MODUL 1 PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI

Tajuk 1 Perkara Pelaksanaan Program Transisi Tahap Pelaksanaan Program Transisi Pengenalan Perincian

2

Tahap Pertama : Persediaan Awal Tahap Kedua : Minggu Orientasi Tahap Ketiga : Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Tema Program Transisi Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga

3

Matlamat Program Transisi 3-Bulan

4

Cadangan Aktiviti Dan Teknik

PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Tajuk 1 PENGENALAN Secara keseluruhannya Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu ini mengambil jangka masa selama 3 bulan. Program ini bermula pada awal Januari iaitu pada hari pertama sesi persekolahan hinggalah ke penghujung bulan Mac. Secara keseluruhannya persediaan dan pelaksanaan program ini dapat dibahagikan kepada tiga tahap utama : Tahap Pertama Persediaan Awal ( Bulan Oktober Hingga Disember ) D U A M I N G G U Tahap Kedua ORIENTASI AWAL Prinsip : Memperluaskan pengalaman Prasekolah Pengenalan ke sekolah baru dan jangkaan guru serta sekolah KESEPADUAN Penyesuaian dan fokus ke arah KBSR T I G A AKTIVITI Pranombor Pratulisan Prabacaan Tahap Ketiga PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KBSR DITERUSKAN Aktiviti: Main Sambil Belajar Bersepadu Bertema B U L A N AKTIVITI BERTERUSAN BAGI MURID YANG KURANG BERKEMAMPUAN 1-1 . dari segi persediaan ianya perlu bermula sejak awal lagi iaitu bermula bulan oktober hinggalah bermulanya sesi persekolahan yang baru. Walau bagaimanapun. Jangka masa 3 bulan ini pula telah dibahagikan kepada beberapa fasa aktiviti mengikut keperluan tertentu.

proses pengajaran dan pembelajaran KBSR akan diteruskan tetapi masih dalam suasana persekitaran kelas yang menarik. selain dari mengukuhkan aktiviti dalam minggu pertama. taklimat dengan ibu bapa. persediaan yang dilakukan ialah seperti membuat persiapan fizikal bilik darjah dan perancangan aktiviti untuk pendaftaran murid Tahun Satu. hidup bersama. 1-2 . pembentukan tingkah laku . pratulisan dan prabacaan. Dalam masa yang sama guru-guru sudah dapat mengenalpasti murid yang sudah dapat menguasai kemahiran asas motor kasar dan halus. TAHAP KETIGA Pelaksanaan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ( Minggu Ketiga Bulan Januari hingga Mac ) Selepas minggu orientasi selama dua minggu. Dalam minggu kedua. keagamaan dan ketatanegaraan. Dalam minggu pertama Minggu Orientasi beberapa aktiviti perlu disediakan mengikut objektif seperti aktiviti suaikenal. estetika dan daya kreatif. Minggu Orientasi. bahasa. penglibatan dalam aktiviti kreatif. Semua aktiviti yang dijalankan berfokus kepada penyediaan murid untuk aktiviti pembelajaran mengikut Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). motivasi diri. diharapkan murid-murid Tahun Satu sudah bersedia untuk meneruskan proses pembelajaran dalam suasana yang menyeronokkan. main sambil belajar dan belajar sambil meneroka. Ini bermakna selepas aktiviti orientasi selama dua minggu. pembelajaran yang menyeronokkan dan terancang. peluang masih diberikan kepada murid yang masih kurang berkemampuan mencapai tahap yang diharapkan melalui aktiviti yang berterusan sehinggalah tamat dalam jangkamasa tiga bulan proses transisi. Namun begitu. program pembelajaran dan pengajaran selepas Minggu Orientasi hingga tamat Program Transisi dan aktiviti lanjutan untuk murid yang masih memerlukan penyesuaian. kognitif.Tajuk 2 TAHAP PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI TAHAP PERTAMA Persediaan awal ( Oktober hingga Disember ) Pada tahap ini. TAHAP KEDUA Pelaksanaan Minggu Orientasi ( Minggu Satu dan Dua Januari ) Aktiviti di minggu orientasi ini berteraskan kepada prinsip untuk memperluaskan pengalaman Prasekolah dan pengenalan ke sekolah baru kepada murid-murid Tahun Satu. murid-murid Tahun Satu akan didedahkan dengan kesepaduan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang diperlukan seperti kemahiran pranombor.

Tajuk 3 Matlamat Program Transisi 3-Bulan Tema Program Transisi Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga 1-3 .

Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam pendidikan Prasekolah.PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Tema Program Transisi: “KAMI MURID TAHUN SATU” (Minda Cerdas. 4. murid : 1. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa. 3. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran KBSR yang menyeronokkan. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan. Mengurangkan rasa malu. psikomotor dan fizikal dan sosio emosi secara beransuransur dan bersistematik. 2. Ceria dan Seronok Untuk Belajar”. pengalaman dan sosio ekonomi. suasana dan persekitaran di sekolah baru. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat yang kolaboratif. Mendedahkan murid dengan 4. murid : 1. 2. Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka. 1. Memulakan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu melalui pendekatan tematik. dan 5. 1-4 . murid : Selepas Minggu Pertama. Selepas Program Transisi dijalankan. Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu. segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar belakang. Mata Bercahaya) MINGGU KEDUA MINGGU KETIGA-BULAN KE-3 MINGGU PERTAMA Matlamat Untuk Dicapai: Siapa Saya? Siapa Kawan Saya? Siapa Guru Saya? Mana Sekolah Saya? Matlamat Kolaboratif: “ Kelas Saya Yang Bersih. OBJEKTIF OBJEKTIF Matlamat Untuk Dicapai: Apakah Yang Kami Boleh Buat Bersama? Matlamat Untuk Dicapai: “Kami Seronok Belajar Dengan Keyakinan” OBJEKTIF OBJEKTIF Selepas Minggu Kedua. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan yang sosial antara murid. dan 3. 2. Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan antara kanakkanak dan guru dalam masa yang singkat. dan 3.

berseorangan Permainan (pilihan) : Tiup Belon Cantum gambar Diri Saya Penyampaian Cendermata Kawasan Sekolah Dewan Sekolah dengan Ibu Bapa Dewan Sekolah: Muzik dimainkan Pameran Kesihatan Pembentangan Aktiviti Tempat Bilik Darjah CONTOH JADUAL MAJLIS SUAIKENAL : PENDAFTARAN MURID-MURID TAHUN SATU Masa 0830 1000 Jangka Masa 1 ½ jam 1000 1100 1 jam 1100 1130 ½ jam 1130 1230 1 jam Objektifnya: Suasana tidak mengancam Guru yang baik Bermotivasi memandang ke pengalaman baru Minum /Bersurai 1230 .CADANGAN (Dijalankan sebelum Minggu Orientasi) Perkara Pendaftaran Murid Tahun Satu Guru kelas merekodkan butiran murid-murid Mengutip bayaran-bayaran tertentu Taklimat Pihak Pengurusan Sekolah Memperkenalkan guru-guru Tahun Satu Menerangkan tentang pengisian Program Transisi Memohon kerjasama pembentukan budaya sekolah Taklimat Kementerian Kesihatan Menerangkan tentang buku rekod kesihatan Penerangan tentang khidmat Klinik Pergigian Majlis Suaikenal murid-murid Tahun Satu Mengenali kawasan kelas Nyanyian : bersama.

Dalam Pengurusan Kelas. guru-guru boleh melakukan aktiviti-aktiviti rutin seperti mengambil kedatangan murid. ia juga mampu mewujudkan hubungan mesra dan saling kenal mengenali antara satu dengan lain dalam suasana yang menyeronokkan. dinamika kumpulan. mengutip yuran. Di samping itu. secukupnya untuk menjawab: Siapa Saya? Siapa Kawan Saya? Siapa Guru Saya? Mana Sekolah Saya? 1-6 . aktiviti bercerita. murid-murid telah didedahkan ke suasana dan persekitaran baru serta membina hubungan mesra antara mereka. Aktiviti Fizikal Aktiviti Nilai Kerohanian Dan Nilai-Nilai Murni Aktiviti Membina Semangat Patriotik. menguruskan kebersihan dan fizikal bilik darjah di samping menanamkan amalan membaca doa dan sebagainya. pembinaan pasukan dan gabungan aktiviti-aktiviti yang lain. penyelesaian masalah.PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Minggu Pertama : Minggu Orientasi Di minggu pertama Minggu Orientasi. Aktiviti kerohanian dan nilai-nilai murni pula ditekankan secara gabungjalin dengan aktiviti-aktiviti lain seperti amalan membaca doa. kemahiran berfikir dan berkomunikasi. Aktiviti berbentuk fizikal pula bukan sekadar untuk menggalakkan kecergasan murid tetapi ia juga bertujuan melatih pergerakan kreatif di kalangan mereka. Pada akhir minggu ini. lawatan dan mewarna. semangat patriotik turut diberikan perhatian melalui aktiviti nyanyian. Dalam masa yang sama. aktiviti-aktiviti yang dirancang menjurus kepada empat komponen iaitu : Aspek Pengurusan Kelas.

Untuk itu. diharapkan sudah terbina semangat kerja dalam kumpulan di kalangan murid ekoran dari aktiviti di Minggu Pertama. apa yang diharapkan selain dari menekankan tentang kemahiran berfikir dan kreativiti di kalangan murid. Di sini peranan guru hanya sebagai pembimbing dan fasilitator sahaja. Pada akhir minggu ini. Setiap sudut dan bahan yang terhasil adalah dari daya usaha dan kekreatifan murid itu sendiri dan kumpulannya. 1-7 .PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Minggu Kedua : Minggu Gerakerja Berkumpulan Di Minggu Kedua pula. aktiviti di minggu ini lebih menumpukan kepada Gerakerja Berkumpulan melalui : Aktiviti Bercerita Belajar Sambil Bermain Melaksanakan Tugasan Kumpulan Pertandingan Antara Kumpulan Dalam minggu ini. Ceria dan Seronok Untuk Belajar”. memberi tugasantugasan kepada muridnya ke arah mencapai matlamat minggu kedua ini. murid-murid telah diberi peluang bekerja dalam kumpulan untuk menghasil matlamat yang ingin dicapai iaitu: “ Kelas Saya Yang Bersih. akhirnya murid mampu bekerjasama secara kolaboratif bagi menghasilkan persekitaran kelas yang seronok untuk mereka belajar.

menghidu. Pengalaman-pengalaman seperti ini membina kemahiran. kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Murid juga sepatutnya diberi peluang untuk berdikari.PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Minggu Ketiga-Bulan Ke-3 : “Kami Seronok Belajar Dengan Keyakinan” Penggunaan Pendekatan Tematik dalam Pengajaran dan Pembelajaran PENDEKATAN TEMATIK Pendekatan tematik adalah usaha untuk mengintegrasi pengetahuan. PENDEKATAN TEMATIK BAGI PROGRAM TRANSISI Pendekatan tematik bagi Program Transisi boleh dijalankan berperingkat. merasa. 1-8 . meneroka dan mengalami untuk dan bagi diri sendiri. Pembelajaran yang semulajadi kepada kanak-kanak adalah pembelajaran secara ‘membuat’ dan ‘mengalami’ sendiri sesuatu aktiviti itu. Proses pembelajaran secara tematik menolong kanak-kanak berfikir secara kreatif dan kritikal sementara belajar. Guru mesti mencuba untuk menyediakan pengalaman-pengalaman yang bererti kepada murid supaya mereka bukan sahaja ada elemen ‘seronok’ tetapi juga untuk mencetuskan minat ingin tahu dan seterusnya mencari maklumat dengan sendiri. Guru sepatutnya menggalakkan murid mengambil bahagian secara aktif dan fizikal dalam proses pembelajaran kerana kanak-kanak dengan semula jadi belajar dengan cara ‘membuat’ Aspek mengkaji dan meneroka dengan menggunakan deria (melihat. menyentuh) juga patut digalakkan. menambahkan keyakinan dan juga pengetahuan yang khas akan menyediakan mereka untuk kehidupan harian mereka. menepati hasil pembelajaran dan keperluan-keperluan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan PelajaranTahun Satu. mendengar. Pendekatan ini membolehkan perkembangan minda dan pemikiran dalam keadaan yang mencabar dan menyeronokkan dan pada masa yang sama.

Tajuk 4 Cadangan Aktiviti Dan Teknik Minggu Pertama Minggu Kedua Minggu Ke-3 hingga bulan ketiga 1-9 .

e. g. Pengajaran dan pembelajaran yang berterusan melalui pendekatan tematik. Simulasi kumpulan Main Peranan Kerja Berpasangan Kerja Kumpulan Pertandingan antara kumpulan Bercerita dan Teknik Awan TOC 1-10 . 3. Mata Bercahaya) Tajuk 4 MINGGU PERTAMA CADANGAN AKTIVITI MINGGU KEDUA MINGGU KETIGA-BULAN KE-3 CADANGAN AKTIVITI a. 3. 2. h. 3. k. Pemupukan Kumpulan Pergerakan motor kasar Motivasi Pembentukan tingkah laku Main sambil belajar Belajar sambil meneroka Aktiviti Kognisi Aktiviti Bahasa Aktiviti Estetika & Daya Kreatif Aktiviti Keagamaan Aktiviti Ketatanegaraan Pemupukan sosial emosi 1. 3. 5. 2. 7. 2. 2. 9. c.PROGRAM TRANSISI PRASEKOLAH KE TAHUN SATU Tema Program Transisi: ‘KAMI MURID TAHUN SATU” (Minda Cerdas . 4. 5. Membaca. Psikomotor dan fizikal serta sosio emosi c. mewarna dan bekerjasama untuk tiga perkembangan utama iaitu perkembangan kognitif dan bahasa. menulis. Dinamika Kumpulan Pemupukan kumpulan Pengukuhan sosialisasi Pergerakan motor halus Main sambil belajar Motivasi diri Belajar sambil meneroka Pemupukan kreativiti Pemupukan nilai murni TEKNIK 1. 4. Mengaplikasi apa yang dipelajari ke dalam kehidupan seharian CADANGAN AKTIVITI a. f. 4. b. 8. l. d. Pertandingan antara kumpulan 1. 4. bersepadu dan bermain dalam kumpulan b. TEKNIK Simulasi kumpulan Main Peranan Bercerita: Teknik Sebab dan Akibat Kerja Kumpulan : Teknik Mencita-citakan Kejayaan 5. j. i. TEKNIK Pendekatan Tematik Kerja Berkumpulan Berpusatkan pelajar Simulasi kumpulan Main peranan 1. 5. 6. 6.

murid : 1. Hari SELASA RABU KHAMIS JUMAAT ISNIN Komponen Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas Jangka Masa Pengurusan Kelas I Perhimpunan Pengurusan Kelas II Pengurusan Kelas Pembinaan Pasukan *(Modul 9) Aktiviti Fizikal: Pergerakan Kreatif * Sukaneka Aktiviti Fizikal: Lakonan Cerita * III Dinamika Kumpulan * (Modul 9 Tajuk 1) Melawat Kawasan Sekolah Kesedaran Tentang Budaya Sekolah Melawat Kawasan Sekolah Bercerita: Teknik Awan TOC (Nilai Kerohanian dan Nilai Murni) * (Modul 8) Bercerita: “Arnab dan KuraKura” Teknik Awan TOC * (Modul 8) IV Mengenali Kawasan Sekolah Nyanyian Lagu ’Negara Ku’. 2. Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan antara kanak-kanak dengan guru dalam masa yang singkat. Lagu Negeri dan Lagu Sekolah Nyanyian Lagu Melawat Kawasan Sekolah Nyanyian Lagu Mewarnakan Gambar (Lukisan) 1. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaran di sekolah baru. pengalaman dan sosio ekonomi. segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar belakang. Contoh Aktiviti disertakan dalam Kit Program Transisi 1-11 .MINGGU PERTAMA PERSEKOLAHAN (Cadangan) 1 Selepas Minggu Pertama. dan 3. Mengurangkan rasa malu.

Meningkatkan hubungan mesra di kalangan murid-murid Tahun Satu. 2. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat yang kolaboratif.MINGGU KEDUA PERSEKOLAHAN (Cadangan) 2 Selepas Minggu Kedua. Hari SELASA Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas Komponen Jangka Masa ISNIN RABU KHAMIS Pengurusan Kelas JUMAAT Pengurusan Kelas I Perhimpunan II Aktiviti Fizikal Bercerita: Sebab dan Akibat *(Modul 8) Bercerita: Sebab dan Akibat *(Modul 8) Bercerita: Main Peranan Kerja Kumpulan Menjalankan Tugasan * (Modul 8) III Aktiviti Mencita-Citakan Kejayaan * (Modul 8) Kerja Kumpulan Belajar Sambil Bermain: Diri Saya Kerja Kumpulan: Keselamatan Diri *(Modul 8) Kerja Kumpulan Satu Kolaborasi Kreatif * (Modul 8) Kolaborasi Kumpulan “Kelas saya Yang Bersih. Ceria dan Seronok untuk Belajar” IV Kerja Kumpulan Matlamat Kolaboratif (Bincang dan Rancang) Nyanyian dan Ritma: Aktiviti Fizikal Penyelesaian Masalah Kerja Kumpulan: Menjalankan Tugasan * (Modul 8) Kerja Kumpulan Menjalankan Tugasan * (Modul 8) Pertandingan Antara Kumpulan Atau Kelas * Contoh Aktiviti disertakan dalam Kit Program Transisi 1-12 . 3. 4. dan Mengesan potensi murid melalui sembilan bidang yang ditekankan dalam pendidikan Prasekolah. murid : 1. Mendedahkan murid dengan suasana pengajaran dan pembelajaran KBSR yang menyeronokkan.

3. Menggunakan kemahiran yang ada untuk perkembangan diri yang berterusan. murid : 1. dan 5. Hari SELASA RABU KHAMIS JUMAAT Komponen Jangka Masa ISNIN TEMA I Perhimpunan Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas Pengurusan Kelas II III IV VII VIII Sila rancang mengikut perancangan jadual waktu sekolah 1-13 . Memulakan pengajaran dan pembelajaran KBSR yang bersepadu melalui pendekatan tematik. Mengurangkan perbezaan yang ketara tentang perkembangan kognitif dan hubungan yang sosial antara murid. 4. 2. psikomotor dan fizikal dan sosio emosi secara beransur- ansur dan bersistematik.MINGGU KETIGA SEHINGGA AKHIR BULAN KETIGA 3 Selepas Program Transisi dijalankan. Meningkatkan perkembangan potensi diri dalam bidang kognitif dan bahasa. Membina dan meningkatkan kemahiran dan potensi diri murid yang lemah dan potensi diri mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful