Konsep Seni Dalam Islam

1

Pengenalan
Islam tidak pernah memisahkan antara keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Sifatnya sebagai al-Din mencakupi seluruh alaspek kehidupan termasuk budaya dan seni. Kesenian telah dimanifestasikan melalui seni kaligrafi, seni hias, tempat-tempat tempatibadat yang dihias bagi menggambarkan kebesaran Allah s.w.t. 

2

Pengenalan 

Istilah seni agama, seni sekular dan seni muslim tidak tepat :> memisahkan Islam daripada aspek hidup yang luas. Sebagai agama yang syumul,Islam membenarkan imaginasi dan kreativiti yang sihat dan positif kerana manusia memiliki akal dan bakat/potensi yang perlu dijaga dan dihargai, dalam ruang dan batasan yang diharuskan oleh syariat
3 

Pengenalan 

Manusia memerlukan seni dan seni tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Hubungan yang terjalin antara kesenian dan Islam meletakkan satu garis pemisah antara kesenian Islam dan kesenian bukan Islam. Kesenian Islam terpancar dari wahyu Allah sama seperti undang-undang dan syariat Allah. undangPenonjolan Islam sebagai sumber budaya bertujuan meletakkan nilai-nilai asas bagi nilaimengelakkan penyelewengan hidup.
4  

Pengenalan
Seni adalah sebahagian daripada unit yang terkandung dalam komponen budaya.Ia terjelma dalam bentuk artifak di permukaan kubah, halaman al-Quran aldsb. Manifestasi kepada perlembagaan, keindahan, hasrat, citarasa, kesedihan dan kasih sayang. Hasil-hasil seni Islam tetap subur dan Hasilhidup dalam kehidupan seharian. [permaidani : seni + lapik sujud] 

5

cara atau kaedah Istilah ilmu kebudayaan : ³segala sesuatu yang indah´ Herbert Read : ³usaha untuk mencipta bentukbentukbentuk yang menyenangkan´ Sidi Gazalba : ³kesenian merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh masyarakat yang cintakan seni´  6 .Definisi Berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kemahiran.

Menurut konteks ini. syariah dan akhlak menjadi penentu kepada konsep seni Islam. konsep seni Islam ditonjolkan seperti berikut : 7 .KONSEP SENI DALAM ISLAM Pandangan Sarwa Islami yang berorentasikan tauhid.

 seni dibentuk untuk melahirkan seorang yang benar2 baik dan beradab seni seharusnya menjurus ke arah konsep Tauhid dan pengabdian kepada Allah seni ialah perkara2 makruf. halal dan beretika 8 pembawaan matlamat .

bermotivatif. jiwa seni haruslah tunduk kepada fitrah asal manusia kerangka dasar pembangunan seni mestilah menyeluruh dan meliputi aspek2 akhlak. dan bermotif tarbawi aktiviti kesenian manusia mesti ditundukkan kepada tujuan akhir iaitu keredaan Allah dan ketaqwaan  9 . matlamat keagamaan dan falsafah kehidupan manusia seni harus menjadi satu proses pendidikan yang positif. iman.

alam sekitar dan sesama manusia dan juga makhluk 10 .PrinsipPrinsip-prinsip kesenian Islam   Mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilai2 kemanusiaan. persekitaran dan sejagat Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek2 estetika. moral dsb. Menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tidak terpisah daripada keseluruhan ajaran Islam yang sahih ia terpancar daripada wahyu Ilahi menghubungkan manusia dengan Tuhan. kemanusiaan.

Fungsi Seni menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaan-Nya penciptaan menanamkan rasa khusuk dan rendah diri ke hadapan Allah memberikan ketenangan di jiwa [seni kerana Allah untuk manusia dan kehidupan] menanam sikap taqwa dan beriman meningkat daya intelek dan emosi 11 .

memberi kesejahteraan kepada manusia. seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan pula seni untuk sesuatu tujuan. Oleh itu seni adalah satu unsure untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Perbezaan antara seni Islam dan bukan Islam ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Allah menghendaki Allah. seperti juga social. 12 . Dengan itu. SifatSifat-sifat Utama seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. Sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia. ekonomi dan politik. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah.

Pada mulanya kesenian Barat menjadikan agama sebagai sumber seni. 13 . mempengaruhi kegiatan seni di Eropah. setiap bidang kehidupan telah mulai melepaskan ikatannya daripada pengaruh gereja akibat gelombang sekularisme. terletak pada dasar yang berpaksikan tauhid. Hadith Nabi s. Ia turut sekularisme. Selepas zaman Renaissance. : ³Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Ia sukakan kepada keindahan´ [riwayat Muslim] Perbezaan lain antara kesenian Islam dan Barat tauhid.w.a.

  Kesenian Islam bersifat masyarakat. Ia diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. 14 . Ciri-ciri individualisme dalam Ciriseni Barat tidak terdapat dalam seni Islam Bersifat Demokratik iaitu segala ciptaan dan kreativiti mempunyai hubung kait dengan objek-objek yang biasa objekdigunakan oleh masyarakat Menolak penghasilan seni bercorak figuratif (patung(patungpatung. objek manusia/haiwan) ± telah melahirkan seni Arabesque yang menekankan ekspresi melalui garisan dan bentuk Dianggap murni kerana tidak mencampur-aduk unsurmencampurunsurunsur negatif dalam bidang kesenian.

difahami atau tidak) Menekankan kecantikan. ekspresi dan kegunaan.Seni dalam masyarakat Barat Prinsip seni untuk masyarakat iaitu seniman menghasilkan sesuatu untuk tujuan kemasyarakatan (aspek seni bina dalam tamadun Rom) Seni untuk seni ialah penciptaan sesuatu hasil seni untuk keindahan semata-mata. Seni 15 Barat lebih mementingkan kebolehan dan kecekapan individu. Hasil seni berperanan sebagai media untuk luahan perasaan dan memberi keselesaan kepada deria Menekankan keseronokan tanpa mengira kesannya kepada masyarakat (lihat muzik) Seni Barat tidak berteraskan nilai etika. selesa pada org lain atau tidak. Seniman mempunyai kebebasan sematauntuk berkarya (baik/buruk. Mereka tidak terikat kepada ajaran agama dan menolak aspek ketuhanan.   .

futurism. kubism. Paul Gauguin. Van Gogh. Michaelengelo. dadaisme. post impresionism. Picasso [seniman2 yang haru biru dengan hasil karya yang menyimpang] Pelbagai 16 .aliran seni di Eropah : > impresionism. Seniman2 Barat jarang tunduk kepada peraturan dan etika gereja. surrealism dan pop art yang menolak gereja.

BIDANG KESENIAN ISLAM Seni Seni Seni Seni Seni Seni Penulisan / Khat Persuratan Nyanyian dan Suara Penghikayatan Tenunan & Tekstil Binaan dan Infrastruktur 17 .

Seni Khat Kaligrafi ialah tulisan indah. ³Kalios´ [indah] dan ³Grahia´ [tulisan] Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di khat´ dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia. 18 .

 Berdasarkan 19 .model tulisan Naskh kemudian lahirnya berbagai model tulisan :> 20 jenis kemudian disatukan menjadi model asasnya kepada 6 sahaja [qalam sittah] dipelbagaikan bentuknya sehingga menghasilkan 2 lagi model menjadi 8. Keni khat Arab berkembang pesat ada abad ke-3 Hijrah di tangan Ibnu keMuqlah « Ibnul Bawwab « Yaqut. Yaqut.

 Al-Quran Al- merupakan pancaran kepada lahirnya seni ini di dalam ayatnya : ³Nun. demi pena dan apa yang mereka tulis´ [al-Qalam : 1] [al- 20 .

 Seni khat digunakan sebagai hiasan bangunan seperti masjid. istana. Digunakan untuk penulisan alalQuran dan memusatkan dayacipta mereka sebagai bentuk seni yang berperanan besar di sisi agama. [Masjid Jamik Isfahan. makam. Seni yg sangat dihargai oleh umat Islam. al21 . istana al-Hambra¶.

ga dan nya. Contoh penggunaan khat tertua di Malaysia ialah Batu Bersurat [702 H/1303 M] 22 . Tulisan jawi berasaskan khat Arab dengan penambahan empat huruf iaitu nga. cha.

agar umat Islam membaca dan menulis supaya mereka dapat menulis ayat2 al-Quran dengan baik.a. Sebab itu ia merupakan hasil aktiviti masyarakat maju dan bertamadun salah satu maksud dalam saranan Nabi s.w.Kepentingan Seni Khat  ia mempunyai kaitan dengan peningkatan tahap tamadun itu sendiri. dan dengan alcara ini difikirkan memudahkan lagi mereka memperlajari dan menghafalnya 23 .

di Baghdad Abu Ali Muhammad bin Ali Menjadi setiausaha pentadbiran Pusat Dididik oleh Ahwal. Tauqi dan Riq¶ah]. Mati pada 940 M. Beliau disiksa leh Ibnu Rayq dengan memotng lidahnya serta disumbat ke dalam penjara. Naskh. Difitnah sehingga dipenjara sebelum dibuang negeri ke Parsi. Raihan. Murid2nya : > Ibn al-Simsimani dan Ibn Asad al-Ghafini. alal24 . al-Khat al-Mansub alalMencipta peraturan menggunakan lingkungan. Beliau dipecat. Muhaqqaq. dipotong tangan kanannya. garisan lurus serta titik rombik bagi melahirkan bentukbentukbentuk huruf yang betul dan tulisan sittah [Thuluth. anak murid Ibrahim al-Shajari alMenghasilkan karya.SenimanSeniman-seniman Islam [kaligrafer] Ibnu Muqlah Lahir pada 868 M.

 Terkenal pada zaman Buwayhi. Dublin bertarikh 391 H. Pengarah Perpustakaan Buwaihi Baha alalDawlah di Shiraz. 25 .Ibn al-Bawwab alAbul Hasan Ali Bin Hilal. al Naskhah al-Quran tulisan beliau tersimpan aldi Perpustakaan Chester Beatty. Seorang hafiz dan iluminatur yang menghiasi al-Quran dangan baik dan almenulis 64 naskah al-Quran. Meninggal dunia pada 1032 M. Tidak diketahui tarikh lahir dan tempat kelahirannya./1000 M.

NamaNama-nama lain Yaqut alal-Musta¶sami Syeikh Hamdullah Hafiz Uthman Ismail Zuhdi Mustafa Rakim Abdullah Zuhdi Abdul Kadir al-Nablusi al26 .

Contoh Khat Nasakh 27 .

Contoh Khat Thuluth 28 .

Contoh Khat Farisi 29 .

Contoh Khat Diwani Jali 30 .

Contoh Khat Raihani 31 .

Contoh Khat Riq¶ah 32 .

ContohContoh-contoh Khat 33 .

ContohContoh-contoh Khat 34 .

falsafah. imaginatif. Walau bagaimanapun.Sastera dan Persuratan Islam Sastera pada asasnya ialah karya kreatif. Ia permainan bahasa. Sastera Islam juga bukan sastera Arab. sastera Islam mempunyai ciriciri-ciri. pandangan dunia (tasawwur) dan matlamat yang khas. Ia bukan sahaja berbeza daripada sastera Barat tetapi juga tidak boleh dilihat berasaskan sastera Timur. rekaan. dan ia bukan dimonopoli oleh sesuatu umat. ilusif dan khayalan. prinsip. Ini kerana kesenian Islam itu sendiri tidak terikat kepada sesuatu kelompok etnik atau masyarakat tetapi juga tidak terikat kepada tempoh (zaman tertentu). Hanya Al-Quran dalam bahasaArab. Al- 35 . fiktif. emosi.

berdasarkan tempat dan berbezamasa. matlamat dan tasawurnya. isi bentuk. tetapi ditapis oleh kerangka Syariah Islamiyah sehingga lahir identiti baru yang memiliki unsur-unsur yang tersendiri dalam unsurekspresi. 36 . Sastera Islam terbentuk hasil bancuhan daripada pertembungan pelbagai pengaruh yang berbeza-beza. Prinsip ini membenarkan apa sahaja bentuk dan ekspresi asalkan tidak bercanggah dengan asas ajaran Islam. Penilaian dan pentafsiran sastera Islam itu boleh dilihat pada prinsip yang digunakan iaitu amal ma¶ruf nahi munkar yang berteraskan kepada Syariah Islamiah.

alalThawus bin Kaysan] Orang2 Yahudi Muslim seperti Ka¶ab alalAhbar menghikayatkan cerita2 daripada warisan Bani Israil 37 . kesusasteraan dan pengucapan menjadi medium kepada sasterawan muslim seperti Hassan bin Thabit. Ka¶b bin Malik dan Abdullah bin Rawahah untuk menangkis serangan orang musyrikin.Pada zaman awal Islam. Karya sastera Islam berbentuk prosa berkembang dalam peradaban Islam Penggunaan cerita2 dalam al-Quran aldijadikan media dakwah sejak zaman Umayyah [Hasan al-Basri. Tamim al-Dari.

berzanji yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Karya hikayat dalam kesusasteraan Melayu lama ialah sirah Nabi s.s. dan cerita Nabi2 Allah a.a. pahlawan Islam.w. Nabi2 Prosa Melayu yang bercorak Islam telah berkembang dengan pesatnya sehingga lahirlah berbagai2 berbagai2 corak penceritaan seperti hikayat mengenai sahabat. kuda kepang dan wayang kulit. Karya2 raja2 Karya2 puisi Islam juga tersebar seperti qasidah. Perkembangan Islam di alam Melayu banyak dipengaruhi oleh sastera dan prosa naratif. cerita orang2 orang2 soleh. raja2 dan cerita berangkai. Di Pulau Jawa. 38  . para wali Songo menggunakan berbagai2 berbagai2 cabang seni untuk mengembangkan Islam seperti gamelan.

Islam berkembang dalam bidang tasawuf. 39 Puisi . Teks karya yang ditulis dalam bentuk rangkap puisi seperti Sharh Ibn Aqil. Ilmu2 Islam mengandungi ciri-ciri ciripuisi. Matan Jauharah. Abdul Qadir al-Jailani. alIbnu Arabi dan Hamzah Fansuri di Aceh. Ia menjadi media penyampaian mesej kesufian. Rabi¶ah Adawiyyah.

Mempunyai metod persembahan seperti dimulakan dengan nasib dan diakhiri pula dengan fakhr / iftikhar Bentuk Prosa (Ayyam) : cerita perhubungan antara kabilah Arab. Membicarakan pelbagai persoalan hidup : ciri-cirinya ciri: i.Perkembangan Puisi Arab Zaman Pra-Islam PraRazaj : pengucapan bersama masyarakat/nyanyian keagamaan. Mengikut undang2 imejan. Diiringi 50muzik. motif yang selari dengan gaya yg tetap iii. menyentuh tema tertentu ii. persahabatan dan permusuhan 40 . Bermula pada awal kurun ke-6 M keDiwan : koleksi puisi peribadi Qasidah : puisi panjang mengandungi 50-100 baris. ungkapan.

41  . Dari mereka alinilah lahirnya karya2 Islam yang berasaskan tauhid. kehidupan manusia dan alam ii. Namun ia Almengandungi keindahan gaya bahasa dan ketinggian nilai sastera yg sukar ditandingi. Bahasa Arab yg halus dan sangat menyentuh jiwa Ramai pengkaji bahasa dan kesusteraan dalam al-Quran akhirnya memeluk Islam. Ia menjadi inspirasi bagi penciptaan hasil2 sastera Islam selepas itu : i.Zaman Islam Al-Quran bukan buku sastera. Kisah umat2 terdahulu iii.

puisi dan lagu  42 .Contoh2 seni syair.

beriman dan bukan atas dasar asabiyyah. Bertujuan untuk membentuk insan yang bertakwa.CiriCiri-ciri Persuratan Islam Persuratan Islam mestilah merangkumi semua aspek hidup seperti kesyumulan Islam Tidak menggunakan gambaran buruk dan lucah atau simbol keganasan yang berlebihan Mengandungi nilai2 islami yang sejati yang dapat nilai2 dipertahankan dalam semua tempat dan waktu.  43 .

kesatuan dengan Tuhan. persoalan social dan moral. tauhid. al-Hallaj. Saluran ahli sufi untuk menyatakan segala perasaan hati nurani mereka. Muhiddin Ibnu Arabi. Hasan alBasri. BAyazid. dan al-Rumi al44  .Puisi Kesufian Satu bentuk sastera Islam yang menggambarkan pengertian tentang kebenaran kerohanian melalui cinta kepada Tuhan dan rasa rendah hati. Rabiah Adawiyyah. makrifah. Persoalan utama puisi sufi ialah cinta Ilahi. Antara ahli sufi terawal yang mengucapkan puisi jenis ini.

"Siapa itu berada di pintu?" Aku berkata." Ia berkata." Aku berkata. pucatnya wajahku adalah buktiku. "Hakim menuntut saksi kalau ada pernyataan. "Kenapa kau ke mari?" Aku berkata." 45 . "Hamba sahaya Paduka. matamu juling. Ia berkata. "Berapa lama kau bisa bertahan?" Aku berkata." Ia berkata." Aku berkata. "Karena wibawa keadilanmu mataku terbebas dari dosa." Ia berkata. "Saksi tidak sah. Gusti." Aku pun menyatakan cinta.Puisi Jalaluddin al-Rumi al Ia berkata. aku mengambil sumpah Bahwa demi cinta aku telah kehilangan kekuasaan. "Sampai ada panggilan. "Untuk menyampaikan hormat padamu. "Air mata adalah saksiku.

kasihanilah hari ini seorang pendosa yang datang pada-Mu «. padaWahai harapan. Aku tak punya perasaan selain kepada-Mu «.Puisi Rabiah Adawiyyah "Wahai kecintaan semua hati. dan kebahagiaanku « Hati tak dapat mencintai yang lain kecuali kau" kau" 46 . kepadaSebab itu. istirahat.

. Karena aku adalah kau dalam keadaan apapun" 47 . menyentuhIa menyentuhku juga«.Al-Hallaj Al"Ruhmu bercampur dengan ruhku seakanseakan-akan « Anggur dicampur dengan air yang jernih « Dan jikalau sesuatu menyentuh-Mu.

Karena tiada yang melihatnya kecuali Dia" 48 . bukan dengan matamataku«. Dengan mata apa kulihat Dia? Dengan mata-Nya..Ibnu Arabi "Ketika Kekasihku muncul ..

ibarat dan metafora hasil daripada pengalaman kerohanian atau mushahadah bertemakan keTuhanan. rasa batin. Cetusan rasa daripada kehalusan dan kelembutan rasa hati untuk mendekatkan diri kepada Allah 49 ± ± ± . kesufian dan pembersihan jiwa.CiriCiri-ciri Puisi Kesufian ± mengandungi unsur-unsur simbolis. kerohanian. tetapi unsurbukanlah olahan fikiran yang direka2 dan direka2 bukan juga khayalan penggunaan simbol.

tahlil. JenisJenis-jenisnya yang sah mengikut syarak seperti pembacaan berlagu al-Quran. azan. Satu istilah : Handasat al-Sawt [kejuruteraan alseni bunyi] boleh merujuk kepada muzik dan seni bunyi. bunyi dan elemen-elemen elemenhiburan. talbiyah. Sama¶. Kesemua istilah tersebut lebih menjurus kepada aspek hiburan seperti suara. 50  . lagu.SENI SUARA. MUZIK DAN BUNYI Tidak ada istilah Arab yang sesuai dengan makna muzik yang menyeluruh. Beberapa perkataan seperti Ghina¶. altahmid. zikr dan lahw mempunyai maksudmaksud-maksud tersendiri. LAGU.

tidak ada nas yang jelas berhubung dengan pengharaman nyanyian dan muzik. motif dan faktor muzik itu sendiri.Jenis Bunyian/Muzik Yang Dibenarkan Dan Yang Diharamkan Pada dasarnya. pembawaan. 51 . Para ulamak seperti Yusof al-Qaradhawi aldan Sheikh Muhammad Shaltut menyatakan keharusan dan pengharaman muzik selalunya disebabkan ciri.

zina. perkahwinan. pergaulan lelaki perempuan. 52 . keramaian keluarga dan agama. nyanyian lagu isteri. arak. Termasuk yang dibenarkan ialah muzik dan nyanyian pemberi semangat berperang. menidurkan anak. nasyid dan lagu2 bertemakan keIslaman. dan mengabaikan kewajipan agama. Nyanyian dan muzik yang diharamkan oleh para ulamak ialah yang menggalakkan kepada maksiat.

syarat53 Ada . piano. yang mengharamkannya dan ada yang membenarkannya tetapi menerusi syarat-syarat yang ketat. seruling [al-mazamir]. [al-mazamir]. drum yang digunakan dalam nyanyian. [al-awtar]. Ulama¶ berselisih pendapat tentang peralatan muzik seperti gitar [al[alma¶azif]. kecapi [al-awtar]. saksofon. ma¶azif].

 Kesimpulannya. muzik dan nyanyian boleh disifatkan sebagai neutral dan universal. Sama ada dibolehkan atau dilarang. ia bergantung kepada faktor berikut : penyanyi dan karekteristiknya muzik dan motifnya kebaikan dan keburukan kepada umum 54 .

Kaedah Perundangan Islam Para ulamak menetapkan beberapa garis panduan dalam membolehkan berlakunya suatu perbuatan atau ekploitasi benda oleh individu perseorangan mahupun entiti yang besar. masyarakat dan negara [al-wasilah laha hukm al[alalmaqasid] maqasid] Ia hendaklah bertujuan untuk meninggikan syiar Islam. memimpin masyarakat ke arah penghayatan Islam. Ia hendaklah tidak memudaratkan orang ramai dan mengganggu hak mereka [al-Dharar Yuzal dan sadd al-zari¶ah] [alal-zari¶ah] Ia tidak melekakan manusia daripada menunaikan hak mereka terhadap Allah. pengukuhan iman dan keluhuran budi pekerti [ma la yatimmul wajib illa bihi [ma fahuwa wajib] wajib] Pembawaannya berteraskan konsep al-Amr bil makruf wa al-nahy alalµanil munkar   55 .

dan bentuk berhias daripada alam dan motif seni reka 56 . Al-Quran menggambarkan keindahan senibina dan Alkecanggihan bangunan kaum terdahulu. Ia merupakan lambang kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. corak geometri. bentuk arabesque.Senibina Islam Salah satu daripada ciri tamadun yang berhubung rapat dengan dengan pembinaan. Al-Quran juga Albanyak memaparkan idea-idea senibina yang melahirkan ideakeindahan dan kesenangan. Seni bina Islam mempunyai ciri-cirinya tersendiri dan unik cirikerana seni bina ini merangkumi seni khat. perbandaran. pendudukan dsb.

Khalifah Umar membina Masjid Fustat di Mesir pada 17 H dengan bercirikan ukiran ayat-ayat al-Quran ayatalPada zaman kerajaan Islam di Sepanyol khususnya di bandar Cordova. di Madinah.Senibina Islam Seni bina dan perbandaran Islam dibangunkan atas konsep tauhid dalam Islam Wujudnya hubungan yang rapat antara syariah dengan bentuk serta struktur perbandaran Islam Kepentingan seni bina dalam Islam tergambar dalam pembinaan masjid. Ia nerupakan tindakan pertama Nabi Muhammad s.a.w. seni bina Islam terserlah pada bangunan dan istana seperti yang terdapat pada Istana AlHambra dan Masjid Cordova 57   . Granada dan Toledo.

t. selain ianya meningkatkan pencapaian iman dan amal. senibina Islam menekankan soal kesederhanaan dan melarang pembaziran. Pada dasarnya.w. aman dan sejahtera dan merendah diri ke hadapan Allah s. takwa. 58 .

ketenangan serta luahan perasaan dan tidak kontra antara soal dunia dan akhirat AyatAyat-ayat al-Quran dan Hadith menjadi hiasan paling menonjol alKeselamatan bangunan jangka masa panjang 59 .CiriCiri-ciri Pembinaan & Perancangan Bangunan    mempunyai ruang kemasukan matahari bagi tujuan keselesaan para pengguna :> boleh melakukan ibadat dengan sempurna Melambangkan nilai keIslaman dan berlandaskan tauhid kepada Allah SWT Ruang terpisah antara lelaki dan wanita Reka bentuk yg sesuai dengan iklim dan keadaan setempat dengan perhiasan perabot yg sederhana Bercirikan keamanan.