 Ditubuhkan pada bulan Mac 1956 untuk

membincangkan dan menyusunkan perlembangan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka
 Ahli-ahli Suruhanjaya Reid 1. 2. 3.

4.
5.

Lord Reid (Hakim British)-pengerusi suruhanjaya Sir Ivor Jennings (England) Sir William Mckell (bekas Gabenor Jeneral Australia) Tuan B.Malik(Hakim Mahkamah Tinggi India ) Tuan Abdul Hamid (Pakistan)

 Tugas Suruhanjaya Reid ialah:

merangka sebuah perlembangaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang akan merdeka

1. 2.
3. 4. 5.

Suruhanjaya ini diberikan pelbagai isu sebagai panduan antaranya: Penubuhan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat Pemberian kuasa autonomi kepada negeri dalam bidang tertentu Kedudukan Raja-Raja Melayu Hak istimewa orang Melayu Kewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu

 Sebanyak 131 memorondum daripada pelbagai pihak

diterima oleh suruhanjaya.
 Antaranya termasuklah daripada Raja-Raja Melayu,orang

perseorangan dan parti-parti politik
 Cadangan Parti Perikatan sebagai kerajaan diberi perhatian

yang besar
 Cadangan-cadangan Suruhanjaya Reid telah

diterbitkan pada bulan Februari
 Parlimen British di England telah menerima cadangan

tersebut pada Mei 1957

 Cadangan-cadangan tersebut telah pun disahkan oleh

Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Tanah Melayu pada 17 Ogos 1957
 Oleh itu,Perlembangaan Kemerdekaan telah

dihasilkan
 Satu isu hangat yang timbul ialah Prinsip Jus Soli

dimana kerakyatan ini menjadi tututan orang dagang tidak diterima orang melayu
 Sebabnya ialah prinsip ini memberikan hak samarata

kepada semua kaum dan mengugat kedudukan orang Melayu

 Selepas beberapa rundingan,Raja-Raja Melayu

menerima kerakyatan jus soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu.
 Satu pakatan murni telah dibina di Persekutuan Tanah

Melayu yang merdeka dengan sikap tolak ansur
 Hal-hal lain yang dipersetujui ialah:

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 2. Agama Islam agama rasmi
1.

Isi-isi Penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu

 Pada 15 Ogos 1957,Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah

ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan pihak British

 Perjanjian ini telah melahirkan Perlembagaan Persekutuan Tanah

Melayu 1957 yang berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948  Isi-isi penting didalam pelembagaan ini ialah:
    

Pembentukan sebuah Kerajaan Persekutuan Pemisahan kuasa antara kuasa persekutuan dan kuasa negeri melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri Instusi Raja dijadikan Raja Berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan

 Agama Islam sebagai agama rasmi Persekutuan
 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan  Tanah Simpanan Melayu dikekalkan  Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen iaitu Dewan

Rakyat dan Dewan Negara terletak di bawah kuasa Parlimen

 Tiga jenis kerakyatan diwujudkan iaitu:  Secara Kuat Kuasa Undang-undang  Permohonan  Naturalisasi.Prinsip jus soli diterima