P. 1
PROPOSAL B[1] kak ya baru

PROPOSAL B[1] kak ya baru

|Views: 464|Likes:
Published by Phaosan Jehwae

More info:

Published by: Phaosan Jehwae on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

PROPOSAL LATIHAN ILMIAH

PENGARUH LEKSIKAL BAHASA THAI DALAM DIALEK MELAYU PATANI : KAJIAN PENDUDUK KEPALA JAMBATAN SETENG

1.0 Latar Belakang Kajian

Pengkajian bahasa merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahasa juga sebagai cerminan akal budi, budaya, jiwa dan roh sesuatu bangsa. Dan merupakan bukti peranan terbesar bahasa sesuatu bangsa. Sejarah membuktikan bahawa tamadun terbangun oleh bangsa yang memartabatkan bahasanya sendiri.

Penggunaan bahasa iaitu kaedah atau aturan komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan maklumat dan makna yang terbit daripada akal fikiran dan menjelaskannya dengan kata-kata sesuatu bahasa yang difahami oleh penerima maklumat dalam bentuk percakapan dan tulisan.

Bahasa Thai merupakan bahasa rasmi yang digunakan di Negara Thai. Namanya dalam bahasa Thai sendiri berbunyi Phasa Thai (ภา ษา ไท ย ) ertinya bahasa rakyat Thai. Bahasa ini merupakan bahasa yang paling penting dalam masyarakat Thai dan berfungsi sebagai bahasa perantaraan antara kaum di Negara Thai dan dianggap sebagai bahasa tinggi.

1

Negara Thailand merupakan salah sebuah Negara yang mempunyai masyarakat minoriti Melayu yang menjadi warga negaranya. Masyarakat Thai dirujuk sebagai Melayu kerana mengamalkan adat istiadat, tradisi dan budaya Melayu, dan menuturkan salah satu dialek yang dinamakan sebagai dialek Melayu.

Masyarakat Melayu Thailand menetap di kawasan selatan Thailand yang terdiri daripada Wilayah Yala, Patani, Narathiwat, dan sebahagian Songkhla. Mereka dikenali sebagai “Si Changwat Pak Tai”. Bahasa yang digunakan di selatan Thailand iaitu dialek Melayu Patani, loghatnya lebih mirip dengan dialek Kelantan, sementara Wilayah Satun loghat yang digunakan iaitu dialek Melayu Satun yang lebih mirip dengan dialek Melayu Kedah.

Dialek Melayu Patani digunakan oleh masyarakat Melayu di empat wilayah selatan Thailand dalam komunikasi umum juga upacara tertentu, Walau pun masyarakat Melayu Patani telah dijajah oleh Siam selama beberapa dekad hingga sekarang, namun dialek Melayu Patani masih berfungsi bagi masyarakat selatan Thailand sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan, pendidikan, komunikasi dan lain-lain.

Manakala dialek Melayu Patani banyak terpengaruh dengan bahasa Thai yang berstatus sebagai bahasa majoriti dan bahasa rasmi Negara Thailand. Bahasa Thai yang dimaksudkan ialah bahasa yang digunakan oleh penduduk di Kepala Jambatan Seteng semakin hari kelihatan mengalami peminjaman leksikal bahasa Thai yang ketara dalam kehidupan harian mereka. Berikut di antara contoh-contoh leksikal bahasa Thai yang sedang digunakan oleh masyarakat Melayu Kepala Jambatan Seteng dengan menggunakan huruf singkatan BT (Bahasa Thai), DMP

2

rti Nak beli roti biasa satu thamada s rti tel dan roti telor satu. Mereka mempunyai identiti yang berbeza dengan orang-orang Siam dari sudut agama. 3 . Kecuali daerah bandar yang banyak pengaruh dari leksikal bahasa Thai.(Dialek Melayu Patani). dan budaya. bahasa. dan BMB (Bahasa Melayu Baku) seperti berikut: BT /  /  /tuyen/ /thammada/ bentuk ayat seperti berikut : /tuje/ /thamada/ DMP BMB /trta/ peti sejuk biasa Contoh pinjaman leksikal bahasa Thai dalam DMP dengan BMB dalam BT N      DMP Ade nk t  trta Adik BMB nak tengok tv c rancangan apa?    ?  man?       Air sjo ad dal Air sejuk ada dalam peti                 tuje . N bli sejuk. s 1.1 Pernyataan Masalah Berdasarkan pernyataan di atas Selatan Thailand majoriti penduduknya beragama Islam dan berbahasa Melayu. Masyarakat Melayu menggunakan dialek Melayu Patani dalam perhubungan harian mereka.

(Ahmad Sombun. Melarang orang Melayu bercakap bahasa Melayu. 2. 6. 2006 : 21) Bahasa adalah salah satu faktor utama kerajaan Siam dalam mengasimilasikan orang-orang Melayu di Patani.Menurut Nik Anuar (2000 : 61). Memaksa orang Melayu menukarkan nama Melayu kepada nama Siam. pada tahun 1940an. Melarang institusi pendidikan pondok mengajar dalam bahasa Melayu kerana bahasa itu bukan bahasa rasmi negara ini. Salah satu puncanya ialah peminjaman leksikal bahasa Thai ke dalam dialek Melayu Patani. Phibun Songkram sebagai perdana menteri pada masa itu. Beliau telah melaksanakan langkah yang tegas demi menjayakan hasrat untuk mengasimilasikan etnik-etnik yang ada dalam negara Siam. 5. Dari pernyataan masalah tersebut di atas. 7. Langkah-langkah yang dilakukan seperti berikut : 1. Kini penggunaan dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Bandar Yala khasnya semakin hari semakin merosot dan khuatir akan pupus di masa akan datang. 4. hal ini mendorong pengkaji untuk mengkaji sejauh manakah pengaruh leksikal bahasa Thai dalam dialek Melayu 4 . telah membangkitkan semangat nasiolisme kesiaman. Berusaha menimbulkan kesulitan kepada orang Melayu yang bercakap Melayu apabila berurusan di pejabat-pejabat kerajaan. 3. Menutup institusi-institusi pendidikan agama Islam yang mengajar dalam bahasa Melayu. Menukarkan nama-nama kampung dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Siam di seluruh wilayah-wilayah Melayu. Melarang orang-orang Melayu memakai pakaian Melayu.

Berdasarkan kepada tujuan kajian tersebut. Dalam pengkajian ini pengkaji ingin mengenal pasti tentang pengaruh leksikal bahasa Thai dalam kalangan penduduk Kampung Kepala Jambatan Seteng. Tujuan Kajian Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti pengaruh leksikal BT dalam DMP yang menyebabkan kemerosotan DMP dalam kalangan penduduk Kampong Kepala Jambatan Seteng. pengkaji akan mengetahui punca berlaku dan cara penyelesaian pengaruh leksikal BT yang ketara dalam pergaulan harian penduduk Kepala Jambatan Seteng. 1.2 Rumusan Masalah Perumusan masalah dalam kajian ini adalah untuk mengenal pasti tentang leksikal BT dalam DMP. Sejauh manakah pengaruh leksikal bahasa Thai dari segi pemerolehan dalam dialek Melayu Patani dalam kalangan penutur DMP kawasan di Kepala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala? 1. 5 .Patani Kepala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala dengan memberi tumpuan kajian kepada kawasan penutur DMP.3. Pengaruh ini juga mungkin akan mempengaruhi pemupusan bahasa ibunda atau jati diri anak bangsa Melayu dalam kalangan penduduk kampong ini.

orang- 6 . 1. Pengkaji menumpukan kajian terhadap penyerapan leksikal atau kosa kata bahasa Thai dalam DMP. Di samping boleh dimanfaatkan sebagai bahan rujukan kepada generasi akan datang. pengkaji juga berharap dapat menyedari masyarakat Melayu Patani bahawa bahasa atau dialek yang dugunakan atau mereka pusakai daripada nenek moyang mereka mulai terhakis dan hampir pupus di bumi sendiri. 3. Pengkaji menumpukan informan dalam kajian terhadap orang-orang tua dari umur lima puluh tahun hingga enam puluh tahun seramai lima orang. Bermanfaat kepada pengguna DMP sebagai bahan rujukan dalam pengkajian seterusnya kepada generasi akan datang. 2.4 Kepentingan Kajian Kajian ini diharapkan memberi manfaat dan faedah yang tersurat dan tersirat kepada masyarakat selatan Thailand dan semoga dapat dimanfaatkan oleh peminat bahasa Melayu dalam mengkaji DMP khasnya. Bermanfaat kepada generasi muda untuk membezakan leksikal BT yang menyerap ke dalam DMP. 2. 1. Hasil dari kajian ini seperti berikut: 1.5 Skop Kajian Skop kajian ini tertumpu kepada penduduk Kampong Kapala Jambatan Seteng Daerah Bandar Yala. Bermanfaat kepada penutur DMP supaya menyedari tentang kepupusan leksikal DMP.1.

proses fonologis. pengkaji telah memilih beberapa tempat iaitu di rumah-rumah penduduk kampung. serta pengkaji sendiri sebagai informan dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng daerah bandar yala. tesis sarjana. 3. dan di kedai-kedai runcit kampung ini. Dalam proses pengulangan. tetapi pada umumnya proses ini tidak banyak mengubah golongan atau jenis kata. beliau telah mengkaji morfologi bahasa Melayu Patani didapati mempunyai ciri-ciri mencakup jenis morfem.6 Kajian Lampau Berdasarkan beberapa buah rujukan latihan ilmiah. dapat juga mengulang bentuk dasar secara keseluruhan atau sebahagian tanpa perubahan fonem. Pembentukan kata dalam bahasa Melayu Patani selain menggunakan imbuhan. iaitu tip perulangan dan 7 .orang dewasa dari umur tiga puluh tahun hingga empat puluh tahun seramai lima orang. Dalam bahasa Melayu Patani terdapat kata ulang. para remaja seramai lima orang sekitar umur lima belas tahun hingga dua puluh lima tahun. 1. fungsi. perubahan penggolongan kata sebagai akibat penggabungan dengan morfem lain. Untuk memperoleh data kajian. Kata ulang dalam bahasa Melayu Patani terdapat dua tip. dan Ph. dan makna morfem. proses morfologis.D yang berkaitan dengan kajian yang akan pengkaji lakukan seperti berikut : Menurut Phaosan Jehwae (2004). Proses morfologis dalam bahasa Melayu Patani adalah cara pembentukan kata dengan menggabungkan sesuatu morfem dengan morfem yang lain. dan kanak-kanak sekitar umur empat tahun hingga dua belas tahun seramai lima orang. di tempat mengajar al-Quran kanakkanak kampung ini. Pengkaji akan mengkaji secara langsung dan secara tidak langsung terhadap peminjaman BT dalam DMP.

Ku-Ares Tawandorloh (2006). Perulangan dalam Gabungan kata bahasa Melayu Patani dibentuk oleh berbagai jenis kata seperti kata benda. Daripada perbandingan fonologi suprasegmental Dialek Melayu Satun dengan Dialek Melayu Patani. telah mengkaji perbandingan aspek fonologi Dialek Melayu Satun dengan Dialek Melayu Patani. kata sifat dan kata kerja. kajian beliau melihat proses peminjaman kata telah dilakukan secara sesuka hati dan sewengang-wenangnya tanpa sebarang perancangan oleh pihak tertentu. Kamaruddin Esayah (1998). dan perulangan dengan penggantian fonem. sedangkan bahasa Indonesia memiliki tiga proses iaitu proses 8 . satu usaha lanjutan untuk menangani masalah ini perlu dijalankan secepat mungkin agar peminjaman yang dimaksudkan pada masa hadapan dapat dilakukan secara lebih sistematik.erti perulangan. dalam erti diidentifikasikan perulangan seluruh. Chong Mun Wah (1997). unsur suku kata. Akibatnya timbullah masalah penyelarasan vokal dan konsonan yang tidak bahasa Melayu Patani pada umumnya secar sintaksis tidak mempunyai potensi mengubah jenis atau gabungan kata. perulangan yang berkombinasi dengan pengimbuhan. sistematik dan konsisten. unsur tekanan suara dan unsur intonasi pula memperlihatkan kedua-dua dialek ini mempunyai ciri-ciri suprasegmental yang hampir sama. terutamanya pada tipe perulangan seluruh. menurut penelitiannya tentang sistem pembentukan kata bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Proses pembentukan kata dalam bahasa Thai memiliki dua proses iaitu proses pemajmukan dan proses pengulangan. Perbandingan fonologi segmental kedua-dua dialek ini dapat memaparkan ciri persamaan dan perbezaan sistem fonem dan penyebaran segmen-segmen bunyi yang mengalami perubahan melalui beberapa proses fonologi. Tip perulangan berdasarkan cara mengulang bentuk dasar. Oleh itu.

dan pengulangan kata dengan perubahan ton (nada). melalui penambahan bunyi vocal /a/ di antara kedua dasarnya. Dialek Melayu Satun dituturkan dengan sistem tona. Ruslan Uthai (2005). seperti bahasa Phali dan Sanskerta. proses pemajmukan. bahasa yang 9 . Manakala bahasa Indonesia memiliki kosa kata yang menyerapkan bahasa-bahasa daerah di Nusantara dan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan agama Islam. bahasa Cam di Vietnam dan Utsat di China Selatan.pembubuhan afiks. Selanjutnya tidaklah mustahil Dialek Melayu Patani pada masa akan datang akan berubah menjadi bahasa bertona sejajar dengan ciri utama bahasa Thai. Demikian juga dengan bahasa Indonesia terdapat pengulangan penuh tanpa afiks dengan kata majmuk dan pengulanga sebahagian yang tiada dalam bahasa Thai. Dalam proses memperkaya kosa kata. Kata majmuk dalam bahasa Thai terbentuk dari gabungan antara bahasa Thai dengan bahasa Phali dan bahasa Sanskrit. Berkaitan dengan hal ini. pemakaian bahasa sehari-hari. Manakala bahasa Indonesia tidak berlaku sesuatu perubahan. Oleh itu. Adapun pembentukan kata ulang atau kata ganda.kata-kata pengulangan makna dalam bahasa Thai dan bahasa Indonesia sama-sama produktif. dan proses pengulangan. menurut kajiannya tentang ciri-ciri istimewa Dialek Melayu Patani : satu tinjauan. dan ajakan daripada bahasa polisilabik menuju ke dwisilabik dan seterusnya monosilabik. proses pengulangan penuh. pengulangan penuh dengan perubahan fonem. iaitu kewujudan konsonan letupan tak bersuara berhembusan. dan pengulanagan makna sama-sama dialami oleh bahasa Thai dan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Thai terdapat pengulangan dua buah kata berpasangan yang seerti dan yang berlawanan erti. bahasa Thai sering menyerap kosa kata bahasa etnik yang memiliki hubungan dengan keagamaan Budha. sedangkan bahasa Indonesia tidak mengenal kata-kata tersebut. Berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan kelihatan ada tanda-tanda yang menunjukkan Dialek Melayu Patani sedang berkembang menuju kearah ciri bahasa Thai. kecuali dalam pembentukan kata pengulangan dengan afiks tiada dijumpai dalam bahasa Thai.

masih terdapat kekurangan pengkaji yang mengkaji pengaruh leksikal bahasa Thai dalam dialek Melayu Patani secara langsung. Perubahan bahasa Melayu Patani menyebabkan terjadi perbezaan di antara bahasa Melayu Dialek Kelantan dan bahasa Melayu Patani. Kerajaan Thai melihat keberadaan bahasa Melayu di Selatan Thai terlalu politik dan curiga. politik dan ekonomi. Pengaruh tersebut disebabkan oleh banyak faktor.terkandung dalam rumpun bahasa Austronesian. beliau telah mengungkap bahawa dasar dan kebijaksanaan kerajaan Thai (siamisasi) terhadap bahasa Melayu telah menyebabkan proses pengajaran bahasa Melayu menjadi mundur dan akhirnya terjadi kehilangan bahasa Melayu dan jati diri orang Melayu di selatan Thai. Berdasarkan kajian lampau di atas. Seterusnya berdasarkan kajiannya lagi. Antara faktor yang menjadi penyebab terjadi pengaruh bahasa Thai terhadap bahasa bahasa Melayu adalah faktor pendidikan. Worawit (1990). sudah berkembang menjadi bahasa bertona.D. Patani dalam sejarah bahasa Melayu Patani dan bahasa Melayu Dialek Kelantan merupakan dialek yang sama kerana pernah menjadi satu atap kerajaan. 10 . Worawit (1998) dalam tesis Ph. dalam kajiannya beliau melihat pengaruh bahasa Thai banyak terjadi dalam bahasa Melayu Patani. dapat disimpulkan bahawa kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji tersebut tentang Dialek Melayu Patani. Dengan ini akan memberi banyak manfaat kepada masyarakat selatan Thai dan peminat bahasa Melayu umumnya. hal ini mendorong pengkaji untuk mengkaji pengaruh leksikal bahasa Thai dalam Dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng.

Tindak laku yang direncanakan bersifat operan atau instrumental dan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. golongan behaviurismelah yang lebih cenderung membuat kajian tentang bahasa secara dekat. bahasa dikuasai melalui proses pengulangan. Menurut ahli-ahli psikologi. Mengikut Skinner (1957 dalam Kamarudin 1995 : 5).1. dengan adanya teori dapat membuktikan pengaruh leksikal bahasa Thai ke dalam Dialek Melayu Patani dalam kalangan penduduk Kepala Jambatan Seteng. Dengan ini pengkaji akan berfokus kepada teori mekanis (teori behaviourisme). a. Lingkungan yang dipengaruhi ini adalah pemberian hadiah atau pengukuhan kepada organisma yang mengeluarkan tingkah laku tersebut. Mengikut teori behaviurisme. iaitu mengulang sebanyak mungkin sesuatu kemahiran bahasa sehingga menjadi suatu kebiasaan. Teori ini berasaskan cara pemerolehan bahasa pertama oleh seorang kanak-kanak iaitu memperoleh bahasa daripada ibu bapa dan ahli 11 . Teori Mekanis (Teori Behaviurisme) Teori Behaviurisme atau Teori Mekanis merupakan teori yang lebih cenderung membuat kajian tentang bahasa secara dekat.7 Kerangka Teori Teori merupakan sesuatu yang penting dalam sesuatu kajian. menyatakan bahawa pengukuhan perulangan sesuatu laku harus cepat terjadi sebelum diganggu oleh tindak laku yang lain. iaitu pemerolehan bahasa dalam kajian ini.

Beliau merumuskan bahawa faktor persekitaran bahasa memainkan peranan yang penting dalam pemerolehan bahasa kedua. Menurut Suthwong (1998 : 6). Dialek Melayu Patani masih berfungsi luas dalam kehidupan masyarakat Melayu selatan Thai sebagai alat 12 . Walaupun Patani telah dijajah oleh Siam hingga sekarang. dan agama adalah kenyataan “Nang Phaya Tani” yang bererti senjata api yang digunakan untuk mempertahankan musuh yang datang . Ringbow (1976 : 1-14). dan sampai sekarang masih tersimpan rapi sebagai pusaka lama yang terletak di hadapan bangunan pertahana di Bangkok.keluarganya yang lain melalui proses peniruan yang berulang-ulangsejak dia mula belajar membuat bunyi-bunyimenyebut leksikal atau perkataan dan seterusnya membentuk ayat-ayat. bangsa. telah mengkaji tentang pengaruh bahasa ibunda dalam proses mempelajari bahasa kedua. Murid-murid Swedih hidup dalam masyarakat yang menggunakan bahasa Sweden sebagai bahasa harian. Dua kumpulan murid tersebut mempelajari bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Namun. menyatakan masyarakat Melayu Patani terdiri daripada pelbagai etnik. b. Dialek Melayu Patani berkembang di Patani semenjak Sriwijaya berkuasa beberapa dekad di Patani. manakala murid-murid Finnish hidup dalam masyarakat Multilingual. suku kaum. Kumpulan murid berbangsa Swedish dan Finnish dijadikan subjek kajian. Hakikat Dialek Melayu Patani Dialek Melayu Patani merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi di antara masyarakat Melayu di selatan Thai. Ternyata Ringbom menghubungkan dapatannya dengan faktor persekitaran bahasa murid-murid berkenaan. Pada akhir kajian beliau didapati muridmurid Finnish kurang dipengaruhi pemindahan bahasa ibunda berbanding muridmurid Swedish.

Justeru itu. pengkaji perlu memberi penjelasan tentang istilah-istilah berikut : a. iaitu “pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu ( orang. leksikal bahasa Siam diserapkan ke dalam dialeknya. Penyerapan leksikal bahasa asing tersebut akhirnya menjadi perbatasan sistem komunikasi antara warga negeri Kelantan dengan warga Patani. Manakala Patani pula dijajah oleh Siam. 13 . Pengaruh keduadua jajahan tersebut hanya mampu membezakan perkembangan leksikal bahasa sahaja. Selanjutnya ditinjau pula dari segi morfologi dan sintaksis. oleh itu. ternyata sekali tidak ada keunikan-keunikan tertentu yang boleh membezakan kedua-dua dialek ini. Menurut Paitoon (2005 : 54).komunikasi umum dan bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan di seluruh Thai. Penutur di sebelah Kelantan dijajah oleh Inggeris. 1. dua dialek yang bersal daripada rumpun yang sama tetapi dipishkan oleh politik. didapati bahawa kedua-dua dialek tersebut memakai kata asal yang sama. Berdsarkan leksikostatistik pula.8 Definisi Operasional Kajian ini menggunakan istilah-istilah yang asing bagi seseorang. manakala di Patani. Pengaruh Pengaruh menurut kamus besar bahasa Indonesia (2001:849). Di Kelantan leksikal bahasa Inggeris diserapkan ke dalam dialeknya. menegaskan bahawa sistem fonologi dialek Melayu Patani ternyata tiada perbezaan dengan fonologi dialek Melayu Kelantan.

”. Leksikal merupakan penggabungan kata-kata untuk membentuk ayat yang betul strukturnya atau ayat yang gramatis adalah berdasarkan rumus tertentu untuk mengetahui ayat dalam sesuatu bahasa. iaitu “pengaruh merupakan kuasa yang terbit daripada orang (benda dan lain-lain). c.benda ) yang ikut membentuk watak. Maka makna leksikal dapat diertikan sebagai makna leksikon yang bersifat leksem atau kata. atau perbuatan seseorang. Dan dapat juga diertikan makna leksikal sebagai makna yang sesuai dengan refrennya iaitu makna yang sesuai dengan hasil observasi alat indera atau makna yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahawa pengaruh merupakan suatu daya yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu bahasa yang lain. b. Bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu Standard berfungsi sebagai bahasa pentadbiran. iaitu satuan bentuk bahasa yang bermakna atau kata. 14 . dan bahasa formal bagi Negara Malaysia. Leksikal juga merupakan bentuk adjektif yang diturunkan dari bentuk nomina leksikon (vokabular. Manakala pengertian mengikut Kamus Dewan edisi keempat (2007 : 1172). Leksikal Leksikal menurut Kamus Dewan Edisi Keempat mentafsirkan leksikal ialah perkataan atau perbendaharaan kata sesuatu bahasa. Satuan dari leksikon merupakan leksem. dan perbendaharaan kata). kepercayaan. Bahasa Melayu Bahasa Melayu dalam kajian ini merupakan bahasa Melayu baku. kosa kata. bahasa pendidikan.

pendidikan. pendidikan. Narathiwat. dan Singapura. bahasa pendidikan. bahasa kebangsaan. Indonesia. Bahasa 15 . Bahasa Thai digunakan semenjak sebelum kerajaan Sukhothai yang ke-11. Peranan dialek Melayu Patani digunakan sepenuhnya dalam pergaulan harian mereka. Bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang digunakan sejak abad pertama masihi lagi di Nusantara. Bahasa Melayu juga bermaksud bahasa rasmi bagi empat buah Negara merdeka lagi berdaulat iaitu Malaysia. Pada masa itu bahasa Thai berfungsi seperti bahasa moden di dunia. Dialek Melayu Patani Dialek Melayu Patani merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Melayu yang tinggal di selatan Thai terutamanya wilayah-wilayah Patani. malah digunakan sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan. e. dan bahasa yang digunakan difahami umum. d. Ia berfungsi sebagai bahasa rasmi. Bahasa Thai Bahasa Thai yang dimaksudkan ialah bahasa Thai standard yang merupakan bahasa yang paling penting dalam masyarakat Thai. bahasa kesusasteraan. telah mewujudkan abjad Thai dalam tahun 1283. Dialek Melayu Patani bukan hanya terbatas kepada komunikasi umum sahaja. Brunei Darussalam. Di selatan Thai bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pengantar di institusi-institusi keagamaan. Yala dan Songkhla sama ada dalam komunikasi umum mahupun dalam upacara tertentu. dan bahasa kesusasteraan.Menurut Kamal Syukri (2007 : 2). bahasa ibu kota. komunikasi dan lain-lain di selatan Thai.

dan mengamalkan berbagai-baga budaya dan bahasa. menulis. Dengan menggunakan teori pemerolehan kajian bahasa iaitu kajian pustaka dan kajian lapangan yang dilakukan untuk mengutip data yang akan di analisis. Wilayah Yala terletak di bahagian selatan Thailand. Kebanyakkan orang Thai dapat memahami bahasa Thai standard. ia juga berfungsi sebagai bahasa Lingua Franca antara kaum di Negara Thai dan dianggap sebagai bahasa tinggi. Dengan ini. dan cara membaca. dan yang paling menarik pendududk di sini memperlihatkan majoriti penduduk Melayu yang menggunakan bahasa Melayu (DMP) dan bahasa Thai dalam perhubungan sehari-hari. iaitu berhampiran dengan kawasan Bandar Yala. dan cara menyusun dalam ayat dengan tatabahasa sendiri sampai sekarang. 1.Thai adalah bahasa yang mempunyai bacaan dan tulisan sendiri sejak Ramkhamheang pada tahun 1283 M. Kajian ini akan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif untuk membuat gambaran secara jelas mengenai pengaruh leksikal bahasa Thai yang terdapat dalam dialek Melayu Patani.9 Metodologi Kajian Kajian dijalankan di Kampong Kepala Jambatan Seteng. Untuk memudahkan perbincangan dibahagikan seperti berikut : 16 . Kampong Kepala Jambatan Seteng dipilih kerana penduduk di sini terdiri daripada penduduk asli sejak nenek moyang lagi. memahami.

Daerah Bandar Yala. Instrumen kajian Instrumen yang digunakan dalam kajian adalah masyarakat penduduk kampung dan pengkaji sendiri sebagai anak jati kampung ini. pengkaji telah memilih secara rawak seramai 20 orang penduduk yang terdiri dari kanak-kanak. Sesuai dengan kenyataan dewasa ini. Objek kajian Objek yang digunakan dalam kajian ini adalah penduduk Kampong Kepala Jabatan Seteng dan pengkaji sendiri sebagai jati diri anak kampung ini untuk memperoleh data yang diperlukan untuk membantu pengkajian.a. Bagi mencapai objektif kajian. masyarakat penduduk kampung ini tersebar dengan pengaruh leksikal BT yang ketara dalam komunikasi harian. Untuk mendapatkan data 17 . b. remaja dan orang-orang dewasa. c. Sumber data Sumber data dalam kajian ini adalah masyarakat penutur asli bahasa Melayu (BM) iaitu DMP yang tinggal di Kampong Kepala Jambatan Seteng.

2. pencatatan dan perakaman. iaitu masyarakat Melayu Patani yang tinggal di kampong Kepala Jambatan Seteng. 3. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan kemantapan maklumat yang terkumpul. Wawancara (interview) Wawancara dilakukan dengan para informan di lapangan. Pencatatan dan perakaman Ujaran yang digunakan oleh informan sebagai jawapan terhadap pemancingan atau ransangan yang didapati dicatat dan dirakam. e. wawancara.pengkaji menggunakan soal selidik. observasi. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik seperti berikut : 1. d. Pemerhatian (observasi) Pemerhatian terhadap penggunaan lisan bahasa Melayu Patani dengan unsur-unsur yang digunakannya. Teknik Analisis Data 18 .

. latar belakang kajian. dan halaman abstrak. Bab II. 19 . 1969 : 10). definisi operasional. dan teknik analisis data. Data-data yang telah dikutip dianalisis mengikut kerangka kerja teoritis yang telah ditetapkan sebelum ini. Bab I. Landasan teori yang berisi : Pendahuluan. sebelum bab pertama skripsi ini dimulakan dengan halaman tajuk. Metodologi kajian yang berisi : objek kajian. dan dasar kerajaan terhadap bahasa Melayu.tujuan kajian. Bab III . halaman kandungan.Kesemua data yang diperolehi secara rakaman dan catatan nota akan digunakan sesuai dengan keperluan kajian ini. sumber data. halaman senarai singkatan dan lambang. teori pemerolehan bahasa. halaman pengesahan. 1. skop kajian. rumusan masalah. Kajian ini mempunyai beberapa bab yang akan dikemukakan. pernyataan masalah. halaman penghargaan. Pendahuluan yang berisi : pendahulauan. kajian lampau. instrumen kajian. kerangka teori. teknik pengumpulan data. halaman persetujuan. kepentingan kajian.10 Organisasi Kajian Untuk menggambarkan dengan lebih jelas.Dalam kajian ini lambang-lambang transkripsi fonetik akan mengikut lambang yang digunakan dalam IPA (International Phonetic Association.

“Kan Priab Thiab Kan Sang Kham Nai Phasa Melayu Matathan Lek Melayu Thin Patani (Perbandingan Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu Standard Dan Dialek Melayu Patani”. Shah Alam. “Ciri-Ciri Istimewa Dialek Melayu Patani Satu Tinjauan”. Penutup berisi : kesimpulan dan saranan-saranan. “Kata Pinjaman Bahasa Cina Dalam Bahasa Melayu”. Universiti Melaya. Patani. Bab V .Bhd. Zamri Mahamod.Tesis Sarjana. Ku-Ares Tawandorloh. Worawit Baru. 20 . Universiti Culalongkon. Chong Mun Wah. Karisma Publication Sdn.1997. Tesis Ijazah Sarjana Sastera. Tesis Ijazah Sarjana Sastera. Ruslan Uthai. Universiti Sains Malaysia. “Morfologi Bahasa Melayu Patani”. 2008. Phaosan Jehwae. Ruslan Uthai. Kamaruddin Esayah. Karisma Publication Sdn.Bab IV .Universitas Gadjah Mada. Shah Alam. Universitas Negeri Jakarta. Tesis Sarjana. “Sistem Pembentukan Kata Bahasa Thai Dan Bahasa Indonesia”. dan analisis proses pemerolehan bahasa Thai dalam dialek Melayu Patani. Tesis. 1998. Universiti Songkhla Nakarin. 2004. Psikologi Linguistik Dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu. dan Bahasa Melayu Baku. Universiti Sains Malaysia. BIBLIOGRAFI Abdul Chare. 1990. “Perbandingan Fonologi Dialek Melayu Satun Dengan Dialek Melayu Perlis”. 2008. 1993. 2005. Analisis data yang berisi : bentuk leksikal bahasa Thai yang mempengaruhi dialek Melayu Patani. Tesis Sarjana. 2006. “Pengaruh Bahasa Thai Ke Atas Dialek Melayu Patani Kajian Kes Sosiolinguistik Di Wilayah Patani”. Bhd. Psikologi Linguistik Dalam Pengajaran & Pembelajaran Bahasa Melayu.

Bangi. 2007. Salleh dan Rahim Aman. Ramli Md. Universiti Kebangsaan Malaysia. PROPOSAL LATIHAN ILMIAH PENGARUH LEKSIKAL BAHASA THAI DALAM DIALEK MELAYU PATANI : KAJIAN PENDUDUK KEPALA JAMBATAN SETENG SURAIYA CHAPAKIYA 502426001 21 . Linguistik Melayu.Zulkifley Hamid.

JABATAN BAHASA MELAYU FAKULTI SASTERA DAN SAINS KEMASYARAKATAN UNIVERSITI ISLAM YALA 2010 22 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->