Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Penghantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian ( Pendidikan Pemulihan ) Isu dan Trenda Dalam Pendidikan Pemulihan ( Issues and Trends in Remedial Education ) PKP 3111 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Kelima 1. Menjelaskan pertimbangan yang pendidikan murid-murid pemulihan. perlu diambil dalam

2. Membuat perbandingan perguruan Program Pendidikan Pemulihan dengan program-program lain dalam Pendidikan Khas. 3. Menghuraikan program-program berkaitan dengan Pendidikan Pemulihan yang dilaksanakan di sekolah. 4. Menghuraikan peranan dan penglibatan pelbagai pihak dalam program Pendidikan Pemulihan. 5. Menganalisis isu-isu yang berkaitan dengan murid-murid yang terlibat dalam Pendidikan Pemulihan.

Sipnosis

Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid Pemulihan Khas dari aspek penempatan pelajar; prasarana kelas; profesionalisme guru; keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran; isu pelabelan, pengasingan dan pentaksiran; pengurusan kelas; kepelbagaian kompetensi murid dan penglibatan ibu bapa serta komuniti. This course discusses issues and problems in educating remedial education students from the aspects of placement; physical aspects of the classroom; teachers’ professionalism; effectiveness of teaching and learning; labelling, segregation and assessment; classroom management; students’ multiple competencies; parents and community involvement.

Pelaksanaan Pengajaran • Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran .Kandungan .Kemahiran guru . Kandungan Strategi dan Penempatan Pelajar • Isu individu .Penghargaan dan pengiktirafan .Kajian berasaskan Bilik Darjah Sokongan Pengurusan Sekolah .Lokasi dan jenis .Kerjasama .Kebajikan .Kemudahan-kemudahan Keberkesanan Program Pemulihan Khas Jam 6 • • 2.Kenaikan pangkat . Profesionalisme Guru • Keperluan Guru .Kursus dalam perkhidmatan .Penempatan .Keterampilan Guru .Tajuk 1.Kelayakan Guru .Kesan kecacatan kepada individu • Strategi pengajaran dan pembelajaran .Pendidikan Jarak Jauh .Pengajaran kumpulan Kemudahan dan prasarana .Kerja berpasukan 6 • 3.Pengajaran individu .Motivasi Guru .Latihan guru asas • Peningkatan Profesionlisme .Inovasi 6 .Peruntukan kewangan .Kemahiran • Perancang Kurikulum .Perbezaan antara individu dan penyesuaian .

Tindakan Susulan.Keberkesanan kaedah .Bilangan waktu mengajar .Kiosk • Model Pengajaran Kumpulan .• Pentafsiran kurikulum Strategi pelaksanaan .Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Bebanan Tugas . Isu Pengurusan Program Pemulihan Khas • Model Pengurusan Kelas Pemulihan .Program inklusif .Model Montesori .Model II : Kumpulan berkemahiran hampir sama .Implikasi terhadap guru dan sekolah • Pengasingan .Implikasi terhadap ibu bapa .Masalah pembelajaran sebagai satu kontinum 6 5.Model I : 3 Kumpulan yang berbeza .Pengkhususan mata pelajaran 4 • • 4.Komitmen guru Perbandingan pengurusan kelas Pemulihan Khas dengan : .Kesan kepada murid . Pengawasan.Definisi dan kepentingan .Model Hewett .Stesen .Jawatankuasa dalam organisasi .Pengajaran koperatif dan kolaboratif Khidmat Guru Pendamping .Kelayakan dan kewibawaan .Bahan bantu belajar .Cara pelaksanaan 6 • 6. Penyeliaan dan .Kelas biasa .Implikasi terhadap murid . Isu Pelabelan dan Pengasingan • Pelabelan .Sokongan dan kerjasama .

Peluang berinteraksi .Peranan Jabatan Pelajaran Negeri .Sokongan dan kerjasama .Peranan nazir .Membuat penilaian • Pengawasan dan Penyeliaan .Persepsi terhadap murid khas .Penghargaan kepada guru . Isu Sistem Sosial • Pentadbiran Pemulihan Khas 3 .Motivasi kendiri • Kompetensi Sosial .Pengurusan kendiri .Halangan komunikasi guru Pemulihan Khas dan rakan guru .Intervensi awal . Kepelbagaian Kompetensi Murid • Kompetensi kendiri .Peranan pengurusan sekolah Komunikasi .Persepsi guru .Melaksana pengajaran .Halangan komunikasi sekolah dengan ibu Bapa 4 • 7.Kolaboratif • Peranan komuniti .Kesedaran sosial .Kesedaran 9.Membina sikap positif murid .Kemahiran sosial Pembentukan Sikap . Penglibatan ibu bapa dan komuniti • Aspek ibu bapa .Merancang tindakan lanjut .Bimbingan berterusan 4 • 8.Komunikasi • Tindakan susulan .Kesedaran kendiri .

E. Inclusive education for 21st. (4th. London : P.(2000). Sands. School and special needs: Issue of innovation & inclusion. Kozleksi. J. century. D. task and setting.(2000).Peringkat undang-undang . D.K. (1998) Learning disabilities: Th ilnteraction of learner. A.- • Polisi. MA: Allyn Bacon Inc .Reformasi Pemulihan Khas Jumlah 45 Kerja kursus Penilaian Peperiksaan Akhir Rujukan Asas Rujukan Tambahan 50% 50% Dyson. Ed. M. C.J. The school & community relations. Chapman Bagin. London : P. New York : Bantam Books Ferrell. (2004).Undang-undang perlindungan .R.B. Special education needs: A resource for practioners. D.Chapman. & French. (2001). New York : Wardsworth. D. (2000) Emotional intelligence: Why it can be more than IQ. Boston : Allyn & Bacon Colmen.Undang-undang keistimewaan .R. perancangan kurikulum dan bantuan khas Kuasa dan pengaruh dalam pentadbiran Kolaborasi dalam Pemulihan Khas Kajian-kajian tentang Pemulihan Khas Undang-undang dan hak asasi manusia . Smith.). & Gallangher.