P. 1
nabi

nabi

|Views: 236|Likes:
Published by uyoh761250

More info:

Published by: uyoh761250 on Jan 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

Etimologi

Nama "Muhammad" dalam sebuah kaligrafi Arab karya Hattat Aziz Efendi.[7] "Muhammad" dalam bahasa Arab berarti "dia yang terpuji". Muslim mempercayai bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad adalah penyempurnaan dari agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Selain itu di dalam Al-Qur'an, Surah As-Saff (QS 61:6) menyebut Muhammad dengan nama "Ahmad" (‫ ,)أحمد‬yang dalam bahasa Arab juga berarti "terpuji". Sebelum masa kenabian, Muhammad mendapatkan dua julukan dari para kaum Quraisy yaitu Al-Amin yang artinya "orang yang dapat dipercaya" dan As-Saadiq yang artinya "yang benar". Setelah masa kenabian para sahabatnya memanggilnya dengan gelar Rasul Allāh (‫,)رسول الله‬ kemudian menambahkan kalimat Shalallaahu 'Alayhi Wasallam (‫ ,صلى الله عليه و سلم‬yang berarti "semoga Allah memberi kebahagiaan dan keselamatan kepadanya"; sering disingkat "S.A.W" atau "SAW") setelah namanya. Kemudian Muhammad mendapatkan julukan Abu al-Qasim[8] yang berarti "bapak Qasim", karena Muhammad pernah memiliki anak lelaki yang bernama Qasim, tetapi ia meninggal dunia sebelum mencapai usia dewasa.

Genealogi
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Silsilah keluarga Muhammad Silsilah Muhammad dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan.[9] Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim, yaitu keturunan Sam bin Nuh.[10] Muhammad lahir di hari Senin, 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).

Riwayat

Kelahiran
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Maulud Nabi Muhammad Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah, yaitu tahun 570 M. Muhammad lahir di kota Mekkah, di bagian Selatan Jazirah Arab, suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia, jauh dari pusat perdagangan, seni, maupun ilmu pengetahuan. Ayahnya, Abdullah[11], meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib, ketika Muhammad masih dalam kandungan. Ia meninggalkan harta lima ekor unta, sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi.[10] Pada saat Muhammad berusia enam tahun, ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Namun dalam perjalanan pulang, ibunya jatuh sakit. Setelah beberapa hari, Aminah meninggal dunia di Abwa' yang terletak tidak jauh dari Yatsrib, dan dikuburkan di sana.[9] Setelah ibunya meninggal, Muhammad dijaga oleh kakeknya, 'Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal, ia dijaga oleh pamannya, Abu Thalib. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah, Libanon dan Palestina). Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal, kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. Di kalangan Syi'ah, sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad, menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat, 17 Rabiulawal; sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin, 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M).[10]

Berkenalan dengan Khadijah
Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa, ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah, begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas, membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya.

Akhirnya, Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun, tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah, tidak menjadi halangan bagi mereka, karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah, Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana, ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal-hal yang lebih penting.

Memperoleh gelar
Ketika Muhammad berumur 35 tahun, ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya, hingga akhirnya ia memperoleh gelar Al-Amin yang artinya "orang yang dapat dipercaya". Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. Ia menyayangi orang-orang miskin, para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi, meminum minuman keras, berkelakuan kasar dan lain-lain, sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti "yang benar".

Kerasulan

Bagian dari artikel tentang

Nabi Islam
Kehidupan
• • • • • • • •

Muhammad

Silsilah Sebelum lahir Para istri Para sahabat Ahl al-Bayt Berada di Mekkah Berada di Madinah Pembebasan Mekkah

Suksesi

Karier
• • •

Karier diplomat Militer Suami

Interaksi
• • •

Para budak Umat Yahudi Umat Kristen

Perspektif
• •

Pandangan Islam Pandangan Orientalis
lihat • bicara • sunting

Gua Hira tempat pertama kali Muhammad memperoleh wahyu Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40, ia sering menyendiri ke Gua Hira' sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah, yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam, memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611, ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira', Malaikat Jibril mendatanginya. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Ia diminta membaca. Ia menjawab, "Saya tidak bisa

membaca". Utsman bin Affan. Waraqah pun berkata. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas.Qurʾān (bacaan). Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. yaitu penganut agama Islam. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun.(Al-Alaq 96: 1-5) ” Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Zubair bin Al Awwam. Namun pada awal tahun 613. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. membaca). Ali. antara lain Khadijah. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Ubaidah bin Harits. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi "mereka yang menyerahkan diri kepada Allah". mereka akan memusuhi dan melawannya. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Bacalah. . tindakan dan persetujuannya. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Abdul Rahman bin Auf. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Muhammad mengumumkan secara terbuka agama Islam. Jibril berkata: “ Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. tetapi jawabannya tetap sama. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Setelah hal itu lewat. yaitu Waraqah bin Naufal. Mendapatkan pengikut Artikel utama untuk bagian ini adalah: As-Sabiqun al-Awwalun Selama tiga tahun pertama. Akhirnya.

Arab Saudi. Abdullah Tanggal lahir (perkiraan). Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. 576 578 583 595 610 613 614 615 616 619 . Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah.Kronologi Kehidupan Muhammad Tanggal dan lokasi penting dalam hidup Muhammad Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. 20 April: Makkah Tahun Gajah. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. raja Habsyah. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah. Medina. gagalnya Abrahah menyerang Mekkah Meninggalnya ibu. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka'bah dalam suatu kegiatan tahunan. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau "Madinatun Nabi" (kota Nabi). Abdul Muthalib Melakukan perjalanan dagang ke Suriah Bertemu dan menikah dengan Khadijah Wahyu pertama turun dan menjadi Nabi sekaligus Rasul.jpg Masjid Nabawi. Saudi Arabia. disingkirkan dan diasingkan. Negus. Berkas:Masjid Nabawi. Aminah Meninggalnya kakek. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Muhammad sendiri. kemudian mendapatkan sedikit pengikut: AsSabiqun alAwwalun Menyebarkan Islam kepada umum: Makkah Mendapatkan banyak pengikut: Hijrah pertama ke Habsyah Awal dari pemboikotan Quraish terhadap Bani Hasyim Akhir dari pemboikotan Quraish terhadap 570 570 Hijrah ke Madinah Di Mekkah terdapat Ka'bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. Tahun berikutnya. yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. dianiaya. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. 569 Meninggalnya ayah. berlokasi di Medinah. turut hadir dalam pertemuan tersebut. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. sebagian orang Islam disiksa. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. Setelah menganut Islam.

Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. sepupunya Ali bin Abi Thalib. Muhammad diberikan irhasat (pertanda) akan datangnya seorang nabi. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah.Di Madinah. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur'an. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. yaitu Abu Taufik. Fisik dan ciri-ciri Muhammad Berikut adalah penggambaran sosok Muhammad dari salah satu istinya yaitu Aisyah. seperti yang diyakini oleh umat Muslim telah dikisahkan dalam beberapan kitab suci ajaran samawi.000 orang. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Walaupun demikian. Umat Islam bebas beribadah (salat) dan bermasyarakat di Madinah. serta orang terakhir yang masih hidup yang kala itu sempat melihat sosoknya secara langsung. masa kecil dan remaja. Dalam syariat Islam. Muhammad menyetujuinya. Penaklukan Mekkah Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pembebasan Mekkah Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. karena pada masa itu bangsa Arab memiliki kebudayaan sastra yang cukup tinggi dan Muhammad sendiri adalah orang yang buta huruf. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan ibadah haji. Selain itu. Kulitnya putih kemerah-merahan. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. Kemudian Muhammad diyakini diberikan mukjizat selama kenabiannya. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. yang diyakini oleh umat muslim mustahil dikarang olehnya. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam . dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya.[12] terurai hingga bahu. Mukjizat Artikel utama untuk bagian ini adalah: Mukjizat Muhammad Seperti nabi dan rasul sebelumnya. para sahabatnya. kemudian dikisahkan pula terjadi pertanda pada masa didalam kandungan. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. Muhammad juga diyakini pula oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi'raj dalam waktu tidak sampai satu hari.

tegap. Tulang kepala besar dan bahunya lebar.[13] Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. "Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Ia memiliki kepala yang agak besar dan kuat. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. . matanya hitam dengan bulu mata yang panjang. tidak tinggi sekali ataupun pendek.[18] Ali menambahkan bahwa Muhammad memiliki rambut lurus sedikit berombak. berperawak baik dan tegak. Bila ia berjalan sangat gesit dengan tubuh condong sedikit kedepan. “ "Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. kulitnya berwarna cerah tidak terlalu putih dan tidak pula hitam. paling jujur ucapannya. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi.[16] Bara’a bin Aazib mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi yang sedang. Tidak memiliki bulu yang tebal tetapi hanya tipis dari dada sampai pusarnya. Warna kulit cerah. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada.[15] Anas juga mengatakan bahwa Muhammad memiliki tinggi sedang.[17] Ali bin Abi Thalib meriwayatkan bahwa Muhammad tidaklah tinggi dan juga pendek. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. Persendian tulang yang kuat dada.dan bulu mata yang panjang. maka ia akan menghadapkan wajahnya keorang tersebut dengan penuh perhatian. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. akhlaknya yang sangat mulia digambarkan dalam salah satu ayat Al-Qur’an. dengan tulang pundak bidang. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. yaitu ia bertubuh sedang. Bulu-bulu halus tumbuh di dadanya dan terus kebawah sampai pusar. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya." Begitulah Muhammad di mata khalayak. panjang sampai batas telinga." (Al-Qalam: 4) ” Dalam hadits riwayat Bukhari. Jika berbicara dengan seseorang. baik sebelum maupun sesudahnya. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Jika berjalan. Rambutnya berombak. paling berlapang dada. tangan dan kakinya kekar.[14] Dalam satu hadits diterangkan mengenai corak fisik Muhammad. Rambutnya cukup tebal. Ditambahkan pula bahwa Ali belum pernah melihat orang sepertinya diantara sahabatnya sesudah wwafatnya Muhammad. melangkahnya seolaholah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. Tidak gemuk dan tidak terlalu besar. Ia adalah orang yang paling dermawan. Apabila menoleh. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. Ketika Muhammad wafat uban yang tumbuh di rambut dan janggutnya masih sedikit.

Seolah-olah tanah digulung oleh langkah-langkah Muhammad jika sedang berjalan. Kulit berwarna cerah dahinya agak lebar. menghargai dan mencintainya. Muhammad orang yan baik hatinya dan paling jujur.[23] . Wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. Rambutnya cenderung berombak dan Abu Hurairah belum pernah melihat orang yang lebih baik dari dan lebih tampan dari Muhammad. jari-jari tangan dan kaki cukup langsing. Kepalanya lebih besar dari rata-rata orang dan rambutnya agak keriting (berombak) agak panjang hingga mencapai kuping dan dibelah tengah. terutama jika saat melakukan perjalanan jarak jauh dan ia selalu menyapa orang lain terlebih dahulu. Jika berjalan agak condong kedepan melangkah dengan anggun serta berjalan dengan cepat dan sering melihat kebawah dari pada keatas.[22] Abu Hurairah mengatakan bahwa Muhammad sangatlah rupawan. Bara’a bin Aazib pernah berkata.[20] Dari kisah Jabir bin Samurah meriwayatkan bahwa Muhammad memiliki mulut yang agak lebar. seperti dicor perak. bersih dan bercahaya. bagian-bagian tubuhnya tidak tertutup bulu lebat.Diantara bahunya ada tanda kenabian. Dada dan pinggangnya seimbang dengan ukurannya. Tulang belikatnya cukup lebar. [21] Abu Ishaq mengemukakan bahwa. Anggota tubuh lainnya normal dan proporsional. Selalu berjalan agak dibelakang. Kecuali bulu halus yang tumbuh dari dada hingga pusar. orang yang paling dirindukan dan sebaik-baiknya keturunan. baginya Muhammad lebih indah dari rembulan tersebut. Hidungnya agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika pertama kali melihatnya padahal sebenarnya tidak. Lengan dan dada bagian atas berbulu. di matanya terlihat juga garis-garis merahnya. Jabir (ra) juga meriwayatkan bahwa ia berkesempatan melihat Muhammad di bawah sinar rembulan. giginya putih cemerlang dan agak renggang. rona mukanya secemerlang matahari dan tidak pernah melihat orang yang secepatnya. khidmat. diantara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila sedang emosi. bahwa rona Muhammad lebih mirip purnama yang cerah.[19] Hind bin Abi Halah mendapat cerita dari Hasan bin Ali mengatakan bahwa Muhammad memiliki pribadi mulia dan sangat agung jika orang melihatnya. Pundaknya bagus dan kokoh. Dikatakan jika Abu Hurairah dan yang lainnya berusaha mengimbangi jalannya Muhammad dan nampak ia seperti berjalan santai saja. Jika berhadapan dengan orang maka ia memandang orang itu dengan penuh perhatian dan tidak pernah melototi seseorang dan pandangannya menyejukkan. ia juga memperhatikan pula rembulan tersebut. Pergelangan tangannya cukup panjang. Mulutnya sedang. Alis matanya melengkung hitam dan tebal. Siapa saja yang mendekati dan bergaul dengannya maka akan langsung merasa terhormat. Ia sedikit lebih tinggi dari rata-rata orang tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. seperti dibentuk dari perak. serta tumitnya langsing. Berjanggut tipit tapi penuh rata sampai pipi. telapak tangannya agak lebar serta tangan dan kakinya berisi.

23:44) seperti halnya Nabi Musa yang diutus Allah kepada kaum Bani Israil. Para ahli sejarah antara lain Watt dan Esposito berpendapat bahwa sebagian besar perkawinan itu dimaksudkan untuk memperkuat ikatan politik (sesuai dengan budaya Arab). Diantaranya adalah Musa berperawakan langsing seperti orangorang dari Suku Shannah. Muhammad pernah bersabda bahwa ia pernah menyaksikan gambaran tentang para nabi. dimana sembilan diantaranya masih hidup sepeninggal Muhammad. bahwa sebaiknya ia menikahi Sawda binti Zama (seorang janda) atau Aisyah (putri Abu Bakar.[24] Said al Jahiri mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Taufik berkata bahwa pada saat ini tidak ada lagi yang masih hidup orang yang pernah melihat secara langsung Muhammad kecuali dirinya sendiri dan Muhammad memiliki roman muka sangat cerah dan perawakanna sangat baik. umat Islam percaya bahwa Muhammad diutus Allah untuk menjadi Nabi bagi seluruh umat manusia (QS. yang berlangsung selama 25 tahun hingga Khadijah wafat. Kemudian setelah itu Muhammad tercatat menikahi beberapa wanita lagi sehingga mencapai total sebelas orang. Sepeninggal Khadijah. kemudian Muhammad juga mengatakan bahwa ia pernah melihat Malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi. atau memberikan penghidupan bagi para janda (saat itu janda lebih susah untuk menikah karena budaya yang menekankan perkawinan dengan perawan).[26][27] Pernikahan Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pernikahan Muhammad Selama hidupnya Muhammad menikahi 11 atau 13 orang wanita (terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini).[28] Pernikahan ini digambarkan sangat bahagia. dan melihat Isa yang mirip salah seorang sahabatnya yang bernama Urwah bin Mas’ud dan ketika melihat Ibrahim dikatakan sangat mirip dengan dirinya sendiri (Muhammad).[25] Ibnu Abbas mengatakan bahwa gigi depan Muhammad agak renggang tidak terlalu rapat dan jika bericara nampak putih berkilau. 34 : 28).[29][30] sehingga saat meninggalnya Khadijah (yang bersamaan dengan tahun meninggalnya Abu Thalib pamannya) disebut sebagai tahun kesedihan. dimana Muhammad akhirnya menikahi keduanya.Jabir bin Abdullah mengatakan. sedangkan nabi dan rasul sebelumnya hanya diutus untuk umatnya masing-masing (QS 10:47. Pada umur 25 Tahun ia menikah dengan Khadijah. Muhammad disarankan oleh Khawla binti Hakim. .[31] Perbedaan dengan nabi dan rasul terdahulu Dalam mengemban misi dakwahnya.

' Maka Rasulullah saw. ^ The sources frequently say that." Dia berkata. bukan engkau yang aku maksud. "Aku berkata pada Abu Juhaifa." (HR. "Coba gambarkan sosok nabi padaku. ^ Elizabeth Goldman (1995). 100 Tokoh Paling Berpengaruh Sepanjang Masa. Mahumet". he was called by the nickname "Al-Amin" meaning "Honest. Sesudah itu beliau sempat tinggal di Mekah selama tiga belas tahun. 'Wahai Rasulullah. ^ See Muhittin Serin (1988) 8. ^ Ali bin Abi Thalib.744. 'Pakailah namaku tapi jangan pakai kuniyahku'. "Aku mendengar Abu Juhaifa berkata. Allah memanggil beliau ke hadirat-Nya pada umur enam . 12. bercorak kulit cerah. dalam bahasa Jerman: "Machmet". 7. ^ berbagai nama Muhammad dalam bahasa Prancis: "Mahon. Martin. Namun.747 dan vol. ISBN 979-8880-13-7 11. "Dia berkulit putih dan jenggotnya hitam dengan uban putih. Ja'far. vol. 3537 dan Muslim no. "Rasulullah memiliki jari jemari tangan dan kaki yang tebal dan lentik memanjang.VIII no.I no.IV no. Allah Ta’ala mengangkat beliau sebagai Nabi ketika berusia empat puluh tahun. vol. p. Mahum. menoleh kepadanya. ^ Hart. ia berkata. Truthful" cf. Mahun. bertubuh sedang. tapu dia terlanjur mati terlebih dahulu sebelum kami menerimanya. Michael. tidak putih sekali namun tidak pula hitam benar. 2002. 2007. 'Hai Abul Qasim!' Rasulullah saw. ^ Unicode has a special "Muhammad" ligature at U+FDF4 ‫ﷴ‬ 2. Rambut beliau dapat dikatakan lurus dan agak berombak. Batam: Karisma Publising Group. berkata. 9. Jakarta: Penerbit Lentera. Ar-Risalah: Sejarah Kehidupan Rasulullah SAW. aku memanggil si Fulan. Al-Mizzi dalam Tandzib Al-Kamal. 13. 2131). vol. ^ a b Lings.167." (Hadits riwayat Imam Bukhari. ia berkata. Jakarta: Penerbit Serambi. Ernst (2004). in his youth. ISBN 979-3335-16-5 10. Referensi 1. ^ Dikisahkan oleh Ismail bin Abi Khalid. Mahomés. 5." (Hadits riwayat Bukhari no." Hadits riwayat Imam Bukhari. Muhammad: Kisah Hidup Nabi berdasarkan Sumber Klasik. Ia berkata. ^ a b c Subhani. ^ Dari Anas bin Malik.785). 3. ^ Abdullah bin Abdul-Muththalib bin Hâsyim bin 'Abd al-Manâf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b. 15. yaitu kesaksian bahwa Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi itu hanyalah Allah (QS 21:25). ^ Anas bin Malik meriwayatkan: "Rasulullah saw. 2002.Sedangkan persamaannya dengan nabi dan rasul sebelumnya ialah sama-sama mengajarkan Tauhid. p. ^ "Sudah jelas aku melihat Rasulallah mencat rambutnya dengan henna dan itulah sebabnya akupun mencat rambutku dengan henna. 85. Dia berjanji membei kami 13 ekor unta betina. dan dalam bahasa Islandia kuno: "Maúmet" cf Muhammad.IV no. 63 6. "Seseorang memanggil rekannya di perkuburan Baqi' dengan berseru. dan Ibnu Sa'ad) 14. Lalu di Madinah selama sepuluh tahun. Encyclopedia of Islam 4. ^ click here (bantuan·info) for the Pengucapan Arab. "Aku melihat sang Nabi dan Al-Hasan bin Ali tampak mirip dia. Ahmad.

Rambut beliau tidak keriting namun tidak pula lurus sama sekali. Melangkah dengan tubuh sedikit condong ke depan. ^ Bara’a bin Aazib (ra) meriwayatkan: "Rasulullah (saw) tingginya sedang. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Kepala beliau lebih besar dari rata-rata. ^ Ali bin Abi Thalib (ra) juga meriwayatkan: Rambut Rasulullah lurus dan sedikit berombak. Badan beliau tidak berbulu tebal. 18. seperti di cor dengan perak. Daerah di sekitar tulang belikat beliau cukup lebar. Mulut beliau sedang. demikian pula tangan dan kaki beliau. dengan tulang belikat (pundak) yang bidang. Diantara tulang belikat beliau “tanda” kenabian beliau. 16. beliau tegap. ^ Hind bin Abi Halah (ra) menceritakan sebagai berikut: "Rasulullah (saw) memiliki pribadi mulia dan diakui sangat agung dalam pandangan orang yang melihatnya." (Diriwayatkan oleh Anas bin Malik). Jika beliau berjalan. Dan siapa yang bergaul dengan beliau akan langsung menghargai dan mencintainya. Jika tidak dapat maka beliau biarkan saja. 20. diantara alisnya nampak urat darah halus yang berdenyut bila beliau emosi atau bergairah. Beliau memiliki kepala yang agak besar dan kuat. maka beliau kuakan. panjangnya sampai batas telinga. beliau berjalan dengan gesit. juga tidak pendek. orang yang paling dirindukan dan sebaikbaik keturunan. 19. melangkahnya seolah-olah seperti turun (meloncat) dari suatu ketinggian. beliau berperawakan baik dan tegak." (Diriwayatkan oleh Anas bin Malik). Siapa saja yang mendekati beliau akan langsung merasa hormat dan khidmat. Telapak tangan dan kaki beliau padat berisi. Beliau tidak berperawakan gemuk dan tidak pula tampak terlalu berat. Bulu-bulu halus tumbuh di dada beliau dan terus kebawah sampai pusar. 17. Warna kulit beliau sedang. gigi beliau putih cemerlang dan agak renggang. Saya belum pernah melihat orang lain seperti beliau. Jika dapat dikuakan (dibelah). orang yang paling jujur. Beliau berjanggut tipis tapi penuh rata sampai di pipi. Alis mata beliau lengkung hitam dan tebal. Rambut beliau cukup tebal. padahal tidak demikian sebenarnya. tidak tinggi benar maupun pendek. dan terpasang dengan baik. (Riwayat dari Ali bin Abi Thalib). Saat itu baru sedikit saja uban yang tumbuh di rambut dan janggut beliau. Pundak beliau bagus dan terpasang kokoh. Beliau sedikit lebih tinggi dari rata-rata kami tapi lebih pendek dari orang yang jangkung. dan dari antara orang-orang yang datang sesudah (wafatnya) beliau. Sendi-sendi tulang beliau kuat dan dada beliau cukup kekar. Warna kulit beliau cerah. Dada dan pinggang beliau seimbang ukurannya. maka beliau akan mengarahkan wajah beliau ke orang tersebut (penuh perhatian).puluh tiga tahun. Wajah beliau bercahaya seterang bulan purnama. ^ Anas bin Malik meriwayatkan: "Rasulullah (saw) tingginya sedang. ^ Ali bin Abi Thalib (ra) meriwayatkan: "Rasulullah (saw) tidaklah tinggi. tapi cerah. tapi hanya bulubulu tipis dari dada ke bawah sampai di pusar beliau. (Riwayat dari Ali bin Abi Thalib). Beliau adalah orang yang paling baik hati. Kulit beliau berwarna cerah dan dahi beliau lebar. Saya belum pernah melihat sesuatu yang lebih menarik dari beliau. Saya belum pernah melihat beliau diantara sahabat-sahabatnya. Anggota tubuh beliau yang lain serba normal dan proporsional. Bagian-bagian tubuh beliau yang tidak tertutup bulu lebat satupun nampak bersih . akan mencapai kuping telinga beliau. Hidung beliau agak melengkung dan mengkilap jika terkena cahaya serta tampak agak menonjol jika kita pertama kali melihatnya. (Hadits Bara’a bin Aazib). dan rambut beliau agak keriting (berombak). Saat rambut beliau agak panjang. mata beliau hitam dengan bulu mata yang panjang.

^ Jabir bin Abdullah (ra) Rasulullah (saw) pernah bersabda: Aku menyaksikan pemandangan (rohani) tentang para nabi. 1-5 . tapi beliau tampaknya seperti berjalan santai saja. Beliau tidak pernah memelototi seseorang. Dr. 24. ^ Said al Jahiri: “Sekarang ini tidak ada lagi yang tinggal (masih hidup) yang pernah melihat diri Rasulullah. Pergelangan tangan beliau cukup panjang. 27. maka beliau memandang orang itu dengan penuh perhatian. ^ Wajah Rasulullah saw. telapak tangan beliau agak lebar serta baik telapak tangan maupun kaki beliau padat berisi. ^ Rasulullah (saw) memiliki mulut yang agak lebar. 26. Diantaranya. dan aku menyaksikan Isa ibnu Maryam (as) yang mirip dari antara orang yang pernah saya lihat. Lengan dan dada bagian atas beliau berbulu." (Hind bin Abi Halah (ra) telah diceritakan oleh Hasan bin Ali). seperti beliau dibentuk dari perak. April 1996 hal.” (Diriwayatkan oleh Abu Ishaq dari Bara’a bin Aazib)." (Diriwayatkan Jabir bin Samurah) 22. bagi saya beliau lebih indah dari rembulan tersebut. yaitu Urwah bin Mas’ud (ra) dan aku melihat Ibrahim (as). Kecuali bulu-bulu halus yang tumbuh dari dada dan tumbuh sampai ke pusar. Dan tumit beliau langsing. Telapak kaki beliau cukup lengkungannya dan atasnya halus serta bagus bentuknya. Beliau juga selalu berjalan agak di belakang." (Diriwayatkan oleh Abu Hurairah). jari-jari tangan dan kaki beliau cukup langsing. beliau sangat mirip dengan sahabatmu ini (maksudnya diri beliau sendiri). arista. beliau melangkah dengan posisi badan agak condong ke depan. ^ Ibnu Abbas mengatakan: "Gigi depan Rasulullah (saw) agak renggang (tidak terlalu rapat) dan jika beliau berbicara tampak putih berkilau. 21. Jika beliau sedang berhadapan dengan seseorang. Pandangan beliau selalu ditundukkan sesuai aturan (dalam Alquran). ^ Abu Hurairah (ra) mengemukakan: "Rasulullah begitu rupawan. Beliau (Musa as) berperawakan langsing seperti orang-orang dari suku Shannah. san (saya) perhatikan pula rembulan tersebut. (Diriwayatkan oleh Said al Jahiri meriwayatkan dari kisah Abu Taufik). Saya berkesempatan melihat Rasulullah (saw) di bawah sinar rembulan. Musa (as). M. 25. tapi beliau melangkah dengan anggun. saya juga melihat malaikat Jibril yang mirip dengan Dehya Kalbi.” Maka saya (Said ra) berkata padanya: “Gambarkanlah kepadaku." (Diriwaayatkan oleh Ibnu Abbas). “Rasulullah (saw) itu roman mukanya sangat cerah dan perawakannya sangat baik. kecuali saya. juga tidak pernah melihat orang yang secepat beliau. Walaupun kami berusaha untuk mengimbangi jalan beliau. di mata beliau terlihat juga garisgaris merahnya. Rambut beliau cenderung berombak. Jika beliau berjalan.” Ia menjawab.dan bercahaya. pandangan mata beliau selalu menyejukkan. terutama saat melakukan perjalanan jauh dan beliau selalu lebih dulu menyapa orang yang ditemuinya di jalan. Zafrullah Khan. Sir. Langkah beliau panjang dan cepat serta terlihat seperti turun (loncat) dari suatu ketinggian. ^ “Apakah rona wajah Rasulullah (saw) cemerlang seperti pedang yang mengkilap?” Ia menjawab “Tidak! tapi lebih mirip dengan purnama yang cerah. roman mukanya secemerlang matahari. sehingga saat beliau mencucinya. Seolah-olah bumi ini digulung oleh langkah-langkah beliau ketika sedang berjalan.” (Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah). 23. Abu Hurairah (ra) juga meriwayatkan: Saya belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah (saw). dan lebih sering melihat ke bawah dari pada ke atas. maka air akan meluncur dengan cepat ke bawah.

J. Brenda Shelton.28. The Subordinated Sex: A History of Attitudes Toward Women. Minou (2003). Cahaya Muhammad (Nur Muhammad) sebagai penerang umat manusia tak pernah padam walaupun 14 abad telah berlalu. beliau bukan bintang yang biasa. p. p. ialah cahaya dalam kegelapan. C. University of Georgia Press. Sinarnya yang terang membuat malam menjadi terang benderang. Ia bagaikan sebuah lentera di langit malam. Ed. bagaikan bintang yang cemerlang pada malam yang gelap gulita.119 30. Muhammad in Europe: A Thousand Years of Western MythMaking. Riwayat hidupnya telah diceritakan dengan jutaan kata-kata oleh para pemeluknya. 16-18 Pranala luar Bab I. Article at Encyclopaedia of Islam Online.46 31. Namun. Islam: The Straight Path. Tapi maha bintang yang sangat luar biasa. ^ Reeves.A. p. Menurut sejarawan. ISBN 0-19- 511233-4. Bianquis.W muncul disaat yang kritis dalam kehidupan umat manusia. Sarah Slavin (1998). ISSN 1573-3912. Kelahiran & Kehidupan Nabi Posted on May 16th Nabi Muhammad S. E.E. ^ Watt. maupun oleh para ahli sejarah non-muslim . ISBN 978-0-82032369-5. Bosworth. Oxford University Press.18 29.P. ISBN 978-0-8147-7564-6. Th. Aisha bint Abi Bakr. NYU Press. van Donzel. ia dikenal dengan Nama Muhammad. Namun. W. Vern. ^ Esposito. M. P. Heinrichs. John (1998). “Muhammad” yang artinya “dia yang terpuji” tepat terlahir di kota Mekkah tanggal 12 Rabiul Awwal (17 Rabiul awwal menurut mazhab Syiah) 570 M atau sering disebut tanggal 20 April 570 M dan meninggal 8 Juni 632 M di Madinah. yang cahayanya mampu menembus lubuk hati manusia. pp. Bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. ^ Bullough. ia adalah cahaya di dalam dada. Brill Academic Publishers. Bearman.

yaitu Sir Isaac Newton dari Inggris. pasukan menjadi Romawi bangsa di maju yang bahkan sanggup mengalahkan medan pertempuran. kedudukan nomor 2 di buku Michael H. Menurut Michael H. . jalur dagang dari Mediterania ke Nusantara Dalam sejarah modern. Muhammad adalah satu-satunya orang yang berhasil meraih keberhasilan luar biasa baik dalam hal agama maupun hal duniawi.(Orientalis). Hart. dalam bukunya “The 100” yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi “100 tokoh yang mempengaruhi dunia”. menetapkan Nabi Muhammad S. seorang penulis Barat yaitu Michael H. terkenal penemu rumus gravitasi. Hart ditempati oleh tokoh ilmuwan legendaris.W sebagai tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia. Dia memimpin suku-suku bangsa Arab yang awalnya terbelakang dan terpecah belah. Hart. Baik kata-kata tertulis menjadi sebuah buku maupun tidak tertulis.A. Sedangkan.

Yang jelas. Menurut beberapa riwayat. Ibundanya Aminah. Karena itu. Kemunculan itu seolah-olah balatentara Allah S. tahun saat Nabi Muhammad S. kelahiran Nabi Muhammad dimulai dengan peristiwa padamnya api abadi di kerajaan Persia. Tidak banyak orang yang tahu apa sebenarnya burung Thoiron Ababil itu.s. Abdullah lahir kedunia hanya untuk .s. Beberapa peneliti sejarah Arab modern menyebutkannya sebagai munculnya penyakit menular yang sangat mematikan semisal cacar atau influenza seperti flu burung atau H5N1.T yang menghancurkan musuh-musuh-Nya. tempat dimana Ka’bah berada. pasukan bergajah Abrahah yang berniat menghancurkan Kabah mengalami kehancuran.W. Namun ada pula yang menganggapnya memang berupa burung yang membawa batu api yang menghancurkan kawanan pasukan bergajah itu. Lantas.A. Burung-burung itu disebut burung burung misterius Thoiron Ababil yang tiba-tiba muncul. Kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim a. Peristiwa kelahiran Sang Nabi yang menjadi Rahmat bagi Semua Alam dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. kota dimana Sang Nabi dilahirkan. Al Qur’an kemudian mengabadikan peristiwa tersebut dalam surat Al Fiil (QS 105). kelak di kemudian hari menjadi kiblat bagi Umat Muhammad sampai akhir zaman. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatanperbuatan mensekutukan Tuhan. Niatnya untuk memasuki dan menguasai kota Mekkah mengalami kegagalan karena sebab-sebab yang seringkali dikaitkan dengan adanya burung-burung pembawa batu api. hancur juga sesembahan batu berhala di sana.W dilahirkan kemudian sering disebut tahun Gajah.Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid yaitu Nabi Ibrahim a. Kota Mekkah. Ayah Nabi bernama Abdullah. Di kota Mekkah.s melalui anaknya Ismail a. kakeknya bernama Abdul Mutholib.

Begitu riang hatinya ketika akhirnya ia mendengar kabar rombongan dagang suaminya pulang. Setelah lama kepergian sang suami karena berdagang. ketika rombongan kafilah dagang suaminya datang ia tidak melihat sosok Abdullah diantara mereka. Cahaya Terpuji dan meletakkannya ke dalam rahim istrinya yaitu Aminah. Aminah pun menangis meluapkan kesedihannya dan tidak bernafsu makan selama beberapa hari. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : “Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa a. ayahanda Nabi adalah seorang pedagang.” . Kemudian.s). Seolah-olah telah hilang sebagian semangatnya. Abdullah suaminya selalu berkirim surat. Tapi mendadak ia amat terkejut. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik baik. maka jagalah ia baik baik hingga kelahirannya. Meskipun begitu. Aminah begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. Ia tak sanggup menahan tangisnya. Aminah sering merasakan kesepian yang amat dalam. tidak seperti biasanya tidak ada kabar dan surat dari suaminya. Ia tidak sanggup mengutarakannya. Namun ia bermimpi. belahan hatinya. Mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata kata ini kepada wanita ini. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita duka kepada Aminah bahwa suaminya telah meninggal. Saat masa kelahiran Nabi. Karena berduka.membawa Nur Muhammad. Namun pada saat. Aminah saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia paling berpengaruh di dunia. Namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di Abwa.

A. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya Abdul Mutholib. Setelah kepergian sang kakek. maupun orang-orang yang berpikiran sempit dan picik sampai-sampai mereka menyembah aneka batu dan pohon. Ini merupakan keputusan Allah SWT baginya yang telah memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan nafsunya sendiri. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ada yang mengatakannya 17 tahun). ayahanda Nabi Muhammad S. Nabi saat itu masih berada dalam kandungan ibundanya. sejak kecil Nabi Muhammad sebenarnya sudah dididik oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin manusia yang memberikan rahmat. Melalui profesi sebagai inilah Nabi Muhammad SAW mengarungi beberapa kehidupannya untuk kelak menjadi gembala yang lebih besar yaitu menjadi pembimbing Umat Manusia sedunia. Allah SWT mendidiknya dengan penuh rahmat sejak kecil sehingga menjadikannya kuat menghadapi segala cobaan hidup dan tidak mudah menyerah kepada apapun kecuali hanya berserah kepada keputusan Allah SWT saja setelah daya upayanya dengan akal pikiran dan perbuatan dilakukan dengan cara yang benar. Nabi-nabi Bani Israel waktu umumnya juga berasal dari kalangan gembala. Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya – Abu Tholib. Pemandu umat manusia selalu saja dipilihkan oleh Allah SWT untuk memiliki pengalaman gembala hidup sebagai seorang gembala. bahkan tidak jarang mempertuhankan manusia. Beberapa tahun kemudian. Jadi.Abdullah. setelah usia Nabi yang waktu kecil diberi nama Ahmad menginjak 6 tahun. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Aminah ibunda Nabi Muhammad wafat juga menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga.W. Tapi. Berserah diri setelah berjuang keras lahir dan batin kelak akan menjadikan Nabi Muhammad SAW semakin harum namanya sebagai .

A. tanpa kedua orang tua yang mengasuhnya. yaitu telah kehilangan Ayah sebelum dilahirkan. Kepada Nabi Muhammad S. Ibundanya. Ketika tumbuh dewasa. lahir bukan dari kalangan orang yang kaya. atau seringkali juga diartikan sebagai jalan damai). Meskipun demikian. Aminah. sebagai suatu gaya hidup (life style). Orang bertanya kepada Nabi Apakah Anda juga pernah menjadi gembala? Beliau menjawab. Ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya. sejak kecil menjadi tempat bernaung. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. termasuk barang dagangan . Kafilah Quraisy. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya.penegak Islam (berasal dari kata Aslim dam QS 2:131. Ada penulis sirah (sejarah) yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. “Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Nabi Muhammad tidak hidup dalam kemewahan.” Ahmad yang kelak menjadi Nabi Muhammad S. Ya.W. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai orang jujur (al-Amin).A. maupun Islam sebagai suatu agama yang mengikat manusia pada aturan-aturan suci yang dapat memuliakan akhlaknya yang tercela menjadi mulia. pemurni ajaran Tauhid Nabi Ibrahim a. Khodijah memberikan upah (gaji) dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain karena kesuksesan Muhamad sebagai pedagang yang jujur dan penuh amanah.W. atau berserah diri. Khodijah adalah seorang janda dan sekaligus seorang saudagar wanita kota Mekkah yang disegani karena kemuliaan akhlaknya. Sejak usia kanak-kanak. keluhuran budi. Belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim.s. Islam sebagai suatu adab di hadapan Allah SWT.

Namun. Kelak di kemudian hari. sewaktu di Busra. Suatu saat. seorang pendeta yang sedang duduk di biaranya kebetulan melihatnya. Ketika itu. AlAmin duduk di bawah pohon untuk istirahat. Banyak tempat yang ia kunjungi dan ia perhatikan dengan seksama keadaan daerahnya maupun masyarakatnya. dengan menyenangkan. sewaktu mulai bekerja pada Khadijah. karena takjub dengan keahlian dagang Nabi Muhammad. Selama menjadi pedagang. Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Maisarah yang menjadi akuntan Khadijah kemudian menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Allah SWT sendiri yang mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang peristiwa apa yang terjadi pada kaum Ad dan Tasmud itu. Muhammad mengadakan perjalanan-perjalanan yang jauh. ketika kafilah dagang kembali ke kota Makkah. Keheningan daerah hancur karena bencana kematian itu mengundang perhatian Nabi Muhammad SAW. Nabi menyampaikan.Khodijah. Katanya. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Dalam perjalanan. Maisarah kemudian menceritakan suatu kisah yang menarik. Maisarah salah satu pembantu Khadijah berkata kepada Nabi supaya ketika memasuki kota Mekkah mendahului kafilah dagangnya dan terlebih dulu mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang telah didapat. Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. hal-hal menyangkut barang dagangan. rombongan dagang Nabi melewati negeri Ad dan Tsamud. yang tentangnya telah saya . Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. kemudian ia berkata. Suatu saat. setiap berdagang di luar daerahnya umumnya mendapatkan laba (untung).

Para nenek moyang Muhammad adalah penjaga Baitullah sekaligus pemimpin masyarakat di Mekah. lebih disegani warga. serta si kembar siam Hasyim dan Abdu Syam yang harus dipisah dengan pisau. Anak Abdul Manaf adalah Muthalib. si hanif dari Arabia. Hakim memutuskan bahwa hak tersebut tetap pada Hasyim. dipaksa meninggalkan Makkah. Keturunan Umayah -seperti Abu . Anak-anak Abdul Manaf mencoba merebut hak menjaga Baitullah dari anakanak Abdud-Dar yang kurang berwibawa di masyarakat. Abdul Manaf. mengangkat panglima perang dengan memberikan bendera simbol yang dipegangnya (‘liwa’). Anak Abdu Syam. Abdud-Dar. Pertikaian senjata nyaris terjadi. yakni menerima tamu dan menyediakan minum. sesuai perjanjian. diyakini orang Arab sebagai pertanda keturunan mereka bakal berseteru. Separuh hak. mencoba merebut mandat itu. 2007 oleh ari2abdillah Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail -nabi dengan 12 putra yang menjadi cikal bakal bangsa Arab. Hasyim yang dipercaya memegang amanat tersebut. Darah tumpah saat pemisahan mereka. Qusay menyerahkan mandat terhormat itu pada pada anak tertuanya. di masa Islam. Waraqah mengatakan. Umayah. diberikan pada anak-anak Abdul Manaf. Salah seorang yang menonjol adalah Qusay yang hidup sekitar abad kelima Masehi. Ketika lanjut usia. tempat yang menjadi tujuan bangsa Arab dari berbagai penjuru untuk berziarah setahun sekali. menerima tamu (‘wifadah’) serta menyediakan minum bagi para peziarah (‘siqayah’). Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada pamannya yaitu Waraqah bin Naufal. menjadi ibadah haji. Tradisi ziarah yang sekarang. Kompromi disepakati. Namun anak keduanya. Tugas Qusay sebagai penjaga ka’bah adalah memegang kunci (‘hijabah’).baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. Menjelang Kelahiran Nabi Muhammad saw Juni 19. Umayah.

berhasil menggali dan menemukan kembali sumur Zamzam yang telah lama hilang. Hasyim lalu menikahi Salma binti Amr dari Bani Khazraj -perempuan sangat terhormat di Yatsrib atau Madinah. Inilah ikatan kuat Muhammad dengan Madinah. Namun tetap Abdullah yang terpilih oleh undian. Abdul Muthalib pasrah. Begitu mempunyai 10 anak. Namanya semakin menjulang setelah ia dan anaknya. Abrahah. Mula-mula sepuluh unta yang dipertaruhkan. Mereka menyarankannya agar menghubungi perempuan ahli nujum. Hunata dan Abdul Muthalib menemui Abrahah yang berjanji tak akan mengganggu warga bila mereka dibiarkan menghancurkan Baitullah.Sofyan maupun Muawiyah. Ia terganggu dengan reputasi Mekah yang menjadi tempat ziarah orangorang Arab. “Dan Dia mengirimkan kepada mereka . Abdul Muthalib mewarisi kehormatan menjaga Baitullah dan memimpin masyarakatnya. Peristiwa besar yang terjadi di masa Abdul Muthalib adalah rencana penghancuran Ka’bah. serta akan menghancurkan Ka’bah di Mekah. Syaibah tinggal di Madinah sampai Muthalib -yang menggantikan Hasyim karena wafatmenjemputnya untuk dibawa ke Mekah. Namun ia juga sempat berbuat fatal: berjanji akan mengorbankan (menyembelih) seorang anaknya bila ia dikaruniai 10 anak. Seorang panglima perang Kerajaan Habsyi (kini Ethiopia) yang beragama Nasrani. Mereka berputra Syaibah (yang berarti uban) yang di masa tuanya dikenal sebagai Abdul Muthalib -kakek Muhammad. Ahli nujum tersebut mengatakan bahwa pengorbanan itu boleh diganti dengan unta asalkan nama unta dan Abdullah diundi. maka ia hendak melaksanakan janjinya. Harits.kelak memang bermusuhan dengan keturunan Hasyim. Warga Mekah sempat menyangka Syaibah sebagai budak Muthalib. Abrahah mengerahkan pasukan gajahnya untuk menyerbu Mekah. meskipun itu diulang tiga kali. Ia membangun Ka’bah baru dan megah di Yaman. maka ia dipanggil dengan sebutan Abdul Muthalib. Baru setelah seratus unta. Menjelang penghancuran Ka’bah terjadilah petaka tersebut. untalah yang keluar dalam undian. Masyarakat menentang rencana Abdul Muthalib. kota yang dipilihnya sebagai tempat hijrah saat dimusuhi warga Mekah. Abrahah menugasi pembantunya -Hunata-untuk menemui Abdul Muthalib. Qur’an menyebut peristiwa yang menewaskan Abrahah dan pasukannya dalam Surat Al-Fil. Abdullah selamat. Nama sepuluh anaknya dia undi (‘kidah’) di depan arca Hubal. Mendekati Mekah. mengangkat diri sebagai Gubernur Yaman setelah ia menghancurkan Kerajaan Yahudi di wilayah itu. Jumlah unta terus ditambah sepuluh demi sepuluh. Abdullah -ayah Muhammad-yang terpilih.

sumber : www. Yang pasti masa tersebut dikenal sebagai Tahun Gajah yang juga merupakan tahun kelahiran Muhammad.“Toiron Ababil”. Abdul Muthalib sempat hendak memberi nama bayi itu Qustam -serupa nama anaknya yang telah meninggal. Ia kemudian pergi berbisnis ke Syria. Muhammad lahir setelah ayahnya meninggal. Buku “Sejarah Hidup Muhammad” yang ditulis Muhammad Husain Haekal mengemukakannya sebagai wabah kuman cacar (mungkin maksudnya wabah Sampar atau Anthrax -penyakit serupa yang menewaskan sepertiga warga Eropa dan Timur Tengah di abad 14). pendapat Ibn Ishaq dan kawan-kawan yang paling banyak diyakini masyarakat: yakni bahwa Muhammad dilahirkan pada 12 Rabiul Awal. Konon. Dalam perjalanan pulang. Namun ada pula analisa yang menyebut pada tahun-tahun itu memang terjadi hujan meteor -hujan batu panas yang berjatuhan atau ‘terbang’ dari langit. Abdullah jatuh sakit dan meninggal di Madinah.net Kisah Pernikahan Rasulullah S. Abdullah putra Abdul Muthalib telah menikahi Aminah. Suatu nama yang tak lazim pada masa itu.pesantren. Ia dilahirkan di rumah kakeknya -tempat yang kini tak jauh dari Masjidil Haram. yang melempari mereka dengan batu-batu cadas yang terbakar.W. December 23 @ 00:00:00 MYT Bermimpi Matahari Turun Ke Rumahnya. Pada masa itu. dengan Siti Khadijah Kisah Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah Contributed by raudhat_aljannat on Tuesday. Pendapat umum menyebut “Toiron Ababil” sebagai “Burung Ababil” atau “Burung yang berbondong-bondong”. Namun Aminah -berdasarkan ilham-mengusulkan nama Muhammad itu. maka Dia jadikan mereka bagai daun dimakan ulat”. Orientalis Caussin de Perceval dalam ‘Essai sur L’Histoire des Arabes’ yang dikutip Haekal menyebut masa kelahiran Muhammad adalah Agustus 570 Masehi. Wallahua’lam. Namun. . Hari kelahirannya dipertentangkan orang. Bayi itu dibawa Abdul Muthalib ke depan Ka’bah dan diberi nama Muhammad yang berarti “terpuji”.A.

Siapa yang berhubungan dengannya biasanya rezekinya bagus. diberkati Allah SWT. bapa saudaranya amat sayang kepadanya.Dia adalah Khadijah r. cantik dan budiman. Maka sejak itulah Khadijah sentiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. Abu Thalib berbincang-bincang dengan saudara perempuannya bernama 'Atiqah mengenai diri Muhammad. saya mendengar berita bahwa Khadijah akan memberangkatkan kafilah niaga ke negeri Syam dalam waktu dekat ini. bangsawan. Bagaimana kalau kita pekerjakan Muhammad kepadanya? Saya kira inilah jalan untuk memperolehi nafkah. kemudian tanpa sabar meneruskan pertanyaan terakhir: "Siapakah nama bakal orang agung itu. Waraqah berkata: "Takwil dari mimpimu itu ialah bahwa engkau akan menikah kelak dengan seorang Nabi akhir zaman. "Khadijah bertanya lebih jauh: "Dari keluarga mana?" "Dari keluarga Bani Hasyim. . Nabi Muhammad Berniaga Muhammad. dan tidak tahu apa yang harus diperbuat." kata Waraqah dengan nada menghibur. bakal suami wanita hartawan itu. Meskipun demikian. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya.dipelihara oleh bapa saudaranya. hartawan. Beliau berkata: "Muhammad sudah pemuda dua puluh empat tahun. Waraqah juga mempunyai pengetahuan luas dalam agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu.masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinarnya ke semua tempat sehingga tiada sebuah rumah di kota Makkah yang luput dari sinarnya. namun selalu ditolaknya dengan halus kerana tak ada yang berkenan di hatinya. adalah seorang yatim piatu yang miskin sejak kecilnya.Tapi kita tak mampu mengadakan perbelanjaan. Abu Thalib. Pada suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit. Khadijah terdiam sejenak. Pada suatu ketika. "Setelah memikirkan segala ikhtiar." "Nabi itu berasal dari negeri mana?" tanya Khadijah bersungguh-sungguh. seorang wanita janda. Banyak pemuka Quraisy yang ingin menikahinya dan sanggup membayar mas kawin berapa pun yang dikehendakinya. ahli dalam mentakbirkan mimpi dan ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba.a. Dia seorang lelaki yang berumur lanjut. "Dari kota Makkah ini!" ujar Waraqah singkat. hai anak bapa saudaraku?"Orang tua itu mempertegas: "Namanya Muhammad SAW. Mimpi itu diceritakan kepada anak bapak saudaranya yang bernama Waraqah bin Naufal. yang hidupnya pun serba kekurangan. mendidik dan mengasuhnya sebaik-baiknya dengan adab. Sebagai seorang pengusaha. tingkah laku dan budi pekerti yang terpuji. keluarga terhormat. kemudian dicarikan isterinya. Dialah bakal suamimu!" Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. ia banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagang-pedagang atau melantik orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri. menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat. 'Atiqah pun berkata: "Saudaraku. dan bangsa Arab pada umumnya. Semestinyalah sudah kahwin. "Dari suku mana?" "Dari suku Quraisy juga.

Ia hairan melihat gumpalan awan menaungi . ia pulang dengan perasaan gembira menemui saudaranya.a.. yang justeru lantaran ketiadaannyalah sehingga terbawa jadi buruh upahan ke negeri jauh. "Atiqah berterima kasih. "Jeritan batin itu membuat para malaikat langit bersedih. Kemudian ia meneruskan: "Wahai 'Atiqah. Tiada yang menyaksikannya dan menyertainya dalam kesedihan hati itu selain para malaikat langit dan bumi.iringan keluar dari halaman memasuki jalan raya. tersenyum sopan. Maisarah memperlakukan Muhammad SAW dengan agak istimewa. tanpa sedar Muhammad SAW menangis kembali. kepala rombongan: "Hai Muhammad. agar kiranya dapat diikut sertakan dalam kafilah niaga ke negeri Syam ." ujar Khadijah kepada 'Atiqah. Dari mulutnya terucap suara kecil: "Aduh hai nasib! Mana gerangan ayahku Abdullah. Aku tidak tahu apakah aku masih akan kembali lagi ke negeri ini. "Baiklah. dan namanya Muhammad.bahwa ia dari suku Quraisy dan dari keluarga Bani Hasyim. Terik matahari begitu panas sekali. berkatalah Maisarah. menceritakan kepadanya hasil perundingannya dengan wanita hartawan dan budiman itu. Setelah iring. berbudi pekerti tinggi dan nabi akhir zaman. Muhammad SAW turun dari untanya. Abu Thalib menyambutnya dengan gembira. Khadijah. ia menerima engkau sebagai pekerjanya..". Wajah Khadijah cerah. pakailah baju bulu itu. sesuai dengan wasiat Khadijah. Perjalanan mengambil waktu beberapa hari. orang terpuji." Seketika itu juga timbullah hasrat di dalam hatinya untuk bersuamikan Muhammad. menyembunyikan apa yang tersudut di kalbunya. Engkau berjalan di depan. Sementara akan keluar dari pekarangan rumah bapa saudaranya. ia berfikir dalam hatinya: "Oh. dan peganglah bendera kafilah. dan bagi Muhammad SAW akan diberikan lebih tinggi dari biasanya. Kiranyalah mereka menyaksikan nasib anakandanya yang miskin yatim piatu ini. pergi berangin-angin melepaskan lelah di bawah pohon yang teduh. tiba-tibalah ia mencucurkan air mata kesedihan mengenang nasibnya. tatkala mendengar nama "Muhammad". Rahib keluar dari tempat pertapaannya. Tetapi Muhammad SAW berjalan sentiasa dipayungi awan yang menaunginya hingga mereka berhenti di sebuah peristirehatan dekat rumah seorang Rahib Nasrani. mana gerangan ibuku Aminah. Diberinya pakaian terhormat. menuju ke negeri Syam! "Muhammad SAW melaksanakan perintah. ia pun tidak keberatan. kenderaan unta yang tangkas dengan segala perlengkapannya. inilah takbir mimpiku sebagaimana yang diramalkan oleh Waraqah bin Naufal. tiada yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikat-Nya. Semoga Allah SWT melimpahkan berkatnya atas kita bersama. Mereka memintakan rahmat baginya. Kesaksian Seorang Rahib Tatkala kafilah niaga itu siap akan berangkat. Kedua bersaudara itu memanggil Muhammad SAW seraya berkata: "Pergilah anakanda kepada Khadijah r. Dirundingkan dengan Muhammad."Abu Thalib menyetujui saranan saudara perempuannya. melamar pekerjaan bagi Muhammad. Kerjakanlah tugasmu sebaik-baiknya. tanah tumpah darahku." Muhammad SAW menuju ke rumah wanita pengusaha itu. 'Atiqah mendatangi wanita hartawan itu. "Saya terima Muhammad dan saya berterima kasih atas kesediaannya. saya tempatkan setiap orang dalam rombongan niaga dengan penghasilan tinggi. tetapi tidak dilahirkannya karena khuatir akan fitnah.

ya." Rahib pergi menjemput Muhammad SAW dan terus menjabat tangannya. "Dari Quraisy. Semua anggota rombongan hadir dalam majlis perjamuan itu. hai peribadi yang mulia. "Ya. bertanyalah beliau: "Apakah di antara kalian masih ada yang tidak hadir di sini? " Maisarah menjawab:"Hanya seorang yang tinggal untuk menjaga barang-barang. sambil menambahkan: "Hai hiasan di hari kemudian. hai pemberi syafa'at di akhirat. memperkenankannya. "Serta merta ketika mendengar nama itu. Rahib menyiapkan suatu perjamuan bagi kafilah itu dengan maksud untuk menyiasat siapa pemilik karamah dari kalangan mereka. Rahib dari Ahlil-Kitab itu telah menjadi seorang muslim sebelum Muhammad SAW. dari negeri mana asalmu?" "Dari Makkah". Ketika Muhammad SAW. Ketika Rahib melihat awan itu tidak bergerak.bertanya: "Hai pemuda. Rahib masuk kembali dan mendekati Muhammad SAW. Rahib berdiri dan terus memeluk Muhammad SAW serta menciumnya di antara kedua alisnya seraya mengucapkan: "Laa IlaahaIllallaah. "Silakan buka bajumu supaya ku lihat tanda akhir kenabian di antara kedua bahumu!" Muhammad SAW. "Dari qabilah mana?" tanya sang Rahib.. Dan di saat Muhammad SAW masuk ke ruangan perjamuan. Paderi-paderi Yahudi Gemetar Ketakutan . tetap di atas kafilah. tidak bergerak sedikit pun walaupun dihembus angin.tertolong.. Rahib memperhatikan awan itu turut bergerak pula mengikuti arah ke mana Muhammad SAW berjalan. membawanya ke majlis perjamuan.." Pergilah ke mana hendak pergi.. dengan rasmi menerima wahyu kerasulan dari langit. Maka mengertilah ia siapa gerangan yang memiliki karamah dan keutamaan itu. tertolong!" seru Rahib. Ia tahu apa erti tanda itu karena pernah dibacanya didalam Kitab Taurat. tuan!" "Dari keluarga siapa?""Keluarga Bani Hasyim. dan dilihatnya awan itu tetap di atas. padahal tak pernah terjadi selama ini." ''Siapa namamu?""Namaku. seraya bertanya: "Sudikah engkau memperlihatkan tanda di badanmu agar jiwaku tenteram dan keyakinanku lebih mantap?" "Tanda apakah yang tuan maksudkan?" tanya Muhammad SAW. Muhammad. bergerak. hai nabi rahmat bagi seluruh alam!"Dengan pengakuan demikian. Rahib keluar kembali menyaksikan awan itu. Engkau terus ditolong!" Rahib itu mengusap wajah Muhammad SAW.. kecuali Muhammad SAW seorang diri yang tinggal untuk menjaga barangbarang dan kenderaan." Ia menatap wajah Muhammad SAW dengan perasaan takjub. dimana Rahib tua itu melihat dengan jelas ciri-ciri yang dimaksudkan..kafilah dari Makkah. hai pembawa nikmat. Muhammadar Rasulullah.

a pada saat itu sedang duduk sambil kepalanya keluar jendela memandangi jalan ke arah Syam. Sementara baginda SAW mengarahkan untanya menuju ke tempat Khadijah r. "Kita baca dalam Taurat bahwa alamat ini akan muncul bilamana seorang lelaki bernama Muhammad SAW.a.dan Maisarah. saya bersedia apabila ditugaskan".s . Baginda SAW sedar bahwa ini adalah mukjizat Tuhan kepadanya. Carilah lelaki itu. segeralah tangkap!" Abu Bakar r. Dengan demikian tertolonglah Muhammad SAW dari kejahatan orang. cemas dan ketakutan.a. Maisarah menawarkan kepada Muhammad SAW: "Apakah engkau bersedia diutus membawa berita ke Makkah?" Muhammad SAW berkata: "Ya. sahabat Muhammad SAW sejak dari kecil.a. dan menceritakan pula tentang pengalaman. dan mengajaknya keluar perlahan-lahan di tengah-tengah kesibukan orang yang berdesak-desakan keluar masuk ruangan. Abu Bakar dan Maisarah keluar menonton keramaian itu. Tanpa menunda waktu lagi.orang Yahudi. maka tiba-tiba berjatuhanlah semua lilin-lilin menyala yang bergantungan pada tali di sekitar ruangan." jawab pengerusi upacara. Seorang di antara mereka bertanya: "Alamat apakah ini?" Semuanya hairan. yang mendengar berita itu segera mendekati Muhammad SAW yang berdiri agak terpisah. Maisarah mengirim seorang utusan kepada Khadijah r. "Mungkinlah sekarang orang itu berada di ruangan kita ini. jagalah ia dari sebelah kanannya! Hai Mikail. jagalah ia dari sebelah kirinya! Hai awan. Biasanya dalam perjalanan pulang. Ia pun menulis sepucuk surat memberikan kepada majikannya bahwa perniagaan kafilah yang disertai Muhammad SAW mendapat hasil laba yang sangat memuaskan.Kebetulan pada saat itu bertepatan dengan hari Yahudi. tiba-tiba dilihatnya Muhammad SAW di atas untanya dari arah . Tatkala Muhammad SAW memasuki tempat upacara untuk menyaksikan cara mereka beribadat. yang dimeriahkan dengan upacara besar-besaran. dan kalau bertemu. secara kebetulan Khadijah r.: "Hai Jibril. kira-kira jarak tujuh hari lagi mendekati Makkah. Nabi akhir zaman. yang menyebabkan paderi-paderi Yahudi gemetar ketakutan. Tatkala Muhammad SAW menuntun untanya dan sudah hilang dari pandangan mata. Maisarah segera memerintahkan kafilah berangkat pulang ke Makkah. teduhilah ia di atas kepalanya!"Kemudian Allah SWT mendatangkan ngantuk kepadanya sehingga baginda SAW tertidur nyenyak dan tiba-tiba telah sampai di Makkah dalam tempo yang cukup singkat.pengalaman aneh yang berkaitan dengan diri Muhammad SAW. Pemimpin rombongan mempersiapkan unta yang cepat untuk dinaiki oleh utusan yang akan berangkat terlebih dahulu ke kota Makkah. maka Allah SWT menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril a. mengatasi pengalaman yang sudah-sudah. singkatkanlah bumi di bawah kaki-kaki unta Muhammad SAW! Hai Israfil. memberitahukan bakal kedatangan kafilah serta perkara. ia hairan mendapati dirinya telah berada di pintu masuk kota kelahirannya. "Ini bererti ada orang asing yang hadir di sini. Semua jualan laris dengan keuntungan berlipat ganda. lalu bersyukur memuji Zat Yang Maha Kuasa.Pasar dibuka beberapa hari lamanya. Nabi Muhammad Pulang Ke Makkah. Muhammad SAW. Saat terbangun. mendatangi hari raya agama Yahudi.perkara lain yang menyangkut perjalanan.

Amiin itupun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah r. terus terang. meneliti.a. Kepadanyalah aku hendak membawamu". katanya: "Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bahagianku dalam rombongan niaga.padahal telah dipesannya kepada Maisarah agar menjaganya sebaik-baik. maka kamu akan ku merdekakan bilamana ia telah sampai!" Tak lama kemudian muncullah Muhammad SAW di depan pintu rumah wanita hartawan itu. sebab yang dilihatnya hanyalah Muhammad SAW sendirian tanpa rombongan. ya sayyidati!" Kegembiraan Khadijah r.a. yang lainnya tak tahu apa mahu dijawab. Dengan sikap merendahkan diri tapi tahu diharga dirinya. sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Khadijah r." Muhammad SAW mengucapkan terima kasih. nanti saya sendiri yang mencarikan calon isteri bagimu". upah itu sedikit.. Khadijah tertunduk lalu melanjutkan:"Tetapi sayang. Seorang di antara mereka menjawab:"Seolah-olah Muhammad Al-Amiin. katakanlah apa keperluanmu! " Suaranya ramah. Mereka sama-sama terdiam.." kata Khadijah r. Yang satu memerlukan jawapan. Orangnya baik. Ia bertanya kepada wanita-wanita sahayanya yang duduk di sekitarnya: "Apakah kamu mengenali siapa pengendara yang datang itu?" sambil tangannya menunjuk ke arah jalan. maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu". kaya. Kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandungi isyarat: "Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Kepalanya tertunduk.. dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban. "Oh. bimbang kalau-kalau tertipu oleh penglihatannya. Ia minta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. tetapi ditolaknya. Muhammad SAW berbicara lurus. Ia berhenti sejenak. pemuda yang terkenal dengan gelaran Al-Amiin (jujur). Khadijah Menawarkan Diri Muhammad Al-Amiin muncul di rumah Khadijah.. . kemudian menyerahkan surat dari ketua rombongan."Tetapi biarlah. bernada dermawan.apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. yang langsung menyambutnya dengan tutur sapa tulus ikhlas: "Ku berikan anda unta pilihan. tunggangan khusus dengan apa yang ada di atasnya.a terlukis dalam ucapannya: "Kalau benar Muhammad Al-Amiin. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu"..bertentangan di bawah naungan awan yang bergerak perlahan-lahan di atas kepalanya. Kalau engkau mahu.! Dia dahulu sudah pernah bersuami. meskipun agak malu-malu tetapi pasti. ada aibnya. Wanita usahawan itu berkata: "Hai Al-Amiin. itukah.! Muhammad. diingini oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing. Khadijah r. Pemuda Al-Amiin tidak menjawab.a menajamkan matanya.a tak dapat mengetahui apa yang terpendam di hati pemuda Bani Hasyim itu. Ia minta izin pulang ke rumah bapa saudaranya setelah melaporkan tentang perniagaan mereka ke luar negeri. tidak menghasilkan apa. Pemuda Al.

Ia berdiri menyabarkan dan mendamaikan hati Atiqah: "Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja ku katakan kepadamu bahwa dirikulah yang ku maksudkan kepada Muhammad SAW. Jamuan minum. Pucuk dicinta ulam tiba. anak saudaraku Muhammad?" Khadijah r. dimana sepupuku diundang. kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawan. Katanya: "Muhammad. "Itu bagus sekali". Abu Lahab."Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kaya itu. Kenapa kamu menghina puteraku.a. Tak disangkanya bahwa kata. Abbas dan Hamzah. tapi katakanlah kepada saudaramu.." "Ia belum tahu. kalau benar demikian. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya: Abu Thalib. cantik. Atiqah tiba di rumah Khadijah r. puas.Ia menceritakan kepada bapa saudaranya:"Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah r. "Tapi kita harus bermesyuarat dengan Muhammad SAW lebih dahulu". aku bersedia menikah dengannya.katanya itu akan dianggap penghinaan.a yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. apakah suara hatimu sudah dimaklumi oleh anak bapa saudaramu Waraqah bin Naufah?" tanya 'Atiqah sambil meneruskan:"Kalau belum cubalah meminta persetujuannya. Sebelum dijemput oleh bapa saudaranya. maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisah. maka kamipun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. tetapi kesanggupan belum ada. kalau tidak." "Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah? Lalu engkau mendapat seorang isteri yang baik. 'Atiqah pulang dengan perasaan tenang.a membuat 'Atiqah terdiam..a berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Percakapan menjadi serius.a dan terus menegurnya:"Khadijah.. supaya mengadakan perjamuan sederhana. aku akan mendatanginya". berharta. Ia yakin Waraqah takkan keberatan kerana dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang Nabi akhir zaman. Seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu "anu dan anu. dan disitulah diadakan lamaran". "Khadijah!" Nafisah berterus terang. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hasyim. berbangsa dan sekufu pula denganmu.a."Tapi Khadijah. Khadijah r. aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati". kata Abu Thalib. Utusan peribadi Khadijah itu bertanya: "Muhammad. Semua riang menyambut hasil pertemuan 'Atiqah dengan Khadijah r. Janda Cantik Bermata Jeli. . kenapa engkau masih belum berfikir mencari isteri?" Muhammad SAW menjawab: "Hasrat ada. Abu Thalib. apakah engkau akan menolaknya?" "Siapakah dia?" tanya Muhammad SAW. Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah r.a terkejut mendengarnya. utusan Khadijah r. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Atiqah juga marah mendengar berita itu. Kalau ia mahu.

anak cucu Ma'ad. Kalau dikatakan janda. dari keturunan Mudhar. sejak dari masa kecil."Sesungguhnya anak saudaraku ini. tapi janda yang masih segar. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah r.a menyerahkan urusannya.a ialah bapa saudaranya bernama 'Amir bin Asad. kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga. Urusannya serahkan kepadaku!"Usaha Nafisah berjaya. sempurnalah segalanya. sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung. yang kelak mendapat sebutan "Ash-Shiddiq" sahabat akrab Muhammad SAW. menceritakan kesediaan Muhammad SAW.a kepada saudara sepupunya. maka aku cukup berharta. dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia.a diminta pendapat. budiman. niscayalah ia lebih berat dari mereka sekalian. bertubuh ramping. ujar Waraqah. biarlah! Ia memang janda umur empat puluh.a. kemuliaan dan keturunan bangsawan. Betapa tidak setuju. memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir. Abu Bakar r. hartawan. Setelah Muhammad SAW menerima pemberitahuan dari saudarasaudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah r. yang melambangkan kebangsawaan Quraisy. cantik. Orang tua bijaksana itu setuju. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Khadijah r. Dan utamanya pula karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya.a berlangsung pada hari Jumaat." demikian Khadijah r. maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya lima belas tahun lebih tua daripadanya. Bertindak sebagai wali Khadijah r. Khadijah."Asalkan engkau bersedia. Tetapi dia meminta tempoh untuk berunding dengan wanita berkenaan. Muhammad bin Abdullah. Hadir sama Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. benih (Nabi) Ismail. Waraqah bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Ku wakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya. lagi pula pertalian kekeluargaannya luas". apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan. sedang Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih. Maka diadakanlah acara yang penuh keindahan itu. apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kahwin lima ratus dirham. Aku tak memerlukan harta lelaki. Abu Thalib dengan rasmi meminang Khadijah r. "Kalau ia tak berharta.a. berkulit putih dan bermata jeli. namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan . segala puji bagi Allah Yang menciptakan kita keturunan (Nabi) Ibrahim. disambut oleh Abu Thalib sebagai berikut: "Alhamdu Lillaah. telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Walaupun ia tidak berharta. Dengan jujur ia berkata kepadaWaraqah: "Hai anak bapa saudaraku." Begitupun kita memuji Allah SWT Yang menjadikan kita penjaga rumah-Nya. "Benar katamu. hanya saja ia tak berharta".a. pengawal Tanah Haram-Nya yang aman sejahtera. betapa aku akan menolak Muhammad SAW padahal ia sangat amanah. dua bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. memiliki keperibadian yang luhur. Ia meninggalkan putera utama Bani Hasyim dan langsung menemui Khadijah r.

menghormati tetamu dan menghulurkan bantuan kepada setiap orang yang ditimpa kemalangan dan musibah?"Khadijah r. hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. hidup sebagai suami isteri yang sekufu.cepat perginya. Dijamin Masuk Syurga. Selesai upacara dan tamu-tamu bubar. sambil berkata: "Bergembiralah dan tenteramkanlah hatimu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau redhai !" Itulah sebagaimana Firman Allah SWT yang bermaksud:"Dan Dia (Allah) mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Akan tetapi Muhammad SAW.barang.barang dagangan. serasi dan secitacita. dimana beliau merasa ketakutan dan menggigil menyaksikan bentuk Jibril a. bergembiralah!Semua harta kekayaan ini baik yang bergerak mahupun yang tidak bergerak.Semoga Allah memberkati pernikahan ini". serta selalu menghiburnya dalam duka derita yang dialaminya dari gangguan kaumnya yang masih ingkar terhadap kebenaran agama Islam. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki. maka Khadijahlah yang pertama dapat mengerti makna peristiwa itu dan menghiburnya. Khadijah r. Tahun wafatnya disebut "Tahun Kesedihan" ('Aamul Huzni).a mendampingi Muhammad SAW. Dia akan memberikan mas kahwin lima ratus dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. tuan-tuan sudah sama mengenalinya siapa dia." Allah SWT tidak akan mengecewakanmu. Ia isteri tunggal. Khadijah r. rumah-rumah.s dalam rupa aslinya. yakni di saat-saat mendatang. dan sepuluh tahun sesudah masa kenabian. ia akan memperolehi berita gembira (albasyaarah) serta pengalaman. engkau ini benar-benar akan menjadi Nabi Pesuruh Allah bagi umat kita. yakni enam belas tahun sebelum dilantik menjadi Nabi. mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. yang terdiri dari bangunan-bangunan. sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini.a. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. lalu Dia memberikan kekayaan". Bukankah engkau orang yang sentiasa berusaha untuk menghubungkan tali persaudaraan? Bukankah engkau selalu berkata benar? Bukankah engkau sentiasa menyantuni anak yatim piatu.a membela suaminya dengan harta dan dirinya di dalam menegakkan kalimah tauhid.a membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan: "Hai Al-Amiin.a adalah orang pertama sekali beriman kepada Rasulullah SAW. bercerai karena kematian. ketika wahyu pertama turun dari langit. sehaluan. Demi Allah SWT yang menguasai diri Khadijah r. Ketika Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya pada peristiwa turunnya wahyu pertama yang dihantar Jibril 'alaihissalam. tak ada duanya. "Demi Allah SWT. Penyambutan untuk memeriahkan majlis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Tidak ada yang mendahuluinya. (Adh-Dhuhaa: Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu. menangkis segala serangan caci maki yang dilancarkan . Khadijah r. selama dua puluh enam tahun.pengalaman hebat.

Putera-puteri Rasulullah SAW dari Khadijah r. Nabi SAW pernah berkata: "Wanita yang utama dan yang pertama akan masuk Syurga ialah Khadijah binti Khuwailid.s peribadi untuk disampaikan kepada Khadijah radiallahu 'anha serta dihiburnya dengan syurga. menerima ucapan salam dari Allah SWT.a diimbangi oleh kecintaan Nabi SAW kepadanya tanpa terbatas.w. dan dia telah melahirkan bagiku beberapa putera-puteri yang tidak ku dapatkan dari isteri-isteri yang lain". 2010 in Bulan Mawlid / Rabiul Awal. Kelahiran Nabi Muhammad s.a. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa. Artikel Islam and Habib. Keturunan dari kedua pasangan inilah yang dibangsakan sebagai keturunan langsung dari Rasulullah SAW. . yang dihantar oleh malaikat Jibril a. Kelahiran baginda menjadi seribu satu tanda bahwa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Salah satu dari puterinya bernama Fatimah.a sebanyak tujuh orang: tiga lelaki (kesemuanya meninggal di waktu kecil) dan empat wanita. pada 12 Rabiulawal. Wanita TerbaikSanjungan lain yang banyak kali diucapkan Rasulullah SAW terhadap peribadi Khadijah r. dia telah membenarkan aku di saat orang lain mendustakanku. Kesetiaan Khadijah r. Peristiwa luar biasa ini disebut sebagai Irhas. dia telah mengorbankan semua harta bendanya ketika orang lain mencegah kemurahannya terhadapku. disertai salam dari Jibril a. karena dia telah percaya dan beriman kepadaku di saat orang lain masih dalam bimbang keingkaran. sama-sama sesuku Bani Hasyim.a ialah:"Dia adalah seorang wanita yang terbaik. Keajaiban Dunia Ketika Kelahiran Rasulullah Sayyidina Muhammad Published on February 15.a mendapat keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wanitawanita lain iaitu. Fatimah binti Muhammad SAW.. Layaklah kalau Khadijah r. Mencintai Rasullullah dan Ahlul Bait.oleh bangsawan-bangsawan dan hartawan Quraisy. Maryam binti 'Imran dan Asyiah binti Muzaahim. Tahun Gajah di Mekah al-Mukarramah sebagai pembuka rahmat di pelosok alam semesta. bukan saja dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan.s kepada Rasulullah SAW. dinikahkan dengan Ali bin Abu Thalib. isteri Fir'aun".

Sebenarnya banyak keajaiban yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad s. Begitu juga hewan-hewan di darat dan di laut sibuk membincangkannya. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kehamilannya disadari melalui berita dari malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur.w. pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat.a. Keempat. Tanah-tanah disekitaran kawasan tersebut yang kering menjadi subur.Irhas bermaksud satu kejadian luar biasa bagi manusia yang normal dan hanya diberikan kepada seorang nabi Sehubungan itu. beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Ketiga. Pertama. masih ramai masyarakat Islam yang sebenarnya tidak mengetahui peristiwa di sebalik kelahiran baginda. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut. semasa Rasulullah s. Malaikat mengatakan bahawa beliau telah mengandungkan seorang Nabi dan Penghulu kepada seluruh umat manusia. ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah. sekumpulan burung Ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka sebagaimana yang disebut di dalam al-Quran. berada di dalam kandungan bundanya. Ini karena masih banyak lagi rahasia yang belum terungkap. Ia diketuai oleh tentara bergajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmudi.a. peperangan tentara bergajah yang disebut di dalam al-Quran surah al-Fil. Namun demikian. Aminah. Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu syurga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Peristiwa ini amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Selain itu kehamilannya ditandai dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. . datang menyerang kota Mekah. Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Kedua.w. gajahgajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah.

Aminah sendiri melihat baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit seperti seorang yang sedang berdoa. Ia dilihat seolah-olah seperti anak panah bagaikan pelangi sehingga dari jauh kota-kota tersebut dapat dilihat. Menurut riwayat daripada Abdul Mutalib. Ini dapat dijelaskan oleh sumber-sumber Arab yang paling awal yang menyatakan bahawa suatu cahaya terpancar dari rahim Aminah apabila baginda dilahirkan. Cahaya tersebut menyinari sehingga ke Istana Busra di Syria. “telah lahir nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikanku daripada berhalaberhala ini dan akan memerintahkan penyembahan Yang Maha Mengetahui.” . Aminah ditemani Asiah dan Maryam. “Ketika aku sedang berada di Kaabah. Ada juga yang berpendapat bahawa cahaya itu datang dan menerangi seluruh dunia. bundanya menyaksikan nur atau cahaya keluar dari tubuh badan baginda. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahawa akan datang seorang nabi pada akhir zaman.w. Selepas itu awan tersebut lenyap daripada pandangan Aminah.a. Semasa baginda dilahirkan. berhala-berhala yang terdapat di situ mengalami kerusakan dan kemusnahan. Dalam hal ini ia merupakan satu isyarat bahawa Nabi Muhammad lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Isa dan Musa. Kemudian bundanya melihat awan turun menyelimuti dirinya sehingga beliau mendengar sebuah seruan “Pimpinlah dia mengelilingi bumi Timur dan Barat. tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah.” Semasa kelahiran Nabi Muhammad s. Putera saudara itu menjadi penolong dan pembebas manusia. Setengah riwayat menyatakan nabi dilahirkan dalam keadaan memandang ke arah langit sambil meletakkan tangannya ke tanah sebagai tanda ketinggian martabatnya daripada semua makhluk.Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya. wahai ibu daripada seorang nabi.. Namakan dia Ahmad. supaya mereka tahu dan dialah yang akan menghapuskan segala perkara syirik”. Ia berkata “Khabar bahagia untuk saudara. Lalu aku mendengar suara dari dinding Kaabah berkata. Dikatakan juga pada malam kelahiran baginda.

Tasik Sava yang dianggap suci tenggelam ke dalam tanah. cantik dan budiman. Keadaan ini merupakan di antara tanda -tanda keruntuhan kerajaan tersebut.iluvislam. Berdasarkan peristiwa tersebut jelaslah kelahiran Nabi Muhammad s. Perkara -perkara luar biasa ini telah membuktikan kepada kita kemuliaan baginda di sisi Allah. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang Majusi yang dianggap sebagai tuhan.Selain itu di tempat yang lain pula satu goncangan berlaku di mahligai Kisra dan menyebabkan mahligai tersebut retak. pada malam kelahiran baginda. Peristiwa itu amat mengejutkan orang Parsi. tembakan bintang menjadi kerap sebagai tanda bahawa pengetahuan syaitan dan jin mengenai perkara ghaib sudah tamat.a. bukti -bukti tersebut juga dijelaskan di dalam kitab kitab terdahulu seperti kitab Taurat. hartawan. penutup segala nabi. api di negara Parsi yang tidak pernah padam hampir selama seribu tahun telah padam dengan sendirinya. Bermimpi melihat matahari turun kerumahnya . Sumber http://muscom.com/?p=494 Kisah Cinta Khadijah r. Sebagai seorang pengusaha. manakala empat belas tiang serinya runtuh. Setelah baginda lahir. Banyak pemuda Quraisy yang ingin menikahinya dan sanggup membayar mas kawin berapa pun yang dikehendakinya. seorang wanita janda. Namun. mempunyai keistimewaan tersendiri. namun selalu ditolaknya dengan halus kerana tak ada yang berkenan di hatinya. dan bangsa Arab pada umumnya. bangsawan. Ia disegani oleh masyarakat Quraisy khususnya. sekali gus sebagai bukti kerasulannya. Dalam waktu yang sama. ia banyak memberikan bantuan dan modal kepada pedagang-pedagang atau melantik orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar negeri.a dan Rasulullah SAW Siapakah khadijah? Dia adalah Khadijah r. Di samping itu. Zabur dan Injil sebagai rasul yang terakhir.w.a. Ini kerana baginda adalah khatamun nubuwwah.

tidak menghasilkan apa-apa bagimu untuk menutupi keperluan yang engkau maksudkan. keluarga terhormat. “Tetapi biarlah. terus terang. Khadijah terdiam sejenak. tetapi ditolaknya. meskipun agak malu-malu tetapi pasti. dan wanita hartawan itu memandangnya dengan penuh ketakjuban) Khadijah: “Oh. Waraqah berkata: “Takwil dari mimpimu itu ialah bahwa engkau akan menikah kelak dengan seorang Nabi akhir zaman. katakanlah apa keperluanmu!” (Suaranya ramah. Belum pernah ia merasakan kegembiraan sedemikian hebat.w Muhammad Al-Amiin muncul di rumah Khadijah.(Ia berhenti sejenak. itukah…. Maka sejak itulah Khadijah senantiasa bersikap menunggu dari manakah gerangan kelak munculnya sang pemimpin itu. diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing. Lamaran dari khadijah kepada Rasulullah s. Waraqah juga mempunyai pengetahuan luas dalam agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. masuk ke dalam rumahnya serta memancarkan sinarnya merata kesemua tempat sehingga tiada sebuah rumah di kota Makkah yang luput dari sinarnya. nanti saya sendiri yang mencarikan calon isteri bagimu”. kemudian tanpa sabar meneruskan pertanyaan terakhir: “Siapakah nama bakal orang agung itu. Dia seorang lelaki yang berumur lanjut. meneliti).” “Nabi itu berasal dari negeri mana?” tanya Khadijah bersungguh-sungguh.Pada suatu malam ia bermimpi melihat matahari turun dari langit. Wanita usahawan itu berkata Khadijah: “Hai Al-Amiin.” kata Waraqah dengan nada menghibur. Mimpi itu diceritakan kepada sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Kemudian meneruskan dengan tekanan suara memikat dan mengandung isyarat Khadijah: “Aku hendak mengawinkanmu dengan seorang wanita bangsawan Arab. Orangnya baik. Dialah bakal suamimu!” Khadijah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang luar biasa gembiranya. Dengan sikap merendahkan diri tapi tahu harga dirinya) Muhammad SAW berbicara lurus. upah itu sedikit.a. . “Dari kota Makkah ini!” ujar Waraqah singkat. Kepadanyalah aku hendak membawamu”. ahli dalam mentakbirkan mimpi dan ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba. hai sepupuku?” Orang tua itu mempertegas: “Namanya Muhammad SAW.”. Keluarga kami amat memerlukannya untuk mencarikan jodoh bagi anak saudaranya yang yatim piatu” (Kepalanya tertunduk. kaya.” Khadijah bertanya lebih jauh: “Dari keluarga mana?” “Dari keluarga Bani Hasyim. bernada dermawan.! Muhammad. Muhammad SAW: “Kami sekeluarga memerlukan nafkah dari bagianku dalam rombongan niaga. “Dari suku mana?” “Dari suku Quraisy juga.

khadijah (Khadijah tertunduk lalu melanjutkan): “Tetapi sayang, ada aibnya…! Dia dahulu sudah pernah bersuami. Kalau engkau mau, maka dia akan menjadi pengkhidmat dan pengabdi kepadamu”. Pemuda Al-Amiin tidak menjawab. Mereka sama-sama terdiam, sama-sama terpaku dalam pemikirannya masing-masing. Yang satu memerlukan jawapan, yang lainnya tak tahu apa yang mau dijawab. Khadijah r.a tak dapat mengetahui apa yang terpendam di hati pemuda Bani Hasyim itu, pemuda yang terkenal dengan gelaran Al-Amiin (jujur). Pemuda Al-Amiin itupun mungkin belum mengetahui siapa kira-kira calon yang dimaksud oleh Khadijah r.a. Rasulullah SAW minta izin untuk pulang tanpa sesuatu keputusan yang ditinggalkan. Ia menceritakan kepada Pamannya. Rasulullah SAW: “Aku merasa amat tersinggung oleh kata-kata Khadijah r.a. Seolah-olah dia memandang enteng dengan ucapannya ini dan itu “anu dan anu….” Ia mengulangi apa yang dikatakan oleh perempuan kaya itu. ‘Atiqah juga marah mendengar berita itu. Dia seorang perempuan yang cepat naik darah kalau pihak yang dinilainya menyinggung kehormatan Bani Hasyim. Katanya: “Muhammad, kalau benar demikian, aku akan mendatanginya”. ‘Atiqah tiba di rumah Khadijah r.a dan terus menegurnya: “Khadijah, kalau kamu mempunyai harta kekayaan dan kebangsawan, maka kamipun memiliki kemuliaan dan kebangsawanan. Kenapa kamu menghina puteraku, anak saudaraku Muhammad?” Khadijah r.a terkejut mendengarnya. Tak disangkanya bahwa kata-katanya itu akan dianggap penghinaan. Ia berdiri menyabarkan dan mendamaikan hati ‘Atiqah: Khadijah : “Siapakah yang sanggup menghina keturunanmu dan sukumu? Terus terang saja kukatakan kepadamu bahwa dirikulah yang kumaksudkan kepada Muhammad SAW. Kalau ia mau, aku bersedia menikah dengannya; kalau tidak,aku pun berjanji tak akan bersuami hingga mati”. Pernyataan jujur ikhlas dari Khadijah r.a membuat ‘Atiqah terdiam. Kedua wanita bangsawan itu sama-sama cerah. Percakapan menjadi serius. “Tapi Khadijah, apakah suara hatimu sudah diketahui oleh sepupumu Waraqah bin Naufal?” tanya ‘Atiqah sambil meneruskan: “Kalau belum cobalah meminta persetujuannya.” “Ia belum tahu, tapi katakanlah kepada saudaramu, Abu Thalib, supaya mengadakan perjamuan sederhana. Jamuan minum, dimana sepupuku diundang, dan disitulah diadakan majlis lamaran”, Khadijah r.a berkata seolah-olah hendak mengatur siasat. Ia yakin Waraqah takkan keberatan karena dialah yang menafsirkan mimpinya akan bersuamikan seorang Nabi akhir zaman. ‘Atiqah pulang dengan perasaan tenang, puas. Pucuk dicinta ulam tiba. Ia segera menyampaikan berita gembira itu kepada saudara-saudaranya: Abu Thalib, Abu Lahab,

Abbas dan Hamzah. Semua riang menyambut hasil pertemuan ‘Atiqah dengan Khadijah “Itu bagus sekali”, kata Abu Thalib, “tapi kita harus bermusyawarah dengan Muhammad SAW lebih dulu.” Khadijah yang cantik Sebelum diajak bermusyawarah, maka terlebih dahulu ia pun telah menerima seorang perempuan bernama Nafisah, utusan Khadijah r.a yang datang untuk menjalin hubungan kekeluargaan. Utusan peribadi Khadijah itu bertanya: Nafisah : “Muhammad, kenapa engkau masih belum berfikir mencari isteri?” Muhammad SAW menjawab: “Hasrat ada, tetapi kesanggupan belum ada.” Nafisah “Bagaimana kalau seandainya ada yang hendak menyediakan nafkah? Lalu engkau mendapat seorang isteri yang baik, cantik, berharta, berbangsa dan sekufu pula denganmu, apakah engkau akan menolaknya?” Rasulullah SAW: “Siapakah dia?” tanya Muhammad SAW. Nafisah : “Khadijah!” Nafisah berterus terang. “Asalkan engkau bersedia, sempurnalah segalanya. Urusannya serahkan kepadaku!” Usaha Nafisah berhasil. Ia meninggalkan putera utama Bani Hasyim dan langsung menemui Khadijah r.a, menceritakan kesediaan Muhammad SAW. Setelah Muhammad SAW menerimapemberitahuan dari saudara-saudaranya tentang hasil pertemuan dengan Khadijah r.a, maka baginda tidak keberatan mendapatkan seorang janda yang usianya lima belas tahun lebih tua daripadanya. Betapa tidak setuju, apakah yang kurang pada Khadijah? Ia wanita bangsawan, cantik, hartawan, budiman. Dan yang utama karena hatinya telah dibukakan Tuhan untuk mencintainya, telah ditakdirkan akan dijodohkan dengannya. Kalau dikatakan janda, biarlah! Ia memang janda umur empat puluh, tapi janda yang masih segar, bertubuh ramping, berkulit putih dan bermata jeli. Maka diadakanlah majlis yang penuh keindahan itu. Hadir Waraqah bin Naufal dan beberapa orang-orang terkemuka Arab yang sengaja dijemput. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah r.a kepada saudara sepupunya. Orang tua bijaksana itu setuju. Tetapi dia meminta tempoh untuk berunding dengan wanita yang berkenaan. Pernikahan Muhammad dengan Khadijah Khadijah r.a diminta pendapat. Dengan jujur ia berkata kepada Waraqah: “Hai anak sepupuku, betapa aku akan menolak Muhammad SAW padahal ia sangat amanah, memiliki keperibadian yang luhur, kemuliaan dan keturunan bangsawan, lagi pula pertalian kekeluargaannya luas”. “Benar katamu, Khadijah, hanya saja ia tak berharta”,

ujar Waraqah. “Kalau ia tak berharta, maka aku cukup berharta. Aku tak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya,” demikian Khadijah r.a menyerahkan urusannya. Waraqah bin Naufal kembali mendatangi Abu Thalib memberitakan bahwa dari pihak keluarga perempuan sudah bulat mufakat dan merestui bakal pernikahan kedua mempelai. Lamaran diterima dengan persetujuan mas kawin lima ratus dirham. Abu Bakar r.a, yang kelak mendapat sebutan “Ash-Shiddiq”, sahabat akrab Muhammad SAW. sejak dari masa kecil, memberikan sumbangan pakaian indah buatan Mesir, yang melambangkan kebangsawaan Quraisy, sebagaimana layaknya dipakai dalam upacara adat istiadat pernikahan agung, apalagi karena yang akan dinikahi adalah seorang hartawan dan bangsawan pula. Peristiwa pernikahan Muhammad SAW dengan Khadijah r.a berlangsung pada hari Jum’at, dua bulan sesudah kembali dari perjalanan niaga ke negeri Syam. Bertindak sebagai wali Khadijah r.a ialah pamannya bernama ‘Amir bin Asad. Waraqah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, disambut oleh Abu Thalib sebagai berikut: “Alhamdu Lillaah, segala puji bagi Allah Yang menciptakan kita keturunan (Nabi) Ibrahim, benih (Nabi) Ismail, anak cucu Ma’ad, dari keturunan Mudhar. “Begitupun kita memuji Allah SWT Yang menjadikan kita penjaga rumah-Nya, pengawal Tanah Haram-Nya yang aman sejahtera, dan menjadikan kita hakim terhadap sesama manusia. “Sesungguhnya anak saudaraku ini, Muhammad bin Abdullah, kalau akan ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Akan tetapi Muhammad SAW, tuan-tuan sudah mengenalinya siapa dia. Dia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Dia akan memberikan mas kawin lima ratus dirham yang akan segera dibayarnya dengan tunai dari hartaku sendiri dan saudara-saudaraku. “Demi Allah SWT, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperolehi berita gembira (albasyaarah) serta pengalaman-pengalaman hebat. “Semoga Allah memberkati pernikahan ini”. Penyambutan untuk memeriahkan majlis pernikahan itu sangat meriah di rumah mempelai perempuan. Puluhan anak-anak lelaki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai lelaki, mengucapkan salam marhaban kepada mempelai dan menghamburkan harum-haruman kepada para tamu dan pengiring. Selesai upacara dan tamu-tamu bubar, Khadijah r.a membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan: “Hai Al-Amiin, bergembiralah! Semua harta kekayaan ini baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumahrumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya adalah menjadi milikmu. Engkau bebas membelanjakannya ke jalan mana yang engkau redhai !”

Itulah sebagaimana Firman Allah SWT yang bermaksud: “Dan Dia (Allah) mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kekayaan”. (Adh-Dhuhaa: Alangkah bahagianya kedua pasangan mulia itu, hidup sebagai suami isteri yang sekufu, sehaluan, serasi dan secita-cita. Dijamin Masuk Syurga Khadijah r.a mendampingi Muhammad SAW. selama dua puluh enam tahun, yakni enam belas tahun sebelum dilantik menjadi Nabi, dan sepuluh tahun sesudah masa kenabian. Ia isteri tunggal, tak ada duanya, bercerai karena kematian. Tahun wafatnya disebut “Tahun Kesedihan” (‘Aamul Huzni). Khadijah r.a adalah orang pertama sekali beriman kepada Rasulullah SAW. ketika wahyu pertama turun dari langit. Tidak ada yang mendahuluinya. Ketika Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya pada peristiwa turunnya wahyu pertama yang disampaikan Jibril ‘alaihissalam, dimana beliau merasa ketakutan dan menggigil menyaksikan bentuk Jibril a.s dalam rupa aslinya, maka Khadijahlah yang pertama dapat mengerti makna peristiwa itu dan menghiburnya, sambil berkata: “Bergembiralah dan tenteramkanlah hatimu. Demi Allah SWT yang menguasai diri Khadijah r.a, engkau ini benar-benar akan menjadi Nabi Pesuruh Allah bagi umat kita. “Allah SWT tidak akan mengecewakanmu. Bukankah engkau orang yang senantiasa berusaha untuk menghubungkan tali persaudaraan? Bukankah engkau selalu berkata benar? Bukankah engkau senantiasa menyantuni anak yatim piatu, menghormati tamu dan mengulurkan bantuan kepada setiap orang yang ditimpa kemalangan dan musibah?” Khadijah r.a membela suaminya dengan harta dan dirinya di dalam menegakkan kalimah tauhid, serta selalu menghiburnya dalam duka derita yang dialaminya dari gangguan kaumnya yang masih ingkar terhadap kebenaran agama Islam, menangkis segala serangan caci maki yang dilancarkan oleh bangsawan-bangsawan dan hartawan Quraisy. Layaklah kalau Khadijah r.a mendapat keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita lain yaitu, menerima ucapan salam dari Allah SWT. yang disampaikan oleh malaikat Jibril a.s kepada Rasulullah SAW. disertai salam dari Jibril a.s peribadi untuk disampaikan kepada Khadijah radiallahu ‘anha serta dihiburnya dengan syurga. Kesetiaan Khadijah r.a diimbangi oleh kecintaan Nabi SAW kepadanya tanpa terbatas. Nabi SAW pernah berkata: “Wanita yang utama dan yang pertama akan masuk Syurga ialah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW., Maryam binti ‘Imran dan Asyiah binti Muzaahim, isteri Fir’aun”. Wanita Terbaik Sanjungan lain yang banyak kali diucapkan Rasulullah SAW. terhadap peribadi Khadijah r.a ialah: “Dia adalah seorang wanita yang terbaik, karena dia telah percaya dan beriman kepadaku di saat orang lain masih dalam kebimbanga, dia telah membenarkan aku di saat

orang lain mendustakanku. sama-sama sesuku Bani Hasyim. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan membantunya ketika merenung di Gua Hira’. Keturunan dari kedua pasangan inilah yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Rasulullah SAW. datang kepada Nabi SAW.” Kenapa kita bersusah payah mencari teladan di sana-sini. Apabila dia datang kepadamu. sebaik-baik isteri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa.” Khadijah binti Khuwailid. Maka Allah SWT membalas jasanya terhadap agama dan Nabi-Nya dengan sebaik-baik balasan dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya. Perjuangan Khadijah Tatkala Nabi SAW mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy. dia adalah Ummul Mu’minin. Rasulullah SAW bersabda :”Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. dan membantu beliau serta kaum Muslimin dengan jiwa. Ummul Mu’minin yang setia dan taat. harta dan keluarga. dinikahkan dengan Ali bin Abu Thalib. Salah satu dari puterinya bernama Fatimah. Putera-puteri Rasulullah SAW. harta dan keluarga. Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya ketika Nabi SAW berdoa (memohon) kepada Tuhannya. sebagaimana yang diceritakan Nabi SAW. dia berkata :”Wahai. padahal di hadapan kita ada “wanita terbaik di dunia. mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya. kehidupannya penuh dengan kebajikan dan jiwanya sarat dengan kebaikan. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada risalahnya. Rasulullah.S. Muhammad SAW : Khadijah bin Khuwailid dan Fatimah binti Asad.a sebanyak tujuh orang: tiga lelaki (kesemuanya meninggal di waktu kecil) dan empat wanita. inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. dari Khadijah r. Ketika Jibril A. Oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. dia telah mengorbankan semua harta bendanya ketika orang lain mencegah kemurahannya terhadapku. Bagaimana tidak menjadi seperti itu. dan dia telah melahirkan bagiku beberapa putera-puteri yang tidak ku dapatkan dari isteri-isteri yang lain”. Peri hidupnya harum. dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku. dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga dari mutiara yang tiada . yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi Nabi dan meneguhkan serta membenarkannya. kepadanya pada masa hidupnya. Kedua wanita itu berdiri di belakang da’wah Islamiah. maka di sampingnya berdiri dua orang wanita.

pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada . kemudian kembali kepadaku. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi SAW melihatnya. dari-Nya berasal salam (kesejahteraan). membawa panji bersama Rasulullah SAW sejak saat pertama.a.” [HR.a. putera pamanku.a. sungguh aku berharap engkau menjadi Nabi umat ini. Semua itu terjadi ketika Nabi SAW berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian. Bukhari dalam "Fadhaail Ashhaabin Nabi SAW. dan kepada Jibril semoga diberikan salam (kesejahteraan). menyampaikan salam itu kepada Rasul SAW seraya berkata kepadanya :”Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya. lalu dia berhenti. beliau pergi kepada Khadijah dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya. Imam Adz-Dzahabi berkata:"Keshahihannya telah disepakati. Nabi SAW tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan. teman.a."] Bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia.a. wahai. Khadijah berkata :”Dari mana engkau. ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. berjihad dan bekerja keras. Kemudian.a. Kemudian dia menampakkan diri di jalannya. Demi Allah yang menguasai nyawaku. Khadijah r. Akan tetapi Khadijah melapangkan dadanya. karena Khadijah r. dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita. ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu. lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat Kitab yang mulia. wahai. adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang Mu’min yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi SAW. orang-orang yang terpedaya oleh dunia ? Sayidah Khadijah r. adalah pendukung Nabi SAW sejak awal kenabian. Ketika melihatnya. menjawab :”Allah yang menurunkan salam (kesejahteraan). Khadijah r. antara langit dan bumi. hai.” Maka Khadijah r. tidak maju dan tidak mundur..” Nabi SAW tidak mendapatkan darinya. Dia berdiri di belakang suami dan Nabinya hingga nafas terakhir. yang Allah SWT telah mengirim salam kepadanya.” Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun di antara para shahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta khulafaur rasyidin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda :”Wahai Khadijah.S. melenyapkan kesedihan. tiada penghibur.a.a. sesuai yang dikehendaki Allah SWT. Hal itu disebabkan sikap Khadijah r. Demikian hendaknya wanita ideal. Itulah dia. aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekkah. baik berupa penolakan. penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya. Dia habiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. Betapa tidak. Abal Qasim ? Demi Allah. ArRuuhul Amiin telah turun kepadanya pertama kali di sebuah gua di dalam gunung. kecuali pe neguhan bagi hatinya. pendustaan. mendinginkan hati dan meringankan urusannya. pembantu maupun penolong. Khadijah r. berkata :”Gembiralah dan teguhlah.keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Nabi SAW tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat meninggalkannya. Maka turunlah Jibril A.” Maka Rasulullah SAW menceritakan kisahnya kepada Khadijah r.

Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia. Khadijah mendampingi Nabi SAW selama seperempat abad. membantunya dalam menyampaikan risalahnya. terbitan Robbani Press.” [HR. Rasulullah. menolongnya di waktu-waktu yang sulit. sampaikan kepadanya salam dari Tuhan-nya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga. (terbuat) dari mutiara yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan.a. Apabila dia datang kepadamu. dari Abu Hurairah r. Rasulullah SAW bersabda :”Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Muhammad Sa`id Ramadhan Al Buthy. '07 1:06 AM for everyone Category: Other [Disalin dari buku Sirah Nabawiyah karangan Dr. berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah. ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah. lalu berkata :”Wahai.nya dengan jiwa dan hartanya. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. Sep 16. alih bahasa (penerjemah): Aunur Rafiq Shaleh. Bab Perkawinan Nabi SAW dengan Khadijah dan Keutamaannya. ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad dan menolong. merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah SAW. Imam Ahmad dalam "Musnad"-nya.] . dia berkata :”Jibril datang kepada Nabi SAW.. 6/118] Diriwayatkan dalam hadits shahih.a.” [Shahih Bukhari. 1/539] Nasab Kelahiran dan Penyusuan Nabi Muhammad SAW.semua sikap yang mendukung da’wah itu sesudahnya. Sesungguhnya Khadijah r. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. makanan atau minuman.

" Nabi Muhammad saw dilahirkan pada tahun gajah. Itulah nasab Rasulullah saw yang telah disepakati. Lalu Allah menggagalkan dengan mu’jizat yang mengagumkan. Lalu ia diasuh oleh kakeknya Abdul Muththalib. Muslim meriwayatkan dengan sanadnya dari Rasulullah saw. menghijaulah kembali tanaman-tanaman di sekitar rumahnya. Kemudian berada dalam asuhan kakeknya. Abdul Muththalib. Para perawi Sirah telah sepakat bahwa pedalaman Bani Sa’d pada waktu itu sedang mengalami musim kemarau yang menyebabkan keringnya ladang peternakan dan pertanian. ia ditinggal oleh kakeknya. keturunan yang paling suci dan utama. Menurut riwayt yang paling kuat jatuh pada hari senin malam 12 Rabi’ulawal. Tetapi setelah genap berusia delapan tahun. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. kemudian memilih Hasyim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hasyim. sehingga kambing-kambingnya pulang kandang dengan perut kenyang dan sarat air susu. bernama Halimah binti Dzu’aib. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandungnya dua bulan. Ketika sudah berumur enam tahun. bin Ibrahim. Selama keberadaan Nabi saw dipedalaman Bani Sa’d terjadilah peristiwa pembelahan dada sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim kemudian ia dikembalikan kepada ibunya setelah genap berumur lima tahun. ibunya Aminah meninggal dunia. kekasih Allah. sebagaimana diceritakan di dalam al-Qur’an. Nabi Allah. tinggal di kamarnya dan menyusu darinya. bahwa Adnan termasuk anak Isma’il. Tidak lama setelah Muhammad berada di rumah Halimah. yakni tahun dimana Abraham al-Asyram berusaha menyerang Mekkah dan menghancurkan Ka’bah. beliau bersabda : "Sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Isma’il dan memilih Quraisy dari Kinanah. Setelah itu dia diasuh oleh . Selebihnya dari yang telah disebutkan di atas masih diperselisihkan. Tetapi hal yang sudah tidak diperselisihkan lagi ialah. Tak sedikitpun dari karat-karat jahiliyah yang menyusup ke dalam nasabnya. dan disusukannya sebagaimana tradisi Arab waktu itu kepada seorang wanita Bani Sa’d bin Bakar. Dan bahwa Allah telah memilihnya (Nabi saw) dari kabilah yang paling bersih.Bagian Kedua: Sejak Kelahiran Hingga Kenabian Nasab Kelahiran dan Penyusuan Nabi Nasabnya ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib ( namanya Syaibatu al-Hamid) bin Hisyam bin Abdi Manaf ( namanya al-Mughirah) bin Quraisy (namanya Zaid) bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Mu’iddu bin Adnan.

sehingga pertumbuhan pertama kehidupannya jauh dari asuhan bapak dan tidak mendapat kasih sayang dari ibunya." Nabi saw bersabda : "Aku adalah Muhammad bin Adullah bin Abdul Muththalib.pamannya Abu Thalib. Beberapa Ibrah : Dari bagian Sirah Nabi saw di atas dapat diambil beberapa prisip dan pelajaran yang penting antara lain : 1. Kepadanyalah tanggung jawab memberikan jamuan makan dan minum para hujjaj diserahkan. bahwa nabi Muhammad saw pernah berdiri di atas mimbar kemudian bersabda : "Siapakah aku ? Para sahabat menjawab. kemudian Dia menjadikan mereka beberapa kabilah. 2.“ Ketahuilah . Bukan suatu kebetulan jika Rasulullah saw dilahirkan dalam keadaan yatim. Hal ini tidaklah bertentangan dengan adanya orang-orang Arab atau Quraisy yang menyimpnag dari jalan Allah. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk (manusia) kemudian Dia menjadikan mereka dua kelompok. tetapi dari segi hakekat semata. dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Juga terdapat hadits-hadits lain yang semakna. dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. bahwa Allah mengutamakan bangsa Arab dari semua manusia. kemudian Dia menjadikan mereka beberapa rumah. bahwa di antara konsekuensi mencintai Rasulullah saw ialah mencintai kaum dan kabilah di mana Rasulullah saw lahir. Karena penyimpangan atau kemerosotan ini secara otomatis akan memutuskan dan menghapuskan kaitan nisbat antara mereka dan Rasulullah saw. lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik. atau menuduh bahwa Muhammad saw telah mereguk susu dakwah dan risalahnya semenjak kecilnya. Adalah wajar bila seorang kakek atau bapak membimbing dan mengarahkan cucu atau anaknya kepada warisan yang dimilikinya. bukan dari segi individu dan jenis. dan merosot tingkat kehormatan Islamnya. dan mengutamakan Quraisy dari semua kabilah yang lain. . Di antaranya agar musuh Islam tidak mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati. semoga keselamatan atasmu. Allah telah memilihkan pertumbuhan ini untuk Nabi-Nya karena beberapa hikmah. Ini karena hakekat Arab Quraisy telah mendapatkan kehormatan dengan bernasabkan Rasulullah saw kepada kabilah tersebut. kemudian tidak lama kehilangan kakeknya juga. Hal ini dengan jelas dapat kita baca pula di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim.Di dalam nasab Nabi saw yang mulia tersebut terdapat beberapa dalil yang jelas. di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Sebab kakek Abdul Muththalib adalah seorang tokoh di antara kaumnya.“Engkau adalah Rasul Allah. dengan bimbingan dan arahan bapak dan kakeknya.

Di antaranya adalah Anas bin Malik dalam suatu riwayatnya yang dikeluarkan oleh Muslim : Bahwa Rasulullah saw didatangi oleh Jibril ketika beliau sedang bermain-main dengan anakanak sebayanya. dipelihara oleh inayah Allah semata. Bahkan kantong susu untanya ynag sudah tua dan telah berhenti meneteskan air susu. Hal ini tidak aneh. Bahkan semenjak kecilnya. di antara bentuk kemuliaan Allah kepadanya yang paling menonjol adalah pemuliaan Allah kepada rumah Halimah as-Sa’diyah lantaran keberadaannya dan penyusuannya di rumah itu. kembali memproduksi air susu lagi. Para perawi Sirah nabawiyah telah sepakat bahwa ladang-ladang Halimah as-Sa’diyah kembali menghijau setelah sebelumnya mengalami kekeringan. sebab syariat Islam juga mengajarkan kepada kita agar. 3. Lalu Jibril membelah . sesuai dengan kehendak Allah swt. di dalam dakwahnya. Demikianlah Allah menghendaki agar Rasulullah saw tmbuh sebagai yatim. sehingga orang-orang akan mencampur-adukkan kesucian nubuwah dengan kemegahan dunia. Abu Thalib. pada waktu terjadi kemarau. ia berpindah kepada asuhan pamannya. Ini karena Rasulullah saw merupakan rahmat bagi manusia. Ketika kakeknya meninggal. yang hidup sampai tiga tahun sebelum hijrah. jauh dari tangan-tangan yang memanjakannya. dan bahwa persoalannya adalah persoalan kabilah. dan kakeknya. sebagaimana ditegaskan oleh Allah di dalam firmannya : "Dan kami tidak mengutus kamu kecuali sebagai rahmat bagi segenap alam. Kemudian Jibril mengambilnya dan menelentangkannya. harus dijalani di pedalaman Bani Sa’d jauhd ari seluruh keluarganya. keluarga kepemimpinan dan kedudukan. Peristiwa pembelahan dada yang dialami oleh Rasulullah saw ketika berada di pedalaman Bani Sa’d dianggap sebagai salah satu pertanda kenabian dan isyarat pemilihan Allah kepadanya untuk suatu perkara besar dan mulia. pamannya tidak pernah menyatakan dirinya masuk Islam. Bahkan agar tidak terpengaruh oleh arti kepemimpinan dan ketokohan yang mengintainya. Ini juga termasuk hikmah lain.Hikmah Allah telah menghendaki agar musuh-musuh Islam tidak menemukan jalan kepada keraguan seperti itu. Kehadiran dan keberadaan Rasulullah saw di tempat ini menjadi sebab utama bagi datangnya berkah dan pemuliaan Ilahi. agar tidak muncul tuduhan bahwa pamannya memiliki saham. Bahkan masa kanak-kanaknya yang pertama." 4. dan dari banyak sahabat. meminta hujan (kepada Allah) dengan parantaraan orangorang shaleh dan keluarga rumah Rasulullah saw karena mengharapkan terkabulnya do’a kita. dan harta yang akan membuatnya hidup dalam kemegahan. Peristiwa ini telah diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang shahih. Sampai akhir kehidupannya. agar jiwanya tidak cenderung kepada kemewahan dan kedudukan. Kejadian ini menunjukkan ketinggian derajat dan martabat Rasulullah saw di sisi Allah swt. dan agar orang-orang tidak menuduhkan telah mendakwahkan nubuwwah demi mencapai kemegahan dunia. sehingga Rasul-Nya tumbuh dan berkembang jauh dari tarbiyah (asuhan) bapak. ibu.

hati (dada)-nya dan mengeluarkannya.“ Kemudian (Jibril) mencucinya di dalam bejana emas dengan air zam-zam. Hanya orang yang lemah iman saja yang akan melakukannya. Tetapi nampaknya tujuannya dari peristiwa itu adalah sebagai pengumumam terhadap suatu perkara Rasulullah saw.“Ini adalah bagian setan yang ada padamu. atau pada gumpalan yang ada pada salah satu bagiannya. Seandainya boleh bagi setiap pembaa dan pembahas untuk memalingkan setiap perkataan dari hakikatnya kepada berbagai dalalah majaziyah (penunjukkan di luar arti hakekkat) niscaya ia akan memilih dengan seenaknya arti yang disukainya. Melihat peristiwa ini anak-anak yang sedang bermain dengannya lari menuju ibu susunya secara berseru. Kemudian mengapa kita harus mencari takwil dan berusaha mengingkari hakekat? Sesungguhnya sikap ini hanya akan dilakukan oleh orang yang imannya kepada Allah dan keyakinannya kepada kenabian Muhammad saw sangat lemah. Tujuan peristiwa ini Wallahu A’lam. Dalam pada itu asal setiap perkataan adalah hakekat. bukan untuk mencabut kelenjar kejahatan di dalam jasab Rasulullah saw sebab jika kejahatan itu sumbernya terletak pada kelenjar yang ada di dalam jasad. lalu mengembalikannya ke tampatnya semula. Jika tidak. Selanjutnya kriteria kita untuk memahaminya adalah penunjukkan (dalalah) bahasa dan hukumnya. lantas berkata. Akibatnya terjadilah berbagai pemahaman yang membingungkan orang. bila telah terbukti keshahihannya. baik diketahui hikmahnya atau tidak. Apapun hikmahnya peristiwa tersebut kita tidak boleh. persiapan untuk mendapatkan pemeliharaan (‘ishmah) dan wahyu semenjak kecilnya dengan sarana-sarana material. Kemudian (Jibril) mengeluarkan suatu gumpalan (‘alaqah) darinya. Kita harus mengetahui kriteria penerimaan kita terhadap suatu khabar (hadits) adalah kebenaran dan keshahihan riwayat. berusaha mencari jalan keluar untuk mengeluarkan hadits tersebut dari makna hakiki dan lahiriah dengan takwil-takwil yang jauh dan dibuat-buat. Dengan demikian peristiwa tersebut merupakan "operasi pembersihan spiritual" tetapi melalui proses fisik empirik sebagai pengumumam ilahi kepada manusia. betapa mudahnya meyakini setiap riwayat yang shahih. karena keshahihan riwayatnya. di samping akan menghilangkan nilai bahasa dan penunjukkannya."Muhammad telah dibunuh" Maka mereka mendatangi dengan penuh cemas. niscaya orang jahat bisa menjadi baik bila melakukan operasi bedah. maka tidak ada pilihan lain kecuali harus menerimanya dengan jelas secara bulat. Ini agar manusia lebih mudah mengimani Rasulullah saw dan membenarkan risalahnya. Menyusuri Jejak Pernikahan Nabi dengan Khadijjah .

selain itu Nabi juga memperoleh empat orang anak perempuan yaitu Zainab.pdpersi.Posted on 17/07/2008 by Arman Putra Mekkah yang sejak kecil bergelar Al-Amin dan sekaligus menyandang predikat Rasul Allah serta Khatamun Nabiyyin.com/doc/221338/Sirat-Rasoul-Allah). dalam hal ini justru meriwayatkan bila usia Khadijjah ketika itu bukan 40 tahun melainkan 28 tahun. Dari istrinya ini Rasul memiliki dua orang anak laki-laki yaitu Qasim dan Abdullah at-Tahir. Usia menopause terlambat biasanya terjadi di atas usia 51 tahun. http://www. Ummu Kalsum. . keduanya meninggal sewaktu kecil. Memang tidak ada riwayat yang benar-benar shahih sekaitan usia Khadijjah ketika menikah dengan Nabi. Muhammad Saw sebelum mencapai usia 25 tahun telah menjadi seorang saudagar kafilah terbesar di Tanah Arab. Dari ilmu biologi kita ketahui bahwa usia 40 tahun bagi seorang wanita merupakan masa-masa berhentinya menstruasi alias menopause atau mendekatinya. sementara dalam kejadian Khadijjah dan Nabi Muhammad peristiwa kelahiran telah disebutkan sampai enam kali (sesuai jumlah anak-anak mereka). Ruqayyah dan Fatimah. Karena itu juga maka Khadijjah digelari “Al-Wadud AlWalud” yang berarti wanita sejati dan punya banyak anak. akan tetapi dengan sedikit berpikir terbuka tentang jumlah anak yang dilahirkan beliau. http://konsultasikesehatan.epajak. Dimana Menopause adalah suatu masa transisi dari usia reproduktif menjadi usia lanjut. Muhammad menikah dengan seorang wanita saudagar terhormat dan merupakan orang terkaya waktu itu diantara penduduk Mekkah. Ada yang terlalu awal dan ada pula yang terlambat.co. Riwayat populer dimasyarakat menyebutkan bahwa Muhammad menikah dengan Khadijjah antara umur 23 sampai 25 tahun dan Khadijjah sendiri berumur 40 tahun. Hal tersebut karena baik dalam kelahiran Ishaq bagi Ibrahim atau kelahiran Yahya bagi Zakariya hanya terjadi satu kali (sesudah Ishaq atau Yahya lahir istri Ibrahim maupun istri Zakariya tidak lagi melahirkan anak yang lain).org/kehamilan/sudahmenopause-bisa-hamil-25) Kalaupun kita mau mengambil persamaan dengan cerita Nabi Ibrahim atau Nabi Zakariya yang bisa mendapatkan keturunan diusia senja mereka (khususnya dalam kasus Nabi Ibrahim dimana istrinya yang bernama Sarah saat itu sudah sangat tua) juga tidaklah tepat. (Lihat : Pusat Data & Informasi PERSI.scribd. namanya Siti Khadijjah binti Khuwailid Bin Abdul Uzza Bin Qushai ditahun 596 M. Dikatakan awal bila menopause sudah muncul pada rentang usia 20-40 tahun. Lalu bagaimana mungkin seorang Khadijjah dalam usianya yang 40 tahun itu dapat melahirkan 6 orang anak dalam jarak yang cukup berjauhan ? Benarkah usia beliau saat menikah dengan Rasul adalah 40 tahun ? Penulis sejarah kontroversial bernama Ibnu Ishaq (Lihat http://www. maka kita akan mudah menilai bila riwayat populer menyangkut usia Khadijjah 40 tahun perlu dipertanyakan ! Bagaimanapun usia 28 tahun lebih masuk akal dan bisa diterima secara wajar. Setiap wanita memang memiliki usia menopause yang berbeda-beda. Masa ini ditandai dengan terhentinya haid karena hormon estrogen sudah tidak berproduksi lagi.id/?show=detailnews&kode=966&tbl=biaswanita) Belum lagi adanya resiko untuk mendapat anak yang cacat lebih tinggi sekitar 4 kali lipat bila hamil pada usia 40 tahunan yang sampai saat ini belum dapat dilakukan pencegahannya (Lihat : Kumpulan Konsultasi kesehatan. Pada usianya yang ke-25 tahun.

karena tidak saja ia sebagai seorang istri. kedua putrinya ini bercerai dengan masing-masing putra Abu Lahab itu dan menikah dengan Usman Bin Affan yang didahului oleh Ruqayah. suatu tempat perbukitan diluar kota. putri Nabi yang ketiga. yaitu yang memiliki dua cahaya. tetapi pendamping setia Rasulullah dalam suka dan duka. sementara Zainab sendiri telah beriman mengikuti sang ayah dan terpaksa berpisah dengan suaminya itu. menikah dengan ‘Utaibah Bin Abu Lahab. Ketika Rasulullah Saw mendapat . mencari perlindungan di Syi’ib. begitu pula dengan putrinya ketiga. kembali kerahmatullah dalam keadaan beriman. ibu dari Abul ‘Ash ini adalah saudara perempuan dari Khadijjah dan dari perkawinannya itu Zainab mendapatkan dua orang anak. yaitu dua keluarga yang masih ada hubungan darah dengan Rasulullah dan selama ini menjadi pembela Nabi. Namun kemudian ia mempersembahkan semua yang dimilikinya untuk perjuangan suaminya -menegakkan ajaran Islam. Selama bertahun-tahun Khadijjah mendampingi Muhammad SAW. Dia ikut merasakan pahit getirnya dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh ayahnya. bernama Zainab menikah dengan Abul ‘Ash Bin At Rabi’ Bin Abdi Syams. yang perempuan bernama Umamah dan yang laki-laki bernama Ali. dimana Muhammad telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta bertugas menyampaikan dakwahnya kepada manusia. Pada tahun 616 hingga 617 Masehi telah terjadi pemboikotan terhadap Nabi Muhammad dan kaum Muslimin semuanya termasuk keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib. istri Rasulullah Saw yang terkasih. Hamzah Bin Abdul Muthalib ditangan Wahsyi dan Hindun dari dinasti Umayyah. Putri Muhammad yang kedua yaitu Ruqayah menikah dengan ‘Utbah Bin Abu Lahab. Nabi dan kaum Muslimin beserta keluarga Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Namun tidak lama setelah itu. Fatimah sendiri waktu itu masih kecil dan belum menikah. Fatimah juga yang pergi kemasjid untuk membersihkan kotoran-kotoran hewan yang dicampakkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi. Khadijjah meninggal dunia. Ia dilahirkan pada tahun 606 M atau tahun ke-10 perkawinan Nabi dengan Khadijjah. terpaksa menyingkir. Ketika ayahnya. Akibat pemboikotan itu. meninggal setelah peperangan Badar usai. membina keluarga yang penuh ketentraman dan kebahagiaan. Segala perhubungan putus sama sekali. Ketika terjadi peperangan Badar. tapi ditolak olehnya. diangkat menjadi Nabi dan Rasul. seorang anak dari Bani Al-Kalby yang dijual oleh sekawanan perampok kepasar Ukazd dan dibeli oleh Khadijjah untuk menjadi hamba sahayanya namun dibebaskan oleh Muhammad dan diangkat sebagai seorang anak. Masa mudanya ia habiskan dalam membina karir perdagangannya. saudara ‘Utbah hanya selang beberapa waktu sebelum Muhammad mendapat wahyu. Kelak dikemudian hari. Pada bulan Desember 619 M. dan digantikan oleh Ummu Kalsum. mengobarkan perlawanan terhadap Nabi Muhammad Saw dan umat Islam. 17 Ramadhan tahun 2 atau 13 Maret 624 Masehi. Muhammad. tidak lama setelah pemboikotan dihapuskan. Ummu Kalsum. sehingga karenanya Usman Bin Affan digelari “Zun Nuraini”. merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi. dan pihak Quraisy mengancam keras terhadap siapa-siapa yang berani melakukan hubungan dengan mereka. Abul ‘Ash bersama-sama kaum Musyrikin Mekkah mengangkat pedang. Zainab pun mengajak suaminya itu untuk ikut memeluk Islam. dan ia juga yang membersihkan darah yang mengalir dari wajah ayahnya ketika terluka dalam perang Uhud yang juga menewaskan paman Nabi.Putri Nabi Muhammad yang tertua dari pernikahannya dengan Khadijjah. ia menyaksikan sejak awal betapa duka derita yang dialami oleh Nabi Muhammad. Abul ‘Ash memeluk Islam hingga akhir hayatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan kembali melangsungkan pernikahannya dengan Zainab secara Islam. Selain daripada itu. Khadijjah. Muhammad juga mengambil seorang anak angkat laki-laki bernama Zaid Bin Haritsah.

Khadijjah meneguhkan hatinya dan menambah kepercayaan dirinya.” Dihadis lainnya. beliau mengatakan : “Kirimkanlah itu kepada teman-teman Khadijjah!”. Pada suatu hari saya marah kepada beliau lalu mengucapkan “Khadijjah ?” Beliau menjawab : “Sesungguhnya aku telah dikaruniai mencintainya” “Saya tidak cemburu kepada Nabi SAW berkenaan istri beliau serupa cemburu saya kepada Khadijjah. Pada waktu orang-orang Quraisy mengucilkan keluarga Rasulullah dipadang yang gersang. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia. Khadijjah meyakininya dengan tulus. Sesungguhnya Tuhan telah menyuruh beliau menyampaikan berita gembira kepada Khadijjah. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Ketika Nabi didustakan kaumnya. Dia tidur dalam kemah yang sederhana. dia bersujud menyembah Allah Yang Maha Esa. “Khadijjah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. karena beliau seringkali menyebutnya. Pernah Rasulullah SAW menyembelih kambing. Khadijjah meninggalkan rumahnya yang megah.tugas yang berat -mengemban risalah Ilahiah.” (HR. dibelakang Khatamul Anbiya. Sesungguhnya dia telah meninggal dunia tiga tahun sebelum Nabi menikaho saya. Lebih jauh lagi. Khadijjah adalah ibu dari anak-anaknya yang penuh kasih dan sayang. Khadijjah adalah orang yang pertama percaya akan kenabian Muhammad sekaligus wanita pertama yang memeluk Islam. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa.” “Saya tiada cemburu kepada istri-istri Nabi SAW melainkan kepada Khadijjah. disebabkan saya mendengar beliau biasa menyebutnya. tidak jarang dia dan suaminya tidak kebagian makanan. kemudian dihadiahkan kepada teman-teman Khadijjah.” . memperoleh rumah yang terbuat dari bambu didalam surga. Ahmad) Imam Muslim sedikitnya meriwayatkan dari tiga berita dari ‘Aisyah sehubungan dengan keutamaan Khadijjah : “Saya tidak merasa cemburu terhadap perempuan (manapun) sebagaimana cemburu saya kepada Khadijjah. Setiap hari dia bekerja keras membagikan makanan yang sedikit kepada para pengikut Rasulullah Saw. sedang saya tidak menemuinya. Sementara saya belum pernah melihatnya sekalipun. Sesungguhnya beliau pernah menyembelih kambing.a katanya : Saya mendengar Ali mengucapkan di Kufah katanya : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : “Perempuan dunia yang paling baik ialah Maryam binti Imran dan perempuan dunia yang paling baik ialah Khadijjah binti Khuwailid. Imam Muslim juga meriwayatkan sebagai berikut : Dari Abdullah bin Ja’far r. Ketika masyarakatnya menyembah berhala.

Belum lagi maksud mereka tercapai. sedang tahun terjadinya peristiwa ini disebut Tahun Gajah. membuka dan menutup pintu Ka'abah serta memimpin upacara keagamaan di rumah suci itu. dengan mengirimkan burung ababil. Di tempat suci inilah bayi itu diberi nama Muhammad. di kota Mekah. pimpinan dilanjutkan oleh keturunannya. Melalui dia Allah menganugerahi anak kepadaku. Nabi Muhammad saw. Ibn Abdil Barr) SEJARAH RINGKAS a. bapaknya yang bernama Abdullah meninggal 7 bulan sebelum dia lahir. gabenor dari kerajaan Nasrani Abessinia yang memerintah di Yaman. Oleh kerana pasukan itu mempergunakan gajah. Kehadiran bayi itu disambut oleh datuknya Abdul Muththalib dengan penuh kasih sayang dan kemudian bayi itu dibawanya ke kaki Ka'abah. dan mereka bermaksud menghancurkan Ka'abah.“Allah tidak memberi kepadaku pengganti isteri yang lebih baik dari dia (Khadijah). lahirlah ke dunia dari keluarga yang sederhana.w. kelahiran Muhammad itu pada tanggal 12 Rabiulawal tahun Gajah atau tanggal 20 April tahun 571 M. 1) di kala umat manusia dalam kegelapan dan kehilangan pegangan hidupnya. Bangsa Arab mengakui bahwa hak pemeliharaan atas Ka’abah dalam kota Mekah itu hanya pada keturunan Nabi lsmail as. Kelahiran Nabi Muhammad saw. mereka sudah dihancurkan oleh Allah s. suatu nama yang belum pernah ada sebelumnya. Bayi itu yatim. kerana pada tahun itu.t. Kota Mekah. (sambungan) Mengenai keagamaan. Ia beriman dikala semua orang mengingkari kenabianku. Setelah Qushai meninggal. Menurut penanggalan para ahli. Kerana itu tindakan Qushai mengambil alih kekuasaan atas Ka’abah dari orang-orang Khuza’ah segera dibenarkan dan (diakui oleh bangsa-bangsa Arab. Adapun sebab dinamakan tahun kelahiran Nabi itu dengan tahun Gajah. Ia membenarkan kenabianku di kala semua orang mendustakan diriku. b. dialah yang memegang pimpinan agama. tidak dari isteri yang lain. sejak Qushai berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah. rnaka orang Arab menamakan bala tentera itu pasukan bergajah. adalah keturunan dari Qushai pahlawan suku Quraisy yang berhasil menggulingkan kekuasaan Khuza’ah atas kota Mekah. Dengan demikian hanya dialah yang berhak menjaga. Pada waktu itu Abrahah berkenderaan gajah. kota Mekah diserang oleh suatu pasukan tentera orang Nasrani yang kuat di bawah pimpinan Abrahah. Ayahnya bernama . Ia menyantuni diriku dengan hartanya dikala semua orang tidak mau menolongku. seorang bayi yang kelak membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban dunia. kerana Qushai adalah keturunan Nabi lsmail as.” (HR.

Nabi Muhammad s. Halimah Sa’diyah dari Bani Sa’ad kabilah Hawazin. kira-kira sejauh 23 mil di sebelah selatan kota Madinah). sehingga ia sudah tinggal sebatang kara. kemudian pulang kembali ke Mekah. dalam kandungan. bertemu.a. Muhammad s. demlkian terharunya.w segera meninggalkan kampung Abwa’ kembali ke Mekah dan tinggal bersama-sama dengan datuknya Abdul Muththalib. Dalam perjalanan mereka pulang.w. tiada berayah dan tiada beribu. dan pusara tempat ayahnya dimakamkan. di sinilah silsilah keturunan ayah dan ibu Nabi Muhammad saw. dihantarkannya ke Mekah kembali kepada ibunya. pertama untuk memperkenalkannya kepada keluarga neneknya Bani Najjar dan kedua untuk menziarahi makam ayahnya. Sudah menjadi kebiasaan pada orang-orang Arab kota Mekah. Setahun kemudian. . Maksud membawa Nabi ke Madinah. sehingga sampai sesudah ia diangkat menjadi Rasul dan sesudah Ia berhijrah ke Madinah. menjadi seorang yatim-piatu. terhindar dari penyakit-penyakit kota dan supaya bayi-bayi itu dapat berbicara dengan bahasa yang murni dan fasih.a. iaitu sesudah ia berusia kira-kira enam tahun. terutama pada orangorang yang tergolong bangsawan. menghadapi bencana kemalangan atas kematian ibunya itu.Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murr’ah dari golongan Arab Bani IsmaiL Ibunya bernama Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Baru beberapa hari saja ia mendengar cerita ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkannya ketika Muhammad saw. Situ Aminah. Setelah selesai pemakaman ibundanya.a. c. Maka di situ diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya dirawat di waktu sakit sampai meninggal. menyusukan dan menitipkan bayi-bayi mereka kepada wanita badiyah (dusun di padang pasir) agar bayi-bayi itu dapat menghirup hawa yang bersih. (Abwa’ ialah nama sebuah desa yang terletak antara Madinah dan Juhfah. Dapatlah dibayangkan betapa sedih dan bingungnya Muhammad saw. Kematian Ibu dan datuk Sesudah berusia lima tahun. Baik keluarga dari pihak bapak maupun dari ibu keduanya termasuk golongan bangsawan dan terhormat dalam kalangan kabilah-kabilah Arab. diasuh dan dibesarkan sampai berusia lima tahun. sahaya peninggalan ayahnya. pada suatu tempat. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri.w. Demikianlah halnya Nabi Muhammad s. Mereka tinggal di situ kira-kira satu bulan. beliau diserahkan oleh ibunya kepada seorang perempuan yang baik. peristiwa itu sering disebut-sebutnya. beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah. Abwa’ namanya tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di situ juga.a. Di perkampungan Bani Sa’ad inilah Nabi Muhammad s.w. Agaknya mengharukan juga cerita Aminah kepada anaknya tentang ayahnya itu. tempatnya tidak jauh dari kota Mekah. bersama-sama dengan Ummu Aiman.

Muhammad s. Pekerjaan rnengembala kambing ini membuahkan didikan yang amat baik pada diri Nabi. sebab baru saja berselang dua tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan datuknya. penduduk Mekah kehilangan seorang pembesar dan pemimpin yang cerdas. “Buhaira” namanya.w. keadaan ini tidak lama berjalan.a. Nabi Muhammad saw. ikut aktif dalam .. w. maka Nabi Muhammad saw.w. Tetapi. ketika itu baru berusia delapan tahun.a. Dia adalah seorang pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati oleh segenap kaum Quraisy pada umumnya. ditemukan oleh orang Yahudi yang pasti akan menganiayanya. Dengan meninggalnya Abdul Muththalib itu. Nabi Muhammad saw. sebab dia khuatir kalau-kalau Muhammad saw. sampai anak-anaknya sendiri tidak ada yang berani mendahului menduduki tikar yang disediakan khusus baginya di sisi Ka’abah. Selama dalam asuhan datuk dan pak ciknya. Kesungguhan dia mengasuh Nabi serta kasih sayang yang dicurahkan kepada anak saudaranya ini tidaklah kurang dari apa yang diberikannya kepada anaknya sendiri.w.Di sinilah Nabi Muhammad sa. Ketika berumur 12 tahun. [b]d. dapat hiburan dan dapat melupakan kemalangan nasibnya kerana kematian ibunya. Usia Abdul Muththalib pada waktu itu mendekati 80 tahun. berani dan perwira yang tidak mudah mencari gantinya. Maka dinasihatilah Abu Thalib agar segera membawa anak saudaranya itu pulang ke Mekah. bertemulah kafilah Abu Thalib dengan seorang pendeta Nasrani yang alim. Muhammad sa. mengikuti pak ciknya Abu Thalib membawa barang dagangan ke Syam. baru sampai ke Bushra. Sesuai dengan wasiat Abdul Muththalib.kambing keluarga dan kambing penduduk Mekah yang lain yang diamanahkan kepadanya. Nabi Muhammad menunjukkan sikap yang terpuji dan selalu membantu meringankan kehidupan mereka. kesabaran dan ketenangan serta ketrampilan dalam tindakan. iaitu kejadian peperangsn antara suku Quraisy dan Kinanah di satu pihak.a. dengan suku Qais ‘Ailan di lain pihak. berumur 15 tahun terjadilah peristiwa yang bersejarah bagi penduduk Mekah.w. bukan saja merupakan kemalangsn besar bagi Muhammad saw. Pengalaman-pengalaman penting Nabi Muhammad s. diasuh sendiri oleh datuknya dengan penuh kecintaan. Nabi Muhammad s. Sebelum tiba di kota Syam. diasuh oleh pak ciknya Abu Thalib. sebagaimana biasanya pada masa kanak-kanak itu. dan penduduk kota Mekah pada khususnya. Meninggalnya Abdul Muththaiib itu. dalam usia delapan puluh tahun. bijaksana. Pendita itu melihat ada tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad saw. Di waktu Nabi Muhammad saw. tetapi juga merupakan kemalangan dan kerugian bagi segenap penduduk Mekah. Abdul Muththalib. kerana pekerjaan ini memerlukan keuletan. Abu Thalib segera menyelesaikan dagangannya dan kembali ke Mekah. dia kembali kepekerjaannya mengembala kambing. orang tua yang baik hati itu meninggal pula. Demikian penghormatan bagi kedudukannya yang tinggi dan mulia itu. Disebabkan kasih sayang datuknya.

mulai berusaha sendiri dalam penghidupannya. Bani Asad bin 'Uzza. akan tetapi juga isteri dan anak perempuannya. Ketertiban kota Mekah tidak terjaga. memperolehi clnta kasih yang tulus dari seorang perempuan yang kemudian hari merupakan orang yang pertama mengakui kerasulannya dan sentiasa siap sedia menyertai dia . perniikahan pun dilangsungkan. Dalam pertemuan ini pemimpinpemimpin Quraisy mengangkat sumpah. Bani Zuhrah bin Kilab dan Bani Tamim bin Murrah. Bani Muththalib. Orang-orang asing rnenderita segala macam pemerasan terang-terangan.w sendiri mengatakan sesudah rnenjadi Rasul bahwa dia menyaksikan pertemuan paman-paman beliau itu di rumah Abdullah bin Juda’an. atas Sesudah Nabi Muhammad Saw. kerana melanggar kesucian bulan Zulqaedah. Nabi Muhammad s. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut akan merugikan penduduk Mekah sendiri (Quraisy). Menurut pandangan bangsa Arab peristiwa itu adalah pelanggaran terhadap kesucian. lalu beliau menyampaikan hal itu kepada pamannya. datanglah lamaran dari pihak Siti Khadijah kepada beliau. Muhammad saw. Pada waktu itu umur Nabi lebih kurang 25 tahun sedang Siti Khadijah lebih kurang 40 tahun. maka seorang janda kaya bernama Siti Khadijah mempercayai beliau untuk membawa barang dagangan ke Syam. Setelah tercapai kata sepakat.peperangan ini memberikan bantuan kepada pak cik-pak ciknya dengan menyediakan keperluan peperangan. Barang siapa yang teraniaya. dengan memperoleh untung yang banyak. Nabi Muhammad saw. diri peribadi tidak mendapat jaminan.a. dia harus dibela bersama-sama. Hasil pertemuan pemuka-pemuka Quraisy itu membawa perubahan yang baik bagi kota Mekah hingga kota ini kembali aman dan selanjutnya memegang peranan penting dalam sejarah perkembangan bangsa Arab. Perkahwinan itu telah memberi Muhammad saw. berperang menumpahkan darah oleh kerana demikian perang tersebut dinamakan Harbul Fijar yang artinya perang yang memecahkan kesucian. Akhirnya timbullah keinsafan di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy untuk rnemulihkan kembali ketertiban kota Mekah itu. sebenarnya dilarang berkelahi. Perbuatan-perbuatan yang demikian membawa suasana Mekah kacau dan genting. pulang dari perjalanan ke Syam itu. di waktu berusia belasan tahun. Demikianlah isi dari sumpah itu yang dalam sejarah disebut Halful fuddhul. Keamanan harta benda. ketenangan dan ketenteraman. Setelah selesai menjual belikan barang dagangan di Syam. Semenjak wafatnya Abdul Muththalib. Dalam perjalanan ke Syam beliau ditemani oleh seorang pembantu Siti Khadijah yang bernama Maisarah. kota Mekah mengalami kemerosotan. Peperangan ini terjadi di daerah suci pada bulan-bulan suci pula yaitu pada bulan Zulqaedah. bahawa tidak seorang pun yang akan teraniaya lagi di kota Mekah baik oleh penduduknya sendiri ataupun orang lain. Kerana dia terkenal orang yang jujur. mereka pun kembali ke Mekah. Meningkat masa dewasa. Kadang-kadang mereka dirampok bukan saja barang dan harta bendanya. Maka berrkumpullah pemukapemuka dari Bani Hasyim.

Hafshah binti Umar bin Khattab. Zainab binti Khuzaimah. sesudah beliau rnendamaikan pemuka-pemuka Quraisy dalam sengketa mereka memperbarui bentuk Ka’abah. Ummu Habibah alias Ramlah binti Abu Sofyan. lalu dihamparkannya dan Al Hajarul Aswad diletakkannya di tengah-tengah kain itu. Dengan demikian selesailah persengketaan itu dengan membawa kepuasan pada masing-masing golongan. Pada waktu kejadian ini usia Nabi sudah 35 tahun dan dikenal dengan nama “AlAmin’ atau yang dipercayai. [/b] umur siti aisah ketika menikah dengan rosulullah SAW 1718 tahun bukan 9-12 tahun! Ipinapakita ang nag-iisang post. Ketika sampai ke tempatnya. ‘Aisyah binti Abu Bakar. Saffiyah binti Huyai bin Khattab. yang disambut dan segera disetujui mereka. Dari berbagai pernikahannya itu. Kemudian disuruhnya tiap-tiap pemuka golongan Quraisy bersama-sama mengangkat tepi kain ke tempat asal Al Hajarul Aswad itu. Zainab binti Jahsy. Juwairiyah binti al-Harits. bertambah popular di kalangan penduduk Mekah. Rasulullah SAW tidak mendapatkan . Akhirnya disepakati yang akan menjadi hakim adalah orang yang pertama datang dan pada saat yang kritis ini. Mereka masing-masing merasa berhak untuk mengembalikan batu suci itu ke tempat asalnya semula. yaitu dimasa setelah wafatnya sang istri tercinta. datanglah Muhammad saw. terjadilah perselisihan sengit antara pemuka-pemuka Quraisy. Nama Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad juga telah melangsungkan pernikahan secara berturut-turut dengan Saudah binti Zam’ah. Mariatul Qibthiyyah dari Mesir dan terakhir dengan Maimunah binti al-Harits al-Hilaliyyah alias Barrah sekitar tahun ketujuh Hijriyah (629 Masehi). Ummu Salamah. Tetapi ketika sampai kepada peletakan Batu Hitam (Al Hajarul Aswad) ke tempat asalnya. Pada permulaannya mereka nampak bersatu dan bergotong-royong mengerjakan pembaharuan Ka’abah itu. • Aang Selain menikah dengan Khadijjah. Maka diambilnyalah sehelai kain.dalam segala penderitaan dan kesusahan dengan pengorbanan harta sekalipun. maka batu hitam itu diletakkan dengan tangannya sendiri ke tempatnya.

maka pada saat Surah Al-Qamar diturunkan ‘Aisyah tentunya masih bayi yang baru lahir (sibyah dalam bahasa Arab). ‘Aisyah saat itu justru sudah sebagai seorang gadis muda. Sayang usianya tidak lama. Salah satu harian Inggris. “Saya seorang gadis muda (jariyah dalam bahasa Arab) ketika surah Al-Qamar diturunkan” (lihat: Lihat Sahih Bukhari. telah menjadi Jariyah bukan sibyah (bayi). tidak hanya bagi kalangan orientalis dan musuhmusuh Islam dari berbagai kalangan tetapi juga oleh para ahli sejarah Islam sendiri. dalam salah satu edisinya memuat sebuah artikel yang ditulis oleh Charles Moore tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam (Lihat : http://swaramuslim.net/more. kitabu’l-tafsir. Misalnya Moore berkata. Pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah termasuk peristiwa yang kontroversial. Jariyah berarti gadis muda yang masih suka bermain-main. “Apakah Nabi Muhammad adalah seorang pengidap paedophile ? Paedophile berasal dari bahasa . ‘Aisyah. 1985). Jadi.keturunan kecuali dari Mariatul Qibthiyyah yang merupakan hadiah dari seorang Gubernur Mesir Maukakis. dengan demikian usianya bukan dalam rentang 6 hingga 13 tahun pada saat turunnya surah Al-Qamar. jika ‘Aisyah memulai berumahtangga dengan Rasulullah pada usia 9 tahun (yaitu antara rentang tahun 623 M atau 624 Masehi). Pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah termasuk peristiwa yang kontroversial. tidak hanya bagi kalangan orientalis dan musuhmusuh Islam dari berbagai kalangan tetapi juga oleh para ahli sejarah Islam sendiri. Sedangkan menurut riwayat Bukhari sebelumnya. M.M. melainkan antara usia 14 sampai 21 tahunan.php?id=A223_0_1_0_M). Sementara surah AL-Qamar (yaitu surah ke-54 dari Al-Quran) diturunkan kepada Nabi pada tahun ke delapan sebelum hijriyah atau pada tahun 614 M (The Bounteous Koran. Daily Telegraph. Ummul Mukminin Maria melahirkan seorang putera yang oleh Rasul diberinya nama Ibrahim. bukan bayi yang baru lahir. Seperti tertuang dalam banyak riwayat bahwa usia beliau ketika dinikahi oleh Nabi adalah antara 7 sampai 9 tahunan saat dimana putri Abu Bakar tersebut masih asyik bermain dengan bonekanya. Diantara isinya adalah menggugat cerita pernikahan Nabi dengan ‘Aisyah . beliau hanya hidup selama 18 bulan sebelum akhirnya wafat. Khatib. Imam Bukhari sendiri mencatat perkataan dari ‘Aisyah. Bab Qaulihi Bal al-sa`atu Maw`iduhum wa’l-sa`atu adha’ wa amarr).

jhtml?xml=%2Fopinion %2F2004%2F12%2F11%2Fdo1101.org/wiki/Pernikahan_Muhammad) Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya yang bernama Kitabu’lmaghazi (lihat: Kitabu’l-maghazi. Pais artinya anak kecil dan philia berarti cinta atau teman dekat. seseorang yang bernama Jubair bin Mut’am yang menurut Imam Thabarani.telegraph. berapa sebenarnya umur ‘Aisyah saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Is it only Mr Bean who resistes this new religious intolerance? http://www. Peristiwa tersebut terjadi ketika Abu Bakar hendak berhijrah ke Habsyah pada tahun 615 Masehi atau 7 tahun sebelum peristiwa Hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. tidak ada yang memastikan bahwa ia berusia 9 tahun ketika menjadi istri Nabi. Nabi Muhammad melarang .uk/opinion/main. mengindikasikan bahwa ‘Aisyah bukan gadis berusia 9 tahun yang biasa. Garden Grove. “Dalam sejarah. Tapi kedewasaan ‘Aisyah. (Lihat : http://id. adalah seorang anak kecil ketika dinikahinya.wikipedia. California. tingkat pengetahuannya dan kontribusinya selama hidup Nabi Muhammad dan setelah wafatnya. Lihat http://en.htm Pertanyaan ini terkadang sering diajukan mengingat salah satu istrinya. Paedophile secara umum dimaknai sebagai penyakit kelainan seksual yang melanda orang dewasa dimana mereka merasa puas melakukan hubungan intim dengan anak-anak kecil. Informasi yang ada hanya menyebutkan antara 9 sampai 24 tahun. Jubair bin Mut’am adalah tunangan ‘Aisyah sebelum Abu Bakar memeluk Islam.html) Mantan Presiden organisasi Islamic Society of North America (ISNA) dan Direktur Islamic Society of Orange County. Gambar : Isi tulisan Charles Moore yang menghujat Islam yang dimuat oleh harian Inggris Daily Telegraph (gambar diatas diambil dari edisi onlinenya di Internet : Charles Moore.Yunani Paidophilia.org/wiki/Pedophile.xml&sSheet=%2Fportal %2F2004%2F12%2F11%2Fixportal. Sebelumnya.” Selanjutnya sang Profesor juga mengungkapkan bahwa pada saat itu. Nabi Muhammad bukanlah pria pertama yang melamar ‘Aisyah binti Abu Bakar. Beliau mengatakan.co.wikipedia. dan seharusnya usianya lebih dari itu. ‘Aisyah. Muzammil H. Bab ghazwati’l-khandaq wa hiya’lahza’b) manakala perang Uhud meletus. pertunangan itu diputuskan sepihak oleh Jubair karena dia tidak suka dengan keislaman Abu Bakar.” Ket. Siddiqi menyatakan bila sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan. Dr.

Bagaimanapun persoalannya yang digugat oleh musuh-musuh Islam. satu hal penting yang perlu menjadi catatan tersendiri adalah bila pernikahan antara ‘Aisyah dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah diperdebatkan oleh sahabat atau para musuh Nabi sendiri yang hidup pada jamannya. Sejarah Nabi. Sedangkan Ummul Mukminin ‘Aisyah justru telah mengikuti pertempuran Badar dan Uhud bersama Nabi sehingga kesimpulan sementara yang bisa diperoleh adalah usia ‘Aisyah kala itu pasti diatas empat belas tahun. Beranjak dari usia Asma tersebut maka pada tahun 622 Masehi atau tahun 1 Hijriah usia Asma tentu 27 tahun dan ‘Aisyah berusia 17 tahun. Vol 8.Ibnu Umar untuk turut serta dalam peperangan dengan alasan bahwa usianya ketika itu baru empat belas tahun. Ibnu Umar baru diperbolehkan oleh Nabi untuk ikut berperang ketika pecah perang Khandaq sebab saat itu usianya sudah lima belas tahun. Pelajaran Agama yang Paling Dasar. perbedaan usia Asma dengan ‘Aisyah adalah 10 tahun. Ketika ‘Aisyah serumah dengan Rasul pada tahun 623 Masehi atau tahun ke-2 Hijriah berarti usia ‘Aisyah sudah 18 tahun. termasuk soal usia ‘Aisyah ketika menikah dengan Nabi SAW tersebut. Asma wafat dalam tahun 73 Hijriah (695 Masehi) saat berusia 100 tahun. OPINI | 04 June 2010 | 00:14 292 6 2 dari 4 Kompasianer menilai Menarik . Ibnu Katsir mengatakan didalam kitabnya Al-Bidayah wa’lnihayah. hal 372 bila Asma adalah kakak Aisyah (lihat: Asma lahir dari pernikahan Abu Bakar dengan Qutailah binti Abd al-Uzza bin Abd bin As’ad dimasa jahiliah sedangkan ‘Aisyah terlahir dari hasil pernikahan Abu Bakar dengan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah).

Muhammad lahir di kota Mekkah. di bagian Selatan Jazirah Arab. maupun ilmu pengetahuan. Namun dalam perjalanan pulang. ibunya Aminah binti Wahab mengajaknya ke Yatsrib (Madinah) untuk mengunjungi keluarganya serta mengunjungi makam ayahnya. Aminah meninggal dunia di Abwa’ yang terletak tidak jauh dari Yatsrib. ibunya jatuh sakit. Pada saat Muhammad berusia enam tahun. Melalui keyakinan agama dan persamaan pendapat adalah benteng kerukunan antar sesamanya. Namun manusia tetap berkelompok. Abdullah. yaitu tahun 570 M.ilustrasi Bahwa kita semua sesungguhnya diberikan akal dan pikiran oleh Allah untuk digunakan dalam kita menghadapi kehidupan sehari2 baik untuk bertahan hidup. jauh dari pusat perdagangan. ‘Abd al-Muththalib. Setelah kakeknya meninggal. Muhammad dijaga oleh kakeknya. kelompok yang berkembang sesuai pola pikir dan keyakinan yang sangat dipengaruhi lingkungannya. Ketika inilah ia diminta menggembala kambing-kambingnya .[8] Dimana Adnan merupakan keturunan laki-laki ke tujuh dari Ismail bin Ibrahim. Sejarah perkembangan umat manusia baik kelompok maupun perorangan tercatat dalam otak maupun literatur yang dapat didengar atau dibaca termasuk sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. ia dijaga oleh pamannya. Abu Thalib. Ia meninggalkan harta lima ekor unta. Memahami silsilah Nabi Muhammad SAW dari kedua orang tuanya kembali ke Kilab bin Murrah bin Ka’b bin Lu’ay bin Ghalib bin Fihr (Quraish) bin Malik bin an-Nadr (Qais) bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah (Amir) bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma`ad bin Adnan. Kelompok2 manusia yang pada awalnya terpisah2 sehingga mempunyai kebiasaan dan norma tersendiri. seni. meninggal dalam perjalanan dagang di Yatsrib. dan dikuburkan di sana. Norma diciptakan oleh manusia sebagai buah pikiran agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai. ketika Muhammad masih dalam kandungan. 12 Rabi’ul Awal tahun 571 Masehi (lebih dikenal sebagai Tahun Gajah).[9] Muhammad lahir di hari Senin. Setelah ibunya meninggal. Para penulis sirah (biografi) Muhammad pada umumnya sepakat bahwa ia lahir di Tahun Gajah. Setelah beberapa hari. sekawanan biri-biri dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kemudian mengasuh Nabi. hidup berdampingan sesamanya maupun pemikiran tentang ketuhanan. Ayahnya. suatu tempat yang ketika itu merupakan daerah paling terbelakang di dunia. yaitu keturunan Sam bin Nuh.

membuatnya dipercaya sebagai agen penjual perantara barang dagangan penduduk Mekkah. Saat itu ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Diriwayatkan pula bahwa Muhammad percaya sepenuhnya dengan ke-Esaan Tuhan. Walaupun harta kekayaan mereka semakin bertambah. hingga akhirnya beliau memperoleh gelar Al-Amin yang artinya Orang yang dapat Dipercaya. Ia adalah seseorang yang memiliki status tinggi di suku Arab dan Khadijah sering pula mengirim barang dagangan ke berbagai pelosok daerah di tanah Arab. Ia pula yang memberi keputusan di antara mereka tentang peletakan Hajar al-Aswad di tempatnya. Perbedaan umur yang sangat jauh dan status janda yang dimiliki oleh Khadijah. Muhammad pun jatuh cinta kepada Khadijah kemudian mereka menikah. Ia hidup dengan cara amat sederhana dan membenci sifat-sifat angkuh dan sombong. ia lebih memilih untuk mendistribusikan keuangannya kepada hal-hal yang lebih penting. Seseorang yang telah mendengar tentang anak muda yang sangat dipercaya dengan adalah seorang janda yang bernama Khadijah. Ketika Muhammad berumur 35 tahun. sedangkan kalangan Sunni percaya bahwa ia lahir pada hari Senin. sehingga ia dikenal sebagai As-Saadiq yang memiliki arti Yang Benar. para janda dan anak-anak yatim serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. tidak menjadi halangan bagi mereka. 17 Rabiulawal. Libanon dan Palestina). begitupula dengan ilmu untuk menambah keterampilannya dalam berdagang. ia mulai mempelajari ilmu bela diri dan memanah. Ia menyayangi orang-orang miskin. Di kalangan Syi’ah. 12 Rabiulawal atau (2 Agustus 570M). Akhirnya. Kaumnya sangat mencintai beliau. sesuai dengan arahan para Imam yang merupakan keturunan langsung Muhammad. Muhammad menemani pamannya berdagang ke arah Utara dan secepatnya tentang kejujuran dan sifat dapat dipercaya Muhammad dalam membawa bisnis perdagangan telah meluas.disekitar Mekkah dan kerap menemani pamannya dalam urusan dagangnya ke negeri Syam (Suriah. Perdagangan menjadi hal yang umum dilakukan dan dianggap sebagai salah satu pendapatan yang stabil. Hampir semua ahli hadits dan sejarawan sepakat bahwa Muhammad lahir di bulan Rabiulawal. Muhammad dijanjikan olehnya akan dibayar dua kali lipat dan Khadijah sangat terkesan dengan sekembalinya Muhammad dengan keuntungan yang lebih dari biasanya. kendati mereka berbeda pendapat tentang tanggalnya. berkelakuan kasar dan lain-lain. Ia juga menghindari semua kejahatan yang biasa di kalangan bangsa Arab pada masa itu seperti berjudi. Muhammad tetap sebagai orang yang memiliki gaya hidup sederhana. menyatakan bahwa ia lahir pada hari Jumat. Pada saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Khadijah mendekati umur 40 tahun. . ia bersatu dengan orang-orang Quraisy dalam perbaikan Ka’bah. tetapi ia masih memiliki kecantikan yang menawan. karena pada saat itu suku Quraisy memiliki adat dan budaya yang lebih menekankan perkawinan dengan gadis ketimbang janda. Ketika Muhammad mencapai usia remaja dan berkembang menjadi seorang yang dewasa. meminum minuman keras. Reputasi Muhammad membuatnya terpesona sehingga membuat Khadijah memintanya untuk membawa serta barang-barang dagangannya dalam perdagangan.

yang kemudian dikenali sebagai Jabal An Nur. mereka akan memusuhi dan melawannya. AlQuran dan As-Sunnah digabungkan bersama merupakan panduan dan cara hidup bagi “mereka yang menyerahkan diri kepada Allah”. ketika Muhammad sedang bertafakur di Gua Hira’. Kebanyakan dari mereka yang percaya dan meyakini ajaran Muhammad adalah para anggota keluarganya serta golongan masyarakat awam. dan dikumpulkan dalam kitab bernama Al Mushaf yang juga dinamakan Al. yang terkenal dengan nama As-Sunnah. Jibril mengulangi tiga kali meminta agar Muhammad membaca. yang mengajar manusia dengan perantaraan (menulis. Khadijah mengajak Muhammad mendatangi saudara sepupunya. Zaid bin Haritsah dan Bilal. Malaikat Jibril mendatanginya. karena ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. membaca). Ketika itu ia berusia 40 tahun 6 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun kamariah (penanggalan berdasarkan bulan). Pada suatu malam sekitar tanggal 17 Ramadhan/ 6 Agustus 611. Muhammad hanya menyebarkan agama terbatas kepada temanteman dekat dan kerabatnya. ia menceritakan pengalamannya kepada sang istri. dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah.Qurʾān (bacaan). bahwa ia telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi. Sebagian ayat-ayat adapula yang diterjemahkan oleh Muhammad sendiri melalui percakapan. Setelah hal itu lewat. antara lain Khadijah. (Al-Alaq 96: 1-5) Ini merupakan wahyu pertama yang diterima oleh Muhammad. Ia menjawab.Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran dan menjelang usianya yang ke-40. “Saya tidak bisa membaca”. yang banyak mengetahui nubuat tentang nabi terakhir dari kitab-kitab suci Kristen dan Yahudi. sedangkan sebagiannya diterjemahkan dan dihubungkan dengan ayat-ayat yang lain. Untuk lebih menenangkan hati suaminya. Wahyu tersebut telah diturunkan menurut urutan yang diberikan Muhammad. yaitu penganut agama Islam. Akhirnya. kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Muhammad . Ia bisa berhari-hari bertafakur dan beribadah disana dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut dan di sinilah ia sering berpikir dengan mendalam. Ali. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Nâmûs al-Akbar (Malaikat Jibril) telah datang kepadanya. Mendengar cerita yang dialami Muhammad. Waraqah pun berkata. tetapi jawabannya tetap sama. dengan rasa ketakutan dan cemas Muhammad pulang ke rumah dan berseru pada Khadijah untuk menyelimutinya. Setelah pengalaman luar biasa di Gua Hira tersebut. memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Ia diminta membaca. yaitu Waraqah bin Naufal. Bacalah. Selama tiga tahun pertama. ia sering menyendiri ke Gua Hira’ sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekkah. Jibril membangkitkannya dan menyampaikan wahyu Allah di telinganya. Kebanyakan ayat-ayatnya mempunyai arti yang jelas. Wahyu turun kepadanya secara berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun. Namun pada awal tahun 613. tindakan dan persetujuannya. atau 39 tahun 3 bulan 8 hari menurut perhitungan tahun syamsiah (penanggalan berdasarkan matahari). Jibril berkata: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah.

turut hadir dalam pertemuan tersebut. Penyiksaan yang dialami hampir seluruh pengikutnya membuat lahirnya ide berhijrah (pindah) ke Habsyah. Di Madinah. Masyarakat jahiliyah Arab dari berbagai suku berziarah ke Ka’bah dalam suatu kegiatan tahunan. masyarakat Islam dari Mekkah pada akhirnya berhasil sampai dengan selamat ke Yathrib. Pada tahun ke-8 setelah berhijrah ke Madinah. Muhammad berangkat kembali ke Makkah dengan pasukan Islam sebanyak 10. Kesemua pemeluk Islam pertama itu disebut dengan As-Sabiqun al-Awwalun. raja Habsyah. Abdul Rahman bin Auf. Akibat halangan dari masyarakat jahiliyyah di Mekkah. Umat Islam bebas beribadah (shalat) dan bermasyarakat di Madinah. memperbolehkan orang-orang Islam berhijrah ke negaranya dan melindungi mereka dari tekanan penguasa di Mekkah. perjanjian itu kemudian diingkari oleh pihak Quraish dengan cara menyerang sekutu umat Islam. Negus. Muhammad akhirnya setuju untuk berhijrah ke kota itu. Di Mekkah terdapat Ka’bah yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ubaidah bin Harits. Muhammad memimpin umat Islam menunaikan . Setelah menganut Islam. Quraish Makkah yang mengetahui hal ini kemudian melancarkan beberapa serangan ke Madinah. disingkirkan dan diasingkan. Di antara mereka yang tertarik dengan seruannya ialah sekumpulan orang dari Yathrib (dikemudian hari berganti nama menjadi Madinah). Mereka mengundang orang-orang Islam Mekkah untuk berhijrah ke Yathrib. mereka lalu bersumpah untuk melindungi Islam.000 orang. Muhammad sendiri. Penduduk Makkah yang khawatir kemudian setuju untuk menyerahkan kota Makkah tanpa perlawanan. dengan syarat Muhammad kembali pada tahun berikutnya. Mereka menemui Muhammad dan beberapa orang Islam dari Mekkah di suatu tempat bernama Aqabah secara sembunyi-sembunyi. karena beranggapan bahwa bila dibiarkan berhijrah ke Yathrib. pemerintahan (kalifah) Islam diwujudkan di bawah pimpinan Muhammad. Rasulullah (Muhammad) dan orang-orang Islam Mekkah. pada tahun 622 hijrah ke Madinah. sebagian orang Islam disiksa. masyarakat jahiliyah Mekkah berusaha menghalang-halanginya. yang kemudian dikenal sebagai Madinah atau “Madinatun Nabi” (kota Nabi). yaitu pamannya yang saat itu belum menganut Islam. Satu perjanjian damai kemudian dibuat dengan pihak Quraish. Banyak tokoh-tokoh bangsa Arab seperti Abu Bakar. Zubair bin Al Awwam. Muhammad menyetujuinya. dan mereka menjalankan berbagai tradisi keagamaan mereka dalam kunjungan tersebut. akan tetapi semuanya dapat diatasi oleh umat Islam. Abbas bin Abdul Muthalib.mengumumkan secara terbuka agama Islam. Utsman bin Affan. dianiaya. Mengetahui bahwa banyak masyarakat Islam berniat meninggalkan Mekkah. dan ketika pada tahun berikutnya ia kembali maka ia menaklukkan Mekkah secara damai. Setelah berlangsung selama kurang lebih dua bulan. Walaupun demikian. Muhammad mengambil peluang ini untuk menyebarkan Islam. Amr bin Nufail masuk Islam dan bergabung membela Muhammad. orang-orang Islam akan mendapat peluang untuk mengembangkan agama mereka ke daerah-daerah yang lain. Tahun berikutnya. Mereka menemui Muhammad di tempat mereka bertemu sebelumnya. kota yang berjarak sekitar 200 mil (320 km) di sebelah Utara Mekkah. sekumpulan masyarakat Islam dari Yathrib datang lagi ke Mekkah.

sesungguhnya kita dapat membayangkan bagaimana perawakan Nabi Muhammad tetapi tentang Mukzizat kenabian dan Wahyu yang diterima dari Allah adalah keyakinan. Muhammad juga diyakini oleh umat Islam pernah membelah bulan pada masa penyebaran Islam di Mekkah dan melakukan Isra dan Mi’raj dalam waktu tidak sampai satu hari. menikah dan memungkinkan mempunyai keturunan. Apabila menoleh. dan kemudian memberikan amnesti umum dan menegakkan peraturan agama Islam di kota Mekkah. Bulu badannya halus memanjang dari pusar hingga dada. dipandang dari sudut ilmu pengetahuan yang universal bahwa wanita dalam usia 40 tahun akan sulit memperoleh keturunan. Dalam hadits riwayat Bukhari. seorang janda yang berusia sudah 40 tahun itu. baik sebelum maupun sesudahnya. Pada awal artikel ini saya sebutkan bahwa manusia diciptkan oleh Allah dengan otak yang mempunyai kemampuan berpikir. Muhammad digambarkan sebagai orang yang berkulit putih dan berjenggot hitam dengan uban. diantaranya adalah rambut ikal berwarna sedikit kemerahan. ia menolehkan wajah dan badannya secara bersamaan. Sebagaimana dicirikan perawakan Muhammad oleh Aisyah dan Ali Bin Thalib itu. Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. bekerja. Apabila berjalan cenderung cepat dan tidak pernah menancapkan kedua telapak kakinya. Muhammad adalah manusia seperti umumnya. Di antara kedua bahunya terdapat tanda kenabian dan memang ia adalah penutup para nabi. wajahnya cenderung bulat dengan sepasang matanya hitam dan bulu mata yang panjang. “Aku tidak pernah melihat orang yang sepertinya. Setiap orang yang bertemu Muhammad pasti akan berkata. mukjizat terbesar Muhammad adalah Al-Qur’an. Tidak berkumis dan berjanggut sepanjang sekepalan telapak tangannya. sebab ia berakhlak sangat mulia seperti yang digambarkan Al-Qur’an. Selain itu. berpostur kekar sangat indah dan pas dikalangan kaumnya. Muhammad pun diberikan mukjizat sebelum masa kenabian dan selama kenabian. Jemari tangan dan kaki tebal dan lentik memanjang. Namun pernikahan dengan Khadijah. terurai hingga bahu.ibadah haji. Dalam syariat Islam.” Begitulah Muhammad di mata khalayak. Aisyah dan Ali bin Abi Thalib telah merincikan ciri-ciri fisik dan penampilan keseharian Muhammad. Kemampuan lain yang dimiliki Muhammad adalah kecerdasannya mengenai ilmu ketauhidan. Dari cerita tentang sejarah nabi Muhammad SAW tersebut diatas. Logika kita akan mengatakan bahwa tidak ada keturunan dari perkawinannya dengan Khadijah disebabkan faktor usia. Siapa saja yang bergaul dengannya pasti akan menyukainya. Seperti nabi dan rasul sebelumnya. Tulang kepala besar dan bahunya lebar.”(Al-Qalam: 4). paling berlapang dada.“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. menyangkut tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sesungguhnya kita harus menggunakan kemampuan berpikir dan keimanan secara berimbang. beliau melangkah dengan cepat dan pasti. sesungguhnya kita dapat membayangkan sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri. memusnahkan semua berhala yang ada di sekeliling Ka’bah. paling jujur ucapannya. paling bertanggung jawab dan paling baik pergaulannya. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Kulitnya putih kemerah-merahan. Ia adalah orang yang paling dermawan. yang selanjutnya sang .

Dia berkata. tumbuh dewasa dan berkeluarga yang merupakan sebuah siklus kehidupan manusia dan yang menjadi keyakinan kita adalah mukzizat kenabiannya itu. yang termaktub dalam Qur’an melalui surah Iqra’. Artinya. menjadi utusan Tuhan. “Bergembiralah. tidak mudah terhasut untuk larut dalam kemarahan.” Khadijah kemudian menjadi orang yang pertama memeluk Islam. ketika beliau sedang tekun bermeditasi. menjadi sangat khuatir dengan keadaan yang luar biasa itu. Nabi Muhammad saw menceritakan seluruh kejadian tentang pengalamannya dengan wahyu pertama yang aneh itu. Dengan sangat gembira Khadijah memberikan ucapan selamat kerana suaminya telah diangkat ke tingkat yang tertinggi. Isterinya. Kemudian. harus ada perimbangan antara penggunaan akal pikiran yang memang diberikan oleh Allah SWT dengan keyakinan atau keimanan. Pada suatu hari.suami mendapat mukzizat dan wahyu dari Allah yang merupakan keyakinan. Hal ini akan kembali kepada pemahaman penganut ajaran Islam itu sendiri. kerana Tuhan tidak akan meninggalkanmu. beliau menerima wahyu yang pertama. dan sampai di rumah beliau menggigil ketakutan. Nabi dirawat dan ditanya sebab kegelisahan itu. sejarah nabi adalah sangat logik. . namun ketika ada pihak yang melukis dengan dasar ciri tersebut. kita menjadi marah dan menganggap tindakan itu adalah penghinaan. Nabi Muhammad menjadi sangat gelisah mendapatkan pengalaman baru itu. Catatan : Sejarah Nabi Muhammad SAW dari Koran Anak Indonesia. dia dilahirkan. Sebab. Perimbangan antara keimanan dan akal membuat kita dapat berpikir jernih. Benarkah tindakan melukiskan nabi Muhammad SAW adalah sebagai sebuah penghinaan terhadap ajaran Islam ?. Malaikat Jibril mewahyukan kepadanya firman Tuhan yang pertama. lalu berbaring di tempat tidur dengan suhu badannya sangat tinggi. Dalam sejarah nabi Muhammad SAW disebutkan ciri perawakan nabi. Teladan 37 . Khadijah.Peristiwa turunnya wahyu pertama Nabi Muhammad saw mengorbankan sebagian besar waktunya dengan bermeditasi di dalam kesunyian Gua Hira.

Melihat yang dibelakang punggungnya seperti dari depan . saat kelahiran.. paman Rasulullah Muhammad SAW sendiri. Dan yang memberi gelar ini adalah pemuka & bangsawan yaitu Abu Jahal.. Mukjizat ini terjadi baik selama Rasulullah Muhammad SAW masih dalam kandungan. Mengetahui apa yang telah terjadi Mengetahui apa yang sedang terjadi Mengetahui apa yang akan terjadi Tentu saja tidak semua kejadian .ل إله إل ّ الله‬ ِ ّ ِ َ ْ ّ ْ ‫محمد رسو ل الله . tiada pernah berdusta / bohong. semasa belum jadi Rasulullah dan setelah menjadi Rasulullah SAW. Adapun setelah menjadi Rasulullah SAW.SEBAB QUR'AN DISEBUT MUKJIZAT TERBESAR & SEPANJANG MASA ‫السلم عليكم. Nabi Muhammad SAW telah diberi gelar AL-AMIN. beberapa mukjizat dari 300-an lebih kisah Mukjizat yaitu: Mengerti bahasa binatang seperti Nabi Sulaiman Memerintah bumi & pohon seperti Nabi Musa Diberi mukjizat seperti Nabi Ibrahim Anak yang meninggal bangkit hidup kembali Menyembuhkan orang buta sejak lahir Menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir Menyembuhkan orang cacat sejak lahir Mengetahui isi hati disekitarnya Memberi makan beribu orang dengan sedikit makanan Memberi minum beribu orang dengan setetes air Mengeluarkan air ditengah padang gurun Mengeluarkan air dari sela jari untuk wudhu puluhan ribu orang Menyembuhkan putri raja yang cacat tanpa tangan & kaki Membelah bulan menjadi 2 bagian Dan ini telah dibuktikan oleh para astronot yang menghabiskan dana ratusan juta dollar Amiriki Dengan izin Allah .ب ِســــم ِ ا ِﷲالرحمن الرحيم .الحمد لله رب العا لمين‬ ‫الصلة و السلم على رسو ل الله .اما بعد‬ Sebelum menjadi Rasul. yang artinya terpercaya..... Gelar Al-Amin ini pun di akui oleh seluruh masyarakat bahwa memang Muhammad (sebelum menjadi Rasulullah SAW) sedari kecil tidak pernah berdusta sedikit pun. semasa masih kecil. Bi Idznillah . Rasulullah Muhammad SAW pun banyak mempunyai mukjizat nyata dengan izin ALLAH.

Semua itu hanya dapat kita dengar saja. tapi bagaimana saya menunjukan kitab Hadits original setebal itu & sebanyak 7-9 jilid tebal sedangkan kita terpisah diseberang samudra & pulau-pulau? Tentu cara yang mudah ialah saya tunjukkan website address sebagai reference. Untuk sekedar reference. mereka tak pernah hidup disampingku dan mereka hanya mendengar cerita tentangku tapi mereka percaya kepadaku. merindukanku. Abu Bakar RA bertanya: Ya Rasulullah.... mencintai Allah. Jumlahnya cukup banyak mencapai sekitar lebih dari 300 kisah mukjizat lainnya Tapi. maka harus lihat kitab hadist yang lengkap & bukan cuma ringkasan. apa yang menghalangimu untuk percaya padaku sedangkan wahyu masih turun & aku masih berada ditengah-tengah kalian sementara kalian semua menyaksikan sendiri mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadaku? Tetapi di akhir zaman.. adakah zaman dimana muslim kemudian memiliki iman yang lebih dibanding kami? Rasulullah Muhammad SAW bersabda: Wahai Abu Bakar..wikipedia.Musuh bergetar tak mampu membunuh Bumi memakan orang yang hendak membunuh beliau Musuh tak dapat melihat beliau Menidurkan puluhan musuh Musuh bergetar kaku tak dapat menebaskan pedang Tidak dapat dibunuh musuh Rombongan berkuda para sahabat dapat menyebrang laut dengan berkuda tanpa basah dan tanpa menyentuh air saat mengejar gerombolan musuh yang melarikan diri dengan kapal layar Terkadang ada muslim yang tak percaya mukjizat ini karena ia belum pernah membaca hadist shahih bukhori & Shahih Muslim ataupun Shahih Achmad yang "LENGKAP" bukan ringkasan hadist. . ada segolongan ummatku yang mereka sama sekali tidak pernah melihatku. Semua itu tinggal cerita saja. beriman pada Allah dan beriman pada kerasulanku! Iman merekalah yang lebih utama dibanding kalian semua!" Padahal mukjizat dalam website di atas cuma sedikit saja dari Hadist Shohih Bukhori & Shahih Muslim yang sebenarnya. mencintaiku. itu ialah benar.. silahkan lihat klik disini: http://id...org/wiki/Mukjizat_Muhammad Ada orang berkata jika website tak dapat digunakan sebagai reference untuk sebuah karya tulis ilmiah.. jika ingin yakin. Semua itu tidak dapat kita lihat sendiri. Semua itu telah beralu.

yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. segala zaman.. Naskah tertua dari Alkitab Kristen Perjanjian Baru ialah dalam bahasa Greece / Yunani. segala segi.Akan tetapi. tapi dapat pula bermakna wanita pada suku lain..... bahkan ayat Qur'an menyatakannya secara rinci. Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya.41 Fushshilat:42.. tak satupun dari ayat Qur'an yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Qur'an...Qur'an. Qs. Qur'an ialah keajaiban matematika Di segi Kimia. Tidak ada kebatilan dimasa lalu maupun masa kemudian. Sebuah Kitab yang mengaku dari ALLAH... Telah terbukti. Bahasa tersulit ke 2 ialah bahasa China. Tak seperti kitab lain yang telah kehilangan bahasa aslinya. Di masa keajaiban. Di masa sastra. tak satupun dari ayat Qur'an yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ialah mukjizat sepanjang masa.. tidak dari sisi manapun! .. Qur'an ialah keajaiban dari keajaiban Dari segi matematika.. segala sisi.. Sebagai Mukjizat yang tetap hidup SELAMANYA. harus berani dihadapkan dengan segala macam permasalahan. Keindahan bahasa & hikmah didalamnya sangat tajam. dari sudut manapun & harus sepanjang zaman. menggunakan bahasa Ibrani. padahal Nabi Isa a. MASIH BANYAK AYAT QUR'AN YANG BELUM DAPAT DI BUKTIKAN OLEH PENEMUAN TEKHNOLOGI MODERN. banyak ayat belum dibuktikan teknologi Di masa perang dunia 2. Qur'an telah mendahului Di segi Astronomi.. karena 1 kata mempunyai banyak arti.diakui Qur'an ialah sastra terindah. telah dinyatakan Qur'an 1400 Tahun yang lalu. Semua ini masih dapat kita lihat di hadapan kita sendiri. Sebuah buku yang banyak mengandung keajaiban ayat yang baru dapat dibuktikan secara nyata oleh ilmu pengetahuan dan bahkan alat modern tercanggih abad terakhir.. bahkan dalam 1 kata gender dapat berarti pria pada salah satu suku arab. BAHKAN. malah ayat Qur'an menyatakannya secara rinci Bahasa Arab ialah bahasa paling sulit di dunia..Qur'an telah menulisrumus nuklir Di masa Ilmu pengetahuan..s.

astronomi. Dan dalam berfikir pun harus menggunakan AKAL. chemistry. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Markus 12:30 Kasihilah Tuhan. dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu. Allahmu. jumlah kalimat. Lukas 10:27 Jawab orang itu: "Kasihilah Tuhan. biologi.Dari segi Sastra. Allahmu. itulah mengapa Qur'an disebut sebagai mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW & Mukjizat sepanjang masa. dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap AKAL budimu dan dengan segenap kekuatanmu. jumlah ayat. pun menyuruh agar mengutamakan & mengedepankan AKAL dalam menyembah ALLAH. dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. psikology. Dan lagi. segala abad. segala ilmu. tapi BUKTI diatas cukuplah bagi orang berfikir. kimia. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. masa kini. jumlah surah. Siapa lagi yang mewahyukan jika bukan PENCIPTA ALAM SEMESTA? Qs. karena banyak ayat Qur'an yang baru dapat dibuktikan oleh peralatan modern abad terahir. Banyak pendeta / paderi bilang jika iman itu percaya dahulu. 4 An-Nisaa':82) Itulah sebabnya banyak muslim tak tahu mukjizat nyata menyembuhkan orang lumpuh dan lainnya dari Rasulullah Muhammad SAW karena banyak kita terlena dunia dan tidak membaca hadist secara lengkap. Sesungguhnya. masa depan. ekonomi. masa lalu. Math. Dan zaman ini ialah zaman ilmu pengetahuan. muamalat. Geology. Biology. Matius 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan. Banyak orang kafir bertanya: Mengapa mukjizat hanya berupa buku dari orang buta huruf dari tengah padang gurun di zaman jahiliyyah? Sebuah Mukjizat terbesar berupa sebuah buku yang diturunkan melalui seorang Al-Amin (tak pernah berbohong) yang tak dapat membaca dizaman kuno kepada ummat terakhir yang pintar dan selalu membaca buku di zaman modern dan baru dapat dibuktikan oleh peralatan akhir zaman." . tata negara. astronomi. fisika.s. sejak penciptaan alam semesta. apakah Qur'an & Alkitab Kristen dapat mengikuti perkembangan zaman??? Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran? Kalau kiranya Al Quran itu bukan dari sisi Allah. geografi. sains. tapi Nabi Isa a. Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". sehingga masa kiamat & kehidupan setelah kiamat sekalipun. (QS. Oceanography dan segala bidang. geologi. dengan segenap HATIMU dan dengan segenap JIWAMU dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap AKAL budimu. Mulai dari Astronomi. jumlah huruf. 17 Israa':81. masih banyak BUKTI ayat pembahasan ini. Kode-kode angka. matematika. Allahmu.

...3 Ali Imran:85 Barangsiapa mencari agama selain agama Islam. Tahun kelahiran beliau ini lebih dikenal dengan nama Tahun Gajah. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya “NABI MUHAMMAD SAW SEBAGAI NABI DAN RASUL TERAKHIR ” Artikel : Religius Edisi : Istimewa Oleh : H.. Beberapa bulan setelah sebuah tentara gajah itulah.. dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi Qs. Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul akhir zaman. Tetapi pasukan besar itu akhirnya hancur binasa karena diserang oleh beribu-ribu burung Ababil yang menjatuhkan batu panas di atas mereka. Isa As dan Nabi Nuh As. Rukun iman ini merupakan rukun iman yang keempat. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Nabi Muhammad . Mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan hidup mereka tidak akan bahagia.. Keempat rasul lainnya adalah Nabi Ibrahim As. banyak bukti sudah. Pokok pembahasan materi kita kali ini adalah : Iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. salah satu dari rukun iman adalah iman kepada Rasul-rasul. Gubernur Kerajaan Habsyi di Yaman. karena pada waktu itu terjadi suatu peristiwa besar. Qs. Beliau termasuk salah seorang Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi (yang mempunyai keteguhan hati). rasul terakhir penutup rangkaian Nabi-nabi dan Rasul-rasul Allah SWT dimuka bumi. Sedangkan tanpa iman manusia akan berbuat semaunya sendiri. yaitu dapat menjadikan manusia tidak hanya mengikuti kemauan nafsu didalam hidupnya. Dengan iman kepada Rasul. karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Makkah pada hari senen tanggal 12 Robiul Awwal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 M.3 Ali Imran:19 Sesungguhnya agama disisi Allah HANYALAH Islam. Musa As. Y. Pasukan gajah itu dipimpin oleh Abrahah. Iman kepada Rasul mempunyai fungsi yang sangat besar dalam kehidupan manusia.. '08 8:37 AM for everyone Saudaraku Sidang Pembaca. hidup manusia akan terarah dan bahagia. ISLAM TERBUKTI BENAR. Jul 22. adalah Nabi pembawa risalah Islam. Sunaryo A. maka SEKALI-KALI TIDAK AKAN DITERIMA daripadanya. yaitu datangnya pasukan bergajah menyerbu Mekkah dengan tujuan menghancurkan Ka’bah.Jadi.

berkata kepada Abdul Muthalib : ”Dalam mimpiku aku diperintahkan untuk memberi nama Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad berada dibawah pengasuhan kakeknya selama 2 tahun. Dan benar saja. dianggap tidak mempunyai ayah yang dapat diharapkan uangnya. Nabi Muhammad tinggal dilingkungan Bani Sa’ad selama 5 tahun. Kemudian beliau (Muhammad) dibawa pulang ke Mekkah oleh Ummu Aiman. ibunya jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia.” maka Abdul Muthalib pun mengumumkan nama cucunya itu dengan nama Muhammad. Ketika beliau lahir. Kemudian pengasuhan beliau beralih kepada pamannya. sebab pamannya itu termasuk golongan ekonomi pas-pasan. keledai yang lemah berubah menjadi kuat dan unta yang sudah tua dan kurus ternyata mampu memberikan banyak susu. udara desa yang bersih serta pergaulan masyarakat desa yang sangat baik bagi pertumbuhan anak-anak. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan Yatim karena ayahnya. Nabi Muhammad sudah memperlihatkan keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bayi-bayi lain. Menurut kebiasaan orang-orang Arab. Sejak masih bayi. Nabi Muhammad yang masih bayi pun diserahkan perawatannya kepada Halimah binti Abi Dhu’aib (Halimatus Sa’diah) seorang ibu susu yang berasal dari Bani Sa’ad. Abu Thalib. Kakeknya meninggal dunia ketika beliau berusia 8 tahun. Keistimewaan-keistimewaan itu merupakan sebagian dari tanda-tanda kenabian Muhammad. Masyarakat Arab Quraisy merasa heran karena nama itu tidak lazim dikalangan masyarakat Arab ketika itu. (Dalam bahasa Arab. Muhammad artinya orang yang terpuji (dipuji)). Ketika diasuh oleh Abu Thalib itulah Nabi Muhammad terbiasa bekerja keras seperti mengembala kambing. karena bahasa arab yang digunakan dikalangan masyarakat desa masih murni.SAW dilahirkan. Tetapi ketika sampai di desa Abwa.Halimah mau membawa Muhammad dengan harapan medapatkan berkah dari Allah karena ia menolong anak yatim. anak yang baru lahir itu disusui dan diasuh oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapat udara segar. ketika Muhammad berusia 6 tahun. Misalnya : Air susu Halimah yang tadinya sudah kering menjadi deras.keajaiban yang menimpa Halimah ketika membawanya untuk disusui dan . Keajaiban . Kemudian. Setelah itu Halimah menyerahkannya kembali kepada ibunya. Aminah. kakeknya yaitu Abdul Muthalib memberi nama Qustam : Namun ibunya. Halimah merupakan satu-satunya wanita (ibu susu) yang bersedia membawa Muhammad. Ketika di tanya tentang hal itu. ibunya mengajak berziarah ke makam ayahnya. budak yang dengan setia menemani dan turut mengasuh Muhammad. Selain itu agar dapat berbicara bahasa Arab dengan fasih. Abdullah meninggal dunia kira-kira 7 bulan sebelum beliau lahir. berbagai keajaiban ditemuinya setelah Muhammad bersamanya. Abdul Muthalib menjawab : ”Aku berharap agar ia dipuji Tuhan di langit dan dipuji manusia di bumi”. Tanda-tanda kenabian itu antara lain sebagai berikut : 1. Sesampainya di Madinah. ibunya mengajak ke Madinah untuk diperkenalkan dengan sanak saudaranya. ibu-ibu susu yang lain tidak mau membawanya karena ia anak yatim.

4. ia meyakini Muhammad sebagai calon Rasul terakhir dan berpesan kepada Abu Thalib agar hati-hati menjaganya. ketika beliau berusia 20 tahun beliau memperkasai berdirinya komite perdamaian yang dinamakan Hilful Fudhul. Awan itu menarik perhatian seorang pendeta kristen bernama bahira (Buhaira) yang kemudian setelah bertamu. sifat kepemimpinannya mulai tampak dan namanya makin harum dikalangan masyarakat Mekkah. sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin (orang yang terpercaya) Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah seorang janda kaya pada usia 25 tahun.diasuh. Wahyu yang pertama kali turun ini adalah Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5 yang menandai pengangkatan Muhammad sebagai Rasul (utusan) Allah. Yang mengajar (manusia) . kemudian menyerahkannya kepada pamannya. Beliau kemudian terkenal sebagai orang yang terpercaya karena kejujurannya. Abu Thalib mengajak Muhammad berdagang ke Negeri Syam (Suriah). Maka. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Melalui Hilful Fudhul ini. Anak Halimah. usia 9 bulan sudah pandai berbicara dan pada usia 2 tahun ia sudah bisa dilepas bersama anak-anak Halimah mengembala kambing. 2. sehingga muncul inisiatif dalam dirinya untuk membentuk komite perdamaian. Beliau ikut dalam perang tersebut sebagai pengumpul mata panah yang dilemparkan oleh musuh. Pada tanggal 17 Ramadhan (6 Agustus 611 M) ketika Nabi SAW sedang berkhalwat di Goa Hira. sehingga terhindar dari terik matahari yang menyengat. 3. Nabi SAW sering berkhalwat (menyepi) di goa Hira yang terletak disebuah bukit bernama Jabal Nur (sekitar 6 km di sebelah timur laut kota Makkah). yaitu pada usia 5 bulan Muhammad sudah pandai berjalan. Pada perang itulah beliau menyaksikan banyak korban berjatuhan. Kemudian menjelang usianya yang ke 40 tahun. padahal mereka tidak melihat seorangpun. datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah SWT. Anak-anak Halimah sering mendengar suara-suara yang memberikan salam kepada Muhammad SAW dengan ucapan : ”Assalamualika ya Muhammad”. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah. terjadi peperangan besar antar suku Arab yang dikenal dengan perang Fijar. 5. Pertumbuhan badan yang sangat cepat. Kafilah (rombongan) mereka selalu dinaungi oleh awan. yaitu Dimrah. Ketika Muhammad berusia 12 tahun. Beliau melakukan ini karena merasa sangat prihatin dengan keadaan masyarakat Arab yang menyembah berhala. · Adapun surat AL-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut : ”Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. sementara Khadijah berusia 40 tahun. Ketika berusia 12 tahun. pernah melihat Muhammad didatangi dua orang (Malaikat) yang kemudian membelah dadanya dan mencucinya dengan air yang mereka bawa.

4 diantara mereka adalah perempuan.dengan perantaraan kalam. penulis tidak habis mengerti dengan jalan pikiran orang-orang itu. tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir. pendusta ! . tidak akan ada lagi sesudah beliau (Nabi Muhammad SAW) seorang Rasul (Nabi) pun.. Dan sesungguhnya aku adalah penutup para Nabi. kebelinger.. AL-Ahzab : 40) · Hadist Nabi SAW : ”Akan muncul dari tengah umatku 30 pendusta semuanya mengaku menjadi Nabi. Imam Ahmad dan Imam Thahawi? Sungguh. padahal aku adalah penutup para Nabi. Adapun keistimewaan – keistimewaan tersebut sebagai berikut : 1. · Perhatikan Firman Allah SWT : ”Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu tetapi ia adalah Rasul Allah dan Penutup para Nabi. Pinter. Nabi Muhammad SAW disebut dalam Al-Qur’an sebagai Khatamun Nabiyyin atau Nabi Penutup. Ini artinya. Abu Daud dan Ahmad) · Dan hadist Nabi dari Abu Hudzaifah berikut ini. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (HR. tidak ada Nabi (baru) sesudahku. apakah mereka tidak pernah membaca Qur’an khususnya surat AL-Ahzab ayat empat puluh? Dan Hadist – hadist Nabi tersebut diatas yang cukup populer yang diriwayatkan oleh Imam – imam ahli hadist yang keshahihan hadistnya tidak diragukan yaitu Imam Abu Daud. kalau ada orang-orang. ”(QS. golongan yang ngotot mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang Nabi. Dan Ahmad Musaddaq al Khadzdzab adalah seorang Nabi. Tepatnya.” (HR. tidak ada Nabi sesudah ku.” (QS. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa keistimewaan yang tidak mereka miliki. Al-Alaq : 1-5) Dibandingkan dengan para Nabi dan Rasul pendahulunya. Dan akan senantiasa ada sekelompok dalam umatku yang berada diatas kebenaran. Thahawi) Jadi. kelompok. bersabda Rasulullah SAW : ”Dalam umatku ada 27 pendusta dan pembohong.

Al-Aswad al Ansi di Yaman yang juga dibunuh oleh para Sahabat r.a.a. Selain itu beliau juga memiliki beberapa mu’jizat lain. Thulaihah Ibnu Khuwailid yang kemudian rujuk kembali kepangkuan Islam. (Nama-nama Nabi palsu tersebut di kutip dari majalah Islam Qiblati. antara lain sebagai berikut : . · Firman Allah SWT : ”Katakanlah hai Muhammad.” (QS. Di Indonesia muncul hia Eden dan Ahmad Musaddeq. Artinya. Sajjah seorang dukun wanita yang dinikah oleh Musailamah dan bertobat setelah terbunuhnya Musailamah.Tetapi justru dengan munculnya para Nabi palsu adalah merupakan suatu bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan adalah suatu bukti kedustaan Nabi-nabi palsu tersebut.) 2. Nabi Muhammad SAW mendapat mu’jizat terbesar. ajaran yang beliau (Nabi SAW) bawa berlaku sepanjang masa dan tidak terbatas untuk kaum atau bangsa tertentu seperti Rasul-rasul yang lain.. ”Wahai manusia! Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. yaitu Kitab suci Al-Qur’an. Al-A’raf : 158) · Dan Firman-Nya : ”Tidaklah Aku (Allah) mengutus (Muhammad) kecuali untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Al-Anbiya : 107) 3. edisi 03 tahun III 12-2007 (11-1428 H) halaman 12. Bukhari dan Muslim) Diantara Nabi –nabi palsu tersebut adalah : Musailamah al Kadzdzab dari Yamamah yang dibunuh oleh pasukan Abu Bakar r. · Perhatikan Hadist Nabi SAW berikut ini : ”Tidak akan terjadi kiamat hingga muncul para pendusta dan pembohong sekitar 30 orang. 4.” (QS.. Di zaman Tabi’in muncul al-Mukhtar al Tsaqafi.. semuanya mengaku bahwa dirinya adalah utusan Allah.” (HR. Di India Mirza Ghulam Ahmad yang mati mengenaskan setelah mubahalah dengan seorang ulama ahlu sunnah. Kemudian di zaman akhir muncul di Iran Mirza Abbas yang mati tahun 1309 H.. Ajarannya bersifat universal.

36 dan 37. c. (Untuk beberapa mu’jizat Nabi SAW penulis sedang menyusun tulisan tersendiri dan Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat beredar kehadapan sidang pembaca) Saudaraku. sidang pembaca. barangsiapa yang tiap-tiap hari membaca : Allahumma baarikli fil mauti wa fiimaa ba’dal mauti. b. bentengi Iman kita dengan aqidah.a. Dapat memanggil pohon sehingga pohon itu berjalan mendekat. Orang yang mengaji. Dapat memberi makan orang banyak dengan makanan yang sedikit. Dan barangsiapa membaca shalawat untuk aku tiap-tiap hari dan tiap-tiap malam seratus kali maka wajib (pasti) baginya syafaat dari kami dan banyak istighfar itu bagaikan benteng bagi orang-orang taubat dari Neraka.a. Insya Allah! Wallahul Musta’an. Terima kasih atas segala perhatian serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan. insya Allah selamat dari para dajjal. artinya : ”Wahai Allah berikanlah berkah kepada saya pada waktu mati dan didalam sesuatu sesudah mati. d. usahakan hadir di Majlis Taklim – majlis taklim.a. faham sesat dan kelompok sesat yang akhir-akhir ini tambah subur di Negeri kita. Alih bahasa : Abdullah Shonhadji hal. seperti berikut ini : ”Hai Ali.” Maka Allah tidak akan menghisab (memperhitungkan) apa-apa yang ia kerjakan di dunia. .) Sampai disini saya sudahi dakwah saya (lewat tulisan) jangan lupa. Sebelum saya akhiri tulisan ini ingin saya menyampaikan sebuah Hadist Nabi SAW setentang dzikir yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali Bin Abi Thalib r. Dapat membelah bulan Dapat mengeluarkan air dari jari jemarinya. (Dikutip dari Buku : Wasiat Rasulullah SAW kepada Ali Bin Abi Thalib r. Dan barangsiapa yang membaca takbir seratus kali sebelum matahari terbit dan seratus kali sebelum terbenam. maka Allah menulis baginya pahala seperti seratus orang yang beribadah dan seratus orang yang berjuang di jalan Allah. selamat dari fitnah maraknya aliran sesat. Wa’afwa minkum Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

mengubur anak perempuan hidup-hidup dan bertawaf mengelilingi Kabah dengan cara bertelanjang. 12 Januari 2011 12:15 | | | Bangsa Arab di zaman dahulu memiliki kebiasaan menjadikan kejadian besar yang ada sebagai patokan penanggalan. Muhammad lahir dengan membawa janji risalah terakhir dari Allah untuk umat manusia. Peristiwa penyerangan pasukan Gajah pimpinan Abrahah yang berniat menghancurkan Kabah di kota Mekah. Sunaryo A. Menjadikan berhala-berhala buatan sendiri sebagai tuhan untuk disembah dan dipuja. Dialah Muhammad putra Abdullah bin Abdul Mutthalib.co. Kata jahiliyyah diambil dari kata jahl yang berarti bodoh. Di negeri Persia. zaman jahiliyyah berarti zaman kebodohan. Sejak Kelahiran Hingga Perang Uhud Rabu. bangsa yang hidup di jazirah Arabia ini juga memiliki kebiasaan dan perilaku bodoh. merupakan salah satu contoh dari perbuatan bodoh . Di tahun pertama penanggalan Gajah ini. Kelahiran bayi ini disambut dengan suka cita oleh keluarga bani Hasyim. dengan alamat : http://hajisunaryo. di kota Mekah dan di tengah keluarga Abdul Mutthalib. Dengan demikian.* Bahan-bahan (materi) diambil dan dikutip dari buku : Islam Agamaku Oleh : Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan Majalah Islam Qiblati Edisi 03 Tahun III 12-2007 (11-1428 H) * ••• * Tulisan (artikel) Religius ini dapat anda temukan pada website H. lahir seorang bayi yang kelak akan mengubah perjalanan sejalah manusia. kelahiran Muhammad bin Abdillah memadamkan api keramat yang selama seribu tahun tidak padam. dianggap sebagai sebuah peristiwa besar yang layak dijadikan patokan penanggalan.Y. Karena selain memang tidak mengenal baca tulis. Memang. bangsa Arab di zaman itu layak mendapat sebutan ini. Kelahiran Muhammad juga menggoyahkan sendi-sendi istana kaisar Romawi. Masa sebelum kenabian lazim disebut nama jahiliyyah.nr Sejarah Kehidupan Rasulullah Saw.

Muhammad hidup terpisah dari sang ibu. Buhaira meminta Abu Thailb untuk membawa Muhammad masuk ke rumahnya. Selanjutnya Buhaira memanggil Abu Thalib dan berkata. Setelah berumur empat tahun dengan berat hati. Abdul Muththalib yang amat menyintai dan menghormatinya. Yatim Piatu Dua tahun kemudian.bangsa ini di zaman itu. Gerak-gerik. Mendengar hal itu. Kepada Abu Thalib dia mengatakan bahwa dirinya menyaksikan sesuatu yang menakjubkan di kafilah ini. Karena itulah. Namun sang pendeta merasa ada keanehan. beliau tumbuh hingga menginjak usia remaja remaja. Kafilah Abu Thalib pun singgah di sana. Diriwayatkan bahwa suatu hari Muhammad duduk di tempat yang dikhususkan untuk Abdul Mutthalib. Muhammad harus merelakan kepergian kakeknya itu. bawalah dia kembali ke Mekah dan jangan biarkan kaum Yahudi di negeri Syam menyakitinya. Muhammad telah menunjukkan kelebihan yang khusus." . tetapi Abdul Mutthalib mengatakan bahwa Muhammad sangat layak untuk duduk di tempat itu. Dialah nabi yang dinanti-nantikan kedatangannya. Di rumah Abu Thalib inilah. penuh dengan kesusahan. Karena itu. Sang pendeta membawa Muhammad ke tempatnya. Namun keteduhan payung Abdul Mutthalib tidak berumur panjang. Muhammad lahir untuk mengikis kebodohan bangsa Arab dan umat manusia secara umum dengan cahaya iman dan ilmu. Kehidupannya yang dimulai dengan keyatiman karena ayahnya telah meninggal dunia sebelum beliau lahir. Saat berusia 12 tahun. "Wahai Abu Thalib. Halimah melepas Muhammad dan mengembalikannya kepada sang ibu. Sejak lahir. kakek tua yang amat berwibawa ini menghormati dan menyintai Muhammad lebih dari cucu-cucunya yang lain. kelak kemenakanmu ini akan diangkat menjadi nabi. Sudah menjadi kebiasaan kafilah dagang dari Mekah untuk singgah beristirahat di tempat pendeta Buhaira. Kesusahan inilah yang menempa diri Muhammad dan mempersiapkannya untuk menjadi manusia besar dan pemuka bagi seluruh umat sepanjang zaman. tutur kata dan jengkal demi jengkal tubuh Muhammad diperhatikannya. Abdul Mutthalib yang juga pemuka kaum Quresy telah meramalkan bahwa cucunya ini kelak akan menjadi pemimpin besar bagi umat manusia. Abu Thalib yang tidak mengetahui apa maksud sang pendeta menyatakan bahwa dirinya tidak merasakan adanya keanehan. dan Muhammad diasuh oleh kakeknya. Empat tahun. Orang-orang bangkit untuk melarangnya. Buhaira meminta izin Abu Thalib untuk mengajaknya berbicara secara khusus. Menginjak usia delapan tahun. Aminah wafat. Akhirnya Muhammad tinggl dan diasuh oleh Abu Thalib pamannya yang menyintainya lebih dari anak-anak sendiri. Melihat remaja tampan dan sopan itu. pergi ke Syam untuk berniaga. Muhammad ikut menyertai pamannya. Hanya saja dia meninggalkan kemenakannya yang bernama Muhammad di dalam kemah. Aminah binti Wahb dan tinggal di tengah keluarga Halimah as-Sa'diyah. Pendeta Buhaira menyambut kedatangan kafilah itu dengan tangan terbuka.

Abu Thalib membawa Muhammad kembali ke Mekah. Untuk memudahkan pekerjaan. Muhammad menerima ayat yang turun dari Allah Swt. Muhammad datang meminang wanita mulia ini. Muhammad mendengar suara yang mengajaknya untuk membaca. Masa Muda Al-Amin dan Risalah Ilahiyah Sejak kanak-kanak hingga menginjak usia dewasa. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang . Perkawinan antara Muhammad Al-Amin dan Khadijah. Pemuda putra Abdullah bin Abdul Mutthalib ini gemar menyendiri di lereng-lereng gunung atau di gua Hira untuk menghindari kehidupan syirik dan menyibukkan diri dengan beribadah dan bermunajat kepada Allah. sehingga beliau mendapat gelar Al-Amin yang berarti orang yang terpercaya. Pergi ke gua Hira.Sesuai dengan anjuran pendeta Buhaira. membawa keuntungan yang banyak meski dalam berdagang. wanita kaya di kota Mekah yang amat disegani. penyantun. menyendiri dan bermunajat di tempat yang sepi itu seorang diri akhirnya menjadi kegiatan rutin pemuda bergelar al-Amin ini. Muhammad biasanya pergi ke gua Hira dengan membawa bekal dan akan turun ke kota jika perbekalan habis. kelak akan lahir seorang putri yang menjadi penghulu wanita seluruh jagat. Kesopanan pemuda bergelar al-Amin ini. Muhammad menemukan ketenangan tersendiri yang tidak ia dapatkan di Mekah. Berbeda dengan para pemuda dan masyarakat di zaman itu. yaitu Fatimah Az-Zahra. Di Hira. Seluruh kisah perjalanan ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Bagi masyarakat kota Mekah. Muhammad dikenal oleh masyarakat sebagai seorang yang memiliki kepribadian agung. Pada usia 25 tahun. disaksikan oleh para malaikat di langit dan bumi. Khadijah mengirimkan suruhannya bernama Maisarah untuk menyertai dan membantu Muhammad. saat berada di dalam gua hira. pada suatu hari ketika usianya menginjak 40 tahun. gemar menolong mereka yang memerlukan dan berhati besar. Ketinggian akhlak beliau membuat kagum bangsa Arab khususnya suku Quresy di Mekah. Muhammad melakukan perjalanan niaga ke Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah. kejujuran dan kepiawaiannya dalam berdagang menarik perhatian Maisarah. Untuk pertama kalinya. Muhammad sangat memperhatikan masalah kejujuran. jujur. Perniagaan ini. ketika Abu Thalib mengusulkan kepada Khadijah binti Khuwailid untuk menjadikan Muhammad sebagai kepercayaan dalam perniagaannya. Karena itu. Menikah Dengan Siti Khadijah as Dengan usul Abu Thalib dan sambutan Khadijah. Iqra bismi rabbikalladzi khalaq. tidak ada orang yang bisa dipercaya lebih dari Muhammad al-Amin. usulan itu disambut dengan merta merta. Gelar al-Amin Muhammad tumbuh besar menjadi pemuda yang dikenal dengan kejujuran. Dari dua manusia mulia ini. Akhirnya. Muhammad tidak tertarik kepada kehidupan yang hanya mengejar kesenangan duniawi.

Masalah inilah yang lantas melahirkan pertanyaan mengenai agama yang dianut oleh Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi nabi. mereka akan mengingatkan bahwa dia sendiri pernah menyembah berhala. Yahudi dan agama Ibrahimi. Ketika Allah mengangkatnya menjadi nabi dan utusan-Nya. umrah dan semisalnya yang juga dianut oleh bangsa Arab Jahiliyyah merupakan sisa-sisa ajaran Ibrahim as yang terus dijalankan meski dengan cara yang berbeda dengan ajaran sebenarnya. Jika hal ini bisa diterima. Seruan ini dikarenakan umat mengenal akan keberadaan ajaran yang demikian. tidak sedikit pula yang menganut ajaran Nabi Ibrahim as. Permasalahan mengusik hati ketika menyaksikan bahwa di zaman jahiliyyah. Sementara masingmasing orang memiliki berhala yang khusus yang disimpan di rumah masingmasing atau di kantong khusus agar bisa dibawa ke mana-mana. apakah engkau pernah menyembah berhala?" Beliau menjawab. sementara di kota Yasrib. saat beliau menyeru kaum Quresy dan bangsa Arab untuk meninggalkan berhala. Masing-masing kelompok dan kabilah memiliki berhala tersendiri yang diletakkan di dalam ka'bah atau di komplek masjidul haram. tetapi tidak mengikuti ajaran Ibrahim dan terjerumus ke dalam kesyirikan penyembahan berhala? Jika Muhammad pernah menyembah berhala." "Apakah engkau pernah meminum khamar?" . Penduduk Najran rata-rata beragama nasrani. bangsa Arab khususnya di kota Mekah. Agama Ibrahimi ini dianut oleh sebagian besar bani Hasyim. Masuk akalkah. "Sama sekali tidak. Masalah kondisi di zaman jahiliyah dan penyembahan berhala yang dianut oleh bangsa Arab secara umum. Ayat ini adalah yang pertama kalinya turun kepada Muhammad yang menandai kenabiannya. Namun harus diingat bahwa di jazirah Arabia juga ada agama lain semisal agama Nasrani. menunjukkan bahwa tuhan yang sebenarnya di mata Abdul Mutthalib adalah Allah. Muhammad mengatakan kepada umat bahwa dia membawa ajaran Ibrahim. adalah fakta sejarah yang tidak mungkin ditolak. nama lain kota madinah. adalah bangsa penyembah berhala. orang yang bakal membawa ajaran agama ilahi yang paling sempurna. Semua ini menunjukkan bahwa tidak semua orang Arab di zaman itu menyembah berhala. Tidak sedikit orang yang mempersoalkan mengenai agama Nabi Muhammad Saw sebelum menerima risalah kenabian. bukan selain-Nya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah bertanya kepada Rasulullah. Selain dua agama itu.menciptakan. Bukankah ketika AbdulMuththalib menamakan anaknya dengan nama Abdullah yang berarti hamba Allah. Amalan ibadah seperti haji. tentunya. tempat Rasulullah Saw menjalani kehidupannya. terdapat beberapa kabilah yang menganut agama Yahudi. muncul pertanyaan. "Ya rasulullah.

"Ya. gangguan itu seberapa karena sikap Abu Thalib yang mati-matian membela Muhammad dan ajarannya. tetapi juga kepada pemimpin dan nabi pembawa risalah. kaum kafir melakukan penyiksaan terhadap para pengikut ajaran islam. Gangguan kaum kafir Quresy tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin. kali ini kaum Quresy yang dimotori oleh para pemukanya yang kafir semisal Abu Sufyan. Bagaimanapun juga. sikap penentangan dan permusuhan kaum kafir terhadap ajaran ilahi ini juga semakin meningkat. uang dan kekuatan. serta merta megambil sikap frontal terhadap Muhammad. sebab engkau adalah orang yang paling jujur." Dengan turunnya firman ilahi kepadanya dan turunnya perintah untuk mengajak kaumnya kepada penyembahan tuhan yang maha esa. "Wahai sekalian suku Quresy. jika akan katakan bahwa di belakang bukit ini ada pasukan musuh yang datang menyerang. Muhammad bin Abdillah Saw. dakwah kepada agama Islam dilakukan secara terbuka. Dengan memanfaatkan kedudukan. Abu Thalib adalah figur yang sangat dihormati oleh kaum Quresy di Mekah.Beliau juga menjawab. Ajakan dan seruan Nabi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan kepada keluarga dekatnya. para pengikut dan ajarannya. apakah kalian akan mempercayai katakataku?" Mereka menjawab. Bilal bin Rabbah bekas budak Umayyah bin Khalaf. Akan tetapi berbeda dengan pernyataan awal mengenai kejujuran Muhammad Al-Amin. Seiring dengan sambutan orang-orang yang berhati bersih kepada ajaran ini. "Jika demikian. Abu Jahal dan lainnya menuduh putra Abdullah ini telah membuat kebohongan besar. Rasulullah Saw bertanya kepada kaumnya. Berkali-kali para pembesar Quresy mendatangi Abu Thalib agar menghentikan aktifitas dakwah Muhammad . Sejak saat itulah. Hanya saja. Orang yang pertama-tama menerima ajakan ini adalah Khadijah istri setia Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib yang hidup dalam bimbingan dan asuhan beliau. "Sama sekali tidak pernah." Rasulullah berkata lagi. sampai akhirnya Allah Swt menurunkan ayat yang berisi perintah untuk secara terbuka menyampaikan risalah ilahi ini kepada umat. Bahkan Sumayyah dan Yasir gugur syahid setelah menjalani penyiksaan kaum kafir Quresy yang tidak mengenal batas kemanusiaan. Para pemuka Quresy yang merasa posisi dan kedudukan mereka terancam dengan adanya ajaran ilahi ini. Sementara Ammar terpaksa mengeluarkan kata-kata syirik dari mulutnya meski hatinya tetap memegang teguh keimanan. istrinya Sumayyah dan anaknya Ammar adalah contoh dari kaum muslimin lemah yang menjadi korban penyiksaan. Nabi Muhammad Saw menyampaikan misi mulia dan agung ini kepada sanak keluarganya. pasti. Dengan berdiri di atas sebuah bukit. juga Yasir." Rasulullah menjelaskan risalah yang beliau pikul kepada kaum Quresy. ketahuilah bahwa aku membawa risalah dan ajaran dari Tuhan untuk kalian semua. Proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama tiga tahun.

kaum kafir Quresy semakin kalap. . Hal ini membuat para pemuka Quresy berpikir untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Untuk kaum muhajirin ini. Putra Abu Thalib ini dengan tegas mengatakan bahwa dia dan rombongannya. Najasyi memberikan izin tinggal di negerinya dengan aman dan damai sampai kapanpun juga. Kepergian Ja'far dan rombongannya yang berjumlah kurang lebih delapan puluh orang ke Habasyah membuat berang kaum kafir Mekah. Abu Thalib tetap pada pendiriannya untuk membela Muhammad dan ajarannya. Pemboikotan Terhadap Bani Hasyim Di Mekah. khususnya mereka yang berasal dari kalangan budak atau orang-orang yang memiliki kedudukan sosial rendah. Kelompok muhajirin ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far putra Abu Thalib. Mereka lari dari Mekah hanya untuk menyelamatkan diri dari penyiksaan dan tekanan yang dilakukan para pemuka Quresy terhadap mereka. Hijrah ke Habasyah Pada pembahasan yang lalu telah disinggung bahwa kaum muslimin di kota Mekah. Akan tetapi membunuh Muhammad tidaklah mudah. Kondisi ini sangat menyulitkan umat Islam. Raja yang beragama nasrani ini lantas memanggil Ja'far dan rombongannya ke istana. Permintaan Quresy tidak langsung dikabulkan oleh Najasyi. Meski demikian. Pembesar-pembesar Mekah semisal Hamzah bin Abdul Mutthalib juga telah mengumumkan keislamannya. bani Hasyim yang termasuk kelompok bangsawan Quresy tidak akan setuju. Akhirnya. Tidak sedikit dari mereka yang disiksa dan ada pula yang dibunuh. mendapat perlakuan buruk dari kaum kafir Quresy. Mereka dianggap layak mendapat perlakuan buruk karena telah menyembah Tuhan yang Esa dan menolak sujud kepada berhala. Sikap Abu Thalib ini telah menyulut kemarahan para pembesar Quresy yang lantas memutuskan untuk memboikot Bani Hasyim dan para pengikut ajaran Islam. untuk melepaskan diri dari penderitaan dan untuk menjaga agar umat yang baru terbentuk tidak bisa dihancurkan. bukanlah budak yang lari dari tuannya atau pembunuh yang lari dari tebusan darah. Rasulullah Saw memerintahkan sekelompok umatnya untuk berhijrah ke negeri Habasyah yang saat itu dipimpin oleh raja Najasyi.yang menistakan berhala dan mengajak masyarakat kepada Tuhan yang esa. Di tempat inilah dan di hadapan raja beserta para penasehat agamanya. Penjelasan Ja'far bin Abi Thalib berhasil mematahkan makar utusan Quresy. Utusan Mekah-pun meninggalkan negeri Habasyah. kala menyaksikan jumlah mereka yang masuk agama Islam semakin bertambah. Raja Najasyi memerintahkan untuk mengembalikan semua hadiah yang dikirim Quresy kepadanya. Merekapun mengirimkan utusan kepada raja Najasyi untuk menolak kehadiran kaum muslimin di negerinya. Ja'far menjelaskan maksud kedatangannya ke Habasyah. Sebab. bagaimanapun juga.

Abu Thalib memerintahkan salah seorang dari bani Hasyim untuk tidur di pembaringan Rasulullah. Tetapi warga Thaif menyambut Nabi dengan lemparan batu dan cacian. Di malam hari. sedemikian kuat sehingga Abu Thalib memperkuat penjagaan atas diri Rasulullah. keadaan ini sungguh menyiksa batin mereka. setelah bani Hasyim keluar dari syib Abu Thalib dan terlepas dari pemboikotan. Pemboikotan ini telah menyebabkan bani Hasyim yang berada di lembah atau syi'b Abu Thalib kesulitan mendapatkan bahan pangan dan keperluan hidup lainnya. Abu Thalib siap berkorban untuk melindungi Rasulullah. Tekad mereka untuk menghabisi nabi terakhir ini.Quresy membujuk Abu Thalib yang dipandang sebagai pelindung utama Rasulullah agar bersedia menerima uang tebusan dua kali lipat dari tebusan biasa. di saat kaum Quresy berniat membunuh beliau. Dengan demikian. dan membiarkan Muhammad dibunuh. kaum kafir Quresy menyusun sebuah perjanjian yang berisi pemboikotan terhadap bani Hasyim. Tetapi nabi yang oleh Allah disebut sebagai orang yang penyayang ini menolak sambial mengatakan. agar bersedia menyerahkan Muhammad kepada Quresy untuk dibunuh. Nabi Saw pergi ke kota Thaif untuk mengajak warga di kota itu kepada agama Islam. pernikahan dan hubungan dengan bani Hasyim dilarang. Selama itulah. malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan meminta izin untuk menghukum mereka. Berdasarkan perjanjian ini. Akhirnya Abu Thalib memanggil seluruh anggota keluarga bani Hasyim agar berkumpul di lembah Abu Thalib untuk melindungi Muhammad dari upaya teror yang direncanakan Quresy terhadapnya. paman dan istri Nabi yang selama ini menjadi pelindung dan pembela risalah kenabian. Wafatnya kedua manusia agung ini menjadi pukulan berat bagi Nabi. dan setelah menyaksikan penentangan kaum Quresy. demi menjaga keselamatan Nabi bergelar Al-Amin ini. mereka sepakat untuk mencabut boikot atas bani Hasyim. Setelah Abu Thalib dan Khadijah wafat. Usulan tersebut dipandang Abu Thalib sebagai tanda keseriusan Quresy untuk membunuh Nabi. Kondisi serba sulit ini berlangsung selama tiga tahun. "Ya Allah ampunilah kaumnya. Tahun 10 kenabian disebut oleh Rasulullah sebagai ‘amul huzn yang berarti tahun kesedihan karena kepergian dua insan pembela risalah kenabian. segala bentuk jual beli. pembunuhan atas diri Muhammad tidak akan berbuntut pada perang saudara di Mekah. mereka yang berada di dalam syi'b bergelut dengan rasa lapar dan keterasingan. Akibat kekurangajaran warga Thaif. Karena itu. Bulan Muharram tahun ke-7 kenabian." . Pemboikotan ini dimaksudkan untuk memaksa bani Hasyim khususnya Abu Thalib. Bagi sebagian orang Quresy. Di saat kaum kafir memboikot Nabi secara ekonomi. Abu Thalib dan Khadijah binti Khuwailid. Pekik tangis anak-anak bayi dari keluarga bani Hasyim yang kelaparan terkadang terdengar sampai ke luar lembah itu. Tahun Kesedihan ('Amul Huzn ) Tahun sepuluh kenabian. Pembunuhnya akan dipilih dari orang di luar Quresy. Betapa tidak. meninggal dunia. Khadijah menginfakkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam. karena mereka tidak mengetahui kebenaran yang aku bawa.

beliau berkenalan dengan orang-orang Aus dan Khazraj. dan dengan perintah Allah Swt. Pemerintahan Nabawi Langkah berikutnya yang dilakukan Nabi adalah memupuk persaudaraan di antara kaum muslimin. Rasul Saw memerintahkan kaum muslimin Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Orang-orang Aus dan Khazraj yang telah menemukan seorang pemimpin yang dapat mengakhiri permusuhan di antara mereka. Beliau memerintahkan masing-masing sahabat untuk memilih orang yang akan dijadikan sebagai saudara. suku Aus dan Khazraj merupakan musuh bebuyutan yang sejak lama terlibat perang saudara. Sesuai dengan tawaran itu. Mereka bahkan mengingat janji dan baiat dengan Nabi. Gelombang hijrah ini terus berlanjut dan berpuncak pada hijrah Nabi ke kota itu. terciptalah suasana persaudaraan yang kuat di tengah umat Islam pada hari-hari pertama kehadiran Rasulullah Saw di Madinah.Keislaman Aus dan Khazraj Setelah kembali ke kota Mekah. Dari situlah. langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Saw adalah membangun masjid yang merupakan pusat kegiatan Islam dan pemersatu umat. Dalam banyak ayat al-Quran Allah Swt menjelaskan kemuliaan ibadah ini dan menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda kepada mereka yang berhijrah. Di Yatsrib. Pembangunan masjid ini dilakukan oleh seluruh umat Islam baik penduduk asli maupun pendatang. Di negeri yang baru. hidup pula suku-suku beragama Yahudi yang sering mengabarkan kepada mereka akan kedatangan Nabi di akhir zaman. Setelah berkenalan dengan Nabi Muhammad Saw dan ajara yang dibawanya. . penduduk kota Yatsrib yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Rombongan demi rombongan kaum muslimin Mekah bergerak ke arah Yastrib. Rasul-pun ikut ambil bagian dalam membangun masjid Quba'. Nabi memfokuskan dakwahnya kepada suku-suku Arab lainnya yang berdatangan ke kota itu untuk melaksanakan ibadah haji. orangorang dari Aus dan Khazraj menyatakan ikrar keimanan kepada beliau. kesulitan di negara baru dan banyak hal lain. menawarkan kepada Rasulullah Saw agar beliau bersedia berhijrah ke kota mereka. selain kesulitan yang dihadapi seorang muhajir baik kesulitan karena meninggalkan negeri asal. Masjid pertama yang dibangun di Madinah adalah masjid Quba' yang oleh Allah disebut sebagai masjid yang dibangun di atas pondasi ketaqwaan. Sebab. hijrah juga dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara agama dan risalah ilahi yang terakhir ini. Di kota itu. Hijrah ke Madinah Hijrah yang berarti perpindahan dianggap sebagai salah satu ibadah dengan nilai pahala yang tinggi. Dengan demikian. Sementara beliau sendiri memilih Ali bin Abi Thalib sebagai saudaranya.

beliau mendapatkan wahyu-wahyu yang menjelaskan hukum-hukum syariat secara lebih luas. Di lain pihak harta benda yang ditinggalkan oleh mereka yang telah berhijrah ke Madinah dirampas oleh Quresy. yaitu. Ia berpikir. Tahun kedua hijriyah. Abu Jahl bersikeras untuk berhadapan dan terlibat perang dengan pasukan Madinah. Ada tiga kabilah besar Yahudi di Madinah. yang memimpin kafilah ini. Bagi Quresy. permusuhan kaum kafir Quresy kepada umat Islam masih belum reda. Perang Badr Sementara itu. mengirimkan utusannya ke Mekah untuk meminta bantuan tentara Quresy dalam menghadapi ancaman ini. Wahyu inilah yang kemudian diajarkan Nabi Saw kepada umatnya. Abu Sufyan. Rasulullah Saw mengadakan perjanjian damai dengan umat Yahudi yang berada di sekitar kota Madinah. Di Badr. dengan kepergian Nabi ke Madinah. Setelah langka-langkah awal diambil Rasulullah Saw menyibukkan diri dengan membimbing umat kepada ajaran yang diterimanya dari Allah Swt. suku Aus dan Khazraj sering mendengar janji kedatangan Nabi akhir zaman dari umat Yahudi yang hidup di dekat mereka. Namun keimanan yang dimiliki oleh umat Islam lah yang menjadi mesin pendorong mereka untuk tegar dan siap menanti kematian di jalan Allah yang basalannya adalah surga. Sementara kafilah pimpinan Abu Sufyan dengan melintasi jalan alternatif berhasil lolos dari sergapan kaum muslimin. Bani Qainuqa dan Bani Quraidhah. Namun pesan itu ditolaknya. Setelah mendengar berita itu. Rasulullah Saw bersama 313 sahabatnya bergerak menuju Badr untuk mencegat kafilah Quresy yang membawa harta berlimpah hasil dari perniagaan di Syam. pencegatan kafilahnya oleh kaum muslimin tidak hanya berarti kerugian harta tetap juga kehormatan suku besar di Mekah ini. Sebagaimana yang telah disinggung. pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Saw telah bersiap siaga. Abu Jahl yang merupakan salah satu bangsawan terkemuka Quresy bersama seribu orang lengkap dengan peralatan perang meninggalkan kota Mekah dan bergerak menuju Badr. Hal inilah yang mendasari perintah Rasulullah SAW untuk mencegat kafilah dagang Quresy yang melintas dekat Madinah dalam perjalanan perniagaan menuju Syam atau dari Syam menuju Mekah. umat Islam akan jera atau bahkan terhabisi. Penyiksaan dan gangguan mereka kepada kaum muslimin yang masih berada di Mekah dan tidak dapat keluar dari kota itu semakin menjadi. Untuk itu.Berikutnya untuk melindungi Madinah dari ancaman yang mungkin datang dari umat lain. Di kota inilah. Bani Nadhir. siap menghadapi seribu orang di barisan Quresy yang bersenjata lengkap. Rasulullah Saw mengikat perjanjian untuk tidak saling mengganggu. dengan demikian. Dengan ketiga kelompok ini. Pasukan kecil berjumlah 313 orang dan peralatan yang ala kadarnya. . Abu Sufyan mengirimakn kurirnya untuk meminta Abu Jahl kembali kep mekah karena bahaya telah berlalu.

sejumlah kulit dan kain. Imbauan Abdullah bin Jubair yang menjadi komandan para pemanah kepada anak buahnya untuk kembali ke posisi asal mereka tidak digubris. pasukan Quresy menderita kerugian tujuh puluh tewas dan tujuh lainnya tertawan. Tak lama. berita tersebar bahwa Abu Jahl yang oleh Rasul disebut sebagai Firaun di tengah umat ini tewas di tangan pasukan muslimin. Sesampainya di kawasan gunung Uhud. Betapa tidak. perang di Badr berkecamuk setelah diawali dengan duel satu lawan satu antara tiga jawara dari dua barisan. Untuk itu. sepuluh kuda. pasukan muslimin berhasil memukul mundur tentara Mekah. Setelah segala sesuatunya dirasa matang. dan berpisah dari barisan Rasulullah.Tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriyah. para pemuka Mekah merencanakan tindakan balas dendam. para pemanah turun dari bukit untuk mengumpulkan rampasan perang. Beliau menanyakan pendapat mereka. Dalam perang Badr. Rasul memerintahkan 50 orang sahabtanya untuk mengambil posisi di bukit Ainain yang kemudian berubah nama menajdi Jabal Rumath atau gunung pemanah. Maka dibuatlah persiapan yang matang. Perang berkecamuk. Namun di tengah jalan sebanyak 300 orang termakan oleh tipu daya si munafik Abdullah bin Ubay. Melihat keadaan ini pasukan kafir yang . Sementara barang rampasan perang yang ditinggalkan tidak sedikit. Diperkirakan sekitar 150 unta. apakah kaum kafir akan dihadapi di dalam Madinah atau di luar Madinah? Mereka yang lebih muda dan tidak hadir di perang Badr mengusulkan untuk menghadang pasukan Mekah di luar Madinah. serta peralatan perang ditinggalkan oleh pasukan Mekah yang lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Akhirnya diputuskan. Perang Uhud Kekalahan Quresy dalam perang Badr menjadi pukulan berat bagi mereka. beliau berpesan untuk tidak meninggalkan bukit itu. Kaum muslimin yang berjumah sekitar 1000 orang bergerak ke luar kota Madinah. Berita bergeraknya pasukan Quresy ke arah Madinah sampai ke telinga Rasul. Muhammad dan pengikutnya yang belum lama ini menjadi bulan-bulanan tekanan dan penyiksaan kini telah memiliki kekuatan yang dapat melumpuhkan pasukan Quresy. Satu demi satu korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Terbunuhnya Abu Jahal dan beberapa pemuka Quresy di medan perang Badr menjadi pukulan berat bagi pasukan Mekah yang akhirnya memilih untuk melarikan diri. Setiap keluarga dari Quresy khususnya. Pendapat inilah yang lantas disahkan. bahwa Quresy akan menyerang kaum muslimin di Madinah dengan segenap kekuatan yang ada. Di saat tentara kafir meningggalkan medan. Kekosongan ini dimanfaatkan pasukan berkuda Quresy untuk menyerang di balik bukit. Kepada mereka. Darah bersimbah di sana sini.000 orang dengan senjata lengkap bergerak ke arah Madinah. menang atau kalah. Pada awalnya. mereka yang salah satu anggoatanya terbunuh di perang Badr dikenai kewajiban untuk mendanai perang besar ini. pasukan Quresy yang berjumlah 3. Beliau lantas mengumpulkan para sahabatnya dan bermusyawarah dengan mereka.

Nabi sendiri mengalami luka yang cukup serius. Dengan demikian berakhirlah perang Uhud. kaum muslimin kembali berhasil memegang kendali peperangan setelah merapikan barisan. kembali ke medan perang. Terdengar suara yang memuji Ali dan pedangnya yang bernama Dzul fiqar.[IRIB] . Barisan yang asalnya teratur dan mengendalikan jalannya pertempuran kini tercabik-cabik. Dengan demikian. Menyaksikan hal itu.asalnya melarikan diri. ‘La Fata Illa Ali La Saifa illa Dzulfiqar'. Hanya sekelompok kecil yang terus bertahan dan bertarung habis-habisan. Sebanyak tujuh puluh orang dari barisan muslimin termasuk paman Nabi. Abu Sufyan memerintahkan kepada pasukan kafir Quresy untuk menghentikan perang dan kembali ke Mekah. gugur syahid dalam perang ini. Namun berkat kepemimpinan putra Abdullah ini. Hamzah bin Abdul Mutthalib. Ketangkasan Ali dan keberaniannya dipuji oleh para malaikat. posisi kaum muslimin terjepit. setelah isu terbunuhnya Nabi tersebar di tengah medan. Tidak sedikit pejuang muslim yang lari menuju Madinah. tidak ada yang jantan seperti Ali dan tidak ada pedang seperti Dzul Fiqar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->