Prinsip Dasar Syariat Islam Prinsip Dasar Syariat Islam 1. Sedikit Beban (Taqlilul Takalif) 3. Tidak Sulit ( adamul haraj) 2. Bertahap (at Tadrij) 4. Mudah (Taisyir) . Kemaslahatan (Maslahat) 5.

Menjaga Keturunan (Hifzul Nasab) 2. Menjaga Agama (Hifzu ad Din) . Menjaga Jiwa (Hifzul Nafsi) 4. Menjaga Harta (Hifzul Maal) 3. Menjaga Akal (Hifzul Aqli) 5.Tujuan Syariat Islam Tujuan Syariat Islam 1.

Islam adalah satun-satunya agama Allah (QS 3:19) 6. Allah tidak menerima selain Islam (QS. Islam adalah agama yg Lurus (QS 30:30) 4.36) b. Bersih dari kesalahan (QS 4:82) c. 42:13) 2. 61:9) 3. Islam adalah agama yg haq (QS. Islam adalah agama yg bersi (QS 39:3) a. Islam adalah wahyu Allah (QS. Bersih dari syirik (QS 13. 3:85) .Keyakinan Muslim terhadap Islam Keyakinan muslim terhadap Islam: 1. Bersih dari campur tangan manusia 5.

Berkaitan dengan Jinayat .Ruang Lingkup Hukum Islam Ruang lingkup Hukul Islam 1. Berkaitan dengan ubudiyah 2. Berkaitan dengan Munakahat 4. Berkaitan dengan Muamalah 3.

Hukum Wadh i . Hukum Taklifi 2.Pengertian hukum Islam Hukum Islam : Khitab (Perintah) Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf (terbebani perintah agama) 2 Macam hukum Islam 1.

y Menurut istilah. kedua tangan. bagus dan elok. kepala dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan . yaitu wajah.WUDLU y Wudlu menurut bahasa bersih. yang dimaksud dengan wuddlu adalah menghilangkan hadas kecil dengan mengguna kan air yang bersih pada anggota wudlu.

kecuali jika sedang puasa .Tata Cara Berwudhu  Niat ikhlas karena Allah  Membaca Basmallah  Membasuh telapak tangan 3 kali  Berkumur dan menghisap air kedalam hidung dan menyembur kannya kembali 3 kali.

menggosoknya dan menyelai jari-jari tangan .Lanjutan  Membasuh muka secara merata dan bersihkan kedua ujung kelopak mata 3 kali dan menyelai jenggot (bila ada)  Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dimulai yang kanan kemudian kiri .

dgn cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada posisi semula serta mengusap kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk .Lanjutan y Mengusap kepala satu kali.

Lanjutan  Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh . kemudian yang kiri sebanyak 3 kali  Tertib  Membaca Do a  Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah. dimulai dengan kanan.