STUDIO RAKAMAN VIDEO Keperluan peralatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kamera Video Peralatan Video Switcher / Mixer Peralatan pencahayaan Peralatan Chroma Key Perisian Suntingan Non Linear Editing (NLE) Audio Mixer Mikrofon Monitor Alat Rakaman Alat Komunikasi Jurukamera Pengkabelan

Peralatan asas bagi sebuah studio video yang ringkas adalah seperti yang dinyatakan di atas. Terdapat banyak lagi peralatan yang lain bagi studio besar kerana kebanyakan peralatan profesional adalah mahal bagi menghasilkan bahan video yang berkualiti. Semakin mahal peralatan berkenaan semakin berkualiti video yang dihasilkan dengan peralatan tambahan. Walaubagaimanapun bagi tujuan pembelajaran secara asas peralatan yang dinyatakan diatas sudah boleh menghasilkan video yang baik tujuan pembelajaran. 1. KAMERA VIDEO Terdapat banyak jenis kamera video yang terdapat dalam pasaran yang kebanyakannya sudah mempunyai keupayaan menyamai peralatan profesional.

Kamera video boleh merakam video kedalam format yang tertentu mengikut jenis pengguna. Terdapat kamera video yang merakam video dalam format magnetic tape, Flash memori, hard disk, DVD dan yang terbaru dalam bentuk Blue Ray Disc. Setiap Jenis format mempunyai ciri-ciri dan kelebihnannya tersendiri. Magnetic tape terdapat banyak format yang digunakan contoh seperti Mini DV Tape, HD Mini DV Tape, DVC Pro Tape, dan banyak format yang lain digunakan . Bagi kegunaan profesional biasanya Mini DV adalah format paling rendah dan format terkini adalah HD atau High Difinition format yang biasanya screen lebar resolusi 1080p. Harga kemera bergantung kepada keupayaan kamera berkenaan. Bagi peringkat pertengahan biasanya berharga RM 8000.00 hingga RM 15,000.00 dan bagi profesional biasanya kamera berharga RM 100,000.00 dan keatas.

Kos mengganti peralatan akan menjadi mahal. 3. Ini bersesuaian dengan kehendak masa kini dalam dunia produksi. 2. Di masa depan boleh dipertingkatkan lagi dengan memasang peralatan tambahan seperti Dolly atau Track bagi kegunaan pembelajaran. Pembelajaran pecahayaan akan lebih berkesan jika banyak jenis lampu digunakan bagi tujuan pencahayaan. . Selain dari jenis yang digunakan dalam studio terdapat juga Portable Lighting yang digunakan sewaktu penggambaran luar.Bagi studio asas sebaiknya mempunyai 3 buah kamera kerana selain pembelajaran SCP atau Single Camera Production studio ini mampu melaksanakan pembelajaran MCP atau Multiple Camera Production. Semakin mahal peralatan ini semakin canggih kesan khas boleh dimasukkan. Perlampuan yang banyak menghasilkan cahaya yang sekata bagi Fill Light. kekuatan cahaya dan kualiti peralatan berkenaan. Key Light dan juga Back Light. Harga boleh diperolehi dari RM 800. Kini terdapat banyak jenis lampu digunakan dalam produksi. Ini memudahkan dari segi produksi kerana tidak lagi memerlukan kerja-kerja NLE . Jenis yang murah biasanya mudah rosak dan mudah terbakar mentolnya. Dari segi harga peralatan ini dahulunya amat mahal kini peralatan ini semakin murah. Bagi studio mini dengan chroma background seharusnya mempunyai sistem pencahayaan yang baik bagi menghasilkan latarbelakang maya yang baik dengan menggunakan mesin khas. Harga bergantung jumlah imput kamera yang boleh dimasukkan kedalam mesin danjuga kesan khas yang boleh di imposekan kedalam video. SWICTHER VIDEO ATAU MIXER Peralatan ini digunakan bagi pebelajaran MCP atau Multiple Camera Production. Beberapa buah kamera video akan disambungkan kepada mesin ini untuk diadunkan bagi penghasilan video dari pelbagai sudut kamera dan di masukkan kesan khas kedalam video secara online dan dirakam hasilan terus kedalam format yang dikehendaki.00 hinggalah ratusan ribu bergantung kepada keupayaan mesin. PERALATAN PENCAHAYAAN Sistem perlampuan secara asas adalah menggunakan sistem 3 point lighting. Selain daripada itu peralatan ini boleh digunakan untuk tujuan penerbitan siaran televisyen profesional bergantung kepada format yang bersesuaian digunakan. Harga boleh diperolehi dari RM 5000. Harga peralatan ini bergantung kepada jenis cahaya samada jenis cahaya yang dihasilkan .00 hingga beribu-ribu ringgit setiap unit.

Semasa memilihnya tentukan cip pemprosesannya adalah yang terkini. grafik juga perlu diambil kira kerana ini akan meringankan cip pemprosesan melakukan kerja. Perkara utamanya adalah perisian suntingan. Cara penyuntingan sebenarnya sama sahaja cuma yang membezakannya perisian mahal dapat mengenali mesin rakaman yang mahal dan profesional. Komputer ini biasanya mempunyai keupayaan yang tinggi kerana proses suntingan video adalah proses kerja yang berat bagi komputer. Memori juga besar dan terkini. Keupayaan ini juga ada yang telah digabungkan dengan mesin swicther bergantung kepada kecanggihan mesin berkenaan. . Perisian NLE ini ada banyak jenis dan harganya mahal kerana perisian profesional ini asli. Kebiasaannya semakin mahal semakin bagus hasilnya.4. Perisian Suntingan Non Linear Editing (NLE) Komputer suntingan Non Linear Editing biasanya terdapat juga didalam studio untuk memudahkan proses suntingan bahan dan juga peralatan. Harga bergantung mengikut kecanggihan peralatan berkenaan. 5. Ini akan memberi kesan khas kepada penghasilan video. CHROMA KEYER BOX Alat ini digunakan untuk menghilangkan latarbelakang yang berwarna hijau seperti terdapat didalam studio mini dan diganti dengan latarbelakang maya.

Terdapat juga jenis unidirectional dan digunakan secara khusus seperti alat muzik atau suara ikut frekuensi yang tertentu. Jika handheld biasanya jenis diagfram dan pickup cardiod. Terdapat 2 jenis mixer iaitu yang mempunyai power amp atau pre amp . Terdapat juga mikrofon pegang atau handheld. Audio MIXER Alat ini digunakan untuk mengadun semua sumber audio kedalam rakaman video yang dibuat sama ada melalui mikrofon. Alat ini sangat penting bagi menghasilkan kualiti audio yang baik. Kebiasaannya studio menggunakan Pre Amp . Selain daripada itu alat ini mengawal kekuatan audio sama ada kurang atau lebih dan boleh mengubahsuai kualiti bunyi yang diterima daripada sumber audio. 6. Adobe Premier. Video Storm dan banyak lagi. Pinacle Pro. Mikrofon ini sangat sensitif dan mempunyai pickup omnidirectional. pemain VCD.Perisian Suntingan seperti Sony Vegas Pro . Endius. Jenis klip ini tergolong dalam kategori kondensor mikrofon. Velocity . MIKROFON Terdapat banyak jenis mikrofon yang perlu dikenali dan tahu kegunaannya. Harga peralatan ini bergantung kepada bilangan Channnel dan juga jumlah effect serta EQ atau frequency pitch yang boleh dikawal. iMovie. Biasanya jenis ini terdapat 2 jenis iaitu diagfram dan kondensor. DVD atau komputer dan sebagainya. Final Cut Pro. Bagi studio tv mikrofon jenis klip adalah yang biasa digunakan kerana kecil dan tidak mengganggu pelakon atau subjek. Harga bergantung kepada kecanggihan dan peralatan tambahan yang diperlukan bagi menjalankan perisian berkenaan. . Jenis ini tidak boleh di sambung speaker secara terus tetapi mesti melalui power amp untuk mengeluarkan bunyi. 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful