50144507.doc 1.

0 i) ANALISIS PERSEKITARAN DAN ISU STRATEGIK Analisis Persekitaran TOWS / COWS Matriks (UNIT KOKURIKULUM)
DALAMAN KEKUATAN (S) S1 – Terdapat 2 orang guru yang berkemahiran, berpengalaman dan berminat dalam sukan badminton S2 – 80 % pelajar berminat dan sebahagiannya aktif dalam sukan badminton. S3 – Penglibatan dan pencapaian pelajar di dalam beberapa kejohanan atau aktiviti peringkat daerah, dan negeri. S4 – Kemudahan fizikal dan prasarana untuk sukan badminton mencukupi. Strategi SO S1+O1  Guru-guru dapat meningkatkan kemahiran atau kepakaran melalui seminar, kursus dan bimbingan oleh pihak PPD, JPN atau jurulatih bertauliah. S3+O3  Pelajar dapat meningkatkan kemahiran dan pengalaman melalui kejohanan atau pertandingan yang disertai. S3+O4  Penganjuran aktiviti atau program mendapat sokongan dan bantuan dari pentadbir dan PIBG. Strategi SC S2+S4+C1  Makluman aktiviti sukan/permainan kepada ibu bapa dan penjaga serta kepada semua guru. S4+S2+C3  Gunakan sepenuhnya peranan PIBG dalam menjalankan aktiviti sukan/permainan. S3+S4+C2  Tindakan disiplin kepada pelajar yang tidak hadir aktiviti sukan/permainan. KELEMAHAN (W) W1 – Terdapat guru yang kurang mahir atau kurang berminat dalam mengendalikan kelab atau badminton. W2 – 20 % pelajar kurang berminat dan tidak aktif dalam sukan badminton. W3 – Kurang penyertaan pelajar dalam beberapa kejohanan yang dianjurkan di peringkat sekolah. W4 – Kekurangan kemudahan untuk menjalankan aktiviti dan peralatan untuk ahli yang ramai. Strategi WO W1+O1  Memberi bimbingan, latihan, kursus atau seminar sama ada di peringkat daerah atau negeri. W2+O1  Mengadakan aktiviti-aktiviti yang sesuai dan menarik, serta pengiktirafan kepada pelajar yang berjaya ke peringkat lebih tinggi. W4+O4  Meningkatkan prasarana untuk aktiviti melalui peruntukan sekolah atau sumbangan pihak luar. Strategi WC W2+W3+C3  Taklimat serta penerangan semasa hari pendaftaran dan pada mesyuarat agong PIBG. W1+C2  Latihan dan kursus motivasi dalaman kepada guru-guru baru atau guru yang kurang mahir atau tidak berminat.

LUARAN

PELUANG (O) O1 – Kursus pengurusan dan meningkatkan kemahiran anjuran Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran Negeri dan beberapa agensi-agensi yang berkaitan. O2 – Beberapa kemudahan dan padang awam berhampiran sekolah atau tempat tinggal pelajar. O3 – Guru-guru berkemahiran dan menjadi jurulatih pakar di peringkat daerah atau negeri. O4 – PIBG memberi sokongan dan memberi sumbangan untuk aktiviti penting sekolah.

CABARAN: C1 – Pelajar menghadiri kelas tuisyen pada hari sukan / permainan. C2 – Guru kurang memberi perhatian dan terlibat aktiviti lain pada hari sukan / permainan. C3 – kurang sokongan ibu bapa atau penjaga dalam sukan atau permainan. C4 – Pengaruh video game yang berhampiran sekolah.

iii) Analisis Pemilihan Strategi Berdasarkan Pemberatan ST1 ST2 ST3 ST4 5 5 2 3 5 4 3 4 4 2 3 5 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 5 5 40 32 31 37 1 4 3 2 Pemilihan kepada ST1 KRITERIA PEMILIHAN 1.doc ii) Penilaian Strategi Terbaik BIL 1 2 3 4 KOD STRATEGI SO: S1+O1+O3 WO: W2+W3+O2 WO: W2+W4+O3 SC: S2+S4+C2 STRATEGI YANG TELAH DIJANA ST1 – Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD.Menambahkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada dan sumbangan dari pihak tertentu ST2. Andaian keupayaan mengatasi halangan 6. ST2 – Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab serta memberi pengiktirafan atau ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik. paling mudah:5) 2. ST4 – Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru. JPS dan agensi-agensi tertentu ST4. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat 4. Kompetensi staf yang bertanggungjawab 3. 7. matlamat / isu. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan 8. sukan . misi dan visi.Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti persatuan. Kemudahan infrastruktur dan peralatan 5. Kesesuaian dengan persekitaran terkini Jumlah Skor Keputusan Ulasan Skala: 1 hingga 5.50144507.Meningkatkan kemahiran dan kepakaran guru melalui seminar dan kursus anjuran PPD. Tahap kesukaran proses (paling sukar:1.dan unit beruniform serta memberi pengiktirafan dan ganjaran kepada pelajar yang aktif dan kehadiran baik. di mana 5 yang terbaik. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas 9. Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif. iv) Senarai Strategi Mengikut Keutamaan Strategi yang telah dijana STI. KEUTAMAAN 1 2 3 4 . JPS dan agensi yang berkaitan. ST3 – Menambah segala kemudahan dan kuantiti peralatan aktiviti melalui peruntukan yang ada atau sumbangan pihak tertentu.Memastikan aktiviti kokurikulum dijalankan dengan berkesan melalui perkongsian kemahiran dan pengalaman dalam kalangan guru ST3.

Kemudahan dan peralatan tidak sesuai dan tidak mencukupi % murid hadir 40% 50% 60% 70% Melengkapkan segala kemudahan dan kuantiti peralatan untuk aktiviti kelab badminton. Sub NKRA: Strategi Menyusun dan mengagihkan tugas kepada guru mengikut kemahiran.50144507. SBT dan Tawaran Baru Indikator Pencapaian (KPI) Bilangan guru berkemahiran 2 3 4 5 Sasaran (ETR) TOV 2011 2012 2013 Pelajar kurang berminat menyertai atau menghadiri aktiviti kelab badminton. Matlamat Meningkat dan menambah kemahiran guru melalui seminar.doc 6. kepakaran dan minat. Hanya 40% pelajar yang hadir untuk aktiviti kokurikulum Kemudahan dan peralatan tidak sesuai atau tidak mencukupi. % peralatan dan kelengkapan prasarana 75% 80% 85% 90% . Perancangan aktiviti yang berkualiti dan memberi faedah kepada semua pelajar Mengagih dan menyusun penggunaan kemudahan dan peralatan mengikut keutamaan dan keperluan.0 PELAN STRATEGIK 2011-2013 PELAN STRATEGIK KELAB BADMINTON SK TAMAN KLANG JAYA NKRA: Isu Prestasi pencapaian badminton masih rendah Memperluaskan peluang pendidikan yang berkualiti dan berkemampuan Masalah Guru kurang pengalaman dan kemahiran mengajar teknik bermain sukan badminton. kursus atau aktiviti yang dapat meningkatkan motivasi dan kesedaran guru Meningkatkan dan mempelbagaikan aktiviti kelab badminton.

Persiapan Awal Bengkel / Klinik 2.1 Penerangan Undang-undang Bola jaring 3. 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat-peringkat sehinggalah peringkat akhir.3 Aplikasi kemahiran dan teknik yang betul 3. aktiviti yang bakal dijalankan.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras Bengkel.PELAN OPERASI BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN BADMINTON AKTIVITI 1 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Bengkel / Klinik Kemahiran dan Undang-undang Badminton Meningkatkan pengetahuan pelajar 1 hari Ahli Persatuan Permainan Badminton Guru Penasihat.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. dibentangkan untuk menjayakan program.2 Kemahiran diterangkan dan ditunjukkan 3.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras Bengkel ) 1. 1. 4.3 Cadangan perbelanjaan.1 Penyelaras Bengkel mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang Boleh dibaiki.4 Catatan pada borang pencapaian Post Mortem 4.2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang. 1. Bengkel dijalankan mengikut jadual yang telah disiapkan 3./Penyelaras Bengkel Mesyuarat 1.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.5 Hal-hal lain. .

.Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Masa . Kemahiran sedia ada guru Guru Penasihat Borang Pemarkahan . Pemerhatian Pengurusan masa perjumpaan dan kursus intensif kepada guru.

borang senarai semak Pengurusan masa perjumpaan Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.Ketua guru penasihat mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.AKTIVITI 2 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Latihan Berkala Permainan Badminton Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar Sepanjang perjumpaan Ahli Persatuan Permainan Badminton Guru Penasihat Persiapan .Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. Latihan melibatkan semua teknik dan strategi permainan Membuat catatan pada borang senarai seman dan rekod pencapaian pelajar Post Mortem . Masa Guru Penasihat Borang Pemarkahan .Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan . Pemerhatian. .

.

Pertandingan Bola Jaring dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan 3. borang senarai semak Pembinaan jadual pertandingan bagi semua kegiatan kokurikulum berdasarkan takwim . Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Masa perlaksanaan Guru Penasihat Borang Pemarkahan .2 Pandangan guru-guru penasihat lain diambil kira dan dibincangkan untuk memantapkan lagi program ini pada masa yang akan datang.2 Undang-undang dan sistem pemarkahan yang tepat dititikberatkan 3. aktiviti yang bakal dijalankan.3 Cadangan perbelanjaan.1 Penyelaras Permainan mengadakan post mortem untuk melihat kembali kejayaan program dan kelemahan yang boleh dibaiki.1 Ucapan Pengerusi ( Penyelaras pertandingan ) 1. 4.3 Teknik permainan yang betul Post Mortem 4. 1. dibentangkan untuk menjayakan program.2 Memastikan kemudahan yang diperlukan dalam keadaan baik. 1.AKTIVITI 3 Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Proses Kerja Pertandingan Persahabatan bagi pemilihan wakil dan pelapis sekolah Membentuk pasukan yang baik Mei & Okt Ahli Persatuan Permainan Badminton Guru Penasihat Mesyuarat 1.4 Guru penasihat dimaklumkan bahawa aktiviti ini dijalankan secara berperingkat sehinggalah peringkat akhir Persiapan Awal Pertandingan Permainan 2. Pemerhatian.1 Semua guru dan pelajar yang terlibat disediakan 2.1 Pertandingan bermula 3.2 Taklimat dan tujuan pelaksanaan dinyatakan berdasarkan kertas kerja yang telah disiapkan oleh penyelaras pertandingan.