Kemaslahatan (Maslahat) 5. Sedikit Beban (Taqlilul Takalif) 3. Mudah (Taisyir) .Prinsip Dasar Syariat Islam Prinsip Dasar Syariat Islam 1. Bertahap (at Tadrij) 4. Tidak Sulit ( adamul haraj) 2.

Tujuan Syariat Islam Tujuan Syariat Islam 1. Menjaga Akal (Hifzul Aqli) 5. Menjaga Keturunan (Hifzul Nasab) 2. Menjaga Harta (Hifzul Maal) 3. Menjaga Jiwa (Hifzul Nafsi) 4. Menjaga Agama (Hifzu ad Din) .

Bersih dari syirik (QS 13. 42:13) 2. 3:85) . Islam adalah agama yg haq (QS. Bersih dari campur tangan manusia 5. Bersih dari kesalahan (QS 4:82) c. Islam adalah agama yg Lurus (QS 30:30) 4. Islam adalah agama yg bersi (QS 39:3) a.36) b. 61:9) 3. Islam adalah satun-satunya agama Allah (QS 3:19) 6. Allah tidak menerima selain Islam (QS.Keyakinan Muslim terhadap Islam Keyakinan muslim terhadap Islam: 1. Islam adalah wahyu Allah (QS.

Berkaitan dengan Munakahat 4.Ruang Lingkup Hukum Islam Ruang lingkup Hukul Islam 1. Berkaitan dengan ubudiyah 2. Berkaitan dengan Muamalah 3. Berkaitan dengan Jinayat .

Pengertian hukum Islam Hukum Islam : Khitab (Perintah) Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf (terbebani perintah agama) 2 Macam hukum Islam 1. Hukum Taklifi 2. Hukum Wadh i .

WUDLU y Wudlu menurut bahasa bersih. yaitu wajah. yang dimaksud dengan wuddlu adalah menghilangkan hadas kecil dengan mengguna kan air yang bersih pada anggota wudlu. y Menurut istilah. bagus dan elok. kedua tangan. kepala dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan .

kecuali jika sedang puasa .Tata Cara Berwudhu  Niat ikhlas karena Allah  Membaca Basmallah  Membasuh telapak tangan 3 kali  Berkumur dan menghisap air kedalam hidung dan menyembur kannya kembali 3 kali.

Lanjutan  Membasuh muka secara merata dan bersihkan kedua ujung kelopak mata 3 kali dan menyelai jenggot (bila ada)  Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dimulai yang kanan kemudian kiri . menggosoknya dan menyelai jari-jari tangan .

dgn cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada posisi semula serta mengusap kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk .Lanjutan y Mengusap kepala satu kali.

dimulai dengan kanan.Lanjutan  Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh . kemudian yang kiri sebanyak 3 kali  Tertib  Membaca Do a  Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful