P. 1
23982184-Faktor-Faktor-Yang-Memainkan-Peranan-Penting-Dalam-Membangkitkan-Semangat-Nasionalisme-Dalam-Kalangan-Orang-Melayu-Sebelum-Perang-Dunia-Kedua

23982184-Faktor-Faktor-Yang-Memainkan-Peranan-Penting-Dalam-Membangkitkan-Semangat-Nasionalisme-Dalam-Kalangan-Orang-Melayu-Sebelum-Perang-Dunia-Kedua

|Views: 1,212|Likes:
Published by Puteri Ular

More info:

Published by: Puteri Ular on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

Soalan: Bincangkan faktor-faktor yang memainkan peranan penting dalam membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan orang

Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Jawapan cadangan:

Semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu telah ada sejak campur tangan British pada tahun 1874. Dengan adanya semangat nasionalisme, maka penguasaan penjajahan ke atas negeri -negeri Melayu tidak berlaku secara aman damai tetapi sebaliknya ditentang oleh masyarakat tempatan. Penentangan ini dilakukan oleh pejuang -pejuang tanah air seperti Dato Maharaja Lela, Dato Bahaman, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong, Mat Salleh, dan lain-lain lagi mencerminkan penentangan rakyat tempatan terhadap kuasa asing di negara ini. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang membangkit semangat nasionalisme dalam kalangan orang Melayu. Faktor faktor ini dapat dilihat melalui f aktor dalaman dan faktor luaran. Faktor-faktor dalaman merupakan peristiwa-peristiwa yang tercetus di Tanah Melayu dan memberi pengaruh yang sangat besar dalam membangkitkan dan menyemarakkan semangat nsionalisme orang Melayu. Antara faktor dalaman ialah agama. Pada penghujung abad ke -19 dan awal abad ke-20, masyarakat Melayu terutamanya yang tinggal di ba ndar-bandar berasa tidak puas hati dengan keadaan ekonomi, sosial dan politik mereka. Mereka mulai sedar bahawa kedudukan ekonomi dan sosial terancam sebab adanya masyarakat dari luar, iaitu kaum imigran seperti Cina dan India. Oleh yang demikian, orang Melayu sedar bahawa mereka perlu bertindak bagi membawa perkembangan ekonomi dan sosial ke atas masyarakat mereka supaya tidak lagi mundur dalam bidang tersebut. Kesedaran ini telah melahirkan kumpulan-kumpulan kecil yang berpengaruh dalam masyarakat Melayu untuk memperjuangkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Kesedaran ini melahirkan 3 golongan di bandar -bandar untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Melayu pada awal abad ke -20. Antara ketiga-tiga golongan ini, golongan yang berpendidikan Arab memainkan peranan penting dalam gerakan Pemulihan Islam di kalangan masyarakat Melayu. Mereka berpendidikan Arab dan melanjutkan pengajian Islam ke

tetapi juga memusuhi perjuangan nasionalisme Melayu yang dibawa dan dirancan g oleh revolusioner ini. Mereka dari golongan ini hampir keseluruhannya memperoleh pelajaran dari Timur Tengah dan terpengaruh dengan gerakan pemulihan yang berlaku di sana. Di antara penuntut-penuntut Melayu yang membawa pengaruh dari Timur Tengah ialah Syeikh Muhammad Tahir bin Jalaluddin. Syed Syeikh Ahmad al-Hadi. Faktor kesedaran orang melayu tentang kemunduran mereka juga turut menjadi punca dalaman kebangkitan nasionalisme di Tanah Melayu. Orang melayu menjadi penduduk pribumi tetapi masih tertinggal jauh dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang pendidikan pula. Sekembalinya dari Timur Tengah khasnya dari Mesir k e tanah air pada awal abad ke-20. orang Melayu terti nggal jauh kerana system pendidikan melayu tidak mempunyai nilai untuk meningkatkan taraf dan kedudukan orang melayu dalam bidang ekonomi. Manakala orang cin a pula menguasai sektor ekonomi di kawasan Bandar seperti menjadi peniaga.Universiti Al-Azhar di Kaherah. Mesir. tetap i orang mealyu tersisih daripada kegiatan ekonomi komersial tersebut. Golongan ortodoks ini memusuhi bukan setakat fahaman baru dalam agama. Kegiatan ekonomi kapitalis dikuasai oleh orang Cina dan pedagang-pedagang Eropah. Orang melayu mula sedar bahawa mereka . Mengikut revolusioner ini. Golongan ini menerima pelajaran dan inspirasi dari gerakan pemulihan Islam moden dan gerakan Pan-Islamisme yang diasaskan pada penghujung abad ke -19 dan awal abad ke-20 oleh Imam Syeikh Muhammad Abduh dan Sayid Jamaluddin al Afghani. Oleh sebab fahaman mereka berkenaan ajaran agama Islam baru dan agak berlainan dengan fahaman seperti kepercayaan bidaah dan khurafat yang sedia berakar umbi di negeri-negeri Melayu. mereka telah berkhidmat dalam jabatan agama di negeri negeri Melayu. Haji Abbass Muhammad Taha dan Syeikh Mohammad Salim al Kalali. Islam memerlukan perubahan dan penafsiran baru dan sesuai untuk menghadapi cabaran dunia yang menghadapi perkembangan pesat. Golongan berpendidikan Arab ini yang mula-mula sekali menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap keadaan ekonomi dan sosial orang Melayu pada masa itu. mereka mendapat tentangan daripada golongan ulama tua yang kolok dan ortodoks. Keadaan ini mula disedari oleh peniaga -peniaga keturunan arab yang tinggal di Negeri-Negeri Selat terutamanya Singapura. Walaupun ekonomi Tanah Melayu yang berasaskan getah dan bijih timah berkembang pesat. Banyak ladang getah dan lombong bjih timah dimiliki dan diusahakan oleh orang Eropah.

Orang Melayu sedar permintaan orang Cina tersebut akan menggugat kedudukan mereka sebagai penduduk pribumi. pihak British telah mula membawa masuk imigran cina dan india secara besar-besaran untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi yang masih belum diterokai . Pihak british kemudian telah memulakan proses menginstitusikan berbagai bidang kerajaan yang merangkumi hampir semua aspek kehidupan politik. Kesengsaraan yang dialami oleh orang -orang Melayu dalam kehidupan seharian dan penipuan yang dilakukan Jepun telah mendorong orang -orang Melayu bangun dan mewujudkan organisasi anti -Jepun. Maka wujudlah askaraskar wataniah dan Force 136. Ketika penaklukan British ke atas Tanah Melayu.perlu mempertahankan hak mereka di Tanah Air sendiri apabila orang cina Peranakan di Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu mendesak supaya diberi hak yang sama dengan Melayu daripada kerajaan British. Selain itu. ekonomi dan sosial. Tambahan pula. Usaha mencapai tujuan ini paling pesat dilakukan di negeri-negeri melayu bersekutu. rakyat juga menderita di negara sendiri akibat dijajah bangsa asing. Mereka akhirnya menjadi tulang belakang kepada askar Melayu setelah negara mencapai kemerdekaan. Penipuan dan tingkah laku pemimpin Jepun dalam dolak dalik mereka untuk membe rikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu merupakan satu seksaan batin kepada pemimpin Melayu yang bekerjasama dengan Jepun. Dalam hal ini. Selain itu. dasar penjajahan Barat juga telah menimbulkan semangat nasionalisme ke dalam jiwa penduduk Tanah melayu. pengaruh dan kedudukan ekonomi mereka di tanah melayu. Situasi i ni telah menyemarakkan semangat nasionalisme orang melayu untuk mempertahankan kedudukan mereka di Tanah Melayu. institusi melayu tradisional dan elit melayu tradisional mendapati diri mereka terpaksa mengambil peranan yang semakin kecil dan hal ehwal kerajaan dan pentadbiran. Akibat daripada keadaan ini. Mereka akhirnya memberikan kerjasama kepada organisasi-organisasi anti-Jepun dengan membekalkan maklumat agar dapar mempertingkatkan keberkesanan penentangan mereka. ia semakin menebalkan rasa benci dan meningkatkan kadar nasionalisme Melayu. Antara lain. pemimpin organisasi ini juga telah menjadi orang -orang terpenting dalam menegakkan nasionalisme Melayu seperti Kapten Hussin Onn. Pihak British telah berpuas hati dengan kaedah pengukuhan kuasa. PETA boleh dikatakan menjadi duri dalam daging kepada pentadbiran tentera Jepun. Selain itu.

Ini dapat memperlihatkan hilangnya kewibawaan dan pertuanan Melayu. Perkara ini pernah dibantah oleh Raja Chulan akan kepinggiran Bahasa Melayu dalam bahasa undang -undang dan juga penggunaannya dalam MMN dan MMP kerana wakil Melayu ti idak faham apakah yang dibahaskan. gelanggang bagi orang Melayu melahirkan ketidakpuasan melalui adalah karya sastera. Keadaan menjadi lebih buruk menjelang tahun 1921. Langkah-langkah yang di ambil oleh pihak british ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan orang melayu. Semua ini telah menyedarkan orang Melayu akan kepinggiran bangsa dan bahasa Melayu. 511000 adalah orang melayu. Antara lain ialah kewujudan sasterawan yang dilahirkan oleh sekolah sekolah Melayu dan MPSI. Pengaruh Arab turut wujud hasi l dari peranan golongan agama dan bagi menggantikan penggunaaan tulisan rumi yang diperkenalkan penjajah. Secara tidak langsung. . kerana mereka sedar hak mereka sebagai rakyat pribumi sedikit demi sedikit diambil alih oleh pihak pendatang dan kaum penjajah. Semenanjung oleh Harun Aminurashid (1919). terdapat juga puisi lain seperti Sedarlah oleh Mahmud Ahmadi. bahasa Melayu sebenarnya semakin hilang peranan dalam sistem pendidikan Inggeris dan Jepun. Jadi. Ini sebenarnya membayangkan kelunturan budaya Melayu dalam negara sendiri. Faktor lain seperti bahasa dan kesusasteraan. perbahasan dalam MMN dan MMP menggunakan Bahasa Inggeris. Keadaan ini menyebabkan kaum pendatang mula menguasai ekonomi di tanah melayu. Kaum melayu mulai sedar yang mereka telah ketinggalan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di mana orang bukan melayu menjadi peserta yang kuat. Jika dapat kita perhatikan. Dalam puisi Omar Mustaffa yang tersiar dalam Utusan Melayu keluaran 18 Januari 1913 menggesa orang Melayu supaya rajin bekerja dan jangan membiarkan kekayaan diambil oleh bangsa lain. Seruan Kebangsaan oleh Melati Pahang (1937) yang menggesa orang Melayu mencari ilmu d an Serunai Pujangga oleh Anum (1940) yang menggesa orang Melayu bersikap berani dan sanggup berkorban. 495000 orang cina dan 305000 orang india.oleh masyarakat melayu dengan sepenuhnya. Bahasa Melayu hanya digunakan dalam Sekolah Melayu. tulisan Jawi telah diperkenalkan sebagai tulisan rasmi Bahasa Melayu. Selain itu. dapat memperkukuhkan perjuangan orang Melayu dalam meletakkan taraf bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Rasmi negara selepas merdeka. dimana daripada jumlah 1320000 orang penduduk negeri-negeri melayu bersekutu. Melalui faktor bahasa dan kesusasteraan ini. Dalam pada itu.

Sekolah -sekolah melayu telah mula dibuka di kawasan-kawasan barat dan selatan tanah melayu sejak tahun 1880 -an lagi. Kebanyakan cerpen menyeru rakyat bekerja untuk kemajuan dan kemerdekaan negar a. Pada dasarnya. Ini dapat menyumbang ke arah pembentukan bangsa Melayu melalui penggunaan Bahasa Melayu. sekolah-sekolah melayu dan sekolah inggeris yang disediakan bagi orang melayu. Bugis dan lain-lain. Dengan itu. madrasah. hidup maju dan bebas daripada penjajahan dan Anak Mat Lela Gila oleh Ishak Haji Muhammad (1941) menyeru orang Melayu berjuang mencapai kemajuan. Penubuhan persatuan yang memperjuangkan bahasa seperti PASPAM (berjuang bagi menjadikan dan memperkasakan Bahasa Mela yu seperti sebelum penjajahan ) turut diwujudkan. Antaranya ialah Hikayat Faridah Hanum oleh Syed Syeikh al -Hadi (1925) yang mencadangkan wanita perlu diberi pendidikan. Melalui cerpen yang disiarkan. maka tidak terdapat buku -buku teks dan kurikulum yang sesuai. Yang belajar di sekolah Inggeris pula ialah anak -anak golongan bangsawan yang ingin dijadikan oleh orang British sebagai pegawai dan pentadbir bawahan sahaja. Mereka hanya ingin melihat anak -anak orang melayu menjadi lebih pandai sedikit daripada ibubapa mereka. Antara kejayaan lain adalah penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka yang berperanan sebagai pembina dan pengembang bahasa Melayu dan alat penyatuan bangsa. Rumah Besar Tiang Sebatang oleh Ishak Haji Mahmud yang menyeru orang Melayu menbenci dan menentang penjajahan British. faktor lain ialah sistem pendidikan. para pembaca akan mengetahui dasar perjuangan yang hendak disampaikan. Oleh kerana penyediaan sekolah -sekolah melayu oleh orang inggeris ini bukan satu yang ikhlas.Selain puisi. . Maka surat khabar melayu telah digunakan sebagai bahan pengajaran. novel juga dikarangkan untuk membangkitkan semangat kebangsaan. Di antara cerpen yang terkenal ialah Cerita Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai yang menyeru orang Melayu supaya rajin bekerja. Putera Gunung Tahan oleh Haji Muhammad yang mengecam British melalui kisah lucu dengan tujuan memupuk semangat cinta akan negara. Di Sini Kita Bukannya Orang Dagang dan Siasat Yang Tiada Diminta yang ditulis oleh Shamsuddin Salleh. Melor Kuala Lumpur oleh Harun Aminurashid (1930). Melayu tidak lagi berpecah dan dikenali dengan keturunan seperti Jawa. Tambahan lagi. Antara kejayaan orang Melayu dalam bidang sastera pasa masa itu ialah melahirkan para pejuang sastera dalam Asas 50 dan Asas 66. Terdapat sekolahsekolah pondok. tujuan british bukanlah untuk melahirkan golon gan cerdik pandai dikalangan orang melayu. Banjar. Anak Dibuat Demal.Cerpen merupakan cerita pendek yang mempunyai masihat.

mereka tidak member ikan peluang yang sama. Pendedahan kepada dunia luar melalui surat khabar. Wilkonson selaku penyelia sekolah -sekolah (1877-1895) mendapati bahawa surat khabar melayu bersama pendidikan secara amnya. terutamanya pendidikan melayu t elah memainkan peranan penting dalam kesedaran kebangsaan di kalangan orang melayu. Antara golongan terpelajar seperti Raja Chulan. ia sebenarnya menambahkan intelek Melayu yang akhirnya dapat digunakan untuk mencetuskan semangat dan kesedaran nasionalisme . liberalisme. Hal ini mendedahkan orang-orang Melayu kepada ilmu pengetahuan. Namun demikian sekolah-sekolah seumpama ini kurang memainkan peranan untuk menanan semangat kebangsaan pada tahap -tahap awal. Guru-guru Melayu dihantar ke Jepun untuk menambahkan pengetahuan berbahasa. pendidikan agama yang dijalankan di sekolah-sekolah pondok dan madrasah telah mendapat sambutan hebat penduduk tempatan. Dalam zaman pendudukan Jepun sukatan yang diajarkan meliputi bidang-bidang Matematik. Eunos Abdullah dan Dato Onn Jaafar. R. mereka dapat mempertahankan nilai -nilai keislaman semasa kemasukan kuasa british dan kemasukan kaum imigran. perlembagaan dan nasionalisme. kemunculan golongan intelektual juga antara faktor dalaman kebangkitan semangat nasionalisme. Beliau berjuang . perkembangan pendidikan. Dato Onn Jaafar dapat menyatukan persatuan -persatuan Melayu dan menubuhkan UMNO bagi menentang Malayan Union. Sistem pendidikan yang sama antara penduduk juga memberikan peluang orang-orang Melayu menerima semangat kebangsaan. Walau bagaimanapun. Selain itu. bila islam memasuki era reformasi. Di samping itu. Mereka terpengaruh dengan idea -idea dan falsafah politik demokrasi. Sains dan pelbagai subjek akademik lain. telah menyumbngkan terhadap kemajuan intelek dan material orang melayu. 'khizanah al -ilmu' dan taman pengetahuan. tetapi hanya dalam bidang kemahiran. Orang-orang Melayu tidak diajar secara akademik. Pertanian. Kesimpulannya.umpamanya 'jawi peranakan'. telah membuka mata orang melayu. menjelang tahun 1900. sistem parlimen. Sukatan dan dasar yang tidak selaras membangkitkan rasa tidak puas hati orang Melayu terhadap layanan Inggeris. Melalui kegiatan ini. J. Jika dibandingkan dengan sistem Inggeris. maka barulah sekolah-sekolah pondok dan madrasah telah membuka minda kaum melayu terhadap masalah-masalah politik yang dihadapi oleh mereka di tanah melayu. Melalui sistem pendidikan ini. terutamanya generesai muda terhadap isu -isu yang mempengaruhi orang melayu.

Karya ini membicarakan budaya melayu yang kian ber ubah akibat pengaruh . perkembangan media massa turut memainkan peranan yang penting dalam gerakan kesedaran di Tanah Melayu. Sekolah agama yang penting di Singapura ialah Madrasah al -Iqbal al-Islamiyah. Beliau juga mengenengahkan isu kepinggiran Bahasa Melayu. Kuala Terengganu (Terengganu) dan Muar (Johor). S ekolah-sekolah agama telah didirikan di Singapura. hasil karya raja Ali Haji yang disusun pada tahun 1858. majalah. Ahmad Boestaman adalah pejuang KMM yang mencetuskan idea merdeka pada tahun 1939. Graduan MPSI menubuhkan Persatuan Sastera Melayu pada tahun 1923 bagi menggalakkan pertumbuhan sastera dan membangkitkan semangat nasionalisme . tetapi tidak menerima sambutan. Buhanudin Al-Helmi juga antara golongan intelektual dan merupakan pemimpin PKMM yang tidak sehaluan dengan Inggeris dan mencari kemerdekaan bagi Tanah Melayu. Seterusnya. Guru-guru dari MPSI telah menyedari masalah yang dihadapi oleh orang Melayu. Idea nasionalisme lahir melalui surat khabar. Selain itu Dr. Di Negeri-negeri Melayu telah didirikan di Teluk Intan (Perak). di Melaka ialah Madrasah al-Hadi dan Pulau Pinang ialah Madrasah al-Mashor. Melaka dan Pulau Pinang. Di samping itu. Surat khabar digunakan sebagai medan untuk menyedarkan masyarakat melayu terhadap keadaan mereka di tanah air mereka sendiri. novel dan rencana. Ibrahim Yaakub pula adalah pejuang MPSI yang telah menubuhkan Ikatan Pemuda Semenanjung bagi mencetuskan ketidakpuasan hati layanan Inggeris terhadap s oiso ekonomi orang Melayu terutama dalam bidang pendidikan. Satu daripada bahan bacaan terawal ialah 'pengetahuan bahasa'.melalui akhbar Warta Malaya dan Lembaga Melayu dengan membuat bidasan dan kritikan serta mengadakan rapat umum . Sistem persekolahan di sekolah itu mengikut sistem yang terdapat di Mesir dan di Barat. Mereka berazam untuk mengatasi masalah ini dan memperkenalkan satu generasi baru orang Melayu yang akan membela bangsa dan negara mereka. Raja Chulan (Raja Dihilir) merupakan ahli Majlis Pusat dan beliau perjuangkan hak dan keistimewaan orang Melayu. Pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah ini akan sedar akan kelemahan mereka dalam agama Islam dan mereka didorong untuk berusaha bersungguh-sungguh lagi supaya tidak keluar dari ajaran Islam yang sebenar. Maktab Melayu Kuala Kangsar dan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) juga bertanggungjawab dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk. Beliau memperjuangkan ketuanan Melayu dan perkembangan sosio ekonomi serta politik Melayu.

Umpamanya. Bangsa Melayu diminta berusaha dengan gigih untuk kemajuan. kedaerahan dan kenegerian. pada tahun 1910. Sistem perhubungan yang telah dimajukan oleh pihak British adalah demi kepentingan ekonomi mereka. pada tahun 1939. kemunculan alat pencetak telah mencetuskan kesedaran kebangsaan melalui penertbitan akbar. akhbar al-Imam telah diterbitkan di Singapura. Selain akhbar yang disebut di atas. Pengarang yang pertama ialah Rahim Kajai dan pengarang yang terkemuka pula ialah Ishak Muhammad atau dikenali s ebagai Pak Sako. Akhbar ini menjadi lambang perpaduan dan kegigihan orang Melayu. Majlis (1935). Keadaan ini secara tidak langsung dapat menyatupadukan penduduk melayu. majalah & novel. al-Islam. pada 23 Julai 1906. Tunas Melayu. Masyarakat melayu tidak kira dari daerah atau negeri yang berlainan dapat berhubung di antara satu sama lain. Golongan wartawan telah membangkitkan isu -isu kemunduran masyarakat Melayu dalam semua aspek seperti sosial. Walau bagaimanapun ianya telah membantu menyelesaikan halangan geografi di kalangan masyarakat melayu. al-Ikhwan dan Pengasoh. ekonomi dan politik. disamping itu karya ini juga memperihatkan peri pentingnya bahasa melayu dalam budaya masyarakat melayu seagai alat menyatukan kaum melayu melalui satu identiti bahasa. pendidikan. Selain itu.british dan imigran cina. Idea dan pemikiran pemimpin -pemimpin melayu yang berjiwa kebangsaan tersebar dengan pantas kepada masyarakat di kawasan perkampungan. Penerbitan Utusan Melayu turut menerbitkan Utusan Zaman dan Mastika. Faktor terakhir adalah perkembangan sistem perhubungan. terdapat juga akhbar Warta Malaya (1930). Sistem perhubungan ini dapat membantu merentasi sikap kekampungan. yang seterusnya mewujudkan identiti kebangsaan. muncul golongan wartawan yang komite d dan sedar akan nasib bangsanya. Sebagai contoh. Fajar Sarawak dan sebagainya. Bagi faktor luaran. ianya merupakan peristiwa -peristiwa yang tercetus di luar Tanah Melayu tetapi memberi kesan yang sangat besar kepada perkembangan semangat nasionalisme orang Melayu di Tanah Melayu. Syeikh Tahir Jalaluddin. melalui sistem perhubungan jalan raya dan jalan keretapi. Dalam masa yang sama. Akhbar ini diterbitkan oleh golongan kaum muda yang dipimpin oleh Syed Syeikh al -Hadi. . Syeikh Mohammad Salim al -Kalali dan Haji Abbass Mohammad Taha. Seruannya diteruskan oleh akhbar lain s eperti Neracha. Selain itu. akhbar Utusan Melayu telah diterbitkan. terdapat lebih daripada 2400km jala nraya terturap.

Syeikh Muhammad Abduh dilahirkan di Mesir pada tahun 1829 dan mendapat ijazah dari Universiti al-Azhar. Mereka mula menyebarkan gagasan baru kepada masyrakat melayu berlandaskan agama islam. Beliau menjadi Mufti Besar dari tahun 1899 hingga beliau meninggal dunia pada tahun 1905. seorang pemuda reformis islam timur tengah yang radikal dan revolusioner pada akhir abad ke 19. Konsep Gerakan Pemulihan Islam ini telah memberi ilham kepada pelajar-pelajar Melayu yang menuntut di Universiti Al-Azhar. Antara faktor luaran ialah Gerakan Pemulihan Islam di Mesir. Konsep pan-islamisme telah mula diutarakan oleh Syed Jamaluddin al -Afghani. prgresif dan revolusioner dan amat sesuai dengan zamannya. Ajaran beliau adalah berdasarkan kepada ajaran Allah dan Rasul seperti yang tercatit di dalam al-Quran dan al-Hadis. gerakan ini turut bermatlamat untuk membebaskan agama Islam daripada kepercayaan kolot dan ortodoks yang tiada kaitannya dengan ajaran I slam yang sebenar. Turut bermatlamat untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosial mengikut al -Quran dan Hadith dan yang terakhir ialah memb ebaskan negara Islam dari pengaruh penjajahan Barat. Matlamat-matlamat Gerakan Pemulihan Islam ialah memperjuangkan konsep Pan-Islamisme. Mesir untuk berjuang di negara sendiri. iaitu penyatuan umat Islam di seluruh dunia. Pelajar-pelajar yang berpendidikan Arab dari Mesir pulang ke Tanah Melayu dan menjadi pelopor Gerakan Islah -Islam. Ajaran dan pandangan beliau di anggap baru. terutamanya ke timur tengah untuk mempelajari agama islam. Yang disesuaikan ialah perkaraperkara dan hal-hal takwim serta pentafsiran Islam mengenai sesuatu pendapat atau hukum di dalam al -Quran. Tidak kurang juga yang pergi menunaikan fardhu haji. Pada masa itu juga. Syeikh Muhammad Abduh telah menyesuaikan prin sip-prinsip Islam menurut kehendak azan moden.Antara lain ialah memulihkan agama Islam mengikut ajaran Islam yang terkandung dalam al -Quran dan Hadith.Faktor-faktor luaran menjadi pemangkin untuk mempercepat kebangkitan semangat nasionalisme orang Melayu. ramai orang melayu yang telah pergi ke luar negeri. tetapi tidak terkeluar dari prinsip dan semangat agama Islam yang sejati. Gerakan Pemulihan Islam bermula di Mesir sejak tahun 1850. Selain itu. Gerakan ini dipimpin oleh Sayid Jamaluddin al -Afghani sendiri dan Syeikh Muhammad Abduh. Mereka . Perkembangan reformisme di timur tengah itu telah mempengaruhi kedua -dua kumpulan tersebut.

Pada bulan Febru ari. Bagi gerakan Khilafat pula. Empayar Turki ditubuhkan oleh Usman pada tahun 1300. Mehemet Kiamil Bey cuba mengembangkan pengaru h Pan-Islam di Johor tetapi gagal. Pahang mendapatkan bantuan Turki (1890 -an) untuk menghalau British tetapi gagal. askar India melancarkan dahagi di Singapura. Ulama Syeikh Haji Wan Ahmad dari Pattani ingi n menyatukan Kelantan dan Pattani. Britain dan Perancis). Golongan . British cuba menguasai Turki. Gerakan Khilafat dan Gerakan Turki Muda. Bagi Gerakan Pan-Islam. Syeikh Tahir Jalaluddin. Gerakan Pan-Islam mahu menentang penjajahan Barat dan menghapuskan kepercayaan kuno yang bertentangan dengan ajaran Islam. Beliau ingin menentang Siam dan menubuhkan Kerajaan Islam di bawah naungan Turki tetapi gagal. Yang terakhir sekali ialah Gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustapha Kamal Attaturk yang bergerak untuk memodenkan Turki. Syeikh Mohammad Salim al -Kalali dan Haji Abbass bin Mohammad Taha. iaitu Kassim Ismail Mansur dan Nur Alam Syah mempengaruhi dasar India yang beragama Islam melancarkan dahagi. ianya adalah satu gerakan untuk menyatukan umat Islam di dunia di bawah Empa yar Turki atau Empayar Uthmaniyah. Gerakan Khilafat yang ditubuhkan di Singapura dikawal rapi oleh British. Semasa Perang Dunia Pertama.berusaha menyatupadukan masyarakat melayu berdasarkan id entiti agama islam. Masih ada berita yang sampai ke Tanah Melayu melalui suratkhabar dan surat peribadi pejuang pejuang Pan-Islam. Askar-askar India diberikan keyakinan bahawa pakatan Jerman -Turki akan menang dalam Perang Dunia Pertama. Turki mengisytih arkan peperangan jihad terhadap kuasa Berikat (Amerika Syarikat. Pejuang Islam di Singapura. Orang Islam di India membentuk Gerakan Khilafat untuk mengekalkan kuasa Turki dan sistem Khilafat. Turki dan Jerman berpakat menentang kuasa Berikat. Umat Islam di Tanah Melayu sangat menghormati Empayar Turki dan segala perkembangan di Turki mempengaruhi mereka. tetapi dapat dihapuskan oleh askar British. Tokoh-tokoh terkenal ialah Syed Sheikh Ahmad al -Hadi. Mereka menyebarkan idea -idea Islam-Islamiah atau pemulihan agama Islam serta konsep Pan-Islamisme di kalangan kaum Melayu menerusi majalah al-Imam. Faktor kedua ialah Gerakan di Turki yang dapat dibahagikan kepada tiga gerakan iaitu Gerakan Pan-Islam. British cuba menyekat berita dari luar tetapi gagal. pakatan di antara Jerman -Turki tewas dalam Perang Dunia Pertama. Askar-askar India berjaya membunuh lebih 40 orang British dan hampir berjaya menakluki Singapura.

sekaligus membuktikan rakyat Asia bijak. Namun demikian. Kegiatan Turki Muda memberikan perangsang kepada golongan Kaum Muda di Tanah Melayu untuk menentang pengua saan British. Golongan Turki Muda dikatakan tidak mementingkan agama dan undang-undang Islam dalam perkembangannya. seorang tokoh bernama Abdullah Abdul Rahman telah menghasilkan karya berjudul 'Mataharai Memancar' (The Rising Sun) yang menceritakan sejarah Jepun. Menurut Za'ba. Perang tersebut telah membuktikan bahawa. Jepun mengubahsuai teknologi Barat untuk kegunaannya. ekonomi Turki dikuasai semula oleh orang Turki dan bukan oleh orang Yahudi dan Kerajaan Turki memberikan peluang yang luas kepada rakyat untuk menguasai bidang ekonomi. alIkhwan dan Saudara turut menyiarkan tentangan terhadap Turki Muda. Jepun berjaya meniru teknologi Barat. Jepun muncul sebagai negara yang moden dan kua t.Turki Muda menyebarkan semangat kebangsaan di Turki. Abdul Kadir Adabi atau Abdul Kadir bin Ahmad adalah seorang penulis dari Kelantan. Kej ayaan ini telah memberi ilham dan kesedaran kepada orang Asia termasuk orang melayu bahawa barat tidaklah sekuat seperti yang digeruni oleh mereka. Karya ini telah dialihbahasaka n oleh beliau daripada karya Mustafa Kamal dari Turki yang asalnya daripada bahasa arab. Perkara ini telah mewujudkan Ilham dan keazaman dalam jiwa rakyat Asia.Sejak tahun 1868. boleh menjadi kuat seperti Jepun melalui kemajuan teknologi dan pendidikan. Antara kemenangan Jepun terbesar ialah apabila dapat mengalahkan Eropah. teknologi dan perpaduan. Kaum Muda di Tanah Melayu telah menubuhkan Kesatuan Melayu Muda (KMM) pada tahun 1938 untuk bergiat dalam politik. Kesan daripada kemenangan ini. Pada tahun 1907. sesebuah negara tidak mengira saiznya. ianya juga memberi kesan kepada pemikiran tokoh -tokoh awal Tanah Melayu. Faktor -faktor inilah yang menjadikanr akyat kuat menentang penjajah. Dalam masa yang sama. karya ini telah berjaya merangsang pembaca serta . terdapat pandangan yang baik mengenai Turki Muda. Faktor luaran yang ketiga ialah pengaruh dari Jepun. Akhbar Pengasoh.Dalam peperangan yang berlaku di antara Rusia dengan Jepun (1904 -1905) menyaksikan Jepun telah memperolehi kemenangan. iaitu mereka membangkitkan semangat kebangsaan di Turki. Abdul Kadir Adabi mengecam gerakan Turki Muda kerana memasuhkan sistem Khilafat. Turki diisytiharkan sebagai Republik pada tahun 1923 dan sistem Khilafat dimansu hkan. orang Asia dan Melayu mulai sedar akan kepentingan pelajaran. Pemimpin-pemimpin Meiji seperti Maharaja Mutsushito telah memodenkan negara Jepun.

Pada tahun 1911 berlaku Revolusi China yang dipimpin oleh Dr. Selain itu. Mohammad Yunus adalah ahli Sarekat Islam dan penerbit akhbar . Penentangan terhadap British di Terengganu (1928) dimulakan oleh Syarikatul Islam yang diketuai oleh Sayid Muhammad dari Johor. turut timbulnya Gerakan Kesedaran Kebangsaan China. Akhbar Sinaran Zaman dan Idaran Zaman yang diterbitkan oleh Syed Syeikh al-Hadi menceritakan perjuangan Sarekat Islam. Beberapa parti politik telah ditubuhkan ditubuhkan di Indonesia. Pengaruh Sarekat Islam tersebar ke Tanah Melayu pada 1920-an melalui ceramah dan kelas agama oleh guru -guru agama dari Sumatera. Beliau telah berjaya menumbangkan kerajaan Manchu dan menubuhkan sebuah negara republik China. Di antara mereka ialah Sye d Sheikh al-Hadi yang mula menggalakkan orang melayu memajukan diri mereka dalam aspek ekonomi dan sosial. Cawangan Sarekat Islam di Johor ditubuhkan oleh Haji Ibrahim bin Sidin dari Singapura. Agama Islam menjadi faktor utama menyatukan orang Islam di Indonesia supaya menentang penjajah Belanda. Sarekat Dagang Islam diasaskan oleh Raden Mas Tirtoadisoeryo pada tahun 1909. Masyarakat melayu mula percaya bahawa dengan adanya teknologi dan pendidikan. Perkembangan di Jepun mengalahkan kuasa Rusia telah membawa kesedaran dan keyakinan bahawa orang melayu juga boleh mempertahank an kepentingan mereka daripada terus di tindas oleh pihak British. Keadaan ini membangkitkan kesedaran rakyat Tanah Melayu untuk menentang British. Nama Sarekat Dagang Islam ditukar kepada Sarekat Islam pada tahun 1912.menimbulkan perasaan bangga dan harapan untuk membawa pembaharuan di timur dan ini termasuklah kepada p embaca melayu. Antaranya ialah Sarekat Islam. Faktor luaran yang keempat pula merupakan pengaruh dari Indonesia. Sun Yat Sen. Sayid Muhammad dipercayai ingin meluaskan ca wangan Sarekat Islam di Terengganu. melalui ajaran Islam. Pemimpin Sarekat Islam yang terkenal ialah Omar Said Tjokroaminoto dan Agus Salim. Pertubuhan sulit ini berpengaruh kuat di Beserah hingga ke Kemaman. Cawangan Sarekat Islam di Johor tidak mendapat sambutan yang memuaskan. Hakikat ini telah disedari oleh golongan terpelajar di Tanah Melayu. mereka juga boleh menghalau keluar orang British dari Tanah Melayu. Syed Syeikh al -Hadi mengambil Mohammad Yunus bin Abdul Hamid menjadi pengarang di akhbarnya. Gerakan kemerdekaan rakyat Indonesia menentang pem erintahan Belanda telah memberi semangat kepada golongan melayu yang inginkan pembebasan daripada penjajahan British. Sarekat Islam ialah parti politik yang pertama di Indonesia.

Tan Malaka dan Darsono pada tahun 1920. Sutan Jenin dari Sumatera dapat mengembangkan pengaruh Komunis di Tanah Melayu pada tahun 1930 -an. Kesimpulannya. PNI mengamalkan ideology yang menganjurkan revolusi untuk menggulingkan kerajaan Belanda. Ahli -ahli PKI termasuk Tan Malaka cuba menyebarkan fah aman komunis di Singapura tetapi tidak berhasil.Sinaran Zaman di Sumatera. PNI diasaskan oleh Sukarno dan Sartono pada tahun 1927. gerakan ini telah memberi semangat serta kesedaran kepada penduduk Tanah Melayu untuk terus bangun dari penindasan yang berleluasa di Negara sendiri. pergerakan sosial dan kebudayaan. Pengaruh dari luar yang tersebar melalui majalah dan akhbar dapat membangkitkan semangat kebangsaan di kalangan orang Melayu. bahasa dan kesusasteraan serta perkembangan . faktor-faktor dalaman mempunyai peranan yang tersendiri dalam membangkitkan semangat nasionalisme penduduk Tanah Melayu. Gerakan ini dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Penduduk Tanah Melayu menguatkan semangat dan bersatu padu untuk melepaskan diri daripada kuasa penjajah. Faktor terakhir adalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan India. Parti politik yang kedua pula ialah Parti Komunis Indonesia (PKI). Tan Malaka berpendapat bahawa orang Melayu sukar dipengaruhi kerana mereka berfahaman konservatif. Melaului gerakan ini juga telah member kesedaran kepada openduduk di Tanah Melayu untuk bangkit dari terus dikuasai oleh kuasa asing. system pendidikan. Jose Rizal memimpin perjuangan rakyat Filipina menentang penjajahan Sepanyol. Yang terakhir sekali ialah Parti Nasional Indonesia (PNI). Kebanyakan orang Melayu tidak menyertai PKI kerana ajaran komunis yang bertentangan dengan agama Islam. Dasar tidak bekerjasama ini telah diamalkan oleh pejuang nasionalis di India yang diketuai oleh Mahatma Gandhi. Dengan itu. Contohnya ialah agama. Faktor kelima adalah Gerakan Kesedaran Kebangsaan Filipina. ekonomi dan politik orang Melayu. PKI diasaskan oleh Semaun. Tujuan gerakan ini adalah untuk membebaskan India daripada penjajahan British. Penduduk di Tanah Melayu juga turut mempunyai keinginan yang sama iaitu ingin membebaskan diri daripada penjajahan Brirish. Beliau telah menubuhkan Liga Filipina unt uk memajukan orang Filipina dan menuntut Sepanyol memberi layanan adil kepada rakyat. kesedaran tentang kemunduran orang melayu. Pemuda -pemuda Indonesia memperjuangkan kebebasan mereka melalui tulisan. Mereka berjuang untuk memajukan bidang sosial. Pelajar MPSI dipengaruhi oleh perjuangan PNI yang mengamalkan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah.

Selain itu. Jadi faktor-faktor inilah antara yang banyak membantu kearah proses kemerdekaan rakyat. Akibatnya. . K ongres Melayu Se Malaya diadakan pada 9 Ogos 1939 bertujuan memupuk perpaduan di kalangan orang Melayu. peranan pengaruh luar merupakan faktor penting kebangkitan nasionalisme Melayu. Antara lain ialah usaha persatuan -persatuan Melayu merintis jalan penubuhan UMNO pada tahun 1946.media massa. timbul persatuan Melayu pada tahap-tahap berlainan. Kemudiannya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->