Kesan sosial selepas penjajahan. 1.

0 Pendahuluan Dari segi kebudayaan, social membawa satu pengertian yang luas merangkumi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat. Antaranya termasuklah sistem sosial, stuktur sosial, mobility sosial, bentuk kepercayaan, perhubungan antara masyarakat, dan stafikasi sosial. Dalam masyarakat Melayu sebagaimana yang digambarkan oleh sejarah Melayu, aspekaspek sosial itu sangat ketara. Namun begitu, hanya terdapat beberapa aspek yang sangat ketara perubahannya selepas penjajahan oleh Barat, iaitu agama dan kepercayaan, stuktur sosial, bahasa, petempatan serta adat istiadat dan pendidikan. Kesan daripada penjajahan oleh orang-orang Barat iaitu Portugis, Belanda dan Inggeris telah memberikan impak yang besar dalam sistem sosial di Tanah Melayu yang mana perubahan tersebut dapat dilihat dari pelbagai aspek sosial.

2.0 Kesan dari segi agama dan kepercayaan. Kepercayaan dan agama merupakan dua aspek sosial yang agak sukar untuk dipisahkan kerana sebahagian besar daripada kepercayaan termasuk dalam agama. Sebelum kedatangan penjajah di Tanah Melayu masyarakat di Tanah Melayu mengamalkan kepercayaan animism dan ajaran Hindu-Buddha yang menjadi amalan mereka sejak berkurun-kurun itu amat sukar dikikis habis daripada hati dan jiwa mereka. Tetapi pegangan itu berubah selepas kedatangan Islam yang berteraskan kepercayaan kepada Allah. Namun begitu selepas penjajahan inggeris di Tanah Melayu, kepercayaan dan agama penduduknya telah berubah sedikit daripada kepercayaan animisme kepada pengaruh teori sains dan teknologi dan juga pengaruh agama yang dibawa oleh mubaligh-mubaligh kristiean serta dasar penjajah yang menganggap tamadun mereka mestilah diikuti oleh seluruh masyarakat dunia kerana mereka mengatakan bahawa mereka adalah orang yang membawa kesempurnaan dalam hidup masyarakat yang dianggap mundur. Walaupun begitu, kepercayaan tersebut tidaklah ketara dalam masyarakat Melayu kecuali pengaruh agama kristien yang telah berkembang dengan meluas di Tanah Melayu. Kesan daripada galakkan Inggeris yang telah memainkan peranan kemasukan orangorang Cina juga telah melahirkan kepercayaan baru dalam masyarakat Melayu iaitu ajaran

Terdapat juga golongan istana yang menggunakan ahli nujum terutama sebelum kedatangan Islam atau tahap-tahap awal kedatangannya. Selain daripada itu. gunung dan fenomena alam yang lain. Kuasa ghaib itu mungkin disifatkan sebagai hantu. sungai-sungai. Pengunaan ‘ilmu hitam’ tidak terbatas dalam masyarakat Melayu tradisional tetapi berterusan dalam masyarakat moden. ia berkuasa di air dan dikatakan dapat menahan atau memegang perahu daripada bergerak. jembalang. bomoh dipercayai dapat menghalau hantu-hantu yang dapat merosak atau mengganggu angggota masyarakat. Terdapat juga kuasa lain yang dipercayai oleh masyarakat Melayu yang dipanggil jin atau peri. Peranan ahli nujum agak berbeza dengan bomoh yang mana ia lebih kepada membuat ramalan. Antara kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat permulaan adalah berbentuk animisme dan menganggap benda-benda mempunyai semangat dan kuasa ghaib. hari atau ketika. pokok-pokok. Menurut Sulastin Sutrisno. melihat atau mengetahui lebih dahulu segala sesuatu yang akan berlaku. ia dijadikan perbandingan untuk menunjukkan keelokan rupa seseorang atau benda. Turut dipercayai oleh oleh masyarakat Melayu ialah ‘Ilmu hitam’. Antaranya berdasarkan nama. maka pawang. Sebagai contohnya orang-orang Melayuhantu air. Melalui firasat juga seseorang itu dapat mengetahui kelemahan atau kekuatan orang lain. Oleh itu wujudlah pemujaan atau penyembahan kepada batu-batu. Untuk membuat ‘ilmu hitam’ ia melibatkan ilmu ghaib iaitu melalui jampi dan mantera. Ajaran ini sedikit turut mempengaruhi sebahagian masyarakat Melayu kerana ajaran ini mengutamakan keamanan dan perdamaian di kalangan penganutnya. orang yang mempunyai ilmu dapat merasa. Tilikan atau ramalan ahli nujum itu berkaitan dengan ilmu firasat. Sehubungan denganitu. Ia dikatakran dapat mempengaruhi manusia. Memandangkan kuasa ghaib itu tidak boleh dihubungi oleh orang sembarangan. Hal ini digambarkan dalam Hikayat Pahang. demi keselamatan masyarakat kuasa ghaib atau penunggu sesuatu tempat perlu dipuja dan dijamu denagn hidangan yang enak. dukun atau bomoh diperlukan.Conficius. Pada umumnya makhluk yang dipercayai sebagai peri amat cantik dan tidak dapat dibandingkan kecantikannya dengan manusia biasa. Oleh itu. Kepercayaan kepada ilmu firasat boleh dikaitkan dengan konsep ‘memilih ketika’ dalam . Sultan Malikul Salleh iaitu raja Pasai menggunakan khidmat ahli nujum untuk memilih seorang daripada puteri-puteri raja Perlak sebagai isterinya. atau jin yang menjadi penunggu objek tersebut.

Demikian juga dengan bulan-bulan tertentu dalam masa setahun. segala kepercayaan masyarakat tradisional walaupun selepas kedatangan penjajah terdapat kepercayaan yang masih diamalkan sehingga hari ini. Masyarakat Melayu tradisional sebagai sebuah organisasi masyarakat mempunyai stuktur sosialnya yang tersendiri.0 Stuktur sosial Dari segi stuktur sosial. Agama dan kepercayaan merupakan satu bentuk sosial yang sangat penting di dalam sesebuah masyarakat seluruh dunia amnya. Segala ‘set sosial’ termasuk pola tingkah laku. Perubahan dalam hierarki masyarakat Melayu bermula dari lapisan teratas sehingga lapisan yang paling bawah sekali. Terdapat beberapa dalam stuktur sosial masyarakat yang telah berubah dan terhapus seperti golongan yang paling bawah kedudukannya di dalam hierarki lapisan masyarakat Melayu iaitu golongan hamba. Kebolehan yang luar biasa sesetengah tokoh-tokoh agama menyebabkan masyarakat menganggap mereka keramat. Sebelun kedatangan penjajah secara rasminya pada tahun 1874. rakyat biasa dan hamba adalah jelas. bangsawan atau pembesar. Umpanya dalam seminggu terdapat hari-hari tertentu yang baik dan buruk atau sial. Lapisan yang terdiri daripada golongan raja. sistem kemasyarakatan dan kompenan-kompenan lain yang membentuk organisasi itu melibatkan semua golongan masyarakat. Justeru. peranan. Bagi mereka ‘memilih ketika’ itu penting untuk mengelakkan daripada bencana atau sebarang kemalangan. mengerjakan sawah dan memulakan perjalanan untuk merantau. Raja dan kerabatnya menduduki tangga teratas dalam kedudukan lapisan masyarakat tersebut . Selain itu. masyarakat Melayu turut mempaercayai petunjuk daripada tanda-tanda yang luar biasa atau mimpi. Selain daripada kepercayaan tersebut terdapat pelbagai lagi kepercayaan lain yang ada di dalam masyarakat Melayu. 3. selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu turut membawa kesan perubahan yang ketara.kalangan masyarakat Melayu. Stuktur social adalah merujuk kepada sifat organisasi masyarakat yang terbina daripada semua kompenan atau ‘set sosial’ di mana setiap kompenan itu berfungsi sehingga membolehkan masyarakat tersebut terus wujud. Sehubungan dengan itu. mereka memilih ketika yang baik untuk memulakan sesuatu pekerjaan atau rancangan mendirikan rumah.

Temenggung. masyarakat percaya akan mendapat balasan yang dipanggil tulah atau ‘daulat’ Raja. Penghulu Bendahari pula memainkan peranan yang lebih tinggi daripada Bendahari. Laksamana. Bendahara telah ditukar kepada menteri kewangan. Raja berperanan secara mutlak dalam pemerintahan dan pentadbiran. . Raja juga memegang nyawa rakyatnya kerana segala keputusan bergantung kepada Raja dan kuasa mengampun hanya dipegang oleh Raja. Segala yang dititahkan oleh Raja tidak boleh dipertikaikan dan dibantah oleh rakyat. Hukuman yang dijalankan selalunya dengan hukuman bunuh iaitu hukuman pancung. Ia dibantu oleh golongan lapisan kedua iaitu golongan bangsawan. maka institusi ini telah berubah terutama dari segi gelaran untuk setiap jawatan yang dipegang. Sebagai contohnya. Walau bagaimanapun kedudukan Raja dalam hierarki organisasi sosial masyarakat Melayu masih di tempat yang teratas tetapi hanya sebagai lambang perpaduan masyarakat yang berbilang kaum di Negara Malaysia bagi menjamin kedaulatan dan keamanan Negara serat memperkenankan undang-undang yang digubal oleh Parlimen. Bendahara bertanggungjawab dalam hal-hal kewangan dan mengurus perbelanjaan apabila berlakunya peperangan di dalam kawasan jajahan takluk masing-masing. Di Melaka dengan mengambil contohdalam masa pemerintahan Sultan Muhammad Syah. golongan bangsawan terdiri daripada Bendahara. Laksamana memainkan peranan bagi menjaga keselamatan dan keamanan serta melaporkan kekacauan atau huru-hara yang berlaku di dalam jajahan takluk tersebut. Selain itu.dengan autoriti dan kuasa mutlak. kesan daripada penjajahan. Namun begitu. Mereka ini juga bertanggungjawab dalam hal pemungutan cukai-cukai yang dikenakan pada setiap penduduk yang dalam jajahan mereka. Namun begitu. mengurus dan mentadbir sesebuah masyarakat. Golongan ini sangat memainkan peranan penting dalam membantu Raja memerintah. Temenggung pula bertanggungjawab dalam melaksanakan hukuman terhadap rakyat yang melakukan kesalahan dalam masyarakat atau melanggar perintah Raja. selepas penjajahan di Tanah Melayu peranan Raja sebagai kuasa mutlak telah dikurangkan. Sultan dan kelurganya mempunyai kedudukan yang lebih mulia daripada golongan yang lain. Raja amat disegani oleh rakyat dan dianggap sebagai dewa yang perlu ditaati dan jika melanggar titah Raja. Syahbandar dan pembesarpembesar lain serta keluarga mereka. Golongan kedua pula yang menduduki lapisan hierarki dalam organisasi sosial masyarakat Melayu ialah golongan bangsawan. Penghulu Bendahari.

golongan ini memainkan peranan yang banyak dalam menyumbang tenaga untuk menambah harta dan mengawal tuannya.Menyentuh tentang golongan rakyat biasa yang dikenali juga dengan orang Merdeka. Oleh itu. Kumpulan ini sering diletakkan dalam kelas menengah. Kaum petani juga tidak dilarang atau dihalang membuka tanah baru untuk pertanian. setiap rakyat yang ingin memiliki tanah mestilah memohon kebenaran dan pihak kerajaan akan memberikan geran tanah. Mereka yang kaya terutama saudagar-saudagar dan golongan pedagang lain serta tokoh-tokoh agama selalunya mempunyai status sosial yang tinggi. masyarakat tradisional tetap terikat dalam hal-hal tertentu seperti dikerah oleh Raja atau pembesar sama ada untuk berperang atau menjalankan kerja Raja. Selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu. Perbezaan fungsi. Namun begitu. Satu lagi ‘set sosial’ yang terdapat dalam masyarakat Melayu ialah golongan hamba. Namun. Mereka tidak perlu meminta kebenaran daripada pembesar tempatan sekiranya ingin mendirikan rumahtangga atau pergi ke manamana. walaupun dalam golongan yang sama menghasilkan kelas-kelas tertentu. jika terdapat rakyat yang tidak mematuhi peraturan ini maka ia boleh didakwa dan disaman dalam mahkamah sivil. rakyat terikat dengan undang-undang perihal memiliki tanah dan membuka tanah baru. kekayaan dan keturunan antara individu dan kelompok. Walaupun begitu. Lebih penting daripada itu. Tetapi selepas penjajahan. Rakyat tersebut juga perlu membayar pendahuluan pada peringkat awal ketika memohon kebenaran serta membayar cukai tanah selepasnya. Seseorang tuan atau Tengku dikatakan mempunyai status yang tinggi jika memiliki ramai . mereka juga menjadi salah satu factor ketinggian status orang yang memilikinya. dalam hal kenduri kendara mereka dianggapkan sentiasa memberitahu atau menjemput pembesar yang menjadi ketua kawasan masing-masing. buruh biasa dan tukang-tukang mahir seperti membuat ukiran dan senjata. Golongan ini tidak bebas dalam semua aspek kehidupan dan mereka juga tidak boleh bertindak sesuka mengikut kemahuan sendiri kerana mereka dikawal oleh perintah dan peraturan yang ditetapkan tuan mereka. Sebagai golongan Merdeka mereka bebas mengendalikan apa sahaja bentuk aktiviti dalam kehidupa harian mereka tanpa banyak gangguan daripada pihak pembesar atau pihak Raja. Golongan rakyat dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan yang dilihat dari segi fungsi dan pekerjaan masing-masing iaitu peniaga dan pedagang. Golongan hamba dalam lapisan masyarakat menduduki tempat yang paling bawah.

Pada tahun 1959. Bukan itu sahaja tetapi bahasa-bahasa penjajah Barat lain yang pernah menjajah Tanah Melayu turut dapat dilihat dari beberapa istilah yang telah dipinjam ke dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Portugis seperti jendela dan garpu. terjemahan dan sebagainya. 4. syahadah. Sebuah agensi perancangan bahasa di bawah naungan Kementerian Pendidikan. kongres Melayu yang pertama diadakan untuk membincangkan hal yang berkenaan dengan bahasa dan sastera.hamba dan hamba-hamba itu sudah lama tinggal bersamanya. DBP bolehlah . hijrah. agensi ini menjadi badan yang berdikari iaitu. bahasa Melayu juga turut dipengaruhi oleh oleh bahasa Arab walaupun Bangsa Arab bukan penjajah tetapi melalui perdagangan dan dakwah. Sebagai contohnya. penggunaan bahasa inggeris seperti dominan. telah membawa kesan perubahan yang besar dalam bahasa dan pertuturan masyarakat Melayu yang mana telah berlaku percampuran bahasa. konvokesyen. Selain daripada itu. selamat. Istilah-istilah dalam bahasa Inggeris banyak dipinjamkan ke dalam bahasa melayu. Apabila tamatnya Perang Dunia Kedua. Balai Pustaka diamanahkan dengan tanggungjawab membina dan mengembangkan bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). semangat nasionalisme muncul di seluruh dunia. Namun begitu. televisyen. stuktur dan sebagainya. Sebagai contohnya. telefon. Walau bagaimanapun intitusi perhambaan mulai runtuh apabila berlakunya campur tangan di Tanah Melayu bermula pada 1874. Ini bukan sahaja bermaksud hasrat untuk mencapai kemerdekaan tetapi juga kemerdekaan yang membawa identity baru dengan bahasa kebangsaan sendiri. faedah. kedatangan penjajah ke Tanah Melayu turut membawa kepada memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Negara. penggunaan bahasa Arab seperti perkataan assalamualaikum. Pada tahun 1952.0 Bahasa Selepas kedatangan penjajah di Tanah Melayu pada tahun 1874. Selepas Tanah Melayu mendapat kemerdekaan pada tahun 1957 golongan hamba telah dihapuskan sepenuhnya.

apabila komunikasi agak mundur dan banyak yang buta huruf serta bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa harian. Sekarang apabila timbul keraguan. Pada tahun berikutan. untuk atau untok. Dengan penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan. Malaya memperoleh kemerdekaan dan bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. secara langsung kedatangan penjajah di Tanah Melayu telah dengan sendirinya memartabatkan bahasa Melayu. Hal tersebut dapat dilihat iaitu pada masa dahulu. Kebanyakan generasi tua yang di didik dalam ejaan lama melakukan kesilapan tetapi masa peralihan diperlukan. bahasa Melayu telah pun digunakan dalam pengajaran sains pada peringkat Universiti. kini bahasa Melayu digunakan pada semua peringkat pendidikan. Pada tahun 1970. timbul masalah perbezaan sebutan akibat loghat. Sebagai jawapan kepada masalah ini. Daftar Ejaan Rumi Bahasa Malaysia (1981) diterbitkan. ataupun bahru. Bukan itu sahaja tetapi telah menyebabkan berlakunya percampuran bahasa antara bahasa tempatan dan bahasa asing yang telah digunakan sehingga hari ini yang terdapat dalam penggunaan bahasa kebangsaan dan juga bahasa harian. usaha dilaksanakan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan. ejaan. baru. Pada tahun 1957.dianngap sebagai pemerhati Negara bagi bahasa. dua buah naskah panduan iaitu Panduan Umum Ejaan Bahasa Malaysia (1957) dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Malaysia (1957) dan juga daftar kata yang rasmi. risalah rasmi ini boleh dijadikan panduan dengan penuh yakin dan tidak membuat kesilapan tentang penulisan. Melalui perancangan dan pelaksanaan bahasa. dan peristilahan. Sebagai contohnya. Oleh yang demikian. bharu. mengambil alih bahasa Inggeris. Sebanyak satu ratus naskah risalah bercetak SERBBM disebarkan secara percuma kepada jabatan kerajaan. baharu. perkataan boleh dan bolih. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful