DEFINISI KELOMPOK

• Definisi Umum Kamus Dewan : Kelompok ialah himpunan (beberapa orang, binatang dan lain-lain), kumpulan (yang kecil jumlahnya, bilangannya dan sebagainya) • Definisi khusus KK merujuk kepada kelompok yang mementingkan interaksi, mempunyai fungsi dan matlamat tertentu. • Kepentingan kelompok Kelompok merupakan satu entity yang berpengaruh untuk perkembangan diri individu, pembentukan tingkah laku, nilai dan norma hidup, potensi dan sikap manusia.Ini kerana manusia hidup secara berkelompok.Saling memerlukan di antara satu sama lain. Keperluan fizikal dan psikologikal dipenuhi melalui kelompok.

DEFINISI PAKAR
1.

satu proses yang menghubungkan individu dalam sekumpulan orang secara dinamik tentang tingkahlaku dan pemikiran yang ditimbulkan yang melibatkan fungsi-fungsi terapi (pemulihan) seperti usaha mengesahkan dan memperaku kenyataan, meluahkan perasaan, saling percaya mempercayai, mengambil berat, persefahaman, penerimaan dan sokongan. Semua fungsi terapi ini digunakan dalam sebuah kelompok kecil dengan berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya. (Mohammad Fadzil Che Din, 1997)

3. KELEBIHAN KAUNSELING KELOMPOK 1.2. 4. . Satu pertolongan soisal dan psikologikal secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku / mendapat perubahan baru dalam tingkah laku seseorang individu serta penyesuaian dirinya dengan alam semulajadi (Dyer dan Vriend 1973) Orientasi permasalahan dan proses pemulihan yang mana seseorang itu dirasionalkan kembali mengikut kehendak ramai / norm kelompok majoriti. 6. (Carl Roger -1970) 3. kaunselor boleh memberikan khidmatnya yang lebih berkesan dan klien yang lebih ramai Kaunseling kelompok boleh menyediakan hubungan sosial antara peribadi untuk menyelesaikan masalahmasalah antara peribadi klien berpeluang melatih diri dengan tingkahlaku baru membolehkan klien meletakkan masalahnya dengan tanggapan dan memahami bahawa ada persamaan dan kelainan dengan individu lain seseorang klien boleh menjadi pembantu dan pendorong yang baik kepada ahli-ahli lain klien dapat mempelajari kemahiran komunikasi antara peribadi 2. 5.

menjadi lebih terbuka dan jujur dengan pilihan orang lain mengurangkan kepura-puraan dan berlagak (yang boleh menghalang kemesraan) bergerak ke arah keaslian dan kemurnian membebaskan diri dari tunduk kepada dorongan luar seperti “mesti”. 7. menanamkan rasa penerimaan diri sendiri dan belajar untuk mengurangkan tarik diri’ menyedari dan menerima beberapa persamaan dalam diri seseorang menyedari orang lain juga berjuang dan berhempas pulas 3. Kk dpt bantu ind sesuaikan diri dlm era baru secocok dgn norma kelompok MATLAMAT KAUNSELING KELOMPOK 1. 2. mempelajari bagaimana mahu mempercayai diri sendiri dan diri orang lain. “harus” dan “hendaklah”. klien diberi peluang memberi sumbangan/pertolongan daripada cuma bergantung kepada penerimaan pertolongan semata-mata RUMUSAN kk akan membuka jln kpd ind mengubah sikap dan tingkahlaku.7. . 8. 4. 5. mengikut nilai dan tanggapan asal kelompok. 6.

9.12 orang . JENIS KEAHLIAN KK • • • • • • • • • KANAK-KANAK REMAJA PELAJAR MAKTAB/ UNIVERSITI ORANG TUA/ PESARA AIDS ROKOK AGAMA WANITA/ IBU TUNGGAL BAPA TUNGGAL PEMILIHAN KEAHLIAN DALAM KK PEMILIHAN AHLI KELOMPOK • • • • • Minat yang sama Umur sebaya Permasalahaan yang sama Latar belakang yang sama Bilangan ahli antara 8. mengenalpasti nilai-nilai seseorang itu dan membuat keputusan sama ada untuk mengekalkan ataupun bagaimana untuk memperbaikinya lagi untuk menjadi lebih sensitif terhadap keperluan dan perasaan orang lain 10.

misalanya kelompok terapi PTSD untuk mangsa-mangsa tsunami. lawatan dll B. Cth: orientasi pelajar. KELOMPOK KAUNSELING Sebagai satu proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam kelompok sebagai penggalak perkembangan diri ahli. insiden 911 di Amerika Syarikat. KELOMPOK PSIKOTERAPI Memberi fokus kepada pemulihan seperti trauma. . Kaunseling kelompok memberi foKus kepada menolong ahli untuk mengatasi kebimbingan yang dihadapi seharian C. Hari Kerjaya.JENIS-JENIS KELOMPOK A. KELOMPOK BIMBINGAN Aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebarkan maklumat melalui aktiviti terancang.

layanan . * Berupaya menyatakan perkara yang merungsingkan dan tidak lagi memendam rasa di hati 4.memimpin .menjadi model . Kondusif /teraputik . mereka akan memberi maklum balas yang jujur tentang 2. Ketulenan ahli . a.Jika ahli merasa selesa dan selamat sesama sendiri.konfrantasi . Pendedahan kendiri kesanggupan ahli membuat pendedahan kendiri akan: * membolehkan ahli mengetahui dan menerima sifat-sifat dirinya yang dahulunya tidak disedari dan ditolak.mendengar .sabar .refleksi .daya tahan b.terus terang . kemahiran teknikal . .penerimaan .merumus 3.ikhlas .FAKTOR MENENTUKAN KEBERKESANAN KAUNSELING KELOMPOK 1.tempat selesa .percaya kepada proses .ke dalaman pendedahan diri ahli banyak bergantung kepada taraf kepercayaan mereka antara satu sama lain .kaunselor itu sendiri Kemahiraan pemudahcaraan kemahiran personhood .

konsep terapi dalam kaunseling kelompok ialah sebagai satu proses pengalaman diri yang penuh emosi dan membolehkan ahli melihat kembali pengalamannya sebagai pengajaran .Air muka (memek muka yang sesuai) .menerima tanpa syarat .Pakaian yang sopan/sesuai .lisan (Bahasa. mengikut budaya dan jantina.Suasa kondusif .persepsi mereka terhadap rakan-rakan lain dalam kelompok apabila mereka berinteraksi .Penglibatan ahli sangat penting.empati .ketulenan (tidak berpura-pura) . dll) Penglibatan .sanggup berkongsi . nada suara.bersalaman.tidak menghukum . Ahli kelompok juga boleh mendapat pengajaran dari maklum balas dari ahli lain dalam kelompok. keterbukaan ahli . bentuk soalan). .sanggup menerima 6.Keselesaan mood ketika bertemu . berpelukan dsb mengikut budaya. konteks mata: jarak yang sesuai. . Personhood pemudah cara . 7.Respon yang minimum(angguk. emm….Dapat mengurangkan kepura-puraan ahli 5. Bukan lisan(penerimaan-senyum.

ahli akan seboleh mungkin berusaha untuk diterima dengan menunjukkan interaksi yang positif dan menyembunyi yang negative pupuk rasa bersatu padu dan identity sebagai satu kumpulan. Persoalan juga timbul samada diterima. lebih suka memberi nasihat tidak tertumpu kepada kaunselor gaya perhubungan yang lebih terbuka terdapat ahli kelompok yang terpencil melainkan kaunselor dapat menggalakkan ahli terlibat • • • • • • • Fasa 2 (Konflik dan Konfrantasi) .PERINGKAT PERKEMBANGAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Fasa 1 ( Peringkat permulaan / orientasi ) • • ahli berkenalan antara satu sama lain cuba elakkan usaha menyembunyi personaliti sebenar • hanya menyatakan sifat-sifat yang dirasakan selamat dan diterima • masih takut terutama penolakan ahli • • peranan kaunselor lebih kepada pemudahcara / fasilitator perlu jelas dengan persoalan yang timbul dalam kelompok dan faedah yg akan diperolehi dalam proses KK ahli cuba menilai ahli lain. dihormati dan sebagainya.

Ahli terlalu meletak jangkaan yang tinggi terhadap kaunselor untuk memimpin dan memberi penyelesaian terhadap masalah mereka • perhubungan di antara ahli juga tidak begitu mesra dan masih berperangsangka. Perasaan marah dan tidak puashati dinyatakan secara terus terang • ahli menganggap kaunselor tidak melakukan tugas sebagai ketua. • Mula timbul rasa kepercayaan dan rasa hormat. Terasa terancam dan tidak pasti penerimaan ahli lain.galak ahli berkongsi perasaan dan pengalaman • Rasa sepadu terbina • Kedatangan amat menggalakkan dan ahli sangat menjaga kebajikan ahli lain • Ahli lebih terbuka mengemukakan pandangan dan pendapat • Ada ahli yang cuba mengambil initiative untuk menjadi ketua Fasa 4 (Hasil) . • Peringkat ini paling sukar Fasa 3 (Perkembangan dan Rasa Bersepadu) • Ahli berasa selesa di antara satu sama lain.• timbul rasa tidak puas hati.

• Ahli berusaha ke arah pencapaian matlamat bersama dan cuba memenuhi matlamat sendiri • Pada peringkat ini ahli telah mempunyai kebolehan untuk memimpin – kaunselor akan menjadi ahli biasa sahaja • Kaunselor hanya berperanan pada masa tertentu sahaja • Ahli sudah boleh berbincang secara terbuka. mengkritik dan menilai kelakuan masing-masing • Ahli berasa penglibatan mereka di dalam kumpulan amat bermakna Fasa 5 (Penamatan) • Perlu dinyatakan dari awal agar semua ahli bersedia • Mungkin timbul rasa panik di kalangan ahli • Ahli agak rapat dengan kaunselor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful