Konsep Seni Dalam Islam

1

Pengenalan
Islam tidak pernah memisahkan antara keperluan duniawi dan keperluan ukhrawi. Sifatnya sebagai al-Din mencakupi seluruh alaspek kehidupan termasuk budaya dan seni. Kesenian telah dimanifestasikan melalui seni kaligrafi, seni hias, tempat-tempat tempatibadat yang dihias bagi menggambarkan kebesaran Allah s.w.t. 

2

Pengenalan 

Istilah seni agama, seni sekular dan seni muslim tidak tepat :> memisahkan Islam daripada aspek hidup yang luas. Sebagai agama yang syumul,Islam membenarkan imaginasi dan kreativiti yang sihat dan positif kerana manusia memiliki akal dan bakat/potensi yang perlu dijaga dan dihargai, dalam ruang dan batasan yang diharuskan oleh syariat
3 

Pengenalan 

Manusia memerlukan seni dan seni tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan. Hubungan yang terjalin antara kesenian dan Islam meletakkan satu garis pemisah antara kesenian Islam dan kesenian bukan Islam. Kesenian Islam terpancar dari wahyu Allah sama seperti undang-undang dan syariat Allah. undangPenonjolan Islam sebagai sumber budaya bertujuan meletakkan nilai-nilai asas bagi nilaimengelakkan penyelewengan hidup.
4  

Pengenalan
Seni adalah sebahagian daripada unit yang terkandung dalam komponen budaya.Ia terjelma dalam bentuk artifak di permukaan kubah, halaman al-Quran aldsb. Manifestasi kepada perlembagaan, keindahan, hasrat, citarasa, kesedihan dan kasih sayang. Hasil-hasil seni Islam tetap subur dan Hasilhidup dalam kehidupan seharian. [permaidani : seni + lapik sujud] 

5

Definisi Berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud kemahiran. cara atau kaedah Istilah ilmu kebudayaan : ³segala sesuatu yang indah´ Herbert Read : ³usaha untuk mencipta bentukbentukbentuk yang menyenangkan´ Sidi Gazalba : ³kesenian merupakan sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh masyarakat yang cintakan seni´  6 .

KONSEP SENI DALAM ISLAM Pandangan Sarwa Islami yang berorentasikan tauhid. Menurut konteks ini. syariah dan akhlak menjadi penentu kepada konsep seni Islam. konsep seni Islam ditonjolkan seperti berikut : 7 .

halal dan beretika 8 pembawaan matlamat . seni dibentuk untuk melahirkan seorang yang benar2 baik dan beradab seni seharusnya menjurus ke arah konsep Tauhid dan pengabdian kepada Allah seni ialah perkara2 makruf.

bermotivatif. jiwa seni haruslah tunduk kepada fitrah asal manusia kerangka dasar pembangunan seni mestilah menyeluruh dan meliputi aspek2 akhlak. matlamat keagamaan dan falsafah kehidupan manusia seni harus menjadi satu proses pendidikan yang positif. dan bermotif tarbawi aktiviti kesenian manusia mesti ditundukkan kepada tujuan akhir iaitu keredaan Allah dan ketaqwaan  9 . iman.

Menghubungkan keindahan sebagai nilai yang tidak terpisah daripada keseluruhan ajaran Islam yang sahih ia terpancar daripada wahyu Ilahi menghubungkan manusia dengan Tuhan.PrinsipPrinsip-prinsip kesenian Islam   Mengangkat martabat insan dengan tidak meninggalkan nilai2 kemanusiaan. alam sekitar dan sesama manusia dan juga makhluk 10 . kemanusiaan. moral dsb. persekitaran dan sejagat Mementingkan persoalan akhlak dan kebenaran yang menyentuh aspek2 estetika.

Fungsi Seni menyedari keagungan Tuhan dan keunikan penciptaan-Nya penciptaan menanamkan rasa khusuk dan rendah diri ke hadapan Allah memberikan ketenangan di jiwa [seni kerana Allah untuk manusia dan kehidupan] menanam sikap taqwa dan beriman meningkat daya intelek dan emosi 11 .

Dengan itu. seperti juga social. itu adalah bersesuaian dengan seni Islam. Sekiranya pembentukan seni itu untuk tujuan kemasyarakatan yang mulia. SifatSifat-sifat Utama seni Islam Seni Islam merupakan sebahagian daripada kebudayaan Islam. seni Islam bukanlah seni untuk seni dan bukan pula seni untuk sesuatu tujuan. Oleh itu seni adalah satu unsure untuk memberikan kesejahteraan kepada manusia. Tujuan seni Islam ialah untuk Allah. Allah menghendaki Allah. Perbezaan antara seni Islam dan bukan Islam ialah niat atau tujuan dan nilai akhlak yang terkandung di dalam sesuatu hasil seni itu. memberi kesejahteraan kepada manusia. ekonomi dan politik. 12 .

Ia turut sekularisme. setiap bidang kehidupan telah mulai melepaskan ikatannya daripada pengaruh gereja akibat gelombang sekularisme. Selepas zaman Renaissance. 13 . terletak pada dasar yang berpaksikan tauhid. mempengaruhi kegiatan seni di Eropah.a. Pada mulanya kesenian Barat menjadikan agama sebagai sumber seni. : ³Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Ia sukakan kepada keindahan´ [riwayat Muslim] Perbezaan lain antara kesenian Islam dan Barat tauhid.w. Hadith Nabi s.

14 . Ia diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. objek manusia/haiwan) ± telah melahirkan seni Arabesque yang menekankan ekspresi melalui garisan dan bentuk Dianggap murni kerana tidak mencampur-aduk unsurmencampurunsurunsur negatif dalam bidang kesenian. Ciri-ciri individualisme dalam Ciriseni Barat tidak terdapat dalam seni Islam Bersifat Demokratik iaitu segala ciptaan dan kreativiti mempunyai hubung kait dengan objek-objek yang biasa objekdigunakan oleh masyarakat Menolak penghasilan seni bercorak figuratif (patung(patungpatung.  Kesenian Islam bersifat masyarakat.

Seniman mempunyai kebebasan sematauntuk berkarya (baik/buruk. Hasil seni berperanan sebagai media untuk luahan perasaan dan memberi keselesaan kepada deria Menekankan keseronokan tanpa mengira kesannya kepada masyarakat (lihat muzik) Seni Barat tidak berteraskan nilai etika. ekspresi dan kegunaan. difahami atau tidak) Menekankan kecantikan.   . Mereka tidak terikat kepada ajaran agama dan menolak aspek ketuhanan. Seni 15 Barat lebih mementingkan kebolehan dan kecekapan individu.Seni dalam masyarakat Barat Prinsip seni untuk masyarakat iaitu seniman menghasilkan sesuatu untuk tujuan kemasyarakatan (aspek seni bina dalam tamadun Rom) Seni untuk seni ialah penciptaan sesuatu hasil seni untuk keindahan semata-mata. selesa pada org lain atau tidak.

kubism.aliran seni di Eropah : > impresionism. Picasso [seniman2 yang haru biru dengan hasil karya yang menyimpang] Pelbagai 16 . Paul Gauguin. Seniman2 Barat jarang tunduk kepada peraturan dan etika gereja. Michaelengelo. Van Gogh. futurism. post impresionism. surrealism dan pop art yang menolak gereja. dadaisme.

BIDANG KESENIAN ISLAM Seni Seni Seni Seni Seni Seni Penulisan / Khat Persuratan Nyanyian dan Suara Penghikayatan Tenunan & Tekstil Binaan dan Infrastruktur 17 .

menyaksikan kaligrafi Islam teradaptasi dengan perubahan yang berlaku tanpa menghilangkan ciri dan nilai keIslamannya. ³Kalios´ [indah] dan ³Grahia´ [tulisan] Seni kaligrafi Islam atau lebih sinonim dengan nama ´seni khat´ merupakan khazanah tertua di khat´ dunia yang masih dimiliki oleh umat Islam. Perkembangan Islam yang tersebar ke seluruh pelosok dunia.Seni Khat Kaligrafi ialah tulisan indah. 18 .

model tulisan Naskh kemudian lahirnya berbagai model tulisan :> 20 jenis kemudian disatukan menjadi model asasnya kepada 6 sahaja [qalam sittah] dipelbagaikan bentuknya sehingga menghasilkan 2 lagi model menjadi 8. Yaqut. Berdasarkan 19 . Keni khat Arab berkembang pesat ada abad ke-3 Hijrah di tangan Ibnu keMuqlah « Ibnul Bawwab « Yaqut.

demi pena dan apa yang mereka tulis´ [al-Qalam : 1] [al- 20 . Al-Quran Al- merupakan pancaran kepada lahirnya seni ini di dalam ayatnya : ³Nun.

[Masjid Jamik Isfahan. istana al-Hambra¶. makam. istana. Seni yg sangat dihargai oleh umat Islam. Seni khat digunakan sebagai hiasan bangunan seperti masjid. al21 . Digunakan untuk penulisan alalQuran dan memusatkan dayacipta mereka sebagai bentuk seni yang berperanan besar di sisi agama.

cha. Tulisan jawi berasaskan khat Arab dengan penambahan empat huruf iaitu nga. Contoh penggunaan khat tertua di Malaysia ialah Batu Bersurat [702 H/1303 M] 22 . ga dan nya.

agar umat Islam membaca dan menulis supaya mereka dapat menulis ayat2 al-Quran dengan baik. Sebab itu ia merupakan hasil aktiviti masyarakat maju dan bertamadun salah satu maksud dalam saranan Nabi s.w.Kepentingan Seni Khat  ia mempunyai kaitan dengan peningkatan tahap tamadun itu sendiri. dan dengan alcara ini difikirkan memudahkan lagi mereka memperlajari dan menghafalnya 23 .a.

garisan lurus serta titik rombik bagi melahirkan bentukbentukbentuk huruf yang betul dan tulisan sittah [Thuluth. Raihan. Beliau disiksa leh Ibnu Rayq dengan memotng lidahnya serta disumbat ke dalam penjara. al-Khat al-Mansub alalMencipta peraturan menggunakan lingkungan. alal24 . dipotong tangan kanannya. di Baghdad Abu Ali Muhammad bin Ali Menjadi setiausaha pentadbiran Pusat Dididik oleh Ahwal. Muhaqqaq. Naskh. Beliau dipecat. Mati pada 940 M. Murid2nya : > Ibn al-Simsimani dan Ibn Asad al-Ghafini.SenimanSeniman-seniman Islam [kaligrafer] Ibnu Muqlah Lahir pada 868 M. anak murid Ibrahim al-Shajari alMenghasilkan karya. Tauqi dan Riq¶ah]. Difitnah sehingga dipenjara sebelum dibuang negeri ke Parsi.

Dublin bertarikh 391 H. Meninggal dunia pada 1032 M. Tidak diketahui tarikh lahir dan tempat kelahirannya. Pengarah Perpustakaan Buwaihi Baha alalDawlah di Shiraz. al Naskhah al-Quran tulisan beliau tersimpan aldi Perpustakaan Chester Beatty./1000 M. Terkenal pada zaman Buwayhi. Seorang hafiz dan iluminatur yang menghiasi al-Quran dangan baik dan almenulis 64 naskah al-Quran. 25 .Ibn al-Bawwab alAbul Hasan Ali Bin Hilal.

NamaNama-nama lain Yaqut alal-Musta¶sami Syeikh Hamdullah Hafiz Uthman Ismail Zuhdi Mustafa Rakim Abdullah Zuhdi Abdul Kadir al-Nablusi al26 .

Contoh Khat Nasakh 27 .

Contoh Khat Thuluth 28 .

Contoh Khat Farisi 29 .

Contoh Khat Diwani Jali 30 .

Contoh Khat Raihani 31 .

Contoh Khat Riq¶ah 32 .

ContohContoh-contoh Khat 33 .

ContohContoh-contoh Khat 34 .

pandangan dunia (tasawwur) dan matlamat yang khas. Ia bukan sahaja berbeza daripada sastera Barat tetapi juga tidak boleh dilihat berasaskan sastera Timur.Sastera dan Persuratan Islam Sastera pada asasnya ialah karya kreatif. falsafah. prinsip. imaginatif. sastera Islam mempunyai ciriciri-ciri. fiktif. Sastera Islam juga bukan sastera Arab. Al- 35 . Ini kerana kesenian Islam itu sendiri tidak terikat kepada sesuatu kelompok etnik atau masyarakat tetapi juga tidak terikat kepada tempoh (zaman tertentu). emosi. ilusif dan khayalan. Walau bagaimanapun. Ia permainan bahasa. rekaan. Hanya Al-Quran dalam bahasaArab. dan ia bukan dimonopoli oleh sesuatu umat.

isi bentuk. tetapi ditapis oleh kerangka Syariah Islamiyah sehingga lahir identiti baru yang memiliki unsur-unsur yang tersendiri dalam unsurekspresi. berdasarkan tempat dan berbezamasa. 36 . Sastera Islam terbentuk hasil bancuhan daripada pertembungan pelbagai pengaruh yang berbeza-beza. Prinsip ini membenarkan apa sahaja bentuk dan ekspresi asalkan tidak bercanggah dengan asas ajaran Islam. matlamat dan tasawurnya. Penilaian dan pentafsiran sastera Islam itu boleh dilihat pada prinsip yang digunakan iaitu amal ma¶ruf nahi munkar yang berteraskan kepada Syariah Islamiah.

kesusasteraan dan pengucapan menjadi medium kepada sasterawan muslim seperti Hassan bin Thabit. Ka¶b bin Malik dan Abdullah bin Rawahah untuk menangkis serangan orang musyrikin. Karya sastera Islam berbentuk prosa berkembang dalam peradaban Islam Penggunaan cerita2 dalam al-Quran aldijadikan media dakwah sejak zaman Umayyah [Hasan al-Basri. Tamim al-Dari.Pada zaman awal Islam. alalThawus bin Kaysan] Orang2 Yahudi Muslim seperti Ka¶ab alalAhbar menghikayatkan cerita2 daripada warisan Bani Israil 37 .

pahlawan Islam. raja2 dan cerita berangkai. cerita orang2 orang2 soleh. para wali Songo menggunakan berbagai2 berbagai2 cabang seni untuk mengembangkan Islam seperti gamelan.w. Karya hikayat dalam kesusasteraan Melayu lama ialah sirah Nabi s. Di Pulau Jawa.a. berzanji yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. dan cerita Nabi2 Allah a. 38  .s. Perkembangan Islam di alam Melayu banyak dipengaruhi oleh sastera dan prosa naratif. Nabi2 Prosa Melayu yang bercorak Islam telah berkembang dengan pesatnya sehingga lahirlah berbagai2 berbagai2 corak penceritaan seperti hikayat mengenai sahabat. kuda kepang dan wayang kulit. Karya2 raja2 Karya2 puisi Islam juga tersebar seperti qasidah.

39 Puisi . Islam berkembang dalam bidang tasawuf. Ia menjadi media penyampaian mesej kesufian. Ilmu2 Islam mengandungi ciri-ciri ciripuisi. Rabi¶ah Adawiyyah. Abdul Qadir al-Jailani. Matan Jauharah. Teks karya yang ditulis dalam bentuk rangkap puisi seperti Sharh Ibn Aqil. alIbnu Arabi dan Hamzah Fansuri di Aceh.

Bermula pada awal kurun ke-6 M keDiwan : koleksi puisi peribadi Qasidah : puisi panjang mengandungi 50-100 baris. Mempunyai metod persembahan seperti dimulakan dengan nasib dan diakhiri pula dengan fakhr / iftikhar Bentuk Prosa (Ayyam) : cerita perhubungan antara kabilah Arab. menyentuh tema tertentu ii. Mengikut undang2 imejan. persahabatan dan permusuhan 40 .Perkembangan Puisi Arab Zaman Pra-Islam PraRazaj : pengucapan bersama masyarakat/nyanyian keagamaan. Diiringi 50muzik. ungkapan. Membicarakan pelbagai persoalan hidup : ciri-cirinya ciri: i. motif yang selari dengan gaya yg tetap iii.

41  . kehidupan manusia dan alam ii. Ia menjadi inspirasi bagi penciptaan hasil2 sastera Islam selepas itu : i. Dari mereka alinilah lahirnya karya2 Islam yang berasaskan tauhid. Bahasa Arab yg halus dan sangat menyentuh jiwa Ramai pengkaji bahasa dan kesusteraan dalam al-Quran akhirnya memeluk Islam. Kisah umat2 terdahulu iii. Namun ia Almengandungi keindahan gaya bahasa dan ketinggian nilai sastera yg sukar ditandingi.Zaman Islam Al-Quran bukan buku sastera.

Contoh2 seni syair. puisi dan lagu  42 .

  43 . beriman dan bukan atas dasar asabiyyah.CiriCiri-ciri Persuratan Islam Persuratan Islam mestilah merangkumi semua aspek hidup seperti kesyumulan Islam Tidak menggunakan gambaran buruk dan lucah atau simbol keganasan yang berlebihan Mengandungi nilai2 islami yang sejati yang dapat nilai2 dipertahankan dalam semua tempat dan waktu. Bertujuan untuk membentuk insan yang bertakwa.

Rabiah Adawiyyah. Hasan alBasri. al-Hallaj. Persoalan utama puisi sufi ialah cinta Ilahi. dan al-Rumi al44  . Saluran ahli sufi untuk menyatakan segala perasaan hati nurani mereka. kesatuan dengan Tuhan. tauhid. BAyazid. makrifah. Antara ahli sufi terawal yang mengucapkan puisi jenis ini. Muhiddin Ibnu Arabi.Puisi Kesufian Satu bentuk sastera Islam yang menggambarkan pengertian tentang kebenaran kerohanian melalui cinta kepada Tuhan dan rasa rendah hati. persoalan social dan moral.

" Aku berkata. "Karena wibawa keadilanmu mataku terbebas dari dosa. pucatnya wajahku adalah buktiku." Aku berkata. "Kenapa kau ke mari?" Aku berkata. "Sampai ada panggilan. Gusti. "Air mata adalah saksiku. "Berapa lama kau bisa bertahan?" Aku berkata. "Hakim menuntut saksi kalau ada pernyataan. "Untuk menyampaikan hormat padamu. "Saksi tidak sah. "Hamba sahaya Paduka." Ia berkata." Ia berkata. Ia berkata. matamu juling. aku mengambil sumpah Bahwa demi cinta aku telah kehilangan kekuasaan." 45 . "Siapa itu berada di pintu?" Aku berkata.Puisi Jalaluddin al-Rumi al Ia berkata." Ia berkata." Aku pun menyatakan cinta.

dan kebahagiaanku « Hati tak dapat mencintai yang lain kecuali kau" kau" 46 . kepadaSebab itu.Puisi Rabiah Adawiyyah "Wahai kecintaan semua hati. padaWahai harapan. istirahat. Aku tak punya perasaan selain kepada-Mu «. kasihanilah hari ini seorang pendosa yang datang pada-Mu «.

menyentuhIa menyentuhku juga«. Karena aku adalah kau dalam keadaan apapun" 47 .Al-Hallaj Al"Ruhmu bercampur dengan ruhku seakanseakan-akan « Anggur dicampur dengan air yang jernih « Dan jikalau sesuatu menyentuh-Mu..

Ibnu Arabi "Ketika Kekasihku muncul .. bukan dengan matamataku«. Karena tiada yang melihatnya kecuali Dia" 48 . Dengan mata apa kulihat Dia? Dengan mata-Nya..

tetapi unsurbukanlah olahan fikiran yang direka2 dan direka2 bukan juga khayalan penggunaan simbol. kerohanian.CiriCiri-ciri Puisi Kesufian ± mengandungi unsur-unsur simbolis. ibarat dan metafora hasil daripada pengalaman kerohanian atau mushahadah bertemakan keTuhanan. rasa batin. kesufian dan pembersihan jiwa. Cetusan rasa daripada kehalusan dan kelembutan rasa hati untuk mendekatkan diri kepada Allah 49 ± ± ± .

lagu.SENI SUARA. zikr dan lahw mempunyai maksudmaksud-maksud tersendiri. Satu istilah : Handasat al-Sawt [kejuruteraan alseni bunyi] boleh merujuk kepada muzik dan seni bunyi. talbiyah. 50  . bunyi dan elemen-elemen elemenhiburan. MUZIK DAN BUNYI Tidak ada istilah Arab yang sesuai dengan makna muzik yang menyeluruh. LAGU. Kesemua istilah tersebut lebih menjurus kepada aspek hiburan seperti suara. Sama¶. altahmid. tahlil. Beberapa perkataan seperti Ghina¶. azan. JenisJenis-jenisnya yang sah mengikut syarak seperti pembacaan berlagu al-Quran.

51 . pembawaan. motif dan faktor muzik itu sendiri. Para ulamak seperti Yusof al-Qaradhawi aldan Sheikh Muhammad Shaltut menyatakan keharusan dan pengharaman muzik selalunya disebabkan ciri. tidak ada nas yang jelas berhubung dengan pengharaman nyanyian dan muzik.Jenis Bunyian/Muzik Yang Dibenarkan Dan Yang Diharamkan Pada dasarnya.

pergaulan lelaki perempuan. Termasuk yang dibenarkan ialah muzik dan nyanyian pemberi semangat berperang. perkahwinan. Nyanyian dan muzik yang diharamkan oleh para ulamak ialah yang menggalakkan kepada maksiat. nyanyian lagu isteri. dan mengabaikan kewajipan agama. nasyid dan lagu2 bertemakan keIslaman. zina. 52 . menidurkan anak. keramaian keluarga dan agama. arak.

 Ulama¶ berselisih pendapat tentang peralatan muzik seperti gitar [al[alma¶azif]. [al-awtar]. saksofon. yang mengharamkannya dan ada yang membenarkannya tetapi menerusi syarat-syarat yang ketat. ma¶azif]. piano. kecapi [al-awtar]. seruling [al-mazamir]. drum yang digunakan dalam nyanyian. [al-mazamir]. syarat53 Ada .

muzik dan nyanyian boleh disifatkan sebagai neutral dan universal. ia bergantung kepada faktor berikut : penyanyi dan karekteristiknya muzik dan motifnya kebaikan dan keburukan kepada umum 54 . Kesimpulannya. Sama ada dibolehkan atau dilarang.

Kaedah Perundangan Islam Para ulamak menetapkan beberapa garis panduan dalam membolehkan berlakunya suatu perbuatan atau ekploitasi benda oleh individu perseorangan mahupun entiti yang besar. Ia hendaklah tidak memudaratkan orang ramai dan mengganggu hak mereka [al-Dharar Yuzal dan sadd al-zari¶ah] [alal-zari¶ah] Ia tidak melekakan manusia daripada menunaikan hak mereka terhadap Allah. pengukuhan iman dan keluhuran budi pekerti [ma la yatimmul wajib illa bihi [ma fahuwa wajib] wajib] Pembawaannya berteraskan konsep al-Amr bil makruf wa al-nahy alalµanil munkar   55 . memimpin masyarakat ke arah penghayatan Islam. masyarakat dan negara [al-wasilah laha hukm al[alalmaqasid] maqasid] Ia hendaklah bertujuan untuk meninggikan syiar Islam.

dan bentuk berhias daripada alam dan motif seni reka 56 .Senibina Islam Salah satu daripada ciri tamadun yang berhubung rapat dengan dengan pembinaan. Al-Quran menggambarkan keindahan senibina dan Alkecanggihan bangunan kaum terdahulu. Ia merupakan lambang kegemilangan sesuatu bangsa atau negara. pendudukan dsb. corak geometri. bentuk arabesque. Al-Quran juga Albanyak memaparkan idea-idea senibina yang melahirkan ideakeindahan dan kesenangan. Seni bina Islam mempunyai ciri-cirinya tersendiri dan unik cirikerana seni bina ini merangkumi seni khat. perbandaran.

w.Senibina Islam Seni bina dan perbandaran Islam dibangunkan atas konsep tauhid dalam Islam Wujudnya hubungan yang rapat antara syariah dengan bentuk serta struktur perbandaran Islam Kepentingan seni bina dalam Islam tergambar dalam pembinaan masjid. Khalifah Umar membina Masjid Fustat di Mesir pada 17 H dengan bercirikan ukiran ayat-ayat al-Quran ayatalPada zaman kerajaan Islam di Sepanyol khususnya di bandar Cordova. Ia nerupakan tindakan pertama Nabi Muhammad s. Granada dan Toledo.a. di Madinah. seni bina Islam terserlah pada bangunan dan istana seperti yang terdapat pada Istana AlHambra dan Masjid Cordova 57   .

58 . selain ianya meningkatkan pencapaian iman dan amal. senibina Islam menekankan soal kesederhanaan dan melarang pembaziran. Pada dasarnya.w.t. aman dan sejahtera dan merendah diri ke hadapan Allah s. takwa.

CiriCiri-ciri Pembinaan & Perancangan Bangunan    mempunyai ruang kemasukan matahari bagi tujuan keselesaan para pengguna :> boleh melakukan ibadat dengan sempurna Melambangkan nilai keIslaman dan berlandaskan tauhid kepada Allah SWT Ruang terpisah antara lelaki dan wanita Reka bentuk yg sesuai dengan iklim dan keadaan setempat dengan perhiasan perabot yg sederhana Bercirikan keamanan. ketenangan serta luahan perasaan dan tidak kontra antara soal dunia dan akhirat AyatAyat-ayat al-Quran dan Hadith menjadi hiasan paling menonjol alKeselamatan bangunan jangka masa panjang 59 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful