1.

0 PENGENALAN Kecergasan yang optimum adalah penting bagi membantu murid melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, aktiviti dan amalan kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang dicadangkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Justeru, satu penilaian standard yang dikenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) untuk Murid Sekolah Malaysia telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008 (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Untuk Murid Sekolah Malaysia) Menurut Ahmad Hashim (2006), pendekatan pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang mantap perlu melalui proses pengujian dan pengukuran yang piawai dan berterusan serta bersesuaian dengan persekitaran sekolah. Penggunaan prosedur ujian yang piawai dapat menghasilkan skor ujian kecergasan dan kemahiran yang tekal serta mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Hal ini sekaligus berupaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Penilaian pula adalah proses mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Penilaian memerlukan prosedur ujian yang baik dan mudah difahami. Sehubungan dengan itu, guru Pendidikan Jasmani dikehendaki merancang dan mengendalikan ujian kecergasan dan kemahiran untuk murid-murid di peringkat sekolah. Instrumen penilaian perlu dibina dan ditadbir oleh guru sama ada melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Hasil penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Laporan perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru-guru yang lain (Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, 1999). 1 1.1 MENYEDIAKAN BATERI UJIAN UNTUK ENAM (6) KOMPONEN YANG HENDAK DIUJI. 1.1.1 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan. (i) Bleep Test (ii) Jangkauan Melunjur 1.1.2 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kecergasan Fizikal Berlandaskan Lakuan Motor. (i) Lompat Jauh Berdiri (ii) Larian Zig Zag Barrow 1.1.3 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kemahiran (Bola Tampar). (i) Menyangga (ii) Servis 2 1.2 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN. 1.2.1 UJIAN “BLEEP” / “BEEP” (BLEEP TEST) Pengenalan: Ujian “Bleep” atau ujian “Beep” merupakan satu ujian larian ulang-alik pelbagai tahap yang meningkat secara progresif. Ujian ini telah dicipta di Kanada dan kini merupakan salah satu ujian kecergasan aerobik atau ujian kecergasan daya tahan kardiovaskular yang popular di dunia. Kecergasan kardiovaskular berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kecergasan respiratori dan kecergasan aerobik. Semua ini merupakan aspek kecergasan terpenting. Kecergasan kardiovaskular adalah asas kepada sebarang aktiviti fizikal juga faktor utama yang boleh mengurangkan risiko individu dari penyakit kardiovaskular. Contohnya seperti penyakit jantung, penyakit hipokinetik, kematian awal dan penyakit-penyakit yang lain. Kardiovaskular cergas meningkatkan kebolehan melakukan sebarang tugas. Komponen dalam kardiovaskular terdiri daripada jantung, paru-paru, salur darah, darah dan otot. Ia komponen yang terpenting dalam profil fisiologi manusia. Nama Ujian: Bleep Test

Peserta hendaklah menunggu sehingga “bleep” seterusnya kedengaran sebelum berlari ke garisan permulaan. Odoowed Ledgear pada tahun 1982 dan disiarkan dalam European Journal of Applied Physiology. Masa antara isyarat “bleep” akan berkurangan setiap tahap. 5. 8. Ujian Bleep diasaskan oleh Dr Maximillion G.71 – 0. Kecergasan kardiovaskular dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (VO2 max). Pita Audio Isyarat Bunyi 5.87 (lelaki : 0. 4. 7. Selaras dengan itu. Ujian ini juga dikenali ujian PACER (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run) dan ujian multi-tahap yang mana peserta perlu lari ulang-alik 20 meter. Tandakan jarak larian 20 meter di atas lantai dan tandakan setiap hujungnya dengan ‘masking tape’ dan kon penanda. Peserta dikehendaki lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut isyarat “bleep” yang akan dibunyikan dari pemain audio / pembesar suara. Peserta bersedia di satu hujung dengan satu kaki berada di belakang garisan yang dibuat dan berlari apabila “bleep” yang pertama kedengaran. Ia juga dikenali sebagai aerobik iaitu keupayaan sistem peredaran dan respiratori untuk penyesuaian dan pemulihan kesan daripada aktiviti fizikal seperti berlari. Peserta mendengar arahan dan penerangan daripada penguji. kecergasan kardiovaskular adalah keupayaan seseorang untuk melakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang. Kon / Garis Penanda 4. Ujian ini digunakan oleh jurulatih olahraga untuk mengira VO2 max pelari. 2. berjalan laju.68. 1999) menyatakan bahawa VO2 max adalah penunjuk yang paling baik untuk menentukan tahap kecergasan kardiovaskular seseorang. kelajuan larian perlu ditingkatkan. perempuan : 0. Justeru. Semakin tinggi nilai VO2 max. semakin tinggilah tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu.51-0. American College of Sports Medicine (ACSM. Pencatat 4 Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Peserta melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan sebelum melakukan Ujian “Bleep”. 3.Objektif Pengujian: Ujian ini bertujuan untuk menguji daya tahan kardiovaskular iaitu keupayaan sistem kardiorespiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana. Ujian “bleep” dikira tamat sekiranya dia tidak dapat melepasi garisan keduadua hujung dua kali berturut- . Memberi persediaan dari segi fizikal dan mental. Kawasan Rata 2. Peserta akan berlari ke garisan yang di hadapan semula dan apabila tiba mereka perlu melepasi garisan sama ada dengan sebelah kaki atau kedua-dua belah kaki sebelum isyarat “bleep” berbunyi. berbasikal. Setiap peserta dikehendaki berdiri di belakang garisan permulaan dan seorang pembantu diperlukan untuk merekodkan setiap tahap yang dilalui. 3. 2. Pemain Audio / Pembesar Suara 6. 6. Mengurangkan risiko penyakit kronik 3 Sejarah Instrumen: Menurut Carrol (1994) dalam Borhan Yusof (2008). peserta perlu berlari sehingga merasa lesu. Membantudalam pengurusan stres dan kemurungan. Pengambilan isipadu maksima oksigen ialah jumlah isipadu maksima gas oksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan aktiviti yang meletihkan. Peserta akan terus berlari sehingga ke tahap maksima yang boleh dicapai dan tidak mampu lagi untuk mengikut bunyi “beep”.90) Kebolehpercayaan: 0.54-0.89 Alatan yang diperlukan: 1. Korelasi kesahan: 0. berenang dan sebagainya. 9. Pita Pengukur 3. 10. Borang Rekod 7. Ujian ini memerlukan keupayaan sepenuhnya dari setiap peserta. Fungsi Ujian: 1.

2. kelenturan lebih berkait rapat dengan tabiat corak pergerakan bagi setiap individu dan setiap sendi lebih kepada usia dan jantina. Goodin: Pollock pula telah memperkenalkan ‘Trunk Flexion Test’ ke dalam YMCA.6 ke atas 9. Sejarah Instrumen: Kelenturan ialah keupayaan sesuatu sendi atau bahagian badan yang membolehkan sesuatu pergerakan dilakukan untuk tempoh jangka masa yang panjang tanpa melibatkan kecederaan kepada mana-mana bahagian otot. Seterusnya pada tahun 1952.6-7. Anggota badan menjadi lebih fleksibel apabila senaman regangan selalu dilakukan dengan secukupnya. Apabila menilai atau menerangkan kelenturan. B. Seterusnya pada tahun 1975.Norma yang digunakan dalam tugasan ini telah disesuaikan dengan pencapaian pelajar PISMK 7.5 6 1. Myers telah mengubahsuai ‘Sit and Reach Test’ dan menerbitkannya ke dalam YMCA.3-8.1 0-4.90 . Pada tahun 1966.1 Litar Ujian “Bleep Test” Norma Ujian “Bleep”: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 13.turut.4-13.5 7.Tidak sesuai untuk dijalankan kepada peserta tidak cergas dan tidak mampu. hilang pertambahan apabila otot mengekalkan dalam kedudukan pendek. Pada tahun 1976.8 ke atas 11. terma fleksi (kedudukan sendi berkurangan) dan tambahan "extension" (kedudukan sendi bertambah) selalu digunakan.80 dan 0. Ujian ini dijalankan untuk mengenalpasti jika individu mempunyai kelenturan yang lebih di sesetengah sendi. Fungsi Ujian: 1.9-12. 2.4 0-5. Pada tahun yang sama juga. Mengukur dan menguji tahap kelenturan seseorang individu. Jack Leighton memperkenalkan ‘flexometer’ untuk mengukur pelbagai pergerakan sendi. Ujian ini dijalankan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai sedikit pergerakan sendi.2-9. 3.3 5. Johnson kemudiannya telah memperkenalkan alat ‘flexomeasure’ pada tahun 1972.2 UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Pengenalan: Kelenturan adalah kebolehan menggerakkan sendi badan melalui ketegangan pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian.5-11. 11.Ujian ini hanya untuk mengukur ketahanan kardiovaskular. Pada tahun 1942. Secara amnya. 5 Limitasi Pelaksanaan: . Katherine Wells dan Evelyn Dillion telah memperkenalkan “Sit and Reach Test”. Tahap terakhir yang dicatat sebelum peserta tamat ujian akan direkodkan sebagai tahap peserta tersebut.2 PEREMPUAN 12. Rajah 1. . Kolerasi Kesahan: Kesahan logikal telah digunakan. Nama Ujian: Jangkauan Melunjur Objektif Pengujian: Menguji kelenturan bahagian belakang badan dan “hamstring” (bahagian atas paha).L. Dalam ujian jangkauan melunjur mengesahkan bertentangan daripada sesetengah ujian. serta yang mempunyai tahap kesihatan tidak memuaskan seperti mempunyai penyakit asma. 7 Pengukuran kelenturan telah bermula secara rasminya pada tahun 1941. Ujian jangkauan melunjur adalah ujian yang digunakan untuk mengukur kelenturan bahagian badan yang tertentu iaitu bahagian belakang badan dan bahagian atas paha.L. ujian kelenturan untuk pergelangan kaki diperkenalkan. B.8 4.7 8. . Cureton memperkenalkan bateri ujian berorentasikan ‘Practical Performance’. Kelenturan merupakan kebolehan pergerakan sendi badan melalui ketegangan pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian. Johnson telah mengubah suai ujian Wells and Dillon dari segi skor bacaan. jarak koefisien adalah antara 0. Mereka juga telah memperkenalkan ujian kelenturan untuk empat jenis sukan dan tarian.01. Tisu lembut dan sendi akan mengecut.

Kotak Pengukur 2. subjek mestilah menghayunkan tangan serta membengkokkan lutut sedikit untuk menghasilkan daya tolakan. 5.47 meter pada tahun 1904 dan mencatatkan rekod dunia. kuasa diukur dalam bentuk pengukuran otot dan selalunya dianggap sebagai ciri-ciri untuk menjadi atlet yang bagus. 10 Bagi mendapatkan lompatan yang baik. Ujian dilakukan sebanyak dua kali secara berturut-turut dan bacaan terbaik direkodkan dalam unit cm. Borang Rekod Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Letakkan tapak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri. 8 4. Kekuatan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk mengatasi rintangan atau bebanan yang dikenakan ke atasnya. Letakkan kotak “Sit and Reach” rapat ke dinding. Bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak.3. 2. Penguji hendaklah meletakkan tangan di atas lutut subjek untuk memastikan lutut lurus. Rajah 1. Subjek diberikan tiga kali percubaan dan bacaan yang terbaik akan direkodkan. Kuasa dirujuk kepada gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan otot. Kuasa boleh difahami sebagai keupayaan untuk memindahkan tenaga kepada daya secara eksplosif. 2. Ujian lompat jauh berdiri adalah pengukuran yang diakui untuk mengukur kuasa dalam bentuk pengukuran otot. Alat ujian harus dielakkan dalam keadaan licin. 1. Peserta tidak boleh memakai kasut. Lompatan pula mesti dibuat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki dan begitu juga semasa mendarat. Kebiasaannya. 3. 6. Nama Ujian: Lompat Jauh Berdiri (Standing Long Jump / Standing Broad Jump) Objektif Pengujian: Mengukur kuasa eksplosif kaki secara mendatar Fungsi Ujian: Kebolehan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam masa yang singkat. Peserta dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Cara yang digunakan agak sama tetapi dalam ujian lompat jauh berdiri subjek tidak dibenarkan berlari tetapi mesti berada di garisan dan kaki tidak boleh melepasi garisan tersebut. Jangkauan perlu bertahan selama dua saat.3 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN LAKUAN MOTOR. Peserta duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua-dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak “Sit and Reach” dengan kedudukan tangan lurus ke hadapan. Limitasi Pelaksanaan: 1.1 UJIAN LOMPAT JAUH BERDIRI Pengenalan: Ujian lompat jauh berdiri digunakan untuk menguji kekuatan otot individu. 3. rekod dunia tersebut telah dapat dipecahkan oleh Norwegian . Ray Ewry merupakan atlet yang paling jauh membuat lompatan iaitu sejauh 3.Kebolehpercayaan: 70 atau lebih Alatan yang diperlukan: 1. Sejarah Instrumen: Ujian lompat jauh berdiri (Standing Long Jump/ Standing Broad Jump) telah mula diperkenalkan pada tahun 1900. Ujian ini merupakan salah satu bentuk latihan untuk acara lompat acara. Peserta perlu menanggalkan kasut. Kuasa merujuk kepada kebolehan individu melakukan pergerakan pantas yang cepat dalam jangkamasa yang singkat dengan kecekapan yang tinggi. Dagu dirapatkan ke dada dan kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok. Walau bagaimanapun.2 Ujian Jangkauan Melunjur Norma Ujian Jangkauan Melunjur: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 48cm ke atas 38cm-47cm 27cm-37cm 17cm-26cm 16cm ke bawah PEREMPUAN 41cm ke atas 35cm-40cm 28cm34cm 22cm-27cm 21cm ke bawah 9 1. Lompatan mesti diulang sekiranya subjek jatuh ke belakang atau menggunakan satu kaki semasa mendarat.

Ketangkasan juga boleg difahami sebagai keupayaan untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat dan amat penting dalam semua aktiviti dan sukan. Limitasi Pelaksanaan: 1. kelajuan. Tikar ukuran berskala (Standing Board Jumps Mats) dibentangkan di atas lantai yang rata. Peserta melompat ke hadapan dengan sejauh yang boleh dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Royal H.96 Alatan yang diperlukan: 1.81) Kebolehpercayaan: Koefisien di antara 0. Ujian ketangkasan selalunya ada tiga jenis iaitu larian menukar arah. ketangkasan juga bergantung kepada kekuatan. menukar kedudukan badan dan menukar arah bahagian badan. bengkokkan lutut sedikit. Namun. 2. Ia merupakan . Peserta berdiri dengan tapak kaki selari dan jarakkan beberapa inci mengikut luas bahu dan keselesaan. Sebelum memulakan lompatan. Penguji mengambil bacaan dengan menandakan dari tumit yang jatuh paling dekat dengan garisan permulaan. Bakat atau baka adalah faktor utama bagi tahap ketangkasan sesetengah individu. Menurut Borhan Yusof et. Tempat yang tidak licin. Peserta melakukan aktiviti warm-up dan regangan selama 10 minit sebelum melakukan ujian ini. 9.Mc Cloy dan Young (1954) telah mencipta ujian Burpee atau dekam lunjur dan mengujinya untuk melihat kesahan dan kebolehpercayaan. Pita Pengukur / Ukuran Berskala (Standing Board Jumps Mats) 3. koordinasi dan imbangan dinamik.99 Keobjektiviti: 0. 6. dan hayunkan tangan ke belakang untuk menyokong lompatan yang akan dibuat. Kolerasi Kesahan: Kesahan paras (0. Fungsi Ujian: Ujian ini juga boleh digunakan sebagai diagnostik iaitu mengenalpasti individu yang mempunyai ketangkasan yang baik dan kurang baik. 13 Sejarah Instrumen: Ketangkasan tidak mempunyai latar belakang yang lengkap. Pastikan tikar tersebut tidak bergerak dan tidak beralih. 1968 dengan lompatannya sejauh 3. Peserta berkumpul dan pendengar penerangan daripada penguji. Burpee. Rajah 1. Pengukuran ketangkasan merupakan satu bidang saintifik yang agak baru dan ianya tidak mempunyai latar belakang yang luas jika dibandingkan dengan bidang lain seperti bidang pengukuran daya tahan kardiovaskular dan pengukuran komposisi badan.3.3 Lompat Jauh Berdiri Skala Ujian Lompat Jauh Berdiri: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 257 cm ke atas 256cm-236cm 235cm-199cm 198cm161cm 160cm ke bawah PEREMPUAN 206 ke atas 205cm-183cm 182cm151cm 150cm-125cm 124cm ke bawah 12 1. Percubaan dilakukan sebanyak tiga kali dan bacaan jarak yang paling jauh diambil. 3. 2. Ketangkasan merupakan salah satu daripada komponen yang terdapat dalam kecergasan motor. Peserta berdiri di belakang garisan permulaan di atas tikar di mana peserta tidak dibenarkan memijak garisan permulaan tersebut. Perlu pengukuran yang tepat. ketangkasan boleh ditingkatkan melalui tunjukan secara langsung dan latihan ketangkasan. Objektif Pengujian: Ujian ini menguji ketangkasan seseorang individu dalam menukar arah antara kon dan larian dalam masa yang tersingkat. 4. Kecergasan dan keupayaan motor am seseorang dalam ujian ketangkasan pada peringkat awal mempunyai hubungkait yang rapat. Nama Ujian: Larian Zig Zag Barrow. 5.71 meter. Kapur 2.2 UJIAN ZIG ZAG BARROW Pengenalan Ujian zig zag barrrow merupakan salah satu daripada ujian ketangkasan. 11 8. 7.83 hingga 0. al (2008).Arne Tvervaag. Borang Markah Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1.

Kolerasi Kesahan:0. Morgan sebagai seorang pengarah fizikal telah dipertanggungjawabkan untuk mencipta suatu permainan rekreasi untuk sekumpulan lelaki yang enggan bermain bola keranjang. Springfields. Peserta akan bermula di garisan permulaan dan berlari mengikut arah yang telah ditetapkan.90-12. 2. 2. Massachusettes. 2. Sejarah Instrumen: Permainan bola tampar mula diperkenalkan pada tahun 1895 di Gimnasium Y.79 ke bawah 11.61 14.. Satu litar berbentuk segi empat tepat (10 kaki x 16 kaki) dibentuk dengan 4 kon diletakkan di setiap penjuru dan satu kon diletakkan di tengah-tengah litar. Menentukan kekuatan dan kelemahan murid. Kon 4. Nama Ujian: Ujian Servis Bola Tampar Objektif Pengujian: Mengukur kemahiran membuat servis bola tampar rendah dan jauh ke dalam gelanggang lawan.80 12.01.60 ke bawah 12.C.1 UJIAN SERVIS BOLA TAMPAR Pengenalan: Kemahiran servis dalam permainan bola tampar merupakan kebolehan menghantar bola ke gelanggang lawan secara konsisten yang perlu dilakukan oleh setiap ahli pasukan secara bergilir.4 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KEMAHIRAN PERMAINAN 1. Kemudian jaring diletakkan di tengah dan beberapa peraturan diwujudkan. Litar 3.60 16 ke atas 15 1. potensi seseorang murid boleh dikenalpasti dan digilap.99-14.rangkuman daripada beberapa latihan seperti ketangkasan bagi Royal Burpee Test yang diperkenalkan pada tahun 1935 dan digunakan oleh Perkhidmatan Tentera semasa perang dunia kedua dengan nama ‘Squat Thrust Test’ 19301940. 14 Limitasi Pelaksanaan: . Peserta perlu berlari seberapa pantas yang boleh dan masa akan dicatatkan apabila peserta sampai ke garisan penamat. ujian ketangkasan telah diubahsuai dan diperbaiki oleh Johnson dan Nelson.49-10.4 : Trek Larian Zigzag Norma Ujian Larian Zig Zag Barrow: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 10. Morgan (1870-1942) sebagai suatu permainan rekreasi.William J.A. Jaring ditinggikan kepada tujuh kaki namun bermain dengan bola keranjang telah menyebabkan tangan pemain menjadi sakit kerana menahan beratnya. Rajah 1.60-11.Norma yang digunakan dalam tugasan ini telah disesuaikan dengan pencapaian pelajar PISMK 7.91 ke atas PEREMPUAN 12. .99-12. Amerika Syarikat oleh Prof. Dengan adanya pengukuran dalam kemahiran sukan. permainan ini terus diminati dan diterima oleh Mesyuarat Pengarah Fizikal. Morgan seterusnya telah meminta pertolongan syarikat Spalding untuk mencipta bola baharu yang dihasilkan dengan menggunakan kulit anak lembu.00 15.61 13.4.50 13. Memberi motivasi kepada murid bagi meningkatkan prestasi dalam sesuatu kemahiran sukan. Pencatat Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Kebolehpercayaan: 0. Kedua-duanya juga telah mencipta beberapa ujian ketangkasan baru iaitu ujian Lompat Kuadrant.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor.Digunakan untuk mengukur tahap ketangkasan pelajar. Pada mulanya. 3. Peserta diberi dua kali percubaan dan catatan masa yang terbaik akan diambil kira.M. Jam Randik.80 Keobjektiviti: 0. Fungsi Ujian: 1. ujian ketangkasan LSU dan ujian ketangkasan SEMO Kirby. bola . Pengukuran kemahiran sukan ini bertujuan menentukan peningkatan atau tahap pencapaian individu di dalam sukan bola tampar. 16 Sejak itu. Pada lewat tahun 1960-an.99 Alatan yang diperlukan: 1. Pada peringkat permulaan. 4.59-13. bola keranjang dipukul dengan tangan supaya ia sentiasa di udara.

Jepun (1908). Skor yang dicapai oleh peserta adalah mengikut jumlah mata yang dipungutnya dalam 10 percubaan yang diberi. Secara beransur-ansur permainan bola tampar telah berkembang daripada peringkat permainan berbentuk rekreasi kepada sukan yang dipertandingkan. 4. Fungsi Ujian: 1.5 Teknik Melakukan Servis Bola Tampar Rajah 1.tampar dikenali dengan nama Mintonette dan diubah kepada Volleyball oleh Prof H. Bola Tampar 2. 2. Persatuan Bola Tampar Amerika Syarikat ditubuhkan pada tahun 1928 dan diikuti oleh Czechoslovakia.2 KEMAHIRAN MENYANGGA Pengenalan: Dalam permainan.Populariti bola tampar bermula pada tahun 1900 apabila Kanada menjadi negara pertama menerimanya dan kemudiannya diperkenalkan ke India pada tahun yang sama. Puerto Rico(1909) dan Filipina (1910) sebelum ianya diperkenalkan ke Eropah. Halstead pada tahun 1896. iaitu sebuah badan rasmi bola tampar dunia ditubuhkan dengan 14 ahli. Federation Internasionale de Volleyball (FIVB). memperkenalkan permainan bola tampar Czechoslovakia dan Poland (1919) serta Rusia (1922). 3. mata yang maksimum mengikut nilai bagi sesuatu kawasan di mana bola mendarat akan diberikan. usaha diteruskan semasa Sukan Olimpik Berlin tetapi telah diganggu oleh Perang Dunia Kedua. Jaring Bola Tampar 3. 3. Rusia. Sukan bola Tampar terus berkembang apabila ia diperkenalkan ke Cuba (1905). Semasa Perang Dunia Pertama. kemahiran menyangga merupakan cara asas untuk menyambut dan menghantar bola yang memerlukan pemain sentiasa dalam keadaan bersedia. Poland.1945 dan 1946. Alatan yang diperlukan: 1. Mata diberi bergantung kepada nilai yang telah ditetapkan bagi sesuatu kawasan di mana bola mendarat dalam gelanggang bola tampar. Limitasi Pelaksanaan: Perlu mengetahui teknik-teknik membuat servis yang betul Kedudukan Bersedia Hayunan Tangan Ikut Lajak Rajah 1. Meningkatkan kemahiran dan strategi supaya perlakuan dapat dilaksanakan dengan tepat. Pada tahun 1934.6 : Ukuran Gelanggang dan Pembahagian Markah Bagi Ujian Servis 18 Norma Bagi Ujian Kemahiran Servis Bola Tampar: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 34 ke atas 27-33 21-26 14-20 0-13 PEREMPUAN 27 ke atas 19-26 13-18 6-12 0-5 1. T. Untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan berasaskan kemahiran sukan. 2. Amerika Yogoslavia Syarikat (1918). Jepun dan Filipina. Perancis. ke tentera Eropah. Ini adalah unsur utama dalam sukan iaitu perlaksanaan kemahiran dengan cara yang berkesan. Peserta diberi sepuluh percubaan melakukan servis dari tempat yang ditetapkan (bagi murid-murid sekolah rendah bawah 12 tahun. Presiden pertama badan tersebut ialah Paul Libaud (Perancis) yang memegang jawatan selama 37 tahun. Memberi pendedahan .4. Jika bola jatuh di atas garisan kawasan. China (1906). Itali dan Belgium masing-masing telah menubuhkan persatuan bola tampar pada tahun 1936. Gelanggang dan ukuran yang ditanda di atas gelanggang. Perkembangan tersebut telah menyebabkan banyak persatuan bola tampar ditubuhkan. Nama Ujian: Menyangga Objektif Pengujian: Untuk mengetahui tahap kemahiran seseorang dalam menyambut dan menghantar bola pada sasaran yang ditentukan. Pada tahun 1947. Pada tahun 1936. servis dilakukan 6 meter dari jaring). 17 Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Alat Pengukur 4. usaha pertama menubuhkan persatuan antarabangsa dan komisi khas telah bermula.

guru dapat mengenal pasti pelajar yang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu kecergasan. Alat Pengukur 4. Skor yang diperolehi melalui ujian kecergasan dapat membantu guru Pendidikan Jasmani mengetahui tahap prestasi kecergasan motor pelajar. Maksimum mata yang diperolehi ialah 20 mata bagi seorang peserta. data ujian boleh diukur secara empirikal. Jaring Bola Tampar 3. 2. Pengetahuan mengenai prestasi kecergasan individu dapat membantu pelajar memilih sukan yang bersesuaian untuk keperluannya sepanjang hayat. Amerika Syarikat. 2.0 PENUTUP Pengujian. di Holyoke. 3. Bola itu hendaklah melalui atas jaring (tinggi 3 meter) dan mendarat dalam kawasan S iaitu sasarannya.kepada murid-murid kepada kepelbagaian kemahiran sukan Sejarah Instrumen: Permainan bola tampar telah diperkenalkan pada tahun 1895 oleh William G. Bola yang menyentuh jaring atau yang mendarat di luar sasarannya tidak akan diberi sebarang mata. 6. Pengaruh tersebut memberi kesan positif ke atas amalan guru dalam mempertingkatkan minat untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. 23 . Massachusetts. Bola Tampar.01.7 : Ukuran Gelanggang dan Pembahagian Markah Bagi Ujian Menyangga Norma Bagi Ujian Kemahiran Menyangga: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 17 ke atas 13-16 8-12 4-7 0-3 PEREMPUAN 15 ke atas 12-14 711 3-6 0-2 21 Rajah 1. Gelanggang dan ukuran yang dibuat di atas gelanggang Prosedur Pelaksanaan Ujian (Rujuk Rajah 1. Pembantu T akan melambung tinggi bola kepada peserta P yang diuji. pengukuran dan penilaian Pendidikan Jasmani dianggap penting dalam proses pengajaran pembelajaran. Halstead pada tahun 1896. Lambungan bola oleh pembantu T yang tidak sampai di kawasan di mana peserta P berada tidak dikira dan percubaan akan diulang Limitasi Pelaksanaan: 1. Pelajar perlu mengetahui teknik-teknik menyambut dan menyangga dengan betul. Norma yang digunakan telah disesuaikan dengan pencapaian 25 orang pelajar PISMK OUM 7. Peserta hendaklah menyambut dan menghantar bola dengan cara menyangga dari bawah ke sasaran S yang berukuran 2 meter x 1 meter di penjuru kiri dan kanan dekat garis tengah. Dengan adanya ujian kecergasan. 20 Rajah 1. 5. Kecergasan pelajar dapat diukur dan dinilai dengan menggunakan bateri ujian tertentu mengikut prosedur ujian bersistematik. 1 mata merupakan markah bagi 1 hantaran yang berjaya masuk ke dalam kawasan sasaran. Nama asal permainan ini ialah ‘minonette’ dan kemudian digantikan dengan nama ‘volleyball’ oleh Dr A. 2. 19 Alatan yang diperlukan: 1. Bagi melaksanakan ujian kecergasan yang berkesan ia memerlukan pentadbiran bateri ujian yang piawai. Hasil penilaian prestasi kecergasan murid dapat membantu guru menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Pendidikan Jasmani. 4.8 Teknik-teknik Menyangga dalam Bola Tampar 22 2. Berdasarkan prestasi tersebut. Pengetahuan mengenai tahap kecergasan pelajar dapat membantu guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani.7): 1. Morgan yang merupakan seorang pengarah sukan YMCA. Hasil pengujian dan pengukuran ini juga penting untuk menunjukkan akauntabiliti mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Peserta diberi peluang 10 kali percubaan di sebelah kiri dan 10 kali percubaan di sebelah kanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful