Pengaruh Interaksi rakan sebaya dalam tingkahlaku prososial dan antisocial kanakkanak

Definasi interaksi ± Adalah tindakan atau perhubungan aktif antara satu sama lain atau tindakbalas antara dua atau beberapa pihak. Pengaruh rakan sebaya amat penting dalam mempengaruhi tingkahlaku prososial kanak-kanak. Tingkahlaku Prososial -Adalah tingkahlaku positif atau tingkahlaku yang baik.Antara tingkahlaku positif adalah: i) Pintar cerdas Kanak-kanak pintar cerdas adalah kanak-kanak yang lebih maju atau berbakat dari orang lain. Mempunyai kebolehan mental yang tinggi dan kecerdasan IQ 120 keatas. Mempunyai daya ingatan yang kuat,berfikir secara logic dan kreatif. Cepat bosan kepada sesuatu perkara. ii)