Prinsip Dasar Syariat Islam Prinsip Dasar Syariat Islam 1. Kemaslahatan (Maslahat) 5. Bertahap (at Tadrij) 4. Mudah (Taisyir) . Tidak Sulit ( adamul haraj) 2. Sedikit Beban (Taqlilul Takalif) 3.

Menjaga Agama (Hifzu ad Din) . Menjaga Keturunan (Hifzul Nasab) 2.Tujuan Syariat Islam Tujuan Syariat Islam 1. Menjaga Jiwa (Hifzul Nafsi) 4. Menjaga Harta (Hifzul Maal) 3. Menjaga Akal (Hifzul Aqli) 5.

Bersih dari kesalahan (QS 4:82) c. Islam adalah agama yg Lurus (QS 30:30) 4.36) b. 61:9) 3.Keyakinan Muslim terhadap Islam Keyakinan muslim terhadap Islam: 1. Bersih dari campur tangan manusia 5. Bersih dari syirik (QS 13. 42:13) 2. Allah tidak menerima selain Islam (QS. Islam adalah satun-satunya agama Allah (QS 3:19) 6. 3:85) . Islam adalah agama yg bersi (QS 39:3) a. Islam adalah agama yg haq (QS. Islam adalah wahyu Allah (QS.

Berkaitan dengan Muamalah 3. Berkaitan dengan Munakahat 4.Ruang Lingkup Hukum Islam Ruang lingkup Hukul Islam 1. Berkaitan dengan ubudiyah 2. Berkaitan dengan Jinayat .

Pengertian hukum Islam Hukum Islam : Khitab (Perintah) Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf (terbebani perintah agama) 2 Macam hukum Islam 1. Hukum Taklifi 2. Hukum Wadh i .

bagus dan elok. yaitu wajah. y Menurut istilah. yang dimaksud dengan wuddlu adalah menghilangkan hadas kecil dengan mengguna kan air yang bersih pada anggota wudlu. kedua tangan. kepala dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan .WUDLU y Wudlu menurut bahasa bersih.

kecuali jika sedang puasa .Tata Cara Berwudhu  Niat ikhlas karena Allah  Membaca Basmallah  Membasuh telapak tangan 3 kali  Berkumur dan menghisap air kedalam hidung dan menyembur kannya kembali 3 kali.

menggosoknya dan menyelai jari-jari tangan .Lanjutan  Membasuh muka secara merata dan bersihkan kedua ujung kelopak mata 3 kali dan menyelai jenggot (bila ada)  Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dimulai yang kanan kemudian kiri .

dgn cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada posisi semula serta mengusap kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk .Lanjutan y Mengusap kepala satu kali.

Lanjutan  Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. kemudian yang kiri sebanyak 3 kali  Tertib  Membaca Do a  Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh . dimulai dengan kanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful