P. 1
23982184-Faktor-Faktor-Yang-Memainkan-Peranan-Penting-Dalam-Membangkitkan-Semangat-Nasionalisme-Dalam-Kalangan-Orang-Melayu-Sebelum-Perang-Dunia-Kedua

23982184-Faktor-Faktor-Yang-Memainkan-Peranan-Penting-Dalam-Membangkitkan-Semangat-Nasionalisme-Dalam-Kalangan-Orang-Melayu-Sebelum-Perang-Dunia-Kedua

|Views: 1,233|Likes:
Published by Puteri Ular

More info:

Published by: Puteri Ular on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Soalan: Bincangkan faktor-faktor yang memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang

Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Jawapan cadangan:

Semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu telah ada sejak campur tangan British pada tahun 1874. Dengan adanya semangat nasionalisme, maka penguasaan penjajahan ke atas negeri -negeri Melayu tidak berlaku secara aman damai tetapi sebaliknya ditentang oleh masyarakat tempatan. Penentangan ini dilakukan oleh pejuang -pejuang tanah air seperti Dato Maharaja Lela, Dato Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Mat Salleh, dan lain-lain lagi mencerminkan penentangan rakyat tempatan terhadap kuasa asing di negara ini. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang membangkit semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu. Faktor faktor ini dapat dilihat melalui f aktor dalaman dan faktor luaran. Faktor-faktor dalaman merupakan peristiwa-peristiwa yang tercetus di Tanah Melayu dan memberi pengaruh yang sangat besar dalam membangkitkan dan menyemarakkan semangat nsionalisme orang Melayu. Antara faktor dalaman ialah agama. Pada penghujung abad ke -19 dan awal abad ke-20, masyarakat Melayu terutamanya yang tinggal di ba ndar-bandar berasa tidak puas hati dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik mereka. Mereka mulai sedar bahawa kedudukan ekonomi dan sosial terancam sebab adanya masyarakat dari luar, iaitu kaum imigran seperti Cina dan India. Oleh yang demikian, orang Melayu sedar bahawa mereka perlu bertindak bagi membawa perkembangan ekonomi dan sosial ke atas masyarakat mereka supaya tidak lagi mundur dalam bidang tersebut. Kesedaran ini telah melahirkan kumpulan-kumpulan kecil yang berpengaruh dalam masyarakat Melayu untuk memperjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Kesedaran ini melahirkan 3 golongan di bandar -bandar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu pada awal abad ke -20. Antara ketiga-tiga golongan ini, golongan yang berpendidikan Arab memainkan peranan penting dalam gerakan Pemulihan Islam di kalangan masyarakat Melayu. Mereka berpendidikan Arab dan melanjutkan pengajian Islam ke

mereka mendapat tentangan daripada golongan ulama tua yang kolok dan ortodoks. mereka telah berkhidmat dalam jabatan agama di negeri negeri Melayu. Orang melayu mula sedar bahawa mereka . Haji Abbass Muhammad Taha dan Syeikh Mohammad Salim al Kalali. Golongan ini menerima pelajaran dan inspirasi dari gerakan pemulihan Islam moden dan gerakan Pan-Islamisme yang diasaskan pada penghujung abad ke -19 dan awal abad ke-20 oleh Imam Syeikh Muhammad Abduh dan Sayid Jamaluddin al Afghani.Universiti Al-Azhar di Kaherah. Mengikut revolusioner ini. Oleh sebab fahaman mereka berkenaan ajaran agama Islam baru dan agak berlainan dengan fahaman seperti kepercayaan bidaah dan khurafat yang sedia berakar umbi di negeri-negeri Melayu. Golongan ortodoks ini memusuhi bukan setakat fahaman baru dalam agama. Dalam bidang pendidikan pula. Golongan berpendidikan Arab ini yang mula-mula sekali menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap keadaan ekonomi dan sosial orang Melayu pada masa itu. Banyak ladang getah dan lombong bjih timah dimiliki dan diusahakan oleh orang Eropah. Mereka dari golongan ini hampir keseluruhannya memperoleh pelajaran dari Timur Tengah dan terpengaruh dengan gerakan pemulihan yang berlaku di sana. Faktor kesedaran orang melayu tentang kemunduran mereka juga turut menjadi punca dalaman kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. Orang melayu menjadi penduduk pribumi tetapi masih tertinggal jauh dalam bidang ekonomi dan sosial. Manakala orang cin a pula menguasai sektor ekonomi di kawasan Bandar seperti menjadi peniaga. Walaupun ekonomi Tanah Melayu yang berasaskan getah dan bijih timah berkembang pesat. Keadaan ini mula disedari oleh peniaga -peniaga keturunan arab yang tinggal di Negeri-Negeri Selat terutamanya Singapura. orang Melayu terti nggal jauh kerana system pendidikan melayu tidak mempunyai nilai untuk meningkatkan taraf dan kedudukan orang melayu dalam bidang ekonomi. Mesir. tetapi juga memusuhi perjuangan nasionalisme Melayu yang dibawa dan dirancan g oleh revolusioner ini. Di antara penuntut-penuntut Melayu yang membawa pengaruh dari Timur Tengah ialah Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin. Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Kegiatan ekonomi kapitalis dikuasai oleh orang Cina dan pedagang-pedagang Eropah. tetap i orang mealyu tersisih daripada kegiatan ekonomi komersial tersebut. Sekembalinya dari Timur Tengah khasnya dari Mesir k e tanah air pada awal abad ke-20. Islam memerlukan perubahan dan penafsiran baru dan sesuai untuk menghadapi cabaran dunia yang menghadapi perkembangan pesat.

Penipuan dan tingkah laku pemimpin Jepun dalam dolak dalik mereka untuk membe rikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu merupakan satu seksaan batin kepada pemimpin Melayu yang bekerjasama dengan Jepun. Dalam hal ini. pemimpin organisasi ini juga telah menjadi orang -orang terpenting dalam menegakkan nasionalisme Melayu seperti Kapten Hussin Onn. Mereka akhirnya menjadi tulang belakang kepada askar Melayu setelah negara mencapai kemerdekaan. Pihak British telah berpuas hati dengan kaedah pengukuhan kuasa. institusi melayu tradisional dan elit melayu tradisional mendapati diri mereka terpaksa mengambil peranan yang semakin kecil dan hal ehwal kerajaan dan pentadbiran. Kesengsaraan yang dialami oleh orang -orang Melayu dalam kehidupan seharian dan penipuan yang dilakukan Jepun telah mendorong orang -orang Melayu bangun dan mewujudkan organisasi anti -Jepun. Usaha mencapai tujuan ini paling pesat dilakukan di negeri-negeri melayu bersekutu.perlu mempertahankan hak mereka di Tanah Air sendiri apabila orang cina Peranakan di Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu mendesak supaya diberi hak yang sama dengan Melayu daripada kerajaan British. ekonomi dan sosial. Maka wujudlah askaraskar wataniah dan Force 136. Selain itu. Pihak british kemudian telah memulakan proses menginstitusikan berbagai bidang kerajaan yang merangkumi hampir semua aspek kehidupan politik. rakyat juga menderita di negara sendiri akibat dijajah bangsa asing. Akibat daripada keadaan ini. Selain itu. Orang Melayu sedar permintaan orang Cina tersebut akan menggugat kedudukan mereka sebagai penduduk pribumi. Antara lain. Selain itu. PETA boleh dikatakan menjadi duri dalam daging kepada pentadbiran tentera Jepun. Tambahan pula. dasar penjajahan Barat juga telah menimbulkan semangat nasionalisme ke dalam jiwa penduduk Tanah melayu. pengaruh dan kedudukan ekonomi mereka di tanah melayu. Situasi i ni telah menyemarakkan semangat nasionalisme orang melayu untuk mempertahankan kedudukan mereka di Tanah Melayu. pihak British telah mula membawa masuk imigran cina dan india secara besar-besaran untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang masih belum diterokai . Mereka akhirnya memberikan kerjasama kepada organisasi-organisasi anti-Jepun dengan membekalkan maklumat agar dapar mempertingkatkan keberkesanan penentangan mereka. Ketika penaklukan British ke atas Tanah Melayu. ia semakin menebalkan rasa benci dan meningkatkan kadar nasionalisme Melayu.

495000 orang cina dan 305000 orang india. Semenanjung oleh Harun Aminurashid (1919). 511000 adalah orang melayu. Antara lain ialah kewujudan sasterawan yang dilahirkan oleh sekolah sekolah Melayu dan MPSI. Bahasa Melayu hanya digunakan dalam Sekolah Melayu. Dalam pada itu. dapat memperkukuhkan perjuangan orang Melayu dalam meletakkan taraf bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Rasmi negara selepas merdeka. Faktor lain seperti bahasa dan kesusasteraan. Secara tidak langsung. perbahasan dalam MMN dan MMP menggunakan Bahasa Inggeris. Keadaan menjadi lebih buruk menjelang tahun 1921. Ini sebenarnya membayangkan kelunturan budaya Melayu dalam negara sendiri. Keadaan ini menyebabkan kaum pendatang mula menguasai ekonomi di tanah melayu. bahasa Melayu sebenarnya semakin hilang peranan dalam sistem pendidikan Inggeris dan Jepun. dimana daripada jumlah 1320000 orang penduduk negeri-negeri melayu bersekutu. Dalam puisi Omar Mustaffa yang tersiar dalam Utusan Melayu keluaran 18 Januari 1913 menggesa orang Melayu supaya rajin bekerja dan jangan membiarkan kekayaan diambil oleh bangsa lain. Semua ini telah menyedarkan orang Melayu akan kepinggiran bangsa dan bahasa Melayu. terdapat juga puisi lain seperti Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. Seruan Kebangsaan oleh Melati Pahang (1937) yang menggesa orang Melayu mencari ilmu d an Serunai Pujangga oleh Anum (1940) yang menggesa orang Melayu bersikap berani dan sanggup berkorban. Kaum melayu mulai sedar yang mereka telah ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di mana orang bukan melayu menjadi peserta yang kuat. Jadi. Langkah-langkah yang di ambil oleh pihak british ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang melayu. Pengaruh Arab turut wujud hasi l dari peranan golongan agama dan bagi menggantikan penggunaaan tulisan rumi yang diperkenalkan penjajah. Selain itu. . Melalui faktor bahasa dan kesusasteraan ini. Ini dapat memperlihatkan hilangnya kewibawaan dan pertuanan Melayu. kerana mereka sedar hak mereka sebagai rakyat pribumi sedikit demi sedikit diambil alih oleh pihak pendatang dan kaum penjajah. Jika dapat kita perhatikan.oleh masyarakat melayu dengan sepenuhnya. Perkara ini pernah dibantah oleh Raja Chulan akan kepinggiran Bahasa Melayu dalam bahasa undang -undang dan juga penggunaannya dalam MMN dan MMP kerana wakil Melayu ti idak faham apakah yang dibahaskan. tulisan Jawi telah diperkenalkan sebagai tulisan rasmi Bahasa Melayu. gelanggang bagi orang Melayu melahirkan ketidakpuasan melalui adalah karya sastera.

maka tidak terdapat buku -buku teks dan kurikulum yang sesuai. . Melalui cerpen yang disiarkan. madrasah. Antaranya ialah Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Syeikh al -Hadi (1925) yang mencadangkan wanita perlu diberi pendidikan. Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang dan Siasat Yang Tiada Diminta yang ditulis oleh Shamsuddin Salleh. Melayu tidak lagi berpecah dan dikenali dengan keturunan seperti Jawa. Penubuhan persatuan yang memperjuangkan bahasa seperti PASPAM (berjuang bagi menjadikan dan memperkasakan Bahasa Mela yu seperti sebelum penjajahan ) turut diwujudkan. hidup maju dan bebas daripada penjajahan dan Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad (1941) menyeru orang Melayu berjuang mencapai kemajuan. Bugis dan lain-lain. Di antara cerpen yang terkenal ialah Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai yang menyeru orang Melayu supaya rajin bekerja.Selain puisi.Cerpen merupakan cerita pendek yang mempunyai masihat. sekolah-sekolah melayu dan sekolah inggeris yang disediakan bagi orang melayu. Putera Gunung Tahan oleh Haji Muhammad yang mengecam British melalui kisah lucu dengan tujuan memupuk semangat cinta akan negara. Kebanyakan cerpen menyeru rakyat bekerja untuk kemajuan dan kemerdekaan negar a. Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurashid (1930). Maka surat khabar melayu telah digunakan sebagai bahan pengajaran. Antara kejayaan orang Melayu dalam bidang sastera pasa masa itu ialah melahirkan para pejuang sastera dalam Asas 50 dan Asas 66. Pada dasarnya. Oleh kerana penyediaan sekolah -sekolah melayu oleh orang inggeris ini bukan satu yang ikhlas. Banjar. Rumah Besar Tiang Sebatang oleh Ishak Haji Mahmud yang menyeru orang Melayu menbenci dan menentang penjajahan British. faktor lain ialah sistem pendidikan. Ini dapat menyumbang ke arah pembentukan bangsa Melayu melalui penggunaan Bahasa Melayu. Anak Dibuat Demal. Yang belajar di sekolah Inggeris pula ialah anak -anak golongan bangsawan yang ingin dijadikan oleh orang British sebagai pegawai dan pentadbir bawahan sahaja. tujuan british bukanlah untuk melahirkan golon gan cerdik pandai dikalangan orang melayu. Dengan itu. Tambahan lagi. Terdapat sekolahsekolah pondok. novel juga dikarangkan untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Sekolah -sekolah melayu telah mula dibuka di kawasan-kawasan barat dan selatan tanah melayu sejak tahun 1880 -an lagi. Antara kejayaan lain adalah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka yang berperanan sebagai pembina dan pengembang bahasa Melayu dan alat penyatuan bangsa. para pembaca akan mengetahui dasar perjuangan yang hendak disampaikan. Mereka hanya ingin melihat anak -anak orang melayu menjadi lebih pandai sedikit daripada ibubapa mereka.

liberalisme. perlembagaan dan nasionalisme. Dato Onn Jaafar dapat menyatukan persatuan -persatuan Melayu dan menubuhkan UMNO bagi menentang Malayan Union. Dalam zaman pendudukan Jepun sukatan yang diajarkan meliputi bidang-bidang Matematik.umpamanya 'jawi peranakan'. kemunculan golongan intelektual juga antara faktor dalaman kebangkitan semangat nasionalisme. Sistem pendidikan yang sama antara penduduk juga memberikan peluang orang-orang Melayu menerima semangat kebangsaan. R. pendidikan agama yang dijalankan di sekolah-sekolah pondok dan madrasah telah mendapat sambutan hebat penduduk tempatan. maka barulah sekolah-sekolah pondok dan madrasah telah membuka minda kaum melayu terhadap masalah-masalah politik yang dihadapi oleh mereka di tanah melayu. Di samping itu. Namun demikian sekolah-sekolah seumpama ini kurang memainkan peranan untuk menanan semangat kebangsaan pada tahap -tahap awal. Melalui kegiatan ini. telah menyumbngkan terhadap kemajuan intelek dan material orang melayu. Sukatan dan dasar yang tidak selaras membangkitkan rasa tidak puas hati orang Melayu terhadap layanan Inggeris. J. Melalui sistem pendidikan ini. Beliau berjuang . Antara golongan terpelajar seperti Raja Chulan. Orang-orang Melayu tidak diajar secara akademik. Eunos Abdullah dan Dato Onn Jaafar. terutamanya pendidikan melayu t elah memainkan peranan penting dalam kesedaran kebangsaan di kalangan orang melayu. Guru-guru Melayu dihantar ke Jepun untuk menambahkan pengetahuan berbahasa. mereka dapat mempertahankan nilai -nilai keislaman semasa kemasukan kuasa british dan kemasukan kaum imigran. tetapi hanya dalam bidang kemahiran. bila islam memasuki era reformasi. 'khizanah al -ilmu' dan taman pengetahuan. Sains dan pelbagai subjek akademik lain. Pertanian. terutamanya generesai muda terhadap isu -isu yang mempengaruhi orang melayu. Hal ini mendedahkan orang-orang Melayu kepada ilmu pengetahuan. Walau bagaimanapun. Selain itu. Kesimpulannya. sistem parlimen. menjelang tahun 1900. mereka tidak member ikan peluang yang sama. Mereka terpengaruh dengan idea -idea dan falsafah politik demokrasi. ia sebenarnya menambahkan intelek Melayu yang akhirnya dapat digunakan untuk mencetuskan semangat dan kesedaran nasionalisme . perkembangan pendidikan. Jika dibandingkan dengan sistem Inggeris. Pendedahan kepada dunia luar melalui surat khabar. telah membuka mata orang melayu. Wilkonson selaku penyelia sekolah -sekolah (1877-1895) mendapati bahawa surat khabar melayu bersama pendidikan secara amnya.

novel dan rencana. Beliau memperjuangkan ketuanan Melayu dan perkembangan sosio ekonomi serta politik Melayu. Mereka berazam untuk mengatasi masalah ini dan memperkenalkan satu generasi baru orang Melayu yang akan membela bangsa dan negara mereka. Karya ini membicarakan budaya melayu yang kian ber ubah akibat pengaruh . Beliau juga mengenengahkan isu kepinggiran Bahasa Melayu. majalah. di Melaka ialah Madrasah al-Hadi dan Pulau Pinang ialah Madrasah al-Mashor. perkembangan media massa turut memainkan peranan yang penting dalam gerakan kesedaran di Tanah Melayu. Di Negeri-negeri Melayu telah didirikan di Teluk Intan (Perak). Guru-guru dari MPSI telah menyedari masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Seterusnya. Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) juga bertanggungjawab dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk. Satu daripada bahan bacaan terawal ialah 'pengetahuan bahasa'. Graduan MPSI menubuhkan Persatuan Sastera Melayu pada tahun 1923 bagi menggalakkan pertumbuhan sastera dan membangkitkan semangat nasionalisme . Pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah ini akan sedar akan kelemahan mereka dalam agama Islam dan mereka didorong untuk berusaha bersungguh-sungguh lagi supaya tidak keluar dari ajaran Islam yang sebenar. Surat khabar digunakan sebagai medan untuk menyedarkan masyarakat melayu terhadap keadaan mereka di tanah air mereka sendiri. Sekolah agama yang penting di Singapura ialah Madrasah al -Iqbal al-Islamiyah.melalui akhbar Warta Malaya dan Lembaga Melayu dengan membuat bidasan dan kritikan serta mengadakan rapat umum . Ahmad Boestaman adalah pejuang KMM yang mencetuskan idea merdeka pada tahun 1939. Melaka dan Pulau Pinang. Selain itu Dr. tetapi tidak menerima sambutan. Raja Chulan (Raja Dihilir) merupakan ahli Majlis Pusat dan beliau perjuangkan hak dan keistimewaan orang Melayu. Idea nasionalisme lahir melalui surat khabar. Ibrahim Yaakub pula adalah pejuang MPSI yang telah menubuhkan Ikatan Pemuda Semenanjung bagi mencetuskan ketidakpuasan hati layanan Inggeris terhadap s oiso ekonomi orang Melayu terutama dalam bidang pendidikan. Buhanudin Al-Helmi juga antara golongan intelektual dan merupakan pemimpin PKMM yang tidak sehaluan dengan Inggeris dan mencari kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Sistem persekolahan di sekolah itu mengikut sistem yang terdapat di Mesir dan di Barat. Kuala Terengganu (Terengganu) dan Muar (Johor). Di samping itu. hasil karya raja Ali Haji yang disusun pada tahun 1858. S ekolah-sekolah agama telah didirikan di Singapura.

muncul golongan wartawan yang komite d dan sedar akan nasib bangsanya. pada tahun 1910. akhbar al-Imam telah diterbitkan di Singapura. al-Islam. Syeikh Mohammad Salim al -Kalali dan Haji Abbass Mohammad Taha. Selain akhbar yang disebut di atas. Masyarakat melayu tidak kira dari daerah atau negeri yang berlainan dapat berhubung di antara satu sama lain. kemunculan alat pencetak telah mencetuskan kesedaran kebangsaan melalui penertbitan akbar. Pengarang yang pertama ialah Rahim Kajai dan pengarang yang terkemuka pula ialah Ishak Muhammad atau dikenali s ebagai Pak Sako. akhbar Utusan Melayu telah diterbitkan. melalui sistem perhubungan jalan raya dan jalan keretapi. Keadaan ini secara tidak langsung dapat menyatupadukan penduduk melayu. majalah & novel. al-Ikhwan dan Pengasoh. pada 23 Julai 1906. kedaerahan dan kenegerian. yang seterusnya mewujudkan identiti kebangsaan. ianya merupakan peristiwa -peristiwa yang tercetus di luar Tanah Melayu tetapi memberi kesan yang sangat besar kepada perkembangan semangat nasionalisme orang Melayu di Tanah Melayu. Syeikh Tahir Jalaluddin. Tunas Melayu. Akhbar ini menjadi lambang perpaduan dan kegigihan orang Melayu. Golongan wartawan telah membangkitkan isu -isu kemunduran masyarakat Melayu dalam semua aspek seperti sosial. terdapat juga akhbar Warta Malaya (1930). Faktor terakhir adalah perkembangan sistem perhubungan. Dalam masa yang sama. Penerbitan Utusan Melayu turut menerbitkan Utusan Zaman dan Mastika. Seruannya diteruskan oleh akhbar lain s eperti Neracha. pendidikan. . Bangsa Melayu diminta berusaha dengan gigih untuk kemajuan. Sistem perhubungan ini dapat membantu merentasi sikap kekampungan. Walau bagaimanapun ianya telah membantu menyelesaikan halangan geografi di kalangan masyarakat melayu. disamping itu karya ini juga memperihatkan peri pentingnya bahasa melayu dalam budaya masyarakat melayu seagai alat menyatukan kaum melayu melalui satu identiti bahasa.british dan imigran cina. Umpamanya. Selain itu. Bagi faktor luaran. Fajar Sarawak dan sebagainya. Sistem perhubungan yang telah dimajukan oleh pihak British adalah demi kepentingan ekonomi mereka. Idea dan pemikiran pemimpin -pemimpin melayu yang berjiwa kebangsaan tersebar dengan pantas kepada masyarakat di kawasan perkampungan. ekonomi dan politik. pada tahun 1939. Sebagai contoh. Akhbar ini diterbitkan oleh golongan kaum muda yang dipimpin oleh Syed Syeikh al -Hadi. Selain itu. terdapat lebih daripada 2400km jala nraya terturap. Majlis (1935).

prgresif dan revolusioner dan amat sesuai dengan zamannya. Ajaran dan pandangan beliau di anggap baru. seorang pemuda reformis islam timur tengah yang radikal dan revolusioner pada akhir abad ke 19. Tidak kurang juga yang pergi menunaikan fardhu haji. Ajaran beliau adalah berdasarkan kepada ajaran Allah dan Rasul seperti yang tercatit di dalam al-Quran dan al-Hadis. Perkembangan reformisme di timur tengah itu telah mempengaruhi kedua -dua kumpulan tersebut. Syeikh Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1829 dan mendapat ijazah dari Universiti al-Azhar.Faktor-faktor luaran menjadi pemangkin untuk mempercepat kebangkitan semangat nasionalisme orang Melayu. gerakan ini turut bermatlamat untuk membebaskan agama Islam daripada kepercayaan kolot dan ortodoks yang tiada kaitannya dengan ajaran I slam yang sebenar. Mereka mula menyebarkan gagasan baru kepada masyrakat melayu berlandaskan agama islam. tetapi tidak terkeluar dari prinsip dan semangat agama Islam yang sejati. iaitu penyatuan umat Islam di seluruh dunia. terutamanya ke timur tengah untuk mempelajari agama islam. Mereka . Pelajar-pelajar yang berpendidikan Arab dari Mesir pulang ke Tanah Melayu dan menjadi pelopor Gerakan Islah -Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sayid Jamaluddin al -Afghani sendiri dan Syeikh Muhammad Abduh. Selain itu.Antara lain ialah memulihkan agama Islam mengikut ajaran Islam yang terkandung dalam al -Quran dan Hadith. Mesir untuk berjuang di negara sendiri. Matlamat-matlamat Gerakan Pemulihan Islam ialah memperjuangkan konsep Pan-Islamisme. Yang disesuaikan ialah perkaraperkara dan hal-hal takwim serta pentafsiran Islam mengenai sesuatu pendapat atau hukum di dalam al -Quran. Beliau menjadi Mufti Besar dari tahun 1899 hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1905. Turut bermatlamat untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial mengikut al -Quran dan Hadith dan yang terakhir ialah memb ebaskan negara Islam dari pengaruh penjajahan Barat. Syeikh Muhammad Abduh telah menyesuaikan prin sip-prinsip Islam menurut kehendak azan moden. Konsep pan-islamisme telah mula diutarakan oleh Syed Jamaluddin al -Afghani. Gerakan Pemulihan Islam bermula di Mesir sejak tahun 1850. Pada masa itu juga. ramai orang melayu yang telah pergi ke luar negeri. Konsep Gerakan Pemulihan Islam ini telah memberi ilham kepada pelajar-pelajar Melayu yang menuntut di Universiti Al-Azhar. Antara faktor luaran ialah Gerakan Pemulihan Islam di Mesir.

pakatan di antara Jerman -Turki tewas dalam Perang Dunia Pertama. Pada bulan Febru ari. Turki mengisytih arkan peperangan jihad terhadap kuasa Berikat (Amerika Syarikat. British cuba menyekat berita dari luar tetapi gagal. Faktor kedua ialah Gerakan di Turki yang dapat dibahagikan kepada tiga gerakan iaitu Gerakan Pan-Islam. Pahang mendapatkan bantuan Turki (1890 -an) untuk menghalau British tetapi gagal. Askar-askar India diberikan keyakinan bahawa pakatan Jerman -Turki akan menang dalam Perang Dunia Pertama. Gerakan Khilafat yang ditubuhkan di Singapura dikawal rapi oleh British. Pejuang Islam di Singapura. Turki dan Jerman berpakat menentang kuasa Berikat. ianya adalah satu gerakan untuk menyatukan umat Islam di dunia di bawah Empa yar Turki atau Empayar Uthmaniyah. Umat Islam di Tanah Melayu sangat menghormati Empayar Turki dan segala perkembangan di Turki mempengaruhi mereka. Orang Islam di India membentuk Gerakan Khilafat untuk mengekalkan kuasa Turki dan sistem Khilafat. Golongan . iaitu Kassim Ismail Mansur dan Nur Alam Syah mempengaruhi dasar India yang beragama Islam melancarkan dahagi. Britain dan Perancis). Bagi Gerakan Pan-Islam. Yang terakhir sekali ialah Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustapha Kamal Attaturk yang bergerak untuk memodenkan Turki. Semasa Perang Dunia Pertama. Syeikh Mohammad Salim al -Kalali dan Haji Abbass bin Mohammad Taha.berusaha menyatupadukan masyarakat melayu berdasarkan id entiti agama islam. Empayar Turki ditubuhkan oleh Usman pada tahun 1300. tetapi dapat dihapuskan oleh askar British. Mereka menyebarkan idea -idea Islam-Islamiah atau pemulihan agama Islam serta konsep Pan-Islamisme di kalangan kaum Melayu menerusi majalah al-Imam. Beliau ingin menentang Siam dan menubuhkan Kerajaan Islam di bawah naungan Turki tetapi gagal. Ulama Syeikh Haji Wan Ahmad dari Pattani ingi n menyatukan Kelantan dan Pattani. Masih ada berita yang sampai ke Tanah Melayu melalui suratkhabar dan surat peribadi pejuang pejuang Pan-Islam. Gerakan Pan-Islam mahu menentang penjajahan Barat dan menghapuskan kepercayaan kuno yang bertentangan dengan ajaran Islam. Askar-askar India berjaya membunuh lebih 40 orang British dan hampir berjaya menakluki Singapura. Tokoh-tokoh terkenal ialah Syed Sheikh Ahmad al -Hadi. Bagi gerakan Khilafat pula. Mehemet Kiamil Bey cuba mengembangkan pengaru h Pan-Islam di Johor tetapi gagal. askar India melancarkan dahagi di Singapura. Gerakan Khilafat dan Gerakan Turki Muda. British cuba menguasai Turki. Syeikh Tahir Jalaluddin.

Turki diisytiharkan sebagai Republik pada tahun 1923 dan sistem Khilafat dimansu hkan. sesebuah negara tidak mengira saiznya.Dalam peperangan yang berlaku di antara Rusia dengan Jepun (1904 -1905) menyaksikan Jepun telah memperolehi kemenangan. Akhbar Pengasoh. Abdul Kadir Adabi atau Abdul Kadir bin Ahmad adalah seorang penulis dari Kelantan. ekonomi Turki dikuasai semula oleh orang Turki dan bukan oleh orang Yahudi dan Kerajaan Turki memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk menguasai bidang ekonomi. Jepun muncul sebagai negara yang moden dan kua t. Golongan Turki Muda dikatakan tidak mementingkan agama dan undang-undang Islam dalam perkembangannya. Pemimpin-pemimpin Meiji seperti Maharaja Mutsushito telah memodenkan negara Jepun. Jepun berjaya meniru teknologi Barat.Turki Muda menyebarkan semangat kebangsaan di Turki. karya ini telah berjaya merangsang pembaca serta . Kej ayaan ini telah memberi ilham dan kesedaran kepada orang Asia termasuk orang melayu bahawa barat tidaklah sekuat seperti yang digeruni oleh mereka. Kegiatan Turki Muda memberikan perangsang kepada golongan Kaum Muda di Tanah Melayu untuk menentang pengua saan British. alIkhwan dan Saudara turut menyiarkan tentangan terhadap Turki Muda. Namun demikian. Abdul Kadir Adabi mengecam gerakan Turki Muda kerana memasuhkan sistem Khilafat. teknologi dan perpaduan. Karya ini telah dialihbahasaka n oleh beliau daripada karya Mustafa Kamal dari Turki yang asalnya daripada bahasa arab. Antara kemenangan Jepun terbesar ialah apabila dapat mengalahkan Eropah. Jepun mengubahsuai teknologi Barat untuk kegunaannya. Perang tersebut telah membuktikan bahawa. Perkara ini telah mewujudkan Ilham dan keazaman dalam jiwa rakyat Asia. Menurut Za'ba. orang Asia dan Melayu mulai sedar akan kepentingan pelajaran. boleh menjadi kuat seperti Jepun melalui kemajuan teknologi dan pendidikan. Dalam masa yang sama. iaitu mereka membangkitkan semangat kebangsaan di Turki. Faktor luaran yang ketiga ialah pengaruh dari Jepun. Pada tahun 1907. Faktor -faktor inilah yang menjadikanr akyat kuat menentang penjajah.Sejak tahun 1868. Kesan daripada kemenangan ini. Kaum Muda di Tanah Melayu telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM) pada tahun 1938 untuk bergiat dalam politik. seorang tokoh bernama Abdullah Abdul Rahman telah menghasilkan karya berjudul 'Mataharai Memancar' (The Rising Sun) yang menceritakan sejarah Jepun. terdapat pandangan yang baik mengenai Turki Muda. sekaligus membuktikan rakyat Asia bijak. ianya juga memberi kesan kepada pemikiran tokoh -tokoh awal Tanah Melayu.

Cawangan Sarekat Islam di Johor tidak mendapat sambutan yang memuaskan. Akhbar Sinaran Zaman dan Idaran Zaman yang diterbitkan oleh Syed Syeikh al-Hadi menceritakan perjuangan Sarekat Islam. Sun Yat Sen. melalui ajaran Islam. Selain itu. Keadaan ini membangkitkan kesedaran rakyat Tanah Melayu untuk menentang British. Pada tahun 1911 berlaku Revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Di antara mereka ialah Sye d Sheikh al-Hadi yang mula menggalakkan orang melayu memajukan diri mereka dalam aspek ekonomi dan sosial. Sarekat Dagang Islam diasaskan oleh Raden Mas Tirtoadisoeryo pada tahun 1909. Sarekat Islam ialah parti politik yang pertama di Indonesia. Syed Syeikh al -Hadi mengambil Mohammad Yunus bin Abdul Hamid menjadi pengarang di akhbarnya. Perkembangan di Jepun mengalahkan kuasa Rusia telah membawa kesedaran dan keyakinan bahawa orang melayu juga boleh mempertahank an kepentingan mereka daripada terus di tindas oleh pihak British. Beberapa parti politik telah ditubuhkan ditubuhkan di Indonesia. Faktor luaran yang keempat pula merupakan pengaruh dari Indonesia. Pertubuhan sulit ini berpengaruh kuat di Beserah hingga ke Kemaman. Nama Sarekat Dagang Islam ditukar kepada Sarekat Islam pada tahun 1912. Pemimpin Sarekat Islam yang terkenal ialah Omar Said Tjokroaminoto dan Agus Salim. Penentangan terhadap British di Terengganu (1928) dimulakan oleh Syarikatul Islam yang diketuai oleh Sayid Muhammad dari Johor. turut timbulnya Gerakan Kesedaran Kebangsaan China. Cawangan Sarekat Islam di Johor ditubuhkan oleh Haji Ibrahim bin Sidin dari Singapura. Antaranya ialah Sarekat Islam. Hakikat ini telah disedari oleh golongan terpelajar di Tanah Melayu. Pengaruh Sarekat Islam tersebar ke Tanah Melayu pada 1920-an melalui ceramah dan kelas agama oleh guru -guru agama dari Sumatera. Agama Islam menjadi faktor utama menyatukan orang Islam di Indonesia supaya menentang penjajah Belanda. Mohammad Yunus adalah ahli Sarekat Islam dan penerbit akhbar . Sayid Muhammad dipercayai ingin meluaskan ca wangan Sarekat Islam di Terengganu. Beliau telah berjaya menumbangkan kerajaan Manchu dan menubuhkan sebuah negara republik China.menimbulkan perasaan bangga dan harapan untuk membawa pembaharuan di timur dan ini termasuklah kepada p embaca melayu. mereka juga boleh menghalau keluar orang British dari Tanah Melayu. Gerakan kemerdekaan rakyat Indonesia menentang pem erintahan Belanda telah memberi semangat kepada golongan melayu yang inginkan pembebasan daripada penjajahan British. Masyarakat melayu mula percaya bahawa dengan adanya teknologi dan pendidikan.

Contohnya ialah agama. Gerakan ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Jose Rizal memimpin perjuangan rakyat Filipina menentang penjajahan Sepanyol. Dasar tidak bekerjasama ini telah diamalkan oleh pejuang nasionalis di India yang diketuai oleh Mahatma Gandhi. Faktor terakhir adalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan India. PNI mengamalkan ideology yang menganjurkan revolusi untuk menggulingkan kerajaan Belanda. gerakan ini telah memberi semangat serta kesedaran kepada penduduk Tanah Melayu untuk terus bangun dari penindasan yang berleluasa di Negara sendiri. Tujuan gerakan ini adalah untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Faktor kelima adalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan Filipina. Penduduk di Tanah Melayu juga turut mempunyai keinginan yang sama iaitu ingin membebaskan diri daripada penjajahan Brirish. faktor-faktor dalaman mempunyai peranan yang tersendiri dalam membangkitkan semangat nasionalisme penduduk Tanah Melayu. Tan Malaka dan Darsono pada tahun 1920. PKI diasaskan oleh Semaun. system pendidikan. Kesimpulannya. Penduduk Tanah Melayu menguatkan semangat dan bersatu padu untuk melepaskan diri daripada kuasa penjajah. Mereka berjuang untuk memajukan bidang sosial. Pengaruh dari luar yang tersebar melalui majalah dan akhbar dapat membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu. pergerakan sosial dan kebudayaan. ekonomi dan politik orang Melayu. Yang terakhir sekali ialah Parti Nasional Indonesia (PNI). Beliau telah menubuhkan Liga Filipina unt uk memajukan orang Filipina dan menuntut Sepanyol memberi layanan adil kepada rakyat. Tan Malaka berpendapat bahawa orang Melayu sukar dipengaruhi kerana mereka berfahaman konservatif. Pemuda -pemuda Indonesia memperjuangkan kebebasan mereka melalui tulisan. Parti politik yang kedua pula ialah Parti Komunis Indonesia (PKI).Sinaran Zaman di Sumatera. Dengan itu. Ahli -ahli PKI termasuk Tan Malaka cuba menyebarkan fah aman komunis di Singapura tetapi tidak berhasil. PNI diasaskan oleh Sukarno dan Sartono pada tahun 1927. Melaului gerakan ini juga telah member kesedaran kepada openduduk di Tanah Melayu untuk bangkit dari terus dikuasai oleh kuasa asing. kesedaran tentang kemunduran orang melayu. bahasa dan kesusasteraan serta perkembangan . Sutan Jenin dari Sumatera dapat mengembangkan pengaruh Komunis di Tanah Melayu pada tahun 1930 -an. Kebanyakan orang Melayu tidak menyertai PKI kerana ajaran komunis yang bertentangan dengan agama Islam. Pelajar MPSI dipengaruhi oleh perjuangan PNI yang mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah.

Kemudiannya. timbul persatuan Melayu pada tahap-tahap berlainan. peranan pengaruh luar merupakan faktor penting kebangkitan nasionalisme Melayu. Selain itu. . Antara lain ialah usaha persatuan -persatuan Melayu merintis jalan penubuhan UMNO pada tahun 1946. Akibatnya. Jadi faktor-faktor inilah antara yang banyak membantu kearah proses kemerdekaan rakyat. K ongres Melayu Se Malaya diadakan pada 9 Ogos 1939 bertujuan memupuk perpaduan di kalangan orang Melayu.media massa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->