DEFINISI KELOMPOK

• Definisi Umum Kamus Dewan : Kelompok ialah himpunan (beberapa orang, binatang dan lain-lain), kumpulan (yang kecil jumlahnya, bilangannya dan sebagainya) • Definisi khusus KK merujuk kepada kelompok yang mementingkan interaksi, mempunyai fungsi dan matlamat tertentu. • Kepentingan kelompok Kelompok merupakan satu entity yang berpengaruh untuk perkembangan diri individu, pembentukan tingkah laku, nilai dan norma hidup, potensi dan sikap manusia.Ini kerana manusia hidup secara berkelompok.Saling memerlukan di antara satu sama lain. Keperluan fizikal dan psikologikal dipenuhi melalui kelompok.

DEFINISI PAKAR
1.

satu proses yang menghubungkan individu dalam sekumpulan orang secara dinamik tentang tingkahlaku dan pemikiran yang ditimbulkan yang melibatkan fungsi-fungsi terapi (pemulihan) seperti usaha mengesahkan dan memperaku kenyataan, meluahkan perasaan, saling percaya mempercayai, mengambil berat, persefahaman, penerimaan dan sokongan. Semua fungsi terapi ini digunakan dalam sebuah kelompok kecil dengan berkongsi masalah peribadi bersama rakan sebaya. (Mohammad Fadzil Che Din, 1997)

5. (Carl Roger -1970) 3. Satu pertolongan soisal dan psikologikal secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku / mendapat perubahan baru dalam tingkah laku seseorang individu serta penyesuaian dirinya dengan alam semulajadi (Dyer dan Vriend 1973) Orientasi permasalahan dan proses pemulihan yang mana seseorang itu dirasionalkan kembali mengikut kehendak ramai / norm kelompok majoriti. kaunselor boleh memberikan khidmatnya yang lebih berkesan dan klien yang lebih ramai Kaunseling kelompok boleh menyediakan hubungan sosial antara peribadi untuk menyelesaikan masalahmasalah antara peribadi klien berpeluang melatih diri dengan tingkahlaku baru membolehkan klien meletakkan masalahnya dengan tanggapan dan memahami bahawa ada persamaan dan kelainan dengan individu lain seseorang klien boleh menjadi pembantu dan pendorong yang baik kepada ahli-ahli lain klien dapat mempelajari kemahiran komunikasi antara peribadi 2.2. 3. . KELEBIHAN KAUNSELING KELOMPOK 1. 6. 4.

menjadi lebih terbuka dan jujur dengan pilihan orang lain mengurangkan kepura-puraan dan berlagak (yang boleh menghalang kemesraan) bergerak ke arah keaslian dan kemurnian membebaskan diri dari tunduk kepada dorongan luar seperti “mesti”. 4. 6. Kk dpt bantu ind sesuaikan diri dlm era baru secocok dgn norma kelompok MATLAMAT KAUNSELING KELOMPOK 1.7. 2. klien diberi peluang memberi sumbangan/pertolongan daripada cuma bergantung kepada penerimaan pertolongan semata-mata RUMUSAN kk akan membuka jln kpd ind mengubah sikap dan tingkahlaku. 5. mengikut nilai dan tanggapan asal kelompok. menanamkan rasa penerimaan diri sendiri dan belajar untuk mengurangkan tarik diri’ menyedari dan menerima beberapa persamaan dalam diri seseorang menyedari orang lain juga berjuang dan berhempas pulas 3. 7. mempelajari bagaimana mahu mempercayai diri sendiri dan diri orang lain. 8. “harus” dan “hendaklah”. .

9. JENIS KEAHLIAN KK • • • • • • • • • KANAK-KANAK REMAJA PELAJAR MAKTAB/ UNIVERSITI ORANG TUA/ PESARA AIDS ROKOK AGAMA WANITA/ IBU TUNGGAL BAPA TUNGGAL PEMILIHAN KEAHLIAN DALAM KK PEMILIHAN AHLI KELOMPOK • • • • • Minat yang sama Umur sebaya Permasalahaan yang sama Latar belakang yang sama Bilangan ahli antara 8. mengenalpasti nilai-nilai seseorang itu dan membuat keputusan sama ada untuk mengekalkan ataupun bagaimana untuk memperbaikinya lagi untuk menjadi lebih sensitif terhadap keperluan dan perasaan orang lain 10.12 orang .

KELOMPOK BIMBINGAN Aktiviti kumpulan yang memfokuskan kepada menyedia dan menyebarkan maklumat melalui aktiviti terancang. Cth: orientasi pelajar.JENIS-JENIS KELOMPOK A. . Hari Kerjaya. insiden 911 di Amerika Syarikat. KELOMPOK KAUNSELING Sebagai satu proses penyesuaian diri dengan menggunakan pengalaman-pengalaman dalam kelompok sebagai penggalak perkembangan diri ahli. Kaunseling kelompok memberi foKus kepada menolong ahli untuk mengatasi kebimbingan yang dihadapi seharian C. misalanya kelompok terapi PTSD untuk mangsa-mangsa tsunami. KELOMPOK PSIKOTERAPI Memberi fokus kepada pemulihan seperti trauma. lawatan dll B.

Kondusif /teraputik . Pendedahan kendiri kesanggupan ahli membuat pendedahan kendiri akan: * membolehkan ahli mengetahui dan menerima sifat-sifat dirinya yang dahulunya tidak disedari dan ditolak.kaunselor itu sendiri Kemahiraan pemudahcaraan kemahiran personhood .merumus 3.Jika ahli merasa selesa dan selamat sesama sendiri.FAKTOR MENENTUKAN KEBERKESANAN KAUNSELING KELOMPOK 1.terus terang .penerimaan . . kemahiran teknikal . Ketulenan ahli . * Berupaya menyatakan perkara yang merungsingkan dan tidak lagi memendam rasa di hati 4.sabar . a.mendengar .tempat selesa .ikhlas .percaya kepada proses .memimpin .ke dalaman pendedahan diri ahli banyak bergantung kepada taraf kepercayaan mereka antara satu sama lain .konfrantasi .layanan .menjadi model .daya tahan b.refleksi . mereka akan memberi maklum balas yang jujur tentang 2.

Air muka (memek muka yang sesuai) .bersalaman.Pakaian yang sopan/sesuai .Penglibatan ahli sangat penting.Keselesaan mood ketika bertemu . dll) Penglibatan .menerima tanpa syarat . konteks mata: jarak yang sesuai.Suasa kondusif .tidak menghukum . Ahli kelompok juga boleh mendapat pengajaran dari maklum balas dari ahli lain dalam kelompok. Personhood pemudah cara .empati .persepsi mereka terhadap rakan-rakan lain dalam kelompok apabila mereka berinteraksi . nada suara. 7.konsep terapi dalam kaunseling kelompok ialah sebagai satu proses pengalaman diri yang penuh emosi dan membolehkan ahli melihat kembali pengalamannya sebagai pengajaran . emm….sanggup menerima 6. . mengikut budaya dan jantina.lisan (Bahasa. berpelukan dsb mengikut budaya. .ketulenan (tidak berpura-pura) . bentuk soalan). Bukan lisan(penerimaan-senyum.Dapat mengurangkan kepura-puraan ahli 5.Respon yang minimum(angguk.sanggup berkongsi . keterbukaan ahli .

dihormati dan sebagainya.PERINGKAT PERKEMBANGAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK Fasa 1 ( Peringkat permulaan / orientasi ) • • ahli berkenalan antara satu sama lain cuba elakkan usaha menyembunyi personaliti sebenar • hanya menyatakan sifat-sifat yang dirasakan selamat dan diterima • masih takut terutama penolakan ahli • • peranan kaunselor lebih kepada pemudahcara / fasilitator perlu jelas dengan persoalan yang timbul dalam kelompok dan faedah yg akan diperolehi dalam proses KK ahli cuba menilai ahli lain. ahli akan seboleh mungkin berusaha untuk diterima dengan menunjukkan interaksi yang positif dan menyembunyi yang negative pupuk rasa bersatu padu dan identity sebagai satu kumpulan. Persoalan juga timbul samada diterima. lebih suka memberi nasihat tidak tertumpu kepada kaunselor gaya perhubungan yang lebih terbuka terdapat ahli kelompok yang terpencil melainkan kaunselor dapat menggalakkan ahli terlibat • • • • • • • Fasa 2 (Konflik dan Konfrantasi) .

• timbul rasa tidak puas hati. • Peringkat ini paling sukar Fasa 3 (Perkembangan dan Rasa Bersepadu) • Ahli berasa selesa di antara satu sama lain. • Mula timbul rasa kepercayaan dan rasa hormat.galak ahli berkongsi perasaan dan pengalaman • Rasa sepadu terbina • Kedatangan amat menggalakkan dan ahli sangat menjaga kebajikan ahli lain • Ahli lebih terbuka mengemukakan pandangan dan pendapat • Ada ahli yang cuba mengambil initiative untuk menjadi ketua Fasa 4 (Hasil) . Terasa terancam dan tidak pasti penerimaan ahli lain. Ahli terlalu meletak jangkaan yang tinggi terhadap kaunselor untuk memimpin dan memberi penyelesaian terhadap masalah mereka • perhubungan di antara ahli juga tidak begitu mesra dan masih berperangsangka. Perasaan marah dan tidak puashati dinyatakan secara terus terang • ahli menganggap kaunselor tidak melakukan tugas sebagai ketua.

• Ahli berusaha ke arah pencapaian matlamat bersama dan cuba memenuhi matlamat sendiri • Pada peringkat ini ahli telah mempunyai kebolehan untuk memimpin – kaunselor akan menjadi ahli biasa sahaja • Kaunselor hanya berperanan pada masa tertentu sahaja • Ahli sudah boleh berbincang secara terbuka. mengkritik dan menilai kelakuan masing-masing • Ahli berasa penglibatan mereka di dalam kumpulan amat bermakna Fasa 5 (Penamatan) • Perlu dinyatakan dari awal agar semua ahli bersedia • Mungkin timbul rasa panik di kalangan ahli • Ahli agak rapat dengan kaunselor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful