STUDIO RAKAMAN VIDEO Keperluan peralatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kamera Video Peralatan Video Switcher / Mixer Peralatan pencahayaan Peralatan Chroma Key Perisian Suntingan Non Linear Editing (NLE) Audio Mixer Mikrofon Monitor Alat Rakaman Alat Komunikasi Jurukamera Pengkabelan

Peralatan asas bagi sebuah studio video yang ringkas adalah seperti yang dinyatakan di atas. Terdapat banyak lagi peralatan yang lain bagi studio besar kerana kebanyakan peralatan profesional adalah mahal bagi menghasilkan bahan video yang berkualiti. Semakin mahal peralatan berkenaan semakin berkualiti video yang dihasilkan dengan peralatan tambahan. Walaubagaimanapun bagi tujuan pembelajaran secara asas peralatan yang dinyatakan diatas sudah boleh menghasilkan video yang baik tujuan pembelajaran. 1. KAMERA VIDEO Terdapat banyak jenis kamera video yang terdapat dalam pasaran yang kebanyakannya sudah mempunyai keupayaan menyamai peralatan profesional.

Kamera video boleh merakam video kedalam format yang tertentu mengikut jenis pengguna. Terdapat kamera video yang merakam video dalam format magnetic tape, Flash memori, hard disk, DVD dan yang terbaru dalam bentuk Blue Ray Disc. Setiap Jenis format mempunyai ciri-ciri dan kelebihnannya tersendiri. Magnetic tape terdapat banyak format yang digunakan contoh seperti Mini DV Tape, HD Mini DV Tape, DVC Pro Tape, dan banyak format yang lain digunakan . Bagi kegunaan profesional biasanya Mini DV adalah format paling rendah dan format terkini adalah HD atau High Difinition format yang biasanya screen lebar resolusi 1080p. Harga kemera bergantung kepada keupayaan kamera berkenaan. Bagi peringkat pertengahan biasanya berharga RM 8000.00 hingga RM 15,000.00 dan bagi profesional biasanya kamera berharga RM 100,000.00 dan keatas.

Perlampuan yang banyak menghasilkan cahaya yang sekata bagi Fill Light. Ini memudahkan dari segi produksi kerana tidak lagi memerlukan kerja-kerja NLE . Key Light dan juga Back Light.00 hinggalah ratusan ribu bergantung kepada keupayaan mesin. . Di masa depan boleh dipertingkatkan lagi dengan memasang peralatan tambahan seperti Dolly atau Track bagi kegunaan pembelajaran. Kos mengganti peralatan akan menjadi mahal. Semakin mahal peralatan ini semakin canggih kesan khas boleh dimasukkan.Bagi studio asas sebaiknya mempunyai 3 buah kamera kerana selain pembelajaran SCP atau Single Camera Production studio ini mampu melaksanakan pembelajaran MCP atau Multiple Camera Production. Kini terdapat banyak jenis lampu digunakan dalam produksi. Ini bersesuaian dengan kehendak masa kini dalam dunia produksi. Bagi studio mini dengan chroma background seharusnya mempunyai sistem pencahayaan yang baik bagi menghasilkan latarbelakang maya yang baik dengan menggunakan mesin khas. SWICTHER VIDEO ATAU MIXER Peralatan ini digunakan bagi pebelajaran MCP atau Multiple Camera Production. Harga bergantung jumlah imput kamera yang boleh dimasukkan kedalam mesin danjuga kesan khas yang boleh di imposekan kedalam video. Pembelajaran pecahayaan akan lebih berkesan jika banyak jenis lampu digunakan bagi tujuan pencahayaan. 3. Selain dari jenis yang digunakan dalam studio terdapat juga Portable Lighting yang digunakan sewaktu penggambaran luar. Beberapa buah kamera video akan disambungkan kepada mesin ini untuk diadunkan bagi penghasilan video dari pelbagai sudut kamera dan di masukkan kesan khas kedalam video secara online dan dirakam hasilan terus kedalam format yang dikehendaki. Harga boleh diperolehi dari RM 800. 2. Dari segi harga peralatan ini dahulunya amat mahal kini peralatan ini semakin murah. PERALATAN PENCAHAYAAN Sistem perlampuan secara asas adalah menggunakan sistem 3 point lighting.00 hingga beribu-ribu ringgit setiap unit. Harga peralatan ini bergantung kepada jenis cahaya samada jenis cahaya yang dihasilkan . Selain daripada itu peralatan ini boleh digunakan untuk tujuan penerbitan siaran televisyen profesional bergantung kepada format yang bersesuaian digunakan. kekuatan cahaya dan kualiti peralatan berkenaan. Jenis yang murah biasanya mudah rosak dan mudah terbakar mentolnya. Harga boleh diperolehi dari RM 5000.

Perkara utamanya adalah perisian suntingan. Keupayaan ini juga ada yang telah digabungkan dengan mesin swicther bergantung kepada kecanggihan mesin berkenaan. CHROMA KEYER BOX Alat ini digunakan untuk menghilangkan latarbelakang yang berwarna hijau seperti terdapat didalam studio mini dan diganti dengan latarbelakang maya. Memori juga besar dan terkini. Ini akan memberi kesan khas kepada penghasilan video. grafik juga perlu diambil kira kerana ini akan meringankan cip pemprosesan melakukan kerja. Semasa memilihnya tentukan cip pemprosesannya adalah yang terkini.4. Cara penyuntingan sebenarnya sama sahaja cuma yang membezakannya perisian mahal dapat mengenali mesin rakaman yang mahal dan profesional. Komputer ini biasanya mempunyai keupayaan yang tinggi kerana proses suntingan video adalah proses kerja yang berat bagi komputer. Kebiasaannya semakin mahal semakin bagus hasilnya. Perisian Suntingan Non Linear Editing (NLE) Komputer suntingan Non Linear Editing biasanya terdapat juga didalam studio untuk memudahkan proses suntingan bahan dan juga peralatan. Perisian NLE ini ada banyak jenis dan harganya mahal kerana perisian profesional ini asli. Harga bergantung mengikut kecanggihan peralatan berkenaan. . 5.

Terdapat 2 jenis mixer iaitu yang mempunyai power amp atau pre amp . Alat ini sangat penting bagi menghasilkan kualiti audio yang baik. Jenis klip ini tergolong dalam kategori kondensor mikrofon. Kebiasaannya studio menggunakan Pre Amp . Terdapat juga mikrofon pegang atau handheld. Final Cut Pro. Jika handheld biasanya jenis diagfram dan pickup cardiod.Perisian Suntingan seperti Sony Vegas Pro . DVD atau komputer dan sebagainya. Bagi studio tv mikrofon jenis klip adalah yang biasa digunakan kerana kecil dan tidak mengganggu pelakon atau subjek. . Jenis ini tidak boleh di sambung speaker secara terus tetapi mesti melalui power amp untuk mengeluarkan bunyi. Harga bergantung kepada kecanggihan dan peralatan tambahan yang diperlukan bagi menjalankan perisian berkenaan. Audio MIXER Alat ini digunakan untuk mengadun semua sumber audio kedalam rakaman video yang dibuat sama ada melalui mikrofon. Biasanya jenis ini terdapat 2 jenis iaitu diagfram dan kondensor. 7. Video Storm dan banyak lagi. MIKROFON Terdapat banyak jenis mikrofon yang perlu dikenali dan tahu kegunaannya. Mikrofon ini sangat sensitif dan mempunyai pickup omnidirectional. 6. Pinacle Pro. Harga peralatan ini bergantung kepada bilangan Channnel dan juga jumlah effect serta EQ atau frequency pitch yang boleh dikawal. Adobe Premier. pemain VCD. Endius. Terdapat juga jenis unidirectional dan digunakan secara khusus seperti alat muzik atau suara ikut frekuensi yang tertentu. Selain daripada itu alat ini mengawal kekuatan audio sama ada kurang atau lebih dan boleh mengubahsuai kualiti bunyi yang diterima daripada sumber audio. Velocity . iMovie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful