PRINSIP ELEKTRIK & ELEKTRONIK

MODUL 13 : LUKISAN GEOMETRI

MODUL 13: LUKISAN GEOMETRI
‡ OBJEKTIF :
Menggunakan pelbagai alat lukisan. Membuat penghurufan, mendimensi dan garis kerja serta kejurupelanan yang baik. Membina garisan dan sudut. Membina dan menggunakan skala. Membina segi tiga, poligon sekata, tangen dan bulatan serta elips. Membuat lukisan ortografik dan isometri.

MODUL 13: LUKISAN GEOMETRI
‡ PENTAKSIRAN KOMPETENSI :
KMPEE 01: Mengguna Pelbagai Alat Lukisan. KMPEE 02: Membuat Penghurufan, Mendimensi, Garisan dan Kejurupelanan. KMPEE 03: Membina Garisan Sudut. KMPEE 04: Membina dan Menggunakan Skala. KMPEE 05: Membina Segitiga, Poligon Sekata, Elips, Tangen dan Bulatan.

Menggunakan pelbagai peralatan lukisan dengan betul.UNIT 13. Mempersegi tepat dan melekatkan kertas di atas papan lukis. Menggunakan sesiku T untuk membina garisan mengufuk.1: PENGENALAN KEPADA LUKISAN GEOMETRI ‡ OBJEKTIF KHUSUS: Menyatakan jenis-jenis dan penggunaan peralatan lukisan. Membina garisan menegak dan condong dengan menggunakan sesiku T dan set sesiku. . Memilih saiz kertas yang sesuai untuk lukisan.

Menulis butiran lukisan pada kertas lukisan dengan betul. .1: PENGENALAN KEPADA LUKISAN GEOMETRI ‡ KOD & KOMPETENSI KMPEE 01: MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN Melukis garisan sempadan dan blok tajuk dengan betul. Melukis pelbagai garisan menggunakan alat lukisan dengan betul.UNIT 13.

Jenis-jenis Peralatan Lukisan Papan lukisan Sesiku T Set sesiku Protraktor Lengkung Perancis Lengkung Mudah Lentur Pembaris Skala .

Jenis-jenis Peralatan Lukisan Jangka Lukis Pembahagi Perisai Pemadam Plat Pencontoh .

MENDAPATKAN SUDUT YANG TIDAK BOLEH DIPEROLEH DARIPADA SET SESIKU. MEMINDAHKAN UKURAN DARIPADA PEMBARIS KEPADA LUKISAN ATAU DARI SATU LUKISAN KE LUKISAN YANG LAIN. MEMBINA GARISAN MENGUFUK MEMUDAHKAN PEMBINAAN GARISAN TEGAK DAN CONDONG. .SET SESIKU SESIKU T PLAT PENCONTOH PROTRAKTOR PEMBAHAGI MEMBANTU PELUKIS UNTUK MENDAPATKAN KESERAGAMAN BENTUK DALAM LUKISAN.

SAIZ KERTAS A4 A3 A2 A1 A0 UKURAN (milimeter) 210 X 297 297 X 420 420 X 594 594 X 841 841 X 1189 .

10 mm 3 mm 5 mm Nama Sekolah Nama & Kursus Tajuk & Skala Tarikh & Disemak Oleh .

angka dan pecahan. Melukis garisan pandu dan menulis huruf. kambi dan lengkok dengan menggunakan plat pencontoh. Mengenal dan melukis pelbagai jenis garisan mengikut BS308 1972. Menyusun atur dan melukis garisan sempadan dan blok tajuk. Melukis bulatan kecil.‡ OBJEKTIF KHUSUS: Memilih gred pensel yang betul untuk membuat penghurufan & melukis pelbagai jenis garisan. . Menyediakan pensel untuk melukis pelbagai jenis garisan.

Menyusun atur lukisan di atas kertas dengan betul. Menghasilkan lukisan yang kemas dan tepat.‡ OBJEKTIF KHUSUS: Menggunakan lengkung Perancis dan lengkung mudah lentur untuk melukis lengkung yang tidak sekata. Mendimensi lukisan. .

PENTING!!!!!!!!!!!!!!!!!! FAHAMI SETIAP ISTILAH YANG DIGUNAKAN: GARISAN UNTUK MEMBINA OBJEK PENGHURUFAN UNTUK MENERANGKAN SETIAP BUTIRAN @ CIRI-CIRI OBJEK YANG DILUKIS PENDIMENSIAN UNTUK MENENTUKAN SAIZ SESUATU OBJEK .

Pemilihan pensel dengan gred yang sesuai akan menghasilkan garisan yang lebih bermutu dan tepat. PENGHURUFAN & LAKARAN BEBAS YANG LAIN MEMBINA GARISAN OBJEK . GRED PENSEL 2H H HB KEGUNAAN MEMBINA GARISAN BINAAN MEMBINA LAKARAN.

3 mm H/ 0.JENIS GARISAN OBJEK TERSEMBUNYI/ TERLINDUNG TENGAH KERATAN DIMENSI TAMBAHAN/ UNJURAN SATAH KERATAN PANDUAN BINAAN CONTOH GARISAN GRED/ SAIZ MATA PENSEL HB/ 0.3 mm .5 mm H/ 0.3 mm 2H/ 0.9 mm 2H/ 0.3 mm H/ 0.3 mm 2H/ 0.3 mm 2H/ 0.3 mm HB/ 0.

.

ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTU VWXYZ 0123456789 .

semua dimensi ditulis mengikut garisan dimensi .semua dimensi ditulis secara tegak  Terjajar .Terdapat 2 cara pendimensian:  Eka arah .

‡ OBJEKTIF KHUSUS: Membina garisan lurus pada kedudukan yang berbeza. Membahagi satu garisan kepada beberapa bahagian yang sama. .

.GARISAN terbentuk hasil daripada penyambungan DUA TITIK. Garisan boleh terbentuk dalam keadaan LURUS atau MELENGKUNG.

Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 1 : BINA GARISAN A-B SEPANJANG 60 mm A B .

Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 2 : TANDAKAN TITIK C PADA SEBELAH ATAS GARISAN A-B C A B .

C A D B . MENGHASILKAN TITIK D.Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 3 : BERPUSATKAN C. BINA LENGKOK YANG MELALUI TITIK A DAN MERENTAS GARISAN A-B ( JEJARI C-A).

E C A D B .LANGKAH 4 : BINA GARISAN DARI TITIK D MELALUI TITIK C DAN MERENTASI LENGKOK YANG DIHASILKAN DALAM LANGKAH 3. MENGHASILKAN TITIK E.

LANGKAH 5 : SAMBUNGKAN TITIK A KE TITIK E E C A D B .

OBJEKTIF KHUSUS: 1. MEMBINA SUDUT-SUDUT ASAS 3. MEMBINA SUDUT 30o. MEMINDAHKAN SUDUT . MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT 3. MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT PENCAPAIAN KOMPETENSI: 1. 75o dan 90o 2. 45o. 60o. MEMBINA SATU SUDUT YANG SAMA DENGAN SATU SUDUT YANG DIBERI 2.

SUDUT.PERSILANGAN DUA GARISAN 3 KATEGORI SUDUT: ‡ SUDUT TIRUS ‡ SUDUT TEPAT ‡ SUDUT CAKAH .

MAGNITUD SUDUT KURANG DARIPADA 90o SUDUT TIRUS .

MAGNITUD SUDUT BERSAMAAN DENGAN 90o SUDUT TEPAT .

MAGNITUD SUDUT LEBIH BESAR DARIPADA 90o TETAPI KURANG DARIPADA 180o SUDUT CAKAH .

.

Latihan 1: a-b = 60 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

.a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c.

Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. lukiskan satu lengkok. berpusatkan pada titik c.d a c b Dengan menggunakan jejari yang sama. .

d d a c c b Sambungkan titik a-d. Sudut d-a-b adalah sudut 60o .

d d 60o a c c b Pastikan anda menulis nilai sudut seperti dalam rajah di atas. .

a

b

Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan. Latihan 1: a-b = 70 mm

a

c

b

Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a. Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c.

e

d

a

c c b

Dengan menggunakan jejari yang sama, berpusatkan pada titik c, lukiskan satu lengkok. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. Dengan menggunakan jejari yang sama, berpusatkan pada titik d, tandakan satu lengkok. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d.

Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f. . berpusatkan pada titik d dan titik e.f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. tandakan 2 lengkok yang akan bersilang.

. Sudut f-a-b adalah sudut 90o.f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus.

.f e d 90o a c c b Pastikan anda menulis nilai sudut tersebut seperti dalam rajah di atas.

.

Latihan 1: a-b = 65 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. . Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c.

. berpusatkan pada titik c. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. lukiskan satu lengkok.d a c b Dengan menggunakan jejari yang sama.

d d a c c b Sambungkan titik a-d. Sudut d-a-b adalah sudut 60o .

d d e c c a b ‡Jejari yang sama ‡Berpusatkan pada titik c & d ‡Bina 2 lengkok yang bersilang ‡Tandakan titik persilangan sebagai titik e. .

d d e a c c b ‡Sambungkan titik a-e sebagai garis lurus. .

‡Pastikan anda menulis nilai sudut tersebut seperti di atas.d d e a 30o c c b ‡Sudut e-a-b adalah sudut 30o. .

Latihan 1: a-b = 70 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c. .a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a.

tandakan satu lengkok. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. . Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d. berpusatkan pada titik c. Dengan menggunakan jejari yang sama. lukiskan satu lengkok. berpusatkan pada titik d.e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama.

. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f.f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. tandakan 2 lengkok yang akan bersilang. berpusatkan pada titik d dan titik e.

f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus. Sudut f-a-b adalah sudut 90o. .

.f g e d a c c b Tandakan titik yang bersilang antara garisan a-f dan lengkok c-d-e sebagai titik g.

Tandakan titik tersebut sebagai titik h.f h g e d a c c b Berpusatkan pada titik c & g dengan menggunakan jejari yang sama. bina 2 lengkok yang bersilang. .

Pastikan nilai sudut ditulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.f h g e d 45o a c c b Sambungkan titik a-h sebagai garis lurus. .

Latihan 1: a-b = 70 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

.a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a. Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c.

Dengan menggunakan jejari yang sama. berpusatkan pada titik c. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. berpusatkan pada titik d. lukiskan satu lengkok. . tandakan satu lengkok.e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d.

. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f. berpusatkan pada titik d dan titik e.f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. tandakan 2 lengkok yang akan bersilang.

Sudut f-a-b adalah sudut 90o. .f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus.

f g e d a c c b Tandakan titik yang bersilang antara garisan a-f dan lengkok c-d-e sebagai titik g. .

. bina 2 lengkok yang bersilang.f h g e d a c c b Berpusatkan pada titik d & g dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik tersebut sebagai titik h.

Pastikan nilai sudut ditulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. .f g e h d 75o a c c b Sambungkan titik a-h sebagai garis lurus.

.

LATIHAN 1: Diberi ab = 60 mm. Langkah 1 : Lukis garisan ab sepanjang 60 mm. f h g e d 45o a c c b . sudut kandung. Semua garisan membina sudut 45o adalah garisan binaan. ac = 40 mm. Langkah 2: Bina sudut 45o. bac = 45o.

Gelapkan garisan tersebut kerana garisan itu adalah sisi bagi segi tiga yang hendak dibina. f h g e i 45o a c c b d .Langkah 3: Lukis garisan sepanjang 40 mm dengan menggunakan garisan objek pada garisan ah. Tandakan titik tersebut sebagai titik i.

bentukkan segi tiga. Langkah 5: Dengan menggunakan garisan objek. f h g e i 45o a c c b d .Langkah 4: Sambungkan garisan b-i dengan menggunakan garisan objek.

LATIHAN 2: Diberi ab = ac = bc = 80 mm Langkah 1: Bina garisan ab sepanjang 80 mm dengan menggunakan garisan objek. a b .

Langkah 2: Berpusatkan pada titik a dan b. lukiskan lengkok yang bersilang dengan jejari 80 mm. Tandakan sebagai titik c. c a b .

Langkah 3: Sambungkan titik ac dan titik bc. c a b . Lukiskan garisan tersebut menggunakan garisan objek.

45o a b . Langkah 2: Bina sudut 45o pada titik a.Latihan 3: Diberi ab = 80 mm. sudut tapak = 45o dan 75o Langkah 1 : Bina garisan ab sepanjang 80 mm.

Langkah 3: Bina sudut 75o pada titik b. 45o a 75o b .

Langkah 5: Sambungkan garisan ac dan bc sebagai garisan objek.Langkah 4: Tandakan titik persilangan garisan sudut 45o dan 75o sebagai titik c. c 45o a 75o b .