Ujian Diagnostik Matematik (Penambahan) KEMAHIRAN 11.

4 : Menembah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. Arahan Guru : Selesaikan

Contoh :

26 + 2 28

31 + 4

14 + 5

23 + 6

46 + 3

11 + 8

Nama Umur

: :

Borang Pemarkahan Bagi Matematik (Penambahan) Kelas : Jantina :

Sedang mengikuti program : Tarikh : Arahan : Tandakan (/) pada kolum µBETUL¶ atau µSALAH¶ mengikut hasil kerja murid. SOALAN KEMAHIRAN 11.4 : Menembah sebarang nombor dua digit dengan satu digit tanpa mengumpul semula. 31 + 4 µBETUL ¶ µTidak¶ Skor Analisis guru

14 + 5

/6
23 + 6

46 + 3

11 + 8