P. 1
ciri-ciri dan sumber

ciri-ciri dan sumber

|Views: 254|Likes:
Published by Syakur Hakim Pauzi

More info:

Published by: Syakur Hakim Pauzi on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

.4.4 Sumber Tamadun Islam Sumber Tamadun Islam terbahagi dua, iaitu sumber wahyu dan sumber sekunder.

Sumber wahyu terkandung dalam al -Qur an dan al-Sunnah. * Al-Qur an. Al-Qur an mrupakan mukjizat yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadah. Al -Qur an mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, sistem perundangan, alam ghaib, nilai moral, fakta -fakta sains, sejarah dan lain -lain lagi. AlQur an sebagai mukjizat tetap terpelihara daripada sebarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan. Al-Qur an sebagai sumber yang dapat disaksikan hingga ke hari ini sentiasa menyeru umat Islam melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan serta membangunkan alam untuk kebaikan bersama. Selain itu, al -Qur an menekankan aspek keadilan dan segala prinsip-prinsip sosial. Ahmad Shalaby (1997:95) menegaskan, al -Qur an alKarim mengandungi asas -asas yang kukuh dan sistem yang teguh bagi pendirian agama, tamadun dan dunia. Beliau menega skan: Andainya kita dapat mentafsirkan asas -asas ini dengan sebaiknya nescaya terbentuklah suatu sistem yang sempurna dan sesuai untuk manusia seluruhnya di pelbagai zaman dan tempat . * Al-Sunnah. Selain al-Qur an, sumber kedua yang menjadi sumber Tamad un Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Al -Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul. Sumber ini diterima sebagai sumber yang benar dan berautoriti dalam Tamadun Islam. Sunnah bukan sekadar bertindak sebagai penafsir dan pengulas yang paling sahih walaupun kesahihannya mengambil tempat kedua selepas al -Qu ran, malah dari sudut lain, adalah tid ak mungkin untuk melihat agama Islam sebagai sesuatu yang sempurna tanpa bantuan dan penjelasan al -Sunnah. Walau bagaimanapun, haruslah diingat bahawa sunnah yang diterima sebagai sumber autoriti ini hanyalah sunnah yang sahih sahaja. Sunnah dalam bentuk i ni sahaja yang boleh diterima pakai sebagai sumber, sementara Sunnah yang sebaliknya tidak diterima. (Azhar 2000:103) Untuk mempastikan Sunnah yang sahih dan sebaliknya, para ulama hadith telah berjaya membentuk satu ilmu khusus yang dikenali dengan ilmu Mustalah al-Hadith. Hadis atau Sunnah menjadi sumber penting kerana ia bukan sahaja menggambarkan keseluruhan agama Islam, namun turut memaparkan secara jelas kandungan al -Qur an yang menjadi pegangan orang Islam.

bahkan diperkembangkan lagi melalui aktiviti penterjemahan. terdapat sumber lain yang berperanan sebagai pengukuh kepada penjanaan Tamadun Islam. Ayat-ayat ini mengandungi maksud supaya umat Islam menggunakan akal untuk memerhati dan mempelajari alam sekeliling. Ringkasnya. seni bunyi. ilm u astronomi. semua bentuk pembangunan atau kemajuan dalam sesebuah masyarakat yang berteras Tamadun Islam hendaklah dibentuk dalam acuan sumber sumber tersebut.* Sumber-sumber sekunder Selain daripada a l-Qur an dan al-Sunnah. Sebagai contohnya. Contohnya. Pemikiran intelek dan ulama Islam yang melahirkan pelbagai kaedah Islam tetap berdasarkan firman Allah dalam al -Qur an dan hadith Nabi SAW.5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam . Tidak dinafikan juga keindahan seni Islam seperti seni kaligrafi. Antaranya ialah ijtihad. Elemen ini m embolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi serta bertoleransi terhadap agama dan budaya lain. ialah ayat -ayat yang disudahi dengan ungkapan yang bermaksud Apakah kamu tidak menggunakan akal . Apakah kamu tidak berfikir da n lain-lain lagi. Terdapat banyak ayat -ayat al-Qur an dan al-Hadis yang mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya atau memperkembangkan semangat intelektualisma. monumen-monumen indah yang melambangkan keagongan Islam dan ketinggian ilmu-ilmu Islam sehingga menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun lain. Di samping itu. seni tampak dan sebagainya turut menarik perhatian dan minat masyarakat dunia. ijmak ulama .4. aljebra dan perubatan daripada tamadun Yunani. penyelidikan dan penambahbaikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Ketamadunan yang telah dicapai oleh bangsa -bangsa di luar Semenanjung Tanah Arab ini tetap dipelihara oleh Tamadun Islam. 1. Kesemua sumber ini dihasilkan oleh pemikir Islam yang berusaha mencernakan Islam dalam kehidupan seharian umat Islam yang semakin kompleks. * Tamadun lain Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tidak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamadun -tamadun lain. Alam Melayu dan Tanah Besar Cina. Tamadun Islam telah berkembang ke luar dari Semananjung Tanah Arab sampai ke Eropah. terdapat juga mekanisma lain yang kewujudannya merupakan manifestasi kepada sumber -sumber ini seperti pembentukan pentadbiran yang berkesan selari dengan ajaran Islam. Cina dan India disesuaikan dengan ajaran Islam dan telah dikembangkan oleh para sarjana muslim. al-Qias. Masalih al-Musalah dan al-Istihsan.

tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia. Menerusi ciri ini. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Eropah seperti di Sepanyol sahingga terb inanya Istana al-Hamra di Granada. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat India sehingga melahirkan era Kesultanan Delhi di India yang berjaya dimantapkan oleh oleh Dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercu tanda Islam di India. (lihat surah al -Taubah: 24. peningkatan kualiti hidup. al-Zukhruf: 59) Ciri ini juga menjadi bukti semua bangsa adalah sama dalam masyarakat Islam . Ciri -ciri khusus Tamadun Islam yang akan dipaparkan di bawah menggambarkan keistimewaan dan nilai tersendiri dan nilai sebenar Tamadun Islam. bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta. walaupun pada asalnya Tamadun Islam bermula pada bangsa Arab. ciri ini merupakan tunggak utama Tamadun Islam dan asas perbezaan Tamadun Islam dengan tamadun lain. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Melayu di pelbagai pulau dan daratannya. * Keseimbangan dan kesederhanaan. Ringkasnya. Kesimbangan bermaksu d seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Ciri -ciri ini menjadi penentu sebab Tamadun Islam diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia. kemunculan kota atau bandar. umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki.Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan. bukan warna kulit. Sumber. wujudnya organisasi. Pembezanya hanyalah iman dan takwa. kepentingan individu dengan masyarakat dan ke seimbangan nilai spiritual dengan material. kebanyakan bangsa di dunia boleh menerima Tamadun Islam kerana ciri -ciri khusus ini. turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam. Perhubungan manusia dengan Allah SWT merupakan matlamat tert inggi dalam Tamadun Islam. Oleh itu. . Selain itu. keturunan dan kekayaan. pangkat. ciri ini juga menjadikan umat Islam sedar bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT. Sementara perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta. Konsep keseimbangan dalam Tamadun Islam merangkumi kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material). matlamat dan tujuan kehidupan manusia berteraskan ketetapan Allah SWT yang terkandung dalam al -Qur an. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut: * Rabbani Ciri rabbani menunjukkan Tamadun Islam di dasari oleh nilai -nilai ketuhanan dan keagamaan. Namun ciri -ciri khusus Tamadun Islam tersebut jarang diketengahkan. Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang dinyatakan. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat Cina pada zaman Dinasti Ming.

syariat (undang-undang) dan akhlak. Dari aspek kehakiman. Tamadun Islam juga menyentuh aspek kenegaraan yang meliputi hubungan dalam negara mahupun antarabangsa. Dengan ciri ini terbukalah ruang kepada semua bangsa di dunia untuk membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun sejagat. Islam memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun pada setiap bangsa yang ber beza dengan mengambil kira matlamat yang harus di capai. Ini bermakna Tamadun Islam sesuai dengan segala bangsa dan situasi. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaanya. tempat dan tempoh tertentu. Ciri realistik mengambil kira kehidupan manusia di alam sejagat dengan kepercayaan bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata.* Universal Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu. . sebagaimana yang berlaku dalam sejarah Islam. sama ada Islam atau bukan Islam. bahkan Tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada Din al -Islam. * Tetap dan anjal Tamadun Islam mempunyai prinsip yang tetap dan tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun. bukan kemajuan dari sudut kebendaan semata -mata. * Menyeluruh Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek akidah. * Ideal dan realistik Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Demikian juga hubungan manus ia dengan Allah SWT. musuh atau lawan dan mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. Dunia nyata adalah antara bukti kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta. Tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang empunya. Ia juga merupakan satu seruan keadilan untuk semua manusia. hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan tertentu. Ia juga menepati keperluan dan peredaran zaman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->