P. 1
Kertas Kerja (UKM) 2008

Kertas Kerja (UKM) 2008

|Views: 940|Likes:
Published by Ah' Che

More info:

Published by: Ah' Che on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

ANALISIS RESPON PENAWARAN GETAH ASLI DI KALANGAN PEKEBUN KECIL DI SABAH.

Jim Jipun* Remali Yusoff** Dullah Mulok*** ABSTRAK

Kajian ini mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi respon penawaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah. Justeru itu, sebuah struktur model respon penawaran getah asli di kalangan pekebun kecil getah di sabah dibentuk dan dianggar dengan menggunakan data tahunan bagi tempoh 1971-2004. Struktur model berkenaan mengandungi tiga persamaan gelagat. Model yang dibentuk bersifat blok rekursif dan dianggar dengan menggunakan Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dalam bentuk linear dalam log. Model ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keluasan kawasan baru getah, keluasan kawasan getah matang dan pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah. Hasil kajian menunjukkan faktorfaktor penting yang mempengaruhi keluasan kawasan getah getah ialah harga getah tertangguh tiga tahun, perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun dan bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun. Keluasan kawasan getah matang dipengaruhi oleh keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun dan keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun. Pengeluaran getah asli dipengaruhi oleh pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun, keluasan kawasan getah matang, harga getah dan siri masa proksi kepada perubahan teknologi. Implikasi daripada kajian didapati bahawa memastikan harga getah yang baik, meningkatkan perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah, penanaman getah secara berskala besar dan penggunaan teknologi pertanian adalah penting bagi mengekalkan dan meningkatkan perkembangan industri getah asli di Sabah. Di samping itu penilaian model juga dilakukan untuk menilai kesesuaian model tersebut antara yang sebenar dengan yang dianggar.
Kata Kunci: (Keluasan Kawasan Baru, Keluasan Kawasan Matang, Pengeluaran, Keanjalan harga dan Keanjalan Harga Silang).
* Jim Jipun ialah Pegawai Penyelidik di Unit Penyelidikan dan Pembangunan Ekonomi, Kumpulan Yayasan Sabah dan Pelajar Sarjana Ekonomi di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaysia Sabah. ** Remali Yusoff ialah Profesor Madya di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaysia Sabah. ***Dullah Mulok ialah Pensyarah Ekonomi di Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Malaysia Sabah.

PENGENALAN

Industri sektor pekebun kecil getah merupakan salah satu kegiatan pertanian yang paling popular dan dinamik di negeri Sabah. Walaupun komoditi getah kurang menguntungkan berbanding komoditi lain seperti kelapa sawit, koko dan kopi tetapi komoditi getah merupakan tanaman yang paling menguntungkan dan mudah dilaksanakan di kalangan pekebun kecil. Ini kerana kos bagi penanaman getah adalah rendah berbanding komoditi komersial lain. Pada tahun 2004,
sumbangannya kepada eksport negeri ialah RM188,693,193. Keluaran getah yang dieksport adalah terdiri daripada getah piawaian Malaysia (SMR) dan getah Speciality (Lembaga Industri Getah Sabah, 2004).

1

Maka terdapat keperluan untuk mengenal pasti variabel-variabel yang berpengaruh supaya langkah-langkah yang wajar dapat dilaksanakan bagi menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam sektor ini.972 hektar pada tahun 1995 dan seterusnya kepada 69.25 hektar (Lembaga Industri Getah Sabah. Oleh itu. 2003 dan 2004 iaitu masing-masing mencatatkan jumlah pengeluaran sebanyak 31. Menurut statistik keluasan kawasan getah matang negeri Sabah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS). (Lembaga Industri Getah Sabah. Begitu juga dengan prospek pada masa hadapan. Kerajaan mempromosikan keluaran perabot kayu getah yang kini kepentingannya telah meningkat di pasaran dunia (The Institute for Development Studies. Kajian ini bertujuan untuk membentuk satu model respon penawaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah. jumlah pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil telah mengalami peningkatan yang agak memberangsangkan pada tahun 2002. SPKG telah menyumbangkan sebanyak 95 peratus dari jumlah pengeluaran getah asli negeri Sabah dalam tahun 2003 (Lembaga Industri Getah Sabah. penanaman getah lebih ditumpukan kepada sektor pekebun kecil kerana sektor estet kurang/tidak lagi berminat untuk penanaman getah yang tidak menguntungkan bagi mereka (Lembaga Industri Getah Sabah.953. Pada masa ini.263 tan metrik berbanding jumlah pengeluaran pada tahun 2001 (kejatuhan yang mendadak dalam pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil) yang hanya mencatatkan sebanyak 27. Sabah (IDS).463 tan metrik. Kepentingan sumbangan sektor pekebun kecil getah (SPKG) dalam keutuhan ekonomi negeri Sabah memang tidak dapat disangsikan lagi. 2005b). Tetapi keluasan kawasan getah matang ini telah jatuh dengan mendadak pada tahun 2003 iaitu menurun kepada 45.053 hektar yang dapat dilaksanakan kerana kekurangan peruntukkan kewangan (peruntukkan kewangan terhad) dan seluas 11. Pada tahun 2005 terdapat seluas 15. 2005c). Sejak dari awal pembangunan iaitu sekitar 1940an.250. Model ini dibentuk untuk menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluasan kawasan baru getah. 46. 2 .161 hektar permohonan untuk penanaman getah yang diterima daripada para pekebun kecil tetapi hanya seluas 4.564 tan metrik (Lembaga Industri Getah Sabah. Pemprosesan lanjut ini akan mengeluarkan keluaran atau barangan yang bermutu tinggi. Sabah (IDS). 1999). menurut statistik pengeluaran getah asli negeri Sabah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah (LIGS). Selain itu.834 tan metrik dan 68. 1999). 2005b). Walau bagaimanapun pada masa ini penanaman getah hanya dijalankan secara kecil-kecilan sahaja (The Institute for Development Studies.47 hektar pada tahun 2004 (Lembaga Industri Getah Sabah. 2003) dengan keluasan 57.73 hektar dan 177. Namun. pengeluaran yang tidak konsisten dan mengalami kekurangan pembekalan getah asli menyebabkan agensi-agensi berkaitan sukar untuk menyalurkan teknologi-teknologi baru untuk meningkatkan pengeluaran. sektor pekebun kecil getah (SPKG) di Sabah telah mengalami berbagai-bagai perubahan.937 hektar pada tahun 2002. memandangkan SPKG merupakan salah satu komponen penting dalam sektor pertanian iaitu sebagai penyumbang utama kepada industri getah negeri Sabah.250 hektar pada tahun 1985 kepada 64.435 hektar dan meningkat kembali kepada 52. 2005b).108 hektar lagi baki kawasan yang masih belum ditanam dan berpotensi untuk tanaman getah. masing-masing hanya seluas 5. 2005b).Keluaran ini kemudiannya dihantar ke Semenanjung Malaysia untuk kerja pemprosesan seterusnya. mereka menghadapi risiko yang tinggi dalam menyalurkan sesuatu teknologi baru (khususnya teknologi pemprosesan hasil) dengan tiada pengeluaran yang konsisten.34 hektar (termasuk getah belum matang) berbanding sektor estet dan ladang swasta. keluasan kawasan getah matang sektor pekebun kecil di Sabah didapati telah berkembang daripada hanya seluas 53.756. keluasan kawasan getah matang dan pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil dengan harapan model ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan industri sektor pekebun kecil getah ini. kerajaan juga menggalakan penghasilan getah untuk keluaran kayu getah.

ut = Variabel rawak. 3 (4) .KERANGKA MODEL Persamaan model respon penawaran getah asli bagi kajian ini pada dasarnya berdasarkan kepada model respon penawaran getah asli yang dibina oleh Mohammad Alias (1985. Lt . RPt-i . Sub model ini adalah berfungsi kepada variabel harga getah itu sendiri dan variabel eksogen/penerang yang lain. NRPt-i = Harga getah pada masa t-i lalu. keluasan cukup umur (matang) dan Output (pengeluaran). ut) Di mana. OPt. Qt = Output getah asli pada masa t. 1987). NPt-i = Jumlah keluasan tanaman baru yang masih hidup yang dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan pada masa t. Wickens & Greenfield (1973) dan Mohammad Alias (1985a. At = Keluasan getah cukup umur (matang) di awal tempoh. OPt = Harga komoditi pengganti pada masa t. Model Mohammad Alias (1985. ut = Variabel rawak. It = Stok pohon ditanam pada masa t. 1987) mengandungi tiga persamaan iaitu persamaan yang menentukan stok pohon ditanam (kawasan baru). NRPt = Harga getah pada masa t. 1987) dapat diringkaskan seperti berikut: It = ƒ (NRPt . Persamaan (4) adalah persamaan keluasan kawasan baru getah. Model keluasan kawasan baru yang dibina oleh Mohammad Alias (1987) dapat diringkaskan seperti berikut: It = ƒ (NRPt. Lt = Pengurangan bersih dalam keluasan getah disebabkan oleh kawasan yang ditinggalkan atau ditanam dengan tanaman lain. NRPt-1 . TIME = Siri masa proksi kepada perubahan teknologi. 1985b). OPt-i = Harga komoditi pengganti pada masa t-i lalu. ut) Qt = ƒ (Qt-1 . NRPt = Harga getah pada masa t. OPt-1 . NPt-i . OPt . It = Keluasan kawasan baru/stok pohon ditanam pada masa t. ut) Di mana. TIME . RPt-i = Jumlah keluasan ditanam semula yang masih hidup dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan hasil pada masa t. OPt = Harga komoditi pengganti pada masa t. KELUASAN KAWASAN BARU GETAH (1) (2) (3) Spesifikasi model keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil di Sabah adalah berdasarkan kepada model yang dibina oleh Mohammad Alias (1987). Model ini merupakan pengubahsuaian dan pembaikan daripada model-model terdahulu yang dibina oleh Nerlove (1958). ut) At = ƒ (At-1 . Ketiga-tiga persamaan model Mohammad Alias (1985.

1987). β 0 = Pintasan regresi. keluasan kawasan baru getah juga dijangka dipengaruhi oleh bilangan buruh/pekebun kecil. 1987). LABOURt-3 = Bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun. ut = Variabel rawak. keluasan kawasan baru getah juga dijangka meningkat dengan pertambahan perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah. Wickens & 4 . Persamaan tersebut adalah seperti berikut: Ln NEWAREAt = β 0 + β 1 Ln PRubt-3 + β 2 Ln POilt-3 + β 3 Ln INVt-3 + β 4 Ln LABOURt-3 + ut Di mana. POilt-3 = Harga kelapa sawit tertangguh tiga tahun. Model ini merupakan pengubahsuaian dan pembaikan daripada model-model terdahulu yang dibina oleh Nerlove (1958). NEWAREAt = Permintaan penanaman getah pada masa t. ut) Di mana. LABOURt.Berdasarkan kepada pengubahsuaian model dan pendekatan yang dibina oleh Mohammad Alias (1985. Secara ringkas. INVt-3 = Perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun. Kelapa sawit diandaikan pengganti bagi getah dalam persaingan penggunaan tanah serta keanjalan harga silang adalah dijangka positif. LABOURt-3 = Bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun. KELUASAN KAWASAN GETAH MATANG (5) (6) Spesifikasi model keluasan kawasan getah matang dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada model yang dibina oleh Mohammad Alias (1985. INVt. β 2. INVt-3 = Perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun. Seterusnya. PRubt-3 = Harga getah tertangguh tiga tahun. Selain itu. Kesemua variabel penerang ini ditangguhkan sebanyak tiga tahun. Bagi tujuan dan memudahkan penganggaran. NEWAREAt = Keluasan kawasan baru getah pada masa t. POilt-3 = Harga kelapa sawit tertangguh tiga tahun. β 1. persamaan (5) di atas juga dapat ditulis dalam bentuk persamaan hubungan log linear. ut = Variabel rawak. POilt. PRubt-3 = Harga getah tertangguh tiga tahun. keluasan kawasan baru getah dijangka dipengaruhi oleh harga getah itu sendiri. β 3 & β 4 = Parameter dianggar. maka model keluasan kawasan baru getah bagi kajian ini adalah seperti berikut: NEWAREAt = ƒ (PRubt.

= Jumlah keluasan kawasan getah getah yang ditebang untuk ditanam semula getah dan lain-lain tanaman pada masa t. NPt-i . Model keluasan kawasan matang yang dibina oleh Mohammad Alias (1987) dapat diringkaskan seperti berikut: At = ƒ (At-1 . 1987). = Keluasan getah matang tertangguh satu tahun. jumlah keluasan tanaman semula getah yang masih hidup dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan pada masa t dan pengurangan bersih dalam keluasan getah disebabkan yang ditinggalkan atau ditanam tanaman lain. model keluasan kawasan getah matang bagi kajian ini dapat diringkaskan seperti berikut: MATAREAt = ƒ (MATAREAt-1 . persamaan (8) di atas juga dapat ditulis dalam bentuk persamaan hubungan log linear. Lt = Pengurangan bersih dalam keluasan getah disebabkan oleh kawasan yang ditinggalkan atau ditanam dengan tanaman lain. Selain itu. RPt-i . ut) Di mana. Bagi tujuan dan memudahkan penganggaran. 1985b). LOSTAREAt) Di mana. MATAREAt = Keluasan getah matang pada masa t. NPt-i = Jumlah keluasan tanaman baru yang masih hidup yang dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan pada masa t. Lt . Mohammad Alias (1985a. 5 (9) . = Jumlah keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun. (8) (7) Secara ringkas. keluasan kawasan getah matang dijangka dipengaruhi oleh jumlah keluasan getah matang tertangguh satu tahun dan keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun. Berdasarkan kepada pengubahsuaian model dan pendekatan yang dibuat oleh Mohammad Alias (1985. RPt-i = Jumlah keluasan ditanam semula yang masih hidup dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan hasil pada masa t. MATAREAt MATAREAt-1 NEWAREAt-1 LOSTAREAt = Keluasan getah matang pada masa t. ut = Variabel rawak. Persamaan (7) adalah keluasan kawasan getah cukup umur/matang yang berfungsi terhadap jumlah keluasan tanaman baru getah yang masih hidup dilaksanakan t-i tempoh lalu dan mengeluarkan pada masa t. At-1 = Keluasan getah cukup umur (matang) di awal tempoh. Persamaan tersebut adalah seperti berikut:Ln MATAREAt = β 0 + β 1 Ln MATAREAt-1 + β 2 Ln NEWAREAt-i + β 3 Ln LOSTAREAt-i + ut Di mana. keluasan getah matang juga dijangka dipengaruhi jumlah keluasan kawasan getah yang ditebang untuk ditanam semula getah dan lain-lain tanaman pada masa kini. NEWAREAt .Greenfield (1973).

1987). pengeluaran getah asli juga dijangka ditentukan oleh harga getah semasa. pengeluaran getah asli pada masa kini dijangka dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran getah asli pada satu tahun lepas dan keluasan kawasan getah matang. Selain itu. RUBSUPt-1 = Pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun. TIME = Siri masa proksi kepada perubahan teknologi. harga kelapa sawit pada masa lalu dan siri masa proksi kepada perubahan teknologi. Mohammad Alias (1985a. OPt-i. TIME = Siri masa proksi kepada perubahan teknologi. TIME. PRubt = Harga getah pada masa t. RUBSUPt = Pengeluaran getah asli pada masa t. MATAREAt.MATAREAt-1 = Keluasan getah matang tertangguh satu tahun. ut = Variabel rawak. NEWAREAt-1 = Jumlah keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun. Model ini merupakan pengubahsuaian dan pembaikan daripada modelmodel terdahulu yang dibina oleh Nerlove (1958). 1987) adalah seperti berikut: Qt = ƒ (NRPt-i. OPt-i = Harga kelapa sawit pada masa t-i lalu. Persamaan (10) merupakan persamaan pengeluaran/output getah. Prubt. MATAREAt = Keluasan kawasan getah matang pada masa t. β 2 & β 3 = Parameter dianggar. Seperti tanaman (11) 6 . Wickens dan Greenfield (1973). PENGELUARAN GETAH ASLI Spesifikasi model pengeluaran getah asli dalam kajian ini adalah berdasarkan kepada model yang dibina oleh Mohammad Alias (1987). Secara ringkas. 1975). β 0 = Pintasan regresi. Ringkasnya model pengeluaran yang dibina oleh Mohammad Alias (1985. Qt = Pengeluaran/output getah asli pada masa t. ut = Variable rawak. (10) Berdasarkan kepada pengubahsuaian model dan pendekatan yang dibina oleh Mohammad Alias (1985. NRPt-i = Harga getah pada masa t-i lalu. TIME) Di mana. 1985b). model pengeluaran getah asli bagi kajian ini dapat diringkaskan seperti berikut: RUBSUPt = ƒ (RUBSUPt-1. LOSTAREAt = Jumlah keluasan kawasan getah yang ditebang untuk ditanam semula getah dan lain-lain tanaman pada t. Labys (1973. Tan (1984). ut) Di mana. β 1. ut = Variabel rawak. Sub model ini berfungsi kepada harga getah pada masa lalu.

233) (0. PRubt = Harga getah pada masa t. β 0 = Pintasan regresi. TIME = Siri masa proksi kepada perubahan teknologi. ut = Variable rawak KEPUTUSAN EMPIRIKAL Pemilihan variabel serta tempoh tangguhan dalam spesifikasi persamaan adalah berdasarkan kepada kombinasi antara kriterion dan variabel peramal yang paling sesuai dengan teori dan ciri-ciri statistik iaitu tanda koefisien yang betul. β 3.753) (2. RUBSUPt-1 = Pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun.142 Ln INVt-3 + 0.komoditi lain. Selain itu. RUBSUPt = Pengeluaran getah asli pada masa t. Persamaan tersebut adalah seperti berikut: Ln RUBSUPt = β 0 + β 1 Ln RUBSUPt-1 + β 2 Ln PRubt + β 3 Ln MATAREAt + β 4 Ln TIMEt + ut (12) Di mana.225) ** * + 0. Keluasan Kawasan Baru Getah Keputusan penganggaran bagi model persamaan keluasan kawasan baru getah adalah seperti berikut: * * Ln NEWAREAt = 4.273 Ln PRUBt-3 – 1. β 2. disebabkan model struktur yang dibentuk bersifat rekursif maka penganggaran dibuat dengan menggunakan kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) dalam bentuk linear dalam log.866 + 0.163 7 (13) . dan statistik Durbin-Watson (D. & β 4 = Parameter dianggar.158) (3.244 Ln POilt-3 (2. pengeluaran getah asli juga dijangka bergantung kepada kemajuan teknologi (siri masa proksi kepada perubahan teknologi). β 1. Durbin-h & Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. a.187) R2 = 0. kesignifikanan variabel peramal. persamaan (11) di atas juga dapat ditulis dalam bentuk persamaan hubungan log linear. 334 LM(3) = 0. MATAREAt = Keluasan kawasan getah matang pada masa t.954 F = 135.W). R2.355 Ln LABOURt-3 (1. Bagi tujuan dan memudahkan penganggaran.

Ini bermakna.038).Nota: * Signifikan pada aras 5 peratus ** Signifikan pada aras 10 peratus Angka dalam kurungan adalah nilai t. Ini bermakna. Bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan keluasan kawasan baru getah di sektor pekebun kecil.994 8 (14) .27 (β =0. p=.0 peratus peningkatan dalam harga getah pada tiga tahun lepas akan menyebabkan keluasan kawasan baru getah getah meningkat sebanyak 0.0.026 Ln LOSTAREAt (-0. Daripada keputusan penganggaran di atas menunjukkan bahawa sebanyak 95. Ini bermakna.14 (β =0. Keluasan Kawasan Getah Matang Keputusan penganggaran bagi model persamaan keluasan getah matang adalah seperti berikut: * * Ln MATAREA = 0.4 peratus: R2 = 0.002 Ln NEWAREAt-1 (0.142.036 + 1. Harga getah tertangguh tiga tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil.36 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. b. harga kelapa sawit tertangguh tiga tahun. Persamaan (13) melaporkan keputusan penganggaran bagi persamaan keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil di Sabah dengan menggunakan kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) yang dipadankan ke atas data tahunan bagi tempoh 1971-2004. setiap 1.36 (β =0. Perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil. perubahan keluasan kawasan baru getah dapat diterangkan oleh perubahan kombinasi antara harga getah tertangguh tiga tahun.091). p=.14 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.003).954. Anggaran keanjalan keluasan kawasan baru getah terhadap harga getah tertangguh tiga tahun ialah 0.355. setiap 1.940) .0 peratus peningkatan dalam perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah pada tiga tahun lepas maka keluasan kawasan baru getah akan meningkat sebanyak 0.273. setiap 1. Anggaran keanjalan bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun ialah 0.023) (8.0 peratus peningkatan dalam bilangan buruh/pekebun kecil pada tiga tahun lepas maka keluasan kawasan baru getah akan meningkat sebanyak 0.466) (2.27 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah. perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun dan bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun. Anggaran keanjalan keluasan kawasan baru getah tertangguh tiga tahun terhadap perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah ialah 0.014 Ln MATAREAt-1 + 0. p=.723) R2 = 0.

nilai anggaran keanjalan keluasan kawasan getah matang terhadap keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun adalah kurang tepat/sesuai untuk menerangkan tingkat perubahan keluasan kawasan getah matang yang sebenar. c.4 peratus: R2 = 0.026) (1.369 Ln RUBSUPt-1 + 0.3.923) (2.10 [δ = (1-1. Keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan keluasan kawasan getah matang di sektor pekebun kecil.361) (5. keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun dan keluasan kawasan getah yang ditebang untuk ditanam semula getah dan lain-lain tanaman. Jadual (14) melaporkan keputusan penganggaran bagi persamaan keluasan kawasan getah matang sektor pekebun kecil di Sabah dengan menggunakan kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) yang dipadankan ke atas data tahunan bagi tempoh 1971-2004. perubahan keluasan kawasan getah matang dapat diterangkan oleh perubahan kombinasi antara keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun.002 (β =0.104) = 0. p=.320 Durbin-h = 1. setiap 1.006).F = 1613. Daripada keputusan penganggaran di atas menunjukkan bahawa sebanyak 99.040 Ln TIME (2.539) R2 = 0.10 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.332 Nota: * Signifikan pada aras 5 peratus Angka dalam kurungan adalah nilai t. Walau bagaimanapun. Nilai keanjalan tersebut perlu diselaraskan.990 9 (15) .002.002 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.104 .0 peratus peningkatan dalam keluasan kawasan baru getah pada satu tahun lepas akan menyebabkan keluasan kawasan getah matang meningkat sebanyak 0. Anggaran keanjalan keluasan kawasan getah matang terhadap keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun ialah 0.994.861 Ln MATAREAt (-3.0 peratus peningkatan dalam keluasan kawasan getah matang pada satu tahun lepas akan menyebabkan keluasan kawasan getah matang meningkat sebanyak 0. Pengeluaran Getah Asli Keputusan penganggaran bagi model persamaan permintaan penanaman getah adalah seperti berikut: * * * Ln RUBSUPt = . Ini bermakna. Keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan keluasan kawasan getah matang di sektor pekebun kecil.049 Ln Prub t + 0. setiap 1.177) * ** + 0. Ini bermakna.083 + 0.000] daripada pengeluaran getah asli sebenar pada setiap tahun. p=. Anggaran keanjalan keanjalan keluasan kawasan getah matang terhadap keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun setelah diselaraskan ialah 0.

0 peratus peningkatan dalam keluasan kawasan getah matang akan menyebabkan pengeluaran getah asli meningkat sebanyak 0. Anggaran keanjalan pengeluaran getah asli terhadap keluasan kawasan getah matang ialah 0.201 Nota: * Signifikan pada aras 5 peratus. Ini bermakna. Sekiranya spesifikasi model benar bermakna variabel-variabel yang digunakan dapat mewakili atau menerangkan keadaan sebenar sesuatu kajian. Ini bermakna. **Signifikan pada aras 10 peratus. 1996. Pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan pengeluaran getah asli di sektor pekebun kecil. keluasan kawasan getah matang. Siri masa proksi kepada perubahan teknologi adalah signifikan pada aras 10 peratus untuk menerangkan perubahan pengeluaran getah asli di sektor pekebun kecil. setiap 1. p=. p=. Daripada keputusan penganggaran di atas menunjukkan bahawa sebanyak 99 peratus: R2 = 0.05 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.0 peratus peningkatan dalam pengeluaran getah asli pada satu tahun lepas akan menyebabkan pengeluaran getah asli meningkat sebanyak 0. Pindyk & Rubinfeld. Keluasan kawasan getah matang adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil.631.990.861.025] daripada pengeluaran getah asli sebenar pada setiap tahun.000).86 peratus dengan andaian faktorfaktor lain tidak berubah. harga getah (semasa) dan siri masa proksi kepada perubahan teknologi. Harga getah (semasa) adalah signifikan pada aras 5 peratus untuk menerangkan perubahan pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil.136). setiap 1. nilai anggaran keanjalan pengeluaran getah asli terhadap pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun adalah kurang tepat/sesuai untuk menerangkan tingkat perubahan pengeluaran getah asli yang sebenar. Ini bermakna. p=.F = 665. Anggaran keanjalan siri masa proksi kepada perubahan teknologi ialah 0. perubahan pengeluaran getah asli dapat diterangkan oleh perubahan kombinasi antara jumlah pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun. p=. Nilai keanjalan tersebut perlu diselaraskan.369) = 0.04 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.86 (β =0. A.323 Durbin-h = 0.049. analisis dasar dan tujuan peramalan (Yusoff. 1991).0 peratus peningkatan dalam teknologi akan menyebabkan pengeluaran getah asli meningkat sebanyak 0.040. setiap 1. Jadual (15) melaporkan keputusan penganggaran bagi persamaan pengeluaran getah asli sektor pekebun kecil di Sabah dengan menggunakan kaedah Kuasa Dua Terkecil Biasa (OLS) yang dipadankan ke atas data tahunan bagi tempoh 1971-2004.63 [δ = (1-0. Angka dalam kurungan adalah nilai t. Ini bermakna. setiap 1. Anggaran keanjalan pengeluaran getah asli terhadap pengeluaran getah asli setelah diselaraskan ialah 0.04 (β =0. Anggaran keanjalan pengeluaran getah asli terhadap harga getah ialah 0. ujian simulasi yang lain boleh 10 .052). KEPUTUSAN SIMULASI Simulasi boleh dilakukan untuk beberapa tujuan seperti mengesahkan sesuatu spesifikasi model.0 peratus peningkatan dalam harga getah akan menyebabkan pengeluaran getah asli meningkat sebanyak 0. Oleh itu.05 (β =0.63 peratus dengan andaian faktor-faktor lain tidak berubah.. Walau bagaimanapun.

Theil’s Inequality Coefficient dibahagikan kepada tiga kaedah penilaian utama yang dinamakan proportions of inequality seperti berikut: UM = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh kepincangan. 1996). MAE dan MAPE adalah seperti berikut: Jadual 1: Keputusan statistik simulasi. Sekiranya nilai yang diperoleh semakin kecil bererti semakin tepat nilai yang dianggarkan (Yusoff. menunjukkan keupayaan model sebagai penganggar adalah sempurna dan sebaliknya. Keputusan kajian berhubung dengan ujian RMSE. Theil’s Inequality Coefficient (U) Bagi kaedah RMSE. Persamaan NEWAREA MATAREA RUBSUP RMSE 0. MAE dan MAPE. MAE = The Mean Absolute Error.008 0. R.057 0. US = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh perbezaan variasi. Kaedah statistik UM dan US ini bertujuan untuk mengukur bahagian daripada kesilapan disebabkan oleh kepincangan dan perbezaan perubahan di antara nilai yang dianggarkan berbanding dengan nilai sebenar. Manakala Theil’s Inequality Coefficient pula ialah mengukur ketepatan peramalan melalui perbandingan di antara nilai simulasi dengan nilai sebenar variabel endogen. Nilai U berada di antara 0 dan 1. Terdapat beberapa kaedah untuk menguji ketepatan sesuatu model yang dibina tetapi kajian ini hanya menggunakan empat kaedah statistik untuk menguji ketepatan model yang dibina sebagai alat peramalan.006 0.150 Di mana. MAPE = The Mean Absolute Percentage Error. The Mean Absolute Error (MAE). Pindyk & Rubinfeld. tidak saksama dan pincang (Yusoff. 1991). The Root Mean Squared Error (RMSE). iv.. Sekiranya nilai yang diperoleh semakin kecil iaitu 11 .039 0. The Mean Absolute Percentage Error (MAPE). ianya bertujuan untuk mengukur sisihan nilai dianggar dengan nilai sebenar. Pengesahan model ini adalah sangat penting kerana bagi model yang salah spesifikasi menyebabkan hasil penganggaran dan implikasi dasar yang dibuat tidak konsisten. iii.. Kaedah tersebut adalah seperti berikut: i.dilaksanakan terhadap model tersebut.021 MAE 0. Jika U = 0. NEWAREA = Keluasan kawasan baru getah MATAREA = Keluasan kawasan getah matang RUBSUP = Pengeluaran getah asli RMSE = The Root Mean Squared Error.050 0.419 0. Keupayaan peramalan dan ketepatan model sempurna bila U = 0 atau apabila nilai simulasi sama dengan nilai sebenar sepenjang tempoh kajian.015 MAPE 0. Uc = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh perbezaan kovarian. 1996. ii. R.

keluasan kawasan getah matang dan pengeluaran getah asli yang dibina dalam kajian ini boleh dianggap sebagai suatu model yang sah. Berdasarkan data siri masa bagi tempoh 1971-2004.997 Di mana. R.000 0. Bagi nilai Uc. Rajah 2 dan Rajah 3. Selain itu. Uc = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh perbezaan kovarian. US = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh perbezaan variasi. NEWAREA = Keluasan kawasan getah MATAREA = Keluasan kawasan getah matang RUBSUP = Pengeluaran getah asli U = Theil’s Inequality Coefficient.003 0. ianya bererti semakin baik model dan semakin tepat nilai yang dianggarkan (Yusoff.. 1991). sekiranya nilai yang diperoleh hampir dengan satu atau bersamaan dengan satu. MAE. terdapat juga cara lain yang boleh digunakan bagi menentukan ketepatan model iaitu simulasi kebolehan model untuk menjejaki titik perubahan atau “turning point” dalam data sebenar. Pindyk & Rubinfeld.menghampiri kosong atau sama dengan kosong.999 0.012 0. dapatlah dirumuskan bahawa model ekonometrik bagi permintaan penanaman getah. MAPE. satu simulasi dinamik telah dilaksanakan bertujuan melihat keupayaan model menjejaki data sejarah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1. Berdasarkan kepada keputusan simulasi dengan menggunakan kaedah RMSE.000 0.001 0.003 Uc 0. UM = Bahagian daripada ralat disebabkan oleh kepincangan.988 0. Keputusan kajian berhubung dengan Theil’s Inequality Coefficient atau U statistik adalah seperti berikut: Jadual 2: Keputusan statistik simulasi (U) Persamaan NEWAREA MATAREA RUBSUP U 0. Daripada keputusan yang diperoleh menunjukkan dengan jelas bahawa simulasi garis dasar dapat menjejaki nilai-nilai sebenar. U statistik dan simulasi garis dasar. 12 .000 0. ianya bererti model yang digunakan adalah baik atau semakin tepat nilai yang dianggarkan.001 UM 0. tepat dan boleh digunakan untuk simulasi dasar yang berkaitan dengan industri getah di Sabah. 1996.000 US 0.

Hektar 200 00 100 80 100 60 100 40 100 20 100 00 80 00 17 95 18 90 18 95 19 90 19 95 20 00 Tahun NEWAREA NEWAREAF RS = Sebenar RSF = Dianggar Rajah 2: Simulasi garis dasar persamaan keluasan kawasan getah matang di kalangan pekebun kecil di Sabah.Rajah 1: Simulasi garis dasar persamaan keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil di Sabah. 1971-2004. 1971-2004. Hektar 800 00 700 50 700 00 600 50 600 00 500 50 500 00 17 95 18 90 18 95 19 90 19 95 20 00 Tahun MATAREA MATAREAF RS = Sebenar RSF = Dianggar 13 .

1971-2004.27 (harga tertangguh tiga tahun) dan 0. Nilai keanjalan yang agak tinggi 14 . Harga getah yang baik menggalakkan para pekebun kecil akan terus setia dan bergiat aktif dalam aktiviti penanaman getah. Keluasan kawasan baru getah di kalangan pekebun kecil di Sabah adalah diterangkan dengan signifikan oleh harga getah tertangguh tiga tahun.Rajah 3: Simulasi garis dasar persamaan pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah. model tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis kesan perubahan dalam industri sektor pekebun kecil getah di Sabah.05. Ini menunjukkan bahawa para pekebun kecil akan mengambil kira pada perubahan harga getah dalam membuat keputusan untuk menambah keluasan kawasan getah dan menoreh getah. Oleh itu. 500 00 400 50 400 00 300 50 300 00 200 50 200 00 100 50 17 95 18 90 18 95 RUBSUP 19 90 19 95 RUBSUPF 20 00 Tan Metrik Tahun RS = Sebenar RSF = Dianggar RUMUSAN DAN IMPLIKASI DASAR Secara keseluruhannya. Keluasan kawasan getah matang di kalangan pekebun kecil di Sabah boleh diterangkan dengan signifikan oleh keluasan kawasan getah matang tertangguh satu tahun dan keluasan kawasan baru getah tertangguh satu tahun.14. Pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah dapat diterangkan secara signifikan oleh tingkat pengeluaran getah asli tertangguh satu tahun. Model yang dibentuk sebagai satu sistem adalah baik. Nilai keanjalan keluasan kawasan baru getah terhadap perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun ialah 0. keluasan kawasan getah matang dan siri masa proksi kepada perubahan teknologi. Nilai keanjalan keluasan kawasan baru getah dan pengeluaran getah asli terhadap harga getah ialah masing-masing sebanyak 0. harga getah semasa. perbelanjaan kerajaan ke atas pembangunan industri getah tertangguh tiga tahun dan bilangan buruh/pekebun kecil tertangguh tiga tahun. Oleh itu. prestasi model ekonometrik yang digunakan dalam kajian ini adalah memuaskan. adalah mustahak untuk mengawal harga getah di Sabah agar tidak turun dengan terlalu rendah.

disarankan agar dasar menggalakkan penanaman getah secara bersekala besar dilaksanakan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Oleh itu. A New Outlook for Malaysian Smallholders in The Light of Problems Faced by Natural Rubber as The Main Crop. disarankan agar dasar menggalakkan penyaluran dan penggunaan teknologi khususnya teknologi pengeluaran di kalangan para pekebun getah di Sabah haruslah dipergiatkan. Nilai keanjalan yang agak rendah ini menunjukkan bahawa kemajuan dan penggunaan teknologi khususnya teknologi pengeluaran masih lagi rendah di kalangan pekebun kecil getah di Sabah. Kaedah Penyelidikan Sosioekonomi. Selain itu. Edisi Kedua. Pemindahan dan penggunaan teknologi moden terutama sekali alat-alat yang menjimatkan keperluan tenaga pekerja seperti Sistem Torehan Intensiti Rendah (LITS). Muar. et al. Nilai keanjalan pengeluaran getah asli terhadap siri masa proksi kepada perubahan teknologi ialah 0.. Selain itu. BIBLIOGRAFI Ahmad Mahdzan Ayob. Proceegings of the Seminar on Progress and Development of Rubber Smallholders 1986: 131-139.1986. Ahmad Mahidin Ulong Shaban.86. Aliasak Ambia. Preceedings RRIM Rubber Growers’ Conference 1987: 371-383.ini menunjukkan bahawa para pekebun kecil di Sabah masih lagi bergantung kepada bantuan kerajaan (Lembaga Industri Getah Sabah) dalam membuat keputusan untuk menanam atau menambah keluasan getah mereka. Oleh itu. disarankan agar belanjawan atau perbelanjaan kewangan yang diperuntukkan oleh kerajaan ke atas pembangunan industri getah di Sabah haruslah dipertingkatkan bagi menggalakkan para pekebun kecil untuk terus bergiat aktif dalam aktiviti penanaman getah. A Case Study of Group Approach to Rubber Replanting in Lenga.04. para penggubalan polisi. Johore. Nilai keanjalan yang tinggi ini menunjukkan bahawa keluasan kawasan getah matang memberi sumbangan yang sangat penting kepada tingkat pengeluaran getah asli di kalangan pekebun kecil di Sabah. Nilai keanjalan pengeluaran getah asli terhadap keluasan kawasan getah matang ialah 0. perancangan dan pemantauan industri yang berkaitan dengan getah haruslah membuat perancangan yang teliti dan sistematik untuk memastikan nasib industri getah khususnya sektor pekebun kecil di Sabah akan terus terjamin dan terbela serta mencapai kestabilan dalam ekonomi sejajar dengan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. 15 . Ini bertujuan untuk mengekalkan atau menambah jumlah stok pohon-pohon getah matang pada masa hadapan. 1987. Oleh itu. penglibatan dan usaha bersungguh-sungguh daripada para pekebun kecil juga adalah amat mustahak bagi tujuan ini. 2002. saiz kebun getah yang besar juga akan meningkatkan hasil keluaran getah di ladang seterusnya kepada peningkatan pendapatan di kalangan para pekebun kecil getah. PENUTUP Kesimpulannya. penggunaan klon lateks balak dan pemendekan tempoh matang adalah penting untuk meningkatkan pengeluaran/output serta produktiviti setiap unit kebun getah.

1979. American Journal of Agricultural Economics. Production Economics. & Kirkpatrick. D. Drabble. & Frank Orazen. Nonlinearity. An analysis of Supply Response. Accountig and Business Studies. 1978. 1994. Kuala Lumpur: OUP Draf Sabah Rubber Fund Board 1975 Estimates.795-805. Granjer. 1973. The Supply Response of Rubber in Thailand.. New York: Prentice Hall. H. Dynamic Supply Response and Welfare Effects of Technological Change on Perennial Crops: The Case of Cocoa in Malaysia. J. Ohio: Grid Inc. Seasonality. N. 2001.. McGraw-Hill. 2006. E. London. & Florkowski.Au. Gaynor. Barrow. R. 1978. Fourth Edition. P. W. 1993. Modeling Perennial Crop Supply: An Illustration from the Pecan Industry. D. Rubber in Malaysia 1876-1922. J. 1993): 187-196.. pp. Kaedah dan Statistik Penyelidikan: Asas Statistik Penyelidikan. H. 83(2): 272-285. K. Basri Abdul Talib. Southern Economic Journal. 1992.. Gotsch. Introduction To Time-Series Modelling and Forcasting In Business and Economics... Basic Econometrics. Methodology and Forecasting. Volume 1: Spectral Analysis. Barlow. Journal Agricultural and Applied Economics 25 (July. W. vol. J. A. Prentice Hall. Gujerati. United States Military Academy. Doll. 16 . The Natural Rubber Industry: Its Development Technology and Economy in Malaysia. 1993.. Dowling.. C.P. J. Eric Ghysels et al. Elnagheeb. M. Florida State University: Sage Publications..H. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill. Export Demand and Stocks for Malaysian Palm Oil. Greene. Buku Dua. Berry. Essays in Econometrics: Collected Papers of Clive W. Jurnal Ekonomi Malaysia 18: 3-25. 1988. Cambridge University Press. Understanding Regression Assumptions. S. N. 2001. M. Statistics for Economics. Forth Edition. 2000.. Kuala Lumpur: OUP. W. C. G. Econometric Analysis. The Malaysian Journal of Agricultural Economics (9): 47-58.. 2002. Supply Response Analysis of Palm Oil in Malaysia 1961-1985. Theory With Application. Third Edition. C. West Point: McGraw Hill. 2001. Chua Yan Piaw. & Boyd.

Laby’s. Kuala Lumpur..Gujerati. Basic Econometrics. 1989. T. 1995. Using Eviews for Undergraduate Econometrics.C. A Short Note on Forecasting Natural Rubber Prices Using a Marma Model. Boston: MC Graw Hill. A Market Model for Malaysian Palm Oil Industry. 1971. Monograf. 1999.C. Productivity and Sources of Growth Malaysian Agriculture. Lexingrton.. Economic Statistics and Econometrics. Natural Rubber Conference. W. Malaysian Palm Oil Board. Analysis of smallholders Rubber marketing in West Malaysia. 17 . Estimation and Simulation. 1994. 2003. Fourth edition. Jabatan Perangkaan Malaysia. 2001. N. 2005b: Nota Taklimat Semasa Lawatan Rasmi Menteri pertanian dan Industri Makanan Negeri Sabah. 2003. New York: R. 1992. 2005. London: Prentice Hall. 2003. 1973. Mansor Jusoh & Abdul Hamid Jaafar.. Second Edition. Supply Response of Malaysian Plam Oil Producers: Impact of Interest Rate Veriations. The Malaysian Journal of Agricultural Economics (9): 59-68. Hoboken: John Wiley & Sons. R. The Malaysian Journal of Agricultural Economics (6): 34-47. Hill. Mohammad Alias & Tuck Cheong Tang. Nota Teknikal Ringkasan Perangkaan Getah Bulanan. Massachusetts: D.. Lembaga Getah Malaysia. Mad Nasir Shamsudin. Health and Company. The Malaysian Journal of Agricultural Economics (11): 81-102. 1990. Lim. Second edition. D. 2005. Lembaga Industri Getah Sabah. Rubber Research Institute. D. Ekonomi Malaysia Sepintas Lalu. Donnelley and Sons Company. Pertanian Ibtegrasi Berasaskan Getah. W. Jabatan Perangkaan Malaysia. Lembaga Getah Malaysia. YB. et al.. Dynamics Commodity Model: Specifications. Jabatan Perangkaan Malaysia.C. Monograf. 2005c: IOD. Essential of Econometrics. Jurnal Ekonomi Malaysia 28. et al. Inc. Gujerati. 1960-1986.K. Datuk Haji Abdul Rahim Ismail pada 11 Julai 2005. C. LGM Recommendations 2003. S. Mad Nasir Shamsudin et al. Mirer. Buku Maklumat Getah Sabah 1971. N. Mad Nasir Shamsudin. Gerak Balas Penawaran Industri Lada Malaysia. 2003. 1968. Third Edition. Lembaga Industri Getah Sabah.

Third Edition. Universiti Malaysia Sabah. The Dryden Press. 1996. Analisis Ekonomi Ke Atas Penawaran dan Permintaan Biji Koko Di Malaysia. Analisis Ekonomi Ke Atas Penawaran dan Permintaan Biji Koko Di Malaysia. Econometric Models and Economic Forecasts. Remali Yusoff. Response of Hevea brasiliensis to Fertilisers in south India. O. Mohammad Alias. Mohammad Alias et al. Remali Yusoff. Jurnal Ekonomi Malaysia 18: 3-25. Analisis Penawaran dan Permintaan Barangan Utama. Some Aspects of the Economics of Smollholding Rubber in Sri Lanka. Teori Ekonometrik. Microeconomi Theory: Basic Principles and Extensions. et al. Jurnal Ekonomi Malaysia 12: 5-39 Mohammad Alias. Anuar Md.. Kuala Lumpur: 555-577. R. 1999c. 1987. Kuala Lumpur: 84-103. et al. Anuar Md. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. W. Tesis Sarjana Ekonomi. Preceedings of the International Conference 1985. Ariff Hussein. Singapore: McGRAW-HILL. A Structural Model of The Estate Sector of the Malaysian Natural Rubber Industry. Universiti Malaysia Sabah. 1985. Orlando. Universiti Kebangsaan Malaysia. 18 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. S. Pembinaan dan pemilihan Model Respon Penawaran Pengeluar Getah Asli. Florida. Analisis Ekonometrik Industri Minyak Kelapa Sawit Di Sabah... L. Asas Pembenaan Model Ekonometrik dan Unjuran Industri Koko Di Malaysia. Kuala Lumpur: 385-407. 1990. 1999b. Nichoson.Mohammad Alias. Kuala Lumpur. Universiti Malaysia Sabah. 1989. 1991. Peries. Mohd. Proceedings of the International Rubber Conference 1985. Analisis Penawaran dan Permintaan Barangan Utama. Analisis Penawaran dan Permintaan Barangan Utama. 1988a. D. Pendyck. Ekonometrik: Teori dan Gunaan. & Rubinfeld. Kaedah Penyelidikan Gunaan Dalam Bidang Ekonomi.. Punnoose. I. Mohd. Mohd. 1985. 1988b. 1988. Amin. K. Remali Yusoff. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Paper persented at Fourth Economic Meeting MIER. A model of Malaysia Agricultural Sector: Preliminary Result. 1991. Preceedings of the International Conference 1985. Remali Yusoff. Supply Response In The Natural Rubber Industry. S. Amin. 1986. 1999a.

S. Schmidt. 1988. 1986. Supply Response of Selected Export Comodities in Uganda. Wickens. McGraw-Hill.. F & Monge.. 19 ..2004. Borneo Review 9(1): 67-86. Eviews 5. Econometrics. Supply Response and Market Developments of Natural Rubber. Econometrica (5): 433-439. 1973. Rudaheranwa. & Greenfield. 2003. P. New York: Harcout Collage. The Rubber Fund Board of North Borneo. Pp. ______. & C. H. J. M. 1960: Annual Report 1960.. R. Williams. J. P. 2001. Command and Programming Reference. 1-32. Supply and Demand Model of the Malaysian Cocoa Industry. Reasoning with Statistcs: How to Read Quantative Research. et al. The Econometrics of Agricultural Supply: An Application to the World Cofee Market.. N. P..2004. Smith.Remali Yusoff et al. Proceegings of the Seminar on Progress and Development of Rubber Smallholders 1986: 115-129. Eviews 5. Burger. User Guide. PAPU Research Series. ______. 2005. Boston. Fifth Edition.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->