TATA CARA WUDHU

Kemaslahatan (Maslahat) 5.Prinsip Dasar Syariat Islam Prinsip Dasar Syariat Islam 1. Bertahap (at Tadrij) 4. Sedikit Beban (Taqlilul Takalif) 3. Tidak Sulit ( adamul haraj) 2. Mudah (Taisyir) .

Menjaga Keturunan (Hifzul Nasab) 2. Menjaga Akal (Hifzul Aqli) 5. Menjaga Jiwa (Hifzul Nafsi) 4. Menjaga Agama (Hifzu ad Din) . Menjaga Harta (Hifzul Maal) 3.Tujuan Syariat Islam Tujuan Syariat Islam 1.

Keyakinan Muslim terhadap Islam Keyakinan muslim terhadap Islam: 1. 61:9) 3. Allah tidak menerima selain Islam (QS. Islam adalah satun-satunya agama Allah (QS 3:19) 6. Bersih dari syirik (QS 13.36) b. 3:85) . Bersih dari campur tangan manusia 5. Islam adalah wahyu Allah (QS. 42:13) 2. Islam adalah agama yg Lurus (QS 30:30) 4. Bersih dari kesalahan (QS 4:82) c. Islam adalah agama yg bersi (QS 39:3) a. Islam adalah agama yg haq (QS.

Berkaitan dengan Muamalah 3. Berkaitan dengan ubudiyah 2. Berkaitan dengan Jinayat . Berkaitan dengan Munakahat 4.Ruang Lingkup Hukum Islam Ruang lingkup Hukul Islam 1.

Hukum Taklifi 2.Pengertian hukum Islam Hukum Islam : Khitab (Perintah) Allah SWT yang berkaitan dengan pekerjaan orang mukallaf (terbebani perintah agama) 2 Macam hukum Islam 1. Hukum Wadh i .

yang dimaksud dengan wuddlu adalah menghilangkan hadas kecil dengan mengguna kan air yang bersih pada anggota wudlu. yaitu wajah. y Menurut istilah. kepala dan kedua kaki dengan cara yang ditentukan .WUDLU y Wudlu menurut bahasa bersih. kedua tangan. bagus dan elok.

kecuali jika sedang puasa .Tata Cara Berwudhu  Niat ikhlas karena Allah  Membaca Basmallah  Membasuh telapak tangan 3 kali  Berkumur dan menghisap air kedalam hidung dan menyembur kannya kembali 3 kali.

menggosoknya dan menyelai jari-jari tangan .Lanjutan  Membasuh muka secara merata dan bersihkan kedua ujung kelopak mata 3 kali dan menyelai jenggot (bila ada)  Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali dimulai yang kanan kemudian kiri .

dgn cara menjalankan kedua telapak tangan dari ujung kepala hingga tengkuk dan dikembalikan lagi pada posisi semula serta mengusap kedua telinga sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan kedua telunjuk .Lanjutan y Mengusap kepala satu kali.

dimulai dengan kanan. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh . kemudian yang kiri sebanyak 3 kali  Tertib  Membaca Do a  Asyhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa syarikalah.Lanjutan  Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful