P. 1
IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA

|Views: 209|Likes:
Published by Hanis'Aqilah Hamdan

More info:

Published by: Hanis'Aqilah Hamdan on Jan 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

‡ Menurut Rohand Meighan (1986), kelas sosial menggambarkan perbezaan cara hidup atau pendapatan di dalam sesuatu bangsa yang sama ‡ Karl Marx, kelas sosial adalah kategori individu yang mempunyai hubungan yang sama terhadap punca-punca pengeluaran serta hubungan pengeluaran seperti sistem pengagihan dan pertukaran. ‡ Terdapat 5 kelas sosial yang boleh dibezakan iaitu golongan atasan, pertengahan atasan, pertengahan bawahan, pekerja dan bawah.

berinteraksi tanpa sekatanbudaya dan masyarakat. ‡ Guru harus bijak dalam mengendalikan kelas sosial murid dimana akan wujud pergaulan bebas. . tidak berkelompok. ‡ Dengan cara ini satu suasana pembelajaranyang interaktif akan terbentuk dan pembelajaran akan menjad imenyeronokkan. ‡ Mereka digalakkan mengajar tanpa membezakan kelas sosial murid.‡ Kelas sosial murid juga harus diberikan perhatian oleh guru.

. ‡ Guru adalah golongan manusia yang memberi kesan yang besar terhadap perkembangan personality.Mereka berperanan membentuk sahsiah pelajar. mental dan fizikal setiap manusia.‡ Zulhilmi Paidi dan Rohani Abd Ghani (2005) menyatakan guru merupakan suatuprofesion yang bertanggungjawab mendidik manusia.

guru perlu membuat sedikit analisis mengenai latar belakangmurid-murid sebelum merancang pengajaran.‡ Di dalam ruang lingkup bilik darjah.Ini penting supaya objektif pengajaran yang hendak disampaikan tercapai dan aktiviti pembelajaran yang akan dilaksanakan mampu di lakukan oleh pelajar .

di mana pertumbuhan dan perkembangan seseorang pelajar itu mempunyai kesan yang sangat kuat dalam menyusuri arus pembelajaran mereka. ‡ Ia juga adalah satu impak yang sangat penting kepada pelajar untuk mencapai kejayaan daripada hasil pembelajaran mereka di sekolah.‡ Sebagai guru. ia perlu tahu bahawa setiap individu pelajar itu mempunyai budaya. ‡ Dalam konteks kepelbagaian ini. . latar belakang keluarga. dan tahap sosioekonomi yang berbeza-beza yang mana ia sedikit sebanyak memberi kesan kepada pembelajaran mereka.

Guru harus melayan keperluan murid kearah perkembangan potensi secara optimum. . tingkah laku uang sesuai. setiap kelemahan perlulah diatasi dan kekuatan yang ada boleh digunakan untuk membantu murid lain yang memerlukannya.‡ Guru harus berusaha menolong murid memahami dan membentuk nilai sikap. ‡ Murid harus dibantu untuk memahami kekuatan dan dan kelemahan yang ada pada diri mereka.

memberi tunjuk ajar untuk mengatasimasalah akademik dan meningkatkan prestasi akademik murid yanglemah melalui pengajuran kem motivasi dan sebagainya .‡ Guru perlu berusaha untuk membantu murid memilih kerjaya yangsesuai dengan tahap pencapaian mereka. ‡ Guru perlu membantu muridmembina konsep positif kendiri.

. pembentukan kumpulan berdasarkan etnik dan meniupkan apiperkauman di kalangan murid. hukuman berbentuk deraan tidak seharusnya dilaksanakan kerana akan menyebabkan hubungan guru dengan murid akan renggang dan menghilangkan minat untuk meneruskanpembelajaran. bersikap adil kepadasemua murid.‡ Guru perlu menghormati murid seperti orang lain.Langkahlangkah pencegahan perlu dilakukan oleh guru untukmenyekat aktiviti-aktiviti yang tidak diingini seperti pergaduhan antarakaum. ‡ Guru bertanggungjawab membentuk komuniti pembelajaran yang mesra murid berasaskan latar belakang dari pelbagai sosio-budaya.

‡ Guru harus merancang aktiviti pembelajaran yang boleh disertai olehsemua murid. ‡ Bagi murid yang kecelaruan jantina. menjadi tanggungjawab guru untuk membentuk persepsi yang positif dalam kalangan murid supaya mereka tidak terus hidup dengan kecelaruan tersebut. . tanpa mengira jantina. Isu yang mempunyai unsure biaskepada mana-mana jantina mesti dielakkan untuk memberi peluangyang sama pada setiap murid menerokai aktiviti pembelajaran.

.‡ Guru yang berwawasan bertindak sebagai mualim. pembimbingdan kaunselor yang sentiasa komited dengan kerjayanya iaitumenumpukan perhatian dan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas. dan dalam masa yang sama sebagai fasilitator. muaddib. murabbi.mursyid.

‡ Demi memastikan objektif-objektif tercapai. . perancangan guru yangrapi meletakkan keutamaan terhadap tugasan. ‡ Peredaran masa membawa perubahan dan cabaran terhadap profesionkeguruan termasuk pengubahsuaian fungsi dan peranan guru. kemahiran melaksanakan tugas. ‡ Keutamaan diberikankepada keupayaan. kemahiran berfikir.kemahiran berinteraksi dan berkomunikasi.

ejen perubahan dan sumber inspirasi kepada murid. . ‡ Guru harus kreatif dan inivatif untuk menjadikan sistem penyampaianpengajaran dan pembelajaran menjadi efektif. menarikdanmenyeronokkan.‡ Peranan guru sebagai sumber utama pengetahuan kepada murid telah bertukarkepada guru sebagai pemudahcara dalam pengajaran danpembelajaran.

MURID ‡ Murid adalah pelanggan bagi setiap guru didalam bilik darjah. . Mereka akan bersama setiap kali aktiviti pengajaran dan pembelajaranberlangsung dalam bilik darjah.Kerap kali terdapat perbezaan antara individu atau kumpulan murid dengan yang lain. ‡ Hati dan jiwa mereka perlu dibersihkanmelalui pendidikan terbaik yang melampaui tingkahlaku manusia.

‡ Faktor ini mendesak guru menggunakan kemahiran secara optimum dalam pengurusan bilik darjah dan adalah pentingkepada guru untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan mengikut kaedah yang betul dan tepat. . ‡ Antara perkara yang boleh dijadikan panduan mengurus tingkahlakumurid ialah menyenaraikan maklumat yang perlu murid ketahui tentangperaturan yang wajib mereka patuhi sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran.

Murid harus berinteraksi tanpa mengira kelas sosial danperlu membuang sikap prejudia terhadap bangsa lain. . ‡ Kepercayaan dan amalan agama yang dianuti tidak harus dipertikaikan dan aktiviti yang dijalankan haruslah berupaya menyemai semangat saling percaya dan mempercayai ke dalam jiwa murid.‡ Murid harus bersosial dalam melakukan aktiviti pembelajaran.

kreatif dan inovatif dan bermatlamat. ‡ Murid biasanya suka akan budaya belajar yang ceria.menyentuh emosi. disamping meningkat kecergasan mental. ‡ Secaralangsung semangat perpaduan dapat dijalinkan dalam masyarakt danseterusnya berupaya membentuk mesyarakat yang toleran kearahmemacu pembangunan negara. menyeronokkan. .‡ Proses sosialisasi antara kaum tanpa mengira anutan agama hendaklah dikembangkan supaya proses pembentukan kendiri murid dapat dilaksanakan.

‡ Murid yang sentiasa mendapat dorongan dan bimbingan guru sertarakan sebaya. .‡ Guru diperlukan membentuk budaya bilikdarjah yang dinamis. tahap disiplin yang terkawal melalui tindakan yang berhemah. yang dibaluti perasaan kasih saying dapat memberi peluang yang terbaik untuk mengembangkan potensi diri mereka kearah pembentukan modal insan yang berkualiti. hubungan yang mesra sesama murid dan murid dengan guru. mementingkan aspek nilai-nilai murni.

pengunaan bahasa badan. penulisan. juga melalui pengunaan alat-alat tertentu seperti komputer. ‡ Guru yang menggunakan kemahiran berkomunasi sering menjanasuasana pembelajaran yang lebih dinamik dan cara pembentukanakhlak dan penerapan kemahiran tertentu dapat dilakukan dengan lebihmudah dan berkesan. .‡ Kemahiran berkomunikasi memainkan peranan penting kea rahpembentukan budaya penyayang. telefon dan sebagainya. Komunikasi berkesan dapat dijelmakan melalui cara bertutur.

namun harus diingat bahawa bukan murid menjadi punca permasalahan. ‡ Kemahiran mengawal kelas sebaik sahaja guru memasuki kelas merupa titik noktah penting dalam pengajaran danpembelajaran.‡ Mungkin terdapat beberapa orang murid yang nakal didalam setiapkelas. .

‡ Guru mesti mencuba membantu menyelesaikan punca permasalahan danmeneruskan aktiviti pengajaran dengan banyak berinteraksi dengan murid sehingga ia merasakan dirinya mendapat perhatian dan dihargai sehingga ia merasakan mendapat perhatian dan dihargai bukan kerana dirinya tetapi kerana tingkahlakunya yang disenangi guru. .

. Murid harus diterapkan supaya membiasakan diri datang ke bilik darjah tepat pada masanya.kecekalan dan kesungguhan untuk membentuk perangai muridmemang mengambil masa yang lama.‡ Ketegasan terhadap disiplin murid perlu dilakukan dengan cara danpendekatan berhemah yang menampakkan bahawa ketegasan itubukan bertujuan mendera tetapi lebih kepada pengajaran. ‡ Kesabaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->