1.

0 PENGENALAN Kecergasan yang optimum adalah penting bagi membantu murid melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, aktiviti dan amalan kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang dicadangkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Justeru, satu penilaian standard yang dikenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) untuk Murid Sekolah Malaysia telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008 (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/2008 Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Untuk Murid Sekolah Malaysia) Menurut Ahmad Hashim (2006), pendekatan pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang mantap perlu melalui proses pengujian dan pengukuran yang piawai dan berterusan serta bersesuaian dengan persekitaran sekolah. Penggunaan prosedur ujian yang piawai dapat menghasilkan skor ujian kecergasan dan kemahiran yang tekal serta mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Hal ini sekaligus berupaya meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Penilaian pula adalah proses mengesan perkembangan, kebolehan, kemajuan dan pencapaian murid. Penilaian memerlukan prosedur ujian yang baik dan mudah difahami. Sehubungan dengan itu, guru Pendidikan Jasmani dikehendaki merancang dan mengendalikan ujian kecergasan dan kemahiran untuk murid-murid di peringkat sekolah. Instrumen penilaian perlu dibina dan ditadbir oleh guru sama ada melalui pemerhatian, penulisan dan lisan. Hasil penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Laporan perlu dibuat di peringkat sekolah bagi memberi maklum balas kepada murid, ibu bapa dan guru-guru yang lain (Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani, 1999). 1 1.1 MENYEDIAKAN BATERI UJIAN UNTUK ENAM (6) KOMPONEN YANG HENDAK DIUJI. 1.1.1 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kecergasan Fizikal Berasaskan Kesihatan. (i) Bleep Test (ii) Jangkauan Melunjur 1.1.2 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kecergasan Fizikal Berlandaskan Lakuan Motor. (i) Lompat Jauh Berdiri (ii) Larian Zig Zag Barrow 1.1.3 DUA (2) Instrumen untuk Mengukur Kemahiran (Bola Tampar). (i) Menyangga (ii) Servis 2 1.2 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN KESIHATAN. 1.2.1 UJIAN “BLEEP” / “BEEP” (BLEEP TEST) Pengenalan: Ujian “Bleep” atau ujian “Beep” merupakan satu ujian larian ulang-alik pelbagai tahap yang meningkat secara progresif. Ujian ini telah dicipta di Kanada dan kini merupakan salah satu ujian kecergasan aerobik atau ujian kecergasan daya tahan kardiovaskular yang popular di dunia. Kecergasan kardiovaskular berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kecergasan respiratori dan kecergasan aerobik. Semua ini merupakan aspek kecergasan terpenting. Kecergasan kardiovaskular adalah asas kepada sebarang aktiviti fizikal juga faktor utama yang boleh mengurangkan risiko individu dari penyakit kardiovaskular. Contohnya seperti penyakit jantung, penyakit hipokinetik, kematian awal dan penyakit-penyakit yang lain. Kardiovaskular cergas meningkatkan kebolehan melakukan sebarang tugas. Komponen dalam kardiovaskular terdiri daripada jantung, paru-paru, salur darah, darah dan otot. Ia komponen yang terpenting dalam profil fisiologi manusia. Nama Ujian: Bleep Test

Ia juga dikenali sebagai aerobik iaitu keupayaan sistem peredaran dan respiratori untuk penyesuaian dan pemulihan kesan daripada aktiviti fizikal seperti berlari. Selaras dengan itu. Peserta bersedia di satu hujung dengan satu kaki berada di belakang garisan yang dibuat dan berlari apabila “bleep” yang pertama kedengaran. 7. 3. 9. Kon / Garis Penanda 4. berenang dan sebagainya. Memberi persediaan dari segi fizikal dan mental. kelajuan larian perlu ditingkatkan.90) Kebolehpercayaan: 0. Pengambilan isipadu maksima oksigen ialah jumlah isipadu maksima gas oksigen yang digunakan oleh seseorang sewaktu melakukan aktiviti yang meletihkan.Objektif Pengujian: Ujian ini bertujuan untuk menguji daya tahan kardiovaskular iaitu keupayaan sistem kardiorespiratori untuk melakukan kerja bagi satu jangka masa yang lama dan berterusan dengan intensiti kerja yang ringan atau sederhana.89 Alatan yang diperlukan: 1. 8. Mengurangkan risiko penyakit kronik 3 Sejarah Instrumen: Menurut Carrol (1994) dalam Borhan Yusof (2008). Peserta dikehendaki lari ulang-alik sejauh 20 meter mengikut isyarat “bleep” yang akan dibunyikan dari pemain audio / pembesar suara. Pemain Audio / Pembesar Suara 6. 4. Ujian ini memerlukan keupayaan sepenuhnya dari setiap peserta.54-0. Pencatat 4 Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. 3. 2. Masa antara isyarat “bleep” akan berkurangan setiap tahap. American College of Sports Medicine (ACSM. peserta perlu berlari sehingga merasa lesu.71 – 0. semakin tinggilah tahap kecergasan kardiovaskular seseorang itu. Korelasi kesahan: 0.51-0. Peserta akan berlari ke garisan yang di hadapan semula dan apabila tiba mereka perlu melepasi garisan sama ada dengan sebelah kaki atau kedua-dua belah kaki sebelum isyarat “bleep” berbunyi. Ujian ini digunakan oleh jurulatih olahraga untuk mengira VO2 max pelari. Borang Rekod 7. berbasikal. 5. Setiap peserta dikehendaki berdiri di belakang garisan permulaan dan seorang pembantu diperlukan untuk merekodkan setiap tahap yang dilalui. Ujian “bleep” dikira tamat sekiranya dia tidak dapat melepasi garisan keduadua hujung dua kali berturut- . berjalan laju. 10.68. Ujian Bleep diasaskan oleh Dr Maximillion G. Peserta melakukan aktiviti memanaskan badan dan regangan sebelum melakukan Ujian “Bleep”. Membantudalam pengurusan stres dan kemurungan. 6. 1999) menyatakan bahawa VO2 max adalah penunjuk yang paling baik untuk menentukan tahap kecergasan kardiovaskular seseorang. 2. Odoowed Ledgear pada tahun 1982 dan disiarkan dalam European Journal of Applied Physiology. Peserta akan terus berlari sehingga ke tahap maksima yang boleh dicapai dan tidak mampu lagi untuk mengikut bunyi “beep”. Semakin tinggi nilai VO2 max. Justeru. Kecergasan kardiovaskular dikaitkan dengan keupayaan pengambilan isipadu maksima oksigen (VO2 max). Peserta hendaklah menunggu sehingga “bleep” seterusnya kedengaran sebelum berlari ke garisan permulaan. Ujian ini juga dikenali ujian PACER (Progressive Aerobic Cardiovascular Endurance Run) dan ujian multi-tahap yang mana peserta perlu lari ulang-alik 20 meter. kecergasan kardiovaskular adalah keupayaan seseorang untuk melakukan tugas berat secara berterusan bagi satu jangkamasa yang panjang. Pita Pengukur 3. Pita Audio Isyarat Bunyi 5. Peserta mendengar arahan dan penerangan daripada penguji. Fungsi Ujian: 1. Tandakan jarak larian 20 meter di atas lantai dan tandakan setiap hujungnya dengan ‘masking tape’ dan kon penanda. perempuan : 0.87 (lelaki : 0. Kawasan Rata 2.

7 Pengukuran kelenturan telah bermula secara rasminya pada tahun 1941.8 ke atas 11.4-13.1 0-4.9-12.01. Rajah 1. Sejarah Instrumen: Kelenturan ialah keupayaan sesuatu sendi atau bahagian badan yang membolehkan sesuatu pergerakan dilakukan untuk tempoh jangka masa yang panjang tanpa melibatkan kecederaan kepada mana-mana bahagian otot.Tidak sesuai untuk dijalankan kepada peserta tidak cergas dan tidak mampu. Pada tahun 1942.2 PEREMPUAN 12. Johnson kemudiannya telah memperkenalkan alat ‘flexomeasure’ pada tahun 1972. Myers telah mengubahsuai ‘Sit and Reach Test’ dan menerbitkannya ke dalam YMCA.2 UJIAN JANGKAUAN MELUNJUR Pengenalan: Kelenturan adalah kebolehan menggerakkan sendi badan melalui ketegangan pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian.80 dan 0.8 4. Ujian ini dijalankan untuk mengenalpasti jika individu mempunyai kelenturan yang lebih di sesetengah sendi. B.7 8.3 5.5-11. Tisu lembut dan sendi akan mengecut.6 ke atas 9. Secara amnya. 11.L.turut.1 Litar Ujian “Bleep Test” Norma Ujian “Bleep”: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 13. hilang pertambahan apabila otot mengekalkan dalam kedudukan pendek. Pada tahun 1976. 5 Limitasi Pelaksanaan: . terma fleksi (kedudukan sendi berkurangan) dan tambahan "extension" (kedudukan sendi bertambah) selalu digunakan. Pada tahun yang sama juga. 2. .3-8.2-9. Kolerasi Kesahan: Kesahan logikal telah digunakan.5 6 1. Cureton memperkenalkan bateri ujian berorentasikan ‘Practical Performance’. serta yang mempunyai tahap kesihatan tidak memuaskan seperti mempunyai penyakit asma. Mereka juga telah memperkenalkan ujian kelenturan untuk empat jenis sukan dan tarian. Jack Leighton memperkenalkan ‘flexometer’ untuk mengukur pelbagai pergerakan sendi. Katherine Wells dan Evelyn Dillion telah memperkenalkan “Sit and Reach Test”.5 7. Nama Ujian: Jangkauan Melunjur Objektif Pengujian: Menguji kelenturan bahagian belakang badan dan “hamstring” (bahagian atas paha). Dalam ujian jangkauan melunjur mengesahkan bertentangan daripada sesetengah ujian. kelenturan lebih berkait rapat dengan tabiat corak pergerakan bagi setiap individu dan setiap sendi lebih kepada usia dan jantina.Norma yang digunakan dalam tugasan ini telah disesuaikan dengan pencapaian pelajar PISMK 7.2.6-7. Kelenturan merupakan kebolehan pergerakan sendi badan melalui ketegangan pergerakan maksimum yang tidak bersesuaian. Fungsi Ujian: 1.Ujian ini hanya untuk mengukur ketahanan kardiovaskular. Anggota badan menjadi lebih fleksibel apabila senaman regangan selalu dilakukan dengan secukupnya. Ujian jangkauan melunjur adalah ujian yang digunakan untuk mengukur kelenturan bahagian badan yang tertentu iaitu bahagian belakang badan dan bahagian atas paha. Seterusnya pada tahun 1975. ujian kelenturan untuk pergelangan kaki diperkenalkan.L. Tahap terakhir yang dicatat sebelum peserta tamat ujian akan direkodkan sebagai tahap peserta tersebut. 3. Ujian ini dijalankan untuk mengenalpasti individu yang mempunyai sedikit pergerakan sendi. Mengukur dan menguji tahap kelenturan seseorang individu. Seterusnya pada tahun 1952. Goodin: Pollock pula telah memperkenalkan ‘Trunk Flexion Test’ ke dalam YMCA. Johnson telah mengubah suai ujian Wells and Dillon dari segi skor bacaan. Pada tahun 1966. .90 . jarak koefisien adalah antara 0. B.4 0-5. Apabila menilai atau menerangkan kelenturan.

3 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KECERGASAN FIZIKAL BERASASKAN LAKUAN MOTOR. rekod dunia tersebut telah dapat dipecahkan oleh Norwegian . 5. Sejarah Instrumen: Ujian lompat jauh berdiri (Standing Long Jump/ Standing Broad Jump) telah mula diperkenalkan pada tahun 1900. Peserta duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua-dua belah kaki rapat dan menyentuh kotak “Sit and Reach” dengan kedudukan tangan lurus ke hadapan. 3. Limitasi Pelaksanaan: 1. Dagu dirapatkan ke dada dan kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok.47 meter pada tahun 1904 dan mencatatkan rekod dunia. Peserta tidak boleh memakai kasut.3. Letakkan kotak “Sit and Reach” rapat ke dinding. subjek mestilah menghayunkan tangan serta membengkokkan lutut sedikit untuk menghasilkan daya tolakan. Cara yang digunakan agak sama tetapi dalam ujian lompat jauh berdiri subjek tidak dibenarkan berlari tetapi mesti berada di garisan dan kaki tidak boleh melepasi garisan tersebut. Kotak Pengukur 2.1 UJIAN LOMPAT JAUH BERDIRI Pengenalan: Ujian lompat jauh berdiri digunakan untuk menguji kekuatan otot individu. Kuasa boleh difahami sebagai keupayaan untuk memindahkan tenaga kepada daya secara eksplosif. Jangkauan perlu bertahan selama dua saat. Peserta perlu menanggalkan kasut. Kebiasaannya. Lompatan pula mesti dibuat dengan menggunakan kedua-dua belah kaki dan begitu juga semasa mendarat. Borang Rekod Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Ujian lompat jauh berdiri adalah pengukuran yang diakui untuk mengukur kuasa dalam bentuk pengukuran otot.Kebolehpercayaan: 70 atau lebih Alatan yang diperlukan: 1. 3. 2. 1. Kekuatan otot merujuk kepada keupayaan otot untuk mengatasi rintangan atau bebanan yang dikenakan ke atasnya. 6. Subjek diberikan tiga kali percubaan dan bacaan yang terbaik akan direkodkan. Alat ujian harus dielakkan dalam keadaan licin. Rajah 1. 8 4. Kuasa dirujuk kepada gabungan kekuatan dan kelajuan pergerakan otot. Ujian ini merupakan salah satu bentuk latihan untuk acara lompat acara. Lompatan mesti diulang sekiranya subjek jatuh ke belakang atau menggunakan satu kaki semasa mendarat. Nama Ujian: Lompat Jauh Berdiri (Standing Long Jump / Standing Broad Jump) Objektif Pengujian: Mengukur kuasa eksplosif kaki secara mendatar Fungsi Ujian: Kebolehan untuk menghasilkan daya yang maksimum dalam masa yang singkat. Penguji hendaklah meletakkan tangan di atas lutut subjek untuk memastikan lutut lurus. kuasa diukur dalam bentuk pengukuran otot dan selalunya dianggap sebagai ciri-ciri untuk menjadi atlet yang bagus. Ujian dilakukan sebanyak dua kali secara berturut-turut dan bacaan terbaik direkodkan dalam unit cm. Kuasa merujuk kepada kebolehan individu melakukan pergerakan pantas yang cepat dalam jangkamasa yang singkat dengan kecekapan yang tinggi. 2. Ray Ewry merupakan atlet yang paling jauh membuat lompatan iaitu sejauh 3. Bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak. Peserta dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Letakkan tapak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri.2 Ujian Jangkauan Melunjur Norma Ujian Jangkauan Melunjur: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 48cm ke atas 38cm-47cm 27cm-37cm 17cm-26cm 16cm ke bawah PEREMPUAN 41cm ke atas 35cm-40cm 28cm34cm 22cm-27cm 21cm ke bawah 9 1. Walau bagaimanapun. 10 Bagi mendapatkan lompatan yang baik.

Tikar ukuran berskala (Standing Board Jumps Mats) dibentangkan di atas lantai yang rata.96 Alatan yang diperlukan: 1. Ketangkasan merupakan salah satu daripada komponen yang terdapat dalam kecergasan motor. Pita Pengukur / Ukuran Berskala (Standing Board Jumps Mats) 3. Peserta berdiri di belakang garisan permulaan di atas tikar di mana peserta tidak dibenarkan memijak garisan permulaan tersebut. Penguji mengambil bacaan dengan menandakan dari tumit yang jatuh paling dekat dengan garisan permulaan.Mc Cloy dan Young (1954) telah mencipta ujian Burpee atau dekam lunjur dan mengujinya untuk melihat kesahan dan kebolehpercayaan.99 Keobjektiviti: 0. Limitasi Pelaksanaan: 1. Ketangkasan juga boleg difahami sebagai keupayaan untuk mengubah arah pergerakan atau kedudukan badan dengan pantas dan tepat dan amat penting dalam semua aktiviti dan sukan. bengkokkan lutut sedikit. Perlu pengukuran yang tepat. menukar kedudukan badan dan menukar arah bahagian badan. koordinasi dan imbangan dinamik. 2.81) Kebolehpercayaan: Koefisien di antara 0. 4. dan hayunkan tangan ke belakang untuk menyokong lompatan yang akan dibuat. 11 8. Kapur 2. Fungsi Ujian: Ujian ini juga boleh digunakan sebagai diagnostik iaitu mengenalpasti individu yang mempunyai ketangkasan yang baik dan kurang baik. Sebelum memulakan lompatan. Peserta berdiri dengan tapak kaki selari dan jarakkan beberapa inci mengikut luas bahu dan keselesaan. Kecergasan dan keupayaan motor am seseorang dalam ujian ketangkasan pada peringkat awal mempunyai hubungkait yang rapat. Menurut Borhan Yusof et. Ujian ketangkasan selalunya ada tiga jenis iaitu larian menukar arah. Burpee. Royal H.71 meter. Nama Ujian: Larian Zig Zag Barrow. Objektif Pengujian: Ujian ini menguji ketangkasan seseorang individu dalam menukar arah antara kon dan larian dalam masa yang tersingkat.83 hingga 0. Kolerasi Kesahan: Kesahan paras (0. Bakat atau baka adalah faktor utama bagi tahap ketangkasan sesetengah individu. Peserta melakukan aktiviti warm-up dan regangan selama 10 minit sebelum melakukan ujian ini. Peserta melompat ke hadapan dengan sejauh yang boleh dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki. 7. Ia merupakan . Peserta berkumpul dan pendengar penerangan daripada penguji.2 UJIAN ZIG ZAG BARROW Pengenalan Ujian zig zag barrrow merupakan salah satu daripada ujian ketangkasan. Tempat yang tidak licin.Arne Tvervaag. 6.3 Lompat Jauh Berdiri Skala Ujian Lompat Jauh Berdiri: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 257 cm ke atas 256cm-236cm 235cm-199cm 198cm161cm 160cm ke bawah PEREMPUAN 206 ke atas 205cm-183cm 182cm151cm 150cm-125cm 124cm ke bawah 12 1. kelajuan. al (2008). 1968 dengan lompatannya sejauh 3. Borang Markah Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Pastikan tikar tersebut tidak bergerak dan tidak beralih.3. Rajah 1. ketangkasan juga bergantung kepada kekuatan. Namun. 5. 2. Percubaan dilakukan sebanyak tiga kali dan bacaan jarak yang paling jauh diambil. 13 Sejarah Instrumen: Ketangkasan tidak mempunyai latar belakang yang lengkap. ketangkasan boleh ditingkatkan melalui tunjukan secara langsung dan latihan ketangkasan. 3. 9. Pengukuran ketangkasan merupakan satu bidang saintifik yang agak baru dan ianya tidak mempunyai latar belakang yang luas jika dibandingkan dengan bidang lain seperti bidang pengukuran daya tahan kardiovaskular dan pengukuran komposisi badan.

William J. 2. Pada lewat tahun 1960-an. Kebolehpercayaan: 0. 2. .79 ke bawah 11. Jaring ditinggikan kepada tujuh kaki namun bermain dengan bola keranjang telah menyebabkan tangan pemain menjadi sakit kerana menahan beratnya.50 13. Rajah 1. Pengukuran kemahiran sukan ini bertujuan menentukan peningkatan atau tahap pencapaian individu di dalam sukan bola tampar. Morgan (1870-1942) sebagai suatu permainan rekreasi.rangkuman daripada beberapa latihan seperti ketangkasan bagi Royal Burpee Test yang diperkenalkan pada tahun 1935 dan digunakan oleh Perkhidmatan Tentera semasa perang dunia kedua dengan nama ‘Squat Thrust Test’ 19301940.M. Dengan adanya pengukuran dalam kemahiran sukan. 14 Limitasi Pelaksanaan: . ujian ketangkasan telah diubahsuai dan diperbaiki oleh Johnson dan Nelson.4 INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR KEMAHIRAN PERMAINAN 1.80 Keobjektiviti: 0.01. permainan ini terus diminati dan diterima oleh Mesyuarat Pengarah Fizikal.60 ke bawah 12. Morgan seterusnya telah meminta pertolongan syarikat Spalding untuk mencipta bola baharu yang dihasilkan dengan menggunakan kulit anak lembu. Menentukan kekuatan dan kelemahan murid.60 16 ke atas 15 1.74 dengan jumlah markah untuk 29 benda ujian diukur bagi lapan faktor. Amerika Syarikat oleh Prof. 16 Sejak itu.. Peserta perlu berlari seberapa pantas yang boleh dan masa akan dicatatkan apabila peserta sampai ke garisan penamat.49-10.91 ke atas PEREMPUAN 12.C. potensi seseorang murid boleh dikenalpasti dan digilap. Jam Randik.1 UJIAN SERVIS BOLA TAMPAR Pengenalan: Kemahiran servis dalam permainan bola tampar merupakan kebolehan menghantar bola ke gelanggang lawan secara konsisten yang perlu dilakukan oleh setiap ahli pasukan secara bergilir.80 12. Pencatat Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1.4.Norma yang digunakan dalam tugasan ini telah disesuaikan dengan pencapaian pelajar PISMK 7. Memberi motivasi kepada murid bagi meningkatkan prestasi dalam sesuatu kemahiran sukan.Digunakan untuk mengukur tahap ketangkasan pelajar.90-12. 3. Kon 4.61 14.60-11. Kolerasi Kesahan:0.99-14. Kedua-duanya juga telah mencipta beberapa ujian ketangkasan baru iaitu ujian Lompat Kuadrant. Pada mulanya. Kemudian jaring diletakkan di tengah dan beberapa peraturan diwujudkan.61 13. Morgan sebagai seorang pengarah fizikal telah dipertanggungjawabkan untuk mencipta suatu permainan rekreasi untuk sekumpulan lelaki yang enggan bermain bola keranjang.99-12.59-13. bola . Nama Ujian: Ujian Servis Bola Tampar Objektif Pengujian: Mengukur kemahiran membuat servis bola tampar rendah dan jauh ke dalam gelanggang lawan. bola keranjang dipukul dengan tangan supaya ia sentiasa di udara.99 Alatan yang diperlukan: 1. Peserta diberi dua kali percubaan dan catatan masa yang terbaik akan diambil kira. Pada peringkat permulaan.4 : Trek Larian Zigzag Norma Ujian Larian Zig Zag Barrow: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 10. Satu litar berbentuk segi empat tepat (10 kaki x 16 kaki) dibentuk dengan 4 kon diletakkan di setiap penjuru dan satu kon diletakkan di tengah-tengah litar. Fungsi Ujian: 1. Sejarah Instrumen: Permainan bola tampar mula diperkenalkan pada tahun 1895 di Gimnasium Y. Springfields. Litar 3. ujian ketangkasan LSU dan ujian ketangkasan SEMO Kirby. 2.00 15. 4. Peserta akan bermula di garisan permulaan dan berlari mengikut arah yang telah ditetapkan. Massachusettes.A.

3. Poland.tampar dikenali dengan nama Mintonette dan diubah kepada Volleyball oleh Prof H. usaha diteruskan semasa Sukan Olimpik Berlin tetapi telah diganggu oleh Perang Dunia Kedua. Perancis. Pada tahun 1947. Gelanggang dan ukuran yang ditanda di atas gelanggang. Alat Pengukur 4. 2. Peserta diberi sepuluh percubaan melakukan servis dari tempat yang ditetapkan (bagi murid-murid sekolah rendah bawah 12 tahun. Fungsi Ujian: 1. Jepun (1908). Meningkatkan kemahiran dan strategi supaya perlakuan dapat dilaksanakan dengan tepat. Bola Tampar 2. Alatan yang diperlukan: 1. Jepun dan Filipina. ke tentera Eropah. Itali dan Belgium masing-masing telah menubuhkan persatuan bola tampar pada tahun 1936. T. usaha pertama menubuhkan persatuan antarabangsa dan komisi khas telah bermula. Puerto Rico(1909) dan Filipina (1910) sebelum ianya diperkenalkan ke Eropah. Mata diberi bergantung kepada nilai yang telah ditetapkan bagi sesuatu kawasan di mana bola mendarat dalam gelanggang bola tampar. Federation Internasionale de Volleyball (FIVB).Populariti bola tampar bermula pada tahun 1900 apabila Kanada menjadi negara pertama menerimanya dan kemudiannya diperkenalkan ke India pada tahun yang sama. Perkembangan tersebut telah menyebabkan banyak persatuan bola tampar ditubuhkan.4. Presiden pertama badan tersebut ialah Paul Libaud (Perancis) yang memegang jawatan selama 37 tahun. mata yang maksimum mengikut nilai bagi sesuatu kawasan di mana bola mendarat akan diberikan. 2. 17 Prosedur Pelaksanaan Ujian: 1. Jika bola jatuh di atas garisan kawasan. Semasa Perang Dunia Pertama. Rusia. Persatuan Bola Tampar Amerika Syarikat ditubuhkan pada tahun 1928 dan diikuti oleh Czechoslovakia. iaitu sebuah badan rasmi bola tampar dunia ditubuhkan dengan 14 ahli. Untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan berasaskan kemahiran sukan. Skor yang dicapai oleh peserta adalah mengikut jumlah mata yang dipungutnya dalam 10 percubaan yang diberi. Amerika Yogoslavia Syarikat (1918). Ini adalah unsur utama dalam sukan iaitu perlaksanaan kemahiran dengan cara yang berkesan.2 KEMAHIRAN MENYANGGA Pengenalan: Dalam permainan.5 Teknik Melakukan Servis Bola Tampar Rajah 1. Sukan bola Tampar terus berkembang apabila ia diperkenalkan ke Cuba (1905). kemahiran menyangga merupakan cara asas untuk menyambut dan menghantar bola yang memerlukan pemain sentiasa dalam keadaan bersedia. Memberi pendedahan . 3. Nama Ujian: Menyangga Objektif Pengujian: Untuk mengetahui tahap kemahiran seseorang dalam menyambut dan menghantar bola pada sasaran yang ditentukan. Pada tahun 1934. Pada tahun 1936. Limitasi Pelaksanaan: Perlu mengetahui teknik-teknik membuat servis yang betul Kedudukan Bersedia Hayunan Tangan Ikut Lajak Rajah 1. servis dilakukan 6 meter dari jaring). Jaring Bola Tampar 3. China (1906).1945 dan 1946. memperkenalkan permainan bola tampar Czechoslovakia dan Poland (1919) serta Rusia (1922). Secara beransur-ansur permainan bola tampar telah berkembang daripada peringkat permainan berbentuk rekreasi kepada sukan yang dipertandingkan. Halstead pada tahun 1896. 4.6 : Ukuran Gelanggang dan Pembahagian Markah Bagi Ujian Servis 18 Norma Bagi Ujian Kemahiran Servis Bola Tampar: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 34 ke atas 27-33 21-26 14-20 0-13 PEREMPUAN 27 ke atas 19-26 13-18 6-12 0-5 1.

Lambungan bola oleh pembantu T yang tidak sampai di kawasan di mana peserta P berada tidak dikira dan percubaan akan diulang Limitasi Pelaksanaan: 1. Pengetahuan mengenai tahap kecergasan pelajar dapat membantu guru menyediakan bahan pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Jaring Bola Tampar 3. Bola Tampar. Norma yang digunakan telah disesuaikan dengan pencapaian 25 orang pelajar PISMK OUM 7. data ujian boleh diukur secara empirikal. 3. Berdasarkan prestasi tersebut. 1 mata merupakan markah bagi 1 hantaran yang berjaya masuk ke dalam kawasan sasaran. Hasil penilaian prestasi kecergasan murid dapat membantu guru menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas Pendidikan Jasmani. Nama asal permainan ini ialah ‘minonette’ dan kemudian digantikan dengan nama ‘volleyball’ oleh Dr A. Amerika Syarikat.7 : Ukuran Gelanggang dan Pembahagian Markah Bagi Ujian Menyangga Norma Bagi Ujian Kemahiran Menyangga: SKALA 5 4 3 2 1 PENCAPAIAN Cemerlang Baik Sederhana Lemah Sangat Lemah LELAKI 17 ke atas 13-16 8-12 4-7 0-3 PEREMPUAN 15 ke atas 12-14 711 3-6 0-2 21 Rajah 1. Massachusetts. guru dapat mengenal pasti pelajar yang mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam sesuatu kecergasan.8 Teknik-teknik Menyangga dalam Bola Tampar 22 2. Pembantu T akan melambung tinggi bola kepada peserta P yang diuji.01. Halstead pada tahun 1896. Maksimum mata yang diperolehi ialah 20 mata bagi seorang peserta. 20 Rajah 1. Peserta diberi peluang 10 kali percubaan di sebelah kiri dan 10 kali percubaan di sebelah kanan. 6. 5. Pengaruh tersebut memberi kesan positif ke atas amalan guru dalam mempertingkatkan minat untuk mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah.0 PENUTUP Pengujian.7): 1. Bagi melaksanakan ujian kecergasan yang berkesan ia memerlukan pentadbiran bateri ujian yang piawai. 2. 23 . 2. Morgan yang merupakan seorang pengarah sukan YMCA. Alat Pengukur 4. Pengetahuan mengenai prestasi kecergasan individu dapat membantu pelajar memilih sukan yang bersesuaian untuk keperluannya sepanjang hayat. di Holyoke. 19 Alatan yang diperlukan: 1. Bola itu hendaklah melalui atas jaring (tinggi 3 meter) dan mendarat dalam kawasan S iaitu sasarannya. Kecergasan pelajar dapat diukur dan dinilai dengan menggunakan bateri ujian tertentu mengikut prosedur ujian bersistematik. Bola yang menyentuh jaring atau yang mendarat di luar sasarannya tidak akan diberi sebarang mata. Dengan adanya ujian kecergasan. Hasil pengujian dan pengukuran ini juga penting untuk menunjukkan akauntabiliti mata pelajaran Pendidikan Jasmani di sekolah. Gelanggang dan ukuran yang dibuat di atas gelanggang Prosedur Pelaksanaan Ujian (Rujuk Rajah 1. 2. 4.kepada murid-murid kepada kepelbagaian kemahiran sukan Sejarah Instrumen: Permainan bola tampar telah diperkenalkan pada tahun 1895 oleh William G. Peserta hendaklah menyambut dan menghantar bola dengan cara menyangga dari bawah ke sasaran S yang berukuran 2 meter x 1 meter di penjuru kiri dan kanan dekat garis tengah. Pelajar perlu mengetahui teknik-teknik menyambut dan menyangga dengan betul. pengukuran dan penilaian Pendidikan Jasmani dianggap penting dalam proses pengajaran pembelajaran. Skor yang diperolehi melalui ujian kecergasan dapat membantu guru Pendidikan Jasmani mengetahui tahap prestasi kecergasan motor pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful