekumpulan not yang membentuk satu unit penyataan muzik yang signifikan atau satu keratan lagu. dron dan ostinato.2.5 Warna ton Warna ton merupakan karekter atau kualiti bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu alat muzik atau suara.1.2. Contoh : i) ii) Dram bes Kastanet bunyi berat bunyi ringan 9 . dalam bentuk kaunter melodi. frasa ditanda dengan simbol berikut: Contoh: 1. sama ada bunyi berat atau bunyi ringan.4 Harm oni Har moni adalah bunyi muzikal yang dihasilkan melalui kombinasi dua atau lebih not yang berbunyi serentak.2. Ini melibatkan kaunter melodi yang terdiri daripada dua lapisan suara. Contoh : 1. Dalam penulisan skor muzik.

Ia selalu dilahirkan dalam bentuk perasaan ketika karya muzik dipersembahkan.6 Tekstur Tekstur adalah berkaitan dengan jalinan lapisan-lapisan suara dalam sesebuah lagu. Dalam skor Iagu. ) dan beransur kuat 10 . Pernyataan perasaan dan fikiran ini dapat disampaikan melalui mud dan dinamik apabila muzik diperdengarkan.2 Dinam ik Dinamik adalah berkaitan dengan sifat kuat atau lembut bunyi muzik yang dihasilkan. 1.1. bersemangat dan sebagainya.2. dinamik dinyatakan dalam bentuk tanda isyarat dan istilah seperti beransur lembut ( ( ).3.1 Mud Mud membentuk sifat atau suasana sesebuah karya muzik. Segmen muzik ini boleh terdir i daripada motif. frasa dan seksyen. 1. 1.3 EKSPRESI Ekspresi adalah ber kaitan dengan pernyataan perasaan dan fikiran yang ditonjolkan oleh sesebuah lagu atau karya muzik. Segmensegmen muzik ini boleh diulang dan dipelbagaikan untuk membentuk sesebuah karya muzik. Mud lazimnya dinyatakan sebagai riang.3.2.7 Bentuk Bentuk sesebuah karya ditentukan oleh gabungan beberapa segmen muzik. 1. sedih. Tekstur lagu boleh jadi nipis atau tebal bergantung kepada bilangan lapisan suara atau bunyi yang terdapat dalam sesebuah gubahan.

11 .

1. p) .3 Ekspresi 1. Murid menyanyi lagu “Terbang Burung Terbang”. 3. Murid member i respon untuk menunjukkan ekspresi bunyi kuat dan lembut . 2.lembut ( f ) . berpandukan kad-kad yang melambangkan dinamik: ( f ) Contoh: i) kad ditunjukkan selepas lagu diulang. rakaman muzik dan gambar w atak kartun. Murid member i respon untuk menunjukkan dinamik kuat dan lembut berdasarkan lagu “ Terbang Burung Terbang”. 5.1 Dinamik • Lembut • Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Kuat (p ) ( Memberi respon terhadap dinamik pada lagu yang diperdengar dengan betul. Elemen Strategi Bahan Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik Rakaman bunyi haiw an. Perdengarkan rakaman muzik yang mengandungi dinamik kuat dan lembut.3. ii) kad ditunjukkan selepas satu frasa 7. Berbincang mengenai bunyi-bunyi tersebut. 1. Contoh: Watak-w atak kartun yang biasa ditonton. 8.kuat 12 .Modul Bahasa M uzik Tahun 1 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 1 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 6. “Jala-Jala Ikan” dan “Anak Itik Tok Wi”. Murid pernah menyanyikan lagu “Terbang Burung Terbang”. Murid mendengar rakaman bunyi haiw an yang bersuara kuat atau lembut dan mengajuk bunyi yang didengar. Berbincang tentang perasaan murid apabila mendengar muzik kuat dan lembut. 4. Murid member i respon kepada gambar-gambar yang melambangkan dinamik yang berbeza.

2. kayu tik-tok dan kastanet.2. Murid member i respon secara lisan mengenai kedua-dua lagu tersebut yang berentak Mac dan Masri. (tamborin. 1. 5.1 Irama 1. kayu tik-tok dan kastanet.1. Menyatakan dengan sesuai perbezaan bunyi tiga alat perkusi yang dimainkan secara terasing.2 Warna Ton • Alat perkusi 1. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 13 . Menyanyi sambil menepuk detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Per kenalkan rentak Mac dan Masri melalui nyanyian lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”. Mengecam rentak Mac dan Masri dalam lagu yang diperdengar dengan betul. 3. kayu tik-tok dan kastanet) 6. 2.Modul Bahasa Muzik Tahun 2 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 2 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Memainkan detik lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua” dengan alat per kusi. Murid pernah menyanyikan lagu “Lenggang Kangkung” dan “Kami Murid Darjah Dua”.2 Melodi 1. Belajar Cara Belajar • Kemahiran mengingat Kontekstual • memindahkan Bahan Rakaman lagu. 4.3 Corak irama • Rentak – Mac. Masri 1. Murid member i respon secara lisan melalui beberapa lagu lain berentak Mac dan Masri yang diperdengar. Meneroka dan berbincang mengenai perbezaan bunyi tamborin. tamborin.

2. Murid menepuk detik mengikut lakuan murid tersebut.1 Irama 1.1. 1.2 Tempo • Perubahan tempo – lambat. 7. Murid pernah menyanyikan lagu “Sungai”. 8. Pentaksiran: Murid menyenaraikan nama haiw an yang berjalan lambat dan cepat pada lembaran kerja. Murid menepuk detik mengikut tempo lambat dan cepat lagu “Sungai”. Murid menyanyikan lagu “Sungai”. cepat Mengecam kehadiran perubahan tempo dalam lagu yang diperdengar dengan betul. Murid menyatakan perbezaan tempo lagu yang diperdengar. 6.Modul Bahasa Muzik Tahun 3 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 3 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Perdengarkan lagu “Sungai” dalam tempo lambat dan cepat kepada mur id. 3. Murid menepuk detik mengikut perubahan tempo lambat dan tempo cepat lagu “ Sungai “. Murid pernah menepuk detik. 5. 2. lembaran kerja dan kibod. Seorang murid menunjukkan contoh dua cara berjalan iaitu lambat dan cepat. 1. Kontekstual • Mengaplikasi Pita rakaman muzik. Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 14 . (lambat dan cepat) 4.

Perbincangan tentang perbezaan not minim dengan not krocet. Kontekstual • Mengaplikasi Kemahiran Berfikir • Membanding beza Kastanet. kerincing dan kad imbasan Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi Bahan 15 . 8.4.1 Simbol • Not Minim Mengenal pasti lambang not muzik mengikut nilai dengan betul. tanpa skor. Murid membuat latihan menulis not minim. Memperkenal not minim dan nilainya. 3.4 Notasi 1. Menepuk not krocet dan not minim secara serentak dengan iringan lagu ‘Pengakap Muda’. 4. 1. 2. Murid pernah menepuk not krocet menggunakan sebutan irama Perancis. 6. Murid menamakan not krocet dan tanda rehat krocet pada kad imbasan yang ditunjukkan. 7. Murid menyatakan panjang dan pendek bunyi yang dihasilkan.Modul Bahasa M uzik Tahun 4 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 4 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Menepuk not minim menggunakan sebutan irama Perancis. 2. Murid pernah menyanyikan lagu ‘Pengakap Muda’. 1. Perdengarkan bunyi kastanet dan ker incing. 5.

5. 3. 6. sedih dan bersemangat di dalam cerita tersebut. Guru menceritakan secara ringkas mengenai “Kisah Si Tanggang. 2. 1. Murid pernah menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. :Geylang Si Paku Geylang”. dengan betul. sedih dan bersemangat.3. sedih.Modul Bahasa M uzik Tahun 5 Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Pendidikan Muzik 5 1 x 30 minit Persepsi Estetik 1. 4. Kecerdasan Pelbagai • Kinestetik KBKK • Membanding beza Bahan Rakaman Lagu Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti Elemen Strategi 16 . “Geylang Si Paku Geylang”. Murid membuat gerakan badan untuk menunjukkan ekspresi riang.2 Mud • Riang.3 Ekspresi 1. “ Rasa Sayang dan “Bertemu dan Berpisah” mengikut nud lagu-lagu tersebut ( riang ). Murid member i respon kepada lagu-lagu lain yang menunjukkan mud yang berbeza. Menyanyikan lagu “Jalur Gemilang”. bersemangat Menyatakan jenis mud empat buah lagu yang diperdengar. Membimbing murid membuat pergerakan mengikut mud lagu-lagu tersebut. “Rasa Sayang” dan “Bertemu dan Berpisah”. Perbincangan mengenai suasana riang.

rakaman muzik. 1.menepuk detik lagu meter 3 an “ Waktu Fajar” Kumpulan B . Murid telah menepuk detik 3 an dan 4 an. Pentaksiran : Guru memainkan beberapa buah lagu dan murid mencatatkan meter lagu-lagu tersebut di dalam lembaran kerja. lembaran ker ja dan kibod.2 Meter • 3 dan 4 4 4 Membanding beza meter 3 dan 4 dengan jelas. Murid menepuk meter 4 an dengan bimbingan. Kelas dibahagikan kepada dua kumpulan: Kumpulan A . 4 4 1. Perdengarkan lagu “Ayam Didik”. (meter 3 dan 4 ) 4 4 Kecerdasan Pelbagai • Muzik Kemahiran Berfikir • Membanding beza Bahan Skor Lagu. 3. 5. 6. Elemen Strategi 17 . 4 4 > q q q q - 7. 3 4 > q q q 4.menepuk detik lagu meter 4 an “Ayam Didik” (Kumpulan A dan B bertukar-tukar aktiviti) 8. Murid telah mempelajari meter 3 dan 4 4 4 2.Mata Pelajaran Tahun Masa Aspek Item Hasil Pem belajaran Pengetahuan Sedia Ada Aktiviti M odul Bahasa Muzik Tahun 6 Pendidikan Muzik 6 2 x 30 minit Persepsi Estetik 1. Murid menepuk meter 3 an dengan bimbingan. Murid menyanyikan lagu tersebut. Murid menyanyikan lagu tersebut. 2.1 Irama 1.1. Perdengarkan lagu “Waktu Fajar”.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->