Konsep Seni Dalam Islam

1

Pengenalan
Islam tidak pernah memisahkan antara keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Sifatnya sebagai al-Din mencakupi seluruh alaspek kehidupan termasuk budaya dan seni. Kesenian telah dimanifestasikan melalui seni kaligrafi, seni hias, tempat-tempat tempatibadat yang dihias bagi menggambarkan kebesaran Allah s.w.t. 

2

Pengenalan 

Istilah seni agama, seni sekular dan seni muslim tidak tepat :> memisahkan Islam daripada aspek hidup yang luas. Sebagai agama yang syumul,Islam membenarkan imaginasi dan kreativiti yang sihat dan positif kerana manusia memiliki akal dan bakat/potensi yang perlu dijaga dan dihargai, dalam ruang dan batasan yang diharuskan oleh syariat
3 

Pengenalan 

Manusia memerlukan seni dan seni tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Hubungan yang terjalin antara kesenian dan Islam meletakkan satu garis pemisah antara kesenian Islam dan kesenian bukan Islam. Kesenian Islam terpancar dari wahyu Allah sama seperti undang-undang dan syariat Allah. undangPenonjolan Islam sebagai sumber budaya bertujuan meletakkan nilai-nilai asas bagi nilaimengelakkan penyelewengan hidup.
4  

Pengenalan
Seni adalah sebahagian daripada unit yang terkandung dalam komponen budaya.Ia terjelma dalam bentuk artifak di permukaan kubah, halaman al-Quran aldsb. Manifestasi kepada perlembagaan, keindahan, hasrat, citarasa, kesedihan dan kasih sayang. Hasil-hasil seni Islam tetap subur dan Hasilhidup dalam kehidupan seharian. [permaidani : seni + lapik sujud] 

5

cara atau kaedah Istilah ilmu kebudayaan : ³segala sesuatu yang indah´ Herbert Read : ³usaha untuk mencipta bentukbentukbentuk yang menyenangkan´ Sidi Gazalba : ³kesenian merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh masyarakat yang cintakan seni´  6 .Definisi Berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kemahiran.

syariah dan akhlak menjadi penentu kepada konsep seni Islam.KONSEP SENI DALAM ISLAM Pandangan Sarwa Islami yang berorentasikan tauhid. Menurut konteks ini. konsep seni Islam ditonjolkan seperti berikut : 7 .

 seni dibentuk untuk melahirkan seorang yang benar2 baik dan beradab seni seharusnya menjurus ke arah konsep Tauhid dan pengabdian kepada Allah seni ialah perkara2 makruf. halal dan beretika 8 pembawaan matlamat .

iman. jiwa seni haruslah tunduk kepada fitrah asal manusia kerangka dasar pembangunan seni mestilah menyeluruh dan meliputi aspek2 akhlak. dan bermotif tarbawi aktiviti kesenian manusia mesti ditundukkan kepada tujuan akhir iaitu keredaan Allah dan ketaqwaan  9 . matlamat keagamaan dan falsafah kehidupan manusia seni harus menjadi satu proses pendidikan yang positif. bermotivatif.

persekitaran dan sejagat Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek2 estetika. alam sekitar dan sesama manusia dan juga makhluk 10 . moral dsb. Menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tidak terpisah daripada keseluruhan ajaran Islam yang sahih ia terpancar daripada wahyu Ilahi menghubungkan manusia dengan Tuhan. kemanusiaan.PrinsipPrinsip-prinsip kesenian Islam   Mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilai2 kemanusiaan.

Fungsi Seni menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaan-Nya penciptaan menanamkan rasa khusuk dan rendah diri ke hadapan Allah memberikan ketenangan di jiwa [seni kerana Allah untuk manusia dan kehidupan] menanam sikap taqwa dan beriman meningkat daya intelek dan emosi 11 .

Oleh itu seni adalah satu unsure untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. 12 . itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. ekonomi dan politik. Sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia. memberi kesejahteraan kepada manusia. SifatSifat-sifat Utama seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan pula seni untuk sesuatu tujuan. seperti juga social. Allah menghendaki Allah. Dengan itu. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah. Perbezaan antara seni Islam dan bukan Islam ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu.

: ³Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Ia sukakan kepada keindahan´ [riwayat Muslim] Perbezaan lain antara kesenian Islam dan Barat tauhid. Pada mulanya kesenian Barat menjadikan agama sebagai sumber seni.a. mempengaruhi kegiatan seni di Eropah. Selepas zaman Renaissance. 13 . Ia turut sekularisme. Hadith Nabi s.w. terletak pada dasar yang berpaksikan tauhid. setiap bidang kehidupan telah mulai melepaskan ikatannya daripada pengaruh gereja akibat gelombang sekularisme.

Ia diwarisi dari satu generasi ke satu generasi.  Kesenian Islam bersifat masyarakat. Ciri-ciri individualisme dalam Ciriseni Barat tidak terdapat dalam seni Islam Bersifat Demokratik iaitu segala ciptaan dan kreativiti mempunyai hubung kait dengan objek-objek yang biasa objekdigunakan oleh masyarakat Menolak penghasilan seni bercorak figuratif (patung(patungpatung. objek manusia/haiwan) ± telah melahirkan seni Arabesque yang menekankan ekspresi melalui garisan dan bentuk Dianggap murni kerana tidak mencampur-aduk unsurmencampurunsurunsur negatif dalam bidang kesenian. 14 .

  .Seni dalam masyarakat Barat Prinsip seni untuk masyarakat iaitu seniman menghasilkan sesuatu untuk tujuan kemasyarakatan (aspek seni bina dalam tamadun Rom) Seni untuk seni ialah penciptaan sesuatu hasil seni untuk keindahan semata-mata. Seni 15 Barat lebih mementingkan kebolehan dan kecekapan individu. Seniman mempunyai kebebasan sematauntuk berkarya (baik/buruk. selesa pada org lain atau tidak. Mereka tidak terikat kepada ajaran agama dan menolak aspek ketuhanan. ekspresi dan kegunaan. Hasil seni berperanan sebagai media untuk luahan perasaan dan memberi keselesaan kepada deria Menekankan keseronokan tanpa mengira kesannya kepada masyarakat (lihat muzik) Seni Barat tidak berteraskan nilai etika. difahami atau tidak) Menekankan kecantikan.

 Michaelengelo. futurism. Paul Gauguin. Seniman2 Barat jarang tunduk kepada peraturan dan etika gereja. Van Gogh. kubism. surrealism dan pop art yang menolak gereja.aliran seni di Eropah : > impresionism. dadaisme. post impresionism. Picasso [seniman2 yang haru biru dengan hasil karya yang menyimpang] Pelbagai 16 .

BIDANG KESENIAN ISLAM Seni Seni Seni Seni Seni Seni Penulisan / Khat Persuratan Nyanyian dan Suara Penghikayatan Tenunan & Tekstil Binaan dan Infrastruktur 17 .

Seni Khat Kaligrafi ialah tulisan indah. 18 . Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia. ³Kalios´ [indah] dan ³Grahia´ [tulisan] Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di khat´ dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya.

Yaqut. Berdasarkan 19 . Keni khat Arab berkembang pesat ada abad ke-3 Hijrah di tangan Ibnu keMuqlah « Ibnul Bawwab « Yaqut.model tulisan Naskh kemudian lahirnya berbagai model tulisan :> 20 jenis kemudian disatukan menjadi model asasnya kepada 6 sahaja [qalam sittah] dipelbagaikan bentuknya sehingga menghasilkan 2 lagi model menjadi 8.

 Al-Quran Al- merupakan pancaran kepada lahirnya seni ini di dalam ayatnya : ³Nun. demi pena dan apa yang mereka tulis´ [al-Qalam : 1] [al- 20 .

Digunakan untuk penulisan alalQuran dan memusatkan dayacipta mereka sebagai bentuk seni yang berperanan besar di sisi agama. istana. istana al-Hambra¶. Seni khat digunakan sebagai hiasan bangunan seperti masjid. [Masjid Jamik Isfahan. al21 . makam. Seni yg sangat dihargai oleh umat Islam.

Contoh penggunaan khat tertua di Malaysia ialah Batu Bersurat [702 H/1303 M] 22 . Tulisan jawi berasaskan khat Arab dengan penambahan empat huruf iaitu nga. ga dan nya. cha.

w.Kepentingan Seni Khat  ia mempunyai kaitan dengan peningkatan tahap tamadun itu sendiri. dan dengan alcara ini difikirkan memudahkan lagi mereka memperlajari dan menghafalnya 23 . agar umat Islam membaca dan menulis supaya mereka dapat menulis ayat2 al-Quran dengan baik.a. Sebab itu ia merupakan hasil aktiviti masyarakat maju dan bertamadun salah satu maksud dalam saranan Nabi s.

garisan lurus serta titik rombik bagi melahirkan bentukbentukbentuk huruf yang betul dan tulisan sittah [Thuluth. Beliau disiksa leh Ibnu Rayq dengan memotng lidahnya serta disumbat ke dalam penjara. Difitnah sehingga dipenjara sebelum dibuang negeri ke Parsi. Murid2nya : > Ibn al-Simsimani dan Ibn Asad al-Ghafini.SenimanSeniman-seniman Islam [kaligrafer] Ibnu Muqlah Lahir pada 868 M. Beliau dipecat. anak murid Ibrahim al-Shajari alMenghasilkan karya. al-Khat al-Mansub alalMencipta peraturan menggunakan lingkungan. Muhaqqaq. di Baghdad Abu Ali Muhammad bin Ali Menjadi setiausaha pentadbiran Pusat Dididik oleh Ahwal. Mati pada 940 M. Raihan. Tauqi dan Riq¶ah]. alal24 . Naskh. dipotong tangan kanannya.

 Terkenal pada zaman Buwayhi. Meninggal dunia pada 1032 M. Seorang hafiz dan iluminatur yang menghiasi al-Quran dangan baik dan almenulis 64 naskah al-Quran./1000 M.Ibn al-Bawwab alAbul Hasan Ali Bin Hilal. 25 . Pengarah Perpustakaan Buwaihi Baha alalDawlah di Shiraz. al Naskhah al-Quran tulisan beliau tersimpan aldi Perpustakaan Chester Beatty. Dublin bertarikh 391 H. Tidak diketahui tarikh lahir dan tempat kelahirannya.

NamaNama-nama lain Yaqut alal-Musta¶sami Syeikh Hamdullah Hafiz Uthman Ismail Zuhdi Mustafa Rakim Abdullah Zuhdi Abdul Kadir al-Nablusi al26 .

Contoh Khat Nasakh 27 .

Contoh Khat Thuluth 28 .

Contoh Khat Farisi 29 .

Contoh Khat Diwani Jali 30 .

Contoh Khat Raihani 31 .

Contoh Khat Riq¶ah 32 .

ContohContoh-contoh Khat 33 .

ContohContoh-contoh Khat 34 .

rekaan. imaginatif. Walau bagaimanapun.Sastera dan Persuratan Islam Sastera pada asasnya ialah karya kreatif. dan ia bukan dimonopoli oleh sesuatu umat. Sastera Islam juga bukan sastera Arab. emosi. Al- 35 . falsafah. Ia bukan sahaja berbeza daripada sastera Barat tetapi juga tidak boleh dilihat berasaskan sastera Timur. Ia permainan bahasa. Hanya Al-Quran dalam bahasaArab. ilusif dan khayalan. fiktif. pandangan dunia (tasawwur) dan matlamat yang khas. sastera Islam mempunyai ciriciri-ciri. prinsip. Ini kerana kesenian Islam itu sendiri tidak terikat kepada sesuatu kelompok etnik atau masyarakat tetapi juga tidak terikat kepada tempoh (zaman tertentu).

Prinsip ini membenarkan apa sahaja bentuk dan ekspresi asalkan tidak bercanggah dengan asas ajaran Islam. Sastera Islam terbentuk hasil bancuhan daripada pertembungan pelbagai pengaruh yang berbeza-beza. matlamat dan tasawurnya. 36 . isi bentuk. berdasarkan tempat dan berbezamasa. Penilaian dan pentafsiran sastera Islam itu boleh dilihat pada prinsip yang digunakan iaitu amal ma¶ruf nahi munkar yang berteraskan kepada Syariah Islamiah. tetapi ditapis oleh kerangka Syariah Islamiyah sehingga lahir identiti baru yang memiliki unsur-unsur yang tersendiri dalam unsurekspresi.

alalThawus bin Kaysan] Orang2 Yahudi Muslim seperti Ka¶ab alalAhbar menghikayatkan cerita2 daripada warisan Bani Israil 37 . Karya sastera Islam berbentuk prosa berkembang dalam peradaban Islam Penggunaan cerita2 dalam al-Quran aldijadikan media dakwah sejak zaman Umayyah [Hasan al-Basri. Tamim al-Dari. kesusasteraan dan pengucapan menjadi medium kepada sasterawan muslim seperti Hassan bin Thabit. Ka¶b bin Malik dan Abdullah bin Rawahah untuk menangkis serangan orang musyrikin.Pada zaman awal Islam.

kuda kepang dan wayang kulit. raja2 dan cerita berangkai. 38  . pahlawan Islam. Di Pulau Jawa. Karya2 raja2 Karya2 puisi Islam juga tersebar seperti qasidah. dan cerita Nabi2 Allah a.w.s. Perkembangan Islam di alam Melayu banyak dipengaruhi oleh sastera dan prosa naratif. Nabi2 Prosa Melayu yang bercorak Islam telah berkembang dengan pesatnya sehingga lahirlah berbagai2 berbagai2 corak penceritaan seperti hikayat mengenai sahabat. para wali Songo menggunakan berbagai2 berbagai2 cabang seni untuk mengembangkan Islam seperti gamelan. Karya hikayat dalam kesusasteraan Melayu lama ialah sirah Nabi s. berzanji yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. cerita orang2 orang2 soleh.a.

Abdul Qadir al-Jailani. alIbnu Arabi dan Hamzah Fansuri di Aceh. Matan Jauharah. Teks karya yang ditulis dalam bentuk rangkap puisi seperti Sharh Ibn Aqil. Ia menjadi media penyampaian mesej kesufian. Ilmu2 Islam mengandungi ciri-ciri ciripuisi. Islam berkembang dalam bidang tasawuf. 39 Puisi . Rabi¶ah Adawiyyah.

motif yang selari dengan gaya yg tetap iii. Membicarakan pelbagai persoalan hidup : ciri-cirinya ciri: i. Mempunyai metod persembahan seperti dimulakan dengan nasib dan diakhiri pula dengan fakhr / iftikhar Bentuk Prosa (Ayyam) : cerita perhubungan antara kabilah Arab. ungkapan. Bermula pada awal kurun ke-6 M keDiwan : koleksi puisi peribadi Qasidah : puisi panjang mengandungi 50-100 baris. Diiringi 50muzik. menyentuh tema tertentu ii. Mengikut undang2 imejan. persahabatan dan permusuhan 40 .Perkembangan Puisi Arab Zaman Pra-Islam PraRazaj : pengucapan bersama masyarakat/nyanyian keagamaan.

Zaman Islam Al-Quran bukan buku sastera. Bahasa Arab yg halus dan sangat menyentuh jiwa Ramai pengkaji bahasa dan kesusteraan dalam al-Quran akhirnya memeluk Islam. Dari mereka alinilah lahirnya karya2 Islam yang berasaskan tauhid. Kisah umat2 terdahulu iii. 41  . Namun ia Almengandungi keindahan gaya bahasa dan ketinggian nilai sastera yg sukar ditandingi. kehidupan manusia dan alam ii. Ia menjadi inspirasi bagi penciptaan hasil2 sastera Islam selepas itu : i.

puisi dan lagu  42 .Contoh2 seni syair.

beriman dan bukan atas dasar asabiyyah.  43 .CiriCiri-ciri Persuratan Islam Persuratan Islam mestilah merangkumi semua aspek hidup seperti kesyumulan Islam Tidak menggunakan gambaran buruk dan lucah atau simbol keganasan yang berlebihan Mengandungi nilai2 islami yang sejati yang dapat nilai2 dipertahankan dalam semua tempat dan waktu. Bertujuan untuk membentuk insan yang bertakwa.

BAyazid. Muhiddin Ibnu Arabi. tauhid. Antara ahli sufi terawal yang mengucapkan puisi jenis ini. Saluran ahli sufi untuk menyatakan segala perasaan hati nurani mereka. persoalan social dan moral. dan al-Rumi al44  . kesatuan dengan Tuhan. al-Hallaj. Hasan alBasri.Puisi Kesufian Satu bentuk sastera Islam yang menggambarkan pengertian tentang kebenaran kerohanian melalui cinta kepada Tuhan dan rasa rendah hati. Persoalan utama puisi sufi ialah cinta Ilahi. Rabiah Adawiyyah. makrifah.

" Aku berkata. "Siapa itu berada di pintu?" Aku berkata. "Karena wibawa keadilanmu mataku terbebas dari dosa. aku mengambil sumpah Bahwa demi cinta aku telah kehilangan kekuasaan. "Berapa lama kau bisa bertahan?" Aku berkata. "Hakim menuntut saksi kalau ada pernyataan. pucatnya wajahku adalah buktiku." Ia berkata." 45 . "Hamba sahaya Paduka. Gusti. "Kenapa kau ke mari?" Aku berkata. "Untuk menyampaikan hormat padamu." Ia berkata. "Sampai ada panggilan. "Air mata adalah saksiku." Ia berkata. Ia berkata.Puisi Jalaluddin al-Rumi al Ia berkata. "Saksi tidak sah." Aku berkata." Aku pun menyatakan cinta. matamu juling.

kepadaSebab itu. dan kebahagiaanku « Hati tak dapat mencintai yang lain kecuali kau" kau" 46 .Puisi Rabiah Adawiyyah "Wahai kecintaan semua hati. istirahat. Aku tak punya perasaan selain kepada-Mu «. kasihanilah hari ini seorang pendosa yang datang pada-Mu «. padaWahai harapan.

menyentuhIa menyentuhku juga«..Al-Hallaj Al"Ruhmu bercampur dengan ruhku seakanseakan-akan « Anggur dicampur dengan air yang jernih « Dan jikalau sesuatu menyentuh-Mu. Karena aku adalah kau dalam keadaan apapun" 47 .

Ibnu Arabi "Ketika Kekasihku muncul . Dengan mata apa kulihat Dia? Dengan mata-Nya. Karena tiada yang melihatnya kecuali Dia" 48 ... bukan dengan matamataku«.

kesufian dan pembersihan jiwa. kerohanian.CiriCiri-ciri Puisi Kesufian ± mengandungi unsur-unsur simbolis. tetapi unsurbukanlah olahan fikiran yang direka2 dan direka2 bukan juga khayalan penggunaan simbol. ibarat dan metafora hasil daripada pengalaman kerohanian atau mushahadah bertemakan keTuhanan. rasa batin. Cetusan rasa daripada kehalusan dan kelembutan rasa hati untuk mendekatkan diri kepada Allah 49 ± ± ± .

altahmid. tahlil. 50  .SENI SUARA. zikr dan lahw mempunyai maksudmaksud-maksud tersendiri. JenisJenis-jenisnya yang sah mengikut syarak seperti pembacaan berlagu al-Quran. Sama¶. LAGU. bunyi dan elemen-elemen elemenhiburan. Kesemua istilah tersebut lebih menjurus kepada aspek hiburan seperti suara. Beberapa perkataan seperti Ghina¶. MUZIK DAN BUNYI Tidak ada istilah Arab yang sesuai dengan makna muzik yang menyeluruh. Satu istilah : Handasat al-Sawt [kejuruteraan alseni bunyi] boleh merujuk kepada muzik dan seni bunyi. talbiyah. azan. lagu.

motif dan faktor muzik itu sendiri. tidak ada nas yang jelas berhubung dengan pengharaman nyanyian dan muzik. 51 . pembawaan. Para ulamak seperti Yusof al-Qaradhawi aldan Sheikh Muhammad Shaltut menyatakan keharusan dan pengharaman muzik selalunya disebabkan ciri.Jenis Bunyian/Muzik Yang Dibenarkan Dan Yang Diharamkan Pada dasarnya.

menidurkan anak. Nyanyian dan muzik yang diharamkan oleh para ulamak ialah yang menggalakkan kepada maksiat. 52 . keramaian keluarga dan agama. arak. perkahwinan. dan mengabaikan kewajipan agama. Termasuk yang dibenarkan ialah muzik dan nyanyian pemberi semangat berperang. nasyid dan lagu2 bertemakan keIslaman. nyanyian lagu isteri. pergaulan lelaki perempuan. zina.

saksofon. [al-awtar]. yang mengharamkannya dan ada yang membenarkannya tetapi menerusi syarat-syarat yang ketat. Ulama¶ berselisih pendapat tentang peralatan muzik seperti gitar [al[alma¶azif]. seruling [al-mazamir]. [al-mazamir]. piano. syarat53 Ada . ma¶azif]. kecapi [al-awtar]. drum yang digunakan dalam nyanyian.

ia bergantung kepada faktor berikut : penyanyi dan karekteristiknya muzik dan motifnya kebaikan dan keburukan kepada umum 54 . muzik dan nyanyian boleh disifatkan sebagai neutral dan universal. Kesimpulannya. Sama ada dibolehkan atau dilarang.

pengukuhan iman dan keluhuran budi pekerti [ma la yatimmul wajib illa bihi [ma fahuwa wajib] wajib] Pembawaannya berteraskan konsep al-Amr bil makruf wa al-nahy alalµanil munkar   55 . masyarakat dan negara [al-wasilah laha hukm al[alalmaqasid] maqasid] Ia hendaklah bertujuan untuk meninggikan syiar Islam.Kaedah Perundangan Islam Para ulamak menetapkan beberapa garis panduan dalam membolehkan berlakunya suatu perbuatan atau ekploitasi benda oleh individu perseorangan mahupun entiti yang besar. Ia hendaklah tidak memudaratkan orang ramai dan mengganggu hak mereka [al-Dharar Yuzal dan sadd al-zari¶ah] [alal-zari¶ah] Ia tidak melekakan manusia daripada menunaikan hak mereka terhadap Allah. memimpin masyarakat ke arah penghayatan Islam.

Ia merupakan lambang kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. Al-Quran juga Albanyak memaparkan idea-idea senibina yang melahirkan ideakeindahan dan kesenangan. dan bentuk berhias daripada alam dan motif seni reka 56 . corak geometri. pendudukan dsb. bentuk arabesque. Al-Quran menggambarkan keindahan senibina dan Alkecanggihan bangunan kaum terdahulu. Seni bina Islam mempunyai ciri-cirinya tersendiri dan unik cirikerana seni bina ini merangkumi seni khat. perbandaran.Senibina Islam Salah satu daripada ciri tamadun yang berhubung rapat dengan dengan pembinaan.

a.w. di Madinah.Senibina Islam Seni bina dan perbandaran Islam dibangunkan atas konsep tauhid dalam Islam Wujudnya hubungan yang rapat antara syariah dengan bentuk serta struktur perbandaran Islam Kepentingan seni bina dalam Islam tergambar dalam pembinaan masjid. Khalifah Umar membina Masjid Fustat di Mesir pada 17 H dengan bercirikan ukiran ayat-ayat al-Quran ayatalPada zaman kerajaan Islam di Sepanyol khususnya di bandar Cordova. Ia nerupakan tindakan pertama Nabi Muhammad s. Granada dan Toledo. seni bina Islam terserlah pada bangunan dan istana seperti yang terdapat pada Istana AlHambra dan Masjid Cordova 57   .

t. selain ianya meningkatkan pencapaian iman dan amal. Pada dasarnya. 58 . takwa.w. senibina Islam menekankan soal kesederhanaan dan melarang pembaziran. aman dan sejahtera dan merendah diri ke hadapan Allah s.

CiriCiri-ciri Pembinaan & Perancangan Bangunan    mempunyai ruang kemasukan matahari bagi tujuan keselesaan para pengguna :> boleh melakukan ibadat dengan sempurna Melambangkan nilai keIslaman dan berlandaskan tauhid kepada Allah SWT Ruang terpisah antara lelaki dan wanita Reka bentuk yg sesuai dengan iklim dan keadaan setempat dengan perhiasan perabot yg sederhana Bercirikan keamanan. ketenangan serta luahan perasaan dan tidak kontra antara soal dunia dan akhirat AyatAyat-ayat al-Quran dan Hadith menjadi hiasan paling menonjol alKeselamatan bangunan jangka masa panjang 59 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful