Dengan menyebut nama Yg maha pengasih lagi maha Penyayang

Wahai orang orang beriman ! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa , {yaitu} beberapa hari tertentu . maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan {lalu tidak berpuasa } , maka [wajib mengganti] sebanyak hari [yg dia tidak berpuasa itu] ada hari hari yg lain. Dan bagi orang berat menjalankanya wajib membayar fidyah , yaitu member makan seorang mskin . tetapi siapa dengan ke relaan hati mengerjakan kebajikan , maka lebih baik baginya , dan puasa mu itu lebih baik bagimu jika kmu mengetahui . Bulan ramadhan adalah [bulan] yg di dalamnya di turunkan al qur an , sebagai petunjuk bagi manusia penjelasa penjelasan mengenai petunjuk itu dan embeda [antara yg benar dan yg batil] . karena itu,barang siapa di antara kmu ada di bulan itu , maka berpuasalah . dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan [dia tidak berpuasa ], maka [wajib menggantinya] sebanyak hari ditinggalkanya tu, pada hari hari yg lain . allah menghendaki kemudahan bagimu , dan tidak menghendaki

. Hendaklah kmu mencukupkan bilangannya dan meng agungkan allah atas petunjuk nya yg di berikan kepadamu .kesukaran bagimu. agar kamu bersyukur .