P. 1
BANDAR LESTARI

BANDAR LESTARI

5.0

|Views: 14,595|Likes:
Published by jolene_wong

More info:

Published by: jolene_wong on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2015

pdf

text

original

BANDAR LESTARI

1.0

Definisi Definisi bandar raya lestari, menurut rumusan Persidangan URBAN21 di Berlin pada

Julai 2000, merujuk kepada gagasan untuk meningkatkan kualiti hidup bandar, merangkumi komponen ekologi, budaya, politik, institusi, sosial dan ekonomi tanpa membebankan generasi akan datang. Dengan kata lain, bandar raya lestari merangkumi pemantapan nilai, sifat, dinamisme, kemudahan dan prasarana lestari dari segi penggunaan sumber tenaga, bekalan air dan pelupusan sisa efisien, sistem pengangkutan canggih, rekabentuk bangunan dan prasarana mesra alam dengan dikelilingi kehijauan pelbagai flora dan fauna. Bandaraya lestari juga seharusnya ditunjangi pelbagai aktiviti martabat tinggi dari segi keilmuan, penyegaran minda, penyuburan rohaniah, hubungan sosial dan kegiatan perdagangan.

Objektif Bandar Lestari y Setiap orang berhak untuk mempunyai segala kemudahan tempat tinggal, pembelajaran dan kesihatan diri. y Segala jenis bentuk peluang mahupun penghormatan diri haruslah dinikmati oleh setiap orang, tidak kira apakah bangsanya, warna kulitnya ataupun

kewarganegaraannya. y Untuk mengekalkan kesejahteraan alam sekitar.

y Unt tetap. langkahlangkah biodi ersity atau pemuliharaan habitat. ekonomi dan persekitaran melalui penambahbaikan kuantitatif yang dibuat dalam keseimbangan persekitaran. lorong basikal antaranya dan penggunaan teknologi dan eksperimen baru seperti menggunakan alternatif lain bagi bahan bakar atau pembangunan yang menggunakan bahan persekitaran yang mesra alam. i ti ng untuk bekerj dan mempunyai pendapatan y Untuk memberi hak kepada sesiapa untuk hidup di dalam persekitaran yang aman dan damai sambil menikmati prasarana yang cukup dan lengkap. pelaksanaan inovatif seperti penggunaan tenaga solar. 2) Inisiatif Ekologi Elemen ini merangkumi perlindungan terhadap persekitaran semula jadi. 3) Perkhidmatan Perbandaran Inisiatif-inisiatif yang menanamkan amalan mengurangkan. dengan tujuan manfaat dari segi sosial. penggunaan semula dan pengitaran semula bahan buangan serta penambahbaikan sistem pengurusan . mal pejalan kaki. inovasi persekitaran yang mesra alam seperti pembangunan penjimatan tenaga. Konsep Bandar Anugerah Persekitaran Lestari adalah untuk mendorong dan menggalakkan bandar-bandar supaya membawa bersama penyertaan pelbagai sektor dan jabatan. Potensi bandar untuk penganugerahan bandar lestari akan dirujuk dan dinilai berdasarkan prestasinya di semua daripada lima kategori berikut persekitaran berkaitan: 1) Persekitan Fizikal Elemen ini berdasarkan sejauh mana perkembangan kepada sekeliling keseimbangan persekitaran untuk kehidupan Bandar yang kondusif. penggunaan tenaga secara efisien dan pengurangan pemanasan global di dalam pembangunan persekitaran. Langkah-langkah seperti meningkatkan kualiti pengudaraan. meningkatkan kualiti air dan penurunan kadar kebingitan adalah antara yang diambil kira dalam elemen ini.

0 Ci i-ci i B L i Ada beberapa ciri-ciri umum yang harus dimiliki di bandar-bandar lestari. Kriteria-kriteria lain yang berhubung kait dengan elemen ini termasuklah penggunaan air dan bahan-bahan secara efisien. Kriteria. Pada dasarnya. 4) Persekitaran Kerajaan Elemen ini mengenal pasti cirri kepimpinan di dalam keseimbangan persekitaran. ebuah bandar yang lestari juga perlu untuk memikul hak dan tanggung jawab untuk meningkatkan pola konsumsi. dan menggunakan semula barang-barang yang diambil. sama ada secara individu atau kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. 5) Pembelajaran dan Kesedaran Elemen ini merangkumi aspek pembelajaran atau komunikasi yang menyumbang kepada pemuliharaan kesedaran orang ramai dan pemahaman mereka tentang isu -isu dan inisiatif persekitaran.perhubungan awam yang akan diiktiraf. termasuklah sejauh mana untuk isu-isu seperti aduan masyarakat yang perlu ditangani. pihak-pihak yang menjadi sasaran dan keberkesanan mekanisme komunikasi. . amalan dan prosedur yang menyokong sistem pemerintahan yang telus dan saksama. Kriteria-kriteria yang berhubung kait dengan elemen ini meliputi perkaitan dan kesan berkomunikasi. mengitar semula. bandar-bandar akan harus menjadi lebih peka akan kesan tentang pola pengambilan mereka terhadap daerah lain dan ekosistem. komunikasi dua arah dengan pihak tempatan. projek-projek pembersihan. sokongan daripada pihak tempatan dan kelayakan untuk latihan pengurusan persekitaran. sanitasi dan pengurusan sisa-sisa pepejal.kriteria yang berkaot rapat dengan elemen ini meliputi penggabungan dasar atau polisi. Beberapa bandar boleh melaksanakan bayaran bagi pengguna untuk mengendalikan pola pengambilan yang tidak berterusan. 3. iaitu dengan mengurangkan. Bandar-bandar lestari boleh menumpukan perhatian terhadap tanggung jawab tersebut melalui penyesuaian polisi.

Di Malaysia. iaitu bandar-bandar di Pulau Pinang dan elangor. ekologi dan sosial adalah tiang sebuah bandar lestari. Dengan menjadi entiti yang sangat kompleks. ehingga saat ini. . istilah 'lestari' telah menjadi lebih penting daripada dahulu. Malaysia ke arah Pembandaran Lestari Dalam menghadapi kekurangan sumber daya di seluruh dunia. Ini menekankan keperluan untuk perubahan dari sektor-berpusat cara lama dalam melakukan usaha kepada pendekatan baru yang melibatkan penyelarasan dan integrasi masalah persekitaran dan sosial ke dalam semua proses pembangunan. setiap orang adalah pengguna dan pembekal maklumat. kerajaan menyokong program kelestarian yang memberikan penghargaan untuk terbaik bandar yang lestari.Dengan menyemak ciri-ciri masyarakat. Hal ini menekankan bahawa dalam setiap pembangunan lestari. integrasi. dengan jelas telah mengenal pasti bahawa maklumat. dan penyertaan sebagai blok bangunan berkunci adalah untuk membantu negara-negara mencapai pembangunan yang diperakui sebagai tali penggantungan. pemahaman yang lebih baik dapat ditagih oleh semua tentang definisi sebuah komuniti yang lestari. 4. bandar boleh dicirikan oleh sejumlah harta yang berbeza. Sektor Perhutanan.0 Pengaplikasian Konsep Pembangunan Mapan dalam Pelbagai Sektor. Ekonomi. Hal ini mendorong pembangunan bandar yang didasarkan pada kelestarian dan untuk mencipta bandar yang lebih lestari di Malaysia. ada dua bandar yang dilihat dalam mengamalkan pembangunan mesra alam. ganjaran juga diberikan untuk meningkatkan pembangunan bandar yang lestari. Harta ini boleh berubah di pelbagai negara dan kawasan geografi. Ianya harus seimbang. elain itu. Pada masa yang sama. dan kerana itu ia memerlukan pendekatan yang bersepadu. dalam Agenda 21 (sebuah program yang dijalankan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu). i.

kitar semula bahan buangan penting untuk menjimatkan pergantungan kepada bahan yang berasaskan sumber hutan atau beralih kepada sumber pengganti seperti plastik. Taman Negara. entang. sama ada media cetak. sistematik dan saintifik.Malaysia merupakan salah sebuah negara yang terbaik dalam melaksanakan program pengurusan sumber-sumber perhutanannya. biakbaik pokok serta sifat dan kepelbagaian penggunaan sumber hutan. menanda atau mengambil sumber-sumber yang ada dalam hutan. sama ada untuk ak tiviti menebang. Pewartaan kawasan hutan simpanan kekal dibahagikan kepada tiga kelas. Di samping itu. Akta Perhutanan Negara 1984 mengenakan hukuman denda dan penjara ke atas mana-mana individu atau syarikat yang menceboroh kawasan hutan simpan kekal. Exotic dan Batai di kawasan hutan yang telah dibalak. iaitu hutan perlindungan. media . Hutan Belum di Perak dan Hutan impan Endau-Rompin di Pahang. menggelang. Misalnya. Keduaduanya membolehkan tumbesaran dan kematangan pokok dengan sempurna bagi menjamin keberterusan pengusahasilan dan pengeluarannya pada masa akan datang. elain itu. simen. Kerajaan juga giat dalam melaksanakan usaha penyelidikan dan pembangunan (R&D). Konsep pembangunan lestari boleh diterapkan dalam sektor perhutanan di Malaysia adalah melalui langkah perundangan. penjagaan dan perawatan hutan daripada serangan perosak dan penyakit. FRIM dan UPM giat menggembangkan bidang R&D di samping menjalankan program latihan perhutanan dan sains perhutanan. khususnya berkaitan dengan sivikultur. kerajaan boleh melaksanakan kaedah penebangan hutan secara sistematik seperti istem ebaya Malaya (MU ) dan istem Pengurusan Tebangan Memilih ( M ). Kempen kesedaran bertujuan memupuk kefahaman yang meluas kepada masyarakat umum tentang peri pentingnya khazanah hutan dipelihara dan dipulihara serta faedahnya kepada generasi akan datang melalui pelbagai sumber media. Tambahan pula. Yamane. hutan berhasil dan hutan lipur supaya diuruskan lebih sempurna. getah. memotong. perladangan hutan melalui Projek Ladang Hutan Kompensatori (CFPP) dengan menanam spesis pokok kayu keras tropika yang cepat membesar dan matang seperti Acacia Mangium. fiber dan asbestos supaya permintaan terhadap hasil hutan dapat dikurangkan.

tanaman berjalur serta membina alur dan sistem perparitan terutamanya di kawasan lereng bukit yang beralun atau berelief curam seperti di Tanah Tinggi Cameron yang ditanam dengan sayur-sayuran.elektronik. Langkah-langkah yang wajar diambil untuk mengurangkan kesan negatif akibat pembangunan pertanian terhadap alam sekitar adalah meliputi langkah perundangan dan pengurusan yang cekap. agensi pembangunan setempat dan pihak berkuasa tempatan. Di samping itu. Sektor Pertanian. amalan pertanian berteres. Menikmati kemajuan pembangunan pertanian bukan hanya untuk generasi semasa sahaja tetapi berterusan sampai bila-bila masa. Tambahan pula. Contoh kempen ke arah melestarikan sumber perhutanan negara adalah seperti Penghijauan Bumi. Konsep pembangunan lestari dalam sektor pertanian merupakan pembangunan berterusan yang menggunakan pendekatan untuk mempertingkatkan sumber pertanian dan produktiviti pertanian supaya dapat memenuhi keperluan masa kini dan generasi akan d atang. pertambahan pengeluaran tanaman makanan mestilah dapat menampung keperluan penduduk semasa dan generasi akan datang supaya tidak mengalami krisis kebuluran. Antaranya ialah kawalan terhadap amalan pembakaran terbuka di tapak pertanian boleh dilaksanakan melalui Akta Jerebu 1997 yang bertujuan mengawal dan mencegah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Tanaman berkontur boleh mengurangkan pergerakkan hakisan larian air permukaan manakala sistem perparitan yang sesuai juga menyediakan laluan air agar tidak melimpah ke . elain itu. produktiviti dan pendapatan dalam sektor pertanian komersil yang dinikmati kini. memperbaiki amalan pengurusan tapak ladang seperti konsep tebang-bakar ditukar kepada tebang-reput untuk menghasilkan baja organik di samping dapat memelihara alam sekitar. Cintailah Hutan Kita dan Hutan Warisan Kita. ii. Tindakan yang boleh diambil adalah denda/kompaun kepada mana-mana individu atau saman/menarik balik lessen perniagaan kepada syarikat yang didapati bersalah. bunga-bungaan dan teh.

Langkah penguatkuasaan undang-undang yang lebih ketat kepada syarikat yang mencemarkan alam sekitar. malah menggunakan larutan nutrien. pencemaran sungai dan udara. tenaga gas asli (NGV) dan tenaga . Sektor Perindustrian. seperti pembuangan sisa toksid. Misalnya. tekanan kepada sumber tanah dapat dikurangkan dan tidak mencemarkan alam sekitar. langkah-langkah pemantauan dan kawal-selia yang lebih kerap dan tegas dilakukan oleh Jabatan Alam ekitar (JA ) berdasarkan tandard Kualiti ( Q) yang ditetapkan. Di samping itu. Akta Kualiti Alam ekitar 1974 memperuntukkan tindakan menggantung atau menarik balik lesen syarikat yang tidak membesihkan persekitaran yang dicemarinya. Konsep pembangunan lestari boleh dilaksanakan dalam sektor perindustrian Malaysia berdasarkan tiga elemen yang penting. Kita seharuslah mengurangkan pergantungan kepada bahan api fosil petroleum.permukaan. iii. iaitu penguatkuasaan undang-undang. amalan pengurusan alam sekitar industri yang cekap dan berkesan serta kempen kesedaran kepada masyarakat industri. Kedua-dua langkah ini bertujuan mengurangkan hakisan permukaan di samping mengekalkan lapisan aras tanah yang subur (top soil). sebaliknya lebih menggunakan tenaga alternatif yang murah dan bersih seperti tenaga solar. kaedah hidroponik yang bersifat mesra alam bukan sahaja tidak memerlukan tanah dan baja kimia. Penggunaan bioteknologi dan peningkatan R&D dalam pertanian mampu mengurangkan pencemaran terhadap alam sekitar. Pihak pengurusan kilang juga diwajibkan menyediakan laporan EIA dari masa ke masa bagi menjamin industrinya sentiasa µmesra alam¶. Dengan ini. Peralihan kepada teknologi industri yang mersa alam dan tidak mecemarkan alam sekitar penting dalam mengurangkan kadar pencemaran alam sekitar.

tidak menggalakkan CFC dalam industri pencucian dan pelarut tetapi digantikan dengan bahan yang lebih bersih dan mesra alam seperti penggunaan air. pemilik kapal atau individu tertentu. elain itu. Jabatan Alam ekitar (JA )sebagai sebuah badan kerajaan yang diberi kuasa untuk mengambil tindakan undang-undang seperti yang diperuntukkan pada Akta Kuantiti Alam ekitar 1974. elain itu. Tambahan pula. Justeru bidang R&D dalam konteks pengurusan sisa pepejal haruslah dikembang-luaskan oleh setiap syarikat. Kempen boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti projek penghijauan persekitaran industri. bengkel pemahaman dan penghayatan alam sekitar di samping bahagian Teknologi dan Pendidikan Alam ekitar di Kementerian ains dan Teknologi. Sumber Air. maka beberapa langkah patut diambil. Kempen dijayakan lagi dengan bantuan media massa. tasik atau kolam. iv. penternak. menggunakan sistem penapis (filter) di dalam serombong asap supaya konsentrasi bahan pencemar terserak dan tidak terkumpul di dalam atmosfera setempat. Bagi menjamin sumber air di Malaysia sentiasa bersih dan berterusan. Kempen kesedaran khususnya kepada masyarakat industri penting agar dapat menguruskan alam sekitar dengan bijak dan hidup harmoni dengan alam sekitar. membersih dan menjaga sungai melalui aktiviti amal dan sosial dan melaksanakan peraduan kilang yang mesra alam. pengurusan sisa toksid dengan cekap dan berkesan dapat dijayakan dengan setiap kilang mesti menyediakan takungan khas untuk simpanan toksid dan tidak membuangnya ke dalam sungai.hidroelektrik. Misalnya. iaitu pemantauan yang teliti serta tindakan tegas termasuk denda. . menarik balik lesen operasi dan penjara ke atas pihak yang dikenalpasti mencemarkan sumber air sama ada pekilang. pihak pengurusan kilang juga patut menguruskan bahan pencemaran udara dengan lebih sistematik dan saintifik. Ini termasuklah malalui penguatkuasaan undang-undang.

berkongsi kos pemuliharaan perairan. Hutan di sekitar 10km persegi dari kawasan tadahan merup akan kawasan rezab yang patut dikekalkan. (Anon 2005: 381-399) 5. media cetak atau menganjurkan aktiviti sosial yang melibatkan masyarakat sekitar untuk menghayati kepentingan air. ebagai rakan A EAN. Maklumat tentang program . elain itu. Hutan semula jadi bukan sahaja boleh bertindak sebagai kawasan tadahan untuk memastikan keberterusan sumber air.0 KE ARAH PEMBANGUNAN LESTARI Prinsip-prinsip local agenda 21 telah di alankan di Kerian dengan 8 diantara 21 local agenda itu ialah: 1. Malaysia. pihak berkuasa tempatan dan jabatan jabatan kerajaan lain dalam semua program Local Agenda 21. kawalan aktiviti penyahhutanan wajar dilakukan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan tadahan air. khususnya perlanggaran kapal tangki dapat dibendung.Di samping itu. kerajaan boleh menganjurkan kempen bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan air bersih dan menjaga sumber air sebagai penerus kehidupan. perkongsian teknologi dan maklumat serta penyelarasan undang-undang dan peraturan laut supaya aktiviti pencemaran laut. Kempenkempen boleh dilakukan menerusi media massa. Contoh kempen adalah Cintai ungai Kita dan Hargai Air. Indonesia dan ingapura boleh bekerjasama dalam pelbagai aspek seperti rondaan dan pemantauan. khususnya elat Melaka. malah juga bertindak sebagai penapis semulajadi yang paling berkesan untuk menjamin air sentiasa bersih dan selamat. Penyertaan Dan Ketelusan Melibatkan masyarakat tempatan termasuk swasta. Kerjasama serantau juga mampu menjamin bekalan air bersih di samping mengawal pencemaran laut.

Kesaksamaan Memastikan bahawa semua lapisan masyarakat tempatan. Pendekatan Menyeluruh Menangani punca masalah-masalah sosial. Kebertanggungjawaban Memastikan bahawa semua rakan usahasama bertanggungjawab kepada keputusan dan tindakan yang diambil. 2. keupayaan. Mementingkan Masa Hadapan . 3. diwakili dalam program Local Agenda 21. 5. jantina. 4. taraf sosio-ekonomi atau latar belakang. 7. Peka Kepada Keupayaan Memastikan bahawa corak hidup dan pembangunan kita adalah mesra alam dan selaras dengan keupayaan alam sekitar. Usahasama Mewujudkan usahasama dan tanggungjawab bersama antara semua pihak berkepentingan di semua peringkat program Local Agenda 21. tanpa membezakan kaum. 6. ekonomi dan alam sekitar dengan cara yang sepadu dan merangkumi seluruh masyarakat tempatan. umur.Local Agenda 21 dan pembangunan mampan mestilah sentiasa terbuka kepada masyarakat tempatan.

Akta-akta berkaitan 1. Akta Kualiti Alam ekitar 1974 -pencemaran udara (seksyen 20) -pencemaran bunyi bising (seksyen 23) -pencemaran tanah (seksyen 24) -pencemaran perairan daratan (seksyen 25) -Pencemaran minyak (seksyen 29) 2.seksyen 81 menyatakan tindakan boleh diambil ke atas kilang yang mengeluarkan asap dan menganggu kesihatan serta alam sekitar. Akta Perikanan 1985 .Memastikan bahawa kepentingan-kepentingan masa kini dan lebih-lebih lagi masa hadapan diambilkira pada semua peringkat program Local Agenda 21. 4. 8. Akta Kerajaan Tempatan 1976.seksyen 82 (1) melarang sesiapa melakukan pembakaran dalam hutan simpan.menghalang aktiviti yang menjejaskan ekosistem hutan 5. Akta Taman Negara 1980. Hasil Yang Nyata Membuahkan hasil yang nyata supaya program Local Agenda 21 dapat dipertingkatkan dan dipastikan berterusan. 3. Akta Perhutanan Negara 1984 .

Program pertanian yang perlukan penempatan semula > 100 keluarga iii. Pertanian i. Pembinaan lapangan terbang dalam taman negara . EIA) 1. Oleh itu. maka pemaju mestilah menyediakan laporan EIA yang lengkap untuk diteliti dan diluluskan oleh pihak berkuasa (Ketua Pengarah. Pihak berkuasa boleh menangguh atau membatalkan sesuatu projek jika tidak menepati kehendak dan syarat yang ditetapkan dalam EIA. kim kemajuan tanah yang melebihi 500 hektar ii. 2. Jabatan Alam ekitar). sesuatu projek pembangunan khususnya projek mega yang hendak dijalankan. Contoh projek yang perlukan kelulusan EIA Contoh Aktiviti Kriteria pembangunan yang perlukan laporan 1. Lapangan terbang yang mempunyai landasan 2. 3.Panilaian Impak Alam ekitar (Environmental Impact Assessment. EIA satu pendekatan yang meyeluruh/holistik ke arah pengurusan alam sekitar yang melibatkan kawalan dan perancangan sumber jaya agar wujud keseimbangan antara kepentingan projek pembangunan dengan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yang berkualiti. Penilaian ini bertujuan mengelakkan berlakunya kerugian besar khususnya terhadap alam sekitar akibat kesilapan perancangan dan pelaksanaan sesuatu projek pembangunan. Pembangunan estet pertanian 2. EIA adalah satu proses pencegahan daripada berlakunya kemerosotan kualiti alam sekitar. 500 meter atau lebih ii. Lapangan terbang i.

Pembalakan melebihi 500 hektar atau lebih 7. Tebus guna tanah i. Perumahan i. Penebusgunaan kawasan pantai meliputi kawasan seluas 50 hektar 5. Projek akuakultur meliputi kawasan 50 hektar atau lebih 6. Petrokimia ± semua saiz . Pembinaan pelabuhan perikanan ii. hutan dara meliputi kawasan seluas 200 hektar iii. Perikanan i. Pemajuan kawasan perumahan meliputi kawasan seluas 50 hektar 8. Pengubahan hutan bukit meliputi 50 hektar atau lebih ii. aliran kawasan paya.3. Pembinaan empangan dan tasik buatan manusia seluas 200 hektar ii. Pembalakan mengubah kawasan tadahan kepada kegunaan lain iii. Industri i. Perhutanan i. Kimia ± keluaran melebihi 100 tan metrik/hari ii. aliran dan pengairan i. kim pengairan meliputi 5 000 hektar atau lebih 4. Peluasan kawasan pelabuhan melibatkan 50 peratus atau lebih iii.

Pembinaan lebuhraya. Shah Alam mendapat pengiktirfan sebagai bandar lestari disebabkan oleh pembangunannya yang mampu bergerak seiring dalam membantu menjana ekonomi negara ke arah yang lebih kukuh lagi.Sebagai contoh. pembinaan hospital 10. Infrastruktur i. jika kita lihat bandar Shah Alam sendiri sudah mempunyai pelbagai bangunannya yang tersendiri seperti shah . Pembinaan pelabuhan contoh bandar lestari i-CITY SHAH ALAM Shah Alam merupakan salah satu antara contoh bandar lestari yang terdapat di Malaysia. pembinaan bandar baru.9. Selain itu. kemudahan dan segala kelengkapan pembangunan telah mencapai tahap yang moden dan membanggakan. Pelabuhan i.

Seperti yang kita sedia maklum. stesen LRT. lapangan terbang dan segala jenis pembangunan yang moden dan mampu membantu meningkatkan taraf ekonomi malaysia . Bukit Bintang Pla a dan lain-lain lagi. Kewujudan kompleks ini telah banyak membantu Kuala Lumpur untuk digelar sebagai bandar lestari. KUALA LUMPUR Bukit Bintang merupakan kawasan bandar yang terletaknya bangunan Pavillion. Pembangunan yang serba lengkap ini telah membantu bandar Shah Alam digelar sebagai Bandar Lestari. sesebuah bandar lestari haruslah memenuhi segala kriteria yang perlu sebagai contoh perpustakaan. stadium shah alam dan lain-lain. KUALA LUMPUR Pavillion merupakan antara bangunan atau kompleks membeli belah yang tercanggih di Malaysia. PAVILLION. Tidak jauh pula terletaknya KLCC dan Perpustakaan Negara. kompleks membeli-belah. Ini menunjukkan pembangunan bagi sebuah .alam mall. Pla a Low Yat. BUKIT BINTANG.

KUALA LUMPUR Perpustakaan Negara Malaysia (PNM ialah perpustakaan rasmi Malaysia. Kuala Lumpur.bandar lestari di mana ke semua pembangunannya terletak di dalam susunan yang strategik dan mempunyai perhubungan antara satu bandar dengan bandar yang lain. PERPUSTAKAAN NEGARA. Pada tah 2000. . Seksyen motorway bagi terowong ini dihasilkan bagi mengurangkan kesesakan yang sering mela Kuala Lumpur. ia terletak di Jalan Tun Ra ak. nda . Dibina pada 1956. Perpustakaan Negara Malaysia bertanggungjawab memastikan pembangunan infrastruktur perpustakaan awam di seluruh negara. beberapa projek un pembangunan infrastuktur perpustakaan telah dilaksanakan meliputi Perpustakaan Negara Malaysia dan perpustakaan awam negeri. TEROWONG SMART. KUALA LUMPUR Lebuhraya SMART adalah singkatan kepada Stormwater Management and Road Tunnel merupakan satu projek di bawah kerajaan Persekutuan yang diinisiatif bagi mengatasi masalah banjir kilat yang sering melanda pusat bandar. Ketua Pengarah PNM ialah Raslin Abu Bakar.

eremban/ g.Jarak bagi laluan kenderaan tersebut adalah sepanjang 3km akan menghubungkan bahagian utara (Jalan ultan Ismail/Pusat Bandar) dan selatan (Lebuhraya KL. . Besi) menerusi struktur terowong bawah tanah dua tingkat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->