LUKISAN GEOMETRI

PRINSIP ELEKTRIK & ELEKTRONIK

MODUL 13 : LUKISAN GEOMETRI

MODUL 13: LUKISAN GEOMETRI
‡ OBJEKTIF :
Menggunakan pelbagai alat lukisan. Membuat penghurufan, mendimensi dan garis kerja serta kejurupelanan yang baik. Membina garisan dan sudut. Membina dan menggunakan skala. Membina segi tiga, poligon sekata, tangen dan bulatan serta elips. Membuat lukisan ortografik dan isometri.

MODUL 13: LUKISAN GEOMETRI
‡ PENTAKSIRAN KOMPETENSI :
KMPEE 01: Mengguna Pelbagai Alat Lukisan. KMPEE 02: Membuat Penghurufan, Mendimensi, Garisan dan Kejurupelanan. KMPEE 03: Membina Garisan Sudut. KMPEE 04: Membina dan Menggunakan Skala. KMPEE 05: Membina Segitiga, Poligon Sekata, Elips, Tangen dan Bulatan.

.1: PENGENALAN KEPADA LUKISAN GEOMETRI ‡ OBJEKTIF KHUSUS: Menyatakan jenis-jenis dan penggunaan peralatan lukisan. Mempersegi tepat dan melekatkan kertas di atas papan lukis. Membina garisan menegak dan condong dengan menggunakan sesiku T dan set sesiku. Menggunakan sesiku T untuk membina garisan mengufuk.UNIT 13. Memilih saiz kertas yang sesuai untuk lukisan. Menggunakan pelbagai peralatan lukisan dengan betul.

.1: PENGENALAN KEPADA LUKISAN GEOMETRI ‡ KOD & KOMPETENSI KMPEE 01: MENGGUNAKAN PELBAGAI ALAT LUKISAN Melukis garisan sempadan dan blok tajuk dengan betul. Menulis butiran lukisan pada kertas lukisan dengan betul.UNIT 13. Melukis pelbagai garisan menggunakan alat lukisan dengan betul.

Jenis-jenis Peralatan Lukisan Papan lukisan Sesiku T Set sesiku Protraktor Lengkung Perancis Lengkung Mudah Lentur Pembaris Skala .

Jenis-jenis Peralatan Lukisan Jangka Lukis Pembahagi Perisai Pemadam Plat Pencontoh .

MEMINDAHKAN UKURAN DARIPADA PEMBARIS KEPADA LUKISAN ATAU DARI SATU LUKISAN KE LUKISAN YANG LAIN. . MENDAPATKAN SUDUT YANG TIDAK BOLEH DIPEROLEH DARIPADA SET SESIKU. MEMBINA GARISAN MENGUFUK MEMUDAHKAN PEMBINAAN GARISAN TEGAK DAN CONDONG.SET SESIKU SESIKU T PLAT PENCONTOH PROTRAKTOR PEMBAHAGI MEMBANTU PELUKIS UNTUK MENDAPATKAN KESERAGAMAN BENTUK DALAM LUKISAN.

SAIZ KERTAS A4 A3 A2 A1 A0 UKURAN (milimeter) 210 X 297 297 X 420 420 X 594 594 X 841 841 X 1189 .

10 mm 3 mm 5 mm Nama Sekolah Nama & Kursus Tajuk & Skala Tarikh & Disemak Oleh .

angka dan pecahan. . Melukis garisan pandu dan menulis huruf. Mengenal dan melukis pelbagai jenis garisan mengikut BS308 1972.‡ OBJEKTIF KHUSUS: Memilih gred pensel yang betul untuk membuat penghurufan & melukis pelbagai jenis garisan. Menyediakan pensel untuk melukis pelbagai jenis garisan. Melukis bulatan kecil. kambi dan lengkok dengan menggunakan plat pencontoh. Menyusun atur dan melukis garisan sempadan dan blok tajuk.

‡ OBJEKTIF KHUSUS: Menggunakan lengkung Perancis dan lengkung mudah lentur untuk melukis lengkung yang tidak sekata. Mendimensi lukisan. Menyusun atur lukisan di atas kertas dengan betul. . Menghasilkan lukisan yang kemas dan tepat.

PENTING!!!!!!!!!!!!!!!!!! FAHAMI SETIAP ISTILAH YANG DIGUNAKAN: GARISAN UNTUK MEMBINA OBJEK PENGHURUFAN UNTUK MENERANGKAN SETIAP BUTIRAN @ CIRI-CIRI OBJEK YANG DILUKIS PENDIMENSIAN UNTUK MENENTUKAN SAIZ SESUATU OBJEK .

Pemilihan pensel dengan gred yang sesuai akan menghasilkan garisan yang lebih bermutu dan tepat. GRED PENSEL 2H H HB KEGUNAAN MEMBINA GARISAN BINAAN MEMBINA LAKARAN. PENGHURUFAN & LAKARAN BEBAS YANG LAIN MEMBINA GARISAN OBJEK .

3 mm 2H/ 0.JENIS GARISAN OBJEK TERSEMBUNYI/ TERLINDUNG TENGAH KERATAN DIMENSI TAMBAHAN/ UNJURAN SATAH KERATAN PANDUAN BINAAN CONTOH GARISAN GRED/ SAIZ MATA PENSEL HB/ 0.3 mm 2H/ 0.9 mm 2H/ 0.3 mm 2H/ 0.3 mm H/ 0.3 mm .3 mm HB/ 0.5 mm H/ 0.3 mm H/ 0.

.

ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTU VWXYZ 0123456789 .

semua dimensi ditulis mengikut garisan dimensi .semua dimensi ditulis secara tegak  Terjajar .Terdapat 2 cara pendimensian:  Eka arah .

‡ OBJEKTIF KHUSUS: Membina garisan lurus pada kedudukan yang berbeza. . Membahagi satu garisan kepada beberapa bahagian yang sama.

Garisan boleh terbentuk dalam keadaan LURUS atau MELENGKUNG. .GARISAN terbentuk hasil daripada penyambungan DUA TITIK.

Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 1 : BINA GARISAN A-B SEPANJANG 60 mm A B .

Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 2 : TANDAKAN TITIK C PADA SEBELAH ATAS GARISAN A-B C A B .

BINA LENGKOK YANG MELALUI TITIK A DAN MERENTAS GARISAN A-B ( JEJARI C-A). MENGHASILKAN TITIK D. C A D B .Membina garisan lurus daripada satu titik pada hujung garisan LANGKAH 3 : BERPUSATKAN C.

E C A D B . MENGHASILKAN TITIK E.LANGKAH 4 : BINA GARISAN DARI TITIK D MELALUI TITIK C DAN MERENTASI LENGKOK YANG DIHASILKAN DALAM LANGKAH 3.

LANGKAH 5 : SAMBUNGKAN TITIK A KE TITIK E E C A D B .

MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT 3. MEMBAHAGI DUA SAMA SUDUT PENCAPAIAN KOMPETENSI: 1. 45o. 75o dan 90o 2. 60o. MEMBINA SATU SUDUT YANG SAMA DENGAN SATU SUDUT YANG DIBERI 2. MEMBINA SUDUT-SUDUT ASAS 3. MEMINDAHKAN SUDUT .OBJEKTIF KHUSUS: 1. MEMBINA SUDUT 30o.

SUDUT.PERSILANGAN DUA GARISAN 3 KATEGORI SUDUT: ‡ SUDUT TIRUS ‡ SUDUT TEPAT ‡ SUDUT CAKAH .

MAGNITUD SUDUT KURANG DARIPADA 90o SUDUT TIRUS .

MAGNITUD SUDUT BERSAMAAN DENGAN 90o SUDUT TEPAT .

MAGNITUD SUDUT LEBIH BESAR DARIPADA 90o TETAPI KURANG DARIPADA 180o SUDUT CAKAH .

.

Latihan 1: a-b = 60 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c. .a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b.

d a c b Dengan menggunakan jejari yang sama. lukiskan satu lengkok. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. berpusatkan pada titik c. .

d d a c c b Sambungkan titik a-d. Sudut d-a-b adalah sudut 60o .

d d 60o a c c b Pastikan anda menulis nilai sudut seperti dalam rajah di atas. .

a

b

Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan. Latihan 1: a-b = 70 mm

a

c

b

Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a. Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c.

e

d

a

c c b

Dengan menggunakan jejari yang sama, berpusatkan pada titik c, lukiskan satu lengkok. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. Dengan menggunakan jejari yang sama, berpusatkan pada titik d, tandakan satu lengkok. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d.

. berpusatkan pada titik d dan titik e. tandakan 2 lengkok yang akan bersilang.f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f.

Sudut f-a-b adalah sudut 90o.f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus. .

.f e d 90o a c c b Pastikan anda menulis nilai sudut tersebut seperti dalam rajah di atas.

.

Latihan 1: a-b = 65 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c. .a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b.

. lukiskan satu lengkok. berpusatkan pada titik c.d a c b Dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d.

d d a c c b Sambungkan titik a-d. Sudut d-a-b adalah sudut 60o .

.d d e c c a b ‡Jejari yang sama ‡Berpusatkan pada titik c & d ‡Bina 2 lengkok yang bersilang ‡Tandakan titik persilangan sebagai titik e.

d d e a c c b ‡Sambungkan titik a-e sebagai garis lurus. .

d d e a 30o c c b ‡Sudut e-a-b adalah sudut 30o. . ‡Pastikan anda menulis nilai sudut tersebut seperti di atas.

Latihan 1: a-b = 70 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. . Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a.

berpusatkan pada titik c.e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. Dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d. lukiskan satu lengkok. berpusatkan pada titik d. . Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. tandakan satu lengkok.

f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. berpusatkan pada titik d dan titik e. tandakan 2 lengkok yang akan bersilang. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f. .

f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus. Sudut f-a-b adalah sudut 90o. .

.f g e d a c c b Tandakan titik yang bersilang antara garisan a-f dan lengkok c-d-e sebagai titik g.

bina 2 lengkok yang bersilang. Tandakan titik tersebut sebagai titik h.f h g e d a c c b Berpusatkan pada titik c & g dengan menggunakan jejari yang sama. .

f h g e d 45o a c c b Sambungkan titik a-h sebagai garis lurus. Pastikan nilai sudut ditulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas. .

Latihan 1: a-b = 70 mm .a b Lukiskan garisan mengikut kehendak soalan.

Tandakan titik persilangan antara garisan a-b dengan lengkok tersebut sebagai tititk c. .a c b Lukiskan satu lengkok berpusatkan pada a dengan jejari melebihi separuh daripada garisan a-b. Panjang lengkok mestilah tersebut melebihi titik a.

Tandakan titik persilangan antara lengkok 1 dan lengkok 2 sebagai titik d. Dengan menggunakan jejari yang sama. berpusatkan pada titik d. lukiskan satu lengkok.e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama. . tandakan satu lengkok. berpusatkan pada titik c. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik d.

tandakan 2 lengkok yang akan bersilang. Tandakan titik persilangan tersebut sebagai titik f. berpusatkan pada titik d dan titik e. .f e d a c c b Dengan menggunakan jejari yang sama.

. Sudut f-a-b adalah sudut 90o.f e d a c c b Sambungkan titik a-f menjadi satu garis lurus.

f g e d a c c b Tandakan titik yang bersilang antara garisan a-f dan lengkok c-d-e sebagai titik g. .

. bina 2 lengkok yang bersilang.f h g e d a c c b Berpusatkan pada titik d & g dengan menggunakan jejari yang sama. Tandakan titik tersebut sebagai titik h.

.f g e h d 75o a c c b Sambungkan titik a-h sebagai garis lurus. Pastikan nilai sudut ditulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas.

.

Langkah 2: Bina sudut 45o. Langkah 1 : Lukis garisan ab sepanjang 60 mm. sudut kandung. ac = 40 mm. Semua garisan membina sudut 45o adalah garisan binaan. f h g e d 45o a c c b . bac = 45o.LATIHAN 1: Diberi ab = 60 mm.

f h g e i 45o a c c b d . Gelapkan garisan tersebut kerana garisan itu adalah sisi bagi segi tiga yang hendak dibina.Langkah 3: Lukis garisan sepanjang 40 mm dengan menggunakan garisan objek pada garisan ah. Tandakan titik tersebut sebagai titik i.

bentukkan segi tiga. f h g e i 45o a c c b d .Langkah 4: Sambungkan garisan b-i dengan menggunakan garisan objek. Langkah 5: Dengan menggunakan garisan objek.

LATIHAN 2: Diberi ab = ac = bc = 80 mm Langkah 1: Bina garisan ab sepanjang 80 mm dengan menggunakan garisan objek. a b .

lukiskan lengkok yang bersilang dengan jejari 80 mm. Tandakan sebagai titik c. c a b .Langkah 2: Berpusatkan pada titik a dan b.

Langkah 3: Sambungkan titik ac dan titik bc. c a b . Lukiskan garisan tersebut menggunakan garisan objek.

sudut tapak = 45o dan 75o Langkah 1 : Bina garisan ab sepanjang 80 mm. Langkah 2: Bina sudut 45o pada titik a. 45o a b .Latihan 3: Diberi ab = 80 mm.

Langkah 3: Bina sudut 75o pada titik b. 45o a 75o b .

Langkah 5: Sambungkan garisan ac dan bc sebagai garisan objek.Langkah 4: Tandakan titik persilangan garisan sudut 45o dan 75o sebagai titik c. c 45o a 75o b .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful