P. 1
PROPOSAL B[1] kak ya baru

PROPOSAL B[1] kak ya baru

|Views: 464|Likes:
Published by Phaosan Jehwae

More info:

Published by: Phaosan Jehwae on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

PROPOSAL LATIHAN ILMIAH

PENGARUH LEKSIKAL BAHASA THAI DALAM DIALEK MELAYU PATANI : KAJIAN PENDUDUK KEPALA JAMBATAN SETENG

1.0 Latar Belakang Kajian

Pengkajian bahasa merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa juga sebagai cerminan akal budi, budaya, jiwa dan roh sesuatu bangsa. Dan merupakan bukti peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Sejarah membuktikan bahawa tamadun terbangun oleh bangsa yang memartabatkan bahasanya sendiri.

Penggunaan bahasa iaitu kaedah atau aturan komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan maklumat dan makna yang terbit daripada akal fikiran dan menjelaskannya dengan kata-kata sesuatu bahasa yang difahami oleh penerima maklumat dalam bentuk percakapan dan tulisan.

Bahasa Thai merupakan bahasa rasmi yang digunakan di Negara Thai. Namanya dalam bahasa Thai sendiri berbunyi Phasa Thai (ภา ษา ไท ย ) ertinya bahasa rakyat Thai. Bahasa ini merupakan bahasa yang paling penting dalam masyarakat Thai dan berfungsi sebagai bahasa perantaraan antara kaum di Negara Thai dan dianggap sebagai bahasa tinggi.

1

Negara Thailand merupakan salah sebuah Negara yang mempunyai masyarakat minoriti Melayu yang menjadi warga negaranya. Masyarakat Thai dirujuk sebagai Melayu kerana mengamalkan adat istiadat, tradisi dan budaya Melayu, dan menuturkan salah satu dialek yang dinamakan sebagai dialek Melayu.

Masyarakat Melayu Thailand menetap di kawasan selatan Thailand yang terdiri daripada Wilayah Yala, Patani, Narathiwat, dan sebahagian Songkhla. Mereka dikenali sebagai “Si Changwat Pak Tai”. Bahasa yang digunakan di selatan Thailand iaitu dialek Melayu Patani, loghatnya lebih mirip dengan dialek Kelantan, sementara Wilayah Satun loghat yang digunakan iaitu dialek Melayu Satun yang lebih mirip dengan dialek Melayu Kedah.

Dialek Melayu Patani digunakan oleh masyarakat Melayu di empat wilayah selatan Thailand dalam komunikasi umum juga upacara tertentu, Walau pun masyarakat Melayu Patani telah dijajah oleh Siam selama beberapa dekad hingga sekarang, namun dialek Melayu Patani masih berfungsi bagi masyarakat selatan Thailand sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan, pendidikan, komunikasi dan lain-lain.

Manakala dialek Melayu Patani banyak terpengaruh dengan bahasa Thai yang berstatus sebagai bahasa majoriti dan bahasa rasmi Negara Thailand. Bahasa Thai yang dimaksudkan ialah bahasa yang digunakan oleh penduduk di Kepala Jambatan Seteng semakin hari kelihatan mengalami peminjaman leksikal bahasa Thai yang ketara dalam kehidupan harian mereka. Berikut di antara contoh-contoh leksikal bahasa Thai yang sedang digunakan oleh masyarakat Melayu Kepala Jambatan Seteng dengan menggunakan huruf singkatan BT (Bahasa Thai), DMP

2

1 Pernyataan Masalah Berdasarkan pernyataan di atas Selatan Thailand majoriti penduduknya beragama Islam dan berbahasa Melayu. dan BMB (Bahasa Melayu Baku) seperti berikut: BT /  /  /tuyen/ /thammada/ bentuk ayat seperti berikut : /tuje/ /thamada/ DMP BMB /trta/ peti sejuk biasa Contoh pinjaman leksikal bahasa Thai dalam DMP dengan BMB dalam BT N      DMP Ade nk t  trta Adik BMB nak tengok tv c rancangan apa?    ?  man?       Air sjo ad dal Air sejuk ada dalam peti                 tuje . Masyarakat Melayu menggunakan dialek Melayu Patani dalam perhubungan harian mereka. Mereka mempunyai identiti yang berbeza dengan orang-orang Siam dari sudut agama. rti Nak beli roti biasa satu thamada s rti tel dan roti telor satu. Kecuali daerah bandar yang banyak pengaruh dari leksikal bahasa Thai.(Dialek Melayu Patani). s 1. 3 . N bli sejuk. dan budaya. bahasa.

Berusaha menimbulkan kesulitan kepada orang Melayu yang bercakap Melayu apabila berurusan di pejabat-pejabat kerajaan. Melarang orang Melayu bercakap bahasa Melayu. Langkah-langkah yang dilakukan seperti berikut : 1. 3. Melarang orang-orang Melayu memakai pakaian Melayu.Menurut Nik Anuar (2000 : 61). 2. Melarang institusi pendidikan pondok mengajar dalam bahasa Melayu kerana bahasa itu bukan bahasa rasmi negara ini. 6. Phibun Songkram sebagai perdana menteri pada masa itu. Menutup institusi-institusi pendidikan agama Islam yang mengajar dalam bahasa Melayu. telah membangkitkan semangat nasiolisme kesiaman. Kini penggunaan dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Bandar Yala khasnya semakin hari semakin merosot dan khuatir akan pupus di masa akan datang. pada tahun 1940an. hal ini mendorong pengkaji untuk mengkaji sejauh manakah pengaruh leksikal bahasa Thai dalam dialek Melayu 4 . Memaksa orang Melayu menukarkan nama Melayu kepada nama Siam. Beliau telah melaksanakan langkah yang tegas demi menjayakan hasrat untuk mengasimilasikan etnik-etnik yang ada dalam negara Siam. 5. Menukarkan nama-nama kampung dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Siam di seluruh wilayah-wilayah Melayu. 2006 : 21) Bahasa adalah salah satu faktor utama kerajaan Siam dalam mengasimilasikan orang-orang Melayu di Patani. 4. Salah satu puncanya ialah peminjaman leksikal bahasa Thai ke dalam dialek Melayu Patani. 7. Dari pernyataan masalah tersebut di atas. (Ahmad Sombun.

Tujuan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti pengaruh leksikal BT dalam DMP yang menyebabkan kemerosotan DMP dalam kalangan penduduk Kampong Kepala Jambatan Seteng. 5 . Dalam pengkajian ini pengkaji ingin mengenal pasti tentang pengaruh leksikal bahasa Thai dalam kalangan penduduk Kampung Kepala Jambatan Seteng.2 Rumusan Masalah Perumusan masalah dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti tentang leksikal BT dalam DMP. Pengaruh ini juga mungkin akan mempengaruhi pemupusan bahasa ibunda atau jati diri anak bangsa Melayu dalam kalangan penduduk kampong ini.3. Sejauh manakah pengaruh leksikal bahasa Thai dari segi pemerolehan dalam dialek Melayu Patani dalam kalangan penutur DMP kawasan di Kepala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala? 1.Patani Kepala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala dengan memberi tumpuan kajian kepada kawasan penutur DMP. 1. pengkaji akan mengetahui punca berlaku dan cara penyelesaian pengaruh leksikal BT yang ketara dalam pergaulan harian penduduk Kepala Jambatan Seteng. Berdasarkan kepada tujuan kajian tersebut.

Pengkaji menumpukan kajian terhadap penyerapan leksikal atau kosa kata bahasa Thai dalam DMP. 2. Bermanfaat kepada pengguna DMP sebagai bahan rujukan dalam pengkajian seterusnya kepada generasi akan datang. 2.4 Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan memberi manfaat dan faedah yang tersurat dan tersirat kepada masyarakat selatan Thailand dan semoga dapat dimanfaatkan oleh peminat bahasa Melayu dalam mengkaji DMP khasnya. Pengkaji menumpukan informan dalam kajian terhadap orang-orang tua dari umur lima puluh tahun hingga enam puluh tahun seramai lima orang.1. Bermanfaat kepada generasi muda untuk membezakan leksikal BT yang menyerap ke dalam DMP. 3. 1. 1.5 Skop Kajian Skop kajian ini tertumpu kepada penduduk Kampong Kapala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala. Hasil dari kajian ini seperti berikut: 1. Bermanfaat kepada penutur DMP supaya menyedari tentang kepupusan leksikal DMP. orang- 6 . Di samping boleh dimanfaatkan sebagai bahan rujukan kepada generasi akan datang. pengkaji juga berharap dapat menyedari masyarakat Melayu Patani bahawa bahasa atau dialek yang dugunakan atau mereka pusakai daripada nenek moyang mereka mulai terhakis dan hampir pupus di bumi sendiri.

di tempat mengajar al-Quran kanakkanak kampung ini.D yang berkaitan dengan kajian yang akan pengkaji lakukan seperti berikut : Menurut Phaosan Jehwae (2004). proses fonologis. 3. dan Ph. tesis sarjana. dan kanak-kanak sekitar umur empat tahun hingga dua belas tahun seramai lima orang. 1. dan di kedai-kedai runcit kampung ini. Kata ulang dalam bahasa Melayu Patani terdapat dua tip. Dalam bahasa Melayu Patani terdapat kata ulang. Untuk memperoleh data kajian. dan makna morfem. proses morfologis. Proses morfologis dalam bahasa Melayu Patani adalah cara pembentukan kata dengan menggabungkan sesuatu morfem dengan morfem yang lain. serta pengkaji sendiri sebagai informan dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng daerah bandar yala. para remaja seramai lima orang sekitar umur lima belas tahun hingga dua puluh lima tahun. tetapi pada umumnya proses ini tidak banyak mengubah golongan atau jenis kata. iaitu tip perulangan dan 7 .orang dewasa dari umur tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun seramai lima orang. Pembentukan kata dalam bahasa Melayu Patani selain menggunakan imbuhan. beliau telah mengkaji morfologi bahasa Melayu Patani didapati mempunyai ciri-ciri mencakup jenis morfem. pengkaji telah memilih beberapa tempat iaitu di rumah-rumah penduduk kampung. perubahan penggolongan kata sebagai akibat penggabungan dengan morfem lain. dapat juga mengulang bentuk dasar secara keseluruhan atau sebahagian tanpa perubahan fonem. fungsi. Pengkaji akan mengkaji secara langsung dan secara tidak langsung terhadap peminjaman BT dalam DMP. Dalam proses pengulangan.6 Kajian Lampau Berdasarkan beberapa buah rujukan latihan ilmiah.

perulangan yang berkombinasi dengan pengimbuhan. kata sifat dan kata kerja. terutamanya pada tipe perulangan seluruh. dalam erti diidentifikasikan perulangan seluruh. Perbandingan fonologi segmental kedua-dua dialek ini dapat memaparkan ciri persamaan dan perbezaan sistem fonem dan penyebaran segmen-segmen bunyi yang mengalami perubahan melalui beberapa proses fonologi. Ku-Ares Tawandorloh (2006). unsur tekanan suara dan unsur intonasi pula memperlihatkan kedua-dua dialek ini mempunyai ciri-ciri suprasegmental yang hampir sama. Perulangan dalam Gabungan kata bahasa Melayu Patani dibentuk oleh berbagai jenis kata seperti kata benda. satu usaha lanjutan untuk menangani masalah ini perlu dijalankan secepat mungkin agar peminjaman yang dimaksudkan pada masa hadapan dapat dilakukan secara lebih sistematik. Chong Mun Wah (1997). sistematik dan konsisten. dan perulangan dengan penggantian fonem. kajian beliau melihat proses peminjaman kata telah dilakukan secara sesuka hati dan sewengang-wenangnya tanpa sebarang perancangan oleh pihak tertentu. telah mengkaji perbandingan aspek fonologi Dialek Melayu Satun dengan Dialek Melayu Patani.erti perulangan. sedangkan bahasa Indonesia memiliki tiga proses iaitu proses 8 . Akibatnya timbullah masalah penyelarasan vokal dan konsonan yang tidak bahasa Melayu Patani pada umumnya secar sintaksis tidak mempunyai potensi mengubah jenis atau gabungan kata. Daripada perbandingan fonologi suprasegmental Dialek Melayu Satun dengan Dialek Melayu Patani. unsur suku kata. Tip perulangan berdasarkan cara mengulang bentuk dasar. Oleh itu. menurut penelitiannya tentang sistem pembentukan kata bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Proses pembentukan kata dalam bahasa Thai memiliki dua proses iaitu proses pemajmukan dan proses pengulangan. Kamaruddin Esayah (1998).

dan pengulanagan makna sama-sama dialami oleh bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Thai terdapat pengulangan dua buah kata berpasangan yang seerti dan yang berlawanan erti. pengulangan penuh dengan perubahan fonem. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan kelihatan ada tanda-tanda yang menunjukkan Dialek Melayu Patani sedang berkembang menuju kearah ciri bahasa Thai. Adapun pembentukan kata ulang atau kata ganda. bahasa Thai sering menyerap kosa kata bahasa etnik yang memiliki hubungan dengan keagamaan Budha. iaitu kewujudan konsonan letupan tak bersuara berhembusan. Berkaitan dengan hal ini. Selanjutnya tidaklah mustahil Dialek Melayu Patani pada masa akan datang akan berubah menjadi bahasa bertona sejajar dengan ciri utama bahasa Thai. Oleh itu.kata-kata pengulangan makna dalam bahasa Thai dan bahasa Indonesia sama-sama produktif. dan proses pengulangan. Manakala bahasa Indonesia memiliki kosa kata yang menyerapkan bahasa-bahasa daerah di Nusantara dan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan agama Islam. bahasa yang 9 . sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal kata-kata tersebut. Kata majmuk dalam bahasa Thai terbentuk dari gabungan antara bahasa Thai dengan bahasa Phali dan bahasa Sanskrit. proses pengulangan penuh. Ruslan Uthai (2005). Demikian juga dengan bahasa Indonesia terdapat pengulangan penuh tanpa afiks dengan kata majmuk dan pengulanga sebahagian yang tiada dalam bahasa Thai. seperti bahasa Phali dan Sanskerta. Manakala bahasa Indonesia tidak berlaku sesuatu perubahan. menurut kajiannya tentang ciri-ciri istimewa Dialek Melayu Patani : satu tinjauan. Dialek Melayu Satun dituturkan dengan sistem tona. pemakaian bahasa sehari-hari. melalui penambahan bunyi vocal /a/ di antara kedua dasarnya. Dalam proses memperkaya kosa kata. bahasa Cam di Vietnam dan Utsat di China Selatan. kecuali dalam pembentukan kata pengulangan dengan afiks tiada dijumpai dalam bahasa Thai.pembubuhan afiks. proses pemajmukan. dan ajakan daripada bahasa polisilabik menuju ke dwisilabik dan seterusnya monosilabik. dan pengulangan kata dengan perubahan ton (nada).

masih terdapat kekurangan pengkaji yang mengkaji pengaruh leksikal bahasa Thai dalam dialek Melayu Patani secara langsung. Berdasarkan kajian lampau di atas.D. 10 . Perubahan bahasa Melayu Patani menyebabkan terjadi perbezaan di antara bahasa Melayu Dialek Kelantan dan bahasa Melayu Patani. Worawit (1998) dalam tesis Ph.terkandung dalam rumpun bahasa Austronesian. dapat disimpulkan bahawa kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tersebut tentang Dialek Melayu Patani. Patani dalam sejarah bahasa Melayu Patani dan bahasa Melayu Dialek Kelantan merupakan dialek yang sama kerana pernah menjadi satu atap kerajaan. Antara faktor yang menjadi penyebab terjadi pengaruh bahasa Thai terhadap bahasa bahasa Melayu adalah faktor pendidikan. beliau telah mengungkap bahawa dasar dan kebijaksanaan kerajaan Thai (siamisasi) terhadap bahasa Melayu telah menyebabkan proses pengajaran bahasa Melayu menjadi mundur dan akhirnya terjadi kehilangan bahasa Melayu dan jati diri orang Melayu di selatan Thai. Kerajaan Thai melihat keberadaan bahasa Melayu di Selatan Thai terlalu politik dan curiga. sudah berkembang menjadi bahasa bertona. politik dan ekonomi. Worawit (1990). hal ini mendorong pengkaji untuk mengkaji pengaruh leksikal bahasa Thai dalam Dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng. dalam kajiannya beliau melihat pengaruh bahasa Thai banyak terjadi dalam bahasa Melayu Patani. Dengan ini akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat selatan Thai dan peminat bahasa Melayu umumnya. Pengaruh tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Seterusnya berdasarkan kajiannya lagi.

Lingkungan yang dipengaruhi ini adalah pemberian hadiah atau pengukuhan kepada organisma yang mengeluarkan tingkah laku tersebut. dengan adanya teori dapat membuktikan pengaruh leksikal bahasa Thai ke dalam Dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng. Teori Mekanis (Teori Behaviurisme) Teori Behaviurisme atau Teori Mekanis merupakan teori yang lebih cenderung membuat kajian tentang bahasa secara dekat. iaitu pemerolehan bahasa dalam kajian ini. Mengikut Skinner (1957 dalam Kamarudin 1995 : 5). Menurut ahli-ahli psikologi. Tindak laku yang direncanakan bersifat operan atau instrumental dan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. golongan behaviurismelah yang lebih cenderung membuat kajian tentang bahasa secara dekat. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan. Mengikut teori behaviurisme. menyatakan bahawa pengukuhan perulangan sesuatu laku harus cepat terjadi sebelum diganggu oleh tindak laku yang lain.1. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Dengan ini pengkaji akan berfokus kepada teori mekanis (teori behaviourisme). a.7 Kerangka Teori Teori merupakan sesuatu yang penting dalam sesuatu kajian. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seorang kanak-kanak iaitu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli 11 .

bangsa. Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Namun. telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan.keluarganya yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulangsejak dia mula belajar membuat bunyi-bunyimenyebut leksikal atau perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. Pada akhir kajian beliau didapati muridmurid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding muridmurid Swedish. dan agama adalah kenyataan “Nang Phaya Tani” yang bererti senjata api yang digunakan untuk mempertahankan musuh yang datang . Dialek Melayu Patani masih berfungsi luas dalam kehidupan masyarakat Melayu selatan Thai sebagai alat 12 . Hakikat Dialek Melayu Patani Dialek Melayu Patani merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di antara masyarakat Melayu di selatan Thai. Menurut Suthwong (1998 : 6). menyatakan masyarakat Melayu Patani terdiri daripada pelbagai etnik. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat Multilingual. suku kaum. b. Ringbow (1976 : 1-14). Walaupun Patani telah dijajah oleh Siam hingga sekarang. Murid-murid Swedih hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. dan sampai sekarang masih tersimpan rapi sebagai pusaka lama yang terletak di hadapan bangunan pertahana di Bangkok. Dialek Melayu Patani berkembang di Patani semenjak Sriwijaya berkuasa beberapa dekad di Patani.

13 . Penutur di sebelah Kelantan dijajah oleh Inggeris. Selanjutnya ditinjau pula dari segi morfologi dan sintaksis. Di Kelantan leksikal bahasa Inggeris diserapkan ke dalam dialeknya. Menurut Paitoon (2005 : 54). didapati bahawa kedua-dua dialek tersebut memakai kata asal yang sama. leksikal bahasa Siam diserapkan ke dalam dialeknya. pengkaji perlu memberi penjelasan tentang istilah-istilah berikut : a. menegaskan bahawa sistem fonologi dialek Melayu Patani ternyata tiada perbezaan dengan fonologi dialek Melayu Kelantan. dua dialek yang bersal daripada rumpun yang sama tetapi dipishkan oleh politik. manakala di Patani. Berdsarkan leksikostatistik pula. Pengaruh keduadua jajahan tersebut hanya mampu membezakan perkembangan leksikal bahasa sahaja. Penyerapan leksikal bahasa asing tersebut akhirnya menjadi perbatasan sistem komunikasi antara warga negeri Kelantan dengan warga Patani. 1.8 Definisi Operasional Kajian ini menggunakan istilah-istilah yang asing bagi seseorang. Manakala Patani pula dijajah oleh Siam. iaitu “pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( orang. Pengaruh Pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001:849). ternyata sekali tidak ada keunikan-keunikan tertentu yang boleh membezakan kedua-dua dialek ini. Justeru itu. oleh itu.komunikasi umum dan bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan di seluruh Thai.

c. Manakala pengertian mengikut Kamus Dewan edisi keempat (2007 : 1172). Maka makna leksikal dapat diertikan sebagai makna leksikon yang bersifat leksem atau kata. iaitu “pengaruh merupakan kuasa yang terbit daripada orang (benda dan lain-lain). kepercayaan. dan bahasa formal bagi Negara Malaysia. iaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna atau kata. Leksikal juga merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokabular. b. Leksikal Leksikal menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentafsirkan leksikal ialah perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahawa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu bahasa yang lain. dan perbendaharaan kata).benda ) yang ikut membentuk watak. atau perbuatan seseorang. Bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu Standard berfungsi sebagai bahasa pentadbiran. bahasa pendidikan. Dan dapat juga diertikan makna leksikal sebagai makna yang sesuai dengan refrennya iaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Bahasa Melayu Bahasa Melayu dalam kajian ini merupakan bahasa Melayu baku.”. 14 . kosa kata. Satuan dari leksikon merupakan leksem. Leksikal merupakan penggabungan kata-kata untuk membentuk ayat yang betul strukturnya atau ayat yang gramatis adalah berdasarkan rumus tertentu untuk mengetahui ayat dalam sesuatu bahasa.

bahasa ibu kota. Dialek Melayu Patani bukan hanya terbatas kepada komunikasi umum sahaja. dan bahasa yang digunakan difahami umum. dan bahasa kesusasteraan. Dialek Melayu Patani Dialek Melayu Patani merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di selatan Thai terutamanya wilayah-wilayah Patani. Ia berfungsi sebagai bahasa rasmi. bahasa kebangsaan. dan Singapura. Indonesia. Bahasa Melayu juga bermaksud bahasa rasmi bagi empat buah Negara merdeka lagi berdaulat iaitu Malaysia. bahasa kesusasteraan. pendidikan. telah mewujudkan abjad Thai dalam tahun 1283. bahasa pendidikan. malah digunakan sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan. Brunei Darussalam. Peranan dialek Melayu Patani digunakan sepenuhnya dalam pergaulan harian mereka. Bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan sejak abad pertama masihi lagi di Nusantara. Yala dan Songkhla sama ada dalam komunikasi umum mahupun dalam upacara tertentu. Di selatan Thai bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan. pendidikan. Bahasa 15 . Narathiwat. d. e. Pada masa itu bahasa Thai berfungsi seperti bahasa moden di dunia. Bahasa Thai Bahasa Thai yang dimaksudkan ialah bahasa Thai standard yang merupakan bahasa yang paling penting dalam masyarakat Thai.Menurut Kamal Syukri (2007 : 2). Bahasa Thai digunakan semenjak sebelum kerajaan Sukhothai yang ke-11. komunikasi dan lain-lain di selatan Thai.

1. memahami. dan yang paling menarik pendududk di sini memperlihatkan majoriti penduduk Melayu yang menggunakan bahasa Melayu (DMP) dan bahasa Thai dalam perhubungan sehari-hari. ia juga berfungsi sebagai bahasa Lingua Franca antara kaum di Negara Thai dan dianggap sebagai bahasa tinggi. dan cara membaca. dan cara menyusun dalam ayat dengan tatabahasa sendiri sampai sekarang. Untuk memudahkan perbincangan dibahagikan seperti berikut : 16 . Kajian ini akan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk membuat gambaran secara jelas mengenai pengaruh leksikal bahasa Thai yang terdapat dalam dialek Melayu Patani. dan mengamalkan berbagai-baga budaya dan bahasa.Thai adalah bahasa yang mempunyai bacaan dan tulisan sendiri sejak Ramkhamheang pada tahun 1283 M. Wilayah Yala terletak di bahagian selatan Thailand. Dengan ini. Kampong Kepala Jambatan Seteng dipilih kerana penduduk di sini terdiri daripada penduduk asli sejak nenek moyang lagi. Dengan menggunakan teori pemerolehan kajian bahasa iaitu kajian pustaka dan kajian lapangan yang dilakukan untuk mengutip data yang akan di analisis. menulis. Kebanyakkan orang Thai dapat memahami bahasa Thai standard.9 Metodologi Kajian Kajian dijalankan di Kampong Kepala Jambatan Seteng. iaitu berhampiran dengan kawasan Bandar Yala.

Instrumen kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian adalah masyarakat penduduk kampung dan pengkaji sendiri sebagai anak jati kampung ini. Untuk mendapatkan data 17 . pengkaji telah memilih secara rawak seramai 20 orang penduduk yang terdiri dari kanak-kanak. Daerah Bandar Yala. c. remaja dan orang-orang dewasa.a. b. Sumber data Sumber data dalam kajian ini adalah masyarakat penutur asli bahasa Melayu (BM) iaitu DMP yang tinggal di Kampong Kepala Jambatan Seteng. Objek kajian Objek yang digunakan dalam kajian ini adalah penduduk Kampong Kepala Jabatan Seteng dan pengkaji sendiri sebagai jati diri anak kampung ini untuk memperoleh data yang diperlukan untuk membantu pengkajian. Sesuai dengan kenyataan dewasa ini. masyarakat penduduk kampung ini tersebar dengan pengaruh leksikal BT yang ketara dalam komunikasi harian. Bagi mencapai objektif kajian.

Wawancara (interview) Wawancara dilakukan dengan para informan di lapangan. iaitu masyarakat Melayu Patani yang tinggal di kampong Kepala Jambatan Seteng. Teknik Analisis Data 18 . e. Pemerhatian (observasi) Pemerhatian terhadap penggunaan lisan bahasa Melayu Patani dengan unsur-unsur yang digunakannya. 2. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan kemantapan maklumat yang terkumpul.pengkaji menggunakan soal selidik. wawancara. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik seperti berikut : 1. observasi. pencatatan dan perakaman. 3. Pencatatan dan perakaman Ujaran yang digunakan oleh informan sebagai jawapan terhadap pemancingan atau ransangan yang didapati dicatat dan dirakam. d.

kepentingan kajian. Kajian ini mempunyai beberapa bab yang akan dikemukakan. instrumen kajian. Bab I. halaman penghargaan. Pendahuluan yang berisi : pendahulauan. Bab III . 1969 : 10). 19 . Bab II. dan dasar kerajaan terhadap bahasa Melayu. dan teknik analisis data. pernyataan masalah. Metodologi kajian yang berisi : objek kajian.10 Organisasi Kajian Untuk menggambarkan dengan lebih jelas. sumber data. dan halaman abstrak. teknik pengumpulan data.Dalam kajian ini lambang-lambang transkripsi fonetik akan mengikut lambang yang digunakan dalam IPA (International Phonetic Association. rumusan masalah. teori pemerolehan bahasa. latar belakang kajian. 1. definisi operasional. skop kajian. halaman kandungan. kerangka teori. sebelum bab pertama skripsi ini dimulakan dengan halaman tajuk.Kesemua data yang diperolehi secara rakaman dan catatan nota akan digunakan sesuai dengan keperluan kajian ini. halaman senarai singkatan dan lambang. halaman persetujuan. halaman pengesahan..tujuan kajian. kajian lampau. Landasan teori yang berisi : Pendahuluan. Data-data yang telah dikutip dianalisis mengikut kerangka kerja teoritis yang telah ditetapkan sebelum ini.

1997. Ku-Ares Tawandorloh. Zamri Mahamod. Analisis data yang berisi : bentuk leksikal bahasa Thai yang mempengaruhi dialek Melayu Patani. Tesis Sarjana.Tesis Sarjana. Tesis Ijazah Sarjana Sastera. dan analisis proses pemerolehan bahasa Thai dalam dialek Melayu Patani. 2004. Chong Mun Wah. Tesis Sarjana. Penutup berisi : kesimpulan dan saranan-saranan. Universiti Sains Malaysia.Bhd. 2008. Phaosan Jehwae. Shah Alam. “Perbandingan Fonologi Dialek Melayu Satun Dengan Dialek Melayu Perlis”. “Kan Priab Thiab Kan Sang Kham Nai Phasa Melayu Matathan Lek Melayu Thin Patani (Perbandingan Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu Standard Dan Dialek Melayu Patani”. “Morfologi Bahasa Melayu Patani”. dan Bahasa Melayu Baku.Bab IV . 2005. “Kata Pinjaman Bahasa Cina Dalam Bahasa Melayu”. Universiti Culalongkon. Tesis Ijazah Sarjana Sastera. BIBLIOGRAFI Abdul Chare. Bhd. Psikologi Linguistik Dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu.Universitas Gadjah Mada. “Ciri-Ciri Istimewa Dialek Melayu Patani Satu Tinjauan”. Universiti Melaya. 1990. Bab V . Universiti Songkhla Nakarin. Shah Alam. 2006. Ruslan Uthai. Tesis. Universiti Sains Malaysia. Universitas Negeri Jakarta. 2008. 1993. “Pengaruh Bahasa Thai Ke Atas Dialek Melayu Patani Kajian Kes Sosiolinguistik Di Wilayah Patani”. 20 . Karisma Publication Sdn. Ruslan Uthai. Psikologi Linguistik Dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu. Kamaruddin Esayah. Karisma Publication Sdn. 1998. “Sistem Pembentukan Kata Bahasa Thai Dan Bahasa Indonesia”. Patani. Worawit Baru.

Linguistik Melayu. 2007.Zulkifley Hamid. Ramli Md. Salleh dan Rahim Aman. Universiti Kebangsaan Malaysia. PROPOSAL LATIHAN ILMIAH PENGARUH LEKSIKAL BAHASA THAI DALAM DIALEK MELAYU PATANI : KAJIAN PENDUDUK KEPALA JAMBATAN SETENG SURAIYA CHAPAKIYA 502426001 21 . Bangi.

JABATAN BAHASA MELAYU FAKULTI SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN UNIVERSITI ISLAM YALA 2010 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->