Memperingati ketokohan Imam Al-Ghazali dalam Ilmu Tasawwuf

Disediakan oleh: Hairul Fakrul bin Awang Haji Bujang 9 November 2009

Imam Al-Ghazali 450H/1058M ² 505H/1111M
´Kerana keraguan itulah yang akan sampai kepada kebenaran. Sesiapa yang tidak ragu maka dia tidak berfikirµ

1

1.Riwayat Hidup (1/3)
‡ Nama sebenar Imam Al-Ghazali? ‡ Kenapa beliau digelar Al-Ghazali? ‡ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. ‡ Beliau digelar "Al-Ghazali" bersempena dengan gelaran bapanya yang bekerja sebagai pemintal bulu biri-biri (al-Ghazzal). Ada yang mengatakan mengambil sempena kampung kelahirannya, Ghazalah. ‡ Al-Ghazali juga digelar sebagai Sharaful A'immah ) ( Zainuddin ( ) ,Hujjatul Islam, bererti "Proof of Islamµ
2

‡ Gelaran beliau yang lain?

1.Riwayat Hidup (2/3)
‡ Bila dan di mana beliau dilahirkan? ‡ Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan 1058 Masihi di Ghazalah di bandar Tus, Khurasan (Iran). ‡ Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Bapanya merupakan seorang ahli Sufi yang sangat warak. ‡ Bapanya mempunyai cita-cita yang tinggi iaitu ingin melihat anaknya menjadi orang alim (berilmu) dan soleh.
3

‡ Keluarga beliau?

1. ahli fikir dan ahli falsafah Islam yang terkemuka hingga kini.Riwayat Hidup (3/3) ‡ Bilakah Ghazali dunia? Imam Almeninggal ‡ Beliau meninggal dunia pada hari Isnin 14 Jamadilakhir tahun 505 Hijrah ( 1111M) di Tus dan jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. 4 . ‡ Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama.

Beliau juga sanggup meninggalkan segala kemewahan hidup untuk bermusafir demi untuk mencari dan menuntut ilmu pengetahuan.Peribadi ‡ Bagaimana keperibadian Al-Ghazali? Imam a. d. 5 . b. c.2.Imam Al-Ghazali mempunyai daya hafalan dan ingatan yang kuat dan bijak berhujah.Beliau menguasai berbagai-bagai bidang ilmu pengetahuan.Beliau terkenal sebagai ahli falsafah Islam yang telah mengharumkan nama ulama Islam di Eropah melalui hasil-hasil karyanya yang bermutu tinggi. e.Imam Al-Ghazali sangat mencintai ilmu pengetahuan.

Pendidikan (1/4) ‡ Bagaimana pendidikan awal yang diterima AlGhazali? ‡ Ilmu apa dipelajarinya waktu itu? yang pada ‡ Pada peringkat awalnya beliau mendapat pendidikan secara percuma kerana keluarganya miskin. usul fikah dan falsafah serta menyelidik dan mengkaji segala pendapat empat mazhab hingga mahir dalam bidang-bidang tersebut. ‡ Beliau mempelajari ilmu fikah pada waktu itu. ‡ Beliau seterusnya mempelajari tauhid. mantiq.3. 6 ‡ Setelah itu apa yang dipelajari oleh beliau? .

Beliau belajar selama lebih kurang 7 tahun. ‡ Al-Ghazali berpindah ke Naisabur pada tahun sekitar 1080M semasa belliau berumur hampir 23 tahun. Dan di sini beliau berguru dengan Imam al-Haramayn al-Juwaini.3. 7 ‡ Pendidikan beliau selepas tamat pengajian di Tus dan Jurjan? . kemudian berguru pula dengan Abu Nasr AlIsmail di Jurjan.Pendidikan (2/4) ‡ Selepas itu kepada siapa dan ke mana Al-Ghazali melanjutkan pelajaran? ‡ Selepas itu pada tahun 1070M beliau menyambung pelajarannya dengan seorang guru yang bernama Ahmad Al-Razkani.

3. ‡ Oleh sebab Al-Imam Al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizamiah di Baghdad pada tahun 484H(1091M). 8 ‡ Apa yang berlaku setelah beliau memiliki ketinggian ilmu? . al-Ghazali telah menghadiri suatu majlis ilmu yang diadakan oleh Perdana Menteri yang terkenal iaitu Nizam al-Mulk. Beliau mengatasi semua ulama yang lain.Pendidikan (3/4) ‡ Ke manakah beliau selepas berpindah ke Nisapur? ‡ Selepas Imam al-Haramain meninggal dunia pada tahun 478H(1085M).

secara khusus al-Ghazali menetap di Damsyik. 9 ‡ Berapa lama beliau mengasingkan diri? . Walaupun telah bergelar mahaguru tetapi beliau masih merasakan kekurangan pada ilmu pengetahuan yang dimiliki. Sepanjang pemencilan dirinya.3. Lantaran itu. ‡ Selama 10 tahun beliau mengasingkan diri dengan rela hati.Pendidikan (4/5) ‡ Berapa lama AlGhazali bertugas sebagai Mahaguru? ‡ Selama empat tahun al-Ghazali bertugas sebagai Mahaguru. pada tahun 1095M beliau meninggalkan Baghdad untuk mengasingkan diri daripada kehidupan manusia biasa.

‡ Sewaktu dalam pengembaraan. beliau telah menulis kitab "Ihya Ulumuddin" yang memberi sumbangan yang besar kepada masyarakat dan pemikiran Islam dalam pelbagai masalah yang mana masih menjadi rujukan pada masa kini. 10 ‡ Kitab apakah yang beliau tulis sewaktu dalam pengembaraan? .3. Mesir dan Jerusalem untuk mendalami ilmu Tasawwuf yang dipelajarinya.Pendidikan (5/5) ‡ Ke mana beliau mengembara untuk mendalami ilmu Tasawwuf? ‡ Beliau juga telah mengembara ke beberapa tempat seperti Makkah. Madinah.

4.W. 11 .Sumbangan (1/3) ‡ Apakah sumbangan Al-Ghazali kepada Islam dan Ilmu pengetahuan? a. seseorang itu hendaklah mempunyai ilmu dan diamalkan dengan baik dan ikhlas hanya kerana Allah S.T.Imam Al-Ghazali adalah seorang merupakan ahli fikir Islam yang telah meninggalkan jasa yang dapat di nilai melalui hasil-hasil karyanya. b.Imam Al-Ghazali berpendapat bahawa. untuk mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

d.Hasil karya beliau yang terkenal ialah Ihya Ulumuddin yang merangkumi ilmu akidah.Beberapa hasil karya Imam AlGhazali telah diterjemahkan ke dalam berbagai-bagai bahasa Eropah untuk dijadikan rujukan kepada penuntut-penuntut di pusat-pusat pengajian tinggi. falsafah. akhlak dan tasawuf.4. fikah.Sumbangan (2/3) ‡ Apakah sumbangan Al-Ghazali kepada Islam dan Ilmu pengetahuan? c. 12 .

13 .Segala hasil-hasil tulisan beliau telah mempengaruhi ahli fikir Islam selepasnya. Oleh hal yang demikian pengkaji-pengkaji Barat menganggap.4. Imam AlGhazali adalah seorang ahli falsafah. Ibnu Rusyd dan Syah Waliyullah. f. seperti Jalaluddin ar-Rumi.Kebanyakkan hasil-hasil karya Imam Al-Ghazali berbentuk falsafah. Syeikh AlAshraf.Sumbangan (3/3) ‡ Apakah sumbangan Al-Ghazali kepada Islam dan Ilmu pengetahuan? e.

(Kebangkitan Ilmu Agama) Al-Munqiz Min ad-Dalal.Kitab-kitab karangan Al-Ghazali (1/2) ‡ Sebutkan beberapa kitab-kitab karangan Al-Ghazali? ‡ Hasil karya beliau disenaraikan sebagai 457 tajuk antaranya: i. ii. (Permulaan petunjuk) 14 . (Timbangan Amal) iv.4. Tahafut al-Falasifah (Kekacauan Para Filsuf) v. Ihya Ulumiddin. iii. (Pembebas dari kesesatan) Mizanul-amal. Bidayah Al-Hidayah.

Jawahir Al-Quran. Minhaj al-Abidin (Jalan Orang-orang Beribadat) viii. (Mutiara AlQuran) vii. (Kimia Kebahagiaan) 15 .4. x.Kitab-kitab karangan Al-Ghazali (2/2) ‡ Sebutkan beberapa kitab-kitab karangan Al-Ghazali? vi. Ayyuha al-Walad (Wahai Anak) Kimia as-Sa·adah. Asma Allah al-Husna ix.

Antara gurunya yang termashur ialah Al-Junaid dan Al-Harith Al-Muhasibi.5. ‡ Al-Ghazali dilihat tidak pernah berdiam diri apabila menyedari pengamalan tasawwuf yang diamalkan oleh segelintir masyarakat pada zamannya terpesong daripada ajaran Islam.Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (1/7) ‡ Apabila beliau melibatkan diri menjadi sebahagian dari ahli sufi. beliau membersihkan tasawwuf daripada perkara-perkara khurafat dan daripada perkara yang terkeluar dari pengamalan agama Islam yang sebenar. Al-Ghazali mempunyai guru. 16 . ‡ Namun begitu dalam bidang tasawwuf.

17 .Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (2/7) ‡ Beliau dengan tegas menjelaskan.5. menghuraikan dan memberikan konsep yang tepat kepada masyarakat pada zamannya. jika Al-Ghazali menyedari kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat dalam bidang tasawwuf. ‡ Selain itu. beliau akan melemparkan kritikan yang membina yang bertujuan untuk membetulkan kesalahan dan menghalang daripada penyelewengan yang berlaku berterusan sehingga mencemarkan kemurnian Islam.

Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (3/7) ‡ Setelah penelitian kritis yang dilakukan oleh ALGhazali beliau mendapati ahli sufi pada zamannya terpesong daripada jalan sebenar akibat daripada kecetekan dan kejahilan terhadap ilmu yang berpunca daripada kesibukan mereka beribadat semata-mata. Al-Ghazali telah mencadangken kepada khalayak pada ketika itu supaya mendalami dan menguasai ilmu yang berkaitan dengan tasawwuf sebelum tekun beribadah. Ini menjamin pengamalnya tidak tersimpang daripada jalan yang sebenar. ‡ Justeru itu.5. 18 .

hukum yang berlaku dalam kehidupan seharian.Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (4/7) ‡ Sebagai buktinya. sabar dan sifat-sifat lain yang berkaitan dengan zuhud dan peribadi mulia. barulah Al-Ghazali membincangkan aspekaspek tasawwuf seperti hati. 19 . kemudian beliau membahaskan berkaitan dengan fiqh ibadah atau konsep ibadah menurut perspektif hukum Islam. Al-Ghazali menulis berkaitan dengan fiqh muamalah iaitu teori. Selepas menerangkan teori-teori penting berkaitan dengan ilmu. ‡ Selepas itu.5. jika ditinjau metodologi penulisan AlGhazali dalam kitab Ihya·ulumuddin kita akan dapati bahawa Al-Ghazali memulakan kitabnya dengan perbahasan berkaitan teori dan konsep ilmu. ibadah dan muamalat.

Kitab ini telah menjadi rujukan penting ilmu fiqh dan tasawwuf di serata dunia dari zaman penulisannya hingga ke hari ini. Bahasa Inggeris dan Bahasa Perancis.5. ‡ Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa lain seperti Bahasa Melayu . 20 .Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (5/7) ‡ Antara penulisan terkenal Al-Ghazali dalam bidang tasawwuf ialah kitab Ihya·ulumuddin. Parsi. Urdu. Selain itu. kitab ini menjadi sumber rujukan ulama· di rantau alam melayu.

Palembang dan semenanjung tanah melayu.Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (6/7) ‡ Hasilnya lahirlah kitab Siyar assalikin dan Hidayatul salikin serta lain-lain kitab tasawwuf yang ditulis oleh ulama·-ulama. kelahiran Nusantara seperti ulama· kelahiran Patani. ‡ Antara pendorong Al-Ghazali menulis kitab ini ialah kerana kesedarannya yang tinggi terhadap penyelewengan teori dan konsep fiqh serta tasawwuf dalam masyarakat. 21 .5. Kitab ini secara terperinci menjelaskan hubung kait antara fiqh dan tasawwuf.

‡ Kehadiran kitab Ihya·ulumuddin memberi implikasi besar dalam pengajian tasawwuf. Sumbangan ini adalah cukup besar dalam bidang tasawwuf kerana Al-Ghazali telah memurnikan semula ilmu tasawwuf daripada kesesatan dan bid·ah. 22 .5.Pengaruh al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin dalam Tasawwuf (7/7) ‡ Metodologi Al-Ghazali ketika menulis kitab ini ialah dengan merujuk pertamanya kepada sumber primer iaitu Al-Quran dan Sunah. Setelah merujuk pada sumber primer dan sekunder barulah Al-Ghazali mengutarakan pemikirannya terhadap konsep yang ditulisnya. Kemudian diikuti dengan athar-athar sahabat dan tabi·in.

Al-Ghazali (menurut khayalan pelukis) 23 .

24 .Peta Bandar Tus. Iran. Khurasan.

near Tus. 1111 25 .D. Possible tomb of Ghazali who died in A.Harouniyeh mausoleum.

Iran. named after Harun alRashid. the mausoleum of Ghazali is expected to be situated on the entrance of this monument 26 .Haruniyah structure in Tus.

Ferdowsi Tomb at Tus 27 .

Masjid Dimasyq (Damsyik) Syria 28 .

Masjid Dimasyq (Damsyik) Syria 29 .

Qubbatus Sakhrah (Dome of Rock) di Jerusalem 30 .

Tempat yang dikatakan sebagai kubur Imam Al-Ghazali 31 .

Beberapa kitab karangan Al-Ghazali 32 .

33 .

34 .

35 .

html http://halaqah. Brigham.htm.org/Photos/759564.sabah. (Muat Turun pada Sabtu 22 Ogos 2009) Ustaz Muhammad Yusri bin Salleh.org/img/ghazali. --------------. (Al Imam Al Ghazali Hujjatul Islam wa Mujaddidul Miaatil Khamisah).jpg 36 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ .wap2 http://www.ghazali. 1409 H / 1988 M.jpg http://www. Northbrook Society. Sulaiman Hj Yasin. 1993. 2004. Biogarfi Imam Al-Ghazali Rahimahullah. Kementerrian Pendidikan Malayisa. The Alchemy of Happiness.gif http://www. Disunting oleh Noraine Abu.edu.net/v10/index. Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah. Kasyf Ulum al-Akhirah.Rujukan ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Al-Ghazali.org/wiki/Abu_Hamid_Al-Ghazali http://www.com/tokoh/id10. Dzulhijjah 1424 H / Januari 2004 M. Kuala Lumpur: Jasmine Enterprise.sacredsites.com/images/alghazali. --------------. Translator: Claud Field (1863-1941). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.com/traditionalislam/pemurnian_tasawwuf_oleh_AlGhazali. Cetakan I.my/skpmtdon/notes/ImamalGhazali_pdf http://ahlikelantan.php?topic=3752.blogspot.html http://www.0. Bandung.travelblog. Muhammad ¶Uthman El-Muhammady.org/wiki/Al-Ghazali http://ms. Diterjemahkan oleh Mohd.pre-renaissance.wikipedia. ISBN 0-8425-2466-5.wikipedia. Penerbit Marja'. Diambil daripada http://www. Biografi Imam Al-Ghazali.com/2008/11/biografi-imam-al-ghazali-rahimahullah.geocities.html. Marmura. Diterjemahkan oleh Arifin bin Ladari. (Teks asal dalam bahasa Arab) Mahmud Hamdi Zaqzuq. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Berwisata ke Alam Ruh. Cetakan I. Al-Ghazali The Incoherence of the Philosophers (2nd edition). Diambil daripada http://lebaiyusri. (Muat Turun pada Isnin 9 November 2009) http://id. Printing Press.com/middle_east/israel/images/dome-rock-interior-500. Beirut. Pemurnian Tasawwuf oleh Imam Al-Ghazali. 1909. Antara Falsafah Islam dan Falsafah Moden: Suatu Perbandingan Antara Al-Ghzali dan Descartes (Al-Manhaj al-Falsafiy Baina al-Ghazali wa Descartes).tripod. Shaleh Ahmad Asy-Syami. (Teks asal dalam bahasa Arab).